MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Ailia


4 artikelen - Ailia - Channelings & berichten
Open voor je multidimensionale afstamming en
functioneer als een belichaamde heelheid


Door: Ailia
3 Augustus 2022Hallo, Goddelijke Mensen
Wij, begroeten je vanuit liefde.

We stellen ons open voor dit versnellende veld dat jullie ervaring is, voor jullie wereld en jullie energie en uitbreiden en versnellen.
De uitlijning van de Leeuwenpoort, op 8/8 en deze maand augustus, versterken samen enorme nieuwe mogelijkheden voor de
mensheid. Dat voel je, dat weten we. Want de energie stroomt al je wereld binnen en beïnvloedt jou, je lichaam en bewust
zijn, en hiermee ervaren je emoties en je fysieke lichaam (en je voelt door deze modaliteiten), de integratie van deze
energie. De mensheid is al een lange tijd aan het bouwen naar deze tijd. Voor al jullie levens en meer. En toch
ben je hier misschien recenter op gekomen. Sommigen komen er net op af. Of volgende week, of
vanavond, misschien
morgen.


Ieder mens heeft de ervaring die zijn ziel voor hem kiest, voor de ervaring die het op dit moment op de
opstijgende - planeet wil hebben. Ieder van jullie doet perfect mee. Realiseer je dat ideeën over goed en kwaad
alleen in jouw rijk bestaan. In het rijk waarin we gefocust zijn, zien we alleen expressie. Je hebt geleerd om je expressie
en de expressie van anderen te bekijken door de lens van - moraliteit of dualiteit. In werkelijkheid is er alleen expressie en
ervaring. Dat alles zorgt voor uitbreiding. Dit alles voedt - creativiteit en kan initiëren, triggeren, onthouden. Degenen die zich
gedragen op manieren die je niet leuk vindt, maken je scherp bewust van wat je wel leuk vindt, of waar je van houdt, wat je waar
deert, waar je om geeft en wat belangrijk voor je is, waardoor je gevoel van hoe je wilt leven toeneemt. Omarm je deze helderheid
en stem jij je af op de manier - waarop je het leven, wilt kennen? Neem je wat je - wel en niet leuk vindt - en, gebruik je het om je te
concentreren op wat je wel wilt weten, ervaren, creëren of delen? We raden deze - reactie aan om, dingen tegen te komen - die niet
synchroon lopen met
jezelf.

Wees creatief! Gebruik wat je waarneemt en waar je om geeft, wat je opmerkt en leert, om een leven te creëren waar je nog meer van
houdt, en om de schoonheid van deze wereld uit te breiden - vanuit jouw perspectief. Ieder van jullie heeft bepaalde oriëntaties mee
genomen naar dit spel. Je merkt bepaalde dingen op. Je woont op bepaalde plekken. Je bestudeert en begrijpt bepaalde gebieden
van het leven. Je hebt affiniteit met sommige - aspecten van ervaring, en absoluut geen interesse in andere. Al deze keuzes in
focus stellen je in staat om op jouw unieke manier deel te nemen aan een verheffende wereld. En jullie hebben allemaal
in je focus, inzichten en bewustzijn dat als je het creatief gebruikt wordt, je deze wereld en je relatie ermee
kan verheffen.

Zegen uw voorkeuren. Respecteer en eer de voorkeuren van anderen.

Laat jezelf zijn wie je werkelijk bent. Vertrouw op het leven zelf om elk van zijn uitdrukkingen wakker te schudden.
En als ze ontwaken, wees er dan om hen te verwelkomen, laat ze hun eigen ervaringen, delen en uiten. Het leven wil zich
uitbreiden en verheffen, terugkeren naar Zijn Goddelijk Weten Eten. In alle vormen beweegt energie, die uitgaat van Al Dat Is,
zich naar hogere expressie, zoals het kan. Soms moet de vorm worden veranderd, getransformeerd, zelfs opgelost en vervangen.
Waar jullie hier voor zijn is het naar boven verschuiven in frequentie, van jullie bewustzijn, de hereniging met jullie continuïteit van
bewustzijn, en vanuit die Grotere Eenheid, deelname aan het bouwen en verbeelden en ervaren en creëren van een Nieuwe Wereld.
Begrijpt u dit? Voel en zie je hoe belangrijk jouw perspectief is?
Hoe vitaal en belangrijk ieder van jullie is?

Wanneer, we jullie - vertellen dat jullie alleen jullie - perspectief hebben, bedoelen we dit vrij letterlijk. Ja je deelt bepaalde ervaringen
met anderen. En dit helpt je om je - verbonden te voelen en samen - te komen. Jij en sommige andere - mensen delen veel resonantie
kosmisch - energetisch en deze mensen - zijn je pod je stam de gemeenschap of gemeenschappen, waar je mee resoneert en vreugde
en kameraadschap mee zult vinden ... ze doen er dus toe.
Maar alle anderen doen er ook toe.

Alle mensen met wie je niet synchroniseert zijn zo behulpzaam voor je. Ze helpen je om scherp te weten waar je voor staat wat echt voor
je is wat je domeinen in het leven zijn waar je om geeft en wat je nu roept. Ze helpen je om te weten wat van jou is. Door je anders uit te
drukken dan jij, geven ze je ervaringen die je helpen om te VOELEN wie je bent. Dat is absoluut noodzakelijk. Want het is in de felheid
van je weten en de enorme vreugde, om gecentreerd te zijn in je waarheid dat je de uitgebreide inspiratie van Alles wat je bent kunt
toestaan en ontvangen, dat - alle middelen heeft, die je nodig hebt, om te leven, te stromen en het stralende - licht, te zijn dat je
eeuwig bent,
hier.

De Nieuwe Wereld is er een die gegrondvest is in Goddelijke Expressie - elke persoon kent de Eenheid van het Leven Zelf
en hun waarde en betekenis, als Eén met het Leven Zelf. Goddelijke Expressie is een manier van zijn die vrij stromend
is, volledig uitgerust en een voertuig voor het Goddelijke Plan en de Goddelijke Orde. De toekomst van het leven
op aarde en voor de mensheid is hartgericht, open, inclusief en authentiek. Dit is de weg vooruit. Jij bent het,
wetende wie je werkelijk bent, voelt liefde, veilig en bereid om jezelf te uiten. Meer dan bereid, zien we
dat je steeds meer energie uitnodigt om door je heen te stromen, omdat jij en jij een gewillig
kanaal van die energie zijn. Bereid om de vormen te creëren en die energie uit te
drukken zoals, Alleen Jij
Dat Kan!

Dit is hoe de Aarde, jullie wereld, zich beweegt in een vollere en meer expansieve harmonie, wij kennen jullie
wereld en jullie, als stralend en prachtig mooi. De Levende Bibliotheek is de manier waarop de Pleiadiërs de Aarde
hebben beschreven en de tijd is nu aangebroken voor ieder van jullie om jullie multidimensionale afstamming te openen
en jullie aanwezigheid op Aarde als een HEELHEID te laten functioneren. Een interdimensionale brug naar alles wat je bent,
over alle dimensies, in de tijd-ruimte. Jullie continuïteit van bewustzijn, hier belichaamd, als jullie. Jij, die je FOCUS gebruikt om
in je belichaamde bewustzijn te trekken, de energie en het weten dat je oproept door te kiezen hoe je wilt creëren waar je je in wilt
centreren en overwegen, leren en naar voren brengen. Ieder van jullie heeft toegang, tot enorme gebieden van weten. Als aspecten
van het Oneindige heb je toegang, tot Oneindige Intelligentie, en dit innerlijke weten, wordt ook verrijkt door je heelheid; alles wat je
bent en alles wat je uitdrukt als, op zoveel verschillende
manieren gedurende de hele Schepping.

Stel je nu dit voor: een groep ontwaakte geascendeerde mensen komt samen. Elk is een multidimensionale, stralende constellatie van
focus, interesse, ervaring en intelligentie. Converseren en samenwerken. Het verrijken van jullie levens en jullie wereld. Dit kan worden
gedaan op de innerlijke gebieden, in de wereld bij een kopje - koffie of tijdens het maken van een wandeling, of gewoon door je werk
dat wordt gemaakt, uitgedrukt, gedeeld en vervolgens interactie met deze multidimensionale creatieve renaissance van de nieuwe
wereld zal op zoveel verschillende - manieren tot stand komen. Er zijn veel dromen die je hebt gehad, maar nooit voor mogelijk
hebt gehouden. Misschien staan ze op het punt om heel plausibel te worden en voelen ze als de natuurlijke volgende stap.
Durf wild open te zijn en voorbij oude patronen van beperking te stappen die je tegenhielden. Soms weet je dingen
lang voordat ze actief en echt zijn. En dan ook nog rekening houden met de intelligentie en het bewustzijn
van de feeën, de planten, de oceanen, de dolfijnen, de wezens die leven op de innerlijke gebieden
van de 5e dimensionale wereld, tot wie
je dan bewust toegang hebt...

Wij zeggen jullie geliefden, de mogelijkheden voor samenwerking en expansieve infusies van intelligentie,
schoonheid en licht openen zich voor jullie. Overtuig uzelf. Ga naar binnen, en roep je schoonheid en heelheid op.
Durf aspecten binnen je Eenheid uit te nodigen om je leven te informeren en te inspireren. Breng meer tijd door in stilte
en met je bewustzij,n open om de geschenken van bewustzijn te ontvangen, die voortkomen uit je continuïteit van bewustzijn
en uit het Leven Zelf. Leer je te verbinden met en te communiceren met je eigen Goddelijke Zelf. Zoek manieren om in openheid
te zijn en te vragen om wat je wilt, die leuk, vreugdevol, natuurlijk en gemakkelijk voor je voelen. Ieder van jullie wordt volledig
ondersteund en zoals een van jullie onlangs zei, ben je: "GOED UITGERUST EN KLAAR OM TE ROCKEN EN ROLLEN." JA!!!
DIT is wat er voor je ligt. Dit is de uitdrukking waarvoor je hier bent gekomen. Jullie ontwaken ervoor en we reflecteren
terug naar jullie, het potentieel dat
nu online voor jullie
komt.


Tot Slot: Ieder van jullie zal zich openstellen voor deze nieuwe manieren van zijn zoals jullie dat doen.
Ieder van jullie opent zich in de perfecte tijd, zodat JOUW ZIEL de ervaring heeft waarvan zij weet dat die
jullie, in jullie collectieve heelheid, het meest zal dienen. Vertrouw, op je Goddelijke - Zelf. Stem je, af op Alles
Wat Je Bent, en geef je op persoonlijkheid gebaseerde wil over aan de - hogere wil van je Universele - Zelf. Laat
jezelf beginnen met uitlijnen en creëren en ontvangen en uitdrukken vanuit een veel uitgebreidere en verhevener
identiteit.

Wij zijn de Raad van Stralend Licht.
Dit zijn de mogelijkheden die nu online komen voor de mensheid.
We zien dit en we zijn vervuld van vreugde! We houden heel veel van je.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De belofte van deze
tijden ligt binnenin


Door: Ailia
25 Juli 2022Goddelijke,

Het innerlijke licht groeit en groeit en, ieder van jullie herschikt, energetisch en cellulair. De inkomende
frequenties van deze tijd in het bijzonder, bieden ieder van jullie belangrijke - sjablonen van licht die heilzaam
en krachtig zijn. Gebruik deze energieën en je innerlijke weten om een nieuwe manier van zijn te creëren. Vertrouw
op je Goddelijke Zelf. Roep alles aan wat je bent en nodig dat Grotere Wezen uit dat je heelheid is, om je te bezielen,
vollediger in je te belichamen, en de weg naar huis te verlichten. Ieder van jullie staat centraal in jullie eigen ascensie.
De energieën en ondersteuning, zijn er voor jullie om een levend veld van uitgebreid licht te worden en voor jullie om
jullie menselijke vorm te ontwikkelen, tot de volgende hogere expressie; een verheven vorm van zijn die hier je nieuwe
thuis zal zijn, op een verheven
planeet van liefde en
heelheid.


Realiseer je de innerlijke - waarheid die je oproept. Laat jezelf, boven alles trouw geven, aan innerlijk weten. Ontdek de
helderheid, genade, vreugde en kracht - die in jou en hier voor jou is, om je te dienen, te koesteren en te ondersteunen
terwijl je deelneemt aan een opstijgende wereld en je lichtlichaam opbouwt. Het leven op Aarde is aan het veranderen.
De verschuiving naar hogere staten is aan de gang. Velen hebben zich afgestemd op dit nieuwe en hogere potentieel
voor expressie in het zijn. Velen stellen zich open voor Eenheid, inclusiviteit, de - schoonheid van jullie diversiteit en
de aangeboren behoefte om voor jullie planeet
te zorgen als onderdeel van jullie zelf.

Vertrouw hierop. Oriënteer je erop. Droom deze nieuwe wereld, tot bestaan en weet dat jij een belangrijk en
mooi onderdeel bent van wat er in meer LICHT komt. We zijn altijd bij jullie en we zijn nu dichtbij, meer
dan ooit te
voren.

Wij zijn de Galactische Draken
met - Aartsengel Michaël, Ailia
en de Raad van, Stralend - Licht.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Uw multidimensionale
identiteit integreren


Door: Ailia
13 Juli 2022Ascension Update

Hoewel er bewijs is in onze wereld, van hoe volledig levende vormen kunnen veranderen,
is het echt moeilijk, om je alles voor te stellen en te doorgronden, wat er in ons gebeurt door
ascensie. Maar we kunnen vaak - voelen wat er gebeurt, door ons naar binnen te oriënteren en
ons te centreren, in het hart. Sta - open, voor de mogelijkheid - dat je wordt aangepast, om in een
hoger bewustzijn te leven. Dat je lichaam, zelf evolueert om - energie en bewustzijn, met een hogere
frequentie te accommoderen. Dat de planeet zelf en al het leven hier muteert evolueert naar expressie
op het volgende niveau. Weet ook dat je Geest, de uitgestrektheid van je wezen, je perfect, feilloos kan
leiden te midden van al deze veranderingen. Neem de - tijd om naar binnen te gaan en een duidelijke
verbinding met de Geest te cultiveren, en als het goed voor je voelt druk dan je bereidheid uit om
van binnenuit geleid te worden
en bereidwillig deel te
nemen aan dit
alles.


Er moeten veel aanpassingen en aanpassingen worden gedaan zodat ons grotere Zelf vollediger kanaliseert
door ons lichaam, onze geest en onze emoties. Disfunctionele patronen moeten worden geherstructureerd.
Energetische herstructurering opent dan nieuwe mogelijkheden voor nieuwe percepties van de werkelijk
heid. Onze taak in dit alles is om te doen wat we kunnen om ons lichaam te ondersteunen en een
houding van openheid te behouden. Voor veel wezens op dit moment worden talloze
verouderde patronen of niet-essentiële herinneringen gewist. Plaatsmaken
om nog meer van onze multidimensionale
identiteit te integreren.

Een aanwijzing dat dit kan gebeuren, is een gevoel van onverklaarbaar verdriet of verdriet, of zelfs depressie.
Hoewel deze dingen ons niet langer dienen - in feite kunnen ze ons beperken en ons vastgebonden houden aan de
"oude wereld en oude manieren van zijn", ze waren van ons en ze waren vertrouwd. Het is normaal om een gevoel van
verlies te voelen. Het is normaal om te rouwen om het verlies van het bekende. Het kan nuttig zijn om te beseffen dat dit
doelgericht is, maar ook om verdriet te eren. De verandering - creëert meer ruimte, in ons om hoger licht, en bewustzijn te
belichamen en maakt ons vrij om nieuwe, duidelijkere en nauwkeurigere - percepties te hebben van wie we werkelijk zijn en
van de realiteit.

Doe gewillig mee door op te merken waar je je aan vasthoudt, of bang bent om los te laten. Vraag je Goddelijke Zelf om hulp
om je veilig en vertrouwd te voelen, om te weten hoe je kunt loslaten en mee kunt stromen met de veranderingen. Onthoud
ook dat de Goddelijke Wil hier werkzaam is, en dat er niets wordt gedaan zonder de toestemming en ondersteuning van je
eigen Goddelijke natuur. Als je dit leest en resoneert, maak je waarschijnlijk deel uit van het, planetaire transitieteam een
Lichtwerker of een weg-douche. Als je dat nog niet hebt gedaan, is dit een prachtig - moment, om te overwegen om te
veranderen hoe je je ervaring evalueert. Hoe je bepaalt, wat echt en belangrijk is. Je kunt dit verschuiven van uiterlijke
criteria zoals normatieve waarden idealen en ervaring naar innerlijke criteria zoals intuïtie en een uitgebreid bewust
zijn van subtiele energieën.
Experimenteer hiermee.
Kijk of het je
dient.

We raden je aan om altijd je eigen innerlijke weten te vertrouwen en te volgen.

Ascentie houdt een verschuiving in van wat overtuigingen en ervaringen uit het verleden zeggen dat echt is, naar
wat gevoelens en intuïties ons vertellen dat echt en belangrijk is. Naarmate je meer en meer van je eigen hogere licht
integreert en kunt belichamen, zal je gevoel van helderheid en waarheid steeds meer van binnenuit komen, als een gevoel
van weten, geïnformeerd door je aangeboren verbinding met de Geest. De grotere eeuwigheid van uw wezen is door de Geest
geleid. Hoe meer je je klaar voelt om je af te stemmen op en dit grotere helderheid toe te staan om je te leiden, hoe meer gemak
en gratie je zult voelen. Het kan je bevrijden, van "dingen moeten uitzoeken", en je veranderen, in het weten wat je moet doen en
wanneer, waar je moet zijn en wanneer, en gewoon het
innerlijke weten je acties en keuzes laten leiden.

Ten slotte? Als je dit nog niet weet, realiseer je dan dat alles wat je bent niet weet hoe je je fysiek voelt of ascensie-energieën ervaart
en de snelheid of intensiteit van deze veranderingen. Alles wat je bent, kan niet zeggen hoeveel tol het op je kan eisen. Als je je on-
rustig voelt, of alsof je moe wakker wordt. Als de energie die je ontvangt en voelt pijn veroorzaakt of moeilijk te beheren is, vraag
dan om minder. Of vraag om een pauze. Veel engelachtige wezens "werken" multidimensionaal terwijl ze slapen. Misschien
heb je een avondje vrij nodig? Of meer? Vraag naar wat je nodig hebt. Laat alles wat je bent weten dat het te veel is.
Communicatie en feedback is onderdeel van het
deelnemen aan dit hele verander
proces.


De nieuwe wereld is hier opkomend en ontstaand. Je kunt je daar centreren, van binnenuit en deel uitmaken
van die energie en expressie vasthouden en uitbreiden. Denk aan je Eenheid met alles! Een gelijktijdige ervaring
van deze Eenheid en onze uniciteit, is waar we naartoe gaan. Wij en het planetaire veld zijn Eén. Leef je visie op die
Eenheid!

Wij zijn de Galactische Draken
met - Aartsengel Michaël, Ailia
en de Raad van, Stralend Licht.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Afstemming op oneindige tijd


Door: Ailia
10 Juli 2022
Enkele zeer intense golven van energie komen vandaag uit in en komen voort uit ons planetaire veld.
Mij is verteld dat dit sjablonen zijn van licht dat reist als gammastralen, afkomstig van de Grote Centrale Zon.
Deze energie wordt afgebroken door atmosferische deeltjes voordat ze door onze zon worden geabsorbeerd en
vervolgens in onze - wereld worden overgedragen. Deze uitstralende - transmissies maken deel uit, van de binnen
komende energie die zich zal blijven
opbouwen naar de Leeuwenpoort.

Toen ik deze ontving, ervoer ik vandaag een spontane emotionele ontlading zonder gedachten en zonder zichtbare
trigger. Daarna had ik ervaringen van gelijktijdigheid, waarin ik delen van mijn leven zag, die zich in het verleden in de
loop van de tijd afspeelden, maar die me in het heden als een hele boog werden getoond. Ik had vanmorgen een sessie
met een klant en we hadden de boeddhistische Bon-theorie van de oorspronkelijke energie van een relatie besproken.
Dus dit idee kwam vandaag verschillende keren naar voren, van het hele wezen aan het begin, en hoe we glimpen
van oneindige tijd
krijgen.Ik ervoer de heelheid van die delen van mijn leven. Dus niet een enkel aspect ervan, maar het zien van de
rijkdom van het geheel in één keer. Er was een hele reeks dingen die zich in mijn bewustzijn bleven afspelen,
waarbij ik de hele verschillende - aspecten of delen, van mijn ervaring zag, allemaal - tegelijk. Ik weet niet of dat
logisch is of niet het is een beetje moeilijk uit te leggen. Ter herinnering: een deel van wat er met Ascentie gebeurt
is dat we naar de vijfdimensionale - tijdruimte gaan... En uit 3D/4D lineariteit. De ervaring die ik had was niet blijvend,
het gevoel van een uitgebreidere vertaling van tijd-ruimte duurde niet lang, maar het was veel duurzamer dan eerdere
momenten waarop ik onlangs een glimp van soortgelijke
ervaringen heb opgevangen. Het gaat zeker sneller.

Om het voordeel van deze nieuwe energiepotentialen te benutten, moedigt Aartsengel Michaël ons aan om ons open te
stellen om binnenkomende energieën te ontvangen en te verwelkomen, waarbij de intentie wordt gesteld dat je ze de
perfecte hoeveelheden ontvangt voor je bewuste evolutie en je goddelijke belichaming. Tijdens mijn ervaring van
daag heb ik mijn bereidheid uitgesproken om getransformeerd te worden op welke manier dan ook die op dit
moment voor mij beschikbaar was, en vroeg om gemak en genade terwijl ik integreerde wat ik ervoer.
Gewoon - delen voor het geval dit gunstig is voor iemand, of in het geval, je vandaag intense
golven van energie ervaart of emotionele ontlading of andere vormen van opruimen
of loslaten. Of zelfs een gevoel van expansie, of meer energie
die allemaal mogelijk
zijn, wordt me
verteld.

Wilde tijden!
We houden heel veel van je.
Wij zijn de Galactische Draken
met - Aartsengel Michaël, Ailia
en de Raad van, Stralend Licht.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius