MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen


Aluška: 64 artikelen over: Heden verleden toekomst & Diversiteit
Zelfbewustzijn is de eerste Stap
Naar persoonlijkheids Ontwikkeling

Door: Alue K. Loskotová
21 februari 2023Persoonlijkheidsgebreken zijn een van de belangrijkste redenen waarom we ongelukkig zijn. Wat nog belangrijker is voor degenen
die echt spirituele groei zoeken, kunnen persoonlijkheids - gebreken hun vermogen, om te groeien ernstig beperken, ongeacht welk
spiritueel pad men neemt. Zodra een individu een betere geestelijke gezondheid, en stabiliteit ervaart, waardoor zijn persoonlijkheids
gebreken worden verminderd, wordt het voor hem gemakkelijker, om snelle spirituele vooruitgang, te boeken en zijn ideale persoonlijk
heid te bereiken door de beoefening
van spiritualiteit.

Iedereen die zich bezighoudt met zelfverbetering, persoonlijke ontwikkeling of een hoger doel van spirituele groei, moet actief proberen
zichzelf te begrijpen. Dit komt omdat alleen, wanneer een persoon zijn tekortkomingen begrijpt, hij zijn inspanningen kan richten op wat
moet worden verbeterd. Zelfbewustzijn is een vermogen dat een persoon gebruikt voor zijn introspectie. Het gaat om het begrijpen van
en inzicht in, iemands - sterke punten, kwaliteiten, zwakheden, tekortkomingen, gedachten, ideeën, overtuigingen, idealen, reacties
attitudes emoties en motivaties. Introspectie houdt daarom ook in dat je beoordeelt hoe een persoon door anderen wordt
waargenomen en hoe ze omgaan met anderen
op basis van hun gedrag en
reacties.

Psychologen verdelen zelfobservatie vaak in twee verschillende typen, openbaar of privé.

Publiek zelfbewustzijn: Een persoon is zich bewust van hoe hij aan anderen verschijnt. Publiek zelfbewustzijn komt
vaak voor in situaties waarin mensen, in het - middelpunt van de belangstelling staan, zoals bij het geven van een
presentatie of het praten met een groep vrienden. Dit soort zelfbewustzijn, dwingt - mensen vaak om zich aan
sociale normen te houden. Wanneer we ons ervan bewust - zijn, dat we in de gaten - worden gehouden en
gewaardeerd, proberen we ons vaak te gedragen op manieren die sociaal - aanvaardbaar en wenselijk
zijn. Kortom, we voeren ons beste gedrag uit, dat misschien niet onze echte persoonlijkheid weer
spiegelt. Publiek zelfbewustzijn kan ook leiden tot oordelende angst, waarbij mensen zich
zorgen maken, angstig zijn of zich zorgen maken over hoe anderen hen waar
nemen, of ze nu een goede of
slechte indruk hebben
gemaakt.


Privé-zelfbewustzijn: Mensen zijn zich bewust van sommige aspecten van zichzelf, maar alleen privé.
Bijvoorbeeld, kijken naar je gezicht in de spiegel is een vorm van privé-zelfbewustzijn. Een goed voorbeeld
van privé-zelfbewustzijn is ook het gevoel dat je maag opkomt als je je realiseert dat je vergeten bent te leren
voor een belangrijke test of het gevoel dat je hart bonst als je iemand ziet die je aantrekt. Naaste familieleden en
vrienden zijn op de hoogte van sommige aspecten van onze privacy, omdat we onze waakzaamheid voor hen laten
varen. Daarom worden ze onschatbare - helpers, die ons helpen onszelf te evalueren. Wanneer we oefenen, om ons
bewust te zijn van onszelf en hoe anderen ons waarnemen, leren we veel meer schakeringen, van onze kwaliteiten op
een subtieler niveau. Daarom, zijn we in een betere - positie, om onze persoonlijkheids - tekorten, te overwinnen en te
begrijpen waar onze sterke punten liggen. In de volgende paragrafen, zullen we enkele manieren bespreken, waarop jij
je zelfbewustzijn kunt vergroten.Om onze persoonlijkheid te begrijpen, moeten we de aard van onze geest begrijpen. De geest bestaat uit drie delen bewust,
bovenbewust en onbewust. Het - onderbewustzijn is uitgebreid en de indrukken die diep in het onderbewustzijn verborgen
zitten, zijn niet gemakkelijk te detecteren, en te analyseren. Echter, meer en vaker gedurende de dag explodeert iemands
geest die afwijzend reageert op sommige gebeurtenissen en situaties. Als gevolg hiervan voelt een persoon een zekere
rusteloosheid en emoties, zoals onzekerheid, angst of woede. De meesten van ons sjokken door het dagelijks leven
zonder een moment te stoppen en zich af te vragen waarom we de emotie in de eerste plaats ervaren.

In feite openen dergelijke situaties een venster in het dagelijks leven dat ons de mogelijkheid geeft om
in onze essentie te kijken. Als een persoon alert en objectief is in zijn blik kan hij dit denkbeeldige venster
volgen. Dankzij dit proces begint een persoon een groter zelfbewustzijn te krijgen van hoe zijn geest werkt
en hoe hij reageert op verschillende stimuli. Dit wordt metacognitie genoemd, wat betekent, dat jij je bewust
wordt van en inzicht krijgt in je eigen - denkprocessen. Dit specifieke - type zelfontwikkeling - verwijst, naar het
bewust - zijn van het eigen - lichaam, en de mentale toestand, inclusief - gedachten, acties, ideeën, gevoelens en
interacties met anderen. Het is daarom de eerste stap, naar het - overwinnen van destructieve emoties, en reacties.
Een persoon reageert - meestal op situaties, en gebeurtenissen destructief als gevolg van opgeslagen indrukken van
persoonlijkheidsgebreken in zijn
onderbewustzijn.

Zelfkennis door jezelf te observeren Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Aneta voelde zich onrustig toen haar baas
haar collega complimenteerde. Ze dacht de hele dag aan deze gebeurtenis, wat haar rusteloosheid alleen maar vergrootte.
Ze werd - verteerd door de gedachte: "Hoe hard ik hier ook mijn best doe, niemand zal me ooit opmerken. Haar dag verliep
gewoon niet goed. Na een goede nachtrust vergat ze het de volgende dag en ging gewoon door met leven. Als Aneta aan
dachtig was geweest en had geïntrospecteerd waarom ze zich zo voelde, had ze inzicht in haar geest kunnen krijgen en
kunnen begrijpen welke van haar persoonlijkheids-gebreken zich manifesteerden op een manier die haar rusteloos
maakte. Dienovereenkomstig zou het in de toekomst meer oplossingsgericht kunnen worden om de interne
onrust veroorzaakt door dergelijke gebeurtenissen te voorkomen en meer stabiliteit te krijgen.

Wanneer Aneta in dergelijke situaties aandachtiger is en haar gevoelens en emoties daadwerkelijk
introspecteert zullen verdere stadia van haar zelfbewustzijn volgen. Hij zal er bijvoorbeeld achter komen:
Hoe lang duurt het, voordat haar - rusteloosheid hem echt - begint op te merken? Is ze in staat om hem af te
remmen en het gevoel van rusteloosheid bewust te beheersen? Zullen ze proberen naar binnen te gaan en meer
te leren over zichzelf en hun persoonlijkheidsfouten? Waar anders ontstaat dit soort onrust? Wie heeft er nog meer
last van?

Hoe het zelfbewustzijn te vergroten.

Iemand zal ons feedback geven, of ons vertellen, waar we de fout in zijn gegaan. Voorbeeld: "Zet de muziek zachter, Pep",
riep zijn vader. "Er is geen moment van rust in dit huis als je constant zulke harde muziek speelt. Pepa vloekte onder zijn neus
en zette nors het volume van de muziek lager. Het is nooit - gemakkelijk om dergelijke feedback van anderen te ontvangen over
onze acties of levens. Op zulke momenten hebben we vaak gedachten als "waarom begrijpen ze me niet", "Ik ben niet zo slecht" en
"Ik wil er niet over horen".

Stel dat Pepa even stopte en objectief naar de situatie keek. Hij zou waarschijnlijk een of twee dingen leren over hoe anderen hem zien.
Wanneer andere mensen ons feedback geven, hoe kort ook, geeft het ons een idee van hoe anderen ons waarnemen. Als iemand pijn
heeft ervaren vanwege onze acties wordt dit meestal veroorzaakt door een persoonlijkheidsdefect dat ervoor zorgt dat onze acties
een nadelig effect hebben
op anderen.

De fout van iemand anders observeren en dan introspecteren.

Bijvoorbeeld: Hynek en Jarmila maakten ruzie over huishoudelijk werk. Jarmila hield vol dat Hynek thuis niet genoeg deed,
terwijl Hynek nog steeds slechte excuses maakte voor het niet op tijd kunnen doen van het huishouden. Toen zijn vriend
Marek hun ruzie hoorde, realiseerde hij zich dat hij zich in dezelfde - situatie bevond als Hynek. Nu, als derde persoon,
zonder emotionele betrokkenheid kon Marek objectief zien dat Hynek's zwakke excuses kinderachtig en onlogisch
waren en zijn vrouw Jarmila alleen maar meer irriteerden. Toen Mark de impact van hun relatie zag, besloot hij
zijn eigen luiheid te - overwinnen en zijn vrouw thuis te - helpen zonder excuses. Wanneer een persoon een
situatie observeert waarbij andere mensen betrokken zijn, kan hij een beter begrip van zichzelf krijgen.
Omdat een persoon niet emotioneel betrokken hoeft te zijn bij de situatie, maakt dit hem
objectiever en daarom is zijn
vermogen om te leren
groter.


Onze dromen kunnen ons ook vertellen

Soms zijn er in dromen sterkere indrukken van ons onderbewustzijn in die mate dat we in staat
zijn om de droom te onthouden en zelfs iets over onze geest te leren. Bekijk het verhaal van de droom,
je gevoelens, acties en symbolen die zich in de droom voordoen. In de slaap ervaren we vaak scenario's die
we innerlijk - voelen en ervaren, maar we geven ze overdag niet - bewust toe of realiseren ons ze niet. In onze
dromen kunnen we de waarheid - zien, die we vrezen en niet willen accepteren. Wanneer je leert, om je dromen
goed in de - gaten te houden, kun je ze gebruiken - om te zien, hoe jij je echt voelt zonder belast, of beïnvloed te
worden door angst of obscuur, omdat dromen volledig oprecht zijn, en dingen laten zien zoals ze ons overkomen,
zonder verfraaiing.

Wanneer een persoon emotioneel instabiel, rusteloos of geagiteerd wordt, moeten ze opletten, omdat diepere intro
spectie hen meestal inzicht geeft in een persoonlijkheidsdefect dat is geactiveerd. We moeten openstaan om onszelf
te leren kennen en de - moed hebben om feedback - van anderen te accepteren. Dankzij dit, kunnen we onze - fouten
objectief analyseren en praktische oplossingen
vinden om ten goede te
veranderen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ongewone dingen die geestelijk
Begaafde mensen Beïnvloeden

Door: Alue K. Loskotová
18 februari 2023Hoewel elke persoon uniek is, bezitten sommigen van ons geschenken die de capaciteiten van de meeste mensen te boven gaan.
Als je je afvraagt of je een cadeau hebt, zul je waarschijnlijk het antwoord vinden door mensen om je heen te vragen. Wat je als
vanzelfsprekend beschouwt, kan heel ongewoon of bewonderenswaardig zijn, voor de mensen om je heen. Zelfs zeer hoog
begaafde mensen herkennen hun gave soms pas als ze er bewust van worden gemaakt omdat ze het als iets normaals
beschouwen. En als je er geen zin in hebt, kan jij jezelf - vergelijken met het volgende artikel. Bijna alles kan een
spiritueel geschenk zijn. Van het vermogen om anderen te troosten tot het vermogen om met de doden
te praten. Geestelijke gaven nemen verschillende vormen aan en elk van hen wordt aan
een persoon gegeven om een specifieke reden,
om een specifiek doel te
vervullen.

Dingen die meestal van invloed zijn op spiritueel begaafde mensen:

Ze worden veel beïnvloed door energieën uit de omgeving. Deze mensen zijn niet in staat om de vreemde
energieën te vermijden die gewoon overal zijn. Terwijl andere mensen in staat zijn, om ze te negeren weten
sommigen van hen niet eens dat ze bestaan, kunnen hoogbegaafde mensen meestal niet anders, dan ze alle
maal als sponzen - opzuigen. Het kan ook drastische - gevolgen hebben voor een hoogbegaafde persoon. Ze
voelen vaak - veranderingen in de natuur. Het kan buiten volledig helder zijn en deze persoon zal op de een of
andere manier weten, dat het over een tijdje zal gaan regenen. Soms zijn ze in staat, om het weer nauwkeuriger
te voorspellen dan de meeste andere mensen
en eerder dan meteorologen.

Hun - nachtmerries en dromen - zijn zo echt dat ze meer, als herinneringen voelen. Ze hebben de neiging, om vrij
levendige nachtmerries, en kleurrijke dromen te hebben, omdat er veel meer aan de hand is. Wanneer we slapen
is de sluier die onze wereld en de astrale wereld scheidt dun en kunnen dingen aan de andere kant contact met
ons maken via onze dromen. In dromen kunnen we ook onze vorige levens of parallelle realiteiten ervaren.
Onze - voorouders die niet meer bij ons zijn, hebben de neiging om in hun dromen met hoog
begaafde mensen te
praten.

Ze hebben de neiging om veel omringd te zijn door vreemden. Mensen die correctie of redding nodig
hebben, voelen zich aangetrokken tot een begaafd persoon omdat ze zijn gave, en speciale energie voelen.
Het wekt - vertrouwen en hoop bij hen. Een hoogbegaafd - persoon, moet weten wanneer hij een giftige - band
moet verbreken, maar hij worstelt vaak intern. Mensen willen altijd iets van zo iemand krijgen en dat kan vermoeiend
voor hem zijn. Ze worden, ook gezocht door dieren, omdat ze hun vriendelijkheid - voelen en hun pure, harmonieuze aura
zien. Spiritueel begaafde mensen zijn meestal erg optimistisch stralend van binnen en begiftigd met een sterke empathische
persoonlijkheid. Spiritueel begaafde mensen omringen zichzelf meestal met een weerspiegeling, van hun ware emoties. Als ze
down zijn, lijken de dingen somber voor hen, en als ze gelukkig zijn, is het het tegenovergestelde. Je kunt meestal, zien in welke
stemming ze zijn door naar hen
en hun kamer te kijken.

Het heksenuur heeft meestal - last van hen en ze worden vaak midden in de nacht wakker. Zelfs als ze de hele dag wakker waren
of laat naar bed gingen, lijken ze nog steeds vaak - wakker te worden tijdens het heksenuur. Dit is een teken dat ze reageren op
veranderingen in energie in hun omgeving tijdens de slaap. Geestelijk - begaafde mensen zijn vaak overbelast. Ze hebben de
neiging om meer energie van anderen te nemen dan ze zouden moeten, en dit veroorzaakt hen veel lijden en stress. Dit
is een probleem dat kan worden aangepakt door degenen die zich bewust zijn van hun talenten maar zonder dit
belangrijke bewustzijn is het bijna onmogelijk om erachter te komen hoe ze zich in een dergelijke
situatie moeten
gedragen.

Spiritueel begaafde mensen zijn niet het soort mensen dat gedijt buiten hun grenzen, buiten hun comfortzone,
omdat ze het zich niet kunnen - veroorloven om in een onbekende en risicovolle omgeving te bewegen vanwege hun
gevoeligheid. Daarom houden ze vooral vast aan wat ze weten, waar ze zich goed voelen, waar ze veilig zijn, en verkennen
ze de wereld nogal voorzichtig en van een afstand. Maar binnen hun veilige grenzen blijven, geeft hen nog steeds veel ruimte
voor nieuwe kansen. Ze begrijpen gewoon
waar hun grenzen liggen en
proberen erin te
blijven.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Introverten, Extraverten en Spiritualiteit


Door: Alue K. Loskotová
17 februari 2023Waarom zijn introverte mensen vaak erg spiritueel?

De maatschappij dicteert duidelijk dat we bepaalde persoonlijkheidstypen volgen die door de reguliere media worden geprojecteerd,
dus waarom hebben introverte mensen de neiging om zich tegen deze stereotypen te verzetten? Introverte mensen zoeken in zich
zelf naar antwoorden in plaats van sociale erkenning te zoeken. Extraverte - mensen beschouwen introverte mensen soms als
asociale opgeblazen of eenlingen maar ondanks deze labels staat de introvert zijn mannetje en kan het hem niet schelen
hoe anderen hem zien.

Als je een introvert bent dan zul je in eenzaamheid volledige troost vinden. Je dompelt je vaak onder in diepe reflectie
en contemplatie. Je verlangen naar goedkeuring van anderen is aanzienlijk minder dan dat van een extravert omdat jij je
realiseert, dat alle belangrijke antwoorden, sowieso van binnenuit komen. Hoewel je sociale - evenementen kunt bijwonen,
geniet je er vaak van, om gewoon je omgeving te observeren, in plaats van in het middelpunt van de belangstelling te staan.
Centraal staan in de actie, is iets dat veel introverte mensen, proberen te vermijden. Op een metafysisch niveau realiseert een
introvert zich hoe verbonden we allemaal zijn en heeft hij niet de externe herkenning en aandacht nodig die een extravert vaak
zoekt.

Ongeveer 75% van de wereldbevolking is extravert wat de introverte een minderheid maakt maar de introverte bezwijkt niet voor
sociale druk om zich aan te passen ... Dat kan ook niet. Hoewel sommige introverte mensen verlegen kunnen zijn, is er een groot
verschil tussen verlegenheid en introversie. Verlegenheid is een aspect van sociale angst en angst voor afwijzing, terwijl intro
versie het vermogen is om bij een sociaal - evenement te zijn zonder de noodzaak van volledige sociale interactie. Als een
introvert bijvoorbeeld op een feestje was kan hij gemakkelijk met veel mensen praten maar kiest hij er vaak voor om
geen plezier te
hebben.


Introvert en spiritualiteit

Een introvert kan af en toe extraverte neigingen hebben terwijl hij introvert blijft. Omgekeerd kan een extravert ook
introverte neigingen hebben terwijl hij extravert blijft. Veel introverte - mensen kiezen een tijd en plaats om extravert te
zijn zoals tijdens het - wachten in de rij bij een supermarkt. In deze situatie is het gesprek beperkt en is er geen lange termijn
verplichting om het gesprek voort te zetten waardoor de introvert sociaal kan communiceren zonder erin gedwongen te worden.
Binnen enkele minuten vindt de introvert zijn kalmte weer als waarnemer. Alleen vindt een - introvert veel tijd om na te denken over
het leven. Hij zal een kleine groep goede vrienden hebben en zich
op zijn gemak voelen en zichzelf in hun gezelschap.

Een extravert zal zich ongemakkelijk voelen wanneer er een kleine onderbreking in het gesprek is, terwijl een introvert begrijpt dat het
soms niet nodig is om woorden uit te spreken om het gezelschap van de persoon met wie hij is te - waarderen. Knuffels en glimlachen
spreken luider voor een introvert dan woorden. Een introvert geniet, van een extravert en zal zijn maniertjes observeren. Een introvert
zal de neiging hebben, om buiten de groep te zijn en naar binnen te kijken. Introverte mensen, geven er de voorkeur aan om te kijken
te luisteren, te observeren en niet veel te praten, maar als ze met mensen in hun omgeving zijn, zullen ze openlijk praten over dingen
die hen interesseren.

Veel mensen binnen spirituele en metafysische genres zijn introvert en zoeken antwoorden in zichzelf. Ze zijn meer geneigd om het
principe van eenheid te begrijpen en hoe we allemaal op een - dieper niveau, verbonden zijn dan extraverte mensen die fysieke toe
stemming zoeken. Introverte mensen hebben de neiging om de rechterkant van de hersenen als hun dominante kant te gebruiken
en zijn vaak muzikaal of artistiek gericht. Ze kunnen ook - dichters of filosofen zijn en veel buiten het gebruikelijke kader denken.

Een introvert zal de - oorsprong in twijfel trekken van wat de samenleving ons heeft verteld dat waar is, en in tegenstelling tot
een wetenschapper hebben ze geen empirische gegevens nodig om hun overtuigingen te behouden. Daarom trekken meta
fysische disciplines vaak introverte mensen aan. Een introvert gebruikt vaak zelfreflectie omdat ze naar antwoorden in
zichzelf zoeken, in tegenstelling tot wat ze ergens hebben geleerd. Een introvert - onderscheidt wat hij van
iemand heeft geleerd en wat hij
voelt als een innerlijke
waarheid.


Introverte mensen zijn ook erg empathisch. Hun gevoeligheid voor hoe andere mensen zich voelen is veel
groter dan die van extraverte mensen, die meer bezig zijn met hoe anderen hen waarnemen. Extraverte mensen
kunnen echter ook zeer spirituele mensen zijn en hun spiritualiteit openlijker uiten dan introverte mensen. Ze zullen
gemakkelijk met iedereen praten over spirituele en metafysische onderwerpen, terwijl een introvert zal kiezen met wie
hij over deze kwesties wil praten.

Conclusie

Hoewel ze slechts 25% van de bevolking uitmaken, verandert, een - introvert zelden - zijn houding - of persoonlijkheid om
anderen te behagen, behalve voor hun baan. Veel introverte mensen hebben geleerd om 'tijdelijke extraverten' te zijn, maar
uiteindelijk brengt hun comfortzone hen terug naar introvert. Terwijl de maatschappij de introvert zal blijven dwingen om zich
een outcast te voelen, zal de introverte niet worden overtuigd, door groepsdruk of conformiteit om anderen te behagen, omdat
hij al weet dat de echte
waarheid in hem
zit.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Kleurenpsychologie: De kleuren die je draagt
hebben een grote Invloed op je Humeur


Door: Alue K. Loskotová
16 februari 2023
Kleuren hebben invloed op ons gedrag en onze emoties. Het wordt ook commercieel gebruikt om de aantrekkelijkheid en verkoop
van producten te vergroten. De meeste fastfood restaurants bevatten bijvoorbeeld rood in hun logo's. Dit komt omdat de rode
kleur je hongerig maakt en dus de kans vergroot dat je er gaat eten als je naar het rode logo kijkt. Dezelfde methode wordt
vaak gebruikt voor mentale kalmering, in de wachtkamers van artsen praktijken, maar lichte pastelkleuren worden toe
gepast. Je hebt echter geen expert nodig om kleuren psychologie te gebruiken. Wanneer je begrijpt hoe kleuren
werken kun je het in je dagelijks leven gebruiken. Als je 's ochtends wakker wordt draag je dan een rood of
blauw shirt? In plaats van alleen te beslissen over wat je denkt dat je huidskleur en ogen flatteert
overweeg dan welke kleur je een gevoel
van vrede en welzijn kan
geven.


Hoe de kleuren die je draagt je stemming kunnen veranderen

Rood
Het wordt het meest geassocieerd met liefde, romantiek en sensualiteit. Het dragen van rood kan je
aantrekkelijker maken voor de mensen om je heen. Om deze reden is het een favoriete kleur om te dragen
wanneer je op een date gaat of zelfs tijdens sollicitatiegesprekken. Extra aandacht vergroot je zelfvertrouwen
en geeft je de - kracht om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Als je ergens - controle over wilt nemen,
onderschat dan deze krachtige kleur niet.

Oranje
Wie veel oranje draagt, wordt geassocieerd met creativiteit en enthousiasme. Ze willen zich op een unieke, emotionele
en betekenisvolle manier uitdrukken. Oranje drukt het denken buiten het gebruikelijke kader uit. Als je jezelf creatief wilt
uitdrukken en je unieke persoonlijkheid wilt omarmen, is oranje je kleur. Het geeft energie, optimisme en moedigt je aan in
creatief werk.

Geel
De kleur van de zon, vreugde en geluk. Je kunt er een slecht humeur mee verjagen. Het wordt ook geassocieerd met de kinder
tijd en helpt je contact te maken met je innerlijke kind. Jezelf blootstellen aan geel, kan een glimlach op je gezicht toveren en de
donkere somberheid helpen verdrijven. Geel is een optimistische kleur vol energie.

Groen
Als je het hebt over 'aarden', is het eerste dat vaak in je opkomt de natuur. Het zou dus geen verrassing moeten zijn dat de kleur
groen ons helpt mentale stabiliteit te vinden. Groen wordt ook geassocieerd met geld en rijkdom. Het helpt ons ons geld beter
te beheren en slimme financiële beslissingen te nemen.

Blauw
Heb je je ooit afgevraagd waarom - objecten met betrekking tot het strand en de zee vaak als kalmerend worden ervaren?
De kleur blauw verlaagt de bloeddruk en kalmeert de geest. Het is een ideale - kleur als je tijd gaat doorbrengen in rust
comfort en harmonie vindt in een anders hectisch leven. Blauw is ontspannend maar het is ook de kleur van oprecht
heid en waarheid. Daarom wikkelen mensen zich in het blauw als ze willen laten zien dat ze de waarheid vertellen
en betrouwbaar zijn.

Paars
Het zou de koninklijke kleur zijn. Als u zich voorbereidt op een belangrijke presentatie of in de schijn
werpers staat, zal de kleur paars u helpen om er trots met opgeheven hoofd en op een hoog
niveau mee om te gaan. Het voegt
majesteit en macht
toe.

Zwart
Het geeft de indruk van - professionaliteit, verfijning en verfijning. Om deze reden wordt de meeste zakelijke
professionals geadviseerd om een zwart pak te dragen. Het is een afslankende kleur die het zelfvertrouwen verhoogt
en je de moed geeft om trots en rechtop te staan. Kleed je echter - niet in het zwart als je worstelt met rouw, verdriet en
depressie, omdat het zal intensiveren.

Wit
Het drukt vrede, onschuld en zuiverheid uit. De meeste mensen denken bij het overwegen van haar keuze voor de garderobe
eerst aan het stereotiepe uiterlijk van engelen die allemaal in het wit zijn, dat wil zeggen in het hemelse licht. Het dragen van wit
is een geweldige manier om jezelf aan te moedigen de pijn van de wereld los te laten en je in plaats daarvan te concentreren op het
licht en de goedheid die
overal om je heen
bestaat.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Empathisch of een mentaal Wrak?


Door: Alue K. Loskotová
15 februari 2023Onlangs is de term empaat behoorlijk populair geworden, en veel mensen, scheppen ten onrechte op over deze aanduiding.
Maar velen van hen konden niet verder van echte empaten verwijderd zijn. In feite zijn het emotionele wrakken. Als je het
gevoel hebt dat je de hele tijd wordt gebruikt, je dag in dag uit door het emotionele kanaal kruipt en je niet kunt over
komen wat er gaande is in het leven van degenen die het dichtst bij je staan, moeten er veranderingen worden
aangebracht. Je zult je nooit goed - voelen als je constant - in vervelende situaties terechtkomt.

Als de volgende dingen op jou van toepassing zijn, ben je een emotioneel wrak en moet je aan jezelf werken.
Terwijl je om anderen geeft, vergeet je jezelf. Als je het te lang laat duren, kan het slechte gevolgen hebben. Als je
niet in staat bent om uit de situaties te komen die voor je liggen, dan ben je niet empathisch. Empaten weten wanneer
en hoe ze weg moeten. Ze doen dit, omdat ze weten hoe belangrijk het is, om hun eigen welzijn te beschermen. Als ze een
minuut nodig hebben om te ademen
en na te denken, doen ze dat.

Gemakkelijk geïrriteerd raken.

Als je meteen geïrriteerd bent, ben je geen empaat. Empaten zijn meestal de meest geduldige individuen vanwege de moeilijke
dingen waarmee ze zijn opgegroeid. Ze worden niet snel boos en reageren niet overdreven of onbezonnen. De meeste dingen
zullen hen niet verbazen. Wanneer mensen je om een gunst vragen, word je meestal ziek. Als je geïrriteerd bent, als mensen
je om een gunst vragen, in plaats van voor hen te zorgen, dan ben je niet - empathisch. Empaten doen graag dingen voor
andere mensen. Natuurlijk worden ze van tijd tot tijd boos maar over het algemeen kunnen ze bijna alles doen zonder
veel te vechten. Je bent in deze richting afgebroken en negeert vaak hoe anderen zich voelen. Je zegt snel nee
maar empaten zijn degenen die moeite hebben om nee te zeggen. In veel opzichten ben je het
tegenovergestelde van een empaat,
of je het je nu realiseert of
niet.


Je wordt boos over onbeduidende dingen. Als je een empaat was, zou je niet boos worden over onzin.
Empaten zijn veel meer - afgestemd op hun emoties en daardoor niet zo vluchtig als anderen. Als je veel tijd
besteedt aan exploderen en in paniek raken, dan ben je waarschijnlijk gewoon meer gestrest dan je aankunt. Je
bent losgekoppeld van jezelf. Als jij je gescheiden - voelt van jezelf en je emoties, ben je niet empathisch. Je hebt
wat tijd voor jezelf nodig en doet een goede zielsverkenning. Empaten weten wie ze zijn en worstelen niet met hun
gevoelens. Zelfs in de ergste situaties kunnen ze hun eigen emoties niet vermijden. Je kunt altijd zien waar je slechte
humeur vandaan komt.
Empaten zijn niet altijd in staat, om de emoties van anderen en die van henzelf nauwkeurig te
onderscheiden. Hierdoor hebben ze de neiging, om te worstelen en om erachter te komen waar hun pijn vandaan komt.
Maar als je snel kunt herkennen wie je van
streek maakt, dan ben je geen empaat.

Mensen hebben de neiging om je te vermijden als je in een slecht humeur bent. Mensen vermijden nooit echte empaten ze
zoeken ze op, omdat ze zich op hun gemak voelen. Als mensen je vermijden als je gestrest of boos bent, is dat omdat jij je
emoties niet kunt verwerken je ondraaglijk voor ze bent en daarom ben je mentaal ergens anders dan empathisch. Als
je elkaar hebt leren kennen leer dan omgaan met de psychische problemen waar je tegenaan loopt. Als je over
belast bent, moet je tijd voor jezelf nemen, en hulp zoeken als je het nodig hebt. Vat het niet op
als iets dat je niet kunt veranderen,
er is altijd een
remedie.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De woorden die je gebruikt Veranderen de
Manier waarop je Hersenen werken


Door: Alue K. Loskotová
10 februari 2023De meesten van ons denken niet veel na over de manier waarop we praten. Maar het heeft niet alleen impact op de mensen om ons heen,
maar ook op onszelf. Als we te pessimistisch en afwijzend zijn over bijna alles, kan dit de hersenen zelf beïnvloeden. Dit fenomeen wordt
in detail beschreven in het boek Words Can Change Your Brain. Daarin beschrijven neurowetenschappers Andrew Newberg en Mark
Robert Waldman hoe de dingen die we zeggen onze geest kunnen beïnvloeden en doen. Ze schreven dat slechts één woord de
expressie kan - beïnvloeden van genen, die onze stress reguleren, op zowel fysiek, als emotioneel niveau. Daarom, hoe
optimistischer we zijn, hoe kleiner
de kans dat we gestrest
raken.


Door een constructieve en optimistische stemming en woorden in de geest te behouden, stimuleer je de activiteit
van de frontale kwab. Dit gebied omvat specifieke taalcentra die rechtstreeks verbinding maken met het motorcentrum
dat u tot actie aanzet. Zoals onderzoek heeft aangetoond hoe langer jij je concentreert op goede woorden hoe meer je andere
delen van de hersenen begint te beïnvloeden. De functies in de pariëtale kwab zullen beginnen te veranderen, wat je perceptie van
jezelf en de mensen met wie je omgaat zal veranderen. Een - optimistische kijk op jezelf zal je vatbaar maken om het goede in andere
mensen te zien, terwijl een destructief zelfconcept je zal overladen met achterdocht en twijfel. Na verloop van tijd verandert de structuur
van de thalamus als reactie op je gesproken en gedachten woorden gedachten en gevoelens en veranderingen in de thalamus beïnvloeden
de manier waarop je de werkelijkheid
waarneemt.

De - taal die we gebruiken - heeft de kracht, om de manier waarop we de wereld - waarnemen te hervormen, en daardoor onze hersenen te
veranderen. Je kijk op het leven kan ervoor - zorgen dat je van het leven, en de dingen om je heen houdt of het letterlijk haat. Heb je ooit
gehoord dat iemand je ziek maakt in je maag. Het overkomt ons allemaal wel eens en zelfs als we het niet graag toegeven is het het
bewijs dat woorden veel meer
kracht hebben dan we toe
geven.
Wanneer je destructieve concepten en woorden in je geest toelaat en ze je gedachten laat worden die je regelmatig
bekrachtigt, zal dit meer angst en stress in je leven brengen. Hoe vaker je boze of over het algemeen destructieve woorden
gebruikt, hoe meer verontrustende - dingen in je hoofd zullen bewegen. Door compassievolle communicatie, zijn we in staat om
betere verbindingen te vormen met de mensen om ons heen en onze hersenen in te stellen om correcter te functioneren. Afhankelijk
van - hoe je denkt en jezelf uitdrukt, zullen er uiteindelijk - veranderingen in je thalamus zijn - in de loop van de - tijd. Het zal de manier
veranderen waarop je de - wereld om je heen - waarneemt. De - woorden die je gebruikt - en de woorden die je anderen om je heen laat
gebruiken, kunnen en zullen letterlijk de manier
waarop je de dingen ziet filteren.

Een studie uitgevoerd door Positive Psychology nam een grote groep mensen tussen de 35 en 54 jaar en vroeg hen om drie dingen op te
schrijven die elke - nacht door hun hoofd gingen, en een verklaring - waarom ze eraan dachten. In de loop van drie maanden, van het op
schrijven van hun dagelijkse denken, ervoeren ze een subjectieve toename van geluk. Waarschijnlijk omdat het experiment hen dwong
om over zichzelf na te denken en hun - gedachten meer waar te nemen en te bewaken. Zelfs toen ze stopten met - experimenteren
merkten deze mensen nog steeds een verbeterde - stemming op, en dachten ze - meer na over leuke - dingen omdat ze erin
slaagden hun hersenen te
veranderen.

Als je levenslange voldoening wilt bereiken moet je jezelf regelmatig wijden aan het mooi nadenken over jezelf, je
vreugde delen met anderen en genieten van elke leuke ervaring in het leven. Als je je taal gebruikt om met optimisme
en goedheid om te gaan, zul je merken dat je in een richting - beweegt die gunstiger is voor je leven. Maar doe niet alsof.
Mensen kunnen je niet meer vertrouwen, omdat het overmatig gebruik van suikerhoudende woorden in spraak of schrijven
een teken kan
zijn dat je
liegt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ben jij anders? Maak je niet druk. Het is oké om
niet in de Reguliere Samenleving te passen


Door: Alue K. Loskotová
9 februari 2023Hetzelfde zijn als iedereen is vreselijk saai.

Heb je ooit het gevoel dat je helemaal niet in deze maatschappij past? Als je bijvoorbeeld gaat winkelen betrapte je jezelf erop
dat je naar al het junkfood in het winkelwagentje van iemand anders keek en je afvroeg hoe iemand dit met zijn lichaam kon
doen? En lees je productetiketten, ben je vaak geschrokken van wat erin zit en zet je ze dan weer vol walging terug? Als je
ziet dat mensen blindelings anderen volgen zonder bewust na te denken over de vraag of ze het echt goed doen voel jij
je dan behoorlijk ongemakkelijk? Ga je liever je eigen weg, die je zorgvuldig hebt gekozen en waarvan je weet dat het
goed en gezond voor je is in plaats van in dezelfde richting te gaan als iedereen? Als je ja hebt geantwoord op een
van deze vragen, ben je
zeker niet de enige.

Mensen die proberen in de samenleving te passen en zich aan te passen, zijn enkele van de meest onder
danige en gecontroleerde mensen die je ooit zult ontmoeten. Ze hebben een instinct om automatisch
hun kudde te volgen en worden sterk beïnvloed door de meningen van anderen in plaats van hun
eigen mening te formuleren. Ze lijken meer geïnteresseerd te zijn in wat andere mensen van
hen denken dan hoe ze zich voelen. Voor conformisten is het enige - kritische
denken dat nodig is de mening van
anderen.


We realiseren ons dat bijna alles wat ons in de geschiedenis is geleerd een leugen of een vorm van
propaganda is. Veel van onze ware geschiedenis en oorsprong is voor ons verborgen gebleven, ook al
toont concreet bewijs aan dat de mensheid al honderdduizenden jaren op Aarde is. Dit maakt deel uit van
de hersenspoeling die we ontvangen via het indoctrinatiesysteem dat gewoonlijk verplicht onderwijs wordt
genoemd. Als je vraagtekens zet, bij een officieel - verhaal dat je op school leert, dan word je met minachting
bekeken omdat je je niet conformeert aan door
de staat gesponsorde propaganda.

Als studenten hebben we de neiging om autoriteit - niet in twijfel - te trekken, en de leef regels, van onze leraren
vrijwillig als waarheid te accepteren. Onze - geest wordt berustend, in het reciteren van deze - voorschriften zonder
oordeel, zodat men kan afstuderen. In de uitgevoerde, conformiteits-experimenten, bleek dat de meeste mensen, vol
doen aan de verwachtingen van de groep zelfs als ze weten dat de groep verkeerd is. In de psychologie staat dit bekend
als het Asch-experiment.

Wanneer we naar school gaan, voldoen studenten niet alleen, aan de verwachtingen van leraren, maar passen leraren zich
ook aan aan het onderwijzen, van propaganda en agenda, met weinig vrijheid om af te wijken, van door de staat opgelegde
school boeken. De medische industrie is niet anders. Artsen leren niet eens holistische geneeskunde en mogen geen andere
methoden en procedures gebruiken
dan die voorgeschreven.

In onze media horen we vooral propaganda, horrorverhalen en een totaal gebrek aan constructief nieuws. Via reality-tv en
reclames, krijgen mensen te horen, wat ze moeten - denken, hoe ze zich moeten gedragen, wat ze moeten eten, drinken
luisteren en kopen. Televisie is grotendeels verantwoordelijk voor de manier waarop televisiekijkers worden gevormd
en gemanipuleerd tot zijn prototype. Een typische advertentie probeert u bijvoorbeeld niet alleen een product
te verkopen, maar presenteert ook
een imago en sociale
verwachtingen.

<VIDEO>

Reclame verkoopt bijvoorbeeld niet alleen limonade, maar verkoopt ook seks, seksuele toespelingen,
stereotypen, geloofssystemen, waardesystemen richt zich op een bepaalde groep mensen die het willen
verkopen, en kondigt tegelijkertijd aan, wat de doelgroep - meestal doet, en hoe het er goed uit moet zien.

<VIDEO>

De advertentie vertelt je niet over de giftigheid van aluminium in een blikje, over genetisch gemodificeerde hop,
en toont geen mensen die niet tot de doelgroep behoren. En vrijwel iedereen die er is, is altijd blij en glimlacht
wanneer ze je dit product proberen te verkopen, zodat je kunt zien hoe het je leven zal verbeteren wanneer
je het koopt. Acteurs in een - advertentie nemen meestal deel - aan een of andere extraverte - groeps
activiteit, die je onbewust vertelt dat als je geen sociale extravert bent, je niet echt geschikt
bent voor de samen
leving.


Reclame is niets onschuldigs, constante herhaling zit diep ingebakken in je onderbewustzijn en vormt je
meer dan je bereid bent toe te geven of te beseffen. Een jingle uit een wasverzachterreclame, of een babybell
kaas die je 20 jaar geleden op tv hoorde, kan nog steeds in je hoofd spelen als je het product in de winkel ziet. Als jij
je gezond verstand wilt behouden verwijder dan zo snel mogelijk de tv maar verwacht niet dat het probleem zal eindigen
omdat je hoofd zichzelf op de lange termijn zal moeten
ontgiften van de onzin die het je heeft gevoed.

Waarom mensen je kleineren als je niet blindelings de menigte volgt Psychologie weerspiegelt vaak waar mensen innerlijk bang
voor zijn. Wanneer iemand bijvoorbeeld zegt dat hij een andere persoon haat, betekent dit meestal dat de persoon iets herinnert
of benadrukt dat de vloer over zichzelf haat. Als je niet doet, wat de meerderheid doet, laat je zien dat de meerderheid niet goed
genoeg voor je is en dat je het niet herkent. En aangezien er mensen zijn met een laag zelfbeeld, vertalen ze het natuurlijk als een
persoonlijke aanval. Daarom word je belachelijk gemaakt en aangevallen.

Als een bepaalde persoon je beledigt en bekritiseert, controleer dan eerst wat die persoon is voordat je die verklaring persoonlijk
opneemt. Je kunt bijvoorbeeld merken dat ze door door haar persoonlijke Facebook-profiel te bladeren vrijwel al haar likes op
beroemdheden en filmsterren heeft, wat - aanbidding van anderen is, op basis van het feit dat ze dit van televisie te horen
kreeg en weerspiegelt hoeveel tijd ze eraan besteedt om ernaar te kijken. Als hij veel van objecten gadgets en mode
houdt, drukt dat materialistische
neigingen
uit.Voor zo iemand is het belangrijker om voor anderen te staan dan erachter te komen wie hij werkelijk is
een spiritueel wezen dat een menselijke ervaring heeft. Wanneer de samenleving opschudt en niet meer zo
voorspelbaar en stabiel is als met al haar - prestaties, treft het zulke mensen veel meer dan degenen onder ons
die er niet in passen. Hun ego, ijdelheid, onwetendheid en onvermogen om open te staan voor verschil is een weer
spiegeling van waar ze bang voor zijn. Het is makkelijker voor hen om andere mensen dom te noemen dan om in de
spiegel te kijken.

Wees jezelf

Bekend met StarTrek? Spock zei in een aflevering: "In de gekke samenleving lijken gekken gezond."

Non-conformisten zullen eerder kritisch denken gebruiken, en zullen nieuwe - onderwerpen verkennen om een passend
antwoord te vinden. Ze zullen zeker niet blindelings, vertrouwen op onze, toezicht houdende autoriteiten, om bijvoorbeeld
alles te controleren en zouden ons bijvoorbeeld nooit toestaan schadelijke stoffen zoals aspartaam, acesulfaam K, glutamaat
GGO's en, fluoride in te nemen. Mensen, die zich op een non-conformistische manier gedragen, zullen ook eerder, in zichzelf op
zoek gaan naar antwoorden omdat ze snel ontdekken dat externe antwoorden vaak pure verzinsels leugens of moreel onaanvaard
baar zijn. Dit soort mindful denken en verantwoordelijke bewuste benadering van het leven leidt ertoe dat een persoon een beter en
veel gezonder leven leidt dan de menigte. En dit, is een enorme - levenswaarde. Als je het gevoel hebt, dat je er niet bij hoort, maar je
acties zijn - attent, verantwoordelijk en gebaseerd op liefde, dan ben je op het juiste - pad en is er geen reden - om een zwaar hoofd te
hebben van afkeurende
kreten.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wanneer een spiritueel ontwaken vrienden wegneemt


Door: Alue K. Loskotová
4 februari 2023Heb je de laatste tijd veranderingen in je relaties opgemerkt? Is het soms moeilijk of gênant voor je om met andere mensen over
spirituele onderwerpen te praten? Voel je je wel eens eenzaam met je wereldbeeld? Heb je de laatste tijd het contact met een
aantal oude vrienden verloren? Je bent dus niet de enige. Er zijn velen van ons die buiten het reguliere kader denken, maar
bang zijn om zich uit te spreken omdat ze weten dat ze belachelijk zouden worden gemaakt vanwege hun mening. En
weinigen kunnen er tegen. Wanneer je spiritueel begint te verkennen zul je zeker een paar oude vrienden verliezen
maar na verloop van tijd zul je nieuwe krijgen. Zodra je ego (vooral angst en de behoefte aan persoonlijk
belang) afneemt, zul je stoppen met zo bang te zijn voor conformiteit en zul je niet bezwijken
voor de druk van je leeftijds
genoten.


Kuddedenken is een bekend psychologisch fenomeen dat verschillende geloofssystemen in een
groep mensen structureert en tegelijkertijd individuele creativiteit en onafhankelijk denken ontmoedigt.
Zelfs in een groep spiritueel ontwaakte individuen zul je natuurlijk groepsdenken tegenkomen. Als je naar de
opgetekende geschiedenis van de mensheid kijkt, zul je zien dat het slechts iemands interpretatie is van een keer
punt of evolutionair proces, ondersteund door ooggetuigenverslagen, wetenschappelijke gegevens, video of geloof.
De echte waarheid kan om vele redenen worden onderdrukt of vervormd, maar meestal omwille van controle en macht.
Zoek naar niets anders dan het - begin van de mensheid en je zult een veelheid, aan scheppings-mythen uit alle culturen
vinden met verschillende data van ons bestaan.
En welke van deze bronnen is waar?

Kun je met je vrienden over het universum praten? Weten ze wat een sterrenpoort of chakra is? Zijn ze bereid om te praten
over ascensie of spirituele verlichting? Wanneer je met mensen over de scheppingsmythe praat, hebben ze de neiging om
in een religieus kader te blijven, dat het begin van de mensheid dateert tot 4.000 voor Christus, of ze houden vast aan de
theorie van afstamming van apen. Als je brandende vragen opwerpt, bijvoorbeeld over de ware oorsprong, van de mens
heid heeft het de neiging om mensen te verdelen. De relatie tussen degenen die buiten de kaders denken en degenen
die binnen de kaders denken, is verstoord. Wanneer deze onderwerpen in relaties ter sprake komen veroorzaken ze
vaak meningsverschillen. Het is moeilijk voor een mens om toe te geven dat hij zo lang is bedrogen, en nog
moeilijker om toe te geven dat hij zich misschien heeft vergist in zijn veronderstellingen. Daarom
is het voor sommigen gemakkelijker om twijfels
aan te vallen en te onder
drukken.


Ons onderwijssysteem ondersteunt dit. Het houdt studenten in een sleur en staat hen niet toe om
studieboeken in twijfel te trekken. Degene krijgt degene die het beste - herhaalt wat er in het leerboek
staat. Mensen die in de doos blijven, zijn bang voor wat anderen van hen zouden denken als ze naar buiten
zouden durven komen en tegenstroomden zouden vertonen, dus blijven ze volgzaam en conformeren ze zich
aan wat de samenleving dicteert, in plaats van meer te vertrouwen op hun eigen onderscheidingsvermogen, en
oordeel. Mensen kunnen hun hele - leven, doen alsof ze zijn wat de maatschappij - wil dat ze zijn, en ze weten het
niet eens. Vanuit het - oogpunt van het ego - worden onze gedachten - in wezen gecultiveerd, door wat we hebben
geleerd van familie, vrienden, onderwijssystemen en religieuze - overtuigingen. Om uit hun invloed te komen moeten
we eerst persoonlijk volwassen worden. Daarom is het niet mogelijk om sommige mensen te vragen om nu onmiddellijk
wakker te worden. Ze kunnen er
gewoon niet tegen.

Ons vorige bestaan en de geschiedenis van onze - ziel wordt slapend opgeslagen in ons cellulaire DNA. Deze kennis kan
worden opgeroepen door toegang tot het onderbewustzijn door middel van hypnotherapie. Op cellulair DNA-niveau
herinner je je waarom je hier bent gekomen, wat je wilt bereiken en het doel van de mensen die komen en gaan in
en uit je leven. Ja, zelfs dergelijke contacten kunnen je iets belangrijks leren. Soms dwingen we onszelf om te
zijn wat onze omgeving wil dat we zijn. In de psychologie wordt dit het schaduwzelf genoemd. Het is een
situatie waarin we een identiteit projecteren die overeenkomt met hoe andere mensen willen dat
we ons waarnemen, in plaats van trouw te zijn aan onszelf. Sommige mensen, zelfs op
oudere leeftijd, kunnen merken dat ze nooit hebben geweten wie ze echt
zijn, omdat ze hun leven hebben geleefd
volgens de verwachtingen van
anderen.

Met dezelfde onderwerpen kunnen degenen die een spiritueel pad zijn ingeslagen, worden geconfronteerd, wat
in eerste instantie, cognitieve dissonantie veroorzaakt. Cognitieve - dissonantie treedt op wanneer jij je ongemakkelijk
voelt dat je tegelijkertijd tegengestelde ideeën hebt. Dit is een overgangsperiode die velen van ons hebben doorgemaakt
toen onze overtuigingen zijn veranderd, maar we wisten nog niet zeker, of we deze nieuwe ideeën aan vrienden en familie
moesten presenteren, vanwege onze angst voor afwijzing. Maar naarmate onze spirituele reis vorderde, werden we com
fortabeler in onze overtuigingen werden we zelfverzekerder en gaven we minder om hoe onze vrienden en familie dit
ontwaken zagen.

Dan lost het ego op en wordt angst - vervangen door zelfacceptatie en liefde. In dit stadium beginnen we met
kennissen en vrienden, en familie te praten over spirituele en metafysische onderwerpen, met minder aan
dacht voor wat ze van ons denken of hoe anderen ons zullen waarnemen. Sommige spirituele leraren
zeggen dat spiritualiteit na verloop van tijd de overheersende - school van denken zal zijn, en
het is waarschijnlijk dat degenen die van ons zijn afgeweken de eerste in de rij zullen
zijn onder de mensen die ons in de toekomst om hulp zullen vragen bij
het aanpassen aan het nieuwe
paradigma.


Je spirituele ontwaken heeft je verschillende vrienden gekost? Wees volkomen kalm, het is iedereen overkomen!
Je bent niet de enige! Vergeet niet dat de mensen die echt van je houden, je zullen bijstaan, wat er ook gebeurt. Mensen
die geen deel meer uitmaken van ons leven hebben waarschijnlijk al hun rol - gespeeld. Zoals ons helpen ontdekken wie we
werkelijk zijn. Soms is polariteit nodig om te onderscheiden wie we zijn en waar we naartoe gaan. Hierin helpen niet-ontwaakte
personen ons enorm omdat ze ons dat contrast geven dat ons in staat stelt om verschillen te zien. Stel je voor dat elke ontwaakte
persoon op de hele planeet één kaars vasthoudt. Hoewel uw - individuele kaars misschien niet lijkt, op een grote hoeveelheid licht,
draagt deze aanzienlijk bij aan het geheel. Het houdt je verbonden
met anderen, hoe ver we ook uit elkaar liggen.

Hoewel het verlies van sommige dierbare vrienden pijnlijk kan zijn moet je nadenken over wat ze in je leven hebben gebracht en waar
om. De kans is groot dat je een paar oude relaties beëindigt met mensen die ooit heel dicht bij je stonden, gewoon om nieuwe relaties
te vormen met gelijkgestemde mensen. Vergeef jezelf en je vrienden als het je een slecht gevoel geeft. Ze kwamen niet voor niets in je
leven, al was het maar voor een bepaalde periode. Mensen komen altijd, met een reden in je leven. Ze kunnen, alleen nuttig voor je zijn
voor een bepaalde periode, of ze kunnen vriendschappen, voor het leven zijn. Het is niet verkeerd, om ze op het juiste moment te laten
gaan. Ook zij hebben
hun zin.

Wanneer iemand met een reden in je leven is is dat meestal om je behoefte te bevredigen. Hij is gekomen om je te helpen moeilijkheden
te overwinnen, om je leiding en steun te geven. Het hielp je fysiek, emotioneel of spiritueel. En dan, zonder een fout te begaan, zal die
persoon iets zeggen of doen om de relatie te beëindigen. Soms sterft hij, soms loopt hij weg, soms gedraagt hij zich op een manier
die je dwingt om zijn relatie met hen te heroverwegen. We moeten ons in zo'n situatie realiseren dat aan onze behoefte is vol
daan, ons verlangen is vervuld en hun werk is gedaan. Het gebed dat jullie hebben gestuurd is verhoord en nu is
het tijd om verder te
gaan.


Sommige mensen komen een paar jaar in je leven omdat het een goed moment is om te delen, samen te
groeien of te leren. Ze brengen je rust of maken je aan het lachen. Misschien leren ze je iets wat je zonder hen
nooit zou doen. Het is echt. Maar alleen voor een bepaalde periode. Het is jouw taak om de les te accepteren, van
de persoon te houden en te gebruiken wat je van hem of haar hebt geleerd in alle andere relaties en gebieden van je
leven. Er wordt gezegd dat liefde blind is,
maar vriendschap is helder
- ziend.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De invloed van vorige Levens
op iemands Persoonlijkheid


Door: Alue K. Loskotová
1 februari 2023De spirituele kant van onze geest is een aspect dat belangrijk is om te analyseren voor een volledig begrip van waarom verschillende
mensen op dezelfde situatie op een andere manier kunnen reageren. Hoe mensen reageren op situaties kan soms op gespannen voet
staan met hun persoonlijkheid. De mens bestaat uit veel verschillende aspecten. Dit zijn het fysieke lichaam, levensenergie en zijn maat
geest, intellect, subtiel lichaam en ziel. De - ziel is een hoger (goddelijk) principe - dat in ieder mens aanwezig is. De geest is de zetel van
onze gevoelens, emoties, verlangens en is een van de krachtigste
factoren die onze persoonlijkheid beïnvloeden.

De menselijke geest bestaat uit drie delen: Bewuste geest:

Het is het deel van onze gedachten en gevoelens waarvan we ons direct bewust zijn. Ze vormen slechts ongeveer 10% van onze totale
geest. De bewuste - geest wordt grotendeels gecontroleerd - door ons onderbewustzijn. Het is zoiets als een showcase van het onder
bewuste. Onderbewustzijn: Het draagt een groot aantal percepties in zich die zijn gecreëerd door gebeurtenissen in deze en vorige
levens (of vorige levens, ieder van jullie kwam hier ergens - vandaan, zelfs als je hier voor de eerste keer, was geïncarneerd). Een
persoon kan bijvoorbeeld een wraakzuchtige aard hebben als gevolg van diepgewortelde wraakgedachten, die op hun beurt
zijn gecreëerd en versterkt door belangrijke gebeurtenissen uit het verleden in dit leven of in een van de vorige levens.

Superbewustzijn: Het is de stem van ons hogere Zelf, onze ziel (intuïtie). De omvang van zijn invloed op je leven,
hoeveel we het ons laten beïnvloeden, is een kwestie van aannames, keuzes en de aard van een persoon. Hoe meer
invloed het heeft, hoe beter voor ons. De meeste mensen worden echter beheerst door het onderbewuste en de stem
van het hogere Zelf tot hun eigen ongeluk beschouwen ze als een mythe en uitvinding van regenboog spirituele mensen.
De meeste mensen hebben vele levens geleefd in de matrix die Aarde wordt genoemd. Ze komen hier herhaaldelijk om iets
te vinden, om iets te bewijzen, om rekeningen te vereffenen. Volgens mijn gegevens is deelname aan dit project vrijwillig voor
mensen, maar er zijn veel - mensen die geloven dat de - cyclus van reïncarnatie, niet vrijwillig is. Volgens hoe ze in vorige levens
leefden en hoe ze hun wil in elk van hen bereikten werd ook de persoonlijkheid van mensen gevormd. Persoonlijkheidskenmerken
worden voortdurend gevormd en versterkt in het onderbewustzijn
op basis van acties en gedachten in een bepaald leven.

1 - De cijfers zijn indicatief omdat elke persoon een unieke geschiedenis heeft.

Laten we als voorbeeld nemen van een gebrek aan karakter, de grote impulsiviteit van de mens in zijn huidige leven. Als peuter kan
ze haar woede uiten in de vorm van intense driftbuien. Er zijn kinderen die zo boos kunnen worden dat ze beginnen te stikken en
blauw worden. Het is belangrijk om te onthouden dat het woedepersoonlijkheidsdefect niet plotseling in dit leven zelf begon.
In feite is het een stukje kennis dat in vorige levens is versterkt en gevormd. Het is ook een verklaring voor een vraag die
iedereen zich moet stellen: waarom zijn sommige baby's kalm en nauwelijks huilend terwijl anderen schreeuwen
en woeden totdat ze
stikken?30% van zijn boze aard kan te wijten zijn aan het feit dat hij deze aandoening heeft ontwikkeld. In de afgelopen 1000
levens reageerde hij bijvoorbeeld woedend op verschillende situaties. Door niet actief te werken aan het verminderen van
zijn woede, werd het probleem in de loop van latere levens ongecontroleerd verergerd. De laatste 7 levens (61%) kunnen dit
gedrag verder hebben verankerd. Daarom was woede op het moment van geboorte al diep geworteld in dit leven. In de loop van
zijn huidige leven komt deze voorbeeldpersoon een aantal andere situaties tegen die een boze reactie bij hem kunnen uitlokken en
zo wordt het defect opnieuw - versterkt. Maar zijn boze reacties zijn slechts voor 9% in lijn met de situatie. Gemiddeld werd 91% van
de temperamenten of persoonlijkheidsafwijkingen veroorzaakt door vorige levens. Het is het antwoord op de vraag, waarom dezelfde
situatie iemand doodsbang maakt iemand vreselijk boos isen iemand lacht erom. Hoe - sterker de destructieve - indrukken, zoals woede
haat en jaloezie hoe meer de bewuste geest wordt gebombardeerd met destructieve gedachten waardoor een persoon in een constante
staat van opwinding
en ongeluk achter
blijft.


Het onder-bewustzijn slaat ook de kennis op die nodig is om het lot in het huidige - leven te voltooien. Ze zijn ook gekoppeld aan de lijst met
lopende accounts. Het - lot is een deel van het leven, dat de mens niet kan beïnvloeden. Het wordt gedreven, door geluk of ongeluk, dat we
gewoon moeten ondergaan, en wordt beïnvloed door de verdiensten, en overtredingen van het verleden. Ongeveer 65% van het menselijk
leven is vooraf bepaald maar het is zeer individueel voor sommige mensen is het zelfs 98% en wie hun lot in eigen handen heeft genomen
kan variëren tussen 5-20%. Het lot waarmee we hier zijn gekomen, heeft een grote - invloed op het feit of we een gelukkig leven leiden
of niet. Een andere - belangrijke, bron - van mentale pijn, in het echte - leven zijn de persoonlijkheids - gebreken - van, een persoon.

Zelfs als we bijvoorbeeld geen openstaande rekeningen met de persoon hebben, kunnen persoonlijkheidsgebreken wangedrag
veroorzaken dat hen pijn doet, waardoor een band ontstaat die we op een dag met ons haar moeten afbetalen. Als we andere
mensen ongelukkig maken, sturen we veel destructieve - energie uit die - terugkomt. Daarom zullen ook wij door ongeluk
moeten gaan. Het hoeft niet hetzelfde te zijn het kan ook komen in de vorm van ziekte, onvruchtbaarheid huwelijks
breuk, enz.

Destructieve wezens gebruiken heel vaak persoonlijkheidsgebreken in hun voordeel en om de persoon te
beheersen. Stel dat woede in een modelpersoon 5 eenheden is in een bepaalde situatie, maar destructieve wezens
en hun energieën kunnen dit verhogen tot 9 of 10 eenheden. Dit veroorzaakt een onevenredige reactie en maakt het nog
veel erger. In een verhitte discussie tussen echtgenoten kunnen destructieve invloeden hen er bijvoorbeeld toe aanzetten om
uit woede vulgarismen te zeggen die permanente schade aan hun relatie veroorzaken. Persoonlijkheidsgebreken zijn kwetsbaar
heden in een persoon en kunnen worden gebruikt, als toegangspunten waardoor destructieve energieën hen kunnen beïnvloeden
en beheersen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Astrale val "Ik wil naar huis"


Door: Alue K. Loskotová
29 januari 2023Er is een geprogrammeerde valstrik in de matrix die wil dat bepaalde mensen de buitenaardse oorsprong van hun ziel beseffen en de
planeet willen verlaten, naar huis willen terugkeren. Door dit te doen, geven ze in feite hun missie op en is het noodzakelijk om voor
zichtig te zijn met deze donkere steeg, niet om te bezwijken voor de verleiding ervan. Het hebben van een menselijk lichaam en
een verbinding met onze bron stelt ons momenteel in staat om constructieve krachten, en verschijnselen in het systeem te
integreren die er anders niet zouden zijn, maar
de wereld heeft ze kritisch nodig.

Als je hier niet wilt zijn, ben je niet volledig aanwezig, gefocust en geaard. Je staat anderen - toe om jouw ruimte te
bezetten, niet alleen jouw leefruimte. Deze gemoedstoestand kan worden gevoed door wezens die geen fysiek
lichaam of verbinding met een energiebron hebben, maar de middelen van iemand anders willen gebruiken.
Zodra de Aarde haar frequentie verhoogt, wat de komst van de Gouden Eeuw is die door veel profeten
wordt voorspeld, zullen dergelijke wezens niet langer kunnen bestaan, dus proberen ze te voor
komen dat bepaalde mensen vooruitgang boeken en zich ontwikkelen door soortgelijke
valkuilen.Het doel van dit artikel is niet om je je geloof af te nemen, waarop ieder
mens een onschendbaar recht heeft, maar om de aandacht te vestigen op
zijn duistere kant, waarmee rekening moet worden gehouden en
bewaakt. Hetzelfde gevaar bestaat voor mensen die
geloven dat ze geïncarneerde engelen en
feeën zijn. Ze kunnen het contact
met de realiteit verliezen
en beginnen het te
verwerpen.Een andere valkuil in de matrix om op te letten bij spiritueel onderzoek is dat destructieve astrale wezens het
vermogen hebben om van vorm te veranderen en zich voor te doen als iemand - anders. Ze kunnen zich presenteren
als onze overleden familieleden, afhankelijk van de situatie, maar ook als Pleiadiërs en Arcturianen. Onder een - vals masker
kunnen ze dan proberen mensen te sturen om naar huis terug te willen keren of hen te manipuleren in een vals lichtmatrixscenario
dat al bestaat in de astrale vijfde dimensie, waarbij hun slachtoffer gelooft dat hij al in 5D leeft terwijl hij zich onder ons blijft bewegen
in de huidige - matrix, en dezelfde regels op hem van toepassing zijn als op iedereen. Maar terwijl de persoon weigert, het toe te geven.
Het is noodzakelijk om bewust te leven je bewust te zijn van deze valkuilen en jezelf regelmatig te aarden. Wanneer je jezelf geneest help
je deze planeet te genezen. Door te aarden en een gerichte - benadering van het leven te nemen, creëer je ook een natuurlijke psychische
barrière die voorkomt dat vreemde invloeden je energie
veld binnendringen die niet van jou zijn.

Als je worstelt met gedachten die niet van jou lijken te zijn zoals je zorgen maken of denken aan destructieve dingen die niet bij je natuurlijke
aard passen pak dan een natuurlijk kristal op of doe een energiekristal om je nek of ga naar buiten om een boom te knuffelen op blote voeten
of probeer ze rechtop te vertellen dat ze gewoon hun mond moeten houden . Je hoeft je niet te identificeren met de gedachten, die door je
hoofd gaan zonder voorafgaande analyse. Als je slechte dingen door je hoofd hebt gaan, wijs ze dan gewoon af, laat ze je niet storen. Als
je worstelt met het gevoel thuis te willen komen, realiseer je dan dat je hier niet - op vakantie bent gekomen, en als je energie hebt
geïnvesteerd om hier te komen, heb je daar waarschijnlijk een goede reden voor. Door je bestaan hier te ontkennen, zou
je de reden waarom je hier bent gekomen ontkennen, dus je hele excursie zou nutteloos zijn.
Ga daarom door met je werk en laat
je door niets ontmoedigen
of uit de weg
ruimen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Natuurkunde suggereert dat onze Dromen een
Glimp kunnen zijn van Alternatieve Dimensies


Door: Alue K. Loskotová
20 januari 2023Veel theorieën gaan over het idee dat er veel verschillende werelden, universa en dimensies zijn. Elk van hen is hetzelfde als de onze,
maar tegelijkertijd zijn ze in sommige opzichten anders. In een alternatieve wereld kun je bijvoorbeeld hetzelfde leven leiden als nu,
maar de politiek kan een andere kant op zijn gegaan. Of misschien heb je gewoon ander haar of een andere baan. De verschillen
tussen alternatieve werelden kunnen subtiel of extreem zijn. Alternatieve werelden zouden theoretisch kunnen ontstaan als
gevolg van onze keuzes. Je kunt kiezen voor A of B. Je kiest voor B. En ergens ontstaat een alternatieve werkelijkheid
waarin je A hebt gekozen. Dit kan een enorm aantal werelden creëren waarin dingen gebeuren die hier niet
gebeurden.


Lees ook: Fouten in de matrix:

De wereld is anders dan het lijkt. Het samensmelten van werkelijkheden is hiervan
het bewijs.
De schijn van een dubbelganger als een fout in de matrix: het kan zelfs je leven redden .

Hoewel in de loop der jaren veel - natuurkundigen en wetenschappers in het algemeen hun best hebben gedaan
om het bestaan van zoiets te bewijzen, bleek het een vrij moeilijke - taak te zijn. Het concept zelf is echter niet weerlegd.
Volgens dit idee zijn we allemaal intern verbonden met deze andere alternatieve werelden (of universa) op een bepaald niveau.

<VIDEO> The Many Worlds of the Quantum Multiverse

Deze werelden staan los van de onze, maar we ervaren nog steeds vreemde dingen zoals déjà vu of vreemde levendige dromen waarin
we in andere - werelden turen. Dit betekent dat wanneer iemand in een andere wereld iets droomt, hij ook in onze wereld kan kijken.
Misschien heb je theoretisch een tegenhanger in een andere wereld, en wanneer hij of zij droomt, kan hij of zij beelden zien van
het leven dat je nu leeft. Is dat niet een beetje - eng? In die zin zouden dromen min of meer dimensionale portalen zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Levenslessen, die jou eenzaamheid zal brengen


Door: Alue K. Loskotová
14 januari 2023Ben je alleen? Doe het sportief en probeer die tijd te gebruiken voor je ontwikkeling. Eenzaamheid is niet altijd een slechte zaak,
het heeft ook zijn positieve kant. Ze dwingen een persoon vaak om - dingen te leren, die ze anders niet zouden hebben geleerd.
Soms zijn de lessen die we leren, door lange tijd eenzaam te zijn, zeer waardevol , zelfs als ze pijnlijk worden betaald. Wanneer
we eenzaam zijn, is er een ruimte in ons leven waarin we gedwongen worden, om te gaan met gedachten en emoties die we
anders zouden worden - afgeleid en genegeerd. Dit dwingt - ons om ons te ontwikkelen. We keren - ook terug, naar oude
dingen demonteren ze en regelen ze. Tijdelijke eenzaamheid kan ons helpen volwassen te worden en ons hoofd veel
beter en sneller leeg te maken dan wanneer we de hele tijd met iemand zouden zijn. Naarmate je naar jezelf
begint te luisteren en vooruitgaat, verdwijnt het pijnlijke gevoel van eenzaamheid, soms zelfs.
Je gaat je situatie anders zien. Wat kan
eenzaamheid je nog meer
leren?


Eenzaamheid is geen eenzaamheid

Veel mensen denken dat eenzaamheid is wanneer we alleen - zijn en ons niet, kunnen omringen met
mensen die ons leuk vinden. Maar dit is niet altijd waar. Wanneer je echte consumptieve eenzaamheid ervaart,
zul je merken dat het heel gemakkelijk komt op het moment dat je omringd bent door mensen, de verkeerde mensen.
Hoe meer mensen je om je heen hebt, hoe eenzamer je innerlijk kunt zijn als je niet met hen overweg kunt. In zo'n situatie
kun je merken dat eenzaamheid afneemt, als je alleen bent. Paradoxaal genoeg zal eenzaamheid, je in deze situatie mentaal
verlichten in plaats van je te verpletteren.

Eenzaamheid kan je helpen begrijpen, waar je moet komen en hoe je daar kunt komen. Om van een onbevredigend leven, naar
een beter leven te komen zal het eenzaamheid zijn, die je ruimte en tijd geeft voor planning werk en wat je vooruit zal drijven.
Er is niemand om je af te leiden, dus spring je erop. Wanneer je hier doorheen gaat verandert het jou en word je een sterke
persoonlijkheid. Veel sterker en interessanter dan wanneer je in constant comfort leefde en op anderen vertrouwde.

Het zal je leren waarderen wat je hebt

Niemand wil eenzaam zijn, maar het lot zal het soms anders regelen. Als je niet van jezelf houdt of van de
manier waarop je leven eruit ziet, zal eenzaamheid je dwingen, om het te accepteren en de dingen te accepteren
zoals ze zijn. Je leert om comfortabel te zijn in het lichaam dat je hebt en ontdekt op welke gebieden je moet verbeteren.
Omdat je er - alleen voor staat, krijgt alles ineens een andere - waarde toen je het moest verdienen, en niemand het je zomaar
gaf. Alles komt in een ander
perspectief.

Het zal je dankbaarheid leren

Eenzaamheid en eenzaamheid leren ons dankbaar te zijn. Hoe eenzamer we zijn, hoe dankbaarder we zijn voor goede herinneringen
en goede tijden. We realiseren ons wat echt - belangrijk is in de wereld en hoe weinig aandacht mensen eraan besteden. Misschien
beginnen we te zien waar we onderweg fouten hebben gemaakt wat we niet waardeerden wat we als vanzelfsprekend beschouw
den. Nu we alleen zijn kunnen we eigenlijk de overvloed zien, die we misschien over het hoofd hebben gezien. En de volgende
keer dat we het krijgen, zullen we het op een heel andere manier waarderen en er op een heel andere manier voor zorgen.

Het leert je echte waarden

Eenzaamheid leert ons wat en wie we echt belangrijk vinden (en wie niet). Het laat ons zien hoe vaak we omringd
raken door mensen die niet echt om ons geven. Het zal ons helpen om duidelijk te maken wie we zijn, wat we
nodig hebben, en het zal ons dwingen om naar zulke mensen te zoeken. Hoe meer we zoeken hoe meer
we vinden. In eenzaamheid hebben begrippen als familie, ware vriendschap en mentale nabij
heid een heel andere waarde dan wanneer men ze als
vanzelfsprekend beschouwt en
hun ware waarde niet
begrijpt.


Het zal je laten - zien hoe je geduldig kunt zijn Geduldig zijn is erg belangrijk in zo'n situatie.
Niets gebeurt of beweegt vanzelf, het wacht op je. Eenzaamheid - maakt je geduldig, niet alleen voor
anderen, maar ook voor jezelf. Je zult erachter komen hoe je kunt stoppen en een moment kunt nemen om
een pauze te nemen - wanneer dat nodig is. De mogelijkheid om te stoppen en je ergens in stilte en opzij terug te
trekken is waarschijnlijk het grootste voorrecht van eenzaamheid. Een luxe die veel mensen niet hebben en ze moeten
heel hard - werken om een beetje stilte, eenzaamheid en tijd voor zichzelf te krijgen. Waardeer dat je het nu hebt en dat je
ervan kunt genieten als
je het nodig
hebt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe jij je Hersenen kunt Voorbereiden
Op Constructief denken

Door: Alue K. Loskotová
12 januari 2023We leven in een uitdagende - wereld die ons voortdurend stress bezorgt. Hoe ga je ermee om? Het geheim van een gelukkig en gezond
leven kan eenvoudig zijn, het gaat om het veranderen, van de manier waarop we denken. De hersenen, zijn een zeer - complex orgaan
dat kan veranderen. We zijn in staat om de manier waarop we denken en handelen te veranderen of hoe we reageren op de wereld
om ons heen. De meeste mensen, realiseren zich niet hoeveel - controle we kunnen hebben, over onze denkprocessen als we
er actief aan gaan
werken.


Bepaalde automatische reacties zijn hard gecodeerd in ons (reflexen), maar met de juiste "omscholing" kunnen we de
manier waarop we reageren, op de wereld om ons heen veranderen. Is het moeilijk om je hersenen opnieuw te doen? Het
is eigenlijk simpel. Denk terug, aan de laatste keer dat je worstelde, met een gevoel, van grote - teleurstelling. Zet je emoties
even opzij, en kijk goed naar de echte - feiten, rondom de situatie. Wat gebeurde er, voordat je reageerde? Ben je met bepaalde
verwachtingen, in de situatie gekomen? Hoe ben je tot deze verwachtingen gekomen? Heb jij je gerealiseerd, dat je verwachtingen
de eerste stap kunnen zijn naar pessimisme en teleurstelling. Soms stellen we onze verwachtingen te hoog of communiceren we niet
wat we specifiek verwachten te doen aan degenen die het zouden moeten laten gebeuren. In plaats daarvan wachten we passief af en
voorspellen we dat het toch niet zal lukken. Door dit te doen,
hebben we een self-fulfilling prophecy gemaakt.

Als je iemand een glas - water ziet inschenken, en je denkt dat je - sinaasappelsap wilt, maar niet echt, om - sinaasappelsap vraagt zul je
natuurlijk teleurgesteld zijn. Als je naar dezelfde situatie kijkt wat als je er vanaf het begin met een andere mindset in zou gaan? Begin
met het stellen van realistische en haalbare verwachtingen. Definieer vervolgens de dingen die je echt onder controle hebt. Het is
in het begin misschien niet gemakkelijk, maar met een beetje oefening zal het na verloop van tijd natuurlijker aanvoelen.


Was je teleurgesteld omdat het begon te regenen toen je je hond wilde uitlaten en je doorweekt was? Je kunt de regen niet beïnvloeden
maar je kunt wel beïnvloeden of je eerder naar de weersvoorspelling hebt gekeken, of dat je een jas hebt gedragen. En als je een beetje
uitweidt, heeft nat worden je dan echt grote schade berokkend? Is het de moeite waard om er boos over te worden? Soms kun je zelfs
in een schijnbaar onaangename - situatie iets leuks vinden. Alsof de zon scheen zo was de regen - warm en rook de aarde lekker. Ik
gebruik heel triviale - voorbeelden, maar dit systeem - kan ook worden toegepast, op complexere - levenssituaties. Zorg ervoor
dat je proactief bent, dat je belangrijke dingen niet vanzelf laat rotten, dat je duidelijk en specifiek genoeg hebt gezegd
wat je nodig hebt of verwacht en leer om voordelen te vinden in elke situatie. Er is er bijna altijd een zelfs
als het klein is, dus
concentreer je
erop.

Je hoofd kan zich in eerste instantie - verzetten tegen deze manier - van denken, vooral als je helemaal niet gewend
bent aan een dergelijke aanpak. Laat gewoontes los die je niet langer dienen en open de deur naar het creëren van nieuwe
en betere mentale circuits. Heel vaak - produceren we zelf ook oorspronkelijk, niet-bestaande problemen, of blazen we kleinig
heden over. Cultiveer bescheidenheid, dankbaarheid voor kleine dingen, respecteer je geliefden, zelfs als ze niet, perfect zijn. Als
je echt bescheiden bent, zul je altijd gelukkiger zijn dan de uitgerekte persoon die niet ziet wat hij al heeft, in plaats daarvan steeds
meer wil en de hele tijd klaagt. Geluk is grotendeels een kwestie, van onze persoonlijke keuze. Geluk en constructief denken, zijn niet
altijd gemakkelijk vol te houden, en het is zeker niet iets dat gratis is. Dit moet gericht, en langdurig, worden - gecultiveerd. Ze zijn het
resultaat van kleine beslissingen en dagelijkse gewoonten die deel uitmaken van ons algehele leven. Ga je ten goede vooruit of houden
je eigen denkprocessen je tegen?
Het ligt in jouw
handen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe weet je of iemand om je heen echt slecht is?

Door: Alue K. Loskotová
6 januari 2023Er zijn mensen in de wereld die echt slecht zijn. Of je het nu wilt toegeven of niet, het is een feit. Hoewel zulke mensen misschien
niet zo gemakkelijk te herkennen zijn, zijn er veel, en vandaag zullen we het hebben over de manifestaties die ze onthullen. Let
op dergelijke - dingen en neem ze niet licht op om problemen te voorkomen. Hoewel niet al deze dingen op zichzelf mani-
festaties zijn van een slecht - persoon, wanneer ze samenkomen in één individu, creëert het iemand, die graag de
waarheid verdraait en graag anderen pijn doet. En zulke mensen moeten vermeden worden. Hij verbergt
altijd iets voor je en vertelt je nooit de hele waarheid. Hij zal om de hete brij heen slaan en voort
durend essentiële dingen voor je achter houden. Hij vertelt nooit het hele
verhaal tot het einde. Precies
zoals het hem uit
komt.


Mensen met een kwaadaardige - natuur tonen geen berouw omdat ze het niet voelen. Ze voelen zich niet
slecht over de slechte dingen die ze doen of mensen pijn doen. Ze doen wat ze denken dat nodig is en niets
houdt hen tegen. Ze kunnen zelfs voor lijken en misdaad gaan, omdat ze in staat zijn om een reden te vinden
waarom ze het recht hebben, om het te doen, en waarom hun slachtoffer, slecht is en het verdient. Zij zijn niet
verantwoordelijk, en kunnen - niet worden - vertrouwd. Hoe meer, je van ze vraagt, hoe - minder ze zullen doen.
Ze zijn extreem manipulatief. Ze zullen mensen opzettelijk misleiden,om te doen wat ze willen. Het maakt ze niet
uit hoe ver ze moeten gaan om
hun zin te krijgen.

Ze liegen graag. Ze misleiden voortdurend anderen, en dwingen hen, om op een bepaalde manier te denken, om te
profiteren. Ze verdraaien de feiten, om bij hun versie te passen, en laten ze er beter uitzien. Wanneer je ze betrapt en
ontmaskert, verontschuldigen ze zich niet, omzeilen ze de - situatie, en gaan ze verder - met, een ander onderwerp, of
doen ze alsof er niets is gebeurd. Mensen met een slecht temperament zullen de waarheid nooit echt accepteren zoals
die is. Ze weigeren de wereld te zien zoals die is. Ze zien alleen wat ze willen zien. Ze leven met oogkleppen op. Ze zijn
erg bazig, ze willen controle hebben over andere mensen en hun gedrag. Wanneer ze de mensen om hen heen niet
kunnen controleren, worden ze boos en wraakzuchtig. Ze zijn in staat om zelfs mensen te dicteren waarvan ze
nauwelijks weten hoe ze moeten leven en met wie ze moeten omgaan. Ze hebben gewoon het gevoel dat
de wereld om niets draait en dat wat niet naar hun zin is, verkeerd is en moet worden voorkomen.

Ze zijn er nooit voor je als je ze echt nodig hebt. Ze zullen niet je schouder zijn om op te huilen.
Ze zijn niet jullie steun, en zullen dat ook nooit worden. Ze verspillen voortdurend andermans tijd. Ze
zijn ongemanierd en spelen graag met mensen. Ze zien graag dat anderen zich zorgen maken of verdrietig
zijn. Ze willen aan de top staan. En ze kunnen niet bovenaan staan als iedereen om hen heen gelukkig is en het
goed doet. Je mislukkingen geven ze kracht en verrukken ze. Heb je iemand in je omgeving die glimlacht, of begint
arrogant naar je te porren en te - wijzen op alles wat je verkeerd - hebt gedaan, zodra ze erachter komen dat ze ergens
beter in zijn of er is gewoon iets misgegaan? Wees heel voorzichtig met hen. Iemand die van je houdt zal niet gelukkig zijn
met zoiets als dit en zal je lijden
niet intensiveren.

Ze roddelen veel, ze verspreiden graag nare dingen over mensen. Als iemand een fout maakt en ze weten ervan, zal de rest van
de wereld het weten. Het heeft te maken met hun morbide behoefte om bovenaan te staan, zelfs ten koste van het liquideren van
hun concurrenten. Je voelt je gewoon raar om hen heen. Een beetje ongepast en onaangenaam. Je intuïtie kan hun giftige vibraties
oppikken. Wees niet bang om op je - instincten te vertrouwen, hij zal nooit tegen je liegen. Als je naast iemand het gevoel hebt dat je
ontoereikend en slecht bent en
je weet niet waarom, loop
dan weg van zulke
mensen!


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Tekenen die je laten weten dat een
Beschermengel over je waakt

Door: Alue K. Loskotová
30 december 2022Als je ooit het gevoel hebt gehad dat iemand over je waakte, dan heb je waarschijnlijk gelijk. We hebben allemaal onze engelen.
Zij kunnen onze bewakers zijn, soms overleden geliefden, die vanuit de hemel, over ons waken. De aanwezigheid, die je zult er
varen zal van een liefdevolle en verzorgende aard zijn en zal je niet in contact voelen met alles in deze wereld. Op hun eigen
manier zijn beschermengelen in staat om ons te - waarschuwen voor de gevaren, die ons bedreigen en ons vanaf onze
geboorte gedurende ons hele leven vergezellen. Ze dwingen ons nergens toe, maar ze duwen ons in de richting
die we idealiter zouden moeten gaan. Hun belang voor het menselijk leven is veel groter dan de meeste
mensen dankzij het tijdperk dat materialisme en consumentisme bevordert beseffen. Hier
zijn de tekenen die je laten zien dat iemand die niet van deze wereld is,
je leidt en beschermt. Als je in de problemen zit en hulp
nodig hebt, let dan op deze
signalen.


Temperatuurs verandering

De frequentie, van beschermengelen is matig en warm. U kunt lokaal met uw vingertoppen de warmte
in uw omgeving of de iets dichtere lucht voelen. Wanneer je beschermengel bij je is, kan hij een specifieke
geur naar je sturen. Misschien herken je de geur van bloemen, of de bekende geur van een parfum, of eau de
cologne die je doet denken aan iemand die je vroeger kende. Dit vreemde fenomeen hoeft niet alleen binnen te
gebeuren, het kan ook buiten, in de frisse lucht zijn. Meestal duurt de - vreemde "geur uit het niets" ongeveer drie
ademhalingen, en zodra je begint te onderzoeken
waar het vandaan komt, verdwijnt het.

Als je heel levendige dromen hebt waarin je een engel ziet die je iets vertelt, neem het dan niet licht op. Onze dromen zijn
dimensies waar degenen die niet van deze wereld zijn, contact met ons kunnen opnemen. Door de boodschap van je dromen
te negeren, kun je iets heel belangrijks over het hoofd zien. Als de droom intens was maar niet helemaal duidelijk, begin dan na
te denken over de symboliek en de gevoelens die je tijdens de droom hebt ervaren. Uw huisdieren of jonge kinderen zien iets wat
u niet kunt zien. Kinderen en dieren, kunnen dingen zien, en horen die volwassenen vaak niet kunnen zien en horen. Ze kunnen een
beschermengel of zelfs een elf observeren. Je moet echter opletten hoe ze erop reageren. Als ze reageren met afkeer en angst is het
geen goede geest.

Ontvang de engelen Nummers

Dit zijn de nummers die engelen ons sturen om ons aan hun aanwezigheid te herinneren. Het zijn meestal reeksen van identieke getallen
of een herhaalde combinatie van getallen. Er zijn veel verschillende - engelen nummers, en elk van hen heeft zijn eigen betekenis. Het
beroemdste (en waarschijnlijk het sterkste) teken van de - aanwezigheid - van beschermengelen, is het drievoudige - getal 444.

Je voelt letterlijk hun aanwezigheid

Als je beschermengel in de buurt is, kun je het voelen. Hun aanwezigheid is iets dat zal resoneren met, dat je bewust
zijn zal veranderen, dat je zal kalmeren en je hoop zal geven. Zelfs als je het misschien niet begrijpt zul je het voelen. Het is
alsof je een onzichtbare vriend, aan je zijde hebt die in stilte een zeer ondersteunende en liefdevolle energie uitzendt. Wanneer
ze verschijnen, verdwijnen je zorgen en angsten. Wanneer je plotseling, een witte veer vindt, is dit een herinnering, van je engel dat
deze er nog steeds is.

Wanneer we alles hebben wat we nodig hebben, ook al gaan we door moeilijke tijden onze beschermengel zit erachter. Hij zorgt ervoor
dat dingen in ons leven goed gaan, zelfs als we het niet direct zien. Deze - overvloed komt in vele vormen, en mag niet over het hoofd
worden gezien. Als je down bent en je hebt het gevoel dat alles verkeerd is, probeer dan na te denken over wat er mis had kunnen
gaan, maar op mysterieuze wijze niet, wat je overeind houdt en op wonderbaarlijke wijze, opstond terwijl anderen instortten
of hoe je mysterieus geluk had. Dit zijn jullie beschermengelen die kunnen breken om jullie overeind te houden. Soms
versterken onze engelen onze zintuigen wanneer dat nodig is om ons ontvankelijker te maken voor bepaalde
veranderingen, gevoelens of tekenen. Ze proberen de kans te vergroten dat we ons correct en
geestig gedragen. Je zult bijvoorbeeld een lichte rookgeur opmerken en
uiteindelijk het hele huis redden
van een burn
out.


Je ziet herhaaldelijk een regenboog

Regenboog is een goed voorteken en duidt op de aanwezigheid van beschermengelen. Soms wordt
het zelfs gedaan als het niet regent. Als je het merkt, ben je beschermd. Gebruik dit moment om je engelen
te bedanken voor alles wat ze voor je doen. Iets wat je nodig hebt, zal vanzelf zijn weg naar je vinden. Je bescherm
engelen zorgen ervoor dat je de dingen krijgt die je nodig hebt. Je hebt bijvoorbeeld een gezondheidsprobleem. Je weet
niet meer, wat je moet doen, dus vraag jij je Hogere - Zelf, of de engelen - om in te grijpen. Binnen een paar - dagen zul je op
mysterieuze wijze, een product tegenkomen dat je niet kent of een kruid dat precies is wat je nodig hebt en op mysterieuze wijze
voor je werkt, zelfs als niets eerder werkte. Of je weet niet wat je moet doen, en dan begin je een vast idee te krijgen dat je er op een
bepaalde - manier, mee om moet gaan. Zodra u dit doet, zal het probleem - verbeteren, of worden opgelost. Of iemand brengt het per
ongeluk naar je toe of biedt het aan.
Dit zijn de engelen die je
leiden.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Adaptogenen kunnen helpen
bij overmatige Stress


Door: Alue K. Loskotová
27 december 2022Stress, vooral chronische stress, verandert het - functioneren en de biochemie van ons lichaam.
Soms begint het intens en verdwijnt het dan waardoor we denken dat we het niet meer hebben. Het
is gebruikelijk dat we stress - negeren, onderdrukken, terwijl we gewoon - manoeuvreren op een stapel
dagelijkse, onbeheerde stress. De bijnieren zijn - cruciaal, voor stress-management. Emotioneel, fysiek en
spiritueel zijn het onze kleine zuiveraars, die ervoor zorgen dat we stress beheersen, en ondanks verschillen
de moeilijkheden blijven "rennen".

Ze helpen ons stress te kanaliseren wanneer we het echt nodig hebben: we zijn bijvoorbeeld in gevaar, en de
stressreactie die naar de bijnieren wordt gestuurd, is wat hopen - adrenaline in het bloed - wegspoelt en ons
schopt om met fenomenaal vermogen en kracht met een bedreiging om te gaan. Maar het echte probleem
ontstaat wanneer we constant in stress - leven, met een gevoel van dreiging. Dat is wanneer de bijnieren
samen met ons, een echte hel ervaren, omdat we niet uit de "vecht of vlucht" - reactie kunnen komen
en we niet kunnen uitschakelen regenereren. Dit is wat de beruchte bijnieruitputting veroorzaakt.

Laat je niet uitschelden

Leven op een golf van adrenaline kan bijna verslavend zijn. Ons lichaam "went" aan
hoge en lage niveaus van adrenaline en compenseert deze met slechte eetgewoonten,
stemmingswisselingen en hormonale onevenwichtigheden. Herhaalde activering van de
"vecht of vlucht" stressreactie eist na verloop van tijd zijn tol van het lichaam. Onderzoek
toont aan dat chronische - stress bijdraagt - aan hoge bloeddruk de opbouw van slagader
verstoppings-afzettingen bevordert en hersen-veranderingen - veroorzaakt die kunnen bij
dragen aan - angst, depressie, en verslaving. Ander - voorlopig, onderzoek - suggereert dat
chronische - stress ook kan bijdragen - aan obesitas, zowel door directe mechanismen (waar
door mensen - meer eten - om stress te eten) als indirect (het verminderen - van slaap en het
verminderen van lichaamsbeweging).

Heb je uitgeputte bijnieren door overmatige chronische stress?
Als je jezelf herkent in de volgende punten, kan dit helaas waarschijnlijk het geval zijn.
Je wordt dik en je weet niet waarom.
Je moe voelen zonder duidelijke reden.
Je hebt een laag libido of nul zin in seks.
Je voelt je constant overbelast en angstig.
Je hebt een intense hunkering naar zoete of zoute snacks.
Je hebt moeite om uit bed te komen, zelfs nadat je een goede nachtrust hebt gehad.
Je hebt de behoefte om stimulerende middelen zoals cafeïne, suiker, tabak te veel te gebruiken.
Je hebt vaak troebel denken, je voelt een gebrek aan creativiteit, je kunt je niet goed concentreren.
Je hebt verminderde immuniteit. Je kunt niet in normale tijd herstellen van ziekte, zoals een gezond persoon zou doen.
Je bent niet langer in staat om te gaan met de stress die alomtegenwoordig is in je leven en je constant non-stop verplettert.

De bijnieren (Latijnse glandulae suprarenales) zijn gepaarde endocriene klieren, van gewervelde dieren, bevestigd aan de nieren.
Onze klieren geven hoge niveaus van cortisol af tijdens stressvolle periodes, wat het belangrijkste hormoon is dat het lichaam helpt
omgaan met stress. Langdurige stress, is onze grootste vijand. Wanneer deze klieren overbelast zijn, en niet kunnen rusten of regene
reren zijn ze niet langer voldoende voor onze eisen, en putten ze zichzelf in principe uit. Hierdoor kan ons lichaam niet meer adequaat
reageren op stress en stopt het ermee.

Adaptogenen zijn een groep - kruiden (of schimmels) die natuurlijke verbindingen bevatten die bekend staan als immunomodulatoren.
Ze worden al duizenden jaren gebruikt, in de traditionele oosterse - geneeskunde (Chinese geneeskunde, taoïstisch, ayurvedisch, enz.).
Simpel gezegd, ze passen je lichaam aan en brengen het terug naar normaal waar het een probleem heeft. Ze brengen het organisme
terug naar de algehele balans. Soms werkt ons immuunsysteem te hard auto-immuunziekten chronische ontstekingen of zeer hoge
cortisol spiegels, waarbij het lichaam, zich in een constante - vecht of vlucht - modus bevindt, en soms stuurt ons lichaam, niet
de signalen dat het immuunsysteem zichzelf moet activeren zoals in het geval van bijnier uitputting en zeer lage cortisol
outputs.

Immunomodulatoren en adaptogenen helpen het lichaam terug te brengen naar homeostase (balans) door de
signalen van de boodschappers van het lichaam te regelen (in het geval van bijniervermoeidheid op de
hypothalamus-hypofyse-bijnier-schildklieras) om een bepaalde activiteit te ondersteunen of te
kalmeren. Deze planten hebben een natuurlijke intelligentie. Zij weten precies wat je
nodig hebt en gaan er direct mee om. Deze categorie planten en medicinale
paddenstoelen) werkt niet-specifiek, wat betekent dat ze
meerdere functies in het lichaam kunnen helpen,
zowel fysiek, mentaal als
biologisch.


Adaptogenen en hypothalamus

De hypothalamus is het controlecentrum van de hersenen. Dit gebied van de hersenen communiceert
met de rest van het lichaam via het autonome zenuwstelsel. Het veroorzaakt een "vecht of vlucht" -reactie
en geeft het lichaam een golf van energie om te reageren op waargenomen gevaar. De belangrijkste rol van
de hypothalamus, en hypofyse (de zogenaamde HPA-as) is expansief, hun belangrijkste functie, is gerelateerd
aan hoe we reageren op stress.

In de eerste fase van de stressrespons geeft de hypothalamus een hormoon af dat de hypofyse signaleert om de bij
nieren te activeren om cortisol af te geven. Cortisolafgifte is een normale en gezonde reactie op normale stressniveaus.
Dit geldt zeker voor acute stress. Chronische blootstelling aan stress, zoals een van de bovenstaande, verhoogt echter de
cortisolproductie. Chronische stress lijkt een kenmerk, van het moderne leven te zijn en kan disfunctie van zowel de HPA-as
als cortisolsecretiepatronen veroorzaken. Een langdurige reactie op stress kan een destructieve invloed hebben op een van de
belangrijkste organen in het lichaam de hersenen. Als gevolg hiervan kan een persoon een verminderde cognitieve functie angst
en lage mentale prestaties ervaren.

De bioactieve stoffen in adaptogenen kunnen helpen door te fungeren als een tegengif voor stress. Ze verminderen overreactie op
stressoren door gezonde - cortisolspiegels te behouden. Ze zijn - gericht op meerdere - organen en systemen, maar hun gemeen
schappelijke - noemer is direct - werk met de HPA-as (hypothalamus + hypofyse), wat in feite de - bijnierschors, de amygdala
waar we emoties verwerken en de rest van het hormonale systeem is. Ze reguleren stress fysiek emotioneel en mentaal.

Adaptogenen geschikt voor de behandeling van vermoeide bijnieren:

Ashwagandha – Behoort tot traditionele Ayurvedische kruiden. Het ondersteunt mentale en cognitieve activiteit,
energie, vitaliteit, spieren en uithoudingsvermogen, slaap en beschermt, tegen stress. Het behoort tot antioxidanten.
Chaga – Het is een van de natuurlijke schatten die worden gebruikt door volksgenezers van Mesopotamië tot heden. De
consumptie ervan kan de immuniteit, het hart, de bloedvaten en de spijsvertering positief beïnvloeden. In Siberië wordt het
gebruikt door sjamanen. Cordyceps – De Chinese rups is een van de zeldzaamste, van de zogenaamde slimme paddenstoelen.
In het verleden was het een van de basispreparaten van de traditionele Chinese geneeskunde en vanwege hoe zeldzaam het was
werd het naar verluidt uitsluitend in het
keizerlijk paleis
gebruikt.

Reishi – Voedt het hart en kalmeert de geest, stopt met hoesten en balanceert kortademigheid, zet slijm om versterkt de essentie van
bijnier jing de wortel van het leven, vult qi aan en voedt het bloed. Reishi - wordt al meer dan 4.000 jaar gebruikt in de traditionele
Chinese geneeskunde. Rhodiola wordt gebruikt om het zenuwstelsel te ondersteunen tijdens door spanning veroorzaakte
vermoeid heid. Het helpt - cognitieve en mentale, prestaties. Ondersteunt fysieke prestaties, en fitheid.
Het gebruik van Rhodiola, wordt vooral aan
bevolen tijdens stressvolle
periodes.Suma – Vaak aangeduid als Braziliaanse ginseng. Het wordt gebruikt om mentale prestaties te
versterken  het geheugen te versterken en het lichaam te ondersteunen tegen stress. Tulsi – Of heilige
basilicum. Je kunt het ook laten groeien en er thee van drinken. Tulsi heeft zijn grote gewicht als een van de
beste adaptogenen die beschikbaar zijn. Tulsi helpt het lichaam om te gaan met dagelijkse stress. Het helpt om
te kalmeren en je vitaliteit te vergroten, helpt de - effecten van stress - om te keren en ondersteunt, het vermogen
van het lichaam om te
regenereren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Belangrijke boodschap voor geïncarneerde
lichtwezens: Jullie zijn niet Alleen

Door: Alue K. Loskotová
24 december 2022Wie ben je, waar kom je vandaan, waarom heeft deze wereld geen zin en waar is je thuis?
Dit is misschien wel de belangrijkste video die je ooit in je leven zult zien.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Stuur deze video naar degenen voor wie deze bedoeld is.


De profetie van 144.000 Lichtwezens

Door: Alue K. Loskotová
22 december 2022Er zijn veel Indiase profetieën. Over een van hen is de laatste tijd echter veel gesproken, omdat het lijkt uit te komen.
Dr. Lelanie Fuller Anderson, bekend als de Cherokeez - Lady, heeft veel boeken geschreven over indiase kruiden
geneeskunde en de wetenschap van dromen. Over de versie van de beroemde profetie die ze publiceerde,
zegt ze dat het haar door haar grootmoeder werd gegeven toen ze nog heel jong was. In deze over
geërfde profetie noemt Dr. Anderson de 144.000 Lichtwezens "Rainbow Warriors".
Haar mededeling luidt als
volgt:


Regenboog Strijders

Een oude Cree-dame genaamd "Eyes of Fire" profeteerde - dat er op een dag, vanwege de hebzucht
van de blanke mensen, of "Yo-ne-gis", een tijd zou komen, dat de vissen in de beken zouden sterven de vogels
uit de lucht zouden vallen, het water - zwart zou worden, en de bomen niet meer zouden zijn. De mensheid zoals wij
die kennen zal bijna ophouden te bestaan. Het zal een tijd zijn, waarin bewakers van legendes, verhalen, culturele rituelen,
mythen en alle oude tribale gebruiken nodig zullen zijn om de mensheid te genezen. Zij zullen de sleutel zijn tot het overleven
van de mensheid, zij zullen krijgers uit het paradijs zijn.

Er zal een dag van opwekking - komen waarop alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrij
heid en de erkenning van de Grote Geest zullen scheppen. De Rainbow Warriors, zullen de boodschap verspreiden en alle volkeren
van de Aarde, of "Elohi", onderwijzen. Hij zal hen leren hoe ze het Pad van de Grote Geest moeten leven. Ze zullen hen vertellen over
hoe de - wereld van vandaag - zich heeft afgekeerd, van de Grote - Geest, en dat is de - reden, waarom onze aarde - ziek is geworden.

De Rainbow Warriors zullen mensen laten zien dat dit Oude Wezen de Grote Geest, vol liefde en begrip is. En het zal hen leren hoe ze
de Aarde, of Elohi weer mooi kunnen maken. Deze Rainbow Warriors zullen mensen principes of regels geven die ze moeten volgen
om ervoor te zorgen dat hun pad recht is op de wereld. Deze principes, zullen de principes zijn van de Oude Stammen. Rainbow
Warriors zullen mensen de oude praktijken van Eenheid Liefde en Begrip leren. Het zal hen harmonie leren tussen
mensen in alle vier de nieuwe
delen van de
Aarde.


Net als de oude stammen zullen krijgers naties leren hoe ze tot de Grote Geest kunnen bidden met een liefde die
stroomt als een prachtige bergbeek en uitmondt in de oceaan van het leven. Mensen kunnen weer vreugde voelen in
eenzaamheid en in vergaderingen. Ze zullen vrij zijn van kleinzielige afgunst en zullen de hele mensheid liefhebben als
hun broeders, ongeacht kleur, ras of religie. Ze zullen geluk voelen in hun hart en innerlijk verenigd worden met de hele
mensheid. Hun hart zal zuiver zijn en warmte, begrip en respect uitstralen voor de hele mensheid, de natuur en de Grote
Geest. Hij zal zijn geest, hart, ziel en daden opnieuw vullen, met de zuiverste - gedachten. Zij zullen op zoek gaan naar de
schoonheid van de Meester van het Leven de Grote - Geest. Ze zullen kracht, en schoonheid vinden in gebed en eenzaam
heid.Hun kinderen zullen weer vrij kunnen rennen, en genieten, van de schatten van de natuur, en Moeder Aarde. Bevrijd van de
angst voor gif, en vernietiging veroorzaakt, door de voormalige "Yo-ne-gi" en zijn hebzucht. De rivieren zullen weer schoon
zijn, de bossen zullen rijk en mooi zijn, de dieren en vogels, zullen zich weer vermenigvuldigen. De krachten van planten en
dieren zullen opnieuw worden gerespecteerd, en de bescherming, van alles wat mooi is, zal een manier, van leven worden.

De armen, zieken en behoeftigen, zullen - verzorgd worden, door hun aardse broeders, en zusters. Deze praktijken zullen
opnieuw deel gaan uitmaken van hun dagelijks leven. De leiders van het volk zullen op de oude manier gekozen worden.
Niet door politieke - partij, niet door wie het hardst kan spreken, wie het meest - opschept, niet door beledigingen of
moddergooien, maar door wiens
ACTIES ze het hardst spreken.

Degenen die liefde, wijsheid en moed hebben getoond, zullen worden gekozen als leiders of leiders. Degenen
die hebben laten zien, dat ze kunnen werken, en werken voor het welzijn van iedereen. Ze zullen worden gekozen
op basis van hun kwaliteiten, niet op basis van de hoeveelheid geld die ze hebben verdiend. De bedachtzame en toe
gewijde oude - stamhoofden zullen hun volk liefdevol - begrijpen en ervoor zorgen dat hun jeugd in wijsheid wordt op
gevoed. Ze zullen hen laten zien dat wonderen bewezen kunnen worden om deze wereld van haar kwalen te genezen en
haar te herstellen naar gezondheid
en schoonheid.

De taken van de Rainbow Warriors, zijn talrijk en groot. Ze zullen angstaanjagende bergen, van onwetendheid moeten over
winnen vooroordelen en haat tegenkomen. Ze moeten toegewijd zijn, onbeweeglijk in hun kracht, en sterk van hart. Ze zullen
bereidwillige harten en geesten vinden om hen te volgen op deze reis om terug te keren naar Moeder Aarde, naar schoonheid
en overvloed.

Die dag zal komen, het is niet ver weg. Een dag waarop de mensheid begrijpt dat ze haar bestaan dankt aan de strijders van het
paradijs, die hun cultuur en erfgoed hebben bewaard. Zij die rituelen, verhalen, legendes en mythen in leven hielden. Het is dank
zij deze kennis die ze hebben behouden dat de mensheid, zal terugkeren naar harmonie, met de natuur Moeder Aarde en zichzelf.
Het is door deze kennis dat we de sleutel tot onze overleving zullen vinden. Dat is het verhaal. En dat is mijn reden om mijn cultuur
erfgoed en de kennis van mijn voorouders te beschermen. Ik ken de dag waar "Eyes of Fire" over sprak! Ik wil dat mijn kinderen en
kleinkinderen klaar zijn om deze taak op zich te nemen.
De taak om een van de Rainbow
Warriors te zijn.

<VIDEO> Sun Circle - Ancient Visions - Native American

De Cherokee zijn een inheems volk uit de inheemse volkeren van Noord-Amerika. Hun geschiedenis gaat ver terug en hun culturele
tradities en taal zijn nog steeds springlevend en in ontwikkeling. De Cherokee werden oorspronkelijk gevestigd in wat zich nu in het
zuidoosten van de Verenigde - Staten bevindt, waaronder Alabama, Georgia, Tennessee en South Carolina. Door de geschiedenis
heen zijn de Cherokee, herhaaldelijk gedwongen om te verhuizen, waardoor ze zich over heel Noord-Amerika, hebben verspreid.
Tegenwoordig heeft de Cherokee-natie zijn hoofdkantoor in Oklahoma en is het de grootste Indiaanse natie in Noord-Amerika
met meer dan 300.000 geregistreerde leden. Cherokees staan bekend, om hun culturele - diversiteit en rijke geschiedenis,
wat wordt weerspiegeld in hun muziek,
kunst, literatuur en ambachten.

Pas op soortgelijke profetieën bestaan ook van de Hopi, Zuni en anderen. Of je nu gelooft dat deze profetie waar is
of niet we kunnen het er allemaal over eens zijn dat de wereld ziek is de bossen echt verdwijnen, de samenleving
vol haat afgunst, hebzucht, geweld is en genezing meer dan nodig is. Ons leven zoals we dat kennen kan niet
in dezelfde volgorde doorgaan als het is. We kunnen het ons niet veroorloven, om elkaar en deze
wereld te blijven kwetsen op de vreselijke manier waarop we elkaar pijn doen.
Daar moeten we verandering in
brengen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ben je emotioneel moe?

Door: Alue K. Loskotová
18 december 2022Hoe emotionele vermoeidheid je humeur vernietigt en de sfeer bederft

Wanneer vermoeidheid en overrek je psyche winnen, verlaat de energie je en begin je algemene zwakte te ervaren,
die dan moeilijk te verwijderen is, omdat deze aanhoudende - vermoeidheid wordt veroorzaakt, door chronische stress.
Chronische stress en bijbehorende angst veroorzaken verhoogde niveaus van het hormoon cortisol en na verloop van tijd
vernietigt het een persoon, mentaal en gezond, als er op tijd niets aan wordt gedaan. Depressie, wordt ook geassocieerd
met vermoeidheid omdat chronische stress, het kan veroorzaken. Soms realiseren we het ons misschien niet eens maar
problematische relaties en herhaalde onaangename ervaringen in ons leven zijn fundamentele oorzaken van onze al
gehele vermoeidheid. Alledaagse keuzes, zelfs de kleine die bijna verwaarloosbaar lijken tenzij je beslissingen
neemt op basis van je instinct en dat stemmetje in jezelf dat onmiskenbaar ja en nee zegt leiden tot
permanente ontevredenheid en uiteindelijk resulteren in emotionele vermoeidheid.

Sommige mensen ervaren de bodem van deze toestand als angst,
verlies van zelfbeheersing, depressie of langdurig verdriet.

Mensen die last hebben van emotionele vermoeidheid zijn zich vaak niet eens bewust van hun symptomen.
Waarom? Zeer empathische en gevoelige mensen hebben meestal last van dit soort vermoeidheid. Gevoeligheid
put al onze emotionele bronnen uit en laat ons achter met niets om aan andere mensen te geven. Dit leidt er vaak toe
dat zo iemand in afzondering leeft en zijn grenzen veel bewaakt. Zijn gevoelige hart is niet bereid om zich te openen om
dat het voor A uitgeput is, voor B wil het niet opnieuw misbruikt, of gekwetst worden, voor C wil het zichzelf niet meer uit
putten, het wil energie
besparen.

Als jij jezelf leert kennen, dan is het heel belangrijk, dat je de tijd neemt om te onderzoeken wat het gat is dat je energie op
eet en mentale kracht uit je haalt. Let er goed op en verwijder het of repareer het. De beslissing om ongunstige omstandig
heden te laten zoals ze zijn, kan een vorm van, zelfsabotage - zijn. Het zal je beperken, om daadwerkelijk een vrij leven te
leiden. Sommige problemen zijn gemakkelijker op te lossen, en andere moeilijker op te lossen. Als je je in zo'n moeilijke
situatie bevindt, die niet in je macht ligt, en het niet in je macht ligt, om het op te lossen en te corrigeren, om hulp te
vragen en geduldig te zijn, vereisen sommige problemen om op te lossen enige tijd, voor bijzonder lastige levens
situaties kan het jaren zijn. Probeer in de tussentijd met je psyche te werken. Een functionele "truc" die goed
is om te gebruiken, is idealiter om elke dag iets te doen dat de situatie een beetje verschuift of dat
je op zijn minst doet. Als je ten minste het minimum kunt doen waartoe je in staat bent,
zul je mentaal enorm opgelucht zijn en
zal jij veel beter in staat zijn om
jouw situatie te door
staan.


Als u niet helemaal zeker bent van uw situatie en zich afvraagt waarom u moe bent, probeer dan deze procedure:

1. Zodra je een daling in energie opmerkt in een situatie, al is het maar een kleine, is het een signaal. Schrijf het op, je
maakt geleidelijk een lijst.

2. Als je je niet gemotiveerd of bereid voelt om iets te doen, vraag jezelf dan eerlijk af waarom. Zodra je voelt dat iets tegen
je gevoel ingaat, neem het dan als een hint.

3. Neemt uw tolerantie wanneer af? Als er iets stressvols gebeurt kijk dan hoe je tolerantieniveau daalt. Analyseer op dat exacte
moment waarom je energie daalt en je bijt. Als het van een persoon is, bespreek het probleem dan zo medelevend (maar hardop)
mogelijk. Of vergelijk jezelf met jezelf. Het komt vaak voor, dat mensen leven met veel problemen die ze eigenlijk zelf aan het voor
bereiden zijn.


Neem de tijd om jezelf af te vragen:

Welke basisactiviteiten en gedragingen drukken je diepste intenties uit? Welke omstandigheden zouden u optimale omstandigheden
bieden om aan uw behoeften en verwachtingen te voldoen? Wat wil je van andere - mensen en van jezelf? Wat is het aan je baan of
baan dat je het meest bevredigt wat frustreert je het meest, wat is het moeilijkste, wat is niet gemakkelijk? Wat zijn je moeilijkste
dilemma's, conflicten en tegenstrijdigheden? Om het gevoel van emotionele vermoeidheid te overwinnen, moeten we ons
eerst bewust worden van wat het veroorzaakt. Als je een hoogsensitief of empathisch persoon bent en je je afvraagt
of je last hebt van emotionele vermoeidheid heeft het artikel van vandaag je misschien een hint gegeven.
Probeer ook je voeding te veranderen, want je gezondheid, mentaal en fysiek, is
gebaseerd op een goed
dieet.


Kruiden, stenen en voedingsmiddelen die helpen tegen mentale vermoeidheid Populair en getest zijn:
Mimosa Albizzia, Mucuna, Sint-janskruid, Rhodiola, Moringa, Maca, Cacao, Spirulina, Chlorella, Omega 3 vetzuren.

Zelfs halfedelstenen kunnen vibrationele genezing bieden om pijnlijke emotionele structuren te veranderen. In het bijzonder
is het het natuurlijke - kristal, dat in de fase - van gebrek aan energie, of in een staat van, mentale - uitputting, in de hand grijpt.
Vervolgens moet je het 20 minuten schoonmaken onder een stroom koud water (instructies voor het reinigen van natuurlijk kristal
zijn hier).

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Manieren om de Pijnappelklier te Ontkalken


Door: Alue K. Loskotová
12 - 12 - 2022De pijnappelklier (derde oog) is een kleine klier in het midden van de hersenen die een integraal onderdeel is van onze algehele
spirituele gezondheid. Het opent onze geest, voor de krachten van het Universum. Als u echter niet goed voor uw gezondheid en
wel zijn zorgt kan iets voorkomen dat de pijnappelklier goed werkt, of het kan verkalkt raken. Daaropvolgende stoornissen kunnen
de vorm aannemen van slaap van slechte
kwaliteit, depressie en
angst.

Dingen die helpen bij het activeren en ontkalken van de pijnappelklier:

Te vaak zoeken we naar kunstmatige oplossingen voor een probleem dat met een meer natuurlijke aanpak kan worden opgelost.
Sungazing bestaat uit matige blootstelling aan zonlicht. Het is voldoende om één keer per dag naar de opkomende of onder
gaande zon te kijken gedurende slechts 5-10 seconden. We staren niet - direct in de zon, het is niet nodig. Natuurlijke
blootstelling aan het buitenleven en blootstelling aan zonlicht activeert de pijnappelklier. Activering van de pijn
appelklier is ook mogelijk met behulp van diepe, geconcentreerde ademhaling. Dit verschilt van normale
ademhaling omdat het bewuste inspanning vereist. Je ademt langzaam in en uit. Tel elke adem
haling. Concentreer je op de - beweging van lucht - door je lichaam en maak je geest
vrij van alle slechte gedachten. Het voedsel dat je eet is de brandstof die je
aan je lichaam levert. Dit kan uw gezondheid verbeteren, u helpen
ziekten te bestrijden, en de pijnappelklier te voeden, of
het kan uw gezondheid schaden terwijl de pijn
appelklier activiteit wordt geremd.
Focus veel op groenten
vooral groene blad
groenten.


Vermijd fluor

Een aantal gezondheidscomplicaties veroorzaakt door blootstelling aan fluoride zijn geïdentificeerd
waaronder verzwakte botten hormonale stoornissen, verminderde vruchtbaarheid en een verhoogd risico
op hart- en vaatziekten. Fluoride - veroorzaakt, ook verkalking - van de pijnappelklier. Controleer je tandpasta.
Verminder je suiker- en vleesinname Je hoeft niet per se vegetariër te zijn, maar houd er rekening mee dat vlees
net als suikers, je verzuurt. Wanneer een persoon, een zure pH heeft, wordt de balans, in zijn lichaam, verstoord en
dit bevordert verkalking. Je kunt gemakkelijk een alkalische pH bereiken door snoep te elimineren, groenten te eten
en vlees adequaat te eten.

Veel standaardvaccins, en amalgaam tandheelkundige vullingen bevatten (en bevatten, amalgamen worden nog steeds
in de mond van mensen gestopt) kwik, maar weinig mensen zijn zich echt bewust, van de potentiële - risico's die gepaard
gaan met dit soort blootstelling aan kwik. Als je metalen vullingen kreeg toen je jong was laat ze dan vervangen door witte.

Kristallen

De helende - kracht van kristallen - is al lang bekend en wordt over de hele wereld gebruikt. Kristallen - beschermen tegen
destructieve energieën, verbeteren de stemming, versterken het algehele - immuunsysteem en nog veel meer. Je kunt je
pijnappelklier ook activeren met natuurlijke kristallen. Plaats het gewoon op je voorhoofd als het klein is, of neem het
in je hand als je een grotere hebt. Drink kwaliteit schoon water Zuiver water is effectief in het elimineren van gif
stoffen uit het lichaam, bevordert het metabolisme en een betere opname van voedingsstoffen. Met zijn
hulp kun je jezelf ook ontzuren wanneer je stopt met suiker. Je kunt alle mogelijke en onmogelijke
maatregelen in de wereld implementeren, maar als je er niet in slaagt een optimistische
houding aan te nemen, kan je persoonlijke - energie al je inspanningen
saboteren. Je houding ten opzichte van het leven, mensen
en je persoonlijke energie hebben grote
kracht en diepgaande
invloed.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe weet je of iemand jaloers op je is?

Door: Alue K. Loskotová
9 december 2022Jaloezie is iets wat we allemaal tegenkomen in het leven. Of het nu jaloezie op anderen is of dat anderen jaloers op ons zijn.
Als het gaat om het begrijpen, of iemand jaloers op je is, zijn de symptomen, meestal vrij - duidelijk, en we gaan ze vandaag
bij naam introduceren. Dus hoe, herken je mensen die jaloers op je zijn? Ze willen altijd je plannen verpesten Deze persoon
probeert - altijd je plannen - te verpesten. Wanneer ze je iets belangrijks zien doen, proberen ze ervoor te zorgen dat het
niet lukt. Het vooruitzicht om te doen wat je wilt irriteert en irriteert haar. Ze praten graag vervelend over je Ze zeggen
voortdurend dingen over je die bedoeld zijn om je in - diskrediet te brengen, en te vernederen. Zelfs de kleinste
kleinigheden worden grote onderwerpen voor hen om te bespreken, vooral zodat ze nogmaals op je te
kortkomingen kunnen wijzen. Ze lijken blij als ze zien dat het niet goed met je gaat of als
je verdrietig bent Ze lijken gelukkiger
als je van streek
bent.


Ze willen dat je faalt. Daarom voelen ze zich goed als je down bent.

Ze doen alsof ze je leuk vinden, maar hun nepheid stinkt toch om de hoek. Ze doen alsof ze je
vrienden zijn om wat vuil op je te krijgen. Ze zullen jouw fouten en problemen snel met andere mensen
delen, maar nooit de goede dingen noemen die je doet. Ze benadrukken hun prestaties veel voor je Ze blijven
proberen over - zichzelf te praten, en trekken hun T-shirts omhoog, om duidelijk te maken, dat ze beter zijn dan jij.
Perfecte narcisten.

Wanneer je iets leuks doet of succes behaalt, zien ze het als een uitdaging
en proberen, ze je te overtreffen. Ze zullen jouw, er zeker niet om prijzen.

Ze imiteren jou, als je iets - origineels doet moeten zei het ook doen. Ze proberen je - constant te kopiëren, wat behoorlijk
frustrerend kan zijn. Hoewel je het in het begin, misschien niet erg vindt, wordt het na verloop van tijd, behoorlijk vervelend.
Ze kunnen je letterlijk slecht advies geven om je te zien falen. Ze kunnen je zelfs overtuigen om van gedachten te veranderen
over iets dat eigenlijk heel belangrijk voor je is. Ze zullen je vertellen dat ze de kleur van je lippenstift leuk vinden als ze denken
dat je er stom - mee uitziet. In plaats van eerlijk te zijn, zoals de meeste mensen zouden doen, zijn ze nep. Ze houden niet van je,
maar tegelijkertijd hebben ze geen - reden om je niet leuk te vinden. Je hebt ze niets aangedaan en je kent ze misschien niet eens
echt. Maar ze schaden je, belasteren je en zijn geobsedeerd door je? - Dat is het, lieve gouden gewone gemene afgunst en jaloezie.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe plant-intelligentie zich manifesteert
In plant-adaptogenen

Door: Alue K. Loskotová
7 december 2022De natuur bevat de hoogste intelligentie, die precies weet wat elk organisme nodig heeft om te gedijen.
Er wordt gezegd dat het primaire bewustzijn in de natuur identiek is aan het bewustzijn van de mens inclusief
alle dieren en levende wezens, die in de natuur leven. Daarom zit alles, in alles vervat. In het zaad zit een boom, in
de boom zit een bos. Intelligentie is dus impliciet vervat, in vele werelden en dimensies van de complete natuur, niet
alleen in onze, wereld. Bewustzijn, of mystieke - intelligentie, van het gehele Universum, bevindt zich in alle bestaande,
levensvormen. Het is het die het leven - transformeert, in een gemanifesteerd, bestaan. Met andere woorden, bewustzijn
pulseert door onze hele werkelijkheid. Leven, schepping en
evolutie zijn stadia in de evolutie
van het bewust
zijn.

De mens als microkosmos bevat in zichzelf, het hele elementaire, minerale, planten en dierenrijk. In de plant zit het potentieel
van de mens. En omgekeerd is in de mens de basisenergiestructuur van de plant. We zouden kunnen zeggen dat ons zenuw
stelsel een boom is waarvan de essentie van de plant de mens is. Op plantniveau, is er gevoel in pure en passieve vorm.
Het dieren- en mensenrijk manifesteren het actiever, meer afzonderlijk, maar vaak met minder schoonheid. Bewust
zijn in planten bevindt zich op het primaire niveau van eenheid daarom is het meer paranormaal, telepathisch.Adaptogen is een term uit de alternatieve geneeskunde die verwijst naar een plantaardig product dat de weer
stand van het lichaam tegen stressvolle - situaties zoals letsel, angst of vermoeidheid - verhoogt. Ze verbeteren het
vermogen om weerstand te bieden aan veranderde omstandigheden, zich eraan aan te passen, zich eraan aan te passen.

Adaptogene kruiden

Adaptogenen hebben een al lang bestaand historisch gebruik, voor hun vermogen om allerlei soorten stress te verminderen, van
omgeving tot mentaal tot emotioneel terwijl ze het lichaam en de geest ondersteunen met snelle regeneratie. De voeding die door
deze specifieke klasse van planten wordt geleverd, is zo diepgaand dat velen van hen al duizenden - jaren bekend staan om hun
krachtige effecten op de psyche, geest, lichaam en emoties. Niet alleen werden ze vereerd om hun normaliserende effecten
op oxidatieve stress, of om hun vermogen, om metabole - functies te versterken, of hun vermogen, om het immuun
systeem sterk te beschermen, maar bovenal werden ze ook vereerd
om hun belangrijke spirituele eigen
schappen.

De meeste adaptogene kruiden hebben een krachtig regulerend effect op het menselijke hormonale systeem,
dat bekend staat als 'moleculen van bewustzijn'. Kruiden die het hormonale systeem sterk beïnvloeden,
worden meestal toegewezen aan spirituele kruiden omdat ze op unieke wijze onze stemming,
perceptie, slaap-waakcycli en realiteitsverbindingen beheersen. Ze zijn in principe
verantwoordelijk voor hoe we het leven ervaren
en hoe we onze realiteit waar
nemen.De term "adaptogeen" werd uitgevonden door de Russische wetenschapper Nikolai Lazarev in 1947. Adaptogenen hebben vele
andere namen: biostimulatoren, harmonizers, tonics, verjongende planten, planten van onsterfelijkheid of qi-versterkende stoffen.

De spirituele wereld van planten

Het is niet verwonderlijk dat dergelijke kruiden over de hele wereld een ongelooflijke populariteit hebben gekregen. We bevinden ons
in een diep transformerende - historische periode - en deze kruiden zijn vooral uitstekend om ons te - voeden, met hun aanpassings
vermogen tijdens de constante veranderingen die we doormaken. Elk adaptogeen stemt het lichaam af op een bepaalde energie
of een reeks energiebanen. Omdat het nauw samenwerkt met de hypothalamus en hypofyse, manifesteert elk adaptogeen
zich uiteindelijk een beetje
anders in elke
persoon.


Adaptogenen stemmen direct de klieren af die onze waarneming
regelen, terwijl ze op verschillende energiebanen werken.

De hypothalamus is ongeveer zo groot als een amandel en bevindt zich net achter de ogen. Veel oude
culturen associeerden deze klier met het goddelijke centrum, de zetel van bewustzijn en geest. De hypothalamus
scheidt - neurohormonen af die communiceren met de hypofyse - en de afgifte van belangrijke hypofysehormonen
signaleren, die vervolgens de functie van de pijnappelklier activeren, met andere woorden, de mogelijkheden van het
derde oog. Met andere woorden, deze kruiden werken direct met ons bewustzijn, en hoe we het leven waarnemen, en
bieden in wezen verhelderende - voeding die uiteindelijk, de geest - en het lichaam verbindt - met hogere, frequenties.

Veel - mensen geloven dat deze kruiden - op Aarde verschijnen om het huidige collectieve bewustzijn naar een hogere
staat van evolutie te brengen. Oude beschavingen beschouwden deze mystieke kruiden als transformatoren; agenten
van verandering die hebben bijgedragen aan de verschuiving in bewustzijn over verschillende tijdsperioden. Op dit
punt in onze planetaire geschiedenis is het niet alleen de moeite waard om te overleven het is essentieel dat
we onszelf bewust voeden met hoogwaardige voeding die ons in staat stelt om over te schakelen
naar volledig even
wicht.


Adaptogene planten zijn uniek van andere stoffen in hun vermogen om de balans van hormonen en
het immuunsysteem te behouden. Ze helpen het lichaam, een optimale homeostase te behouden. Dit is
het vermogen van het organisme om een stabiele interne omgeving te behouden. De foto hierboven toont
een foto van Reishi.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat is je ware Frequentie? Test jezelf

Door: Alue K. Loskotová
6 december 2022Alles om ons heen straalt een bepaalde energie uit, die constructief (hoge energieën) of destructief (lage energieën) oscilleert.
Heb je nu hoge of lage energieën? Energie zit ook vervat in onze gedachten, gevoelens en beslissingen. Deze trillingen resoneren
met elkaar en zullen ofwel constructief handelen in synergie, wat geassocieerd wordt met een hoger trillingsniveau, of destructief,
wat geassocieerd wordt met een lager trillingsniveau. Door het systeem van hoe energie in het universum werkt te begrijpen en te
accepteren kunnen we het vervolgens gebruiken om in ons voordeel te werken. Probeer je bijvoorbeeld een bepaald doel in het
leven te bereiken maar faal je nog steeds? Goed werken met energie en trillingen kan je de nodige - impuls geven. Maar
hoe evalueer je hoe het met je huidige trillingsfrequentie gaat?
Hier zijn de basisfactoren die u kunt volgen:

Je emotionele toestand

Het is een directe weerspiegeling van je vibraties in het moment. Hogere vibraties roepen gevoelens op zoals geluk, liefde,
vriendschap, dankbaarheid en vreugde. Als je momenteel echter een periode van lage vibraties ervaart, heb je meer kans op
frustratie, woede, verdriet of depressie. Als je je het grootste deel van de dag goed voelt, zullen je energieën constructief zijn.
Als jij je het grootste - deel van de dag ellendig voelt, zullen je energieën zwak zijn. Als je voor een moeilijke levens-uitdaging
staat, creëer dan een gerichte kans wanneer je kunt ontspannen, lachen of ergens van kunt genieten. Het kunnen grappige
foto's zijn, sprookjes, je kunt enthousiast worden over een nieuwe hobby, een huisdier krijgen. Zelfs een beetje vreugde
is heel logisch in het donkere seizoen, laat je niet vertrappen. Uiteindelijk zullen alle slechte dingen voorbijgaan
en in de tussentijd moeten we een
sprankje hoop
houden.

Echte creativiteit- vereist dat een persoon in contact is, met zichzelf en zijn diepste gevoelens en
verlangens uitdrukt, in een vorm van creatieve - expressie, zoals schilderen, muziek of schrijven. Als je
merkt dat je zeer creatief bent en regelmatig op zoek bent naar mogelijkheden voor creatieve expressie,
is dit een teken dat je een hoge trillingsenergie hebt. Als je energie echter laag is, zul je waarschijnlijk een
creatieve blokkade
ervaren.

Controleer je omgeving

Je frequentie heeft het vermogen om niet alleen jou en je leven te beïnvloeden, maar ook je omgeving. Neem
even de tijd en kijk om je heen. Ben je op een constructieve, harmonieuze plek, misschien in een nette, geurige
studeerkamer met bloeiende kamerplanten, of is je omgeving ongemakkelijk en deprimerend? De wereld om je
heen is direct gerelateerd aan
wat er in je gebeurt.

Onderschat niet de boodschap, die je lichaam je probeert te sturen. Heb je last van onverklaarbare pijn, migraine,
stijfheid of misselijkheid? Heb je gemerkt dat je gemakkelijker - ziek wordt dan de mensen om je heen en de ziekte
oploopt door alleen maar naar de zieke persoon te kijken. Doen je wonden en krassen er langer over om te genezen.
Dit zijn allemaal waarschuwings signalen
dat je weinig energie hebt.

Wanneer je in een staat van hoge vibratie leeft, is de kans groter dat je berichten van het universum ontvangt. Deze
komen vaak in de vorm van herhalende - getallen. Let op adressen, telefoonnummers, kentekenplaten en andere
plaatsen waar je nummers kunt zien. Ze kunnen worden weergegeven als herhalende nummers. Bijvoorbeeld
555, 444, 1111, of als een groeiende serie, zoals 1234. Een dalende reeks zoals 4321 is een teken
dat je trillingen laag zijn.

Je energie heeft een directe invloed op je vermogen om te slagen in alles wat je doet in het leven.
Het bouwt je op en drijft je vooruit. Als je succesvol bent, in alles wat je aanraakt, betekent dit dat je veel
energie hebt. Als je echter weinig energie hebt, zul je de tegenovergestelde ervaring hebben. Je energie zal je
vertragen, je naar beneden slepen, en voorkomen dat je belangrijke - prestaties behaalt. Je zult je voelen als een
hond die altijd achter zijn staart
aan rent en hem nooit
vangt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Katten Chakra-systeem: waar bevinden ze zich
en hoe Onevenwichtigheden te Herkennen?


Door: Alue K. Loskotová
4 december 2022Alle dieren hebben chakra's, net als mensen. Katten hebben 8 grote grote chakra's, 21 kleinere kleine chakra's
en 6 kleine bloemknopchakra's. Ben je een kattenliefhebber? Dan zul je zeker enthousiast zijn door de analyse van
vandaag van hun energiesysteem. De wortelchakra bevindt zich aan het einde, van het ruggenmerg, aan de basis van
de staart van de kat. Het wordt geassocieerd met communicatie en zijn functie is om energie te leveren aan de bijnieren.
Tekenen van onbalans: Katten - missen energie, zijn hebzuchtig, en zijn te hoog of te licht. Het sacrale chakra bevindt zich
boven de buik van de kat en is gerelateerd aan opwinding, seksueel verlangen, gevoel van smaakplezier en gevoel van veilig
heid. Als u uw kat naar de - dierenarts brengt, en ze is gestrest of in een vergelijkbare onaangename situatie, moet dit chakra
worden ondersteund. Tekenen van onbalans: De kat is te emotioneel,
rusteloos, te afhankelijk
van jou en snel
boos.

Chakrapunten bij een Kat

De verdeling van de individuele grote, kattenchakra's wordt aangegeven in de bovenstaande figuur. Oriënteer je
zelf op kleur. De witte chakra op de borst van de kat heeft een zwarte inscriptie, in de tekst de brachiale chakra.

Solar plexus chakra
De solar plexus bevindt zich in de buik van een kat. Dit chakra wordt beïnvloed door emoties en is gerelateerd
aan hun mentale kracht en doelgerichtheid. Tekenen van onbalans: De kat vertoont tekenen van sluiting,
lethargie, agressiviteit en dominant gedrag
ten opzichte van andere dieren.

Het hartchakra heeft een zeer belangrijke rol bij het waarborgen van een gezonde long-, hart- en
immuunsysteemfunctie. Het is van vitaal belang voor het welzijn van de kat en is ook gekoppeld aan zijn
mededogen en zijn liefde. Tekenen van onbalans: De kat vertoont tekenen van verdriet en depressie als hij
enig verlies heeft ervaren. Hij kan ook agressie of
jaloezie op andere katten vertonen.

De keelchakra bevindt zich in de nek van de kat. Het is verbonden met de schildklier en is gerelateerd aan
communicatie, creativiteit en expressie. Symptomen van onbalans: Destructief kauwen van verschillende
objecten, ongehoorzaamheid
en overmatig miauwen.

Derde oogchakra. Dit chakra bevindt zich op het voorhoofd van de kat, tussen de ogen, net boven de neus.
Het wordt geassocieerd met gevoeligheid, bewustzijn en verbindt, zintuiglijke waarnemingen met de hersenen.
Symptomen van onbalans: De kat heeft oogproblemen, en is afgeleid of afstandelijk. Dit chakra, bevindt zich aan
de bovenkant van het hoofd van de kat. Het is gerelateerd aan innerlijke vrede balans wijsheid en rust en beheerst
de meeste - aspecten van het lichaam, en de geest van de kat. Tekenen van onbalans: De kat vertoont tekenen, van
meer teruggetrokken en
depressief te zijn.

Brachiale chakra ("Brachiaal" betekent gerelateerd aan de armen.) Het is een chakra dat alle andere belangrijke chakra's
verbindt en zorgt voor een mentale en energetische verbinding tussen mens en kat. Het bevindt zich in de schouders van
de kat en is - verbonden met de zenuwen in de borst, nek en hoofd. Via dit chakra heb je toegang tot het energieveld en
de geest van je kat. Symptomen van onbalans: De kat wil niet geaaid worden en weigert contact te maken met mensen.

Als er een trauma is geweest, fysiek, psychologisch of emotioneel, of zelfs een verwonding die een obstructie in een
of meer van de chakra's van uw kat heeft veroorzaakt, kan dit leiden tot het ontwikkelen, van een ziekte. Daarom
als u tekenen van onbalans bij uw kat ziet of weet dat ze een trauma heeft ervaren, moet u een genezer
raadplegen om erachter te komen wat
eraan kan worden
gedaan.
Er zijn verschillende vormen van therapie waarvoor u mogelijk wordt aanbevolen. Meestal zijn dit homeopathie,
acupressuur, wijziging of verbetering van het dagelijkse regime, waaronder wijzigingen en opstelling van het interieur
in het huis om beter aan de behoeften van de kat te voldoen. Verder kleurentherapie en bloemessenties. Deze zijn zelfs
geschikt voor dieren. In het bijzonder kunnen acupunctuur en massage, hoewel ze ongebruikelijk lijken, zeer effectief zijn
in het verminderen van pijn en ziekte door de balans
van energie in de chakra's van de kat.

Het is een interessant onderwerp dat meer aandacht en diepere verkenning verdient. Als je een kat hebt die het moeilijk heeft
en je geeft de voorkeur aan een alternatieve aanpak, reageren dieren over het algemeen op natuurlijke remedies op dezelfde
manier als mensen, en sommige zijn goed toepasbaar op katten. Ze kunnen bijvoorbeeld met groot succes homeopathische
middelen krijgen. Raadpleeg echter altijd vooraf een specialist over de juiste therapie zodat u niet per ongeluk iets op uw
kat aanbrengt waar hij gevoelig op kan reageren of zelfs allergisch voor kan zijn. Vergeet niet dat de tolerantie voor
verschillende stoffen en medicijnen voor elke soort anders is. Hoewel je bijvoorbeeld van chocolade
houdt kan het je hond doden, en
hetzelfde geldt voor
katten.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Waarom mensen met een Narcistische
Persoonlijkheids Stoornis een hekel
hebben aan gelukkig zijn


Door: Alue K. Loskotová
29 november 2022Narcisten zijn enkele van de meest egoïstische mensen ter wereld. Als ze het gevoel hebben dat het hen op welke manier dan
ook zal helpen, zullen ze zonder pardon, andere mensen pijn doen. Sommigen van hen, zijn charmant, maar ze hebben een
opgeblazen ego. Ze hebben het gevoel dat ze beter zijn dan alle anderen en ze vinden het niet erg om anderen te mani-
puleren om te krijgen wat ze willen. Ze worden snel boos, en vinden dat ze altijd in het middelpunt van de belang
stelling moeten staan. Voor mensen met ernstige narcistische trekken hebben we het over een narcistische
persoonlijkheidsstoornis. Het zijn enkele van de meest giftige mensen ter wereld. Narcisten willen
niet dat andere mensen gedijen. Ze willen alleen zichzelf aan de top zien. Maar waarom,
als er eigenlijk genoeg ruimte in de wereld is voor ons allemaal? In dit artikel
vindt u enkele van hun redenen en motivaties om anderen
schade toe te brengen. Dat zijn ze volkomen,
maar dat is helaas de
realiteit.


Ze voelen zich superieur aan anderen

Narcisten denken dat ze beter zijn dan alle anderen. Daarom vinden ze dat je niet de dingen en prestaties moet
ontvangen die je ontvangt. Ze vinden dat je je successen niet verdient en dat je daarom niet gelukkig moet zijn.

Ze zijn erg jaloers

Narcisten haten het om andere mensen gelukkig te zien omdat ze jaloers op hen zijn. Ze willen niet dat iemand
anders doet wat ze willen doen, of dingen voelen die ze willen voelen. Ze hebben er gewoon een hekel aan om
andere mensen te zien doen.

Ze zijn mentaal instabiel

Narcisten zijn intern in de war en daarom kan hun houding ten opzichte van hun omgeving verwarrend zijn.
Kortom, je weet nooit wat je van zo iemand kunt verwachten (verwacht eigenlijk alleen het ergste). Als je
per ongeluk in de aanwezigheid van een van hen bent, moet je het veld zo snel mogelijk en zo vrede
loos mogelijk - vrijmaken zodra je de narcist ziet. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de narcist
dit zal opmerken en wraak zal nemen, want door je terug te trekken beledig je zijn fragiele
ego. Dit is me al vaak overkomen, maar vroeg vertrekken minimaliseert nog
steeds de schade. Hoe langer je de narcist
ziet, hoe erger het
voor je zal
zijn.Ze zijn erg onzeker over hun capaciteiten

De narcist wil niet dat iemand - zijn onzekere kant ziet of weet dat hij ergens in gefaald - heeft.
Dus als je ergens goed in bent, zal hij behoorlijk van streek raken. Hoe gelukkiger je bent, hoe meer
hij je wil overschaduwen, omdat hij het als een persoonlijke belediging, opvat en het niet erg vindt dat
je hem niet eens kent.

Ze willen hun aandacht met niemand delen

Als het lijkt alsof mensen meer aandacht aan je besteden, en je gelukkiger maken, zal de narcist je naar binnen
trekken, omdat ze willen dat de - schijnwerpers van hen zijn, en van je worden weggenomen. Hij moet in het middel
punt van de belangstelling staan, en zal rustig over - lijken en misdaad gaan. Ze willen je controleren, maar dat kunnen
ze niet, als je gelukkig bent, voelen - narcisten, de behoefte - om de mensen om hen heen - te beheersen, maar, daarvoor
hebben ze een verzwakt slachtoffer nodig om roofzuchtig op te springen. Als je gelukkig bent kunnen ze je niet controleren
omdat ze geen - invloed hebben. Daarom hoe gelukkiger je bent, hoe meer moeite ze zullen beginnen om zich voor je voor te
bereiden, omdat ze willen dat jij je klein voelt
en idealiter op je knieën voor hen kruipt.

Ze voelen zich goed als ze andere mensen naar beneden kunnen halen

Narcisten voelen zich beter als ze anderen naar beneden kunnen halen. Ze weten dat ze zelf genoeg fouten hebben maar ze weigeren
het toe te geven. Ze zullen je neerleggen, zodat ze niet hoeven na te denken over hun eigen - problemen en al het afval dat ze in hun
hoofd hebben. Het is een afleiding voor hen en een welkome dosis dopamine. Narcisten voelen zich nooit echt gelukkig omdat ze
een echte verbinding in hun eigen zelf missen. Ze hebben zichzelf nooit geaccepteerd, of geleerd om van zichzelf te houden.
Ze zijn erg jaloers als iemand anders gelukkig kan zijn omdat het voor hen onbegrijpelijk is dat jij het hebt en zij niet.

Jouw geluk bedreigt hun zelfvertrouwen

Jouw geluk bedreigt de omringende narcisten op vele manieren. Wanneer ze denken dat je het beter doet dan zij,
zijn ze letterlijk diepbedroefd. Zien dat je het goed doet is in hun ogen geen goede zaak, omdat het hun gevoel van
ontoereikendheid - versterkt. Je kwaliteiten - benadrukken hun gebrek, aan kwaliteit - en daarom zijn ze zo agressief.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De oorsprong van ziekten is Spiritueel,
of de Visie van Kurandera


Door: Alue K. Loskotová
25 november 2022Volgens kuranderisme is de oorzaak van ziekten niet alleen fysieke processen, maar ook sociale, psychologische, emotionele
en, spirituele factoren. Kurandery (Kurandero is een Quechua-genezer, sjamaan) gelooft dat door het - manipuleren van de
energetische en bovennatuurlijke wereld, ze bij de wortel van de ziekte komen voordat deze zich manifesteert. Kurandery
gelooft dat alle oneven-wichtigheden, op spiritueel - niveau kunnen worden hersteld en gezien, en daarom kunnen alle
ziekten worden veroorzaakt, gediagnosticeerd en genezen, door spirituele - krachten die corrientes - espirituales of
spirituele stromingen worden genoemd. Binnen het Kuranderisme zijn er een aantal waarneembare toestanden
in het energieveld die ziekte signaleren. Onderstaande voorbeelden zijn de archetypische klassiekers waar
sjamanen het vaak over hebben. Dit zijn de meest voorkomende manieren waarop we de processen
die leiden tot ziekte
in gang zetten.

Bilis, of woede, is een voorbeeld van ziekte die zowel fysiek als spiritueel van aard is. Het komt voort uit
emotionele oorzaken en komt vaak voor bij mensen die zich buitengesloten voelen, gekwetst en zo weinig recht
vaardigheid in het leven hebben dat ze hun woede dragen die is opgeslagen in de vorm van energie die sterk genoeg
is om te leiden tot maagproblemen of zweren als ze niet goed worden - vrijgegeven. Het brandende verlangen van deze
mensen is dat het onrecht dat ze hebben geleden wordt rechtgezet, en hoewel dit helaas niet het geval is, is er een samen
trekkende - zuurgraad in hun - darmen. Dit is hulpeloosheid en opgekropte - woede voor misstanden, die ongedaan blijven.

Empachoen-pulsario zijn vergelijkbare toestandendie ook het gevolg zijn van emotionele - oorzaken. In beide gevallen is het
een blokkade van energieën in het bovenste - deel van de maag, die de normale - functie ervan verhindert en spijsverterings
stoornissen veroorzaakt. Sjamanen beschrijven deze toestanden als een vorm van gekristalliseerde pijn, verdriet of woede.
Ze worden vaker gediagnosticeerd bij vrouwen en kunnen verband houden met hormonale, onevenwichtigheden maar
ze kunnen ook door mannen worden ervaren.
Symptomen zijn rusteloosheid,
angst en prikkelbaar
heid.


Ziekten bij beide - geslachten, en vooral bij kinderen, kunnen ook ontstaan, als gevolg, van malaire. Dit is
letterlijk "slechte lucht". Het duidt, op een verstikkende, slechte - sfeer, rondom een individu, of gezin.
Kinderen die gevoeliger zijn voor de stemmingen van anderen en voor hun omgeving zijn bijzonder
kwetsbaar. Het resultaat kan verkoudheid, koude - rillingen en oorpijn zijn, die naast de fysieke
oorzaak een symbolische betekenis kunnen hebben. Oorpijn kan bijvoorbeeld het gevolg
zijn van een verlangen om niet te horen wat er rechtstreeks tegen het kind of in
zijn omgeving wordt
gezegd.

In de Andes psychologie zijn er drie sferen, gebieden of bewustzijns toestanden waarin onze reis plaatsvindt.
De eerste Ukupacha, of lagere wereld, komt overeen met de plaats van oer-ervaringen en het schaduwzelf waar
onze instincten, intuïties en angsten heersen. De tweede Hanaqpacha, de hogere of goddelijke wereld, is het super
ego, het morele of goddelijke Zelf, dat ons leidt tot ethisch en medelevend handelen. De laatste Kaypacha de midden
wereld, is het ego. Een - moderator tussen de twee - werelden die ons in staat stelt om beslissingen te nemen zodat we
effectief in de wereld kunnen opereren.

Problemen die voortkomen uit sociale factoren zijn onder meer envidien afgunst of jaloezie. Bijvoorbeeld wanneer je buur
man verlangt naar wat van jou is of je succes kwalijk neemt. In plaats van inspiratie in je te zien, en te proberen zelf dezelfde
dingen te bereiken, richten ze hun ongezonde - energie op jou, en het werkt dan, op je ziel. Mal puesto, of vloek, enmal d'ojo,
of boze - oog (staren met het verlangen om pijn te doen) zijn gerelateerd aan de jaloerse - staat, van envidiaen kunnen braken
diarree, koorts, slapeloosheid en depressie - veroorzaken, bij de aangevallen persoon. Er kan ook een meer spiritueel probleem
zijn bekend als mal suerteof saladera wat pech betekent. Wanneer de energie van de getroffen persoon zo laag of zo depressief
wordt dat ze niets constructiefs
kunnen bereiken.Een gerelateerde aandoening die vaker voorkomt in de Amazone is daño, of schade. Een magische ziekte die vaak wordt verzonden
door een tovenaar die namens een klant werkt, en is daarom een ernstige aanval. Symptomen vandañozijn pijn, vermoeidheid, adem
halings problemen en na verloop van tijd het verschijnen van tumoren of andere ziekten die fysieke vorm in het lichaam aannemen.
De belasting moet dan energetisch worden behandeld om het spirituele gif, of virote te verwijderen. Dit is een boze doorn of pijl
die naar de getroffenen is gestuurd. Het doel van genezing
is om dit gif terug te brengen naar de bron.

De staat van susto duidt op het verlies van de ziel. Dit is wanneer we een deel van onze geest verliezen, of onze energie zo
geblokkeerd en uitgeput raakt dat we niet langer toegang hebben tot de volledige kracht of aspecten van onszelf die
we nodig hebben voor ons welzijn en voor ons volgende leven. Het kan ontstaan, als gevolg van shock, trauma,
misbruik of onrecht, en de symptomen kunnen zenuwinzinkingen, gevoelens van angst en paniek, verlies
van eetlust en energie, gebrek aan vertrouwen in de wereld, terughoudendheid om eraan deel te
nemen, of algemene malaise en achteruitgang omvatten, alsof het van een gebroken
hart komt. (In moderne taal is het eigenlijk PTSS-syndroom)

In de bostradities van ayahuasca-sjamanen worden ziekten vaak gediagnosticeerd, door een tovenaar
naar de zieke persoon te sturen (zoals in het geval vandaño). De remedie bestaat meestal uit het elimineren
van het probleem en het teruggeven van de energie in volle kracht aan de persoon die het heeft gestuurd. In
moderne stedelijke omgevingen en in de Andes, waar de remedie San Pedro (Echinopsis pachanoi, bekend als
San Pedro cactus, is een snelgroeiende zuilvormige cactus afkomstig uit het Andesgebergte op een hoogte van
2.000-3.000 m. maar in de patiënt zelf.

Dit is ook in overeenstemming met de leer van ayahuasca sjamanen. We moeten anderen niet de schuld geven van
wat ze ons hebben aangedaan, maar we moeten onszelf, en onze verantwoordelijkheden onder ogen zien om redding
in onszelf te vinden. Want daar ligt de echte - heling. Op deze manier zullen we het verband tussen ons, en de onbalans
begrijpen die tot onze ziekten heeft geleid en we zullen ontdekken dat het vaak verband houdt met een morele of sociale
overtreding van onze kant die onze problemen heeft veroorzaakt, of op zijn minst eraan heeft bijgedragen, door een keten
van gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven, tot de destructieve energie, die onze ziekte heeft veroorzaakt. Daarom
zelfs als onze tegenstander opzettelijk wenste dat we ziek zouden worden, moeten we ons als patiënten eerlijk afvragen wat
we hebben gedaan, om deze aanval in de eerste plaats uit te lokken. We worden niet van alle verantwoordelijkheid ontheven
alleen omdat we een slachtoffer zijn, maar we maken deel uit, van het netwerk van interacties dat ertoe heeft geleid. Zelfs dit
principe, kan echter niet in het algemeen worden toegepast, het verhaal van elke persoon is anders, het pad van elke persoon
en de redenen waarom ze problemen
hebben, zijn individueel.

Mal Aireis daar een voorbeeld van. Het wordt vaak gediagnosticeerd dat het voortkomt uit een slechte sfeer in huis, dus het is
geen volledig spiritueel probleem, maar het is ook gerelateerd aan de sociale en psychologische samenstelling van de mensen
die in het huishouden wonen. Als ze gelukkig, en sterk waren, zouden ze niet zo'n opdringerige zware - kracht aantrekken. Dus
de vragen rijzen: Wat is de ware aard van het probleem. Waarom is er een mismatch in het huishouden. En wat kan er praktisch
worden gedaan om het op te lossen? Het is ook aan de patiënt om alles te identificeren en te corrigeren dat zijn geest heeft ver
zwakt en zichzelf in gevaar heeft gebracht. Door verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ziekte, geeft hij zichzelf ook de kracht
om het te genezen.

Er kan worden gezegd, dat het curanderisme van de Andes geavanceerder is dan bos-geneeskunde. Het bevat niet slechts één
oorzaak en gevolg of één actie en tegenactie, maar vereist een dieper onderzoek van onze psychologie, inclusief onze moraal
en motivaties, gedrag en fundamentele overtuigingen. Op deze manier wordt het bredere patroon van onze interacties en
subtiele energiestromen die ons leven beïnvloeden begrepen.Naast een planten alchemist en spiritueel expert, wordt
een kruidengeneeskundige sjamaan vaak een psycholoog, priester, biechtvader of therapeut die de patiënt kan
helpen om hun problemen in een bredere context te bekijken en hun rol en positie in het universum
te begrijpen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Pijnappelklier en Spiritus Molecuul


Door: Alue K. Loskotová
23 november 2022In het midden van de hersenen, ingeklemd tussen de twee hersenhelften, bevindt zich de - mystieke - pijnappelklier.
Het wordt het "derde oog" genoemd, de "zetel van het bewustzijn", of de pijnappelklier. Deze klier geeft ons telepathische
vermogens, intuïtieve waarneming, empathie en nog veel meer. Wanneer de hypothalamus - neurohormonen afscheidt, wat
gebeurt wanneer we hormonaal in balans en stressvrij zijn, voedt het het derde oog, pijnappelklier en geeft het ons de gave
van spiritueel zicht. De voorkwab van de hypofyse (glandula hypofyse) scheidt zeven belangrijke hormonen af die verband
houden met borstvoeding, testosteronafgifte en de productie van geslacht schildklier en menselijke groeihormonen. De
achterkwab produceert geen hormonen maar slaat twee belangrijke hormonen op die in de hersenen worden gepro-
duceerd en geeft deze af: oxytocine en vasopressine. Oxytocine ondersteunt moederinstincten, binding tussen
partners, vertrouwen en seksueel genot. Vasopressine beïnvloedt circadiane ritmes, de reabsorptie van
water in de bloedbaan en stimuleert ook vaderlijke beschermende en zorgzame instincten.Hypothalamus en hypofyse eronder (foto boven). De hypothalamus is een deel van de hersenen dat zich ongeveer
tussen de oren bevindt. Het bevindt zich direct boven de hypofyse. Hypofyse (glandula hypofyse), hypofyse
Geen wonder dat adaptogenen zo populair zijn omdat ze zich direct richten op de functies van de
hypothalamus en deze harmoniseren.

Pijnappelklier

Het baadt in sterk geladen - hersenvocht en heeft een grotere bloedtoevoer naar kubisch volume dan enig
ander orgaan. Daarom kan het de klier zijn met de hoogste concentratie energie in het lichaam. Het is ook de
dominante bron, van melatonine. Melatonine heeft een aanzienlijk - effect op onze stemming. Het is ook nauw
verwant aan het vertragen, van veroudering, omdat het cortisol onderdrukt en ook een krachtige, antioxidant is.
Daarom, hoe meer we in een staat van gelukzaligheid zijn, hoe langzamer we ouder worden. Pijnappelklier of pijn
appelklier, corpus pineale

Melatonine en het Spirit Molecuul

Als het gaat om spirituele ervaringen, kalmeert melatonine het lichaam en de geest en geeft het ons toegang tot een
staat van hoger bewustzijn. Zowel pinolin als DMT, uitgescheiden door een gezonde actieve pijnappelklier, zijn psycho
actief en veroorzaken - veranderingen in perceptie, stemming, bewustzijn, cognitie en gedrag. Pinolin laat visioenen en
droomtoestanden - wakker zijn en werd gebruikt door de oude Egyptenaren en Zoroastriërs in hun rituelen. Het helpt bij
DNA-replicatie en er wordt gezegd dat het resoneert met de polsslag van het leven met - 8 cycli per seconde. DMT wordt
geproduceerd in de pijnappelklier tijdens diepe meditatie en noodsituaties tijdens de bevalling, seksuele extase, extreme
fysieke stress en bijna-doodervaringen. Het verandert ook ons droombewustzijn wanneer het wordt vrijgegeven in de
bloedbaan tijdens de snelle oogbewegingsfase in de slaap. DMT verbindt lichaam en geest door zijn invloed op
visionaire ervaringen en buitengewone staten van transcendent bewustzijn. DMT is een molecuul van
geest.

Licht en Donker

Wanneer de hypothalamus informatie ontvangt over de aan- of afwezigheid van licht, signaleert het de
pijnappelklier om de productie van cortisol en melatonine te activeren en te initiëren of te remmen. Daarom
hebben - monniken en yogi's zich millennia lang geïsoleerd in het donker, of geoefend met zonnebaden. Beide
praktijken overspoelen de hypothalamus met energie die wordt geassocieerd met een aantal chemische reacties
die gelukzaligheid - extase, spiritueel inzicht, telepathie, de - ervaring van - synchroniciteit - de - manifestatie, van
gedachten en vele anderen - overbrengen. Het bleek dat de - pijnappelklier ook het magnetisch - veld van de aarde
bewaakt - en een persoon helpt zich in de - ruimte te oriënteren. Het is onze - natuurlijke - indoor GPS. Het magneto
ceptieve vermogen van de pijnappelklier verklaart ook waarom geomagnetische stormen en omgevingsstress de pijn
appel klier kunnen beïnvloeden, wat leidt tot problemen
met circadiane ritmes en melatoninesecretie.Hart

Het hart creëert een sterk elektromagnetisch veld dat het hele lichaam doordringt. Wanneer het hart wordt geactiveerd
door de hoge frequenties van liefde en mededogen, intensiveert en breidt het - elektromagnetische veld - zich uit. De
gevoeligheid van de pijnappelklier voor deze elektromagnetische energie zorgt ervoor dat deze trilt, activeert en uit
lijnt, met het hart. Wanneer deze twee - organen samenkomen, openen hun hoge - trillingen het derde - oog en
activeren helderziende visioenen, intuïtie of andere bovenzintuiglijke, ervaringen. Vanwege de verbinding
van de pijnappelklier met ruimtelijke - oriëntatie en circadiaans ritme, verandert onze perceptie, van
ruimte en tijd vaak wanneer de pijnappelklier zich in een zeer aangeslagen toestand bevindt.
Dergelijke ervaringen worden al duizenden jaren genoemd door
mediteerders monniken en yogi's, en onderzoek
biedt nu een verklaring voor deze
verschijnselen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Planten bestaan om Licht
om te zetten in Leven

Door: Alue K. Loskotová
21 november 2022Evolutie is de manifestatie van latente potentialen. In elk ding zitten alle andere dingen. In de zaden is de hele boom verborgen
in de boom is er een bos. Intelligentie is dus impliciet, in veel natuurlijke - werelden, niet alleen in onze, mensgerichte wereld.
Bewustzijn bestaat in alle vormen van leven. Het is de basis van de schepping de kracht van de evolutie. Leven, schepping
en evolutie zijn stadia in de evolutie van het bewustzijn. Er is niets in het bestaan dat zonder gevoel is niets dat profaan
of ongeestelijk is, niets dat geen unieke waarde heeft in het universum. Het leven is relationeel, onderling afhankelijk
onderling verbonden, het is een systeem van wederzijdse voeding en zorg, niet alleen fysiek, maar ook psycholo-
gisch en spiritueel.

Bewustzijn is dus niet alleen denken, laat staan intellect of rede. Het is het gevoel dat we leven en dat we
verbonden zijn met al het leven. Bewustzijn als zuiver gevoel bestaat in de plant en is verborgen in het
gesteente, zelfs in het atoom zelf. Elementaire aantrekkingskracht en afstoting zijn vergelijkbaar
met liefde en haat, sympathieën en antipathieën. Om deze reden waren de oude Indiase
zieners van mening dat er alleen het Zelf is, dat de basis van al het bestaan
eenheid is en dat de eenheid van het leven de
eenheid van bewust
zijn is.


Hiermee bedoelden ze dat elk levend wezen voelend is, dat alles in de zin van menselijk bewustzijn is.
Ware menselijkheid die een menselijk gevoel is voor alle levende wezens, is de basis van al het leven. Planten
en dieren tonen dit gevoel van zorg soms meer dan sommige mensen die gehard zijn. We zijn pas in staat tot een
echt menselijk bestaan als we alle dingen als menselijk gaan zien. Zo'n les wordt geleerd door planten en kruiden waar
van het bestaan nog steeds verankerd is in de perfecte eenheid van de natuur, waardoor we kunnen terugkeren naar een
beter begrip van
onszelf.

De mens, als microkosmos, bevat in zichzelf alle koninkrijken van elementen, mineralen, planten en dieren. En in de plant ligt
het potentieel van de mens. En omgekeerd is in de mens de basisenergiestructuur van de plant. Ons zenuwstelsel lijkt qua
structuur bijvoorbeeld erg op een boom. Planten kunnen dus direct communiceren met die essentie van gevoelens waar
uit een mens bestaat. Het plantenrijk - bestaat om gevoel, te manifesteren. Op - plantniveau is er gevoel in pure en
passieve vorm. In het dieren- en mensenrijk manifesteert het zich actiever, meer afzonderlijk maar vaak met
minder schoonheid. Bewustzijn in planten bevindt zich op het primaire niveau van eenheid,
daarom is het meer paranormaal,
telepathisch.Levensvormen zijn stations voor het ontvangen en doorgeven van krachten waardoor ze allemaal gevoed worden.
Alles bestaat om alle anderen te voeden, en in ruil daarvoor om door zichzelf gevoed te worden. Op deze manier dient
elk rijk van de natuur om leven te ontvangen, en door te geven. Dit leven is impliciet - vervat in het licht en de transmissie
van stellaire of astrale krachten. De aarde ademt, net als een - gigantische receptor of radio, passerende kosmische krachten
in en uit waarvan de geabsorbeerde - essenties groeien en zich ontwikkelen als leven. Deze krachten, zijn niet alleen materieel
maar omvatten subtiele - energieën van spirituele of spirituele - aard. Planten, zenden vitaal-emotionele impulsen uit, de levens
kracht die verborgen is in het licht. Dit is de gave,
genade en kracht van planten.

Planten brengen ons liefde, de voedende kracht van de zon, die dezelfde energie is van alle sterren, van alle licht. Deze kosmische
energieën die door planten worden uitgezonden, voeden, onderhouden en geven dus groei aan ons - eigen astrale - lichaam. Het
bestaan van planten is zo'n groot geschenk van onschatbare waarde. Ze bieden ons niet alleen hun eigen voedingswaarde, maar
ook het licht en de liefde zelf van de sterren, van de kosmos waarvan ze boodschappers zijn. Ze brengen ons universeel licht
zodat we het in ons leven kunnen ontvangen. Ze bestaan voor onze mentale en fysieke voeding. Onze gevoelens zijn dus
onze eigen innerlijke planten, onze eigen innerlijke - bloemen. Ze groeien in overeenstemming met onze perceptie
van de essentie van al het leven. Planten bestaan om licht om te zetten in leven. Mensen bestaan om het
leven in bewustzijn te transformeren, in liefde. Deze drie dimensies licht, leven en liefde
zijn één, elk een uitdrukking van de andere, drie
dimensies van hetzelfde
bestaan.


Planten transformeren het leven in bewustzijn, door hun waarneming. Het Sanskriet woord voor kruidengeneeskunde
is osadhi, wat letterlijk een vat of geest betekent, waarin een vurige transformatie plaatsvindt. In de Veda's betekent dit
niet alleen bewustzijn, het betekent de bezielende kracht, die niet alleen in planten aanwezig is, maar in alle wezens in de
schepping. In het Sanskriet is er geen onderscheid, tussen menselijk bewustzijn, en plantenbewustzijn, we ervaren allemaal
dezelfde geest.

Zowel aan de onderkant als aan de bovenkant. Het hele universum is een metamorfose van licht. In de buitenwereld is de bron
van licht en leven de centrale zon. In de binnenwereld is de centrale zon ook de bron van leven. De innerlijke zon is ons ware Zelf
dat de Ouden puruṣa of atman noemden. De planten gaan marginaal in gemeenschap met de energie van de buitenste zon terwijl
onze innerlijke plant, ons zenuwstelsel, ons in gemeenschap brengt, met de innerlijke - zon. Het tot stand brengen, van de juiste
verbinding tussen de buitenste plant en de binnenste plant sluit zo de cirkel van licht en leven en vestigt een vrije stroom van
bewustzijn, waarin de geest wordt - bevrijd het verenigen van de zon met de zon, het verbinden van het uiterlijke met het
innerlijke, het creëren van een feest van
de vreugde van het leven.

Het juiste gebruik van planten of kruiden, waarin hun ware kracht vrijkomt, veronderstelt gemeenschap met hen.
De plant, wanneer we ermee versmelten - vitaliseert ons zenuwstelsel en doet onze waarneming herleven. Dit
betekent dat we aan de plant de waarde van iets heiligs moeten toekennen een middel tot gemeenschap
met de hele natuur. De plant zal dan helpen het potentieel van kosmisch leven te actualiseren
waar van het vertegenwoordigt.Om deze reden hadden onze voorouders het plantenrijk in hoog aanzien. Het is geen bijgelovige eerbied
noch louter gevoeligheid voor schoonheid maar acceptatie en waardering van de kracht die planten ons brengen.
We ontvangen deze kracht niet alleen door de plant in te nemen, maar in onze volledige gemeenschap ermee. Zieners
laten - planten tot hen spreken. En planten onthullen, hun geheimen aan hen. Velen van hen, zijn veel fijner dan chemische
analyse zou kunnen onthullen. Als we planten vandaag, op dezelfde manier behandelen, niet - als objecten voor zelfbevestiging,
maar als een integraal onderdeel van onze eigen eenheid zal de ware waarde van de plant voor ons onbaatzuchtige gebruik bloeien.
Dus een echte - kruidendokter worden, is een ziener worden. Het betekent, ontvankelijk zijn voor het zijn van kruiden, om in receptief
bewustzijn, te communiceren met het - plantenlicht, van het universum. Het betekent leren luisteren, wanneer de plant spreekt met de
plant praten alsof het een
ander mens is, en hem
als je leraar
zien.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe lucide dromen je geest kunnen Genezen


Door: Alue K. Loskotová
19 november 2022Wanneer ons vermoeide hoofd s'nachts op een zacht kussen ligt, wordt ons Zelf in een sfeer van begraven
herinnering in onze individuele - geest geduwd. Plotseling betreden we de diepten van onze psyche en houden
we ons bezig met zorgvuldige - documentatie van verschillende levens - gebeurtenissen in het - rijk van ons onder
bewustzijn. Hoewel onze dromen verwarrend en soms eng kunnen zijn, zijn ze van vitaal belang voor onze emotionele
gezondheid. Interessant is dat een van de meest voorkomende problemen die mensen die lijden aan depressie hebben,
slapeloosheid is.

Lucide dromen heeft sterke parallellen met hypnotherapie. Ik werk beide dingen met onbewuste ideeën en patronen; beide
kunnen betrekking hebben op het veranderen van deze beelden om een gezonder lichaamsbeeld en denken te weerspiegelen;
Beide pakken de - metaforische en symbolische - taal van dromen uit en herstellen onderdrukte herinneringen. In beide gevallen
kan de oorzaak van onze angsten, en obsessies worden herkend en begrepen, en in veel gevallen kan deze eenvoudige erkenning
louterend zijn en leiden tot constructieve
en blijvende verandering.

In een lucide - droom worden we het equivalent van een "zeer hypnotiseerbare" subject omdat webewust in het onbewuste zijn. We
bevinden ons in een driedimensionale multisensorische gedachten-responsieve wereld die er net zo echt uit kan zien ruiken, proeven
klinken en ruiken als de wakkere realiteit. Wanneer we werken met de diepe onbewuste beelden en herinneringen die hier verschijnen
kunnen we helende reacties in
ons lichaam opwekken.

Lucide dromers melden successen in fysieke genezing vanuit een lucide droomtoestand. Wanneer je deze rijken, betreedt en gewend
raakt aan de lucide omgeving, kun je een situatie projecteren waarin je je lichaam met je handen geneest met specifieke intenties. De
resultaten die je dan begint waar te nemen, kunnen verbazing-wekkend zijn. Een eenvoudige - projectie waarin jij je - voorstelt dat je
licht stuurt waar het nodig is, zal een - verschuiving in je geest, en lichaam - creëren in de richting van genezing, naar het activeren
van het genezingsproces.

Als we lange tijd geen kwaliteitsslaap met dromen ervaren, lijden we. De functie van - dromen is letterlijk ingebed, in ons DNA
(samen met vrijwel alle andere levende organismen op aarde). Dromen zijn veel meer dan vreemde uitdrukkingen van onze
verbeelding of gewoon een onderbewuste dat de afgelopen dag of week evalueert. Op verschillende niveaus onder onze
dromen gebeuren er veel andere verborgen dingen. En hoe meer aandacht je eraan besteedt, hoe meer je de funda
mentele betekenis van je droomlandschap begint te zien. Dromen helpen ons te genezen, te verjongen
en ons vermogen om stress en dagelijkse
activiteiten te beheersen en te
verbeteren.Je kunt het onderbewustzijn dat het droommechanisme bestuurt zien als een bibliotheek die volumes
kennis over je bevat, zoals wat je ware emoties zijn, wie je emotioneel - bedreigt, enz. Hoewel veel van deze
geheimen diep onder het rijk van de bewuste geest zijn begraven, worden ze gehoord als een vertrouwde stem
wanneer we dromen, zozeer zelfs dat we vaak geloven dat onze dromen echt zijn wanneer we erin zijn. Zelfs buiten
dromen worden we soms wakker met sterke - emoties die een blijvende invloed hebben op ons wakkere leven. Soms
gebeurt het dat we niet echt weten of we ons een echte
herinnering herinneren of dat het een droom was.

Wanneer je bewust toegang zoekt tot de droomgeest, begin je je psyche zo diep te modelleren dat je lucide droomreis
automatisch wordt. Het onderbewustzijn - werkt met symbolische - patronen, en hoe meer je er aandacht aan besteedt
hoe meer het je kan helpen ongelooflijke momenten van emotionele - ontknoping te ervaren. We kunnen dit opmerken
omdat het in principe alles in de menselijke psyche regelt, dat automatische herhaling vereist, zoals onze hartslag onze
handen voor ons wanneer we struikelen, of zelfs hoe we reageren, op situaties en mensen in ons leven. En de stof waar
in veel van deze patronen diep in ons zijn
geweven, is het mechanisme van
dromen.

Dromen en posttraumatische stressstoornis

Onderzoek heeft aangetoond dat het uitvoeren van psychische praktijken zoals lucide dromen, hypnose en meditatie
enorm kan helpen bij het - herstel van trauma. Het ervaren, van een posttraumatische - stressstoornis heeft veel te
maken met de perceptie van bedreigingen. En door lucide - dromen kunnen dromers - leren hun angsten te over
winnen door zich te realiseren dat deze bedreigingen ongegrond zijn. Door de beoefening van lucide dromen
begin je getuige te zijn van angst vanuit een derdepersoonsperspectief. Deze lichte dissociatie zorgt voor
een gevoel van vrijheid, waardoor we de angst die door onszelf is gecreëerd en de uitputtende
verhalen in het algemeen
kunnen verlaten.

Een goed voorbeeld is hoe mensen lucide - dromen gebruiken om terugkerende dromen en
nachtmerries te overwinnen. Interessant is dat onderzoek heeft aangetoond dat er een direct verband
is tussen mensen met terugkerende nachtmerries en mensen die lijden aan OCD, angst en posttraumatische
stressstoornis. Onderzoek heeft echter ook aangetoond dat lucide dromen mensen kan helpen deze stoornissen
te bestrijden en terugkerende dromen te beëindigen door de droomervaring te veranderen door bewuste begeleiding.
Hoe meer je leert om de resultaten van je dromen bewust te beheersen, hoe meer je bewust je wakkere leven zult beheren.
Het versterken van de spieren van je onbewuste zal je ook in je bewuste geest een andere bewustzijnsstaat geven. Uit de eerste
persoon (ik) stappen door te dromen kan je helpen de wonden te helen die je in het leven zijn overkomen. Dit alles is mogelijk dank
zij lucide droomtraining. Het kost tijd, geduld en zelfs
een beetje knowhow, maar
iedereen kan het
leren.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat betekent het als je wit licht
ziet tijdens het Mediteren


Door: Alue K. Loskotová
16 november 2022Als je wit licht ziet tijdens het mediteren, is dat goed! Je ervaart echter waarschijnlijk iets dat maar weinig mensen kunnen doen.
Elke kleur heeft een bepaalde frequentie, want kleur is eigenlijk - lichtenergie. Het is dus mogelijk om andere kleuren te zien
tijdens meditatie, en gebed. In de leringen van de basis zeven chakra's leren we, dat elk van hen een andere kleur heeft,
wat dezelfde kleuren zijn die in de regenboog te vinden zijn. Deze primaire kleuren kunnen ook aan je verschijnen
in je spirituele beoefening.

Basischakra's en hun kleuren: Kruinchakra: wit of paars - Derde oog chakra
paars en indigo - Keelchakra: blauw - Hartchakra: groen - Zonnevlecht
chakra: geel - Sacraal chakra: oranje - Wortelchakra: rood

Je kunt wit licht zien terwijl je mediteert, bidt of met jebeschermengel praat. Als dit je in het donker
overkomt (je praat met je engel voor het slapengaan), is het alsof iemand een zaklamp in je ogen schijnt,
ook al zijn je oogleden - gesloten. Het kan zo intens en afleidend zijn dat je het gebed kunt onderbreken, je
ogen kunt openen en op zoek kunt gaan, naar de bron van licht, maar je zult er geen vinden, integendeel, het
zal verdwijnen. 's Avonds en 's nachts is het begrijpelijkerwijs gemakkelijker op te merken omdat de witte kleur
prachtig opvalt tegen een contrasterende
zwarte achtergrond.

Het is de hoogste vibratie, het zuiverste licht. Als je wit licht ziet, tijdens het mediteren, betekent dit dat er net een
nieuwe, krachtige en zeer spirituele - energie je energieveld, is binnengekomen. Wit licht heeft de hoogste spirituele
etherische en niet-fysieke kwaliteiten en verbindt je met een hogere dimensie. Het is de zuivere Waarheid die je helpt
je te verbinden met je hogere zelf of je spirituele gidsen. Wit licht zelf is echter niet statisch het kan in het gezichtsveld
verschuiven afhankelijk
van de situatie.

Je kunt wit licht van beide kanten zien door je gesloten ogen, en dit kan aangeven aan welke kant van jou je spirituele gids
staat. Neem er nota van. Wanneer je met je engel praat en hem intuïtief aan de linkerkant voelt, zal wit licht je ook vanaf de
linkerkant verlichten. Het is het licht van je spirituele gids. Wanneer je bidt of spreekt tot de Constructieve Kracht van het
Universum, kun je een wit licht van onderaf zien, dat wil zeggen dat het rechtstreeks door jou wordt uitgezonden. Je
gloeit wit tijdens het gebed omdat je je vibratie hebt verhoogd. Bid dus vaak om regelmatig op deze manier te
harmoniseren. Het kan ook gebeuren dat als je 's avonds voor het - slapengaan een natuurlijk kristal of
energiekristal in je hand neemt, je een bron van wit licht ziet waar hetkristal zich momenteel
bevindt door je gesloten ogen. Je ziet een wit licht, zelfs als het
verborgen is onder het
dekbed.


Het is een manifestatie van helderziendheid en een gezonde, actieve pijnappelklier. Toen ik dit licht begon te zien,
was ik verrast en zocht ik naar waar het vandaan kwam. In de loop van de tijd heb ik waargenomen dat het voorkomt in
specifieke situaties die zich herhalen. Het fenomeen zelf kan ook in de loop van de tijd evolueren. Het gaat waarschijnlijk
hand in hand, met de menselijke ontwikkeling. Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik een geel - licht zag, soms was het groen.
Toen ik ouder werd, zag ik heldere dieppaarse, indigo's en
lichtblauwen. Tegenwoordig is het meestal zuiver wit.

Als je witte vonken ziet, of flitsen van wit licht, zijn je engelen ook dicht bij je. Vonken en flitsen, zijn zelfs overdag te zien.
Als je dit vermogen meer wilt gebruiken en ontwikkelen, is het voor mij bewezen, om de slaapkamer 's nachts donkerder
te maken, omdat je in goede duisternis externe invloeden kunt uitsluiten als je eerst niet in jezelf gelooft, of je ziet het
licht slechts heel zwak, en ten tweede in dichte duisternis valt het licht meer op en is het zicht over het algemeen
gemakkelijker. Bovendien is het een behoorlijk intense ervaring om ogen vol licht te hebben ze te openen
en naar de perfecte duisternis te kijken. Het is als
een transfer naar een andere
planeet.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Oorzaken van problemen in ons Leven


Door: Alue K. Loskotová
15 november 2022Om eventuele moeilijkheden volledig te overwinnen, moeten we eerst de oorzaak ervan goed begrijpen.
Pas na het vaststellen van een juiste en volledige diagnose, wanneer we tot de kern van de problemen komen,
kunnen we de juiste oplossing kiezen. De moderne benadering ziet de oorzaak van de problemen als een fysiek
of psychologisch probleem. Daarom zoekt het
alleen op deze twee gebieden naar remedie.

Aanhoudende jeuk wordt bijvoorbeeld klassiek begrepen als een fysieke oorzaak en wordt dienovereenkomstig
behandeld met fysieke medicijnen. Drugsmisbruik wordt begrepen, als een psychologisch probleem en wordt
voornamelijk behandeld door psychotherapie. Maar er is nog een derde oorzaak van de problemen van ons
leven, en dat isde geestelijke oorzaak. In feite hebben spirituele oorzaken een grote invloed op ons leven
of we ze nu geloven of niet. Spirituele oorzaken, zijn echter niet zo gemakkelijk te begrijpen, om
dat ze het begrip van de moderne logische
wetenschappen te boven
gaan.

De gemiddelde verdeling van de belangrijkste oorzaken
van problemen en moeilijkheden in ons leven
ziet er ongeveer als volgt uit:

20% – Psychologische en/of fysieke oorzaak
30% Spirituele en psychologische en/of fysieke oorzaak
50% Puur spirituele oorzaak

Tot 80% van de problemen in iemands leven hebben hun oorzaak in het spirituele rijk. Dit soort
problemen kan alleen worden overwonnen met spirituele middelen, d.w.z. door spirituele oefening die
helpt onze algehele spirituele energie op te bouwen zodat we kunnen vechten of beschermd worden tegen
deze problemen, of door een specifiek spiritueel - genezings instrument, dat wordt uitgevoerd, om een bepaald
symptoom te overwinnen, dat wordt veroorzaakt, door een factor in het - spirituele rijk. Op deze manier kunnen we
ofwel problemen oplossen die hun oorzaak hebben in het spirituele rijk of de kracht krijgen om ze beter te verdragen.

In de moderne esoterie wordt gezegd dat de mens teruggeeft wat hij de wereld in stuurt. Daarom kunnen we heel vaak
slachtofferschap van slachtoffers tegenkomen, wat een zeer ongezonde en giftige omgeving, in de hele gemeenschap
creëert. Het is de mening dat als je een probleem hebt iemand je pijn doet het je eigen schuld is omdat je destructieve
trillingen hebt uitgezonden. Deze domme - mening wordt meestal verspreid - door onervaren mensen die een paar
artikelen hebben gelezen en doen alsof ze slim zijn, maar in feite hebben ze niets begrepen. Als gevolg hiervan
voelt de misbruikte vrouw of het verlaten kind zich slecht omdat ze niet spiritueel genoeg is en zichzelf
mentaal zweept omdat ze het verdienen toen het hen overkwam. Omdat de esoterische
gemeenschap vol 'experts' het zo presenteert ... Alsof de problemen
van het leven nog niet
hels genoeg
zijn.Het feit dat we de teruggezonden energie teruggeven is waar, maar het is geen doorslaggevende factor.
Als je bijvoorbeeld een persoon slecht behandelt, is het logisch dat ze je ook slecht zouden behandelen, dat ze
het aan je zouden teruggeven. Maar spirituele - oorzaken zijn niet zo eenvoudig en primitief. Zelfs mensen zijn niet
zo eenvoudig, bijvoorbeeld, veel mensen zijn echt - slecht van hart en zullen je pijn doen, zelfs als je hen niets hebt aan
gedaan. Veel mensen leven een verschrikkelijk leven in slechte omstandigheden, ook al zijn het heel goede, hardwerkende
en constructieve mensen. Ieder van ons heeft wel zo iemand gekend. Goede mensen die nooit een goed leven hadden gehad
en op hun hoofd konden staan.

Een psycholoog kan je vertellen dat het leven oneerlijk is en dat je het moet accepteren en niet moet verwachten dat alles gelijk
wordt gedeeld als een taart in de kleuterschool, maar zelfs deze uitleg is niet geschikt. Het is belangrijk om te beseffen dat elk
fysiek symptoom, ook een deel van de oorzaak kan hebben, in de fysieke, psychologische of zelfs spirituele dimensie, en dat
ze elkaar niet uitsluiten. Vaak, om een ziekte echt uit te laten breken, moeten eerst verschillende factoren elkaar tegelijker
tijd ontmoeten.

Als een vrouw bijvoorbeeld ernstige pijn in de maagstreek voelt kan de oorzaak tegelijkertijd in alle drie de dimensies
liggen. Fysiek ze at het verkeerde - voedsel, ongeschikt voor haar gevoelige - spijsvertering. Psychologisch intern
bang dat een gezondheidsprobleem haar ervan weerhoudt om deel te nemen aan iets belangrijks. Spiritueel
de verbonden geest is ondeugend en
veroorzaakt intensiveert actief
pijn in de maag
streek.


Wanneer we kijken naar levensproblemen als geheel, of het nu een psychische ziekte is, een
lichamelijke ernstige ziekte of de noodlottige Zwarte Piet, wanneer een persoon voortdurend pech
heeft dat hij niet kan overwinnen (sommige "gevorderden" hebben alles samen in een mengsel), in geen
geval kan een oppervlakkige kijk op een persoon concluderen dat het volledig zijn eigen schuld is, omdat "hij
zich slecht gedroeg, of gewoon instabiel is".
Zo simpel is het leven niet.

Er zijn overleden voorouders in het spel die problemen kunnen maken. Voorouderlijke vloeken die vrijwel onherstelbaar
zijn door normale remedies. Klassieke - verwijderbare vloeken, waaronder afgunst en een boze blik uit je omgeving. Spook
bezit er zijn er ook die worden overgedragen, door afstamming (kan worden opgelost). Een zeer belangrijke factor, is ook de
opvoeding, in welke omgeving we zijn opgegroeid, welke meningen en gewoonten onze ouders op ons hebben ingeprent. Het
overwinnen van het gebrekkige programma waarin we zijn opgegroeid, is een zeer moeilijk pad. Het is niet onmogelijk, maar het
vereist vele jaren van zorgvuldig werk aan jezelf. We mogen de interventies van de Matrix-beheerders niet vergeten, die proberen
degenen te slim af te zijn die het spel hebben
doorzien en begrepen waar de hele
draaimolen over
gaat.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe je de kracht van het Universum kunt
Gebruiken om al je wensen waar te maken


Door: Alue K. Loskotová
14 november 2022Het universum is een zeer krachtige kracht.

Veel mensen zijn geïnteresseerd in het manifesteren van hun verlangen, maar de meesten zijn niet in staat
om het praktisch te begrijpen. Als je niet op de juiste golf van gedachten bent en op de juiste plaats op je spirituele
pad, zal manifestatie vanuit het Universum niet voor je werken. Hoewel dit voor velen een ontmoedigende bevinding kan
zijn, is het iets waar we ons bewust van moeten zijn om het te kunnen oplossen. Hier zijn activiteiten die je zullen helpen beter
te communiceren met het - Universum. Deze ideeën zullen je ook een beter - idee geven van hoe je verder kunt gaan, zodat jij je
verlangens kunt manifesteren.

Ken jezelf en bepaal wat je echt wilt

Als jij je verlangens wilt kunnen manifesteren, zul je moeten uitzoeken wat je wilt en of wat je denkt te willen overeenkomt met de
realiteit. Neem de tijd om elkaar echt te leren kennen. Wil je dit echt, of ben je er eigenlijk een beetje bang voor en geloof je niet
echt dat je het kunt? Wil je het niet gewoon omdat iemand anders het wil, of omdat iedereen om je heen het doet? En ben je
niet van gedachten veranderd? Dat gebeurt ook. Je verlangen en verlangen is als een straal. Als je wilt dat het de kracht
heeft om te materialiseren, moet het scherp gericht zijn op één punt. Als je straal zwak en boos is, is het duidelijk
dat jij je niet zult manifesteren omdat je het Universum niet duidelijk genoeg vertelt wie je bent en waar je
naartoe gaat.

Identificeer je blokkades

Als jij je wilt kunnen manifesteren, moet je ervoor zorgen dat je niet geconfronteerd wordt met
mentale blokkades. Om te krijgen wat je wilt, moet je jezelf niet vertragen en terugtrekken, maar vooruit
blijven gaan. Als jij je down voelt of worstelt met onzekerheid, kunnen je eigen blokkades, je tegenhouden. Welke
kunnen dat zijn? Bijvoorbeeld: zo'n geluk zal ik nooit bereiken omdat ik een underdog ben. Ik verdien zo'n geluk sowieso
niet, het zal niet uitkomen, zelfs niet als ik op mijn hoofd sta. Ze geven me de baan toch niet omdat ik er niet goed genoeg
voor ben... Als je ergens voor gaat en je gelooft niet dat je het
kunt, wees dan niet verbaasd dat je het mist.

Als jij je verlangens wilt kunnen manifesteren, zul je veel dankbaarder, moeten zijn. Het Universum heeft je misschien nog niet
gegeven wat je wilt, maar het heeft je veel andere waarden gegeven, en in vele andere behoeften voorzien. Vergeet dat niet en
neem deze - dingen niet voor lief, want niet iedereen, heeft wat jij hebt. Bovendien is het leven geen doel, het is een - constante
ontwikkeling en reis. Als je constant klaagt, en medelijden met jezelf hebt, verlies je de energie om je verlangen, te manifesteren.
Leer in plaats daarvan elke - avond, om het Universum - te bedanken, voor de hulp - die het je heeft gegeven, en voor zijn leiding.

Je zult methoden moeten leren om destructieve gedachten in je hoofd te stoppen. Hoe helderder je geest hoe beter. Als je ergens
last van hebt, los het dan op en maak je er los van zodat je ruimte kunt maken voor iets leuks. Als je wordt verslagen door een zeer
moeilijke situatie, die objectief gezien je kracht te boven gaat, is het altijd beter om op zijn minst een beetje te doen om een stuk
van de taart te snijden, zelfs als het maar een millimeter is. Je zult zien, dat je meteen opgelucht zult zijn. Val nooit in berusting
dat je alles zult opgeven, dat niets, ooit voor je zal werken, want als je lang in zulke - gedachten blijft, zullen je vibraties dien
overeenkomstig dalen
en zul je kracht
verliezen.

Je ontvangt en geeft

Je kunt niet zomaar alle tijd nemen, je moet ook actief wat waarde creëren. Als je weigert om iets goeds op deze wereld
te brengen, verwacht dan niet dat je er iets van krijgt. Het leven gaat over de constante uitwisseling van energie in vele
vormen. Begin - actief de wereld en je omgeving - te verbeteren, zodat deze constructieve energie naar je terug kan
komen in de vorm van overvloed en vervulde wensen. Wees een nuttig persoon waar je terecht trots op kunt zijn.

Verwijder de slechte mensen uit je leven

En daar zijn we weer. Keer op keer. Het is echt de basis voor je leven om er fatsoenlijk uit te zien en je op
de een of andere manier normaal te ontwikkelen. Als je je verlangens wilt kunnen manifesteren, zul je
het contact moeten - verbreken met iedereen - die je neerhaalt en zuigt. Als iemand, overdreven
pessimistisch is en jou en je ideeën nog steeds afwijst, hebben ze niets te zoeken in
hun omgeving.

Verduidelijk je intentie en vraag het Universum verbaal om hulp

Zodat je weet wat je wilt en je niet geblokkeerd wordt, je bent duidelijk. Dit is de perfecte tijd voor
avondrust, gebed of meditatie en vraag het Universum direct om je te helpen. Het is beter om het Universum
hardop te vragen, maar het werkt ook in de geest. Maar dan moet je onthouden om naar de tekenen te kijken, want
het Universum zal met je gaan praten en zal proberen je te laten weten wat je moet doen of wat je niet moet doen. Vergeet
niet dat er niets in je schoot zal vallen, je zult de wals samen met het Universum dansen, en als je het goed danst, krijg je wat je
nodig hebt. Als je ondertussen uit je ritme raakt, dan dans je weg van wat je wilde. Als je je wilt kunnen manifesteren, zul je in jezelf
moeten geloven dat je hebt wat nodig is en dat je het kunt. Op dezelfde manier moet je geloven dat de universele constructieve kracht
echt is, dat het de kracht heeft om je te helpen en dat het je leidt. Als je er sceptisch op ingaat, of vanaf het begin denkt dat het toch niet
zal werken, dan zal het echt niet werken.

Wees geduldig

Alles heeft zijn ideale tijd en plaats. Soms gebeuren dingen niet zo snel als je zou willen. Je moet geduld hebben. Vertrouw er niet op dat
alles soepel zal verlopen en dat je binnen een week hebt voldaan. Vooral als je iets fundamenteels wilt, iets dat grotendeels je lot en de
vorm van je leven zal bepalen, moet je misschien vele jaren van voorbereiding - doorlopen. En deze voorbereiding, kan de vorm aan
nemen van het opdoen van levenservaring, het overwinnen van moeilijke obstakels, het bestuderen en verbeteren van je vaardig
heden. Vaak om een positie of een positie in het - leven te bereiken, moet je eerst een - persoon worden die geschikt is voor
die baan en goed genoeg is. En dat kost gewoon tijd. Gooi geen vuursteen in de rogge ongeacht waar je mee te
maken hebt, want elk probleem dat je overwint,
maakt je een groter persoon en
brengt je dichter bij je
succes.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Cacaobonen - Voedsel van de Goden


Door: Alue K. Loskotová
11 november 2022Niet voor niets is de Latijnse naam van de cacaoboom - Theobroma Cacao - het voedsel van de goden.
Een superfood dat ons goddelijke potentieel doet ontwaken en werkt op alle niveaus van ons lichaam, geest,
ziel en hart. Het belangrijkste actieve ingrediënt in cacao is theobromine. Het werkt op dezelfde manier als cafeïne,
met als enige verschil dat ons - lichaam er niet op reageert met sterke - schommelingen in energie, zoals het geval is bij
koffie. Cacao is ook geweldig voor mensen die niet van cafeïne houden. Het bevat ook gelukzaligheidsmoleculen genaamd
Anandamide en een hoog gehalte, aan antioxidanten, vitamines en mineralen zoals ijzer, organische zwavel, magnesium, zink,
koper, calcium, kalium, selenium, B1, B2, A, C, E, goed - geabsorbeerd, door ons lichaam. Cacao is in de moderne, geschiedenis
meer een snoepgoed geworden, dan een functioneel, voedzaam - voedsel. En toch is er weinig dat kan concurreren, met cacao in
zijn antioxiderende effecten. Wanneer we er de invloed, op hersenactiviteit psyche de spirituele dimensie en smaak aan toevoegen
is er niets - om over na te denken. Het opnemen, van de meest - rauwe cacao, en cacaobonen - in je leven heeft zeker een - enorme
betekenis en betekenis.

En zo gebeurde het dat cacaobonen, de basis vormden voor een nieuw type 100% natuurlijke voedingssupplementen. De bedoeling
in het begin was eenvoudig, om het beste voedings-supplement ter wereld te maken, iets dat het grootste voordeel voor mensen zal
hebben, wat hen het grootste - voordeel zal opleveren, wat onze gezondheid, lichaam, vitaliteit, psyche het beste, kan ondersteunen
en dat zal vol zitten met superfoods, kruiden, essentiële oliën, extracten en zal worden verwerkt zonder chemicaliën, zonder stabilisa
toren, zonder kleurstoffen en zelfs zonder temperatuurstabilisatie. Het zal het dichtst bij de natuur staan, omdat de natuur perfect is
natuurlijke - stoffen dragen het element - van perfectie met zich mee, het zijn complexen of complexe - stoffen, maar ons lichaam is
gewoon gewend aan deze complexen in het
stadium van de menselijke ontwikkeling.

Duizenden jaren lang zijn we direct verbonden en verbonden met de natuur geëvolueerd en, ons lichaam is gewend aan natuurlijke
producten gedurende deze periode van - ontwikkeling. Voor elk product, voor elk voedsel, is de sleutel de manier van stabilisatie,
de manier waarop de houdbaarheid, van het product wordt bewaard. En hier - hoeft geen gram, of snufje stabilisator, kleurstof,
vulmiddel te worden gebruikt, we kunnen alleen beginnen, met wat de natuur ons biedt.De cacaoboon zelf is een superfood.
Het bevat een enorme hoeveelheid antioxidanten, maar het belangrijkste is, dat het iets is dat niet bederft, het is gewoon
van nature stabiel en tegelijkertijd is het een drager element
dat een enorme hoeveelheid energie levert.

Zwavel is cruciaal voor de opbouw en kwaliteit van gewrichten botten huid en haar. Magnesium is nog belangrijker
voor botten, dan calcium en wordt gewoonlijk een antidepressivum genoemd. En veel andere micronutriënten,
waaronder selenium. En wanneer ze voorzichtig worden verwerkt, gaan cacaobonen jaren mee in normale
omstandigheden, bij normale temperaturen, ze zullen niet bederven, zelfs als ze vet, bevatten. Ze
worden verwerkt door een zachte methode. Kruiden, superfoods, essentiële oliën, toppen
extracten worden toegevoegd aan de cacaobonen - het is eigenlijk de toekomst
van de plant, het omega-complex van bio rauwe algen uit de Noord
Atlantische Oceaan, speciaal verwerkte top superfoods die
jodium bevatten. Een fles garnalen gaat tot
honderd jaar
mee.

De bedoeling was om alles op de meest zachte manier te verwerken om de voedingswaarde te behouden.
Cacaobonen zijn biologisch, zongedroogd en noch drogen noch verwerken de temperatuur overschrijdt nooit
hoger dan 42 ° C, dus voedingsstoffen, alle micronutriënten, en enzymen die cruciaal zijn, voor onze gezondheid,
voor ons leven worden bewaard. Er is een voedingssupplement van uitzonderlijke kwaliteit en uitzonderlijke energie
gecreëerd. Dankzij de - kracht van cacaobonen heeft het een natuurlijk vermogen om te stabiliseren, het hoeft niet op
een andere manier te worden bewaard en de houdbaarheid te beschermen alle ingrediënten kunnen de voedingswaarde
en kwaliteit voor onze gezondheid behouden. Ik kan het iedereen van harte - aanbevelen, en vooral aan kinderen, vanwege
hun rauwe samenstelling en voedingsstoffen, die zeer goed worden opgenomen en het lichaam neemt alles van hen wat het
nodig heeft. De - tabletvorm van vitaminen en mineralen behoort tot het verleden. Lange tijd was ik op zoek naar iets dat echt
natuurlijk, kwalitatief en liefdevol voorbereid is. En
garnalen zijn zo, ze verbeteren het leven
en de gezond
heid.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Dingen - die waarschijnlijk - jouw buiten
zintuiglijke Vermogens Blokkeren


Door: Alue K. Loskotová
4 november 2022Alle mensen hebben een zesde - zintuig faculteit, die zich in verschillende mate en op verschillende manieren manifesteert.
Maar niet iedereen is in staat om het te gebruiken. In veel mensen hebben we een verborgen potentieel dat gewoon moet
worden aangemoedigd en getraind. Als je niet in staat bent om je buiten-zintuiglijke talenten te gebruiken is het waar
schijnlijk, dat iets ze blokkeert. Er zijn veel verschillende dingen, die ervoor kunnen zorgen, dat deze energieën
blokkeren, en ze zijn moeilijk te weerstaan in het dagelijks leven. Als je jezelf herkent in de volgende
oorzaken, kan een levensverandering
de resultaten opleveren die je
wenst.


Stress en haast stapelen zich op in je leven Stress in het leven kan niet volledig worden vermeden,
maar tot op zekere hoogte kan het worden voorkomen of tegengegaan. Zodra stress en haast een bepaald
punt bereiken, begint het ernstige destructieve effecten op je te hebben. Je zult niet alleen zwak zijn in lichaam,
maar ook in geest. Jullie zullen overbelast, uitgeput zijn en jullie zullen noch energie, noch tijd, noch verlangen naar
hun ontwikkeling - overhouden voor paranormale - krachten. Als je spiritueel wilt leven, moet je vertragen en kalmeren.

Je onderdrukt je emoties Onderdrukte emoties, kunnen slechts tijdelijk verborgen blijven. Vroeg of laat stappen ze uit soms
op een ongepaste manier, en op het verkeerde moment. Als je niet met je emoties kunt werken en weigert ze te ervaren stopt je
psychische en spirituele energie ermee. Pas als je leert, om je emoties de natuurlijke - stroom, en ruimte te geven die ze verdienen,
zullen je natuurlijke spirituele, en intuïtieve - vermogens, zich beginnen te manifesteren. Als je ruimte geeft aan giftige - mensen in je
leven moet je nu stoppen. Het verbreken van de banden met destructieve individuen zal helpen de stroom van je natuurlijke energieën
te herstellen, en je buitenzintuiglijke - vermogens te herstellen. Pas op, voor de verkeerde mensen. Hoe vaker je bij hen in de buurt bent
hoe giftiger je wordt. Jullie verliezen
jullie energie en jullie
Hemelse Oog sluit
zich.


Als je niet geaard bent, kunnen andere - mensen je energie - gemakkelijk afvoeren en je mentaal uitputten. Je moet in staat zijn om tijd te
maken voor blootsvoetse wandelingen in de natuur en knuffels om je energie te vernieuwen. Als je nog steeds opgesloten zit in het huis
wees dan niet verbaasd dat je energie zwak is. Zonder contact met de natuur is het niet mogelijk. Je geeft niet om je welzijn Je moet
actief voor je lichaam en geest zorgen. Uw algehele welzijn is van groot belang. Als je het type persoon bent dat niet
beweegt goed eet en niet kan rusten,
moet je dat veranderen.Je bent je er niet van bewust en richt je niet op het heden Mindfulness is de sleutel en de meeste gewone mensen
missen het. Als je niet, oplettend en alert bent, dan merk je ten eerste, de subtiele begeleiding, die je ontvangt, niet op
(het negeren, van de tekenen, en het negeren van intuïtie) en ten tweede, je zult zeer waarschijnlijk, je geest, bezighouden
met onzin, over wat je in het verleden, verkeerd - hebt gedaan, wie wat met je heeft gedaan, je bent geobsedeerd, door angst
voor de toekomst, en je gaat om, met andere mensen, en roddelt over hen, in plaats van, aan - jezelf te werken. Door dit te doen
blokkeer jij je spirituele
energieën.

Je hebt gewoon geen - tijd! Je hebt te veel te doen, en van 's morgens tot 's avonds vlieg je als een vod op een stok. Je brengt geen
tijd door in de natuur, omdat je simpelweg geen kans hebt, om daar te komen, in je drukke - schema. Je moet schoonmaken, bood
schappen doen, naar je werk gaan, voor de kinderen - zorgen, huiswerk met ze maken, de hond uitlaten, 's avonds, in het dekbed
vallen en je bent klaar. Als je een hectisch en constant erg druk leven leidt is het niet verwonderlijk dat je spirituele vermogens
zich niet ontwikkelen maar atrofiëren. Spirituele kracht is als een spier opgebouwd in de loop van de tijd door oefening
en accumulatie van energie. Als je het verliest en je spirituele spieren op geen enkele manier traint
stopt het gewoon met
werken.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe en waarom je Aura je omgeving Beïnvloedt


Door: Alue K. Loskotová
3 november 2022Onze aura beïnvloedt veel meer dan alleen onszelf. De frequenties die van ons uitgaan raken iedereen met wie we
in contact komen. Voor degenen die het zich misschien nog niet - realiseren je aura is in feite bio-energie die uit je
lichaam komt. Het zou ook een spiritueel krachtveld genoemd kunnen worden. We zien de aura meestal niet, maar
het is 24 uur per dag, 7 dagen per week bij ons. Iedereen heeft het. Sommige mensen hebben echter een sterkere
aura dan anderen.  Sommige aura's zijn warm en gastvrij terwijl andere koud en destructief zijn. Dit verklaart enig
zins waarom je soms het gevoel kunt hebben, dat iemand een persoon is van wie je afstand moet nemen zonder
hem of haar echt een kans te geven. Zijn aura maakte zo'n indruk op je. Zelfs als je het niet direct zag vertelde
je gevoel het. Aurias zijn er in een breed scala aan kleuren. Sommige zijn helder en kleurrijk, andere zijn
grijs, zwart of geplunderd. Elke uitgezonden kleur vertegenwoordigt een andere frequentie
en wordt beïnvloed
door een andere
chakra.

Je aura is iets wat je nooit kunt verbergen. Hij zal de mensen om je heen altijd vertellen wie je bent bij de eerste
ontmoeting. Als een persoon - gevoelig is voor energie zal hij het snel weten. Het kan enige tijd duren om erachter
te komen wat ze eerst dachten. Je aura weerspiegelt de energie waarmee je resoneert in het moment. Gevoelens en
gedachten tellen ook mee. Als je aura - destructieve - energie uitstraalt, zal dit onmiddellijk de mensen om je heen
beïnvloeden. Als je in een goed humeur bent of mooie ideeën in je hoofd hebt zullen andere mensen het vangen
en het kan hen ook in een goed humeur brengen. Als iemand destructief uitstraalt worden de omringende
mensen prikkelbaar, humeurig, nerveus,
moe of zelfs agressief.

<VIDEO>

Dr. Konstantin Korotkov van de St. Petersburg State Technical University ging zelfs zo ver dat hij een
wetenschappelijk instrument ontwikkelde op basis van de functie van energiemeridianen en het gebruikte
om menselijke, bio-energie te meten. Het kan - afwijkingen in de aura herkennen, die later gevolgen kunnen
hebben voor de gezondheid. Hij legt de aura vast met
behulp van een optisch camera
systeem.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Eigenschappen die alle Empaten hebben,
maar vaak Verbergen voor de Wereld


Door: Alue K. Loskotová
1 - 11 - 2022Empaten hebben de neiging om de dingen die hen speciaal maken zoveel mogelijk voor zichzelf te houden
en ze niet te veel te laten zien. De meeste - gemiddelde - mensen kunnen ze niet echt begrijpen, dus het verbergen
van je ware zelf is een manier om geen probleem te creëren. In sommige opzichten kunnen de kwaliteiten van empaten
behoorlijk ongemakkelijk zijn. Empaten kunnen meestal niet echt verbergen, wie ze zijn. Zelfs als ze willen en proberen
gemiddeld te lijken, falen ze in negen van de tien gevallen, nog steeds. Andere mensen hebben altijd het gevoel dat
ze gewoon anders zijn. Het zijn meestal introverte mensen, empaten zijn behoorlijk introvert. Sommigen van hen
gedragen zich als - extravert wanneer dat nodig is maar de meesten van hen geven er de voorkeur aan om
alleen thuis te zijn en te sleutelen. Ze voelen zich
op deze manier rustiger en
gelukkiger.


Vanwege de energieën die constant op hen afstormen, kunnen empaten behoorlijk humeurig zijn,
vooral als ze moe zijn. Empaten brengen veel tijd door onder stress. Ze hebben last van veel dingen die
andere mensen niet - zouden storen omdat ze ze niet - voelen en niet kennen. Ze zijn vaak het - doelwit van
degenen die ze willen zuigen Empaten weten dat energievampiers altijd naar hen toe komen. Daarom proberen
ze de banden te verbreken met - iedereen die onder verdenking komt te staan. Hoewel sommige energievampiers
moeilijk te detecteren zijn, onthult het gevoel, van vreselijke uitputting, dat ze achterlaten hen uiteindelijk altijd. Hun
intuïtie is veel intenser dan die van de meeste andere mensen Hoewel de meeste mensen niet veel aandacht besteden
aan hun intuïtie, weten empaten hoe belangrijk de boodschappen zijn die ze brengen. Ze proberen hun intuïtie nooit te
negeren.

Empaten zijn goed in het herkennen van leugens

Empaten zijn goed in het herkennen van leugenaars. Wanneer - iemand liegt, komen er verwarde, chaotische energieën
van hen uit, die rusteloosheid, onzekerheid en spanning uitdrukken. Soms kost het tijd voor een onervaren empaat om
te begrijpen dat het niet - zijn rusteloosheid is, maar de rusteloosheid van een - leugenaar - die naar hem toekomt.


Intieme relaties belasten hen. Empathieën gedijen niet altijd in relaties.

Soms raken ze volledig overbelast. Relaties vergen veel meer energie van empaten dan van andere mensen.
Het is moeilijk voor hen om een partner te vinden die op dezelfde golflengte zit en hen niet overbelast of leegmaakt.
Ze hebben de neiging om te veel te geven. Empatisch zijn liefhebbende - mensen en zouden weggeven, voor anderen.
Maar wanneer ze aan de, verkeerde - persoon worden - weggegeven, lijkt het een grote, puinhoop. Als ze niet oppassen
kunnen ze eindigen als een deurmat, volledig - opgeblazen en gekrenkt. Ze hebben - tijd alleen nodig, om hun energie op
te laden. Empaten kunnen niet, de hele tijd rondrennen. Ze hebben tijd nodig, om op te laden. Ze brengen graag tijd alleen
door in de natuur, zodat ze zich daarin kunnen - versterken. Ze houden niet van multitasken. Empathiërs houden er niet van
om hun energie te verdelen. Als ze iets doen, willen ze het goed - doen, zodat ze trots kunnen - zijn op het resultaat en er blij
mee kunnen zijn. Ze weten dat als je te veel tegelijk doet,
uiteindelijk alles de paddenstoelen waard is.

Netheid of rommel thuis drukt hun innerlijke staat uit, wanneer de energieën van een empaat rommelig zijn, is hun ruimte dat
ook. Als hij netjes is, gaat het goed met hem. Als hij thuis een puinhoop heeft, ga dan uit de weg of bied hulp aan omdat het
niet goed met hem gaat. Ze hebben het moeilijk om met destructieve mensen om te gaan. Omdat zulke mensen hen niet
alleen irriteren maar hen ook waanzinnig uitputten tot het punt dat ze ziek kunnen worden. Daarom is het niet accep
tabel voor een empaat om dergelijke mensen in hun omgeving zelfs af en toe te tolereren. Daarom proberen
ze dergelijke mensen te vermijden en zich
alleen te omringen met goede
mensen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Kwellingen die Geestelijk Begaafde
Mensen Meer treffen dan Anderen


Door: Alue K. Loskotová
31 oktober 2022Geestelijk begaafde mensen kwamen in deze wereld met een groot en kostbaar geschenk.
Maar het beïnvloedt hen ook diepgaand met een aantal dingen die de gemiddelde persoon
misschien niet eens opmerkt. In het bijzonder moeten ze heel voorzichtig zijn, met het soort
mensen waarmee ze zich - omringen, en welke - energieën ze binnenlaten. Hoewel sommige
van deze dingen je misschien niet - serieus lijken, betekenen ze veel, voor spiritueel begaafde
mensen.

Spiritueel - begaafde mensen worstelen vaak met hun eigen - emoties omdat ze voor hen heel
intens zijn. Hoewel ze misschien denken, dat ze alles hebben uitgedacht en er geen probleem is,
kan zelfs het kleinste kleine ding ze afwerpen. Net zoals deze mensen gevoelig zijn voor energieën,
zijn ze ook gevoelig voor gevoelens en nemen ze deze veel sterker waar, dan de gemiddelde persoon.
Spirituele vermogens, gevoeligheid en emotionaliteit, zijn gewoon - verbonden vaten die als een geheel
werken.

Spiritueel begaafde mensen kunnen dingen voelen die andere mensen niet kunnen. De eerste paar seconden
herkennen ze bijvoorbeeld goede en slechte mensen, of een niet-gespecificeerde benauwdheid in de kamer
wanneer iemand doet alsof of gefrustreerd is, terwijl aan de buitenkant alles er normaal uitziet. Dit zorgt
ervoor dat spiritueel - begaafde individuen soms als weirdo's worden beschouwd, of onlogisch lijken
te handelen omdat ze reageren op basis van hun uitgebreide zintuigen die hen meer informatie
over hun omgeving geven
dan de gemiddelde
persoon.


Spiritueel begaafde mensen hebben de neiging om wakker te worden met een heksenuur,
wat hun helderziende talenten stimuleert en intense ervaringen oproept. Droom en astrale, die
ze vervolgens uit hun slaap trekken. Dit bemoeilijkt het leven van een werkende of schoolgaande
helderziende die, in plaats van te slapen, 's nachts naar het plafond staart en probeert te begrijpen
wat hij zojuist heeft gezien. Daarom is het noodzakelijk om vroeg naar bed te gaan en een regelmatig
regime te volgen.

Lees ook: Heksenuur: Waarom gebeuren er vreemde dingen met ons tussen 3.00 en 4.00 uur 's ochtends?

Voordat ze de kamer betreden, voelen ze de slechte energie ervan Spiritueel begaafde mensen voelen de
energieën van plaatsen die ze op het punt staan binnen te gaan. Ze voelen ook van tevoren de energie
van de mensen die ze nog moeten ontmoeten. Dat is een goede zaak, maar het is ook pijnlijk en vaak
verwarrend. Als je dit vermogen hebt, moet je het gaan gebruiken en begrijpen dat dit een soort
visie voor de toekomst is. Als je ergens heen moet, maar je wilt er niet echt naartoe en je weet
niet waarom misschien was het jouw idee en heb je het zelf georganiseerd dan is het je
intuïtie die je van tevoren vertelt dat je daar niet naartoe moet gaan. Voordat de
helderziende dit begrijpt en dit gevoel begint te volgen, ervaart hij vaak
veel problemen en grote teleurstellingen bij mensen. Als gevolg
hiervan schuwt hij echter veel plaatsen en mensen,
en dit maakt hem een weirdo in de
ogen van onwetende
individuen.Ze bevinden zich vaak in een staat van volledige uitputting

Voor spiritueel begaafde mensen is het dagelijks leven en het contact met mensen extreem mentaal
en energetisch veeleisend. Als ze niet in staat zijn om hun levensstijl aan te passen zodat het hen niet over
belast, bevinden ze zich vaak in een situatie waarin ze al hun energie en mentale reserves hebben uitgeput en
beginnen binnen te stromen, of maandenlang liggen met ziekten waar ze niet vanaf kunnen komen. De enige uit
weg hieruit is om een grote verandering in de manier van leven aan te brengen om energieverlies te minimaliseren.
Je bent - niet zoals anderen en daarom kun je niet leven zoals anderen. Totdat je het accepteert, zul je niet beter zijn.

Spiritueel begaafde mensen hebben veel levendige dromen, maar dit brengt ook behoorlijk intense nachtmerries met
zich mee. Levende nachtmerries kunnen zoveel voor iemand zijn dat ze hem naar de rand van paranormale krachten
kunnen duwen, wanneer hij bang is, om 's avonds zijn ogen te sluiten. Voor veel geestelijk begaafde, mensen is dit
te veel. Het is het ergste in de kindertijd, wanneer een persoon, erg - kwetsbaar is, en er niet mee om, kan gaan.
Met de volwassenheid is een persoon beter in staat om zijn dromen te begrijpen, onaangename ervaringen
onder ogen te zien en actief het optreden van slechte dromen te voorkomen door middel van
mentale hygiëne en een juiste
levensstijl.

Ze voelen zich als verschoppelingen

Spiritueel begaafde mensen hebben bijna nooit het gevoel dat ze erbij horen. Ze weten dat ze
opvallen en dat moeten ze in hun jeugd verwerken. Als ze persoonlijk volwassen worden en hun
capaciteiten en zichzelf accepteren, vinden ze dat niet erg. Toch vragen ze zich van tijd tot tijd af
hoe hun leven eruit zou zien als ze 'normaal' waren. Geestelijk begaafde mensen worden vaak een
dumpplaats voor degenen die iets willen afwerpen, als ze niet voorzichtig zijn en geen Nee kunnen
zeggen. Verspil niet te veel tijd, aan het corrigeren van andere mensen, vooral als jij - jezelf nog niet
hebt gecorrigeerd. Het zou je helemaal
gelegd kunnen zetten.

Spiritueel begaafde mensen hebben de neiging om zich door andere mensen te laten gebruiken omdat
ze denken dat andere mensen het goed bedoelen en hen leuk vinden. Ze beoordelen hen eenvoudigweg
op hun kijk op de wereld en begrijpen niet, dat de wereld vol beesten is. Voor veel mensen, dient het als
deurmat. Totdat ze begrijpen dat de wereld een harde plek is, en hun mooie idealistische ideeën weg
gooien die niet gebaseerd zijn op de realiteit. Deze fase veroorzaakt vaak, een grote ommekeer
in hun persoonlijkheid. Tot groot ongenoegen van hen die eerder straffeloos achter
hen aan hadden gereden en hun
goedheid hadden
misbruikt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wierook en Spirituele - Genezing


Door: Alue K. Loskotová
23 oktober 2022In het volgende artikel over spirituele - genezing leer je hoe spirituele genezing kan worden gedaan
met behulp van bepaalde specifieke geuren. Deze geuren trekken specifieke energieën aan waarop ze
resoneren, waardoor constructieve energie ontstaat. Deze energie, verhoogt de spirituele zuiverheid en
vecht ook tegen duistere energieën. Wierookstokjes zijn, een uitstekend spiritueel - genezingsinstrument
dat de spirituele - zuiverheid verhoogt van de plaats, waar het branden plaatsvindt of de persoon die in de
buurt is en helpt bij spirituele - oefeningen zoals meditatie en zingen, evenals in de strijd tegen storende en
donkere energieën.

Enkele van de meest nuttige geuren om te helpen bij spirituele genezing:

- Jasmijn -
- Magnolia -
- Tuberoos -
- Witte salie -
- Sandelhout -
- Palo santo (Tree of Life)
- Wierook en mirre (een of
de ander of in een mengsel)

Natuurlijke extracten in het algemeen (kortom, als je geen van de bovengenoemde geuren bij de hand hebt,
neem dan iets dat natuurlijke - ingrediënten bevat en het zal je ook heel goed van pas komen. Je kunt ook intuïtief
kiezen, of op basis van wat naar jou ruikt, of wat ruikt naar de persoon die wordt behandeld.) Afhankelijk van de huidige
behoefte zal een bepaald type energieresonantie dat wordt aangetrokken, door de geur van een stok zich manifesteren als
een beschermer of vernietiger van slechte energie. Als een persoon een spirituele oefening uitvoert, zoals chanten en meditatie
en de destructieve energie hem weinig of niets stoort, zal een verheffende, sterk - constructieve energie - worden opgeroepen om
hem op dit pad te ondersteunen en te beschermen. Wanneer donkere - energie in ruimtes of op een bepaalde persoon werkt, zal de
geïnduceerde resonantie zich manifesteren als een
uitdrijvingskracht om deze kwade energieën
te verwijderen.

Hoe is het te weten gekomen welke soorten essences het beste zijn?

Mensen met subtiliteit kunnen de sterkste essenties voelen en met elkaar vergelijken. Het is ook gebaseerd op langdurige en historische
ervaring. In India is er zelfs een groep die individuele - soorten wierookstokjes test op mensen, die onder invloed van boze geesten zijn
geweest. Toen de geesten zich manifesteerden, introduceerden ze hen in de individuele geuren van de stokken en keken vervolgens
welke soorten geuren de sterkste - reactie uitlokten en de geesten het beste wegleidden. Je kunt ook proefkonijn worden door de
soorten - stokjes te kiezen waar je zin in hebt, ze geleidelijk uit te proberen en waarna je je het beste zult voelen, dit is je ideale
stok. Ik was bijvoorbeeld erg dol op deze Rozemarijn, die zich ook met vrienden heeft bewezen. Rozemarijn heeft een zeer
intens - reinigend en harmoniserend - effect, daarnaast ruikt het ook mooi en is het niet irriterend. En toch wordt hij
meestal niet genoemd bovenaan de lijst van de beste essences voor het harmoniseren van ruimte en geest. Dus
voel je vrij om te proberen en te experimenteren. Geef in geval van conflict de voorkeur aan wat voor jou
persoonlijk ruikt in plaats van wat de algemene lijst schrijft, omdat je organisme het beste weet
wat er individueel geschikt voor is. Als iets stinkt, is het niets voor jou. Als iets je lekker
ruikt, is het voor jou. Lees ook: Instructies voor het gebruik van wierook
stokjes, geparfumeerde krullen, harsen en Hoe het
pand goed te
roken


Werkingsmechanisme van wierookstokjes

Wierookstokjes zijn een uitstekend zelfhulpmiddel bij spirituele genezing. Een specifieke geur trekt een
bepaald aspect aan. Dit verhoogt Sattva* (*sterk constructieve energie) in de ruimte (ook in de beoefenaar) en
vermindert de destructieve energieverhouding. Omdat de meeste mensen (vooral in een tijd waarin ze worstelen
met ziekte en problemen) niet het vermogen hebben om te bidden of te zingen op een manier die deze energieën
zelf oproept, vergemakkelijken of bemiddelen wierook
stokjes gemaakt van geschikt
materiaal.Effect op het individuele niveau

Op dit moment is er een - toename van duistere energieën die zowel op individueel niveau als op het niveau van de totale
mensheid op personen inwerken. Geesten en overleden voorouders vallen ons op hun beurt lastig door ons te bedekken
met een zwarte deken, waardoor ze energie zuigen. Gemiddeld, als gevolg van onvoldoende spirituele oefening en een
lage mate van bewustzijn heeft een gewoon persoon momenteel een zwarte energie-envelop van ongeveer 4 cm (+ -)
om zich heen. Met deze zwarte hoes kunnen - geesten en overleden voorouders voor veel problemen zorgen. Deze
problemen variëren van lichamelijke ziekte en psychische aandoeningen tot huwelijks en financiële problemen.

Effectiviteit van wierookstokjes

Wanneer een 4 cm dikke zwarte hoes optreedt, heeft een persoon een probleem om een constructieve
lading te accepteren en te behouden, dus het is noodzakelijk om een soort spiritueel reinigingsmiddel te gebruiken.
Wierookstokjes zijn geschikt voor dit doel. Regelmatig gebruik van wierook veroorzaakt constante onaangename irritatie
voor boze geesten, en uiteindelijk hebben ze de neiging om alleen te vertrekken. Dit betekent dat je niets speciaals hoeft te
doen om het te laten werken. Steek gewoon elke dag een stokje aan, je kunt meezingen, een mooi liedje spelen, dan ventileren
en je kunt er zeker van zijn dat als er boze geesten in de ruimte
waren, je ze een zeer onaangename dag hebt gemaakt.

Zuivering van ruimtes

De destructieve energie die zich in de ruimtes bevindt, beïnvloedt de bewoners en bezoekers van deze ruimtes. Dit kan leiden tot
overmatige ruzies, verminderde besluitvorming, of een slechte gezondheid. Mensen die een ontwikkeld en actief zesde zintuig
hebben, zijn in staat om de subtiele destructieve druk waar te nemen die zich in dergelijke ruimtes ophoopt, omdat de des
tructieve energie een dicht, dicht en zwaar fysiek tactiel gevoel produceert. De geuren die uit de wierook komen, zijn
zeer nuttig om deze zware verstikkende atmosfeer te verwijderen en constructieve trillingen, naar het pand te
brengen. De ontstoken wierook straalt energie naar boven uit in de vorm van een fontein, die snel naar
beneden daalt en destructieve energieën in de buurt van de grond en in de lucht ontleedt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onderzoek heeft aangetoond dat
de dood van een hond net zo pijnlijk
kan zijn als het verlies van een geliefde.

Dat geldt voor elk geliefd dier! (Moderator)

Door: Alue K. Loskotová
21 oktober 2022Wanneer iemand sterft, of het nu een persoon of een geliefd huisdier was, doet het echt pijn.
Soms gebeurt het zelfs dat het voor ons moeilijker is om de dood van een huisdier te dragen. Als je
dit ooit hebt - meegemaakt en dacht dat je er misschien een slecht persoon door was, is dit artikel iets
voor jou. Het - verliezen van een hond, of een ander geliefd huisdier, kan soms erger zijn dan het verliezen
van enkele familieleden of zelfs vrienden. Een van de belangrijkste redenen is dat wat een hond of ander liefde
vol huisdier je geeft, een persoon niet kan geven. De onvoorwaardelijke liefde die je huisdieren hebben, is niet iets
waar een andere persoon normaal gesproken
toe in staat is, als je er echt over nadenkt.

De dood van een huisdier kan net zoveel pijn doen als het verlies van een naast familielid of vriend. Het komt vaak voor dat
mensen conflicten hebben met familieleden, vooral vanwege verschillende - opvattingen over de wereld, het leven, religie,
geld, politiek en dergelijke. Deze meningsverschillen tussen hen kunnen een emotionele afstand creëren, soms zelfs een
onoverkomelijke kloof. Mensen en hun huisdieren hebben dit soort conflicten niet. Ja je kunt boos zijn op je hond om
dat hij op je schoenveters - kauwt of je met een "verrassing" op het tapijt - achterlaat, maar deze gevoelens van
frustratie en woede verdwijnen snel nadat hij je met zijn oprechte, onschuldige ogen aankijkt.

Meerdere studies hebben aangetoond dat de dood van een dure dierlijke metgezel echt verwoestend kan zijn.
Wanneer je hond overlijdt, is er geen begrafenis en krijg je geen vrije tijd van je werk. Je moet zelf met het rouwproces
omgaan, en alleen iemand die het zelf heeft meegemaakt, zal je pijn begrijpen. Dit maakt de hele situatie erger. De meeste
mensen zullen je vertellen om er gewoon mee om te gaan, en zo snel mogelijk een nieuwe hond te nemen. Dat weet je zelf wel.
Maar je kunt niet zomaar van het zien van dit lieve wezen elke dag naar het zien ervan gaan zonder de vreselijke leegte te voelen
die achterblijft.

Er is niets mis met het missen van je harige - vriend en Maatje voor elke fout. Wanneer je iemand in je familie verliest die je misschien
niet veel hebt gezien, kan het pijn doen, maar het zal je leven nauwelijks beïnvloeden. Terecht, het doet je meer pijn als je een huisdier
achterlaat waar je al jaren elke dag voor zorgt. En als hij weggaat, verandert je hele routine plotseling. Honden - reageren op onze lof
en gunst, op een manier die we alleen in andere, mensen konden wensen. Ze houden zoveel mogelijk rekening met ons. Als ze zien
dat we ons ellendig voelen, proberen ze ons aan te moedigen, zelfs als ze helemaal niet begrijpen wat er mis is. Wanneer je een
huisdier verliest verlies je het niet alleen, maar ook de emotionele steun en warme vriendschap. Je moet iemand opgeven
die als een kind voor je is. Er is niets mis met het missen van je hond, en je bent geen slecht persoon als je hem
meer mist dan wijlen oud tante Miluše. Sta jezelf toe om verdriet te ervaren en te rouwen zolang
je nodig hebt om met dit verlies in het reine te komen.
En geef jezelf niet de
schuld.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe zich te ontdoen van slecht Karma


Door: Alue K. Loskotová
19 oktober 2022Als je ooit het gevoel hebt gehad dat een onzichtbaar wezen je ervan weerhoudt om te slagen in het leven
en je elke poging te saboteren, dan is het mogelijk, dat je wordt geconfronteerd met een probleem dat een
spirituele basis heeft. Een reden, waarom een persoon altijd pech heeft en problemen aantrekt, is een vloek.
Als het hele gezin permanent pech heeft, kan het een familievloek zijn. De tweede, veel voorkomende reden
is de terugkeer van de slechte - energie die een persoon eerder, heeft verzonden. Veel mensen, begrijpen de
term "slecht karma" als iets dat verband - houdt met vorige levens maar we praten hier niet over in het artikel
van - vandaag, omdat het - onmogelijk is, om terug te nemen - wat er al is gebeurd - en wat we ons niet - eens
herinneren. Er zijn echter veel mastiffs die een heel bedrijf hebben opgezet op slecht karma uit een vorig leven
en beloven slecht - karma tegen een vergoeding - te deactiveren of te ontgoochelen. Dit is echter niet mogelijk.

De manier om slecht karma te vermijden – of de terugkeer van gestuurde destructieve energie terug is om con-
structief te denken, niet om opzettelijk iemand kwaad te doen, of om iemand, iets slechts toe te wensen. Welke
actie je ook uitvoert, in dit leven, je zult er vroeg of laat, voor beloond worden. Of de beloning - aangenaam of
onaangenaam zal zijn, hangt af van jou en wat voor soort leven je leidt. Als je constructief leeft, zul je gedijen
omdat je het goede dat je naar deze wereld brengt, zult - teruggeven. Als je echter voor spoedig bent ten
koste van anderen of opzettelijk iemand pijn doet, zal dit kwaad terug keren in je leven. Als je lijdt aan
de gevolgen van slecht karma, ben je waarschijnlijk op zoek naar een oplossing. Je kunt de fouten
die je hebt gemaakt niet terug in de tijd nemen, maar je kunt corrigerende maatregelen
nemen om je energie te
verbeteren.Hier zijn tips over hoe je van slecht karma af kunt
komen en meer geluk in je leven kunt verwelkomen:

Wees geduldig

We zijn een bedrijf geworden dat gaat voor onmiddellijke bevrediging. Een mens verwacht vaak
meteen alles te krijgen wat hij wil, omdat het systeem hem dit leert met zijn propaganda. Deze houding
zal falen in je leven brengen, omdat je aandacht volledig gericht is op winst en het resultaat. Dit leidt ertoe
dat je belangrijke dingen over het hoofd ziet niet waardeert wat je al hebt en de mensen om je heen als vanzelf
sprekend beschouwt en een middel om te krijgen wat je wilt. Als het resultaat niet onmiddellijk komt word je boos
en stop je met proberen, zodat je niets afmaakt en nooit de vruchten, van je werk plukt. Maak deze fout niet. Je kunt
vele jaren wachten op belangrijke dingen of succes en in de tussentijd zul je vele jaren en elke dag hard moeten werken.
Als je alles meteen - wilt - en je gaat daardoor - over de lijken, dan krijg je een grote - klap van het Heelal ("of van mama").

Zeg vaarwel tegen giftige relaties

Het thema van slechte mensen, dit is de lokale evergreen. Maar het is echt een heel belangrijk punt. Je karma wordt niet alleen
beïnvloed door je eigen energieën maar ook door de energieën van de mensen die je in je leven hebt toegelaten! Als je iemand in
je leven hebt toegelaten, die zeer destructief en giftig is, slecht karma naar je toe zal trekken, zelfs als je een perfect constructief
persoon bent kan het eenvoudigweg niet worden voorkomen. Ze trekken gewoon naar je toe en je begint met ze te worstelen
zelfs als ze helemaal niet van jou zijn. Evalueer zorgvuldig de relaties in je leven. Als je je associeert met een giftig
persoon die je altijd problemen geeft, is het
de hoogste tijd om van
hun invloed af te
komen.

Verspreid liefde en geluk

Een goede manier om te bepalen welk karma we zullen ervaren, is door te kijken naar de energie die je de
wereld om je heen instuurt. Als je anderen lijden en pijn brengt wanneer je bij hen in de buurt bent, zal het je
onvermijdelijk slecht karma brengen. Je keert de situatie, om door je in plaats daarvan, te concentreren op het
brengen van vrede, liefde en mededogen. Dit is de basis van de wet van energieteruggave, die zegt dat alles wat
je de wereld in stuurt uiteindelijk
naar je terug zal komen.

Als je weet dat je een gendervloek bent en dus pech hebt , is het belangrijk - dat je weet dat je ook de - kracht van de
voorouderlijke vloek in evenwicht kunt brengen. Als je een spiritueel constructief leven leidt, zul je een zeer hoge Sattva
om je heen creëren en zul je beschermd worden door de constructieve kracht van het Universum. Dit zal ervoor zorgen dat
deze goede krachten je beginnen te beschermen tegen de vloek, het kwaad en de pech ervan. Deze krachten zullen tekenen
en de juiste mensen of "toevalligheden" in je leven sturen, zodat het kwaad van de vloek je niet kan vernietigen of overspoelen.
Het is echter, jouw - taak om je geest, en energie schoon te houden - en alert te zijn. Een sterke - Sattva kan een clanvloek - niet
deactiveren, maar het zal fungeren als een tegenwicht dat je niet in de steek laat en altijd aan je zijde staat ongeacht de uitdaging
waarmee je wordt geconfronteerd. Maar als je een protegé van goedheid wilt worden, moet je je dien-overeenkomstig gedragen en
moet je dien-overeenkomstig
denken!

Constructief denken

Je geest beheerst je leven en bepaalt hoe je op elke situatie zult reageren. De gedachten die je kiest zullen een diepgaand effect hebben
op je leven. Als je jezelf toestaat om destructief te denken stel je jezelf in om de verkeerde energie aan te trekken. Je zult een selffulfilling
prophecy creëren. Als je echter bereid - bent om je denken te veranderen, kun je betere beslissingen nemen in het leven en constructief
denken. Deze beslissing, zal uiteindelijk ook je karma beïnvloeden. De basis voor het veranderen, van je denken is het besef dat je niet
bent wat er door je hoofd gaat, maar dat je bent waar je vervolgens mee omgaat en naar handelt. Elke gedachte die niet bij je past
is kwetsend en slecht, dus je kunt het 'waar je niet mee om wilt gaan' noemen. Alleen, omdat er iets - stoms en lelijks bij je is
op gekomen betekent niet automatisch dat het waar is of dat je dat ook echt denkt. Neem niet zo serieus wat er
door je hoofd gaat en begin te kiezen wat bij je past.
Dat is de persoon
die je zult
zijn.


Verontschuldig je bij degenen die je hebt gekwetst

Onderschat nooit de kracht van oprechte verontschuldigingen. Niet een die je zegt alleen omdat je voelt dat
het 'goed' is, maar een die uit het hart komt. Karma wordt niet misleid door lege woorden of onbeduidende gebaren.
Je moet diep in je hart kijken en echte spijt vinden voor hoe je iemand hebt gekwetst of welke fout je hebt gemaakt. Alleen
dan zul je jezelf bevrijden van het slechte karma dat het in je leven heeft gebracht. Als de schade die u een andere persoon hebt
aangedaan, kan worden gecompenseerd of
beperkt, doe dit dan en wacht niet langer.

Een toevallige daad van vriendelijkheid

Zal je karma beïnvloeden wat je in de wereld loslaat en wat je onbaatzuchtig voor anderen doet. Om deze reden is een toevallige daad
van vriendelijkheid de ultieme daad die je karma kan verdraaien. Je verspreidt constructieve energie. Zorg er echter voor dat je het om
goede - redenen doet en niet alleen om karma te manipuleren, want dat zou niet werken. Leer Alles wat we in het leven ervaren is een
kans om te leren. Slecht - karma wordt zelden in je leven gebracht door één willekeurige gebeurtenis. In feite is het het resultaat van
veel slechte beslissingen en constante fouten niet schelen wat voor soort pijn deze beslissingen andere mensen kunnen bezorgen.
Als je echter elke ervaring ziet als een kans om een andere levensles te leren, kun je groeien en evolueren op basis van die
ervaringen. Dit zal u helpen voorkomen dat u dezelfde fout herhaalt. Omdat je er de eerste keer van hebt geleerd
zal het je in staat stellen om je energie
in de juiste richting te
draaien.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Waarom sommige mensen meer Vatbaar
zijn voor nachtmerries dan anderen


Door: Alue K. Loskotová
8 oktober 2022Een - nachtmerrie kan soms erg beangstigend zijn, tot het punt dat een slapende persoon, schreeuwend uit zijn slaap breekt,
of in slaap valt en zich - zorgen maakt, over wat hij in afschuw zal zien. Terwijl dit bij kinderen - vaak wordt verklaard, door het feit
dat het niets meer is dan een wilde verbeelding wat veroorzaakt deze angstaanjagende ervaringen bij volwassenen? Voor sommige
volwassenen is dit dezelfde reden als voor kinderen, alleen op oudere leeftijd. De kracht van zelfsuggestie kan onze dromen sterk
vormen, en zoiets eenvoudigs als een enge - film of het lezen van een eng verhaal kan onze verbeelding - irriteren en leiden tot
een vreselijke - slaapervaring. Net zoals, we allemaal onze eigen - unieke persoonlijkheden - en eigenschappen hebben, zijn
sommige mensen vatbaarder voor dit soort - invloed dan anderen. Aan de andere kant geloven sommige experts dat de
ervaring van een nachtmerrie die komt na het bekijken van een enge - film zijn oorsprong kan hebben, in ervaringen
uit vorige levens en gewichten
uit het verleden.

Denk aan het feit dat de film stimulerende sensaties heeft die onze diepere aandacht zullen trekken en
een beroep zullen doen op ons onderbewustzijn, waar deze thema's ergens mee resoneren. Doe
nachtmerries daarom niet af als getriggerd door een simpele film. Mensen die deze angst
aanjagende dromen ervaren, moeten nadenken over welke ervaringen uit het
verleden hiervoor verantwoordelijk
kunnen
zijn.


Het is mogelijk dat je nachtmerrie een teken is dat je bepaalde verwondingen uit het verleden hebt
die zorg en correctie vereisen. Zodra je je de waarheid realiseert en aan je mentale trauma werkt, kun je
je geest leegmaken op basis daarvan en je dromen kunnen dan stoppen met het gebruik van dit symbool.
Wanneer het probleem is opgelost, is er geen reden
om het in je dromen te laten
verschijnen.Hoe ernstig moeten deze problemen zijn om zo'n gevoelige reactie uit te lokken?

Hoewel zelfs de geringste ervaring zich aan ons kan vastklampen waardoor we enigszins angstaanjagende of
erontrustende gedachten hebben, onthullen experts dat nachtmerries meestal worden aangetroffen bij volwassenen
die lijden aan posttraumatische stressstoornis (PTSS). Volgens de Sleep Health Foundation komen nachtmerries veel minder
vaak voor, bij volwassenen dan bij kinderen. Terwijl bij 10-50% van de kinderen nachtangsten voorkomen, is dit bij volwassenen
slechts 2,5-10%.

Nachtmerries bij kinderen zijn vaak het resultaat van te weelderige fantasie, wanneer jonge kinderen bang zijn voor het bestaan
van een bugger, geesten, skeletten en monsters en deze thema's komen dan in hun dromen. Volwassenen hebben echter een
beter overzicht van de werkelijkheid. Nachtmerries op volwassen- leeftijd zijn daarom vaak gebaseerd - op de realiteit op
herinneringen aan gebeurtenissen of
ervaringen uit het verleden.

In een rapport waarin het verband tussen posttraumatische - stressstoornis en nachtmerries werd onderzocht,
onthulden onderzoekers van de University of Pittsburgh School of Medicine dat 90% van de mensen, met de diagnose
posttraumatische stressstoornis. Verontrustende - dromen, meldden met een zekere - mate van gelijkenis, met een echte
traumatische gebeurtenis." Met andere woorden, ze herbeleven hun trauma 's nachts keer op keer, net zoals velen overdag
flashbacks ervaren. Met deze ervaringen is de enige - manier om verlichting van deze nachtmerries te vinden om dieper met
het probleem om te gaan en posttraumatische
stressstoornis direct aan te pakken.

Niet alle nachtmerries worden echter veroorzaakt door PTSS

Zoals Rubin Naiman, een psycholoog en klinisch professor, in de geneeskunde, aan het Center for Integrative Medicine van de
Universiteit van Arizona, uitlegt: "Incidentele nachtmerries zijn een normaal onderdeel van dromen en kunnen ons waardevol in
zicht geven in ons psychologische en spirituele leven." Het kan gewoon een poging van het onderbewuste zijn om ons een bood
schap te geven. De vraag is of je geïnteresseerd
bent om erachter te komen
welke boodschap
het kan
zijn.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Littekens op de ziel die gedragen
worden door de - dochters
van liefdeloze moeders


Door: Alue K. Loskotová
6 oktober 2022Hoewel de meeste moeders voor hun kinderen zorgen en aan al hun behoeften voldoen, doen sommigen van hen dat niet.
Soms verwaarlozen moeders, om veel verschillende redenen, de emotionele behoeften van hun nakomelingen, wat blijvende
gevolgen voor hen achterlaat. Als je de dochter bent van een moeder die niet - liefdevol was, ben je niet hetzelfde als anderen,
dingen zijn om vele redenen moeilijker voor je. Liefdeloze moeders voeden hun kinderen op in een sfeer die emotionele reacties
onderdrukt. Het leert hen om zichzelf te beschermen, maar het staat hen niet toe om zichzelf te zijn. Ze ontwikkelen een manier
van denken die andere mensen misschien niet begrijpen. Dochters, van liefdeloze - moeders dragen deze littekens meestal op
hun ziel vanaf hun kindertijd. Zelfs als ze in sommige opzichten sterker zijn, vanwege moeilijke ervaringen, zijn ze op andere
manieren zwak. Als je de dochter bent van een liefdeloze moeder, ervaar je de volgende gedachten vrij vaak, of worstel je
ermee. Als je bent opgegroeid met een - liefdeloze - moeder heb je waarschijnlijk veel, vaker dan andere mensen het
gevoel dat je inspanningen niet goed genoeg zijn.
Alleen als jij je best doet, doe
jij je best hard
genoeg.


NEE zeggen is heel moeilijk voor je.
Je worstelt waarschijnlijk veel intern wanneer je NEE moet zeggen tegen iets, maar NEE zeggen is
erg - belangrijk voor het leven, en als je het niet kunt, moet je - eraan gaan werken. Oneens uit
angst met alles waar je het niet mee eens wilt zijn.

Ik kan gewoon niets goed doen.
Je hebt waarschijnlijk de neiging om je af te vragen waarom er steeds iets misgaat.
Zelfs de eenvoudigste kleine problemen zullen je volledig verbijsteren. Hoewel
het frustrerend kan zijn, moet je niet bezwijken voor dit gevoel.

Ik ben dat ook...
Als je bent opgegroeid met een liefdeloze - moeder, kun je soms het gevoel hebben dat je te "dik,
onhandig, overgevoelig, lui" of vergelijkbare denigrerende dingen bent. Het is omdat je moeder je dit
vertelde en haar er vaak aan herinnerde, wanneer je haar ergens - boos over maakte of het gewoon niet
van haar was. Dit gebeurt heel vaak. Als je bent opgegroeid met een liefdeloze moeder, denk je misschien
dat niemand, om je geeft. Dit is echter niet waar. Er zijn mensen die om je geven, of je het nu beseft of niet.

Ik ben gewoon niet goed genoeg.
Je hebt waarschijnlijk het gevoel, dat je niet goed - genoeg bent, of je worstelt met dat gevoel... Je bent goed
genoeg. Haar onrealistische ideeë,n over jou waren gewoon niet haalbaar het is niet jouw schuld. Als je worstelt
met een laag zelfbeeld en zelfliefde, probeer dan het boek Dawn te lezen je zult veel advies en methoden vinden
om jezelf te accepteren en van
jezelf te gaan houden.

Ik wou dat ik anders was.
Misschien wou je dat je iemand anders was. Je voelt je incompleet. Dit onaangename gevoel begrijpen de meeste
mensen niet. Als ik iemand anders was, zou ik erbij passen Als je bent opgegroeid, met een liefdeloze moeder, is
de kans groot dat je je niet op je plaats voelt. Je hebt niet het gevoel dat je erbij hoort en je denkt dat iedereen
erbij hoort. En als ze er niet helemaal in passen,
dan zeker nog steeds beter dan jij.

Ik verdien gewoon geen liefde.
Je hebt waarschijnlijk het gevoel dat jij de liefde die je moeder je ooit weigerde te geven niet verdient.
Maar je verdient liefde en op een dag zul je het vinden. Je moet aan jezelf werken voordat het naar
je toe komt. Zet jezelf nooit ondergewaardeerd.

Ik hoor nergens thuis.
Misschien heb je het gevoel dat je de plek waar je - thuishoort niet kunt vinden. Je voelt dat
de wereld gewoon niet voor jou gemaakt is, en dat er geen plek voor je klaar staat, waar
niet op je gerekend - wordt. Dit is echter - niet - waar, er is een plek voor jou, maar je
moet aan jezelf werken om daar te komen en die plek te ontdekken of te creëren.
In feite krijgen maar weinig mensen een verwarmde vrije plek zonder werk
waar ze zich zouden vestigen, de meeste mensen moeten het op
de een of andere manier
verdienen.


Ik moet zo perfect mogelijk zijn, idealiter perfect.
Als je bent opgegroeid met een liefdeloze moeder, heb je misschien het gevoel dat je altijd
perfect moet zijn. De waarheid is dat perfectie niet bestaat. Er bestaat niet zoiets als perfect zijn,
geen mens in de wereld heeft het bereikt. Dus accepteer het en erken je zwakheden, want iedereen
heeft ze.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Waarschuwingssignalen van verminderde
geestelijke Gezondheid die u niet moet negeren


Door: Alue K. Loskotová
4 oktober 2022Alle mensen hebben hun ups en downs. Soms kun je een geweldige dag hebben en soms niet. Om goed te kunnen
functioneren, moet je emotioneel en fysiek voor jezelf kunnen zorgen. Als het gaat om psychische aandoeningen in het
algemeen, zijn er veel waarschuwingssignalen die aangeven dat het opkomt of plaatsvindt, en weten dat het belangrijk is.
Hieronder zullen we enkele van hen beschrijven en wat ze betekenen. Dit zijn dingen die je nooit mag negeren want als je ze
verwaarloost, kunnen ze beginnen te
escaleren en resulteren in iets
ergers.


Waarschuwingssignalen van verminderde geestelijke gezondheid, waar u op moet letten:

Over-analyseren
Is iets dat veel mensen die worstelen met een psychische aandoening doen. Ze analyseren alles tot in het kleinste detail, van daaruit
ontvouwen ze verschillende scenario's in hun hoofd, en uiteindelijk, om het zwak te zeggen, zijn ze gefrustreerd. Als je dit doet, moet
je het zien als een teken dat er iets mis met je is.

Slapeloosheid
Als je niet kunt slapen omdat iets je geen slaap geeft, is het noodzakelijk om het probleem meteen op te lossen. Slaap is essentieel,
je kunt niet zonder.

Isolatie
Als je jezelf isoleert, zoek dan uit waarom je het doet. Snijd je zelfs de dichtstbijzijnde mensen die om je geven af van je leven?
Stop ermee, je vernietigt jezelf en maakt je situatie erger. In plaats van ze af te wijzen, vraag je ze om hulp.

Besluiteloosheid
De meeste mensen realiseren zich niet dat significante besluiteloosheid een teken is van een psychische aandoening.
Hoewel elke situatie anders is en een aantal factoren problemen kunnen veroorzaken bij het nemen van beslis
singen, wordt besluiteloosheid geassocieerd met angst. Als je niet in staat bent om te beslissen, kun je
dit door grote angst worden verhinderd.

Verandering in eetlust
Als je te gestrest bent om te eten, is dat een probleem. Als u het probleem niet op tijd oplost,
zult u drastisch afvallen. Het tegenovergestelde zelfdestructieve uiterste is eten onder
stress en te veel eten, wat op zijn beurt zou
betekenen dat je aan
komt.

Focus op slechte dingen
Als we depressief zijn, zien we de wereld in het zwart en hebben we daarom de neiging om ons te
concentreren op de slechte dingen. Begin bewust aandacht te besteden aan waar je energie en aan
dacht naartoe gaat. Begin voor je geest te
bepalen wat het wel of niet zal doen.

Verlies van interesse
Je zult niet meer iets willen doen wat je vroeger leuk vond om te doen. Je zult afstand nemen van de dingen
waar je om geeft. Het is natuurlijk om je hobby van tijd tot tijd te veranderen, of om je baan te veranderen
maar als je helemaal nergens meer in geïnteresseerd bent betekent dit dat je mentaal niet in orde bent.Vergeetachtigheid en verstrooidheid
Vergeetachtigheid is een symptoom dat mensen vaak over het hoofd zien. Wanneer we gestrest zijn, moeilijke
momenten ervaren en overladen zijn met veel - verantwoordelijkheden, hebben we de neiging om verschillende
essentiële dingen te vergeten. Kortom, ze passen niet meer in ons hoofd, omdat het druk is en overweldigd door
andere taken. Dit zal meer - problemen, en verwarring veroorzaken. Evenzo is er rusteloosheid, verstrooidheid en
onoplettendheid.

Verminderd libido
Als je merkt dat je libido ineens merkbaar afneemt, heb je waarschijnlijk veel last van iets. Hoewel het misschien een
fysiek of gezondheidsprobleem lijkt, is er hoogst
waarschijnlijk iets aan de hand in je hoofd.

Vermoeidheid
Het hoeft niet alleen te worden veroorzaakt door een gezondheidsprobleem, het kan ook voortkomen uit depressie en
langdurige stress, overwerk. Als je honderd - meter loopt en je bent klaar, maak je je waarschijnlijk ergens grote zorgen
over en daardoor ontbreekt het je aan belangrijke
energie voor het dagelijks leven.

WAT TE DOEN?
Vraag om hulp van je geliefden, familie, goede vrienden. Isoleer jezelf niet en praat er niet met mensen die naar je kunnen
luisteren. Actief op zoek naar oplossingen. Als iemand je negeert, en je niet begrijpt, wees dan niet ontmoedigd, en reik uit
naar de volgende. Wees hier niet de enige in, zorg - ervoor dat je omgeving - weet dat je hulp nodig hebt. Zoek hulp bij een
psycholoog. Ontdoe je, van wat je niet - nodig hebt of niet hoeft te doen - en het put je uit en stresst je. Het is voor iedereen
anders. Dit maakt je ruimte en bespaart
energie voor zelfzorg.

Als je niet kunt slapen, probeer dan elke nacht twee eetlepels ongebrande rauwe cacao (niet Nederlands!) te eten die natuurlijk
tryptofaan heeft en het zal je helpen, in slaap te vallen. Natuurlijk - tryptofaan bevat ook koemelk, vlees, cashewnoten, bananen.
In geval van nood kunt u capsules met l-tryptofaan kopen bij de apotheek, maar het geproduceerde l-tryptofaan is niet geschikt
voor langdurig gebruik, omdat het natuurlijk uit het lichaam afscheidt. 2-3 capsules vlak voor het slapengaan, zullen u echter
helpen de ergste slapeloosheid te overwinnen.

Als u hartkloppingen heeft nerveus, verdrietig moe bent geconfronteerd wordt met een moeilijke levenssituatie of lijdt
aan posttraumatisch stresssyndroom, probeer dan CBD-hennepolie te nemen. Het kan u van al deze symptomen
verlichten en u zult in staat zijn om uw problemen op te lossen met een helder hoofd en rustig te slapen.
Elke persoon reageert echter
anders op CBD.

Werk actief met wat er in je hoofd omgaat. Het is niet genoeg om alleen maar te zeggen "Ik heb een probleem"
maar om niets anders te doen en toch - beledigd te zijn wanneer iemand je wijst op een "muis". Integendeel, je zou
je probleem in de watten leggen. Je zou jezelf in de positie van een gekwetst slachtoffer kunnen plaatsen en dat wil je
niet. Het is noodzakelijk om je zelfdestructieve - gewoonten te veranderen, en de manier waarop je denkt te veranderen.
Waar je bent, geen - toeval. Een combinatie van, slecht - denken en een slechte - levensstijl, heeft je daar gebracht. Beide
Veranderen is de
enige uitweg!

Zit niet de hele tijd achter je computer, en zit thuis de hele tijd opgesloten tussen muren. In zo'n omgeving, zwellen mentale
problemen het beste op. Leer het verschil te onderscheiden, tussen een echt probleem en een denkbeeldig probleem dat
je net in je hoofd hebt verzonnen. En - leer tegen je hoofd te zeggen: "Je gaat hier niet mee om en je gaat dit niet ont-
wikkelen." Het gaat om oefenen
en iedereen kan het
leren.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe jij je vrouwelijke energie,
een - Boost kunt geven


Door: Alue K. Loskotová
28 september 2022De vrouwelijke - energie is iets dat veel mensen niet helemaal begrijpen, daarom denken sommigen dat het slecht of inferieur is.
Alleen omdat je een vrouw bent, betekent niet dat je slechter bent als je niet de kwaliteiten van mannen hebt. En hoewel het onder
werp van het versterken van vrouwelijke energie misschien mysterieus en occult klinkt gaat het echt over de gewoonten die we
hebben, onze dagelijkse levensstijl. Je goed voelen in je vrouwelijk - lichaam is erg belangrijk en opent een venster op veel
geweldige kansen. Hier zijn de dingen die je kunt doen om je vrouwelijke energie te stimuleren en meer energie in je
dagelijks leven te brengen. Vergeet niet dat je als vrouw geen mannelijke bekwaamheid hebt en dat je nooit
een man kunt evenaren in zijn kracht, maar je sterke punten liggen op emotioneel, emotioneel,
spiritueel en esthetisch niveau. Wanneer je ze accepteert en waardeert, kun je
opbloeien tot een prachtig
inspirerend
wezen.


Breng quality time door met de mensen die het meest met je gemeen hebben, zal je vrouwelijke energie, energie geven.
Maak vrienden met leuke vrouwen, en wees er voor elkaar. Je hoeft niet de hele tijd, ergens heen te gaan en iets te doen,
soms is een vruchtbaar gesprek genoeg om je
vrouwelijke energie te versterken.

Maak jezelf vaker gelukkig

Doe dingen die je vreugde brengen en je vermaken. Leef je leven niet op een manier die je voortdurend sluit, overexploiteert
en van streek maakt. Vind aangename activiteiten waar je kunt ontspannen, kwetsbaar, zachtaardig en gewoon vrouwelijk kunt
zijn ... Mijzelf.

Zorg goed voor jezelf

Zorgen voor je uiterlijk en ziel is wat een vrouw kenmerkt. Het gaat er niet alleen om er lekker uit te zien en lekker te ruiken, maar
ook om sporten, goed eten en van jezelf houden. Verwen jezelf met kwaliteitscrèmes, parfums en lekkere cosmetica, dit is het
koninkrijk van je kleine meisje. Als je van baden houdt, doe dan reiniging en genezing, rustig met kaarsen. Wees niet bang
om van tijd tot tijd te experimenteren en iets nieuws te proberen. Realiseer je dat de manier waarop je kijkt en straalt
een weerspiegeling is van hoe je jezelf ziet hoe je van jezelf houdt en hoe je jezelf waardeert. Je omgeving
leest deze signalen en behandelt je
vervolgens dienovereen
komstig.


Geniet van je menstruatie

Menstruatie is niet iets om je te verstoppen en je voor te schamen. Je moet in staat zijn om je menstruatie te waarderen,
te vieren en jezelf toe te staan om te ontspannen tijdens het. Niet iedereen heeft het geluk om het te hebben. Menstruatie
betekent dat je gezond bent, dat je lichaam goed functioneert, en op de eerste - tweede dag heb je recht op vrij, al lukt het
helaas niet altijd. Als de vreugde van de menstruatie wordt bedorven door pijn, probeer dan natuurlijke manieren om het te
ontspannen, zoals CBD-hennepolie, die
krampen verlicht en pijn onder
drukt.

Hou van je lichaam

Hou van jezelf. Verspil geen tijd aan het haten van je lichaam of het haten van dingen die je niet kunt veranderen. Je lichaam
is intelligent en erg gevoelig. Als je van hem houdt, zal hij gezond zijn en je ook goed van dienst zijn. Mis de kans niet om er
plezier van te genieten. Streel jezelf, raak jezelf aan, leer
de schoonheid en vaardigheden ervan te waarderen.

Besteed aandacht aan je gevoelens

Let op je emoties en je vrouwelijke intuïtie. Let op de dingen die je voelt, accepteer je emoties en veeg niets onder het
tapijt. Je gevoelens en intuïties zijn echt, belangrijk en begeleiden je door het leven, dus het is belangrijk om het contact
met hen niet te verliezen, en ze met het nodige - respect te behandelen. Wanneer je een sterke - vrouwelijke energie hebt,
betekent dit dat je contact hebt met je vrouwelijkheid en met jezelf. Het betekent dat je jezelf accepteert. Zo'n vrouw is zelf
verzekerd, mooi op elke leeftijd, gemanicuurd,
weet wat ze wil en kent haar
waarde.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De cellen van je lichaam zenden licht uit en,
gebruiken het zelfs als een bron van communicatie.


Door: Alue K. Loskotová
22 september 2022Sommige theorieën en ontdekkingen klinken zo wild dat ze gemakkelijk van de pagina's van een sciencefictionroman
kunnen komen. Bijvoorbeeld het idee dat onze cellen - communiceren door licht uit te zenden - en zelfs "uitgaan" wanneer
ze sterven zoals kleine sterren. De Russische wetenschapper Alexander Gurwitsch was de eerste die het bestaan van endogene
licht ontdekte
, dat wil zeggen het idee dat onze eigen cellen licht produceren. De ontdekking van Gurwitsch heeft onderzoek en
studies geïnspireerd om dit fascinerende
fenomeen beter te begrijpen.

De Duitse wetenschapper Fritz Albert Popp ging nog een stap verder met het onderzoek van Gurwitsch. Hij analyseerde de manier
waarop licht wordt gebruikt in communicatie en welke boodschappen onze cellen proberen over te brengen. Uit zijn onderzoek is
gebleken dat dit licht - inzicht kan geven in de algehele - gezondheid en het welzijn - van ons organisme. Door dit licht beter te
begrijpen kunnen we misschien - patronen van zijn straling identificeren - die ons kunnen waarschuwen voor ziekten in het
lichaam.

F. A. Popp ontdekte dat in gezonde - lichamen dit licht, bekend als biofotonen, een voorspelbaar biologisch ritme zou
volgen dat consistent is met de buitenwereld. Bij het bestuderen van dit licht bij zieke patiënten bijvoorbeeld degenen die
vechten tegen kanker, gaat het natuurlijke ritme verloren, en zijn de biofotonen discontinu. Dit lijkt hun vermogen om te
communiceren met, andere cellen in het lichaam, en met de buitenwereld te verminderen. Interessant is dat wanneer
een persoon overmatige stress krijgt, het een grotere hoeveelheid biofotonen begint uit te zenden, en nog meer
licht produceert. Zelfs vlak voordat de cel sterft, zendt het zoiets uit, als een kleine - uitbarsting van levens
energie (licht) vergelijkbaar met een stervende supernova. Het versterkt zijn licht enorm kort voordat
het sterft. Het is een van de vele - momenten waarop de kennis van de wetenschap elkaar
ontmoet op een gemeenschappelijk pad met de spirituele wetenschappen.

De universeel aanvaarde waarheid in het spirituele rijk is dat energie en licht ons verbinden met het
universum. En dat deze energie/licht ons verbindt met alle andere mensen, zelfs met de Aarde, en met
het hele universum. Volgens spirituele leringen zijn we een klein licht in een enorme kosmische machine,
we zijn als een cel in een organisme, we zijn - lichtwezens. Het is een eeuwige - doordringende energie die
alles creëert en onverwoestbaar is ongeacht tijd, ruimte of onze dood. Hoewel deze ontdekking verder onder
zoek vereist, kan een beter begrip van biofotonen - communicatie leiden, tot nieuwe medische - ontdekkingen.
Misschien ligt hier de
toekomst van
de genees
kunde.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Empaten zijn als spiegels.
En sommige mensen houden
er niet van om hun reflectie te zien.


Door: Alue K. Loskotová
20 september 2022Empaten zijn niet gemakkelijk te misleiden. Ze kunnen leugenaars gemakkelijker detecteren dan de meeste
mensen zich kunnen voorstellen. Ze schreeuwen niet meteen tegen de bedrieger maar ze weten altijd zelf wie ze
zijn. Ze kunnen de emoties van anderen, veel sterker - waarnemen dan de gemiddelde persoon. Dankzij dit kunnen ze
zelfs dingen opmerken die andere mensen over het hoofd zouden zien. Waarom zijn empaten zo goed in het ontmaskeren
van leugenaars, en waarom is het zo moeilijk om ze te slim af te zijn? Als het gaat om de - kwestie van liegen tegen een empaat
kun je het beter helemaal vermijden. Het heeft geen zin om te liegen tegen iemand die zeer waarschijnlijk meteen door je heen zal
kijken.

Waarom de empaat niet kan worden voorgelogen:

Ze weten wanneer je belangrijke feiten verbergt Wanneer je niet de hele waarheid vertelt of probeert te voorkomen dat iets naar buiten
komt, zullen ze het merken. Empaten hebben het gevoel dat er iets meer aan de hand is dat je niet wilt zeggen. Hoewel ze misschien niet
weten wat "iets" is, zien ze dat er iets vreemds is aan je
spraak en vertrouwen ze je niet meer zo veel.

Ze nemen je emoties waar Empathiërs kunnen je emoties zien of fysiek voelen. Het is alsof liegen fysiek wordt uitgestort uit degenen die
liegen. En wanneer je stiekem iemand in de kamer haat, straalt je woede ook van jou af. Ze zijn goed in het wegsnijden van mensen uit
hun kring Empathieën laten meestal niet los van degenen die ver weg of onoprecht lijken voor hun lichaam. Ze snijden ze vaak uit
hun leven voordat de vervalsingen de kans krijgen om te
liegen en hen problemen in hun leven te bezorgen.

Dicht bij mensen zijn die niet oprecht zijn, geeft hen het gevoel dat ze ziek zijn Empaten hebben de neiging om zich erg
uitgeput en zwak te voelen rond degenen die leugenaars zijn of over het algemeen niet oprecht. Ze kunnen niet veel
tijd met deze mensen doorbrengen omdat ze zich ziek voelen. Hun energie is echt heel anders dan normale
mensen. Ze kunnen je vooroordelen voelen Empaten kunnen dingen voelen waar een persoon
vooroordelen tegen heeft, zelfs als ze proberen te doen
alsof ze dat niet
doen.

Ze merken de kleinste details empaté aandacht aan elk detail. Ze merken dingen op die de meeste
andere mensen niet opmerken. Lichaamstaal, onbewuste gebaren en emoties laten veel meer zien dan
de meeste mensen denken. Ze kunnen eerlijkheid voelen Empaten weten wanneer iemand echt eerlijk is.
Hij weet het te - waarderen en houdt zulke - mensen, bij zich. Maar als iemand niet - oprecht is, kunnen ze
meteen opgeven. De empaat weet, dat er iets mis is. Zodra de empaat - beslist, zal hij waarschijnlijk niet, van
gedachten - veranderen. Hij vertrouwt, op zijn - intuïtie en zal niet - toestaan dat andere mensen zomaar terug
keren naar hun leven als ze hen in het verleden hebben teleurgesteld. Ze houden vast aan hun morele principes.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe de gedachten van anderen
te lezen met behulp van Telepathie


Door: Alue K. Loskotová
15 september 2022Het beoefenen van telepathie stelt je in staat om de gedachten van andere mensen te lezen.
Onze astrale lichamen zijn in staat om veel meer gegevens te ontvangen en te verzenden dan we
ons realiseren. Om je telepathische zintuigen echt te gebruiken, moet je het oefenen en vervolgens
trainen als een denkbeeldige spier.

Hoe telepathie te trainen

1: Geloof in jezelf en je capaciteiten. Door in jezelf en je eigen capaciteiten te geloven, kan je telepathie zich
überhaupt manifesteren. Je kunt er niet, met een gesloten geest in gaan, wetende dat je het toch niet kunt. Sta
zo open mogelijk voor
deze mogelijkheid.

2: Zoek een rustige plek om te sporten en iemand om af en toe mee te oefenen, Zoek een rustige plek en een persoon
die je vertrouwt om samen aan de slag te gaan. Ga er niet op in met iemand die er niet voor openstaat en het niet gelooft.
Zorg ervoor dat het iemand is met
wie je kunt ontspannen.

3: Mediteer een tijdje en stem af op jezelf. Ontspan, maak je geest vrij van afleidende gedachten, en concentreer je alleen
op het huidige moment en je telepathische partner. Steek kaarsen of wierookstokjes aan of geur een aromalamp, dit zal
je helpen om de sfeer op te gooien en de gebruikelijke
dagelijkse beslommeringen
beter te vergeten.

4: Begin met het beoefenen van telepathie. Kies - nu wie de ontvanger en wie de afzender zal zijn. Ga comfortabel
zitten, houd elkaars hand vast, probeer erachter te komen welke gedachten de persoon verzendt en neem later
om de beurt. Zodat het in het begin niet zo - moeilijk is, regelt u een reeks - opties. De zender kan alleen
emotionele gevoelens overbrengen en de ontvanger zal proberen waar te nemen wat de zender
voelt. Of je kunt het eens worden over kleuren, aanvankelijk als basis, later uitgebreid.
Misschien zijn er ook cijfers. Sommige mensen zijn beter
in staat om emoties vast te
leggen, en anderen in
beelden.


5: Wees niet ontmoedigd. Zelfs als het niet gemakkelijk voor je zal zijn om te accepteren, is vallen
en opstaan de beste manier om telepathie te leren. Probeer ontspannen te zijn, en vang het eerste op
dat door je hoofd - flitst. Als je eenmaal begint na te denken, zal telepathie - niet slagen. Hoe meer tijd je
eraan besteedt, hoe meer je denkbeeldige, telepathische - spier zal activeren en geleidelijk aan zul je beter
worden.

Merk in normaal bedrijf op wanneer je telepathie hebt beheerd. Je herinnerde je iemand en die sprak zich uit.
Je had een zin in je hoofd, en iemand naast je zei het hardop, of je zei het tegelijkertijd. U kunt ook telepathie
ontwikkelen met uw huisdier. Communiceer met hem in gevoelens en beelden en probeer zijn emoties terug
te vangen. Het maakt je een veel betere fokker en je reageert automatisch intuïtief direct op zijn behoeften.
De meeste goede fokkers doen dit immers,
maar ze beseffen het
niet.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Dingen die jij je realiseert als je wakker wordt
en de realiteit in twijfel begint te trekken


Door: Alue K. Loskotová
9 september 2022Is de werkelijkheid echt? Ben je ooit gaan twijfelen aan de wereld om je heen? Er zijn tonnen geheimen verborgen
in deze realiteit die wachten, om onthuld te worden. Ondanks de grote ontwikkeling, van wetenschap en technologie.
Weinig mensen stellen de juiste - vragen maar als je er eenmaal mee begint zul je begrijpen dat de wereld anders is dan
het lijkt. Je hebt waarschijnlijk minstens één theorie gehoord over bewustzijn of realiteit. Maar ben je er ooit echt mee om
gegaan, of heb je er gewoon met je ogen naar gerold, zonder diep na te denken? Leven we in een simulatie? Kan het leven
zoals wij het kennen gewoon de droom van iemand anders zijn? Is onze waarneming veel beperkter, dan we in het verleden
dachten? Hoe dieper je in het konijnenhol gaat, hoe meer wonderbaarlijke verschijnselen je zult vinden. Als je wakker begint
te worden, zul je merken dat de manier waarop we denken niet noodzakelijkerwijs is wat we zouden moeten - denken. Je zult
geleidelijk aan veel dingen over jezelf beginnen te ontdekken,
over deze wereld, over het leven en over de mensheid.

Dingen die je zult ontdekken als je wakker wordt:

Je zult delen van jezelf ontdekken die je anders niet zou kunnen herkennen Hoe meer je vraagt hoe meer je zult vinden. Door dit
te doen, leer je dingen over jezelf die je anders niet zou weten. Door meer te leren over de omringende werkelijkheid, leer je ook
meer over je eigen persoonlijke bestaan. Je zult je realiseren dat alles wat je ziet in zekere zin een illusie is Onze ogen spelen
vaker met ons dan we zouden verwachten. Ons brein gebruikt zijn omgeving niet om onze werkelijkheid nauwkeurig
waar te nemen. In plaats daarvan zien we wat we denken dat we zouden moeten zien. We zien ook niet de
volledige impact van alles wat we doen,
zelfs als het ons lijkt dat we
dat doen.

Wanneer je de werkelijkheid op een dieper niveau begint te begrijpen, begin je ook angst los te laten.
Alles wat onbekend was, is niet meer zo eng. Natuurlijk kan het overweldigend zijn, maar de angst lost er
geleidelijk in op. Paradoxaal genoeg heb je bij het onthullen van de valse realiteit innerlijke vrede en balans
gevonden. Je zult begrijpen hoe - waardevol je aandacht is De wereld waarin we leven draait allemaal om het
verkopen van dingen en erdoor weggevaagd willen worden. Als we zouden stoppen met het voeden als geheel
zouden we zaken, en andere - aspecten die ons leven domineren kunnen - overnemen. Hoewel het hoogst waar
-schijnlijk nooit zal gebeuren, zal het besef dat het mogelijk is, je helpen jezelf er intern, van te bevrijden. Je zult je
realiseren hoe alles vals is, in deze wereld Wanneer je de realiteit in twijfel trekt, begin je er veel scheuren in te zien.
Bijvoorbeeld, degenen waarvan je eerder dacht dat ze gelukkig waren, verschijnen plotseling, in een heel ander licht.
Jullie zullen beginnen te zien hoeveel vals deze wereld is. Niemand is zoals het oppervlakkig lijkt en de meeste dingen
doen er eigenlijk
helemaal niet
toe.


Je zult je realiseren hoe gemakkelijk het is om te krijgen wat je wilt Wanneer je je bewust wordt van de waarheid over
deze realiteit, zul je ook beter begrijpen, wat er moet gebeuren om te krijgen wat je wilt. Je leert hoe je dingen in je
voordeel kunt laten werken. Je zult je realiseren hoe gemakkelijk het is om je perceptie te veranderen Terwijl het
voorheen bijna onmogelijk leek om je eigen perceptie en standpunt te veranderen, heb je het nu gedaan. Nu
kun je zien, dat het niet zo ingewikkeld is als velen denken. Je moet gewoon de, waarheid beseffen
en bewust dingen
anders gaan
doen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De documentaire, Fout in de Matrix uit 2021
beschrijft de ervaringen van de Ontwaakten


Door: Alue K. Loskotová
3 september 2022De documentaire "Een Glimp in de Matrix" uit 2021 onderzoekt de vraag ofwe ons daadwerkelijk in een simulatie bevinden?
De veelgeprezen documentairemaker Rodney Ascher brengt door middel van archiefbeelden en meeslepende interviews met
echte getuigen verborgen onder digitale avatars een netelige vraag op tafel die veel mensen begonnen te beantwoorden nadat
de eerste Matrix-film uitkwam. De documentaire is niet bedoeld om deze theorie als waar aan de kijker op te leggen, maar geeft
ruimte om na te denken over het onderwerp en te luisteren naar
boeiende ervaringen en originele ideeën van getuigen.

Ik kwam de documentaire per ongeluk tegen toen ik achtergrondmateriaal nodig had over de matrixfilm en deze sprong er bij mij
uit in de lijst op csfd, waar het een zeer begrijpelijk - lage beoordeling heeft. Helaas vond ik het nergens vertaald in het Tsjechisch
maar tot mijn grote vreugde vond ik het document hier in de oorspronkelijke versie. Als je Engels spreekt, kun je de documentaire
meteen bekijken, want de rest van dit artikel beschrijft de belangrijkste momenten van de documentaire voor niet-Engelstaligen.

EEN GLITCH IN DE MATRIX 2021 ONLINE

Is "ik denk, dus ik ben" nog steeds waar? Of zijn we gewoon personages in een enorme simulatie die zo geavanceerd is dat we
het nog niet kunnen begrijpen? En wie regisseert de simulatie? De film onderzoekt aspecten van de controversiële simulatie
hypothese, gedefinieerd in de populaire cultuur door schrijver Philip K. Dick, meer dan dertig jaar voor de release van The
Matrix. Is onze wereld vergelijkbaar met alternatieve werkelijkheden zoals de Man van het Hoge Kasteel, of zijn we on
bewuste slachtoffers, gecontroleerd door een technologisch superieure intelligentie? Terwijl Dick putte uit zijn
mystieke ervaringen, is simulatietheorie voor Elon Musk puur het resultaat van wiskundige waarschijnlijk
heid. Wat kunnen sommigen van ons doen om aan de Matrix te ontsnappen? (bron)

De documentaire begint met een uitleg van de eerste getuige die ik vanwege zijn avatar de bijnaam Redhead
zal geven voor wie het eerste keerpunt was toen hij op school leerde dat het brein eigenlijk een zeer geavanceerde
computer is, dat we zelfs onze gedachten in kaart kunnen brengen. De roodharige zegt dat we theoretisch verbonden
zouden kunnen zijn met de virtuele wereld, niet zoals in een matrix, niet zoals in een virtueel café, maar misschien in iets
soortgelijks, zoals een
capsule.Redhead beschrijft gedachten uit zijn jeugd toen hij in de tweede klas zat. Toen hij klein was en ergens in de auto met zijn vader
reed, dacht hij aan de vraag, wat als alles een geprojecteerde simulatie is, hoe zou hij dan weten dat het niet echt was? Wat als,
terwijl hij 50 minuten in de auto doorbrengt, iemand van achter de muur hem een - film laat zien over hen die ergens naartoe
gaan. Vervolgens beschrijft hij een situatie waarin hij merkte dat zijn vader, een geprogrammeerde - persoonlijkheid - was.
Hij kocht de krant - Newsweek, en gebruikte na het lezen - ervan dezelfde - zin "Is niets heilig?" die in het gesprek in de
krant was geschreven. Op dat moment realiseerde de roodharige zich dat zijn vader niet zijn eigen - oorspronkelijke
ideeën gebruikte maar ze aan hem liet opdringen. Letterlijk, de krant programmeerde hem om iets concreets
te zeggen.

De roodharige in de 23e minuut beschrijft een zeer krachtige ervaring die hij op zijn 12de in de kerk had.
Hij keek naar mensen die in de kerkbanken zaten, zingend, en hij besefte hoe vreemd het hele ding was. Terwijl
we een geluid maken door de stembanden, het membraan dat krimpt, zijn we in feite dieren gewikkeld in kleding en
begonnen we te denken hoe vreemd het is, de manier waarop we - bewegen. En plotseling besefte hij: "Oh. Niets van dit
alles is echt, dat is het - punt." Zodra hij zich dit - realiseerde, begreep hij dat er niets was, dat hij nergens was en dat hij een
enorme eenzaamheid en leegte voelde. Ineens was hij het alleen nog maar. Het was een schrijnende claustrofobische ervaring.
Roodharige vergelijkt het met een ervaring zoals wanneer je opa een favoriete radio heeft en je die uit elkaar haalt. Dan besef je
dat je de radio niet weer, in elkaar kunt zetten. Hij was mentaal, in die toestand en hij zegt, dat hij denkt dat het uit de simulatie is.

In september 1977 gaf de veelgeprezen sciencefictionschrijver Philip K. Dick (1928-1982), wiens werken ook werden verfilmd, een
lezing waarin hij het publiek uitlegde dat de boeken die hij schreef in feite gebaseerd waren op zijn dromen. Dat als hij 's nachts in
slaap valt, hij een heel ander leven leidt ergens heel anders, op een andere planeet, in een andere dimensie. Hij leefde duizenden
levens op andere - planeten en was in staat om een heel - boek te schrijven op basis van slechts één droom die hij had. Philip
schreef 37 boeken!Philip zegt dat we in een computergeprogrammeerde realiteit leven en de enige manier waarop we dit
kunnen - detecteren, is door fouten in de matrix, vooral die welke verschijnen wanneer, iets wordt overschreven. Hij
beweert dat hij er zeker van is, dat zijn ervaring niet uniek is, dat andere mensen het ook ervaren. Hij zegt dat
toen hij op een verstandskies-extractie was, hij anesthesie kreeg, waarbij het gordijn van vergetelheid
zich opende en op een gegeven moment zijn oude verborgen herinneringen werden geladen.

Philip beschrijft dat hij al lang een heel concreet idee had dat op een dag een zwart
harige vrouw hem zou bezoeken,op de deur van zijn appartement zou kloppen
en hem een boodschap uit een van zijn boeken zou vertellen. Deze
gebeurtenis is hem echt over
komen.

Philip K. Dick, schrijver

Het document herinnert herhaaldelijk aan de verklaring van Elon Musk, die ondubbelzinnig zei dat we in de
Matrix leven, en op de www.aluska.org er hier een gedetailleerd artikel over was: Elon Musk: We leven in de Matrix

De tweede getuige in het document heeft een avatar van Anubis om zijn identiteit te verbergen dus ik zal hem dat voor
het gemak noemen. Anubis zegt dat hij een simulatie - ontdekte door door de stad te lopen, aan iemand te denken en die
persoon om de hoek te herkennen. Of hij denkt aan een oranje vis, loopt zo'n 10 minuten door de stad en komt ineens een
oranje vis tegen op een billboard bij een winkel die hij nog nooit eerder heeft gezien. Anubis is waarschijnlijk de meest ana
lytisch onderbouwde en zeer goed gedateerde van alle getuigen. Hij zette een geweldige excel-spreadsheet op waarin hij
het hele jaar door zijn leven markeerde en ontdekte dat zijn leven volgens een regelmatig patroon verloopt. Anubis ont-
dekte zo dat hij elke derde dag iets meemaakte dat met zijn werk te maken had. Elke vijfde dag maakt hij iets mee
over zijn familie. Hij vraagt zich af of hij het
geprogrammeerd heeft of dat
hij het zelf
maakt.


Anubis beschrijft een ervaring (21e minuut) toen hij een sensorische deprivatiekamer bezocht. Terwijl hij daar was,
had hij de ervaring van volledige ontkoppeling van het lichaam. Hij stopte met het voelen van zijn lichaam, hoorde een
gezoem in zijn hoofd, en realiseerde zich dat er geen lichaam is, maar dat het bestaat uit code, dat er een patroon is, dat
niets ervan echt is, dat er een zuivere vibratie is. De eigenaar van de kamer vertelde hem toen dat dit is wat er gebeurt dat
zijn derde oog is
geopend.

Anubis speelde minecraft en hij realiseerde zich, wat als ik zelf een avatar ben die door de speler wordt bestuurd, net zoals ik
nu als de kolonist speel? Wat als ik bestuurd word door een hogere intelligente kracht? En wat zou ik doen als deze speler uit
de lucht kwam vallen? Hij zou waarschijnlijk op mij lijken. Misschien is hij een genie en misschien is hij gewoon een kind dat
speelt. Voor mij is het eigenlijk God, behalve dat ik het ben, het is mijn speler. In feite heeft de ontdekking dat ik in een
simulatie - leef niet veel invloed op mijn leven; ik leef mijn normale leven zoals gewoonlijk. Maar ik probeer bewust
te leven en probeer geleidelijk aan levels te winnen zodat dit spel nog steeds leuk en interessant is voor
mijn speler.

Anubis werkte aan de ontwikkeling van de applicatie, een spel waarbij de speler interactief kiest uit de opties voor
antwoorden. Hij zegt hierin een parallel te zien in relatie tot mensen in de echte wereld. Dit idee wordt bevestigd door
een andere - getuige die voor de verandering geen avatar heeft, maar alleen een geruit gezicht. Hij beschrijft, dat hij als
begeleider werkte en toen merkte hij hoe vaak gesprekken tussen mensen werden gescript. De klant komt binnen en zegt
dit, dus dat vertel je
automatisch.Het meest invloedrijke statistisch gebaseerde onderzoek dat de kwestie van de simulatietheorie onderzocht werd gemaakt
door Oxford-professor Nick Bostrom. Het heet: "Leef je in een computergesimuleerde realiteit?" De auteur van het document
belt de professor via Skype, en overlegt met hem, over zijn onderzoek. De professor zegt, dat zijn enquête, veel publieke belang
stelling heeft - gegenereerd en elke twee jaar, keert de aandacht terug in golven, omdat het altijd wordt ontdekt door een nieuwe
website en vertaald voor
zijn kring van
fans.

In zijn theorie noemt Nick ideeën die de simulatietheorie ondersteunen. Hij zegt dat er drie mogelijkheden zijn van de werkelijkheid
waarin we leven, en één daarvan moet waar zijn. Of de beschaving komt tot een einde voordat ze technologisch volwassen wordt
(ze vernietigt zichzelf met haar eigen uitvindingen), of de beschaving rijpt en komt in een staat waarin ze alle noodzaak opgeeft
om gesimuleerde - realiteiten te creëren zoals haar voorouders deden (op dit moment werken we aan precies het tegenover
gestelde), of we bevinden ons zeker in een gesimuleerde realiteit. En als je de eerste twee - ideeën verwerpt, blijft alleen
deze derde over. Het idee van gesimuleerde - werkelijkheid is helemaal niet - nieuw, mensen hebben er al lang mee
te maken gehad. Nick zegt dat als je een - filosoof de vraag stelt, hoe zou hij dan weten dat hij in een simulatie
leefde als hij gewoon een brein was dat verbonden was met draden ergens op tafel? Hoe kon hij bewijzen
dat de wereld voor hem een projectie is?
Daar is geen antwoord
op.


De derde getuige heeft een avatar van een zwarte ridder met een brein, woont ergens in Mexico
en heeft de simulatie opgemerkt door het feit dat verschillende situaties in zijn leven herhaaldelijk
eindigen in een uiterst onwaarschijnlijk scenario. Ik noem hem Amigo. In de 54e minuut legt Amigo
uit dat hij op 18-jarige leeftijd op de achterbank reed met enkele onverantwoordelijke kennissen die
dronken onoplettend reden de controle over de auto verloren en buiten de stad over het dak sloegen.
Amigo brak zijn ribben. Toen ze uit de auto - stapten, stopte een andere auto en de dronken kennissen
zeiden: "Oh geweldig,
het zijn dieven."

Maar toen stopte een tweede auto in de tegenovergestelde richting en waren het agenten, wat nog erger
is dan de dieven. De corrupte - Mexicaanse agenten - waren slecht, want zodra ze erachter kwamen dat er
drank was, arresteerden ze iedereen, en eisten vervolgens, een fors - losgeld voor de Amigo - omdat hij een
Amerikaan was.

Maar het was niet de dief die plotseling uit die eerste auto kwam, maar de man die zei: "Hallo ik ben de hoofd
accountant van de politie van Cuernavaca", was de lokale stadspolitie die op de hoogte was van de corrupte
federalen. Kennissen vertelden hem snel dat ze een Amerikaanse - vriend achterin het donker verborgen
hielden en brachten de - Amigo naar hem toe. Uiteindelijk pakte het goed uit en vertrok Amigo met
de stadspolitie. Hij zegt dat de hele situatie ongelooflijk was en dat hij voelde hoe de simulatie
letterlijk speelde met de gekste variant van de ontwikkeling van deze situatie om het zo
leuk mogelijk te
maken.


De vierde getuige, heeft een avatar van een vetblauwe - kosmonaut. De astronaut was een computer
wetenschapper die altijd aan het feesten was en niets deed. Toen begon hij te denken, wat als de mensen
in de buurt gesimuleerde NPC's zijn, en zodra ze de hoek om gaan en ze niet zien, gaan ze uit, nemen ze de
zelfde - positie in en doen, ze niets? Hoe zou hij dan weten, dat ze niet - echt zijn? Dit idee achtervolgde hem
lange tijd.

Redhead beschrijft het - concept dat veel van de mensen die hij in het leven ontmoet zoiets zijn als biologische
robots die aangeleerd getraind gedrag simuleren. Anubis en Amigo zijn het ook over hetzelfde eens. Amigo legt
uit dat er bijna 8 miljard van ons op de planeet zijn, en hoewel de computer die dit simuleert extreem krachtig is,
lijkt het niet de capaciteit te hebben om zoveel unieke bewustzijnen te simuleren, zoveel echte spelers. Volgens
Amigo zijn er acht - miljard algoritmes, maar als hij daadwerkelijk met mensen begint te praten, wordt geschat
dat er eigenlijk zo'n paar honderdduizend programma's zijn die als broncode dienen voor de gewone mensen
die we ontmoeten. Dit komt door het feit dat de simulatie zijn grenzen heeft. Hij noemt ze automaten. Ze
denken dat achter de automaat het algoritme zit en niet het echte oorspronkelijke bewustzijn.Dan begint de documentaire de donkere kant van deze theorie te beschrijven. Het blijkt dat veel
mensen echt niet klaar zijn voor ontkoppeling, net zoals Morpheus zei. Ze konden er gek van worden.
Anubis beschrijft dat hij veel mensen kent die normaal lijken te zijn, maar het enige dat hen scheidt van
het plegen van slechte en gewelddadige daden is het geloof in een hogere macht of god die hen ervoor
zal straffen. (40e minuut) Als ze zouden leven in het idee dat alles een simulatie is en er geen gevolgen
zullen zijn voor hun acties, zouden ze zich totaal - anders gedragen. En dat is echt eng als je bedenkt
dat veel schijnbaar 'normale' mensen zouden - ontaarden in psychopaten, en moordenaars als ze
geen morele - remmingen hadden. Als je deze nihilisten zou vertellen dat ze waarschijnlijk in
een gesimuleerde realiteit leefden, zou hun antwoord zijn: "Dus het maakt niet uit wat
ik doe, ik weet dat ik echt ben, maar hoe weet ik dat anderen echt zijn? En
wat is het nut van dit
alles?"


De roodharige beschrijft hoe hij als kind voor het eerst de film The Matrix zag en dat hij erg onder de
indruk was van de film. Probeerde hij later aan een volwassene te vragen wat hij zou zeggen als hij erachter
kwam dat hij in een gesimuleerde realiteit leefde? Tot zijn grote ontsteltenis antwoordde de volwassene dat de
wetenschap dat de wereld echt was, het enige was, dat hem scheidde van het doodschieten, van mensen. De rood
harige was vreselijk bang. "Dus dat is wat je echt wilt doen? Mensen kwetsen?!" Zou dit de reden kunnen zijn waarom
de markt vol zit met gewelddadige computerspellen en bloederige horrorfilms? Wie kijkt hier eigenlijk vrijwillig naar? Is
het mogelijk dat deze geheime verborgen gekken hun fantasieën ervaren die ze niet durven te realiseren? Dit is echt een
enge gedachte. In wat voor
samenleving leven
we?

Het document geeft helemaal geen antwoord op deze morele fundamentele vragen omdat de Getuigen ofwel niet zo ver zijn
gegaan in hun reflecties en enquêtes of misschien heeft de auteur het daar niet opzettelijk geplaatst het is moeilijk te zeggen.
Het is belangrijk om te beseffen dat we door veel moeilijke ervaringen gaan en dat we onderweg veel uitdagingen en slechte
mensen zullen tegenkomen. Het is onze taak, om ons karakter en onze capaciteiten aan te scherpen, om de betekenis van
ons bestaan, en de echte waarden van het leven te begrijpen. Dit is liefde, en warme relaties met de naaste. Wie op dit
pad kwaad begint te doen of andere mensen pijn begint te doen, heeft het spel verloren en zal niet verder komen.
Alle psychopaten, moordenaars en slechte mensen die willens en wetens andere mensen pijn hebben gedaan
hebben verloren. Dus wat je doet is ontzettend belangrijk. De simulatie is niet gratuit, maar streeft een
specifieke intentie na. Ontkoppeling betekent de waarheid begrijpen en verantwoordelijkheid
nemen voor je leven en je
beslissingen.

Het Mandela-effect is erg belangrijk in dit document. Dit is een fenomeen waarbij een groot deel van
de bevolking zich een gebeurtenis of een klein ding anders herinnert dan het in werkelijkheid is. Dankzij het
internet begon dit fenomeen dieper te worden gedeeld en onderzocht. Er zijn voortdurend nieuwe rapporten en
je kunt er veel video's over vinden op youtube. Mandela-effecten zouden meer dan duizend, zijn waargenomen. We
kennen veel van deze - fenomenen niet omdat ze gemaakt zijn voor een buitenlands publiek. Het Mandela-effect wordt
zo genoemd omdat een groot deel van de bevolking weet en zich herinnert dat Nelson Mandela (Nelson Rolihlahla Mandela
was van 1994 tot 1999 een Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder politicus en president van Zuid-Afrika) in de gevangenis is
overleden, maar er niet
echt in is gestorven.

Herinner je je bijvoorbeeld de pop uit de cover van Monopoly? Hij had een frock, een hoed en een monocle op zijn rechteroog,
toch? Maar Google de foto's van dit spel en je zult zien dat de pop geen monocle heeft zelfs niet op oude records. Herinner
jij je de populaire Sex and the City-serie nog? Je zweert dat het in het - origineel Sex in the City heet. In feite is het Seks
en de stad. En als je de Mona Lisa vreemd vindt omdat je denkt dat ze oorspronkelijk niet lachte, dan heb je gelijk.
Zelfs de Mona Lisa is veranderd.Ben je dom en heb je alzheimer? Nee. Deze - fouten in de matrix - ontstaan als verschillende ontwikkelingspaden
van de werkelijkheid nadat de auteurs iets hebben herschreven. Stel dat er iets gebeurt in, een simulatie dat heel
slecht is voor een bedrijf en de makers - draaien het terug en veranderen iets zodat deze kwade gebeurtenis niet
gebeurt en de simulatie kan doorgaan. Op het moment dat ze dit doen, begint de werkelijkheid zich min of meer
hetzelfde te - ontwikkelen maar met iets andere - details. Hoewel jij, je niet herinnert dat je terug in de tijd bent
gegaan, blijft er één fout over, en dat is je geheugen. U herinnert zich de afbeeldingen uit de oorspronkelijke
versie van de matrix voordat ze deze teruggaven. Als je je de Monopoly - pop met de monocle herinnert,
betekent dit dat je je de oorspronkelijke realiteit herinnert, die om een of andere belangrijke reden
werd herschreven.

Joshua Cook is een getuige die beschrijft wat er gebeurt als een instabiel persoon te verstrikt raakt in dit idee.
Hij beschrijft dat hij eigenlijk niets anders deed dan gewelddadige spelletjes feesten en 4 keer per dag naar de Matrix
kijken. Hij begon rond te lopen in dezelfde kleren als Neo, op een gegeven moment kwam hij er overheen, en in zijn zieke,
verwrongen hoofd kwam hij op het idee dat de manier om de waarheid over het systeem te achterhalen was om Ne's laatste
monoloog - aan de telefoon te reciteren en vervolgens zijn beide - ouders neer te schieten. Hij was 19. Hij verontschuldigt zich
niet voor deze vreselijke misdaad, maar legt uit dat hij ongelukkig was, gepest op school en dat zijn ouders hem veel pijn hebben
gedaan in het leven. Dat hij vooral dood wilde. Hij werd
gearresteerd en zit in de gevangenis tot 2043.

Joshua is een geval van een totaal verloren zinloos leven dat nooit is begonnen, nooit heeft bijgedragen aan de samenleving en nooit
ergens is gekomen. Hij begreep er eigenlijk helemaal niets van. Heeft hij de verbinding - verbroken of heeft hij, iets gevonden? Nee. Hij
verloor gewoon zijn verstand helemaal. Hij doodde twee mensen volledig onnodig en ruïneerde zijn hele leven. In feite brak hij helemaal
niet, integendeel, hij werd gek en begon zich zelfdestructief te gedragen. Deze theorie is helemaal niet gebouwd voor mentaal zwakke
individuen met gewelddadige - neigingen, integendeel, het is gevaarlijk voor deze psychopaten en dwazen. Elk geweld en geweld,
wat men ook gelooft, moet krachtig worden veroordeeld. Zrzek besluit met te zeggen dat hij duizenden levens in zijn dromen
heeft geleefd en dat wanneer dit leven voor hem eindigt, hij ergens anders wakker zal worden, hij is er zeker van.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Spiritueel ontwaken kan je relaties
transformeren of vernietigen


Door: Alue K. Loskotová
25 Augustus 2022

Spiritueel ontwaken en verlichting wordt vaak gezien als het ultieme doel dat men in het leven moet nastreven,
maar hoewel we vaak de grote voordelen van dit pad bespreken, zien we de offers over het hoofd die het met zich
meebrengt. Spiritueel ontwaken kan een eenzaam en vervreemdend proces zijn dat een ernstige impact kan hebben
op je relaties. Spiritueel ontwaken is een van de diepste ervaringen die een persoon ooit zal tegenkomen. Het is het
moment waarop hij in staat is om zich opnieuw te verbinden, met het Universum en te begrijpen dat het individu
en het goddelijke echt één zijn. Het is moeilijk om deze ervaring logisch uit te leggen of juist te definiëren om
dat het een zeer complexe
ervaring
is.


Sommigen beschrijven het als het moment waarop je de hogere - betekenis van je leven ontdekt, je ware missie
of doel. Anderen geloven dat de staat van spiritueel ontwaken bestaat uit het opgeven van je individuele "ik" ten gunste
van een groter - universeel beeld. Wanneer jij je realiseert dat je één bent met het Universum, ben je in staat om echt te zien
dat je slechts een klein stukje van een veel grotere puzzel bent, waardoor je de mogelijkheid krijgt om alle egoïstische verlangens
of verlangens los te laten ten gunste
van het grotere goed.

Het maakt niet uit welke definitie je gelooft, de fundamentele waarheid is dat spirituele verlichting het moment is waarop je ogen zich
openen voor een nieuw perspectief op het leven dat we leven. In plaats van je leven te ervaren onder de stress van irrelevante details,
ben je in staat om naar het grotere geheel te kijken. Is het mogelijk dat een klein offer, van uw kant vandaag een diepgaande impact
op de wereld kan hebben? Deze manier van denken stelt je in staat om in elke - situatie het goede te zien en een optimistische kijk
op de dingen te behouden in plaats van overweldigd
te worden door pessimisme en egocentrisme.

<VIDEO> "MOTHER EARTH" Wuauquikuna

Degenen die momenteel een spiritueel ontwaken ondergaan, kunnen het gevoel hebben dat ze meer verbonden zijn met de
buitenwereld en zich aangetrokken voelen tot de natuurlijke - omgeving. Ze beginnen de gedachten en gevoelens van de
mensen om hen heen op te merken en waar te nemen, en ze voelen meer mededogen en empathie. Naarmate je meer
uitgelijnd raakt met de - energie van het Universum, zul je ook merken dat je intuïtie sterker, en betrouwbaarder is.
Zie het niet over het hoofd. Hoe meer je luistert naar je intuïtie en deze in actie zet hoe sterker en nauwkeuriger
het zal worden.

De belangrijkste verandering is dat zodra je het punt van spiritueel ontwaken bereikt, je de ongelooflijke
innerlijke vrede begint op te merken die ermee gepaard gaat. Je zult niet langer omgaan met de destructieve
en giftige energie van de buitenwereld, maar je zult genieten van de tijd die je alleen doorbrengt. Je stapt weg
van je hectische programma. Je levenswaarden zullen veranderen. Helaas, hoewel dit alles een grote stap lijkt
naar een gelukkiger en meer tevreden leven, kan het je relaties enorm beïnvloeden. Iedereen is op zijn eigen
spirituele pad, dat een uniek tempo heeft, en je geliefden zijn misschien niet zo ver weg als jij. Wanneer ze
zien dat je overgaat naar deze nieuwe kijk op het leven, zal er plotseling een kloof tussen jullie ontstaan
waar jullie elkaar niet meer
zullen begrijpen.

Op dit punt zal je relatie een van de twee paden beginnen te nemen. Of je vooruitgang zal je partner
inspireren en versterken, jullie beiden vooruit helpen op jullie spirituele paden en een diepere en sterkere
verbinding creëren dan ooit tevoren, of de verschillen tussen jullie zullen te groot zijn en jullie verdelen. Hoe
wel je - voldoende moeite moet doen - om je relatie te onderhouden (als het je uitkomt), laat niemand, je tegen
houden op jouw spirituele pad. Als je dat zou doen zou je een nieuw kruispunt voorbereiden. Of je zult ongelukkig
zijn in een niet-stimulerende relatie die je niets geeft met een persoon die primitief - nuchter en saai zal lijken, of je
laat je terugtrekken in de oude draaimolen en begint
te stagneren met je partner om hem te houden.

Soms is het gewoon niet mogelijk om beide te hebben. Veel hangt af van wat voor soort mensen je om je heen hebt.
Als je met een vergelijkbare - situatie wordt geconfronteerd, zet dan je - opties op de weegschaal, en evalueer wat
belangrijker voor je is in het leven. Of je goede relaties hebt, met mensen die weigeren aan zichzelf te werken, de
rest van je leven doen alsof, en jezelf iemand maken die je niet bent, of om jezelf te zijn, om te ontwikkelen, om
je geest te bevrijden, zelfs ten koste van mogelijke eenzaamheid, of het verlies van je partner? Het probleem
is de keuze. Wat je ook besluit slechts één ding is zeker: wat je in je spirituele ontwaken hebt meegemaakt
op een bepaald moment in je leven heeft iedereen onder ogen gezien. Voor sommigen was het familie
voor sommigen was het vrienden, voor sommigen was het een - partner en voor sommigen was
het iedereen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Het geheim van volwassenheid:
lessen om volwassen te worden


Door: Alue K. Loskotová
8 Augustus 2022


Als het gaat om volwassenheid, stop je nooit met leren. Als kind denk je dat volwassenen alles weten,
maar dat is verre van waar. Hier zijn de dingen die een persoon geleidelijk levenservaring leren, maar meestal
op de moeilijke manier. Je kunt jezelf een aantal moeilijke ervaringen besparen als je ze van tevoren realiseert en volgt.

Geheimen van volwassenheid:

We hebben lang niet zoveel tijd als we zouden willen. De tijd gaat veel sneller voorbij dan toen we kinderen waren. Met elk jaar
dat verstrijkt, lijkt de tijd sneller te gaan. Daarom moeten we onze tijd - optimaal benutten. Dingen worden meestal erger voordat
ze eindelijk beter worden. Meestal moet je de climax van de storm doorstaan om tot een oplossing en vrede te komen. Maak je geen
zorgen ga er doorheen en wees sterk. Het zal beter worden als de tijd rijp is, je moet gewoon doorzetten. Als je vergeetachtig bent of
veel verantwoordelijkheden hebt, is het beter om gewoon alles op te schrijven. Dit voorkomt verwarring, conflicten met mensen en
problemen. Als je een slechte dag hebt, eet dan goed. Goed eten aan het einde van een slechte dag zal je letterlijk redden. Zodra
je dit doet, zul je je veel beter voelen. Van je werk houden, zal je kwaliteit van leven echt veel helpen. Je moet nooit een baan
doen die je haat, omdat het je leven zal ruïneren. Hierdoor wil je 's ochtends niet eens uit bed komen.

Neem nooit te veel op jezelf. Respecteer je grenzen. Als je iemand moet afwijzen, wijs hem dan af.

Verwaarloos zelfzorg niet. Zorg er altijd voor dat je alles hebt wat je nodig hebt en dat je je op je gemak voelt. Andere
mensen komen achter je aan, niet voor je. Niemand, is - verantwoordelijk - voor je emoties. Je emoties zijn van jezelf. Als jij je
humeur wilt verbeteren, doe het dan. Breng de levens - veranderingen aan die je nodig hebt, en vertrouw niet, op andere mensen
om het voor je te doen. Alleen omdat je om iets geeft betekent niet dat anderen er om geven. Het kunnen primitieve en onwetenden
zijn. Laat je daar helemaal niet door afleiden. Laat mensen die je op welke manier dan ook pijn hebben gedaan niet bij je in de buurt
blijven. Houd alleen mensen die je zullen steunen. Perfectie bestaat niet. Je zult nooit perfect zijn, noch zal iemand anders perfect
zijn. Alleen omdat sommige mensen je geweldig lijken betekent niet dat ze dat ook zijn. Alleen omdat iemand anders iets leuk
vindt, betekent niet dat jij het ook leuk moet vinden. Doe niet alsof je iemand anders bent, maar bekritiseer ook niet de
smaak van anderen.


De meeste mensen zijn erg nep. Ze willen je alleen voor hun eigen voordeel in de buurt hebben en ze proberen iets uit je te halen.
Er zijn ook oprechte mensen in de wereld, maar ze zijn er maar weinig en de moeite waard om naar te zoeken. Schop de vervalsingen
recht onder de kont.

Je kunt niet alles zelf doen. Je moet weten wanneer je nee moet zeggen.

Je zult nooit alles hebben wat je wilt. Verdraag het. Het maakt niet uit, hoe hard je werkt of wat je doet, er zal altijd iets in het leven zijn
dat je niet kunt hebben. Iedereen heeft het zo maak je er niet druk om wees eerder bescheiden en dankbaar voor wat je hebt. Soms
moet je dingen doen die je echt niet wilt doen. Dit hoort bij de volwassenheid. Dus wees niet lui, klaag niet en bijt op je tanden
het zal zichzelf niet doen. Je hoeft niet getrouwd te zijn, om gelukkig te zijn. Je kunt een gelukkig leven leiden zonder
vrouw of man. Hoewel dit voor sommigen optimaal kan zijn, kunnen anderen een volledig vol leven
leiden zonder ooit te trouwen
of kinderen te
krijgen.

Populariteit doet er helemaal niet toe. Je hoeft er niet koste wat het kost in te passen.

Alleen jij kunt de veranderingen in je leven aanbrengen die nodig zijn. Niemand kan ze voor je doen. Leer goed en kwalitatief
koken. Het is de basis, van een goede - gezondheid en welzijn. Als je lui bent om een goede maaltijd te maken, zul je huilen om in
komsten. Het verbreken van de banden met giftige - mensen zal je veel pijn en moeite besparen. Je denkt misschien dat je ze nodig
hebt, maar als je ze kwijtraakt, zul je ontdekken wat een grote - opluchting het is. Je moet jezelf kunnen vergeven. Als je jezelf niet
kunt vergeven hoe kunnen andere mensen het dan wel doen? Vergeving gaat vooruit. Slaap goed en voldoende. Als je niet
genoeg slaap krijgt beschadig je je lichaam en geest. Zorg altijd voor een goede nachtrust, en verkies dit boven
overnachtingen en feestjes. Niets van dit alles is je gezondheid waard. Je hoeft niet altijd een discussie
te winnen, het is oké om gewoon weg te gaan. Weten wanneer je moet vertrekken
is cruciaal. Laat je niet domineren door je temperament.
Het maakt niet meer uit dat je het
laatste woord
hebt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe jouw intuïtie te trainen


Door: Alue K. Loskotová
6 Augustus 2022We hebben allemaal tot op zekere hoogte intuïtie. Sommigen van ons kiezen ervoor om ernaar te luisteren
en anderen kiezen ervoor om het te negeren. Luisteren naar je intuïtie kan je door de moeilijkste tijden van je leven
heen helpen als je aandachtig genoeg bent. Als je geen intuïtie lijkt te hebben, of intuïtieve gevoelens zelden verschijnen,
moet je misschien werken aan het trainen van je intuïtie. Er zijn genoeg dingen die je eraan kunt doen.  Intuïtie is de manier
waarop ons hogere zelf tot ons spreekt. Het is de manier van het superbewustzijn om ons dingen te laten zien die we anders
niet zouden opmerken. Hoe meer je met je hogere - zelf werkt, hoe meer uitgesproken, je intuïtie zal worden. Hier zijn enkele
van de beste manieren waarop je kunt trainen. Sommige zijn
eenvoudig en kunnen toch een enorm verschil maken.

Meditatie

Meditatie is een goede manier om jezelf te leren kennen en wat we in ons hebben. Het zal je in staat stellen om samen te smelten
met je hogere zelf. Je kunt mediteren over verschillende onderwerpen maar er zijn ook interessante gesprekken met jezelf wanneer
je gaat liggen, helemaal ontspant en je gedachten begint te vragen, waarop je automatisch antwoorden begint te springen zonder er
over na te denken. Merk op dat het antwoord - begint, voordat je de zin in je hoofd kunt afmaken - en dat is, hoe intuïtie werkt. Oefen
het, voel het, merk op hoe het werkt en probeer het dan in
de fysieke wereld te vangen in normale werking.

Praat tegen jezelf

Zelfpraat is een teken van hoge intelligentie en geeft je de ruimte om hier je hogere zelf te manifesteren. Hoe meer je tegen jezelf praat,
hoe gemakkelijker het voor je hogere zelf is om op je te reageren. Het is een gedachte die komt als een reactie of reactie op je denken en
handelen. Wanneer iets je irriteert of je hebt een probleem, begin dan tegen jezelf te praten en bespreek het probleem met jezelf. Zeg
waar je bang voor bent en waar je aan denkt, of vraag jezelf af hoe je je voelt of waarom je je zo voelt, en beantwoord het dan alsof
je twee bent. Speel de psycholoog en spreek jezelf rustig aan bij je naam. Als je ontspannen kunt zijn en het een volledige vrije
loop kunt geven, kan het gebeuren dat je plotseling alles beantwoordt en oplost dat was je gids, je hogere zelf. En zo
niet dan zul je zeker opgelucht zijn omdat je lucht geeft aan opgekropte emoties, frustraties en angsten.

Let op hoe verschillende dingen je laten voelen

Onze intuïtie manifesteert zich bijna altijd in de vorm van een gevoel. Het is nervositeit, rusteloosheid, angst
terughoudendheid om ergens heen te gaan, terughoudendheid om iemand te zien, terughoudendheid om iets te
lezen. Wanneer intuïtie zegt doe het niet, dit is niet goed, het manifesteert zich vaak, als zware dille en walging, ook al
ben je anders hardwerkend en nieuwsgierig. Of ineens, voel je dat het een absoluut onnodige verspilling van tijd is en weet
je niet eens waarom het je niet zo vreselijk kan schelen. Wanneer je dat gevoel met - geweld wilt overwinnen, put het je vreselijk
uit, je kunt je niet eens concentreren. Of ze geven je een gevoel van angst en onzekerheid als ze je zien gaan waar je niet zou moeten
gaan. Integendeel, het leidt je naar de juiste dingen met enthousiasme, de dwangmatige gedachte dat je iets wilt doen, iets wilt zeggen
ergens naartoe wilt
gaan.

Je kunt het ook proberen op artikelen, websites en Youtubers.

Wanneer je een paard of een persoon tegenkomt met een sterk destructieve energie, zal je intuïtie je in het begin het gevoel geven dat
je je tijd verspilt, of je wordt belast met een enorme - onoverkomelijke dille, of de YouTuber is zo vreselijk ongemakkelijk dat je hem
meteen uitschakelt, maar je weet niet waarom, omdat hij niets heeft gezegd, dat je zou beledigen. Toch, als je de moeite neemt
om de inhoud te verkennen, zul je - merken dat het echt zo, is en dat je intuïtie heeft geprobeerd je een paar uur tijd te
besparen, zodat jij je energie er niet aan verspilt. Het werkt ook met boeken. Wanneer je het in je hand neemt,
voel je plotseling dat het tijdverspilling is of juist voel je warmte en enthousiasme. Leg dit gevoel vast en
bestudeer vervolgens het boek. Je zult merken dat je gevoel je precies vertelde of het boek
goed was of niet. Doe je onderzoek, merk op hoe het werkt en dan kun je intuïtief
de inhoud kiezen die geschikt is voor jezelf zonder je tijd en energie
te verspillen aan
onzin.

Als ik een paar voorbeelden zou moeten aanwijzen, boeken waarvan ik vond dat ze extreem tijdrovend waren,
en na onderzoek werd het me bevestigd: de Nieuw- en Oudtestamentische Bijbels, Sensei of Shambala, Allatra de
Dikke Bichle, Beïnvloedende Werkelijkheid. Integendeel ik herinner me het enthousiasme en de warmte van Radical
Forgiveness, Life with High Intelligence, of toen ik mijn eerste grote boek over, UFO-aliens vond: Contacten op zolder.
Het werkt ook voor mensen. Je voelt dat iemand tijdverspilling is, en dat je hem niet wilt zien, maar je weet niet waarom,
misschien ga je gewoon naar je eerste ontmoeting en ken je hem of haar nog niet. Of, integendeel, je voelt enthousiasme
en vreugde.


Wat goed is, geeft je energie en wat slecht is verzwakt je. Je intuïtie zal het je onmiddellijk vertellen. Leer het waar te nemen.
Het kan even duren, maar het kan beoefend worden. Wees voorzichtig, destructieve mensen hebben het andersom, ze worden
aangetrokken door vernietiging en kwaad, integendeel, constructieve energie irriteert hen en maakt hen agressief. Daarom ga je
mensen ontmoeten die je zullen overtuigen hoe geweldig het ding is en hoe verkeerd je bent en hoe dom je bent als je het niet
wilt lezen of luisteren. Juist omdat ze de tegenovergestelde polariteit hebben, controleert deze destructieve energie hen en
door contact met verdere vernietiging wordt het versterkt en heeft het dan meer controle over hen. Verspil geen tijd om
er met hen over te discussiëren, het is
nutteloos en je zult energie
verliezen.

Geloof in jezelf, zelfs als je ziet dat je tegen de stroom in vaart ondanks al die beweringen hoe cool het is zul je uit
eindelijk zien dat je het goed wist. De meesten hebben niet altijd gelijk, vaak het tegenovergestelde. Andere
keren is het dat je niet volwassen bent of klaar voor het ding, dus je intuïtie zegt je dat je er niet bij stil
moet staan nog niet. Want voor elke persoon is er een geschikte tijd en een geschikte plaats.

Test je voorgevoel van tijd tot tijd

Probeer te raden welke kleur de volgende auto die je tegenkomt zal hebben welk
kenteken, welke kraskaart de winnende is, welk nummer op de dobbelstenen zal vallen.
Sommige - mensen zijn hier slim in. Zelfs, als je het niet raakt, train je jezelf ermee. Denk er
nooit over na, leer de eerste gedachte of het eerste gevoel dat komt vast te leggen. Leer dingen
van een afstand te bekijken Stap uit je situatie, en bekijk het nuchter van buitenaf, alsof het helemaal
niet van jou is. Je intuïtie kan niet voor je werken als je nog steeds overweldigd wordt door zorgen en diep
in je problemen wordt geboord. Wanneer je - leert om een perspectief te hebben en gemoedsrust in jezelf te
vinden, ongeacht de ongunstige omstandigheden van het leven, krijgt intuïtie ruimte in die stilte en perspectief.
Wees niet bevooroordeeld, zwakzinnig, heb medelijden - met jezelf - en neem, persoonlijke drama's niet ter harte.
Cultiveer je innerlijke vrede.

Besteed aandacht aan je dromen

Soms worden er berichten naar ons gestuurd in onze dromen, en sommige dromen zijn profetisch. Let op alle kleine
dingen en alles wat opvalt. Probeer 's ochtends, wanneer je wakker wordt, door je dromen te gaan, herinner je wat er
in hen is gebeurd. Als ze heel intens waren, schrijf ze dan op.

Klim af en toe uit de sleur

Neem de tijd en maak je af en toe los van je dagelijkse normale leven. Dit kan je intuïtie echt een boost geven. Het
kunnen kleine dingen zijn, zoals plotseling van richting veranderen en een andere weg gaan, plotseling plannen
veranderen, plotseling iets nieuws proberen,
een spontane beslissing nemen.

Sommige mensen vechten tegen een slopende verdovende routine, zelfs met absoluut gekke stunts, bij
voorbeeld proberen yoghurt van de andere kant te eten. Ze zeggen dat als we een gewoon ding heel
anders doen dan we gewend zijn, plotseling het heel gewone ding vreselijk interessant zal zijn,
ingeprent in de herinnering, de persoon emotioneel wakker zal worden en zijn
ontvankelijkheid en verankering in het huidige moment
zal versterken, zodat hij zich meer levend en
bewuster voelt. Daarnaast stimuleert
het ook de verbeelding en
creativiteit.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Manifestaties die laten zien dat je
voorbestemd bent om single te zijn.

Door: Alue K. Loskotová
2 Augustus 2022Sinds onze kindertijd horen we verhalen over ware liefde en een gelukkig begin die ons de indruk geven
dat we het ware - geluk pas zullen vinden, nadat we de "juiste" hebben ontdekt. Maar dit is niet altijd waar. In
sommige levenssituaties is het beter om voorlopig, single te blijven. Alles heeft zijn tijd en plaats. Het is een goed
moment om een huis te kopen, je eerste auto, je te concentreren op onderwijs, of een promotie op het werk te krijgen.
Bepalen wanneer het juiste moment is vereist inzicht in waar je bent in je leven en waar je naartoe gaat. Zal deze beslissing
je naar geluk en succes brengen,
of zal het je tegenhouden?

Hetzelfde kan gezegd worden voor liefde, daten en een serieuze relatie. Er zullen momenten in het leven zijn waarop een relatie
je grote vreugde zal brengen, maar in andere fasen, kan het je meer pijn dan geluk brengen. Als je single bent, overweeg dan deze
aspecten van je leven. Als ze zich in je huis - voordoen, betekent dit misschien dat je op dit moment - vrij moet zijn omdat het zoveel
beter voor je is.

Je vindt jezelf misschien niet leuk.

Het klinkt misschien goedkoop voor je, maar er zit veel waarheid in het gezegde dat je eerst van jezelf moet houden om echt van iemand
anders te houden. Wanneer iemand een relatie - aangaat terwijl hij worstelt met zijn eigen zelfliefde, is het gemakkelijk voor de relatie om
de grens van gezonde genegenheid over te steken naar giftige verslaving. In dergelijke situaties is je liefde voor jezelf volledig afhankelijk
van hoeveel je partner van je houdt, dus je probeert constant de bevestiging van zijn liefde en genegenheid uit hem te persen, wat hem
zal uitputten en je relatie zal vernietigen. Richt je in plaats daarvan op zelfverbetering. Neem literatuur om te helpen, zoals het boek
Dawn, dat vooral voor jonge mensen geweldig is.

Je bent bang om alleen te zijn.

Het aangaan van een relatie om te voorkomen dat je alleen bent, is een van de grootste fouten die je kunt maken. Als je
momenteel worstelt met deze angst, dan zul je waarschijnlijk genoegen nemen met de eerste partner die op zijn
minst een beetje geschikt voor je is. In het begin kan het waarschijnlijk werken, maar na verloop van tijd zul
je je gaan realiseren dat je je hebt gevestigd met iemand die niet zo goed bij je past en als je voelde
dat er nog tijd is en je een keuze hebt, heb je hem misschien eerder naar de pijl gestuurd.
Maar je doet het niet omdat je bang bent, dus je laat jezelf alles leuk vinden, zelfs
als je partner een wandelend gif wordt. Je zult verlangen naar de liefde
die je jezelf hebt ontzegd door genoegen te nemen met iets
minder. Daarom is het beter om te wachten op
het moment dat een echt geschikte
partner verschijnt. Het duurt
misschien iets langer,
maar het is het
waard.Je bent niet helemaal zeker van jezelf.

Ondanks het populaire geloof, zal het aangaan van een relatie je niet "aanvullen", noch zal het op wonderbaarlijke
wijze al je problemen oplossen. In het bijzonder lost het de problemen die je misschien hebt met je eigen zelfrespect
en zelfrespect niet op. In plaats daarvan, zal het deze problemen verergeren. Voordat je in een relatie springt, neem de
tijd om te werken aan de belangrijkste persoon in je leven - jezelf. Bouw je zelfvertrouwen op en bereid je voor op succes
op elk gebied van je leven. Dit, zal niet alleen je kansen - vergroten om de relatie te laten duren, maar het zal je ook helpen
een geweldige partner aan te trekken.

Je denkt nog steeds aan je laatste relatie.

Er is niets mis met af en toe reflecteren op het verleden, de mensen met wie je in het verleden hebt gedatet, maken deel uit van
je levensverhaal tot nu toe. Het was een belevenis. Als je echter regelmatig aan iemand uit het verleden denkt, dan heb je deze
relatie waarschijnlijk, nog niet overwonnen. Als ji,j je volgende - relatie een kans op succes wilt geven, moet je eerst af van de
gevoelens die je nog
hebt voor je ex.

Je bent niet tevreden met je levenssituatie.

Je wilt vrolijk - constructief afgestemd de relatie ingaan zodat deze in een gezonde richting kan groeien en ontwikkelen.
Als je momenteel - ontevreden bent, over iets in je leven, zoals waar je woont, je carrière of je gezinssituatie, zal het je
vergezellen in je relatie en voorkomen dat je echt gelukkig bent samen. Voordat je een relatie aangaat, identificeer
je gebieden in je leven waar je niet blij mee bent en probeer je het op te lossen. Vergeet niet dat er niets zal
veranderen als je niet bereid bent om de
nodige inspanningen te leveren.

Je begon je te vervelen met je leven.

Het leven zou een leuke en opwindende ervaring moeten zijn. Als je echter in een routine valt, kan je
leven saai en saai worden. Op dit punt kun je overhaaste - beslissingen nemen, gewoon uit een verlangen
om het te veranderen, inclusief het - aangaan van relaties die misschien niet - goed voor je zijn. Neem in plaats
daarvan de tijd, om eerst uit de sleur te komen. Probeer nieuwe - hobby's, bezoek een nieuw restaurant en ontmoet
nieuwe mensen. Je wilt je nieuwe relatie niet beginnen door hem onder druk te zetten om je het geluk en de verandering
te brengen die je wilt, anders zet je de
toon voor een gebroken hart.

Hoewel alle andere punten zich richten op de noodzaak, om in de loop van de tijd een relatie op te bouwen, of de noodzaak om
aan je tekortkomingen te werken, is dit ook het vermelden waard. Ondanks het beeld dat vaak wordt neergezet in romantische films,
verlangt niet iedereen naar een langdurige verbintenis. Sommige mensen genieten gewoon van een vrij leven, en daar is niets mis mee.
Als je geen romantische relatie wenst, of als je geen kinderen wilt onthoud dan dat het jouw vrije beslissing is dat niemand erbij betrokken
is en dat je het absolute recht hebt om dat te doen. Het belangrijkste is dat je zelf tevreden bent. Sta zeker niet toe dat de maatschappij je
dicteert hoe je je intieme leven moet leiden, omdat het alleen van jou is. Als je geniet van je vrijheid, je bent echt gelukkig met je leven
en je hebt geen verlangen naar
verandering, doe het dan
niet.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe jezelf te beschermen tegen de
destructieve - energieën van
andere mensen


Door: Alue K. Loskotová
31 Juli 2022Heb je ooit een dag doorgebracht met iemand die alle slechte vibraties uitstraalde, en toen kwam je er aan
het einde van de dag achter dat ze aan jou werden doorgegeven? Als je bekend bent met deze moeilijkheden,
betekent dit dat je energieën hebt die hoger zijn dan de gemiddelde bevolking, en daarom is het logisch dat je
jezelf beschermt, tegen lage energieën. Wanneer je vaak omringd bent, door destructieve mensen, en jezelf niet
beschermt, put het je uit en ontwikkelen zich er verschillende, mentale en gezondheidsproblemen uit. Wanneer je
tijd doorbrengt met iemand die giftig is, de hele tijd dat je bij hen bent, verstoort en put hun destructieve energie je
energie uit. Het neemt af en het neemt toe. Daarom zoeken deze mensen je herhaaldelijk op, omdat ze zich geweldig
voelen nadat ze je hebben ontmoet. Als het gaat om jezelf te beschermen, tegen de destructieve energie van anderen,
moet je je op jezelf kunnen
concentreren.

Probeer zeker niet je inspanningen te verspillen aan het maken van een destructief persoon tot een constructief persoon,
want een dergelijke inspanning is altijd gedoemd te mislukken. Waarom? Omdat elke persoon energie heeft volgens hoe ze
denken, en tenzij ze anders gaan denken, zal hun energie niet veranderen. En de enige manier waarop zo iemand anders kan
gaan denken, is dat hij zijn eigen beslissing moet nemen, en dat hij actief en ijverig, aan zichzelf moet gaan werken. Dat is een
taak die helemaal niet aan jou ligt, noch ligt deze belangrijke beslissing, bij jou. Het verbreken van de banden met degenen die
erg giftig zijn is waarschijnlijk het beste in elke situatie omdat het tegelijkertijd je energie zenuwen gezondheid en tijd bespaart.
Wees - voorzichtig met wie je in je omgeving - toelaat, vooral in je binnenste cirkel. Kies je vrienden - verstandig. Hier zijn enkele
manieren waarop je je energie kunt beschermen,
zodat niemand het van je steelt.

Beperk de tijd die je met hen moet doorbrengen

Dit is in principe de beste manier om jezelf te beschermen, want als er geen vergadering of communicatie is, wordt je energie niet
gestolen. Als die persoon bijvoorbeeld uw collega is, beperkt u uw vergaderingen tot alleen werk en ziet u elkaar niet langer buiten
het werk. Realiseer je dat elke ontmoeting met iemand ergens een besteding van energie en tijd is. Overweeg of de persoon het je
waard is en of het gunstig is voor je leven, of je je er
prettig bij voelt. Zo niet, dan mis je
het niet.

Focus op je eigen energie.

Het zal je overkomen dat je iemand nieuw zult ontmoeten en je zult niet weten dat ze eigenlijk je energie stelen, of ze zullen het zo
passend doen dat je het niet zeker weet en je zult een probleem hebben om het te ontcijferen. Let bij het ontmoeten van nieuwe
mensen op je energie, die, als ze wordt aangevallen, door iets destructiefs, signalen begint te sturen. Vaak, is het plotselinge
vermoeidheid, hoofdpijn, maar vooral psychische - symptomen, zoals moedeloosheid, onwil, terughoudendheid om iets
te doen, in ergere gevallen gevoelens dat de wereld
slecht is, niets heeft zin, demotivatie,
depressie.

Als je merkt dat je plotseling mysterieus nerveus bent, zoals op een droom of je begint te bijten en smerig te
worden, wanneer het niet in je - natuurlijke aard - zit en de andere persoon je misschien zelfs fatsoenlijk
behandelt en in orde lijkt te zijn, betekent dit dat je organisme probeert de vreemde onaangename
energie op energetisch niveau te verdedigen en in dat geval te vertrekken. Doe je dit niet, dan
wordt het probleem erger. Er zijn veel mensen onder ons die aanvankelijk heiligen spelen,
maar hun hypocrisie verbergt nooit hun destructieve energieën. Richt je dus op de
signalen die je lichaam uitzendt, omdat ze veel nauwkeuriger zijn dan je
logische oordeel.

Als je er nog niet bedreven in bent, je staat helemaal aan het begin en je hebt het nog
nooit gedaan, een eenvoudige aanwijzing is om te evalueren wat er gebeurt na de vergadering,
nadat je afscheid hebt genomen. Ben je gezond, gelukkig en opgeladen? - Hij was een goed mens.
Ben je moe, smerig, heb je hoofdpijn en wil je niets doen? - Hij was een destructief man. Zodra je dit
hebt geleerd, ga je verder met de volgende fase, waar je je symptomen onthoudt en ze tijdens de
ontmoeting probeert op te sporen. Dan kom je na verloop van tijd in het stadium waarin je het
helemaal aan het begin van de vergadering zult voelen, omdat je al weet waar je op moet
letten. Dit vermogen is dus vooral een werk van levenservaring en observatie.

Aard jezelf.

Wanneer je 's ochtends op blote voeten buiten loopt, of wanneer je vaak op blote voeten
bomen omhelst, laad je jezelf op met sterke constructieve energie. Dit maakt je gezonder, vitaler
en heeft een sterkere uitstraling. Als je niet weet hoe je het moet doen, is dit hoe: Hoe energie van bomen
op de juiste manier op te nemen? Je kunt ook energie putten uit koud water (in de zomer in een ondiepe beek
staan, of een koude douche nemen), uit natuurlijke kristallen (je neemt het in je hand), maar ook uit constructieve
muziek, of lachen. Wanneer iemand je eruit zuigt, is dit hoe je je kunt terugtrekken. Helaas, is het niet mogelijk om
energiediefstal volledig te voorkomen, het systeem zal nog steeds, situaties - voorbereiden waarin je soms energie
verliest en niet bijhoudt. Daarom is het noodzakelijk om functionele gewoonten en procedures te verwerven die de
verloren - energie zullen opladen. Probeer nooit, je energie terug te - winnen door het van andere mensen te stelen
(ruzies, chantage, roddels). Als je jezelf erop betrapt dit te doen, stop er dan - onmiddellijk - mee. Er zijn veel betere
middelen.

Visualiseer energiebescherming.

Het kan bijvoorbeeld een witlicht-meditatie zijn. Dit is een vorm van meditatie, waarbij je het derde oog gebruikt om
je het witte licht voor te stellen dat van binnenuit komt en dat je omringt en geleidelijk je hele aura vult. Dit beschermt
je de hele dag. Of je kunt je een portaal in de lucht voorstellen van waaruit een wit licht op je neerdaalt en je omhult. Je
kunt je beschermengelen ook vragen om bij je te zijn, je te begeleiden, en je te beschermen. Voor meer - richtlijnen - en
procedures, over hoe je je constructieve - energie kunt beschermen en cultiveren, zie Beschermengel. Zoek - methoden
die bij u passen, die - gemakkelijk en betaalbaar - voor u zijn, zodat u ze meteen kunt bereiken, wanneer u ze nodig hebt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Kleuren kunnen ons helpen om
onze wensen te realiseren


Door: Alue K. Loskotová
30 Juli 2022Kunnen we de kracht van kleur gebruiken om onze wensen te vervullen? Wetenschappers onderzoeken nog steeds
de psychologie van kleur en er wordt aangenomen dat kleuren een aanzienlijk effect hebben op onze stemming en emoties.

Blauw
Research heeft aangetoond dat het dragen van blauw naar een sollicitatiegesprek het zelfvertrouwen, vriendelijkheid en loyaliteit
bevordert. Er wordt aangenomen dat vrouwen zich onbewust aangetrokken voelen tot mannen in het blauw, omdat ze zich betrouwbaar,
trouw en stabiel gedragen. En voor degenen die willen afvallen: diëtisten raden vaak aan om voedsel op een blauw bord te serveren, omdat
het van nature de eetlust onderdrukt.

Rood
Een symbool van lust dat verlangen stimuleert. Rode kleur versnelt fysiek de hartslag. Onderzoek heeft aangetoond dat mannen zich aan
getrokken voelen tot vrouwen die de kleur rood dragen. Rood staat voor kracht en kracht, en het is de meest emotioneel intense kleur.

Geel
De invloed van geel is een beetje controversieel omdat het zowel goede als slechte reacties kan uitlokken. Geel bevordert vaak
geluk in kleine doses, verbetert het geheugen, doet de geest en geest herleven en er is ook aangetoond dat het de stof
wisseling stimuleert. Aan de andere kant hebben studies aangetoond dat in gele kamers meer ruzies ontstaan
en kinderen meer huilen, wat kan worden toegeschreven aan de irritatie van onze ogen met licht,
dat wordt gereflecteerd door felle kleuren met een hogere intensiteit.

Groen
Groen wordt geassocieerd met groei, genezing, regeneratie en verjonging. Als u bewust het kleurenschema
van ziekenhuizen volgt, kunt u de alomtegenwoordige groene kleur opmerken. Mensen kijken graag naar de kleur
groen en sommige mensen hebben ontdekt dat het lezen van tekst afgedrukt op groen papier de snelheid van lezen
en begrijpen heeft verhoogd.

Roze
Roze kleur heeft een kalmerend effect terwijl het de hartslag verlaagt. In de hoop tegenstanders te kalmeren en fysiek
te benadelen, kleuren voetbalstadions in de Verenigde - Staten de kleedkamers van gasten vaak roze.

Paars
Kleur Paars kan de concentratie verhogen en heeft een effect op het oplossen van problemen en meditatie.
Paars is de meest spirituele van alle kleuren, die gedachten, contemplatie en bewustzijn verheft.

Wit
Licht, neutraal en universeel, wit duidt op - zuiverheid en symboliseert - onschuld.

Zwart
Stijlvol en tijdloos zwart is een sterke, gezaghebbende kleur die afslankt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Voel je soms druk op de plaats van het derde oog?
Dit is waarom dit je overkomt.


Door: Alue K. Loskotová
29 Juli 2022

Je Derde Oog is de poort tussen jou en het spirituele rijk dat je toegang geeft tot een hogere bewustzijns-staat.
Het bevindt zich op het voorhoofd tussen de ogen en is verbonden met het frontale chakra (6e hoofdchakra Ajnya).
Aan het begin van onze spirituele reis is ons derde oog hoogstwaarschijnlijk gesloten. Door bewustzijn en spirituele
ontwikkeling kun je echter geleidelijk je derde oog openen en zo je vaardigheden en inzicht uitbreiden. Het openen
van het derde oog zal ons verlichting en parapsychologische vermogens brengen, zoals helderziendheid. Je zult
afgestemd zijn op het Universum
en het plan van je Ziel.

Soms kunt u een dof, duwend, bijna pijnlijk gevoel op het voorhoofd tussen de ogen ervaren. De druk in het
derde oog kan ook worden gevoeld als een lichte aanraking op het voorhoofd, wat kan worden geassocieerd met
een gevoel van warmte. Het is, alsof iemand - onzichtbaar een vinger op je plek legt, en erop duwt. Er kunnen ook
tintelingen of pulsatie zijn, zelfs trillingen die afkomstig zijn uit het gebied van het derde oog... Dit gevoel kan echt
overweldigend en heel intens zijn, vooral als het uit het niets komt. Het kan beginnen op te treden als gevolg van je
juiste spirituele pad, of als gevolg van oefening. Bijvoorbeeld, als je hebt gemediteerd, en natuurlijke kristallen hebt
gebruikt om het derde - oog te activeren. Soms kan het vanzelf komen, zonder jouw hulp. Het kan een paar minuten
duren, maar ook
uren.

Het overkomt me vaak dat ik druk voel in de plaats van het derde oog, zodra ik erover begin na te denken, of zodra ik
erover begin te schrijven, of zodra ik over spirituele onderwerpen begin te schrijven. Zelfs, op het moment dat ik dit
artikel schrijf, duwt het Derde Oog me intens, en het is mogelijk dat je hetzelfde voelt, bij het lezen van het artikel.
Dit chakra reageert uiteraard sterk op ons denken en onze aandacht. Het richten van de aandacht op het chakra
van het derde oog lijkt het te vullen met energie, en de verhoogde activiteit veroorzaakt gevoelens van druk.
Blijkbaar stimuleert spiritueel
werk ook het derde
oog.Als je druk voelt op je derde oog, betekent dit dat je derde oog net opengaat of actief is. We hebben allemaal
het Derde Oog. Voor sommigen is het open, voor anderen is het gesloten. De mensheid - bestudeert het al sinds de
oudheid en veel culturen hebben hun bovennatuurlijke vermogens op basis hiervan ontwikkeld. Er zijn andere symptomen
die wijzen op het openen van je derde oog. Het is een verhoogd niveau van intuïtie, levendige dromen, verhoogde gevoeligheid
voor licht en geluid, het instinct om je
hogere levensdoel te vinden.

Je spiritueel openstellen kan moeilijk zijn omdat de buitenzintuiglijke vermogens die binnenkomen overweldigend kunnen zijn. Maar
het is een geschenk, je moet het accepteren, en leren het te gebruiken. Wanneer je derde oog open is, zul je in staat zijn om in de
toekomst te kijken, en zul je een dieper - niveau van intuïtie hebben. Door deze gave, ben je in staat om anderen te helpen en
hen van jouw wijsheid te voorzien. Vergeet echter niet om je vaardigheden - verstandig te gebruiken en geaard te blijven.

Een verbazingwekkend - vermogen dat ook verschijnt wanneer je derde oog zich opent, is het vermogen om lucide
te dromen. Nu, tijdens de slaap, kun je bewust in de droom glijden en er weer uit komen. Lucide dromen is het
vermogen om de droomwereld waarin je je bevindt te beheersen. In plaats van gewoon dromen, waarbij je
gewoon naar de droom kijkt alsof je naar een film kijkt, ben je in staat om het te beheersen - tijdens
lucide dromen. Je realiseert je dat je slaapt. Dit vermogen is geweldig en geeft je een breed
actieveld en veel geweldige
ervaringen.

Doordat je meer afgestemd bent op de spirituele wereld, ben je in staat om de schoonheid van het
leven veel meer waar te nemen. Dit kan heel inspirerend voor je zijn en kan je uitbarstingen van energie
en creativiteit geven. Je bent ook veel opener, waardoor nieuwe ideeën makkelijk naar je toe komen. Besteed
tijd aan schilderen schrijven of muziek maken. Laat je creatieve energie vrij stromen. Je zult ervan genieten je zult
veel energie hebben en je zult
geweldige dingen
creëren.


Een ander groot aspect van het activeren van het derde oog is openheid en begrip. Wat betreft andere mensen en hun
meningen, je zult nu duidelijk zijn, over het begrijpen van hun standpunt en de denk-processen erachter. Dit zal je
sociale vaardig heden verbeteren en je in staat stellen om je carrière en privéleven vooruit te helpen. Je bent
in staat om problemen die zich voordoen op te lossen en te helpen bij het helen van verbroken relaties.
Dankzij de verbinding tussen jou en de spirituele wereld ben je in staat om je ware levensmissie
te begrijpen en te vervullen. Met je derde oog open kun je duidelijk zien wat je echte
levenspad is. Je zult duidelijk zijn en jezelf en je plaats in de wereld begrijpen.
Jullie zullen de hele wereld in een nieuw licht zien alles zal
duidelijker en duidelijker
voor jullie
lijken.
Hoe het actief te ontwikkelen

Als je druk voelt op de plaats van het derde oog en je hebt je gerealiseerd dat dit de activering ervan is, vraag je
je misschien af wat je nu moet doen. Zorg goed voor jezelf, want het openen van je derde oog kan enorme veranderingen
in je leven teweegbrengen. U moet voorzichtig zijn met eventuele problemen die zich tijdens het proces kunnen voordoen en
ervoor zorgen dat u goed voor uzelf zorgt. Het valt niet te ontkennen dat sommige onaangename en angstaanjagende ervaringen
kunnen optreden wanneer je je derde oog open hebt. Je openstellen voor de geestenwereld kan overweldigend zijn, maar het kan ook
angst en veel lijden veroorzaken. Je kunt bijvoorbeeld stoppen met het omgaan met mensen die je niet kunnen bijhouden je kunt spoken
en slechte energieën gaan voelen. Als je je angstig voelt, over wat er met je gebeurt, leer dan visualisatie-technieken, en meditaties om te
kalmeren, procedures voor het - harmoniseren - van je energieën, aard jezelf en praat erover met andere meer ervaren mensen om van de
spanning af te
komen.

Houd het derde oog chakra in balans. Als je derde - oogchakra geblokkeerd of uit balans is zul je je gespannen en ongelukkig voelen je zult
niet in staat zijn, om je vaardigheden - volledig te gebruiken. Wanneer het Derde - Oog in balans is, ben je in staat om je vaardigheden te
gebruiken zonder opgebrand of overbelast te raken. Het gebruik van natuurlijke kristallen is ook een geweldige manier om het derde
oogchakra te harmoniseren en destructieve of disharmonische energieën uit je systeem te verwijderen. Als je de juiste
sterke kristallen hebt, zul je omringd worden door vibraties
van genezing en zuivering.
Zij helpen jou op
weg.


Ik wens je veel vreugde en
succes op je spirituele pad.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wees je hiervan bewust als je
het moeilijk hebt in je leven


Door: Alue K. Loskotová
28 Juli 2022Hoewel het leven een ongelooflijke zegen kan zijn vol verbluffende ervaringen en ervaringen,
zullen er onvermijdelijk momenten zijn waarop het een scheet waard zal zijn. Soms is alles wat je
nodig hebt om het ergste te overwinnen een herinnering aan het grotere geheel. We zullen allemaal
pijn en lijden ervaren in het leven, je bent niet alleen, ook al lijkt het misschien zo voor jou. Als je op dit
moment het gevoel hebt, dat je leven voor niets is en er geen hoop is dat het kan verbeteren, dan is het
misschien tijd om de situatie
te heroverwegen.

Het is oké om niet de hele tijd gelukkig te zijn. Probeer jezelf niet te dwingen om de hele tijd cool te zijn.
Als je het moeilijk hebt, zal het insluiten van jezelf er alleen maar voor zorgen dat je onderdrukte emoties en
onuitgesproken zinnen beginnen te rotten. Accepteer deze gevoelens, van jou en werk ermee omdat ze deel
uitmaken van het leven. Niemand ter wereld is nonstop happy als twee grapefruits. Dit zijn gewoon, dwazen.

Elk moment is een geschenk. Dit is moeilijk te begrijpen, vooral als je gewoon worstelt met iets vreselijks,
maar doe er even afstand van en kijk om je heen. Elk moment dat je hier meemaakt, is een geschenk. Leer
de kleine dingen te waarderen, het leven te waarderen en ervan te genieten. Het kan zelfs zoiets simpels
zijn als een kopje van je favoriete
thee waar je naar uitkijkt.

Zet een stap vooruit. Als je naar de hele rommelige situatie voor je kijkt en een manier probeert te
vinden om de dingen in je voordeel om te draaien, kan het absoluut verwoestend zijn. Splits het
in plaats daarvan op in kleinere, beter beheersbare delen. Richt je op het nemen van slechts
één stap in de goede richting, en alleen wanneer je de eerste stap zet, verplaats je je
inspanningen naar de volgende fase. Elke beweging in de juiste richting
zal je helpen, zelfs als
het klein
is.


Bekijk het vanuit een bredere context. Wanneer we het gevoel hebben dat ons leven het
allerergste is, is dat omdat we iets uitdagends hebben ervaren en we hebben toegestaan dat
het ons verteert. Eén slechte dag betekent niet dat je een slecht leven leidt. Kijk verder dan dit
ongemakkelijke moment naar al het andere dat geweldig is in je leven.

Het leven is een achtbaanrit. Het is een combinatie van ongelooflijke ups en downs, wie je ook
bent. Vergeet niet dat als je je momenteel in een periode van dieptepunt bevindt de enige richting
die je vanaf hier nog hebt, de weg naar boven is.

Niets is permanent! Je kunt het gevoel hebben, dat je op dit moment geen hoop hebt en gevangen
blijft in je huidige situatie, maar als er iets gegarandeerd is in het leven is het verandering. Elke situatie
zal op, een dag - voorbijgaan, vroeg of laat. In een week, in een maand, in een jaar, in tien jaar. Sta open
voor de mogelijkheden die je onderweg zullen presenteren.

Je bent geen slachtoffer. Val niet, in de slachtoffer-mentaliteit, want dit zal de situatie snel verergeren.
Door jezelf als slachtoffer te beschouwen, geef je de controle over je leven op. Dit zal leiden tot meer pijn
en, een gebroken - hart - naarmate je meer pijn en strijd in je - leven - verwelkomt die je zal - vergezellen.

Aan het einde van de tunnel is er licht. Het kan niet worden ontkend dat ieder van ons in het leven een
periode van beproevingen zal ervaren die koninklijk voor paddenstoelen zullen staan. Deze uitdagende
periodes duren echter slechts tijdelijk. Als je naar de toekomst kijkt, zul je zien dat deze pijn tijdelijk
is en dat elke situatie een uitweg heeft. Ga gewoon stap voor stap in de goede richting verder,
gooi de vuursteen niet in het riet,
en al snel komt het
goed.


Jij bent degene die je geest beheerst. Zelfs als je een uitdagende tijd hebt, is de beslissing
om het toe te staan je volledig te beheersen en te absorberen aan jou. Door te beslissen hoe je
op de uitdaging reageert, behoud je de controle over je eigen leven en je geluk.

Maak hier een kans voor groei. Doorheen ons - leven hebben we kansen - om te groeien en te
evolueren om de beste versie van onszelf te worden. Wanneer je het gevoel hebt dat dingen niet
gaan zoals je zou willen, is er waarschijnlijk een verandering die je in je leven kunt aanbrengen die
je zal helpen die toestand in de loop van de tijd te veranderen. Neem de tijd om na te denken over
je leven en hoe je van deze
ervaring kunt leren.

Je bent sterker dan je denkt. We - bewonderen de kracht - in anderen, maar al te vaak zijn we
blind voor onze eigen ongelooflijke innerlijke kracht. Kijk terug op je leven en je zult zien dat
je al verschillende grote uitdagingen hebt overleefd en dat je er nog steeds bent. Kop
op! Je kunt het aan.

Het is zo verschrikkelijk erg als je het toegeeft. Je denken en waarnemen zijn ongelooflijk
waardevolle hulpmiddelen om te beheersen, en in je eigen voordeel te gebruiken. In plaats van
toe te staan dat de situatie je dwingt om je leven als verschrikkelijk te ervaren, pas je je kijk op de
situatie aan. Je kunt dezelfde situatie waarnemen als levensvernietigend en fataal of als een hobbel
op de weg die je zult overwinnen, en dankzij zult groeien. Deze beslissing, of je jezelf laat vernietigen
of groeien,
is aan
jou.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De manieren waarop manipulatieve
mensen je proberen te controleren


Door: Alue K. Loskotová
27 Juli 2022Gemanipuleerd worden door iemand is iets verschrikkelijks. Hoewel velen van ons het vroeg kunnen herkennen,
kan niet iedereen dat, en dit veroorzaakt veel problemen. Manipulators - willen bereiken wat ze willen - en gebruiken jou
als middel. Misschien omdat je je in een positie bevindt die voordelig kan zijn voor de manipulator, of omdat je een gemakkelijk
doelwit bent. Hier zijn enkele van de meest voorkomende manieren waarop manipulators dit doen. Als je dit uit je eigen leven weet,
zijn dit waarschuwingssignalen. Als iemand je deze dingen
aandoet, laat ze dan niet doorgaan en sta ertegen op.

Manipulators proberen zo te handelen dat alles om hen draait. Ze doen dit omdat wanneer ze van alles een verhaal over zichzelf maken
je meer kans hebt, om hen te helpen slagen. Als er iets misgaat, kun je niet - anders dan het voor hen oplossen. Dat is gewoon hoe de
meeste mensen werken, we willen anderen helpen, en de manipulator, weet het. Ze wijzen, voortdurend op je zwakheden. Ze doen
dit omdat hoe meer vernederd je bent hoe groter de kans dat je je aan hen conformeert en je aan hun wil onderwerpt. Ze willen
dat je zo laag mogelijk bent zodat ze de controle hebben. Hoe meer controle ze over je hebben, hoe meer ze met je kunnen
gooien.

Ze spelen altijd het slachtoffer. Ze doen dit omdat het hun manier is om jou aan hun kant te krijgen. Als ze je een
slecht gevoel geven zullen ze eerder hun zin krijgen. Ze spelen voortdurend met de emoties van anderen. Ze pesten je
intellectueel. Ze zullen allerlei feiten in je hoofd proppen en je laten denken dat ze weten waar ze het over hebben om je
aan hun kant te krijgen. Ze doen dit, om je de dingen te laten doen die ze willen dat je doet. Als je ze gelooft, ben je eerder
geneigd, om te doen wat zij nodig achten. Ze snijden je af van vrienden, familie alleen de mensen om wie je het meest geeft,
omdat ze weten, dat die mensen - door hen heen - zullen kijken. Ze willen, dat je voor zichzelf bent, dat je - doet wat ze willen.
Mensen die echt om je geven, kunnen je op tijd waarschuwen
en een gevaar vormen voor de manipulator.

Ze keren je woorden in hun voordeel. Ze maken van alles iets wat het niet is. Ze manipuleren je woorden en keren alles wat je zegt
tegen je. Ze dwingen je schuldgevoelens op om de dingen te doen die ze willen dat je doet. Als je nee zegt, zullen ze je herinneren
aan iets dat ze voor je hebben gedaan, dus je bent ze een, gunst verschuldigd. Hoe meer je ze toestaat om dit te doen, hoe vaker
ze het zullen doen, omdat ze zullen zien dat het gevoel
dat je ze iets verschuldigd bent, voor je betaalt.

Ze ontkennen dingen die ze eerder hebben gedaan of gezegd. Ze zullen nooit bekennen en geven er de voorkeur aan je voor
de gek te houden die zich dingen slecht herinnert of ze niet goed heeft begrepen. Dit is een zeer sluwe manipulatietactiek.
Ze geven je het gevoel dat je problemen niet groot genoeg zijn. Ze proberen je het gevoel te geven dat je problemen
er helemaal niet toe doen. Niets wat je doet is ooit goed genoeg, en de dingen die je dwarszitten zijn niet zo
serieus als je denkt. Ze gaan snel in agressie omdat ze weten dat het je reactie zal triggeren. Ze
gebruiken hun woede tegen je, en het is eng.
Ga niet met zulke mensen om.

Ze geven je het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Dit is ook een manier om je mentaal te breken.
Hoe meer ze je kunnen breken, hoe meer controle ze over je hebben. Ze houden van de tactiek van een
rustig huishouden, door stilte en onwetendheid - straffen ze je sluipenderwijs als je niet hun getrainde aap
op rubber bent. Stilte, is hun manier om je volledig uit te putten. Ze doen het zo, dat je altijd toegeeft aan wat
ze willen dat je doet, omdat je bang
bent dat deze overweldigende
stilte weer zal
komen.


Ze moedigen je aan om dingen voor ze te doen, en ondertussen rijden ze op je rug. Ze steken nooit zoveel moeite in iets
als jij geeft. Ze overdrijven en overdrijven alles om je te overtuigen om te handelen zoals ze willen. Ze doen alsof ze niets
kunnen doen om jou het voor hen te laten doen. Ze weten dat je zult doen wat ze willen dat je doet en hen dient omdat
je, om hen geeft. Dit is een zeer walgelijke - tactiek. Ze geven je niet veel tijd, om een beslissing te nemen, zodat ze je
gemakkelijk ergens in kunnen boren. Op deze manier dwingt het je om dingen te doen die je niet wilt. Je hebt geen
tijd om nee te zeggen. Ze gebruiken je - gevoelens, voor hen tegen je. Ze zeggen dingen, als "als je van me
houdt, zul je dat doen" etc. Het is hun manier om jouw op te voeden tot een gehoorzame slaaf.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Matrix 5: Waarom het
systeem eigenlijk bestaat


Door: Alue K. Loskotová
26 Juli 2022Omdat de Matrix een tot slaaf makend systeem is, geeft het geen kracht. Elk Zelf, identiteit of bestemming
die het voor een persoon creëert, is noodzakelijkerwijs beperkt, beperkend en zielig. Aan het begin van de film is
Thomas apathisch, neerslachtig, ontmoedigd, bleek en een beetje beschaamd. Hij woont alleen, en het lijkt erop dat
als iets hem al vooruit drijft, het een sterk - verlangen is om een antwoord te vinden, op een vage vraag die zelfs hij zelf
niet volledig lijkt te begrijpen. Anders lijkt hij levenloos, onverschillig alsof hij een werelds en somber lot heeft opgegeven
dat hij niet wilde, maar waaraan hij op geen enkele
manier kan ontsnappen of verbeteren.

Wanneer hij op zijn werk komt, verwijt zijn supervisor hem dat hij een probleem heeft met "discipline" en denkt dat "de regels
niet op hem van toepassing zijn" terwijl de klusjesmannen het raam schoonmaken misschien geeft de film de behoefte aan een
correct, goedgekeurd beeld van de wereld aan. Thomas heeft natuurlijk ongelijk, zoals zijn begeleider aangeeft. Het maakt deel
uit van het geheel en is slechts een van de componenten in de grote versnelling. Kort daarna, na de tussenkomst van Morpheus
en de matrix zelf in de vorm van twee sinistere agenten bewijst Thomas, aan zijn meerdere hoe verschillend hij is van de anderen.
Het heeft nog steeds zijn verborgen kant, het andere zelf,
wiens diensten bijna iedereen geïnteresseerd is.

Net als Thomas een pakketje krijgt, met zijn mobiele telefoon en als die telefoon gaat, is zijn oude leven voorbij. De betovering is
verbroken. Tot nu toe, was zijn leven slechts een wazige, oninteressante droom. En elke stap, in deze wereld, werd vooraf bepaald
door een onzichtbaar elektrisch circuit. Dit gemeen-schappelijke brein gaf hem al zijn gedachten, emoties, reacties en hield hem in
slavernij met één doel: de
energie uit hem
zuigen.


<VIDEO> The Matrix Late to Work Scene HD

Thomas, zo leert hij al snel is niet eens een radertje in het - wiel hij is een batterij - een van de vele miljarden, en hij is volledig - vervang
baar. Als alleen zijn levensenergie van hem wordt verlangd is hij praktisch - identiek aan elk ander mens. En omdat de kracht voortdurend
uit hem wordt gezogen door het onzichtbare systeem waarmee hij verbonden is, heeft Thomas niets meer voor zichzelf. Het is echt niet te onderscheiden van zes miljard andere 'cellen'. Door de mond van zijn baas, spreekt hij met Thomas - Matrix, die hem vertelt hoe het zit.

De machine greep Thomas ziel in beslag zodat hij zichzelf leven kon inblazen. Het lot lijkt een speciaal gevoel voor ironie te hebben.
" Het enige dat overblijft van Thomas is een lege huls, die een leeg, doelloos leven leidt, inwisselbaar met een van de zes miljard
andere lege, doelloze levens. Thomas komt er echter al snel achter hoe anders de waarheid is. En wanneer hij eindelijk de
betekenis, van het teken accepteert, moet hij ook het feit - accepteren dat hij nooit meer deel zal uitmaken, van dit
programma, noch zal hij ooit nog in staat - zijn om volledig te geloven - wat hij ziet. Hij wordt een, mysterie
voor zichzelf, een
vreemdeling.

Op dit punt houdt zijn leven op een reeks alledaagse problemen of persoonlijke wrok te zijn die
altijd alleen maar tot frustratie hebben geleid en in plaats daarvan een bijna onbeperkte
levens uitdaging worden. Als dit je bekend begint in de oren te klinken, klopt
dat. Dit is het verhaal van de Uitverkorene, maar ook het verhaal
van ons allemaal. Neo mag dan wel de Uitverkorene
zijn, hij is niet de
enige.


Als de mens technologie heeft geschapen en de natuur de mens heeft geschapen, dan moeten we,
zelfs wanneer technologie - autonomie krijgt, zoals in het geval van kunstmatige intelligentie, het ook beschouwen
als een creatie van de natuur. Het moet dus een natuurlijk doel hebben. Dus kunnen we beweren dat elk rationeel gecreëerd
systeem, zoals de mechanische omgeving waarin we leven, er niet voor niets is? Het natuurlijke doel van The Matrix neo wordt
in de film nooit onderkend, en blijkbaar bestaat er ook geen. Maar we kunnen er ook zo naar kijken dat kunstmatige intelligentie
mogelijk voor een speciaal - doel werkt. Het kan zelfs een doel zijn dat gunstig is voor de mensheid, zelfs als het er tegenin lijkt te
gaan.

In The Matrix leren we dat de grote trots van de mens, de AI zich tegen hem heeft gekeerd en in opstand is gekomen. Is het mogelijk
dat als AI de Matrix niet had gemaakt, de mensheid niet zou hebben overleefd zonder de broederijen? Aangezien AI (kunstmatige
intelligentie) een product van de mens is, is wat hij creëert eigenlijk een product van menselijke wil en creativiteit, zij het op
een onbewust niveau. De Matrix is daarom het eindproduct van het zelfvoldane intellect van de mens. Het kan
een middel zijn voor zijn eigen
evolutie, trans-
formatie.De Matrix is een soort cocon die de mensheid heeft gecreëerd om zich voor te bereiden op haar verdere evolutie,
en de vernietiging van deze cocon zal komen wanneer het zijn doel al heeft bereikt. Alleen de incubatie en reformatieperiode
zal tot een einde komen. Zolang de Matrix bestaat, is het vooral een training voorbereidend programma. Nergens, is duidelijk of
de regels, die gelden voor de Matrix - daarbuiten van toepassing zijn. In de film, wanneer Neo kungfu leert, kan hij het in beperkte
mate gebruiken in de
buitenwereld.

Zou hij daar lepels kunnen - buigen of kogels - kunnen tegenhouden, Of vliegen? Dit raadsel zou kunnen worden opgelost als de
tweede buitenwereld ook een programma zou zijn, zij het een anders ingedeeld programma. Laten we deze dubbel-zinnigheid
even buiten beschouwing laten en veronderstellen dat wat binnen de matrix mogelijk is, theoretisch mogelijk is daarbuiten.
Dan zou alle technologie dienen als een trainingsinstrument waarmee we de vermogens kunnen ontdekken die aan
geboren zijn aan het menselijk
lichaam en de menselijke
geest.


In de film vraagt Morpheus Neo om zijn geest vrij te maken om te geloven. Zodra Neo ophoudt te zoeken
naar redenen waarom iets niet mogelijk is, wordt plotseling alles voor hem mogelijk, omdat de wetten van zijn
rationele denken plaats hebben gemaakt voor een nieuwe wet, de wet van zijn wil. Neo was de eerste die dit besefte.
In de film is Neo de - redder van de wereld, maar voor de meeste verbondenen, integendeel, hij kwam om hun wereld te
vernietigen. Als ze een keuze hadden, als ze van tevoren wisten, waar de rode pil hen zou brengen, zouden de meesten van
hen zeker kiezen voor blauw - zoete onwetendheid. In de film zien we Cypher spijt hebben dat hij niet met blauw is getrouwd.
De weg van de rode pil is niet voor
posers en zwakkelingen.

De film Morpheus, Trinity en Neo vechten vooral voor een nieuw begin, een nieuw tijdperk, vrij van de overheersing van machines
en intellect... Als je je potentieel wilt beheersen en je lot in eigen handen wilt nemen, heb je de rechterhelft van je hersenen nodig
om het over te nemen. Het is de stem van intuïtie, het pad dat de tekenen je laten zien. Je verbeelding, en vrije ongebreidelde
fantasie zijn heel waardevol, waardevoller dan je denkt. Je zult geen kogels stoppen of vliegen, maar je zult geen extra
struik in de film zijn, je wordt het centrale personage van het plot en het systeem zal stoppen met het bepalen
van je lot je zult het
zelf bepalen.

Uitzonderlijke mensen die zich op zijn minst enigszins bewust zijn van het bestaan van het systeem en
stappen beginnen te ondernemen om zich los te koppelen dat wil zeggen, hun geest bevrijden van de opgelegde
onzinnige programma's en verantwoordelijkheid beginnen, te nemen voor hun leven worden ontwaakt, krijgers tegen
de Matrix. Er zijn dan nog twee andere hogere graden. Het zijn mensen, die de regels van het systeem kunnen ombuigen
en mensen die zien. In de film wordt Neo een Ziener wanneer hij de code direct begint te lezen en de mogelijkheid heeft om
het systeem vrij te verlaten en terug te komen
en de regels erin te veranderen.
Een krijger kan dat
niet.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wetenschappelijk bewijs toont aan
dat de werkelijkheid misschien
niet echt is


Door: Alue K. Loskotová
25 Juli 2022Als we om ons heen kijken, nemen we het voor lief dat de wereld die we voor ons zien een echte realiteit is.
Onze ogen konden ons toch niet misleiden? Maar wetenschappers zijn met bewijs gekomen dat de werkelijkheid,
zoals wij die begrijpen, niets meer is dan een - illusie. Klinkt dit als iets, uit een sci-fi film? Wetenschappers, die graag
wilden bewijzen dat de fysieke - wereld een echte realiteit is, wendden zich tot de studie van deeltjesfysica en verdeelden
deeltjes in hun kleinste componenten. Het is een experiment, waaraan natuurkundigen van CERN veel tijd en energie hebben
besteed, waarbij deeltjes botsen om de basisbouwstenen van fysieke materie beter te begrijpen. Maar wat ze ontdekten schokte
iedereen.

Het proces werd uitgevoerd met behulp van een apparaat genaamd de Large Hadron Collider (LHC), een wetenschappelijk hulpmiddel
dat wordt gebruikt om deeltjes tegen elkaar te breken tijdens het monitoren van het eindresultaat. Dit bekende apparaat in de weten
schappelijke - gemeenschap is de grootste en krachtigste - deeltjesversneller ter wereld. Toen wetenschappers - het eenmaal in
gebruik hadden genomen en de deeltjes in hun meest elementaire - componenten hadden afgebroken, ontdekten ze dat
de fysieke wereld veel minder fysiek is dan we oorspronkelijk dachten. In feite kan de fysieke wereld niet worden
ontbonden in iets anders dan louter energie. Deze ontdekking zet vraagtekens bij alles waarvan
we eerder dachten dat het
de waarheid over
deze wereld
was.

LHC bij CERN.

LHC bij CERN. Momenteel is het lange tijd buiten dienst geweest, omdat deze technologie - gevaarlijk is gebleken voor de mensheid.
Toen we opgroeiden, werd ons geleerd dat we een verzameling atomen zijn, elk met zijn eigen specifieke rangschikking. We tekenden
atomen, bepaalden protonen, neutronen en elektronen. De theorie van "superpositie" suggereert echter dat het misschien niet zo
eenvoudig is als ons is geleerd. Wetenschappers die deze theorie hebben ontwikkeld, hebben bewezen dat deeltjes op
meerdere verschillende plaatsen tegelijkertijd kunnen bestaan, wat suggereert dat de subatomaire
wereld ongelooflijk
complex
is.


Momenteel staat een algemeen aanvaarde theorie met betrekking tot de werkelijkheid en onze perceptie in
de wetenschappelijke gemeenschap bekend als de Kopenhagen-interpretatie. Het werd voor het eerst voorgesteld
in 1925-1927 en is in de jaren die volgden vele malen in twijfel getrokken, maar we wenden ons er opnieuw toe als de
beste verklaring die momenteel beschikbaar is. Hij beweert dat de - werkelijkheid niet bestaat - zonder waargenomen te
worden en dus als zodanig, geïdentificeerd te worden. Wat we waarnemen, is de - energie om ons heen, die een vorm aan
neemt die we kunnen identificeren. Het is een constructie van menselijk bewustzijn. Echter, zonder dat iemand het als "echt
identificeert'', houdt het op te bestaan.

Hoewel er zeker veel meer onderzoek nodig is om dit concept echt te begrijpen moet worden erkend dat de theorie van de jaren
20 van de 20e eeuw, die vandaag de dag nog steeds geldig is, veel zegt. Ondanks alle - kritiek die ze heeft gekregen, is ze immers
nog steeds sterk. Dat mensen gewoon zouden
proberen de waarheid te vermijden?

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Matrix 4: Wat is een Matrix


Door: Alue K. Loskotová
25 Juli 2022Als de mensheid één organisme is, bestaande uit vele eenheden, dan moet het bewustzijn van dit organisme op
de juiste manier verdeeld zijn over al zijn deeltjes. En aangezien alles wat gemeten kan worden zijn grenzen heeft
kunnen we aannemen dat er slechts een eindige hoeveelheid gedachte-energie is, het menselijk bewustzijn die
door mensen wordt gedeeld. We leven nu in een - wereld waarin we het contact met elkaar en met de aarde
zijn kwijtgeraakt maar onze behoefte om in de bredere omgeving te bestaan blijft omdat het cruciaal
is voor ons over
leven.


Daarom hebben we de Matrix, een perverse imitatie van de organische omgeving waartoe we van
nature behoren. Primair bewustzijn overgedragen via DNA (Sheldrak's theorie van morfische resonantie)
kan worden gedeeld door alle leden van een bepaalde soort, waardoor al zijn deeltjes hun individualiteit kunnen
behouden terwijl ze nog steeds tot een groter geheel behoren. Aan de andere kant is puur rationeel bewustzijn, dat
alleen door mensen wordt gehanteerd, iets heel anders. Het is gebaseerd op denken, niet op gevoelens, en is van nature
in een hokje geplaatst. Energie of bewustzijn wordt gemeten
door rationaliteit in individuele eenheden.

Tegelijkertijd is wat gemeten wordt beperkt en begrensd. Gevoelens zijn eindeloos, maar denken op basis van syntaxis,
verzamelingen van informatie, is onvermijdelijk beperkt. Ieder mens in de Matrix is als een geavanceerde computer
waarvan het programma een beperkt aantal opties bevat. Voor elke gebeurtenis worden verschillende opties
voor reactie voor hem overwogen en hij kiest uit deze opties. Het hebben van de zogenaamde vrije wil
is daarom onmogelijk voor
deze rationele
wezens.

Wat er gebeurt wanneer het rationele bewustzijn van de linkerhersenhelft wordt gedeeld, is het tegenovergestelde van
wat er gebeurt wanneer het intuïtieve bewustzijn van de rechterhersenhelft wordt gedeeld: de soort splitst zich, verbreekt
het contact en paradoxaal genoeg verliezen al zijn delen alle schijn van individualiteit. Omdat alle individuen van deze soort
in dezelfde omgeving leven, en er toch geïsoleerd zijn, door hun eigen denken (rationeel denken is verdeeldheid zaaiend),
zitten ze in zekere zin gevangen in hun eigen gedachten. De resulterende omgeving kan hen echter niet voeden, omdat
er geen organische - verbinding is, en dus doet het individu - dat erin leeft zijn best om externe middelen te creëren
die het gebrek aan contact zouden compenseren.
Maar ze isoleren hem nog
meer.

Omdat uitvindingen het gevoel van afscheiding alleen maar versterken, omdat ze individuen in staat stellen
steeds verder van elkaar en van collectief en soortbewustzijn af te bewegen, wordt de technologische, rationele
omgeving steeds kleiner, en ook steeds meer beperkt en uitgeput, ook al wordt het complexer en geavanceerder.
Deze omgeving zal uiteindelijk de acties, gedachten en gevoelens van iedereen die erin leeft domineren. Als een
imitatie - van een organische - omgeving, begint het "instincten" en - gedragsmodellen in zijn bewoners te
programmeren die niemand in de loop van de tijd ontsnapt. Het "uploadt" zijn eigen "realiteit" recht
streeks in het DNA van de soort en van daaruit in onze gevoelens en gedachten.

We kopen wat het systeem ons vertelt, we kruisen het pad wanneer ons dat wordt verteld, we kiezen wie het
systeem voor ons bepaalt, we denken uitsluitend zoals het sociale systeem ons heeft opgevoed. Vanaf het moment
van onze geboorte vormen en wijzigen al degenen met wie we in contact komen onze interpretatie van de werkelijkheid
totdat we 'erbij horen'. Te beginnen met ouders, zij zijn allemaal onze - programmeurs. Hun belangrijkste functie is, om ons
krachtige en homogene eenheden te maken
in deze perfecte wereld van machines.

In de 21e eeuw bracht technologie het programmeerproces naar maximale efficiëntie en eenvoud. Eenjarige kinderen zitten voor
de tv zodat mama opgelucht adem kan halen. Zesjarigen krijgen een mobiele telefoon zodat ze hun vader na school kunnen bellen.
Decennialang krijgen ze hun eigen computer op hun kamer om hun huiswerk te maken en spelletjes te spelen. Sommige kinderen
worden door hun ouders gemarkeerd met een lokalisatiechip, voor het geval de kinderen per ongeluk verdwalen. Een werkelijk
perfecte wereld. We zitten nog niet eens in de
puberteit en we zijn al volledig verbonden.

<VIDEO> Matrix - Co je to matrix

Morpheus vraagt Neo: "Wat is de werkelijkheid? En hoe zou je het definiëren?" Vervolgens legt hij uit dat het ervaren van
de werkelijkheid naar ons wordt gemedieerd door onze zintuigen van elektrische signalen die naar de hersenen worden
gestuurd. Wat kan in zo'n geval voorkomen dat de - hersenen voor de gek worden gehouden door te geloven dat ze
iets ervaren, terwijl ze in feite alleen worden
gebombardeerd door elektrische
impulsen?

Wanneer wanhoop ons dreigt te overweldigen bij de gedachte aan de schijnbare onvermijdelijkheid van ons lot,
is het goed om te beseffen dat zelfs Neo zelf oorspronkelijk slechts een hulpeloze biorobot was die gehecht was aan
een kwaadaardig regime, en alleen een "splinter in de hersenen" onderscheidde hem van de menigte en leidde door de
duisternis. Wanneer we Thomas Anderson, voor het eerst ontmoeten, zien we hem - slapen achter de computer. Zijn leven
draait uitsluitend om deze knipperende machine. Wanneer hij wakker wordt ziet hij een bericht op het scherm dat schijnbaar
uit het niets verscheen, maar eigenlijk is
geschreven door zijn soulmate
Trinity.

Dit zal zijn nieuwsgierigheid en gretigheid wekken. Het bericht vraagt hem om het witte konijn te volgen wat betekent dat hij een
onlogische, organische en mysterieuze opeenvolging van gedachten moet volgen, waar ze hem ook naartoe leiden. Dan klopt er
iemand bij hem aan en thomas hoeft niet eens te vragen wie er is, want hij weet het. Trinity, Morpheus en hun team opereren
binnen en buiten de matrix waarin Thomas gevangen zit. Ze kunnen de werkelijkheid - hacken omdat ze hebben ontdekt
dat het een simulatie is, een rationele, kunstmatige intelligentie van een robot. In dat stadium weet Thomas niet
hoe de dingen werkelijk zijn,
hij weet niet wat de
Matrix is.Tot nu toe is hij het dichtst bij de waarheid gekomen toen hij zijn drugsverslaafde vriend vroeg: "Heb je ooit het
gevoel gehad dat je niet weet of je droomt of wakker bent?" Hij vertelt hem dat Thomas bijna altijd moet uitschakelen
en nodigt hem uit voor een feestje. Wanneer Thomas wil weigeren, merkt hij dat de vriendin van de drugsverslaafde in
kwestie een wit konijn op haar schouder heeft getatoeëerd, en stemt daarom, ermee in om te gaan. Hij wordt gedreven
door nieuwsgierigheid, en misschien zelfs verveling. Nu leert hij de - tekenen op te merken - en te herkennen. De Matrix
begint tot hem te
spreken.In de club ontmoet hij Trinity, die in zijn oor fluistert dat ze weet waarom ze 's nachts niet kan slapen. Trinity weet alles wat
er te weten valt over Thomas. Hij weet dit omdat Morpheus en zijn groep kunnen inbreken in de Matrix en blijkbaar kunnen
kijken wat er daarin gebeurt. Ze hebben zoiets als een uitgebreid - filmarchief van menselijke ervaringen, waarin ze blijkbaar
door het leven van Thomas zijn gegaan om er zeker van te zijn dat hij echt de Uitverkorene was. Ze kunnen ook het lot zien
dat de matrix thomas heeft voorgeschreven, maar als Thomas wakker wordt en uit het systeem ontsnapt, komt zo'n lot er
nooit. Alles wat Thomas, van zichzelf dacht, wat hij tot nu toe als zichzelf had beschouwd, was een leugen. Fabricage.
De Matrix kan je niet vertellen wie je bent legt Trinity uit. Ze kan hem alleen maar laten zien wat hij zou kunnen
zijn.

Wordt een volgende keer vervolgd.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Matrix 3: Motiverende factoren


Door: Alue K. Loskotová
24 Juli 2022Hebzucht: Het moedigt de accumulatie van activa zoals geld, voedsel, seksuele partners, kennis of macht aan.
Omdat hebzucht overvloed veronderstelt, wordt deze dwangmatige accumulatie, gekenmerkt door een verlangen
naar dingen die een persoon niet echt nodig heeft of waar hij niet van profiteert. Het doel van hebzucht, is om dingen
te krijgen die de biorobot - vergelijken met anderen die minder hebben. Hebzucht is een industrie. Het drijft de mens tot
aan de grenzen van zijn mogelijkheden, zelfs als hij erdoor zou sterven. Hebzucht dient vooral om mensen in een verbonden
staat te houden, omdat het volledig naar buiten gericht is. Hoe geestelijk leegder een mens is, hoe meer hij nodig heeft om zijn
leven te vullen met verschillende voorwerpen.
Dit houdt de Matrix
gaande.

Lust: Het verlangen naar seksuele - bevrediging is ook primair voor verbonden mensen. Het is echter geen verlangen dat hormonaal
wordt geïnduceerd omdat de verbonden individuen die deel uitmaken van de machinerie van de matrix de grenzen van hun natuurlijke
dierlijke lichamelijkheid hebben overschreden. Ze worden dus niet gedreven door biologische maar door emotionele en psychologische
behoeften. Het verlangen naar seks, oorspronkelijk - gezond en natuurlijk, is het verlangen van het ego naar zelfpromotie geworden.
Daarom, hoe meer seksuele partners een biorobot heeft, hoe meer zijn zelfrespect toeneemt, hoe sterker het is, hoe meer kracht
het heeft. Zijn seksuele bevrediging moet daarom een beetje minachting en vernedering van de partner omvatten om de
mogelijkheid van ware mentale harmonie uit te sluiten. Zo'n harmonie kan fataal zijn voor de biorobot. Empathie
houdt in dat het ego wordt verzwakt en het eigenbelang wordt onderdrukt, zodat de seksuele lust van
biorobots niet voortkomt uit de behoefte aan een diepe band, maar uit de behoefte
om over iemand te
domineren.


Ambitie: Het is nauw verwant aan hebzucht en dient om de verbonden persoon op te zwepen tot
maximale prestaties. Deze ambities zijn fundamenteel naar buiten gericht. Succes kan immers niet worden
afgemeten aan een subjectief gevoel van voldoening, maar alleen door anderen gerust te stellen dat een persoon
succesvol is. En als er toevallig twijfels zijn dat het slechts een fineer is, moet zo'n geluid onmiddellijk tot zwijgen worden
gebracht door objecten te kopen en op zoek te gaan naar stimuli die de biorobot afleiden en troosten. De Matrix vertelt ons
waar we naar moeten streven, hoe we het kunnen krijgen en wat de maatstaf voor succes is. Wie zich daar vragen bij zet, moet
van de fiets af.Nijd:
Het verlangen van het menselijke ego om te zijn wat het niet is. Afgunst versterkt hebzucht, lust en ambitie, en dit vormt op
zijn beurt de drijvende kracht achter het hele biorobote leven. Omdat zijn ego inherent onzeker, instabiel en verscheurd is door
twijfel en zelfverachting, is het duidelijk dat de - biorobot alles wil zijn wat het niet is. Afgunst voedt ook het vuur van aan
geboren vijandigheid en geeft biorobots de kracht om concurrentie te bestrijden. De ego's van de superieure eraan
herinneren de inferieure eraan dat ze inferieur zijn, en dit is een stimulans voor de inferieure om iets te kopen
of te stelen dat hun waarde zal verhogen door bedrog en misleiding om anderen te evenaren en,
idealiter, hen te over
treffen.

Eigendunk en zelfmedelijden: Omdat trots - zelfvertrouwen en erkenning van de eigen deugd bekwaamheid
en verdienste veronderstelt en omdat verbonden mensen niet in staat zijn tot een dergelijk bewustzijn omdat ze
weigeren helemaal na te denken over hun - eigen leven - kunnen ze zichzelf alleen evalueren door vergelijking met
anderen, altijd concluderend dat ze belangrijker zijn dan alle anderen. Hun gevoelens, hun gedachten, hun meningen,
zijn veel belangrijker dan anderen, terwijl ze dat in feite helemaal niet zijn. Een gevoel van eigendunk, is inherent aan al
degenen die met elkaar verbonden zijn, en dwingt hen om alleen aan zichzelf te denken, om alles wat ze ervaren dodelijk
serieus te nemen en om de ervaringen van anderen met minachtende - onverschilligheid of hooghartig - lijden te bekijken.

Eigendunk is eigenlijk - zelfmedelijden, dat wordt gemaskeerd door de nadruk, te leggen op de eigen betekenis. Het is hoe
verbonden mensen voor zichzelf, en voor anderen een slopende, verlammende minachting, voor zichzelf verbergen. Daar
om is het in de samenleving van de matrix waarschijnlijk de meest waardevolle eigenschap. Verbonden mensen houden
van het gevoel van zelfmedelijden omdat het hun overtuiging voedt dat ze een beter leven verdienen zonder aan
zichzelf toe te hoeven geven dat ze de
omstandigheden zelf hebben
gecreëerd.<VIDEO> Cappuccino Scene From Free Guy 2021

Een scène uit de film Free Guy: The Awakened probeert een nieuwe optie (ik wil graag een cappuccino in
plaats van mijn gebruikelijke koffie) die humatom niet kent. Het systeem reageert onmiddellijk met verhoogde
aandacht en een zittende politieagent dreigt haar neer te schieten. Uiteindelijk begrijpt de ontwaakte persoon dat
uitingen van - creativiteit ongewenst zijn - en doet hij alsof hij slechts een grapje maakt, om het systeem te kalmeren.
Merk op dat de omgeving hetzelfde doet in een droom, wanneer je erin wakker - wordt en begrijpt dat je gewoon slaapt.

Walging: Verbonden mensen onderdrukken hun ware emoties omdat sterke emoties zowel goede als slechte zoals verdriet
en woede een ongewenst effect hebben in de matrix: het ego verandert en transformeert onder hun druk. Alle verbindingen
hebben een sterk ego dat hun punt van verbinding met de Matrix vertegenwoordigt. Het is hun belangrijkste verbindings
knooppunt. Daarom staan ze zichzelf alleen emoties toe die hun ego niet bedreigen. En omdat ze inherent vijandig zijn,
is de beste dergelijke surrogaatemotie walging. Ze brengen het grootste deel van hun leven door in een walgelijke
bui, de Matrix maakt er gebruik van en versterkt het gevoel van walging in hen met verschillende vervelende
kleine dingen zoals een defecte ticketbox, een pakket dat niet kan worden afgenomen of geopend, of
vertraagde bussen. De Matrix en zijn biorobots creëerden dit alles om zoveel mogelijk walging te
veroorzaken. En natuurlijk, hoe walgelijker een persoon is, hoe belangrijker hij zich voelt
en hoe verwaander
hij is.

Luiheid: Alle verbonden mensen zijn apathisch, onverschillig en lui. De Matrix moedigt ambitie, sociale
vooruitgang en materiële winst aan, maar ontmoedigt scherp alles wat lijkt op echte inspanning, wil of discipline.
Daarom worden de externe doelstellingen dus geconsolideerd. Roem en fortuin kunnen worden bereikt zonder iemands
karakter of innerlijke kracht te hoeven opbouwen (zeg gewoon iets grappigs op tv of draai je kont veel en dat is het). Vooral
om de gewenste mate van zelfgenoegzaamheid te behouden en niet te streven naar echte verandering. Permanente stagnatie
is de essentie van de Matrix, zonder welke
het niet zou kunnen bestaan.

Deze stagnatie is afhankelijk van de illusie dat er verandering plaatsvindt terwijl de aandacht van de verbondenen wordt afgeleid
van hun sombere toestand. Daarom worden ze voortdurend afgeleid door externe stimuli, doelen, verlangens, angsten. Als gevolg
hiervan verwaarlozen ze hun innerlijke behoeften, en stagneren ze. Ze zijn fysiek en materieel actief en overwinnen obstakels, maar
op spiritueel niveau zijn ze volledig passief in die mate dat hun vermogen tot creatieve verbeelding volledig op enkele opmerkelijke
uitzonderingen na is belemmerd en de
Matrix is er echt bang voor.

Kortom, verbonden mensen wat in de praktijk vrijwel iedereen is, vooral als ze in een beschaafde samenleving leven spelen het spel
van gedeelde realiteit en spelen het volgens regels die ze niet hebben uitgevonden of waar ze bewust mee hebben ingestemd.
Meestal realiseren ze zich niet eens dat ze volgens sommige regels spelen en dat dergelijke regels bestaan. De gedeelde
werkelijkheid van de Matrix, werkt op zo'n manier dat we haar eerst moeten begrijpen, om haar te transformeren
te schenden of te omzeilen. De overgrote meerderheid van de aangeslotenen heeft zich zo'n mogelijkheid
nooit gerealiseerd. De eerste stap naar vrijheid is om toe te geven dat we niet vrij zijn, wat
erg moeilijk is voor de meeste
verbondenen.

De meeste verbondenen geloven in god en duivel en in het lot en de vrije wil tegelijkertijd, maar deze dingen
worden eigenlijk weerlegd. De wereld wordt geregeerd door god of de duivel, beiden kunnen niet regeren. En of
onze stappen worden geleid door het lot of we beslissen zelf door onze eigen wil. Er is ook een derde mogelijkheid
en dat is de theorie dat god en de duivel op een mysterieuze manier samenwerken, waarbij de duivel zoiets is als een
gevangenisbewaker - die voorkomt dat de mensheid bij God komt, tenzij het individu bewijst dat hij slim genoeg is om
dat te doen. En in dit geval bereiken slechts
een paar individuen de ware
vrije wil.Neo

Dit is waar de krijger die binnenkomt een
ontwaakt persoon, die de Matrix confronteert.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Matrix 2: Bio - Robot regels

Door: Alue K. Loskotová
24 Juli 2022Alle frustraties, wanhoop, existentiële paniek, verveling, rusteloosheid, paranoia, verlies van identiteit,
gevoelens van onwerkelijkheid, gevoelens dat we gevangen zitten, dat iemand ons blokkeert in ons leven,
dat ze tegen ons samenspannen en ons bedriegen de gevoelens van totale nutteloosheid en onbeduidendheid
die - individuen in de 21e eeuw - vergezellen beginnen logisch te worden als we ze bekijken in de - context van de
boodschap van de
matrixfilm.

The Matrix is een collectieve droom, het ultieme mythische verhaal. Het is een verhaal over de essentie van de mensheid.
De Matrix is het pad waarop de ziel door lijden tot zichzelf komt en verlichting plaatsvindt. Talloze kijkers zijn ervan overtuigd
dat de film geheimen verbergt, die alleen kunnen worden ontcijferd, door degenen die ogen hebben om te zien. Er zijn geheimen
over het verkrijgen van kracht, verlichting en bevrijding.
The Matrix is simpelweg meer dan alleen een film.

De mechanische omgeving van de postmoderne consumptiemaatschappij gecreëerd door gewone mensen is een realiteit die in feite
een valstrik is om haar bewoners te isoleren van een meer ware, bredere en rijkere interpretatie waarin alles met elkaar samenhangt
en samenwerkt. De Matrix is de omgeving waarin we leven en die we onderhouden met elk van onze gedachten, ook al zijn veel
van hen niet eens van onszelf. Het is een wereld gecreëerd door angst en rationaliteit, een gevangenis doordrongen van
ontberingen, vijandigheid, verwarring, wrok en wanhoop. Het is geen speeltuin. En als het een spel is, dan vinden
maar weinig mensen het leuk, misschien omdat niemand ons de regels vertelde toen we aankwamen.

Biorobots

Matrix Biorobots, of humatons, zijn slapende mensen die volledig in de matrix leven. Wanneer je je een film voorstelt, zijn ze een struik
op de achtergrond die het totaalplaatje illustreert. Dit is hoe de wereld eruit ziet en zijn regels volgens de aangesloten dwarsliggers:

Vooral om onopvallend te zijn.

Je doelen moeten de gebruikelijke doelen zijn die de mensen om je heen hebben. Jouw mening is in principe niet van jou,
maar je hebt ze ergens vandaan - gehaald zodat je andere mensen niet in verwarring brengt en in het collectief past. Om deze
reden zeg je liever niet eens wat je echt denkt. Je denkt vaak niet eens wat je zegt. Eerlijkheid is sociaal ongepast en vaak gevaarlijk.
Als je goede relaties met je omgeving wilt hebben, houd
dan een stabiele, onveranderlijke uitdrukking.

Je bent wat je bezit.

Verbonden mensen zijn verzamelaars. Ze denken dat hoe meer ze zich ophopen, hoe meer ze gewaardeerd zullen worden door de mensen
om hen heen. Vooral als de items onnodig zijn. Volgens de biorobot geldt: hoe meer supplementen hij heeft, hoe complexer zijn persoonlijk
heid is. Zwarte glimmende objecten zoals mobiele telefoons en brillen zijn cool. Het doel is echter niet om de persoonlijkheid te bedekken,
maar integendeel om de - ontbrekende persoonlijkheid te vervangen door een oppervlakkige - façade. Als je een glimmende BMW hebt
met veel accessoires, wat maakt het dan uit als hij te veel eet?

Het belangrijkste is wat anderen van je denken.

De belangrijkste motivatie van biorobots is om populair te zijn. Hoe meer mensen ze leuk vinden, hoe belangrijker ze voor zichzelf
zijn. En omdat verbonden mensen niet houden van wat ze niet begrijpen moet je direct, eenvoudig voorspelbaar zijn en originele
en ongewone ideeën vermijden. Verbindingen zorgen vooral voor zichzelf, dus je moet je niet te veel bemoeien met de ruimte
van een ander. Vermijd oogcontact tijdens gesprekken, stel zelden persoonlijke vragen en hoef naar niemand te luisteren.
De verbonden persoon luistert niet, wacht eerder op een pauze in het gesprek, zodat hij zich erin kan wurmen. Daarom
is het niet wenselijk om te veel aandacht te besteden aan de gevoelens van anderen, omdat dit hen onzeker
kan maken.

Sterke emoties onderdrukken fundamenteel.

Omdat humatons aardig gevonden moeten worden, proberen ze hun emoties te onderdrukken en zo zachtaardig,
attent en beleefd mogelijk te zijn. Alles wat anderen zou kunnen beledigen, wordt vermeden omdat verbonden mensen
heel gemakkelijk beledigd zijn omdat ze vreselijk overgevoelig zijn. In feite geven ze om niets anders dan hun eigen gevoelens.
Zelfs woede moet onderdrukt worden zodat de ander niet merkt dat hij jou beledigd heeft. Hij zal waarnemen dat er iets mis is,
maar hij zal niet weten waarom. Je laat hem in onzekerheid en twijfel achter en houdt je zachte gezicht. Verbonden mensen
staan zichzelf zelden toe om echte sterke - emoties zoals woede en verdriet te ervaren, en geven in plaats daarvan de
voorkeur - aan surrogaat - emoties zoals walging, overstuur, wroeging, arrogantie, zelfmedelijden, minachting
en enigszins verhulde vijandigheid, die tekenen zijn van het ware karakter in een matrixmaatschappij.

Vergelijk jezelf met anderen.

Iedereen is uniek, bijzonder en daardoor belangrijker dan de anderen. Het doel van de biorobot is om zichzelf bij
elke gelegenheid te verheffen. Hoe meer hij anderen kan vernederen en hen het gevoel kan geven dat ze minderwaardig
zijn, hoe meer hij zich superieur zal voelen. In de arena van de matrix ontmoeten individuele ego's elkaar en concurreren ze met
elkaar. En wie de tegenstander kan vernederen, krijgt macht over hem. Competitieve biorobots baseren hun zelfrespect op winst,
succes en eer. Alle macht betekent controle, en controle over anderen. Hoe meer kracht een biorobot van anderen kan stelen, hoe
meer kracht hij
heeft.

Omgekeerd, hoe meer macht anderen over jou hebben, hoe minder macht je over hen hebt. Ego's definiëren zichzelf door zichzelf met
anderen te vergelijken door externe factoren en niet door een gevoel van eigenwaarde. Het ego concurreert met de andere ego's,
slechts één wint en de winnaar neemt alles. Daarom staan verbonden mensen tegenover elkaar in de strijd van wie met wie
niet binnen het voortbestaan van het fysieke lichaam, maar vooral binnen hun ego. Meestal voelen ze daarom een
aangeboren en zorgvuldig verborgen
vijandigheid jegens anderen.

Het hoogste doel van persoonlijke aspiraties in The Matrix is roem

Verbonden mensen hebben drie doelen: succes, roem en fortuin. Alle drie hebben ze een gemeenschappelijk
thema. Als ze die bereiken, zullen ze macht over anderen krijgen. Wanneer je veel mensen zover krijgt dat ze je aan
bidden, steel je een bepaalde hoeveelheid macht van hen. Glorie is het ultieme doel van de gehechten, zelfs als slechts
een handvol het bereiken, omdat het een voorwaarde is, voor het bereiken van de andere, twee doelen. Roem zal rijkdom
en succes geven, en door dit te doen, zal het de verbondenen naar een hoger niveau van ware macht brengen. Wanneer de
wereld ons benijdt, kunnen we zeker zijn van onze superioriteit terwijl we ze in het geheim in onze ziel verachten. Ons ego is
dan superieur, het is een god in zijn eigen wereld. Maar de - meeste verbonden mensen kunnen alleen, van dit doel genieten
door andere mensen en door hen te aanbidden. Weinig mensen bereiken deze piek.

De verbinding moet iemand aanbidden en iemand vernederen.

Zodat afgunst van een geprivilegieerd individu hun vreugde niet bederft op hetzelfde moment dat ze hem bewonderen, is het
noodzakelijk om in hen de illusie te behouden dat ze op een dag ook zo'n hoogte zullen bereiken. Het ligt in de aard van verbonden
mensen om te - aanbidden wat ze zowel vervloeken als te vervloeken wat ze aanbidden. De kern van al hun activiteiten is een gevoel
van zelfverachting en, onbeduidendheid. Verbonden mensen kijken op, naar degenen aan wie ze zich minderwaardig voelen, en deze
aanbidding geeft hen plezier. Tegelijkertijd kijken ze met - minachting naar degenen - die ze als minderwaardig beschouwen, en deze
vernedering bevredigt hen ook. Tegelijkertijd verklaren
ze aan iedereen dat alle mensen gelijk zijn.
Wordt de volgende keer
vervolgd.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Matrix 1: De Rode Pil

Door: Alue K. Loskotová
23 Juli 2022

Wat als de wereld niet is wat het lijkt, maar slechts een fantasierijk en - ingenieus - spel is om te voorkomen dat
we de waarheid zien? Dat de mensheid een bron van energie is voor andere wezens die heimelijk achter het gordijn
opereren terwijl ze onze levens, gedachten, verlangens, acties beheersen? Wat als deze gedeelde realiteit van ons
slechts een droomwereld is, bestaande uit vele miljarden individuen die het er collectief over eens zijn dat het
de echte wereld is? Wat als onze waargenomen realiteit eigenlijk een programma is om ons in een zoete
onbewuste slaap te
houden?

Als je deze waarheid begrijpt en het idee accepteert dat we in een droomwereld leven, kun je een
krijger worden en vervolgens een ziener. Jouw taak is dan om de biorobots uit hun slaap te wekken en
hen de waarheid te laten zien. Het - matrixsysteem loopt ten einde en zal worden getransformeerd in een
nieuwe prachtige wereld, die de ontwaakte zieners zijn vorm zullen geven. De uitverkorene, die begrijpt waar
deze wereld over gaat, moet de biorobots wakker schudden, hen bevrijden van illusie en hen kennis laten maken
met de waarheid. Dit wordt
Disconnection genoemd.

Toen de film The Matrix in 1999 werd vertoond waren miljoenen kijkers enthousiast over de uitstekende speciale effecten
en het gedurfde plot. Ze accepteerden dankbaar deze film, die ze terecht beschouwden als de perfecte creatie van Hollywood.
Maar slechts een handvol mensen met een onconventionele kijk op de wereld zag iets anders in hem. Sindsdien zijn hun gelederen
voortdurend uitgebreid
met nieuwe leden.

Er is een grote boodschap in de matrix die voor een creatieve tiener gemakkelijker te zien is dan voor een volwassene. De meeste
volwassen kijkers zijn immers al af en hebben daarom niet de juiste flexibiliteit, verbeeldingskracht en misschien is een zekere
mate van desillusie nodig om de film op een dieper - niveau als waarheid te begrijpen. Tieners die het gevoel hebben dat
deze realiteit toch onaangenaam en vaak oninteressant voor hen is zijn gemakkelijker om een rode - pil te slikken
dan een tevreden
volwassen
slaper.

Anderen zijn misschien niet klaar voor ontkoppeling.

The Matrix is meer dan de zoveelste - sciencefictionblockbuster. Het is een signaal uit de echte wereld.
Van de wereld van Morpheus, van Zion, tot dit labyrint waarin we ons bewegen. Ze stuurden hem hierheen
om ons te laten zien waar we in leven, en om ons een aanwijzing te geven waarmee we de - waarheid konden
begrijpen en loskoppelen. Is dit een te gestoord idee? Als je dat denkt, verspil dan je tijd niet met het lezen van
deze serie, want het
is niet voor jou
bedoeld.

De essentie van de matrix kan worden samengevat in drie basisfeiten:

1. Deze wereld is een labyrint geweven van onze eigen gedachten dromen angsten verlangens. Dit maakt het voor
ons onmogelijk om de waarheid te zien, omdat we ons hele leven bezig zijn met het vervullen en najagen ervan.

2. In feite zijn we niet vrij en leven biorobots in het loutere illusoire idee van het hebben van een keuze.
Voor elk van hen heeft de matrix een berekend plan. De enigen voor wie de matrix geen plan heeft,
zijn ontwakers en zieners die de tekenen volgen en weten hoe ze zich door het systeem moeten
bewegen.

3. Mensen zijn een bron van energie. Deze energie wordt verkregen door destructieve
emoties (sprookje Monsters Ltd. en de verzameling schreeuwen). The Matrix is een
ingenieus programma dat is ontworpen, om ons af te leiden van het realiseren
ervan.

Alleen zeer vrijdenkende of zeer gedesillusioneerde mensen hebben het vermogen om dit te begrijpen.
En toch is dit - idee helemaal niet nieuw. Het komt in onze geschiedenis in vele culturen voor. Dat deze wereld
niet is zoals het lijkt te worden gesuggereerd door vele mythen religies en zelfs de wetenschap heeft het al bewezen.

Religie vertelt ons dat we geen invloed hebben op het lot dat alles wordt gecontroleerd door een hogere goddelijke macht
boven ons, en daarom maken we deel uit van een enorm ingenieus mechanisme dat we ons vanuit ons perspectief niet eens
kunnen voorstellen. Hetzelfde wordt gesuggereerd door de mythen en goden in hen, wanneer alle menselijke activiteit wordt
gedegradeerd tot louter onbewuste dwaasheid, ondergaan ze in het beste geval een goddelijke test van de wil. In het ergste
geval wordt hun lot geamuseerd door een koud en onverschillig lot. En de moderne wetenschap, van darwinisme tot chaos
theorie, legt ons het zelfde op, zelfs als het - rationaliteit gebruikt in plaats van God en God vervangt, door het lot door
zwaartekracht, atomaire deeltjes
en nog veel
meer.

Dat andere wezens op ons gedijen, wordt niet opgeëist door wetenschap of religie omdat de mensheid zichzelf
beschouwt als het grootste roofdier in deze roofzuchtige wereld. We staan immers veilig helemaal bovenaan
de voedselketen. Maar het is waar dat sommige gnostische teksten naar god verwijzen als een mensen
eter, en vanwege deze gênante uitglijder werden ze natuurlijk uitgesloten van de Bijbel.

Wordt een volgende keer vervolgd!

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


This is the main content area

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque at odio lobortis, ultricies ipsum sed, laoreet erat. Vivamus sagittis justo eget pulvinar tristique. Cras consectetur a neque eu facilisis. Suspendisse mattis ornare porta. Etiam eget imperdiet metus. Donec auctor elit vel tristique ultricies. Mauris sed iaculis quam, eu tristique nulla.

Nulla vestibulum orci venenatis, porttitor purus at, consequat metus. Curabitur ipsum purus, venenatis a imperdiet eu, elementum id nisi. Sed aliquam, magna a dictum accumsan, neque libero blandit nunc, eu vestibulum ipsum lorem eget felis. Cras sagittis et lacus at convallis. Etiam congue accumsan posuere.

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.