MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Apofyliet


2 artikelen - Apofyliet - Bewust Zijn Centrum
Het 22-11-22 Portaal

Door: Willemien Timmer
22-11-2022In de energie van vandaag, 22-11-22, een dag voor nieuwe maan, lift de energie je op om dieper - innerlijke balans te vinden en of ervaren.
Zowel de energie van deze seizoensperiode als van de nieuwe maan brengt een beweging naar binnen. Naar een diepere verbinding met
jezelf, reflectie op wat er - innerlijk in je leeft, waar je tegenaan - loopt, om rust in chaos te vinden, te - evalueren, waar je al doorheen
bewogen hebt de afgelopen groeiperiode en om te ervaren wat er losgelaten mag worden. De energie van het 22-11-22 portaal
geeft daartoe een bekrachtiging en of aanzet om je innerlijke balans te (her)vinden, zodat je vanuit rust en je midden deze
periode van naar binnen gaan met een neutralere blik te beschouwen.

De energie van 22 gaat over het oprijzen in je eigen kracht.
Het opliften of verhogen van je eigen trilling naar Meesterschaps
kwaliteiten. De energie van de 11 gaat over staan in je meesterschap,
op eigen benen, verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven en creaties
daar binnen. Over stevigheid,
balans, bedding en
gronding.


De 22 aan - weerszijden van de 11 (22-11-22l werkt als een - weegschaal, die in balans is.
Het stimuleert, en bekrachtigt het steviger in je - meesterschap te gaan staan vanuit de oprijzende
kracht van je bewustzijn. En helpt je dus, om vanuit kracht (meer) te Zijn, wie je Bent, in dit nu - moment
op dit punt, van jouw groei. Als een - startpunt van waaruit we dieper de ‘donkere dagen’ van het seizoen in
gaan die uitnodigen tot naar binnen gaan. Waardoor je met meer (helder, gebalanceerd) bewustzijn deze fase
kunt betreden. Geen winterslaap dus, maar een actief aanwezig naar binnen keren om te verhelderen waar jouw
focus en intentie naar uit gaan, de route die je wenst of hebt te volgen, van - binnenuit, geleid door je eigen hoger
bewust
zijn.

Afstand activatie en transmissie

De afstand - activatie en transmissie die ik vanavond - verzorg zal je ondersteunen om dit bewust(er) te ervaren en te
belichten op wat er in jou gezien, gevoeld, geleefd wil worden. En ondersteund bij bewustwording op wat de in
stroom van hogere trillingen vandaag in de 22-1-22 energie jouw bewustzijn en groei te brengen heeft!

Meer info hierover vind je hier.

Na deze activatie ontvang je geen
verslag maar mp3 opname!
Heb een magische dag!

© Willemien Timmer, 22-11-22

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Volle Maansverduistering 8-11-2022

Door: Willemien Timmer
8 november 2022Energetische update: volle maansverduistering 8-11-2022

Opnieuw een belangrijk - keerpunt met stevige en mogelijk uitdagende energieen van de volle - maansverduistering, vandaag.
Die je energie bewust of onbewust zullen beïnvloeden. Op persoonlijk vlak maar uiteraard ook van invloed zijn op het collectieve
en mondiale proces.

Maansverduistering en manieren van (gevoels)waarneming

In voor ons de ochtenduren vind er een volledige maansverduistering plaats. Deze is in Nederland niet zichtbaar. Maar omdat alles
met alles verbonden is kan deze zeker wel - voelbaar zijn. Dat reflecteert eigenlijk dat wat we als mens op aarde vaak ervaren: we
zien met het beperkte blikveld, als mens eigenlijk slechts heel weinig van het Grote Geheel, en alle verbanden (Eenheid) die er
zijn. Maar dat wil niet zeggen
dat het er niet is.

De onbewuste mens heeft vaak het uitgangspunt: dat wat
ik niet zie, bestaat niet. Of: eerst zien, dan geloven.

De ziel of hoger bewustzijn heeft een veel breder perspectief dan de onbewuste menselijke blik. En is in staat om via
gevoel en intuïtie meer indruk te krijgen van die grotere - samenhang en de invloed daarvan op ons persoonlijke
leven en die van het collectief bewustzijn. Daar waar de mens niet in verbinding is met het eigen bewustzijn,
gevoel en met name de onderste twee chakra’s, is men niet of minder in staat om te voelen (in mens-
zijn) wat die verbanden of invloeden vanuit die grotere verbanden zijn. Intuïtieve impulsen
kunnen dan uitblijven of zo vluchtig zijn dat de mind ze makkelijk overruled en
wegveegt. Zodat de mens op
zich ze niet eens
ervaart.


In verbinding met basis- en sacraal chakra, waar bewustzijn al ruimte krijgt om aanwezig te zijn of thuis te
komen in energieveld en lichaam, kan dit alles veel dieper gevoeld worden. In je menselijke gevoel, waarmee het
dieper bewust ervaren kan worfen. Buikintuitie of buikgevoel spreekt dan tot je via gevoelslagen, welke overigens wat
anders zijn dan emoties. Het onderbuikgevoel, geeft een stevig - wetend voelen, gedragen vanuit de basis, is dat gevoel
gedragen in vertrouwrn en een leidraad voor je zienswijzen, handelen en manier van leven. Vaak noemen we de verschillen
tussen beide: leven vanuit hart en gevoel of leven vanuit je hoofd. Leven vanuit, bewust zijn (-wording) of leven vanuit onder
bewustzijn of op de automatische - piloot. Leven vanuit - liefde en vertrouwen of leven vanuit angst en overleving onbewuste
patronen. De verschillen daar tussen zijn enorm groot en bepalen de bril waar doorheen je naar het leven kijkt en deze beleeft.

Het maakt niet uit hoe ‘ver’ je al Bent

De maansverduistering van 8-11-2022 zal in je mens-zijn, energievelden én bewustzijn verschillende van deze lagen aan kunnen
raken en in beweging gaan zetten. Zodat hier innerlijk meer bewustzijn op kan komen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel innerlijk
werk je al gedaan hebt, hoeveel schaduwlagen, al belicht en getransformeerd zijn. Het proces zet zich innerlijk voort, op die lagen
die voor jou nu aan de orde zijn. Niemand is nog vrij van onbewuste lagen, blinde vlekken en oude stagnaties. We bestaan uit vele
lagen en duiken steeds verder de diepte van ons Zelf in, naarmate onze - groeireis vordert. Met de bedoeling, om je nog weer een
stap dichter bij je Oorspronkelijke Zelf en
uitlijning met Bron te brengen.

Elementen die verbonden zijn aan deze maansverduistering

De volle maan staat in sterrenbeeld stier. De zon staat daar tegenover in sterrenbeeld schorpioen. Stier is een aardeteken en staat
voor de kwaliteiten (of gebrek aan) zekerheid stevigheid, voorspelbaarheid. In feite staat deze energie ook stevig met beide benen
op aarde staan, veiligheid en bedachtzaamheid, of het gebrek daaraan. In feite resoneert dat gedeeltelijk ook weer op basischakra
thema’s. Dit sterrenbeeld, houdt niet zo erg van verandering. (In tegenstelling tot de schorpioen, die via de zon ook van invloed is
op deze maansverduistering).

En dit sterrenbeeld is verbonden aan venus verbonden met: liefde, geluk, geld/financieen.

De energie en kwaliteiten van Schorpioen hebben te maken met transformatie, ontgifting de onderste stenen naar boven halen.
Het diepe onbekende induiken. Maar ook controle en wilskrach,t om veiligheid te kunnen ervaren. Diepe innerlijke emotionele
gevoeligheid die soms bevochten wordt (overlevingsmechanisme). Schorpioen duikt diep om onbewuste lagen te belichten
die de flow van Liefde, joy en overvloed doen stagneren. De stier energie zet vast in het oude bekende, zelfs al voelt dat
niet prettig. Maar dat leidt niet tot stroming vernieuwing en verandering. Alles waar de energie van deze tijd wel om
vraagt in het collectieve - ascensie proces. Je bevrijden van het oude, wat je afhoudt, van werkelijke - stroming,
uitlijning, liefde, leven in lijn met
Bron en je ware potenties .

In de maansverduistering kan er een spanningsveld tussen beide invloeden ervaren worden, door de
tegenstrijdige gevoelslagen die aangeraakt worden. Dat kan wrijving geven tussen gepolariseerde
delen in ons, bijv denken en voelen, angst en liefde, licht em schaduw, etc. Maar biedt ook een
kans om innerlijke, tegenstrijdige belangen te verhelderen en met elkaar uit te lijnen en
balanceren. Van daaruit ontstaat dan ook transformatie. In feite kunnen vanuit
verschillende invalshoeken dus ook de kwaliteiten en stagnaties van de
onderste twee chakra’s in deze maansverduistering dieper aan
getrilt worden om tot groei, verandering en
transformatie te
komen.


De energie van de 11 daarbij

De energie van november, de 11, is overkoepelend aanwezig en ook van invloed op deze maansverduistering.
Deze energie brengt: transformatie, op eigen benen staan, in meesterschap (bemeesterde kwaliteiten) gaan staan.
Verantwoordelijkheid nemen voor de basis en uitlijning en alles wie je Bent. Deze energie geeft dus ook de basis om die
lagen waarin je al op eigen kracht kunt gaan te verstevigen, zodat er draagvlak is om verder de diepte van het onbekende
onbewuste in te kunnen gaan om meer onderliggende oude - verstoringen en stagnaties, aan het licht te brengen. Daarmee
doel ik op oude overtuigingen, conditioneringen, energetische programmeringen etc. Die je weghouden uit je oorspronkelijke
verbinding, en die dus ook - verhinderen om het Grote - Geheel en samenhang - met Alles wat Is te zien, beleven en ervaren. In
combinatie met verschillende andere - planeetstanden én de 11-energie impact, kan het innerlijk (en in de uiterlijke) wereld best
heel goed spanningsvelden, of onrust gevoelens, voelbaar maken. Deze laten - exact zien, waar de schoen nog wringt. Waar tegen
strijdige belangen (het oude versus het nieuwe/oorspronkelijke) op dit moment nog aan de orde zijn. Waar innerlijk conflict of strijd
onder de oppervlakte van bewustzijn nog aanwezig is, leeft en actief is. Het kan wederom - aanvoelen als een snelkookpan waarin de
druk opgevoerd wordt. Alle - gevoelslagen die nog onbewust zijn - maar wel actief een rol spelen in je (manier) van leven kunnen meer
gevoeld worden en zichtbaar worden. Waar jij je nog onvrij
en belemmert voelt. Vooral in het emotioneel veld.

Op weg naar het 11-11-222 Portaal

Elke trillinsgwijziging en - verhoging heeft een impact die ook niet lis van al het andere staat. Deze maansverduistering is uiteraard een
vervolg op de zonsverduistering van 25 oktober en alle processen die toen aangeraakt zijn. Waarbij je lichtkracht (of het ontbreken
daarvan) dieper belicht werd. Maar is ook weer een opstap richting het aankomende powerportaal in de 11-11-222 energie,
op 11 november, waarover in een later artikel meer. Voor nu een bij-zon-dere transformerende dag gewenst, opdat
er steeds meer onbewuste schaduw be-licht mag worden en wij allen steeds dieper Thuis komen in ons
oorspronkelijker Zelf, met alle
kwaliteiten die daarbij
horen!> BRON <

Lay-out by
Marcelius