MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Aura & Chakra Healing

Aura & Chakra Healing

Veel wetenschappers over de gehele wereld hebben keer op keer aangetoond dat de mens alleen maar uit energie bestaat.
Met energie als centrum een lading die steeds vaker nulpunt-energie wordt genoemd. Zelfs de ontkenners zijn op zijn minst aan het
twijfelen gebracht door boeken als Het Veld van Lynne Mc Taggart en de Kracht van Water van Masaru Emoto. Deze energie waar we uit
bestaan is niet statisch, het staat niet stil maar is permanent in beweging, in ons, om ons heen, en meer nog, Het communiceert met alles om
ons heen. Met mensen, dieren de natuur enzovoorts...
De aura is feitelijk een doorgeefluik tussen de wereld om je heen en je lichaam, je gedachten en dat wat anderen voelen in
jouw aanwezigheid. De aura is ook een gigantische geheugenbank. Een gevoel, een ervaring, een trauma groot of klein
is misschien al vergeten maar kan soms nog aanwezig zijn in het auraveld. Deze mogen dan weer worden geheeld.

Aura healing wil zeggen: het helen van de mens middels het helen van het energieveld dat elk mens en dier om zich heen heeft.
Een aura healer gebruikt de aura als informatiebron, als overbrenger van energieën en vooral als middel om via de aura het wezen te helen.
Door het auraveld af te tasten kun je als aura healer elke afwijking en elk verstoord energiecentrum en de chakra's precies in kaart brengen.

Daarmee kijk je of en vooral welke verstoringen er zijn op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel gebied. Om dit in kaart te brengen door de
aura healer is feitelijk een Energetische & spirituele diagnose. Het is een waarnemen van het energieveld dat we aura noemen waarbij we
elke afwijking constateren zonder overal meteen een betekenis aan te geven. Zo kunnen delen van het aura overactief zijn.
En moeten dan weer in balans worden gebracht.


Kortom: wij zijn meer dan de atomen en moleculen waar ons lichaam uit bestaat.
Wij zijn wezens die licht uitzenden, communiceren met licht en bestaan uit licht.