MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen- Awakening -


6 Artikelen - AWAKENING - Het ontwaken van de Mensheid

Ego Dood:
7 angstaanjagende
en verlichtende stadia


Door: Aletheia Luna

14 januari 2022
"Wakker worden is een eindeloos verliezen van wat je denkt te weten,
als een golf van vernietiging die niets anders overlaat dan wat waar is."

- Unmani -

Dood is een woord dat wij mensen gewoonlijk associëren met duisternis, rouw, verval en algemene griezeligheid.
We brengen ons hele leven door met weglopen, vermijden en ontkennen het feit dat we op een dag fysiek zullen sterven.
De dood waar ik het in dit artikel over heb, is echter niet de typische soort dood die we vrezen. De dood waar ik het over zal
hebben is de mooiste, meest verhelderende, ontzagwekkende, expansieve, verhelderende en paradigma-vernietigende ervaring
die je ooit zou kunnen meemaken.  ervaring staat bekend als "ego-dood" en voor elke serieuze spirituele zoeker is het een cruciaal
onderdeel van de spirituele ontwakingsreis.

Wat is het Ego?

Om te begrijpen wat ego de dood is, moeten we eerst begrijpen wat het ego is. Zoals ik onderzocht in mijn artikel "Wat is het Ego?"
is het ego in feite ons zelfgevoel of onze identiteit. Het ego is een biologisch en spiritueel hulpmiddel dat het geloof verdedigt
dat we allemaal afzonderlijke "individuele" entiteiten zijn. Als gevolg van het geloof dat we afgescheiden en geïsoleerd zijn
in dit leven, lijden we enorm. Het ego – ons zelfgevoel – neemt het leven waar door de lens van dualiteit. Dualiteit is
het tegenovergestelde van de werkelijkheid – het is de verdeling van het leven in tegengestelde krachten
zoals liefde/haat, goed/slecht, goed/fout en heilig/zondig.

Wanneer we het leven verdelen, lijden we.

Het resultaat van het dualistische ego is oordeel, haat, veroordeling en vervreemding. Terwijl we sommige
dingen accepteren, verwerpen we andere dingen. Terwijl we van sommige mensen houden, haten we andere
mensen. In plaats van het leven onvoorwaardelijk in zijn heelheid te accepteren, snijden we het in "acceptabele"
en "onaanvaardbare" ervaringen, mensen, overtuigingen, gedachten en emoties. Zo lijden we. Als gevolg van onze
gevoelens van afgescheiden zijn van het Geheel (wat dualiteit voortbrengt), beginnen we ook onszelf af te wijzen.

Elke gedachte, gevoel, sensatie, ervaring of overtuiging die we hebben die als slecht, "onaanvaardbaar of "verkeerd"
wordt beoordeeld, onderdrukken, vermijden en ontkennen we. Als gevolg van deze onderdrukking voeden we ons
Schaduwzelf dat steeds meer verwrongen en monsterlijk wordt naarmate we ze langer begraven houden onder
schaamte. Het leven door het ego kan heel duidelijk in onze wereld worden waargenomen. De depressie,
angst, geestesziekte, moord, haat, hebzucht, armoede, oorlog en vernietiging van het milieu die
we ervaren, is allemaal een weerspiegeling van ons innerlijke lijden. Het is een verlies
van Ziel. En waarom lijden we? We lijden vanwege het afgescheiden zelf dat
we dragen (d.w.z. het ego) dat gelooft dat het een klein
geïsoleerd stipje is dat is afgesneden
van het bestaan.Wat is Ego Dood?

Ik heb de term "ego-dood" in dit artikel gebruikt omdat het de meest populaire uitdrukking is die er is die voor een
dergelijke ervaring wordt gebruikt. Maar de waarheid is dat het ego nooit echt kan "sterven"; in plaats daarvan kan het
bewust worden gemaakt, zodat het ons leven niet langer bestuurt. Dus hoe kunnen we "ego-dood" definiëren? Ego-dood
is de ervaring van het tijdelijk transcenderen van het ego, zelf of persoonlijke identiteit. Deze ervaring is de meest geest
verruimende, ontwakende, ontzagwekkende, vredige en onvoorwaardelijk liefdevolle ervaring die je ooit zou kunnen
hebben. Waarom?

Ego-dood is in wezen een ervaring van het belichamen van je Ware Natuur (of terugkeren naar wie je werkelijk bent), tijdelijk.
Hoewel de ervaring van egodood onbeschrijfelijk mooi is, kan het ook onbeschrijfelijk gruwelijk zijn voor degenen die zich niet
bewust zijn van het spirituele pad en voor degenen die zich verzetten tegen de werkelijke ervaring. Degenen die de dood van het
ego melden, vallen over het algemeen in twee groepen: degenen die de ervaring verhelderend vonden en degenen die de ervaring
kwellend vonden. Ik heb beide staten van pure extase en pure horror ervaren – en laat me je vertellen, het kan je leven op zijn kop
zetten en binnenstebuiten keren. (Of dat een goede zaak is, is aan jou om te beslissen!)

Broederschap van de Schreeuwende Afgrond

Als je bekend bent met de psychonauten - gemeenschap (een verzameling mensen die psychedelische stoffen gebruiken om
toegang te krijgen tot hogere staten van zijn), zou je van veel "ego-dood" -ervaringen hebben gehoord. Waarom? Het
antwoord is dat sjamanistische planten zoals ayahuasca, DMT en psilocybine paddenstoelen krachtige poorten
zijn naar de Goddelijke ervaring. Psychedelische ontdekkingsreizigers Dennis en Terence McKenna (die
naar zichzelf verwezen als de "Brotherhood of the Screaming Abyss") noemden vaak de staat
van puur ontzag en ook terreur ervaren in het aangezicht van ego-dood.

Echter, zoals Terence McKenna ooit zei, de afgrond moet met moed worden benaderd, want alleen dan kun je ontdekken dat
de angst een illusie is: De natuur houdt van moed. Je doet de toezegging en de natuur zal op die inzet reageren door onmogelijke
obstakels weg te nemen. Droom de onmogelijke droom en de wereld zal je niet vermalen, het zal je optillen. Dit is de truc. Dit is wat
al deze leraren en filosofen die echt telden, die echt het alchemistische goud aanraakten, dit is wat ze begrepen. Dit is de sjama-
nistische dans in de waterval. Zo wordt er gegoocheld. Door jezelf in de afgrond te smijten en te ontdekken dat het een veren
bed is.

Ego-dood kan eng aanvoelen omdat het de ultieme bedreiging voor het ego is: sterven. Om op te houden te bestaan, al is het
maar voor een minuut. Het ego creëert intense angst als een verdedigingsmechanisme om te proberen een gevoel van controle
en macht vast te houden. Om echter vooruitgang te boeken op onze spirituele paden, moeten we de rol van deze angst begrijpen,
ons er bewust van zijn en niet toestaan dat het ons beperkt.
7 Stadia van Ego Dood

Ego-dood gebeurt in fasen en als het moedig wordt nagestreefd, resulteert dit uiteindelijk in de ervaring van zelfrealisatie,
Nirvana, eenheid, spirituele ascensieof verlichting. Hoewel ego-dood niet formulair of noodzakelijkerwijs voorspelbaar
is, heeft het de neiging om een patroon te volgen:

Fase 1 — Spiritueel ontwaken

In de eerste fase van egodood beginnen we "wakker te worden" voor het leven. Ons proces van spiritueel ontwaken
kan worden veroorzaakt door een existentiële crisis,een tragedie, een chronische ziekte of gewoon het natuurlijke
proces van soulful volwassen worden. Wanneer we een spiritueel ontwaken ervaren, beginnen we te zoeken
naar meer diepte in het leven. Vaak stellen we grote vragen zoals "wat is mijn doel?" "wat is de zin van
het leven?" en "wat gebeurt er na de dood?" Spirituele ontwakingen worden veroorzaakt door
het gevoel dat er iets diepgaands ontbreekt in het leven en ze gaan gepaard
met gevoelens van depressie en angst.

Fase 2 — De donkere nacht van de ziel

De Donkere Nacht van de Ziel is onlosmakelijk verbonden met het spirituele ontwakingsproces. Wanneer we de Donkere
Nacht ervaren, worden we ons extreem bewust van onze scheiding van onszelf, andere mensen en het Goddelijke. Hoe leidt
de Donkere Nacht vaak tot egodood? De Donkere Nacht van de Ziel is een periode waarin we ons volkomen verloren, eenzaam
en geïsoleerd van anderen voelen. Het is de accumulatie of culminatie van ons lijden. Diep van binnen weten we dat er iets drastisch
moet veranderen in ons leven, maar we weten niet wat of waar we moeten kijken. Vaak culmineert deze ervaring in een plotselinge
'knal' van de egobubbel - zoals de kurk uit een wijnfles plotseling druk loslaat.

Fase 3 — De Spirituele Zoeker

Uiteindelijk, na het ervaren van een spiritueel ontwaken en donkere nacht van de ziel, struikelen we in het veld van spiritualiteit.
We beginnen te experimenteren met verschillende spirituele oefeningen en merken dat sommige ons lijden verlichten. We
raken geobsedeerd door het verminderen van het lijden dat we hebben gedragen en verkennen veel verschillende
gebieden zoals energiehealing, zen, yoga, astrologie, mystiek, enz.

Etappe 4 — Satori

Het woord 'Satori' is een zenboeddhistisch woord dat 'kortstondige verlichting' betekent. Satori is een kleine
inkijk in je Ware Natuur, of Bewustzijn zelf; een moment waarop je ego helemaal oplost. Voor sommigen
is deze ervaring eng en stagneert spirituele groei. Maar voor anderen is de Satori-ervaring diep
levensveranderend en spirituele groei gaat door. Velen beschrijven Satori als het
resultaat van een kundalini-ontwaken.

Fase 5 — The Elder Soul

Na een bepaalde periode beginnen we spiritueel onderscheidingsvermogente ontwikkelen. We ontdekken de
gimmicks en spirituele bypass-oefeningen die ons gevangen houden in de cyclus van pijn, angst en scheiding, en
leren praktijken die ons openen voor het Goddelijke. Naarmate we meer soulvolle volwassenheid beginnen te ervaren
en ons opnieuw verbinden met het hogere Zelf, leren we de deugden van zelfdiscipline, geduld en focus.

Fase 6 — Ontbinding en deconstructie

In deze fase beginnen we alles wat we niet zijn op te geven. Deze fase gaat niet alleen over het identificeren van onze
destructieve en beperkende overtuigingen en gedragspatronen, maar ook over het daadwerkelijk loslaten ervan en
het licht binnenlaten. Genade, discipline, vertrouwen, moed, niet-gehechtheid,nederigheid en liefde spelen allemaal
een belangrijke rol in dit proces.

Fase 7 — Het einde van de zoektocht

Tot slot komen we tot stilstand. We realiseren ons dat alles wat we zijn, en alles wat we nodig hebben, nu te vinden is.
De zoektocht om iets te worden, om iets te verliezen, om iets te vinden en om iets te bereiken vergaat. We doorzien de
illusie van het zoeken naar waarheid, vreugde, vrede en liefde op elke plaats buiten onszelf. We zien de waarheid dat we
gespiegeld worden in alle wezens en alle dingen.

We ervaren onderlinge verbondenheid en Eenheid.

Terwijl het ego nog steeds bestaat, worden we ons bewust van het ego als gewoon een hulpmiddel; niet de waarheid van wie
we zijn. Door de dualiteit en de greep van het ego te overstijgen, ontwikkelen we het vermogen om onvoorwaardelijke liefde en
acceptatie te geven. Dit is de staat van ultieme innerlijke vrede,vrijheid en wat mensen 'verlichting' noemen, maar degenen die dit
ervaren weten dat geen enkel mogelijk label of mentale constructie zo'n ervaring kan beschrijven.

Het einde is het begin en het begin is het einde.
We zullen niet ophouden met verkennen.
En het einde van al onze verkenningen.
Zal zijn om aan te komen waar we
begonnen. En herken de plek
voor het eerst.

- T. S. Eliot

VEELGESTELDE VRAGEN over Ego Death

Hoe voelt ego-dood?

Ego-dood is een intense ervaring die kan worden afgewisseld tussen gevoelens van afschuw en extatische gelukzaligheid.
Terwijl de ene persoon niets anders dan terreur kan ervaren, kan een ander alleen kosmische Eenheid ervaren. Maar vaak
ervaren de meeste mensen beide uitersten tijdens het ondergaan van de egodood.

Wat gebeurt er na de dood van het ego?

Meestal is ego-dood zo'n paradigma-verschuivende en verbluffende ervaring dat het leven van een persoon voor altijd
zal veranderen. Wat er na de dood van het ego gebeurt, gaat vaak gepaard met veel soul searching. De persoon zal
geïnspireerd worden om een dieper gevoel van betekenis en doel te zoeken en zal beginnen aan een spirituele
zoektocht naar antwoorden. De meeste mensen vergeten het belang van spirituele integratie na deze
ervaring – wat cruciaal is om er het beste van te maken!

Hoe ervaar je de dood van het ego?

Sommige mensen zoeken opzettelijk de egodood op om te proberen een mystieke ervaringte bereiken .
Echter, een woord van waarschuwing: deze ervaring kan uiterst gevaarlijk zijn voor degenen die onvoorbereid
zijn (zie: spirituele noodsituatie). Als je eenmaal je intenties hebt gecontroleerd, zul je blij zijn te weten dat er nogal
wat wegen zijn naar ego-dood. Enkele voorbeelden zijn het bijwonen van lange meditatieretraites, het betreden van
veranderde bewustzijnstoestanden via mystieke paden zoals dansen of chanten, en het innemen van psychedelische
stoffen. Voor serieuze spirituele zoekers biedt bijna elke mystieke traditie wegen naar ego-dood.

Egodood is een ernstige, zuiverende, diepgaande en verbrijzelende ervaring. Het is zo diep en zo voorbij alles wat we in
dit leven hebben ervaren, dat het onze perceptie van het bestaan in één moment verandert. Ik hoop dat deze "stadia" je
hebben geholpen om het beter te begrijpen.

Tot slot laat ik je achter met een mooi citaat om over de dood zelf na te denken:

De dood is een strippen van alles wat jij niet bent. Het geheim van het leven
is om te sterven voordat je sterft – en te ontdekken dat er geen dood is.

- Eckhart Tolle - (De kracht van het nu)

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius2022:
Golven van Ontwaken


Door:  Kate Woodley
Ascension calling

4 januari 2022Voor degenen onder jullie die meer willen weten over de voortdurende inspanningen van Lichtwerkers om te
helpen bij de ascensie van de Aarde, geniet van deze gedetailleerde boodschap van De Raad van de Hoeders van Licht.

Wij zijn de Raad van de Hoeders van het licht.

We zullen zeggen dat de tweede helft van dit jaar (2021) behoorlijk intens was. Als gevolg van de intense beweging van energieën
binnen jullie velden en de impact die het op jullie allemaal individueel heeft gehad. Wat we zien, en wat we hebben gezien, is een
massaal ontwaken. Dit gaat door. Maar begrijp dat jouw definitie van ontwaken heel anders kan zijn dan de definitie van
ontwaken van een ander. Het gaat erom anderen te leren hun waarheid te vinden door zich te verbinden met hun
innerlijke licht en kracht. Het is aan het individu om door deze routekaart te navigeren op een manier die
op hen aansluit vanuit een plaats van vreugde, waarheid, licht en kracht. Het is jouw ervaring
en reis om te aanschouwen.

Inkomende energieën zullen aangeboren vaardigheden ontgrendelen

Terwijl we kijken en verder gaan naar jullie volgende jaar, 2022, zal dit massale ontwaken doorgaan.
We zien ook dat de golven van licht die naar binnen bewegen het bewustzijn, het initiatief en de kracht
en het licht in elk van hen zullen blijven voortstuwen. Het is alsof deze golven van licht golven van ontwaken
zullen veroorzaken in verschillende delen van de mensheid.

Elk individu zal meer resoneren met sommige van de golven van binnenkomende energieën. Dat is de energie die
hen zal bewegen in de richting die ze nodig hebben om te bewegen. En nogmaals, deze beweging is geen beweging
naar buiten. Het is een beweging naar binnen. Want de sleutel tot het verhogen van je bewustzijn en het verbinden met
je Bron geboorterechten – alles waar je recht op hebt op grond van het feit dat je een kind van het Universum bent – is door
je innerlijke reis. Het is door te erkennen dat jullie een krachtig lichtwezen zijn.

Wij zijn hier om jullie te helpen bij jullie ontwaken. Wij zijn hier om u te helpen terwijl u het doet. Op dezelfde manier dat we alle
Lichtwerkers en Starseeds uitnodigen om hun medemensen door hun ontwaken te helpen. Het kan niet voor een ander worden
gedaan, maar je moet hun licht eren. Het is alsof deze golven van licht die binnenkomen als sleutels fungeren. Deze sleutels
dienen om bepaalde individuen te openen en te ontgrendelen, zodat ze toegang hebben tot en verbinding kunnen
maken met deze aangeboren vaardigheden. Het is een ontsluiting, we kunnen het de percolatie
noemen, maar dit is een uitbreiding.

Maatschappelijke verandering moet het ontwaken ondersteunen

Zoals we in het verleden hebben vermeld, is het omslagpunt bereikt, het menselijk collectief heeft samen een energetische frequentie
van magnitudes bereikt die millennia lang niet is gezien. En het zal blijven stijgen en stijgen. Er zal veel gebeuren als gevolg van dit
ontwaken. Er zullen enkele snelle transformaties plaatsvinden in jullie samenleving. Maar begrijp dat sommige van deze trans-
formaties meer betrokken zijn, ze zullen meer tijd kosten. Maar het moet worden uitgevoerd op een manier die resoneert
met de massa's die een bepaald niveau van aanpassing en aanpassingsvermogen mogelijk maken. Het is in overeen-
stemming met het grootste goed van allemaal. Het kan geen onmiddellijke ontrafeling zijn, onze dierbare
vrienden, want dit zal angst en chaos bestendigen, juist de angst en chaos waar we jullie hebben
aangemoedigd om bovenuit te stijgen. En dus moet het gebeuren op een manier die
een zekere mate van stabiliteit wenkt. De verandering wordt
geherstructureerd op een manier die werkt voor
de ascensie van de mensheid. Het is
een mooie afwisseling.

Je bewustzijn stuwt een positieve feedbackcyclus voort

Je moet geduld hebben. Het is een heruitvinding. Het is een oefening in creativiteit en out of the box denken.
Naarmate je je bewustzijn verhoogt, wordt dit gemakkelijker. Want jullie zullen nu uitgerust en meer geneigd zijn
om te kijken naar oplossingen, nieuwe oplossingen voor oude problemen. Jullie stijgende bewustzijn zal deze verandering
voeden en op zijn beurt zal deze verandering helpen het stijgende bewustzijn te ondersteunen. Het is een positieve feedback
cyclus, zie je. Het gaat over de nieuwe energieën en het nieuwe bewustzijn dat jullie wereld wordt binnengeleid en dat jullie
allemaal zal triggeren om in jezelf te veranderen en je aan te passen aan de verandering buiten jezelf.

Je innerlijke kracht is je geboorterecht

Het is een mooi samenwerkingsproces. Jullie hebben allemaal een stukje van de puzzel in handen. Dit is de sleutel die jullie bij elkaar
houden. Je belicht alle dingen mee. Dit is jouw kracht. Het is je geboorterecht. Niets en niemand zal dat van je afnemen. 2022 wordt
dus een jaar van innerlijke verandering die zal helpen om verandering op maatschappelijk niveau te propageren. Onze geliefden,
het is niet alleen verandering die jullie buiten jezelf moeten zoeken. Het begint van binnen. Als je je eenmaal op je gemak
voelt, in vrede en op een plek van vreugde bent met wie en wat je bent en het licht dat je schijnt, is dit het
moment voor jou om naar voren te treden en deel uit te maken van de
uiterlijke verandering.

Wacht niet tot er verandering van buiten jezelf komt. Nu is het tijd om naar binnen te werken.

Wij staan achter u. We juichen uw moed, uw veerkracht toe. Menselijke veerkracht is echt een van je sterkste eigenschappen
en het is er een die alom wordt bewonderd. Je bent geliefd. En we nemen afscheid van jullie in een plaats van grote liefde.

Dank u,
De Raad van de
Hoeders van het Licht

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius- Voorbereiding op 2022 en daarna -


Door: Dr. Schavi M. Ali
Disclosure news
30 december 2021
We zijn nog maar een paar dagen verwijderd van het Gregoriaanse nieuwjaar van "2022".

Aarde/Gaia beweegt zich door een stroom van sterke zonnewinden die momenteel met meer dan 507 km/s
(kilometer per seconde) reizen; zonnevlammen komen voor in het middelste sterkte "C-Klasse" -bereik; we hebben
eerder vanochtend nog een "M.1-Klasse" zonnevlam gehad (EST) die de twee toevoegde die enkele dagen geleden
plaatsvonden; en de magnetosfeer van onze planeet is dicht en wordt onder druk gezet door de kosmische frequenties
van de achterkant van de zon.

Zoals gewoonlijk wordt de binnenste kern en het buitenste veld van onze planeet met potentie geroerd. Het menselijk collectief
bewustzijn blijft als het spel "Touwtrekken" met teamspelers aan beide zijden van politieke, sociologische, filosofische en medische
debatten. Sommige mensen zijn in grote verwarring en weten niet wat ze moeten geloven of wat ze moeten doen om angst en
depressie te verminderen. Het jaar van "2022" zal waarheden naar de oppervlakte brengen die velen zullen verbazen.

Het is het jaar van DE GROTE ONTHULLING.

De mensheid zal zowel persoonlijke als collectieve openbaringen ervaren die hun denken, voelen en gedragen zullen veranderen.
Sommige personen die tot hoge niveaus van spiritueel bewustzijn zijn verheven, zullen verdere onthullende boodschappen
ontvangen over hoe verder te gaan gedurende het jaar. Iedereen heeft echter een bepaald aspect van genezing en
stabilisatie nodig - klein of groot - om door de toekomstige "2022" -tijdlijn te navigeren en verder wanneer
"Tug of War" zal blijven worden gespeeld. Het is het beste om je voor te bereiden op de waarheids
boodschappen die zullen ontstaan en op beslissingen die dienovereenkomstig te nemen.

Dit houdt in dat we zelfverzorgend zijn en in ontvangst zijn van het krachtige BRONLICHT dat ons voortdurend geestelijk,
mentaal, emotioneel, fysiek, transcendentaal en kosmisch baadt. De meeste artsen, of ze nu allopathisch of natuurgeneeskundig
zijn, zijn het erover eens dat de meeste gezondheidsuitdagingen beginnen met emotionele stresstoestanden die gebaseerd zijn
op levensstijlkeuzes die bepaalde denkpatronen, gevoelens en acties veroorzaken - velen zijn begonnen in de kindertijd.

Hoewel de Allopath alleen technologische diagnostische procedures zal toepassen, operaties zal uitvoeren en chemische medicijnen
zal voorschrijven, zal de Naturopath spirituele en natuurlijke therapieën voorstellen, samen met veranderingen in levensstijl. Omdat
de BRON ons veel heilige stoffen uit de Natuur heeft geschonken, is dit de tijd om ze te herzien, zodat alle medicijnen die worden
ingenomen geleidelijk volledig kunnen worden afgeschaft. Chemische stoffen veranderen de cellulaire records zodanig
dat ze niet goed kunnen regenereren of revitaliseren, en dus geen transformerend, bijwerkend, gezondheid -
gevend LICHT kunnen ontvangen.
Als een gesloten deur blokkeren chemische medicijnen LICHT en maken bijgevolg het mogelijk dat het "wedergeboorte"
proces plaatsvindt, en vervolgens wordt er geen gehoor gegeven aan de boodschap van Yeshua Ha Messias dat "Je weder-
geboren moet worden". Met andere woorden, sommige mensen lijken zich meer op hun gemak te voelen in het donker.
Voor degenen die willen werken met de specifieke kristallen en essentiële oliën die de emoties genezen, zijn ze de
volgende en kunnen ze worden gedragen of gedragen in een speciale buidel en periodiek worden
vastgehouden en gemediteerd gedurende de dag.

De kristallen zijn: AMBER (hoewel dit eigenlijk een hars is en geen kristal), ROZENKWARTS, MAANSTEEN, GRANAAT,
ROZE TOERMALIJN, GROENE TOERMALIJN, GROENE AVENTURIJN, ROZE MANGANO CALCIET en GROENE APATIET.

Merk op dat dit de kleuren zijn van het vierde chakra – de "Anahata" – waarvan de kleuren roze en groen zijn. Elk van deze zou
een prachtig gebed mala maken. De essentiële oliën die helpen bij emotionele genezing zijn: DAMASCUS ROSE, JASMINE,
GARDENIA, LOTUS, ORANGE BLOSSOM, YLANG-YLANG en SANDELHOUT.

Mantra's voor emotionele genezing zijn: "AHAM PREMA" ("Ik ben Goddelijke Liefde"), "AUM DEVHANTRE NAMAHA"
("Oh, Goddelijk, ik buig voor de Hemelse Arts" [Deze mantra kan worden gebruikt voor elke vorm van genezing),
"AUM NAMO KWAN SHI YIN PUSA" ("Oh, Goddelijk, ik buig voor Haar die de kreten van de wereld hoort"), en
"AUM APADAMAPA HATARAM DATARAM SARVA SAM- PADAM LOKA BHI RAMAM SRI RAMA BHUYO
BHUYO NAMAMYAHAM" ("Oh, Goddelijk, Wees gegroet meest barmhartig, medelevend,
aangenaam, breng alstublieft Uw helende energieën hier naar de Aarde,
naar de Aarde!").

Deze zijn gevuld met het LICHT van gezondheid, geluk en heelheid.
Bij het voortzetten van de discussie over duisternis zijn er twee soorten duisternis.

Er is het soort dat heilig is en dat een nieuwe baby in de baarmoeder van zijn moeder herbergt en
dat de kostbare Parel veilig houdt in de oesterschelp en waarin een plant of boom groeit uit de zaden
die in de baarmoeder van de aarde zijn geplant en waaruit de dageraad na de middernacht en kleine
uurtjes van fonkelende sterren en maanlicht wordt.

Dit is het type duisternis dat de "Guru" is – "Brenger van LICHT uit de duisternis".
Met andere woorden, de "Brenger van Kennis van Gebrek aan Kennis".

Dan is er het soort duisternis dat als een wildernis is – geen energie, geen
levenskracht, totale onwetendheid, immoraliteit, ontkoppeling van BRON LICHT.

Sommige mensen praten over het concept van de "Donkere Nacht van de Ziel". Dit kan nooit,
De Ziel is het Hogere Zelf – het Goddelijke aspect.Het heeft bewustzijn, intellect en onsterfelijkheid.
Het bevat kennis en wijsheid. Het is ons intuïtieve begrip. Het is onze verbinding met de BRON. Het kan
nooit de depressieve duisternis ervaren waar velen in geloven, maar mensen kunnen zich ervan loskoppelen
als ze dat willen.
Daarom is ongewenste duisternis van de door de mens verlaagde bewustzijnsstaat, niet van het "Superbewustzijn" van de Ziel.
Laten we daarom de uitdrukking "Donkere nacht van de ziel" afschaffen. Iemands geest of levenskracht kan gevuld zijn met lage
en ongewenste duisternis, maar niet met de Ziel. Het probleem met zulke personen is dat ze zich hebben losgemaakt van de
GROTE ZIEL – BRON.

Laat elke dag tijdens "2022" maar vanaf nu, een helder glanzend LICHT als een laserstraal zich uitstrekken van je derde oog
(het midden van het voorhoofd ongeveer een centimeter boven de wenkbrauwen - bekend als de ""Ajna" chakra in het
Sanskriet) over onze hele planeet. Zeg dan: "Wij zijn gezegend door BRON LICHT!" Laat vervolgens het LICHT je
hele fysieke vat van je kruin (de "Sahasrara" chakra) tot onder je voeten baden en zeg: Ik ben gezegend
door BRON LICHT"! Dit eenvoudige ritueel zal uitnodigen tot hernieuwde verbinding
met het Hogere Zelf – de Ziel – en dus met de BRONFREQUENTIE.

Bid echter eerst, voordat je dit ritueel uitvoert, tot de BRON en vraag dat elke onbewuste disharmonie die je hebt
aangetrokken via gedachte, gevoel, woord of daad wordt verwijderd uit je DNA en cellulaire records en je hele auravelden.
Dit moet misschien elke dag worden gedaan in de loop van "2022" terwijl de "Tug of War" -games doorgaan zoals hierboven
besproken, omdat je misschien merkt dat je in het "spel" wordt getrokken terwijl je niet van plan bent om te "spelen".

Naarmate je echter doorgaat met het vermelde dagelijkse ritueel, zal het steeds gemakkelijker worden om losgemaakt te
worden van de "spellen" en alleen aan de BRONFREQUENTIE te worden bevestigd of verankerd. Dit wil niet zeggen dat
je geen mededogen voor anderen moet hebben, maar mededogen betekent niet dat je met andere mensen in
de troebele modderige wateren gaat.

Het betekent echter wel loslaten, maar voor hen bidden.

Het betekent ook niet dat je weigert om voor jezelf op te komen als dat nodig is, maar dit moet met intelligentie gebeuren.
Soms is het het beste om te zwijgen. Een vuur kan alleen worden aangewakkerd als er aanmaakhout is om het te stoken.
Luide, boze, nerveuze beschuldigingen en debatten veroorzaken problemen in het zenuwstelsel.

Sta niet toe dat iemand dit veroorzaakt.

Ze zijn waarschijnlijk gevuld met disharmonie en hebben een stormram nodig en hebben misschien voor jou gekozen. "Speel"
hun duistere "spel" niet. Anker aan het LICHT. Draag je heilige gebed malas of chant met je dhikr kralen of bid met je rozenkransen.
Zulke heilige voorwerpen krijgen trillingsfrequenties naarmate we ze meer gebruiken met mantra's en/of gebeden. Na een tijdje is
het gewoon vasthouden ervan kalmerend en laat het stromen van genezing los. Zalf ze periodiek met sandelhout of wierookolie
om spirituele sfeer aan hen toe te voegen en hun "Superbewustzijn" bloeiend te houden.

Vergeet niet dat alles ENERGIE (Levenskracht), FREQUENTIE (oscillaties of bewegingen op en neer, heen en weer, per bepaalde
regelmatige perioden) en VIBRATIE (oscillaties of bewegingen van levenskracht of ENERGIE) heeft. Daarom zijn we voortdurend
in het proces van TRANSMISSIE EN ONTVANGST VAN LICHT EN GELUID – wanneer we verbonden zijn met de BRON.We zijn twee jaar verwijderd van het moment waarop Pluto, die grote transformaties regeert, in 2024 naar Waterman
in de Tropische Dierenriem en naar Steenbok in de Siderische Dierenriem gaat. Om deze tekens te beoordelen, symboliseert
Waterman groepsdynamiek, onthechting van onnodige mensen en gebeurtenissen, vriendschappen en technologie, Steenbok
vertegenwoordigt regeringen, grote bedrijven, organisatiestructuren, het leger en kan emotioneel koud zijn. Verwacht dat deze
kenmerken "centraal" zullen staan tijdens het huidige "Touwtrekken". Verankering aan LICHT zal VAN VITAAL BELANG zijn! Pluto
staat nu in Steenbok (Tropische Dierenriem) en in Boogschutter (Siderische Dierenriem).

Boogschutter regeert Hogere Kennis, buitenlandse zaken, kwesties van rechtvaardigheid, langeafstandsreizen (letterlijk en in de
geest) en vooruitziende blik – Plutonische transformaties vinden plaats op al deze gebieden. Uranus, de planeet van revolutie,
omwenteling en plotselinge verrassingen, is tot april 2026 in Stier (Tropische Dierenriem). Stier regeert materiële zorgen,
financiën, liefde, kracht, loyaliteit en soms onverstandige bezitterigheid. Het is van het element aarde.

Er zullen waarschijnlijk veranderingen zijn in de wereldmunt, bankprocedures en krachtige aardbevingen en vulkaan
uitbarstingen zullen landmassa's transformeren. De bevingen en vulkanische omwentelingen die al hebben
plaatsgevonden en die dat blijven doen, zijn introducties tot de komende grote "premier" van
een nieuwe aarde.

Vergeet niet dat we de planeten en sterren niet aanbidden.

We respecteren hen voor hun boodschappen omdat ze het KOSMISCHE HEILIGE BOEK vormen. Tussen nu en vrijdag
- oudejaarsavond - verzamel je de items die je nodig hebt voor heelheid in "2022". Zegen hen volgens uw pad. Maak
er dagelijks gebruik van. Mogen we het nieuwe jaar ingaan en het hele jaar door met grotere harmonie bewegen
terwijl we luisteren naar de GODDELIJKE SYMFONIE – het BRONLICHT dat de hele schepping reinigt en
vernieuwt.

In veel opzichten is de "Nieuwe Aarde" al gearriveerd en wordt deze alleen maar verfijnd. Volgens
individuele bewustzijns niveaus kunnen we beginnen te genieten van de ingang ervan "op het
podium". Dit vereist echter een serieuze spirituele oriëntatie, geen wishful thinking.
Welkom in het jaar van DE GROTE ONTHULLING.

> BRON <

NAMASTE!

- SJALOM! -
- TASHI DELEK! -
- AS-SALAAM ALAIKUM! -
- MERHOTEP, ANKH, UDJA,
SENEB, NETER KA BA! -Lay-out & vertaling
Door: MarceliusWe moeten onszelf redden

Door: Teri Wade
25 December 2021
We hebben allemaal het gezegde gehoord “wij zijn degenen waar we op hebben gewacht.” Wij zijn degenen die
onszelf zullen redden, niemand gaat het voor ons doen. Wij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het redden
van onszelf. Te veel mensen vinden het een beangstigende gedachte, maar geloof me er is een plan, er is altijd een plan
geweest en je hogerzelf is erbij betrokken. Het ontrafelen van de waarheid en het ontdekken van de duisternis van wat er
werkelijk aan de hand is in onze wereld, ons hele bestaan, kan voor sommigen behoorlijk schokkend zijn. Het vergt begrip
en een zekere mate van objectiviteit om met de waarheid om te kunnen gaan zonder krankzinnig of depressief te worden
en sommigen kunnen er heel goed mee omgaan.

De meerderheid van de bevolking heeft geen idee van het dichte energetische veld dat rond onze planeet is geplaatst en
dat ons niet alleen in de val lokt, maar in het voordeel werkt van degenen die ons tot slaaf maken. Probeer dit maar eens
uit te leggen aan iemand die niet ruimdenkend genoeg is om zelfs maar te geloven dat er leven is op andere planeten,
veel minder dan dat deze planeet is overgenomen door een kleine groep psychopaten en Kunstmatig Intelligente
gedachtevormen. Wanneer je mensen vertelt dat we niet gered zullen worden, voelen sommigen een intens
gevoel van angst en verlatenheid in hun maag, bang bij de gedachte aan een vijand die we niet kunnen
zien. Terwijl anderen een overweldigend gevoel van empowerment ervaren en het gevoel
hebben deze planeet te helpen.

Velen van ons stellen zichzelf de vraag…waarom zijn er nog zoveel slapenden op deze planeet, ze moeten hier
met een reden zijn? We weten allemaal dat we vrijwillig naar de Aarde zijn gekomen om dit derde dimensionale
bestaan te ervaren en de groei van onze ziel te bevorderen, maar er zijn anderen die aan de touwtjes trekken, om
het zo maar te zeggen, om ervoor te zorgen dat we doen waarvoor we hier gekomen zijn. Alles wat vanaf de eerste
dag in je leven is gebeurd, is vooraf gepland, er is niets willekeurigs aan je bestaan.

De waarheid is dat alles al op zijn plaats is, voorgeprogrammeerd sinds de tijd dat onze planeet werd overgenomen. De
Bron, de Schepper is alwetend over het Universum, dus hoe zou het niet weten hoe zo’n onevenwichtigheid gecorrigeerd
moet worden. Er is een plan op zijn plaats dat ons volledig begrip in ons huidige 3D bewustzijn te boven gaat en dat helpers
van de hogere dimensionale niveaus inhoudt om ons te helpen deze Matrix te verlaten die ons voor cycli van levens gevangen
heeft gehouden.

Heel de schepping is cyclisch en heeft altijd een begin en een einde, maar het einde is altijd slechts een transformatie van een nieuw
begin. We bevinden ons momenteel in deze tijd. Dat betekent dat de ervaringscyclus waarin we duizenden jaren hebben gezeten
ten einde loopt en dat we nu overgaan in een nieuwe ervaringscyclus. Niet alleen is het einde al lang gepland, maar de vrijheid
en bevrijding van de mensheid heeft voor onze toekomstige zelven buiten de tijd reeds plaatsgevonden. Elke mogelijkheid
die een gedachte is geweest, heeft een tijdlijn, en die gedachte is ontrafeld en heeft een waarschijnlijke toekomst
geschapen. Daarom heb je me vaak horen zeggen dat “zij verder in onze tijdlijn kunnen zien dan wij.”
Onze helpers kunnen tijdlijnveranderingen aanbrengen en kunnen boodschappen brengen naar het grondpersoneel
hier op Aarde die een sterke verbinding met hen hebben via ons bewustzijnsniveau en helpen met onze verzoeken. Deze
helpers, onze gidsen zijn ons uit het verleden en de toekomst en kunnen de Universele Wet betreffende de vrije wilskeuze
niet breken met ons op deze planeet. Echter, de vrije wil is ons op een lastige manier ontnomen door de reïncarnatie val om
vrije wil beslissingen te nemen om te lijden in leven na leven zodat onze emotionele energie kon worden geoogst.

Ons geheugen is keer op keer gewist en valse levens zijn in onze levensoverzichten ingevoegd waardoor onze zielen denken dat
we karmische schulden van lijden en ziekte moeten betalen. De mensheid is opzettelijk in een lus gebracht en die lus bestaat uit
levenslange bewustzijnsslavernij die nu eindelijk zijn einde ziet. Ik zie het zo… Ja, we hebben ervoor gekozen om hier te komen,
maar we hebben er niet voor gekozen om hier te komen om lessen te leren in lijden, ziekte en wanhoop en om in een spreek-
woordelijke hel te leven. Onthoud, we hebben allemaal een zielenfamilie, gidsen, aspecten van ons hogere zelf die ons
helpen, voor ons vechten van buiten deze gevangenismuren.

Onthoud dat incarneren in een menselijk lichaam niet mogelijk zal zijn in de volgende tijdslijn omdat wij transformeren in
een andere vorm van energie, een andere frequentie. Het menselijk lichaam is gewoon te dicht, dus geniet van deze ervaring
zoveel als je kunt. Onthoud ook dat deze onderdrukkers, die ons in slavernij hebben gehouden, zelf slaven zijn van een hiërarchie
boven hen. Ze zijn zo druk bezig geweest met vechten voor hun eigen overleving dat ze in dezelfde val liepen als die ze de menselijke
soort hebben aangedaan. Hun trillingsfrequentie is nu gevangen en kan niet worden gehandhaafd in deze huidige hogere frequentie.
Nogmaals, dit is de reden waarom we de ongelooflijke wanhoop zien van deze Duistere heersers die proberen de mensheid en deze
planeet op een lage frequentie te houden door lijden, ziekte, oorlog etc. het is allemaal om controle te houden over hun machtige
Rijk.

We bevinden ons in de laatste dagen van de oorlog tegen het bewustzijn, nu we bestraald worden door hogere trillingsenergie die
diep in ons Universum van onze Centrale Zon komt, deze golven van hogere energie beïnvloeden elke cel op de planeet. De Bron is
zichzelf aan het helen, het brengt balans terug. Dat betekent dat we eindelijk in staat zullen zijn om te leven zonder onze overlevings
instincten. Alles zal getransmuteerd worden naar de hoogste frequentie die liefde is en alles wat niet van liefde is zal getransmuteerd
worden. Parasieten in elke vorm en gedaante zullen in deze hogere frequentie worden opgelost. Zij moeten besluiten zich met deze
hogere trilling te verbinden of zij zullen niet in staat zijn op deze geheelde planeet te bestaan. Wij zijn krachtige fractals van de
Bron en we zullen opnieuw in onze kracht staan.

Teri Wade

> BRON <

Vertaling: ReinierDE AARDE ALLIANTIE

Door: Ron Giles
- Love Won Society -
15 december 2021
Er zijn een veel RV & Alliance gerelateerde vragen die door zichzelf beantwoord zouden kunnen worden als, inderdaad,
een persoon werkelijk begrijpt wie de Earth Alliance werkelijk is. Zoals altijd, deze info is mijn weten uit mijn onderzoek en
ontvangsten. Als het bericht met u resoneert, dan was het voor u bedoeld. Zo niet, laat het dan voor wat het is en negeer het,

Introductie:

Om 9:00 uur ’s morgens, EasternDaylight Time, ver terug in september 2001, hadden we 9-11 en de vernietiging van de Twin Towers
en Toren 7. De aarde ontdekte dat de Deep State dodelijk serieus is over het handhaven van de controle over de aarde, zelfs tot het
punt dat zij iedereen en alles zullen doden of vernietigen die hen in de weg staat. Om 10 uur ’s morgens zou Alan Greenspan
NESARA publiekelijk aankondigen, de nieuwe wet die de remedie was voor de illegale activiteiten van de bankindustrie
in samenwerking met de regering. Deze publieke aankondiging zou voldoen aan de eisen om NESARA in
Positieve Wet te brengen.

Waarom NESARA?

De banken en de overheid legden illegaal beslag op familieboerderijen in het Midwesten. Deze boerderijen waren
eigendom van AllodialTitle die Land Patenten gaven aan de boerderijen. (Een landpatent geeft wettelijke bescherming
tegen illegale landeigenaren) Het is illegaal om beslag te leggen op onroerend goed dat eigendom is van AllodialTitle. (De USA
Inc. denkt dat ze het land bezitten, toen ze beslag legden op de Federale Republiek. Zij eren onze eigendomsrechten niet.) Een
eigendom met dit soort titel kan alleen vrijwillig door de eigenaar worden overgedragen; dat wil zeggen dat het niet op een
andere manier kan worden afgenomen. De eigendommen in kwestie werden door de onwetende, onschuldige eigenaar
aan de banken verpand als zekerheid voor een lening.

Zij hadden geen keus, het land verpanden of geen lening. Het eigendom werd verbeurd verklaard als het niet op tijd
werd terugbetaald. Dit was tegen de wet; de banken wisten het en de griffiers van de provinciebesturen wisten het ook.
De griffiers registreerden de eigendomsoverdracht aan de banken zonder de vrijwillige handtekening van de wettige eigenaar.
Het was pure fraude, gepleegd en gerechtvaardigd door de illegale afscherming van Amerika naar de USA, Inc. Het gevolg was
dat de NESARA wet voor de komende 20 jaar in de ijskast zou worden gezet. Er moest een nauwgezet plan met militaire precisie
worden opgesteld om dit onrecht te herstellen door het illegale Centrale Bank Systeem, dat Amerika in het schuldslavernij
systeem heeft gebracht dat nu bestaat.

Heeft iemand een politicus publiekelijk gevraagd aan wie we de Nationale Schuld te danken hebben? Wie heeft de USA het
geld geleend dat zij uit het niets hebben gecreëerd en ons vervolgens rente in rekening gebracht? De schuldige: de Federal
Reserve Bank, een particuliere organisatie die eigendom is van dertien bankiersfamilies. Dit is de grootste door de overheid
gesponsorde misstap ooit begaan tegen de mensheid op deze aarde.

AL onze inkomstenbelasting gaat naar het betalen van de schuld op de leningen van de Federal Reserve. We kunnen de
schuld nooit afbetalen, de Fed wil de leningen niet afbetaald zien, ze willen alleen hun rentebetalingen. Ongeveer 20% tot
30% van het inkomen van het Amerikaanse volk gaat naar deze dertien families. De vraag is waarom? Wie behartigt de
belangen van het volk, zeker niet één van onze hooggeachte maar kromme politici? JFK probeerde het, ze schoten
hem neer.

De Centrale Bank heeft tentakels in elk facet van onze Republiek. Er is geen manier waarop we ooit onder deze
duivelse demonen uit kunnen komen. Zij beheersen ook de wereld. Wie kan ons helpen? Wie kan deze zielloze
schurken verslaan? Miljoenen gebeden, gedurende honderden jaren, zijn uitgegaan om God te vragen ons
te helpen. Goddelijke timing is alles.

In Zijn barmhartigheid heeft onze God Bron een plan in werking gesteld dat deze demonen zal verslaan
die de mensheid in een dodelijke greep hebben. Is het plan pas begonnen? Nee, het is al honderden,
zo niet duizenden jaren in werking. Het plan is om het kwaad onder ons te vernietigen en de
Gouden Eeuw van de mensheid te brengen. De tegenstelling goed versus kwaad kost
tijd om te zien en dan een keuze te maken. Het is niet Gods schuld, dus hij
heeft/had al die tijd al een plan voor ons.


De Aarde Alliantie is gevormd; wie zijn zij?

1. Opgestegen Meesters, (inclusief Jezus, Mohamad, St Germain, Boeddha, etc.) Engelen, en andere
Hemelse Entiteiten uit de Spirituele Rijken inclusief het Hoger Zelf, of Overziel van alle Lichtwerkers.
Dit is onze persoonlijke verbinding met het Bondgenootschap, ieder Mens heeft er een.

2. Goedwillende Buitenaardsen van geavanceerde Sterren Systemen waarvan sommige bewoners op
dit moment op de aarde zijn geïncarneerd om ons te helpen slagen.

3. Witte Hoeden met laarzen op de grond, bestaande uit militairen van over de hele wereld en een aantal
staatshoofden en andere wereldleiders.

1. De Opgestegen Meesters, Engelen, en andere Hemelse Entiteiten van de Spirituele niet-fysieke Rijken.

Elk van deze groepen is gekomen met zijn eigen krachten die een complete deken van bescherming bieden om
het plan te laten slagen. Het was niet alleen om de vijand te verslaan. Het was om een nieuwe Aarde te beginnen die
de Mensheid dient. De voordelen omvatten een nieuw systeem van bestuur; NESARA en GESARA wet en een nieuw
Financieel systeem dat de behoeften van de mensen dient; Het Kwantum Financieel Systeem.

De Hemelse Rijken hebben hun best gedaan om te helpen bij de ondergang van diegenen die ons onze vrijheid van
keuze hebben ontnomen en om leven, vrijheid en het nastreven van geluk na te streven, wat de basis is van onze
grondwettelijke rechten. De hemelen kwamen met het vermogen om alle personen op aarde te kennen; om hun
behoeften en wensen te kennen, hun talenten en hun kennis, en ook hun harten. Zij hadden ook kennis van
waar de vijand zich ophoudt en hoe hun verachtelijke haat tegen mensen te beëindigen en hen te
verwijderen uit dit deel van de schepping. Het moet gezegd worden dat zij kwamen om de
Satanisten te stoppen en de kinderen en degenen die verhandeld zijn voor seksuele
activiteiten te redden. Ik ben zeker blij dat zij hier zijn om gerechtigheid te
scheppen voor die kostbare zielen die zijn gemarteld, gedood en
seksueel misbruikt. Het menselijk ras is er niet meer
om hun Satanische Rituelen te steunen.
Dat is God’s decreet.

2. Goedwillende Buitenaardsen en hun Technologieën.

Buitenaardsen kwamen met geavanceerd wapentuig dat door aardbewoners gebruikt kon worden.
Zij kwamen ook met de Universele Regels van Betrokkenheid. Zij kunnen onze vijanden niet voor ons
aanvallen, maar kunnen ons wel helpen met hun technologieën. Zij kunnen echter wel de vijand aanvallen
als hun dat gevraagd wordt, wanneer de White Hats niet in staat zijn om de superieure technologie van de
vijand te bestrijden.

Het plan omvatte de inzet van krijgers aan beide zijden van de sluier. De hoogste technologie moet beschikbaar
zijn om de verschanste vijand te vinden en te verslaan. Het kwaad beschikt over technologie die de aardse krijgers
niet kunnen verslaan, dus moest deze technologie worden geïmporteerd uit geavanceerde, welwillende Sterrenstelsels,
die over technologie beschikten waarvan bewezen was dat die effectief was tegen indringers. Hun technologie waren geen
offensieve oorlogswapens, maar eerder verdedigingswapens, gebaseerd op liefde en zelfbeschikking. Hierdoor werd elke
karmische aansprakelijkheid vermeden.

3. De Witte Hoeden / White Hats en andere aardbewoners waaronder President
Trump, President Jinping, en President Poetin, en vele andere wereldleiders.

De Witte Hoeden omvatten vele militairen van de wereld die worden beschouwd als de boots on theground. Deze mensen
dragen de grootste last om de vijand in te schakelen. Zij zijn degenen die menselijk zijn en zichzelf in gevaar brengen voor
het welzijn van de mensheid. Kunt u zich de verschrikking voorstellen van een donkere tunnel in te gaan om de vijand te
vinden, door een vuurgevecht te gaan om de lafaards uit te schakelen die onze kinderen pijn hebben gedaan, en dan
de gebroken, gemartelde en gruwelijke lichamen van de kinderen te zien terwijl ze zich vastklampen aan de schijn
van leven die ze nog hebben? Kotszakjes worden verstrekt met hun gevechtsuitrusting. Laten we hopen dat
deze dappere mannen en vrouwen een medisch bed kunnen vinden om hun gedachten te wissen, zodat
ze naar huis kunnen, naar hun gezinnen, en een enigszins normaal leven kunnen leiden. Voor de
kinderen en andere slachtoffers zal gezorgd worden, dat is zeker. Ze zijn in de handen
van Gods liefhebbende Aardse Alliantie.

Dat is de Alliantie. Dit zijn de elementen van de Alliance’s structuur. Het is niet moeilijk te zien dat we in goede handen zijn.
Terwijl wij ongeduldig wachten terwijl de dappere mannen en vrouwen de strijd winnen, laten wij ons voornemen ons leven en
onze fondsen in te zetten om de strijd tegen de armoede en de tragedies die de mensheid heeft moeten doorstaan door toedoen
van deze onmenselijke schoften, te beëindigen. Onze tijd zal komen wanneer God Zijn leger van lichtwerkers zal ontketenen met
het hart om vrijheid te brengen aan Zijn volk op aarde. Wij maken deel uit van het plan. Wij zijn verbonden met de Alliantie.
Wij zullen verschijnen.

Ron Giles

> BRON <

Lay-out by
Marcelius


Wil Jij Vrij Zijn?
Laat Jouw

Hart De Juiste Keuze Maken.

Door: Martien - (Redactie wakkeremensen) -
13 December 2021
Je hoort het vaak zeggen, "wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje", waarmee bedoeld wordt dat we in een situatie
zitten waar we niet zomaar uit komen, daardoor lijkt het alsof er geen andere keuze is, echter niets is minder waar. Een
andere keuze is "wel leven in deze wereld maar er geen deel van zijn". De gedachten dat wij allemaal in hetzelfde schuitje
zitten is op angst gebaseerd en houdt ons gevangen in de illusie dat wij niet vrij zijn. Hoe meer mensen zich bezighouden met
alles wat met het op angst gebaseerde spel van, verdeel en heers te maken heeft, hoe meer negatieve/ energie er naar diegene
gaat die deze illusie hebben gecreëerd en hoe langer men in deze situatie zal blijven zitten.  

Daarom is het zo belangrijk om niet vanuit je hoofd keuzes te maken maar vanuit je Hart.

Angst wordt gecreëerd door je denkgeest niet door je hart, kijk door de ogen van jouw hart naar hetgeen er zich in deze illusionaire
wereld afspeelt, dan zul je de waarheid kennen en zien dat alles een reeds verloren spel is. Wees je bewust van de paniek en wanhoop
die er in duistere elitekringen en mainstream media heerst, niets werkt, alles wordt doorzien, niemand gelooft er nog in. Het spel is uit.
Nog nooit is het vertrouwen in regeringen en media zo minimaal geweest als nu, echter zullen ze doorgaan tot de laatste man. Helaas
voor al die mensen die denken dat regeringen het goed met hen voor hebben, dat zijn de mensen die zich niet laten informeren over
wat er werkelijk aan de hand is, of misschien angst hebben voor represailles of boetes.

Zij die zich niet inlaten met alle leugens die er verteld en verspreid worden door regering en media, zijn niet diegene die kiezen
voor een plaats in het schuitje, maar kiezen voor de andere keuze, waardoor ze zich vrij en soeverein voelen, want dat is wat
wij van oorsprong zijn en vanaf het moment van onze geboorte hebben meegekregen van Onze Schepper. Er is geen
enkele regering of wie dan ook die dit ongedaan kan maken. Alleen als je dit toelaat.

Ook doe ik een oproep aan alle Alternatieve media, hoewel ik weet dat jullie je uiterste best doen om mensen
te informeren, wil ik vragen om te overwegen, als dat mogelijk is, jullie focus te verleggen naar een meer
positievere berichtgeving. Ik heb het gevoel dat jullie, misschien onbewust, de angst in stand houden.
Niemand is gebaat met verhalen waarvan men weet dat het leugens zijn die elders worden
verspreid en die jullie oppikken, het hele spel is een leugen, jullie weten dat ook.
Positieve berichten zijn er genoeg en laten zien dat er achter de schermen
positieve dingen gebeuren die het vermelden zeker waard zijn.
Uiteraard is het jullie eigen beslissing en keuze
om een eventuele verandering
door te voeren.

Wat betreft de beperkingen als gevolg van alle waanzin.

Er zijn genoeg alternatieven om aan voeding te komen, Online bestellen bij supermarkten, bio-boeren, kaasboeren
en noem maar op, ze komen het graag brengen. Uit ervaring kan ik zeggen dat wij ons nooit zorgen hoeven te maken
over of we morgen ook nog te eten hebben, of dat we morgen nog wel een dak boven ons hoofd hebben enz.. In alles zal
worden voorzien, God laat ons niet in de steek en zorgt voor ons, het enige wat je mag hebben is vertrouwen dat het zo is.
Maak je vanaf vandaag niet meer druk om wat er allemaal bedacht wordt om ons bang te maken, richt je meer op de mooie
dingen die komen en op positiviteit.

Weet dat je VRIJ en SOEVEREIN bent, en om dat te bewijzen heb je geen briefje nodig,
want je hoeft niets te bewijzen, JE BENT het al zolang je hier op Aarde bent.

JE BENT VRIJ

Martien