MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Awareness


47 artikelen: Awareness van Evolutie
- Het is de Ene -

Channeling via: Sophia Love
1 februari 2023Hallo. Dank je. Wil je me vertellen wat er gisteren en vandaag met me aan de hand is? Sophia, je transmuteert energie van vormloosheid
door vorm en laat het dan los. Het is vermoeiend werk, voor je fysieke - omhulsel en daarom merk je niet alleen de uitputting op, maar
besef je ook dat het ergens - buiten je vandaan komt en vreemd voor jou, weg van jou. De stress van deze "inkomende druk" legt
gewicht op uw fysieke - schild en als gevolg daarvan - wordt u moe. Als jij je moe voelt rust dan uit. We hebben dit eerder
besproken.

Het zal niet lang zo zijn; geen maanden of zelfs weken.
Het zal echter nog een paar dagen zo zijn, door de week.

De snelle instroom van energie verandert ook je lichaam en je voelt je veranderd, anders en een beetje gebruikt.
Sterker nog, je wordt gebruikt. Velen van jullie hebben nu voldoende "lichtquotiënt" die de toestroom aankunnen. Het
is een van de geschenken waarmee je bent aangekomen en die je nu deelt met de planeet en haar mensen. Als je hier niet
zou zijn, zou er nog meer chaos uitbarsten. Het barst inderdaad op sommige plaatsen los. Toch zou het enorm chaotisch zijn
als jullie lichtbewoners, hier niet waren om het tij te keren. Je fungeert als balg. Je houdt het - licht vast en verandert het in een
vorm die dan gemakkelijker kan worden gebruikt
door degenen in je omgeving.

Neem deze tijd, om te koesteren. Zelfzorg is belangrijk. Ga door met uw gebruikelijke activiteiten, want uw locatie is gekozen en de
mensen om u heen profiteren van dit werk dat u levert. Jullie worden niet zonder reden lichtwerkers genoemd. Je werkt met het licht.
Op dit moment, pas je fysiek de lichtfrequentie aan. Het kan, als iets positiefs worden beschouwd, en als de angst voor ziekte of ziekte
eenmaal is losgelaten, kun je jezelf een pauze gunnen, en meer rust nemen, dan je normaal doet. Dit zal niet lang zo blijven. De opstoot
vindt nu plaats. De fysieke aanpassingen, maken deel uit van die opstoot. Je bent gekomen, om met licht te werken. Jullie doen dat alle
maal, sommigen - intenser en op
specifieke tijden dan anderen.

Je bent hiervoor gekomen en het is tijd. Volg de leiding van je lichaam. Het spreekt je aan.

We kunnen nu praten over aankomende evenementen. Er zijn geplande gebeurtenissen die voor u naderen. Niet zozeer gepland door
een specifieke entiteit maar meer als een kosmische kalender. Er zullen ongebruikelijke dingen in jullie lucht zijn. Deze dingen zullen
een deel van de race alarmeren. Toch hoeven ze niet alarmerend te zijn. Deze dingen, zijn een product van jullie evolutie en trans
formatie. Ze zullen voorkomen, en hoe ze worden - geïnterpreteerd, zal afhangen, van wie, de interpretatie doet. Ik zeg je dit
geen van deze gebeurtenissen is bedoeld om de race schade toe te brengen. In feite is het het tegenover gestelde. Deze
gebeurtenissen, signaleren je expansie. Terwijl jullie voor het licht werken, en lichtbewoners zijn kunnen jullie deze
gebeurtenissen, voelen voordat ze fysiek - zichtbaar zijn. Er mogen geen specifieke - data worden genoemd
omdat deze verwachting verwarring en beloften van gebeurtenissen veroorzaken. Deze gebeurtenissen
komen nu snel dichterbij. Ik spreek over schepen in jullie lucht. Ik spreek van massieve lichtzuilen.
Ik spreek van buitenaards licht. Dit zijn niet allemaal tegelijk maar deze keer
dat je nu doorgaat zal achteraf
door hen worden
gemarkeerd.

Wanneer een van hen zich voordoet, zal het je vertellen dat de profetie in vervulling gaat en dat jullie als ras
getuige zijn van de - transformatie. Neem dus elk - teken uit de lucht, als fysiek bewijs. Deze zijn niet bedoeld
voor slechts een deel, van de lucht. Van al deze dingen zal de hele - mensheid getuige zijn. Dus als ze zich voor
doen weet u, dat het ergste voorbij is. Het wordt dan - tijd, om uit het wrak te klimmen - en opnieuw te bouwen.

Dank je.

*Toen deze woorden binnen kwamen, zag ik data van de jaren 2025 & 2027. Nu hadden ze, van mij kunnen komen,
maar ik voelde dat dit de data waren waarop de transformatie voltooid zou zijn. Nogmaals er werden geen specifieke
data voor de evenementen
zelf gegeven of
gezien.


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Het is de Ene -

Door: Sophia Love
4 januari 2023Is er een specifieke boodschap wanneer dit jaar 2023 voor ons begint? Er is zowel een voortzetting van ons lopende gesprek als
de introductie van nieuwe gedachten. Beiden zullen helpen en informeren. Je bent moe. Daar is brede overeenstemming over.
Of je je de volledige omvang van die vermoeidheid realiseert of niet, doet er weinig toe in je ervaring ervan. Deze vermoeid
heid is wereldwijd. Het doel van ons gesprek van vandaag is om een stimulans te bieden, iets om je te helpen opgewekt
en vooruit te komen.

Er zullen geen onthullingen in deze woorden zijn. Deze komen nu op hun eigen - tijd. Sommige geleidelijk. Veel
tegelijk, en in een aanval. Het zal voor jou voelen, plotseling en dan onmiddellijk verwacht. In veel opzichten
zal het een - opluchting zijn. Er zullen - waarheden worden verteld, en feiten naar voren komen die je in
sommige gevallen valideren en in andere verrassen. Dit is al eerder gezegd. Laten we ons vandaag
concentreren op - verwachtingen en gevoeligheid. Je verwacht misschien - onmiddellijke
acceptatie en eenheid zodra de Waarheid naar boven komt. Dit zal niet de
onmiddellijke reactie zijn. Niet
voor de meerder
heid.De mens is een associatief wezen en leert en aanvaardt dus de Waarheid door associatie.
Onthoud dat. In veel gevallen hebben jullie die deze woorden lezen tegen de tijd dat ze worden
geschreven, jaren besteed aan het leren, zoeken en associëren van alternatieve Waarheid. Wat je nu
als mogelijk accepteert, staat ver af van wat er momenteel wordt uitgezonden, vanuit maatschappelijk
geaccepteerde nieuwsbronnen.

Ja, dit verandert. Toch is de verandering niet compleet.

Dit is een proces. De race koos ervoor om de tijd te nemen en iedereen mee te nemen voor de afsluiting. Dat
deed het uit Liefde, vertrouwen en eenheid. Het deed dit zonder bewust na te denken over hoe lang en uit
dagend die beslissing was. Het deed het uit liefde. U kunt nu de term 'harde liefde' gebruiken, om het
resultaat van die keuze te definiëren. Want je bent een ongeduldig wezen. Maar meer nog, je
bent een liefhebbende. Je kiest
elke keer voor eenheid.

Het komende jaar zal de flagrante - corruptie en controle blootleggen die zijn ingebouwd in de
huidige - systemen van overheid, handel, onderwijs en geneeskunde. Sommigen zullen deze vroeg
herkennen en meteen - weten wat ze betekenen. Niet allemaal, en niet de meerderheid. Onthoud dat
dit een associatieve race is en leren/accepteren gebeurt via verbindingen. Dingen zullen logisch moeten
zijn. Dit is de eerste stap
van acceptatie.

Aangezien waarheden worden verteld en corruptie aan het licht wordt gebracht, moet u er niet vanuit gaan dat
dit voor iedereen een "voor de hand - liggende" conclusie zal opleveren. Conclusies worden individueel, en in ieders
eigen tijd bereikt. Tijdens dit proces zal geduld nodig zijn. Geduld en bereidheid om te luisteren. Wacht tot je specifieke
vragen krijgt en accepteer dat je dat misschien nooit zult zijn. Het is niet belangrijk dat een mens eerder op de hoogte was
dan een ander mens. Jij bent een. Nu is het
proces van bewust verenigd worden.

In jullie niet zo verre verleden werd jullie eenwording geconstrueerd en bedoeld door een controlerende macht van buitenaf
degenen die hier het eigendom op zich namen. Je bent nu in het proces van Bewuste Eenheid die van binnenuit naar boven
komt, vanuit zelfkennis, vanuit innerlijke Waarheid, vanuit Liefde. Dit is een prachtige, geleidelijke - opkomst die op een
gegeven moment ogenblikkelijk en glorieus zal zijn. Je kunt er niet alleen komen en bent in feite nu hier gekomen
om deel te nemen aan een Wereldwijd
Ontwaken dat uit elk individu
voortkomt.Weet dat ongeacht wat je zegt of niet zegt, jouw aanwezigheid, jouw Licht en jouw Liefde deze Globale
Verschuiving voortstuwt. Alles versnelt door jullie Licht. Wat je ziet en hoort, wat je weet en voelt, neemt elk
toe in aantal, snelheid en volume. Dit alles leidt tot een onvermijdelijk resultaat. Dus, mijn lieve, lieve mens. Dit
jaar kan zowel stiller als rauwer zijn dan het vorige. Je innerlijke - focus en wijsheid, zullen dienen om je te leiden.

Toestaan. Toestaan. Toestaan. Toestaan.

Uw doel zal niet worden overhaast of vergeten. Het staat stevig in je wachtend op het moment dat het buiten je zicht
baar wordt. Heb geduld en vertrouwen in het proces. Bovenal, Liefde. Het is daar waar je kracht ligt. Weet dat alles in
orde is en dat je perfect geplaatst bent. Je bent
zoveel meer dan je weet. Dat is alles.
Bedankt.<VIDEO>  During 3 Week Coma; Woman Is Shown The Reason We Come Here

<VIDEO> Consciousness, oneness, gravity and the numerical Universe

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Het is de Ene -

Door: Sophia Love
14 december 2022Je gaat regelrecht richting tumult en wat voor sommigen als chaos zal voelen. Weet dat dit gepland is.
Weet dat dit nodig is en dat de uitkomst de mensheid keer op keer ten goede komt. Ik kom vandaag naar je
toe om troost te bieden. Hoor deze woorden, want ze - echoën de Waarheid. De - waarheid, is waar je deze vele
generaties geen toegang toe hebt gehad. Jij bent de dapperste van de dapperen. Jij bent de sterkste van de sterken.

Uw licht! Oh!

Uw Licht is dat van tienduizend briljante lampen! Het straalt niet alleen uit vanuit je essentie; het straalt door je hele wezen
en wordt visceraal gevoeld door iedereen die het geluk heeft binnen bereik te zijn. En wat een bereik is het! Mijn lieve, lieve
nederige mens. Je hebt - gesjokt en gekropen door de duisterste, donkerste - tijden, om er ongedeerd uit te komen. Want
ongeacht welke poging dan ook om je geest aan te vallen, je blijft stralen. Jullie zijn niet verslagen, mijn dierbaren jullie
zijn verheven. Het is in jouw verheerlijking dat deze jullie wereld wordt verheven. Het is geplaatst tussen rijken
van vrede glorie en absolute
agape.

Want bovenal - jij bent Liefde. Ondanks alles - jij bent liefde. Door alles heen ben je Liefde. Deze Liefde die jij bent
echoot door elke gebeurtenis, en elk verhaal. Uw Licht, zal niet gedimd worden. Uw Licht is niet gedimd. Concentreer
u nu op wat u altijd al hebt - gevoeld en geweten, maar dat u niet is verteld, door de mechanismen, van uw samenleving.
Concentreer u nu op uw Waarheid.

Jij bent Licht.

Jij bent liefde.

Jij bent Waarheid.

Je aard is er een van loyaliteit, mededogen, vreugde en overvloed. Je verlangt naar consensus omdat je Eenheid belichaamt, en
alles behalve dat voelt vreemd voor je. Consensus is geen replicatie van de details. Consensus is overeenstemming over de hoogste
en beste uitkomst, voor alle betrokkenen. Simpel gezegd, consensus is Onvoorwaardelijke - Universele Liefde. Deze Liefde die je bent
komt nu visceraal naar voren in tegenstelling tot wat wordt ontmaskerd. Wanhoop niet in wat je bloot ziet. Want dit is de wond die het
Licht moet zien om te genezen. En genees het, mijn lieve,
geliefde mens. Je zou het niet anders willen.

Zo is uw Licht.

Zo is uw liefde.

Zo is jouw waarheid, dat waartoe je in staat bent je huidige verbeeldingskracht te boven gaat. Toch zeg ik je dat je je het pure wonder
niet hebt voorgesteld van wie je bent. Voel dit. Jouw Liefde resoneert door je hele lichaam en komt naar voren in alles wat je ziet en
doet en denkt en voelt en bent. Je bent magnifiek en het is de rauwe kracht van je ware Liefdesessentie die je zo maakt. Niets en
niemand zal je opkomst - stoppen of je uitstraling beperken. De tijd voor je cohesie is aangebroken en je bent er klaar voor.
Vergeet niet wie je bent. Voel de Waarheid van je Essentie en Liefde zal je elke dag omringen en verbazen.
Dit is jouw, Nieuwe Wereld mijn
lieve mens. Het is niet mijn
werk, het is het
jouwe.


Herinneren.
Dat is alles.
Dank je.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Het is de Ene -

Door: Sophia Love
16 november 2022Er staan dingen op het programma waarvan u op de hoogte moet zijn. Deze dingen zullen uw regelmatig
geplande activiteiten infiltreren en overheersen in uw geest. Het zal een grote mentaliteitsverandering zijn om
dat je gedachten - regelmatig in beslag worden genomen, door grotere en levensveranderende - veranderingen. Je
bent niet - gewend, om op deze manier je dagen door te brengen, en het zal een - aanpassing zijn. U staat, op het punt
de intensiteit van wereldwijde - verandering in uw leven te ervaren. Dit is niet iets waar je van een afstand getuige van bent.

Dit is iets waaraan je deelneemt, maar ook creëert

Vanwege je mate van participatie, zal het je bewuste - geest bezig houden. De overstap, waarover hier wordt gesproken, is dan van
een parttime hobby van focus op Ascentie naar fulltime betrokkenheid. Je krijgt niet alleen de waarheid te horen over wat er gaande
is en de impact - ervan op je dagelijkse leven, maar samen met een herinnering, aan je doel en je waarheid, zul je ook meteen je rol
begrijpen. Jouw leven staat op het punt om veel meer betrokken te voelen dan nu het geval is. Op een dag kijk je terug op deze
tijd en zeg je: "Toen begon het plezier."

Want jullie zijn hier allemaal met een missie en jullie leven speelt zich af ter voorbereiding op die missie. Zonder je bewust
te zijn van details, heb jij jezelf op de precieze - locaties met de juiste mensen geplaatst om succesvol te zijn. Een deel
van jou kende altijd de waarheid en een deel van jou opereerde vanuit dat weten. Je hebt zowel talenten als
ervaring om een succesvolle overdracht voor en met de bewoners van planeet aarde uit te voeren.
De verandering zal van enorme proporties zijn. De bewoners van de aarde zijn niet
gewend om na te denken over de impact van hun acties op de
bevolking op grotere schaal. Dit is het soort denken
dat hen zal worden op
gedrongen.


Zodra de waarheid naar boven komt, zal het duidelijk zijn dat alles een leugen is geweest en dat de hele
samenleving is gecoöpteerd om onderwerping, gehoorzaamheid, slavernij en in één woord ANGST te genereren.
Dit zijn geen attributen van een gezonde samenleving, maar een zieke. De samenleving op aarde is gemanipuleerd om
ziek en zelfgenoegzaam te worden en te blijven. De - instellingen die 'zogenaamd' ten behoeve van u zijn opgericht, zoals
medische en educatieve, doen juist het tegenovergestelde. Ze zijn gericht op afhankelijkheid in plaats van onafhankelijkheid,
ziekte in plaats van vitaliteit, en volgzaam
heid in plaats van intelligentie.

Wat je zult leren, en snel nu, is dat je bent geboren met het vermogen tot schittering en vreugde. Deze dingen zijn tot saaiheid
geslagen door herhaling, concurrentie, slavernij en schulden. Naarmate de diepte van de verovering van de aarde doordringt
en je doel opnieuw wordt geactiveerd, zal je leven drastisch veranderen. Je geest zal nooit verveeld of afgestompt raken.
In plaats daarvan zul je dat ongebruikte deel van je hersenen gebruiken om mogelijke oplossingen te overwegen
en nieuwe alternatieven te
bedenken.

Op elk gebied zijn deze nodig - voedsel, handel, transport, medicijnen, geestelijke gezondheid, financiën,
bouw, geloof, onderwijs, kinderopvang, enz. Dit is een gedeeltelijke lijst die slechts de oppervlakte schetst van
wat er zal veranderen. Je hele samenleving zal transformeren terwijl je erin leeft, en het proces zal tientallen jaren
duren om voltooid te zijn. Jullie zijn de Nieuwe Mensen en hier om het proces nu te beginnen. Het zal niet belastend
zijn, maar vreugdevol. De capaciteit die u bezit, is u onbekend, en als u er eenmaal toegang toe hebt, zult u gemak en
voldoening ervaren in het gebruik van uw capaciteiten. Je bent gekomen om de wereld te veranderen en het is tijd om
te beginnen. Je bent in voor zo'n traktatie.
Het zal elke genomen
stap waard
zijn.


Dat is alles.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Het is de Ene -


Door: Sophia Love
26 oktober 2022
Er gebeuren op dit moment gebeurtenissen voor u, op uw planeet, die de loop van uw leven zullen veranderen.
Deze zijn voor uw ogen verborgen, zoals ze moeten zijn, om ervoor te zorgen dat ze kunnen worden voltooid. Het
zijn niet allemaal vangsten. Sommige hiervan, zijn reddingsacties. Wat wordt opgehaald, zijn niet alleen mensen. Wat
wordt opgehaald, is ook eigendom. Eigendom van het volk. Dit is gestolen en verborgen, en bewaard door degenen die
hier de macht hadden.

Er zijn veel dingen waartoe u nu toegang zult hebben. Deze zullen de loop van je leven veranderen. Zaken als gratis toegang
tot energie en zeer geavanceerde medische technologie zijn slechts een begin. Er zijn methoden voor voedselbereiding beschik
baar die een einde aan de honger zullen garanderen. Er is vooruitgang in vrijwel elk - aspect van de samenleving. Deze zullen de
zintuigen verbazen en verheffen en je bestaan vereenvoudigen. Er is veel voor je achtergehouden lieve mens. Je bent opgevoed
en gefokt als werkdieren voor een niet-menselijke soort.
Dit is de verschrikkelijke waarheid ervan.

Als je het eenmaal als waarheid - accepteert, is alles waar je - doorheen hebt geleden logisch. Religie was een instrument dat
werd gebruikt, om de bevolking een reden voor "lijden" bij te brengen. Velen leren het feit dat je met zonde geboren bent
als onderdeel van je ziel. Je bent gemarkeerd voordat je een bewuste gedachte kunt vasthouden, en dit draagt bij aan
de manier waarop je de voorwaarden van je slavernij hebt geaccepteerd. Je wordt al heel vroeg geleerd dat je
het niet waard bent. Dit leven is een stimulans geweest voor een herinnering. Je bent hier om je
waarheid te herinneren en je
kern te realiseren.

Jij bent het meest briljante licht, favoriet in de hele schepping. Je hebt ervoor gekozen om hier te zijn,
en je aanwezigheid is zowel een geschenk voor Gaia als een broodnodige boost voor de race. De dapperste,
de sterkste, de meest briljante; deze woorden vertellen de waarheid over jou. Je staat op het punt deze prachtige
missie te voltooien. Je voelt het allemaal. Er is nu een gevoel van vrede en acceptatie voor je rol. Het is dat moment
voordat je het podium betreedt, wanneer
je diep ademhaalt en jezelf
centreert.Het is showtime, beste mens,
het is showtime. Dat is
alles.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Het is de Ene -


Door: Sophia Love
19 oktober 2022Er zijn dingen te zeggen. Veel.

Deze periode die voor je ligt, zal er een zijn van snelle ommekeer en verandering.
Hele programma's en verhalen lijken een tegengestelde benadering aan te nemen. Dit
komt door - afspraken die zijn gemaakt en beloftes - die worden nagekomen. In sommige
gevallen staan levens
op het
spel.


In alle gevallen wordt het levensonderhoud verstoord.

Het verhaal van geld hoe het wordt verdiend en hoe het wordt uitgegeven is ingewikkeld. Er zijn veronderstellingen
die je hebt, over waarde die het met geld verbinden. Het is geen Waarheid, maar het is de enige manier waarop je waarde
of waarde kunt visualiseren aangezien het betrekking heeft op een specifiek bedrag, een hoeveelheid geld. Geld is zo intrinsiek
aan het voortbestaan van deze valse constructie dat de meesten van jullie zich geen waarde of waarde kunnen voorstellen zonder
een getal eraan verbonden een bedrag. Geld en getallen, zijn eindig. Ze zijn er, om iets te labelen. Dit "iets" is, als resultaat van deze
etikettering, ofwel "meer" of "minder" waard dan iets anders. Iets dat ook is geëtiketteerd. Geen van deze dingen, deze labels, is waar
in de zin van Absolute Waarheid. Het zijn componenten, van de constructie. Ze laten je draaien, rennen, bruisen en werken om er meer
van te krijgen, meer geld. Het verwerven, van geld om te - overleven is de hoeksteen, van jullie slavernij geweest. Je hele leven, en dood
draaien om en omvatten zowel geldbedragen als waarde.

In Absolute Waarheid is waarde niet iets waar je een cijfer op kunt plakken een eindige hoeveelheid die het ene stukje leven als superieur
aan een ander stukje leven zal markeren. Waarde is inherent, aan het hele leven. Periode. Einde - verhaal. Het ontrafelen van de behoefte
aan geld en het gebruik ervan als waardeaanduiding, zal meerdere generaties in beslag nemen. Het is zo verankerd geraakt in de samen
leving van de aarde dat de - verbeelding het niet kan verwijderen. Nog. Het zal. Wat er in eerste instantie zal gebeuren, zijn verschillen
in hoe het wordt verkregen. Het zal gemakkelijker beschikbaar worden en niet alleen gebonden zijn aan het zweet van je voorhoofd
of geluk. Alle dingen in de - schepping zijn bedoeld om overvloedig te worden gegeven en vrij toegankelijk te zijn. Het is niet de
bedoeling dat u een succesvol leven leidt, uitsluitend op basis van uw vermogen om een aanzienlijk inkomen te "verdienen".

Elk van deze begrippen is een uitvinding van de eigenaren. Ze zijn op een slimme manier in uw dialoog geïnstalleerd,
zodat u het feit accepteert dat sommigen van u in armoede worden geboren, terwijl anderen in royalty's worden
geboren. Je accepteert het als oké. Als je diep nadenkt over deze ongelijkheid, zul je je realiseren dat het
leven niet zo bedoeld is. Jullie zijn allemaal gelijk en daarom beschikken jullie allemaal over gelijke
autoriteit en rechten op het
overschot van de
aarde.


Labels als "bum" en "royalty" zijn door de mens gemaakt, of beter gezegd, ontworpen door
degenen die hier het eigendom hebben overgenomen. Het verschil komt voort uit hoe deze groep
de race ziet in vergelijking met hoe zij zichzelf zien. Door geld en dus "klasse" wel hebben of niet hebben
te installeren, sijpelde de scheiding door in de mensheid zelf. Dit was niet altijd het geval. Op een dag zullen
deze ideeën van afscheiding en "meer" of "minder" waarde uit de race - verdwijnen. Wat je nu zal helpen als je
naar zo'n tijd gaat, is om diep na te denken over het concept van waarde. Want voor een uitgehongerd persoon
zou een stuk brood zeker een kostbare schat zijn,
terwijl een gouden munt waardeloos zou zijn.

Het is een verhaal. Het is allemaal verzonnen.

Het is de bedoeling, dat je enorm overvloedig, vitaal en vrij bent. Jullie zijn ingebeelde - stukjes eeuwige - essentie,
levend in gevangenschap en illusie. Je kent de diepten van bedrog niet waarin je bent ondergedompeld. Het is een
beetje zoals water uitleggen aan een vis. Wat daarna gebeurt, is het blootleggen en vervolgens blootleggen van
waarheden. Deze zullen je met shock en verdriet vervullen. Hier zal nogmaals worden gezegd dat wanneer je
de diepten van de illusie beseft, je niet in een staat van woede, haat of verdriet blijft. Dit zijn emoties die
naar boven komen ja. Ze zijn nodig. Langdurige bezoeken daarin kan je werk verstikken beste mens.
Je bent gekomen om opnieuw te bouwen op de as van wat geweest is. Dit is jouw werk
nu en de komende
tijd.

Herinneren.

Waarde is inherent aan het leven zelf. Hoe die waarde wordt toegekend hangt af van de samenleving
waarvan u deel uitmaakt. Draag bij aan een gestage stroom van liefde, licht, waarheid en waardering in de
dagen die voor je liggen. Hierin zal het leven worden geëerd en dat feit zal worden opgenomen in jullie nieuwe
systemen van handel en uitwisseling. U bent aan de keuze. Deze keer gebeurt het zonder manipulatie en controle
die erop gericht is jou te verdelen en te gebruiken. Dit is een deel, van het werk waarvoor je kwam, mijn beste mens.
Het belooft vreugdevol en bevredigend te worden.
Je bent in voor zo'n traktatie.
Dat is alles.
Dank je.Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Channeling over "toekomstige" gebeurtenissen

Door: Sophia Love
21 September 2022Het is de Ene.
Hallo Sophia.

Hallo. Ik heb wat vragen.
Ja, stel gerust je vragen.

Ik hoor over een zonneflits. Leg je uit wat er gaat gebeuren?
De data en voorspellingen zijn ergens in de komende zes weken. Dank je.

Er zijn interpretaties die nauwkeurig zijn en sommige die opzettelijk zijn geplaatst en onnauwkeurig zijn. Ik zal een hemelse
gebeurtenis bevestigen. Ik zal geen commentaar geven op de timing van een dergelijk evenement, maar dat betekent
niet dat er geen specificiteit aan is. Maar bestaat. Het zal hier niet worden vermeld of gespeculeerd, want dat is
niet het doel van dit gesprek. Wat er gebeurt bij het begin van de gebeurtenis en onmiddellijk daarna
is een correctie. Je bent je misschien wel of niet bewust van alles wat er verandert wanneer de
gebeurtenis plaatsvindt, maar je zult je bewust zijn van de finaliteit ervan; jullie allemaal.
Dit komt eraan en is met onuitwisbare inkt geschreven. Het zal gebeuren.

Wil je ons vertellen hoe het eruit zal zien en voelen voor degenen onder ons op aarde?

Het zal door iedereen anders worden gevoeld en ervaren, afhankelijk van hun bereidheid en begrip
van wat er gebeurt. Het zal ook - afhangen van hun levensplan. Als het eenmaal gebeurt, zullen jullie er
allemaal niet aan twijfelen dat alles is veranderd. Het fysiek aan u beschrijven is niet mogelijk. Dit evenement
heeft nog niet plaats gevonden en woorden ervoor zullen worden geïntroduceerd nadat het zich heeft voorgedaan.
Dit is niet iets om bang voor te zijn. Realiseer je, dat alle beschrijvingen ervan speculaties zijn gebaseerd op visioenen
of dromen of, in sommige gevallen directe informatie. Ze kunnen al dan niet beschrijven wat je zult ervaren. Toch zal er
een gebeurtenis zijn die alles zal veranderen.
Daar kun je zeker van zijn.

Dus je kunt niets zeggen over timing?

Nee, op dit moment niet.

Hoe zit het met de voorspellingen voor 24 september en diverse andere
data in september en oktober? Zou je daar commentaar op willen geven?

Alleen om te zeggen dat de - corrupten een vergeldings-actie zullen proberen en dat de "witte hoeden", zoals u naar hen
verwijst veel beslissende aankondigingen en eigen acties orkestreren. De mogelijkheid voor beide hebben we in eerdere
gesprekken al aan de orde gesteld. Ze blijven een onderdeel van de - onthullingen en reorganisatie die nu plaatsvindt.
Het heeft geen zin om precieze data te voorspellen. Dit waarschuwt u, maar helpt u niet. Je bent al gewaarschuwd.

Maar weet je. Op dit late tijdstip is
er veel precies bekend, ja.

Waarom zeg je het dan niet?

Het kennen van een precieze datum zal je organisme niet helpen,
en je lichaam staat op het - punt een aanval te weerstaan.

Wat? Ik begrijp de "aanval" niet.

Nu allereerst, dit zal niet morgen zijn, maar jullie
worden voorbereid op een instroom van licht.

Jij die je lichtessentie erkent terwijl je hier op aarde en nu bent, zal dat licht in een vollere mate absorberen,
vasthouden en uitstralen dan iemand die niet is komen opdagen voor dit "lichtwerk". Jullie worden niet voor niets
lichtwerkers genoemd - jullie werken voor het licht. Dit betekent dat je je essentie herkent, vasthoudt, erkent in jezelf
en in anderen, gebruik in je werk (dat is je leven), en uitbreidt waar je ook bent. Waarom denk je dat je het - advies hebt
gekregen om te mediteren, en te kalmeren en pure en natuurlijke ingrediënten te gebruiken om, je organisme te voeden?
Jij bent de gastheer van het licht. De voortgang en verspreiding
ervan is jouw werk. Het is waarom je kwam.

Het handhaven van een standvastig hart, en een solide basis in de Waarheid is van vitaal belang voor uw doel. Er is een voort
durende instroom van licht geweest. Het gaat door en neemt toe omdat je het vasthoudt, het toelaat. Je hebt ruimte gemaakt
voor het licht, mijn beste lichtwerkers. Je hebt het licht vergroot. Het licht blijft en het licht neemt toe door jou. Denk aan de
duisternis die je aan het uitroeien bent. Het wordt gewist met licht; uw licht. In het grote verhaal van het ontwaken van de
aarde en de mensheid hebben specifieke datums weinig kracht. Het kennen, van deze data verhoogt de focus en daar
mee de invloed van wat er
gaat gebeuren.

Het is veel beter, om voorbereid te blijven en als er iets gebeurt, vanuit die voorbereide staat van zijn - direct
naar het doel toe te gaan. In jouw geval, mijn beste - lichtwerker is het doel om het licht uit te breiden, je
liefde te verspreiden en om Waarheid, mededogen en standvastigheid te bieden. Weten wie je bent,
is een nuttige eigenschap wanneer een van deze gebeurtenissen plaatsvindt. Jij bent het Licht.

Je zult zien. Je zal het weten.

Dank je.

Hier was een visuele weergave van een stroom van consistent licht, die nu voor ons gebeurt.
Dit neemt geleidelijk toe, opbouwend naar een massale toestroom, op een bepaald moment.
Er zit geen oordeel in deze woorden. Wat er nu gebeurt, gebeurt volgens wat fysiek mogelijk
of fysiek niet mogelijk is.
Dit is een kwestie van
kiezen.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Waarheid weerspiegelen en het Briljante
Wezen eren dat de Mensheid 2.0 is.


Door: Sophia Love
2 September 2022Het is de Ene.

Er is iets specifieks om naar te verwijzen in ons gesprek van vandaag. Het gaat om de waarde van wat u geld noemt.
Want dit staat op het punt, te veranderen... Het staat op het punt, te veranderen is een heel grote weg. Wat in de handel
als waarde werd beschouwd, is in feite van weinig substantie. Net zoals de ongegronde beloften, van zoveel ambtenaren, en
instellingen van de samenleving, creëert de concrete substantie waaruit uw geld bestaat een negatieve invloed op de algehele
waarde ervan. Want in de meeste gevallen is het gemaakt van papier het bijproduct van het beëindigen van het leven van een
boom. Omdat deze rekeningen, te veel worden afgedrukt, neemt hun waarde niet alleen af, maar - weerspiegelt het ook de
negatieve indruk die de controleurs op het leven en op Gaia hebben gemaakt. Het was met absolute minachting voor het
leven, dat papiergeld in de samenleving werd geïntroduceerd. Om voortdurend geld te drukken, is een constante aan
voer van bomen nodig om te kappen. In dit huidige scenario, zijn er steeds meer bomen nodig om steeds minder
mensen te onder
steunen.


Als je bedenkt dat bomen nodig zijn, om het leven
op aarde voort te zetten, dan zie je het probleem.

Dit onderwerp wordt nu geïntroduceerd om jullie bewust te maken van het basispunt van bezorgdheid
dat deze controleurs voor de mensheid hebben. De succesvolle verrijking van het menselijk leven is nooit hun
bedoeling geweest. Hun plan was alleen consumptie en volledige - controle. U nadert een tijd, waarin nieuwe en
alternatieve vormen van handel zullen worden geïntroduceerd. Het moet gebaseerd zijn, op werkelijke waarde. Dit
zal evolueren over verschillende permutaties van kosten, doel en vorm. Naarmate het ras, zijn ware - erfgoed binnen
stapt, zal zijn essentie, een weerspiegeling van die waarheid in elk aspect van de samenleving worden gezien. Geld zal
een van de eerste plaatsen zijn om de evolutie van
de race vast te leggen en weer te geven.

Als je het idee overweegt van een briljant - wezen van pure liefde en licht dat een vorm van dood hout accepteert als
vergoeding, wordt het duidelijk dat deze regeling dat - wezen niet begunstigt, of eert. In feite, en in plaats daarvan,
probeert het dat te bestempelen als een slaaf; iets dat wordt bestuurd door een agressieve en levensuitputtende
kracht. Die kracht, is alleen bedoeld om haar eigen eigenbelang te bevorderen, niet het wezen van puur licht
dat het "betaalt" om te
"werken".


Denk hier diep over na, lieve mens. Het systeem van slavernij dat verborgen is onder carrières en banen,
vormt de kern van het grootste deel van de samenleving. Om de race te ondersteunen en aan te vullen, moeten
grote - verschuivingen in commercie, en waarde - worden geïntroduceerd en overwogen. Deze zullen de werkelijke
waarde weerspiegelen die in eerste instantie het leven zelf is heel het leven. Dit is een grote verschuiving in processen
en methoden. Het zal in eerste instantie, op weerstand - stuiten. Die weerstand zal verdwijnen, als de mensheid de ware
waarde en waarde van
elke ziel erkent.

Waarde voor het leven, blijkt overal waar je kijkt. Het wordt gezien in de slechte kwaliteit, van massaal geproduceerd voedsel
en intensieve landbouw, pesticiden en medicinale - chemicaliën. Als er iets wordt geproduceerd, voor een leven dat uiteindelijk
dat leven schaadt of degradeert dan weet je dat de maker door iets anders werd gemotiveerd. De mensheid gaat nu voorwaarts,
in de richting van een samenleving die het hele leven eert in plaats van een samenleving die een select aantal mensen begunstigt
en ondersteunt.

Al uw systemen worden opnieuw gestructureerd. Al uw handelsinstrumenten zullen opnieuw worden geëvalueerd. Houd rekening
met de waarde als dit gebeurt. Het is van vitaal belang, dat hulp-programma's en methoden de waarheid weerspiegelen en het
briljante wezen eren dat de hue-man 2.0 is. Er zullen veranderingen en uitdagingen zijn. Uiteindelijk zal er leven zijn zonder
de noodzaak van geld als ruilmiddel. Dit is verder op het evolutionaire pad voor de mensheid. Maar uiteindelijk is
het Eenheid die zijn vingerafdruk achterlaat op de
samenleving van de Mensheid; de
Mensheid 2.0.


Dat is alles.
Dank je.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat hebben we Verloren


Door: Sophia Love
29 Augustus 2022Deze Zoektocht naar Liefde is een Zoektocht naar Zelfacceptatie. Hoe kom je daar dan? Hoe accepteer je jezelf
terwijl je het zo druk hebt om niet zoveel anderen te accepteren? Ontdekken hoe ons de komende 7 weken bezig zal
houden. Ik hoop diep in onze gebroken harten te kruipen, en ze te herstellen. Ik hoop dat je met me meegaat op de reis
en bijdraagt wat je onderweg hebt gevonden. Want als er iets is, waarvan ik me bewust ben na Covid19 waarvan ik me niet
volledig bewust was voor Covid19, dan is het dit. We kunnen, dit niet alleen doen. Niet met een "show" van steun, zoals bij het
dragen van een masker of het wapperen van de vlag. In plaats daarvan, met iets tastbaars, iets echts, iets dat aan je hart trekt om
aan te bieden, en dat ons hart zal raken
wanneer we het ontvangen.

Zie je, we bevinden ons in de laatste dagen van polariteit en daarom is polariteit overal waar we kijken versierd. Zoals het laatste wat je
zei tegen een geliefde die toen overleed dit moment kondigt nu keer op keer het einde aan ons aan. Verdeeldheid is alles wat we zien
schuld is alles, wat we voelen, en oordeel, is ons visitekaartje. En ja, er zijn genoeg mensen, en beleid dat vraagt om - beoordeeld te
worden. Ze zijn
precies op
tijd.Al bijna drie jaar zitten we allemaal in het proces van verlies.
Wat we verloren hebben is onze onschuld.


Vóór 2020 hadden we een aantal diepgewortelde overtuigingen die niet langer werken. Deze stonden buiten kijf. Ze waren
zo ingebed in ons wereldbeeld dat ze deel uitmaakten van het doek zelf. Ze waren onzichtbaar geworden. Sinds 2020 is
er een geleidelijke - rafeling van de stof die ons bij elkaar houdt. Streng voor streng trokken onze vooroordelen, over
tuigingen en eigenaardigheden zich terug en lieten zich zien. In full color en apart nu kunnen ze niet anders dan
opgemerkt worden. Zo niet door ons, dan wel
door iemand die dicht bij ons
staat.Dit rafelen en opmerken vraagt ons om onszelf te onderzoeken. Als we geluk hebben en ons bewust zijn
van wat er gebeurt, zal dit ons naar groei stuwen. Groei is immers waarom we hier zijn. De onschuld is voor
mij een zeer nauwe verwant van naïviteit. Het lijkt erop dat verwachtingen en overtuigingen die na 2020 niet
meer passen. Ik worstel, met het uitdrukken van deze hier omdat woorden niet de intensiteit overbrengen die
gevoeld wordt door het verlies.
Maar ik zal het proberen.

Omdat dit een zoektocht naar liefde is, zal ik
me daar concentreren. Wat hebben we verloren?


Het valse idee dat we oké waren maar dat andere mensen of programma's ons pijn deden ons anders gelukkige leven
ruïneerden, en dat als alleen die mensen of programma's zouden veranderen we ons beter zouden voelen. Met andere
woorden, we verwijderden ons deel in de vergelijking
van liefde en plaatsten het buiten onszelf.

We hebben zelfliefde uitgekocht. En zo werkt het gewoon niet.

Nu is het in eerste instantie gemakkelijker en misschien efficiënter om dat te doen. Iemand of iets anders heeft de schuld
van je ongeluk, zodat je kunt werken aan wat echt belangrijk is voor je zelfbeeld. Dingen als je carrière, je garderobe en je
liefdesleven. Je doet dit om dit geluk veilig te stellen waarvan je je hebt voorgesteld dat het door een of andere "ander"
van je is gestolen.

Wat er nu gebeurt, en de reden voor de Quest, is dat die onzichtbare, weefsellijnen van overtuigingen die we
hebben nu transparant en daarbuiten zijn. Ze hebben zichzelf blootgegeven om accuraat te zijnly gezien. Dit, zodat
de nieuw geweven stof van jullie, degene die jullie nu weven, met harmonie en schoonheid en nauwkeurigheid in elkaar
zal worden gezet. De reis - naar, de liefde begint, waar het uiteindelijk zal - eindigen. Het begint hier, in onze diepste teleur
stelling. Dit is een rustige plek die we niet graag bezoeken. Toch kijkt deze Quest onder elke beschuldigende en beschamende
notie. Dit zijn misverstanden over jezelf, over liefde
en over hoe het werkt. Ze zijn niets meer.

Want je hebt geen ongelijk en je bent elke keer liefde waard.

Het beste deel van onze circulaire reis is de kracht die je zult realiseren als je het eenmaal hebt voltooid. Het is de misplaatsing van
macht op andere mensen en systemen die je zo ellendig maakt. Als iemand, of iets buiten jou je dag kan verpesten, dan ben je
machteloos. Aan de andere kant, als je je leven maar kunt verbeteren, betekent dit dat je meer kracht hebt dan je je hebt
gerealiseerd. Wat je aan het einde van onze Quest zult vinden zal geen teleurstelling zijn. Het zal vreugde zijn. Om
daar te komen, zullen we kijken onder een aantal zeer zware percepties, ideeën en overtuigingen.

Overweeg voor onze eerste week het idee van "zelfliefde uitbesteden". Denk na over de noodzaak van
validatie, versterking en overeenstemming. Denk na, over de definitie van liefde. Wat zijn de eigenschappen
van liefde? Wat je gaat doen om onze Quest te starten, is gewoon kijken naar wat je gelooft, wat je verwacht en
wat je weet over zelfacceptatie, en zelfdefinitie. Als je de termen "zelfacceptatie en zelfdefinitie" beschouwt komt
er dan iemand
anders in je
op?

Ik zal een kijkje in mijn eigen reis met je delen. Sinds 2019 heb ik op zoveel persoonlijke plekken grote verliezen geleden dat
ik de tel kwijt ben. Mijn zelfdefinitie, is vrijwel verbrijzeld en dat komt omdat het gebaseerd was op spiegels, die vrij fragiel zijn
zo blijkt. Vandaag, veeg ik die scherven beelden op, om met een schone lei te beginnen. Deze Quest zal helpen om het te vullen
met iets dat niet kan worden gebroken.
Ik hoop dat je met me mee
gaat.Tot volgende Keer.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het is de Ene.


Door: Sophia Love
11 Augustus 2022Er blijven dingen onuitgesproken die gezegd moeten worden.

Dank je. Wat zijn deze dingen?

Er zijn onderwerpen die in overeenstemming moeten worden gebracht met uw kijk op hoe het leven voor u lijkt.
Het ziet er zo uit vanwege uw vooraf ingestelde verwachtingen en uw vooraf vastgestelde plannen. Je hebt het leven
voor jezelf opgezet, om de voltooiing van je levensmissie te vergemakkelijken. Dit doe je bij elke beurt. Je zult elke keer
werken met wat voor je wordt gepresenteerd, of wat voor je verschijnt. Dit is hoe het werkt. Dit is het mechanisme van de
schepping op volle toeren.

Je bent een creatiemachine. Er is nooit een moment waarop je creatiemotor wordt uitgeschakeld. Met elke gedachte en elke
reactie creëer je. Het is een functie van dit leven. Creatie overkomt je niet. Het barst los als een afsluiting van al je bewegingen.
Je kiest een beweging, een richting, een woord, een reactie, een gedachte, een - actie en de resulterende reactie, is creatief. Het
wordt een bijproduct en vormt de - brandstof voor verdere creatieve - inspanningen. Ik spreek hier nu over zodat je de complexe
fijne kneepjes kunt gaan doorgronden die elke creatieve daad ontwerpen. Het wordt allemaal constant en aanhoudend veranderd
door acht miljard zielen.

De Ene is het allemaal.

De enkele stem die uit de mensheid losbarst, heeft acht miljard componenten. Al die componenten zijn gemanifesteerd vanwege
de vrije wil. Vrije wil is een constante. Begin je nu de enorme aard van de menselijke reactie te zien? Zoiets voorspellen is alleen
mogelijk in de breedste zin van het woord. Timing is het struikelblok voor u om verder te kijken, om het geloof te behouden.
Wat kan worden gevoeld, gevoeld en zelfs gezien is de opbouw van energie die leidt tot een onvermijdelijke conclusie.
De geboorte van een baby is daar een goed voorbeeld van. Er zijn geen garanties over het exacte moment, maar
wat zeker is, is dat er een geboorte zal zijn. Hoewel de meeste van je creatieve acties niet zo zichtbaar zijn,
met betrekking tot oorzaak en gevolg, als een bevalling, werken ze op een vergelijkbare manier.

De energie die nu voor manifestatie nodig is, is buiten de hitlijsten in zijn
kracht. Het is om deze reden om verantwoord creëren te introduceren.
Het wordt net zo belangrijk voor uw leven als anticonceptie. Je
rust in een wereld vol creatieve mogelijkheden.

Let op.

Wanneer u gebeurtenissen en resultaten om u heen opmerkt, denk
dan terug aan uw gedachten en acties die eraan voorafgingen.

Het is het begin van de fysieke schepping.
In de eerste - plaats, jouw - woorden.
Onthoud: eerst was er het woord.

Heroverweeg de noodzaak om negatieve uitkomsten, resultaten, omstandigheden of
reacties van het Universum te herkauwen. Wat met woorden wordt herhaald, wordt herhaald.
Wat met woorden wordt herhaald, wordt herhaald. Je gaat de tijd van de geest in: Uw wens is mijn bevel.

Let op.

Dit is het begin van het leven op jullie nieuwe aarde. Het is het
begin van visueel bewijs voor de macht die je altijd al hebt gehad.

Alleen nu ondersteunt de atmosfeer je bedoelingen in plaats van ze te dwars
bomen. Realiseer hun kracht en blijf altijd bewust van hun aanwezigheid.
Je hebt de controle in eigen handen genomen.
Je bent in voor zo'n traktatie.
Je gaat magie creëren.
Dat is alles.
Dank
je.


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het is de Ene.


Door: Sophia Love
30 Juni 2022


Dank je.

Laten we vandaag spreken over de dingen die diep in uw hart zijn vastgehouden. Deze zijn onuit
gesproken, maar ze manifesteren zich als rimpelingen in wat een gelukzalig bestaan zou kunnen zijn.

Dit zijn je angsten.

We hebben deze op andere momenten en in andere gesprekken aan de orde gesteld. Op deze dag wordt het
mechanisme van angst besproken. Je hebt gehoord van de Wet van Aantrekking. Ik zeg je dat het met evenveel
kracht werkt, of wat je voelt, nu gesproken of onuit-gesproken is. Deze wet, reageert op energie, in al zijn vormen.
De leringen van "je verlangens actief maken door middel van verbalisatie" werden in het gesprek ingeprent om het
bewustzijn van bewuste
creatie te vergroten.

Dit is gerealiseerd.

De Wet van Aantrekking is onbreekbaar. Het zal niet worden gestopt of gedwarsboomd. Het is het primaire wapen dat
wordt gebruikt om het ras tot slaaf te maken. Ieder kent de vele nuances ervan. Het zal je enorm helpen om deze wet in
je dagen, je gesprekken, je
activiteiten, je verlangens te
waarderen.

Het maakt gebruik van energie.

Daarom zul je met de energie van polarisatie dingen in het leven denken, schrijven en spreken. Dingen zoals labels voor
mensen, mensen wiens acties in strijd zijn met je overtuigingen. Zaken als oordeel, spot en oproepen tot geweld. Het is
een uitdaging om het krachtige potentieel dat je bezit tot uitdrukking te brengen zonder het misbruik ervan te om
vatten. Want dit is het wapen van je gevangenneming en het heeft je goed meegesleept. Je verwacht angstige
mensen en angstige acties aan te gaan. Daarom worden deze dingen door jou opgemerkt en geholpen
om te worden bestendigd
door je angst
ervoor.


Het is niet zo dat deze angstaanjagende dingen genegeerd moeten worden door je kop in het zand te steken.
Het is dat deze angstaanjagende acties en ideeën niet bij stil hoeven staan. In plaats daarvan, een focus op een tegen
overgestelde actie of een remedie of vrede. Liefde is een krachtig tegengif voor het mechanisme van angst en vermindert
de impact ervan op je leven als je eenmaal bezig bent. Jullie samenleving heeft geen zachte en sullige houding nodig ten
opzichte van destructieve ideeën en/of acties. Het heeft een toewijding nodig om lief te hebben in al zijn vormen.

Liefde komt niet vaak voor bij roze hartjes en vlinders. Dit is een ontkenning van de kracht van liefde een camouflage
voor haar kracht. Je bent voor de gek gehouden, door het als een zwakte te zien, terwijl het in werkelijkheid je kracht is.
Met deze briljante tactiek zijn je controllers erin geslaagd je krachtigste, en meest effectieve wapen voor je te verbergen.

Laten we eens kijken naar wat liefde doet:


- Het geneest.
- Het is eeuwig.
- Het zaait creatie.
- Het herstelt harten.
- Het wist verschillen.
- Het versterkt zielen.
- Het redt de kapotte.
- Het voedt inspiratie.
- Het ziet de waarheid.
- Het inspireert de bedrogenen.
- Het geeft een opmerkelijke kracht.
- Het breidt alles wat het omringt uit.
- Het redt de onderdrukten de ver-
moeiden, de gewonden, de
verlorenen.

Het is eenvoudig, maar uitdagend om liefde op te roepen in een wereld die schijnbaar in
angst is gehuld. Toch is dit de reden waarom je hier bent.De frequentie van liefde verdrijft
angst. Het doet dit consequent en eeuwig, uiteindelijk. Het is een diep weten van liefde dat
je hierin bijstaat.

Het is een diepe acceptatie van het zelf die deze liefde initieert.

Als je over deze dingen nadenkt begin dan bij jezelf. Want de hele schepping begint daar. Je
bent gekomen om angst uit te roeien en bevindt je in het stadium van zelfacceptatie. Want
in die pure daad van liefde verdwijnt de angst. Terwijl het dit doet zul je je vijand duidelijk
zien. Het angst-wapen, nu opgelost, trekt niet langer meer angst aan. Op deze manier
wordt liefde gemanifesteerd.

Denk aan deze dingen, mijn lieve,
lieve mens. Dat is alles. Dank je.

Veel zegeningen
en veel liefde,
Sophia

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Aanwezigheid oefenen


Door: Nancy Wallace Ward
29 Juni 2022Er hangt een gevoel in de lucht dat ik de laatste tijd heb opgemerkt een gevoel dat er op elk moment iets kan
gebeuren dat mijn leven in een oogwenk kan veranderen. Ik heb ook momenten gehad dat ik voel dat mijn voeten
niet helemaal op de grond staan, alles uitdijd voelt en bijna alsof ik weg zou kunnen drijven op de energiestromen. Dit
leidt tot een gevoel van onwerkelijkheid en een gevoel dat ik een wezen ben, dat nog nooit eerder in de lichamelijkheid is
geweest, uitkijkend naar de organische wereld waarin ik leef en me volledig realiseert dat mijn bewustzijn aanwezig is in een
organisch lichaam, onderdeel van de
organische wereld om me heen.

Afstemmen op de Wijsheid van de Bron, een aanwezigheid die tot mij is gekomen, door de Uitgestrektheid van Het Zijn, brengen
zij de volgende boodschap.  Blijf zo gefocust als je kunt in je huidige moment. Let op je omgeving en wat je aan het doen bent. Het
is alsof je door een smalle doorgang beweegt en veel afleidingen op een persoonlijk niveau en op een groter collectief niveau aan je
trekken. Veel transformatieve gebeurtenissen evolueren uit het traject van de Mensheid. Wees als getuige van wat er gebeurt en blijf
gefocust op wat je van moment
tot moment ervaart.

Er ontvouwen zich gebeurtenissen die het fundament, van de wereld de beschaving van deze tijd doen schudden. Wanhoop niet wees
een getuige, want als je met je geest uitreikt, en vooruit reist op wat er in je nu-moment is, kun je waan verhalen vinden die je aandacht
trekken en je uit je huidige moment halen je van binnen opwinden en afleiding veroorzaken waar kleine misstappen kunnen veranderen
in levensveranderende keuzepunten. Opletten. Blijf aanwezig verbind je met het Licht van de Bron in jou ook wel je levenskrachtenergie
genoemd) en laat het door je heen schijnen. De rust en
kalmte die je uitstraalt, zal in de wereld voelbaar zijn.

En wanneer je niet in staat bent om in vrede te blijven, wanneer je de pijn en het verdriet en de woede voelt over gebeurtenissen in de
wereld, laat dan de kracht van deze gevoelens door je heen stromen. Peil ze indien mogelijk, of breng het in beweging, dit helpt om
de emotionele energie te verwerken en te verplaatsen en heeft een effect op het grotere collectieve bewustzijn. Laat de tranen
vloeien, zelfs als je niet weet waarom je huilt. Het is als het doorspoelen van energie door het smalle kanaal dat je huidige
levenspad is.

Jullie zijn allemaal organische wezens op een fysieke organische planeet. Je zielsbewustzijn leeft in een organisme
en je kijkt uit naar de wereld door dit organisme dat je lichaam is. Besef je hoe werkelijk wonderbaarlijk dat is?
Zo lang heeft een groot deel van de Mensheid geleefd zonder zich bewust te zijn van deze verbinding met
het leven. Veel mensen leven hun leven nooit volledig beseffend dat ze leven dat ze leven binnen dit
steeds veranderende organisme genaamd planeet Aarde, op hun eigen organische, steeds
veranderende levenspad. Jullie zijn verbonden met al het leven op Aarde. Je ademt
de lucht in, je drinkt het water, je consumeert het leven en neemt het
op in je lichaam zodat je
organisme blijft
bestaan.


Veel van de leiders van de wereld politici, religieuze leiders, bedrijfsleiders, zelfs sommige "new age"
spirituele leraren hebben dit bewustzijn, deze verbinding met het leven en het weten dat ze leven niet! Hun
hoofden, hun geesten leiden hen om steeds meer spullen en macht te krijgen en ze verkopen hun ziel om de illusie
van rijkdom, veiligheid en macht te krijgen. Maar omdat ze niet beseffen dat ze leven, is er nooit genoeg voor hen. Het
zijn hongerige geesten die de wereld regeren voor hun eigen gewin, soms onder het mom van behulpzaam te zijn voor de
mensheid, maar in werkelijkheid
zijn het parasieten.

Dit is wat er aan het veranderen is, dus als ze het wezen van anderen lijken te beperken en te beheersen, of als ze jagen op de
zwakte van anderen, zal het niet standhouden, want het centrum stort in. Deze manier van zijn kan niet langer worden vol
gehouden op deze planeet, want de hogere frequenties van de Goddelijke Vrouwelijke energieën versnellen en breiden
zich uit. Deze - energie is circulair, niet lineair. De mensen die de inheemse - mensen van deze planeet - worden
genoemd, hebben dit altijd geweten. Ze hebben het leven - altijd als een cirkel gezien. Het kan worden
gezien als een troostende en krachtige vuurcirkel waar rondom mensen zich verzamelen
en hun verhalen vertellen, en leven in co-creatie, niet in competitie.

Dus als het centrum instort, wordt een grote wiebel ervaren een wiebel in de energie. Je kunt soms het
gevoel hebben dat je voeten niet echt verbinding maken met de grond, je bent je misschien bewust van het
voelen van een uitbreiding in je hoofd en de realiteit krijgt een ongebonden afstand terwijl je je dag doorbrengt.
Getuigen observeren en aanwezig blijven. Verbinding maken met de natuur is essentieel om je te helpen bij het
navigeren door deze innerlijke en uiterlijke veranderingen. Want jullie zijn werkelijk het organisme dat jullie
bezetten maakt werkelijk
deel uit van de
natuur.Dus wanneer je bij een boom staat en het zonlicht door de bladeren ziet gloeien of wanneer je naar
het water van een meer, rivier, oceaan kijkt, kun je jezelf ademen met deze ervaring waar je deel van uit
maakt niet afgezien van. Dit zal je helpen om te aarden in de Aarde die je thuis is. Dit zal je helpen navigeren
door de veranderende getijden van het collectieve bewustzijn en dit zal je helpen je te verbinden met het ritme
van je hart terwijl het harmonie vindt
met het ritme van Moeder Aarde.

Copyright © 2022 door Nancy Wallace Ward (aka Leilah).

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het is de Ene.


Door: Sophia Love
2 Juni 2022

Dank je.

Je bent nu, op dit moment, aan het naderen, aan het bereiken van de kusten van je Nieuwe Aarde.
Ze wacht geduldig, zorgvuldig en methodisch gemaakt door die sterrenzaden, krijgers, engelen en zwervers
die ermee hebben ingestemd om bij te dragen. Om in fysieke vorm bij te dragen is een gigantisch proces geweest,
vanwege de diepten van bedrog en gebondenheid waarin je fysiek bent geïncarneerd. Dit is geen geringe prestatie
van een onbeduidende ander. Dit is een - daad van enorme - proporties. Het is - verwant aan het werk - van God.

Want jullie zijn inderdaad goden, in menselijke kostuums, die het tegenovergestelde doen en er enorm onder
lijden. Het is niettemin een gepland lijden. Het wordt gedaan om jou en je medemensen naar verlichting te
stuwen. Verlichting is de staat van consequent bewust en verantwoordelijk zijn. Dit is geen staat van
ontbering. Het is een toestand
van constante
vreugde.


Want denk je niet dat je opzettelijk achter het stuur van een voertuig zou worden geplaatst zonder eerst
te hebben leren rijden? Je hebt niet. Je lessen waren cumulatief. Ze hebben nu gedurende vele levens op elkaar
gebouwd. Je hebt goed geleerd. Je bent nu klaar. Je nieuwe aarde wacht op de penseelstreken van Meesters. Er zijn
veel meesters. Een van hen, ben jij. Jij. Ja jij. Merk op dat het woord - opzettelijk met een hoofdletter is geschreven. In
zo'n formaat, vraagt het om opgemerkt te worden. Het betekent het bereiken van status. Dit wordt nu gezegd, over U.

Je hebt de status van Meester bereikt.

En wat doet een Master? Een Meester blijft zich ontwikkelen en bereikt verder inzicht, perfectie en hogere niveaus van
Meesterschap. Mensen houden ervan om dingen te rangschikken. Ik zeg U dat U niet in waarheid gerangschikt kunt
worden. Er zijn geen betere makers of minder makers. Er zijn makers. Wat u voelt, van plan bent en gelooft, is
inderdaad uw creatie. Zo ontstaan werelden. Zo ontstaan er levens. De truc (als het er inderdaad een is)
is om je visie te behouden die verder gaat dan wat je ziet. Je zult zien wat je gelooft, dus geloof
iets nuttigs, moois, meelevend, genereus, levendig en vreugdevol! Meesters, U bent
hier vanwege uw liefde voor de menselijke geest en vindingrijkheid.
Je bent hier omdat je van de race houdt.
Je bent hier om als Eén te
evolueren.

Je bent hier om dit alles met plezier te doen!

Het is vreugde die het toneel vormt voor deze Nieuwe Aarde die je voor ogen kwam. Het is vreugde. Denk eraan om
jezelf in de hoogste achting, en een staat van genade te houden. Want wat in het verleden werd aanbeden, als iets dat
gescheiden is van U is de cirkel rond. Het wordt binnen gevonden. Jij bent de brandstof en de machine en de bestuurder
van de Schepping. Jullie Nieuwe Aarde bevat
al jullie overtuigingen en intenties.

Je hebt bewust het stuur overgenomen. Je creatie, zal niet langer een lukrake ervaring zijn, geduwd en getrokken door een
manipulatieve kracht van buitenaf. Uw Schepping verschijnt zoals U haar beveelt om met uw hart uw visie uw intentie te zijn.
Geloof je dierbaarste dromen, beste mens. Door dit te doen leg je vruchtbare grond voor het volgende wat je ziet. Zodra de
verbinding tussen geloof en werkelijkheid wordt gezien, kan deze niet worden verbroken. Alles verandert dan voor jou.
Dat is alles.
Dank je.

Veel zegeningen
en veel liefde,
Sophia

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

36ste. JAARLIJKSE WERELD CONGRES OVER VERLICHTING

Te houden in het heilige Portaal van Licht in
SANTA FE (NEW MEXICO)
15-20 OKTOBER 2022

De locatie wordt het prachtige EL DORADO HOTEL AND SPA WE
WORDEN GEROEPEN OM FYSIEK SAMEN TE KOMEN VOOR DIT
KRITISCHE FACET VAN HET GODDELIJKE PLAN.  

Door: Patricia Cota-Robles
Eraofpeace  

Ik ben verheugd te kunnen zeggen dat we eindelijk weer geroepen worden door onze Vader-Moeder God en de
Hemelse Schare om fysiek samen te komen, om het volgende uiterst belangrijke facet, van het Goddelijke Plan te
vervullen. De afgelopen twee jaar werd ons jaarlijkse wereldcongres over verlichting gehouden als een online virtueel
evenement vanwege de pandemie en wat de Company of Heaven een "planetaire pauze" noemde. We misten het zeker
om fysiek contact te kunnen maken met Lichtwerkers van over de hele wereld, maar door ons Virtuele evenement konden
honderd-duizenden mensen die in het verleden niet fysiek het - Wereldcongres over Verlichting - hebben kunnen bij wonen
deelnemen.

Onze Vader - Moeder God en de Hemelse Schare hebben ons verzekerd dat wanneer Lichtwerkers - in staat zijn om fysiek samen
te komen om een bepaald facet van het Goddelijke Plan te vervullen onze kracht en effectiviteit exponentieel wordt geïntensiveerd.
Bijgevolg moedigen ze ons aan om elkaar waar mogelijk fysiek te ontmoeten wat we zullen doen. Nu we echter hebben ervaren hoe
het is als honderdduizenden mensen in staat zijn om bewust - energiek met ons mee te doen via een Virtueel evenement, willen we
die kans ook niet missen. Voor het 36e jaarlijkse - Wereldcongres - over verlichting (36e WCI) zullen we een hybride evenement
creëren onder leiding van de Hemelse Schare.

Vanaf elke dag van de fysieke WCI hebben we een Activiteit van Licht waardoor de Hemelse Schare de grootste behoefte van
het uur onthult en wat de volgende stap van onze Goddelijke Missie voor de dag is. Dag na dag, terwijl we elke stap van het
zich ontvouwende Goddelijke Plan volbrengen, openbaart de Hemelse Schare ons onze volgende kans. Tijdens de 36e
WCI zal die een uur durende Activiteit van Licht in de ochtend ook beschikbaar zijn als een Online Virtueel
evenement. Deze dagelijkse Activiteit van Licht zal gratis worden aangeboden voor iedereen
over de hele Wereld die hun prachtige Licht wil weven in dit uiterst
belangrijke facet van
ons Ascentie
proces.


ONZE GODDELIJKE MISSIE VOOR HET 36E JAARLIJKSE WERELDCONGRES OVER VERLICHTING

Deze informatie is door jullie IK BEN Aanwezigheid in jullie bewustzijnssfeer getrokken vanwege wie jullie zijn en
waarom jullie op Aarde zijn in deze gedenkwaardige tijd. Dit jaarlijkse wereldcongres is echt een wereldwijd hart- en
geestverruimend evenement voor iedereen die de hartoproep heeft om deel te nemen. Luister naar je Hart en je IK BEN
Aanwezigheid zal je feilloos leiden naar je aandeel in dit kritische facet van het Goddelijke Plan.

Elke Lichtwerker zal op zijn of haar juiste en perfecte plaats zijn. Geen enkel facet van dit Goddelijke Plan is belangrijker dan
een ander. Wat BELANGRIJK IS, is dat we reageren op alles wat onze IK BEN - Aanwezigheid ons leidt om te doen. We moeten
erop vertrouwen en WETEN dat als we worden geleid om fysiek aanwezig te zijn in het Portaal van Licht in Santa Fe New Mexico
onze IK BEN Aanwezigheid en de Hemelse Schare ons zullen helpen de weg vrij te maken. Dit is waar, of we nu hulp nodig hebben
met tijd, energie of geld om dit facet van onze
Goddelijke Missie te volbrengen.

Op dit moment zenden onze Vader-Moeder God en de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid een Klaroengeschal uit
naar alle belichaamde Lichtwerkers. Dit geldt ook voor JOU. Luister naar je Hart en je zult weten dat het noodzakelijk is voor Licht
werkers over de hele Wereld om fysiek aanwezig te zijn voor dit facet van Gods zich ontvouwende Goddelijke Plan. Samen
zullen we onze Hartvlammen verenigen en een machtige transformator vormen die de IK BEN Aanwezigheid van
elke persoon op Aarde in staat zal stellen om de geïntensiveerde frequenties van Licht te ontvangen
die ons Ascentieproces exponentieel zullen versnellen namens de Mensheid, het
Elementale Koninkrijk
en Moeder
Aarde.


Door de verenigde inspanningen van Hemel en Aarde zullen we de Goddelijke Matrix Cocreëren die de Ontwaakte
Mensheid in staat zal stellen om tastbaar te beginnen met het manifesteren van de heilige ruimte voor een "Generatie
wisseling van de Wacht". Deze generatieverschuiving omvat miljarden inkomende zielen en degenen die bekend staan als
Generatie Z en de Millennials. Deze dierbare Zonen en Dochters van God zijn geïncarneerd in elk land en in elke toestand en
situatie die in de wereld bestaat. Miljoenen van hen zijn zich terdege bewust van de dringende behoefte van het uur en ze staan
nu klaar om hun plaats als Transformationele Leiders in te nemen.

Degenen onder ons die op Aarde belichaamd zijn om de weg vrij te maken voor deze Generatiewisseling van de Wacht, worden nu
Geroepen om de Goddelijke Matrix te Cocreëren die deze jonge mensen zal helpen hun monumentale missie te vervullen om fysiek de
op het Hart gebaseerde patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde te cocreëren. Elk van deze kostbare zielen is op unieke wijze voor
bereid om een rentmeester van Moeder Aarde te worden terwijl zij Geneest en wordt getransfigureerd naar de perfectie van de Nieuwe
Aarde. Dit is waar, of ze zich hier nu bewust van zijn of niet op een bewust niveau.

Zodra de Goddelijke Matrix met succes is gecocreëerd, zullen deze jonge mensen over de hele wereld naar de voorgrond treden en zij
zullen innovatieve ideeën en op het Hart gebaseerde oplossingen met zich meebrengen terwijl ze de Oude Garde en de verouderde
paradigma's van scheiding en dualiteit vervangen die nu zijn ontmanteld. Ze zullen leiderschap beginnen op zich te nemen voor
alle verschillende sociale structuren die op Aarde bestaan, en ze zullen nieuwe op het Hart gebaseerde sociale structuren
ontwikkelen die de kwaliteit van Leven voor de hele Mensheid, het Elementale Koninkrijk en Moeder Aarde
zullen verbeteren.

Alle Lichtwerkers die bereid zijn om op deze krachtige manier te dienen namens Moeder Aarde en al het Leven
dat op haar afkomt, zullen weten wie ze zijn door de innerlijke ingevingen van hun Hartvlam. Dit is waar, of jullie nu
Een van de nieuwe generatie zijn die de Transformationele Leiders zal worden of Een van de kostbare zielen die onbaat
zuchtig hebben bijgedragen aan het - Licht van de Wereld - en de weg hebben vrijgemaakt voor deze essentiële fase van
het Ascentieproces van Moeder Aarde. Luister dus naar je Hart en vertrouw op je innerlijke leiding. Jullie Licht is nu nodig!

REAGEREN OP JE HARTROEP

Als je de Hartoproep hebt om fysiek aanwezig te zijn op de 36e WCI weet dan dat wanneer je het heilige Portaal van Licht in
Santa Fe, New Mexico binnengaat, je de ontzagwekkende Kracht en de Goddelijke Liefde zult ervaren die onze voorouders al
millennia naar deze - Heilige Plaats - heeft getrokken. Als dit weten - ontwaakt in je Hartvlam, zul je gezegend worden met het
vertrouwde gevoel van Thuiskomen. Het World Congress on Illumination is een levens-veranderende gebeurtenis. Het zal je de
mogelijkheid bieden om oude vrienden van over de hele wereld te ontmoeten met wie je al aeonen van tijd hebt gediend. Mede
Lichtwerkers zullen hun Hart met het jouwe verenigen en jullie ondersteunen in de uiterst belangrijke Goddelijke Missie waartoe
wij Geroepen worden.

Onze Goddelijke Missie zal worden volbracht door talloze Activiteiten van Licht. We zullen op innerlijke niveaus worden vergezeld
door onze Vader-Moeder God en de Zonnelogo's van Zonnen voorbij Zonnen. De hele Hemelse Schare en de IK BEN Aanwezig
heid van elke persoon op Aarde zullen zich ook bij ons voegen in deze dienst aan het Licht. We zullen ook de tastbare Aan
wezigheid ervaren van de Goddelijk Intelligente Wezens die bekend staan als de Machtige Elohim, de Directeuren
van de Elementen en de Legioenen van Engelen in heel Oneindigheid. Met andere woorden, het hele
Universum ondersteunt ons in dit kritische facet van het zich ontvouwende Goddelijke
Plan waarbij Moeder Aarde en AL het Leven dat op haar
afkomt betrokken is.


Deze Wezens van Licht hebben toestemming gekregen om ons op wonderbaarlijke manieren te helpen, maar
de Lichtwerkers op Aarde zijn de overheersende kracht die dit Goddelijke Plan in fysieke manifestatie brengt. Onze
verantwoordelijkheid is enorm, maar als we ons Hart verenigen, hebben we het absolute -- vermogen om God als over
winnaar op te volgen. Voel heel even de diepe - dankbaarheid die onze Vader - Moeder God en de Hemelse Schare, jullie
sturen voor jullie bereidheid om de - Mensheid te dienen - tijdens dit kritieke moment, in de evolutie van deze zoete Aarde.
We zijn onmetelijk gezegend om al het Leven dat zich op Aarde ontwikkelt op deze wonderbaarlijke manier te kunnen helpen.

Naast degenen die geïnspireerd zijn om fysiek aanwezig te zijn, zullen er Lichtwerkers zijn die zich zullen aansluiten bij bewustzijn
vanuit hun lichtpunten over de hele wereld. Deze Lichtwerkers zullen het Licht dat door hun Hartvlammen stroomt projecteren naar
het - Portaal van Licht - waar de Lichtwerkers fysiek verzameld zijn in Santa Fe, New Mexico. Dit zal onze gezamenlijke inspanningen
exponentieel uitbreiden.

Het 36e jaarlijkse wereldcongres over verlichting vindt plaats van 15-20 oktober 2022. Alle informatie die u nodig heeft om deel te
nemen aan deze ongekende mogelijkheid is beschikbaar op onze website www.eraofpeace.org.

De Hemelse Schare zei dat deze generatieverschuiving elk deel van het Leven dat tot Moeder Aarde behoort of moeder Aarde
dient op de meest positieve en levens veranderende manieren zal beïnvloeden. Besteed dus aandacht, en luister naar de
intuïtieve Innerlijke Leiding van je IK BEN Aanwezigheid terwijl je reageert op dit Klaroengeschal van het Hoogste.

> BRON <

God zegene je,
Patricia Cota-Robles
Tijdperk van Vrede

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het is de Ene.

Door: Sophia Love
11 Mei 2022
Je nadert een afgrond van ontkenning die als die eenmaal is bereikt, geen andere
keuze heeft dan rechtstreeks in de waarheid te vallen het is het enige dat overblijft.

Waarheid.

De basis van elk element in deze verzonnen werkelijkheid bevindt zich daar. Gelegen in
waarheid. Waarheid is de enige situatie die van belang is voor jullie evolutie. Alles wat er
toe doet, wordt in waarheid gevonden. Je zult de waarheid niet herkennen aan zijn volume
of grootte. Het kan niet worden geïdentificeerd vanwege zijn schoonheid of presentatie. Met
andere woorden het is misschien niet het meest glanzende of meest gepolijste pakket in zicht.

De waarheid wordt gevoeld.

Om de waarheid te voelen moet het volume van de verzinsel worden teruggedraaid. Het is trouwens
om deze reden dat het huidige matrix-volume zo hoog is ingesteld. Het is zo gedaan om je af te leiden.
Het is zo gedaan om u gefocust te houden op de fabricage. De waarheid schreeuwt niet om op gemerkt
te worden.

Het is gewoon.

Wanneer het duidelijk wordt dat je alle wijsheid in je hebt, stop je met het zoeken naar begeleiding of goed
keuring van buiten jezelf. Op dit punt verschuift je wereld. Het wordt dan een spiegel van wat je weet; een
weerspiegeling van jouw waarheid. En welk beeld wordt je dan duidelijk? Een van serene degelijkheid,
nauwkeurige beoordeling, gezond oordeel, uniek perspectief, enorme middelen, meerdere en
gevarieerde vaardigheden en wijsheid.

Toegang tot je innerlijke zelf is communicatie met goddelijkheid.

Als je daar eenmaal diep graaft, word je uitgedaagd om enig verschil tussen de twee te ontdekken - innerlijk zelf en
goddelijkheid. Want je bent geboren uit de Bron en bent nooit vanaf het begin gescheiden. Waarheid en feiten verschillen.
Er zijn generaties van feiten, historische feiten, van de tijd van de mens op aarde. Hoewel ze misschien het verhaal vertellen
van wat er met de Race is gebeurd, vertegenwoordigen ze niet de waarheid van de mensheid.

Die waarheid is verduisterd in de feiten, in plaats van erdoor verteld te worden.

Want de Race is gemanipuleerd in de richting van een samenleving van verovering, oppotten schulden en concurrentie. Macht
is gedegradeerd op basis van specifieke en visuele sterke punten en attributen. Echte kracht komt naar boven. Het wordt niet
toegekend. Echte kracht komt van binnenuit. Op deze manier kan het niet worden verwijderd of gegeven als gevolg van
tijdelijke kenmerken.

Het Ras is gemanipuleerd om valse afgoden te aanbidden en daarom zijn eigen waarheid te ontkennen.
'Valse afgoden' verwijst niet naar standbeelden of specifieke rollen, maar naar zakelijk inzicht, staat, fysieke
schoonheid en bekwaamheid; geld. Zodra de mensheid zijn/haar eigen waarheid begrijpt, zal hij of zij toegang
hebben tot ongekende macht. Het is letterlijk de kracht om werelden te creëren.

De eerste stappen zijn een terugkeer naar de natuur op een niveau dat nog niet eerder is bereikt. Dit kan gebeuren
door een wandeling of een bezoek aan een tuin aan je dag toe te voegen. Een rustige tijd plannen buiten meditatie. Zet
de door de mens gemaakte geluiden uit en zoek die van de natuur. De vogels, de insecten, de dieren in het wild, de wind.
Deze dingen zijn je meststof om jezelf te ontdekken de waarheid te lokaliseren en toegang te krijgen tot persoonlijke kracht.
Deze bevinden zich in jou – niet ergens anders.

Als je jezelf eenmaal herkent, kom je hem/haar overal tegen. Dit is de gave om de ruis van de matrix te verminderen. Machtiging.
Je leeft nu in een wereld die een dergelijke introspectie ondersteunt. Er zijn krachten en frequenties die liefde en rust aanmoedigen.
Deze emoties komen voort uit je ware aard. Als zodanig blijven ze standvastig en bloeien ze. Ze worden aangemoedigd door herhaling
en actie. Gebruik deze - positieve, vreedzame - neigingen om alles wat je doet te motiveren - praten, luisteren, posten, communiceren,
werken, spelen en rusten hebben allemaal voordelen.


Zo verandert je wereld.
De verandering begint van binnen.
Je doet het prachtig, mijn lieve, lieve mens.
Er is niets dat jullie mooie nieuwe wereld kan belemmeren.

Veel zegeningen
en veel liefde,
Sophia

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Het Opus van de mensheid


Door: Sophia Love
22 April 2022
Ik wil je vertellen dat je hier bent met een doel, en omdat je deze woorden leest, ben je er nog niet klaar mee.
Je bent nog steeds heel hard nodig. De manier waarop je besluit om je doel te voltooien, is duidelijk van jou. Waar
het om gaat ben jij. Het hele idee dat je heeft gebracht waar je nu bent? Het is van jou slechts een van je vele potentiële
paden naar liefde.

Het is allemaal liefde die je kent. Alle beetjes.

Er gaat nu een idee rond. Het zegt dat als je liegt of bedriegt of onaardige dingen zegt dat je op de "slechte" lijst staat. Iedereen
doet die dingen, weet je. Ze zetten je op geen enkele lijst, behalve op de menselijke. Perfectie is hier niet het eindspel. Het eindspel
is actualisatie, realisatie en acceptatie. Acceptatie van de waarheid. De waarheid van jou. Dit wil niet zeggen dat liegen, bedriegen of
gemeen zijn je veel vrienden zal maken. Dat zal niet gebeuren. Toch sturen deze acties je ook niet naar de hel, ongeacht wat ze je op
de lagere school hebben verteld. Als er een hel is, wat je daarheen zal sturen, is oh zo veel donkerder en destructiever, en ook dat
wordt gedreven door keuze.

Zie je, we bevrijden onszelf en sommigen van ons kiezen ervoor om dat te doen op manieren die contra-intuïtief lijken. Sommigen
van ons spelen de rol van duisternis. Dit, zodat anderen van ons de rol van licht kunnen spelen. Wie is wie kan soms moeilijk te verdelen
zijn, maar dat is waar de echte sappige dingen gebeuren. Het menselijke spul; schelden, polariseren, beschuldigen en oordelen. Daar zit
alle actie. Het is waar we leren en groeien en vastlopen. Het is wat de mensheid zo verdomd leuk maakt.

Want het is leuk weet je wel. Hoewel dit een heel moeilijke periode is, is er geen plek die emotioneel rijker en gepassioneerd levendiger is.
De aarde is de speeltuin van de schepping en wij, wij allemaal mensen, hebben hier altijd de penselen van de kunstenaar vastgehouden.
We wisten het gewoon niet. We zijn collectief bijeengekomen om ons opus te maken, en we zullen allemaal bijdragen aan de
schittering ervan. Daarom duurt het zo lang. We moeten uitzoeken wie welk gedeelte met welke kleur schildert.
Het is een beetje een puinhoop op dit moment, omdat we zoveel plezier hebben
met het uitproberen
van elke tint en
penseel.


Een van de belangrijkste onderdelen in een kunstwerk is schaduw; schaduw en licht. Deze componenten geven
het stuk diepte en realisme. Zowel zwart als wit zijn noodzakelijk; duisternis en schittering. Sommigen van ons kozen
voor de echt donkere porties. Anderen van ons deden dat niet. Dit betekent een paar dingen. Nu we bewust en collectief
bijdragen aan dit werk, is het aan ons om dit stuk te creëren met net zoveel helderheid als we willen. We hebben niet langer
iemand die ons tegen houdt of voor ons beslist door te proberen ons licht te dimmen.

Tot nu toe heeft de aarde een verborgen en verwoestende hoeveelheid duisternis vastgehouden. Dit betekent, nu we ons bewust
zijn van die waarheid dat het tijd is om dat duister te vervangen. Vervang het door licht. Ons licht. Je doel zal daar iets mee te maken
hebben. Voordat we het kunnen vervangen, moeten we het identificeren; identificeer het donkerste deel. Dit is waar dit bericht over
gaat. Het duister identificeren. Het is niet iets dat je wilt doen, en niet iets dat de meeste mensen echt willen zien. Het is zo donker
dat je bang bent om erin te verdwalen en er niet uit te kunnen komen. Toch is er een manier, en het is de moeite waard.

Het duister is niet iemand met een andere mening dan de jouwe of die behoort tot een tegengestelde politieke partij of iemand
die onbeleefd is. Het donker is niet iemand die rijker is dan jij, of een specifieke huidskleur. Het donker is het tegenover
gestelde van licht, punt uit. Donker wordt gedefinieerd als "minder licht van kleur zijn dan andere stoffen van
dezelfde soort". Heb je dat laatste deel gelezen? "Van dezelfde soort". Het duister, dat hier nu
heel erg is en schijnbaar in overvloed, is "van dezelfde soort" als jullie.
Menselijk, maar
met minder
licht.


Ze kozen ervoor om donker te zijn, zodat we ons licht zouden opmerken. Dit is wat nodig is voor ons om ons
opus te voltooien. Echt contrast, een vertoon van polarisatie, goed versus kwaad, donker naar licht. Zij (de duisteren)
zijn zo verschanst in vernietiging, vernietiging van leven, dat het hun licht blokkeerde. Ze moeten gestopt worden. Om ze
te stoppen, moeten ze gezien worden. Zichtbaar gezien en geïdentificeerd.

Laten we duidelijk zijn. Velen van ons hebben hier niet het echt donkerste van het donker gezien. We lijken in de war te zijn over
hoe het eruit ziet. Het lijkt niet op de dingen die in de vorige paragrafen zijn besproken. Het lijkt op iedereen die profiteert van of deel
neemt aan kinder- of mensenhandel, satanisme, kannibalisme of pedofilie. Dit zijn de duisteren en hun acties moeten worden ontmaskerd
en gestopt. Punt uit. Deze duisternis zal, zodra ze - naar buiten - is gebracht, gezien en uitgeroeid, ons opus voltooien. Zodra ons opus is
voltooid, kunnen we verder gaan.

Dit zal zoveel sneller gaan als we stoppen met vingerwijzen en al die energie sparen voor het creëren van ons werk. Deze meningen
zijn slechts afleidingen. We verspillen tijd met het wijzen naar en schelden van "vijanden" die niet echt vijanden zijn, terwijl we niet
naar de echte duisteren kijken; het niet zien van de werkelijke duisternis. Er is hier zoveel voor ons te bereiken. We moeten het
ons voorstellen voordat we het echt kunnen maken.

Het is leuk om het spel "hij heeft gelijk en zij heeft ongelijk" te spelen, maar we naderen hier heel erg de voltooiing en tijd
is van essentieel belang. Er zullen tal van leuke en nieuwe menselijke relatieactiviteiten en afleidingen zijn om onszelf
in te verwikkelen zodra ons opus is voltooid. Geen nood daar. Tijd om je te concentreren op het donker. Spoiler
alert: ons opus houdt ons allemaal vast, velen met wie we het niet eens zijn, sommigen die we niet
leuk vinden en die misschien zelfs onze gevoelens hebben gekwetst. Ons opus zijn wij.

Ik geloof in jou. Ik geloof in ons.
Ik geloof in de liefde.
Veel zegeningen
en veel liefde
Sophia


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Monetaire ineenstorting


Door: Sophia Love
31 Maart 2022
Het is de Ene.
Er zijn dingen te zeggen.

Deze zaken hebben betrekking op uw reconstructie- en wederopbouwfase.
Ze hebben betrekking op uw geldsysteem. Je bent je bewust van geld als schuld
instrument, een systeem van je slavernij en een noodzaak. Je vecht alle veldslagen rond
dit ding. Het is een constructie. Het kan van alles zijn. In werkelijkheid heeft de ene vorm ervan
geen superioriteit over een andere vorm, behalve door zijn schaarste. Wat schaars is, wordt in waarde
superieur geacht en daarom het verzamelen waard.

Dit is de reden waarom de controllers het meeste bevatten. Dit is de reden waarom de burgers er het minste van
hebben. Dit is de reden waarom het monetaire systeem is opgezet zoals het is - om degenen te bevoordelen die er het
meeste van hebben, terwijl ze de levenskracht van de rest van de bevolking uitputten terwijl ze werken. Werk eraan om er
meer van te krijgen. Hoe meer geld er wordt -verdiend door een lid- van de bevolking, hoe meer geld er wordt 'belast' en dus
wordt teruggegeven
aan de eigenaren
beheerders.

Het is duidelijk dat het systeem scheef is ten gunste van degenen aan de "top".

Het is duidelijk dat het systeem eonen geleden op die manier is opgezet, met royalty's en koningschap en heerschappij en aanbidding
als voorlopers van "rechten om rijkdom te verwerven". De royals en priesters worden niet belast. Ze worden vereerd en betaald. Betaald
door het zweet
van - hun -
volgers.

Dit is hoe het altijd al is geweest.

Angst ligt aan de basis van deze piramides van macht. Degenen aan de onderkant krijgen te horen, en geloven dus, dat het aan hen is om
degenen aan de top te betalen en te ondersteunen (of het nu systemen zijn of royals of priesters), om iets vreselijks te voorkomen. Dit "angstaanjagende ding" heeft de kostuums door de eeuwen heen veranderd. Het is een boze god geweest, een "vijand", armoede,
gevangenschap enz. Dit is waarom het monetaire systeem bestaat zoals het bestaat, en waarom het het laatste bolwerk van
de controleurs is.

Want hoewel de - nederlaag van de controleurs - hier is volbracht, fungeert de functie/actie van hun supporters nog
steeds als de drijvende kracht voor de race. Het ontmantelen ervan is een ingewikkeld proces. Als je begrijpt hoe
geld is gebruikt om je tot slaaf te maken en bezig te houden, zul je in de verleiding komen om er afstand
van te nemen. Of om er een overschot van te krijgen om het voor jezelf terug te draaien.

Ik zeg je dit, zolang je verslaafd bent aan het verkrijgen van geld ( in beide richtingen ), blijf je
verslaafd. Op deze manier wordt het belangrijk om geld alleen als handelsagent te zien;
een middel om een doel te bereiken in plaats van iets om te hamsteren om "vooruit
te komen". Het is een denkproces, een gevoel. Voor slavernij aan een fysiek
item van welke soort dan ook is nog steeds slavernij. Verlichting
laat geen ruimte voor slavernij, en dus zal
slavernij uiteindelijk worden
opgegeven.


Dit is een proces.

De eerste stappen in deze reis naar vrijheid omvatten het verwijderen van de controles van het
monetaire systeem uit de handen van de controleurs. Het verwijderen van ook de middelen om hun
substantiële en onevenredige rijkdom. Dit gebeurt nu, gebeurt al een tijdje, en is wat er onder de politieke
houding wereldwijd zit die je ziet. Niets wordt nauwkeurig weergegeven. Het is veilig om aan te nemen dat de
verhalen die je nu te horen krijgt, worden verteld om je bang en gecontroleerd te houden. Er zijn redenen voor elke
zich herhalende dialoog. Deze onderstrepen de huidige kranten - koppen. Jullie worden ook gevoed met verhalen over
inkomende rijkdommen en programma's van onmiddellijke welvaart. Weet dat ook deze het slavernijsysteem in staat
stellen om voort te gaan in de harten en
geesten van de tot slaaf gemaakte
personen.

De waarde zit in jou.

De rest is een show, een schijnorkestratie van "meer", "minder", "rijk", "arm", "goed", "fout", "beter" "slechter".
Nogmaals, deze bevrijding uit de wurggreep van de slavernij is een proces en er zijn stappen die moeten
worden voltooid voordat absolute soevereiniteit is bereikt. Onderweg zijn er hercompensaties en
verhogingen van "waarde" en welvaart. Toch is dit niet het einddoel.

Het einddoel is vrijheid.

Er moet een correctie komen. Deze correctie omvat geen voortdurende afhankelijkheid
van geld als onderdeel van een doorlopend systeem. Het zal allemaal leiden tot
soevereiniteit, onafhankelijkheid, persoonlijke waarde, liefdadigheid
van het hart en een
diep begrip van
waarde.


Dit zijn stappen.

Wanhoop of vrees niet terwijl het huidige monetaire systeem om je heen instort. Het moet.
Dit zal ruimte bieden voor de volgende stap - een systeem dat is georkestreerd voor de rijkdom
van iedereen, in plaats van het veroveren van iedereen. Het zal een onstuimige tijd van voor - spoed
worden. Maar ook een tijd om te onthouden dat dit alleen symbolisch is. Een terugkeer, in fysiek formaat
van wat fysiek van je is beroofd. Dit zijn slechts de beloningen van de over-winning. De oorlog is gewonnen.
Ware - vrijheid ontwikkelt zich echter vanuit een innerlijk weten. Het wordt door geen enkele andere entiteit
toegekend en heeft niets te maken met economie of bankrekeningen.

Dit zijn slechts stappen, mijn lieve - lieve mens. Uw bevrijding heeft gevolgen en deze omvatten het uiteen vallen
van uw monetaire instellingen. Het is de bedoeling dat de breuk je niet fysiek schaadt, maar je uiteindelijk verrijkt.
Ik bereik je vandaag om je eraan te herinneren dat de fysieke rijkdom die zo wordt bereikt niet waar is.

Veel zegeningen
en veel liefde,
Sophia


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een Vonk voor de Ziel


Door: Sophia Love
27 Maart 2022Vanmorgen, tussen middernacht en 3:30 uur, werd ik gewekt. Dit is wat er gebeurde... Heeft iemand me wakker gemaakt?
Het is de Ene. Wat gebeurt er? Let op de tijd. Waarom? Is er iets gebeurd? Ja. Dit zal voor overlast zorgen. Het volgende wat ik
me herinner is wakker worden, dit keer met een start. Ik besefte dat ik had geknikt. Ik controleerde de tijd. Het was 03:30 uur. Ik
weet niet hoe lang ik had geslapen, dus het tijdsbestek tussen middernacht en 03:30 uur is een beste gok. Later vanochtend nam
ik contact op voor meer informatie...

Het is de Ene.

De tijd werd genoteerd en vastgelegd zodat je (empirisch) de progressie ziet en anticipeert op de versnelling. Het werd hier gegeven
als een signaal aan degenen hier die de verschuiving assisteerden. Lichtwerkers, Lichtstrijders, enz., zullen de schakelaar intern voelen.
Dit is vergelijkbaar met andere markeringen en het vertelt jullie dat de tijd hier is, dat er vooruitgang is en dat een specifiek niveau van
licht is bereikt. Hoewel je je geen details herinnert, geven deze markeringen, gegeven in "tijd", je het signaal dat de missie succesvol
en op schema ligt. Je voelt deze waarheid en wordt er nu aan herinnerd.

Binnenkort ontvang je een signaal dat je volgende stap zal initiëren - je persoonlijke plan voor hoe je kunt helpen. Het zal nu niet
lang meer duren, waar "Voetjes stevig op de grond" nodig zijn. Je zult het weten. Of je het moment vandaag wel of niet voelde,
doet er weinig toe. Je ziel weet het. Dit is een moment als geen ander. Jullie zijn gekomen om het grote ontwaken in te luiden.
Deze herinneringen vertellen je dat het moment nadert. Voorbereiden. Blijf solide in je weten van je licht, je liefde, je waar-
heid. Je bent goed uitgerust voor
de volgende fase, beste
mens.


Veel zegeningen
en veel liefde,
Sophia

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

EEN ANDER TIJDSIGNAAL


Door: Sophia Love
14 Maart 2022
Hallo allemaal. Mij is gevraagd om dit te noteren, dus hier gaat het. Blijkbaar moet dit in druk zijn.
Het is precies een maand (13 februari 2022) geleden sinds de post "Watch the Water". We hebben de
klokken vooruit gezet in Illinois om 2 uur 's nachts op 13 maart 2022. Op dat moment wordt 2AM op magische
wijze 3AM op al onze apparaten. Ook op dat moment werd ik gewekt. Ik ben dus onduidelijk over het tijdstip van dat
ontwaken. Was het 2 uur 's nachts of was het 3 uur 's nachts?

Toen het gebeurde, vroeg ik of het de Ene was en kreeg "ja" te horen en om "nota te nemen van deze tijd, toen er iets veranderde".
Ik vroeg of er meer discussie gewenst was en kreeg te horen: "nee, noteer gewoon de tijd". Nu was ik suf, maar er zijn een paar dingen
om op te merken. Mijn partner werd op hetzelfde moment ook wakker. Ik vermoed dat velen van jullie dat ook deden. Ik herinner me
ook dat ik me afvroeg wat er -precies was veranderd- en ik geloof dat de woorden die ik hoorde "de frequentie" waren. Maar ik heb
niets opgeschreven en ben uiteindelijk weer in slaap gevallen, dus ik weet niet 100% zeker of dat het woord was dat ik hoorde.

Dat is het vroege AM-gedeelte van het verhaal.

Later die ochtend sprak ik met de gebruikelijke groep hier en ze voegden wat meer informatie toe. Ze zeiden: Frequentie
is een ander woord voor Tijdlijn. De tijdlijn veranderde toen. Dat is alles wat we op dit moment kunnen zeggen." Terwijl
we aan het praten waren, vloog een enorme Raaf over het achterraam en landde in een boom in onze achtertuin.
Ik had dat hier nog nooit eerder gezien en vond de timing interessant. Raven staan onder andere voor
wedergeboorte en paranormale boodschappen.

Ik heb sindsdien met de Ene gesproken en kreeg te horen dat de
genoteerde tijd "een precies signaal" was dat moest worden opgenomen.


Ik geloof dat ons het "alles duidelijk" is gegeven en dat weinig of niets deze bevrijdings-ontwakingsoperatie in de
weg zal staan. Ik weet echter niet precies wat er precies is gebeurd om ons dat -signaal- te geven. We hebben een soort
laatste kaart gespeeld of valse vlag operatie verwacht. Misschien maakt dit signaal die dingen overbodig? Het is mij onduidelijk.
Toch weet ik zeker dat je hier ook een versie van voelt. Deel hieronder als je dat bent! Het is in ieder geval goed nieuws en nu heb je
het! Verwacht snelle beweging.

Veel zegeningen
en veel liefde,
Sophia> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe de wereld te genezen


Door: Sophia Love
2 Maart 2022
Dus vandaag hoor je het vanuit mijn hart. Ik weet dat je midden in een aanval van media zit,
en hoop dat je hier nog eens van zult genieten. Het is iets dat me bezighoudt en het lijkt me een
goede dag om het te delen. Je leeft, zonder discussie, in buitengewone tijden. Niet alleen in termen
van diepte van verandering, maar ook in de snelheid waarmee het je oren en ogen bereikt en concurreert
om je aandacht, je goedkeuring en je instemming. Dit is een adembenemend en hartverscheurend moment,
onmiddellijk gevolgd door een ander, even zo, en dan nog een...

Verstoken van handleidingen of docenten die begeleiding bieden
voor tijden als deze, zijn hier enkele gedachten die kunnen helpen.

Je beleeft dit moment, volledig betrokken, vanuit je bureaustoel op kantoor of je bank in de woonkamer. Dit betekent dat,
hoewel je niet fysiek betrokken bent bij je lichaam, je de betrokkenheid in je geest ervaart. Laten we niet vergeten dat er studies
zijn geweest die de vergelijkbare -effectiviteit illustreren- van het voorstellen van een dagelijkse oefening en het daadwerkelijk elke
dag uitvoeren. Dit was altijd een van mijn favorieten! Je lichaam haalt zijn leiding uit je mindset, je gedachten je verbeelding & Geloven.
Verwachten. Van plan zijn. Scheppen.

Je voelt en reageert fysiologisch op de truckers, de relschoppers, de soldaten, de bureaucraten, de vluchtelingen. Je voelt het allemaal en
je lichaam reageert daarop. Dit -beïnvloedt- je humeur, je slaap, je bloeddruk, je "vecht of vlucht" -reactie (d.w.z. je adrenalineproductie)
je vermogen om je te concentreren. Jullie worden door dit moment veranderd, in een zeer reële zin. Degenen onder jullie die dit werk
volgen, zullen weten dat het altijd deze buitengewone tijd voor ons ras heeft besproken en concludeerde dat er op dit moment iets
belangrijks aan de hand is; iets wat nog niemand heeft gezien. We leven geschiedenis.

Maar laten we het vandaag hebben over hoe het voelt, -ongeacht- wat het betekent. Op dit moment voelt het als zintuiglijke
overbelasting. Er is gewoon te veel om op te nemen, laat staan te verwerken. Ik denk dat er iets is dat je kunt doen, met
je intentie, om deze schijnbaar -negatieve effecten- op je lichaam te verlichten. Ik geloof dat je een buitengewone
kans hebt gekregen in viscerale 3D-zin: de kans om bewust te kiezen om onvoorwaardelijk lief te hebben.

Dit klinkt misschien frivool, maar dat is het niet.
Het is potentieel wereldveranderend.

Elke dag lees of luister je naar iets dat ofwel valideert of ontkent wat je gelooft dat waar is, en
tegelijkertijd iemand valideert of ontkent die je liefhebt of vertrouwt. We hebben allemaal verlies en
scheiding ervaren als gevolg van de non-stop mediaretoriek van de afgelopen twee jaar. Het is niet moeilijk
om dat te zien. Je voelt je geïsoleerd of verontwaardigd of boos of gescheiden of -teleurgesteld of geschokt- en
doodsbang voor wat er gebeurt in je familie, onder je vrienden, in je stad en/of je land. Wat als je het allemaal loslaat?
Wat als u, in plaats van te zoeken naar validatie in uw nieuwsstream, ervoor kiest om iedereen te valideren die u bekijkt,
leest, luistert en spreekt? Wat als je meningsverschillen toestaat, echt toestaat, zonder die -verschillen- toe te wijzen een
intelligentiequotiënt? Wat als je -vergeet- wie "goed" of wie "fout" is, en -onthoudt dat we allemaal gewoon mensen zijn?

Er is iets met het hebben van kinderen, en terwijl ze vertellen dat ze nooit moeten liegen, ook, met opzet, het idee van de
Kerstman delen. Dat lijkt hypocriet. Terwijl ze dit idee geloven, denk je niet dat ze dom of onbekwaam zijn. Je begrijpt
dat ze je vertrouwen, en dat vertrouwen impliceert geloof in hun beste belangen. Je weet dat je ze niet kwaad
bedoelt met het idee van de Kerstman. In feite is het precies het tegenovergestelde. Ze lijken er zoveel
plezier aan te beleven, je bent eigenlijk nostalgisch als ze eindelijk de waarheid kennen.
Het was een leuk spel, genoten door iedereen die het speelde.Kun je je houding ten opzichte van je kinderen vertalen naar je houding ten opzichte van iedereen die het momenteel
niet eens is met wat je gelooft dat waar is? Kun je de semantiek loslaten, en toch liefhebben? Zal je liefhebben, want aan
het einde van de dag, of de relatie, zal het, het - enige zijn - dat je nog hebt? Ik denk dat dit misschien wel het doel van dit
moment is. Het is je kans om ervoor te kiezen om toch lief te hebben. Het is je kans om in elke - nteractie te beslissen dat je
belangrijkste bijdrage liefde is. Sterker nog, zoals de meesten van ons digitaal argumenteren, is het naar -waarheid het enige
zinvolle dat je kunt bijdragen aan het gesprek. Van liefde is bekend dat het stervende mensen verjongt en wetenschappelijk is
gemeten om de sterkste energie uit te stoten die we vasthouden. Ons hart is ons krachtigste orgaan.

Deze woorden op je scherm zijn afdrukken van mijn geest, in een poging om je hart te bereiken. Ze begonnen met liefde. Ze
bevatten de energie van mijn hart. Ik ben gefrustreerd omdat ik niet weet wat ik kan doen om te veranderen wat ik om me
heen zie. Ik ben niet bang, ik ben ongeduldig. Ik hoop en bid, net als bijna iedereen, voor vrede, liefde, licht en waarheid
om deze planeet te baden. Deze woorden zijn mijn poging om onze liefde en ons licht uit te breiden. Ik zie dit als het
enige antwoord hier, op een wereld die schijnbaar gek is geworden.

Stuur je liefde. Stuur het vooral naar degenen die je van streek maken. Verspreid je licht. Verlicht alle donkere
plaatsen en destructieve handelingen. Deel de waarheid. Weet dat als alles -gezegd en gedaan- is, het alles
zal zijn wat overblijft. Wees nederig. Heb geduld. Wees vergevings-gezind. Wees vriendelijk. Zeer binnen
kort zullen jullie precies weten waarom jullie hier zijn en wat jullie moeten doen. Vertrouw. Je doet het
tot nu toe geweldig! Zorg goed voor jezelf bij elke kans. Wij zijn Eén en dit is de eerste stap om
voor ons allemaal te zorgen.

> BRON <

Het is een eer om hier
met jullie allemaal te zijn.
Namasté Sophia

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusSophia, het is de Ene.


Door: Sophia Love
25 februari 2022
Zoals ik de laatste keer dat we spraken al zei, het oog van de storm omringt je. Het is waar je jezelf
nu bevindt. In een tijd als deze, te midden van het draaien en kolken van de storm om je heen, zal het
bijna onmogelijk zijn om te onderscheiden van de items die langs je heen gaan - welke je zult behouden
en die je zult loslaten. Alles gaat te snel en onderscheidingsvermogen wordt een uitdaging. Dit komt door
je betrokkenheid bij je leven en bij 'tijd'. De tijd die nodig is om te beslissen over de -waarheid- of de waarde
van een item, is gewoon niet voor u beschikbaar. Je bent nu -praktisch klaar- voor de rit. De zaken zijn tot een
hoogtepunt gekomen en alle centrale spelers gaan volledig op in hun rol.

Dit moet uitgespeeld worden.

Onthoud dit altijd, ongeacht de actie per spel: de -mensheid zal er uiteindelijk van profiteren. Dit is niet de laatste
kaart, maar je bent er bijna. Deze zet is gedaan om de controllers te dwarsbomen, vergis je daar niet in. Oorlog is een
extreme zet en het zal hun hand dwingen. Het heeft ook veel ongelukkige gevolgen. Maar uiteindelijk, wat deze zet doet,
is om veel van hun zetten van het speelveld te verwijderen. In sommige gevallen stopt het ze volledig, en in andere legt het
ze bloot. Weet dat niet alles verloren is en dat je nu dichter bij de laatste kaart die wordt gespeeld en hun uiteindelijke nederlaag
bent. Nu deze zet is gedaan, wordt het ware gezicht van elke speler getoond. Kijk wie bezwaar maakt tegen de verhuizing. Kijk wie
met de meeste kracht reageert. Dit zal niet escaleren tot een wereldwijd conflict.

Dit zal snel eindigen.

Je loopt geen gevaar van vernietiging of een dieper niveau van controle en gevangenneming. Het is het tegenovergestelde. Door deze
kaart te spelen, is het gevecht in het publieke domein terechtgekomen, en je zult snel zien wie aan welke kant staat: De mensheid
(zijkant) of de controleurs/Vrijheid voor de race of de verovering van de race.

Het zal nu glashelder zijn, dus let goed op.

Gebeurtenissen zullen snel plaatsvinden en het zal lijken alsof ze niets met elkaar te maken hebben. Niets is verder van
de waarheid verwijderd. Dit is oorlog, en het is nu verplaatst naar de krantenkoppen. Alles wat wordt gedaan of
gesanctioneerd of verplicht of aangekondigd is een zet in dit oorlogsspel. Het conflict op de grond is daar
een onderdeel van. En er zijn er veel van. Je zult getuige zijn van ongewone en voorheen onbekende
mensen die in het openbaar verschijnen. Dit zullen sommigen zijn die al heel lang achter de
schermen actief zijn, en die nu als het ware kunnen worden "gedeblokkeerd". Deze
ene daad dwingt vele anderen, niet de minste daarvan is het uitje van uw
reguliere media-aandacht. Oorlog heeft een manier om de angst
voor God in mensen te brengen, en je zult veranderingen
en omkeringen zien, en zelfs bekentenissen, op
de grotere netwerken. Dit is
wereldwijd.

Er zijn al slachtoffers en er zullen er meer zijn voordat het voorbij is.

Onthoud dat de personen die nu vertrekken, om welke reden dan ook, ervoor hebben gekozen dit te doen.
Ze hebben hun doel in dit fysieke leven bereikt en zullen meer -hulp- van elders bieden. Dit zou moeten helpen
om het verdriet en de pijn te verlichten over wat onnodig verlies lijkt te zijn. Het conflict in Oekraïne zal snel eindigen.
Niets is als het lijkt. Het actieve deel van je reis is nu in volle gang, dus wacht even. Wanneer de zaken erbarmelijk of twijfel
-achtig lijken, onthoud dan dat er meerdere stappen en bewegingen zijn. Je weet wanneer de laatste kaart is gespeeld. Jij bent
voor deze rol geboren, mijn lieve, lieve, mensen.

Vertrouwen.
Ga naar binnen.
Verzadig je veld met liefde.
Versier je wereld met je licht.

Sophia Love

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusEen bericht van One
| Sophia


Door: Sophia Love
3 februari 2022
Het is de Ene.

Hallo Sophia. Veel zijn de dagen waarin je hebt gewacht op beter nieuws, op goed nieuws,
op langdurige verhalen over harmonieuze gebeurtenissen. Dat doe je nog steeds. Het is alsof
je verhaal op herhaling staat. Maar als je een stap terug doet en je emotioneel losmaakt van je
dagelijkse angst, zul je niet alleen vooruitgang zien, maar ook systemische verandering. Jullie
zijn bezig met het herstructureren van de beschaving. Dit is niet iets waar je instructies voor
zult vinden. Dit is iets dat voornamelijk vanuit je -zaadorgaan wordt gedaan-, en niet
vanuit je hersenen. Dit doe je met je hart.

Wat je zal helpen, is om dit te onthouden over het hart:

- Het speelt in op de waargenomen behoefte -
- Het regeert oppermachtig wat betreft energieoutput -
- Het reageert niet op autoriteit ( buiten het zelfbestuur ) -
- Deze harmonie overstemt die onharmonische en/of tegengestelde frequenties -
- Het wordt dan de katapult voor de Evolutie van de Mens en Gaia's Transformatie -
- Het resoneert en synchroniseert met andere harten, matcht frequenties en harmoniseert -
- Het opereert op een onlogisch pad, in plaats van een pad dat wetenschappelijk geschikt is -
- Deze frequentie is het basissignaal, de oorsprong van de mens zelf, en neemt exponentieel toe -
met contact -

Jij bent het altijd geweest, lief mens. Jij bent het altijd al geweest.

Waar ik het vandaag over wil hebben, is de voor de hand liggende waarheid die nu aan het licht komt.
Want de mensheid zal niet worden overgenomen. In plaats daarvan heeft de mens de controle overgenomen.
Hij heeft dat gedaan met zijn krachtigste en meest unieke en onbegrepen rol. Dat heeft hij met zijn hart gedaan. Over
jullie hele planeet zijn jullie getuige van doorbraken van het hart. Deze worden niet uitgezonden vanuit bedrijfsmedia
of entertainment. Deze zullen worden gevoeld terwijl ze getuige zijn van interactie tussen mens en mens.

Zie je?

Het omslagpunt wordt nu benaderd en overschreden. Dat punt waar wat de mensheid voelt en uitdrukt, en hoe mannen,
vrouwen en kinderen op elkaar reageren, in realtime, over hun leven, voorrang heeft op de stem / programma's /
platforms of regeringen die proberen het gesprek te monopoliseren. Het zijn niet regeringen en conglo-
meraten die de wereld besturen – het zijn mensen. De mensheid realiseert zich dat nu, met de
eerste acties van jullie drijvende krachten van goederen. Jullie zijn begonnen met de
revolutie die al vele, vele jaren door de elite wordt gevreesd.

Wat deze revolutie zal voeden is liefde.

Wees op je hoede voor degenen die een show van fysiek geweld proberen te tonen. Weet dat je alles vasthoudt
wat je nodig hebt om bevrijding te garanderen, en je houdt het in je. Je vermogen om lief te hebben kan niet omver-
geworpen, gestopt of overwonnen worden. Het is dit dat jullie aspirant-controleurs niet begrijpen. Neem uit deze woorden
dit begrip en denk erover na. Jullie hebben geleefd onder een regime van polariteit. Er waren geen plaatsen waar echte gelijke
rechten bestonden voor elke burger.

Dit regime zal zijn macht verliezen (heeft zijn macht al verloren), op een vergelijkbare manier als waarop het werd gebouwd. Er zal een
pretentie van tegenstellingen zijn, een spel van vijandelijke strijders, een show van krachtig overwinnen van machteloosheid. Het zal
zo worden geconstrueerd dat het lijkt alsof van elkaar houden op de een of andere manier slecht is voor de bevolking. Dat persoon-
lijke fysieke gezag is op zichzelf een daad van rebellie uitgevoerd door een "vijand van de staat". Deze "vijand van de staat" wordt
geprobeerd te worden afgeschilderd als iemand die gevreesd moet worden, en uiteindelijk – gestopt. Het polariseren van de
bevolking is het enige spel dat ze kennen, het enige trucje dat ze in petto hebben. Vergeet niet dat het een truc is en niet
de waarheid.

Angst scheidt het ras.
Liefde verenigt het ras.

Dit is de reden waarom liefde is gedegradeerd tot romantiek en als een zwakke reactie wordt beschouwd. Dit in
tegenstelling tot krachtig machtsvertoon. Hoe ironisch zal het zijn, op een later moment, wanneer het ware
verhaal wordt verteld, dat het liefde was die de heerschappij van een doodscultus die al vele duizenden
jaren de controle had, ten val bracht. Het was liefde. Zie je, mijn lieve mens, deze "new age"
beweging van sterrenzaden en lichtwerkers die begon met "vrije liefde" komt
volledig rond. Pas nu, na jaren van toepassing, onderdrukking,
spot, contrast en ontmaskering – het
bevat waarheid.

De waarheid is dat liefde noch vrouwelijk noch mannelijk is. Het is de kracht van het leven zelf; de levensader
van het menselijk ras. Het komt in elk land, kleur, leeftijd en hart. Het herkent angst (wat de emotionele polsslag
is van elke daad van controle) en elimineert het. Deze golf van liefde die zich nu over jullie aarde verspreidt, verdampt
angst. Het is angst die de machinaties van controle heeft gevoed. Zonder angst verdwijnt de macht van dit regime. Dus,
heb in elk geval lief en kijk hoe de matrix oplost. Houd vast aan je visioenen van je nieuwe aarde en laat je hart ze voeden en
vergroten. Op deze manier worden ze gemanifesteerd. Goed gedaan, beste mens, goed gedaan. Het zal nu snel gaan. Verwacht
wat hobbels. Maar realiseer je dat je bergafwaarts gaat en dat het momentum niet te stoppen is.

> BRON <

Dat is alles.
Bedankt.

©2011-2022 Sophia Love Alle rechten voorbehouden.
Wij zijn Eén. Dit is onze planeet. We bevrijden haar nu.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Er is licht opgekomen
/ Heavenletters


Regenbooggolf van Licht

25 januari 2022
God zei:

"'Til the ends of time' is een mooie uitdrukking, eerder zoet of bitterzoet, nostalgisch. Toch is de tijd er nooit geweest,
maar toch is tijd iets wat je om zijn heengaan verdraagt. Voorbij zijn de dagen van weleer. Nu zijn er alleen maar beelden
van mensen die je nog niet kunt vergeten die niet meer op Aarde zijn en die je je niet echt herinnert, oh, misschien hier en
daar een stukje. Je kunt ze bijna niet meer tevoorschijn toveren. Ze betekenden zoveel voor je, en je kunt ze nog steeds zo
missen op hetzelfde moment dat ze lijken te zijn verdwenen en je achterlaten om het alleen te doen.

Hoe kan het dat je lieve vader en moeder er niet meer zijn? Hoe kan het dat je nu ouder bent dan zij toen de dood hen weg
voerde, maar de dood is niet echt. Gewoon degenen van wie je hield, steken een rivier over die je moet wachten om over
te steken totdat je aan de beurt bent. De rivier die ze overstaken lijkt meer op een regenboog, begrijp je. Er is geen
smeden over een regenboog. Er komt licht op, misschien wel de manier waarop dauw opstijgt naar de zon.
Een andere dag keert de dauw terug. Op deze manier is het leven als een dans, deze draai, die
draai, cirkel naar links, cirkel rechts, en dan ontmoet je jezelf en buig of kromming.

Ja, het leven in de wereld is als een dans, en je weet nooit wanneer je dansen op Aarde ophoudt. Je hebt misschien
je hele leven salto's gemaakt, en dan, op een dag, laat je je salto's achter je en ga je de wilde blauwe wonder in. In plaats
van tijd reiken Eeuwigheid en Oneindigheid naar je uit en openen je ogen. Je bent verbaasd over wat je ziet en je vraagt je
af hoe je niet alle schoonheid en pracht hebt gezien die de kalenders hebben opgeveegd. Nu worden jullie gedragen door de
engelen. Gaandeweg kom je tot de ontdekking dat je al die tijd ooit een engel bent geweest, en engelenjaren worden niet geteld,
en kunnen niet geteld worden.

Engelen zijn in overvloed. De volgende persoon die je ontmoet is een engel. Misschien zie je een engel in de spiegel. De volgende persoon
die je in een spiegel ziet, ben jij ongetwijfeld. Kijk hoe een engel eruit ziet en neem hem of haar voor wat hij en zij zijn en niet voor wat ze
niet zijn. Tijd heeft geen inhoud. Tijd is zo heel relatief. Dezelfde tijd gaat snel, of het gaat langzaam. Tijd die niet bestaat kan constant
lijken of het kan in een oogwenk komen en gaan. En toch veroorzaakt tijd geluk en tijd verdriet. Je rouwt om het verstrijken van de
tijd, en er zijn ook momenten dat je voorbij wilt zijn en tijden dat je nooit wilt eindigen. Tijd bestaat niet echt, dus er kan niet
gezegd worden dat het ooit begonnen of geëindigd is. Dat is het gewoon nooit geweest.

Tijd is als mist. Tijd is mist die weg is voordat je het
weet, en wat dacht je dat tijd eigenlijk was?

De tijd marcheert niet verder. Het slaat op zijn drums en denkt dat het een big shot is als al die tijd de tijd zich een weg
baant. En toch, wauw, wat een effect heeft tijd op je. Waar is de tijd gebleven, en wat was het eigenlijk, deze ingebeelde buig
-naar-tijd? Hoe kan tijd niet bestaan en toch zo'n invloed hebben op het leven? Tijd is als een lege pot. Meer is het niet. Tijd maakt
zichzelf zo belangrijk en verspilt je energie. Sommigen zullen misschien zeggen dat het je tijd verspilt. Het is goed om zonder tijd te zijn.
Er is veel dat niet zou zijn als de illusie van tijd dat niet was.

Zonder de illusie van tijd zou je een langzamer tempo kunnen nemen. Er zou geen tijdsgebrek zijn.
Je zou niet racen en je zou ook niet langzaam zijn. Zonder tijd, zoals je bent, zou je precies goed zijn.

Herplaatsing: Heavenletters uit 2015

Copyright 1999-2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius- Tussen en in het midden -

Door: Brenda Hoffman
29 december 2021
Mijn tranen,

Jullie zijn moe van de profetieën die de vreugde en wonderen van jullie nieuwe wereld onthullen – een wereld die nog niet is
aangekomen. Ook heeft hij zich de laatste tijd niet bijzonder liefdevol of ontvankelijk gevoeld. Het 3D-feestseizoen is aangebroken
en de voorbereidingen en vieringen waar je van moet genieten, maken je gewoon moe. Je dacht dat je je anders zou voelen vanwege
de informatie die we in de Universa verstrekken. Je bevindt je tussen en in het midden – hier noch daar – gewoon ergens dat beschrijving
tart.

Het is tijd om helemaal los te laten. Wat wil je doen? Met wie wil je zijn? Hoe wil je je dag doorbrengen? Misschien eenvoudige vragen voor
jou aan het begin van deze overgang, maar nu verwarrend. Het ene moment wil je contact maken met iemand en het volgende moment
moet je alleen zijn.Je kunt niet langer bevestigen dat deze dag of zelfs deze tijd het gevolg is van een overgangssymptom, zoals in
het verleden gebeurde. Je voelt je nu elk moment anders – boos, verdrietig, blij en weer terug. Alles en niets is aan de hand.

Wij in de universa gebruiken de puberteit vaak als analogie met de voortdurende veranderingen. Dat klopt niet meer.
De huidige veranderingen zijn zo snel en diepgaand dat de puberteit niet van toepassing is. Deze huidige
uitbarsting van energie lijkt meer op het grijpen van een klein houten platform terwijl je de
enorme golven van een hevige storm berijdt. Er is geen zekerheid dat u de
kust zult bereiken, anders dan onze belofte
dat u dat zult doen.

Je energiestorm zal voorbij zijn in of nabij het nieuwe jaar. Je zult niet verdrinken of letsel oplopen. Je sluit
gewoon de laatste stukjes 3D-angst waarvan je niet per se wist dat ze bestonden. Dus elke wending van deze
huidige uitbarsting van energie ziet eruit als bliksem. Dit is geen zachte stroom stroomafwaarts. Je hangt in de
oceaan om je leven te redden terwijl je kleine houten plank op en neer springt bij elke gewelddadige golf. En dan
zit je midden in een 3D-feestseizoen, waarin de verwachtingen van jou en anderen bijna altijd vermoeiend zijn.
Geschenken, decoraties, voedselbereidingen, feesten, vergaderingen - taken en verplichtingen zijn er in
overvloed.

De grootste moeilijkheid is om te proberen te surfen in twee enorme golven - een van de 3D-verwachtingen
en de andere van zijn nieuwe veranderingen. Je bent meer dan uitgeput en toch opgewonden. Omdat je alert
moet zijn om tegelijkertijd op deze twee dramatische golven te surfen. Toch kun je soms je angsten of woede
niet bedwingen en jezelf en anderen verrassen met onverwachte uitbarstingen zoals 'Laat me met rust'. "Of
juist niet." Interne kreten en externe vocalisaties die de meesten niet begrijpen, omdat ze ofwel zijn in-
gekapseld in hun nieuwe oceaangolven of in de verplichtingen van 3D-partijen.

Je hebt ontdekt dat het niet nodig is om aan anderen te beschrijven waarom of wat je voelt, omdat ze niet noodzakelijkerwijs
ervaren wat je bent of begrijpen wat je zegt. Ieder van jullie heeft een uniek pad dat snel naar voren komt terwijl jullie je verdiepen
in jullie nieuwe overgang. Zoals in andere overgangsveranderingen is gebeurd, zijn degenen onder jullie aan de frontlinie volledig
ingepakt in deze intense uitbarsting van energie. Degenen die niet in de frontlinie staan, ervaren soortgelijke gevoelens, maar
niet genoeg om hun voorbereidingen voor de feestdagen te ontkennen. Dus ze verwonderen zich over hun toewijding
aan de verwachtingen en geneugten van 3D tijdens deze vakantieperiode, terwijl je je afvraagt hoe ze
energie of interesse hebben in het handhaven van de tradities van de 3D-vakantie.

Je hebt geen ongelijk, of mensen die anders denken. Je zit gewoon in verschillende golven op verschillende momenten.
In de niet al te verre toekomst zal iedereen zich op een vergelijkbare plek bevinden - een beetje zoals de 30-jarigen in 3D
zich op een vergelijkbare plek bevinden. Zelfs als elke 30-jarige zijn individuele 3D-route upgradet, zijn hun voedsel, onderdak
en bedrijfsbehoeften relatief consistent.

De toekomst ziet er rooskleurig uit, ondanks de huidige storm. Jullie zijn de voorlopers – sterk, capabel en gezond. De weg vrijmaken
voor degenen die hem volgen – een spoor van broodkruimels achterlatend. Bespaar de kracht en vasthoudendheid van uw voorlopers
- wijk nooit uit, stop of verander nooit uw interne beleid. Jij bent jezelf. Voorlopers van deze nieuwe wereld, die hun trajecten veranderen
van angst naar liefde, evenals degenen die willen volgen. Dus berijd de wilde golven wetende dat je niet kunt falen - je bent een voorloper.
Het zij zo. Amen.

> BRON <

Brenda Hoffman

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Laat de klokken van de vrijheid luiden | Heavenletters

Regenbooggolf van Licht
20 november 2021
God zei:

Loslaten staat hoog in het vaandel. Ik zou zeggen dat het uw thema is voor de komende maanden. Waarom zou iemand
vasthouden aan angst? Waarom zou iemand zich opmaken voor liefdesverdriet? Je aandringen dat iets moet zijn zoals je wilt
en niet op een andere manier, is een grote bron van liefdesverdriet. Hoe graag je dat ook niet denkt, dat maakt je de bron van je
eigen hartzeer. Ik zeg niet dat jullie de oorzaak zijn, want er is geen oorzaak, geliefden, behalve dat jullie vurig geloven dat iets zich
moet afspelen zoals jullie denken dat het zou moeten. Wanneer het zich afspeelt zonder eerbied voor je overtuigingen, ben je geschokt.

Geliefden, ik wil dat jullie nog lang en gelukkig leven. Ik wil wel dat je op dit moment gelukkig bent. Ik wil niet dat je je gewond voelt. Wanneer
jullie je gekwetst en beroofd voelen, in plaats van dat jullie Mij smeken om andere gedachten en harten te veranderen om bij jullie te passen,
zou Ik willen voorstellen dat jullie Mij vragen om jullie te helpen jullie pijn los te laten. Gewoon niet meer eren. Zodat je niet gekrenkt zult
worden, laat je waargenomen behoefte eraan los.

Toen je een kind was, was het misschien het einde van de wereld voor je toen je niet de rode brandweerwagen ontving die je zo graag
wilde, nog erger toen het je werd gegeven en vervolgens werd het verloren of gestolen of op de een of andere manier onherkenbaar
beschadigd. Wat je toen voelde, ervaar je opnieuw en voel je nu. Alleen is je verdriet nu niet meer over een stuk speelgoed of zelfs
maar een echt voorwerp.

Wat jullie hebben gedaan, geliefden, is mensen in objecten veranderen. Je ziet een of meer dierbaren als bezetenen bepaalde
plaatsen in je leven. Je ziet dat ze daar moeten blijven, op dezelfde manier waarop je rode brandweerwagen de jouwe zou
moeten blijven als hij was, op dezelfde manier waarop je geliefden ziet als van jou, op één plek moeten blijven en niet
in een richting moeten bewegen die je niet van tevoren hebt ingesteld. Toch is het voor jullie geen geheim,
geliefden, dat niemand jullie pion mag zijn.

Geliefden, denk niet dat ik kleineer wat zoveel voor jullie betekent. Ik ken de diepte van je hartzeer en wat je denkt dat
je verloren hebt. Ik weet wat je vasthouden aan een idee je kost. Het kost je rust. Het kost je comfort. Het kost je je gevoel
van welzijn. Je diepgewortelde ideeën stelen vreugde van je en vervangen verdriet in plaats daarvan. Je hebt het ingewortelde
idee gehad dat iets moet blijven zoals het is, dat als het weggaat, het verlaten ervan niet is toegestaan. Ik houd geen greep uit naar
uw vasthouden. Ik houd uw vasthouden niet zo stevig vast. Ik houd je niet in die mate staande dat iemands vertrek je hart doet ontsporen
van het spoor van vreugde en liefde waarop het bedoeld is. Begrijpen jullie Mij nu beter?

Laat iedereen en al het goede vrij zijn om naar je toe te komen. Laat alles en iedereen vrij zijn om vrolijk verder te gaan. Ik vraag jullie
om pijn en lijden op te geven, geliefden. Geliefden vertrekken. Of het nu door hun eigen keuze is of door het verlaten van het
aardse vlak, geliefden vertrekken. Wees genadig. Sta degenen van wie je houdt toe om hun eigen freewheelende zelf
te zijn om hun eigen lot te volgen. Je kunt ze niet aan je vasthouden. De naam van het spel van het leven in de
wereld is verandering, geliefden. De verandering die nu voor jullie is om vrijheid een zegen te geven.

Laat de vrijheid klinken. Laat geliefden vrij zijn om te blijven en vrij om te vertrekken volgens hun hart en hun bestemming.
Jullie mogen geen gevangenen houden. Hoe de wereld het ook ziet, niemand heeft je iets aangedaan. Je bent niet minder
omdat iemand je heeft verlaten. Je hebt een geweldige kans om meer te zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusGeef voeding aan je hart
| Heavenletters

Regenbooggolf van Licht
14 november 2021
God zei:

Kom vandaag uit een plaats van vrede. Afzien van innerlijke onrust. Alles is geregeld. Alles is goed. Wat het leven ook lijkt te zijn,
het is zo dat alles goed is. Er is niets om je zorgen over te maken. Je innerlijke onrust is alsof je de motor van je auto stationair laat
draaien. Je komt nergens. Je verbruikt gewoon energie. Je wordt beladen met gedachten en je gedachten stomen in het niets. Alle
onrust is innerlijk. Het maakt niet uit wat er buiten gebeurt, het is je eigen innerlijke onrust die je overvallen.

Er is geen onrust zonder jullie identificatie ervan. Je vindt een substantiële oorzaak, maar innerlijke onrust bestond al voordat er een
goede oorzaak ontstond. Innerlijke onrust is als een magneet. Het vindt oorzaak. Het is nooit ondenkbaar om een onweerstaanbare
oorzaak te vinden, want innerlijke onrust breidt zich uit. Het is een accepterende gastheer, zelfs vriendelijk, ook al wil je zo'n feest
niet hebben. In plaats van onrust te kweken, is cultuur een innerlijke omgeving van vrede. Je innerlijke omgeving zal zich in de
wereld spiegelen en er grip op krijgen. Je hebt gedacht dat de wereld je ongemak bezorgt, maar toch heb je de wereld
ontmoedigd. Profiteer in plaats daarvan van de wereld.

Genoeg van slapen op doornen. Rol om op een matras van rozenblaadjes.
Geniet van de rozen en laat doornen liggen waar ze liggen.

We komen steeds weer terug om het verleden met rust te laten. Het verleden heeft je niet meer nodig dan je het nodig hebt.
Ontwaak vandaag en haal je schouders op over het verleden. U hebt genoeg nagedacht over het verleden. Je ontwaakt vandaag
voor een nieuwe dag. Gisteren gleed over de horizon, en laat het nu uit je hoofd glippen. De groei uit het verleden is van jou. Het
geschenk is gegeven. Bewaar nu niet langer de wikkels van het verleden, want je raakt erin verstrikt. Het maakt niet uit in welke
angst het lange of korte verleden was verpakt, het is niet aan jou om te dit te blijven behouden.

Welke onrust zou je hebben als je in het verleden niet iets hebt gedaan? Je zou kunnen zeggen dat er vandaag genoeg
verstoring in de wereld gaande is om vandaag te voeden. Heb ik je niet verteld dat je altijd een oorzaak kon vinden?
Op dezelfde manier, geliefden, kun je altijd vrede vinden. Het bestaat in jou. Besta ik met jou? U denkt toch niet
dat ik onrustig ben. Ik Die liefde ben, ben ook vrede. Zowel mijn liefde als mijn vrede overtreffen het begrip.
Je zult geen vrede en liefde vinden door het nieuws te onderzoeken.

Als je wist dat elke keer dat je slecht nieuws leest of eraan denkt, je het telegrafeert in de ether van je
gedachten, zou je twee keer nadenken. Als je wist dat elke vredelievende en liefdevolle gedachte
van jou zichzelf ook de ether in stuurt, zou je dan niet kiezen voor vredelievende gedachten?
Je hebt gehoord dat klagen geen zin heeft, en nu vertel ik je hetzelfde. Laat alle klachten
en pijn in de wereld los en bombardeer de wereld met gedachten als rustgevende
balsems. Koester de wereld. Geen woord er meer over of zo.

Wees blij voor de wereld. Zing zijn blijde boodschap. Let op waar je naar kijkt.
Je ogen kunnen kijken waar ze moeten kijken. Je gedachten ook.

Voed je hart met licht. Geef het geen duisternis. Verhef je hart. Wacht niet tot het je verheft. Klop het met de stoot.
Zet de toon van je hart. Stel het 's nachts in voordat je naar bed gaat, omdat je misschien een wekker hebt. Nu stel je
een ontwakende klok in, een klok die je zal wekken tot sprankelende vreugde en gezochte gedachten. Geen ongewenste
gedachten meer. Begroet de gedachten die vrede brengen, en dus zend je ze uit naar de wereld. Je hebt misschien gewacht
tot de wereld zou veranderen, en nu weet je dat de wereld op je wacht.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius5D Ascentie: Het ontwikkelen van
je dagelijkse 5D Shift Oefening


Door: Open
8 november 2021
Een afscheid van de golven vindt plaats in de samenleving. Terwijl velen in een synthetische high-tech agenda worden getrokken,
bevrijdt een groeiende golf zichzelf en begint te ascenderen naar een hoger dimensionaal bewustzijn. Het is zeker iets om nu mee
aan boord te gaan en om duidelijk te zijn over waar je richting, doel en bestemming in het leven echt is. De echte kracht waarop
we een beroep kunnen doen is de groeiende verschuiving naar hoger dimensionaal bewustzijn. Het breidt zich uit en bevrijdt
de ziel in een nieuwe evolutie van de mensheid; losbreken van de starheid en controle; het ontketenen van een diep
authentiek wezen; op wonderbaarlijke wijze creëren vanuit 5D-bewustzijn. Het is essentieel om je dagelijkse
Ascentieschema te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat je geleidelijk meebewoog met de hogere
dimensionale stroom. Hier zijn de belangrijkste overwegingen met enkele essentiële
suggesties.

Een moment van empowerment

We bevinden ons op een cruciaal moment in de menselijke geschiedenis, waar de ziel wordt gesmeed in de smeltkroes van
grote verandering. Zo'n verandering komt nooit gemakkelijk, je moet uit je comfortzone stappen om in te breken in nieuwe
uitbreidingen. Wat er momenteel in de wereld gebeurt, is een uitnodiging om zielssoevereiniteit, richting, doel en bestemming
terug te winnen. Het is de antithese van hoe de samenleving probeert het bewustzijn op te sluiten. Uiteindelijk zal het niet in staat
zijn om de hogere dimensionale verschuiving te beheersen. Als je dagelijks doelbewust in dat nieuwe bewustzijn stapt, zul je altijd de
stroom van licht door de dichtheid vinden. En je zult het steeds meer gebruiken voor veel grotere creativiteit - er zullen steeds meer
kansen en mogelijkheden stromen.

- Dus heb je al genoeg van de angstpropaganda en sociale conditionering?
- Wil je echt losbreken en je afstemmen op de hogere dimensionale verschuiving?
- Laten we dan beginnen. Onze hemelse 5D Ascentie lonkt.

1. Naar stilte gaan

Het is essentieel om NIET overdreven afgeleid te worden door het fysieke drama. Wanneer je je realiseert dat er een punt komt waarop
je geen controle hebt over het fysieke, dan is het tijd om dieper innerlijk te gaan, helemaal terug naar de bron in jou. Om vervolgens
de stromende golven van de ziel op te pikken, gevoeld als lichtheid, gemak, overgave en tijdloze verbinding. Hiervoor zou ik een
dagelijkse ademhalingsmeditatie willen voorstellen. Misschien heb je er al een die voor jou werkt - geweldig. Net zolang als
het je voorbij de geest en in het gevoelsgevoel van de ziel brengt. En helpt je dan dieper door de binnenste lagen te
reizen, terug naar het gevoel van aanwezigheid. Dit is wat we bij Openhand deHeilige Grond van Het Zijn noemen –
dat bewustzijn dat zich rond de aanwezigheid bevindt, zoals de dempende oevers van het meer. Gebruik
de tijd dus verstandig. Zorg ervoor dat de innerlijke reis centraal komt te staan. Wanneer je aan
het begin van de dag wakker wordt, voordat je je waagt aan het nieuws, mobiele telefoon
of sociale media, kom dan meteen in de ademhaling en laat dit een uitgelijnde
dag afstemmen. Bij Openhand begint de basis voor deze diepere
verbinding met Breakthrough
Breathing

2. Omgaan met verslaving en afleiding

Het kan je vergeven worden dat je een tijdje wordt afgeleid door de zich ontvouwende schertsvertoning van de samenleving, en
het is belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt, MAAR, om niet te veel afgeleid te worden door het dagelijks groeiende
weefsel van de "nieuwe norm" (bekijk dit hoofdartikel om de belangrijkste dynamiek van de nieuwe normte begrijpen ). Knijp jezelf
wakker voor een nieuwe maatschappijnorm die zich vlak onder je neus afspeelt. Maar beslis dan nu. Geef jezelf nu kracht. Het is
tijd om uit de afleiding te halen.

Vooral waar fysieke vrijheden worden beperkt, kun je merken dat je soms verveelt, lethargie en als dit aanhoudt, zal er veel in
atrofie gaan - binging op sociale media afleiding bijvoorbeeld. Laat dit je niet overkomen! Besluit nu om jezelf te bekrachtigen
door naar de stilte in de kern van jezelf te gaan. Zitten, zitten, zitten. Mediteer, mediteer, mediteer. MAAR ontwikkel ook je
processen voor het confronteren van verlangens en verslavingen.

Hier is het cruciale punt: in plaats van alleen maar toe te geven aan de hunkering - de behoefte aan afleiding bijvoorbeeld
- ga je in het midden van je weeën zitten. Bijvoorbeeld rond verveling. Hoe is het mogelijk om je echt te vervelen als je diep in
het ene moment van nu bent gekomen, waar de tijd verdwijnt. Dus als je zit, ga dan meteen in elke fysieke weerstand of mentale
benauwdheid. Ga naar het midden van hen. Voel in de samentrekking. Verzacht in. Word er helemaal één mee. De aanpak is om dwars
door het oog van de naald te gaan. Dit zal vanzelf gebeuren wanneer je de situatie zo accepteert, dat je het niet nodig hebt om weg te
gaan. Bij Openhand passen we de oude Kriya Bow toe als een middel om de dichtheid te onthullen en te versterken, zodat je ermee
kunt egaliseren, verzachten in en door.

3. Breid uit naar multidimensionaliteit

Wanneer je een resistente dichtheid van dat specifieke moment hebt doorbroken, dan begint je ziel te bevrijden en te stromen.
Dit is waar jullie je nu kunnen openen en uitbreiden naar meerdere dimensies van ervaring – Je bent een Kosmisch Goddelijk Wezen!

De chakra's zijn bewustzijnsuitwisselingspunten, die elk voeden met een ander lichaam van bestaan in een andere dimensie: de basis
in de 1e fysieke dichtheid; het sacrale in de 2e emotionele dichtheid; de zonnevlecht in 3e dichtheid op het vlak van het intellect;
het hartchakra in het 4e dichtheid causale lichaam waar karma is opgeslagen; de Keel in 5e dichtheid Hogere Geest; het Derde
Oog in het Hemellichaam met 6e Dichtheid waar reflecties van authentiek zijn worden opgeslagen; het Kruinchakra in het
7e Dichtheid Spirit Light Body. Nu is het om subtiele ademhalingstechnieken toe te passen om geleidelijk te verzachten
in elk van de chakra's om je gevoeligheid en bewustzijn daar te vergroten. Dit kanaliseert zielsbewustzijn in die
dichtheden die in jou worden ervaren.

De gevoelens hiervan zullen subtiel zijn intially. Je zult in het begin niet per se een groot verschil aan de binnenkant
waarderen. Maar hoe meer je oefent, hoe meer je begint te waarderen dat de infusie van ziel aan de innerlijke verandering
in de buitenwereld creëert - hoe je het leven waardeert of ermee omgaat. Met meer vrijheid en overgave bijvoorbeeld. Of anders
meer focus en betrokkenheid. En dan zul je na verloop van tijd sterkere multidimensionale ervaringen krijgen. Wat geweldig wordt,
is dat je sterkere intuitons en wetens begint op te pikken – krachtigere begeleiding en gevoel van steun van de ether – er is een waar
leger van engelen die op dit moment dichterbij komen om je te ondersteunen.

Pas deze Openhand chakra openings- en afstemmingsmeditatie toe.

Natuurlijk zal Deep Consciousness Bodywork ook essentieel zijn voor je persoonlijke verschuiving. Ten eerste kan het helpen de ziel te
activeren via de bodymind, maar ook de juiste praktijken kunnen geblokkeerde dichtheid in je biomagnetische veld vrijgeven. De
soulmotion van Openhand is hier perfect voor. Maar natuurlijk ook yoga, tai chi en 5 ritmes dansen. Ik zou ongeveer 3-5
sessies hiervan per week voorstellen naast de andere meditaties.

4. Pas Ascentie toe op het dagelijks leven

Ik voel voelbaar de dwang groeien door steeds meer mensen om de Ascentie te beginnen uit dit ter ziele gegane
3D-brouwsel. Wie kan het ze kwalijk nemen?! Maar het is ook essentieel om te beseffen dat echt ascenderen, is om
te transcenderen DOOR het drama. Omdat je ziel je hierheen trok om te leren en te integreren door het externe fysieke.
Er zullen fragmenten van de ziel zijn die zich hebben geïdentificeerd en waarschijnlijk nog steeds vastzitten in bepaalde
gedragingen en activiteiten - zoals in relaties bijvoorbeeld. Of je overdreven laten afleiden door het drama. Cruciaal is
echter dat het niet alleen het geval is om jezelf vrij te pleiten van interactie of om de situaties te laten vallen zoals
het laten vallen van de spreekwoordelijke hete kolen.

Ja, werk eraan om de behoefte aan een uitkomst los te laten. Voel elke wee of benauwdheid daaromheen in een
bepaalde situatie. Verzacht er eerst in. Blijf werken aan het oneindige potentieel van Het Ene. Maar zoek dan naar
de authentieke uitdrukking van de ziel die nu door wil komen.Dagelijkse innovatie is een cruciale sleutel. De ziel wil
altijd spontaan en uniek stromen, het doet nooit precies hetzelfde twee keer. Werk er dus aan om je dagelijkse ritmes
voortdurend aan te passen door een ruimte te openen voor het onbekende om er doorheen te spreken. Luisteren. Voelen.
Je weet zeker dat je nieuwe zintuigen en frequenties van de ziel oppikt.

Dit is waar het potentieel voor alchemistische transformatie het sterkst is. Vooral in dagelijkse interacties, met familie thuis
bijvoorbeeld, waar je de strakheid van stijfheid en mate van conformiteit zult raken. Het is juist op deze momenten om je open
te stellen en te verzachten, MAAR dan ook om dat nieuwe gevoel van authentieke zielsexpressie te vinden dat nu door wil komen.
En als je de reactie de eerste keer niet opvangt, of de tweede keer, of als het je veel pogingen kost om de cyclus te doorbreken,
geen zorgen, blijf gewoon doorwerken. Het helpt enorm om achteraf te reflecteren, de situatie in beeld te brengen, er weer in
terug te vallen en de samentrekking weer te voelen. Waar was je aan gehecht? Hoe had je de situatie nodig om een bepaalde
kant op te gaan? Of wat durfde je niet te uiten? Dit is hoe we de ziel bezielen en transcenderen. Bekijk dit Openway-proces
voor het vinden van je authentieke zieloriëntatie.

5. Het Spirituele Lichtlichaam openen – Het Hogere Paradigma leven

Het Spirituele Lichtlichaam verbindt zich via het Kruinchakra en is ons hemelse voertuig van Ascentie. Maar cruciaal is
dat het niet iets is om op te wachten in je volgende incarnatie of op de een of andere manier na de dienst. Het is om
het te openen en het nu te leven. Dit zal op natuurlijke wijze beginnen te gebeuren als je de chakra's opent en door
innerlijke dichtheid verwerkt ... Maar je moet je ook bewust verbinden met het spirituele lichtlichaam, via het
kruinchakra, in meditatie – om te oefenen met het openen naar de uitgebreide hogere dimensionale
lichtheid en het focussen van bewustzijn daar. Terwijl je je dagelijkse ademhalingsmeditaties
doet, zul je een lichtheid boven de kruin gaan voelen. Je kunt dit versterken door
aandacht te besteden aan de gevoelens en vooral het gevoel van
lichtheid door je heen te ademen. Zo ontwikkel
je een belichaamd gevoel van
het hier en nu.

Let op: veel mensen zullen energie-implantaten in het kruinchakra hebben die zijn ontworpen om het spirituele lichtlichaam
af te sluiten. Dit is een van de strategieën van de Interdimensionale Interventie. Dus je zou in eerste instantie moeite kunnen
hebben om toegang te krijgen tot de lichtheid boven de kroon, of anders als je dat doet, zou je kunnen merken dat een spiraal
vormig zintuig de ziel uit het lichaam trekt. Dit zijn beide symptomen van een potentieel implantaat daar. U zult daarom moeten
werken aan het verwijderen van implantaten door middel van gericht bewustzijn en empowerment.Wanneer het kruinchakra helder is, zul je het gevoel van expansieve lichtheid gaan voelen. Dit is wanneer jullie Ascentie echt van
de grond begint te komen. Wanneer je in de natuur loopt, en ook in de stad, kijk dan uit in het fysieke, maar krijg het gevoel van
het alchemistische spirituele - het veld om je heen. Laat je wakkere droomvisie een nieuw landschap creëren dat je ook
waarneemt en ervaart. Hoe zouden die subtiele lichtgevoelens van interconnectiviteit en stroming eruit kunnen
zien in de hogere vibratie? Welke tekens en synchroniciteiten ondersteunen dit nieuwe landschap? Begin
jezelf te voelen leven in de hogere vibratie, maar cruciaal, hier en nu belichaamd. Ga meer met
dit gevoel van flow en kijk naar de nieuwe landschapsvorm om je heen.

Ascentie: een dagelijks proces

Er zit een zilveren randje in elke grijze wolk. De sluiers over de waan van de samenleving zijn spectaculair gevallen.
Steeds meer van ons kunnen het 'beest' zien voor wat het is, EN CRUCIAAL is dat een groeiende golf van ons bereid is
om er daadwerkelijk iets aan te doen – om ons bewustzijn voorbij te verschuiven. Zo wordt de onthulling van de schaduwzijde
een gouden kans om uit te breiden. Het hangt allemaal af van hoe je ervoor kiest om de situatie waar te nemen en er op een krachtige
manier op te reageren. We zijn zeker niet ondergedoken naar een of ander rooskleurig la la land door ons terug te trekken of af te leiden.
Deze benadering is om door te transcenderen en vervolgens uit te breiden. We bouwen een nieuw 5D-paradigma,ja, maar we doen het
draad voor draad, actie voor actie, van moment tot moment. Je wordt een onstuitbare kracht van bevrijding. Dat is de gouden kans
van deze tijd.

Neem je kracht terug. Beslis hoe je je dag aanpakt. Welke meditaties werken het beste op welke specifieke tijden? Welke innerlijke
dichtheden heb je nodig om door te breken? Breng hier de aandacht op en vraag het Universum om te helpen met verlichting.
Bouw een nauwere gevoelsverbinding op met je team in de ether. Geef die subtiele fladderingen en gevoelszintuigingen
de mogelijkheid om op te bouwen door diepere aandacht en bewustzijn. Stel ze de allerbelangrijkste vraag: "Laat
het me zien!"

Ascentie is nu. Het is nu begonnen. Dat was de verbluffende synchroniciteit van de numerologie 2020. De tijden hebben niet
teleurgesteld. Ze zijn gewoon gekomen op een manier die we misschien niet hadden verwacht. Wees er echter op voorbereid dat
de reis tijd kost. Heb geduld. De 5D Ascension Shift is een lange weg. Wees je bewust van waar we naartoe gaan ja, MAAR cruciaal is
dat het GEEN bestemming is om naar te streven. Het is eerder iets dat dagelijks in je groeit en opbouwt. Je krijgt een idee van waar het
naartoe gaat en gebruikt dat vervolgens als motivatie om het van binnenuit te blijven bouwen.

Op een dag, in onze nabije toekomst, ongeacht welke externe shennanigans het systeem heeft gespeeld, zal het zijn laatste kaart leggen.
En het Universum zal het onvermijdelijk overtroeven. Want alle fysieke situaties komen en gaan. We zijn de gang van een prachtige
verschuiving binnengegaan – diepgaande evolutionaire verandering. Een die je thuis zal brengen naar een spectaculaire
wedergeboorte in nieuwe dimensies van leven en zijn. Cruciaal is echter dat je niet moet wachten. Grijp deze dag.
Nu. En de volgende.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusJe bent een multidimensionaal wezen | Heavenletters
De Golf van de regenboog van Licht

24 oktober 2021


God zei:

Zeker, lijden komt omdat je denkt dat dit kleine beetje ingebeelde tijd op Aarde alles is wat er is. Wanneer je gelooft dat
dit de enige hand is die je moet spelen, investeer je er zwaar in. Uw betrokkenheid is volkomen. Je zet al je fiches in. Als je
weet dat er andere etablissementen en andere plaatsen zijn om te spelen, ben je niet zo gehecht aan één bepaalde hand. Dan
wordt je leven meer als easy come and easy go. Wat ooit een enorme gebeurtenis leek, wordt nu een episode. Het leven wordt
een aaneenschakeling van episodes als een kralensnoer of gras gevlochten. Het is niet eens zo dat je tot later hoeft te wachten op
een ander leven, want je bestaan is op dit moment in feite veelvoudig. Je bent als een terras met vele gradaties, de ene lijkt de andere
op te volgen en toch allemaal tegelijk aangelegd. Je leeft nu meer dan één leven.

Je leven is als een draaiende top. Het draait. Net als de planeten draait je leven. Je hopt van de ene steen naar de andere terwijl je geest
ergens op een eigen reis is. Wanneer je in een bootje zit en het land niet ziet, kun je alleen maar voelen dat je in een bootje ver van
land zit. Wanneer je in een bootje zit en het land nog niet ziet maar weet dat het dichtbij is, voel je je veilig en ben je niet
gefrustreerd. Wat de schijnbare oorzaak ook is, hoe zwaar zwaar ook, wanneer je je gefrustreerd voelt, stel je jezelf
voor in een klein bootje zonder land in zicht. Angst heeft je ingehaald en je van de realiteit ontdaan.

Angst overtuigt je er natuurlijk van dat het zelf de realiteit is en een onvermijdelijke realiteit. Luister, angst heeft nooit
een basis in de werkelijkheid. Angst vertelt je dat je eindig bent. Er is geen eindige, geliefden. Zeker, er is geen eindigheid
als het om jou gaat. Natuurlijk, als je denkt dat dit ineengedoken lichaam waarin je je bevindt de hele show is, tril je. Maar de
Werkelijkheid is oneindig, en oneindig ben jij. Niets kan je schaden. In dit gebied dat het leven op Aarde wordt genoemd, lijkt je
lichaam de basis voor alles. Lijkt, maar je lichaam is slechts een handig hulpmiddel in de derde dimensie, een transport, een klein
huis waarin je je bevindt. Natuurlijk ben jij het lichaam niet. Het lichaam is slechts hi-jinks. Wanneer je voelt dat lichaam alles is wat
je hebt en dat je niet zonder kunt, heb je geloofd in een goocheltruc. Je zag het met je eigen ogen, dacht je, maar toch heb je jezelf
voor de gek houden.

Op dit moment bereis je veel plaatsen, zonder begeleiding van je lichaam. Dit is wat het betekent dat je een multidimensionaal
Wezen bent. Je weet zoveel meer dan je jezelf toestaat te weten. Je bent naar andere sterrenstelsels gereisd en weer terug,
en je herinnert het je niet meer. Je kunt je ook niet voorstellen hoe het mogelijk is, dus je geeft het idee op. Je geeft alleen
toe aan wat je in je hand kunt grijpen. Je hebt alleen geloof geaccepteerd in wat je geleerd hebt. Je hebt besloten dat
wat niet past bij bepaalde grenzen die je is geleerd, dat niet kan zijn. Dit wordt bekrompen genoemd.

In plaats van open te staan om te zien wat er is, heb je toen geconcludeerd dat het niet zo kan zijn. Je gelooft
wat je gelooft. Wat een illusionist ben je. En dus lijd je. En dus verdisconteer je jezelf of verstoten je jezelf
zelfs, gelovend in een minder wezen. Wat als je echt een engel bent alsof je van een andere planeet
komt? Wat als je merkt dat je naar de Aarde bent getransplanteerd, maar je doet alsof je niet
bent wie je bent. Je bent zeer overtuigend. Je doet zo goed alsof je jezelf voor de
gek hebt gehouden. O, geliefden, als jullie je absolute waarde zouden
accepteren, zouden jullie net zo gelukkig zijn
als koningen. Je zou blij zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe 4 engste
(maar stiekem prachtige)
stappen naar verlichting | Verlicht Bewustzijn

Door: Enlightened-consciousness.com
21 oktober 2021Verlichting is geen wandeling in het park. Hier zijn vier van de engste,
maar stiekem prachtige stappen die je kunt nemen op het pad naar verlichting.

Vergis je niet – verlichting is een destructief proces. Het heeft niets te maken met beter worden of gelukkiger zijn.

Verlichting is het afbrokkelen van onwaarheid. Het is door de façade van schijn heen kijken. Het is de volledige
uitroeiing van alles waarvan we den dat het waar was." - Adyashanti -

Het eerste wat je moet onthouden, hier aan het begin, is dat verlichting geen bestemming is, maar een richting. Het is geen
waarheid maar een proces. Het is zowel denkbeeldig als echt. Het is geen of-of, maar een en-en. Het is alleen haalbaar als
men begrijpt dat het iets onhaalbaars is. Zodra we de noodzaak om het te bereiken kunnen loslaten, bevrijden we onszelf
om het proces te laten ontvouwen en worden we het bereiken. Het is de voortdurend groeiende horizon van menselijke
bloei. Maar het kan pijn doen als de hel.

Inderdaad, verlichting is geen wandeling in het park. De eerste leraar die op het pad naar verlichting wordt ontmoet,
is meestal pijn zelf. Verlichting is zowel een afrekening als een verwoesting, zowel een uitbreiding als een vernietiging.
De volgende vier stappen zijn slechts het topje van een veel diepere ijsberg van beproevingen en beproevingen, beladen
met dreigende drempels en sinistere Rubicons. Dunhuidige, zwakbezorgde, status-quo-junkies die verslaafd zijn aan comfort,
hoeven niet van toepassing te zijn. En als je besluit om te solliciteren, laat dan je onkwetsbaarheid achter je. Het is sowieso een
illusie. Hier zijn dan vier van de engste, maar stiekem prachtige, stappen die je kunt zetten op het pad naar verlichting.

1.) KWETSBAARHEID EN ZELF-EERLIJKHEID

"Er is een hele categorie mensen die de boot mist door
zichzelf niet raar genoeg te laten zijn." - Alain de Botton -

Kwetsbaarheid is ronduit eng. Maar om het vermogen te krijgen om van onze fouten te leren, om plezier te hebben met
onze inherente hypocrisie en om een goed gevoel voor humor te hebben met betrekking tot onze feilbaarheid als een
onvolmaakte soort, moeten we eerst het vermogen hebben om kwetsbaarte zijn , wat brutale zelf-eerlijkheid
en meedogenloze zelfondervraging vereist.

Brutale zelf-eerlijkheid en meedogenloze zelfverhoor dwingt ons om onze eigen demonen onder ogen te zien. Het
dwingt ons om onze meest persoonlijke zwakheden, drogenheden en ongezonde neigingen onder ogen te zien en alle
autoriteiten in twijfel te trekken, vooral die van onszelf. Het dwingt ons hoofd over de afgrond van de menselijke conditie
en verschroeft onze ziel met de onvermijdelijke brandende vlam van de waarheid: vergankelijkheid. Het slaat ons in het gezicht
met zijn absolute aanfluiting van ons geluk dat ooit iets is dat permanent kan zijn. Het rammelt onophoudelijk de almachtige
kosmische grap af, waardoor we verdomd zeker weten dat we beseffen dat we het konteinde van die grap zijn.

Daarom is een bijzonder effectieve strategie bij het bereiken van een staat van kwetsbaarheid en zelf-eerlijkheid het gebruik van ons
gevoel voor humor. Als we om onszelf lachen, maken we ons los. De schroeven van onze ernst worden losgeschroefd door het genie
van onze humoristische oprechtheid. We gaan plotseling van het kont-einde van de grap, naar lachen om de grap, en draaien zo
de rollen om over de grappen macht over ons, en dus over de macht zelf. Wanneer we om onszelf kunnen lachen, staan we
onszelf toe om 'raar' te zijn, om het dilemma van het zelf vanuit een andere hoek aan te pakken, om een staat van
existentiële kwetsbaarheid op te leggen die de ziel transformeert in een prisma waar het licht van de waarheid
doorheen kan schijnen en de vorm kan aannemen van de regenboog van zelf-eerlijkheid. En Pijn is het
vreselijk mooie, glimmend rode, doornige en grillige pilletje dat we steeds weer leren slikken met
een duivelse, geestelijk masochistische glimlach op onze al te menselijke gezichten.
Bottoms up!

2.) HET SLIKKEN VAN DE GEKARTELDE RODE PIL VAN DE WAARHEID

"Hoe minder mensen het weten, hoe koppiger ze het willen weten." - Osho -
Zonder de pijnlijke rode pil van de waarheid zitten we opgescheept met de al te comfortabele blauwe pil van misleiding.
De blauwe pil komt vast te zitten in onze keel en veroorzaakt geen einde aan blokkades, onderdrukkingen, onderdrukkingen
en depressies. De blauwe pil is een baken van misleiding, vast in onze keelchakra, die alle frequenties blokkeert en ons verhindert
onze waarheid te spreken en onberispelijk te zijn met ons woord. De blauwe pil is een magneet voor leugens. En leugens zijn sexy,
schandalige schurken. Ze zweven rond in een mistige rook, verleiden ons met valse vriendelijkheid, kussen ons precies op de juiste
manier en wiegen ons in hersenwasbare zelfgenoegzaamheid en een verhoogde staat van kneedbaarheid. Onder de verleiding van
de blauwe pil zijn we pionnen die zich wentelen in zelfopgelopen onvolwassenheid. Het nemen van de rode pil verjaagt de blauwe
pil, waardoor de doorgang wordt vrijgemaakt en alle frequenties voor de waarheid worden geopend.

"Verlichting is de opkomst van de mens uit zelfopgelopen onvolwassenheid. Onvolwassenheid is het
onvermogen om het eigen begrip te gebruiken zonder de leiding van een ander." - Immanuel Kant -

Maar zoeker naar verlichting pas op, de leraar die ernaar verlangt om zelfs de rode pil door je strot te duwen. De keuze moet
aan jou zijn, en aan jou alleen. Een goede leraar zal je begeleiden naar de rode pil, maar hij / zij mag het nooit door je strot
te duwen. Zoals Adyashanti zei: "Mijn spreken is bedoeld om je wakker te schudden, niet om je te vertellen hoe je
beter kunt dromen." Je moet eerst beter willen dromen.

"De functie van de verbeelding is niet om vreemde dingen geregeld te maken,
zozeer om gesetteld dingen vreemd te maken." - G. K. Chesterton -

Het slikken van de rode pil is een beangstigend vooruitzicht. Het verbrijzelt wereldbeelden en lost zekerheid op. Het vervangt
antwoorden door vragen. Het zet alle appelkarren op zijn 3e rij: psychologisch, fysiek en spiritueel. Het reconditioneert de
voorconditionering. Het reinigt de deuren van de waarneming. Het verbrijzelt de glazige essentie van cognitieve
dissonantie; de scherven waarvan de scherven afsplinteren en steken als een gek in het vlezige hart van de
waarheid. Het laat je ziel naakt, kwetsbaar en leeg achter in het boze oog van een apocalyptische
existentiële orkaan van onzekerheid. Het openbaart dat je altijd God was die ondergedoken
zat. En de zware last van dat vooruitzicht alleen al kan een zielverpletterende
verantwoordelijkheid zijn. Maar zoals Seneca zei: "Een edelsteen
kan niet worden gepolijst zonder wrijving, noch een mens
geperfectioneerd zonder beproevingen."

3.) EGO VERNIETIGING

"Er zijn genoeg moeilijke obstakels op je pad. Sta jezelf niet toe om een van hen te worden." - Ralph Marsten -

Deze is misschien wel de meest pijnlijke. De dood van het ego is geen walk in the park. Het is meer als een wandeling door een
donkere nacht van de ziel omringd door een boze afgrond die eigenlijk gewoon de kleingeestige versie is van dat je niet wilt verliezen
wand het voelt dat de essentie van jou is: je ego. Maar het ego is niet de essentie van jou, en dat is het ook nooit ing. De echte jij is een
onderling afhankelijke kosmische kracht, een onderling verbonden frequentie, een verenigde kosmische agent die door de
bewegingen gaat van het zijn van een geest-lichaam-ziel.

"Maar de ergste vijand die je kunt tegenkomen zal altijd jezelf zijn; je ligt op de loer in grotten en bossen. Eenzame, je
gaat de weg naar jezelf! En je weg gaat voorbij jezelf, en voorbij je zeven duivels! Je zult een ketter zijn voor jezelf
en heks en waarzegger en dwaas en twijfelaar en onheilige en schurk.

Je moet klaar zijn om jezelf in je eigen vlam te verbranden: hoe kon je
nieuw worden, als je niet eerst as was geworden?" - Friedrich Nietzsche -

Ego-vernietiging leidt tot de as waaruit de feniks van de ziel oprijst. Maar eerst moet er sprake zijn van afdaling.
Er moet een scheurend deel zijn, een afbranding, een heilige desintegratie. Maar de taak van afscheiding is een berouw.
Het spreekt de taal van wisselvalligheden. Het huilt in je als oude nacht. Het beweegt als verse rook door je heen. Het is het
bloed van het geil van een volle maan. Het is een wreed wiel dat zijn cyclus van dierenangst, van soort-karmozijnrood draait.
Het is in dit moment. Hier, aan de kruiskant, bij de knoop op het hout, waar de scheve bomen je martelaarschap bespotten
en al je voorouders de geur van de volle bloesem van je hart kunnen ruiken, knipperend in en uit de ether, schreeuwend
naar je: "Het is tijd! Er is misschien geen ander leven om van te houden."
En zo daal je af. En zo steek je de Rubicon van het zelf over, waarbij je de kloof tussen Mens en Overman overbrugt
boven het Existentiële Zwarte Gat. En zo verlies je jezelf in de blauwe rook, in de losse schaduwen. Je schreeuwt het uit
als Yin. Je vuisten klappen als Yang. De vissen voeden zich met hun staarten. De slangen doen hetzelfde. Het is als de hemel
en de hel in je lichaam. Mensen kunnen het dier in je ruiken, het wilde zelf dat tot leven komt. De dood neuriet een lofrede in
de bomen, en je sterft een kleine dood: de jubelende dood van je ego. En dan ben je stil als een pop, kwetsbaar, verbaasd
en katapeeptisch van de val. Maar nu ben je eerst een natuurkracht, in de tweede plaats een persoon. En de Aarde
heeft eindelijk haar redding ontdekt: de ontwaakte menselijke ziel.

4.) ONVERSCHROKKEN VERGEVING

"Concluderend is er geen conclusie. Dingen zullen doorgaan zoals ze
altijd zijn gegaan en steeds vreemder worden." - Robert Anton Wilson -

Onverschrokken vergeving is eng omdat het ongemakkelijk is op ontologisch niveau. Het is zowel het afbreken van
de muren die ons beschermen tegen de wereld als het ontgrendelen van de gevangenisdeur van onze verwachtingen.
Wanneer we de muren afbreken, is angst van het grootste belang en moet het onder ogen worden gezien, en dat kan vreselijk
ongemakkelijk zijn. Maar zoals Farrah Gray zei: "Comfort is de vijand van prestatie." Het betaamt ons dus om ons ongemakkelijk te
voelen. Zoals Neo die voor het eerst wakker wordt uit de Matrix. Wanneer we de deur naar onze gevangenis openen, wordt de manier
waarop de wereld werkelijk is, ondanks ons, en ondanks onze verwachtingen en wereldbeeld, de harde woestijn van het echte, die
alleen wij onder ogen kunnen zien en voor onszelf kunnen oplossen. Maar nu hebben we tenminste het tweesnijdende zwaard
van onverschrokken vergeving om alle administratieve rompslomp te doorbreken.

Vergeving doet pijn omdat het de ultieme loslaten is. Het is een diepe, viscerale acceptatie van hoe dingen zijn, ongeacht
onze behoefte aan dingen op een bepaalde manier. Het is een beslissende afschuw van de last van wat we niet kunnen
controleren. Gelijk aan boeddhistische niet-gehechtheid, onverschrokken vergeving is een afrekening van existentiële
proporties die de rollen omdraait op het concept van controle zelf. Het geeft ons toestemming om authentiek en
oprecht met de stroom mee te gaan. Met onverschrokken vergeving wordt het plotseling oké dat het spel van
het leven is "opgetuigd", omdat onze onbevreesdheid een bereidheid is om elke negatieve, contraproductieve,
ongezonde shit die ons wordt toegeworpen te transformeren in iets positiefs, progressiefs en gezonds. En onze
vergeving is een gigantische zucht die zegt: "Het is oké." Het geeft ons de onoverkomelijke moed om demonen om
te zetten in diamanten, angst in moed, woede in kracht en minachting in mededogen.

Onverschrokken vergeving is onszelf toestaan om intiem te zijn met de kosmos zoals die werkelijk bestaat. Zoals Dōgen zei:
"Verlichting is intimiteit met alle dingen." En intimiteit met alle dingen zal net zo waarschijnlijk pijn doen als het is om je goed te
voelen. Maar dat is helemaal niet erg. Het geeft ons toestemming om het goede met het slechte te nemen, het ongezonde met het
gezonde en het immorele met het morele. En dan geeft het ons de moed om het allemaal om te zetten in ons eigen geweldige ding:
kunst, avontuur, liefde.

Uiteindelijk is verlichting eng en pijnlijk, maar het is zo verbazingwekkend lonend dat het er niet eens toe doet. Zoals Camus zei:
"Het leven moet geleefd worden tot tranen toe." We moeten de dunne lijn tussen extase en ellende berijden om van het grote
mysterie te kunnen genieten. Stel uzelf in vraag, overwin uzelf, vergeef uzelf, wedergeboorte dan uzelf, ad infinitum, en
het pad naar verlichting zal u niet ontgaan.

Geschreven door Gary 'Z' McGee van: www.wakingtimes.com

OVER DE AUTEUR

Gary 'Z' McGee, een voormalige Navy Intelligence Specialist die filosoof werd, is de auteur van Birthday
Suit of God en The Looking Glass Man. Zijn werken zijn geïnspireerd door de grote filosofen van die
tijd en zijn klaarwakkere kijk op de moderne wereld.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Een bijzondere simultaniteit | Heavenletters

De Golf van de regenboog van Licht

25 september 2021


MMH

God zei:

Roer je hart naar de wijzerplaat waar je de komst van wonderen verwacht. Zet het harder. Waarom verwacht je vandaag geen wonder?
God weet dat ze er genoeg zijn. Ik vraag me af welk wonder, groot of klein, om de hoek op je wacht. Ik zeg groot of weinig eerbied voor je,
want zo zie je gebeurtenissen in de wereld. Je rangschikt ze hoog of laag, groot of klein, gewild, ongewenst. Sommige wonderen vind je
leuk, en andere niet. Sommige passen bij je, en andere niet. Zijn de onheilspellende dingen niet ook wonderen? Heeft het universum
zich niet zo opgesteld dat energieën samenkomen en het ene na het andere gebeurt? Maar laat ons, jij en ik, spreken over de wonderen
die je aanbidt. Natuurlijk is er geen groter wonder dan jij. Let op het wonder van de zonsopgang en het vallen van de avond en weet dat er
nog steeds geen wonder groter is dan jij. Je hebt het vermogen om wonderen waar te maken.

Je kent het wonder van de geboorte. De hele mensheid is haar eigen wonder.

Het is een wonder dat je vingers kunnen typen. Elke uitvinding van de mens is zijn eigen soort wonder. En wat is een uitvinding en wat
is een wonder? Een bepaalde simultaneiteit. Een bijzondere samenkomst. Er komt een idee op zijn plaats. De persoon aan wie je hebt
gedacht en die je wilt zien, verschijnt om de hoek. Het door u gewenste boek wordt u overhandigd. Een zonnestraal valt op zo'n
manier op een blad op een boom, en je bent onder de indruk van hoe het zonlicht op het blad valt. Er verschijnt een vlinder.
En bijen en vlinders bestuiven de bloemen. Wat een complexiteit van uitwisseling is het wonder van de wereld. Je
verricht wonderen. Je mengt wat ingrediënten door elkaar, zet ze in de oven en je hebt een taart. Je neemt
gemalen koffie en maakt er een drankje van. Als je zulke dingen nog nooit eerder had gezien, zou je
het wonder ervan kennen. Je geeft je kitten en puppy wat voedsel en door je voedselgift
groeien ze. Zelfs hun vacht groeit. En de staart van een hond kwispelt.
Is dat niet beter dan alles?

En slapen? Wat voor wonder is dat? En wakker worden?

En ogen die kunnen zien, en oren die kunnen horen, en gezichten die kunnen glimlachen. Vertel eens, geliefden, is er iets
in het leven dat jullie niet als een wonder kunnen opsommen? Zelfs een mug is een wonder. Jeuk is. Een blauwe plek is. Water
wel. De maan is. Bovenal ben je dat. Je bent een wonder die wonderen verricht. Jij. Je voert ze rechts en links uit. De hele wereld
is een wonder. Het leven is een wonder. Ook al is het een natuurlijke gebeurtenis, het is een wonder. Alle natuurlijke gebeurtenissen
zijn wonderen. Het wonder van woorden. Deze woorden op een pagina betekenen iets voor je. Dat je kunt lezen is een wonder. Welk
wonder is er dan niet kan gebeuren?

Welk wonder wil je dat er gebeurd wordt? Het is al gebeurd. Misschien wil je het wonder van vrede in plaats van de luchtspiegeling van
de oorlog? Vrede is er al, geliefden. Iemand heeft de golven van liefde teruggedrongen. Wat een geweldig wonder is dat. Vrede en liefde
bedekt met een deken van oorlog of zelfs een kleine verstoring.

De mens heeft de maan bereikt, en nog steeds koestert
iemand wrok tegen zijn broer. De absurditeit van dit alles.

Wil je een wonder creëren? Een wonder van liefde en vrede? Dat is makkelijk. Geef woede op. Geef alle negatieve gedachten op. Laat
het verleden los dat je de schuld geeft van negatieve gedachten. Laat feiten en cijfers los. Bewijs vrede en liefde door je mooie
gedachten. Wijs alles af wat geen vrede en liefde is, en je zult wonderen zien...

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door Marcelius


Kies
|
Heavenletters

De Golf van de regenboog van Licht

22 september 2021God zei:

Geliefden, jullie hoeven niet op de harde manier te leren. Haal dat idee uit je hoofd.
Het is beter om te denken dat het gemakkelijk is om je weg in het leven te vinden.
Deze gedachte alleen al zal gloed aan je leven toevoegen.

Natuurlijk is het leven makkelijk. Er is niets aan de doen. Je ademt in en uit en gaat vrolijk verder.

Begin na te denken over hoe plezierig het leven is en hoeveel vreugde het je geeft en hoe je klaar en bereid bent voor alle
vreugde die het leven in petto heeft. Is het niet waar dat je klaar bent voor meer en meer vreugde? Dat is eerlijk. Denk niet dat
eerlijkheid betekent dat je alles moet opmerken om over te klagen. Klagen kan eerlijk zijn. Hou die eerlijkheid voor jezelf. Je kunt
eerlijk zijn en toch aan sommige dingen voorbij gaan, zoals klachten. Het is niet oneerlijk om te zwijgen als stilte goud waard is. Je
hoeft niet elke gedachte in je hoofd uit te drukken. Helemaal niet. Natuurlijk, uit de eerlijke gedachten die geluk in een ander zullen
roeren.

Heb je enig idee hoeveel inspiratie er nodig is in deze wereld van feiten en fictie? Je moet weten dat het beter is om te inspireren en op
te verheffen dan om elk geval van ongenoegen of enig geval van ongenoegen te citeren. Je hoeft niet al je kleren aan de lijn te hangen.
Ongenoegen en waardering zijn twee verschillende vibraties. Welke vibratie wil je ontvangen en welke vibratie wil je geven? Is
hier een uitzondering op? Wil je ooit echt naar beneden getrokken worden of iemand anders naar beneden trekken? Is
er ooit een tijd dat je anderen niet wilt inspireren? Je vindt het leuk als je anderen inspireert. Laat je zelf inspireren,
en je inspirerende anderen zullen automatisch zijn. Vreugde is waar en ongenoegen is onwaar.

Er is de zonnige kant van de straat, en er is de schaduwrijke kant. Welke kies je? Wat zou je kiezen als je erover nadacht?
Geliefden, zelfs 's middags op de heetste zomerdag, kiezen voor de zonnige straat. Kiezen wat je wilt is een optie die je hebt.
Misschien heb je het gevoel dat alles wat je hebt gehad lijdt. Misschien vind je dat je lijden verdient, en dat je in dit leven een
boetedoening dient. Misschien heb je jezelf beschuldigd en schuldig bevonden aan karma. Misschien voel je dat ongelukkigheid
je lot is. Misschien geloof je dat je een contract hebt gesloten voordat je in deze geboorte kwam, en dat is hoe je leven moet zijn, en
er is niets dat je eraan kunt doen. Onzin.

Geliefden, zelfs als je een contract tekende, kun je dat contract veranderen. Misschien moet je leren dat er niets in de weg staat van
vreugde in je leven. Contracten kunnen verscheurd worden. Je kunt verschillende gedachten in je hoofd hebben die je een ander
leven opleveren, een gelukkiger leven. Misschien als je in modderig water woont, kun je bewegen. Je kunt jezelf ervan
verwijderen. Of misschien kun je het zelf opruimen door je verlangen te verdrenkelen. Misschien hebben jullie
alleen maar gedroomd, geliefden. En nu word je wakker uit een lange slaap. Je wrijft over je ogen, en
glorie is voor je, stralende effulgent glorie, de jouwe voor het nemen.

Als er alleen dit moment van eeuwigheid is, waar kan karma dan liggen? Ik weet dat het idee van karma populair is.
Als je lijdt, kun je je schouders ophalen en zeggen: "Zo is het." Je lijdt nu misschien, maar er is niet één wet in de hemel
of aarde die zegt dat je moet. De dagen van verplichting zijn voorbij. Je hoeft niet nog een keer te lijden. U kunt uit het menu
kiezen wat u wilt dat het leven voor u opwekt. Je hebt keus. Kies nu.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Tempel van schepping
door het kristallijne bewustzijn

Gekanaliseerd via Natalie Glasson – Originele bron: Sacred School of OmNa

Door: Natalie Glasson
21 september 2021
Wij, het Kristallijne Koninkrijk, willen onze Tempel van Schepping die bestaat binnen de Kristallijne Dimensies met u delen.
Het is ons doel om u uit te nodigen om onze Tempel van Schepping op de innerlijke vlakken te bezoeken en te ervaren om uw
energietrillingen te verbeteren, uw realisatie van de energie van de schepping te versterken en uw vermogen te ontwikkelen om
samen te creëren met de energie van de schepping om herinnering aan de Schepper aan uzelf en anderen te brengen.

Je bent een Wezen van Creatie

Elk deel van je wezen wordt gevormd door de scheppingsenergie van de Schepper; dit betekent dat je in elke cel van je wezen de energie
van de schepping vasthoudt. De energie van de schepping is je oorspronkelijke essentie. Wanneer je verbinding maakt met de energie
van de schepping, onthoud je je uniekheid, oorsprong en je ware zelf; de energie en intenties die je manifestatie ondersteunen. Dit
begrip laat alle aardse illusies los die helderheid en ontwaken voortbrengen. De energie van de schepping is de essentie van je
geboorte als spiritueel wezen in de innerlijke vlakken en als fysiek wezen op aarde. Het is levensonderhoud voor je hele
wezen voor je eeuwige bestaan, evenals een brandstof die je helpt om de Schepper in harmonie met het Universum
van de Schepper te manifesteren. Wanneer je ontvangt, heb je toegang tot de energie van de schepping,
wanneer je in je wezen zoekt, verken je de energie van de schepping en wanneer je geeft, uit je de
energie van de schepping. Elk deel van je bestaan omvat de energie van de schepping;
de kern van de Schepper.

De Tempel van de Schepping

Binnen het Kristallijne Koninkrijk op de innerlijke vlakken hebben we een tempel gewijd aan de Kristallijn Bewustzijn
expressie en trilling van de schepping. Elk aspect van de Schepper, zoals jij, drukt dezelfde scheppingsenergie uit op een
unieke manier die wordt uitgevoerd door een andere trilling en frequentie van licht. Zo wordt het Universum van de Schepper
een geheel en volledige uitdrukking van de Schepper en de energie van de schepping, vergelijkbaar met een voltooide legpuzzel.

De Kristallijne Bewustzijn creatie is van een hoge frequentie; het bezit macht, het evenwicht tussen de innerlijke vlakken en de
aardse werkelijkheid, evenals helderheid bij het observeren van de Schepper. Het doel is om een hoog trillingsbewustzijn en
begrip te creëren, en de schoonheid van de Schepper. Wanneer je werkt met de Kristallijne Bewustzijnsenergie van de
schepping, vergroten alle creaties de aanwezigheid van de Schepper in je wezen en alles, evenals het voortbrengen
van een trilling van zuivering. Daarom is het werken met de Kristallijne Bewustzijnscreatie zo'n prachtige ervaring,
omdat als je samen creëert wat je wilt manifesteren, je ook je wezen zuivert, de schoonheid van de Schepper creëert
en de heilige vibratie van de Schepper in jezelf en iedereen vergroot.

De Tempel van Creatie binnen de Kristallijne Dimensies is een uitgestrekte ruimte van vele kamers die zich vervlechten rond een
centrale kamer. We noemen deze centrale kamer de Kern van de Scheppingskamer; het is in deze kamer dat alle wezens
kunnen interageren met de energie van de schepping, het ervaren, downloaden, belichamen en uitdrukken van de
energie. De talrijke kamers rondom de centrale kamer worden allemaal gebruikt om te experimenteren met
de energie van de schepping. Wezens leren en ervaren hoe ze op tal van manieren kunnen co-creëren
met de energie van de schepping, waarbij ze de energetische manifestaties observeren die ze
creëren en vaardigheden die ze activeren. Elke kamer zal je begeleiden om nieuwe en
opwindende manieren van co-creëren met de energie van creatie te verkennen.
Er zijn meesters en lichtwezens die in de talrijke kamers werken, hun doel
is om u te verwelkomen en uit te leggen hoe u de kamer en het doel
ervan van hulp kunt gebruiken. De Tempel van De Schepping
is een veilige ruimte om werkelijk begrip te scheppen
over je energieën en scheppingsvermogen
in je wezen.

Hoe de kern van de scheppingskamer te bezoeken

'Kristallijn Bewustzijn, ik nodig je energie en licht uit om te verankeren in mijn wezen, laat me het Kristallijne licht
ervaren dat door mijn lichaam en aurische veld stroomt, terwijl ik de Kristallijne trillingen in mijn wezen absorbeer en
activeer. Als onze energie samensmelt, breng me dan naar de Kern van de Scheppingskamer in de Tempel van De Schepping.
Help mijn energieën bij het verankeren in de kamer, zodat ik de kristallijne energie van de schepping kan ervaren en verkennen.
Met diepe dankbaarheid en dank.'

Herhaal gewoon de bovenstaande aanroep, sluit dan je ogen en begin
je ademhaling te volgen, ga in een diepere staat van ontspanning en vrede.

Laat het Kristallijn Bewustzijn jou en ons licht omringen om door je wezen te bewegen.
Terwijl het licht om je heen bouwt, word je naar de Kern van de Scheppingskamer getransporteerd.
Er zal een wezen aanwezig zijn om u te begroeten en u naar een zithoek te leiden. Het wezen zal je bewust
maken van de Kristallijne energie van de schepping en je op een eenvoudige manier afstemmen op deze energie.
Een stortbui van licht zal in je wezen en bewustzijn stromen. Zit met en observeer de energie terwijl deze door je wezen
beweegt en verbinding maakt met je ziel.

Zeg een paar keer hardop: 'Ik ken en ervaar de Kristallijne Bewustzijnsenergie van de schepping.'

Verander je energie dan dieper in je wezen om verbinding te maken met de Kristallijne Bewustzijn scheppingsenergie zoals
deze in je wezen activeert en vormt. Misschien wilt u de Kern van de Scheppingskamer vele malen bezoeken, zodat u de
aanwezigheid van de energie in u echt kunt herkennen. Wanneer je denkt dat het gepast is, kun je beginnen met het
verkennen van de vele andere kamers in de Tempel van de Schepping.

Hoe de experimentele kamers van de tempel van de schepping te bezoeken

Nadat je de Core of Creation Chamber hebt ervaren, kun je beginnen met het verkennen van de experimentele
kamers die je een ervaring bieden van co-creatie met de kristallijne energie van de schepping. Het is
belangrijk dat uw intentie van dat wat u wilt manifesteren zuiver en trouw is aan de leiding
van uw ziel. Zorg ervoor dat alles waar je je op concentreert blij bent om te
ontvangen en te herkennen in je fysieke realiteit.

'Kristallijn Bewustzijn, breng me alsjeblieft naar de meest geschikte kamer om de energie van de schepping in de
Tempel van De Schepping te ervaren en te experimenteren. Laat me een kamer binnengaan die me goed dient in dit
stadium van mijn hemelvaart, me leiden hoe ik de energie van de schepping en het Kristallijn Bewustzijn kan gebruiken,
zodat ik kan manifesteren wat ik wil ervaren op de Aarde en in mijn spirituele realiteit. Mijn doel binnen de kamer is om
de energie van de schepping in en om mij heen volledig te verkennen, te experimenteren en te ervaren. Ik ervaar mijn
dankbaarheid en dank voor de begeleiding die ik krijg.'

U wordt naar de meest geschikte kamer voor u vervoerd. Er zijn honderden kamers in de Tempel van de Schepping. Wanneer u een
nieuwe kamer betreedt, is het raadzaam om te vragen om de naam of het doel van de kamer te begrijpen, op deze manier kunt u
terugkeren naar de kamer wanneer u maar wilt. Elke kamer zal een ander doel, gevoel en ervaring hebben, hoewel ze je allemaal
ondersteunen bij het ervaren van de energie van de schepping. Ze ondersteunen je in co-creatie met de energie om je intentie
of focus te manifesteren en de kracht en aanwezigheid van de creatie in jezelf te herkennen. Zelfs als u geen toegang hebt
tot wijsheid, inzichten of begeleiding vanuit de kamers, weet dan dat u altijd de energie, activeringen en transformatie
zult ontvangen die u nodig hebt.

Een bezoek aan de Tempel van de Schepping tijdens uw slaaptoestand

U kunt vragen om te bezoeken en te werken binnen de Kern van de Scheppingskamer of een van de andere kamers
in de Tempel van De Schepping tijdens uw slaaptoestand. Bij het indienen van dit verzoek is het belangrijk om eerst
aan te geven of u de Core of Creation Chamber of een andere wilt bezoeken. Vermeld dan je doel van je bezoek,
wat wil je begrijpen of creëren voor jezelf, de mensheid of de aarde terwijl je in de Tempel van de Schepping
bestaat. Weet dat zodra uw verzoek is gedaan, u eenvoudig kunt ontspannen en uw slaaptoestand
normaal kunt ingaan.Er is een grote rijkdom aan overvloed, kennis en uitlijningen binnen
het Kristallijne Koninkrijk om te verkennen en om je hemelvaart te helpen.
Neem gewoon een beroep op ons, spreken met ons en we zullen
u afstemmen op de juiste trillingen.

> BRON <

Met kristallijne zegeningen,
Het kristallijne bewustzijn.Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wijsheid uit de Chinese geneeskunde:
déze 7 emoties beïnvloeden jouw
energie
(Chi) en organen

Door: Evelyn van Hasselt

Evelyn van Hasselt

19 september 2021

Je fysieke gezondheid kan niet los worden gezien van je emotionele staat van zijn. Dat is althans één van de uitgangspunten
van de traditionele Chinese geneeskunde. In de Nei Jing (de Chinese ‘gezondheidsbijbel’) worden 7 emoties genoemd die
je Chi (levensenergie) en organen het meest beïnvloeden: vreugde, woede, verdriet, droefheid, melancholie, angst en vrees.
Chinese geneeskunde en de 7 emoties die je lijf beïnvloeden

De traditionele Chinese geneeskunde vindt zijn oorsprong in 2000 jaar oude geschriften. De Nei Jing (Het Klassieke Geschrift
van de Gele Keizer) is de belangrijkste bron van alle medische theorieën. Je zou dit boekwerk kunnen zien als de Chinese
tegenhanger van de geschriften van Hippocrates. In de Nei Jing staat beschreven dat je als mens 7 emoties kent die
van invloed kunnen zijn op je fysieke gezondheid: vreugde, woede, verdriet, droefheid, melancholie, angst en
vrees. Het zijn emoties waarmee elk mens in zijn of haar leven te maken krijgt. Ze worden pas
ziekteverwekkers als een bepaalde emotie gedurende langere tijd overheerst of
juist onvoldoende aanwezig is. Er is dan een disbalans
ontstaan in je Chi (spreek uit als Tsjie).
Thuiskomen in je eigen lichaam?

Levenskracht

Chi wordt vaak uitgelegd als levenskracht. Het is een onzichtbare ‘lijm’ die alle processen in je lijf met elkaar verbindt.
Volgens de traditionele Chinese geneeskunde wordt Qi door je lichaam verspreid via energiebanen, ook wel meridianen
genoemd. Als Chi niet vrij door je lichaam kan stromen dan kunnen er ziektes ontstaan. Volgens de Nei Jing hebben de 7
verschillende emoties de volgende impact op je Chi:

- Angst - een te lage Chi
- Vrees - een chaotische Chi
- Te veel vreugde - een trage Chi
- Te veel woede - een te hoge Chi
- Te veel melancholie - stagnatie van Chi
- Te veel verdriet of droefheid een zwakke Chi

De kunst is dus om alle 7 emoties in balans te houden
zodat je levensenergie vrij door je lichaam kan stromen.

De vijf Yin-organen

De 7 emoties beïnvloeden overigens niet alleen je Chi,
maar hebben ook impact op de 5 Yin organen in je lijf:
Hart, Longen, Milt, Lever en Nieren.

- Droefheid en verdriet hangen samen met je Longen
- Angst en Vrees staan in verband met je Nieren
- Melancholie heeft invloed op je Nieren
- Vreugde heeft invloed op je Hart
- Woede heeft invloed op je Lever

Als er een disbalans ontstaat in één van deze organen, raakt ook de bijbehorende emotie verstoord. En vice versa.
Het orgaan dat het meest vatbaar is voor emotionele stoornissen is je Hart. Volgens Chinezen is het Hart niet zomaar
een orgaan. Het Hart is de keizer die er – samen met de andere organen als ministers – voor zorgt dat overal in het lichaam
voldoende levensenergie (Chi) en Bloed aanwezig is. Daarnaast wordt het Hart gezien als de zetel van Shen. Shen is je
levensgeest en je bewustzijn in bredere zin. Het staat niet alleen voor je waak bewustzijn, maar ook voor je hogere
bewustzijn.

Shen

Als je Shen in balans is, heb je het vermogen om ideeën te ontwikkelen en voel je het verlangen om te leven. Je hart en
Shen horen bij het vuur element. De Chinezen zien Shen dan ook als een vlammetje dat beschermd dient te worden. Staat
het te wapperen als een “candle in the wind”, dan verliezen je ogen hun glans en zijn je gedachten verward. Ook symptomen
als slapeloosheid, hyperventilatie, innerlijke onrust en paniekgevoelens horen bij een onrustige Shen. Pas dus extra goed op je
Hart, dan houd je de sprangkeling in je ogen.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Iemand zei | Heavenletters

26 augustus 2021God zei:

Soms begrijp je niet helemaal wat ik bedoel als ik zeg dat de wereld fictie is, want het is heel echt voor jou. Meestal is het
je niet duidelijk dat de wereld illusie is omdat je er zo in ondergedompeld bent. Het feit is: het is echt voor jou. Maar dat maakt
het nog niet echt. In plaats van de wereld als fictie of illusie te zien, zou je het misschien als een spel willen zien. Natuurlijk worden
games serieus genomen, maar dat betekent niet dat ze serieus zijn. Zeker, je investering in games is serieus genoeg. Het leven dat
je leidt is fictie. Het is een verhaal dat gaandeweg is verzonnen. En de regels van het spel veranderen. Het verhaal verandert, en
alles is verzonnen. Anderen zien misschien hetzelfde verhaal als jij, maar dat betekent gewoon dat ze het ook lezen. Noch
meerderheid, noch minderheid is waar. Het is allemaal een idee. Alles is fictief.

Tijd, bijvoorbeeld, die illusie die je regeert. Je vraagt je misschien af hoe ik kan zeggen dat tijd niet bestaat? Hoe kan ik zeggen
dat het illusie is? Hoe kan ik zeggen dat het een spel is als het zoveel aspecten van je leven regisseert? Zegt de willekeurige
omschakeling naar standaard- en zomertijd niet dat tijd een door de mens gemaakte fantasie is? Iemand zegt dat het nu
een andere tijd is waarop de klok klokt. Tijd is een verhaal dat verandert. Bovendien, welke realiteit is er door te zeggen
dat niet-bestaande tijd op verschillende plaatsen in de wereld anders is? Het is dezelfde tijd in Hong Kong als in Texas.
De tijd aan de oostkust is hetzelfde als de tijd aan de westkust. Eén plaats is niet een dag eerder of later, maar één
plaats is een minuut eerder of later. Wat er ook aan de hand is, het is op hetzelfde moment voor iedereen,
ongeacht wat de klok erover zegt, ongeacht of het de zon of de maan is die aan de hemel schijnt.
De gong raakt tijdloosheid.

Dit is hetzelfde moment overal ter wereld! De schepping begon
hier en later hier of daar niet. Het was allemaal tegelijk overal!

Laten we eerlijk zijn. Tijd is gewoon een door de mens gemaakte fantasie, een die wordt onderbouwd door het ene
of het andere wetenschappelijke discours. Fictie wordt bestudeerd, bewezen, misschien diepgaand bewezen, maar het
is nog steeds fictie. Tijdloosheid is niet revolutionair. Het draait ook nergens om. Op dit moment bestaat alles ongeacht
kalenders. Tijd kan niet worden georganiseerd omdat tijd niet bestaat. Is het niet vluchtig, deze zogenaamde tijd? Het is zo
vluchtig dat het nooit heeft bestaan.

Ruimte en tijd zijn dezelfde fictie, net omgedraaid.

Kaarten maken de ruimte niet reëler. Ze markeren de illusie heel netjes. Tijd en ruimte zijn tijdverdrijf! Of misschien zijn ze de
speeltuin waar je in speelt. Misschien zijn het een fort dat je hebt gemaakt, of een boomhut, of een foto die je op een muur hebt
getekend.

Tijd en ruimte zijn scheidingen gemaakt van de heelheid die ondeelbaar is.

Jullie zijn geen roeiers op die vervlogen schepen waar een slaaf de gong sloeg en de roeiers vertelde wanneer ze moesten roeien.
Synchroniciteit en samenhang zijn prima, maar het zijn mandaten van bewustzijn. Je bent zeker niet ontworpen om slaaf te zijn
van tijd en ruimte.

In de relatieve wereld is een koning een slaaf van de plaats waar zijn lichaam toevallig verblijft.

En jij die je leven instelt volgens je horloge zijn ondergeschikt aan een tikkende hand op een wijzerplaat waarvan iemand
zei dat het juist was. Die tijd marcheert door is een misvatting, want tijd bestaat niet, dus hoe kan het marcheren?

Ik wil u herinneren aan de kracht van uw gedachten.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door Marcelius


Sta op voor jezelf | Heavenletters

16 augustus 2021
God zei:

Veel van mijn geliefde kinderen hebben het idee dat ze zijn bedrogen in het leven. Toegegeven, in jouw manier van kijken, kan
dit waar zijn. Misschien heb je niet alles ontvangen wat je wenst en wat je verdient. Dit kan zelfs in termen van de hele relatieve
wereld zo zijn. Wat ik tegen u zeg is dat, waar of niet, het idee van ontkend, over het hoofd gezien, hamstring, verwaarloosd is
naast het punt. Over de hele linie is dit geen nuttig uitgangspunt voor u om vandaan te komen. Dit idee van verschuldigd
zijn is een concept dat je in de gehuld houdt. Je ziet dit, hè?

Hou jezelf niet langer geketend om te geloven dat je iets verschuldigd bent. Waar of niet waar, je wilt niet eens een
neerwaartse spiraalvormige gedachte nog een seconde langer houden. Uit de ergste omstandigheden ontstaat
Schoonheid. Dat is ook waar. Er is geen einde aan de mogelijkheden, Geliefden. Er is geen einde aan de
mogelijkheden voor u.

Wat denk je dat het betekent om grenzeloos te zijn?

Laat jezelf zien als verwaarloosd. Laat jezelf los als overwonnen. Voor het geval je nooit meer loopt, laten we
zeggen, je bent hier op aarde voor meer dan wandelen. Als je jezelf als neergeslagen hebt gezien, begin dan
jezelf gezegend te zien. Als je jezelf moet optrekken bij je bootstraps, trek jezelf dan omhoog bij je bootstraps.

Je bent zoals je jezelf ziet.

Zie jezelf als slachtoffer, dan ben je dat. Zie jezelf als een Ridder op een Witte Ros, dan zal je Licht doorschijnen, en zul je
een nieuw persoon zijn. Als je jezelf ziet als een prins geboren uit de koning, hoe draag je jezelf dan? Hoe is je houding? Het
is geen houding. Het is de Echte Jij. Het maakt niet uit aan wie je geboren bent, draag jezelf als mijn prins of prinses die je bent.

Als je het Kind van God bent, dan is het niet een deel van de verbeelding dat je een prins of prinses bent. Waar gaan alle variantverhalen
van Assepoester over, behalve dat? Luister, je bent een Kind van God. U bent van harte welkom in Mijn Koninkrijk. Je bent uitgenodigd
in Mijn Koninkrijk. Ik zal je door het leven begeleiden. Ik zal je vragen voor de volgende dans. Ja, alsjeblieft, dans met me. Het is Mijn
Wens dat je met me danst. We zullen alle schatten bewijzen.

Lieve Mensen, roep niet langer: "Fout." Niet meer.

Zeg niet meer: "Het leven heeft mij beroofd. Mijn omstandigheden hebben me in de war gebracht. Ik had geen kans." Geen
twijfel mogelijk, sommige levens zijn gemakkelijker dan andere. Als de kansen tegen je lijken te zijn, stijgt dan hoger in je
schatting. Zelfs zonder ledematen kun je op de golven rijden. Stijging in je schatting. Ik zeg je dat je geen genoegen
moet nemen met een fysieke perceptie van jou. Ik zeg je dat je vleugels kunt laten groeien. Je kunt stijgen. Je
bent voorbestemd om te stijgen. Zelfs als je in coma ligt, kun je reizen over wegen die je je niet realiseert.
Je kunt een ruimtereiziger zijn. Je kunt een transformator van de wereld zijn.

Je hoeft niet alle kansen in de wereld te hebben die iedereen lijkt te hebben, maar je bent hier voor meer op aarde dan
je nu ziet.  Geliefden, ik zeg dat jullie waardevol zijn. Ik zeg dat je dat altijd zult blijven. Ik zeg dat in elke schade een wonder
voor je ligt om te presteren, een wonder voor jou om te geven van al het fortuin dat ik in je heb geïnvesteerd. Wat je nu ziet,
hoeft niet het maken van jou te zijn. Kijk om je heen, en je zult grote moed zien, en je zou wel eens de moed kunnen zijn die
je ziet. Zelfs ingesloten, vastgeschroefd aan de muur, jij, je gedachten, je Wezen kan duizenden succor. In feite weet
niemand waarvoor je op aarde bent en het enorme doel dat je moet dienen. Jij bent misschien wel de laatste
die het weet.

Het idee van "Waarom ik?" heeft een nieuwe betekenis. Welke nieuwe betekenis geef je aan Blijdschap?
Het betekent niet langer dat je uitroept: "Helaas, wat kan ik doen in deze toestand?"
Niet langer is "Waarom ik? Om te bedoelen, "Wie ben ik."
Nu betekent "Waarom ik?" :

Ik sta op. Ik sta op. Ik overtreft elke situatie. Ik ben zonder twijfel Zuiver Wezen, en ik sta op uit de loopgraven,
en ik sta op als een Zegen van Moed en Kracht om alle waargenomen grenzen in de wereld te doorbreken. Of
ik nu mijnwerker ben in het donker of een predikant op de preekstoel, God werkt met me samen. Dank U, God.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wonderen maken | Heavenletters

16 augustus 2021


God zei:

Je noemt wonder dat wat je onverwacht verschijnt, of voor het eerst aan jou verschijnt. Daarom heb je niet elke dag ontzag voor
de zon, de maan en de sterren. Je hebt ze al duizend keer gezien en je verwacht dat ze er voor je zijn. Daarom vergeet je hun wonder.
De uitzondering is geboorte. Een miljoen geboorten, en elk is nog steeds een wonder. Dit is de manier om het leven te bekijken. Anders
lijkt het erop dat mijn kinderen het leven als vanzelfsprekend beschouwen. Natuurlijk wil je elke dag nieuwe wonderen, en ik wil dat jij dat
ook doet. Ik zeg dat je ze mag hebben. Denk aan wonder, geliefde. Verspreid wonderen over het universum. Verwacht ze zonder gehecht te
zijn. Stuur ze zonder richtlijn te zijn.

Bedenk ook dat je wonderen kunt creëren voor anderen. Soms is er maar één vriendelijk woord of één vriendelijke daad nodig. Laat vandaag
een dag zijn dat je iets doet wat je nog niet eerder hebt gedaan, misschien nooit eerder aan gedacht. Laat jezelf de wonderbrenger worden
voor anderen die misschien heel veel wonderen nodig hebben. Iedereen op aarde kan wel een wonder gebruiken. Er kunnen niet te veel
wonderen zijn. Er is altijd ruimte voor meer. Doe vandaag een wonder. Je kunt jezelf er zelfs een geven.

Wees een morsetekenaar van wonderen. Verras jezelf. Doe iets onverwachts. Dat doe je wel, als je het verleden loslaat. Dan zou het
maken van wonderen zijn wat je doet. Je zou geen achterstand van wrok hebben. Je zou niet eerder hebben nagedacht. Je zou
spontaan zijn, en allerlei wonderen zouden bij je opkomen, en je zou ze geven, en je zou ze hebben. Je struikelde erover.
Wat een prachtig ding!

Wat zou een wonder zijn als het zou gebeuren? Wat als je soepel stromende energie had, energie onbelemmerd?
Wat als je vandaag op de melodie van de liefde danst? Wat als je huis een plaats van onweerstaanbare harmonie wordt?
Wat als je vandaag met geweldige vreugde kookte en schoonmaakte? Wat als alles je gelukkig maakte? Wat als je geluk naar
je toe trok? Wat als je alleen maar geluk gaf? Wat als de zon vandaag in uw huis verschijnt, en als de zon ondergaat in de schemering,
uw huis verlicht blijft? Wat als je vandaag vleugels ontkiemde?

Wat als je in de spiegel keek en zag dat je mooi was? Wat als je in de spiegel van de wereld keek en zag dat het ook mooi was?
Wat als je vandaag een nieuw persoon was, je eigen persoon, in plaats van een opeenstapeling van gedachten uit het verleden?
Wat als vandaag de dag is die ik voor je heb gezet, en je er alles mee kunt doen wat je wilt? Wat als je vandaag een schone lei
bent om op te schrijven of op te schilderen, en je hebt de keuze uit alle kleuren in de regenboog? Wat is er in de wereld
van jou om te schilderen? Wat als je rozen op de wangen van anderen en die van jezelf kunt leggen?

Wat als dit de dag is dat je ervoor kiest om gelukkig te zijn, en alleen gelukkig?
Wat als dit de dag is dat jij, en ik bedoel jij, alleen geluk kent, en alleen geluk geeft?
Wat als je hier op aarde bent om te creëren? Wat zou jij creëren? Hoe zou je het maken? En waarom nu niet?
Wat als je de toon van je dag kunt zetten? Wat als je van vandaag een zegen kunt maken, en een zegen voor iedereen.
Wat als je vandaag een gelukkig persoon bent? Wat zou dit voor jou betekenen? Wat zou je toestaan om je tegen te houden?

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door Marcelius

Door Uw Gedachten Alleen Al | Heavenletters


12 augustus 2021

God zei:

Creëer een revolutie in je denken. De parabolen van de wereld kwestie van uw denken. Alleen al door je gedachten zul je een
revolutie in je leven teweegbrengen. Je zult je leven en dat van anderen weer opvrolijken . Het is onvermijdelijk. Je beïnvloedt de
wereld op dit moment. Als je de wereld niet leuk vindt zoals hij is, verander dan je denken. Verander je denken, verander de wereld.
Je bent geen radertje. Je bent een hoofdbron. Als je de wereld wilt veranderen, is dit hoe je het moet doen. Dit is stemmen bij de bron,
geliefden. Als je negativiteit niet zou huisvesten, zou negativiteit zich terugtrekken uit de wereld. Je kunt het niet helpen om de wereld
te beïnvloeden, want zowel je positiviteit als negativiteit weerklinken door het hele universum. Ze bereiken je buurman, zelfs als je je
buurman nooit ziet. Als je verheffing in de wereld wilt creëren, creëer dan verheffing. Creëer vreugde. Wat is positiviteit maar
vreugde, geliefden? Zorg dat je leven zonnig is, en zo dien je de wereld. Heb de stemming die je wilt hebben. Je kunt het
niet helpen om het aan anderen te serveren.

Verlaat het moeras en glans het goud. Er zit goud in de heuvels van je geest. De mijne ervoor.

Wat je denkt en hoe je denkt heeft betekenis. Je denkt misschien dat niemand naar je luistert. De hele wereld luistert naar je.
De hele wereld stuitert van je manier van denken. Jij hebt de stijl bepaald. Sta ontmoediging niet toe in je leven. Het heeft
geen enkele verdienste om naar iets anders te kijken dan naar de zonnige kant. Focus op de grootsheid van het leven,
en niet op de eigenaardigheden ervan. Wees verziend en je zult de Uitgestrektheid omarmen. En van snelheid, zul
je Vastheid verergeren. Met of zonder woorden, u zult erop wijzen. "Kijk," zal je bewustzijn zeggen. "Kijk, er
is schoonheid en glans in de wereld." Als je Superman in de lucht zag, zou je hem erop wijzen. Zie nu je
Superwereld, en wijs het aan waar je ogen heen gaan. Kijk dag en nacht naar de hemel. De
hemel beschermt je. Het stuurt lichtvonk naar je. Absorbeer meer dan de vitamine D
van de zon en absorbeer veel inspiratie uit het licht van de sterren. Sterren
zijn niet verduisterd. Ze schijnen licht. Absorbeer en absorbeer
al het licht dat schijnt. Absorbeer tot je verzadigd bent
met de mogelijkheden van het leven. Raak
betrokken bij de heropleving
van mogelijkheden.

Net als Atlas hou je de wereld omhoog. In tegenstelling tot Atlas is de wereld niet zwaar op je schouders. Het is verrukking.
Het is bedoeld om licht te zijn. Hou de wereld omhoog als een kristal, hoe beter om het te zien en er doorheen te kijken. Houd
de wereld hoog zoals je met een klein kind zou doen dat ervan geniet om tegen de hemel te worden gehouden. Houd de wereld
hoog met je gedachten erover. Geen down gedachten meer, geliefden. Somberheid is gemakkelijk voor u geweest om erop te wijzen.
Je hebt foto's van somberheid op je muren geplakt. Je hebt het geprojecteerd. Je kunt alles projecteren wat je wilt. Waarom projecteer
je geen licht? Projecteer licht in de spanten van je geest. Helderheid van het project. Project intelligentie. Project liefde. Je kunt alles
projecteren wat je wilt. Wat kies je om te projecteren. Geliefden, waarom zou je ervoor kiezen om iets anders dan liefde in projectie.

Het was gemakkelijk voor u om ontzetting te projecteren. Maak het net zo makkelijk om liefde te projecteren. Wees een weldoener
voor het universum. Wees een menigte die juicht. Wees een cheerleader voor het universum. Steun de wereld. U bent genoeg
gewezen op de fouten van de wereld. Wees er klaar mee. Schijn nu een schijnwerper van liefde op de wereld.
Dit doet goed!

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een geheim om het verleden
los te laten | Heavenletters


12 augustus 2021


God zei:

Mijn kinderen maken meestal vergelijkingen, van goed naar beter of van kwaad naar erger. Ik vraag me af wat het leven in de
wereld zou zijn als er geen vergelijkingen zouden worden gemaakt. Misschien is een geheim van het leven om te leven zonder
vergelijkingen. Zonder vergelijkingen zou je misschien gelukkiger zijn met wat het leven je ook brengt. Je zou niet heen en weer
gaan. Je zou niet denken in termen van verlies, noch zou je denken in termen van winst. Jij zou het gewoon zijn, en het leven
zou gewoon. Je zou je uiterlijk niet vergelijken met dat van iemand anders. Je zou je testscores niet vergelijken. Je zou je
niet ontmoedigd voelen. Je zou ook niet wachten tot iets je aanmoedigde. Je zou gewoon jij zijn, wie je bent, je dreed
mee. Je zou je eigen beste vriend zijn. In feite zou je ieders beste vriend zijn.

Je zou er niet aan denken om een vriend voor iedereen te zijn. Je zou het niet beslissen. Je zou het gewoon zijn, een vriend voor
iedereen, omdat je duidelijk zou zien. Je zou geen gedachten op elkaar afstemmen en ze allemaal uitzoeken. Je zou geen mensen
in verschillende vuilnisbakken stoppen. Ze zouden allemaal in de open lucht blijven, en jij zou vrij zijn van het denken uit het verleden,
en ze zouden ook vrij zijn van je verleden denken. Je zou niet langer denken aan lang en kort, dik en dun, mooi en onbemind. Alles zou
mooi zijn. Stel je dat eens voor! Alles in zicht zou een mooie tint krijgen omdat je niemand met iemand zou vergelijken, of iets met iets.
Hierdoor zou het verschil in jou zijn als tussen dag en nacht. Het punt is dat je dag en nacht zou genieten. Je zou het leuk vinden.
Wat is er niet om van te genieten?

Je zou appels niet vergelijken met sinaasappels, hoewel je een appel van een sinaasappel zou kennen. Je zou bananen kennen.
Je zou weten dat je geen bananen in de koelkast zet en dat je wel appels en sinaasappels in de koelkast plaatst. Elke keer als je in
een vers fruit bijt, zou het zijn alsof je het voor het eerst proefde. Stel je voor dat je een nieuw fruit of meer per dag hebt! Stel je voor
dat je nog nooit een bosbes had geproefd, of een kiwi, of een peer, en het voor het eerst proefde. Wat een genot! Hoe anders kan je
leven zijn? Zelfs als je vijf minuten geleden had gezwommen, zou nu duiken nieuw zijn, alsof je nog nooit eerder had gezwommen.
Zelfs als je twintig jaar getrouwd was geweest, zou je vrouw of man elke dag een verrassing zijn.

Als je stopt met vergelijken, heb je het verleden losgelaten. Je zou er onderuit zijn. Je zou uit je schuilplaats zijn gekomen.
Is dat niet wat het verleden is, een barrière om je achter te verschuilen en in te verdwalen? Is het verleden niet een barrière
die je verhindert om naar buiten te gaan zonder schild en harnas? Natuurlijk is het mooi om vergelijkingen te maken in poëzie.
Ik maak de hele tijd vergelijkingen. Ik vergelijk het leven zoals het voor jou lijkt te zijn met het leven zoals ik het geschapen heb.
Ik vergelijk je visioen de hele tijd met die van mij. Ik vergelijk het leven zoals het nu is en wat het kan zijn voor je eigen ogen. Ik
gebruik vergelijking om jullie naar voren te brengen, geliefden. Het kan zijn dat je vergelijking gebruikt om de wereld in te
pen, zodat het te willen wordt gevonden. De aarde schiet tekort in tegenstelling tot de hemel. Als je naar de Aarde
kijkt zonder het masker van het verleden, zul jij ook zien wat ik zie, en ook jij zult de pracht van de hemel
zien op de aarde die je betreedt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Sterker dan hoop | Heavenletters

11 augustus 2021

God zei:

Wees meer dan hoopvol. Hoop is weinig beter dan hopeloosheid. Hoe verontschuldigend is hoop! Het is erg slap. Het is lauw.
Het is ongedefinieerd. Hoop is als wishful thinking, en ik heb je verteld dat je gedachten krachtig zijn. Hoop is voor wanneer je inzet
op een paard en zou willen dat het wint. Hoop is alles wat je kunt doen als je op de tribune staat te kijken. Jullie, mijn geliefden, zijn veel
meer dan een omstander die niets te zeggen heeft. Je bent een ophitser. Ik stel voor dat je aandringt op hoop zoals je een paard zou doen
waar je zelf op rijdt. Voel de pezen van het paard onder je, voel de galopperende poort, voel de wind op je gezicht, wees het paard dat de
winnende lijn bereikt met een neus of een mijl. Clop, Clop. Hoor de hoeven van je hoop als ze je bereiken.

Handel in hoop op zekerheid. Waarom niet? Zekerheid kost niet meer.

In je hart, verlangen en beslissen dat wat je verlangt al op weg is naar jou. Je hoorde de hoef kloppen. Wat je wenste was al onderweg
naar jou. Daarom dacht je het te verlangen. Toen hielp je het verder. Zeker, dat deed je. Je verlangens vinden je niet slapend. Je kunt je
zekerheid voor jezelf houden. Je hoeft niet iedereen of iemand te vertellen over je invloed in de wereld. Weet het gewoon in jezelf. Weet
dat wanneer je ware liefde aankomt, je gedachten instrumenteel waren. Jij was een factor. Je gedachten waren zeker belangrijker dan
lusteloze hoop. Weet in je hart dat wanneer vrede wordt verklaard, je het onder de aandacht van de wereld hebt gebracht omdat je
het zag aankomen.

Hoe ver kijk je en hoe ver kun je zien? Kijk verder dan je nu doet. Kijk rond de bocht.

Je hebt geen controle over het leven, maar je houdt de teugels in handen – lichtjes. Je trekt niet en trekt niet. De teugels van het
leven liggen net zo eenvoudig en moeiteloos in je handen als je handpalmen. Zekerheid is zo. Het is er gewoon, hoort daar, en
kan nergens anders zijn dan waar het is. Is zekerheid geloof? Zekerheid is een hoek en een anker in het leven. Je gedachten
houden het vast. Zorg voor waar je gedachten naartoe gaan en van welke gedachten je een overwicht hebt.

Als er geen angst was uitgevonden, zou die er dan zijn?

Als niemand aan oorlog dacht, zou het dan kunnen bestaan?

Als het ego niet moedig over de hele wereld was geslopen, zou je het dan hebben?

Trek de zon van je gedachten naar je toe. Denk aan alle prachtige dingen die je kunt denken. Je weet wat ze zijn. Zulke
gedachten versnellen gretig je hart in vreugde. Op dit moment voel je de snelheid. Er is een lawine van liefde klaar om op
je te landen, want je hebt liefde door het hele universum gejodeld, en je bent klaar om het te vangen. Wees moedig in zekerheid.
Zekerheid is weten dat de zon schijnt en voor iedereen schijnt. Is er twijfel? Zonder twijfel is er zekerheid.

De details van een uitgesloten gebeurtenis weet u niet. Je weet misschien niet wanneer of waar. Je weet misschien niet hoe. Het is
niet aan jou om te weten hoe. Het is aan jou om te verlangen. Verlang nu naar de zekerheid van je verlangens. Wens zekerheid zodat
je ongestoord door het leven kunt lopen. Verlang zekerheid, zodat je door het leven loopt als een koning of koningin van een prachtig
domein genaamd Certainty, waar alle twijfel is vertrokken, niet verbannen, maar uit eigen beweging is vertrokken. Twijfel weet dat het
geen plaats heeft in Zekerheid.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Geliefde van God | Heavenletters
8-8-2021
God zei:

Er is geen tegenpool van vrede, want er is geen tegenpool van liefde. Er bestaat geen concurrentie, en toch zijn vrede en liefde niet
altijd je levenservaring geweest. Vrede betekent zekerheid. Het betekent dat je weet dat alles geregeld is. In werkelijkheid is er geen
tandenstoker in het universum die niet wordt verantwoord. Jij bent mijn geliefde. Geliefden van God, wat is er voor jullie om onzeker
over te zijn? Maar soms kies je onzekerheid boven vrede. Je denkt dat afleiding het leven op z'n volle toeren is. Je bent misschien
vergeten dat vrede het leven op zijn volle toeren is. Als je zeker weet dat ik bij je ben, welke onzekerheid zou je dan kunnen
hebben? Wat zou je vragen, en van wat zou je beven? Welke zwakte of fout zou je je kunnen voorstellen als je zeker
bent van je plaats in het universum? Wat zou je eigenlijk weten van valkuilen en gevaar als je ze niet ziet?
Als je in de Waarheid bent waarvan ik spreek, wat zou je dan weten behalve vrede?

Vrede is sterk en verlevendigend. Vrede verenigt elk atoom in je lichaam, en het verenigt je hart met de totaliteit van
de liefde zelf. Als je vol rust bent, wat kan er dan nog meer binnenkomen? Vrede geef ik je. Met Mij wordt vrede gevonden.
Het is onafscheidelijk van Mij, net zoals jij bent.Kun je je voorstellen dat ik op jacht ben naar een verloren artikel? Kun je je
voorstellen dat ik me haast om een afspraak te maken? Kun je je voorstellen dat ik het verwoed druk heb? Of kun je je
voorstellen dat ik stil zit? Nooit niets doen, maar uit de stilte van de vrede, volbracht ik alles, en alles is volbracht.

Op het moment dat ik besloot, kwam je aan het licht. Je was licht op het moment dat je bij Mij opkwam. Het enige wat overblijft
is dat je bij jezelf opkomt. Je probeert uit te vinden wie je bent, en ik zeg je dat je Mijn licht op Aarde bent. Je denkt alleen dat je
flikkert. Je weet alleen nog niet wie en wat je bent. Ik heb vrede en liefde in overvloed omdat ik weet wie ik ben. Ik weet dat ik God
ben. Wat valt er nog meer voor mij te weten? Wat is er nog meer voor mij om te doen, behalve zijn wie ik ben? Wat is er nog meer
voor jullie om te doen dan te zijn wie jullie zijn, geschapen in de vrede van God? Zeker, je weet dat je mijn kind bent. Zoveel weet
je. Wat denk je dat een kind van mij kan zijn?

Als je je iets anders voorstelt dan goddelijk, dan is je verbeelding op een dwaalspoor geraakt. Je verbeelding heeft je naar donkere
steegjes en hobbels geleid op de weg waar je in gelooft. Al die tijd ben je het kind van Mijn hart en veilig bij Mij. Er is geen gevaar
dat je kunt tegenkomen. Als je lichaam wordt teruggetrokken, weet je dat er niets gebeurd is toen je hier op aarde was. Op dit
moment kun je dit weten. Er kan niets gebeuren. Het ergste kan niet gebeuren. Illusie gebeurt. Ik ben echt en jij bent echt.
Vrede, liefde en licht zijn echt. De rest is massaal verbeelden. Ik zou willen vragen, mijn kind, dat je je iets meer voorstelt
dan alle verbeeldingen van de wereld. Stel je vrede in de wereld voor. Stel je een gevoel van vrede voor. Stel je voor
dat er vrede over je heen komt als een mist uit de hemel. Stel je voor dat vrede je bereikt vanuit het centrum
van Mijn hart. Geliefden, geliefden, vrede geef ik jullie.

> BRON <

Lay-out & vertaling
by Marcelius
Goede ziel | Heavenletters

De Golf van de regenboog van Licht
6 augustus 2021

Het leven van een zeeman is het leven voor jou,
mijn harten!
God zei:

Het is het leven waar je aan begint. Nieuw leven is verzekerd. Het oude leven is voorbij. Gisteren was dat nooit. Vandaag is hier,
en dit is ieders nieuwe dag. Vandaag opent zich voor u op dit moment en vanaf nu. Bedenk wat een nieuwe dag betekent. Elke dag
heb je een nieuwe start. Je begint opnieuw. Het leven is nieuw vandaag, en jij bent nieuw. Je hebt deze dag nog nooit gehad. Geen reden
voor jou om blasé te zijn. Als u verandering wilt, is dit uw dag om verandering toe te staan. Verandering staat tot uw beschikking. A Life of
Change ligt voor je. A Life of Chance ligt voor je. Het enige wat nodig is om verandering in je leven te laten gebeuren, is dat je openstaat
voor verandering. Laat preventie los. Ga rechtop zitten. Daar gaan we.

Vandaag heeft je iets te vertellen dat geen dag eerder tegen je heeft gezegd.

Dit is wat een nieuwe dag betekent, want geen dag is een herhaling. Elke dag is uniek. Als je er anders over denkt, heb je het mis.
Ik kan niet genoeg benadrukken dat u open staat voor verandering. Verandering is niet aan jou om te censureren. Verandering is
wat het is. De wijziging voor u vandaag hoeft niet te voldoen aan uw goedkeuring. Als u vandaag als aangetekende post naar u
moet verzenden, voorziet u verandering. Verandering voorkomen is angst. Angst is een bekende. Verandering is tot nu toe
onbekend. Wees niet bang voor verandering. Je bent een ontvanger. Begin goed. Kijk uit naar vandaag voor de
verandering. Ga staan voor de zon ondergaat.

Natuurlijk hou je van sommige veranderingen beter dan andere. Hoe meer je openstaat om te veranderen, hoe uitnodigender de
verandering die je leven binnenkomt zal zijn. Het is heel goed mogelijk dat je stompzinnig bent geweest om te veranderen. Waarom?
Want hoe graag je ook verandering zou verwelkomen, je wilt de zekerheid van controle. Weet je, lieverds, je wilt niet echt overgelaten
worden aan wat je beschouwt als je eigen apparaten. Soms raken je ideeën op. Door elkaar geschud worden, hoe bang je er ook voor
bent, kan gewoon de schok zijn die je vermoeide systeem nodig heeft. Ben je te moe geweest voor avontuur? Er is geen stilstaan.
Stil blijven staan is grenzen bewaken. Los van jezelf. Je hebt de vrijheid om te durven zijn. Zijn is niet revolutionair. In je leven
op aarde, heb je misschien meer aangenomen dan het zijn. Zijn is niet radicaal. Zijn is adem halen, en je realiseert je, "Ah, ja."

Het is mogelijk dat je wegliep van Verveling door jezelf te verbergen in plaats van jezelf te zijn. Misschien verstopte je je wel voor
je. Het is alsof je bang bent om de waarheid te zijn van wie je werkelijk bent. Je bent misschien weggelopen van de Eenheid van Ons,
het verlangen van je hart. Weet je, het zijn geen kogels die je ontwijkt. Het is de Liefde van God en alle Liefde in Je Hart, alsof dat een
ongehoorde ontdekking zou zijn, alsof je niet gemaakt bent voor dit moment dat je in de wacht zet zonder er zelfs maar naar te kijken.
Je kunt op Automatic zijn als het gaat om Running Away from Life. Je denkt misschien dat het leven van een zeeman niets voor jou is.
Voor wie is het leven als jij er niet bent? Een matroos vaart op de zeeën. Hij heeft z'n zeebenen. Een matroos vaart niet in een moeras
als zijn of haar lot op volle zee is. De Volle Zee is duidelijk geen droog land. De Volle Zee drijft. Op volle zee weet je niet zeker wat je
zult vinden. Als je ontdekking wilt, zijn de Volle Zee's iets voor jou.

Je kunt je niet verstoppen op volle zee. Je kunt niet doen alsof je geen zeeman bent. Je kunt niet blijven roken bij de open haard
in het huis waar je bent geboren en zeeman worden. Je bent geboren in Adventure, wat betekent dat je geboren bent voor
new Horizons. Niemand heeft gezegd dat het leven – je Leven – hetzelfde moet blijven als het altijd was – of zoals je
Leven aan de oppervlakte leek, dat wil zeggen. Het leven van een zeeman is het leven voor jou, mijn harten.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Goede ziel |
Heavenletters

6 augustus 2021God zei:

De wereld zoekt superlatieven. Wie is de mooiste van allemaal? Wie is de slimste van allemaal? Wie is de domste van allemaal?
Wie is de grootste? Wie is de kleinste? Wie wint wat in het Guiness Book of Records? Wie wordt Miss America in een jaar en wordt
dan snel genoeg vergeten? Wat doet dit ertoe? Wat is dit allemaal behalve een voorbijgaande fantasie. Geniet terwijl je geniet, maar
wat is belangrijk voor je ziel? Luister, je ziel vindt je leuk. Je ziel geniet van je. Op deze manier geniet je ziel van je afleiding. Het maakt
het beste van de rit die je samen maakt. Al die tijd wenkt je ziel je naar een grotere grens. Kom je ook? Je draagt je ziel in je, maar je kunt
ook overwegen dat het je ziel is die je draagt. Je ziel gaat met je mee voorbij het alledaagse. De ziel – je ziel – wordt niet altijd gevoed in
dit land van de Aarde dat soms ver weg voelt van zelfs het erkennen van het bestaan van de ziel. Je ziel weegt niet veel in termen van de zwaartekracht gevulde wereld. Je kunt je ziel niet in goud wikkelen. Je kunt je ziel niet eens in aluminiumfolie wikkelen. Je ziel heeft
geen interesse in goud of voedsel of alle zaken – zelfs de ernstige levensreddende zaken – waar je lichaam en geest op dit
moment aan denkt.

Je lichaam en geest zijn alert op gevaar en risico's. Je ziel is alert op God en een heel rijk waar je nauwelijks van droomt. Er is een uitdrukking
in de wereld zoiets als "Niet in staat om mijn ziel te redden voor het leven van mij." Je geest en lichaam zijn niet echt enthousiast over het
redden van je ziel. Je geest is bezig en je lichaam is bezig met het redden van zijn huid! Ten eerste, als een kwestie van oefening, heeft
je ziel geen redding nodig. Je dacht misschien anders. Je accepteerde een vonnis ergens langs de lijn. Ik ben geneigd te zeggen dat
je wat redding kunt gebruiken als je je wereldse horizon wilt verbreden, niet je ziel. Er is niet ver dat je lichaam kan gaan. Zelfs
als je naar de planeten reist, zijn je lichaam en geest goed gehecht en blijven ze begrensd zolang je niet verder ziet. Je
ziel daarentegen kan overal naartoe reizen, en dat betekent overal.

Jouw hart is in het mijne, en mijn hart in het jouwe.

Ik wil zeggen dat je ziel Onze Eeuwige Verbinding is, waar je lichaam ook is of is geweest of in welke staat je bent, maar
Onze Verbinding gaat verder dan lichaam en geest naar hart en ziel. Hoe verbonden zijn Hart en Ziel? Ze lijken samen te
gaan. Ze blijven bij elkaar. Hart en Ziel zijn bij spreken van dezelfde geest. De wereld heeft een machtige rol in het hele plan
van de dingen. De wereld mag niet worden afgesmeerd. De wereld heeft een betekenis. De fysieke wereld is machtig. Het wil
bewoond worden door allerlei levende wezens, inclusief mensen. Jij bent de Hoogste van Mijn Manifeste Creaties. Ik bevolkte
de wereld met jou en vroeg je om voor My Beautiful World te zorgen. Er is meer in de wereld dan het oppervlak ervan. Op
dezelfde manier is er meer aan de kant dan het oppervlak van jou. Er is meer aan alles dan het schijnbare oppervlak. Je
lichaam bestaat eigenlijk uit wervelende atomen. Er is meer dan het fysieke hart. Het fysieke hart gaat terug naar stof.
Is je Hart gelijk aan je ziel? Is het een andere kant van je ziel? Het maakt niet uit. Je weet wat een liefdevol hart is.
Je ziel is Oneindig en laat zich niet meeslepen zoals je hart dat kan. Alle zielen zijn goede zielen.

Daarom kan de Waarheid van jullie niet afdwalen, behalve aan de oppervlakte. Je bent gemaakt van
een goede ziel die de tand des tijds heeft doorstaan. Goede ziel, goede ziel, je reist wijd en ver.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ben jij een empaat? Dan herken je
jezelf in deze kenmerken én valkuilen

Door: Evelyn & Karlijn
24 juli 2021
HEART + SOUL

Het woord ’empaat’, zoals we het in dit artikel gebruiken, gaat niet simpelweg over empathie hebben. Het is geen bovennatuurlijke
eigenschap of handigheid, en het is meer dan hooggevoelig zijn. Wat betekent het dan wél om een empaat te zijn? Volgens Stephanie
Red Feather, auteur van Ben ik een empaat? hebben empaten een cruciale rol in het helen van de wereld. We zijn op weg naar een tijd
waar we vanuit een hoger bewustzijn leven. Een tijd waarin eenheid verdeeldheid vervangt en ons hart ons kompas wordt. Empaten
creëren de blauwdruk die voor deze transformatie nodig is. Maar ze komen wél de nodige valkuilen tegen…

Ben jij een empaat? Dan herken je jezelf in deze kenmerken én valkuilen

Laten we bij het begin beginnen: wat betekent hier het begrip ’empaat’ nou eigenlijk? Een empaat heeft volgens Stephanie Red
Feather de volgende 5 eigenschappen. Deze kunnen zich vervolgens op allerlei verschillende manieren in je leven manifesteren.

1) Je hebt het vermogen om te versmelten met de energie van andere wezens en die energie op te zuigen, doordat je eigen
energieveld van nature helemaal open staat.

2) Je zenuwstelsel is uitermate gevoelig; je raakt snel overprikkeld.

3) Je bent gevoelig voor energieën om je heen en kunt daardoor hele subtiele informatie oppikken. Dat geldt niet alleen voor
de energie van medemensen maar ook voor de rest van de natuur, ‘bovennatuurlijke’ wezens, sporen van vorige levens, etc.

4) In relaties en de omgang met jezelf en anderen vind je harmonie heel belangrijk. Je doet er alles aan om je omgeving zo
veel mogelijk stressvrij en rustig te houden.

5) Je hebt een groot open hart en een verlangen om anderen van dienst te zijn. Je kiest hierdoor ook sneller voor werk
waarin je dienstbaar kunt zijn en hebt de neiging jezelf op de laatste plek te zetten.

Empaat zijn als levensweg

Of je nu zojuist ontdekt dat je een empaat bent of het je hele leven al weet, onthoud dat het niet zonder reden is.
Jij en je mede-empaten kunnen de wereld naar een hoger bewustzijnsniveau tillen door een energieveld te vormen
dat langzaam maar zeker de nieuwe blauwdruk van de mensheid wordt. Hoe meer empaten hun unieke kwaliteiten
omarmen en benutten, hoe sterker dit veld wordt. (In haar boek vertelt Stephanie Red Feather uitgebreid over dit
proces van ‘ascensie’.) Hoe moeilijk het soms ook kan zijn om jezelf helemaal te accepteren: empaat zijn is niets
om je voor te schamen of van te balen. Jij bent hard nodig, precies zoals je bent! Laten we nu kijken welke
valkuilen je beter uit de weg kunt gaan om je missie zo goed mogelijk te kunnen volbrengen.

Weer terug in balans komen?

Download nu de gratis Mini Guide op hun website & ontvang Karlijn's persoonlijke tips

DOWNLOAD GRATIS MINI-GUIDE

1) Energielekken (naar binnen of naar buiten)

Hierboven las je al dat empaten zo’n open energieveld hebben. Dan kan het nogal lastig zijn om je eigen grenzen te bewaken.
Voor je het weet ontstaan er onbewuste, ongezonde energiestromen. Deze noemt Stephanie Red Feather ‘energielekken’, en ze
kunnen twee kanten op gaan. Lekt er energie naar binnen toe, dan ben je een ‘inzakker’. Je komt niet makkelijk voor jezelf op, laat
over je heen lopen, vraagt niet wat je nodig hebt en bent in het algemeen passief.

Leegloper

Als je ongepaste energie naar buiten lekt, ben je een leegloper. Je valt dan bijvoorbeeld mensen in de rede, luistert niet goed, neemt
iemand te veel in bescherming, hebt woedeaanvallen of je lekt seksuele energie door ongepast flirten of manipuleren. Het kan ook
zijn dat je te aanhankelijk bent of geobsedeerd bent met iets (een persoon, ding, bezigheid, geloof, etc.). In Ben ik een empaat?
staan nuttige oefeningen waarmee zowel leeglopers als inzakkers aan de slag kunnen. Goed voor je energieveld leren zorgen
is voor elke empaat essentieel.

2) Vast komen te zitten in je mannelijke energie

Stephanie Red Feather schrijft dat de acceptatie van je empathische aard hand in had gaat met de acceptatie van het
vrouwelijke in jou. Voor empaten zijn ‘vrouwelijke’ eigenschappen zoals compassie, intuïtie, creativiteit, waardering van
harmonie, samenwerken en vertrouwen heel natuurlijk. Dat betekent echter niet dat een empaat deze makkelijk omarmt
niet in de laatste plaats omdat het vrouwelijke al eeuwen wordt onderdrukt in de maatschappij en, als gevolg daarvan, in
onszelf. Het risico is dus – voor iedereen, maar extra voor empaten – dat je vast komt te zitten in je mannelijke energie.

Dominant

Mannelijke energie op zich is natuurlijk niet slecht, en een belangrijk onderdeel van een gezonde energetische balans. Maar als
deze energie te dominant wordt, kan ze zich uiten in bijvoorbeeld overmatige rationaliteit, agressie, arrogantie en zwart-wit denken.
De balans kan natuurljk ook naar de andere kant uitschieten. Het ‘ongezonde’ vrouwelijke creëert dan bijvoorbeeld lusteloosheid,
aanhankelijkheid en het gevoel ‘verdwaald’ te zijn. Onderzoek bij jouzelf naar welke kant jouw balans neigt te leunen. In Ben ik
een empaat? lees je meer over het cultiveren van een gezond, vruchtbaar huwelijk tussen het mannelijke en het vrouwelijke
in jou.

3) De verbinding met je lichaam verliezen

Verbonden met het punt hierboven is de derde valkuil: de verbinding met je lichaam verliezen. Te veel in je mannelijke
energie zitten betekent in je hoofd zweven in plaats van goed aarden in je lijf. Maar ook een focus op (andermans) energieën
en spirituele inzichten kan ervoor zorgen dat je niet helemaal aanwezig bent in je lichaam. Het is normaal dat je af en toe de
connectie met je lichaam kwijtraakt, maar als die zijnstoestand te lang duurt kun je nare klachten krijgen. Denk aan
depressie, dissociatie, concentratieproblemen, emotionele onbereikbaarheid, vermoeidheid en extreme
stemmingswisselingen.

Gegrond

Veel spirituele tradities leggen de nadruk op het overstijgen van het lichaam. Maar kun je écht een totale spirituele ervaring
hebben als je geen vrede hebt gesloten met je menselijke vorm en alles wat daarbij hoort? Stephanie Red Feather vindt van niet.
Je hebt niet voor niets dit menselijke bestaan uitgekozen. Hoe meer je gegrond bent, hoe meer goddelijk bewustzijn en authentieke
creatieve kracht je kunt doorgeven en benutten. Om te aarden in je lichaam kun je bijvoorbeeld regelmatig body scan meditaties doen,
je lichaam masseren en vooral een paar keer per dag diep ademhalen en met je volledige aandacht voelen hoe je lichaam voelt.

Boek: Ben ik een empaat? €24,99 o.a. verkrijgbaar via Bol.com

Lay-out by Marcelius

Fase 2 & Gezondheidsproblemen

Geplaatst op 21 juli 2021 door: EraOfLight
Sinds de start van fase 2 van het Hemelvaartsproces in januari 2020 hebben sommigen van u mogelijk een of meer persoonlijke gezondheidsproblemen ondervonden. Ik heb het niet over covid-19, maar over een of meer fysieke gezondheidsproblemen die je
mogelijk op een bepaald moment hebt opgebouwd tijdens de fase 1-jaren 1998-2019. Ik zeg dat omdat ik dat heb gedaan, en ik
ben me goed bewust van de redenen waarom.

Binnen enkele weken nadat de covid-19-pandemie hier in de VS begin 2020 werd ontdekt, had ik plotseling een tand die pijn
deed, slecht. Ik had al jaren geen tandprobleem gehad, maar plotseling, met een pandemie en veel verwarring, begon een
van mijn tanden als een gek pijn te doen. Het laatste wat ik wilde was om in 2020 naar een tandarts en / of een arts en /
of een laboratorium en / of een dringende zorg en / of een SEH en / of een ziekenhuis te gaan met een pandemie.
Toch klopte mijn tand begin 2020 plotseling weg. In november 2020 heb ik eindelijk twee tanden laten
verwijderen, veilig.

Begin 2021 begon mijn galblaas me te informeren dat de dingen niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. (De gal van dit alles!)
Ik heb de afgelopen maand vloeibare kruidengalblaas, lever, nierreiniging en "steen" druppels genomen die langzaam helpen.
Ik had niet verwacht dat mijn geaccumuleerde fase 1-ascentiegezondheidsproblemen zo abrupt en intens zouden opduiken als
in 2020 en 2021. Om hier meer informatie over te krijgen hebikbinnen gezocht naar diepere antwoorden.

Ik heb gezien dat sommigen van ons die in fase 1 hebben geleefd, belichaamd en getransmuteerd, de eerste zijn die wat meer
Nieuw DNA belichamen dat nu energetisch beschikbaar wordt gesteld in juli en augustus, plus gedurende de rest van de tweede
helft van 2021. Ik heb ervaren dat een van de Volunteer First Everythingers, Starseeds, Embodiers, Pathpavers die een resterend
laag energetisch en fysiek Fase 1 'slib' in hun lichaam hebben, te maken hebben gehad met het abrupt opduiken in 2020 en 2021
(Fase 2) en behandeld op welke manier dan ook( en) ieder van ons verkiest. Deze snelle fase 2-oppervlakte van wat oude fase 1
verzamelde interne gunk, spullen, rommel en 'slib' is gebeurd omdat we (nu) op het punt staan om veel meer zeer Nieuw DNA
te belichamen dat een energetische trillingsmatch is met de NIEUWE planetaire Divine Mother Feminine fundamentele
energiesjablonen die volledig aankomen in 2022. Trappenteps altijd.

Deze specifieke OMSCHAKELINGSVERSCHUIVING omvat sommigen van ons die momenteel een grotere dan
gebruikelijke hoeveelheid volledig NIEUW DNA belichamen in juli en augustus specifiek, maar ook gedurende de
resterende tweede helft van 2021. waarom? Zodat we eerst een energetische, trillings- en frequentiematch zijn met
en dus gemakkelijk in staat zijn om direct en onmiddellijk over te stappen naar het NIEUWE Goddelijke Moeder
Vrouwelijke planetaire energiesjabloon dat begin 2022 volledig op zijn plaats zal zijn.

Onlangs vond ik deze interessante NASA-foto van onze zon. Merk op dat NASA beweert dat Solar
Cycle 25 begon in december 2019, slechts enkele weken voordat fase 2 begon op 1 januari 2020.


"Deze gesplitste afbeelding toont het verschil tussen een actieve zon tijdens zonnemaximum (links, vastgelegd in april 2014) en
een stille zon tijdens zonneminimum (rechts, vastgelegd in december 2019). December 2019 markeert het begin van Solar Cycle
25, en de activiteit van de zon zal opnieuw toenemen tot het zonnemaximum, voorspeld voor 2025." Credits: NASA/SDO —
15 september 2020

Opgenomen in deze huidige grote CHANGEOVER shift voorbereidingen is een toename van aardbevingen en kleine Richter
magnitude aardbeving zwermen sinds fase 2 en zonnecyclus 25 begon. In juni 2021 was er een zwerm van meer dan 600
kleine aardbevingen in de buurt van waar ik woon. Geen schade, maar de toename van fase 2 aardbevingen en zwermen
zijn een andere indicator van hoe enorm deze huidige wereldwijde energie en sjabloon OMSCHAKELINGEN naar een
veel hogere frequentie eigenlijk zijn. Ik verwacht dat het weer overal ook deze huidige 2021 DNA-sjabloon en
planetaire aarde- en zonsjabloonwijzigingen zal weerspiegelen en ook een beetje vluchtiger en onverwachter
zal zijn. Om nog maar te zwijgen van de escalatie van grotere mentale, emotionele en fysieke instabiliteit in
een groeiend aantal mensen overal.

Ik merkte dat Celia Fenn in haar 'Boodschap van de Dag' van 14 juli 2021 zei hoe de instabiliteit bij bepaalde
mensen en hun daaruit voortvloeiende acties is geëscaleerd waar ze woont. Het heeft overal en het zal een tijdje
doorgaan, dus we moeten allemaal het Hogere, het Hoogste vasthouden en doorgaan met het besturen van de stijgende
Aarde en ons erop om NIEUWE Aarde op te stijgen met onze Hoge Hearts. Dit lijkt me een goede plek om iets te delen waar
mijn moeder (die eind juni 2019 overleed, slechts vijf maanden voordat fase 2 begon en de pandemie en al het andere) en
waar ik het eind jaren zeventig vaak over had.

In het midden tot eind jaren zeventig had ik een reeks dromen waarvan ik wist dat ze destijds vol zaten met belangrijke
persoonlijke leringen, hints, aanwijzingen en waarschuwingen over wat zich uiteindelijk fysiek zou manifesteren in
mijn nabije toekomst, slechts een paar decennia later. Die nabije toekomst is onze huidige tijd. Deze reeks jaren
'70 dromen gingen over dat ik heel voorzichtig en rustig mijn weg moest vinden door een dystopische,
apocalyptische, volledig verbrijzelde wereld op aarde. Er waren gekke en gewapende plunderaars
die overal amok maakten, wat betekende dat niemand veilig was. Er waren geen
systemen, geen bescherming, bijna geen voorraden enz., alleen
chaos en geweld in een ingestorte aardewereld.

In oude artikelen bij TRANSITIONS heb ik deze wereld de dalende aarde genoemd.

Het doel van deze reeks dromen die ik in het midden tot eind jaren zeventig had, was om me te laten weten dat dit een
sterke toekomstige waarschijnlijke wereldrealiteit was, en dat als ik en iemand anders die al op The Path was, we uiteindelijk
onze weg zouden vinden door die waanzin en geweld en in alle opzichten op een heel andere hogere plaats van Licht, hart en
goedheid zouden eindigen.

Een paar jaar nadat ik deze serie dromen had, die ik destijds met mijn moeder deelde, werd in 1979 een nieuwe film uitgebracht
genaamd 'Mad Max' met een jonge Mel Gibson in de hoofdrol. Nadat mijn moeder de film had gezien, verwees ze altijd naar mijn
dromen, en onze nu tijd, als "Mad Max" tijden. Geen van ons kende de term Ascentie en alles wat er in de jaren zeventig door zou
komen, dus mijn moeder labelde en noemde het altijd allemaal "Mad Max". Ze wist en ik wist precies wat er met die term werd
bedoeld en ze had me in de jaren 70 en 80 meerdere keren verteld dat ze absoluut NIET de verschrikkingen van het leven en
de realiteit van "Mad Max" in haar leven zou meemaken. En dat deed ze niet – ze stierf vijf maanden voordat de mensheid
fase 2 van het Ascentieproces inging, waar de ontmanteling van het wereldwijde patriarchaat en zijn systemen en
structuren enz. tot stof viel. Vijf maanden voor het volledige "Mad Max" leven en individuen en
voortdurende acties manifesteerden zich rond de planeet duidelijker dan ooit tevoren.

Toen mijn reeks belangrijke herinneringsdromen uit de jaren 70 bedoeld waren, herinnerden ze me er levendig aan
om altijd op The Path, The Ascension Process Path te blijven en het hemelvaartswerk te blijven doen dat ik vrijwillig heb
aangeboden om nu naar de aarde te komen om te doen. Je doet hetzelfde door deze Scheiding van Werelden CHANGEOVER
split en meerdere shifts. Je blijft stijgen op de stijgende Aarde en laat alle anderen hun weg gaan. Stop nooit met het vasthouden
van de hoogste en stuur de stijgende aarde naar de nieuwe aarde met je HighHearts. We zijn specialisten die dit meer dan goed
kunnen, dus blijf het overal voor iedereen doen. Bedankt voor uw voortdurende servicewerk en weet dat uw lichaam in 2020
en 2021 ziek is geweest om belangrijke redenen voor 2022, u bent zich misschien niet bewust van de afgelopen twee
moeilijke jaren.

Door Denise Le Fay

> BRON <

Lay-out & afbeeldingen -
vertaling door: Marcelius

Het team: bewustzijnsniveaus

Geplaatst op 19 juli 2021 door: Era Of LightWe zijn hier, vereerd om onze liefde en onze woorden van leiding en aanmoediging aan te bieden. Dit zijn intense tijden voor de
mensheid. Je weet dit en bent getuige van de verschuivingen die plaatsvinden in je realiteit. U bent getuige van de ontmanteling
van alles wat oud en oud is, de oude illusoire realiteit, de oude programmering en de oude beperkingen. Deze energie die vanuit
het kosmische offer op je planeet komt, triggert zeker de persoonlijke beperkingen en de oude patronen en gedragingen binnen
elke aardloper. Deze energie kan en voelt vaak ongemakkelijk. We hebben gezien dat wanneer het ongemakkelijk voelt, mensen
die gevoelens projecteren op anderen of op omstandigheden in hun realiteit.

Wees je ervan bewust wanneer je dit doet en stop jezelf.

Dit is een tijd en een periode van het oplossen van de oude structuren, het ontmantelen van alles wat uit integriteit en harmonie
van het geheel is. We nodigen je uit om altijd mindful te zijn wanneer je je ongemakkelijk voelt over een situatie in je leven of in
het nieuws, om te pauzeren en diep adem te halen. Realiseer je dat de energieën die deze gevoelens binnenin triggeren, je
daadwerkelijk ondersteunen en aanmoedigen om een nieuwe realiteit te creëren en te verwelkomen. We nodigen je uit
om moedig te zijn met je gedachten en je verbeelding. Dit is echt het moment voor jou om in je kracht te stappen
en te onthouden dat het je gedachten en intenties zijn die deze hogere dimensie creëren en verwelkomen.

Blijf jezelf afvragen, wat wil ik creëren en manifesteren in mijn leven en in de wereld?

Verwelkom deze kosmische energieën, hoe ze ook op je afkomen en je leven verzadigen. Verwelkom deze energie als
het ware geschenk dat het is. Weet in je hart dat je hier bent om deze kosmische energie te verankeren. Ga rustig zitten,
ogen dicht en stel je energie voor die zachtjes in je kroon stroomt. Sta gewoon toe dat deze galactische gave je doordrenkt
met persoonlijke herinnering aan wie je bent als een goddelijk multidimensionaal wezen. Weet dat je goddelijk bewustzijn in je
draagt. Twijfel daar nooit aan. Realiseer je dat als je in deze realiteit een fysiek lichaam hebt gemaakt en geanimeerd, er niets is
dat je niet kunt creëren.

We realiseren ons dat je fysieke lichaam je in staat stelt om te communiceren met je realiteit.
Je lichaam stelt je in staat om sensaties en emoties te voelen.Je fysieke lichaam lijkt solide en opgesloten
in deze derde dimensie. Je wordt je steeds meer bewust van de beperkingen van je fysieke lichaam.Je wordt je
bewust van de beperkte programma's die je geest en ego eren.Je wordt je ervan bewust dat dit primitieve gezichtspunt
je beperkingen handhaaft om niet verder te kijken dan deze dimensie.

Neem even de tijd om te pauzeren in je drukte en te erkennen dat er misschien een mogelijkheid is dat je zou kunnen verschuiven
en het idee zou kunnen verwelkomen om in het bewustzijn van de vijfde dimensie te stappen. Het is de eenvoudige taak om te
onthouden. De dimensies zijn bewustzijnsniveaus.

Ons doel hier vandaag met onze boodschap is om je aan te moedigen en eraan te herinneren dat je een galactisch wezen
bent en gemaakt van pure goddelijke energie. Je bent in je fysieke lichaam hier op deze planeet om te onthouden hoe
je... vooral hoe te creëren in een energieveld van onbewuste beperking. Helaas gebruik je je gaven om empathisch
te zijn, om gevoelig te zijn ~ en je past bij de energie van dit veld en gelooft in deze beperkingen. Je wordt het
slachtoffer van alle negatieve en verkeerd gekwalificeerde energieën die je ervaart of getuigt.

We zijn hier om u te vertellen dat u uit deze patronen kunt stappen. Je kunt je persoonlijke kracht als goddelijke
schepper opeisen en een nieuwe realiteit beginnen te creëren. Je kunt deze waarheid eren en jezelf toestaan om je te
herinneren wie je echt bent. Je kunt jezelf toestaan om te onthouden dat er een hoger frequentiebewustzijn in je fysieke
lichaam is.

Je bent een galactisch wezen hier op dit moment om deze kosmische energie te verankeren, en deze energie over
te brengen in een vorm die andere aardwandelaars zullen worden geactiveerd om zich ook als waarheid te herinneren.
Jij bent de game changer. U bent hier om uw geliefde planeet en haar burgers te helpen met het opklimmingsproces.

Vergeet niet dat je verbeelding je superkracht is. We nodigen je uit om je de energie van de vijfde dimensie voor te
stellen, het energieveld waarin je gedachten en gevoelens zich manifesteren voor het hoogste goed voor iedereen.

Stel je een wereld
voor die in harmonie is in zichzelf.
Stel je een wereld voor die elkaar en de hele natuur eert.
Stel je een wereld voor waarin schone lucht en schoon water zijn.
Stel je een wereld voor waarin er heelheid en gezondheid is voor iedereen.
Stel je een wereld voor waarin er vrede is binnen de gemeenschappen en de landen.

Je kunt naar de vijfde dimensie reizen door je bewustzijn uit te breiden. Je kunt de energie van de vijfde dimensie ervaren
met zijn oneindige mogelijkheden en ideeën. Je kunt die energie en die ideeën als transducer in deze derde dimensie brengen
en ze vervolgens aanbieden aan het collectief. Anderen zullen deze ideeën oppikken over hoe u uw wateren of uw omgeving kunt
zuiveren en ze in het belang van iedereen kunt uitvoeren.

Vergeet niet dat je onmetelijk krachtig bent. Vergeet niet dat je heilig bent. Vergeet niet dat iedereen ook heilig is. Vergeet niet dat
iedereen een goddelijk multidimensionaal wezen is dat deze waarheid is vergeten en leeft met beperkingen, wonden en angst.
Het is krachtig, als dit goddelijke wezen, om te onthouden om met liefde en mededogen te creëren. Het zijn deze hogere
vibraties van harmonie, liefde, vergeving en vrede uitgedrukt in je woorden, gedachten en daden die je realiteit
transformeren. Het is deze krachtige bewuste energie die voorbestemd is om succesvol te zijn.

Wees dus moedig en wees duidelijk over wie je op dit moment bent. Wees moedig als je in je kracht
stapt als de prachtige goddelijke schepper die je bent. We zijn vereerd om uw getuige en uw steun te
zijn terwijl u een verschil blijft maken in uw realiteit. Nodig ons altijd uit om met je mee te doen terwijl je
dit werk doet, en nodig ons uit om met je mee te spelen.

> BRON <

Lay-out & vertaling:
door Marcelius


Door Ella'ster*
19 juli 2021

We zitten momenteel in de overgangsfase tussen twee werelden. Veel mensen kunnen niet wachten totdat de nieuwe wereld
zich in hun leven manifesteert. We weten en voelen dat er iets op punt staat open te breken. Nu we zelf middenin de
transformatie naar deze nieuwe wereld zitten, ervaren veel mensen typische transformatiekenmerken.

1. We kunnen bijna niet meer

Ondanks dat we persoonlijk én collectief naar de nieuwe wereld toe bewegen, lijkt er maar geen einde te komen aan dit
transformatieproces. De oude wereld om ons heen bevindt zich enerzijds nog in een crisissituatie en anderzijds wordt de nieuwe
wereld steeds voelbaarder. Veel mensen zeggen dat ze in de wachtstand staan, waarbij ze wachten tot de transformatie zich duidelijker
gaat manifesteren en zichtbaarder zal zijn. Dit kan ook op emotioneel gebied een rollercoaster zijn, met heftige tegenstrijdige emoties.
Enerzijds boosheid om hetgeen dat niet meer werkt, of verdriet over wat we moeten loslaten. Anderzijds een gelukzalig gevoel over
het vooruitzicht van het nieuwe dat zich aandient.

2. Steeds meer moeite met de lockdown

Hoewel onze persoonlijke focus steeds meer verschuift naar de nieuwe wereld, heeft deze zich nog niet volledig gemanifesteerd.
We zitten nog ‘opgesloten’ in een fysieke wereld met allerlei extra opgelegde restricties, die steeds meer dwars gaan zitten. De
beperking van vrijheden en sociale contacten door de lockdownmaatregelen kan ertoe leiden dat we steeds meer moeite
hebben met deze negatieve prikkels. Daarnaast ervaren we door de beperkte sociale contacten wellicht te weinig
prikkels, wat leidt tot een innerlijke onrust. Dit resulteert in een intens verlangen om los te breken. Een
steeds sterkere drang om je los te maken van de situatie. Uiteindelijk zal dit verlangen naar
weer onbeperkt actief zijn en gaan creëren, leiden tot een uitbarsting van energie.
En dat dit moment eraan zit te komen ervaren we ten diepste.

3. Einde van de oude wereld

We zitten met ons bewustzijn al in de energie van de nieuwe wereld. Daardoor kunnen
we ons steeds weer oprecht verbazen over de wereld om ons heen, wanneer we geconfronteerd
worden met de coronamaatregelen en volgzaamheid van de mensen. Alsof we even vergeten waren
dat die wereld ook nog bestaat. Op een dieper niveau trekt de oude wereld zich langzaam terug. Dat dwingt
ons los te laten. Dit doen we niet zozeer door ‘iets’ te doen, maar door het loslaten van dingen waar we geen controle
meer over hebben. We merken dan ook dat de waanzin van de oude wereld ons steeds minder raakt.

4. Geen interesse in oude activiteiten & vrienden

De verbinding met hetgene dat niet meer bij ons past verdwijnt. Dat kunnen zowel activiteiten, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen
zijn, als relaties met mensen die niet meer bij ons passen. Dat contact zal minder worden of (nog) moeizamer verlopen. Omdat mensen
die nu bewust de transformatie beleven vaak voorop lopen in de collectieve transformatie van de mensheid, kan dit het gevoel van
ongeduld oproepen. Ook omdat je bij andere mensen op veel weerstand en ongeloof stuit. Gevoelens van ongeduld kunnen ook
ontstaan omdat je de nieuwe wereld met alle positieve veranderingen zo snel mogelijk verwezenlijkt wilt zien en het
gevoel hebt dat het allemaal te lang duurt.

5. Moeite met concentratie

Van veel gelijkgestemden hoor ik dat ze zich op dit moment moeilijk kunnen concentreren. Oude zaken die we voorheen
belangrijk vonden, vinden we nu ineens niet meer zo belangrijk. Dit leidt tot een gebrek aan motivatie. Dan ontbreekt ook de
zin om iets te ondernemen. De dingen die desondanks toch ‘moeten’ gebeuren kosten ons steeds meer moeite en inspanning,
waarbij we ons nog nauwelijks op deze taak kunnen concentreren. In plaats van ons schuldig te voelen over deze traagheid of
het ‘niets-doen’, mogen we gewoon accepteren dat het ‘zijn’ nu ook voldoende is. Er komt vanzelf weer een opwelling en de
drive om dingen op te pakken en te gaan ondernemen. Als dit zaken zijn die er toe doen zal ook de concentratie er weer zijn.

6. Klaar voor de nieuwe wereld

Steeds meer mensen ervaren en hebben al een gevoel van opluchting. Alsof het kantelpunt al is geweest en de nieuwe wereld er al is.
Het leven voelt lichter. We kunnen de oude bagage gemakkelijker achter ons laten. Negatieve gevoelens halen ons niet langer neer en
we laten oude patronen los. We voelen meer ruimte voor vergeving en ervaren meer innerlijke rust en sereniteit. Er ontstaat zo ook meer
ruimte voor plezier, creatieve ideeën en activiteiten. We borrelen dan letterlijk vol van levensenergie, popelend om aan nieuwe initiatieven
te beginnen.

7. Vlinders in je buik

We associëren vlinders in de buik met verliefdheid, maar ervaren deze ook wanneer we uitkijken naar nieuwe spannende gebeurtenissen in
ons leven. Dan kan een gelukzalig gevoel ontstaan over de gelukkige tijden die je te wachten staan. Van veel mensen hoor ik nu dat ze
zich op dit moment vooral richten op mooie en vrolijke zaken en het genieten daarvan. Bijvoorbeeld door het bekijken van films,
video’s of beluisteren van muziek, die een positief gevoel opleveren. Het past bij de nieuwe tijd van hogere trilling en
harmonie die eraan zit te komen.

8. Van denken naar voelen

We leven meer niet meer volgens de oude structuren en wetmatigheden. Zo leven we niet meer op de klok, maar laten ons steeds
meer meevloeien met de natuurlijke energiestromen die aangeven wanneer het ergens de tijd voor is. Dan volgen we ons hart en
handelen niet meer uitsluitend vanuit ons brein. Het is soms wel moeilijk aan de buitenwereld uit te leggen waarom we dingen
wel of niet doen, omdat we deze keuzes niet meer zozeer kunnen rationaliseren, maar voelen dat dit het juiste is om te doen
of laten.

9. Van linker- naar rechterhersenhelft

Alle functionaliteiten die vooral worden aangestuurd door de linker hersenhelft lijken minder goed te functioneren.
Het gaat om ordening, planning, geheugen, logisch denken en strategisch handelen. Dat resulteert vaak in een slecht
geheugen, de woorden niet meer kunnen vinden, het onvermogen om lange teksten te kunnen lezen, moeilijkheden met
rationele vormen van communicatie. Tegelijkertijd neemt het intuïtief weten toe. Ook andere functionaliteiten die worden
aangestuurd met de rechter hersenhelft worden versterkt zoals: het aanvoelen, het inzien, het ervaren van energieën en
voelen van compassie.

10. Desoriëntatie

De veranderingen die we nu doormaken kunnen verwarrend zijn. Verwarring over waar je naar toe gaat.
Onduidelijkheid over hoe zaken zich gaan ontwikkelen. Misschien voel je daarom veel behoefte aan tijd en
rust voor jezelf, die je ook moet nemen. De verwarring kan ook leiden tot lichamelijke desoriëntatie. Dan voel
je je niet gegrond. Alsof je niet met beide benen op de grond staat, of dat je tussen twee werelden beweegt.
Terwijl je bewustzijn in de nieuwe energie met de transformatie bezig is, blijft je lichaam soms achter. Dan
helpt het om tijd in de natuur door te brengen, om de nieuwe energie in jezelf te gronden.

11. Meer ruimte voor intuïtie en spirituele boodschappen

Doordat je al afstemt op de energie van de nieuwe wereld, ervaar je wellicht ook een hogere sensitiviteit. Er ontstaat ook meer
ruimte voor je binnenwereld. Daarmee gaan we terug naar onze natuurlijke staat van zijn. Dan kunnen we afstemmen op wat
zich aandient, in plaats van alles vooraf te plannen en gedachteloos uit te voeren. Wellicht heb je ook de neiging om
spirituele zaken te onderzoeken of je daarin te verdiepen. Paranormale ervaringen en waarnemingen kunnen
tijdens deze transformatie ook toenemen.

12. Drang om je te richten op het hogere

We zijn allemaal met een bepaalde spirituele missie naar de aarde gekomen. Dat hogere doel is wellicht ondergesneeuwd doordat je
jezelf in de afgelopen jaren in de matrix staande hebt moeten houden. Activiteiten of werkzaamheden die slechts de matrix dienen
voelen echter niet meer goed. Daarom kiezen steeds meer mensen ervoor het roer radicaal om te gooien. Ze willen zich liever
bezighouden met zaken die passen bij de hogere energie en bijdragen aan een betere wereld.

13. Radicale besluiten tot verandering

Wanneer je door een transformatie gaat voel je vaak de drang om veel dingen te veranderen. Dat kunnen veranderingen
zijn qua werk, relatie, lifestyle of een verhuizing. Nu veel mensen de drang tot grote veranderingen voelen, zijn
ze in de huidige tijd ook zoekende en onzeker wat deze veranderingen precies zullen inhouden. Dat kan
leiden tot innerlijke onrust, ontevredenheid en het niet weten waarom. Terwijl we voortbewegen
in het ongewisse, worden we eveneens gedwongen het oude los te laten. Dat kan
zelfs voelen als een soort stervensproces, waarbij de (niet letterlijke) ‘dood’
de afsluiting van een voltooid hoofdstuk in ons leven symboliseert.

14. Het gevoel dat je hier helemaal niet thuishoort

Wanneer je een voorloper op de grote massa bent, kun je het gevoel krijgen een ‘buitenstaander’ te zijn. Vooral als je de enige
in je omgeving bent die de dingen anders ziet, kun je soms het gevoel hebben dat er niemand anders is die jou begrijpt. Dan kun
je een sterk verlangen krijgen om terug naar ‘huis’ te gaan, waar je omringd bent door mensen die je begrijpen en je accepteren
zoals je bent. Zelfacceptatie en het omarmen van jouw persoonlijke spirituele rol waarom je hier op aarde bent, helpt je ook
je hier thuis te voelen.

15. Moeite met energieregulatie

Tijdens je transformatieproces is het lastig je energie af te stemmen op je alledaagse leven. Je kunt zowel periodes van intense energie
ervaren, die ervoor zorgen dat je uit je bed springt om in volle actie te schieten, als extreme vermoeidheid voelen. Doordat je soms
overstroomt van energie kan dit leiden tot slapeloze nachten, hetgeen weer leidt tot vermoeidheid overdag. Ook veranderende
slaappatronen zijn een kenmerk van een transformatieproces. Van rusteloosheid, midden in de nacht wakker worden,
tot en met tintelingen, hartkloppingen en ’s nachts hevig transpireren. Soms heb je veel minder of meer
slaap nodig dan normaal.

16. Het jojo-effect

De transformatie is een innerlijke reis de diepte in. Daarbij kom je allerlei onbewuste patronen, weggestopte emoties, angsten
en schaduwkanten van jezelf tegen. Het is dan de kunst alles te aanschouwen en te accepteren voor wat het is. Het is eveneens
het spanningsveld tussen het nieuwe omarmen en het oude loslaten. Het transformatieproces is geen lineair proces, maar gaat in
golfbewegingen. Van opgewonden en euforisch naar melancholisch en zwaarmoedig. Het ene moment voel je je down, eenzaam
en verloren, om je vervolgens weer high te voelen alsof je het ergste achter de rug hebt. Het is onderdeel van het zuiverings- en
verwerkingsproces waar je doorheen gaat.

17. Blind vertrouwen in een goede afloop

Los van hoe wanhopig de situatie in de fysieke wereld om ons heen er ook uitziet: we ervaren tijdens onze transformatie een
blind vertrouwen dat het allemaal goed komt. Zeker wanneer mensen in contact zijn met hun hogere zelf, kunnen ze
blijven vertrouwen in het ‘hoogste goed’ van de nog niet zichtbare wereld. Tijdens dit transformatieproces
worden we steeds weer geconfronteerd met de twee uitersten van de oude en nieuwe wereld.
Dit gaat door totdat je daadwerkelijk onthecht bent van de oude werkelijkheid
en volledig geopend bent voor de nieuwe wereld en de vijfde dimensie.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lay-out  
door MarceliusDe Sirius Gateway 3-7 juli

Door Tanaaz
30 juni 2021Elk jaar in de eerste week van juli wordt een heilige poort van energie geactiveerd tussen de Aarde en de ster Sirius, die verhoogde
vibraties en spirituele vooruitgang brengt. Deze poort van energie treedt op als de zon in verbinding komt met de ster Sirius, die
zich op 14 graden van de tropische dierenriem van kreeft bevindt. Als het conjunct van zon en Sirius, dat in 2021 plaatsvindt
van 3-7 juli, zijn we allemaal in staat om toegang te krijgen tot deze hoogfrequente energie en deze te gebruiken voor
creatieve inspiratie, ondernemende inspanningen, technologische innovaties en het verhogen van onze intuïtie.

Sirius wordt al lang vereerd door vele oude culturen en wordt beschouwd als onze Spirituele Zon.

Onze zon wordt beschouwd als de levenslijn van deze planeet. De zon houdt de energie van geboorte, warmte,
levensonderhoud en licht vast. De zon is wat ons in leven houdt en aanwezig houdt in deze aardse realiteit. Sirius,
die 23 keer helderder schijnt dan onze eigen Zon, is onze "Spirituele Zon", en het helpt om ons te activeren en te
verschuiven naar hogere niveaus van spiritueel bewustzijn.

Als de zon waar onze aarde omheen draait ons lichaam verwarmt, Sirius,
ver weg in de diepten van ons melkwegstelsel, verwarmt onze ziel.

Hoewel de ster Sirius zo ver van onze planeet verwijderd is, lijkt hij een belangrijke plaats te hebben in de verhalen van vele oude
culturen van over de hele wereld. In het oude Egypte werd Sirius beschouwd als de ster van de godin Isis, die regeert over de
cycli van dood en wedergeboorte, en Anubis, de jakhalshoofdige God, die in staat was om tussen de wereld van de levenden
en de wereld van de doden te wandelen.

In oude Sjamanistische culturen werd Sirius beschouwd als een portaal naar de Goden, en reizen die door de Sirius-poort
werden gemaakt, zouden Goddelijke boodschappen brengen. Men geloofde ook dat Sirius het portaal naar de hemel was, en waar
onze zielen doorheen moesten reizen om dit rijk te verlaten en het volgende binnen te gaan.

Het lijkt erop dat Sirius voor veel oude culturen in overeenstemming is met het idee van spiritueel ontwaken en de onvermijdelijke cycli
van transformatie die plaatsvinden terwijl we ons een weg banen door deze aardse reis en daarbuiten. In de moderne astrologie
houdt Sirus ook de trilling van vrijheid vast. Zijn energie kan ons helpen om beperkingen los te laten en ons vrij te voelen
om ons ware zelf uit te drukken. Deze energie van vrijheid kan ook als inspiratie dienen en ons helpen om onze
doelen en dromen waar te maken. Sirius wordt ook verondersteld om de thuisbasis van een vreemd ras te
zijn dat uiterst geavanceerde technologische innovaties en psychische capaciteiten bezit.

Buitenaardsen MMH

Hoewel er veel sterrenseeds zijn die zich al verbonden voelen met Sirius, kan het ten tijde van deze poort gemakkelijker worden
om berichten van Siriaanse wezens te ontvangen of misschien eerdere of parallelle levens van Sirius te herinneren. Al deze energie
hoogfrequente energie maakt de eerste week van juli een zeer krachtige tijd op aarde, waar we ons spirituele bewustzijn kunnen openen
en bevorderen, boodschappen van het Goddelijke kunnen ontvangen en een nieuwe vrijheid in onszelf en ons leven kunnen vinden.

Het is ook een tijd waarin we meer openstaan voor verbinding met hogere wezens, en het eren van onze eigen cycli van dood en
wedergeboorte en hoe ze ons hebben geholpen om geestelijk vooruit te komen. Om deze krachtige spirituele energie in je
eigen leven te ontvangen, zou de eerste week van juli het perfecte moment zijn om te mediteren, je derde oog te
activeren en je geest-gidsen, beschermengelen of hogere zelf te bereiken voor begeleiding.

Het zou ook het perfecte moment zijn om een aura cleanse te doenen te werken aan het
vinden van meer vrijheid in uw creatieve of ondernemende projecten. Als je in de
technologie werkt, voel je je misschien extra ondersteund door  innovaties
waar je aan werkt of krijg je een plotselinge uitbarsting van inspiratie.

> Bron <

Lay-out & vertaling: door: Marcelius