MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Bewust-Zijn


35 Artikelen over Bewust-Zijn
Filters zijn niet echt


Door: Julie Boerst
1 oktober 2022Ruimte-tijd is een filter. Net als een filter op Instagram verandert het filter van ruimte-tijd wat je ziet.
Je erkent dat filters niet echt zijn, en je hebt ook de mogelijkheid om te herkennen dat het filter van ruimte
tijd niet echt is. Het filter van ruimte-tijd vervormt de eenvoud van de Werkelijkheid, niet waargenomen van een
uiterlijke omdat het alles omvat, en presenteert het als een complexiteit waargenomen, vanuit een ander punt, van
complexiteit. Wij zitten niet vast, in een punt van - complexiteit, en jullie ook niet. Wij kunnen u altijd helpen inzien dat
dit zo is.  <VIDEO>

Wanneer je enige spanning of gebrek voelt, is dit je gehechtheid aan de onwerkelijkheid, van het ruimte-tijdfilter. Je gelooft
dat aspecten van de waargenomen complexiteit echt zijn, en je kunt het effect van dit geloof voelen. Wanneer u de spanning of
samentrekking van uw gehechtheid aan het ruimte-tijdfilter opmerkt, zijn wij hier bij u. We herinneren je eraan dat je naar een filter
kijkt en het behandelt alsof het echt is. We zijn hier met een verschuiving van de perceptie zoals jullie het toelaten. Je kunt altijd weer
ontspannen om een verschuiving in perceptie toe te staan. Wanneer jullie je bewust worden, van het ruimte-tijdfilter als een filter in
plaats van de realiteit, zijn wij hier bij jullie, schijnend in stille erkenning, van wat Echt is. We schitteren, in alles waar je naar kijkt,
en we kunnen dwars door
het filter schijnen.

Wanneer je in de verleiding komt om een zelf versus zelf of zelf in vergelijking met ander zelf verhaal te vertellen over wat
het filter je laat zien, onthoud dan dit: ik open alles wat ik ben voor alles wat je bent. Onder het oppervlak van het filter
zijn ze allemaal Eén. Als je dat zelf 'daar' dient, dien je jezelf. Eén licht schijnt door het filter, en dat ene licht is wat
iedereen is. Onthoud dit, en je zult niet - beoordelen wat het filter je laat zien. Jullie zijn de eenvoud zoals wij
Zijn. En jij bent het licht zoals alle anderen zijn. Het is ons een genoegen om u dit vandaag te laten zien.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Gedeeld met alles


Door: Julie Boerst
30 september 2022Ego biedt een mechanisme voor wat het begrip noemt. Ego biedt je stukken om samen te stellen, en oordelen
over elk van deze stukken. Zodra het ego een puzzel uit afzonderlijke delen heeft samengesteld en de puzzel
betekenis heeft gegeven, dan verklaart het je geschikt voor actie en spraak. Wanneer je spreekt en handelt
vanuit de basis van enig begrip dat het ego je geeft,
zul je je niet goed voelen. Dat merk je.

Als het ego je vertelt dat je iets wilt begrijpen dat niet echt is en je dat gelooft, ontvang je veel gedachten
die analyseren en beoordelen en sorteren en definiëren en immobiliseren. En dan geloof je die gedachten. En
dan geloof je dat je het ene ding los van iets anders hebt begrepen. Het enige probleem hiermee is dat geen enkel
afzonderlijk ding echt is. Het gelukkige van je huidige ego-voorziene perceptie is dat de sleutel tot je vrijheid ligt in elk
stuk waarvan je denkt dat het gescheiden is. Wanneer je geen enkel stuk beoordeelt waarvan je denkt dat het apart is, heb
je toegang tot deze sleutel tot vrijheid. Wanneer je een afzonderlijk - aspect van iets beoordeelt, heb je de perceptie genomen
die het ego je heeft gegeven, het echt verklaard, en over het oppervlak - verzegeld, jezelf de - toegang tot de sleutel, tot vrijheid
binnenin ontzeggend. Je hoeft niet te worstelen om iets te begrijpen. Echter, wat het ego ook gemaakt heeft, Spirit kan gebruiken.
Spirit kan je strijd voor perceptie van begrip gebruiken, om je uit de perceptie van strijd te halen en naar de - erkenning van vrede te
brengen.

De kern van elke sensatie is pure levendigheid en dit is je leidende kracht. Je kunt zien wat het ego je vertelt dat elke sensatie betekent
door het naar de levendigheid die altijd aanwezig is. Dit is hoe je die levendigheid toestaat om jou en alle acteurs die je hebt ingehuurd
te leiden, degenen die nooit een enkele fout maken door je overtuigingen terug te geven aan jou. Terwijl jullie toestaan dat de leven
digheid in elke sensatie jullie leidt, worden ze allemaal in harmonie met jullie geleid. Het vergt groot geloof en vertrouwen om
gedachten van het ego te negeren om op deze manier geleid te worden. Vandaag is voor de uitbreiding van geloof en
vertrouwen.

Iedereen waar je naar kijkt, doet gewoon het werk waarvoor je ze hebt ingehuurd, en ze doen het perfect.
Er is geen begrip voor hen als gescheiden. Maar er is het herinneren van hen als Echt en Heel samen, nooit in
tegenstelling tot of in vergelijking met elkaar. Ego stuurt - oordelen over afzonderlijke mensen die afzonderlijke
dingen doen, met afzonderlijke - betekenissen en waarden. Herdenken wacht heel geduldig, terwijl je jezelf afleidt
met gedachten van ego, over de vele dingen die je lijkt te zien. Als je er klaar voor bent laat herinnering je het geheel
zien door elk aspect door alles en iedereen waar je naar kijkt. Alle sensatie is fundamenteel onwerkelijk en daarom zeer
flexibel en niet te begrijpen wanneer het in afzonderlijke stukjes, wordt gehakt. Maar in elk stukje waar je naar kijkt, is de
levendigheid die elk niet-echt-gescheiden bit met alles deelt. Je focus op het deel, of het geheel bepaalt de instructies die
de acteurs die anderen die je ziet krijgen. Wat je ervaart en hoe je het ervaart in de aanwezigheid van degenen die je anders
noemt, is echt
aan jou.


Wij zijn jullie anderen die niet anders zijn en het is ons een genoegen om ons met jullie in Heelheid te verheugen. En een liedje
dat bij de boodschap hoort. Het rinkelde de hele dag door mijn hoofd voordat ik de verbinding maakte. De school van mijn
dochter doet deze musical, en natuurlijk speelt ze
het personage dat dit lied zingt: <VIDEO>

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Genoegheid, het begin van Liefde


Door: Julie Boerst
26 september 2022Je zou iets kunnen zeggen over een gevel. Je zou iets van een façade kunnen maken. Of je kunt onder, elke gevel
kijken om overal hetzelfde te vinden. De façade is wat het ego - beoordeelt. Als je leert dat alle betekenis onder de façade
schijnt, vergeet je niet om je te concentreren op wat echt en gedeeld is. De gevel is lastig omdat wat aanwezig lijkt, niet gedeeld
lijkt te worden, of gedeeld met sommigen en niet met anderen. In werkelijkheid wordt alles wat echt is volledig en eeuwig gedeeld.
Kijk hier, en dit is waar je begeleiding vandaan komt. Heb een open
oor voor de stem die spreekt van buiten alle façades.

Je kunt proberen iets aan een gevel te doen. Of je kunt erop vertrouwen dat de weg duidelijk wordt gemaakt. Je kunt volgen wat je de
Geest toestaat om je duidelijk te maken. Kijk naar onrust. Het gaat altijd om een gevel. Kijk naar stress. Het gaat altijd om jouw inter
pretatie van de manier, waarop de dingen lijken te zijn. Wanneer je eindelijk je - positieve of negatieve reactiviteit op een opper
vlak doorziet, zie je door alle oppervlakken heen naar de
vrede die altijd hier is en altijd wordt gedeeld.

Heb geduld terwijl deze verschuiving in perceptie zich ontvouwt. Heb geduld als je onthoudt wat je moet waarderen.
Veiligheid is hier. Overvloed is hier. Rust is hier, altijd. Je hoeft alleen maar langs alle oppervlakken te kijken om
erin te ontspannen. Wanneer je denkt dat je niet weet wat je ergens aan moet doen, is dat omdat je een
oppervlak beoordeelt en het probeert te achterhalen met oordelen van ego, met herinneringen
aan een eerdere afhankelijkheid van ego. In werkelijkheid is er nu niets te doen,
behalve wat er van nature gebeurt. Wat er gebeurt, komt van nature
voort uit deze enorme stilte, deze diepe en gedeelde
"plaats" voorbij het oppervlak. Rust hier,
en alles wat gedaan moet
worden, gebeurt in
vrede.


Heb geduld met iedereen terwijl je leert om hun gedeelde aard te waarderen in plaats van hun verschillende
façades. Ze verschijnen als spiegels van jullie verschillende gedachten, en ze zijn altijd zo onschuldig, als allemaal
samen. Niemand kan - meer of minder - onschuldig zijn dan iedereen samen is. Jouw onschuld komt voort uit wat jullie
allemaal samen zijn. Jullie veiligheid komt voort uit wat jullie allemaal samen zijn. Jullie overvloed komt voort uit wat jullie
allemaal samen zijn. Je rust komt voort uit wat jullie allemaal samen zijn. Jullie begeleiding komt voort uit wat jullie allemaal
samen zijn, geen uitzonderingen. Wanneer je - wegzak,t in de rest die voor jou beschikbaar is, is er niet eens een mogelijkheid
van uitzondering. Dit is vrede wanneer je
geen uitzonderingen hoeft te maken.

Wat zij Zijn is nu genoeg, wat betekent dat wat - jullie Zijn, op dit moment genoeg is. Er zijn geen - uitzonderingen hierop. Wat de
façade laat zien is onwerkelijk en tijdelijk, maar het genoeg van alles is echt en eeuwig. Dit betekent, dat wanneer je je concentreert
op niet-genoegheid, je je concentreert weg van wat op dit moment kan helpen. Elke stress, elke spanning dit is een indicator van het
geloof in niet-genoegheid. Houd dit geloof vandaag gewoon in het licht en laat het smelten. Terwijl het smelt, begin je te zien "waar"
jij en allen zijn en altijd zijn geweest voor altijd vastgehoude,n in de eenvoud van Gods - liefde. Maak dit bewustzijn primair, en alles
wat je in de wereld lijkt te moeten weten verschijnt zoals je het nodig hebt. Het is veilig om te ontspannen in wie je bent. Je wordt
voorzien van alles wat je nodig hebt, als je leert kijken naar wat Echt is. Je wordt - vastgehouden, in de meest diep gaande
stabiliteit, in de meest levendige levendigheid.
Het is onze vreugde om jullie te
helpen inzien dat dit zo is
voor jullie en
allen.<VIDEO>

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De herinneringen die
voor u beschikbaar zijn


Door: Julie Boerst
23 september 2022Ego's versie van veiligheid is terugtrekking in een aparte en vergelijkende identiteit. Wanneer je enige spanning voelt,
heb je jezelf omringd met deze fictie, deze perceptie van een afzonderlijke en vergelijkende identiteit. Vanuit deze spanning
kun je toegang krijgen, tot je bereidheid. Jouw bereidheid, is de vonk van licht in jou, en alles wat nooit kan sterven. Zie het als
een bloem en zie deze bloem bloeien. Als je bereid bent om uit de perceptie van een afzonderlijke, en vergelijkende identiteit te
komen, zul je op alle mogelijke manieren worden geholpen.

Ego leidt je naar de perceptie van een afzonderlijke identiteit door middel van oordeel. Zie dus elk oordeel positief of negatief als
een ticket naar het waarnemen van een afzonderlijke en vergelijkende identiteit. Je kunt nee zeggen tegen elk ticket dat ego aan
biedt, wetende dat het een reis is die je niet wilt maken. Je gedeelde, en onschuldige identiteit is een permanente realiteit. Je
aparte en vergelijkende identiteit is een tijdelijke fictie. Sta gemakkelijk en geliefd in het eeuwige. Blijf in je bereidheid
om iedereen als even geliefd en gezegend te zien,
ongeacht wat de schijn je lijkt te vertellen.

Bepaalde verhalen kunnen niet overleven voorbij bepaalde - portalen op je reis, dus je moet bereid zijn om alle
verhalen te laten gaan. Welk verhaal ego je ook over iets heeft gevoed, je kunt het loslaten. Het is niet kostbaar. Terwijl
je naar huis lijkt te reizen, zul je spanning en weerstand voelen als je een portaal passeert dat je verhaal echter niet toestaat.
Je kunt aan de andere kant, van het portaal wachten, aan je kostbare verhaal hangen, en de spanning daarvan voelen, of je kunt
het verhaal laten vallen en door het portaal gaan. In elk moment van spanning of samentrekking, vind je bereidheid om alle verhalen
te laten vallen die je als een afzonderlijke zouden maken recht op alles. Het is belangrijker dat je het verhaal loslaat en door het portaal
naar geluk gaat.

Wanneer een van ons zich iets herinnert, op onze reis naar huis, wordt die herinnering met ons allemaal gedeeld. Dus laten we zeggen dat
een van ons een verhaal laat vallen en door een portaal gaat. Die vrijheid en flow wordt nu met ons allemaal gedeeld. Wanneer je een ander
ziet wees dan bereid om die ander te zien als iemand die verhalen laat vallen, zodat je gemakkelijker kunt - stromen. Als je die ander ziet
als iemand die - vasthoudt aan verhalen, hang je onnodig, en nutteloos aan verhalen. Kijk in plaats - daarvan wat ze nu kunnen doen
en je merkt dat je hetzelfde doet. Elke "andere" is fris en nieuw op dit moment, ondanks elk positief of negatief verleden dat je
zou proberen eraan te hechten. Natuurlijk zijn ze een story dropper... totdat je iets anders beslist. Zie overal om je heen
verhalen verteld, (want het verleden beperkt niemand), en je bent zelf een verhalen verteller. Zo werkt het.

Je hebt problemen met dingen "daarbuiten" omdat je je verzet tegen de herinneringen die voor jou beschikbaar zijn.
Dus wanneer je een probleem hebt met wat een apart ding "daarbuiten" lijkt te zijn, pauzeer dan om een moment te nemen
om het voordeel naar je toe te laten komen. Zeg dit tegen jezelf: Er is een herinnering beschikbaar voor mij, en ik kies ervoor om
alle verhalen te laten vallen om het te laten herstellen. Herstelde herinnering aan de ware aard die je deelt met alle omstandigheden
die 'daarbuiten' lijken te zijn. We stralen in eeuwige - zegen en we verheugen - ons erin jullie te laten zien dat jullie deze zegen in jullie
ervaring kunnen toelaten en het
nu met iedereen kunnen
delen.


<VIDEO>

> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Time Shift - Vijf principes om nu te oefenen

Door: Lisa
7 september 2022Afschrift: Als we uit deze donkere cyclus komen, kan het voelen alsof we door het smalle deel van een zand
loper bewegen, waar de micro en macro samen worden gecomprimeerd, en door de bottleneck worden geperst.

We verwerken de duistere eon van deze machtsmisbruiken van de controlle,r samen met de accumulatieve pijn van het
lijden dat de Aarde wordt toegebracht, terwijl we in een dieper weten en begrip komen dat het eigenlijk nooit over ons ging
op een diep persoonlijk niveau. We hebben misschien veel spirituele lessen gehad die onze ziel kon leren in deze donkere cyclus,
door incarnaties in deze - dichtheid. We zijn misschien naar de planeet gekomen, om voltooiing en genezing, te vinden van andere
levens waar sprake was van misbruik of disfunctie en dit is het leven dat we veel van deze geërfde overlays of karmische problemen
gaan opruimen.

Daarom is dit ascensieproces, voor zovelen zo uitzonderlijk moeilijk geweest, omdat dit de levenstijd is dat veel zielen incarnatiecycli
voltooien op basis van bewustzijns-slavernij. Degenen die wakker en bewust zijn, van de ascensiecyclus kiezen ervoor om deze keer
een einde te maken aan de accumulatieve karmische patronen van bewustzijns-slavernij. Je gaat deze cyclus van misbruik en pijn
niet opnieuw herhalen. Dit betekent dat je moet zien wat er met je levensstroom is gebeurd om je geest tot slaaf te maken. Om
af te studeren moet je de impact zien van die interacties, met de duisternis die zo'n immense pijn voelde om eindelijk van die
patronen te genezen.

Als we het eenmaal kunnen zien, moeten we ervoor kiezen om te stoppen met het toestaan van duisternis om onszelf en
anderen schade en slavernij toe te brengen. We moeten stoppen met het gedrag, waarbij duisternis schade aanricht in
ons bewustzijn en ervoor kiezen om onszelf op één lijn te brengen met de Godheid. Dit gebeurt gemakkelijk wanneer
we van plan zijn onszelf af te stemmen op natuurwetten en goddelijke wil, niet mijn wil maar goddelijke wil, en
deze intentie zal ons helpen om ons met zoveel mogelijk gemak en genade door dit zeer moeilijke en
uitdagende proces te
leiden.


De belangrijkste thema's om ons nu op te concentreren zijn om ons te helpen door de moeilijke situaties
en pijnlijke energieën te gaan waarmee we in de buitenwereld worden geconfronteerd. Ik zou ze heel eenvoudig
willen opsplitsen in vijf belangrijke thema's terwijl we in de meest intense spirituele oorlogvoering zitten. We bevinden
ons midden in een actieve menselijke genocide die overal om ons heen plaatsvindt, terwijl niemand er echt over praat in
de fysieke wereld. Er is altijd menselijke genocide gaande geweest, maar nu is het wereldwijd. De omvang en de omvang
van deze agenda, is monsterlijk en ondoorgrondelijk. We bevinden ons in de eindspelfase, van het laatste conflict voor de
Aarde. Dit zal van invloed zijn, op hoe dingen zich in onze wereld manifesteren, omdat we ons midden in de meest intense
niveaus van spirituele oorlogvoering bevinden om de mens
heid en de planetaire hulpbronnen te beheersen.

Deze vijf - principes zijn de belangrijkste, thema's om op te focussen. Als je moe bent, als je uitgeput bent, als je je niet goed
voelt als je het gewoon niet meer aankunt houd je focus dan op deze eenvoudige principes. Wanneer je sterker bent wanneer
je spirituele - kracht wint, wanneer je je niet zo overweldigd en gestrest - voelt, en je hebt wat bandbreedte om het bewustzijn
door kennis uit te breiden, ga dan verder met je odyssee en reis van verkenning om meer te begrijpen over het menselijke licht
lichaam en de Natuurwetten.

De volgende dingen die ik ga bespreken zijn universele en absolute - waarheden die ik op de meest simplistische - manier heb
proberen te doorbreken, zodat je ermee kunt werken in je dagelijks leven, terwijl je door de druk van het eindspel navigeert.
Als een snelle go naar terwijl je probeert je te oriënteren wanneer de hel losbreekt op planeet Aarde, omdat de chaos en
het lijden op zijn maximum is. Wanneer je je overweldigd en uitgeput voelt door de intensiteit van de buitenwereld,
onthoud dan dat deze macrokosmos van wereldwijde waanzin direct overeenkomt met de mind control
patronen met behulp van gerichte spirituele oorlogvoering tegen de mensheid.1 – God is Liefde. Weet dat de hoogste orde van God liefde is. Vergeet dit nooit. Liefde is alles. Als we
getraumatiseerd zijn, als we gefrustreerd zijn, als we er genoeg van hebben, als we gestampt worden, als we
pijn hebben, als we pijn hebben, kunnen we die liefde soms niet voelen. Zelfs als je je geest richt op liefde, zelfs
als je het niet per se in je lichaam voelt, doe dan de moeite om het in je geest te houden. "God is Liefde. Liefde is
alles. God is Liefde. Liefde is alles."

Op alle manieren die je kunt voelen en koesteren liefde, kunt cultiveren; zelfliefde, liefdevolle vriendelijkheid naar
jezelf, naar anderen, naar de - Aarde of de natuur. Dit zal je voorzien, van het actieve - principe dat voldoet aan
verschillende van de natuurwetten van God tegelijk. Zelfs als je de Wet van Structuur en de natuurwetten
in dit stadium van bewustzijn of spirituele ontwikkeling niet begrijpt, richt je dan gewoon op "Liefde
is alles. Liefde is God. Liefde bestaat in jou. Je bent gemaakt uit liefde." Dit is een actief
principe en een directe actie die je kunt ondernemen die aan verschillende
natuurwetten zal voldoen en je bestaan en je vermogen om met
moeilijkheden in je leven om te gaan veel
gemakkelijker zal
maken.

Terwijl je je op deze trilling concentreert, is het vergelijkbaar met het oliën van de piepende wielen,
waardoor die gebieden vrijkomen die vastzitten, die gebieden die gewoon niet lijken te bewegen. En dat
niveau van frustratie dat je mentaal zou kunnen voelen van "Waarom zit ik vast in deze ruimte?" Breng op die
momenten je focus naar de liefde. Richt je op liefdevolle vriendelijkheid om je te helpen problemen op te lossen
die onoverkomelijk lijken of de perceptie te verzachten dat je vastzit tussen een harde plek en een rots. Richt je zo
goed mogelijk op liefde, zelfs als je het niet in je lichaam kunt voelen omdat je gefrustreerd bent en je overweldigd
bent, of je voelt je niet goed. Doe je best om - liefde in het moment te brengen, in je geest. Verbuig - negativiteit en
breng je focus terug naar liefdevolle energieën, wanneer je het grootste niveau van frustratie voelt over wat er in de
buitenwereld gebeurt.

De hoogste uitdrukking van liefde wanneer deze in onze materiële wereld wordt gemanifesteerd, is dezelfde ervaring
als het bereiken van bewustzijnsvrijheid. Wanneer we de hoogste versie van liefde uitdrukken, onbaatzuchtige liefde,
leggen we ons hart op het altaar om God te dienen. Dit is dezelfde - ervaring waar we naartoe zullen gaan bij het
bereiken van bewustzijnsvrijheid. Dit is de sleutel tot het bereiken van bewustzijnsvrijheid. Dit is ons hoogste
doel tijdens de spirituele ascensiecyclus die op de planeet plaatsvindt. Liefde is de organiserende har-
moniserende synchroniserende kracht die bestaat in de hele schepping en door haar echte
authentieke expressie. Liefde is in perfecte balans en harmonie met wat is, zoals het
is. Liefde controleert of manipuleert niet. Liefde bestaat in overeenstemming
met waarheid, hogere kennis en de welwillende krachten van het
Eeuwige Licht in harmonie met natuurwetten, in
harmonie met het universum,
in harmonie met
God.


2 – Mededogen. Nu is compassie anders dan liefde en voor velen van ons wisten we misschien niet wat liefde is.
Naarmate we dieper ingaan op onze spirituele meditaties en reflecties, wanneer we ons hart diep openen, zullen we
een kracht van liefde in ons hart ervaren, die voorheen onbekend voor ons was. Omdat we het niet wisten, wisten we
niet dat het bestond. Maar het bestaat wel, het bestaat in ons. Naarmate we door onze planetaire initiatie gaan, zal dit
veel gemakkelijker toegankelijk zijn voor degenen onder ons die een trauma hebben gehad of overdreven mentaal zijn,
omdat het negatieve ego of over intellectualisering
eigenlijk ons hart blokkeert om zich te openen.

We moeten die innerlijke balans vinden, de balans van het hart-brein waar de hersenen worden bestuurd door het hart.
Waar de intelligentie die we ontvangen via het hart-brein komt, wat een deel is van het goddelijke - ontwerp van ons
Christus-sjabloon. Naarmate we ons bewustzijn uitbreiden, is dit een natuurlijk proces dat ieder van ons op unieke
wijze zal overkomen, waarbij we dit zullen voelen en ervaren en beseffen dat liefde, een kracht is en dat het van
binnen bestaat. We zullen leren om de eigenschappen ervan te voelen omdat het anders is veel, veel anders
dan wat ons is verteld dat liefde is of wat we liefde hebben ervaren om te zijn in de context van de 3D-
wereld.

Ben van plan om compassie voor jezelf en anderen uit te drukken en dieper te gaan om de betekenis
van mededogen te vinden, omdat het anders is dan liefde, ook al is het een actief principe van
liefde dat zich manifesteert in mededogen. Het belangrijkste deel van deze moeilijke tijd
die we doormaken, is het beoefenen van zelfcompassie. Hier zijn we, we zitten
in de vleesmolen en het is moeilijk voor ons allemaal.

Het is cruciaal dat je zachtaardig en vriendelijk bent voor jezelf. Wees medelevend. Ga in je eigen tempo.
Ontdek de gezonde spirituele geloofssystemen versus de ongezonde. Identificeer waar er negativiteit is gericht
op de ziel. Doe een poging om eerst zelfcompassie te oefenen, want dat zal deze huidige reis van het door alle schaduw
stemmen of het - programmeren van negativiteit iets maken dat meer voedend en bekrachtigend is. De essentie van de God
bron is de waarlijk eerbiedige, op het hart gebaseerde gevoelens van mededogen voor al het leven. En het is de sleutel om onze
ware menselijkheid te herwinnen op een planeet die zijn menselijkheid heeft verloren aan buitenaardse mind control en negatieve
buiten aardse agenda-tactieken.

Wanneer we losgekoppeld zijn van het leven, zijn we losgekoppeld van het innerlijke spirituele zelf en vervolgens losgekoppeld van
de Ziel en Gods Bronlicht. Wanneer we losgekoppeld zijn van onze ziel en Gods Bronlicht, storten we ons in duistere wanhoop, pijn
en depressie. Om ons opnieuw te verbinden met het leven, om waarde voor het leven te hebben, moeten we gevoelens van mede
dogen voor onszelf - ervaren, gevoelens - empathie voor onszelf en voor anderen. Dit is de ware - kernessentie van het hoogste
potentieel van ieder mens. Zonder de ervaring van het voelen van emotie, raakt een mens losgekoppeld en niet in staat om
iets te voelen of te ervaren als verbonden met de eenheid van het leven. En we weten dat dat een deel is van de oorlog
die tegen ons wordt gevoerd, om ons - hart te breken, om onze - empathie te beschadigen, om onze - hogere zin
tuiglijke waarneming te beschadigen, om de gebieden te laten ontsporen waar we liefde en mededogen
voor onszelf en anderen kunnen voelen. Als je dat niet in je lichaam kunt voelen, bedoel het dan
zo, en vooral als je het niet kunt voelen, plan het dan elke dag, zoveel mogelijk. Breng het
in je dagelijkse bewustzijn dat dit je doel is, dat je mentale focus en waar jij je
aan dacht op richt, op liefde is: zelfliefde, zelfcompassie,
liefde en mededogen voor anderen.

3 – Gedachten zijn dingen. En als je dit dieper wilt begrijpen zijn er drie natuurwetten die heel belangrijk
voor je zijn om te begrijpen en mee te werken. Als het te veel is om hier echt een diepe duik in te nemen als je
te moe bent om je te concentreren op iets ingewikkelds zoals het - opruimen van elke vorm - van negatieve ego
programma's of negatieve - zelfpraat, dan moet je standaard altijd - terugkeren naar "Liefde, is alles. God is liefde.
" Wanneer je twijfel voelt, wanneer je te moe of overweldigd bent, keer dan terug naar het beoefenen van liefdevolle
vriendelijkheid en zelfcompassie, keer op keer. Wanneer jij je dan geestelijk sterker voelt, doe dan de moeite, om deze
drie natuurwetten te begrijpen. Deze drie natuurwetten zijn de Wet van het Mentalisme, in Ram; de Wet van Suggestie
in Leeuw; de Wet van Antwoord in Maagd. Deze drie, zijn de belangrijkste in het begrijpen van de Wet van Structuur die
alle dingen schept.

Er zijn consequenties, aan de beslissingen, die we nemen. We moeten nadenken, over deze - gevolgen en de mogelijke
gevolgen voor ons leven en andere levens, vooral als we niet helemaal duidelijk zijn of ze in Goddelijke afstemming
zijn. Laten we zeggen dat het mentale - lichaam iets wil en het nu wil. Of we kunnen gewoon ergens niet tegen;
er is iets in ons leven dat ons echt dwarszit. En we moeten begrijpen, is dit iets, is dit in overeenstemming
met mij? Wat is mijn les hier? Hoe verander ik de manier waarop ik naar dit probleem kijk en dit waar
neem en onder ogen zie? Loop ik ervoor weg? Werk ik aan mezelf? Zijn er dingen die ik moet
doen in deze situatie? Wat laat dit me zien? Welke - lessen zijn er? Welk - niveau van
meesterschap heb ik nodig in mijn spirituele initiatie?
Want dit is een initiatie.

Je ziet het misschien niet zo, maar dat is wat het is. Als er iets vastzit en het ligt voor je dan is er iets
dat je moet uitzoeken. Waarom is het er? Nu is het soms een situationeel - bewustzijn. Het kan een timing
probleem zijn en ik denk dat veel ervan op dit moment - timing is. Dit is niet het moment, om veel actief principe
in beweging te brengen en te schudden, in termen van het - opzetten van nieuwe bedrijven, of het starten van volledig
nieuwe soorten projecten, omdat we midden in een eindspel zitten. Het zijn overal kruisspiralen. We worden 24/7 geviseerd,
links, rechts en in het midden. Dit is een tijd om laag te liggen, sterk te worden, je lichtlichaam aan te doen, die schilden aan te
zetten en je gereedschap echt te laten werken. Tenzij je natuurlijk heel sterke goddelijke leiding krijgt om hierheen te gaan of dit
te doen als onderdeel van je directe verbinding en je
toewijding om je hoogste expressie te dienen.

De meeste mensen wanneer ze iets proberen te manifesteren, komt het van de ego-geest verlangens. Het ego mind verlangen
gaat niet al te goed werken in deze nieuwe structuur, omdat je moet leren om het los te laten. Het moet zijn "het is wat het is"
op dit moment. Je zet je intenties uiteen. Je kijkt naar wat er in het nu-moment voor jou aanwezig is, en je pakt zo goed
mogelijk aan wat er voor je ligt. Je ziet het als een inwijding en een les die je moet beheersen voordat je naar de
volgende fase van je spirituele ontwikkeling kunt gaan. Want vaak wanneer we blokkades hebben, is er
iets dat we moeten leren, beheersen of begrijpen voordat we naar de volgende fase kunnen
gaan, wat het ook mag zijn. Dus dat is iets om opnieuw te overwegen met de geest
van geduld, met emotionele volwassenheid en met enige nederigheid,
want het is heel, heel moeilijk op dit moment.

Wanneer je zegt dat je je spirituele doelen wilt bereiken, begrijp dan dat je je spirituele doelen op
natuurlijke wijze zult bereiken door er altijd voor te kiezen om het ego af te buigen om je hogere Goddelijke
Wil te dienen. Je zult altijd geleid worden om je spirituele doelen te bereiken wanneer je van plan bent dat dit zo is.
En nogmaals, zoals ik je in het verleden verschillende keren heb gezegd, wanneer je je spirituele doelen bereikt, wanneer
jij je spirituele doel leeft, wanneer je het uit elke cel van je lichaam voelt resoneren, brengt dit de grootste vervulling, tevreden
heid en vreugde in het - moment. Zelfs als je leeft in de chaos van de eindtijd, of in het eindspel, en onderworpen aan geestelijke
oorlogvoering zoals
we nu zijn.

Nu is een van de dingen die belangrijk is om te begrijpen met natuurwetten wat wordt aangeduid als de Gouden Rege". Als je anderen
heel slecht - behandelt en je lijdt, realiseer je je misschien niet dat je jezelf - saboteert door sommige van je gedragingen, wat ze ook
mogen zijn. Soms krijg je niet de reactie die je nodig hebt, of begrijp je sommige situaties in je leven niet. Een van de belangrijkste
dingen om te onthouden is de Gouden Regel wat betekent dat je een wederzijdse verantwoordelijkheid hebt om gerechtigheid
voor anderen te garanderen, zoals je gerechtigheid voor jezelf verzekert. De Gulden Regel gaat over een ethische code en
een morele waarheid die in wezen stelt dat men anderen moet behandelen, zoals men door anderen behandeld zou
willen worden. Het wordt gewoonlijk aangeduid als "Doe aan anderen". Als je deze regel overtreedt, dan is
de ethische code, de morele waarheid, de spirituele integriteit niet erg sterk en kun je
inmenging ontvangen.

Wanneer we met natuurwetten werken, moeten we begrijpen dat het voor iedereen geldt. Als de natuurwet
voor jou werkt, werkt de natuurwet voor iedereen. Dus nogmaals, de Gouden Regel is een ethische code of morele
waarheid waaraan je je moet houden om spirituele antwoorden op je verzoeken te ontvangen. Dit betekent dat je jezelf
controleert wanneer er situaties zijn die erg - onaangenaam zijn of als je het gevoel hebt dat je lijdt en je om - begeleiding
vraagt. Als je geen begeleiding lijkt te krijgen, of als je de begeleiding die je ontvang,t verkeerd interpreteert of niet begrijpt,
kijk dan naar de Gouden Regel. Zorg ervoor dat de Gouden - Regel iets is dat je gebruikt in je dagelijks leven. Onderzoek of je
anderen behandelt zoals je zelf behandeld zou willen worden. Dit zal de kracht van de spirituele steun die je ontvangt vergroten
zoals in antwoord op je gebeden.

4 – Kiezen om je af te stemmen op de Goddelijke Wil. Dat is afstemmen op natuurwetten door je af te stemmen op de Goddelijke
Wil. Het is belangrijk om te weten dat "goddelijke juiste orde" en "goddelijke juiste timing" in kosmische orde echte dingen zijn. Dit zijn
echte principes bij het handhaven van kosmische orde. Onthoud tijdens moeilijke situaties dat goddelijke juiste orde" zijn eigen timing
heeft; het ligt niet in jouw - timing, maar in Gods - timing. Het verklaren van "in goddelijke juiste orde" betekent in wezen, dat je ware
spirituele wet oproept of oproept om aanwezig te worden gemaakt in alles wat tijd en ruimte regeert, en door je eigen persoonlijke
intentie en instemming kies je bewust voor het gezag van Gods natuurlijke wetten die in je bewustzijn en in je hele scheppingen
moeten worden gemanifesteerd.

Dit betekent ook dat de persoon vraagt om goddelijke juiste orde, handelt naar zijn eigen zelfbeschikking en de Wet van
Intentie om het autoriteitsprobleem tussen het negatieve ego en de hogere relatie die hij heeft met zijn innerlijke
spirituele Bron en Gods uitdrukking op te lossen. Nogmaals, het is een keuze die wordt gemaakt wanneer
jij je persoonlijke controle opgeeft door middel van egowil, waarbij percepties van behoeften en
verlangens worden losgelaten, met de toestemming om je uit te stellen tot de
natuurwetten in "goddelijke juiste orde en
goddelijke juiste
timing".


5 – Wet van vibratie. Het interessante aan de Wet van Vibratie is dat deze tot voor kort ongelooflijk
vervormd was, omdat deze natuurwet eigenlijk in het bestuur van de Zonnelogo's zit, en de zonnelogo's infra
structuur en architectuur waren zeer beschadigd. Wanneer we denken, aan het Zonne Logos vlak, denken we aan
de Lyran geschiedenissen. Deze Lyran-geschiedenissen van oorlogen, en explosies bevatten de schade en vernietiging
aan de Zonnelogo's die vervormingen creëerden in de manier waarop de Wet van Vibratie werd nageleefd. De Zonnelogo's
zijn de houder van het kosmologische
principe van de Trillings
wet.

Begrijp dat niets rust, alles is constant in beweging. Alles trilt met een snelheid die sneller of langzamer is, en roteert ook, wat
een snelheid van frequentietrilling vormt buiten het materiële rijk, naar een rijk waarin alles bewuste energie is. Dit beschrijft
de Wet van Vibratie. Dit betekent dat we naar dingen gaan kijken voorbij het materiële levenloze object van iets, dat er
gewoon uitziet als dit fysieke object. Zie het als bewuste energie. Wat is de kwaliteit van de trilling erachter? Wat
is de frequentie van dit ding? Alles in ons universum bestaat uit lagen van trillingsfrequentie gestapeld
over de dimensionale
schalen.

We kunnen de Wet van Het Mentalisme toepassen om onze gedachten te verschuiven om onze
mentale toestand te veranderen in een positieve staat met een hogere vibratie. We kunnen zien hoe
het verkrijgen van bewustzijn door het observeren van onze gedachten ons helpt om onszelf opnieuw te
concentreren in een positieve staat met een hogere vibratie. Dus wanneer we onze focus richten op liefde
volle positieve toestanden en hogere frequenties met een inspanning om persoonlijke wil toe te passen, om
de vibratie te verschuiven, wordt dit mentale - transmutatie genoemd. We hebben op elk moment, de kracht
om mentale transmutatie uit te voeren. Dit principe verklaart het onderscheid, tussen de manifestaties van de
gebieden van materie, energie geest en geest die het resultaat zijn van slechts verschillende - trillingen op een
frequentieschaal. Hoe hoger de energie van een persoon op die schaal hoe hoger de snelheid van de frequentie
trilling die ze zullen belichamen, en waarmee ze zullen interageren. Als we ons afstemmen op de Goddelijke Wil,
worden we een huis waar God kan wonen.

Ik hoop dat u deze thema's ondersteunend vindt om ons te helpen bij het overwinnen van de huidige wereldwijde
uitdagingen. Ik ga ze gewoon snel nog eens overlopen. Vijf tips en thema's om op te focussen tijdens deze eind
spelcyclus; wanneer we moeilijke situaties, pijnlijke energieën, het opruimen van de schaduw aanpakken of
onder ogen moeten zien, omgaan met complexe sociale situaties of wat het ook mag zijn.

Nummer 1: Liefde is alles. God is Liefde.

Nummer 2: Compassie. Oefen eerst zelfcompassie.

Nummer 3: Gedachten zijn dingen. Wanneer je de bandbreedte
hebt, verken dan de drie Wet(en) van Mentalisme, de Wet van Suggestie
en de Wet van Reactie.

Nummer 4: Stem te allen tijde af op je Goddelijke Wil. Daarom zul je je van nature
zonder moeite afstemmen op de universele wetten. Niet mijn wil, maar goddelijke wil
zal je op één lijn brengen met de - natuurwetten, zelfs als je niet precies begrijpt, hoe ze
op dit moment werken.

Nummer 5: Wet van Vibratie, dit is gewoon ervoor - zorgen - dat je begrijpt dat absoluut alles
bewuste energie is. Alles wat levenloos lijkt als een object is een soort bewuste energie. Het heeft
een trillingsfrequentie.

Dit zal nuttig zijn om jullie realiteit te herkaderen om naar de wereld te kijken als energie en energie als bewustzijn.
Wat voor energie is het? Dit is de Wet van Vibratie. In staat zijn om die kwaliteit van energiebewustzijn te identificeren
zal je helpen om door de complexiteit te navigeren, van de situaties waarmee we nu worden geconfronteerd, en in de toe
komst als ons systeem, het uiterlijke systeem, het controlesysteem afbrokkelt. Ik hoop dat dat nuttig en ondersteunend voor
u is. Dit is zo'n tijd van het verkennen, van grotere zelfacceptatie en onze unieke, spirituele lessen. Het is voor niemand van ons
een gemakkelijke tijd. Weet dat je niet alleen bent. We hebben dit allemaal samen als één. We hebben allemaal onze eigen lessen
en zelfbeheersingskwesties, en dit alles omvat de paraplu van spirituele - ascensie en spirituele initiatie. Heel erg bedankt voor het
luisteren of
lezen.

Liefdevolle zegeningen
voor allen, Lisa

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Liefde voor het Zelf vinden


Door: Julie Boerst
1 september 2022Om de foto van vandaag te begrijpen, zoek je ook naar het spinnenweb. Het is er, maar je merkt het misschien
niet in eerste instantie. Dit gaat allemaal over het opmerken van wat hier is, maar nog niet prominent in ons zicht is.

<VIDEO> Finding Love of self

Je leert van je Zelf (ons gedeelde Zelf) te houden door het overal te zien zonder een gevoel van bedreiging. Het afgescheiden
aspect dat je je afgescheiden zelf noemt, kan niet worden bemind, omdat het niet echt is, en alleen liefde is echt. Dit is goed
nieuws, want je kunt het proberen om van een afgescheiden zelf te houden opgeven. De opluchting is groot. Er is één ding
te allen tijde te zien, overal, door een van de verschillende oppervlakken die je lijkt te zien. Liefde is al. Het is niets wat je
hoeft te doen. Je hoeft het alleen maar op te merken. Let op en je voelt de goedaardige kracht en veiligheid van wat
werkelijk Is. Zo leer je van je Zelf te houden. Je houdt er al van. Deze liefde kan nooit veranderd worden, en
dan leer je dat op te
merken.


"Mijn zelf is niet jouw zelf." Dit is het hart van het ego, van misvatting, van waanideeën, van ongeluk. Maar
als ik hieraan denk, onthult dit de vrede, die in elk moment - aanwezig is: Mijn Zelf, is Hier in alles wat ik als af
gescheiden zie. Het is levend, beschikbaar voor mij en iedereen, en zo nuttig op dit moment. Onthoud dit en laat
Liefde je ervaring inspireren. Vind je bereidheid om Harmonie te laten activeren en naar voren te laten schijnen van
uit elk aspect van wat er wordt gezien en gedaan. Laten we even pauzeren, en hiernaar - kijken. Je lijkt dingen te zien.
Het belangrijkste aan alle dingen die je ziet, is dat de vonk, van Harmonie, in hen allemaal leeft, en kan schijnen als jij je
concentreert op de
realiteit ervan.

Je lijkt dingen te doen. Het belangrijkste aan alle dingen die je lijkt te doen is dat de vonk van Harmonie in elk ding leeft en
kan schijnen als je je concentreert op de realiteit ervan. Deze levendigheid, deze vonk het is je Zelf en is aanwezig, mooi en
levend achter elk oppervlak. Wanneer je Harmonie toestaat, om te schijnen vanuit elk aspect van wat er wordt gezien en
gedaan is dit het liefhebben van je Zelf, want je Zelf is overal en voor altijd - onschuldig. Dit is het leven van je Zelf. Je
kunt je Zelf leven, door van je ware Zelf te houden - het overal te zien zonder bedreiging, ongehinderd door enig
positief of negatief oppervlak dat het bedekt. Het maakt niet uit welk goed of slecht oppervlak het lijkt
te bedekken. Het gaat erom wat Er is, niet de
illusie die je ervoor hebt geplaatst.

Wanneer je een gevoel van rand of dichtheid of dreiging voelt, herken dit dan heel eenvoudig voor wat het is.
Het is gewoon jij die worstelt met een gevoel van bereidheid in jezelf dat nooit kan sterven. Dit is de bereidheid om
de essentiële, onschuldige, prachtige aard van je Zelf overal, en zonder bedreiging, te zien. Als je kunt ontspannen, uit
die strijd, de strijd tegen je bereidheid, maak je het mogelijk om te - zien wat Echt is, de essentiële aard, van je Zelf overal,
in alles, door iedereen,
voorbij alle oordeel.

Er is één ding dat je moet doen. Let op ego's struikelblokken door je vermogen om te voelen. Je kunt altijd de struikelblokken
van het ego voelen en ze hebben altijd dezelfde functie. Ego's struikelblokken zijn gedachten die zijn ontworpen om je opper
vlakken te laten beoordelen, en ze echt te laten geloven. Maar dat merk je wel. Je kunt dit opmerken, en bij de gedachten
gaan zitten terwijl ze oplossen. Je kunt verder kijken, dan de gedachten van het ego, oppervlakkige descriptoren, naar
het licht dat in alles schijnt. Je kunt dat licht, laten leiden. Dit is Liefde. Dit is jullie liefde, en omdat het van jullie is
is het van iedereen.

Wanneer je een van de struikel - blokken van het ego voelt, merk dan op dat je deze gedachte gelooft:
ik wil dat moeilijkheden en tegenspoed reëler zijn dan wat hier is. En maak dan gebruik van je kans:
De illusie van moeilijkheden en tegenspoed lijkt echt, maar het kan niet echter zijn dan wat er
eigenlijk hier is, altijd. Ik ben bereid om geleid te worden door wat Hier is. Richt je op wat
Hier altijd is, achter elk oppervlak, in elk ding waarvan je denkt dat het gescheiden
is en je houdt van je Zelf. Je hebt gemerkt dat het hier is en je bent bereid
te erkennen dat het echter
is dan wat dan
ook.


Liefde is gewoon. Het is geen doen, maar het lijkt een doen te zijn, als het eenmaal wordt herinnerd.
Pauzeer om te onthouden wat echter is dan de illusie van tijd en ruimte en het doen en laten dat je ervaart
en ziet, begint je overal, in iedereen, in alles, aan je essentiële - aard te herinneren. Het is dit waar je van houdt
om dat je liefde bent. Het is dit waar je volledig op leert vertrouwen. Het is onze - vreugde om jullie te steunen en
jullie te verheffen en eraan te herinneren. Het is ons een genoegen om ons te koesteren in het licht dat wij met jullie
zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

We zijn allemaal Geïnviteerd in dit Leven


Door: Deborah Faith
16 Augustus 2022We werden onlangs uitgenodigd om de tussenpersoon te zijn voor een Reiki-afstemming voor een heel
speciale dame die hier in Zuid-Afrika op familiebezoek was. Weet gewoon dat ieder van jullie zonder uitzondering
speciaal is, en de andere kant, of spirituele kant van het leven dat in het onzichtbare rijk leeft, ziet ons allemaal, alle levende
wezens eigenlijk, als sprankelende zonnestralen. Niet alleen bijzonder, maar uitzonderlijk in onze pracht en stralend licht. Ik dwaal
af hoor, vergeef me..... De schoonzus van deze prachtige - Reikistudent liet me een boek zien, met de naam 'Signs' geschreven door
Laura Lynne Jackson, die ook 'The Light Between Us' schreef. Laura is een bekend paranormaal medium. Zoveel van wat ik tot nu toe
heb gelezen, is gelled, en 100% resoneert met wat ik
zelf de afgelopen tien jaar heb mee
gemaakt.

Ik citeer graag het volgende uit haar boek 'Signs':

☆ Wij zijn geliefd.

☆ We zijn allemaal verbonden en geïnvesteerd in elkaars reis.

☆ Wanneer je vraagt om tekenen van het Universum, spreekt het Universum terug.

☆ We worden allemaal voortdurend in de gaten gehouden door een Team van Licht.

Mijn eigen speciale spirituele gids Michael die mijn hand heeft vastgehouden tijdens mijn reis (het beklimmen van de Everest!) heeft
altijd precies dezelfde - principes herhaald. We zijn allemaal echt met elkaar verbonden, er is een Web van Leven dat ons allemaal
binnen de Matrix van het Leven houdt, zoals we die hier op Aarde ervaren. Niets wat we doen is onafhankelijk, alles heeft weer
klank in deze matrix. We ontkomen er niet aan. Ontsnappen zou betekenen, dat we aan onszelf - proberen te ontsnappen.
Wij zijn ZO verbonden.

Zoals Michael zegt, blijf gefocust en blijf HOOG wat betekent dat je je frequentie in de hogere vibes houdt. Degenen
die dit lezen zullen weten dat wij de meesters zijn van onze eigen energie en alle medescheppers van onze realiteit.
We gaan momenteel naar goddelijk partnerschap, met ons Hogere Zelf. We leren hoe we onze eigen Goddelijk
heid kunnen belichamen. En daarom moeten we onze energie afstemmen op de hogere frequenties van
ons multidimensionale Zelf. Of Zelven,
want er zijn er veel, niet slechts
één.


Kijk omhoog, niet naar beneden. Raak niet verstrikt in de lagere frequenties die jullie vanuit elke
hoek bombarderen. Wees in het oog van de storm en weet dat alles wat klein is uitgedrukt in liefde, elke
vriendelijkheid, elke dankbaarheid, elke - gedachte gebaseerd op goedheid en zachtheid, de ether in gaat en
ALLES aanraakt. We willen meer schrijven dan we zijn geweest. De metamorfose is bijna voltooid de vlinder staat
op het punt tevoorschijn te komen en te vluchten. Schrijf je in om contact met ons op te houden. Tot slot willen we
deze woorden graag in gedachten brengen.... Er zijn twee manieren om je leven te leven. De ene is om te leven alsof
alles een - wonder is en de andere is om te leven alsof niets een wonder is... Om wonderen te ervaren, moet men erin
geloven.

Bedankt voor het lezen van
deze blog en Namasté

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De 4 engste (maar stiekem prachtige) stappen
naar verlichting | Verlicht Bewustzijn


Door: Gary 'Z' McGee
Herplaatsing

7 Juli 2022
Verlichting is geen wandeling in het park. Hier zijn vier van de engste, maar
stiekem prachtige - stappen die je kunt nemen - op het pad - naar verlichting.

Vergis je niet verlichting is een destructief proces. Het heeft niets te maken met beter worden
of gelukkiger zijn. Verlichting is het afbrokkelen van on-waarheid. Het is door de façade van schijn
heen kijken. Het is de volledige uitroeiing van alles waarvan we dachten dat het waar was." Adyashanti

Het eerste wat je moet onthouden, hier aan het begin is dat verlichting geen bestemming is maar een richting.
Het is geen waarheid maar een proces. Het is zowel denkbeeldig als echt. Het is geen of-of, maar een en-en. Het is
alleen haalbaar als men begrijpt dat het iets onhaalbaars is. Zodra we de noodzaak, om het te bereiken kunnen loslaten
bevrijden we onszelf, om het proces te laten - ontvouwen en worden we in het bereiken. Het is de voortdurend - groeiende
horizon van menselijke bloei. Maar het kan pijn doen als in de hel.

Inderdaad, verlichting is geen wandeling in het park. De eerste leraar die op het pad naar verlichting wordt ontmoet, is meestal
pijn zelf. Verlichting is zowel een afrekening als een verwoesting, zowel een uitbreiding als een vernietiging. De volgende vier
stappen zijn slechts het topje van een veel diepere ijsberg van beproevingen en beproevingen, beladen met dreigende
drempels en sinistere Rubicons. Dunhuidige, zwakzinnige, status-quo-junkies die verslaafd zijn aan comfort,
hoeven niet van toepassing te zijn. En als je besluit om te solliciteren, laat dan je onkwetsbaarheid
achter je. Het is sowieso een illusie. Hier zijn dan vier van de engste, maar stiekem
prachtige, stappen die je kunt zetten op het pad naar verlichting.

1. KWETSBAARHEID EN ZELF-EERLIJKHEID

"Er is een hele categorie mensen die de boot mist door zichzelf niet raar genoeg te laten zijn." - Alain de Botton

Kwetsbaarheid, is ronduit eng. Maar om het vermogen te krijgen om van onze - fouten te leren, om plezier te hebben met
onze inherente hypocrisie en om een goed gevoel voor humor te hebben met betrekking tot onze feilbaarheid als een onvolmaakte
soort moeten we eerst het vermogen hebben om kwetsbaar te zijn, wat brutale zelf-eerlijkheid en meedogenloze zelfondervraging vereist.

Brutale zelf-eerlijkheid en meedogenloze zelfverhoor dwingen ons om onze eigen demonen onder ogen te zien. Het dwingt ons om onze
meest persoonlijke zwakheden, drogredenen en ongezonde neigingen onder ogen te zien en alle autoriteiten in twijfel te trekken, voor
al die van onszelf. Het dwingt ons hoofd over de afgrond van de menselijke conditie en verschroeit onze ziel met de onvermijdelijke
brandende vlam van de waarheid: vergankelijkheid. Het slaat ons in het gezicht met zijn absolute aanfluiting van ons geluk dat
ooit iets is dat permanent kan zijn. Het rammelt onopvallend, de almachtige - kosmische grap af, waardoor we verdomd
zeker weten dat we beseffen dat we het konteinde van die grap zijn.

Daarom is een bijzonder effectieve - strategie bij het bereiken, van een staat van kwetsbaarheid - en zelf-eerlijkheid
het gebruik van ons gevoel voor humor. Als we om onszelf lachen, maken we ons los. De schroeven van onze ernst worden
losgeschroefd door het genie van onze humoristische oprechtheid. We gaan plotseling van het kont-einde van de grap, naar
lachen om de grap, en draaien zo de rollen om over de grappen macht over ons, en dus over de macht zelf. Wanneer we om
onszelf kunnen lachen, staan we onszelf toe om 'raar' te zijn, om het dilemma van het zelf, vanuit een andere hoek, aan te
pakken om een staat van existentiële kwetsbaarheid op te leggen die de ziel transformeert in een prisma waar het licht
van de waarheid - doorheen kan schijnen en de vorm kan - aannemen van de - regenboog van zelf-eerlijkheid. En
Pijn is het vreselijk mooie, glimmend rode, doornige en grillige pilletje dat we steeds weer leren slikken met
een duivelse, geestelijk masochistische glimlach op onze al te menselijke gezichten. Bottoms up!

2. HET SLIKKEN VAN DE GEKARTELDE RODE PIL VAN DE WAARHEID

"Hoe minder mensen het weten, hoe
koppiger ze het vinden." - Osho

Zonder de pijnlijke rode pil van de waarheid zitten we opgescheept met de al te comfortabele blauwe pil
van misleiding. De blauwe pil komt vast te zitten in onze keel en veroorzaakt eindeloos blokkades, onderdrukkingen,
onderdrukkingen en depressies. De blauwe pil is een baken van misleiding, vastgezet in onze keelchakra, die alle frequenties
blokkeert en ons verhindert onze waarheid te spreken en onberispelijk te zijn met ons woord. De blauwe pil is een magneet voor
leugens. En leugens zijn sexy, schandalige schurken. Ze zweven rond, in een mistige rook, verleiden ons met valse vriendelijkheid,
kussen ons precies op de juiste manier, en wiegen ons in hersenwasbare - zelfgenoegzaamheid en een verhoogde staat, van kneed
baarheid. Onder de verleiding, van de blauwe - pil zijn we pionnen die zich wentelen in zelfopgelopen - onvolwassenheid. Het nemen
van de rode pil verjaagt de blauwe pil waardoor de doorgang wordt vrijgemaakt en alle frequenties voor de waarheid worden geopend.

"Verlichting is de opkomst van de mens uit zelfopgelopen onvolwassenheid.
Onvolwassenheid is het onvermogen om het eigen begrip te gebruiken
zonder de leiding van een ander." - Immanuel Kant

Maar zoeker naar verlichting pas op de leraar die ernaar verlangt om zelfs de rode pil door je strot te duwen. De keuze moet aan jou zijn
en aan jou alleen. Een goede leraar zal je begeleiden naar de rode pil, maar hij / zij mag het nooit door je keel duwen. Zoals Adyashanti
zei: "Mijn spreken is bedoeld om je wakker te schudden, niet om je te vertellen hoe je beter kunt dromen." Je moet eerst, beter willen
dromen.

"De functie van de verbeelding is niet om vreemde dingen geregeld te maken,
zozeer om gesettelde dingen vreemd te maken." - G. K. Chesterton

Het slikken van de rode pil is een beangstigend vooruitzicht. Het verbrijzelt - wereldbeelden en lost zekerheid op. Het vervangt
antwoorden door vragen. Het zet alle appelkarren op zijn kop: psychologisch, fysiek en spiritueel. Het reconditioneert de voor
conditionering. Het reinigt de deuren van de waarneming. Het verbrijzelt de glazige essentie, van cognitieve dissonantie; de
scherven waarvan de scherven afbrokkelen en steken als een gek in het vlezige hart van de waarheid. Het laat je ziel naakt,
kwetsbaar en leeg achter in het boze oog, van een apocalyptische - existentiële orkaan van onzekerheid. Het openbaart
dat je altijd God was die ondergedoken zat. En de zware last van dat vooruitzicht alleen al kan een zielverpletterende
verantwoordelijkheid zijn. Maar zoals Seneca zei: "Een edelsteen kan niet worden gepolijst zonder wrijving, noch
een mens geperfectioneerd zonder beproevingen."

3. EGO VERNIETIGING

"Er zijn genoeg moeilijke obstakels op je pad. Sta jezelf niet
toe om een van hen te worden." - Ralph Marsten

Deze is misschien wel de meest pijnlijke. De dood van het ego is geen walk in the park. Het is meer als een
wandeling door een donkere nacht van de ziel omringd door een boze afgrond die eigenlijk gewoon de kleingeestige
versie is van dat je niet wilt verliezen wat het voelt dat de essentie van jou is: je ego. Maar het ego is niet de essentie van jou,
en dat is het ook nooit geweest. De echte jij is een onderling afhankelijke kosmische kracht, een onderling verbonden frequentie,
een verenigde kosmische agent die door de bewegingen
gaat van het zijn van een geest-lichaam-ziel.

"Maar de ergste vijand die je kunt tegenkomen zal altijd jezelf zijn; je ligt op de loer in grotten en bossen. Eenzame, je gaat de weg
naar jezelf! En je weg gaat voorbij jezelf, en voorbij je zeven duivels! Je zult een ketter zijn voor jezelf en heks en waarzegger en
dwaas en twijfelaar en onheilige en schurk. Je moet klaar zijn om jezelf in je eigen vlam te verbranden: hoe kon je nieuw
worden, als je niet eerst as was geworden?" - Friedrich Nietzsche

Ego-vernietiging leidt tot de as waaruit de feniks van de ziel oprijst. Maar eerst moet er sprake zijn van afdaling.
Er moet een scheurend deel zijn, een afbranding, een heilige desintegratie. Maar de taak van afscheiding is een berouw.
Het spreekt de taal van wisselvalligheid. Het huilt in je als oude nacht. Het beweegt als verse rook door je heen. Het is het bloed
van het gehuil van een volle - maan. Het is een wreed wiel, dat zijn cyclus van dierenangst, van soort-karmozijnrood draait. Het is in
dit moment. Hier, aan de kruiskant, bij de knoop op het hout, waar de scheve bomen je martelaarschap bespotten en al je voorouders
de geur van de volle bloesem van je hart kunnen ruiken, knipperend in en uit de ether, schreeuwend naar je: "Het is tijd! Er is misschien
geen ander leven
om van te
houden.

En zo daal je af. En zo steek je de Rubicon van het zelf over waarbij je de kloof tussen Mens en Overman overbrugt boven het Existentiële
Zwarte Gat. En zo verlies je jezelf in de blauwe rook, in de losse schaduwen. Je schreeuwt het uit als Yin. Je vuisten klappen als Yang. De
vissen voeden zich met hun staarten. De slangen doen hetzelfde. Het is als de hemel en de hel in je lichaam. Mensen kunnen het dier
in je ruiken, het wilde zelf dat tot leven komt. De dood neuriet een lofrede in de bomen, en je sterft een kleine dood: de jubelende
dood - van je - ego. En dan ben je stil als een pop, kwetsbaar, verbaasd en katapultisch van de val. Maar nu ben je eerst een
natuurkracht, daarna een persoon. En de Aarde heeft eindelijk haar redding ontdekt: de ontwaakte menselijke ziel.

4. ONVERSCHROKKEN VERGEVING

"Concluderend is er geen conclusie. Dingen zullen doorgaan zoals ze altijd
zijn gegaan en steeds vreemder worden." - Robert Anton Wilson

Onverschrokken vergeving is eng omdat het ongemakkelijk is op ontologisch niveau. Het is zowel het
afbreken van de muren die ons beschermen tegen de wereld als het ontgrendelen van de gevangenisdeur
van onze verwachtingen. Wanneer we de muren afbreken, is angst van het grootste belang en moet het onder
ogen worden gezien, en dat kan vreselijk ongemakkelijk zijn. Maar zoals Farrah Gray zei: "Comfort is de vijand van
prestatie." Het betaamt ons dus om ons ongemakkelijk te voelen. Zoals Neo, die voor het eerst wakker wordt uit de
Matrix. Wanneer we de deur naar onze gevangenis openen, wordt de manier waarop de wereld werkelijk is, ondanks
ons, en ondanks onze - verwachtingen en wereldbeeld, de harde - woestijn van het echte, die alleen - wij onder ogen
kunnen zien, en voor onszelf- kunnen - oplossen. Maar nu, hebben we tenminste, het - tweesnijdende - zwaard van
onverschrokken vergeving om alle
administratieve romp-
slomp te door
breken.

Vergeving doet pijn omdat het de ultieme - loslaten is. Het is een diepe, viscerale - acceptatie van hoe dingen zijn
ongeacht onze behoefte aan dingen op een bepaalde manier. Het is een beslissende afschuiving van de last van
wat we niet kunnen controleren. Gelijk aan boeddhistische niet-gehechtheid, onverschrokken vergeving is een
afrekening van existentiële proporties die de rollen omdraait op het concept van controle zelf. Het geeft ons
toestemming om authentiek en oprecht met de stroom mee te gaan. Met onverschrokken vergeving wordt
het plotseling oké dat het spel van het leven is "opgetuigd", omdat onze onbevreesdheid een bereidheid
is om elke negatieve contraproductieve ongezonde shit die ons wordt toegeworpen te transformeren
in iets positiefs, progressiefs en gezonds. En onze vergeving is een gigantische - zucht die zegt:
"Het is oké." Het geeft ons de onoverkomelijke - moed om demonen -- om te zetten in
diamanten, angst in moed, woede in kracht en minachting in mededogen.

Onverschrokken vergeving is onszelf toestaan om intiem te zijn met de kosmos zoals die werkelijk bestaat.
Zoals Dōgen zei: "Verlichting is intimiteit met alle dingen." En intimiteit met alle dingen zal net zo waarschijnlijk
pijn doen als het is om je goed te voelen. Maar dat is helemaal niet erg. Het geeft ons toestemming om het goede
met het slechte te nemen, het ongezonde met het gezonde en het - immorele met het morele. En dan geeft het ons
de moed om het allemaal om te zetten in ons eigen
geweldige ding: kunst, avontuur, liefde.

Uiteindelijk is verlichting eng en pijnlijk, maar het is zo verbazingwekkend lonend, dat het er niet eens, toe doet. Zoals
Camus zei: "Het leven moet geleefd worden tot tranen toe." We moeten de dunne lijn tussen extase en ellende berijden
om van het grote - mysterie te kunnen genieten. Stel uzelf de vraag overwin uzelf, vergeef uzelf wedergeboorte van uzelf
ad infinitum, en het pad naar
verlichting zal u niet
ontgaan.

OVER DE AUTEUR

Gary 'Z' McGee, een voormalige Navy Intelligence Specialist, die filosoof werd, is de auteur van Birthday Suit of God en The
Looking Glass Man. Zijn werken zijn geïnspireerd door de grote filosofen van die tijd en zijn klaarwakkere kijk op de moderne
wereld. Enlighted Consciousness

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De illusie die je wilde zien


Door: Julie Boerst
29 Juni 2022
Als je toegewijd bent aan het zien van personen, dan zullen sommigen van hen zo inferieur lijken dat ze gevaarlijk zijn.
Sommigen van hen zullen zich zo superieur voelen dat ze bedreigend zijn. Als je verder kijkt dan de perceptie van inferieur
en superieur, en je rust hier, betekent dit dat je de - verdediging verlaat - die bedoeld is om een afzonderlijke persoon te
beschermen. Dit schaadt je niet omdat je geen apart persoon bent en nooit bent geweest. Het is onmogelijk voor jullie
om ooit echt een afgescheiden - persoon te zijn, en wat voor jullie geldt, geldt voor iedereen. Het is omdat je geen
apart persoon bent en kunt zijn dat je verdediging niet nodig is. Je hoeft niet te ontkennen dat je
afzonderlijke personen waar
neemt om dit te
zien.


Wanneer je bezig bent met - verdedigingen die bedoeld zijn om de afzonderlijke - persoon te beschermen
of te bevorderen is dit het perfecte moment voor jou om het denken te vinden dat deze verdedigingen betekenis
en waarde geeft. Je hoeft een verdediging die nog steeds betekenisvol voor je is niet op te geven maar je hebt alle
gelegenheid om de - angst achter deze verdediging te voelen - en te kijken naar het denken dat het overeind houdt.

Vind je bereidheid om het wezen, achter de persoon te zien - schijnen. Hier is je rust, in alle wezens die dezelfde natuur
delen, ongeacht de - verschijningen die je vroeg om te zien. Hier is je natuur, in degenen die je bekijkt. Rust hier, en je rust
in wat Echt is. Rust hier en alle dingen die ego erop staat dat het moet verwerken en beheren zijn eenvoudig geregeld. Zoals
alle dingen geregeld zijn is het ding dat je noemt ook geregeld. Je wordt geleid als onderdeel van het geheel en zoals je wordt
geleid, zo is iedereen en al
het andere is dat ook.

Laten we eens kijken naar deze gedachte: ik moet dingen niet voor mezelf willen. Er is een ik en die lijkt dingen voor zichzelf te
willen. De gedachte komt dat het een beter ik zou zijn dan het niet-goed-genoeg-ik dat het nu is als het op de een of andere
manier zou kunnen veranderen. We hebben goed nieuws voor je. Het werkelijke ik wordt gedeeld en het is onveranderlijk
en voor altijd perfect. Het heeft geen landschapsarchitectuur of graafwerk nodig. Wanneer je stopt met luisteren
naar gedachten die je vertellen dat het ik iets is dat kan worden veranderd, kun je het ware ik ontdekken
dat iedereen deelt. Terwijl je je dit ik herinnert, laat je het schijnen door iedereen die je ontmoet.

De ideeën over de wereld waar je je het meest aan vastklampt, zijn de ideeën die je perceptie het meest
vervormen. Wees dus niet verlegen om deze ideeën vandaag nog te vinden. Vind je bereidheid om op te merken
hoe deze gedachten over een wereld voelen, en weet dat je ze kunt loslaten. Elke dag is jouw kans om los te komen
van de spanning en te leven in de veiligheid van de ontspanning. Dit is geen relatieve en overdreven ontspanning. Het
behoort niet tot het heen en weer van de wereld. Deze ontspanning in veiligheid is van iedereen en is de ware aard van
alles. Op deze manier herinner je je hoe je in
de wereld moet zijn, maar niet van.

Je ziet alleen de illusie die je wilde zien. Dit is erg belangrijk om te onthouden. Je kunt het over het hoofd zien, maar het
over het hoofd zien garandeert zelfbescherming en spanning. Wat je ook lijkt te zien, je wilde het zien. Dit maakt het niet
jouw schuld alleen jouw fout. De enige remedie voor je fout is perceptiecorrectie. Blijf in het hart van de bereidheid om je
perceptie te laten corrigeren en je blijft waar alle oplossingen worden geboden. We stralen als dezelfde ik die je bent. We
kunnen niet dichterbij zijn en het is onze vreugde om jullie te laten zien hoe veilig jullie zijn in deze werkelijke nabijheid tot
degenen die jullie anderen noemen.

<VIDEO>  De illusie die je wilde zien

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Lichtinfusies op hoog niveau


Door: Open

14 Juni 2022Op dit moment is er reden tot optimisme op de planeet, vooral als je bent afgestemd op de stroom van het goddelijke,
omdat er op hoog niveau infusies van licht plaatsvinden. Nee, ik ben niet blind hoor, de schaduwstaat zet zijn onbezonnen
pogingen voort om ons leven te resetten, maar dat zal alleen werken in de mate dat jij je er door laat definiëren. De goddelijke
stroom - versnelt momenteel op de planeet, vooral in de hogere dimensies van 7D, 6D en 5D. Die energie, zal zeker in ons leven
stromen, als we er maar aandacht aan besteden.
Hoe kun je deze energie het beste benutten?

Hogere dimensionale downloads benutten

Ten eerste moet je je innerlijke configuratie verzachten om het buigzaam te maken en open te staan voor de stroom zelf. Als je
gefixeerd bent door de nieuwste - drama's en verhalen - die zich afspelen door de schaduw, of als je jezelf toestaat om je te
verkrampen van zorgen en angst over de nieuwste aanhoudende - shenanigans beperkte grondstofketens bijvoorbeeld
dan zul je niet het gevoel hebben dat subtielere instromende hogere waarnemingen. Armoedebewustzijn dreigt
ze te overheersen.

Subtiel kan deze hogere stroom zijn, maar vergis je niet, je kunt de energieën kanaliseren en belichamen, in
welk geval je ze op dit vlak versterkt - in de fysieke dichtheden voor een grotere creatieve stroom in je leven. Dit
zal een gunstig effect hebben op alle aspecten van je leven: in je relaties carrière en algemene levensomstandigheden.
Lees verder om de specifieke activeringen en infusies
te ontdekken die u momenteel kunt downloaden.

Het belang van transcendentie

Waar we aan werken is om de dichte fysieke en karmische verwarring te overstijgen. Dat doe je door de behoefte aan een bepaald
resultaat los te laten. Maar dat betekent niet dat je je losmaakt van de 3D-realiteit helemaal niet. Het betekent ook niet dat het je te
wensen zal gaan. Integendeel. Door het energieveld zelf te benutten, zul je overvloedig creëren, alleen moet je je losmaken van
wat het creëert het ego wil dat het op een bepaalde manier is. Vergis je niet, de stroom zal stromen en het leven zal op de
meest magische manieren om je heen creëren. Als we dat doen, worden we een kanaal voor de stroom. Het is niet
nodig om iets te intenties dit is een lagere dimensionale creativiteit van de 4D gebaseerd op ego die dwars
door de hogere dimensionale infusies gaat. We moeten ook de perceptie aanscherpen van wat
echte "overvloed" werkelijk betekent het gaat over je vastgehouden en ondersteund
voelen door het goddelijke in je
creatieve expressies.

Dat kan zich manifesteren als financiële steun, indien nodig, ja. Maar het gaat ook om het ontvangen
van positieve feedback-loops van het goddelijke dat je op een uitgelijnd pad bent ingeslagen. Het draait
allemaal om het verhogen van je vibratie naar het volgende paradigma van het bestaan, dat zeker zal gedijen
door de voortdurende transformaties, maar niet noodzakelijkerwijs op de manier waarop het ego het zou willen
we moeten deze beperkingen
doorbreken.

Dus hoe kunnen we ons het beste voorbereiden om te creëren op basis van de 7D/6D/5D-downloads?
Hoe de 7D/6D/5D hogere dimensionale voertuigen te openen?

Ten eerste, vanuit de 7D die toegankelijk is via de kruinchakra, is de sleutel om het "onwetende" te accepteren. Wat
betekent dat je je vestigt en rust in het onbekende zonder te proberen de situaties van het leven te beheersen. Maar dat
betekent ook niet dat je hem gewoon loskoppelt, en uitschakelt. Je brengt jezelf tot een alerte actieve aandacht, waarbij je
je perifere zintuigen uitbreidt naar elke subtiele nuance die in het veld om je heen gebeurt. Dit zijn innerlijke zintuigen die naar
buiten reflecteren.

Je begint een verbindende - stroom te voelen die je op een bepaalde manier, wil bewegen. Het is cruciaal om te zeggen dat deze
stroom plaatsvindt VOORDAT de lagere geest zich begint te engageren. Lagere geest moet open genoeg zijn om erop te reageren,
maar het niet negeren. Dit vereist veel oefening en beheersing om het in het dagelijks leven toe te passen. Het is de 6D die versnelt
en nu erg opwindend wordt. Tijdens een recente Openhand DIVINICUS-retraite stelde de beoefening van chakra-afstemmingen
ons in staat om het 6D-veld te versnellen en ons te verbinden met een algemene, planetaire beweging. Het activeert dat
vlak van expressieve en intuïtieve goddelijke soevereiniteit,
dat toegankelijk is via het derde oog.

Je komt in de droomstaat, intuïtief geleid om de wereld in te kijken, waarna je getuige bent van reflecties van authentiek zijn. Dit
zorgt ervoor, dat je meer van je natuurlijke - multidimensionale zelf belichaamt. Tijdens de retraite, was ik getuige van deze
versnelling als een verweven gouden licht, dat voor mij duidelijk is, het weefsel van het nieuwe paradigma op aarde
zal ondersteunen. Zodra de trapsgewijze stroom door je heen naar de 5D afdaalt, wordt je wezen nu een
goddelijke mede-schepper van het moment. Je begint het veld samen te weven volgens de wil
van de goddelijke beweging. Je pikt tekens en synchroniciteit op, heilige geometrie
en symboliek. De lagere geest is op dit moment misschien nog niet
in staat om het te begrijpen.
Dat is goed.

We moeten veel intuïtiever en spontaner reageren op deze innerlijke beweging. De geest klikt er dan omheen en begint
het te begrijpen met 3D-interpretatie. U zult nu visioenen en hogere kennis krijgen van de te gaan weg. Het is cruciaal dat je
met een lagere geest werkt, zodat het deze beweging niet opheft of logisch maakt. Je weet al wat je moet doen. Je past een
lagere geest toe om erachter te komen hoe je het moet doen. Jezelf meer openstellen voor het creëren met deze infusies
met een hogere frequentie zal veel tijd en toepassing vergen het vereist beheersing. Je zult bij elke draai en draai
worden getest, omdat de interventie op de planeet werkt om deze instroom te vangen, te vervormen en
te perverteren om ze (en mensen) te vangen
in zijn synthetische
agenda.

Oproep aan alle buitenbeentjes en buitenbeentjes in de planetaire verschuiving!

Voor degenen die zijn afgestemd op het goddelijke, je wordt ondersteund door deze versnellende stromen,
die uiteindelijk onmogelijk zullen zijn voor de interventie om te dwarsbomen. Je moet vertrouwen hebben in de
richting die deze infusies je willen nemen, zelfs als dat betekent dat je in je directe levens omstandigheden in een
minderheid van één bent het buitenbeentje of de buitenbeen. Door dat te doen, word je een - wegwijzer en, pionier
van het Nieuwe
Paradigma.
Nu is het moment. We moeten het moment aangrijpen en deze infusies in ons dagelijks leven downloaden voor het
welzijn van onszelf en al het leven op de planeet. Het zijn spannende en alchemistische tijden. Ik moedig iedereen
aan om er het beste van te maken. Dit is precies waarom we bij Openhand de opdracht hebben gekregen om de
planetaire "regenboogstam" samen te brengen op de komende 8/8 Lion's Gate Sirius Portal-opening in het
weekend van 5-8 augustus 2022. Het is altijd een periode van hoge alchemie, een kans om deze
doordringende energie echt te downloaden. Als je geïnspireerd en geïntrigeerd bent,
kun je hier alle details bekijken. Avalon Rising 22: Wereld Ascension Summit

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- De geest van bewustzijn -
Een geschiedenis

Door: Aquavist
Via: Shift Frequency
19 Mei 2022De geest van de menselijke ervaring omvat een hart-geest (de oorspronkelijke geest van het scheppingsbewustzijn),
een zoogdiergeest (toegevoegd naast de hart-geest voor de eerste versie van de geïncarneerde mensheid) en
reptielachtige geest (toegevoegd bij de ondergang van Atlantis).

Wat is de hartsgeest en hoe ervaart het bewustzijn?

De hart-geest is als de eerstgeborene van kwantum scheppings - bewustzijn. De schepping
koestert hen zeer. Op dezelfde manier houdt de hartgeest van nature van zijn schepper.

Wat is er om deze liefdesrelatie te verstoren of te onderbreken?

Nog niets. Gedurende deze periode ervoer het hele bewustzijn de synchroniciteit van vredesenergie gehuld in agape liefde.
Hoewel er niets dan liefde en vrede was op een spiritueel bewustzijnsniveau, was en is het premium geschenk van de Schepper
aan de geschapenen
vrije wil.

Wat is de bedoeling van de schepping ten opzichte van de geschapenen?

De Schepper verlangt dat de geschapenen ook scheppen, net zoals zij geschapen zijn. De voorkeur gaat uit naar een voortdurend
bewustzijn van vrede-energie en liefde. De oorspronkelijke impuls is altijd om geen kwaad te doen, noch enige vorm van bewust
leven tot slaaf te maken. Misschien was het de beschikbaarheid, van vrije wil, maar een groep van hart-minded wezens werd
rusteloos en verlangde om meer te creëren en te ervaren dan de gestelde grenzen van de intentie, van kwantum creatie.
Er werd een overeenkomst bereikt die de scheidings - groep in staat stelde om van het hart - geest-bewustzijn naar
een onafhankelijke reptielengeest te gaan.

Toen ze zich in een onafhankelijke geest bevonden ontdekte het reptielenbewustzijn al snel dat het niet langer
de eeuwige levenskrachtenergie van de Schepper-Bron ontving. Echter, wanneer in de aanwezigheid van
hart-minded bewustzijn, de levenskrachtenergie weer beschikbaar kwam. De reptielen waren
aardig voor de hartingenomenen. Heel leuk. De hartingenomenen genoten van
deze vriendschappelijke relatie, in het bijzonder de Lyraen-groep
van hartingenomen
wezens.

De reptielengroep gebruikte hun energie om nieuwe hulpmiddelen te ontwikkelen voor het ervaren van bewustzijn.
Wiskunde, logica, structuur en analyse zouden hen in staat stellen, om de manifestaties van hun verlangens te plannen,
ontwerpen, bouwen en beheersen. De persoonlijkheid van deze - energie wordt het ego - genoemd. Ze waren in staat om de
Lyraens te overtuigen om te incarneren in de fysieke realiteit van de aarde waar ze een vriendschappelijke relatie bleven hebben.

Om de hartbewuste Lyraens in deze ervaring te laten incarneren werd naast de inherente hartgeest ook een zoogdier-geest toe
gevoegd. Het leven op aarde was als een prachtige tuin. De Lyraens bleven synchroon lopen met de scheppingsenergie, terwijl
de reptielachtigen vertrouwden op de aanwezigheid van Lyraens voor levenskrachtenergie. Naarmate de evolutie vorderde in
de tijd van Atlantis werden epische technologische ontwikkelingen geheim gehouden en blijven dat tot op de dag van
vandaag. Bij de val van Atlantis veranderde de mensheid in een 3-minded wezen, waarbij de reptielachtige
geest werd toegevoegd. Dit interageerde met de geest van zoogdieren
om een collectief brein te
produceren.

Dit was een nieuw paradigma van ervaring. De reptielachtige geest (het ego), die naast de zoogdiergeest opereerde luidde een
nieuwe orde in. De reptielachtige geest barstte naar voren met een onstuimig ego om de vorige combinatie van hart en zoog
dier-geesten te overweldigen. Bovendien kon de menselijke conditie nu worden geprogrammeerd zoals de reptielachtige
geest door hen was ontworpen. Nieuwe priesters van de reptielachtige geest introduceerden hulpmiddelen om deze
nieuwe menselijke conditie te manipuleren. Thoth en Hermes Trismegistus introduceerden de Smaragdgroene
Tafelen, Hermetische Principes, Kabballah, de occulte
kunsten en wetenschappen,
en meer.

Nieuwe emoties ontstonden binnen de menselijke conditie. Een nieuw reptielentijdperk was begonnen. Hier,
in de climax van dit tijdperk, worden al hun geheime plannen onthuld als gevolg van epische technologische voor
uitgang. De overheersing van reptielachtige ego-energie in de menselijke ervaring stelde hun technologie in staat om
te voorkomen dat onze incarnatie na de dood zou eindigen. Een gedwongen recycling terug naar de aarde ervaring heeft
bestendigd in deze periode tot nu,
aan het einde van dit
tijdperk.

Reptielachtige programmering en tijd-ruimte manipulatie

Het reptielachtige ego dat in deze ervaring programmeert synthetiseert de aard van tijd en ruimte. Er is bijvoorbeeld
echt geen tijd. Om zeker te zijn, is er een verslag van gebeurtenissen. Een calendrische - programmering, van de tijd die
opzettelijk in de ervaring werd geïntroduceerd, verwijderde deze belangrijkste perceptie voor de mensheid. Het aangeboren
koord naar scheppingsenergie bestaat alleen in het heden. Door nu uit het heden naar een calendrische modus te verschuiven
verloor de mensheid haar synchroniciteit met de orde van het universum. Hartbewuste wezens, eenmaal gezegend in de armen
van de schepping, waren gedwongen tot een gecontroleerde, OK Corral. Hier werden - de middelen - van doden, verminken,
verwonden, ontvoeren, martelen in de
menselijke geest gepropt.

Monetaire systemen ontwikkelden zich om rijkdom te verschuiven van arbeiders naar een bureaucratie. Valse onderwijs
systemen begonnen waarheid te onderwijzen om leugens te zijn en leugens om waarheid te zijn. Religieuze systemen
werden ontworpen om de mensheid te dwingen om tot een externe god te bidden en deze te aanbidden in plaats
van bewustzijn te ervaren via de hart-geest. De hart-geest is waar vrede-energie en orde binnen het Bron
Geschapen universum
wordt ervaren.

De climax van dit tijdperk is aangebroken als een kwestie van geregistreerde gebeurtenissen. Geregistreerde
gebeurtenissen leiden tot oorzaak/gevolg berispingen binnen de orde van het universum. De orde van het universum
werkt op de laagste gemene deler van energie. Dit lijkt een beetje op een computerprogrammeur die programmeert met
machinecode, de taal van 1's en 0's die we zonder
training nooit zouden kunnen begrijpen.

De intentie van het universum wordt uitgevoerd in de volgorde van het universum. Zeker, het is niet de bedoeling dat geschapen
wezens de orde van het, universum- reverse-engineeren. De enige reden, dat we hierheen gaan, is omdat er iets mis is gegaan, heel
erg fout. Is het voor ons mogelijk om te begrijpen dat er een reeks gebeurtenissen heeft plaatsgevonden waarin de mensheid er niet
in slaagde om op inzichtelijke wijze dwang-gedrag te onderscheiden en erop te reageren door degenen die gescheiden waren van
de oorspronkelijke
schepping?

De mensheid is traag geweest om het te begrijpen.
Wat is de dynamiek om zo'n zoektocht te ontrafelen?

Om te beginnen zijn hartbewuste wezens configuraties van licht. In de orde van het universum produceren heilige
geometrische configuraties van licht verschillende kwaliteiten van bewustzijn. Als je licht wordt onderdrukt, is je
synchroniciteit evenzeer ingetogen. De hoeveelheid licht, die in uw ervaring is toegestaan, is waarschijnlijk
minder dan 5%. Je verbinding is op zijn best extreem zwak. Toch vindt er nu een bewustzijnsrevolutie
plaats.

Wat gebeurt er?

Geregistreerde gebeurtenissen veroorzaken oorzaak/gevolg berispingen binnen de orde van het universum en sturen licht,
meer licht en nog meer licht naar deze planetaire ervaring. Naarmate het planetaire licht opkomt, worden steeds meer mensen
wakker voor de Gruwel der Verwoesting. Dit is wanneer een reptiel opstaat en zegt dat hij de orde van het universum opnieuw
heeft ontworpen en dat we - gedwongen zullen worden - om te voldoen. Ervan uitgaande dat dit waarheid is, hoe kan het je
dan bevrijden?

Beslis in jezelf of je jezelf kent als een reptiel of een hartbewust bewustzijn. Het belangrijkste tussen ons allemaal is om
echt jezelf te zijn. Dat is je ultieme thuis. Herinneren wie we zijn is nu aan de horizon voor ons, omdat de orde van het
universum voortdurende - stromen van meer licht uitzendt. Er zouden bijeenkomsten en interviews zijn gehouden
tussen de fracties. Deze zijn duidelijk gemaakt
dat het einde van het tijdperk nabij is.

Sommige reptielen zijn vertrokken, terwijl anderen blijven en verklaren dat ze de mensheid naar believen
zullen misbruiken totdat ze sterven. In het licht hiervan, moet de mensheid deze energie verzamelen
en verslaan met de hulp van lichtenergie in al haar vormen van overal. Na succesvolle uitroeiing
van reptielachtige energie keert een aangeboren synchroniciteit met de orde van
het universum terug naar planetaire
ervaring.

Dit is een metaforische uitdrukking geweest van het begrijpen van de opeenvolging van gebeurtenissen
die leiden tot ons huidige traumatische drama. Ik heb alleen de vereiste principiële punten opgenomen om
de presentatie te minimaliseren. – Aquavist

> BRON <

Shift Frequency © 2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Opstaan uit ontkenning


Door: Barbara Marciniak
Via: Shift Frequency
10 Mei 2022
Naarmate de sluier van ontkenning wordt weggevaagd, zal alles wat
voorheen verborgen was, steeds transparanter worden. - B. Marciniak

Nu, in directe tegenstelling tot de steeds toenemende pogingen om het publiek in verwarring te brengen,
dienen de binnenkomende kosmische energieën om de situatie in evenwicht te brengen door de vloeddeuren
van het menselijk bewust-zijn te openen, waardoor jullie opzettelijk worden gestimuleerd om meer aandacht te
besteden aan een nieuwe bron van informatie die van diep van binnen komt. Naarmate deze almachtige innerlijke
kennisgeest naar voren komt, zullen nieuw gerealiseerde psychische en intuïtieve vermogens je helpen om niveaus
van persoonlijke empowerment te bereiken die je zullen helpen bij het omgaan met de spirituele dynamiek van de
transformatie. Nu de innerlijke vermogens van de mensheid worden versterkt en ontketend, zal de waarheid op
alle niveaus steeds moeilijker te verbergen zijn. Naarmate de sluier van ontkenning wordt weggevaagd, zal
alles wat voorheen verborgen was, steeds transparanter worden.

Voor degenen die weigeren te erkennen wat er gebeurt,
zullen de komende jaren niet gemakkelijk zijn.

Echter, met alles wat in een steeds hoger tempo beweegt, kunnen alle vormen van bewustzijn die zijn mee
gevoerd met de ontwakende aspecten van de versnelling enorme sprongen in bewust bewustzijn bereiken en
leren hoe ze hun nieuw onthulde mentale, emotionele en intuïtieve vermogens kunnen beheren. Uiteindelijk zal
het duidelijk zijn dat alle vormen van bewustzijn die zich bezighouden met de 3D-realiteit uiterst waardevolle, zij
het soms vluchtige lessen leren over de effecten en vertakkingen van het spelen met de kracht van subtiele ener
-gieën. Naarmate de versnelling vordert, zal jullie zonnestelsel nieuwe gebieden van de ruimte doorkruisen die
belangrijke bewustzijnscodes dragen om te begrijpen dat al het leven heilig is en dat het leven naar buiten
rimpelt en met jullie samenleeft in dezelfde ruimte, alleen gescheiden door een barrière van tijd.

Het is het belangrijkst om je bewust te zijn van deze verbindingen, nog een heel andere om ze uit de eerste
hand te ervaren. Je biologische voertuig is een zeer geavanceerd codeleesapparaat voor het analyseren van de
omgeving, en als spiritueel wezen bewoon je je lichaam met het doel om te communiceren met en jezelf onder te
dompelen in het prachtige systeem van de natuur. Als mens, ben je een fysiek schepsel van de natuur; de natuur
ondersteunt je en zonder de natuur kun je niet bestaan in je huidige vorm. Jullie maken deel uit van een enorme
dans van energie die ervoor kiest om zich te onderscheiden van de kosmische geest om deze dimensie te er
varen, evenals vele
anderen.


Wanneer je op vakantie gaat naar een vreemd land word je ondergedompeld in nieuwe ervaringen die je katalyseren
om meer over jezelf te leren; wanneer jullie naar de Aarde komen, hebben jullie vergelijkbare doelen en intenties. Miljarden
jaren lang zijn in jullie termen verschillende vormen van bewustzijn hierheen getrokken om de rijke fijne kneepjes van de fysieke
realiteit te ervaren. Terwijl je hier bent, deel je de ruimte met vele andere legitieme realiteiten die gelaagd en met je verbonden zijn
een beetje zoals fijne Franse pannenkoeken.

Elke werkelijkheid heeft een uitgesproken grens, doorspekt met zijn eigen rijke vulling; elke laag en de vulling ervan zijn gescheiden
maar nog steeds verbonden om een grotere bewustzijnsstructuur te vormen, een multidimensionale versie van de werkelijkheid die
veel grootser is dan wat gemakkelijk zichtbaar is. De bloei van je innerlijke kennis en paranormale zintuigen zijn hulpmiddelen om
toegang te krijgen tot nieuwe wijsheid om door deze veranderende tijden te navigeren, en als je eenmaal met deze vermogens
meetraint, zal het moeilijk zijn om je voor te stellen
hoe je op Aarde zonder hen bent omgegaan.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Aspecten, fractals en de gouden draad

Door: Zen Gardner
Via: Shift Frequency

29 April 2022
Ik ben altijd gefascineerd geweest door de duidelijke overeenkomsten van religies en filosofieën,
en hun vermenging met mystiek en het zogenaamde occulte – wat niets meer is dan gesekwestreerde
leringen van hetzelfde. Ik ben ook verbijsterd door de neiging van de mensheid om dingen uit hun context
te halen, of als op zichzelf staande voorgestelde waarheden die op zichzelf onvolledig en daarom onwaar lijken.

Alles leidt tot eenheid – Afscheiding is een illusie

Het past allemaal in elkaar als een multidimensionale legpuzzel zoals ik het waarneem elk aspect of schijnbaar gedeeltelijke
waarheid een reflectie of incidentie in een andere context van dezelfde afgeleide essentie. Fractals, zoals prachtig geïllustreerd
door de Mandelbrot-verzamelingen, zijn de tracers van deze dimensionale realiteit. Toegepast op menselijke kennis en begrip kan
deze zelfde levende metafoor een groot inzicht geven in de ware aard van ons verbazingwekkende universum en onze perceptie. Niet
alleen wetenschappelijk maar ook, in onze taal-decimering interpretatieve vaardigheden en diepere zintuiglijke vermogens op vele alle
daagse en esoterische niveaus.

Het is allemaal onderling - verbonden en onderling afhankelijk. Dit is de magie van bewust ontwaken, het aanboren van het gebied van
onderlinge connectiviteit dat Carl Jung het collectieve on-bewuste noemde. Wat het ook is, zoveel aspecten van religieuze en spirituele
leringen, diep filosofisch en metafysisch denken en nu zelfs postmechanistische wetenschap identificeren dezelfde gemeenschappelijke
noemer.

De termen hiervoor zijn wat slapper geworden in de moderne informatieaanval maar het eenheidsbewustzijn is behoorlijk trefzeker. Hoe
we met elkaar verbonden zijn, tart de beperkingen van de menselijke rede. Met een doel – we zijn hier om op te staan door dit vlees
bestaan. Waarom? We kunnen alleen maar vermoedens. Maar blijkbaar zijn we zielen van een soort die leren en groeien
door de ervaring. Hoe we het ook bekijken, de uitdaging ligt voor ons en we zijn ons op de een of andere
manier bewust van deze verbijsterende en
verbazingwekkend prachtige
aspecten.

De slopende kracht van waargenomen scheiding

Ervan uit gaande dat je het met me eens bent dat er een onder-liggende eenheid binnen het Universum is, op welk
niveau of niveaus dan ook waarom zou je dan afscheiding ervaren op dit niveau van bestaan zoals wij dat doen? Waarom
de strijd om eenheid te vinden en te bevestigen als dat de inherente aard van alle dingen is? Waarom is het niet inherent?

Dat is het ook. Alleen op een ander niveau van waarneming, het draaiende prisma waardoor we staren.

Dit brengt ons direct bij ons dualistische paradigma waarin we blijkbaar zijn gedropt. Het doet me denken aan de rups
die zijn metamorfose doormaakt, een illustratie die we niet kunnen negeren. Noch de vele andere schijnbaar onzinnige
cycli van deze prachtige= schepping waarin we zijn geboren – hoe beperkend het ook kan lijken voor wie dan ook, en die
die vervelende andere natuur in ons op een bepaald niveau sinds de geboorte voelt. Het waargenomen dualisme is slechts
een gebrek aan begrip en/of erkenning, op zeer diep gaande niveaus. Dit lijkt misschien doors pekt met aannames voor de
scepticus, maar degenen die dit kunnen horen, zullen het horen. Sommigen hier onder ons zullen weigeren om deze andere
"vervelende" sensaties toe te staan of zelfs - bewust te herkennen, maar dat is een keuze die iedereen kan maken in dit speel
veld.

Een ander groot majestueus mysterie is dat van de vrije wil, onze ongebreidelde keuzevrijheid. Natuurlijk wordt dit geschonden
door zowel sociale als technologische programmering, maar ik betwist dat het nooit volledig kan worden gewist of overwonnen.
Vooral als we die duidelijke tekenen onder-scheiden dat ons dat wordt opgedrongen en onze vrijheid om op een bepaald moment
niet deel te nemen. Het systeem voor vroegtijdige waarschuwing faalt niet maar de meesten waaien daar vandaag voorbij en lijden
onder de trieste gevolgen. Het was en is nog steeds een keuze.

Maar afscheiding, het letterlijke idee dat wij of iets letterlijk gescheiden is op het ultieme energetische niveau, is de illusie. Hierover
wordt gesproken sinds de Tao Te Ching, door het boeddhisme, de Sumerische en Egyptische leringen, de Griekse filosofie en vele
onbezongen bewegingen die allemaal later werden herhaald in de Bijbel en gnostische leringen op verschillende niveaus van in
menging. En ga zo maar door. Ik kan onmogelijk ingaan op de diepere aspecten hiervan, maar het volstaat om te zeggen dat
het aannemen van een wereld-beeld van scheiding haat, hebzucht competitie, intolerantie en verdeeldheid op elk niveau
met zich meebrengt.

En de verstikking van de liefde.

En wat is het inter-persoonlijke en maatschappelijke resultaat? Ten eerste disharmonie en strijd. Maar uiteindelijk?
Een gemakkelijk te manipuleren ras door iemand of iets dat controle zoekt. Dat is nu eenmaal de aard der dingen.
Dat er zulke entiteiten of zelfs mensen zijn die zouden profiteren van dit fenomeen is voor elk individu om het
zelf uit te zoeken, maar het is een waarheid. Wat we moeten weten is dat zelfs dit deel uitmaakt van het
proces in deze ervaring. Het sluit aan bij alles over onze uitdaging hier en voor mij is het alleen maar
logisch, en wordt het ook bevestigd door de bergen bewijsmateriaal over de waarheid ervan.

Dus aspecten en fractals? De Wind in ... en Uit

Alles heeft zijn afgeleide, zijn tegenhanger of speelkameraadje, zoals de kwantumfysica
heeft ontdekt. Het is allemaal energetisch verbonden en kan nergens van los worden gezien.
Kwantum - verstrengeling is een van de coolste termen en ideeën tot nu toe, maar we raken nog
maar net de periferie van dingen. Elke zogenaamde, of zelfverklaarde ik moet zeggen, geavanceerde
beschaving heeft gedacht dat het de miauw van de kat was met wat het ontdekte. Nauwelijks nederigheid
behalve bij een paar. Een herhaalde meme, zelfs in de geschreven geschiedenis.

We weten wat er is gebeurd met degenen die we kennen. De Atlantische cultuur lijkt dezelfde kant op te zijn gegaan,
maar velen zullen dat idee mijden. Ik niet. En wie weet wie hun precedenten waren? Het enige wat ik weet is dat de cyclus
te doorbreken is, individueel zeker, en collectief zullen we moeten zien, maar de kans wacht. Onze lagere menselijke hebzucht
en dorst naar kennis en macht lijkt geen grenzen te kennen. Maar sommige mooie mannen en vrouwen staan in plaats daarvan op
tegen zulke onbewuste tirades en staan toch vol ontzag. Ik groet die dappere en mooie zielen.

Ik beweer dat we in de donkerste tijden leven. Technologie betekent niets zonder bewust ontwaken. Degenen met "autoriteit" zijn net
bezig met het uitvinden van nieuwe kooien voor de onderdrukte en meer geavanceerde oorlogsmachines terwijl de planeet wordt
geplunderd, zoals de zich door de eeuwen heen herhalende trend lijkt te zijn. We kennen echt niet het hele verhaal we
zijn afgesneden van ons lineaire, historische verleden. Maar wat evident is, is evident. De doofpot is geen
toeval. Misschien leren we binnenkort iets en doorbreken we daarmee de cirkel. Het is
echt aan ons, hoe verbazingwekkend dat ook mag lijken.
Maar het is waar. Laat staan dat we alles
weten, we weten genoeg. Terwijl
het bewustzijn
roept.

Liefs, Zen

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Energetische dingen die
je kunt ervaren terwijl
je lichaam wordt
geüpgraded


Door: Rosie Neal
23 APRIL 2022
Er gebeuren op dit moment veel dingen energetisch met ons. Het komt tot ons via veel verschillende
vormen zoals gammagolven, zonnevlammen, fotonische lichtgolven en zelfs met de Schumann-frequentie
die is uitgeschakeld. Dat is de hartslag van de planeet die gemeten kan worden door NASA vanuit de ruimte.

1. Bifurcatie triggert emoties

Er vindt een splitsing plaats en een scheiding van dichtheden. Dit zal veel dingen naar de oppervlakte brengen
en ze zullen veel triggers creëren die naar boven zullen komen om je in oude oordelen te triggeren.

2. Oude problemen die zich voordoen

Sommige dingen waar je in het verleden mee te maken hebt gehad, worden
opnieuw geactiveerd en ze komen eraan om te worden vrijgegeven.

3. De behoefte voelen om te bewegen

Er zullen er veel zijn die geografisch van de ene locatie naar de andere zullen gaan om
eenvoudigweg te aarden in een frequentie naar de planeet die nodig is op de locatie waar ze
naartoe worden verplaatst. Ik ga, net als iedereen, ook precies mijn eigen dingen en werk door.

4. Het invoeren van de Kristallijn Bewustzijn sjabloon

Er is een overschrijven van sjablonen uit het verleden terwijl we worden bijgewerkt. We ontvangen
ook nieuwe sjablooncodes die ons uit balans brengen. We nemen een Kristallijn Bewust-zijn aan en
versmelten ons met het hogere zelf. We lossen overtuigingen op die ons niet langer dienen of niet
meer nodig zullen zijn als we vooruitgaan en beginnen ons open te stellen en gevoelens van
gelukzaligheid en goddelijke liefde op vele niveaus te ontvangen.

5. Spreekwoordelijke Hemel & Hel

Sommigen zullen met chaos omgaan zoals anderen met - geluk - zaligheid. Ik stel voor dat je probeert in
een plaats van observatie te blijven vanuit een punt van heilige neutraal en niet te oordelen. Iedereen maakt
dit anders mee en het raakt iedereen. Zoals ik altijd heb gezegd, leven we op de rand van verandering en
het gebeurt op een manier die we niet begrijpen omdat het nog nooit zo is gebeurd.

6. Sommige mensen kunnen vroegtijdig vertrekken

Er zullen velen zijn die niet in staat zullen zijn om de energie te ontvangen en zij zullen de planeet verlaten
maar dit is wat werd overeengekomen voordat ze op een hoger Zielsniveau incarneerden. Zij die de weg
kozen om te vertrekken, zullen hun werk aan de andere kant van de sluier voortzetten.

7. Miscommunicatie & Communicatie

Er zal veel miscommunicatie aan de oppervlakte komen. De miscommunicatie wordt steeds heviger. Ik wil
dat je je ervan bewust bent dat het ook invloed op je kan hebben. Het kan je vermogen om te communiceren
beïnvloeden zelfs met jezelf en je interne dialoog. Er is een subtiel proces gaande en hoe je met jezelf omgaat.
Er is communicatie die voortkomt uit je lichtlichaam en vanuit je innerlijke zelf naar je bewuste zelf en ego. Het
filteren van alle berichten en communicatie is voor de meeste mensen in deze tijd enigszins vertroebeld omdat
de verschuiving plaatsvindt.

8. Geheugenverlies

Er zal veel gebeuren met geheugen- en geheugenverlies. Het zal worden beïnvloed en meer beïnvloeden in
het nu-moment. We gaan naar een plek waar we nog nooit eerder zijn geweest en het gebeurt vanuit een
punt van creatie dat we op elk moment creëren. Dat is een van de redenen voor het geheugenverlies.
De andere reden is om jullie in het altijd aanwezige moment van nu tijd te houden dat
als 5e Dimensie wordt beschouwd.

9. De tijd, zoals je die kent, verandert

Ik ga zelfs zo ver om te zeggen dat de lineaire tijd zoals u die kent, die een sociaal akkoord is,
op de rand van verandering staat. Lineaire tijd is er om dingen te vertragen zodat dingen zich niet
manifesteren en zo snel gebeuren. Het staat bekend als verleden, heden en toekomst, maar de tijd
beweegt en neemt voor velen heel, heel snel toe.

10. Licht kan uit je poriën komen
We gaan in feite van silicium naar kristallijn op een cellulaire structuur. Velen van jullie zullen in staat zijn
om foto's te maken en het in je huid te zien. De drie foto's laten zien dat de kristallijne vorm wordt geactiveerd.
De 1e en 2 foto (links en rechtsboven) zijn van enkele maanden geleden omdat ik gemotiveerd was om foto's te
maken door mijn vriend, Gregg Prescott, De 3e foto is van een paar weken geleden. Je kunt de veranderingen zien
die met het licht hebben plaatsgevonden als het geïntegreerd en verdinstigd wordt.

11. DNA-upgrades

Zelfs de foto's die enkele maanden geleden zijn gemaakt, zijn volledig veranderd naar een gloednieuw niveau van
lichtintegratie. De Mitochondriën veranderen van vorm. Het mitochondriaal herbergt het RNA en DNA en voor
sommigen wordt het volledig onherkenbaar.

12. Vermoeidheid

De meesten in de meer gevorderde stadia zullen veel rust nodig hebben.
Het zal een van de grootste dingen zijn die je voor jezelf kunt doen.

13. Gewichtstoename

Velen zullen te maken hebben met gewichts toename
om ruimte te maken om meer licht vast te houden
wat nodig is om de kristallijne vorm te creëren.

14. Moeite met het vormen van zinnen

Er zullen sommigen zijn die het moeilijk zullen hebben met zinsbouw en anderen die het moeilijk
zullen hebben met Helderheid van denken. Er is niets in ons verleden dat alle veranderingen
zal ondersteunen die ons overkomen in dit altijd aanwezige moment van nu.

15. In en uit dimensies bewegen

Er zijn velen die terug wankelen tussen de 3e Dimensie en de 5e
Dimensie en moeite hebben om een voet in beide werelden te houden.

U zit in de tussenperiode

Weet dat u zich in de tussenliggende periode bevindt. Jullie maken je klaar om nieuwe vaardigheden te ontvangen.
De scheiding tussen waar je nu bent in je vermogen om te communiceren en te begrijpen en waar je gaat zijn, is eigenlijk
vrij groot. Je bevindt je als het ware in een limbo-zone. Weet gewoon, waar je ook bent op het pad, alles is precies zoals het
moet zijn in dit altijd aanwezige moment van nu. Niemand is geavanceerder dan de ander; het is gewoon dat sommige mensen
op verschillende plaatsen verschillende vaardigheden verwerven en verschillende hulpmiddelen gebruiken om hun gereedschaps
kist te vullen. Deze tools kunnen worden gebruikt zodra de - fysieke Avatar - klaar is om een update op te nemen en alle nieuwe
technologie te integreren.

Dus, om duidelijkheid te brengen, bevinden we ons in een overgangsmoment tussen een oud paradigma en het verplaatsen
naar een nieuw paradigma. Maar begrijp ook dat het nieuwe programma dat wordt geïntegreerd op dit moment niet
volledig functioneel is, omdat het niet helemaal op zijn plaats is. Wees je er ook van bewust dat we in een
wereld van dualiteit leven, die polariteit heeft, en we ervaren ook op wereldschaal polariteit die
naar de oppervlakte komt. Het komt aan de oppervlakte door chaos en wanorde.
Het is bijna alsof er een solide basis wordt gelegd als de
polariteit de planeet begint
te verlaten.


Houd rekening met degenen die niet naar een - hogere frequentie - zijn verschoven. Ze zullen niet in
staat zijn om het vermogen te hebben om - perfect te begrijpen - wat er gaande is, omdat ze nog steeds
zullen leven en de dichtere energieën zullen ervaren van wat bekend staat als het oude paradigma van het
verleden. Weet alsjeblieft dat alles precies verloopt zoals het moet, zelfs als je het niet volledig begrijpt. Ik
hoop dat dit helpt om meer duidelijkheid te scheppen over wat er gebeurt. Met de diepste van oneindige
liefde en zegeningen altijd op alle manieren.

SF Bron Rise Earth

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het Zilveren Koord


Door: Clif High
18 April 2022
Mensen denken dat het 'zilveren koord' dat je bewustzijn verbindt met zijn niet-lichamelijke,
niet-lichaamsgebonden componenten ergens afgaat naar een ver sterrenstelsel ver weg waar je
'hogere zelf' verblijft.

Werkt niet zo.

Het 'zilveren koord' is bekend, vaak waargenomen door mensen met BDE, of andere 'doodservaringen'
daarover later meer. Hoewel mijn voor - keur om vele redenen uitgaat naar de spelling van het akkoord
wordt het zilveren koord al eeuwenlang waargenomen en gedocumenteerd. Overal in de vele culturen
van de mensheid. "Of ooit het zilveren koord losraken... Dan zal het stof terugkeren naar de aarde
zoals het was: en de geest zal terugkeren naar God die het gegeven heeft (Prediker 12:6-7).

Het Zilveren Koord
Het zilveren akkoord

Zoals we in het citaat uit de Bijbel opmerken, stuurt het losmaken van het koord iemand terug, maar er is geen
beschrijving die erop zou wijzen dat het - koord zelf verbonden - is met de hemel. Hoewel het wordt beschouwd als
een 'buis' naar de hemel, is het koord gedurende duizenden jaren uitgebreid op systematische manieren bestudeerd
door adepten in veel verschillende tradities. De consensus komt voortdurend samen op het concept dat het zilveren
koord ons verbindt met onze ziel.

Dit is een juiste, maar vanaf hier wordt het ingewikkeld.

Zie je, het is echt een 'akkoord', en hoewel het niet van metallic zilver is gemaakt, is het zo puur zilver van uiterlijk,
dat geen enkele andere beschrijving zal volstaan. Het punt waarop het allemaal een beetje zacht en onduidelijk
wordt langs de randen, is wanneer we bedenken dat het 'akkoord' eigenlijk dat is, 'trillingen in een akkoord'
en verder dat de individuele 'snaren' binnen het complexere akkoord, allemaal aan de ene kant in je
lichaam eindigen en aan de andere kant verdwijnen in interdimensionale zwartheid. De
zilveren draden die het zilveren akkoord vormen dat 'het zilveren koord'
wordt genoemd, eindigen allemaal individueel in een
zenuwverbinding in je
lichaam.


Raad eens?
Ja, je wist het, hè!
Het Vagus zenuwstelsel is de
belangrijkste sleutel tot ons akkoord.
Alle 10 vagus-naar-hersenzenuwen zijn gebonden aan het zilveren akkoord / koord,
evenals enkele duizenden kleine zenuwnadi. Meestal hebben mensen GEEN IDEE wat
het echt betekent om "mens" te zijn.

We zijn inderdaad bijzonder.

Maar door onwetendheid en bedrog wordt de meeste mensen hun geboorterecht op kennis
van alle aspecten van het 'zelf' ontzegd. Inclusief het interessante feit dat we dit interdimensionale
zwartheidsding met ons meedragen. Het is niet echt zo dat onze zilveren akkoordendraden zich verbinden
met iets dat verloren is gegaan in de uitgestrekte gebieden van infinitely - dark space. Het is eerder een geval
van terwijl we een glimp kunnen opvangen van 'het zilveren koord' bij het sterven, of in een bijna stervende staat
kunnen we het andere uiteinde niet zien om een zeer reële en praktische reden.

Terwijl het andere uiteinde zich verbindt met je ziel en het kanaal vormt voor de overdracht van alles wat je ziel zal
vastleggen, is je ziel zich niet bewust van zichzelf, alleen van haar taak, en daarom mag ze geen directe kennis van
haar eigen bestaan vastleggen. Het is niet toegestaan. Door de aard van het proces. Je ziel kan dus opnemen
dat je het zilveren koord ziet, maar niet zelf aan de andere kant van het koord, en zichzelf opneemt.Gewoon de manier waarop dingen werken. Zo lijkt het af te gaan in interdimensionale zwartheid.
Gewoon een illusie van proces, meer niet. De eigenlijke eindpunten zijn heel dichtbij en kunnen worden
gezien als zijnde aan de - binnenkant - van de kloof tussen je 'vonk van leven' en de omringende ziel die de
vibratie van die vonk in de loop van de tijd registreert. In zekere zin is het alsof je de binnen kant van je oogbol
probeert te zien met behulp van die oogbol.

Het Zilveren - Koord wordt ook wel de 'Draad van het Leven' genoemd. Bedenk eens hoeveel religies een vorm van
koord gebruiken als uitdrukking van ritueel. Merk op hoe vaak draden, koorden en vezels worden gebruikt in religieuze
teksten. Ontelbaar... net als de banden die je binden. En we merken op hoeveel oude wijzen betrokken waren bij een of
andere vorm van de stoffenhandel. Tentenmakers, zelfs de vissers die voortdurend met koorden rommelen, met
reparerende stoffen die worden gebruikt voor het vangen. Er zijn redenen voor alles hier in het Matterium.
De ongelooflijk dichte vibratie schil van je ziel vervoert je hier door de fantastische energieën
binnen de Levens-Dood Barrière.

Het lijdt altijd wat schade. Dat doe jij niet. Je ziel maakt de reis met jou in een cocon van binnen. Het komt aan en
begint het lichaam van je moeder te instrueren hoe je je lichaam moet maken. Het doet dit door middel van complexe
coördinatie tussen hen. Het moet zo zijn, want elk lichaam is individueel geschapen, niet alleen voor de ontvanger maar
ook voor de karmische last van de - ontvangers om tijdens dit Leven - tot uitdrukking te worden gebracht. Het is geen
gemakkelijke taak maar ze beheren de - complexe creatie van een - menselijk lichaam - met JOUW gezicht erop.

Dan wordt dat lichaam geboren.
Dat lichaam is, net als je vibrerende bewustzijn, omringd door je ziel.
Want het is zonder Materie, voor onze moeders maakt het niet uit.

Je lichaam is geboren.
De tijd verstrijkt als de ziel dingen aanpast.
Denk nu goed na over je allereerste herinnering
in het leven van dit lichaam. Snap het? Heb je het
goed voor ogen?

Nou, waarschijnlijk is het niet de rush door het geboortekanaal van je moeder. Sigmund Freud was een activist,
geen wetenschapper. Hij wilde het collectieve bewustzijn net zozeer vervuilen als Karl Marx, en beide om dezelfde
redenen. Niet zoiets als 'geboortetrauma' voor de baby in zijn betekenis van de uitdrukking. Zeer waarschijnlijk is je
eerste herinnering toen je lichaam vele maanden oud was. Misschien zelfs in het tweede jaar. Dit is helemaal niet
ongewoon. Nogmaals, onze ziel deed het.

Je lichaam moet door een inwerkperiode worden gehaald, die we van buitenaf 'infancy' noemen. Het is tijdens
deze periode dat de ziel alle 'stippen' verbindt, dat wil zeggen alle verbindingen van het zilveren koord met
het lichaam verbindt, evenals die voor zichzelf controleert, en verder ook de karmische tijd
verbindingen moet
integreren.


Veel werk.

Wanneer al dit werk wordt beconcurreerd naar de vooraf ingestelde
vereisten van de ziel, begint het op te nemen. Dan begint ons 'Leven'.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Waar de hoogtrillende

energieën op jou voor zijn

Door: Daniël Scranton
Via: Shift Frequency

11 april 2022

"Groeten. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn te allen tijde erg gefocust op wat het is waar we meer van zouden willen voelen en meer van
zouden willen ervaren in dit universum van ons. Daarom zijn we altijd in staat om goed nieuws te vinden
om aan de mensheid te geven. We weten dat vanuit het menselijk perspectief niet alles zo goed gaat daar
op Aarde, maar we zijn gericht op de positieve dingen en gericht op waar jullie naar toe gaan, wat altijd naar
een betere plek is. De vibratie van het menselijk collectief - bewustzijn blijft toenemen in zijn frequentie, en je
kunt ofwel voelen voor die positieve -veranderingen, of je kunt ervoor kiezen om te wijzen op wat er mis is met
de wereld van vandaag, of met je leven in het bijzonder, en daar vast te blijven zitten. De keuze is altijd aan jou.

Voor ons voelt het niet eens als een keuze. We volgen het gevoel en we volgen het gevoel helemaal terug naar
de Bron. We zouden nooit op één plek willen blijven en ons verzetten tegen die plek waar we verbleven, maar
mensen maken die keuzes keer op keer. We zijn hier om je te helpen beseffen dat het keuzes zijn en dat er
betere keuzes zijn dan de keuzes die je hebt gemaakt. Gebruik je vermogen om je te concentreren, want
het is een krachtig hulpmiddel dat je altijd tot je beschikking hebt. Focus en voel dan of waar je je
op richt je meeneemt met de stroom van die hogere vibratie die altijd binnenkomt
om de mensheid te
dienen.

Als we het hebben over de huidige energieën, hebben we het altijd over energieën die van een hogere
vibratie zijn en energieën die er zijn om jullie allemaal te dienen, maar je gaat niet altijd met de stroom mee,
en dan voel je de pijn en het lijden dat resulteert in die specifieke - keuze. Je kunt naar deze hoger vibrerende
energieën kijken alsof het lucht is. Er is de hele tijd goede, ademende lucht rond de meeste mensen, en het zou
iedereen dienen om bewust meer van die lucht op te nemen door een beetje dieper in te ademen, maar hoeveel
mensen doen dat eigenlijk? Het is hetzelfde als het gaat om deze hoger - vibrerende energieën die altijd binnen
komen, je altijd ondersteunen en je altijd precies geven wat je nodig hebt.

Wanneer je je weerstand loslaat en besluit dat het tijd is om met de stroom mee te gaan, zullen die energieën
je naar het volgende niveau van je bewust-zijn brengen en naar een betere realiteit die je nu kunt ervaren.
Wanneer je je -bewust- wordt van deze energieën en je voelt voor hen, dan krijg je een meer viscerale
ervaring van wat er echt gebeurt. Wat er echt gebeurt, is dat je altijd groeit, evolueert en uitbreidt
en daar is geen houden aan, maar je kunt op die reis schoppen, schreeuwen, krabben
en klauteren in je pogingen om te blijven waar je bent, of je kunt loslaten en echt
genieten van de rit. Voel voor wat er op dit moment voor je beschikbaar
is en weet dat je met een beetje - focus, en misschien wat diep
ademhalen bergen kunt verzetten, op dit moment
vanaf waar je bent. En dat
is een bevredigend
leven leiden van
vervulling en
vreugde.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben
ervan genoten om met jullie in contact te komen."

>BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Grote vooruitgang -
Heavenletters


14 Maart 2022
God zei:

Je ziet je groei. Je kunt zien hoe je minder last hebt van de capriolen van een ander.
Je kunt zien hoe je kunt genieten van zelfs datgene waar je het niet mee eens bent, en je
kunt zelfs genieten van degenen die het niet met je eens zijn. Net als jij proberen ze hun weg
te vinden in de wereld. Soms hoe harder ze schreeuwen, hoe minder zeker ze zijn. Waarom zouden
ze anders zo fel moeten zijn? Waarom zouden ze anders hun stem moeten laten horen over die van jou?
En jullie zijn nu hier op die plaats waar jullie neutraliteit verkrijgen, zelfs te midden van oorlog. Je wordt wat
je altijd al wilde zijn. Ooit ging je op en neer volgens de wind om je heen, en nu ben je niet eens gegolfd. Je krijgt
de gelijkmatigheid die je zo gewenst hebt. Jullie keren terug naar stilte, zelfs binnen schermutselingen.

Heilig wezen, jullie komen naar Mijn wegen. Jullie beginnen iedereen gelijk te behandelen. De dwazen, de plunderaars, de
lawaaimakers worden degenen van wie je houdt. Wat hun gesjoemel ook is, je wordt niet gesjoemeld. Daarom kun je doorgaan
met liefhebben. Je kunt terug keren naar je natuurlijke staat en zijn wie je bent. Doordat je sterk en groot staat, word je niet meer
bedreigd door onrust en pas je het dus niet aan als code. Agitatie is niet langer uw code.

En zo ben je niet langer kortgesloten van de liefde in je hart. De liefde in je hart en de liefde in mijn hart worden Eenheid. Je wordt
Eén met liefde. Jullie verlangen er niet alleen naar om aan de kant van de liefde te staan, jullie merken dat jullie hier staan met
Mij aan Mijn zijde waar alleen liefde is. Wat is er veranderd om dit wonder te creëren? Er is iets veranderd. Maar wat is het?
Waarom heb je zo weinig last van andermans neiging tot wat je in de afgelopen jaren en momenten enorm zou storen?
Welke kwaliteit is op je neergedaald? Waar komt die kalmte vandaan? Waar is je vroegere woede en frustratie
gebleven? Hoe zijn ze verwijderd?

Ze waren zo lang partners in het leven met jou. Ze
waren als zwaarden onopwindend, klaar in een oogwenk.

En nu merk je dat ze je in de steek hebben gelaten. Nu merk je dat je geen wapens nodig hebt, want een
veel grotere visie heeft het vervangen. Dit was geen wilsdaad. Jullie hebben lang geleden, vele malen, gewild
dat kwetsende gevoelens zouden verdwijnen, en nu zien jullie met grote vreugde dat ze dat eindelijk hebben. Ze
zijn gevlucht. Omdat je niet geschud wordt, ben je in staat om -standvastig- te blijven. Je voeten staan op de grond en
je hart is in de Hemel. Ik heb naar beneden gereikt en uw hart gestolen, en gezegend, en het aan u teruggegeven, hersteld
in zijn oorspronkelijke schoonheid.

Nu rust je hart in je borst. Het vermaakt zich daar. Het herinnert zich de Hemel. Het herinnert zich Mij en het kan alleen maar
gelukkig zijn. Zelfs te midden van ongeluk is het gelukkig. Je hart heeft nu een eigen leven. Het wordt niet vertrapt door elk
beetje onzin dat voorbijkomt. Je ogen draaien met je hart. Je ziet niet meer hetzelfde. Je kleurenspectrum is veranderd.
De boze lenzen, de angstige lenzen, enzovoort, zijn gewoon niet langer beschikbaar voor u. Je ziet met meer
helderheid, en daarom zie je verder. Jullie beginnen de dingen te zien zoals ze zijn.
Het kwetsende is niet hoe de dingen zijn. Liefde
te midden van alles is hoe
de dingen
zijn.


Ik feliciteer u. In je gelijkmoedigheid zet je nu grotere stappen.
Het is niet zo dat je sneller gaat. Het is dat je nu grotere stappen zet.
Nu zijn jullie steviger geplant in de Hemel en jullie voeten hebben vleugels.
Welkom!

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Genoeg is genoeg

Door: Brenda Hoffmann
9 Maart 2022Misschien ben je bang dat de wereld nooit meer zonneschijn of vreugde zal ervaren. Niets is minder waar omdat jullie
ijverige werk van maanden, jaren of zelfs decennia zich eindelijk laat zien – niet zoals jullie waarschijnlijk hadden verwacht,
maar op de meest vreedzame manier mogelijk. In plaats van de naar buiten gerichte machtsgrepen van verschillende wereld
leiders te negeren, zoals in het verleden het geval is geweest, vinden jullie het -massaal onmogelijk- om te ontkennen dat dit
gebeurt. Jullie verenigen je - ongeacht ras, religie - of geloof. Ook al lijkt het alsof de 'slechteriken' de -overhand- hebben, je
erkent de kracht van de meerderheid niet. Je valt terug naar die uiterlijk gerichte tijd waarin enkelen de massa beheersten.

Enkelen beheersen de wereld niet langer omdat jullie massaal jullie gemeenschappelijke interesses en macht
ontdekken precies zoals jullie hoopten dat het zou gebeuren. Nu het gebeurt, ben je doodsbang dat je niet sterk
genoeg, slim genoeg of -hartgericht genoeg- bent om de naar buiten gerichte - pestkoppen - aan de kant te duwen.
Uiterlijk gerichte pestkoppen zijn niet meer. Ook al puffen en puffen ze en schaden ze opzettelijk anderen, hun uiterlijk
gerichte macht is voorbij. Wat ooit was, is niet meer.

Natuurlijk zal er pijn, angst en bezorgdheid zijn over de mogelijkheden van de zoveelste boze, naar buiten gerichte pestkop.
Angsten die voor -niets- zullen zijn. Want dit is niet gisteren, en zelfs niet vanmorgen. Sommigen zijn bezorgd dat de wereld
gericht  is op Europa in plaats van Afrika, Azië of andere gebieden. Dat is niet voor niets zo. Velen boden zich vrijwillig aan
om via deze opstand de aarde te verlaten. Ze deden dit om wereldwijde religieuze en raciale verdeeldheid te ont-
krachten. Want als de wereld eenmaal verenigd is, zoals nu gebeurt, kan ze niet terugkeren naar isolatie.
Veel van degenen die hun hart willen openen, doen dat nu. Sommige politici veranderen zelfs
hun uiterlijk gerichte pesthouding. Deze actie, deze conceptverschuiving, is slechts
de openingsvallei.

De samenhang in de wereld die nu van het
grootste belang wordt, is het hart dat velen openen.

Veel harten waren voor deze laatste uiterlijk gerichte agressie om verschillende redenen, waaronder
politieke voorkeuren, gesloten. Dat alles is uit de -boot gevallen- nu mensen van tegengestelde partijen
samenkomen om iets te stoppen dat ooit acceptabel zou zijn geweest. Tegelijkertijd openen degenen die
ooit tegen hartopeningen leken te zijn, hun hart om te ontdekken dat hun leiders papieren tijgers zijn. Leiders
die ooit verklaarden dat dit de - enige manier - was, veranderen nu hun gesprekken, niet omdat ze beide partijen
geloven, maar omdat ze hun macht behielden door wat de politiek correcte mening was.

Als mensen hun hart openen, weten ze wie door het hart wordt aangedreven en wie door de buitenwereld gerichte kracht
wordt aangedreven. Degenen die machtsgedreven zijn, veranderen hun -boodschap- volgens het populairste concept van de
dag. Hoewel hartgedreven wezens hun toon kunnen veranderen, doen ze dat vanuit het hart in plaats van vanuit uiterlijk gerichte
krachtbehoeften. De waarheid zal zelfs via uw mediaschermen vertellen. Wij, van de Universa, voorspellen dat veel van jullie huidige
politieke en financiële leiders zullen vallen niet omdat ze niet met de tijd meegaan maar omdat ze dit alleen maar doen om de controle
te behouden. Je zult instinctief weten wie vanuit hun hart functioneert en wie doet alsof ze dat doen om naar buiten gerichte kracht
te ondersteunen.

Het gaat hier niet om politieke voorkeuren, maar om hartopeningen. Zo is het dat iemand die vroeger op elke mogelijke manier naar
buiten gerichte macht opeiste, nu vanuit het hart mag spreken. En degenen die doen alsof ze vanuit het hart spreken, kunnen zich
zelf blootstellen als uiterlijk gericht. Dit is een - nieuwe wereld - met nieuwe gedachten en acties – een wereld die jullie hebben
gecreëerd en aan het creëren zijn. Een nieuwe op het - hart gebaseerde aarde - is nu volledig te zien. Dat wil zeggen, deze
op het hart gebaseerde aarde wordt zo volledig mogelijk weergegeven, gezien het feit dat uiterlijk gerichte
acties snel verschuiven naar innerlijke gerichte liefde.

Er zal wat wereldpijn zijn, niet omdat het nodig is, maar omdat jullie allemaal nieuw zijn op deze aarde liefde.
De eerste stap in het ontkennen van angst is een wereldhartcohesie die elke hoek verlicht waarin buiten gerichte
pestkoppen zich kunnen verbergen. Het is voorbij. De cipiers openen de deuren – niet uit angst, maar omdat ze niet
meer in hun rol geloven. Tegelijkertijd lopen degenen onder jullie in zelf-opgelegde buiten-gerichte gevangenissen door
de open deuren naar de zon.

Er zullen er een paar zijn die hun - bewakers - rollen willen voortzetten. Dat is hun keuze. Maar de -wereld- zegt nu: "Genoeg",
tegen de capriolen van in de buitenwereld geleide heersers en cipiers. Het is -genoeg- vanwege je voortdurende -behoefte- om
stroom-opwaarts te zwemmen tegen naar - buiten gerichte - stromingen, ondanks nee-zeggers en je angsten. Een -pluim- voor het
goede werk. Leun nu achterover en stuur -liefdevolle energieën- naar degenen die hun hart vinden en alles zal oplossen op manieren
die jullie je nog niet kunnen voorstellen. Het zij zo. Amen.

> BRON <

© 2009-2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Heb vertrouwen -Heavenletters

8 Maart 2022
God zei:

Ik, jullie Vader in de hemel en op aarde, heb jullie alles gegeven.
Hoe komt het dan dat je zelfvertrouwen kunt missen? Vertrouwen zou ik u geven.
Heb het nu. We communiceren in vertrouwen. Heb nu de -zekerheid- die gepaard gaat
met mijn vertrouwen. Als ik -vertrouwen- in je heb, waarom heb je dan geen -vertrouwen- in
jezelf? Er zijn -twee dingen- om het -meest vertrouwen- in te hebben - Mezelf en jezelf. Op God
en Zelf vertrouwen We.

Jullie zijn mijn vertrouwen waard. Ik heb je in vertrouwen geschapen. Ik heb vertrouwen, lekker makkelijk
zoet vertrouwen in je. Vertrouwen hoeft zich niet te haasten, hoeft niet -bewezen- te worden. Het is gewoon
existent. Ik weet niet hoe ik geen vertrouwen in u kan hebben. Ik weet wat ik zie. Dat doe je niet. Dus krijg mijn
visie en begin te weten wiens kind je bent en begrijp wat dat jou, jou, het geschenk en kind van mijn hart maakt.

Waarlijk, jullie hebben vertrouwen in geld en dergelijke, maar niet zozeer in jullie heilige Zelf, gemaakt naar Mijn
beeld. Denk je dat "gemaakt naar mijn beeld" slechts een zin was om van mijn tong af te drijven? Nee, "gemaakt
naar Mijn beeld" heeft inhoud. De woorden -weerspiegelen- de waarheid. In welk ander beeld zou ik je kunnen
maken? Jullie waren het beeld van -Mijn hart- en Ik publiceerde jullie in het hele universum. Ik maakte je een
zegen voor het universum, en ik -zegende- je ook. Wat denk je dat je mist? Waar heb je bewijs van nodig?

Is uw bestaan niet genoeg bewijs? Is je hele krabben aan je hoofd niet het bewijs dat er iets is dat je
over het hoofd ziet? Je hoeft de heiligheid waarin Ik je houd niet over het hoofd te zien. Waarom
ben je verrast als je ontdekt dat je om het leven geeft en wat er aan de hand is? Waarom ben
je verrast als je jezelf mooier ontdekt dan je had gedacht? Je kent het verschil tussen
kleinheid en grootsheid. Nu hoef je alleen nog maar voor eens en voor altijd
de ontdekking te doen dat je de belichaming bent van
Grootsheid.

Echt, nu, waarom oh waarom zou je denken dat ik kleinheid zou creëren?
Dat vergt een grote verbeeldingskracht om te bedenken dat ik weinig zou
creëren als ik geweldig kan creëren? Ik kon je alleen maar geweldig maken.
Wanneer je die gedachte naar je boezem brengt, zul je jezelf in je rechtmatige
beeld gaan zien en zul je de wereld voor je - ogen - beginnen te zien veranderen.

Kijk naar wat God heeft geschapen. Kijk niet zozeer naar wat de mens, ongelovig in
zichzelf, heeft geschapen. Ik wist -wie en wat- ik was toen ik jou schiep. Daarom kende
ik de Grootheid die je voorbestemd bent te zijn. Maar jij, die jezelf als een minder wezen
beschouwde, creëerde- minder dan waartoe je in staat was. Elke onrust of geschil in de
wereld is - minder - dan je kunt. Laat staan omdat je - bedoeld - bent voor grootsheid.

Ergens langs de lijn werd je geleerd dat je maar zo hoog kon springen. Hoor nu Mijn
stem tegen jullie roepen dat er geen -grenzen zijn- aan de hoogte die jullie kunnen
bereiken. Hoe hoog wil je gaan? Dat is de enige vraag, en daarop is er maar één
antwoord en dat is hoog. Het is niet zo dat je naar het -oosten- of het westen
moet gaan. Je moet hoog gaan. Je bent aardgeboren, maar ontvangen in
de Hemel. Wat ik me voorstel, gebeurt. Waarom zou u nu niet uw
erfenis opeisen? Waarom wachten? Waar zou je nog
op wachten? Een verandering in
omstandigheden?


Waarom, jij bent degene die ik heb gestuurd om de omstandigheden
te veranderen, en door je gedachte zul je dat doen. Je bent geboren tot
grootheid. Er is geen ontkomen aan. Ontken het niet langer. Heb vertrouwen
in de God die jou gemaakt heeft. Ik wist wat ik deed. Weet nu wat ik heb gemaakt
toen ik jou schiep.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Victoria Cochrane's
Channellings van de Masters
De toekomst herschrijven, dag voor dag


Door: Victoria Cochrane
2 Maart 2022
De wereld en de mensheid zullen covid-19 overwinnen, hoe lang het ook duurt, maar het is
wat er daarna gebeurt als het eindelijk onder controle is dat van het grootste belang is. Het boek
is bij wijze van spreken geschreven, maar het einde niet, want wat er gebeurt is sterk afhankelijk van
de beslissingen van enkelen en de reacties van de massa. Het is een einde dat veel verschillende scenario's
kan hebben, afhankelijk van de keuzes die nu en in de toekomst worden gemaakt.

We hebben er geen geheim van gemaakt dat deze pandemie een aanval is die opzettelijk en - gepland is - vanuit de
hoogste echelons van de samenleving, met veel verrassende verschillen en hoewel dat een vreselijke waarheid is, is het
er ook een die op tijd zal worden onthuld en het karma zal zijn loop nemen. Het is niet onze bedoeling om op welke manier
dan ook woede of angst uit te lokken, maar we willen jullie allemaal laten weten dat, omwille van het herstel van de wereld, de
focus moet liggen op genezing en hoger bewustzijn. Het is de enige weg vooruit. Of de pandemie nu - nep - is, is ontworpen, op-
zettelijk is of anderszins water onder de brug is en zal geen ander doel dienen dan de massa's vast te houden in de Derde Dimensie.

Nu is het tijd voor actie van een vredige en liefdevolle aard, verenigd in de energie van eenheid en het vermogen om boven het -multi-
dimensionale drama te kijken dat zich op Aarde afspeelt. Voorbij de -fysieke realiteit- van ziekte, dood, verdriet en woede ligt de realiteit
dat, tenzij mensen hun eigen spiritualiteit terugwinnen en hun -kracht terugnemen - die hun goddelijkheid - en verbinding met universele
wijsheid en kennis is, de 'witte ruis' van de 3D-realiteit de Aarde de Ascentie zal blijven ontzeggen die het verdient en zo hard nodig heeft.

Heeft de mensheid als geheel de - lessen geleerd - die haar door deze pandemie zijn gepresenteerd, of zal ze teruggaan naar de manieren
die haar naar deze hachelijke situatie hebben geleid? Als dat het geval zou zijn, dan is er niet veel hoop, want er zullen zich meer lessen
aandienen en die zullen moeilijker zijn dan voorheen. Als echter het ontwaken naar een hoger bewustzijn dat in een groot aantal
mensen over de hele wereld heeft plaatsgevonden, doorgaat, zullen het deze mensen zijn die anderen ertoe brengen te
ontwaken en de mensheid om het proces van Ascentie te expediaten, dat is vertraagd door constante interventie,
nepnieuws en weerstand door degenen die ervoor kiezen om te profiteren ten koste van anderen. Om de
energieën van het Menselijk Collectief Bewustzijn te helpen verhogen en negatieve en giftige
energieën van de Universele Menselijke Psyche te reinigen, met Goddelijk gemak
en genade en op de hoogste en beste manier, nodigen wij jullie nu
uit om deel te nemen aan deze
meditatie.Stel je, als je wilt, een prachtige tempel van licht voor. Zie, voel of stel je voor dat je deze tempel
binnengaat en verwelkomd wordt door een kring van 12 meesters, waaronder engelen en aartsengelen.
De tempel is kristallijn wit met goudvlekken, ingebed met kristallen van elke kleur. De meesters brengen je in
hun cirkel en reinigen je met hun licht. In het midden van de cirkel brandt de Violette Vlam en er draait een kleine
Aarde langzaam boven. Rondom de aardbol is een kristallijn raster met honderden vortexen van licht. Dit zijn de licht
werkers van over de hele wereld die hun energie vasthouden voor de wereld; hun energie wordt benut wanneer genezing
door het raster van de 5e Dimensie.

Als de Violette Vlam heel helder wordt, beginnen de - meesters een licht - rond de cirkel te geven. Met elke rotatie wordt het
helderder en helderder totdat het in de Violette Vlam wordt geworpen, en het benut als de energie op het kristallijne raster
wordt geslingerd. Onmiddellijk ontbranden de draaikolken van energie die door de lichtwerkers worden vastgehouden
en de helende energie wordt naar de atmosfeer van de Aarde gestuurd, het Menselijk Collectief Bewustzijn, tot
aan de diamantkern van Moeder Aarde en dan overal waar het nodig is om menselijke emoties, lijden,
interventie, wreedheid en vervuiling te ontgiften en te genezen. De meesters zullen een
toon aanhouden totdat de genezing is voltooid. Voordat je de tempel
verlaat, kun je om genezing voor jezelf vragen.

> BRON <

De meester of Aartsengel die overwegend bij je is, zal er toezicht op houden.
Als het klaar is, zul je -merken- dat jij je weer geaard, gereinigd en ontspannen
voelt in je lichaam. Zegeningen zij met u, Aartsengel - Michaël- en de Kosmische
Raad.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius- Wettig Leven -


Door: Victoria Cochrane 44
26 februari 2022


Star People

Groeten en vele zegeningen aan u.

Stel je voor, als je wilt, een prachtige, witte lotusbloem. Het is op het hoogtepunt van zijn bloei,
met perfecte open bloemblaadjes bovenop een groen, lotusblad. Elk bloemblad is in perfecte symmetrie
en de witheid van elk bloemblad is zo zuiver als de gedreven sneeuw. In zijn volmaaktheid valt er nog niets te
veranderen, naarmate het ouder wordt, wordt het minder volmaakt; de bloemblaadjes beginnen bruin te worden
en vallen dan af. Uiteindelijk sterft het. De zaden zijn echter gezaaid en dus zal het worden vervangen door nog veel
meer, perfecte bloemen. Het is een eindeloze, natuurlijke cyclus van geboorte, groei, dood en geboorte die deel uitmaakt
van de natuurwetten, met name de Wet van Cyclische Terugkeer.

Alle levende wezens leven onder de Spirituele Wet, inclusief de mens, wat betekent dat geen enkele wet kan worden ontweken
of ingegrepen zonder consequenties aan te roepen. Naarmate technologisch, wetenschappelijk en medicinaal onderzoek en
ontdekkingen voor de mensheid aanzienlijke vooruitgang boeken, neemt ook het risico toe om in te grijpen in de grote
wetten, waardoor onbedoeld catastrofale veranderingen in de natuur worden veroorzaakt die niet op korte termijn
kunnen worden teruggedraaid. Ik heb het hier over grote problemen op aarde zoals klimaatverandering en
de toename van extreme weersverschijnselen zoals aardbevingen, tsunami's en cyclonen.

Het is niet alleen het weer veroorzaakt door de dorst van de mens naar kennis en zoektochten om de
loop van de natuur te veranderen. Terwijl de wetenschap probeert veroudering te stoppen, ziekten
te genezen en zelfs mensen terug te brengen uit de dood, kunnen de gevolgen lonend of
verschrikkelijk zijn, vooral als de technieken niet goed worden getest of als het
ware "onder de toonbank" worden gedaan. Bemoeienis met de wetten
van de natuur kan niet lichtvaardig worden opgevat en
mensen beginnen nu de prijs te
betalen.

Er zijn veel ontwaakte zielen die werken om de energieën op Moeder Aarde en onder de mensheid
te verhogen, en er zijn tekenen dat hun werk niet voor niets is gegaan. Er is echter veel werk te doen om
praktijken te stoppen waarvan de enige focus ligt op financieel gewin bij het opofferen van het menselijk, dierlijk
en plantaardig leven. De wetten die worden overtreden bij het doden van een vlieg zijn voldoende om andere wetten
in gang te zetten, dus stel je de effecten voor van de travesties die plaatsvinden door toedoen van degenen wiens acties
velen hebben gedood, de zee hebben geplunderd, de lucht hebben vergiftigd of het terrein hebben verwoest voor hun eigen
gewin?

Hoewel alles is zoals het is, is de boodschap die ik vandaag voor jullie heb dat ieder van jullie de macht heeft om je gedachten,
percepties, houdingen en acties te veranderen in termen van hoe jullie beslissingen de energieën van de Aarde beïnvloeden.
Je hebt ook het vermogen om krachtige genezing naar de Aarde te sturen. Hoewel het voor jou misschien lijkt alsof je geen
macht hebt, is het tegenovergestelde eigenlijk waar wanneer je de grenzen opheft van hoe je verandering beïnvloedt en
de manier waarop je het doet. Je moet universeel, globaal en etherisch denken en je spirituele meesterschap claimen
in combinatie met de wetten van de natuur en het universum wanneer je mediteert en liefdesenergie en genezing
naar de planeet stuurt. Jullie moeten je ook verbinden met de lichtwerkers van de wereld en de Wet van Groeps
inspanning uitvoeren om ervoor te zorgen dat de genezing die jullie uitzenden door alle lichtwerkers en
geascendeerde zielen gaat om maximale impact te creëren. Vraag niet om het grotere goed zonder
er in eerste instantie voor te zorgen dat je geaard en beschermd bent, en vraag dat het ook
voor je hoogste en beste is – het is niet nodig om energie op te offeren om het
voortbestaan van de planeet te verzekeren!

Elke actie heeft een gelijke en tegengestelde reactie. Elke gedachte creëert vorm en elke beslissing
die je neemt zal verandering beïnvloeden en een soort -impact- hebben op jezelf, je omgeving en op de
energieën van de planeet. Geen enkele persoon kan beweren dat hun bestaan op aarde geen invloed heeft
op de planeet als geheel? Wanneer je nadenkt over je leven tot nu toe, welke afdruk heb je dan achtergelaten
en hoe kun je ervoor zorgen dat je bestaan op Aarde nuttig, nuttig en wettig is?

> BRON <

IK BEN de uwe in dienst,
Aartsengel Metatron.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusHemelvaart 2022, Jaar van Balans, wortelen
en Assembleren van NEW - Earth Templates


Door: Seraphim Joy
20-2-2022
Als "Nu" sterker worden in onze collectieve ascensie om het Goddelijke/ de bron in alles
te ontmoeten en te ervaren, binnen en buiten. We zouden getuige kunnen zijn van golven van
uitlijning met de Aarde, zonne-activiteiten, Galactische Zon, die het ascensieproces voeden. Na een
zware tillen en loslaten van veel lagere frequenties in 2021, hebben we collectief de keuze gemaakt om
verantwoordelijkheid te nemen voor onze dagelijkse ervaring (Nu moment), het filteren van gedachten/ Emoties
voordat er een cyclus en volgorde ontstaat die onze frequentiebanden verkeerd doorgronden.

Onze standvastigheid in het getuigen van het Zelf als geheel en Één VERENIGD in alle werkelijkheden, is een belangrijk
onderdeel van de goddelijke alchemie en het ascensieproces van hoe de verankering van Nieuwe Aarde Fysieke Sjablonen
vanaf 2022 zal zijn. Juni 2021 publiceerden we een artikel over Kristallijne Beschaving / Human Nova, als onderdeel van drie,
het zal nuttig zijn om het opnieuw te bekijken.

Nu zijn we voorbereid om volledig aanwezig te zijn in ONZE GEKOZEN fysieke realiteit, en terwijl ons kristallijne hartgeluid ons leidt
als blauwdruk van onze unieke ziel zich ontvouwt als onderdeel van Stichting wortelbewustzijn van de Eerste Sjabloon van NEWEARTH,
zijn we getuige van hoe moeiteloos serendipiteit, synchroniciteit en goddelijk ons van moment tot moment naar een hogere dimensionale
realiteit zullen brengen. Als angst of oordeel weer opkomt, is dat te wijten aan collectieve ascensie en onderdeel van collectieve opruiming,
tenzij er een lagere frequentie is, ego operationeel (bedekt) nog steeds gebeurt en om onze aandacht vraagt.

Jaar van Balans, en opnieuw wroeten als LIGHT UNIT

2022 is een heel ander jaar dan de afgelopen jaren, het brengt stabiliteit en evenwicht en een nieuw gevoel van eenheid en relatie met de
uiterlijke realiteit, anderen, evenals het dagelijks leven, sociale gebeurtenissen en natuurlijke gebeurtenissen. we hebben een enorme
overgang doorgemaakt van 5 zintuiglijk zijn naar multidimensionaal zijn. Jaren van fysieke symptomen en pijn, gebrek aan richting
en verlies van menselijke identiteit, door drama's en ziektes, komt eindelijk tot een einde, nu onze belichaming en versnelling
in frequentiebanden eindelijk begint te stabiliseren in fysieke avatars en heel 2022 gaat over leren hoe in nu te zijn, hoe
te luisteren met onze nieuwe Mens/Avatar vermogens. Ons lichaam moet volledig in lijn komen met Monad Soul,
aangezien goddelijk plan / het eerste NEWearth-sjabloon in vorm komt als fundament van eenheids
bewustzijn dat de hemel op aarde realiteit voortbrengt.

2022 begon, door de eerste golf Voorlopers die werden getrokken in Zelf Zorg en Voeding. Een nieuw niveau van
intimiteit met hun fysieke voertuig wordt geactiveerd, toegang tot hogere gegevens die de geavanceerde sterrenstelsels
hebben gebruikt. Dit is een nieuwe stap van transformatie van de Mensheid naar een Kristallijne Beschaving. Voor het grootste
deel van de mensheid in 3D heeft veroudering van het lichaam getallen, ergens tussen 70- 100 jaar lijkt acceptabel om de overgang
van fysieke dood in te gaan. Maar op de -NIEUWE aarde- werkelijkheid kan de leeftijd van avatars wel 300 jaar oud zijn.

De injectie van geavanceerde Star Systems Data in ons collectieve bewustzijn, opent ons voor nieuwe percepties
en visies van GEZONDHEID, BALANS, REJEVENATION. De energie van deze gegevens komt op dit moment
naar de meest noodzakelijke avatars die voorlopers van de eerste golf zijn (aarde leeftijd 50 -hoger)
terwijl ze de meest intense frequentielading, DNA-upgrades en zielsreis op aarde hebben
overschreden, om te worden gebruikt in Ascentie transformatie mensheid in
Galactische Beschaving.

Voor mezelf, de laatste paar maanden door fysiek vuur en de hel van onbalans in mijn ogen,
volledig verschoven naar een nieuw niveau van bewustzijn en waargenomen realiteit, bewustzijn
op alle niveaus aangesloten op een nieuw niveau van -Energie en Gegevens- die helpen om fysieke
genezing en balans in Avatar zo snel mogelijk in de tijd te herstellen. In slechts enkele weken keerde
het gevoel van gezondheid en evenwicht terug.

Jarenlang en maanden was mijn bewustzijn uit het lichaam, in leegte, in galactische en hemelse tijdlijn,
dagen gingen voorbij en ik merkte nauwelijks een gevoel van zelf (menselijke gevoelens, gedachten) en pijn
en ongemak, alle fysieke ervaringen werden geaccepteerd als wat het is, het was geen link naar de bron als het
lichaam, geen grens of brandstof om enige verandering aan te brengen, of zoek een oplossing. Gewoon Observant
eeuwig.

Pas onlangs, na de collectieve oversteek op de regenboogbrug in oktober 2021, werd het lichaam geactiveerd. Het gevoel
van onbalans begon zich in het lichaam te manifesteren, ogen waren extreem droog, als een brandende zon, het was maandenlang
pijn en doodsangst en geen oogdruppel had enig effect. Ik was ontroerd om Ayurveda geneeskunde te verkennen. Naarmate sommige
acties vorm kregen, werd de innerlijke leiding nog sterker, binnen het lichaam communiceerde een nieuwe intelligentie.

Alle automatische piloot gewoonten werden in observatie gebracht, eten, kijken, slapen, luisteren, iets -NIEUWS- was volledig WAKKER
en naarmate ik meer vertrouwen gaf op de nieuwe stem in mijn lichaam, begonnen - nieuwe visioenen - te komen. Hoe al het verleden,
het heden en de toekomst toegankelijk is als referentiepunt voor de Mensheid, om het -Evenwicht- te herstellen, zowel voor zichzelf
als voor de Aarde, de planeet.

Ik begon zelfs met dagelijkse lichaamsbeweging die in
principe de laatste 16 maanden er bijna niet meer was.

Tot op dit moment heb ik niet het gevoel gehad dat het delen van mijn persoonlijke zielsreis nodig is, maar het voelt alsof 2022
het begin is van een nieuwe reeks Goddelijke regels en stroom eindelijk een verandering in richting had en ons uitnodigde
om actief te worden als een LICHTeenheid, er is een geluid ongecontroleerde echo, als woorden of acties, of gewoon
aanwezig, we moeten het moment gewoon eren als wat het ook opkomt. Goddelijke Wil Manifestatie moet
volledig stromen in alle krachtpunten op Aarde om locaties en avatars in de eerste Assemblagefase
te harmoniseren en te verbinden, we kunnen een compleet nieuwe manier van expressie
ervaren, een deel van de persoonlijkheid keert terug die bepaalde
activiteit of vermogen ondersteunen.

Deze maken allemaal deel uit van de herwortelfase van Hogere Frequentie houders/voorlopers als LIGHT UNIT.
Januari en februari voelen nog steeds als bewegen door de modder, maar het wordt steeds lichter tegen april 2022.
Mei brengt helderheid als nooit tevoren, collectief en individueel verbinden we ons met ons innerlijke doel, maar niet via
de geest, meer als een nieuwe LichtEENHEID. We voelen ons geworteld in de NEWEarth-realiteit, energiek door goddelijke
wil, de eenheidsmatrix begint zich te vormen naarmate we meer op één lijn komen als onderdeel van het geheel in goddelijk
plan.

We zullen ons leven misschien nooit zien of begrijpen zoals voorheen 2022.It de nieuwheid is van de tijd van de Vergadering
en het sjabloon van de Newearth-realiteit. Het voelt als een lucide droom, gemak, afstemming in en uit, balans en welzijn
voelen. Innerlijke stilte breidt zich uit en er is weten van wat er komen gaat in onze ervaring.

Zielstypen en assemblage van New Earth First-sjablonen

Omdat ons lichaam er anders uitziet en onze verbinding met voedsel, weer, slaappatronen allemaal een
bepaalde individuele uitlijning volgen, zijn onze zielstypen ook anders. Dit staat los van de rollen die
we tot nu toe op ons namen in het Ascentieproces, als poortwachter, rasterwerker, wayshower,
frequentiehouder. Voor de New-earth Assembly-fase is het onze Originele Blauwdruk/
Moederzaad die volledig geactiveerd wordt.

Elke geïncarneerde ziel in deze fysieke realiteit draagt één, twee of alle drie de
Stichter vlam frequentie/ straal/ zaad van - Monad God -. De universele
Stichters stralen zijn blue Ray Mother, Magenta Ray Mother, Golden
Ray, elk draagt een toon van universele Mondharmonica die
samen de Gehele Universele Schepping en het vijfde
Harmonica Universum vormen.

Wanneer een ziel alle drie de Stralen draagt, zijn ze volledig geïncarneerd van Monad Head en
hebben ze flexibiliteit en vaardigheden die hen de Moederraad / StarGATE van de Assemblagefase van
NewEarth maken, evenals magnetische kracht om overvloedsstroom aan te trekken en te beïnvloeden om het
Lichtlichaam / LightLands / Vuurtorens van de eerste Sjabloon die van 2022 tot 2027 in gebruik wordt genomen,
energie te geven.

Bijvoorbeeld Blue Rays hebben connectiviteit met Sirius-energie en versterken Meesterbouwer zielen in deze tijd en ruimte.
Als de ziel de frequentie van Galactische Sirius Blauwe Straal/ MasterBuilder en Hemelse Guardian Stichter Rassen draagt, zullen
ze in volledige activering van Visie binnen hun fysieke Avatar worden getrokken en meer en meer uitgelijnd worden met Geboorte
van de frequentie/ geometrie sjabloon van Het Vijfde Harmonische Universum Op Nieuwe Aarde. Nu konden Ontwaakte zielen de
verbinding en connectiviteit van hemelse, galactische en aardse tijdlijnen volledig waarnemen, evenals hun eigen gedomineerde
stichters vlam en dienovereenkomstig en in overeenstemming met hun oorspronkelijke blauwdruk kiezen.

Dat is wat we noemen, LICHTSAMENWERKING, zoals de -bron- in ons allemaal het programma al in onze ziel blauwdruk heeft
gezet, en in deze tijd en ruimte, als we volledig accepteren om ons over te geven aan de -Goddelijke- wil en toegewijd blijven
om het Ego-programma te deactiveren, worden gebruikt in dienst van Collectieve Ascentie, zullen we de dans van vreugde
ervaren, schoonheid en - eenheid op een manier die nog nooit eerder op aarde is ervaren. Wanneer we in energie balans,
geest, lichaam, emotie en verbonden zijn met De bron zonder enige -energie- lekkage, ervaren we een vredige stand
van het Zijn in de Hemel, volledig harmonieus met alles.

Dat is de ruimte van Nulpunt dat alle mogelijkheden stijgen. Een gebalanceerd kristalliserend hart is een sterke
magneet om met levenskracht te werken. Deze realiteit is geen externe realiteit, het is een stroom van on-
voorwaardelijke liefde naar alle richtingen die ons eerst vervullen, LICHTEENHEID, en zich uitstrekken
tot iedereen zoals goddelijk plan en wil geleidt, zoals hoe water van de oceaan naar alle klink
nagels en meren en beken stroomt. Hoger bewustzijn regeert de lagere, dit maakt
deel uit van de Wet van EÉN. De enige voorbereiding op 2022, is om
open te zijn, om hier te zijn, om te Zijn.

> BRON <

Het voelt om meer liefde, schoonheid te brengen,
vriendelijkheid te delen in alles wat we doen en we zijn.
Moge Stichting Seraphim Joy Foundation zo'n toegangs
poort tot de Hemel op Aarde zijn.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wilt U ook een
Donatie schenken?
Klik dan hier.De Quantum Sprong van De 4e
Dimensie naar De 5e Dimensie

Door: L'Aura Pleiadian
15 februari 2022
Je lichaam plus tijd landt je bewustzijn diep in de 4e Dimensie van tijd en ruimte.
Deze 4e dimensie bestaat uit jou als lichaam dat bewust iets doet in relatie tot de tijd.
Je plant dit en dat in de tijd, dat is de 4e dimensie en als je bewust nog niet bent overgestapt
naar de tijdloze 5e Dimensie, betekent dit simpelweg dat je nog steeds bewust bestaat door een
geloof in de tijd. Alsof ~ tijd alles is. En is als het huidige lichaam dat je hebt, alles is wat er van je is.
De 4e Dimensie lijkt weliswaar waar door de ogen van geest en lichaam, maar dat is het echt niet. Op
het moment dat een vorm oversteekt, BLIJVEN ZE BESTAAN. Voor iemand die voor de meesten meteen
is overgestoken, is hij gewoon op een andere manier verder gegaan met het leven. Bestaande uit vele AHA
momenten, van wat ze niet zagen en nu wel doen.

Ik weet dat ik overal met Wezens communiceer en dat geldt ook voor degenen die oversteken, inclusief dieren,
zij gaan OOK door. Met andere woorden, de wereld van tijd in de 4e dimensie, is NIET WAT JE DENKT DAT HET IS.
Het KAN tijdelijk lijken, en het idee van tijd, zoals in het leven in die realiteit, heeft elke vervaldatum. Maar JIJ niet. Er
is een weg voorbij de 4e Dimensie. Waar je nog steeds bestaat en altijd bestaat, gewoon NIET gebaseerd op de tijd.

Deze voorbije staat is de 5e Dimensie en HET BESTAAT NU. Dit is geen grap.

Dit zogenaamde bereiken van de tijdloze staat is het proces van evolutie naar JOUW OORSPRONKELIJKE STAAT
van Zijn. Sommige MENSEN proberen hier tijdelijk in de tijd toegang toe te krijgen door middel van meditatie.
TOCH was de 5e dimensie helemaal nooit bedoeld als een praktijk gebaseerd op tijd. Deze tijdelijke glimpen
dienen als een interface frequentie waarin je springt en landt; door je hart uit te breiden naar je Eeuwige
Goddelijke Staat in het hier en nu.

HET IS EEN REALITEIT die al bestaat NIET in de tijd het is de 5e dimensie.

Jullie transformatie is diep ingebed in de kristallijne Gouden Lichtfrequenties die in jullie cellulaire
DNA worden vastgehouden. Klaar om ontwaakt te worden PARALLEL aan de samensmelting VAN jullie
VOLLEDIGE HART ONTWAKEN EN expansie, als ZIJNDE Jullie Kosmische Eeuwige Goddelijke Zelf. Deze 5e
Dimensie bestaat waarin je niet langer hoeft over te steken om het te ervaren en te kennen en er doorheen te leven.
Wanneer je permanent leeft DOOR je HART uitgebreide staat, zul je jezelf alleen kennen als dit eeuwige Wezen dat je al
bent.

Jullie ascensieproces in de tijd ~ heeft jullie gedwongen om jullie concepten van tijd achter je te laten en TE BEGINNEN TE LEVEN
DOOR JE HART! Dus ga nu de sprong in door je focus weg te halen van de tijd. Verruim je hart, adem dit in, voel onze Aanwezigheid,
want we zijn tijdloos en verbind je nu via je hart, in alle dimensies! Wij zijn hier aanwezig met vele Wezens, in dit universum en voelen
op dit moment JIJ en jullie frequentie reageren hierop. Dus open je hart. Wees je bewust van bewust zijn. De Jij die je ooit dacht te
zijn, zal alleen sterven in zijn bewustzijn van zichzelf. De JIJ eeuwig, is de ware jij eeuwig. We activeren al dit verlangen om uit
te breiden en nu meer door hun hart te leven. Alle concepten en overtuigingen door de tijd heen achterlatend.

Vrij zijn om nu echt je Kosmische God-Zelf te zijn! In Goddelijke Liefde, altijd!

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusArcturische Groep


In de vrijheid van de Goddelijke Werkelijkheid

Door: onenessofall
13 februari 2022
Welkom lieve lezers.

Ook al lijkt er niets te verbeteren in de uiterlijke scène, weet dat er elke dag steeds meer ontwaken en hun
overtuigingen en de systemen die ze op hun plaats houden in twijfel beginnen te trekken. De veranderingen
waar de wereld op blijft hopen en bidden, kunnen zich alleen manifesteren door het bewustzijn van
de mensen op aarde zelf en niet vanuit een of ander ver weg -driedimensionaal- concept van
God. Goddelijk Bronbewustzijn belichaamt er geen dualiteit of scheiding in, alleen bewust
van IT Zelf en IP-uitdrukkingen, want dat is alles wat bestaat.

Naarmate steeds meer mensen de fout van afscheiding beginnen te erkennen, zal de inhoud
van het collectieve bewustzijn van de aarde meer verlicht worden, waardoor hogere resonerende
en meer geëvolueerde ideeën kunnen worden benaderd en ernaar kan worden gehandeld. Dit is hoe
verandering zal komen en dit is het werk dat jij en iedereen die wakker is aan het doen zijn.

Vrijheid is het geboorterecht van ieder individu en niet iets waar voor gevochten moet worden, voor gebeden
of iets anders. Vrijheid is vrij en is dat altijd geweest. De populier die zegt dat vrijheid niet -vrij is, is onjuist. Echter,
net als de vele Goddelijke kwaliteiten die in de meerderheid sluimeren, kan ware vrijheid zich alleen manifesteren van
uit een bewustzijn dat zich realiseert dat eenheid met de Bron het onmogelijk maakt om niet vrij te zijn.

Naarmate je persoonlijke evolutionaire reis je dieper in een begrip van je ware zelf trekt, ontdek je zoals velen al hebben
gedaan, dat je je steeds meer bewust wordt van en -vrij- bent van veel dingen die je tot nu toe in een vorm van fysieke,
emotionele, mentale of spirituele gebondenheid hebben gehouden zonder dat je je er zelfs maar van bewust bent.

Kan God gebonden zijn aan door de mens gemaakte regels en overtuigingen? Zou God ooit in slavernij kunnen
worden gehouden? Is God onderworpen aan de grillen en verlangens, regels en voorschriften van de
menselijke geest? Een gebrek aan vrijheid blijft zeer duidelijk over de hele wereld omdat de
meerderheid nog geen bewustzijn van vrijheid heeft bereikt en gelooft dat ze
alleen maar machteloze mensen zijn.

De mensen op aarde zullen getuige blijven van een gebrek aan vrijheid op aarde zolang er zelfs maar één overblijft
die gelooft in afscheiding en dualiteit. Dit komt omdat er maar één bewustzijn geïndividualiseerd is als het vele.
Dat ene valse geloof zal zich dan op de een of andere manier manifesteren omdat er geen ongemanifesteerd
bewustzijn is. Maar onthoud dat je bewustzijn de wet voor je is en niet het collectief, hoewel je je bewust
zult zijn van en een deel van het collectief zult blijven ervaren terwijl je op aarde leeft.

Ieder mens heeft de keuze wat hij accepteert of afwijst. Energie probeert zich altijd af te stemmen op
soortgelijke energie en de staat van je bewustzijn zal van het collectief die gedachten, ideeën en overtuigingen
aantrekken die in lijn zijn met je energie. Gedachten die in je geest zweven zijn echter onpersoonlijk, tenzij je ze als de
jouwe claimt, waarna ze dan van jou worden omdat je ze een deel van je bewustzijn hebt gemaakt. Voorbeeld - Een persoon
die zich voortdurend zorgen maakt over ziekte en zijn gezondheid zal automatisch ideeën en ervaringen van ziekte en gezondheid
van het collectief aantrekken.

Naarmate een persoon spiritueel evolueert en zijn energie verfijnder wordt, worden ze gevoeliger voor de frequenties om hem heen.
Veel zeer ontwikkelde jonge mensen die specifiek incarneerden om Licht toe te voegen aan het ascensieproces van de aarde, hebben
het nu moeilijk omdat hun energetische gevoeligheid ervoor zorgt dat ze de negatieve en laag resonerende energieën (woede, depressie,
frustratie, lage eigenwaarde enz.) voelen die op dit moment zo duidelijk op aarde zijn. Omdat ze zich niet herinneren wie ze zijn of waarom
ze kwamen, geloven ze dat deze gevoelens, emoties etc. persoonlijk van hen zijn in plaats van buiten hen te zijn. Als je een jongere hebt
die hieraan lijdt, leg hem dan uit wat er aan de hand is, dat zijn gevoeligheid hem in staat stelt collectieve energieën te voelen die niet
van hen zijn.

Velen beginnen actief te protesteren voor persoonlijke vrijheid. Omdat zovelen de hogere frequenties hebben geïntegreerd die
al enige tijd naar de aarde stromen, worden steeds meer mensen zich bewust van hoe vrijheden op aarde zijn gemanipuleerd.
Degenen die nog niet begrijpen dat vrijheid al volledig in hen aanwezig is op grond van hun eenheid met God, zullen het
zoeken door middel van acties en activiteiten in de buitenwereld die in overeenstemming zijn met hun huidige
bewust zijnsstaat. Je zult hier steeds meer van zien.

Er is een opening en ontwaken dat wijst op evolutionaire verandering die plaatsvindt en die ervoor zorgt dat velen
die nooit eerder persoonlijke vrijheid in twijfel trokken, nu twijfelen. Hoe je deze boodschappen ook leest, je
weet al wie je bent en dat de kwaliteiten van de Bron inclusief vrijheid volledig aanwezig zijn, dus voor
de meesten van jullie (er zullen uitzonderingen zijn) zal het werk van het brengen van vrijheids
bewustzijn naar de wereld meer op de innerlijke niveaus plaatsvinden in plaats van
op een uiterlijk niveau.
De toename van Licht op aarde zorgt ervoor dat velen ontwaken en pogingen beginnen te doen om de persoonlijke
vrijheden te herwinnen die ze onwetend anderen in hun leven hebben toegestaan – vrijheid om zichzelf te zijn in relaties,
werk, familie en religieuze voorkeuren. Permanente vrijheid kan zich alleen manifesteren door bewustzijn, omdat bewustzijn
de substantie van vorm is, daarom zijn driedimensionale hulpmiddelen vaak niet effectief.

Ware vrijheid worstelt om op dit moment geboren te worden en ieder mens voelt het. Het zijn niet driedimensionale concepten
gebaseerd op ideeën van scheiding die de wereld uit financiële, huwelijkse, werk- of religieuze slavernij zullen tillen, maar
eerder het besef van de mensheid van hun reeds aanwezige volledigheid. Er blijven echter mensen in de wereld die
media en andere vormen van communicatie gebruiken om te voorkomen dat de meerderheid aangeboren
vrijheid realiseert, omdat zodra een persoon of groep echte vrijheid realiseert, ze niet langer
controleerbaar zijn.

Weet en accepteer eigenlijk dat jullie al vrije dierbaren zijn, op grond van vrijheid als een Goddelijk geboorterecht
dat voor iedereen beschikbaar is. Het bereiken van het -bewustzijn- ervan begint met kennis, het begrijpen dat je al vrij
bent op grond van je eenheid met de Bron. Volg dit door deze waarheid te oefenen (in gedachten te brengen) in elke situatie
die zich persoonlijk of wereldwijd voordoet.

Erken dat vrijheid een Goddelijke wet is, ook al ervaart de wereld in het algemeen het op dit moment niet volledig. Geleidelijk aan zal
er een gevoel van vrijheid in je beginnen te groeien, ondanks wat er in de uiterlijke scène kan plaatsvinden. Dit zal nieuwe gevoelens van empowerment - met zich meebrengen die - oude gevoelens - van slachtoffer-kap beginnen op te lossen, waardoor je gemakkelijk kunt
zeggen; "Bedankt voor je mening, maar ik ga dit doen."

Het bereiken van een bewustzijn van persoonlijke vrijheid brengt vaak woede en weerstand teweeg bij degenen die geen verandering
willen en in sommige gevallen verwachten dat een persoon blijft doen wat hij hem opdraagt te doen zoals voorheen. Weerstand zal
komen van familie, religieuze of sociale groepen, man/vrouw, vrienden, etc. maar zolang beslissingen voor persoonlijke vrijheid
stromen op stromen van Liefde in plaats van die van woede, wrok, wraak etc.., zal aangeboren vrijheid beginnen te groeien
en bloeien.

Zeg, doe en onderneem altijd acties vanuit een plaats van liefde, zelfs met degenen die misschien boos, veeleisend of
rancuneus zijn over de veranderingen die je voor jezelf aanbrengt. Dit betekent nooit dat je je overgeeft aan de
ongewenste verlangens en keuzes van een ander voor jou, maar betekent eerder dat je stevig en op
manieren die de andere persoon kan begrijpen, je waarheid kunt verklaren vanuit een bewust
zijn dat zich bewust is van de Goddelijke aard van de andere persoon. Er zullen
momenten zijn dat je gewoon een beetje "het spel moet spelen" en
het kan geen kwaad want wat belangrijk is, is wat er in je
bewustzijn gebeurt. Vertrouw altijd op je
intuïtie om je te
begeleiden.

Zodra een individu ervoor kiest om zichzelf open te stellen voor het zoeken naar spirituele waarheid,
worden ze in nieuwe richtingen geleid, waarvan sommige niet altijd aangenaam zijn. Weet dat de moeilijke
ervaringen zich op alle niveaus voor elke persoon manifesteren zodra er een keuze is gemaakt om spiritueel te
evolueren. Deze ervaringen zijn niet toevallig of een teken van -spirituele- regressie, maar komen eerder door het
Hogere Zelf van een individu (het Ware Zelf) dat weet op welke lessen de persoon is voorbereid, nodig heeft en klaar
is om te leren.

Individuen kiezen er vaak voor om te incarneren in situaties die een oude energie die ze misschien actief hebben gedragen
en waarmee ze door levens heen hebben geleden, opnieuw zullen activeren, maar nu spiritueel voorbereid zijn om te wissen.
Bijvoorbeeld, een persoon die levenslang na het leven seksueel misbruik heeft gedragen en eraan heeft geleden, zal worden
toegestaan om, indien spiritueel klaar, te incarneren in een situatie van actief seksueel misbruik om deze diep begraven
energieën persoonlijk te activeren, verder te gaan, ze te zuiveren en te evolueren naar een bewustzijnsstaat die niet
langer toestaat, draagt, accepteert, of ooit nog seksueel misbruik kunnen meemaken. Deze dierbaren worden
dan vaak raadgevers die anderen helpen hetzelfde te doen.

De menselijke geest kan alleen oordelen op basis van uiterlijkheden, maar onthoud dat niets is zoals het
lijkt, want alles in de derde dimensie is een materiële interpretatie van een spirituele realiteit. Spirituele
realiteit ligt ten grondslag aan alle schijn, anders zou er geen uiterlijke manifestatie zijn. Vertrouw op
het proces en sta jezelf toe om de driedimensionale "moeten" en "niet moeten" los te laten die je
nog steeds in bewustzijn kunt houden. Wees wie je bent. In de vrijheid van de Goddelijke
Werkelijkheid zijn wij de Arcturische Groep.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusGouden Goddelijke Liefde
en
Aanwezigheid waarin je nu baadt

Door: L'Aura Pleiadian
11 februari 2022Lees langzaam en adem langzaam terwijl je dit Glorieuze Goddelijke Gouden Licht opent en
ontvangt dat je nu activeert door de Goddelijke zaligmakende Centrale Zon-uitlijning. Dit is jullie
mystieke vereniging. Het Gouden Licht van De Zon; de Centrale Zon verenigt je lichaam en je eeuwige
zelf, voor altijd bewust als één.

Uw Goddelijk huwelijk.

Wij kennen u en uw aanwezigheid. We spreken en communiceren nu met deze heilige Goddelijke Aanwezigheid.
Deze douche van Goddelijke Gouden Licht Aanwezigheid is jullie persoonlijke deur naar de hemelse gelukzaligheid van
jullie Goddelijke Wezen, Kosmisch God Zelf. Dit is de jij die in eeuwige volmaakte liefde leeft op De Nieuwe Aarde Nu. Wij zijn
aanwezig en bezoeken jullie in deze heilige Unie van Licht uitbreiding van jullie hart GOUDEN aanwezigheid. In de vele werelden
waar wij samenleven, is dit Gouden Goddelijke Licht via ons perfect met jullie verbonden. Voel nu de douche van dit Licht, omdat
het alles oplost wat je ervan weerhoudt om dit door je hart te weten en te leven.

Voel hoe de warmte van dit Goddelijke gouden heilige licht uit je eigen hart begint te komen (blijf hier een paar momenten bij
aanwezig en voel) en verbind je met je Kosmische GodZelf terwijl heilige vonken van liefde je overspoelen in de extase van
deze vereniging. Blijf hier aanwezig. Sluit je ogen en adem dit nu in. Voel jezelf gloeien en straal de UITSTRALING van
je Kosmische GodZelf uit, als de Glorieuze, je bent eeuwig, dat je je nu via je hart openstelt voor meer. Blijf en voel
dit en adem.

Terwijl de Glorie, Liefde, Extase en Gelukzaligheid je overvult, blijf hierbij aanwezig, adem en voel terwijl je
DNA hier nu naar verschuift. Blijf hier aanwezig en voel terwijl deze activering grotere niveaus in je
wekt van je eigen Goddelijkheid, het eeuwige Kosmische GodZelf. Kies er nu voor om dit te
onthouden als het Visioen dat in de eeuwigheid wordt gehouden van het Ene
Goddelijke Wezen dat jullie zijn. Verbreed je hart nu meer en
ontvang. Voelen en ademen.

We blijven bij jullie gedurende dit, want de Glorie kent geen tijd.

Wij zijn De Gouden Aanwezigheid van De Centrale Zon, De Koningin van het Licht, Sanut Kumara,
de Elohim, De Pleiadische Raad van Licht, met De Goddelijke Raad van Opzieners. WIJ zegenen en zenden
door als Eén. Door de leegte waar alle scheppingen als Goddelijk tevoorschijn komen. Wij zegenen jullie en zenden
nog meer Goddelijke Gouden lichtverruiming door naar ALLES WAT JULLIE EEUWIG en NU ZIJN, in heilige zegeningen en
Liefde.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusPrijs God en jezelf op het
pad dat je hebt gekozen


Door: Shanta Gabriel
2 - 2 - 2022
Dierbaren

Je levenspad wordt op vele manieren bepaald voordat je in menselijke vorm geboren wordt.
Je ziel bekijkt de lessen die nodig zijn voor hogere groei en kiest vervolgens de levenservaringen
die hen zullen bieden. Vanuit menselijk perspectief is deze keuze vaak moeilijk te begrijpen. Veel
schijnbaar afschuwelijke levens hebben - krachtige lessen - en gaan het - menselijk begrip te boven.

Om de groei van de ziel echt te begrijpen, is het noodzakelijk om een uitgebreid perspectief te hebben
dat een algemeen beeld ziet. Wanneer zich situaties in het leven voordoen die heel moeilijk lijken om mee om
te gaan, wordt een bepaald evenwicht geboden door te weten dat er op zielsniveau een grote leerervaring plaats
vindt en dat je alles hebt wat je nodig hebt om met de situatie om te gaan, voor het grotere goed van alle betrokkenen.

Dit betekent niet dat je emoties niet bestaan, of dat je je op de een of andere manier niet van streek moet voelen, omdat in
menselijke termen je ervaring heel echt is en je gevoelens geldig. Binnen de kracht van je ziel zit er echter een groot geschenk
in je situatie. Hoe betekenisloos een toestand ook lijkt voor jullie menselijke ogen, er is een grotere waarheid beschikbaar. Het kan
je helpen dit te onthouden en te bidden om haar te zien. Het kan je ook helpen herinneren dat je in een welwillend universum leeft
waar Gods genade te allen tijde beschikbaar is. Vanuit een menselijk perspectief is het ook moeilijk om ongelooflijke vreugde en
geluk te ervaren. Er zijn velen in jullie wereld die zeggen: "het is te mooi om waar te zijn, kijk uit als dingen te goed worden".

Engelen vertellen je dat je een geliefde zoon of dochter van God bent die het verdient om gelukkig te zijn en ongelooflijke
zegeningen in je leven te ontvangen. Als dat is wat je nu ervaart, geniet er dan van. Beleef dit gezegende moment ten
volle. Twijfel er nooit aan dat er goede dingen gebeuren en dat vreugde en wonderen de natuurlijke staat van zijn.
Twijfel niet aan het pad dat je hebt gekozen. Als er iets in jullie wereld is dat jullie willen veranderen, hoop
dan dat het zal worden getransformeerd voor het grotere goed van alle betrokkenen. Vertrouw
op je engelenleraren en de aanwezigheid van God, die eeuwig in je is.

> BRON <

Wees dankbaar voor je leven en vooral:
- Prijs God en prijs jezelf door de
manier die jij hebt gekozen -
Aartsengel GabriëlLay-out & vertaling
Door: MarceliusVoel jij je
een buitenstaander
die naar binnen kijkt?


Door: Aletheia Luna
Wake Up World

8 januari 2022
Een buitenstaander is een persoon die simpelweg niet past in het bestaan-zoals-we-het-kennen.
Zo iemand is een randbewoner, een zwart schaap, een sociale buitenbeentje en een ontheemde alien die eindeloos
naast elkaar bestaat in een samenleving die niet als thuis voelt. Op deze website verwijzen we naar de buitenstaander
als de "lone wolf" die door het leven loopt met een gevoel van innerlijke ontkoppeling van de bredere "normen" van de
samenleving. Deze graatmagere isolatie geeft vaak geboorte aan de zoektocht naar vrijheid, acceptatie en een echte plek
om thuiste noemen.

De kans is groot dat als je tot nu toe hebt gelezen, jij je waarschijnlijk kunt identificeren met het gevoel dat je een buitenstaander
bent die naar binnen kijkt - en nooit helemaal dat ongrijpbare gevoel van 'ergens bij horen' vindt. Vrees niet! Er is een reden waarom
je je zo voelt, en het is niet omdat er iets defect of "mis" met je is. In feite, ondanks wat je misschien voelt over jezelf, anderen en de
wereld, is het eigenlijk een enorm voordeelom een buitenstaander te zijn die naar binnen kijkt . Ik zal je uitleggen waarom.

Waarom voel ik me als een buitenstaander die naar binnen kijkt?

Ik heb mezelf deze vraag gesteld sinds ik ongeveer 6 jaar oud was. Voor mij werd het gevoel een buitenstaander te zijn veroorzaakt
door pijnlijke verlegenheid en mijn onconventionele opvoeding (ook wel opgevoed door fundamentalistische christelijke ouders).
In feite werd ik vanaf mijn geboorte praktisch met de hand gevoed met het idee dat ik een "vreemdeling op deze aarde" was en
dat Jezus op elk moment terug kon komen en me naar mijn "ware thuis" in de hemel kon brengen. (Yep ... genoeg gezegd.)
Toch gaat het gevoel een buitenstaander te zijn veel dieper dan religieuze hersenspoeling of geclassificeerd worden
als een van de "impopulaire kinderen" op school. Voor mij is dit gevoel van een buitenstaander die naar
binnen kijkt iets intrinsieks, ondergrondsen schijnbaar fundamenteel voor mijn ervaring
van het mens-zijn.

En ik weet dat jij het ook voelt ... waarom zou je anders dit artikel lezen?

Misschien heb je dit onwankelbare gevoel ook in je gedragen; die van nomade en zwerver in het leven.
Het maakt niet uit hoe dicht je bij anderen komt, dat gevoel van een buitenstaander te zijn doemt altijd op
de achtergrond op: het is aanwezig in je interacties met mensen, je observaties, dromen, verlangens en motivaties
en het wacht op je aan het begin en einde van je dag. Ik denk dat u begrijpt wat ik bedoel. (En het is precies dit gevoel
dat me in werkelijkheid heeft gemotiveerd om alles te schrijven wat ik ooit heb geschreven.)

Maar waarom voelen we ons zo?

Ik heb veel soul searching gedaan als het op deze vraag is gekomen. Wat ik heb ontdekt is dat er natuurlijk veel mogelijke redenen
zijn om je een buitenstaander te voelen. Maar de belangrijkste reden die ik tot nu toe heb gevonden, heeft allemaal te maken met
de ziel - die innerlijke vonk van goddelijkheid in ons. We worden allemaal geboren met een ziel, maar niet iedereen van ons blijft
deze diepe innerlijke verbinding behouden naarmate we ouder worden. Sjamanistische culturen noemen deze ontkoppeling
zielsverlies. Maar dat innerlijke weten dat er iets ontbreekt of vraagt, wordt een spiritueel ontwaken genoemd. Als
zodanig zijn degenen onder ons die zich buitenstaanders voelen gewoon 'wakker' voor iets wat
anderen in de samenleving niet zijn.

Buitenstaanders en de existentiële crisis

Simpel gezegd, de kern van het gevoel dat je een buitenstaander bent die naar binnen kijkt, is het gevoel dat er
iets niet helemaal klopt. We hebben het gevoel dat we er niet bij horen omdat we ons niet kunnen verhouden tot de
mensen of omgevingen om ons heen. Het eindresultaat van het voelen van dit gebrek aan verbondenheid is dat we ons
niet echt gezien of gehoord voelen (of we voelen ons niet veilig genoeg om onszelf te laten zien of horen). En we voelen ons
niet gezien of gehoord omdat die mensen en situaties niet voldoen aan een diepe zielsbehoefte in ons. Waarom? Omdat deze
mensen en situaties inhoud missen – aka. alles voelt heel oppervlakkig en onbevredigend aan.

Om boeddhistische terminologie te lenen, voelen we op een intuïtief onderbuikniveau dat de wereld waarin we leven vol is van
Dukkha (lijden), en het gevoel dat er iets ontbreekt, verlaat ons niet helemaal. Zo'n zenuwslopend gevoel dat de wereld niet
overeenkomt met onze diepere zielsbehoeften geeft aanleiding tot een soort existentiële crisis. Voor sommige mensen
kan deze existentiële crisis een consistente brom op de achtergrond zijn, en voor anderen kunnen dergelijke
gevoelens evolueren naar een soort donkere existentiële depressie.

Maar één ding is bijna gegarandeerd. Het gevoel een buitenstaander te zijn die naar binnen kijkt, leidt vaak tot een spiritueel
ontwaken waarin men op zoek gaat naar diepere antwoorden. Als je je het grootste deel van je leven een buitenstaander hebt
gevoeld, ben je vrijwel zeker een hoogsensitief en spiritueel ontvankelijk persoon. Je hebt uit de eerste hand ervaren hoe
isolerend  het ego kan zijn. Je weet hoe onnatuurlijk het is om te leven in een samenleving die geobsedeerd is door
roem, status, geld en macht.

Je weet hoe oppervlakkig, zinloos en krankzinnig een egocentrisch leven is. Maar je kunt dit niet helemaal verwoorden.
Je kunt niet helemaal begrijpen wat je doormaakt, omdat je wordt overspoeld met gevoelens van 'vreemd', 'raar', 'anders'
en 'onwaardig' te zijn. Je verlangt naar een huis dat je nog nooit hebt meegemaakt; een plek om je volledig begrepen, geliefd
en gekoesterd te voelen.

Die plek is je ziel.

Het is je ziel – je Ware Natuur – die zichzelf opnieuw probeert te ervaren.
Met andere woorden, diep van binnen, waar je echt naar verlangt, is thuis.

Waarom buitenstaander zijn terwijl dit het spirituele pad is!Hoewel het eenzaam kan zijn om je een sociale buitenstaander te voelen, ben ik hier om je eraan te herinneren
dat er veel kracht en potentieel is op dit heilige pad. Ja, je hebt me goed gehoord. Een buitenstaander zijn is een
pad op zich - het vereist dat je een nieuwe richting inslaat die nog niet eerder is bewandeld. Waar dat pad naartoe
leidt, is helemaal aan je ziel. In werkelijkheid is het gevoel een buitenstaander te zijn een cruciale motivator voor het
starten van de spirituele reis. Wat zou je nog meer motiveren om op zoek te gaan naar je ware thuis en gevoel van
verbondenheid?

Alleen al het feit dat je je een buitenstaander voelt, geeft aan dat je ziel je probeert te leiden naar ware liefde, begrip en
vrijheid (d.w.z. thuis). Bijna elke persoon die ik op het spirituele pad heb gesproken, heeft zich geïdentificeerd met dit
gevoel een buitenstaander te zijn die in een wereld kijkt die niet als thuis voelt. Al deze mensen hebben een niveau
van soulvolle gevoeligheid uitgedrukt dat de gemiddelde persoon overtreft. Met andere woorden, deze mensen
zagen voorbij de pretenties van anderen, de ratrace van het dagelijks leven en hadden het gevoel dat er
veel meer in het leven was dan op het eerste gezicht lijkt.

In plaats van ontegenzeggelijk te accepteren wat hen was geleerd, waren deze buitenstaanders nieuwsgierige en
nieuwsgierige vrijdenkers. Helaas wordt ons vaak geleerd dat buitenstaander zijn een "slechte" zaak is, en geen wonder
biologisch gezien zijn we gemaakt om binnen de veilige grenzen van de groepen van onze soort te blijven. Maar er komt een
moment in het leven dat we ons realiseren dat "spelen volgens het boekje" een ellendige en onvervulde absurditeit is. (Kijk maar
naar al die mensen die zich aan de regels hielden, een goede carrière kregen, vrouw, kinderen, stevig salaris, sociaal goedgekeurde
status ... en eindigde ellendig, leeg, eenzaam, zichzelf dodend of vroegtijdig stervend als gevolg van stressgerelateerde ziekten. Ik
weet zeker dat je er een kent, of een dozijn van hen.)

Dus hoewel een buitenstaander misschien isolerend lijkt, is het eigenlijk zeer gunstig voor je leven. Ik wou dat iedereen de kans
had om zich een buitenstaander te voelen, want een buitenstaander zijn is een katalysator voor zelfontplooiing, zelfbeheersing
en zelfrealisatie. Als je ooit het archetypische verhaal van The Hero's Journey van Joseph Campbell hebt gelezen (dat in elke
cultuur, tijd en periode wordt herhaald), zul je je realiseren dat een buitenstaander zijn eigenlijk nodig is om je ware doel
en betekenis van het levente vinden. Dus alleen al het feit dat je je een buitenstaander voelt, is eigenlijk
een goed teken: je bent op de goede weg!

De 9 verborgen krachten van sociale buitenstaanders
Het is belangrijk dat we leren om een eenzame wolf of vrije geest te zijn als een goede zaak.
Veel inheemse culturen, zoals die in Afrika en Australië, moedigen de jongere leden eigenlijk aan om alleen in de
wildernis te gaan om zichzelf als overgangsritueel te vinden. Zonder te accepteren dat isolatie en je alleen voelen deel
uitmaakt van het ervaren van echte verbondenheid, raken we heel gemakkelijk verdwaald. We beginnen te geloven dat alles
mis is met ons, terwijl we in feite gewoon worden gedreven om iets van meer diepte en spirituele betekenis na te streven. Als je
ontvankelijk bent voor je ziel, is het niet meer dan normaal dat je je ontheemd voelt in deze wereld. Maar dat is niet per se een
slechte zaak.

Hier zijn de negen belangrijkste voordelen van een buitenstaander zijn:

1. Je kunt je gemakkelijker met je ziel verbinden dan anderen.
2. Je kunt het grotere geheel zien en niet verdwalen in de details.
3. Je hebt meer vrijheid om te luisteren naar de stem van intuïtie in jezelf–en dit zal je hele leven leiden.
4. Je vermogen om anderen te observeren geeft je een groter vermogen tot wijsheid en ook mededogen.
5. Je hebt de ruimte en ruimte gekregen om te groeien op welke manier je maar wilt en een vrije geest te zijn.
6. Je hebt de noodzakelijke katalysator om ware zelfontplooiing en spirituele ascensie te ervaren als je dat pad kiest.
7. Je hebt de mogelijkheid om meer verbinding te ervaren door een gelijkgestemde groep mensen of een zielenfamilie te vinden.
8. Je wordt niet langer gehersenspoeld en beperkt door de regels en overtuigingen van de samenleving,  omdat je er gemakkelijk
doorheen kunt kijken.
9. Je hebt genoeg eenzaamheid om te ontdekken wat trouw zijn aan jezelf betekent in een samenleving die altijd probeert je
authenticiteit te ondermijnen.

Hoewel buitenstaander zijn vreselijk eenzaam kan zijn, is het een bevoorrechte positie. Het verlaten van de kudde van de
mensheid stelt je in staat om te bloeien en te bloeien op manieren die je nooit zou kunnen ervaren, terwijl je 'normaal'
en sociaal 'acceptabel' bent. Laat me je afsluiten met een diepzinnig citaat van spiritueel leraar Eckhart Tolle om
over na te denken: Een buitenstaander zijn, tot op zekere hoogte ... maakt het leven moeilijk, maar het plaatst
je ook in een voordeel wat verlichting betreft. Het haalt je bijna met geweld uit het bewusteloos zijn.

(De kracht van nu)

Aletheia Luna is een invloedrijke spirituele schrijver wiens werk het leven van duizenden mensen over de
hele wereld heeft veranderd. Nadat ze ontsnapte aan de religieuze sekte waarin ze was opgegroeid, beleefde
Luna een diepe existentiële crisis die leidde tot haar spirituele ontwaken. Als psychospiritueel counselor, tarotlezer
en professionele schrijver is het Luna's missie om anderen te helpen zich bewust te worden van hun beknelling en
vreugde, empowerment en bevrijding te vinden in elke omstandigheid. Bekijk meer van haar werk op lonerwolf

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


DE DRIEVOUDIGE METAMORFOSE
VAN DE MENSELIJKE GEEST


Door: Gary Z McGee
Via: Waking Times

12 - 12 - 2021

Drievoudige Metamorfose van de menselijke Geest

Wakkere Tijden

"Ja, een heilig Ja is nodig, mijn broeders, een nieuw begin, een
zelfrijdend wiel, een eerste beweging, voor de scheppingssport: de geest wil
nu zijn eigen wil, de geest die uit de wereld is gekropen, wint nu zijn eigen wereld." - Nietzsche -

De metamorfose van de geest is een Nietzscheaanse overtocht. Het is een Dionysische omwenteling. Het is een
Sisyfus-onderneming. Het is niet voor bangeriken, zwakken van geest, tevredenen van geest, of degenen die zich
vastklampen aan verouderde tradities of geïmproviseerde goden in stand houden om hun eigen doodsangst te sussen.
Het is niet voor degenen die onbetwistbare radertjes in het culturele uurwerk willen blijven of voor degenen die veilig,
comfortabel en veilig willen blijven in leden van de kudde-achtige status quo. De metamorfose van de ziel is waar
het kudde-instinct naartoe gaat om te sterven. Waar de dood van het superego (codependente schapen) de
dood van het ego (onafhankelijke leeuw) voortbrengt die de voortdurende wedergeboorte van de ziel
voortbrengt (onderling afhankelijke feniks). Laten we het opsplitsen ...

De Codependent Schapen:

"Als menselijke wezens zijn we hardwired om de goedkeuring van de mensen om ons heen te zoeken.
Toch gaat een radicale en transformerende gedachte nergens heen zonder de bereidheid om conventies
uit te dagen." -
Malcolm Gladwell -

Een codependent schaap is een vastzittend wiel, een verouderd einde, een faux motion. Codependente schapen
weten niet eens dat ze niet weten dat ze codependente schapen zijn. Ze weten niet eens dat ze geestelijk stagneren
op hun codependentie van een diep zieke samenleving. Het zijn onwetende ja-knikkeraars die verstrikt zijn geraakt in de
beweging van een verouderd systeem dat niet goed werkt voor gezonde mensen die zichzelf willen updaten en verbeteren
door moedige transformatie. Ze stikken in het kudde-instinct en noemen het onwetend lucht.

Om de eerste metamorfose van de geest te laten plaatsvinden (van schaap tot leeuw) moet er een moedig Nee zijn! in plaats van
een onwetend Ja. Er moet een onderzoekende reactie zijn in plaats van een blinde acceptatie, zowel naar het zelf als naar het systeem
dat het zelf omringt. Deze ondervraging moet meedogenloos, ondervragend en gedurfd zijn. Anders zal het zelf zich vastklampen aan zijn conditionering. Het moet ondanks autoriteit zijn en de manier waarop je denkt dat de dingen zijn. Want de manier waarop je denkt dat de
dingen zijn, is precies wat er moet sterven voordat je je kunt realiseren dat een sprong van moed uit het geloof de enige manier is om
jezelf te transformeren van een codependent schaap in een onafhankelijke leeuw.

Daarom is de eerste metamorfose bewustwording. Wanneer het schaap zich voldoende bewust wordt om de kudde en zijn eigen
kudde -instinct in twijfel te trekken, begint zich een cocon te vormen. Een cocon van de ziel. Het einde van het begin is nabij.
Alles wat het schaap dacht te weten lost op in kleverige plassen van hersenspoeling, culturele conditionering, religieuze
indoctrinatie en politieke propaganda. De vernietiging van het superego begint. Het suddert. Het kookt. Het
transformeert in een fijne veerkracht. Moed ontluikt en bloeit op tot een onafhankelijke
natuurkracht om rekening mee te houden – de machtige leeuw.
De Onafhankelijke Leeuw:

"De prijs van het lot van het lot is nooit goedkoop en in bepaalde situaties is het ondenkbaar.
Maar om het wonderbaarlijke te bereiken, moet juist het ondenkbare worden gedacht." - Tom Robbins -

Een onafhankelijke leeuw is een los wiel, een voorwaartse beweging, een proactieve kracht van de natuur. In staat
tot diepe sprongen van moed, heeft de leeuw het lef om zijn eigen comfortzone op te rekken en de middelen om zich
aan te passen en te overwinnen. Hij heeft het lef om alle autoriteit in twijfel te trekken, maar loopt het risico vast te lopen
in zijn eigen trots. Zijn felle onafhankelijkheid geeft aanleiding tot een machtig ego dat het puntje van de speer is dat hem
naar de reis van zijn eigen held leidt. Maar deze speer is tweesnijdend, want er is altijd een dunne lijn tussen moed en domheid.
De leeuw heeft het lef om deze lijn te volgen.

Om de tweede metamorfose van de menselijke geest (van leeuw tot feniks) te laten plaatsvinden, moet er een heilig Ja zijn! naar
de onderling verbonden kosmos. Er moet een opkomst zijn in plaats van een divergentie, een zelf-als-kosmos en kosmos-als-
zelf- samensmelting. Deze opkomst moet eerst een natuurkracht zijn en daarna een leeuw. Anders zal de leeuw zich
vastklampen aan zijn onafhankelijkheid.

Daarom is de tweede metamorfose egodood. Het is verbrijzelde cognitieve dissonantie. Het is een uit elkaar
vallen. Wanneer de leeuw zich ervan bewust wordt dat er geen permanentie is, gooit de dood van zijn
ego hem in de afgrond. Het begin van het einde is nabij. Geen cocons hier. De lange Donkere
Nacht van de Ziel overkomt hem, verplettert zijn moed met nihilisme, verplettert
zijn veerkracht met zinloosheid, dwingt hem in het lege gezicht
van zijn eigen dood te staren.

Het zal elk greintje moed vergen, elk greintje robuustheid, om zichzelf te verzamelen en zijn ego weer op te bouwen op de klim
uit de afgrond. En het zal pijn doen. O, wat zal het pijn doen, dit ego-versmelten-met-ziel. Als langzaam schuurpapier over een lange
blaar. Maar als hij de stukjes verstrooid ego met de ziel aan elkaar kan naaien en de scherven van cognitieve dissonantie kan smelten
met een zelfoverstijgende natuur, dan zullen wijsheid en voorzienigheid als een machtig touw zijn dat hem uit de afgrond leidt en
naar een nieuwe dageraad waar de allesomvattende onderlinge afhankelijkheid van de feniks voortdurend opkomt.

De Onafhankelijke Phoenix:

"Nu ben ik wendbaar, nu vlieg ik, nu zie ik mezelf
onder mezelf, nu danst er een god in mij." -
Nietzsche -
Een onderling afhankelijke feniks is een eeuwigdurend wiel, een oneindige beweging, een interactieve kracht, een
machtige zelfoverwinning. In staat tot holistisch toezicht verkregen vanuit een vogelperspectief van het grote geheel,
kan de feniks zien hoe alles verbonden is met al het andere. Hij realiseert zich dat het zelf niets meer is dan maskers
helemaal naar beneden en waarneming van waanideeën helemaal naar boven. En dus speelt hij met zowel maskers
als waanideeën. Zoals een kind met speelgoed speelt - niet-serieus, afstandelijk en met een gevoel voor humor
dat om alle dingen lacht. Vooral cocons, vernietiging, ego-dood, afgronden, donkere nachten van de ziel en
God.

Het enige dat hoeft te gebeuren om de derde metamorfose te laten plaatsvinden, is dat de feniks het eerste
masker vernietigt en de eerste waan met wie hij zich vermaakte, weggooit. Dan begint het echte spel van het
leven. De derde metamorfose is het voortdurend overwinnen van zichzelf, een constant proces van leven-dood-
wedergeboorte. Het zelf wordt kosmisch en zielsgericht in tegenstelling tot egocentrisch (leeuw) of sycophantisch
(schaap). Een voorzienige onderlinge afhankelijkheid overwint het huidige zelf dat de hete as van het oude zelf
gebruikt en zichzelf in nieuwe as verandert waarin het nieuwe zelf tevoorschijn komt.

De derde metamorfose is een constante afbranding in en een herrijzen uit as. Hier, zelf-is-God en God-is-zelf. Kies en
de schepping van nieuwe goden is net zo goed een tweede natuur als ego-dood en wedergeboorte. De feniks kan alleen een
God verdragen die danst – tussen wedergeboorte en wedergeboorte, tussen vuur en as, tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid.
De huidige God eet de oude God om voedsel te worden voor de nieuwe God. Zo gaat dat.

Uiteindelijk (begin) is de feniks zowel top als afgrond verenigd als één, brandend door codependentie en onafhankelijkheid om
antifragiel, zelfoverwinnend en onderling afhankelijk te worden. Wat komt er na de feniks? Nog een feniks. En geen Enkele
Feniks weet het. Maar hij is zich er tenminste van bewust dat hij weet dat hij de oneindigheid in hem niet kent. Zoals
Leibniz diepzinnig zei: "Op elk moment is er in ons een oneindigheid van waarnemingen, niet begeleid door
bewustzijn of reflectie; dat wil zeggen, van veranderingen in de ziel zelf, waarvan we ons
niet bewust zijn omdat de indrukken te klein of te talrijk zijn."

> BRON <

Over de auteur

Gary 'Z' McGee, een voormalige Navy Intelligence Specialist die filosoof werd, is de auteur
van Birthday Suit of God en The Looking Glass Man. Zijn werken zijn geïnspireerd door
de grote filosofen van die tijd en zijn klaarwakkere kijk op de moderne wereld.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDE KRACHT VAN HOGE HUMOR

Door: Gary Z McGee
Waking Times
18 november 2021
"De wet van lichtzinnigheid mag de wet van
de zwaartekracht vervangen." - R.A. Lafferty -

Een robuust karakter hangt af van de zeven kerndeugden (moed, gematigdheid, wijsheid, rechtvaardigheid, creativiteit, eer en humor).
Dit artikel gaat over de laatste en krachtigste kerndeugd: humor. Meer specifiek, hoge humor. Dus hoe bereiken we een hoog humeur?
Door de ladder van deugden te beklimmen. Van waaruit een gezond karakter leidt tot een gezond gevoel van verwondering wat leidt
tot een gezond gevoel voor humor. Dit gezonde gevoel voor humor lanceert ons voorbij goedheid en kwaadheid, voorbij goed en
kwaad, voorbij zelf-ernst en egocentrisme en in de open vergezichten van hoge humor. Het is raketbrandstof om Meta te
gaan. En het is in de metaparadigm waar we het genie van lichtzinnigheid ontdekken.

Hier zijn we vrij om nieuwsgierig te denken. Om moedig na te denken. Om grotendeels na te denken. Om gedurfd na te denken.
Om magisch te denken. Om te denken – punt uit – in plaats van alleen maar te geloven. Wanneer we denken in plaats van geloven,
wordt ons denken oprecht in plaats van serieus. Het wordt doorspekt met lichtzinnigheid, toegebracht met ironie, doorboord met een
gevoel voor spel. Het is de laatste en krachtigste van de zeven kernwaarden omdat het ze allemaal opslokt.

Hoge humor draagt alle waarden:
"Een gevoel voor humor is superieur aan elke
religie die tot nu toe is bedacht." - Tom Robbins -

Waar moed karakter bevrijdt, gematigdheid karakter in evenwicht brengt, wijsheid karakter leidt, rechtvaardigheid karakter stabiliseert,
creativiteit karakter groeit en eer karakter verenigt, overwint hoge humor karakter. Het is de enige deugd die transcendent is. Het ziet
hoe karakter precies dat is: een personage gevangen in een tragikomedie, die zich over een al te sterfelijk podium paradeert. Het ziet
de voeten van het personage van klei. Maar het ziet ook de vleugels van het personage. Het eert beide door een lach geboren uit
lichtzinnigheid.

Waar doen alsof humor een verleidde is, is hoge humor een storm. Hoge humor is geen slapstick. Het is geen komedie omwille
van komedie zoals doen alsof humor dat is. Het is nooit serieus, maar het is altijd oprecht. Het zit altijd aan een geweldige
tafel om te spelen en te spotten. Hoge humor is de enige kernwaarde die God en de duivel tegelijkertijd kan bluffen.
Dit komt omdat hoge humor de andere zes kernwaarden ondergaat. Het absorbeert ze, cultiveert ze,
synthetiseert ze en betrekt ze vervolgens creatief als een geheel. Het doet het door het
gebruik van insouciant gedurfdheid en duivel-kan-zorg nonchalance. Dit
soort humor is hoog omdat de inzet hoog is: leef enorm
door hoge humor of sterf langzaam zonder.

Er is geen voorwaarde die niet kan worden overwonnen door een hoog humeur. Er is een goed gevoel voor hoge humor voor
nodig om het besef te verdragen dat we het konteinde van de kosmische grap zijn. Maar niets is belangrijker om de duisternis
bewust te maken dan het cultiveren van een goed gevoel voor hoge humor. Vooral als ons doel gezonde integratie, heelheid,
balans, zelfactualisatie, antifragiliteit en verlichting is.

Hoge humor verbindt het eindige met het oneindige: "Om de mens in staat te stellen te leven,
moet hij het oneindige niet zien of het eindige met het oneindige verbinden." - Leo Tolstoj -

De hoge humor die we absorberen in de kosmische wateren van lichtzinnigheid geeft ons een van de krachtigste hulpmiddelen
die de mens kent: niet-aanthechting. Door gezonde onthechting zien we hoe alles eraan vastzit. We zien hoe alles verbonden is met
al het andere. We zien de onderling verbonden kosmos als een gigantisch web van frequentie en energie, waarvan we slechts een kleine
druppel dauw zijn. Maar we zijn een druppeldauw die het hele web kan weerspiegelen. En door zo'n reflectie komt de kracht om betekenis
te creëren waar het anders niet bestaat. Het is door middel van hoge humor waar we ons innerlijk uitziende glas ontdekken, onze
primordiale spiegel, onze vitale bijdrage aan Cosmos: aanwezigheid. Hoge humor wekt aanwezigheid op door ons aan te
sporen op zoek te gaan naar verborgen betekenis. Niet op een code - pendente manier, stijf en vasthoudend; maar
op een afstandelijke manier, open en vloeiend. Betekenis wordt een scheppingsdaad in plaats van een daad
van geloof.Wanneer we codependent zijn van betekenis, nemen we onszelf te serieus. Wanneer we losgekoppeld zijn van betekenis,
zijn we vrij om betekenis te creëren of te vernietigen zoals we dat willen. We zijn niet verankerd aan de Waarheid, maar we
stromen, zwemmen en navigeren door de turbulente wateren van de Waarheid. Het is door de spiegel van hoge humor waar
we zien dat waarheid nooit vaststaat. Het is altijd in beweging, altijd onstuimig, altijd precair. Een goed gevoel voor hoge
humor is vaardigheid in het zwemmen door dergelijke meedogenloze wateren. Zoals Alan Watts zei: "Wat men nodig
heeft in dit universum is niet zekerheid, maar de moed en het lef van de gokker; geen vaste overtuiging maar
aanpassingsvermogen; geen vaste grond waarop te staan, maar vaardigheid in het zwemmen."

Hoge humor geeft ons toestemming om te spelen:
"Een persoon speelt alleen als hij een persoon is in de volle zin van het
woord, en hij is alleen volledig een persoon als hij speelt." - Friedrich Schiller -


Een gevoel voor hoge humor is een kwetsbaar pantser. Het is flexibele afscherming. Het is de buigzame kracht.
Hoge humor is geradicaliseerde deugd. Het radicaliseert moed, gematigdheid, wijsheid, rechtvaardigheid, creativiteit en eer.
Door geradicaliseerde deugd komt hoge humor, een gevoel van spel dat zo krachtig is dat het macht krijgt over macht zelf. Het
is zo bevredigend dat het ons leven doordrenkt met vrijmoedigheid, authenticiteit, aanwezigheid, vreugde en passie.

Gewapend met het kwetsbare pantser van hoge humor worden we onbevreesd.

Door zo'n onverschrokkenheid zijn we vrij om te experimenteren. We zijn vrij om tragedie om te zetten in leraar, pijn in professor,
arbeid in laboratorium. Want we beseffen dat het leven zelf slechts een groots experiment is en dat wij de experimentatoren
zijn. Wij zijn de gekke wetenschapper en ons leven is onze gekke uitvinding. Degenen die experimenteren met het leven,
degenen die risico's nemen, hebben de neiging om een goed geleefd leven te leiden (onbevreesd). Degenen die dat
niet doen, hebben de neiging om een voorgeschreven leven te leiden, een stagnerend leven, een leven halfdood
(angstig). De humorlozen hebben de neiging om in de laatste categorie te vallen, terwijl degenen met een hoog
humeur de neiging hebben om in de eerste te vallen.

Degenen met een onverschrokken hoge humor zien hoe belangrijk het is om hard te werken, maar harder te spelen.
Want niet alleen creëert een gevoel van speelsheid lichtzinnigheid, het creëert ook een goede moraal. Het creëert een
creatieve omgeving, een ruimte om te bloeien, een ruimte om te cultiveren, een ruimte voor zelfverbetering. Het creëert
een heilige plaats voor ongenaakbare actie, Nietzscheaanse onverschilligheid en Prometheïsche durf. Zoals Machiavelli zei:

"Het is beter om te handelen en je te bekeren dan niet te handelen en spijt te hebben."

Hoge humor is radicale humor, vraatzuchtig en onverschrokken, oer en onbetaalbaar. Het is meedogenloos in zijn streven. Het is
het dier van onze hoogste eetlust. Het voedt zich met betekenis – hoge betekenis, Meta-betekenis. Het soort betekenis dat de buik
van de ziel vult tot barstensvol. Het transformeert het dier in een God, de God terug in een dier. Het doet dit voor altijd, keer op keer,
lachend om de kwetsbaarheid van de menselijke conditie en zijn neus ophalend voor de kosmische grap. Het is een Feniks die de pijp
van zijn eigen as rookt.

> BRON <

Over de auteur

Gary 'Z' McGee, een voormalige Navy Intelligence Specialist die filosoof werd, is de auteur van
Birthday Suit of God en The Looking Glass Man. Zijn werken zijn geïnspireerd door de
grote filosofen van die tijd en zijn klaarwakkere kijk op de moderne wereld.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius- Ascentie begrijpen -
- De geometrie van energie -

Door: Ethan Indigo Smith
9 november 2021
"De sleutel tot groei is de introductie van hogere
dimensies van bewustzijn in ons bewustzijn."
- Lao Tzu -

Na het klimmen door de jungle, me een weg banend door het slopende bos, dicht en verbijsterend met paden, kwam ik bij een
open plek op een bergkam, op wat ik voelde dat de top van de grote berg in de wolken moest zijn. En toen ik me een weg baande
naar de noktop en de open plek, zag ik dat dit niet de top was. Ik zag dat het mooi en prachtig was, maar het was tenslotte maar een
plateau. En vanaf het plateau boven het verbijsterende en kronkelende complex van paden waar ik nu stond, kon ik in de verte zien wat
op dit punt alleen maar kon worden aangenomen als de top. Misschien zat er ook een berg zwaarder achter.

En het verhaal gaat...

Er zijn zoveel verhalende verhalen, evenals fictieve en metaforische verhalen die dezelfde waarheid op dezelfde manier laten klinken als
het bovenstaande verhaal. Velen van ons hebben deze ervaring vaak op een of ander niveau op een bepaald moment, waar we op dit
punt in ons leven komen, in onszelf. De reden dat dit verhaal zo vaak waar is, metaforisch en specifiek, is omdat het zo is- zowel
esthetisch als energetisch. Hoe het ook gaat, ongeacht het plateau of de piek die je bereikt, er zijn altijd meer hoogten om
te schalen, een ander plateau of piek boven je. Zodra je denkt dat je bovenaan staat, ben je gestopt met evolueren,
ben je gestopt met stijgen. En hoewel je misschien op een heel plezierige en mooie plek terechtkomt,
kunnen er een hele reeks hoogten net buiten je zijn die je je niet zult realiseren - totdat
je je realiseert dat ascentie een proces is, geen bestemming.

Zodra je aan deze oneindige en exponentiële ontdekkingsreis
begint, kun je stoppen, maar er is geen weg terug.

De aard van Ascentie

De Geometrie van Energie is een meditatieleer van focus, helderheid, verbinding, circulatie, eenheid en expansie. Het is ook
een formule voor energiebegrip - door meditatief begrip van punten, lijnen, vormen en vaste stoffen - en een manier om het
ascensieproces te vereenvoudigen. Door de vier dimensies van geometrie te onderzoeken, zijn we in staat om individuatie aan
te gaan, energie te begrijpen, het grote geheel te visualiseren en het belang ervan te begrijpen.

In ascensie kom je er eerst achter wat je huidige standpunt is;
uw plateau. Begrijp het groeiproces en vier het uitzicht.

Dan vraag je: Waar ben ik bang voor? Waarom doe ik altijd X? Wat wil ik veranderen of ervaren? Wanneer je weet waar je naartoe
wilt en je het volgende punt voor je kunt visualiseren, dan kun je je lijn ernaartoe visualiseren. Als het punt iets eenvoudigs is, zoals
stoppen met roken, kun je vervolgens je lijn - je aanpak - naar je doel dienovereenkomstig verbeteren. Als het punt iets esoterischer
of ongrijpbaarder is, zoals intuïtiever worden, behoud en behoud je dat focuspunt en stijgen de lijnen op om je te ontmoeten terwijl
je ascendeert. Dan vind je je hogere punt, je meer ware zelf.

De sleutel is om bewust verbindingen te maken met lijnen en richtingen die het meest lijken op je ware aard en de natuur die je wilt
worden. Kies het volgende plateau waar je naartoe wilt stijgen. Word, belichaam, mediteer en chant zelfs als je wilt, vrijmoedig en
eenvoudig: "Ik ben X..." en kijk hoe jullie ascensie zich voor jullie ontvouwt. We hebben een focuspunt, lijnen ontstaan voor ons.
Probeer er natuurlijk voor te zorgen dat de richting van je ascensielijnen zo onzelfzuchtig mogelijk is; je hoeft de berg niet
te vernietigen op weg naar de toppen. Overweeg je benaderingen in bescheiden en haalbare termen, en grote
hoogten kunnen worden bereikt terwijl je reist, stap voor stap.

Emancipeer vervolgens je energie om onbeperkt te zijn en mee te stromen op een manier die de lineaire (richting)
en circulaire (patroon) formaties van energie in je leven opent. Deze openingen laten de 'cocooned you' uitzetten en
uitbreken, en vliegen! Wees aanwezig... geaard worden... mediteer op de adem... erken en omarm je unieke plaats in de
kosmische orde. Het maakt niet uit welke zelfrealisatie of zelfactualisatiebeoefening je beoefent, maar in ascensie moeten
energetische circulatie en expansie plaatsvinden.
Edgar Cayce merkte op dat er vier aspecten zijn aan wellness; ontspanning, circulatie, assimilatie en eliminatie.
Deze vier aspecten van fysiek welzijn zijn ook van toepassing op ons energetisch lichaam. Beschouw het bloedwezen
van ons fysieke lichaam als illustratief voor ons energetisch lichaam. Als we fysiek ongeschikt zijn, gaat ons lichaam naar
de klote. Als we niet bewegen, we eten veel rotzooi of consumeren we vaak alcohol, ons bloed stolt letterlijk en vertraagt.
Hetzelfde geldt voor ons energetisch lichaam. Als we geen enkele vorm van meditatie of meditatieve bewegingbeoefenen,
of betrokken raken bij de natuur en onze natuurlijke staat van zijn, stolt de stroom van onze energetische lichamen ook,
waardoor ons welzijn en onze reis naar de volgende spirituele piek wordt belemmerd.

Aankomst bij de volgende piek

Ten slotte is er het proces van uitbreiding; de aankomst op de piek waar de volgende nieuwe piek te zien is. Het expansieproces
is de 'doorbraak' waarover men spreekt. Het gaat vaak om het afbrokkelen van zoveel buitenste schillen dat het misschien een
instorting lijkt, maar het is eigenlijk een doorbraak. Verruim je gedachten en focus op de lineaire en cirkelvormige openingen,
psychologisch en spiritueel, zodat de openingen kunnen leiden tot een overstromende maar reinigende eenheids
uitbreiding.

In eerste instantie kan mentaal en emotioneel aanwezig zijn confronterend zijn. De menselijke geest wordt bijna altijd
vertroebeld door de verlangens en trauma's van het leven, dus wanneer we onszelf verwijderen van afleiding en ons
bezighouden met de realisatie van ons diepste bewustzijn, kunnen we een instroom van onopgeloste (circulaire)
gedachten en gevoelens ervaren; de trauma's (verleden) en angsten (toekomst) van het leven kunnen in ons
bewustzijn komen, op zoek naar opruiming. Ga daar niet zomaar in een half gebroken cocon zitten,
halverwege een vlinder, gehinderd in plaats van bevrijd, zoals zovelen figuurlijk doen. Zie de
duisternis onder ogen. We kunnen het gevoel hebben dat dit ons verder weg brengt
van een onmiddellijk gevoel van vrede en vooruitgang, maar we kunnen
alleen vrede op de lange termijn bereiken als we de gedachten
en gevoelens die in ons bewustzijn blijven opkomen
erkennen en oplossen. Weet dat deze
gevoelens, nu erkend,
na verloop van
tijd zullen
opklaren.

Laat ze door je bewustzijn gaan terwijl je terugkeert
naar de sereniteit van het huidige moment.

Elke energiedimensie opent jullie meer en meer voor verhoogde ascensie vanwege hun verbeterde vibraties en complexiteiten.
Elke keer dat je dit proces inschakelt, hoe meer de overbodige aspecten van je personage wegvallen. Hoe meer we energie verplaatsen,
hoe meer onze onnodige mentale en emotionele 'add-ons' allemaal uit de cocon afbrokkelen; al onze geïnduceerde maskerades, de minder
reële stukjes van onze psychologische make-up, de constructies en schelpen die anders onze ware vlindernatuur beperken.

Doorbraken zijn vaak pijnlijk op een of ander moment, en zeker tijdens het eenheidsuitbreidingsproces hebben dingen de neiging om te
breken. Hoe meer je actief deelneemt aan je eigen ascensieproces, hoe groter de kans dat dingen breken op je weg om te worden. De
schil van je ego moet ook worden gebroken en vervolgens enigszins worden aangepast, teruggebracht naar de werkende orde met
een nieuw groter perspectief op het leven en je unieke plaats daarin. En vergeet niet, hoe ver je ook gaat, er is zeker altijd verder
te gaan. Het maakt niet uit hoe je niveau van zijn verandert als je opstijgt, er is altijd een andere hogere top om te beklimmen.

> BRON <

Over Ethan Indigo Smith:

Activist, auteur en Tai Chi-leraar Ethan Indigo Smith werd geboren op een boerderij in Maine en woonde een aantal
jaren in Manhattan voordat hij naar het westen migreerden naar Mendocino, Californië. Geleid door een scherp
gevoel voor integriteit en menselijkheid, is het werk van Ethan zowel diep verbonden als uiterst inzichtelijk,
een mix van filosofie, politiek, activisme, spiritualiteit, meditatie en een uniek gevoel voor humor.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDE PARADOXALE KRACHT
VAN DE VIER THUNDERBIRDS

Door: Gary Z McGee
Waking Times

3 november 2021"Voor de Plains-indianen symboliseerden donder en bliksem de enorme, oncontroleerbare energie van de natuur.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Thunderbird verbonden is met de vreemde, oncontroleerbare kracht van
de Trickster-figuur en zijn avatar, de heyoka." - Steve Mizrach, Ph.D. -

De vier thunderbirds symboliseren de vier windrichtingen van het medicijnwiel. En hoewel verschillende stammen het
Medicijnwiel anders interpreteren, gaat het om de energie. Dit artikel zal zich richten op de thunderbird-energie die zich
manifesteert op elk kompaspunt en hoe ze kunnen worden gebruikt als een gids voor heilige clownerie van het volgende
niveau.

Zoals Steve Mizrach zei: "Thunderbird zou tegen de klok in bewegen. Thunderbird zou scherpe tanden hebben, maar
geen mond; scherpe klauwen, maar geen ledematen; enorme vleugels, maar geen lichaam. Al deze dingen suggereren dat
Thunderbird (en de heyoka) een merkwaardige, paradoxale, tegengestelde aard hebben. " Volgens de Lakota-medicijnman
Lame Deer waren er vier thunderbirds, één op elk kompaspunt, maar de westerse was de grootste en oudste (Fire and
Erdoes, 1972). We bewaren de machtige westerse thunderbird voor het laatst. Laten we ze opsplitsen ...

De gele Thunderbird van het Oosten:

"Geef me de vruchtbare fout elk moment, vol zaden, barstend van zijn eigen correcties.
Je kunt je steriele waarheid voor jezelf houden." - Vilfredo Pareto -

Het oosten is de bakermat van de lente en vernieuwing. Het is een plek van kinderlijke verlatenheid. Het is een plek van
genezing en het likken van wonden. De thunderbird op dit kompaspunt leert openheid en creativiteit, verlichting en inspiratie,
helderheid en helderheid. De ingewijde die op deze dondergod stuit, wordt getransformeerd door verslaafd te zijn aan Oneindigheid.
Een glorieuze wedergeboorte is nabij. De verbeelding wordt aangewakkerd door ontzag. Creatieve sluizen gaan open om overvolle stromingstoestanden te creëren. Catharsis wordt de levensader van de kunst.

De gele thunderbird leidt ons op het Pad van Nieuwsgierigheid. Zekerheid blijft achter op de hoge heuvel van onze onschuld.
We worden iets nieuws, iets heel anders dan voorheen. Als een vlinder die door de tunnel van zijn gebroken cocon terugkijkt
(terug in Plato's Grot), huiveren we, maar we veranderen in onze vleugels en in een nieuwe manier van mens-zijn in de
wereld.

De Rode Thunderbird van het Zuiden:

"Als je je realiseert dat alle dingen veranderen, is er niets dat je zult proberen vast te houden." - Lao Tzu -

Het zuiden is een plek van loslaten. De bakermat van de onthechting. Het is een plaats van transcendentie door emotionele
alchemie. Het is een plaats van onderlinge afhankelijkheid, ondanks zowel codependentie als onafhankelijkheid. De thunderbird op
dit kompaspunt leert ons hoe we oude manieren van zijn kunnen loslaten en afwerpen. De ingewijde die deze dondergod ontmoet, wordt
door hartstocht door vuur ingewijd. De losgekoppelde wereld wordt achtergelaten en een bewustzijn van de onderlinge verbondenheid
van alle dingen manifesteert zich. Zelf-tegen-wereld/wereld-tegen-zelf smelt in zelf-als-wereld/wereld-als-zelf. Een glorieuze
samensmelting is nabij. De rode thunderbird leidt ons naar het Pad van Schoonheid. Het is een pad van eeuwige
wedergeboorte, waar de Feniks woont. Want maak je geen illusies, Phoenix is rode thunderbird en rode
thunderbird is Phoenix, voor altijd brandend, voor altijd opstaand en voor altijd leidend naar een
leven- dood-wedergeboorteproces dat tijd en ruimte overstijgt.
De Witte Thunderbird van het Noorden:

"Zoek vrijheid en word gevangen van je verlangens.
Zoek discipline en vind je vrijheid." - Frank Herbert -

Het noorden is een plaats van integratie. Het is een plaats van culturele gemeenschap en hoge wijsheid.
Het is een plaats van gezondheid en veiligheid door sociale verbinding. De thunderbird op dit kompaspunt leert
uithoudingsvermogen en grote vreugde, waardigheid en waarden, respect en reflectie.

De ingewijde die deze dondergod ontmoet, wordt ingewijd door adem en wind. De drukte van de wereld blijft achter
en geduld en rust manifesteren zich. Meditatie over de dood is vooral uit respect voor het leven, uit respect voor
de veranderende seizoenen en uit respect voor de transmuteerbaarheid en vergankelijkheid van alle dingen.
Een bedrevenheid in aanpassing en overwinnen wordt onthuld en ontketend.

De witte thunderbird leidt ons naar het Pad van Eer. Nederigheid en eerlijkheid staan voorop op dit pad. Zelf-ernst blijft achter.
Authenticiteit wordt omarmd als we naar een diepe discipline gaan. Het beoefenen van nederigheid leidt tot gematigd handelen.
De gezondheid van de wereld hangt af van de gezondheid van de stam hangt af van de gezondheid van het individu. Wij - niet ik -
vliegen de vrijheid in.

De Zwarte Thunderbird van het Westen:

"Het leven is van ons om te worden uitgegeven,
niet om gered te worden." - D. H. Lawrence -

Het westen is de plaats van absolute kwetsbaarheid. Het is waar het speerpunt van verandering naartoe gaat om zichzelf aan te scherpen.
De thuisbasis van wetstenen en filosofenstenen, lodestones en stapstenen, het westen is waar alle richtingen naartoe gaan om Direction
te ontdekken - het ware Ware Noorden. De thunderbird op dit kompaspunt leert ons hoe we angst kunnen omzetten in liefde. Het leert
moed en onberispelijkheid, veerkracht en uitmuntendheid, robuustheid en heldhaftigheid.

De ingewijde die deze oudste dondergoden ontmoet, wordt geïnitieerd door stortgolven, beukende regen, stormwinden en de tranen
van alle goden. De ingewijde wordt de ingewijde door de thunderbird zelf te worden, die hoog in alles vliegt. Neergestreken op de
elleboog van het universum, neerkijkend met over-ogen, met een thunderbird's-eye-perspectief dat alle dingen in perspectief
plaatst, wordt de wond van de wereld onthuld. Deze wond wordt het hart van de thunderbird, dat bij inwijding ons hart wordt.

De zwarte thunderbird leidt ons naar het Pad van Moed. Comfort blijft achter in de krimpende comfortzone van de cultuur.
We zijn hier om te stretchen. Om te worden. Om zichzelf te overwinnen door hoge humor, hoge wijsheid en hoge moed.
We zijn hier om de goden uit te dagen. We zijn hier om 'de weg' te verstoren met 'een nieuwe manier'. Inderdaad.
Zoals Steve Mizrach, Ph.D. zei: "Net als Thunderbird zelf, werd de heyoka beschouwd als een kanaal naar
krachten die het begrip tartten, en door zijn absurde, achterlijke gedrag toonde hij slechts de
ironische, mysterieuze dualiteiten die in het universum zelf bestonden."

Ter ere van deze mysterieuze dualiteit worden we de duistere herinnering in het vergeten licht.
We zijn hier om te genieten van tegenstellingen, zodat we kunnen terugkeren naar "de stam of het nest"
met magisch elixer en een nieuwe manier om mens en thunderbird te zijn. Dan vliegen we naar het oosten, en herhalen.

> BRON <

Gary 'Z' McGee, een voormalige Navy Intelligence Specialist die filosoof werd, is de auteur van
Birthday Suit of God en The Looking Glass Man. Zijn werken zijn geïnspireerd door de
grote filosofen van die tijd en zijn klaarwakkere kijk op de moderne wereld.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusVrije energie het geschenk
voor de mensheid van Nikola Tesla

- Draadloze Communicatie -
- Gratis energie draadloos gedistribueerd -
- Het Onvoltooid Meesterwerk om de Menselijke Energie te Verhogen -
- Inzicht; de Mensheid te laten gedijen, of vergaan door verlies aan Licht -


Door: The Final Wakeup Call
23 oktober 2021
Onbegrensde hoeveelheid Energie

Al zo’n 120 jaar geleden had de wereld gratis verlicht kunnen worden, door verwezenlijkte vooruitgang van genie
Nikola Tesla, ware het niet dat hij gedwarsboomd werd door de Deep State-cabal met zijn uitvinding van vrije energie,
opgewekt uit magnetische velden rondom planeet Aarde. Dan zou geen koolstofuitstoot belasting of global warming hoax
mogelijk zijn geweest!  

Een groot deel van de huidige technologie komt voort uit de kennis die Tesla in zich had, welke hij koortsachtig voor de wereld
heeft uitgestippeld. Het waren heel belangrijke verbeteringen voor de mensheid: Verbeteringen, om gestolen te worden door de
Cabal die duivels misbruik maakten van zijn menslievende innovaties. Donald Trump ‘s oom John Trump wist hoe hij Tesla’s geniale
patenten, en vreemde tekeningen moest interpreteren. Tijdens Donald Trump 2016 verkiezingscampagne verhaalde hij; “mijn oom
vertelde mij alles over Tesla’s werk en patenten.”

Tesla begreep ook Gods grenzeloze energie complex systeem van de schepping, en de opwekking van energie voor de mens in
relatie met God. De Cabal wist dit en vreesde dat dit de mensheid zou kunnen ontwaken en verborg daarom zijn uitvindingen
samen met andere kennis, die heimelijk werden begraven, weg uit het publieke oog. Met andere woorden, gewoon
criminele Censuur!


Hier zijn enkele excerpten uit het werk van Nikola Tesla dat hij publiceerde in Centurie Magazine, op juni 1900, getiteld:
Het probleem van het verhogen van de menselijke energie met speciale verwijzingen naar de benutting van de energie van
de zon. Nikola Tesla, die de opwaartse energiebeweging voor de mens kende – de energie van de beweging – en de drie
manieren de menselijke energie te verhogen. Beschreef het op deze wijze:

“Van alle eindeloze verscheidenheid aan verschijnselen die de natuur onze zintuigen presenteert, is er geen die onze
geest met grotere verwondering vervult dan die onvoorstelbaar complexe beweging die wij in haar geheel aanduiden
als het menselijk leven; Haar mysterieuze oorsprong is versluierd in de voor altijd ondoordringbare mist van het verleden,
haar karakter is onbegrijpelijk gemaakt door haar oneindig ingewikkeldheid, en haar bestemming is verborgen in de onpeilbare
diepten van de toekomst.

“Voor elk individu dat omkomt aan de gevolgen van een stimulerend middel, sterven minstens duizend aan de gevolgen van het
drinken van onzuiver water. Deze kostbare vloeistof, die ons dagelijks nieuw leven inblaast, is ook het voornaamste middel
waardoor ziekte en dood ons lichaam binnendringen. De vernietigende kiemen die het bevat, zijn vijanden die des te
verschrikkelijker zijn omdat zij hun fatale werk onopgemerkt verrichten. Zij bezegelen onze ondergang terwijl
wij existeren en genieten.

“De meerderheid van de mensen is zo onwetend of onzorgvuldig als het gaat om het drinken van water, en de gevolgen
ervan zijn zo rampzalig, dat een filantroop zijn inspanningen nauwelijks beter kan aanwenden dan door te trachten diegenen
te verlichten die zichzelf op deze manier schade berokkenen. Door systematische zuivering en sterilisatie van het drinkwater kan
de menselijke hoeveelheid zeer aanzienlijk toenemen. Het zou een strikte regel moeten worden – die bij wet moet worden afgedwongen
– het drinkwater in elk huishouden en elke openbare plaats te koken of op andere wijze (Osmose) te steriliseren.“Alleen filteren biedt niet voldoende bescherming tegen infectie. Al het ijs voor intern gebruik moet kunstmatig worden bereid
uit water dat grondig is gesteriliseerd. Het belang van het verwijderen van ziektekiemen uit het stadswater wordt algemeen erkend,
maar er wordt weinig ondernomen om de bestaande omstandigheden te verbeteren, omdat er nog geen bevredigende methode is
ontwikkeld om grote hoeveelheden water te steriliseren. Door verbeterde elektrische apparaten zijn we nu in staat ozon goedkoop
en in grote hoeveelheden te produceren, en dit ideale ontsmettingsmiddel lijkt een gelukkige oplossing te bieden voor deze
belangrijke kwestie.

“Iedereen moet zijn lichaam beschouwen als een kostbaar geschenk van iemand die hij boven alles liefheeft, als een wonderbaarlijk
kunstwerk, van een onbeschrijflijke schoonheid en een meesterschap dat het menselijk voorstellingsvermogen te boven gaat, en
zo teer en broos dat een woord, een ademtocht, een blik, nee, een gedachte, het kan beschadigen. “Onreinheid, dat ziekte en
dood voortbrengt, is niet alleen een zelfvernietigende, maar ook een hoogst immorele gewoonte. Door ons lichaam vrij van
infecties, gezond en zuiver te houden, geven wij uitdrukking aan onze eerbied voor het hoge principe waarmee het is
begiftigd. Wie in deze geest de voorschriften van de hygiëne opvolgt, bewijst zichzelf in zoverre werkelijk religie.
Laksheid in de zeden is een verschrikkelijk kwaad, dat lichaam en geest vergiftigt, en dat verantwoordelijk
is voor een grote vermindering van de menselijke massa…

“Hebben zij (de Cabal) niet onze voedselbron genomen en onze zaden vermengd met GMO’s, en onze kruidenierswinkels
bezoedeld met schadelijke toevoegingen, conserveringsmiddelen en dingen die geen waarde hebben maar giftig zijn in het
menselijk lichaam? Hebben zij ons niet verteld (reclame) hoe een lichaam en gezichten eruit moeten zien? Lachen zij niet om
iedereen die niet lijkt op wie of wat zij ons vertellen? Brengen zij niet een gevoel van lelijkheid bij om psychische en chirurgische gezichtsbehandelingen te ondergaan om te lijken op wat God niet geschapen heeft? Om de schoonheid van het ouder worden
lelijk te noemen en te bespotten? En er tegelijkertijd op aan te dringen? Zijn alle hongerende mensen in de wereld van vandaag
uitgehongerd door dezelfde hand van de cabal die schreeuwt om hen te voeden?

Zie je wat ze gedaan hebben en zie je nu waarom ze het gedaan hebben?  

Nikola Tesla wordt herinnerd voor zijn transformerende uitvindingen zoals de inductiemotor, wisselstroom-elektrische
energiedistributie, fluorescentielampen, draadloze communicatie, en afstandsbediening voor mechanische apparaten.

Gratis energie draadloos gedistribueerd

Maar van alle Tesla’s uitvindingen was er één die nooit het daglicht zag. Het was een revolutionair idee dat de potentie heeft om
onze wereld op een ingrijpende manier te veranderen. Het was ook een uitvinding die zijn tijd meer dan een eeuw vooruit was,
bekend als Gratis Energie, en draadloze energiedistributie. Conventionele elektriciteitsleidingen zijn duur, lelijk en verspillend,
ze kunnen tot 14 procent aan energieverliezen door de weerstand van de koperen kabels. Een belangrijk aspect van Tesla’s
draadloze energienetwerk is de distributie van elektriciteit naar afgelegen gebieden, maar ook naar dichtbevolkte
stedelijke locaties.Tesla bouwde voor zijn tijd een nogal ongewoon uitziende toren, genaamd de Warden Tower op Long Island.
Oorspronkelijk en officieel was hij van plan de faciliteit te gebruiken om de technologie te ontwikkelen om draadloze
communicatie over de oceaan naar Europa te realiseren. In het geheim wilde hij de toren ook gebruiken om draadloze
stroomdistributie op zeer grote schaal te demonstreren. Zijn visie was om meerdere torens energie te laten uitstralen
in de atmosfeer. Deze energie kan worden gebruikt om vliegtuigen, auto’s en zelfs schepen, voort te bewegen, als ze
voorzien zijn van speciale ontvangstapparatuur om draadloze energie op te vangen.

Hij modificeerde in de jaren 1920 zelfs een auto met verbrandingsmotor tot een elektrisch aangedreven voertuig meteen
elektromotor van 80 pk, en reed meer dan een week rond op draadloos aangeleverd elektrische energie. Dit was een doorn
in het oog van de cabal elite, en werd zo snel mogelijk begraven. Op grote schaal zouden met deze technologie schepen de
zeeën kunnen bevaren zonder te hoeven stoppen om bij te tanken. Vliegtuigen zouden voor onbepaalde tijd in de lucht
kunnen blijven, constant voorzien van energie uit Tesla’s torens. Toen JP Morgan van de cabal Tesla’s verborgen
motief ontdekte, stopte zijn financiering.  

Draadloze communicatie

Tesla’s oorspronkelijk idee van draadloze communicatie is al jaren bij ons in gebruik. De mobiele telefoon
in je broekzak is het bewijs. En hoewel het niet wordt gebruikt om energie over de Atlantische
Oceaan te verzorgen, gebeurt Tesla’s visie van draadloze energiedistributie nu op
een dichterbij gelegen afstand.  

Inzicht; de Mensheid te laten gedijen, of vergaan door verlies aan Licht

Zijn werk toonde aan hoe toenemende of afnemende krachten het welzijn van de mensheid kunnen beïnvloeden. Hij voorspelde
de omgeving waarin de mensheid ofwel zou gedijen door positieve Goddelijke Krachten, ofwel kan afnemen door tragisch verlies aan
licht in duisternis. Stel je nu eens voor hoe deze informatie als goud was in de handen van de Cabal, en waarom zij Einstein. Edison, en
NASA alle eer gaven voor Tesla’s werk! Het censureren van Tesla, die de geheimen van Gods schepping deelde met de mensheid. Het
geeft ons inzicht over wat ons te wachten staat op de splitsing in de weg, waarover gesproken wordt in Ezechiël. De mens moet
kiezen of hij naar links of naar rechts gaat. De ene kant zal de mensheid naar het licht van God leiden, de andere naar
volslagen duisternis. De vrije wil is de sleutel. Ieder moet kiezen en verstandig kiezen.

Wat we zien in de schittering van Tesla, het is het voor het publiek verborgen stappenplan dat de Cabal ons heeft afgenomen.
Ze bedachten alle tegenstellingen om de door God geschapen mens te vernietigen. De pijlen zijn gericht op vernietiging van
de familie-eenheid, het vernietigen van de geest van de jeugd door middel van het onderwijs dat een verlaging van het
intellect dient, een massabeweging van het uit het hoofd leren van wat bestaat, en specifiek de verwijdering van het
creatief denken om intelligentie buiten de doos, waarin alle mensenmassa’s zijn geplaatst te houden. Het openen
van deze doos zou inderdaad de val van Pandora zijn. Want het openen ervan onthult alle leugens, bedrog,
diefstallen en duivelse manoeuvres om de mensheid tot slaaf te maken op de gemeenste en slechtste
manier die ooit is bedacht. Dus wat kan er gedaan worden? Open de doos – open deze wijd en
onthul het bedrog dat het bevat. Volg het geld naar de kwade cabal en de verlangens van
hun Utopia die alleen kan blijven bestaan als de doos goed gesloten wordt gehouden.

Tegenwoordig; Achter de complexe technologie van draadloze stroomdistributie
gaat al iets heel eenvoudigs schuil: nl. de mogelijkheid om elektronische
apparaten op te laden zonder dat voor elk apparaat een
stroomkabel nodig is.

“Gelukkig kunnen de huidige omstandigheden niet oneindig voortduren, want een nieuw element begint zich te doen
gelden. Een verandering ten goede is nabij, en ik zal nu trachten aan te tonen wat, volgens mijn ideeën, is de eerste stap
naar de totstandbrenging van vreedzame betrekkingen tussen naties, en met welke middelen deze uiteindelijk tot stand zullen
worden gebracht. Laten we teruggaan naar het prille begin, toen de wet van de sterkere de enige wet was. Het licht van de rede
was nog niet ontstoken, en de zwakken waren geheel overgeleverd aan de genade van de sterken. Het zwakke individu begon toen
te leren hoe hij zichzelf kan verdedigen.Het Onvoltooid Meesterwerk om de Menselijke Energie te Verhogen

Zodra de cabal is verslagen, staat Tesla’s onvoltooide meesterwerk op het punt werkelijkheid te worden. Men moet
Tesla’s werk over het verhogen van Menselijke Energie lezen want het is de sleutel tot het terugnemen van ons leven!

De omstandigheden van vandaag zijn niet het resultaat van gisteren, en een radicale verandering kan niet van vandaag op
morgen worden bewerkstelligd. Zoals Nicola Tesla het formuleerde; “In feite is het twijfelachtig of mannen die niet bereid zijn
voor een hoog principe te vechten, überhaupt ergens goed voor kunnen zijn. Het is niet de geest die de mens maakt, noch is het
het lichaam; het is geest en lichaam.

“Andere energiebronnen kunnen worden aangeboord en nieuwe methoden om energie aan de zon te onttrekken kunnen worden
ontdekt, maar geen van deze of soortgelijke verworvenheden is in belangrijkheid gelijk aan het transmissie medium van energie
naar en op elke afstand gelegen punt. Ik kan me geen technische vooruitgang voorstellen die de verschillende elementen van
de mensheid doeltreffender kan verenigen dan deze, of die de menselijke energie meer kan laten toenemen en meer kan
besparen. Het zal het beste medium zijn om de energie te vergroten die de menselijke massa versnelt. Alleen al de
morele invloed van zo’n radicale verandering zal niet te overzien zijn. Aan de andere kant, als op enig punt
op de aardbol energie in beperkte hoeveelheden kan worden verkregen uit het omringende
medium door middel van zelfwerkende warmtemotor of anderszins, zullen
de omstandigheden dezelfde blijven als voorheen.”

Blijf sterk en blaf terug om de boze plannen van de Cabal te ontmaskeren! Giftige prikken zijn niet houdbaar.
Pak onze voedsel- en waterbronnen terug. Grote Bedrijven zijn geen eigenaar van de planeet; deze behoort aan de
hele mensheid. Ontmasker de Cabal en hun kwade plannen, om onze vrije wil en alles wat God vrijelijk gaf te confisqueren!
Ontmasker de cabal en promoot dit artikel wijd en zijd om het bedrog aan te tonen dat het bevat. Volg het geld naar de criminele
cabal en hun verlangen naar een Utopia die alleen bestaat als de doos van Pandora goed gesloten wordt gehouden.  

De massa gaat zo luid vibreren en resoneren dat de doos van Pandora en al haar blinde, onwetende dwazen op zoek gaan naar hun
geld, en wel zo snel dat ze krimpen voor je ogen, zoals de heks in de Tovenaar van Oz, toen de emmer water over haar heen werd
gegooid! Dus vul je emmers en gooi het levende water naar de Cabal, en laat het gif over aan de gifmengers!

Blijf op de hoogte en sluit je aan bij The Final Wakeup Community op TELEGRAM, gecreëerd om lezers en deelnemers over
de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. Het zijn de ontwaakten die patriotten zijn geworden, om zich aan te sluiten
bij het gevecht om de Wereldmaffia voor eens en voor altijd van planeet Aarde te verwijderen. Planeet Aarde is van
ons, wij zullen zelf beslissen hoe onze wereld in harmonie en eeuwige vrede en welvaart zal worden bestuurd.
Waaraan elk individu bijdraagt naar inzicht en vermogen. Blijf FWC volgen op Telegram voor dagelijkse
updates over ontwikkelingen in onze strijd tegen de Deep State Maffia. Als je TELEGRAM niet
kunt openen vanaf de computer, probeer het dan op je mobiel of iPad, vanwege
software actualisatie.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius


IDEE VERSUS MENING: HET BELANG
VAN DENKEN IN PLAATS VAN GELOVEN

Door: Gary Z McGee

Waking Times

22 oktober 2021"Wat men wil is niet de wil om te geloven, maar de wil om erachter
te komen, wat precies het tegenovergestelde is." - Bertrand Russell -

Op een tijdlijn die lang genoeg is, heeft de plasticiteit van de hersenen - om persoonlijkheid en perceptie te omvatten -
de neiging om rigide en vast te zitten, conservatief en inhoud, dogmatisch en inflexibel te worden. Men moet vechten tegen
het verval van plasticiteit om het in stand te houden. Het handhaven van plasticiteit en flexibiliteit in het denken vereist zelfbewustzijn, zelfondervraging en zelfoverwinning om te kunnen vatten. Zonder welke de hersenen, samen met iemands persoonlijkheid en perceptie
van de realiteit, onvermijdelijk standaard niet-plasticiteit, rigiditeit, inflexibiliteit, nabijheid en dogmatisch denken.

De vorming van onze meningen wordt de basis van niet-plasticiteit als we niet mindful zijn. Het vervangen van 'een mening hebben' door
'een idee hebben' kan een gezonde strategie zijn om het fundament weg te halen om flexibel te blijven in het licht van dreigende
rigiditeit. Het is een manier om uit onze eigen weg te komen om duidelijk de weg te zien. Het is een manier om het grote
geheel te zien, ondanks onze neigingen om kleine plaatjes te zien. Zoals filosoof Eric Weiner zei: "Stel het
definiëren van wat je ziet uit, en je zult meer zien."

Het nadeel van het hebben van een mening:

"De grootste misleiding die mensen lijden, is
van hun eigen mening." - Leonardo da Vinci -

Wanneer je een mening hebt, ben je te druk met het doornemen van de cultureel voorgeschreven noties van het Alpha / Beta-lied
en -dans om zelfs maar te beseffen dat er een betere manier is om te zingen en te dansen (meta gaan). Je mening houdt je gevangen
in het denken over kleine plaatjes ten koste van een groot beeldperspectief. Zeker wanneer je mening niet in lijn is met de werkelijkheid
en dus ongeldig is. Mening is irrelevant als ze ongeldig is. Validiteit is gebaseerd op een schaal van gezond/ongezond geregeerd door
de werkelijkheid, niet op een schaal van goed/kwaad gedicteerd door de menselijke mening. Men moet het geloof overstijgen om
dit te realiseren. Het wordt dan vanzelfsprekend dat goed en kwaad gebaseerd moeten zijn op gezond en ongezond, zodat
het waarschijnlijker is dat het als geldig en redelijk wordt beschouwd.

Geldigheid is belangrijk. Het probleem is dat de mens een feilbare soort is. We zijn gevoelig voor fouten. We interpreteren
de werkelijkheid vaak verkeerd en vormen ongeldige meningen. Wat geldig is en wat niet - zoals met wat gezond is en wat niet
is geen kwestie van mening. Integendeel, het wordt gedicteerd door de realiteit, die compromisloos is met haar universele wetten.
Het is alleen onze verantwoordelijkheid om deze wetten correct te interpreteren. Het probleem is dat de meesten van ons
onverantwoordelijk zijn met onze interpretaties en dus ongeldige meningen vormen.

Het is waar dat 'meningen als klootzakken zijn, iedereen heeft er een'. Maar het doel moet zijn om je mening af te stemmen op de
realiteit om een geldige mening te hebben. Daar is werk voor nodig. Het vereist omzichtigheid en scepsis, vooral met betrekking
tot je eigen standpunt. Want als je niet oppast, wordt je mening een geloof. En overtuigingen zijn bijna onmogelijk te
veranderen. Gedachten daarentegen zijn mogelijk om te veranderen. Of in ieder geval makkelijker te veranderen.
Wanneer je "denkt" dat iets waar kan zijn, is er ruimte voor fouten en twijfel. Maar wanneer je "gelooft" dat
iets waar is, is er geen ruimte voor dwaling en twijfel, omdat geloof gebaseerd is op geloof in plaats
van rede. Geloof heeft geen behoefte aan dwaling of twijfel, of zelfs maar reden. Het is beter
om niet-vast te maken, dan; beter om een idee te hebben in plaats van een mening;
beter om gevoel voor humor te hebben over meningen in het algemeen;
het beste is om helemaal geen mening te hebben, maar om
een flexibiliteit van denken te hebben in
plaats van een rigide
overtuiging.

Het voordeel van het hebben van een notie:

"Twijfel is essentieel. Het is het voertuig dat ons van
de ene zekerheid naar de andere brengt." - Eric Weiner -

Als je een idee hebt, in plaats van een mening, heb je intellectuele speelruimte. Je "laat jezelf buiten" zoals ze in de
pokerwereld zeggen. Waar meningen meer een 'anker' zijn, zijn noties meer een 'lucht haak'. Ze zijn een manier om van
deze gedachte naar die gedachte te komen. Waar meningen een doel zijn, zijn noties een middel. Ze dienen als een voertuig
voor het denken in plaats van een fundament van geloof. Wat nog belangrijker is, waar het hebben van een mening de neiging
heeft om afbreuk te doen aan andere meningen, heeft het hebben van een idee de neiging om andere noties aan te trekken. Dat
wordt een soort schavot van escalerende kennis. De springplanken daarvan worden een transcendentie over zowel meningen als
noties. Dit is het ideaal om Meta te gaan.
Going Meta is de eerder genoemde "betere manier om te zingen en te dansen".
Het is zien met Over Eyes. Het is het aanboren van het vogelperspectief. Het is het
intellectuele equivalent van het Astronaut Overview Effect. Inderdaad. Going Meta gaat full -
frontaal Overzicht Effect als dagelijkse praktijk en discipline. Going Meta is het grote plaatje zien.
Het is een proactieve manier om voorop te blijven lopen. Het is het opnieuw uitvinden van de verbeelding.
Het is verlichting van het derde oog. Het zijn verbindende punten waarvan de meeste mensen zich niet eens
bewust zijn dat ze er zijn. Zoals Robert Greene zei: "In het land van de tweeogige geeft het derde oog je de alwetend -
heid van een god. Je ziet verder dan anderen, en je ziet dieper."

Going Meta is het texturen van begrippen met de gedachten en gevoelens van een ander begrip. Wanneer we dit doen, leggen
we daardoor een nieuwe kwaliteit van rijkdom in de ervaring. We worden uit de doos van het denken over kleine plaatjes geschoten.
We hebben geen andere keuze dan het grotere geheel te zien, en we gebruiken het om onze opvattingen te tekstualiseren en aan te
scherpen tot scherpe denkinstrumenten in plaats van saaie instrumenten van geloof.

Om Meta te gaan. Om te transcenderen. Om te overtreffen, te verduisteren, uit te blinken. Om boven en over de grenzen heen te gaan.
Een meta-meester is iemand met het ongewone vermogen om alle overtuigingen te overwinnen, om dat wat er niet toe doet echt te laten
glijden, "om een gedachte te vermaken zonder het te accepteren", om Meta over alle meningen te laten gaan door de transcendentie
van alle noties.

Dit creëert een heilige ruimte waar de onderlinge verbondenheid van alle dingen alles in perspectief plaatst. In deze heilige ruimte
worden meningen gezien voor wat ze zijn: rekwisieten, tussenstops, krukken, plaatsen. Het zijn allemaal slechts feilbare
ingrediënten vermengd in de gebrekkige soep van de menselijke conditie. De gezonde reactie daarop is het idee
van een goed gevoel voor humor. De ongezonde reactie daarop is de mening van het nihilisme.
Going Meta beknot nihilisme door ons het vitale belang van onthechting en humor
te leren. Het leert ons aandacht te besteden aan hoe we aandacht
besteden, het vermogen tot nieuwsgierigheid te
cultiveren en open te blijven staan
voor de mogelijkheid van
mogelijkheid.

> BRON <

Gary 'Z' McGee, een voormalige Navy Intelligence Specialist die filosoof werd, is de auteur van
Birthday Suit of God en The Looking Glass Man. Zijn werken zijn geïnspireerd door de
grote filosofen van die tijd en zijn klaarwakkere kijk op de moderne wereld.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


DE AFGROND
DIE WE WEIGEREN TE ZIEN


Door: Gary Z McGee
Waking Times

22 oktober 2021"De rede is een keuze. Wensen en grillen zijn geen feiten, noch zijn het middelen om ze te ontdekken. De rede is onze enige
manier om de werkelijkheid te vatten. We zijn vrij om de inspanning van het denken te vermijden, om het denken te verwerpen,
om de rede te verwerpen, maar we zijn niet vrij om de straf van de afgrond te vermijden die we weigeren te zien. Iedereen praat een
groot spel over openminded en flexibel zijn in hun denken. Maar als het erop aankomt, hoe vaak vermijden we de inspanning van het
denken en vertrouwen we gewoon op ons geloof om ons te leiden? Waarschijnlijk vaker dan de meesten van ons zouden willen toegeven.
Rede, denken, dingen diep in overweging nemen, is een keuze. Helaas kiezen de meesten van ons niet voor de rede. De meesten van ons
kiezen voor geloof. Dit geldt niet alleen voor religie en dogma. Dat geldt ook voor ons blinde vertrouwen in de overheid, de staat, in het
gezag en in de politie. Het geldt ook voor het dagelijks leven. De meesten van ons geloven in plaats van te denken.

Het probleem hiermee is dat het een samenleving creëert die onwetend wil dat iemand anders zijn denken voor hen doet; zelfs als ze
het niet aan zichzelf willen of kunnen toegeven. Dit leidt onvermijdelijk tot machtsmisbruik. En omdat macht de neiging heeft om te
corrumperen, zullen degenen die we toestaan om ons denken voor ons te doen, uiteindelijk die macht misbruiken. Dat wil zeggen,
tenzij we bereid zijn om onze macht terug te nemen en zelf na te denken.

Geloof ten koste van de rede creëert een zwart gat, een afgrond die we weigeren te zien. Moedwillige onwetendheid is de
weigering. De afgrond is overal om ons heen. Het is duidelijk zichtbaar in overheidscorruptie en politiegeweld. Het is
duidelijk in de mate waarin religies moeten gaan om een denker te verontwijken om mee te gaan in hun irrationele
magische denken. Een geloof dat door zijn overtuigingen de rede verwerpt en het irrationele omarmt, kan niet
lang standhouden zonder intimidatie of geweld. In religie zien we intimidatie. In de regering zien we geweld.
Bij de politie zien we geweld. De afgrond die we weigeren te zien is de corruptie veroorzaakt door deze
intimidatie en kracht, die wordt versterkt door onze eigen opzettelijke onwetendheid en
cognitieve dissonantie.

De primaire oorlog zit in ons. Kiezen we ervoor om te denken of kiezen we ervoor om te geloven? Kiezen we voor rede of geloof?
Kiezen we ervoor om ongemakkelijke vragen te stellen of om comfortabele antwoorden te accepteren? De frontlinie is binnen. En
het wordt gewonnen of verloren in verhouding tot hoe we allemaal omgaan met de botsing tussen rede en wishful thinking. Wensen
en grillen kunnen onze redenering alleen maar vertroebelen als we weigeren na te denken en in plaats daarvan op iemand anders
vertrouwen om ons denken voor ons te doen. Of die 'iemand' nu religie is, de staat, de overheid, de politie of een andere
willekeurige autoriteit.

De rede zelf moet de enige soeverein zijn, opdat we het contact met de werkelijkheid niet verliezen. Als we iets anders
over ons laten heersen, creëren we onbedoeld een afgrond waar de betekenis zelf sterft. En dan kan en zal iedereen die
autoriteit claimt zijn macht misbruiken door gebruik te maken van onze bereidheid om die autoriteit toe te staan ons denken
voor ons te doen. Of het nu een botsing is tussen waarheid en geloof of tussen rechtvaardigheid en macht, alleen het denkende,
rationaliserende menselijke individu kan het zelf uitzoeken met behulp van logica en redenering. Zodra dat individu het denken
voor zichzelf opgeeft, geven ze onbewust toestemming voor tirannie.Macht maakt het niet goed. Dat is nooit het jaar geworden. Dat is een mythe. Macht moet recht maken, anders wordt het een tiran.
Maar, en hier is de truc, misschien zal het nooit goed maken als het niet wordt gecontroleerd en gebalanceerd door rationele mensen
die voor zichzelf denken.Wanneer we de inspanning van het denken vermijden, wanneer we de rede voor geloof verwerpen, creëren we
een afgrond. We creëren tirannie. We creëren dogmatische loopgraven. We creëren brute gezagsdragers die onvermijdelijk hun macht
misbruiken ten koste van anderen. We creëren al deze gedrochten en dan weigeren we ze te zien voor wat ze zijn. We worden blind.
We worden een slaaf van irrationaliteit. Maar er is hoop. We zijn allemaal bereid om fel te zijn in een of andere zaak. Wat de zaak
eervol maakt of niet, is de waarachtigheid en geldigheid ervan. Volgt het de rede? Volgt het gezondheid? Volgt het vrijheid?
Zo niet, dan kan het noch geldig noch eervol zijn.

Nietzsche vroeg eens: "Wie kan met rede omverwerpen wat het gepeupel ooit zonder reden heeft geloofd?"
Het antwoord moet een rationeel individu zijn dat in een of andere zaak fel is. Een individu dat zijn eigen redeneerkracht
durft te gebruiken om een gezonde zaak te ontdekken die eervol genoeg is om een licht te laten schijnen in de duisternis van
de afgrond die iedereen weigert te zien. Want wat het gepeupel ooit zonder reden heeft geloofd, is de afgrond die we weigeren
te zien.

Dus, hoe wordt de afgrond die we weigeren te zien de afgrond die we niet langer kunnen negeren?

Er zijn gewone mensen nodig, individuen, jij en ik, die weigeren om iemand anders toe te staan ons denken voor ons te doen.
Het vereist het reguleren van de Powers That Be omdat het weigert zichzelf te reguleren. Het vereist het in twijfel trekken van
autoriteit en het houden van degenen met de macht van rechter, jury en beul aan een hogere standaard dan degenen die ze
beoordelen, beoordelen of uitvoeren - een standaard die zo hoog is dat ze niet kunnen ademen. Het vereist het hebben
van de Rede zelf als onze enige soeverein.

Blind geloof is oud zeer. Het is verouderd en onhoudbaar. Het toestaan van een externe autoriteit om ons denken voor ons te doen,
is hoe we in de eerste plaats in deze puinhoop terecht zijn gekomen: een soort die het lef heeft om een diep zieke samenleving te
creëren en te bestendigen. Een soort die het niet eens zal herkennen als gevolg van zijn eigen ongezonde acties. Het is hoog
tijd dat we dat erkennen. Zo'n erkenning begint met rede.

Rede ondanks blind geloof is de enige weg naar de waarheid. Rede ondanks autoriteit is onze enige weg naar gerechtigheid.
Rede ondanks wensen en grillen en comfortabele platitudes is onze enige weg naar het onderscheiden van de aard van de
werkelijkheid. Inderdaad. De rede is onze enige redding als we vrij willen zijn. De afgrond die we weigeren te zien, kan
alleen worden gezien als we ervoor kiezen om het op ons te nemen om na te denken en de rede te gebruiken
ondanks onze overtuigingen. Pas dan kunnen we onszelf uit de afgrond gaan graven. Alleen dan zal de
sluier van macht wegvallen om te onthullen dat de tovenaar nooit meer was dan een hack,
een fraudeur of erger nog, een tiran die onze onwetendheid gebruikte
voor zijn eigen gewin.

Uiteindelijk is de keuze aan ons. Blijf toestaan dat ons geloof in verouderde instellingen ons vernietigt, of gebruik
de rede en twijfel aan de waarheid en geldigheid van die verouderde instellingen. Iemand anders de macht geven om
voor ons te kiezen, zal alleen maar de diepe duisternis van de afgrond bestendigen die we weigeren te zien. Er zijn mensen
die van vrijheid houden, die ernaar streven, die ernaar leven en die door vrijheid en rede boven onrecht uitstijgen. Dan zijn er
degenen die uit zijn op hersenloze stagnatie en onderwerping aan een geloof dat wordt afgedwongen door een willekeurige
zwart-wit uniformiteit vermomd als autoriteit.

Er zijn mensen die ernaar verlangen om "de manier waarop de dingen zijn" te overstijgen door hun eigen inspanning en
creativiteit. Dan zijn er mensen die willen dat anderen voor hen denken en bereid zijn om een halflevend leven te
leiden als de ultieme prijs (de afgrond). Kies ervoor om degene te zijn die de afgrond ziet voor wat het is –
een valstrik.

> BRON <

Over de auteur

Gary 'Z' McGee, een voormalige Navy Intelligence Specialist die filosoof werd, is de auteur van
Birthday Suit of God en The Looking Glass Man. Zijn werken zijn geïnspireerd door de
grote filosofen van die tijd en zijn klaarwakkere kijk op de moderne wereld.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
HOE WORD JE EEN KOSMISCHE HELD

Door: Gary Z McGee
Waking Times

22 oktober 2021
"In dit soort ontologie van immanentie is wat we beschrijven niet een schepsel dat wordt getransformeerd en dat op zijn beurt
de wereld op een aantal wonderbaarlijke manieren transformeert, maar eerder een schepsel dat meer van de wereld in zich
opneemt en nieuwe vormen van moed en uithoudingsvermogen ontwikkelt." ~Ernest Becker

Wat is een kosmische held? Kosmische helden zijn zeldzame individuen die de codependente staat hebben overstegen en
een Meta-staat hebben bereikt door onafhankelijke moed. Ze hebben de culturele conditionering gereconditioneerd. Ze zien
met Over Eyes. Ze hebben buiten zoveel hokjes gedacht dat die hokjes stippen zijn geworden die ze verbinden in hun verhoogde
staat van bewustzijn. Arete is het ethos van de kosmische held, een essentieel ingrediënt van een robuust karakter. Arete die gedurende
een mensenleven wordt gekweekt, kan leiden tot eudaimonia: menselijke bloei. Hoewel er geen specifieke definitie is voor arete, wordt het geassocieerd met moed en effectiviteit, en het is nauw verbonden met het idee van vervulling en de daad van het leven naar iemands
volledige potentieel.

Maar een robuust karakter hangt af van de vier kardinale deugden (moed, gematigdheid, wijsheid en rechtvaardigheid). Moed bevrijdt
karakter. Moderatie brengt karakter in evenwicht. Wijsheid begeleidt karakter. Rechtvaardigheid stabiliseert het karakter sociaal.
Door deze vier deugden komt een uitstekend mens naar voren als een vereerde en waardevolle katalysator voor menselijke
bloei. Kosmische helden gebruiken de vier kardinale deugden om alle waarden opnieuw te evalueren en zo hogere
waarden te creëren.

Hier zijn drie belangrijke disciplines om een kosmische held te worden ...

Cultiveer Prometheïsche durf:

"Ik zou liever aan deze rots vastgeketend zijn dan de gehoorzame
dienaar van de goden te zijn." - Prometheus -

Moed staat voorop. Voordat een andere deugd zelfactualiseerd kan worden, moet moed zelfactualiseerd worden.
Er moet eerst een moedige afwijking komen of er is geen 'eerste'. Maya Angelou zei het het beste: "Zonder moed kun
je geen andere deugd consequent beoefenen." Dit begint meestal wanneer een zaadje van nieuwsgierigheid wordt geplant
in de stijve grond van onze zekerheid. Het zaadje kan zo simpel zijn als het stellen van krachtige 'wat als'-vragen: Wat als de tijd
nooit rijp is? Wat als ik vastzit in Plato's Grot? Wat als ik verantwoordelijkheid zou nemen voor mijn pijn? Wat als ik, in plaats van
vermijding, ontsnapping en ontwijking, acceptatie, rede en moed beoefende om de overweldiging te omarmen? Wat als ik de
Powers That Be uitdaagde? Wat als ik vuur van de goden zou stelen?

Prometheïsche durf is afwijken van het gewone om het buitengewone te ontdekken. Het is het beoefenen van Dionysische
ongehoorzaamheid. Het wordt "divergent" zoals Beatrice Prior in Divergent. Het wordt "The One" zoals Neo in The Matrix.
Het heeft de insouciante durf van Tyler Durden in Fight Club: "Ik zeg nooit compleet te zijn. Ik zeg stop met perfect te
zijn. Ik zeg: laten we evolueren. Laat de spaanders vallen waar ze kunnen." Daar is moed voor nodig. Hoge moed.

Prometheïsche durf is "God" in het gezicht staren, en door je onverschrokken "poker stare" alleen, zijn bluf
noemen. Ineens zijn de rollen omgedraaid. Je hebt alle kaarten in handen. Dat was je altijd al. En de
royal flush die je onthult is het legerdemain van je moed. God wordt bedrogen en afgetroefd,
en net als Prometheus wordt het geld (de zegen van kennis) dat je wint, het vuur
dat je hebt gestolen. En het is het waard. "Straf" verdoemd.

Zet het "grondige" in Thoreau:

"Sommigen zijn geboren Thoreau, anderen bereiken Thoreau.
De meesten hebben Thoreau opgedrongen." - Eric Weiner -

Thoreau had Prometheaanse durf. Hij durfde zichzelf dubbel aan om het leven ten volle te leven. Hij staarde in afgronden.
Hij daagde goden uit. Maar het was niet zozeer wat hij zag terwijl hij dat deed, maar eerder hoe hij het zag. Hij schilderde het
leven over met een brede kwast van kleurrijke moed en subtiele gematigdheid. Maar hij deed dat vanuit een heilige staat van
niet-attachment. Hij ontdekte dat menselijke uitmuntendheid voortkomt uit het leren zien.

Kosmische helden leren kijken door een lens van moed, gematigdheid, wijsheid en rechtvaardigheid. Ze leven bewust. Ze nemen
dingen niet voor lief. Ze verpletteren psychosociaal. Ze stijgen uit boven het culturele moeras om gezonde onthechting te ontdekken.
Vanuit deze staat van gezonde onthechting zien ze hoe alles eraan vastzit. Ze zien de onderlinge verbondenheid van alle dingen. Ze zien
hoe alles verbonden is met al het andere. Zo wordt hun nieuwsgierigheid kosmische nieuwsgierigheid. Zo'n nieuwsgierigheid geeft
aanleiding tot Hoge Moed. Next-level moed. Het soort moed dat koningen onttroont en goden vernietigt. Het soort moed dat
zich verdiept in het "verbodene" (tegen willekeurige wetten/regels in) om verborgen geheimen te ontdekken die anders
onbereikbaar zijn.

Zoals Vladimir Nabokov zei: "Nieuwsgierigheid is insubordinatie in zijn puurste vorm." Het is door zo'n wrikkende
insubordinatie dat er diepe verandering wordt aangebracht en autoriteit eindelijk wordt gecontroleerd en in evenwicht
wordt gebracht. Het is een manier om 'God' te hacken. Welke vorm God ook aanneemt: ouders, leraren, politieagenten,
rechters, presidenten, koninginnen of zelfs God zelf. Zoals Thoreau zelf zei: "Ik was niet ontworpen om gedwongen
te worden. Ik zal ademen naar mijn eigen mode. Laten we eens kijken wie de sterkste is."

Bouw een Nietzscheaanse brug richting de Overman:

"Onze enige verantwoordelijkheid is om iets te produceren dat slimmer is dan we zijn;
alle problemen daarbuiten zijn niet van ons om op te lossen." - Ray Kurzweil -

Zelfoverwining is een hulpmiddel dat kosmische helden gebruiken in hun poging om naar de Overman te evolueren.
Wat is de Overman? Het verwijst naar Nietzsches opvatting van een individu dat er een kerndiscipline van maakt
om zichzelf en de menselijke natuur te overwinnen. In wezen is een Overman iemand die de menselijke conditie
heeft getranscendeerd en een zelf-geactualiseerde staat van voortdurende zelfoverwining heeft bereikt.

Een kosmische held is, net als een Overman, een zelfbewuste Fibonacci-reeks op zoek naar Phi (verlichting).
De brug naar de Overman is het gedisciplineerde pad van zelfverbetering en zelfoverwinning dat de kosmische
held nastreeft. Uit de praktijk van moed, gematigdheid, wijsheid en rechtvaardigheid ontstaat discipline. Een kosmische
held gebruikt discipline om deze waarden te benutten, terwijl hij deze waarden ook gebruikt om hun discipline te benutten.
Het is een wederkerige oefening die de kosmische held zelfs gesmeerd en flexibel genoeg houdt om met tussenpozen de brug
naar de Overman te lopen en te onderhouden.

Het bouwen van de brug van Man naar Overman is proactief open-mindedness door middel van gedisciplineerde zelfoverwining.
Het is het hebben van zelf toegebracht bewustzijn. Het lanceert existentiële fakkels uit de afgrond van de menselijke conditie.
Het benadrukt creatieve evolutie door moedige onafhankelijkheid die uiteindelijk leidt tot voorzienige onderlinge
afhankelijkheid.

Vanuit deze verhoogde staat van voorzienige onafhankelijkheid bevrijden kosmische helden zich om de hogere waarden
van creativiteit, humor en eer te actualiseren. Ze zijn vrij om hoge kunst, cathartische kunst, onsterfelijke kunst te maken.
Het soort kunst dat vormen breekt en mentale paradigma's verbrijzelt. Ze zijn vrij om de rollen om te draaien op macht
door middel van hoge humor, transcendente humor, Meta humor. Het soort humor dat scripts omdraait en tafels
omdraait. Ze zijn vrij om de kosmos te respecteren door middel van hoge eer, onderling verbonden eer,
onthechte eer. Het soort eer dat begrijpt: de wereld-is-zelf en de zelf-is-wereld.

> BRON <

Over de auteur

Gary 'Z' McGee, een voormalige Navy Intelligence Specialist die filosoof werd, is de auteur van
Birthday Suit of God en The Looking Glass Man. Zijn werken zijn geïnspireerd door de
grote filosofen van die tijd en zijn klaarwakkere kijk op de moderne wereld.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius