MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Blikvanger


30 Artikelen in diversiteit van meerdere auteursHet Einde Van De Tirannen

James Gilliland 31 Januari 2021
Het is al drie jaar geleden dat we hebben gesproken over een alliantie, een meesterplan dat zich op dit moment ontvouwt.
Er was veel weerstand tegen deze boodschap, maar nu is de tijd gekomen om te onthullen wat jullie niet zullen horen in het
mainstream nieuws, sociale media en vele alternatieve media. Dit plan is multidimensionaal en we zullen alle dimensies van dit plan
behandelen. Er is jaren geleden een alliantie gesloten tussen Trump, Poetin, Xi Jinping, en Modi. Er zijn veel leiders bij betrokken, we
noemen alleen de hoofdrolspelers. Er zijn anderen die hen steunen met een onvoorstelbare rijkdom die ongenoemd zal blijven, maar
die niet hebben toegelaten dat die macht en rijkdom hun ziel hebben bedorven.

Zij hebben een erecode, die van hun voorouders stamt, en zij leven volgens die code. De code is afgestemd op de Universele Wet, de Wet
van Een, de grondbeginselen in alle religies, afgestemd op dienstbaarheid aan anderen. Er is een kracht die zich afstemt op deze erecodes
die de ultieme kracht is, de bron waaruit alle leven, alle geluid, alle vibratie voortkomt. Er zijn God/Godinnen wezens die één zijn geworden
met die kracht, een groot aantal multidimensionale wezens, beschavingen die vaak de Grotere Familie van de mensheid worden
genoemd, Spiritueel en Technologisch Geavanceerde buitenaardsen, Sterren Naties, etc. die zich op de Mensheid en de Aarde
storten om te helpen bij wat het best kan worden aangeduid als planetaire bevrijding. Men kan ook naar hen verwijzen als
Engelenwezens, Meesters, Heiligen en Wijzen, maar dat is een beperkte visie op wat zich aan het ontvouwen is.

Er zijn andere codes van oneer die op eigenbelang zijn gericht, ze sluiten aan bij duistere krachten, met als belangrijkste focus een
onverzadigbare zucht naar macht en rijkdom ten koste van de Mensheid en de Natuur. In feite is de duistere kracht in oorlog met
de schepping, de Mensheid en de Natuur. De duistere krachten hebben niets te maken met kleur of geloof, zij zijn een beperking
of afwezigheid van licht, bewustzijn en energie. Door hun afwezigheid van licht zijn ze parasitair geworden, ze voeden zich met
de energie van anderen in plaats van uit de Schepper te putten. Hun rijk heeft chaos, pijn, lijden en verdeeldheid nodig om te
kunnen bestaan. Het is een multidimensionale hiërarchie maar gaat niet verder dan de 4e dimensie. Tirannie heeft een
frequentie en zij die zich afstemmen op tirannie zijn niet langer frequentiespecifiek voor de evolutie van de Aarde.

Actie/reactie, karma en tijd zijn aan het versnellen. De tirannen zitten in een neerwaartse spiraal, hun koninkrijken en hun
levens zullen eindigen. Hun ongeziene meesters worden uitgeschakeld in de oorlogen die niet van het vlees zijn. De enige
uitweg voor de fysieke tirannen en duistere harten is om hun bewustzijn, energie en bezittingen af te stemmen op het ontwakings-
en genezingsproces. Slechts weinigen kunnen het verleden loslaten, maar hun verleden is wat hun ondergang zal zijn. Het zal hen niet
worden toegestaan te reïncarneren, de Aarde zal voorbij hun frequentie bewegen. De meesten zullen hun lessen afmaken op een zeer
duister niveau met gelijkgestemden van geest, in het ergste geval weigeren ze te helen en zullen ze geassimileerd worden in hun
oorsprong, waarbij ze alle herinneringen aan zichzelf verliezen.

De 5e dimensie is eenheidsbewustzijn. Er komen wezens binnen tot in de 13e dimensie als deel van het ontwaken en heling of planetaire
bevrijding van de Aarde. Maak je niet druk om de kleine dingen, stem je af op het grotere geheel. Daal af in je hart en stem je af op deze
hogere dimensies van liefde, vreugde en gelukzaligheid. Dit zal je bevrijden van het vervallen in depressie, angst en apathie, die
allemaal ontworpen zijn om je frequenties te verlagen en controle over je te behouden. De planetaire bevrijding, het ontwaken
en helen van de Mensheid en de Aarde kan niet worden gestopt. Jouw vibratie, die bestaat uit je houdingen/emoties en
overtuigingen, bepaalt wat je ervaart en waar je naartoe gaat na het verlaten van dit niveau. Het draait allemaal om
frequentie. Verhoog je frequentie door het verleden los te laten, jezelf en anderen te vergeven, een open geest,
liefdevol hart en zuivere intentie te houden. Stem jezelf af op de Universele Wet. De Universele Wet wordt
het best geïllustreerd als Universele Vrede, Broeder/ Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart
voor allen. Dat is wat komen gaat. Het zit in het bewustzijn en de energie van de prachtige vele
wezens die op één lijn staan met de Alomtegenwoordige Schepper in de hele Schepping.
Zij zijn hier in aantallen en kracht als nooit tevoren om de profetieën te vervullen.

De mensheid en de Aarde zijn onderworpen aan slavernij, onderdrukt, de pijn en het lijden dat door de eeuwen
heen is toegebracht door deze duistere harten is onpeilbaar, maar zo is ook de kracht die komt om het tijdperk
van duisternis te beëindigen.

Voor hen die een meer gefundeerde boodschap nodig hebben om vertrouwen in de toekomst te hebben, hier is het.
De wereldelite, die vaak bestaat uit Satanisch/Luciferiaanse kinderoffers en -handel, waaronder drugshandel, wordt op
dit moment opgepakt. Historisch gezien gaat dit allemaal terug tot de Phoeniciërs die Bal en Baphomet aanbaden, ultra-
rijke families die al duizenden jaren over het lot van de mensheid en de Aarde beslissen. Ze worden ook wel de Khazarianen
genoemd, veranderen vaak van naam, velen verbergen verachtelijke daden achter antisemitisme en zouden niet als het Joodse
volk moeten worden aangeduid. Herken ze aan hun daden. Zij zijn de profiteurs van oorlog en ziekte, de bankiers die beide kanten
van elke oorlog sinds Napoleon hebben gefinancierd. Zij zitten achter de CCP, de Communistische Chinese Partij, zij zijn de
belangrijkste machten achter de slavernij, pijn en lijden dat al duizenden jaren voortduurt. Zij hebben Hitler, Stalin,
Mussolini, Pol Pot en een hele reeks andere socialistische en communistische tirannen gefinancierd, omdat
die regeringsvormen het best passen bij hun behoefte aan totale overheersing.

Zij gebruiken steekpenningen en chantage om hun doelen te bereiken, seksuele honingpotvallen zoals die van corrupte politici, leiders
van bedrijven en religieuze instellingen om hun bevelen uit te voeren. Zij hebben bijna elke industrie en beweging gekaapt en
overgenomen, inclusief vrouwenrechtenbewegingen, rassenbewegingen, genderbewegingen en zelfs milieubewegingen.
Zij bezitten Hollywood en de muziekindustrie. Volg het geld, ken hun symbolen. Zij zijn de kracht achter de socialistische
beweging van vandaag. De geschiedenis heeft bewezen, dat als je de macht en rijkdom centraliseert, in de handen
van enkelen, zijn die weinigen gemakkelijk corrupt te maken. Er is nooit een wapen krachtig genoeg geweest om
een man/ vrouw tot slaaf te maken, dan hun eigen geest. Daarom wordt deze oorlog vaak een bewustzijnsoorlog
genoemd, waarbij onze zielen op het spel staan.   Dit is in het proces van onthulling en verwijdering.

Wij moeten ook de geschiedenis van andere landen kennen om historisch te begrijpen wat er zich heeft afgespeeld.
Toen de Chinese burgeroorlog in 1949 eindigde, nam de Communistische Volksrepubliek China onder leiding van voorzitter
Mao Zedong de macht over het Chinese vasteland over. Dit moet niet worden verward met de Republiek China onder leiding van
President Chiang Kai-Shek, die de regering van de Republiek China terugtrok naar Taiwan. Met de val van de CCP, de communistische
kant van de onderdrukking die goed op gang is gekomen, zal de Republiek China terugkeren.

“Taiwan en het vasteland van China zullen worden herenigd onder een republiek,
net zoals Amerika zal terugkeren naar een republiek. “

USA Inc. die Amerika in 1871 overnam door de grondwet te veranderen en de Communistische China partijen zijn de partijen van
slavernij en onderdrukking zij zullen beide echte republieken worden. Een republiek is een regering van het volk, door het volk,
en voor het volk. Alle leiders, inclusief Rusland, zullen uiteindelijk een republiek kiezen die in lijn is met de Universele Wet.
Hun grondwetten zullen de Universele Wet weerspiegelen. Degenen die zich hebben aangesloten bij de Satanisch/
Luciferiaanse wereldelite en de CCP zullen ter verantwoording worden geroepen. Hun egoïstische acties en
beslissingen die niet in het hoogste en beste belang van hun volk zijn, zullen hen aan het licht brengen.
Dit zal binnenkort allemaal publiekelijk worden bekendgemaakt.

“Zie de laatste uitvoerende orders en wie ze dienen.”

Maak je geen zorgen, ze hebben geen basis, USA Inc is ontbonden. Ze zullen nietig
en ongeldig worden verklaard. Alles zal worden onthuld tussen nu en april.

Stel je een wereld voor waarin de dreiging van het communisme, de slavernij en onderdrukking van de Satanisch/Luciferiaanse
wereldelite, de profiteurs van oorlog en ziekte allemaal verdwijnen. Kun je je de kwantumsprong in evolutie voorstellen die zal
plaatsvinden? Brandstofloze energie, anti/tegengestelde zwaartekracht, onderdrukte geneeswijzen en geneeswijzen, dit omvat
vormen van energetische genezing, Rife en Tesla technologieën, medische bedden, een verhoogde levensduur en een schoon milieu
zullen allemaal naar voren komen. Hoe zit het met replicators? De meeste van deze patenten zijn al vrijgegeven. Vrede, het Ontwaken,
Genezing en Herstel van de Aarde zullen op de eerste plaats komen.

We moeten het verleden loslaten, de valse beelden van leiders gecreëerd door de globale elites, de mainstream pers en
de sociale media. Zij brengen iedereen in diskrediet, demoniseren en vermoorden iedereen die zich tegen hen verzet. Zij
zijn de zaaiers van haat en verdeeldheid, indien ongecontroleerd, leiden ze tot oorlog. Wat zij, die het weten, op het fysieke
niveau zien, komt voort uit beslissingen op hogere onzichtbare niveaus. Degenen die opgeleid zijn in de echte geschiedenis
van tirannie en een spirituele verbinding hebben, zijn degenen die begrijpen en het beste vat hebben op wat er zich ontvouwt.
Jullie zullen uiteindelijk alle leiders samen zien komen in een of andere vorm van een Republiek afgestemd op de Universele Wet,
het is de enige bestuursvorm die duurzaam is. We gaan een nieuw tijdperk binnen. Het bewustzijn en de energieën zijn aan het
veranderen. De mensen zijn aan het ontwaken. De krachten hierachter, de oorzaak is slechts bij weinigen bekend. Het effect
echter zal door iedereen gezien worden. Verwacht wonderen, maar onthoud dat sommige wat langer kunnen duren dan
verwacht.

Houd een open geest, een liefdevol hart en zuivere intentie.

James Gilliland
www.eceti.org

www.bbsradio.com

ECETI Stargate You Tube

Lay-out by:
Marcelius
Onze Prachtige Toekomst Komt Eraan!

Losha - 15 januari 2021

Onze Nieuwe Wereld - Een Gemeenschap van Zielen!


Credit for Image goes to: https://paxus.wordpress.com/tag/ecovillage/

Ik wilde onderzoeken hoe onze huidige " leefomgeving " er in onze nabije toekomst zou kunnen uitzien... waar gemeenschap het
belangrijkste aspect zal zijn van hoe en waarom we ons leven meer " samen " zullen leven... zodat we elkaar dan kunnen helpen, van
elkaar kunnen leren, en onze zegeningen met elkaar kunnen delen, meer volledig! Het wordt zo geweldig en spannend!

Let op...ik weet dat het woord "gemeenschap" in de loop der tijd veel is gebruikt, en het heeft waarschijnlijk het prachtige "gevoel"
verloren dat het woord gemeenschap, gebruikt om me te inspireren...het heeft me tenminste geïnspireerd! Helaas heb ik nog
geen ander woord kunnen verzinnen dat gelijk is aan de betekenis ervan, dus ik zal het woord gemeenschap gewoon
blijven gebruiken. Dank u wel. Hoe meer ik heb gelet op al het recente nieuws over bedrog, manipulatie en de
verloedering van onze medemens, hoe meer ik gedwongen

ben om "de andere kant op te gaan"...in een positieve richting. Ik hoop dat u ervan geniet!

In onze wereld van vandaag worden we over het algemeen "geregeerd" door een:

" benadering van bovenaf " ...degenen die aan de top staan, vertellen ons wat we wel en niet kunnen of mogen doen. Vanuit
mijn perspectief, na eeuwenlang op die manier geregeerd te zijn, geloof ik niet dat het werkt voor ons als de soevereine zielen
zoals wij onszelf kennen. Nu de oude manier van regeren wordt geëlimineerd, moeten we een nieuwe manier vinden om onszelf
te regeren. Dat is waar de gemeenschap in het geding is. We beginnen bij het begin, waar we zijn... hoe we leven... hoe we werken...
en we leren ook onszelf te besturen.

Nu gaan we nog verder...we zullen niet alleen een systeem creëren om onszelf te besturen, maar we zullen ook samen voor elkaar
zorgen, we zullen samen werken, we zullen samen eten, en we zullen samen de gemeenschap vormen. Sommigen zullen zich
misschien afvragen of dat niet net iets te veel "saamhorigheid" zal zijn, maar ik denk dat het precies de juiste hoeveelheid
zal zijn!

Dit zijn de belangrijkste gebieden die ik voor ogen heb die deze Gemeenschap van Zielen zullen vormen
(dit is nog maar het begin van de lijst)...


Het bouwen van een werkplekken
Voorzieningen voor kinderopvang
Scholen (zelfs een versie van Thuisonderwijs, als er genoeg "leerkrachten" beschikbaar zijn.
Duurzame voedsel groei/-verdeling
Bestuur
Alternatieve gezondheidszorg
Spirituele vervulling
Entertainment/ ontspanning
Vrijstaande huizen
Grote gemeenschappelijke ruimten/speelruimten
Gemeenschappelijke tuinen
Trajecten voor wandelen/sporten

Nu, voordat ik in de wonderlijke details van onze "Gemeenschap van Zielen" kom, wil ik dit zeggen...al deze punten die hierboven
zijn genoemd als onderdeel van onze nieuwe gemeenschap, zullen op zichzelf al een veelheid aan mogelijkheden bieden voor
de bewoners van de gemeenschap om potentiële "werk" opdrachten te vinden. De mensen die een echte passie hebben voor
het helpen van kinderen kunnen in het Kinder Zorg Care centrum werken. Degenen die willen helpen met de bestuurlijke
aspecten, kunnen dat goed doen in hun eigen gemeenschap. Er zullen dus veel mogelijkheden zijn om werk te vinden
waarvoor je in principe ook gepassioneerd bent om "goed in je eigen huis" te doen!...en je zult je " leefomgeving "
nooit meer hoeven te verlaten!

Aangezien veel van de banen van de bewoners binnen hun eigen gemeenschap zullen ontstaan, geloof ik ook dat de behoefte
aan geld aanzienlijk zal afnemen, en "ruilhandel" voor verschillende diensten die nodig zijn, zal de nieuwe norm worden. Ik geloof
dat ons leven binnen deze gemeenschap zal zijn zonder veel van de stressbronnen van ons oude dagelijkse leven...niet meer rijden
in de spits, niet meer je kind afzetten bij een dure dagopvang, geen lange werkuren meer, terwijl je ook niet meer zal proberen jezelf
te "bewijzen" aan je baas, en niet meer zoveel van de "opgroeitijd" van je kinderen zal missen.

We zullen ons zoveel rustiger voelen in onze mooie gemeenschap. We kunnen er nog steeds voor kiezen om ergens buiten, of binnen de gemeenschap te werken , maar er zullen nu minder uren nodig zijn om elke dag te werken, omdat je niet zoveel geld nodig hebt om jou en
je families te onderhouden terwijl je in deze "gedeelde" gemeenschap leeft.

Stel je voor: je hebt je eigen bescheiden huis (gebouwd met de nieuwste duurzame technologieën) in deze gemeenschap van zielen; je hebt
je eigen mooie tuin met een gezellige achtertuin, dus je hebt het basisvoedsel dat je nodig hebt; en je hebt alle privacy die je zult willen of
nodig hebt. We hebben allemaal onze basisbehoeften vervuld, om zeker te zijn, vanaf het allereerste begin.

Dus, laten we dit nu aan het plaatje toevoegen: je hoeft niet meer naar je werk te rijden!... je kunt gewoon een korte wandeling maken
door een prachtige gemeenschappelijke ruimte vol met bloemen, bomen en groen gras, en aankomen bij een gebouw dat is opgezet
met een veelheid van "telewerkers" voor banen buiten de gemeenschap (of, je hebt een baan binnen de gemeenschap), elk met hun
eigen "module" om te verfraaien op welke manier ze maar willen, en om te werken hoeveel uur ze nodig hebben ... en als je klaar
bent, kun je gewoon terug naar huis lopen, in een paar minuten tijd!

Wat betreft de kinderopvang, en mogelijke echte scholen voor kinderen binnen de gemeenschap... Ik denk dat er veel bewoners
zullen zijn die gepassioneerd zullen zijn om de kinderen hier op te vangen en zelfs te onderwijzen. Ik hou van het idee dat een
hele gemeenschap helpt om een kind collectief op te voeden (met toestemming van de ouders, natuurlijk) ... elke persoon
draagt zijn eigen unieke en creatieve vaardigheden bij die het kind zullen helpen om op te groeien tot een gecentreerd,
onafhankelijk en levendig kind!

Een ander aspect van deze gemeenschappelijke manier van leven, zal zijn om ons eigen voedsel te verbouwen! Of het nu gaat
om het gebruik van hydrocultuur, verticaal tuinieren of zelfs de ouderwetse manier in de uitgestrekte velden rondom het "dorp",
we zullen volledig zelfvoorzienend zijn...tenminste met betrekking tot fruit, groenten en granen. Deze producten zullen gratis zijn
voor iedereen die ze nodig heeft. Niemand in deze gemeenschap zal ooit honger lijden. Iedereen zal de optimale voeding krijgen en
kinderen zullen gezond en sterk opgroeien. Het zal door iedereen worden gedeeld... hoe wonderbaarlijk zal dat zijn!

Nu, zoals voor de dagelijkse maaltijden, die kunnen worden bereid door elk individueel gezin in hun eigen huis (na te hebben uitgezocht
welke extra producten ze nodig hebben in het gemeenschappelijk productie-gebouw). Er kan echter ook worden besloten om gezamenlijk
een maaltijd te "delen", op regelmatige basis.

Dus, laten we zeggen één keer per week, brengt iedereen porties van zijn eigen unieke eetwaren mee uit zijn eigen tuin, om te combineren
met alle prachtige producten die door de hele gemeenschap worden verbouwd, en dan gaat iedereen zitten, deelt hoe de week met de
anderen daar is verlopen, en dan "breekt" iedereen samen het brood. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat klinkt me mooi in
de oren!

Er zal een Alternatieve Gezondheidszorg faciliteit beschikbaar zijn, echter, met alle overvloedige en voedzame producten die we
zullen tot onze beschikking zullen hebben om te eten, en alle toegenomen mogelijkheden om naar buiten te gaan en te sporten,
ik betwijfel of er veel behoefte zal zijn aan gezondheidszorg op zich... maar als er een behoefte is, zullen we verschillende
behandelaars beschikbaar hebben die kunnen helpen via acupunctuur, voedingstherapie, en vele andere "bewezen
door de eeuwen heen", methoden en technieken.

Ik geloof ook dat onze vormen van "vermaak" zullen veranderen. Ik denk dat er niet langer behoefte zal zijn aan het reguliere
"nieuws", of iets dat negatief van aard is. Zelfs de sociale media zullen aanzienlijk afnemen, omdat we veel van onze "sociale"
behoeften zullen laten vervullen door onze zorgzame buurtbewoners. Ik denk wel dat muziek en buitenactiviteiten een
aantal van de belangrijkste aandachtsgebieden zullen worden... mogelijk zelfs een groep bewoners die muzikanten
zijn en iets hebben dat lijkt op de oude "Concerten in het Park"-bijeenkomsten!

Ten slotte, maar zeker niet in de laatste plaats, zal er een mooie plek zijn voor iedereen om te aanbidden op welke manier dan ook.
Het zal een plek zijn voor iedereen om samen te komen om lof te zingen, te dansen, te discussiëren en te delen. Het zal zo prachtig
en bevredigend zijn! Het belangrijkste aspect dat deze gemeenschap aan iedereen zal geven, zal de Liefde zijn... liefde voor onze
medemens, vrouw en kind. We kunnen allemaal onze Liefde voor elkaar delen in deze gemeenschap door te helpen om voor
elkaars kinderen te zorgen, te helpen om voedsel te verbouwen voor iedereen om van te genieten, het delen van onze liefde
voor muziek samen, en te helpen elkaars passies te ondersteunen.

Ik kan echt niet wachten om op een plek als deze te wonen, en ik hoop dat het eerder vroeg dan laat tot stand komt! Ik hoop dat je
je misschien ook wel kunt voorstellen dat je in deze prachtige gemeenschaps omgeving leeft... en dat je glimlacht terwijl je dat doet!

Zegening aan iedereen! Liefde,

Losha.

Vertaling door Martien2021 – op weg naar een Kosmische Wereld Orde!
Door Event.nl
2-1-2021We zijn de Age of Aquarius binnengegaan, het tijdperk van Licht en Liefde!
En de duistere krachten kunnen het niet volhouden in een tijd van Licht en Liefde.

People are awakening, they are weakening!

(De mensen zijn aan het ontwaken, zij zijn aan het verzwakken)

Hun doel was de NWO, een wereld zonder grenzen, waarin een kleine elite de macht zou hebben en de (overgebleven)
mensen hun slaven zouden zijn. Maar dit laten we niet gebeuren! Wij manifesteren de Kosmische Wereld Orde, een wereld
zonder grenzen, waarin alle mensen samenwerken in liefde en respect – voor elkaar, voor de dieren, voor de planten, voor de
Aarde, en voor de Kosmos! Wat ze ook nog zullen proberen in 2021, hou je vast aan deze visie en laat je niet meeslepen in angst
en manipulatie! We kunnen het en we doen het!

Maak van 2021 ons jaar!

In Licht en Liefde, VeronicaDe Nieuwe Aarde

Van Oud naar Nieuw

Door: Marcelius

21 december 2020

The New Earth


Hier hebben wij lang naar uitgekeken de Transitie van 3 naar 5 Dimensionaal.

Alle plannen zijn uitgevoerd, zowel goed als slecht. Dit is en was nodig om daar naar toe te groeien. Velen hadden al een voorgevoel
dat er iets wezenlijks moest veranderen. Men is op zoek naar gelijkgestemden. Het mooiste zou zijn om in groepen te kunnen
leven waarin iedereen zorgt voor elkaar en dat een ieder zijn of haar kwaliteiten kan omzetten naar taken te verrichten
in het eenheidsgevoel dat zou toch geweldig zijn.

Misschien is het de wens der gedachten maar ik denk dat velen van jullie hier eens de gedachten over hebben laten gaan.
Natuurlijk spreekt het individu voor zichzelf en weet dat het soms lastig is om er mee om te kunnen gaan. Dus dit betekend een
grote stap verder om te kijken zonder het ego om hier een weg in te vinden als je er tenminste klaar voor bent. Oude patronen bestaan
feitelijk niet meer en het zal zeker even (erg) wennen zijn. Maar bedenk wel dat er enorm veel last van jullie kan afvallen en weet je het even
niet dan kan je een ander om raad en advies vragen. De meesten die hier voor open kunnen staan zijn meestal de spiritueel gevorderden
als ik het zo mag betitelen. Het één zijn in het samenzijn maakt een sterke verbinding met den anderen vanuit liefde. Wellicht is dit op
een wat langere termijn realiseerbaar, tijd is alles en niets, het is maar net hoe je er mee omgaat.

Over het algemeen zijn de spirituele mensen rijk aan wijsheid of hebben daarnaast de gave van een Healer of Sjamaan of dragen
de kundigheid van het Helderziend zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk ook kwaliteiten van bijvoorbeeld een timmerman die gaat
over bouwkundige constructies. Of iemand die kennis draagt van het boerenland die weet wanneer je zaaien en oogsten
moet. Afijn te veel om op te noemen jullie begrijpen wel wat ik bedoel.The big Change


De energieën die nu over ons heenkomen zijn best wel heftig maar vooral anders en hiervan kan je echt moe worden.
Het geeft ook een gevoel van irritatie en dat het geheugen op een beetje vergeetachtigheid staat zodat je moet zoeken
naar; wat was het ook alweer waar ik net aan dacht en beleeft men concentratie verlies en dat is soms vervelend. Men kan
ook rekenen op nieuwe inzichten omdat het oude denkpatroon veranderd en dat is natuurlijk wel weer mooi.

Vanuit Liefde,
Marcelius15-12-2020

Een Boodschap van de Pleiadiërs
aan de Familie van Licht.


Serafijnen van Autumn Skye

Dierbaren, wij, de Pleiadiërs, zijn jullie van de toekomst. Je zou kunnen zeggen dat we een hogere geëvolueerde versie van
de mensheid zijn. In jullie begrip van tijd zouden jullie kunnen zeggen dat ons DNA, onder andere, lang geleden werd gebruikt
om het menselijk ras te creëren. We maakten deals met andere wezens die ook hun DNA bijdroegen. Tegen de tijd dat onze beslissing
werd genomen hadden we goede bedoelingen en het leek een goed experiment te zijn. De schepper goden waar we toen mee omgingen,
bleken anders te zijn dan we hadden verwacht. Jullie dachten dat jullie in een vrije wereld leefden, jullie dagelijkse leven volgend en levend
wat jullie dachten dat jullie bestemming was. Maar in werkelijkheid leven jullie een volledig gecontroleerde droom. Een illusie die doelbewust
is gecreëerd en in jullie bewustzijn is ingeprent.

Jullie zijn niet geïnformeerd over de ware oorsprong van jullie ras omdat de capaciteit van jullie geest beperkt werd gehouden. Zodat jullie
zouden denken dat deze realiteit waarin jullie leven de enige realiteit is. Maar in werkelijkheid zijn er oneindig veel realiteiten. Een realiteit
kan worden vergeleken met een radiostation. Maar je kunt alleen op zijn programma afstemmen als je de juiste frequentie kent. Jullie
frequentie is laag gehouden en binnen de laatste jaren en decennia zijn jullie op een historisch dieptepunt aangekomen. Jullie
bestaan op planeet Aarde is gebaseerd op de frequentie van de angst. Angst is de frequentie waarmee degenen die over
jullie heersen zich voeden. Angst is wat hen macht geeft. Angst is hoe jullie hen toestaan met jullie te spelen zoals
meesters met hun marionetten spelen.

Tijd is niet lineair zoals jullie geleerd hebben.
De enige tijd en plaats die echt is, is nu hier (nergens).

Dit betekent in feite dat er oneindig veel mogelijkheden zijn met betrekking tot de toekomstige uitkomst van jullie huidige situatie op
planeet Aarde. Jullie kunnen je voorstellen dat sommige van deze mogelijkheden er niet al te spannend uitzien. Wat er op Aarde gebeurt
heeft gevolgen voor het hele Universum. Veel beschavingen van andere sterren lijden onder de "toekomstontwikkeling" van de Aarde. Wij
zijn slechts één van de vele Sterren Naties die besloten hebben om te incarneren in het menselijk lichaam, we hebben gekozen voor
bepaalde ervaringen om te ontwaken in dit leven en om uiteindelijk de mensheid te leiden naar een hogere frequentie waarin
jullie zullen gedijen en vrij zullen zijn. Wij, de Pleiadiërs, zijn jullie neven en nichten van een andere planeet. En zoals het
met leden van een familie gaat, zijn we gekomen om jullie te helpen en door jullie te helpen helpen wij ook onze
eigen beschaving te laten gedijen. Vandaag willen we jullie opnieuw informeren dat vele Sterren Volkeren
samen zijn gekomen als de Galactische Federatie en hebben besloten om hun dapperste krijgers
van licht naar de Aarde te sturen om de mensheid te helpen tijdens de onvermijdelijke
verschuiving in het bewustzijn.

Jullie zijn niet alleen. We zijn hier bij jullie.

Jullie zullen de Pleiadische aardse incarnaties herkennen aan hun onbevreesde houding, hun artistieke zin, een sterk gevoel voor
humor, hun grote genezende vermogens, hun ongewone wijsheid voor hun leeftijd, hun hoge mate van intelligentie en uiteindelijk
hun diepe medeleven en liefde voor de mensheid. Ze zullen er ook veel jonger uitzien dan hun leeftijd. Dit is door middel van ontwerp.
Het is de blauwdruk die is gekozen voor de incarnaties van het Sterrenzaad. Het dient als een trigger om jullie eraan te herinneren en het
deel van jullie dat gemanipuleerd en gehersenspoeld is te activeren om te geloven dat veroudering natuurlijk is voor jullie ras.

Pleiadische incarnaties weigeren te verouderen op Aarde. Zij zullen er niet ouder uitzien dan begin 30, terwijl ze misschien al in de 40 en
50 zijn. Dit is om deze frequentie voor jullie toegankelijk te maken. Terwijl jullie planeet ascendeert en jullie DNA evolueert, ondergaat jullie
lichaam veranderingen. Veroudering, ziekte en dood zijn concepten die als zaden in jullie geest werden geplant door jullie kwaadaardige
meesters. We zijn hier om deze slecht functionerende gedachten uit jullie geest uit te roeien door levende voorbeelden te zijn die het tegenovergestelde bewijzen. Velen van jullie vragen: "Hoe herkennen we een Pleiadiër op aarde?" Het is simpel, als je iemand
tegenkomt die een genezer, een leraar, een artistieke ziel en een gids uit de matrix is, heb je een van ons gevonden.

We zijn hier om jullie naar huis te begeleiden.

ET komt niet, we zijn er al. We zijn hier onder jullie, geïncarneerd in menselijke lichamen om jullie te helpen je frequentie van
angst naar liefde te verheffen. Dat is wat een hoge frequentie betekent, om te vibreren met de resonantie van liefde. Open jullie
harten, zet de angst opzij. Liefde is het antwoord.

A'HO

Zegeningen van goddelijke liefde & licht voor mijn familie van licht.
Ambassadeur van de Galactische Federatie
Aurora-Straal

Vertaling: Martien

Lay-out by
Marcelius

14-12-2020

TERWIJL JULLIE DNA EVOLUEERT,
WORDEN JULLIE MULTIDIMENSIONAAL

Hoe verder men gaat met de mantel van macht, het manipuleren en overstijgen van de werkelijkheid, hoe verder men kan vallen.
Tot op zekere hoogte is de Aarde veranderd in een magnetische draaikolk die gevallen energieën aantrekt. Deze energieën hebben
zich verplaatst naar het hele gebied rond jullie zonnestelsel, niet alleen naar de Aarde. Denk niet dat elke andere plaats in orde is terwijl
de Aarde de onvolkomenheid is. In werkelijkheid gaat jullie hele zonnestelsel op dit moment door een aantal moeilijkheden heen. Er zijn
andere zonnestelsels, versies van jullie zonnestelsel, die hier overheen liggen. Wanneer specifieke denkvormen beginnen te ontstaan,
tekenen en verleiden ze anderen van dezelfde aard. Als jullie in een negatief soort energie terechtkomen en er niet uit kunnen komen,
wat gebeurt er dan? Er wordt steeds meer negatieve energie naar je toe getrokken. De aarde trekt al lange tijd negatieve energieën
naar zich toe. Wezens die geassocieerd worden met deze energieën zijn van zeer geïdealiseerde hoogten gevallen waar ze
beslissingen namen, misschien de verkeerde of ongepaste beslissingen, en verloren de kracht om verheffende
realiteiten te construeren. Maar toch, dit maakte allemaal deel uit van het plan.

Het wegvallen van de macht en de manipulatie die plaatsvindt, stimuleren levensvormen die niet zijn geëvolueerd naar het
vinden van iets beters. Er is dus een groot voordeel in dit hele proces, en niets om bang voor te zijn. Absoluut niets. Er is absoluut
niets om bang voor te zijn in deze tijden die komen gaan. Wij willen dat jullie je er heel goed van bewust zijn dat jullie geëerd worden
voor wie jullie zijn, en als jullie jezelf beginnen te eren, zullen jullie je kansen buiten jullie conceptie om aangrijpen.

Een van de meest opwindende aspecten van het op dit moment op Aarde zijn is de herbewerking die plaatsvindt in jullie DNA. Kosmische lichtgecodeerde stralen, als fotonen, zijn op Aarde gekomen en stimuleren verandering en een herordening in het menselijk lichaam.
De verspreide gegevens die de geschiedenis en het bewustzijn van de Levende Bibliotheek bevatten, zijn nu aan het reorganiseren.
De Galactische Lichtgolf, zoals die tot uitdrukking komt in de grote Uranus/Neptunus conjuncties van 1993, bracht een infusie
van kosmische stralen op de planeet, waardoor een potentiële derde streng van DNA in de massa's ontstond. Nieuwe helixen
of strengen DNA worden gevormd terwijl de licht-gecodeerde filamenten worden gestimuleerd om zichzelf weer samen
te bundelen. De verspreide gegevens worden samengetrokken in jullie lichaam door elektromagnetische energieën
van de Eerste Schepper. We zijn hier om dit proces in jullie te bekijken, om jullie te helpen, en om onszelf
ook te ontwikkelen.

Naarmate deze herverdeling en herschikking vordert, zullen jullie een meer geëvolueerd zenuwstelsel creëren dat
het gemakkelijker maakt om nieuwe gegevens in jullie bewustzijn te brengen. Jullie zullen veel slapende hersencellen
wakker maken en jullie zullen je volledige fysieke lichaam gaan gebruiken in plaats van het kleine percentage waarmee
jullie hebben gefunctioneerd.
Jullie hebben ermee ingestemd om licht te dragen en terug te keren naar deze planeet. Als
jullie je lichaam beginnen te vullen met licht, moet jullie geheugen worden geopend. Jullie moeten evolueren terwijl het DNA
zich ontwikkelt, tot een multidimensionale versie van jullie zelf, die vele lagen van de werkelijkheid overspant. Stel jullie jezelf
spiraalvormig voor met twaalf verschillende DNA-strengen.

De dubbele helix heeft twee strengen. Stel je twaalf strengen voor die allemaal aan elkaar zijn vastgehaakt. Je kunt ze voorstellen
als zes paren, hoewel dat niet noodzakelijkerwijs is hoe ze samenkomen. Speel met deze beeldvorming. Stel je buiten je lichaam
energiesnelwegen voor die uit je twaalf chakra's komen. Je leeft in een web van onzichtbare energie. De twaalf DNA-strengen
dienen als verbindingen met dit web via de twaalf chakra's die als energetische deuropeningen in je lichaam fungeren en je
verbinden met de vitale bestaanskracht. Het is door het openen en activeren van deze energieportalen dat jullie jezelf
kunnen kennen.

De Pleiadiërs door: Barbara Marciniak
Artiest Onbekend
Vertaling: Martien

Lay-out by:
Marcelius
5 december 2020

De Paradigma Verschuiving is NU op Jullie Gericht.
Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er opvallend veel graancirkels ontstaan in en rond de Wiltshire
en Salisbury Vlakte gebieden van Groot-Brittannië, waar tot op de dag van vandaag talloze stenen megalithische bouwwerken
zijn bewaard gebleven. Mysterieuze patronen verschijnen als bij toverslag in de graanvelden op het hele Engelse platteland. Ze
staan synchroon met de heilige plaatsen Stonehenge, Avebury en Silbury Hill-all, die alom erkend zijn als plaatsen van hemelse
afstemming. De vormen van intelligentie die deze geometrische vormen maken, doen dat op een zeer speelse manier.
Geometrie is meer dan een vak dat je op school volgt; het is in feite een vorm van intelligentie. Je zult ontdekken
dat hogere intelligentie vaak een prachtig gevoel voor humor heeft. De graancirkels zijn gemaakt met geluid
en hebben een duidelijk doel, want ze spreken in stilte tot het massabewustzijn. Ze bewegen zichzelf naar
de Aarde om de dimensionale mogelijkheden te veranderen en openen doorgangen en portalen
voor andere energieën om binnen te komen.

Deze graancirkels hebben hun eigen symboliek en zijn encyclopedieën van informatie. Jullie hebben een veel grotere
herkenning van de boodschap van de graancirkels dan jullie rationele geest op dit moment kan bevatten. De graancirkels
spreken over veel dingen en maken daadwerkelijk symfonieën van voorbereiding voor de mensen op Aarde. Ze spreken over
wat er komt en over de grote keuze die jullie allemaal moeten maken - de keuze van welke wereld jullie zullen kiezen om in te
vertoeven. De graancirkels versnellen het evolutionaire proces en het evoluerende DNA, en roepen jullie geest op om te ontwaken.

Een deel van het doel van de graancirkels is om de weg te effenen voor het massabewustzijn om te begrijpen wat op dit moment
ondenkbaar is. Jullie zijn niet alleen. De complexiteit van de markeringen zal meer uitgesproken worden naarmate de graancirkels
jullie bewustzijn van andere levensvormen versnellen. Oude profetieën spreken over tekenen op Aarde en tekenen aan de hemel.
Er is een plan binnen een plan. Er zijn vrienden in de lucht en daarbuiten, die lagen van invloed orkestreren boven wat jullie nu
kunnen bedenken.

Er zijn combinaties van krachten binnen de graancirkels, en jullie zullen ze zien als lichte geometrie die ronddanst in de lucht.
De graancirkels creëren verschuivingen die gegevens naar jullie toe zullen brengen. Dan is het jullie uitdaging om deze
nieuwe kennis te begrijpen en om jullie voeten op de grond en jullie hoofd aan de top van het universum te hebben.
Kunnen jullie die beelden vasthouden? Jullie zijn groots, en jullie zijn in staat om verbinding te maken met de
diepste kosmos en deze te gronden in de Aarde.
Als jullie zorgvuldig in historische documenten en
manuscripten kijken, zullen jullie merken dat de graancirkels geen fenomenen zijn die alleen
in deze eeuw worden gevonden. Deze graancirkels van geluid- en lichtgeometrie
komen en gaan van het aardoppervlak. Ze zijn een van de manieren
waarop de communicatie tussen levensvormen
geleidelijk tot stand komt.

De graancirkels doen meer dan een schip dat landt met vreemde wezens die zeggen: "Hé, we zijn er. Laten we jullie
de primeur geven." Ze brengen jullie wetenschappelijke gemeenschap in verwarring en laten ze er dwaas uitzien, wat
absoluut noodzakelijk is - met humor, natuurlijk. Jullie wetenschappers zitten in een sleur, en het is tijd voor de mensheid
om alles in vraag te stellen. In het bijzonder is het tijd om vraagtekens te zetten bij degenen die beweren alle antwoorden te
hebben. De werkelijkheid gaat samen en de aarde is de gastvrouw van vele ongewone gebeurtenissen, zoals de oude heilige
plaatsen, de kalenders en de bibliotheken in steen spreken. De graancirkels fungeren als een voorbode en versneller, die
met ingewikkelde en elegante eenvoud aankondigen: "De paradigmaverschuiving is NU op jullie gericht".

Geometrie en wiskunde, gekoppeld aan planeet- en sterrenkennis, vormen de basis voor de constructie van dimensionale
doorgangen. Knossos op het eiland Kreta, Stonehenge, de Grote Piramide, de Acropolis, Delphi, Machu Picchu, Tiahuanaco,
en vele andere dienen als doorgangen/portalen naar andere dimensies. Deze structuren, gebouwd door het gebruik van heilige
geometrie, brengen de hedendaagse wetenschap in verwarring.

Licht kan bepaalde vervormingen in de werkelijkheid veroorzaken, en om met licht te kunnen werken moet men de geometrie buigen.
Wat ontbreekt in de hedendaagse architectuur is de combinatie van licht en geometrie. Met andere woorden, er wordt geen rekening
gehouden met de invloed van licht op de driedimensionale vorm. Jullie gebouwen storten in omdat er bij de bouw geen rekening
wordt gehouden met het licht. Na een tijdje eroderen ze of worden ze vernietigd, ook al is er geen oorlog gaande.

Er is een mentale vervorming die verhindert dat geometrische structuren zich meer permanent in dit bestaansvlak verankeren.
Omdat jullie menselijke vermogens onvolledig zijn zoals ze via jullie DNA verbonden zijn, kunnen jullie een structuur niet mentaal
helpen om zichzelf in stand te houden. Alle invloeden, zowel binnen als buiten, moeten worden meegewogen. De elementen aarde,
lucht, vuur en water zijn net zo cruciaal om te beschouwen als het element van het menselijk denken.

Geometrie brengt zijn eigen leer over zoals die zich in fysieke vorm manifesteert. Het heeft een impact, en er is een onmiddellijke
overdracht van energie van de vormen van geometrie in het fysieke lichaam. Dit is een geschenk van de goden aan de mensen
om een hoger ideaal te creëren. De geometrie van de goden wordt getransduceerd tot een geometrie die bestaat in een
derde-dimensionale vorm. Vorm en grootte stralen de essentie van de heilige geometrie uit, waardoor kennis
wordt overgedragen van dimensie naar dimensie.

Misschien realiseren jullie je niet dat jullie zelf verschillende fysieke vormen hebben. Bijvoorbeeld, dolfijnen zijn een andere
versie van de mens. Dolfijnen bestaan niet alleen in het water, maar ook op het land en in de lucht; ze bestaan in vele dimensies
tegelijk. Een vreugdevolle natuur is een van hun meest opvallende kenmerken. Het komt voort uit een zeer sterk ontwikkeld bewustzijn
dat weet dat het nooit vernietigd wordt, een bewustzijn dat een diepe band heeft met zijn menselijke tegenhanger die vergeten is en
gelooft dat het vernietigd wordt. Dolfijnen en walvissen creëren specifieke geluidstrillingen om jullie planeet bij elkaar te houden.
Net als jullie zijn deze wezens afstammelingen van oude wezens van de sterren, en ze zijn hier om de oude wijsheid en
waarheden voor het behoud en de liefde voor jullie planeet over te dragen aan jullie, de mensen.

Dolfijnen en walvissen zijn leden van de Lichtfamilie, en voor eonen hebben zij frequenties van sommige van jullie oude
beschavingen meegevoerd. De dolfijnen van jullie Atlantische cultuur werden gecodeerd vóór de ondergang van die beschaving
en kregen veel informatie om genetisch en telepathisch vast te houden en door te geven. Ze geven die informatie nu door aan de
menselijke soort. Ze geven jullie ook een boodschap die duidelijk is: hun levenskwaliteit is in het geding, en als hun levenskwaliteit in
het geding is, dan is die van jullie dat ook. Ze zijn op dit moment een spiegel voor jullie.

Dolfijnen verlaten jullie planeet in grote aantallen. Ze stranden niet alleen aan jullie kusten, ze laten zich ook doelbewust vangen in de
visnetten. Dolfijnen zijn erg slimme wezens, ze zijn geen slachtoffers. Ze laten de planeet aan jullie over omdat het tijd is voor jullie
om het rentmeesterschap op je te nemen. Dieren vertrouwen zichzelf en weten dat ze gewoon van vorm veranderen als ze sterven.
Ze weten dat er zich een nieuwe wereld aan het vormen is, dus veel van de soorten die "uitgestorven" raken, bewegen zich in
feite door dimensionale frequenties en rukken op naar een nieuwe Aarde terwijl de oude Aarde stervende is.
Ontelbare
aantallen van jullie proberen met de dolfijnen te zwemmen omdat jullie reageren op een innerlijke codering
die een nieuwe trillingsfrequentie creëert als gevolg van jullie contact met de dolfijnen.
Deze frequentie verbindt jullie met jullie erfgoed en jullie recht om te
weten wie jullie zijn.

De Pleiadiërs door de prachtige Barbara Marciniak

> Bron <

Vertaling: Martien

Lay-out by:
MarceliusGemak dient de Mens
Peter Sattva
4 December 2020Daarom doen we niets meer zelf.
Het kost vaak moeite om energie te stoppen in iets dat makkelijk
te koop is en zelden stoppen we energie in het zelf ‘doen’ van iets. Zelf maken bedoel ik. Alles is kant en
klaar in de winkel te koop en vaak ook nog goedkoper dan wanneer je het zelf doet. Wie bakt er nog zijn
eigen brood, of koekjes? Wie maakt nog zijn eigen pasta, of pastasaus?

Als iemand praat over de kachel aansteken, dan hebben we het over het draaien aan een thermostaat. We hebben allemaal een
C.V. en bij koffie zetten denkt niemand meer aan het malen van bonen en opzetten van water. Gewoon een pad, of een cupje in een
apparaat schuiven klaar. Koffie malen doet niemand meer zelf en warm water voor de afwas komt gewoon uit de kraan. Water koken
voor de afwas, of de koffie, doet niemand meer. Koffiemelk is poeder geworden, net als sausjes, kruiden en puree en alles zit in doosjes
of zakjes en zelfs ons ‘verse’ eten zit in vershoud-verpakkingen met een beschermende atmosfeer. De rest zit in potten, blikjes en cellofaan
en allemaal bedrukt met reclame.

Op alles staat een leugen, of een halve waarheid. Gezondheid zit niet in een pakje, voldoening niet in een zakje en vrijheid past niet in een
doosje. Vermaak, sport en spel, heet tegenwoordig entertainment en zit in onze T.V, die ons en-passant ook nog de rampen en het
nieuws over de wereld voorschotelt. Allemaal verpakt in het perspectief van de aanbieder die, net als de reclame, hele andere
dingen verkoopt dan de verpakking suggereert. We zijn die voorverpakte wereld gaan zien als werkelijkheid. Alles zit
ergens in, of komt ergens uit, maar heeft niets meer te maken met de werkelijkheid.

Is dat vooruitgang, is dat onze evolutie, of juist onze teloorgang? Misschien allebei, maar een C.V. heeft geen kachelruitjes,
waar je vlammen ziet en een waterkoker klinkt anders dan een zingende ketel. Techniek heeft de essentie uit ons leven weggehaald.
Alles waar we vroeger mee verbonden waren is, door onze techniek, weggevallen. Huizen worden, net als auto’s, ‘geprefabriceerd’. Ze
worden niet meer gebouwd, maar geassembleerd uit pasklare onderdelen en zijn allemaal hetzelfde. Franse, Italiaanse, of Japanse auto’s
worden, net als brood, koekjes en pizza’s, met machines gemaakt. Ook groente wordt computergestuurd geplant, bewaterd, bemest
en geoogst.

Er komt geen mensenhand meer aan te pas die ergens
moeite instopt, of het ‘begeesterd’ met zijn intentie
.

Alles komt uit levenloze machines die intentie-loos produceren. De mens schiep machines en machines produceerden onze ‘welvaart’.
Een machine kan niet scheppen, maar produceert. De waarde van ons leven is verloren gegaan, omdat welvaart geen schepping is,
maar een product! Een product van ons intellect en dat heeft ons tot zielloze verbruikers gemaakt. Dat is héél wat anders dan
een gebruiker.

Een verbruiker is iemand die boos wordt als er iets is uitverkocht en daardoor gedwongen wordt een andere oplossing te zoeken.
Iemand die vindt dat zijn valuta hem ‘recht’ geven op van alles en dat recht dwingt hij af van anderen, zonder aanziens des persoons.
Hij wil het hebben, hij betaalt er toch voor? Daarna komt hij boos thuis, draait de thermostaat op 20, stopt een pad in de Senseo, pakt
een maaltijd uit de vriezer en zet de t.v. en de magnetron aan. Is dit ‘welvaart’, of teloorgang? Mensen stellen zich niet eens de vraag,
waarom ze ontevreden zijn. Ze ‘weten’ dat het altijd aan anderen ligt.

Dezelfde vragen rijzen steeds weer: Waar doe ik dit allemaal voor? Is dit alles wat er is? Onze ‘inhoudelijkheid’ is zoek en daarmee wat
ons verbindt met alles om ons heen. Alles lijkt betekenisloos en hol en geen mens lijkt ‘t te begrijpen. Gemak heeft een prijs en een
dure! Als alles een product is van onze welvaart en de waarde wordt bepaald door onze valuta en niet door wat het is, dan verliest
alles zijn werkelijke waarde. Waarde wordt verward met hoeveelheden product en betaald met valuta. Alles blijkt te koop, kennis,
aanzien, een goed gevoel en vooral entertainment. Entertainment maakt ons soms blij, maar niet gelukkig en overvloed maakt
ons onzeker over gemaakte keuzes. De onrust daarover maakt ons vatbaar voor ideologieën en om te voelen dat je ertoe
doet, ga je jezelf inzetten voor iets dat verschil maakt. Je voelt je jezelf weer nuttig als je jezelf inzet tegen iets zoals
globale opwarming, milieuvervuiling, of teveel stikstof en de teloorgang van onze regenwouden en natuur.

Je doet er toe als je opkomt voor iets belangrijks,
maar actie voeren heeft niets te maken met ideologie.

Wel met het opvullen van de teloorgang van waarden en zingeving in onszelf. Ergens naar streven geeft weer zin aan
ons leven en inhoud aan ons bestaan. Als we ergens voor gaan staan, lijkt alles plotseling weer zin te krijgen maar, omdat
ons welbevinden ervan af hangt, schieten we vaak door in ideologieën. Denk aan wat dierenbeschermers en milieuactivisten
door hun, soms doorgeschoten, acties aanrichten.

Maar ook de politiek kan de plank flink misslaan, als je met de ideologie om één wereld te creëren, alle mensen hetzelfde wil maken.
De mens is een schepping, geen product van een ideologie. Als je mensen wil gaan ‘produceren’ met een ideologie kom je vroeger of later
in conflict met iets basaal: je kan niet ‘iets’ maken van iets dat vrij is om alles te worden.

Auteur Peter Sattva

Lay-out by:
Marcelius21 december 2020,
GROTE Sprong in het Evolutionaire Bewustzijn voor de Mensheid4 December 2020

Op 21 december 2020 zal een Nieuw Hoger Vibrerend Zonlicht komende van de Centrale Zon op de Aarde schijnen en
dit hele Rijk zal doordrenkt worden met Exotische Kosmische deeltjes die ogenblikkelijk het DNA zal Opwaarderen tot een
Hogere Orde. Op dat moment zal de Mensheid een GROTE Sprong in het Evolutionaire Bewustzijn maken waarvan de Wereld
nog nooit getuige is geweest. De meest diepgaande en merkbare DNA-veranderingen zullen eerst gebeuren bij de WEzens die al
dicht bij de Vijfde Dimensie resoneren. De DNA-strengen zullen worden geactiveerd door de Gamma LICHT Deeltjes, en ze zullen zich
weer hechten aan het bijbehorende Chakra Portaal. Op dat moment kan de corresponderende Dimensie worden waargenomen als de
uiterlijke Realiteit.3D en 4D resonerende WEzens zullen spoedig volgen zodra ze vibrationeel klaar zijn om deze Bewustzijnssprong
te maken.
Ons hoofddoel en ons werk hier is om de Mensheid te helpen in hun Evolutie en om te helpen een betere wereld te
creëren voor iedereen waar WEzens kunnen leven in Welvaart, Vrede, Vrijheid, Geluk, Gezondheid en Liefde. Het
is ALLEMAAL onderdeel van het GODDELIJK PLAN dat wij allemaal hebben gemaakt voor de Ascensie van de
planeet Aarde.

Het is de Bestemming van deze wereld om weer terug te keren naar een
Paradijs en het is onze doel geweest om een grote rol te spelen in dit alles.

De Massale Globale communicatie rechtstreeks van de Pleiadiërs via de Aardse Alliantie naar de meest prominente
leiders van Licht op deze planeet, focust zich vooral op een Massale Planetaire Globale Meditatie die op 21/12/21/2020
zal plaatsvinden. Als onderdeel van onze Laatste Missie naar planeet Aarde, en wanneer de leiders van het Licht aan de oppervlakte
zijn gestationeerd, worden wij door de Raden van Licht opgeroepen om Planetaire Bewustwording van deze Wereldwijde Meditatie tot
stand te brengen.

Dat ongelooflijke HOGE Niveau van Bewuste Samenhang tussen de Sterrenzaden van de Aarde in combinatie met de HOOG-Vibrerende
Ochtend Zonnewende Lichtstralen van de eerste dag van het NIEUWE TIJDPERK VAN AQUARIUS en de Gouden Centrale Zonnestralen
van de Nieuwe Sat Yuga zal een totale Compressie Doorbraak op het oppervlak van de planeet teweegbrengen. Een FLITS van
Verblindend Wit, Exotisch LICHT van de Centrale Zon naar het oppervlak en zal dit hele Rijk naar de Vijfde Dimensie
drijven, zal een onmiddellijke DNA Upgrade teweegbrengen en alle duisternis en lage vibraties zullen van
de Aarde worden uitgeroeid.

Bewustzijn is de meest krachtigste krachtbron in het Universum.

Het creëert Alle materie en waargenomen Realiteit en door pure Bewuste Wilskracht
zal deze Wereld terugkeren naar het Paradijs dat het altijd bedoeld was om te ZIJN.

Met Heilige LIEFDE van EEN. Pars Kutay

Artiest: onbekend

Vertaling: Martien18-11-2020

Bill Gates En De Wereld Elite
LATEN HUN EIGEN KINDEREN NIET VACCINEREN.


Door wakkeremensen
De absoluut slechtste medische beslissing die een ouder van een pasgeboren kind kan nemen is om artsen en
verpleegkundigen toe te staan het immuunsysteem van hun kind ernstig in gevaar te brengen door hem of haar te
injecteren met bekende neurotoxinen, vreemde eiwitten en kankerverwekkende stoffen zoals kwik, formaldehyde,
apenniercellen, varkensvirussen en genetisch gemanipuleerde cellen van menselijke abortussen. Daarom
weigerde miljardair Bill Gates, de beruchte en verraderlijke bevolkingscontrolefreak en Microsoft mogul,
zijn eigen kinderen te vaccineren toen ze opgroeiden, zelfs terwijl hij overal ter wereld, vooral
in derdewereldlanden, giftige prikken promoot.

Het is waar. De voormalige privéarts van Gates uit Seattle zei in de jaren negentig: "Ik weet niet of hij ze als
volwassenen heeft laten vaccineren, maar ik kan u vertellen dat hij blanco weigerde om ze als kind te laten vaccineren".
We weten dit omdat het citaat komt van de dokter van Gates tijdens een gesprek op een medisch symposium, dat een kleine
oproer veroorzaakte. Onder de aanwezige artsen, die de dokter van Gates beschuldigden van het breken van de positie
van ‘dokter-patiënt vertrouwelijkheid’, bleek dit een "grijs gebied", omdat hij privé met andere artsen sprak.

Toch was het te laat - de kat was uit de zak- en nu kent de wereld de ultieme hypocrisie van de elite, die radicaal en religieus
vaccins als de "heilige graal" van de geneeskunde promoot, terwijl ze dezelfde giftige stoffen uit het bloed en het spierweefsel
van hun eigen kinderen houden, goed en wel wetend dat het hoge risico op directe bijwerkingen en ongewenste gevolgen in de
toekomst, veel groter is dan de mogelijke voordelen.

De drie kinderen van Bill Gates, Jennifer, Phoebe en Rory,
kregen NOOIT vaccins en zijn nu gezonde jong volwassenen.


De kinderen van Gates, geboren tussen 1996 en 2002, hebben nooit kwik en formaldehyde injecties in hun spierweefsel
gekregen als een vorm van "immuniteit", ook al is hun vader de meest dogmatische campagnevoerder en opdrachtgever
voor de vaccinindustrie. Wacht, je dacht dat hij enkel zijn fortuin had verdiend met computersoftware? Denk er nog
eens over na. Er is enorme winst in de chemische geneeskunde en bevolkingscontrole, en verraderlijke Bill rijdt
elke dag op die geldkoe.

Volgens TruthWiki, "wordt Gates alom bekritiseerd omdat hij concurrentie verstorend is en omdat hij een pro-vaccin
zeloot is. Hij houdt zich bezig met vele 'filantropische activiteiten', zoals het doneren van grote hoeveelheden geld aan
verschillende wetenschappelijke onderzoeksprogramma's via de Bill & Melinda Gates Foundation. Gates is zelfs zo ver gegaan
dat hij technologieën financiert die zijn ontworpen voor massale sterilisatie om het probleem van overbevolking aan te pakken,
zoals hij het noemt.

De kuddetheorie is altijd al een grote bedriegerij geweest, en de elite van de wereld weet dat. De meeste gevaccineerde kinderen
zijn het feitelijke risico voor elkaar, omdat ze vaak de virussen die ze net geïnjecteerd hebben gekregen in de eerste weken na hun
giftige prik afstoten. Volgens een studie, vaccineren de rijkste families in Californië (die vaak blank zijn) hun kinderen NIET.

In feite krijgen meer dan 16.000 kinderen op kleuterschoolleeftijd in Californië geen vaccinaties omdat hun blanke,
elitaire ouders ze met behulp van religieuze, persoonlijke geloofsovertuiging en dokters-geautoriseerde
vrijstellingen uitsluiten. Snap je? De elite weet dat er iets inherent mis is met vaccinaties, maar ze
praten er gewoon niet over, en het MSM-nieuws zal het zeker nooit behandelen. De rijkste
Amerikanen willen niet riskeren dat hun kinderen autisme krijgen van
experimentele vaccins, met inbegrip van Polio, Malaria,
MMR, en de CDC "hoogst geadviseerde"
jaarlijkse griepprikken.

Volgens de voormalige arts van Bill Gates, die achter gesloten deuren werd geciteerd op een medisch seminar,
zei Gates dat zijn kinderen geen vaccins nodig hadden, maar is de hele wereld niet anders geschoold? Informeert de
CDC ons niet dat baby's geboren zijn met zwakke, gecompromitteerde immuunsystemen en 50 vaccins moeten hebben
voor de leeftijd van 7 jaar, of dat ze hoogstwaarschijnlijk zullen sterven aan besmettelijke ziekten? Is dat niet het verhaal?
Hier is meer over de mening van Bill Gates over vaccins, zoals die wordt gedeeld door zijn eigen arts van het seminar:
"Het waren mooie kinderen, echt wijs en levendig, en hij zei dat het goed met ze zou gaan; ze hadden geen schoten
nodig."

Nu, Bill Gates en zijn corrupte Stichting duwen experimentele, ongeteste malaria-vaccins op onschuldige Afrikanen in
Kenia, Ghana en Malawi, enz... Critici schreeuwen dat het allemaal deel uitmaakt van een ontvolkingsplan, en sommige vaccins,
waaronder de tetanus prik, blijken chemicaliën te bevatten die jonge meisjes steriliseren - chemicaliën die helemaal niets te maken
hebben met de werking van het vaccin. De "missie" van Bill Gates om de bevolking van de derde wereld te beschermen tegen
ziekten door middel van massale vaccinatie is in strijd met zijn eigen persoonlijke acties met zijn eigen kinderen en
overschrijdt grenzen met zijn diepe financiële samenwerking met gezondheid agentschappen en
vaccinfabrikanten.

Bronnen 1 2

Vertaling: Martien


16-11-2020

“Coronabeleid berust op drijfzand”Volgens de fabrikanten zijn PCR-testen ongeschikt om besmetting vast te stellen Rotterdam – 11 november 2020 –
Stichting Viruswaarheid eist in een kort geding tegen de Nederlandse Staat een einde aan de massale testcampagne.

De gebruikte test is niet geschikt om vast te stellen of iemand geïnfecteerd is met het coronavirus.
De bijsluiter van deze PCR-testen vermeldt uitdrukkelijk: “Een positieve test betekent niet dat iemand drager is
van het virus”. Het gebruik van de test voor dit doel is bovendien niet goedgekeurd door de Europese Unie.   

Het kabinet publiceert dagelijks de aantallen positieve testresultaten. Volgens Viruswaarheid gebruikt de overheid deze
uitslagen om de coronamaatregelen te rechtvaardigen. De testen zijn volgens de CE-certificering uitsluitend toegelaten voor
onderzoeksdoeleinden. De fabrikanten waarschuwen in de gebruiksaanwijzing zelfs dat deze ongeschikt zijn voor het vaststellen
van een infectie! Omgekeerd sluit een negatieve test niet uit dat iemand drager van het virus is. Daardoor kan het voorkomen dat
de testuitslag in meer dan 70% van de gevallen leidt tot een verkeerde interpretatie. Er zijn ruim tachtig leveranciers van PCR-
testen op de markt.

Drijfzand

In de “Routekaart Coronamaatregelen” is het aantal positieve testen per 100 duizend inwoners direct gekoppeld aan het op-
en afschalen van maatregelen. “Het coronabeleid is gebaseerd op drijfzand. Het kabinet rechtvaardigt de maatregelen op
een voor dat doel ongeschikte test. Dat is onrechtmatig. Bovendien is dit criterium gevoelig voor beïnvloeding. Door de
testinspanningen te verhogen, stijgt ook het aantal positieve testresultaten. Nederland kan zo permanent in lockdown
gehouden worden. Aantallen “besmettingen” zijn helemaal niet relevant en tot nu toe nooit gemeten voor andere virussen.
In een epidemie telt uitsluitend het aantal zieken en overlijdens”, aldus woordvoerder Jeroen Pols van Viruswaarheid. De GGD
berekende dat zij dit jaar 230 miljoen euro extra uitgeeft voor de massale testinspanningen.

Via Peter Sattva


11-11-2020
Onze Pijnlijke Misvattingen Genezen

7 november 2020 / door Patricia Cota-RoblesDe schijnbaar wonderbaarlijke Lichtactiviteiten die door God zegevierend werden verwezenlijkt tijdens onze Planetaire
Herstart hebben Moeder Aarde en ALLE Leven dat zich verderop in de Spiraal van Evolutie ontwikkelt tot Nieuwe Leven
transformerende Kosmische Coördinaten, in beweging gebracht. De heilige geometrie geassocieerd met getallen is altijd
een manier geweest waarop het Gezelschap van de Hemel ons buiten wereldse tekenen heeft gegeven die de Waarheid van
onze gevarieerde Licht Activiteiten bevestigen.

Toen het 34e jaarlijkse Wereld Congres over verlichting werd afgerond, bevestigden de statistieken op YouTube en Facebook
dat er tijdens de twee uur van het Live Zesdaagse Virtuele Evenement in totaal 144.000 views op YouTube waren en nog eens
77.000 views op Facebook. Wat een magische cijfers!

De Gezelschap van de Hemel zei dat de frequenties van het Licht die nu de Aarde baden vanuit haar nieuwe positie in de Kosmos,
de effecten van de Planetaire Herstart op monumentale wijze versterken voor elke persoon, plaats, conditie en ding op de Planeet.

Dit begint op zijn beurt binnen iedere Hartvlam een gevoel van Innerlijk Weten te laten ontwaken dat er iets wonderbaarlijks op
Aarde plaatsvindt ondanks de verschijningsvormen van de buitenwereld. Dit gebeurt tot op zekere hoogte in ieder mens,
ongeacht hoe diametraal onze verschillende percepties van de wereld tegenover elkaar staan.

In de VS hebben we net onze presidentsverkiezingen uitgevoerd. Deze verkiezing was echt een weerspiegeling van
wat er op een of andere manier voor de hele mensheid gebeurt. Meer mensen hebben bij deze verkiezing
gestemd dan ooit tevoren in de geschiedenis van Amerika. Verbazingwekkend genoeg werden er
bijna 147.000.000 stemmen uitgebracht en slechts ongeveer 6.000.000 stemmen
scheidden de twee kandidaten.

De perceptie van de mensen die elke kandidaat steunen kan onmogelijk anders zijn geweest. Het leek alsof de mensen
die de ene kandidaat steunden in een andere realiteit leefden dan de mensen die de andere kandidaat steunden. Het was
alsof de helft van de mensen in Amerika op één Aarde leefde en de andere helft van de mensen in een volledig ander Universum
leefde. Wat voor mij het meest verbazingwekkend was, was het feit dat er krachtige Lichtwerkers waren die beide kandidaten
steunden. Lichtwerkers die de ene kandidaat steunden, hadden het gevoel dat je onmogelijk met het Licht kon werken als
je de andere kandidaat steunde. Hetzelfde gold voor Lichtwerkers die de andere kandidaat steunden. De Wezens van
het Licht zeiden dat deze verwarring het resultaat was van het zuiveringsproces dat we allemaal doormaken en het
feit dat alle etherische records en herinneringen uit onze vroegere miscreaties opduiken om onze aandacht te krijgen,
zodat ze kunnen worden genezen en terug getransmuteerd naar het Licht.

Dit is een kritisch facet van ons Ascensie Proces. Het is echter niet de bedoeling dat we ons vastklampen aan de opduikende
negativiteit en onze vervormde misvattingen. Wat onze gevoelens ook waren over de twee kandidaten, er waren vervormde
misvattingen aan beide zijden die niet gebaseerd waren op de Waarheid of de realiteit waarvoor we bestemd zijn om te
co-creëren op de Nieuwe Aarde. Wij zijn multidimensionale Wezens van Licht die niet alleen op de Planeet Aarde
functioneren, maar ook in de Rijken van Verlichte Waarheid. Vanuit ons hogere bewustzijnsniveau is onze
I AM-aanwezigheid zich terdege bewust van onze vervormde misvattingen en de sterk versnelde
Transfiguratie die fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel in ieder van ons plaatsvindt,
dag na dag.

Voor onze eindige geesten is dit onderscheidingsvermogen echter vaak minder vanzelfsprekend. Daarom heeft onze
Vader-Moeder God het gezelschap van de Hemel toestemming gegeven om de I AM-aanwezigheid van ieder mens op
een NIEUWE manier te helpen die ons in staat stelt onze misvattingen gemakkelijker te onderscheiden. Deze hulp zal ieder
van ons in staat stellen om de Waarheid die door onze dagelijkse levenservaringen wordt geopenbaard, te herkennen en te
begrijpen.

Deze hulp zal doorheen onze I AM Aanwezigheid komen als een sterk versterkte intuïtieve Innerlijke Begeleiding. Het zal ook
komen door het verhoogde bewustzijn, onderscheidingsvermogen en de perceptie die de massa's van de Mensheid nu voor ons
beschikbaar hebben als gevolg van onze terugkeer naar nieuwe niveaus van Christus-bewustzijn. Dus let op, en wees alert op de
mogelijkheden die in je bewustzijnsveld worden gebracht. Zoals je weet, gebeurt er niets toevallig. Reageer volgens de Roep van
je Hart en je zult enorm helpen met de Ascensie van de Aarde in de op het Hart gebaseerde patronen van de Nieuwe Aarde.

ASCENDEREN DOOR DE 11:11-POORT

Op 11 november biedt onze Vader-Moeder God de Mensheid een kans om ieder van ons te helpen bij het overstijgen van elk geloof
dat we hebben in vervormde alternatieve realiteiten. Deze Goddelijke Interventie zal de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens
helpen om de pijnlijke misvattingen te genezen die de Mensheid zoveel leed hebben berokkend gedurende zo'n lange tijd.

Elk jaar op 11 november herdenken mensen in de hele wereld de wapenstilstand die de geallieerden van de Eerste
Wereldoorlog en Duitsland hebben ondertekend. De ondertekening vond plaats tijdens het 11e uur van de 11e dag
van de 11e maand in 1918. Door die aandacht van de mensheid is een krachtige Matrix van Vrede ontstaan, die al meer
dan 100 jaar in een stroomversnelling zit. 11 november is ook een dag die Lichtwerkers over de hele wereld erkennen vanwege
de Hemelse 11:11 Poort die op dat moment wordt geopend. De 11:11 Poort zorgt voor een instroom van Licht en een katalysator
die de I AM-aanwezigheid van ieder mens in staat stelt de 11:11-code in ons DNA te activeren.

Elf is het Meester nummer dat de Transformatie van het fysieke in het Goddelijke weerspiegelt. Gecodeerd binnen de DNA-structuren
van de mensheid is de heilige geometrische code die bekend staat als 11:11. Al enkele decennia heeft deze geometrische code
binnenin ons DNA de archetypen die de Goddelijke Missie weerspiegelen waaraan we allemaal vrijwillig hebben deelgenomen
ontwaakt. Deze Missie omvat het Ontwaken van de Mensheid en de Ascensie van de Aarde in de 5e Dimensionale Rijken
van Licht die verbonden zijn met de Nieuwe Aarde.

Elke keer als we met ons bewuste verstand het getal 11:11 zien en opmerken, wordt deze activering binnen ons DNA
versneld door onze I AM-aanwezigheid. Al decennia lang vragen mensen mij waarom ze overal waar ze kijken het getal
11:11 zien. Ze zien het nummer 11:11 op digitale klokken, kentekenplaten, telefoonnummers, kassabonnen, rekeningen,
straatadressen, enz. Ze zeggen dat het nummer duidelijk hun aandacht krijgt, maar ze hebben geen idee waarom of wat het
betekent. Desalniettemin, zodra een persoon het nummer 11:11 opmerkt is hun I AM-aanwezigheid in staat om de code in hun
DNA naar het volgende niveau te activeren. Dit gebeurt in overeenstemming met hun Goddelijk Plan.

Nu wordt ons verteld dat met het succes van de verschillende facetten van onze Planetaire Herstart onze Vader-Moeder God en het
Hemelse Gezelschap de Mensheid zal verheffen tot een Hoger Octaaf van de Goddelijke Dienst. Dit zal ons in staat stellen om de illusies
van onze pijnlijke misvattingen en onze misleidende alternatieve realiteiten te overstijgen. Door de verenigde inspanningen van Hemel en
Aarde zal deze hulp van onze God Ouders plaatsvinden op 11 November als Moeder Aarde door de 11:11 Poort gaat.

Waar u zich ook bevindt op de Planeet, beginnend om middernachtelijke lokale tijd, 00:00 uur 's nachts op 11 november, en opbouwend
in momentum gedurende 24 uur tot 23:59 uur, zal een golf van Licht de Planeet omsluiten. Gedurende deze tijd zal onze Vader-Moeder
God de IK BEN Aanwezigheid van elke persoon bijstaan om de code van 11:11 binnen ons DNA te versterken tot het maximum dat de
Kosmische Wet zal toelaten.

De Goddelijke Intentie van dit Geschenk van Op Hoogte is om datgene wat ieder van ons vrijwillig individueel en collectief heeft
gedaan toe te voegen aan het Licht van de Wereld tijdens deze wonderbaarlijke maar ook uitdagende tijd, in grote mate te
bekrachtigen. Het Gezelschap van de Hemel zei dat het niet uitmaakt of we wakker zijn of slapen, stil of bezig, bewust
of onbewust dat deze versterking van onze 11:11 code in ons DNA plaatsvindt. Door de collectieve focus van
de I AM-aanwezigheid van de mensheid zal elke persoon baat hebben bij deze Licht Activiteit.

Onze I AM-aanwezigheid heeft ons levenslang begeleid door talloze ervaringen die bedoeld zijn om ons te versterken en
ons voor te bereiden om ons te kunnen blijven focussen op het Licht in het aangezicht van alle tegenspoed. Ieder van ons is
uniek voorbereid op dit moment en het is van vitaal belang dat we bevrijd worden van onze pijnlijke misvattingen en ons geloof
in misleidende alternatieve realiteiten. Deze tijd op Aarde is het moment waarop we ons allemaal hebben voorbereid. Het is door
onze gezamenlijke inspanningen dat de Mensheid de bovengrondse negativiteit zal overstijgen.

Samen zijn we bezig om deze kostbare Planeet en haar hele Leven te helpen om de Spiraal van Evolutie te Ascenderen naar de
volledige omhelzing van de 5e Dimensionale Kristallijne Zonne-frequenties van de Nieuwe Aarde. Om ons te helpen de kritische
behoefte aan onze individuele bijdragen aan dit facet van het Goddelijke Plan van de Aarde te begrijpen, hebben de Wezens van
Licht ons een metafoor gegeven om over na te denken.

Ze vroegen ons om ons voor te stellen dat de ontelbare levens die we hebben ervaren sinds we voor het eerst uit het Hart van
onze Vader-Moeder God zijn geademd, zijn verweven in een voortreffelijke Gouden Draad. Nu is het tijd voor ieder van ons
om onze Gouden Draad te weven in het weefsel van het Leven dat de basis zal vormen voor de Nieuwe Aarde. Elke
Gouden Draad is essentieel om het Onbevlekte Concept van de Nieuwe Aarde in al haar schitterende
Glorie te voltooien.

Wat het Gezelschap van de Hemel wil dat een ieder van ons duidelijk begrijpt is dat het Stof des Levens voor de
Nieuwe Aarde onvolledig zal zijn zonder al onze Gouden Draden. Niemand's Gouden Draad is belangrijker dan de
Gouden Draad van een ander. Het is juist om deze reden dat onze Vader-Moeder God en het Hemelse gezelschap op
dit moment interveniëren met de versterking van de 11:11 codes binnen het DNA van de Mensheid.

Onze Vader-Moeder God koos ons voor deze Missie, omdat ze vonden dat onze individuele en collectieve ervaringen een
betere kans van slagen hadden in het ongekende experiment dat zich op Aarde zou ontvouwen. Dit heeft niets te maken met
het ego of met de verkeerde indruk dat we meer bijzonder zijn dan onze Zusters en Broeders die niet zijn gekozen. Het betekent
gewoon dat onze Vader-Moeder God voelde dat we door onze bereidwilligheid en vasthoudendheid een betere kans hadden om
gefocust te blijven op het Licht en niet afgeleid te worden door de negativiteit tijdens het noodzakelijke reinigingsproces dat de
Aarde op dit moment doormaakt.

Wat je ook ervaart, weet dat jouw Gouden Draad van cruciaal belang is voor het succes van deze Heilige Endeavor met betrekking
tot de Hemelvaart van de Aarde in het Licht. Luister naar jouw Hart en jouw I AM Aanwezigheid zal je intuïtief stap voor stap
begeleiden bij het vervullen van jouw Goddelijk Plan en jouw prachtige Licht toevoegen aan het Ascensieproces van
de Moeder Aarde.

Dierbare, blijf in Vreugde en Openbaring in het Licht dat onze
Vader-Moeder God je zal zegenen op 11 november.

God zegene je, Patricia Cota-Robles
Artikelbron: Tijdperk van de Vrede
www.eraofpeace.org

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd, maar je hebt mijn toestemming om het te delen via elk medium,
zolang het GRATIS wordt aangeboden, het niet wordt gewijzigd, en het juiste Bron adres is inbegrepen.

©2020 Patricia Cota-Robles

Vertaling: Martien11-11-2020

James Gilliland:

Boodschap van de Galactics, Orion Raad van Licht, Pleiadische en Andromedaanse Raad

3 November 2020 - James Gilliland

In de komende dagen gaan jullie een grote polariteit zien. Het zal worden versneld en versterkt waarvan het bijproduct chaos is.

Hoeveel chaos hangt af van de mensen op Aarde, individueel en collectief. Er zijn mensen die zich aansluiten bij de Universele Wet, die door velen worden aangeduid als Eenheidsbewustzijn waarvan de belangrijkste beginselen zijn: Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart voor Allen.

De geestelijk en technologisch geavanceerde Buitenwereldse, Ancient voorouders en Trans/Ultradimensionals hebben alle religieuze en culturele grenzen, oorlog, ziekte en armoede overstegen. Ze hebben brandstofloze energie, anti zwaartekracht en andere technologieën die onze stoutste dromen overstijgen. Tirannie bestaat niet in hun beschavingen. Er is geen gebrek, geen competitie die ze kunnen repliceren, materialiseren alles wat ze nodig hebben, het Universum, het multiversum is hun speeltuin.

Ze leven volgens de Universele Wet in dienst van de Schepper binnen de gehele Schepping. Ook zij hebben hun uitdagingen gehad, de meeste in een ver verleden, ze begrijpen en hebben compassie met de Mensheid op Aarde. Zij zijn nu hier om te helpen bij het ontwaken en genezen, in het "Ascensie" proces dat goed op gang is met de Mensheid en de Aarde. Het is ontegenzeggelijk de Mensheid en de Aarde ondergaan een snelle, vibrerende verheffing. Volgens de wetenschap bewegen we ons doorheen een zeer energetische plaats in de ruimte. Alle banden binnen het elektromagnetische lichtspectrum zijn toegenomen, de Schuman Resonantie heeft ongekende pieken gehad, inkomende Kosmische, Gamma, en röntgenstralen van verre sterrenstelsels bombarderen de Aarde ook exponentieel. De Zon is erg druk bezig geweest met een Coronale Massa-Uitstoot en Zonnevlammen, die ook een sociale, economische en fysieke impact hebben.

Deze binnenkomende energieën kunnen leiden tot stemmingswisselingen, Lusteloosheid, emotionele uitbarstingen, sociale en economische veranderingen, zwaar weer en een toename van vulkanische en aardbevingsactiviteit. De Aarde breidt zich uit met deze energieën.

Er is ook de instroom van hoger bewustzijn en energie die komt met de aanwezigheid van hogere dimensionale wezens die toevoegen aan het bewustzijn en de energie van de planeet. We zijn in een natuurlijke cyclus gekomen om de mensheid te helpen bij het maken van deze verschuiving. Velen hebben grote oorlogen meegemaakt met regenererende ET's en zijn planetaire bevrijders zoals in de Orion Raad van Licht. Wij brengen een expansie in het bewustzijn en de beschikbare energie, genezing, steun voor degenen die ervoor kiezen om te ontwaken en te genezen en zo in hun eigen goddelijkheid te stappen. Wij zijn niet om aanbeden te worden, of gezien te worden als goden zoals in het verleden, maar wij zijn hier om jullie te herinneren aan de God/Schepper/Grote Spirit binnenin jullie en de hele Schepping. Sommige van onze oude voorouders kwamen miljarden jaren geleden naar jullie planeet. Er waren vele kolonisatiepogingen waarvan sommige mislukten door interne gevechten en oorlogen, sommige bezweken aan de veranderingen op Aarde, overstromingen, poolverschuivingen en massale vulkaanuitbarstingen.

Wij waren de oude tempelbouwers met technologieën die tot op de dag van vandaag ongeëvenaard zijn. Sommige waren welwillend, andere waren geëvolueerde tirannen. Wij waren de bebaarde goden in jullie geschiedenis waar jullie heilige boeken mee verzadigd zijn, geschreven in kleitabletten en afgebeeld op tempelmuren. Dit is de oorsprong van de Hebreeuwse goden, de Griekse goden, de Egyptische goden en andere geavanceerde culturen die hieraan voorafgingen. Sommige van onze voorouders bestaan nog steeds samen met hun nakomelingen. Degenen die zich hebben gedecentraliseerd of zijn achtergelaten en buiten de Universele Wet om hebben gewerkt, worden behandeld door de weldoeners die zich geestelijk bleven ontwikkelen.

In waarheid is God/Schepper/Grote Spirit het enige bewustzijn dat al het bewustzijn op alle vlakken en dimensies doorheen het multiversum omvat. De Alomtegenwoordige, Almachtige, Alwetende Schepper binnen de gehele Schepping. Zoals alle grote Meester Heiligen en Wijzen jullie hebben verteld is de tempel binnenin jullie. Door naar binnen te gaan via bewuste gebedsmeditatie en andere spirituele praktijken breiden jullie je uit in gewaar zijn, in bewustzijn, totdat jullie één worden met het ene bewustzijn. Het enige verschil tussen jou en de wezens van een hogere dimensie is dat ze toegang hebben tot en meer gebruik maken van het verenigde veld, het ene bewustzijn. Die toegankelijkheid als nooit tevoren op Aarde, een gouden kans om een kwantumsprong in bewustzijn te maken.

We zouden nalatig zijn als we jullie niet een evenwichtig verhaal over de schaduwzijde zouden brengen. Er waren zeer technologisch en mentaal geavanceerde wezens die geestelijk achtergebleven waren in jullie verleden. Ze werden vereerd als goden vanwege hun geavanceerde technologieën en praktijken in duistere magie. Ze hebben maar één doel, wereldheerschappij en zullen alle middelen gebruiken die nodig zijn om hun doelen te bereiken. Ze verlangen naar macht en rijkdom, zijn egoïstisch, arrogant op het niveau van het narcisme, sommigen zijn genocidaal, sommigen beoefenen eugenetica, de meesten hebben een gebrek aan empathie en mededogen. Liefde zit niet in hun woordenschat. Hun oude rituelen omvatten extreem decadent gedrag, inclusief het offeren van kinderen met gebruikmaking van hun bloed en lichaamsdelen. Degenen die hen volgen wordt roem, macht en rijkdom beloofd als ze hun ziel en leven geven aan de ongeziene krachten die tijdens deze rituelen worden opgeroepen. Wees niet zo naïef of in ontkenning om te denken dat dit tot op de dag van vandaag niet meer wordt beoefend. Het is afgeladen met de hogere echelons in religieuze, zakelijke en politieke instellingen. Het is doorgedrongen in heel Hollywood en de muziekindustrie. Dit alles zal worden blootgelegd, jullie idolen zullen vallen en jullie terugbrengen naar jezelf.

Externe aanbidding gaat in tegen de leer van alle Meesters. Velen in deze machtige rollen zullen ontwaakt zijn, ze gaan zich hun eigen goddelijkheid en de goddelijkheid in anderen realiseren. Ze zullen de betovering verbreken. Dit maakt deel uit van het Grote Ontwaken. Leiders in elke levenswandel worden wakker en herinneren zich vorige levens in andere geavanceerde beschavingen die hier nu aan dit proces deelnemen. Zij hebben zich gerealiseerd dat als zij op dezelfde weg doorgaan, dit zal resulteren in de slavernij en de ondergang van het grootste deel van de mensheid, waaronder zijzelf. De droomspreuk werd verbroken. De dromen van hogere beschavingen, die in harmonie met elkaar en de natuur leven, ontvouwen zich in de harten en geesten van allen die kiezen of hebben gekozen. Hun zielen worden geactiveerd. De meesten kijken naar de hemel voor de grote invasie. Het is al gebeurd. Het was de incarnatie van gevorderde zielen van vele Sterren Volkeren. Ze worden geactiveerd om een profetie te vervullen. "God/Schepper/Grote Spirit heeft het beste voor deze tijd gegeven." Eén aan de kant van God is de meerderheid. Ze zullen alle mensen om hen heen beïnvloeden en de waarheid zal hun keuzewapen zijn. Er is een plan, het is multidimensionaal en uiteindelijk wint God/Schepper/Grote Spirit.

Het beest zal vallen, al diegenen die op één lijn staan met het beest zullen ermee vallen. De Aarde ascendeerd Zij die niet in staat zijn hun frequenties te verhogen, het verleden los te laten, te genezen en zich op één lijn te stellen met de Universele Wet, kunnen zichzelf of hun koninkrijken niet in stand houden. Er zal een grote ontrafeling zijn.

Wat je nu ziet, vooral tijdens deze verkiezingen, is het Grote Ontwaken. Niets zal verborgen blijven. Proberen ze de waarheid te verdoezelen, de deep state, de door het bedrijfsleven gesponsorde mainstream media, zelfs de sociale media die hun ziel hebben verkocht voor roem macht en rijkdom zal worden blootgesteld in daad en karakter. Degenen die tegen de massa hebben gelogen, deze hebben gebruikt door het creëren van verdeeldheid in cultuur, ras en religie om hun eigen positie, macht en rijkdom te bevorderen, zullen worden ontmaskerd. "Geen enkele rots zal niet omgedraaid worden achtergelaten en al hun ongerechtigheden zullen van de daken worden geschreeuwd." Amerika werd gesticht op basis van vrijheid van tirannie. Vrijheid van de Overheersers, socialistische agenda's waardoor de macht en de rijkdommen van het individu worden afgenomen en in de handen worden gelegd van een paar miljardair narcisten die elk aspect van jullie leven willen beheersen, is niet waar Amerika op is gegrondvest. Pas op voor de verdelers, voor hen die de gewonden en de nederlaag trotseren door ten onrechte te beweren dat ze hun redders zijn, terwijl in werkelijkheid, zoals de geschiedenis bewijst, zij hun slavendrijvers zijn geweest.

"Zij die eisen dat je het ene ras boven het andere kiest, zijn de ware racisten."

Kritisch denken, persoonlijk onderzoek, en het ter harte nemen zijn de instrumenten van de verlichte. Volg het geld, Antifa, Black Lives Matter, en andere grote multimediagroepen worden gefinancierd door Soros een toegegeven nazi die in zijn eigen woorden heeft gezegd dat het neerhalen van Amerika zijn grootste prestatie zal zijn. De CCP, de communistische partij van China heeft ook zwaar geïnvesteerd in de DNC en vele politieke leiders. De laatste bom is de honderden miljoenen die met de familie Biden zijn geïnvesteerd. Ze zijn gecompromitteerd. Wist je dat wanneer je bijdraagt aan het BLM, de meerderheid naar de campagne van Biden gaat? Begrijpt je nu waarom de rellen, dood en verwoesting van de binnensteden doorgaan en niet één van hen het geweld aan de kaak zal stellen terwijl anderen zeggen dat Antifa en het geweld een mythe is?

Het is tijd om te ontwaken, stop met het inhalen van de voorouderlijke aardappel. Beoordeel een persoon naar karakter en daad want zo staan ze in de hemel bekend. Als je niet voorbij de leugens, misleidingen, manipulaties en karaktermoorden hebt gekeken die anderen beschuldigen van wat ze zelf hebben gedaan of een "marxistische huurder" aandoen, dan laat ik jullie met een paar vragen zitten. Waarom houdt de ene groep drugs en mensenhandel, geweld, plunderingen, corruptie op het hoogste niveau tegen, terwijl de andere groep een oogje dichtknijpt, steunt of deelneemt aan al het bovenstaande? Dit is geen strikvraag. Ten koste van wie hebben ze hun enorme rijkdom en macht vergaard? Velen zullen in opstand komen, stelen en doden namens hun slavendrijvers terwijl ze hen in een razernij van verdeeldheid brengen om zich af te wenden van hun eigen duistere daden.   

Waarom haten corrupte politici, de wereldwijde elite, de deep state, de corporatieve eigenaren van de extreem vooringenomen en bedrieglijke main stream media en sociale media Trump? Waarom haten de Satanische/Luciferianen en pedofielen Trump die de massale mensenhandel en pedofiele ringen die tijdens de laatste regering op onduidelijke wijze opereerden, uit elkaar heeft gedreven? Het karakter van een man wordt bepaald door zijn daden. Het moet niet worden vastgesteld door zijn tegenstanders met een lange geschiedenis van bedrog en corruptie.

Achter wie denk je dat onze Galactische Familie en de Hemelen staan?

Amerika is niet perfect, het is een werk in uitvoering, het is meer afgestemd op de Universele Wet dan enig ander land. Het lot van Amerika is niet om nog een derde wereldland te zijn waar de controleurs je mee naartoe willen nemen. Op een bepaald punt was je halverwege. Je ontweek een kogel. Nu heb je nog een kans om de dingen recht te zetten. Amerika ligt op een andere koers. Een golf van vrijheid, hoger bewustzijn en energie stroomt door Amerika. Het zal de hele wereld beïnvloeden die kijkt, bidt voor Amerika. Het wordt gesponsord op hoog niveau en het zal zegevieren. De krachten die erachter zitten zijn onvoorstelbaar. De grote vraag is of jullie gaan toestaan dat de Amerikaanse factie met hun corrupte politici, gesponsord door de wereldwijde elite die de kreupele mainstream pers en sociale media controleert, jullie op een pad van decentralisatie brengt totdat jullie een derdewereldland worden? Een factie die een hekel heeft aan vrijheid, persoonlijke macht, fundamentele mensenrechten, de grondwet en de Bill of Rights goddelijk geïnspireerde doctrines. Een wereld waar jullie fundamentele mensenrechten al geannexeerd zijn/worden, het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, het recht om jezelf te verdedigen, zal niet meer bestaan?

Het is nu tijd om te eisen dat deze vrijheden volledig worden hersteld, om degenen die deze vrijheden hebben geschonden en blijven liegen en bedriegen tegen het volk ter verantwoording te roepen. Volg niet langer als bereidwillige participanten of in onwetendheid de bevelen van de controleurs want het einddoel is jullie slavernij en uiteindelijke ondergang. Zij worden geregeerd door het kwaad, gezien en ongezien die niets geven om de mensheid of de Aarde. Dit is God/Schepper/Grote Spirit's laatste stelling. Wat sommigen Armageddon noemen. Het overwinnen van het kwaad en het begin van duizend jaar vrede. Zoals de profetieën voorspelden is dit de dood van het beest, het begin van duizend jaar vrede waar de Aarde zich aansluit bij de rest van het Universum, een grote reünie met de Sterren Naties en het nemen van een kwantumsprong in de evolutie. Het is tijd om hoog te staan in je eigen goddelijkheid om van de Universele Wet de wet van het land en de wereld te maken. Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart voor Allen.

Ontvangen via James Gilliland

www.eceti.org

Vertaling: Martien - wakkeremensen10-10-2020
Wereldwijde EVENT kalender voor het resetten van valuta vanaf 8 oktober 2020.Bron: Dinar Chronicles | Door Judy Byington, donderdag 8 oktober 2020
(vertaling Ben Boux www.lanuovaumanita.net)

Opmerking van de vertaler. In dit artikel wordt zeer sterke informatie weergegeven die voor sommigen onwelkom kan lijken. We wijzen erop dat soortgelijk nieuws al lang op internet aanwezig is en slechts een klein deel ervan hier wordt gepresenteerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geciteerde tekst, waarvan de auteur ook enkele namen heeft gewijzigd voor de veiligheid. Maar het is onze plicht om deze informatie te rapporteren, aangezien het nuttig is om de lawine van onthullingen te introduceren die ons binnenkort zal overweldigen.

Kalender met evenementen voor wereldwijde valuta-reset

Dertien Illuminati Bloedlijn-families gevestigd in Venetië, Italië, regeerden de wereld op basis van eigendom van het wereldwijde monetaire systeem dat ze beheersten door Satan-aanbidding. Hun negende cirkel van kinderoffer-cultus wordt regelmatig gehouden over de hele wereld, orgieën, seks, mensen offerrituelen en Mind Control voor de marteling van kleine slachtoffers, die ze hebben ontvoerd of zelf geproduceerd.

Nu bekend als Cabal of Deep State, beweren de dertien Illuminati Bloedlijn Families afstammelingen te zijn van Kaïn (Kanaänieten) en hebben de namen als Poseur, Kennedy, Rockefeller (Hillary Rockefeller Clinton), Onassis, Carnage, Bush en Rothschild.

In 1832 richtten ze de Vaticaanse bank en centrale banken over de hele wereld op en waren ze eigenaar, waaronder alle twaalf grote banken zoals JP Morgan, Goldman Sacs, Barkleys, HSBC en Chase.

De dertien Illuminati Bloedlijn Families zaten achter de wet van 1871 die de Corporation of the US of America, of District of Columbia instrueerde, die onze echte grondwet weggooide.

In 1914 ondertekenden de Illuminati Bloedlijn Families een huurovereenkomst van 99 jaar voor het goud van Chinese oudsten en het geld van de Amerikaanse belastingbetaler dat illegaal werd witgewassen via hun Federal Reserve, IRS, belastingkantoren, centrale banken en bedrijven - Washington DC, City of London en de Heilige Stoel in Vaticaanstad.

De Vaticaanse Bank heeft te maken gehad met het witwassen van geld waarbij bankiers, politici en andere elites hun zakken vulden.
Deze rekeningen van de Vaticaanse Bank, samen met de door het Vaticaan geleide kringen voor kinderhandel, drugs- en wapenhandel,
zijn gebruikt om politieke elites te chanteren om Cabal-bevelen uit te voeren om de wereldbevolking onder controle te houden.

Het plan om dat te veranderen, dat was 117 jaar nadat Howard Hughes, Nikola Tesla en Van de Graaf elkaar voor het eerst
ontmoetten om te begrijpen hoe deze Deep State werkte in 1903.

In 1993, tijdens de regering van HW Bush, kwam er een einde aan de 99-jarige huurovereenkomst van de
familie Bloodlines voor het goud van Chinese Elders.

Rond het jaar 2000 werd de Alliantie gevormd om de Cabal ten val te brengen. Vanaf 2020 bestond die alliantie uit president Trump, de Russische president Vladimir Poetin, de Chinese president Xi Jinping, de Iraakse premier Mustafa Al-Kadhimi, de Indiase premier Narendra Modi, Q (bestaande uit ongeveer 100 invloedrijke figuren) , QAnon (geleid door JF Kennedy Jr?), Generaals van het Pentagon, de National Security Agency en verschillende strijdkrachten over de hele wereld, waaronder de internationale troepenmacht die in elk land mag arresteren, Interpol.

In 2008 draaiden de cabal en het wereldwijde monetaire systeem op een fiat-dollar van de VS. De cabal kon niet eens de rente betalen die verschuldigd was over de lease van het goud van de Chinese Elders, dus creëerde het een "hypotheekcrisis" die nog meer geld van de Amerikaanse belastingbetalers kostte. Het was toen dat de BRICS-alliantie (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) werd gevormd met als doel het wereldwijde financiële systeem weg te nemen van de Deep State Cabal en het terug te geven aan het volk door de gesteunde wereld valuta's te veranderen in goud / activa.

Op 21 maart 2013 werd het Goud Verdrag (eindelijk) ondertekend door 209 landen.

In 2018 ondertekende president Trump de National Quantum Initiative Act in wet, waarmee het National Quantum Coordination Office (NQCO) en de kwantumcomputer die het kwantum financiële systeem bestuurde, werden opgericht, samen met een veilig en transparant stemsysteem voor verkiezingen.

Op 16 oktober 2019 hebben Amerikaanse mariniers en speciale troepen meer dan 2.100 baby's en kinderen gered uit kooien onder de China Lake Navy-faciliteit in Californië. Tienduizenden gekwelde en ondervoede kinderen en tienduizenden lijken werden gevonden in een geavanceerd netwerk van Deep Underground Military Bases (DUMBS) dat liep onder de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Australië, Azië en door heel Europa - allemaal gefinancierd en beheerd door de cabal, via een kantoor in het Vaticaan. Sinds oktober 2020 zijn miljoenen kinderen gered door de Verenigde Staten, Interpol en andere strijdkrachten over de hele wereld.

In oktober 2019 werd het Vaticaan overvallen, waarna de wereldwijde politieke witwas elite bij de Vaticaanse Bank werd ontmaskerd. Volgens Charlie Ward, Ph. D, wiens team het goud en kostbaarheden verzekerde, heeft een internationale militaire macht 650 vliegtuigen gerepatrieerd met goud en contant geld van het Vaticaan naar de Amerikaanse schatkist. "Het leger arresteerde ook 13 families van demonenbloed, maffia-leiders, de paus en 350 personeelsleden in het Vaticaan. Vervolgens zuiverden ze het Vaticaan van contant geld, goud en kostbaarheden in 650 luchtlandingen en brachten ze naar Fort Knox en in andere plaatsen van de Amerikaanse schatkist "

Als gevolg hiervan werden meer dan 6.000 Vaticaanse bankrekeningen die werden gebruikt om wereldleiders te chanteren, gesloten omdat de Vaticaanse Bank haar status als witwas centrum voor de wereldwijde netwerken voor mensenhandel, pedofielen, wapens en drugshandel van de Negende Satanische Cult van Kinder Offering verloor.

In maart 2020 had de Alliantie de hoofden van de dertien Illuminati Bloodline-families in Venetië neergeschoten. Nu zijn de militaire arrestaties en tribunalen van politieke elites in de Verenigde Staten aan de beurt.

20 september 2020 AMG-nieuwskoppen: "GITMO bereidt zich voor op Amerikaanse gevangenen van een hoog niveau ".
Orders voor liquiditeits uitrol werden geplaatst op woensdag 30 september 2020 om 13.00 uur EDT RV.

Op donderdag 1 oktober werd er gezegd dat het leek of er een dam was doorgebroken bij de onthulling van Obamagate, Bidengate, Fisagate, Russiagate en Fake Newsgate, omdat men dacht dat de arrestaties van politieke elites begonnen waren. Die donderdag 1 oktober om
00:15 EDT Q plaatste "Red october, de jagers worden de opgejaagden, patriotten hebben de controle, de jacht is begonnen":

https://qalerts.app/

En diezelfde donderdag. 1 oktober was Trump op Fox News en zei:
"We hebben Comey, Hillary en Obama gevangen genomen."

Op donderdag 1 oktober om 12:01 uur begon de EDT-liquiditeit te stromen via het Quantum Financial System (QFS dat nu alleen in het mondiale systeem functioneert) in Hong Kong, Zürich, Dubai, enz. en het was ook de eerste dag van het boekjaar van de herstelde republiek en een nieuw Amerikaans digitaal goud- / activa biljet was actief online in de QFS.

Op vrijdag 2 oktober om 00:54 verklaarde president Trump: "En nu zijn Flotus (first Lady) en ik vanavond positief getest op C19. We zullen onmiddellijk beginnen met ons quarantaine- en herstelproces. We zullen haar kunnen vangen". Zou het kunnen verwijzen naar het
arresteren van Hillary Clinton?

Zaterdag 3 oktober. De stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows: "De komende 48 uur zijn cruciaal", terwijl op diezelfde datum de VS Irak verliet om de RV Iraqi Dinar te lanceren. Vanaf die zaterdagavond 3 oktober tot zondagmorgen 4 oktober heeft het kwantum financiële systeem de wereldwijde valuta's opnieuw ingesteld.

Op zondag 4 oktober om middernacht zou de Trump-campagne de controle over YouTube hebben overgenomen,
omdat gecensureerde video's op een nieuw kanaal verschenen

Brandnewtube.com: https://brandnewtube.com

Op maandag 5 oktober werd Trump vrijgelaten uit de C19-quarantaine en keerde terug naar het Witte Huis, terwijl zijn persbureau tien dagen in quarantaine bleef (van duisternis?). Diezelfde dag zei de stafchef van de president, Mark Meadows, dat president Trump de Declass of Spy Gate Documents had aangevraagd - die daden van verraad zouden kunnen bewijzen die zijn gepleegd door Obama-regeringsfunctionarissen -
om een Amerikaanse president ten val te brengen die naar behoren werd gekozen.

Op die maandag 5 oktober om 22.00 uur EDT was er een wereldwijde toestemming voor alle RV-teams om het "Shotgun" proces voort te zetten.

Op dinsdag 6 oktober tweette Trump: "Ik heb de volledige vrijgave van alle documenten met betrekking tot de grootste politieke MISDAAD in de Amerikaanse geschiedenis, de Russische hoax. Evenzo het email schandaal van Hillary Clinton. Geen redactie!"

Op woensdag 7 oktober om 11.00 uur EDT begon een persconferentie van het ministerie van Justitie met de openbaarmaking van Deep State Spygate, Obamagate en de geweld gerelateerde criminele activiteiten van Antifa, die naar verluidt optrad als dekmantel voor losgeld.

Level 4B (wij, Internet Groep) kunnen op elk moment tussen nu en vrijdag worden opgestart. 9 oktober
Woensdag 14 oktober is de laatste dag waarop u Zim kan verzilveren en vreemde valuta kan wisselen tegen contractuele tarieven.
Op donderdag 15 oktober kan het grote publiek in het algemeen beginnen met het wisselen van valuta tegen de nieuwe internationale koersen.
Op zaterdag 17 oktober (indiscretie) zou JFK Jr. onthuld kunnen worden tijdens een Trump Rally in Texas.

Vrijdag 30 oktober om 12:01 uur. Verwacht dat er massale rellen van verzet zullen plaatsvinden die worden georganiseerd en dat anderen de Verenigde Staten zullen ontvluchten. De US Marines zullen de operatie leiden terwijl de National Guard is geactiveerd. Probeer het eens: zoek een lid van de Nationale Garde en vraag of hij op 30 oktober in de meeste grote steden is geactiveerd voor dienst.

De verkiezingen op 3 november 2020 omvatten massa-arrestaties en een vorm van staat van beleg.
Maart 2021: bekendmaking van de namen van gearresteerde, berechte en geëxecuteerde elites, inclusief video's van hun bekentenissen.

vertaling: Ben Boux www.lanuovaumanita.net
Mondkapjes zijn levensgevaarlijk!

donderdag, 08 oktober 2020  By Niburu

In een land waar de meerderheid brult om mondkapjes omdat ze denken dat ze dan veiliger zijn, blijkt het tegendeel het geval.


Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mondkapjes funest kunnen zijn en in Oostenrijk zijn inmiddels
tien kinderen in het ziekenhuis beland.

Hoewel een groot deel van de bevolking klaarblijkelijk brult om een mondkapjesplicht in te voeren, is daar op dit moment nog geen sprake van.
Pas als de nieuwe coronawet eenmaal een feit is heeft de overheid de juridische basis om dit wel landelijk te verplichten.

Dit zijn de dagen dat er wordt “gediscussieerd” over de komende coronawet in de Tweede Kamer. We schrijven komende omdat nu al bekend is dat die wet zal worden aangenomen. Het is aloude recept, de oppositie "sputtert" wat tegen, het kabinet doet wat "water bij de wijn"
en iedereen is gelukkig en zo wordt de wet aangenomen.

Met deze wet heeft de overheid eindelijk de mogelijkheden om een mondkapjesplicht op te leggen zoals duidelijk wordt uit de commentaren van politiek verslaggevers zoals deze. De reden dat het hele land nog niet met slavenmaskers loopt is simpelweg gelegen in het feit dat een mondkapjesplicht een schending is van de grondwet zoals we in eerdere artikelen al duidelijk hebben gemaakt.

Met de nieuwe coronawet wordt als het ware de grondwet in dat opzicht buitenspel gezet en kan je daar geen verdere rechten aan ontlenen.
Terwijl iedereen over elkaar heen buitelt om elkaar te verzekeren dat hoewel men beseft dat mondkapjes niet werken,
men dit middel toch in de strijd moet gooien, want al helpt het maar een paar procent, dan is dat mooi meegenomen.

Echter, waar geen hond (de politici in de Tweede Kamer voorop) bij stilstaat zijn de negatieve gezondheidsaspecten van de slavenmaskers.
We hebben natuurlijk onlangs de video gepubliceerd van de Duitse neuroloog in Londen die waarschuwt dat het dragen van maskers voor kinderen tot permanente hersenschade en zelfs de dood kan leiden door zuurstofgebrek.

Echter, dit geldt niet alleen voor kinderen, want uit een onlangs gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ook
volwassen veel te weinig zuurstof binnenkrijgen met een mondkapje op, zodanig zelfs dat dit beneden vastgestelde veiligheidsgrenzen valt.
Zo worden bijvoorbeeld in Amerika veiligheidsnormen voor mensen die ergens aan het werk zijn vastgesteld via de
US Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Deze hebben bepaald dat de werkbare en veilige hoeveelheid zuurstof voor mensen die aan het werk zijn ligt tussen de 19,5 en 23,5 procent zuurstof in de lucht. Wanneer mensen ergens zouden werken waar het zuurstofgehalte lager is dan 19,5 procent, dan wordt dit als onveilig beschouwd en mogen mensen op die locatie geen werkzaamheden uitvoeren.Wetenschappelijk feit is dat de hoeveelheid zuurstof die mensen binnenkrijgen als ze een mondkapje dragen over het algemeen rond de 17,4 procent ligt. Dit percentage wordt al binnen een minuut van het dragen van het mondkapje bereikt.Omdat het menselijk lichaam heel erg gevoelig is voor zaken zoals zuurstoftekort, zal iemand die een mondkapje draagt toch onwillekeurig pogingen doen om voldoende lucht binnen te krijgen. Dit door zwaarder en heftiger te gaan ademhalen.

Echter, daarmee komen we op een ander gevaarlijk gebied terecht en dat is dat je door het zwaarder ademen een
nog grotere grote kans loopt dat je kleine stukjes vezel van het mondkapje inademt waardoor dit in je longen terechtkomt.
Tijdens het onderzoek bleek dat bij ieder type masker sprake is van losse vezeldeeltjes.
Deze studie betreft nieuwe maskers die uit de verpakking van de fabrikant zijn gehaald, evenals een
gewassen stoffen masker, microscopisch onderzocht. Bij elk type masker waren losse deeltjes te zien.

In het onderzoek staat over de gevolgen daarvan letterlijk het volgende:

Van geïnhaleerde katoenvezels is aangetoond dat ze subpleurale opaciteit van gemalen glas veroorzaken aan het oppervlak van de viscerale pleura, evenals centrilobulaire en peribronchovasculaire interstitiële verdikking, evenals vezelachtige verdikking van peribronchiolaire interstitium. Door spectraalanalyse met infraroodspectrofotometrie werd vastgesteld dat de vreemde lichamen in de longen een identiek patroon hadden als cellulose, dat afkomstig moet zijn van de ingeademde katoenvezels. Katoen en zelfs zijde kunnen bijdragen aan COPD bij textielarbeiders. Byssinosis is een pulmonaal syndroom dat verband houdt met textielwerk. Toen textielarbeiders op de werkplek werden blootgesteld aan organische stoffen van textiel, ontwikkelden zich zowel omkeerbare als onomkeerbare longaandoeningen, zoals astma en COPD. Men mag niet vergeten dat niet-gemaskerde textielarbeiders niet zo'n hoge inademingsstroom zouden hebben als gemaskerde individuen.

Als je de doorsnee mondkapjes die mensen dragen een beetje vergroot dan zien ze er zo uit.
Als je ditzelfde mondkapje ongeveer 40 keer vergroot, dan ziet het er zo uit.


Eén van de auteurs van bovengenoemd onderzoek is Colleen Huber die zegt dat eenieder die een kind een mondkapje laat dragen een misdaad tegen de mensheid begaat. En dat is niet zo vreemd als je ziet dat er in Oostenrijk al tien kinderen zijn opgenomen in een ziekenhuis vanwege een longinfectie, veroorzaakt door een mondkapje.

Mocht je nog steeds twijfelen over het nut van mondkapjes, neem dan even tijd om de volgende video van journalist Del Bigtree die ook de controversiele docu Vaxxed maakte, te bekijken. Er is een oorlog gaande om onze zuurstof weg te nemen!! Naast het gebrek aan zuurstof is er natuurlijk ook nog de hoeveelheid koolstofdioxide (afvalstof) dat je weer inademt als gevolg van het dragen van een masker.
Binnen een aantal seconden nadat jij je masker hebt opgezet zijn de hoeveelheden koolstofdioxide binnen dat masker dermate hoog gestegen,
dat het letterlijk levensgevaarlijk is om zo'n ding langer dan enkele minuten te dragen als je geen gezondheidsschade wilt oplopen.

Mocht jouw werkgever je toch verplichten om een mondkapje te dragen en hij/zij wil niet luisteren naar argumenten, meld je dan ziek, voordat je het echt wordt. Dit is crimineel, voor volwassenen en ook zéker voor kinderen. Bij verplichting van een mondkap is burgelijke ongehoorzaamheid terecht en zelfs gewenst. In dit artikel lees je hoe je de directeur van de school van je kind verantwoordelijk kan stellen voor gevolgschade.


04-10-2020
Het Mister Smith Effect of Mister Smith Syndroom


In de film The Matrix heeft Mr. Smith het vermogen om elk willekeurig lichaam op elk moment binnen te treden en dit gebeurt
wanneer de matrix wordt bedreigd, door Neo of anderen. Dit scenario is een weerspiegeling van de wereld waarin we leven.

Bijvoorbeeld: je bent in gesprek met een vriend(in), een kennis, een collega, een familielid enz. en alles is okee totdat je iets zegt over zaken als 911, een corrupte regering, vaccinaties die niet veilig of effectief zijn, MH17, vrijheden die meer en meer verdwijnen enz., dan gebeurt er regelmatig iets opmerkelijks ... Mr. Smith duikt op en vervangt de persoon waarmee je in gesprek bent, om je aan te vallen, omdat waarheden de matrix bedreigen.

De matrix is bij de meeste mensen in hun jeugd reeds ingeprogrammeerd en vervolgens door de politiek en de media in stand gehouden. Door deze Mr. Smith programmering zijn mensen verworden tot bewakers van de matrix, beschermers van de code, politie van de mind-controle, handhavers van de hersenspoeling die ons valse concept van de realiteit in stand houden en als superlijm bij elkaar houdt.

Onze 'opvoeders' programmeren de meesten van ons om zo te zijn, om iedereen aan te vallen, op elk moment, wanneer iemand in de matrix een waarheid durft uit te spreken en daarmee de code van de slavencontrole verstoort. Deze Mr. Smith-achtige burgers lijken te 'wachten' op die mensen die tégen de controlematrix spreken; die mensen die de punten met elkaar verbinden; die mensen die de patronen in de slavencode doorzien en kenbaar maken ... en dan vallen de lege en zelfzuchtige zielen aan, zoals ze zijn getraind te doen, als Pavlovische honden.

Wanneer Mr. en Mrs. Smith -'agents'- om jou heen verschijnen wanneer je waarheid spreekt en jou aanvallen -zodat je anderen niet wakker maakt- wees niet bevreesd, elke waarheid gedacht, elke waarheid geschreven, elke waarheid gesproken, is een signaal naar en in de matrix en maakt dat de matrix meer en meer afbrokkelt.

Dat wat de matrix het meeste vreest is waarheid, vandaar Mr. en Mrs. Smith om het te onderdrukken. Waarheid is namelijk één van de krachtigste wapens denkbaar in het universum; waarheid, gezien de aard ervan, behoeft namelijk geen ondersteuning van één of ander systeem.
Waarheid is sterk en krachtig genoeg om op zichzelf te kunnen staan.

Waarheid is wat het is; onveranderbaar. Waarheid is derhalve onoverwinnelijk en zal uiteindelijk zegevieren, altijd.

Tekst: Janis Say04-10-2020

Neuroloog waarschuwt voor hersenbeschadiging door mondkapje
(DLM-Foto 123rf)

Margareta Griesz-Brisson werkt als neuroloog in Mulheim en Londen. Ze vertelt waarom de corona maatregelen, en dan
met name het mondkapje een regelrechte ramp zijn niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen die zich de adem laat afsnijden.

Immuunsysteem

Om te beginnen zegt ze ter geruststelling dat we onze gezondheid grotendeels in eigen handen hebben. Door goede voeding,
goed water, veel beweging, gezelligheid, vreugde, liefde en veel frisse lucht kunnen we zelf ons immuunsysteem versterken.

De neuroloog vindt het opvallend dat de regering dat nu net verbiedt. De overheid beveelt juist aan om de handen te desinfecteren,
afstand te houden tot elkaar en mond- en neusbedekking. Handdesinfectie zorgt voor allergieën, huidziekten en allerlei eczeem.

Misdaad

Afstand houden of social distancing is een brutaliteit, een verachting van de mens en pure wreedheid.
Het gebruik van mondkapjes beschouwt ze als een misdaad, want de mens kan zonder voeding, dagen lang zonder water,
maar slechts minuten lang zonder zuurstof. Het mondmasker veroorzaakt zuurstofgebrek en een overschot aan kooldioxide.

Zuurstofgebrek

Ze waarschuwt dat de hersenen zeer gevoelig op zuurstofgebrek reageren. Er zijn zelfs hersencellen die niet langer dan
drie minuten zonder zuurstof kunnen overleven. De acute symptomen van het optredende tekort aan zuurstof zijn hoofdpijn, benauwdheid,
concentratiestoornissen en een tragere reactiesnelheid.

Maar het is allemaal nog erger voor de muilkorfdrager. Hersencellen delen zich niet of nauwelijks. Dus als de regering straks de bevolking weer toelaat gewoon te gaan ademen, zullen de verloren cellen door deling niet meer teruggewonnen kunnen worden. Wat weg is blijft weg!

En dan nog iets belangrijks voor angstige mensen. Zij geloven dat zij zich kunnen beschermen tegen virussen.
Echter heeft een virus een grootte van 0,8 micrometer, terwijl de poriën van het mondkapje in grootte variëren
tussen 80 en 500 micrometer.

Een masker beschermt dus helemaal niet tegen een virus!

Burgerfront21-09-2020

The war against Humanity gets the face of a Monster!
door Marcelius

Het was al voelbaar en het wordt steeds meer zichtbaar gemaakt en men schaamd zich nergens meer voor.
Het monster is onderverdeeld in groepen. De WHO lijkt één van de aansturende te zijn vanuit het slechte
met een Duivels Kwaad. En natuurlijk zijn er meer poppetjes bij betrokken, regeringen die de mensheid hun
absurde maatregelen willen opleggen waarbij men geen enkele inspraak lijkt te hebben om mens te zijn.

Het grote plan bestond onder andere uit verdeel en heers. Het monster ging nog veel meer regels bekendmaken
die inhoudelijk in betekenis de grondrechten van het mens zijn hebben weggevaagd en dat zij de absolute macht
hebben zonder enige vorm van inspraak. Met andere woorden; jullie zijn niet meer nodig en wij ruimen jullie wel
op. Nu is het wel zo dat er ook een andere Macht bestaat en die heet LIEFDE met een groot empatisch vermogen.
Dit zijn slechts enkele van onze gereedschappen en wapenen. Ik en vele anderen hebben de gave om bepaalde
energieën om te buigen naar positiviteit voor de benodigde verandering en die kan niemand tegenhouden. Wees
je ook verzekerd dat wij dit niet alleen gaan doen. Er staat een geduchte medestander klaar om mede in te grijpen.
Op 19-09-2020 heeft een groep van 4 een spontane channeling annex verbinding met een oproep gedaan en naar
vrienden vanuit het universum gestuurd.

Al geruime tijd staan zij klaar voor ondersteuning. Zij hebben bewust gewacht op het teken dat velen van jullie
eindelijk zijn ontwaakt. Op dit moment gebeurd er al heel veel in de ruimte om de aarde en er worden strategieën
ontwikkeld om ons te helpen naar de nieuwe wereld van de vijfde dimensie. De tijd van aanvang bepalen zij en
daar hebben wij geen invloed op. Mijn gevoel zegt dat het in getij met één van de volle maan cyclussen te maken
heeft deze zijn dit jaar op:

1 oktober - 23.05 uur, 31 oktober - 15.49 uur, 30 november - 10.29 uur, 30 december - 04.28 uur

Let in de avond maar eens op om in de lucht te kijken naar; ik noem ze sterrenclusters die bijna continu in beweging
zijn en diverse vormen aannemen en ze zijn constant in beweging.
Heel interessant.Marcelius

In Liefde Licht en Kracht.16-08-2020

Zij, die Titulair denken dat de leugen in propaganda als waarheid moet worden geaccepteerd
ten behoeve van hun eigen gewin, die zijn het niet waard
om de titel te dragen van het Mens zijn.

De Ontmaskering van het Leugen kabinet.

De uitspraak op 11-06-2020 van het Europees
Gerechtshof voor de Rechten van de Mens!
Gezeteld in Genève.Bij het Europees Gerechtshof is met succes geprocedeerd
tegen de maatregelen die Regeringen de Burgers hebben opgedrongen
en NOG steeds opdringen.De uitslag hiervan is bindend voor alle landen die de
conventie in Genève getekend hebben. DUS OOK NEDERLAND EN BELGIË.

Waarom is dit door de media zolang stilgezwegen?

Deze uitspraak is hier te vinden:

https://zentralmeldeamt.ch/Files/Beitr%C3%A4ge/92_2020_06_11%20GdM%20-%20CORONA%20Virus%20Verf%C3%BCgung,%20Korrekt%20MS%20HH%20AK.pdf

Volgens de uitslag/ uitspraak zijn er geen gegronde redenen meer om de regels door te zetten.

En wordt er gesproken dat de Pandemie een Psychologische Oorlogsvoering betreft!

Dus kunnen we redelijkerwijs aannemen dat Regeringen die in deze Plandemie hebben meegespeeld
alle regels van de door hen zelf ondertekende verklaring van de Rechten van de Mens overtreden hebben.
Ook de Nederlandse Regering. Daarbij als bijkomstigheid de economieën gesloopt hebben,
en elk moment van de dag de mensheid gebombardeerd hebben met enorme angst campagnes via de Media.

Er zijn heel veel en wereldwijd doktoren, specialisten, virologen en andere zeer kundige mensen naar voren
gekomen die veel hebben weerlegd en of ontkracht. U heeft deze mensen, met veelal tientallen jaren ervaring
in zorg weggewimpeld als leugenaars, echter nu weten wij wie de werkelijke leugenaars zijn.
En u heeft de Alternatieve media die voor waarheid staat in diskrediet gebracht.

Enkele woorden tot onze (volks)vertegenwoordigers.

U, onze huidige Regering, begrijpt natuurlijk dat de straffen, in deze uitspraak beschreven,
op u allen van toepassing zullen zijn. Echter het is nooit te laat, u allen heeft altijd een keuze.
Wij willen u graag de mogelijkheid geven om uw gemaakte fouten
goed te maken. De beste manier heeft de minste consequenties voor u.

Erken allen publiekelijk, via de media, dat u het volk van Nederland verraden heeft, draai alle beperkende en
mensonterende/leugen maatregelen terug en geef toe dat u allen, die hier bij betrokken zijn,
niet capabel zijn ons land te besturen op een menswaardige en liefdevolle manier.

Neem vervolgens op staande voet ontslag, zonder recht op financiële middelen of z.g.n. gouden handdrukken.
Dit bent u allen het volk van Nederland verschuldigd.
Namens het volk van Nederland

BRON
Kijk onder HinweiseFortis et Liber
Sterk en Vrij

Deel dit bericht op uw website, Blog, FB, Twitter, Instagram enz, enz.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13-08-2020

FREE THE WORLD!!!

Q-Anon and Trump!

Door Marcelius


Break the Chain


Ik ga een bekend verhaal vertellen, wellicht staat het u niet aan maar ik moedt.
Hoe heeft het zo lang kunnen duren tot men erachter kwam dat alles een leugen is
geweest. Bepaalde (Prominente) figuren hebben voor lange tijd de dienst uitgemaakt.
Men heeft altijd Cloak en Dagger (Dekmantel en dolk) gespeeld onder allerlei valse voorwendselen
met de bedoeling ons klein te houden. Maar het is de tijd om alles te belichten in werkelijkheid
en waarheid. De zogenaamde Elite wordt Exposed. Ze komen in hun nakie te staan en
laten zien wie zij werkelijk zijn en weetje kijk naar ze en zie de klungels staan in hun
aape pakjes met hun grote bek. Willen zij ons nog wat vertellen of verplichten?

Mogen zij ongrondwettelijke beslissingen nemen tegen de wil van de mensen in?
ONS antwoord is een volmondig NEEN!

Deze video moet je kijken dan wordt het duidelijk. https://youtu.be/yEuP92-bnpg

De hele elite is doordrenkt van viezigheid, corruptie, pedofolie, machtsmisbruik
GRRRR kan nog wel honderd woorden vinden.
Eerder hadden wij de gulden (Florijn) de bekende harde munt daarmee kreeg je
waar voor je geld. De Euro die hiervoor in de plaats is gekomen heeft een enorme
devaluatie gecreëerd je betaald dubbel zoveel, terwijl de lonen hetzelfde bleven,
en alles maar duurder wordt.

Hoe houd men dit vol, DIT MOET ECHT GAAN VERANDEREN! We zijn er klaar mee.Mensen weet dat dit niet meer langer kan duren, ze verzinnen van alles om jou
maar op te kunnen sluiten te vernederen je kinderen af te pakken, jouw bejaarde
ouders op te sluiten een verplichte vaccinatie zodat je een zombie wordt.
Dat jullie ziek worden van het moordplan 5G. Dat Fluoride aan het
drinkwater wordt toegevoegd en dat je elke dag wordt besproeid
door Chemtrails waarin aluminium, barium kwik en andere rotzooi in zit.

HET IS ECHT TIJD VOOR DE VERANDERING.

Wij WAKKERE MENSEN vinden dit absoluut onacceptabel.

Trump en Q-Anon zijn bezig om het stelsel te hervormen. Op een manier
wat tijd kost maar individueel en in samenwerking kunnen wij veel bereiken.
Als je kijkt naar het aantal websites wat ook de weerstand aan het bieden is,
dan zijn er best wel veel van en dus nogmaals mijn oproep hierin is:

Verdorie mensen werk niet individueel MAAR werk allen samen.
Laat eens het ego los ik zie zoveel websites die eigenlijk allemaal
hetzelfde beogen dus nogmaals sla de handen ineen.
Bundel jullie krachten. En geloof me dat jullie dan heel
veel meer kunnen bereiken.

WORD ALLEN EENS WAKKER!

SAMEN EEN is de kracht die wonderen verricht.

WWG1GAWORLDWIDE

Your heart is an Electromagnetic field Generator
Your body is A Spaceship
Your Pineal Gland is the Steering Wheel
Your Unconditional Love the Key
to Entering the Higher Dimensions

Aan het gepeupel:

Dit hebben jullie veroorzaakt, jullie hebben de macht die wij
aan jullie hebben toevertrouwd misbruikt tegen ons.
Wij hebben besloten om ons recht terug in eigen hand te nemen.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-08-2020

Over de Massale Meditatie en healing van 08-08-2020.
Door Marcelius
De opkomst was enorm, ik kan dit niet in getallen uitdrukken
maar gevoelsmatig heb ik ervaren dat de energieën enorm krachtig waren
en de lichtfrequentie hoog.
Wat nog belangrijker was dat er eenheid ontstond tussen allen die samenwerkten.
Als Healer weet ik wat energieën zijn en hoe ermee om te gaan,
maar deze keer was het echt overweldigend
en hoop dat u deze ervaring ook heeft beleeft
en deze met een trots gevoel mag dragen.
Resultaten zullen volgen.

Wij waren niet alleen, er waren medestanders die niet van hier zijn
en zoals belooft, AANWEZIG.
Ik ga proberen om een uitleg te geven in wat ik hierin heb mogen ervaren.
Er werden diverse energielagen gecreëerd die
met pulsen naar de aarde werden verzonden.
Ook werden een soort van discs met een snelheid naar de wereld gestuurd
met welke doelstelling dat is voor mij onduidelijk is, maar ik geloof.
Er was nog iets wat mij werd getoond
en het leek op een Tetraodon dat is wat het dichtste bij mij opkomt
maar wat hiervan de bedoeling is moet ik u schuldig blijven.Wij willen iedereen bedanken voor de grote opkomst en ook de mensen uit
alle andere landen het was geweldig om dit met u samen te mogen doen.
Wellicht voor herhaling vatbaar.

Speciale dank voor het team van wakkeremensen
die dit mede mogelijk hebben gemaakt.
Martien en Ine
Marcelius

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-08-2020

The Madman tells You a story about the Meditation - Healing

van 08-08-2020.
Door Marcelius


Welke rol had ik (Marcelius) hierin, wat jullie niet verwacht hadden en dit ga ik jullie vertellen.  
Ik mediteer nooit. Mijn rol factor hierin was meer de coördinatie en sturing puur
op energetisch niveau. Meer de dirigent om het orkest te orkestreren waarin diverse
levels te combineren zijn met liefde licht en kracht. De bijbehorende frequenties te
verhogen en een zodanige setting te verkrijgen zodat de doelstelling wordt bereikt.
Deze taak was mij toebedeeld door iets wat men zou kunnen benoemen als de
Hogere Macht.

Er zijn 13 Meesters van dit niveau op de Aarde waarvan ik een onderdeel van ben.
Mijn kennis aangewend vanuit de Alchemie, de Akasha en iets wat ik niet
kan of mag benoemen. Als Multidimensionaal Master Healer heb ik hier taken te verrichten.
De Geometrie is hier een belangrijk onderdeel van omdat hier heel veel aan gekoppeld is.
Het Universum zoals jullie het kennen is groots maar net even anders als je denkt.

Het is een Matrix bubbel op een ongekend niveau waarin zoveel meer mogelijk is dan
jullie denken. Alles is vergankelijk maar tegelijk ook weer vernieuwend, iedere keer
de mogelijkheid om te vernieuwen maakt jullie allen alleen maar wijzer en sterker.
Het programma dat wordt weergegeven geeft jullie de mogelijkheid tot progressie
en verbetering. Iedere keer komen jullie terug in een nieuw leven om te laten zien
of jullie geleerd hebben. Dat kan op Aarde zijn maar ook elders er zijn veel planeten
die geselecteerd en gecreëerd zijn waarop leven mogelijk is.

Het is namelijk de bedoeling dat jullie groeien naar de nieuwe vorm van een evolutionair
Wezen in ware liefde, compassie en alles wat hieraan is gerelateerd. Zodra jullie durven
te kiezen dan volgt de sneltrein die jullie daar brengt in een totaal andere setting
dan wat je ooit hebt meegemaakt. Meer kan ik niet verklappen maar wees voorbereid en wordt
bewust van de geboden mogelijkheden en die zijn heel anders dan je nu kunt voorstellen.

Misschien is deze informatie moeilijk te bevatten omdat men zou kunnen denken;
die gast is echt lekker LOCO, maar als jullie bereid zijn om jullie eigenwaarde te
verhogen zonder enige vorm van angst dan hebben jullie al heel veel overwonnen.
I' am only Human just like you please do not fear, there are other plans to make.

Deze reactie is voortgekomen uit de vele vraagstellingen over de Meditatie - Healing.
Dit is mijn antwoord op de vele vragen door u gesteld.
Wilt u nog iets kwijt of iets weergeven dan kan dit via de mail.

In Liefde Licht & Kracht


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-07-2020

Het is niet meer Klaverjassen maar het Doorjassen van
ongefundeerde covid-19 virus maatregelen.Het spel kan beginnen!


Even persoonlijk, Alles wat gaande is noemt men een hoax, met andere woorden
situaties gebaseerd op het covid-19 virus is een grote leugen en de (R)overheid maakt
nog steeds misbruik van en misleiding, de regel van de onzin en feitelijk gebaseerd
op de reeds ontkrachtigde leugens en dit is ook door velen belicht. Hoe lang houd
men dit nog vol. De MAAT IS VOL en als zodanig erkennen wij deze overheid niet
meer. Wij laten ons niet meer muilkorven, ik/ wij zijn mens en gaan vanaf nu leven
volgens de menselijke maatstaf als zijnde het MENS ZIJN en wij zijn geen bezit van
NIEMAND!

Wie zijn zij meer als dat wij zijn, hun autoritaire gedrag wordt niet meer getolereerd.
Zij zijn slechts met een paar met een ongefundeerde grote bek. Wij als mens gaan de
zaken weer oppakken zoals wij het willen. NIEMAND KAN ONS STOPPEN!
Wij zijn één en deze verbinding wordt alleen maar sterker. Zij zijn stiekem, achterbaks
en ongeloofwaardig. Dus vinden wij dat zij per direct moeten verdwijnen zonder het
recht op een door ons gefinancierde uitkering. Vervolgens dagen wij hun in ons
burger tribunaal van onze mensheid met GOD'S recht om hun te veroordelen wegens
WANBELEID EN LEUGENS en alle catastrofale voor en nawerkingen.


Gods Rules


WIJ ZIJN ER KLAAR MEE EN GEHOORZAMEN ALLEEN NOG AAN GOD'S WENS!
Wij baseren ons op de grondwet van en voor de Mens.
Wij zullen ons wapenen tegen elke vorm van Hiërarchie.
De mensheid staat nu op tegen het geweld wat HEN wordt aangedaan.

Wilt U aansluiten en/of verenigen dan bent U welkom.

Marcelius


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13-07-2020

Krachtmeting in Persona.Frequenties in verhoging


In deze turbulente tijden worden wij enorm op de proef gesteld.
Continu aanpassen in een nogal onwerkelijke vorm van distantie
en bijkomende regelgevingen die vaak erg buitensporig zijn.

Eerst geschrokken dan boosheid en verbijstering. Dan naar opstand
en belichting van alle aspecten mede door heel veel mensen verwoord.
Eigenlijk moet de zin zijn; Wij allen hebben ons licht met factor 100 of
meer vergroot (Kracht in meting pro persona) U allen heeft de stoute
schoenen aangetrokken en U heeft laten zien dat wij dit niet willen.Energie komt vrij als je deze laat bewegen!


Spiritueel gezien bent U met sprongen voorwaarts gegaan en heeft
Uw ontwikkeling enorm gestimuleerd. De verkregen inzichten zijn
meer toepasbaar geworden en resulteert in de grote kracht van liefde.
Alles is in verandering, dit is ook Uw bijdrage geweest en wees daar trots op.

Voor nu en de toekomst hebben jullie een marker geplaatst en deze is heel belangrijk.
Bewust en onderbewust gaat er veel plaats vinden en deze ontwikkeling uit zich
mede in een verschuiving die ongekend zal zijn. Wees bewust van Uw geestkracht
dit groeit enorm en al het oude zal van u afvallen en de nieuwe modus wordt
opgestart. Vrijheid van geest exponentieel in liefde en kracht.

Samenwerking en saamhorigheid is de motor van liefde en licht waardoor men
veel meer kan bereiken dan individueel. Nieuwe ideeën zullen ontstaan omdat
je hiervoor de ruimte creëert. Holistisch in zijn biedt jou nieuwe ideeën en een
andere aanpak. Geloof dat alles mogelijk is en vertrouw op jezelf.From another solar system


Nog even iets anders, in een recentelijke channeling heb ik opengestaan voor
onze ''ruimtebroeders'' en kreeg een boodschap wat een beetje lastig was om te
ontcijferen. Wanneer zij arriveren dan lijkt het of alles even zal stilstaan en wat
ik begreep is dat er iets wordt ingezet of losgelaten voor verandering.
Vrede wordt herboren in een niet nader te omschrijven vorm.

Dit is even vrij vertaald, en zoals altijd een emotionele beleving omdat dit met
veel een aparte sensaties gepaard gaat. Maand 8 werd aangegeven voor manifestatie.

We gaan het zien!
In licht & Liefde.
Marcelius
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-07-2020

Mars de God van Oorlog


War zone in conselation


Mars, de God van de Oorlog, is nu feistige, vurige en onbevreesde Aries binnengekomen, de planeet die het regeert,
waardoor een explosie van zeer positieve en supercharge energie ontstaat. Deze kosmische inferno zal de komende
6 maanden elk aspect van ons leven branden, totdat het Aries verlaat op 6 januari 2021.

De energie van Mars en Aries trilt op dezelfde frequentie, wat betekent dat hun krijger-achtige kwaliteiten in deze tijd
zullen worden vergroot, waardoor ze die eigenschappen in ieder van ons versterken.

Mars draait slechts een keer per twee jaar retrograde en brengt meestal slechts ongeveer 6 weken in elk teken door.
Aangezien Mars echter van 9 september tot en met 13 november 2020 retrogradeert, blijft het voor een langere
periode in Aries. De laatste keer dat Mars lange tijd in Aries was - vanwege zijn retrograde - was 32 jaar geleden,
en de volgende verlengde periode in dit teken zal niet over 47 jaar zijn.

Als we ons aanpassen aan deze energie, door onszelf open te stellen voor deze krachtige en zeldzame
energieke golf, krijgen we de ultieme kans om ons leven de komende 6 maanden volledig te transformeren, op
welke manier we ook kiezen.

Deze hemelse energie zal drastisch veranderen hoe we ons emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel voelen,
en we kunnen merken dat we al een beetje anders reageren, reageren en communiceren dan we normaal
zouden doen, vooral veel directer en onbevreesd zijn terwijl we het uiten hoe we denken en voelen.

New Energie

Het laatste halfjaar zal in vele opzichten de rust voor de storm lijken, maar niet op een negatieve manier,
aangezien de Mars en Aries mixen een grote energieboost brengen. Dit zal ons op een diep cellulair niveau
activeren, waardoor we gemotiveerder, alert, ambitieus, machtig en intern en extern sterker zijn dan ooit tevoren.

Dit brengt een ontwaken op massale schaal, hoofdzakelijk in relatie tot onze overlevingsinstinct, waardoor ze
veel minder angstig zijn, zichzelf bevredigend en georiënteerd, en in plaats daarvan meer gericht op collectieve
groei, evolutie, behoud, onbaatzuchtigheid en balans.

Over het algemeen zullen we hoopvol en optimistisch zijn dat er een veel eerlijkere en gezondere manier van
leven is, en we nemen geen genoegen meer met minder dan we weten dat we verdienen, zowel persoonlijk
als collectief. We zullen ook het gevoel hebben dat onze geest volledig licht is, en dit kan ervoor zorgen dat we
moediger, zelfverzekerder, daadkrachtiger, energieker, assertief, onafhankelijk, impulsief, ongeduldig, concurrerend,
krachtig, spontaan en mogelijk soms licht heftig of agressief zijn ....

We zijn veel minder geneigd om onderdrukt, gelopen of gepraat te worden, als vanzelfsprekend beschouwd,
beperkt, monddood of onderdanig in deze periode. Maar vooral, we zullen niet vriendelijk zijn om persoonlijkheden
te domineren die ons proberen te overwinnen, en we accepteren niet dat we beheerst, gemanipuleerd of gedwongen
worden tot iets dat niet natuurlijk of juist voelt.

In deze intense maanden zullen we waarschijnlijk veel vuriger zijn dan normaal, en we kunnen merken dat onze
emoties vaker losbarsten, met mogelijke stemmingswisselingen en driftbui die zich voordoen - vooral als we
eindigen met bijnier burn-out door het hardlopen op adrenaline zonder voldoende rust krijgen. Dit kan gevoelens
van rusteloosheid, frustraties opduiken en spontane uitbarstingen van woede veroorzaken, vooral als we niet regelmatig
zelfzorg oefenen.

Gelukkig is Aries energie niet iemand om wrok te koesteren, en is het snel om conflicten uit te roeien, verder te
gaan en te vergeven, dus wanneer Mars energie de vrede verstoort, zal Aries energie helpen spanningen te verspreiden
en eventuele onderliggende problemen op te lossen. Energie is waarschijnlijk zeer onvoorspelbaar omdat Aries het
teken van verandering is, dus verwacht dat dingen dik en snel veranderen, en op elk moment kan het leven
onherkenbaar zijn tegen de tijd dat we het einde van dit hoofdstuk van 6 maanden bereiken , van hoe het nu is.

Aries in Mars chance

In deze periode zullen we gedreven worden door passie, dus we kunnen eindelijk stoppen met uitstellen en werken
aan nieuwe creaties, moedige bewegingen maken met betrekking tot liefdesrelaties of chemie aangewakkerde
verbindingen. Niets zal een te groot obstakel zijn om te overwinnen en we zullen niemand toestaan om in de weg
te staan, als het gaat om het leven waar we van dromen te manifesteren. Mars is ongelooflijke energie om te manifesteren,
en samen met actie en doelgerichte Aries, zullen we vinden dat alles waar we onze gedachten op zetten moeiteloos bereiken.

Dit nieuwe begin dat Mars en Aries bieden, valt samen met de maansverduistering op 4 juli, wat ook het einde van de laatste
6 maanden eclips cyclus en het begin van een nieuwe markeert, dus nooit is er een betere geweest tijd om aan het universum
te verklaren precies wat het is, we doen of niet, willen in ons leven, vooral in de volgende helft van 2020.

Mars zal iets later dit jaar ook afstemming maken met Jupiter, Saturnus en Pluto, wat allemaal toegevoegde, zeer positieve
en zeer gunstige, wendingen zal brengen, waardoor we nog meer mogelijkheden hebben om onze angsten te overstijgen en
te gedijen, terwijl we stromen in afstemming met deze krachtige inkomende energieën.

Stel nu intenties in en laat het momentum van deze krachtige en gepassioneerde energieën toe om grote levens verschuivingen
te brengen en het leven volledig te transformeren zoals we het kennen tegen het einde van het jaar.

Alex Myles

Geredigeerd en geïllustreerd door Marcelius.
Een mooi artikel en deze wilden wij graag met u delen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


28-06-2020

De acteurs van Den Poppenkast.

Is het u ook opgevallen dat bepaalde figuren uit het niets naar voren komen?
Met veel bombarie en tromgeroffel is men ineens een voorvechter (leider) van
het volk. Er wordt geroepen kom naar Amsterdam voor de Demonstratie 28-6
door Freedom Above All. Vervolgens wordt deze afgeblazen omdat men ineens
wil aansluiten bij de oproep van Willempie Engel om naar het Malieveld te komen?

Demonstratie lees hierin het woord > Demon strategie

Vervolgens roept Engel, nou jongens we kunnen het maar beter niet doen met deze
demonstratie en een hoop bla bla bla. Tactiek gebruikt: Verdeel en Heers! (Psy-ops)
Demotivatie is hierin verweven om u hoop en verlies te laten voelen zodat u denkt laat maar.


Zullen wij het eens anders doen?   
U/ wij zijn in getale de meerderheid en dacht aan het volgende, wat als wij eens kleine
groepjes van 10 tot 30 personen (familie, vrienden kennissen) in het wit/ of zwart/wit
gekleed ergens in uw dorp of stad afspreken om alleen maar daar te zijn zonder
de roeptoeter. Een stil protest en alleen het daar zijn is al voldoende. Maak dan
eventueel foto's van jullie evenement en noem de plaats van jullie aanwezigheid.
Zet deze op jullie social media en deel deze informatie.
Dit gaat dan als een golfbeweging door het land en dat is de Kracht van de Mens.

Uiteraard kunt u individueel deelnemen door u te kleden in zwart/ wit en in eerste
instantie laten wij zien wat de toonaard is van ons gevoel en dat is een dikke NEE
tegen het gevoerde beleid.

Vele kleinen maken de grootsheid zichtbaar!

Een mooie start zou zijn op zaterdag 4 juli waar u dan ook bent rond 13.00 uur
tot plus-minus 14.00 uur

Uiteraard houden wij u op de hoogte.
Mocht u willen aansluiten, aanmelden of met ons verenigen dan kan dit.
Zo krijgen wij een beter overzicht en aantallen van deelnemers in de plaatsen.
Wij hopen op velen en alvast bedankt!

Marcelius

MMH - VVA

Voor wakkeremensen!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26-06-2020

Herbeleving van aller oude tijden!
The way for freedom has started!


Prepair for Chance


Op dit moment een herbeleving van aller oude tijden en transformaties. De mensheid staat voor een groot dilemma, en wat gaan we doen.
De wereld is in rep en roer, er gebeurd van alles zowel goed als slecht. Dit is de tijd voor nieuwe kansen en alles wat men heeft geleerd in het
heden maar zeker ook vanuit het verleden bestaat nu de kans voor de omslag. U allen heeft mogelijkheden en vooral nieuwe vaardigheden
ter beschikking gekregen om uw inzichten te verwezenlijken en de NIEUWE AARDE in harmonie te plaatsen. Het vraagt nog even wat
geduld maar hulp is onderweg. U allen bent sterker geworden qua waarneming over alles wat gaande is (uitzonderingen daargelaten) en
hebben inzichten gekregen in alles wat gaande is en dat is een ferm pakket.

U voelt zich sterker maar vooral gesterkt door vele medestanders die allen hebben belicht in wat er werkelijk gaande is en was. Dit noem ik
motivatie om zaken op een liefdevolle manier weer te geven, in moed kracht en inzicht. En op dit moment gebeuren er vreemde dingen die ik
wil benoemen als Multidimensionale ingrepen met als doelstelling hulp te verkrijgen van onze tijdreizigers uit een andere dimensie die men
als "menselijk" kan betitelen maar toch in een geëvolueerde vorm van het mens zijn. Het is vooral noodzaak om eenheid en vereniging te
realiseren om de toekomst te zekeren. En geloof mij, U kunt meer als U denkt, dus wonderen bestaan echt als je maar gelooft in jezelf.
De kracht van de geest moet men namelijk niet onderschatten.

Automatisch rijst dan de vraag, hoe wat waar en wanneer zal dit dan plaatsvinden en wat moet ik hiervoor doen? Antwoord:
Rond 08-08-2020 of iets eerder of iets later wordt alles duidelijk. Een andere uitleg kan ik hier niet aan verbinden en mij wordt ook niet alles
verteld. Maar geloof één ding en dat alles zoals het is een enorm leerproces is geweest ten behoeve van een evolutie.
5 D, 7 D of hoger komt in zicht en daar gaan wij allen naar toe conform the Prophecy.

The Future?

Wordt dit dan idealistisch, Antwoord: het is maar net wat jij ervan wil maken.
Maar mogelijkheden ten over. Just Believe in Yourself without Ego!
Nog één laatste mededeling let op de nachtelijk hemel er is veel te zien en
te ontdekken. Als ik een voorbeeld mag geven in wat ik heb mogen waarnemen
is dat er in het nachtelijk firmament bijzondere geometrische vormen worden
gecreëerd die zelfs beweeglijk te noemen zijn en gecodeerde info bevat.

Kortom het wordt nog spannend!
Wees liefde, geef liefde en leef liefde.

Marcelius-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-06-2020

Now, one fist against government corruption NL.
Jullie zijn niet meer nodig!Deze wereld zullen wij NOOIT accepteren!


De hoeveelheid van weerstand onder de bevolking neemt nu enorme vormen aan, maar men voelt zich
nog steeds niet gehoord. Feitelijk zijn wij klaar met dit achterlijk kabinet, zij volgen een andere agenda
en wat u vind boeit ze niet. Als ik deze arrogante figuren hoor en zie dan is er geen enkel spoortje van
empathie of gehoor voor de Nederlanders te bespeuren. Ik/ Wij, hoeven ons op geen enkele wijze meer
te schikken naar hun programma. HIER ZIJN WIJ KLAAR MEE zoals eerder gezegd:

U bent al eerder op staande voet ontslagen wegens wanbeleid en schending van de
mensenrechten conform de GRONDWET!
Vanaf NU bepalen wij de wetten gebaseerd op het werkelijke MENS zijn vanuit het Hart en liefde.

Wij voelen ons dan ook niet meer gehouden aan de door dit kabinet gestelde regels die nergens op gefundeerd zijn.
ZIJN WIJ DUIDELIJK, Jullie staan niet boven de WET. In het bedrijfsleven waren jullie allang de deur gewezen wegens onkunde.
Nogmaals en dat herhalen wij niet meer, wij gaan leven zoals wij gewend zijn en de 1.5 mtr. onzin die bestaat vanaf nu niet meer.
Wij kunnen nog veel meer weergeven van jullie onkundigheid als psychopathie maar dat gaan wij even op een andere manier weergeven.
Nederland is al in opstand er zijn al vele demonstraties geweest en er komen er nog meer, de afloop kennen we allemaal.
Weggeveegd geen media aandacht of arrestaties. Onderschat de grote van de demonstrerende groepen niet u bent
zwaar in de minderheid en wij zullen er alles aan doen om te verenigen en belichten.
Jullie zijn de zwakke schakel. en wij erkennen deze dominante opstelling niet meer.
Realiseer dat jullie in onze dienst staan en niet het eigen geldverkwistende
regime uit te voeren waarom WIJ niet om hebben gevraagd.

Jullie verpatsen onze grote financiële middelen aan een door jullie opgezette vreemde mogendheid die Europa heet.
Al ons (pensioen) geld wordt weggesluisd naar vreemde mogendheden zonder ons vooraf te informeren.
(Brussel bepaalt, Bilderberggroep enz.) Jullie zijn de gekochte loopjongens geworden die het egostrelend vermogen
bij jullie heeft aangewakkerd en gedienstig zoals jullie zijn worden bepaalde maatregelen uitgevoerd
zonder enig overleg met zoals jullie zeggen het nietszeggende volk. Wij denken hier boven te kunnen staan
want van jullie zijn er teveel en daar doen wij wel wat aan. Het middel; de spuit voor alles en opgeruimd staat netjes.

Maar later niet zeggen; Ich habe es nicht gewusst.

Een echte Rechter zou jullie hebben veroordeeld voor nalatigheid, onder valse
voorwendselen in een lockdown geplaatst waarvan de vrijheidsberoving ongefundeerd meedogenloos was.
De strekking was buitensporig zonder een echt goede onderbouwde verklaring.
Jullie zijn door onderzoek van mensen, specialisten en websites enorm belicht en ontkracht waarbij specialisten hun
gefundeerde verklaringen hebben meegegeven dat feitelijk elk door jullie gesteld probleem en gevaar is
gebaseerd op niet bewezen feiten of factoren zoals het door jullie was geprojecteerd.
Als er onwetendheid is over het gevaar van vaccinaties wat Rutte weergeeft dan geeft hij aan dat
het hem geen moer scheelt.

Er zijn al veel demonstraties geweest en er zullen er nog wel een aantal volgen.
Laat U niet knechten en wees vooral niet Bang!
Hieronder vindt u een aantal gerelateerde artikelen op diverse websites.

wakkeremensen: https://wakkeremensen.blogspot.com/

Niburu: https://niburu.co/binnenland/15235-waarom-komt-er-een-coronawet-als-heel-nederland-er-tegen-is

Vrije Wereld: https://www.vrijewereld.org/

Vaccine Gate: https://frankruesink.nl/hugo-en-mark/

Voor vrijheid nu: https://voorvrijheid.nu/de-andere-krant/

Nederlands belasting geld naar Italie: https://www.ongehoordnederland.nl/

Stop 5 G: https://www.weesdeweerstand.nl/

Burgerfront: https://www.burgerfront.nl/


Het echte verhaal word hier beschreven voor altijd!


Der Stasi Jetzt auch in ''Holland''

https://duitslandinstituut.nl/artikel/229/de-stasi-liet-geen-middel-onbenut


Goh, is dit een herhaling van toen, rond de jaren 1940 tot + - 1979 het lijkt er wel heel veel op!
Tegenwoordig bent u per definitie verdacht en alles word aan straf of boete gekoppeld.

Der dritte Weltkrieg hat begonnen. siehst du das oder sind die Scheuklappen noch an?

Deze sinistere robots hebben zich gezeteld op het pluche van Den Haag.
Menselijkheid in hun context bestaat niet meer, U kunt van hen denken
deze zielloze infantiele leugenaars, ten koste van het MENS ZIJN.

De (R)overheid is vanaf nu per decreed ontbonden!

En heeft geen enkele zeggenschap meer.
Zoals wij, als volk hebben besloten.
Vanaf nu is Nederland weer van ons.
De nieuwe tijd is aangebroken.

Wees Liefde.Liefde in eenheid zal altijd bestaan!


New Times, New Sunrice, New Dimensions---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11-06-2020

BOODSCHAP EN SOMMATIE AAN DE REGERING DER NEDERLANDEN,
Eerste en Tweede kamerleden inclusief Premier Rutte.


Grondwettelijk Recht van de Mens


Wegens wangedrag, leugens, beperkingen, het ondermijnen van de Grondwet.
Het zich niet houden aan de Rechten van de Mens, Vrijheidsberoving,
creatie van distantie en menselijke interactie, op straffe van
een boeteregeling bij overtreding, het bewust afdwingen
van afstandelijkheid op anderhalve meter met een mondkap.

Het Systematisch Kapot maken van de economie, bedrijven en het afnemen
van de door God aan de Mensheid geschonken vrijheden.

Kunt u zich voorstellen dat wij dit niet langer kunnen tolereren?.
Wij, en dat zijn heel veel Nederlanders die uw werkwijze belichten
en ontkrachten en dit o.a. door middel van petities aan u kenbaar maken.
Echter schuift u deze telkenmale van tafel, alsof onze mening er niet toe doet.
De mainstream media bombardeert 24/7 een onophoudelijke leugen propaganda
en creëert alleen maar angst. U blijkt het helemaal met hen eens te zijn.

Bent u zo naïef, dat u denkt dat Nederlanders achterlijk zijn? En waarom misbruikt u
uw macht door te denken het lang geleden kalergi plan te mogen uitvoeren met als doelstelling
reductie van de mensheid. Het uitrollen van het 5G wapen zonder toestemming van de
Nederlandse bevolking en zonder te onderzoeken welke gevaren hieraan voor de mens zijn verbonden.
En misschien ook nog een verplichte vaccinatie (van Patenthouder Bill Gates) om het zogenaamde virus te bestrijden.

Laat u eens informeren wat deze man een dood en onvruchtbaarheid
heeft gebracht onder kinderen en vrouwen met zijn giftige vaccins
in b.v. Nigeria, Filipijnen, India en andere 3e wereldlanden.
Als u een hart heeft, zou u hier de juiste conclusies uit trekken
en Nederland niet verkopen aan iemand als hij.

Het meest draconische besluit wat u heeft genomen was de Lockdown.

De niet van corrupte vrij te pleiten WHO, Wereldgezondheidsorganisatie
heeft maandag een volledige 180 graden draai gemaakt.
De WHO geeft nu toe dat asymptomatische verspreiding
van het coronavirus ‘zeer zeldzaam’ is.
Maandenlang werd de wereld verteld om thuis te blijven en als je
in het openbaar durft uit te gaan, heb dan respect voor elkaar
en draag een masker en blijf 6 voet (1.50 mtr.) van elkaar verwijderd.
Wij vragen u, waar is uw respect voor het volk waar u nu nog over regeert?

Het RIVM heeft aangegeven dat zij enkel adviezen geeft
en geen enkele beschermingsplicht oplegt aan
overheid en/of bedrijfsleven om mensen beperkingen op te leggen.
Het zijn dus uw eigen regeltjes.

Nu zeggen WHO-functionarissen dat asymptomatische verspreiding
van COVID-19 ‘zeer zeldzaam’ is.
Is het toeval dat de WHO nu toegeeft dat asymptomatische verspreiding
van het coronavirus zeldzaam is,
nadat linkse relschoppers de straat op gingen en steden plat brandden?
WHO-ambtenaar Dr. Maria Van Kerkhove zei. ‘Het komt zelden voor dat een
asymptomatisch individu daadwerkelijk doorgaat met het verspreiden van het virus.’
Zie onderstaande video:

https://twitter.com/camhasthoughts/status/1270069778959474690

Mensen zullen u nog beter in de gaten houden of u zelf wel
een mondkapje draagt en voldoende afstand houdt
als voorbeeld voor Nederland, net zolang tot u inziet
wat voor een krankzinnige toestand u gecreëerd hebt.

U staat niet boven de wet of boven God. Of weet u het niet meer,
u bent een dienaar van de wet ten dienste van het volk van Nederland.
Hoe langer u het lot tart, eens komt er een Goliath
en geloof ons dat het dan geen pek met veren zal zijn.
Er komt een moment dat u geconfronteerd zult worden met uw eigen manier
van handelen en verantwoording zal moeten afleggen voor uw daden
ten overstaan van God, er is geen manier om daar onderuit te komen.

U heeft gefaald op alle fronten en niet geluisterd naar de mensen.
Nu wordt het zakelijk! WIJ beroepen ons op de GRONDWET en op
DE RECHTEN VAN DE MENS die onze regering en alle regeringen van de
wereld destijds hebben ondertekend.
Momenteel wordt er geen enkel artikel nageleefd uit onze Rechten
die u hebt ondertekend.

Wanbeleid en het niet naleven van de Grondwet heeft volgens
diezelfde Grondwet ook voor u consequenties namelijk uw ontslag als
volksvertegenwoordiger en dat geldt voor iedereen die in dienst is van deze regering.

Wij willen aanspraak maken op het volgende:

Aan alle leden van de Eerste en Tweede kamer inclusief de Premier.

Het terugdraaien van alle vrijheidsberovende krankzinnige wetten die u in het
leven hebt geroepen om bepaalde zaken te kunnen uitvoeren die direct tegen de
rechten van de mens ingaan en met de intentie om op termijn alle vrijheden van de
Nederlanders te elimineren. Een publiekelijk excuus via de mainstream media en social media.
En genoegdoening voor elke Nederlander.

WIJ VRAGEN U UW HART TE LATEN SPREKEN EN SERIEUS
NA TE DENKEN OVER DE HACHELIJKE SITUATIE DIE U GECREËERD
HEEFT, BEWUST OF ONBEWUST, EN WAARVOOR HET NOG STEEDS
NIET TE LAAT IS OM DEZE TE KEREN.

Gaat u de geschiedenis in als een regering die naar haar volk luisterde
en alleen regeerde met als uitgangspunt, het hoogste goed voor iedereen.
Op dit moment zou u de geschiedenisboeken ingaan als een regering die
haar eigen volk alle rechten ontneemt om er een slavenvolk van te maken door
middel van 5G en giftige experimentele vaccinaties die ervoor moeten
zorgen dat mensen nog beter te controleren zijn en nog beter gehoorzamen.

Er zullen velen van uw volk sterven als gevolg hiervan.

Wij vragen ons af of u wel een Hart heeft.
Een Dictatoriaal onderdrukkend Regime, is niet iets om trots op te zijn
en zal nooit lang bestaan.

Het is niet aan ons om een oordeel over u te vellen, wij zouden dan immers
hetzelfde doen als u momenteel doet en dat is niet onze manier van handelen.
Wij handelen door te luisteren naar ons hart en niet naar ons verstand.
Ook deze Boodschap en Sommatie aan u, is vanuit Liefde ontstaan,
niet vanuit haat of oordeel.

Denk niet dat u mensen kunt manipuleren met leugens of door beperkingen
op te leggen die krankzinnig zijn, er komt een moment dat de mensen
zullen opstaan tegen alle beperkingen die u hen oplegt,
dat is een natuurlijk gebeuren wat u nu al kunt verwachten.
Het lachen zal u dan vergaan, nog sterker, dat zal het einde zijn
van deze manier van regeren.

"Het volk is namelijk veel krachtiger/Machtiger dan de
enkelen die denken hen te kunnen overheersen.
Mensen worden massaal wakker nemen hun macht terug van
degene waaraan zij hun macht gaven".

Door onze eis niet serieus te nemen of er naar te handelen, geeft u aan
de consequenties ervan te accepteren en te ondergaan.
Juist dit is de beslissing die u met uw verstand neemt, en niet vanuit uw hart.
Dit hoeft u niet te zien als een bedreiging, maar als een beslissing die u zelf genomen hebt,
de enige die dit teniet kan doen bent u zelf, als de regering van dit land.

Het oplossen van alle problemen is alleen met en door Liefde mogelijk
en is de enige efficiënte mogelijkheid die bestaat.

Namens heel veel mensen!

MMH - VVA
wakkeremensen
Marcelius
m.m.v. Martien

Deel en verspreid deze boodschap!

Op dit moment geven meerdere mensen aan of zij zich kunnen aansluiten of verenigen.
Ja, dat is mogelijk u hoeft alleen een mail te sturen.
Samen Sterk!