MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Blikvanger


6 - Artikelen - Blikvanger - in diversiteit van meerdere auteurs
De tweestrijd tussen HOOFD en HART

Door: Leon van Rijswijk
5 februari 2023Volg je je gevoel of je verstand?
En waarom zegt je gevoel soms ja en je verstand nee? Waar luister je dan naar?
Je gevoel is vergelijkbaar met je hart, je verstand is - vergelijkbaar voor je hoofd.

Het hart

In onze westerse wereld het hart wordt gezien als een pomp die niets anders doet, dan bloed door je lichaam pompen,
toch wordt vaak het gevoel aan het hart gekoppeld. In de Oosterse - wereld wordt hier compleet anders tegen aan gekeken.
En er is wetenschappelijk bewijs dat dit inderdaad compleet anders kan zijn. Het hart is veel meer dan alleen maar een pompend
orgaan. Ik verwijs hierbij graag naar het werk van Dr. Paul Pearsall je kunt alles over hem nalezen op www.paulpearsall.com). Tijdens
zijn jarenlange praktijk als neuropsycholoog, heeft hij zich gespecialiseerd, op het vlak van harttransplantaties. Zijn bevindingen heeft
hij gepubliceerd in een boek met de titel “The Hearts Code” en in het Nederlands “Het geheugen van het hart”. Het is absoluut een aan
rader om dit boek te lezen, het ISBN is 9789051083071. Op grond, van zijn - wetenschappelijk onderzoek, komt hij tot de conclusie, dat
het hart, nog veel meer dan het brein, een “intelligent” orgaan - is. Een orgaan waar alle - herinneringen, (en meer) van de persoon in zijn
opgeslagen.

Daarnaast verwijst hij naar wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het elektro-magnetisch veld van het hart 5.000x sterker is dan die
van het brein! En dat is frappant! Want dat betekent dus dat met iedere hartslag een enorme sterke elektro-magnetische impuls je lichaam
in wordt gepompt. Deze impuls wordt ook naar buiten het lichaam getransporteerd en heeft dus invloed op je omgeving. Dit blijkt uit de
resultaten naar onderzoek in het P.E.A.R. programma van de Universiteit van Princeton! Het hart wordt geassocieerd met gevoel. Het
hart wordt ook geassocieerd met liefde. In alle culturen is het zo, dat als er over liefde wordt gesproken, dat er naar het hart wordt
verwezen. Zeg nou zelf, als iemand tegen je zegt: “Ik houd met al mijn - hersencellen van je” ben je toch direct vertrokken?
Of dat je op Valentijnsdag een bosje bloemen krijgt met chocolaatjes, een rood kussen in de vorm van een brein?
Het hart kun je derhalve
associëren met
liefde!

Het brein

Wat is het brein dan? Die grijze massa onder je schedeldakje? Wat sowieso al apart is, is dat we hier maar een relatief klein
deel van gebruiken, ongeveer 20%, misschien nog niet eens. Hé?? En waarvoor, is de rest dan? Is dit pure vulling, doet het nog
iets? Of weten wij mensen, dit simpelweg gewoon niet? Een soort rommel-brein? Ik vermoed overigens het laatste, het is typisch
een mainstream wetenschappelijk - standpunt om iets wat niet verklaard kan worden, af te doen met “functieloos” of “bestaat niet”.

Maar wat ons brein in feite doet is ons in bescherming nemen. Ons brein is door de evolutie zo geprogrammeerd dat het ons constant
wil behoeden voor nare ervaringen en gericht is op instandhouding van onszelf als individu. Dat is ook de functie van het brein, daar is
op zich niets mis mee. Alleen, wanneer je je daar door laat leiden, laat je je feitelijk leiden door angst. Je bent bang om pijn te voelen of
je bent bang om het zelf zijn wat je bent een ander woord voor ego, echter zonder de negatieve - bijklank te verliezen. Dat is de functie
van ons brein. Dat is waarom je snapt dat je je hand niet in het vuur moet steken dat is waarom je brein je graag in de maatschappelijke
en sociale competitie wil houden. Het brein is
dus gericht op overleven en competitie!

Hart en hoofd, keuze tussen angst en liefde

Met andere woorden komt het erop neer dat een keuze tussen gevoel en verstand, tussen je hart en je hoofd, een keuze is tussen angst
en liefde. Een keuze tussen “overleven” of “leven”. Wat heel veel gebeurt, is dat het brein het hart overschreeuwt. Het brein is namelijk
ook de plaats waar de emoties vandaan komen. En merk op dat gevoel en emoties twee totaal - verschillende dingen zijn. Even een
simpel voorbeeld: iedere ouder houdt van zijn of haar kind, maar iedere ouder zal ongetwijfeld wel eens boos zijn op datzelfde
kind. Het gevoel, het houden van, kan tegelijkertijd bestaan naast de emotie van boosheid. Maar emoties willen nogal
eens de eigen schap hebben om het gevoel te overschreeuwen. Als dat langdurig en veel gebeurt, dan heeft
dat invloed op het gevoel. Met andere woorden, het brein overschreeuwt het hart, ja, het kan het
zelfs het zwijgen opleggen. Maar wat nu, als we het brein eens wat vaker het zwijgen op
leggen en het hart laten spreken? Iedereen zal ooit wel eens meegemaakt
hebben dat iemand sprak of handelde vanuit zijn of haar hart. De
kracht van dergelijke woorden en daden, gaat ver uit boven
verstandelijke woorden of daden. En dat klopt
ook, want wat uit het hart komt, is
5.000x sterker dan wat
uit het brein
komt.


Conclusie:

Laat ik dit samenvatten, dan zou de theorie als volgt zijn:

Als je luistert naar de stem van je hart (je gevoel, of je intuïtie) ben je gericht op “leven” in plaats van “overleven”.
Dat betekent dat je elke keuze kan onderbouwen door feitelijk te kiezen wat zou een daad van liefde zijn, voor mijzelf
voor de (familiaire of sociale) groep waar ik in leef, of voor het land of de planeet waar ik nu leef” in plaats van een keuze
vanuit - angst te maken. Dat zou betekenen, wanneer jij je niet laat rondslingeren door je emoties, maar wacht totdat deze
gezakt zijn, en dan reageert of kiest voor wat een daad van liefde zou zijn deze daad een 5.000x grotere impact heeft op alles
om je heen dan - emotioneel te reageren. Wow! Dat betekent ook, dat 1 positief persoon, die vanuit zijn hart leeft, meer invloed
heeft dan 4.999 anderen die vanuit het brein leven. Dus dat betekent dat 3.400 personen in Nederland, het beeld voor 17 miljoen
Nederlanders kunnen veranderen. En alleen daarom, ben ik al graag - Positief en Optimistich! En wat heel veel culturen buiten “Het
Westen” intuïtief al weten, lijkt ook al binnen “Het Westen” wetenschappelijk bewezen te zijn. Maar weet je, zelfs als ik het volledig bij
het verkeerde eind heb, dan nog vind ik deze
theorie positiever dan het
alternatief!

> BRON <

Lay-out door
Marcelius

Een bron van goed nieuws

Door Owen Waters
3 februari 2023Als groot fan van innerlijke - rust stond ik altijd voor een dilemma. We willen allemaal weten wat er in de wereld gebeurt, maar nieuws
berichten zijn doorgaans sensationeel. Met de brede selectie van nieuwsbronnen van tegenwoordig concurreren ze met elkaar door
sensationele "clickbait"-koppen te maken die je dwingen om het artikel te gaan bekijken. Sensationeel, meeslepend, schokkend...
alle ingrediënten zijn aanwezig die je gevoel van innerlijke rust kunnen verpesten! Slechts een paar nieuwsberichten kunnen
ervoor zorgen dat je nog eens 30 minuten
meditatietherapie nodig
hebt!


Stel je mijn opluchting voor toen er een nieuwsdienst verscheen die naar nieuws zocht in het formaat van gewone
informatie, niet gehinderd door de gebruikelijke sensatiezucht. Er is een oud gezegde in de krantenindustrie: "Als het
bloedt leidt het." Dat betekent dat het belangrijkste verhaal van de dag het meest schokkende, verontrustende verhaal
zal zijn dat ze kunnen vinden. Het is totale - sensatiezucht. Met deze nieuwsdienst die verhalen zoekt, die informatief zijn
zonder de gebruikelijke emotionaliteit, merk ik dat ik nu dagelijks van uur tot uur dichter bij mijn favoriete rustige innerlijke
toestand kom. En ik kan genieten van het zien van - voorbeelden van de verschuiving, naar een betere wereld in onze steeds
veranderende realiteit.

Net als alle lichtwerkers ben ik hier om The Shift te observeren uit nieuwsgierigheid en om anderen te helpen.

Tip Nieuws is een dagelijkse - samenvatting van de belangrijkste nieuwsberichten, zorgvuldig geselecteerd voor mensen die net
als ik de goedkope journalistiek beu zijn. De creatieve geest, achter deze geïnspireerde nieuwe service is Rob Herring een lange
tijd promotor, van positieve levensstijl mogelijkheden, zoals de bekroonde, kweek-je-eigen-groentenfilm, The Need To GROW.
Nog meer goed nieuws... Aan deze geweldige service, zijn geen kosten verbonden. Hij zorgt er zelfs voor, dat de advertenties
die deze service mogelijk maken onopvallend zijn en dat ze allemaal gaan over producten en diensten voor zelfverbetering.

Ik kijk elke ochtend uit naar mijn Tip News-e-mail en ik verwacht dat jij dat ook zult doen als je deze nuttige bron van
positieve informatie in onze veranderende wereld eenmaal hebt geproefd. > KLIK HIER < om Tip Nieuws zelf te
ervaren en toegang te krijgen tot deze volledig gratis, maar ongelooflijk waardevolle bron. Je zult blij
zijn dat je dat gedaan
hebt!


Al het beste,
Owen

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De kosmische Conceptie

Door Owen Waters
29 januari 2023Naarmate je bewustzijn spiritueel groeit, stijgt het in frequentie. Elke stap die het bewustzijn van de ziel vergroot,
brengt een breder - gezichtspunt, van de werkelijkheid met zich mee. De mensheid verwerkt tegenwoordig het geest
verruimende concept, van leven op andere planeten. Elke stap in die richting stuit op kleingeestige weerstand en scepsis,
en toch worden die stappen steeds weer genomen door degenen die het wagen zich te wagen aan het parochiale beeld dat
onze kleine planeet de enige is die ertoe doet in het hele universum. Sinds juli 2013 heeft NASA's Kepler-telescoop die op
planeten jaagt gegevens aan astronomen verstrekt om te schatten dat tientallen miljarden planeten ter grootte van de
aarde zich in ons Melkwegstelsel bevinden. Minstens 500 miljoen van die planeten draaien in de niet-te-hete niet
te-koude zone waar het leven zoals wij dat
kennen zou kunnen
bestaan.


En dat is alleen in ons sterrenstelsel: het universum
bevat meer dan honderd miljard sterrenstelsels!

Houd er rekening mee dat deze schatting van levensvriendelijke werelden nog steeds wordt beperkt door
het concept dat leven alleen kan bestaan in lichamen zoals de onze. Het idee dat intelligent leven zou kunnen
worden ontworpen om in andere omgevingen en bij verschillende temperatuurbereiken te werken, is nog niet in
beeld gekomen, dus de werkelijke - mogelijkheden moeten veel - groter zijn, dan deze vroege schatting. Bovendien
heeft al het bovenstaande betrekking op fysieke mensen- in deze bestaans-laag van de derde dichtheid. Maar hoe zit
het met andere bestaansdichtheden? Fysieke mensen kunnen zowel in de lichtere - rijken van de vierde, dichtheid leven
als in ons huidige bestaan in de derde - dichtheid. Op aarde hebben we gewerkt aan ervaringen van de derde dichtheid en
de wereld van de vierde dichtheid alleen gebruikt als de plek waar we naartoe gaan in het hiernamaals. Dat gaat veranderen.

De grootste verandering van The Shift zal zijn wanneer de aarde 'verrijst in de hemelen' en we allemaal verschuiven naar een
vierde dichtheidsfrequentie van fysiek bestaan. De dingen zullen er na deze frequentieverschuiving nog steeds hetzelfde uit
zien, hoewel het bewustzijn een meer merkbare invloed op de werkelijkheid zal hebben. Dus laten we het bestaan van fysiek
leven in de vierde - dichtheid op een van die 500 miljoen of meer planeten niet buiten beschouwing laten. Een visie die een
bevolkt universum omvat, in plaats van slechts één planeet, zou ook het mysterie - verklaren van waar alle - zielen die van
daag leven vandaan komen. Waar kwamen al deze miljarden zielen vandaan? Tegenwoordig zijn er meer geïncarneerde
mensen op aarde dan de som van alle incarnaties in de hele opgetekende geschiedenis dus we krijgen extra mensen
uit andere plaatsen, en veel van hen. Wanneer jij je gezichtspunt - uitbreidt naar een kosmisch concept, kun je
begrijpen dat The Shift een golf van ascentie is die door dit deel van de melkweg kabbelt. Zou het
kunnen dat, net als surfers die op zoek zijn naar de volgende goede golf, mensen
van andere planeten zijn gekomen om deel uit te
maken van de actie hier op
aarde?


De waarheid is dat de aarde op dit moment een 'happening place' is. Incarneren op aarde tijdens het tijdperk
van The Shift is een enorme ervaring voor elke ziel die de fysieke realiteit waar dan ook in het universum verkent.
Gewoon deel - uitmaken, van de veranderingen, die leiden tot de grote verandering, is iets dat wordt ingeprent in de
zielservaring van iedereen die vandaag leeft, hetzij in een fysiek lichaam, hetzij in de wereld van het - hiernamaals. Laten
we eerlijk zijn, we ervaren een historische ascensiegolf die ons van de derde dichtheid over de bult naar de vierde dichtheid
zal voeren. Dus op dit moment is
planeet Aarde waar
de actie
is!Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Waarom krijgen zoveel Empaten een Bolle buik?

Door Diane Kathrine
22 januari 2023Iedereen ervaart stress. Empaten in het bijzonder. Maar wist je, dat dit niet alleen problemen met je gezondheid kan veroorzaken,
het kan ook de reden zijn, achter gewichtstoename, een onvermogen om af te vallen? Als je een Empaat bent, weet je maar al te
goed dat Empaten hun eigen stress hebben om mee om te gaan, maar ze kunnen ook worden beïnvloed door die van anderen.
Dit legt een enorme druk op de bijnieren. Hoewel elk orgaan wordt beïnvloed door stress van mensen, zijn de bijnieren een
van de eerste die worden beïnvloed.

De bijnieren maken deel uit van het endocriene systeem en zijn verantwoordelijk voor het vrijgeven van de stresshormonen
cortisol en adrenaline. Naast het feit dat het bekend staat als het stresshormoon wordt cortisol ook wel het vetopslaghormoon
genoemd. Wat snel - verklaart waarom zoveel Empaten een probleem - hebben met het gemakkelijk, aankomen van gewicht. De
gewichtstoename, veroorzaakt door - overmatige - cortisol-productie, wordt vaak gezien, rond de maag - en, is een reden dat veel
Empaten een potbuik hebben. Dit vet is moeilijk te elimineren, omdat het niet wordt veroorzaakt, door het eten van, te veel voedsel.
Dus door de voedselinname te verminderen,
heeft het weinig effect.

Ik schrijf veel over de verwoestende impact van cortisol, voor Empaten, omdat, wanneer het uit balans is of te veel wordt geproduceerd
het zoveel schade aan de geest en het lichaam kan veroorzaken. Als je vaak tijd doorbrengt met negatieve mensen, of als je overdreven
wordt beïnvloed door alle stressvolle dingen die in de wereld gebeuren, veroorzaakt dit overmatige angst en spanning, die vervolgens
het vecht-of-vluchtsysteem activeert. Dit veroorzaakt op
zijn beurt de productie van adrenaline en cortisol...

Het punt is dat wanneer we verhoogde - cortisolspiegels ervaren, we uiteindelijk een aandoening - kunnen ontwikkelen die cortisol
resistentie wordt genoemd, wat betekent dat het normale hormoonsignaleringssysteem, zijn werk niet goed doet en de bijnieren
in overdrive - gaan en steeds meer cortisol - wegpompen. Dit kan leiden tot problemen zoals depressie, angst, hersenmist en
geheugenproblemen, insulineresistentie, ontsteking
en, natuurlijk, gewichtstoename.

Als je iemand bent die afvallen, vooral rond de buik, een probleem vindt, wat je ook probeert, dan kun je een probleem
hebben met cortisol en adrenalineproductie. Een reden waarom ik mijn boek schreef, The Eating Plan for Empaths
and HSPs, was een manier om gevoelige mensen te informeren over hoe bepaalde voedingsmiddelen, even
als bijnierstress, gewichtstoename en andere - fysieke en mentale gezondheidsproblemen kunnen
veroorzaken.

Helaas is het wegwerken van stress niet zo eenvoudig om te doen. Er is tegenwoordig
zoveel conflict in de wereld dat Empaten voortdurend negatieve emotionele
energie uit alle richtingen oppikken en dus constante stresshormoon
pieken hebben. Dus alle stappen die we nemen om te
ontspannen, zullen helpen deze pieken te
verlagen. Een van die manieren
is om wat thee te
drinken.


De thee die Empaten helpt

Nu zijn er veel soorten kruidenthee die ik zou aanbevelen voor een Empaat, om hun emoties te kalmeren
en te kalmeren, die op hun beurt helpen om cortisolpieken te verlagen, zoals kamille, passiebloem of valeriaan.
Zie 11 kalmerende theeën voor een empaat. Maar tijdens het bekijken van een video, op het YouTube-kanaal van
Dr. Berg, noemde hij een thee waarvan ik niet - wist dat deze gunstig - was voor het verlagen, van cortisol-spiegels:

Groene Thee.

Blijkbaar bevat groene thee, iets dat EGCG wordt genoemd, een fytonutriënt dat helpt cortisol te verlagen. Je hebt maar
ongeveer een half kopje thee nodig om de voordelen te krijgen. Wat goed is, aangezien groene thee cafeïne bevat, iets dat
op zichzelf een cortisoltrigger is. Je kunt echter cafeïnevrije groene thee krijgen. Een betere optie als je cafeïnegevoelig bent
(zoals de meeste Empaten). Als je cafeïnevrij niet kunt krijgen, is een geweldige - manier om alle voordelen van groene thee te
krijgen, terwijl je de impact van cafeïne te niet doet, om het te
combineren met een krachtig kalmerende thee.

Een goede combinatie om te proberen is groene thee en citroenmelisse.

Ik hou ervan om verschillende kruidentheeën door elkaar te mengen (een beetje als een heksenbrouwsel). Niet alleen om een betere
smaak te krijgen, maar ook om de helende voordelen van verschillende soorten kruiden te krijgen. Citroenmelisse is iets wat ik vaak
toevoeg aan 'mijn brouwsels'. Citroenmelisse heeft verschillende - bekende voordelen, zoals het kalmeren van het spijsverterings
kanaal, het helpen bij slaapproblemen, het stimuleren van cognitieve - stoornissen, het stimuleren van het immuunsysteem,
het ontgiften van het lichaam, het elimineren van angst en als - hulpmiddel bij gewichtsverlies. Zie meer informatie
over dit informatieve bericht van SelfHacked:

Oké, laten we gaan brouwen... Dit heb je nodig:

1 tl citroenmelisse, of 1 theezakje
1 theelepel groene thee, of 1 theezakje
Theepot of infuser (bij gebruik van losse bladeren of kruiden)

Voeg eerst de citroenmelisse toe aan je theepot of infuser, laat 3 minuten brouwen en voeg dan de groene thee toe.
Brouw nog 2 tot 3 minuten. Verwijder vervolgens theeblaadjes of theezakjes. Leun achterover en geniet. Groene thee is
over het algemeen gemakkelijk verkrijgbaar in lokale winkels en supermarkten. Het vinden van citroenmelissethee is echter
niet altijd zo eenvoudig. Althans niet hier in Manchester. Citroenmelisse thee bestel je eenvoudig - online. Het komt in zowel
losse vorm als theezakjes.Losse thee is over het algemeen goedkoper om te kopen, maar je moet een thee-infuser of theepot hebben om je brouwsel te
maken. Tenzij je kleine blaadjes in je thee wilt laten rondzweven. Groene thee, kan dus niet alleen helpen om je cortisolspiegels
te verlagen, het kan ook een ander hulpmiddel zijn om Empaat-buikvet te verliezen. Als je meer wilt weten over het overwinnen
van de - gewichtsproblemen, van een Empaat - en de uitstekende - buik, zie dan dit. Als je thee -combinaties hebt die helpen bij
ontspanning, voel je dan vrij om
ze hieronder te
delen.


Tot de volgende keer.
Diane.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Stralende Hart - energie

Door Owen Waters
15 januari 2023De poort naar spiritueel bewustzijn is via het Hart.

De Schepper heeft de menselijke ervaring ontworpen om te bestaan uit twaalf stadia van evoluerend bewust
zijn. Zoals ik heb beschreven uit het oorspronkelijke onderzoek in mijn eerste boek, The Shift: The Revolution in
Human Consciousness variëren deze helemaal van basisoverleving, tot de ultieme staat van spiritueel bewustzijn.
Een groot deel van de 20e eeuw was gewijd, aan de vijfde fase van het menselijk bewustzijn, namelijk intellectuele
ontwikkeling. Tegenwoordig - migreren mensen, massaal naar de volgende fase, van menselijke groei, namelijk hart
gericht bewustzijn.

Wanneer een persoon zijn intellect richt, door de lens van hartgericht bewustzijn, zien ze hoeveel de wereld hulp en
genezing nodig heeft in plaats van de oude manieren van competitie en vernietiging. De eerste fase van hartgericht
bewustzijn - produceert een constructieve, globale kijk. Het plaatst een persoon ook slechts een korte stap, van het
latere stadium van hartgericht bewustzijn en het aanbreken van spiritueel bewustzijn. "Heb je naaste lief als jezelf"
is een richtlijn, die al sinds de begindagen van de menselijke ontwikkeling bij ons is. Tegenwoordig is het niet
langer een ver-van-mijn-bed-show om naar te zoeken. De massale verschuiving naar hartgericht
bewustzijn betekent dat onvoorwaardelijke liefde
nu op natuurlijke wijze
naar mensen
komt.


De volledige liefde en acceptatie van jezelf en
anderen is de hartslag van de Nieuwe Realiteit.

Het voelen van onvoorwaardelijke liefde voor anderen is de sleutel tot succesvolle, zinvolle interacties met
iedereen met wie je in elke situatie afspreekt. Het voelen van onvoorwaardelijke - liefde voor jezelf, bevordert een
gezond gevoel van eigenwaarde dat een positieve realiteit opbouwt op basis van wederzijdse steun. Zelfs als er uiterlijk
gedrag is dat verbetering in jezelf of anderen nodig heeft is het onvoorwaardelijke liefde die de sleutel is die de oplossingen
zal vinden die positieve transformatie
in dat gedrag zullen brengen.

Zodra je met een open hart begint te denken stap je van het fundamentele menselijke bewustzijn naar de spirituele stadia van de
menselijke ontwikkeling. Dit is precies waarvoor we naar de aarde zijn gekomen, omdat het vinden van spiritualiteit fundamenteel is
voor de menselijke ervaring. Het kan moed vergen om naar een hartgericht bewustzijn te gaan maar als je eenmaal de uitgebreide kijk
op een leven vol liefde hebt verworven, zul je nooit meer terug willen, naar hoe de dingen waren. Je zult snel merken, dat alle zorgen
of angsten die in je leven ontstaan kunnen worden getransformeerd door de grootste kracht in het universum die van onvoor-
waardelijke liefde. Het is de kracht van liefde die het universum bij elkaar houdt. Het is een aantrekkings-kracht die
elke cel van je lichaam doordringt en je voortdurend
herinnert aan de liefde van de
Schepper voor al het
leven.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe Nieuwe Aarde

Van Oud naar Nieuw

Door: Marcelius

21 december 2020

The New Earth


Hier hebben wij lang naar uitgekeken de Transitie van 3 naar 5 Dimensionaal.

Alle plannen zijn uitgevoerd, zowel goed als slecht. Dit is en was nodig om daar naar toe te groeien. Velen hadden al een voorgevoel
dat er iets wezenlijks moest veranderen. Men is op zoek naar - gelijkgestemden. Het mooiste zou zijn om in groepen te kunnen
leven waarin iedereen zorgt voor elkaar en dat een ieder zijn of haar kwaliteiten kan omzetten naar taken te verrichten
in het eenheidsgevoel dat
zou toch geweldig zijn.

Misschien is het de wens der gedachten maar ik denk dat velen van jullie hier eens de gedachten over hebben laten gaan.
Natuurlijk spreekt het individu voor zichzelf en weet dat het soms lastig is om er mee om te kunnen gaan. Dus dit betekend een
grote stap verder om te kijken zonder het ego om hier een weg in te vinden als je er tenminste klaar voor bent. Oude patronen bestaan
feitelijk niet meer en het zal zeker even erg wennen zijn. Maar bedenk wel dat er enorm veel last van jullie kan afvallen en weet je het even
niet dan kan je een ander om raad en advies vragen. De meesten die hier voor open kunnen staan, zijn meestal de spiritueel gevorderden
als ik het zo mag betitelen. Het één zijn in het samenzijn maakt een sterke verbinding met den anderen vanuit liefde. Wellicht is dit op
een wat langere termijn realiseerbaar, tijd is alles
en niets, het is maar net hoe je er mee omgaat.

Over het algemeen zijn de spirituele mensen rijk aan wijsheid of hebben daarnaast de gave van een Healer of Sjamaan of dragen
de kundigheid van het Helderziend zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk ook kwaliteiten van bijvoorbeeld een timmerman die gaat
over bouwkundige constructies. Of iemand die kennis draagt van het boerenland die weet wanneer je zaaien en oogsten
moet. Afijn te veel om op te noemen jullie
begrijpen wel wat ik
bedoel.The big Change


De energieën die nu over ons heenkomen zijn best wel heftig maar vooral anders en hiervan kan je echt moe worden.
Het geeft ook een gevoel van irritatie en dat het geheugen op een beetje vergeetachtigheid staat zodat je moet zoeken
naar; wat was het ook alweer waar ik net aan dacht en beleeft men concentratie verlies en dat is soms vervelend. Men kan
ook rekenen op nieuwe inzichten omdat het oude denkpatroon
veranderd en dat is natuurlijk wel weer mooi.

Vanuit Liefde,
Marcelius