MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingenBLIKVANGER 2


Blikvanger voor het Nieuws dat je raakt.CLAIM JE EIGEN SOEVEREINITEIT EN VRIJHEID

Door: Chris van Benthem – 11 April 2021

Het woord soeverein komt van het Latijnse superanus of suprema potestas, en betekent `hoogste macht of gezag`. Die hoogste macht en
gezag heeft duizenden jaren gelegen bij koningen, keizers, generaals, pausen, regeringen, rechters etc. Zij bepaalden wat goed was
voor het volk en hun wetten en decreten moesten worden nageleefd. Indien dat niet het geval was dan werden er zware straffen
opgelegd. In feite een systeem van onderdrukking en slavernij.

De huidige tijd maakt duidelijk dat de macht en gezag van regeringen, farmaciebedrijven, mediabedrijven,
religieuze leiders etc. niet meer gebaseerd is op integriteit, transparantie en medemenselijkheid. Steeds duidelijker
wordt dat de politiek door en door corrupt is en een compleet andere agenda nastreeft die niet dienend is voor het volk.
In Nederland is goed te zien hoe de leugen regeert en Rutte en zijn medestanders steeds meer ontmaskerd worden door eerlijke
en oprechte mensen zoals Pieter Omtzigt (politicus),Henk van Essen (korps chef Politie), Maurice de Hond (onderzoeker), Elke de Klerk
(arts) en vele andere moedige mensen en organisaties.

Ook wordt steeds helderder dat de main stream media zoals het NOS- journaal, grote kranten, tech bedrijven en tv stations bij voortduring
de spreekbuis zijn van de heersende elite. Kritische geluiden over: het uithollen van onze democratie en vrijheid, goed werkende
medicatie tegen Covid, schadelijke bijwerkingen van het coronavaccin, vernietiging van de horeca en het MKB, onrechtmatig
hard politie-optreden, traumatiseren van zeer jonge kinderen door het testbeleid en degetuigenissen van klokkenluiders,
worden systematisch genegeerd en doodgezwegen. De waarheid over wat er werkelijk speelt op onze planeet mag
blijkbaar niet boven tafel komen.

Gelukkig worden er steeds meer mensen wakker en doorzien de leugens en het bedrog waar we al jaren mee worden
geconfronteerd en dat op onze planeet oorlog, armoede, honger, ziekte en vervuiling heeft veroorzaakt. Zij doorzien de rol
van de zogenaamde ‘autoriteiten’ die merendeels verantwoordelijk zijn voor deze gang van zaken. De ontwaakten eisen hun vrijheid
en democratische rechten terug om elkaar te ontmoeten, te omhelzen en het leven te vieren. Zij doorzien de leugens over de
besmettingen(PCR test onbetrouwbaar en de griep bestaat ineens niet meer) en de zogenaamde dodelijkheid van het
Coronavirus (99% van de besmette mensen komt niet op de IC terecht en de InfectionFatalityRate is wereldwijd
slechts 0,23%).

Zij willen werkelijke inspraak hebben over de invulling van hun leven en eisen onafhankelijk
onderzoek naar maatschappelijk relevante thema’s zoals de coronamaatregelen,
klimaatcrisis, democratie en vrijheid, energietransitie etc.

Voor het eerst in eeuwen is er een wereldwijde volksbeweging ontstaan die vrijheid, echte democratie, transparantie en vrede eist.
Deze beweging is echter nog beperkt en kan niet alleen de grote ontwaking en bevrijding van de mensheid tot stand brengen. Ook is
onduidelijk of we worden geholpen door krachten binnen het Amerikaanse leger (whiteheds) of zelfs door krachten van buiten de Aarde.
De UFO-dossiers worden welliswaar geleidelijk wereldwijd openbaar gemaakt zonder dat de main stream media hier aandacht aan besteden.
Uit die dossiers blijkt overduidelijk dat er buitenaardsen zijn gesignaleerd op en rond onze planeet.

Nee, we zullen zelf de transitie naar vrede, harmonie, vrijheid en gerechtigheid in gang moeten zetten. Zij dient van onderaf
gevoed te worden door de zwijgende massa die weliswaar steeds meer vraagtekens zet bij het huidige regeringsbeleid
en de coronamaatregelen maar nog steeds slaafs blijft volgen en geen kritisch geluid laat horen. Veel mensen blijven
hangen in de gecreëerde angstcultuur en zijn bijna verlamd om zelf op onderzoek uit te gaan en hun gezonde
verstand te gebruiken.   Toch zijn er veel wegwijzers die de zoekende mens kan raadplegen om onderzoek
te doen naar de huidige situatie op onze planeet zoals:

Café Weltschmerz  https://www.cafeweltschmerz.nl/

Stichting Artsen Covid Collectief https://artsencollectief.nl/

Stop World Control https://www.stopworldcontrol.com/nl/reset/

Wakkeremensen  https://www.wakkeremensen.org/

Wanttoknow https://www.wanttoknow.nl/

Door dat onafhankelijke onderzoek is ieder mens in staat om vanuit eigen soevereiniteit en vrijheid een keuze te maken.
Die keuze komt dan van binnen uit en wordt niet langer opgelegd door de angstaanjagende verhalen van de media of door
zogenaamde ´autoriteiten´. Als angst niet langer leidend is in iemands leven maar gezond verstand en een warm hart dan zal dat
een enorme positieve bewustwording tot stand brengen, die de mensheid kan binnen leiden in het Gouden Tijdperk.

Chris van Benthem


Naar boven