MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
BLIKVANGER 2


4 Artikelen: Blikvanger 2 - Voor het Nieuws dat je raakt.

De wet van de Natuur:
ongezonde
planten moeten opgeruimd worden


15 januari 2022

Bio Solutions


Beste Bio-liefhebbers

We willen het in deze nieuwsbrief hebben over de jaarlijkse toename van het aantal chronische ziekten en kankers.
Vergeleken met 100 jaar geleden is de stijging spectaculair. We leven langer doordat de besmettelijke ziekten,
kindersterfte en sterfte in het kraambed goed bedwongen zijn en er bij levensbedreigende situaties veel
levens kunnen gered worden. Niettegenstaande deze grote vooruitgang blijven chronische
ziekten jaar na jaar toenemen. We leven langer maar wel gebrekkiger.
Wat is er aan de hand?

Hoe kan dat? Ons voedsel werd nog nooit zo goed gecontroleerd!

De uitleg is dat het welvaartsziekten zijn. Toch wel eigenaardig dat wanneer men over voldoende geld beschikt
om kwalitatief voedsel te kopen, men dan beslist om voedsel te kopen dat kwalitatief nog slechter is dan wanneer
men arm is. Het is niet zo dat men vroeger zo heel gezond leefde. Overal zat het gevaarlijke asbest, veel werkomstandig
-heden waren ongezond, in gehakt werd steevast sulfiet gemengd, er waren geen frigo’s en diepvriezers, er werd heel veel
gepekeld, ons voedsel werd niet zo grondig gecontroleerd als nu enz. M.a.w. we leven nu theoretisch veel gezonder.

Al vanaf 1860 werden problemen voorspeld door verschillende geleerden!

De uitvinder van de kunstmest Justus von Liebig heeft 20 jaar nadat hij de kunstmest had uitgevonden, gezegd dat hij zich
vergist had en zei: “De moderne landbouw gaat ten onder door de roofbouw op de bodem.” Daarboven komt ook nog dat
kunstmest een zout is. Wanneer je zout op een slak strooit, dan loopt deze leeg en sterft. Kunstmest in de bodem is een
massamoord van micro-organismen. Velen overleven deze zouten op hun tere huid niet. Dit is heel nadelig voor de
gewassen, want de schadelijke micro-organismen overleven dit beter. Planten hebben deze gunstige micro-
organismen nodig.

Onze bodems zijn uitgeput aan mineralen

Een landbouwer strooit als bemesting nog geen 10 mineralen terwijl plant, mens en dier 60 mineralen nodig hebben
in een goede verhouding. De meer dan 50 mineralen verdwijnen beetje bij beetje uit de bodem en worden nooit meer
aangevuld. Het gevolg hiervan is dat de bodems jaarlijks sterker uitgeput raken aan vele mineralen en sporenelementen.Dubbele Nobelprijswinnaar Linus Pauling was dé ontdekker van de belangrijkste
reden van zo goed als iedere ziekte: “Bijna alle ziekten komen door tekorten."

Tekorten aan mineralen = tekorten aan vitamines = gezondheidsproblemen

Hieronder een statistiek die de verhouding weergeeft van het aantal chronische
ziekten vergeleken met de uitputting van de mineralen in de bodem. Deze toename
is niet enkel voor deze ziekten, maar voor zo goed als alle chronische ziekten.
De gemiddelde leeftijd was vroeger minder lang, maar de toename van het aantal chronische ziekten is buiten
verhouding. Ieder van de 60 mineralen heeft een functie in ons lichaam en geeft lichte tot zware problemen
wanneer er hiervan tekorten zijn.

De wet van de Natuur: Ongezonde planten moeten opgeruimd worden.

Gezonde gewassen telen op uitgeputte gronden die ook nog eens arm zijn aan bodemleven, lukt niet goed.
Volgens de wetten van de natuur moeten ongezonde planten opgeruimd worden en zijn dus in feite niet voor
menselijke consumptie geschikt. De natuur beschikt over een gans arsenaal nuttige opruimers. Ze worden
schadelijke insecten, schimmels en ziekten genoemd. Om deze gewassen te redden van de opruiming,
heeft men een hele waaier aan gifstoffen uitgevonden. Nadat deze gewassen door de natuur niet
geschikt werden bevonden voor consumptie, een douche gifstoffen hebben gekregen,
zijn ze klaar voor menselijke of dierlijke consumptie.

Mineraalarme bodems = mineraalarme gewassen = lege voeding
Wie lang dergelijke lege voeding eet, ook al eet hij veel “gezonde groenten en fruit”, krijgt chronische
tekorten aan vitamines en de ook al even belangrijke mineralen en hierdoor ook chronische ziekten. Wie iets
wenst aan te kopen zoals bijvoorbeeld een fiets, die kijkt vooral naar twee dingen: de prijs én de kwaliteit.
Enkel bij voeding is dit niet nodig, als het maar lekker en goedkoop is. Een landbouwer kweekt enkel
gewassen voor maximale opbrengst. Hij kan ook niet anders want geen enkele opkoper
is geïnteresseerd in voedingskwaliteit.

Lavameel is de beste grondverbeteraar en veruit het goedkoopste middel

In de jaren 1890 schreef Julius Hensel zijn beroemde boek: “Brood uit stenen”. Dit boek gaat over het feit dat planten
vooral mineralen uit stenen nodig hebben en geen meststoffen. Hij was ook een fervente tegenstander van kunstmest.

We hebben allemaal gehoord dat lavagronden de vruchtbaarste gronden ter wereld zijn, maar we doen niets met deze kennis.
Het bevat ALLE 60 benodigde mineralen en sporenelementen in de goede verhouding en verbetert de structuur van alle gronden.
Met het strooien van lavameel krijg je ook deze vruchtbaarheid in uw bodem. Zo eenvoudig is dit. Iedere landbouwer zou dit verplicht
moeten strooien. Lavameel bevat veel kalk en maakt het kalken overbodig en is ook veel kwalitatiever. Let op met het gebruik van kalk.
Het gezegde is: “rijke boeren arme zonen”. Bijkomend voordeel is dat wanneer je lavameel gebruikt, je het bemesten mag halveren.

Lavameel zorgt voor een grotere, lekkerdere en gezonde oogst.

Wij hebben al heel wat getuigenissen ontvangen van klanten die zeggen dat hun gewassen (ook gras, planten) veel beter smaken,
groter uitgroeien en veel minder last hebben van insecten en ziekten door het gebruik van lavameel als bemesting. Dit is toch logisch.
Hoe kan je optimaal planten kweken als je ze aanzet tot groeien met meststoffen, maar ze niet alle grondstoffen in voldoende mate ter
beschikking krijgen? De plant trekt wel haar plan, maar haar genetisch potentieel zal ze niet ten volle kunnen benutten en dus onder
haar capaciteiten presteren. Hierdoor is ze niet zo gezond, kleiner, minder lekker en vatbaarder voor insecten en ziekten. Niettemin
al deze voordelen is lavameel nog zeer onbekend. Zie hieronder een bekende tuinier uit Scotland waar de bodem te
onvruchtbaar is om gewassen te kweken. Door het gebruik van lavameel is hij in staat om
indrukwekkende gewassen te kweken.
CONCLUSIE

Om planten goed te kweken, is het niet de mest die het belangrijkste is, maar de mineralen en dan het
bodemleven en pas daarna de bemesting. Bedankt om ook een reactie op onze webpagina's te plaatsen.
Wij werken niet met chemische gifstoffen of pepmiddelen, maar met 100% biologische producten. Omdat
wij ervan overtuigd zijn dat enkel biologische middelen de oorzaak aanpakken. Hiermee worden problemen
vermeden en blijvend opgelost.

Kijk alvast eens op onze website: biosolutions.bio
Mail ons: info@biosolutions.bio voor meer informatie.
Bel 00/32/9-253.56.44 of 09/253.56.44

Met vriendelijke groeten
Claude & Emmanuel Deknudt

Lay-out by
Marcelius
OMNIA RICHTINGGEVEND

Metatron via: Anja Tjelpa
21 november 2021

Van Nieuwe Maan tot Volle Maan.
Liefdevolle groeten, dierbaren op Aarde.
In contact tredend als vertegenwoordiger,
met bericht vanuit de Hoogste Lichtregionen.

Al de wervelingen in het Omniale en het alomvattende van al het Mondiale. Het stelsel waarin planeet Aarde zich
bevindt is hierdoor en voor ‘het Hoogste Doel’, op transcendent niveau, zich groots aan het roeren. Detecties via diverse
niveaus vinden er plaats. Niveaus verbonden met alle schalen, denk bijvoorbeeld aan de creatie van schubben bij bepaalde
diersoorten of de drie huidlagen van een mens, lieve mensen, want het ligt of is dicht bij elkaar, met de voor iedere fase, met
al de momenten, benodigde intersecties.

Dunne belijningen van diverse hogere substantiële proporties.
Interstadiums, waar veel voor te regelen en over mede te delen valt.

Voornamelijk met orbs van licht, lichtdeeltjes en lichtstralen, wat een voornaam spektakel te weeg brengt, welke tevens een reis
ondergaan naar stelsels, en naar speciaal wat er aan het plaatsvinden en ervaren is. Zoals het hoogstandje met planeet Aarde.
Opvallend voor mens, dier, plant, kristal, hemellichamen, het interstellaire, vele schepsels van groot tot klein, alomvattend
via alle belijningen. En de allergrootste, de meest verheven en meest prachtige belijning, het Aura van de Schepper.

Personificaties alomtegenwoordig.
Als punten in en op wat de belijningen omvatten.

Verwachtingen te voldoen. Wat is of zijn de antwoorden.
Is er een bovengrens voor de mensheid? Benedengrens?
Is er zoiets als randvoorwaarden, als woord gebruikt op Aarde?
Vind er een bewegingsvergelijking plaats?

Over verwachtingen; Een ieder mens op Aarde, heeft een mensenleven en voor velen in herhaling, er zijn voldoende
beweegredenen hiervoor. In de ‘structuur’ van het menszijn, zeg maar, alles erop en eraan, daar is ingeweven, want het is
groots weefwerk, wat er benodigd is. En iedere ziel heeft daar als Zielzelf aan meegeholpen. Wij spreken graag over overvloed,
want dat is welzeker beschikbaar, onontkoombaar om te ontkennen dat er een overvloed aan Zielen, met een heel scala van intenties,
naar de Aarde zijn afgedaald. Het is overduidelijk, aan deze kant, waar het om gaat en aan jullie kant, voor zover al bereikt, worden jullie
steeds meer en meer attent. Als een antwoord: dat is echt heel goed.

Over antwoorden: wij beantwoorden vragen, nu gebruiken wij het woord gepastheid om het te behandelen. Voor de zovele vragen zijn er
net zoveel antwoorden. Maar velen zijn geweven in de ‘structuur’ en daar maken wij jullie steeds meer en meer op attent. Maar wij hier,
staan onder een andere ‘status’ van invloed van de Universele wetten en Natuurwetten dan jullie als mensen op Aarde. Het is als een
korf, geliefden, welke vorm/structuur van een korf heeft gekregen voor om een door God geschapen wezen heen. Het mooie is, als
een mooi antwoord, de korven zijn beweeglijk in al hun hoedanigheid. Dit reageert op wat het Licht doet met zijn werkingen via
Hemelse stellaties, bedoeld wordt, doelgerichte openingen van de dichtheid. En daar zit ‘een hele goede gang in’. En jullie
doen dat, de korven (omhullingen) reageren op jullie verruimingen en opruimingen. Dat gaat echt goed.

Benedengrens – Bovengrens;
“Zo boven zo beneden; zo beneden, zo boven.”

De consistentie welke door het grootste deel van de mensheid als dusdanig wordt waargenomen voorziet, dat is
deel van het Plan, een bepaalde tendens voor kaders (beelduitsnede), context, het is een vorm van een
rustsituatie. De gecreëerde verschijnselen van iedere status van scheppingssubstantie zijn altijd
in beweging, ongeacht de graad van dichtheid. Het is altijd overal en geen restricties.
Dit omvat mede het antwoord op ‘randvoorwaarden’. Het Scheppings
proces is een voor eeuwig uitgesproken, aanwezig en
werkzaam Goddelijk “Woord”. Even tussen
door; bij overgevoeligheid voor
het woord ‘God’ en
woorden ervan
afgeleid.
De Schepper, de Maker, de Bron, de Grote Bron, het Absolute, de Grote Zon of Centrale Zon, de Klaarheid, de Kiem,
de Grond aller Dingen, het Onvergankelijke, het grote en heilige Heelal, de Hemel, Tao, de Uiteindelijke Werkelijkheid,
het Oerbegin, de Almachtige, Onze Lieve Heer, Hemelse Vader, de Alomtegenwoordige, Deus, Dominus, YHVH, het Licht,
de Vaste Burcht, de Kom van Licht. (0.a.)

Bewegingsvergelijking; De Opperste Observeerder, mede een optie. Welzeker wordt er vergelijk van bewegingen geobserveerd.
De uitvoerenden, Omnia present, hebben allen de aangeboren beweeglijkheid om uit te voeren meegekregen. Zijn jullie op de
goede weg naar een superpositie door het samenspel van energievibraties met allerlei beweeglijkheid en behendigheid van
het benodigde niveau? Super, in de betekenis van, meer dan wat er is op Aarde, in dit geval en mede in dit deel van het
Universum, zoals al aangegeven, gezien de overvloed van geïncarneerde Zielen op de Aarde, maar ook in Binnen
Aarde, maar welzeker mede invloed van eeuwenlang al gedane incarnaties, is er tot stand gekomen dat deze
positie meer in zicht is geraakt dan ooit tevoren.

De stimulus reeksen welke vanuit het Alwetende worden voortgebracht zijn Omnia richtinggevend.
Onaantastbaar.Voor ons hier, die ook jullie zijn, de gelederen aan deze zijde en voor jullie daar
aan het Aardse, fysieke zijde, die ook ons zijn, allemaal toegerust om de signalen op te
vangen. Natuurlijk heeft er volgorde betrekking op. Aannamestage, uitwerken,
toepassen en continueren en …ervaren!!!

Onze intentie, de manier waarop dit onder woorden is gebracht, jullie wakker te houden en attent, moedig,
onwankelbaar en bestendig, in al zijn beweeglijkheid, vanaf hier, deze kant, en dit aanhoudend te bevoorraden
en jullie impact te begeleiden. Met name ‘woordspelingen’ hebben grote aandacht, lichaamstaal, wat niet wordt
uitgesproken of wordt getypt of touch screen communicatie en het menselijke reactie vermogen.

Hierbij wat wenken:
Beweeglijkheid heeft ritme, dat is eigen en uniek voor ieder wezen. Liefde heeft een natuurlijke expressie, daardoor vindt
er tevens plaats de grote openbaring van de natuur. Met natuurlijke geluiden, melodieën, murmelend in aanvang, horen voor
de oren, het kan niet worden verdreven. Het alledaagse gaat in een vervanging en lieve dierbare mensen op Aarde, er is altijd
nieuw als er van oud afscheid moet worden genomen.

Geluid van Stilte is Omnia en bevat alle kansen!
Geluid van een Lach is verreikend en bevat alle kansen!

Wij zijn samen en naast al hetgeen hier is genoemd, zijn wij samen om migratie te laten verlopen met gemak en gratie, comfortabel.
Alhoewel chaos ook lagen heeft, compartimenten, kunnen deze worden losgekoppeld door de grootschalige beweeglijkheid van al
tezamen. En dat is nu door diversiteit van geen woorden, maar daden en acties, ook innerlijke werk, door het hart vervaardigde
denk momenten, beweegt het op de goede vibraties.

Liefde is een sleutelbos, met heel veel sleutels.
Het Hoogste Thuis heeft optimaal plaats.

Ontmoeten en Geloven!
LIEFDE van allen voor allen. Goedheid!
Ik ben Aartsengel Metatron

> BRON <

Geplaatst op de website: 20 november 2021
Voor website bewerkt door Anja met support van Michael.
En je doet het nooit alleen en daarvoor: Dankbaarheid in grote
omvang omringd door Liefde.

Auteursrecht 2017-2021
© Anja Tjelpa.

Lay-out by
Marcelius
HET LAATSTE NIEUWS VAN ECETI

26 Mei 2021 / Door James GillilandSorry voor het gebrek aan nieuwsbrieven, we hebben veel links geplaatst om mensen op de hoogte te houden. De ranch heeft het grootste
deel van mijn tijd in beslag genomen met winterreparaties, restauratie, tuinieren, alles water geven enz. We gaan naar een maansverduistering
op de 26e, massale CME’s, coronale massa ejecties of zonnevlammen raken de planeet. Verwacht dat de Schuman Resonantie uit zijn voegen
zal barsten. Mensen hebben hartkloppingen, worden duizelig, raken buiten adem, sommigen voelen zich comateus anderen hebben
emotionele uitbarstingen of zitten in een zwaar proces. Ook dit zal voorbijgaan.

We hebben de laatste tijd ongelooflijke UFO activiteit gehad het staat op ECETI Stargate Youtube.


Er was een enorm schip dat overvloog, waar meerdere getuige van zijn, het heeft bijna 30.000 hits direct na het posten ervan. Natuurlijk, zijn er
de kritisch denkende onderzoeksgestoorde die het af en toe een duim omlaag geven om hun eigen karakter en onwetendheid vast te stellen.
Ze denken echt dat ik drones met fluoriserende buizen de lucht in stuur. Het probleem is dat het in de ruimte is, schepen vliegen er overal
omheen, overheen en er onderdoor. Het lijkt erop dat het schepen achter zich aan sleept en ook schepen ervoor. Het enorme vaartuig
gaat achter bomen aan de oostelijke horizon. Wat dacht je van een beetje gezond verstand en minder attitude.

Hetzelfde schip is ook in andere landen gezien, waaronder Australië. Ik kreeg ook te horen van een paar nuttige idioten dat ik de
vijand van openbaarmaking ben. Ik ben de vijand van aanstellers. Vooral degenen die zich op één lijn stellen met Satanisch/
Luciferische mensen, zich bezighouden met pedofilie, beroemde politici bij naam noemen en opscheppen over hun
connecties met de wereldelite, terwijl ze in één adem praten over hoe verbonden ze zijn met spiritueel en
technologisch geavanceerde buitenwereldse bezoekers. Hun kritisch denken verminderde volgelingen geloven
dat zij aan de kant van het licht staan. Nieuwsflits: niet alle ET’s zijn welwillend en niet alle contactpersonen hebben
nobele agenda’s. Door hun associaties en werk zul je ze kennen, vooral hun acties buiten het toneel.

Disclosure is altijd een gecontroleerd verhaal geweest. Er zijn een paar mensen die een goed inzicht hebben in de
multidimensionale realiteit. Corey Goode, Michael Salla, Mary Rodwell, Peter Slattery, en Elana Danaan’s werk kan ik ten
zeerste aanbevelen. Ze was onlangs op onze show ECETI Stargate You Tube en Als je wilt Talk Radio BBS. www.bbsradio.com.

Een groot deel van de UFO-gemeenschap is in competitie, leeft in het verleden en reciteert gerecycleerde onwetendheid en
beperkt zich tot fysieke schepen, back engineering etc. Er zijn fysieke schepen, energieschepen, lichtschepen, merkaba’s Er zijn
gastheren van beschavingen sommige spiritueel geavanceerd anderen egoïstisch.

Ondanks de ontkenning zijn er sommige ET’s die ronduit gemeen zijn. Het is het toppunt van onwetendheid en onverantwoordelijkheid
om iets anders te leren en helaas zijn er mensen die dat doen. Ze zijn of in ontkenning of verbonden met de donkere kant van
contact. En ja, ik ben de vijand van dat soort onthulling. Het is in strijd met verlichting, wat betekent dat je kennis hebt van
beide kanten van de medaille. Het is ook gevaarlijk om je open te stellen voor ongeziene invloeden in onwetendheid
of zonder de juiste hulpmiddelen en training. De versnelling is in volle gang. Het is veel nuttiger om je eigen persoonlijke
verbinding te maken met God/Schepper/ Grote Geest en je eigen multidimensionele zelf te onderzoeken. Dit omvat de Sterren
Naties, de grotere familie van man/vrouw. Ruim de oude wonden, trauma’s en verkeerde conclusies uit vroegere ervaringen op. Laat
het verleden los en sta op voor de gelegenheid. Geef je kracht niet weg aan externe krachten. Heb ik al gezegd: riemen vast, want het zal
snel en rotsachtig zijn.

Het ga je goed,
James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

Eceti Stargate Radio YouTube

Vertaling: Martien

CLAIM JE EIGEN SOEVEREINITEIT EN VRIJHEID

Door: Chris van Benthem – 11 April 2021

Het woord soeverein komt van het Latijnse superanus of suprema potestas, en betekent `hoogste macht of gezag`. Die hoogste macht en
gezag heeft duizenden jaren gelegen bij koningen, keizers, generaals, pausen, regeringen, rechters etc. Zij bepaalden wat goed was
voor het volk en hun wetten en decreten moesten worden nageleefd. Indien dat niet het geval was dan werden er zware straffen
opgelegd. In feite een systeem van onderdrukking en slavernij.

De huidige tijd maakt duidelijk dat de macht en gezag van regeringen, farmaciebedrijven, mediabedrijven,
religieuze leiders etc. niet meer gebaseerd is op integriteit, transparantie en medemenselijkheid. Steeds duidelijker
wordt dat de politiek door en door corrupt is en een compleet andere agenda nastreeft die niet dienend is voor het volk.
In Nederland is goed te zien hoe de leugen regeert en Rutte en zijn medestanders steeds meer ontmaskerd worden door eerlijke
en oprechte mensen zoals Pieter Omtzigt (politicus),Henk van Essen (korps chef Politie), Maurice de Hond (onderzoeker), Elke de Klerk
(arts) en vele andere moedige mensen en organisaties.

Ook wordt steeds helderder dat de main stream media zoals het NOS- journaal, grote kranten, tech bedrijven en tv stations bij voortduring
de spreekbuis zijn van de heersende elite. Kritische geluiden over: het uithollen van onze democratie en vrijheid, goed werkende
medicatie tegen Covid, schadelijke bijwerkingen van het coronavaccin, vernietiging van de horeca en het MKB, onrechtmatig
hard politie-optreden, traumatiseren van zeer jonge kinderen door het testbeleid en degetuigenissen van klokkenluiders,
worden systematisch genegeerd en doodgezwegen. De waarheid over wat er werkelijk speelt op onze planeet mag
blijkbaar niet boven tafel komen.

Gelukkig worden er steeds meer mensen wakker en doorzien de leugens en het bedrog waar we al jaren mee worden
geconfronteerd en dat op onze planeet oorlog, armoede, honger, ziekte en vervuiling heeft veroorzaakt. Zij doorzien de rol
van de zogenaamde ‘autoriteiten’ die merendeels verantwoordelijk zijn voor deze gang van zaken. De ontwaakten eisen hun vrijheid
en democratische rechten terug om elkaar te ontmoeten, te omhelzen en het leven te vieren. Zij doorzien de leugens over de
besmettingen(PCR test onbetrouwbaar en de griep bestaat ineens niet meer) en de zogenaamde dodelijkheid van het
Coronavirus (99% van de besmette mensen komt niet op de IC terecht en de InfectionFatalityRate is wereldwijd
slechts 0,23%).

Zij willen werkelijke inspraak hebben over de invulling van hun leven en eisen onafhankelijk
onderzoek naar maatschappelijk relevante thema’s zoals de coronamaatregelen,
klimaatcrisis, democratie en vrijheid, energietransitie etc.

Voor het eerst in eeuwen is er een wereldwijde volksbeweging ontstaan die vrijheid, echte democratie, transparantie en vrede eist.
Deze beweging is echter nog beperkt en kan niet alleen de grote ontwaking en bevrijding van de mensheid tot stand brengen. Ook is
onduidelijk of we worden geholpen door krachten binnen het Amerikaanse leger (whiteheds) of zelfs door krachten van buiten de Aarde.
De UFO-dossiers worden welliswaar geleidelijk wereldwijd openbaar gemaakt zonder dat de main stream media hier aandacht aan besteden.
Uit die dossiers blijkt overduidelijk dat er buitenaardsen zijn gesignaleerd op en rond onze planeet.

Nee, we zullen zelf de transitie naar vrede, harmonie, vrijheid en gerechtigheid in gang moeten zetten. Zij dient van onderaf
gevoed te worden door de zwijgende massa die weliswaar steeds meer vraagtekens zet bij het huidige regeringsbeleid
en de coronamaatregelen maar nog steeds slaafs blijft volgen en geen kritisch geluid laat horen. Veel mensen blijven
hangen in de gecreëerde angstcultuur en zijn bijna verlamd om zelf op onderzoek uit te gaan en hun gezonde
verstand te gebruiken.   Toch zijn er veel wegwijzers die de zoekende mens kan raadplegen om onderzoek
te doen naar de huidige situatie op onze planeet zoals:

Café Weltschmerz  https://www.cafeweltschmerz.nl/

Stichting Artsen Covid Collectief https://artsencollectief.nl/

Stop World Control https://www.stopworldcontrol.com/nl/reset/

Wakkeremensen  https://www.wakkeremensen.org/

Wanttoknow https://www.wanttoknow.nl/

Door dat onafhankelijke onderzoek is ieder mens in staat om vanuit eigen soevereiniteit en vrijheid een keuze te maken.
Die keuze komt dan van binnen uit en wordt niet langer opgelegd door de angstaanjagende verhalen van de media of door
zogenaamde ´autoriteiten´. Als angst niet langer leidend is in iemands leven maar gezond verstand en een warm hart dan zal dat
een enorme positieve bewustwording tot stand brengen, die de mensheid kan binnen leiden in het Gouden Tijdperk.

Chris van Benthem