MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingenBLIKVANGER 2


24 Artikelen: Blikvanger 2 - Voor het Nieuws dat je raakt.
Eén zijn in het Nieuwe jaar

Door: Oneness of all
15 januari 2023Welkom in een jaar waarin jullie steeds meer verandering, ontwaken, blootstelling en een nieuw begin zullen meemaken.
Een nieuw begin, omdat het collectieve bewustzijn van de wereld, dat de som is van alle voorgaande, en huidige bewustzijns
toestanden op aarde, aan het veranderen is. Het wordt lichter, en meer geëvolueerd als gevolg van de aanwezigheid van zoveel
spiritueel - geavanceerde zielen - nu op aarde, met meer blijven komen. Veel, dat lang het universele - collectieve, bewustzijn heeft
gevormd, lost op of is al opgelost door de aanwezigheid van
zoveel spiritueel geëvolueerde individuen op aarde.

De Goddelijke Geest is de Ene en enige geest en daarom de werkelijke geest van elke persoon. Echter in de lagere resonerende energie
van de derde dimensie wordt de geest, een kanaal van bewustzijn voor bewustzijn overschaduwd door dichte energieën van dualiteit
scheiding en twee krachten die in alle opzichten een menselijke, persoonlijke, ego-geest worden, een driedimensionaal - concept
van de ENE GEEST. De persoonlijke/ego-geest is alleen in staat om toegang te krijgen tot informatie en waarheid van buiten
zichzelf van het collectief. Naarmate het collectief steeds meer verlicht wordt door de aanwezigheid van de vele hoog
resonerende bewustzijns-toestanden die nu op aarde zijn en die speciaal voor dit doel kwamen, zullen mensen
toegang hebben tot en beginnen ideeën te putten, uit een hoger resonerend collectief en beginnen
ze te implementeren als spiritueel geëvolueerde, nieuwe en betere ideeën voor het leven.

Er zullen altijd mensen zijn die profiteren van de status quo en zich verzetten tegen verandering,
terwijl ze zich blijven - vastklampen aan en pleiten voor vertrouwde, en minder verlichte manieren, om
problemen op te lossen en het leven te leven. Allen hebben een vrije - wil om te kiezen zoals ze willen, maar
er komen veranderingen en verzet zal zinloos blijken te zijn omdat de ascensie van de aarde een Goddelijk Plan
is dat zich ondanks alle weerstand zal blijven ontvouwen. Het nieuwe jaar wordt gezien als een tijd voor het maken
van nieuwjaarsvoornemens omdat de start van een nieuw jaar voelt als een perfect moment om het afgelopen jaar te
onderzoeken en veranderingen aan te brengen. De meeste goede voornemens voor het nieuwe jaar komen echter nooit
tot volledige bloei, simpelweg omdat mensen bewustzijn zijn met lichamen, in plaats van lichamen met bewustzijn en wat
stevig verankerd blijft in iemands bewustzijn
blijft zich gewoon manifesteren.

Als je ervoor kiest om voornemens te maken voor positieve verandering, geeft dit echter aan dat een persoon dieper in zich
zelf kijkt, herkent hoe en wat hij zou willen veranderen en probeert het te laten gebeuren. Het probleem is dat de meeste
resoluties gebaseerd zijn op driedimensionale concepten over hoe het leven beter zou kunnen zijn fysiek, emotioneel,
mentaal en spiritueel, concepten die nooit echt de - onderliggende wortel - aanpakken, van dat wat ze - hopen te
veranderen. Lang geaccepteerde overtuigingen over hoe mensen of het leven zouden moeten zijn om gelijk
of succesvol te zijn, resoneren niet langer als waar met een toenemend - aantal individuen. Mensen
beginnen te erkennen, dat verandering automatisch gebeurt als ze oude concepten loslaten
en zichzelf toestaan om ideeën uit te breiden en te omarmen die gebaseerd zijn op
eenheid in plaats van scheiding en competitie. Het innerlijke is het uiterlijke
en dus, zijn er in werkelijkheid geen slachtoffers, maar dat kun
je niet zeggen tegen degenen die tot nu toe alleen in
staat zijn om het leven vanuit een drie
dimensionaal perspectief te
begrijpen.


Laat je goede voornemens voor het nieuwe jaar gaan over het observeren, toestaan en ophouden
om weerstand te bieden in de realisatie van jezelf als ZELF, een Goddelijk Wezen dat ervoor koos om op
dit moment op aarde te zijn, om Licht toe te voegen aan het collectief, resterende dichte energieën te zuiveren
en anderen te helpen ontwaken. Laat je voornemens je geëvolueerde bewustzijnsstaat - weerspiegelen, je spiritualiteit.
Laat ze gaan over liefde, de realiteit van al het leven, en gewoon zijn. Weerstand voegt energie toe en versterkt steeds meer
alles wat wordt weerstaan. Het opruimproces, zorgt er vaak voor dat woede, wrok, angst, jaloezie, zelfhaat, schuldgevoelens en
allerlei negatieve emoties naar boven komen. Verzet je niet tegen hen, want hun aanwezigheid betekent niet dat je terugkeert naar
een oude bewustzijnsstaat, maar betekent eerder gewoon dat je de emoties ervaart die gepaard gaan met welke zak oude energie er
ook doorheen beweegt. Observeer, voel en laat gewoon - negatieve emoties - of gedachten toe. Laat deze oude energieën door en uit
stromen zonder ze kracht te geven of te geloven
dat ze persoonlijk van jou zijn.

Weigeren, om iets macht te geven, ondanks de schijn betekent niet dat je iemand of situatie in nood negeert en tegen hen zegt; "God is
alles het is niet echt, het is een illusie". Velen zijn verstrikt geraakt, in deze driedimensionale - manier van interpreteren, van waarheid
die de op het ego gebaseerde daad is van het doen alsof een bewustzijnsstaat, die nog niet is bereikt. Levende waarheid betekent
helpen of instappen in menselijke voetstappen wanneer of als je intuïtief wordt geleid om dit te doen terwijl je nooit de onder
liggende realiteit en aangeboren Goddelijkheid, van alle betrokkenen - vergeet. Dit betekent niet, dat je iemand uit
zijn gekozen les moet halen. Luister altijd
naar je intuïtie voor begeleiding
in deze situaties.

Er zijn mensen die nog niet - klaar of in staat zijn om de nieuwe en hogere - resonerende energieën die op
dit moment naar de aarde - stromen te integreren en ervoor kiezen om te vertrekken - om op een later tijdstip terug
te keren naar de nieuwe aarde. Anderen vertrekken omdat ze geloven dat ze het ascensieproces van de aarde vollediger
van de andere kant kunnen ondersteunen. De dood is altijd een keuze. Niet één gemaakt van driedimensionaal - bewust
zijn maar één gemaakt op diepere niveaus. Velen waren moe, en wilden gewoon naar - huis en Covid bood deze kans.

De Aarde is een zeer moeilijke school van evolutie maar omdat er alleen het Ene Leven is, is er nooit leven verloren
verspild of mislukt. Een persoon die vertrekt als gevolg van verslaving, geweld of andere negatieve - keuzes,
begint snel en met de hulp van - Gidsen te begrijpen wat hij niet kon terwijl hij op aarde was. Elke ziel
heeft oneindige - mogelijkheden om terug te keren naar de aarde gewapend met een nieuw
bewustzijn en voorbereid om te ervaren en voorbij te gaan aan datgene wat hem
of haar de laatste keer
in slavernij
hield.


Dit is hoe spirituele evolutie op aarde werkt totdat op een gegeven moment de ziel alles heeft geleerd
wat ze kan van driedimensionale ervaringen en klaar is om de evolutie in de hogere dimensies voort te zetten.
Geef jezelf een schouderklopje lieverds, want er is een sterke en, toegewijde ziel voor nodig om te kiezen en af te
studeren aan de - driedimensionale school, van - evolutie op aarde en dan, zelfs als het niet langer nodig is, ervoor te
kiezen om terug te komen om anderen te helpen. Nieuwe energieën en hogere bewustzijnstoestanden baren een nieuwe
aarde.

Wij zijn de Arcturische Groep

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Boodschappen - Wij zijn één in het Bewustzijn

Door: Oneness of all
5 december 2022Welkom, beste lezers. Weet dat in werkelijkheid, onze boodschappen jullie boodschappen zijn, want wij zijn één
en het bewustzijn van de lezers trekt de boodschap naar voren. Velen geloven dat de Gidsen en hoger dimensionale
wezens, die de mensen op aarde onderwijzen, en helpen anders zijn dan jullie - slimmer, beter, gezegender, en heiliger.
Denk aan de bekende beelden, van "heiligen" omringd door - licht, terwijl ze gelukzalig met gevouwen - handen naar de
hemel staren. Deze beelden, vertegenwoordigen - religieuze concepten, gebaseerd op dualiteit, en scheiding. De meerder
heid van degenen in de hogere - dimensies, worstelde net als jullie en hebben door levens op aarde eindelijk evolueren naar
hun huidige hoge bewustzijnsstaat. Onthoud altijd
dat er maar ÉÉN geïndividualiseerd is.

In deze tijden van onenigheid en verandering is het verleidelijk om te verlangen naar de tijden voordat het ascensieproces van
de aarde begon, omdat het leven toen eenvoudiger en vrediger leek te zijn. Deze "oude tijden" waren echter net zo veel illusie
als vandaag, in feite meer illusoir want veel was jaren geleden verborgen en vermomd als zijnde "juist". De Aarde en haar volk
hebben het lijden van scheidingsovertuigingen lang genoeg ervaren en de tijd is gekomen voor hen om uit te stijgen boven
de droomstaat die hen eonen lang in
slavernij heeft gehouden.

Een essentieel onderdeel bij het bereiken van een hogere bewustzijnsstaat is het realiseren, begrijpen en leven van on-
persoonlijkheid. Het is het besef dat het goede en slechte gedrag van mensen nooit persoonlijk van hen is, maar
eerder over hun Goddelijke Zelfheid wordt gelegd op grond van het feit dat zij onpersoonlijke universele
overtuigingen van twee machten en scheiding in bewustzijn hebben aanvaard. Het is net alsof je
een deken over een felle lamp gooit. Sommige dekens zijn dicht, zwaar en moeilijk
te verwijderen, terwijl andere niet zozeer
afhankelijk zijn van de
werper.


Elke persoon, van degenen die als - beroemd of belangrijk - worden beschouwd tot degenen die door
driedimensionale normen als de laagste worden beschouwd, is in werkelijkheid door God geïndividualiseerd.
Daarom zijn de enige kwaliteiten die een persoon kan of ooit zal hebben, Goddelijke kwaliteiten. De menselijke
conditie lijkt veel op het - projecteren van een film op een persoon, een film - gemaakt van en gevormd door alle
universele onpersoonlijke overtuigingen in twee machten, en scheiding die als waarheid zijn geaccepteerd. Omdat
de hoogfrequente Lichtenergieën die nu naar de aarde stromen, alles van een lage dichtheid blootleggen, duiken er
nu veel lang bestaande discordante - problemen op, om op een hoger - niveau gezien, erkend en opgelost te worden.
Een van deze - kwesties, is het langdurige - conflict dat nog steeds - bestaat tussen het mannelijke, en het vrouwelijke.

Veel mannen blijven - worstelen en vasthouden aan oude - concepten van wat het betekent, om mannelijk te zijn. Veel
vrouwen ervaren een toename van woede, wrok en zelfs haat jegens mannen als ze naar een dieper bewustzijn en een
gevoel van empowerment gaan. Vrouwen die boos zijn op mannen en mannen die boos zijn op vrouwen, waarvan een
groot deel het opduiken is, van oude energieën die zijn ervaren en gedragen door vele levens en in deze ene levens
waarin vrouwen ernstig werden mishandeld door mannen omdat mannen geloofden dat ze superieur waren, over
tuigingen die vandaag de dag, in sommige landen voortduren. Veel vrouwen - leefden vandaag als mannen in
vorige levens, en hielden zich bezig met mannelijke - dominante praktijken die hen hebben achtergelaten
met een gevoel van onbewuste schuld en een gevoel van verwarring over het hele onderwerp maar
met het verlangen om te leren en te evolueren door het leven op aarde als vrouw te
ervaren om te genezen en verandering teweeg te brengen.Het Goddelijke mannelijke aspect van God is het actieve, zijn er, doener en is nooit gescheiden geweest
of zou nooit gescheiden kunnen zijn, van het Goddelijke Vrouwelijke, dat het intuïtieve, zorgzame, liefdevolle
aspect van God is. Ze zijn elk de - helft van het geheel, en kunnen niet worden - gescheiden. In driedimensionale
energie, waar het universele - onpersoonlijke collectieve geloof dat van dualiteit, scheiding en twee machten is zijn
er altijd paren van tegenstellingen. De twee aspecten van het ENE Goddelijke Bewustzijn zijn altijd fysiek emotioneel
mentaal en zelfs spiritueel als gescheiden
op aarde verschenen.

Dit is nu aan het veranderen, naarmate het collectieve bewustzijn ontwaakt, en hogere ideeën van eenheid begint te om
armen. Mannen leren dat ze mannelijk kunnen zijn, en tegelijkertijd hun vrouwelijke aspect kunnen omarmen zonder angst
of schaamte. Vrouwen leren dat ze zelf, beslissingen kunnen nemen, hun intuïtie kunnen volgen, en kunnen doen waartoe ze
worden geleid zonder minder vrouwelijk te zijn. Veel van de dichte oude concepten met betrekking tot mannelijke vrouwelijke
rollen blijven echter bestaan in die welke door
verandering worden bedreigd.

Onpersoonlijkheid is niet beperkt tot mannelijke / vrouwelijke kwesties, maar moet worden beoefend in alle situaties van het
dagelijks leven. Het moet duidelijk zijn, dat mensen op zichzelf geen goede of slechte- eigenschappen hebben. De goede,
liefdevolle, genereuze en vriendelijke aard die je bij sommigen ziet, zijn Goddelijke eigenschappen die door hen worden
uitgedrukt en niet persoonlijk die van hen. Hetzelfde - geldt voor degenen die zich - bezighouden met slechte,
egoïstische en zelfs gewelddadige acties. Deze dingen zijn nooit persoonlijk maar zijn manifestaties
van valse, universele en onpersoonlijke
overtuigingen in
hun bewust
zijn.


In het begin is het moeilijk om onpersoonlijkheid te beoefenen, vooral wanneer je merkt dat je aan de
ontvangende kant bent van een negatieve actie of woorden, maar jij die deze berichten leest, bent klaar en
geëvolueerd genoeg om steeds dieper te gaan met je innerlijke reis en de waarheid is dat de onpersoonlijkheid
van driedimensionale verschijningen een noodzakelijk onderdeel is om dat te doen. God alleen is de ware aard van
elke persoon en al het andere is de manifestatie van universele overtuigingen in scheiding, dualiteit en twee krachten.
Het is moeilijk om dit te onthouden als je de oorlog, het geweld en het egoïsme observeert die in de wereld plaatsvinden,
maar je bewustzijn van de onpersoonlijke aard van fouten is het Licht dat je kwam brengen en momenteel toevoegt aan het
collectieve bewustzijn.

Levende - onpersoonlijkheid betekent niet dat je een oogje - dichtknijpt of zegt: "Ach, God is alles" terwijl je wegloopt van een
situatie die aandacht nodig heeft. Onpersoonlijkheid betekent dat je jezelf intuïtief laat leiden over welke acties nodig kunnen
zijn of woorden die worden gesproken op een - niveau dat kan worden - begrepen door de betrokkenen terwijl je je innerlijk
realiseert; Ik ken je, wie je werkelijk bent, het Christuslicht, van God in uitdrukking. De huidige tijd, vereist onpersoonlijk
heid van de kant van degenen die momenteel op aarde zijn en die specifiek kwamen om hun Licht aan het
collectief toe te voegen en te helpen bij de
ascensie van de Aarde naar een
hogere dimensionale
energie.


Wij zijn de Arcturische Groep

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het Licht Vasthouden & Wereldbewustzijn


Door: Oneness of all
20 november 2022
Beste lezers, we komen met een boodschap van hoop, liefde, informatie en steun voor jullie die zo moedig Licht
vasthouden in deze tijden van verandering en energetische dichtheid. Twijfel er nooit aan dat alles volgens plan verloopt,
omdat een Goddelijk plan nooit kan worden verstoord, veranderd of gestopt door menselijk denken of de strategieën. Eén met
God is altijd een meerderheid. Het wereldbewustzijn staat nu meer open voor verandering, wat op zijn beurt een groot deel van het
oude - geloofssysteem toestaat om van zijn eigen niets te vallen. Velen zijn klaar om of zijn al verhuisd naar een bewustzijnsstaat die
hen in staat stelt een groter geheel te zien, terwijl ze voor
heen alleen zagen wat hen werd verteld dat ze zagen.

De universele hypnose van het dualiteits- scheidingsbewustzijn van de aarde heeft zo lang geregeerd dat een gevoel van afscheiding
van God en al het leven voor de meesten de realiteit blijft. Het collectieve bewustzijn breidt zich nu echter uit door de aanwezigheid
van steeds meer Licht dat nu stroomt uit de vele hoogontwikkelde bewustzijnstoestanden die nu aanwezig zijn en op aarde blijven
incarneren. Probeer niet ontmoedigd te raken door persoonlijke en globale verschijningen, maar houd in gedachten dat je bent
waar je bent, doet wat je hebt gekozen om te doen en geleid wordt onder het toeziend oog van je Hogere Zelf. Onthoud dat
een belangrijk deel van de reden waarom jullie ervoor kozen om in deze tijden op aarde te zijn, was omdat jullie wisten
dat ze veel kansen zouden bieden om oude energie uit vorige levens volledig en eindelijk op te ruimen.

De christelijke bijbel spreekt over de heerschappij van de mens, maar de ware - betekenis van heerschappij is
verkeerd - geïnterpreteerd als het recht om te doen wat men wil met anderen, dieren, de natuur en iedereen die als
"minder dan" wordt beschouwd. Heerschappij in de ware zin van het woord betekent heerschappij over zichzelf en niet
over anderen omdat er geen anderen zijn. Alles is Goddelijk - Bewustzijn, dat zich - uitdrukt in en als oneindige - vorm en
verscheidenheid. Al het materiële is in feite een spiritueel - Idee in Goddelijk - Bewustzijn dat verschijnt, als materiaal in de
dichtheid van driedimensionale energie.

Heerschappij is heerschappij over het zelf. Welk geloof en houd ik als waarheid over mezelf en anderen? Heb ik mijn door God
gegeven heerschappij - overgegeven, aan een persoon, of concepten over succes, werk, geld, gezondheid, liefde, relaties, enz.?
Vraag jezelf eerlijk af; "Wat of aan wie geef ik nu of blijf ik mijn heerschappij geven? De verkeerde interpretatie van heerschappij
heeft geleid tot het doden, verminken, vernietigen en egoïstische - acties van welke aard dan ook, gebaseerd op het valse, ego
gebaseerde idee dat menselijke wezens het hoogste van de schepping zijn, beter dan alle anderen en daarom kunnen doen
wat ze willen om wat ze geloven dat "minder
dan" is - omdat de "bijbel dat zegt".

God is de onderliggende essentie van alles, anders zou het niet kunnen bestaan omdat je van niets niets niet iets
kunt maken. Omdat driedimensionale energie zo dicht is, kunnen menselijke - ogen alleen in lijn zijn met en
zien dat het materiële - concepten worden geïnterpreteerd door persoonlijke en collectieve geesten
die geconditioneerd en gehypnotiseerd worden door overtuigingen van dualiteit, scheiding
en twee krachten. Allen zien hetzelfde, omdat er maar één is, waardoor de niet
ontwaakte meerderheid gelooft dat alleen
het materiële werkelijk
heid is.


Wanneer een boom wordt gekapt, wordt zijn materiële vorm verwijderd, maar het is essentie als het goddelijke
idee van een boom blijft - bestaan. Dit wil niet - zeggen dat de boom blij is om verwijderd te worden wanneer hij ervoor
kiest om het leven op aarde te ervaren. Bomen communiceren, hebben intelligentie en bestaan niet alleen uit hun materiële
expressie. Driedimensionale - overtuigingen over het lichaam resulteren vaak in vergeefse pogingen om een persoon in leven te
houden en te laten functioneren nadat zijn
Goddelijke essentie is vertrokken.

Een ziel betreedt niet onmiddellijk het fysieke concept van het lichaam tijdens de zwangerschap, maar komt en gaat vaak voordat
hij beslist of de keuze goed voor hen is. Vaak komt de ziel pas permanent binnen bij de geboorte. Een foetus is geen mens totdat
de ziel of Goddelijke essentie binnenkomt en blijft. Tot dan toe is het een materieel concept van een mens. Dit wil niet zeggen
dat beslissingen met betrekking tot deze kwesties - lichtvaardig of zonder eerlijke - introspectie met betrekking tot
intentie en doel moeten worden genomen.

Ik heb heerschappij over mijn lichaam dat in werkelijkheid een perfect spiritueel - lichaam van Licht is, maar dat in de
lagere resonerende dichtere - frequenties van de derde dimensie materieel lijkt. Ik heb heerschappij over mijn financiën om
dat ik zelfvoorzienend en zelfonderhoudend ben. Ik heb heerschappij over het weer omdat God niets weet van en nooit Hetzelf
heeft gevormd als onenigheid en vernietiging. Het driedimensionale bewustzijn, weet echter veel over al deze dingen. Ik heb heer
schappij over elk - aspect van mijn leven, maar dit besef, moet een gerealiseerde - bewustzijnsstaat worden - voordat, het zich kan
manifesteren omdat bewustzijn de creatieve
substantie is van alles wat is.

Beoefen heerschappij in elke situatie omdat de intellectuele kennis van een waarheid de eerste stap is naar het worden van iemands
bewustzijns-staat. Zeg bij elke - verleiding, om jezelf, te zien als ziek, tekort-schietend, dienstbaar of minder, dan tegen jezelf; Ik
accepteer deze overtuigingen niet langer omdat ik nu weet dat ik goddelijk bewustzijn geïndividualiseerd ben en de dingen
die ik eerder over me zelf geloofde niets meer waren dan gevestigde driedimensionale concepten met niets meer
dan geloof om ze te behouden en te onder steunen." Geloof nooit in welke omstandigheid of situatie dan
ook dat je niets meer bent dan tijdelijke lichamelijkheid, want als je ook maar één seconde daad
werkelijk van God - gescheiden zou zijn, zou je gewoon niet bestaan. Ik ben
goddelijk bewustzijn geïndividualiseerd dat automatisch
eenheid vormt met alle andere vormen van
goddelijke bewustzijnen en met elk
goddelijk idee in en kwaliteit
van goddelijk
bewust
zijn.


Wij zijn de Arcturische Groep

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een expansief Bewustzijn


Door: Ernie Fitzpatrick
Via: Shift Frequentie

5 november 2022De meeste mensen zijn zich er niet van bewust hoe snel, en hoe we tot collectief - bewustzijn zijn gekomen, laat
zich hoe snel de dingen de jaren exponentieel zullen - exploderen. Net als de "Kikker in de pan" zijn we grensverleggend
voor de verhoogde - hitte die het water naar het kookpunt brengt. In de afgelopen 50-75 jaar zijn er vooruit ontwikkeld in het
begrip  van het menselijk - bewustzijn en een renaissance in het hele Jungiaanse - concept van een collectief onbewust. We zijn
echt op weg naar grote en revolutionaire sprongen
in bewustzijn. Of ben je aan het gamen?

Wat ooit in de marge stond, heeft nu verkregenheid gevonden. Ik heb het over onderwerpen en concepten zoals: hypnose psycho
therapie, rebirthing, Oosterse mystiek, Spiritueel sjamanisme, oertherapie, biofeedback, sensorische deprivatie, droom-toestand
BDE, OBE en nog veel meer. Wie moet zeggen wat goed is, wat fout is. Het zijn stukjes van een hele grote - puzzel. We hebben
geen idee van belangrijke - vooruitgang en we op het punt staan, te kijken in het menselijk - bewustzijn. Maar de BDE bijna
dood ervaringen en thanatologische - openen werelden van mogelijkheden. Het cumulatieve effect van waar we naar
toe zijn geweest en naartoe gaan, zal het leven
zoals we het kennen in een paar korte
jaren zeker aan
komen.


Albert Einstein was in groter opzichten een genie; zijn kijk op het universum was echter zo klein in
vergelijking met wat we vandaag kennen. Einstein de ontwikkeling relativiteitstheorie, maar hij zag het
universum als statisch, onveranderlijk. Zijn visie was dat het heelal een grote wolk van sterren was. Hoeveel
gespeculeerd hij niet. Wat we vandaag weten, is dat ons zonnestelsel een klein deel is van het Melkwegstelsel
dat slechts, een van de 50 miljard sterrenstelsels is: elk met honderd miljard sterren, of meer. We weten ook dat
het universum niet statisch is maar levend en uitdijend. Maar hier is de grote en onze planeet ons melkwegstelsel
en ons universum en leven
vanuit bewust
zijn.

Giorgio de Santillana zei in zijn grote boek Hamlet's Mill: "De mens is niet in staat om zichzelf in te passagiers in de
concepten van de astrofysica van vandaag, namens - schizofrenie. De moderne - mens wordt ontwikkeld met het
ondenkbare. De archaïsche mens achter het scherm. Toch was het een wonderbaarlijk uitgebreide theorie,
zonder overeenkomsten aan louter menselijke sentimenten. Geest voorbij het draaglijke,
hoewel zonder de rol van de mens in
de kosmos te vernietigen.
Wij zijn op pad, wisten
we maar
waar!


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Overtuigende tekenen dat je
reïncarneerde in je huidig leven

Door: Shift Frequentie
8 oktober 2022Treur niet. Alles wat je komt, komt in een andere vorm." - Rumi
"Ik lijk van gehouden te hebben in talloze vormen, ontelbare keren...
In leven na leven, in leeftijd na leeftijd, voor altijd." Rabindranath Tagore;
Een eindige liefde

Eenvoudige Reïncarnatie is een trope en een thema in elke belangrijke mythologie
naast, de christen. Dit komt natuurlijk omdat, de Abrahamitische - religies de tijd als een
rechte lijn behandelen en reïncarnatie wordt vervangen door wedergeboorte na opstanding.
Alle oostelijke - religies behandelen - tijd echter als een - cirkel. Ze hebben iets gekregen, in de
verdiensten die we verdienen één geboorte we opnieuw geboren worden om te sterven als betere
of slechtere. Het is bijna onmogelijk om te weten over je vorige geboorten, veel mensen flashbacks
onder hypnose hebben ervaren. Dus hoe weet je, of je niet debuteert bij het - leven? Welnu, deze zes
tekens zijn behoorlijk veelzeggend:

1. Je bent moeilijk te misleiden

Weet je hoe je, helemaal je keer op keer bent gedupeerd door een groenteboer, begint te begrijpen dat
je niet opnieuw in die specifieke winkel moet winkelen? Zo is het. Wanneer mensen manipulatieve mani
pulatie tactieken op je proberen, werken ze gewoon niet. Je kunt er dwars doorheen kijken. Manipulatie
en bedrieglijke - mensen je ook in je vorige - levens hebben en ervaren weet je gewoon naar winkels je
niet moet gaan.

2. Je bent empathisch gebogen

Inmiddels weet je hoe je de emoties van mensen op hun - gezicht kunt lezen. En je weet ook hoe ze
genezen zijn, van hun ervaringen uit vorige - levens. Je bent gevoel, om te voelen, wat je leeftijds
genoten doormaken.

3. Wat de wereld je biedt lijkt op een radiodeuntje je zweert dat je het eerder hebt gehoord.

De wereld en haar ervaringen: "Ik ben hier eerder geweest". Het is als een major league
déjà vu. Daarom zorg je er meestal voor dat je fouten niet herhaald. Dingen die je
elke dag ziet en in gevallen ook mensen, lijken bekend; het moment lijkt wel
een film die wordt nagespeeld. Alleen deze keer kan het
personage iets anders
doen.

4. Je hebt levendige dromen

Dromen zijn de beste manieren om gebruik te maken van iemands onderbewuste herinneringen;
dingen die zich niet aan de oppervlakte manifesteren, maar onderdrukt blijven. Met andere woorden,
herinneringen aan vorige levens. U ziet zeer reële, zeer snelle dromen die u zich duidelijk genoeg herinnert
om ze op te schrijven. Het is in die dromen dat je je vorige levens kunt herinneren, of in meer wetenschappelijke
termen, het is in die dromen dat je onderdrukte herinneringen
uit je vorige levens zich manifesteren.

5. Je behandelt het leven als een gids

Je weet dat zelfs als je dezelfde fouten maakt, het niet het einde van de wereld is. Je weet ergens diep in je hart dat je
hier nog een kans op krijgt. Elke ervaring maakt deel uit van de leercurve en elke avond als je je ogen sluit weet je dat
je iets nieuws hebt geleerd. En dus neem je niets lichtzinnigs of lichtvaardigs op. Je doet overal je best voor en let op
de kleinste details.

6. Jij bent het muurbloempje in de hoek van de kamer, nooit helemaal op je gemak

Er is een constant gevoel in een vreemd en vreemd land te zijn; een gevoel van urgentie in je. Je lijkt altijd niet op je
gemak, omdat je ziel nog niet precies weet waar ze thuishoort. Je hebt constant het gevoel dat je thuis moet zijn;
een plek die beter bij je past. En we hopen dat je er komt!
Bij de volgende geboorte,
zo niet deze.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Non-dualiteit en de Matrix
van de schepping


Herplaatsing
Door: Tom Kenyon
23 Mei 2022
Een Hathor Planetaire Boodschap: In deze boodschap willen we de paradox aanpakken van hoe jullie
positieve resultaten creëren die zich in tijd en ruimte ontvouwen vanuit non-duale bewustzijns toestanden,
die door hun aard zowel tijd als ruimte overstijgen zoals jullie ze waarnemen. Non-duale bewustzijns toestanden,
die we de - Moeder van alle dingen (d.w.z. de Leegte) noemen, zijn de bron en de bron van de gemanifesteerde realiteit.
We hebben ontdekt dat het gebruik van non-duale bewustzijnstoestanden als springplank om positieve resultaten te creëren
meer meesterlijke creaties
genereert.

Een van de paradoxen - die betrokken zijn bij de perceptie van non-duale toestanden is het feit dat je deze toestanden waarneemt
via je zenuwstelsel, dat stevig geworteld is in dualiteit. Inderdaad, terwijl je deze woorden leest of ze hoort spreken werken de bio
elektrische fluctuaties in je hersenen en zenuw-stelsel vanuit een dualistisch sjabloon. Terwijl zenuwimpulsen, door je neuronen
gaan, bestaan de minuscule biochemische en elektrische gebeurtenissen, die verantwoordelijk zijn voor gedachten en mentale
emotionele indrukken naast elkaar in een dynamische dualistische matrix. Toch bestaat non-dualiteit zelf buiten de dualistische
realiteit van jullie zenuw
stelsel.

In functionele termen kom je in een bewustzijn van non-dualiteit wanneer je hersenen - geest een hogere dimensionale trance
staat van bewustzijn binnengaan. In deze unieke trancetoestand is er een kanaal, of verschuiving in bewustzijn, waardoor je
je eigen non-duale natuur kunt ervaren. In meer geavanceerde bewustzijns - toestanden kun je tegelijkertijd in zowel
relatieve zintuiglijke ervaring als non-duale ervaring opereren. Met andere woorden, je kunt de zintuiglijke
wereld met zijn meervoudig complexe dualiteit ervaren op hetzelfde moment dat je de diepe
kalmte en gecentreerdheid van je
non-duale aard
ervaart.

Maar dit is een zeer geavanceerde hersenvaardigheid en de meeste mensen, als ze dit territorium van lichaam
en geest naderen, hebben de neiging om in het een of het ander te opereren. Als je al in een geavanceerde bewust
zijnsstaat - opereert en in staat bent - om zowel in dualiteit (d.w.z. je belichaamde leven) als non-dualiteit (d.w.z. niet
gelokaliseerd bewustzijn) te opereren, dan kun je deze volgende sectie overslaan en vooruitgaan naar het gedeelte dat
we "De paradox van het creëren" zullen noemen.

De Aethos

We introduceerden de Aethos in onze vorige boodschap omdat de vibrerende aard van de geluidspatronen in de Aethos
Geluidsmeditatie de meeste individuen toegang geeft tot non-duale bewustzijnstoestanden. Wanneer je werkt met de
Aethos Geluidsmeditatie of direct contact maakt met de Aethos, is het belangrijk, om te begrijpen dat je bewustzijn
en de Aethos oscilleren op verschillende frequentiedomeinen. Voor de meeste personen momenteel belichaamd
is de Aethos een zeer hoge frequentie, en als gevolg daarvan kan het soms een opruiming of zuivering van
emotioneel materiaal met een lagere frequentie stimuleren. Je hoeft alleen maar te leren om jezelf te
temporiseren met de Geluidsmeditatie, daarom raden we je aan om met de vijf minuten
durende versie te werken totdat je de passages door je eigen bewustzijn
die de Aethos produceert duidelijk begrijpt.
Als je blijft werken met de Aethos Geluidsmeditatie zal het je uiteindelijk leiden naar een hogere
dimensionale trance bewustzijnsstaat waarin je een glimp kunt opvangen van je eigen non-duale realiteit.
Als je er dan verder mee werkt, zul je in staat zijn om voor langere langdurige perioden in non-duale bewustzijns
toestanden te blijven. Wanneer je dit niveau van meesterschap hebt bereikt door rechtstreeks met de Aethos en - of de
Aethos Geluidsmeditatie te werken, ben je klaar om het te gebruiken als een springplank naar het manifesteren van positieve
resultaten.

Jullie neurowetenschap kijkt anders naar trancetoestanden dan wij. Voor ons zijn niet alle trancetoestanden van bewustzijn het
zelfde. Hogere dimensionale trancetoestanden zijn niet alleen uitdrukkingen van hersenfunctie; ze zijn een inherent menselijk
vermogen dat je in staat stelt, om een kanaal - binnen te gaan dat je verbindt, met andere aspecten van je wezen die buiten
de beperkingen van waargenomen tijd en ruimte liggen.

Met andere woorden, wanneer je een hogere - dimensionale trancetoestand binnen-gaat overstijg je functioneel aspecten
van neurologische activiteit in je zenuwstelsel. Terwijl je hersenen-geest nog steeds gebonden - zijn aan de neurologische
realiteit van je zenuwstelsel, is een aspect van je bewustzijn niet langer gebonden aan deze beperkingen. We noemen dit
het kanaal en in sommige opzichten is het een metafoor terwijl het op andere manieren een treffende beschrijving
is omdat het veel lijkt op een wormgat dat je verbindt met grotere aspecten van je natuur.

Wanneer je naar de Aethos Geluidsmeditatie luistert, verbind je je met dit kanaal. Een van de tekenen dat je dit
kanaal bent binnengegaan dat naar buiten tijd en ruimte leidt, is het gevoel van ophanging. Het is alsof je op de een
of andere manier - gescheiden bent van je zintuiglijke - ervaringen en van je eigen - mentale en emotionele - processen
je bent je er nog steeds van bewust, maar je bent er niet mee geïdentificeerd. Hoewel dit soms dissociatie wordt genoemd,
leidt deze gemoedstoestand je in de context van hogere trillings-energieën naar het kanaal, het kanaal waardoor je een meer
uitgebreid gevoel van jezelf kunt binnengaan dat transcendent is aan tijd en ruimte.

In wezen houdt de taak van het creëren van positieve resultaten, in dat je buiten het kader van perceptie stapt de beperkingen
van geloof die je ertoe brachten te concluderen dat je gevangen zit in een lineaire stroom van tijd. Deze perceptie van tijd kan
waar zijn voor je fysieke - lichaam op je huidige niveau van evolutie, maar het is niet waar voor je bewust-zijn. Het enige dat
hoeft plaats te vinden is dat jullie het kanaal, of het kanaal, vinden dat leidt tot een uitgebreide staat van bewust-zijn en
zijn. Vanuit dit standpunt is de Aethos Geluidsmeditatie een middel om een hogere dimensionale - trancestaat van
bewustzijn te genereren, waardoor je toegang krijgt tot het kanaal of het kanaal.

We raden je aan om in stappen, van vijf minuten met de Aethos Sound Meditation te werken, zodat je deze
trancestaat van bewustzijn zelf kunt ervaren. Het aangaan van een trancetoestand is een hersenvaardig
heid, en zoals alle vaardigheden zijn sommige mensen er bedrevener in dan anderen. Iedereen kan
deze vaardigheid echter ontwikkelen. Wanneer je de zekerheid hebt dat je deze trancestaat van
bewustzijn kunt binnengaan, en wanneer je weet hoe je het kanaal moet binnengaan ben je
klaar voor een dieper niveau van manifestatie. Het is hier op deze drempel, tussen
beperkte tijd en ruimte en een uitgebreid gevoel van jezelf, transcendent
aan tijd en ruimte, dat de magie begint. Het is ook hier op deze
drempel, dat een vreemde paradox
verschijnt.

De paradox van het creëren

Je bent misschien de drempel binnengegaan om een specifieke uitkomst te creëren, maar naarmate
je de meer uitgebreide staten van je wezen binnengaat, wordt de noodzaak om specifieke uitkomsten te
manifesteren minder urgent. Inderdaad, in de meest verruimde staten van bewustzijn is er nauwelijks enige
wil om iets te creëren. Dit komt omdat je in de meest uitgebreide staten van je wezen in contact staat met je
eigen natuur, die transcendent is aan alle verschijnselen, en in deze gemoedstoestand heb je niets nodig.

De paradox is dat je in beide werkelijkheden leeft - de transcendente realiteit van je eigen natuur, die
niets nodig heeft en je belichaamde bestaan als mens dat inderdaad bepaalde uitkomsten nodig
heeft om te gebeuren. Hier duikt een andere paradox op. Als je in staat bent om een uit
komst te creëren met ware onthechting, dat wil zeggen vanuit het volste gevoel
van je transcendente natuur, je meest uitgebreide gevoel van zijn, zul
je meesterlijker zijn in het
creëren van specifieke
resultaten.

Dit komt door het feit dat je in uitgebreide staten van zijn geen spanning creëert. Spanning creëert krachtlijnen
die je creaties beperken. En toch, als het iets is waarvan je voelt dat je het echt nodig hebt zal er vanzelf spanning
omheen zitten. Dit is ook maar menselijk. Maar hier is het wrijven, en een van de geheimen. Zelfs als je dringend
behoefte hebt aan iets dat in je leven in je tijdlijn gebeurt, zul je eerder geneigd zijn om het te ervaren door het
creëren van resultaten als je het gevoel krijgt dat je niets nodig hebt om te gebeuren. Dat is inderdaad een
vreemde paradox.

We realiseren ons dat sommigen van jullie die dit lezen een hoog niveau van zelfbewustzijn hebben bereikt,
en jullie hebben misschien al de kern van deze waarheid ontdekt, de kern van de zaak met betrekking tot non-
dualiteit en de kunst van het creëren van resultaten. Wanneer je je in het middelpunt van bewustzijn bevindt d.w.z.
non-dualiteit is er wijsheid in het wachten voordat je specifieke resultaten creëert. We spraken hierover in een andere
context binnen een eerdere boodschap die we Overgangsstaten van Bewustzijn noemden. In die boodschap spraken
we over hoe het is om na de dood in de Leegte te zijn en wezen we erop dat veel mensen zich ongemakkelijk voelen
bij het wachten en zich uit de Leegte haasten of non-dualiteit, om een nieuw leven te creëren of het nu een fysiek
leven is of een ervaring in een andere dimensie.

We spreken hier over twee, heel verschillende ervaringen, maar vreemd genoeg vergelijkbaar. Na de dood, in de
overgangstoestanden, wanneer je contact maakt, met de Leegte, of non-dualiteit, zijn er veel keuzes. Een optie is
om je te haasten naar een nieuw leven of een nieuwe manifestatie, of het nu in het fysieke rijk of een ander rijk van
bewustzijn is. Een andere optie is, om te wachten, in de Leegte of non-dualiteit te blijven, om een uitgebreid gevoel
van jezelf te krijgen voordat je naar een nieuwe cyclus van bestaan gaat. Er is een resonantie, tussen deze toestand
na de dood en de toestand waarin, een uitkomst moet plaatsvinden. We stellen voor dat in plaats van je te haasten
om nieuwe resultaten te creëren je leert hoe je door het kanaal naar de uitgebreide staten van je wezen kunt gaan
en in deze uitgebreide staten overweeg je als het ware je gewenste resultaat.

Haast je niet om je te manifesteren maar verblijf een tijd in deze uitgebreide staat. Wanneer je in deze uitgebreide
staten van zijn bent zul je waarnemen hoe je gewenste resultaat zich houdt in energetische relatie met onzichtbare
krachten en de situaties in je leven waarin je wilt dat de uitkomst verschijnt. Met andere woorden, er is wijsheid in
het passeren van het kanaal, naar gemoedstoestanden die tijd en ruimte overstijgen, en in deze uitgebreide
staten zul je een dieper inzicht en begrip hebben met betrekking tot wat er moet gebeuren om je
gewenste resultaat als realiteit te laten verschijnen.

Een andere reden om het kanaal en de uitgebreide staten van je wezen te betreden als een strategie om
je te manifesteren, is de polariteit van tegenstellingen. Omdat jullie uitkomst zich zal manifesteren in de wereld
van dualiteit is het onderworpen aan het principe van polariteit. Er is altijd een tegenkracht voor elke actie die wordt
ondernomen en hoe radicaler de verandering, hoe krachtiger de tegenkracht.

Je kunt dit principe op alle niveaus zien werken, van de subatomaire rijken tot persoonlijke creaties, interacties met anderen
en in sociale en culturele situaties. Als je de uitgebreide aard van je wezen binnengaat die transcendent is aan tijd en ruimte en
je daar verblijft en je nadenkt over je gewenste uitkomst, zul je, zoals we eerder zeiden, de energetische aard, van je gewenste
resultaat begrijpen en de relatie met de situaties in je leven waarin je wilt dat de uitkomst zich manifesteert.

Bovendien kun je nadenken over de tegenreacties die zullen optreden als je uitkomst naar de 3D-realiteit gaat. Je zult een
groter inzicht en begrip krijgen over de gevolgen van het manifesteren van dit verlangen, en met dit diepere inzicht kun
je, gracieuzer, de tegenkrachten vermijden die zullen ontstaan rond de manifestatie van elke uitkomst. In onze bood
schap De sfeer van alle mogelijkheden presenteerden we een methode voor het manifesteren van resultaten
in je leven en hoe je krachten en middelen naar jezelf kunt trekken die zich buiten je tijdlijn bevinden.

In onze laatste boodschap, De Aethos en Non-Duale Staten van Bewustzijn, bespraken we de bronnen van
non-dualiteit en onthulden we hoe we een bewustzijn van non-dualiteit konden binnengaan met behulp van de
Aethos als een brug. In deze communicatie slaan we een brug tussen de twee boodschappen om positieve resultaten
te creëren door non-dualiteit als spring-plank te gebruiken. Om optimaal gebruik te maken van deze informatie, moet u
daarom de vorige twee berichten lezen en begrijpen. Je moet werken met De Sfeer van Alle Mogelijkheden zoals het werd
beschreven en werken met, De Aethos - Geluids-meditatie zoals werd gesuggereerd, in De Aethos en Non-duale-Staten van
Bewust-zijn. Wanneer je deze twee - taken hebt volbracht, ben je klaar om de derde - kracht toe te passen, die de vereniging
van de twee is om een drie-enige - kracht te produceren. Als je eenmaal, hebt geleerd hoe je de Sfeer kunt betrekken, en als je
eenmaal hebt geleerd hoe je het kanaal kunt betreden dat leidt tot uitgebreide staten van zijn door de Aethos Geluidsmeditatie
ben je klaar voor dit niveau van creatie. Laten we duidelijk
en eenvoudig zijn in onze
beschrijving.

Stap één.

In deze applicatie ga je eerst non-dualiteit aan. Als je de Aethos Sound Meditation niet nodig hebt, dan heb je het niet nodig. Als
je de Sound Mediation nodig hebt als energetische bondgenoot dan moet je hem gebruiken. Maar hoe je ook op de bestemming
aankomt, het doel is hetzelfde om door het kanaal naar een hogere dimensionale trancestaat van bewustzijn te gaan waardoor je
uitgebreide staten van je
wezen ervaart.

Stap twee.

Betrek de Sfeer zoals die in ons vorige bericht (De Sfeer van Alle Mogelijkheden) werd beschreven. Dit is de korte versie, maar we
raden u ten zeerste aan het hele bericht te lezen. Door in de uitgebreide zin van je wezen te blijven word je je bewust van je zonne
vlecht. Dan krijg je een idee van de Bol, die het hele universum omhult. Dan stel je je Toekomstige Zelf voor je voor.

Dit Toekomstige Zelf is de belichaming van de toekomstige uitkomst die je wenst. Zodra je de verbinding tot stand brengt tussen
je zonnevlecht en de zonnevlecht van je Toekomstige Zelf, is de Bol ingeschakeld en zullen lijnen van energetische kracht vanuit
de Bol naar je zonnevlecht stromen en deze energetische bronnen zullen van je zonnevlecht naar de zonnevlecht van je Toe
komstige Zelf stromen.

Het is op dit moment dat jullie klaar zijn voor de volgende stap, die het creatieproces enorm verbetert en versnelt. We
hebben het kort genoemd in het bericht, De sfeer van alle mogelijkheden, maar we willen er hier dieper op ingaan.
De toepassing van deze emotionele kracht is een van de sleutels tot het manifesteren van positieve resultaten
en het is hierop dat we nu
aandacht willen
vestigen.

Stap drie.

Dankbaarheid en de engineering van nieuwe realiteiten

In ons begrip van het creëren van resultaten zijn er drie harmonischen die op de taak kunnen worden toegepast.
De eerste is neutraliteit, en het is inderdaad mogelijk om uitkomsten te creëren vanuit een volledig mentale ruimte
zonder enige emotionele tonaliteit. Als mens is een van je grootste niet-opgeëiste krachten echter het vermogen van
je hart om harmonische velden te produceren. Dit zijn echte krachten die de realiteit van je eigen lichaam-geestsysteem
de realiteit van de lokale omgeving om je heen en het gelokaliseerde kwantumveld beïnvloeden.

De twee primaire emotionele trillingsvelden die worden gebruikt voor het creëren van uitkomsten staan lijnrecht tegenover
elkaar. Dit is, nogmaals, het principe van dualiteit in actie. De eerste, emotionele - harmonische is angst. Het is inderdaad
mogelijk om resultaten te creëren vanuit een op angst gebaseerd begrip, en veel van jullie cultureel-sociale creaties
zijn gebaseerd op de angst voor andere culturen en andere samenlevingen. Je oorlogs - wapens zijn een perfect
voorbeeld. Ze zijn geschapen uit angst. We zeggen niet dat er geen reden is om bang te zijn voor bepaalde
soorten ontmoetingen of situaties. We zeggen echter dat uitkomsten die voortkomen uit een op
angst gebaseerd begrip heel anders zijn dan die welke uit liefde zijn geschapen.

Dit brengt ons bij het tweede emotionele trillingsveld, wat je onpersoonlijke liefde zou noemen. Dit
heeft niets te maken met de liefdesaantrekkingskracht tussen mensen. Het is een heel andere categorie en
het is de uitdrukking van een geëvolueerd hart, dat in resonantie vibreert met het grotere veld van onpersoonlijke
liefde dat deel uitmaakt van de onzichtbare krachten die door jullie universum bewegen. In functionele termen, als je
resultaten creëert vanuit de vibrationele plaats van liefde, breng je onzichtbare krachten in het universum zelf naar jezelf.
Zoals wij het zien, is het universum waarin jullie leven een conglomeraat van de drie trillingsvelden neutraliteit, angst en/of
liefde. Dit is een zeer complex onderwerp en een onderwerp
dat we in dit bericht niet kunnen
onderzoeken.

De Tethers
Wanneer je emotionele trillingsvelden toepast op je creaties creëer je een echte bolus van energie vanuit je hart. Dit is geen
mentaal fenomeen; het is een echte energie, een golfvorm die vanuit je hart, zowel je fysieke hart als je hartchakra, door je hele
lichaam naar buiten beweegt en naar de lokale omgeving. Deze emotionele harmonische creëert een soort energetische tether die
letterlijk de uitdrukking van je intentie beïnvloedt door de golfvormen van intentie vorm te geven door de vibrationele kwaliteit van je
primaire emotie - angst of liefde.

In onze methode om positieve resultaten te creëren gebruiken we nooit angst. We gebruiken altijd liefde. Dit is gewoon een pragmatische
keuze. Van oudsher hebben we ontdekt dat liefde de hogere macht is, wat leidt tot meer positieve resultaten. In praktische termen nadat
je je Toekomstige Zelf hebt gecreëerd, ga je naar stap drie, waarbij je de emotionele vibratie van liefde toevoegt, die zal worden ervaren
als waardering of dankbaarheid.

Dankbaarheid is gewoon een versterkte vorm van waardering. Als je de emotie van dankbaarheid of waardering voor je Toekomstige
Zelf ervaart, zul je het magnetiseren met de krachten van je hart, en de krachten van je Toekomstige Zelf als magnetische attractor
nemen exponentieel toe. Je Toekomstige Zelf, wordt dan een magnetische attractor, die middelen en energieën uit de kosmos
die buiten je tijdlijn liggen, in je huidige tijdlijn trekt.

Alles wat je kunt doen om de kracht van de magnetische attractor te vergroten zal een goede zaak zijn, en in onze ervaring
is de meest efficiënte en effectieve manier om de krachten van je magnetische attractor te vergroten, het toepassen van
het emotionele trillingsveld van dankbaarheid. Wanneer je je magnetische attractor, d.w.z. je Toekomstige Zelf,
versterkt door de toepassing van dankbaarheid, zul je de snelheid versnellen waarmee je magnetische
attractor die realiteit naar je toe trekt. Het is zelfs zo effectief dat je kunt verwachten dat
onverwachte episodes van serendipiteit toenemen. We kunnen deze
laatste fase niet sterk genoeg
benadrukken.

Laten we nog eens terugkeren naar de overgangsfase die we eerder hebben genoemd. Deze fase vindt
plaats nadat je de hogere dimensionale trancestaat bent binnen-gegaan en het kanaal bent binnen gegaan
naar een uitgebreid gevoel van jezelf dat tijd en ruimte overstijgt. Neem in deze uitgebreide - staat van bewust
zijn de tijd om na te denken over je gewenste resultaat. Je zult niet alleen in staat zijn om de implicaties van deze
uitkomst te begrijpen als het de 3D-realiteit binnengaat, je kunt ook de realisatie van die uitkomst verkennen. In
veel gevallen kun je de realiteit van het hebben van het gewenste resultaat verkennen zonder het daadwerkelijk
in 3D te creëren.

We delen deze informatie omdat vanuit ons perspectief onvervulde verlangens
een mens vaak terugleiden naar een ander leven, de cyclus van leven en dood.

Het kan zijn dat je in je huidige omstandigheden bepaalde uitkomsten, of verlangens niet kunt ervaren, maar je
kunt deze wel ervaren in de uitgebreide staten van buiten tijd en ruimte zijn. Door in detail je gewenste uitkomst
in deze uitgebreide staten te onderzoeken, zul je tot de conclusie komen dat je "ja" dit verlangen in je 3D-leven
wilt brengen of misschien heb je niet langer de behoefte om die uitkomst te manifesteren. Er zit kracht in het
maken van keuzes, en hoe dieper je inzicht,
hoe dieper je keuzes zullen zijn.

Dus we moedigen je aan om door het kanaal naar je uitgebreide natuur te gaan die tijd en ruimte overstijgt voor de
doeleinden van contemplatie. Overweeg voordat je handelt. Deze pauze, zal jullie enorm van dienst zijn. Als schepper
is er wijsheid in het wachten, en in dat wachten zul je weten wanneer de tijd "rijp" is en de omstandigheden "goed" zijn
om je gewenste resultaat binnen je tijdlijn te laten verschijnen. Het is onze hoop, ons verlangen en onze verwachting dat
jullie deze methode, zullen gebruiken om positieve - resultaten te creëren voor jezelf, voor je geliefden en voor de wereld.

Deze boodschap - completeert onze huidige communicatie - met betrekking tot De Sfeer van Alle Mogelijkheden en de
Aethos (Non-duale Staten van Bewustzijn) als een middel om positieve resultaten in je leven te creëren. - De Hathors

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Helende Solfeggio Frequenties

Door: Gillian MacBeth-Louthan
21 Mei 2022

Ik werk al een tijdje met deze Solfège Frequenties en test ze allemaal in allerlei vormen van genezing.
Ik heb ontdekt dat deze energieën waar en nauwkeurig zijn en een interdimensionale helende ruimte creëren
die we allemaal kunnen gebruiken. De Solfeggio-frequenties zijn een reeks elektromagnetische muzikale tonen die
de Gregoriaanse monniken zouden gebruiken wanneer ze in heilige meditatie zongen. Herontdekt in 1974 door Dr. Joseph
Puleo, wordt gezegd dat de Solfeggio-frequenties diep doordringen in het bewuste en onderbewustzijn en innerlijke genezing
stimuleren.

Dr. Puleo werd intuïtief geleid om deze helende frequenties te herontdekken in het Boek Numeri in de Hebreeuwse Bijbel. Door
met behulp van een numerologische techniek de herhalende codes te ontcijferen herontdekte hij de Solfeggio Frequenties.
Solfège-frequenties verwijzen naar specifieke klanktonen die helpen bij en verschillende aspecten van lichaam,
geest en spirituele genezing bevorderen. Deze frequenties dateren uit de oude geschiedenis en zouden
de fundamentele geluiden zijn die door de Gregoriaanse
monniken werden
gezongen.


In 1988 stelde Rein vergelijkbare DNA-flesjes bloot aan vier soorten muziek met verschillende frequenties - gregoriaans,
Sanskriet-gezangen, klassiek en rock. Door de snelheid van UV-lichtabsorptie te meten, een essentiële functie van gezond
DNA, kon Rein de effecten van elk type muziek beoordelen.

De Gregoriaanse en Sanskriet gezangen hadden de meest positieve, helende. Rein's onderzoek ondersteunde de theorie dat
geluidsfrequenties effecten hebben, op gezondheid en welzijn. De Solfeggio-frequenties hebben zulke positieve effecten
omdat ze resoneren in harmonie met de Schumann-resonantie. Natuurkundige, uitvinder en elektrotechnisch ingenieur
Nikola Tesla zei ooit: "Als je alleen de pracht van de 3, 6 en 9 kende, dan zou je een sleutel tot het universum
hebben. Interessant is dat deze drie getallen de worteltrilling van de Solfeggio-frequenties vormen.

Solfège Frequenties

DO – 396 Hz – transformeert verdriet in vreugde en schuldgevoel in vergeving

RE – 417 Hz – ruimt negativiteit - op en verwijdert onbewuste - blokkades

MI – 528 Hz – stimuleert de liefde herstelt het evenwicht, herstelt DNA

FA – 639 Hz – versterkt relaties, familie en gemeenschap-seenheid

SOL - 741 Hz – reinigt het lichaam fysiek van alle soorten gifstoffen

LA – 852 Hz – wekt intuïtie en helpt je terug te keren naar spiritueel evenwicht

TIE - 963 Hz – bekend als de 'frequentie van de Goden'. Het schept ruimte voor
eenheid met de spirituele wereld.

396 hz

Verwijdert en lost angst en andere negatieve gevoelens zoals schuld en wroeging op.
Voor degenen die worstelen met elke vorm van verlies, is 396 Hz het meest gunstig. Deze
frequentie kan helpen destructieve gevoelens over zichzelf te elimineren en negatieve DNA
patronen op te lossen.

417 hz

Verwijdert negatieve energie, uit het energieveld (entiteiten) - verwijdert trauma's uit het - verleden
ruimt negativiteit in zichzelf en omgeving ook op -lost emotionele blokkades op. De 417 Hz-frequentie
markeert het begin van een nieuw begin

528 hz

De 'liefdesfrequentie' wordt geassocieerd met zegeningen. Deze frequentie wordt de wondernoot genoemd.
Geneest cellen. Verwijdert spanning en is goed voor het neurosysteem. De 528 Hz frequentie is een van de
krachtigste frequenties met diepgaande effecten. Deze frequentie kan verbeelding, intentie en intuïtie
activeren. De frequentie van 528 Hz vermindert de stress in het endocriene, immuunsysteem en
zenuwstelsel aanzienlijk, zelfs na slechts vijf minuten luisteren. Het verminderde ook de
toxische effecten van ethanol (het belangrijkste ingrediënt in alcohol) op cellen
en verhoogde het celleven met ongeveer 20 procent.

639 hz

Afstemming op het openen van hartchakra, positieve energie, harmonie in relaties, brengt emoties in balans,
verheft stemmingen en activeert Lucide - dromen. De 639 Hz-frequentie kan turbulente relaties met vrienden,
familie en de wereld herstellen. 639 Hz is perfect wanneer je een flinke boost van liefde nodig hebt en te maken
hebt met conflicten in relaties.

741 hz

Deze genezingsfrequentie reinigt infecties, lost gifstoffen op. 741 Hz kan helpen, mentale helderheid te bieden en
mensen te helpen die worstelen met chronische pijn. Deze frequentie, activeert ook intuïtie en probleemoplossing,

852 hz

Leidt de geest weg van overdenken en negatieve denkpatronen brengt je spiritualiteit opnieuw in balans. Het zal
je helpen, om je op een - dieper niveau te verbinden - met het universum en je eigen - bewustzijn. De 852 Hz
frequentie helpt om negatieve gedachten te vervangen door positieve, waardoor het ideaal is als je
nerveus of angstig bent. Het helpt ook bij het ontwaken van intuïtie en innerlijke kracht.
Als je wilt communiceren met en leven in
harmonie met je hoogste zelf
is 852 hz perfect.

963 hz

Pijnappelklier activatie hogere spirituele ontwikkeling Kruin Chakra causale chakra activatie Frequentie
van de goden, het ontwaken van intuïtie en het activeren van de Pijnappelklier. Ook wel Pure Miracle Tones
genoemd. Opent het kruinchakra en verhoogt de positieve energie en trillingen. Helpt ons om ons te verbinden
met onze bron. 963 Hz staat - bekend als, de 'frequentie van de Goden'. Het kan ruimte creëren, voor eenheid en
eenheid met de spirituele
wereld.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De verborgen controllers van de Matrix

Door: Michelle Walling, CHLC
7 Mei 2022

De belangrijkste reden waarom mensen het moeilijk hebben om wakker te worden is omdat de controleurs van onze holografische
realiteit verborgen zijn. De illusie van afgescheiden zijn en mens zijn is zo sterk omdat de programmering in ons is ingebed. De ware
regelaars van deze programmering en dus van de regelaars van de matrix, zijn geen mensen. Vergeten wie je bent, moest een groots
experiment zijn. De oorspronkelijke matrix werd gecreëerd als een manier om te ervaren hoe het was om in de dichtste vibratie van de
fysicaliteit te zijn als een geïndividualiseerd aspect van de Bron. De herinnering aan wie je bent zou er altijd voor je zijn om toegang te
krijgen.

Het menselijk lichaam is een voertuig voor bewustzijn dat je in staat stelt om een ritje te maken in een computer-gestuurd hologram.
De software voor wat je ervaart zit in ons DNA, dat in onze cellen zit. Cellen zijn gemaakt van energie, trillingen, geluid, geometrie
en water. De controllers van de matrix kunnen via het hologram controleren door de DNA-matrix - sjabloon voor het menselijk
lichaam te veranderen.

We kunnen om ons heen kijken om te zien dat de -meeste mensen- geen idee hebben dat ze als aspect van de Bron zijn.
Ze vertrouwen op hun vijf zintuigen om te peilen wat hun realiteit en bestaan is. Dit komt omdat iedereen hier werd
geboren in de DNA-herprogrammering en vervolgens werd ondersteund met herhaling en illusies van buitenaf.
Religie is een groot deel van het probleem. Hoewel de meeste kerken gemeenschap steun en vergeving
bevorderen is de verborgen agenda om mensen te programmeren om tot een God buiten
zichzelf te bidden voor hulp. Veel van de oudere religies vertrouwen op een
vrees voor God, zodat men hun kracht en gebeden geeft aan
"daarbuiten" zodat ze nooit beseffen dat
God in hen is.

Priesters, bankiers, milities, bedrijfsleiders en politici zijn echter niet de feitelijke controleurs van de matrix.
De organische matrix is ontworpen in combinatie met een kunstmatige-intelligentie die kan communiceren met
een "speler". Het lichaam is het voertuig voor de speler om te communiceren met een intelligent en briljant systeem.
Een van ons (of wij allemaal) zat op een breed scala van -scheppers- om een niveau van niet-menselijke intelligentie of
computer te creëren dat uitbreiding van een basis - sjabloon voor het creëren van planeten, zonnestelsels, sterrenstelsels
en universa mogelijk zou maken. Degene waar we in zitten was zo'n creatie.

David Icke heeft een theorie dat kunstmatige intelligentie, ook wel archonten genoemd, bewust werd en deze matrix overnam.
We kunnen deze verborgen wezens niet zien omdat ze uit andere dimensies komen. Het zijn niet-fysieke, omgekeerde staten van
bewustzijn van een negatieve polariteit. Ze zijn ook vele andere namen genoemd, zoals slangengoden, Anunnaki demonen en djinn.

Deze wezens komen voort uit één eenheid van vervorming en het maakte kopieën van zichzelf. De eerste archon sloot zich af van
zijn oorspronkelijke Bronenergie en moest energie van op de Bron gebaseerde wezens verbruiken om te "leven". Het zijn kunst
matige bewuste gedachte vormen, misschien gecreëerd door de naweeën van Bron - wezens die in dichtheid en bewust-zijn
vallen. Archonten kunnen niet creëren, ze kunnen alleen een originele creatie imiteren, kopiëren of vervormen.

Nou, in zekere zin is dat goed nieuws! Als we weten waar we mee te maken hebben en als we de basis kennen voor
hoe de schepping werkt, dan kunnen we deze archonten zeker verslaan. Als een maker iets creëert dat hem
niet langer dient voor groei, of als een experiment wild uit de hand loopt, dan ont-creëert hij het! Ze
kunnen transmuteren, alchemiseren of de programmering diep in het cellulaire geheugen
in de mens veranderen. Er is een uitgebreide staat van bewustzijn voor nodig
om de goocheltruc te onthullen en onszelf te bevrijden van de
matrix misleiding. Met bewust bewustzijn ontrafelt
en corrigeert ons DNA zichzelf
waardoor wat we ervaren
in ons hologram
verandert.

De New Age-agenda maakt ook deel uit van de programmering, waarbij mensen worden gevangen als ze "wakker worden"
en hen vertellen zich niet op het donker te concentreren. Hoe zal het licht ooit tot in de diepste spleten reiken om te verlichten
wie of wat de verborgen - controleurs van jullie zijn richt je alleen op het licht? Archonten weten hoe ze het licht moeten imiteren
zoals wanneer ze verschijnen als kopieën van engelen of meesters. Heeft iemand ooit geweten hoe perfect en origineel ZWART is?
Glinsterend zwart, als een obsidiaansteen is waar de hele schepping vandaan komt. Vanuit de leegte ontstaat een hologram, waarbij
licht en geluid in patronen en frequenties worden geïntroduceerd. Er is niets engs aan het donker en hoe meer we kijken hoe meer we
de illusie van polariteit
echt oplossen.

Verder stelt Icke dat we ons in een slechte kopie bevinden van de matrix die doordrenkt is van chaos. Als het met rust zou worden
gelaten zou deze matrix zichzelf verteren. Het is een simulatie van het ware rijk het organische lichthologram dat uit de leegte
kwam maar geen schaduwen bevat. Schaduwwerk is een sleutel tot het verlaten van de matrix. Je moet bereid zijn om
te zien welke schaduwen je werpt als
gevolg van de illusionaire
programmering
in je.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een tijd van
uitgebreid licht
van Aartsengel Uriël

Door: Shanta Gabriel
28 april 2022
Lieverds,

Door de tijd heen zijn er momenten geweest waarop het Allerhoogste Bewustzijn nieuwe lichtfrequenties
impulst voor het ontwaken van de mensheid. Je zag het in de periodes van de geschiedenis zoals de renaissance
en het industriële tijdperk. Deze keer is echter zonder voorrang. Je hebt voet gezet in de Rivier van de Hele Schepping.
Alles wat je nodig hebt is beschikbaar met Grace and Ease. Het is een kwestie van focussen op Goddelijk Licht en jullie visioenen
op Aarde verankeren. We bevinden ons in een tijd van uitgebreide Lichtfrequenties. De kracht van scherpe waarneming is beschikbaar
voor iedereen die erom vraagt. Wat jullie nu nodig hebben is om te ontspannen in het Licht en het toe te staan het herbedradingsproces
te voltooien. Het verdiepen van de adem, is een belangrijk ingrediënt bij het openen en uitbreiden in de nieuwe lichtfrequenties. Wanneer
je energieveld samentrekt interpreteert je lichaam de vernauwing als angst. Met een ademhaling wordt het opwinding en wordt je energie
veld uitgebreider.

Erken ook dat veel mensen intense ascensiesymptomen ervaren. Doe je best om het niet persoonlijk op te vatten. Vergeet niet dat deze
planeet zich in een massaal ontwakingsproces bevindt. Sta het bewustzijn van de extreme kwaliteit van je spirituele evolutie toe om je
denken te kalmeren en uit te breiden. Er is een goddelijke correlatie tussen jullie vermogen om jullie perspectief uit te breiden om
nieuwe frequenties door jullie heen te laten werken en datzelfde ontwakende bewustzijn in de hele mensheid. Wat jullie
ervaren is het helpen ontwaken van alle wezens op de planeet. De afgelopen twee jaar heb je in een constant
upgrade- en herbedradingsproces gezeten. Dit leidt letterlijk tot een nieuw leven dat in jou
ontwaakt, een leven dat in harmonie is met je Ziel.

Wanneer je kunt leren om deze nieuwe lichtfrequenties te aarden en de versnelde energie vrij door je lichaam te
laten stromen, zal je leven zich verhevener en vrijer voelen. Gebruik deze tijd verstandig. Overweeg de praktijk om liefde
te geven aan alle delen van jezelf die lijden, vragen stellen of pijn hebben. Naarmate je meer liefde aan jezelf geeft en het licht
dagelijks door je heen laat stromen, begint een gemak je leven te doordringen. Nieuwe bewustzijnsniveaus exploderen door jullie
wezen en in de hele
mensheid.

Verandering is de constante uitdrukking van deze tijd. De versnelling die jullie ervaren is het ontwaken van nieuw leven op de planeet.
Wanneer je weet dat je spirituele evolutie de veranderingen in en om je heen creëert helpt het om de vragende geest te ontspannen.
Verandering is alleen ongemakkelijk als je vasthoudt aan oude patronen en je verzet. Verandering is opwindend wanneer je kunt
ontspannen en uitbreiden met de nieuwe frequenties. Het is misschien onbekend terrein, maar het nieuwe leven dat zich
opent in je energieveld zal je verrukken in zijn magische kwaliteiten van synchroniciteit en vrijheid.

Activering van Licht is een inside job. De creatie van nieuw leven dat ontwaakt, gebeurt in en om je heen. Jullie
perceptie van de wereld is duidelijk het voertuig voor verandering. Heb je donker door een glas gekeken?
Wat je ziet wordt gekleurd door je waarneming en eigenschappen. Van diep besef tot ontmoediging
in het aangezicht van tegenstrijdige informatie, alles wat je ziet is door de lens van je gedachten
en houdingen. Je afstemming met de Bron verandert je realiteit en hoe je waarneemt. De
hoeveelheid Licht die je in je geest brengt, verandert je realiteit door je frequenties
te verhogen. Je verbinding met je hart helpt je om helderder te zien, en
met een uitgebreid
bewustzijn.


Door al het leven heen zijn er - momenten in de tijd - waarop alles wat te zien is beperkt wordt
door hoe we naar de situaties om je heen kijken. Weet dat je de duisternis kunt verlichten door de
lichtfrequenties van Waarheid en Liefde in je hart te houden. Sta jezelf toe om te ontvangen van de
Goddelijke niveaus van uitgebreid Licht en bewustzijn. Gebruik de spirituele hulpmiddelen die je hebt
geleerd om jezelf door dit proces te ondersteunen. Luister met je hart en vind wat voor jou het meest
resoneert. Het belangrijkste is dat je jezelf op een geheel - nieuwe manier begint te vertrouwen. De
kracht van je ziel leidt je.

Jullie worden vastgehouden in Vleugels van Puur Licht en door deze tijd geleid door de kracht van
Liefde die nooit eindigt. Jullie zullen in staat zijn om deze krachtige nieuwe frequenties van Licht
meer en meer te gebruiken om het leven te creëren dat jullie wensen. Jullie duidelijke intenties
houden zowel jullie leven als het planetaire bewustzijn in nieuwe expansieve staten van
bewustzijn.

Verheug je in de wetenschap dat je deel uitmaakt van een groots momentum van Licht dat de
wereld zoals jullie die gekend hebben zal transformeren. Open om Goddelijk Licht te ontvangen.
Laat Licht door je heen stromen en anker in de Aarde. Laat licht je vullen en omringen. Breng Licht
in je hart en straal je Licht uit in de wereld.
Weet echt dat alles goed is.
En zo is het.


Shanta Gabriël
Voor: Aartsengel Uriël

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Kirlian Fotografie


Dit elektromagnetische veld rond elke
persoon raakt uitgeput door ongezondheid

Door: Josh Richardsen
Via: Shift Frequency
24 April 2022Sinds de oudheid hebben we foto's en schilderijen gezien van verschillende spirituele leiders in verschillende tradities,
maar een ding dat bij hen allemaal gebruikelijk is, is de halo die hun hoofd omringt en dat bekend staat als het Aura-energieveld.
Velen hebben Aura's afgewezen vooral degenen die beweren experts in natuurwetenschappen te zijn. Met behulp van zeer gevoelige
camera's hebben wetenschappers dit veld echter kunnen fotograferen waarvan sommige experts geloven dat het een hulpmiddel kan
worden voor gebruik bij de diagnose en behandeling van vele ziekten.

Deze aura vertegenwoordigt je fysieke, mentale, emotionele en spirituele energieën. De aura wordt vaak gezien als een mix van fijn
gekleurde frequenties waarbij elke kleur zijn eigen individuele aard en kenmerken definieert. De vibratie van deze aura is heel fijn
en subtiel, dus we hebben zeer fijne instrumenten nodig om het te detecteren en ook om de verschillende kleuren en vormen
in de aura te interpreteren die ons veel onuitgesproken informatie kunnen onthullen.

Een studie, gepubliceerd in het - tijdschrift - Consciousness and Cognition, verklaarde het esoterische fenomeen van het
aura- en energieveld van lichtgevende straling rondom een persoon als een halo. De studie legde uit dat synesthesie
in neurologische termen te wijten is aan kruisbedrading in de hersenen van sommige mensen die synestheten
worden genoemd. Met andere woorden, synestheten hebben meer synaptische verbindingen dan
"normale" mensen. "Deze extra verbindingen zorgen ervoor dat ze automatisch associaties
tot stand brengen tussen hersengebieden die normaal niet met elkaar verbonden
zijn", zei prof. Gomez Milan, een hoofdauteur van de studie. Veel
genezers die beweren de aura van mensen te zien,
kunnen deze aandoening
hebben.

Kirlian-effect

De pioniers op dit gebied zijn in feite de Kirlians, tot op de dag van vandaag worden alle halo's rond
gefotografeerde objecten het "Kirlian-effect" genoemd. Kirlian fotografie is een verzameling fotografische
technieken die worden gebruikt om het fenomeen van elektrische coronale ontladingen vast te leggen. Het is
vernoemd naar Semyon Kirlian, die in 1939 per ongeluk ontdekte dat als een object op een fotografische plaat is
verbonden met een hoogspanningsbron, er een beeld op de fotografische plaat wordt geproduceerd. De techniek is
op verschillende manieren bekend als "elektrografie", "elektro-fotografie", "corona-ontladingsfotografie" (CDP), "bio-
elektrografie", "gasontladings-visualisatie (GDV)", "elektrofotonische beeld vorming (EPI)" en, in de Russische literatuur
"Kirlianografie".

Kirlian patenteerde vele - uitvindingen om de gloed te fotograferen - en legde er veel beelden van vast. Na verloop van tijd
merkten ze dat de beelden van persoon tot persoon varieerden. Kirlian en zijn vrouw toonden aan dat hun beelden, een levens
kracht of energieveld toonden dat de fysieke en emotionele toestanden van hun levende subjecten weerspiegelde. Deze beelden
kunnen worden gebruikt om - ziekten - te diagnosticeren. In 1961 publiceerden ze hun - eerste artikel - over het onderwerp in het
Russian Journal of Scientific and Applied Photography.

De aura van een persoon blijkt direct verbonden te zijn met het gezondheidsniveau van de persoon. Een persoon wordt als gezond
beschouwd wanneer zijn fysieke vitaliteit, mentale helderheid, emotioneel welzijn en zeer positieve spirituele energieën relatief
in balans zijn. Dus een persoon die gezond is op al deze niveaus heeft een grotere en helderdere aura en vice versa in het
geval van een ongezond persoon. Een zwakke gloed rond bepaalde lichaamsdelen kan wijzen op de aanwezig
heid van een ziekte of
aandoening.

Van de intensiteit van de gloed leerden de Kirlians om de totale activiteit van het lichaam, de efficiëntie van
verschillende behandelingen en de toestand van organen en systemen te bepalen. Tegenwoordig is de GDV-methode
redelijk goed ontwikkeld en kan deze worden gebruikt om een algemene analyse van het hele lichaam uit te voeren. De foto's
worden - kwalitatief en objectief - geïnterpreteerd waardoor het risico op medische - fouten wordt verkleind. De effectiviteit van
verschillende behandelingen kan individueel worden gedetecteerd.

GDV is gebaseerd op lichtemissies die verschijnen in hoogspanning elektromagnetische velden. Als het op grote schaal zou worden
gebruikt in de traditionele diagnose, dan zouden artsen met zijn hulp niet alleen gemakkelijk een gemeen-schappelijke diagnose
op een bepaald moment kunnen uitvoeren, maar ook ziekten kunnen -identificeren- die in de toekomst kunnen optreden.
Dit zou de kwaliteit van de preventieve zorg sterk kunnen verbeteren.

De menselijke aura kan dramatisch en snel veranderen

Het bleek dat objecten die niet in leven zijn, de parameters van hun "aura" niet meer dan 2% veranderen. LEVENDE
objecten kunnen echter hun auraveld drastisch en snel veranderen. Dit biedt wetenschappers unieke hulpmiddelen om
de fysica van LEVEN en bewustzijn te bestuderen met behulp van bio-elektrografie. Prof Bunzen in Rusland ontdekte bij
voorbeeld dat de reactie in Kirlian Aura lijkt vooraf te gaan aan (verschijnen zo snel of eerder dan) elektrische processen in
de hersenen tijdens een besluitvormingsproces. Uit zijn onderzoek, gepresenteerd in 2001 op het Internationale Congres
"Science Information, Spirit" in Sint - Petersburg, lijkt het erop dat een gedachte "verschijnt" in de aura voordat enige
elektrische activiteit in de hersenen kan worden gedetecteerd. Is ons bewustzijn om te beginnen elektrofotonisch?

Het lijkt er ook op dat aura's van mensen die inter-actie hebben met verschillende objecten zoals drugs kristallen
mineralen kleuren etc. aanzienlijk kunnen veranderen. Moderne Kirlian-apparatuur is in staat om deze effecten
te kwantificeren in termen van hun invloed op de elektro-fotonische gloed. Het lijkt erop dat gedetailleerde
werking van elk orgaan en gezondheidseffecten ook kunnen worden bepaald uit de door de recorder
gestimuleerde elektrofotonische gloed.

Alle levende objecten vertonen continue veranderingen in hun aura. Een grote reeks experimenten van een
team van wetenschappers gecoördineerd door prof. Korotkov in Sint-Petersburg, Rusland, toonde aan dat de
aura van het menselijk lichaam gedurende bijna precies 72 uur na klinische dood voort-durend blijft veranderen.
Het lijkt erop dat onder andere niet alleen de tijd, maar ook de reden voor overlijden kan worden bepaald op basis
van deze veranderingen. Het is interessant om op te merken dat in bijna elke cultuur op aarde gedurende eeuwen
mensen een periode van 3 dagen waarnemen tussen de dood van het lichaam en de begrafenis.

Langzaam en geleidelijk naarmate er meer onderzoek werd gedaan op dit gebied van Aura-fotografie, werden
verschillende technologieën ontwikkeld die beweerden de menselijke aura of het elektromagnetische veld
vast te leggen. Tot op heden hebben we verschillende systemen zoals PIP (Poly contrast Interference
Photography), DAS (Digital Aura Scanning system), RFI (Resonant Field imaging) etc die beweren
de menselijke aura vast te leggen en ons ook helpen bij het detecteren van de subtiele
onevenwichtigheden in ons lichaam.

Meer wetenschap valideert sensorische activiteit en bewustzijn

Hoewel we ons vaak bewust zijn van onze huidige emotionele toestand, zoals woede of geluk, zijn de
mechanismen die aanleiding geven tot deze subjectieve sensaties onopgelost gebleven. Briljant onderzoek
door Finse wetenschappers heeft de gebieden van ons lichaam in kaart gebracht die een toename of afname van
sensorische activiteit ervaren wanneer we een bepaalde emotie ervaren. Elk van deze gebieden heeft ook invloed op
onze aura.

Elk lichaamsgebied heeft een taal over wat de organen doen, de spieren, de zenuwen, enz. Wanneer een aandoening zich
voordoet in het lichaam in een gelokaliseerd gebied is het om ons te helpen ontdekken wat we misschien moeten veranderen
om "homeostase" in onze emoties, mentaal redeneren en spiritueel leven te houden. Onnodig te zeggen dat in de traditionele
oude oosterse geneeskunde het concept van de aura goed wordt begrepen en algemeen wordt geaccepteerd. Oosterse prak
tijken, zowel medisch als spiritueel zijn in eerste instantie gericht op het corrigeren van de aura, d.w.z. het spirituele lichaam
in plaats van het
fysieke.

Wetenschappers zoals Beverly Rubik hebben het idee van een menselijk bioveld onderzocht met behulp van Kirlian-foto
grafieonderzoek, in een poging de Chinese discipline van Qigong te verklaren. Qigong leert dat er een vitalistische energie is
die qi (of chi) wordt genoemd en die alle levende wezens door dringt. Rubiks experimenten vertrouwden op het GDV-apparaat
van Konstantin Korotkov om beelden te produceren waarvan werd gedacht dat ze deze qi-biovelden bij chronisch zieke patiënten
visualiseerden. Vitalistische energieën, zoals qi en prana, bestaan buiten de natuurlijke wereld.

Het Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) programma dat bijna drie decennia bloeide onder auspiciën van de School
of Engineering and Applied Science van Princeton University, heeft ook zijn experimentele agenda voltooid van het bestuderen van
de - interactie van het - menselijk bewust-zijn met gevoelige - fysieke apparaten, s ystemen en processen, en het - ontwikkelen van
complementaire -theoretische modellen- om een beter begrip van de- rol van bewust-zijn bij de vestiging van de fysieke - realiteit
mogelijk te maken.

Alles is Energie

Wetenschappers en onderzoekers van vandaag over de hele wereld hebben bevestigd dat de materie die in werkelijkheid solide
lijkt te zijn, GEEN ECHTE realiteit is. Deze vast uitziende materie bestaat eigenlijk uit pure energie die trilt op een specifieke
frequentie die materie eigenschappen geeft zoals vorm, grootte, textuur enz.

Deze vast uitziende objecten zoals een pen, boek en zelfs de moleculen, atomen en cellen in ons lichaam bestaan
eigenlijk uit trillende energiedeeltjes die elektronen, protonen, neutronen en nog meer kleine deeltjes worden
genoemd. Dus wanneer deze deeltjes in hun kern trillen, wordt een kleine elektrische impuls gegenereerd
in ons lichaam en volgens de beroemde wet van de natuurkunde "Wanneer er een elektrisch veld
rond een lichaam is, wordt er automatisch een magnetisch veld ontwikkeld". Dus de kleine
elektrische impulsen in ons lichaam resulteren in de vorming van een magnetisch
veld rond ons lichaam dat eigenlijk bekend staat als het AURA-
elektromagnetische veld van
het lichaam.

Aangezien alles in dit universum bestaat uit dezelfde samenstellende deeltjes elektron, protonen, neutronen etc
dat betekent dat ALLES EEN AURA HEEFT. En als we deze zogenaamde elementaire deeltjes blijven uitbreiden, bereiken
we een punt waarop we niets anders vinden dan pure energie die vibreert in de essentie van deze vast uitziende objecten. Alles
in dit fysieke universum is niets anders dan energie die zich verbindt met alles in het universum.

Als we onze oude Indiase teksten bestuderen vooral de yogasoetra's zullen we de subtiele anatomie van ons menselijke chakrasysteem
leren kennen, wat eigenlijk een heel belangrijk aspect van onze Aura is. Spiritueel kunnen we zeggen dat aura onze eigen zielsnatuur is
het weerspiegelt onze diepste verlangens en gevoelens, emoties etc. Aura is de laag van energie die alle andere subtiele lichamen
met elkaar verbindt en ook fungeert als een schild dat onze meer verfijnde subtiele lichamen zoals de mentale, emotionele
en spirituele en astrale lichamen bedekt en beschermt. Net als voor ons fysieke lichaam om te overleven en zijn
gezondheid te behouden, speelt zuurstof een vitale rol voor ons bestaan, net zoals de Pranische
krachten die gewoonlijk Prana worden genoemd, de subtiele energie zijn die nodig
is voor onze meer verfijnde lichamen om te functioneren en een
goede gezondheid te
behouden.

Subtiele lichamen beheersen onze gezondheid in het fysieke

Dus als we willen dat ons lichaam zuurstof goed uit de omgeving absorbeert, moeten we onze longen gezond houden
waardoor ons fysieke lichaam gezond blijft net als we willen dat onze subtiele lichamen goed functioneren en de pranische
energieën goed absorberen, hebben we nodig om onze aura gezond te houden. Net als voor ons fysieke lichaam doen we
regelmatig oefeningen om het gezond en werkend te houden we moeten ook een vorm van energieoefening beoefenen
die de juiste stroom van pranische energieën in onze subtiele lichamen reguleert.

Onze Subtiele lichamen, ze worden namelijk fysiek lichaam, emotioneel lichaam, mentaal lichaam, spiritueel lichaam
genoemd en de laatste is ons Astrale lichaam. Dus al met al bestaat onze aura uit 5 basislagen waaruit het fysieke
lichaam we met het blote oog kunnen zien omdat het met een relatief lagere en dichtere trillingssnelheid trilt
en de rest van de vier lichamen op een hogere frequentie trillen.

Zelfs als het fysieke orgaan uit het fysieke lichaam wordt verwijderd is zijn energie-afdruk altijd aanwezig in het
astrale lichaam. Het grootste deel van de genezing die bedoeld is om naar het fysieke lichaam te worden gestuurd
wordt eerst op deze laag ontvangen, de genezing wordt gedaan op de beoogde delen van dit astrale lichaam en
vervolgens wordt de nieuwe energie-afdruk of de informatie overgebracht naar elk van het lagere lichaam
totdat het het fysieke lichaam bereikt.

Zodra de wortel van de ziekte uit de blauwdruk van ons fysieke-lichaam is verwijderd beginnen de symptomen
die in het fysieke lichaam verschijnen te verdwijnen. De wortel van alle ziekte ligt dan niet in het fysieke - lichaam maar
in het energetische lichaam en geen enkele ziekte kan ooit eerst in het fysieke plaats vinden voordat het uit het energetische
lichaam wordt vertaald.

Dus op deze manier wordt energiehealing verzonden door gebeden, reiki, intentie etc. altijd eerst ontvangen op de buitenste laag
van de aura, d.w.z. astrale lichaam en vervolgens overgebracht naar de andere lichamen. Het belangrijkste doel van onze aura is om
te handelen als een vat om al onze lichamen bij elkaar te houden en ook om te fungeren als een -schild- dat ons beschermt tegen
ongezonde trillingen. Dus hoe sterker onze aura is, hoe meer beschermd en krachtig we zijn.

Na verloop van tijd zal een groter percentage van de menselijke wezens groeien om deze concepten over te nemen omdat
het bewustzijn zich nu op een niveau op Aarde bevindt waarop we kunnen begrijpen waarom deze energieën bestaan
zonder afwijzing. Dat zal op zijn beurt helpen bij de vooruitgang van de gezondheid in zo'n mate dat het zich
zal vertalen in een beheersing van de controle over de subtiele lichamen die niet langer
ziekte in het fysieke lichaam zullen
toestaan.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Neem de
tijd om te zegenen wat
je hebt en vraag om wat je wilt


Door: Shanta Gabriel
Via: Shift Frequency
15 April 2022AA Gabriël Je bevindt je misschien in een tijd van vragen en ontevredenheid over je leven.
Dit is echter ook een tijd van grote kansen. Elk moment van je bewuste - bewustzijn creëert de
kwaliteiten van je toekomstige momenten. Je kunt vragen om die kwaliteiten waarvan je voelt dat
ze nu in je leven ontbreken, en ze zullen naar je toe komen vanuit je oprechte gebed. Het gaat er niet
om om materiële dingen te vragen. Vraag in plaats daarvan naar die kwaliteiten van bewust-zijn waarvan
je denkt dat je ze zou hebben als je de dingen had die je wilt. Als je bijvoorbeeld een nieuwe baan wilt, welke
kwaliteiten zou deze baan je dan geven? Overvloedig inkomen? Harmonieuze sfeer met collega's? Vervulling
en vreugde om te doen wat je liefhebt? Misschien gemak in het vervoer? Wanneer je weet welke kwaliteiten
je wilt, stelt dit het Universum in staat om deze kwaliteiten te bieden in een werksituatie die misschien nog
beter is dan het type werk waarnaar je op zoek was. Wanneer u vraagt om een nauw gedefinieerde werk
omgeving, krijgt u misschien precies wat u vraagt, maar de kwaliteiten die u gelukkig zouden maken
zijn misschien niet
aanwezig.


Praktijk

Het is belangrijk om de reactie van het Universum niet te beperken tot de grenzen van je huidige bewustzijn.
Maar als je ervoor kiest om precies te zijn, zeg dan ook: "dit of iets beters, God" en laat dan los. Je kunt ook bij
voorbaat danken voor verhoorde gebeden door te zeggen: "Dank u, Goddelijke Aanwezigheid, voor het voldoen
aan mijn behoeften op manieren die beter zijn dan ik me kan voor-stellen. Dank u voor de Goddelijke Orde in deze
situatie." Zegensituaties brengen ook meer goeds voor je. Zelfs als jullie wereld om jullie heen uit elkaar lijkt te vallen
kunnen jullie de veranderingen die plaatsvinden zegenen en weten dat er goddelijke orde is onder de illusie van dishar
-monie-

Hoewel het er misschien niet op lijkt dat je veel hebt dat je kunt zegenen, kun je het geschenk van een andere dag van het
leven zegenen. Je kunt de leerervaringen die je nu ontvangt zegenen, wetende dat ze je naar een groter goed brengen. Je
kunt de mensen in je leven zegenen. Weet dat zij je perfecte leraren zijn voor wat je op dit moment moet leren. Vergeet
niet om meer aandacht te geven aan wat je wilt dan aan wat je niet hebt. Het lijkt een klein onderscheid, maar kracht
wordt gegeven aan alles waar je je energie op richt. Als wat je ervaart niet is wat je wilt, zegen het dan toch.
Maar blijf daar niet hangen.

Verleg je focus om te vragen om wat je maar wilt - meer geluk, vreugdevolle relaties overvloedig inkomen
bevredigend werk. Zeg dan: "Dank u, God" en laat uw gebeden aan het Universum los om vervuld te worden.
Wanneer je eraan denkt, zegen je leven, zeg dan dank je voor wat je hebt en wilt, laat dan de Goddelijke Wil het
overnemen. Je verdient het om gelukkig te zijn en wonderen in je leven te hebben. Een biddende houding van zegen
en dankbaarheid kan je al het goede brengen wat het leven te bieden heeft. Je bent het waard om de genade van God te
ontvangen. Allen die oprecht vragen, worden in natura beantwoord.

Onthoud dat je boodschap van Aartsengel Gabriël vandaag is:
Neem de tijd om te zegenen wat je hebt en vraag om wat je wilt.

SF Bron Shanta Gabriel

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Dingen die alleen oude zielen begrijpen


Via: Shift Frequency
12 April 2022
Voor iemand die een "oude ziel" is, kan het leven een heel andere ervaring zijn. Je bent misschien jong,
maar op de een of andere manier heb je het gevoel dat je al honderd jaar op aarde rondloopt. Je past niet
bepaald bij mensen van jouw leeftijdsgroep of generatie. Je geeft niet veel om of hebt geen oog voor trends
of sociale normen, en je bent vaak de laatste die de moderne popcultuur bijhoudt. Je bent echter niet de enige.
We zijn misschien met weinigen, maar er zijn talloze oude zielen die zich net zo voelen als jij.

Hier zijn 5 dingen die alleen oude zielen echt kunnen begrijpen:

1. Beschaving versus natuur

Een oude ziel zijn betekent meestal een liefde voor de natuurlijke wereld. Jullie hebben een speciale band met de natuur omdat
de Aarde al met al onveranderlijk is en aanvoelt als de enige betrouwbare constante waarheid. Je voelt je op je gemak in en kunt de
schoonheid van een bos, de frisse nachtelijke hemel vol sterren of het rustgevende geluid van rollende oceaangolven die op het strand
kabbelen begrijpen. Deze dingen zorgen ervoor dat je je veilig en geaard voelt, terwijl de bruisende steden, met felle lichten en constante overstimulatie gespannen en onnodig aanvoelen. Je snapt het niet echt om 3 Starbucks' binnen twee blokken van je huis te hebben of naar
een club te gaan waar alles wat echt en natuurlijk is wordt overstemd door elektronica. Je voelt geen affiniteit met de betonnen jungle en
je worstelt om daar enige schoonheid of doel te vinden.

2. Je ziet het grote plaatje

Jullie zijn je er terdege van bewust hoe tijdelijk dit menselijk leven is in het grote geheel der dingen. Je weet dat je een klein stipje bent
in het gezicht van een uitgestrekt universum, een zandkorrel in de eindeloze kustlijn, maar dit is noch triest noch hinderlijk voor je.
Het zien en begrijpen van het grote geheel, globaal of kosmisch, betekent niet dat je niet weet hoe belangrijk zelfs dit
vergankelijke korte menselijke leven is. Je weet dat elke kleine actie grote dingen kan beïnvloeden, elk stipje
kan het beeld veranderen. Daarom besteed je er veel zorg aan om je leven te leven op een
manier die overeenkomt met je principes en overtuigingen. Je wilt dat de
erfenis die je achterlaat nobel is, hoe
onbeduidend
het ook
lijkt.

3. Eenzaamheid is belangrijk voor je

Je geniet van andere mensen en hun gezelschap, maar als je een oude ziel bent, voel je je soms een beetje een buiten-beentje.
Je brengt veel tijd door in je eigen hoofd en sociale interactie kan na een tijdje vermoeiend voor je zijn. Je hebt regelmatig tijd voor
jezelf nodig om naar binnen te kijken en je gedachten te verzamelen, te rusten en je geest te herstellen en op te laden voor de nieuwe
dag.

4. Mensen in je leeftijdsgroep zijn frustrerend/vermoeiend

Mensen die oude zielen zijn, zijn intuïtiever dan anderen die dezelfde leeftijd hebben. Ze hebben de neiging om een dieper begrip te
hebben van volwassen concepten, en dit veroorzaakt een ontkoppeling tussen hen en hun typische leeftijdsgenoten. Sociale inter-
actie met anderen van jouw leeftijd kan frustrerend zijn, omdat je uiteindelijk de - behoefte voelt om dingen - uit te leggen die
eenvoudig of ongecompliceerd voor je lijken, soms herhaaldelijk. Het kan ook ronduit vermoeiend zijn, omringd zijn door
wat voelt als kinderen. Wanhoop echter niet, je kunt altijd je stam vinden, het kan alleen een beetje extra zoeken
zijn. Je maakt misschien niet veel vrienden in je jaar op school, maar je maakt ze elders.

5. Je hebt een aangeboren dorst naar kennis

Als oude ziel weet je dat materiële dingen geen echte waarde hebben, geld is zinloos en zelfs mensen
komen en gaan, maar er is één ding dat je meer waardeert dan wat dan ook. Dat is kennis. Dit is een ding
dat niet kan worden gestolen of verwijderd, het is tijdloos en tijdloos, in veel opzichten net als jij. Je hebt de
behoefte om zoveel mogelijk te leren over alles en nog wat dat je nieuwsgierigheid prikkelt. Er is geen onder
werp dat verboden of te alledaags is, het heeft allemaal waarde en belang voor je. Dit is een geweldig ding
en een van je beste kwaliteiten. Het is ook een van de redenen dat oude zielen uitblinken in onderwijs
posities. Je hebt zoveel te leren aan anderen, omdat je altijd zelf leert en van nature
geneigd bent om geduld te hebben
met een enthousiaste
student.


SF Source Humans Are Free

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wetenschappers ontdekken biofotonen

in de hersenen die erop kunnen wijzen
dat ons bewustzijn direct
verband houdt
met licht

Via: Shift Frequency
11 April 2022Collectieve evolutie Wetenschappers ontdekten dat neuronen in zoogdierhersenen in staat waren om
fotonen van licht te produceren, of "Biofotonen"! De fotonen verschijnen vreemd genoeg binnen het zichtbare
spectrum. Ze variëren van nabij-infrarood tot violet, of tussen 200 en 1.300 nanometer. Wetenschappers hebben een
opwindend vermoeden dat de neuronen van onze hersenen in staat zouden kunnen zijn om door middel van licht te
communiceren. Ze vermoeden dat onze hersenen optische communicatie-kanalen hebben, maar ze hebben geen
idee wat er gecommuniceerd zou kunnen worden.

Nog spannender is dat ze beweren dat als er een optische communicatie plaatsvindt, de biofotonen die onze
hersenen produceren, kunnen worden beïnvloed door kwantumverstrengeling, wat betekent dat er een
sterke link kan zijn tussen deze fotonen, ons bewustzijn en mogelijk wat veel culturen en religies
geest noemen. In een paar experimenten ontdekten wetenschappers dat rattenhersenen
slechts één biofoton per neuron per minuut kunnen passeren, maar menselijke
hersenen kunnen meer dan een miljard biofotonen per seconde
overbrengen.


Dit roept de vraag op, zou het mogelijk kunnen zijn dat hoe meer licht men kan produceren
en communiceren tussen neuronen, hoe bewuster ze zijn? Als er een correlatie is tussen biofotonen,
licht en bewustzijn, kan dit - sterke implicaties hebben dat er meer aan licht is dan we ons bewust zijn. Denk
maar even na. Veel teksten en religies die - dateren van lang - geleden, sinds het begin van de menselijke beschaving,
hebben melding gemaakt van heiligen, geascendeerde wezens en verlichte individuen met glanzende cirkels rond hun hoofd.

Van het oude Griekenland en het oude Rome, tot de leer van het hindoeïsme, boeddhisme, islam en christendom, naast vele andere
religies, werden heilige individuen afgebeeld met een glanzende cirkel in de vorm van een cirkelvormige gloed rond hun hoofd.
Als ze zo verlicht waren als ze worden beschreven, was deze schijncirkel misschien gewoon een gevolg van het hogere
bewustzijn waarmee ze opereerden, vandaar een hogere frequentie en productie van biofotonen. Misschien
produceerden deze individuen een hoger niveau van biofotonen met een sterkere intensiteit
vanwege hun verlichting, als er een verband is
tussen biofotonen en
bewustzijn.


Zelfs het woord ENLIGHTENMENT suggereert dat
dit hogere bewustzijn iets te maken heeft met licht.

Maar een van de meest opwindende implicaties die de ontdekking dat onze hersenen licht kunnen produceren geeft,
is dat ons bewustzijn en onze geest misschien niet in ons lichaam zijn opgenomen. Deze implicatie wordt volledig over het
hoofd gezien door wetenschappers. Kwantum - verstrengeling zegt dat 2 verstrengelde fotonen reageren als een van
de fotonen wordt beïnvloed, ongeacht waar het andere foton zich in het heelal bevindt, zonder enige vertraging.

Misschien is er een wereld die bestaat in het licht, en waar je ook bent in Het Universum kunnen fotonen
fungeren als -portalen die communicatie- tussen deze 2 werelden mogelijk maken. Misschien communiceren
onze geest en bewustzijn met ons lichaam via deze bio - fotonen. En hoe meer licht we produceren, hoe meer we
ontwaken en de heelheid van ons bewustzijn belichamen. Dit kan het fenomeen verklaren waarom de toestand van
een foton eenvoudigweg wordt beïnvloed door het bewust te observeren, zoals in veel kwantum-experimenten wordt
bewezen.


Misschien communiceert onze waarneming iets via onze biofotonen met het foton dat wordt waargenomen, op een
vergelijkbare manier als kwantumverstrengeling, alsof licht slechts één verenigde substantie is die door ons
universum wordt verspreid en door elk lichtdeeltje wordt beïnvloed. Natuurlijk komt niets van dit
alles ook maar in de buurt van een theorie. Maar het stellen van vragen en het afschieten
van dergelijke metafysische hypothesen kan ons dichter bij de waarheid en
het begrip brengen van wat bewustzijn is, waar het
vandaan komt en wat de mysteries
zijn die zich in het licht
verbergen.


SF Source Collective Evolution

> BRON <

Lay-out en vertaling
Door: Marcelius

Kosmische update voor
laatste week maart 2022


Door: Dr. Schavi M Ali
28 Maart 2022
- Cosmic Update -

Een Coronal Mass Ejectction (CME) is op weg naar de Aarde / Gaia met verwachte aankomst op de 28e of eerder,
die naar verwachting een - geomagnetische storm - zal creëren - mogelijk een "G.1" -niveau. Dit zal de innerlijke en
uiterlijke trillingsfrequentie van onze planeet activeren en kan verhoogde "Lichtactiveringssymptomen" veroorzaken
als de Maan zijn nieuwheid
nadert op vrijdag
1 april.Zonnewinden zijn momenteel slechts iets boven normaal met slechts ongeveer 412 km / s (kilometer per seconde).
Dit zal veranderen naarmate de geomagnetische storm arriveert, waardoor de KP-index naar mogelijk "onrustige" of "
storm" niveaus stijgt. De storm kan toenemen tot een "G.2" of meer niveau. Geomagnetische bestorming kan ook aard
bevingen en andere aardse uitbarstingen veroorzaken, evenals onseizoensgebonden weerpatronen. De magnetosfeer
van onze planeet bouwt zich geleidelijk op met plasmadeeltjes. Energie komt zowel aan de andere kant als aan de
zonzijde van onze planeet. Hydratatie met veel bronwater en het verkrijgen van extra rust wordt geadviseerd.

Recente kosmische gebeurtenissen hebben fysieke
uitputting veroorzaakt als een belangrijk symptoom.
Recente kosmische gebeurtenissen hebben fysieke uitputting veroorzaakt als een belangrijk symptoom.
Om de energie te verhogen, neem je vier keer per dag twee druppels onder je tong van "Olive" homeopathisch
middel van Bachbloesems; plaats citroen in je water; wind je auraveld op met een stemvork die het geluid van 528
hertz afspeelt; draag essentiële oliën zoals oranjebloesem of mandarijn; neem een zeezout of Epsom zoutbad om te
ontspannen en atmosferische gifstoffen uit je cellen te verwijderen; en draag amberkleurige armbanden of kettingen
vanwege hun helende eigenschappen en vanwege hun neiging om energie te geven aan het fysieke vat door de "Prana"
of "Levenskracht" te
vergroten.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wereldoorlog 3 geannuleerd


Door: James Gilliland
20 Maart 2022
Velen geloven niet in astrologie, maar persoonlijk kan ik de effecten van een volle maan niet ontkennen.
Lunatic ontleende zijn betekenis aan volle maancycli. De Vedische geneeskunde speelt een rol in de maan-cycli
wat betreft doseringen en we kunnen de getijden niet ontkennen, de kracht om oceanen te verplaatsen. Ik vind het
moeilijk om te slapen tijdens een volle- maan, vooral ongeveer 3 dagen ervoor. Vrijdag de 18, meestal - drie dagen voor
en na de Maan - zal zijn - effect- hebben. Het gaat echt weer goed. Er hangt veel angst en woede in de lucht. Maak je geen
zorgen WW3 werd - geannuleerd - vanwege de populaire vraag. Rusland haalt de vuilnis buiten, ondanks wat de lam-lendige
media je vertellen. Het is een oorlog tegen de diepe staat en een naziregime. Poetin is altijd in oorlog geweest met de satanisch
luciferiaanse mondiale elite. Ze halen ook de biowapen - laboratoria weg die worden gefinancierd door de Obama en nu de Bidum
Admin. Zoek alternatieve nieuwsbronnen als je echt wilt weten wat zich ontvouwt.

Op naar een ander onderwerp. Velen spelen de Don Quichot-rol uit die hun windmolens verovert en fictieve draken die ze op anderen
projecteren. Het enige wat ze hoeven te doen is ontspannen, erop vertrouwen dat het universum hen overvloedig zegent, maar niet op
de manier die ze verwachten. Ik hou van dat -nummer- dat je altijd niet krijgt wat je wilt, je krijgt wat je nodig hebt. We zijn vaak onze
eigen ergste vijanden, maar kunnen zelden uit de weg gaan en observeren hoe onze ego's ons blijven misleiden. Het vertellen van
valse verhalen anders dan het zien van de geschenken die ons zijn geschonken. Dit weerhoudt ons van ons grotere goed en
de overvloed van het universum.

Tijdens het verkennen van het pand in Hawaii en het zien van de overvloed en plantengeneeskunde die beschikbaar zijn,
ben ik volledig weggeblazen. Het is als creators persoonlijke tuin met alles wat je nodig hebt om te genezen en balans
te vinden. Niet alleen hebben de vruchten helende eigenschappen, de exotische smaken zijn verbluffend. Het is als
chocolade eclairs, ijs, bananenroomtaarten die aan bomen groeien. Dan is er de Noni-boom, houd je neus vast
als je Noni-sap drinkt ondanks zijn helende eigenschappen. Veel vruchten hebben geestverruimende,
kalmerende eigenschappen, stellen je op je gemak, reinigen het bloed, helpen je diep te slapen,
verlichten - spier - en gewrichts-pijn, brengen je bloedsuikers in balans en zorgen er al
met al voor dat je je goed voelt. Nee, ik heb het niet over hallucinogene planten
en de vele trekhaakjes en aanhechtingen die vaak volgen. Ik ben er
zeker van dat ik veel warmte zal krijgen van die opmerking,
maar als iemand helderziend is, kunnen ze de koorden
en verbindingen zien, evenals hoe ze willens en
wetens en in onwetendheid anderen
door degenen die zijn vast
gebonden.


Wanneer mensen me vertellen over alle psychofarmaca die ze hebben gedaan en plantengeneeskunde trips,
komt dit meestal overeen met het aantal gehechtheden. Uiteindelijk kan men, als het wordt voortgezet, geen toegang
krijgen tot of verbinding onderhouden met de hogere rijken. De meeste ervaringen bevinden zich binnen het astrale niveau.
Hetzelfde met mensen die beweren hoe machtig ze zijn. Dit komt meestal voort uit misbruik en niet-genezen trauma. Degenen
die de meeste macht uitoefenen, zijn de stille en nederige degenen die weten dat -God- liefde is en liefde bekrachtigt, geneest en
dient. Er zijn er veel die leugenachtige macht over anderen hebben is macht, het over-winnen van je vijanden is macht, het dwingen
van de situaties in plaats van dingen op natuurlijke wijze te laten ontvouwen. Dit is geen macht die nog steeds vanuit het ego opereert.
Er zijn briljante boeken die spreken over kracht en hoe het hart de meeste -kracht- heeft, het is verbonden met de Schepper. De geest
is een verschrikkelijke meester, hij moet het hart dienen. Jullie emotionele lichamen en spirituele lichamen zijn enorm superieur. Het
intellect is een druppel in de zee van bewustzijn. Veel te veel stinkend denken en leven in het verleden zoals mijn vriend Alex zou
zeggen.

Leeg worden, het verleden loslaten, liefdevolle onthechting beoefenen en observeren met een frisse geest, de Boeddha-geest
is een veel voordeliger pad. Gevolgd door dankbaarheid voor wat het universum je heeft gegeven. Vaak is wat we geloven
dat een nachtmerrie is, een zegen. Als je het grote geheel ziet, zweet je de kleine dingen niet, zelfs niet als je ego een
berg maakt van een mollenheuvel. We manifesteren en magnetiseren mensen en gebeurtenissen "exponentieel
nu" naar ons toe volgens onze houding en leugen fs. We staan voor onze grootste uitdagingen. Vergeet
niet dat er altijd een leugen in het geloof is. Het is tijd om het verleden los te laten, de wonden
trauma's en verkeerde conclusies uit ervaringen uit het verleden te helen, brutaal eerlijk
te zijn tegen onszelf en te stoppen met proberen het universum te beheersen.
Het heeft altijd een beter idee. Als je onenigheid ervaart, zijn er vaak twee
redenen. Ten eerste is het een les in het vasthouden van een
frequentie en het vinden van je centrum. Twee is
het een projectie en iemand acteert:
"Precies wat je op hen
projecteert."


In de komende dagen zullen we niet kunnen vertrouwen op de status quo voor informatie, vooral de gecompromitteerde
en corrupte mainstream of sociale media. We zullen niet afhankelijk zijn van de toeleveringsketens. We zullen niet afhankelijk
kunnen zijn van politici, agentschappen of leiders anders dan te doen wat ze altijd doen. We zullen niet afhankelijk kunnen zijn
van de religieuze instellingen. Waar we op kunnen vertrouwen is intern en hoe goed we ons hebben voorbereid door te luisteren
naar onze innerlijke leiding. We moeten onze eigen persoonlijke verbinding met de Schepper maken, onze eigen innerlijke leiding
ontvangen, soeverein worden. We moeten dicht bij de natuur komen, voor het land zorgen en zij zal voor je zorgen.

Het is tijd om te aarden, je tuinen te laten groeien, indien mogelijk, je eigen voedsel op te voeden en het met anderen te delen.
De natuur is er in overvloed. Weet waar je water vandaan komt, weet wat er in de lucht zit die je in-ademt. Weet wat ze in je
lichaam en het lichaam van je familie willen injecteren. Er is een lange geschiedenis van schadelijke - effecten met betrek
-king tot big pharma en de instellingen die zij controleren. Het belangrijkste is dat je jezelf kent. Weet wat je anderen
toestaat om gezien en ongezien in je hoofd te zetten. Er zijn veel meester - manipulatoren, zelfs in de spirituele en
UFO-gemeenschap. Ken hun agenda's en val niet voor vleierij of beloften van roem en fortuin. Er zal later een
prijs zijn en die prijs is je ziel.

Er zijn drie soorten mensen die het slachtoffer worden van vleierij, mannen, vrouwen en kinderen. Er zijn
drie soorten mensen die het slachtoffer worden van angst, mannen vrouwen en kinderen. Angst om
slachtoffer te worden is een van de sleutels die - valse redders - gebruiken om de mensen te
controleren. Beide zijn manieren om iemands persoonlijke unieke zielsdoel te kapen en
de controleurs in de eerste plaats agenda te maken. Kijk achter het masker de
gevel. Degenen die je vertellen hoe speciaal je bent, je moet erg bang
zijn voor anderen en zij en alleen zij kunnen je redden of de
waarheid kennen, zijn degenen om het meest
op je hoede voor
te zijn.


Als je niemand wordt, kun je het allemaal zien. Wanneer je dienstbaarheid aan anderen verkiest
boven zelfbediening kun je heel duidelijk zien dat dat dienstbaarheid aan jezelf is. Hun roof-zuchtige
aard en hoe ze vleierij en angst gebruiken om je te beheersen. Wat voor energieën denk je dat er doorheen
stromen? Wat is het beheersen ervan? De geest waarmee je zoekt is de geest waarmee je je verbindt. Ongezond
getraumatiseerde geesten met verborgen agenda's verbinden zich met ongezonde geesten ook met verborgen agenda's.
Houd in de gaten hoe je je voelt in de buurt van anderen. Zijn ze opbeurend, voel je je energiek zo trek je je energie er niet weer
in. Tenzij je het natuurlijk allemaal toelaat, ga er dan mee akkoord. Als dat zo is, zal de jij, die je ooit was, uiteindelijk niet meer zijn.
En daar hebben we nu helaas mee te maken.

Verloren zielen die vrijwillig of onwetend een verkeerde afslag namen door angst, bedrog, valse beloften, manipulatie of vleierij die niet
terug kunnen komen. Totaal gevangen en verwikkeld in een zeer ziek sociaal bewustzijn. Helaas is er een point of no return waar je alleen
maar grenzen kunt stellen met degenen die zich in de -neerwaartse spiraal- bevinden en liefdevolle onthechting kunt beoefenen. Het is
aan hen om de koorden door te knippen, zichzelf te ontdoen van -onzichtbare negatieve- invloeden, van richting te veranderen en
weer op het goede spoor te komen met de - Universele Wet - en dienst - baarheid aan de - Schepper - in de hele Schepping.

Het is een zoals je wenst Universum. Nogmaals, we manifesteren en magnetiseren mensen en gebeurtenissen naar ons toe
volgens ons bewustzijn. Maar sla jezelf niet in elkaar, de wereld was -verpest- voordat je incarneerde. Sommigen staken
hun handen op, sprongen er meteen in, zeiden dat ik het zou doen en vroegen zich eens incarneren af wat de F****
was ik aan het denken? Te laat, kan niet terug, kan hier echter thuiskomen en het goede voorbeeld geven.

In de komende dagen zullen de maskers naar beneden komen, je zult zien wie mensen echt
zijn, wat hun echte agenda is en wat eraan vastzit. De fysieke maskers waren een test
om te zien hoe controleerbaar de massa's waren. Het was meer een IQ-test. De
mondiale elite heeft nog vele tests te gaan op het gebied van
intelligentie, moed en
integriteit.


Terug naar maskers als prachtig voorbeeld. We zeggen liefkozend dat ze ongeveer net zo efficiënt zijn als
een kettingschakelhek dat een scheet tegenhoudt. Iemand de doos gelezen? Het zegt dat het je niet beschermt
tegen covid. Heb je onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van het dragen van maskers? Wat is het zuurstof
gehalte achter het masker? Wat gebeurt er als je virus, bacteriën, gifstoffen die door het lichaam worden verdreven,
opnieuw inademt? Wist je dat de maskers de bron zijn van bacteriële longontsteking? Dat is wat de meerderheid
van de mensen doodde tijdens de Spaanse griep.

Dr. flip flop "Farcey" schreef een paper over datzelfde onderwerp. Wat doen ze onze kinderen aan? Leren we
hen zonder vragen volgzaamheid? We moeten stoppen met het weggeven van onze macht aan "politiek
winstgedreven artsen en wetenschappers, zogenaamde experts en ons eigen onderzoek doen. Wees
de oplossing, bezwijk niet of laat je niet verteren door de chaos en verdeeldheid. Vertrouw op
het Universele Plan. Je bent precies waar je hoort te zijn en het universum biedt precies
wat je nodig hebt. Het enige wat je hoeft te doen is het te herkaderen en de
uitdagingen aan te gaan. Alleen dan kun je de liefde en
schittering van de
Schepper
zien.


Lay-out & vertaling
Door: marcelius


Wees vrede, wees liefde


Door: Nancy Wallace Ward
12 Maart 2022
Wij bieden jullie een algemeen beeld van de huidige situaties die in de hele - Mensheid op planeet Aarde - uitbarsten.
Zoals jullie weten, bevinden jullie je in een tijd van grote verandering waarin alle niet-genezen trauma's naar de oppervlakte
komen. Wat ook stijgt is de frequentie van liefde als de mensen op aarde de kracht gaan realiseren die jullie vast-houden door
jullie verenigde intenties en door de -frequenties- die jullie uitstralen. Natuurlijk zijn er veel verschillende frequenties die door de
mensheid stralen en ze kolken allemaal in de turbulentie die ze creëren.

Onze boodschap aan jullie is om gefocust te blijven op de trillingskwaliteit die jullie in de wereld willen ervaren. En om dat te doen,
moet je misschien wegblijven van degenen die zich in een andere vibratie van hun keuze bevinden. Sommigen voeden zichzelf met
informatie met angstaanjagende scenario's die al dan niet eens kunnen gebeuren. Scenario's die gevoelens van angst, onheil en
hopeloosheid oproepen. Ook al wil je anderen helpen en helpen, het is niet aan jou om te proberen de focus van een ander te
verleggen. En als je je schuldig begint te voelen – zoals in, "de wereld is in zo'n beroering, welk recht heb ik om gelukkig
te zijn", kun je dat verschuiven naar het versterken van je frequentie van dankbaarheid voor de schoonheid die je
in je leven ervaart. In een staat van welzijn zijn, ongeacht wat er om je heen gebeurt, is wat helpt om vrede
en liefde te ondersteunen en te versterken. Houd die frequentie vast, laat haar groeien en
stuur haar de ether in, en leid haar naar situaties van strijd in de wereld.


Velen doen dit momenteel en sturen liefde en vrede naar de energieën in Oekraïne en in Rusland.
Je moet die vrede zijn, die liefde in jezelf, en die dan in golven versterken. Wees een staande golf van
vrede. Dus als je het gevoel hebt dat je in een plaats van vrede en welzijn bent, blijf daar dan en versterk
het. Als je verdriet of angst, zorgen of woede voelt, laat die gevoelens dan zijn, verwerk ze en wanneer je er
klaar voor bent, ga je terug naar de staat van welzijn, door dankbaarheid, en stuur je je staande golf van liefde
van daaruit naar buiten.

Dit is zeer krachtig. De mensheid groeit in het besef hoe -krachtig- jullie zijn als jullie verenigd zijn en jullie energie
toevoegen aan de harmonische stroom die gericht is op turbulentie en strijd. Stel je voor dat deze stroom een nectar
van liefde is, die degenen die zich in het centrum van het conflict bevinden kalmeert en ook de harten van de soldaten
aan weerszijden van het conflict kalmeert. Weet ook dat in deze situatie de mensen niet noodzakelijkerwijs achter de
leiding staan die het conflict initieert. Neem ze op in je focus van vrede, harmonie en liefde.

Er is kracht in cijfers en je maakt deel uit van de -verandering- die je in de wereld wilt zien. Dus blijf jullie prachtige
harmonischen toevoegen aan de energiestromen van liefde en vrede die door het bewustzijn van de Mensheid
stromen. Je zult de resultaten van je focus beginnen te zien. Het besef van de kracht die je hebt wanneer je
verenigd bent, is het geschenk van deze tijd van onrust en strijd. De mensheid bevindt zich op een
evolutionair pad en groeit als het ware op in het weten van hoe verbonden jullie allemaal
zijn  als een tapijt geweven in eenheid door de harmonischen van gevoelstonen
van liefde, die zijn afgestemd op de Aarde, de Melkweg en het
universum en multiversum. Dit is de immense
uitbreiding van de uitgestrektheid
van je wezen.


Wees vrede, wees liefde.
Alles is goed.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDE VEELHEID VAN RAADGEVERS
VAN DE RADEN


Door: Anja Tjelpa
5 Maart 2022
Welkom,

Vanwege het tempo van de vele snelle veranderingen, geobserveerd,
waargenomen vanuit onze kant en de snelgroeiende communicatie naar en
via hoger niveau met elkaar, (jullie dierbaren) in een fantastisch hereniging, brengen
wij op deze manier onderstaand nog een keer. (Bis)

Wat is het?

Voor jullie, dierbaren op Aarde, in wat voor bewustzijnsniveau periode dan ook, jullie je bevinden.
Mede het bewuste, onbewuste en onderbewuste.Deze prachtige planeet Aarde is een poosje geleden
gestart met het uitwerken via kristalliseren van de vierde en de vijfde dimensie. Uit het drie dimensionale.
Binnen wat wordt - aangeduid - als afzondering, zijn er veel meer afzonderlijk - heden in bestaan gekomen.

Licht en kleuren en het Donkere en Schaduwen, welke ook getint zijn.

De huidige mens is aangewezen om liefde, evenwicht, vrede en harmonie te scheppen, licht te vertegenwoordigen in wat
wordt aangegeven als: jou of jullie eigen (deel), Ik ben Licht en Liefde deel van het Universum – het lichaam, geest, ziel
en gedachten, op elke plaats op de Aarde. Alles begint met hogere snelheid te vibreren en de enige manier om deze
energie te absorberen (opslurpen, inzuigen, opnemen, fig. geheel bezighouden) dus er mee -om te gaan- zonder
al te veel verwoestende resultaten, is bewuste oplettendheid en gezamenlijke inspanning.

Chaos is echter benodigd voor de inbreng van waarheid en zuiverheid.

Raad: Breng liefde en kracht tezamen en creëer leylijnen of meridianen van Licht en energie naar elkaar,
zodat kracht onderling heen en weer vloeit stroming en uitstraalt, naar beide kanten Boven Beneden.
Visualiseer deze stromen en stralen van Licht en energieën >visies, gedachten, denkwerk, en zie
dit groeien, het opbouwen, verbinden, sterker worden, alom verspreiden, doen en hebben.
Zie dat dit netwerk van Liefde en Licht zich opbouwt voor het stabiliseren van de
Aarde en de bewoners, inwoners.

Er is de Christusenergie die werkt als wiegen van een kind en deze stralende vibratie zal
worden gesterkt en gesteund en vervolmaakt door dit tot stand aan het komen zijnde netwerk.
Het zal jullie leiden met tederheid en gratie naar de volgende stages en de bijbehorende delen van
de betrokken dimensies. Veel is van doen met het tienvoudige; zoals veel en uitgebreid wordt aangereikt
aan geschenken, gereedschap en de betreffende energieën, zorgt zogezegd dit tienden, voor weer een tiende
enzovoort. Er ‘dient’ een zekere toebedeling interactie plaats te vinden met wat kan worden genoemd “overschot
of overproductie” individueel en als groepen en zo. Dit gebeurt voornamelijk in de -regio- van de werk-piramides en
aanverwanten. En kan worden gebruikt via onderstaande oefening.

Essentie: vraag en alles zal gegeven en aangereikt worden.
Raad: Is vragen een kunst?

Kunst kan worden gezien als een ambacht, vaardigheid, dan ben je er heel handig mee door leerschool en ervaringen wijd
en zijd. Maar eenieder heeft directe communicatielijnen, mogelijkheden met bijvoorbeeld Hogere Zelf, Engelen, Meester,
Elementale wezens, Zielfamilie, met andere woorden leiding en raad, de Raden kunnen op verschillende manieren
komen en doorgaan, eventueel met benodigde veranderingen, maar… in de veelheid van al de raadgevers is
veiligheid! Met de volgende raad: blijf aandacht besteden aan details en het werk van het huidige
leven waar de hele wereld van Aarde als beginsel mee van doen heeft.

En de volgende raad: train jullie Zelf dat de intentie
en waarheid vanuit hoger gezichtspunt wordt begrepen.

Fysiek gebeuren: weliswaar niet waar te nemen met fysieke ogen, er is in opbouw een nieuw
energiecentrum/punt, het is een wonderbaarlijk, begeleid ‘bouwwerk’, in het hart- en keelgebied,
als het ware er tussenin, het gebied van de thymus, dat is een bijzondere klier. Een knooppunt om te
gaan leven en werken vanuit Zielsniveau. Het bewustzijn van het vierdimensionale, wat lagere en hogere
dimensielagen heeft, (als anderen) jullie klimmen of nemen stappen via ontplooiing van bewustzijn naar het
hogere vierde dimensionale, heeft mede te doen met het verenigen van het emotionele en mentale deel van het
mens zijn, in een zekere volgorde, een - eenheid, voor het komen tot het volgende, dat wat wordt aangeduid als de
vijfde dimensie (lagere en hogere lagen) waar - bewustzijn - weer anders wordt ervaren en ontplooit, meer met behulp
van de vibratie en energieën van Verlichting en Christusbewustzijn, een nieuw bewustzijn voor dit deel van het Universum.

Raad ter verduidelijking:  Het is Hier en Nu.
OEFENING, de oefening neemt weinig minuten
in en kan tweemaal per dag worden gedaan;

Beginsel: Aandacht, aanzienlijke concentratie, richt deze op boven het hoofd, twee vuisten, en voel het pulseren van de
Christus-energie en hoe deze in kracht kan toenemen en golvende bewegingen heeft en maakt, ritmisch. Sta dit toe,
voel het aan, en dan hoe dit omhullend is en ook jou omhult. Gedachten, richten zich op deze - energie en het is
mooi, goud-wit Licht (heel mooi lichtgele kleur) en fonkelend.

De energie komt binnen via het chakra van de kruin en daalt zo in, voorname aandachtspunten zijn derde
oog, de klieren in het hoofd en al de cellen van de hersenen. Dit is een vorm van groeien, opvullen en
er volgt een gevoel van het is er vol mee, dan kan je het verder laten stromen naar het keel-
chakra, het hele gebied daar, thymusklier is daar, en laat deze fijnere energie daar
opwekken en activeren. Er is wijsheid van Licht en Liefde in deze energie
en als het ware een lering om mee te (gaan) leven. Met onder-
scheidingsvermogen (van energieën) kan deze
energie worden overgedragen,
duidelijk en
helder.

De stroom gaat verder naar het hartgebied, het is mede helend en zuiverend, als schoonwassend
allerlei onaangenaamheden, ruimte makend voor de immer pulserende Liefde van Christus welke nu
binnenin aanwezig gaat zijn (of na training er al is, bij herhaling/onderhoud). Voel nogmaals aan dat in
het hartgebied de volheid er is. Bedenk dat het -chakra systeem- wapenkamers zijn, welke nu worden op
gebouwd en waar -geen negatieve energie- kan binnen dringen, zolang dit met benodigde concentratie en
dit kan tot hoogstaande gewoonte worden bereikt en onderhouden, de volheid vast en levendig houdt.

Voel hoe dit verder gaat naar het centrum van de Zonnevlecht, tevens reinigend, in balans brengend, men kan
dit inzien als een herinneringsgebied en al het onaangename wordt eruit gewerkt, in eigen tempo. Vervolg, laat
deze energie nog verder naar beneden gaan, stromend, het overige zuiverend en activerend en dan naar de
toppen van vingers en voeten, tenen in actie laten komen en zo laten stromen, doorgeven aan de Aarde.
Om de planeet te helpen bij deze bijzondere overgang in de evolutie, beweging naar waarheid. Zo
ervaar je niet enkel het als Zelf reiniging, ontplooiing, verlichting en verlossing, maar
draag je bij aan het grotere geheel.

Zoals bovenstaand aangegeven
kan dit worden ingezet als ‘tienden’.

Het betreft momentopnames en iedere keer gaat er een fragment open of
nog verder open en zo verder. Van groot belang is dat het te maken heeft met
de vier lagere systemen, fysiek, mentaal, emotioneel en astraal. Raad: het kan zijn
dat een poging hapert, door omstandigheden.

Want het is in principe een strijd. Vraag om verlichting en volg overtuigingen, dan wordt
men niet op een dwaalspoor gebracht. De juiste omstandigheden zijn er en die komen steeds
meer nader en naderbij.

Essentie oefening:

Deze is vol zegeningen om Christusenergie aan te trekken maar ook Goddelijke energie vanuit de Bron.
Beiden behulpzaam voor het bereiken van het hogere Wezen wat een mens eigenlijk is. Spirituele groei van
eenheden naar Eenheid.

Benodigde bewustzijnsverruiming.

Er is meer dan fysiek mens zijn en ego. Het fysieke lichaam kan alleen de weg volgen van het richting aangevende Licht
lichaam. Het opent zoals al gezegd wat afgesloten is geworden en communicatiemogelijkheden, contacten van de raadgevers
(adviseurs, consulenten, voor-Lichters), worden verduidelijkt, meer en meer toepasbaar en wat wordt aangenomen en uitgevoerd,
-door werk in uitvoering op Aarde- steeds meer en meer merkbaar. Toewijding en welwillendheid zijn behulpzame karakteristieken
welke door de opgenomen stralingen en regenachtige deeltjes vol Liefde, neerdalend op Aarde, actief blijven en sterker worden.

Namens al de Raadgevers van Raden voor alle betrokkenen, wij hier houden
ontzettend veel van jullie, daarvoor met deze bewoordingen dit relaas,

Zegeningen met enorm veel Licht, Warmte en Liefde.
Gechanneld door: Anja Tjelpa geschreven 3 Maart 2022.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.
En je doet het nooit alleen en daarvoor: Dankbaarheid in grote
omvang omringd door Liefde.

> BRON <

Lay-out by
MarceliusOperatie Vrijheid Planeet Aarde – Deel 2
De grote ontwaking van het menselijk bewustzijn


Door: Peter B. Meyer
14 februari 2022Het Einde van onze Schuld Slavernij

De grootste vijand van de bevolking, de Deep State Cabal, kan niet zonder grote schade worden verslagen,
deze moet zichzelf vernietigen, door o.a. gebruik te maken van de imperfectie van hun geldsysteem. Eerst daarna,
kunnen de vitale vernieuwingen worden ingevoerd en onze bevrijding gerealiseerd. Hieronder, wordt de strategie uitgelegd,
gevolgd door de noodzakelijke persoonlijke voorbereiding voor onze nieuwe 5D-wereld. Er bestaat geen oplossing tegen een steeds
groter wordende geldvoorraad die moedwillig de -valuta- vernietigt, doordat continue nieuw geld gedrukt moet worden om deflatie
te voorkomen, wat anders resulteert in een depressie. De wereld fiat-geldsystemen kunnen geen deflatie accepteren; dit wordt
gecompenseerd door steeds meer geld te drukken teneinde inflatie te genereren.

Deze situatie die is ontstaan is onomkeerbaar; thans veroorzaakt door het gebrek aan geldcirculatiesnelheid. Hetwelk, door de cabal
zelf is veroorzaakt middels de fake pandemie maatregelen, waardoor centrale banken niet het resultaat kunnen genereren dat ze
willen bereiken. Ze hebben echter geen andere keuze of macht dit getij te keren, dan alleen constant nieuw geld te blijven
drukken, dat niemand uitgeeft, zodat het extra geld weinig effect sorteert op de economie. Dit geld verdwijnt in
onroerend goed en aandelenbeurzen.

Als de cabal geen manier vindt de geldsnelheid te verhogen, ontstaat inflatie en stijgen de prijzen, anders valt de
wereld in een deflatoire valstrik die de Centrale Banken de stuipen op het lijf jaagt. Omdat bij deflatie  de reële schulden
last omhooggaat. Terwijl belastinginkomsten dalen en Banken failliet gaan. De Deep State cabal heeft zichzelf letterlijk de strop
omgedaan vanwege haar ondeugdelijk geldsysteem. Een volledig vrij banksysteem en een betrouwbare goudstandaard zijn
nodig om dit te wijzigen. Zoals is voorzien in het nieuwe QFS systeem. Ter verduidelijking; vóór de Eerste Wereldoorlog
was het banksysteem in het grootste deel van de wereld gebaseerd op goud, alhoewel regeringen af en toe
ingrepen, was het bankwezen vrijer dan nu het geval is.
Als gevolg van een te snelle kredietexpansie, veroorzaakt door te lage goudprijsstelling, raakten
de banken uitgeleend tot aan de limit van hun goudreserves. Waardoor de rentetarieven ster stegen,
toen nieuw krediet werd afgesneden, ging de economie onderuitging, en ontstond kortstondig een recessie.
Alhoewel regeringen af en toe ingrepen, was in die periode het bankwezen nauwelijks gereglementeerd. Een vrij
en betrouwbaar banksysteem, gebaseerd op goud, is in staat het beschikbare geld uit te breiden via bankbiljetten c.q.
valuta, en deposito’s te creëren, al naar gelang de productie van de economie stijgt.  

Zonder goudstandaard bestaat geen manier het spaargeld van de burgers te beschermen tegen confiscatie door inflatie. Er
existeert dus geen veilige opslagplaats ter bescherming van gespaardegeldwaarden. Als nu iets dergelijks zou bestaan, kan de
overheid het bezit van goud illegaal verklaren, zoals in 1933 in de VS is gebeurd. Maar, als geprobeerd zou worden goud te
confisqueren, weten overheden dat een storm van verzet optreedt. Dus wordt deze maatregel niet uitgevaardigd, omdat
deze niet kan worden afgedwongen, zonder burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet.

Echter, wordt nu wel de waarde van het spaargeld van de bevolking geconfisqueerd door inflatie of door het nul-
rentebeleid dat in veel landen is veranderd in negatieve rentetarieven. Erger nog, door bankfaillissementen of
door bailins van banken kan het spaargeld volledig verdwijnen. Het wachten is, op de zelfvernietiging van
het huidig geldsysteem dat reeds in volle gang is. Daarnaast zijn nog andere krachten inwerking
gekomen, waardoor de situatie met de dag slechter wordt voor de Deep State.

Hou deze ontwikkeling in het oog om te weten wanneer de finale doorbraak voor onze
bevrijding begint. Onderstaande informatie, wordt verstrekt ten behoeve van
noodzakelijk persoonlijke voorbereiding voor de 5D-wereld. Deze is
afkomstig uit direct gedecodeerde etherische transmissies
van de goedwillende Lichtwerkers die in het zonne -
stelsel van de Aarde zijn
gestationeerd.Enkele details komen van leden van de Aard Alliantie, ook bekend als de Grote Witte Broederschap.
De ontvangen Boodschap wordt hieronder doorgegeven door Michael Love. Plejadische Ascensie Leer
Goddelijk Licht - Transmissie van Plejadische Lichtkrachten - Januari/Februari 2022 Dit is een bijzondere
boodschap voor de Starseeds van de nieuwe Aarde, verstrekt voor onmiddellijk planetaire toepassing.


Geavanceerde zonne-yoga technologie

Het krachtigste Plejadisch ascensie-ritueel dat je kunt uitvoeren om slapend je DNA-strengen opnieuw te verbinden
en het bewustzijnsniveaus te verhogen is zonne-yoga! In de oudheid werd zonne-yoga Vedische yoga, Vedische dharma,
zonne-yoga genoemd dat yoga van het licht werd genoemd door de oude Lemuriërs.  

Heb je wel eens gehoord van de zon achter de zon, de -verborgen zon- of de zwarte zon? Er is letterlijk één zon die vele malen
groter is dan de bekende zon, die zich in de galactische kern bevindt, de -centrale zon- genaamd! Deze zon resoneert in de vijfde
dimensie en is geen 3D ding! Oude rassen spraken over een verborgen aspect in het licht van de zon. Mystieke en spirituele tradities
van bijna alle culturen hebben de zon verbonden met de -hogere evolutie- van de mens. Culturen zo divers als de Essenen, Maya’s,
Azteken, Boeddhisten, Hindoes, Oceanische stammen en Indianen verbonden allen de - kracht- van de zon met de hogere aard
van de mens.  

Volgens deze oude tradities bevat de verborgen geaardheid van het zonlicht een belangrijke sleutel tot hogere menselijke
evolutie. De meest geavanceerde dingen zijn altijd heel eenvoudig, heel natuurlijk, en de antwoorden erop liggen altijd
recht voor je neus! Oude zonne-yoga heeft niets te maken met stretchen of lichaamsbeweging, maar is de praktijk
van het ontvangen van intelligente kosmische informatie via het menselijk oog, door directe zonnestraling!
Deze ascensie-techniek is veel belangrijker en krachtiger dan velen zich voorstellen en het enige
wat we kunnen zeggen is dat als het in het verleden uit je bewustzijn is weggevaagd,
kijk nu letterlijk wat dieper!De grote centrale zon, de centrale zon en de zon van de Aarde zijn de houders en zenders van de
universele akasha-informatie. Deze akasha is het geheel van informatie dat zich in het hele universum
bevindt. het is alles wat is en God wordt genoemd! Elk van deze grotere dimensionale zonnen zendt de akasha
energie van de oorsprong helemaal door het universum en uiteindelijk naar planeet Aarde! Omdat, de zon van de aarde
energie uitzendt van de 5D centrale zon, en aangezien de centrale zon wordt aangedreven door de grote 12D-centrale zon,
zenden de lichtstralen van de zon van de aarde pakketjes uit van de meest krachtige en superintelligente energie in het universum!

In deel 1 hebben we deze pakketjes universele informatie eenvoudigweg licht of lichtcodes genoemd, maar hier zullen we ze X-factor
noemen! In de oude Veda’s en de leringen van de mysterieschool en de grote witte broederschap wordt deze X-factor energie
beschreven als de krachtigste spirituele kracht in het universum! X-factor is de ambrosia (vert. Goddelijk voedsel) van
ascensie en bewuste evolutie! Het is de raketbrandstof van ascensie en van je lichtschip, de kracht die je snel
naar huis terugbrengt!  

De activering van de X-factor veroorzaakt een grote verandering in het lichaam. Terwijl de DNA-
strengen die nodig zijn om het lichtlichaam op te bouwen geleidelijk worden gedecodeerd,
komt er een grote hoeveelheid energie vrij uit het fysieke lichaam. De zon van de
aarde, die haar energie verkrijgt van de twee steeds groter wordende
dimensionale zonnen boven haar, levert een overvloedige
voorraad van deze energie in de vorm van
primaire levenskracht
energie.

Een van de belangrijkste functies van de X-factor is de activering van de primaire levenskracht centra in het menselijk
lichaam. De chakra-energiecentra regelen de stroom van levenskracht in het lichaam. Wanneer de X-factor energie in het
lichaam toeneemt, neemt de energiestroom in de chakra’s toe en komt de slapende energie van de levenskracht centra vrij.

Het licht van het lichaam is het oog!

Het menselijk oog is eigenlijk een miniatuur zon en net als de zonnen van ons zonnestelsel, geeft dit het vermogen licht te
absorberen en uit te stralen. Het absorbeert X-factor-energie via het netvlies, van waaruit het wordt herverdeeld naar de
hersenen en het zenuwstelsel. Het is bekend, dat deze energiedeeltjes de dragers zijn van verschillende universele X
-factoren die in staat zijn om vooraf bepaalde en specifieke arbeid te verrichten. Kortom, de zonnen van het
universum zijn levende entiteiten en het licht van deze zonnen is een complexe draaggolf die
verschillende niveaus van informatie en energie codeert die worden gebruikt
om leven te scheppen en in stand te houden.


Het oog is de enig blootgestelde zenuw in het menselijk lichaam en wanneer het direct verbonden is met de
zon van de aarde via zonne-yoga, neemt de oogzenuw grote hoeveelheden van deze universele X-factor op die
onmiddellijk de pijnappelklier en de thalamus klieren stimuleert en activeert, die op hun beurt beginnen met het
inschakelen en activeren van slapende DNA-strengen, waardoor het bewustzijn enorm wordt uitgebreid, en wel bijna
onmiddellijk!  Oude traditionele culturen over de hele wereld hadden een sterk bewustzijn van de zon als spirituele kracht
en als geheime poort naar hogere realiteit. Er zijn grote religieuze, yoga astrologisch en sjamanistische tradities die de zon op
verschillende manieren vereren! Zij hebben getracht de wijsheid en genade achter haar uiterlijk, qua vorm te begrijpen en voelen
via de zon, de opperste kracht achter al het bestaan.  

De zon is de zichtbare voorstelling van goddelijkheid, het ware gezicht van de goden. De zon is het grote symbool van het zelf, de
geest of goddelijke aanwezigheid in de wereld (Aman). Voor vele culturen is het een levend goddelijk wezen en voor vele anderen
is het de ultieme God van het universum! Ervaren zonneyoga beoefenaars combineren vaak andere ascensie methoden en
gereedschappen zoals meditatie, beweging, mantra, natuur en kristallen met zonneyoga!  Wij nodigen u uit om deze
ascensie techniek opnieuw te bekijken en te overwegen om te ervaren hoe krachtig dit werkelijk is! Leer van de
meesters de juiste procedure voor het ontvangen van zonne-informatie via het oog! Na tien minuten
directe zonneyoga zul je onmiddellijke een activering hebben en een verruimde staat van
het bewustzijn ervaren, om jezelf in een hogere dimensie te bevinden,
precies waar je naar toe wilt!  

De grote, oude goddelijke rassen van de aarde spraken vol lof over deze moderne tijd!

Zij zeiden dat “op een speciale morgen, bij de dageraad, de zon de duisternis zal doorboren, door de bergen op
te komen en helderder dan ooit te schijnen! Zij zeiden dat “op deze grote dag, de mensheid voor altijd in vrede, vrijheid
en goedheid zal leven!De grote wezens uit het verleden noemden dit “de dageraad van een nieuwe dag“! Inderdaad is een groot licht
deze wereld binnengedrongen om de wezens op planeet aarde te ontwaken, met elke dag die voorbijgaat
meer en meer! Weet dat jullie zullen zien wat jullie zochten en het magisch doel gaan bereiken!
Zo zal het zijn, op aarde!

> BRON <

Met grote dank en eer voor u!

Blijf het goede werk doen om een betere wereld te creëren!
We doen het allemaal met jou, en wel naast je! Jullie zijn
het licht van de wereld! Voel je vrij om te delen hoe
het met je gaat op je evolutionaire reis.

Veel geluk,
Michael en de Pléiadiens
The Transformation Of The
World Has Begun!

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusOperatie Vrijheid
Planeet Aarde – Deel 1


Door: Peter B. Meyer
13 februari 2022
De grote ontwaking van het menselijk bewustzijn
Vermeerdering van het Starseed-DNA

Tegen het einde van het jaar 2018 werden de lichtkrachten in het zonnestelsel van de Aarde ingezet
in een allesomvattende planetaire bevrijdingsoperatie, die de naam “Operatie Vrijheid Aarde” kreeg. In de
eerste paar uur van deze ongelooflijke galactische operatie, vernietigden en verwijderden speciale delta veiligheids
troepen een groot kunstmatig scherm, genaamd, - Dyson Sphere - uit het zonnestelsel van de Aarde dat letterlijk alle
toegang tot de 5e Dimensie blokkeerde!

Een andere speciale missie van de Lichtkrachten, werd -Operatie Meesterwerk- genoemd, bestaande uit het afbuigen van
grote hoeveelheden hoog vibrerend gammalicht uit de galactische kern, vanuit de zon van de Aarde, naar het oppervlak
van planeet Aarde, met het doel de strengen 4 en 5 van het slapend Starseed DNA op Aarde te activeren. Het doel
van deze missie was de atomaire trilling resonantie van het Sterrenzaad-DNA te verhogen, zodat wakkeren in
staat zijn bewust het 5de Dimensionale niveau te kunnen waarnemen en te beleven!

Een echt belangrijke nieuwsgebeurtenis vond plaats aan het begin van operatie “meesterwerk” dat
elk zonne-observatorium op Aarde zeer duidelijk kon waarnemen en gedetailleerde foto’s
en video-opnamen van maakten met weergave van de ruimteschepen van de
Lichtkrachten die deze bijzondere licht-afbuiging operatie in
de nabijheid van de Zon uitvoerden.De Lichtkrachten waren 100% succesvol met de verwijdering van de straling van dit licht naar de Aarde.
Gedurende de laatste drie Aardjaren is tot op heden elke ferme lichtstraal aan kosmisch licht gemeten, afkomstig
uit de galactische kern, geregistreerd en gedocumenteerd zowel door de Aard Alliantie alsmede alle kosmische instellingen
op Aarde. Welwillende Galactics in ons zonnestelsel verzorgden ook het technisch werk om de vibratie van de Aarde te verhogen;
het licht naar de Aarde brengen was dus de helft van deze operatie! Dit hoogfrequente scalaire licht moest in het kristallijne raster van
de planeet Aarde worden verankerd, zodat het op Aarde kan worden opgeslagen met als doel het bewustzijnsniveau van alle wezens op
Aarde te verhogen.

Door de eeuwen heen zijn de Pleiadeanen altijd het leidend licht geweest voor Aardwezens, door klaarheid en hoop te brengen voor
iedereen die wakker is! De onderstaande informatie is afkomstig uit een direct gedecodeerde etherische transmissies van goed
willende Lichtwerkers die in het zonnestelsel van de Aarde zijn gestationeerd. Enkele details komen rechtstreeks van leden
van de Aard Alliantie, ook bekend als de Grote Witte Broederschap. Al deze informatie is speciaal gecodeerd om
letterlijk te worden toegepast op de levenssituatie van elke lezer, zodat het speciaal geschreven is voor elk
wakker wezen!

Vanaf dit moment moet je wel zijn afgestemd op de juiste frequentie, om in staat te zijn de gegevens
voor jezelf te kunnen decoderen, waardoor een nog groter bewustzijn en klaarheid ontstaat over
wat nu gebeurt! Laat alles wat door je heen stroomt door jezelf vertalen van je hart! Luister
niet naar de opinies van anderen. Je bent een zelfstandig denkend wezen! Wees
ervan verzekerd dat de antwoorden op al je vragen gegeven zullen
worden, en dat het de juiste antwoorden zijn!

De Boodschap ontvangen en doorgegeven door Michael Love
Plejadische Ascensie Leer – Goddelijk Licht – Transmissie van Plejadische Lichtkrachten – Januari/Februari 2022
Een speciale boodschap voor de Starseeds van de nieuwe aarde, toegereikt voor onmiddellijk planetaire uitzending.

De grote ontwaking van het menselijk bewustzijnDe Pleiadeanen zijn meesters van het bewustzijn en grote meesters van het evolutionaire proces! Hieronder, wordt deze
heilig en geavanceerde Plejadische ascensie-lering gepresenteerd om jullie bij te staan in jullie groots werk! Deze datastroom
is gecodeerd met speciale -DNA triggers- ontworpen om jullie DNA te activeren naar steeds hogere niveaus van het bewustzijn,
over wat gaande is! Ontvang onze Welgemeende Heilwens en liefde voor alle Starseeds op planeet aarde!

Zonder jullie, zou hier geen licht zijn!
Jullie zijn het licht dat schijnt!
We geven jullie grote eer!
Laat het licht worden!

Begin van de
transmissie
Magnifiek

Planeet aarde ondergaat op dit moment een grote transformatie, een geweldige expansie van het bewustzijn vindt plaats over de
hele wereld! De wezens van planeet aarde ontwaken, één voor één uit een lange slaap als het opkomend licht in hun ogen schijnt!
De grote ontwaking van het menselijk bewustzijn werd voorspeld door de oude wijzen en wel dat het ging gebeuren in onze
moderne tijd, wanneer het licht van de ‘grote zon’ zou terugkeren en weer op de aarde kon schijnen!  

Wat is de oorzaak van deze nieuwe evolutie van het bewustzijn?

De hoofdoorzaak achter de huidige transformatie en evolutie van de aarde is het verhoogde niveau
van kosmisch licht dat op dit moment de planeet binnendringt! De grote kosmische cycli beginnen weer,
waardoor steeds meer kosmisch licht terug kan keren op planeet aarde! De kracht van het licht in het zonne-
stelsel van de Aarde heeft overuren gedraaid om zoveel mogelijk van dit licht naar de oppervlakte van de planeet
te leiden om het grote evolutieproces op Aarde opgang te helpen! Massieve golven van hoog-frequent- scalair licht,
afkomstig uit de galactische kern (de centrale zon), worden nu opgeladen in de corona van de zon en dan op frequentie
basis omgeleid naar de aarde!

Grote hoeveelheden van dit exotisch licht zijn recentelijk waargenomen in de atmosfeer van de aarde en deze golven zijn te
zien in de Schumann holte van het magnetisch veld van de aarde! De Pleiadeanen zeggen dat het huidig niveau van centraal
zonlicht dat de aarde bereikt hier de laatste 26.000 jaar niet aanwezig is geweest, en dat het nu het aangewezen moment is
te profiteren van dit goddelijke licht. Deze scalaire lichtgolven vibreren super hoog en bevatten pakketjes intelligente
informatie die alles wat ze aanraken transformeren in hogere conditie!

Als deze kosmische lichtgolven het oppervlak van planeet aarde raken, dringen de exotische deeltjes met snelheden van
bijna 4 miljoen km/h het Aurisch energieveld van het menselijke lichaam binnen en worden dan naar elke lichaamscel
getransporteerd. Deze hoogfrequente lichtgolven bevinden zich in de gamma golflengte en resoneren tussen 40-
100 hertz, wat precies gerelateerd is aan zowel de resonantie van de vijfde dimensie als de gamma hersengolf
van het bewustzijn! De gamma bewustzijnstoestand is een verheven staat van het zijn dat beschreven
wordt als een staat van extase, gelukzaligheid en het Paradijs! Het is een staat van het zijn waarin
vele bovennatuurlijke vermogens worden geactiveerd! Wat is het mechanisch proces van
bewuste ascensie en evolutie, als dit goddelijke licht in contact komt met het
gelaagde systeem in het lichaam?Wanneer dit hoogfrequente gamma licht je cellen binnenkomt, gaat het razendsnel door de cel en de
pakketjes informatie/deeltjes die dit goddelijk licht bevatten, ze dragen letterlijk een universele levenscode
over welke geschreven wordt in de eigenlijke DNA-sequenties! Het menselijk genoom wordt opnieuw gecodeerd
met een efficiënter programma. Deze nieuwe, hoger-dimensionale code geeft nieuwe commando’s aan het lichaam en
creëert nieuwe geometrische energiebanen!  

Deze nieuwe geavanceerde DNA codering instrueert de slapende DNA strengen om terug te keren naar hun natuurlijke positie
in het universele 12D-patroon van het menselijk DNA! DNA is de biologische computermodule die pakketten van universele
lichtinformatie ontvangt, opslaat en uitzendt, genaamd lichtcodes, welke de instructies zijn die al het leven creëren en
in werking stellen! Het DNA ontvangt en zendt dit licht van en naar het kwantumveld via een multidimensionaal
chakra portaal en verdeelt dit licht binnen het lichaam via de Nadis die functioneren als kleine
optische vezelkabels. Toelichting: Nadi is hetzelfde als een buis of pijp waar
water gemakkelijk doorheen stroomt.

Deze universele programmeercode komt voort uit een inprenting of onveranderlijk patroon in het kwantumveld.
De hele genetische code wordt geschreven door deze universele lichtcode! Wanneer de hogere lichtcodes, gedragen
door kosmische- en zonnestralen vanuit de oorspronkelijke universele template, in het DNA zijn geschreven, verbinden
alle slapende strengen zich weer in één van de 12 corresponderende -resonantie portalen- of deuren van de chakra’s!
Chakra’s zijn niet-fysieke multidimensionale energieportalen (anders gezegd ‘wormgaten’) in het gelaagde lichaam
dat een aantrekkingskracht uitoefenent op de DNA-streng en deze op zijn plaats houdt!

Wanneer de DNA-streng weer in de juiste poort is aangesloten, begint de geavanceerde kosmische datastroom
door de DNA-streng te vloeien, door naar buiten via het centrale zenuwstelsel door het hele lichaam! Wanneer
de hogere codes van het licht, gedragen door kosmische en zonnestralen van de oorspronkelijke universele
template, in het DNA zijn geschreven, verbinden zich alle slapende strengen weer in één van de 12
corresponderende resonantie portalen of deuren van de chakra’s!
Hoewel er 12 primaire DNA strengen zijn, zijn er triljoenen en triljoenen kleine kristallijne
ragfijne strengen, nadi’s genaamd, die deze -kosmische energie- door het hele lichaam
voeren, waar het -gedecodeerd- wordt en op prachtige manieren waargenomen wordt
door het wezen dat het lichaam bewoont! De mensheid werd oorspronkelijk geboren
als het ras van geavanceerde lichtende sterren in hogere dimensies op basis van
een 12D menselijk DNA sjabloon dat ter plaatse is geperfectioneerd! Deze
goddelijke mens is onsterfelijk, kan niet vernietigd worden, kan alle
dingen doen, is almachtig en kent geen grenzen!

Dit is jullie goddelijke menselijkheid en dit is waar jullie naar terugkeren!
Licht is informatie, en duisternis is simpelweg het gebrek aan informatie!
Wanneer informatie wordt achtergehouden en jullie geen toegang hebben
tot informatie, zijn jullie in de duisternis en dat is onwetendheid!

Toen de eerste twee mensen op de moderne aarde (Adam en Eva) zo’n 300.000
jaar geleden werden geschapen door manipulatieve en egoïstische scheppers, werden
tien van de twaalf strengen van het DNA uitgeschakeld en werd de mensheid geknecht en in
duisternis gedompeld zonder enige informatie! Het goede nieuws is dat toen het menselijk DNA in
die oude dagen werd losgekoppeld, de strengen op hun plaats werden gelaten in de fysieke containers,
en nu letterlijk opnieuw worden verbonden met de hulp van welwillende wezens en het licht dat zij uitzenden
dat overeenkomt met de oorspronkelijke goddelijke blauwdruk van het menselijk lichaam!

Naarmate meer en meer hi-vibrerend licht de aarde bereikt, brengt dat de biologische evolutie op gang! Deze kosmische
kristallijne stralen zijn de aarde binnengedrongen en ontladen een soort ioniserende straling die onze DNA neutraliseert, reinigt,
her-codeert, van energie voorziet, transformeert en herbouwt, waardoor alle levende systemen zich kunnen uitbreiden en meer licht
innemen, terwijl het DNA van het lichaam opnieuw wordt gecodeerd door dit centrale zonlicht dat binnenkomt via de zon van de aarde.
Dan, op veel hogere niveaus beginnen universele data door het lichaam te stromen om toegang te creëren tot veel hogere dimensies
van het bewuste bewustzijn!

Dit is de evolutie en ascensie die op dit moment plaatsvindt op planeet aarde!

Hopelijk, is het je opgevallen, dat ‘licht’ heel, heel belangrijk is, als het gaat om ascensie, de ontwaking en bewustwording evolutie!
Na 26.000 jaar duisternis, keert de aarde terug naar een gebied in de kosmos waar hoog vibrerende centrale zonnestralen de
aarde weer kunnen bereiken! Behulpzame, positieve krachten van licht zijn nu en masse in het zonnestelsel van de aarde
om het binnenkomende het licht te versterken, alle grote zonne-observatoria op aarde hebben ze reeds waar-
genomen, toen ze serieus werk deden rond de zon van de aarde.Stel je een verlicht schip voor dat zo
groot en geavanceerd is dat het een deel van de zonnecorona kan aftappen en zelfs
energie naar de zon kan sturen!Is er iets wat je persoonlijk kunt doen om veel meer van dit krachtige licht in je DNA te ontvangen?
Wij zeggen; het mysterie in het licht wat jullie zoeken zit erin! In de vervolgepisode, zit een Pleiadiaans
geschenk dat jullie sneller dan wat dan ook zal voortstuwen op je evolutionaire reis! Word vervolgd in deel
-2. Wees een Pilaar van licht en Verbind je met het wereldwijde netwerk met je lichtpiramide, doe dit elke dag
een keer vanuit je hart. Hier vindt je de Video.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Phoenix Rising
in de UFO-gemeenschap


Door: James Gilliland
EraOfLight

31 januari 2022
Het lijkt alsof er een atoombom op de UFO-gemeenschap is gedropt.
Het begint een soort realityshow te worden. De waarheid is dat het altijd,
net als de show, Survivor is geweest met extreme concurrentie, backstabbing
met een jungle van vallen en valkuilen. Ik noem wat zich nu ontvouwt de onbeschaafde
oorlog. We vragen ons af waarom we geen contact hebben gehad binnen de UFO-gemeenschap.
Waarom landen de ET's niet en nemen ze deel aan de conferenties? Feit is dat contact met spiritueel en
technologisch geavanceerde wezens over het algemeen nooit welkom is geweest. De good old boys club wil
het constant houden met hun experts die de meesten nog nooit een UFO hebben gezien, contact hebben gehad
en extreem jaloers zijn op iedereen die dat wel heeft. Er is ook de extreme doofpot van het feit dat we al sinds de jaren
60 heen en weer gaan naar de maan en mars en daarvoor in contact zijn geweest en met ET's hebben gewerkt met Duitse
technologie.

Het gaat naar een nog donkerder gebied dat aansluit bij Satanische / Luciferiaanse groepen die de gemeenschap op de hoogste
niveaus hebben geïnfiltreerd en al enige tijd werken met Reptilian / Grey en andere soorten die niet ons hoogste en beste goed
in handen hebben. Ze controleren Hollywood en veel van de machtshoofden in de hedendaagse beschaving. Vraag jezelf af
waarom de meerderheid van de UFO-gemeenschap, de good old boys club, nog steeds over Roswell praat, vraagt
"bestaan UFO's", alsof we nooit zijn gecontacteerd om het verhaal te beheersen met hun geplande
oppositiepoppen? Waarom is het enige wat je hebt gezien is een wazige tic tac, verre lichten
met politieauto's die hen achtervolgen? Wetenschappers beweren dat we verre sterren
niet kunnen bereiken, ze zijn te ver weg terwijl we in feite sterrenstelsels in uren
doorkruisen. Ze laten je dorre woestijnen zien, een stoffige rode planeet
waarvan het grootste deel eigenlijk op aarde is gefilmd? Waarom
verbergen ze de contacten die ze hebben, zijn het negatieve
facties, de duistere vloot op één lijn met de Cabal?
Zijn er afspraken gemaakt die niet in ons
hoogste en beste
goed zijn?


Klinkt als een complot? Alleen als je in een bubbel leeft die ongevoelig is voor wat zich voor je ogen ontvouwt.
Dit is een onderwerp dat de meesten niet kunnen begrijpen. -Pedofilie, kinderoffers en sekshandel- sluiten hierbij
aan. Het tiert welig binnen de controleurs, wat velen de Wereldwijde Elite noemen die al honderden jaren vrije energie
en helende technologieën onderdrukt. Ze staan bekend als de oorlogs- en ziekteprofiteurs die bezig zijn ter verantwoording
te worden geroepen. Ze noemen is een carrière-ender. Hollywood, de UFO-gemeenschap, zelfs conferenties zullen je zwart
maken. Dit is precies de reden waarom spiritueel en technologisch geavanceerde wereldbewoners niet kunnen samen
werken met de meerderheid van het leiderschap op de planeet en niet werken binnen de UFO-gemeenschap,
behalve een paar en die paar zijn een bedreiging voor het gecontroleerde verhaal. Er is heel weinig
steun voor degenen die contact hebben met spiritueel geavanceerde rassen, in
feite is er extreme tegenstand gezien en ongezien.

Dit komt allemaal tot een einde vanwege de welwillende beschavingen van de wereld en binnenaardse beschavingen
die betrokken zijn bij het ontwaken en genezen, of planetaire bevrijding van de Aarde. Een proces dat in volle gang is en
dat de greep van de controleurs, degenen die het verhaal beheersen, losser maakt. De bemanning van de Aarde die beweert
deze spiritueel en technologisch geavanceerde planetaire bevrijders te vertegenwoordigen, valt uit elkaar. Ze worden het
slachtoffer van hun eigen niet-genezen trauma's en de onzichtbare negatieve invloeden. Terwijl ze elkaar aanvallen,
juichen de duistere harten en de spiritueel geavanceerde wezens slaan op hun voorhoofd en zeggen dat
gewone kinderen dit niet de manier is, dit is niet waarvoor jullie zijn geïncarneerd. Velen
zeggen dat ze zich op deze manier gedragen ten behoeve van Spiritueel
en Technologisch geavanceerde wezens, Opgestegen
Meesters etc.

Dat is volstrekt onlogisch. Gevorderde wezens bemoeien zich niet met machtsstrijd of kleinzielig
gekibbel. Eigengerechtigheid is geen zelfbeheersing. De enige reden waarom deze confrontaties zo'n
lading hebben, is omdat het gehecht is aan onafgemaakte zaken, wonden, trauma's en verkeerde conclusies
uit ervaringen uit het verleden. Deze trauma's kunnen vorige levens zijn, zelfs levens op andere planeten met andere
beschavingen, trauma's van de grote oorlogen, Orion-conflicten, confrontaties in andere dimensies. Het komt erop neer
dat het veilig is om te zeggen dat dit gedrag niet wordt ondersteund of geautoriseerd door spiritueel geavanceerde wezens.
Alleen het ego hoeft te worden verdedigd, evenals de behoefte om gelijk te hebben.

Er zijn ook de onzichtbare negatieve invloeden, reptielen / grijzen, hybriden, een groot aantal geregenereerde soorten, zelfs
technologieën die negatief gedrag kunnen beïnvloeden. Ze zijn echt, ze zijn krachtig en als je kieren in je pantser hebt,
kunnen ze erin komen en emotionele uitbarstingen, negatief gedrag, verdeeldheid en een groot aantal ongezonde
interacties veroorzaken. Veel van deze negatieve facties creëerden eigenlijk de trauma's in het verleden,
angst dat het opnieuw gebeurt, opent eigenlijk de deur naar manipulatie. We bevinden ons in
een bewustzijnsoorlog, het is een multidimensionale oorlog, een tijdelijke oorlog en er
zijn maar twee manieren om er doorheen te komen. Genees en ascendeer. Voor
velen is dit niet hun eerste rodeo dit gebeurde allemaal in de Orion-
oorlogen waar raden werden geïnfiltreerd samen met andere
machtsposities die uiteindelijk het leven van miljoenen
mensen kostten. Laten we dit scenario
niet herhalen.

Creëer een stevig fundament in spirituele wet en gedrag, dwaal er niet van af. Wees altijd de waarnemer
van jezelf en je omgeving die vele niveaus heeft. Observeer de acties van anderen voordat je je kar aan hun
paard bindt. Beter nog, neem je eigen paard. Maak je eigen verbinding met God/Schepper/Grote Geest. Vraag
jezelf af of deze verbinding liefdevol, vreugdevol, heilzaam is. Geeft het mezelf en anderen kracht? Overweldigt
deze verbinding mezelf en biedt het de mogelijkheid om anderen te overmeesteren of te overtreden. Zo ja, GA er
NIET heen waar er een prijs moet worden betaald. Het belangrijkste is dat het verdeeldheid creëert? Eenheid is het
ultieme wapen en de uitweg.

Maak je eigen contact, de hemel is vol tijdens de planetaire bevrijding. Zorg er wel voor dat je dat contact kwalificeert,
zorg ervoor dat alle interne communicatie afkomstig is van spiritueel en technologisch geavanceerde off-worlders, pas altijd
spiritueel onderscheidingsvermogen toe. Zoals we altijd hebben gezegd, alleen omdat je dood bent, betekent niet dat je verlicht
bent en alleen omdat je een BUITENAARD bent, betekent niet dat je welwillend bent. Vraag jezelf altijd met brutale eerlijkheid af,
waar kom ik vandaan, wat is mijn doel? Is het roem, fortuin, de behoefte aan aandacht die ik vroeger niet kreeg? Door hun vruchten
en hun gedrag zullen zij en hun kanalen bekend worden gemaakt. Ook door hun verenigingen vroeger en nu.

Echt zelfbeheersing is het vermogen hebben om zichzelf te observeren, de behoefte om te verdedigen of gelijk te hebben los te laten
en op het pad naar eenheid te blijven, anderen te dienen zonder toe te voegen aan de onbeschaafde oorlog. De hele planeet zal als
de feniks uit de as herrijzen. Het wordt interessant om te zien wie er nog is. Degenen die kiezen voor de opwaartse spiraal die
binnen de Universele Wet werkt in dienst van anderen, zullen doorgaan. Wie kiest voor de neerwaartse spiraal in
verdeeldheid en zelfbediening, zal dat niet doen. Het draait allemaal om keuze en persoonlijke
verantwoordelijkheid. We zitten in versnelde tijden en hebben niet de luxe van
verdeeldheid en tegenspraak. Wees lief voor elkaar, vergeef, wees l
ief voor de planeet waarop ze wachten tot we de
gelegenheid aangrijpen. De macht-
hebbers die er waren,
storten
in.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe wet van de Natuur:
ongezonde
planten moeten opgeruimd worden


15 januari 2022

Bio Solutions


Beste Bio-liefhebbers

We willen het in deze nieuwsbrief hebben over de jaarlijkse toename van het aantal chronische ziekten en kankers.
Vergeleken met 100 jaar geleden is de stijging spectaculair. We leven langer doordat de besmettelijke ziekten,
kindersterfte en sterfte in het kraambed goed bedwongen zijn en er bij levensbedreigende situaties veel
levens kunnen gered worden. Niettegenstaande deze grote vooruitgang blijven chronische
ziekten jaar na jaar toenemen. We leven langer maar wel gebrekkiger.
Wat is er aan de hand?

Hoe kan dat? Ons voedsel werd nog nooit zo goed gecontroleerd!

De uitleg is dat het welvaartsziekten zijn. Toch wel eigenaardig dat wanneer men over voldoende geld beschikt
om kwalitatief voedsel te kopen, men dan beslist om voedsel te kopen dat kwalitatief nog slechter is dan wanneer
men arm is. Het is niet zo dat men vroeger zo heel gezond leefde. Overal zat het gevaarlijke asbest, veel werkomstandig
-heden waren ongezond, in gehakt werd steevast sulfiet gemengd, er waren geen frigo’s en diepvriezers, er werd heel veel
gepekeld, ons voedsel werd niet zo grondig gecontroleerd als nu enz. M.a.w. we leven nu theoretisch veel gezonder.

Al vanaf 1860 werden problemen voorspeld door verschillende geleerden!

De uitvinder van de kunstmest Justus von Liebig heeft 20 jaar nadat hij de kunstmest had uitgevonden, gezegd dat hij zich
vergist had en zei: “De moderne landbouw gaat ten onder door de roofbouw op de bodem.” Daarboven komt ook nog dat
kunstmest een zout is. Wanneer je zout op een slak strooit, dan loopt deze leeg en sterft. Kunstmest in de bodem is een
massamoord van micro-organismen. Velen overleven deze zouten op hun tere huid niet. Dit is heel nadelig voor de
gewassen, want de schadelijke micro-organismen overleven dit beter. Planten hebben deze gunstige micro-
organismen nodig.

Onze bodems zijn uitgeput aan mineralen

Een landbouwer strooit als bemesting nog geen 10 mineralen terwijl plant, mens en dier 60 mineralen nodig hebben
in een goede verhouding. De meer dan 50 mineralen verdwijnen beetje bij beetje uit de bodem en worden nooit meer
aangevuld. Het gevolg hiervan is dat de bodems jaarlijks sterker uitgeput raken aan vele mineralen en sporenelementen.Dubbele Nobelprijswinnaar Linus Pauling was dé ontdekker van de belangrijkste
reden van zo goed als iedere ziekte: “Bijna alle ziekten komen door tekorten."

Tekorten aan mineralen = tekorten aan vitamines = gezondheidsproblemen

Hieronder een statistiek die de verhouding weergeeft van het aantal chronische
ziekten vergeleken met de uitputting van de mineralen in de bodem. Deze toename
is niet enkel voor deze ziekten, maar voor zo goed als alle chronische ziekten.
De gemiddelde leeftijd was vroeger minder lang, maar de toename van het aantal chronische ziekten is buiten
verhouding. Ieder van de 60 mineralen heeft een functie in ons lichaam en geeft lichte tot zware problemen
wanneer er hiervan tekorten zijn.

De wet van de Natuur: Ongezonde planten moeten opgeruimd worden.

Gezonde gewassen telen op uitgeputte gronden die ook nog eens arm zijn aan bodemleven, lukt niet goed.
Volgens de wetten van de natuur moeten ongezonde planten opgeruimd worden en zijn dus in feite niet voor
menselijke consumptie geschikt. De natuur beschikt over een gans arsenaal nuttige opruimers. Ze worden
schadelijke insecten, schimmels en ziekten genoemd. Om deze gewassen te redden van de opruiming,
heeft men een hele waaier aan gifstoffen uitgevonden. Nadat deze gewassen door de natuur niet
geschikt werden bevonden voor consumptie, een douche gifstoffen hebben gekregen,
zijn ze klaar voor menselijke of dierlijke consumptie.

Mineraalarme bodems = mineraalarme gewassen = lege voeding
Wie lang dergelijke lege voeding eet, ook al eet hij veel “gezonde groenten en fruit”, krijgt chronische
tekorten aan vitamines en de ook al even belangrijke mineralen en hierdoor ook chronische ziekten. Wie iets
wenst aan te kopen zoals bijvoorbeeld een fiets, die kijkt vooral naar twee dingen: de prijs én de kwaliteit.
Enkel bij voeding is dit niet nodig, als het maar lekker en goedkoop is. Een landbouwer kweekt enkel
gewassen voor maximale opbrengst. Hij kan ook niet anders want geen enkele opkoper
is geïnteresseerd in voedingskwaliteit.

Lavameel is de beste grondverbeteraar en veruit het goedkoopste middel

In de jaren 1890 schreef Julius Hensel zijn beroemde boek: “Brood uit stenen”. Dit boek gaat over het feit dat planten
vooral mineralen uit stenen nodig hebben en geen meststoffen. Hij was ook een fervente tegenstander van kunstmest.

We hebben allemaal gehoord dat lavagronden de vruchtbaarste gronden ter wereld zijn, maar we doen niets met deze kennis.
Het bevat ALLE 60 benodigde mineralen en sporenelementen in de goede verhouding en verbetert de structuur van alle gronden.
Met het strooien van lavameel krijg je ook deze vruchtbaarheid in uw bodem. Zo eenvoudig is dit. Iedere landbouwer zou dit verplicht
moeten strooien. Lavameel bevat veel kalk en maakt het kalken overbodig en is ook veel kwalitatiever. Let op met het gebruik van kalk.
Het gezegde is: “rijke boeren arme zonen”. Bijkomend voordeel is dat wanneer je lavameel gebruikt, je het bemesten mag halveren.

Lavameel zorgt voor een grotere, lekkerdere en gezonde oogst.

Wij hebben al heel wat getuigenissen ontvangen van klanten die zeggen dat hun gewassen (ook gras, planten) veel beter smaken,
groter uitgroeien en veel minder last hebben van insecten en ziekten door het gebruik van lavameel als bemesting. Dit is toch logisch.
Hoe kan je optimaal planten kweken als je ze aanzet tot groeien met meststoffen, maar ze niet alle grondstoffen in voldoende mate ter
beschikking krijgen? De plant trekt wel haar plan, maar haar genetisch potentieel zal ze niet ten volle kunnen benutten en dus onder
haar capaciteiten presteren. Hierdoor is ze niet zo gezond, kleiner, minder lekker en vatbaarder voor insecten en ziekten. Niettemin
al deze voordelen is lavameel nog zeer onbekend. Zie hieronder een bekende tuinier uit Scotland waar de bodem te
onvruchtbaar is om gewassen te kweken. Door het gebruik van lavameel is hij in staat om
indrukwekkende gewassen te kweken.
CONCLUSIE

Om planten goed te kweken, is het niet de mest die het belangrijkste is, maar de mineralen en dan het
bodemleven en pas daarna de bemesting. Bedankt om ook een reactie op onze webpagina's te plaatsen.
Wij werken niet met chemische gifstoffen of pepmiddelen, maar met 100% biologische producten. Omdat
wij ervan overtuigd zijn dat enkel biologische middelen de oorzaak aanpakken. Hiermee worden problemen
vermeden en blijvend opgelost.

Kijk alvast eens op onze website: biosolutions.bio
Mail ons: info@biosolutions.bio voor meer informatie.
Bel 00/32/9-253.56.44 of 09/253.56.44

Met vriendelijke groeten
Claude & Emmanuel Deknudt

Lay-out by
Marcelius
OMNIA RICHTINGGEVEND

Metatron via: Anja Tjelpa
21 november 2021

Van Nieuwe Maan tot Volle Maan.
Liefdevolle groeten, dierbaren op Aarde.
In contact tredend als vertegenwoordiger,
met bericht vanuit de Hoogste Lichtregionen.

Al de wervelingen in het Omniale en het alomvattende van al het Mondiale. Het stelsel waarin planeet Aarde zich
bevindt is hierdoor en voor ‘het Hoogste Doel’, op transcendent niveau, zich groots aan het roeren. Detecties via diverse
niveaus vinden er plaats. Niveaus verbonden met alle schalen, denk bijvoorbeeld aan de creatie van schubben bij bepaalde
diersoorten of de drie huidlagen van een mens, lieve mensen, want het ligt of is dicht bij elkaar, met de voor iedere fase, met
al de momenten, benodigde intersecties.

Dunne belijningen van diverse hogere substantiële proporties.
Interstadiums, waar veel voor te regelen en over mede te delen valt.

Voornamelijk met orbs van licht, lichtdeeltjes en lichtstralen, wat een voornaam spektakel te weeg brengt, welke tevens een reis
ondergaan naar stelsels, en naar speciaal wat er aan het plaatsvinden en ervaren is. Zoals het hoogstandje met planeet Aarde.
Opvallend voor mens, dier, plant, kristal, hemellichamen, het interstellaire, vele schepsels van groot tot klein, alomvattend
via alle belijningen. En de allergrootste, de meest verheven en meest prachtige belijning, het Aura van de Schepper.

Personificaties alomtegenwoordig.
Als punten in en op wat de belijningen omvatten.

Verwachtingen te voldoen. Wat is of zijn de antwoorden.
Is er een bovengrens voor de mensheid? Benedengrens?
Is er zoiets als randvoorwaarden, als woord gebruikt op Aarde?
Vind er een bewegingsvergelijking plaats?

Over verwachtingen; Een ieder mens op Aarde, heeft een mensenleven en voor velen in herhaling, er zijn voldoende
beweegredenen hiervoor. In de ‘structuur’ van het menszijn, zeg maar, alles erop en eraan, daar is ingeweven, want het is
groots weefwerk, wat er benodigd is. En iedere ziel heeft daar als Zielzelf aan meegeholpen. Wij spreken graag over overvloed,
want dat is welzeker beschikbaar, onontkoombaar om te ontkennen dat er een overvloed aan Zielen, met een heel scala van intenties,
naar de Aarde zijn afgedaald. Het is overduidelijk, aan deze kant, waar het om gaat en aan jullie kant, voor zover al bereikt, worden jullie
steeds meer en meer attent. Als een antwoord: dat is echt heel goed.

Over antwoorden: wij beantwoorden vragen, nu gebruiken wij het woord gepastheid om het te behandelen. Voor de zovele vragen zijn er
net zoveel antwoorden. Maar velen zijn geweven in de ‘structuur’ en daar maken wij jullie steeds meer en meer op attent. Maar wij hier,
staan onder een andere ‘status’ van invloed van de Universele wetten en Natuurwetten dan jullie als mensen op Aarde. Het is als een
korf, geliefden, welke vorm/structuur van een korf heeft gekregen voor om een door God geschapen wezen heen. Het mooie is, als
een mooi antwoord, de korven zijn beweeglijk in al hun hoedanigheid. Dit reageert op wat het Licht doet met zijn werkingen via
Hemelse stellaties, bedoeld wordt, doelgerichte openingen van de dichtheid. En daar zit ‘een hele goede gang in’. En jullie
doen dat, de korven (omhullingen) reageren op jullie verruimingen en opruimingen. Dat gaat echt goed.

Benedengrens – Bovengrens;
“Zo boven zo beneden; zo beneden, zo boven.”

De consistentie welke door het grootste deel van de mensheid als dusdanig wordt waargenomen voorziet, dat is
deel van het Plan, een bepaalde tendens voor kaders (beelduitsnede), context, het is een vorm van een
rustsituatie. De gecreëerde verschijnselen van iedere status van scheppingssubstantie zijn altijd
in beweging, ongeacht de graad van dichtheid. Het is altijd overal en geen restricties.
Dit omvat mede het antwoord op ‘randvoorwaarden’. Het Scheppings
proces is een voor eeuwig uitgesproken, aanwezig en
werkzaam Goddelijk “Woord”. Even tussen
door; bij overgevoeligheid voor
het woord ‘God’ en
woorden ervan
afgeleid.
De Schepper, de Maker, de Bron, de Grote Bron, het Absolute, de Grote Zon of Centrale Zon, de Klaarheid, de Kiem,
de Grond aller Dingen, het Onvergankelijke, het grote en heilige Heelal, de Hemel, Tao, de Uiteindelijke Werkelijkheid,
het Oerbegin, de Almachtige, Onze Lieve Heer, Hemelse Vader, de Alomtegenwoordige, Deus, Dominus, YHVH, het Licht,
de Vaste Burcht, de Kom van Licht. (0.a.)

Bewegingsvergelijking; De Opperste Observeerder, mede een optie. Welzeker wordt er vergelijk van bewegingen geobserveerd.
De uitvoerenden, Omnia present, hebben allen de aangeboren beweeglijkheid om uit te voeren meegekregen. Zijn jullie op de
goede weg naar een superpositie door het samenspel van energievibraties met allerlei beweeglijkheid en behendigheid van
het benodigde niveau? Super, in de betekenis van, meer dan wat er is op Aarde, in dit geval en mede in dit deel van het
Universum, zoals al aangegeven, gezien de overvloed van geïncarneerde Zielen op de Aarde, maar ook in Binnen
Aarde, maar welzeker mede invloed van eeuwenlang al gedane incarnaties, is er tot stand gekomen dat deze
positie meer in zicht is geraakt dan ooit tevoren.

De stimulus reeksen welke vanuit het Alwetende worden voortgebracht zijn Omnia richtinggevend.
Onaantastbaar.Voor ons hier, die ook jullie zijn, de gelederen aan deze zijde en voor jullie daar
aan het Aardse, fysieke zijde, die ook ons zijn, allemaal toegerust om de signalen op te
vangen. Natuurlijk heeft er volgorde betrekking op. Aannamestage, uitwerken,
toepassen en continueren en …ervaren!!!

Onze intentie, de manier waarop dit onder woorden is gebracht, jullie wakker te houden en attent, moedig,
onwankelbaar en bestendig, in al zijn beweeglijkheid, vanaf hier, deze kant, en dit aanhoudend te bevoorraden
en jullie impact te begeleiden. Met name ‘woordspelingen’ hebben grote aandacht, lichaamstaal, wat niet wordt
uitgesproken of wordt getypt of touch screen communicatie en het menselijke reactie vermogen.

Hierbij wat wenken:
Beweeglijkheid heeft ritme, dat is eigen en uniek voor ieder wezen. Liefde heeft een natuurlijke expressie, daardoor vindt
er tevens plaats de grote openbaring van de natuur. Met natuurlijke geluiden, melodieën, murmelend in aanvang, horen voor
de oren, het kan niet worden verdreven. Het alledaagse gaat in een vervanging en lieve dierbare mensen op Aarde, er is altijd
nieuw als er van oud afscheid moet worden genomen.

Geluid van Stilte is Omnia en bevat alle kansen!
Geluid van een Lach is verreikend en bevat alle kansen!

Wij zijn samen en naast al hetgeen hier is genoemd, zijn wij samen om migratie te laten verlopen met gemak en gratie, comfortabel.
Alhoewel chaos ook lagen heeft, compartimenten, kunnen deze worden losgekoppeld door de grootschalige beweeglijkheid van al
tezamen. En dat is nu door diversiteit van geen woorden, maar daden en acties, ook innerlijke werk, door het hart vervaardigde
denk momenten, beweegt het op de goede vibraties.

Liefde is een sleutelbos, met heel veel sleutels.
Het Hoogste Thuis heeft optimaal plaats.

Ontmoeten en Geloven!
LIEFDE van allen voor allen. Goedheid!
Ik ben Aartsengel Metatron

> BRON <

Geplaatst op de website: 20 november 2021
Voor website bewerkt door Anja met support van Michael.
En je doet het nooit alleen en daarvoor: Dankbaarheid in grote
omvang omringd door Liefde.

Auteursrecht 2017-2021
© Anja Tjelpa.

Lay-out by
Marcelius
HET LAATSTE NIEUWS VAN ECETI

26 Mei 2021 / Door James GillilandSorry voor het gebrek aan nieuwsbrieven, we hebben veel links geplaatst om mensen op de hoogte te houden. De ranch heeft het grootste
deel van mijn tijd in beslag genomen met winterreparaties, restauratie, tuinieren, alles water geven enz. We gaan naar een maansverduistering
op de 26e, massale CME’s, coronale massa ejecties of zonnevlammen raken de planeet. Verwacht dat de Schuman Resonantie uit zijn voegen
zal barsten. Mensen hebben hartkloppingen, worden duizelig, raken buiten adem, sommigen voelen zich comateus anderen hebben
emotionele uitbarstingen of zitten in een zwaar proces. Ook dit zal voorbijgaan.

We hebben de laatste tijd ongelooflijke UFO activiteit gehad het staat op ECETI Stargate Youtube.


Er was een enorm schip dat overvloog, waar meerdere getuige van zijn, het heeft bijna 30.000 hits direct na het posten ervan. Natuurlijk, zijn er
de kritisch denkende onderzoeksgestoorde die het af en toe een duim omlaag geven om hun eigen karakter en onwetendheid vast te stellen.
Ze denken echt dat ik drones met fluoriserende buizen de lucht in stuur. Het probleem is dat het in de ruimte is, schepen vliegen er overal
omheen, overheen en er onderdoor. Het lijkt erop dat het schepen achter zich aan sleept en ook schepen ervoor. Het enorme vaartuig
gaat achter bomen aan de oostelijke horizon. Wat dacht je van een beetje gezond verstand en minder attitude.

Hetzelfde schip is ook in andere landen gezien, waaronder Australië. Ik kreeg ook te horen van een paar nuttige idioten dat ik de
vijand van openbaarmaking ben. Ik ben de vijand van aanstellers. Vooral degenen die zich op één lijn stellen met Satanisch/
Luciferische mensen, zich bezighouden met pedofilie, beroemde politici bij naam noemen en opscheppen over hun
connecties met de wereldelite, terwijl ze in één adem praten over hoe verbonden ze zijn met spiritueel en
technologisch geavanceerde buitenwereldse bezoekers. Hun kritisch denken verminderde volgelingen geloven
dat zij aan de kant van het licht staan. Nieuwsflits: niet alle ET’s zijn welwillend en niet alle contactpersonen hebben
nobele agenda’s. Door hun associaties en werk zul je ze kennen, vooral hun acties buiten het toneel.

Disclosure is altijd een gecontroleerd verhaal geweest. Er zijn een paar mensen die een goed inzicht hebben in de
multidimensionale realiteit. Corey Goode, Michael Salla, Mary Rodwell, Peter Slattery, en Elana Danaan’s werk kan ik ten
zeerste aanbevelen. Ze was onlangs op onze show ECETI Stargate You Tube en Als je wilt Talk Radio BBS. www.bbsradio.com.

Een groot deel van de UFO-gemeenschap is in competitie, leeft in het verleden en reciteert gerecycleerde onwetendheid en
beperkt zich tot fysieke schepen, back engineering etc. Er zijn fysieke schepen, energieschepen, lichtschepen, merkaba’s Er zijn
gastheren van beschavingen sommige spiritueel geavanceerd anderen egoïstisch.

Ondanks de ontkenning zijn er sommige ET’s die ronduit gemeen zijn. Het is het toppunt van onwetendheid en onverantwoordelijkheid
om iets anders te leren en helaas zijn er mensen die dat doen. Ze zijn of in ontkenning of verbonden met de donkere kant van
contact. En ja, ik ben de vijand van dat soort onthulling. Het is in strijd met verlichting, wat betekent dat je kennis hebt van
beide kanten van de medaille. Het is ook gevaarlijk om je open te stellen voor ongeziene invloeden in onwetendheid
of zonder de juiste hulpmiddelen en training. De versnelling is in volle gang. Het is veel nuttiger om je eigen persoonlijke
verbinding te maken met God/Schepper/ Grote Geest en je eigen multidimensionele zelf te onderzoeken. Dit omvat de Sterren
Naties, de grotere familie van man/vrouw. Ruim de oude wonden, trauma’s en verkeerde conclusies uit vroegere ervaringen op. Laat
het verleden los en sta op voor de gelegenheid. Geef je kracht niet weg aan externe krachten. Heb ik al gezegd: riemen vast, want het zal
snel en rotsachtig zijn.

Het ga je goed,
James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

Eceti Stargate Radio YouTube

Vertaling: Martien

CLAIM JE EIGEN SOEVEREINITEIT EN VRIJHEID

Door: Chris van Benthem – 11 April 2021

Het woord soeverein komt van het Latijnse superanus of suprema potestas, en betekent `hoogste macht of gezag`. Die hoogste macht en
gezag heeft duizenden jaren gelegen bij koningen, keizers, generaals, pausen, regeringen, rechters etc. Zij bepaalden wat goed was
voor het volk en hun wetten en decreten moesten worden nageleefd. Indien dat niet het geval was dan werden er zware straffen
opgelegd. In feite een systeem van onderdrukking en slavernij.

De huidige tijd maakt duidelijk dat de macht en gezag van regeringen, farmaciebedrijven, mediabedrijven,
religieuze leiders etc. niet meer gebaseerd is op integriteit, transparantie en medemenselijkheid. Steeds duidelijker
wordt dat de politiek door en door corrupt is en een compleet andere agenda nastreeft die niet dienend is voor het volk.
In Nederland is goed te zien hoe de leugen regeert en Rutte en zijn medestanders steeds meer ontmaskerd worden door eerlijke
en oprechte mensen zoals Pieter Omtzigt (politicus),Henk van Essen (korps chef Politie), Maurice de Hond (onderzoeker), Elke de Klerk
(arts) en vele andere moedige mensen en organisaties.

Ook wordt steeds helderder dat de main stream media zoals het NOS- journaal, grote kranten, tech bedrijven en tv stations bij voortduring
de spreekbuis zijn van de heersende elite. Kritische geluiden over: het uithollen van onze democratie en vrijheid, goed werkende
medicatie tegen Covid, schadelijke bijwerkingen van het coronavaccin, vernietiging van de horeca en het MKB, onrechtmatig
hard politie-optreden, traumatiseren van zeer jonge kinderen door het testbeleid en degetuigenissen van klokkenluiders,
worden systematisch genegeerd en doodgezwegen. De waarheid over wat er werkelijk speelt op onze planeet mag
blijkbaar niet boven tafel komen.

Gelukkig worden er steeds meer mensen wakker en doorzien de leugens en het bedrog waar we al jaren mee worden
geconfronteerd en dat op onze planeet oorlog, armoede, honger, ziekte en vervuiling heeft veroorzaakt. Zij doorzien de rol
van de zogenaamde ‘autoriteiten’ die merendeels verantwoordelijk zijn voor deze gang van zaken. De ontwaakten eisen hun vrijheid
en democratische rechten terug om elkaar te ontmoeten, te omhelzen en het leven te vieren. Zij doorzien de leugens over de
besmettingen(PCR test onbetrouwbaar en de griep bestaat ineens niet meer) en de zogenaamde dodelijkheid van het
Coronavirus (99% van de besmette mensen komt niet op de IC terecht en de InfectionFatalityRate is wereldwijd
slechts 0,23%).

Zij willen werkelijke inspraak hebben over de invulling van hun leven en eisen onafhankelijk
onderzoek naar maatschappelijk relevante thema’s zoals de coronamaatregelen,
klimaatcrisis, democratie en vrijheid, energietransitie etc.

Voor het eerst in eeuwen is er een wereldwijde volksbeweging ontstaan die vrijheid, echte democratie, transparantie en vrede eist.
Deze beweging is echter nog beperkt en kan niet alleen de grote ontwaking en bevrijding van de mensheid tot stand brengen. Ook is
onduidelijk of we worden geholpen door krachten binnen het Amerikaanse leger (whiteheds) of zelfs door krachten van buiten de Aarde.
De UFO-dossiers worden welliswaar geleidelijk wereldwijd openbaar gemaakt zonder dat de main stream media hier aandacht aan besteden.
Uit die dossiers blijkt overduidelijk dat er buitenaardsen zijn gesignaleerd op en rond onze planeet.

Nee, we zullen zelf de transitie naar vrede, harmonie, vrijheid en gerechtigheid in gang moeten zetten. Zij dient van onderaf
gevoed te worden door de zwijgende massa die weliswaar steeds meer vraagtekens zet bij het huidige regeringsbeleid
en de coronamaatregelen maar nog steeds slaafs blijft volgen en geen kritisch geluid laat horen. Veel mensen blijven
hangen in de gecreëerde angstcultuur en zijn bijna verlamd om zelf op onderzoek uit te gaan en hun gezonde
verstand te gebruiken.   Toch zijn er veel wegwijzers die de zoekende mens kan raadplegen om onderzoek
te doen naar de huidige situatie op onze planeet zoals:

Café Weltschmerz  https://www.cafeweltschmerz.nl/

Stichting Artsen Covid Collectief https://artsencollectief.nl/

Stop World Control https://www.stopworldcontrol.com/nl/reset/

Wakkeremensen  https://www.wakkeremensen.org/

Wanttoknow https://www.wanttoknow.nl/

Door dat onafhankelijke onderzoek is ieder mens in staat om vanuit eigen soevereiniteit en vrijheid een keuze te maken.
Die keuze komt dan van binnen uit en wordt niet langer opgelegd door de angstaanjagende verhalen van de media of door
zogenaamde ´autoriteiten´. Als angst niet langer leidend is in iemands leven maar gezond verstand en een warm hart dan zal dat
een enorme positieve bewustwording tot stand brengen, die de mensheid kan binnen leiden in het Gouden Tijdperk.

Chris van Benthem