MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingenBLIKVANGER 2


Blikvanger voor het Nieuws dat je raakt. 3 Artikelen:

De 5C’s van 5D

Door: Jennifer Hoffman – 2 juni 2021Er zijn specifieke energieën in het 5D paradigma die de plaats innemen van de 3D energieën die we zo moeilijk vinden om mee om te gaan, zoals concurrentie, controle, overheersing, hebzucht, en afscheiding. Dit zijn wat ik de 5C’s van 5D noem – gemeenschap, verbinding, creativiteit, samenwerking en coöperatie. We hoeven er niet mee te werken maar het maakt het ascensieproces een stuk gemakkelijker als we dat wel doen.

Om het 3D/5D ascensie integratieproces volledig te begrijpen moeten we heroverwegen wat zoveel mensen verkeerdelijk hebben gezegd over ascensie. Het is geen sprong in lala land waar alles glinstert met feeënstof en eenhoorns die dansen in de straten.

Als je de laatste 15 tot 20 jaar deel hebt uitgemaakt van dit proces, weet je dat dit niet zo is. Het zijn enkele van de meest uitdagende, slopende, pijnlijke periodes in ons leven geweest. Maar het wordt beter wanneer we de 5D energieën begrijpen en hoe ze geïntegreerd worden in 3D. Onthoud zoals ik altijd zeg, ascensie is een integratie, geen overname. Het heet het creëren van ‘hemel op aarde’, niet het vernietigen
van de aarde zodat de hemel het kan overnemen.

Voordat we ingaan op de 5D energieën, laten we eens wat nauwkeuriger kijken naar 3D. Ten eerste, het is een gesloten systeem en 3D
werkt het meest efficiënt wanneer er geen licht interferentie is. Ziet u nu waarom de wereld zo’n puinhoop lijkt te zijn? Zodra licht het 3D paradigma infiltreert, begint het die systemen te desintegreren die het best werken in het donker. Dan krijg je chaos, en dat is wat we vandaag
de dag in de wereld zien. Het is moeilijk om aan te zien, maar het is een deel van de 5D licht integratie.

De dominante energieën van 3D zijn;

Competitie – de beste zijn, het meeste hebben

Controle – degene zijn die alle energie in handen heeft

Macht over – mensen vertellen wat ze moeten doen, heerschappij hebben over mensen zonder energetische soevereiniteit

Overheersing – de sterkste zijn en die macht gebruiken om anderen te controleren

Hebzucht – het idee dat overvloed beperkt is en dat één persoon of groep alles moet hebben

Singulariteit – de cultus van ‘ik’ die het belangrijkst is, losgekoppeld zijn van Bron en geest

Winnen/verliezen – er kan maar één winnaar zijn en alle anderen verliezen.

Luister naar de podcast voor een meer gedetailleerde beschrijving van elk van deze energieën

De 5D integratie van deze energieën worden beschreven in de 5C’s van 5D, die de dominante energieën zijn van het 5D ascensie paradigma.

De dominante energieën van 5D zijn wat ik noem de 5C’s van 5D;

Gemeenschap – het samenleven van het individu binnen de groep, het collectief van de mensheid

Verbinding – de onderlinge verbondenheid van alle dingen met licht en energie

Samenwerking – samen werken aan een gedeeld ascensie doel –

Creativiteit – energetische soevereiniteit en zelfbewustzijn

Medewerking – het erkennen van de waarde van ieders gaven en talenten die een belangrijke rol spelen in de ascensie cyclus

GEMEENSCHAP

De 5D C van gemeenschap is het allerbelangrijkste aspect van dit nieuwe paradigma. 5D gemeenschap is de eenstemmigheid van de
mensheid en de zielsbron van de collectieve familie van de mensheid. Wij zijn un-animus, een enkele ziel, maar we zijn niet allemaal
hetzelfde hoewel we dezelfde Bronverbinding hebben.

Wij zijn individuele vonken van licht die uitgaan van een enkele Bron. Elk van ons is doordrongen van Bronlicht, energie en frequentie. Onze eenstemmigheid verwijst naar de enkele ziel, de enkele Bron waar wij allen van uitgaan en deel van uitmaken, maar wij zijn ook ieder afzonderlijk, ieder van ons drukt dat Bronlicht, die Bronenergie en frequentie uit op zijn eigen individuele, unieke manier. Het individu maakt deel uit van het collectief maar zijn individualiteit gaat niet verloren binnen de collectieve uitdrukking van energie.

Binnen het concept van un-animus zijn wij een gemeenschap van licht, uitgedrukt als individuen. Onze individualiteit omvat onze individuele uitdrukkingen van kracht, onze zielsmissie in ascensie, en het levensdoel dat we hebben gekozen om die zielsmissie uit te drukken. Natuurlijk
zijn we ook allemaal op ons eigen individuele karmische pad en helende reis, maar we zijn ook op een groter, collectief ascensie pad van unanimiteit, ieder van ons draagt bij aan de ascensie reis, het individu is een deel van het geheel en het geheel is de verzameling van individuen.

VERBINDING

De 5D C van verbinding verwijst naar de un-animus Bron en ziel die in ieder van ons is. Dit is wat gemeenschap vestigt in het 5D paradigma.
In 5D erkennen en vieren wij de energetische soevereiniteit van iedereen, inclusief onze eigen energetische soevereiniteit, die een 5D verbinding creëert, het scheidt ons niet zoals het doet in 3D.

We zijn verbonden door licht en door dit licht. Wij zijn ook verbonden door de energetische frequentie waarnaar wij opstijgen wanneer wij
besluiten ons 3D pad te desintegreren en een hogere frequentie te omarmen. Zodra wij ervoor kiezen om het gesloten 3D paradigma te verlaten en ons open te stellen voor licht, herstellen wij onze Bron verbinding, die wij moeten verbreken om deel uit te maken van 3D, en worden wij deel van de verbonden zielenfamilie, wij voegen ons weer bij de un-animus familie van licht terwijl wij ook gegrond zijn in onze 3D fysieke
aanwezigheid die nu geïntegreerd is.

SAMENWERKING

De 5D C van samenwerking verwijst naar hoe we het werk en de inspanning van ascentie delen. Geen enkele persoon heeft de antwoorden,
er is geen standaard, en er is geen juiste, beste, of meest perfecte manier om het te doen. Denk aan het woord als co-labor, om het werk
samen te doen.

Omdat het een samenwerking is, dragen we elk ons licht, onze energie en frequentie, onze ervaringen, en onze individuele zielsuitdrukking en levensdoel bij aan de reis. Het is een samenwerking, een gezamenlijke inspanning waarbij iedereen belangrijk is en het geheel bestaat dankzij ieders bijdrage, maar geen enkele persoon is verantwoordelijk voor enig deel ervan en niemand is belangrijker dan een ander.

Dit is in strijd met het 3D paradigma van competitie, controle, hebzucht, en singulariteit omdat er geen beste of winnaar is in 5D. Ascensie
is geen wedstrijd en kan dat ook nooit zijn. Dit is waarom ik mijn geduld verlies met mensen die zelfvoldaan commentaar geven over hoe zij de eerste zijn of het beter doen of zelfs, dat zij ‘geascendeerd zijn naar 12D’ en boven alle anderen staan. Dat is zo arrogant en het is een indicatie
dat ze nog steeds deel uitmaken van dat 3D paradigma van beroemdheid.

De cultus van beroemdheid heeft geen plaats in 5D omdat iedereen gevierd wordt en niemand voorrang heeft op of niet belangrijker,
specialer of begaafder is dan iemand anders. Dit betekent niet dat sommige mensen niet beter zijn in bepaalde dingen dan anderen want
dat is overal zo. Ik ben een begaafd schrijver maar ik schilder of teken niet. Een van mijn lezers, David Mannesse, is een begaafd musicus maar
hij is niet goed in andere dingen (dat geeft hij zelf toe). De samenwerking van 5D betekent dat we het werk delen om de energie in beweging te houden naar een gemeenschappelijk doel en ascentie is onze gezamenlijke reis hoewel ieder van ons een individueel pad volgt door het proces.

CREATIVITEIT

De 5D C van creativiteit verwijst naar onze energetische soevereiniteit. Wij zijn elk energetisch soeverein in onze realiteiten wat betekent dat wij alle energie controleren die wij ontvangen en geven en alles wat het creëert. Betekent dit dat wij de hele tijd verantwoordelijk zijn voor alles in
onze realiteit? Ja, dat is zo. Hebben wij werkelijk onze problemen en uitdagingen gecreëerd? Ja, dat hebben we. Hebben we ook de kracht
en het vermogen om ze op elk moment te veranderen? Ja, dat hebben we.

Het betekent ook dat met energetische soevereiniteit wij elk begiftigd zijn met de creatieve kracht (onze wonderkracht) om onze eigen werkelijkheid te scheppen. Terwijl we dat al doen, brengt dit het naar een nieuw niveau, waar we die kracht werkelijk bezitten en gebruiken
in ons dagelijks leven. Het activeren van onze 5D creativiteit betekent dat we stoppen met anderen de schuld te geven van onze problemen,
dat we de volledige verantwoordelijkheid nemen voor onze realiteit (dit is een van de 7 Stappen naar Wonder Creatie in mijn 30 Dagen naar Alledaagse Wonderen boek), en als er iets veranderd moet worden, nemen we de verantwoordelijkheid om het te veranderen.

We erkennen dat niemand gerepareerd of genezen hoeft te worden en dat het niet onze taak is om dat te doen. We kunnen niet creatief zijn
of onze creatieve energie en kracht gebruiken om iemand anders te repareren of te genezen, of zelfs om de wereld te repareren of te genezen.
Die hoeft niet gerepareerd of geheeld te worden, hoezeer we dat ook denken. 3D desintegratie creëert chaos en chaos nodigt ons uit om meer licht binnen te brengen of af te dalen in de afgrond van chaos. We moeten kiezen wat we zullen doen.

MEDEWERKING

De 5D C van medewerking verwijst naar onze zielsmissie en ascensie pad van het opereren als een collectief, medewerkend om deze ascensie cyclus tot voltooiing te brengen. Verander hoe je kijkt naar het woord medewerking waarvan wij denken dat het overeenkomst of deelname betekent. Dat doet het ook, maar in 5D betekent het een collectief opererende eenheid zijn.

Het betekent ook dat ascensie ons werk is om te doen, wij zijn de operatoren hier, en we zijn niet alleen knoppen aan het indrukken en
dumptrucks aan het besturen terwijl iemand anders het ascensie-wegproject beheert. Wij zijn de exploitanten, dit is onze ascensie reis en wij
zijn verantwoordelijk voor elke stap op dat pad.

Wanneer we samenwerken zien we dat de individuele bijdrage van elke persoon belangrijk is en iedereen heeft een rol in deze reis. Dat is
waarom de cultus van beroemdheid, de controle, overheersing, concurrentie, singulariteit en hebzucht van 3D niet werken in het 5D
paradigma, omdat er geen samenwerking is. Iedereen probeert de beste te zijn, beter te zijn dan, macht en heerschappij over
anderen te hebben, op te vallen, de eerste te zijn. En dat zal niet werken wanneer ascensie succes afhangt van samenwerking.

De 5C’s van 5D zijn geen imperatief, we hoeven deze energieën niet te integreren, herkennen, of ermee te werken. Maar de 3D/5D
ascensie integratie zal niet zo vlot en efficiënt werken tenzij we dat doen. En het is een stuk gemakkelijker om met hen te werken
dan tegen hen. Terwijl de uitdagingen waar we voor staan terwijl we elke dag 3D zien desintegreren in de waanzin en gekte van
chaos, verontrustend zijn, zien we ook het ontwaken van de mensheid uit de 3D duisternis en sluimering in het licht en dat is opwindend.

Zelfs onze dagelijkse achtbaan tussen terreur en opwinding is een voorbeeld van de 3D/5D ascensie-energiebeweging omdat we enorme energiekloven creëren die meer van de 3D duisternis en dichtheid naar het licht brengen.

“Wanneer is de reis voltooid?” is een vraag die mij heel vaak wordt gesteld en het antwoord op die vraag is dat er geen duidelijk
antwoord op die vraag is. We ‘eindigen’ ascensie niet omdat het niet lineair is, het is een spiraal. Dus we gaan door verschillende stadia
van het ascensie proces en we beginnen dan opnieuw op een ander niveau, gewapend met de wijsheid, inzichten en begrip die we hebben opgedaan tijdens onze beurt op het vorige niveau.

Er is geen eindstreep, er is alleen voltooiing en afsluiting van het ene niveau van zielsmissie en levensdoel, en dan gaan we verder naar het volgende niveau van potentieel in ons leven.

We zien ascensie als een diner met meerdere gangen en we wachten op het dessert om het einde van de maaltijd aan te geven. Zie het in
plaats daarvan als een progressief diner, waar elke gang wordt geserveerd in een ander huis en het dessert is beschikbaar op elk moment
dat we besluiten om het huis te bezoeken dat het dessert serveert. We moeten ophouden te zoeken naar ‘de ascensie’ en ‘het einde’ en in
plaats daarvan zien dat er meerdere kleine ascensie-overwinningen zijn die elk moment plaatsvinden en die in plaats daarvan vieren.

Als we dat doen, openen we een nieuw portaal van potentieel en krijgen we toegang tot nieuwe niveaus van overvloed, vreugde
en welvaart voor onszelf.

En negeer de mensen die zeggen dat het snel en gemakkelijk is en dat als je hen volgt je zult eindigen in het land van feeënstof
en eenhoornglitter. Negeer ook de mensen die je vertellen dat ze ‘al opgestegen’ zijn, want zoals je weet, is er geen einde aan de
ascensie cycli, alleen een nieuw begin van een reis die ons meeneemt naar grotere niveaus van high vibe leven en nieuwe mogelijkheden
die onze vreugde, vrede, liefde en overvloed uitbreiden.

Jennifer Hoffman

Vertaling: MartienHET LAATSTE NIEUWS VAN ECETI

26 Mei 2021 / Door James GillilandSorry voor het gebrek aan nieuwsbrieven, we hebben veel links geplaatst om mensen op de hoogte te houden. De ranch heeft het grootste
deel van mijn tijd in beslag genomen met winterreparaties, restauratie, tuinieren, alles water geven enz. We gaan naar een maansverduistering
op de 26e, massale CME’s, coronale massa ejecties of zonnevlammen raken de planeet. Verwacht dat de Schuman Resonantie uit zijn voegen
zal barsten. Mensen hebben hartkloppingen, worden duizelig, raken buiten adem, sommigen voelen zich comateus anderen hebben
emotionele uitbarstingen of zitten in een zwaar proces. Ook dit zal voorbijgaan.

We hebben de laatste tijd ongelooflijke UFO activiteit gehad het staat op ECETI Stargate Youtube.


Er was een enorm schip dat overvloog, waar meerdere getuige van zijn, het heeft bijna 30.000 hits direct na het posten ervan. Natuurlijk, zijn er
de kritisch denkende onderzoeksgestoorde die het af en toe een duim omlaag geven om hun eigen karakter en onwetendheid vast te stellen.
Ze denken echt dat ik drones met fluoriserende buizen de lucht in stuur. Het probleem is dat het in de ruimte is, schepen vliegen er overal
omheen, overheen en er onderdoor. Het lijkt erop dat het schepen achter zich aan sleept en ook schepen ervoor. Het enorme vaartuig
gaat achter bomen aan de oostelijke horizon. Wat dacht je van een beetje gezond verstand en minder attitude.

Hetzelfde schip is ook in andere landen gezien, waaronder Australië. Ik kreeg ook te horen van een paar nuttige idioten dat ik de
vijand van openbaarmaking ben. Ik ben de vijand van aanstellers. Vooral degenen die zich op één lijn stellen met Satanisch/
Luciferische mensen, zich bezighouden met pedofilie, beroemde politici bij naam noemen en opscheppen over hun
connecties met de wereldelite, terwijl ze in één adem praten over hoe verbonden ze zijn met spiritueel en
technologisch geavanceerde buitenwereldse bezoekers. Hun kritisch denken verminderde volgelingen geloven
dat zij aan de kant van het licht staan. Nieuwsflits: niet alle ET’s zijn welwillend en niet alle contactpersonen hebben
nobele agenda’s. Door hun associaties en werk zul je ze kennen, vooral hun acties buiten het toneel.

Disclosure is altijd een gecontroleerd verhaal geweest. Er zijn een paar mensen die een goed inzicht hebben in de
multidimensionale realiteit. Corey Goode, Michael Salla, Mary Rodwell, Peter Slattery, en Elana Danaan’s werk kan ik ten
zeerste aanbevelen. Ze was onlangs op onze show ECETI Stargate You Tube en Als je wilt Talk Radio BBS. www.bbsradio.com.

Een groot deel van de UFO-gemeenschap is in competitie, leeft in het verleden en reciteert gerecycleerde onwetendheid en
beperkt zich tot fysieke schepen, back engineering etc. Er zijn fysieke schepen, energieschepen, lichtschepen, merkaba’s Er zijn
gastheren van beschavingen sommige spiritueel geavanceerd anderen egoïstisch.

Ondanks de ontkenning zijn er sommige ET’s die ronduit gemeen zijn. Het is het toppunt van onwetendheid en onverantwoordelijkheid
om iets anders te leren en helaas zijn er mensen die dat doen. Ze zijn of in ontkenning of verbonden met de donkere kant van
contact. En ja, ik ben de vijand van dat soort onthulling. Het is in strijd met verlichting, wat betekent dat je kennis hebt van
beide kanten van de medaille. Het is ook gevaarlijk om je open te stellen voor ongeziene invloeden in onwetendheid
of zonder de juiste hulpmiddelen en training. De versnelling is in volle gang. Het is veel nuttiger om je eigen persoonlijke
verbinding te maken met God/Schepper/ Grote Geest en je eigen multidimensionele zelf te onderzoeken. Dit omvat de Sterren
Naties, de grotere familie van man/vrouw. Ruim de oude wonden, trauma’s en verkeerde conclusies uit vroegere ervaringen op. Laat
het verleden los en sta op voor de gelegenheid. Geef je kracht niet weg aan externe krachten. Heb ik al gezegd: riemen vast, want het zal
snel en rotsachtig zijn.

Het ga je goed,
James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

Eceti Stargate Radio YouTube

Vertaling: Martien

CLAIM JE EIGEN SOEVEREINITEIT EN VRIJHEID

Door: Chris van Benthem – 11 April 2021

Het woord soeverein komt van het Latijnse superanus of suprema potestas, en betekent `hoogste macht of gezag`. Die hoogste macht en
gezag heeft duizenden jaren gelegen bij koningen, keizers, generaals, pausen, regeringen, rechters etc. Zij bepaalden wat goed was
voor het volk en hun wetten en decreten moesten worden nageleefd. Indien dat niet het geval was dan werden er zware straffen
opgelegd. In feite een systeem van onderdrukking en slavernij.

De huidige tijd maakt duidelijk dat de macht en gezag van regeringen, farmaciebedrijven, mediabedrijven,
religieuze leiders etc. niet meer gebaseerd is op integriteit, transparantie en medemenselijkheid. Steeds duidelijker
wordt dat de politiek door en door corrupt is en een compleet andere agenda nastreeft die niet dienend is voor het volk.
In Nederland is goed te zien hoe de leugen regeert en Rutte en zijn medestanders steeds meer ontmaskerd worden door eerlijke
en oprechte mensen zoals Pieter Omtzigt (politicus),Henk van Essen (korps chef Politie), Maurice de Hond (onderzoeker), Elke de Klerk
(arts) en vele andere moedige mensen en organisaties.

Ook wordt steeds helderder dat de main stream media zoals het NOS- journaal, grote kranten, tech bedrijven en tv stations bij voortduring
de spreekbuis zijn van de heersende elite. Kritische geluiden over: het uithollen van onze democratie en vrijheid, goed werkende
medicatie tegen Covid, schadelijke bijwerkingen van het coronavaccin, vernietiging van de horeca en het MKB, onrechtmatig
hard politie-optreden, traumatiseren van zeer jonge kinderen door het testbeleid en degetuigenissen van klokkenluiders,
worden systematisch genegeerd en doodgezwegen. De waarheid over wat er werkelijk speelt op onze planeet mag
blijkbaar niet boven tafel komen.

Gelukkig worden er steeds meer mensen wakker en doorzien de leugens en het bedrog waar we al jaren mee worden
geconfronteerd en dat op onze planeet oorlog, armoede, honger, ziekte en vervuiling heeft veroorzaakt. Zij doorzien de rol
van de zogenaamde ‘autoriteiten’ die merendeels verantwoordelijk zijn voor deze gang van zaken. De ontwaakten eisen hun vrijheid
en democratische rechten terug om elkaar te ontmoeten, te omhelzen en het leven te vieren. Zij doorzien de leugens over de
besmettingen(PCR test onbetrouwbaar en de griep bestaat ineens niet meer) en de zogenaamde dodelijkheid van het
Coronavirus (99% van de besmette mensen komt niet op de IC terecht en de InfectionFatalityRate is wereldwijd
slechts 0,23%).

Zij willen werkelijke inspraak hebben over de invulling van hun leven en eisen onafhankelijk
onderzoek naar maatschappelijk relevante thema’s zoals de coronamaatregelen,
klimaatcrisis, democratie en vrijheid, energietransitie etc.

Voor het eerst in eeuwen is er een wereldwijde volksbeweging ontstaan die vrijheid, echte democratie, transparantie en vrede eist.
Deze beweging is echter nog beperkt en kan niet alleen de grote ontwaking en bevrijding van de mensheid tot stand brengen. Ook is
onduidelijk of we worden geholpen door krachten binnen het Amerikaanse leger (whiteheds) of zelfs door krachten van buiten de Aarde.
De UFO-dossiers worden welliswaar geleidelijk wereldwijd openbaar gemaakt zonder dat de main stream media hier aandacht aan besteden.
Uit die dossiers blijkt overduidelijk dat er buitenaardsen zijn gesignaleerd op en rond onze planeet.

Nee, we zullen zelf de transitie naar vrede, harmonie, vrijheid en gerechtigheid in gang moeten zetten. Zij dient van onderaf
gevoed te worden door de zwijgende massa die weliswaar steeds meer vraagtekens zet bij het huidige regeringsbeleid
en de coronamaatregelen maar nog steeds slaafs blijft volgen en geen kritisch geluid laat horen. Veel mensen blijven
hangen in de gecreëerde angstcultuur en zijn bijna verlamd om zelf op onderzoek uit te gaan en hun gezonde
verstand te gebruiken.   Toch zijn er veel wegwijzers die de zoekende mens kan raadplegen om onderzoek
te doen naar de huidige situatie op onze planeet zoals:

Café Weltschmerz  https://www.cafeweltschmerz.nl/

Stichting Artsen Covid Collectief https://artsencollectief.nl/

Stop World Control https://www.stopworldcontrol.com/nl/reset/

Wakkeremensen  https://www.wakkeremensen.org/

Wanttoknow https://www.wanttoknow.nl/

Door dat onafhankelijke onderzoek is ieder mens in staat om vanuit eigen soevereiniteit en vrijheid een keuze te maken.
Die keuze komt dan van binnen uit en wordt niet langer opgelegd door de angstaanjagende verhalen van de media of door
zogenaamde ´autoriteiten´. Als angst niet langer leidend is in iemands leven maar gezond verstand en een warm hart dan zal dat
een enorme positieve bewustwording tot stand brengen, die de mensheid kan binnen leiden in het Gouden Tijdperk.

Chris van Benthem