MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Channeling

Elena Danaan en Thor Han over Agartha en de situatie op de Aarde,

April 2021Elena heeft via een implantaat in haar hoofd rechtstreeks contact met Pleiadian Thor Han. Thor Han en zijn crew hebben Elena uit de handen
van de grey’s gered toen zij op 9-jarige leeftijd was ontvoerd. Door een QHHT-sessie bij Elisa Herrera weet Elena wat er met haar tijdens die ontvoering is gebeurd, en heeft zij haar angst die haar in zijn greep had kunnen overwinnen.

Thor Han is vlootcommandant bij de Galactic Federation of Worlds (ook: Galactic Federation of Light), en is belast met de bescherming
en hulp bij de bevrijding van de Aarde en haar bewoners. Myra, arts op het schip van Thor Han toen Elena werd bevrijd en degene
die Elena toen aan haar verwondingen heeft behandeld, bevindt zich ten tijde van dit gesprek op Taigeta waar de hybride
kinderen worden opgevangen die zijn gered van zowel Aarde als Mars. Alle plekken waar de duistere krachten de
boel in handen hebben worden geschoond.

Elisa Herrera stelt via Elena vragen aan Thor Han, en Thor Han geeft antwoord sprekend via Elena’s mond.
In deze sessie spreekt ook Valnek (van de constellatie Eridan), een vriend van Thor Han, via Elena omdat Valnek
bekend is met de situatie in Agartha. In deze aflevering wordt gesproken over Agartha en de actuele situatie op Aarde.
Deze sessie vond begin augustus 2020 plaats en ik geef hieronder een samenvatting van de informatie die op dit moment nog
relevant is. Het bevat o.m. zeer belangrijke informatie m.b.t. vaccins en implantaten.

Thor Han vertelt dat ondergronds in Agartha een erg gewelddadige oorlog gaande is. Het gaat nu de goede kant op, en mensen worden geëvacueerd. M.b.t. ingangen naar Agartha: het grote gat boven Antarctica is de in- en uitgang van duistere krachten naar hun ondergrondse bases, maar overal ter wereld, ook Antarctica, zijn ingangen naar Agartha. Valnek vertelt over Agartha: het is daar niet donker maar licht, overal
is het licht, en ze hebben hun eigen power energie. Die komt van de rotsen en de planeet. Er groeien planten, voedsel, en er zijn steden,
tuinen, bossen, meren. Alles wordt gevoed door natuurlijke energie. Deze energie wordt nu nog door de duistere krachten van
jullie weggehouden, maar hij komt voor jullie beschikbaar. De cabal wordt onderuitgehaald, heb vertrouwen. Ze gaan falen.


Aard van de gebouwen is afhankelijk van de cultuur. Sommigen gebruiken grotten, andere gebruiken metalen. Er zijn veel
verschillende constructietechnieken dankzij de natuurlijke energie. Valnek heeft een vriend in Telos, dit was gedurende millennia
een prachtige stad. De cigars hebben het nu overgenomen, evenals mount Shasta boven Telos. De elites van Telos werken nu samen met de
deep state in de USA en de cigars.

Er zijn nu de duistere krachten, maar de stad wordt bevrijd. De stad was gebouwd met kristallen en mineralen, het was prachtig, alles
schitterde en de kristallen gaven de Phryll energie door. Mijn vriend van Telos is daarvandaan ontsnapt en bevindt zich nu op een andere
planeet. De volgende keer zal ik deze vriend meebrengen en hem vragen erover te vertellen. Er zijn veel verschillende rassen en culturen in Agartha. De mensen gingen ondergronds om de oorlogen op de oppervlakte en de cataclysmen te ontlopen.

Valnek legt uit hoe de verbinding met het implantaat in Elena werkt. Zegt dat ze allemaal een implantaat hebben door middel waarvan ze met elkaar kunnen communiceren als ze zich afstemmen op de frequentie van de ander. Dit is alleen mogelijk als beide partijen elkaar vertrouwen.
Het Implantaat is verbonden met het zenuwstelsel. De duistere krachten op de Aarde proberen nu deze techniek te gebruiken om de mensheid
te controleren en ontwikkelen allerlei methoden daarvoor.

Valnek geeft info m.b.t. specifieke energieplekken op Aarde die de historie van de mensheid laten zien. Belangrijk dat de mensen gaan
begrijpen wie en wat ze zijn. Piramiden zijn generatoren, energiestations. Ze maakten vrije energie voor iedereen en alles op Aarde. Daarom
zijn er zoveel oorlogen, omdat de duistere krachten deze energie in handen wilden hebben.

In Agartha bestaan verschillende dichtheden, derde, vierde en vijfde. Overal in en op de Aarde vindt ascentie plaats.

Thor Han neemt weer het woord. Vraag: Hoe kunnen we tegenhouden dat ze de controle over onze levens nemen?

Ik kan niet genoeg herhalen: laat niemand tegen jouw wil iets in jouw lichaam injecteren! Ze kunnen jouw acties en spieren controleren als
jouw zenuwstelsel is verbonden met hun implantaten. Er zijn veel aardebewoners ontvoerd en die hebben implantaten gekregen en zijn nu controleerbaar. Ze blijken niet efficiënt genoeg te zijn. Dus nu zijn ze druk bezig om deze techniek via vaccins te verbeteren en in alle mensen
te brengen.

Het zijn de duistere krachten op de oppervlakte die dit doen. Ze willen een deel van de economie onderuithalen. Ze willen deze trackers in
iedereen hebben. We noemen het trackerdust. Het is heel fijn stof en bijna onmogelijk te verwijderen. Dit heeft een intelligentie van zichzelf
dat zich zal verbinden met jouw zenuwstelsel. Als iedereen deze implantaten heeft en deze zijn in resonantie met de cabal, stel je maar voor
wat ze dan kunnen doen! Dit trackerdust blijft in jouw lichaam totdat je sterft.

Het is nu nog alleen in de cv-vaccins, maar ze plannen het in andere in te brengen. Ze maken de mensen bang zodat deze alle vaccinaties accepteren. Op een vraag over hoe je naar een hogere dichtheid gaat: het gaat heel natuurlijk. Je verhoogt jouw frequentie, onderzoekt en
leert, evolueert. Een zekere staat van wijsheid bereiken. Over de valse alien invasie: we zien ze trainen met hun holografische techniek en we
zullen proberen ze tegen te houden. Maar ze zijn zeer slim en weten hoe ze binnen de regels blijven zodat er geen ingrijpen door ons zou
kunnen zijn. Maar we doen er alles aan om dit niet te laten plaatsvinden.

De huidige president (aug 2020, dus T) wil niet dat een valse alien invasie plaatsvindt, maar de nieuwe door de cabal aan te stellen president
(dus B) maakt deel uit van de cabal, en dan zouden ze het kunnen doen. Ik vertel je dat de huidige (dus T – aug 2020) niet absoluut de beste
mens is, maar hij is oprecht en wil de cabal kwijt, en daarom helpen wij hem. We zien hem als een ‘handig hulpmiddel’. Hij wil het beste voor
de mensheid, maar hij wil ook macht voor zichzelf, en hij is zeer vastberaden. Dus hij is nu de beste om de cabal te bevechten.

Thor Han en zijn vrienden moeten erg lachen om de vraag of de Aarde plat is. Vraagt is dit een serieuze vraag is.
Laat ze in de ruimte komen en met eigen ogen zien dat het een bol is. Het is een belachelijke vraag.

Wat kunnen we het beste doen om de frequentie op Aarde te verhogen?

Doe jouw onderzoek: wie maakt de vaccins, waarom doen deze mensen het, wat is hun belang. Onderzoek alles. Leer over jouw wetten en soevereiniteit en weiger alles wat tegen jouw soevereiniteit ingaat. Over de kinderen: let goed op ze! Dit zijn moeilijke tijden en ze zullen blijven proberen om nog veel kinderen te ontvoeren voordat ze uit de planeet worden gegooid. Laat jouw kinderen nooit alleen, hou ze in het oog.
Ze gaan vooral ook naar plekken waar kinderen zonder ouders zijn, onbeschermd.

Op het gebied van hulp geven bij het gevecht om bevrijding; dat is ons werk, daar kunnen jullie niet rechtstreeks bij helpen. Maar wel door de vibratie op de planeet te verhogen, niet in angst te zitten. Je kunt de frequentie van de Aarde meten, dat gebeurt, jullie noemen het de
Schumann resonantie. Op dit moment (aug 2020) bevindt de Aarde zich nog in de 4e, op de drempel van de 5e.

Zijn er presidenten van andere landen die de president helpen? Ja! Ik mag geen namen noemen, maar het worden
er steeds meer. Nu zijn het er 14 (aug 2020) maar naarmate de anderen hun angst overwinnen sluiten ze zich aan. Na december,
na de zonnewende, wordt het steeds beter. De cabal wordt ontmanteld. De slechte buitenaardsen worden verwijderd van de planeet.

En naarmate de frequentie op Aarde omhooggaat verzwakt dat de kracht van de slechte buitenaardsen en van de cabal.

Internet (van de duisteren) zal in de loop van de tijd verdwijnen want er is veel betere technologie. Alle technologie komt voor jullie beschikbaar, jullie hebben geen idee wat er allemaal is. Jullie wetenschappers weten ervan, werken ermee, maar ze worden betaald om hun mond te houden.
Ze worden bedreigd, gechanteerd, geïnfiltreerd, maar als eenmaal de dreiging van de vijand verdwenen is zal de technologie aan iedereen
worden gegeven.

Thor Han bedankt Elisa Herrera omdat dankzij haar hulp Elena haar angst heeft overwonnen en zij zich heeft kunnen verbinden met Thor Han.
Boodschap van Thor Han aan iedereen, blijf in vrede in je hart, wees moedig, er staan nog moeilijke tijden te gebeuren, maar de toekomst gaan
we met zijn allen maken. Alles komt goed. Ik ga nu weer naar mijn vrienden en hartelijk lachen over de platte planeet!
Samenvatting en vertaling door Veronica

Elena Danaan werd op haar 9e ontvoerd door grey’s die bij haar op hun schip allerlei implantaten inbrachten. Terwijl ze daarmee bezig waren
was er een inval van Pleiadians die Elena hebben gered en haar meenamen naar hun eigen schip om haar medisch te behandelen. Het
implantaat in haar hoofd konden ze niet verwijderen omdat dit te gevaarlijk voor Elena zou zijn, maar ze konden wel het implantaat
tunen naar hun eigen frequentie. Door middel hiervan konden ze contact met Elena houden. In 2018 werd door de Pleiadians
contact opgenomen met Elena die haar opriepen haar missie te gaan doen omdat “over twee jaar de Aarde in een
belangrijke periode zou komen en haar hulp daarbij nodig was.

Elena maakt nu onder meer video’s van sessies waar zij haar stem ter beschikking stelt aan buitenaardsen
(middels het implantaat in haar hoofd) en Elisa Herrera vragen stelt aan de buitenaardse die dan spreekt. Kijk op haar youtube kanaal

Zij heeft haar ervaringen beschreven in een boek (zie ook de video) “A gift from the stars”.
“Het waargebeurde verhaal van een ontvoering door Zeta Greys en een redding door welwillende buitenaardsen uit de Pleiaden, en
verschillende directe contacten die ik door de jaren heen had met UFO’s en bezoekers uit andere werelden. Dit boek bevat een
geïllustreerde beschrijving van 110 buitenaardse rassen die betrokken zijn bij onze planeet, onthulde informatie over
groepen en allianties in deze Melkweg, evenals een kaart van de hemel met locaties van buitenaards leven,
aan mij gegeven door buitenaardse wezens.

Je zult ook mooie boodschappen van hoop voor de mensheid vinden. Dit boek werd al heel lang verwacht,
het bood steun en begrip aan alle ontvoerden en beantwoordde veel vragen. Dit is het enige boek dat je zult vinden
met zulke gedetailleerde informatie over de vele ET-rassen die bij de Aarde betrokken zijn. Het bevat beschrijvingen van elk
ras, waar ze vandaan komen, hun verbinding met de Aarde en verbazingwekkende tekeningen van hoe ze eruitzien, aan mij getoond
door mijn redders. Bovendien legt dit boek de verschillende federaties, allianties en rijken uit waarmee elk ras wordt geassocieerd en hun
rol in de geschiedenis van de Aarde.

Dit boek legt alles uit vanuit het perspectief van een Pleiadean uit de 5e dimensie, zodat je de juiste namen van alle rassen, sterren en
planeten leert kennen, niet alleen hoe wij ze noemen. En dat is niet alles. Je zult ook leren over het verbazingwekkende en
emotionele verhaal van mij, en hoe ik werd gered door welwillende ET’s die mij hielpen dit boek te schrijven. Dit boek
biedt ook zeer gedetailleerde sterrenkaarten, locatie van ET-bases op aarde, discussies over bloedgroepen,
evenals berichten van de ET’s die mij hebben gered. We hebben lang op deze informatie gewacht …
zoveel verwarring en verkeerde informatie en tegenstrijdige informatie vóór dit boek. Het
is het definitieve ET-handboek. Het zal veel mensen wakker maken.”

Attentie Marcelius19 april 2021

De mensheid en het Ground Crew Project
Prof. Dr. Andreas Grünschloss


Je bent speciaal gekozen om deel uit te maken van een goddelijk experiment in de schepping.
Wat er op deze planeet gaat gebeuren is nog nooit eerder gebeurd en zal nooit meer gebeuren.

Onze planeet beweegt zich van derdedimensionaal bewustzijn (fysiek-materiële realiteit-wat je kunt zien, voelen, horen, proeven en aanraken), naar een vierde en een vijfdedimensionaal bewustzijn. In deze dimensies zul je volledig bewust zijn, je zult bestaan in een staat van liefde en
niet van angst. Je bent telepathisch en hebt veel meer licht in je lichaam.

U kunt alles creëren wat u wilt met uw geest en de nieuwe technologie die voor u wordt geleverd. Deze technologie zal je wildste
verbeelding te boven gaan. Je zult honderden of duizenden jaren kunnen leven. Je zult volledig genezen zijn van alles wat er
nu mis met je is. Je zou nu 85 jaar oud kunnen zijn en een 20 jaar oud lichaam kunnen manifesteren.

Zeer binnenkort zullen we miljoenen ruimteschepen en bezoekers uit de ruimte op deze planeet hebben. Onze regering weet
dat dit gebeurt, maar ze willen dat je bang bent zodat ze het leven kunnen houden zoals het is geweest. Onze bezoekers worden
vergezeld door engelen die u met de schepen naar beneden zult zien komen. Ze zijn welwillend en liefdevol. Ze brengen begeleiders, benodigdheden, leraren en nieuwe technologie.

Deze goddelijke interventie wordt tot stand gebracht door de genade van God. Je zou 'waarom' kunnen vragen. "We hebben een vrije wil en moeten dit allemaal zelf doen." De reden dat we in zo'n grote omvang worden geholpen, is dat de aarde miljoenen jaren geleden deel uitmaakte van een goddelijk experiment. De Eerste Schepper nam miljarden achterblijverszielen (zielen daar evolueerden niet spiritueel met de rest van
de schepping) en zette ze gewoon op aarde. Men hoopte dat deze zielen zouden veranderen in een hoger bewustzijn.

Deze zielen kwamen van alle planeten onder onze Grote Centrale Zon. Onze planeet was volledig bewust en in de vijfde dimensie.
We hadden de hemel op aarde. Helaas hebben we deze achterblijverszielen gebaard en zijn we begonnen met de val uit genade die in de
Bijbel wordt beschreven met Adam en Eva. We namen het op tegen hun Rad van Karma.

In de tijd van Atlantis en Lemurië werden pogingen ondernomen om het bewustzijn van de planeet terug te brengen naar de vijfde dimensie.
Beide pogingen mislukten. Vanaf de Harmonische Convergentie in augustus 1987 heeft meer dan 51% van de mensen op deze planeet genoeg licht in zich om deze verschuiving mogelijk te maken. Bij de gratie Gods kijkt de hele Schepping naar planeet Aarde.

We worden bijgestaan door heel de Schepping-de Geestelijke Hiërarchie, Engelenrijken, de Galactische Federatie van Licht, Geascendeerde Meesters en onze ruimtebroeders en -zusters. Je bent erg gezegend en heel speciaal om op deze planeet te zijn op dit moment.

Binnen korte tijd ontvangt onze planeet de Fotongordel. Deze lichtband komt elke 25.000 jaar langs. Deze keer luidt het de Gouden Eeuw in.

De fotonenenergie is een extreem liefdevolle energie die bestaat uit fotonen, gammastralen en antimateriedeeltjes.

Als de Photon Belt toeslaat, hebben we drie dagen duisternis en één dag kou. Dan hebben we 16 jaar licht, 24 uur per dag.

Je wordt volledig bewust binnen het eerste uur wanneer de lichtstraal je pijnappelklier raakt. Het activeert alle 12 strengen van je DNA en je kunt de rest gebruiken (90%) van je hersenen die je momenteel niet hebt kunnen gebruiken. Je zult in staat zijn om te creëren met je gedachte, wat je ook nodig hebt, een kamer op te lichten, jezelf op te warmen, wat je maar nodig hebt. Er valt niets te vrezen. Er wordt een paradijs geschapen op deze planeet dat je verbeelding te boven gaat. We sturen je veel zegeningen van liefde en licht.

Voor meer informatie lees You are Becoming a Galactic Human

Attentie van MarceliusWat is nou een Channeling


Channeling is een vorm van communicatie tussen mensen en andere wezens, uit meestal hogere dimensies.
Deze wezens kunnen engelachtige wezens zijn, natuurgeesten, geesten van overleden dierbaren, buitenaardse
wezens of zelfs dieren en huisdieren. Een channeler kan kiezen wie of wat hij/zij wenst te channelen. Als de andere
partij wil communiceren, wordt er een verbinding gelegd en kan de channeling beginnen.

Er bestaan verschillende manieren van channelen. Men kan zich richten op b.v. channelings met buitenaardse wezens, of in het
geval van Suzy en Matthew Ward, op de channeling van een moeder met de geest van haar overleden zoon in Nirvana (de Hemel).


Om te kunnen channelen hoeft het medium meestal niet in een diepe trance te gaan of zijn lichaam en/of geest aan de entiteit over te
geven. Zij concentreren zich alleen met hun zintuigen en aandacht op de entiteit die ze aan het channelen zijn. Maar er bestaan ook
channelings waarbij de ziel of geest van het medium ofwel terzijde stapt ofwel het lichaam verlaat. Hierdoor krijgt de andere
energie de ruimte om binnen te komen en gebruikt het lichaam voor een bepaalde tijdsperiode. Deze verschuiving van
energie kan seconden of minuten duren en zij die aura’s zien, kunnen werkelijk de verschuiving waarnemen.

Sommige mensen vrezen channeling omdat ze het proces niet begrijpen of omdat ze denken dat een negatieve
of duistere entiteit kan binnenglippen. Maar de channeler heeft altijd de keuze met wie of wat hij of zij wenst te channelen.
De channeler kan erop staan de naam en oorsprong van een entiteit of engelachtig wezen te kennen die met hem wil communiceren.

Ervaren channelers weten dat niet enkel omdat een entiteit wil communiceren, het betekent dat de entiteit verlicht hoeft te zijn. De channeler
zou voor zichzelf het niveau van verlichting van de entiteit moeten vaststellen en de waarde van zijn informatie. Sommige entiteiten houden gewoon van kletsen, anderen kunnen een agenda hebben en er zijn ook veel entiteiten die verlichte leiding en raad willen geven.

In zeldzame gevallen kan een channeling met hogere wezens door Hatonn worden onderbroken. Hij is een Commandant van de Galactische Federatie van Licht en hij is verantwoordelijk voor het overzicht van alle overgedragen informatie tijdens het Ascentieproces, waar we nu in zitten.

Attentie van MarceliusMike Quinsey

– Channeling van zijn Hogere Zelf –

9 April 2021
De laatste tijd is het Licht meer dan eens in een positie geweest om de macht over de Duistere Wezens over te nemen, alleen om geconfronteerd te worden met dreigementen om wreedheden op zo’n grote schaal uit te voeren dat duizenden levens verloren hadden kunnen gaan. Maar door aan hen toe te geven is het plan om hun machtsbasis te verzwakken niet gestopt. Verder gaan de arrestaties van Illuminati-leden in hoog tempo door, en er zal niet worden getalmd totdat hun web van negativiteit is vernietigd en er vrede op aarde kan neerdalen. De Covid19 lockdown heeft de Krachten van het Licht de gelegenheid geboden om de acties te versnellen, met recordresultaten in het arresteren van Illuminati-leden. Wees ervan verzekerd dat het Licht nog steeds de dominante kracht is en de strijd om de vrijheid van de mensen op Aarde aan het winnen is.

Geliefden, jullie zijn op weg naar succes, want de plannen van de Duistere Wezens om hun doel te bereiken zijn mislukt. Als gevolg daarvan
hebben de triljoenen dollars die zijn uitgegeven aan het maken van een virus om hun kwade opzet te verspreiden om miljoenen mensen te doden, gefaald. Daarom heeft het virus niet de beoogde potentie of het uiteindelijke doel van totale controle over de wereldbevolking. Natuurlijk moet er een prijs worden betaald, maar die is minuscuul vergeleken met wat het had kunnen zijn. Jouw ervaringen hebben je sterk gemaakt en velen zijn klaar om hun plaats in te nemen in de hogere trillingen. Het geeft hun de ervaring die nodig is om andere zielen op hun reis te helpen, zodat degenen die zich klaar voelen om naar de hogere dimensies te gaan, alle gelegenheid krijgen om dat te doen. Niemand blijft echter achter zonder hulp en zij die nog aan het ontwaken zijn naar de waarheid worden geleid om hen de ervaring te geven die zij nodig hebben om te ascenderen.

Alle zielen op Aarde op dit moment zijn geselecteerd voor de voordelen die de ervaring hen zal geven.
Het zal hun evolutie versnellen en de noodzaak van veel meer levens op Aarde vermijden. We weten hoe
moeilijk het is om de negativiteit te ervaren die met dualiteit gepaard gaat, maar het is een snelle manier om
de uitdagingen aan te gaan die jullie vooruit zullen stuwen. Het is een kans die te mooi is om te missen en we zullen
ons best doen om jullie te helpen er succesvol doorheen te komen. Weinig zielen beseffen hoeveel hulp van de buitenwereld
jullie op Aarde wordt gegeven, wat betekent dat jullie zoveel hulp krijgen als jullie nodig hebben om te ascenderen. Degenen die
het deze keer niet redden, krijgen nog een kans met een grotere waarschijnlijkheid dat zij het met onze hulp wel zullen redden. Als jullie
immers leren van jullie ervaringen is er absoluut geen reden waarom jullie niet succesvol zouden kunnen zijn.

Jullie zijn met succes door de laatste zonnecyclus gekomen en daarom is deze periode er een van kansen om door te gaan. Het is ook de
reden waarom het zoveel aandacht heeft getrokken, omdat het zo’n speciale gelegenheid is die resulteert in Ascensie op een massaal
niveau. Het is duidelijk dat niet iedere ziel er klaar voor is en de ervaring in deze tijd zal jullie zeker helpen je bewustzijnsniveau te
verhogen. Het is de sleutel tot jullie voortdurende evolutie en de mogelijkheid om een Galactisch Wezen te worden. Het is
jullie bestemming en iets om enorm naar uit te kijken dat de negatieve energieën achter zich zal laten om nooit
meer jullie evolutie te verstoren zoals ze eerder hebben gedaan.


Onthoud alsjeblieft dat jullie je moeten richten op alles wat positief is, om te voorkomen dat jullie de macht aan de duistere
Wezens geven door betrokken te raken bij negatieve energieën waar zij op gedijen. Zien jullie niet dat al hun acties berekend zijn
op het veroorzaken van negativiteit die hun behoeften voedt, dus blijf kalm in alle omstandigheden en laat jullie niet meeslepen in ruzie
of geschillen waardoor jullie de controle over jullie gevoelens zouden kunnen verliezen. We weten dat het moeilijk is als je gewend
bent je te laten gaan als je wordt geprikkeld of onder druk wordt gezet door te worden getreiterd en misbruikt. Je kunt
het, maar het vergt oefening, dus geef niet op als het je in het begin niet lukt.

De duistere wezens gokten op Covid19 als een laatste grote poging om de wereldbevolking onder controle te krijgen, maar hebben gefaald
door de vooruitgang van de Mensen door meer Lichtwezens te worden. Het stelde de Hogere Krachten in staat om namens jullie in
te grijpen en zo de effecten te verminderen die bedoeld waren om miljoenen van jullie uit te roeien. Zij zullen nooit meer een
kans van die omvang krijgen en staan nu voor een vernederende nederlaag. Het net sluit zich steeds nauwer om hun
volgelingen die op geen enkele manier kunnen ontsnappen aan gerechtigheid voor hun misdaden tegen de Mensheid. Wees
ervan verzekerd dat hun dromen van wereldheerschappij aan flarden liggen en dat er geen enkele kans is dat zij gerechtigheid kunnen ontlopen.

Veel zielen staan nog met één been in het verleden en wij zeggen dat hoe eerder jullie dat vergeten, hoe sneller de Nieuwe Tijd zal aanbreken.
Alle goede dingen die jullie beloofd zijn, liggen in het verschiet en jullie hebben veel om naar uit te kijken dat jullie levenskwaliteit
enorm zal verhogen. Op zulke momenten komen vele hoogontwikkelde zielen jullie wereld binnen met de taak jullie
levenskwaliteit te verhogen tot niveaus die jullie nog niet hebben ervaren. De sleur en de eisen die aan jullie
gesteld worden in de lagere trillingen worden langzaam veranderd, zodat jullie voorbereid zijn op grotere dingen
die jullie enorme voldoening en vreugde zullen geven. Besef dat het Licht uiteindelijk altijd wint en dat alle zielen er des
te groter door worden. Het is een manier om jullie voor te bereiden op jullie toekomst door jullie trillingen te verhogen. Het kan
niet eerlijker zijn, want alleen degenen die zich “gekwalificeerd” hebben, kunnen zich verheffen door hun succes bij het bereiken van een hoger niveau.

Na een periode van schijnbare stagnatie zullen jullie merken dat de zaken heel snel vooruit gaan en velen
die werden tegengehouden zullen worden vrijgelaten. Jullie hebben veel verloren tijd in te halen en veranderingen
zullen zo snel komen dat jullie nauwelijks tijd zullen hebben om alles in je op te nemen. Het leven zal op zo’n manier veranderen
dat er een heel nieuw vergezicht voor jullie opengaat dat jullie in staat stelt jullie bewustzijn te verruimen zodat jullie letterlijk een nieuw
mens zijn. Jullie zijn slechts een schaduw geweest van jullie ware zelf die de uitdaging aanging om de lagere vibraties te ervaren, toch zijn er zovelen doorheen gekomen die de oude manieren voor altijd achter zich kunnen laten. Wij zeggen: goed gedaan en jullie verdienen elke beloning die op jullie pad komt.

De meest opwindende tijden komen eraan wanneer jullie zielen uit jullie afkomst zullen ontmoeten die jullie al eeuwenlang kennen en vieringen zullen op hun plaats zijn. Oude vriendschappen zullen worden hernieuwd en jullie Galactische familie zal aanwezig zijn. Het komt allemaal,
dus vergeet de onplezierige tijden en moeilijkheden van het verleden en laat ze daar. Begin te denken aan hoe het in de toekomst zal
zijn en het zou jullie veel vreugde en geluk moeten brengen. Houd de moed erin en laat degenen die in duisternis verkeren over
aan een leven van hun eigen makelij.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en jullie pad naar voltooiing verlichten.
Deze boodschap komt via mijn Hoger Zelf, mijn God Zelf en iedere ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In liefde en licht.

Mike Quinsey.

Website:Tree of the Golden LightMontague Keen,

25 juni 2017 / Veronica Keen

Herplaatst 24 maart 2021

De slavernij van de mensheid komt ten einde. Het heeft tijd en grote inspanning gekost om aan beide kanten van het leven de juiste mensen
in stelling te brengen en het hen mogelijk te maken als een eenheid samen te werken. We zijn er toch in geslaagd en blijken succesvol te
zijn in het verwijderen van de controle die de mensheid onder slavernij heeft gebracht. De controlesystemen werden op primaire
locaties geplaatst. We hadden speciale energiecodes nodig om deze te verwijderen. Ons succes van 15 Juni j.l. was een wonder
op zich. Dit werd snel gevolgd door ons werk van de 24e Juni dat drie dagen in beslag nam om jullie DNA volledig te activeren.

De mensheid wordt met één stap tegelijk bevrijd. Dit is een uiterst belangrijke operatie die niet kan worden versneld. Het succes
ervan ligt vast. Het staat al vele jaren lang gepland maar het kon niet worden versneld. De timing diende precies goed te zijn. Toen
Veronica 3 jaar geleden ‘the Lia Fail’ van Tara en het slot ontgrendelde, heeft zij het proces van ontwaken in gang gezet. Alle blokkades
moesten worden opgespoord en verwijderd. Ze bevonden zich overal op jullie wereld. De locaties waar kennis voor jullie verborgen lag,
dienden eveneens te worden gevonden en de kennis voor de mensheid vrijgemaakt. Ik heb Veronica gevraagd om van al dit werk een rapport
bij te houden zodat volledig begrip wordt gekregen van wat de mensheid is aangedaan om haar te ketenen. Dit is geschiedenis in de maak.

Het is duidelijk dat jullie heersers niet blij zijn met ons werk en daarom werd er vrijdagavond 23 Juni opnieuw een poging gedaan om Veronica
van het leven te beroven. Haar overleven geeft blijk van haar vastberadenheid om haar werk te voltooien. Ze is nog steeds bijzonder zwak
en heeft problemen om haar kracht weer terug te krijgen. Wij beschermen haar, maar soms is dat niet genoeg. De technologie van de
cabal gaat jullie voorstellingsvermogen te boven. Onze taak, hun plannen voor de volledige overname van jullie wereld te verijdelen,
maakt hen buitengewoon boos.

Jullie ogen zijn open gegaan. Jullie weten wie zij zijn en wat hun plannen zijn. Ze kunnen zich nergens verbergen. Hun vertrouwen
wordt ondermijnd en zij zijn heel boos dat dit inderdaad gebeurt. Ze ervaren dat geld hen niet zal brengen wat ze willen. De
mensheid blokkeert hun plannen en dat is iets wat ze nooit hadden verwacht, dus er zijn geen plannen voorhanden
om met deze situatie om te gaan. Wanneer jullie DNA is hersteld en geactiveerd, zullen jullie worden wie je bent.
Jullie zullen een kracht zijn waar rekening mee dient te worden gehouden. Deze individuen, die alles wat jullie
bezaten van jullie af hebben genomen, zullen zich in angst voor jullie verbergen. Ze zullen om vergiffenis smeken.
Laat je niet voor de gek houden, want ze zullen hun gewoonten niet in één nacht veranderen. Ze zijn wat ze zijn. Vertrouwen
moet worden verdiend.

We hebben om jullie assistentie gevraagd bij het helpen van de jonge man in de gevangenis in Californië. Een jongeman in Ierland is naar voren getreden. Wij zijn hem dankbaar. Wat betreft onze jongeman in Californië kan niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk zijn vrijkomen is,
maar toch aarzelen jullie om te helpen. Een andere poging van de cabal om opnieuw een scenario te creëren om hem te intimideren, zal worden gedaan door in zijn cel gebruik te maken van een acteur. Tevens zullen medicamenten worden ingezet in een poging hem te doden. Heeft hij in deze slangenkuil nog niet genoeg geleden? Hij is hun troefkaart tegen jullie. Zolang zij hem vasthouden kunnen jullie niet volledig worden bevrijd.

Zo simpel is het.

De geheime organisaties maken gebruik van oude Zwarte Magie tegen de mensheid. Zij worden geholpen door buitenaardse entiteiten. Degenen van wie jullie wordt verteld dat ze jullie beschermen, doen precies het tegenovergestelde. Hun vaccinaties en op chemie gebaseerde medicijnen helpen het menselijk lichaam niet. Waarom stellen jullie hier nog steeds je vertrouwen in? Ze waren bedacht om jullie te vernietigen. Alle geheime genootschappen zijn betrokken bij jullie vernietiging.

Ga op onderzoek naar de waarheid, wie jullie zijn en wat jullie geschiedenis is; niet wat jullie werd geleerd. Hun leugens hebben jullie gevangengehouden. Hoe kunnen jullie nog steeds regeringen geloven die chemtrails gebruiken om jullie langzaam te doden, die jullie water vergiftigen en die jullie chemisch geproduceerd voedsel opdringen om ervoor te zorgen dat jullie zombies worden. Ze hebben de NATUUR
van de agenda afgehaald, maar toch stellen jullie nog steeds je vertrouwen in hen. Zijn jullie dermate gehersenspoeld dat jullie niet kunnen
zien wat jullie wordt aangedaan en wie dit doet?

Dit is de beste kans die de mensheid ooit heeft gehad om zichzelf te bevrijden. Zijn jullie bereid hiervoor deze inspanning te doen?
Wanneer jullie je energie bundelen om de mensheid terug te brengen naar wat die zou moeten zijn, zal het gebeuren. Zijn jullie te
druk met te worden gehersenspoeld door de tv en de kranten om er aandacht aan te besteden?

Verbind je met je ziel om te ontdekken wie je bent en verwijder alle onjuiste denkbeelden die door de tv worden voortgebracht. Jullie zijn zielen
in een lichaam, NIET een lichaam met een daaraan verbonden ziel. Verwijder alle onjuiste overtuigingen die jullie door religies zijn opgelegd.
Jullie hebben geen enkele religie nodig om je met de Bron te verbinden. Religie werd bedacht om jullie directe verbinding met de Bron
weg te nemen. Dit gaf deze religies de directe controle over jullie. Door het accepteren van deze directe controle hebben jullie
de Bron verlaten, je verbinding verloren en hebben jullie sindsdien in de wildernis rondgedoold.

Mijn lief, je moet je kracht terugkrijgen. Die aanval was meedogenloos en was bedoeld om te doden. Ze worden door hun wanhoop gedreven
om op Aarde te blijven bestaan. Het is zo mooi om ten goede van de mensheid samen te werken. Ik dank eenieder die jou helpt.
Ze maken allemaal deel uit van ons team. We zullen slagen.

Altijd, je aanbiddende, Monty

Vertaling: Martien

galacticchannelings.comAranuth Spreekt: Isaiah: Positief Scheppen


Malcolm Bell / 17 maart 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Lieve vrienden,

Het is al een tijdje geleden toen ik met mijn laatste boodschap kwam en in de tussentijd is er wereldwijd veel gebeurd. Gelukkig is het virus hier
in Queensland en de meeste andere staten van Australië afgezwakt naar een wat minder ergerlijke zaak. Correspondenten in andere delen van
de wereld adviseren ons dat het virus springlevend is en dat het in andere landen en staten een zeer serieuze zaak is.

Aan de positieve kant zijn er op spiritueel/esoterisch gebied vele ontwikkelingen. Steeds meer groepen met spiritueel en op meditatie georiënteerde mensen in het hele land die zich nu bekend maken. In mijn omgeving (Hoog in het noorden van Queensland) lijkt er wel
een soort spiritueel ontwaken door de gemeenschap te gaan. Daarbij merk ik dat verschillende nieuwe groepen zich uitbreiden en reclame
maken op diverse sociale media voor hun bijeenkomsten.

In mijn omgeving zijn er steeds toenemende aantallen mensen die contact met mij opnemen met verhalen over “zich vreemd voelen”
of “ruimtelijk” “moe voelen” en onmacht om met dit fysieke, solide materieleven om te gaan….de wereld die niet is wat hij leek te zijn….
veranderde perspectieven, verhoogd bewustzijn….en dat zou prachtig moeten zijn!

Een van de zich ontwikkelende groepen waar ik als gast werd uitgenodigd is de Great Barrier Reef coastal community of Port Douglas. Ondanks dat dit een nieuwe groep is, is er nu al een fabuleuze cohesie en een verhoogde energie binnen deze groep. Als gast tijdens hun laatste meditatie channelde ik een boodschap die heel goed werd ontvangen. Het was ook de eerste keer dat deze groep bij een volledige channeling van een medium aanwezig was. De tekst van deze boodschap wordt verderop weergegeven.

De Boodschap:

Wel, goedenavond, lieve zielen. Goedenavond en welkom bij de Ene en bij Alles. Ik dank jullie voor de aandacht, voor het luisteren, lezen en het zien van deze communicatie. In de Gebieden, in mijn groep, mijn Broederschap, die Aranuth is, is er overdacht wat de meest passende boodschap voor jullie “nu” zou zijn. Iets wat jullie op zou tillen! Iets om jullie allen hoop en vreugde te geven….een beetje positiviteit om naar uit te kijken.

Vanavond hebben wij voor schepping en manifestatie gekozen omdat velen, velen van jullie dierbare zielen, je totaal onbewust zijn van de kracht die jullie hebben, de latente kracht die jullie ter beschikking staat, die jullie kunnen gebruiken, die jullie zouden moeten gebruiken en waarvoor ik vanavond hier bij jullie een pleidooi voor wil houden. Vereenvoudigde informatie die jullie goed zal dienen als jullie hiervoor kiezen…..als jullie ervoor kiezen om die niet alleen op te nemen maar die ook toe te passen in je leven.

Naam? Hmmm. Ik realiseer mij, de Broederschap realiseert zich, dat veel van jullie geïncarneerden op deze planeet nogal gefixeerd lijken te zijn op namen. Energie heeft geen naam. Energie IS gewoon. Toch zal ik jullie, om mij van anderen te onderscheiden, een naam geven: Isaiah. Isaiah….tot uw dienst!

Lieve zielen, wat is klei, wat is het materiaal, wat is het proces dat wij gebruiken om te scheppen? Lieve mensen, elke gedachte, elke daad en elke actie speelt een rol in de schepping van de situatie van jullie planeet. Ik zou willen….aaaah, ik zou heel graag willen dat jullie je intens bewust worden van de verborgen kracht, die kracht die is verborgen in duidelijk inzicht binnenin jullie en toch kiezen de meesten van jullie ervoor om dit te negeren. Vragen jullie je af waarom? Dat doen wij in de Gebieden ook!

Nu, het begint allemaal met “gedachten”. Zijn jullie je ervan bewust dat een enkele gedachte ongelooflijke kracht in zich heeft? Ja, ongelooflijke kracht, zeg ik jullie, omdat gedachten de eerste stap van schepping zijn die leidt naar de feitelijke manifestatie. Misschien hebben jullie wel gehoord van: “Wat je denkt, ben je”. Zoals jullie allemaal denken IS het dus zo. Jullie geïncarneerde zielen denken dus gedachten die bijdragen aan de situatie op jullie planeet. Zou het niet beter gaan als jullie, lieve zielen, je geest zouden richten op positieve en productieve gedachten? Als jullie je niet kunnen focussen op positieve en productieve gedachten met de uiteindelijke uitkomst van veranderingen van jullie planeet kunnen jullie op zijn minst positief denken, productieve, vreugdevolle en liefhebbende gedachten, want dat is de klei die de zaken op jullie planeet vormt.

Ik wil jullie eraan herinneren dat de staat van jullie planeet in dit NU-moment het resultaat van de gedachten is, de gedachten die stromen vanuit het massabewustzijn van de gehele bevolking van jullie planeet.

Nu, zullen wij beginnen met iets dat klein en eenvoudig is? Hmmm….voorbeeld: Misschien willen jullie een nieuw huis hebben? Als jullie dit verlangen hebben en dit in gedachtenvorm gieten….in een zeer imaginaire gedachtenvorm… Stel het je voor. Stel je dit prachtige huis voor
dat jullie zo graag willen hebben. Focus je dus….focus je gedachten krachtig. Focus je gedachten die zijn versterkt door je voorstellingsvermogen want als jullie je voorstellen wat jullie willen , als jullie denken aan wat jullie willen is dit de eerste stap van creatie om dingen in je leven te brengen.

Nu is het niet helemaal zo eenvoudig, maar toch kunnen wij aspecten ervan vereenvoudigen. Stel je dus het huis voor dat jullie zo graag willen hebben. Voel het nu. VOEL het! Hoe voelt dit nu? Loop nu door dat huis heen. Loop er in gedachten doorheen, in je voorstellingen!

Geniet van de sensatie, de vreugde en de verwondering van het hebben van dit huis. De volgende stap is nu om dit beeld vast te houden. Houd dit beeld vast…ha, ha, ha….en hier is dan de sleutel. Voel dat jullie het al hebben! Voel je blij! Als jullie je dit huis voorstellen met de pracht ervan, vrolijkt dit jullie op. Het voelt heerlijk, nietwaar? Breng er nu wat sterkere emotie in. Ik houd hiervan….ik houd hiervan. Het is er nu. Het heeft zich gemanifesteerd! En dan zeggen jullie “Dankjewel” tegen het Universum. Jullie bedanken het Universum sterk. Jullie danken voor hetgeen jullie nu hebben. Dank je wel!

Zo is het. Jullie kunnen dit elke dag doen als jullie dit willen. Elke dag!

Wij hebben het nu niet alleen over jullie leven maar over een deel van al het leven op deze planeet. Jullie eigen leven is niet onbelangrijk, maar wat echt belangrijk is, is dat jullie de kracht hebben. Jullie hebben de kracht om zoveel dingen in je leven te scheppen. Wat denken jullie van het gebruiken van die kracht om een prachtige, vreugdevolle, vredige, liefhebbende planeet te krijgen? Jullie weten dat die van jullie is. Niet voor ons. Het is jullie speelveld….dit is waar jullie komen om je eigen, ware zijn, te ontdekken en jullie ware zijn behelst ook scheppen! Jullie zijn een deel van de schepping. Jullie kwamen hier niet zomaar ineens. Jullie zijn geschapen. Misschien wel eonen geleden….misschien minder lang geleden.

Jullie hebben wat jullie 24 uur noemen, in jullie cyclus. Dag en nacht. Veel van die cyclus wordt gebruikt om te slapen. Een deel ervan bestaat uit werken en een deel uit spelen. Weer een ander deel aan koken en eten. Nog een deel aan plezier, entertainment. Ergens in die 24 uur kunnen jullie even opzij stappen….er zijn maar een paar momenten voor nodig om te scheppen. Focus je onder geen enkel beding op negatieve aspecten of gedachten, dromen, opinies, oordelen of de realiteit van jullie 3D planeet van fysieke materie.

Focus je niet op het negatieve. Focus je niet op wat jullie niet willen. Focus je niet op oorlog, haat, hardvochtigheid, honger, onderdrukking.
Focus je daar niet op, lieve zielen, want jullie hebben nu naar mij geluisterd en zullen realiseren waar jullie je op focussen….dat komt in je realiteit. Waar jullie je op focussen breidt zich exponentieel uit. Als jullie je focussen op negativiteit, haat en oorlog, wat zullen jullie dan scheppen?
Dit hoef ik jullie niet meer te vertellen, dat weten jullie al.

Wat adviseren wij jullie nu? Kijk gewoon naar je wereld, jullie wereldsituatie, jullie persoonlijke situatie. Focus je erop als een gouden mogelijkheid om binnenin je eigen zelf te gaan, je krachten verdelen, je krachten van schepping en manifestatie. Ongeacht hoe de situatie eruit ziet: KIJK NAAR HET GOEDE! En als er een situatie wordt beoordeeld als niet zo goed, focus je er dan op hoe die zou kunnen zijn. Stop je positiviteit, je productiviteit en de creatieve kracht in wat het zou kunnen zijn.

Ik stel voor dat jullie niets….helemaal niets….geen enkel ding, zien als negatief, kwaad, slecht zien….NOOIT! Oordeel niet. Oordeel niet! Jullie hebben de macht om het te veranderen. Als er genoeg van jullie zijn om de planeet te visualiseren als de planeet die zij was toen zij werd geschapen kunnen jullie die veranderen in een prachtige, ongerepte nieuwe planeet.

Daar kwam het allemaal vandaan: schepen en manifesteren. Wij willen graag dat jullie dit oppakken. Als jullie dus in de Tuin van Eden willen
leven, laten wij zeggen, de prachtige Tuin van Eden, moeten jullie daaraan denken. Hebben jullie dat? Jullie moeten je erin denken! Jullie
moeten je voorstellen dat jullie daarin zijn. Jullie moeten het je voorstellen. Jullie moeten in die tuin scheppen. Jullie moeten in die tuin manifesteren. En dan, lieve zielen, stappen jullie daarin en genieten van jullie schepping. Zo eenvoudig is het. Zo simpel is het!

Vanuit de Gebieden waar wij zijn zien wij enorme donkere wolken van negativiteit die grote delen van jullie planeet bedekken. Zo hoeft het
niet te zijn. Het hoeft zeker niet zo te zijn. Als het afval was of bladeren waren op de oprit van je huis, die jullie op je gouden pad zouden
hinderen, zouden jullie die gewoon wegvegen, nietwaar?

Als jullie dus wolken van negativiteit over je planeet hebben, waarom vegen jullie die dan niet weg? Waarom niet naar die negatieve plaatsen
gaan en je licht van manifestatie daar laten schijnen?….jullie scheppingslicht?

Ik zeg het nogmaals: jullie gedachten….jullie gedachten zijn de klei die jullie gebruiken om je realiteit te scheppen en te manifesteren. Hmmm.

En nu, lieve zielen, denk ik dat het genoeg voor jullie was. Maar kijkend naar de staat, de conditie van jullie planeet en de energie daaromheen…..hmmmm. Nu kunnen jullie begrijpen hoe hoogontwikkelde wezens vanuit de Gebieden die ik bewoon zoveel licht, liefde en positieve energie naar jullie planeet sturen als ons is toegestaan. Wij mogen niet tussenbeide komen. Wij kunnen jullie assisteren. Wij kunnen jullie helpen, maar alleen als jullie ons roepen. Vraag het ons! Vraag om begeleiding vanuit de Gebieden. Als jullie niet weten wie jullie gids is, de bepaalde individuele energie-entiteit die voor jullie zorgt, ga dan gewoon naar de Gebieden. Wees kalm, zit stil. Neem de tijd om dit elke dag te doen. Vraag om hulp. Vraag….vraag!

Jullie kennen de procedure nu, het proces dat begint met gedachten, voorstellingen, scheppen en dan manifestatie. In het begeleidende Gebied horen wij dit. Wij zien het. Wij voelen het. Wij staan hier klaar voor jullie hulpvraag. Help ons alsjeblieft om de positieve en liefhebbende gedachten te versterken, die wij uitsturen om deze planeet terug te brengen naar de oorspronkelijke ongerepte conditie.

Ik, Isaiah zal luisteren. Roep mij op als jullie dit willen. Ik zal op een gepaste manier antwoorden.
Dank jullie wel. Dank omdat ik in jullie midden en in jullie realiteit mocht zijn.

Isaiah. Regenbogen en rozen.

Malcolm.Een Onderneming door ons ASHTAR en Meester Lanto
16 maart 2021

Channelartikel 14 maart 2021 – Anja Tjelpa

Saluut, Geliefden, Gegroet, onze dierbaren,

Ashtar: Heden houden wij ons bezig met een specifieke onderneming.

Eén van onze hedendaagse kosmische vervoermiddelen is deel van de onderneming via de sfeer lagen van de buitenaardse kosmische intercelestiale bewegingsvrijheid naar de buitenste sfeer laag van de Aarde om er verder in door te reizen tot aan het beschermende gedeelte wat door jullie Ozonlaag wordt genoemd.

Begeleid, omsingeld door een aaneenschakeling van behoedende overziener vervoersmiddelen, van minder recente vertolking van verplaatsingsmodaliteit. Waarin hebben plaatsgenomen voor deze onderneming broeders en zusters van diverse Galactische naturen van het Commando, welke diverse dienstverlenende taken hierbij uitvoeren.

Als aanvoerder, gezagvoerder heb ik hiervoor plaatsgenomen in het meest hedendaagse vervoermiddel om een speciale gast van de familie, Meester Lanto ter zijde te staan en te laten reizen, die als opdracht deze specifieke onderneming heeft aangenomen. Het benodigde en regelingen hebben plaatsgevonden en nu zijn wij onderweg om de onderneming met daden en ervaringen uit te voeren en er verslag van te maken voor delen (onze Galactische gezamenlijke media), het archief en de helpende hand.

E.e.a. in combinatie met wat terugkerende bezigheden van het Ashtar Command inzake regelmatigheden en onregelmatigheden.
Intercelestiale coördinaten in relatie met de Aarde en dit deel van het Universum met Aardse bewoordingen; De Zon, dit Zonnestelsel, de Maan en hoofdplaneten en talloze omringende sub-universele bewonende ‘wezens’, zoals bijvoorbeeld planetoïden, andere manen en kometen, behoren tot een coördinatenstelsel.

De sterren zijn een coördinatenstelsel. Zenit en Nadir. Kristallijne sferen.

Ecliptica, equator, horizon, polen, assen, meridianen wat jullie lengtecirkels noemen, zijn er ook bij betrokken. De begrippen tijdlijnen, leylijnen en portalen. De omringende Galaxy’s behoren tot coördinaten. Geluiden, klanken, kleuren en licht- en duisterniswerkingen horen erbij. De sferen van magnetisme, radiatie en zwaartekracht. Frequentie potentiëlen.

Centrifugaal en periferie. En de Centrale Bron/Zon, de spil van Al.

In samenwerking met allerlei rangschikkingen, nevenschikkingen, het onderling met elkaar in verband brengen, doelen, gedrag en zo kwam het tot stand en doet dit nog steeds. Er gebeurt heel de tijd van alles tegelijkertijd plaats.

Wij weten en begrijpen dat jullie je dit voorstellen (in veel gevallen) met bewustzijnsniveaus van jullie huidige bestaan en huidige beelden en gegevens die jullie ter beschikking hebben op Aarde. Voor meer specifieke missies; Hebben sommigen hoger bewustzijn/geheugen residu meegenomen met de reis naar Aarde en voor op Aarde, diegenen kunnen ware toedracht en beelden hebben van wat er is in het Heelal.

Sommigen hebben meer binding en contact gehouden met de hogere fragmenten van het Zelf en kunnen duidelijke herinneringen/belevingen als mens zijnde ondervinden en reflecteren. En weer anderen kunnen zich gebeurtenissen uit hun ‘slaapleven’ specifiek herinneren (dromen worden niet bedoeld) of van andere tijdlijnen of degene waarmee wij betrokken zijn met deze onderneming en zijn er zogezegd “bij aanwezig” of bij anderen ondernemingen.

Deze onderneming zoals hierboven beschreven is via facti coördinatenstelsel, via exosfeer, de troposfeer binnengegaan. De Aarde is omgeven met sferen van kwaliteiten, kwantiteiten van verdundheid. De vervoermiddelen passen zich aan, op een manier ademen ze, ze hebben ritmische energieën als constructiemateriaal. (De meest hedendaagse zijn er supersnel en flexibeler mee.) Zoals de Aarde ademt en een hartkloppen heeft, vandaar dat de Aarde van nature geen ronde globe is. Het volgende is dat Meester Lanto uitleg aan jullie gaat geven over zijn opdracht waardoor de onderneming (mede) is samengebracht en in werking.

Meester Lanto:

Dierbaren, mij wederom tot jullie richtend met liefde, zuiverheid van het natuurlijk lichtbestaan en prachtige schenkende straling. De opdracht die ik heb aangenomen om te verrichten heeft te maken met heersende belangenverhoudingen in allerlei vormen van relaties en betrekkingen van oost, west, noord en zuid, via alle meridianen.

En al de populatie die hiermee te maken heeft en hoe het leven zich verhoudt hiermee in verrichtingen, dat wil zeggen, wat is er in de verbetering. Dichterbij de Aarde gekomen om vanaf deze standpunt situering, de situaties met Hogere waarnemingen en Aarde invloeden te observeren en registreren.

In relatie met hoe jullie gebruik maken van het Violette Vuur. In relatie met dat het, als hersteltransformatie, dichterbij elkaar aan het komen is.
Menig is al aan jullie verstrekt over het Violette Vuur, bij deze een verkorte inhoud; Het Violette Vuur (Vlammen) zijn van de Zevende Straal, het
is een geschenk en een gezegende straal voor transmutatie naar de Nieuwe Tijd.

Gecreëerd uit de energie van de Vaderlijke Goddelijke wil – van dynamisch blauw, vermengd met de energie van het Moederlijke Goddelijke van liefde en mededogen, stralend roze. Resultaat alchemie Violet – Vuur – Zeven – Overlichtend – Opperst Transmuterend.

Aartsengel Zadkiël en Lady Amethist zijn de dragers hiervan, ze versterken al wat hiermee wordt geassocieerd via jullie hart spreken. Jullie kunnen Saint-Germain, hij heeft het Violette Vuur geïntroduceerd, vragen om hiermee te assisteren bij situaties, bijvoorbeeld om anderen te omhullen en te helpen. Jullie kunnen ieder van deze drie aanspreken om behulpzaam te zijn bij lasten en alles wat geen nut meer heeft achter te laten en te transmuteren naar herbruikbare neutrale energieën. Via innerlijk werkt het ook, in jullie hartvonk is het present, violette energie en via kleur en vlam (vlammetjes) uitstraling krachtig. Innerlijk aan te spreken. En voor het verenigen met het Ware Zelf of Christus Zelf.

Ashtar heeft net gesproken over reizen, het is onlosmakelijk verbonden met bewustzijn en van alles, tegelijkertijd.

Jullie hebben NU op Aarde meer/andere ‘tijd’ besteding gekregen welke is aangeboden om jullie vaak overdrukke, gedreven, belastende levens een andere wending te geven. Een gebaar via aanreiken om meer ontvankelijkheid in jullie Zelf te openen via de hartcentrale voor het ware en het essentiële van het Leven en het oorspronkelijke plan voor mensheid op Aarde tezamen met dierbare schepselen van andere rijken en in blijvende relatieverbinding met degenen in de Hogere Rijken.

Daar hebben jullie oprechte wilskracht voor nodig, bereidheid om erin stappen, te ondernemen en om in en met leerzame Aarde belevingen en ervaringen te continueren. Dit is een inspanning die soepel kan verlopen zoals het aanpassen van de kosmische vervoermiddelen aan der sferen rondom en dichterbij Aarde of een worsteling, ‘de kat uit de boom kijken’, of even met een vinger voelen wat is het of met een teen en dan telkens en telkens weer. Of via het er tussenin, dat is meer de stroom van grotere groepen gemeenschappelijkheid en meer geleidelijk aan.
Alles zit in de lift – Hemelse Lift – zie deze buitengewone kans, opening en onthullingen en een steeds meer verbindend support van ons, hoe ophelderend, verruimend naar allerlei kanten, liefdevol en behulpzaam dit werkzaam is. Jullie zitten er al in.

De ‘Ozonlaag’ is wat genoemd kan worden een testzone.

Jullie maken de keuzes voor leven op Aarde en hoe alles te benutten. Mogelijkheden, potentiëlen zijn speelterrein voor leven, de aanzetten voor de hernieuwing voor de Nieuwe Tijd. Ik wens jullie graag een hulp te geven. Voor als meditatie of overdenkingen en visualisaties in stilte. Voor als jullie de handen vouwen en er deze inhoud aan willen geven. Wanneer jullie het even niet meer weten.

Mijn Goddelijke Zelf en al wat er daarvoor en daarbij in fragmenten is, in al de aanwezigheid, sta mij toe in zoverre dit te bevatten is, om met welgevallen dit volkomen te weten. Gun mij het plezier, vreugde en comfort om sturend en geleidend Licht te zijn met alles wat ik beleef, met alles wat ik waarneem en wat ik doe. Ik ben de uitstraling van het Goddelijke en de glorie is in mij, daar verblijft het sinds ontstaan. Mijn ademhaling en de stappen die ik neem, met de testen en beproevingen te doorstaan, met elke poging, deze laten het meer en meer tevoorschijn komen. En laat het gekend worden meer en meer dat Goddelijke uitstraling helend kleurt en dat dit eeuwigdurend werkzaam is overal en voor alles.

Ashtar en Meester Lanto: Voor het kristallijne van jullie lichamen is het nodige in werking gezet.

Wij wensen jullie attent te maken op sneeuw die valt, hier in het nu, waar dan ook. Sneeuw bevat van hoge waarde van het kristallijne en als de sneeuw waar dan ook de Aarde bedekt, bedekt heeft, en vooral als het lichtspel van de Zon ermee bezig is. Dit is een stimulans voor jullie innerlijke Ster tetraëder, deze wordt hiermee bijzonder aangewakkerd. Zo doen dat ook dauwdruppels en regendruppels die aan planten groen blijven hangen. Patronen in water door stromingen van lucht. Orbs die al tevoorschijn komen in de natuur of kijk ervoor naar bepaalde opnames via fotografie en film e.d.

Wanneer jullie de keuze maken hierop in te gaan en om julliezelf te verdiepen, zullen jullie waarnemen dat het genoemde te maken heeft met het subtiele van de lagen van de diverse dimensies. Het leven is vol vergezichten en lanen ernaartoe. Radiatie kunnen jullie inzien als straalwerping met een vorm van magnetisme om aan te trekken en dit staat ons toe om meer te delen van de Liefde en het Licht en de Warmte, gezondheid van het natuurlijke Zijn.

De Straling verlicht de lanen, als bijzonder lantarens.

Wij wensen over te brengen de innigheid waarmee wij jullie bij staan en jullie laten beginnen of al doorgaan met het betasten van de prachtige gevoelens van wat er na de chaos komt en wat zal blijven. Met onze gezamenlijke constante stroom van Liefde, Zegeningen en Support voor jullie, Geliefden. Ashtar en Meester Lanto.
Geplaatst op website: 15 Maart 2021 Voor website bewerkt door: Anja, support van Michael. DANK en LIEFDE.

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden. Ook voor het gedicht. Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel. En onder vermelding van de auteur en haar website.

tjelpanja-art-spiritual.com


Naar boven