MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen


Channeling


50 Diverse Channelings & berichten
Ontwaken is herinneren en je verheugen.
Vreugde, gelukzaligheid en liefde is je
ware en onveranderlijke natuur.

Door: John Smallman
29 september 2022Terwijl de mensheid doorgaat op haar snelle pad naar ontwaken, blijven we hier in de niet-fysieke rijken met
vreugde en vreugde kijken naar de opmerkelijk snelle vooruitgang die jullie allemaal boeken op deze veeleisende
en vaak pijnlijke reis. We verwachtten inderdaad dat jullie deze opmerkelijke - vooruitgang zouden bereiken, omdat
jullie er allemaal zeer genereus voor kozen om deze broodnodige pelgrimstocht te maken en omdat het het goddelijke
plan is, kun je niet nalaten het
perfect te voltooien.

Niettemin is het echt zeer opbeurend en inspirerend voor ons om te zien en te observeren hoe je zo positief omgaat met alle
ongewenste en onverwachte problemen die zich voor je voordoen, ook al lijkt het je vaak dat je geen vooruitgang boekt dat je
niet competent bent voor de taak die je hebt ondernomen, en waardoor je gevoelens van hulpeloosheid en onwaardigheid
ervaart. En dit alles is inderdaad een onderliggend en zeer verontrustend aspect van jullie menselijke reizen. Ja, jullie
kozen allemaal zeer zorgvuldig en met goddelijke leiding jullie huidige levenspaden voordat jullie incarneerden
wetende dat ze veeleisend zouden zijn en dat jullie herinneringen aan jullie keuzes om deze paden te
volgen voor jullie verborgen zouden blijven terwijl jullie "in het spel" waren, en natuurlijk
terwijl jullie ook wisten dat
jullie niet konden
falen.


Goddelijke plannen kunnen niet mislukken! Echter, als jullie daadwerkelijk je onwerkelijke nachtmerries
en dromen ervaren, en de pijn en het lijden dat jullie allemaal ondergaan op jullie eigen specifieke en schijnbaar
individuele manieren, is het vaak extreem moeilijk voor jullie, zelfs wanneer we jullie eraan herinneren dat jullie allemaal
op jullie gekozen paden zijn en het mooist te werk gaan, om te accepteren dat jullie zijn waar jullie bedoeld zijn te zijn, precies
doen wat jullie moeten doen, en dus, op de grootste - schaal helpen bij het menselijke - ontwakingsproces. Dus we bieden u onze
hartelijke felicitaties aan en bevestigen
nogmaals voor u dat "alles goed is!"

Het leven is eeuwig, en dat weet je maar velen vragen zich soms nog steeds af, vooral als ze veel stress hebben met werk, relaties of
ziekte, of er echt leven na de dood is. Intellectueel geloof en accepteer, je dat dit zeker het geval is, maar er ontstaan twijfels, voor
al wanneer je een goede vriend of geliefde verliest aan de dood en zelfs als je opbeurende verhalen hebt gelezen van sommigen
van degenen die bijna-doodervaringen
hebben gehad.

Daarom wil ik jullie er absoluut van verzekeren dat jullie allemaal eeuwige wezens zijn, oneindig geliefde kinderen van God,
aan wie nooit schade kan worden toegebracht. Wat jullie als mens in vorm ervaren hoewel vaak pijnlijk en veel leed veroorzakend
is onwerkelijk! Wanneer jullie ontwaken, zoals jullie allemaal zeer zeker zullen doen zullen al jullie twijfels zijn opgelost en zullen jullie
vervuld zijn met een zeer glorieus en permanent gevoel van vrede en vreugde. Herinner jezelf aan deze goddelijke waarheid wanneer je
je dagelijkse reis naar binnen maakt, naar je allerheiligste innerlijke heiligdommen, en je hart opent om het Licht en de Liefde die je op elk
moment omringt toe te staan je te omhelzen terwijl je Het uitnodigt om je te troosten en je angsten en twijfels te verlichten die bijna einde
loze egoïstische afleidingen die je zo vaak aanvallen
en je aandacht afleiden van gewoon zijn.

Zoals ik jullie hierboven heb herinnerd, en zoals ik jullie in eerdere berichten zo vaak heb herinnerd, ZIJN jullie de eeuwig geliefde kinderen
van God en er kan nooit schade of schade ontstaan om jullie relatie met Moeder/Vader/God te veranderen. Jullie ervaren een onwerkelijk
heid als mensen in vorm, en het lijkt volledig echt omdat jullie, voor een onbeduidend, en praktisch oneindig klein moment, dachten aan
het scheiden van jezelf van Liefde, van jullie Bron en onmiddellijk een onwerkelijke staat construeerden, met het doel van afscheiding.

Dat is onmogelijk, want er is nergens een plek waar je je vandaan zou kunnen scheiden. Daarom tijdens deze schijnbare eonen van
tijd waarin het universum is uitgedijd, wat nog niet zo lang geleden heeft geleid tot de verschijning van de mensheid op planeet
Aarde, is en blijft tijd een volledig onwerkelijk aspect van de niet - bestaande omgeving, die jullie, hebben geconstrueerd en
waarin jullie ervoor - kozen om jezelf onder te dompelen en afscheiding te ervaren. Zelfs de moderne natuurkunde wordt
zich nu bewust van de onwerkelijkheid van de tijd, en dit is inderdaad erg verwarrend voor de betrokken onderzoeks
wetenschappers.

Keer dus dagelijks terug naar de Werkelijkheid, het diepe innerlijke weten waartoe je toegang hebt wanneer
jij  je aandacht verwijdert van de bijna constante stroom van gedachten waarmee je egoïstische geesten
je presenteren, en sta jezelf toe om diep in jezelf te duiken naar het veld van goddelijk Bewustzijn de
Eenheid, waaruit je nooit bent vertrokken, en kies - ervoor om door of voorbij de - sluier te kijken,
mantel, of mist die tijdens jullie dagelijks leven in vorm de Werkelijkheid voor jullie verbergt.
Het is hier altijd hier! Het is Alles en je bent onafscheidelijk en eeuwig aanwezig
als: Het en in
Het.

Vreugde, gelukzaligheid en liefde is je ware en onveranderlijke aard, en je kortstondige excursie
naar onwerkelijkheid is, als je je kort maar zeker bewust wordt wanneer je ervoor kiest om diep naar
binnen te gaan om stille momenten, met Jezelf door te brengen, tot afsluiting te komen, uit het zicht
begint te verdwijnen, terwijl je het weten accepteert, dat Je Eén bent, Eén, met De - Bron en voor altijd
in Zijn onophoudelijke en meest
prachtige Aanwezig
heid.


Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Aan Uw Eenheid is nooit getwijfeld.

Door: John Smallman
4 september 2022Alles is goed, de mensheid - ontwaakt - heel snel, ook al lijkt dat misschien niet het geval te zijn als jullie al het
slechte nieuws zien en horen in veel gebieden van jullie planeet waarop de MSM en de sociale media voortdurend
hun en jullie aandacht richten. Plaats je vertrouwen waar het hoort, in God en in je eigen briljante intuïtie waar Hij je
voortdurend liefde en leiding biedt. Je weet, dat je dit moet doen, en toch sta je je ego toe, om je geest te vullen met
'wat als?' gedachten die alleen dienen om je angst of zelfs angst te bezorgen. Jij, elk voelend wezen bent te allen tijde
op elk moment aanwezig in de goddelijke - Aanwezigheid waarvan het onmogelijk is voor jou, om zelfs voor het meest
vluchtige moment gescheiden
te worden.

Je bent Eén met de Bron maar slaapt en droomt dat je in een onwerkelijke wereld van pijn en lijden bent en Hij duwt je
heel zacht en liefdevol in waakzaamheid. Hij zal je niet dwingen of dwingen om te ontwaken, omdat Hij je vrijheid om
te kiezen om te ontwaken of om in slaap te blijven volkomen en volledig eert. Niemand kan eeuwig slapen, en als
mensen zijn jullie je hier goed van bewust als jullie ontwaken uit jullie nachtrust om weer een dag in vorm als
mens te ervaren. Collectief hebben jullie ervoor gekozen om te ontwaken en de overgrote meerderheid
van jullie is bezig dit te doen. Slechts een enkeling heeft ervoor gekozen om te blijven slapen, en
die keuze zal worden geëerd, maar die keuze zal op geen enkele manier het collectieve
ontwaken belemmeren of vertragen.
Alles is inderdaad
goed.


Alles is inderdaad goed! Jullie zijn de geliefde kinderen van God die voor altijd in Haar meest liefdevolle
omhelzing zijn gehuld. Een - omhelzing die zich uitbreidt of samentrekt om je totale oneindige vrijheid van
beweging en expressie te geven, zonder ooit die goddelijke omhelzing te verlaten die de absolute en oneindige
uitgestrektheid is die Zij voor je heeft geschapen. Binnen die uitgestrektheid, het oneindige - veld van liefdevolle
energie waarbinnen al het bewuste leven, bewustzijn, bewustzijn bestaat heb je een denkbeeldige, of onwerkelijke
omgeving geconstrueerd waarin je er collectief voor koos om de onwerkelijke, onvoorstelbare en onmogelijke staat
van - afscheiding, van je Moeder te ondergaan. Natuurlijk, is het er nooit van gekomen! Wat je hebt - geconstrueerd
bestaat niet en zou nooit kunnen bestaan, omdat het onwerkelijk is. Daarom blijf je eeuwig veilig en liefdevol gevoed
in Haar oneindig - liefdevolle en oneindig uitgestrekte goddelijke - omhelzing. Je bent altijd en eeuwig thuis! Daarom,
vrees niet, ALLES is
overvloedig
goed.


Terwijl je deze laatste - paar uur doorbrengt dagen, weken, maanden, zelfs jaren! Schijnbaar vervat in de uitgestrekte
omgeving, die het universum is dat jullie hebben - geconstrueerd, maar een moment verder, en die jullie collectief
hebben gekozen om op te lossen als jullie opnieuw ontwaken in de Realiteit waaruit jullie nooit zijn vertrokken,
ontspan in de wetenschap, dat alles niet is wat het lijkt. Verheug je daarom, vier en verheug je in het weten
diep in jezelf waar je er voor het grootste deel, voor kiest om niet te graven, uit angst om de illusie van
afscheiding te verstoren of te vernietigen dat je ontwaakt, dat je ontwaken onvermijdelijk is omdat
het al goddelijk is volbracht. Je klampt je gewoon vast aan slaap, als kleine kinderen die niet
wakker willen worden om naar school te gaan. Jullie zijn geen kinderen hoewel het als
mensen in vorm lijkt, dat maar heel weinigen van jullie erin - geslaagd zijn om
volledig - volwassen te worden en wijze en liefdevolle volwassenen te
worden en daarom zijn jullie - volkomen en volledig vrij om je
eigen keuzes te maken over wat je op elk moment wilt
ervaren, en dan om die keuzes onmiddellijk te
veranderen als ze je niet langer
behagen.


JE BENT VRIJ!

Dat ben je altijd geweest en dat zal je altijd blijven. Dus maak keuzes die je echt behagen in plaats van
keuzes die je verwarren of je met angst - vervullen, en weet dat je goddelijke Moeder je beschermt en op elk
moment naar je uitkijkt. Je bent veilig je bent geliefd en elke behoefte die je je maar kunt voorstellen is al voorzien.

Terwijl jullie doorgaan met het leven van jullie mensenlevens tijdens deze laatste momenten van het denkbeeldige spel
dat jullie hebben gespeeld, zullen jullie tot een heel duidelijk begrip komen, van het doel van die mensenlevens. Het doel
was om de illusie van afscheiding te ervaren en dan, nadat je dat hebt gedaan, te ontwaken in de Realiteit waaruit je nooit
was vertrokken, en dat is wat je nu doet. De - illusie die jullie hebben geconstrueerd, lijkt buitensporig reëel te zijn, en het
aspect van de tijd daarin lijkt extreem langzaam te bewegen, vooral wanneer jullie de lengte van jullie individuele levens
vergelijken met de tijd dat het schijnbaar heeft bestaan. En velen van jullie, komen inderdaad tot dit essentiële besef
maar voelen dat jullie ontwaken, veel te lang duurt. Het lijkt erop, als jij je menselijke intelligentie gebruikt om te
herkauwen en te beraadslagen over de leeftijd van het universum en over de huidige ernstig beperkte staat
van evolutie van de mensheid fysiek, emotioneel en spiritueel dat het vooruitzicht van ware spirituele
evolutie ver buiten jou ligt.
En dat zou het ook zijn!

Maar jullie zijn geen mensen, jullie zijn goddelijke wezens in een staat van zeer tijdelijke verwarring
over de waarheid van wie jullie zijn. Jullie ontwaken is het onvermijdelijke besef dat jullie niet hoeven te
evolueren, omdat jullie al perfecte goddelijke wezens zijn zoals geschapen door God. Je hoeft alleen maar
te ontspannen en jezelf toe te staan te erkennen dat je op elk moment wordt vastgehouden in de oneindige
en eeuwige liefdevolle omhelzing van onze Moeder, die Vader is, en God, en Bron en Liefde, en jezelf toestaan
om dat te voelen, om dat te ervaren, als je bewustzijn dat "Ik ben Eén" je wakker - maakt in de Realiteit waarin je
altijd hebt geleefd.

Aan Uw Eenheid is nooit getwijfeld. Maar de illusie die je hebt geconstrueerd, heeft je ervan overtuigd dat je, ieder
van jullie, kleine, onbelangrijke en onwaardige - wezens bent waarvan God zich onmogelijk bewust zou kunnen zijn,
laat staan liefhebben met heel Haar Hart. Degenen onder jullie die kinderen hebben of hebben gekregen, kennen
het overweldigende - gevoel van liefde, dat jullie voor hen hebben. Welnu, het is tijd voor jullie om - wakker te
worden met het besef dat Gods - liefde voor jullie - onmetelijk veel verder gaat dan de liefde die jullie als
mensen voor jullie menselijke kinderen hebben. Je bent Liefde, je bent geliefd en je wordt wakker
met volledig bewustzijn daarvan van je ware en onveranderlijke aard als Eén met de Bron.

Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je bent niet in vorm om de wereld te redden!


Door: John Smallman
22 Augustus 2022Allen zijn Eén, dat weten jullie, en toch hebben jullie moeite om de waarheid ervan te accepteren
jullie ego's zijn hier aan het werk om jullie af te leiden en dus vinden jullie het moeilijk om te voelen dat
jullie Eén zijn, om de Werkelijkheid te voelenwanneer jullie de tijd nemen om je te verbinden. Het is echt een
kwestie van vertrouwen. Je moet erop vertrouwen dat je je zult verbinden wanneer je je vestigt in je stille contem
platieve of meditatieve staat en jezelf dan toestaa,n om de verbinding te voelen. Wanneer je de intentie hebt om te
verbinden, lukt het altijd, maar vanwege je twijfels, je ego-gedreven gevoel, van - zondigheid, of onwaardigheid, sta jij
jezelf niet toe om de verbinding te voelen of te ervaren, en je gaat er dan van uit dat het niet is gebeurd. De Ene, M/V/G,
Bron, en jullie ondersteunende teamleden hier in de niet-fysieke rijken hebben zich met jullie verbonden in feite is er nooit
een moment waarop jullie niet met ons verbonden zijn jullie hebben er gewoon voor gekozen om je onbewust te zijn, en dan
hebben jullie aangenomen dat Wij niet bij Jullie aanwezig zijn! Laat die twijfels los en stop met het geloven van je ego's, ze zijn
niet je vrienden en ze blinken uit
in het misleiden van
jou!


Sta jezelf toe om gewoon te zijn, vaak gedurende je dag, zelfs al is het maar tijdelijk. Dit versterkt je zelfgevoel, je essentiële zelf
acceptatie, want als je gewoon bent, houd je je niet bezig met je negatieve ego-gedreven zelfoordelen en leid je jezelf dus niet
af van het - bewustzijn van de schoonheid, en perfectie die je bent. Alles wat M/V/G creëert is eeuwig mooi, is altijd aanwezig
in dit nu moment, het enige moment en dus is natuurlijk ieder van jullie een eeuwig en onveranderlijk aspect van die schoon
heid, van de Ene in elk moment. Hoe kan het ook anders? Jullie ontwaken is het moment waarop jullie jezelf bevrijden van
jullie geloof in afscheiding. Het is - alleen jouw overtuiging - die je lijkt te vestigen als een eenzaam, eenzaam of apart
wezen, en je koos ervoor om je met dat geloof bezig te houden toen je ervoor koos om de onwerkelijkheid van
scheiding te ervaren. Het is onwerkelijk en je hebt de macht om van gedachten te veranderen, om dat
volkomen ongeldige geloof te verwerpen, en je zult, vrijelijk, wanneer je je volledig bewust
wordt dat het je nooit heeft
gediend.

Velen van jullie, die dat wel hebben gedaan misschien al tientallen jaren! dagelijks de intentie hebben
om alleen lief te hebben wat zich voordoet, zijn heel, heel dicht bij het eindelijk loslaten van je greep op het
onwerkelijke. Je weet dat het onwerkelijk is, maar omdat je gevoel voor de realiteit van het onwerkelijke zo diep
in je is ingebakken, is het heel moeilijk voor je om los te laten. Het is een beetje zoals iemand die op het punt staat
te verdrinken zich stevig vastklampt aan een groot stuk drijfhout als drijfhouthulpmiddel waardoor het voor reddings
werkers onmogelijk is om hem
uit het water te tillen.

LOSLATEN! Je zult niet verdrinken, verloren gaan of sterven. Er is alleen Leven, Bron, Liefde, Degene, Die jou, geschapen
heeft als een eeuwige weerspiegeling van Zichzelf. Je bent God, liefde, volledig waardig, omdat je een goddelijk en eeuwig
wezen bent dat door Haar is geschapen om eeuwige vreugde te ervaren en je ervan te verheugen. Het accepteren en leven
van de onwerkelijkheid van het leven in vorm alsof het echt is wat je doet vereist enorme fysieke energie die moet worden
aangevuld met voedsel en slaap, zodat degenen onder jullie met gezinnen om te ondersteunen vaak uitputting ervaren,
zowel fysiek als emotioneel, waardoor je heel weinig tijd of motivatie hebt om aan je spirituele behoeften te voldoen.

Er moet aandacht worden besteed aan je spirituele behoeften en ze worden gevoed wanneer je rustig en alleen
de tijd neemt. Dus stel een tijd in gedurende de dag waarop je wat tijd zult nemen en eer - jezelf door ervoor
te zorgen dat je - geliefden het eren. Wanneer jij jezelf niet eert, kun je anderen niet op de juiste - manier
eren wat alleen maar bijdraagt aan elk gevoel van onwaardigheid waaraan je je misschien vastklampt.

Realiseer je dat terwijl je deze boodschap leest of beluistert, ik je in mijn liefdevolle omhelzing houd en je
ego's tot rust breng, zodat je de Liefde en de vrede kunt voelen die altijd aanwezig zijn. Jullie kiezen er gewoon
voor om je er niet bewust van te zijn omdat jullie geloven dat jullie moeten voorzien in de dringende behoeften die
jullie mensenlevens, jullie voortdurend bezorgen. Denk aan de talloze - gelegenheden waarop je ze niet hebt vervuld,
en onthoud dat wat ook de reden kan zijn geweest, dat er geen ramp heeft plaatsgevonden. Je bent niet in vorm om de
wereld te redden!

Je bent in vorm om een goddelijk gepland pad naar je eigen ontwaken te volgen en om iedereen met wie je omgaat te helpen
om te doen zoals wijs. Je zult waarschijnlijk wat afleidingen nemen, maar je zult altijd je weg terug naar je pad vinden, tenzij je je
ego's toestaat je ervan te overtuigen dat ze een betere manier kennen. Dat doen ze niet! Luister naar je innerlijke leiding je intuïtie
en volg dat. Wanneer jullie dat doen, eren jullie jezelf, en door dit te doen zullen jullie jezelf meer in vrede vinden, wetende dat jullie
precies zijn waar jullie bedoeld zijn te zijn op jullie eigen perfecte - pad - naar jullie ontwaken. Volg, dat innerlijke weten, je intuïtie, en
vertrouw op jezelf. God doet dat en Hij WEET wat een prachtig wezen van eerlijkheid, mededogen en integriteit jij bent. Wees in vrede.

Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Bekrachtigende Droom Voor Alle Leraren,
Genezers, En Het Dagelijkse Leven

Gechanneld door: James Gilliland
16 Augustus 2022Ik was tussen de slaap en waaktoestand een gesprek aan het voeren met een meester. Ik vroeg waarom de
mensen je aanvallen als je alleen maar probeert hen te helpen. Zij zei dat je hen niet geeft wat zij willen. Je vertelt
hen wat zij moeten horen, niet wat zij willen horen. Mensen komen naar je toe voor erkenning en steun. Terwijl je hun
lichte kant steunt, erken je ook hun donkere kant, maar je steunt die niet. Alleen al het kennen van hun duistere kant maakt
jou tot een - bedreiging voor hun ego’s en alles wat nog niet geheeld is, hoe diep zij het ook begraven hebben. Hoe meer men
spiritueel gevorderd is, hoe meer je hun wonden, trauma’s en verkeerde conclusies uit vroegere ervaringen spiegelt en versterkt.
Men noemt dit de - wake van een Yogi. Het dwingt en versnelt het genezingsproces. Je bent een - bedreiging voor de aanstellers,
degenen die in ontkenning leven en degenen die zich niet volledig
inzetten voor hun eigen genezing en ascensie.

De Meester zei toen dat velen die beweren sterke leiders te zijn, een façade opwerpen om diepe wonden en trauma’s te bedekken,
hun eigen slachtofferpatronen. Zij proberen hun eigen patronen uit te werken door anderen te helpen, niet wetend dat zij het zelf
zijn die zij proberen te helen. Slachtoffers komen vaak met agenda’s. Wanneer je hun agenda niet vervult, verschuiven zij naar
vervolgers en wordt jij het slachtoffer. Voordien was je de redder. Hoe dieper de wonden, hoe duisterder en venijniger de
aanval. Zij moeten jouw karakter vermoorden om in de leugen te blijven. Hun ego’s vechten voor hun leven om
te overleven, maar hun vijand is vaak fictief. Zij vechten
alleen tegen hun eigen
projecties.


Ik vroeg hoe je uit het hamsterwiel van slachtoffer, redder en vervolger kunt komen. Zij zei door liefdevolle
onthechting te beoefenen. Weten dat de enige reden waarom mensen macht over je hebben, is dat je iets van hen
wilt. Of het nu liefde, aanvaarding, goedkeuring, steun emotioneel of financieel is, zoek het in jezelf. Wordt soeverein
zonder uiterlijke vervulling te zoeken. Blijf gecentreerd in jouw hart, want dat is jouw verbinding met God en van daaruit
heb je de macht om de liefde van God, de ultieme macht van het Multiversum door je heen te kanaliseren in elke situatie.
Zorg er alleen voor dat je weet wat God is, neem geen genoegen met de beelden van bebaarde goden uit de oudheid. Een
beter beeld is het ene bewustzijn dat alle bewustzijn op alle vlakken en dimensies in het hele multiversum omvat, dat in zijn
meest - onbeperkte begrip de alles liefhebbende - alles vergevende God is, pure onvoorwaardelijke liefde, vreugde en geluk
zaligheid.  

Ik zei tegen de Meester dat het geen gemakkelijke wandeling is. Van nature verlangen wij naar liefde, mededogen, intimiteit,
wij zijn er hard bedraad voor. De Meester zei dat je op een zeer gewonde planeet leeft, met een zeer gewonde geschiedenis,
niet alleen dit leven, maar een geschiedenis die miljoenen jaren teruggaat. Het is gepsychometriseerd in het land zelf. Dit
is in het proces van - genezing en als het om mensen gaat zijn sommigen - verder in dat proces, terwijl anderen achter
blijven in ontkenning niet - klaar om de pijn, het verdriet onder ogen te zien en het verleden - los te laten. Men
hoeft niet genezen of verlicht te zijn om vreugde te vinden in elkaars gezelschap dat is een voortdurend
proces, men hoeft zich alleen maar in te zetten voor het ontwakings en genezingsproces. Er zullen
ups en downs zijn, dat is het leven. Kies er voor om een waarnemer te zijn van en persoonlijke
verantwoordelijkheid te nemen voor jouw houding, emoties en de gebeurtenissen die
zich in jouw dagelijks leven ontvouwen. Ga altijd terug naar het hart, jouw
centrum depersonaliseer elke situatie zoek de triggers in jezelf
die je uit jouw centrum trokken en beoefen liefdevolle
onthechting. Dat is de weg van
Zelf Meester
schap.


Ik vroeg waarom er zoveel competitie, oordeel, strijd is in de spirituele en UFO-gemeenschap?
De Meester zei omdat zij misschien nog niet zo ver zijn als zij denken in hun eigen zelf-meesterschap,
vastzittend in het slachtoffer/verlosser/vervolger hamsterwiel - dat hun ego’s verdedigt. Zij zei ook dat je
hen niet kunt helpen, tenzij zij hulp willen en velen - verlangen daar niet naar. Velen moeten koste wat het kost
gelijk krijgen. Sommigen zijn er om zichzelf te begrijpen en te genezen, terwijl anderen er zijn om zaad van verdeeld
heid te zaaien, de karakters van anderen aan te vallen. Er zijn er ook die willens en wetens en in onwetendheid gedreven
worden door ongeziene negatieve invloeden. Zij worden niet door de waarheid gedreven en zijn niet bereid de leugens los
te laten. Zij zijn de geplande - oppositie van degenen die het verhaal - beheersen. Hun leven buiten het toneel is vaak tegen
gesteld aan het beeld dat zij uitstralen
terwijl zij in de schijnwerpers
staan.

Let op hun daden en met wie zij buiten het toneel omgaan, onderzoek waar hun financiering vandaan komt en waar die naar toe
gaat. Het is belangrijk te weten waar ze vandaan komen. Wat is hun ware motief om te doen wat zij doen? Is het roem, geld, komen
zij voort uit een onberispelijke integriteit? Proberen zij een leegte te vullen die in hun jeugd niet gevuld werd, een gebrek aan liefde,
aanvaarding en goedkeuring? De maskers vallen allemaal af. Het doet zich voor in alle lagen van de bevolking, in alle instellingen.
Het is onvermijdelijk. Het is voor iedereen belangrijk om voortdurend te controleren waar hij vandaan komt, vaak met brutale
eerlijkheid. Het ego zal vaak de overhand nemen op wat voor anderen duidelijk is. Zet het ego opzij en word een goede
luisteraar.

Ga met jezelf in de natuur zitten, creëer heilige ruimte door alle ongeziene negatieve invloeden op te ruimen,
wees brutaal eerlijk tegen jezelf. Vraag jezelf af - waarom je hier bent, ben je bezig met zelf - bediening of
met - dienstbaarheid - aan anderen? Kom je uit jouw - hart der harten - of uit, een gekwetst - ego dat
externe vervulling zoekt? Dit zijn moeilijke vragen die elke meester zichzelf vaak herhaaldelijk
moet stellen.

Helaas mijn zoon, jij kent de mensen beter dan zij zichzelf kennen omdat je uit het hart komt.
Vergeet het citaat niet: “Een Christus heeft geen plaats om zijn hoofd te leggen.” Helaas is dat op
aarde in de meeste gevallen waar, tenzij je in de ongerepte - natuur woont. Leg jouw hoofd in de hemel,
daar wordt je gekend en bemind. Schep de Hemel op Aarde en leef volgens de Universele Wet. Je zult fouten
maken en er zal een tijd komen om stevige grenzen te stellen. Doe de wijsheid op uit de ervaring en probeer het
opnieuw vanuit een wijzere - toestand. Zonde, is slechts een boogschuttersterm; het betekent, dat je het doel hebt
gemist. Vergeef - jezelf en vraag de anderen om - vergeving en herlaad. Jouw werk blijft niet - onopgemerkt. Daarom
verschijnen de meesters en de lichten aan de hemel. Laat je niet definiëren door de oordelen en meningen van anderen.
Zij definiëren - alleen zichzelf. De meesten - kunnen niet verder kijken - dan de muur van hun eigen wonden, trauma’s en
verkeerde conclusies uit vroegere ervaringen. Zij zien alleen wat die muur hen terug spiegelt.  Bid, mediteer en ga door in
jouw oefeningen. Weet dat wij een gedachte en een gevoel verwijderd zijn. Vertrouw op het plan, het is Gods plan, het zal
vele wendingen hebben, concentreer je op het
einddoel. God/Schepper/Grote Geest Wint.

Kanaal: James Gilliland.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je bent nooit alleen, hoewel het
vaak lijkt alsof je dat wel bent.

Door: John Smallman
6 Augustus 2022Alles is NIET wat het lijkt! Er is veel gaande in de spirituele rijken naarmate de mensheid steeds
dichter bij haar collectieve ontwaken komt. Wees dus niet gealarmeerd door de chaos en verwarring die
door jullie media wordt gemeld, want alles gaat op de meest voortreffelijke wijze vooruit ter voor bereiding
op jullie grootse en illustere ontwaken. Het is echt extreem dichtbij! Velen van jullie vinden dat moeilijk te
geloven, omdat jullie nu al een aantal jaren diezelfde voorspelling horen, terwijl tegelijkertijd over de
hele wereld conflicten en verwarring lijken toe te nemen. En, zoals velen hebben uitgelegd, ont-
waken is volledig bewust worden dat er alleen Liefde is niets anders is nodig en in die staat
van Liefde jullie natuurlijke, onveranderlijke  en eeuwige staat wordt jullie verteld dat
jullie in Vreugde zullen zijn, creatief en harmonieus met elkaar, met ALLEN.

Dus waarom, vragen jullie jezelf en elkaar af of er geen teken is van dit meest wonderbaarlijke
ontwaken? Welnu, zoals zovelen uit de niet-fysieke rijken jullie er vaak aan hebben herinnerd, is tijd
van de illusie en daarom onwerkelijk. En omdat jullie allemaal dromen hebben ervaren wanneer jullie fysieke
vormen hebben geslapen, weten jullie, dat in dromen de tijd heel flexibel is, je kunt het verder brengen dan het
huidige moment het terug naar het verleden kunnen verplaatsen of opgesloten blijven in het huidige onveranderlijke
nu-moment.

Dus moeten we proberen jullie een voorspelling in de tijd te geven omdat de illusie/het tijddrama waarin jullie bezig zijn altijd
reageert op de wil van het collectieve ego, en aangezien de collectieve intentie vrij regelmatig maar onverwacht verandert
verandert ook de tijdschaal, daarom zijn onze voorspellingen geschikt, zoals jullie hebben ontdekt, om zonder kennis
geving te veranderen schijnbaar steeds - verder de - toekomst in. Daarom kunnen we jullie geen data en tijden
geven, maar we kunnen jullie eerlijk vertellen, dat het moment van jullie ontwaken heel dichtbij is.

Terwijl jullie de - toenemende - staten van conflict, lijden, verdeeldheid en angst, door de hele mensheid
observeren, is het heel duidelijk dat grote veranderingen essentieel zijn, en jullie ontwaken zal inderdaad
een enorme verandering zijn, een verandering die jullie je onmogelijk kunnen voorstellen met jullie zeer
beperkte creatieve intellectuele vermogens als mensen in vorm. Jullie zijn nu bezig met ontwaken! En
dat proces is heel dicht bij zijn mooiste voltooiing. Vertrouw op M/V/G, Liefde, Bron en sta jezelf
toe om toegang te krijgen tot je diepe innerlijke wetende dat alles goddelijk verzorgd is en
dat er GEEN teleurstellingen zullen zijn, omdat de Goddelijke Wil is dat je geniet van
oneindige en eeuwige vreugde. De Goddelijke Wil is de enige ware wil en
die wordt altijd bereikt nu.

Blijf vertrouwen op de zekerheden van M/V/G en blijf de intentie stellen om alleen maar lief
te hebben wat zich ook voordoet. Daarom zijn jullie op dit moment geïncarneerd als mensen in vorm.
Jullie kozen er allemaal voor om hier te zijn wetende dat het soms heel - moeilijk en pijnlijk zou zijn omdat
jullie het meest gepassioneerd deel wilden uitmaken van en enorm wilden helpen bij het meest wonderbaarlijke
en lang gezochte ontwaken van de mensheid. Jullie zijn in vorm om het tot bloei te brengen, en dat is wat jullie doen.
Eer jezelf voor het werk dat alleen jij kunt doen, en vergeef jezelf voor alle liefdeloze gedachten, woorden of daden die je
ego's je hebben overgehaald om je mee bezig te houden, wetende dat ze - onwerkelijk waren en niet plaatsvonden wat jullie
ERVAREN IS EEN TOTAAL ONWERKELIJKE DROOM
en dat jullie perfecte goddelijke creaties zijn.

Alle gevoelens van een zondaar zijn, niet goed genoeg of Gods Liefde onwaardig, zijn volkomen ongeldige ideeën waarmee je ego's
je proberen te beheersen en te sturen. Jullie kunnen en velen van jullie doen dat vaak jezelf toestaan om de leiding van je ego te volgen.
Maar je bent helemaal vrij om in plaats daarvan de liefdevolle leiding van de Heilige Geest te volgen die altijd bij je is en klaar staat om
je onmiddellijk te helpen om egoïstische - impulsen aan je voorbij te laten gaan zonder dat je je ermee bezighoudt. Hoe vaker je dit
doet, hoe gemakkelijker het wordt, hoewel het ego van tijd tot tijd zal proberen de controle terug te krijgen, dus wees mindful
en reageer liefdevol op wat zich voordoet, in plaats van jezelf toe te staan egoïstisch te reageren op onverwachte en
ongevraagde gebeurtenissen
of situaties.

Je weet dat je ervoor kunt - kiezen om niet egoïstisch met anderen of met gebeurtenissen of situaties om te gaan,
dus elke keer dat je in de verleiding komt, wees dan bedachtzaam en kies ervoor om op je plaats van innerlijke vrede
te blijven, een plek die altijd, en permanent beschikbaar is. Gebruik het dagelijks, wanneer je ontwaakt uit je nachtrust,
en ook wanneer je overdag ook maar een kort moment hebt. Dit doen versterkt die intentie enorm, en zoals ik hierboven
al zei, koos je ervoor om hier nu te zijn omdat je een essentieel en onvervangbaar lid, van het menselijk collectief wilde zijn
tijdens het grote ontwaken. En waarlijk, jullie zijn essentieel en onvervangbaar, eer daarom jezelf voor deze moedige, keuze
die jullie hebben gemaakt en ook ALLE - anderen die ook deze - keuze hebben gemaakt. Jullie zijn hier om elkaar te helpen in
het ontwakingsproces en als jullie niet bekwaam waren om deze goddelijke taak te vervullen zouden jullie nu niet in menselijke
vorm zijn. Uw aanwezigheid is
van vitaal belang.

Daarom, ondanks de verwarring, de chaos, de frustratie en het lijden, VERHEUG JE dat je hier nu bent, precies waar je hoort te zijn.
Er zijn GEEN ongelukken, er zijn GEEN toevalligheden, jij en ieder mens die momenteel in vorm is, zijn precies waar je voor koos om
te zijn voordat je incarneerde, nadat je de precieze begeleiding hebt ontvangen die je nodig hebt om je in staat te stellen je gekozen
paden te volgen.

Hier in de niet-fysieke rijken zijn we zeer vereerd om over jullie te waken en onmiddellijke hulp te bieden wanneer jullie ons om hulp
of begeleiding vragen. Je bent nooit alleen, hoewel het vaak lijkt alsof je dat bent, omdat scheiding nooit heeft plaatsgevonden en
nooit kan gebeuren. Vertrouw op je innerlijke leiding, je innerlijke weten, want je weet wel hoe je daar, onderscheid tussen moet
maken en de pogingen van je ego om je af te leiden in boze emotionele uitbarstingen die je in ernstige en absoluut onnodige
door angst gedreven conflicten kunnen leiden. Jullie zijn allemaal wezens van vrede, afgeleid door de illusoire staat van
materiële vorm waarmee jullie je hebben verbonden, dus herinner jezelf er regelmatig aan: "Ik ben een perfect en
onveranderlijk goddelijk Wezen van Vrede en Liefde." Dit is een absoluut ware uitspraak, accepteer het,
weet het en leef het, want daarom ervaar je in dit nu moment de intense beperkingen van het
leven in vorm. Dit doen is de
mensheid doen
ontwaken.


Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Bakens van licht - juli 2022:
hulp is onderweg


The Group gechanneld door: Steve Rother
19 Juli 2022

MMH

De wereld beweegt in een nieuw tempo en je bent daar om elk deel ervan te veranderen.
De magie ligt recht voor je neus, want je maakt een enorm verschil. Ik ben eM en ik sluit me
vandaag met grote trots bij je aan, om je balans te brengen. Wat jullie, de laatste tijd in jullie
nieuws hebben gezien, is de mannelijke energie die overal opduikt. Vrouwelijke energie stijgt
niet op dezelfde manier, het werkt niet door kracht. Je begint, dat te zien gebeuren en het zal
draaien. Je zult dat eigenlijk zien, in de voorhoede, van je energieën en je wereld. Dus, lieverds
vier dat zoals het
komt.

Een tijdbubbel maken

Welkom thuis. Laten we nu een tijdbubbel creëren. We gaan de helende cirkel openen maar voor
dat we dat doen creëren we een tijd-bubbel om die helende cirkel binnenin te plaatsen. Waarom?
Want dat creëert de mogelijkheid, voor mensen om op een later moment te komen en hun energie
toe te voegen aan de tijdbubbel. Dan komt, alle - energie samen - in het nu-moment dat is echt het
enige dat
er is.

Haal adem iedereen en laat alle negativiteit los die je hebt. Weet dat jullie wereld op een zeer magische
manier samenkomt. Maar voordat we de helende cirkel openen voor iedereen om binnen te komen willen
we het hebben over een belangrijk - aspect van wat er gebeurt. Ja jullie hebben oorlogen, op jullie planeet.
Je hebt echter vooral een uitdaging voor de boeg die te maken heeft met de tarwe en andere producten die
worden - tegengehouden. Zie je Oekraïne voedt een groot deel van de wereld net als Rusland. Die gebieden
zijn nu afgesneden van vele delen van de wereld. Hoewel er veel geschuifel is om te proberen de vacatures
en de ontbrekende voorraden te dekken,
zullen veel mensen honger lijden.

Zoals meestal het geval is, zullen het de mensen op de lagere sociaaleconomische - niveaus zijn die dit
het meest zullen voelen. Het is ongelooflijk triest, maar een beetje hoe dingen meestal gebeuren op
planeet Aarde. Dus, met dat begrip, laten we ons mogelijke oplossingen voor dit probleem voor
stellen. En laten we niet proberen alle problemen in één - beweging op te lossen, lieverds,
laten we hier gewoon, aan werken. Laten we al dit opgeslagen - graan vrijgeven dat
wordt geblokkeerd en op dit moment niet uit Oekraïne kan worden verscheept
vanwege de oorlog. Laten we ons daar samen op richten. Haal diep adem.
En als je het loslaat, zie je het licht, zie je de energie, zie je de
bevrijding van de beperkingen die het tegenhouden.
Uitstekend. En haal nu diep
adem en laat het los.
Goed.


Helende Cirkel

Laten we nu de helende cirkel openen. Er is nog een ander probleem dat we willen noemen, want het komt
keer op keer naar voren. Het heeft te maken met wat je geestesziekte noemt. Welnu, volgens jullie eigen definitie
heeft elke persoon op planeet Aarde een vorm van geestesziekte. In werkelijkheid, geliefden, is het slechts een van de
vele onvolkomenheden die mensen moeten dragen. En toch zijn er momenten, dat het heel nuttig zou zijn om te weten,
en om je bewust te zijn van, die verschillende vormen van geestesziekte die plaatsvinden. Behalve degenen die te maken
hebben met psychische aandoeningen, zijn de meeste mensen zich er helemaal niet van bewust. De uitdaging is natuurlijk
dat wanneer mensen dat niveau - bereiken, ze zich gedragen en vaak een pistool of wapen oppakken als het beschikbaar is.
Allereerst, wees je bewust en spreek je uit als je iets ziet. Betekent dit, dat je moet weten wat een psychische aandoening is?
Is dat aan u om dat te diagnosticeren? Nee, natuurlijk niet. Het enige wat we je vragen te doen, is om alles te noteren dat niet
in de normale orde is,
omdat het wel
verschijnt.

Ja, het is moeilijk om naar te kijken. Maar we zullen jullie allemaal vragen, open alsjeblieft je ogen. Zie die plaatsen, waar zelfs je
eigen psychische aandoening anderen om je heen kan beïnvloeden. Wat is de typische psychische aandoening? Nou het varieert
van schizofrenie, depressie en angst tot allerlei verschillende ziekten die nog onbekend zijn. De realiteit is dat iedereen ziek is op
planeet Aarde. Heel eenvoudig, jullie hebben allemaal een terminale aandoening omdat jullie in een fysiek lichaam zijn. Maar in
werkelijkheid, lieverds, ben je niet in gevaar. Haal even adem, iedereen. Laten we liefde sturen naar alle geestesziekten, zodat
we ons begrip kunnen verdiepen en open kunnen staan voor de mogelijkheden van massale genezing op planeet Aarde.
Dus haal diep adem en centreer
dat licht nu. Uitstekend.

Stap in de cirkel

Open je ogen en kom even terug in de wereld. Sinds vorige maand heb je al deze hobbels en blauwe
plekken in je torus meegedragen van het omgaan met planeet Aarde en andere mensen. De mooie rechte
lijnen waaruit je torus bestaat, hebben nu kleine knikjes in zich. Dus nu zullen we ieder van jullie die genezing in
je torus nodig heeft, vragen om adem te halen en in de helende cirkel te stappen. Sta ons toe om jullie te genezen,
jullie harten te openen en al het licht te ontvangen dat jullie kunnen. En voor degenen onder jullie die niet in de cirkel
zijn gestapt, open je - hart en straal je er licht in. Vul het vol met alle energie die je vasthoudt en laat ze die energie om
zetten in een
helende
vorm.

Haal adem en laat los. Mooi, goed gedaan, lieverds. Heb je iemand waar je om geeft die je in de helende cirkel zou willen
plaatsen? Het is duidelijk dat het veel meer effect heeft als je hun toestemming of hun bewustzijn hebt dat je ze in de
helende cirkel gaat plaatsen. Maar zelfs als dat niet het geval is, zal het je nog steeds helpen om het te doen. Haal
dus adem en plaats ze in de helende cirkel. Nogmaals, open je hart. Open elk aspect van wie je op dit moment
bent, en straal licht en liefde in die cirkel. Voel het rond - stuiteren in de cirkel, zodat elk aspect van alles
in de tijdbel nu gevuld is met
licht en helder gloeit.
Mooi.


Goed gedaan, lieverds, goed gedaan. Ik ben degene die met je werkt rond de grote tafel, de Taverne
van Licht. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat niemand te serieus wordt. Want als mensen te serieus
worden, ga je te veel denken in plaats van voelen. Voel op dit moment alles wat je kunt; open je hart en neem
elk aspect ervan in je op. Laten we daarmee de tijdbubbel afsluiten. In de toekomst kan het op elk moment door
iedereen opnieuw worden geopend om hun energie toe te voegen aan wat we zojuist hebben toegevoegd. Het is
met de grootste eer dat we jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Koester elkaar bij elke gelegenheid
en speel goed samen, terwijl je dit prachtige
nieuwe spel maakt. Goed gedaan, lieverds.
Ik ben eM en ik hou zielsveel van je.Espavo

Groetjes, lieverds. Ik ben Waarnemer en ik sluit me deze dag met grote trots bij jullie aan. Jullie hebben jullie planeet
al in beweging gebracht. Jullie hebben de uitkomst van veel dingen, die klaar waren om plaats te vinden verplaatst, en
er gebeurt elke dag meer. Het is fascinerend, om te zien hoe we je op ideeën brengen. Ja, we geven je concepten. Maar
het enige wat we echt doen is ze onder jullie aandacht brengen, want jullie zijn de bewuste - scheppers. Neem die ideeën
en breng ze in je wezen. Om ze op de een of andere manier te kunnen manifesteren, en in je leven te brengen werk je met
hen samen om die liefde uit te drukken. Het is echt een magische tijd. We weten dat er veel moeilijkheden zijn op planeet
Aarde. Maar dit zijn ook de momenten waarop het menselijk hart opkomt, wanneer je meer verhalen over heldendom
ziet. Je zult steeds meer verhalen van het hart zien plaatsvinden die het ware licht van planeet Aarde naar buiten
brengen.

Ja, het is een mooie - tijd om daar te zijn. Dus daarmee, lieverds, weet dat ieder van jullie hier een - stukje van heeft.
Er zijn veel dingen die de komende jaren gaan gebeuren. Er zijn kritieke - bewegingen die van invloed zullen zijn, op alles
wat is, niet alleen op planeet Aarde. Waarom? Omdat jullie allemaal verbonden zijn, is alles met elkaar verbonden. Wanneer
je in staat bent om die verbinding daadwerkelijk te gebruiken en te voelen, en er regelmatig mee te werken, is er niets dat
je niet kunt doen. En die tijd is nu aangebroken. Er zijn al deze uitdagingen op planeet Aarde, met nog meer in het ver
schiet. De realiteit is dat wanneer je opstapt je iets unieks - creëert. Je kunt creëren waar je woont; je kunt de om
geving creëren waar je elke dag mee werkt.
En we nodigen je uit om precies dat te doen.

Dit zijn de tijden voor jullie om jullie wereld om jullie heen te creëren. Vaak creëer je je eigen heilige ruimte,
misschien een kamer in je huis waar je mediteert. Of misschien heb je zelfs een heel heilige ruimte in je kantoor,
waar je gewoon de deur kunt sluiten en even alleen kunt zijn. Laten we je baseren op je basisovertuigingssystemen,
want je kunt er veel van zien in je omgeving. Dat is waar. Kijk eens rond en zie alle dingen die op je bureau staan en de
foto's die aan je muur hangen. Denk aan de woorden die je hebt gezegd of geschreven, zeggende: "Dit ben ik, dit is wie
ik ben." En durf dan te veranderen. Durf andere dingen in die ruimtes te verplaatsen en nieuwe gedachten in te brengen.
Durf je vanuit een hogere positie te manifesteren,
zelfs dan je eerder hebt gedaan.

Hulp is onderweg

De tijd is nu, geliefden want de magie die jullie hebben gecreëerd begint zich steeds opnieuw te manifesteren. Bovendien
krijg je hulp. We hebben dit al eerder - genoemd, maar het begint steeds meer te gebeuren. Je bent op een vrije keuze
planeet, mensen kunnen niet zomaar naar planeet Aarde komen en zeggen: "Oh, ik ga helpen! Ik ga naar binnen om
dingen op te lossen. " Nou, dat werkt niet. Het is gewoon niet mogelijk om te doen op een vrije keuze planeet. Er
waren wezens daar in het begin van planeet Aarde, zes ouderlijke rassen die in feite de fysieke lichamen
vormden die jullie vandaag de dag gebruiken. Van die zes ouderrassen zijn er nog maar vier over.
De anderen zijn voorlopig weg,
al keren ze wel terug.

Ze zullen in koor reïncarneren zoals jullie geneigd zijn te doen; je hebt de neiging om in groepen te reïncarneren.
Er zijn momenten waarop geesten samen incarneren om dingen te bereiken waarvan je je misschien niet eens bewust
bent. Nou, dat gebeurt nu. Er vindt een afstemming plaats om meer directe hulp te bieden, maar ze moeten uitzoeken hoe
ze kunnen helpen zonder zich ermee te bemoeien. Ze zijn in staat om soms jullie wereld binnen te dringen. Niet om dingen te
veranderen of je pad te veranderen, om je ideeën te geven, om deuren te openen, en je de wind van de nieuwe energie te laten
voelen.

Het leven is zelfcorrigerend

Dat zijn de dingen die we doen vanaf deze kant van de - sluier, we brengen jullie kansen. En wij zeggen jullie, jullie hebben de af
gelopen tijd meer kansen gehad dan jullie ooit eerder hadden. Daarvoor mag je de moeilijke tijden bedanken, want de moeilijke
tijden zijn wanneer mensen tot leven komen. Ze zien iets en ze bewegen er hart voor hart langs, maar ook in koor. Jullie staan
op het punt om zo'n niveau van ontwaken op planeet Aarde te bereiken. En het is interessant, omdat je misschien sterk aan
de ene kant van een politiek argument of sociale kwestie staat of aan de andere kant. Hoewel het nu misschien zelfs bijna
onmogelijk is om erover te praten, maakt dat allemaal niet uit als je de volgende stap omhoog zet. Niets van dat alles
is zelfs belangrijk als je naar het grotere geheel kijkt,
omdat al die dingen zelfcorrigerend zijn.

O ja, soms duurt het een paar jaar of andere keren duurt het honderd jaar maar ze corrigeren zichzelf altijd.
Dat is menselijkheid, want jullie brengen jullie in evenwicht. Je daagt de energieën uit en brengt ze in balans. Jullie
hebben hulp, lieverds, wees je ervan bewust. Weet, dat je veiliger bent dan je denkt. En dat dit de tijden zijn om je hart
te spreken. Niet dat je alle antwoorden hebt, want hopelijk ben je nog - zoekende en open voor mogelijkheden. Maar het is
tijd dat je hart gehoord wordt. Je hebt iets van Thuis meegenomen dat alleen jij kon dragen. Het is een mooie tijd om hier te zijn.

Binnenkort brengen we je het volgende level van het spel, dat volgende deel dat je met z'n allen kunt maken. Weet dat wanneer
jullie elkaars hand vasthouden, dierbaren, jullie exponentieel creëren. Het gebeurt in een ongelooflijk tempo en het enige dat
nodig is, is een verbinding die je al hebt. Om die verbinding te versterken, moet je het gewoon erkennen en laten groeien,
en weten dat je nooit alleen bent op deze planeet. Nooit. En heel eerlijk, we zouden willen dat je zou stoppen met zo
hard te proberen om alleen te zijn. We zijn hier de hele tijd om je heen. We houden je vast als je jezelf niet kunt
vasthouden. We helpen je om je te
herinneren wanneer je dat niet
kunt.En toch sturen we je niet echt aan, want dat is jouw taak. Het is gewoon onze - taak om hier te zijn om
jullie te helpen herinneren wie jullie werkelijk zijn en waarom jullie naar de - Aarde zijn gekomen. Dit zijn grootse
tijden, geliefden, en jullie zijn zeer grootse wezens. Wij zitten voor u met de grootste eer, want uw plaats is gereserveerd.
Welkom thuis. Weet dat je nooit zo ver van ons vandaan bent. We zijn recht over je schouders. Het is met de grootste eer, we
vragen je om elkaar met respect te behandelen, elkaar bij elke gelegenheid te koesteren en goed samen te spelen terwijl je nu in
dit hele volgende niveau
van het spel stapt.

Goed gedaan, lieverds, ik ben Waarnemer.
En ik kijk wel graag. Espavo

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De dichte wereld van dualiteit
en polariteit beheersen


Door: Ronna Herman Vezane
13 Juli 2022Geliefde meesters, jullie reis naar dichtheid is een heel avontuur geweest. Het heeft miljarden jaren geduurd
volgens jullie tijdwaarneming. We hebben uitgelegd hoe je, terwijl je steeds dieper in de grote leegte en de duisternis
van de ruimte ging, hielp om die leegte te vullen met Licht, substantie, textuur en vormen die je wildste verbeelding te boven
gingen. En toen, volgens het Goddelijke plan, dompelde je jezelf onder in elke nieuwe realiteit die je had helpen vormgeven,
zodat je de schepping, in haar vele prachtige, diverse vormen kon ervaren. Zo begon de manifestatie van vaste materie via
zuivere gedachten die voortkwamen, uit de Geest van de Opperste Schepper, en later uit de geest van de Vader/Moeder
God van elk Universum, en uiteindelijk via jullie eigen gedachten naarmate jullie verder en verder - verwijderd raakten
van de zuivere Bron van
de hele schepping.

Nadat je in je geïndividualiseerde bewustzijn was gekomen, en je realiseerde dat je een Goddelijke - Vonk van de
Allerhoogste Schepper was, het AL WAT IS, wist je dat je voorbestemd was om als afgezant van Licht naar de
grote ongemanifesteerde leegte te reizen, want het was diep in je onsterfelijke - Ziel en je Heilige Hartkern
gecodeerd. Jullie, samen met alle andere ontwaakte "Vonken van Goddelijk bewustzijn", waren voor
bestemd om alle wonderbaarlijke diversiteit van de schepping te  ervaren voor de Schepper,
onze Vader/Moeder God en alle grote Wezens van Licht die binnen de zeldzame
rijken van Schepperslicht
bleven.


Wij vertellen jullie dit omdat we jullie willen doordringen hoe oud en complex jullie zijn.
Je kwam in dit leven met een schat aan kennis en een rijke, complexe - afstamming gecodeerd
in je DNA, je cellulaire structuur, je mentale en emotionele lichamen evenals in je uitgebreide chakra
systeem van bewustzijn. Je vraagt je vaak af waarom de leden van een familie zo verschillend zijn terwijl
ze vanuit een eng - oogpunt uit dezelfde ouders, en afstamming kwamen. De afstamming van jullie aardse
familie in dit leven is slechts een minuscuul deel van jullie enorme en onschatbare erfgoed. Je hebt je bewust
zijn miljoenen keren gescheiden of jezelf gefragmenteerd, om de grote diversiteit van de Schepping te ervaren,
en je bent ook vaker dan je kunt tellen herenigd met veel van de vele facetten van jezelf. Elke keer dat je dit deed,
voegde je meer complexe informatie en unieke - ervaringen toe aan je geheugenbank. Hoe verder jullie verwijderd
raakten van de perfectie van de Opperste Schepper, en hoe dieper jullie naar multidimensionaliteit gingen, hoe
dichter en minder perfect jullie creaties werden, want jullie hadden minder zuivere Lichtsubstantie om mee
te werken.

Daarom is er geen schuld en mogen er geen gevoelens van schuld en falen zijn. Het was een leerervaring.
Het is nu echter tijd voor jullie om je Zelfbeheersing terug te winnen, en het vermogen om dingen van schoon
heid en harmonie te creëren in overeenstemming met het oorspronkelijke Goddelijke plan. Nu jullie je ervan bewust
zijn dat jullie de macht hebben om gebruik te maken van een onbeperkte voorraad van volledig spectrum van Scheppers
licht genaamd Adamanten Deeltjes. Waar wacht je nog op? De afwijzing van jullie Goddelijke geboorterecht is een aanfluiting
en jullie Hogere - Zelf zal niet toegeven, in zijn duwtjes, om jullie te helpen ontwaken en jullie - koninklijke erfgoed - op te eisen.

We hebben uitgelegd hoe het spectrum van Licht en schaduw, in dit Universum werd gecreëerd, zodat jullie dualiteit en polariteit
konden ervaren. In de hogere Dimensies die het dichtst bij onze Vader/Moeder God en de Grote Centrale Zon staan is het dualiteits
spectrum erg smal. Het werd echter breder en meer uitgesproken naarmate elke dimensie werd gevestigd totdat het de maximale
dualiteit bereikte die door de mensheid zou worden ervaren. Jullie zijn je ervan - bewust dat het niet verordend of bedoeld was
dat de mensheid zo diep zou wegzinken in - dualiteit en polariteit en daardoor zoveel pijn en lijden zou veroorzaken. De tijd
is aangebroken om de vervormingen en excessen van het verleden weer in harmonie te brengen en het is ons
grootste verlangen om jullie te helpen om
met gemak en gratie door
dit proces te
gaan.Wilt u alstublieft acht slaan op onze woorden: U wordt niet geoordeeld en bent nooit door iemand of enig
Wezen uit de onzichtbare of hogere rijken geweest; JULLIE OORDELEN ALLEEN OVER JEZELF! Onder de universele
wetten van oorzaak en gevolg worden al je gedachten, intenties en daden opgeslagen in je auraveld, en je chakra-systeem.
Je straalt de trillingspatronen uit die daardoor ontstaan die in een oneindig patroon van je uitgaan en in soortgelijke frequenties
en maten naar je terugkeren. In het verleden duurde het vaak vele levens om de vruchten te plukken voor positieve, liefdevolle
acties of om de straffen, voor negatieve of kwetsende acties te ervaren. Daarom was het meestal niet duidelijk, dat de "recht
vaardigen" inderdaad worden beloond, en de "onrechtvaardigen" ontvangen ook hun rechtvaardige beloningen in natura.
Nogmaals, geen groot of klein Wezen deelt beloningen of straffen uit. De universele - wetten zijn stevig op hun plaats
en je eigen Hogere Zelf bewaakt je vooruit-gang of het gebrek daaraan, maakt de weg vrij, en zegent je met grote
en kleine wonderen. Of door meer - obstakels voor je te plaatsen in de hoop dat je ontwaakt en in de spiraal
van ascensie
stapt.

Geliefden, te veel van jullie dragen grote - lasten uit het verleden, fouten die jullie in dit leven hebben
gemaakt, en ook velen uit het verleden conditionering en begraven herinneringen, aan pijnlijke gebeurtenissen
of acties uit al jullie vorige levens. Het vasthouden aan deze herinneringen of het dragen van de "lasten van ongelijkheid"
dient je niet langer. Het is tijd voor jullie om ons toe te staan jullie te helpen de pijnlijke herinneringen aan het verleden te helen,
net zoals we de vervormingen, van de Derde- en Vierde-Dimensionale collectieve bewustzijns - geloofspatronen opruimen, en die
dimensies terugbrengen in hun oorspronkelijk
ontworpen spectrum van dualiteit.

Terwijl jullie afdaalden naar de beperkte beperkende rijken van bewustzijn werden membranen van Licht rond de meerdere strengen
van jullie DNA geplaatst, waardoor er slechts twee toegankelijk en actief overbleven. Membranen van Licht werden ook over jullie
geheugen geplaatst, evenals rond de Lichtpakketten van wijsheid die opgeslagen waren in jullie hogere hersenstructuur. Er
werd een sluier over jullie geheugen gelegd zodat jullie je vorige levens meestal niet konden herinneren, want het zou
een te grote last zijn om al je fouten en onvolkomenheden uit het verleden te herinneren. Het was een daad van
barmhartigheid, want het is voor jullie moeilijk - genoeg gebleken - om jezelf te vergeven voor jullie fouten
en verkeerde inschattingen in dit leven laat staan voor al jullie vroegere aberraties. Deze beperkende
membranen van Licht lossen langzaam op als jullie terugkeren naar balans en harmonie en
vooruitgang boeken in de spiraal
van ascensie en
hereniging.Een membraan van Licht werd over het portaal aan de achterkant van jullie Heilige Hartcentrum geplaatst
totdat het tijd was voor jullie om jullie reis terug naar de hogere dimensies en de rijken van Licht te beginnen. Jij
en jij alleen plaatsten echter een membraan van bescherming over de voorste vortex van je Heilig Hartcentrum omdat
je zo vaak gekwetst, teleurgesteld en gedesillusioneerd bent. Langzaam maar zeker, door de technieken die we jullie hebben
gegeven, hebben jullie die beperkende membranen opgelost, zodat de Liefde/Het Licht vrijelijk van en naar jullie kan stromen op
de manier waarop het
bedoeld
was.


Om toegang te krijgen tot en uit te stralen van de steeds toenemende frequenties van Licht, moeten jullie in staat zijn om je Wezen
te integreren en door te dringen met deze geavanceerde trillingspatronen, en je moet bereid zijn om ze uit te stralen naar de kern
van de Aarde en ze vervolgens via jullie Heilige Hartcentrum portaal in de wereld in het algemeen te projecteren, zowel van
voren als van achteren. Onthoud dat we jullie vertelden dat toen jullie voor het eerst naar de Aarde kwamen, jullie een
stralende kristallijne Lichtzuil waren. Langzaam, terwijl jullie wegzonken in de dichtheid, begonnen jullie een kruis
van materie op te bouwen dat steeds onhandiger werd naarmate jullie spectrum van Licht en schaduw toe
nam. Nu houden jullie van die fragmenten die jullie hebben gecreëerd terug in balans en harmonie
terwijl jullie steeds hogere frequenties van Licht zoeken en aanboren. Jullie zijn in het proces
om een kruis van Licht te worden, geliefden, terwijl jullie spinale chakrasysteem
ontstoken raakt en jullie Liefde/Licht uitstralen vanuit
jullie Heilige Hartcentrum
voor en achter
jullie.

We hebben jullie herhaaldelijk verteld om 'het verleden te helen, je toekomst te scripten en dan in het
moment te leven', want juist dit moment is het Stille Punt of het krachtcentrum van de Schepping. Waarom
ga je niet naar het centrum van die spiraal, naar het oog van dualiteit en polariteit waar alles kalm en vredig is,
en gevuld met puur, rijk, Schepperslicht dat wacht om in je visie op de toekomst te worden gevormd? Juist op dit
moment, als je je Heilige Hartcentrum binnengaat, kun je de diepe liefde en compassie van onze Vader/Moeder God
en de Opperste Schepper ervaren. En je zult je er zeker van bewust worden dat je een dierbare zoon of dochter bent op
een belangrijke missie, en niets wat je kunt
zeggen of doen kan die liefde
verminderen.

VERGEET NIET, DAT JE EMOTIONELE, MENTALE EN ETHERISCHE LICHAMEN KUNNEN WORDEN GEHEELD, EN WEER
GETRANSFORMEERD IN HEELHEID DOOR DE GAVE VAN VERGEVING. Ga voor een spiegel staan en kijk in je eigen ogen
of ga naar je Piramide van Licht en ga op de kristallen tafel liggen. Zeg tegen jezelf: "Ik vergeef mezelf voor elke actie
gedachte of daad, verleden, heden of toekomst in deze of enige andere realiteit, die niet is samengesteld uit de
frequenties van Heilige Liefde. Ik vergeef iedereen waarvan ik voel dat hij me onrechtvaardig heeft
behandeld in dit of een ander leven en ik keer terug naar hen, verpakt in een bubbel van
liefde, alle negatieve herinneringen, beïnvloede energieën en waarschijnlijke
toekomsten die we samen hebben gecreëerd. Ik vraag de engelen
van vergeving om alle facetten van mijn Wezen te door
dringen met de frequenties van Liefde/Licht,
zodat ik een "Zielsgerichte en hart
gerichte" Drager van Licht en
een Zelfmeester kan
worden.


Adem diep in terwijl je je Heilige Hartcentrum binnengaat. Laat de zuivere Liefde/Licht door je heen stromen
via je Hogere Zelf. Voel de uitbreiding, in je hartcentrum terwijl dit Goddelijke elixer van liefde de diepten van je
Wezen doordringt. Heilige - Liefde is wat jullie bevrijdt, van de ketenen, die jullie om jezelf heen hebben geweven,
jullie binden, beperken, verstrikken in karmische - interacties. Wanneer je deze liefde ontkent, ontken je je erfgoed
en je Goddelijke geboorterecht. Voer deze oefening zo vaak als nodig is uit totdat je het gevoel hebt dat je de waar
heid hebt geaccepteerd, dat je vergeving waard bent. Vergeving van het Zelf, dat een vergeving van alle anderen
mogelijk maakt, is een integrale stap in het proces van het openen van het portaal naar je Heilig - Hartcentrum
Onthoud dat je Heilige Hartportaal open moet zijn om je met succes te verbinden met de hogere facetten
van je Zielen
familie.

Je moet een gezamenlijke inspanning leveren om terug te keren naar harmonie en balans binnen je
eigen Wezen om klaar te zijn om aan de opwindende reis naar eenheidsbewustzijn te beginnen. Je pijnlijke,
onbevredigende aardse relaties zijn het gevolg van innerlijke gevoelens van onwaardigheid, schuld, faalangst
en afwijzing. De strijd van de seksen is eigenlijk een interne strijd met het Zelf omdat je je behoeften wensen
en verlangen naar buiten projecteert op iemand anders in de hoop dat ze kunnen leveren wat er van
binnen ontbreekt.

Je relaties zullen je zeker de negatieve energieën weerspiegelen die je moet overwinnen, evenals enkele
van de positieve - eigenschappen die je voor jezelf verlangt. Beide kunnen pijnlijk of bevredigend zijn, afhankelijk
van de manier waarop je 'het spel van dualiteitsrelaties wilt spelen'. Negatieve fysieke relaties zijn op angst gebaseerd,
rigide, zelfingenomen en beperkend. Heilige relaties zijn gebaseerd op liefde en geest-geïnspireerd en stellen elke partij
in staat om de positieve eigenschappen van hun intrinsieke mannelijke en vrouwelijke aard te integreren en uit te drukken.
Ze richten zich op heelheid en eenheid en zijn toch
flexibel en laten vrijheid van
menings uiting
toe.


Naarmate je je bewustzijn verheft en terugkeert naar harmonie binnenin, stralen jullie meer verfijnde frequentiepatronen uit
en daarom zullen jullie diegenen naar je toe trekken die uitstralen en zich comfortabel voelen met hetzelfde niveau van het Licht
spectrum. Het herenigingsproces houdt in dat je je weer aansluit bij meerdere facetten en niveaus van je Zielsfamilie, bestaande uit
je aardse familie, je zonne-, galactische en universele familie en de vele Facetten van het Zelf inclusief je Goddelijke Tweelingvlam en
uiteindelijk de heelheid van je
IK BEN Aanwezigheid.

Geliefden, zullen jullie nu niet beginnen met het proces van vergeving en een gezamenlijke inspanning leveren om het portaal van jullie
Heilig Hartcentrum te openen, zodat deze wonderbaarlijke geschenken, over jullie kunnen worden uitgestort? Doe een beroep op ons
en laat ons u helpen. Vergeet niet dat we slechts een hartslag en een gedachte verwijderd zijn. Wij omhullen jullie in heilige, onvoor
waardelijke
liefde.


IK BEN Aartsengel Michaël.
RONNA VEZANE

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

~ Jouw uitnodiging: Het eeuwige overbruggen ~

BERICHT VAN AARTSENGEL MICHAËL,
AILIA & DE RAAD VAN STRALEND LICHT

9 Juli 2022

Hallo Goddelijke,

We groeten je, in liefde.
We zijn vereerd door jullie
aanwezigheid, hier, nu.
Bedankt.
Innerlijk licht opent zich als reactie op deze verbinding, ons kennen en uitdrukken in overeenstemming
met onze vereniging. Voel hiervoor in je, nu.Merk op hoe je wezen reageert op verbinding met niet-fysieke licht
velden die je kennen en van je houden. Velden waar je inherent deel van uitmaakt, Eén met. Voel hoe dit je toestand
verandert. Innerlijk licht is het voertuig voor alles wat er in jullie wereld en in jullie leven gebeurt. Vandaag nodigen we je
uit om je te concentreren, open te staan om je capaciteit te ontvangen en te ontdekken, in co-creatie met Innerlijk Licht en
de Oneindige Eenheid,
op nieuwe manieren.

We nodigen je uit, om er bewust voor te kiezen om je bewustzijn van het Onuitsprekelijke te verdiepen. Om een ervaring van
Oneindige Stilte uit te nodigen, en open te staan om het te voelen en te ontvangen. Je kunt ervoor kiezen om het potentieel
van liefdevolle vriendelijkheid, of mededogen, of elke kwaliteit waarop je je wilt afstemmen, te activeren. Om de frequentie
en belichaamde uitdrukking van Goddelijk - Licht te worden. Alles ligt in jou en is voor jou toegankelijk, door de Eenheid
die Alles is. Experimenteer - hiermee! Verken je innerlijke - verbindingen. Roep datgene op wat je wilt ervaren. Laat
jezelf spelen met Licht en keuzes in focus om de energie te creëren die je voelt en bij te dragen aan de wereld!

Zie hoe je keuzes in focus nieuwe manieren van zijn en nieuwe wegen van expressie openen, nieuwe
energiepotentialen. De afstemmingen die je uitnodigt en belichaamt, kunnen je ervaring van Innerlijk Licht
openen en de expressie en emanatie van je aanwezigheid op diepgaande en revolutionaire manieren veranderen!
We willen graag nieuwe transmissies en geleide ervaringen met jullie delen die, met jullie aandacht en toestemming,
kunnen afstemmen op uitgebreide, nieuwe uitdrukkingen die mogelijk worden gemaakt als en door innerlijk licht. Staten
van aanwezigheid en weten die de tijd-ruimte te boven gaan. Staten die mogelijk zijn wanneer je openstaat voor en bereid
bent om naar een diepere resonantie te gaan,
die zich afstemt op het
Eeuwige.


We zijn ervan overtuigd dat jullie deze staten van heilzaam zijn zullen vinden als onderdeel van jullie evolutionaire ervaring.
Ontdekken dat je meer - genade en gemak - kunt voortbrengen. En om de toestanden te vinden en uit te drukken die je
persoonlijk bekrachtigend, verheffend, helend, inspirerend vindt terwijl je je rol speelt in de creatie van een Nieuwe
Wereld. We zien de mensheid collectief een enorm vloeiend veld van dynamisch evoluerend licht en energie
ervaren. Dimensionale sjablonen van 3d/4d en 5/d overlappen elkaar en komen in en uit expressie
als reactie op participatie en focus. De planeet Zelf realiseert steeds hogere trillings
expressie. Het trainen van degenen die tijd doorbrengen in samenhang
met de Aarde en die op één lijn zitten met deze keuze.

Terwijl dit gebeurt, blijven velen van nature, soms wanhopig, naar bekend - terrein zoeken.
Overweeg alsjeblieft om die neiging los te laten en in plaats daarvan te verschuiven naar een patroon
van zijn dat gaat over ontdekking, experimenteren, expansieve openheid en radicale en nieuwe manieren
van weten, co-creëren met je - Universum en het planetaire - veld, en nieuwe manieren - om te begrijpen

WIE JE BENT EN WIE JE AAN HET WORDEN BENT.

DE WERELD IS NIET ZOALS HIJ WAS.

JE BENT NIET WIE JE WAS.

Dit gaat niet over de pandemie, maar de pandemie hoort erbij. Dit gaat niet over oorlog,
of de gewelddadige terugslag en onderdrukkende acties die gaande zijn, maar ze
maken deel uit van het verzet tegen wat er ontstaat. Want wat ontstaat zal
zijn. En de illusie van controle hier, zal worden verlicht.

EEN NIEUWE WERELD WORDT GEBOREN. Nu onmiddellijk. Hier. In jou. En in fysieke vorm.

En je bent HIER voor.
Je kwam hier voor dit moment.
Voor deze keer.

Expect Wonderful, is speciaal voor deze tijd geschapen en straalt, door de belichaming van Ailia
en onze transmissies, een programma van VERLOSSING uit, bekend als Tempels van Licht. Dit is een
inclusief voertuig van liefdevolle - vriendelijkheid, en dit zijn kanalen waardoor goddelijke wil gekend,
belichaamd en uitgedrukt kan worden. De kwaliteit van goedertierenheid wordt gezaaid in allen die
met ons deelnemen door
deze transmissies.

Samen vormen we een levende sjabloon van licht, een uitstralende, verlichtende spirituele infrastructuur,
die, samen met vele andere energiestructuren en opkomende velden van liefde en heelheid, de ascensie zal
voeden en het GODDELIJKE in Alles zal onthullen. Aanleiding geven tot de wijsheid, het weten en het vermogen
om de wereld te herscheppen.

Ieder van jullie is hier door affiniteit en is nu bij ons gekomen. Ieder van jullie heeft zijn eigen unieke rollen en functies.
Onze transmissies, zullen jullie ondersteunen, in het zijn van JOU, de verheven jij, de uitgebreide jij, de verhelderde, open
en vloeiende expressie van jou. De JIJ stemde af op je eigen grotere heelheid en AL HET LEVEN. De JIJ waar je naar verlangt
als ervaring, en je aangetrokken voelt als expressie. Onthoud, Mooie, we kennen je en houden van je. En zijn hier in dienst van
de Eenheid die AL HET LEVEN is. We ontvouwen nu meer van het Innerlijke Weten, dat kan worden geleefd en uitgedrukt door
jouw belichaming, omdat je er klaar voor bent, energetisch en in bewustzijn. De tijd is NU. Wij nodigen jullie uit om met ons mee
te doen, voor een nieuwe reeks ervaringsgerichte transmissies en uitgebreide oefensessies waarin jullie steeds beter in staat zijn
om deel te nemen aan de Wereld, als een aspect
van de Schepping, DE HEMEL OVERBRUGGEN.

Het eeuwige overbruggen. Het Goddelijke openbaarde zich door jou heen.

De tijd vanaf nu tot de september equinox zal steeds intenser worden, omdat verschuivingen in ruimte-tijd plaatsvinden, waardoor
alles wordt verhoogd. Diepgaande transmutaties zijn aan de gang en we bieden deze ondersteuning en het collectieve voordeel van
het uitlijnen en verankeren in het nieuwe, bewust en energetisch, zoals het opkomt in jullie - niveau van expressie. We houden heel
veel van jullie en met grote - verwachting en vreugde - bieden we deze gelegenheid om genereus de steun, liefde, verbinding en
krachtige directe energietransmissies van de Engelenrijken te ontvangen gegeven met de Lotusbloesemtak van de Ridders
van het Zonnekruis, die Ailia belichaamt en gemachtigd is om te delen.

Wij nodigen u uit om uw verheven uitdrukking te openen en in te luiden: door het eeuwige te overbruggen.

Om een diepere verbinding met de Geest en je visie op de Hemel op Aarde te ontvangen en te voelen. Meer flow en vrijheid in
jullie lichaam en jullie leven. En een groter vermogen om te verschuiven naar en af te stemmen op de opkomende uitgestrektheid!
Expansieve mogelijkheden komen online voor het Leven op Aarde. Als way-showers en Lichtwerkers nodigen we je uit om te spelen!

En, wij danken u, voor Alles wat u bent!

We houden heel veel van je.
Wij zijn de Galactische Draken met
Aartsengel Michaël, Ailia en
de Raad van Stralend
Licht.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Boodschap van het Gids Collectief:
Een Hemelse Durf


Door: Don Spectacularis
24 Juni 2022
Het volgende bericht kwam tot mij om precies 5:55 uur in de ochtend precies bij het krieken van de dag.
Ik noem dit mijn allereerste channeling, want dat is precies wat het is, mijn allereerste - channeling!! Dus ik
zal nu de microfoon - overhandigen aan degenen, die vandaag met jullie allemaal, willen spreken. Genieten!

Groetjes, liefste mensen. Wij zijn het gidscollectief. Een collectief, dat alle - spirituele gidsen, van de mensheid
omvat, hun hogere zelf, hun respectieve zielsraden, hun ziels-families en talloze andere licht-wezens die te talrijk
zijn om hier op te noemen. En vandaag hebben we een boodschap voor jullie allemaal. Of (meer als) een waagstuk
zo u wilt. Nadat we jullie allemaal door de eeuwen heen hebben geobserveerd, hebben we één ding ontdekt. Jullie
houden allemaal van een goede uitdaging. Een grote durf. Een provocatie van hoge kwaliteit. Een geweldige gok
als je wilt.

En dus, gezien dat, besloten wij in de hemelen, om een unieke durf en weddenschap onder onszelf te plaatsen.
Je zou het de hemelse durf kunnen noemen, als je dat wilt, want dat is precies wat het is. Een hemelse - waag
hals als geen ander. In tegenstelling tot de meeste andere waaghalzen zijn de beloningen voor het winnen
van deze helemaal van jou. Evenals de honneurs. Net als de talloze geestelijke gaven die zelfs
gepaard gaan met het
winnen van
zoiets.


Er zullen hier geen verliezers zijn. En zoveel, we kunnen het je - vrijwel allemaal - garanderen.
Dus, en zonder verder oponthoud, laten we u nu alle bepalingen van het genoemde durven uitleggen.
Voor de komende 7 dagen vragen we iedereen die dit leest, om alleen liefde te sturen. En dat is alles. Wat
dit betekent is dat, ongeacht welke uitdaging zich in de komende 7 dagen in jullie wereld voordoet, jullie er
alleen met liefde en liefde op zullen reageren.

Fysieke uitdaging. Pauzeren. Ontspannen. Stuur het liefde zo lang als je kunt.
Mentale uitdaging. Pauzeren. Ontspannen. Stuur het liefde zo lang als je kunt.
Spirituele uitdaging. Pauzeren. Ontspannen. Stuur het liefde zo lang als je kunt.
Emotionele uitdaging. Pauzeren. Ontspannen. Stuur het liefde zo lang als je kunt.

Elk obstakel dat je tegenkomt, counter het met liefde.

Verontrustend persoon? Pauzeren. Ontspannen. Stuur ze zoveel mogelijk liefde als je kunt.
Verontrustend familielid? Pauzeren. Ontspannen. Stuur ze zoveel mogelijk liefde als je kunt.
Verontrustende situatie? Pauzeren. Ontspannen. Stuur het zoveel mogelijk liefde als je kunt.
Verontrustend nieuwsbericht? Pauzeren. Ontspannen. Stuur het zoveel mogelijk liefde als je kunt.
Verontrustende angst of stress? Pauzeren. Ontspannen. Stuur het zoveel mogelijk liefde als je kunt.
Verontrustende ontwikkeling in het leven? Pauzeren. Ontspannen. Stuur het zoveel mogelijk liefde als je kunt.
Verontruste individuen of groepen mensen? Pauzeren. Ontspannen. Stuur ze zoveel mogelijk liefde als je kunt.
Verontrustende levenshindernis of uitdaging? Pauzeren. Ontspannen. Stuur het zoveel mogelijk liefde als je kunt.
Verontrustende politieke figuur of beroemdheid? Pauzeren. Ontspannen. Stuur ze zoveel mogelijk liefde als je kunt.
Verontrustende lichamelijke kwaal, ziekte of pijn? Pauzeren. Ontspannen. Stuur het zoveel mogelijk liefde als je kunt.
Absoluut iets of iemand die ervoor zorgt dat je reageert met woede, pijn, angst, haat, zorgen of een ander negatief
gevoel of emotie? Pauzeren. Ontspannen. Stuur ze zoveel mogelijk liefde als je kunt.

Door deze (nogal hemelse) durf willen wij, de gidsen van de mensheid, zoveel mogelijk consciounesses op jullie
planeet in zo kort mogelijke tijd veranderen en opnieuw bedraden. En hoe meer van jullie deelnemen aan
deze grootse herbedrading, deze gigantische herschrijving van het menselijk bewustzijn (sjabloon),
hoe groter de beloningen zullen zijn, niet alleen voor jullie allemaal zelf (individueel), maar
ook voor het hele collectief hier.

De allereerste beloning zowel voor jullie als individu als voor jullie allemaal als collectief is de snelle stopzetting van talloze
persoonlijke, sociale, politieke, economische, sociologische, praktische, ecologische en talloze andere mondiale uitdagingen
in een extreem korte tijd.

De tweede beloning is een zeer soepele, mooie, gemakkelijke, vreugdevolle, gelukzalige, vredige, harmonieuze en welvarende
tijdlijnovergang naar zowel jullie persoonlijke als collectieve ascensie.

De derde en laatste beloning - en we noemen hier niet eens de talloze andere bonusbeloningen op - is dat iedereen die deelneemt
aan deze oefening eindelijk een echt betrouwbaar en krachtig nuttig hulpmiddel bij de hand heeft waarmee je al je levensproblemen
in vrijwel geen tijd kunt oplossen. Nou, je zult zien wat we bedoelen zodra je dit begint te doen.

Door deze uitdaging willen we niet één maar vier belangrijke instrumenten van vooruitgang en planetaire ascensie onder jullie aandacht
brengen. Natuurlijk, de meesten van jullie die dit lezen, kennen ze allemaal al; maar een kleine herziening hier zal ook niemand echt pijn
doen. Het eerste hulpmiddel is de onvoorwaardelijke - liefde die je kunt sturen naar iets dat je dwarszit. Dit juist de energie die je
God zelf noemt geneest letterlijk en lost alle
problemen van je leven op
bij hun bron
zelf.Het tweede instrument is onvoorwaardelijke acceptatie van wat is. Want zie je jullie zijn allemaal scheppende wezens. Wat betekent
dat elk laatste ding of ervaring die je ziet in je wereld en je realiteit - of je het nu leuk vindt of niet - op een bepaald moment zelf
door jou is gemaakt. En dus, wanneer je ergens tegen vecht of je verzet, bied je in feite geen liefde en acceptatie aan je eigen
creatie, maar vecht je op zijn beurt met je eigen zelf. En dat is een oorlog die je simpelweg niet kunt winnen. Dat weet u
maar al te goed. En daarom, wanneer je voor eens en voor altijd ophoudt met het vechten van deze oorlog door
onvoorwaardelijk je eigen creaties te accepteren en lief te hebben, keer je terug naar volledige en totale
harmonie met de bron. En dan is het de bron of God die al het oplossen voor je doet. Zo simpel is het.

Het derde instrument is onvoorwaardelijke vergeving, van wat is. Want als je je eigen wereld, je eigen
schepping precies zoals het is, onvoorwaardelijk – niet eens kunt vergeven, hoe zou je er dan ooit tot een
ware en totale acceptatie van kunnen komen? Onthoud alsjeblieft dat de haat woede of angst die je vasthoudt
ten opzichte van je eigen, creaties (dit omvat alles wat je momenteel, zowel individueel als collectief ervaart), uit
eindelijk in je eigen energieveld of aura terechtkomt. En zo is in de meest eenvoudige - bewoordingen een levend,
ademende magneet voor alle dingen die haatdragend angstig en traumatisch zijn die niet minder in je eigen lichaam
verblijven. Dus vergeef het en vergeef ook alles en iedereen waar je op dit moment, haatdragend, angstig of boos op
bent. Geloof ons je zult je hierna
ZOVEEL beter voelen!

Het vierde instrument, onvoorwaardelijke dankbaarheid voor wat is. Waarom dankbaarheid. Laten we hierop vragen:
bent u niet dankbaar jegens degenen die u iets nuttigs hebben geleerd? Aan je muziekleraar om je te leren hoe je
vreugde kunt creëren door middel van een louter trillend instrument. Aan je taalleraar om je te helpen heerlijke
magie met woorden te weven. Aan je aardrijkskundeleraar om je te helpen schoonheid en goddelijkheid te
zien, zelfs in een eenvoudig sedimentair
gesteente niet minder.

En dus, waarom zou je dan niet dezelfde genade, dezelfde liefde, dezelfde hoffelijkheid evenals exact
dezelfde (of meer!) dankbaarheid - uitbreiden naar al die volkeren, situaties, objecten en gebeurtenissen in
je externe wereld - die het hebben aangedurfd om de extreem moeilijke, hartverscheurende en negatieve rollen
van "schurken" op zich te nemen, alleen maar om jullie allemaal te leren liefhebben? Stel je eens voor hoeveel liefde
iemand voor je moet hebben gehad voordat ze daadwerkelijk accepteren dat ze negatief zijn tegenover jou of anderen
zoals jij), de delen van hun eigen goddelijke wezen en
bewustzijn niet minder in een bepaald leven?

Verdient dit hen niet automatisch het allerhoogste van "dankjewel"? Maakt dit hen niet echt waardig voor uw grootste
waardering, liefde en dankbaarheid? Want al deze "schurken" in je leven zijn tenslotte je allerbeste leraren. Leraren,
die hier alleen zijn om (vrij genereus!) jullie de meest begeerde lessen van liefde te leren waar zelfs wezens van
andere dimensies, dichtheden en universa naar hunkeren, maar niet altijd krijgen (in de vorm van een
zeer begeerd leven op Aarde). Dus alsjeblieft en voor je eigen bestwil leer om iedereen die je
vreest of haat je uiterste dankbaarheid aan te bieden, en blijf erbij totdat het een
gewoonte wordt, een natuurlijk verlengstuk van jou. En u zult er geen
spijt van krijgen, zoveel kunnen
we garanderen.

Nog een laatste ding voordat we dit afsluiten. Onvoorwaardelijk liefhebben, accepteren of vergeven op
geen enkele manier, vorm of vorm betekent geen gezonde grenzen hebben, zelfrespect of jezelf verdedigen
wanneer je moet op welke geschikte manier dan ook zoals een goddelijk recht is van alle wezens in de natuur.
Gebruik je eigen voorzichtigheid en onderscheidingsvermogen in dit opzicht en doe hier wat je moet doen
binnen bepaalde beperkingen waarmee je op een bepaald moment te maken kunt krijgen. Wij wensen
u het allerbeste.

En trouwens, je allergrootste beloning voor het aangaan van deze durf is iets waarvoor bijna jullie
hier letterlijk zijn geïncarneerd. Het vermogen om de kunst van het sturen van onvoorwaardelijke liefde en
dankbaarheid naar absoluut alles en iedereen en iedereen onder de knie te krijgen terwijl het in een menselijke
vorm niet minder is allemaal in de extreem gepolariseerde dualiteitsrealiteit van de 3D fysieke wereld hier op Aarde.
Zeldzame weinig kostbare wezens hebben ooit echt dit niveau van meesterschap over de gepolariseerde fysieke dicht
heid bereikt, dus waarom niet de zeldzame - paar zijn die dit aspect van het leven meteen beheersen en genieten van de
talloze spirituele beloningen en lofbetuigingen die ermee doorkomen (als gevolg daarvan?) Niet per se voor de beloningen
en lofbetuigingen, maar omdat jij, als je zielezelf, uiteindelijk toch dit aspect en facet van zielsgroei onder de knie wilt krijgen.
Dus waarom, zelfs wachten om (uiteindelijk) te - reïncarneren in een ander uitdagend - deel van de realiteit als je deze immens
mooie kracht en gave zo eenvoudig
kunt beheersen, hier, nu?

De bal ligt helemaal bij jou, hier.

Tot slot, ook al duurt dit slechts 7 dagen (genoeg om de bal aan het rollen te brengen mogen we eraan toevoegen) we willen jullie
allemaal aanmoedigen (d.w.z. één en iedereen die dit durft) om er minstens 21 dagen mee door te gaan. Want inderdaad duurt het
een goede 21 dagen om een krachtige - gewoonte te vormen in jullie allemaal mensen, en dit hier is een gewoonte die jullie leven
ten goede zal veranderen, zoveel kunnen we hier zeker zeggen zonder, de geringste twijfel. Maar we weten al dat de meesten
van jullie die deze durf (oprecht en serieus) op zich nemen, toch niet zullen willen - stoppen na de periode van 7 dagen.
Waarom? Omdat de - immense en oneindige - transmutatieve kracht van liefde - de neiging heeft om nogal
verslavend te worden,
daarom.

> BRON <

Wij wensen u het allerbeste voor deze durf.
Jouw immer liefdevolle gidscollectief.
Veel liefs

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Kryon: Je hebt een bubbel van licht


Door: Lee Carroll
Via: EraOfLight

19 Juni 2022
Ik ga je geen esoterisch model geven, maar een solide metafoor die je niet zult vergeten. Je hebt een bubbel
van beschermend licht om je heen. Hoe hogere gedachten je kunt denken, hoe meer je beweert bewust te zijn, hoe
meer je beweert de liefde van de Schepper te begrijpen en op jezelf te leggen en in je leven te beoefenen, hoe sterker
die bubbel wordt. Ik wil, dat je dat ziet als een bubbel van licht, en terwijl je van plaats, naar plaats loopt, weerkaatsen
donkere dingen van die bubbel. Snap je dat? Dit is een metafoor, maar het is de beste die ik heb. Naarmate je verder
gaat, is je bewustzijns-bubbel er, ongeacht waar je bent, of wat je doet. Lichtwerker, die dwars door de duisternis
snijdt en de duisternis niet binnenlaat vooral als je mededogen en de liefde van de Schepper beoefent. Het is
bijna alsof je veel van die goddelijkheid aanneemt en absorbeert die je meteen bij je geboorte werd
gegeven en die je
nu begint te
zien.

Voel je het niet?

Ik wil dat u begrijpt dat dit een vorm van bescherming is. Is het niet interessant dat bescherming van
jou is over hoe je denkt. Het komt niet uit een andere bron. Plotseling bewaken de engelen de gidsen, je niet
meer. Het is van jou gekomen. Vreemd om te denken misschien dat het zo werkt maar het heeft altijd en zal altijd.

Een van de vragen van vandaag is: kunnen kwaadaardige entiteiten, zowel esoterisch als fysiek, zich aan mij hechten?
Moet ik voorzichtig zijn met waar ik naartoe ga, wat ik zeg of al deze dingen? Ik zal jullie vertellen, Geliefden, dat de kwaad
aardige entiteiten die jullie zouden kunnen zien aankomen, de andere kant op zullen rennen. Je hebt deze bubbel, van licht en
ze willen er niets mee te maken hebben. Ik wil dat je iets onthoudt. Dit is een geweldige metafoor. Duisternis wordt gedefinieerd
als de afwezigheid van licht. Duisternis wil geen enkel deel van jullie. Duistere entiteiten, willen geen deel van jullie omdat ze de
goddelijkheid kunnen zien aankomen. Waar je ook loopt, ze vertrekken. Mijn partner, heeft dit voorbeeld keer op keer gehad.
De eerste keer dat hij bij de Verenigde Naties in New York City presenteerde, kreeg hij te horen dat hij door de duisternis
zou worden aangevallen
als hij ging.

Hij ging, en wat hij ontdekte toen hij daar aankwam, was het mooiste, wonderbaarlijke licht en de steun die hij ooit
had gehad. Hij ging in angst omdat hij nog nooit naar New York was gegaan. Hij was nog nooit bij de Verenigde
Naties geweest. Hij wist niet wat hij kon verwachten en overal waar hij liep, werd hij ontvangen en geliefd.
Toen begreep en wist hij dat geen van de waarzeggers, ongeacht wat voor soort kleding ze droegen
of de ervaring die ze zeiden te hebben, correct was toen ze een doemboodschap gaven. Hij is
beschermd, door zijn eigen - licht en dat is sindsdien zo geweest. Dus dit zijn jullie,
Geliefden. Dit is het principe van licht en donker, Geliefden. Ik wil dat
jullie dit begrijpen en het voor jezelf houden, begrijpen
en kennen, zoals wij zeggen, het herkennen.
Maak er, je overtuiging van.

En zo is het, Kryon van
Magnetische
Service

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het licht van waarheid en

eenheid verspreidt zich

SAINT GERMAIN

VIA: OUDE ONTWAKINGEN
Gechanneld door: James McConnell
16 Juni 2022Ik ben Saint Germain. Ik kom op dit moment om bij jullie te zijn in deze veranderende momenten terwijl alles om
jullie heen gebeurt, ook al hebben jullie de neiging om je nog steeds niet volledig bewust te zijn van alles wat er gebeurt
en dat is met opzet. Voor degenen over de hele planeet, al diegenen die nog in slaap vallen, zouden niet in staat zijn om
de grote instroom van waarheid, van licht, aan te kunnen om allemaal tegelijk naar voren te komen. Het moet dus over
een bepaalde  periode worden uitgedeeld. Een beetje hier, een beetje daar. En dan in een stroomversnelling komen
zoals het nu gebeurt. Het momentum is nu aan de gang.

Alles gaat vooruit in een tempo dat veel verder gaat dan wat we allemaal ooit voor mogelijk hielden hier op deze
planeet. Voor jou lijkt het traag te gaan. Maar voor ons gaat het vrij snel. Want alles komt nu samen. En jullie vinden
dat de waarheid op veel verschillende manieren, naar voren wordt gebracht, vanuit veel, verschillende bronnen. Want
het is tijd dat het licht gedeeld wordt, en zich over de hele - planeet verspreidt. Het - licht van de waarheid. Het licht van
eenheid. Het licht en de liefde, die in ieder van jullie geïncarneerd is. En als - collectief - ben je als één: één liefde, één licht.

Onthoud dus elke dag om jezelf in de hogere vibratie te vinden wat er ook voor je nodig is. Als je merkt dat je in een lagere
vibratie, een lagere frequentie bent neergedaald, doe dan gewoon wat je hebt geleerd om die vibratie te verhogen wat er
ook voor je nodig is. Iedereen is anders. Vraag om hulp. Ga de natuur in. Vind jezelf omringd door kristallen. Wat voor
jou ook werkt, doe het. Haal diep adem. Gebruik affirmaties, en mantra's die je hebt geleerd. Wat er ook nodig is,
gebruik dit. Want als je elk moment je vibratie verhoogt, als je de vreugde op dat moment vindt, verhoog je
de vibratie overal om je heen. En terwijl jullie de vibratie en het licht om jullie heen verhogen, worden
degenen die in de buurt van jullie zijn ook in vibratie verhoogd ook al zijn ze zich daar misschien
niet bewust van. Het
gebeurt.


En dit is hoe jullie, 'jullie' zijnde de collectieve jij de hele Lichtwerkende Gemeenschap over de hele
planeet de vibratie over de hele planeet verhogen. Er is er maar één nodig om het proces te starten. Maar
in jullie zijn er nu miljoenen van jullie. Miljarden van jullie die de vibratie verhogen en het licht verspreiden. Weet
dit. Weet dit, dat het allemaal deel uitmaakt van het Grote - Plan. En jullie maken deel uit van dit Grote Plan. Het kan
niet zonder jou. Maar het kan alleen met jou. Vertrouwen dus. Vertrouw erop dat alles gebeurt zoals het moet, ook al lijkt
het soms niet zo te zijn. Ook al merken jullie zelf dat jullie in de val lopen, de valstrik van angst, de valstrik van angst en nood
met lagere trillingen, ook al vallen jullie soms, jullie zijn er snel bij, om jezelf weer op te heffen. En dat, mijn vrienden, is waar het
in deze tijd van Groot Ontwaken om draait. Het draait allemaal om jou. Jij en de Change-over die jullie allemaal naar voren brengen.

Ik ben Saint Germain. En Ik laat jullie nu in vrede, en liefde en eenheid. Om het licht te blijven verspreiden wanneer, waar en hoe je ook
de mogelijkheid hebt om dat te doen. Je bent op dit moment belangrijker dan je verbeeldingen. Vertrouwen dus. Vertrouw op jezelf om
te zijn waar je op het juiste moment moet zijn.

ONE WHO SERVES (Gechanneld door James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Groetjes aan u!

Iemand die hier dient. Shoshanna is hier. En we zijn klaar om door te gaan met wat hier enige tijd geleden is begonnen. En we gaan door
met dit proces, dit programma, zo u wilt. Omdat het heel belangrijk is dat we met jullie samenwerken om jullie te helpen degenen te zijn
die het licht overal delen en verspreiden. Want zoals Saint Germain zei, zonder jullie zou er geen Grote Verandering zijn. Er zou hier
geen Groot-Ontwaken zijn. Dus weet dat jullie degenen zijn die dit tot stand brengen. Zoals jullie vele malen hebben gehoord
zijn jullie degenen op wie jullie hebben gewacht. Niet wij, de Geascendeerde, niet de Galactici. Wij zijn hier om u te helpen.
Maar we zijn hier niet om voor u te doen. Alleen jij kunt het voor jezelf doen. Wij staan klaar voor uw vragen als u die
heeft. U kunt het dempen van uw telefoons nu opheffen en uw vragen stellen als die er zijn. Is er iemand?

Gast: ja, we zijn hier.

OWS: Ja. Heel goed. We moeten hier altijd voor zorgen, omdat uw constructies niet altijd erg betrouwbaar zijn.
Hoewel we hier in de loop van de tijd hebben gemerkt dat ze behoorlijk betrouwbaar zijn geworden. Die gebeurtenissen
uit het verleden lijken gewoon dat te zijn, in het verleden hier. Dus geen technische problemen meer zo veel. Zouden er hier
vragen over zijn? One Who Serves en Shoshanna staan hier voor klaar.

Gast: Iemand die dient?

OWS: Ja?

Gast: Ik heb een vraag. Bij het opstaan uit mijn slaap, wanneer ik een dutje doe of zoiets en ik open mijn ogen, en zelfs in mijn
innerlijke visie, heb ik twee cirkels, of twee aardes, in elkaar verstrengeld over de breedte gezien. Vroeger zag ik veel lijnen. Gewoon
lijnen die er doorheen gaan, overal om hen heen. Nu zie ik in mijn visie, mijn werkelijke visie. Als ik wakker word, is het wazig, maar ik
zie vierkanten, alleen vierkanten in de cirkels. Je weet wel, gewoon allemaal erdoorheen. Ik wil graag weten wat dat is.

OWS: We zouden je eerst een vraag stellen: wat denk je dat het is? Want je hebt de verbinding om op een gegeven moment te vragen
wat er in je gebeurt. U hebt het antwoord hier dus al, want wij geloven dat u er al om hebt gevraagd, nietwaar?

Gast: Ik heb het gevraagd, maar het is niet in detail van wat het kan zijn. Mijn eerste gedachten waren dat dit de Nieuwe Aarde is. Dit
is de Nieuwe Aarde; wordt doorgehaald. Maar soms, zoals vanmorgen, omdat ik de vierkanten zag, zei ik: "Ontvang ik, weet je, van
Metatron, een aantal nieuwe sjablonen hier?" Weet je, ik weet het niet helemaal zeker.

OWS: Geometrische vormen?

Gast: Ja.

OWS: Ja. Dan ben je op de goede weg, zeker hier. En als je het vraagt, ontvang je bijna altijd. Eigenlijk, zullen we zeggen, de
hele tijd die je ontvangt. Het is alleen je driedimensionale geest die er zo vaak in springt en zegt: "Nee, dat kan niet kloppen.
" Zie je?

Gast: Ja.

OWS: Maar klopt het? Dat is voor u om hier over na te denken. Oké? Wij zullen geen direct antwoord geven. Misschien
zal Shoshanna dat wel doen, maar wij niet hier.

SHOSHANNA: (JoAnna's Hogere Zelf, gechanneld door JoAnna McConnell)

We zullen hierover delen. Wij vragen u om uw verband duidelijker te maken. We hadden moeite om uw informatie
te begrijpen. Kunt u ons misschien helpen verder te begrijpen?

Gast: Oké. ... Ik ben terug. Ik [was] losgekoppeld toen ik de hoofdtelefoon uitzette. Mijn excuses. Is dit veel
beter? Het spijt me zo.'

Shoshanna: Ja.

Gast: Oké. Mijn vraag was dat ik bij het ontwaken, en dit is nu al weken aan de gang, in mijn innerlijke visie
(ik had nog steeds mijn ogen dicht) twee cirkels zou zien, als twee aardes. In het begin zag ik lijnen er doorheen
gaan, zigzaggend helemaal door beide. Je weet wel, gewoon heel veel regels. Ik dacht: 'wow, dat is mooi.' Nu, bij
het ontwaken zie ik met mijn werkelijke ogen, hun open wazig nog steeds omdat ik net ontwaak maar ik zie nu vier
kanten. Vierkantjes. Soms zie ik dat ze een aardefoto maken met alle vierkanten die er over de hele aarde doorheen
gaan. Ik dacht: "Wow, wat is dit? Geeft deze - Metatron mij een dispensatie van meetkunde?" Dus daarom wist ik het
niet zeker, en daarom vroeg ik het.

Shoshanna: We zullen hierover delen. En we hoorden dat deze met elkaar verbonden waren. Klopt dat?

Gast: Ja. Ze waren met elkaar verweven, alsof ze elkaar overlapten, de twee cirkels overlapten elkaar.

Shoshanna; We zullen hierover delen. Mogen we delen?

Gast: Ja, graag.

Shoshanna: Lieverd, zoals je hebt beschreven, wordt je visie steeds duidelijker en dat je kunt
zien met je ogen - open in plaats van je ogen dicht. Dus we zullen jullie vertellen dat als
jullie je op deze visie concentreren, het zichzelf zal verbeteren. Het zal duidelijker
worden.

Wat we jullie echter zullen vertellen uit de informatie die ons gegeven wordt, is dat dit inderdaad de geboorte
is van de Nieuwe Aarde uit de 3D Aarde. Het komt in formatie en de vorming vindt plaats in vierkanten die de bouw
stenen van de Nieuwe Aarde worden. Het creëert dus structuren die zowel fysiek als spiritueel zijn binnen de cirkels om
jullie te laten zien dat het wordt gebouwd. En het wordt gebouwd, met de geest van de mensen, en de geest van degenen
die wensen dat de Nieuwe Aarde tot stand komt. En wat je ziet zijn bouwstenen. Dus wat je daarvoor zag waren lijnen waren
het begin van de formaties van de pleinen, en de bouwstenen. Dit is dus een bevestiging voor jou, Lieverd, die je laat zien
dat je werk inderdaad tot bloei komt en dat je helpt om op de Nieuwe Aarde geboren te worden. Heeft dit zin Lieverd?

Gast: Ja, dank u wel. Mooi, mooi. Heel dankbaar. Bedankt.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Heel goed. Zouden hier andere vragen zijn?

Gast: Ik heb eigenlijk dezelfde dingen gezien die de vorige gast heeft beschreven. En ook als mijn ogen open zijn, kan ik zien
als licht als contouren van licht. En als ik naar iets kijk zie ik meer een aura rond objecten zoals bomen en planten, en allerlei
dingen. Dus ik vroeg me eigenlijk af of dat een beetje hetzelfde is, zoals de Aarde, of ben ik, op weg naar hogere vibratie,
en is dat in feite wat ik ook zie?

OWS: We zouden tegen jullie willen zeggen dat jullie die glimpen van andere dimensionale frequenties ervaren, hoger
dimensionale frequenties waarover hier al geruime tijd wordt gesproken. En je begint steeds meer die ervaringen te
hebben. En ze zullen ook doorgaan, terwijl je je er bewust van blijft worden. Hoe bewuster je bewustzijn hebt, hoe
meer het zal toenemen. Dat is wat we hier zullen zeggen. Shoshanna heeft er misschien meer.

Shoshanna: Ja, we zullen hierover delen. Mogen we delen, Lieverd?

Gast: Ja, graag.

Shoshanna: Lieve Zuster, als je zegt dat dit de Aarde is die in een hogere vibratie komt, zullen we de correctie
maken dat jij in een hogere vibratie komt. Dat je op een hoger niveau trilt. Alle dingen hebben een auraveld.
Zelfs het kleinste stofdeeltje heeft een auraveld, zie je. Alles heeft een auraveld. Maar je moet jezelf af
vragen: 'wat is de betekenis van dit auraveld en waarom wordt het mij getoond?' Het is dus een
enorme kennis die je zult verwerven als je je hierop concentreert, omdat de aura van elk
ding een verhaal voor je heeft, een betekenis voor je heeft, een reden voor je heeft.
Dus wanneer je je hierop concentreert en je begint je vermogen om aura's
te zien te versterken, zul je ook manieren zien om degenen te
helpen die je hun
auraveld laten
zien.

De aura bevat bijvoorbeeld kleuren. En de doffe kleuren zullen de informatie geven dat dat wat je ziet uit
balans is. Dus als je bijvoorbeeld het auraveld van je kind, je kinderen, zag en het was saai van kleur, dan hebben
ze uitdagingen. En dan zou je kunnen onderzoeken wat de uitdagingen zijn, en hoe je het auraveld weer in balans kunt
brengen. Dit is dus een geheel nieuwe ervaring voor je, maar als je ervoor kiest om het na te streven, zul je dan in staat zijn
om te helpen waar je nog niet eerder in staat was om te helpen. Namaste.

Gast: Dank u wel.

OWS: Heel goed. Zouden er hier nog andere vragen zijn? Verder niets? Dan nemen we je ene e-mailvraag hier mee.

Gast: Oké, dank u, One Who Serves. Volgens Charlie Ward is Jezus als zesjarige gereïncarneerd in Australië.
Hij is van plan zich over tien jaar bekend te maken. Wat is hij van plan, is de vraag.

OWS: Wat we hier zullen zeggen is, ten eerste, dit is hier niet helemaal juist. Er is een indicatie van deze,
degene die je kent als Yeshua, Jezus, met het Hogere Zelf van Sananda, en al deze verbinding. Maar het is niet
direct Yeshua. Yeshua heeft zijn ding al gedaan, als je het zo wilt noemen. Hij hoeft niet meer terug te komen, op
nieuw te reïncarneren of iets dergelijks. Maar er is een aspect van hem dat inderdaad op dat gebied is dat hier ter
sprake wordt gebracht. En die heeft een missie. En die missie zal op een gegeven moment tot wasdom komen. We
kunnen niet zeggen of het tien jaar of twaalf jaar is, of wat dan ook, maar deze zal hier naar voren komen wanneer
de vibratie correct is om dit te laten gebeuren. Het is echter niet iets waar jullie allemaal op moeten wachten en
in rappe aandacht over moeten zijn. Het zal gewoon zijn zoals het moet zijn, wanneer het moet zijn. Oké?
Shoshanna, misschien kun je meer adverteren?

Shoshanna: We kunnen hier niet over delen.

OWS: Heel goed. Dat is alles wat we hierover kunnen zeggen. Omdat de wederkomst van de Christus niet
is wat velen denken dat het zal zijn. Het is niet de terugkeer van Yeshua direct hier, om dan de duistere krachten
te overwinnen, of iets van die aard. De wederkomst van Christus is dat jullie allemaal het Christuslicht hier zijn. Daar
gaat het om. Dat is alles. En het is genoeg. Zie deze dus niet als een - redder of iets dergelijks. Hij heeft een doel een
missie, zoals ieder van jullie een missie heeft. Oké? Dat is alles.

Shoshanna: Daar zijn we het mee eens.

OWS: Heel goed. Shoshanna, heb je hier afscheidsboodschap?

Shoshanna: We zullen alleen maar herhalen dat wat je hebt gezegd, dat je hier bent om het licht binnen te brengen
om het Christuslicht binnen te brengen, om de Wederkomst te worden, in je natuur ligt, en dat je je daarop moet
concentreren, in plaats van je extern te richten. Namaste.

OWS: Heel erg. Ga altijd naar binnen, wees binnen en vind, zoveel mogelijk, de vreugde ook de hele tijd van
binnenin.

Shanti. Vrede zij met u. Wees degene.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

This Is Your Moment,

Gechanneld door: Sara Landon
9 Juni 2022Je zou de rest van je leven kunnen doorbrengen met het vieren van alles wat je op elk moment bent, en het zou nooit
genoeg zijn om volledig, volledig, volledig te begrijpen hoe belangrijk je bent, hoeveel je ertoe doet, hoe verzorgd, hoe geliefd,
hoe geleid je bent en hoe belangrijk dit besef is voor jou voor de mensheid, voor al dit ongelooflijke universum waar je deel van uit
maakt. We benadrukken spelen, creëren, plezier hebben door onschuld en vreugde, gericht op vrijheid en liefde en we benadrukken
focus. Richt deze kracht die jij bent, deze Bronenergie die jij bent, dit bewustzijn, dit krachtveld van bewustzijn dat jij bent. Focus het
breid het uit, reik vanaf dit moment naar elke hoek van het hele universum. Vanaf dit moment word je het centrum van het universum
en alles is hier voor je en beschikbaar voor
jou op het moment dat je
vertraagt.

Op het moment dat je dit krachtveld uitbreidt dat jij bent, op dit moment dat je kiest voor zelfrealisatie, op dit moment als je voelt in de
wijsheid van Al Dat Is en de eenheid van dit alles, kom je in het besef dat je Schepper, Bron, God, het Goddelijke bent. Je hebt toegang
tot alles van deze multidimensionale staat van bewustzijn in elke tijdlijn van potentieel en mogelijkheid. En dat breng je allemaal terug
in dit moment, in je lichaam. Breng dat allemaal terug in dit - moment, in je lichaam, en je zult wonderen, genezing, manifestaties als
nooit tevoren realiseren. Zo magisch,
zo magisch, lieve meester.

Dit is nog maar het begin van het verkennen van je meesterschap. We hebben gezegd dat dit het DECENNIUM VAN DE MEESTER
is, de REIS VAN DE MEESTER, en het blijft zich alleen maar uitbreiden naarmate jullie zich uitbreiden, terwijl jullie bewustzijn en
bewustzijn zich uitbreiden. Er is zoveel meer, en waar je ook bent, het is perfect. Kom in het moment in je realisatie en ervaar
de perfectie van
alles wat je
bent.


En als je dan in en van de wereld komt, die jij je leven noemt, is alles nieuw. Alles is nieuw op dit moment, wat betekent
dat alles en nog wat mogelijk is. Elk potentieel, tijdlijn, mogelijkheid, alles in je verbeelding dat je ooit hebt gecreëerd, is voor
jou beschikbaar. En het is een eenvoudig, eenvoudig, eenvoudig, eenvoudig als niet twijfelen en ontkennen van je waardigheid
niet twijfelen of ontkennen van liefde voor jezelf niet het oude ongewenste herscheppen, maar de kracht de vrijheid, de liefde
om te spelen en te creëren realiseren en plezier te hebben met absolute vreugde, gemak en onschuld als de onberispelijke
schepper die je bent.

Dus dingen gaan echt, heel, heel leuk worden, en ze zullen veel momentum krijgen, en dingen gaan echt kwantum-sprongen
voorwaarts maken. Onthoud het moment. Onthoud je vermogen om je te verbinden met Al Dat Is. Hoe leuk en hoe leuk je ook
speelt en creëert - onthoud de kracht - van het moment. Al je kracht zit in het nu-moment. In het moment ben je vrij. Op dat
moment ben je heel. Op dit moment is er onwrikbare liefde. Op dit moment zal het zo belangrijk zijn als je geniet en speelt
en creëert en plezier hebt. Er is zoveel voor jou. In het moment is waar je je realiseert dat je alles bent wat je wilt zijn, dat
ben je al. En op het moment zelf - besef je dat het allemaal in je zit, en dat is het altijd geweest. En laat het zich uit
breiden en uitbreiden en uitbreiden vanaf daar, terwijl elk moment nog verzadigender nog mooier, nog
magischer wordt naarmate je nog meer
in je meesterschap
stapt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat te doen als je een UFO ziet
De 9D Arcturian Council,


Gechanneld door: Daniel Scranton
28 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn op zoek geweest naar nieuwe en andere manieren om contact te maken met jullie allemaal.
Je zult soms merken dat je ons om je heen kunt voelen, wanneer je gewoon ontspant en geniet van iets
waar je van houdt. Jullie zullen merken dat jullie onze vibratie kunnen voelen in een film, of een televisie
programma, of zelfs een lied, terwijl we degenen inspireren, die kunst op jullie wereld maken. We vinden
ook mogelijkheden om contact met je te maken wanneer je een diep gesprek met iemand hebt en je voelt
dat het gesprek in de richting van
buitenaardse wezens gaat.

Wij zijn natuurlijk niet de enige e.t.s die dit doen. Als je iets in je lucht ziet en je weet of vermoedt dat het een
UFO is, dan is dat een e.t. of een groep e.t.'s die bij wijze van spreken de wateren testen. Ze peilen jullie reacties
daarop. Wanneer je een UFO ziet wil je echt je hart openen. Voel voor de vibratie die loskomt van de andere wezens
die aan boord zijn. Voel jezelf openstellen voor meer direct fysiek contact met de e.t.s die daar zijn, in je lucht op zoek
naar degenen onder jullie die
klaar zijn voor contact.

Nu hebben wij als niet-fysiek collectief vele manieren om contact met jullie te maken ook via dit kanaal hier. Maar we zoeken
elke dag de hele dag naar mogelijkheden om je wat begeleiding te bieden of slechts een klein beetje van onze vibratie. We willen
graag het gevoel hebben dat we deel uitmaken van jullie reis en we zullen altijd meer contact met jullie zoeken, omdat jullie ons zeer
dierbaar zijn. Wij, en anderen zoals wij, willen jullie helpen evolueren en ascenderen met zoveel mogelijk vreugde in jullie hart. En deze
hele rit is voor ons leuk. Het is spannend. Het geeft ons een gevoel van doel. En natuurlijk is dit een holografisch universum dus jij bent
in ons en wij zijn in jou. Door u te
helpen, helpen wij onszelf.

En door je te helpen, krijgen we meer vreugde en meer voldoening. De meeste fysieke e.t.'s die rondvliegen in UFO's kunnen hetzelfde
zeggen. Ze willen helpen. Ze willen slagen. Maar je kunt nog steeds je onderscheidingsvermogen en je gevoelszintuigen gebruiken om
voor jezelf te bepalen of een e.t. of een groep e.t.s goed is voor jou om je op dat moment mee te verbinden. Daarom is het belangrijk
om je hart en je intuïtie te gebruiken, omdat dit de hulpmiddelen zijn die je het meest zult gebruiken als je je verschuiving
voltooit en het zijn de hulpmiddelen die je het meest zult gebruiken als vijfdimensionale wezens.
Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te
komen.Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je bent hier eerder geweest:

Lemurië, Atlantis en Egypte
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
27 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We bieden jullie op dit moment hoger vibrerende energieën aan omdat we een vermogen onder het
ontwaakte collectief hebben opgemerkt om met hoger vibrerende energieën, om te gaan. En wanneer je
dat vermogen demonstreert, versterken we de frequentie, en we sturen een nieuwe batch, en we zien hoe je
ermee omgaat. Jullie worden heel goed in het opmerken wanneer hoger vibrerende energieën op jullie afkomen
en de meesten van jullie zijn in staat geweest om aanpassingen te maken om ze te ontvangen en eraan te wennen.
We weten dat we dit vaak zeggen, maar het moet worden herhaald. Je moet gehydrateerd zijn, geaard in je lichaam
en aanwezig, en dan kun je omgaan met de nieuwste energieën, die op je afkomen, en je kunt zelfs meer doen dan ze
alleen aan te pakken. Je kunt met ze samenwerken; je kunt met hen co-creëren. Je hebt toegang tot meer van je gaven
en vaardigheden met hen, omdat dat de
dingen zijn die ze moeten doen.

Nu zijn er bepaalde bijwerkingen aan het ontvangen van hoger vibrerende energieën vooral voor degenen die niet zo goed
voor zichzelf hebben gezorgd. Maar die individuen profiteren van de bijwerkingen, omdat ze dan meer kans hebben, om de
veranderingen in hun leven aan te brengen die ze nodig hebben om betere kanalen van hoger vibrerende energieën te zijn.
Dat is waar de verschuiving in bewustzijn echt over gaat. Het gaat om het vasthouden van hoger - vibrerende gedachten
emoties bewustzijn en toegang tot hoger vibrerende overtuigingen, informatie, ideeën en zelfs herinneringen. Je bent
eerder op dit pad geweest, ook al heb je het niet helemaal gehaald in Lemurië, Atlantis of Egypte. En nu ben je
hier toegang tot zoveel meer dan de gemiddelde persoon is, en je doet het in een tijd waarin
de mensheid aan het
verschuiven
is.


Je kunt bewegen in elk tempo dat je wilt met deze energieën, maar het is goed om voorbereid te zijn en
het is altijd een goed idee om fysiek en emotioneel voor jezelf te zorgen. Het is altijd goed om gereinigd te
worden en daarom in staat om datgene te ontvangen wat hoger - vibrerend is in de natuur. Je cellen zijn veel
beter in het ontvangen van voedingsstoffen en mineralen als ze niet gevuld zijn met gifstoffen, en je bent veel
beter in het ontvangen van hoger vibrerende energieën als je niet een heleboel lager vibrerende energieën bij
je hebt. Dus doe je - reiniging van je chakra's - en je organen, en je zult zo klaar zijn voor, wat er komen gaat.

Zoals jullie weten, vragen we jullie ook van tijd tot tijd om leiderschapsrollen daar op Aarde op zich te nemen,
en de beste manier waarop jullie leiding geven is door het goede voorbeeld te geven. Leven is een gezond gelukkig
creatief leven, dat gevuld is met liefde en vrede, en anderen zullen willen - weten wat jouw geheim is. Veel van wat we
onderwijzen is op dit moment algemene - kennis, en gezond -verstand. De meeste mensen weten, hoe belangrijk het is om
gehydrateerd te zijn en gezond voedsel te eten, hun - emoties te verwerken, over hun gevoelens te praten, maar niet iedereen
weet van aanwezig zijn en geaard zijn. En als je die allemaal bij elkaar hebt word je als een bliksemafleider voor hoger vibrerende
energieën.

En wat je met die energieën kunt doen, wat je ermee kunt creëren, gaat je wildste - verbeelding, op dit punt te boven. Daarom is het
ook belangrijk om met de stroom van de energieën mee te gaan, omdat ze je zullen leiden, naar waar je nog niet eerder bent geweest,
en wanneer je daar aankomt, zul je het leuk vinden. Je zult het erg leuk vinden. Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan genoten
om met jullie in contact te komen."Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat betekent een massalanding
van schepen voor de mens?
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
25 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg delicaat in onze benadering van de mensheid. We weten hoe lang en hard jullie daar op
Aarde hebben gewerkt, en we weten dat jullie zoveel vooruitgang boeken met alleen jullie bereidheid om
daar te zijn en aardse ervaringen op te doen, en we willen al die vooruitgang niet, in de weg staan. We willen
de natuurlijke stroom niet verstoren en daarom is het zoveel beter voor ons, om jullie te geven wat we jullie van
veraf geven. Daarom is het het beste voor jullie allemaal om berichten te ontvangen die jullie helpen jezelf te helpen.

Wanneer we het hebben over een massale landing van schepen daar op Aarde, willen we jullie nooit de indruk geven dat
ze zullen komen om jullie te redden, om jullie te redden van jezelf of van een of andere cabal groep. Wanneer ze landen, zullen
ze dat doen omdat je er klaar voor bent, niet omdat je ze zo hard nodig hebt dat ze niet langer weg kunnen blijven. Daarom waar
schuwen we je altijd om al je eieren niet in een mand te leggen die veel weg heeft van een soort reddingsmissie. Het dient je zoveel
meer om stapsgewijs te bewegen, om babystapjes te zetten. Het dient jullie zoveel meer om alles wat er op Aarde is te omarmen zoals
het is en om te beseffen dat jullie degenen waren
die op de reddingsmissie werden gestuurd.

Jullie zijn degenen die er nu zijn en die nu in staat zijn om een enorme impact te hebben op het menselijke collectieve bewustzijn.
Wanneer je kijkt naar degenen zoals wij die in niet-fysieke vorm zijn, ben je op zoek naar energieën en informatie die je zullen
helpen die volgende babystap te zetten. Jullie hadden allemaal al jullie ontwakingservaringen en jullie wisten dat toen
jullie die ervaringen hadden, ze nog
maar het begin waren.

Daarom, hoezeer jullie ook opgewonden zijn over onze laatste uitzending met betrekking tot massale
ontwakingen in de maand juni, onthoud dat die individuen die wakker zullen worden hun werk
voor hen zullen hebben. En dat is de manier waarop jullie allemaal wilden dat het daar
op Aarde zou zijn. Je wilde de langere reis maken, zonder sluiproutes, en dat
is degene waar je op zit, ook al zullen zoveel mensen blijven
vertellen dat er een magisch reddingsplan
in de maak
is.


Ja, jullie zon speelt een rol in jullie evolutie van bewustzijn, maar zelfs jullie zon is er niet om jullie te redden,
om jullie een explosie van energieën te geven die alles voor jullie zullen veranderen. Jullie zullen zoveel meer voldoening
voelen aan het einde van dit alles, aan de voltooiing van de verschuiving in bewustzijn, omdat jullie het beetje bij beetje en stap
voor stap namen, en jullie konden jezelf voelen groeien en uitbreiden. En jullie zullen op deze tijden terugkijken als de beste tijden
in al jullie menselijke ervaring, omdat er zoveel groei voor jullie beschikbaar is en omdat jullie jezelf de kans hebben gegeven om die
groei te ervaren, in plaats van van punt A naar punt Z te springen met de hulp van enkele zeer welwillende e.t.s. Je zult alle hulp blijven
ontvangen die je nodig hebt en die gepast is, en in je kalme, uitgeruste en ontspannen momenten zul je herkennen dat, je op deze reis
wilt zijn en dat je degenen wilt zijn die opzettelijk de vooruitgang boeken en de resultaten van die vooruitgang op elk moment voelen.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben
ervan genoten om met jullie in contact te komen.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De 5 stappen om je realiteit te creëren
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
24 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn altijd in de ruimte van de schepping en we zijn ons bewust van wat we op elk moment vibreren.
Daarom zijn we ons bewust van wat we op elk moment creëren. Dit is een mooie ervaring voor ons, en het is
ook een ervaring die we niet altijd hebben gehad. Er zijn tijden in onze geschiedenis geweest, dat we onbewust
onze ervaring van de werkelijkheid creëerden, maar na verloop van tijd begrepen we hoe we onze vibratie moesten
beheren en daarom beheersten we de kunst om opzettelijk een vibratie aan te bieden en dat veranderde alles, letterlijk.
Bewust worden is de eerste stap naar het aanbrengen van veranderingen in jullie leven. Accepteren wat je hebt aangeboden
en gecreëerd is de tweede stap. Ontspannen in het gevoel dat je hebt en uitstraalt is de derde stap. De vierde stap is kiezen wat
je het universum wilt bieden en wat je in het huidige moment wilt voelen. De vijfde stap is het vinden van die trilling in jou en deze
activeren. Je kunt je lichaam zien als gevuld
met slapende en actieve vulkanen.

De actieve vulkanen kunnen je zo vertrouwd zijn dat je je niet eens realiseert dat ze er zijn, en de slapende vulkanen kunnen ook een
deel van je zijn waarvan je je niet bewust bent omdat je hun lava nog nooit eerder hebt gevoeld of ervaren. Wanneer je de actieve
vulkanen accepteert, dan kun je beslissen of je wilt dat ze actief blijven of niet. Misschien heb je een actieve vulkaan in je van
liefde. Je kunt heel ervaren zijn in het liefhebben van andere mensen, dieren, de natuur, de aarde en zelfs e.t.s, maar dan
is zelfliefde misschien iets waar je heel weinig of niets van hebt ervaren in dit leven. Dat zou een van je slapende
vulkanen zijn die je wilt activeren, en dat kan wanneer je het opzoekt en ontdekt dat het ook in je
hartruimte
ligt.


Maar als je een actieve woedevulkaan hebt, en je bent al zo lang boos dat je je niet eens realiseert dat je een
keuze hebt om niet te zijn, zou dat iets zijn waar je je bewust van zou willen worden, accepteren, op de juiste manier
aanpakken en niet de hele tijd actief zou willen zijn. Natuurlijk dient woede een doel, en dus wil je niet, dat die vulkaan
uitsterft. Maar slapende vulkanen kunnen worden geactiveerd wanneer dat nodig is, en ze hoeven niet uit te barsten en
hele steden weg te vagen wanneer
ze worden geactiveerd.

We hopen dat je onze kleine analogie hier leuk vindt, want een vulkaan is wat het eiland Maui heeft gecreëerd waar het
kanaal hier op leeft, en in feite woont hij op de vulkaan, die nu slapend is. Het is om vele redenen een zeer goede
analogie en de aarde is gevuld met dit soort analogieën. De natuur leert je op elk moment, als je bereid bent
om rustig te zitten en naar haar te luisteren en haar wijsheid te voelen. We willen dat jullie weten hoe
mooi dit allemaal voor jullie is opgezet en we willen dat jullie weten dat jullie kunnen komen
waar we zijn zonder nog meer oncontroleerbare uitbarstingen in jezelf. We willen
je ook bedanken dat je er bent, en bereid bent om zoveel energie, en
zoveel emotie te ervaren en we zijn erg blij om je te begeleiden
naar de plek waar we nu zijn, omdat we graag zien
dat elk wezen zich meer bewust wordt en
meer controle heeft over wat ze
vibreren en daarom
creëren.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben
ervan genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Sta op en word je hogere zelf

De 9D Arcturische Raad

Gechanneld door: Daniel Scranton
23 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zetten onszelf daarbuiten om ons te verbinden met alle wezens in dit universum en daarbuiten,
omdat we niets te verliezen hebben en alles te winnen hebben door dit te doen. We weten dat niemand
ooit iets van ons zou kunnen afnemen, zelfs als ze dat zouden willen, omdat we niet-fysieke wezens zijn en
omdat we soeverein zijn. Er is dus echt geen bedreiging in dit universum, of enig ander universum dat we
kennen, voor ons welzijn. Jullie voelen je daarentegen allemaal kwetsbaar met je fysieke lichaam, je
geliefden, je bankrekeningen, je huizen, je bezittingen. Er is veel dat je zou kunnen verliezen,
en wat je zou kunnen verliezen zit vaak in je bewustzijn als je erover nadenkt om
jezelf beschikbaar te stellen
om je te verbinden.

Maar nu is het tijd om de driedimensionale gehechtheden los te laten zodat jullie kunnen opstaan
en je hogere zelf kunnen worden. Om dat te doen, moet je - kunnen - loslaten. Je moet bereid zijn om jezelf
te zien als oneindige en eeuwige - wezens die echt niets te verliezen hebben, ook al heb je dat fysiek en emotioneel
gezien wel. Dat is een hele opgave, dat weten we, maar het is ook de volgende stap in jullie bewustzijnsevolutie. Onthecht
zijn is werkelijk vrij zijn. En wanneer, je echt vrij bent, voel je het gewicht van de - wereld van je schouders opstijgen, en dat is
wanneer je de - lichtere versie van jezelf - wordt die je te allen tijde, in de vijfde dimensie zult bestaan. Nu is het tijd om spanning,
angst en angst los te laten, evenals het - loslaten van alle verantwoordelijkheid - die de neiging heeft - om je te belasten. Je wilt niet
het gevoel hebben dat je niet in staat bent om te doen wat je wilt doen van-wege de angst dat er iets ergs kan gebeuren als je dat doet.

Het nemen van sprongen van vertrouwen zal altijd loont voor je, omdat je ofwel zult slagen, of je zult leren. Je wordt beter met elke sprong
zelfs als je het niet haalt. Daarom stellen we voor dat je nu naar je leven kijkt en voor jezelf bepaalt waar je niet volledig genoeg leeft vanwege
een angst, vanwege een gehechtheid, omdat je je vastklampt aan iets dat je niet definieert. Je lichaam definieert je niet. Uw status definieert
u niet. Je rijkdom, of het gebrek daaraan, definieert je niet. Neem risico's. Wees moedig. En je zult jezelf en je e.t. vrienden laten zien dat
je klaar bent om de volgende gigantische sprong in je bewustzijnsevolutie te maken. Er is gewoon niets spannender dan dat.
Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Is er een 5D-blauwdruk voor
jezelf en de mensheid?

De 9D Arcturische Raad


Gechanneld door: Daniel Scranton
22 Mei 2022
De groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We maken graag contact met jullie allemaal.
We zijn erg blij om zo velen van jullie de verschillende mogelijke tijdlijnen te zien onderzoeken
die jullie voor je hebben, aangezien we weten dat heel wat van jullie zijn ontwaakt tot de waarheid
dat er niet één toekomst is voor jullie of voor de hele mensheid. En we zien dat je serieuzer wordt in het
focussen op de realiteit die je wilt ervaren, in plaats van toe te geven aan het idee dat je een bepaalde vooraf
bepaalde realiteit moet ervaren. Nu, dat kan het geval zijn geweest in al je vorige levens daar op aarde in de derde
dimensie. Voordat je die levens ging leiden, heb je misschien een blauwdruk gemaakt voor elk van hen, een blauwdruk
waar je je aan zou houden omdat je wist dat
het je bewustzijn diende om dat te doen.

Je wist dat je bepaalde ervaringen moest hebben om je ponskaart als het ware in te vullen, maar dit is niet een van die levens.
Dit is een leven waarin alles verschuift en verandert, inclusief hoeveel zeggenschap je hebt nu je op aarde bent, over wat er daarna
voor je gebeurt. Nu denk je misschien bij jezelf dat je voor jezelf kunt kiezen wat er daarna gaat gebeuren, maar je kunt ook geloven
dat, omdat de mensheid als collectief aan het verschuiven is, er zeker ervaringen moeten zijn die jullie allemaal als collectief moeten
hebben. Maar dat is niet het geval. Je kiest met welke versie van het collectief je je afstemt en daarom welke toekomstige ervaringen
je zult hebben als onderdeel van dat specifieke
collectief, en je doet dit de
hele tijd.

Denk hoog aan je medemensen, en je krijgt een betere realiteit om met hen te ervaren. Kijk neer op je medemensen en je zult je blijven
afvragen waarom ze alles verpesten voor de rest van jullie die wakker zijn. Je wilt alles verhogen, niet alleen je vibratie en je bewustzijn
maar ook je verwachtingen voor je medemensen. Zie dat ze al deze potentiële ontwakingservaringen hebben waar ze nog gebruik van
moeten maken, maar die voorbestemd
zijn om zelf te
ervaren.


Zie het bewustzijn van het collectief met jullie omhoog spiraliseren, en zie jezelf als leidend, maar weet dat je hier niet helemaal alleen
voor staat als het ontwaakte collectief. Iedereen is er om op zijn eigen - manier de ervaring van ascentie te dienen. Iedereen gedraagt
zich daar precies zoals jij wilt dat ze zich gedragen om je te geven wat je nodig hebt om spiritueel te groeien. Jullie zijn degenen die
de changemakers zijn, die zullen beslissen dat het pad voor de mensheid soepel, gemakkelijk en vreugdevol kan zijn, terwijl je
anderen helpt te ontwaken met je eigen niveau van bewustzijn, met de verhalen die je vertelt over je eigen ervaringen,
en met jouw vermogen om ruimte te houden voor hen allemaal, vooral - degenen die het verst achterblijven.

Als je ze allemaal als een deel, van jezelf zou zien, dan zou het makkelijker voor je zijn, om te zien dat ze je nodig
hebben. Ze hebben uw hulp nodig; ze hebben je positieve verwachtingen voor hen nodig, en ze hebben je nodig om
je vibratie in de hoogst mogelijke frequentie te houden wat je alleen kunt doen als je ze allemaal ziet als Bron Energie
Wezens, in plaats van als degenen die de boel verknoeien voor de rest van jou. Dat is waarvoor je naar de aarde bent
gekomen en we geloven in je zelfs in die tijden dat je niet in jezelf gelooft. Roep ons dus om hulp bij het handhaven
van die visie want we weten dat de mensheid zoals jullie die ervaren de verschuiving in bewustzijn op de mooiste
manieren kan ervaren. Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben genoten van het contact met jullie.Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Jouw missie op dit moment

De 9e Dimensionale Arcturische Raad

Gechanneld door: Daniel Scranton
21 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We hebben altijd waardering gehad voor de manieren die mensen hebben om uw geschillen en geschillen
op te lossen wanneer alle betrokken partijen besluiten om de hoge weg te nemen. Wanneer je erkent dat de enige
manier om in vrede en harmonie te leven is door te praten over de problemen die je hebt, dan is dat het moment waarop
echte vooruitgang wordt geboekt. Jullie zijn allemaal naar vele tafels gekomen en hebben gezeten om vrede te bespreken
in jullie tijd daar op Aarde, en dat is echt de reden waarom jullie in de eerste plaats het geweld, de onenigheid en de oorlogen
creëren. Ze zijn uiteindelijk allemaal bedoeld
om jullie dichter bij elkaar te brengen.

Als je ziet hoe je daden en woorden anderen beïnvloeden, dan kom je op een plek van mededogen. Daarom hebben jullie allemaal
een systeem op Aarde opgezet waar jullie eerst het geweld zouden ervaren, en dan de schuld, en dan het verlangen naar vrede. Jullie
verlangen allemaal naar vrede, maar sommigen van jullie hebben - verschillende ideeën - over hoe jullie op die plek van vrede komen.
Sommige mensen denken dat ze veel - macht of geld - nodig hebben om vrede in hun hart te hebben. Sommige mensen denken dat
alleen in de buurt zijn van mensen die het met hen eens zijn, en die op hen lijken, en zich als hen gedragen, de manier is om vrede
in hun hart te bereiken.

We weten dat jullie weten dat innerlijke vrede een uitdaging is. Onvoorwaardelijke vrede die niets of niemand vereist om te
veranderen is een hele opgave. Het is iets dat de spiritueel leraar in een mensenleven hoopt te bereiken. We willen dat
jullie allemaal weten dat dit jullie missie is op dit moment. Jullie missie is om vrede te zijn, om vrede uit te stralen,
om vrede in jullie harten te houden, om dienstbaar te zijn aan het hele collectief, aan jezelf en aan degenen
die op dit moment een gebrek aan vrede ervaren. Jullie kunnen de voorbeelden zijn en de vibratie
vasthouden, en jullie kunnen die vrede uitsturen naar iedereen en naar elke
plaats die het
nu nodig
heeft.


Je kunt ook in jezelf kijken naar waar je een innerlijk conflict hebt, en je kunt proberen dat innerlijke
conflict op te lossen door simpelweg het gevecht los te laten. Laat de strijd los en word één verenigd geheel
dat niet gefragmenteerd is, dat klaar is om jezelf te herkennen als een wezen van pure liefde en licht als alles wat is.

We roepen jullie op om samen te werken met alle hoger - dimensionale wezens die ruimte houden voor de hele mensheid,
en we willen alleen maar het feit opnemen dat ze dat altijd doen. Maar als je naar de hogere rijken kijkt voor hulp in deze tijden
van grote nood, merk je dat het er altijd is. Het is er altijd omdat hogere dimensionale wezens altijd op zoek zijn om te helpen. Wij
zijn er nu en altijd voor jullie om jullie te helpen die
vrede in jullie hart te vinden en vast te houden.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben er
van genoten om met jullie in contact te komen.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat je krijgt met Full E.T. Contact

The 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
20 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn altijd geïnteresseerd in wat mensen drijft, wat jullie geïnteresseerd - houdt in het leven - daar
op planeet Aarde omdat jullie als het ontwaakte collectief weten dat er zoveel meer voor jullie beschikbaar
is. Jullie delen echter wel een planeet met veel mensen die op zoek zijn naar zeer specifieke ervaringen die ze
alleen in hun fysieke lichaam daar op Aarde in de vierde dimensie kunnen hebben. Het is erg interessant voor ons
om te observeren wat een persoon motiveert om 's ochtends op te staan en alle dingen te doen die ze denken dat ze
moeten doen om te hebben wat ze willen
en te ervaren wat ze willen ervaren.

We kijken met groot enthousiasme naar de films van jullie leven, omdat we graag meer te weten komen over, de aard van
jullie bewustzijn. Weten over de aard van je bewust-zijn helpt ons ons-zelf beter te begrijpen, en dat is waar e.t. contact echt om
draait. Veel mensen willen gered worden, willen meegenomen worden op een ruimteschip, willen toegang tot die zeer geavanceerde
e.t. technologie. Maar - degenen onder jullie die wakker - zijn, moeten erkennen dat wanneer jullie een buiten-aards wezen ontmoeten
jullie meer van jezelf ontmoeten. Jullie krijgen de kans, om een aspect van jou te verkennen dat jullie nooit eerder kenden. In sommige
gevallen kun je niet eens doorgronden hoe deze e.t.s eruit zullen zien en wat ze in je zullen activeren wanneer je in hun aanwezigheid
bent. Dat is iets om enthousiast
over te worden.

We weten dat wanneer je de kans krijgt om je e.t. vrienden te observeren en te zien wat hen drijft, je ook gefascineerd zult zijn.
Jullie zullen nieuwe inzichten krijgen in waar het bestaan over gaat, alleen maar omdat jullie zullen zien hoe cultureel
verschillend ze van jullie zijn. Het samenvoegen van jullie cultuur met hun cultuur zal iets nieuws creëren,
iets dat nog nooit eerder in dit universum is gezien en ervaren, en dat zal ook voor ons een
genot zijn om getuige van te zijn, maar nog belangrijker, het zal zo'n geweldige
ervaring zijn voor jullie allemaal om aan deel te nemen, dat samen
komen van verschillende perspectieven,
verschillende praktijken,
verschillende kunst
vormen.


We zijn er zo voor dat jullie nu meer buitenaards contact hebben dat we jullie willen aanmoedigen om jezelf
elke nacht voor hen open te stellen terwijl jullie in slaap vallen in jullie bed. Wees niet bang, want je hebt zoveel
goedbedoelende e.t. vrienden die je helpers zijn. Ze willen contact met je maken en ze wachten op de juiste timing
en de juiste uitnodiging. Vertel hen dat je klaar bent om hen te ontmoeten en met hen te co-creëren, en je zult dat
signaal uitzenden naar al je sterfamilieleden, alle welwillende e.t. wezens, zowel fysiek als niet-fysiek, en je kunt
verwachten dat je een aantal opmerkelijke ervaringen zult hebben wanneer je die verbindingen maakt,
ervaringen die veel verder gaan dan hoe hun schepen eruit zien en welke gadgets ze aan boord
hebben. Maak je klaar voor een explosie van je eigen bewustzijn in zoveel meer dan
wat het ooit eerder voor je is geweest, want dat is wat je
hebt met volledig e.t.
contact.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Voorspellingen over 'The Event' & een Zonnevlam
The 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
18 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
Wij zijn er een groot - voorstander van dat de mensheid jullie eigen pad kiest. We hebben niet het
gevoel dat we een beter perspectief hebben dan jullie op wat er daarna voor de mensheid zou moeten
komen. We weten dat er veel voorspellingen zijn over wat er moet gebeuren voordat je je bewustzijn kunt
veranderen, maar deze verschuiving ging nooit over externe factoren. Het is nooit gegaan over wat de zon
doet of wat de planeten doen in jullie zonnestelsel en daarbuiten. Het is altijd een inside game geweest een
inside job, en daarom mag ieder van jullie kiezen wat er daarna komt op je individuele paden en wat je wilt
ervaren als onderdeel van een menselijk collectief.

De reden waarom je geen aandacht hoeft te besteden aan voorspellingen over een Gebeurtenis of een
Zonneflits is omdat er niet één toekomst is en er niet slechts één Aarde en één menselijk collectief is.
Er zijn er meer dan je je kunt voorstellen en je kunt je afstemmen op degene die voor jou het beste
voelt. Je hoeft niet in angstige afwachting te wachten op wat een of ander hoger-dimensionaal
wezen of collectief zegt dat er gaat gebeuren, zodat je kunt beslissen wanneer het nodig is
om voorraden in te slaan of een schuilplaats onder het oppervlak van de planeet te
bouwen. Jullie kiezen de bestemming van jezelf als individuen en jullie kiezen
bewust of onbewust met welke versie van het menselijk collectief
jullie je gaan aansluiten op haar
ascensiereis.


Daarom raden we jullie allemaal altijd aan om te stoppen met buiten jezelf te kijken en we herinneren
jullie er altijd aan dat alles in jullie zit. Het belangrijkste is dat je vibratie in je zit. Het is het deel van jou dat
je vertelt waar je je mee afstemt. Wil je je afstemmen op een wereld die heel driedimensionaal van aard is waar
er een strijd gaande is tussen de krachten van het goede en de krachten van het kwaad? Dat kan, als je dat wilt. Zou
je je liever afstemmen op een versie van de Aarde en een versie van het menselijk collectief waar iedereen samenkomt
zich verenigt, elkaar vergeeft, haat loslaat en naar een hoger bewustzijnsniveau gaat als één verenigd geheel? Je kunt die
ervaring hebben, als dat is wat je wilt, en voor ons klinkt dat
veel meer als een verschuiving in bewustzijn.

Mensen in het nieuwe tijdperk, raken veel te veel verstrikt in wie welke - technologie heeft en waarvoor ze het gebruiken. Ze
raken veel te veel verstrikt in wat niet aan het publiek wordt verteld en welke stukjes technologie worden tegengehouden voor
de gemiddelde mens. Jullie moeten inmiddels weten dat jullie innerlijke technologie krachtiger is dan alles wat door menselijke
of buitenaardse handen zou kunnen worden gecreëerd. Als ontwaakte zielen moeten jullie inmiddels de kracht kennen die jullie
in je hebben om toegang te krijgen tot jullie innerlijke technologie, om jullie vibratie te verheffen en om jullie af te stemmen op
die versie van de Aarde en de mensheid waarvan jullie voelen, dat die het meest resoneert met wie en wat jullie werkelijk zijn.

Dus eigenlijk zeggen we: als iets dat je leest, of bekijkt, of waar je naar luistert, niet gaat over het verhogen van je vibratie,
liefhebben, vergeven, oordelen loslaten en genezen, dan is het niet belangrijk voor je om die versie van de werkelijkheid
als onderdeel van je bewustzijn te hebben. Je hoeft je alleen maar te concentreren op de versie van de werkelijkheid
die je wilt ervaren, die ervaring heeft je geholpen te bepalen of het de juiste voor jou is. Dus dat is onze aan
beveling, en we maken het omdat we zien dat zovelen vallen in meer een 3D-type mentaliteit,
een wij-versus-zij-paradigma en angstzaaierij vermomd als spirituele
wijsheid en we willen
helpen.


We willen je helpen terug te leiden naar jezelf, terug naar wat belangrijk voor je is en wat er in je zit,
zodat je kunt beslissen waar je als individu naartoe gaat en waar het collectief waarmee je je op één lijn
stelt ook naartoe gaat. We zullen je vergezellen, ongeacht waar je naartoe gaat, en wat je ook besluit, en
we zullen je blijven begeleiden van je houden en je energetische down-loads sturen maar we willen ook dat
je weet dat je de kracht hebt om te kiezen. Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan genoten om met
jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe de mensheid omgaat met de
Volle Maan Eclips Energieën

De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
17 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We merken op dit moment de effecten op van de volle maan en maansverduisteringsenergieën op
de mensheid, en we willen dat jullie allemaal weten dat het niet uitmaakt hoe jullie denken dat jullie het
doen, ongeacht hoe jullie denken dat jullie met de energieën omgaan, we kunnen het grotere geheel vanuit
het bredere perspectief zien, en we zien jullie allemaal precies krijgen wat jullie nodig hebben om jullie naar de
volgende stap van jullie evolutie te brengen. Jullie spirituele evolutie zal er niet uitzien als een nette kleine grafiek
met een lijn die gestaag omhoog gaat, omdat je onderweg dips zult ervaren, dips in je vibratie.

En als je die dips ervaart, is het gemakkelijk om te zien hoe iemand in menselijke vorm dat zou interpreteren als terugvallen
of achteruitgaan, en daarom denk je dat je het niet zo goed doet als je bent. Het is omdat wanneer emoties hoog zijn en gevoelens
van spanning en angst naar de oppervlakte komen, je denkt dat je iets verkeerd moet doen. Maar in werkelijkheid brengt alles wat je
voelt je dichter bij ascentie. Je zit echt in een opwaartse spiraal, ongeacht hoe je je op een bepaald moment voelt, en die opwaartse
spiraal omvat het voelen van een aantal gevoelens die ongemakkelijk en ongewenst zijn. Het omvat het onder ogen zien van
sommige aspecten van jezelf die je niet onder ogen hebt willen zien, en het omvat ook het loslaten van sommige 3D
bijlagen.

Een van die gehechtheden kan zijn dat je de hele tijd de controle hebt. Zodra jullie je realiseren dat jullie een vibratie aanbieden,
en jullie kunnen deze met opzet aanbieden, gaan velen van jullie op jezelf af wanneer jullie geen hoge vibratie aanbieden. Maar dat
is de perfectionist in jou die opkomt om geliefd en liefdevol bevrijd te worden. Je hoeft niet perfect te zijn om op een spiritueel pad te
zijn je hoeft alleen maar alles wat in je zit te erkennen en het te omarmen zoals het is. Dus wanneer er een zonsverduistering en of volle
maan langskomt, en je voelt dat je op de een of andere manier getriggerd wordt, of je voelt jezelf afbreken zonder duidelijke reden vier
dan die momenten van
vooruitgang.

Vier dat je iets anders hebt aangeboord dat gevoeld moest worden om te worden losgelaten of geïntegreerd, want zo is het echt. En
omdat we op dit moment zoveel mensen zien die - geconfronteerd worden met wat ze nodig hebben om hun gevoelens onder ogen
te zien en te voelen weten we dat deze geplande gebeurtenis wonderen heeft gedaan voor de algehele vibratie van het menselijke
collectieve bewustzijn, en dat is iets dat we altijd kunnen voelen verschuiven en veranderen ten goede, zelfs als emotioneel niet
elk mens is waar ze willen zijn in het moment.

Gebruik deze tijd, om het huis schoon te maken, om los te laten wat je moet loslaten, en gebruik deze tijd om duidelijker te
worden over hoe je je wilt voelen, ook al moet je tegelijkertijd de controle opgeven over het voelen zoals je je de hele tijd
wilt voelen. Wanneer je die schijnbare tegen-strijdigheid kunt accepteren, kun je verder gaan vanuit een meer drie
dimensionaal type bewustzijn en kun je je sluiten bij het vijfdimensionale bewustzijn dat jullie allemaal voor
bestemd zijn om vast te
houden.


Wij zijn de Arcturische Raad, en we hebben
ervan genoten om met jullie in contact
te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het Ontwaakte Collectief
Beantwoord de oproep
De 9D Arcturian
Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
16 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We hebben gezocht naar een manier om het idee van afscheiding dat jullie daar op Aarde hebben
aan te pakken en wat we hebben besloten is dat dit het perfecte moment is om ons perspectief met
jullie te delen. Afscheiding van de Bron was een nood-zaak voor mensen om echt te geloven in hun
sterfelijkheid en de sterfelijkheid van hun geliefden. Wanneer je je bewust wordt van de waarheid
dat afscheiding van de Bron een illusie is en altijd is geweest, dan kun je beginnen te erkennen
dat alle andere concepten, alle andere noties van afscheiding ook illusies zijn. Het zijn
illusies waarmee jullie spelen om jezelf een kans te geven om samen te komen.


Jullie komen uit elkaar, en jullie komen weer bij elkaar, en het weer bij elkaar komen is zoveel
zoeter vanwege de tijd die jullie apart hebben doorgebracht. De problemen die jullie daar op Aarde
hebben en die een gevoel van dualiteit, polariteit en het idee van wij versus zij met zich mee brengen
maken allemaal deel uit van die strategie, van het grote geheel, die jullie allemaal hadden om uit elkaar
te gaan, zodat jullie weer bij elkaar konden komen. Wanneer je erkent dat alles en iedereen Bronenergie
is, dan kun je je oordelen loslaten, omdat je zult weten dat het niet uitmaakt wat die persoon doet of zegt
ze zijn eigenlijk gewoon Bron die een rol speelt, een rol voor jou om te ervaren, en voor de hele mens-heid.

Uitstijgen boven de scheiding en wij-tegen-zij mentaliteit is in deze - tijd op jullie wereld nood-zakelijk. Het is
nodig in tijden van crisis, en de ideeën, die mensen in hun hoofd hebben, over - wie de schuldige is, worden uit
vergroot. Ze worden versterkt in hun spraak, in hun schrijven en zelfs in hun acties. Wanneer jullie daar op Aarde
met een probleem worden geconfronteerd, is het altijd een probleem voor het bewustzijn van de mensheid. Jullie
krijgen altijd de kans om het bewustzijn te verhogen, en wanneer we jullie aanspreken als het ontwaakte collectief
impliceren we dat jullie het zijn die het bewustzijns niveau verhogen, en we nodigen jullie uit om nog meer te doen.

Laat jezelf voelen in de vibratie van het bewustzijnsniveau dat op dit moment op Aarde nodig is om mensen samen
te brengen, mensen die schijnbaar vijanden zijn. Jullie als ontwaakten moeten het bewustzijnsniveau in jullie vast
houden om op die individuen de waarheid te projecteren dat jullie allemaal één zijn, scheiding een illusie is en
dat de grootste gemene deler die jullie allemaal hebben is dat jullie Bron Energie Wezens zijn. Degenen
onder jullie die dat weten en belichamen, kunnen helpen om het bewustzijnsniveau op jullie
wereld te verhogen door verder te gaan dan het wijzen met de vinger, het
beschuldigen en politiseren
van tragedies en
trauma's.


Kun je nu iemand overtuigen met je woorden of je schrijven? Misschien niet. Maar als je een vibratie
vasthoudt en je stuurt liefde en mededogen overal waar het nu nodig is op planeet Aarde, dan toon je die
waarheid. Je zet die waarheid om in actie en dat gaat verder dan de geest van de persoon die met je in discussie
zou kunnen gaan en zijn hielen zou kunnen graven om zijn agenda, zijn overtuigingen over hoe iedereen zou moeten
denken, te bevorderen. Je bent er om verder te gaan dan denken en geloven. Je bent er om naar een op het hart gebaseerde
ervaring van de realiteit te gaan en compassie en liefde te verspreiden waar je maar kunt. Dit is het perfecte moment om precies
dat te doen, omdat het nodig is en jullie
degenen zijn die de oproep beantwoorden.

Wij zijn de Arcturische Raad, en we hebben
ervan genoten om met jullie in contact
te komen."

Lay-out & vertaling
door: Marcelius

Ontvang meer van de Aartsengelen
Opgestegen - Meesters en Anderen
De 9D Arcturische Raad gechanneld


Door: Daniel Scranton
15 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zo zeer consistent in ons aanbod van energie aan jullie allemaal, omdat we jullie energieën
aanbieden, zelfs als Daniël hier ons niet channelt. We willen dat u weet dat u zich op elk moment kunt
openstellen voor onze uitzendingen en, dat u het laatste nieuws ontvangt. We willen ook dat je ontspant
in het ontvangen. Wij adviseren u om onze energetische transmissies binnen te laten. Er is geen poging bij
betrokken en worstelen om voor hen te voelen zal niet helpen. Maar als je je kunt ontspannen in wat er op je
afkomt, en je kunt dat consequent doen, dag na dag, moment na moment, zul je de uitbreiding van je bewust
zijn met sprongen voelen
gebeuren.

Nu, zoals we al vele malen eerder in deze uitzendingen hebben gezegd, zijn we niet het enige spel in de stad. Wij
zijn niet de enigen die jullie hogerfrequente energieën aanbieden. Wij zijn niet de enige helpers die jullie hier in de
hogere rijken hebben, en dus kunnen jullie soms zin hebben om je open te stellen voor, Pleiadische energieën, of de
energieën van jullie favoriete geascendeerde meester of aartsengel. Je kunt zelfs het gevoel hebben, dat feën-energie
is waar je je op dat specifieke moment op zou willen afstemmen. Het is goed voor je om te weten dat je spirituele gidsen
en hogere zelven ook zeer consistent
zijn in hun aanbod aan jou.

De uitzendingen blijven maar komen en komen, en velen van jullie voelen voor hen. Sommigen van jullie realiseren zich dat
je ze achteraf hebt gevoeld. Je kunt enkele veranderingen in jezelf of in je wereld opmerken, en als je dan terugkijkt op de
afgelopen dagen of weken, zul je je realiseren dat je energieën hebt ontvangen en dat je ermee hebt gewerkt. Voor
sommigen van jullie is dit niet nieuw. Je doet het al heel lang en je weet dan dat het deel uitmaakt van je
reis om anderen te helpen erkennen dat ook zij energieën hebben die ze op elk moment
kunnen aanboren, ontvangen
en ermee kunnen
werken.


Veel mensen die deze uitzending ontvangen, vragen zich af hoe ze dit moeten doen. Het is eigenlijk heel simpel.
Je moet gewoon ontspannen. Laat al je spanning los, je angst, je gedachten, je zorgen, je angsten, en dan stel je je
van nature open om die hogerfrequente energieën te ontvangen die van bovenaf naar je toe komen. En zoals we al
zeiden, je kunt jezelf in elke gewenste richting wijzen. Je kunt de ene dag aartsengel-energieën ontvangen en de
volgende dag Siriaanse energieën. De dag erna ben je misschien meer in faerie energie. Zie dit als het kiezen
van wat je vandaag gaat dragen of wat je vandaag gaat eten, en weet dat we altijd open zijn voor zaken.
We zijn altijd op zoek om te helpen, te genezen, te begeleiden en te ondersteunen.

Het meeste van wat we bieden is gewoon liefde, genezing, mededogen, vrede en alle andere hoogfrequente
trillingen, en soms is het specifieker. En als dat zo is, vertelt Daniël je er meestal over met onze hulp. Op dit moment,
geniet gewoon van alle energieën die positief, speels en behulpzaam zijn, en overal om je heen de hele tijd, en je zult je
nooit meer alleen voelen. Jullie zullen je nooit meer gescheiden of verlaten voelen, en jullie zullen je altijd vol voelen van
alles wat jullie nodig hebben om de prachtige 5D Aarde
te creëren waar jullie voortdurend naartoe bewegen.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Als ontwaakte zielen is dit jullie werk, op dit moment!
De 9D Arcturian Council


Door: Daniel Scranton
13 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn altijd onder de indruk van de manier waarop de mensheid is omgegaan met alle uitdagingen
die jullie jezelf in dit specifieke leven van ascensie hebben toe geworpen. Het is voor de meeste mensen
geen gemakkelijke weg geweest of ze nu wakker of slapend zijn. Je zou denken dat wakker zijn het een stuk
gemakkelijker zou maken om er op dit moment te zijn, maar als ontwaakte zielen zijn jullie minder geneigd om
iets onder het tapijt te vegen of jezelf eraan te verdoven met drugs, alcohol of een andere manier om emoties te
verstikken. Dit is de tijd waarin alles naar de oppervlakte komt, en daarom lijkt het erop dat het daar op Aarde niet
zo goed gaat en de mensheid niet de vooruitgang boekt die wij altijd melden dat jullie maken.

Wanneer dingen aan de oppervlakte komen, kan het een beetje - hectisch en chaotisch - worden daar op Aarde maar
dat alles moet worden gezien en gevoeld, erkend en vergeven - om verder te gaan. Dus wat je op dit moment, ook in de
wereld ziet dat je van streek maakt, onthoud dat het niet jouw - taak is om te kopiëren, plakken en posten, zodat anderen
het met je eens kunnen zijn over hoe verschrikkelijk die persoon, groep, land of situatie is. Jouw taak op dat moment is om
vergeving aan te bieden, het oordeel los te laten en mededogen te hebben, voor degenen die de vreselijke dingen doen die
ze doen of de vreselijke dingen zeggen die ze zeggen omdat ze dat doen vanuit die plaats van uit overeenstemming zijn met
de Bron. En er is geen - slechtere plek - om in te zijn, en dat weten jullie allemaal omdat jullie er ook - allemaal - zijn geweest.

Dus wat je medemensen nodig hebben is niet meer veroordeling meer vingerwijzen maar eerder ze moeten worden gezien als
Bron Energie Wezens die de weg kwijt zijn en die zich gedragen als een peuter met een driftbui. Dat is de manier waarop jullie
het bewustzijnsniveau naar een hoger niveau daar op Aarde brengen en dat is de enige manier. Er zijn geen bypasses. Er zijn
geenmanieren om te omzeilen wat je werk op dit moment is, want als je een ander niet kunt vergeven en mededogen voor
hen hebt, zul je het ook niet voor jezelf kunnen doen. En er zijn veel aspecten van jezelf. Degene die je nu bent is niet
de enige, en je draagt de rest van hen met je mee, soms in je energieveld, en ze hebben liefde, mededogen en
vergeving nodig. En veel mensen die wakker zijn, zullen naar een genezer gaan, of iemand die als
een genezer is, en vragen om die entiteit of die gehechtheid te
laten verwijderen, terwijl het in
werkelijkheid moet worden
geïntegreerd.


Deze tijd waarin jullie je bevinden gaat helemaal over integratie, niet over afscheiding, niet over het licht dat
het duister verslaat. Er is geen spirituele oorlog en oorlogvoering is niet de weg, of het nu fysiek of metafysisch is.
Degenen onder jullie die wakker zijn, weten dit natuurlijk allemaal, maar soms kan er iets onder je huid kruipen dat net
genoeg is om te vergeten. En dus zijn we hier om jullie eraan te herinneren, omdat we er absoluut van houden als we jullie
op het goede spoor zien, en ongeacht welke andere uitdagingen jullie op dit moment in jullie leven tegenkomen, de uitdaging
om de mensheid te verenigen is de grootste die jullie hebben. Onthoud dat en onthoud dat je er bent om te helpen en te genezen
en alles zal goed komen. Alles is natuurlijk in orde
maar er is altijd ruimte om het nog beter te maken.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten, om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Je hebt je hele leven voorbereid op deze Tijd -
De 9D Arcturian Council gechanneld


Door: Daniel Scranton
12 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zo erg enthousiast over wat er daarna gaat komen voor de mensheid, omdat we weten dat
de ervaring van de groei die jullie voor jullie hebben pure - extase zal zijn, vooral voor degenen onder
jullie die die groei volledig op zich nemen. Degenen onder jullie die de uitbreiding accepteren die voor
jullie beschikbaar is, zullen altijd meer van de rit genieten, dan degenen die vechten tegen verandering,
vooruitgang en vooruitgang
die onvermijdelijk is.

Daarom zou je kunnen zeggen dat je je hele leven hierop hebt voorbereid, op wat komen gaat. Je hebt je
trauma's, je chakra's, je negatieve overtuigingen, gedachten en emoties opgeruimd om je op dit punt te
brengen waar je in staat zou zijn om alle potentiële groei die er voor je is op je te nemen. En als je het
omarmt, als je weet dat het de volgende stap in je evolutie is, is het zo leuk, speels en plezierig om
aan deel te
nemen.


Nu, zoals jullie weten, verandert alles daar op Aarde en ten goede. Die onvermijdelijke veranderingen
zijn het resultaat van alles wat de mensheid collectief heeft geleefd, in de aanloop naar dit punt. De wijzigingen
zijn allemaal gevraagd en de vraag is bevestigend beantwoord. En nu gaat het om het openen van de sluizen om alles
binnen te laten, en degenen onder jullie die klaar zijn voor de energieën van verandering zullen niet de belemmeringen
hebben op de manier waarop anderen om jullie heen dat doen. Met -andere- woorden, door alles op te ruimen wat jullie
hebben vrijgegeven, hebben jullie jezelf deze prachtige vaten gemaakt, voor hoog-frequente energieën om doorheen te
stromen. Maar niet iedereen heeft dit gedaan
en ze zullen het moeilijker krijgen.

Telkens wanneer je iemand ergens aan ziet vastklampen, voel dan compassie voor hem of haar en stuur liefde maar vraag
jezelf ook af of er iets is waar je je nog steeds aan vastklampt dat je moet loslaten om dat open, pure, heldere vat te zijn. En
weet dat alles wat je door je heen laat stromen uiteindelijk terechtkomt bij degenen die zich vastklampen, die afgesloten zijn
en die bang zijn voor verandering. Ze komen mee voor de rit, of ze het nu weten of niet en de rit zal een demontage van oude
systemen omvatten, die toch alleen voor de weinigen, echt werkten. En de nieuwe systemen worden voortdurend geboren. Ze
staan nu in de kinderschoenen, maar ze groeien. Ze groeien in macht, in aantal en degenen onder jullie die gefocust zijn op die
nieuwe systemen brengen meer
energie naar hen toe.

Jullie doen geweldig werk door de veranderingen in te luiden, die het nieuwe bewust-zijns-niveau zullen ondersteunen. Deze
veranderingen weerspiegelen ook het nieuwe bewustzijnsniveau. En als je ervoor voelt, als je voelt voor meer van die een
heid en gelijkheid, meer van die eenheid, dan weet je dat het goed voor je voelt. Je weet dat iedereen deel uitmaakt
van deze gigantische puzzel die De Bron is, en ieders stukje past op de een of andere manier. Terwijl je het voor
beeld geeft om je rol mooi en gewillig te spelen, maak je het voor anderen gemakkelijker om zich te
herinneren wie ze werkelijk zijn en de rol die ze moeten spelen in deze kosmische dans
van ascensie. De ascensie zal natuurlijk doorgaan totdat we allemaal
terugkeren naar huis naar de Bron en naar
het gevoel van wie we
werkelijk
zijn.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat degenen die wakker zijn niet weten
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
11 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg onder de indruk van de manier waarop de mensheid zich heeft ontwikkeld en jullie bewustzijn
heeft verbreed voorbij waar het ooit is geweest voordat er op Aarde zijn. Dit zijn spannende tijden voor de mensheid,
terwijl jullie steeds dichter bij het vijfdimensionale frequentiebereik komen waarin jullie binnenkort de hele tijd zullen bestaan.
Jullie maken het jullie gidsen veel gemakkelijker, omdat jullie wakker zijn, en collectieven zoals wijzelf voelen dat we zoveel van jullie
allemaal krijgen vanwege jullie bereidheid om de energieën die we uitzenden te absorberen. We willen dat jullie weten dat hoezeer jullie
ook hulp van bovenaf ontvangen, jullie ook de mensen om jullie heen helpen.

Jullie helpen hen met jullie bewustzijnsniveau, met jullie daden van vriendelijkheid en met jullie vibratie. Jullie balanceren de energieën
daar met de hoge vibratie die jullie voortdurend aanbieden aan jullie medemensen. Je biedt het aan als je zit en niets doet, maar je
versterkt ook de projectie van je hoogvibrerende energie als je ziet dat anderen in nood zijn. Je beantwoordt de oproep met
je intentie om anderen te voeden, te kleden, eerlijk te behandelen, dezelfde kansen te geven als iedereen en
gerespecteerd te worden als de
wezens die ze werkelijk zijn.

We zijn allemaal Bron Energie Wezens, en we proberen elkaar te helpen dat te onthouden. Wanneer je je in een
ruimte bevindt waarin je je herinnert wie je werkelijk bent, kun je niet anders dan dat toevoegen aan het collectieve
bewustzijn van de mensheid. En hoe meer mensen er zijn die op zoek zijn naar iets beters, iets anders, hoe meer je de
oproep beantwoordt. Je weet niet eens hoeveel je je medemensen helpt door er gewoon te zijn, gewoon door deel uit te
maken van het menselijk collectief, maar je bent er echt om een enorm verschil te maken. En daarom reageer je zo goed op
hulp die van boven komt.

Wij zijn voor jullie zoals jullie zijn voor jullie medemensen. En dus herken je ons en wat we doen omdat het je zo vertrouwd voor
komt. Jullie zullen natuurlijk doorgaan met het ontwaken en vasthouden van dat bewustzijn van wie jullie werkelijk zijn en we
willen dat jullie weten dat jullie het voor zoveel andere mensen mogelijk maken om met jullie mee te ascenderen vanwege
wie jullie zijn en vanwege wat jullie doen. We willen ook dat jullie meer van de hulp ontvangen die van boven komt,
omdat er meer mensen om jullie heen zullen zijn die wakker worden en iemand in menselijke vorm
nodig hebben om de helper te zijn
die ze hebben gezocht.

Uiteindelijk zullen ze ons en de anderen hier in de hoger-dimensionale gebieden vinden, maar voor een
tijdje zullen ze iemand anders zoeken, iemand in een fysiek lichaam die zich tot hen kan verhouden en wat
ze doormaken. En dat is een van de redenen waarom jullie allemaal in dit leven moesten komen met minder
vergeten wie jullie werkelijk zijn en met een vast-beradenheid om jezelf te kennen als spirituele wezens als
Bron energie in het vlees. Jullie verankeren je de hele tijd in meer van die waarheid en we zien de
effecten die het heeft op de hele mensheid, en we willen jullie gewoon bedanken voor
jullie dienstbaarheid.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Kryon: Onbekend Terrein

Via: EraOfLight
7 Mei 2022
Er is een deur waar ik wil dat je doorheen gaat en die leidt naar een plek waar je eerder bent geweest.
Je gaat deze kamer binnen en er is een persoon die je eerder hebt ontmoet. Je zult het vermenselijken.
Ook al is het een energie, want voor jou moet het een persoon met een persoonlijkheid zijn. Je gaat deze
persoon ontmoeten, één persoon, die op het punt staat je iets spectaculairs te laten zien.

Dit is een entiteit; dit is een combinatie van een Sterrenmeester en Tijdmeester. Je hebt altijd gehoord van
ruimte en tijd. Maar deze dag zal deze -Sterren-meester die je eerder hebt ontmoet, je mee nemen terug in de
tijd en je de sterren laten zien. Je gaat de cyclus van de Aarde vertegenwoordigd zien in andere tijden en andere
plaatsen in jullie melkwegstelsel. Is het mogelijk dat wat jullie nu op deze Planeet doormaken anderen eerder
hebben meegemaakt, of misschien hebben jullie dat eerder meegemaakt? Is het mogelijk dat je Ziel op
andere planeten is geweest? Als dat voor jou geldt, en als je het vandaag ziet onthoud je het op
een bepaald
niveau.Dat maakt deel uit van een ontwaken Dierbaren.

Maak kennis met de Sterrenmeester die ook een Tijdmeester is. Deze Sterrenmeester gaat je ergens ver weg
brengen. Een sterrenstelsel, een reeks planeten, die je tegenwoordig Orion noemt, de ster. Het zijn de planeten
rond de ster en er zijn er meer dan één, net als bij jouw specifieke zonnestelsel. Als je naar hun geschiedenis had
gekeken had je gezien dat er oorlogen waren tussen oorlogen, en die zijn er nu niet. De Sterrenmeester laat je iets
zien en hij versnelt de tijd om je te laten zien dat deze planeet in een Ascentiestatus is gegaan.

Dat betekent alleen dat licht en donker zo veranderden dat er veel meer licht dan donker was. Het vertegenwoordigde
een verandering in bewustzijn. Degenen op deze planeet groeiden op en ze begonnen dezelfde fysica te begrijpen die de
Schepper heeft het soort fysica dat je in staat stelt om te reizen waar je maar wilt met je bewustzijn in plaats van je lichaam.
Ze gingen ergens anders heen en plantten het zaadje dat ze hadden. Ik wil je meenemen naar waar ze het hebben geplant. Ik
neem je graag mee naar waar de Arcturianen wonen.

Dierbaren de Arcturianen, hadden een zeer vergelijkbare geschiedenis als de uwe. Ze maakten hetzelfde mee, van laag bewustzijn
naar hoog. Ze moesten deze dingen doormaken om volwassen te worden en dat deden ze. Ze gingen naar een plek die heel dicht bij
je staat de Zeven Zusters, de Pleiadiërs. Als je ze wilt bekijken, hadden we je eerder verteld dat ze verschillende bewoonbare planeten
hadden, en het was een puinhoop, en er was horror daar. Ze hadden zelfs een massale genocide.

Ze kwamen van de donkerste plek en ze hebben het gehaald.

Toen de Pleiadiërs het punt bereikten van degenen die hen voorgingen, en degenen die hen voorgingen, stuurden zij hun bewust-zijn
ook ergens anders naartoe. We noemen het Aarde. Je DNA is spul van de sterren. U was hier niet per ongeluk. Er was een invloed die
jullie hier bracht, Geliefden, en jullie hier hield zodat jullie door deze cyclus konden gaan als jullie daarvoor kozen. Dat hebben we
al eerder gezegd; jullie geschiedenis zal niet meer zijn waar jullie naartoe gaan. Het gaat zich niet herhalen. Je begeeft je op
onbekend terrein dat niemand op deze planeet heeft gezien maar je voorouders hebben het op de andere sterren
gezien. Gezegend zijn de Menselijke Wezens die het licht zien aan het einde van deze tunnel waar
jullie nu doorheen gaan, die zo donker lijkt,
maar het heeft de zaden van
grootsheid.


Jullie toekomst ziet er rooskleurig uit.
Kryon van Magnetische Dienst
En zo is het,

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Welwillende E.T.s & Kwaadwillende E.T.s

Door: Daniel Scranton
27 April 2022
“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn altijd op zoek naar de best mogelijke manieren om mensen te bereiken met onze energie die we als
zeer behulpzaam beschouwen. En we hebben gemerkt dat er zich nieuwe en opwindende mogelijkheden aandienen.
Jullie zijn allemaal ontvankelijker geworden voor onze energie voor een groot deel door de vele positieve afbeeldingen van
Buitenaardsen in jullie science fiction. Mensen zien een nieuw ras van Buitenaardsen.

Buitenaardsen worden nu gezien als vriendelijk behulpzaam goed geïnformeerd en misschien zelfs spiritueel meer ontwikkeld
en dat helpt om de kloof tussen mensen en Buitenaardsen te overbruggen. Wij weten dat science-fiction schrijvers regisseurs
verhalenvertellers van allerlei pluimage, down-loads ontvangen, en dat die down-loads tot uiting komen in het werk dat zij
produceren. Maar de evolutie van e.t.s in jullie science fiction is ook gerelateerd aan de evolutie van jullie bewust-zijn.

Toen jullie voor het eerst e.t.s zagen afgebeeld in jullie verschillende verhalen, waren ze grotesk, kwaadaardig en erop uit
om jullie planeet over te nemen en al het leven uit te roeien. Nu zien jullie een veel realistischer voorstelling van de Buitenaardsen
waarmee jullie dit melkwegstelsel delen. Jullie zien dat sommigen heel goed zijn, heel hoog-trillend, en heel graag de mensheid willen
helpen zich met jullie willen verbinden en met jullie willen co-creëren. En natuurlijk hebben jullie ook de andere kant van het spectrum.
Jullie zien dat er nog steeds afbeeldingen zijn van e.t.s die kwaadaardig zijn en elke planeet die ze tegenkomen willen kwetsen en over
nemen.

Wij willen dat jullie weten dat in werkelijkheid het aantal goedwillende e.t.s in het heelal veel groter is dan het aantal kwaadwillende.
Het is hetzelfde op jullie wereld. Zoals boven, zo beneden. En hoe meer jullie inzien dat jullie buitenaardse vrienden in de vierde
dimensie niet zoveel van jullie verschillen, hoe gemakkelijker het voor jullie zal zijn om open contact te hebben. En dus
raden wij jullie aan je aandacht op de goedbedoelde e.t.s te richten en dat persoonlijke contact op te zoeken
want het zal jullie alleen maar op een plek brengen waar jullie je meer heel en compleet voelen als
wezen als reiziger, als iemand die een heel eigen galactische geschiedenis heeft. De
dag komt dat de mensheid openlijk deel zal uitmaken van de galactische
gemeenschap en we zien die
dag steeds eerder
en eerder
komen.


Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben
ervan genoten om met jullie in contact te komen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Channeling


Door: Sophia Love
22 April 2022

Het is de Ene.
Er zijn veel dingen te zeggen.

Dank u.

Ik heb enkele vragen naar aanleiding van opmerkingen
van lezers. Zou je willen reageren?
Ja natuurlijk.

Dank u.

De eerste betreft inflatie en de worsteling en hopeloosheid die gevoeld werd. Voedsel en gas zijn bijna onbereikbaar
voor mensen. Is er enige hoop die hier kan worden geboden? Vervolgens is er een vraag met betrekking tot de fysieke
veranderingen van de aarde, die in het verleden zouden plaatsvinden, zoals u hebt aangegeven. Een lezer merkt een
toename van de kracht en frequentie van de wind op, en ik eerlijk gezegd ook. Ze ziet het als een indicatie van het
huidige niveau van verwarring bij de mens, dat ook toeneemt.

Dank u.

Er is een correlatie tussen de race en het weer, want Gaia doet haar uiterste best om de energie van haar kinderen
(die op haar en in haar wonen) te beheren en te beheersen. Momenteel is er een oproer in emotie, en het bouwt zich
op. Dit opbouwen van spanning vereist een uitlaatklep. Het zal op de een of andere manier worden uitgedrukt. Naarmate
deze toename van het niveau van conflicterende energie toeneemt, zullen er (ook) andere resultaten worden waargenomen
in natuurlijke weersystemen. Houd er rekening mee dat manipulatie van het weer hier een tactiek blijft. Er zijn systemen die
nog functioneren, ook zonder leiderschap. Deze zullen uiteindelijk worden afgebroken, zodra er meer omzet is. Het is
aan te raden om altijd de natuur te laten beslissen over de kracht en richting van weersystemen.

Wat betreft aardveranderingen. Er zijn hier twee dingen te zeggen.

De eerste is dat je ze zult herkennen wanneer ze zich voordoen door de sequentiële aard waarin ze verschijnen. Het
zal als een rimpeling zijn, golvend onder het aardoppervlak. De tweede is dat de Gaia zal reageren op deze ontmaskering
van diepe corruptie en controle van de bevolking. Ook zij is overgeleverd aan deze controlemethoden die vernietiging en
vergif inhouden. Je zult ontdekken dat haar reactie zal helpen om delen van de planeet te herbouwen tot fundamenten
voor groei, overvloed en samenwerking. Deze zijn misschien niet meteen duidelijk, maar (zullen ze) uiteindelijk zijn.

Hier zal worden gezegd dat het lijden van de mensheid dat nu wordt gezien en beleefd, het landschap enigszins
verandert. Er zijn voorspellingen gedaan voor niveaus van catastrofe die niet zullen plaatsvinden vanwege dit
langdurige lijden. De beslissing over hoe dit verder gaat is een gezamenlijke beslissing – de mensheid,
Gaia en de Ene. De winden zijn indicaties, ja. Er zijn anderen. Vormen van extreem, zwaar of
ongewoon weer, die je zullen vertellen (dat) er een verstoring is geweest in het
veld. Weet dat dit een onvermijdelijke conclusie is van een natuurlijk
proces. Het zal nog een andere Markering zijn van
deze eindtijd waarvan jullie
deel uitmaken.

De focus van je licht en je liefde is de meest heilzame manier om nu deel te nemen.

Wat betreft inflatie. Dit kan (op dezelfde manier) worden gezien als het opblazen van een ballon buiten
zijn vermogen om de lucht vast te houden. Er is maar één resultaat, en dat komt ofwel als de ballon knalt of
als de ballon leegloopt. Hoe dan ook, (ofwel) explosief of geleidelijk, de ballon is niet meer. De inflatie stopt. Wat
er nu gebeurt, is dat je ziet hoeveel ervan (opblazen) de ballon kan bevatten en nog steeds functioneel is. In de huidige
staat zal het niet lang meer duren.

Binnenkort wordt een nieuwe ballon geïntroduceerd om zijn plaats in te nemen. Deze strijd, die van onzekerheid en angst zal
in je achteruitkijkspiegel staan als dat gebeurt. Er zal een beetje chaos gevoeld worden met de schakelaar. Sommigen hebben
deze route gekozen vanwege de uiteindelijke groei die het inspireert. Toch zal de chaos niet lang duren en zal het geen
diepere schade aanrichten. Het is vergelijkbaar met verwarring. Er zijn genoeg van jullie (die) nu op de hoogte zijn
van en op zoek zijn naar deze verandering (die zullen helpen) om de omschakeling uit te leggen en te helpen.

Het zal nu niet lang meer duren. Je hebt deze woorden eerder gehoord. We hopen dat u het leren en de
groei die tijdens dit lange wachten plaatsvindt, op prijs stelt. U bevindt zich ongetwijfeld op een
heel andere plaats dan twee jaar of tien jaar geleden. Deze groei is noodzakelijk en werd
door jullie allemaal gekozen. Er is een conclusie. Het komt nu snel aan en
verzadigt je met zoveel vreugde en liefde, dat je lijden
nu in vergelijking zal
verbleken.


Je krijgt zo'n traktatie, mijn lieve, lieve
mens. Je zult niet teleurgesteld zijn.

Onthoud waar je mee bezig bent. (Jij) werpt de ketenen van duizenden jaren van onderdrukking af.
Er zijn meesters voor nodig om dit voor elkaar te krijgen en bij elke stap en tegenslag versterken je
acties de waarheid dat jij deze meesters bent.

Dat is alles.
Sophia

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Kritische Massa

Channelling : Steve Rother
20 April 2022
Gegroet Dierbaren

Ik ben de Waarnemer en ik sluit me met grote trots bij jullie aan want jullie wereld is aan het veranderen.
Elk moment en elke ademhaling, brengt een nieuwe kans met Licht, een nieuwe expressie. Het is er een die
jullie waarschijnlijk nog niet eerder hebben gezien. Ja, we weten dat het moeilijk is om de duisternis in te gaan
om niet te kunnen zien waar je bent. Maar we vertellen jullie ook dat jullie goed begeleid worden. Ieder van jullie
heeft een intern begeleidingssysteem dat ongelooflijk fijn is afgesteld. Het moeilijke eraan is dat je eerst moet
loslaten om het systeem volledig te activeren. Dat kun je nu doen, vooral omdat je hier bij familie bent. Haal
diep adem, dierbaren, laat alles nu los. Laat alle uitdagingen en moeilijkheden los waarmee jullie vandaag
hebben gewerkt. Jullie kunnen ze zo weer oppakken, maar, alleen even dit moment, vind nu je kern
energie. En voel nu de glimlach op jullie gezicht verschijnen. Haal diep adem en laat het heel
langzaam los. Uitmuntend. Steek energiek jullie handen uit. Perfect, laten we nu
aan het werk gaan.

Helende cirkel

Weet dat jullie unieke vaardigheden samenkomen om iets heel magisch te creëren.
Jullie hebben het gehaald en jullie zijn op tijd! Oh ja, we weten dat velen van jullie nog steeds
niet helemaal weten wat dat betekent of waar je naartoe gaat. Maar je bent dichterbij dan je denkt.
Er komt een mooie verandering aan, dierbaren, voor jullie allemaal. Jullie hebben het er al een tijdje over.
Eigenlijk weten jullie al wat er gebeurt en het is inderdaad magisch. Het kon niet gebeuren totdat iedereen op
zijn plaats was, totdat ieder van jullie zijn plek had ingenomen en er een balans tussen energie en kracht ontstond.
Dat begint zich nu allemaal te ontvouwen. Laten we een aantal van de bochten in het systeem losmaken. Laten we een
paar van die energieproblemen, waar jullie allemaal mee hebben gewerkt,oplossen. Als je klaar bent om ze los te laten, bied
ze dan aan het collectief van licht aan. Plaats alle problemen waar je nu mee te maken hebt in de - cirkel - voor je. Voel de pijn
afnemen als de ‘knikken’ in je eigen wezen beginnen recht te trekken en los te laten.

Laat alle problemen in je wereld los die je niet kunt oplossen die dingen die je hebt geprobeerd in evenwicht te brengen. Laat ze nu
allemaal gaan. Als er fysieke kenmerken zijn die in je eigen lichaam niet kloppen, leg die dan hier ook uit. Laat deze energie op een
grootse manier circuleren terwijl het in de grotere cirkel van licht wordt getrokken, terwijl het je energie opruimt. Uitmuntend. En
zo is het. Goed gedaan, dierbaren. Goed gedaan. Nu hebben we wat nieuws om te delen, want je hebt een belangrijke mijlpaal
bereikt. Je hebt nu een ongelooflijke kans om dit bewust naar een hoger niveau te tillen. Daarover zal Tijdbewaarder binnen
kort meer vertellen. Jullie wereld is aan het veranderen, dierbaren. Jullie zijn meesters van het speelbord. Jullie zijn
meesters van liefde, want jullie hebben allemaal een groot hart. Reik uit naar elkaar en reflecteer
dat licht elke kans die je krijgt.

Deel je licht waar mogelijk, maar laat het ook toe en moedig het aan bij anderen. Laat mensen het zien in je ogen
en je glimlach, in elk deel van je. Dus, haal diep adem. Veranker die mooie energie in je eigen hart en weet dat alles
wat je hier binnenbrengt glad-gestreken kan worden, vooral met de hulp van de familie van E. Goed gedaan, dierbaren.
Goed gedaan. Het is met de grootste eer dat we jullie vragen om elkaar met respect te behandelen elkaar bij elke gelegen
heid te koesteren en goed samen te spelen. Espavo.
Ik ben waarnemer. . . en ik observeer graag.

Gegroet dierbaren.

Ik ben de Hoeder van de Tijd, maar meestal BEN IK. Dat zijn de belangrijkste
woorden. Jullie magie begint nu de planeet op verschillende manieren te doordringen.

Oorlog

Voordat we ingaan op de volledige boodschap die we vandaag met jullie willen delen, willen we op
een nogal unieke manier elkaars hand vasthouden. Er gebeuren een aantal zeer interessante dingen. Zie
je jullie voeren een soort oorlog op jullie planeet. Maar alleen de regeringen zijn in oorlog. Dit is geen volks
oorlog, hoewel het volk er wel de prijs voor zal betalen. Vanuit ons perspectief is oorlog het ultieme falen van
communicatie en een smet op de mensheid. Net als de vorige zal dit vele jaren duren om te herstellen. Als je de
regeringen zou uitschakelen en de mensen gewoon bij elkaar zou brengen, zou je dit heel snel kunnen oplossen.
Alleen dan zou je waarheid tegen waarheid spreken. Zie je, er zijn geen echte moeilijkheden.

Wat we jullie wel kunnen vertellen is dat jullie de -vrede terug- kunnen brengen. De energie vasthouden, je licht op
verschillende manieren vasthouden en het met anderen verbinden, die potentie is enorm. Dat is een van de aspecten
die we jullie allemaal gaan vragen om nu te doen, om contact te zoeken. Weet dat veel van degenen met wie je contact
hebt aan de andere kant van deze oorlog staan. Zie je alleen regeringen zijn hierbij betrokken. Let ook op de desinformatie
campagnes, aangezien deze zullen bepalen hoe lang deze oorlog aanhoudt.

Wat wij voorstellen is om de harten van de direct getroffen mensen vast te houden. Breng het naar binnen, alsof je er zelf door
geraakt bent. Dit kan op dit moment een diepgaand verschil maken, want jullie zijn scheppende wezens. Je bent gewoon op een
andere locatie en hebt een kans. Dus haal diep adem en stuur die liefde naar de andere kant. Welke illusie je ook hebt van de
kanten creëer het licht nu. Weet dat jullie allemaal echt één zijn en gewoon doen alsof je gescheiden levens verlangens
en behoeften hebt. Haal diep adem,
dierbaren en laat het
langzaam
los.


familie van E

Een tijdje geleden begonnen we te praten over de familie van E. Lang voordat planeet Aarde bestond
waren de familie van E de probleem oplossers van het universum. Jullie zijn niet het enige Spel
in de ‘buurt’. Het zijn er zoveel dat je ze niet allemaal kunt tellen. Je kunt de sterren
voor je neus niet eens tellen, laat staan het aantal Spellen.

De familie van E zijn gespecialiseerde geesten / spirits, omdat ze naar een spel worden gestuurd om het te helpen
verlengen, verrijken en verdiepen. Zie je, je speelt een spel in de illusie van tijd. En in die illusie is het heel eenvoudig. Je
hebt maar beperkte lineaire tijd om het spel in een bepaald gebied te spelen. Interessant genoeg; je hebt veel meer tijd dan
je dacht. Verschillende dingen beginnen zich nu te ontvouwen, vanwege de manier waarop je het spel hebt gespeeld. De familie
van E waren specialisten die op verschillende plaatsen in het universum zouden verschijnen. Ze zouden een planeet zien beginnen
vervolgens in een richting zien gaan – die schadelijk zou zijn-, of zelfs de planeet voortijdig zou beëindigen, en de familie van E zou
dan inspringen om te helpen. Ze zouden proberen de zaadjes te planten om dat pad te kunnen veranderen en het spel uit te breiden.
Wij zeggen jullie, dierbaren, dat is het hele spel.

Dus de familie van E zou deze experts naar verschillende plaatsen in het universum sturen om te proberen de Spellen waar mogelijk
te verlengen. Familieleden waren bedreven in het kunnen achterhalen waar de moeilijkheden waren en wat de uitdagingen zouden
zijn in verschillende games. Iedereen in de familie ontwikkelde ongelooflijke gaven door niets anders te kunnen doen dan zaadjes
planten om een planeet te helpen de juiste koers te bepalen. Soms zouden de zaden groeien en zich manifesteren als wereld
veranderende gebeurtenissen. Andere keren zou het gewoon een doordringende energie zijn die het voor God en wezens
gemakkelijker maakte om met elkaar om te gaan. Meestal gingen deze zaden over gelijkheid, want dat is de basis van
het spel dat jullie allemaal spelen. Het is ook de reden dat veel Spellen voortijdig eindigden. Je deed het goed
als de familie van E, maar toen kwam er nog een kans. Die ene kans om te proberen een nieuw spel
te beginnen, waarbij zelfs de familie van E hun vleugels af kon doen en mens als men
konden spelen.

Wat was daar de bedoeling dan van? Als je doet alsof je een mens bent, verlies je al je herinnering
aan wie je was en aan alle eigenschappen die je naar de aarde hebt gebracht. Maar je verliest ze niet echt,
je verliest gewoon de herinnering eraan; ze zijn diep begraven in je essentie. En elke ademhaling die je neemt,
straalt een klein beetje van die energie uit, zelfs als je je er niet van bewust bent. De familie van E besloot een heel
nieuw spel te beginnen: “Al dat Is” : een nieuw spel zonder regels en met totale vrije keuze. Omdat het een vrije keuze
planeet is, zou de familie van E niet in staat zijn om op dezelfde manier te werken als ze normaal deden. Ze waren vrij om
hun vleugels af te leggen, zoals we dat graag zeggen, om vervolgens zelf op de planeet te incarneren

Als gevolg hiervan besloten veel leden uit de familie van E binnen te komen en het spel daadwerkelijk te spelen. Ze sloegen
hun vleugels uit om hun herinneringen aan wie ze waren te verliezen om voor een tijdje eindig te worden en proberen dit
spel te verlengen door de energie te dragen. Het was enorm succesvol, dierbaren. De planeet maakte een ruimte
voor jullie evolutie die 11.000 jaar zou duren. Het Holoceen, een tijd op aarde met een verandering
van minder dan één graad,
is nu 10.000 jaar
oud.

Een welkome kritische massa

Er is nu een bijzonder fascinerend element, omdat er verschillende dingen tegelijkertijd gebeuren.
Ten eerste zijn er familieleden (van E) van jullie hier uit 300 jaar in de toekomst. Ja, maar je bent niet de
enige hier. In de afgelopen jaren is de familie van E in enorme aantallen geïncarneerd. Hoewel ze vrij jong
zijn, de meeste zijn op dit moment nog geen drie jaar oud. Jullie hebben 12 miljoen wezens op de planeet met
deze speciale eigenschappen. Veel van de Family of E zullen nu ook komen naarmate het spel evolueert maar ze
zijn er niet echt om jullie manier van leven te redden. In plaats daarvan komen ze helpen bij de evolutie naar de
volgende fase van de mensheid. Ze zijn overal verspreid, alsof ze - zaadjes van licht planten - op het spel van
planeet Aarde.

Met al dit licht dat binnen is gebracht, heeft de mensheid een kritische - massa bereikt. Hoewel er nog
een weg te gaan is, zijn er vieringen omdat er een nieuw Spel in opkomst is. De 12 miljoen nieuwe
kinderen, het bestaande gezin, degenen die in Spirit zullen komen, samen met degenen die
uit de toekomst terugkwamen, hebben de Aarde nu over de benodigde kritische
massa gebracht. Maar dat was alleen het basisaantal dat jullie nodig
hadden om dit mogelijk te maken. Jullie hielden het in je
dromen vast als de familie van E, en nu heb jullie
iets heel unieks gecreëerd. Elk deel van jullie
wereld begint op een fascinerende
manier samen te komen
want de familie
verzamelt
zich.


Kom binnen Schepperwezens

Het belangrijkste waarop we willen wijzen, is dat jullie allemaal scheppende wezens zijn. Oh ja, je kunt er
niet altijd het bewijs van zien omdat je wel iets wilt creëren dat niet altijd gebeurt. Of misschien manifesteert
het zich niet altijd zoals je denkt dat het zal gebeuren, dus het weerhoud je ervan te begrijpen dat jij degene bent
die de situaties heeft gecreëerd die je ervaart. En natuurlijk creëer je niet alleen. Het zou gemakkelijk zijn als jij de
enige was die iets op de planeet manifesteerde, want dan zou het eenvoudig zijn. Je zou elke creatie zien die je
hebt. Maar omdat je in harmonie aan het creëren bent, als je creatie een beetje uit de harmonischen is, zal
het zich niet manifesteren op de manier waarop het normaal zou doen. Dat betekent dat samen creëren
ontzettend belangrijk wordt. Nu jullie, kritische massa van lichtwezens, het belangrijkste spel op
planeet Aarde spelen, staat jullie wereld op het punt weer te verschuiven.

Ja, je bent toe aan verandering. En je bent er klaar voor, vooral met alle uitdagingen die zich nu voordoen.
Dit vormt echter ook de basis voor bewustwording. Je begint uit de droom te ontwaken om bewust je plaatsen
in te nemen, ook al weet je misschien niet - precies wat je naar de tafel - hebt gebracht. Dierbaren, het zal als een
herinnering snel door jullie heen channelen. Plots zul je iets zeggen, maar je weet niet eens zeker wat het volgende
woord zal zijn. Maar het zal duidelijk en beknopt zijn, omdat je dit zo hebtingesteld. Deze ideeën hebben in je hart
gezeten en vinden nu gewoon hun weg naar je hoofd. Velen van jullie hebben dit rond de grote tafel opgezet
voordat je ooit binnenkwam. Houd in gedachten dat jullie scheppende wezens zijn. Alles wat je tussen je
hart en je hoofd vasthoudt, zal zich in je wereld manifesteren.

Het gouden kaartje

Het is een spannende tijd om op aarde te zijn. Dierbaren, jullie hebben een gouden kaartje, anders was je hier niet.
En bovendien heb je iets belangrijks te brengen. Je maakt deel uit van de familie van E die van nature het vermogen heeft
om het spel te verlengen en mensen in staat te stellen in harmonie te leven. Hier ben je op aarde en ga je door je verschillende
fasen. De eerste fase is het leren volgen van de leider; de tweede fase is jezelf leren volgen. Het draait nu allemaal om harmonie.
Hoe kun je harmonieus zijn? Je hebt de krachten van god, maar je bent niet de enige god. Hoe kun je je creaties en manifestaties
op elkaar afstemmen? Ze zijn nodig, nu de kritische massa is bereikt. Het is een spannende tijd. Wij vertellen het jullie, alle ogen
van het universum zijn nu op planeet Aarde gericht. We hebben de grootste visies op wat komen gaat maar het is niet aan ons.
Het is aan ieder van jullie aangezien jullie individueel het pad van je hoogste vibratie kiezen. We nodigen je uit om je hoogste
levensvisies te dromen, dierbare scheppende wezens.

Je volgt de weg van de minste weerstand, dus stap naar voren en bezit, neem, waar mogelijk je kracht. Weet dat dit, om je
kracht vast te houden en bewust te creëren, niet betekent dat je het van iemand anders afpakt. Want dat is waar het bij
schepping om draait, en dat is waar het bij jullie allemaal om draait. Haal diep adem, dierbaren. Stap elke dag voor
waarts in het licht en weet dat jouw plaats op je heeft gewacht. Je hebt het heel goed gedaan. Het is waar we
met de grootste eer samenkomen om jullie deze herinneringen van Thuis te brengen. Het zijn precies
dat, herinneringen, want we zien wat je in gedachten had toen je naar planeet Aarde kwam.
We zien ook waar je nu bent. Het enige dat we kunnen doen is je herinneren aan
wie je werkelijk bent en de ongelooflijke kracht die je bezit. Houd het
goed vast, houd het bewust vast en gebruik het vaak. Jullie
zijn de grootste engelen die ooit ergens hebben
gewoond. Dus is het met de grootste eer
dat we jullie vragen om elkaar
met respect te behandelen
en voor elkaar te
zorgen.Houd die deuren bij elke gelegenheid open en speel goed samen in
harmonie. Ik ben de Hoeder van de Tijd en jullie zijn zeer geliefd. Espavo

Speciaal verzoek: Copyright 2021 Espavo. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in
zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening
toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor
vertaald materiaal het - eigendom blijven - van Lightworker - Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht. Steve Rother

> BRON <

Lay-out by,
Marcelius

Boodschap van God:

Uiteindelijk komt alles goed


Door: Jahn J Kassl

18 April 2022
Alles komt goed!
Uiteindelijk zal alles goed zijn en is! Waarom is dat zeker?

De hele schepping is vibratie. Het universum is gemaakt van vibratie, de vibratie van liefde.
Dit is de hoogste vorm van harmonie. Alles wat deze trillingen tegengaat, elke dis-harmonische
toestand heeft een vervaldatum en zal op een dag worden teruggebracht naar zijn oorspronkelijke
staat. Onvriendelijkheid en de scheiding van mensen van de bron kunnen nooit eeuwig duren en
dus is de hel ook een uitvinding van het kwaad om macht te verkrijgen over de zielen van
mensen.

Geliefde mensen,

deze training planeet Aarde vervult haar taak op een unieke manier. Zodra je hebt besloten
om deel te nemen aan dit spel. Het opdoen van ervaringen en het creëren van staten
die alleen op deze aarde mogelijk zijn, was voor jou een groot avontuur waar
aan je absoluut wilde deel
nemen.

Nieuwe cyclus begint!

Nu is de tijd rijp om dit avontuur te beëindigen. Velen van jullie hebben de lessen geleerd
de gewenste ervaringen opgedaan en de karmische balancering voltooid. Nu eindigt de grote
cyclus en begint een nieuwe: de cyclus van de terug keer van Moeder Aarde naar de kosmische
orde. Alle huidige ontbindingen van deze matrix zijn onderworpen aan dit proces. Wat je ziet is de
volledige reconstructie van de menselijke - samenleving en de radicale verandering op alle gebieden
van je leven.

Uiteindelijk zal deze verandering ware goddelijke harmonie op Aarde brengen en de verlangde eenheid
van alle overgebleven menselijke wezens. Dit proces van zuivering en herbepaling zal de basis van het
leven op deze aarde wegnemen van alle nog bestaande duistere en destructieve krachten! Ze zullen
vliegen naar meer geschikte planeten in verre sterrenstelsels en universa. Wat begrepen moet
worden is: De tijd voor de verheffing van deze aarde is nu aangebroken en dat
betekent: het lichttijdperk is net zo zeker als de triomf van
de mens over de lage
natuur.

Let op JEZELF!

Blijf dus in vertrouwen en stimuleer je innerlijke groei! Ga in resonantie met de vibratie
die dagelijks vanuit de CENTRALE ZON naar je toe stroomt en word dagelijks groter, breder
bewuster en liefdevoller! Let op een goede aarding en op een constant hoge natuurlijke trilling.
Dit bereik je door meditatie, bewustzijn en trans-formatiewerk. Deze aarde verandert van de grond
af aan en de mensen veranderen mee. Uiteindelijk is er geen ruimte meer voor de slechtheid waarmee
je vandaag de dag nog steeds wordt geconfronteerd, want uiteindelijk triomfeert het licht en brengt liefde
je redding.

<VIDEO>

Ga maar door
want op stap en
stap ben ik bij je!
GOD

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

NAVELSTRENG VOOR HET GODDELIJKE


Bericht van Master St. Germain
Door: Jahn J Kassl
1 April 2022

Het is de grootste omwenteling in de menselijke geschiedenis
die nu plaatsvindt en het is de om -wenteling in jullie. Navel-streng
naar het goddelijke Liefde. Uiteindelijk verslaat liefde alles en iedereen!
Liefde is de oplossing en God
openbaart dit elke
dag aan
jou.


Geliefde

in tijden van ontreddering en op dagen dat grote ontladingen zich manifesteren,
is het van het grootste belang dat je in het innerlijke centrum blijft en in jezelf rust.
Tijdens de storm is het belangrijk om een anker in jezelf te zetten, om in contact te
blijven met je hart en met de goddelijke kracht in jezelf. Een intacte navelstreng
naar het goddelijke is nu belangrijk. Ga daarom niet te lang om met het kwaad
en onrecht in de wereld, maar richt al je aandacht op de oplossingen weg
van probleemgericht denken en naar oplossingsgericht denken, weg
van wat niet werkt en naar wat werkt, weg van het kwade naar
het goede, ware en waarheids
getrouwe.

De nieuwe mensheid is in opkomst

De nieuwe mensheid is in deze dagen aan het opkomen – en het komt naar voren in de
harten van individuen. Rustig, nauwelijks zichtbaar, begint de spirituele revolutie. Steeds meer
mensen worden geraakt door het licht van de CENTRALE ZON en hun hart wordt getransformeerd.
Mensen in wie je nooit zou hebben geloofd, vinden hun spirituele wortels en ze beginnen hun missies
opnieuw te definiëren.

Het is de grootste omwenteling in de menselijke geschiedenis die nu plaatsvindt en het is de om-wenteling
in jullie. Wanhoop dus nooit als je te weinig veranderingen waarneemt als je naar de wereld kijkt. Wees er zeker
van door de transformatie van harten, die nu in volle gang is, zal de dag die komt, alles in één ruk veranderen en in
een ruk zal de aarde zoals jullie die tot nu toe hebben gekend, losgemaakt worden.

Levensloop

Nu ervaren we de tijd van innerlijke perfectie van veel mensen. Het is de innerlijke rebellie en het innerlijke ontwaken dat nu
plaatsvindt en steeds bredere cirkels trekt. Laat je niet misleiden door de schijnbaar trage ontwikkelingen aan de buitenkant wat
zich achter het zichtbare opbouwt is ontzagwekkend en alles verandert.

Dat is het enige wat telt!

Nu zul je getraind worden in je waarneming en je vermogen tot - liefde zal toenemen - totdat je niet langer haat kunt voelen en angst
kunt overwinnen. Dan ben je de -loop van het leven- gepasseerd en word je de wereld in gestuurd. Het gebeurt dat je innerlijk voor
bereid en afgestemd bent op de dag die komt – niets en niemand in de wereld kan deze dag voorkomen. Alles gehoorzaamt
aan het goddelijke plan dat er is: deze wereld en de mensen ermee verheffen.

Totdat je perfect verliefd bent, draait het rad des tijds.
Ik hou oneindig veel van je MEESTER ST. GERMAIN

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Bakens van Licht
Re-minders van thuis


Door: Steve Rother
21 Maart 2022~ Veranderingen in aardritmes ~

Groeten, lieverds, ik ben de Hoeder van de Tijd.

Ik sluit me deze dag bij u aan met een heel bijzonder idee. Jullie hebben in een zeer korte tijd een enorme
hoeveelheid energie verplaatst en het is bijna alsof de realiteit jullie probeert in te halen. We weten dat je de
problemen ziet in plaats van de successen en vooruitgang die je hebt geboekt. Het is handig om te begrijpen
dat je niet alles gaat zien. Je hebt een zeer beperkte perceptie van waar je je op kunt concentreren, niet alleen
met je ogen, maar met je aandacht in het algemeen. Veel van wat er aan jullie voorbij glipt is eigenlijk het goede
nieuws, de vooruitgang die plaatsvindt. Ja, jullie maken snelle vooruitgang op de planeet, daarom lijken jullie ook
meer uitdagingen te hebben omdat alles in een stroom-versnelling is geraakt.

Helende Cirkel

De wereld is - onlangs - veranderd. Vandaag brengen we jullie samen om - elkaars hand vast te houden - voor de
hele mensheid, terwijl jullie door de agressie heen werken die naar - boven - is gekomen. Dit is al vele jaren
gepland. Het collectief van de mensheid zal hier uiteindelijk mee omgaan, maar tot die tijd lijden velen.
Het volgende niveau van aanval is met verkeerde informatie over de werkelijke gebeurtenissen.
Ja, dit zijn meesters in desinformatie. Als de mensheid verdeeld raakt door de verkeerde
informatie, dan zal deze agressie nog enkele jaren blijven bestaan. Maar als de
mensheid verenigd blijft in haar oppositie, heeft ze de beste kans om
snel op te lossen. Hoewel land met geweld kan
worden bezet, kunnen de harten van
het land nooit worden
ingenomen.

Velen van jullie ervaren ook je eigen uitdagingen en problemen met het fysieke lichaam.
Elke keer dat we samenkomen, brengen we jullie een kans om niet alleen jezelf te genezen,
maar ook om je helende energie de - hele wereld - over te sturen om vrede te brengen. Omdat
velen dit op verschillende momenten zullen zien, stel je de intentie in dat jouw energie verbonden
is met de onze in de illusie van tijd. De wereldwijde agressie is weer opgedoken. Veel onschuldige
mensen hebben hun leven verloren en vele anderen die hun leven hebben achter-gelaten. Het
collectieve hart van de mensheid is deze dag erg zwaar, nu nucleair terrorisme is opgedoken.
Zowel de mensen als de Aarde krijgen een klap en er is nog veel werk te doen. Help waar
je kunt en houd een visie van
harmonie in je
hart.


Zie een cirkel voor je. Plaats in die cirkel je intentie om te genezen en liefde naar de wereld te sturen.
Haal diep adem. Terwijl je het loslaat, blaas je die energie krachtig in die cirkel terwijl je uitademt. Kijk nu
hoe alles binnen de cirkel uit het zicht begint te vervagen en opgaat in de achtergrond. Haal diep reinigend
adem en blaas het langzaam uit. En zo is het... Wees bereid om in gezondheid te leven, want naast de genezing
is er een bewuste keuze nodig om in een ander ritme vooruit te lopen. Waarom? Want er is altijd - troost in het
bekende en ongemak in het onbekende,
totdat je het
weet.

Een nieuw ritme instellen

Wat dit doet, lieverds, is jullie ritmes onderbreken. Mensen vallen in ritmes wanneer ze op de weg van
de minste weerstand zijn; het is repetitief van vorm. Als je ooit iemand hebt gekend die depressief
is of het zelf heeft meegemaakt, weet dan dat er energie in dat ritme zit. Ritme is energie die
wordt uitgedrukt in een tijdlijn, en vaak is er iets nodig om dat ritme te veranderen. Er
zijn vele momenten op jullie planeet geweest waarop jullie een catastrofe in
jullie leven brachten, zodat jullie iets anders zouden hebben om
je op te concentreren. Mensen zijn schepperwezens,
hoewel ze soms destructief kunnen worden
als ze zich vervelen.

Perfecte geest

Je geest is perfect, het is de menselijkheid die polariteit ervaart. Wat dat betekent is dat wanneer je
elke dag wakker wordt, je je ritme bepaalt met je ochtend - routine. Wat je zult merken is dat het bewegen
naar hogere vibratie, dat ritme zal moeten worden aangepast om het hoogste in elk moment te ervaren. Besteed
een tijd in je ochtendroutine aan het opzettelijk instellen van je ritme voor de dag. We zullen meer delen over de ritmes
van de Aarde de volgende keer dat we samenkomen, omdat jullie hier een diep-gaand effect op hebben. Zie je, de Aarde
heeft een ritme. Het is een ander ritme dan mensen, maar het is in een perfecte harmonie; ze ab-sorbeert ook je spanningen.
De meesten zien de aarde als een grote - blauwe bal - met al die kleine mensen die rondlopen. Maar jij bent multi-dimensionaal,
en zij ook. Het hangt af van de - perceptiehoek - van waaruit je ernaar kijkt. Het is heel simpel, iedereen evolueert; iedereen moet
van ritme veranderen en de aarde ook.

Je doet niet dezelfde dingen als voorheen. Soms praat je zelfs over je denkritmes. Wat je eigenlijk ervaart als je 's ochtends wakker
wordt, zijn die ritmes. Je denkt: "Oh, wat ga ik vandaag doen? Hoe ga ik hiermee aan de slag? Wie houdt mij in de gaten? Welk
lichaamspak ga ik vandaag aantrekken om het spel te spelen?"

Jullie verbinding met de Aarde is van cruciaal belang, niet alleen voor jullie, maar ook voor haar. Ze neemt een aantal zeer
interessante beslissingen die eraan komen, en we zullen je daar binnenkort iets meer over vertellen. Laten we ons nu
concentreren op het vinden van een nieuwe harmonie met de Aarde. Ieder mens draagt een fysiek lichaam dat
gemaakt is van de elementen van de Aarde. Het is heel simpel. Je geest bewoonde dat lichaam, gaf er leven
aan en bracht de verbindingen van Thuis op de planeet. En die zijn inderdaad heel krachtig. En toch,
terwijl de aarde haar ritmes verandert, is er een pauze. Er is dat moment waarop je naar je
stabiliteit grijpt en die is er niet altijd. Nou, dat zorgt ervoor dat er van alles gebeurt.
Maar op dit moment gaan we je gewoon de kans geven om je ritme iets te
veranderen om bij de aarde te passen. Haal nogmaals diep adem,
door de neus naar binnen en door de mond naar buiten.
Haal nog een keer adem, maar deze keer een hele
snelle door de mond, dan heel langzaam door
de mond naar buiten. Voel je die energie
door je systeem bewegen? Dat is
adrenaline. En open nu het hart
chakra en maak een heel
diepe verbinding met
de planeet
zelf.


De ritmes van de Aarde zijn heel anders dan die van jullie, en toch zijn ze in harmonie. Wat gebeurt er
als ze iets uit die harmonische beweging komen? Ze springen in een andere dimensie. Daar zullen we in de
toekomst nog veel meer over delen. Op dit moment gaat het om de verbinding, omdat het je niet alleen helpt bij
je reis op aarde, maar het helpt haar ook. Haal nu nog eens diep - adem en terwijl je het langzaam uit laat, voel je die
diepe verbinding. Welk deel van je fysieke - lichaam ook contact maakt met de grond, breng die energie omhoog via het
oppervlak van de Aarde. Laat de - Aarde - haar nieuwe ritmes aan jullie voorstellen, zodat jullie kunnen voelen waar ze op dit
moment is. En dat is eigenlijk alles wat nodig is, want jullie maken ook deel uit van de Aarde. Het zal zich automatisch aanpassen
en die ritmische harmonie vinden. Haal diep adem en laat het weer heel langzaam los. Anker in dat diepe gevoel van liefde en sterke
verbinding met de planeet die je bent gevallen. Goed gedaan, lieverds. Haal diep adem en blaas het -krachtig uit- terwijl je het licht
Verankert.

Terwijl jullie voorwaarts lopen met die nieuwe verbinding, met die nieuwe harmonische ondersteuning, ondersteunen jullie ook de
Aarde. De energie is hier, je hebt het gehaald. Of je nu 300 jaar terugreisde van de toekomst of dat je het in het moment op een
rij zette, het is slechts perceptie. De realiteit is dat jullie ruimte op deze planeet is gereserveerd. Je naam stond al op die stoel
voordat je ooit geboren werd. Jullie hebben het gemaakt, lieverds, welkom Thuis. Er gebeuren veel mooie dingen. In het
midden van de donkerste nacht heeft het licht zijn grootste kans om verandering teweeg te brengen. We proberen
je te herinneren aan je grootsheid en de prachtige effecten die je op de planeet hebt. Ja, er is veel van wat je
moeilijk of slecht nieuws zou noemen. Houd er rekening mee dat op sociale media het negatieve en
nepnieuws zes keer sneller en verder reist dan de waarheid. Je hebt jezelf misschien in een
realiteit bevonden waar het loont om te liegen, dus wees niet verbaasd als je het ziet.

Voor nu, weet gewoon dat je geweldig werk hebt geleverd om dit naar voren te brengen.
De verbindingen met Thuis zijn overal, lieverds. Dat is uw verantwoordelijkheidsgebied, gewoon
uw eigen gebied, recht voor u. Het is een ongelooflijke tijd om te leven. Zoals we al zeggen, je ruimte is
gereserveerd voor een reden, of je je er nu bewust van bent of niet. Je draagt enorme energie met je mee, die
niet alleen kan helpen de Aarde te genezen, maar ook kan helpen om naar het volgende niveau te gaan. Als je jezelf
midden in de chaos bevindt, zal je invloed zoveel dieper zijn. Dit zijn spannende tijden op Aarde vanuit ons pers-pectief
en we hopen dat jullie hetzelfde kunnen zien.

Haal diep adem en weet dat we zielsveel van je houden. Het is gewoon niet mogelijk voor iemand om alleen te zijn in jouw
ervaring van planeet Aarde, en we zouden het op prijs stellen als je zou stoppen met zo hard te proberen. Welkom Thuis,
lieverds. Het is dus met de grootste eer dat we jullie vragen om elkaar met - respect te - behandelen. Koester elkaar
bij elke gelegenheid en speel goed samen, want je - creëert - magie. Ik ben de Hoeder van de Tijd en
ik hou zielsveel van jullie.
Espavo,

Groetjes allemaal. We zouden een beetje met jullie moeten praten over de ritmes van de Aarde.
O ja, je hebt misschien gehoord van de Schumann - resonanties van de Aarde. Ze worden vaak de hartslag
van de aarde genoemd. We zouden een andere analogie gebruiken, van het menselijke bloeddruksysteem waar
er systolische en diastolische drukken zijn. In de kern van de Aarde is er een innerlijke druk en vibratie en dat is waar
de veranderingen nu plaatsvinden. Dat zijn zeer lichte trillingsverschuivingen, die het vermogen hebben om versterkte
verandering te produceren als ze het oppervlak bereiken.

Planetaire ritmes

Je hebt veel gehoord over de verschillende ritmes van planeet Aarde, zelfs de -frequenties- waarop ze werkt, maar het is
veel dieper dan dat. En wat nog belangrijker is, er zijn een paar dingen aan de hand met planeet Aarde waarover we jullie
op de hoogte willen brengen. Allereerst zijn jullie niet gescheiden van de Aarde. Je weet dat je haar stress soms voelt als ze
veel veranderingen doormaakt, vooral als ze te maken heeft met de magmabeweging. Dit is op veel verschillende plaatsen op
jullie planeet gebeurd, die in feite dingen in positie brengt om de ritmes te veranderen.

De beslissingen van de aarde - Einde van het Holoceen?

De ritmische veranderingen die te maken hebben met planeet Aarde gaan alles resetten. Enige tijd geleden vertelden we jullie dat
planeet Aarde in het Holoceen aan het afbouwen was en jullie temperatuur 10.000 jaar stabiel hield. Het spel zou over ongeveer
1000 jaar voorbij zijn, omdat een natuurlijke cyclus zou verschuiven en ze het leven zoals je het kent niet zou ondersteunen.
Die tijdlijn is naar voren geschoven vanwege de industriële revolutie en de koolstof die het in de lucht heeft geplaatst.
Maar nu gebeuren er een paar dingen die die tijdlijn kunnen veranderen. Ook als je die grens van 8 miljard bereikt,
wat over ongeveer een jaar zal zijn, zal de planeet zelf een aantal beslissingen nemen. Ze gaat haar eigen
pad bepalen, hoe het eruit gaat zien en hoe het zal werken. Dit gaat veel dieper dan de meesten
denken en je moet je voorbereiden op de magie die voor je ligt. Maar laten we het in de
tussentijd hebben over de ritmische harmonie van de aarde.

De ritmische harmonie van de Aarde is heel eenvoudig, want ze harmonieert met alles wat
bij haar hoort. Je bepaalde ritme stelt je in staat om andere ritmes van dezelfde aard aan te trekken.
Er zijn veel ritmes. Er zijn hele werelden die leven in ruimtes die niet waarneembaar voor je zijn, omdat
ze niet trillen binnen een bereik dat je waarneemt. Als je hier niet bekend mee bent, zijn ze eigenlijk wat jullie
wetenschappen dimensies noemen. Maar daar komt veel meer bij kijken, want we zouden ze frequentiebereiken
noemen. Het belangrijkste is dat het niet uitmaakt in welke dimensie, in welke staat je je ook bevindt, als je met een
bepaalde snelheid vibreert, dan ben je in harmonie met alle wezens die er zijn. Dus, wat gebeurt er als je je ritme moet
veranderen? Welnu, dat is de volgende evolutionaire staat, niet alleen voor mensen, maar ook voor - planeet - Aarde.

Zie je, planeet Aarde is een grote dame en ze kan niet gemakkelijk veranderen. Als een goederen-trein die over het
spoor rijdt als ze een bocht naar rechts gaat, kan ze dat niet zo snel doen. Jullie moeten het rustiger aan doen en
je er van tevoren op voorbereiden, en dat is wat er op dit moment met de Aarde gebeurt. Wanneer er een ritme
breuk optreedt, kan deze een beetje leeg aanvoelen. Het is echter gewoon dat ze overal een pauze op heeft
gezet. Dus ook al trilt ze, ze moet bestaan in dit rijk dat jij bestaat. Ze trilt in die bereiken, maar je kunt
het niet op dezelfde manier voelen als drie weken geleden. Het is vergelijkbaar met de aarde
die haar adem
inhoudt.


En wat dat voor de meeste mensen doen, is dat je ronddwaalt en zegt: "Waar is mijn basis, wat doe ik hier?"
Geheugen en een algemene hersenvluim zijn gebruikelijk, en dat komt omdat je je een beetje hebt losgekoppeld
van de moeder. Eigenlijk heeft ze zich een beetje van je losgemaakt terwijl ze een nieuw ritme, ruimte en hoek aan het
resetten is om mee te werken. Soms moet ze haar ritmes resetten om deze nieuwe energie te krijgen en alles te dekken wat
ze nodig heeft. Nu, vanuit jouw perspectief kan dat een uitdaging zijn. Omdat het resetten van energie kan voelen alsof je basis
op de een of andere manier onder je vandaan wordt getrokken. En toch zal het je niet alleen kansen bieden om verder te gaan,
maar ook de eerste kans voor de planeet om met je mee te bewegen. Dat was er vroeger niet, dus ook al is het een
pauze in het ritme, we
verwelkomen
het.

Goed nieuws van de zon

Bovendien ontvang je ook zonnevlammen. Oh, we horen die woorden graag! CME's, coronale massa-ejecties afkomstig
van de zon. Je hebt er de afgelopen weken tientallen gehad. Het is -magisch- en dit zijn ladingen die de aarde kan gebruiken.
Lange tijd zag het ernaar uit dat deze zonnecyclus zwak zou zijn, wat zou hebben bijgedragen aan de problemen van de aarde.
Maar onlangs kwam daar verandering in. Zonnecyclus 25 zal op zijn minst de energie van de vorige -cyclus evenaren- en zal in
maart of april 2023
goed op weg
zijn.

Jullie moeten begrijpen, jullie zijn - oneindige - geesten. Je hebt deze grappige kleine bubbels van biologie geleend die je
lichamen noemt, maar je bent echt geesten. Nu, heel - eenvoudig - zal je volgende niveau meer van de geest en minder
van het fysieke lichaam zijn. Dat gebeurt als men leert om meer -licht te dragen- en de geest het grootste deel van
de tijd door te laten schijnen. Om dat te kunnen doen, moet iedereen zijn ritme resetten. De collectieve vibratie
van de mensheid is er nog niet helemaal, dus ontspan. Elk individu zal bewust zijn eigen ritme moeten
resetten. Dat is een deel van de reden waarom ik hier nu ben met ritmische service. Dat komt
eraan, maar daarvoor is de Aarde haar ritme aan het resetten. Het zal enige tijd duren
voordat de reset zich een weg baant vanuit de kern van de planeet, en het is
nog maar net begonnen. En we kunnen je niet vertellen hoeveel
applaus en vreugde we van deze kant
van de sluier
sturen.


Het is een spannende tijd op planeet Aarde, lieverds. De goochelaars van het spelbord zijn hier op een
nieuwe manier aan het werk. En hiermee, hoewel je je nu misschien een beetje ongericht voelt, is het slechts
tijdelijk en zul je je aanpassen. Dit is een grootse tijd om met de Aarde zelf te werken. En nog een laatste stukje
over de Aarde, ze pikt al je stress op. O ja. Ze is op meer manieren diep met je verbonden dan je weet. Met alle stress
op aarde pikt ze dat ook op. En dat is een van de redenen waarom ze haar energie op dit moment moet resetten, omdat
je grote stress op je Aarde hebt. Wat er nu in Oekraïne gebeurt, eist een enorme tol van haar energie. Kijk naar veel van de
dingen die op verschillende gebieden plaatsvinden. Je bent waarschijnlijk niet eens bekend met veel van de stressgebieden
op de planeet, maar toch brengt ze ze allemaal in evenwicht.

Hier ben je in een magische tijd van verandering, omarm het. Lieverds, verbind je op elke mogelijke manier met de Aarde. Soms
kan gewoon uitgaan en tijd doorbrengen in de natuur een enorme verbinding zijn, wat bijdraagt aan haar vibratie. Weet dat de
Aarde een grand lady is en dat je hier expres bent. Waarom verandert ze van trilling, wat is het belangrijkste onderdeel ervan?
Nou, zie je, ze ziet iets wat jij niet ziet, want er ligt een kans in het verschiet voor zowel de Aarde als voor jou. Het is een
magische tijd om hier te zijn. Lieverds, zoals we al eerder hebben gezegd, stond jullie naam op die stoel voordat
jullie hier aankwamen. We hebben jullie van lang geleden binnengeroepen. En voor degenen onder jullie
die er al waren, we riepen jullie terug van 300 jaar in de toekomst om hier op dit moment te zijn.
Goed gedaan,
lieverds.


Nu hoef je alleen nog maar uit te reiken en elkaars handen vast te houden. Deze trillingsverschuivingen
kunnen allerlei problemen, uitdagingen, onzekerheden en waargenomen zwakheden naar boven brengen.
Dat is zo'n uitdaging omdat jullie schepperwezens zijn. Dus alles wat in balans is tussen je hart en je hoofd
zal zich manifesteren. Nu meer dan ooit tevoren met die energieën die creëren, vragen we jullie om heel
voorzichtig te zijn met wat jullie in je hart en je hoofd houden. Hoe gaat dat in zijn werk? Het is heel
simpel. Hartenergie zal zich afspelen als liefde of angst. Hou je van datgene waar je het over
hebt, of ben je er op de een of andere manier bang voor? Dat is je hart, hoe zit het
met het hoofd? Je hoofd gaat het allemaal uit elkaar halen,
in verschillende categorieën plaatsen
en erover na
denken.Als je dat deel kunt vinden waar je hoofd zegt dat het goed is, en je hart komt overeen,
dan heb je een manifestatie die op de een of andere manier zal gebeuren. Binnenkort zullen
we meer delen over het kunnen bouwen van een matrix daaromheen, zodat je dezelfde systemen
steeds opnieuw kunt gebruiken om met de energie te werken. Dat lijkt eigenlijk heel erg op de matrix
waarin je nu werkt. Welkom Thuis, lieverds, jullie bevinden je in zo'n speciale tijd op jullie planeet. We weten
dat het een tijd is - vol - uitdagingen - met on-tevredenheid, maar - belangrijke mensen - zijn nu op hun plaats.

Alle ogen van het universum zijn op jullie gericht. Ben je ooit op een van die stranden geweest waar je kilometers
lang zand ziet? Die zandkorrels zijn zo klein en klein. Je hebt niet eens cijfers die kunnen tellen hoeveel zandkorrels
er op een enkel strand liggen. Als je al die zandkorrels van de stranden en oceanen op planeet Aarde neemt en ze
vergelijkt met de sterren zoals je eigen zon, heb je bijna vijf keer zoveel sterren in het universum als zandkorrels.
Dat kan ervoor zorgen dat je je oneindig klein voelt, alsof je slechts een stofje in de wind bent. Je draagt
een ritme van liefde, het ritme van Thuis. Hoewel je een fysiek lichaam bewoont, ben
je een geest diep van
binnen.

Jullie zijn magische schepperwezens, die elk deel van jullie vibratie voor jullie houden. Haal diep adem,
lieverds, en laat het los. Het is met de grootste - eer dat ik jullie op deze manieren groet. Ik vraag jullie om
elkaar met respect te behandelen, elkaar te koesteren en goed samen te spelen terwijl jullie dit gloednieuwe
spel maken.

> BRON <

Ik ben Elrah van ritmische dienstbaarheid.
Welkom Thuis, lieverds.

Espavo. De groep
Bedankt voor het helpen
en verspreiden van het
Licht!

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


WEDEROM VAN DE RAADGEVERS VAN DE RADEN


Door: AnJa Tjelpa
21 Maart 2022
Welkom,

Wat gebeurt er veel en wat een veelheid aan belevingen alom vertegenwoordigt op/in de Wereld van planeet Aarde.
Wat een vertegenwoordiging van deze lieve planeet, die in al haar eerlijkheid, bewustzijn en enorm verantwoordelijkheids
gevoel bijdraagt aan wat er in het gehele - Melkwegstelsel plaatsvindt - als een vorm van collectief van de diversiteit samen
gebracht via de -Schepping- op en in haar wezen. Het doet ons enorm veel goed om jullie bij te staan en dat de aansluiting en
informatieoverdracht sterk aan het verbeteren is.

Onderstaand als invitatie, wij brengen het
e.e.a. graag nogmaals onder jullie aandacht.

Energieën betreden ook de ladder van de evolutie, het geraakt steeds hoger en hoger en de werkingen zijn meer doordringend
en dieper gaand. Hogere Licht Energieën bereiken, wij zouden kunnen zeggen, veel eenvoudiger, met meer gemak en via gratie van
de Schepper, via het buitenste deel van de Aarde, de Wezenskern, kristallen (mineraal) Wezenskern van de Aarde. En alles en iedereen
op en in de - planeet - is erbij betrokken. Bedenk maar iets voor jezelf, iets wat er bestaat op Aarde, alles wordt aangeraakt en inderdaad
net als bij de Aarde tot in de kristalnature (mineraal) Wezenskern.

Dit veroorzaakt buiten-gewone levenservaringen die een heel scala van andere geschiedenis teweegbrengen. Daar is al een ruime hoeveel
heid, zeker de afgelopen 100 jaar, aan ondervonden en de effecten breiden zich steeds meer en meer uit. Merkbaar in allerlei escalerende
situaties, enerverende belevingen, nogmaals voor alles en iedereen, de reparatie, renovatie periode voor leven op Aarde, oerbasis Liefde. Bewustwording is een proces van velerlei niveaus, de ziel is optimaal bezig aan het levenswerk. Wij willen graag aangeven ieder voor
zich, maar toch voor iedereen. De weg van het Licht is open, is verduidelijkt door de hogere licht - werkingen en aanverwanten
die dit bijstaan.

Zoals te merken, het bekijken en het aanzien door jullie op Aarde, zijn er medezielen, medebewoning, die andere keuzes
maken en andere stappen zetten, zij hebben vrije keuze, in het totale verlichtings-plan, voor diegenen is het Hier en
Nu in een andere voortgang qua tijdsbegrip. Diegenen worden mede begeleid, beschermd, ze zijn niet alleen,
zoals zojuist aangegeven, voor hun is het elders. Dat is een wijds woord wat aangeeft
dat er heel veel levensruimte vol liefde
bestaat en ontelbare
mogelijkheden.


Er komen in verschijning allerlei gebieden waarvan sommige duidelijk afzonderlijkheid aangeven en andere
collectief, verenigen, samen Zijn. Brekingen vinden plaats, als van de branding in wateren. Diversiteit in manifestaties.
Door energieën verrijkt, verkleur reikt. De Zon en de Maan spreken ook een woordje mee, in samenhang met de planeten en
dat van de Sterren - wereld, vertegenwoordigt in de Melkweg. Welke weer vertegenwoordigd worden door het Grotere Stelsel,
welke alles omvat.

Al wat er als leven is, is een totaliteit en het heeft wil, deze wil is er om alzijdig uit te leven. Tegenover elkaar gestelde zijden. Er zou
geen Licht zijn zonder Duisternis en omgekeerd. Het is niet statisch. Wanneer één van die uitlevingen aan de oppervlakte komt, komt
het tegengestelde in streven, wil zich mede laten gelden. Wanneer er meerdere ‘uit - levingen’ aan de oppervlakte komen en bij alzijdig
heid is hier zeker sprake van, is dat een behoorlijke bedoening. Wij stellen voor het voor te stellen als een kleurencirkel, standaard, alom
gekende kleurencirkel, met dat van rood, oranje, geel, groen, blauw en violet.

Beweeglijk met vrij lijnenspel en invulling.
Het is als een vorm van osmose.


Iedere kleur, het wezen van de kleur, heeft karakteristiek en kan, levendig, speels, of met actie als streven, relaties aangaan. Als het
ware roepen ze naar elkaar, klank, geraakt het zo in bewegingen. Enkel als het gelijktijdige werking is van beide partijen, (hier uit
gaande van twee), ontstaat er ‘rust’, harmonie en gelijksoortige werking, werking van dezelfde natuur en/of samenstelling. Zo
hebben ook gedachten een cirkelgang, een vol energetische cirkelgang.

(Werking en energie) En in de cirkelgang als een soort van vliegen of vloeien vindt er verzamelen plaats van het gelijk
soortige en dit keert met spoedige gang (denk aan het verhoogde tempo) en versterkt weer terug. Wij herhalen
hier het begrip boemerang. En het heeft geheugen en creatief vermogen. Als we het uitleggen met stem
gebruik of geluidgebruik, er is dus veel gevarieerd geroep van het alzijdige. Wees dan gewaar en
meer bewust van wat jullie tot je nemen en van wat jullie uitzenden of overbrengen.
Onderscheidings
vermogen.

Blijf jullie chakrasysteem onderhouden, voor diegenen die eraan toe zijn, er vindt uitbreiding plaats naar 12.
Sommigen zijn al op deze weg - Meditatief - onderhoud, reiniging en uitbreiding kunnen jullie toepassen via de
zuivere Christuslicht substantie. En alles doortasten en inzien en schonen. Als een soort röntgenonderzoek. Gebruik
bijvoorbeeld alsof jullie ziel, jullie eeuwige Licht, in een prachtige lichtcel, lichtbol, door het hele chakrasysteem van het
mens zijn gaat, dit kan mede vanaf beneden, in relatie met de kern van Moeder Aarde, naar boven, de kern van het Melkweg
stelsel. Dan bereiken jullie weer de lichtkolom, de krachtzuil, voor het stijgen naar het Hogere. Jullie kunnen het verblijf op
Aarde hiermee continueren, het geeft toegang tot jullie geboorte - recht als Goddelijk kind en de eeuwige bond de
liefdes band met Vader
en Moeder
God.

Alles gebeurt met reden.
Alles werpt vruchten af en zaaigoed.
Alles is van groot belang.

De impulsen van de hogere trillingen veroorzaken het oplossen van de huidige ‘werkelijkheid van illusionaire
natuur’, deel voor deel en met een zich herhalend patroon. Sta open voor wat er als ‘nieuw’ verschijnt, er
is zo ontzettend veel te bereiken vanuit de chaos welke de klanken verwerkt en doorgeeft voor het
‘veranderde’ zoals het ook kan op Aarde. Het komt van binnenuit! De verdergaande
ontwikkelingsweg is via voelen en willen wat zich naar dat van
binnen keert, zich daar
zetelt.

Er is een staat van Zijn van de Ziel benodigd qua bewustzijn, van het bestaan van daar wat buiten is in de
fysieke wereld op Aarde en van wat jullie als mens ook hebben in de spirituele realiteiten, binnen. De prachtige
zuil van Licht met beide voeten op Aardse grond en vanuit het Hart Zonne - centrum met de handen het Hogere aan
rakend, kan heel behulpzaam zijn. Het draait om meer dan de taak Aarde en Mensheid, de levenscirkel omvat vele naturen,
welke door degenen die dit hebben geschapen voor op Aarde, ‘oprecht bewust’ is samengesteld. Natuur op zich is geen
blinde kracht en erkent
de ‘wetten’.

Velen zijn al actief met het opbouwen van realiteit in de vijfde dimensie.

De aanvang hiervan is vanuit de kristalnature (mineraal) wezenskern, de diepste kern, in het mens wezen zijn.
Van daaruit raken de invloeden naar naasten, dierbaren dicht in de buurt en dan nog verder. En wanneer zich dat
dan harmoniseert met degenen van de Familie van Licht in dezelfde sferen, het gelijksoortige zoekt elkaar op kleuren
groepen, heeft hogere aantrekkings - en verbindings-kracht en combineert tot één kracht die steeds sterker en sterker
wordt. Er is dus een beweeglijk doorgeefgebied van Goddelijke waarde. Denk aan het wonder hoe dit alles in bestaan is
gekomen, de vele fasen. Erken Gods leven in alles, het leven van De Alom-vattende. Denk aan het wonder wat er nog
steeds van is, bijvoorbeeld de verhouding aarde boom – mens, dit kan NIET zonder elkaar voortbestaan op Aarde.

Denk aan …. Voor jullie om in te vullen!

Denk daarbij aan waar maken!
Denk daarbij aan waarachtig in observatie, hoog in jullie vaandel te hebben.
Met andere woorden, wie - waarheid spreekt - en niet bedriegt. Stop het liegen.
Denk aan het wonder dat jullie zijn als kind van God, als mens en aan dat wat jullie
Licht is. Onbewust ( het pure ) lieve jullie op Aarde, komt er iets goeds uit. Namens al
de Raadgevers van Raden voor alle betrokkenen, samen sterk en deel wat er essentieel
toe doet. Onze liefde is overal bij jullie en om jullie heen.

Zegeningen met enorm veel Licht, Warmte en Liefde.
En spreek jullie zegeningen uit met alle liefde vanuit van binnen!

Via Anja Tjelpa geschreven 18 Maart 2022.

Geplaatst op de website 20 maart 2022, eerste Passion Zondag.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

Christendom

Er zijn vier Passion (Passie) zondagen, Passion (hele grote liefde voor) de weg vol betekenis die
Christus is gegaan en heeft ondergaan op Aarde. Zondag 20 maart is de eerste en dan volgen er
nog drie, de vierde of laatste wordt Palmzondag genoemd. De zondag daarna is het Paaszondag
of 1e Paasdag. Daarna gaat een Paastijd in en volgt de Hemelvaart 39 dagen later, daarna volgt
Pinksteren (de Heilige Geest wordt verspreid), op de 7e zondag na Paaszondag.

En je doet het nooit alleen en daarvoor
Dankbaarheid in grote omvang omringd
door Liefde.

> BRON <

Lay-out door
Marcelius

REVOLUTIE VAN HET BEWUSTZIJN

Door: Jahn J Kassl
13 Maart 2022

Art by: Andrea Percht


Bericht van Babaji

Deze revolutie is een revolutie van bewustzijn,
het is een - strijd - die niet wordt uitgevochten en
beslist in de straten van deze wereld, maar in jezelf.

Daad van genade van de Schepper

De tijd is gekomen voor jullie om op te staan en op weg te gaan naar nieuwe kusten
van jullie bewustzijn. Blijf alert en bereid je voor op de genadedaad van de Schepper, want
je kent noch de dag, noch het uur waarop de hemel zich opent en God je roept. Want het moment
dat je het je herinnert komt eraan! Mensen worden hier nu klaar voor gemaakt en daardoor worden ze
naar de rand van hun veerkracht geleid. Voor bekering moeten beslissingen worden genomen en die zijn nu
mogelijk en noodzakelijk. Ieder mens die met de aarde mee wil ascenderen moet voldoen aan de eisen hiervoor,
die er zijn: Goedheid van hart, zuiverheid van hart, liefde voor hart, vastberadenheid, moed, liefde voor de waarheid
en verlangen naar God. Dus alle mensen zullen het doel bereiken en zo gebeurt het nu dat alles verandert.

Spirituele inspiratie creëert oplossingen

Jullie levens worden door elkaar geschud en jullie worden geroepen om hele levensplannen op zijn kop te zetten en ze weg te
gooien. Het NIEUWE leven, de -NIEUWE- tijd, alles wat nu in mensen wordt opgebouwd en voorbereid, zijn de voorwaarden voor
de toekomst waar je vanuit het hart naar verlangt. Daarom sta je voor - beproevingen en taken, situaties die alleen door spirituele
inspiratie kunnen worden opgelost. Zodra je meer op je innerlijke -visie vertrouwt- dan op je ogen, zijn wonderen heel natuurlijk.
Op deze manier wordt eenheid tussen - volkeren en liefde - tussen volkeren - bereikt. Zodra je georiënteerd bent in jezelf en
verbonden bent met de bron, zodra je weet wie en wat je bent, verandert alles.

Je bewustzijn is de sleutel en je hart is de krachtpatser van realisatie.

Hoe dicht ben je bij wonderen en hoe ver reikt je blik? Waar sta je nu, waar sta je vandaag als je dit bericht leest?
Dat alles uiteindelijk goed komt...Is het nog steeds mogelijk om je in haat te trekken? Pesten gevoelens als
jaloezie, afgunst of hebzucht je? Hoe groot is je angst als de propaganda van deze 3D-matrix overal
de donkere Nieuwe Wereldorde op het doek schildert? Vind je een uitweg in het dagelijks leven,
blijf je bij jezelf ondanks alle achtergrondgeluiden en manipulaties? Ben je intern stabiel
en kun je je onderscheiden? Lukt het je om de vreugde van het leven en de
innerlijke harmonie te behouden?


Ben je dapper, verhef je je woord op de juiste plaatsen en kun je net zo goed zwijgen als
het leven je daartoe uitnodigt? En het cruciale: Leef je in Gods zelfvertrouwen en zelfvertrouwen
dat alles uiteindelijk goed komt – ben je je daar op elk moment van de dag van bewust? Dan ben je er
klaar voor en dan ben je voorbereid – dan ben je je tijd vooruit en dan ben je de vuurtoren en het licht voor
degenen die nog steeds op zoek zijn en wanhopig zijn. Omdat de drama's hun volle kracht ontvouwen en alleen
degenen die zich in de tijd uit dit energieveld bewegen er ongeëvenaard door blijven. Deze revolutie is een revolutie
van bewustzijn, het is een strijd die niet wordt uitgevochten en beslist in de straten van deze wereld, maar in jezelf.

<VIDEO>

Ik ben altijd bij je en in je hart is mijn plaats. Verwelkom
mij, want de tijd van jullie Ascentie is hier. Ik ben BABAJI

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius  

Sanat Kumara:
Je enige taak


Door: Jahn J Kassl
Via:  EraOfLight
7 Maart 2022
Transformatie

We bevinden ons midden in zowel de transformatie van de menselijke samenleving als de wederopbouw van de wereld.
De spirituele vlaktes van het Zijn zijn alomtegenwoordig op aarde en interfereren waar inmenging is toegestaan en noodzakelijk.
Het doel is om de grootste omwentelingen te matigen en toekomstige traumata te voorkomen. Daarom is elk individu zo essentieel.
Daarom is het van het - grootste belang - waar je voor kiest. Dit is de reden waarom elke persoon de loop van deze verschuiving en zijn
eigen lot bepaalt.

Twee dingen zijn belangrijk:

1. Werken aan je bewustzijn en transformatie om jezelf te leren
kennen en achter de gordijnen van wereldgebeurtenissen te kijken.
2. En vooral rustig en liefdevol blijven.

Dan heb je alles gedaan en daarna komen we in het spel. De krachten van de duisternis wakkeren angsten aan, verspreiden
hopeloosheid en laten jullie geloven dat jullie machteloos overgeleverd zijn aan hun plannen. Dit is een illusie en je kunt
het alleen overwinnen als je je naar binnen richt. Wanneer je in contact komt met jezelf en je afstemt op je Zelf,
maakt dit een einde aan de kracht van degenen die je weg willen houden van je Zelf. Het is tegenwoordig
cruciaal dat je de verbinding met jezelf tot stand brengt. Dit gebeurt innerlijk, door
psychologische, energetische en spirituele processen.

Het Gezamenlijke Project

Daarom, geliefd mens, komt alles wat je in je realiseert en oplost ten goede aan je eigen transformatie
en de verschuiving van de aarde. De verschuiving is een gezamenlijk project van hemel en aarde. Het individu
heeft de taak om zichzelf te bevrijden van machteloosheid en een nieuwe perceptie van het leven te krijgen. De aarde
biedt vele manieren om je hierin te ondersteunen. Diepgaande realisaties en grote genezingen zijn vandaag de dag mogelijk.
Je verkrijgt ze door je volledig met jezelf en je problemen bezig te houden.

Dit is de enige taak die het individu moet beheersen: zichzelf in Gods licht zien totdat het lagere Zelf volledig is verdwenen. De
mensheid ontwaakt omdat steeds meer mensen willen weten, zien en ervaren. Ze willen weten wat de wereld in de kern bij
elkaar houdt, ze willen zien wat er schuilgaat achter het voor de hand liggende en ze willen de kracht en liefde ervaren
die van hen uitgaat. De tijd van verandering is aangebroken. De NIEUWE aarde vormt zich en het NIEUWE
menselijke ras is geboren.

Ik hou eindeloos veel van je.
Sanat Kumara

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Welkom in 2022:
Het Jaar van liefde, eenvoudige
vreugde en de poorten van het paradijs


Door: Celia Fenn
12 januari 2022


Kroon door Elemental Child

Geliefden, welkom in het jaar 2022 van de lineaire tijdlijn van de Aarde. Wij vragen jullie om dit het jaar van Liefde en de
opening van de Poorten van het Paradijs te laten zijn. Het zal een jaar zijn waarin alleen Liefde jullie in staat zal stellen om te
slagen en te gedijen en de eenvoudige vreugden van jullie leven op Aarde te ervaren.

Natuurlijk, omdat Tijd en Ruimte meestal "illusies" van waarneming zijn, leven jullie tussen twee tijdlijnen en twee realiteiten. De
oude energie/alternatieve werkelijkheid bestaat op de lagere bewustzijnsniveaus met zijn lineaire tijdlijn, en de hogere bewustzijns
spiraal-tijdlijn die bestaat op de hogere frequenties. Elk van deze tijdlijnen (hoewel ze in dezelfde "ruimte" bestaan, produceert een
andere ruimtelijke realiteit. Dus, afhankelijk van je waarnemingen en je zielsfrequenties, zul je jezelf vinden in een chaotische en
angstige realiteit, of in een vredige en liefdevolle realiteit. Als je een Meester van je Energie bent, zal je gevraagd worden om
vaak tussen hen te bewegen, als dat nodig is.

In dit jaar van 2022 kun je kiezen waar je wilt zijn, door "je frequentieknop in te stellen" op de nieuwe aarde-tijdlijn. Hoe
doe ik dit ? Vraag je je misschien af? Simpelweg door een keuze te maken en een intentie te stellen. Kies ervoor om
in een Realiteit van Liefde, Vriendelijkheid en Mededogen te leven en bezit je eigen schaduwenergieën zodat je
niet getriggerd wordt om uit die frequentie te vallen. Als je uit de Liefdesfrequentie valt, kies dan gewoon
opnieuw en stem je af op deze hogere energieën die nu zo beschikbaar zijn.

De Grote Leraar Avatars Yeshua/Jezus en Maria Magdalena wezen jullie de weg. Richt je op Liefde vanuit het Hart en
behandel anderen en je zou willen dat ze jou behandelen. Open het "Boek van Liefde" en begin te leven in de pagina's!
Lady Mary Magdalene zal je leren om aanwezig te zijn in je leven en je te concentreren op wat er voor je ligt, zonder angst
of bezorgdheid. Ze zal je begeleiden om mee te stromen met de creatieve stromingen van het leven en hoe je kunt vertrouwen,
en wanneer je je moet overgeven, zodat je in Vreugde en Overvloed kunt leven.

De Vreugden van Hoger Bewustzijn zijn eenvoudig. Er is een diepe band met de Natuur en met de Aarde die een gevoel van veiligheid
en welzijn geeft. Er is een gevoel van Verbinding en Communicatie met je Hogere Zelf en je Engelen- en Galactische Families dat je
laat weten dat je niet alleen bent. En er is een gevoel van Heilige Ruimte en Gemeenschap met die van jullie Stam op Aarde als
jullie een nieuw gevoel van Familie en Gemeenschap vinden.

Geliefden, op 2/2 op 2 februari zullen jullie door een heel speciaal Portaal van bewustzijn gaan, de Waterman
Poort genaamd. Dit jaar valt het op 02/02/2022 en hebben we het "De Poorten van het Paradijs" genoemd.

Dit is wanneer jullie samenkomen in een Heilige Inwijding die manifestatie op de Tijdlijn van de Nieuwe Aarde
activeert. Jullie zullen zien en waarnemen hoe de Hemel zich manifesteert op de tijdlijn van de Nieuwe
Aarde. Jullie zullen zien hoe de Hemel zich manifesteert op Aarde, in jullie eigen ruimte en in
jullie eigen Nieuwe Aarde tijdlijn. Wat voor chaos dan ook. en controle manifesteert
zich op een tijdlijn met een lagere frequentie, in het Nieuwe.
Aarde tijdlijn er zal vrijheid en liefde zijn.

Als Meesters van Energie en Liefde zijn jullie verplicht om jullie energie van Liefde vast te houden en een
brug van Licht te creëren om anderen in staat te stellen hun weg naar de Tijdlijn van de Nieuwe Aarde te vinden.
Niet iedereen op de alternatieve tijdlijn zal bereid zijn, of zelfs geïnteresseerd, maar degenen die dat zijn en er zullen
er inderdaad veel van hen zijn, zullen jullie hulp nodig hebben om de oversteek te maken en hun frequenties en hun
waarnemingen naar de Nieuwe Aarde te verhogen.

In 2022 zullen velen van jullie geroepen worden om jullie werk uit te breiden en nieuwe aspecten van jullie missie op
Aarde te activeren. Jullie zullen jullie Kroon van Licht dragen en jullie zullen Soevereine Wezens zijn die anderen
begeleiden naar hun eigen Soevereiniteit en Kronen van Licht. Geliefden, deins niet terug, nu is het tijd om
op te staan en met macht gevuld te zijn.

> BRON <

Jullie zijn nu nodig op Aarde.
Dit is wat je in deze tijd kwam doen!
Dit is een spannende tijd als je deze nieuwe
creatie binnengaat!

Wij wensen u Engelen zegeningen en licht in 2022!
Aartsengel Michaël en de Elohim Angelic Family.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Kryon: Komende ontdekkingen

Door: Era of Light
14 oktober 2021
Gegroet lieverds, ik ben Kryon van Magnetische Dienst.

Dit is het vierde kanaal van de maand wat betreft verandering. De afgelopen drie weken hebben we verschillende kenmerken
van verandering besproken die op deze planeet beginnen te gebeuren. De veranderingen zijn meestal bewustzijn en we hebben
jullie enkele voorbeelden gegeven die laten zien dat veel van deze veranderingen werden verwacht, en ze coördineren met de
boodschappen van de inheemsen. Ze draaien om de cyclus van onze tijd, de precessie van de equinox en de verschuiving van
2012. Dus hier zit je in een tijd van verwachte verandering, en het eerste wat er gebeurt is COVID. Je moet vragen: "Is het
gerelateerd?" En we hebben het antwoord nu al vele malen gegeven. Inderdaad (het is gerelateerd)! Meer dan
gerelateerd, is het de katalysator voor wat volgt. Dit virus heeft de normale operationele eigenschappen
van deze planeet bijna gestopt, en ik vertelde jullie dat dit is als het stoppen van een grote
fabriek zodat het zich kan herpakken.

We hebben het gehad over de metafoor van een fabriek die niet kan stoppen. Na enige tijd begint het disfunctioneel te worden
en degenen die het exploiteren, beginnen een proces van hebzucht en gebrek aan integriteit. Het wordt zo erg dat het ernstig
inefficiënt wordt, maar niemand kan het stoppen. Het is te groot. COVID hield het echter tegen! Dat geeft toch ruimte? Het is
een ruimte die niemand had verwacht, gegeven om de inefficiënties van de fabriek (de systemen van de aarde) te zien. Het
is een tijd om je te herpakken en duidelijk de donkere dingen te zien die zijn gegroeid in de donkere hoeken waar je nog
nooit eerder naar kon kijken. Het is een kans om meer licht dan ooit te zien en degenen te identificeren die je ervan
weerhouden het te zien.

Lieverds, dat is nog maar het begin van wat we bespraken. We hebben je in het verleden enkele boodschappen van
verandering gegeven en gezegd: "Let op dit" of "zoek daarnaar". Deze dingen komen eraan. Er komen een aantal dingen
aan die je zouden verrassen, die echt sensationeel zijn en gevuld met geweldige dingen, en als ik je over sommige van deze
dingen vertel, kun je je afvragen: "Hoe snel, Kryon, hoe snel?" Elk van deze dingen die ik je nu ga geven, bestaat eigenlijk al. Ze
bestaan al in een of andere vorm of worden ontwikkeld. Laat me duidelijk zijn: sommige van deze dingen lagen op de mensheid,
wachtend op de aha-ervaring. "Kryon, waar heb je het over?"

Uitvindingen worden gegeven wanneer ze nodig zijn

Laat me teruggaan en enkele boodschappen die je misschien al eerder hebt gehoord, opnieuw bekijken: grote uitvindingen die de
cultuur van deze planeet hebben veranderd, lijken vaak allemaal tegelijk te gebeuren, over de hele wereld, bijna alsof ze in één
keer van ergens anders naar het bewustzijn zijn gebracht. Zelden heb je maar één persoon met een idee dat vervolgens de
planeet verandert. Dat is misschien het verhaal dat ze je in de geschiedenis vertellen, maar deze diepgaande
uitvindingen en ontdekkingen gebeuren meestal tegelijkertijd, en de eerste persoon die het
manifesteert, is degene die de eer krijgt.

Elektriciteit: Sommige van de uitvindingen die zich op de planeet manifesteren, lijken vreemd in hun timing. Je zou terug kunnen
kijken en vragen: "Waarom heeft het zo lang geslikt? Hoe is dit mogelijk?" Als je naar de feiten gaat kijken, is de ontdekking van
elektriciteit er één. Hoe lang is deze energie al op zoveel manieren duidelijk voor de mensheid? Of het nu statisch is (elektriciteit),
zoals de vonken die je maakt als je je voeten op bepaalde stoffen beweegt, of dat het bliksem in de lucht is ... waarom duurde het
tot een paar honderd jaar geleden voordat er echt naar werd gekeken, of de vraag werd gesteld: "Ik vraag me af of dit energie is die
we zouden kunnen gebruiken?" Wat betreft wie het eigenlijk heeft uitgevonden, je wist dat het Michael Faraday was, toch (of heb je
een ander verhaal gekregen)? En – dat het eigenlijk geen elektriciteit was – maar eerder elektromagnetische inductie (magnetisme)?

Vlucht is een andere. De Chinezen vliegen al 3.000 jaar op de vlieger en weten al 3.000 jaar van windstromingen. Waarom waren er
geen mannen in de lucht, die vliegers en updrafts gebruikten met het diepe begrip dat de mensheid al van deze dingen had? Wat
heeft er zo lang geduurd? Zelfs vandaag de dag zie je degenen die van bergtoppen springen zonder aangedreven vlucht - met
een vlieger eraan vastgebonden. Waar was dat? Het had intuïtief moeten zijn en duizend jaar geleden moeten gebeuren. Je
had naar de vogels gekeken, je vloog vliegers, maar duizenden jaren lang deed niemand het. Heeft dit zin? Het duurde
totdat de gebroeders Wright het je gaven met behulp van aangedreven motoren. Dat was nog niet zo lang geleden,
lieverds, en ze versloegen de Fransen met hun beroemde eerste vlucht slechts met twee weken! Zie je wat ik zeg?
Deze uitvinding werd "afgeleverd op het veld" toen het klaar was – en tegelijkertijd over de hele aarde.

Uitvindingen die de aarde op deze manier diepgaand veranderen, gebeuren wanneer het tijd is. Je kunt het er
niet mee eens zijn. Je zou kunnen zeggen: "Oh, we kunnen aan deze dingen denken wanneer we maar willen." Dit
is niet waar of veel uitvindingen die volledig "daar en klaar en intuïtief" waren, zouden nog eerder zijn gebeurd dan
ze deden. Er komen een aantal dingen die er al zijn, lieverds, op bepaalde manieren. Ze zijn al in het veld, wachtend om
eruit geplukt te worden. Ik wil je erover vertellen. Sommigen hebben dit al eerder gehoord.

De beste komende uitvindingen zullen geen geavanceerde technologie zijn

Wees niet verbaasd als de meest geavanceerde ontdekkingen die je gaat doen, die deze planeet diepgaand zullen veranderen,
niets te maken hebben met kunstmatige intelligentie of enorme hoeveelheden computergebruik. Je zou kunnen zeggen, het is "back
to basics" omdat enkele van de beste uitvindingen patronen en basisfysica zullen gebruiken die er altijd al waren, maar waar je gewoon
nog niet aan hebt gedacht.

"Kryon, waar heb je het over?"

HET EINDE VAN BATTERIJEN – EN HET NET

Laat me het hebben over het magnetische energiewiel. Het kunnen twee of zelfs drie wielen zijn, maar er is een eenvoudig patroon,
een reeks magneten die, wanneer ze correct worden geplaatst, een wiel kunnen laten draaien - voor altijd.

Met behulp van de eenvoudige duw/ trek energie van kleine of grote magneten samen in een specifieke array, kunt u dit wiel voor
altijd draaiende houden. Je bent je er niet van bewust dat natuurlijke magneten erg krachtig zijn, en ze duwen en trekken met veel
kracht, zonder rust- of verversingstijd, en zonder bijwerkingen en zonder brandstof. Dit is een enorm geheim! Waarom heb je dit
nog niet eerder gezien? Zet ze samen in een array waar ze tegen elkaar duwen en trekken en draaien aan elke gewenste maat
wiel - tot het einde der tijden! Het enige wat je hoeft te doen is af en toe de lagers te vetten. Heb je daar al aan gedacht?
Lieverds, luister: Als je iets kunt laten draaien, kun je het aansluiten op een elektrische generator. Elektriciteit, in
welke hoeveelheid dan ook, voor altijd!

Ik wil dat je bedenkt wat dit betekent. Stel je voor: Geen batterijen. "Kryon, waar heb je het over. Je moet batterijen hebben.
" Lieverds, die uitspraak is zo gisteren! Stel je je favoriete apparaat voor. Een telefoon misschien? Wat als het, in plaats van een
batterij, een kleine, miniatuur, draaiende magnetische motor had die het apparaat in realtime van stroom voor stroom voordeed -
voor altijd! Niet alleen zijn er in de toekomst geen batterijen, maar ook niets opgeladen. Elk elektronisch ding dat je hebt, heeft zijn
eigen kleine, draaiende generator ingebouwd.

"Kryon, hoe groot kan dit wiel zijn?" Nou, laten we eens nadenken: alles wat ik heb gezegd, kan worden uitgebreid. Dus in plaats
van een batterij in een elektrische auto, zit er een grotere draaiende elektrische motor onder, die altijd elektriciteit levert aan wat we
nu supercapaciteit zullen noemen (iets wat we slechts kort hebben besproken). Je hebt altijd genoeg elektriciteit om honderden en
honderden en honderden kilometers te maken zonder ooit te stoppen. En zelfs terwijl je slaapt, wordt er nog steeds elektriciteit
opgewekt voor de 'supercap'. Het houdt nooit op.

"Kryon, ik begrijp nog steeds niet hoe dit alles de hele planeet gaat veranderen."

Lieverds, ik heb het over individuele stroom voor elk gebouw dat op de planeet bestaat – zonder verbonden te zijn met een
netwerk. GEEN DRADEN EN GEEN EXTERNE BRON. Geen enkel weerpatroon zal ooit een stad opnieuw afsluiten of ervoor
zorgen dat mensen sterven omdat ze geen elektriciteit kunnen krijgen - omdat het net buiten is in een kleine draaiende
motor die nooit stopt en altijd draait, om aan te drijven wat nodig is. Magnetisme is het antwoord. Het is gratis,
directe en mobiele elektriciteit voor iedereen.

Elk continent op deze planeet kon zoveel elektriciteit hebben als ze wilden of nodig hadden om dorpen, ziekenhuizen,
communicatie, onderwijs via internet en meer onmiddellijk van stroom te voorzien. Het internet zou werken, wat er ook
gebeurde. Kun je je voorstellen dat iedereen met iedereen zou kunnen praten? Culturen en continenten zouden zichzelf
gaan helen en eindelijk worden opgeleid.

Dit alles kan gebeuren vanuit één onontdekt patroon - een magnetische array. Door die magneten samen te voegen, zodat
ze op een manier duwen en trekken dat ze voor altijd zullen draaien, kan worden aangepast aan elke grootte - geminiaturiseerd
of massief. Ze kunnen schepen en auto's aandrijven – en ze gaan voor altijd. Er is geen hulpbron die gemakkelijker en veiliger
te gebruiken is om deze planeet van stroom te brengen dan magnetisme. Er worden geen natuurlijke hulpbronnen verbrand,
geen vervuiling en volkomen veilig.

Kryon – Dit kan niet werken

Kryon: Als ik deze uitvinding had, zijn er krachten die het nooit zouden laten ontwikkelen. Ik zou bang zijn om het te hebben!
De energiebedrijven van de planeet zullen het kopen en in hun zak steken omdat ze willen verkopen wat ze hebben. Ze
zullen dit nooit laten gebeuren." Laten we even stoppen. Lieverds, dit is niet de wereld van je vader. Wat heb ik je de
afgelopen 30 jaar verteld over verandering? POSTULEER DE TOEKOMST NIET OVER WAT ER IN HET VERLEDEN
IS GEBEURD. De verschuiving verandert het bewustzijn van de planeet.

Op dit moment zitten de energiebedrijven over jullie hele land in de problemen. Fossiele brandstof zit in de problemen, als je
het niet hebt gemerkt. Kernenergie, de voormalige Heilige Graal van de macht, heeft zich duidelijk uitzonderlijk gevaarlijk getoond!
Elk van de geaccepteerde systemen voor massa-energieopwekking faalt. Ik zal je vertellen dat de energiebedrijven van dit land (VS),
zelfs als ze stoom of wind of zonlicht gebruiken, allemaal angstig zijn voor deze uitvinding! Het is eenvoudig, efficiënt, geen enorme
investering nodig en (klaar?) ZIJ zullen dan degenen zijn die de eenheden produceren en verkopen, ze verbeteren en steeds meer
toepassingen vinden om jullie allemaal te bevrijden van elke vorm van elektriciteitsnet. Dus ik zeg je, het is een nieuwe wereld,
en degenen in de "power business" zullen de eersten zijn die dit willen gebruiken.

De hoogste en machtigste kracht van de mensheid

Laat me je mijn favoriet geven: Er zijn dingen die dit lichaam van jou doet, wat alleen te maken heeft met bewustzijn, niets
anders. In de afgelopen twintig jaar is er een openbaring van bewijs geweest. Bewustzijn is energie. Het kan de natuurkunde
veranderen. Dit besef werd niet altijd als het geval beschouwd. In het verleden was bewustzijn iets esoterisch, niet goed
definieerbaar, en het hoorde niet thuis in de natuurkunde. Nu wel. Er is nu een langzaam besef dat bewustzijn
absoluut als energie moet worden beschouwd.

Denk: Als bewustzijn energie is, dan moeten er, net als alle andere fysieke energieën, regels of axioma's zijn.
Het wordt voorspellende wetenschap. Wanneer je dat begint uit te zoeken en je begrijpt wat dat zijn, zul je een
aantal diepgaande antwoorden hebben op enkele van de grootste mysteries van gezondheid: de energie van bewustzijn
is de reden voor het placebo-effect! Iemand neemt een pil met suikercoating en ze krijgen te horen dat de pil een remedie zal
creëren - en dan gebeurt het! Wat is het proces? Hoe is dat mogelijk?

Iemand neemt een homeopathische tinctuur, een chemie die te klein is om een chemische reactie te veroorzaken. Toch geneest het!
Wat gebeurt er? Hoe gaat dat in zijn werk? Het antwoord is de energie en de fysica van bewustzijn in combinatie met iets dat
spiegelneuronen wordt genoemd: wat het lichaam ziet en verwacht, creëert het vaak zelf. Misschien zie je iemand
anders een maaltijd eten en kwijl je. Dat is bewustzijn boven chemie, lieverds.

Heb je je ooit afgevraagd of spiegelneuronen een krachtige en grotere rol zouden kunnen spelen in een komend systeem
van genezing? Wat als je je lichaam ervan kon overtuigen dat het helend was? Spiegelneuronen kunnen het verschil niet zien
tussen wat je gelooft of wat er chemisch gebeurt. Daarom instrueert bewustzijn het lichaam om zichzelf te genezen, en dat doet
het! Nu begrijp je hoe spontane remissie kan werken. Wanneer je het lichaam ervan overtuigt dat er een genezing plaatsvindt,
gelooft het het zo volledig dat het zichzelf geneest. Dit zal een nieuw genezingsproces zijn. Het zal het beste zijn van alles
wat ooit heeft bestaan – het gebruik van de energie van bewustzijn op nieuwe, meetbare, wetenschappelijke manieren.

Geen kunstmatige intelligentie – geen super hi-tech ontwikkelingen

In plaats daarvan wordt dit de openbaring van wat jullie als Mensen altijd hebben gehad. Machtig!

Ik wil dat jullie over deze veranderingen nadenken omdat ze zich in het Veld bevinden. Denk je dat toen de wetenschap
ontdekte dat bewustzijn energie is,ze dat gewoon met rust lieten? Nee. Ze wilden meer te weten komen over wat het is. Het
eerste wat ze zich realiseerden is dat ze te maken hebben met een multidimensionale energie. Inderdaad, de wetenschap denkt
misschien niet meteen na over de zelfgenezende mogelijkheden die er zijn, maar uiteindelijk zullen ze dat wel doen.

Hoe lang duurt het? Dat is aan jou. Hoeveel van jullie geloven deze dingen? Want het geloof zelf, zou je kunnen zeggen, is een zender
van de werkelijkheid, want als je iets gelooft, kun je het laten gebeuren.

Er komen veranderingen naar deze planeet, lieverds, en ik heb jullie dit verteld. We blijven jullie vertellen over degenen die de mensheid
zullen verbeteren, en er zal een tijd komen dat het laatste wat jullie elkaar ooit zullen willen aandoen is om elkaar te doden. Er is een
precedent voor op andere plaatsen waar ik het over heb gehad, dus ik heb het gezien. Ik heb het gezien.

Ik ben Kryon, verliefd op de mensheid.
En zo is het.

Kryon.
Kanaal: Lee Carroll

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusAranuth Spreekt: Kleuren van Al Wat Is.

Door: Malcolm Bell
2 oktober 2021


Commentaar:

Hallo, lieve vrienden, hallo vanuit North Queensland Australië: Het is meer dan een paar weken geleden sinds ik een artikel heb geplaatst….hoofdzakelijk door persoonlijke energieontwikkelingen en een verhoging van bewustzijn – onder andere – waardoor
ik niet zo vrij ben om de dingen zoals voorheen te doen. Het is de laatste maanden zeker een hobbelige en “alles kan er gebeuren”
-weg geweest in de laatste paar maanden….jaren feitelijk en dit lijkt nog lang niet voorbij!

Als ik terugkijk naar de laatste paar jaren hoor ik mijn gidsen duidelijk zeggen dat het oude paradigma op deze planeet diende te
vervallen, te kraken en af te brokkelen en volledig ontmanteld en verwijderd te worden om plaats te maken voor het nieuwe
paradigma van liefde, licht, harmonie en vredig naast elkaar leven. Onlangs, in een meditatie, vertelde mijn gids mij dat
dit zal gebeuren, maar niet in mijn leven. Nou, goed dan. Wij gaan gewoon door met doorgaan en doen ons deel
door te helpen bij de verandering.

Onlangs leidde ik een vijfurige cursus met de naam ”Spiritueel Bewustzijn en Ontwikkeling” die een doorslaand succes was.
De lieve zielen, de aanwezigen, hadden het heerlijk en gaven aan dat de informatie in het meditatieproces dat veel succesvoller
was en heel anders dan de geaccepteerde norm en dat het hen heel veel had geholpen. De meditatieprocedure werd gevolgd door
een gechannelde boodschap die blij werd ontvangen. Door het succes van de pilotcursus zal ik die nu bewerken en aanbieden aan
andere plaatsen. Ik heb ook nagedacht over het aanbieden van de cursus voor radio/video voor de zielen die niet in staat waren
om hier in persoon bij aanwezig te zijn.

BOODSCHAP:

Goedenavond allemaal: Dit is Isiah, tot uw dienst. Eerder vandaag spraken jullie over “dienstverlening”, en ja, dit is ongelooflijk
belangrijk. Dienstbaar zijn aan je broer, zus, de mensheid, dieren en het milieu. Misschien willen jullie weten dat wij in de gebieden
ook dienstbaar zijn. Het maakt niet uit op welk vibratieniveau wij ons bevinden. Als wij boven een bepaald vibratieniveau komen
is dienstbaarheid een vereiste. Dus ja…zo boven zo beneden, en zo beneden, zo boven! Jullie dienen daar en wij dienen hier.
Maar de reden waarvoor ik hier ben is dat ik werd uitgekozen om jullie te bezoeken en met jullie te spreken over KLEUREN!

Kleuren. Hoeveel van jullie geïncarneerde zielen hebben echt iets met kleuren? Wel, kleuren zijn belangrijk. Zij spelen
een belangrijke rol omdat kleuren behulpzaam zijn bij bepaalde opdrachten. Jullie zijn je ervan bewust dat er kleuren in
je aura zijn. Die dienen een doel. Geen vreselijk belangrijk doel, maar kleuren in jullie aura geven gewoon aan waar jullie zijn
op een bepaald punt in de tijd. Op een punt later in de tijd, vanavond, zullen de kleuren in jullie aura heel anders zijn dan wat zij
nu zeggen, afhankelijk van jullie stemming, jullie ervaring, jullie zienswijze, jullie….laten wij zeggen: geestesgesteldheid, jullie staat
van zijn.

Kleuren kunnen dus veranderen en dat doen zij ook. Zij zijn in een constante staat van stroming.

Kleuren geven ook iets aan, als jullie in de gebieden zijn. Wij zien jullie dan, wij zien andere zielen, zien jullie. Niet jullie aura,
niet alleen als een fysiek lichaam dat een gekleurd energielichaam is; de kleur, de kleuren, van jullie energiewezen geven elk
dingetje aan, elke ervaring, elke les, elke gebeurtenis die jullie meemaakten in elk van jullie incarnaties. IN ELKE INCARNATIE!
De ervaringen die jullie hadden, de lessen die jullie hadden en die jullie hebben geleerd zullen allemaal een bepaalde kleursoort
aantrekken, en die kleur, de verzadiging daarvan, en de diepte, het briljante ervan, geven aan wat jullie uit deze ervaringen hebben
gehaald….wat jullie ervan hebben geleerd.

In de gebieden zien wij jullie dus met vele, vele kleuren, sommige vermengd en andere weer niet. Maar zie je, in de gebieden waar ik
ben hoeven wij niet jullie cv te lezen en hoeven wij geen rapport over jullie te lezen. Wij observeren en lezen de combinatie van jullie
kleuren en als wij dit doen weten wij niet alleen bijna ogenblikkelijk waar jullie je op je pad van deze incarnatie bevinden, maar ook
wat jullie hebben vergaard, wat jullie hebben ervaren en waarvan jullie hebben geprofiteerd, wat voor voordeel jullie hebben
gehaald uit al jullie vorige ervaringen.

Hier op jullie niveau van het fysieke kunnen jullie een ziel zien die op het eerste gezicht gezien wordt als tamelijk
onbelangrijk of niet van veel waarde, maar dat die ziel feitelijk een ziel met grote kennis kan zijn,
met grote ervaring en die daar grote voordelen uit heeft gehaald en die zich als een
minder waardevol iemand laat zien omdat hij/zij hier een taak te
vervullen heeft…..en dit brengt ons dan weer terug
naar dienstverlening, nietwaar?
Ha, ha ha.

Neem mij mijn onnozelheid niet kwalijk, maar waar ik vandaan kom zien wij deze ontwikkelde geïncarneerde zielen op jullie
planeet die zich gewoon onder jullie ophouden, maar wij weten precies wat deze ziel hier en nu doet, de dienst die deze ziel
verleent. Als jullie de ware kleuren zouden kunnen zien, zouden jullie de dienst begrijpen die zij jullie betonen. Dienstbaar aan
jullie! Jullie die niet zo gevorderd zijn als zij die die dienstverlening doen….hmnn?

Nu, kleuren veranderen. Zoals ik al eerder zei ook in jullie aura. Jullie aura verandert afhankelijk van jullie huidige situatie en de
kleuren komen en gaan, vermengen zich, scheiden zich af, mixen en doen al deze dingen afhankelijk van jullie stemming, jullie
geestesgesteldheid, al dit soort dingen. Jullie aura, zoals wij dit zien, speelt dus geen significante rol in jullie leven. Wij zien
het aura, maar vanaf de plaats waar wij zijn schenken wij daar niet zoveel aandacht aan omdat wij weten dat de
kleurencombinatie zeer wisselend is. Het is een constante stroom.

Waar wij naar kijken is jullie technicolor overjas. Realiseren jullie je dat jullie zijn omgeven, ingekapseld, in een energiecocon
van kleuren? Van kleuren! Nu, af en toe zullen die kleuren veranderen in aantal, in kleuren, in diepte, in helderheid, gewoon door
wat jullie als individu doen in jullie meditatieve tijden, zoals hier op deze avond. Jullie kunnen vragen om het goud van bescherming.
Jullie kunnen voelen dat jullie bescherming nodig hebben. Jullie kunnen dan aan de gebieden vragen om een gouden straal te ontvangen
om die toe te voegen aan jullie reeds veelkleurige overjas. Jullie kunnen vragen om het roze, het vriendelijke roze, het mauve, het
bleekblauwe en het groene, de helende kleuren. Jullie kunnen om heling verzoeken. Niet alleen voor je fysieke lichaam, maar
ook voor je emotionele, mentale en spirituele lichaam; niet alleen voor deze lichamen, maar voor het geheel van het
energiewezen dat jullie zijn. Jullie zien kleuren en kleuren spelen een aanzienlijke rol in jullie leven. Ik zou
jullie willen aanmoedigen, ja, om steeds om deze kleuren te vragen.

De kleur van mijn medium…. zijn overjas is wit, hij is wit. Dat is zijn kleur…ha, ha. En mensen kijken om te zien wat zijn kleur is.
Zijn overjas is wit. Stralend wit! Kleuren spelen dus een magische rol in jullie levens. Het is gunstig voor jullie om kleuren te hebben
in je verblijfplaats, je lichaam. Kleuren in jullie tuinen. Kleuren in elk aspect van je leven. En op dit punt zou ik tegen jullie willen zeggen
dat de kleuren waartoe jullie je magnetisch toe aangetrokken voelen, de kleuren zijn die jullie nodig hebben voor jullie heling, voor
jullie vooruitgang, voor jullie begrip.Ik begrijp dus veel van jullie geïncarneerde zielen omdat jullie die speciale kleur hebben. Waarom jullie die speciale kleur hebben? Dat
is de kracht, de ammunitie, dat is de kleur die jullie helpt te bereiken wat jullie in deze incarnatie kwamen doen. Wat is jullie reis hier
dan? Wel, als jullie reis heling is dan kunnen jullie aangetrokken worden door lichtblauw, bleekgroen, lila alle zachte pastelkleuren.

Als jullie hier zijn en het pad belopen van, laten wij zeggen, wiskunde of natuurkunde, kan jullie kleur een ijskoud blauw zijn…
een koele, praktische kleur om een zeer praktische reden omdat jullie redeneren met praktische cijfers. Ervan afhangend
wat jullie doen hebben jullie een speciale kleur die jullie graag dichtbij of nog dichterbij je hebben omdat jullie weten
dat in jullie energiewezen dit de kleur is die jullie steunt. Dit is jullie krachtbron. Dit is een krachtbron….echt waar!
Kleuren spelen dus een belangrijke rol in het leven van iedereen.

Nu wil ik dit nog even uitbreiden, Kijk eens om je heen, als jullie willen. Observeer het leefgebied van jullie vogels,
vlinders, zoogdieren, dieren. Wat zien jullie. Wat realiseren jullie je? Wat weten jullie over deze dieren, deze reptielen,
deze insecten, wat dan ook? Zij trekken kleuren aan. Zij trekken de energie van kleuren om hen heen aan! Jullie begrijpen
natuurlijk wat kristallen zijn. Kristallijnen rotsen, zij trekken allemaal kleuren aan. Zij trekken een kleur aan. Die kleur versterken
zij dan en stralen die uit. Zij stralen kleuren uit naar de omgeving. Zij stralen kleuren uit naar alle wezens en ik heb het nu over
mensen en wezen uit het dierenrijk….zelfs kleuren van jullie zeeleven, de vissen, de schaaldieren, walvissen, zeehonden, de
walrussen etc. in de oceanen. De kleuren die hen omgeven zijn hun bronnen. De kleur geeft hen energie. De kleur geeft
hen leven. Dit is de kleur die zij nodig hebben en als jullie ernaar kijken, zonder te oordelen, kijk dan eens naar de
vervuiling van jullie rivieren, stromen en meren.

Is er ook maar iemand die zich realiseert dat het zeeleven niet in staat is om zijn levenslijn te volgen? Zij zijn niet in staat die te passen
bij hun kleur die zij nodig hebben omdat de meren, de stromen en de rivieren vol met rommel zijn. ONTKLEURD! Zij zijn bijna levenloos.
Er zijn enkele rivieren, meren en stromen die dood zijn. Zonder leven! Jullie weten dit omdat dit niet het waterleven steunt; het waterleven
dat zich nu naar een andere dimensie heeft bewogen. Ik zal niet zeggen dat het sterft….het is gewoon naar een andere dimensie gegaan
die hoger, schoner en beter is waardoor zij overleefden en nog steeds leven in een andere dimensie.

Als de mensheid zich uiteindelijk realiseert dat zij moeten beginnen met het schoonmaken van de planeet, moeten zij het herstel-pad
opgaan. Dingen herstellen, het milieu herstellen! Alles wat er is, herstellen naar zijn oorspronkelijke staat van zijn en daarbij zijn de
kleuren nodig. En de kleuren zijn aanwezig om aangetrokken te worden en al het leven te magnetiseren en te steunen, en dit,
lieve mensen, hangt van jullie af. Van JULLIE!

Ik zeg jullie dus dat kleuren in jullie leven heel belangrijk zijn. Jullie hoeven daar geen studie voor te doen, maar begrijp alleen
dat jullie kleur in je leven nodig hebben. Jullie hebben deze kleuren om je heen nodig omdat het de energie van deze kleuren is
die een ondersteunende rol speelt voor jullie die je op je pad bevinden. In de gebieden, als jullie thuiskomen, zullen jullie verbijsterd
zijn, verbijsterd! Jullie zullen verbaasd en overweldigd zijn door de kleuren die jullie tegenkomen als jullie de brug van het fysieke naar
het niet-fysieke over gaan naar je energiewezen. Jullie zullen een veelvoud aan kleuren zien en vele variatie van elke kleur. Realiseren
jullie je dat jullie niet maar een kleur hebben….hmm, laten wij zeggen: oranje, maar dat er vele soorten oranje zijn van de kleur die
diensten verleent aan degene die tot die kleur wordt aangetrokken, degene die deze kleur als steun nodig heeft op zijn of haar
pad?Hier zijn wij dan weer, wij gaan rond in een cirkel, wij komen terug bij dienstbaarheid. Dienst! Alles staat ten dienste van elkaar!
En zo zouden ook jullie dienstbaar moeten zijn aan jullie medemensen, de dieren, de reptielen, het zeeleven, jullie milieu, aan alles!
Wees dienstbaar aan “Al Wat IS!” ALLES WAT IS! Wees dienstbaar daaraan! Het is wederkerig…het is wederkerig! Het zal jullie ten
dienste zijn. Oh, ik ben almaar doorgegaan over dienstverlenen en kleuren, nietwaar?

Mijn broeders zeiden dat jullie advies nodig hebben over deze dingen. In de gebieden, in mijn broederschap, voelen wij ons gesterkt
als wij een hulpvaardige boodschap hebben gebracht aan de geliefde geïncarneerde zielen en toch begrijpen wij dat jullie deze wel
of niet in je op kunnen nemen. Jullie kunnen die wel of niet belangrijk vinden. Misschien niet nu, maar over een jaar, of ergens in
de toekomst. Maar wij kunnen jullie ten dienste staan door jullie kennis en informatie te brengen en jullie kunnen daarmee
doen wat jullie willen en wanneer jullie dit willen. Als jullie dan teruggrijpen naar deze informatie, op een bepaald
punt in je leven, zal dit vrucht dragen! Het zal vrucht dragen!

En nu, voordat ik ga…een van mijn broeders heeft mij geadviseerd dat ik het nog niet over jullie voedsel heb gehad. Een van
mijn broeders in het licht stelde voor om te vertellen dat de kleuren van jullie voedsel een belangrijke rol spelen in niet
alleen jullie gezondheid, maar in jullie hele wezen! Jullie hebben de kleur van jullie saladegroenten, jullie fruit, bijna
alles wat jullie eten heeft een kleur. Als jullie een favoriet voedsel hebben gaat het niet altijd alleen om de smaak.
Het is de energie van de kleur die jullie aantrekt. Als jullie groen willen, eten jullie groenten. Als jullie oranje
willen eten jullie fruit! Als jullie geel willen nemen jullie fruit van die kleur.

Veel voedsel heeft een bepaalde kleur en het is de kleur die jullie nodig hebben die jullie hele wezen steunt.
Misschien denken jullie daaraan als jullie een maaltijd uitzoeken. Denk aan de aantrekkingskracht, het magnetisme
van de kleur van het voedsel dat jullie eten en de regelmaat waarmee jullie dit eten. Misschien gaan jullie je realiseren
dat de kleur van het voedsel ook een rol speelt….niet alleen in jullie overleving, maar ook in jullie expansie als energiewezens!

Ik denk dat ik alles zo’n beetje heb gezegd. Ik wens jullie een goede avond. Ik wens jullie allen het allerbeste op je pad. Ik wens
dat jullie constant omgeven zijn door liefde en bescherming in je leven. Ik wens jullie gezondheid, bescherming en overvloed.

Wees in vrede. Dank jullie wel.

Lay-out by:
Marcelius


TOESPELING

- Meester Lanto -

Door: Anja Tjelpa

10 september 2021.


Intro:

Op de langste dag van dit jaar 2021, dat was een maandag, dat bleek een aparte dag te zijn, al gelijk bij wakker worden,
eigenlijk bijna niet wakker kunnen worden. Moeizaam, ik wil eigenlijk helemaal niks. Laat opstaan, dat werd laat gaan slapen,
net voor middernacht. Dat helemaal niks ging ook niet helemaal op, daar bleek wel degelijk werk aan de winkel. Spiritueel, channel
werk, voorbereidingen.

Wat hierbij anders was dan anders, op de langste dag werden er cijfers doorgegeven, een reeks 3 – 6 – 9 en 12.
Wat in eerste instantie resulteerde, in verloop van 30 dagen in het bericht Perspectivisme.
Wat duidelijk werd begrepen is dat het een toespeling betrof.
Verdere uitleg kwam nog niet door.

Daar kwamen wel gedachten aan te pas.

In eerste instantie waren de gedachten aan maanden, wat later manen, volle manen, nieuwe manen of bij elkaar? 21 Juni
aanvang zomerseizoen, seizoenen? Later, o ja, Tesla, de 369 methode. Maar hier werd twaalf genoemd, wat eigenlijk
een drie is en bij elkaar is het 21, is ook drie. Toen losgelasten, het komt wel. Er waren nog andere dingen waar
veel energie voor nodig bleek. O.a. tweemaal Volle Maan in Aquarius, de dag buiten de tijd, het nieuwe
zonnejaar, de Leeuwenpoort, met Nieuwe Maan in Leo, drie channelingberichten en het persoonlijke.

Week 35, maandag, de één na laatste dag van augustus, kwamen er ingevingen om meer over
cijfers te gaan lezen. Zie ondergenoemd.

Bedrock, een online magazine, artikel over de 369 methode van Tesla.

En een video hierover via You Tube van – Engineering Made Easy.
Kort artikel over Aritmomancie of Numerologie. (Voorspelkunsten)
De Goddelijke Driehoek – F. Javane en D. Bunker.
Geheime Leer III – H.P. Blavatsky

David Wells – Woordenboek van eigenaardige en merkwaardige getallen.
Het graalmysterie en de zeven vrije kunsten – Frans Lutters.
Boeken over de Maya’s, over de tonen (nummers).
Slimleren.nl – Priemgetallen

Kruisheer – Inwijdingsriten, Mythen en Legenden der Oude Mysteriën.
Vruchtbare Aarde Magazine – Voeding voor de Ziel – nr. 4/03
Chartres het raadsel van het Labyrint, de drie Roosvensters.
Wijsheden uit het Oude China Gillian Stokes – DE I TJING
Neale Donald Walsch – Gesprekken met God.
Rudolf Steiner – Economie

Vervolg; 1 Week later, de eerste maandag in september, de zesde, was het voor mij klaar met het lezen en ben begonnen te
schrijven. Nadat ik vele meters heb gelezen, cijfers, letters en andere leestekens, het volgende, in ieder cijfer van 1 t/m 9, sommige
rekenen 0 erbij, op Goddelijke, in en in diepgaande Schepperswijze, daar is in ‘verwerkt’ een ‘boekrol’ aan basissen, fundaties, sleutels,
bouwstenen, bedoelingen, mogelijkheden, fundamentele essenties, waarheden, voor velerlei en op velerlei mystieke manieren volgens
exactheid. En onverwoestbaar, ermee rekenen, vermenigvuldigen en zo, dat is ontstaan door te doen in de rijken van ervaringen. De
natuurlijke (als een geheel) cijfers dat is de essentie, verwerkt tot symbolen, je kan het ook benoemen als signaturen of beiden,
dragers met een grootse betekenis.

Noot uit Neale Donald Walsch, boek I, ‘een ongewoon gesprek met God’.

Een ding kan niet bestaan zonder tegendeel, behalve in de wereld van het Absolute. Evenwel was het Rijk van het
Absolute niet voldoende voor jou of Mij. Ik bestond daar, in de eeuwigheid en jij komt er ook vandaan. In het Absolute
bestaan geen ervaringen, enkel en alleen kennis. Kennis is een Goddelijke Staat, maar de grootste vreugde is te Zijn. En
Zijn is enkel en alleen te bereiken door ervaring. Evolutie verloopt dus: weten, ervaren, zijn. Het is de Heilige Triniteit, de
Drie-eenheid die God is. Met andere woorden: dat wat doet verrijzen; dat wat verrezen is; dat wat is. Dit wordt genoemd de
drie-enige realiteit, Gods signatuur. Het Goddelijke model. De drie-in-een is in ieder domein te vinden van het verhevene.

Alles is daar Eén en ontwikkelt zich van het een naar het ander, de cirkel van leven die nimmer eindigt. Geen ontkomen aan
betreffende wat tijd en ruimte wordt genoemd. De andere zijde is, dat deze drie-enige in geen enkele oppervlakkige relatie
van het leven te vinden is. Bij oppervlakkige relaties is er geen ruimte ‘tussenin’, er zijn geen tussenoplossingen. Oppervlakkige
relaties of algemene relaties zijn altijd tweetallen, in de Hogere Rijken is dit zonder uitzondering altijd drietallen. Voorbeelden
van tweetallen; links-rechts, groot-klein, langzaam-snel, dn het grootste tweetal aller tijden mannelijk-vrouwelijk.

Het vriendelijke verzoek wordt gedaan voor toelichting.
Ik stel mij open voor wie of wat er bestemd is om te communiceren.

Meester Lanto

Gegroet dierbaren op Aarde, hier Meester Lanto in toereikendheid van Radiatie, vanuit de tweede straal.
Gezien het over de hele globe en bewoners van de Aarde gaat en toebehorende sferen, heb ik mij wederom
als representant van vele aan deze zijde aangeboden om voornamelijk Oost en West en uiteraard niet zonder
Noord en West, in een voor alle betrokkenen emissie te onderhouden en e.e.a. toe te lichten.

Verschillen of differentiatie is essentia voor het relatieve.

Zoals zinnebeelden en tekens.

Toen onze Schepper het Kosmische Wiel creëerde vanuit het Absolute, dan beland je als Schepper in een weloverwogen,
gigantisch, magnifiek, wonderbaarlijk, specifiek en speciaal, mystiek, oprecht en liefdevol bezig zijn. Van een Eenheid in een
Niet-eenheid. Er werd veel in beweging gezet. Van Eén naar … jullie op Aarde zijn gewoon geraakt aan tellen, getallen. De oer
natuur cijfers symboliseren, vertegenwoordigen een aspect van de Eenheid, in de perfectie vanuit het Absolute. Het doorgronden
is een mystieke, diepgaande route via het spiraliseren, waar absoluut het oneindigheidsteken bij behoort, de Absolute betekenis is
het deel wat zich onmogelijk laat uitdrukken in woorden.

Zoals valt te begrijpen zijn de doorgegeven cijfers een reeks. En wel van betekenis voor dit buitengewone gebeuren op geliefde
Aarde en Al wat erbij betrokken is. Het vertegenwoordigt de logica zoals op Aarde wordt gehanteerd. Maar buitengewoon
aangestuurddoor dat vanuit de oorsprong uit het Absolute, het Kosmische Wiel is erom gestuurd te worden, richtingen,
boordevol met  ontelbare keuzepatronen in een geheel van ontelbare omstandigheden en dat is altijd en immer in
bewegingen. In – Uit, Op – Af. Daar gaat het over. Het oerwoud van het Elysium.

Wat wordt er gezien, gehoord, aangevoeld door aantallen van jullie die Nu leven op Aarde?

Soms in heel vroege morgenuren, soms in de momenten van de avondzon, soms in hele kleine momenten, kijkend in het Zonlicht
of het Licht van de Maan en/of de Sterren, de Wolkentaal, de taal van de Natuur. Bij typische weerstoestanden of die hele aparte
momenten van stiltes. Een trancemoment, een flitsmoment, een meditatiemoment. Dat is een moment tegenwoordigheid van het
gelaat van de Nieuwe Aarde.

Lieve dierbare mensen op Aarde, wat zit er IN het Leven op Aarde?
En wat wordt er uitgehaald en wat wordt er mee gedaan?
De Grootheid, het scalaire biedt een geweldige
voedingsbodem aan. (Matrix)

Er is mij gevraagd het volgende te gebruiken:

Dualiteit – tweeheid in het duaal zijn.
Dichotomie – deling in twee gelijkwaardige delen.
De nodige tussenruimte van het één naar het andere. Dat is drie. (Ook)
Zoals tussen de spaken een wiel, het Wiel, is er tussenruimte. Intervallen.

Is gelijkenis begrijpelijk?
De ziel kan gaan waarheen de Ziel wil.
De ziel creëert, maar het menselijke verstand heeft reactie.
Geen enkele activiteit van de Ziel komt zonder keuze tot stand.
Het individu en de individualiteit. Het intergetijdengebied van de mens.De bewustzijnsziel is fase drie van de ontwikkeling van de ziel.

Is een nieuwe fase in een turbulente tijd. Dat betekent niet dat de andere twee fases geen invloed of werking meer hebben.
De uiteindelijke bedoeling is vereniging en volledige harmonie, dat is 9, 3×3. Het afstemmen op waar het vandaan komt, het
oerwoud met zijn resonantie welke bedoeld weerklinkt in de relatieve rijken. Er is een bepaalde kracht volgens dit cijfer, teken,
qua graad vanuit de Hemelboog in combinatie met het Aardse solaire systeem. Zeg de cijfers maar eens, van 1 t/m 9 en dan je
wil verder, doorzetten, volhouden, al bij elkaar intens, deze intentie kan worden aangevoeld, dit is het kloppen van kosmische
golfritmes, dat kan weerklinken zoals al aangegeven en van de voedingsbodem voor gebruik.

Omen, omina, zijn voortekenen uit de Natuur in Haar Totaliteit.

De mens heeft allerlei meegekregen voor het mens Zijn om deze voortekenen te interpreteren. Dit is in bepaalde gebieden
op Aarde enigszins verstedelijkt. Dit is in de ruim laatste honderd jaar op Aarde stevig beïnvloedt door materialisatie,
technologieën en voorheen daaraan al door feodale stelsels en systemen en andere opzettelijke systemen, door
gerichte wil en bedoelingen. Waar in het heden via diverse fronten gebruik van wordt gemaakt om dit te
ondersteunen, de technologie van het passende antwoord.

Wij willen graag voorstellen dat jullie als mens van de mensheid, geliefden, daar is een mooi woord voor, gaan rememoreren,
vanuit het van Binnen. De innerlijke schatkamer. Wij hebben mede ondervonden, wij zijn zoals jullie zijn, dat de donkere nacht
van de Ziel, enige nasleep heeft opgeleverd voor de facetten van de Innerlijke Schatkamer. Ook dat is een medespel in de huidige levensontwikkelingen. Daar is de Zes voor nodig, voor de natuurlijke ritmes van de Kosmos, balans tussen dat mooie daar van binnen
en de omgeving(en) en het interpreteren van voortekenen en/of het sociale inter Kosmische contact met de Natuur en het mens Zijn.
Kosmische stroming.

Ongewone dingen doen behoort bij het creëren van de Nieuwe Wereld voor de planeet Aarde.

Het volgen van massa is geen vooruitgang. Zeker van belang deze periode te overzien vanuit astronomisch uitkijkpunt en de
fenomenen betrokken bij de Aarde en sommige voor verder. De Nieuwe Maan in Virgo, welke een innige relatie heeft met
Demeter en haar dochter Persephone of Kore. We spreken hier over de niet abstracte Natuur. We spreken over wat
leeft in de stralen van de Sterren en van de Maan.

Deze speciale dochter van Demeter is een weefster, heeft kleed gewoven uit alles wat er is, voor en door haar moeder,
vertegenwoordigster van het Wereld Al achter haar staat. En Zeus als Vader, Oppergod, verbonden met Jupiter de grootste
planeet van het bij Aarde horende stelsel, welke zeker een machtige mede invloed uitoefent. Een etherisch liefdeskleed, een
prachtig onderdeel van de scalaire voedingsbodem. Jullie hebben voeding van/uit de Natuur op Gaia hierdoor.

Zoals de seizoenen, allerlei seizoenen zich nu openbaren op Aarde, verdeeld over de Aarde, dat is niet altijd zo geweest.
De Godenleer behoort bij de route van het Kosmische Wiel. Er zijn wat varianten ontstaan in de loop van de route op Aarde.
Dochter Kore of Persephone is daar geweest door Hades of Pluto wat door jullie onderwereld wordt genoemd. Het heeft geen
bedoeling om deze Godenleer hier nader toe te lichten.

Het gaat om het herstel van de communicatie met de Natuur, de Godin van de Natuur en dat is degene die het weefwerk verricht
hiervoor. Bedoeld wordt aan te geven dat er diverse werelden zijn betrokken bij Aarde en al betrokken volgens de Creatie. 4×3
is 12 en dat wordt weer drie. Waarom 4? De vier elementen, de vier windrichtingen, de vier rivieren van Eden, de vier stromen
uit de uier van de koe Audhumla, de vierzijdige Pyramide, de vier Heilige dieren Leeuw, Arend, Stier en Mens, de vierkanten
van een kubus, o.a. dit zijn enkele voorbeelden.

Sleutels voor leven in harmonie worden door dit van de Schepping, in een constante aangereikt, als Sterren aan het Firmament.
Deze mythe kan worden ingezien als een verschuiving van macht, van invloeden waardoor er veranderingen op de Aarde zijn ontstaan.
Machtsverschuiving betekent revolutie, chaotische omwenteling voor herziening en vernieuwing van de inrichting van het bestuur voor
de planeet. Eén van de kwesties die urgent dient te worden herzien en hersteld, is terugkoppeling. Het ontbreken ervan of het verhullen,
dat laatste wil zeggen, niet openlijk zeggen of tonen. Iets ergens aan onttrekken met bepaalde redenen en het in het duister plaatsen.

Dit schemeren, doorschemeren geeft aan ‘machtig total-loss’.

Het heeft twee kanten, speciaal voor deze hoogwaardige evolutionaire gebeurtenis. De oppervlakkig machtige kant en de verheven,
machtige kant. Laat er nu door deze combinatie WEL tussenruimte zijn. De plek waar gelijkwaardige tweeheid, de ontmoetingen,
ervaringen, uitdagingen aangaat met de kant van het duale. Om de uitkomst te bewerkstelligen voor het Hoogste Goed of
Welzijn van Al.

Geliefden, men kan deze tussenruimte eventueel inzien als gevuld met versplinteringen. Wij verwachten dat jullie in kunnen zien,
dat er verlies van oude normen en waarden aan de orde is. Dat is een gegeven om rekening mee te houden en zeker als bewoner van
Aarde die zich inzet voor een beterende, betere visie voor het leven op Aarde in de continuering. Is planning van toepassing? Veel is
gelegen aan keuzes. Staat het Hogere Plan of planning, radicaal tegenover wat er op Aarde wordt gepland? Ja, want daar komen
de wortels vandaan. Graag refereren wij nogmaals aan rememoreren.

Dat is een breed, omvangrijk gebied. De historie van het Leven via het Kosmische Wiel. Jullie dierbaren zijn Gods kinderen als
mensenkinderen op Aarde als mede bewegenden, doeners, via weten, ervaren en zijn. Onze toespeling berust mede op het
stimuleren van jullie visies, visioenen via het innerlijke, persoonlijke sleutels, codes tot inzicht.

Zet haalbaarheid in het zicht en voeg er voeding bij in overvloed.

Het gaat om bewaren van innerlijke rust en kalmte in de chaotische wervelingen van deze merkwaardige storm.
Respecteer anderen en wees tolerant. Maar hou de draden van het Licht en het weefwerk van het Licht
stevig in handen (3). Zoals waarschijnlijk duidelijk, het tij is aan het keren, de cirkel is
ronddrijvend (6), laat jullie meedrijven voor iets nieuws, probeer het!

Deze periode heeft tevens als ‘inhoud’ verjonging (12).

Legioenen aan deze zijde, Gene zijde, zijn vol verlangen om te assisteren en assisteren al, er worden
aanhoudend schenkende stromen gecreëerd en gesproeid als spirituele regen voor de route.
Tot zover.

Jullie geliefden, aan het levenswandelen terug naar Thuis.

Zou het goed komen?
Iets, kan nauwelijks wachten…
Dansend op de lijnen van het Grote Plan?
Bouw er een vernieuwd levensplan omheen en doorheen.
Wat valt er te bewaren voor het langdurig re-memoreren?
Nieuwe wereld voor vele, vele jaren, rollend en niet snel eindigend.
Ga wandelen, levenswandelen door een Nieuw Levenspark op Aarde,
met poorten tot Hemelse parken en avenues!!!

Heilige groeten en Lichtwezen zegeningen vanuit het Heelal.

Ik ben Meester Lanto.

> BRON <

Samengesteld op maandag en dinsdag 6 en 7 september 2021.
Voor website bewerkt door Anja met support van Michael.
Geplaatst op de website: 8 september 2021

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog,
nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel. En
onder vermelding van de auteur en haar website.

Lay-out by:
Marcelius


Mike Quinsey

– Channeling van zijn Hogere Zelf –

11 juni 2021.

Channeling Mike Quinsey MMH


De hoop en de wensen van de mensen winnen aan kracht en moeten uiteindelijk veranderingen teweegbrengen die al lang hadden
moeten plaatsvinden. Het kenmerkt de verwijdering van de machthebbers die niet de belangen van het volk dragen, en het is triest voor
ons om te zien dat de enige manier waarop jullie je vrijheid kunnen bereiken, is door het gebruik van geweld. De wil is er om te slagen, maar
totdat jullie gezamenlijk de inspanningen doen, kunnen deze niet volledig profiteren van de potentiële kracht die ze hebben. Gedachten alleen
zijn krachtig en de hele tijd dat mensen ze projecteren, worden ze een collectief dat de kracht zal hebben om ze te materialiseren. Ga er dus
nooit vanuit dat je positieve gedachten tijdverspilling zijn, want alle kleine beetjes helpen en blijven in de ethers wachten om gebruikt te
worden.

Houd in gedachten dat waar je je kracht legt, deze door de Wet van Aantrekking sterker zal worden en uiteindelijk zal manifesteren wat je
maar wilde. Dit geldt ook voor jou als individu en voor wat je voor jezelf wenst, dus wees realistisch en tenzij je karma hebt opgelopen door
eerdere acties of daden die dit voorkomen, is er geen reden waarom je niet succesvol zou zijn. We hebben je vaak geadviseerd om voorzichtig
te zijn met wat je voor jezelf of anderen wenst, en ervoor te zorgen dat ze altijd positief zijn.

Langzaam maar zeker komt Covid19 onder controle, maar het zal altijd op de achtergrond rondzweven. Tegen die tijd is het te hopen dat
de vooruitzichten op de terugkeer ervan minimaal zijn en niet groter dan een gewone verkoudheid. Naarmate je ouder wordt, ontwikkel
je immuniteit tegen veelvoorkomende ziekten die meestal komen en gaan, met zeer weinig blijvend effect. Jezelf gezond houden en
het juiste voedsel eten is essentieel als je wilt dat je immuunsysteem sterk is. Eet veel vers voedsel en vermijd zoveel mogelijk al het
verwerkte voedsel. Verminder suikerhoudend voedsel en als je een zoetstof nodig hebt, is honing het beste gezonde alternatief.
Veel hiervan is gewoon gezond verstand, vermijd zoveel mogelijk gefrituurd voedsel en zuivelproducten. Het is een formidabele
lijst, maar als je je inname van dergelijke voedingsmiddelen op zijn minst kunt matigen, zal je gezondheid er baat bij hebben.
Veganisten en vegetariërs zijn duidelijk op de goede weg, en alle wijzigingen die worden aangebracht om de inname van
voedingsmiddelen met een lage vibratie te verminderen, zullen je gezondheid verbeteren en het zal resulteren in
minder problemen.

De jonge kinderen van vandaag zijn de oudere generaties ver vooruit en begrijpen wat nodig is om de mensheid op
een pad te brengen dat zal leiden tot grote veranderingen die deze zullen versnellen, aangezien velen zo essentieel
nodig zijn om de eerste stadia van wat verreikend zal blijken te zijn. Er zijn veel paden geopend, maar niet alle leiden
tot de essentiële veranderingen die nodig zijn om uit het oude paradigma te komen dat jullie niet langer dient. Denk groot
als het om de toekomst gaat, want het heeft weinig zin om grote sommen geld uit te geven aan het simpelweg uitbreiden van
oude ideeën. Je moet anticiperen op de behoeften van de nieuwe en moderne samenleving die geen grenzen kent aan haar ideeën
over waar het menselijk ras naartoe gaat. Je hebt de hersens en de technologieën om alles op gang te brengen, zonder tijd te verspillen
aan datgene wat ontoereikend is gebleken.

Crystal bowl - MMH

Het is alsof je in een kristallen bol kijkt en alle landen in verschillende stadia van vooruitgang kunt zien, waarbij velen nog steeds
niet de basisbehoeften hebben om te kunnen overleven. We zeggen nogmaals dat jullie één ras zijn – het menselijke ras, en
het wordt tijd dat alle mensen samenkomen met het oog op het verhogen van de kwaliteit van leven, zodat er niet zo’n
kloof tussen hen is. In het verleden gebruikten de rijkste en meest ontwikkelde landen de situatie in hun voordeel en
ontdekten ze dat ze door slechts weinig financiële hulp te geven ruimschoots konden profiteren van hun investering.
Het gaat terug naar de tijd van het Gemenebest, waar de inboorlingen slecht betaald werden en alle uren werkten die
God hen gaf. Het wordt als zodanig erkend en moet in het verleden blijven waar het thuishoort. Laat de rijkste landen een plan
opstellen om de levensstandaard van alle armste landen snel te verhogen, waar op de lange termijn iedereen voordeel uit zal halen.

Het is duidelijk dat je niet kunt verwachten dat je alle verschillen die bestaan tussen de vele landen die vaak een sterke religieuze
achtergrond hebben, overwint. Op voorwaarde dat mensen op hun eigen manier mogen aanbidden, zonder tussenkomst, zien we geen
reden waarom iedereen degenen die ervoor kiezen om anders te zijn, niet zou respecteren. Houd in gedachten dat een ziel niet
noodzakelijkerwijs alleen incarneert in families die oude religieuze overtuigingen praktiseren, maar nieuwe ervaringen kan
zoeken in een andere reeks overtuigingen. Religie heeft zoveel problemen veroorzaakt tussen mensen, maar waarom,
als het deel uitmaakt van opgroeien en het vinden van het ultieme pad naar God, waarover nu gesproken over
“als de God van binnen”. Is het dan niet duidelijk dat alle zielen eigenlijk dezelfde God zoeken?


God - MMH

Dus je hebt een Universele God die altijd bij je is en die je aanspoort om je liefde met alle zielen te delen en niemand
als zijnde anders te behandelen dan de anderen. Zet de verschillen opzij en je hebt één grote gelukkige familie die God eer
betoont in de privacy van hun eigen ziel. Waarom zou je liefde niet een kans geven om te laten zien dat er geen barrières zijn voor
Universele Liefde, tenzij je ervoor kiest om ze te maken. Kun je je voorstellen hoe snel alle verschillen overwonnen zouden worden en
discussies over wie gelijk had of niet, zouden verdwijnen. Laat er een nieuwe manier zijn om naar religie te kijken die niet speculeert over
wie ongelijk of gelijk heeft, maar accepteer de verschillen als onderdeel van de ervaring. Wees ervan verzekerd dat achter alle berichten
een duidelijk plan schuilgaat om je begrip te vergroten, zodat je enerzijds niet overweldigd bent, maar je begrip verbreedt naarmate
je bewustzijn begint uit te breiden.

We hebben jullie gedachten op een paar verschillende sporen gezet, maar ze leiden allemaal naar de Ene God die de Opperste Schepper
is van Alles Dat Is. Het is onmogelijk voor zielen op jullie niveau om echt de grootsheid te begrijpen van een wezen “Dat alles is wat bestaat”.
Het is bijna niet te geloven dat de energie die God is geen grenzen lijkt te hebben en voortdurend nieuwe gebieden in de Ruimte creëert.
Er is een gezegde: “wie kaatst, kan de bal verwachten”, en alles beweegt in een cyclische beweging. Dit niveau gaat het begrip van
de meeste mensen ver te boven en het is op dit moment niet nodig om meer te weten, aangezien alles te zijner tijd voor alle
mensen komt. Je directe taak is om gecentreerd te blijven en je liefde te delen met alle zielen om je heen. Blijf kalm
in het aangezicht van tegenspoed en door dit te doen help je een ziel te presenteren die in vrede is met de wereld.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
Deze boodschap komt door mijn Hoger Zelf, mijn God-zelf.

In liefde en licht.

Mike Quinsey

Vertaling: Rob

Mike Quinsey

– Channeling van zijn Hogere Zelf –

4 juni 2021.

Licht en donker - Marcelius

Er zijn momenteel twee hoofdgroepen op Aarde die beide uiteinden van het spectrum bezetten, jullie zullen ze kennen als die van het Licht en
die van het Donker. Ze vechten allebei voor de controle over de aarde en zoals het er nu uitziet loopt het Licht voorop. De duisteren zullen alles
in het werk stellen om hun positie te herwinnen, maar het zal tevergeefs zijn. Je zou kunnen zeggen dat de duisteren hun tijd hebben gehad,
maar ze zullen geen nederlaag accepteren. Naarmate de gebeurtenissen echter verdergaan en de trillingen hun plaats en invloed vergroten,
zullen ze niet langer de macht hebben om de toekomst van de mensheid te bepalen. Met de arrestaties die hebben plaatsgevonden is hun
kracht verminderd en hun plan voor wereldheerschappij is in duigen gevallen. Het is moeilijk om het met zoveel onrust overal te zien, maar
de mensen zijn wakker geworden door wat er aan de hand is. Ze hebben hun protesten over de hele wereld geuit en zullen uiteindelijk worden gehoord en opgemerkt. In werkelijkheid zijn het de mensen die de macht hebben en wanneer ze hun ruzietjes achter zich laten en samenkomen, kunnen verbazingwekkende dingen worden bereikt.

Zie in dat de mensen de ruggengraat van de samenleving zijn en wanneer ze goed georganiseerd zijn, bijna alles kunnen bereiken waar
ze hun zinnen op zetten. Wij van onze kant zullen hen begeleiden en beschermen, zodat zij vooruitgang kunnen boeken. Dus hoe
eerder de mens zichzelf heeft ontdekt, hoe eerder we kunnen helpen om ervoor te zorgen dat zijn inspanningen productief zijn.
Covid19 heeft zo’n puinhoop op aarde veroorzaakt, het lijkt misschien dat het nog eeuwen zal duren voordat dit kan worden opgelost,
maar met onze hulp kunnen we je verzekeren dat dingen vrij snel zullen vorderen. Er is immers nog veel te doen en zonder onze hulp zou
het veel langer duren. Je hebt de hulp verdiend die op je wacht, maar eerst moeten we zien dat je de juiste acties onderneemt ter
voorbereiding. Met jullie begrip van de volledige situatie kunnen we de toekomst plannen om ervoor te zorgen dat je de beste
resultaten krijgt.

De timelapse heeft jullie de gelegenheid gegeven om te beoordelen of jullie voorgestelde acties voldoen aan de behoeften van het moment,
en er is zoveel dat moet worden herzien. Er is veel schuld in de wereld en jullie willen daar duidelijk niet aan bijdragen. Het zal een lange weg
zijn om weer tot rust te komen, maar met zorg en planning zult je uiteindelijk de problemen overwinnen. Veel zielen zijn speciaal naar
de aarde gekomen om je door de onvermijdelijk moeilijke periode te helpen. Je betreedt er een die het begin van een nieuw tijdperk
zal zijn en als het correct wordt behandeld, zult je enorm profiteren. We zouden willen dat we openlijk naar je toe konden komen,
zo’n gebeurtenis zal deel uitmaken van je introductie tot het Galactische Tijdperk.

Het is een spannende tijd om op aarde te zijn en wanneer het stof en de overblijfselen van de oude tijd zijn opgeruimd, zullen jullie
het nieuwe tijdperk zien ontstaan. Het passeren van de markering heeft zoveel deuren voor jullie geopend en daarom zullen jullie dolblij
zijn met wat ze zullen brengen. De Nieuwe Tijd is precies wat het zegt en daarom moedigen we jullie aan om vooruit te denken en de rest
over te laten aan de geschiedenisboeken. Het heeft lang geduurd om de methoden van de duisteren te onthullen en ze zijn nog niet klaar,
maar ze zijn zich aan het terugtrekken. Langzaam maar zeker komt al wat ongezien was uit de schaduwen om gereinigd te worden door
het Licht. Er wordt veel voorbereid om ervoor te zorgen dat degenen die hun daden tegen het Licht hebben verborgen, voor het
gerecht worden gebracht. Ze zullen zich nergens kunnen verbergen zijn en alles zal uiteindelijk worden onthuld.

Er liggen veel projecten op de tekentafel die wachten op het juiste moment om te worden vrijgegeven. De tijdschaal is aan jullie, maar
zodra jullie als klaar worden gezien, is er veel dat kan doorgaan. We herhalen dat “klein mooi is” en veel zal draaien om relatief
kleine groepen die gemakkelijker te runnen zijn. De grote conglomeraten zijn niet langer ideaal voor zo’n opzet en ze zijn
druk bezig met het plannen van hoe ze de veranderingen kunnen aanpakken die hen worden opgedrongen, en het is
duidelijk dat ze zich behoorlijk moeten inperken. Veranderingen van deze aard komen van tijd tot tijd en het wordt
geleid door de behoeften van de mensen. De veranderingen zullen verstrekkend zijn, maar mogen geen
grote verstoring veroorzaken, zoals sommigen denken, en er is geen reden waarom ze geen
soepele overdracht zouden moeten inhouden.


Energie booster - Marcelius

Het is duidelijk dat vrije energie grote veranderingen teweeg zal brengen, omdat het bijna elk aspect van het dagelijks leven beïnvloedt.
Dergelijke energie komt uit een eeuwige bron, en hoe fijn zou dat zijn in een van jullie koudste winters door je geen zorgen te hoeven maken
over de kosten van verwarming. Geen koude vriesnachten meer als jullie de verwarming niet kunnen betalen die jullie nodig hebben om warm
te blijven. Het zal tijd kosten om de voordelen op grote schaal te verspreiden, maar hoe geruststellend is het om te weten dat er enorme hoop
aan de horizon ligt. Toch is gratis energie slechts een van de voordelen die nog moeten worden ingevoerd.

Het is leuk om te weten dat de toekomst heel anders zal zijn dan jullie gewend zijn, en dat alles ten goede. De mensheid is toe aan grote veranderingen en het wordt tijd, kunnen jullie geloven dat jullie opzettelijk dingen zijn ontzegd en dat er veel veranderingen hadden kunnen
zijn die het daglicht niet hebben gezien. De duisteren hebben zoveel te verantwoorden en hun dag van afrekening komt steeds dichterbij. Het moet moeilijk voor jullie zijn om te begrijpen dat een groep mensen zo weinig zorg kan hebben voor wat je het gewone volk zou kunnen noemen. Wees ervan verzekerd dat er een dag zal zijn niet ver in de toekomst waarop hun activiteiten onder hun aandacht zullen worden gebracht en
zullen moeten worden verantwoord.

We moeten jullie zeggen dat de donkerste dagen voorbij zijn, en zodra jullie jezelf hebben opgericht, zullen de veranderingen serieus
beginnen. Jullie is in het verleden veel beloofd dat niet altijd mogelijk was om in te voeren, maar nu is de situatie veel beter en
zien we geen reden waarom er geen goede vooruitgang kan worden geboekt. In het verleden zijn jullie in de steek gelaten
door de politici, maar in de toekomst zul je echt vertegenwoordigd zijn. De politiek is momenteel een puinhoop
en werkt niet goed voor de mensen, maar binnenkort zal dat worden rechtgezet.

Jullie zijn erg geduldig geweest en verdienen elk voordeel dat op jullie weg komt en tot nu toe hebben we maar een tipje van de sluier opgelicht. Mettertijd zul je gecompenseerd worden voor al je problemen en zal het leven een totaal andere betekenis krijgen. Woorden kunnen geen recht doen aan wat ons te wachten staat en we weten dat je niet teleurgesteld zult worden. Binnenkort zullen de ware leiders op de voorgrond treden
en je zult weten dat ze oprecht zijn.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God zelf.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: RobElena Danaan en Thor Han over Agartha en de situatie op de Aarde,

April 2021Elena heeft via een implantaat in haar hoofd rechtstreeks contact met Pleiadian Thor Han. Thor Han en zijn crew hebben Elena uit de handen
van de grey’s gered toen zij op 9-jarige leeftijd was ontvoerd. Door een QHHT-sessie bij Elisa Herrera weet Elena wat er met haar tijdens die ontvoering is gebeurd, en heeft zij haar angst die haar in zijn greep had kunnen overwinnen.

Thor Han is vlootcommandant bij de Galactic Federation of Worlds (ook: Galactic Federation of Light), en is belast met de bescherming
en hulp bij de bevrijding van de Aarde en haar bewoners. Myra, arts op het schip van Thor Han toen Elena werd bevrijd en degene
die Elena toen aan haar verwondingen heeft behandeld, bevindt zich ten tijde van dit gesprek op Taigeta waar de hybride
kinderen worden opgevangen die zijn gered van zowel Aarde als Mars. Alle plekken waar de duistere krachten de
boel in handen hebben worden geschoond.

Elisa Herrera stelt via Elena vragen aan Thor Han, en Thor Han geeft antwoord sprekend via Elena’s mond.
In deze sessie spreekt ook Valnek (van de constellatie Eridan), een vriend van Thor Han, via Elena omdat Valnek
bekend is met de situatie in Agartha. In deze aflevering wordt gesproken over Agartha en de actuele situatie op Aarde.
Deze sessie vond begin augustus 2020 plaats en ik geef hieronder een samenvatting van de informatie die op dit moment nog
relevant is. Het bevat o.m. zeer belangrijke informatie m.b.t. vaccins en implantaten.

Thor Han vertelt dat ondergronds in Agartha een erg gewelddadige oorlog gaande is. Het gaat nu de goede kant op, en mensen worden geëvacueerd. M.b.t. ingangen naar Agartha: het grote gat boven Antarctica is de in- en uitgang van duistere krachten naar hun ondergrondse bases, maar overal ter wereld, ook Antarctica, zijn ingangen naar Agartha. Valnek vertelt over Agartha: het is daar niet donker maar licht, overal
is het licht, en ze hebben hun eigen power energie. Die komt van de rotsen en de planeet. Er groeien planten, voedsel, en er zijn steden,
tuinen, bossen, meren. Alles wordt gevoed door natuurlijke energie. Deze energie wordt nu nog door de duistere krachten van
jullie weggehouden, maar hij komt voor jullie beschikbaar. De cabal wordt onderuitgehaald, heb vertrouwen. Ze gaan falen.


Aard van de gebouwen is afhankelijk van de cultuur. Sommigen gebruiken grotten, andere gebruiken metalen. Er zijn veel
verschillende constructietechnieken dankzij de natuurlijke energie. Valnek heeft een vriend in Telos, dit was gedurende millennia
een prachtige stad. De cigars hebben het nu overgenomen, evenals mount Shasta boven Telos. De elites van Telos werken nu samen met de
deep state in de USA en de cigars.

Er zijn nu de duistere krachten, maar de stad wordt bevrijd. De stad was gebouwd met kristallen en mineralen, het was prachtig, alles
schitterde en de kristallen gaven de Phryll energie door. Mijn vriend van Telos is daarvandaan ontsnapt en bevindt zich nu op een andere
planeet. De volgende keer zal ik deze vriend meebrengen en hem vragen erover te vertellen. Er zijn veel verschillende rassen en culturen in Agartha. De mensen gingen ondergronds om de oorlogen op de oppervlakte en de cataclysmen te ontlopen.

Valnek legt uit hoe de verbinding met het implantaat in Elena werkt. Zegt dat ze allemaal een implantaat hebben door middel waarvan ze met elkaar kunnen communiceren als ze zich afstemmen op de frequentie van de ander. Dit is alleen mogelijk als beide partijen elkaar vertrouwen.
Het Implantaat is verbonden met het zenuwstelsel. De duistere krachten op de Aarde proberen nu deze techniek te gebruiken om de mensheid
te controleren en ontwikkelen allerlei methoden daarvoor.

Valnek geeft info m.b.t. specifieke energieplekken op Aarde die de historie van de mensheid laten zien. Belangrijk dat de mensen gaan
begrijpen wie en wat ze zijn. Piramiden zijn generatoren, energiestations. Ze maakten vrije energie voor iedereen en alles op Aarde. Daarom
zijn er zoveel oorlogen, omdat de duistere krachten deze energie in handen wilden hebben.

In Agartha bestaan verschillende dichtheden, derde, vierde en vijfde. Overal in en op de Aarde vindt ascentie plaats.

Thor Han neemt weer het woord. Vraag: Hoe kunnen we tegenhouden dat ze de controle over onze levens nemen?

Ik kan niet genoeg herhalen: laat niemand tegen jouw wil iets in jouw lichaam injecteren! Ze kunnen jouw acties en spieren controleren als
jouw zenuwstelsel is verbonden met hun implantaten. Er zijn veel aardebewoners ontvoerd en die hebben implantaten gekregen en zijn nu controleerbaar. Ze blijken niet efficiënt genoeg te zijn. Dus nu zijn ze druk bezig om deze techniek via vaccins te verbeteren en in alle mensen
te brengen.

Het zijn de duistere krachten op de oppervlakte die dit doen. Ze willen een deel van de economie onderuithalen. Ze willen deze trackers in
iedereen hebben. We noemen het trackerdust. Het is heel fijn stof en bijna onmogelijk te verwijderen. Dit heeft een intelligentie van zichzelf
dat zich zal verbinden met jouw zenuwstelsel. Als iedereen deze implantaten heeft en deze zijn in resonantie met de cabal, stel je maar voor
wat ze dan kunnen doen! Dit trackerdust blijft in jouw lichaam totdat je sterft.

Het is nu nog alleen in de cv-vaccins, maar ze plannen het in andere in te brengen. Ze maken de mensen bang zodat deze alle vaccinaties accepteren. Op een vraag over hoe je naar een hogere dichtheid gaat: het gaat heel natuurlijk. Je verhoogt jouw frequentie, onderzoekt en
leert, evolueert. Een zekere staat van wijsheid bereiken. Over de valse alien invasie: we zien ze trainen met hun holografische techniek en we
zullen proberen ze tegen te houden. Maar ze zijn zeer slim en weten hoe ze binnen de regels blijven zodat er geen ingrijpen door ons zou
kunnen zijn. Maar we doen er alles aan om dit niet te laten plaatsvinden.

De huidige president (aug 2020, dus T) wil niet dat een valse alien invasie plaatsvindt, maar de nieuwe door de cabal aan te stellen president
(dus B) maakt deel uit van de cabal, en dan zouden ze het kunnen doen. Ik vertel je dat de huidige (dus T – aug 2020) niet absoluut de beste
mens is, maar hij is oprecht en wil de cabal kwijt, en daarom helpen wij hem. We zien hem als een ‘handig hulpmiddel’. Hij wil het beste voor
de mensheid, maar hij wil ook macht voor zichzelf, en hij is zeer vastberaden. Dus hij is nu de beste om de cabal te bevechten.

Thor Han en zijn vrienden moeten erg lachen om de vraag of de Aarde plat is. Vraagt is dit een serieuze vraag is.
Laat ze in de ruimte komen en met eigen ogen zien dat het een bol is. Het is een belachelijke vraag.

Wat kunnen we het beste doen om de frequentie op Aarde te verhogen?

Doe jouw onderzoek: wie maakt de vaccins, waarom doen deze mensen het, wat is hun belang. Onderzoek alles. Leer over jouw wetten en soevereiniteit en weiger alles wat tegen jouw soevereiniteit ingaat. Over de kinderen: let goed op ze! Dit zijn moeilijke tijden en ze zullen blijven proberen om nog veel kinderen te ontvoeren voordat ze uit de planeet worden gegooid. Laat jouw kinderen nooit alleen, hou ze in het oog.
Ze gaan vooral ook naar plekken waar kinderen zonder ouders zijn, onbeschermd.

Op het gebied van hulp geven bij het gevecht om bevrijding; dat is ons werk, daar kunnen jullie niet rechtstreeks bij helpen. Maar wel door de vibratie op de planeet te verhogen, niet in angst te zitten. Je kunt de frequentie van de Aarde meten, dat gebeurt, jullie noemen het de
Schumann resonantie. Op dit moment (aug 2020) bevindt de Aarde zich nog in de 4e, op de drempel van de 5e.

Zijn er presidenten van andere landen die de president helpen? Ja! Ik mag geen namen noemen, maar het worden
er steeds meer. Nu zijn het er 14 (aug 2020) maar naarmate de anderen hun angst overwinnen sluiten ze zich aan. Na december,
na de zonnewende, wordt het steeds beter. De cabal wordt ontmanteld. De slechte buitenaardsen worden verwijderd van de planeet.

En naarmate de frequentie op Aarde omhooggaat verzwakt dat de kracht van de slechte buitenaardsen en van de cabal.

Internet (van de duisteren) zal in de loop van de tijd verdwijnen want er is veel betere technologie. Alle technologie komt voor jullie beschikbaar, jullie hebben geen idee wat er allemaal is. Jullie wetenschappers weten ervan, werken ermee, maar ze worden betaald om hun mond te houden.
Ze worden bedreigd, gechanteerd, geïnfiltreerd, maar als eenmaal de dreiging van de vijand verdwenen is zal de technologie aan iedereen
worden gegeven.

Thor Han bedankt Elisa Herrera omdat dankzij haar hulp Elena haar angst heeft overwonnen en zij zich heeft kunnen verbinden met Thor Han.
Boodschap van Thor Han aan iedereen, blijf in vrede in je hart, wees moedig, er staan nog moeilijke tijden te gebeuren, maar de toekomst gaan
we met zijn allen maken. Alles komt goed. Ik ga nu weer naar mijn vrienden en hartelijk lachen over de platte planeet!
Samenvatting en vertaling door Veronica

Elena Danaan werd op haar 9e ontvoerd door grey’s die bij haar op hun schip allerlei implantaten inbrachten. Terwijl ze daarmee bezig waren
was er een inval van Pleiadians die Elena hebben gered en haar meenamen naar hun eigen schip om haar medisch te behandelen. Het
implantaat in haar hoofd konden ze niet verwijderen omdat dit te gevaarlijk voor Elena zou zijn, maar ze konden wel het implantaat
tunen naar hun eigen frequentie. Door middel hiervan konden ze contact met Elena houden. In 2018 werd door de Pleiadians
contact opgenomen met Elena die haar opriepen haar missie te gaan doen omdat “over twee jaar de Aarde in een
belangrijke periode zou komen en haar hulp daarbij nodig was.

Elena maakt nu onder meer video’s van sessies waar zij haar stem ter beschikking stelt aan buitenaardsen
(middels het implantaat in haar hoofd) en Elisa Herrera vragen stelt aan de buitenaardse die dan spreekt. Kijk op haar youtube kanaal

Zij heeft haar ervaringen beschreven in een boek (zie ook de video) “A gift from the stars”.
“Het waargebeurde verhaal van een ontvoering door Zeta Greys en een redding door welwillende buitenaardsen uit de Pleiaden, en
verschillende directe contacten die ik door de jaren heen had met UFO’s en bezoekers uit andere werelden. Dit boek bevat een
geïllustreerde beschrijving van 110 buitenaardse rassen die betrokken zijn bij onze planeet, onthulde informatie over
groepen en allianties in deze Melkweg, evenals een kaart van de hemel met locaties van buitenaards leven,
aan mij gegeven door buitenaardse wezens.

Je zult ook mooie boodschappen van hoop voor de mensheid vinden. Dit boek werd al heel lang verwacht,
het bood steun en begrip aan alle ontvoerden en beantwoordde veel vragen. Dit is het enige boek dat je zult vinden
met zulke gedetailleerde informatie over de vele ET-rassen die bij de Aarde betrokken zijn. Het bevat beschrijvingen van elk
ras, waar ze vandaan komen, hun verbinding met de Aarde en verbazingwekkende tekeningen van hoe ze eruitzien, aan mij getoond
door mijn redders. Bovendien legt dit boek de verschillende federaties, allianties en rijken uit waarmee elk ras wordt geassocieerd en hun
rol in de geschiedenis van de Aarde.

Dit boek legt alles uit vanuit het perspectief van een Pleiadean uit de 5e dimensie, zodat je de juiste namen van alle rassen, sterren en
planeten leert kennen, niet alleen hoe wij ze noemen. En dat is niet alles. Je zult ook leren over het verbazingwekkende en
emotionele verhaal van mij, en hoe ik werd gered door welwillende ET’s die mij hielpen dit boek te schrijven. Dit boek
biedt ook zeer gedetailleerde sterrenkaarten, locatie van ET-bases op aarde, discussies over bloedgroepen,
evenals berichten van de ET’s die mij hebben gered. We hebben lang op deze informatie gewacht …
zoveel verwarring en verkeerde informatie en tegenstrijdige informatie vóór dit boek. Het
is het definitieve ET-handboek. Het zal veel mensen wakker maken.”

Attentie Marcelius19 april 2021

De mensheid en het Ground Crew Project
Prof. Dr. Andreas Grünschloss


Je bent speciaal gekozen om deel uit te maken van een goddelijk experiment in de schepping.
Wat er op deze planeet gaat gebeuren is nog nooit eerder gebeurd en zal nooit meer gebeuren.

Onze planeet beweegt zich van derdedimensionaal bewustzijn (fysiek-materiële realiteit-wat je kunt zien, voelen, horen, proeven en aanraken), naar een vierde en een vijfdedimensionaal bewustzijn. In deze dimensies zul je volledig bewust zijn, je zult bestaan in een staat van liefde en
niet van angst. Je bent telepathisch en hebt veel meer licht in je lichaam.

U kunt alles creëren wat u wilt met uw geest en de nieuwe technologie die voor u wordt geleverd. Deze technologie zal je wildste
verbeelding te boven gaan. Je zult honderden of duizenden jaren kunnen leven. Je zult volledig genezen zijn van alles wat er
nu mis met je is. Je zou nu 85 jaar oud kunnen zijn en een 20 jaar oud lichaam kunnen manifesteren.

Zeer binnenkort zullen we miljoenen ruimteschepen en bezoekers uit de ruimte op deze planeet hebben. Onze regering weet
dat dit gebeurt, maar ze willen dat je bang bent zodat ze het leven kunnen houden zoals het is geweest. Onze bezoekers worden
vergezeld door engelen die u met de schepen naar beneden zult zien komen. Ze zijn welwillend en liefdevol. Ze brengen begeleiders, benodigdheden, leraren en nieuwe technologie.

Deze goddelijke interventie wordt tot stand gebracht door de genade van God. Je zou 'waarom' kunnen vragen. "We hebben een vrije wil en moeten dit allemaal zelf doen." De reden dat we in zo'n grote omvang worden geholpen, is dat de aarde miljoenen jaren geleden deel uitmaakte van een goddelijk experiment. De Eerste Schepper nam miljarden achterblijverszielen (zielen daar evolueerden niet spiritueel met de rest van
de schepping) en zette ze gewoon op aarde. Men hoopte dat deze zielen zouden veranderen in een hoger bewustzijn.

Deze zielen kwamen van alle planeten onder onze Grote Centrale Zon. Onze planeet was volledig bewust en in de vijfde dimensie.
We hadden de hemel op aarde. Helaas hebben we deze achterblijverszielen gebaard en zijn we begonnen met de val uit genade die in de
Bijbel wordt beschreven met Adam en Eva. We namen het op tegen hun Rad van Karma.

In de tijd van Atlantis en Lemurië werden pogingen ondernomen om het bewustzijn van de planeet terug te brengen naar de vijfde dimensie.
Beide pogingen mislukten. Vanaf de Harmonische Convergentie in augustus 1987 heeft meer dan 51% van de mensen op deze planeet genoeg licht in zich om deze verschuiving mogelijk te maken. Bij de gratie Gods kijkt de hele Schepping naar planeet Aarde.

We worden bijgestaan door heel de Schepping-de Geestelijke Hiërarchie, Engelenrijken, de Galactische Federatie van Licht, Geascendeerde Meesters en onze ruimtebroeders en -zusters. Je bent erg gezegend en heel speciaal om op deze planeet te zijn op dit moment.

Binnen korte tijd ontvangt onze planeet de Fotongordel. Deze lichtband komt elke 25.000 jaar langs. Deze keer luidt het de Gouden Eeuw in.

De fotonenenergie is een extreem liefdevolle energie die bestaat uit fotonen, gammastralen en antimateriedeeltjes.

Als de Photon Belt toeslaat, hebben we drie dagen duisternis en één dag kou. Dan hebben we 16 jaar licht, 24 uur per dag.

Je wordt volledig bewust binnen het eerste uur wanneer de lichtstraal je pijnappelklier raakt. Het activeert alle 12 strengen van je DNA en je kunt de rest gebruiken (90%) van je hersenen die je momenteel niet hebt kunnen gebruiken. Je zult in staat zijn om te creëren met je gedachte, wat je ook nodig hebt, een kamer op te lichten, jezelf op te warmen, wat je maar nodig hebt. Er valt niets te vrezen. Er wordt een paradijs geschapen op deze planeet dat je verbeelding te boven gaat. We sturen je veel zegeningen van liefde en licht.

Voor meer informatie lees You are Becoming a Galactic Human

Attentie van MarceliusWat is nou een Channeling


Channeling is een vorm van communicatie tussen mensen en andere wezens, uit meestal hogere dimensies.
Deze wezens kunnen engelachtige wezens zijn, natuurgeesten, geesten van overleden dierbaren, buitenaardse
wezens of zelfs dieren en huisdieren. Een channeler kan kiezen wie of wat hij/zij wenst te channelen. Als de andere
partij wil communiceren, wordt er een verbinding gelegd en kan de channeling beginnen.

Er bestaan verschillende manieren van channelen. Men kan zich richten op b.v. channelings met buitenaardse wezens, of in het
geval van Suzy en Matthew Ward, op de channeling van een moeder met de geest van haar overleden zoon in Nirvana (de Hemel).


Om te kunnen channelen hoeft het medium meestal niet in een diepe trance te gaan of zijn lichaam en/of geest aan de entiteit over te
geven. Zij concentreren zich alleen met hun zintuigen en aandacht op de entiteit die ze aan het channelen zijn. Maar er bestaan ook
channelings waarbij de ziel of geest van het medium ofwel terzijde stapt ofwel het lichaam verlaat. Hierdoor krijgt de andere
energie de ruimte om binnen te komen en gebruikt het lichaam voor een bepaalde tijdsperiode. Deze verschuiving van
energie kan seconden of minuten duren en zij die aura’s zien, kunnen werkelijk de verschuiving waarnemen.

Sommige mensen vrezen channeling omdat ze het proces niet begrijpen of omdat ze denken dat een negatieve
of duistere entiteit kan binnenglippen. Maar de channeler heeft altijd de keuze met wie of wat hij of zij wenst te channelen.
De channeler kan erop staan de naam en oorsprong van een entiteit of engelachtig wezen te kennen die met hem wil communiceren.

Ervaren channelers weten dat niet enkel omdat een entiteit wil communiceren, het betekent dat de entiteit verlicht hoeft te zijn. De channeler
zou voor zichzelf het niveau van verlichting van de entiteit moeten vaststellen en de waarde van zijn informatie. Sommige entiteiten houden gewoon van kletsen, anderen kunnen een agenda hebben en er zijn ook veel entiteiten die verlichte leiding en raad willen geven.

In zeldzame gevallen kan een channeling met hogere wezens door Hatonn worden onderbroken. Hij is een Commandant van de Galactische Federatie van Licht en hij is verantwoordelijk voor het overzicht van alle overgedragen informatie tijdens het Ascentieproces, waar we nu in zitten.

Attentie van MarceliusMike Quinsey

– Channeling van zijn Hogere Zelf –

9 April 2021
De laatste tijd is het Licht meer dan eens in een positie geweest om de macht over de Duistere Wezens over te nemen, alleen om geconfronteerd te worden met dreigementen om wreedheden op zo’n grote schaal uit te voeren dat duizenden levens verloren hadden kunnen gaan. Maar door aan hen toe te geven is het plan om hun machtsbasis te verzwakken niet gestopt. Verder gaan de arrestaties van Illuminati-leden in hoog tempo door, en er zal niet worden getalmd totdat hun web van negativiteit is vernietigd en er vrede op aarde kan neerdalen. De Covid19 lockdown heeft de Krachten van het Licht de gelegenheid geboden om de acties te versnellen, met recordresultaten in het arresteren van Illuminati-leden. Wees ervan verzekerd dat het Licht nog steeds de dominante kracht is en de strijd om de vrijheid van de mensen op Aarde aan het winnen is.

Geliefden, jullie zijn op weg naar succes, want de plannen van de Duistere Wezens om hun doel te bereiken zijn mislukt. Als gevolg daarvan
hebben de triljoenen dollars die zijn uitgegeven aan het maken van een virus om hun kwade opzet te verspreiden om miljoenen mensen te doden, gefaald. Daarom heeft het virus niet de beoogde potentie of het uiteindelijke doel van totale controle over de wereldbevolking. Natuurlijk moet er een prijs worden betaald, maar die is minuscuul vergeleken met wat het had kunnen zijn. Jouw ervaringen hebben je sterk gemaakt en velen zijn klaar om hun plaats in te nemen in de hogere trillingen. Het geeft hun de ervaring die nodig is om andere zielen op hun reis te helpen, zodat degenen die zich klaar voelen om naar de hogere dimensies te gaan, alle gelegenheid krijgen om dat te doen. Niemand blijft echter achter zonder hulp en zij die nog aan het ontwaken zijn naar de waarheid worden geleid om hen de ervaring te geven die zij nodig hebben om te ascenderen.

Alle zielen op Aarde op dit moment zijn geselecteerd voor de voordelen die de ervaring hen zal geven.
Het zal hun evolutie versnellen en de noodzaak van veel meer levens op Aarde vermijden. We weten hoe
moeilijk het is om de negativiteit te ervaren die met dualiteit gepaard gaat, maar het is een snelle manier om
de uitdagingen aan te gaan die jullie vooruit zullen stuwen. Het is een kans die te mooi is om te missen en we zullen
ons best doen om jullie te helpen er succesvol doorheen te komen. Weinig zielen beseffen hoeveel hulp van de buitenwereld
jullie op Aarde wordt gegeven, wat betekent dat jullie zoveel hulp krijgen als jullie nodig hebben om te ascenderen. Degenen die
het deze keer niet redden, krijgen nog een kans met een grotere waarschijnlijkheid dat zij het met onze hulp wel zullen redden. Als jullie
immers leren van jullie ervaringen is er absoluut geen reden waarom jullie niet succesvol zouden kunnen zijn.

Jullie zijn met succes door de laatste zonnecyclus gekomen en daarom is deze periode er een van kansen om door te gaan. Het is ook de
reden waarom het zoveel aandacht heeft getrokken, omdat het zo’n speciale gelegenheid is die resulteert in Ascensie op een massaal
niveau. Het is duidelijk dat niet iedere ziel er klaar voor is en de ervaring in deze tijd zal jullie zeker helpen je bewustzijnsniveau te
verhogen. Het is de sleutel tot jullie voortdurende evolutie en de mogelijkheid om een Galactisch Wezen te worden. Het is
jullie bestemming en iets om enorm naar uit te kijken dat de negatieve energieën achter zich zal laten om nooit
meer jullie evolutie te verstoren zoals ze eerder hebben gedaan.


Onthoud alsjeblieft dat jullie je moeten richten op alles wat positief is, om te voorkomen dat jullie de macht aan de duistere
Wezens geven door betrokken te raken bij negatieve energieën waar zij op gedijen. Zien jullie niet dat al hun acties berekend zijn
op het veroorzaken van negativiteit die hun behoeften voedt, dus blijf kalm in alle omstandigheden en laat jullie niet meeslepen in ruzie
of geschillen waardoor jullie de controle over jullie gevoelens zouden kunnen verliezen. We weten dat het moeilijk is als je gewend
bent je te laten gaan als je wordt geprikkeld of onder druk wordt gezet door te worden getreiterd en misbruikt. Je kunt
het, maar het vergt oefening, dus geef niet op als het je in het begin niet lukt.

De duistere wezens gokten op Covid19 als een laatste grote poging om de wereldbevolking onder controle te krijgen, maar hebben gefaald
door de vooruitgang van de Mensen door meer Lichtwezens te worden. Het stelde de Hogere Krachten in staat om namens jullie in
te grijpen en zo de effecten te verminderen die bedoeld waren om miljoenen van jullie uit te roeien. Zij zullen nooit meer een
kans van die omvang krijgen en staan nu voor een vernederende nederlaag. Het net sluit zich steeds nauwer om hun
volgelingen die op geen enkele manier kunnen ontsnappen aan gerechtigheid voor hun misdaden tegen de Mensheid. Wees
ervan verzekerd dat hun dromen van wereldheerschappij aan flarden liggen en dat er geen enkele kans is dat zij gerechtigheid kunnen ontlopen.

Veel zielen staan nog met één been in het verleden en wij zeggen dat hoe eerder jullie dat vergeten, hoe sneller de Nieuwe Tijd zal aanbreken.
Alle goede dingen die jullie beloofd zijn, liggen in het verschiet en jullie hebben veel om naar uit te kijken dat jullie levenskwaliteit
enorm zal verhogen. Op zulke momenten komen vele hoogontwikkelde zielen jullie wereld binnen met de taak jullie
levenskwaliteit te verhogen tot niveaus die jullie nog niet hebben ervaren. De sleur en de eisen die aan jullie
gesteld worden in de lagere trillingen worden langzaam veranderd, zodat jullie voorbereid zijn op grotere dingen
die jullie enorme voldoening en vreugde zullen geven. Besef dat het Licht uiteindelijk altijd wint en dat alle zielen er des
te groter door worden. Het is een manier om jullie voor te bereiden op jullie toekomst door jullie trillingen te verhogen. Het kan
niet eerlijker zijn, want alleen degenen die zich “gekwalificeerd” hebben, kunnen zich verheffen door hun succes bij het bereiken van een hoger niveau.

Na een periode van schijnbare stagnatie zullen jullie merken dat de zaken heel snel vooruit gaan en velen
die werden tegengehouden zullen worden vrijgelaten. Jullie hebben veel verloren tijd in te halen en veranderingen
zullen zo snel komen dat jullie nauwelijks tijd zullen hebben om alles in je op te nemen. Het leven zal op zo’n manier veranderen
dat er een heel nieuw vergezicht voor jullie opengaat dat jullie in staat stelt jullie bewustzijn te verruimen zodat jullie letterlijk een nieuw
mens zijn. Jullie zijn slechts een schaduw geweest van jullie ware zelf die de uitdaging aanging om de lagere vibraties te ervaren, toch zijn er zovelen doorheen gekomen die de oude manieren voor altijd achter zich kunnen laten. Wij zeggen: goed gedaan en jullie verdienen elke beloning die op jullie pad komt.

De meest opwindende tijden komen eraan wanneer jullie zielen uit jullie afkomst zullen ontmoeten die jullie al eeuwenlang kennen en vieringen zullen op hun plaats zijn. Oude vriendschappen zullen worden hernieuwd en jullie Galactische familie zal aanwezig zijn. Het komt allemaal,
dus vergeet de onplezierige tijden en moeilijkheden van het verleden en laat ze daar. Begin te denken aan hoe het in de toekomst zal
zijn en het zou jullie veel vreugde en geluk moeten brengen. Houd de moed erin en laat degenen die in duisternis verkeren over
aan een leven van hun eigen makelij.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en jullie pad naar voltooiing verlichten.
Deze boodschap komt via mijn Hoger Zelf, mijn God Zelf en iedere ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In liefde en licht.

Mike Quinsey.

Website:Tree of the Golden LightMontague Keen,

25 juni 2017 / Veronica Keen

Herplaatst 24 maart 2021

De slavernij van de mensheid komt ten einde. Het heeft tijd en grote inspanning gekost om aan beide kanten van het leven de juiste mensen
in stelling te brengen en het hen mogelijk te maken als een eenheid samen te werken. We zijn er toch in geslaagd en blijken succesvol te
zijn in het verwijderen van de controle die de mensheid onder slavernij heeft gebracht. De controlesystemen werden op primaire
locaties geplaatst. We hadden speciale energiecodes nodig om deze te verwijderen. Ons succes van 15 Juni j.l. was een wonder
op zich. Dit werd snel gevolgd door ons werk van de 24e Juni dat drie dagen in beslag nam om jullie DNA volledig te activeren.

De mensheid wordt met één stap tegelijk bevrijd. Dit is een uiterst belangrijke operatie die niet kan worden versneld. Het succes
ervan ligt vast. Het staat al vele jaren lang gepland maar het kon niet worden versneld. De timing diende precies goed te zijn. Toen
Veronica 3 jaar geleden ‘the Lia Fail’ van Tara en het slot ontgrendelde, heeft zij het proces van ontwaken in gang gezet. Alle blokkades
moesten worden opgespoord en verwijderd. Ze bevonden zich overal op jullie wereld. De locaties waar kennis voor jullie verborgen lag,
dienden eveneens te worden gevonden en de kennis voor de mensheid vrijgemaakt. Ik heb Veronica gevraagd om van al dit werk een rapport
bij te houden zodat volledig begrip wordt gekregen van wat de mensheid is aangedaan om haar te ketenen. Dit is geschiedenis in de maak.

Het is duidelijk dat jullie heersers niet blij zijn met ons werk en daarom werd er vrijdagavond 23 Juni opnieuw een poging gedaan om Veronica
van het leven te beroven. Haar overleven geeft blijk van haar vastberadenheid om haar werk te voltooien. Ze is nog steeds bijzonder zwak
en heeft problemen om haar kracht weer terug te krijgen. Wij beschermen haar, maar soms is dat niet genoeg. De technologie van de
cabal gaat jullie voorstellingsvermogen te boven. Onze taak, hun plannen voor de volledige overname van jullie wereld te verijdelen,
maakt hen buitengewoon boos.

Jullie ogen zijn open gegaan. Jullie weten wie zij zijn en wat hun plannen zijn. Ze kunnen zich nergens verbergen. Hun vertrouwen
wordt ondermijnd en zij zijn heel boos dat dit inderdaad gebeurt. Ze ervaren dat geld hen niet zal brengen wat ze willen. De
mensheid blokkeert hun plannen en dat is iets wat ze nooit hadden verwacht, dus er zijn geen plannen voorhanden
om met deze situatie om te gaan. Wanneer jullie DNA is hersteld en geactiveerd, zullen jullie worden wie je bent.
Jullie zullen een kracht zijn waar rekening mee dient te worden gehouden. Deze individuen, die alles wat jullie
bezaten van jullie af hebben genomen, zullen zich in angst voor jullie verbergen. Ze zullen om vergiffenis smeken.
Laat je niet voor de gek houden, want ze zullen hun gewoonten niet in één nacht veranderen. Ze zijn wat ze zijn. Vertrouwen
moet worden verdiend.

We hebben om jullie assistentie gevraagd bij het helpen van de jonge man in de gevangenis in Californië. Een jongeman in Ierland is naar voren getreden. Wij zijn hem dankbaar. Wat betreft onze jongeman in Californië kan niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk zijn vrijkomen is,
maar toch aarzelen jullie om te helpen. Een andere poging van de cabal om opnieuw een scenario te creëren om hem te intimideren, zal worden gedaan door in zijn cel gebruik te maken van een acteur. Tevens zullen medicamenten worden ingezet in een poging hem te doden. Heeft hij in deze slangenkuil nog niet genoeg geleden? Hij is hun troefkaart tegen jullie. Zolang zij hem vasthouden kunnen jullie niet volledig worden bevrijd.

Zo simpel is het.

De geheime organisaties maken gebruik van oude Zwarte Magie tegen de mensheid. Zij worden geholpen door buitenaardse entiteiten. Degenen van wie jullie wordt verteld dat ze jullie beschermen, doen precies het tegenovergestelde. Hun vaccinaties en op chemie gebaseerde medicijnen helpen het menselijk lichaam niet. Waarom stellen jullie hier nog steeds je vertrouwen in? Ze waren bedacht om jullie te vernietigen. Alle geheime genootschappen zijn betrokken bij jullie vernietiging.

Ga op onderzoek naar de waarheid, wie jullie zijn en wat jullie geschiedenis is; niet wat jullie werd geleerd. Hun leugens hebben jullie gevangengehouden. Hoe kunnen jullie nog steeds regeringen geloven die chemtrails gebruiken om jullie langzaam te doden, die jullie water vergiftigen en die jullie chemisch geproduceerd voedsel opdringen om ervoor te zorgen dat jullie zombies worden. Ze hebben de NATUUR
van de agenda afgehaald, maar toch stellen jullie nog steeds je vertrouwen in hen. Zijn jullie dermate gehersenspoeld dat jullie niet kunnen
zien wat jullie wordt aangedaan en wie dit doet?

Dit is de beste kans die de mensheid ooit heeft gehad om zichzelf te bevrijden. Zijn jullie bereid hiervoor deze inspanning te doen?
Wanneer jullie je energie bundelen om de mensheid terug te brengen naar wat die zou moeten zijn, zal het gebeuren. Zijn jullie te
druk met te worden gehersenspoeld door de tv en de kranten om er aandacht aan te besteden?

Verbind je met je ziel om te ontdekken wie je bent en verwijder alle onjuiste denkbeelden die door de tv worden voortgebracht. Jullie zijn zielen
in een lichaam, NIET een lichaam met een daaraan verbonden ziel. Verwijder alle onjuiste overtuigingen die jullie door religies zijn opgelegd.
Jullie hebben geen enkele religie nodig om je met de Bron te verbinden. Religie werd bedacht om jullie directe verbinding met de Bron
weg te nemen. Dit gaf deze religies de directe controle over jullie. Door het accepteren van deze directe controle hebben jullie
de Bron verlaten, je verbinding verloren en hebben jullie sindsdien in de wildernis rondgedoold.

Mijn lief, je moet je kracht terugkrijgen. Die aanval was meedogenloos en was bedoeld om te doden. Ze worden door hun wanhoop gedreven
om op Aarde te blijven bestaan. Het is zo mooi om ten goede van de mensheid samen te werken. Ik dank eenieder die jou helpt.
Ze maken allemaal deel uit van ons team. We zullen slagen.

Altijd, je aanbiddende, Monty

Vertaling: Martien

galacticchannelings.comAranuth Spreekt: Isaiah: Positief Scheppen


Malcolm Bell / 17 maart 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Lieve vrienden,

Het is al een tijdje geleden toen ik met mijn laatste boodschap kwam en in de tussentijd is er wereldwijd veel gebeurd. Gelukkig is het virus hier
in Queensland en de meeste andere staten van Australië afgezwakt naar een wat minder ergerlijke zaak. Correspondenten in andere delen van
de wereld adviseren ons dat het virus springlevend is en dat het in andere landen en staten een zeer serieuze zaak is.

Aan de positieve kant zijn er op spiritueel/esoterisch gebied vele ontwikkelingen. Steeds meer groepen met spiritueel en op meditatie georiënteerde mensen in het hele land die zich nu bekend maken. In mijn omgeving (Hoog in het noorden van Queensland) lijkt er wel
een soort spiritueel ontwaken door de gemeenschap te gaan. Daarbij merk ik dat verschillende nieuwe groepen zich uitbreiden en reclame
maken op diverse sociale media voor hun bijeenkomsten.

In mijn omgeving zijn er steeds toenemende aantallen mensen die contact met mij opnemen met verhalen over “zich vreemd voelen”
of “ruimtelijk” “moe voelen” en onmacht om met dit fysieke, solide materieleven om te gaan….de wereld die niet is wat hij leek te zijn….
veranderde perspectieven, verhoogd bewustzijn….en dat zou prachtig moeten zijn!

Een van de zich ontwikkelende groepen waar ik als gast werd uitgenodigd is de Great Barrier Reef coastal community of Port Douglas. Ondanks dat dit een nieuwe groep is, is er nu al een fabuleuze cohesie en een verhoogde energie binnen deze groep. Als gast tijdens hun laatste meditatie channelde ik een boodschap die heel goed werd ontvangen. Het was ook de eerste keer dat deze groep bij een volledige channeling van een medium aanwezig was. De tekst van deze boodschap wordt verderop weergegeven.

De Boodschap:

Wel, goedenavond, lieve zielen. Goedenavond en welkom bij de Ene en bij Alles. Ik dank jullie voor de aandacht, voor het luisteren, lezen en het zien van deze communicatie. In de Gebieden, in mijn groep, mijn Broederschap, die Aranuth is, is er overdacht wat de meest passende boodschap voor jullie “nu” zou zijn. Iets wat jullie op zou tillen! Iets om jullie allen hoop en vreugde te geven….een beetje positiviteit om naar uit te kijken.

Vanavond hebben wij voor schepping en manifestatie gekozen omdat velen, velen van jullie dierbare zielen, je totaal onbewust zijn van de kracht die jullie hebben, de latente kracht die jullie ter beschikking staat, die jullie kunnen gebruiken, die jullie zouden moeten gebruiken en waarvoor ik vanavond hier bij jullie een pleidooi voor wil houden. Vereenvoudigde informatie die jullie goed zal dienen als jullie hiervoor kiezen…..als jullie ervoor kiezen om die niet alleen op te nemen maar die ook toe te passen in je leven.

Naam? Hmmm. Ik realiseer mij, de Broederschap realiseert zich, dat veel van jullie geïncarneerden op deze planeet nogal gefixeerd lijken te zijn op namen. Energie heeft geen naam. Energie IS gewoon. Toch zal ik jullie, om mij van anderen te onderscheiden, een naam geven: Isaiah. Isaiah….tot uw dienst!

Lieve zielen, wat is klei, wat is het materiaal, wat is het proces dat wij gebruiken om te scheppen? Lieve mensen, elke gedachte, elke daad en elke actie speelt een rol in de schepping van de situatie van jullie planeet. Ik zou willen….aaaah, ik zou heel graag willen dat jullie je intens bewust worden van de verborgen kracht, die kracht die is verborgen in duidelijk inzicht binnenin jullie en toch kiezen de meesten van jullie ervoor om dit te negeren. Vragen jullie je af waarom? Dat doen wij in de Gebieden ook!

Nu, het begint allemaal met “gedachten”. Zijn jullie je ervan bewust dat een enkele gedachte ongelooflijke kracht in zich heeft? Ja, ongelooflijke kracht, zeg ik jullie, omdat gedachten de eerste stap van schepping zijn die leidt naar de feitelijke manifestatie. Misschien hebben jullie wel gehoord van: “Wat je denkt, ben je”. Zoals jullie allemaal denken IS het dus zo. Jullie geïncarneerde zielen denken dus gedachten die bijdragen aan de situatie op jullie planeet. Zou het niet beter gaan als jullie, lieve zielen, je geest zouden richten op positieve en productieve gedachten? Als jullie je niet kunnen focussen op positieve en productieve gedachten met de uiteindelijke uitkomst van veranderingen van jullie planeet kunnen jullie op zijn minst positief denken, productieve, vreugdevolle en liefhebbende gedachten, want dat is de klei die de zaken op jullie planeet vormt.

Ik wil jullie eraan herinneren dat de staat van jullie planeet in dit NU-moment het resultaat van de gedachten is, de gedachten die stromen vanuit het massabewustzijn van de gehele bevolking van jullie planeet.

Nu, zullen wij beginnen met iets dat klein en eenvoudig is? Hmmm….voorbeeld: Misschien willen jullie een nieuw huis hebben? Als jullie dit verlangen hebben en dit in gedachtenvorm gieten….in een zeer imaginaire gedachtenvorm… Stel het je voor. Stel je dit prachtige huis voor
dat jullie zo graag willen hebben. Focus je dus….focus je gedachten krachtig. Focus je gedachten die zijn versterkt door je voorstellingsvermogen want als jullie je voorstellen wat jullie willen , als jullie denken aan wat jullie willen is dit de eerste stap van creatie om dingen in je leven te brengen.

Nu is het niet helemaal zo eenvoudig, maar toch kunnen wij aspecten ervan vereenvoudigen. Stel je dus het huis voor dat jullie zo graag willen hebben. Voel het nu. VOEL het! Hoe voelt dit nu? Loop nu door dat huis heen. Loop er in gedachten doorheen, in je voorstellingen!

Geniet van de sensatie, de vreugde en de verwondering van het hebben van dit huis. De volgende stap is nu om dit beeld vast te houden. Houd dit beeld vast…ha, ha, ha….en hier is dan de sleutel. Voel dat jullie het al hebben! Voel je blij! Als jullie je dit huis voorstellen met de pracht ervan, vrolijkt dit jullie op. Het voelt heerlijk, nietwaar? Breng er nu wat sterkere emotie in. Ik houd hiervan….ik houd hiervan. Het is er nu. Het heeft zich gemanifesteerd! En dan zeggen jullie “Dankjewel” tegen het Universum. Jullie bedanken het Universum sterk. Jullie danken voor hetgeen jullie nu hebben. Dank je wel!

Zo is het. Jullie kunnen dit elke dag doen als jullie dit willen. Elke dag!

Wij hebben het nu niet alleen over jullie leven maar over een deel van al het leven op deze planeet. Jullie eigen leven is niet onbelangrijk, maar wat echt belangrijk is, is dat jullie de kracht hebben. Jullie hebben de kracht om zoveel dingen in je leven te scheppen. Wat denken jullie van het gebruiken van die kracht om een prachtige, vreugdevolle, vredige, liefhebbende planeet te krijgen? Jullie weten dat die van jullie is. Niet voor ons. Het is jullie speelveld….dit is waar jullie komen om je eigen, ware zijn, te ontdekken en jullie ware zijn behelst ook scheppen! Jullie zijn een deel van de schepping. Jullie kwamen hier niet zomaar ineens. Jullie zijn geschapen. Misschien wel eonen geleden….misschien minder lang geleden.

Jullie hebben wat jullie 24 uur noemen, in jullie cyclus. Dag en nacht. Veel van die cyclus wordt gebruikt om te slapen. Een deel ervan bestaat uit werken en een deel uit spelen. Weer een ander deel aan koken en eten. Nog een deel aan plezier, entertainment. Ergens in die 24 uur kunnen jullie even opzij stappen….er zijn maar een paar momenten voor nodig om te scheppen. Focus je onder geen enkel beding op negatieve aspecten of gedachten, dromen, opinies, oordelen of de realiteit van jullie 3D planeet van fysieke materie.

Focus je niet op het negatieve. Focus je niet op wat jullie niet willen. Focus je niet op oorlog, haat, hardvochtigheid, honger, onderdrukking.
Focus je daar niet op, lieve zielen, want jullie hebben nu naar mij geluisterd en zullen realiseren waar jullie je op focussen….dat komt in je realiteit. Waar jullie je op focussen breidt zich exponentieel uit. Als jullie je focussen op negativiteit, haat en oorlog, wat zullen jullie dan scheppen?
Dit hoef ik jullie niet meer te vertellen, dat weten jullie al.

Wat adviseren wij jullie nu? Kijk gewoon naar je wereld, jullie wereldsituatie, jullie persoonlijke situatie. Focus je erop als een gouden mogelijkheid om binnenin je eigen zelf te gaan, je krachten verdelen, je krachten van schepping en manifestatie. Ongeacht hoe de situatie eruit ziet: KIJK NAAR HET GOEDE! En als er een situatie wordt beoordeeld als niet zo goed, focus je er dan op hoe die zou kunnen zijn. Stop je positiviteit, je productiviteit en de creatieve kracht in wat het zou kunnen zijn.

Ik stel voor dat jullie niets….helemaal niets….geen enkel ding, zien als negatief, kwaad, slecht zien….NOOIT! Oordeel niet. Oordeel niet! Jullie hebben de macht om het te veranderen. Als er genoeg van jullie zijn om de planeet te visualiseren als de planeet die zij was toen zij werd geschapen kunnen jullie die veranderen in een prachtige, ongerepte nieuwe planeet.

Daar kwam het allemaal vandaan: schepen en manifesteren. Wij willen graag dat jullie dit oppakken. Als jullie dus in de Tuin van Eden willen
leven, laten wij zeggen, de prachtige Tuin van Eden, moeten jullie daaraan denken. Hebben jullie dat? Jullie moeten je erin denken! Jullie
moeten je voorstellen dat jullie daarin zijn. Jullie moeten het je voorstellen. Jullie moeten in die tuin scheppen. Jullie moeten in die tuin manifesteren. En dan, lieve zielen, stappen jullie daarin en genieten van jullie schepping. Zo eenvoudig is het. Zo simpel is het!

Vanuit de Gebieden waar wij zijn zien wij enorme donkere wolken van negativiteit die grote delen van jullie planeet bedekken. Zo hoeft het
niet te zijn. Het hoeft zeker niet zo te zijn. Als het afval was of bladeren waren op de oprit van je huis, die jullie op je gouden pad zouden
hinderen, zouden jullie die gewoon wegvegen, nietwaar?

Als jullie dus wolken van negativiteit over je planeet hebben, waarom vegen jullie die dan niet weg? Waarom niet naar die negatieve plaatsen
gaan en je licht van manifestatie daar laten schijnen?….jullie scheppingslicht?

Ik zeg het nogmaals: jullie gedachten….jullie gedachten zijn de klei die jullie gebruiken om je realiteit te scheppen en te manifesteren. Hmmm.

En nu, lieve zielen, denk ik dat het genoeg voor jullie was. Maar kijkend naar de staat, de conditie van jullie planeet en de energie daaromheen…..hmmmm. Nu kunnen jullie begrijpen hoe hoogontwikkelde wezens vanuit de Gebieden die ik bewoon zoveel licht, liefde en positieve energie naar jullie planeet sturen als ons is toegestaan. Wij mogen niet tussenbeide komen. Wij kunnen jullie assisteren. Wij kunnen jullie helpen, maar alleen als jullie ons roepen. Vraag het ons! Vraag om begeleiding vanuit de Gebieden. Als jullie niet weten wie jullie gids is, de bepaalde individuele energie-entiteit die voor jullie zorgt, ga dan gewoon naar de Gebieden. Wees kalm, zit stil. Neem de tijd om dit elke dag te doen. Vraag om hulp. Vraag….vraag!

Jullie kennen de procedure nu, het proces dat begint met gedachten, voorstellingen, scheppen en dan manifestatie. In het begeleidende Gebied horen wij dit. Wij zien het. Wij voelen het. Wij staan hier klaar voor jullie hulpvraag. Help ons alsjeblieft om de positieve en liefhebbende gedachten te versterken, die wij uitsturen om deze planeet terug te brengen naar de oorspronkelijke ongerepte conditie.

Ik, Isaiah zal luisteren. Roep mij op als jullie dit willen. Ik zal op een gepaste manier antwoorden.
Dank jullie wel. Dank omdat ik in jullie midden en in jullie realiteit mocht zijn.

Isaiah. Regenbogen en rozen.

Malcolm.Een Onderneming door ons ASHTAR en Meester Lanto
16 maart 2021

Channelartikel 14 maart 2021 – Anja Tjelpa

Saluut, Geliefden, Gegroet, onze dierbaren,

Ashtar: Heden houden wij ons bezig met een specifieke onderneming.

Eén van onze hedendaagse kosmische vervoermiddelen is deel van de onderneming via de sfeer lagen van de buitenaardse kosmische intercelestiale bewegingsvrijheid naar de buitenste sfeer laag van de Aarde om er verder in door te reizen tot aan het beschermende gedeelte wat door jullie Ozonlaag wordt genoemd.

Begeleid, omsingeld door een aaneenschakeling van behoedende overziener vervoersmiddelen, van minder recente vertolking van verplaatsingsmodaliteit. Waarin hebben plaatsgenomen voor deze onderneming broeders en zusters van diverse Galactische naturen van het Commando, welke diverse dienstverlenende taken hierbij uitvoeren.

Als aanvoerder, gezagvoerder heb ik hiervoor plaatsgenomen in het meest hedendaagse vervoermiddel om een speciale gast van de familie, Meester Lanto ter zijde te staan en te laten reizen, die als opdracht deze specifieke onderneming heeft aangenomen. Het benodigde en regelingen hebben plaatsgevonden en nu zijn wij onderweg om de onderneming met daden en ervaringen uit te voeren en er verslag van te maken voor delen (onze Galactische gezamenlijke media), het archief en de helpende hand.

E.e.a. in combinatie met wat terugkerende bezigheden van het Ashtar Command inzake regelmatigheden en onregelmatigheden.
Intercelestiale coördinaten in relatie met de Aarde en dit deel van het Universum met Aardse bewoordingen; De Zon, dit Zonnestelsel, de Maan en hoofdplaneten en talloze omringende sub-universele bewonende ‘wezens’, zoals bijvoorbeeld planetoïden, andere manen en kometen, behoren tot een coördinatenstelsel.

De sterren zijn een coördinatenstelsel. Zenit en Nadir. Kristallijne sferen.

Ecliptica, equator, horizon, polen, assen, meridianen wat jullie lengtecirkels noemen, zijn er ook bij betrokken. De begrippen tijdlijnen, leylijnen en portalen. De omringende Galaxy’s behoren tot coördinaten. Geluiden, klanken, kleuren en licht- en duisterniswerkingen horen erbij. De sferen van magnetisme, radiatie en zwaartekracht. Frequentie potentiëlen.

Centrifugaal en periferie. En de Centrale Bron/Zon, de spil van Al.

In samenwerking met allerlei rangschikkingen, nevenschikkingen, het onderling met elkaar in verband brengen, doelen, gedrag en zo kwam het tot stand en doet dit nog steeds. Er gebeurt heel de tijd van alles tegelijkertijd plaats.

Wij weten en begrijpen dat jullie je dit voorstellen (in veel gevallen) met bewustzijnsniveaus van jullie huidige bestaan en huidige beelden en gegevens die jullie ter beschikking hebben op Aarde. Voor meer specifieke missies; Hebben sommigen hoger bewustzijn/geheugen residu meegenomen met de reis naar Aarde en voor op Aarde, diegenen kunnen ware toedracht en beelden hebben van wat er is in het Heelal.

Sommigen hebben meer binding en contact gehouden met de hogere fragmenten van het Zelf en kunnen duidelijke herinneringen/belevingen als mens zijnde ondervinden en reflecteren. En weer anderen kunnen zich gebeurtenissen uit hun ‘slaapleven’ specifiek herinneren (dromen worden niet bedoeld) of van andere tijdlijnen of degene waarmee wij betrokken zijn met deze onderneming en zijn er zogezegd “bij aanwezig” of bij anderen ondernemingen.

Deze onderneming zoals hierboven beschreven is via facti coördinatenstelsel, via exosfeer, de troposfeer binnengegaan. De Aarde is omgeven met sferen van kwaliteiten, kwantiteiten van verdundheid. De vervoermiddelen passen zich aan, op een manier ademen ze, ze hebben ritmische energieën als constructiemateriaal. (De meest hedendaagse zijn er supersnel en flexibeler mee.) Zoals de Aarde ademt en een hartkloppen heeft, vandaar dat de Aarde van nature geen ronde globe is. Het volgende is dat Meester Lanto uitleg aan jullie gaat geven over zijn opdracht waardoor de onderneming (mede) is samengebracht en in werking.

Meester Lanto:

Dierbaren, mij wederom tot jullie richtend met liefde, zuiverheid van het natuurlijk lichtbestaan en prachtige schenkende straling. De opdracht die ik heb aangenomen om te verrichten heeft te maken met heersende belangenverhoudingen in allerlei vormen van relaties en betrekkingen van oost, west, noord en zuid, via alle meridianen.

En al de populatie die hiermee te maken heeft en hoe het leven zich verhoudt hiermee in verrichtingen, dat wil zeggen, wat is er in de verbetering. Dichterbij de Aarde gekomen om vanaf deze standpunt situering, de situaties met Hogere waarnemingen en Aarde invloeden te observeren en registreren.

In relatie met hoe jullie gebruik maken van het Violette Vuur. In relatie met dat het, als hersteltransformatie, dichterbij elkaar aan het komen is.
Menig is al aan jullie verstrekt over het Violette Vuur, bij deze een verkorte inhoud; Het Violette Vuur (Vlammen) zijn van de Zevende Straal, het
is een geschenk en een gezegende straal voor transmutatie naar de Nieuwe Tijd.

Gecreëerd uit de energie van de Vaderlijke Goddelijke wil – van dynamisch blauw, vermengd met de energie van het Moederlijke Goddelijke van liefde en mededogen, stralend roze. Resultaat alchemie Violet – Vuur – Zeven – Overlichtend – Opperst Transmuterend.

Aartsengel Zadkiël en Lady Amethist zijn de dragers hiervan, ze versterken al wat hiermee wordt geassocieerd via jullie hart spreken. Jullie kunnen Saint-Germain, hij heeft het Violette Vuur geïntroduceerd, vragen om hiermee te assisteren bij situaties, bijvoorbeeld om anderen te omhullen en te helpen. Jullie kunnen ieder van deze drie aanspreken om behulpzaam te zijn bij lasten en alles wat geen nut meer heeft achter te laten en te transmuteren naar herbruikbare neutrale energieën. Via innerlijk werkt het ook, in jullie hartvonk is het present, violette energie en via kleur en vlam (vlammetjes) uitstraling krachtig. Innerlijk aan te spreken. En voor het verenigen met het Ware Zelf of Christus Zelf.

Ashtar heeft net gesproken over reizen, het is onlosmakelijk verbonden met bewustzijn en van alles, tegelijkertijd.

Jullie hebben NU op Aarde meer/andere ‘tijd’ besteding gekregen welke is aangeboden om jullie vaak overdrukke, gedreven, belastende levens een andere wending te geven. Een gebaar via aanreiken om meer ontvankelijkheid in jullie Zelf te openen via de hartcentrale voor het ware en het essentiële van het Leven en het oorspronkelijke plan voor mensheid op Aarde tezamen met dierbare schepselen van andere rijken en in blijvende relatieverbinding met degenen in de Hogere Rijken.

Daar hebben jullie oprechte wilskracht voor nodig, bereidheid om erin stappen, te ondernemen en om in en met leerzame Aarde belevingen en ervaringen te continueren. Dit is een inspanning die soepel kan verlopen zoals het aanpassen van de kosmische vervoermiddelen aan der sferen rondom en dichterbij Aarde of een worsteling, ‘de kat uit de boom kijken’, of even met een vinger voelen wat is het of met een teen en dan telkens en telkens weer. Of via het er tussenin, dat is meer de stroom van grotere groepen gemeenschappelijkheid en meer geleidelijk aan.
Alles zit in de lift – Hemelse Lift – zie deze buitengewone kans, opening en onthullingen en een steeds meer verbindend support van ons, hoe ophelderend, verruimend naar allerlei kanten, liefdevol en behulpzaam dit werkzaam is. Jullie zitten er al in.

De ‘Ozonlaag’ is wat genoemd kan worden een testzone.

Jullie maken de keuzes voor leven op Aarde en hoe alles te benutten. Mogelijkheden, potentiëlen zijn speelterrein voor leven, de aanzetten voor de hernieuwing voor de Nieuwe Tijd. Ik wens jullie graag een hulp te geven. Voor als meditatie of overdenkingen en visualisaties in stilte. Voor als jullie de handen vouwen en er deze inhoud aan willen geven. Wanneer jullie het even niet meer weten.

Mijn Goddelijke Zelf en al wat er daarvoor en daarbij in fragmenten is, in al de aanwezigheid, sta mij toe in zoverre dit te bevatten is, om met welgevallen dit volkomen te weten. Gun mij het plezier, vreugde en comfort om sturend en geleidend Licht te zijn met alles wat ik beleef, met alles wat ik waarneem en wat ik doe. Ik ben de uitstraling van het Goddelijke en de glorie is in mij, daar verblijft het sinds ontstaan. Mijn ademhaling en de stappen die ik neem, met de testen en beproevingen te doorstaan, met elke poging, deze laten het meer en meer tevoorschijn komen. En laat het gekend worden meer en meer dat Goddelijke uitstraling helend kleurt en dat dit eeuwigdurend werkzaam is overal en voor alles.

Ashtar en Meester Lanto: Voor het kristallijne van jullie lichamen is het nodige in werking gezet.

Wij wensen jullie attent te maken op sneeuw die valt, hier in het nu, waar dan ook. Sneeuw bevat van hoge waarde van het kristallijne en als de sneeuw waar dan ook de Aarde bedekt, bedekt heeft, en vooral als het lichtspel van de Zon ermee bezig is. Dit is een stimulans voor jullie innerlijke Ster tetraëder, deze wordt hiermee bijzonder aangewakkerd. Zo doen dat ook dauwdruppels en regendruppels die aan planten groen blijven hangen. Patronen in water door stromingen van lucht. Orbs die al tevoorschijn komen in de natuur of kijk ervoor naar bepaalde opnames via fotografie en film e.d.

Wanneer jullie de keuze maken hierop in te gaan en om julliezelf te verdiepen, zullen jullie waarnemen dat het genoemde te maken heeft met het subtiele van de lagen van de diverse dimensies. Het leven is vol vergezichten en lanen ernaartoe. Radiatie kunnen jullie inzien als straalwerping met een vorm van magnetisme om aan te trekken en dit staat ons toe om meer te delen van de Liefde en het Licht en de Warmte, gezondheid van het natuurlijke Zijn.

De Straling verlicht de lanen, als bijzonder lantarens.

Wij wensen over te brengen de innigheid waarmee wij jullie bij staan en jullie laten beginnen of al doorgaan met het betasten van de prachtige gevoelens van wat er na de chaos komt en wat zal blijven. Met onze gezamenlijke constante stroom van Liefde, Zegeningen en Support voor jullie, Geliefden. Ashtar en Meester Lanto.
Geplaatst op website: 15 Maart 2021 Voor website bewerkt door: Anja, support van Michael. DANK en LIEFDE.

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden. Ook voor het gedicht. Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel. En onder vermelding van de auteur en haar website.

tjelpanja-art-spiritual.com