MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Daniel Scranton


66 artikelen - Channeling door: Daniel Scranton
Eén E.T. Wezen om het
menselijk ras te verenigen

De 9D Arcturian Council

Gechanneld door Daniel Scranton
1 oktober 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We hebben in contact gestaan, met verschillende groepen, buitenaardse wezens en we hebben met
hen besproken, wat hun rol zou kunnen zijn, potentieel, in het helpen verenigen, van de mensheid. Zeker,
als jullie allemaal weten dat jullie deel uitmaken van één ras, het menselijk ras, dan is er de grotere kans dat
jullie als één ras samenkomen. Wetende dat er andere rassen in jullie luchten en in de hele Melkweg zijn, zou
een lange weg kunnen gaan om mensen te laten zien dat jullie net zo verschillend van elkaar zijn als jullie van
een buitenaards
ras.

Wezens die buiten jullie - zonnestelsel zijn geboren, en geleefd en helemaal naar de Aarde komen, om zichzelf
bekend te maken, zouden zeker een impact - hebben op hoe jullie je voelen, over elkaar als menselijke wezens
en een gemeenschappelijke ervaring delen daar op Aarde. Het is belangrijk voor jullie allemaal om te beseffen
dat jullie meer gemeen hebben dan jullie denken en wetende dat e.t.s bestaan kan jullie helpen je politieke
verschillen - opzij te zetten, evenals je verschillende - perspectieven - op het virus, het dragen van
maskers en het nemen van
vaccins.

En dus beraadslagen we onderling. We geloven niet, dat de meerderheid van de mensen, geschokt
zou zijn om zonder twijfel te weten dat e.t.s bestaan en voor velen zou alles wat ze zouden zien dat buiten
hun geloofssysteem valt, als een hoax worden beschouwd; dus dat is er. We voelen, dat de mensheid klaar is
voor een definitief moment. We zien jullie niet als klaar voor een massale landing van schepen op dit specifieke
gebied, maar we zien wel dat de impact van een ervaring met zelfs maar één buitenaards - wezen op dit moment
enorm zou zijn in het verenigen
van het menselijke
collectief.

Dat is alles, wat je echt - nodig hebt, is een afleiding - op dit moment van hoe - verdeeld jij je voelt om voorbij die
verschillende perspectieven te gaan. En zelfs als slechts een kleine meerderheid van de mensen het erover eens
was dat het e.t. wezen echt was, zou dat genoeg zijn om jullie allemaal samen te brengen. We zullen natuurlijk
blijven - spelen met dit idee met de groepen - waarmee we hebben gesproken, totdat we het allemaal eens
kunnen worden over wat op dit moment het beste is voor de - mensheid. Blijf in de tussentijd - omhoog
kijken naar je luchten voor meer UFO-activiteit en blijf een realiteit voor jezelf creëren waar je eigen
persoonlijke e.t. contact - onvermijdelijk is en iets is dat eerder - dan later zal gebeuren.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Het tijdperk van volledig
buitenaards contact

De 9D Arcturian Council


Gechanneld door Daniel Scranton
30 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
Wij zijn ervan overtuigd dat jullie klaar zijn voor meer contact met buitenaardse wezens. Als we dat
zeggen, willen we volkomen duidelijk zijn dat we het hebben over degenen onder jullie die wakker zijn.
Jullie zijn klaar voor meer buitenaards contact, ook al is de overgrote meerderheid van de mensen dat niet.
Je mag ervaringen hebben die andere mensen om de een of andere reden niet zijn. Je hoeft niet te wachten
tot iedereen klaar is om op een ruimteschip te gaan, e.t.s te ontmoeten en met hen door de melkweg te reizen.
De - Melkweg is van jullie - om te verkennen, en jullie - realiteit is van jullie - om te creëren en op af te stemmen.

Niemand anders doet dat voor je. Niemand anders mag beslissen wat jij ervaart en wat jij niet ervaart. Dat is uw
domein. We willen je aanmoedigen om de grote dromers te zijn die je echt bent. Wees de scheppers waarvoor
jullie geboren zijn en wees degenen die de mensheid naar het tijdperk van volledig buitenaards contact voor
de mensen van de Aarde leiden. Je wordt op zoveel - manieren pioniers. Je mag je losmaken van slavernij.
Je kunt je bevrijden van angst voor je sterfelijkheid en je kunt je bevrijden van de beperkingen die je als
driedimensionale mensen hebt aangenomen. Dit is niet het moment om te wachten tot er iets buiten
je gebeurt, niet nu je de mogelijkheid hebt gekregen om te creëren buiten elke vorm van blauw
druk, elke vorm van contracten
die je ooit hebt
gehad.


Jullie zijn ontwaakt en jullie zijn je bewust, en jullie zijn in staat om voorbij de beperkingen van de
derde en vierde dimensie te gaan, omdat de mensheid meer van die vijfdimensionale energie nodig
heeft om op Aarde aanwezig te zijn, en jullie zijn degenen, die het verankeren. Zo niet jij, wie dan wel?
Dat is wat we willen weten. Als je eenmaal ontwaakt bent kun je nooit meer terug. Je kunt niet achteruit
gaan. Je kunt de - tandpasta niet terug - in de tube doen. Jullie moeten degenen zijn die de expansie en
ascensie van de mensheid - begeleiden met jullie bereidheid om te onderzoeken wat de meeste mensen
direct uit hun vel zou beangstigen. Dit is hoe jullie grote veranderingen in jullie wereld teweegbrengen
het is niet door te - wachten tot er iets gebeurt. Het gaat er niet om te geloven in de waarheid
van iemand anders over de realiteit en
wat er achter de schermen
gebeurt.


Grote veranderingen beginnen bij jullie, de grote zielen in die enigszins dichte en enigszins fragiele
menselijke lichamen, omdat jullie klaar zijn om te leiden. Jullie zijn klaar om de mensheid mee te nemen
naar het tijdperk van volledig buitenaards contact, en wij zijn hier om te helpen. En we zijn niet alleen. Er zijn
vele andere wezens en collectieven, die jullie willen leiden naar dit meest vruchtbare tijdperk, van de menselijke
geschiedenis.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je vorige levens-zelf


De 9e Dimensionale
Arcturische Raad


Gechanneld door: Daniel Scranton
28 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
Jullie bereiken zoveel meer in dit ene leven dan jullie in al jullie andere vorige levens daar op Aarde,
en jullie doen dit grotendeels vanwege die vroegere versies van jezelf. Je ruimt veel van de rommel op
die je nog moest opruimen. We gaan je een manier geven, om hiernaar te kijken die je zal helpen om er
vrede mee te sluiten, om vrede te sluiten met die eerdere, versies van jou, die niet de tools, de kennis of
de energie om je heen hadden die je nu hebt en tot op zekere - hoogte als vanzelfsprekend beschouwen.

Als jij je vorige leven zel,f als je kinderen ziet, en als je ziet opruimen naar hen zoals je zou opruimen, na je
kinderen die hebben gespeeld, kan dat het voor je gemakkelijker maken, om het feit te verdragen dat ze je
hebben - achtergelaten met veel schoonmaken om te doen. Wanneer, je van een ander - mens houdt op de
manier waarop je van een kind houdt wil je dingen voor die persoon doen. Je wilt degenen helpen die niet in
staat zijn om zichzelf te helpen, en die
ook erg schattig zijn in hun
verknoeiing.

Als je bijvoorbeeld denkt aan de jij, die je in de jaren 1600 was, en je realiseert je hoe weinig kennis er was, en
hoe die versie van jou geen toegang had tot informatie, en zeker niet de toegang die je vandaag hebt, dat kan
het allemaal gemakkelijker voor je maken om die versie van het vorige leven van jezelf te vergeven, en het kan
het voor jou gemakkelijker maken om vrede te sluiten met wat je in dit leven voor jezelf hebt uitgestippeld. Je
hebt veel aangenomen, maar je wist ook, dat je door veel aan te nemen, met sprongen zou kunnen groeien.
Dat is wat je doet.

Je hebt je vorige leven zelf te danken aan de gigantische vooruitgang die je in dit leven kunt maken.
Er is zoveel - groei voor jullie beschikbaar - en deze versies - van jullie vorige levens hebben ook
behoorlijk wat momentum gecreëerd. Veel van hen brachten je ook wat goed karma. Veel
van hen hebben verschillende vaardigheden geleerd die je nu als vanzelfsprekend
beschouwt omdat je altijd goed bent
geweest in die specifieke
dingen.


Je kunt ook naar je vorige leven zelf daar op Aarde kijken als een microkosmos van de huidige versie
van het menselijke collectief waarmee je nu je planeet deelt. Natuurlijk kun je om je heen kijken en zien
dat niet iedereen is waar je nu bent, en je hoeft niet met je neus naar beneden te kijken. In plaats daarvan
kun je gewoon - herkennen dat ze verder moeten gaan, net zoals je dat met een - kind doet. Als je een kind
hebt, heeft dat kind veel van je te leren. Je hebt meer ervaring, omdat het kind, er net als iedereen voor koos
om zoveel te vergeten voordat het
incarneerde.

Dus je bent er om de kinderen te helpen, degenen die niet wakker zijn, en je vorige leven zelf. Nogmaals, je hebt
veel aangenomen, maar het is oké. Je kunt het wij zijn er om u te helpen. Er zijn talloze anderen die ook helpen
en het feit dat je zoveel op je hebt genomen in dit ene leven is de reden waarom je kunt spelen met wezens
en collectieven zoals wijzelf. Wij denken dat je
een hele goede keuze hebt
gemaakt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Niemand is een zielloze achtergrond acteur


De 9e dimensionale Arcturische Raad


Gechanneld door: Daniel Scranton
26 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn een collectief bewustzijn maar we werden ooit beschouwd als individuen net zoals jullie jezelf
als individuen beschouwen. Wat dat betekent is, dat we tegelijkertijd verschillende, perspectieven binnen
ons collectief kunnen hebben, en we kunnen dit doen zonder enige - onenigheid, zonder enige verlaging van
onze algehele vibratie. Sterker nog, we zien een diversiteit aan perspectieven als een kracht. Door dingen vanuit
veel verschillende hoeken tegelijkertijd te bekijken kun je kiezen, en dat is wat je daar op Aarde als individuen doet.

Je kiest ervoor om een perspectief voor een bepaalde tijd vast te houden omdat je de ins en outs van dat perspectief
wilt verkennen. Als je het - perspectief van iemand anders kunt zien als een lening aan de kracht en de kracht van het
menselijke collectieve bewustzijn zelfs als het het tegenovergestelde is van het jouwe, dan kun je nu als een verenigd
collectief gaan werken in plaats van later. Uniformiteit wil je eigenlijk niet. Je wilt het eigenlijk niet allemaal over alles
eens zijn, want dan zou je stagneren in je groei, en dat kan niet gebeuren. Wat er moet gebeuren om spiritueel te
groeien is dat je acceptatie moet vinden. Acceptatie is het tegenovergestelde van weerstand en acceptatie
zorgt voor verandering. Het is de eerste stap
om verandering mogelijk te maken.

Jij en wij zijn allemaal Bron Energie Wezens die alle verschillende aspecten van de Eenheid die de
Bron is verkennen. En dus moeten we allemaal toestaan, dat alle aspecten van onszelf precies zijn wat
ze zijn om te kiezen. Je mag kiezen wat je perspectief is en je hoeft het perspectief van iemand anders niet
als gevaarlijk te zien. Je kunt gewoon glimlachen en knikken en weten dat de persoon die dat perspectief biedt
die specifieke realiteit, die specifieke manier van zijn in de wereld onderzoekt. Een van de grootste problemen, die
jullie daar op Dit moment op Aarde hebben, is dat jullie het gevoel hebben dat jullie het allemaal eens moeten zijn over
één statische, realiteit. Dat hoef je niet te doen. Er zijn zoveel realiteiten, voor jullie allemaal om te verkennen, en natuurlijk
zul je iemand tegenkomen die hun realiteit onderzoekt, terwijl jij de jouwe onderzoekt, en je zult je afvragen of je het mis hebt.
Je zult je afvragen of je het mis hebt om zelfs maar een andere realiteit te verkennen dan iemand anders of dan vele anderen met
wie je het ooit over
alles eens
was.


Maak je alsjeblieft geen zorgen waar iemand anders aan denkt, of hoe ze ervoor kiezen, om realiteit of informatie, te verwerken. Dit is
een gebied waar je heel egoïstisch kunt zijn, zolang je maar erkent dat er andere mensen zijn, en die mensen zijn echt en hebben echte
gevoelens. Ga er nooit van uit dat iemand anders alleen maar in jouw realiteit is om een rol te spelen en een zielloze achtergrondacteur
te zijn. Ga ervan uit dat alles en iedereen de Bron is, want zo is het in elke werkelijkheid. Dat is een van de waarheden die je vermogen
om te creëren overstijgt. Er is niets buiten de Bron en dat betekent dat je de Bron bent. En dat zou krachtig genoeg moeten zijn
voor jou om iedereen elke realiteit te laten creëren die ze willen creëren en er vervolgens in te leven. Dit zal niet alleen
bevrijdend voor je zijn, maar het zal je ook helpen om je realiteit te
creëren zoals je die wilt ervaren zonder enige inmenging.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je goede karma komt naar je toe
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
22 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn opnieuw onder de indruk van de mensheid, omdat jullie hebben laten zien dat jullie meer
standvastigheid in jullie hebben dan iemand hier in de hogere rijken had kunnen hopen. Het feit dat
je er op dit moment nog bent is enorm. Jullie houden de ruimte voor het hele collectief, ondanks hoe
moeilijk het voor jullie is om er zelf te zijn. Je doet dit terwijl je doorgaat met het opruimen van je eigen
trauma's en terwijl je omgaat met je eigen - ascensiesymptomen. We hebben het grootste respect, voor
degenen onder jullie die wakker zijn en die er zijn omdat jullie willen helpen, en omdat jullie een ervaring
willen hebben van de grootste rit die jullie kunnen
hebben terwijl jullie in een fysiek lichaam zijn.

Nu heb je ook recht op de hulp die je krijgt. Wij, en de andere wezens en collectieven die jullie helpen, doen
dit omdat jullie onze hulp hebben verdiend. Je hebt goed karma en je hebt zoveel van het gebrek, de negativiteit,
de ziekte, het verlies en alle zeer uitdagende emoties daar nu doorstaan, en de weegschaal moet in evenwicht zijn
in dit universum van dualiteit.  Sommige mensen vragen zich af, wat het nut van lijden is. Welnu, hoe meer je lijdt
hoe meer extase er op je pad komt, want die extase moet worden gecreëerd als reactie op je lijden om een even
wicht van energieën in dit prachtige universum van ons te behouden. Die extase ligt voor het oprapen. Het is
specifiek voor jou bestemd degene die het heeft geschapen, degene die net zoveel heeft geleden en door
staan als jij.

Jullie zijn degenen met wie we nu praten, want zelfs als je ervaringen in dit leven niet zo slecht zijn
geweest in vergelijking met anderen, heb je het ergste ervaren van wat je op dit moment op je
wereld ziet. Alles wat buiten je is, zit in je. Nu kun je profiteren van al die - creaties, maar je
hebt wat hulp nodig. Je hebt wat hulp - nodig om gewoon te geloven dat alles wat je
hebt opgeroepen nog steeds bestaat. Je hebt wat hulp nodig bij het openen om
het te ontvangen, en je hebt een aantal explosies van hoogfrequente
energie nodig om je er een match mee te laten zijn. En dus
verschijnen helpers zoals wijzelf, en we zullen
blijven verschijnen.

We gaan nergens heen. We gaan ervoor zorgen dat iedereen de goede dingen krijgt die je verdient hebt
en naar je toe komen. En raad eens? Dat geldt ook voor je hogere zelf en spirituele gidsen. We werken allemaal
samen om het leven beter te maken voor jullie allemaal, niet alleen voor degenen onder jullie die wakker zijn. Maar
zeker, het ontwaakte collectief loopt voorop. Jullie geven het voorbeeld dat jullie moeten geven en dat nodig is voor
de anderen die nog niet helemaal wakker - zijn. Maar maak je geen zorgen. Er komen meer, massale ontwakingen aan
en je zult je niet zo alleen voelen
zoals jij je al veel langer
voelt.


> BRON <

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De laatste stap op jullie reis van Ascentie

De 9D Arcturische Raad


Gechanneld door: Daniel Scranton
21 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We luisteren naar de mensheid en we zijn erg enthousiast over wat we van jullie horen. Steeds meer
mensen begrijpen dat zij degenen zijn die - verantwoordelijk zijn voor hun eigen ascensie en dat wij en
anderen zoals wij slechts helpers zijn. Wij zijn facilitators en activators, maar jullie, zijn degenen die al het
werk moeten doen. Het werk hoeft niet zwaar te zijn, maar soms kan het pijnlijk zijn. De keren dat jullie pijn
hebben daar op Aarde zouden jullie moeten
helpen om de goede tijden meer te
waarderen.

Daarom begonnen jullie in de eerste plaats een cyclus van incarnaties op Aarde. Je bent er uit vrije wil, en we
weten dat sommige mensen dat niet geloven. Daarom zullen we het blijven zeggen; je bent er uit vrije wil. En
jullie kiezen ervoor om daar te zijn omdat de Aarde jullie in staat stelt om bepaalde ervaringen te hebben die
uniek zijn voor jullie planeet en voor de derde en vierde dimensie. Er is een gevoel dat je alleen pijn en lijden
kunt hebben ervaren, en dat gevoel is opluchting. De ervaring is een bevrijding en het gevoel is een op
luchting. En dan heb je van dat alles meer kans om compassie voor anderen te voelen, omdat je
weet hoe het is om pijn te
voelen en te
lijden.


Compassie brengt jullie samen en samenkomen is de laatste stap op de reis van de mensheid naar ascensie.
En nu is het tijd om je te concentreren op hoe jullie meer bij elkaar kunnen komen ondanks jullie verschillen. En
als jij een van degenen bent, die ons en anderen, zoals wij vraagt om - kansen om meer eenheid te ervaren, dan ben
je een van de leiders,, waar we het over hebben. De mensheid heeft leiders - nodig die mensen bij elkaar willen brengen
en ieder van jullie die deze overdracht ontvangt, is een van die mensen. Je hoeft geen miljoenen of zelfs miljarden mensen
te hebben, die je volgen om een leider te zijn. Je draagt bij, aan het collectieve - bewustzijn, ongeacht wat je doet of wie weet
wie je bent.

Wanneer je vraagt, om onze steun bij het samenbrengen van de mensheid, krijg je meer, dan alleen onze steun. Jullie krijgen alle
steun van alle - wezens en alle collectieven die proberen deel uit te maken van de eenwording van het menselijke collectief. Maar
zelfs degenen die gewoon compassie voelen voor iemand anders die lijdt doen hun deel. Natuurlijk zijn er mensen die nog nooit
van ons hebben gehoord of niet geloven, in buitenaardse wezens of hogere dimensies en ze doen nog steeds hun deel door
mededogen te voelen voor hun medemensen. Wanneer we dat zien en weten we dat jullie steeds dichter bij het klaar
zijn om bij ascenderen te
komen.


> BRON <

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe de duisternis op aarde
onder ogen te zien


De 9D Arcturian Council


Gechanneld door Daniel Scranton
15 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn altijd erg onder de indruk van hoe mensen omgaan met de hoeveelheid duisternis die jullie
gedurende jullie hele leven tegenkomen. Jullie, ervaren de duisternis, de zwaarte, het gewicht, van het
bestaan daar op Aarde op veel verschillende manieren en de meesten van jullie hangen daar en verdragen
zoveel zonder zelfs maar de juiste - hulpmiddelen te hebben om de pijn van het - dragen van die duisternis te
verlichten. Jullie zouden allemaal, erg onder de - indruk moeten- zijn van jezelf. Jullie kunnen jezelf allemaal een
schouderklopje geven, en jullie kunnen ook anders naar anderen kijken, wetende dat ook zij in dit leven veel op zich
hebben genomen. Iedereen heeft zijn - kruis te dragen; iedereen - werkt door een - aantal zeer zware - dingen uit hun
genetische lijn, uit hun kindertijd, uit hun
vorige levens. Het klopt
allemaal.


En iedereen, daar op Aarde op dit moment zou gevierd moeten worden, alleen maar omdat ze er zijn en bereid zijn om door
alle modder te waden die er was, voordat jullie zelfs maar in dit leven werden geboren. Nu, jullie allen die ontwaakt zijn, die lid
zijn, van wat wij het Ontwaakte Collectief noemen, jullie zijn de lichtmakers, de lichtwerkers. Jullie zijn degenen, die wel de tools
hebben en de kennis hebben en het goede voorbeeld kunnen geven en anderen kunnen laten zien hoe het moet. Velen van jullie
hebben eerst de andere - methoden - geprobeerd. Je probeerde de pijn, de duisternis, in - alcohol te verdrinken, of jezelf eraan te
verdoven met drugs. Je probeerde het te vermijden, naar beneden te duwen het bestaan ervan te ontkennen en niets van dat alles
werkt.

En als ontwaakte zielen, weten jullie dat nu en jullie kunnen verder gaan, met de waarheid die jullie in je dragen dat al deze dingen
moeten worden geaccepteerd, omarmd, verwerkt en uiteindelijk - vrijgegeven - om meer van het licht - binnen te laten. De hoog
frequente - energieën, die op dit moment op jullie afkomen, helpen jullie om alles te - zuiveren, maar het helpt, om je bewust
te zijn, van wat er gebeurt wanneer jullie - midden in een van deze zuiveringen - zitten. Het loslaten, van duisternis voelt
goed nadat het is gedaan, maar tijdens het proces kan het op zijn - zachtst gezegd -een schrijnende onaangename
ervaring zijn. En dus, nogmaals, moet je zachtaardig zijn voor jezelf en anderen vanwege hoeveel je weet dat
je allemaal op je hebt genomen. Als iemand gemeen of onbeleefd tegen je is, onthoud dan het
gewicht dat ze dragen en weet dat ze
het bijzonder slecht
hebben.

Niet iedereen weet, wat ze moeten doen als ze angst, verdriet, woede, angst, frustratie en alle andere
negatieve emoties in zich hebben. Maar nogmaals, jullie als het Ontwaakte Collectief weten wat jullie moeten
doen, en elke keer dat jullie de duisternis - onder ogen zien, het laten zijn, wat het is, en het zelfs omarmen, laten
jullie anderen zien hoe het gedaan is, en jullie voegen iets toe aan het collectieve bewustzijn dat voor de verbetering
van iedereen is.

Het is waar dat jullie dit doen, omdat we er, de hele tijd getuige van zijn, en we zien de - effecten die jullie hebben op het
collectief dat de - mensheid is en het collectief dat dit universum is, en we weten dat jullie dit zullen blijven doen, omdat het
de enige manier is, en vanwege onze kleine herinnering hier. Dat is wat we je meestal geven. We geven je herinneringen zodat
jij je zo kunt focussen dat je weet wat je moet doen als er iets opduikt. Je laat die vergeetmodus los waarin je soms vastloopt
samen met de rest van de mensheid. En we zien jullie allemaal, keer op keer, de keuze maken, voor het licht, en dat is
iets anders om heel trots op te
zijn als mens die op dit
moment op Aarde
leeft.


> BRON <

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ben je het waard om naar 5D te stijgen?


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door Daniel Scranton
13 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
Wij zijn al overtuigd van jullie waardigheid als individu en als collectief. We weten dat jullie in al jullie
levens daar op Aarde goede daden hebben verricht. Je hebt niveaus van spiritueel meesterschap bereikt
en je hebt gemerkt dat de stroom van Bronenergie naar je toe komt en door je heen beweegt naar anderen,
of op zijn minst één ander. Daarom hebben jullie niets meer te bewijzen aan ons, aan jezelf of aan wie dan ook.

Degenen onder jullie die in dit leven de rol van de lichtdragers spelen hebben de rol van één in het duister gespeeld
en degenen die zich aan de donkere kant van het spectrum bevinden, hebben in andere levens aan de lichtere kant van
het spectrum gestaan. Daarom is het enige dat ontbreekt, het enige waar je niet genoeg van hebt op Aarde Liefde. Jullie
moeten genoeg van jezelf houden om te weten dat jullie ascentie waardig zijn. Je moet toegang hebben tot voldoende
onvoorwaardelijke - liefde om degenen te vergeven die jou onrecht hebben aangedaan en anderen onrecht hebben
aangedaan, en dan kunnen jullie
allemaal samen ascenderen.

We hebben dit al eerder gezegd, maar het moet worden herhaald; jullie - ascensie zal nooit gaan over het licht
dat het duister verslaat. Degenen die op dit moment de rollen van de schurken spelen, zijn er om jullie alle
gelegenheid te geven om jezelf te kennen als onvoorwaardelijke liefde, om jezelf te kennen als Bron,
om te weten hoe het voelt om iemand echt te vergeven. Jullie mogen het licht zijn in het aan
gezicht van de duisternis, en jullie mogen voor jezelf bepalen dat het zijn van het licht
is wat jullie verkiezen. Maar dat is niet het verhaal waar je veel van ziet in de
new age-gemeenschap, en dat is wat je moet overtreffen als je
de leiders wilt zijn
die je echt
bent.


Als je de helende energie wilt brengen waarvan we weten dat je die kunt, dan moet je boven het hele idee van
witte hoeden en zwarte hoeden, goed en kwaad uitstijgen, en alle andere polariteiten waarover je mensen ziet schrijven
en praten. Je bent er om eerst elk aspect van jezelf te omarmen, en alles wat je buiten jezelf ziet, is een deel van jou, net zo
goed als het buiten jou is en wordt vertegenwoordigd door die persoon, of dat geloof, of die gruwelijke daad. De manier om
te zijn wie je werkelijk bent, is door hartgericht te zijn, om wrok, wrok, haat en al het andere dat je belast los te laten. Het pad
naar de vijfde dimensie gaat over het nemen van de hoge weg. Het gaat erom de beste - versie van jezelf te zijn, en je bent de
beste versie van jezelf als je in vergeving bent,
niet in oordeel en niet in veroordeling.

Jullie hebben nu een unieke kans, om het voorbeeld te geven in de new age gemeenschap die nu meer dan ooit nodig is. Laat je
licht schijnen omdat je licht bent. Liefde omdat je liefde bent. En doe wat je weet dat goed is omdat het goed voelt als je het doet
niet omdat je probeert te bewijzen dat je dienstbaar bent aan anderen in plaats van dienstbaar aan jezelf. Jullie zijn degenen die er
zijn om het grote verschil te maken dat nodig is op jullie wereld en in jullie menselijke - collectieve bewustzijn en als jullie resoneren
met deze overdracht dan zijn jullie goed op weg om de mensheid met gemak met vreugde en met genade naar de vijfde dimensie te
leiden.

> BRON <

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Grote veranderingen op aarde in
de komende twaalf maanden


De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
9 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zo ontzettend blij, met de vooruitgang die we jullie allemaal zien boeken, daar op planeet
Aarde, omdat we jullie vooruitgang meten, aan de hand van de algehele frequentie van het menselijk
collectieve - bewustzijn. We weten wanneer je in - staat bent geweest om te denken - en te focussen op
manieren die dichter bij je ware zelf liggen en de manier waarop je ware zelf zich richt en denkt. Jullie zijn
op die reis terug, naar wie jullie werkelijk zijn als Bron energiewezens, en elke kleine stap die jullie in die
richting zetten maakt een enorm verschil. Jullie maken een verschil door te verschuiven wat er in jullie
omgaat, ook al zijn de meesten van jullie nog - steeds op zoek naar dat ding actie gewijs dat een
groot verschil zal maken
daar op planeet
Aarde.


We willen dat jullie weten dat jullie zoveel voor de mensheid doen door te mediteren, en door jullie
emoties te verwerken. Je doet - zoveel voor de mensheid, door vergeving aan te bieden, door compassie
te hebben voor iemand die niets heeft gedaan om dat mededogen van jou te verdienen. Als je nadenkt over
hoeveel van jullie er op dit moment op planeet Aarde zijn en je bedenkt hoe gemakkelijk het is om een verschil
te maken op Aarde, kun je zien hoe de vooruitgang van de mensheid onopgemerkt zou blijven, door de media en
zelfs door de sociale
media.

Vertrouw ons als we zeggen dat het gebeurt; jullie boeken zoveel vooruitgang en we willen dat jullie het allemaal voelen.
Wij adviseren jullie om je af te stemmen op het menselijke collectieve bewustzijn zoals wij dat doen, elke dag. Voel voor de
kleine stukjes positiviteit die rondzweven, want het is een ander collectief bewustzijn dan de laatste keer dat je intikte, en dat
is iets om enthousiast over te worden. Alle veranderingen die plaatsvinden op dat niveau van denken, emotie, bewustzijn,
vibratie, ze verschijnen dan in het fysieke rijk, en jullie zullen een aantal zeer grote veranderingen daar op Aarde zien
aankomen in de komende twaalf maanden. Die veranderingen zullen van de ene op de andere dag lijken te zijn
gebeurd, maar in werkelijkheid werken jullie er allemaal al geruime tijd naartoe, als collectief, en jullie
zullen dat blijven
doen.


Jullie hebben ook meer bij te dragen als individuen, en er zullen actiestappen worden ondernomen,
maar als je niet weet wat je moet doen, vertrouw ons dan als we zeggen dat het de bedoeling is dat je niets
doet. Niets doen staat niet gelijk aan een gebrek aan bijdragen. Je zult niet de lofbetuigingen, de prijzen, de lof
van je medemensen krijgen, maar je zult een beter leven leiden. Je zult een gelukkiger leven leiden, een meer vervuld
leven, een leven van vrede, harmonie en vreugde, en je zult geïnspireerd raken om iets te doen. En het universum zal jullie
mensen brengen om te helpen en te genezen, omdat het universum jullie altijd zal matchen met degenen die het meest zullen
profiteren van wat jullie
in jullie hebben.

Dus blijf gewoon jezelf en wees gerust dat je je deel doet door dat je doel voor de dag te maken. Wanneer je trouw bent aan jezelf,
is de kans groter dat je op het juiste - moment op de juiste plaats bent, om precies te doen wat nodig is, of om precies te zeggen
wat iemand moet horen, en we weten dat je dat allemaal wilt zijn, voor je medemensen. We willen je er alleen van verzekeren
dat alleen omdat je het vijftig weken per jaar niet, veertig uur per week doet, dit niet betekent dat wat je doet, de impact
mist op het collectieve bewustzijn dat je wilt hebben. Heel goed Doorgaan. Blijf jullie en we zullen de veranderingen
in het collectieve bewust
zijn blijven op
merken.> BRON <

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je zult enorme resultaten
krijgen door dit te doen


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton

7 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We verhogen ons bewustzijns-niveau, samen met jullie - allemaal daar beneden op Aarde. We genieten
zo van het gevoel van expansie en we moedigen jullie allemaal aan om jullie ascensie te zien als een bewustzijns
verruiming, in plaats van een verplaatsingsplan. We weten, dat een van de belangrijkste oproepen van ascensie is
dat je alles achter je kunt laten dat op de een of andere manier duister of destructief is. Maar echt, als je je bewust
zijn uitbreidt om alles wat negatief en ongewenst is op te nemen, en het als een deel van jou ziet, dan word je meer
van de Bron.

Bron is niet de gewoonte om dingen onder het tapijt te vegen of ze aan iemand anders over te laten om mee om te
gaan. Bron is in de business van onvoorwaardelijke liefde, het verspreiden van meer licht, het aanbieden van meer
mededogen en meer vergeving. Degenen onder jullie die echt - ontwaakt zijn, zullen alles wat er op dit moment
op jullie wereld is zien als de perfecte plek van waaruit je iets nieuws, iets beters kunt creëren. Maar je kunt
creëren met alles wat je voor je hebt, en het ook gebruiken om je te inspireren. Begrijp wat we hier
duidelijk zeggen. Jullie breiden je bewustzijn uit zodat jullie volledig en volledig begrijpen
dat het allemaal jullie
zijn.


Jullie verhogen je bewustzijn niet tot het punt waarop jullie niet langer de puinhoop zien die de
mensheid heeft gecreëerd, de oorlogen die aan de gang zijn, het racisme, de angst, alles wat er op dit
moment is dat een lager bewustzijnsniveau vertegenwoordigt. Als het er is, is het er voor een doel, en dat
doel is altijd om jou te dienen. En de manier waarop iets het potentieel heeft om je te dienen, is dat je ernaar
kunt kijken en jezelf de vraag - kunt stellen: 'Wat is het hieraan waar ik tegen in verzet - ben?' Dus je moet je af
vragen of er een oordeel in je is, of er weerstand of wrok in je is, en dan moet je jezelf afvragen: Wat is mijn eerste
stap dan in het accepteren van deze persoon, groep of situatie, net zoals het is?' En dan moet je die stap zetten, en
die stap is een stap naar de
uitbreiding van je
bewust
zijn.

De uitbreiding van jullie bewustzijn is hetzelfde als de evolutie van jullie bewustzijn, wat jullie bewuster doen als het
Ontwaakte Collectief. Jullie, nemen de stappen naar de Bron, naar een hoger-dimensionaal bewustzijnsniveau, op
zettelijk, in tegenstelling tot daarheen geduwd te worden door een - zonneflits of door e.t.'s die jullie machtig
aanmoedigen om in die richting te gaan. Dus wat je als individu kunt doen, is die juiste evaluaties maken
van alles wat er in je wereld is, en het goede voorbeeld geven, en je kunt anderen
leren hoe ze het moeten
doen.


Waar je niet voor bent, is ontsnappen aan de realiteit en anderen leren hoe ze dat met jou kunnen doen,
omdat de Bron allesomvattend is. Bron is alles, en je bent er om jezelf te ervaren als onvoorwaardelijke liefde,
wat betekent dat je je zelfgevoel als liefde behoudt in het aangezicht van alles wat zich op het moment als iets
anders dan liefde manifesteert. Maar een ware meester herkent de liefde die in elke persoon, in elke situatie en
op elk moment is, en de meester - behoudt zijn focus daarop, en blijft daarin voelen omdat dat het gevoel is dat
de meester de meeste expansie geeft. We hebben dit door ervaring, leren kennen en we breiden ons nog steeds
uit, en dat zijn jullie allemaal ook. En als je het bewust
doet, met de kracht van de intentie, krijg je enorme
resultaten.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het karma van de wezens,
van de duisternis


De 9D Arcturische Raad


Gechanneld door: Daniel Scranton
4 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We hebben een enorme hoeveelheid respect voor iedereen, die er op dit moment op Aarde is, ongeacht
wie ze zijn, wat ze hebben gedaan en of ze de rol spelen van een wezen van licht of een wezen van duisternis.
We blijven jullie vertellen, dat we hier allemaal samen in zitten, en dat geldt ook voor degenen die de rol van de
duisteren spelen. Ze stemden ermee in om de schurken voor jullie allemaal te zijn, ondanks het feit dat ze wisten
dat ze hun - karma zouden moeten afbetalen - als ze in dit leven zouden - ascenderen. En als ze in dit - leven niet
ascenderen, zullen ze terug moeten gaan, naar een driedimensionale realiteit, om dat karma dat ze op dit moment
aan het verzamelen
zijn, af te betalen.

Daarom is het zo belangrijk dat degenen die de rol van de duisteren spelen jullie hebben. Jullie zijn degenen die hen
kunnen vergeven, mededogen kunnen tonen en hen kunnen verheffen met jullie licht, met jullie positieve energie. U
kunt ze opslaan. Je kunt ze meenemen, of je kunt ze veroordelen of belasteren, wat je vibratie alleen maar verlaagt,
waardoor je ascensie een gebeurtenis wordt die in de toekomst nog verder zal plaatsvinden. Daarom raden we
het vergevingspad aan omdat we weten dat jullie allemaal willen ascenderen en jullie allemaal snel willen
ascenderen.

Een van de redenen waarom veel mensen willen ascenderen is om aan de realiteit te ontsnappen. Velen
willen gewoon leven in een wereld waarin ze niets van dat harde werk van vergeving en mededogen hoeven
te doen aan degenen, die hen of anderen - onrecht hebben aangedaan. Dat begrijpen we, we bewonderen en
respecteren, nog steeds iedereen daar op Aarde, ongeacht hun standpunt, omdat het moeilijk is, om daar te zijn
maar wat we jullie geven en wat we jullie altijd zullen geven, is het gemakkelijkere pad. We zullen je altijd vertellen
welk pad meer vreugde heeft, wat het kortere - pad is en welk pad het pad is dat je in staat stelt om meer te zijn van
wie je bent. Je wilt niet zomaar ascenderen omdat je niets verkeerd hebt gedaan. Je wilt ascenderen en de voldoening
voelen dat je zo'n hoge weg hebt genomen dat je in staat was om degenen om je heen mee te nemen die anders niet in
staat zouden zijn
om die reis te
maken.


Dus als je nadenkt over wat je kunt doen om meer van dienst te zijn, of wat je kunt doen om het ascensieproces, te versnellen
is het antwoord eenvoudig. Je kunt vergeven, in plaats van veroordelen. Je kunt het licht in iedereen opzoeken. Zie ze als Bron
energie en waardeer ze eigenlijk omdat ze een nog moeilijker pad nemen dan het pad waarop je je bevindt. Degenen die de rol
van de duisteren spelen, voelen zich nog meer gescheiden van de Bron, dan de gemiddelde ontwaakte persoon, die soms zijn
twijfels heeft, of die vergeet
wie hij werkelijk
is.

Een manier om je te herinneren wie je werkelijk bent, is door Bronenergie in actie te zijn. Wees de liefde, die je in je hebt
en weet dat de liefde die je in je hebt glorieus voelt wanneer het door je heen komt om geen andere reden dan dat je
het hebt opgeroepen. Het is heel gemakkelijk om van iemand te houden die lief is en daar wil je zeker beginnen.
Maar we hopen, dat je op het - punt komt, dat je niet - wilt dat dat gevoel - verdwijnt. Dus je blijft
het geven, aan ieder
één die jouw pad
kruist.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe het ontwaakte collectief
de mensheid zal leiden


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
2 september 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg onder de indruk van jullie allemaal die in staat zijn om boven de onenigheid uit te stijgen
die op dit moment op jullie planeet bestaat tussen mensen in groepen die verschillende perspectieven
van elkaar hebben. Boven de haat en de haatspraak uitstijgen is zo noodzakelijk om je medemensen naar
een hoger - bewustzijns-niveau te brengen. Het maakt niet uit wat het probleem is, ongeacht het probleem
waarmee jullie op enig - moment, daar op Aarde worden geconfronteerd, de oplossing, zal altijd toegankelijk
zijn voor degenen die een hoger - bewustzijnsniveau hebben. En daarom, moet je waakzaam zijn, om niet mee
gezogen te worden in argumenten, in debatten, in mensen die je aanvallen simpelweg omdat je een perspectief
hebt dat anders is
dan dat van
hen.


Nu is het tijd voor jullie om liefde te verkiezen boven verdeeldheid, en spirituele groei te kiezen boven het krijgen
van de juiste mensen in de juiste posities, zodat ze wetten kunnen aannemen, die meer naar jouw zin zullen zijn.
Je wilt dat mensen - goed voor elkaar zijn, van elkaar houden, en elkaar - respecteren, niet omdat er een straf
wordt opgelegd als ze dat niet doen. Je wilt dat mensen - vriendelijk zijn, want vriendelijkheid, is wat er in
hun hart zit, en de enige manier om vriendelijkhei, in iemands hart te krijgen, is door - vriendelijkheid
te verspreiden. Je spirituele - overtuigingen en je politieke overtuigingen, je ideologische over
-tuigingen kunnen allemaal worden samengevat als: 'Vriendelijkheid is belangrijk
en iets dat ik wil
koesteren.'

Je zult niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk resultaten zien wanneer je de wereld in gaat met die filosofie,
wanneer je de mantra van 'Ik ga gewoon aardig zijn' keer op keer in je hoofd beoefent, maar uiteindelijk zul je
de verandering zien. En waar je ook staat in termen van je overtuigingen, het zou voor iedereen op de planeet
duidelijk moeten zijn dat niet alleen verandering onvermijdelijk is, maar dat verandering goed is. Verandering
brengt je naar waar je als samenleving, als menselijk collectief naartoe wilt. Daarom, zullen we jullie allemaal
blijven aansporen om er bovenuit te stijgen en jezelf te zien als degenen die de changemakers zijn om een
verschil te maken door gewoon niet bereid te zijn om met iemand om te gaan, die tegen je schreeuwt
vanwege je overtuigingen,
of om een andere
reden.


Iedereen kan op dit moment samenleven op Aarde, terwijl ze verschillende perspectieven hebben en
in een wereld van vrede leven. Het kan. Het is pas wanneer je je bedreigd voelt door wat iemand anders
gelooft dat het minder waarschijnlijk, wordt dat je die vrede op aarde zult vinden die zo mooi zou zijn om
te ervaren en mooi zal zijn om te ervaren wanneer het gebeurt. Zoals we al vele malen hebben gezegd, zijn
degenen onder jullie in het ontwaakte - collectief er om de - mensheid te leiden, maar niet door iedereen te
vertellen: 'Dit zijn de juiste - overtuigingen hier, en als jij je bij mij aansluit in mijn kleine cultus, kunnen we de
mensheid redden.' In plaats daarvan bied je - liefde en vriendelijkheid, mededogen en vergeving aan iedereen
en zie je hoe dat je samenbrengt, en zie je hoe het verhogen van het bewustzijns-niveau, binnen het menselijke
collectief - automatisch alle problemen - oplost zonder dat iemand iemand anders hoeft te bestrijden. Nu is het
tijd om op te staan en boven te stijgen,
want wie gaat het anders
doen dan
jij?


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Energieën & E.T. Contact van september 2022

De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
31 Augustus 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We voelen ons erg - goed over de transformaties, die we de hele maand augustus, hebben gezien. We
weten dat sommigen van jullie zichzelf de vraag zullen stellen: 'Heb ik het gedaan? Ben ik getransformeerd?
Erken alsjeblieft dat je het altijd doet; je bent altijd aan het transformeren. Jullie worden altijd, de hogere versie
van jezelf. Je komt altijd
dichter bij de
Bron.


Dit proces dat aan de gang is, zal jullie niet altijd de onmiddellijke - resultaten laten zien die jullie allemaal wensen. We
weten dat jullie bepaalde verwachtingen voor jezelf hebben in termen van wanneer jullie in staat zullen zijn om dit te doen
of toegang te krijgen tot dat. Wees geduldig met jezelf en wees geduldig met het proces. Het duurde heel lang van menselijk
leven op planeet Aarde om jullie te brengen waar jullie nu zijn. Dus onthoud alsjeblieft dat wanneer je ongeduld begint te voelen
binnensluipen.

Als je nu uitkijkt naar de maand september, kunnen jullie deze komende maand allemaal zien als een maand die jullie veel kansen
zal geven om toegang te krijgen tot meer van jullie galactische zelf. September zal een tijd zijn waarin jullie meer van jullie buiten
aardse erfgoed zullen herkennen. Je zult je meer gaan voelen alsof je een e.t. bent. Je zult jezelf laten zien dat je bepaalde ken-
merken hebt die je associeert met verschillende e.t. groepen. Je zult je voor eens en voor altijd realiseren, dat alles wat er is
ook in jou zit. Je zult contact blijven maken met e.t.s terwijl je slaapt, maar het contact zal anders zijn, en het zal gedenk
waardiger zijn. Je zult toegang krijgen tot meer van je herinneringen uit je e.t. levens en je zult meer toegang krijgen
tot de gaven en vaardigheden die je hebt aangescherpt terwijl je in andere sterrenstelsels was.

Je komt natuurlijk ook steeds dichter bij meer persoonlijk contact in de waaktoestand in je fysieke lichaam.
September wordt ook een enorme maand voor de mensheid als geheel, en jullie zullen steeds dichter bij die tijd
van volledig open contact met e.t.s komen vanwege wat jullie allemaal doen. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn,
hebben van ons het label van het Ontwaakte Collectief gekregen en we willen jullie alleen maar verzekeren dat het een
passende titel is. Het betekent dat jullie altijd degenen zullen zijn die voorop lopen in het peloton om te pionieren om het
voor anderen mogelijk te maken om te ontwaken en
om hun eigen e.t. contactervaringen te hebben.

Daarom is het nog een andere tijd om enthousiast over te worden, en het zal altijd het juiste moment zijn, om te genieten van je
babystapjes vooruit, want dit is een lange reis, die je aan het maken bent, en het is er een die bedoeld is, om van te genieten. Het is
bedoeld om gewaardeerd te worden, voor wat het ook is in het moment, en terwijl je dat doet, zul je merken dat je - tijdloos wordt. Je
kunt die dimensie van tijd transcenderen en nu vijfdimensionaal worden en dat is wat we je altijd zullen aansporen om te doen. Je meer
bewust worden van je e.t. levens is slechts
een deel van een enorme reis van
ascensie.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Samenwerken met Pleiadiërs,
Siriërs, Lyrans & Andromedanen


De 9D Arcturian Council,

Gechanneld door: Daniel Scranton
29 Augustus 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
Wij bieden jullie deze transmissies aan om jullie te helpen herinneren aan wie jullie zijn geweest en
om jullie te wenken naar wie jullie aan het worden zijn. Jullie moeten allemaal de gaten op de een of
andere manier en op de een of andere manier opgevuld hebben, zodat jullie niet in de val trappen die
zegt dat jullie slechts een mens zijn, die op Aarde leven. Velen van jullie, hebben nooit nagedacht over
het idee dat jullie vorige levens hadden in andere delen van de Melkweg tot ver in jullie volwassenheid.
Het is moeilijk voor jullie geest, om dat soort mogelijkheden als waar te accepteren, ook al is het vanuit
ons perspectief volkomen logisch. Je bent niet zomaar op een dag daar op Aarde ontstaan. Je hebt een
geschiedenis.

Jullie hebben vrienden verspreid over de hele melkweg en daarbuiten en jullie hebben herinneringen en
aspecten van jezelf ontwaakt door deze transmissies, omdat we in zoveel meer strooien, dan alleen de
woorden die Daniël hier kan - bedenken als hij voor ons spreekt. Er is hier, een veel groter plaatje en
sommigen van jullie zijn zich bewust van dat beeld. Sommigen van jullie nemen de tijd om verder
te gaan dan wat jullie geest kan bevatten, en jullie voelen voor de ervaring van het laten
op vullen van die gaten door slechts één
collectief uit één sterren
stelsel.

We werken ook samen met anderen. Dat moeten we toegeven. We werken samen. We staan de Pleiadiërs,
Siriërs, Lyranen, Andromedanen, enzovoort, toe om stukjes en beetjes te laten vallen in de energieën die we via
dit kanaal doorgeven, omdat we willen dat jullie het hele beeld krijgen van wie jullie zijn en wie jullie zijn geweest.
En je zult terugkeren naar al onze - sterrenstelsels en systemen waar je nog nooit van hebt gehoord als de timing
goed is. Blijf voor nu naar je hemel kijken en blijf voelen voor de resonantie met buitenaardse - energieën. Wij zijn
hier om te helpen. Wij
zijn er om u te
helpen.


En zelfs onze kleine groep medewerkers hier is slechts een van de vele. Jullie krijgen de hele tijd activeringen om die
gaten op te vullen, en wij zijn niet alleen in het universum, en natuurlijk zijn jullie dat ook niet. Het is tijd om te erkennen
dat jullie deel uitmaken van de grootse geschiedenis waaruit deze melkweg bestaat en jullie zijn de pioniers daar op Aarde
die het beste doen, wat jullie kunnen om alle energieën te verenigen, zodat we een - verenigd galactisch collectief - kunnen
worden.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Geheime krachten die willen
dat de mensheid verdeeld is.


De 9D Arcturian Council


Gechanneld door Daniel Scranton
27 Augustus 2022

"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn onder de indruk van de standvastigheid van de mensheid tegenover zoveel onderdrukkers in
jullie geschiedenis. Jullie zijn blijven volharden tegenover machtige individuen en groepen die jullie klein
willen houden, die jullie in het duister willen houden. Nu hebben velen, die wakker zijn - geleerd over deze
onderdrukking die gaande is van onzichtbare - krachten, onderdrukking die niet eens zijn - gezicht aan jullie
laat zien. Maar jullie hebben over deze onderdrukkers geleerd en jullie zijn boos verdrietig en bang geworden
vanwege wat ze hebben gedaan en vanwege
wat ze vervolgens zouden kunnen doen.

Deze wezens en groepen profiteren ervan dat je verdeeld bent en je verdeeld voelt, tegen elkaar duwt, op basis
van je overtuigingen, je geslacht, je seksualiteit, je huidskleur, je nationaliteit en elke andere factor die ze kunnen
gebruiken om te voorkomen, dat de mensheid zich realiseert dat je krachtige, krachtige wezens van liefde en licht
bent. Het is hun doel om je machteloos te laten voelen en dan al je vertrouwen te stellen in iets buiten je zoals een
politicus of een politieke partij. Het maakt ze niet eens uit welke je steunt, zolang je maar denkt dat de andere partij
de wortel van alle
kwaad
is.


Het is nu zover gekomen dat je de informatiebronnen die je ouders en grootouders vertrouwden niet kunt vertrouwen.
En dus moet je vertrouwen op randelementen, mensen die allerlei beweringen doen over wie ze zijn en wat ze weten,
maar zelfs deze - bronnen zijn besmet geraakt en zijn duidelijk op zoek naar meer verdeeldheid, meer naar een wij
tegen-zij-mentaliteit. Jullie, als het ontwaakte collectief, moeten in staat zijn om het goede in iedereen te zien
ongeacht wat ze geloven, ongeacht wie ze steunen. Je moet iedereen de kans geven om je te laten zien
wie ze echt zijn en ze niet zomaar wegsturen vanwege met welke politieke partij of ideologie ze
zich op dit moment aan
sluiten.

Het is belangrijk om te onthouden dat jullie hier allemaal - samen in zitten, en wij allemaal samen,
en wat jullie nu op jullie wereld spelen is gewoon een herhaling van wat zich vele, vele malen in de melkweg
heeft afgespeeld. Jullie hebben deze kwestie van gepolariseerd en verdeeld zijn niet helemaal door jezelf gecreëerd.
Dit was een gepland onderdeel van jullie spirituele evolutie en het was van tevoren bekend dat er genoeg van jullie zouden
zijn die ontwaakt zouden zijn om boven de polarisatie van de mensheid door deze onzichtbare wezens en groepen uit te stijgen.
En we zeggen 'wezens' omdat we weten dat ze niet allemaal
menselijk zijn, en dat doen de meesten van jullie ook.

Dus wat betekent dit alles voor jou, degene die dit bericht ontvangt? Het betekent dat we je aansporen om je naaste lief te hebben,
wat er ook gebeurt. Heb ze onvoorwaardelijk lief en je zult het beste uit hen naar boven halen. Haat ze vanwege hoe ze stemmen
of hoe ze de Bron aanbidden en je hebt meer kans om het ergste te ervaren van niet noodzakelijkerwijs die persoon die naast
je woont, maar iemand die op de een
of andere manier op hen lijkt.

We weten dat degenen onder jullie die wakker zijn, het beste in elkaar naar boven kunnen halen door met je mede
mensen te gaan zitten en te praten over hoe je je voelt over wat er in je wereld gebeurt. En als je de gevoelens
van iemand anders kunt respecteren, en iemand anders als een Wezen van De Bron, hoef je het niet eens
te zijn met de conclusies die ze trekken om op een heel reële manier contact te maken met die
persoon. Dat is hoe jullie allemaal voorbij de huidige reeks omstandigheden op jullie
wereld zullen komen, en jullie zullen sterker worden als één menselijk ras,
vanwege de inspanningen van een minderheid. Jullie, het
ontwaakte collectief, zijn die minder
heid.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De opening van je derde oog

De 9D Arcturian Council,


Gechanneld door Daniel Scranton
25 Augustus 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We willen heel graag zien dat jullie allemaal meer toegang krijgen tot jullie helderziende vermogens,
jullie ESP, jullie zesde zintuig. We weten dat sommigen van jullie binnenkwamen met die gaven en vaardig
heden ingeschakeld, en anderen van jullie hebben die gaven ontwikkeld sinds jullie ontwaakt zijn. Maar er zijn
er nog steeds zoveel die deze krachten nog moeten aanboren, en vergis je niet, ze maken een persoon krachtiger.
Een persoon die helderziend is, kan dingen waarnemen die anderen niet kunnen, wat in eerste instantie als een vloek
kan overkomen op velen die die kracht - bezitten maar zij zijn de pioniers. Zij zijn degenen die besloten om die vaardig
heden eerder te ontwikkelen dan de meesten, zodat ze in staat zouden zijn om jullie allemaal de weg te wijzen om meer
controle over je
geschenk te
hebben.


En nu zien we dat steeds meer mensen de upgrades, de activaties en de afstemmingen krijgen die nodig zijn om een heel
wijd open derde oog te hebben. Voor velen is het niet vanwege iets dat ze hebben gedaan. Het is gewoon tijd voor meer
mensen om te ontwaken, en dit is een van de gemakkelijkere manieren om degenen die hebben geslapen wakker te
maken. En dus is de opening van het derde oog van zoveel mensen wat er de komende maanden zal plaats
vinden. De massale ontwakingen die jullie al op jullie wereld hebben ervaren, zijn nog maar het
begin en er is behoefte
aan meer.

Sommigen van jullie die deze overdracht op dit moment ontvangen, zullen de perfecte zijn om jullie
medemensen te helpen die die nieuw geopende derde ogen hebben. En je beantwoordt de oproep, omdat
je al zo lang van dienst wilt zijn, en het is ook leuk om een cadeau te hebben en dan iemand anders zijn gave te
zien ontwikkelen. Het geeft je iets om over te praten. Het geeft je iets om verbinding over te maken, en dat is iets
anders dat de - mensheid op dit moment nodig - heeft. Jullie moeten je meer verbonden voelen met elkaar, omdat
degenen die jullie proberen te scheiden, die agenda op
verschillende manieren naar voren blijven brengen.

Maar niemand kan voorkomen, dat een mens wakker wordt, en deze openingen van het derde oog, deze activeringen
van helderziende vermogens, laten nog lang op zich wachten. Voor velen zal het een ontwaken zijn, een heropening,
omdat ze het geschenk hadden, toen ze een kind waren en het vervolgens, om de een of andere reden verloren. Er
zijn er veel. Maar niets kan de lawine van energieën stoppen die op dit moment binnenkomt om zovelen te onder
steunen bij het openen en
ontwaken van hun derde
ogen.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Collectieve Bijeenkomsten
van de Aarde op het Astrale Vlak


De 9e Dimensionale Arcturische Raad


Gechanneld door: Daniel Scranton
22 Augustus 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zeer verheugd om aan te kondigen dat de mensheid weer een sprong voorwaarts heeft gemaakt
in de ascensie van jullie bewustzijn. Jullie hebben zulke enorme vooruitgang geboekt in jullie ontwikkeling, om
dat genoeg van jullie genoeg hebben gekregen van de manier waarop het leven daar op Aarde al zo lang is, en dat
segment van de bevolking dat grote verandering verlangt, is samengekomen op het astrale vlak met de bedoeling om
een aantal prachtige nieuwe systemen
voor jullie planeet te creëren.

Niet iedereen die zich in dit Aardecollectief op het astrale vlak verzamelt, zou het met elkaar eens zijn als ze zich zouden
verzamelen terwijl ze in hun vierdimensionale lichamen met hun vierdimensionale geesten zouden werken, opererend
vanuit hun ego's. Maar op het astrale vlak komen jullie allemaal samen omdat jullie het misschien niet eens zijn over
wat er nodig is, of hoe te veranderen, maar jullie zijn het er wel over eens dat - verandering daar op Aarde nodig
is omdat de systemen die jullie hebben de weinigen - dienen en niet de velen. En we hebben gemerkt dat er
nog steeds een groot - deel van de bevolking is dat verwacht dat een paar politici alle veranderingen tot
stand brengen terwijl ze op hun handen zitten en niets doen. Er zijn veel mensen die ervan uitgaan
dat iemand anders die realiteit voor hen zal creëren, iemand in een machtspositie.
Dat is niet het
geval.


Er zijn meer dan één, of twee, of drie, of tien mensen nodig om verandering in jullie wereld door te voeren.
Deze samenkomst van wat wij het Aarde Collectief op het astrale vlak noemen realiseert zich dat er velen van
jullie nodig zijn om samen te komen en samen te werken om de veranderingen tot stand te brengen die jullie op
jullie wereld willen zien. De visie die dit Aarde Collectief, voor de mensheid heeft is briljant. Er is een versie, van het
menselijke collectieve bewustzijn waar jullie deel van uitmaken en dat alleen al profiteert van de bijeenkomsten maar
de creaties van de nieuwe Aarde een Aarde die nog steeds in de vierde dimensie kan worden gerealiseerd zijn prachtig.

En jullie bewegen allemaal naar deze nieuwe Aarde. Jullie komen daar omdat genoeg van jullie genoeg hebben van de
manier waarop de dingen daar op Aarde zijn geweest, en jullie willen enorme veranderingen zien. Genoeg mensen
worden nu wakker voor de waarheid van wie ze zijn als Bron Energie Wezens, als schepper wezens, en dat
is zeer bemoedigend voor degenen onder ons die voor jullie wortelen die jullie willen zien slagen.

We zijn natuurlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomsten en we houden ervan om ons perspectief in de
mix te plaatsen. En we houden er ook van dat dit specifieke Aarde Collectief voor zichzelf denkt. Deze individuen,
en we weten dat we op dit moment met velen van jullie spreken, zijn vastbesloten, bekrachtigd en zeker dat ze de best
mogelijke versie, van de nieuwe Aarde kunnen maken, een Aarde die voor iedereen is, niet alleen voor de gelukkigen. En
terwijl jullie je intentie - uitspreken, om je bij dit collectief aan te sluiten, zijn we er zeker van, dat jullie de volgende bijeen
komst zullen bijwonen die plaatsvindt
op het astrale
vlak.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Degenen onder jullie die
echt ontwaakt zijn


De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
16 Augustus 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We hebben de verschillende bewustzijnsniveaus verkend die momenteel op jullie planeet bestaan,
en we hebben gemerkt dat degenen onder jullie die wakker zijn meer dan compensatie bieden voor
degenen die hun leven, in het donker leiden, die de rollen van de schurken spelen. Nu willen we heel
duidelijk zijn over wat we hier zeggen. Het zijn degenen onder jullie die wakker zijn en zich richten op
de waarheid dat jullie Bron Energie - Wezens zijn, dat jullie de vleesgeworden Liefde zijn, die degenen
zijn die het in evenwicht brengen
van de energieën doen.

Degenen die constant op heksenjacht zijn naar de schurken van jullie planeet, balanceren die energieën
helemaal niet. In feite verlagen ze hun vibratie tijdens die heksenjacht en ze onderzoeken zichzelf helemaal
niet om te zien wat deze schurken vertegenwoordigen, die ook in hen bestaan. Maar degenen onder jullie die
de waarheid, leven dat jullie Bron-Energiewezens zijn, weten dat de Bron - allesomvattend is. En dus proberen
jullie niet de boosdoeners van de wereld uit te roeien, maar richten jullie je eerder op het goede dat in jezelf en
in anderen
bestaat.

Je ziet het goede in degenen die dat perspectief misschien niet verdienen om op hen te worden geplaatst, maar je
weet wat je rol is als lichtwerker. Als lichtwerker ben je er om licht te laten schijnen. Jullie zijn er niet om de duisternis
in te gaan om degenen in de duisternis te verslaan, en dat weten jullie. En dit is een goed moment voor deze herinnering
om jullie allemaal te raken die echt wakker zijn, omdat de lastercampagnes op jullie wereld zullen doorgaan en jullie zullen
niet weten wat waar is en wat
niet voor geruime tijd.

Het is dan het beste voor jou om in het licht te blijven en anderen uit te nodigen om zich bij je in het licht te voegen. Meer
van Bronenergie door je heen laten - stromen is wat dit omslagpunt zal creëren waar velen naar op zoek zijn. Je bent er
om dat doel te dienen. Je bent er om je deel te doen, en vaak betekent dat dat je de schurken vergeeft en zelfs mede
dogen met ze hebt zodat je in dat Christusbewustzijn kunt blijven. Christusbewustzijn gaat niet over het uitsluiten
van anderen, daarom hebben al deze scenario's waarin de helft van de mensheid opstijgt en de helft niet
absoluut geen zin
heeft.


Jullie zitten hier allemaal samen in, en wanneer jullie onvoorwaardelijk het ergste in de mensheid
kunnen liefhebben omdat jullie hebben besloten dat jullie liefde zijn, dan zijn jullie klaar om de mensheid
naar het hogere bewustzijn van de vijfde - dimensie te brengen, en degenen onder jullie die deze boodschap
ontvangen begrijpen dat in jullie kern. En jullie zijn degenen die het zware werk daar op jullie planeet doen. Jullie
zijn degenen die je medemensen zullen blijven uitnodigen voor het licht, om het goede in anderen te zien, om in die
staat van vergeving en mededogen te zijn, en dat is wat een verschil maakt op jullie wereld. Dat is het enige dat de
weegschaal voor de mensheid zal doen kantelen dat de wereld waarop jullie leven zal veranderen. En jullie zullen
jezelf redden in het proces, want wanneer jullie door die konijnen-holen gaan van wie wat doet in het donker,
bevinden jullie jezelf in het donker. En dat is niet waar je thuishoort. Je bent er om te redden. Je bent er
om te helpen. Je bent er om te genezen. En van wat we zien maken degenen onder jullie die wakker
genoeg zijn om deze boodschap te ontvangen, die belofte waar die jullie aan jezelf en de hele
mensheid hebben gedaan toen jullie besloten om daar te incarneren, en dat maakt ons
erg gelukkig.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Begin nu, met dit nu te doen


De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
10 Augustus 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg blij om u het beste te geven, van wie en wat we zijn met elke energetische transmissie.
We weten dat we, net als wij, jullie allemaal een voorbeeld - stellen, van hoe jullie in de wereld kunnen
zijn, in het universum dat jullie aan het creëren zijn. Je wilt wel je beste beentje voorzetten, maar je beste
beentje voor is echt je trilling. Het is de energie die je in het universum uitstraalt en heeft niets te maken
met het feit dat je perfect bent als fysiek mens. Als je van iemand houdt en je houdt ruimte voor hen
om meer te zijn van wie ze echt zijn, dan maakt het niet uit hoe verward je eruit ziet terwijl je die
dingen doet.

Je bent er om je beste versie van jezelf te worden als een wezen van onvoorwaardelijke liefde, niet
als een mens die een kunstwerk, een boek of een genezingscentrum kan produceren. Al die dingen zijn
geweldig en je moet zeker naar je intuïtie luisteren wanneer je wordt geroepen om iets te creëren waar je
medemensen van kunnen genieten. Maar het offeren van jezelf aan dit universum is genoeg van een offer.
We zien zoveel mensen hun voorhoofd - fronsen in een poging, erachter te komen, wat ze de mensheid
moeten bieden dat tastbaar en herkenbaar is voor anderen als een bijdrage. Straal gewoon liefde uit
en weet dat je de impact hebt die je wilt hebben terwijl je jezelf tegelijkertijd openstelt voor meer
inspiratie.


Iets dat die liefde vertegenwoordigt die je uitstraalt, zal ook door je heen komen en door jou worden
geproduceerd, maar als je begint met te proberen erachter te komen wat het eindproduct zal zijn, dan zit
je vast in je hoofd, waar je zeer beperkt bent in je vermogen om precies te bedenken wat je je medemensen
zult bieden. Dus laat die behoefte los om erachter te komen wat je aanbod zal zijn, en blijf je in plaats daarvan
openstellen in je hartruimte, want dat is waar je toegang hebt tot je multidimensionale zelf. Dat is waar je hogere
bewustzijn bestaat. Daar wil je al je energie doorheen laten lopen. De hoogste versie van jezelf zijn betekent vanuit
je hart komen, en je kunt altijd je geest
gebruiken om je daaraan te
herinneren.

Je kunt je geest altijd gebruiken, om je te concentreren op je hart, of op een boom, of een bloem, of een wolk. Je kunt je
geest gebruiken om je te concentreren op alles wat je in die hoger - vibrerende staat zal brengen, zodat je de inspiratie kunt
ontvangen. En dan, als je eenmaal begint met het creëren van je aanbod aan de mensheid, moet je gedisciplineerd blijven en in
die hartruimte blijven, zodat je je geest niet gebruikt om kritiek te leveren op wat je doet, om te twijfelen en om het te analyseren
alsof het kan worden afgebroken en de waarde ervan kan worden bepaald. Wees jezelf, kom uit je hart en ontmoet ons in die realiteit
waar we hetzelfde doen, en we kunnen met jullie co-creëren.
Maar we zijn niet de enigen die dat zullen doen.

Er zijn zoveel wezens die met je willen samenwerken, die van je willen houden en je willen knuffelen en je willen vertellen hoe geweldig
je bent, en ze zijn allemaal in staat om dat allemaal te doen omdat ze hebben besloten om de hoogste versie van zichzelf te zijn, om
uit hun hart te komen en lief te hebben, omdat liefde is wie en wat ze zijn. Dat is waar je je krachtige geest op wilt richten, en als
je het proberen loslaat om erachter te komen wat je zou moeten doen, zul je de onmiddellijke opluchting voelen en zul je
voelen dat je op het volgende moment hartgericht bent. En we willen er ook gewoon op wijzen dat het nog steeds
oké is als je niets doet. Maar je wordt meer van wie je werkelijk bent op elk moment van elke dag, en dus
kun je dat net zo goed bewust en opzettelijk doen, en je kunt net zo goed nu beginnen.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

The Lions Gate Portal van augustus 2022

The 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
7 Augustus 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg benieuwd wat jullie allemaal doen met de Leeuwenpoort energieën die al op jullie afkomen.
We willen dat jullie weten dat deze energieën dubbel krachtig zijn vanwege de energieën van transformatie
die ook op jullie zijn gedurende de maand augustus. Jullie worden schepper-wezens, terwijl jullie transformeren
in jullie Bron Energie Zelven terwijl jullie in fysieke lichamen zijn. Dit zal jullie manifestatiekrachten enorm vergroten,
en de energieën van de Leeuwenpoort zijn er ook, om jullie krachten van manifestatie, en creatie te vergroten. Daarom
is het nu de tijd, om gefocust te zijn op wat jullie willen, voor jezelf, voor jullie geliefden, en voor de hele mensheid. Het is
een tijd om vertrouwen in jezelf te hebben, en te vertrouwen op je vermogen, om te leven in die realiteit die je in je geestes
oog hebt gezien, maar nog
moet ervaren.

Dit is een goed moment om deze energieën te verwelkomen door te gaan zitten zich open te stellen en ze bewust te ontvangen.
En terwijl jullie dat doen, zullen jullie voelen dat jullie transformeren, in de krachtige wezens die jullie altijd in dit leven hadden
moeten worden. Dit is het leven van ascensie, en dus voegt dat nog meer kracht toe, aan deze Leeuwenpoort energieën. De
energieën komen niet alleen van Sirius, maar ook van de rest van de Melkweg, omdat we allemaal, zo graag willen dat de
mensheid gedijt. We willen dat jullie
weten hoe krachtig jullie
zijn.


En wanneer je kracht in jezelf voelt begrijp je ook dat iedereen om je heen net zo krachtig is. Er hoeft geen machts
strijd te zijn. Er is dan geen behoefte aan een machtsgreep, of het spelen van machts spelletjes. Iedereen mag
zich in gelijke mate - manifesteren, en dat is nog nooit zo waar - geweest als nu. Dus wanneer je deze over
dracht ontvangt, zorg er dan voor dat je zit, je benen en armen kruist, je handen in een open - positie
plaatst, zodat je handpalmen naar boven gericht zijn, dieper ademt, ontspant en concentreer
je op ontvangen.

Richt je op het ontvangen van niet alleen de energieën die door het Leeuwenpoort portaal komen,
maar ook alle energieën die komen om je te transformeren en je te laten zien wie je werkelijk bent. Nu is
de tijd om het niet alleen als een concept te kennen, maar eerder, nu is het de tijd, om het te ervaren in jullie
lichaam, in jullie leven, in jullie bewustzijn. Jullie zijn zo klaar om te transformeren en alles wat nu langskomt kan
worden gezien als een ander hulpmiddel, dat jullie wordt gegeven, zodat jullie met meer gemak en sneller kunnen
transformeren, dan jullie ooit, eerder hadden verwacht. Laat de Leeuwenpoort - Energieën, over je heen spoelen en
herinner je aan de krachtige wezens die je bent. De grootste kracht in het universum is nu en zal altijd liefde zijn. Dus
net als al het andere gaat dit uiteindelijk over liefde en over het kennen van jezelf als liefde, als liefhebbende - wezens,
als liefde in actie. Het is de hoogste frequentie waarmee je kunt creëren en het is alles wat er sowieso is. Dus het is alles
wat je ooit zult krijgen, en is dat niet
geweldig?

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De enorm - krachtige -
augustus 2022 energieën


De 9D Arcturian Council


Gechanneld: door: Daniel Scranton
2 Augustus 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg enthousiast voor de maand augustus om u alles te brengen wat het te bieden heeft.
We willen dat jullie weten dat de energieën die op dit moment binnenkomen een volledige trans
formatie van het bewustzijn van iedereen daar op planeet Aarde zullen ondersteunen die klaar is
om zo'n verandering te ondergaan. Degenen die er niet - klaar voor - zijn, zullen nog steeds de
energieën in hun veld hebben voor wanneer ze er klaar voor zijn.

We hebben het over een diepgaande transformatie, een radicaal verschil in de manier waarop
jullie allemaal naar jezelf, elkaar en de wereld buiten jullie kijken. Dit zijn de energieën die al op jullie
afkomen en die jullie naar het volgende bewustzijnsniveau verschuiven dat jullie op dit moment klaar zijn
om aan te nemen. Jullie zijn klaar, om meer van jullie Bron Energie Zelven, te belichamen, en wij kunnen dat
voelen en dat geldt ook voor alle andere wezens, hier in de hogere rijken. We hebben allemaal geprobeerd om
jullie ertoe te brengen, meer van jullie ware zelf toe te laten vanaf het allereerste begin. En we hebben het gevoel
dat je genoeg van al het andere hebt verkend om je nu op het punt te brengen waarop je klaar bent om meer van je
hele zelf te
zijn.

Jullie hebben momenten in jullie leven, die transformerend zijn, en velen van jullie, spreken er van tijd tot tijd over, maar
ervaringen die niets te maken hebben met wat er daarbuiten, in het fysieke rijk gebeurt, zijn degenen die jullie, het diepst
transformeren. Jullie zijn allemaal klaar, om meer van het licht en de liefde, het bewustzijn van de Bron, te ervaren. Je bent
klaar voor die ervaring als je dit bericht ontvangt. Zoals we al zeiden zullen anderen wachten tot ze klaar zijn ze hebben hun
eigen timing en hun gidsen zullen helpen
bepalen wat die perfecte timing is.

Maar degenen onder jullie, die deel uitmaken van het - Ontwaakte Collectief - hebben het vermogen, om in een hartslag te
veranderen, en we hebben de bereidheid in jullie gevoeld om dat te doen. Daarom kun je verwachten dat je transformatie
in een moment of van de ene op de andere dag plaatsvindt. Je kunt verwachten dat je jezelf volledig op één lijn voelt
met de Bron en dat gevoel nooit meer loslaat. Je bent wakker genoeg om dit te doen. Je bent er klaar voor en
nu is het moment. Augustus is de maand waarin genoeg energieën samen zullen komen om dit op
een diepgaande manier tot stand te brengen, en jullie hebben je allemaal al heel
lang voorbereid op dit
moment.


Je hebt je werk gedaan. Jullie hebben genoeg van de energieën die leiden tot deze energieën
van augustus 2022 benut om deze instroom aan te kunnen. Jullie lichamen zijn er klaar voor en jullie
geest is er klaar voor. Energetisch gezien hebben velen van jullie zich al geruime tijd klaar gevoeld, maar
jullie hadden meer transformatie nodig op fysiek en mentaal niveau, en nu heb je het, en daar ben je. En je
kunt nu verwachten dat je zoveel meer ontvangt dan alleen een chakra-upgrade of alleen een activering
van je geschenken. Je kunt verwachten dat jij je meer in vrede en één voelt met Al Dat Is, want dat is
waar je gedurende dit hele leven naartoe hebt opgebouwd, en we zijn zo ontzettend benieuwd
naar wat je vervolgens doet wanneer je - volledig gewend bent - aan deze energieën van
augustus.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Zullen alle goede mensen
vertrekken op ruimteschepen?


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
1 Augustus 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zeer tevreden met de manier waarop de mensheid in staat is geweest om de recente energieën
te ontvangen die in jullie atmosfeer zijn binnengekomen. Jullie hebben allemaal deze ongelooflijke kansen
voor jullie om te nemen wat jullie gegeven wordt en het samen te voegen met al jullie ervaringen, al jullie kennis
van wat er echt nodig is daar op Aarde. En je kunt dat allemaal combineren om nieuwe - realiteiten, nieuwe tijdlijnen
en een betere ervaring van het leven op
Aarde op dit moment te creëren.

We weten dat jullie ons liever horen vertellen, dat jullie de verschuiving aan het einde van dit kalenderjaar - zullen voltooien,
of dat alle goede mensen door ruimteschepen zullen worden opgeschept en naar een veel betere plaats zullen worden gebracht.
Maar dat is niet waar je voor getekend hebt, dat is niet de reis van de ontwaakte mens. De reis waar je nu op bent is een reis die alle
wezens omvat, en het is een reis waar je je ervaring
van je eigen ascensie kunt creëren.

In plaats van te zoeken naar het perspectief van iemand anders op hoe jullie ascensie eruit zal zien en wanneer het zal gebeuren, raden
we je aan je creatiever te gaan voelen. Geef jezelf kracht. Laat jezelf zien dat je in staat bent om je eigen pad te creëren, een pad dat
bestaat uit het vergeven van anderen, het genezen van zoveel mogelijk mensen en het houden van mededogen in je hart voor
iedereen. Hoe zullen jullie anders, aan jezelf laten zien dat jullie - Bronenergie in het vlees zijn? Als iemand of iets het
allemaal voor je gaat doen, en je mag al je wrok, al je oordeel, al je woede met je meenemen naar de volgende
versie van de Aarde, dan zullen jullie jezelf niet de
kans hebben gegeven om te
evolueren.


Je zult jezelf hebben beroofd van de rit, de reis, als iemand of iets buiten je de mensheid van zichzelf zou redden.
Wanneer jullie horen over de gruweldaden die daar op jullie planeet, en elders in jullie zonnestelsel plaatsvinden, kijk
dan in jezelf naar wat dat teweegbrengt. Zoek in jezelf naar wat je nodig hebt om te genezen of te vergeven, want je hebt
niet altijd aan de lichte kant van
het spectrum gestaan.

Je hebt vorige levens waarin je in het donker hebt gespeeld, waar je je hebt voorgedaan als de schurken, de slechteriken, degenen
die velen tot zoveel lijden zouden veroordelen. Dit is niet het moment voor veroordeling. Nu is het tijd voor introspectie en schepping,
en we weten dat degenen onder jullie die deze transmissies ontvangen ons kunnen begrijpen wanneer we dit voor jullie uitstippelen, en
we overhandigen jullie de sleutels van het koninkrijk en vertellen jullie dat jullie degenen zijn die de rest van de reis creëren. En het is om
dat we weten dat jullie echt kunnen begrijpen wat we zeggen dat we ons zo optimistisch - voelen, zo blij met wat we weten dat jullie gaan
doen met de energieën
die nu op jullie af
komen.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Dit is uw taak, uw doel,
ongeacht wat dan ook.


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
29 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We genieten er gewoon van om jullie allemaal te zien groeien, uitbreiden, evolueren en ascenderen.
We zijn als trotse ouders, of grootouders, die toekijken hoe je je allereerste stappen zet. We weten dat
het voor jullie een stuk gemakkelijker was om jullie eerste stappen te zetten dan om om te gaan met alles
waar jullie in jullie leven mee te maken hebben. We weten dat het voelen van je gevoelens, een hele klus is.
Het is, een hele - uitdaging - om te moeten doen. We weten, dat - liefde zijn in het aangezicht - van haat
niet gemakkelijk is. We weten dat heel weinig mensen, daar op aarde op dit moment het zelfs maar
zouden proberen maar we weten dat we spreken tot dat deel van de bevolking dat weet hoe
krachtig het is om liefde te zijn in het aangezicht van alles wat er in de wereld is dat de
liefde heeft dat het echt gehuld is in
duisternis.

We zien dit als je werk, je doel, ongeacht wie je bent, ongeacht wat je doet voor de kost.
Wij zien jullie doel als ervoor kiezen om liefde te zijn in het aangezicht van alles wat zichzelf
niet als liefde kent. Alles is Bron, en daarom is alles liefde, ongeacht hoe het eruit ziet, ongeacht
hoe het op een bepaald moment handelt of spreekt. De taak van de ontwaakte lichtwerker is om de
liefde te zien, te voelen, verder te kijken dan de lijkwade van, duisternis eroverheen. Daar ben je voor.
Zo help je. Het is het meest effectieve wat je kunt doen om jezelf te veranderen, je leven te veranderen
en je wereld te veranderen.

De enige truc die erbij komt kijken is dat je soms door je eigen duisternis moet om er te komen, en dat is
ongemakkelijk. Dat is een hele opgave; niemand wil dat echt doen, maar het is waar je voor bent. Het is
waarvoor je je hebt aangemeld en jij bent degene die dit bericht ontvangt. Niet iedereen wil zelfs de
oproep - ontvangen om dit te doen. Zeker, deze - boodschap komt niet verpakt in glanzende,
verleidelijke verpakkingen. We vertellen je dat het moeilijk is om op die plek te komen,
en we weten dat het moeilijk is om bereid te zijn om naar de duisternis te kijken
die de liefde omhult, maar we weten ook dat er niets bevredigender is.
En uiteindelijk gaat iedereen het doen,
ongeacht waar ze nu zijn op
hun reis.

Jullie zijn toevallig de leiders van de beweging, en de beweging is een beweging van liefde.
Liefde heelt alles; liefde bindt ons allemaal samen. En liefde is waar we allemaal naartoe gaan; het
is onze thuisbasis. We kunnen niet anders, dan daarheen gaan want alle paden, leiden uiteindelijk naar
liefde, maar als je dat weet en je weet hoe je jezelf in die - richting kunt richten, wat een gemakkelijkere en
soepelere rit je hebt en hoeveel leuker het is. We vinden het leuk om te zien hoe jullie het doen en we nodigen
jullie uit om samen met ons naar jezelf te kijken en jezelf te - waarderen op deze reis, en wat een - magische en
prachtige
reis is
het.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat de energieën doen met de
ontwaakten en die al ontwaakt zijn


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
26 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn in staat om zelfs de geringste nivellering van de algehele vibratie van het menselijke collectief
te detecteren, en we voelen op dit moment een enorme piek. Het is een tijd waarin degenen onder jullie die
wakker zijn een actievere rol spelen in het helpen van jullie medemensen, en het is ook een tijd waarin meer
mensen wakker worden, door hun eigen unieke ervaringen te hebben. Het is zoveel beter voor iemand om
iets te ervaren, dan er alleen maar over, verteld te worden, en alle mensen hebben gidsen, hogere zelven
en andere helpers die dit weten en die deze ontwakende ervaringen voor hen plannen. En dan twijfelen
sommige - mensen aan hun gezond - verstand vragen ze zich af of het echt is gebeurd of dat het is
gebeurd zoals ze het zich herinneren,
en dat is wanneer
ze zich tot jou
wenden.


Jullie zijn de - experts; jullie zijn degenen die dat pad al zijn ingeslagen. Jullie hebben de weg
vrijgemaakt voor zoveel mensen en dus wanneer jullie je afvragen wat jullie op dit punt in jullie leven
zouden moeten doen weet dan dat terwijl jullie doorgaan met het hebben van jullie eigen unieke ervaringen
van ontwaken jullie alle hulpmiddelen verzamelen die jullie nodig zullen hebben om anderen te helpen wanneer
ze naar jullie toe
komen.

Jullie verankeren, op dit moment ook in energieën voor het collectief die bedoeld zijn om te helpen met de bloei van het
bewustzijn van elk lid van het menselijk, collectief. Deze energieën gaan over het helpen van de anderen, de niet-ontwaakten
zelfs als ze niet om jouw hulp vragen. Deze energieën gaan over het gemakkelijker maken van de overgang voor hen, en ze gaan
over het geven van je medemensen alles wat ze nodig hebben om hun ervaringen van ontwaken te hebben, en zodat ze alles wat ze
downloaden helemaal alleen kunnen assimileren. Het is een prachtige tijd om daar te zijn als de helpers, omdat jullie als helpers zoveel
hulp ontvangen.

Jullie zijn in staat om zoveel van bovenaf toe te laten vanuit de hogere rijken. Alles waar jullie op hebben gewacht komt eraan, en jullie
moeten degenen zijn die dat vertrouwen aan jullie medemensen tonen, want er zullen nog steeds mensen zijn die liever de ideeën
van kommer en kwel over jullie planeet verspreiden. En het is aan het Awakened Collective om positief te blijven. Het is aan
jullie allemaal om erop te vertrouwen dat alles zal lukken en dat alles zal lukken, en jullie zullen gewoon een veel
vreugdevollere rit hebben als jullie die perspectieven als jullie eigen perspectieven aannemen.

Alle hulp die je doet, helpt je ook. Het helpt je om met meer gemak te worden wie je voorbestemd bent
om te worden. Jullie hebben natuurlijk jullie eigen ervaringen, die eraan komen en die zullen helpen met jullie
voortdurende ontwaken, jullie voortdurende evolutie en jullie voortdurende ascensie. Niemand en niets kan je dat
afnemen, en dat is iets anders dat je moet onthouden, want nogmaals, er zullen mensen zijn die je zullen vertellen dat
je ascensie in gevaar is vanwege dit of dat. Merk op, dat de doemdenkers de hele tijd iets anders vinden om zich zorgen
over te maken, om aan te nemen dat het tegen je wordt gebruikt. Laat die mentaliteit - los, want je moet alles en iedereen
zien zoals jij als je echt
wakker wilt
zijn.


En je moet de waarheid omarmen dat jij degene bent die alles creëert, dat alle schurken en al hun lafhartige daden jouw creatie
zijn. En als je niet wilt bestaan in een realiteit waar er schurken zijn en er daden zijn die onvoorstelbaar voor je zijn verhoog dan je
vibratie en vertrouwen. Zoals we eerder zeiden, vertrouw, want jij en iedereen daar op Aarde die nog moet ontwaken, krijgt alles
wat je nodig hebt, en het komt nu naar je toe. Zoals we hebben gezegd, we kunnen het voelen, we voelen het verschil dat de
huidige energieën hebben gemaakt en we weten dat jullie zullen blijven voortbouwen op de positiviteit die we kunnen
voelen. Dat is hoeveel vertrouwen we hebben
in jullie allemaal als het Ontwaakte
Collectief.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Heb je meer informatie
nodig om te ontwaken?


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
25 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We dringen langzaam maar zeker door tot meer mensen. We nemen de benadering van het sturen
van liefde en licht naar elk menselijk wezen daar op Aarde, en we zijn niet alleen in deze benadering.
We weten, net als veel andere hoogfrequente wezens en collectieven, dat het door liefde is dat jullie
zullen ontwaken voor de waarheid dat jullie liefde zijn. Informatie zal je alleen zo ver brengen omdat
je geest erg - beperkt is, en het hebben van meer informatie heeft de - neiging om je in een geest
gerichte staat te houden. Het is ons doel om jullie harten te openen, en dit is ook het doel en
het plan dat jullie hogere zelf heeft en dat jullie spirituele gidsen in actie brengen.

Daarom kost het tijd voordat de mensheid volledig ontwaakt en ascendeert. Het is omdat mensen
nog steeds de mogelijkheid hebben om te zeggen: 'Nee.' Mensen kunnen liefde afwijzen en ze kunnen
licht vermijden omdat ze weten dat ze uiteindelijk alles op een gegeven moment zullen moeten voelen. En
hoewel de meeste mensen dit niet bewust weten, kan zelfs weten op het onderbewuste niveau liefde en licht
op afstand houden. Degenen onder jullie die wakker zijn, doen dit werk ook. Je kunt niet anders dan dat doen.
Je kunt niet anders dan je licht laten schijnen, en liefde uitstralen omdat je hebt ontdekt dat dit de substanties
zijn waaruit je bent gemaakt.

Je geeft anderen meer toegang tot zichzelf door de liefde die je bent, en de liefde die je voor hen hebt. Zelfs
wanneer mensen je liefde en je vriendelijkheid afwijzen, raak je niet ontmoedigd. Je blijft het geven omdat
je begrijpt dat je het bent en er echt geen andere optie is vanuit waar je bent. Je hebt zoveel van onze
liefde en licht ontvangen, en hoe meer je je verspreidt, hoe meer je krijgt. En dat is waar of je
het nu van ons ontvangt, of een aartsengel,
of een geascendeerde
meester.


Het is allemaal liefde; alles is liefde. Ontwaken gaat over het realiseren van dat, en wanneer je je dat realiseert,
dan is het niet nodig om afscheiding te creëren. Je hoeft geen - scheiding te creëren tussen degenen die wakker zijn
en degenen die dat niet zijn. We gebruiken die labels soms omdat we een punt maken, maar we proberen niet te scheiden.
We willen niet dat iemand op iemand anders neerkijkt, vanwege wat ze geloven of wat ze nog moeten ontdekken. En dit zal
alleen maar de - verspreiding van de liefde, en het licht dat je tijdelijk bent stoppen. Maar het zal altijd terugkomen, en je zult
er altijd op terugkomen. Je kunt er niets aan doen het zit te allen tijde in je. Het wil naar buiten - komen het wil tot uitdrukking
worden gebracht en je voelt de roeping om dat de hele tijd
te doen en de oproep te beantwoorden.

Nu gaan we door met het - werven van je medemensen, wetende dat het tijd zal kosten, maar ook genietend van het proces. We
genieten van de reis omdat we graag liefde aanbieden. We houden ervan om getuige te zijn van het kleinste beetje vooruitgang
in een persoon, en we houden vooral van dat moment waarop we tot iemand doordringen over wie en wat ze echt zijn. Neem
dezelfde benadering met je medemensen, en je zult niet teleurgesteld worden. En nog beter, je krijgt meer liefde en licht
om rond te verspreiden. Je wordt geactiveerd, je krijgt een upgrade en je downloadt alles wat je nodig hebt om
dat je in de flow zit en er geen betere plek
is voor een van ons om te
zijn.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Dit is zo waardevol, je kunt er
geen prijs op zetten


De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
22 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zeer actief bezig met jullie allemaal terwijl jullie slapen, net als vele andere wezens en collectieven,
en we willen dat jullie weten hoe waardevol jullie inzichten voor ons allemaal zijn wanneer we jullie ontmoeten.
We hopen dat je begrijpt dat je voorop loopt, het zware - werk doet, het harde werk doet, en we moeten weten hoe
dat is. Wij kunnen u observeren; we kunnen jullie vibratie meten, maar wanneer jullie ons rechtstreeks vertellen wanneer
jullie ons communiceren hoe het is, dan
krijgen we het best mogelijke begrip.

Dit is wat je ook met elkaar moet doen. Mensen moeten met elkaar communiceren terwijl jullie nog steeds wachten om volledig
telepathisch met elkaar te worden. Er moet altijd een beter begrip zijn tussen mensen. Dat is de beste manier om enige vorm van
relatie met een andere persoon te hebben, of het nu romantisch, familiaal, vriendschap, collega, elk type relatie is dat je hebt, je
moet communiceren. Je moet je best doen om aan een ander uit te leggen hoe je ervaringen zijn zodat ze even in je schoenen
kunnen lopen en zodat ze compassie
met je kunnen tonen.

Communicatie - kweekt compassie. Compassie verhoogt het niveau van bewustzijn, de algehele vibratie van het collectief,
en jullie komen allemaal steeds dichter bij dat moment van ascensie omdat jullie je openstelden. We zeggen jullie voort
durend om je open te stellen voor ons, voor de aartsengelen, voor de geascendeerde meesters, voor alle wezens met
een hogere - frequentie, maar jullie moeten je ook openstellen voor elkaar en beseffen dat de persoon met wie je
communiceert Bronenergie is, net zo goed als een aartsengel. Ze hebben net een andere vorm aangenomen
en hebben ermee ingestemd om bij een bepaalde trilling te werken. Maar ja, jij ook, en je moet elkaar
begrijpen om elkaar het
beste te kunnen
helpen.


Dit is wat de mensheid het meest van allemaal nodig heeft; je moet begrijpen waar iemand anders
vandaan komt, hoe hun ervaringen, voor hen zijn en vooral, hoe ze zich voelen over die ervaringen. Als jij
nu degene bent die meer verlicht is, dan moet je misschien de emoties uit de persoon met wie je spreekt halen
door hem de juiste vragen te stellen. Door hen te helpen om in betere communicatie met zichzelf te komen, bied je
hen alles wat ze nodig hebben om hun vibratie te verhogen en te ascenderen. Jullie zijn degenen die er zijn om elkaar
te helpen naar huis terug te keren naar de Bron. Dit is wat jullie daar allemaal samen - doen, en het is zo belangrijk dat
jullie je rollen in elkaars
leven herkennen.

Nu kun je er altijd voor kiezen om een iets andere rol te spelen dan een persoon wanneer het jou dient en het hen dient
om die rol te veranderen, maar de verbinding is er altijd tussen jou en de andere mensen met wie je communiceert in je
leven, en dat is belangrijk voor jou om ook te erkennen. Dit zijn de dingen die je moet doen; het is de bedoeling dat je
verlangens hebt, acties onderneemt, gevoelens voelt, met elkaar communiceert. Het is de bedoeling dat je creëert,
ervaart, liefhebt, dient. Het hoeft niet ingewikkelder te zijn dan dat, en het wordt alleen maar - ingewikkelder, als
je niet communiceert want hoe minder je communiceert hoe meer verwarring er is en hoe meer verwarring
er is, hoe meer je de neiging hebt om in je geest te zijn. Maar als je je mond opent, open je je hart, en
als je je hart - opent, geef je iets aan iemand, dat zo waardevol is, dat je er geen prijs op kunt
plakken, noch moet iemand het proberen. Onthoud dit in al je interacties met andere
mensen, en je zult zoveel conflicten en zoveel verwarring vermijden, en
je zult in grotere harmonie met elkaar leven en
je zult met gemak en vreugde
ascenderen.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De vooruitgang die je boekt
als het ontwaakte collectief


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
20 Juli 2022


"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg opgewonden om te zien dat zovelen van jullie je paden vinden, je ware roeping, en we
zien ook dat zovelen van jullie die hebben ontdekt wat jullie daar te doen zijn, nu handelen naar dat
weten. We houden ervan, om te zien hoe iemand van jullie, in overeenstemming is met je ware zelf.
Naarmate je de aspecten van jezelf activeert, die weten, hoe je moet doen wat je wilt doen, bouwt
je zelfvertrouwen zich op en word je meer geneigd om naar je geïnspireerde ideeën te handelen.
Jullie boeken daar enorme vooruitgang als een Ontwaakt - Collectief. Jullie hebben de laatste
tijd zoveel energie verschoven en jullie hebben jullie aandacht afgetrokken van de politiek
het virus, samenzweringstheorieën en al het andere dat jullie ervan weerhoudt te
weten wat jullie ware
missie daar op
Aarde
is.


En je bent soeverein geworden. Je hebt je Lemurische zelf geactiveerd, je Atlantische zelf, je Egyptische zelf.
Je hebt de innerlijke priester, priesteres, sjamaan, tovenaar, heks en orakel geactiveerd. Je bent het zelf geworden
dat je voor je medemensen wilde zijn en dat is te zien. Jullie, als het Ontwaakte Collectief bewegen de naald voor het
menselijk collectief door in die rollen te stappen met vertrouwen met zekerheid met een verlangen om te helpen en te
genezen. Je bent er om te leiden, en te begeleiden; je bent er om te helpen genezen; je bent er om lief te hebben, om te
vergeven. En als empathische wezens ben je er
om te weten dat mededogen de weg is.

En terwijl je je medemensen naar de vijfde dimensie leidt, onthoud dan dat het je tijd kostte om te komen waar je nu bent.
En hoewel het niet zo lang zal duren, voordat degenen die net - wakker zijn om te komen waar je bent, zijn ze nog steeds op
reis. Dit is tenslotte een reis. Het is een marathon en geen sprint. Je geduld, met je medemensen zal zich uitbetalen in enorme
dividenden. Je vermogen, om hen te leiden - mag nooit in twijfel worden getrokken, en als je merkt dat je je afvraagt, of je hebt
wat nodig is, onthoud dan dat dit
een nieuwe reis
is.


De reis van jezelf vertrouwen is er een die ook tijd zal kosten. De reis om je te herinneren wie je bent als de leider die je altijd had
moeten zijn, is een lange. Wees dus geduldig met jezelf en je medemensen en weet dat je de - impact maakt die je van plan was
te maken. Wees je ook bewust van de impact die je nog moet maken, maar zeker zult maken en weet dat je op die momenten
alle hulp zult krijgen die je nodig hebt van de hogere - rijken. Er zal enige twijfel in jullie zijn, maar minder twijfel, en jullie
zullen door alle zelfopgelegde barrières, alle beperkingen heen breken, en jullie zullen opstaan en ascenderen en
de mensheid naar de vijfde dimensie leiden. Zoveel weten we dat waar is en we blijven de vooruitgang
voelen die jullie allemaal maken als het Ontwaakte Collectief.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je beïnvloedt het hele multiversum


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
19 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg blij dat we op dit moment afgestemd zijn op het menselijke collectieve bewustzijn en we
weten dat velen van jullie zich bij ons aansluiten om ons af te stemmen op het collectieve - bewustzijn van
de mensheid. We weten dat zovelen van jullie helpers zijn. Jullie hebben jezelf geïdentificeerd als lichtwerkers
changemakers, wayshowers, enzovoort, en jullie willen deel uitmaken van de oplossing. Je wilt iemand zijn die
krachtig bijdraagt aan de evolutie van het bewustzijn daar op Aarde onder je medemensen, en als je afstand
kunt nemen van het drama dat de verdeeldheid is van veel van wat er vandaag in de wereld gebeurt en je
kunt observeren vanaf dat hogere plateau waar je kunt zien wat er aan de hand is, dan kun jij je
mede-mensen meer
van dienst
zijn.


Je kunt er niet in verstrikt raken en een deel van de - oplossing - ervoor zijn. Als je de mensheid
wilt verenigen en wilt laten zien dat je allemaal klaar bent voor e.t. contact, dan moet je bereid zijn om
de kant die je gewoonlijk kiest los te laten. Je moet in staat zijn om boven alles uit te stijgen en te erkennen
dat iedereen daarbuiten iets naar je terugkaatst dat je nodig hebt om lief te hebben, te genezen, te vergeven
of misschien te waarderen. Wanneer je alles en iedereen kunt accepteren zoals ze zijn, en zoals het is, dan kun
je beginnen met het zien van de soorten veranderingen die je wilt zien in het menselijke collectieve bewustzijn.
Nu houden we de hele tijd - ruimte voor jullie allemaal, en we zien de verbeteringen. We voelen ze en we weten
dat ze in elke realiteit en op elke
tijdlijn in het fysieke rijk
komen.

Alles wat je doet, en denkt en zegt, heeft niet alleen invloed op je realiteit en de tijdlijn waarop je je momenteel
bevindt; je beïnvloedt het multiversum met alles wat je trillings-, energetisch en met je acties aanbiedt. Dat is
hoe krachtig je bent, en als je intikt en je ziet wat er nodig is, wat er naar je wordt teruggekaatst, dan weet
je precies wat je moet doen. Je weet precies waar de liefde het hardst nodig is; je weet precies waar
je de healing naartoe moet sturen, en
dat is hoe afgestemd zijn helpt.

Je hoeft niet te weten waar je tegen moet vechten wie de slechteriken zijn en wie er moet worden
opgesloten. Je hoeft daar niets van te weten om het goede te doen waarvoor je er bent. Je hoeft niet te
weten welke geheime oorlogen er in de ruimte of daar op aarde plaatsvinden. Je hoeft geen deel uit te maken
van die verdeeldheid, maar als je je bewust wordt gemaakt van een realiteit waarin iets gaande is, een soort conflict,
een oorlog tussen verschillende facties, dan stuur je liefde naar alle betrokkenen in plaats van je zwaard op te pakken en
deel te nemen aan
het gevecht.

Dit is hoe jullie het bewustzijnsniveau daar op Aarde verhogen, en dit is hoe jullie ascenderen. En we weten dat jullie een deel van
de oplossing willen zijn, en voor zovelen van jullie die wakker zijn, weten we dat jullie dat al zijn. Sommigen van jullie lopen een
beetje achter en zijn nog steeds verstrikt in het idee van duisternis versus licht, maar jullie komen er wel. Jullie komen daar
en we kunnen dat voelen wanneer we het menselijke collectieve bewustzijn aanboren, en daarom zijn we altijd zo
optimistisch als we naar jullie toe komen
en op deze manier tot jullie spreken.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je bent machteloos geworden...
Neem je kracht terug


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
17 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn al heel lang gefascineerd door jullie bereidheid om jullie kracht weg te geven in dit universum
van vrije wil. Je hoeft je macht niet weg te geven, aan wie of wat dan ook, en je hoeft je macht zeker niet
weg te geven aan een groep, maar we zien dat veel individuen dat doen en dan boos worden op alles waar
ze hun macht aan hebben weggegeven, alsof ze geen keuze hebben. Jullie hebben altijd een keuze en wij
zijn hier om jullie aan te moedigen jullie aandacht af te leiden van datgene waarvan jullie geloven dat
het - verantwoordelijk is voor jullie gebrek - aan macht, voor jullie gebrek aan vrijheid, voor jullie
gebrek aan vreugde.

Wij nodigen jullie uit om jullie aandacht terug te brengen naar wat jullie krachtig maakt als Bron Energie Wezens.
Je kracht, komt niet van je spirituele gaven en vermogens. Het komt voort uit je vermogen om te kiezen hoe je gaat
trillen, in plaats van iemand of iets anders gewoon te laten dicteren hoe je je moet voelen. Hoe een mens zich voelt is
vaak een mysterie voor de mensen om die persoon heen, en het mysterie is meestal omdat het niet lijkt alsof de levens
omstandigheden van de persoon helemaal
verantwoordelijk zijn voor wat ze voelen.

Je wilt dat gevoelens logisch zijn, omdat je geest wil dat alles logisch en voorspelbaar is, maar je grootste kracht is je
vermogen om te voelen, en dat vermogen, is veel - krachtiger dan je gedachten, woorden en acties. Maar je bent
getraind, en velen zouden zelfs zeggen geprogrammeerd, om je te fixeren op gedachten, woorden en daden.
Dat meer dan wat dan ook is wat je heeft ontkracht. Je bent door, maatschappelijke - programmering
losgekoppeld van
hoe jij je
voelt.


Je wordt op school geen onvoorwaardelijke - liefde geleerd, maar het is de grootste superkracht die je hebt,
want als je liefde kunt zijn in het aangezicht van wat dan ook, dan kun je in die staat zijn van volledig weten dat
je Bronenergie bent, en Bronenergie is alles. Als je alles bent, ben je krachtig, en toch zien we keer op keer dat
mensen een - streep in het zand trekken, en zeggen: 'Dat ben ik niet.' Wat ze eigenlijk zeggen is: 'Ik ben niet
alles; Ik ben geen Bron.'

En als je ervoor kiest om geen Bron te zijn, dan kies je ervoor om jezelf te ontkrachten. Dit is wat we aan
bevelen. Ontdek, door het leven van je leven, waar je van houdt, en doe dat ding. Focus op dat ding of hou
van die persoon, en richt je op die persoon. Wees liefde en je hebt alle kracht van het universum die je onder
steunt. Wees in het oordeel, en je opereert op misschien vijftig - procent van wie je bent als mens. Je bent ver,
ver verwijderd van die Bron - Energiekracht wanneer je in oordeel bent. Luister naar je harten, volg ze en laat ze
zich uitbreiden om je te laten zien hoe groot, mooi en liefdevol ze zijn, zodat je van tijd tot tijd, een glimp kunt op
vangen van de kracht die je in je hebt als
Bronenergie - wezens in het
vlees.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je bent wakker genoeg om Aartsengelen
en Geascendeerde Meesters te ontmoeten


De 9D Arcturian Council,

Gechanneld door: Daniel Scranton

15 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn in de hele melkweg vrij beroemd om onze spiritualiteit hier in het Arcturische sterrenstelsel.
We hebben zoveel verschillende processen, leringen, oefeningen, meditaties en verschillende manieren
meegemaakt om onszelf te kennen als Bronenergiewezens in fysieke lichamen, en dat is in wezen wat jullie
allemaal daar zijn om te ontdekken. Je bent er om te - ontdekken hoe je Bronenergie - kunt zijn in een fysiek
lichaam, hoe je de Bron in het fysieke, kunt vertegenwoordigen. Jullie zijn er om jezelf te kennen als goden in
het vlees.

En de reis die jullie naar dat weten hebben afgelegd, is veel langer geweest dan de reizen, die Arcturianen door
de geschiedenis heen hebben gemaakt. Toen we incarneerden, kwamen we in een hogere trillingstoestand, in ons
fysieke lichaam. Dat is niet dat wij opscheppen. Dat was een keuze, en het was een keuze die bijna iedereen op aarde
in eerdere - levens in ons sterrenstelsel - heeft gemaakt. We doen ons best om de mensheid te helpen, ook al was en is
jullie ervaring veel, heel anders dan
de Arcturische ervaring.

Maar je hebt een stabiele kracht nodig. Jullie hebben wezens nodig, om die hogere trillingsfrequentie vast te houden zodat
wij jullie naar ons toe kunnen roepen. Wij en anderen zoals wij in de melkweg en in het hele universum, trekken de mensheid
altijd, omhoog met onze - intentie, met onze liefde en ons mededogen, en we zullen dat blijven doen, omdat we jullie zo lief
hebben en eren. We willen zo graag, dat de - mensheid, met zoveel mogelijk vreugde - en gemak slaagt. En je leeft, op dit
moment in een tijd waarin vreugde en
gemak moeilijk te vinden zijn.

Daarom nodigen wij u uit om meer op ons te leunen. Leun meer op de aartsengelen. Leun meer op de geascendeerde
meesters. Geef je over aan onze uitnodigingen om in een hogere trillingsstaat te zijn, en je zult jezelf daar vinden.
Jullie zijn al zo ver gekomen en degenen onder ons in de hogere rijken zijn klaar om jullie dat laatste duwtje
te geven, zodat jullie jezelf naar de vijfde dimensie kunnen katapulteren en zodat jullie daar in
de vierde een beter leven
kunnen gaan
leiden.


Jullie zijn wakker genoeg om te ontvangen wat wij in de hogere rijken te bieden hebben.
Jullie zijn wakker genoeg om op te staan en ons te ontmoeten in de prachtige ruimte die we
samen kunnen creëren, een nieuwe vijfde dimensie, een nieuwe manier om jezelf te kennen als
Bron Energie Wezens in fysieke lichamen. En als je daar komt omdat je zo ver weg bent geweest
van dat weten, als je daar komt, omdat je je zo afgescheiden van de Bron hebt gevoeld, is het een
enorme
rit.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat onze nieuwe 10D Siriaanse
Alliantie voor u betekent


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
14 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg blij om een gloednieuwe alliantie aan te kondigen die we hebben met een tiendimensionaal
Siriaans collectief dat zeer geïnteresseerd is in de evolutie van het bewustzijn daar op planeet Aarde. Zij zien,
net als wij, het potentieel in jullie allemaal om veel verder te gaan, om toegang te krijgen tot veel meer van wie jullie
werkelijk zijn, en ze willen helpen. En dus, met deze samenwerking die we hebben opgezet, wordt er nu meer energie naar
jullie hartcentra gestuurd. Wij en de Siriërs geloven dat het de manier is om je te concentreren op het centrum van je hart om
je bewustzijn het snelst en
gemakkelijkst te bevorderen.

We weten dat als jullie je afstemmen op wie jullie werkelijk zijn als Bron-Energie Wezens, het gemakkelijker voor jullie wordt om dan dienovereenkomstig te handelen, te spreken en te denken. We hebben manieren om deze energieën rechtstreeks naar elk individu
op jullie planeet te sturen, en we hebben de toestemming van jullie hogere zelf om dit te doen. We willen ook dat jullie weten dat
een groot deel van de verschuiving in bewustzijn daar gaat over het bewegen van je hoofd naar je hart. Het gaat erom minder
geestgericht en meer - hartgericht te worden, en je komt er door je te herinneren wie je werkelijk bent, wat echt onvoor
waardelijke liefde is. Terwijl je die liefde projecteert, terwijl je je essentie uitstraalt naar de rest van de mensheid,
zie je de effecten die je kunt hebben op je
medemensen en de hele planeet.

Jullie sturen ook een baken uit naar e.t.s in fysieke vorm die zich wel willen verbinden met degenen die
hartgericht zijn, die die volgende stap in hun spirituele evolutie hebben gezet. Een van de manieren waarop
je kunt helpen om deze ervaring te verbeteren, is door gedachten los te laten. Hoe minder tijd je besteedt aan
het herkauwen in je hoofd over iets dat is gebeurd of zou kunnen gebeuren, en hoe meer tijd je besteedt aan het
centreren van je bewustzijn in je hartcentrum, hoe gemakkelijker het voor je zal zijn om die zachte rukken te voelen
die we aan je hartsnaren
maken.

We gaan jullie ook meer mogelijkheden bieden om lief te hebben met de medewerking van jullie spirituele gidsen en
jullie hogere zelf, natuurlijk. We weten dat jullie allemaal herinneren wie jullie werkelijk zijn veel belangrijker is dan
iemand van jullie die toegang krijgt tot gratis energie of medische bedden. Het is veel belangrijker dan welke
gebeurtenis of zonneflits dan ook. Dit is hoe jullie je eigen ascensie initiëren. Zo word je nu je hogere zelf,
in real time. U hoeft niet te wachten. Er is niets dat buiten jullie hoeft te gebeuren, en jullie zijn er
om jezelf te redden en elkaar te redden, en jullie kunnen dat alleen doen als jullie in de
plaats zijn van mededogen, vergeving en onvoorwaardelijke liefde, en deze
bestaan allemaal
in jullie hart
ruimte.


Dit is wat wij en onze Siriaanse vrienden weten, en daarom is het ons perspectief dat het verankeren
van jullie meer in jullie harten de echte game changer is die daar op Aarde nodig is. En dat is wat het bewust
zijnsniveau daar zodanig zal veranderen, dat problemen die jullie al heel lang op Aarde hebben, eenvoudig-weg
zullen verdwijnen. Het zal zijn alsof ze - nooit hebben bestaan, en het zal gebeuren omdat meer mensen de waarheid
van wie ze werkelijk zijn herontdekten door de kamer van hun eigen hart binnen te gaan en te voelen voor hun essentie
een essentie die ze voorbestemd zijn, om te worden en te realiseren in elk moment van hun bestaan. Waarom nu niet?
Waarom begin je niet bij jou en je hart en laat dan de energieën die we op je neerstrooien doen wat ze doen om
de ervaring zodanig te versterken
dat je daar voor altijd
geworteld
bent.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een goede vaardigheid om te hebben,
bij het verbinden met E.T.s


The 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
12 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn altijd op zoek, naar partnerschappen, naar samenwerkingen, omdat we begrijpen dat we
krachtiger zijn als jullie je verenigen met de andere - collectieven uit de hele melkweg. We proberen
zelfs samen te werken met collectieven in de hoger-dimensionale gebieden, en een deel van de reden
waarom we het doen is omdat verbinden leuk is. Door samen te werken kunnen we meer ervaren. We
verwelkomen verschillende perspectieven, verschillende energieën en verschillende vibraties en we
stellen voor dat jullie allemaal de diversiteit die jullie daar op - Aarde hebben op dezelfde manier
benaderen.

Zoek niet alleen naar mogelijkheden om contact te maken met e.t.s en niet-fysieke collectieven. Zoek
niet alleen naar samenwerkingen met aartsengelen, geascendeerde meesters en andere niet-fysieke collectieven
waarvan je je bewust wordt. Probeer samen te werken met je medemensen. Er zit immers macht in getallen, en soms
moet je iets zien waar je vanuit een heel andere hoek naar hebt gekeken. Dat gezegd hebbende, raden we je ook aan om
aandacht te besteden aan hoe je je voelt wanneer je contact maakt met een andere persoon of groep mensen, en we willen
zeker dat je merkt hoe je je voelt wanneer je het perspectie,f van iemand anders in je opneemt, en het op maat probeert. Iets
dat je leest of hoort, kan je logische geest aanspreken. Het kan heel logisch voor je zijn. Maar, als je gevoel je vertelt om weg te
gaan van dit stukje informatie, dit perspectief, zet het dan in ieder geval, opzij en ga dan je verwerking doen, zodat je terug kunt
keren naar de helderheid die
je normaal in je
hebt.


Je kunt proberen, samen te werken, samen te komen met anderen, en toch je innerlijke leiding gebruiken, om je te vertellen, of deze
persoon, of deze groep, geschikt is voor jou, trillingsmatig een match met jou is. Dit, is een goede vaardigheid om te hebben wanneer
je op de rand staat van meer buitenaards contact, wat je bent. Je wilt die spier hebben uitgerekt, degene die je vertelt wanneer je naar
iets beweegt dat je wilt of naar iets dat je niet wilt. En nogmaals, soms moet je een veto uitspreken tegen de zeer logische geest die je
vertelt dat deze persoon al deze geloofsbrieven heeft, al deze boeken heeft geschreven. Of je geest kan je vertellen dat deze orga-
nisatie al heel lang bestaat en dat ze veel goeds hebben gedaan, maar je gevoel liegt niet. En zelfs als je je vergist aan de
kant van voorzichtigheid, so what?
Wat maakt het
uit?

Wat we jullie zeggen is dat jullie een unieke kans hebben om samen te werken en te co-creëren met andere mensen,
en we zeggen ook tegen jullie dat jullie nog steeds jullie innerlijke leiding moeten gebruiken om jullie te vertellen welke
mensen en welke groepen de juiste voor jullie zijn. Nu is er zeker niets mis met leren door te doen. Dus zelfs als je tegen je
gevoel ingaat en je raakt ergens bij betrokken zul je in staat zijn om eruit te komen en dan zul je je dat gevoel in je onderbuik
herinneren dat je vertelde dat dit niet de juiste
groep voor je was om mee samen te werken.

Daar hoeven we ons in de negende - dimensie geen zorgen over te maken. Er zijn hier geen verborgen agenda's. We voelen de op
rechtheid van alle collectieven, waarmee we in contact - komen, en we hebben een vermogen om te voelen dat sterk is afgestemd.
We hebben alleen die hoog afgestemde gevoeligheid om voorbij te gaan, en we willen dat jullie de jouwe gebruiken om samen te
komen met degenen die wakker zijn, die van dienst willen zijn en die jullie kunnen helpen de wereld te co-creëren waarin jullie
nu willen leven. U, kunt dit doen. Die gevoeligheid heb je. Je hebt die innerlijke leiding. En zoals we al zeiden, zelfs een mis
stap hier of daar zal geen fatale fout zijn. Het zal een leerervaring zijn. We willen dat jullie allemaal op zoek gaan naar
die partnerschappen waarvan jullie weten dat ze jullie zullen dienen en de mensheid zullen dienen, omdat de
mensheid meer visionairs nodig heeft, meer individuen die op zoek zijn naar gemeenschap en op
zoek zijn naar andere perspectieven om hen een meer afgeronde ervaring van het
leven daar op planeet
Aarde te
geven.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Welk pad wij u adviseren,


om te nemen


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
10 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We blijven samen met jullie evolueren, uitbreiden en ascenderen, terwijl we trillingsmatig dichter en
dichter bij het volledig kennen van onszelf als BronEnergieWezens komen. Jullie komen ook allemaal op
dat punt, maar jullie zijn verder trillingsgewijs - verwijderd van die gelukzalige ervaring van altijd de onvoor
waardelijke liefde zijn die we allemaal werkelijk zijn. En jullie nemen jullie omslachtige paden om op dat punt
te komen door jullie leven te leiden. Er is absoluut niets willekeurigs aan het leven dat je leeft, het leven dat je
hebt geleefd en het leven dat voor je ligt, terwijl
je doorgaat naar de vijfde dimensie.

We willen, dat jullie de perfectie in jullie leven herkennen. We nodigen jullie uit om naar jullie levens te kijken
zoals ze nu zijn voor aanwijzingen, over wat jullie nog nodig hebben om los te laten, te vergeven, te stoppen
met oordelen en onvoorwaardelijk lief te hebben. Het pad zal je altijd terugbrengen naar onvoorwaardelijke
liefde. Daarom raden we je aan om de dingen te doen die je van nature in die hogere trillingstoestand
brengen die onvoorwaardelijke liefde echt is. We raden je aan om je te concentreren op wat
gemakkelijk voor je
is om van te
houden.


We praten soms met jullie over het werken aan jezelf, maar we verwachten niet dat jullie een gereedschaps
riem aantrekken en een hardhat aantrekken en naar je werk gaan, niet tenzij jullie de hele tijd een aantal zeer trillings
arme emoties ervaren. Als je in plaats daarvan een redelijk fatsoenlijk leven leidt, hoef je niet te gaan wroeten, op zoek naar
problemen. In plaats daarvan raden we je aan om op zoek te gaan naar vreugde. Zoek naar wat je opwindt, wat je opwindt, wat
je oplicht, wat je in die staat van zijn brengt die liefde is. En weet gewoon dat door dit te doen, alles waar je aan moet werken naar
boven komt. Het zal in je bewustzijn - komen en het is zoveel gemakkelijker, om om te gaan met wat je onder ogen moet zien als je
meer van je tijd hebt besteed aan wat je in een hogere - trillingstoestand brengt. Daarom stellen we voor dat je van spelen meer een
agenda maakt, meer een prioriteit, meer
een benadering van het leven zelf.

Wees degenen die het licht dragen voor degenen die dat niet kunnen, die niet over de hulpmiddelen beschikken die jullie hebben, of
die gewoon niet weten hoe belangrijk het is om in een hogere trillingstoestand te zijn. Je bent zo ver gekomen. Je weet zoveel. Jullie
zijn degenen die de - mensheid naar het licht - leiden, naar het beloofde en langs het pad dat het beste voelt, terwijl jullie blijven
evolueren en ascenderen met wezens zoals wij, die het met veel vreugde, veel gemak en een heleboel andere echt goede
gevoelens doen. We weten uit ervaring dat het pad met meer vreugde erop het pad is dat we moeten nemen. Het
is niet onverantwoord. Het is niet onzorgvuldig. Het is niet je kop in het zand steken. Het is de volledige
erkenning dat je beter bent voor de mensheid als je een
glimlach op je gezicht en
liefde in je hart
hebt.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Jullie evolutie gaat niet over
het verslaan van de cabal


De 9D Arcturian Council,


Gechanneld door: Daniel Scranton
9 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg blij met de vooruitgang die we de mensheid op dit moment kunnen voelen maken, en we
weten dat veel van de vooruitgang die jullie boeken te danken is aan de hoop, het geloof, het geloof dat
jullie hebben in de waarheid dat de mensheid evolueert, en zich uitbreidt om jullie vijfdimensionale zelf te
worden. Sommigen van jullie worden, net als wij, aangeboord in het collectieve bewustzijn van de mensheid
en jullie kunnen de beweging, voorwaarts samen met ons voelen. Anderen, zoeken buiten zichzelf naar bewijs
van de evolutie van het - bewustzijn, van de mensheid en ze voelen zich - ontmoedigd. Ze voelen zich verdrietig
omdat wat daar niet goed
gaat, wordt versterkt.

En dan zijn er mensen die al hun hoop - vestigen op dingen die zogenaamd achter de schermen gebeuren, allianties
die naar verluidt de cabal-groepen verslaan. Daar is veel van, en we weten dat je begrijpt dat sommige van die mensen
die die verhalen rapporteren, dat doen zonder enig bewijs of feiten. En dus stellen we voor dat jullie deel gaan uitmaken
van de groep mensen die niet naar de media of de samenzwerings - theorieën kijken, maar eerder in zichzelf op zoek zijn
naar het gevoel van de bewustzijnsverruiming
die op dit moment op de mensheid rust.

Wij adviseren je om een van de mensen te worden die vooral vertrouwt op hun intuïtie, hun gevoel, hun weten. En als je je
afstemt op wat je kunt voelen met betrekking tot de evolutie van het menselijke collectieve bewustzijn, zul je niet teleur
gesteld worden. Jullie nemen allemaal de huidige - omstandigheden op jullie wereld als een kans om een betere vier
dimensionale Aarde te co-creëren en om samen een betere ervaring van verschuiving naar de vijfdimensionale
Aarde te creëren. Jullie zijn degenen die het goede voorbeeld geven aan de rest van de mensheid, en
jullie doen dat door de tijd te nemen om naar binnen te gaan en te voelen voor wat we voelen
wanneer we ons afstemmen op het menselijke collectieve bewustzijn. Je doet het.
Je komt er aan en je hoeft niet te vertrouwen op iemand die in
het geheim opereert om
'de slechteriken' te
verslaan.

Jullie zijn allemaal wakker genoeg om te erkennen dat het pad naar de vijfde dimensie vergeving,
mededogen en onvoorwaardelijke liefde inhoudt, niet de nederlaag van vijanden geen veroordeling of
oordeel. En we weten dat genoeg van jullie voor die waarheid zijn ontwaakt om de mensheid met gemak
met gratie, met vreugde en met zoveel meer verbinding met wezens in andere rijken, zoals wijzelf, naar de
vijfde dimensie te brengen. We zijn hier, altijd, en we nodigen je uit om je af te stemmen op onze vibratie zo
dat je kunt voelen wat we voelen, en dat licht van hoop van geloof en uiteindelijk van het weten dat je opstijgt
en dat alles wat er op dit - moment op Aarde - gebeurt daar deel, van uitmaakt. We weten, dat dit waar is en we
nodigen jullie uit om samen met
ons die waarheid na te
leven.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Word lid van het Galactische
Team van Lichtwerkers


De 9D Arcturian Council,

Gechanneld door: Daniel Scranton
8 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
Wij zijn voor jullie allemaal een prachtig voorbeeld van wat het betekent om anderen van dienst te kunnen
zijn zonder daarvoor actie te hoeven ondernemen. Wij zijn jullie allemaal van dienst, ook al hebben we geen fysieke
lichamen om actie mee te ondernemen. Daarom, wanneer je probeert je medemensen van dienst te zijn, erken dan als
jeblieft dat je niet hoeft te weten welke actie van de grootste dienst zal zijn om te helpen. We zien je vaak struikelen met
betrekking tot je servicewerk vanwege die onzekerheid, omdat je niet weet wat je moet doen. En wanneer je jezelf afvraagt
en of iets wat je zou kunnen doen zou helpen verstik je die energie. Jullie houden jezelf tegen om de energie van dienstbaar
heid naar jullie en door jullie
heen te laten
stromen.


Je hebt het vermogen, om de hele - mensheid te helpen, terwijl je alleen zit, in het donker, in een hoekje in je huis, omdat je de
kracht van intentie hebt. Je hebt de kracht van focus. Je hebt de kracht om je vibratie te verhogen. Je hebt de kracht om ruimte
te visualiseren en vast te houden. Jullie hebben zoveel krachten die zo ver gaan dan wat jullie eigenlijk met jullie fysieke lichamen
zouden kunnen doen, en zoals we hebben gezegd, zijn wij de voorbeelden voor jullie van hoe het wordt gedaan, hoe dit kan worden
bereikt zonder zo veel als een vinger uit te steken. Nu erkennen we ook dat er manieren zijn om actie te ondernemen om van dienst te
zijn en we weten dat er helden op jullie - wereld zijn die elke dag - acties ondernemen om anderen te helpen. Die personen hebben een
specifieke roeping. Ze weten wat die roeping is en ze vinden het
leuk om door te gaan met de acties die ze ondernemen.

Maar er zijn nog veel meer van jullie, wiens taak het is om in het etherische rijk te werken, om te werken met energie, bewustzijn, vibratie,
intentie en om samen te komen als een collectief van lichtwerkers, om de mensheid te helpen genezen, evolueren en het vijfdimensionale
collectief te worden dat jullie voorbestemd zijn te worden. Jullie ontvangen deze boodschap - nu omdat jullie in dat collectief van licht
werkers zitten. Jullie maken een verschil, met alles wat jullie innerlijk doen om het bewustzijn, van alle mensen, alle wezens die op
jullie wereld bestaan, te helpen verschuiven. En nogmaals, kijk naar ons voor geruststelling van deze waarheid wanneer
je twijfelt.

Weet dat we niet-fysieke wezens zijn en daarom komt al onze hulp voort uit onze vibratie, onze intentie en ons
vermogen, om ons te concentreren. Sluit je bij ons aan, en word een galactisch - team van lichtwerkers, terwijl we
allemaal proberen samen te komen om de mensheid te helpen op dit zeer belangrijke moment in jullie geschiedenis.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Dit is het krachtigste

gereedschap die je hebt

De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton

7 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij, om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn vastbesloten om jullie alles te brengen wat we kunnen, zodat jullie de best mogelijke ervaring
van jullie groei en evolutie kunnen hebben. Wanneer we jullie als collectief beschouwen, geven jullie ons
de kans, om ons te concentreren, en wanneer we ons concentreren, breiden we ons heel natuurlijk uit, naar
meer van wie we zijn als Bron-Energiewezens, als wezens van onvoorwaardelijke - liefde. We kijken naar jullie
om onszelf meer een gevoel van doel - te geven, en jullie komen er altijd doorheen. Jullie, zijn degenen die het
meeste potentieel hebben, omdat jullie degenen zijn die de meeste polariteit, in deze melkweg ervaren. Nu heb
je ook de mogelijkheid om uit te breiden door focus, door bewust je aandacht te richten,, op iets dat je beweegt
iets dat je verrukt en op-windt, iets dat je 's ochtends uit bed haalt. Dat moet je hebben, om meer levens-kracht
energie door je heen te laten - stromen en het maakt niet uit, wat dat is. Het hoeft niet iets te zijn dat iedereen
als zeer spiritueel of zelfs hoog ontwikkeld zou beschouwen. Wat het ook is waar je je graag op concentreert
het stelt je in staat, om meer te worden van wie je werkelijk bent, want over het algemeen, als je je op
iets concentreert, is het
omdat je ervan
houdt.


Nu, als je toevallig een persoon bent die zich concentreert op iets of iemand die je niet leuk vindt,
profiteer je niet van je vermogen om je te concentreren. Zeker, je kunt in het begin wat momentum krijgen
door te denken aan alle manieren die je hebt om die persoon, dat standpunt of dat ding waarvan je vindt dat het
helemaal niet zou moeten bestaan, te verslaan. Maar hopelijk zullen degenen onder jullie die wakker zijn de zinloosheid
in dat soort focus herkennen. Je zult de onenigheid in jezelf voelen en je zult je aandacht - verleggen naar wat je vreugde
brengt, wat je verlicht en wat je ertoe brengt iets - positiefs te voelen, wat het ook is. Je kunt je op een aantal manieren
concentreren op iets dat
je verlangt.

Je kunt je erop concentreren en bij jezelf denken dat je het nooit zult hebben. Je kunt je erop concentreren en op
gewonden raken omdat de mogelijkheid zelfs bestaat dat je datgene kunt krijgen wat je verlangt. Je zou je
kunnen concentreren op wat je verlangt en jezelf voelen vibreren in harmonie daarmee, één worden
met je verlangen. Dat zou een prachtig gebruik zijn van je vermogen om je te concentreren,
en je zou merken dat je een prachtig leven leidt, gevuld met serendipiteit
en synchroniciteit, met prachtige manifestatie na prachtige
manifestatie, als je de kunst van het
focussen onder de knie
zou kunnen
krijgen.


En natuurlijk, zodra je je concentreert op de heldere en glanzende aspecten, van het leven waar je meer
van in je ervaring wilt hebben, heb je de neiging om groter te denken. Je hebt de neiging om voor anderen te
willen. Je hebt de neiging om te willen voor het collectief. Sommigen van jullie doen dat ook al hebben jullie niet
veel voor jezelf gemanifesteerd. Hoe dan ook, focussen is goed, maar focussen op waar je meer van wilt ervaren is
briljant. Het is levensbevestigend.
Zo word je meer
van wie je
bent.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Negatieve gedachten,
overtuigingen en
jouw vibratie


De 9D Arcturian Council,

Gechanneld door: Daniel Scranton
6 Juli 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zeer bekend met de processen die jullie allemaal hebben om te manifesteren wat jullie in jullie
realiteit willen - manifesteren. We hebben gezien, dat jullie je gedachten, je geest en je vermogen om je te
concentreren op wat je wilt gebruiken, om die creatie te ervaren. Sommigen van jullie - realiseren zich dat jullie
honderd - procent van jullie realiteit creëren, en daarom kunnen jullie erg - boos op jezelf worden wanneer jullie een
gedachte denken die in tegenspraak is met de realiteit die jullie willen ervaren. Je hebt het gevoel dat je jezelf saboteert
wanneer je toestaat dat een overtuiging naar de - oppervlakte komt die in strijd is met wat je in je realiteit wilt ervaren.

We hebben liever dat je die - momenten als kansen ziet. Je bewust worden van een gedachte, of een overtuiging,
die je al tientallen jaren van je leven vasthoudt, is een belangrijke factor bij het loslaten van die ongewenste,
beperkende gedachte of overtuiging. Als je je er eenmaal bewust van wordt, dan kun je dieper gaan. Je
kunt jezelf afvragen of wat je denkt een bepaalde vibratie heeft. Het antwoord zal natuurlijk altijd
'ja' zijn. Als je eenmaal de vibratie hebt bepaald van wat je denkt, dan kun je tot een dieper
begrip komen van wat je typische vibratie is. Dat bewustzijn zal je heel goed van pas
komen, want je kunt niet veranderen wat je vibreert tenzij je je bewust
bent van wat je
vibreert.


Daarom raden we je aan om gelukkig te worden als je een van deze ongewenste en beperkende
gedachten tegenkomt. Het zijn je aanwijzingen. Het zijn de broodkruimels, die je terugleiden naar wat
je in de kern van je wezen vibreert. En nogmaals, wat je trilt is belangrijk. Het is in feite hoe je je realiteit
creëert. Je kunt de hele dag door gedachten denken, met opzet, om te proberen te verdoezelen wat je
eigenlijk vibreert, maar ze zullen je vibratie, niet helemaal alleen beïnvloeden. Je moet het werk doen.
Je moet erkennen dat de vibratie er is, erin voelen, loslaten en inruilen voor een beter voelende
trilling.

En dan raden we je aan om kennis te nemen van de gedachten die in je bewuste bewustzijn komen.
Ze zullen dan het prachtige werk dat jullie hebben gedaan om jullie vibratie te verschuiven, aan jullie
reflecteren. Jullie zijn de - scheppers van jullie realiteit, maar jullie moeten dieper gaan dan gedachten
denken en vision boards maken als jullie gigantische - sprongen voorwaarts - willen maken in jullie
manifestatie-vermogens. Jullie zijn allemaal in staat, om mooie levens te leiden, anderen te
leren hoe ze een mooi leven kunnen leiden en het menselijke collectieve bewustzijn
te beïnvloeden door te laten zien hoe het mogelijk is om iemands algehele
vibratie te verschuiven en uit de omstandigheden te klimmen
waarin een persoon leeft die
niet gelukkig
is.

Jullie zijn degenen die de mensheid leiden en nu is het de perfecte tijd om aan jullie
medemensen te laten zien hoe manifestatie daar op planeet Aarde werkelijk wordt bereikt.
Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Laat je omhoog en intrekken

door - onze Trekker-Straal


De 9e Dimensionale Arcturische Raad

Gechanneld door: Daniel Scranton
4 Juli 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We hebben geprobeerd ons te verbinden met meer van jullie die zo geïnteresseerd zijn in het verbinden
met ons, het hebben van fysiek buitenaards contact en het van dienst zijn. We reiken jullie de hand die interesse
hebben getoond, omdat we weten dat de timing goed is voor diepere verbinding, contact en voor jullie allemaal om dat
vermogen uit te oefenen dat jullie hebben
om de hele mensheid te
dienen.


Dit is het perfecte moment voor meer van jullie om op te staan en de beïnvloeders te zijn waarvan we weten dat je ze kunt zijn.
En dus schijnen we meer licht op jullie, en als een tractorstraal is dat licht bedoeld om jullie naar binnen te trekken, om jullie te
verheffen tot een dimensionale frequentie die jullie meer bewust kan maken van ons, de andere fysieke buitenaardse wezens
waarmee jullie je willen verbinden, en jullie kunnen ook meer inspiratie ontvangen over hoe je van dienst kunt zijn wanneer
je in die hogere trillings
frequentie
bent.


En dus, als het gaat om het beantwoorden van de roep van ons licht en onze liefde zouden we zeggen dat het beste
wat je kunt doen is om je intentie te verklaren om in die hogere trillingstoestand te zijn, en dan je geest te zuiveren van al
je gedachten, zodat je op natuurlijke wijze en gemakkelijk je vibratie kunt verhogen. Dit alles wat jullie daar op Aarde doen kan
zoveel gemakkelijker zijn, en het wordt gemakkelijker wanneer jullie het gewicht van de wereld van jullie schouders nemen en jullie
jezelf laten helpen, omhoog - getrokken door de - trekkerstraal, figuurlijk en letterlijk, in het geval van - fysiek buitenaards - contact.

Jullie hemelen zijn gevuld met e.t. ruimtevaartuigen, en de meeste van die - wezens zijn van het licht, en willen van dienst zijn. Jullie
zullen ook meer mogelijkheden hebben om dienstbaar te zijn aan al jullie medemensen, en we zouden niets liever willen dan jullie
inspireren tot de woorden, gedachten en acties die iedereen daar op Aarde zullen helpen om hun vibratie te verhogen, zodat
ze in staat kunnen zijn om zich met ons te verbinden, zich te verbinden met fysieke e.t.s, en dienstbaar zijn aan de hele
mensheid. Nogmaals, we roepen jullie als het ontwaakte collectief op om het voortouw te nemen en anderen
te laten volgen.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Zal de mensheid

het in de rest van 2022
kunnen omdraaien?


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
3 Juli 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zeer goed in staat om het geringste beetje verbetering in de algehele vibratie van het menselijke
collectieve bewustzijn op te merken, en we hebben gemerkt dat de mensheid op dit moment aan het spieken
is. Je bent klaar om het meeste uit de rest van 2022 te halen. Jullie zijn klaar om de dingen daar op Aarde om te
draaien. Jullie zijn klaar om meer te verschijnen als de wezens van dienstbaarheid die jullie werkelijk zijn voor jullie
medemensen. Je bent klaar, om gehoord te worden, om gezien te worden, om ervaren te worden als de wegwijzers
die je bent. Als je deze transmissie - ontvangt, dan ben je een lichtwerker, wat betekent, dat je er bent om meer licht
te brengen in het bewustzijn
van het collectief van
de mens
heid.


Jullie zijn er om een verschil te maken en een positieve kracht van verandering te zijn voor de hele mensheid. En steeds
meer mensen herkennen dit, vooral tijdens de maand juli, een maand waarin de energieën zeer ondersteunend zijn voor
mensen die hun ware doel herkennen. Het is ook een maand, waarin je meer steun krijgt om die servicegerichte persoon
te zijn die je echt bent. Dus als we ons nu met jullie verbinden zien we dat vele vele individuen zich openstellen voor die
ondersteunende
energieën.

We zien ook de kansen op verschillende manieren, naar je toe komen en we zien dat je je tijd, je energie en je wijsheid
gebruikt om de grootste impact te maken die je maar kunt maken. Nu willen we dat jullie allemaal weten dat jullie
de mensheid helpen op manieren die jullie je onmogelijk kunnen voorstellen. Jullie helpen de mensheid om
te genezen van voorouderlijke wonden. Jullie helpen de mensheid om te genezen van de wonden die
de mensheid als geheel zijn toegebracht en als wezens die bepaalde ruimtes daar op Aarde
bezetten die jullie landen
noemen.

Je doet het allemaal met je bewustzijn, met je - intentie om dienstbaar - te zijn en met de liefde en compassie
die zo natuurlijk voor je komen. Nu, beginnen aan de - missie die je in je leven hebt, zou voor jou gemakkelijk moeten
voelen. Je weet wanneer je in de goede richting gaat, want er komt geen strijd aan te pas. Je weet wanneer je de weg van
je doel bewandelt, omdat dingen op hun plaats vallen, mensen verschijnen en zelfs financiële - steun zijn weg naar je vindt.
We moedigen je aan om je geen zorgen te maken en je niet af te vragen of je in staat zult zijn om te doen wat je wilt doen.
Jullie zijn, en wij zijn hier om te helpen, en we zijn slechts één collectief onder zovelen hier in het niet-fysieke.

En er zijn vele, vele wezens in het fysieke die ook willen helpen, en zij kunnen jullie vinden, net zoals de wezens die het
meest waarschijnlijk door jullie geholpen zullen worden jullie zullen vinden. Zo kun je ontspannen en dingen op hun
plaats laten vallen. En de momenten waarop het nodig is om proactief te zijn, zullen zich aan je bekend maken
en je zult de oproep beantwoorden, omdat je weet dat je wilt helpen, je weet dat er manieren zijn waarop
je van dienst kunt zijn en je weet dat de mensheid het licht nodig heeft dat je hebt om te schijnen.

Jullie zijn wonderbaarlijke - wezens van eeuwige en oneindige liefde. Vergeet dat nooit en onthoud altijd
dat dingen daar beter moeten worden, niet slechter. De energieën waar jullie doorheen bewegen in de ruimte
ondersteunen meer dat de dingen beter worden, en natuurlijk verlenen alle hemelse wezens om jullie heen hun
steun. En dit, zijn slechts enkele van de redenen, waarom we de piek in de algehele vibratie, van het menselijke
collectieve bewustzijn opmerken. En we weten dat jullie op een gestage klim zijn met jullie algehele vibratie.
En het brengt ons veel vreugde
om jullie deze overdracht
van hoop te
brengen.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe je naar de

nieuwe - 5D aarde gaat

De 9D Arcturian Council,


Gechanneld door: Daniel Scranton
2 Juli 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg bemoedigd door de tekenen die we zien van verbetering daar op jullie wereld. We merken op
hoeveel van jullie lagen op lagen van vervorming en illusie loslaten en uiteindelijk tot de kern komen van wie
jullie zijn als - wezens van magie, wezens van liefde, wezens van vreugde, licht en gelach. Jullie, creëren de vijf
dimensionale Aarde met
wat er in jullie is.

Wanneer je een andere laag - weghaalt van datgene, wat je al geruime - tijd niet meer heeft gediend, kom je bij die
kern, je komt bij het hartcentrum, het aspect van jou dat zo klaar is, om alle stukjes samen te voegen, en dat, hele zelf
naar je terug te laten reflecteren als de wereld waarop je leeft. We weten dat het makkelijker is om buiten jezelf te kijken
en het schuldspel te spelen. We weten dat jullie dit hebben gedaan en we weten dat jullie moe worden van het wijzen met
die vingers en het schudden
van die vuisten.

We kunnen voelen dat er genoeg van jullie op Aarde zijn die bereid zijn, om te doen wat jullie weten, dat jullie moeten doen om
de vijfdimensionale Aarde,ervaring te creëren en te bewonen. Je zult op dat niveau van bestaan komen vanwege je bereidheid om
te erkennen dat alles en iedereen die buiten je is ook in jou is. En wanneer je vrede kunt sluiten met alle verschillende energieën die
er zijn en ook in jou, dan kun je beginnen met het herkennen
van de tekenen dat er een nieuwe dag op je afkomt.

Jullie maken deel uit van een beweging en die beweging gaat over het co-creëren van een nieuw tijdperk, een tijdperk van verlichting,
en jullie zullen daar komen door je in jezelf te concentreren, op dat waarvan je weet dat het in je kern zit, dat wat alle illusies te boven
gaat. Sommige mensen op jullie wereld verwijzen naar de illusie als 'The Matrix', en we begrijpen waarom ze dat doen. Maar we
hebben het niet over sciencefiction als we het met jullie hebben over de mechanica van jullie universum. Er zitten geen
schurken in je verhaal. Daar ben jij, als Bron Energie - Wezen, dat ervaringen voor jezelf - creëert. En als je die
prachtige, nieuwe vijfdimensionale - Aarde wilt creëren, dan moet je naar binnen gaan. Je vindt dat
licht, die vreugde, dat lachen en die liefde, want dat zijn de kleuren waarmee jij je
portret van de nieuwe Aarde wilt schilderen.
Je hebt het vermogen om dit nu
te doen, en niemand en
niets kan je tegen
houden.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Niet iedereen zal dit ontvangen,
maar je kunt


De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
1 Juli 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
Wij bieden jullie een unieke energetische transmissie om mee te gaan met alle woorden die in deze
gechannelde transmissie worden gesproken. We weten dat sommigen van jullie, de energieën kunnen
voelen en we weten dat sommigen van jullie alleen bezig zijn met de woorden en wat ze overbrengen. We
willen je aanmoedigen om je meer te concentreren, op het voelen van wat het ook is, waar je je aandacht op
hebt, in plaats van alleen je - geest te vragen of het waar of echt voor je lijkt. Als je gewoon je aandacht aan iets
geeft op basis van of het interessant is of niet kun je merken dat je je in veel verschillende richtingen concentreert
die je uiteindelijk niet
allemaal zouden
dienen.


Dus, we nodigen je uit om aandacht te besteden, aan de - overdracht van energie, die op dit moment plaatsvindt, en we
nodigen je ook uit, om hetzelfde te doen wanneer je je op iets concentreert, of het nu te maken heeft, met je spirituele reis
of niet. Alles is energie die trilt, en dat omvat alle mensen, alle leringen, alle perspectieven, alle wijsheid, alle gedachten. Alles
is energie die trilt en het trilt op een bepaalde frequentie. Die frequentie, is er een die je ofwel dient om te evenaren of het doet
het niet. Let dus op hoe je je voelt als je je ergens op concentreert ongeacht wat het is want dat gevoel vertelt je alles wat je moet
weten.

'Wil of heb ik hier meer van nodig?' Dat is de vraag. 'Vind ik het leuk hoe ik me voel als ik me hierop focus?' Vraag jezelf dat vaker af.
Trap niet in de val van de geest die zegt: 'Dit lijkt me logisch. Dit lijkt waar te kunnen zijn. Dat is interessant, dus ik blijf er mijn aan
dacht aan geven.' Ondertussen negeren de meeste mensen alles wat hen wordt verteld door hun emotionele reactie op waar ze
hun aandacht aan geven, en dat is geen goed idee. Je wordt waar je je op richt. Zorg ervoor, dat je je concentreert op wat je
wilt worden. Richt je op waar je meer van wilt en
concentreer je nooit op wat je wilt uitroeien.

Ten eerste bestaat zoiets niet. Er is geen manier om iets uit te roeien, omdat dit alles binnen de Bron bestaat, en de
Bron gaat nergens heen, noch is er iets dat binnen de Bron bestaat. Je kunt net zo goed aan alles wennen zoals het nu is,
want het zal altijd blijven bestaan. Moet je het om elke hoek tegenkomen? Nee. Als je het om elke hoek wilt tegenkomen, blijf
het dan je aandacht geven. Blijf je richten op datgene waar je meer van wilt zien en meer van wilt ervaren. Dat is de enige manier
om een bewust en weloverwogen leven te leiden als een schepper die daar op Aarde is. En dat is wat je bent; jullie creëren het alle
maal de hele tijd, of je het je nu realiseert of niet.
Je kunt het dus net zo goed bewust doen.

Nu terug naar ons. Wat we je energetisch aanbieden, is wat we weten dat je nodig hebt, maar niet iedereen kan het ontvangen en
niet iedereen wil het ontvangen. Maar je hebt veel meer kans, om het te ontvangen als je weet dat het er is, en als je je afstemt op
wat we sturen en je voelt hoe die energieën in je lichaam voelen, we zijn er vrij zeker van dat je meer zult willen. We proberen te
dienen, en we proberen te helpen,
en we horen al jullie gebeden.

We horen al uw verzoeken. Dus we weten wat je wilt, en we voelen wat je nodig hebt, en we koken iets hier in de negende
dimensie, en dan zenden we het uit. En soms gebruiken we het kanaal hier om het te verzenden, en soms sturen we
het rechtstreeks naar u. Hoe dan ook, het is er voor je als je het wilt, en we zullen nooit stoppen met leveren,
want zolang je ascendeert en wij ascenderen, zal er meer voor je zijn om van ons te ontvangen,
en we houden van die relatie die we met je hebben.
We vinden het
erg leuk.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Doe dit om alles te ontvangen
wat je wilt en nodig hebt


De 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
30 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn er vrij zeker van dat je alles wordt aangeboden wat je op dit moment nodig hebt, en we weten
dit omdat we een van de groepen zijn die je biedt wat je nodig hebt. We weten ook dat niet iedereen open
staat om te ontvangen wat ze nodig hebben, en de meeste mensen staan niet open om te ontvangen wat ze
willen. Een van de beste dingen die je voor je medemensen kunt doen, is openstaan voor en ontvangen wat je
naar je toekomt, want je geeft niet alleen het voorbeeld voor anderen en creëert de sjabloon die anderen ook
kunnen gebruiken, maar wanneer iemand naar je toe komt tegen jou en zegt: 'Hoe komt het dat je leven zo
geweldig is?' je kunt ze vertellen dat je bewust alles ontvangt van het niet-fysieke wat je wordt gegeven.

En dan zullen ze je vragen hoe je het doet, en je kunt het ze uitleggen. Je kunt uitleggen dat je je realiseerde
dat gedwongen actie en strijd een zekere zinloosheid hebben, en je kunt ze laten weten, dat je de beslissing hebt
genomen om je over te geven, los te laten, te ontspannen en je open te stellen, en dat wanneer je die beslissing nam
veranderde alles ten goede. Als je genezen wilt worden, stel je dan open voor de helende energieën die al naar je toe
stromen. Als je meer overvloed wilt, stel je dan open voor de stroom van overvloed die altijd naar je toe komt. Als je
meer vrede wilt, stel je dan open voor de vrede die overal om je heen, en in je is als je ernaar zoekt. Stel je open
voor de liefde van de Bron, en laat de liefde van de Bron naar je toe en door je heen stromen, en zie hoe
je wereld wordt getransformeerd door
deze eenvoudige niet-acties.

Het vergt echter wat loslaten, en dat is het enige voorbehoud. Je moet spanning, twijfel, ongeloof, angst, weerstand,
wrok en al het andere - loslaten. Je moet het loslaten; je moet beseffen dat het je niet dient. U kunt ook baat hebben, bij
het observeren van een meester; denk niet alleen aan wat de meester doet en zegt. Maar voel ook wat de meester uitstraalt.
Voel in hun vibratie. Merk op dat er geen spanning is in hun schouders, in hun nek, in hun kaken, in hun voorhoofd. Ze hebben
zichzelf van dat alles bevrijd omdat ze weten dat ze eeuwige, oneindige wezens van licht zijn en dat dit slechts één tussenstop is
op een magische
mysterietour.

Jij bent ook op die tour en je moet het idee loslaten dat je daar bent om jezelf te bewijzen aan anderen en aan God. Het enige wat je
hoeft te doen is omarmen wie je werkelijk bent, en dan komt het doen vanuit een geïnspireerde - plek. Het komt voort uit een diep
verlangen dat in je bestaat om iets te onderzoeken. Het komt uit interesse; het komt voort uit enthousiasme. Het komt niet voort
uit het willen goedmaken, van een gevoel van gemis in het zelf. Je probeert niet een - gat te vullen - door de acties te onder
nemen die je onderneemt. Je acties kunnen voortkomen uit een overvloed aan energie waar je jezelf voor openstelde
toen je de strijd, de spanning, enzovoort opgaf, en je jezelf de stroom liet voelen die altijd naar je toe komt.

Dat is wat channelen is. Channelen is mogelijk wanneer de persoon zich heeft opengesteld voor de energieën die
overal om hem heen zijn. Wanneer een persoon in de flow wil zijn en iets anders wil voelen, zal hij dat uiteindelijk ook
doen. En jij kunt het ook. We weten dat je alles kunt - ontvangen wat naar je toe komt, en we weten dat je dat het beste
doet als je meer - ontspannen bent of als je slaapt. Slaap, is op zoveel manieren zo gunstig voor je. Je laat genoeg van het
doen en denken los om de slaap te laten gebeuren,
en je laat zoveel 's nachts toe terwijl je slaapt.

Je stopt ook nooit, met het hebben van ervaringen en het verkennen van bewustzijn en velen van jullie zijn zich ervan bewust
dat je dit op het astrale vlak doet. Stel je intenties vast, voor wat je wilt ontvangen terwijl je slaapt, en laat je dan verbazen over
wat er midden in de nacht naar je toe komt. Je kunt wakker worden, met een gloednieuw leven, en een geheel nieuwe jij en alles
wat je hoeft te
doen is los
laten.Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze huidige activaties
zijn nog maar het begin

De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton

29 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We sturen jullie op dit moment energieën die trillingen bevatten die jullie nog nooit eerder hebben
gevoeld, en we nodigen jullie uit, om jullie reizen daar op Aarde te zien als zijnde over het voelen in
vibraties die jullie nog moeten ontdekken. We sturen je de hele tijd - activeringen, en soms zijn die
activeringen voor iets heel specifieks, zoals de activering voor een spirituele gave of vaardigheid.
Andere keren sturen we jullie activeringen die ontworpen zijn om jullie een vibratie te laten
voelen die uiteindelijk ook in jullie bestaat. Maar voor het grootste deel voel je geen
vibratie in je, tenzij er eerst iets buiten je gebeurt om je te laten weten dat
er iets in je om
gaat.

Als je je kunt herinneren dat je even een kind was, en je kunt nadenken over hoe het
voor jou was de eerste keer dat je liefde, vreugde, angst, woede, verdriet, enzovoort voelde,
en hoe die momenten van het voelen van die emoties je leven vormden, dan kun je een idee krijgen
van de betekenis van waar we het hier over hebben. Er is zoveel dat je nog moet voelen in je lichaam en
hoewel we je kunnen aanmoedigen om rond te voelen in je chakra's voor verschillende vibraties, is het ook
nuttig, en een deel van ons doel, om je gewoon de energieën te sturen die je bewust zullen maken van alles
wat er in je bestaat.

Je zit op een schatkist, en de meesten van jullie weten het niet eens. Je beseft niet hoe machtig je bent; je
realiseert je niet wat er in je zit. En om omstandigheden in je leven te creëren om je alles te laten voelen
kost tijd. Jullie bevinden je op dit - ascensiepad waarbij jullie allemaal snel op snelheid komen, en wij
willen jullie daarbij - helpen. We willen dat, jullie vaker in jezelf willen reiken en we weten dat door
jullie een glimp te geven een voorproefje van wat voor jullie beschikbaar is de snelste manier
is om jullie ervan te overtuigen
dat er zoveel in jullie zit.

Wanneer je ontdekt waar je van gemaakt bent, wat letterlijk energie is die trilt, realiseer je je dat je
niet zoveel actie hoeft te ondernemen als je hebt gedaan. Je realiseert je dat dingen een stuk gemakkelijker
kunnen zijn in je leven, en je realiseert je dat je krachtige scheppers bent en dat je vibratie gebruikt om te creëren.
Ja, soms worden die trillingen weergegeven door gedachten, en dus praten mensen over gedachten die creatief zijn.
En ze hebben gelijk, maar er zit altijd iets onder de gedachte, iets achter, de gedachte, dat je er toegang toe geeft. En
daarom willen we dat je recht op de vibratie afgaat, en dan de gedachten laat komen, de emoties laat komen de levens
omstandigheden laat komen die de vibratie die je in
jezelf hebt geactiveerd, zullen weerspiegelen.

Onze activaties, zijn nog maar het begin. Ze zijn niet bedoeld, als het einde. Het is niet de bedoeling, dat we het allemaal
voor u doen. We worden verondersteld het vuur onder je aan te steken dat je laat voelen wat er altijd was, altijd wachtend
op je om erop in te tikken, en nu ben je - klaar om meer aan te boren. Jullie zijn klaar om meer te doen, om meer te zijn, om
meer te voelen en om de - levens te hebben die jullie daar op Aarde willen hebben. Het is de bedoeling, dat jullie aankomen
op een vijfdimensionaal - niveau van bewustzijn en frequentiebereik met vreugde in jullie harten, met opwinding en met een
gevoel van spel en verwondering, en wij zijn hier om jullie te helpen dat allemaal te doen met onze zachte duwtjes die de weg
wijzen.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De energieën en je doel van juli 2022
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
28 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg benieuwd wat jullie doen met de energieën die binnenkomen voor de maand juli. Juli zal
zo'n cruciale maand zijn in de evolutie van bewust-zijn daar op planeet Aarde, omdat jullie zoveel steun
zullen krijgen voor de toegang tot meer van jullie gevoel van jullie doel in dit leven. En degenen onder jullie
die hebben geweten wat jullie doel is in dit leven zullen - steun krijgen met betrekking tot het bevorderen van
die bezigheden. Ook als je denkt te weten wat je doel is in dit leven, hebben we nieuws voor je. Je hebt niet maar
één doel om daar te zijn; je hebt er veel. Meer van je doel om er te zijn, of je doelen om er te zijn, zal aan je worden
onthuld in deze maand juli 2022.

Jullie hebben meer toegang gekregen tot jullie spirituele - gaven en vermogens, en jullie zijn geholpen bij het reinigen
en opruimen van jullie onderste drie chakra's, en nu is het tijd om iets te doen met die prachtige - energieën van juni. En
vergeet niet dat juni ook een maand was waarin steeds meer mensen dan normaal daar op Aarde zich bewust werden van
de waarheid van wie ze werkelijk zijn. Het is dus de perfecte - tijd voor alle mensen om toegang te krijgen tot meer van hun
gevoel van doel, en het is ook de perfecte tijd voor mensen om meer mogelijkheden te hebben om te delen wat ze moeten
delen, met de rest van de mensheid. Met andere woorden, je weet misschien wat je doel is, maar je hebt misschien niet
altijd het gevoel dat je iets kunt doen aan wat je wilt doen en waarvan je weet dat je ervoor geboren bent.

Dat is waar deze juli-energieën binnenkomen, en dat is waar degenen onder ons die deel uitmaken van het
Niet-fysieke Collectief van Helpers binnenkomen. We komen binnen om jullie alles te bieden wat we kunnen,
inclusief inspiratie, ondersteuning, ideeën en helpers op het fysieke niveau om jullie naar de plaats te brengen
waar jullie moeten zijn, zodat jullie precies kunnen zijn wat jullie ook in dit leven wilden zijn. Het is belangrijk dat
je dat voelt en dat weet en als de kansen zich dan voor-doen, is het belangrijk, dat je ze pakt. Onderneem - acties
wanneer acties nodig zijn. Zeg ja tegen - kansen als ze zich voordoen. Wees klaar, om je gaven en vaardigheden te
delen met anderen die er baat bij zullen hebben.

Blijf werken aan jezelf en wat je te delen hebt met je medemensen, en je medemensen zullen blijven verschijnen en je
vragen om hen te helpen met wat ze nodig hebben. Elk stuk in dit universum heeft zijn juiste plaats waar het in past
en soms ben jij de helper en soms ben jij degene die wordt geholpen. En het is allemaal perfect op die manier, en
we zijn zo opgewonden om te zien dat jullie allemaal dat grotere gevoel van doel hebben en handelen naar die
kansen, die hulp en hulp bieden die jullie moeten geven. En we zijn ook gewoon opgewonden om te zien dat
jullie allemaal volledig en volledig jezelf zijn in dit leven, en daarom zijn we verliefd, op de maand juli en
we weten dat jullie er ook allemaal
verliefd op zullen
worden.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wacht niet op de gebeurtenis / zonneflits
De 9D Arcturian Council,


Gechanneld door: Daniel Scranton
27 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We hebben de verschillende manieren onderzocht en verkend die jullie allemaal hebben om jullie
hogere zelf binnen te laten en die vijfdimensionale versie van jezelf te worden die jullie voorbestemd
zijn om op fulltime basis te worden. We hebben gemerkt dat je hoogstwaarschijnlijk, je hogere zelf de
overhand laat nemen op momenten dat je lacht, speelt en alle zorgen loslaat die je hebt, alle zorgen en
zelfs alle doelen die je voor jezelf hebt gesteld. Je wordt je ware zelf wanneer je gewoon alles loslaat wat
je in de - maling heeft genomen en je ervan weerhoudt om ten volle van je leven te genieten. We zijn ook
getuige van degenen die zo hard hun best doen om hun hogere zelf te worden, om te ascenderen voordat
de timing goed is. En we zien die individuen voor het grootste deel worstelen om zelfs maar een glimp van
die vijfdimensionale
energie op te
vangen.


Wat we nu tegen jullie zeggen is dat het mogelijk is om te leven, te handelen, te denken en te weten zoals
jullie hogere zelf doen terwijl jullie er nog steeds zijn in de vierde dimensie, wachtend tot de rest van de
mensheid klaar is om te veranderen. En we zeggen ook dat er mensen zijn die worstelen en ernaar
streven om los te komen van de beperkingen van de vierde dimensie voordat ze er klaar voor
zijn om dat te doen, en zeker voordat de rest van de mensheid er klaar voor is. Je moet
door je eigen beproevingen en beproevingen op dit punt in je leven hebben
ontdekt dat proberen en proberen je meestal vasthoudt waar je bent,
terwijl loslaten, overgave en het zoeken naar de vreugde in het
moment de sleutels zijn tot het ontsluiten van het
koninkrijk van de hemel dat in je bestaat.
Je bent er om te proberen en
het opnieuw te proberen,
zodat je zelf tot dit
besef kunt
komen.


Je wilt merken hoeveel gemakkelijker het leven is, als je de dingen in hun perfecte timing laat ontvouwen
en je er bent om van de reis te genieten. Je bent daar om te genieten van de rit naar het vijfdimensionale rijk,
het vijfdimensionale frequentiebereik. En dus, zelfs met alle chaos en alle onrust die jullie op dit moment op
planeet Aarde ervaren, moeten jullie nog steeds een manier vinden om op te lichten als jullie hier ooit met
jullie gezond verstand doorheen zullen komen. Jullie moeten nu allemaal - loslaten om te proberen het
uit te zoeken proberen de schuld te beoordelen, proberen patronen te zien en punten te verbinden.

Ga naar buiten en heb een leuke tijd. Dat is ons recept voor jullie allemaal. Dat is hoe je geïnspireerd zult
raken, en dat is zeker hoe je een voorproefje krijgt van wat het is om je hogere zelf te zijn, je vijfdimensionale
zelf, hier en nu, zonder dat je een gebeurtenis of een zonneflits nodig hebt. Geef jezelf die smaak en zie hoe zoet
het is, als je op zoek bent naar meer - mogelijkheden om te lachen, te zingen, te spelen en vreugde te ervaren, in je
leven in al zijn vele
vormen.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
door: Marcelius

Collectieven kanaliseren vanuit hogere dimensies
De 9e Dimensionale Arcturische Raad


Gechanneld door: Daniel Scranton
26 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We interpreteren de energieën die vanuit de hoger-dimensionale rijken naar ons toe komen op dezelfde
manier als dit kanaal onze energie interpreteert en met ons deze dagelijkse transmissies creëert. Wat we in
onze channeling hebben opgemerkt, is dat de collectieven in de tiende, elfde en twaalfde dimensie zeer
geïnteresseerd zijn om te zien hoe jullie allemaal daar op planeet Aarde zullen blijven uitbreiden en
evolueren, en ze drukken ook uit hoeveel liefde en mededogen ze voor jullie allemaal hebben
evenals hoeveel ze
willen helpen.

Jullie zullen vaak een collectief, of een Aartsengel, om hulp vragen, om bescherming, om een bepaalde
manifestatie, niet eens beseffend dat de hulp waar jullie om vragen jullie vrijelijk wordt gegeven door deze hoger
dimensionale wezens, en zij helpen jullie zelfs bij het verhogen van jullie vibratie zodat jullie een match kunnen zijn met
wat jullie hebben opgeroepen. Dit is een heel goed moment voor jullie allemaal om de helpers die jullie om je heen hebben
te allen tijde te erkennen. Vergeet niet dat we hier allemaal samen in zitten en dat je niet het recht hoeft te verdienen om iets
te ontvangen van enig wezen in dit
prachtige universum van ons.

Je moet open, ontvankelijk zijn en een hogere vibratie vasthouden om te actualiseren wat je in je Aardse levenservaring hebt
opgeroepen, en dat is de reden waarom wezens en collectieven uit het hele universum je proberen te informeren over hoe
jij je beter kunt openen, ontvangen en je - vibratie kunt verhogen, om dat kanaal te worden voor hoger-frequente
energieën die je altijd in dit
leven had moeten zijn.

Het oude model, het oude verhaal, zegt dat je je een weg moet verdienen naar de goede genaden van God, of bron.
Dat is nooit het geval geweest. De waarheid is dat het aangaan van een daad van dienstbaarheid, vriendelijk zijn voor
iemand anders, je van nature in een hoger vibrerende staat brengt. En wanneer je in een hogere trillingstoestand bent,
heb je meer kans om te ontvangen
waar je om hebt gevraagd.

Dit is het leven waarin jullie verschuiven van dat archaïsche paradigma naar een paradigma waarin jullie jezelf herkennen
als medescheppers en collega's met de collectieven die in de hogere dimensies bestaan. Nu is het tijd om te erkennen dat
jullie niet van hen gescheiden zijn. Daarom zouden deze wezens, met een hogere vibratie nooit je kunnen vergeten, je nooit
buitensluiten of niet opmerken wanneer je een beroep op hen doet. Maar nogmaals je moet het werk doen en het werk waar
we het over hebben is
geen hard
werk.


We hebben het over mediteren open en ontvankelijk zijn en jezelf in die hogere trillingstoestanden brengen door je gevoelens
te volgen. Vertrouw op jezelf en vertrouw op jezelf, en vertrouw op dit universum, een universum dat wil dat je slaagt, dat wil
dat jullie allemaal in die hoger-vibrationele staten komen en erkennen dat je überhaupt alles kunt creëren, voor jezelf, voor
je medemensen en voor alle wezens en collectieven in de melkweg en dit wonderbaarlijke universum van ons.
"Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
door: Marcelius


Een nieuw niet-fysiek collectief,
jij en de nieuwe ontwaakten


De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
25 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn ons er zeer van bewust hoeveel mensen daar op Aarde de hele tijd wakker worden, en we zijn
er erg gerust in om te zeggen dat de impact van het nieuw ontwaakte zeer binnenkort door de rest van
jullie zal worden gevoeld, omdat jullie allemaal verbonden zijn. Jullie dragen allemaal bij aan het menselijke
collectieve bewustzijn, waarvan jullie deel uitmaken, en wanneer steeds meer mensen ontwaken, beïnvloeden
ze de algehele vibratie van het collectieve bewustzijn, net zoals jullie dat zijn geweest. Degenen onder jullie die
al geruime tijd wakker zijn, hebben een enorme impact gemaakt, en dus kunnen jullie je de enorme omvang voor
stellen van de impact die nu wordt gemaakt
door  alle mensen die net ontwaakt zijn.

Dit betekent dat je kunt verwachten dat dingen gemakkelijker worden voor jou als leden van het Ontwaakte Collectief,
en je kunt ook verwachten dat je meer vrienden en collega's hebt, meer mensen met wie je zult resoneren in termen van
je spiritualiteit. Het is tijd voor jullie allemaal om meer samen te komen binnen het Ontwaakte Collectief. Het is tijd voor
jullie om samen te werken, zelfs als jullie verschillende overtuigingen hebben over wat er gebeurt en wat er gaat
gebeuren. Zelfs als je verschillende benaderingen hebt om de mensheid te helpen, zit je nog steeds in
hetzelfde team. Jullie zijn nog steeds erg geïnteresseerd in de ascensie van het menselijk
collectief bewustzijn, ongeacht wat jullie overtuigingen zijn.

En degenen die pas ontwaakt zijn, kunnen echt een verenigd Ontwaakt Collectief gebruiken om hen te begeleiden.
Wij hier in het niet-fysieke hebben verschillende perspectieven, en we zien die verschillende perspectieven als kracht;
er zit kracht in afwisseling. We hebben verschillende benaderingen van hoe we de mensheid kunnen helpen, en we leren
door getuige te zijn van de benaderingen van de Pleiadiërs, Siriërs, Lyrans en Andromedans om er maar een paar te noemen.
We komen samen en we delen ervaringen met elkaar, als niet - fysieke - collectieven, en we weten dat we krachtiger zijn als we
samenwerken met dat gemeenschappelijke doel om de mensheid te helpen ascenderen.

We willen dat jullie je op dezelfde manier voelen als het gaat om al je medemensen die wakker zijn, en we willen dat jullie weten dat
jullie reis niet zal gaan over het overtuigen van de nieuw ontwaakte dat jullie overtuigingen juist zijn. Je zult er zijn om hen emotioneel
te ondersteunen en hen te voorzien van wijsheid, de wijsheid van jouw ervaring. Je zult in staat zijn om ze te kalmeren wanneer ze in
paniek raken over iets dat ze hebben meegemaakt. Maar nogmaals, je moet ze de kans geven om hun overtuigingen in actie te er
varen, zodat ze kunnen leren van de eindresultaten van wat ze doen, zeggen en naar het universum brengen. We zullen blijven
samenwerken met niet-fysieke collectieven en we zullen gemeenschappelijke grond met hen blijven vinden, zodat we
jullie allemaal van
dienst kunnen
zijn.


We begrijpen hoe krachtig we zijn als we verenigd zijn, en we begrijpen hoe krachtig jullie zijn als jullie verenigd zijn,
en we zijn verheugd om te zien dat jullie je verenigen met de nieuw ontwaakte mensen daar die jullie zullen zoeken als
leraren, genezers, gidsen, channelers en wezens van mededogen die kunnen luisteren en die kunnen begrijpen wat ze
door maken. Jullie hebben zoveel samen te doen daar op Aarde en zoveel dat jullie nog moeten ontvangen van dit
Niet-fysieke Collectief waar we zo opgewonden van zijn om deel van uit te maken. We zullen natuurlijk met jullie
blijven samenwerken vanuit onze perspectieven, evenals de Arcturische Raad, maar we weten dat we
profiteren van alle andere raden en collectieven hier in de hogere rijken, en we zijn erg
enthousiast om te zien wat we samen kunnen koken terwijl we ons
blijven verenigen in ons doel om de mensheid te dienen.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De mensheid was opgezet om
te falen, maar je faalt niet!
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
24 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn heel begripvol als we zien dat een of meer van jullie een beetje ontsporen, een moment hebben
waarop je uithaalt, of een actie onderneemt, waar je later spijt van zult krijgen. Allereerst leef je op een wereld
en in een dimensie die het voor jou uitdagend maakt om zelfs in fysieke vorm te bestaan. En bovendien worden de
belangrijkste dingen die je zou kunnen doen om dat allemaal gemakkelijker voor jezelf te maken, door de meeste
volwassenen ontmoedigd als je opgroeit. Je krijgt te horen dat je harder moet worden. Je wordt verteld om stil
te zijn. Je wordt verteld om je instinct, je gevoel of je intuïtie niet te volgen en in plaats daarvan te doen wat
je wordt opgedragen.

Je bent in principe ingesteld om te falen als mens, en zodra je die leeftijd bereikt waarop je je bewust wordt
van de waarheid dat je gevoelens - belangrijk zijn en je ze zou moeten voelen, heb je veel werk te doen. Je hebt bij
wijze van spreken veel op je bord en je moet je nog steeds zorgen maken over overleven. Je moet de rekeningen betalen.
Je moet een dak boven je hoofd houden. En jullie doen het allemaal veel beter dan jullie jezelf onder de gegeven omstandig
heden toelaten. We willen dat u dat weet. We willen echt, dat je onze oprechtheid voelt, als we je dat vertellen. Je doet je best
en, het is goed als je
uitglijdt.

Het is goed als je besluit, dat je je tot een verslaving moet wenden om je normaal te voelen. Het is goed als je jezelf in zo'n benarde
situatie bevindt dat je weer bij je ouders moet intrekken. Het is prima om relaties te hebben gehad die niet zijn gelukt of huwelijken
die eindigden in een scheiding. De mensheid komt niet verder in de - evolutie van haar bewustzijn door jezelf en anderen hard te
beoordelen. Wanneer je ervaart dat je naar een ander mens kijkt, en tegen jezelf zegt dat ze anders moeten zijn dat ze beter
moeten zijn, dat ze niet langer moeten geloven wat
ze geloven, dan zeg je dat
in wezen over
jezelf.


Je zult altijd net zo kritisch zijn op jezelf als op anderen. In sommige gevallen ben je kritischer. Daarom is
het zo belangrijk om onvoorwaardelijke liefde voor jezelf te zoeken. Het is belangrijker dan je prestaties, het
ontwaken van je spirituele gaven of het kennen van de waarheid over iets dat op je wereld gebeurt. We willen
dat je je nu realiseert dat je wakker bent hoe belangrijk je gevoelens zijn, en we willen dat je merkt hoeveel
beter jij je voelt als je onvoorwaardelijk van jezelf houdt en hoeveel slechter je je voelt als je jezelf aan
een soort onmogelijke standaard houdt,
alleen maar omdat je wakker bent.

We horen jullie vaak zeggen, dat jullie meer zouden moeten doen, dat jullie zoveel meer willen bijdragen
dan jullie momenteel zijn, en we willen dat jullie de druk van jezelf wegnemen omdat jullie in een hoge trillings
toestand moeten zijn om iemand van dienst te kunnen zijn. Je moet dus zeker in een hoge trillingstoestand zijn om
iedereen van dienst te kunnen zijn. Daar ben je voor. Je bent er om die hogere trillings-toestand vast te houden, en je
kunt het niet doen als je jezelf in elkaar slaat omdat je niet genoeg hebt gedaan, niet genoeg bent geweest, niet genoeg
hebt gewekt, van je gaven en vermogens. Daar zal tijd voor zijn. Vertrouw ons wanneer wij jullie vertellen dat jullie kansen
zullen hebben om de mensheid nog meer van dienst te zijn. Maar op dit moment, zouden we graag meer van jullie zien die
gewoon gelukkig willen zijn. We zouden graag zien dat meer van jullie jezelf de eer geven dat je daar blijft bestaan op die uit
daging in die uitdagende dimensie. En dus zullen we jullie blijven prijzen, jullie blijven vieren en onze onvoorwaardelijke liefde
op jullie laten
schijnen.Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Grote Financiele Reset & Jij

De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
21 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg geïnteresseerd in het helpen van jullie spirituele evolutie, omdat we erg geïnteresseerd zijn
in het proces van thuiskomen naar de Bron. We zijn opgewonden en benieuwd hoe dat proces zich zal blijven
ontvouwen voor de mensheid daar op Aarde, en we genieten er ook van om te zien hoe we kunnen helpen. We
geven je natuurlijk de hulp die we de hele tijd doen, maar er zijn momenten waarop je het meer voelt en wanneer
je het meer ervaart. Als jullie de maand juni daar op Aarde - afsluiten, zullen jullie merken, dat het werk dat jullie al
hebben gedaan zich begint uit te betalen, en op interessante manieren in jullie leven verschijnt. Je kunt verwachten
dat je meer van de manifestaties zult ervaren die je hebt gewenst om naar je toe te komen vanwege het opruim-werk
dat je de hele maand
juni hebt gedaan.

En met de zonnewende-energieën die nu ook volledig op jullie gericht zijn, kunnen jullie verwachten dat de dingen zullen
blijven verbeteren zowel in jullie persoonlijke leven als in het leven op Aarde in het algemeen. We nodigen jullie uit om gewoon
te beginnen met te genieten van deze prachtige periode waarin jullie je nu bevinden waarin jullie mogen ontvangen en profiteren
van het feit dat jullie er gewoon op Aarde zijn geweest gewoon in jullie fysieke lichaam zijn gebleven. Je komt op deze punten waar
er massale - instroom van energieën - is, en je denkt misschien dat om ze bij te houden, je veel - acties moet ondernemen. Maar in
werkelijkheid moet je gewoon stoppen,
ontspannen en je voor hen
openstellen.

Mensen daar op Aarde, praten al een tijdje over een grote - financiële reset, en dat prikkelt velen omdat er veel meer van jullie
zijn die het gevoel hebben dat jullie niet genoeg hebben, en heel weinigen die het gevoel hebben dat ze meer dan genoeg
hebben, en mensen zouden graag zien dat die schalen worden afgevlakt en geëgaliseerd. Maar de reset gebeurt in elk
individu. Dat is de echte reset die gaande is. Dat is wat je nu kunt ervaren, en daarom moesten je onderste drie
chakra's al het werk gedaan hebben dat ze de hele maand juni hebben. Nu ben je klaar om je innerlijke
rijk, je eigen frequentie, je eigen energieën te resetten. Dat is wat resulteert in het gelijktrekken
van het speelveld daar in het fysieke rijk, en dat is wat veel mensen missen als ze
denken aan een reset van de valuta's, of de financiële markten,
of de economieën.

Het resetten moet eerst binnen het individu plaatsvinden en dan kun je het buiten jou ervaren.
Dus stel je voor dat je je vandaag concentreert op het indrukken van die resetknop in jezelf en hoe dat
voelt. Stel je voor dat je een nieuwe start hebt zonder je lichaam te hoeven verlaten en terug te komen in een
nieuwe, want dat is waar de verschuiving om draait, en onthoud dat je echt de scheppers bent van deze realiteit die
je ervaart, en dat je als BronEnergiewezens de illusie gebruikt om jezelf te kennen en exponentieel te groeien. Als je een
ander spel wilt spelen dan het spel dat je hebt gespeeld, dan is dit het moment om op je eigen resetknop te drukken en op
nieuw te beginnen op alle manieren die je in dit leven opnieuw wilt beginnen. Nooit, is dit voor jullie allemaal meer mogelijk
of waarschijnlijk
geweest dan
nu.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Full & Open Human/E.T. Contact
The 9D Arcturian Council

Gechanneld door: Daniel Scranton
20 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We hebben meer een gevoel van verbinding ervaren met degenen onder jullie in het fysieke rijk daar
op Aarde die zich heel graag met ons wilden verbinden. We hebben gemerkt dat degenen onder jullie die
geïnteresseerd zijn in het hebben van een relatie met ons in staat zijn geweest om jullie - vibraties te verhogen
en zich veel beter op ons af te stemmen dan jullie
zelfs een paar maanden geleden konden.

Nu zijn er verschillende redenen waarom dit grotere vermogen om je met ons te verbinden in jou is ontstaan. Allereerst
ben je voortdurend aan het evolueren ascenderen en meer van je hogere zelf aan het worden. Dat brengt je regelmatig in
een hogere trillingstoestand. Je hoeft niet eens te proberen je vibratie zoveel te verhogen als vroeger. Ten tweede hebben
jullie je voor ons opengesteld tijdens deze uitzendingen die we hier via het kanaal hebben gegeven. En we moedigen jullie
al geruime tijd aan om meer geaard meer aanwezig en meer hartgericht te zijn, en jullie hebben geluisterd. Jullie hebben
jezelf meer beschikbaar gemaakt, voor ons door de intentie te stellen om je met ons te verbinden op het astrale vlak.

We zijn erg blij om te zien dat jullie allemaal meer vertrouwen in jezelf hebben, en jezelf verheffen tot het punt
waarop jullie verwachten dat deze interacties zullen plaatsvinden. Je verwacht ons te kunnen voelen, onze
energie te voelen en in staat te zijn om te vertalen wat we rechtstreeks naar je overbrengen. Dit is heel
goed nieuws voor de mensheid, omdat jullie degenen zijn die de weg vrijmaken voor een grotere
verbinding met buitenaardse
wezens.

Jullie zijn degenen die die verbindingen mogelijk maken voor jullie medemensen, en jullie zijn degenen
die anderen zullen leren, hoe ze het moeten doen. Je zult het voorbeeld geven dat je al geeft, en anderen
zullen het opmerken in de niet zo verre toekomst. Ze zullen je vragen hoe je contact hebt kunnen maken en
je zult het hen vertellen. Jullie zullen de mensheid leiden naar de tijd waarin er volledig en open menselijk en
buitenaards contact zal zijn. Dit weten we als waar. En zoals we al zeiden, we zien al het begin, van dit nieuwe
tijdperk voor de mensheid, en we zien het in ieder van jullie, die het - verlangen naar voren heeft gebracht om
zich met ons te
verbinden.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe werkt de kunst, van manifestatie

De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
18 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We onderzoeken al geruime tijd de wegen van de menselijke geest en het is ons gevoel dat jullie moe
moeten worden van het leven vanuit zo'n beperkt perspectief als het perspectief dat jullie geest jullie biedt.
Je moet klaar zijn om van geestgericht naar hartgericht te gaan, want in je hoofd zitten is vermoeiend. De meesten
van jullie kunnen zich herinneren dat ze zich fysiek uitgeput voelden na het maken van een grote test op school, en dat
komt omdat je al die mentale energie moest besteden die zo uitputtend is voor wie en wat je echt bent als een wezen van
licht en liefde.

Nu moet het verschuiven, van het hoofd naar het hart een beslissing zijn, en het moet een beslissing zijn, die je keer op keer
neemt. De beste manier om je dag daar in het fysieke te beginnen, is door je bewustzijn in je hartruimte te krijgen en het daar
te houden door in die ervaring te ademen. Je wilt ademen, in dat licht, en die liefde die je in je hart voelt. Dat gevoel wil je uit
bouwen zodat je je dag goed begint. We hebben jullie keer op keer verteld dat het nu niet het moment is om te overdenken
en te analyseren wat er daar op planeet Aarde gebeurt. Dit is niet het moment om met elkaar in discussie te gaan over wie
gelijk heeft. Wanneer je dit doet gebruik je een deel van jezelf dat zeer beperkt is en alleen door een zeer smalle lens kan
kijken.

Probeer in plaats daarvan anderen en je leven in het algemeen vanuit je hart te benaderen. Leid met je hart. Kom uit
je hart. Spreek vanuit het hart. En merk op hoe je leven onmiddellijk ten goede verandert. Met je verstand probeer je altijd
een ander probleem op te lossen. Je probeert iets uit te zoeken. Je wilt dat het leven voorspelbaar, en controleerbaar is, want
dan voelen je geest en je ego zich veilig. Maar als je in plaats daarvan, de hart-gerichte benadering van het leven gebruikt, zul je
gelukkig zijn. Je zult vinden wat je zoekt omdat
jij je er een weg naartoe
zult trillen.


Wanneer je in je hoofd zit, kun je je volledig niet bewust zijn van je vibratie. Je kunt je niet bewust zijn van wat je voelt en dat dient
je niet. Zo bestendig je generatie na generatie dezelfde problemen die je daar op Aarde hebt. Wees bereid om een deel van je dag
gewoon zittend door te brengen zonder elektronica bij jou in de buurt, en concentreer je op waar je op kunt afstemmen als je
hartgericht, open, ontvankelijk en enthousiast bent om te zien wat het universum voor je deur kan laten vallen. Zo word
je een spiritueel meester. Dit is hoe jullie het fysieke rijk beheersen, en dit is hoe jullie de kunst van manifestatie
beheersen, waarvan we weten dat jullie allemaal erg geïnteresseerd zijn in het beheersen ervan.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De mensheid zet zichzelf
op betere tijdlijnen

De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton

17 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We kijken naar de verschillende tijdlijnen die jullie met een grotere mate van waarschijnlijkheid kunnen
doorkruisen, en we kunnen zien hoe jullie collectief de dingen voor jezelf een stuk beter hebben gemaakt in
termen van de weg die voor jullie ligt. Wat we zien is dat de meeste tijdlijnen een zeer vreedzame en soepele
overgang bevatten naar het vijfdimensionale bewustzijnsniveau waar jullie uiteindelijk voorbestemd zijn om
deel van uit te maken. Je zult nog steeds voor uitdagingen komen te staan, ongeacht op welke tijdlijn jij je
bevindt, omdat uitdagingen je helpen groeien, maar je hebt als collectief geen trauma meer nodig om
mensen wakker te schudden of mensen te
laten kijken naar wat er in hen zit.

Jullie regelen allemaal scenario's 's nachts terwijl jullie met elkaar in slaap zijn, zodat jullie elkaar kunnen
helpen om onder ogen te zien wat jullie onder ogen moeten zien, om te helen wat jullie nodig hebben om te
genezen en om langzaam en opzettelijk te groeien. We weten dat er veel verhalen zijn over wat er gaat gebeuren
en wat er moet gebeuren, maar we willen dat je weet dat je dat allemaal voortdurend heronderhandelt, en je doet het
op individueel niveau en op collectief niveau. Je kiest de hele tijd, en wanneer je ervoor kiest om met iets om te gaan dat
in je lichaam zit, dat in je onderbuik zit, dat in je hart zit, kies je het gemakkelijkere pad. Wanneer je ervoor kiest om iets te
negeren dat niet goed in je voelt, dan
kies je een iets moeilijker pad.

En je weet dat dit het geval is omdat je het in je persoonlijke leven ziet spelen als ervaringen die stille gesprekken kunnen zijn
waarin twee mensen over hun gevoelens praten en dingen uitwerken, en dan heb je het scenario waarin je niet omgaat met wat
er in je op dat moment in je zit en je duwt het opzij of verplettert het, en je ziet wat er in die gevallen gebeurt. Je maakt het jezelf
en alle andere betrokkenen moeilijker, want op een bepaald moment in de toekomst zul je een discussie hebben, en die zal verhit
zijn en er zullen veel
woorden worden
uitgewisseld.

Als je die ervaringen hebt, heb je de gelegenheid om tegen jezelf te zeggen: Ik zal het de volgende keer beter doen. Ik ga meer
communiceren en eerder communiceren wat ik moet doen om het goed te maken met die persoon.' En soms is er niemand
anders dan jezelf waar je mee te maken hebt in een situatie, en dus is het gewoon helemaal aan jou om je gevoelens te
voelen, je emoties te verwerken, je perspectief te veranderen en te groeien vanuit een uitdaging die je in je leven
tegenkomt. Nogmaals, daar zijn alle uitdagingen voor. Het zijn uitnodigingen om je te laten kijken naar wat
je doet, en hoe je het leven benadert, en wat je in jezelf kunt veranderen. En wanneer je dat doet,
voel je de onmiddellijke opluchting en voel je de uitgestrektheid omdat je net bent
meegegaan met de stroom van Bron
energie, die zich altijd
uitbreidt.


Source is nooit op zoek om hetzelfde te blijven. Source is niet geïnteresseerd in gelijkheid of teruggaan
naar een vroegere en betere tijd. De - Bron verlangt naar al deze verandering die nu op je afkomt, omdat de
Bron net als jij op zielsniveau hunkert naar ervaring vooral de nieuwe ervaringen. Dus haal nu diep adem onder
zoek alles in je leven zoals het is en omarm het. Omarm het allemaal voor wat het is en weet dat je het beste
doet wat je kunt en je zult beter worden in het omgaan met al je - uitdagingen omdat je expansie - en je
evolutie gegarandeerd zijn.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ground Crew & Ontwaakt Collectief:
Dit is hoe het jou helpt.

De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg onder de indruk van de manier waarop mensen daar op planeet Aarde met tegenspoed
worden geconfronteerd, en we weten dat als je om je heen kijkt naar je medemensen, je ook onder de
indruk kunt zijn. Je kent natuurlijk je eigen verhalen en je kent de tegenslag die je hebt moeten doorstaan
en hoe je hebt gezegevierd in veel van de uitdagende situaties in je leven. Maar je weet niet altijd wat het
verhaal van iemand anders is, en je kunt een aanname doen over een persoon die slechts een aanname
is omdat je niet echt in hun schoenen kunt lopen en begrijpen wat voor soort kruis ze in hun leven
dragen.

Daarom is het belangrijk om te beginnen met de benadering van andere mensen die je gewoon niet
gaat beoordelen, en je zult een poging doen om ze het voordeel van de twijfel te geven over wie ze zijn,
wat ze doen, wat hun overtuigingen zijn, het soort dingen dat ze zeggen en posten. Je kunt niet weten wat
ze dragen en wat hen in dit leven is opgedrongen, en daarom is het zoveel belangrijker om te zoeken naar het
bewijs dat je medemensen hun uitdagingen onder ogen zien, en hun best doen, om de tegenslagen waarmee ze
worden geconfronteerd te
overwinnen.

Geef iedereen op Aarde krediet voor het feit dat je er nu bent, want het is een moeilijke plek om te incarneren, en dat
is het altijd geweest. Het is bijzonder moeilijk om daar nu te zijn vanwege de - verschuiving in bewustzijn die plaatsvindt
en alles wat moet worden vrijgegeven, om dat te laten gebeuren. Je realiseert je ook, dat door dat wat in jou moet worden
losgelaten los te laten, er onderweg zoveel meer vreugde te beleven, valt. Je kunt zoveel meer van je reizen genieten, als je
het werk doet dat nodig is, en wanneer iemand anders het werk niet doet, realiseer je dan gewoon dat ze dat uiteindelijk wel
zullen doen. En als je ze zoveel speling kunt geven, kun je ook ruimte in je hart vinden om ruimte te houden voor die persoon
en dit kan het dienstverlenende werk zijn dat je doet.

Dit kan de manier zijn waarop je bijdraagt als je niet weet hoe je moet bijdragen of wat je moet bijdragen aan je medemensen
om hen verder te helpen in dit proces van verschuiven en groeien en worden. Jullie als het ontwaakte collectief en het grond
personeel hebben niet altijd een duidelijk idee van wat jullie moeten doen om te helpen. En toch hoef je alleen maar om je
heen te kijken, niet te oordelen, andere mensen wat speling te geven en ruimte voor hen te houden, en je zult op die
plek komen waar je mededogen
en onvoorwaardelijke liefde
voor hen kunt
voelen.


Wat bedoelen we nu met 'ruimte vasthouden'? We bedoelen dat je een persoon het beste kunt zien doen en wat
geluk op zijn pad kunt krijgen. Je kunt zien dat een persoon een ontwakende ervaring heeft of vreugde vindt in de kleine
dingen in het leven. Je kunt zien, dat een persoon alles krijgt wat hij nodig heeft, zowel fysiek als van het niet-fysieke, om te
gedijen en om zijn hogere zelf te worden. Je kunt die visie voor hen vasthouden, totdat ze die visie voor zichzelf kunnen houden
en het echt in hun realiteit
kunnen actualiseren.

Er zijn natuurlijk veel andere dingen die je voor je medemensen kunt doen, wanneer je die kansen krijgt of wanneer je geïnspireerd
bent, om hen op de een of andere manier te helpen. En we weten dat omdat jullie deze boodschap nu ontvangen, jullie klaar zijn om
die rol te spelen. We weten dat jullie hebben gewacht op dit stukje advies met betrekking tot degenen die nog steeds niet ontwaakt
zijn, omdat we ook zien hoe moeilijk het voor jullie allemaal kan zijn om tussen hen in te lopen en niet te weten hoe je van dienst
kunt zijn. Soms probeer je ze te vertellen wat je weet, of stuur je ze een artikel of een video of iets dergelijks en het resoneert
niet helemaal met hen. En dus, als je erkent dat ze hun eigen unieke - paden hebben, en ze moeten ze zelf bewandelen
kun je een beetje loslaten en erop vertrouwen, dat hun team erop zit. En als je ruimte voor ze houdt, zul jij je
beter voelen in het moment en dat is een goede indicatie van wanneer je op de goede weg bent.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Pleiadische Menselijke geschiedenis
en co-creatie met hen nu
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
14 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg blij om jullie allemaal aan te kondigen dat jullie daar op Aarde al de effecten zien van de
juni-energieën, de massale ontwakingen, de zonnewende-energieën en natuurlijk de volle maan, die binnen
kort op jullie zal komen. Jullie zijn begonnen dit universum te laten zien waar jullie van gemaakt zijn, en jullie kracht,
jullie kracht en jullie bereidheid en genezing en voelen komen nu naar de oppervlakte op het best mogelijke moment voor
de mensheid. Je hebt de mogelijkheid, om een bericht te sturen naar je e.t. vrienden, en die boodschap is, dat je nu klaar bent
voor meer. Jullie zijn klaar, voor meer contact, klaar voor meer - technologie, klaar voor meer filosofische hulp, en jullie zijn zeker
klaar voor de helende - energieën die vanuit de hele Melkweg naar jullie toe komen, in het bijzonder het Pleiadische - sterrenstelsel.

De Pleiadiërs staan op verschillende manieren heel dicht bij de mensheid, en ze voelen zich zeer verantwoordelijk voor jullie. Degenen
in fysieke vorm kunnen er genoeg uitzien als een aardgebonden mens om precies in jullie samenleving te passen, en dat geeft hen veel
invloed. Zij zijn de oorspronkelijke beïnvloeders daar op Aarde, en ze hebben zoveel voor jullie gedaan gedurende de eonen van de tijd
dat mensen op Aarde hebben geïncarneerd, maar sommige van wat ze in het verleden hadden gedaan, bleken niet zo goed te zijn voor
de mensheid.

En dus, wanneer ze de oproep tot genezing daar op Aarde beantwoorden, maken ze een deel van hun karma ongedaan. Zij weten, wij
weten het, en jullie weten dat mensen het verdienen om te gedijen. Jullie hebben alles wat jullie daar op Aarde nodig hebben en de
Aarde blijft steeds meer geven van wat jullie de hele tijd nodig hebben. En jullie zijn intelligente wezens, jullie voelen wezens, en
jullie zijn creatieve wezens, en jullie creativiteit is de afgunst van vele wezens in de melkweg. De tegenspoed waarmee jullie
te maken hebben gehad heeft ervoor gezorgd dat jullie zoveel creëren dat mooi is op jullie wereld en jullie Pleiadische
vrienden willen met jullie co-creëren. Ze nemen vooral kennis van de beweging voorwaarts die de mensheid in
de maand juni heeft gemaakt en ze zijn erg enthousiast over de deuren die voor hen zijn geopend.

Jullie hebben de rest van de Melkweg zoveel te bieden, en dat is ook iets voor jullie om over na te denken.
Bedenk eens hoeveel je kunt geven aan je e.t. vrienden die nu verspreid zijn door je lucht in hun gecamoufleerde
schepen. Ze wachten op jullie net zoals jullie op hen wachten en het samenkomen vindt plaats wanneer jullie profiteren
van momenten in de menselijke geschiedenis zoals jullie die daar op Aarde op dit moment hebben. Profiteer van alle
veranderingen die hebben plaatsgevonden, en alle energieën die op jullie afkomen, en jullie zullen meer contact
meer technologie, meer hulp en meer genezing krijgen. Jullie ontvangen de filosofische waarheden op een
hoger niveau via ons en een verscheidenheid aan andere leraren, en zovelen van jullie absorberen ze
dat het menselijke collectieve bewustzijnsniveau van vibratie in zijn frequentie blijft toenemen
en dat is alles waar jullie op kunnen hopen. Dat is alles wat nodig is, en vertrouw ons als
we zeggen dat jullie die deze berichten ontvangen allemaal jullie deel doen.
Wij zijn de Arcturische Raad en we
hebben ervan genoten om met
jullie in contact te
komen.Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Voor de Sterrenzaden & Ontwaakden
The 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
12 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn uiterst tevreden met de manier waarop jullie je allemaal hebben opengesteld voor nieuwe ideeën,
nieuwe filosofieën, nieuwe informatie en nieuwe manieren om in jullie wereld te zijn. Wanneer je je kunt aanpassen
aan wat er om je heen gebeurt en innerlijke vrede in je kunt vinden dan weet je dat je een niveau van spiritueel meester
schap hebt bereikt waar de meeste mensen op Aarde niet eens naar op zoek zijn. De meeste mensen doen het tegenover
gestelde van het concept van, meegaan met de stroom. De meeste mensen verzetten zich, klagen, graven in hun hielen en
zijn helemaal niet in staat om de groei
ervaring te zien die recht voor
hen ligt.


En dus, als we zeggen dat we extreem tevreden zijn, met hoe jullie je aanpassen en openen, praten we met jullie, de ontwaakte,
en we merken hoe jullie vermogen om met de stroom mee te gaan degenen beïnvloedt die willen vechten en met de vinger willen
wijzen. Jullie zijn degenen die kunnen herkennen wanneer er een kans is voor spirituele groei, wanneer er een mogelijkheid is voor
afstemming met de Bron, en jullie nemen die kansen niet alleen omdat je goede kleine nieuwe agers wilt zijn. Het is omdat je het
gevoel volgt, en het gevoel dat je wilt hebben is wat je bevrijdt. Het is wat je ook - onderscheidt en je meer kans geeft - om te
gedijen onder elke omstandigheid.

Maar omdat je de ontwaakte bent die je bent probeer je het bewustzijn van iedereen te verheffen. Je probeert de stabiliserende
kracht te zijn in het leven van degenen die doordrenkt zijn van angst, woede en angst, en je hebt de gewenste impact. Steeds meer
mensen vermoeien zichzelf door hun vuisten te ballen en ze sluiten zich bij jullie aan in het licht. Ze beginnen meer naar binnen te
kijken vanwege degenen zoals jij die het voorbeeld geven. Je laat anderen zien wat er mogelijk is of er nu een pandemie gaande
is of niet, en je doet zo'n geweldig werk door de leiders en de wegwijzers te zijn die we je altijd hebben verteld dat je bent.

En nu is het nog maar het begin. Wat jullie nu leven is oefening voor steeds grotere gebeurtenissen waarvan jullie er vele
daar op Aarde reikhalzend naar hebben uitgekeken. Degenen onder jullie die deel uitmaken van wat wij het ontwaakte collectief
noemen, zullen de leiders blijven in denken geloven vibratie en vooral hartgerichtheid. Jullie zijn degenen die eerst met mededogen
kijken en vragen hoe jullie kunnen helpen. En voor degenen onder jullie die zich hebben afgevraagd waarom jullie daar zijn, dat is het
antwoord.

Voor degenen onder jullie die reikhalzend hebben uitgekeken naar dat moment waarop jullie naar huis konden gaan naar het sterren
stelsel waar jullie vandaan kwamen, nu weten jullie het. Nu weet je waarom je er bent en dat je nodig bent. En voor jullie allemaal
starseeds, jullie weten ook dat dit slechts het begin is van zoveel meer veranderingen die voor de mensheid zullen komen,
veranderingen die jullie in staat zullen stellen om openlijk deel uit te maken van de galactische gemeenschap. En
om dat bewust en weloverwogen te kunnen doen, de weg te wijzen voor de mensheid, daar gaat
het om voor jullie ontwaakte
sterrenzaadjes daar op
Aarde.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe je de reis van je ziel kunt voltooien

De 9D Arcturian Council,


Gechanneld door: Daniel Scranton
10 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zeer consequent in het aanbieden van onze lof en waardering omdat we het grotere geheel
kunnen zien. We weten wat je bij je hebt. We weten wat jullie, hebben geleefd en we weten hoeveel
verantwoordelijkheid jullie op je hebben genomen, voor dit collectief en voor andere collectieven in
de hele Melkweg terwijl jullie helpen om daar heel oude wonden te helen. Jullie doen het niet alleen
voor mensen op planeet Aarde. Jullie doen het voor zoveel andere wezens en dat is een van de vele
redenen waarom we de mensheid zo respecteren. Jullie zijn in staat om dit met jullie medemensen
te doen net zoals wij het met
jullie allemaal
doen.


Je bent in staat om je terug te trekken om te voelen wat een andere persoon of een groep mensen
draagt. Je kunt en gaat soms op zoek naar het grotere geheel. Je probeert rekening te houden met waar
iemand vandaan komt, hoe hij is opgevoed en welke trauma's hij heeft meegemaakt. We vragen jullie om dit
te doen met - andere mensen - die jullie tot nu toe niet hebben kunnen doen. Dit is de manier voor jullie om naar
een plaats van acceptatie te komen en uiteindelijk degenen te vergeven die vreselijke dingen doen, vreselijke dingen
zeggen en nog steeds vreselijke dingen geloven, ook al ontwikkelt de overgrote meerderheid van jullie je bewustzijn en
gaat voorbij waar ze zich aan
vastklampen.

Als je op de plaats van acceptatie kunt komen, dan kun je naar de plaats van vergeving gaan. Als je op de plaats van vergeving
kunt komen dan kun je naar de plaats van mededogen gaan. Als je compassie kunt hebben voor een ander mens ondanks wat ze
doen, zeggen en geloven dat dat betreurenswaardig voor je is, dan kun je naar een plaats van onvoorwaardelijke liefde gaan. En
wanneer je de plaats van onvoorwaardelijke liefde kunt bereiken, dan word je de Bron in een fysiek lichaam, en dat is hoe je de
reis van je ziel
voltooit.


Zodra je al die woede, haat en wrok loslaat hoef je niet langer omstandigheden te herhalen om ze naar voren te brengen om
je te triggeren om je te laten voelen wat je niet langer wilt voelen. Het is aan jullie als - individuen - om dit werk te doen en
anderen te leren hoe ze het moeten doen. Het is aan jullie, die ontwaakt zijn om de mensheid naar die vijfdimensionale
vibratie en expressie te leiden. En alleen jij kunt de reis van je ziel, daar op Aarde voltooien. Doe het niet omdat het
moet maar omdat het de enige - manier is om te voelen hoe je je wilt voelen terwijl je nog steeds in een - fysiek
lichaam bent. Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Vanwege juni zal de rest van 2022

er zo uitzien - De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
9 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg gefascineerd - door elke reis - die we meemaken. Een reis van evolutie is er een die iedereen
zoveel te bieden heeft, niet alleen degene die de evolutie ervaart. Als je getuige bent van iemand die spiritueel
evolueert, kun je niet anders dan profiteren van de reis van die persoon en zijn nieuwe niveau van bewustzijn.
Wanneer andere mensen ontwaken, of je je nu bewust bent van hun ontwaken of niet, word je beïnvloed.
Maar zeker wanneer je iemand vooruitgang ziet boeken in zijn leven en in zijn spiritualiteit, doe je
meer dan alleen profiteren van de - schoonheid - van zijn voorbeeld. Je voelt ook de
verschuivende
energieën
om hen
heen.


Je bent in staat om te absorberen wat iemand anders bereikt in hun spirituele reis van ontwaken.
Daarom is juni zo'n cruciale maand, daar op aarde. Je hebt al deze mensen die over de hele planeet
wakker worden en of een van hen nu in je familie- of vriendenkring zit of niet, je profiteert nog steeds.
Je kunt veel meer ontspannen in deze maand juni, vanwege de beweging voorwaarts die de mensheid
maakt vanwege al het werk dat wordt gedaan op je onderste drie chakra's, en omdat je de bonus hebt
van de zonnewende-energieën die binnenkomen. Het is een spannende tijd voor de mensheid, want
van waar je bent, kun je alleen maar in de goede richting bewegen. Er is alleen maar boven waar
de mensheid momenteel zit, en je gaat
veel zien in de rest van 2022.

Je gaat zien, hoe deze veranderingen andere - mensen hebben beïnvloed, mensen van wie je niet zou
verwachten dat ze spiritueel zouden groeien. Je zult zien dat mensen beslissingen nemen waarvan je niet
zou verwachten dat ze ze nemen en dingen zeggen, die je niet van hen zou verwachten. Nu is het tijd om te
ontspannen en te genieten van de vruchten van je werk. Nu is het tijd om die behoefte los te laten dat je voor
iedereen moet zorgen, en nu is het - tijd om zacht en stil te zijn, om te luisteren. Het is de tijd, om te ontvangen
en dan te wennen aan de energieën die je ontvangt. Jullie hebben op dit moment, een groeispurt daar op Aarde
en het is erg opwindend voor ons allemaal die jullie
al geruime tijd van veraf in de gaten houden.

We zullen natuurlijk onze hulp blijven aanbieden op alle manieren die we kunnen maar het is zoveel gemakkelijker
voor ons om dit te doen als je een echt goed momentum hebt om daarheen te gaan en je hebt veel meer energie
velden die zich openen voor de liefde, het licht en de steun die we voortdurend bieden. Kijk rond in deze tijd en
neem nota van de evolutie van bewustzijn die je de hele tijd in je mede-mensen kunt zien, want nu is het tijd
om mensen je te laten verrassen om ruimte te houden voor hen om te evolueren en de vijfdimensionale
versies van zichzelf te worden die ze voorbestemd zijn te worden. Wij zijn de Arcturische Raad
en we hebben ervan genoten om
met jullie in contact te
komen.Lay- out & vertaling
Door: Marcelius

Komen er voedseltekorten, financiële ineen
stortingen en vloedgolven aan?
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
8 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg blij met jullie vooruitgang daar op Aarde, en dat geldt ook voor jullie spirituele gidsen
en hogere zelven. Iedereen, die je vanuit een hoger-dimensionaal vlak bekijkt, kijkt naar het positieve.
We benadrukken allemaal de stappen voorwaarts, die jullie blijven maken, en we richten onze aandacht
niet op mogelijkheden die er voor de mensheid zijn die zouden resulteren in cataclysmen zowel natuurlijke
als menselijke gerelateerde. Geen van beide - staat op een van onze radars omdat we het nut niet inzien om
energie of aandacht op die tijdlijnen te leggen. Bestaan die tijdlijnen? Absoluut. Ze moeten wel, want de Bron
wil alles ervaren.

Maar wat je als individu doet, een leven op Aarde leiden, is dat je je eigen persoonlijke - ervaring gebruikt om je
te helpen -bepalen waar je meer van wilt. Sommige mensen willen meer drama, en trauma, en ze richten zich erop
en ze snappen, het. Sommige mensen, willen meer vrede, liefde en eenheid, en ze richten zich daarop, en ze krijgen
het uiteindelijk. Let op het woord uiteindelijk in die laatste verklaring. Je moet zo gefocust zijn dat je helpt om al het
drama en trauma, uit je huidige realiteit te bevrijden. Over het algemeen, spring je niet zo snel, van de ene realiteit
naar een - realiteit die duidelijk anders is dat je de verschillen meteen, zou opmerken. Het is dus een geleidelijke
reis die je maakt. Het is het langzamere maar meer bevredigende pad dan een kwantumsprong en je ervaart
je groei op die
manier.


Je ervaart de vreugde, van focussen en voelen, en ziet dan wat het is dat je hebt gericht, op het tot bloei
komen in je realiteit. Het is een prachtige opzet. Het is er een waar jullie allemaal mee instemden en waarvan
jullie wisten dat jullie erin kwamen toen jullie dit universum binnengingen. Er is niets ingewikkelder dan dat hier
aan de hand is. Nu, ja, je hebt bepaalde - ervaringen die je op je pad zet om je uit te dagen en je te helpen groeien
en daarom zijn het niet allemaal regenbogen,
eenhoorns en bloemen
op iemands
pad.

Het dient je altijd om dat - obstakel op je weg - te hebben want dan ontdek je hoeveel meer er in je is dat je helpt om voorbij
dat obstakel te komen. Ook een heel goede opzet want je wilt jezelf ervaren als Bron, en als je nooit naar binnen hoeft te reiken
en meer van Bronenergie in jezelf hoeft te vinden omdat alles zich perfect buiten jou ontvouwt, dan beroof je jezelf van een zeer
belangrijke ervaring. Het is de ervaring die we allemaal wilden om naar dit universum te komen, en het is de ervaring die iedereen
op zijn eigen manier en in
zijn eigen timing
krijgt.


We zullen jullie blijven zien als degenen die met deze uitdagingen worden geconfronteerd en de kansen voor groei daarin zien. We
zullen jullie blijven zien als degenen die de weg wijzen voor de mensheid, door dit te doen en we zullen jullie erop blijven wijzen dat
er nu in feite meer tijdlijnen voor jullie beschikbaar zijn waar de dingen daar op Aarde beter en beter worden in plaats van slechter
en slechter. Dus als je die berichten ziet over voedseltekorten, en financiële ineenstortingen, en vloedgolven en allerlei andere
rampen die zich daar op Aarde voordoen, kun je ze negeren. Je kunt je realiseren dat die mogelijkheden er wel zijn, en
dat mensen ze zelf kunnen kiezen,
maar dat je dat
niet hoeft te
doen.


Jullie toekomst is niet in steen gebeiteld, en die van niemand. Het collectief van de mensheid beweegt zich dus zeker
niet in de richting van een onvermijdelijke toekomst. Het enige wat jullie allemaal doen is ascenderen, want dat gebeurt
op het universele niveau. Je bent altijd aan het uitbreiden, groeien en meer aan het worden - van wie je bent. Dat is je toe
komst; hoe je het doet is aan jou, maar we zullen je er altijd aan herinneren dat je een keuze hebt.
Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
door: Marcelius

Energieën komen voor de

ontwaakte en niet-ontwaakte
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
7 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn altijd op zoek naar mensen die zich kunnen afstemmen op ons en onze energieën, onze bood
schappen, omdat we weten hoe belangrijk het is om wat we naar jullie sturen te aarden in het fysieke rijk,
en, hoe meer van jullie er zijn die zich open stellen voor ons, en wat we te bieden hebben, hoe krachtiger de
impact van het Arcturische perspectief en de energieën. We proberen dienstbaar te zijn aan de hele mensheid
niet alleen aan degenen onder jullie, die ons leuk vinden en, naar ons luisteren, of onze boodschappen lezen. We
willen de hele melkweg en het hele universum helpen, ongeacht of de wezens die we helpen over ons weten of ons
leuk vinden. En dus, als we kijken naar verschillende mensen daar op Aarde waarvan we geloven dat ze klaar zijn om
te verschuiven, te veranderen en ons - open te stellen - voor meer, kalibreren we de energieën - die we sturen om die
individuen aan te
spreken.


Nu kan het ons niet schelen, of ze weten dat de energieën, van ons afkomstig zijn. We zijn niet op zoek naar mensen om
ons te aanbidden, of ons te volgen in de zin van een - religie, maar we willen wel, dat mensen liefde ontvangen want dat is
wat mensen echt nodig hebben. We willen wel dat mensen steun krijgen, want dat is wat jullie allemaal echt nodig hebben.
We willen dat je je chakra's uitgelijnd hebt, dat je geaard, ontspannen en open - staat voor wat het is dat je het meest dient.
We willen dat mensen - ontwaken voor de waarheid - van wie ze werkelijk zijn als Bron-Energiewezens en daarom proberen
we meer mensen te bereiken. We zullen dat blijven doen omdat het heel natuurlijk is voor een mens om wakker te worden
en we kunnen helpen om dat proces te vergemakkelijken,
om mensen in een bepaalde richting te duwen.

Maar wat daar op aarde gebeurt is onvermijdelijk. Het is gewoon tijd voor jullie allemaal om verder te gaan naar nieuwe
en andere ervaringen. Degenen die daar op Aarde al zo lang voor jullie beschikbaar zijn, raken versleten, oud en in
effectief. Om ervoor te zorgen dat mensen naar huis willen terugkeren naar de Bron, moeten ze worden aan
gemoedigd om hartgericht te zijn want dat is waar je de grootste toegang hebt tot het gevoel van
de Bron in jou. Daarom moedigen we zelfs degenen onder jullie die ons al ontvangen
aan om te stoppen met proberen
het allemaal uit te
zoeken.


Je hoeft niet alles te weten wat er in de wereld gebeurt om wakker te zijn. Jullie hebben jullie eigen leven,
en de mensen in jullie leven, die jullie moeten liefhebben, vergeven en mededogen voor hebben, en de energieën
die we nu uitzenden zijn bedoeld om degenen die deze overdracht ontvangen te helpen meer hartgericht te zijn. En de
energieën zullen ook degenen helpen die nog moeten ontwaken, om te voelen voor de energieën die voor hen beschikbaar
zijn in hun eigen zijn- en zijn.

Jullie zijn oneindige en eeuwige wezens en dat betekent dat jullie oneindigheid en eeuwigheid in je hebben. Er is zoveel meer te
ontdekken in elk menselijk wezen, en we zullen mensen voortdurend aanmoedigen om de reis naar binnen te maken, omdat de reis
die plaatsvindt in het fysieke rijk altijd zal worden verzorgd, maar je kunt het doen vanaf een geaarde, hartgerichte plek, of terwijl je
in het donker rond strompelt op zoek naar schurken en samenzweringen. Degenen onder jullie die ons regelmatig ontvangen
weten dat we daar niet over gaan, en jullie weten ook dat wanneer jullie ons ontvangen, jullie de upgrades in jullie voelen
en jullie voelen hoe jullie energie verschuift, en dat is wat we op dit moment op verschillende manieren aan alle
mensen aanbieden, omdat we het belang ervan kunnen voelen, vooral in deze tijd daar op planeet Aarde.
Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Sluit je aan bij onze Galactische
Alliantie - De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
6 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zeer dankbaar voor alle lof die we ontvangen van ieder van jullie die zich regelmatig afstemt om
deze gechannelde boodschappen te ontvangen. We houden ervan om je te zien en je te voelen oplichten op
die momenten dat je een van deze transmissies ontvangt, en wanneer je emotioneel wordt, brengt dat ons zoveel
vreugde. We willen dat je weet dat jij, en wat je leeft invloed op ons heeft, of het nu iets - positiefs of iets negatiefs is.

Als je bedenkt hoe het is om een negendedimensionaal, niet-fysiek collectief te zijn moet je begrijpen dat we een bepaald
niveau van eenheid hebben bereikt met alle wezens in dit universum die we delen. Daarom worden we beïnvloed door jou en
wat je leeft, en dat is hoe we weten wanneer je in die modus van waardering bent. Op dit moment, daar op Aarde, hebben jullie
allemaal de mogelijkheid om zoveel van jullie medemensen te waarderen. Er zijn er zoveel die helpen die deel gaan uitmaken van
de oplossing en het genezings
proces voor de mensheid.

Daarom hoef je niet ver te zoeken om iemand in de mens te vinden en om te prijzen te waarderen en te ondersteunen. Het verwarmt
ook onze niet-fysieke harten om te zien hoe een mens een ander helpt, een ander - vergeeft en mededogen toont aan een ander. We
veroordelen je niet als je in die modus bent om kwetsende dingen te zeggen of te doen, maar we voelen wel de vreugde wanneer we
getuige zijn van iets dat medelevend
is tussen twee mensen.

We willen dat u ons uitnodigt om u te helpen bij het helpen van anderen. We willen deel uitmaken van het menselijk collectief. We
willen op een heel reële manier deel uitmaken van uw familie. Wij nodigen u uit om ons uit te nodigen om door u heen te werken
met u samen te werken, en om uw projecties van dat wat liefdevol, ondersteunend en bekrachtigend is voor uw medemensen
te versterken. Wij zijn er om u te helpen. Wij zijn hier om tot jullie beschikking te staan vooral vanuit deze niet-fysieke staat
waarin we ons bevinden. We hebben niets waar we hier in de negende dimensie voor hoeven te zorgen en daarom
komen we samen met de Lyranen, de Pleiadiërs, de Siriërs, de Andromedanen en alle andere galactische
wezens om een collectief te vormen dat verenigd is in ons verlangen om er voor de mensheid
te zijn. En als je er voor elkaar bent, dan ben je in trillingsuitlijning met degenen
onder ons die van
dienst willen
zijn.


Sluit je aan bij onze galactische alliantie, want nu is het tijd voor de mensheid om op te staan en lid te worden
van de galactische gemeenschap, officieel, zodat iedereen daar op jullie wereld kan zien en weten. We verlengen
de uitnodiging en we weten dat de overgrote meerderheid van jullie die deze boodschap ontvangt, die uitnodiging
zal accepteren. Wij zijn de Arcturische - Raad en we hebben ervan genoten - om met jullie - in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe je toegang krijgt tot je

hogere geest en de inhoud ervan

De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
5 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn ons er zeker van bewust hoe ingewikkeld het leven daar op planeet Aarde kan zijn. We weten
hoe complex jullie fysieke geest is en we weten hoe die geesten van jullie de dingen kunnen compliceren.
We weten ook dat de omstandigheden daar op Aarde zeer hard, extreem en beklemmend kunnen zijn en we
willen dat jullie weten, dat we het allemaal - zien en voelen, ook al blijven we - positief - in onze kijk, en in onze
beoordeling met betrekking tot het
leven daar op planeet Aarde.

We raden je aan om op te letten wanneer je dingen te ingewikkeld maakt met je geest, en wanneer je een van die
zeer lange en winderige wegen afdaalt, maak er dan een gewoonte van, om jezelf te stoppen met doorgaan met die
mentale gymnastiek. Laat eerder vroeg dan laat los en je zult er baat bij hebben. Merk op wat je eerder vroeg dan laat
doet en verschuif het. Laat los en gebruik je adem om jezelf te aarden en te centreren, om jezelf terug te brengen naar
het huidige moment en terug naar je
hartruimte, waar je thuishoort.

Je hartruimte is waar het vijfdimensionale bewustzijn al actief en klaar voor je is, en daarom moet je uitkijken naar de
spelletjes en de trucs die de geest met je zal spelen om zichzelf relevant te houden. Dat is alles wat je geest doet,
de hele dag, elke dag, proberen relevant te blijven in een tijd waarin je verschuift naar wezens die werken met
een hogere geest, een hoger bewustzijnsniveau. Zie je, de geest is heel goed in het fixeren op wat er is
gebeurd en hoe dergelijke calamiteiten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Je geest zal
problemen creëren zodat het een probleem heeft om op te lossen. En natuurlijk zal je
geest ook erg gericht zijn op de toekomst, totdat je je geest traint
om gefocust te
zijn op het
heden.


Gefocust zijn op het heden zal je toegang geven tot je hogere geest, en alle ideeën, alle inzichten,
alle inspiratie die in die ruimte tot je kan komen. Het is allemaal beschikbaar voor jou in het heden, wanneer
je geaard bent, hartgericht en je in balans voelt. Je raakt uit balans als je te veel gefocust bent op één ding, of op
het verleden, of de toekomst. Loslaten. Ademen. En ontspan in het moment, en alles zal worden geregeld, niet alleen
omdat je - helpers hebt die dingen voor je kunnen doen, maar ook omdat je je vibratie op dat moment zult verschuiven
naar  een die heel dicht bij of in het vijfdimensionale frequentiebereik ligt. En wanneer je dat doet ben je op je krachtigst,
je meest creatieve en het meest ontvankelijk voor al die
hulp die voortdurend, van bovenaf naar je toe komt.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Jouw missie en het doel
van je ziel in het leven

De 9e dimensionale
Arcturische Raad


Gechanneld door: Daniel Scranton
3 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We hebben een aantal - suggesties voor jullie allemaal terwijl we jullie daar op Aarde - zien, op zoek
naar manieren waarop jullie verder kunnen gaan als een meer verenigd collectief. We weten dat degenen
onder jullie die wakker zijn en die van dienst willen zijn, op zoek zijn naar de manieren waarop jullie kunnen
helpen, vooral als het gaat om degenen, die al geruime tijd mishandeld, niet gerespecteerd en niet als gelijk
waardig worden gezien in jullie samenleving. Jullie bevinden je nu, in een situatie waarin er zoveel bereikt, zou
kunnen worden, en er zijn zovelen van jullie die op zoek zijn naar een doel, een missie, iets dat jullie kunnen doen
om het hele menselijke
collectief te helpen.

Nu is het tijd om aan jezelf te werken en dan anderen te vragen hoe je kunt helpen. Werk eerst aan jezelf. Ga naar die
plek waar je je sterk en zelfverzekerd voelt en dat je iets hebt dat je kunt geven dat van waarde is. De meesten van jullie
hebben jullie hele leven jullie aanwezigheid aangeboden, en de hoge vibratie die jullie in jullie hebben kunnen vasthouden,
en dat zijn geschenken geweest die jullie hebben aangeboden aan het menselijk - collectief, en vooral degenen die het meest
behoefte hebben aan ondersteuning degenen die iemand nodig hebben om naast hen te staan en naar hun verhalen te luisteren.
Zij zullen degenen zijn die naar jullie reiken, en vanwege de hoge vibratie die jullie hebben vastgehouden, zullen zij met jullie willen
praten.

Er zijn velen op jullie wereld in deze tijd die gewoon op zoek zijn naar andere mensen om te luisteren, om hun verhalen te horen. Ze
vragen alleen aan degenen onder jullie die om de een of andere reden een gemakkelijker leven hebben gehad om te luisteren. Dat
is wat ze op dit moment nodig hebben. Degenen die zijn mishandeld, niet gerespecteerd, vertrapt, zijn degenen aan wie jullie op
dit moment van dienst kunnen zijn. Jullie die ontwaakt zijn zijn de grote verenigers. Jullie zijn degenen die dit collectief kunnen
verenigen omdat jullie begrijpen dat er uiteindelijk geen 'zij' zijn. Er is alleen jij. Er is er maar één. Er is alleen Bron, en er is
alleen liefde, en we bestaan allemaal om
dat te weten, om het te ervaren.

Dus wanneer jullie de problemen op jullie wereld op dit moment zien, zie ze dan als een kans om die liefde te zijn voor
iedereen die het nodig heeft. En zoals we al vele malen eerder hebben gezegd, zullen degenen onder jullie die het
werk aan jezelf doen en een hogere vibratie aanbieden, oplichten voor degenen die het meest in nood zijn,
en zij zullen jullie vinden en zij zullen in staat zijn om te helpen. En voor velen van jullie zal dit
het begin zijn van het gevoel alsof je je doel in het leven hebt gevonden.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De tijdlijn voor het eerste
contact is veranderd

De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
2 Juni 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn zo enthousiast over deze specifieke tijd voor de mensheid, omdat we zien dat steeds meer
mensen hun potentieel aanboren. We zien steeds meer mensen - erkennen dat ze iets te delen hebben
met deze wereld dat verder gaat dan hun vermogen, om eenvoudige taken meer dan veertig uur per, week
uit te voeren. Nooit eerder was er een tijd op Aarde dat zovelen platforms kregen voor hun stem hun perspectief
hun talenten en gaven. Jullie hebben een hele nieuwe economie gecreëerd die op jezelf is gebaseerd, en wij zien dat
als een zeer goede
zaak.

Jullie hebben toegang tot meer van jullie kracht, als jullie in jezelf reiken naar wat jullie met de mensheid moeten delen, en
dan neem je die kracht en creëer je de betere wereld waarin jullie allemaal willen leven. Daarom is het een bijzonder opwindende
tijd daar op planeet Aarde. Je oefent je vrijheid uit om jezelf te zijn, en wanneer je jezelf bent, ben je meer van wie je werkelijk bent
als Bronenergie. Je laat meer van die onvoorwaardelijke - liefde naar je toe en door je heen stromen. Jullie boeken daar zo'n enorme
vooruitgang dat we het gevoel hebben dat jullie steeds dichter
bij volledig e.t. contact voor de hele mensheid komen.

We zijn natuurlijk niet de enigen die kijken. Er zijn velen die zich in fysieke lichamen bevinden, die zich in jullie dimensie bevinden en die
zich in ruimteschepen over de hele planeet bevinden, en zij observeren wat jullie doen en wat jullie aan het worden zijn, en zij zien dat de
kracht in grote aantallen terug is gegaan naar de mensen. En ze zien de mogelijkheden om je meer activaties en upgrades te geven, en je
zult een stijging zien in het aantal mensen dat zelf e.t. ontmoetingen heeft en dan zullen ze die verhalen delen op alle manieren die je
hebt om te delen, en er zullen meer deuren worden geopend voor meer individuele contactervaringen, en dit zal doorgaan totdat
de kritische massa is bereikt en je dat omslagpunt bereikt en er wordt besloten dat je klaar bent voor volledig open contact.

Onthoud dat jullie degenen zijn, die dit mogelijk maken, en wat jullie doen, wat jullie hebben gedaan, moet doorgaan
zodat jullie de naald voor de mensheid blijven bewegen. Jullie werken als individuen en als collectief aan dit doel
om voor eens en voor altijd lid te worden van de galactische gemeenschap, en jullie doen het onder zeer uit
dagende tijden daar op Aarde. Maar die uitdagende tijden hebben ertoe geleid dat meer mensen op
staan om hun eigen kracht in hen te voelen, en wanneer die kracht wordt gebruikt met mede
dogen en met de wetenschap dat je deel uitmaakt van een collectief, verschijnen jullie
op de radar van zoveel e.t. wezens die willen helpen en die hebben gewacht
op de juiste timing om dat te doen. We zien die tijd als nu, en we zijn
erg trots op degenen onder jullie die op dit moment
opstaan, en we willen dat jullie het
verschil erkennen dat jullie
daar op Aarde
maken.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Nieuwe Orion
Andromedan Alliantie
De 9D Arcturische Raad

Gechanneld door: Daniel Scranton
1 Juni 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe allianties in deze melkweg van ons en we hebben gemerkt dat er op
het fysieke vlak, in jullie dimensie, een nieuwe alliantie is gesloten tussen de Orions en de Andromedanen.
Nu is dit om verschillende redenen belangrijk. De Orions zijn vaak gezien als de onderdrukkers, de schurken,
degenen die iedereen in de melkweg willen domineren. En toch evolueren ze spiritueel, net als iedereen. In feite
was het een evolutie van bewustzijn in het drie-dimensionale Orion-systeem die leidde tot het einde van de Orion
oorlogen.

Er is zeker veel energie geweest om op te ruimen sinds die traumatische tijd in de Melkweg en in het universum maar
genoeg van dat werk is nu gedaan om de Orions zover te krijgen dat ze klaar zijn om met een olijftak naar de Andro
-medanen te reiken om deze alliantie te vormen, om te helpen de vrede in de Melkweg veilig te stellen die de
meeste wezens willen. Dit is ook belangrijk omdat de Andromedanen al geruime tijd een isolationistische
benadering van de rest van het sterrenstelsel hebben. Ze hebben van een afstand gekeken en
gewacht om te zien wie hun bewustzijn voldoende zou verhogen om op het punt te
komen waarop ze de Andromedanen zouden bereiken, en natuurlijk
deden de Orions dat.

Nu zijn wezens die in fysieke vorm in het Orion-systeem hebben bestaan, geestelijk nog meer gegroeid
vanwege de Orion-oorlogen dan wanneer er niet die mate van onderdrukking, geweld en algemene onenigheid
was geweest tussen alle wezens die daar gedurende hun geschiedenis leefden. Dit is iets dat jullie allemaal op Aarde
kunnen gebruiken om alles wat jullie daar hebben meegemaakt te gaan waarderen en door te gaan op jullie zeer lange
reizen om jullie bewustzijnsniveau naar een
vijfdimensionale frequentie te verhogen.

Je hebt veel oorlogen gehad, veel onderdrukking, veel slavernij, en natuurlijk ga je op dit moment door een crisis van verdeeld
zijn en ook een crisis met betrekking tot de gezondheid en het zijn van je lucht, water en bodem. Dit alles dwingt een persoon om
spiritueel te groeien, want als ze dat niet doen, brengen ze meer lijden teweeg, en dat lijden wordt steeds moeilijker te negeren zelfs
als het iemand anders overkomt die aan de andere kant van de planeet woont. Jullie zijn nu allemaal zo verbonden niet alleen vanwege
jullie internet, maar ook
vanwege jullie
bewust
zijn.


Veel mensen zijn naar delen van de wereld gereisd waar ze een paar honderd jaar geleden nooit van hadden durven dromen. Jullie wereld
wordt kleiner en daarom meer verbonden, en jullie komen op het punt dat jullie als collectief jezelf voorbereiden om uit te reiken naar
andere wezens in de melkweg, en jullie zullen dit doen als een collectief van menselijke wezens die deel willen uitmaken van de
galactische gemeenschap, net zoals de Orions zich willen aansluiten bij zoveel anderen in de melkweg om ervoor te zorgen
dat iedereen in overeenstemming dat vrede en harmonie de weg naar ascensie zijn en de enige manier voor alle
wezens om vreugdevol te leven,
met liefde in hun hart.

Voordat je aanneemt dat de Orions een negatieve agenda hebben vanwege iets dat je ergens hebt gelezen,
onthoud dan dat we hun energie lezen en dat we weten wanneer iemand tegen ons liegt of tegen anderen liegt.
We kunnen jullie nu vertellen, dat dit echt is, en dat ze oprecht zijn, en het is een gigantische stap voorwaarts voor
de hele galactische gemeenschap, waarvan de mensheid
op dit moment een onofficieel deel is.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Juni Energieën, Massa-ontwaken
en de Zonnewende

De 9D Arcturische
Raad

Gechanneld door: Daniel Scranton
31 Mei 2022"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We zijn erg blij te kunnen melden dat juni een magische maand voor de mensheid zal zijn. Je hebt de
volgende reeks massale ontwakingen om naar uit te kijken, en je hebt ook de zomer/ winterzonnewende
die eraan komt in de maand juni, maar het thema van de energieën voor de maand juni, zal een stabilisatie
van je drie lagere chakra's zijn. Je moet stabiel zijn in je wortel -, sacrale en zonnevlecht-chakra's om geaard te
zijn in je lichaam. Je moet geaard zijn in je lichaam, om te weten wat je voelt en om je open te kunnen stellen voor
de hogerfrequente energieën, die altijd binnen komen om je te onder steunen, je te up-graden en je te geven waar je
om hebt gevraagd.

Daarom zullen deze juni-energieën je stabiliseren in je onderste drie chakra's, waardoor je kunt opruimen wat je niet langer
dient en wat in de eerste plaats nooit van jou was. Ze zullen je helpen om los te laten waar je je in die chakra's aan vasthield. Ze
zullen je helpen bij het reinigen en opruimen, evenals het balanceren en uitlijnen van die chakra's, zodat je vol vertrouwen sterk
vooruit kunt gaan in je leven met een gevoel van kracht en een gevoel van wie je werkelijk bent als een Bron-Energie Wezen in
plaats van je vast te klampen aan het idee
van wie je bent geweest als
een egoïstisch
wezen.


Nu zul je ook meer kunnen profiteren van de zonnewende-energieën vanwege deze stabiliserende krachten die overal om je
heen zullen zijn je zullen helpen en je oproepen om vaker te zitten te ontspannen en los te laten. Dat is wat je op dit moment
echt moet doen. Je vast-klampen aan je gehechtheden zal de dingen, erger maken en het zal je vertragen. Je wilt een
soepele, gemakkelijke en vreugdevolle rit naar de opwaartse nivellering van je bewustzijn, en aandacht besteden
aan wat er in je omgaat, evenals welke energieën voor jou beschikbaar zijn, zal je altijd helpen om op die
betere tijdlijn naar ascensie te zijn. Je creëert je eigen ervaring van deze reis, en hoe stabieler je
bent en hoe meer hulpmiddelen je hebt hoe gemakkelijker het voor je is om te creëren.

In het verleden is je misschien verteld dat het alleen je gedachten zijn die je realiteit creëren. Dat is het.
Denk gewoon aan goede gedachten, en het komt goed. Maar je bent voorbij dat niveau van lesgeven geëvolueerd.
Je bent geëvolueerd naar een hoger bewustzijnsniveau waar je begrijpt dat er meer bij komt kijken dan alleen je vermogen
om een gedachte met opzet te denken. Je moet ook bereid zijn om alle gevoelens te voelen alles onder ogen te zien wat er voor
je opkomt, en je kunt je niet uit een van beide denken. Dus maak je klaar, om je realiteit te creëren, met krachtige energieën die je
ondersteunen, je op één lijn brengen en je alles geven wat je nodig hebt om vooruit te komen, steeds dichter bij de vijfde dimensie.
Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan
genoten om met jullie in contact te komen."

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusJouw rollen als grondpersoneel,
lichtwerkers en rasterwerkers
De 9D Arcturian Council


Gechanneld door: Daniel Scranton
29 Mei 2022
"Groetjes. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.
We blijven de vele manieren observeren waarop jullie mensen daar op Aarde tot een nieuw begrip
komen van wie jullie zijn en hoe jullie de realiteiten creëren die jullie ervaren. We zien jullie tot nieuwe
conclusies komen, in staat om de verschillende manieren waarop jullie op een bepaalde vibratie hebben
geopereerd op te lossen, en we zien jullie de
nodige koerscorrecties aanbrengen.

We hebben het natuurlijk over jullie die we The Awakened Collective noemen, omdat jullie degenen zijn die het
grootste deel van het zware werk doen voor de rest van het menselijke collectief. Nu, waar je vervolgens naartoe gaat
met dit zal het verhaal vertellen van de rest van je reis naar de vijfde dimensie. Je kunt het gevoel hebben dat je het gewicht
van de wereld op je schouders hebt, alsof het allemaal aan jou is, en alsof je daar heel weinig hulp hebt, in het fysieke rijk, of je
kunt de hulp herkennen die overal om je heen is, afkomstig van fysieke en niet-fysieke wezens in de hogere dimensionale rijken.

We proberen allemaal dienstbaar te zijn, om de mensheid te helpen groeien en uit te breiden in jullie bewustzijnsevolutie, en we
stellen onszelf voortdurend beschikbaar voor jullie voor alle hulp die jullie nodig hebben. Daarom nodigen wij jullie uit om jezelf
te zien als het grondpersoneel, jezelf te zien als degenen die het op je hebben genomen om te aarden in de hogere frequentie
energieën, waardoor ze beschikbaar zijn voor de rest van het collectief. Wij nodigen jullie uit om jezelf te zien als de licht
werkers en rasterwerkers daar op planeet Aarde, waardoor het voor iedereen gemakkelijker wordt om met jullie
mee te ascenderen.

Maar we zullen jullie er ook aan blijven - herinneren dat jullie toegang - hebben tot energieën die de verbeelding van de fysieke
geest te boven gaan. Jullie hebben co-creatieve partners hier in de hogere rijken die jullie leven zoveel gemakkelijker kunnen maken
en dat kan en zal gebeuren wanneer jullie ontspannen en jezelf openstellen voor ons en voor de prachtige energieën die we leveren.
Op dit moment, zoals we eerder hebben vermeld, komen de stabiliserende energieën van juni binnen, de zonnewende-energieën
zijn al begonnen jullie op een positieve manier te
beïnvloeden en er zal meer volgen.

We nodigen jullie uit om jullie rollen als grondpersoneel te accepteren, en als de lichtwerkers en rasterwerkers die jullie zijn.
We nodigen u ook uit om onze hulp te accepteren door ons te vertellen dat u deze accepteert. Spreek het hardop uit en
voel dan voor de energieën die elke dag nieuw zijn, omdat er zoveel liefde en steun is voor jullie allemaal, en jullie
geven ons een gevoel van doel wanneer jullie onze hulp accepteren. Wij en alle andere wezens hier in de
hogere rijken willen jullie levens en jullie rollen gemakkelijker maken, dus leun alsjeblieft op
ons en laat ons weten wat jullie nodig hebben. Wij zijn er voor jullie en
voor het hele menselijke
collectief.


Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben
ervan genoten om met jullie in contact te komen.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius