MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
De Alchemist - Sarah Elkhaldy


22 artikelen - De Alchemist - Auteur Sarah Elkhaldy
Hoe het Derde oog te Deblokkeren


Door: Sarah Elkhaldy
13 oktober 2022Van alle energiecentra in ons lichaam is het derde oog het meest populair vanwege zijn vermogen om
verder te kijken dan de beperkingen van deze realiteit. Met het derde oog zijn we in staat om waar te nemen
wat normaal niet waarneembaar is. Het derde oog is ons centrum voor helderziendheid of helder zicht. Het is hoe
we de dimensies buiten dit fysieke rijk waarnemen, en hoe we toegang krijgen tot de subtiele rijken. De fysieke klier
die overeenkomt, met het derde oog is de pijnappelklier, een van de meest spirituele organen en klieren die we in ons
lichaam en geest hebben. Dit centrum staat algemeen bekend, als de zetel van de ziel; in occulte terminologie ging het
echter nog dieper dan dat. Het stond bekend, als de Ark des Verbonds. Dat is hoe belangrijk dit centrum is – niet alleen
voor de ziel en het in staat zijn om binnen deze realiteit te opereren, maar ook om onze - Goddelijkheid specifiek binnen
deze realiteit te belichamen.

De Ark van het Verbond is de derde ventrikel in de
hersenen. Het is de mogelijkheid voor tijdreizen.

Zie je de holtes in onze hersenen dienen veel meer dan de pragmatische functies waarvan we ons bewust zijn; de occulte
functie van de schedelholten zijn als antennes. Ze ontvangen en verzenden- golfvormen, maar de derde ventrikel in de
hersenen is waar alle occulte - anatomie in het centrale - zenuwstelsel, tot een hoogtepunt komt. Je kunt de schedel
holtes zien als een - portaal; ze ontvangen golfvormen, en licht dit door de verschillende kamers of lobben, maar
de pijnappelklier (en in minder bekende mate de hypofyse) is het systeem in de hersenen dat ons projecteert
in een bepaalde - dimensie of realiteit. Zij zijn wat ons in de tijd lokaliseert; daarom stond het verborgen
doel van de Ark des Verbonds, bekend als zeer geavanceerde tijdreistechnologie en reizen we
niet op dit moment, in dit moment?

Vervult het zenuwstelsel niet de cruciale rol om ons in ruimte en tijd te lokaliseren?
We zijn tijdreizigers en ons eigen lichaam is het astronautenpak.

Het derde oog deblokkeren

Het derde - oogcentrum is erg belangrijk voor een spirituele ontwakingsreis; maar om dit centrum te
deblokkeren, moeten we eerst begrijpen, waarom het in de eerste plaats werd geblokkeerd. Dit komt om
dat - mystiek altijd parallel heeft gelopen, en altijd nauw verbonden is geweest, met religie. Je zou mystiek
kunnen zien als esoterie, en je zou religie kunnen zien, als het exoterische betekenis, voor het grote publiek,
inclusief de massa. Door de eeuwen heen is mystiek altijd onderdrukt door haar externe tegenhanger religie.

Religie heeft meer dan alleen inspiratie getrokken, maar zelfs de praktijken van mystiek, en al hun kennis het
nemen en omzetten in hun versie van spiritualiteit om hun geloofssystemen te dienen. Dit thema van religie
(putten uit mystiek terwijl ze de praktijk van mystiek, verbieden en onderdrukken) is door de eeuwen heen
doorgegaan zowel in de oosterse als in de westerse beschaving. Met andere woorden het is nooit veilig
geweest om in onze hogere centra te zijn, of om in onze intuïtieve - krachten en onze intuïtieve ver-
mogens te zijn omdat we in het verleden ernstige gevolgen hebben gehad voor het
activeren van deze
centra.


Het - eerste, dat we moeten begrijpen, over het - derde oog - is dat ons vermogen, om het te activeren afhangt
van hoe veilig we ons voelen om dit te doen. Dit is iets dat zo ver teruggaat, dat we ons er in het huidige moment
misschien niet eens bewust van zijn. We kunnen onze hele realiteit in feite laten vormen vanuit een ruimte van het
willen van een vermogen waar we eigenlijk onbewust bang voor zijn - vanwege de repercussies uit het verleden die
we hebben geleden. Ironisch genoeg, zelfs met dit grote blok, van angst in het derde - oogsysteem, het creëren van
een programma dat het afsluit velen van ons kwamen nog steeds in dit leven met een open derde oog; maar hoewel
het al was - geopend, betekent dit - niet dat we er, daadwerkelijk - verbinding, mee hebben gemaakt - en, het hebben
geactiveerd. Je zou het kunnen zien, als het open is, maar nog niet volledig - geactiveerd; en niet volledig gerealiseerd.

Het tweede primaire blok dat we hebben is logisch programmeren.

We bevinden ons in een wereld, die zoveel van onze logische, en rationele geest vereist - en dat is allemaal goed en wel;
wanneer de logische geest echter fungeert als een barrière voor het intuïtieve voor het creatieve centrum en de creatieve
geest), begint het, het intellect te overschrijven, dat nu uit balans is geraakt, in de mate dat het onze intuïtie overweldigt.
Wanneer er enige vorm van onbalans is tussen onze intuïtie (wat ons vrouwelijk halfrond is) en ons intellect (wat onze
mannelijke hemisfeer is), creëert dit geen evenwicht. Het derde oog (de pijnappelklier) wordt geactiveerd door het
evenwicht van deze twee hemisferen. Als we uit balans zijn omdat onze intuïtie wordt overweldigd door onze
logische geest, of als ons intellect wordt overweldigd door onze intuïtie , zullen we niet in staat zijn om
het evenwicht te creëren dat dit centrum in staat stelt zich te openen. Omdat we in een door
intellect gedreven wereld leven, komt het vaker voor dat we uit balans raken
door ons intellect dat onze intuïtie
overweldigt.

Daarom moeten we niet noodzakelijkerwijs onszelf ontdoen van onze - logica en intellect om het evenwicht
te herstellen om het evenwicht te herstellen maar in plaats daarvan moeten we opmerken wanneer het wordt
gebruikt als een manier, om onze intuïtieve - vermogens te reguleren of te beheersen, wat voornamelijk wordt
gedaan door zelftwijfel. We twijfelen aan onszelf zelfs als we iets waarnemen. Als het niet levendig is of in kleur
leeft, dan geloven we niet dat
het echt aan de hand is.

Het derde oog is subtieler dan dat, omdat het de subtiele rijken afstemt en opent.

Activiteit van het derde - oog lijkt veel, op wat er in het oog, van de geest gebeurt, maar we valideren, het niet. We
hebben al deze, zelftwijfel afkomstig van het intellect, en dan denken we dat we onszelf - volledig moeten ontdoen
van zelftwijfel, zodat we volledig in onze intuïtieve kracht kunnen zijn; en dat is helemaal niet realistisch. In feite kan
het derde oog volledig open zijn, volledig geactiveerd, we kunnen er volledig gebruik van maken - en we kunnen het
intellect nog steeds zijn ding op de achtergrond laten doen - waar het twijfelt aan elk ding dat we visualiseren, voelen
en ontvangen. Het intellect zal binnenkomen, en de hele ervaring - ongeldig maken en dat is nog steeds oké. Dit is het
best bewaarde geheim als het gaat om het deblokkeren van het derde oog: strijd niet tegen de analytische geest en de
zelftwijfel die het zal veroorzaken beheers gewoon de handeling van het ontvangen van de ervaring en jezelf er volledig
in onderdompelen terwijl het
intellect de activiteit
reguleert.


We hoeven onze aandacht niet te richten op het mentale gebabbel. Niets van gebabbel zal het feit ontkennen of ongeldig
maken dat we een mystieke ervaring hebben, maar eerder moet het derde oogcentrum, worden geactiveerd door ons ver
mogen om het feit te valideren dat we iets direct ervaren. Als we in een staat van volledige zelftwijfel zijn en verwachten
dat we gewoon een echte levens-, en levende - kleurervaring van iets kunnen hebben, is dat gewoon niet realistisch
dus het is erg belangrijk om te weten dat als het derde oog zich opent, je directe ervaringen zult hebben; en ze
zijn misschien niet zo prominent als je wilde dat ze waren. Dit kan de zelftwijfel veroorzaken die je voelt
als het gaat om het hebben van deze mystieke ervaringen, maar het valideren van dit centrum
precies zoals het is, en precies zoals het verschijnt, is hoe we het centrum trainen
om zich veilig genoeg te voelen om geactiveerd te
blijven worden

Als empathische wezens zijn we experts in het gaslighten van onszelf. De helft van de tijd hebben
we niet eens iemand in de buitenwereld nodig om ons te gaslighten; we zullen onszelf gewoon gaslighten
voor hen. Met dit in gedachten, wanneer we elk type visie hebben zelfs als het niet super prominent is, zelfs als
het niet super levendig is zelfs als het er gewoon uitziet als droomactiviteit of innerlijke visualisaties of een scherm in
het oog van de geest dat een soort landschap vasthoudt, dat in het spel is wat het ook is, hoe we ook beelden ontvangen,
maar we ontvangen deze derde - oogactiviteit valideer het. Sta jezelf toe, om te weten dat het belangrijke informatie is die je
met jezelf communiceert. Zelfs als je kleuren ziet of als je geen kleuren ziet; zelfs als je symbolen ziet en je met symbolen werkt;
hoe het ook verschijnt, eer het als zodanig. We gaslighten - onszelf in die mate dat het een van de primaire - blokkades is voor het
derde oog om van nut te kunnen zijn voor onze dagelijkse ervaringen.

Het derde oog opent zich in fasen

Niet iedereen zal helderziendheid op hetzelfde niveau ervaren, omdat niet iedereen hetzelfde zielscontract heeft om dezelfde zielsreis
uit te voeren. Sommige mensen hebben zielscontracten om volledige helderziendheid te hebben en dat komt omdat dat een deel van
hun reis is. Sommige mensen zullen derde oogactiviteit hebben en het zal niet noodzakelijkerwijs volledige helderziendheid zijn maar
het zal een sterk helderziend vermogen zijn dat ze op zichzelf eren; die ze op eigen kracht kunnen gebruiken; en nogmaals dat dient
hun reis. Beoordeel je helderziendheid niet door die van iemand anders ook al is er objectief gezien meer helderziende, betekenis.
Er zijn absoluut mensen die in staat zijn om volledig helderziend te zijn en meer van dat vermogen volledig te zien dan anderen
dus er is die objectieve realiteit; maar je hoeft ook je vermogen om dit centrum te gebruiken niet te beoordelen op basis
van het meest gerealiseerde
niveau van manifestatie.

Dat gezegd hebbende, er is een enorme catch-22 als het gaat om het derde oogcentrum; en dat wil zeggen,
om daadwerkelijk derde oogactiviteit te ervaren (een kracht die gereserveerd is voor mensen die het bewustzijns
niveau hebben bereikt dat we kennen als Eenheid), moeten we erkennen, dat de krachtigste manier om dit centrum
te deblokkeren is door ons bewustzijn te verhogen tot de staat van Eenheid. Wanneer je vanuit Eenheid opereert, veel
succes met het proberen om het derde oog geblokkeerd te houden; want op dat moment, gaat het daar gewoon vanzelf
in ontrafelen en kun je het niet helpen.

Je zou dit zelfs kunnen zien als hetzelfde proces in plaats van twee verschillende processen; omdat het creëren van evenwicht
tussen de hemisferen van ons lichaam en het verhogen van ons bewustzijn tot Eenheid één en hetzelfde is het activeren van het
derde oogcentrum (de pijnappelklier) tot het punt dat we in staat zijn om verder te kijken dan deze realiteit; omdat we ons bewust
zijn boven deze realiteit hebben verheven.

Als je merkt dat je je afvraagt: "Wel, hoe verhef ik mijn bewustzijn tot Eenheid", dan ben je al halverwege; omdat je een empathisch
wezen bent, wat deel uitmaakt van de criteria om zelfs maar een mens te zijn. Maar laten we zeggen dat je een extra-empathisch
wezen bent; wat betekent dat je al heel empathisch in dit leven bent gekomen en je je bewust bent van je empathische - aard
dit is niet-gerealiseerde Eenheid, omdat empathisch zijn je het vermogen geeft om te begrijpen dat een andere persoon
iets ervaart. Of het nu pijn of plezier is, ze hebben een soort - ervaring waar jij persoonlijk, door wordt beïnvloed.
Of we dit nu weten of niet, dit is het ervaren van Eenheid. Het is misschien niet op zijn hoogste potentieel
of volledig bewustzijn, maar dit is al het viscerale. Het is de aangeboren - wijsheid van het
emotionele lichaam om te weten dat we allemaal met elkaar verbonden zijn;
en dat de pijn die een ander wordt
aangedaan ook ons
treft.


Zelfs als het op een onbewust niveau is, is op deze manier verbonden zijn weten dat we allemaal één zijn.
Zelfs als de bewuste geest, nog niet is versmolten, met het onderbewustzijn, en zelfs als onze hemisferen niet
in evenwicht zijn geweest, tot het punt dat we het derde - oog kunnen openen we zijn nog steeds meer dan halver
wege de realisatie van Eenheid simpelweg omdat we in contact staan met onze empathie. Al onze innerlijke krachten
kunnen pas volledig worden gerealiseerd als we in het bewustzijn van Eenheid zijn gekomen. Daarvoor doen we dingen
maar er is een soort energie - uitwisseling, die erop afkomt wat betekent dat er een soort - opoffering is die erop afkomt.
Daarom zien we mensen, die helemaal geen empathische - connectie hebben, die nog steeds, prachtige krachten kunnen
hebben; en dat komt omdat het afkomstig is, van een energie-uitwisseling – of het nu gaat om het brengen van een offer,
een ruil of zelfs onderhandelen;
met krachten van de natuur.

Het komt niet voort, uit de eigen - goddelijkheid van de persoon, en het komt niet uit hun innerlijke - kracht; omdat ze niet
ontwaakt zijn in verlichting. Een wezen kan krachten benutten door middel van externe krachten tot op zekere hoogte, ze
kunnen zich zelfs bewust afstemmen op beledigende krachten, maar zichzelf duidelijk afstemmen op misbruikkrachten
zou het tegenovergestelde zijn van verlichting. Deze regeling zou niet komen van een wezen dat vanuit dat hogere
bewustzijnsniveau opereert; en daarom zal er een vorm van energetische uitwisseling op het werk zijn.

De Geest van dit Tijdperk

Het goede nieuws is dat de energieën op Aarde tijdens de geest van dit tijdperk allemaal super krachtig
en super ondersteunend zijn voor het verhogen van ons bewustzijn naar deze hogere bewustzijnstoestanden
van Eenheid; en verlichtingsmensen ontwaken links en rechts in deze staten. Wat een persoon meer dan honderd
jaar geleden zou hebben gekost, om een heel leven van - accumulatieve, meditatieve praktijken - te bereiken, kan nu
worden bereikt door iemand die een openbaring heeft terwijl hij wat MCT-koffie drinkt, omdat dit niet onze eerste rodeo
op aarde is. We beginnen niet bij nul. We hebben een accumulatie van momentum gedurende levens van vaardigheden van
energieën van praktijken. Wanneer we in dit leven komen, hoeven we niet vanaf het begin dingen te leren. De energieën in dit
tijdsbestek weerspiegelen ons het momentum
waarmee we al in dit leven zijn gekomen.

Cellulair geheugen

Het derde oogcentrum bevat angst in de vorm van cellulair geheugen is ook een geloofssysteem dat een programma is geworden
binnen dit centrum, dat opereert onder de overtuiging, dat het uit het licht is verlaten. Het verlaten van het licht, is een zeer sterk
thema om je bewust van te zijn om dit centrum te activeren; want wanneer we zeer hoge niveaus van vervolging hebben ervaren
en vervolging in die mate dat we onze hogere - centra hebben afgesloten vanwege de - angst voor die repercussies hebben we
ook het geloofssysteem - ontwikkeld, dat we in de steek zijn gelaten. Hoe kon martelen; hoe kon verraad; hoe konden al deze
zeer ernstige repercussies plaatsvinden als we werden ondersteund, door een hogere macht of ondersteund door het licht?
Natuurlijk komen we tot een geloofssysteem dat is opgeslagen in ons cellulaire geheugen, in de overtuiging dat we door
het licht in de steek zijn gelaten. Een van de manieren waarop we kunnen - beginnen met het helen, van dit geloofs
systeem dat ons derde oog blokkeert om volledig te openen, is door onze perceptie te verschuiven om ons
zelf als het licht te gaan
beschouwen.

Wat als wij het licht zijn? En wat als we in de loop van de tijd in fysieke ervaringen zouden komen om een
anker te laten vallen, in meer licht, meer informatie, meer goddelijkheid in een ervaring; van tevoren wetende
dat we bepaalde thema's en bepaalde ervaringen binnengingen – om in meer licht te verankeren. Wat als we de
rollen omdraaien en dit herkaderen naar waar het licht eigenlijk onze hulp nodig heeft? En in plaats van niet onder
steund te worden door het licht... in plaats daarvan hielpen we het licht, door het in deze realiteit te verankeren. We
denken soms leven; het licht; schepping heeft niets van ons nodig; dat we hulpeloos zijn en dat we er alles van nodig
hebben. Dit is een zeer onschuldige misstap en het is het bijproduct van het zijn in een staat van spiritueel geheugen
verlies. Wanneer we in spiritueel geheugenverlies verkeren, geloven we dat we niet krachtig zijn en daarom het licht
niet kunnen helpen. Integendeel, we geloven dat we afhankelijk zijn van het licht. Dit is een universeel thema, maar
zelfs als we ons er niet toe verhouden in de vorm van dat we door het licht in de steek worden gelaten de angst
hebben om dit centrum te openen omdat we niet op een metafysische, existentiële manier werden onder
steund, is cruciaal om ons bewust te worden van terwijl we onszelf de omgeving toestaan, of de
omgeving creëren, om dit centrum veilig genoeg te maken om te openen het helen
van dit kernthema van verlaten worden door een hogere macht.

Methoden om het derde oog te openen

Het eerste krachtige hulpmiddel ,dat je kunt gaan implementeren om dit centrum te openen, zijn sensorische
deprivatietanks. Sensorische deprivatietanks zijn zoals veel vision quests. Ze zijn, de perfecte omgeving voor de
activiteit van het derde oog om te oefenen en te activeren. Ze stimuleren en versterken het centrum, door de rest
van de zintuigen tot rust te brengen. Het tweede hulpmiddel om te beginnen met het deblokkeren en activeren van
het derde oog is door het energiecentrum
in de palm van je hand te gebruiken.

Open - het als de vortex - het krachtcentrum dat het is - en laat energie er doorheen - lopen in een circuit vanuit je hart.
Stel je voor dat energie vanuit je hart, door het circuit, naar het energie - centrum, in de palm van je hand wordt gepompt
en van daaruit deze - draaikolk over je derde oog plaatst en van plan is dat het je hele derde oog reinigt. Creëer een visuele
intentie dat de energie die uit je centrum komt door de palm van je hand, elke voorouderlijke programmering alle blokkades
opruimt alle vormen van trauma die
zijn opgeslagen in het derde oog.

Gebruik de - kracht van je intentie, om alle schadelijke geloofssystemen, contracten en implantaten die in dit centrum zijn op
geslagen, te verwijderen. Visualiseer deze energie die uit de palm van je hand komt (het kan in de vorm van licht of gewoon
energie zijn) en laat het de hele pijnappelklier, en vervolgens het hele derde - oogcentrum reinigen. Dus richt je eerst op
het reinigen van de fysieke manifestatie van het derde oog, dat is de pijnappelklier, en nadat dat gebied grondig is op
geruimd, kun je doorgaan naar de metafysische - representatie van het derde - oog, het algemene gebied, van dit
energiecentrum. Laat dit licht of de energie van het portaal in de palm van je hand alle emotionele - blokkades
contracten, programmering opruimen - vooral implantaten, omdat het derde - oogcentrum is waar ze het
meest worden opgeslagen. Doe dit alles door de kracht van je intentie, zodat je bereid bent om dit te
doen zelfs als je niet gelooft dat het wordt gedaan. De kracht van intentie is de sterkste kracht
die er bestaat. Wanneer jullie van plan zijn dat deze clearing daadwerkelijk plaatsvindt
en plaatsvindt, is het zo. De echte reden waarom we ernaar verlangen om dit
cruciale centrum te deblokkeren en te activeren, is omdat we van
nature weten dat onze innerlijke kracht en
onze paranormale vermogens ons
geboorterecht
zijn.


> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Dichtheden versus dimensies:
het verschil begrijpen


Door: Sarah Elkhaldy
6 Augustus 2022

Art by: Marcos Alvarado

Meestal wanneer we het woord dimensies gebruiken verwijzen we eigenlijk naar een soortgelijk concept dat bekend
staat als een dichtheid. Deze twee termen, dichtheid en dimensie, zijn de enige twee eigenschappen die zich buiten dit
universum buiten de ziel uitstrekken. Dus in dit artikel ga ik uitleggen wat een dichtheid is versus wat een dimensie is en
welke dichtheid, in dit universum het meest vrij is. Alles is bewustzijn, meer dan dat, alles is bewustzijn dat in beweging is.
Deze beweging, wordt vibratie genoemd. Op het meest basale - niveau van de werkelijkheid: alles trilt alles is in beweging.
En het ding dat in beweging is,
dat trilt, heet bewust
zijn.


Wat dit betekent is dat alles wat we zien en dat we niet zien, alles wat gematerialiseerd is en alles wat onzichtbaar is, allemaal
trilt met verschillende snelheden, of met verschillende snelheden op een schaal. En deze schaal staat bekend als dichtheden.
Een dichtheid is dus een specifiek bereik of domein waar het bewustzijn in vibreert hierdoor kunnen dichtheden ook gezien
worden als bewustzijnsfasen. Wanneer het bewustzijn, bijvoorbeeld langzamer begint te trillen, condenseren golven, zich
tot materie, die de fysieke wereld creëert. En daar halen dichtheden hun naam aan. Van hoe dicht materie zich uitdrukt
zoals op elk niveau van zijn.
Condenserend.

De handeling van het verschuiven van de vibratie van bewustzijn kan op kleinere schaal worden gezien door alchemie
en haar dochter kunstchemie. In laboratoriumalchemie wordt basismetaal gezuiverd tot goud door herhaalde chemische
processen die het metaal van de ene fase, van materie in de andere veranderen. Van een vaste toestand naar een vloeibare
toestand, naar gas, of dampen dan weer terug naar vloeistof, en dan weer een vaste toestand, pas nu is het metaal op atomair
niveau veranderd. Deze drie toestanden: vast, vloeibaar en gas, zijn allemaal verschillende dichtheden. Gas, is het minst dicht en
vast is de meest dichte fase die materie is
en zich uitdrukt zoals in dit voorbeeld.

Wanneer we het hebben over dichtheden in een spirituele context zijn het verschillende fasen van bewustzijn langs een evolutionaire
schaal, maar ze kunnen ook eenvoudigweg worden beschouwd als verschillende toestanden van materie. Bewustzijn en materie zijn
één en hetzelfde. Omdat elke dichtheid een andere trillingssnelheid heeft bevatten ze totaal verschillende ervaringen en met deze
totaal verschillende ervaringen hebben ze elk een heel ander curriculum. Het dierenrijk heeft lang niet hetzelfde lesplan, noch
een scala aan ervaringen als mensen en het mineralenrijk heeft nog minder gemeen. De dichtheid waar ons bewustzijn
momenteel op gericht is, is de fase die bekend staat als de 3e dichtheid. Ons curriculum in deze fase is veel
complexer dan de dichtheden onder de 3e. Hier hebben we zelfbewustzijn en daarmee opent
zich een geheel nieuw veld
van mogelijk
heden.


Dichtheden kunnen dus ook worden gezien als een heel curriculum dat een bepaald niveau van de werkelijkheid
ons te bieden heeft. De lessen en ervaringen die we hebben op één niveau van dichtheid zijn alleen toegankelijk binnen
die specifieke trillingssnelheid, zodra we naar een minder vaste toestand of meer vaste toestand gaan, bevinden we ons nu
in een nieuw domein met verschillende universele wetten die die dichtheid regelen. 80% van de tijd dat we het over dimensies
hebben, hebben we het eigenlijk over dichtheden, vooral met betrekking tot het populaire concept, zoals de 5e dimensie. Maar
voordat we onszelf 's nachts in slaap gaan huilen, is er een grappige kleine plotwending. Een dichtheid verwijst alleen maar naar
de fase van de materie, waarin het bewustzijn is gericht. Maar de term - dimensies is veel vloeiender. Het kan verwijzen naar een
aantal dingen.

Op het meest fundamentele niveau, zijn dimensies het volume van een gebied of ruimte. Dat is de lengte, breedte en hoogte, van
een bepaalde ruimte. Er bestaat - eigenlijk niet - zoiets als 1 dimensionale of 2 dimensionale metingen in deze realiteit. Want zelfs
wat ons 1 of 2 dimensionaal lijkt, bestaat nog steeds, uit een - structuur met een lengte, breedte en hoogte, hoe klein, die structuur
ook is waardoor het 3D is. Wanneer we ons in het esoterische rijk begeven verwijzen dimensies heel vaak naar alternatieve tijdlijnen.
Om te begrijpen wat een tijdlijn is kun je mijn video over dit onderwerp bekijken: "Wat zijn tijdlijnen?" En "De 5e Dimensie uitgelegd".

Dimensies verwijzen ook vaak naar parallelle versies van de werkelijkheid. Deze parallelle - werkelijkheden zijn nog steeds gebaseerd
op dit universum van licht, ze verkennen, leren, interageren met en bestaan uit licht, maar anders dan het thema licht zouden ze heel
weinig gemeen kunnen hebben met onze versie van de werkelijkheid, of veel gemeen met onze versie werkelijkheid. Binnen slechts
één universum is er een oneindig aantal werkelijkheden. maar werken onder andere omstandigheden van tijd en ruimte dan onze
werkelijkheid is, het varieert sterk. De ene dimensie in dit universum kan 7 dichtheden bevatten, een andere dimensie in dit
universum kan 12 dichtheden bevatten, nog een andere dimensie kan 3 dichtheden bevatten enzovoort. Zolang alle
dimensies werken onder de constructie van licht, behoren ze allemaal tot hetzelfde universum maar
kunnen ze vanaf dat moment enorm
verschillen.


Maar het feest stopt hier niet. Afmetingen worden nog dubbelzinniger. Uit het grotere plaatje van de macrokosmos.
Dimensies worden gezien als verschillende universa binnen het multiversum. Het is dus mogelijk dat hogere dimensionale
begeleiding van buiten de Universele constructie komt waarin we ons momenteel bevinden, namelijk een universum dat het
thema licht verkent. Dimensies en dichtheden werken samen als coördinaten; waar ze figuurlijk gesproken elkaar kruisen en de
lengte- en breedtegraad van ons bewustzijn verbinden tot een specifieke arena van ruimte en tijd. De beste manier, om de relatie
tussen dichtheden en afmetingen te illustreren, is door een transparant glazen kantoorgebouw in beeld te brengen. Dichtheden zijn
de verdiepingen op elk niveau van het gebouw, hoe hoger de vloer, hoe hoger het bewustzijn op dat niveau trilt, en dimensies zijn alle
verschillende kamers op elke verdieping van het gebouw, maar ook vanuit een uitgezoomd perspectief zijn afmetingen het hele glazen kantoorgebouw. Dus, ter vereenvoudiging: dichtheden zijn als een eeuwigdurende coming of age-film. We leren en worden binnen elke
fase van bewustzijn. En dimensies
zijn alles. Letterlijk
alles.

De dichtheid, die de meest vrije wil in dit universum bevat, is de 3e dichtheid. Degene, waar we nu in zitten. Omdat de manier waarop dit
universum is georganiseerd de niveaus onder zelfbewustzijn, en de dichtheden boven zelfbewustzijn allemaal sterke polarisaties hebben.
Ze hebben allemaal een sterk perspectief dat een soortelijk gewicht heeft. Maar de 3e dichtheid, niet zozeer. Hier zijn we niet gebonden
aan de lagere of hogere werelden we kunnen kiezen. Deze hoeveelheid vrije wil is alleen beschikbaar voor een wezen dat het niet weet.
De 3e dichtheid is maximale - vrije wil - omdat het zo is ontworpen dat we een blinddoek om hebben, hoe zullen we kiezen als we de
antwoorden niet weten? Als we deels dierlijk en deels geest zijn, als we zowel apathie als empathie krijgen? Wanneer we worden
blootgesteld aan zowel schoonheid als pijn? En wanneer we geconfronteerd worden met kennis van opzettelijke onwetend
heid. Dat is de - enige manier - om te weten - wie we werkelijk - zijn door te zien - wat we zouden kiezen, wie
we worden als we het
vergeten
zijn.


> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het doel van je ziel laten Manifesteren

Door: Sarah Elkhaldy
27 Juni 2022Tijdens een spiritueel ontwaken is het meest centrale thema waar een wezen naartoe trekt hun doel, vooral op
zielsniveau, dus vandaag ga ik het hebben over wat ons doel is, evenals wat elk wezen op aarde op dit moment is.

Doel is niet zo duidelijk, als velen van ons zouden willen dat het was wanneer we te maken hebben met dit soort concepten,
omdat het veelzijdig is, dus er zijn veel verschillende invalshoeken waar we naar kijken als we het hebben over doel. Als we bij
voorbeeld helemaal zouden uitzoomen en vanuit het grootste en breedste perspectief naar het doel zouden kijken, zouden we
het doel anders zien dan wanneer het is ingezoomd en dus heeft het doel lagen en de breedste hoek of visie van waaruit we naar
het doel zouden kijken, is als onze Schepper zijnde essentie, omdat in onze kern, we zijn scheppende wezens en dus zou het doel
vanaf dat niveau zijn om onze schepping te verkennen vanuit ons schepperwezen. Van een meer ingezoomde laag zou het doel
technischer worden, en dan van elke laag hoe meer we inzoomen, zou het - gedetailleerder worden of meer gepixeld als je wilt.
Omdat we allemaal de schepper en de schepping zijn die tegelijkertijd met elkaar communiceren en corresponderen hebben
we een soort manier nodig om rechtstreeks met onze verkenning in contact te komen en te communiceren en dat is door
middel van een
doel.


Dus creëren we een doel voor onszelf om onszelf in de schepping te injecteren. Een andere manier om te zeggen
dat dit doel is, is het - medium dat we gebruiken om ons bezig te houden met, onze eigen creatie. Let wel, dit alles vindt
plaats op het breedste, meest - uitgezoomde niveau, dus we zullen niet altijd in contact - staan met deze waarheid, maar naar
mate we meer inzoomen, merken we dat het doel nog steeds abstract is, maar het begint substantiëler te worden. Het doel krijgt
dus een overkoepelend thema dat we van tevoren voor ons leven uitstippelen en wat dat overkoepelende thema zal zijn, zal iets te
maken hebben met welk facet, of op welk aspect van het landschap onze ziel zich wil richten, of op inzoomen. Zoals je je kunt voor
stellen dat het doel dat we voor - onze ziel in het ene leven stellen - anders zal zijn dan wat we onszelf in een ander leven hebben
gesteld zullen ze niet altijd hetzelfde Zielsdoel weerspiegelen, hoewel ze op het grootste en breedste gezichtspunt allemaal
het feit weerspiegelen dat we schepperwezens
zijn die onze schepping verkennen.

Omdat de werkelijkheid veelzijdig is, kan de werkelijkheid multitasken. Dit betekent dat we niet slechts één enkel
doel zullen hebben, ook al hebben we misschien een zeer dominant Zielsdoel. We verlangen er vooral naar om het doel
van onze Ziel te kennen wanneer we ons richtingloos voelen tijdens een spiritueel ontwaken, omdat de aard van spirituele
ontwakingen vaak zo overweldigend kan zijn dat we zouden willen dat we gewoon konden stoppen met de achtervolging en
precies weten wat ons - doel is en we voelen dat als we dat weten, we op het juiste pad zullen worden gezet en richting zullen
hebben die ons in staat zal stellen om te voorkomen dat we ons verloren voelen, verward, of richtingloos. Maar purpose is niet
zo detailgericht, dus purpose kan ons niet van de wijs brengen. We kunnen bijvoorbeeld willen dat ons Hogere Zelf ons gewoon
vertelt wat ons doel is, of dat iemand anders ons gewoon vertelt wat ons doel is, zodat we precies weten wat we moeten doen en
wat we willen horen is iets heel
gedetailleerds.

Een goed voorbeeld hiervan is: we willen dat iemand of ons hogere zelf ons gewoon vertelt dat ons doel is om een biologische huid
verzorgingslijn te starten. Ziet u hoe gedetailleerd dat is? Zie je hoe dat absoluut al onze vrije - wil uit de vergelijking haalt als we
gewoon van tevoren bedoeld waren om in deze realiteit te komen en op het punt te komen waarop we ons realiseerden dat
we een biologische huidverzorgingslijn zouden moeten beginnen en dan volgen we gewoon het voorbeeld? In plaats van
dat het zo gedetailleerd is, is wat doel is een soort zielsexpressie die vervolgens wordt overgebracht door welke
creatieve uitlaatklep dan ook die we op welk moment dan ook gebruiken, dus wat we echt denken dat
ons doel is, is eigenlijk de creatieve uitlaatkleppen die we kiezen met onze eigen vrije wil om
te gebruiken om ons doel uit te drukken. Dus een organische huidverzorgingslijn
kan echt zijn hoe iemand het doel van zijn ziel uitdrukt, maar hun ziels
doel op dat niveau zou zijn om veel bewustzijn of bewustzijn
binnen het collectief te helpen creëren en ze doen dat
door bewuste producten te creëren om te helpen
door-dringen, in het bewust-zijn van het
collectief. Dus je ziet hoe dit slechts
een uitlaat klep is, een creatieve
uitlaatklep die wordt gebruikt
om, het hogere doel uit
te drukken en toch
is het niet het
doel op
zich.


We verwarren onze creatieve uitlaatkleppen voor ons doel en dit is waarom we ons in de eerste plaats
zo losgekoppeld voelen van het doel. Het is omdat we denken dat het zo specifiek is dat we een bepaald pad
moeten volgen en we gaan het verpesten als we niet precies datgene doen waarvoor we hierheen zijn gestuurd, en
als we dat niet goed doen. Vóór dit leven stellen veel wezens een zielsdoel voor hen om in deze realiteit te komen en de
wandelende, ademende, belichaming te zijn van hoe bewustzijn eruit ziet, of het nu in een mannelijke vorm is, of dat het in
een vrouwelijke vorm is, of dat ze ruimte houden voor beide energieën in één keer in welke vorm dan ook waarmee ze binnen
kwamen, en op zielsniveau is dat hoe doel eruit zou zien in de meest gedefinieerde termen van wat we doel noemen. Doel is een
overkoepelend - thema dat breed is, maar tegelijkertijd niet zo - breed dat het te vaag - is om te begrijpen, het is begrijpelijk om te
kunnen begrijpen dat we op zielsniveau wilden binnenkomen en de gezonde en uitgelijnde versie wilden zijn van hoe deze energieën
eruit zouden zien.

Dus vanuit één laag of vanuit één facet waar we op inzoomen dat is wat veel van ons doel is in dit leven. Maar vergeet niet dat het veel
zijdig is, dus we hebben het nu maar over één - laag en dat is voor velen van ons om het sjabloon vast te houden en de belichaming te
zijn van hoe het goddelijke vrouwelijke eruit ziet en hoe het goddelijke mannelijke eruit ziet, omdat we deze vijanden alleen in hun
gewonde vorm op
aarde hebben
ervaren.

Het doel van veel mensen op dit - moment is om ook de belichaming te zijn - van de harmonie - tussen de mannelijke
en vrouwelijke energieën in het individu. Wanneer we inzoomen, op een andere laag in deze realiteit, zullen we
ontdekken dat op zielsniveau het doel op dit niveau zal worden uitgedrukt als de noodzaak om alle aspecten
van ons energieveld terug te winnen die eerder verloren waren gegaan of uitgesloten van de totaliteit
van onze ziel. Op dit niveau van realiteit is dit waar genezing een dominant thema wordt in onze
reis. Een andere van de meest algemene lagen van doel die verschillende wezens op dit
moment hebben, is het doel om het collectieve bewustzijn op deze planeet te
verhogen. Nogmaals, zie je hoe het verhogen van het collectieve
bewustzijn van deze planeet een doel is en toch is het
helemaal niet gedetailleerd?

Dat komt omdat het aan onze eigen vrije wil en onze eigen creatieve essentie is om dat doel,
dat dominante - thema over te brengen op welke manier dan ook waartoe we ons geroepen voelen.
Het kan door kunst zijn, het kan door activisme zijn, het kan door onze spirituele oefeningen zijn, het kan
door ons werk zijn, het hoeft helemaal niet gerelateerd te zijn, aan ons werk, het kan door onze hobby's zijn,
het kan zijn door wat ons opwindt, het kan ook zijn door wat ons pissig maakt en ons woedend maakt. Al deze
verschillende dingen kunnen ons - leiden in het uitdrukken van ons doel, via alle uitlaat-kleppen die we tot onze
beschikking hebben, of die we zelf creëren.

Veel ontwakende individuen zullen ook zeer geroepen en gedwongen worden om nieuwe uitlaatkleppen en nieuwe
platforms te creëren die ooit niet beschikbaar waren, of niet bestonden om ons doel uit te drukken door middel van
nieuwe facetten, omdat we nieuwe systemen van zijn creëren die bedoeld zijn om de verouderde en oude systemen
van zijn te vervangen. Dus sommige mensen zullen erg geroepen worden om deze nieuwe platforms of deze nieuwe
kanalen te creëren en wat dat echt doet, is meer expressiekanalen genereren voor het doel om vorm te krijgen. En
dit alles valt nog steeds onder de laag van de werkelijkheid die te maken heeft met het willen verhogen, van het
collectieve bewustzijn hier op Aarde.

Het aspect van het doel dat elk wezen op Aarde deelt, is dat ze hun kracht willen. Of ze het nu weten of niet,
of ze hier onbewust op zijn afgestemd of niet ieder wezen wil zijn macht terugwinnen. Maar vooral als je
door een spiritueel ontwaken gaat, wil je je kracht terugwinnen, omdat een spiritueel - ontwaken te
maken heeft met het ontwaken tot onze spirituele soevereiniteit, we zijn allemaal soevereinen
en dit is een van de diepste niveaus van waarheid waartoe we toegang hebben op onze
spirituele ontwakingsreis. Wetende in onze - kern dat we soeverein - zijn, vrije wil,
scheppers, natuurlijk willen we in onze macht zijn en in onze macht stappen.

Hoewel iedereen op aarde het doel deelt om in hun macht te zijn, is het erg belangrijk voor
mensen die door een spiritueel ontwaken gaan om in verbinding te zijn en zich bewust te zijn van
deze waarheid, omdat het zoveel schaamte zal bevrijden en het zal zoveel barrières of beperkingen los
laten die we onszelf per ongeluk hebben opgelegd met betrekking tot hoe we ons doel kunnen uitdrukken.
Er is geen wezen waarop dit niet van toepassing is. Elk wezen dat door een spiritueel - ontwaken gaat, wil zijn
kracht terugwinnen en dat doen ze voornamelijk door hun intuïtieve - vermogens. Dit is de reden waarom zoveel
mensen op een spirituele ontwakingsreis hun sluimerende gaven willen activeren, het is omdat al onze sluimerende
gaven, onze paranormale vermogens een manier
van ons zijn om onze kracht terug te winnen.

Op zielsniveau erkennen en weten we van nature dat gescheiden zijn van onze paranormale vermogens op de een of andere
manier gescheiden zijn van onze kracht en dit is wat we willen belichamen en waar we stiekem naar verlangen. Het is absoluut
prima dat mensen zich losgekoppeld voelen van hun Hogere Zelf en losgekoppeld van hun paranormale vermogens of zelfs
losgekoppeld van hun kracht, maar waar veel verwarring is, is wanneer we denken dat het verkeerd is of dat we denken
dat we ons niet zo horen te voelen en dat
is gewoon helemaal niet waar.

Op een spirituele ontwakingsreis zul je van nature je kracht willen terugwinnen en het zal voornamelijk in de vorm zijn van
onze verbinding met ons Hogere Zelf, ons weten en onze paranormale vermogens en alle dingen die we onbewust begrijpen
is wat kracht voor ons betekent. Maar waarom betekent dit macht voor ons? Waarom interpreteren we dit als macht? Het is om
dat dat is wat ons soeverein zal maken en we echt verlangen naar onze macht, omdat we echt verlangen naar onze soevereiniteit.
We willen het met iemand eens kunnen zijn, of het oneens zijn met iemand in onze eigen autoriteit in onze eigen kern, niet omdat
we afhankelijk zijn, of afhankelijk zijn van anderen en in staat zijn, om in onze soevereiniteit te zijn, zal ons in staat stellen om uit
een ruimte te komen waar we niet bang zijn voor oneindigheid, of afhankelijk van anderen - we zijn niet richtingloos we voelen
ons niet verloren. We kunnen ons zelfs op ons gemak voelen in het niet-weten, ALS we weten dat we op dat moment niet
geacht worden te weten DAT is de paradox van hoe krachtig het is om in onze macht te zijn en toch niet per se alles
te hoeven weten!

Onze kracht is zo centraal en zo aangeboren aan ons doel, omdat dat uiteindelijk is wat ons de ervaring van
ware bevrijding en ware vrijheid zal geven. Hierdoor ondersteunt het universum ons in onze kracht. Het wil ons in
onze eigen soevereiniteit zien maar de reis om daar te komen zal er een van genezing vergen en de reden waarom is
omdat genezing ons vermogen, om echt onszelf te zijn vergemakkelijkt. Het is niet omdat we gebroken zijn en we het
moeten repareren om onszelf te zijn, het is omdat we door de reis en het medium van genezing eigenlijk, meer van ons
zelf worden. En als we meer van onszelf zijn, zijn we soevereiner. Het heeft dus - echt te maken met, onszelf zijn. Als ons
zelf zijn het eindresultaat is, dan kunnen van alle verschillende facetten die dat doel wordt waargenomen allemaal worden
samengevat als ons doel om onszelf te zijn. Dus onszelf zijn soeverein zijn, vrij zijn macht hebben. En alleen al door jezelf te
zijn en soeverein te zijn ga je het collectieve bewustzijn van deze planeet verhogen. Dus alle lagen van doel worden hierdoor
aangepakt. Ik hoop dat
dit het doel van
je ziel heeft
gewekt.


> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


De waarheid over energie-vampieren


Door: Sarah Elkhaldy
13 Mei 2022


Art by: Samual Farrand

Er zijn verschillende spirituele concepten die nuttig zijn wanneer ze ons duidelijkheid geven in een groter kader
voor het bekijken van de wereld om ons heen en energievampiers is er een van. Maar de ware betekenis van deze
term is verdoezeld door onze eigen folklore vermengd met een gezonde dosis WTF en vijandigheid. Dus ik ga delen
wat een energievampier echt is en hoe je jezelf
kunt bevrijden van energie
vampiers.

Kenmerken van een energievampier

Het meest cruciale om te weten over energievampiers als we ze willen identificeren en onszelf van deze dynamiek willen
verwijderen, is dat iedereen zich kan gedragen als een energievampier inclusief onszelf omdat gedrag op een manier die
valt onder de categorie van een energie-vampier deel uitmaakt van een spectrum, en het spectrum, dat de hoeveelheid
energie-overheveling kalibreert die plaatsvindt van een persoonsgedrag is bewustzijn.

Als we een willekeurige schaal van bewustzijn zouden maken van volledig onbewust met absoluut geen verlangen naar
bewustzijn naar zeer bewust en het noodzakelijke innerlijke werk doen, om ons bewustzijn te verbreden zou een persoon
die zich gedraagt op een manier die hem een energie-vampier zou maken, in de zone vallen van dicht bij volledig onbewust
zijn zonder verlangen naar
bewustzijn.

Dit zou dus de extreme vorm zijn van hoe energieheveling zich presenteert omdat onbewustheid de monsterplaat creëert voor
elke vorm van pijn die men zich maar kan voorstellen. Hoe bewuster een wezen wordt, hoe meer dat wordt weerspiegeld in hoe
ze ervoor kiezen om energie te verkrijgen. Het verlangen naar harmonie met hun omgeving is veel sterker dan de behoefte om
hun energie te halen uit onrust. Ze lijden nog steeds, maar ze lijden goed. Ze onderzoeken zichzelf en corrigeren zichzelf om
dat ze geen plezier beleven aan eindeloze duur van conflicten.

Hoe minder bewust een wezen is, hoe meer ze het licht van hun eigen bewustzijn missen. Energievampiers hebben dus
verschillende smaakpapillen als het gaat om hoe ze aan hun energie komen. Omdat iemand die echt in de categorie
van een energievampier valt onbewust is en geen verlangen naar zelfbewustzijn heeft zullen hun eigenschappen
en gedragingen van nature als uitputtend worden ervaren. Zelfs als ze mensen niet zouden willen uitputten,
zou het nog steeds uitputtend zijn om in de buurt te zijn van iemand die bewusteloos is, omdat ze zich
op zeer energieke veeleisende manieren zullen gedragen, zoals verschanst in een conflict, liegen
zonder wroeging niet in staat zijn om enige verantwoordelijkheid te nemen of altijd
mensen al hun problemen vertellen, maar nooit
geïnteresseerd zijn in
oplossingen.

Zie je hoe alleen al door onbewust te zijn zijn eigen speciale hel? Omdat je al het leven op zijn meest
primaire manier gaat waarnemen. We worden meer bedreigd, we zijn meer bezig met machtsgrepen in
onze relaties we voelen een sterk gevoel van recht. We hebben het gevoel dat we zelfs scenario's moeten
opnemen waarin een persoon vrijelijk zou hebben gegeven.

Energievampiers opereren voornamelijk vanuit het reptielenbrein. Hier door is de roofdier- en prooidynamiek
erg sterk in een energievampier dynamiek. Hun hele paradigma wordt gefilterd in infrarood door de kinetiek van
de roofdier- en prooiverbinding. Of ze spelen de rol van eeuwige slachtoffers die zich on-bewust overgeven aan hun
martelaarschap of ze hebben meer vrede met hun natuur, ze - corresponderen - met hun wonden waardoor ze directer
plezier kunnen halen uit het drama dat ze toebrengen en ontwerpen.

En waar komt al dat onbewuste gedrag in de kern op neer?
De Schaduw. Energievampiers leven in de schaduw.

De schaduw is de naam die wordt gegeven aan het aspect van ons dat alles opslaat wat we hebben ontkend, onderdrukt of
gewoon niet weten te belichamen. Daarom is schaduwwerk zo belangrijk tijdens een spiritueel ontwaken. Omdat schaduwwerk
ons uiteindelijk alle aspecten in ons onthult die het licht van ons eigen bewust-zijn missen. Maar voor een echte energievampier
hebben ze geen verlangen om zelfbewust te worden, ze zullen hun gedrag verdubbelen voordat ze ooit oprechtheid cultiveren.
Ze worden afgestoten door hun reflectie, niet anders dan hoe een echte - vampier, hun reflectie in een spiegel niet kan zien.
Dus dat is de bepalende factor, die iedereen onderscheidt, die nog steeds kan handelen op een manier die energetisch
uitputtend is, maar niet echt binnen de
zone van parasitair
bevindt.

Energie Vampier Archetypen

Er zijn prominente archetypen binnen de categorie energievampiers die het een uitdaging kunnen maken om
dit gedrag te identificeren als we alleen aan energievampiers denken als puntloze narcisten. Een klassiek
patroon is de jonkvrouw in nood. Waar een mens zich voedt met het constant hulpeloos zijn. Een
ander patroon is de witte ridder, die op het eerste gezicht onbaatzuchtig en onder
steunend lijkt te zijn, om vervolgens langzaam een persoon
afhankelijk van hen te
maken.

Een ander vampirisch archetype is de valse vader of de valse moeder. Dit is iemand die zijn
autoriteit gebruikt om anderen emotioneel te manipuleren om hun bevelen voor hen te doen.

Er is ook een sterke affiniteit voor martelaarschap met energievampiers. Ze vinden het leuk om martelaren te
zijn omdat het een flexibele rol is. Het is een manier om tegelijkertijd prooi en roofdier te zijn. In feite is martelaar
schap niet alleen een rol waarin iedereen zich kan vastbijten het is ook diep - ingebed in mensen als onderdeel van
onze programmering door het valse licht. Dus het gevoel van - martelaarschap is natuurlijk voor ons, omdat mensen
een groot vermogen tot empathie hebben maar omdat we geneigd zijn tot martelaarschap is het een van de grootste
hulpmiddelen die worden gebruikt om ons uit te buiten, vooral spirituele geavanceerde individuen. Maar er zijn zoveel
verschillende regelingen die energie overhevelen, op zich neemt. Het kan zich afspelen op elke manier waar de energie
vampier affiniteit mee heeft. Het kan zich in elke dynamiek invoegen en hoewel het onder het spectrum van volledig on
bewust valt, betekent dat niet dat ze allemaal geen idee hebben, integendeel.

Er zijn andere manieren waarop een persoon, zich kan gedragen op de manier van een energie-vampier terwijl hij zelfs
relatief bewust is en deze vormen gebeuren de hele tijd. Dit is wanneer een persoon bewust is, maar ze hebben geen
verlangen naar verder bewustzijn. Ze zijn dus bewust genoeg om bewustzijn te hebben en kunnen zelfs spiritueel
of filosofisch zijn, maar ze hebben niet het vermogen om zichzelf oprecht te onderzoeken, ondanks hoe
intellectueel ze misschien zijn. Wat betekent dat ze een bewust individu kunnen zijn en nog
steeds de energie van andere mensen kunnen
overhevelen voor hun eigen
middelen.

Een populair mechanisme hiervoor is liefdesbombardement. We zien dit de hele tijd. Zowel van individuen die zich
ervan bewust zijn als niet bewust zijn dat ze deze techniek gebruiken om dichter toegang te krijgen tot het leven van
een persoon om uiteindelijk een aas te trekken en over te schakelen. Aan de andere kant, laten we zeggen dat je zelf
iemand prijst, niet om van hem te houden, maar om gewoon je openlijke bewondering te delen, want dat is wat
mensen doen. Een persoon die zich gedraagt als een energievampier zal het vergrootglaseffect gebruiken.

Dit is waar ze die lof interpreteren als een uitnodiging tot een machtsgreep omdat lof een persoon in een
infantiele staat van ego verslechtert als ze het niet waard zijn. Dus nemen ze alle positieve complimenten als
een manier om onze eigen reflectie in hun ogen te verminderen om hun eigen reflectie te vergroten. Ze kunnen
dus geen energie-uitwisseling aan zonder er een machtsspel van te maken. Ze gebruiken het om hun aanwezigheid
te vergroten en de onze te
verminderen.

Hoewel een persoon die lof of bewondering aankan niet zal verdampen tot een egomaniak zullen ze geen probleem hebben
om als een spiegel te fungeren en het compliment of de lof terug te geven aan het individu. Want kracht is geweldig het is
subliem en er is genoeg van om rond te gaan. Een duidelijk voorbeeld, van het grens gebied wanneer bewuste individuen
zich gedragen als energievampiers is wanneer iemand al zijn tijd besteedt aan het online vechten tegen andere mensen
en het camoufleert als het helpen wakker te maken van de mensheid. Wanneer ze zich stiekem voeden met alle
conflicten en drama's die ontstaan om een
gevoel van autoriteit te
krijgen.

Deze dynamiek is niet hetzelfde als een spirituele krijger zijn. Zoals spirituele strijders zich inzetten om het bewustzijn
van de mensheid te verhogen, maar dit niet doen door wanhopig gevechten te kiezen met iedereen die hen de tijd van de
dag zal geven, zodat ze zich kunnen voeden met conflicten, eindeloos de energie van mensen uitputten door micromanaging
waardoor mensen zichzelf verdedigen en alles uitleggen wat in naam van spiritueel bewustzijn wordt gedaan. Spirituele strijders
zijn oprecht en kritisch. Ze zijn fel en wijs. Ze zijn niet - bang voor conflicten, maar ze kiezen hun gevechten zorgvuldig en niet van
wege wat hen de meeste hoeveelheid
drama zal geven.

Hoe om te gaan met energievampieren

In welk scenario je je ook bevindt als je te maken hebt met - energie over-heveling. Hoe je jezelf uit deze dynamiek kunt verwijderen
zal altijd hetzelfde zijn: je moet ze direct aanspreken op wat ze doen. Ze zullen niets toegeven aan wat je zegt ze zullen zelfs de rollen
volledig omdraaien. Ze zullen je beschuldigen van dingen die niet waar zijn, ze zullen verhalen verzinnen, ze zijn niet geïnteresseerd
in de waarheid. Waar ze in geïnteresseerd zijn, is voeden. De reden dat je ze moet roepen, zelfs als je er slecht of gek uitziet, is om
dat ze net als een echte vampier, worden afgestoten door het daglicht en wanneer je ze roept, breng je het licht van bewust-zijn
naar de schaduwen. Dus ook al zullen ze je aanvallen, ze zouden je toch aanvallen, alleen nu, kunnen ze het niet en voelen ze
zich nog steeds veilig verborgen.Sommigen van hen zullen volledig
verder gaan door alleen maar te roepen wat ze doen.

Je moet De L nemen. Dit is een straattaalwoord dat ik ontdekte voor verlies. Je moet je heel comfortabel voelen met het
nemen van het verlies als je te maken hebt met een energievampier. Dit betekent dat je ze je moet laten beschuldigen
en je moet portretteren zoals ze aandrongen in plaats van door hen te worden gegijzeld en te proberen jezelf te
bewijzen en jezelf te verdedigen. Neem alleen al de L. Laat ze aan je spreekwoordelijke haren trekken
op weg naar buiten, hoe ongemakkelijk dat ook is. Elke keer dat je hoger in het leven staat,
zal er wat galm van zijn, maar als we weten dat er galm zal zijn, kunnen we het
behandelen als een
overgangs
ritueel.

De volgende stap in het verwijderen van onszelf uit een energievampierdynamiek is om jezelf verantwoordelijk
te houden en eigenaarschap te nemen voor wat je gemeen hebt, met de persoon. We moeten deze lijn bewandelen
zonder in een martelaar te veranderen anders zijn we gewoon teruggefietst in de slachtoffermentaliteit. Martelaarschap
is behoorlijk jeugdig klinkt, het op papier goed, maar het is een hete puinhoop in de 3D. Je wilt niet, de rest van dit kostbare
leven vastlopen in het moordmysterie-theaterniveau van de werkelijkheid. Gebruik de ervaring om je te helpen contact te maken
met alle aspecten van jezelf die je tijdens het evenement had ontdekt of eerder had afgewezen. Op het spirituele pad zijn we niet
ontworpen om lijden te vermijden, maar het is eerder de bedoeling dat we leren hoe we goed kunnen lijden. Om ons lijden niet te
reproduceren - en energievampiers zijn hiervoor een van de beste lessen. Ik hoop dat dit je heeft geholpen om contact te maken
met je innerlijke
hoeksteen.

© Sarah Elkhaldy 2022

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Alchemie is de kunst van Ascentie


Door: Sarah Elkhaldy
5 April 2022
De leringen van de alchemie zijn eeuwenlang in het geheim gehuld om de integriteit ervan te behouden.
Het primaire doel van alchemie is de mogelijkheid van mutatie door de ziel te bevrijden van haar hechting aan
materie. Dit wordt bereikt door de verlossing, zuivering en eenwording van de prima materia of het bewustzijn van
de zoeker. De belangrijkste materie is de - mystieke chaotische substantie - die de hele kosmos bezielt. Dit beroemde
geheim was bekend onder vele namen: Mercurius, oerwater, vuurwater, de alfa en omega - in wezen kan het worden
vergeleken met de leegte: de moeder van de schepping. Het is dit psychische - element dat de alchemist gebruikt
in een reeks operaties om de - steen der wijzen - te creëren. Het is dus het begin materiaal en het eind-product.

Niets staat meer centraal in het onderwerp van de - alchemie - dan "Het Grote Werk" of "Magnum Opus" het
transformerende werk van het verlossen van het -subtiele- van het grove, het combineren van het hemelse
met het aardse, dat wordt herhaald in een bloeds omloopproces totdat het rijpt tot het hoogste niveau
van verfijning dat de steen der wijzen produceert. Het continuüm van geest-materie is het essentiële
thema van de alchemie, waar we pluraliteit zien voortkomen uit de oorspronkelijke eenheid en de
noodzaak van afscheiding om opnieuw een hogere orde van eenheid te creëren. Dit wordt
bereikt door de herconfiguratie en synthese van de elementen van de persoon:
water, aarde, lucht en vuur in de spirituele Kwintessens.

In de alchemie deelden de zeven klassieke planetaire lichamen een relatie die bekend staat als
sympathie met hun overeenkomstige metalen: de zon, de maan, Mars, Mercurius, Venus, Jupiter en
Saturnus werden aangeduid als de gradiënten Goud, Zilver, IJzer, Mercurius, Koper, Tin en Lood. Deze
verbinding was gebaseerd op de archetypische eigenschappen van elk metaal in het metaalrijk dat werd
geleid door hun planetaire equivalent door de wet van correspondentie.Voor de mysticus eindigden deze - correlaties niet in de uiterlijke - werkelijkheid, maar -zijn- het projecties
vanuit onze innerlijke wereld en breiden ze zich naar buiten uit in de wereld van vorm. Bewustzijn is het weefsel van
de werkelijkheid dat op meerdere niveaus van de werkelijkheid met zichzelf in overeenstemming is, zoals geïllustreerd in
de hermetische stelregel: "Zo boven zo beneden, als binnen zo buiten, als het universum zo de ziel." Na deze redenering
kunnen we onderscheiden dat de ontwikkeling van onze innerlijke zintuigen, transmutatie van onze ziel en vereniging
van onze hemisferen zijn waar het ware werk in de alchemie betrekking op heeft. Ascentie vanuit het materiële
vlak is door de synthese van de vrouwelijke en mannelijke energieën, wat het hele doel van alchemie is.

  


De stadia van alchemie

Elke alchemist had zijn eigen variatie op het aantal bewerkingen om het
grote werk te voltooien. Dit is de esoterische betekenis van de zeven stadia:

Calcinatie: De inwijding in hogere bewustzijnstoestanden wordt altijd gedaan door
af te trekken in plaats van op te tellen. De essentiële start plaats voor het grote werk is
het weg - branden van alles wat tot het -geconditioneerde zelf- is verkalkt. De esoterische
dimensies van deze stap zijn het reduceren van het geprogrammeerde, egoïstische - zelf van
het individu tot as. Vuur is de spirituele katalysator die iemands essentie zuivert in de smeltkroes
van het leven. De meerderheid van de mensen wil graag naar hogere niveaus van bewustzijn gaan
terwijl ze nog steeds het comfort van hun identiteit, geloofs systemen en meerdere tegen strijdige
opvattingen behouden. Calcinatie zorgt voor de nodige wrijving die de persona uitdaagt, waardoor
de stagnerende -energie die onze ideologieën- en neurose op zijn plaats houdt, wordt vernietigd,
zodat de geest kan ontwaken. Dit gebeurt wanneer we een Donkere - Nacht van de Ziel binnen
gaan, een vorm van existentiële crisis waarbij ons hele wereldbeeld wordt gereconstrueerd.
Wat we overhouden is een leegte die meestal wordt ervaren als intens verdriet. Terwijl
het vroegere zelf geleidelijk vergaat, komen we de innerlijke leegte tegen.

Ontbinding: Terwijl de eerste fase zuivering door vuur was, omvat oplossing zuivering door water. Water staat bekend als
het universele oplosmiddel vanwege zijn vermogen om andere stoffen op te lossen. Water is ook een uitdrukking van Mercurius
het esoterische, ware universele oplosmiddel. Het belangrijkste kenmerk van dit element is dat het alle informatie van de schepping,
zowel hemels als terrestrisch, opgeslagen in zijn mercuriale wateren bevat. Vanwege de regel dat stoffen worden opgelost door stoffen
die een vergelijkbare samenstelling delen aka: zoals oplost zoals, heeft water het vermogen om het -lichaam en de ziel- van psychische verontreinigingen te ontbinden. Kortom, Mercurius en zijn bijbehorende aard, water, kunnen alles oplossen omdat ze alles bevatten.
De geborgen as van de psyche van calcinatie wordt ondergedompeld in water om onze vitale levenskracht grondig te zuiveren uit
de resterende greep van het geconditioneerde zelf. Water is het element van intuïtie, het onbewuste en gevoelens, zijn hogere
aard is de zee van bewustzijn die zich manifesteert in energie in beweging (Emotie). De sluizen naar het onbewuste worden
tijdens deze fase geopend als we worden overspoeld met een - nieuw bewustzijn van de macro-kosmos en onze micro
kosmos.

Afscheiding: Het proces van ontbinding bracht veel van onze innerlijke werkingen en verborgen patronen naar voren
vanuit hun waterige diepten om te worden onderzocht in het licht van bewustzijn. In Afscheiding verfijnen we onze
psyche verder door bewust onze gehechtheid aan het kunstmatige zelf te ontbinden van ons authentieke zelf.
Alchemie staat bekend als de Spagyrische Kunst, wat 'scheiden en recombineren' betekent. Deze fase
maakt gebruik van het element Lucht terwijl het door onze twee naturen filtert, ware essentie en
het geprogrammeerde zelf, waardoor de subtiele van grove materie wordt gescheiden. Het
kostbaarste materiaal met betrekking tot de -alchemist- is essentie, dit is het aspect
dat verbonden is met de ziel. Om de essentie te cultiveren, wordt het hele wezen
van de mysticus belucht. Hierdoor kunnen de zaden van verlichting diep door
dringen in het vat. Een voorbeeld van deze fase is de drempel voorbij
het gewone bewustzijn die de Getuigenruimte wordt genoemd.
Op dit gebied worden we uit de identificatie getrokken met
het personage dat we spelen en worden we het bewust
zijn achter het personage : degene die gewoon
getuige is van de gedachten en gevoelens
zoals ze zich voordoen zonder gevestigd
belang of oordeel. De leegte die in
Calcinatie als intens verdriet
werd ervaren is verdwenen
in de aanwezigheid
van stilte in Af-
scheiding.


Conjunctie: Conjunctie is de hereniging van de ziel en het lichaam na de zuivering van vuur,
water en lucht die het in de eerste drie fasen onderging. Dit is het deel van het grote werk waar we
beginnen te werken vanuit een hogere intelligentie. In deze fase is er een verzoening van tegengestelde
krachten in het individu wiens mannelijke en vrouwelijke hemisferen niet langer oorlog voeren en zijn begonnen
te harmoniseren. Het hart en de geest van de mysticus zijn nu geopend en zoeken naar evenwicht. Het alchemistische
huwelijk tussen de innerlijke koning en koningin symboliseert het evenwicht tussen de vrouwelijke dimensies van bewustzijn,
intuïtie en emotie, en de mannelijke dimensies van bewustzijn, intellect en logica. Deze operatie vindt plaats in het element Aarde
omdat het de eerste materialisatie is van de belichaming in het grote werk. De interne elementen van de alchemist worden opnieuw
gecombineerd in het streven om eenheid van de vier te creëren. De meta-fysische implicaties van deze fase zijn de vereniging van de
Geest (Mercurius) en ziel (Zwavel).

Fermentatie: Men zou verval traditioneel niet zien als een vorm van reiniging, maar net zoals de Feniks eeuwig sterft zodat hij uit zijn
as kan worden herboren, zorgt fermentatie voor de noodzakelijke ontbinding waardoor hij een hoger niveau van zijn kan bezetten.
Deze operatie wordt gekenmerkt door de verrotting van het product dat in de vorige fase werd geassembleerd, in een ferment
om ervoor te zorgen dat de volledige integratie van de afzonderlijke fragmenten van de alchemist heeft plaatsgevonden.
Deze gisting werkt als een meststof voor de ziel. Het proces is vergelijkbaar met de metamorfose van de
rups tot een vlinder.

In zijn cocon geeft de rups enzymen af die al zijn weefsels oplossen en vloeibaar maken tot een soep die zal
worden gereorganiseerd tot de blauwdruk van een vlinder. Wanneer de psyche van een individu het
zelfde proces ondergaat, noemde Carl Jung het metanoia. Hoewel we misschien geen bereid
willige deelnemers zijn aan onze eigen ondergang zoals de rups, heeft de overeenkomst
in het zelf die tijdens conjunctie werd bereikt ons nu zo gemaakt. We proberen
nu de inhoud van onze vroegere identiteit op te geven en al onze
resterende cognitieve dissonantie te corrigeren
terwijl we incuberen in onze
cocon van diepe
introspectie.


Destillatie: Destillatie is het koken van het vloeibare gist totdat het verdampt tot stoom, condenseert
en afdaalt naar een meer verfijnde toestand van vloeistof. In deze fase wordt de essentie bevrijd van materie
in de vorm van opstijgende dampen. Dit vertegenwoordigt onze overgang naar de geest door de vervluchtiging
van het spirituele vuur. Dit is een cruciaal punt in het werk omdat het aangeeft dat er een kookpunt is bereikt tussen
het lagere zelf en het Hogere Zelf. Er vindt een wilsstrijd plaats waarbij, om de mysticus verder te laten komen, hun
blijvende schaduwaspecten naar waarheid moeten worden beoordeeld en geassimileerd. Hoe dit zich in de loop
van ons leven manifesteert, is in perioden waarin we een zekere mate van waarheid hebben bereikt, maar
het verwarren met
de top van
de top.

Diepe nederigheid is vereist om de gehechtheid van het lagere zelf aan zijn bewustzijnsniveau los te
maken en zijn wezen te verheffen. Sommigen zeggen dat er niet -zoiets bestaat als- waarheid, dat
duidelijkheid een droom is. Anderen zeggen dat waarheid definitief, allesomvattend en statisch
is. Waarheid varieert per graad, dit betekent dat we toegang krijgen tot meer waarheid door
te leren hoe we waarheid kunnen onderscheiden, net als een feedbacklus. Waarheid is
multidimensionaal, om deze reden zijn we alleen ontworpen om ons zo goed
mogelijk af te stemmen op de waarheid op dit niveau van zijn, maar
dat betekent niet dat de openbaringen ooit ophouden, het
is alleen een kwestie van of we hogere graden
van waarheid toelaten om ons
te doordringen
of niet.
Ons lichaam, geest en ziel zijn de substantie die voor deze duur wordt geconcentreerd om hun
integriteit te bevestigen. Alle resterende fragmenten van het ego worden gefilterd in het proces
van destillatie, waardoor onze kern aspecten worden - verheven tot hun - generatieve - principes.

Stolling: Hier is de samen - smelting van polariserende krachten - geest en materie, v luchtig en vast,
lichaam en ziel - volledig geïntegreerd om eenwording te bereiken. Het product van de heilige vereniging
is de onvergankelijke steen der wijzen, de belichaamde 'ik ben'-aanwezigheid. De mannelijke en vrouwelijke
krachten van de natuur hebben zich gesynthetiseerd in het mystieke en transmuteren ze naar hun Hogere Zelf.
Verlichting en directe - communicatie met het goddelijke - zijn beide kwaliteiten van deze staat, omdat universeel
bewustzijn zelfactualiseerd is geraakt. De strijd om onze verloren vermogens te herstellen die begonnen in calcinatie,
wordt in deze fase vervuld omdat de chemische transfusies uit elke fase zich hebben opgehoopt om de zwavel van goud
te creëren.

Tijdens de coagulatie is het hart van de alchemist ontwaakt en wordt ontdekt dat onvoorwaardelijke liefde niet alleen sentiment
is, maar het weefsel van de werkelijkheid. De subatomaire deeltjes die onze ziel bezielen, hebben zich gereorganiseerd naar deze
waarheid. Hermetisch vertegenwoordigt dit de geboorte van het vijfde element in ons: de kwintessens. Het vijfde element is de
universele levenskracht die bekend staat als Aether. Dit is het metafysische hartcentrum waaruit de klassieke elementen zijn
ontstaan. Ether is de onvoorwaardelijke liefde die alle niveaus van bewustzijn genereert. De transmutatie in dit element
is wat onze ascensie naar hogere dimensies zal vergemakkelijken.

De alchemistische reis is de achtergrond van ons hele leven. Ieder van ons ervaart beproevingen en beproevingen die
ontworpen zijn om ons naar een grotere realiteit te brengen. Deze lessen hebben echter de neiging om gecoöpteerd te
worden door de aard van het ego om zichzelf te beschermen. Om deze reden is al het bewustzijn vluchtig, alle gnosis
mechanisch en ingestudeerd, alle inzichten gaan over anderen en niet over het zelf, zonder echte tractie. Daar en
tegen, net als de transformatie van de rups in een vlinder die wordt weerspiegeld in Fermentatie, is alchemie
niets anders dan de gewillige deelname aan onze eigen ondergang. Het is de dood, opstanding en weder
geboorte van het verdeelde egobewustzijn in het Hogere Zelf. Vanuit dit perspectief kunnen we
duidelijk zien waarom de meerderheid van de mensen er niet vrijwillig voor zou kiezen om
hun wereldse bestaan op te offeren om het pad van de Magiër in te slaan. Er is
geen stimulans die wacht op de dromer die diep in de materie slaapt.
Het is precies om die reden dat het Grote Werk zijn naam kreeg.
Alleen zielen van het hoogste karakter zouden zo'n lot
ondergaan of hun volledige evolutionaire
potentieel durven te
actualiseren.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Lot en vrije wil uitgelegd


Door: Sarah Elkhaldy
24 Maart 2022
Een terugkerend thema tijdens een spiritueel ontwaken is het
onderzoeken van de rol die het lot speelt in ons leven. Maken we
zijn rol groter dan hij in werkelijkheid speelt, bestaat hij eigenlijk wel,
is het ALLES wat eruit komt?

Het touwtrekken tussen het Lot en de vrije wil is de - weerspiegeling van een grotere ontologie - die teruggaat tot de
oorsprong van de schepping: bevinden we ons in een geschapen of een scheppend universum? Dus dit artikel zal uitleggen
wat het lot is en hoe het in ons leven van invloed is, en ik zal de - derde kracht onthullen - waarmee het lot en de vrije wil beide
agenten zijn die wanhopig proberen je te verbinden.

Om het lot te begrijpen moeten we iets over de ziel weten, omdat het lot tot het domein van de ziel behoort. Het niveau van de ziel
bevindt zich dus buiten ruimte en tijd. Het kan op één lijn worden gezien met universeel bewustzijn. Het lot is de handelwijze die
al bepaald is op het niveau van de ziel. Het zijn de keuzes die al gemaakt zijn in onze incarnatie en de uitkomst van die keuzes.
Het lot is niet per se positief, hoewel het dat wel kan zijn. Maar wat is de manier van handelen die het lot van een persoon
creëert? We weten dat het van het niveau van de ziel komt, maar betekent dit dat de ziel gewoon een uitkomst
genereert die ze wil en als dat zo zou zijn, zouden we dan niet veel meer positieve resultaten
zien die in de wereld worden uitgespeeld?

Het lot is de hogere uitdrukking van wat we kennen als karma. Wanneer het buiten ruimte en tijd is,
wordt het lot genoemd, wanneer het zich binnen ruimte / tijd bevindt, rangschikt het zichzelf in karma.
Er zijn verschillende soorten lotgevallen. Er is collectief lot, groepslot en individueel lot. Elk van deze heeft
zijn eigen zwaartekracht. Er zijn dus verschillende lagen van realiteit binnen deze. Dit betekent dat we niet
allemaal hetzelfde niveau van realiteit bezetten, ook al bewonen we dezelfde algemene realiteit. En de
werkelijkheid gedraagt zich op het ene niveau anders dan op het andere.

Bijvoorbeeld, hoe minder bewust een wezen is, hoe meer ze worden geregeerd onder de zwaarte
kracht van het collectief, wat het dichtste niveau van traagheid is. Terwijl we onze vrije wil
gebruiken om in de richting van het bewustzijn te bewegen, verheffen we onszelf
geleidelijk aan uit vele lagen van het lot en bouwen we aan wat in de
natuurkunde bekend staat als ontsnappingssnelheid.
Maar we kennen deze term in
spiritualiteit als
dharma.

Het lot kan worden gezien als de dominante archetypen waarmee de ziel zich uitdrukt.
Tegen de tijd dat de eeuwige essentie van onze ziel in de 3e Dimensie valt, is het werken en
toegang krijgen tot ervaringen door middel van archetypen. Alles in deze werkelijkheid is in een
archetypische uitdrukking. Er is zelfs een archetype voor ontwaken dat gewoonlijk de reis van de held
wordt genoemd. Een populaire verwijzing naar een noodlottig archetype zijn de sterrengekruiste geliefden
uit Romeo en Julia. We bevinden ons in een rijk van archetypen. Er zijn veel meer arche-typen en archetypische
energieën dan degene waar we momenteel naar verwijzen. Dus als je hier op zoek bent naar Jungiaanse equivalenten,
zul je het niet vinden.

Het lot kan worden gezien als het archetypische sjabloon dat over ons leven is ingevoegd. Ik zeg dit op een andere manier.
Het lot kan worden gezien als het energetische sjabloon dat over je leven wordt ingevoegd. Het lot zet ons levenspad
op en dan blijft het er parallel aan als een leidende kracht die zijn koers stuurt, maar toch door onze eigen vrije
wil kan worden overwonnen. Het lot is wat vooraf was bepaald om geleefd en ervaren te worden,
uitdagingen en alles, inclusief zielscontracten
en de bijbehorende
uitkomsten.

Er zijn echter talloze manieren waarop die resultaten tot bloei kunnen komen en ze zijn niet allemaal optimaal.
Het lot micromanagt de details niet. Het is de Vrije wil die de kwaliteit van onze ervaring bepaalt. Dus het lot is de
reis en vrije wil is onze houding... behalve dat de vrije wil zoveel meer is dan dat, want we bevinden ons inderdaad in
een scheppend universum, in plaats van een geschapen universum. Alleen door vrije wil kunnen we ons lot veranderen
en soevereine scheppers worden.

Om dit te vergemakkelijken, zal het Leven ons ervaringen brengen, en deze kunnen worden gebruikt als katalysatoren om ons
te verbinden met onze vrije wil. Zoals het oefenen van ons onderscheidingsvermogen in situaties waarin normaal gesproken van
ons verwacht zou worden dat we gewoon met alles meegaan. Alleen als we onze vrije wil gebruiken, zullen we in staat zijn om
deze levens -uitdagingen te overwinnen, omdat ze van ons eisen dat we verder kijken dan de definitieve keuzes die ons
worden voor gelegd. Als we onze vrije - wil niet echt gebruiken, vallen we terug op de vooraf bepaalde - uitkomst
van dat lot, wat het
ook mag
zijn.

Dat is ook de reden waarom er zoveel dwingende theorieën zijn om uit te leggen hoe vrije wil een illusie is.
Het is omdat  het lot een verleden, heden en toekomst al heeft ontworpen. En vrije wil bestaat alleen als
een fictie een vaag begrip totdat het tot leven wordt gebracht, totdat het wordt geïmplementeerd.
Zodra het is geïmplementeerd, moet het veld dat weerspiegelen.
Het is nu wat
het is.

Het lot en de vrije wil werken dus samen: de ene is de les, de andere is het leren. Het zijn geen
tegengestelde krachten, hoewel ze het potentieel hebben om dat wel te zijn. Op deze manier werken
het lot en de vrije wil als agenten voor onze creatieve evolutie. Het is gebruikelijk in religie en zelfs in de
spirituele gemeenschap om te geloven dat we alleen in de handen van het lot en het lot zijn, dat de cycli
hebben gesproken en dat de daad is verricht. Deze kosmologie is op zijn best monochroom zonder
rekening te houden met het feit dat keuzes de uitkomst beïnvloeden. Dit is niet eens mystiek.
Niet alle keuzes leiden tot dezelfde uitkomst, hoe graag we ook zouden willen geloven
dat ze het allemaal
doen.

Als iemand bijvoorbeeld elke dag junkfood at, zorgt dat voor een uitkomst. En als die persoon ervoor
zou kiezen om een grote verandering in levensstijl ten goede aan te brengen aan zijn dieet, zou dat ook een
andere uitkomst creëren. Niet alle keuzes zijn gelijk en onze keuzes hebben een directe invloed op de kwaliteit
van onze ervaring in ons persoonlijke leven en in de wereld in het algemeen. Het lot komt dus van het niveau van de
ziel en het vormt ons levenspad. Het drukt zich uit door arche-typische - energie en is niet allemaal positief of negatief,
maar eerder de weerspiegeling van iets. Wat weerspiegelt het? Het reageert op iets in ons, dat de keuzes van de zielen
op een hoger niveau leidt en waar het op reageert is onze essentie.

Essentie is onze inherente aard, voordat we geconditioneerd waren en voordat de wereld ons vertelde hoe we moesten
zijn. Het is een creatieve levens-kracht die kan worden gezien als prana of geest. Wij zijn eeuwige - essentie, als een unieke
uitdrukking van oneindigheid en spirituele evolutie is de evolutie van deze unieke essentie. De kwaliteiten van onze essentie
versmelten dus met het lichaam om onze persoonlijkheid te vormen. Het leven heeft de neiging om ons los te koppelen van
onze essentie, in plaats van de ontwikkeling ervan te ondersteunen. Hierdoor is het heel gebruikelijk om een onvolgroeide
essentie te hebben. Dus ook al is een persoon misschien binnengekomen met veel creatieve levenskracht, het is mogelijk
om er nooit contact mee te hebben, of om het te - ontwikkelen tot zijn volledige - expressie. Dat hangt helemaal af van
onze vrije
wil.

Het lot reageert op onze essentie, het is het kiezen van ervaringen op zielsniveau die het beste onze essentie zullen
ontmoeten waar het zich ook al bevindt, en dan zijn bandbreedte verbreden op een manier die persoonlijk is en
aangepast aan die unieke levenskracht. Dit verklaart de gruweldaden van de wereld niet weg, maar is eerder
bedoeld om de ernst te benadrukken die manifestatie aanneemt wanneer ons bewustzijn onder
de zwaar tekracht van traagheid staat in plaats
van vrije wil.

Dus het lot kan ons helpen, het kan ons ook beperken, het kan ons voortstuwen, het kan ingrijpen. Het
werkt op veel verschillende manieren om de loop van ons leven te manipuleren. Het is ook de reden waarom
sommige ervaringen waarschijnlijker zijn dan andere, het kan zelfs inspireren. Maar het lot is nog steeds niet de
eindbestemming van deze partybus.

Omdat er een derde kracht is waarmee zowel het lot als de vrije wil ons in contact proberen te brengen. Als karma de
vorm is die het lot aanneemt zodra het ruimte en tijd is binnengegaan, is het lot de kracht die de vrije wil aanneemt als de
vruchten van onze bewuste arbeid. Destiny raakt vaak verward met het lot en het is niet moeilijk te zien waarom. Maar Destiny
behoort tot een hogere orde dan het lot. Het is helemaal bevrijd. Het begint het - toneel - te betreden naarmate we meer in staat
zijn om onze essentie te belichamen en vanuit onze vrije wil te handelen.

Het lot is meestal niet eens een mogelijkheid, omdat bepaalde factoren aanwezig moeten zijn om het te actualiseren. Het blijft slechts
een potentieel in een zee van mogelijkheden. Maar het begint tevoorschijn te komen, te materialiseren en substantieel te worden naarmate
we meer handelen vanuit onze vrije wil en vanuit onze essentie. Het lot kan de hele matrix overschrijven. Het is niet zo dat er nooit slechte
dingen gebeuren met een persoon die zijn bestemming leeft, het is dat ze weigeren erdoor te worden gereduceerd. Ze blijven open en
kneedbaar en gebruiken de uitdagingen van het leven als een springplank naar grotere hoogten in plaats van erdoor te worden
afgesloten.

Bestemming is een ander woord voor dharma en het is alleen toegankelijk door vrije wil. Maar zodra we dit pad van
ontwaken beginnen te bewandelen, heeft het lot zijn manieren om ons er dichter bij te duwen. En nu begrijpen
we de ware betekenis van het gezegde amori fati, hou van je lot. Niet omdat we moeten houden van
wat is of wat zou kunnen zijn, maar omdat het echt zegt speel de keuzes die je al
hebt gemaakt ten
volle.


Ik hoop dat dit je heeft  geholpen
om van je lot te houden.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Hoe te
manifesteren:
in mystieke
benadering

Door: Sarah Elkhaldy
4 Maart 2022
Er zijn verschillende methoden die een wezen kan gebruiken om zijn realiteit vorm te geven.
Manifesteren is een onderwerp zo oud als de oorsprong van de mensheid, en onlosmakelijk verbonden
met onze ware identiteit als scheppende wezens. Het is geen wonder dat we ernaar verlangen om de kunst van
het manifesteren onder de knie te krijgen, dit verlangen is dieper dan het oppervlak lijkt, het is in ons bedraad omdat
het ons geboorterecht is. Dus vandaag ga ik de esoterische wetenschap achter manifesteren afbreken, evenals het delen
van een mystieke benadering van manifesteren, zodat je kunt beginnen met het creëren van het leven dat je verdient en aan
het einde van dit artikel ga ik mijn geheime methode voor manifesteren delen die ik elke dag gebruik.

Zoals ik al zei, zijn er verschillende manieren waarop een wezen zich kan manifesteren, elke richting die we opgaan, zal er een manier
zijn waarop we kunnen oproepen wat we willen in het fysieke, omdat dat een deel van onze ware aard is, sommige methoden zijn
krachtiger dan andere, maar ze zijn allemaal geldig op zichzelf. Maar om manifesteren echt te begrijpen, moeten we eerst iets
heel belangrijks weten over dit universum, en dat is net zoals we een type kunnen hebben waartoe we ons aangetrokken
voelen, zo heeft het universum ook een type. Het universum vindt bepaalde eigenschappen en deugden zeer
aantrekkelijk, zo aantrekkelijk dat het wenst dat je zijn verlangen wordt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat
Het je manifesteert. En net zoals wij persoonlijke aspiraties hebben, heeft het universum ook zijn
eigen aspiraties.

Het wil dat we bewust worden omdat we daardoor ontwaakt worden uit de slaapstaat van
bewustzijn die momenteel slechte vibes zijn. De slaapstaat van bewustzijn is wat onze
collectieve realiteit standaard creëert door magnetiserende ervaringen die onze
onderdrukte onbewuste ontkenning weerspiegelen. We hoeven niet ver te
gaan om deze wet van aantrekking te begrijpen: in hermetische
terminologie hebben specifieke
oorzaken specifieke
effecten.

En aangezien het fysieke altijd het metafysische weerspiegelt, is de beste fysieke weergave van
deze wet of aantrekkingskracht een magneet. Zo houdt ons energieveld ook magnetische en elektrische
stromen in zich. De magnetische stroom is de vrouwelijke energie. Dit is het vrouwelijke principe van bewustzijn,
bekend als het emotionele lichaam. En de elektrische stroom is het mannelijke principe van het denken. Wat dit betekent
is dat wanneer we ons onbewust of opzettelijk manifesteren, wat we doen, ervaringen naar ons energieveld trekken, voornamelijk
via ons emotionele lichaam, omdat ons emotionele lichaam het magnetische aspect van ons energieveld is. Nu heeft het emotionele
lichaam een bekendere naam en wordt het het onderbewuste genoemd. Er is geen verschil tussen het emotionele lichaam en het onder
bewuste, het is het deel van ons dat visceraal is in plaats van verbaal. En dat is een -belangrijke sleutel- om te weten om te manifesteren.

Dus met dit alles in gedachten, is de eerste regel
om te manifesteren: het universum is geen kilte.

Het universum, je Hogere Zelf, je Ziel, ze zijn allemaal geen kilte. De - reden - dat het belangrijk is om dit te begrijpen als we ons vanuit de
meest krachtige ruimte mogelijk willen manifesteren, is omdat veel dingen zich manifesteren op ons gedrag of zelfs tegen onze wensen
vanwege de energie van ontkenning die we vasthouden. In een universum waar tegenstellingen aantrekken en likes aantrekken is het
enige waar je zeker van kunt zijn dat wij aantrekken. Wat dit allemaal betekent, is dat we meerdere aantrekkingspunten hebben.
Soms creëren we vreselijke scenario's waar we nooit bewust mee zouden instemmen, specifiek om ons in contact te
brengen met aspecten van onze essentie die zijn ontkend of vastzitten in een staat van zielsverlies.

Waar dit allemaal op neerkomt, is dat we dingen hebben die we willen manifesteren en dat geldt ook voor het
universum. Soms zijn onze wensen en de wensen van het universum op elkaar afgestemd en soms niet. En in de
tijden dat ze niet op één lijn zitten, raad eens wiens wil de overhand krijgt? Als het je een beter gevoel geeft, ZIJN
wij het universum in zijn microkosmos-expressie, dus maak je geen zorgen over een vreemde kracht die je probeert
te overmeesteren. Het is gewoon dat je een relatie hebt met jezelf. Er is dus niets krachtiger dat we kunnen doen als
het gaat om manifesteren dan eerst in de richting van bewustzijn te bewegen, omdat dat is wat ons vermogen van
energievelden versterkt om bewust ervaringen te selecteren.

Een groot deel van onze reis kan worden besteed aan het proberen af te stemmen op het universum, maar op
onze voorwaarden, zie je de grappige hachelijke situatie daarin? Wie wil er afgebroken worden om een
doorbraak te hebben? Onze hogere leiding is echter veel meer geïnteresseerd in onze helderheid
dan ons dieper in slaap te trekken. Als we in staat zijn om onszelf, de wereld, onze hachelijke
situatie in de wereld, onze kernproblemen en overkoepelende thema's, onze talenten,
positieve eigenschappen en onze blinde vlekken en dualiteit duidelijk te zien,
kunnen we in de richting van onze hogere leiding bewegen terwijl we
op natuurlijke wijze positieve resultaten in ons leven manifesteren
als gevolg van onze helderheid en groei. Daarom is er
geen daad krachtiger dan genezing als het
gaat  om manifesteren.


Het is niet zo dat van ons wordt verwacht dat we volledig bewust zijn om ons te manifesteren,
helemaal niet. We kunnen en zullen verschillende van onze hartsverlangens manifesteren precies
zoals we zijn om geen andere reden dan dat ons auraveld er echt baat bij zou hebben. Maar dit is het
overkoepelende plot binnen dit universum en wetende dat het je alleen maar zal helpen om meer op één
lijn te komen en daarom in staat te zijn om je manifestaties tot bloei te brengen.

De 2e Regel van manifesteren: Je moet jezelf gelijk maken aan wat je wilt manifesteren.

Dit betekent hoe benader je wat je wilt manifesteren? Observeer hoe we het hele proces van manifesteren vanuit het
grotere geheel benaderen. Dit is zo belangrijk dat ik dit deel niet genoeg -kan benadrukken. Want als we ons zonder deze
stap manifesteren, zullen we soms op het - punt staan - en zullen we dat soms niet zijn en zullen we niet weten wat er op ons
reageert en waarom het niet werkte. De reden waarom is omdat we dit hele proces benaderen alsof het universum onze ouder is.

Je kunt niet gelijk worden aan wat je wilt als je jezelf ziet als het ontvangen van geschenken van de Kerstman. Zie je hoe het universum
(wat jouw hogere uitdrukking is) die mentaliteit niet zou willen belonen als het verlangen naar jou bewustzijn was? En zie je hoe wanneer
we uit een plaats van gebrek komen met betrekking tot wat we willen manifesteren, er een energetische kloof ontstaat tussen wat we
willen en waar we zijn?

We moeten die kloof dichten door gelijk te worden aan wat we willen manifesteren. Ik sprak eerder over het emotionele lichaam
dat visceraal is in plaats van verbaal. Dat is erg - belangrijk - om te weten wanneer we ons manifesteren, omdat onze mentale
kracht iets naar voren kan trekken, maar als de viscerale ervaring van het lichaam er niet bij past, hebben we niet het
magnetisme om het te actualiseren. We moeten een viscerale ervaring hebben van wat we verlangen, zodat het
emotionele lichaam het naar voren kan trekken. Dus de kosmische vangst 22 hier is dat we vaak iets
willen manifesteren, maar er al gelijk aan moeten zijn om het te actualiseren. Ik wou dat het
zo simpel was als "heb gewoon het gevoel dat je het al hebt", maar denk aan
de hoeveelheid momentum waar je tegenaan loopt.

Ons energieveld heeft veel momentum in zijn huidige vibratie en als we het willen veranderen,
zullen we iets meer nodig hebben dan onszelf onderdompelen in gevoelens, hoewel dat absoluut zal
helpen om ons gelijk te maken aan onze manifestaties. Maar wat we ook nodig hebben, is om het universum
toe te staan ons stapstenen te geven in de vorm van ervaringen die een versie van onszelf zullen creëren die al gelijk
is aan wat we willen manifesteren.

Als iemand bijvoorbeeld veel geld wil manifesteren, maar ze staan er niet voor open dat het universum de nodige ervaringen
biedt die onbewuste blokkades zouden genezen die ze hebben om te overvloed, dan kunnen we het gevoel hebben dat we geen
kracht hebben om zich te manifesteren als het niet onmiddellijk gebeurt zoals we hadden verwacht, terwijl we in werkelijkheid
waren afgesloten voor alle vele vormen en uitlaatkleppen die het universum kan gebruiken om te faciliteren dat. Dus maak
jezelf er emotioneel gelijk aan, door aan te boren hoe dat zou voelen om al te hebben wat je wilt, welke versie van jezelf
je zou zijn en laat het universum je dan de mensen, plaatsen en dingen bieden die je nodig hebt om de versie van
jezelf te worden die er gelijk aan is. Het uiteindelijke doel van het universum is om je gelijk te maken aan
het universum. Het is alleen geïnteresseerd in het bieden van alle ervaringen  die je nodig hebt
voor je groei. Het is onvoorwaardelijk, maar dat betekent niet dat het niet
bevooroordeeld is. Het is enorm bezig met onze
bewuste evolutie.

De 3e regel voor manifesteren is: Houd je bezig met integriteit

Weet je nog hoe ik zei dat het universum een type heeft? Het vindt integriteit erg aantrekkelijk.
Er zijn veel dingen die je in dit leven kunt krijgen zonder uit een uitgelijnde ruimte te komen. Je kunt
manipuleren, je kunt je een weg banen naar wat je maar wilt, maar het komt met een - zware - karmische
schuld. Nu verwarren veel mensen integriteit met betekenis die je niet overvloedig kunt zijn, of je moet met
uit de hand gaan omdat ze geloven dat het betekent dat je op de een of andere manier een underdog bent, als
je integriteit hebt, en dat is niet het geval. Het hebben van -integriteit- is in feite zelfliefde, omdat je in een energie
zit waar je normen hebt en niet bent

Integriteit gaat over congruent zijn, zodat je woorden, overeenkomen - met je acties-, overeenkomen met je gevoelens
en alle drie de waarheid weerspiegelen van wie je bent. Bijvoorbeeld, als iemand een - lezing- gaf over angst en sprak over
hoe schadelijk angst is en vervolgens een volkomen angstig bestaan ging leiden dat niet congruent zou zijn met de waarheid
van wie ze zijn.

Je zult verrast zijn door hoeveel positieve dingen er in je leven komen als je bezig bent met integriteit. En je zult ook verbaasd zijn
over hoeveel controle je loslaat wanneer je in staat bent om dit niveau van uitlijning te bereiken en te accepteren wat er op een
bepaald moment is. Er is een hele tak van mystiek gewijd aan het ontwikkelen van congruentie alleen dat is hoe uitdagend
het voor ons is om innerlijke harmonie te bereiken, het is het ware grote werk. Nu we de sleutels tot manifesteren
hebben behandeld, ga ik een techniek delen die ik elke dag gebruik om te manifesteren. Ik doe dit voor
letterlijk alles waar ik me mee bezighoud.


Er is een bepaalde zin waarmee ik alles wat ik doe en in de werken stop, doordrenkt, en die
zin is oneindige liefde en dankbaarheid. De uitdrukking oneindige liefde en dankbaarheid is zo
energetisch geladen dat het een -code is. Je kunt alles wat je doet hiermee doordrenken, van het
verzenden van een e-mail- tot het maken van een bericht of gewoon een wandeling maken. Het
opnemen van oneindige liefde en dankbaarheid in ons leven is een serieuze energieboost die
jouw energieveld begint mee te nemen in samenhang.

Ik hoop dat dit je magnetischer heeft
gemaakt tijdens je spirituele evolutie.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2022

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusEntropie: chaos en
orde begrijpen


Door: Sarah Elkhaldy
26 januari 2022


Art by Samual Farrand

Tijdens dit tijdperk van toenemende turbulentie hier op aarde, zijn er weinig concepten belangrijker om te begrijpen
dan het onderwerp entropie. Dus ik zal bespreken wat entropie is, waarom entropie belangrijk is voor mensen die door
een spiritueel ontwaken gaan om te begrijpen en aan het einde zal ik het doel van entropie uitleggen.

Entropie is een term die voornamelijk in de thermodynamica wordt gebruikt om te meten hoe energie binnen een systeem
wordt verdeeld. Omdat het meet hoe verspreid energie is, is het synoniem geworden met het meten van de hoeveelheid wanorde
in een systeem, en wanorde is een eigenschap van chaos. Daarom is dit in de eerste plaats zelfs van belang voor de spirituele gemeen-
schap. Omdat het gaat om de krachten van de schepping: chaos en orde. En met grote hoeveelheden wanorde binnen een systeem, neigt
de verhoogde complexiteit naar devolutie.

Orde en Chaos

Vanuit orde ervaren we harmonie, waarheid en vrijheid. Orde staat bekend als de deugd schoonheid vanwege haar afstemming met de
hogere orde van de kosmos. Van chaos ervaren we ontreddering, het mysterie en vernietiging. Chaos en orde, deze twee toestanden,
net als onze eigen longen, zijn het samentrekkings- en uitdijingsmechanisme dat het universum gebruikt om te ademen.

Door chaos kan alles ten goede of ten kwade worden gecreëerd. Chaos is dynamische, niet-lineaire, vluchtige energie die her-
structureert. Het kan worden gebruikt als een middel om te voortstuwen of af te stoten, en inderdaad zien we dat het beide
doet op dit moment in de tijd. Zoals alle goede medicijnen, kan chaos een krachtige genezer of gevaarlijk gif zijn,
afhankelijk van het doel ervan.

Chaos kan worden gebruikt om alles te creëren, maar je kunt niets creëren zonder chaos. Het is de niet-stabiliserende
variabele die nodig is voor het veranderen van een structuur. Chaos op zich is niet negatief, wat het doel ervan
bepaalt, is hoe deze kracht wordt gebruikt. Dus de entropie, of wanorde binnen een systeem is niet
inherent negatief, omdat wanorde, de complexiteit ervan kan leiden tot evolutie. Als we
het concept dat meestal god wordt genoemd, beschouwen als een
energieveld in plaats van een gepersonifieerde
hemel-oom.

Dit bewustzijnsveld zou een generator, operator en vernietiger van energie zijn. Het veld creëert en wijzigt
voortdurend als onderdeel van zijn voortdurende spirituele evolutie. De drie-eenheid van generator, operator,
destroyer wordt door dit universum weerspiegeld. Een van de bekendste personificaties is als de hindoeïstische
drie-eenheid: Brahma, Vishnu en Shiva. Toch wordt het thema van het bestaan van drie aspecten niet alleen weer-
spiegeld in religie, maar ook in theosofie, mystiek en natuur.

Dus entropie genereert veel wanorde, maar het belangrijkste om te begrijpen als het gaat om entropie is of het een open
systeem of een gesloten systeem meet. Mensen zijn een open systeem, wat betekent dat we niet geïsoleerd zijn. We wisselen
informatie en energie uit met onze omgeving, daar zijn we voor ontworpen. Dus als ik het over entropie heb, is het systeem waar
ik het over heb het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Entropie beïnvloedt ons dus anders dan een gesloten systeem. Entropie kan bijvoorbeeld fungeren als een krachtig middel voor
neuroplasticiteit door de synapsen in onze hersenen te herstructureren om nieuwe, optimale verbindingen te creëren, waardoor
hoge niveaus van entropie in de hersenen eigenlijk een handtekening van intelligentie en hoger bewustzijn zijn vanwege het
grotere vermogen om informatie te ontvangen, verwerken en synthetiseren. Met andere woorden, in een open systeem
creëert entropie meer plasticiteit. In feite verhoogt entropie in een open systeem de orde biologisch, terwijl de
orde energetisch afneemt. Wat de vraag oproept: wat is orde? Ik zei dat Orde harmonie, waarheid en
vrijheid is, maar wat betekent dat eigenlijk?

Voor een systeem, in dit geval het collectief, om harmonie, waarheid en vrijheid te hebben, zou dat betekenen dat ze coherent
zijn. Orde is samenhang. Ik definieer samenhang als verenigend en bewust, wat heel erg klinkt als eenheidsbewustzijn. Orde zou
dus een systeem van bewuste wezens zijn. Om ware orde te kunnen zijn, moeten er bewuste individuen zijn, dit zijn individuen die
in staat zijn om op alle gebieden van het leven naar waarheid te streven. Streven om de waarheid te kennen en bereid te zijn om
ons altijd zo goed mogelijk aan te passen aan de waarheid. Het tweede aspect van orde: Je kunt geen orde hebben en in een
samenhangend systeem zijn zonder vrijheid.

En dan heb ik het niet over de vrijheid om meesters te gehoorzamen, of blindelings ambtenaren te vertrouwen en te
doen alsof we wakker zijn. Ik heb het over geestelijke soevereiniteit. Als je in een systeem leeft dat controle heeft over wat
je wel en niet kunt doen, dat je vertelt wat je moet doen, dat straf en dwang oproept om je van jezelf te redden, dan is dat geen
vrijheid baby die een langzame disco is naar slavernij. En er zal nooit een tijd komen dat het universum dat als orde erkent. Het
universum zal nooit de vrije wil van individuen als coherent beschouwen. Dat zou je niet eens willen. Op het moment dat een
persoon begint te resoneren met het concept dat het hebben van meesters goed is, hebben ze chaos gevoed door vrije
wil te ontwikkelen en trekken daarom krachtige en harde lessen aan over ware orde en liefde. Kanttekening: als je
hier wat schaduwwerk rond wilt doen, merk dan op waar in je leven je hetzelfde doet met anderen waar je
ze probeert te beheersen.

Dus wat echt belangrijk is om te begrijpen tijdens een spiritueel ontwaken, is wat liefde echt is. Omdat liefde verkeerd wordt
voorgesteld. Liefde is bewustzijn. Omdat liefde bewustzijn is, zal liefde nooit komen in de vorm van ontkenning. Ontkenning is
het tegenovergestelde van bewustzijn, het is een afwijzing van wat is. Usurpatie en controle zullen nooit in hun ware vorm komen.
Zo werkt manipulatie niet. Als er geen bedrog in het spel was, en ze kwamen meteen naar buiten en vertelden de hele mensheid
hun ware motieven, dan zou iedereen zich onmiddellijk verenigen om de gedeelde dreiging van de mensheid te bestrijden. En
door samen te komen, zouden we onszelf herkennen en zien in de ander, ons bewust worden van het feit dat we ondanks
alle uiterlijke schijn, allemaal hetzelfde zijn en dat is veel te hoge vibes. Nee nee nee, om een wereld te veroveren,
moet je een wereld verdelen. En raad eens wat verdeeldheid is? Entropie!

Alles wat wordt gedaan om de mensheid te beheersen, wordt gedaan in de naam van liefde.

Weet dit ten diepste. Want liefde en orde worden op dit moment zwaar nagebootst. Niemand zal de mensheid zomaar zeggen:
"We willen je tot slaaf maken, je trauma is voedend". Ze zouden hun intenties moeten aankleden als liefde en orde. Laat me
dit opsplitsen: in de thermodynamica is entropie hoe verspreid de energie binnen dat systeem is. Maar in spiritualiteit
is entropie de fragmentatie van een wezensbewustzijn.

In occulte termen is entropie chaos. En in lekentermen is entropie 'jezelf te dun verspreiden'.

De eenheden binnen dit systeem, dat wil zeggen: Wij, streven ofwel naar innerlijke samenhang aka Orde door hun dissonantie
te consolideren, of standaard fragmenteert hun bewustzijn in chaos. En hoewel dat niet de enige versie van entropie is, is dat degene
waar de bewuste gemeenschap naar verwijst als ze het hebben over entropie. Omdat de mensheid een open systeem is en entropie
anders werkt in een open systeem, wordt energie verspreid en uitgewisseld met onze omgeving die flexibiliteit produceert, wat
leidt tot evolutie. Dus hoewel entropie verslechtering veroorzaakt door de verspreiding van energie, is het ook een
katalysator voor nog meer samenhang door zijn expansie.

Hier wordt het donker:

Weet je nog hoe ik dat deel zei over entropie die anders werkt in gesloten systemen? Welnu, wanneer een open systeem zoals
mensen een realiteit begint te bespoedigen en aan te nemen die van elkaar is afgesneden, en van de realiteit, zoals we zien
met virtuele realiteit, of isolatie, energetisch, verandert dat ons in een gesloten systeem. En entropie functioneert anders
in een gesloten systeem. Puntloos, entropie in een gesloten systeem leidt tot verval waardoor het een pad naar
ontmoediging is. En dit zal een heel groot thema zijn als de schaduwkant van het Aquariustijdperk.

Gesimuleerde realiteiten worden gepresenteerd als baanbrekend en revolutionair, maar ze hebben een behoorlijke
route achter de rug. Als je wilt weten wat dat is, laat het me weten in de comments en ik maak er een video over.
Gesimuleerde universa gaan vooraf aan vanillehemel soort tijdlijnen die organisch bewustzijn voldoende
vervormen om het te laten divergeren in een staat van zielsverlies. Er zijn oplopende tijdlijnen en
aflopende tijdlijnen. Gesimuleerde realiteiten zijn dalende tijdlijnen omdat ze veel
entropie genereren door ons bewustzijn te fragmenteren van de
realiteit, en raad eens wie zich voedt met de
energie die je verspreidt?

Ons bewustzijn wordt verkalkt wanneer we niet verbonden zijn met onze organische omgeving, leven in
de realiteit en ons verbinden met anderen. Dus in het komende tijdperk leidt entropie tot zielsatrofie. En je
kunt geen zeer krachtige verbinding hebben met je hogere zelf, of met de universele kracht van liefde als je het
tegenovergestelde ervan voedt, namelijk ontkenning. Individuen die hun interne dissonantie consolideren, creëren
interne eenheid. Dit is wat we kennen als genezing. Genezing genereert samenhang die orde schept. Evenzo genereert
cognitieve dissonantie fragmentatie die leidt tot interne verdeeldheid. En tussen de krachten van liefde en ontkenning, orde
en chaos, eenheid en entropie zijn ons leven de longen die de schepping gebruikt om samen te trekken en uit te breiden. Ik
hoop dat dit heeft geholpen om je reis coherenter te maken.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius- Jouw Ziels Familie -

Door: Sarah Elkhaldy
20 januari 2022
Een van de diepste verlangens van een ontwakend wezen is de oproep aan gelijkgestemde zielen om een vervullende,
voedende band mee te delen. Deze verbindingen verschillen in welke vorm ze aannemen, afhankelijk van wat de voorwaarden
van ons zielscontract zijn, dus ik zal de verschillende niveaus van zielsfamilie behandelen hoe die relaties eruit zien en aan het einde
zal ik het verschil tussen onze zielsfamilie en karmische partners bespreken. In het grotere geheel van dingen zijn we allemaal eeuwige
energie en het is deze energie die de hele schepping bezielt, dus vanuit dat perspectief zou de hele schepping als onze zielsfamilie kunnen
worden beschouwd. Dat gezegd hebbende, ieder van ons zijn unieke uitdrukkingen van het multiversum en gedurende de zielenreis voelen
we ons aangetrokken tot andere zielen die dezelfde golflengte bezetten waarop wij verblijven.

Uiteindelijk zijn er alleen maar golfvormen op een elektromagnetisch spectrum en deze golfvormen zijn alleen zichtbaar voor onze ogen
binnen een bepaald bereik, er is veel meer van wat de werkelijkheid vormt die niet zichtbaar is voor ons dan wat is. En net zoals er
radiogolven, gammagolven en ultraviolette golven zijn die allemaal binnen een specifieke bandbreedte of frequentiebereik
trillen, zo verblijven ook zielen op verschillende golflengten.

In de alchemie noemen we deze harmonie tussen soortgelijke krachten sympathie, zowel in de spirituele gemeenschap
als in de kwantumfysica noemen we het resonantie. Op één niveau is onze zielsfamilie iedereen met wie we
affiniteit delen in de mate dat ons bewustzijn dezelfde golflengte inneemt. Binnen onze grotere
zielenfamilie zijn dit de meer dharmische relaties, wat betekent dat ze de harmonie
weerspiegelen die men ervaart door op dezelfde frequentie als elkaar te
vibreren. Dit zijn de verbindingen waarin we vergelijkbare
perspectieven, levensdoelen, passies
en geloofssystemen met
elkaar delen.

Dit zijn de mensen met wie we automatisch klikken tot het punt dat woorden niet eens de hele tijd nodig zijn om onszelf aan de
ander over te brengen. Dit is onze zielenfamilie in de breedste zin van het woord. Toch is dit niet het enige criterium dat onze
zielsfamilie vormt, dit is gewoon het meest bekende en daarom het meest voorkomende niveau waarnaar wordt verwezen
wanneer we over dit onderwerp spreken.

Sterren familie

Het tweede niveau van zielsfamilie is wat ook als onze sterrenfamilie wordt beschouwd.
Veel wezens op dit moment op Aarde zijn niet exclusief menselijk zoals jullie misschien al
weten. In feite zou het hebben van alleen menselijke incarnaties een vrij beperkt paradigma
zijn in de totale reikwijdte van dit sterrenstelsel, laat staan dit universum. Wanneer een hoger
dimensionaal wezen uit een ander sterrenstelsel incarneert als een 3e dimensionale mens, wordt
de algemene naam hiervoor een sterrenzaad genoemd.

Er zijn op dit moment miljoenen hoger dimensionale wezens op Aarde die helpen om de mensheid te
wekken en de frequentie hier te verhogen door onze respectieve roepingen. Dit niveau van onze zielsfamilie
bevindt zich buiten de aardse arena en omvat iedereen die deel uitmaakt van ons multidimensionale netwerk
of team dat we kennen van buiten onze fysieke incarnatie. De grootste uitdaging met deze verbindingen is dat
de frequentie hier op Aarde zo dicht is in vergelijking met hogere bewustzijnstoestanden dat het moeilijk kan zijn
om met hen te communiceren of de liefde en hulp te voelen die onze sterrenfamilie naar ons doorgeeft. Maar naar
mate onze slapende paranormale vermogens worden geactiveerd, kan communicatie gemakkelijker worden.

Het is ook belangrijk op te merken dat niet heel dit universum hetzelfde paradigma of dezelfde zinnen voor een concept
gebruikt. We hebben meestal het idee dat er één structuur is die zich in het hele universum aan één terminologie houdt en
dat is helemaal niet het geval. Je kunt bijvoorbeeld wezens uit andere dimensies kennen vóór je menselijke ervaring en laten
we zeggen dat één wezen nog nooit een fysieke incarnatie in de derde dimensie heeft gehad, maar ze stemmen ermee in om
een van je gidsen in dit leven te zijn omdat hun energie erg nuttig is om als hulpbron te hebben. Het hele universum gebruikt
misschien niet dezelfde terminologie van zielenfamilie als de titel van deze relatie. Maar dit is misschien hoe we ons deze
verbinding voorstellen.

Monad Soul Familie

Een andere, meer esoterische, interpretatie van dit concept van zielenfamilie vindt zijn oorsprong op het niveau dat bekend staat
als de monade, of de overziel. De monade is het best te omschrijven als een scheppingsstraal. Net zoals zonnestralen naar buiten
uitstralen vanuit het centrum van zijn bron om een bol te omvatten, komt elke straal van bewustzijn voort uit de ultieme realiteit
die naar buiten uitstraalt met een bepaald koppel, dat een bepaald ritme heeft dat een bepaald temperament creëert dat een
bepaald perspectief of facet van oneindig bewustzijn bevat.

Als de straal van bewustzijn nog te abstract is, dan kun je een monade gewoon zien als het begin van de fractal. Uiteindelijk
is de monade een geïndividualiseerde uitdrukking van Al wat is. De monade vertakt zich in individuele zielseenheden die
allemaal zijn unieke essentie delen. Dit is het diepste niveau van zielsfamilie. De zielen met wie we een overziel delen,
zijn degenen die de kernfrequentie van de ziel het dichtst bij de onze hebben, in feite meer dan dat, het zijn
aspecten van onszelf en wij van hen. Deze verbindingen kunnen niet anders dan ons eigen bewustzijn
verheffen en onze spirituele evolutie versnellen vanwege de hoeveelheid bewustzijn die men
verwerft door de spiegeling die plaatsvindt. Het is niet gegarandeerd dat je in dit leven
een deel van deze groep zielenfamilie zult ontmoeten, tenzij je een zielscontract
hebt om dit te doen. Een deel van onze zielenfamilie op dit niveau is
geïncarneerd van de planeet. Omdat de monade of overziel
veel geconcentreerde aandachtspunten tegelijk kan
vasthouden, verkent elk brandpunt een
andere dimensie van de
werkelijkheid.Het 4e niveau van Soul Family

Het 4e niveau van zielsfamilie zijn de mensen in ons leven waarmee we zielscontracten hebben, waaronder zielen
op elke golflengte en in elke fase van bewustzijn. Zo spelen de overkoepelende thema's die we in dit leven onder de
knie krijgen zich af. "Ik zal je je volledige kracht spiegelen", "Je verraadt me zodat ik een doorbraak kan hebben", "Ik zal
je verlaten zodat je de ware waarde van zelfliefde leert kennen", Alle belangrijke thema's die we in een leven ervaren, worden
geleerd door andere zielen die we hebben afgesproken om een rol in ons leven te spelen die een cruciale factor is voor onze
persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent niet dat alles in ons leven van begin tot eind is uitgeschreven, deze zielscontracten
zijn specifiek voor ieders lessen, doelen, verlangens en karma. Er zijn ook teleurstellende of optimale manieren waarop
deze contracten kunnen uitpakken op basis van onze persoonlijkheid, onze levensomstandigheden en onze vrije wil.

Dit is ook het meest herkenbare niveau wanneer we het hebben over het concept van zielsfamilie. Want op dit niveau is onze
zielenfamilie als een gigantische improvisatiestam of de cast van een film. Waar we een groep acteurs zijn die allemaal een script
delen, maar in plaats van dat elke persoon hetzelfde script heeft, hebben we allemaal een versie van het script waarin we de hoofdrol
speler van onze film zijn. En elke andere persoon in onze zielenfamilie speelt een unieke rol in elkaars script. En we ruilen in elk leven
een andere dynamiek met elkaar uit. In het ene leven kunnen we broer en zus zijn, in een ander leven kunnen we beste vrienden
of een mentor zijn. Binnen deze groepering worden allerlei verschillende afspraken gemaakt.

Als een ziel bijvoorbeeld in dit leven wil ontwaken, kunnen ze een contract sluiten met een ziel op een andere golflengte
dan die van hen om hen te helpen en hoewel dit niet onze zielsfamilie is in de ware zin van het woord, zou het
worden beschouwd als onze zielsfamilie op dit niveau van een improvisatiestam omdat we een
sleutelrol spelen die ze moeten vervullen in hun specifieke reis.

Karmische relaties

Dit is ook waar karmische relaties op het toneel verschijnen, omdat we op dit niveau van realiteit niet alleen onze lessen
en ervaringen kiezen uit onze volledige spirituele soevereiniteit. We worden getrokken of gemagnetiseerd naar
situaties, gebeurtenissen en relaties waar we van moeten leren voor de ontwikkeling van de ziel. Karma
is onbewust momentum.

Het momentum van onze acties, temperament en percepties zijn allemaal aspecten van de
resonantie van onze ziel die patronen creëren. We denken meestal aan onszelf als één wezen,
maar we zijn meer als een kwartskristal. We hebben verschillende facetten of aspecten
voor ons en elk van deze facetten draagt bij aan het momentum dat ons karma
genereert. We komen in dit leven met alles wat ongeleerd en onverwerkt
blijft in ons zielscomplex, evenals onze talenten en wat we al
onder de knie hebben. We hebben dus verschillende
aantrekkingspunten.

Daarom is ons karma niet vast of enkelvoudig. We worden altijd aangetrokken
door mensen, plaatsen en dingen die een thema vertegenwoordigen dat we willen
genezen of willen vervullen. Net als de rouwcyclus zelf. Er zijn facetten van ons bewustzijn
die een vorm van afsluiting nodig hebben. Wat ironisch is omdat onze energetische wonden,
ook bekend als karmische afdrukken, openingen achterlaten in ons auraveld die energetisch een
gebied van onze ziel vertegenwoordigen dat de liefde van ons bewustzijn mist. Dus het zoeken
naar afsluiting is een zeer passende term wanneer karma zowel emotioneel als energetisch
wordt aangepakt.

Karmische relaties kunnen nog steeds als Soul-familie worden beschouwd, maar via een omweg.
Het grootste verschil tussen karmische relaties en zielsfamilie is dat karmische verbindingen geen
bewuste samenwerkingen zijn. We reizen met onze zielsfamilie, maar met karmische partners, het is
niet uit vrije wil. We worden magnetisch naar deze verbindingen getrokken omdat ze aspecten van onze
kracht of essentie bevatten die moeten worden teruggewonnen en geïntegreerd.

Karmische bindingen zijn noodlottig. Ze voorzien ons van de katalysatoren die we nodig hebben voor de evolutie
van onze ziel en stuwen ons in onze dharma door ons te gedragen als een katapult. Karmische relaties zijn bedoeld om
ons op alle mogelijke manieren te belemmeren totdat ons ego een dieptepunt heeft bereikt. We worden gedwongen
om te voldoen aan alles wat in onszelf is dat is ontkend, onderdrukt, afgewezen.

Je zou karmische relaties dus kunnen zien als het bieden van de nodige wrijving die nodig is om uit het momentum
van hun eigen patronen (aka: hun eigen karma) te breken. Hoewel deze relaties tot extreem positieve resultaten kunnen
leiden als we de lessen die ze vertegenwoordigen integreren. Karmische verbindingen worden niet uitgevoerd vanuit een
bewuste en liefdevolle plek, dus begin hier geen Stockholmsyndroom van te krijgen. We zijn verbonden met deze mensen via
onze eigen totdat we nieuwe patronen genereren.

Soms kiezen we ervoor om karma op te lopen, zodat we toegang hebben tot bepaalde ervaringen. Dit is het geval voor meer
gevorderde zielen die in staat zijn om bewust hun levenservaringen te selecteren. Ze hebben meer vermogen om bewust
hun levensomstandigheden te creëren dan een wezen dat vastzit in de ernst van hun eigen onbewuste momentum.
Wezens die zwaar ondergedompeld zijn in karma worden gemagnetiseerd tot wat niet in zo'n mate is
geleerd dat ze heel weinig creatieve controle hebben over hun zielspad.
Ik hoop dat dit helderheid heeft gebracht op
jullie zielenreis.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Waarom
mensen bang
zijn voor spiritualiteit


Door: Sarah Elkhaldy
17 januari 2022
"Waarom ben ik ineens bang voor spiritualiteit lol." Dit is een van de vragen die ik ontving op - sociale media - en een zeer
relevante vraag omdat veel mensen zich momenteel op een kruispunt bevinden met betrekking tot hun eigen spirituele evolutie.

Er is niet één reden waarom mensen bang zijn voor spiritualiteit. Wat we vandaag de new age-beweging noemen, is geen samen
hangende eenheid. Het is een mozaïek van verschillende stromingen die onder de overkoepelende term New Age vallen. Er zijn dus
een groot aantal verschillende redenen waarom een persoon bang kan zijn voor spiritualiteit, waaronder alleen maar door ons
bewustzijn uit te breiden naar de marge. Dus dit artikel zal de grootste redenen behandelen waarom mensen spiritualiteit
zouden gaan vrezen en aan het einde zal ik de nummer één reden onthullen waarom mensen bang zijn voor
spiritualiteit en licht werpen op hoe ze door die fase van een spiritueel ontwaken
kunnen navigeren.

Spiritualiteit is tegenwoordig een kruispunt van gechannelde informatie, sterrenzaden, heidendom, een heropleving
van oude kennis, de menselijke potentiële beweging, geascendeerde meesters, epigenetica, neoshamanisme kwantum
mechanica, veel van de valse lichtactiviteit en religieuze figuren. Zoals je kunt zien, wordt alles wat als spiritueel wordt
beschouwd door de publieke sfeer vrijwel in deze categorie van new age gegooid, zelfs dingen die daar niet thuis-
horen, zoals inheemse praktijken die diep helend zijn voor de ziel.

Uit deze smerige soep is een van de redenen waarom een persoon spiritualiteit kan vrezen, dat het nieuwe tijdperk
aspecten heeft die gewoon een nieuwe kooizijn . Wat betekent dat het verder gaat waar religie ophield, alleen met een
vernieuwing van dezelfde oude controlesystemen, maar met een moderne twist. We konden het thema van dualiteit voelen
als met licht versus donker en volledig ontgoocheld zijn door deze spirituele schertsvertoning van het zien van het zelf en de
Bron als eendimensionaal.

Een andere van de grootste redenen waarom mensen bang zijn voor spiritualiteit is omdat het in het hele oude kennisgedeelte
woont dat ik noemde, dat esoterisch van aard is, en het esoterische kan echt intens zijn als we gewend zijn om ons te verhouden
tot het leven vanuit de buitenste laag van de werkelijkheid die bekend staat als het exoterische. Ik stip dit concept aan in mijn video
"de 3 soorten zielen in deze Matrix"

Exoterische kennis is kennis in zijn meest gereduceerde vorm. Het heeft betrekking op de externe, buitenste laag van begrip die
oppervlakkig van aard is. Het is beschikbaar voor de massa's en zal waarschijnlijk worden begrepen door de publieke sfeer. Als
je de lagen van een ui zou voorstellen, zou het exoterische rijk de buitenste laag van de ui zijn. Op de buitenste laag is er
een oppervlakkig niveau van waarneming, dus we zullen een concept alleen in zijn meest oppervlakkige vorm
begrijpen zoals bij religie.

We kunnen de wereld van de binnenste lagen van de werkelijkheid interpreteren als eng, of zelfs donker.
Dat komt omdat een persoon die in het exoterische rijk verblijft, meer vertrouwd is met de exoterische versie
van de werkelijkheid die niet verder reikt dan een oppervlakkig niveau dat weet of het nu gaat om spirituele lering
of ons wereldbeeld.

Terwijl esoterische kennis de innerlijke of verborgen dimensies van de werkelijkheid is. Dit is het subtiele rijk dat zich
bezighoudt met subtiele energie, nuance en essentie. Esoterische kennis is de tijdloze wijsheid en innerlijke betekenis van
een concept. Het zal waarschijnlijk niet begrepen worden door het publiek, niet omdat de kennis niet beschikbaar blijft voor
de massa, maar omdat de kennis arbeid en voorbereiding vereist om binnen te staan. De zoeker moet de ogen ontwikkelen om
te zien en de oren om de meest verfijnde waarheden van het leven te horen. Uiteindelijk vereist het esoterische directe ervaring.
Als er geen directe ervaring is, zou alle gnosis ingestudeerd en ijdel zijn. Esoterische symboliek is bedoeld om een persoon in
contact te brengen met zijn innerlijke wezen.

Wanneer esoterische concepten worden geïnterpreteerd door het exoterische, kunnen sommigen overweldigd raken door
dit alles en deze zaken waarschijnlijk verwarren als kwaadaardig. Omdat ze zich niet kunnen verbinden met betekenis
die verder gaat dan de uiterlijke vorm. Dit is de reden waarom sommige mensen bang zijn voor alchemie, omdat
ze in hun onwetendheid de vereniging van mannelijke en vrouwelijke energieën verwarren met letterlijk.

Veel van wat we de new age-beweging noemen, is eigenlijk esoterisch aka de oude dag. Zoals het chakrasysteem,
gedachten die de werkelijkheid creëren of de tarot. We bevinden ons momenteel midden in een hermetische heropleving
en het esoterische kan zeer verdacht overkomen in een tijdperk waarin we zien dat het schaamteloos tegen ons wordt gebruikt.
Wanneer we voor het eerst worden blootgesteld aan spirituele concepten, hebben we net genoeg kennis om bang te zijn, maar
niet genoeg om iets te begrijpen. Dit is waar veel mensen uittikken. Ze zien een mudra en zeggen: "Dat is het – ik ben eruit!"
en rennen terug naar religie om te herstellen. Want hoe minder we weten, hoe groter we vrezen, en dit hoort bij alles.

Dus het eerste belangrijkste punt om te begrijpen is dat de meeste symbolen objectief zijn. Een symbool heeft een
archetypische kracht, en die archetypische kracht kan worden gebruikt voor positieve of negatieve intentie. Zo
staat het archetype van de hogepriesteres symbool voor onze intuïtie, de verborgen kennis van ons onder-
bewustzijn, verbinding met het hogere zelf, innerlijk weten en goddelijke wijsheid. Maar als we deze
symboliek op een sinistere manier rond de mainstream zien zweven, kunnen we het automatisch
gelijkstellen aan 'donker' zijn en daarom het symbool beginnen te vrezen.

Misschien wel het meest gevreesde symbool van allemaal is het oog van de voorzienigheid, een christelijke bewerking van
het Egyptische oog van Horus. In zijn omgekeerde vorm is het oog van Horus het symbool van controle door het verbergen van
kennis, het is onderdrukte kennis om de mensheid in een kinderlijke staat van afhankelijkheid te houden. De bedoeling ervan die
op deze manier wordt gebruikt, is om de mensheid af te snijden van haar vermogen om geestelijk soeverein te worden.

In zijn rechtopstaande houding is het oog een symbool van opstanding na de dood van het ego in de "ik ben" aanwezigheid van
verlichting. Het is een enkel oog dat illustreert dat hun bewustzijn niet langer verdeeld is. Het ego en het Hogere Zelf zijn
samengesmolten tot Verlichting. Je kunt je voorstellen waarom dit symbool tegengesteld zou zijn aan degenen die
anderen willen controleren, dus waarom zou je het niet kapen?

En in onze onwetendheid stellen we het gelijk aan kwaadaardig zijn. Wanneer wat er feitelijk gebeurt een
poging is om de controle te grijpen over de universele macht die in deze symbolen wordt gehouden
om die kracht te gebruiken voor hun eigen intenties. Ze zijn niet zozeer geobsedeerd door het
flitsen van hun symbolen, dat is secundair, waar ze geobsedeerd door zijn, is de betekenis
van de symbolen en handgebaren nemen om het script te herschrijven,
zodat je denkt dat het van hen is en niet van jou.

Velen van jullie herinneren zich misschien de scène uit Aladdin waar de geest onder controle staat van Jafar.
De geest heeft zijn handen geboeid en zegt iets neerslachtigs als "Sorry kind". Dat is een geweldige illustratie van
de manier waarop de kracht van deze symbolen wordt benut. Onze eigen onwetendheid over de ware betekenis van
deze symbolen, mudra's en krachten maakt deel uit van de manipulatie. Het is belangrijk op te merken dat je niet van
symbolen hoeft te houden of ze echter hoeft te gebruiken, wetende dat de archetypische energie die ze kanaliseren ons
kan bevrijden van angst voor hen.

Alle hermetische kunsten zoals alchemie, astrologie, de tarot zijn hulpmiddelen om jezelf te leren kennen. Het zijn manieren
om de overgangsrituelen te begrijpen die de psyche ondergaat. Wanneer we bang zijn voor deze symbolen, zijn we bang voor de
hulpmiddelen die ons verbinden met het innerlijke proces van ons eigen onderbewustzijn. Van alle symbolen waar men moe van zou
moeten zijn, zijn de symbolen die centraal staan in de aanbidding van Saturnus. Wat ironisch genoeg niet van spiritualiteit is, maar van
religie als het kruis en de zwarte kubus.

Een andere reden waarom iemand bang kan zijn voor spiritualiteit is omdat er een heidens aspect aan zit dat veel aanbiddings energie
naar goden en natuurgeesten leidt. Als dat niet iemands kopje thee is en ze geven er de voorkeur aan spiritueel soeverein te zijn, dan
heeft dat het potentieel om angst op te roepen. En de belangrijkste reden waarom mensen bang zijn voor spiritualiteit is omdat er
veel verwarring is over waar het staat in overeenstemming met God. Er is een diepgeworteld geloof in de mensheid dat jezelf
gelijk maken aan god demonisch is. Zelfs spiritueel ingestelde mensen geloven dat denken dat je gelijk bent aan god
de gevaarlijkste waanideeën van het ego is.

Maar dit is het meest verwarrende onderwerp van allemaal. Want zie je, er zijn twee kanten aan deze medaille.
In feite is de sleutel tot deze realiteit dat er twee van alles zijn. Aan de ene kant van de vergelijking heb je duistere
occultisten die zichzelf zalven als boven God, die een oprechte minachting voor de Geest hebben. En aan de andere
kant heb je onze spirituele evolutie naar de staat van Godsbewustzijn die bekend staat als Eenheid. Dit is het niveau van
zijn waar we zijn ontwaakt tot onze ware identiteit als geïncarneerde Bron en dit is geen voorbijgaande staat. In feite is dit de
ware betekenis van openbaringen.

Maar raad eens wat er gebeurt als je de profetie van het hellevuur in heilige
boeken implanteert? Je mag alles verdraaien en het verhaal beheersen.

Je kunt je voorstellen dat het voor iemand die zich niet bewust is van deze twee kanten van de medaille, behoorlijk eng kan zijn
om het pad van spirituele soevereiniteit te bewandelen. Ze kunnen bang zijn om het ego te verheerlijken. Maar het is niet het ego
dat verheerlijkt wordt. Het is de ik ben aanwezigheid in ons. De oneindige soeverein die zich momenteel in een menselijke ervaring
bevindt. In feite zijn we zo groot dat de echte waan is om te geloven dat alles wat we zijn onze huidige naam en adres is.

Het uitbreiden van ons bewustzijn naar deze waarheid kan het engste van allemaal zijn, omdat het zou vereisen dat we onze ego's
gehechtheid opgeven om klein te blijven. We geven het ego meestal de schuld van zijn meer grandioze gedrag, terwijl we zijn
ondergeschikte gedrag niet erkennen. Het ego heeft veel meer op het spel staan om zich dienstbaar te houden aan zowel
de schepping als de schepper, omdat het op deze manier het beste intact kan blijven.

Dus aan de ene kant heb je de belichaming van ego dat probeert de mensheid af te snijden van zijn eigen goddelijkheid,
zodat het zijn existentiële machtsreis kan voeden, alleen bezig met hun eigen behoud en overheersing; en aan de andere
kant heb je de ontwaakte Ik ben aanwezigheid. Bronbewustzijn belichaamd. Volledig ontwaakt tot zijn eeuwige en oneindige
wezen. Om ons te laten vrezen voor onze eigen identiteit als eeuwige schepper is misschien wel de meest geavanceerde vorm
van manipulatie die je ooit kunt trekken.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2022

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusTijdlijnen
overspringen:
Quantum-realiteit beheersen

Door: Sarah Elkhaldy
12 januari 2022
Het kwantumveld is een wild beest dat zelfs de meest scherpzinnige geesten verbijstert. Het lijkt heen en weer te schommelen
tussen vrije wil en determinisme, het ritme is niet-lineair en het ontvouwt zich vaak op een onvoorspelbare manier. Je zou nauwelijks
kunnen bevatten dat de bewerkingssoftware van het universum voor het naadloos splitsen en plakken van de strook film voor ons,
is wanneer we met onze ogen knipperen. Als we iets zijn, zelfs vóór de mens, zijn we kwantumdieren. Dus ik zal het kwantumveld
van tijdlijnen behandelen. Wat is precies een tijdlijn en hoe kun je het zijn bij de oorzaak beheersen, en niet het gevolg einde
van de kwantummechanica, waardoor je een meester van deze realiteit wordt.

En we kunnen dit doen door eerst te begrijpen dat het kwantumveld bestaat uit puur potentieel dat wordt uitgedrukt als
golfvormen ons bewustzijn fungeert als een antenne die deze golfvormen vertaalt, in wat bekend staat als interferentie
patronen en dan nogmaals in deeltjes die alles in de fysieke wereld vormen, inclusief onszelf.

Maar het leveren van de grondstoffen voor de werkelijkheid is niet waar de magie van golfvormen ophoudt. Ze
vormen ook een oneindig aantal heden en toekomsten uit het verleden, omdat ze alle mogelijkheden kunnen
accommoderen. We noemen deze verleden heden en toekomst een tijdlijn. Voor iedereen die bekend is
met het mandala-effect dat een van de meest voorkomende voorbeelden is van herinneringen die
worden overgedragen van een eerdere tijdlijn waar we op zaten, naar de tijdlijn die we
momenteel bezetten. We verschuiven tijdlijnen vaker wel dan niet en veel
anomalieën blijven achter als de artefacten hiervan.

Met het kwantumveld dat bestaat uit grenzeloos potentieel, is de manier waarop het zelfs weet welke tijdlijn moet
worden geactiveerd en gematerialiseerd, via een feedbacklus. In feite, wanneer u op dit niveau van realiteit werkt, is het
zo dubbelzinnig dat u een feedbacklus nodig hebt om de uitvoer te begeleiden. En de leidende kracht die de feedbackloop
vertelt wat te produceren, zijn de keuzes die we maken. De synergie van onze gedachten, acties en gevoelens is waar de feed-
backloop, en dus de realiteit op reageert.

Om dit te illustreren, begint het veld als talloze mogelijkheden die beginnen te versmallen tot waarschijnlijkheden door de keuzes
die we maken. Deze waarschijnlijkheden zijn als trillingsmoment dat zich opbouwt, net als een oceaangolf. Deze waarschijnlijkheden
blijven afnemen en worden verder kleiner naarmate we onze keuzes meer richten totdat waarschijnlijkheid verandert in realiteit, wat
zich manifesteerde. En dit proces gebeurt elk moment.

Dus laten we zeggen dat we ervoor kiezen om ons pad van ontwaken van ons bewustzijn te bewandelen, het kwantumveld organiseert
een nieuw traject met de volledige ontplooiing van die keuze met alle mogelijkheden en alle waarschijnlijkheden. Hoe bewuster we
worden, hoe meer we de tijdlijnen versterken die die keuze weerspiegelen. Wat dit doet, is een feedbacklus tot stand brengen
tussen ons en alle potentiële toekomstige versies van onszelf waarmee we ons afstemmen. En door deze feedbacklus
sturen de potentiële toekomstige versies van onszelf ons de middelen die we nodig zouden hebben om ze te
actualiseren. Dit wordt ook weerspiegeld in de oude wijsheid: "Je kunt het pad niet bewandelen
totdat je het pad zelf wordt."

Je keuzes activeren nu al potentiële toekomstige versies van jezelf.

Er zijn meerdere versies van de werkelijkheid op Aarde, en we zijn voortdurend bezig met het afstemmen - ook wel bekend als
springende tijdlijnen, of we ons er nu bewust van zijn of niet. We kunnen op een paar verschillende manieren naar tijdlijnen kijken,
we hebben persoonlijke tijdlijnen en collectieve tijdlijnen, er zijn voortdurend gebeurtenissen die deze tijdlijnen voortdurend -
veranderen.

Onze persoonlijke tijdlijnen bestaan uit de keuzes uit het verleden en het heden die we elke dag maken. Ze worden beïnvloed
door onze sociaaleconomische status, verlangens, karmische indrukken en geloofssystemen. Afhankelijk van hoeveel van onze vrije
wil we gebruiken,maken we voorspelbare en gevestigde keuzes waarvan we hopen dat ze leiden tot een toekomst die we voor ogen
hebben, of we kunnen meer kans en onzekerheid implementeren die de tijdlijnen met geheel andere potentiële toekomsten zouden
openen. Als we tevreden zijn met ons huidige traject, hoe kleiner de kans dat we radicale keuzes maken die tot radicale koers
veranderingen zouden leiden. Het is dus een kwestie van persoonlijke voorkeur, maar dit is waar het lot in het spel komt.

We hebben het hier altijd over vrije wil en determinisme, of dit is allemaal de willekeurige creatie van ons eigen doen, of dit is
allemaal vooraf bepaald, in steen gebeiteld van een hoger niveau, en we zijn slechts de verzinsels die werden gehallucineerd om
die keuzes uit te spelen die al waren gemaakt. Deze Of/Of mentaliteit is het resultaat van onbalans binnen de hemisferen van het
mentale lichaam.

Er is een mate van lot dat aan het werk is in ons leven. Net zoals er een zekere mate van vrije wil is. Het lot is de les die we in dit leven
wilden ervaren en vrije wil is de reis van hoe die lessen worden geleefd. Het lot kan ingrijpen en doet dat ook als het voelt dat we niet
zo proactief zijn als we zouden kunnen zijn. Maar wat niet gegarandeerd is, is hoe goed onze resultaten tot wasdom komen. Dat
wordt allemaal overgelaten aan ons handelen, onderscheidingsvermogen en wilskracht.

Laten we ons nu concentreren op de collectieve tijdlijnen, stel je voor dat er al meerdere versies van de realiteit op aarde zijn en in
het verleden van een van deze versies van de realiteit, WO1 nooit heeft plaatsgevonden. Dat zou de toekomst van die realiteit
aanzienlijk veranderen, om nog maar te zwijgen van de rimpelingen die dat zou creëren. Pas nu hetzelfde concept toe op
elke gebeurtenis die verwoestend was en traumatiserend kon zijn voor onze collectieve psyche. En je zou kunnen
zien dat, hoewel er een oneindig aantal potentiële tijdlijnen is, het minder waarschijnlijk is dat we toegang
zouden hebben tot degenen die welvarend en optimaal zijn als onze collectieve psyche
voortdurend wordt geleid naar tijdlijnen die ontkrachtend zijn.

Zoals ik al zei, verschuiven we vaak van collectieve tijdlijn, maar hoe breder de sprong van onze huidige realiteit,
hoe meer bewustzijn nodig is om dit te doen. Wat dit betekent is dat als we een optimale en welvarende tijdlijn willen
ervaren, we moeten stoppen met het voeden van de officiële verhalen die ons ware potentieel beperken en bewuste acties
moeten ondernemen die de tijdlijn weerspiegelen die we zouden willen oproepen. Zo stappen we in onze geestelijke soevereiniteit.
Om je een voorbeeld te geven van hoeveel onze omgeving de input voor onze feedbacklus beïnvloedt, laten we zeggen dat de media
ons 6 maanden achter elkaar, bij herhaling, opblazen met de boodschap dat hemellichamen naar de aarde kwamen met een snelheid
die onze mitochondriale functie zou versnellen, waardoor een trapsgewijs effect ontstaat dat meer van ons DNA ontgrendelt. We
zouden allemaal rondvliegen als superman in 6 maanden, zo krachtig is de input van onze omgeving om onze consensus
realiteit vorm te geven.

Naarmate ons bewustzijn overgaat naar een hogere frequentie, beginnen we de levende realiteit van synchroniciteit te ervaren.
Zelfs de universele wet van oorzaak en gevolg is milder wanneer we een pad leven dat in overeenstemming is met de ware orde.

Ik zeg ware orde omdat golfvormen inherent chaotisch zijn en daarom vertegenwoordigen ze het principe van chaos en wanneer ze
zich stabiliseren in wat zich heeft gemanifesteerd, is dit wat we Orde noemen. Ten goede of ten kwade wordt het orde genoemd, zelfs
als het technisch gezien geen orde is. En dit is de ware betekenis van een nieuwe wereldorde. Het klinkt eng omdat ze dat willen. Maar
wanneer je het uitkleedt tot zijn akoestiek, wordt er opzettelijk chaos gegenereerd, zodat ze dat kunnen gebruiken om potentiële
tijdlijnen in dit rijk te benutten om een nieuwe orde te creëren.

Er zal altijd een nieuwe orde zijn omdat verandering constant is, dus laat je niet intimideren door die term, maar weet dat je ook
een nieuwe wereldorde kunt maken, het enige wat we doen is chaos, het kwantumveld van puur potentieel, veranderen in het
manifest, dat orde is. En we doen dit door het trauma in het lichaam / de geest te helen,bewust te worden omdat alleen
bewuste waarnemers de kracht hebben om het veld te beïnvloeden en door acties te ondernemen die de
tijdlijn weerspiegelen waarnaar we willen verschuiven.

En dat is wat manifesteren echt is, het is in lijn met de tijdlijn
waar dat ding dat gemanifesteerd wil worden al gebeurt.

Tijdlijnen splitsen de hele tijd, ze splitsen niet anders dan de manier waarop een cel zich deelt, we pulseren elke 10,44 cycli
per seconde in en uit deze realiteit door een natuurkundige formule die bekend staat als Fourier's transformatie. Degenen die
keuzes maken die in lijn zijn met tijdlijnen waar er een ontwaken is, ervaren die feedbacklus stapsgewijs in een toekomst met
minder externe dissonantie en dat weerspiegelt de interne eenheid die we hebben gerealiseerd tijdens onze helende reis.
Maar je zult nooit een echte splitsing zien, ook al doet het dat op dit moment. In plaats daarvan zul je de reis zien van
de keuzes die je hebt gemaakt, en het echt coole is dat hoe meer je je vrije wil gebruikt om radicale veranderingen
en krachtige keuzes te maken, je vrije wil een kanaal wordt naar de hogere orde van dit universum en de hogere
orde van het universum wordt uitgedrukt als synchroniciteit die dingen op één lijn brengt om het te
laten lijken alsof het al die tijd het lot was.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2022

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Brainwaves: een blik in de geest

Door: Sarah Elkhaldy
12 december 2021


Hersengolven

Hersengolven worden geproduceerd door elektrische impulsen die in de hersenen worden uitgezonden door neuronen.
Deze elektrische emissies interageren en communiceren met elkaar. De frequentie van deze communicatie, of oscillatie,
tussen deze emissies wordt gemeten in cycli per seconde die bekend staan als hertz (Hz). De meest voorkomende hersengolf
frequenties: Delta, Theta, Alpha, Beta en Gamma zijn altijd aanwezig en vermengen zich. Daarom bepaalt wat de verschillende
hersengolftoestand bepaalt waarin je je op een bepaald moment bevindt, de overheersende frequentie die wordt uitgezonden.

Epsilon <0,5 Hz — De zwevende geest

Deze toestand is het laagste geregistreerde bereik dat door de hersenen wordt uitgezonden. Epsilongolven worden beschreven
als "opgeschorte animatie", zonder detecteerbare hartslag of ademhaling. Dit frequentiebereik is gezien om de hersenen te
resetten, het ondersteunen van samenhang in het lichaam en zelfregulatie van het centrale zenuwstelsel.

Delta 0,5-3 Hz — Het onderbewustzijn

Delta-hersengolven overheersen in diepe, droomloze slaap, wanneer we uit het fysieke lichaamsbewustzijn vallen en opladen via
onbewuste herstellende langzame golfslaap (SWS) -cycli. Dit is ook de toestand in de slaap waar de anti-aging hormonen melatonine,
en menselijk groeihormoon HGH en DHEA toenemen. De Delta-frequentie is een krachtige regeneratieve toestand voor het genezen
van onze geest, lichaam en cellen. Het is ook het domein van het onbewuste, in deze staat zijn we in staat om terug te keren naar
de essentie en ons te verbinden met het bovenbewuste of universele bewustzijn.

Theta 4-7 Hz — Het onderbewustzijn

De Theta-hersengolftoestand staat bekend als het Twilight-rijk. Het is de meest ongrijpbare van alle reeksen. We
ervaren Theta meestal alleen vluchtig bij het ontwaken of afdrijven in slaap. Theta is de expansieve geest, de staat
van sjamanistisch reizen, diepe meditatie, waakslaap, REM-slaap, buitenzintuiglijk en hypnose. De akasha-kronieken
zijn ook algemeen toegankelijk in de Theta-hersengolftoestand.

Bij het wakker maken van Theta hebben we toegang tot informatie uit ons onderbewustzijn die normaal gesproken
ontoegankelijk is. Daarom kan het leren navigeren door wakkere Theta een waardevol hulpmiddel zijn bij het ontdekken
en ophalen van "verloren op zee" -inhoud over onze interne processen. Een paar dingen die zich in het domein van ons
onderbewustzijn bevinden zijn: mentale en emotionele patronen, overtuigingen, gedragsprogramma's, behoeften,
verlangens, verborgen of niet-erkende aspecten van onszelf waar we ons momenteel niet mee verhouden, en
nog veel meer.

Alpha 8-13 Hz— De gateway

Alfa is de poort tussen hogere en lagere bewustzijnstoestanden. In Alpha ervaren we ontspanning, inzicht,
verbeterde creativiteit, verbeeldingskracht, deductief redeneren en intuïtie. Het is de meditatieve waaktoestand
waarin we een verhoogd leervermogen hebben vanwege de open kalmte en het hogere niveau van suggestibiliteit
dat we ervaren in de Alpha-hersengolftoestand. Ons immuunsysteem en ons circadiane ritme bevinden zich beide
binnen deze bandbreedte, daarom wordt Alpha-training het meest aanbevolen voor de behandeling van stress
en depressie.

Beta 14-30 Hz — De bewuste geest

De Beta-hersengolftoestand is verhoogde alertheid, volledig wakker, concentratie, cognitie, besluitvorming,
probleem oplossing en coördinatie tussen lichaam en geest. Je aandacht is naar buiten gericht, op de wereld van
actie. Je fysieke zintuigen worden gebruikt om informatie te verzamelen en effectief toe te passen in de fysieke wereld.
De lagere emissies van bètagolven worden geassocieerd met angst en stress, terwijl hogere emissies van bèta worden
geassocieerd met een waarschuwingstoestand.

Gamma 31-100Hz — De Super Mind

Gamma hersengolven worden gezien in staten van piekprestaties (zowel fysiek als mentaal), hoge focus en tijdens mystieke
en transcendentale ervaringen. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de fysieke helende vermogens van gamma
hersengolven tijdens meditatie. Een van de kenmerken van gammagolven is synchronisatie van activiteit over grote
delen van de hersenen. Het versterkt en harmoniseert de voorste en achterste synapsen van het centrale
zenuwstelsel, creëert extatische verbindingen en versmelt de netwerken. Gamma verenigt de
geest en het hart om een hoger bewustzijn en universele liefde te bereiken.

Gamma stimuleert de productie van nieuwe hersencellen in de frontale cortex
en in de hippocampus. Het is ook de hersengolftoestand waarin neuroplasticiteit
optreedt en nieuwe paden in de hersenen worden gemaakt. Dit is belangrijk omdat
voordat dit werd ontdekt, de enige manieren om neurogenese na een bepaald punt te
ondersteunen, was door middel van lichaamsbeweging, voeding en het leren van nieuwe
dingen. Dit is de manier waarop we tegen onze hersenen zeggen: "Ik ga niet dood, dus
alsjeblieft, ga door met het maken van nieuwe hersencellen." Gamma hersengolven
ondersteunen zowel neurogenese als neuroplasticiteit.

Lambda 100-200hz—De totale geest

Er is niet veel bekend over deze toestand omdat het zelden verschijnt in ons bereik van hersengolfactiviteit.
Tot nu toe is het duidelijkste wat te zien is met lambda-hersengolven synchronisatie van beide hersenhelften: een
totale coherente en ordelijke bewustzijnsstaat.

Hersengolven dragen en berijden elkaar

Ze komen als een soort torusveld uit elkaar tevoorschijn. De laagst geregistreerde toestand epsilon heeft bijvoorbeeld een
nauwe relatie met de hoogst geregistreerde lambda - de ene komt uit de andere. Het ontwikkelen van hogere emissies van de
ene staat zal van nature hogere emissies van een andere staat beginnen te produceren, ze upreguleren en elkaar. Zelfs als we
slapen, produceren we emissies van prikkelbare toestanden die op de remmende toestanden stromen.

Een ideale gammatoestand is er een die geïntegreerd is met theta-, alfa- en deltagolven om zowel een geaarde als ontwaakte
geest te ervaren. Hoe meer geïntegreerd de hersengolfactiviteit is, hoe stabieler de bewustzijnsstaat. Als je veel gamma-activiteit
afvuurt die hyper is en niet gepaard gaat met de lagere frequenties wordt het een crapshoot; je kunt klimatologische ervaringen van
eenheid hebben of het gevoel hebben dat een telefoon overladen is. Het is de stabiliteit van deze toestanden die een volledige
verschuiving in onze realiteit mogelijk maakt. Het potentieel van fysiek en psychisch welzijn verkregen door het begrijpen
van deze hersengolffuncties en het activeren van hogere bewustzijnstoestanden is een waardevol hulpmiddel om
ons te helpen op ons pad van empowerment.

Verwijzingen:

1. - Gamma Brainwaves -  
2. - Voordelen van Brainwaves -

> BRON <

© Sarah Elkhaldy

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe rol van
het fysieke
lichaam in ascentie

Door: Sarah Elkhaldy
8 december 2021
Velen van ons hebben een afkeer gehad van de menselijke vorm en een moeilijke tijd om te wennen aan het driedimensionale leven,
dat zich in een of andere vorm als gemak heeft gemanifesteerd. Er zijn positieve aspecten aan de staat van ziekte die niet gemakkelijk
worden herkend vanwege de enorme hoeveelheid pijn die ziekte met zich mee brengt. Een van de ondergewaardeerde aspecten van
ziekte is dat het ons leert hoe we goed voor ons fysieke voertuig kunnen zorgen. Persoonlijk weet ik dat als het niet voor mijn eigen gezondheidsproblemen was waar ik in de loop der jaren aan heb geleden, ik me niet zo bewust zou zijn van mijn gezondheid als
ik nu ben, noch zou ik zo behulpzaam zijn als een genezer.

Spirituele evolutie

Stel je de ether voor als een zee van bewustzijn die bestaat uit verschillende radiogolven. Deze radiogolven worden uitgezonden
in oneindige versies van de werkelijkheid, of 'radiostations'. Elk station zendt een andere versie van de werkelijkheid uit. Het
ascensieproces is de verheffing van ons lichaam naar een ander radiostation, of versie van de werkelijkheid. Dit omvat
het verschuiven van ons hele wezen naar een andere fase van bewustzijn. Dit proces omvat al ons lichaam: het
fysieke, emotionele, mentale, etherische en spirituele. Het zal geen zin hebben om het kanaal waarop
we ons bevinden af te weren. Het gaat erom dat je simpelweg niet meer gemagnetiseerd
wordt naar dit kanaal. Wanneer er geen behoefte meer is voor een wezen
om zijn lessen te leren op dit radiostation, valt de
zender vanzelf weg.

De rol van het lichaam in het ascensieproces is bedoeld om ons naar hogere staten van bewustzijn te leiden.
Het doet dit door ons langs bepaalde paden te manoeuvreren die leiden naar een spiritueel ontwaken. Ziekte
leidt ons om. Vaak zal ons Hogere Zelf ziekte gebruiken als medium om ons uit onze identiteit te trekken en ons
bewustzijn te veranderen. Dat is ook de reden waarom het lijkt alsof zoveel ontwakende individuen eindigen met
mysterieuze ziekten. Hoewel ontwaken continu is zonder een voorzienbaar einde, is het heel goed mogelijk om te
ontwaken in de mate die deze dichtheid ons biedt. Ontkennen dat bewustzijn een spectrum is dat bestaat uit een
groot aantal fasen is, is in de wortels ontkennen dat groei helemaal kan plaatsvinden. In feite is het doel van dit
leven voor veel zielen om te ontwaken voor de multidimensionale aard van de werkelijkheid.

De lessen die we leren door voor ons lichaam te zorgen, verbreden al ons begrip van de wereld waarin we leven,
inclusief de vele verborgen nadelen voor onze gezondheid en waarom deze nadelen in de eerste plaats bestaan.
Voor velen begint hun spirituele ontwaken met een helemaal niet zo spiritueel gevoel. Het wordt veroorzaakt
door aan een enkele draad van informatie te trekken en meer te ontdekken dan verwacht werd te ontrafelen.

Omdat het lichaam het voertuig is dat onze ascensie faciliteert, omvat een deel van het evolueren het leren hoe
voor het fysieke voertuig te zorgen. We hebben allemaal gehoord dat het lichaam een tempel is, hoewel het soms
moeilijk kan zijn om het letterlijk als zodanig te behandelen. Onze tempel heeft voldoende middelen nodig om zijn taken
uit te voeren. Het fysieke lichaam moet sterk genoeg zijn om de massale instroom van energie uit hogere rijken te integreren.
Hieruit kunnen we zien dat een groot deel van het cultiveren van zelfliefde voortkomt uit ons vermogen om keuzes te maken
en acties te ondernemen die gezondheid en vitaliteit produceren.
We kunnen een onschuldige en goedbedoelde neiging ontwikkelen om ons te concentreren op upgrades van ons energieveld zonder
te hebben geleerd hoe we naar ons lichaam kunnen luisteren en aan zijn behoeften kunnen voldoen. Een belangrijke mantra die ik heb
geleerd van mijn eigen genezingsreis is: "Geef het lichaam wat het nodig heeft voordat het erom moet vragen." Zodra het lichaam iets
moet vragen, opereert het al vanuit een plaats van nood en heeft zich een symptoom ontwikkeld. Met alle moderne gifstoffen die we
tegenkomen, is het gemakkelijk om ons fysieke voertuig als vanzelfsprekend te beschouwen totdat het leegloopt of een genezings
crisis tegenkomt. Net zoals het hoogst onrealistisch is om te verwachten dat een individu dat een paradigmaverschuiving ervaart,
zijn hele leven vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau opereert, is het net zo onrealistisch om te verwachten dat het lichaam
optimaal functioneert zonder de fundamentele ondersteuning die het nodig heeft om dat mogelijk te maken.

Als energiegenezer geef ik middelen aan mijn cliënten, zodat ze hun zelfgenezende ritme kunnen behouden. Wanneer
het energieveld van de cliënt wordt aangesproken als een holistische samenstelling van lichaam, geest en ziel, dan zijn de
upgrades die ze ontvangen in staat om op cellulair niveau te integreren zonder het fysieke lichaam te overbelasten. Wanneer
een klant bijvoorbeeld naar me toe komt voor angstproblemen, is het eerste wat ik vraag voordat we in iets esoterisch komen,
of ze misschien zinktekort hebben, dat is hoe belangrijk de rol van mineralen is in onze algehele gezondheid. Gevangen emoties
kunnen het vermogen van ons lichaam om voedingsstoffen te absorberen beïnvloeden. Adequate maagzuurproductie is zo essen-
tieel voor verschillende functies in het lichaam die geen verband lijken te houden met de darm, zoals slaap, neurotransmitterproductie
en haargroei om er maar een paar te noemen. Deze korte afbeeldingen laten een glimp zien van hoe multidimensionaal de factoren zijn
die bijdragen aan de integriteit of uitputting van het lichaam / geest.

Een andere belangrijke rol van het fysieke lichaam is de opslagcapaciteit. Het hele capillaire netwerk alleen al dient een metafysisch doel
als golfgeleider voor infraroodsignalen. Van onze bloedcellen tot de holtes in onze hersenen, het lichaam is geavanceerde technologie
die elektromagnetische energie ontvangt en verzendt. Karmische afdrukken worden ook in de cellen van ons lichaam vastgehouden
en het is door het opruimen van deze trauma's dat we in staat zijn om de menselijke vorm te transmuteren in hogere graden van
licht. Om deze reden zal het ascensieproces elk thema uit dit leven en vorige levens activeren dat lijden in ons cellulaire
geheugen vasthoudt, zodat het bewust op een visceraal niveau kan worden verwerkt.

Wat dit betekent is dat we ons aangetrokken zullen voelen tot archetypische situaties waarin we elke rol spelen in
een dynamiek die ons een conflict weerspiegelt dat zich in onze eigen zielsstroom bevindt. Om de ziel te laten genezen,
worden we in elk van deze rollen bewogen, zodat we elke waarneming met betrekking tot het thema kunnen ervaren. Wat
dit doet is het zoeken naar balans zodat het geneutraliseerd kan worden.

We kunnen bijvoorbeeld veel ervaring hebben met het slachtoffer van een polariteit, dus we gaan onbewust in de rol van de
dader totdat die machtsdynamiek in het bewustzijn wordt verdreven. Spirituele evolutie beweegt in een spiraalvormige
beweging waarbij we onze overkoepelende thema's opnieuw bekijken, elke keer een beetje meer van ons wezen
integreren, ons begrip verdiepen en ons gezichtspunt verschuiven. De reis van karma naar dharma
wordt vergemakkelijkt door de gave van het fysieke lichaam.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Het Onuitsprekelijke begrijpen

Door: Sarah Elkhaldy
23 november 2021
Het onuitsprekelijke begrijpen: waarom het concept van een Schepper-entiteit ons tegenhoudt

Inmiddels begrijpen veel van degenen op het evolutionaire pad dat het concept van een universele schepper niet exclusief
mannelijk of exclusief vrouwelijk is, maar eerder een energieveld – Generator, Operator, Destroyer aka God – dat zichzelf
momenteel onderzoekt door de constructie van licht.

3e dimensionale religieuze leringen en 4e dimensionale spirituele leringen presenteren het Al nog steeds als een mannelijke, vader -
energie, die slechts de beperkte reikwijdte van hun waarneming weerspiegelt, meer dan dat het iets zegt over de ware aard van het Al.
In feite zul je veel spirituele vrouwen vinden wier huidige begrip van de Bron een exclusief mannelijke hemelse aanwezigheid is, net zoals
je veel spirituele mannen zult vinden die begrijpen dat de Bron zowel vrouwelijk, mannelijk en nog steeds meer is dan de som van deze
delen; tot het punt dat het een van die dingen is die een beetje vanzelfsprekend is. Hoe is het voor sommigen moeiteloos om dit
concept te begrijpen, maar blijft het vaag, zo niet gevaarlijk, voor anderen om zich voor te stellen? Beter nog, waarom is
het belangrijk om onze perceptie en dus onze relatie met dit krachtenveld dat gewoonlijk God wordt genoemd,
te veranderen?

Ten eerste is het begrijpen hiervan niet afhankelijk van het geslacht van een persoon. Er zijn verschillende spirituele
mannen en vrouwen die voorbij de vooringenomenheid van hun eigen biologie kunnen kijken. Voor het grootste deel is
dit te wijten aan de overgang naar spiritualiteit (het esoterische) van religie (het exoterische) die velen van ons ondergaan.
Hoewel we kunnen genieten van de vrijheid van een meer bevrijdende context die spiritualiteit biedt, hebben we de neiging
om onze gehechtheid aan de geloofssystemen en het wereldbeeld over te dragen die al vroeg actief waren in het vormgeven
van ons paradigma.

Maar voordat men een nog breder begrip van schepper en schepping kan doorgronden, is een belangrijke stapsteen de erkenning
van de vrouwelijke energie als gelijk aan de mannelijke energie binnen de Bron. De Goddelijke Vrouwelijke energie is ontkend als
gelijk aan de mannelijke energie, niet alleen binnen de moderne wereld, maar zelfs in delen van de spirituele gemeenschap die
de opkomst van het Goddelijke Vrouwelijke inluiden. Wat de vraag oproept: waar dacht men precies dat ze naartoe ging?
Cognitieve dissonantie lijkt een extreme sport.

Als we het hermetische axioma uit de wet van correspondentie "Zo boven zo beneden" letterlijk zouden nemen, zoals de
meesten geloven dat ze doen, zouden we zien dat de vrouwelijke energie is wat zich uiteindelijk ontwikkelt en het leven creëert
door de geboorte. Als we de schepping aan een kracht moeten toeschrijven, dan is het wel het Goddelijke Vrouwelijke door simpelweg
de fractale aard van de werkelijkheid te observeren. In plaats van deze waarheid direct te erkennen, creëren we een voorbehoud bij deze
kleine fout in de wet: we zeggen: "De vrouwelijke energie is zo speciaal dat de schepper haar heeft gekozen om de poort voor het leven te
zijn." We doen dit om het paradigma van een exclusief mannelijke God te versterken.

En toch is er nog een diepere waarheid. Het zijn de mannelijke en vrouwelijke energieën; de passieve en actieve krachten die samen de
schepping voortbrengen, die dichter bij de waarheid van het Universele bewustzijn staat. Oude beschavingen begrepen dat het Al
beide krachten bevatte, sommige beschavingen schilderden het zelfs af als androgyn. Ze wisten dat elke macht een nood -
zakelijke en gelijkwaardige rol speelde in het leven. Het is niet zo dat er niet zoiets bestaat als een vader of een
moeder schepper wezen, er bestaan inderdaad veel scheppende wezens. Het is meer zo dat deze
entiteiten niet "de hele enchilada" zijn zoals ze zeggen, maar eerder een uitdrukking
van de Bron zoals we allemaal zijn.

Hermeticisme leert dat Het AL boven het geslacht staat, ondanks dat het een universeel principe is. Bovendien omvatte het
hermetische principe "Alles is de geest" het vrouwelijke aspect van bewustzijn erin. Wanneer we horen dat het universum een
mentale creatie is, denken we meestal dat de Geest het product is van het denken alleen. Ze wisten echter dat de term 'Geest' de
drie-eenheid van denken, bewustzijn en Wil omvatte, die het proces van in gang zetten om in gang te worden. Sentience op dit niveau
van zijn kan worden vertaald naar een primordiale "Zorg" die de creatie van de werkelijkheid genereert, daarom wordt sentience ook wel
het Generatieve principe genoemd.De verheerlijking van de mannelijke energie in een verheven staat was belangrijk voor de oude wereld, maar niet zozeer om de
aanwezigheid van het vrouwelijke van God uit te roeien, dat deel kwam pas bij de opkomst van het monotheïsme. Veel esoterische
leringen verwezen naar God in mannelijke terminologie, zelfs niet in combinatie met de opkomst van zonneverering noodzakelijkerwijs,
maar om een reden die veel anticlimactischer is: ze gebruikten de titel 'mens' als een steno-manier om naar de homosapien-soort te
verwijzen. Dit is niet anders dan hoe we naar ons ras blijven verwijzen als mensheid, of mens.

De rol van de mannelijke en vrouwelijke energieën

In zowel moderne als oude denkscholen wordt de Natuur toegeschreven als het vrouwelijke aspect van de Bron, dat fungeert als
het bindweefsel of weefsel van Ruimte en Tijd, terwijl Geest wordt aangeduid als het mannelijke aspect van de Bron. We zien
echter een constante flux tussen deze twee rollen en over welke eigenschappen ze heerschappij hebben, afhankelijk van
tot welk geloofssysteem we behoren.

De mannelijke energie is bijvoorbeeld de penetratie van licht in het netvlies, dat vervolgens wordt doorgegeven aan
de visuele cortex die aanleiding geeft tot de wereld van vorm door "het deeltje" te creëren, terwijl de vrouwelijke
energie overeenkomt met de staat van zijn in zijn pure potentieel dat bekend staat als de leegte. In deze
chaotische toestand wordt het uitgedrukt als 'de golfvorm'. Dit keert de rollen volledig om waarin
kracht zich als materie uitdrukt en welke men als geest uitdrukt, aangezien veel spirituele
groepen de vrouwelijke kracht vasthouden als degene die gericht is op het
onuitsprekelijke.

Waarom het belangrijk is om onze perceptie te veranderen

Vanaf nu is er slechts een klein, maar groeiend deel van de mensheid dat toegang heeft tot en de essentie van hun Ziel belichaamt.
Essentie is de allerbelangrijkste substantie van de spirituele rijken. Het is de aangeboren, creatieve en open expressie, intrinsiek in ons.
Haar aanwezigheid, of het gebrek daaraan, is wat de kwaliteit van de Ziel vormt. Als er een eindspel of doel zou zijn dat we hier moeten
vervullen, zou het zijn om de essentie van onze Ziel in het fysieke te integreren om de materie te vergeestelijken. Om dit te laten
plaatsvinden, zouden we een enorme verschuiving moeten toestaan in hoe we ons verhouden tot het Absolute. Dit is de
primaire perceptie die uiteindelijk en onbewust de toon zet voor ons hele leven en elk aspect daarin. Het bepaalt
de context waarin we onszelf bekijken en hoeveel van onze oneindige natuur we kunnen bereiken.

Als het individu nooit groeit uit de behoefte aan een persoonlijke ervaring van God zoals een vader/dochter, of vader/zoon of
'kinderen van God' mentaliteit, kan het Hogere Zelf niet belichaamd worden. We geven het ego meestal de schuld van zijn meer
grandioze gedrag, terwijl we zijn ondergeschikte gedrag niet erkennen. Het ego heeft veel meer op het spel staan om zich dienstbaar
te houden aan zowel de schepping als de schepper, omdat het op deze manier het beste intact kan blijven. In feite is een van de meest
uitdagende barrières tussen het individu en de belichaming van hun Hogere Zelf het begrijpen dat er geen entiteit is om krediet aan
te geven voor de totaliteit van het multiversum.

Het toppunt van geestelijke volwassenheid is niet dat men zichzelf onder of boven God plaatst. Het is begrijpen dat het concept dat
we God noemen een eeuwig energieveld is zonder schepper, zonder begin en zonder einde. Onze linkerhersenhelft kan zich niet
om dit concept heen wikkelen. De implicaties zijn te groot om te verwerken. Haar vermogens zijn gebonden aan Ruimte en
Tijd, relativiteit, hiërarchie en polariteit. Dit is de noodzakelijke toestand voor de symbolische linkerhersenhelft. Het is
op deze manier speciaal samengesteld, zodat het kan inbellen in de ervaring van deze dimensie. Het maakt het
proces van het her-me-memberen van alles wat uiteengereten was echter uitdagender.

Als we de angst en existentiële angst die ons blokkeren om onze metafysische comfortzone te verlaten
visceraal kunnen verwerken, kunnen we ons verplaatsen door de groeipijnen die worden ervaren
door samen te smelten met ons Hogere Zelf.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy 2021

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusSchaduw Werk 101:
Claim het gewoon allemaal

Door: Sarah Elkhaldy
21 november 2021


Art by: Martien Janssen

Mensen zullen zeggen dat je teveel liefde en licht bent als ze zich niet op hun gemak voelen met het licht.
Mensen zullen zeggen dat je te negatief bent als ze de duisternis in deze realiteit niet onder ogen kunnen zien.
Ze zullen zeggen dat je egoïstisch bent als ze zich niet op hun gemak voelen met het bezitten van hun eigen kracht.
Ze zullen zeggen dat je te spiritueel bent als ze zich niet op hun gemak voelen bij de Geest. Zie je het patroon hier? Mensen
gaan zeggen wat ze zullen zeggen in overeenstemming met hun niveau van waarneming en hun vermogen om elk aspect van
de Bron te integreren. Door de diepgaande analyse en vluchtige indrukken van de samenleving zal iedereen die evolueert naar
zijn soevereiniteit moeten kiezen wat hij meer waardeert: de perceptie van anderen of het eren van zijn eigen pad.

Een veel voorkomend thema tijdens een spiritueel ontwaken is het ontgroeien van een omgeving die vroeger bevredigend was en
nu beperkend is geworden. Volwassen worden voorbij een bekend bewustzijnsniveau kan met meer problemen lijken te komen dan
het waard is. Met constante projecties van anderen die worden getriggerd door onze groei, en misvattingen door degenen die ernaar
streven onze ervaring te verminderen of te beheersen, kan het spirituele evolutie niet het meest aantrekkelijke levenspad maken om
naar beneden te gaan. Vaak vragen we onbewust toestemming van anderen om ons te laten groeien. Waar we onschuldig om
vragen is een spiegel in de externe wereld om te valideren wat er in onze interne wereld gebeurt. Dit is niet zo
verschrikkelijk als het eenmaal is gedemystificeerd. We willen toestemming.

Een dynamiek waarin we ons kunnen laten inpakken, is onbewust het spel van "Simon Says" spelen, waarbij we het tempo van
onze expansie vertragen om de mensen om ons heen te evenaren uit angst om te worden besproken, belachelijk gemaakt
of beoordeeld. Als we ervoor kiezen om dit spel te spelen, wachten we tot anderen onze acties goedkeuren terwijl we
onze zelfexpressie tegenhouden. We kunnen op deze manier mogelijk harde projecties van anderen vermijden,
maar we beroven onszelf ook van het ervaren van ons volledige potentieel en een leven waarmee we in
ware overeenstemming zijn. Ik noem dit "gevangenen die andere gevangenen controleren"
omdat het precies de energetische dynamiek is die zich afspeelt als ik dit voor
een cliënt zie opkomen tijdens een energetische
healing sessie.

Verbinding is noodzakelijk, maar het hoeft niet tegen elke prijs te zijn. De onderliggende angst is dat als we de goedkeuring
verliezen van degenen op wie we vertrouwen voor verbinding, we helemaal alleen zullen zijn. Hoewel deze angst niet onterecht
is, ontzeggen we onszelf in werkelijkheid alleen onze eigen totaliteit door onze expressie te laten beperken door de oordelen van
anderen. We oordelen over anderen omdat we onszelf beoordelen, omdat we beoordeeld werden door anderen die zelf beoordeeld
werden... en zo gaat het rond.

Verbinding is een kernbehoefte voor mensen en verbinding speelt een rol in waarom we in de eerste plaats toestemming zoeken.
Mensen zijn onderling afhankelijk, het is een natuurlijk instinct voor ons om steun te willen en te zoeken bij onze leeftijdsgenoten. Elkaar ondersteunen is hoe we zullen gedijen als een collectief dat zich in het nieuwe paradigma betreedt. Het verschil tussen ondersteuning
krijgen en toestemming willen, is echter dat we met toestemming iemand vragen om ons groen licht te geven om te doen of te zijn
waarvan we denken dat we er toestemming voor nodig hebben. Dit creëert een kleverig dilemma, omdat het nodig hebben van
toestemming ons volledig afhankelijk maakt van de feedback die we krijgen van degene aan wie we de rol van autoriteitsfiguur
hebben gegeven. Overweeg het gewicht van die positie voor iemand om vast te houden. We kunnen toestemming vragen
aan mensen die die rol niet verdienen met hun eigen beperkingen en programmering om zich aan te houden,
simpelweg omdat we die spiegel nodig hebben.Soms is er maar één persoon nodig om onze ontwikkeling te valideren en dat is alle reflectie die nodig is om ons te helpen
onze eigen kracht aan te zetten. Het is een klein wonder als iemand langskomt en ons de aanmoediging en acceptatie laat zien
die we verlangen. Maar wat gebeurt er als we die behoefte niet kunnen behalen, of als we ons huidige ondersteuningssysteem zijn
ontgroeid? Het is dat onbekende terrein, de lege ruimte tussen het worden van een doelwit van onderzoek en het vinden van vervulling
op zielsniveau waar we het meest bang voor zijn. We krijgen altijd een vorm van hulp op ons pad; het kan gewoon niet-lineair verschijnen
omdat onze grootste transformaties worden gemaakt op de momenten dat er de meeste onzekerheid is.

Het helpt niet om het vragen van toestemming als negatief te zien, noch is het inherent goed of slecht. Het is gewoon iets dat ons helpt
totdat het ons begint te belemmeren. Tot een bepaald punt kunnen we onze groei niet voortzetten door het gezag van iemand anders, dus
we zullen in omstandigheden worden geplaatst waarin we geen toestemming krijgen, zodat we ons ervan bewust kunnen worden dat we om toestemming vroegen. Er zullen mensen zijn met wie we op ons pad omgaan en die geactiveerd worden om antagonistische rollenspel te
spelen. Het is niet dat ze zich ervan bewust zijn, maar de archetypische energie die door hen heen werkt en die we hebben
gemobiliseerd als reactie op onze evolutie. Wrijving is een enorme katalysator voor groei en een deel van het
worden van soevereine wezens is het vermogen om onszelf anders te laten zien door
anderen zonder dat het ons in een existentiële crisis spiraalt.

Mensen kunnen hun hele leven onvervuld doorbrengen door de loop van hun levenskeuzes, allemaal vanwege angsten met betrekking
tot toegang tot hun eigen kracht. Dit betekent niet dat we onze onzekerheden moeten compenseren door onszelf volledig onder te
dompelen in het ego, het betekent gewoon dat we stoppen met het vermijden van oordelen en ons bewust worden van waar we
onszelf beperkingen opleggen. Vergeef jezelf dat jij je door het oordeel van anderen laat tegenhouden. Wij mensen zijn van
nature uniek in veel opzichten, maar sommige thema's zijn ronduit universeel, teleurstellend en afgezaagd, en dit is er
een van, dus geef jezelf er de ruimte voor. Deze wereld werd geleerd om zich tot elkaar te verhouden door middel
van oordeel, angst voor schaamte en gebrek aan diepgang. We staan op het punt om een nieuwe manier van
zijn te leren en dat begint met het ontwikkelen van de moed om de barrières tussen ons en alle delen van
ons zelf te doorbreken omdat we te bang waren om het te claimen.

Als we echt inzichtelijk willen zijn, kunnen we ons naar binnen keren en zien waarom we deze mensen
kiezen. Dat doen we om ons in de eerste plaats toestemming te geven. Als we anderen de macht
geven, op een bepaald niveau, om ons toestemming te geven, waarom zouden we het dan niet
gebruiken als een kans om erachter te komen welke behoeften achter die tendens wordt
gecommuniceerd? Onze redenen hoeven niet als monsters te worden gezien en
gedemoniseerd, maar alleen beter begrepen en ingeleefd. Wanneer
we onze onschuld in onderzoek betrekken, moet dat
gebeuren met tederheid in plaats
van minachting.

We zouden zelfonderzoek kunnen gebruiken als een manier om kennis van onszelf te cultiveren door te begrijpen wat precies
onze behoeften zijn. Wanneer we duidelijk zijn over wat we nodig hebben om ons veilig genoeg te voelen om te groeien, spreek
dan de behoeften hardop tegen jezelf uit. Deze methode helpt bij het ontwikkelen van transparantie en intimiteit met onze schaduw
door het neutraliseren van eventuele schaamte die we hebben rond het willen van goedkeuring of zelfs voor het hebben van behoeften
in de eerste plaats. De alchemie van deze praktijk is dat onze behoeften verschuiven door ze beter te kennen en ze onze onvoorwaardelijke aanwezigheid te geven.

> BRON <

Wanneer we onszelf bevrijden,
bevrijden we anderen door ons voorbeeld.

© Sarah Elkhaldy

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusHet alchemistische proces


Door: Sarah Elkhaldy
19 november 2021


Art by: Ira Ratry

De alchemie van de vrouwelijke energie: de verandering zijn die je wilt zien

De verandering zijn die je in de wereld wilt zien, heeft een yin en yang (passieve en actieve) component.
Om de Aarde collectief te verheffen moeten we begrijpen hoe belangrijk de rol van het vrouwelijke is in dit spel.

De aanwezigheid van de vrouwelijke energie is grotendeels afwezig in de vergelijking hier op aarde. Haar kracht is die
van de cirkel – alles omvattend. Ze is chaos en orde, vorm en vormloos tegelijk. Ze is niet-lineair en hiervoor kan ze gevreesd
worden of gezien worden als magie. Zij is de stilte die beweging voortbrengt en de statische waaruit het extatische tot leven komt.
De vrouwelijke energie is hier om ons hart te activeren en in balans te komen met de mannelijke energie om hartgericht eenheids -
bewustzijn te vormen.

De mannelijke energie is: logica, actie, wilskracht, focus, grenzen, intellect, lineair.

De vrouwelijke energie is: intuïtie, koestering, compassie, emoties, ontvankelijkheid, bewustzijn, niet-lineair.

Er moet eerst harmonie worden gecreëerd tussen deze twee krachten op individueel niveau, zodat het beschikbaar is als een levende
realiteit op Aarde en we gaan in deze richting. We hebben gezien hoe groot een wereld is die uit balans is met zijn habitat eruit ziet
en we hebben de omvang gevoeld van wat actie zonder hart kan doen. Wanneer de mannelijke en vrouwelijke krachten in ons
samen synthetiseren, creëren ze hartgericht bewustzijn, dit is waar we het levende hart in actie worden.

Een geest die geworteld is in de 3e dimensie kan naar binnen keren zien als verraad aan de buitenwereld, omdat onze
samenleving over de hele linie sterk productie- en productiviteitsgericht is op alle gebieden van het leven. We zijn
getraind om intrinsiek te waarderen wat er aan de buitenkant is, terwijl we weinig aandacht besteden aan de
kracht die de wereld van vorm voortbrengt. We gaan verder op onze reis zover als de buitenkant ons kan
brengen totdat we ons realiseren dat het uiterlijke een emanatie is van de toestand van onze
collectieve psyche en dat het plaatsen van onze enige nadruk op het veranderen
van de buitenkant alleen maar verschillende versies van dezelfde
omstandigheden zal herschikken waarmee we worden
geconfronteerd op alle schalen van
de realiteit.

Als het onze bedoeling is om de Aarde te transmuteren, zullen we de verandering moeten worden die we willen zien in
alle opzichten van het zijn en niet alleen de op uiterlijke actie gebaseerde respect. Zonder interne verandering kunnen we
de transformatie van het individu, dus het collectief, niet voltooien. De innerlijke verandering is waar de magie gebeurt. We
zijn minder gewend aan de yin energie. Het kan moeilijk voor ons zijn om op de kracht ervan te vertrouwen en ongemakkelijk
om ontvankelijk, open en zacht te worden als we hebben geleerd om stil en reactionair te zijn. Wanneer we uit een denkkader
van reactiviteit komen, worden we energetisch in een patstelling met de toestand van de wereld gezet. Ons vermogen om
de buitenkant te transformeren wordt verzwakt wanneer we een slaaf worden om erop te reageren. Wat nodig is, is een
energieverandering. Deze verandering komt eerst door de innerlijke transmutatie van het individu.

De vrouwelijke kracht stelt ons in staat om naar binnen te gaan en ons open te stellen om onszelf op een dieper niveau
te ontvangen. Wanneer we naar binnen reizen en leren hoe we onszelf kunnen voeden met onze eigen onvoorwaardelijke
aanwezigheid, beginnen we aan de metamorfose. Onvoorwaardelijke aanwezigheid is het startpunt voor het opbouwen van
onvoorwaardelijke liefde. Als we te snel reiken, zullen we de ware liefde over het hoofd zien en het verwarren met een endorfine
-rush. Ware liefde is in staat zijn om bij onszelf aanwezig te zijn op ons donkerste uur. Het gaat erom te leren hoe we in onszelf
kunnen zitten, ongeacht wat we doormaken en onszelf volledig omarmen in die staat, consequent en onwrikbaar zonder
voorwaarden. Wanneer we ons volledig aan onszelf overgeven, sturen we signalen naar ons hart dat we de hoeder
ervan zijn, dat we veilig zijn om bij te zijn en dat het open kan blijven.
Deze dagelijkse praktijk verruimt ons hart elektromagnetisch veld, dat een energetische kettingreactie in gang zet in onze
omgeving. We beginnen een nieuwe codering met de wereld te genereren en te delen, een van zelfliefde, verbinding en zorg.
Deze liefde moet eerst van binnenuit worden gecreëerd en niet van buitenaf worden onderhandeld. Deze energie straalt sterker
in ons uit naar hoe meer we onvoorwaardelijke aanwezigheid cultiveren en meer van onze tijd besteden aan het verheffen
van onszelf en onze omgeving dan we doorbrengen in de angsttrilling van overleving, competitie en schaarste, waar
we energetisch overbelast zijn door het gewicht van de pijn van de wereld en kreupel van de frequentie ervan in
plaats van het te veranderen.

Een illustratie hiervan is vergelijkbaar met een persoon die in de oceaan zwemt met de bedoeling iemand te redden die
verdrinkt, om vervolgens verstrikt te raken in hetzelfde tij en te beginnen te verdrinken naast de persoon die ze probeerden
te redden. De wereld heeft mensen nodig die haar kunnen verheffen zonder verpletterd te worden door haar lijden. We
verheffen de mensheid door er de bewuste getuige van te worden en vervolgens de energie te veranderen – in
plaats van erin te spiraliseren.

Dit betekent niet dat mensen die protesteren of anderen informeren tegen het onrecht in de wereld moeten stoppen, wat
dit betekent is dat we aandacht besteden aan het afstemmen van onszelf als een instrument van genezing door hartgericht
bewustzijn in onze woorden, acties en intenties te brengen, zodat we levende portalen worden naar een nieuwe manier van
leven. Perfectie hoeft niet te worden bereikt om een impact te maken op onze omgeving, in hartgericht bewustzijn is
perfectie niet eens een deel van de vergelijking, alleen een bereidheid om je hart het respect en de aandacht te
geven die je altijd waard bent geweest.

De verandering zijn die je in de wereld wilt zien, heeft vele vormen van expressie, soms kan het zo eenvoudig zijn als
iemand anders de daad van vriendelijkheid geven die je zelf nog moet ontvangen. In plaats van te wachten tot de wereld
ons altijd ontmoet waar we ons bevinden, keert dit de volgorde om en stelt het ons in staat om de wereld te ontmoeten waar
het is door er bewust voor te kiezen om een kwaliteit in te brengen die nog moet worden ervaren, maar nog steeds kan worden
aangeboden. De vrouwelijke energie is er niet een van frivool escapisme. Zij is het essentiële element, het fundamentele puzzelstukje
in ieder van ons om een bewuste wereld te baren.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Judgment
Release:
De poort naar Eenheidsbewustzijn

Door: Sarah Elkhaldy
16 november 2021
Wanneer we naar de wereld kijken door een driedimensionaal perspectief, observeren we voornamelijk door de lens van
scheiding en hiërarchie. Dit is geen verkeerde manier om de wereld te zien, gezien het belang van het kunnen onderscheiden
van goedaardige en gevaarlijke aanwezigheid in onze omgeving, waarheid van leugen, gezond water van besmet etc. Deze vitale
aandacht voor onze overleving kan echter door de machthebbers worden uitgebuit om ons vermogen om onze aangeboren eenheid
met al het leven te herkennen te belemmeren wanneer deze perceptie te veel wordt toegepast.

De hoeveelheid interne conflicten in deze menselijke ervaring komt inherent met verschillende oordelen die ons vermogen beperken
om direct hogere bewustzijnstoestanden te ervaren. In feite belemmeren al onze oordelen ons niet alleen om over te schakelen naar
een hogere bewustzijnsstaat zoals Eenheidsbewustzijn, ze houden ons ook in een verdeelde mentaliteit die de Wij versus Zij -
realiteit bestendigt.

De lessen die eigen zijn aan deze dimensie draaien allemaal om het worden van een soeverein wezen. We doen dit door te leren
onderscheid te maken tussen verschillende graden van waarheid en liefde, onze vrouwelijke en mannelijke hemisferen samen
te smelten en ons Hogere Zelf te worden. Er is echter één ding dat ons gemakkelijk kan blokkeren om ons af te stemmen
op ons Hogere Zelf en dat is onze weerstand tegen het loslaten van oordelen. Dit is wat iedereen gemeen heeft,
ongeacht aan welke kant van het schaakbord ze zich bevinden – iedereen spiegelt zich terug aan elkaars
oordeel.

Oordeel is wat ontkenning voedt en ontkenning is een hel van drugs. Ontkenning is een van de collectieve blinde vlekken van
de mensheid; het is wat het onbewuste stevig intact houdt. Een andere manier om dit te zeggen is, om een wereld onbewust te
houden, is om ze bezig te houden met oordelen, omdat oordelen ons niet alleen afschrikken om ongemakkelijke emoties te helen
en de angsten in de oordelen onder ogen te zien, maar ze weerhouden ons er ook van om eenheid in onszelf te creëren.

Dit is de reden waarom oordelen het primaire blok zijn voor het
uitbreiden van ons bewustzijn en het ervaren van Eenheidsbewustzijn.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat wanneer we werken met oordeelsuitgave, we werken met de interne polariteit.
Als we proberen minder oordelend te zijn over anderen zonder onze eigen oordelen over het Zelf te genezen, zullen we uiteindelijk
alleen onszelf onderdrukken, meer interne conflicten creëren, meer oordelen vasthouden voor het hebben van oordelen en de plot
wordt dikker zonder dat iemand wijzer wordt. Het helen van onze oordelen over het Zelf is hoe we ware onvoorwaardelijke liefde
creëren.

Vrede hebben in onszelf betekent niet dat we ons in vrede moeten voelen, het betekent dat we onszelf kunnen toestaan om
elke ervaring te hebben die we hebben zonder de extra druk om erop te reageren. Wanneer we in het oordeel zijn, worden
we uit elke ervaring gehaald waarin we ons bevinden om erop te wijzen hoe verkeerd we zijn omdat we ons voelen zoals
we ons voelen of in de ervaring zijn waarin we ons momenteel bevinden. We kunnen zien dat oordelen inherent
verbonden zijn met een perceptie van onrecht. Dus we kunnen beginnen met het helen van onze oordelen
door onszelf een eenvoudige vraag te stellen wanneer we ons voelen op een manier waarvan we
zouden willen dat we ons niet voelden of verdwaald raken in onze meest ongewenste
overtuigingen en denkpatronen: "Waarom is dit verkeerd?"

Hoewel dit negatief geformuleerd klinkt alsof we gefocust zijn op een overtuiging of het gevoel verkeerd te zijn, brengt dit
ons in feite in een staat van neutraliteit over wat we ervaren. Wanneer we in staat zijn om onszelf te ontvangen zonder de druk
die kan voortkomen uit positief of negatief geneigd zijn, kunnen we onszelf gewoon afvragen "waarom is dit verkeerd?" om te
ontdekken welke oordelen we hebben.Spiritueel gezien is dit een contra-intuïtieve benadering van genezing, omdat we gewend zijn aan praktijken die ons leren
om voorbij onze gevoelens en negatieve percepties te komen, in plaats van ermee om te gaan. Boven onze oordelen uitstijgen
is een waardig streven; het enige probleem is dat we meer dan één aspect van onze energievelden hebben om tegemoet te komen
en dat onze gevoelens verbonden zijn met onze andere centra. Naast ons fysieke lichaam hebben we ook een emotioneel lichaam, een
mentaal lichaam en andere lichamen. Al deze lichamen worden beïnvloed wanneer we onze relatie met onze emoties vervormen. We mogen
niet opzettelijk bedoelen om onszelf te onderdrukken. Soms evolueren we sneller dan onze emoties kunnen bijhouden en in gevallen waarin
we het hart sneller in evenwicht willen brengen met de geest dan het lichaam kan verwerken, proberen we onze gevoelens te vervormen en
door dit te doen, communiceren we naar onszelf dat we verkeerd zijn.

De reden dat het zo belangrijk is om dit proces om te keren en onszelf open te stellen voor onze oordelen door middel van schaduwwerk,
is omdat er geen manier is om te evolueren als we onze energie besteden in de richting van het verbergen van de gebieden in ons die
de meeste hulp nodig hebben. Een groot deel van onze spirituele reis kan worden besteed aan het proberen meesters te worden in
het manifesteren, terwijl onze hogere leiding veel meer geïnteresseerd is in onze helderheid in plaats van ons dieper in slaap te
trekken. Als we in staat zijn om onszelf, de wereld, onze hachelijke situatie in de wereld, onze kernproblemen en over -
koepelende thema's, onze talenten, positieve eigenschappen en onze blinde vlekken en dualiteit duidelijk
te zien, kunnen we in de richting van onze hogere leiding bewegen terwijl we op natuurlijke
wijze positieve resultaten in ons leven manifesteren als
gevolg van onze helderheid en groei.

Wanneer we vreugde willen voelen, maar in plaats daarvan voelen we ons verward of bang voor hoe de toekomst eruit zal zien
in plaats van gelukkig geworteld in dit moment, kunnen we onze voorkeur opgeven door onszelf liefdevol af te vragen "Waarom
is dit verkeerd?" om te ontdekken welke oordelen onze liefdevolle acceptatie missen. Door dit te doen, stort elke interne strijd om
macht die we van binnen hebben in en stelt ons in staat om ruimte te houden voor onze emoties in plaats van ermee te concurreren.
Wanneer we in staat zijn om onszelf te ontvangen zonder bang te zijn dat de manier waarop we zijn verkeerd is, dan kunnen we
beginnen te verzachten in de eenheid in onszelf die niet overdreven geïdentificeerd is met de geest of losgekoppeld is van
zijn emoties, maar in harmonie is met beide door ons eigen mededogen.

Eenheids - bewustzijn

Eenheidsbewustzijn is de integratie van de mannelijke en vrouwelijke energieën in een verruimde bewustzijnsstaat; dit betekent
niet dat we een deurmat moeten worden voor het onbewuste van anderen om overal heen te lopen of uit onze persoonlijke integriteit
te stappen. In eenheidsbewustzijn is er nog steeds differentiatie, maar zonder de dichtheid die de illusie van afscheiding met zich mee
brengt, net zoals er nog steeds polariteit is, maar het is niet zo grof, het is complementair. Individuen die zich inzetten voor hun genezing
is hoe grootschalige verschuivingen in bewustzijn uiteindelijk worden gemaakt, ze worden als een blauwdruk in de ethers ingeprent voor
anderen om toegang te krijgen via het fenomeen van morfogene velden: "Een nuttig concept is Rupert Sheldrake's notie van morfo -
genetische velden, of M-velden. Deze onzichtbare organisatiepatronen werken als energiesjablonen om vormen van verschillende
niveaus van leven vast te stellen. Het is vanwege

de discretie van M-velden dat identieke representaties van een soort worden geproduceerd. Het idee dat M-velden het leren
ondersteunen, is geverifieerd door grootschalige experimenten. Toen Roger Bannister de 4 minuten lange mijl brak, creëerde hij
een nieuw M-veld. Het geloofssysteem dat in het menselijk bewustzijn heerste, was dat de 4-minuten mijl een limiet van de
menselijke mogelijkheid was. Toen het nieuwe M-veld eenmaal was gecreëerd, begonnen veel lopers plotseling de
4-minuten mijlrecords te breken.

Dit gebeurt elke keer dat de mensheid in een nieuw paradigma breekt. Of het nu gaat om het vermogen om te vliegen,
of het vermogen om te herstellen van alcoholisme. Zodra een M-veld is gemaakt, versterkt iedereen die de prestatie herhaalt
de kracht van dat M- veld. We zijn allemaal bekend met het feit dat nieuwe ideeën vaak lijken te ontstaan in de hoofden van meerdere
veraf verwijderde mensen tegelijkertijd. Op de een of andere manier werkt het M-veld als een organiserend principe, als een soort
algemene magnetische aantrekkingskracht. Een M-veld hoeft nergens heen te bewegen. Het is een staand energieveld dat
overal aanwezig is. Zodra het is geschapen, bestaat het als een universeel beschikbaar patroon in het onzichtbare
universum." - David Hawkins -

Morfogenetische velden verklaren het fenomeen van telepathische overdracht van informatie door het veld van bewustzijn.
Wat dit betekent is dat onze reis om bewust te worden niet alleen bij ons blijft, het rimpelt naar buiten toe en beïnvloedt en herijkt
het hele kwantumveld terwijl het nieuwe mogelijkheden voor de realiteit creëert. Door onze eigen genezing maken we de ruimte vrij die
nodig is voor ware bevrijding en vreugde.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Kennis is macht   de voordelen

van bewust & bewustzijn

Door: Sarah Elkhaldy
8 november 2021
BEWUSTZIJN:

Het vermogen van een wezen om patronen en betekenissen te herkennen met betrekking tot
gebeurtenissen die zowel in zichzelf plaatsvinden als in het rijk waarin het zelf bestaat en opereert.
Waarom is kennis macht? Hoe geeft bewustzijn je meer vrije wil?

Wanneer een persoon opzettelijke onwetendheid verkiest boven het verkrijgen van kennis en zich meer bewust
worden van zichzelf en de wereld, krijgt hij geen immuniteit van zijn vrije wil om onwetend te blijven. In plaats daarvan
laten ze zichzelf onder de heerschappij van de "Algemene Wet" ook wel bekend als The Matrix. Op dit niveau van zijn ben
je gebonden aan alle mechanische wetten van deze werkelijkheid. Je hebt geen hoger bewustzijn, dus geen hogere verbinding,
en je functioneert vanuit een zeer slaapachtige, trance-gemoedstoestand die somnambulistisch wordt genoemd, waardoor je
gemakkelijk te manipuleren bent en je geen individuele bestemming geeft (het lot is gebonden aan personen met een
verbinding met een hoger bewustzijn). Daarom deel je het collectieve "lot" van wat de slaaprealiteit ook wordt
veroorzaakt, omdat je geen keuze hebt gemaakt met je eigen vrije wil om het te gebruiken om bewust
te worden.

Wanneer iemand zijn vrije wil gebruikt om te kiezen voor
het bewust worden, worden ze op 3 fronten beschermd:

Toepassing

Ze zetten hun opgedane kennis actief in om betere keuzes te maken, wat uiteindelijk leidt tot het beschermen van zichzelf.
Een eenvoudige illustratie hiervan zou zijn als iemand ggo's begint te onderzoeken. Het begrip van deze informatie heeft hen
ertoe gebracht om op zoek te gaan naar voedselbronnen van gezondere kwaliteit en heeft nu een deur geopend om hun hele kijk
op het lichaam en op gezondheid te veranderen. Dit is het toepassen van je kennis en is de meest basale vorm van het afstemmen
van je vrije wil met betere keuzes op basis van je kennis.

Discriminatie

Een persoon die ervoor kiest om bewuster te worden, is beter in staat om zowel zijn onderscheidingsvermogen te gebruiken als uit
te oefenen.Onderscheidingsvermogen is de ultieme facilitator van vrije wil en bewuste keuze. Het stelt je in staat om preventieve
maatregelen te nemen voordat je zelfs maar problemen tegenkomt, en voor het vermogen om het leren van een persoon te
versnellen door de diepere betekenissen in onze dagelijkse gebeurtenissen te overwegen en te ontcijferen.
Onderscheidingsvermogen is ons kompas bij het navigeren door de werkelijkheid. Hoe
meer je onderscheidingsvermogen uitoefent, hoe vrijer de wil die je
hebt, want binnen het gebruik van je onderscheidings -
vermogen is de sleutel tot het ontgrendelen
van meer opties en paden die
ooit niet beschikbaar
waren.

Waarom waren die opties er niet? Veel redenen: we hebben ze niet gezien, de opties waren niet aanwezig omdat we
geen acties hebben ondernomen die ons op die opties zouden hebben afgestemd, we hadden op dat moment niet genoeg
bewustzijn om ze te kiezen - veel redenen.Een veel voorkomende reden is dat die opties niet beschikbaar waren omdat we niet
genoeg begrepen over het onderwerp / de persoon / de wereld - wat het ook is - om al onze keuzes duidelijker waar te nemen.

Opties doen zich voor als we bewust genoeg zijn om
ze te herkennen. Dit vereist onderscheidingsvermogen.

Een persoon die het bewustzijn heeft om een breder spectrum van opties waar te nemen, of beter gezegd de kwaliteit van
zijn opties, kan zichzelf door middel van keuze afstemmen op acties die de gewenste resultaten zullen opleveren of meer
aanpassen en afstemmen op de gewenste doelen. Maar geen van deze opties bestaat voor iemand die zijn vrije wil niet
gebruikt om begrip van zichzelf en zijn wereld te zoeken. Wanneer bewustzijn niet aanwezig is, neemt het lijden
meestal zijn plaats in en krijgen we de keuze om bewust te worden door de relevantie van onze ervaringen
en de gebeurtenissen te onderzoeken die als katalysatoren voor onze nieuwe inzichten hebben
gewerkt, of om in ons lijden te fietsen. Vandaar de oude wijsheid "pijn is onvermijdelijk,
lijden is optioneel."

MMH

Frequentie

Je niveau van zijn wordt gemeten in trillingsfrequentie. Hoe hoger je bewustzijnsniveau stijgt, hoe hoger je trillingsfrequentie
stijgt. Dan begint je frequentie je te BESCHERMEN. Met de keuze om kennis en bewustzijn te verwerven komt de activering van
de hogere spirituele rijken, waarmee we ons verbinden door een synchronisatie van onze trillingsfrequentie. Deze resonantie, of
harmonie tussen onze vibraties en deze hogere rijken, brengt een psychische verbinding tot stand die bescherming biedt tegen
negatieve entiteiten en hun schadelijke bedoelingen, op voorwaarde dat we actief onze vrije wil gebruiken om onze levens
lessen te transmuteren.

Hoe meer iemand zijn vrije wil hanteert ten opzichte van bewustzijn, hoe moeilijker het wordt voor negatieve entiteiten om hun
rijk te doorbreken, omdat jullie vibraties afstemmen op de hogere rijken die meer bescherming bieden en beschikbaar zijn voor
degenen die hun vrije wil gebruiken om zichzelf te ontwikkelen – waardoor men niet langer gewoon een voedselbron is voor
de synthetische realiteit. Negatieve entiteiten en hun agenda's kunnen onze doelen alleen manipuleren in de mate dat we
ons niet bewust zijn. Daarom is het in onze non-actie – onze vrije wilskeuze om niet te kiezen – dat onze toestemming
voor beknelling wordt gegeven.

Dit zijn de kosmische kleine lettertjes.

Het universum handelt in contracten en clausules en in dit universum van vrije wil, als iemand er niet voor kiest om
zijn vrije wil te observeren en ernaar te handelen in de richting van zijn soevereiniteit, dan doet de kosmos dat ook niet.
Dat is hoe de usurpatie van onze realiteit is toegestaan: Standaardinstellingen (neem het me niet kwalijk dat ik het zelf
reflecterende universum de schuld geef). Vanuit een esoterisch perspectief zijn waarheid, liefde en bewustzijn één
en hetzelfde. Waarheid is hoe we ons afstemmen op bewustzijn, en bewustzijn is liefde. Dit vormt de drie-eenheid
die bekend staat als "licht" waarnaar in spirituele contexten wordt verwezen. Kennis is het proces waardoor we
de waarheid leren kennen.

Het pad wordt op een gegeven moment smaller en ondanks alle pogingen om te bewijzen dat kennis een opeenstapeling van
nutteloze kennis is, heb je geleerd om het verschil tussen informatie en kennis te onderscheiden, waarbij je de laatste toepast om
uiteindelijk een groter begrip van dit universum te bereiken. In dit alles is er nog een laatste boodschap om weg te nemen: de natuur
begunstigt de dapperen. Heb hart op je zoektocht naar kennis. Verlies de hoop niet in de reis als het puur negatief lijkt, of te
overweldigend om te begrijpen. Je zult niet gestrand zijn in sterrenstof. De hogere rijken roepen naar degenen die
zich met hen willen afstemmen. Hoeveel energie er ook wordt gestoken in het ontwaken, het universum
komt heftig overeen in hulp.

> BRON <

Vertrouw erop dat deze realiteit je
kan dienen, als je het toestaat.

© Sarah Elkhaldy

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe schok van
ontwaken te helen:
7 manieren om je nieuwe begrip te integreren

Door: Sarah Elkhaldy
7 november 2021
Voor degenen onder ons die dit leven wakker worden uit de werelddroom, is het geen gemakkelijke reis naar
hogere staten van bewustzijn geweest. Sommigen zouden zelfs zeggen dat het puur brutaal is geweest. Omringd
zijn door een wereld die apathisch lijkt, zo niet blind, voor de negatieve krachten die onze realiteit vormen, maar toch
grondig gecharmeerd zijn van elke afleiding van een kleinzielige aard, is een ervaring geweest die velen van ons heeft
laten twijfelen aan onze eigen geestelijke gezondheid en uitgeput door het scherpe contrast van onze reis. Voor veel
anderen is het een worsteling om zelfs maar in de openbaarheid te zijn met de kennis die ze hebben uit angst om
de gunst van de status quo te verliezen.

Er is een restaspect aan het ontwaken van ons bewustzijn dat de voortdurende schokken verwerkt en die worden ervaren
met elke nieuwe laag die we onthullen. Of we nu net nieuw terrein hebben betreden en leren over de schadelijke effecten van
GGO's of direct de staat van Eenheid hebben ervaren , in welk rijk we ons momenteel ook bevinden in het multidimensionale spectrum,
er zijn delen van ons bewustzijn die kunnen blijven nagalmen van de impact van het uitbreiden van ons wereldbeeld. Het doorzien van
de pretentie van deze realiteit komt niet met een cultureel erkend overgangsritueel en het is onwaarschijnlijk dat we zullen worden
gevalideerd door de mensen om ons heen, tenzij ze ook door hun eigen ontwaken gaan.

Wakker worden verandert elk facet van ons leven. Het beïnvloedt onze hele levensstijl, van onze meest intieme relaties tot onze
carrière, ons dieet, hoe we de wereld waarnemen en onze plaats in het universum. Soms kan alleen functioneel zijn zelfs een
enorme uitdaging zijn, tot het punt waarop we opnieuw moeten leren hoe we dit moeten doen. We kunnen vatbaar
worden voor depressie, vervreemding en verlamde wil. Existentiële angst kan ons verlammen, en de
verwarring die gepaard gaat met het overspoeld worden met nieuwe informatie
kan ons zenuwstelsel overweldigen.

Wakker worden betekent onszelf loskoppelen van alle programma's waarvan we ons niet realiseerden dat ze in onze
geest werkten en een valse versie van onszelf creëerden. Deze programma's bestaan uit subliminale overeenkomsten,
overtuigingen, attitudes, denkprocessen, patronen en percepties. Ze zijn in ons geïnstalleerd vanuit religie, scholing, de
staat, ons gezin, de samenleving, televisie en zelfs buiten de planeet. Wanneer we onszelf beginnen te ontprogrammeren,
kan het voelen alsof er een dood plaatsvindt omdat onze identiteit zoals we die kennen letterlijk wegvalt. In zekere zin
ontdekken we voor het eerst ons ware zelf.

Dit kan ertoe leiden dat we ons terugtrekken uit het leven en achterblijven met de perceptie dat we nooit een gevoel
van normaliteit zullen herwinnen of ons beter zullen voelen; terwijl we in feite steeds vollediger, krachtiger en in
staat tot vreugde worden dan voordat we voor het eerst aan de reis van de Held begonnen. Dit vertellen aan
iemand die door de zwaarte van zijn ontwikkeling beweegt, doet echter weinig om de last te verlichten.
Dus hier zijn enkele manieren om ons door de schok heen te helpen.

Hoe u uw nieuwe begrip kunt integreren

De reden dat we ons verdoofd of depressief voelen nadat we wakker zijn geworden, is omdat we de nieuwe laag van
de realiteit die we hebben onthuld niet volledig in ons bewustzijn hebben geïntegreerd. De vraag wordt: hoe integreren
we de nieuwe laag van de werkelijkheid in ons bewustzijn? Het goede nieuws is dat integratie al plaatsvindt vanaf het moment
dat we ons bewustzijn hebben verruimd. Onze aangeboren intelligentie begint de informatie te reorganiseren en te assimileren
in onze mentale, emotionele, fysieke en etherische lichamen die streven naar samenhang en harmonie. Wat bepaalt hoe lang dit
duurt en zelfs hoe goed het geïntegreerd wordt, hangt af van hoe ondersteund dit proces is.

7 manieren om integratie te ondersteunen

1: - Ruimte -

Om te integreren zullen we onszelf wat ruimte moeten geven om iets rustgevends te doen, niet om ons af te schrikken, maar
gewoon om ons te helpen de hoeveelheid energetische gegevens die op cellulair niveau worden opgenomen beter te verwerken
door het parasympathische zenuwstelsel te activeren. Het parasympathische zenuwstelsel is een tak van het autonome zenuwstelsel
die onvrijwillige lichaamsfuncties reguleert, zoals:

- Speekselvloed -
- Spijsvertering -
- Regeneratie -
- Ademhaling -
- Bloeddruk -
- Peristalsis -
- Integratie -
- Hartslag -


Zijn tegenhanger, het sympathische zenuwstelsel, wordt geactiveerd in gevaar voor op overleving gebaseerde reflexen die een
onmiddellijke reactie met zich meebrengen; terwijl het parasympathische zenuwstelsel wordt geactiveerd in ontspanningsreflexen
die geen onmiddellijke reactie vereisen. De parasympathische toestand is de optimale omgeving voor ons om in te zijn wanneer
we integreren.

2: - Creativiteit -

Dit is een belangrijk moment om onze creativiteit aan te boren en nieuwe manieren te ontdekken om zich te uiten. Een creatief medium
zal helpen onze geest elastisch te houden terwijl we ons verruimde bewustzijn integreren. Andere manieren om onszelf de ruimte te
geven zijn: het vinden van nieuwe muziek om naar te luisteren, meditatie en het lezen van fictie, allemaal activiteiten die ons
betrokken en toch ontspannen houden. In de doodsstrijd van mijn meest pijnlijke schok, heb ik zelfs mijn toevlucht
genomen tot het kijken van de complete reeks Batman-tekenfilms uit mijn jeugd. Het volstaat om te zeggen
dat wat ik van die zomer heb meegenomen, was dat Bruce Wayne niet alleen emotioneel niet
beschikbaar is, maar dat hij ook echt gewond is.
3: - Voeding -

Wat is het verschil tussen een totale mentale inzinking versus extase van de typische versmelting van het
Zelf met de eeuwige essentie van Eenheid? Wat zijn we voldoende voedingsstoffen. Dat klinkt misschien vreemd,
maar als we uitgeput zijn van vitamines, mineralen en macronutriënten, zullen we niet voldoende middelen hebben
die het lichaam / geest nodig heeft om het ontwaken dat we hadden te belichamen. Dit omvat ook hydratatie. De hersenen
hebben een grote vraag naar water wanneer het leert en nieuwe verbindingen vormt. Het gebruikt ook water om nieuwe dendrieten
te laten groeien. Als we niet genoeg water in onze cellen hebben, zal ons lichaam niet in staat zijn om energie (ATP) te maken en te
gebruiken. Als we voedingstekorten hebben, voegt de schok van het ontwaken van ons bewustzijn alleen maar verdere stress toe
aan het lichaam / de geest. Als er niet aan onze basisbehoeften wordt voldaan terwijl we ons wereldbeeld verbreden, wordt ons
denkkader gefilterd door de lens van spanning en verdriet.

4: - Slapen -

Het grootste deel van onze integratie gebeurt terwijl we slapen. Dit is wanneer de hersenen nieuw verworven informatie
consolideren in bestaande neurale netwerken. Slapen voor middernacht helpt het lichaam bij regeneratie en geeft ons
voldoende tijd om de voordelen van elke fase in een slaapcyclus te krijgen. Hoe later we naar bed gaan, hoe moeilijker
het voor het lichaam wordt om de cortisolspiegel te reguleren. Dit kan een vicieuze cirkel worden waarbij we overdag
moe zijn, zelfs als we hebben geslapen.

5: - Omarm het contrast of laat je erdoor onderdrukken -

Dit is een wijs advies waar ik van heb geprofiteerd en dat ik aan al mijn klanten geef. Ik heb van sommigen te horen
gekregen dat dit een absolute lifehack is geweest. Verschuif de perceptie van een alternatief denkende buitenstaander
die zich verstoten voelt door hun leeftijdsgenoten, naar een ontwaakt wezen hier op aarde op dit moment om hun rol als
agent van transformatie te BEZITTEN. Het omdraaien van dit perspectief creëert een totale paradigmaverschuiving die de
kracht heeft om onze affiniteit met de wereld drastisch te veranderen. Dit kan het verschil zijn tussen kwaliteit van leven of
verlammende wrok. Als we het verhaal richten op de slapende massa's die spotten met degenen die verder kijken dan hun
eigen programmering, zal het onze energiereserves uitputten en de bitterheid versterken. Als we het contrast omarmen,
zullen we niet alleen opgewonden zijn om de mogelijkheid te hebben om de evolutie van de mensheid te leiden, maar
ook gedijen terwijl we dat doen.

6: - Beweging -

Het lymfestelsel is het drainagesysteem van het lichaam. Het heeft geen centrale pomp en vereist beweging om de lymfevloeistof
door het lichaam te transporteren, toxines te verzamelen en te verwijderen en verschillende andere cruciale functies uit te voeren.
Stagnatie kan het vermogen van het lichaam om zichzelf adequaat te ontgiften remmen. Lage intensiteitsoefeningen zoals
wandelen en yoga zijn gunstig voor zowel het lymfestelsel als het zenuwstelsel. Zachte beweging breekt stagnerende
qi (energie) op en verbetert de eliminatie van afval, brengt ons in contact met onze wilskracht en dempt
ontstekingen die kunnen bijdragen aan emotionele toestanden zoals depressie en angst.

7: - Ademwerk -

Ik kan niet genoeg spreken van ademwerk. De voordelen zijn talrijk en het is gemakkelijk de meest directe manier
om het parasympathische zenuwstelsel te versterken door de nervus vagus te versterken. Het verbetert het vermogen
van het lichaam / geest om gevangen emoties op te ruimen. Wanneer een schok in onze cellen wordt vastgehouden, vervormt
dit het vermogen van het zenuwstelsel om signalen door te geven. Ademwerk heeft een opmerkelijk vermogen om het trauma
dat diep in het lichaam wordt vastgehouden naar de oppervlakte te brengen om te worden verwerkt en vrijgegeven. Dit organiseert
de manier waarop energie door ons lichaam beweegt en herstelt de communicatie op cellulair niveau.

Het helen van de schok van het ontwaken is een essentieel onderdeel om de lessen die deze dimensie ons biedt onder de knie te
krijgen. Het is een langzame stijging van geheugenverlies en dat is waar integratie om de hoek komt kijken. Als we doorgaan
op de Hero's Journey, zullen we ontdekken dat de resulterende zelfbekrachtiging en autonomie uiteindelijk niet alleen
de moeite waard waren, maar precies waren wat we naar deze planeet kwamen om te doen - om het multi -
dimensionale zelf te bevrijden en onderweg een beetje plezier te hebben.

> BRON <

Sarah Elkhaldy is een energiegenezer die is opgeleid in sjamanistische en holistische genezingsmodaliteiten die
zielsverlies, trauma aanpakken en het lichaam ondersteunen bij het ontgiften van chronische stressoren en regeneratie.

Ze is de beheerder van het sociale media-account: The Alchemist, waar ze esoterische kennis deelt om de mensheid te helpen
ons evolutionaire potentieel gracieus aan te boren. Ze beschouwt het als haar werk om het hogere met het lagere te verbinden;
de buitenwereld met de binnenwereld. Sarah organiseert retraites en workshops in Los Angeles over Alchemie en Schaduwwerk.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe kunst
  van ascentie:
de 7 stadia van alchemie

Door: Sarah Elkhaldy
6 november 2021
De leringen van de alchemie zijn eeuwenlang in het geheim gehuld om de integriteit ervan te behouden.
Het primaire doel van alchemie is de mogelijkheid van mutatie door de ziel te bevrijden van haar hechting aan
materie. Dit wordt bereikt door de verlossing, zuivering en eenwording van de prima materia of het bewustzijn
van de zoeker. De belangrijkste materie is de mystieke chaotische substantie die de hele kosmos bezielt. Dit
beroemde geheim was bekend onder vele namen: Mercurius, oerwater, vuurwater, de alfa en omega - in
wezen kan het worden vergeleken met de leegte: de moeder van de schepping. Het is dit psychische
element dat de alchemist gebruikt in een reeks operaties om de steen der wijzen te creëren.
Het is dus het beginmateriaal en het eindproduct.

Niets staat meer centraal in het onderwerp van de alchemie dan "Het Grote Werk" of "Magnum Opus",
het transformerende werk van het verlossen van het subtiele van het grove, het combineren van het hemelse
met het aardse, dat wordt herhaald in een bloedsomloopproces totdat het rijpt tot het hoogste niveau van verfijning
dat de steen der wijzen produceert. Het continuüm van geest-materie is het essentiële thema van de alchemie, waar we
pluraliteit zien voortkomen uit de oorspronkelijke eenheid en de noodzaak van afscheiding om opnieuw een hogere orde
van eenheid te creëren. Dit wordt bereikt door de herconfiguratie en synthese van de elementen van de persoon: water,
aarde, lucht en vuur in de spirituele Kwintessens.

In de alchemie worden de zeven klassieke planetaire lichamen geassocieerd met overeenkomstige metalen: de zon, de maan,
Mars, Mercurius, Venus, Jupiter en Saturnus werden gekwalificeerd als de gradiënten Goud, Zilver, IJzer, Mercurius, Koper, Tin
en Lood. Deze verbinding was gebaseerd op de archetypische eigenschappen van elk metaal in het metaalrijk dat werd geleid
door hun planetaire equivalent door de wet van correspondentie.

Voor de mysticus hielden deze correlaties niet op in de uiterlijke werkelijkheid, maar zijn het projecties vanuit onze innerlijke
wereld en breiden ze zich naar buiten uit in de wereld van vorm. Bewustzijn is het weefsel van de werkelijkheid dat op
meerdere niveaus van de werkelijkheid met zichzelf in contact komt, zoals geïllustreerd in de hermetische stelregel:
"Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten, als het universum zo de ziel. "Na deze redenering kunnen we
onderscheiden dat de ontwikkeling van onze innerlijke zintuigen, transmutatie van onze ziel en
vereniging van onze hemisferen zijn waar het ware werk in de alchemie betrekking op
heeft. Ascentie vanuit het fysieke  vlak is door de synthese van de vrouwelijke
en mannelijke energieën, wat het hele doel van alchemie is.

De stadia van alchemie

Elke alchemist had zijn eigen variatie op de
operaties tot het voltooien van het grote werk.


Hier is een veel beoefende reeks:

1: - Calcinatie -

De inwijding in hogere bewustzijnstoestanden gebeurt altijd door af te trekken in plaats van op te tellen. De essentiële startplaats
voor het grote werk is het wegbranden van alles wat tot het geconditioneerde zelf is verkalkt. De esoterische dimensies van deze
stap zijn het reduceren van het geprogrammeerde, egoïstische zelf van het individu tot as. Vuur is de spirituele katalysator
die iemands essentie zuivert in de smeltkroes van het leven. De meerderheid van de mensen wil graag naar hogere
niveaus van bewustzijn gaan, terwijl ze nog steeds het comfort van hun identiteit, geloofssystemen en meerdere
tegenstrijdige opvattingen behouden. Calcinatie zorgt voor de nodige wrijving die de persona uitdaagt,
waardoor de stagnerende energie die onze ideologieën en neurose op zijn plaats houdt, wordt
vernietigd, zodat de geest kan ontwaken. Dit gebeurt wanneer we een Donkere Nacht
van de Ziel binnengaan, een vorm van existentiële crisis waarbij ons
hele wereldbeeld wordt herbouwd. Wat we overhouden
is een leegte die meestal wordt ervaren als
intens verdriet. Terwijl het
vroegere zelf vergaat,
komen we de
innerlijke
leegte
tegen.

2: - Ontbinding -

Terwijl de eerste fase zuivering door vuur was, omvat oplossen zuivering door water. Water staat bekend als het universele
oplosmiddel vanwege zijn vermogen om andere stoffen op te lossen. Water is ook een uitdrukking van Mercurius, dat esoterisch
gezien het ware universele oplosmiddel is. Het belangrijkste kenmerk van dit element is dat het alle informatie van de schepping,
zowel hemels als terrestrisch, opgeslagen in zijn mercuriale wateren bevat. Vanwege de regel dat stoffen worden opgelost door stoffen
die een vergelijkbare samenstelling delen aka: zoals oplost zoals, heeft water het vermogen om het lichaam en de ziel van psychische verontreinigingen te ontbinden. Kortom, Mercurius en zijn bijbehorende aard, water, kunnen alles oplossen omdat ze alles bevatten.
De geborgen as van de psyche van calcinatie wordt ondergedompeld in water om onze vitale levenskracht grondig te zuiveren uit
de resterende greep van het geconditioneerde zelf. Water is het element van intuïtie, het onbewuste en gevoelens, zijn hogere
aard is de zee van bewustzijn die zich manifesteert in energie in beweging (Emotie). De sluizen naar het onbewuste worden
tijdens deze fase geopend als we worden overspoeld met een nieuw bewustzijn van de macrokosmos en onze micro -
kosmos.

3: - Scheiding -

Het proces van ontbinding bracht veel van onze innerlijke werkingen en verborgen patronen naar voren vanuit hun
waterige diepten om te worden onderzocht in het licht van bewustzijn. In Afscheiding verfijnen we onze psyche verder
door bewust onze gehechtheid aan het kunstmatige zelf te ontbinden van ons authentieke zelf. Alchemie staat bekend als
de Spagyrische Kunst, wat 'scheiden en recombineren' betekent. Deze fase maakt gebruik van het element Lucht terwijl het
door onze twee naturen filtert, ware essentie en het geprogrammeerde zelf, waardoor de subtiele van grove materie wordt
gescheiden. Het kostbaarste materiaal met betrekking tot de alchemist is essentie, dit is het aspect dat verbonden is met
de ziel. Om de essentie te cultiveren, wordt het hele wezen van de mysticus belucht. Hierdoor kunnen de zaden van
verlichting diep doordringen in het vat. Een voorbeeld van deze fase is de drempel voorbij het gewone bewustzijn
die de Getuigenruimte wordt genoemd. Op dit gebied worden we uit de identificatie getrokken met het
personage dat we spelen en worden we het bewustzijn achter het personage: degene die gewoon
getuige is van de gedachten en gevoelens zoals ze zich voordoen zonder gevestigd belang
of oordeel. De leegte die in Calcinatie als intens verdriet werd ervaren,
is verdwenen in de aanwezigheid van stilte.

4: - Voegwoord -

Conjunctie is de hereniging van de ziel en het lichaam na de zuivering van vuur, water en lucht die het in de eerste drie fasen
onderging. Dit is het deel van het grote werk waar we beginnen te werken vanuit een hogere intelligentie. In deze fase is er een
verzoening van tegengestelde krachten in het individu wiens mannelijke en vrouwelijke hemisferen niet langer oorlog voeren en
zijn begonnen te harmoniseren. Het hart en de geest van de mysticus zijn nu geopend en zoeken naar evenwicht. Het
alchemistische huwelijk tussen de innerlijke koning en koningin symboliseert het evenwicht tussen de vrouwelijke
dimensies van bewustzijn, intuïtie en emotie, en de mannelijke dimensies van bewustzijn, intellect en logica. Deze
operatie vindt plaats in het element Aarde, omdat het de eerste materialisatie is van de belichaming in het
grote werk. De interne elementen van de alchemist worden opnieuw gecombineerd in het streven om
eenheid van de vier te creëren. De metafysische implicaties van deze fase zijn de eenheid van
de Geest (Mercurius) en Ziel (Zwavel).

5: - Fermentatie -

Men zou verval traditioneel niet zien als een vorm van reiniging, maar net zoals de Feniks eeuwig aan zichzelf sterft zodat
hij uit zijn as kan worden herboren, zorgt fermentatie voor de noodzakelijke ontbinding waardoor hij een hoger niveau van
zijn kan bezetten. Deze operatie wordt gekenmerkt door de verrotting van het product dat in de vorige fase werd geassembleerd,
in een ferment om ervoor te zorgen dat de volledige integratie van de afzonderlijke fragmenten van de alchemist heeft plaatsgevonden.
Deze gisting werkt als een meststof voor de ziel. Het proces is vergelijkbaar met de metamorfose van de rups tot een vlinder. In zijn cocon
geeft de vlinder enzymen af die al zijn weefsels oplossen en vloeibaar maken tot een soep die zal worden gereorganiseerd tot de blauwdruk
van een vlinder. Wanneer de psyche van een individu hetzelfde proces ondergaat, noemde Carl Jung het metanoia. Hoewel we misschien
geen bereidwillige deelnemers zijn aan onze eigen ondergang zoals de rups, heeft de overeenkomst in het zelf die tijdens conjunctie
werd bereikt ons nu zo gemaakt. We proberen nu de inhoud van onze vroegere identiteit op te geven en al onze resterende
cognitieve dissonantie te corrigeren terwijl we incuberen in onze cocon van diepe introspectie.

6: - Distillatie -

Destillatie is het koken van het vloeibare ferment totdat het verdampt tot stoom, condenseert en afdaalt naar een meer
verfijnde staat van vloeistof. In deze fase wordt de essentie bevrijd van materie in de vorm van opstijgende dampen. Dit
vertegenwoordigt onze overgang naar de geest door de vervluchtiging van het spirituele vuur. Dit is een cruciaal punt in het
werk omdat het aangeeft dat er een kookpunt is bereikt tussen het lagere zelf en het Hogere Zelf. Er vindt een wilsstrijd plaats
waarbij, om de mysticus verder te laten komen, hun blijvende schaduwaspecten naar waarheid moeten worden beoordeeld en
geassimileerd. Hoe dit zich in de loop van ons leven manifesteert, is in perioden waarin we een zekere mate van waarheid
hebben bereikt, maar het verwarren met "de top van de top". Diepe nederigheid is vereist om de gehechtheid van het
lagere zelf aan zijn bewustzijnsniveau te verbreken en zijn wezen te verheffen. Ons lichaam, geest en ziel zijn de
substantie die voor deze duur wordt geconcentreerd om hun integriteit te bevestigen. Alle resterende
fragmenten van het ego worden gefilterd in het proces van destillatie, waardoor onze
kernaspecten worden verheven tot hun generatieve principes.

7: - Coagulatie -

Hier zijn de versmelting van polariserende krachten - geest en materie, vluchtig en vast, lichaam en ziel - volledig
geïntegreerd om eenwording te bereiken. Het product van de heilige vereniging is de onvergankelijke steen der wijzen,
de belichaamde 'ik ben'-aanwezigheid. De mannelijke en vrouwelijke krachten van de natuur hebben zich gesynthetiseerd in
het mystieke en transmuteren ze naar hun Hogere Zelf. Verlichting en directe communicatie met het goddelijke zijn beide
kwaliteiten van deze staat, omdat universeel bewustzijn zelfactualiseerd is geraakt. De strijd om onze verloren vermogens
te herstellen die begonnen in calcinatie, wordt in deze fase vervuld omdat de chemische transfusies uit elke fase zich
hebben opgehoopt om de zwavel van goud te creëren.

Tijdens de coagulatie is het hart van de alchemist ontwaakt en wordt ontdekt dat onvoorwaardelijke liefde niet alleen
sentiment is, maar het weefsel van de werkelijkheid. De subatomaire deeltjes die onze ziel bezielen, hebben zich gereorganiseerd
naar deze waarheid. Hermetisch vertegenwoordigt dit de geboorte van het vijfde element in ons: de kwintessens. Het vijfde element is
de universele levenskracht die bekend staat als Aether. Dit is het metafysische hartcentrum waaruit de klassieke elementen zijn ontstaan.
Ether is de onvoorwaardelijke liefde die alle niveaus van bewustzijn genereert. De transmutatie in dit element is wat onze ascensie naar
hogere dimensies zal vergemakkelijken.

De alchemistische reis is de achtergrond van ons hele leven. Ieder van ons ervaart beproevingen en beproevingen die ontworpen zijn om
ons naar een grotere realiteit te brengen. Deze lessen hebben echter de neiging om gecoöpteerd te worden door de aard van het ego
om zichzelf te beschermen. Om deze reden is al het bewustzijn vluchtig, alle gnosis – mechanisch en ingestudeerd, alle inzichten
gaan over anderen en niet over het zelf, zonder echte tractie. Daarentegen, net als de transformatie van de rups in een vlinder
die wordt weerspiegeld in Fermentatie, is alchemie niets anders dan de gewillige deelname aan onze eigen ondergang. Het
is de dood, opstanding en wedergeboorte van het verdeelde egobewustzijn in het Hogere Zelf. Vanuit dit perspectief
kunnen we duidelijk zien waarom de meerderheid van de mensen er niet vrijwillig voor zou kiezen om hun wereldse
bestaan op te offeren om het pad van de Magiër in te slaan. Er is geen stimulans die wacht op de dromer die
diep in de materie slaapt. Het is juist om die reden dat het Grote Werk zijn naam kreeg. Alleen zielen
van het hoogste karakter zouden zo'n lot ondergaan of hun volledige evolutionaire
potentieel durven te actualiseren.

> BRON <

Sarah Elkhaldy is een energiegenezer die is opgeleid in sjamanistische en holistische genezingsmodaliteiten die
zielsverlies, trauma aanpakken en het lichaam ondersteunen bij het ontgiften van chronische stressoren en regeneratie.

Ze is de beheerder van het sociale media-account: The Alchemist, waar ze esoterische kennis deelt om de mensheid te helpen
ons evolutionaire potentieel gracieus aan te boren. Ze beschouwt het als haar werk om het hogere met het lagere te verbinden;
de buitenwereld met de binnenwereld. Sarah organiseert retraites en workshops in Los Angeles over Alchemie en Schaduwwerk.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusJe Hogere Zelf:
het doel ervan begrijpen
en je in verbinding verdiepen


Door: Sarah Elkhaldy
6 november 2021
Een van de meest gestelde vragen die mij als energiegenezer wordt gesteld gaat over het Hogere Zelf.
Het is een bekend maar ongrijpbaar concept dat een scala aan dingen kan betekenen. Het Hogere Zelf is
het multiversum gecondenseerd in een bewustzijn dat op een reis is van het verkennen van de oneindige aard
van de werkelijkheid. Het is de opeenstapeling van alle ervaringen, wijsheid en lessen die een zielencomplex tot
nu toe heeft verworven door zijn bewuste evolutie. Het heeft een enorm cv dat zich uitstrekt van de planeet, evenals
zowel hogere als lagere dimensies.

Het Hogere Zelf opereert vanuit wat wij de toekomst zouden noemen. Het is ons ware zelf, de eeuwige essentie waaruit we in
onze kern bestaan. Wanneer we onze eeuwige essentie projecteren in de lagere dichtheden van een universum, wordt de omvang
van ons wezen verkleind vergelijkbaar met een fractalformatie, zodat we meer een ambassadeur worden van een bewustzijn dat te
groot is om op volle capaciteit binnen deze dimensie te actualiseren. Wij zijn het voertuig voor onze hogere aspecten om te inter -
ageren en verschillende realiteiten te ervaren.

Omdat het de personificatie is van alles wat is, kun je je voorstellen hoe veelzijdig en multidimensionaal het Hogere Zelf eigenlijk is.
De perceptie van goed en kwaad, goed en slecht, gelukkig en ongelukkig, heeft het potentieel om enorm te verschillen van de
onze vanwege dit bredere gezichtspunt. Een andere manier om het Hogere Zelf te beschrijven is als een vertegenwoordiger
van de hele kosmos die wordt gekanaliseerd in een unieke uitdrukking van de totaliteit. Dit wezen bestaat buiten Tijd
en Ruimte en behoort nog steeds tot een nog grotere uitdrukking van het universum dat bekend staat als
de Overziel.

Het Hogere Zelf en de Overziel

Het Hogere Zelf en de Overziel delen veel overlappende eigenschappen. Afhankelijk van uit welke stroming men komt,
zijn deze wezens ofwel twee verschillende entiteiten met verschillende functies, ofwel worden hun kwaliteiten samengevoegd
tot één allesomvattende goddelijke essentie.Het grootste onderscheid dat gemaakt wordt tussen het Hogere Zelf en de Overziel
is dat de Overziel een groepering is van geïndividualiseerde bewustzijnsstromen die een zielenstroom worden genoemd. In wezen
zijn we zielsstromen. We zijn verlengstukken van een groter bewustzijn dat onze eigen vorige levens, dharma, affiniteiten, gedachte
vormen, karmische afdrukken en attractorvelden bevat. Sommige zielsstromen incarneren op een bepaald moment in lichamen,
andere niet. Sommigen zijn menselijk en anderen niet.

De rol van het Hogere Zelf

Het Hogere Zelf is het aspect van ons wezen dat ons door de 3e dichtheid leidt en onze lessen in elke incarnatie orkestreert
met de bedoeling om de grootste hoeveelheid groei voor de ziel te creëren. Daarnaast biedt het Hogere Zelf hulp via verschillende
kanalen, grijpt in waar mogelijk en bereidt ons voor op onze reis buiten dit rijk. We zijn immens grote wezens, veel groter dan we
ons realiseren. Ons bewustzijn kan veel geconcentreerde aandachtspunten tegelijk bevatten, elk brandpunt verkent een andere
dimensie van de werkelijkheid terwijl het Hogere Zelf voortdurend evolueert.

Wanneer we verwijzen naar het vermogen om onze eigen realiteit te creëren,verwijzen we naar het niveau van het Hogere Zelf.
Het is niet zo dat we niet het vermogen hebben om ons te manifesteren, we kunnen veel manifesteren op verschillende manieren.
Het kennen van ons menselijk ontwerp en het implementeren van de strategie van ons energietype alleen kan een grotere kwaliteit
van leven manifesteren.

Maar het creëren van de eigen realiteit is ontwaken voor de realiteit. Wat we op een bepaald moment in onze realiteit aantrekken,
is uiteindelijk dat wat ons zal versmelten met het Hogere Zelf, zodat we de volle expressie van onze ziel in het lichaam worden.
Het leven zal onvermijdelijk katalysatoren voor groei in onze ervaring brengen, specifiek om dit doel te bereiken. We staan
dan voor de keuze om lang te lijden of goed te lijden. We kunnen onze strijd omarmen op een manier die een diepere
eenheid met onszelf creëert en daarmee een diepere eenheid met onze ziel, of we kunnen onbewust ons lijden
recyclen door onszelf te verwarren met de genade van een wreed en vaag lot.

Het Hogere Zelf zal ervaringen in ons veld aantrekken die ons bewustzijnsniveau het beste zullen uitdagen
om ons klaar te maken voor een doorbraak. Tijd doorgebracht onder spanning ontwikkelt een dieper
bewustzijn en dwingt ons om te veranderen. Wanneer we vastzitten tussen een rots en harde
plaats, zodat zowel achterwaartse beweging als voorwaartse beweging even onaan-
trekkelijk zijn, is dat het Hogere Zelf dat ons in het nauw draven zodat het ego
ongemak omarmt. De acties die we vanuit deze staat ondernemen zijn
bedoeld om de proliferatie van de ziel aan te moedigen. Dit geldt
voor alle schalen. Het meest waarneembare van dit sentiment
is het feit dat we opzettelijk onze spieren scheuren
om ze sterker terug te laten groeien tijdens
het trainen.

Hoewel onze ontberingen een goddelijk doel kunnen dienen, zijn ze lang niet het enige middel dat wordt gebruikt om ons
Hogere Zelf te belichamen. Aanwezigheid en vreugde zijn beide krachtige katalysatoren die herinneren aan onze ware staat
van zijn. Zelfs het gnosticisme, het somberste van de oude wereldbeelden, onderwees over de spirituele Zaden van Vreugde. Ze
wisten dat vreugde veel meer was dan een temperament. Voor hen is vreugde verlossing. Het is de geheime sleutel om de mysticus
te versnellen voorbij de trillingssnelheid van deze dimensie – ascensie door vreugde.

Verbinding maken met het Hogere Zelf

We zijn altijd verbonden met ons Hogere Zelf, zelfs als we niet het gevoel hebben dat we dat zijn, maar er zijn manieren om
onze verbinding te versterken, zodat we de begeleiding ervan directer kunnen ontvangen. We kunnen dit doen door eerst
te begrijpen dat het kwantumveld een feedbacklus is die reageert op onze keuzes.

Dit veld begint als talloze mogelijkheden die beginnen te versmallen tot waarschijnlijkheden door de keuzes die we maken.
Deze waarschijnlijkheden blijven afnemen en worden verder kleiner naar hoe meer we onze keuzes richten totdat waarschijnlijkheid
verandert in realiteit, het gemanifesteerde. Wanneer we ervoor kiezen om ons bewustzijn uit te breiden, organiseert het kwantumveld
een nieuw traject met de volledige ontplooiing van die keuze met alle mogelijkheden en waarschijnlijkheden. Hoe meer ons bewustzijn
ontwaakt, hoe sterker de tijdlijn van die keuze wordt, waardoor een feedbacklus tussen ons en het Hogere Zelf tot stand wordt gebracht,
zodat de toekomst die bronnen naar het heden stuurt. Dit wordt weerspiegeld in de spirituele wijsheid: "Je kunt het pad niet bewandelen
totdat je het pad zelf wordt."

Wat dit betekent is dat onze reis ons vormt. Om ons direct te verbinden met het Hogere Zelf, moeten we zijn kwaliteiten oefenen. Dit
begint met het cultiveren van stilte die ons radicaal zal helpen identificeren wanneer we hogere leiding ontvangen in plaats van te
luisteren naar het gebabbel van de geest. We kunnen geen onderscheid maken tussen de twee tenzij we zijn afgestemd op onze
innerlijke ervaring, en we doen dat door stilte.

Communicatie zal ook verschillen, afhankelijk van de sterkste vorm van het ontvangen van informatie door elke persoon.
Degenen die empathisch zijn, zullen informatie voornamelijk ontvangen in de vorm van gevoelens en sensaties. Als
we informatie voornamelijk ontvangen via een direct weten, zullen we in die vorm naar de sterkste worden
gecommuniceerd. Hetzelfde geldt voor het ontvangen van visuele informatie, dus ons bewust
worden van hoe we communicatie het beste ontvangen is een belangrijke stap naar
verbinding met het Hogere Zelf. Niet alles wat we voelen of denken is hogere
leiding, maar hoe meer we afgestemd raken op ons eigen energieveld,
we zullen het vermogen cultiveren om te voelen wanneer
onze intuïtie tot ons spreekt versus wanneer
we in onze gebruikelijke
geest zijn.

Je kunt niet effectief informatie van je Hogere Zelf
ontvangen als je overmatig aan jezelf twijfelt.

Dit is wat ik vertel aan de cliënten in mijn praktijk met wie ik werk aan het ontwikkelen van hun natuurlijke vermogens.
Een gezonde hoeveelheid twijfel zal ons eerlijk en open houden, maar als we overmatige twijfel hebben, zullen we niet in
staat zijn om te valideren wanneer we berichten ontvangen of vertrouwen op ons vermogen om dit te doen.

Vaak worden we door onze gidsen of ons Hogere Zelf aan ons Gecommuniceerd, maar we herkennen het gewoon niet. Wanneer
dit het probleem is, helpt het ontwikkelen van een praktijk van zelfvalidatie enorm. Het kan iets eenvoudigs zijn, zoals elke dag tijd
doorbrengen voor de spiegel om alles en iedereen te valideren wat in je opkomt, of het nu je huidige gevoelens zijn, een situatie die
je net hebt meegemaakt en hoe dat je liet voelen of dingen vinden om jezelf mee te feliciteren die nooit enige voorafgaande erkenning
hebben gekregen. Je kunt vrij stromen met wat er in je opkomt dat je zou willen valideren, het belangrijkste is om in een ruimte te komen
waarin je jezelf kunt verbinden en eren. Dit is een onderdeel van het ontwikkelen van de feedbackloop die uiteindelijk de communicatie
met je Hogere Zelf natuurlijk maakt.

Uiteindelijk zal het leven zelf vervormd worden tot een interactief veld. Je wordt gecommuniceerd via synchroniciteiten, nummer reeksen, kentekenplaten, de open pagina van een tijdschrift op de toonbank van een café. Een buurman zal aan je deur komen en iets onopvallends
zeggen, maar je zult begrijpen dat het iets veel diepers betekent. Een straatnaambord dat je al duizend keer eerder bent gepasseerd, maar
nooit hebt opgemerkt, zal op een dag een antwoord zijn. Je staart te lang naar de postbode. Het goddelijke zal door alles heen tot je
spreken.

> BRON <

Over de auteur:

© Sarah Elkhaldy is een energiegenezer die is opgeleid in sjamanistische en holistische genezingsmodaliteiten die
zielsverlies, trauma aanpakken en het lichaam ondersteunen bij het ontgiften van chronische stressoren en regeneratie.

Ze is de beheerder van het sociale media-account: The Alchemist, waar ze esoterische kennis deelt om de mensheid te helpen
ons evolutionaire potentieel gracieus aan te boren. Ze beschouwt het als haar werk om het hogere met het lagere te verbinden;
de buitenwereld met de binnenwereld. Sarah organiseert retraites en workshops in Los Angeles over Alchemie en Schaduwwerk.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
De krachten van Involutie

Door: Sarah Elkhaldy
3 november 2021
Parasiet: Een organisme dat leeft en zich voedt met of in een
organisme van een andere soort en schade toebrengt aan zijn gastheer.

De gnostici verwezen naar de astrale krachten die het menselijk bewustzijn hebben geïnfiltreerd als Archonten, een Latijns
woord voor "Autoriteiten" of "Heersers". In de gnostische kosmologie werden archonten aangesteld als de opzieners van
de demiurg, waar ze dienen als controleurs van de kosmische invloeden die de mensheid ontvangt. Het overwinnen
van de krachten van de archonten was een centraal thema voor de gnostici; zozeer zelfs dat zij riten hielden
om de levenskracht van de ingewijde te zuiveren ter voorbereiding op hun reis voorbij de
demiurg en in het pleroma na de dood.

Een meer geschikte naam voor deze krachten zouden parasieten zijn, vanwege hun parasitaire aard. De verandering in naamgenoot helpt
ook om hun onwettige titel weg te schuiven van het voeden van de illusie van macht waar ze door worden gevoed en herstelt die macht
terug naar zijn rechtmatige plaats bij het individu. Als evolutie de progressie is van bewustzijn naar de staat van bewustzijn, dan zijn
ze de krachten van involutie, omdat hun doel is om het bewustzijn in de staat van onwetendheid of slaap te sturen.

Hun aanwezigheid hier bevindt zich grotendeels in de geest van mensen. Ze zijn de negatieve polariteit van het archetype
van de bedrieger. Het is door misleiding dat ze ons manipuleren om hen te voeden. Ze voeden zich met onze negatieve
emoties en gedachten. Door telepathie activeren ze hun gedachtevormen in onze geest. Deze heen en weer dialoog
tussen deze krachten en hun gastheer vormen een illusie van het zelf die zowel letterlijk als figuurlijk een imitatie
van onszelf produceert. Dit valse zelf is een weerspiegeling van onze lagere kwaliteiten uit alle mogelijkheden
die men kan bereiken binnen hun creatieve evolutie.

Als we onze schaduw niet actief integreren of zelfbewust worden, zal het niet erg moeilijk zijn om door deze
krachten in een vicieuze cirkel van negativiteit te worden getrokken. Ons Ware Zelf vertegenwoordigt onze
hogere kwaliteiten en ons potentieel voor positieve evolutie voorbij de matrix. Ons Ware zelf heeft echter
onze aandacht en voeding nodig om zichzelf te actualiseren.

Deze manipulatie van de menselijke conditie is zowel een onderdeel van ons evolutionaire proces, net zo
goed als het een poging is om de mensheid te dwarsbomen van haar spirituele evolutie. De kracht die deze
krachten hebben, zit in de hypnotische suggesties / commando's die ze in onze geest plaatsen en door de drama's
die ze ontwerpen, zoals het instellen van een toneelstuk, in de hoop dat we onbewuste reactiviteit zullen verkiezen
boven bewuste progressie.

Wanneer bijvoorbeeld verdeeldheid en conflict opzettelijk in scène worden gezet door de machten die er zijn, is er al een
vibrationele match met verdeeldheid en conflict binnen de mensheid. Ze boren de wonden aan die al in de collectieve psyche
zitten. Ondanks het feit dat we een vibrationele match hebben met overeenkomstige trauma's, kunnen we echter nog steeds
onze vrije wil gebruiken om te bepalen waar we hiermee naartoe gaan. Zullen we ontkennen dat er een trauma is dat
genezing nodig heeft, of het in de richting van het bewustzijn bewegen. Op een achterwaartse manier kunnen
we dit zien als een bijna wijzend beeld van wat nog steeds op zoek is naar een oplossing in de
collectieve psyche.

Net zoals het axioma "Orde uit chaos" niet noodzakelijkerwijs betekent dat het een negatieve schepping hoeft te
zijn – zelfs als er negatieve intentie is. Hoewel de krachten van involutie hun menselijke tegenhangers gebruiken om
tegengestelde groepen te financieren en verdere verdeeldheid te drijven, kunnen ze niet controleren hoe het individu
ervoor kiest om te reageren. Ze wedden gewoon tegen ons vermogen om collectief trauma te transmuteren. Er zijn dus
voorouderlijke wonden in het emotionele lichaam van het collectief en er is ook opzettelijke verdeel en heers tegelijkertijd.
Als we niet het vermogen cultiveren om de echte aspecten in gefabriceerde chaos te herkennen, kunnen we bezwijken voor
de valkuil om te geloven dat het erkennen van elkaars unieke worstelingen alleen deze krachtenagenda dient zonder dat er
voordelen te behalen zijn, of aspecten die moeten worden teruggewonnen. Het genezingsproces heeft veel louterende
elementen die vernietiging kunnen weerspiegelen. Meestal zal de helende reis er niet mooi uitzien, noch is het lineair,
maar het is nodig om onze blinde vlekken eruit te halen: waar we ons hart open moeten hebben, waar we
duidelijkere logica moeten ontwikkelen, waar we cognitieve dissonantie hebben en waar delen
van ons bewustzijn nog moeten ontwaken.

Hoe helpt de mensheid deze gedachte parasieten die gevoed worden door menselijk lijden en onrust?

Vanuit het oogpunt van macrokosmos

We helpen deze krachten door hun pathologische instellingen te legitimeren. Het is via deze instellingen dat oorlog,
de grootste negatieve energiegenerator, altijd wordt gescript en aan ons wordt verkocht als een noodzakelijk kwaad. Op
deze manier worden wij gebruikt als het voertuig waardoor zij in staat zijn om de verschrikkingen van de wereld te creëren
door hun bevelen mechanisch uit te voeren. We helpen hen door zich niet bewust te zijn van hun pathologie en deze daardoor
te legitimeren.

Vanuit het oogpunt van microkosmos

Onze gedachten en acties helpen hen wanneer we geen zelfbewustzijn beoefenen. Een primaire tactiek is om misvattingen van
onszelf en anderen aan te wakkeren om innerlijke conflicten te creëren. Het is de menselijke natuur om te projecteren, of zelfs
verkeerd te zien. Deze kwaliteiten zijn niet de schuld van negatieve invloeden, maar ons ego kan gemakkelijk in elke richting
worden gemanoeuvreerd als we ons niet bewust zijn van welke percepties onze emotionele toestanden voeden. Wanneer
we nieuwsgierig kunnen worden naar wat een emotionele lading in ons creëert, kunnen we ons er bewust mee gaan
verbinden, alsof we achter de schermen zijn. Zo ontdekken we welke overtuigingen onze waarneming genereren.
Zodra we ons bewust zijn van onze overtuigingen op een bepaald moment, kunnen we beginnen met
mededogen met hen om te gaan, of ze nu juist zijn of niet. Innerlijke conflicten kunnen oneindig
doorgaan als we het niet gebruiken om onszelf beter te begrijpen. Begrepen worden
is de grootste liefdestaal die we onszelf kunnen geven en het verhoogt
ook onze frequentie.

Hoe kunnen we onszelf terugwinnen van de Krachten van Involutie?

De krachten van involutie voeden zich met de frequenties die een vibrationele match zijn met hun eigen energetische
make-up: jaloezie, angst, hebzucht, haat, vijandigheid etc. Emoties die ons wezen verheffen, zoals mededogen en empathie,
zijn echter niet alleen onverteerbaar voor de parasieten - ze zijn kryptoniet. Dit brengt ons bij de belangrijkste reflectie die deze
krachten ons bieden: alles wat we niet genezen, zal tegen ons worden gebruikt door middel van de Natuurwet. Zolang we onverwerkte
trauma's in onze zielsstroom houden, blijven we vatbaar voor de krachten die het meedogenloos uitbuiten.

Leren om ons mededogen en onderscheidingsvermogen samen in synergie te gebruiken, helpt ons onze waarneming te vergroten en de
hogere kwaliteiten van ons Ware Zelf te belichamen. Het is onze verbinding met ons Ware Zelf die voeding nodig heeft. Wanneer we spreken, handelen en denken vanuit ons hogere niveau van authenticiteit, zitten we in de bestuurdersstoel.

Vergeet niet dat de geest een krachtige bondgenoot is. Het is de manifestatie van de Geest. Het beschermt ons niet alleen tegen informatie
waar we niet mee om kunnen gaan, het haalt ook noodzakelijke inhoud uit het onderbewustzijn, genereert nieuwe paden wanneer we leren
en nog veel meer. De geest zelf is geen vijand, het wordt vijandig wanneer we verdwalen in onze gehechtheid aan misleidende gedachte
vormen. Leer te onderscheiden wanneer de krachten van involutie je levenskracht kunnen toe-eigenen door je waarneming te
vervormen. Op deze manier kunnen we deze parasitaire krachten gebruiken als een weerspiegeling van waar
we ons niet op willen afstemmen en bewust de leiding nemen over onze eigen creatieve evolutie.

> BRON <

© Sarah Elkhaldy

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius