MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
De Smid in de Smederij
Vanuit het Universum smeden wij de benodigde Energieën voor de nieuwe vorm geheten 5 D of hoger.
Nieuwe energie transities, transformaties en Spiritualiteit vanuit liefde en groei.


18 April 2021
ALCHEMIESteen der Wijze(n)

Oude vorm van chemie gebaseerd op magie en bijgeloof. Experimenten hadden als doel het vinden van de "steen der wijze", of het "levenselixer". Hiermee zou men elementen kunnen transmuteren dan wel ziekten kunnen genezen. De experimenten misten elke wetenschappelijke grond.
Wel werden tal van scheidings- en ontledings-methoden ontwikkeld en verfijnd. Een vorm van scheikunde en speculatieve filosofie die
werd beoefend tijdens de Middeleeuwen en de Renaissance, die zich voornamelijk bezighield met het ontdekken van methoden
voor het omzetten van onedel metaal naar goud en met het vinden van een universele solvent en een levenselixer.

Alchemie is een oude natuurfilosofie die voorkomt in verschillende culturen. Alchemisten poogden goud en andere
edele metalen te produceren en zochten naar de steen der wijzen. Andere alchemisten zagen deze praktijken als bijproduct
bij de zoektocht naar hun eigen innerlijke verandering.

In het begin van de twintigste eeuw gingen psychologen, onder invloed van de Zwitserse arts en psycholoog Carl Gustav Jung,
alchemistische processen interpreteren als projecties van onbewuste psychische processen. Volgens deze visie stond de
steen der wijzen synoniem aan de volgroeide en volmaakte mens zelf. In sommige occulte sektes is alchemie een
wijsheid traditie en wordt het gezien als voertuig bij inwijdingsmysteries. Alchemie maakte deel uit van wat
een 'esoterisch veld' genoemd zou kunnen worden.

Er was sprake van een toenemende belangstelling in hermetische, esoterische disciplines zoals magie, astrologie,
hermetisme en neoplatonisme, waarbij de notie van universele sympathie niet onbelangrijk is. Alchemie interacteerde
met die disciplines. Zo werd 'de' alchemistische theorie verrijkt met kosmologische principes via de neoplatonist Marsilio Ficino  
De bezielende essentie in de kosmos (wereldgeest) werd nu bijvoorbeeld geïdentificeerd met de kwintessens. Daarbij stelde Ficino de
metalen voor als levend, gelijk aan planten. Verder begon men stukken uit de Bijbel ook alchemistisch te interpreteren, hoewel dat aanleiding
tot controverse gaf. Van dergelijke kruisbestuivingen was in de middeleeuwen geen sprake.

Op het energetische niveau worden door het Grote Werk alle chakra’s geactiveerd en gezuiverd. De zeven figuren die op de berg staan zijn
de zeven planeten van ons zonnestelsel die in die tijd bekend waren: Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Mercurius, de maan en de zon. Deze
planeten staan in de alchemie voor de zeven hoofdchakra’s, die langs de wervelkolom lopen. Een begrijpelijke keuze qua symboliek,
want planeten zijn, net als chakra’s, rond van vorm en vertegenwoordigen bepaalde krachten.Mercurius staat bovenop de berg met een zogenaamde caduceus en een hexagram in zijn handen. Dit zijn twee klassieke symbolen die de versmelting van de polariteit uitdrukken. Bij de caduceus zijn het de twee slangen, die om de staf kronkelen, die versmelten, en bij het hexagram worden twee driehoeken tot een zespuntige ster. Mercurius staat op een fontein. Dit is de ‘fontein der eeuwige jeugd’: goddelijke energieën stromen door de mens en zorgen voor een totale vitalisering en ervaring van gelukzaligheid.

De Feniks

Het eindresultaat van het hele proces is een spirituele ‘wedergeboorte’. Het ego is afgelegd en de mens leeft vanuit God. De feniks, de
mythische vogel die uit haar as verrijst – boven de koning en koningin – staat voor deze vernieuwing. In spirituele tradities wordt dit als een ‘voltooiing’ van de mens gezien. Deze voltooiing wordt tot uitdrukking gebracht door de zodiak boven de berg. Een complete dierenriem staat
voor vervolmaking en heelheid.

In de vier hoeken van het embleem staan de Latijnse benamingen voor de vier elementen: vuur, aarde, lucht en water.
Deze elementen werden in die tijd gezien als de componenten van de fysieke schepping. Het werk van de alchemist was het
goddelijke destilleren uit het aardse (gesymboliseerd door de vier elementen).

Keer tegendelen om

Conversio oppositorum heet dat in de alchemie. Elk mens heeft archetypisch vrouwelijke eigenschappen zoals ontvankelijkheid,
aanhankelijkheid, behoefte aan verbinding en harmonie, samen te vatten als het verlangen naar liefde. In de alchemie zijn de symbolen
daarvan de Maan, en kwikzilver. De klassiek mannelijke eigenschappen zoals daadkracht, moed en ondernemingslust, zijn samen te vatten
als het verlangen naar vrijheid. In de alchemie zijn de symbolen daarvan de Zon, en zwavel. Dat is de basis, de diepste laag van de menselijke ziel. Je leert van elkaar door elkaars goede eigenschappen langzaam maar zeker over te nemen. De flapuit leert beter te luisteren; de bedachtzame partner leert zich wat krachtiger te uiten. De sloddervos krijgt waardering voor orde, de pietje precies ontspant zich en kan ook genieten van gezellige troep.

Bid en werk

Voor de alchemisten was ‘het kleine werk’ dat wat zij in hun laboratoria deden, het experimenteren met kwikzilver en zwavel, en andere
stoffen. ‘Het grote werk’ was het gebed, de verbinding met God. Ora et labora zeiden ze, bid en werk, in die volgorde van belangrijkheid.
Zo is ook de relatie op zich nooit het allerbelangrijkste, maar je eigen verbinding met God, de Bron, oftewel: je eigen spirituele
ontwikkeling. Als je dat voor ogen houdt, helpt dat om waarachtig te blijven, trouw aan jezelf, en daardoor ben je beter in staat
om een goede partner te zijn.

De Steen der Wijzen

Lapis philosophorum: dit is het legendarische doel van de alchemie, en dus ook van elke liefdesrelatie. Dat wat goud maakt
van lood, wat het gewone, aardse, dagelijkse verheft tot zuivere, heilige hoogte. Het besef dat je in je liefdesrelatie een
ontwikkeling doormaakt, is diep doorgedrongen in onze cultuur. We noemen immers een twaalf en een halfjarige
bruiloft een koperen bruiloft, bij vijfentwintig jaar wordt het zilver, bij vijftig goud en bij zestig diamant.
Misschien hoeft het niet altijd zestig jaar te duren…

Marcelius