MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingenFenomenen


3 Artikelen over FenomenenHet droomrijk

Door: Era of Light
19 juli 20211. PRE-COGNITIEVE DROMEN

Het zijn die dromen waarin we lijken te anticiperen op de toekomst. We zien een situatie die later gebeurt of we ontvangen
nieuws dat later in de wake wordt bevestigd. Veel mensen ervaren dus deze dromen zijn zeer dramatisch, omdat de informatie
meestal komt in de vorm van een nachtmerrie, met een hoge emotionele impact. toeval? voorgevoel? Informatie die telepathisch
binnenkomt?

2. DROMEN BEZOEKEN

Het zijn dromen waarin we mensen zien of ermee omgaan die al overleden zijn. Deze "ontmoetingen" worden meestal omgeven
door een gevoel van vrede, alsof die persoon ons kwam vertellen dat ze in orde is. In tegenstelling tot de vorige categorie worden
mensen die dit soort dromen ervaren meestal wakker met een gevoel van opluchting en een openbaring van een diepe zekerheid
van het leven na de dood.

3. LUCIDE DROMEN

In deze dromen realiseren we ons dat we dromen. Op de manier van de film "Inception" (Origin), zijn we ons ervan bewust dat ons
lichaam in bed ligt terwijl we scènes visualiseren en ervaren. Soms kunnen we zelfs sommige aspecten van de droom naar eigen
goeddunken veranderen. Lucide dromen is een natuurlijk vermogen dat we allemaal bezitten. In de oudheid werden ze gebruikt
voor genezing. Het is mogelijk om onszelf te trainen om lucide dromen te ervaren en ze zo te gebruiken om veranderingen in
onze houding aan te brengen of oplossingen voor onze problemen te ontdekken.

4. GEDEELDE DROMEN

In deze dromen dromen twee mensen hetzelfde of verschijnen vergelijkbare aspecten in de dromen van beide, bijvoorbeeld
details van de plaats of de gebeurtenissen van de droom. Ze zijn zeldzaam, maar ze komen wel voor. Je moet waakzaam
zijn. Om te ontdekken dat we een van deze hebben gehad, is het noodzakelijk dat we de gewoonte aannemen om
onze dromen te vertellen aan de mensen die erin verschijnen. Het is verrassend om deze gevallen tegen te
komen, omdat ze ons laten zien hoeveel verbinding we hebben met anderen, buiten afstanden.

5. GENESTE DROMEN

Soms dromen we dat we wakker worden, zelfs dat we wakker worden, maar plotseling realiseren
we ons dat het een droom is, en we worden echt wakker. Dit wordt "vals ontwaken" genoemd en soms
komen er meerdere in dezelfde nacht voor. Als je in plaats van wakker te worden opnieuw droomt, dan heb
je een geneste droom ervaren. Een droom in de droom. Het is alsof onze geest vals speelt, doet alsof we al zijn
opgestaan, om "een beetje meer" te blijven slapen.

6. PRODROMALE SLAAP

In deze dromen ontvangt de persoon informatie over een ziekte waaraan ze lijdt, maar waaraan ze geen symptomen heeft
gemanifesteerd. Het lichaam zendt met grote wijsheid signalen uit; maar soms, in de waanzin van het leven van vandaag, zijn
we niet zo waakzaam om ze op te sporen. Dan lekt de informatie in de droomwereld. Veel mensen hebben op deze manier een
ziekte ontdekt en er zijn verschillende zeer ernstige onderzoeken in dit opzicht, omdat het door dit soort dromen mogelijk zou zijn
om snel degenen te detecteren die een vroege behandeling vereisen.

7. NUMINEUZE DROOM

Het zijn dromen waarbij we contact maken met spirituele figuren, gidsen of wezens van licht. De persoon die droomt krijgt troost,
boodschappen of zelfs concrete begeleiding voor het dagelijks leven. Er wordt onmiddellijk waargenomen dat dit geen "gewone"
dromen zijn, maar dat er een speciale energie in zit. Het is de moeite waard om na een van deze dromen te mediteren over
de ontvangen boodschap. Vele malen gebeuren er grote onthullingen in hen.

8. "EUREKA" DROMEN

Het zijn dromen waar de oplossing voor een probleem wordt ontdekt. De beroemde droom van de wetenschapper
Von Kekulé, waarmee hij een chemieprobleem oploste waar hij gek van werd, is een klassieker van de
onderzoekers over dit onderwerp. Hij was niet de enige. De maker van de helikopter, de
maker van de naaimachine en honderden uitvinders en artiesten (waaronder
John Lennon, met zijn nummer "Imagine"), beweren zijn
beste creaties uit een droom te hebben
meegenomen.

Dromen zijn niet alleen de nachtelijke machinaties van ons onderbewustzijn. Ze vormen ook een enorm veld
van informatie en ervaring dat ons in staat stelt om de realiteit te verkennen, onszelf te transformeren en zelfs
te genezen. Begin je dromen te waarderen. Elk van hen heeft een prachtige schat aan GROEI, en ze zijn de link
van het Universum met jou.

Door: Arturo Bentacur Arango

Lay-out  door Marcelius
De oude Hemelvaart profetieën

Geplaatst op 15-07-2021 door  EraOfLightDe profetieën van vele oude culturen hebben over deze tijden gesproken. Onder de publieke chaos, de onzekerheid, de angst en de
ontbinding van het oude, is er iets diep brouwen . Dit zijn ongekende tijden, spannende tijden om te leven. Hoewel het water aan de
oppervlakte schokkerig kan zijn, is er beneden een onderstroom van diepe rust. Iets galactisch, iets kosmischs, is onder de voeten.

Het Hopi-volk sprak over de Zuiveringstijden, de Cherokee noemde het de Regenboogprofetie en de heilige teksten van de
hindoecultuur, de Veda's, noemden het het Grote Jaar en de Cyclus van Hemelvaart. Duizend jaar geleden voorspelden de oude
Maya's een einde van een tijdperk; dat op de winterzonnewende 2012 de zon, de aarde en het centrum van de Melkweg voor het
eerst in 26.000 jaar perfect op elkaar zouden zijn afgestemd, waarmee het "vijfde tijdperk van de zon" zou eindigen.

Hun voorspelling over de positie van de zon was juist, maar de moderne interpretatie, dat het het "Einde van de Wereld" aangaf,
was misschien niet wat de Maya-profetie betekende. Het is inderdaad het einde van een oude wereld, maar op een dieper niveau
is het de wedergeboorte van een nieuwe.

Vanuit een menselijk perspectief kan het zeker allemaal apocalyptisch lijken; een pandemie, klimaatverandering,
economische ineenstorting. Vanuit spirituele ogen, vanuit de ogen van de ziel, ziet het er echter allemaal heel anders uit.

We hebben allemaal gehoord van de eindtijd en het einde van de wereld zoals we die kennen, misschien zelfs een Apocalyps. Maar veel
oude profetieën, evenals de huidige intuïtie in vele harten, wijzen op de waarheid dat de mensheid zal opstijgen naar een grotere staat
van bewustzijn. We ondergaan een planetaire donkere nacht van de ziel, ervaren de diepste duisternis voordat we wakker worden
met een Gouden Dageraad.

De vraag was of de mensheid liefde of angst zou kiezen?

Ik geloof dat we al gekozen hebben. We kozen voorliefde.

Er is een Sioux spreekwoord: "Ze zijn de aarde ingegaan, en niets zal hen uithalen behalve
de dansende mensen", en een Hopi profetie "Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht."

De tijd is nu aangebroken om op te staan, en de opkomst zijn we. Deze verschuiving vindt nu plaats; zoveel mensen worden wakker met
wie ze zijn. Bewustzijn breidt zich uit in het weten dat we allemaal individuele vonken van goddelijkheid zijn, dat ons hart de krachtigste
transducers van energie in het bekende universum zijn, en dat het menselijke vermogen van liefde is wat de hemel op aarde maakt.

Zoals Dr. Stephanie Red Feather uitlegt in haar artikel The Great Year and the Cycle of Ascension: 'Meer dan 30 oude culturen hebben
de opkomst en ondergang van de menselijke beschaving geregistreerd in een enorme cyclus van tijd die ongeveer 24.000 jaar duurt
(sommige bronnen zeggen 26.000 jaar) om één voltooiing te maken. In deze grote cyclus verheft de mensheid zich 12.000 jaar in
bewustzijn en daalt in bewustzijn tijdens de andere 12.000. Deze opeenvolging van tijd is genoemd het Grote Jaar, een termijn
die door Plato wordt gemunt.

De Pachakuti Mesa-traditie spreekt, zoals met veel inheemse tradities, tot het deel van ons dat zich herinnert (opnieuw lid wordt)
van wie we zijn. Tijdens de IJzertijd vergat de mens dat ze een spiritueel wezen is en zich concentreerde op een materieel bestaan.
De beoefening van de mesa helpt ons om terug te komen in de juiste relatie met alles wat is en om opnieuw de subtielere gebieden
van energie en bewustzijn te erkennen en ermee om te gaan. Naarmate de mensheid volwassen wordt in de bronstijd, realiseren we
ons dat dominantie niet de enige strategie is. Er is een manier om te leven in heilige relatie met de aarde en al haar bewuste bewoners.

Deze harmonieuze "schoonheidswandeling" helpt ons om een leven te beoefenen waarin we de aarde herkennen als een overvloedige
hulpbron, een bereidwillige partner. Als dragers van deze sjamanistische geneeskunde dragen we collectief bij aan de opklimming van
de mensheid. "Terug naar de aarde" gaan is eigenlijk de weg vooruit."

Noam Chomsky sprak over de hoop voor de toekomst die leeft in een terugkeer naar inheemse wijsheid, naar een wijsheid
die weet hoe te leven in harmonie met moeder aarde. Deze wijsheid is in overvloed op aarde; recht onder onze neus.

Een voorbeeld van deze inheemse wijsheid is te vinden in het oude Ierland. Tijdens de oudheid op het Emerald Island bestond er het
concept van een koningschapsrecht. De heerser zou een ceremonieel huwelijk aangaan met de godin van het land, en alleen dan zou ze vruchtbaarheid en overvloed voor de mensen garanderen. Alleen als hij de godin van de soevereiniteit respecteerde, vertegenwoordigd als
het land zelf, werd hij geschikt geacht om te regeren. Het was de godin die hem zijn koningschapsrecht gaf. Het lichaam van de vrouw was
het land, en vrouwelijke rechten en milieurechten werden filosofisch in één gebonden.

Een soortgelijke draad is te vinden in de grondwet van de oorspronkelijke Iroquois Confederacy: vrouwen kozen de leiders. Het was het
mannelijke dat in de buitenwereld leidde, maar het was het vrouwelijke dat de wijsheid had om dat leiderschap te geven, gebaseerd op
een wijsheid die uit het hart kwam.

Het einde is echt een wedergeboorte, en de wedergeboorte is echt een herinnering. Moeder Aarde is een nieuw
paradigma aan het ontstaan door de goddelijke vrouwelijke principes van eenheid, verbondenheid en liefde.

De wederkomst van Christus zou kunnen worden gezien als de komst van het Christusbewustzijn in ons allemaal, waaronder
het goddelijke vrouwelijke Christusbewustzijn. Het vergeten vrouwelijke aspect van de mensheid in elk van onze harten; het
Sophia-Christos sjabloon van bewustzijn, waar het mannelijke en het vrouwelijke als één zijn verenigd.

Dit zal gebeuren wanneer we de moedergodin, het vrouwelijke principe van de godheid, in ons bewuste bewustzijn toelaten,
waardoor ze open kan bloeien in ons hart. Ze baart het nieuwe paradigma door de transformerende baarmoeder van het goddelijke
vrouwelijke. Dit is waarom het zo revolutionair is, waarom de geboortepijnen zo desoriënterend zijn; Omdat de menselijke beschaving
haar vergeten is.

Ze zit al zo lang in de schaduw, achter de Sluier, dat we bijna vergeten zijn wie ze was en wat ze kon doen. Maar beschavingen tot
6000 voor Christus. zag de goddelijkheid vooral als vrouwelijk, het mannelijke principe een later model dat uiteindelijk het
Goddelijke Vrouwelijke uitdoofde.

Tot dan toe zagen oude culturen de natuur in al haar felle majesteit als vrouw en vrouw als haar belichamingen. Onze voorouders
kenden het verband tussen zichzelf en de cycli van overvloed op aarde. Oude gemeenschappen eerden de vrouwelijke goddelijke
en gerespecteerde vrouwen als incarnaties van het vrouwelijke aspect van God, de allesomvattende Grote Moeder.

Overheersing, verovering en controle over Moeder Aarde en het vrouwelijke zijn illusies geboren uit angst. We zijn één met de Aarde.
In het nieuwe tijdperk zal eenheidsbewustzijn zegevieren, en nederigheid en respect in het aangezicht van Moeder Aarde zullen
terugkeren. Dit virus is niets anders dan vernederend.

Een deel van deze gouden eeuw die aanbreekt, betekent dat velen van ons als het ware uit de kast zullen komen, en zonder
bang te zijn dat we vervolgd zullen worden voor energie en spirituele genezing, kunnen we onze waarheden spreken,
omdat de nieuwe wereld onze helende gaven nodig heeft, om in het nieuwe tijdperk te luiden.

De lichtwerkers, de sjamanen, de oude zielen; degenen die zich herinneren, die in contact staan met geest-gidsen,
dieren en galactische wezens, verheffen zich tot kosmisch bewustzijn, één heilig hart tegelijk. Bij het luisteren
naar de dieren, naar de wijsheid van de bomen, de planten, de elementalen, genezing en uitbreiding
kan gebeuren. We zijn allemaal in staat tot de magie van co-creatie.

Om samen met de wereld te creëren, haar onze zegen te geven en in ruil daarvoor zegeningen te ontvangen,
verhoogt onze trilling. Het menselijke hart torus veld kan zich kilometers ver verspreiden als je liefde en zegeningen
uitstuurt, wat het bio-energetische veld van de aarde beïnvloedt. Liefde, vrede, vreugde en vrijheid kunnen ieders realiteit
zijn. We creëren onze realiteit; wij zijn de dromers van deze droom.

Menselijk bewustzijn wanneer gezuiverd werkt op zeer vergelijkbare manieren. Amrita, het elixer van goden, de steen der wijzen,
is voor ons allemaal beschikbaar. We zijn allemaal alchemisten, met een krachtig hart, en het vermogen om het loodgewicht van ons
verleden om te zetten in een Gouden Dageraad.

John Black schrijft in zijn artikel The Warriors of the Rainbow Prophecy: "De Rainbow prophecy, zoals het bekend is geworden,
verwijst naar de bewaarders van de legendes, rituelen en andere mythen die nodig zullen zijn wanneer de tijd komt om de
gezondheid op aarde te herstellen. Er wordt aangenomen dat deze legendarische wezens zullen terugkeren op een dag
van ontwaken wanneer alle mensen zich zullen verenigen en een nieuwe wereld van rechtvaardigheid, vrede en
vrijheid zullen creëren, en ze zullen de 'Krijgers van de Regenboog' worden genoemd. Ze zullen de
waarden en de kennis die verloren is gegaan in de tijd opnieuw aansnijden, wat aantoont
hoe wijsheid en extra-perceptie kunnen worden bereikt, en hoe eenheid,
harmonie en liefde de enige manier is om vooruit te komen".

De Nieuwe Mens kan en zal de Aarde genezen en herstellen naar haar rechtmatige pracht.
De toename van bewustzijn betekent diepe deelname aan de harmonie van alle dingen. We zullen
het water, de lucht reinigen, de dieren zullen trots en dankbaar zijn om een huis met ons te delen. We zullen
een miljoen projecten zien opduiken uit het creatieve genie gedragen van liefde, een miljoen bomen geplant, een
miljoen harten in brand met dankbaarheid.

We zullen onthouden dat we zowel God als godin in ons hart hebben, we zullen ons herinneren dat we soeverein en
vrij zijn, en onze aarde is het groene juweel van de melkweg. Alle stammen van de wereld zullen samenkomen als één
Aardstam. Om haar te beschermen, om van haar te houden.

Het kan enige tijd duren, en in het begin lijkt het misschien op vernietiging, omdat we ongetwijfeld in een tijd van duisternis
zijn gekomen. Maar er is een metafysische waarheid die vergeten is: er is altijd vernietiging, vernietiging, voor een grote
wedergeboorte. Alles is energiek en heeft een diepere betekenis dan wat op het oog lijkt. Dit is het moment om
onzekerheid te accepteren, om je over te geven aan de stroom, om de kwaliteiten van het goddelijke
vrouwelijke naar voren te brengen die eigenlijk kwaliteiten van grote veerkracht zijn. De Godin
is uiteindelijk een krijgergeest, niet van oorlog, maar van het overleven van het leven,
de dood en de wedergeboorte van kosmische cycli, terwijl hij verbonden
blijft met dat wat eeuwig is; de liefde van de schepping.

Het goddelijke vrouwelijke bewustzijn is in opkomst, gedreven door kosmische krachten die veel
groter zijn dan de politiek of het bekende verleden. De opkomst van haar waarden zal alles veranderen.

We zullen weten dat ons kleine soullied een rijke noot is in een enorm kosmisch orkest, en dat het alleen staat
in zijn schoonheid, maar dat het ook bijdraagt aan de harmonie van het geheel; de muziek van de sferen. Bijna als
een orkest dat zich opstemt voor een concert. In het begin is het een dissonant din van verschillende stemmen, maar
terwijl ze zichzelf met elkaar afstemmen, in de laatste momenten voordat het gordijn opengaat, resoneren de instrumenten
spectaculair samen.

Plotseling worden er geen off-key noten meer afgespeeld. Geen moorden, geen onenigheid, geen scheiding. Liefde, vrijheid
en vreugde zullen ieders ervaring van de werkelijkheid zijn in deze Gouden Eeuw, zowel menselijk als niet-menselijk. Een
grote harmonie zal ons allemaal overspoelen.

Het zal mooier zijn dan iemand zich kan voorstellen. Als we kalm blijven in de storm en in ons krachtige heilige hart
blijven, dan zullen we, zodra het stof is neergedaald, wakker worden in een nieuw tijdperk, en dat wat er
echt toe doet, zal alles zijn wat overblijft: Liefde.

Door Jennifer Tarnacki

> BRON <

Vertaling & Lay-out
door Marcelius

UFO's, buitenaardsen en
spirituele vooruitgang

Geplaatst op 27-06-2021 door: EraOfLight


Ufo, buitenaardsen MMH


Beste Kosmische Gemeenschap,

Sinds het jaar 2000 is er een steeds grotere versnelling in het bewustzijn over de levensvormen die zowel binnen als buiten de fysieke
dimensie bestaan, hier op aarde en zelfs elders. Misschien heb je ervaring met een buitenaardse levensvorm door meditatie, een
buitenlichaam of persoonlijk? Misschien heb je begrepen dat alle levensvormen hun reis naar vorm beginnen 'van buiten het
fysieke'? Wat als de recente interesse (vanaf 2017) en de groeiende schijnbare openheid 'door de mainstream' bij het
accepteren van andere levensvormen plaatsvindt omdat meer mensen vooruitgaan in hun spirituele bewustzijn?

Inderdaad, ik zei in maart 2020 (net toen de wereldwijde pandemie zich verspreidde) dat Covid de 'soft open'
zou zijn voor wat komen zou gaan. Het was een sequentie die miljoenen mensen in staat zou stellen naar binnen
te gaan, na te denken en te leren kennen wie ze zijn, zodat het idee van een ander werelds leven niet zo vreemd of
schokkend zou lijken. Hier is een fragment uit mijn blog van 2020...' Nu zou je kunnen zeggen: 'Coronavirus is een
soft-open? Maar dit is intens? Hoe zou een harde open zijn? Stel je eens voor dat de mensheid wakker zou worden door
een oorlog die elk land tegelijk trof, een nucleaire aanval op alle landen, een meteorietaanval, natuurrampen over de hele
wereld of ET's die zich eindelijk openbaarden aan de mainstream - en ons vertelden dat we nooit alleen zijn geweest. Dit soort
'wake-ups' of harde openingen zouden massahysterie veroorzaken op een schaal die veel groter is dan de bijna 'gecontroleerde
en snelle' sfeer van ontwaken die nu plaatsvindt.'

Laten we in de GLOEDNIEUWE blogpost van vandaag kijken naar wat er mogelijk 'komt'. Nu het Pentagon op 25 juni 2021 zijn
geheime rapport over UFO's zal onthullen , neemt de wereldwijde media-aandacht voor andere wereldse fenomenen toe. Wat de
komende maanden belangrijk zal zijn, is dat je weet wie je bent en waar je deel van uitmaakt, zodat je niet op een op angst gebaseerd
pad wordt geleid en dat je kalm en zelfverantwoordelijk blijft wanneer de wereld zich langzaam opent voor buitenaards leven.

UFO's en buitenaardsen

Om te beginnen, wat zijn je gedachten over dit onderwerp over buitenaards leven? Heb je ooit iets ongewoons in de lucht gezien, iets waarvan
je instinctief wist dat het buitenaards was? Misschien heb je zelfs nauw contact gehad, ontmoetingen met andere wereldse wezens in persoon,
in meditatie of in een vorm van astrale reizen? Velen van ons hebben en veel te lang, spreken over dergelijke ervaringen is belachelijk gemaakt
en verkeerd begrepen. Menigen een dappere ziel heeft hun ervaringen gedeeld om met ongeloof en schaamte te worden ontvangen. Maar het
tij is gekeerd. De afgelopen 18 maanden hebben ons hiervan verzekerd. In 2021 en daarna wordt het binnenkort een gemeenschappelijke plek
om een meer 'kosmische' kijk op onze plaats in het universum te hebben, iets waar ik sinds 2003 voor pleit.

Inderdaad, mensen zijn 'kosmische burgers' en multidimensionale wezens, geboren uit het licht. De aarde is niet ons gebruikelijke thuis.
Inderdaad, het rijk van de geest is en dit is de reden waarom zoveel mensen die in de menselijke vorm wonen zich hier vaak 'buitenaards'
kunnen voelen en het moeilijk hebben om zich te assimileren met de hardere fysieke manieren waarop de mensheid heeft geleerd zich uit
te drukken.

Als ik het voor het eerst over buitenaardse wezens heb,
  zal ik het in twee gebieden verdelen.


Afbeeldingen MMH

Fysieke buitenaardsen – Dit zijn die wezens die de Aarde fysiek bezoeken vanuit ons eigen zonnestelsel en daarbuiten. Deze wezens
hebben fysieke lichamen (zoals wij) die zijn ontworpen voor hun specifieke bewustzijnsniveau en hun planetaire habitat. Daarom kunnen
deze lichamen er heel anders uitzien dan menselijke lichamen – hoewel er enkele ET's zijn die hun vorm kunnen veranderen en ook naar
eigen goeddunken in menselijke vorm kunnen veranderen. De stereotiepe ET met enorme ogen, gloeiende huid, een groot hoofd, klein
en/of hoog frame en stekelige armen en benen wordt vaak op aarde aangetroffen. Hoewel, er zijn vele vormen. Bedenk dat deze
wezens hun geest hebben ontwikkeld en 'fysiek – onmiddellijk' kunnen creëren op het niveau van denken. Daarom hebben ze
zulke fijne fysieke lichamen (in vergelijking met mensen).

Ze hoeven de energie niet fysiek te verschuiven – ze doen het op het niet-fysieke denkvlak, wat wij ook doen – maar de mensheid is in
dit opzicht nog steeds onderontwikkeld. Uit mijn ervaring waken deze wezens regelmatig over onze planeet en hebben dat altijd gedaan.
Ze kunnen verschijnen op plaatsen waar we een grote militaire aanwezigheid hebben, waar er natuurlijke energie vortexen zijn en waar ze geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling die plaatsvindt onder de mensheid. Velen van ons hebben deze wezens gezien en hebben contact
met hen gehad. Het is geen geheim.

Niet-fysieke Buitenaardsen – Dit zijn die wezens die voortdurend in contact staan met de Aarde en zelfs met ons allemaal, op
niet-fysiek niveau. Deze ET's kunnen naar eigen goeddunken veranderen en materialiseren, soms verschijnend als fysiek en toch
niet-fysiek. Ze kunnen je bezoeken door meditatie, buiten lichaamsreizen en wanneer je gewoon verbinding maakt met de universele
stroom – in de natuur – waar de vibratie van nature hoog is. In 2004 had ik een directe ervaring (de belangrijkste van mijn leven die ik me
zo levendig herinner) van het ontmoeten van 3 lichtgevende, maar fysiek gevormde buitenaardsen – die mijn huis waren binnengekomen,
door simpelweg te materialiseren.

Er was geen vaartuig. Er waren alleen zij en ik. Ik werd wakker om ze op een vroege ochtend in mijn slaapkamer te vinden. Ze benaderden
me en ik voelde dat ze met me communiceerden via het derde oog. Ik bewoog niet, maar voelde me ontspannen (ik voelde dat dit
belangrijk was) en toen ze heel dicht bij me kwamen, zweefde een van hen hun hand over mijn derde oog, en daarmee maakte
ik me leeg en herinnerde me dat ik de volgende dag wakker werd. 2004 was inderdaad een jaar van verdieping van mijn
spirituele bewustzijn op alle niveaus. Ik was net begonnen met het schrijven van mijn wekelijkse energievoorspellingen
eind 2003 en ik werd elke dag ondergedompeld in spirituele groei. Ik maakte constant OBE's en astrale reizen mee. Het
ontmoeten van deze wezens leek me een natuurlijke vooruitgang en een versnelling van mijn pad. Mijn werk en doel is in 2004
flink gegroeid. Misschien heb je soortgelijke ontmoetingen gehad? Heb je ontdekt dat je spirituele bewustzijn is toegenomen, omdat
je jezelf meer open hebt gesteld voor andere dimensionale wezens en inter-stellaire reizigers?

Ambacht van de Aarde, elders en verder dan het fysieke denken

Dan is er de vraag – waar komt het vaartuig vandaan dat fysiek wordt gezien en ervaren als UFO's? Hierop zeg ik, dat sommige
buitenaardse vaartuigen niet van de aarde komen en toch, sommige wel. De technologie bestaat al enige tijd op aarde, waarbij
overheid en particuliere organisaties experimenteren en al weten hoe ze antizwaartekrachtvaartuigen moeten en 'hebben'
gemaakt, met geavanceerde voortstuwingstechnologie. Veel van wat mensen zien en identificeren als UFO's, vind ik
– is door mensen gemaakt ambacht.

Het onthullen van een Buitenaardse Aanwezigheid op Aarde

Ik heb vaak het gevoel gehad dat het mogelijk is dat in een later stadium een 'nep buitenaardse invasie' op aarde (door ons) in
scène kan worden gezet. waarom? De belangrijkste reden die ik voel is om mensen in angst en in een lager bewustzijn te houden.
Ik vind het inderdaad moeilijk om te verwerken dat andere wereldse wezens ooit naar de aarde zouden komen met vijandige plannen.
Uit mijn ervaring zijn deze wezens sterk geëvolueerd en wanneer men hoogontwikkeld is, beschouwt men geen vijandigheid. Dat is
een menselijke eigenschap, geboren uit dualiteit en een van de lagere vibratie, 3D bewustzijn.

Daarom is het belangrijk dat ieder van ons ons denken, voelen en verbinding verheft met het goddelijke en kosmische bewustzijn. Dus,
dat als en wanneer een 'echte' (d.w.z. niet-menselijk ontworpen) of zelfs een 'door de mens gemaakte' buitenaardse aanwezigheid op
onze planeet wordt onthuld, we niet in angst gaan en in plaats daarvan ons onderscheidingsvermogen gebruiken. Als je niet in paniek
raakt en kalm en gecentreerd blijft, dan houd je je persoonlijke kracht intact. Hoe verhef je je bewustzijn om andere wereldse wezens
te accepteren, als onderdeel van je norm? Ik ga hier verder op in, hieronder.

Wat zijn mensen en waar komen we vandaan?

Bedenk dat je als mens die een aards leven op aarde ervaart, ook een multidimensionaal wezen (een ziel) bent dat geboren is uit en
tegelijkertijd bestaat binnen het spirituele rijk. Je zou kunnen zeggen dat je een 'bezoeker' op aarde bent – een zielsreiziger, die de
menselijke vorm ervaart. Niet zozeer vreemd aan de aarde, maar je lichaam is goed aangepast aan deze fysieke omgeving. Je
bewustzijn stroomt en kan worden gestuurd waar je het ook kiest. Inderdaad, het proces van het ontwikkelen van je
bewustzijn en het openstellen voor de multi- dimensies van licht, staat bekend als het opklimmingsproces.
Ik heb een inzichtelijke blogpost geschreven die demystificeert waar ascentie over gaat.

Als spirituele (licht)wezens in onze kern zijn we niet anders dan de buitenaardsen die vaak de Aarde bezoeken en interdimensionaal
reizen. Inderdaad, je doet het de hele tijd. Je zou je er het meest van bewust zijn terwijl je slaapt, en dat is waar dromen om draait. Als
je regelmatig mediteert, zou je je ook bewust zijn van je vermogen om toegang te krijgen tot andere dimensionale realiteiten en
deze te bezoeken. Zoals je denkt, zo wordt het.

Zijn buitenaardsen echt zo verschillend van ons in de kern? Bewonen ze geen zielen in verschillende lichaamspakken? Inderdaad,
heb je verschillende lichaamsvormen (verschillende planetaire gebieden en dimensionale realiteiten) gekozen om tijdens
verschillende levens te bewonen? Dat hebben velen van ons ook gedaan. De boodschap van het universum is dat
we allemaal één zijn. Het zijn vaak uiterlijke verschijningen die kunnen bedriegen.

Contact opnemen met andere dimensies

Afbeelding MMH

Inderdaad, mijn grote wake-up ervaringen op aarde (die nu meer dan 25 jaar geleden plaatsvinden) vonden plaats door het voertuig
van OBE's (buitenlichaamservaringen) en astrale of andere dimensionale reizen. Ik heb hierover geschreven in mijn boek Kosmische
Boodschappers Het gebeurde voor mij spontaan (tijdens het slapen) tijdens een periode in mijn leven, toen ik aandachtig op zoek
was naar de antwoorden over mijn pad en doel. Misschien heb jij hetzelfde meegemaakt? Ik (ziel) zou me bewust zijn van het
achterlaten van mijn fysieke lichaam, reizen door lange kosmische gangen in de ruimte en het betreden van verschillende
dimensionale realiteiten, het ontmoeten van een veelheid aan lichtwezens. Het veranderde alles voor mij (ik wist uit de
eerste hand wat het betekende om een ziel te zijn – ik had het leven buiten mijn lichaam ervaren en ik was nog
steeds mezelf). Het zette me op het steeds verder ontvouwende spirituele pad waar ik voorbestemd was om
wakker te worden en dit leven te leiden.

Ieder van ons heeft het vermogen om contact te maken met andere dimensionale realiteiten. En andere
dimensionale realiteiten staan voortdurend in contact met ons. Hoe meer je groeit en je bewuste
bewustzijn van het leven ontwikkelt buiten het fysieke en hoe meer je je leven kunt verlichten
(je vibratie kunt opheffen), hoe gemakkelijker het wordt om te communiceren met andere
wezens van licht.

Persoonlijke en wereldwijde spirituele vooruitgang

Inderdaad, 2020 opende de deur naar een decennium van spirituele vooruitgang dat een grotere versnelling zal zien in de kennis
van wie we zijn 'als zielen en spirituele wezens' (in de komende 10 jaar) dan we in de afgelopen 10.000 jaar hebben meegemaakt.
We werkten aan de grote energieverschuiving (versneld door de pandemie) sinds het jaar 2000. Er zijn letterlijk miljoenen zielen
die wakker zijn geworden sinds het jaar 2000 en een voor een, ze hebben de weg vrijgemaakt voor het tijdperk waarin we onszelf
nu zien betrekken. Een tijdperk waarin contact met andere wereldse wezens geleidelijk zal worden geaccepteerd als normaal en
natuurlijk – want we zijn inderdaad allemaal kosmische burgers – alle reizigers van het licht.

Met meer mensen die mediteren en bewust verbinding maken van binnen, wijzer persoonlijke keuzes maken (dan ooit tevoren)
en afstemmen op het spirituele rijk, stijgt de trilling op aarde. Het maakt het voor ons allemaal gemakkelijker om telepathisch
en voor de mensheid contact te maken met interdimensionale reizigers, wat sommigen ET'S noemen – wat je misschien ook
kent als Gidsen, Meesterleraren, De Engelen en Spirituele Helpers van het Licht.

Terwijl ieder van ons de stappen zet om bewuster te leven, naarmate we ons spirituele weten bevorderen, vordert ook het collectief.
Het spirituele domino-effect is aanwezig. Onze frequentie opheffen om verbinding te maken met ET'S.

Ik heb het gevoel dat andere dimensionale wezens (ET'S) nu vaker op aarde worden gezien, omdat steeds meer mensen zich verlichten,
afstemmen op hogere dimensies en daarom openstaan voor verbinding met wezens met een hogere frequentie. We kunnen alleen maar
weten wat we zijn. Ik zag dit zeker gebeuren in mijn leven, toen ik vlak voor het jaar 2000 mijn eerste grote ontwaken doormaakte. En
sindsdien heb ik mijn band met mijn vrienden verdiept in de geest. Ik vertrouw erop dat je dit ook in je leven hebt zien gebeuren en
op weg bent om je bewuste bewustzijn van realiteiten buiten het fysieke te bevorderen.

Het is normaal en natuurlijk om te weten dat je een spirituele reiziger bent en dat andere wezens bestaan

Hoe eerder we kunnen accepteren dat het normaal en natuurlijk is om jezelf te zien als een spiritueel wezen op Aarde, een fysiek leven te
ervaren in constante verbinding met andere dimensies (met wat sommigen het goddelijke zouden noemen) – hoe eerder we vrij zullen zijn
om te zijn wie we werkelijk zijn. Naar mijn mening is het abnormaal en bizar om dit niet te weten en alleen te denken dat je geboren bent,
zult sterven en alleen dit fysieke bestaan zal kennen – zonder verbinding met het oneindige.

Een checklist voor het bevorderen van menselijke zielen

In de toekomst zal ieder van ons (op een gegeven moment) worden opgeroepen om duidelijk en direct te zijn over ons begrip van wie we
zijn en onze plaats in de kosmos, zowel op fysiek als niet-fysiek niveau. Als je actief je spirituele pad bevordert, kun je jezelf en alle anderen
helpen door open te staan voor de waarheid over interdimensionale reizigers. Het zijn zielen net als jij – ze creëren verschillende
lichaamspakken. Hoe eerder we onze vrienden van het licht kunnen verwelkomen, hoe eerder we ook onze eigen spirituele
vooruitgang kunnen escaleren.

En dus heb ik een checklist opgesteld met stappen die (naar mijn gevoel)
je zullen helpen en voorbereiden op de komende tijd van ET-contact.

Mediteer regelmatig. Leren hoe je je focus kunt veranderen van de fysieke naar niet-fysieke dimensies is een essentiële vaardigheid bij
het verbinden met de ziel en andere lichtwezens. Je zult merken dat hoe meer je je geest kunt trainen om in het hart te zinken en open te
staan voor de kosmische energiestroom, hoe lichter je je zult voelen en hoe gemakkelijker het is om begeleiding en verbinding in het licht
te ontvangen. Ik heb een handige blogpost geschreven over de Top-10 voordelen van meditatie

Begin openlijker en vaker te praten en te delen over spiritualiteit en het pad van de ziel. Hoe meer we kunnen normaliseren wat
eigenlijk een gezond en vooruitstrevend gezichtspunt is, hoe minder 'aan de rand' of 'daarbuiten' een bewuste kijk op het leven wordt.
Doe je best om weg te blijven van degenen die macht willen creëren door het genereren van angst – wat je kracht eigenlijk verzacht. Je
kunt dit doen door je vibratie te verhogen, zodat angstzaaiers geen effect op je hebben. Hoe hoger de snelheid waarmee je cellen trillen,
hoe minder zichtbaar je wordt voor zwaardere, dichtere energieën. Je kunt je vibratie verhogen door gezonde levensstijlkeuzes te maken.
Eet dagelijks

Vanuit licht, beweeg en rek je uit, lees en leef volgens spirituele principes, neem verstandige beslissingen
en neem persoonlijke verantwoordelijkheid voor de richting
waarin je leven zich bevindt.

Zoek contact met gelijkgestemde zielen en/of wees op je gemak in je eigen bedrijf. Naarmate je verder komt in spiritueel weten,
zullen degenen om je heen die niet in hetzelfde tempo evolueren als jij, beginnen op te vallen. Het kan zijn dat je je minder op één lijn
voelt met familieleden, vrienden, partners en collega's. Als dat zo is, doe het dan rustig aan. Iedereen is anders in hoe en wanneer ze ervoor
kiezen om wakker te worden en vooruit te gaan. Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt in je eigen ruimte, om te leren kennen wie je bent –
zodat je je op je gemak kunt voelen bij anderen. Ik bracht enkele jaren door in deze rustige ruimte toen ik voor het eerst spiritueel oprukte.
Het hielp me om mezelf te leren kennen – enorm.

Voeg toe aan het liefdesquotiënt op aarde, door regelmatig het bewustzijn van je hoofd (persoonlijkheid) in je hart (ziel) te laten vallen,
terwijl je handelt vanuit een geïntegreerd hart- en hoofdperspectief. Wanneer ET-contact op aarde wordt onthuld (in fysieke zin), hebben
we alle kalme en progressieve spirituele leiders nodig die we kunnen verzamelen. Je hoeft geen ophef te maken. Behandel bewust contact
als pas voor de cursus, zoals de mensheid zich ontwikkelt als een soort. In een geïntegreerde hoofd- en hartruimte zijn, brengt je in je
kracht. Je zult onwrikbaar zijn in het licht van grote uitdagingen en veranderingen. Je verwelkomt het in en zal dienen als een
rolmodel voor ons allemaal.

Door Elizabeth Peru

> bron <

lay-out & vertaling door: Marcelius