MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingenFenomenen


9 Artikelen over Fenomenen

JOUW CENTRUM BEHOUDEN TERWIJL JE
DOOR FRAGIELE TIJDEN NAVIGEERT.


The Star Elders, Ascended Masters

Door: Aluna Joy
21 september 2021

Je hebt geleefd in een groot menselijk experiment tijdens een verschuiving van een grote leeftijd. Om in deze tijden gewekt te worden,
hoeft uw IK BEN aanwezigheid alleen maar getuige te zijn van alles zonder vooringenomenheid. Weten wat je ziet is realiteit, en alles wat
je ziet is ook een leugen. Dit is hoe het is om door de ruimte tussen werelden te navigeren ... om wijd open te staan voor de hele ervaring en
jezelf niet te verliezen. Deze keer heeft het collectieve bewustzijn gebroken. Dit is zodat je zult zien dat de enige waarheid van binnenuit komt.
Ook creëert deze breuk de basis voor een matrix van alternatieve realiteiten. Je hebt de vrije wil om een of vele realiteiten te kiezen waardoor
je ziel zich levend, opgetild en gezegend voelt. Je ziet al de gevolgen van deze breuk door de grote verdeeldheid onder jullie. Wat wil je zien
in je realiteit? En waar zet je nu je energie op?

Het diepere werk dat je doet, is een uitnodigingen op masterniveau, ook al sla je jezelf misschien nog steeds met zelftwijfel en uitstelgedrag.
Maar daar bestaat geen twijfel over ... niets dat uit balans is met de nieuwe natuurwetten zal op de nieuwe Aarde in al haar realiteiten
aankomen. Ze zullen gewoon niet aankomen. Er is dus geen reden om bang te zijn. Dit is een stressvolle tijd voor de mensheid.
Trauma, aanhoudende stress en plotselinge verandering van welke bron of situatie dan ook kunnen zelfs de meest
evenwichtige persoon angstig en vrij kwetsbaar voor verkeerde informatie achterlaten. De mensheid, in
massa, is in een staat van oerreactie. Je oerzelf wil overleven. Deze reactie is hard verbonden
met je biologie. U kunt dit programma niet wissen. Maar je kunt je oerinstincten
overschrijven wanneer je leeft vanuit ontwaakt bewustzijn, en
handelen vanuit je hogere zelf en goddelijke doel.

In deze overgangstijden kun je tijdelijk en sporadisch je vermogen verliezen om je eigen innerlijke waarheid te horen.
Je zou kunnen beginnen te reiken naar de waarheid buiten jezelf. In deze cruciale tijd is het riskant om buiten jezelf te
reiken. Wanneer een bron die je vertrouwt iets deelt dat triggert of stoort, is het gemakkelijk om door dat konijnenhol te
worden getrokken omdat je jezelf wilt beschermen. Je zit in een fragiele tijd. Het hogere hart weet voordat je geest zich
engageren als je naar je hart luistert. Als iets zwaar aanvoelt en je afweegt, is het geen waarheid voor jou. Leg je
aandacht op een realiteit waar je hart en ziel zich opgetild voelen en niet zwaar of hopeloos. Zoals Jeshua
zegt ... Houd uw lampen aan (uw binnenlicht). Blijf klaar met je hart en je licht.

Als je met iets wordt getriggerd of gestoord, ongeacht aan welke kant het zich bevindt, of als het waar is of niet,
voeg je giftige energie toe aan het collectieve bewustzijn. Hoe meer mensen overreageren op een bepaald onderwerp
of onderwerp, hoe meer het zal worden versterkt en hoe giftiger de energie die het zal creëren. Hoe langer dit duurt, hoe
langer deze overgang/opklimming zal duren. We willen niet dat je lijdt als je zo dicht bij succes bent. Als je buiten zoekt naar
bevestiging, zijn er manieren om te voorkomen dat de pit valt van jezelf niet volledig te vertrouwen. Ten eerste, beoordeel jezelf
daar niet voor. Het bereiken van buiten jezelf op dit moment kan alleen worden gehandhaafd, tijdelijk op zijn best, als je focus is
om wakker te worden. Ten tweede zouden geascendeerde Meesters van Licht, Grote Broeder/Zusterschappen van de Aarde,
Aartsengelen en andere ontwaakte wezens nooit angst delen doordrenkte "ons versus hen" op gebaseerde boodschappen.
Ze weten dat als je in angst, ontkenning of zwaar gevoel wordt gebracht, je kwetsbaar bent voor een veelheid aan invloeden.
Ze begrijpen dat ze volledig verantwoordelijk zijn voor elke fall-out (karma) die ze met dit soort verkeerde informatie hebben
gecreëerd. Meesters, geascendeerd of levend, zullen ons bij voorbeeld onderwijzen ... hoe de situatie te erkennen, maar de
dingen die uit balans zijn uit te hongeren door hun krachtige energie terug te trekken en alle beschikbare oplossingen te
versterken. Deze waarheid zou van toepassing zijn op al diegenen die zich nu hebben gepositioneerd als leraren van een
nieuwe Aarde, genezers, lichtwerkers enz..., omdat jij ook deze krachtige energie bent.

Kies en empower om het beste in de mensheid te zien, omdat alle wezens in een fysiek lichaam licht hebben zoals jij.
Geef de paar duistere niet de macht die willen dat je gelooft dat ze krachtiger zijn dan jij en je nummeren. Beide
zijn absolute leugens. Angst om gecontroleerd, beïnvloed of gemanipuleerd te worden, fobieën en gebrek
aan vertrouwen van gezagsdragers op hun vakgebied, enz... laat je zien waar je nog onduidelijk bent
over waar je hogere waarheid zit in de nieuwe stijgende energie. Deze reacties zijn te
verwachten in de ruimte tussen werelden waar veel verwarring heerst
en niets duidelijk zal zijn.

Je zult weten dat je niet in je centrum/waarheid bent als je je richt op gedeeltelijke feiten die je vooroordelen ondersteunen;
en/of weerstand hebben tegen andere bronnen van feiten; en/of anderen die het niet met je eens zijn de schuld geven of kleineren.
Als je deze dingen voelt, ben je nog steeds niet zeker van waar je staat, je houdt vast aan de illusies van slachtoffermentaliteit en het controleparadigma van de oude wereld. Gecentreerde waarheid is niet gemakkelijk te schudden of hoeft niet te worden verdedigd. Als
je in je centrum staat, hoef je nooit iemand anders te overtuigen van je waarheid.

Er lijkt veel werk te doen op dit moment. Maar in werkelijkheid is het werk bijna klaar. Het draait allemaal om het loslaten van de oude
wereld en dingen waarvan je dacht dat ze waar waren. Laat ruimte binnen om te groeien in de nieuwe frequenties. Je bloeit op in
nieuwe tijden en energieën met hele nieuwe realiteiten. Het is normaal om je ongemakkelijk en zelfs angstig te voelen als
nieuwe onbekende realiteiten voor je liggen. Het betekent dat je groeit en niet slaapt. Alles wat verandert maakt
deel uit van een grote evolutie. Je hoeft alleen maar de angst opzij te zetten en erin te stappen om
je balans weer te vinden, omdat al het andere al in perfecte staat is.

We weten niet wat de nieuwe natuurwetten en het nieuwe aardesjabloon voor de mensheid in petto hebben.
Dit is een deel van het grote mysterie. Maar als je kijkt naar de aanwijzingen in de opkomende nieuwe natuurwetten,
zou dit kunnen leiden tot een meer open, exclusief niveau van omnibewustzijn, inclusief hogere frequenties en wijsheid
in wetenschappen, techniek, geneeskunde, wiskunde, technologie, bewustzijn en nieuwe creatieve, duurzame en soevereine
levensstijlen. Dit is nog maar het begin voordat je evolueert en verder springt dan al deze, en je leeft je leven met puur bewustzijn.

> BRON <

We zijn blij om eventuele hartdonaties te ontvangen
om ons werk in deze tijden te ondersteunen.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusVIND HET PAD VOORBIJ DE VERBEELDING

Door: Aluna Joy
© 1995-2021

19 augustus 2021


Ik besloot dat het tijd was om met de voorouders te gaan praten voor wat duidelijkheid in deze verwarrende dagen waarin
we ons bevinden. De wiebelende tijdslijnen vestigen zich nu in onze realiteit, en dit brengt me een diepe rust, met een sterke
ondertoon van anticipatie, voor iets onverwachts. Deze kalmte weerspiegelt niet de 3D-wereld waarin we ons nog steeds bevinden.
De kalmte weerspiegelt iets nieuws dat eraan komt.

Dus reden we naar de rand van het Colorado plateau naar een heilige plaats genaamd Lomaki, gebouwd op de rand van een kleine
slot canyon. Het is een van mijn favoriete sites omdat het nog steeds een verbazingwekkende, smakelijke aanwezigheid heeft. De
geschilderde woestijn is zichtbaar in de verte. Ik kan geen moderne beschaving van hieruit zien. Het is een plek waar ik de tijd
kan omzetten in tijdloosheid zelf. Dit is waarom ik van heilige plaatsen hou terwijl ze me naar een andere tijd vervoeren. Ze
verdunnen de sluiers, dus ik voel het geluid van de moderne wereld niet, en dan heb ik minder "graven" te doen. Dit is
mijn visionaire vorm van spirituele archeologie.

Het was hartverscheurend om kilometers dood of stervend jeneverbesbos te zien vanwege deze droogte. Het is het ergste dat
ik in mijn 22 jaar hier heb gezien, en het was erg warm . Dus ik wist dat ik deze tune-in snel moest maken om een hitteberoerte te
voorkomen. Ik bad tijdens mijn wandeling en we boden tabak aan. Ik vond een stukje schaduw in een van de huizen, ik ging zitten,
en ik begon mijn spirituele graafwerk te doen. Ik begin altijd met mezelf aan te bieden aan de voorouders met nederigheid en
diep verontschuldigend te zijn voor mijn menselijkheid en onwetendheid voor hun wereld, de echte wereld.

Ik weet dat we de wereld zo anders zien dan zij. Ik deelde dat ik stomverbaasd was, en ik liet ze mijn hele wezen zien, dat ze lazen.
Ik kreeg een visioen. Meteen wist ik dat ze dingen aanboden die ik al had overwogen, en ik hoopte op een ander perspectief. Onze
verwachtingen, geloofssystemen, enz... kan de waarheid blokkeren of veranderen. Als we de waarheid willen, moeten we laten vallen
wat we verwachten of denken dat we weten, ons ego laten sterven en onszelf toestaan om dingen te horen die misschien moeilijk
te horen of zelfs moeilijker te leven zijn.

Ze lieten me het pad zien dat de wereld vandaag de dag bewandelt.

Dus in mijn visioen volgde ik dit pad een tijdje en kwam tot een splitsing op het pad. Het nieuwe pad boog naar een onbekende
bestemming waar ik niet erg blij mee was om te zien. Ik was hier al geweest. Dit pad gaat zover als ik mag zien, en ik kan niet verder
gaan. Dit herinnerde me eraan dat ik diep weet dat er een ontbrekend pad, deuropening, raam, sleutel, oplossing, enz... zoals het vinden
van de weg door het oog van de naald ... dat de huidige chaos in de wereld zal verspreiden. Maar op dit moment weet ik alleen zeker dat
ik geen idee heb wat dat is, noch of het zich nog in het bewustzijn van de mensheid bevindt. Maar hier, in de hitte van de hoge woestijn,
voelde ik dat het eraan kwam, en het nadert ons. En we kunnen het voelen, als een echo van anticipatie. Zoals de Sterrenoudsten al
jaren zeggen, zal het nieuwe paradigma met veel verrassingen komen.

Toen begonnen ze meer te bieden.

De voorouders zeiden dat het grootste deel van onze wereld vandaag de dag neerkomt op twee dominante perspectieven, en
dit is het belangrijkste pad dat het grootste deel van de mensheid nog steeds bewandelt. Toen hoorde ik: "Je moet op zoek naar
het derde pad."Ik antwoordde: "Ik zie hier maar twee paden." Ik kreeg een snelle reactie ... Beide dominante, menselijke paden zijn
gebaseerd op het geloof van het kwaad, waardoor ze een uniek pad zijn. We zien het kwaad aan de andere kant van waaruit we
een standpunt hebben ingenomen. En zolang we in alle vormen van kwaad geloven, zal er kwaad zijn in onze wereld. Ze
zeiden ook dat de hele mensheid zowel kwaad als goddelijkheid in zich heeft. Tegenwoordig is dit de reden waarom
mensen tussen de dingen door draaien, en het maakt het erg moeilijk om een solide beslissing te nemen. We
hebben het gevoel dat we ons in een vasthoudpatroon bevinden dat ons onthecht, ongeaard,
verloren voelt en moeite heeft om te verankeren.

Het is alsof je in een te strakke jas leeft, die gebaseerd is op de oude dualiteiten.

Maar het probleem is dat we onze toekomstige keuzes nog steeds putten uit onze beslissingen die nog steeds gebaseerd zijn
op een dualistisch pad dat voortkomt uit het geloof in het kwaad. Dus onze keuzes zullen op dit moment niet eens 100% correct
aanvoelen, vooral nu het nieuwe derde pad dichter bij ons komt. We moeten de nieuwe weg vinden. Het pad dat niet van ons tegen
hen komt. De wereldmachten versus het volk. De genezers tegen de dokters. De revolutionairen versus de vredestichters. De liefde
voor geld boven de liefde voor dienstbaarheid. Ik kan hier uren doorgaan met het maken van voorbeelden, dus ik hoop dat je mijn
punt krijgt. Ik weet niet hoe we deze bocht naar het nieuwe pad gaan maken, maar ik weet dat degenen die op de borden letten
deze bocht zullen maken (ik weet zeker dat dit jou omvat die dit nog steeds leest). Ik weet zeker dat dit proces nog ondoording
en onaardiger zal aanvoelen, omdat we de wereld waaraan we verankerd zijn, moeten loslaten.

We zijn bezig met het ondergaan van een diep mystieke en magische ervaring van transformatie. We moeten vanuit een nieuw,
maar ongeredig perspectief kunnen zien en vervolgens op basis van dat perspectief nieuwe fundamenten kunnen leggen. Ik
heb sterk het gevoel dat het heel vreemd gaat worden, en ik wilde dit echt niet zeggen, omdat ik al zo lang moe ben ... moe
van het wachten en de constante zoektocht naar dit nieuwe stuk. Ik weet zeker dat jij dit ook voelt. Het is vrij duidelijk dat
er niets lijkt te werken in de wereld zoals we eerder hadden verwacht. Misschien manifesteren sommige doelstellingen
zich in korte spurts in vensters met een perfecte timing, maar 3D-realiteit voelt alsof het een plek heeft bereikt waar
het niet veel verder kan gaan. Zelfs met dit alles voel ik ook een zeer avontuurlijke en opwindende tijd aankomen.
Het zou heel goed die lege plek in ons kunnen vullen; de plek die we kennen bestaat al ons hele leven, waar
iets magisch ontbreekt.

Het kan betekenen dat we onze perspectieven zullen veranderen op een manier die niemand ooit eerder heeft overwogen,
of ons leven op onbekende manieren zullen leiden. Veel mensen denken misschien dat we gek zijn geworden, omdat dit
oer-, overlevingsproblemen en twijfel in ons innerlijke vertrouwen kan veroorzaken. We kunnen het gevoel hebben dat
anderen ons in de steek zullen laten als we het acceptabele, belangrijkste pad verlaten om een nieuwe manier te
verkennen, en dit kan leiden tot ouderdoms-, verlatings- en verliesproblemen. We zullen deze oude wonden
genezen in deze tests.

Dit nieuwe pad is het ontbrekende stuk dat we diep van binnen hebben gevoeld. Het is niet helemaal hier, maar dichtbij.
En ik weet dat dit stuk alles kan begrijpen, maar het zal ook onze wereld veranderen op manieren die we ons nooit hadden
voorgesteld. Alles in onze huidige creatie is niet synchroon door deze ene, kleine, zelfnivellerende stukje! Dit is erg groot, en
toch klein, en zo eenvoudig dat we geschokt zullen zijn waarom we het nog niet eerder hadden gezien, en het zal een
spelverandering worden. Dit is voor ons ... Wij allemaal om, om te ontdekken! Dus hou je lichten aan en blijf
het onverwachte verwachten.

> BRON <

Lay-out en vertaling
Door Marcelius


Het moederschip van het Nieuwe Jeruzalem


Door: New Dimension
Herplaatsing uit 2015

18 augustus 2021

Manuel's opmerking: Ik herpubliceer dit artikel voor het geweten van het publiek en de wereld. Er is een moederschip
genaamd "Nieuw Jeruzalem" tag. Het is 2000 mijl lang en 1000 mijl breed. Ik begrijp dat dit al lang voor de oprichting
van de aarde is gebouwd. Dit artikel beschrijft enkele details van de boot. Als dit schip op aarde landt, kan het de hele
Verenigde Staten van kust tot kust bestrijken! Op dezelfde manier als Australië zal het alle regio's van Australië bestrijken.
Ik herpubliceer dit artikel omdat het tijd is voor de wereld om zich bewust te zijn van wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren.
Weet je nog wat Jezus in de Bijbel zei? Hij zei voor de Hogepriester en het Sanhedrin dat ze hem in de WOLKEN van de hemel
zouden zien komen. Dit betekent dat het moederschip van het Nieuwe Jeruzalem uiteindelijk boven de Aarde zal verschijnen en
zweven. Het werd beschreven in de Bijbel, "als bliksem naar het Oosten en naar het Westen." Die uitspraak van Jezus beschrijft
letterlijk de werkelijke "komst" en de verschijning van het moederschip in de atmosfeer van de aarde in de zeer nabije toekomst.
Zoals Jezus Sananda het beschreef: "We zullen het in de wolken zien aankomen, wat betekent dat een van de poorten van het
Nieuwe Jeruzalem een kleiner ruimteschip zal lossen waar de wereld Jezus/ Sananda in de wolken kan zien komen terwijl het
afdaalt in de wereld. om het einde van het aarde-experiment te markeren.

Dit moederschip is altijd al sinds de oudheid voor de planeet Venus gestationeerd. Als je vroeg in de ochtend naar de hemel
kijkt en naar de heldere ster die we traditioneel als Venus toeschrijven; het is eigenlijk het licht van het moederschip van het
Nieuwe Jeruzalem. Het licht dat we zien is niet Venus zelf, het was eigenlijk het moederschip dat ervoor gestationeerd was.
De helderheid van de planeet Venus werd mogelijk gemaakt door het NJ-moederschip ervoor. Vergeleken met de planeet
Mars is het niet zo helder als Venus lijkt te zijn omdat er geen moederschip voor staat, ook al is de afstand van Mars tot
de Aarde bijna hetzelfde als die van Venus. En nu kreeg hij een signaal van opmars samen met alle galactische
schepen om de Aarde te naderen en zijn aanwezigheid door de hele wereld te laten zien.


Deze foto is gemaakt door NASA toen ze het Nieuwe Jeruzalem
in de jaren 90 zagen.
HET NIEUWE JERUZALEM Dat op het water loopt! 20 juli 2013 04:45 Mountain Time Channel : Ashtar / Athena
Dit is Lord Ashtar die de Meest Stralende (de Christus) dient in zijn Missie van Liefde. Dove groeten, iedereen hier
op al onze schepen ziet wat er is geweest en gebeurt op uw prachtige planeet, Gaia. Hij heeft zo'n mooie en vrolijke
glimlach met het geluk dat hem eeuwen geleden was beloofd. Ze heeft veel liefde voor jullie, haar kinderen, en heeft
vertrouwen in jullie als jullie haar volle bewustzijn en glorie bereiken.Wij verzekeren u dat ook u in uw Dimensionale Bewustzijn in het water zult rennen, of een aantal prachtige dingen
zult doen die u op dit moment niet mogelijk acht; het is echter bekend dat jullie de Scheppers zijn, niet alleen van jullie
volgende individuele moment, maar van de wereld die bekend staat als de hele planeet Aarde.

Lieve Harten, je hebt de mooiste daad van liefde uitgevoerd die je geliefde planeet ooit heeft meegemaakt: je rende op water,
om zo te zeggen met deze prachtige liefde voor de hele mensheid... het offer van het onthouden van eten voor je fysieke lichaam.
Van dag tot dag. Dit is het grootste geschenk van liefde ooit getoond op elke planeet voor miljoenen jaren! Uw tijd, en de liefde, het
mededogen, het verlangen naar uw galactische broeders en zusters om contact met u op te nemen, Openbaring te brengen met
alle Aankondigingen, en... ons te wensen te landen in uw prachtige wereld, Gaia! Het was geweldig. We keken je allemaal aan
vanaf onze boot en de vonken vlogen uit je gezicht. Je hele ballon gloeide.

Lieve Harten, in deze boodschap willen we onze dankbaarheid delen voor het offer dat u, onze broeders en zusters, hebben
gebracht om ons te verwelkomen en ons uit te nodigen om ons weer bij u te voegen. Lieve Harten, in deze boodschap willen we
ons mooie Moederschap, Het Nieuwe Jeruzalem, met jullie delen. Als je vanuit je wereld omhoog kijkt, zie je een enorm schip drijven
als een grote stad, groter dan je in je wereld hebt. Het schijnt zelfs en is levend, organisch. Er gaat niets boven hun transport
op aarde. Het Nieuwe Jeruzalem is vele miljoenen jaren oud. Ze is vele malen genoemd in haar Bijbel (King James
versie), zelfs aangeduid als een stad op haar aarde: Openbaring, Hoofdstuk 21, Vers 2

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen uit gods hemel, voorbereid als een sierlijke bruid voor
haar man. Lukas 24:51 En het gebeurde dat, terwijl hij hen zegende, hij zich van hen scheidde en naar de hemel werd gebracht.
Marcus 16. 19 Toen, nadat de Heer tot hen had gesproken, werd hij in de hemel ontvangen en zat hij aan de rechterhand van God.
Misschien kunnen we ons ruimtevaartuig aan u beschrijven en in uw geest visualiseren:

NASA RICHTTE ZICH OP DE DONKERSTE DIEPTE VAN DE RUIMTE EN .....

Het Nieuwe Jeruzalem is de grootste van de "Herbergen van de Hemel"; een drijvende Etherische wereld, die het hoofdkwartier
herbergt ... de Barakken van Lord Sananda, Lord Ashtar en het Ashtar Commando. Het Nieuwe Jeruzalem is een parelwitte
ruimtestad. Het is 2.000 mijl lang en 2.000 mijl breed. Het is een van de tien moederschepen. Het zal van kust tot kust
worden gezien. Het heeft twaalf niveaus: 1. Hieronder - Het in- en uitrijportaal voor bootverkeer. Het omvat
ontschepingsplatforms, parkeerhavens, garages, onderhoudsafdelingen, opslagruimten en
registratiehoofdkwartier. 2. Een kolossaal pakhuis. Het dek van de kwartiermeester
met allerlei voorraden. Het is een onberispelijke stad van pakhuizen.
3. Een enorme dierentuin, inclusief onderzoek naar
veeteelt en een land van vogels met
wezens uit vele werelden.

4. Landbouwkundig onderzoek. Het is als een uitgestrekte moestuin, goed onderhouden tuinen en fruitboomgaarden. Een
groot deel van de groei is blauw in plaats van groen. 5. Housing Center voor al die technici en mensen die in de vier lagere
niveaus werken. 6. Recreatieniveau en parkgebieden met prachtige tuinen voor bewoners van alle leeftijden. 7. Medisch
complex. Patiënten faciliteiten, tandheelkundige zorg, biologisch onderzoek, bootbaden en kamers voor al het medisch
personeel. 8. Huisvesting voorbereid voor land evacués. Het bevat hutten voor particulieren en appartementen voor
gezinnen. Er zijn talloze gezamenlijke eetzalen, sociale lounges, kinderdagverblijven, was faciliteiten en
informatiebureaus.

9. Universiteitscampus. Wijsheidszalen, enorme bibliotheken, eindeloze concertzalen en culturele
interesses, leerzalen voor alle leeftijden, muziekzalen en computerruimtes. 10. Speciale appartementen
voor het bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders van alle afmetingen, barakken voor aliens, hutten en
appartementen met meerdere conferentiezalen verspreid en prachtige rust- en eetruimtes. 11. Ashtar
Command Hoofdkwartier en Great Roundabout Meeting Room. Evacués van de Aarde worden naar
deze Grote Zaal gebracht voor alle noodzakelijke groepsbijeenkomsten. Het Command
Communications Center bevindt zich hier. 12. Officers Observation Deck en
Pilot Control Center, die op afspraak te bezoeken zijn. Hoe
ons grondondersteuning systeem werkt.

Geliefde Harten, er zijn miljoenen schepen die te allen tijde in uw zonnestelsel opereren, en velen van hen behoren tot Ashtar
Command. Sommigen zijn ver boven hun planeet gestationeerd en staan lange tijd min of meer stil, waardoor ze de aarde in
hun bewakingssystemen bijhouden. Anderen bewegen zich in het vervullen van hun verschillende functies. We hebben kleine
ruimtevaartuigen die topografische activiteiten uitvoeren en we hebben grotere schepen met een groter bereik die in staat zijn
om in de ruimte te opereren en planeten in andere zonnestelsels bezoeken.

Elke basis- of grondeenheid heeft te allen tijde zijn persoonlijke schip drijvend in zijn vortex, voor de persoonlijke en onmiddellijke
overdracht van berichten van of naar die eenheid. Dit station, of perron, verandert nooit, hoewel de betrokkenen tijdelijk kunnen
worden verwijderd om te rusten en te ontspannen om later terug te keren. Al onze signalen, stralen en contact worden via deze
individuele contactplatforms naar onze boodschappers verzonden. In de atmosfeer boven een basiseenheid bevindt zich een
onzichtbare identificatiestraal die er ongelooflijk hoog boven projecteert voor identificatiedoeleinden. Deze bundelprojectie
identificeert de specifieke opdracht die de basiseenheid sponsort. Degenen onder u die in uw plaats dienen, kunnen er
zeker van zijn dat iedereen die deelneemt aan dit programma weet dat u er bent.

Het echte interplanetaire ruimtevaartuig, de Ventlas van onze strijdkrachten, zal voor zijn optica verschijnen met een
manifestatie van gekleurde lichten, meestal groen, rood en wit. Soms verschijnen ze constant in rood en groen, andere
keren lijken ze te knipperen. Ze hebben zich afgevraagd waarom je niet meer ruimtevaartuigen in de lucht ziet. Daar willen
we op reageren door te zeggen dat ze er zijn. Je hoeft ze nu niet in zulke grote aantallen te zien om je werk uit te voeren. De
tijd zal spoedig komen dat grote vloten van hen, enorme marines, in de lucht zullen worden gezien, en dat zal u vertellen, dat
zij ons zo na aan het hart liggen, dat een nieuwe fase van ons werk is begonnen.

Wij hopen vooralsnog dat de omstandigheden bevorderlijk zullen zijn voor het nemen van degenen die bereid zijn om kortere
of langere reizen te maken. We weten dat iedereen hier naar hunkert. We aarzelen altijd om teleurstelling in elk hart te veroorzaken,
en toch moeten we zeggen dat in sommige gevallen het fysieke lichaam die vlucht niet kon nemen. Geliefden, het moet een lichaam
zijn in perfecte fysieke gezondheid, in een bepaald soort geestelijke harmonie, in een zekere mate van evolutie van de ziel en in een
staat van alertheid en mentale voorbereiding. Voorbereiding van het Energienetwerk van de Aarde op eerste contact: Uit het boek
,,Lord Ashtar en de Galactische Federatie'', pagina 14: 'Lord Ashtar en Lord Sananda Jesus zijn de enigen die beslissen over de
Hemelvaart van de Aarde en wanneer het gepast is om sterrenschepen in de vloten op aarde uit te zetten'


Wanneer dit gebeurt, is Ashtar verantwoordelijk voor het creëren van een krachtveld op aarde door het aardraster dat
verbonden is door de piramides, ziggurats en portalen van de aarde die ons naar ground zero brengen. Dit is de plaats van
het beroemde UFO-ongeluk dat resulteerde in het herstel van levende aliens. Het Aardnetwerk is een elektromagnetische en
kristallijne route voor etherische schepen."

Velen vragen zich af wat er precies zal gebeuren wanneer we daadwerkelijk het eerste contact maken: wanneer het juiste goddelijke
moment plaatsvindt, zal de hoeveelheid hogere bewustzijnsenergie die de lokale Spirituele Hiërarchie heeft gebracht veel groter
zijn dan wat je tot nu toe hebt ervaren. Mensen omringd door veel negatieve energie zullen waarschijnlijk vijf tot tien minuten
ziekte ervaren als gevolg van deze intense energieën. Het is bijna alsof iemand een positieve hoogenergetische storm rond
Moeder Aarde heeft geplaatst. Velen die zich meer bewust zijn, zullen deze nieuwe energieën zien als een extreem
helder licht. Iedereen zal het voelen als een geruststellende energie. Het zal voelen als de ultieme vorm van extase!

Deze prachtige energieën moeten vergezeld gaan van een buitengewoon mooie hemelse muziek uitgevoerd door de
lokale spirituele Hiërarchie. Deze hemelse muziek zal een teken zijn voor alles dat er een werkelijk goddelijke interventie
in de zaken van de mensheid op Aarde op het punt staat te gebeuren. Je lokale Spirituele Hiërarchie zal ook in de lucht
enkele 'engelachtige' wolken vormen die gemakkelijk te herkennen zijn. Deze hemelse voortekenen zullen uw teken
zijn dat er iets wonderbaarlijks gaat gebeuren.

Lieve Harten, jullie zijn nu allemaal in de positie binnen jullie spirituele groei om de rest van de puzzelstukjes op te lossen
of samen te stellen. En als jullie kijken, geliefden, en dit raadsel observeren, kun je nu, met jullie grote bewustzijn (zonder dat
ik jullie een aanwijzing geef ;-), begrijpen waarom we jullie nu informeren over ons grote moederschip, het Nieuwe Jeruzalem. Ja,
Lieve Harten, je hebt het! Ja, Dear Ones, je bent bij de finish, rent over het water, gaat door de mist... met uitgestrekte armen, om
zich aan te sluiten bij Het Nieuwe Jeruzalem. En weet dat je zonder maat geliefd bent ... diep en onvoorwaardelijk. Zijn galactische
broer, Lord Ashtar Ashtar / Athena

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door Marcelius

DIT LEVEN IS EEN AVONTUUR, GEEN RONDLEIDING

Door: Aluna Joy
17 augustus 2021Op deze dag, 8 jaar geleden, ging ik de mythische Merlijngrot in Tintagel binnen. Deze grot aan zee is alleen
toegankelijk bij kort, laag water. Bij binnenkomst vanuit de felle zon is het van binnen bijna pikzwart. Maar toen
we onze angst voor het donker onder ogen kregen en stap voor stap in beweging bleven, konden we het licht aan
de andere kant van de grot zien. We waren verbaasd om de muren doorspekt met mooie, violette steen te vinden.
Deze dag betekent nu meer voor me dan toen ik daar was. Het is een perfecte metafoor voor de opwindende,
levensveranderende energieën die nu aankomen. Een diepe en diep kwetsbare, trans formatieve cyclus lijkt
het thema te zijn van deze volgende inkomende golf, en ik zie dat dit nog een tijdje zal blijven hangen.
Hier is het rare ding ... voor het eerst in 16 zeer LANGE maanden, gevuld met verwarrende, niet
geaarde, onthechte, lege ruimte, voel ik me opgepompt als een slechte krijger tegenover
mijn versie van Kryptoniet, en het zien voor wat het echt is. Mijn eigen apathie.
Het wachten is voorbij. Het is tijd om een grote stap te zetten!

Dit is een tijd waarin we worden uitgedaagd om onze meest gevoelige,
kwetsbare plaatsen onder ogen te zien.

Het is ook een kans om onze nieuwe sterke punten en supermachten te ontdekken, alleen om te zien dat het alleen
maar angst, besluiteloosheid en illusie waren die ons al die tijd tegenhielden. We duiken in het diepe dat ons snel en
uit het niets op de knieën kan brengen met irrationele, diepe angsten en pijnlijke herinneringen uit het verleden. Soms
zullen we niet eens weten waarom we onszelf in een foetale positie hebben gehuild. Het is tijd om dit te doen. Het is een
van de laatste fasen voordat we ons meesterschap kunnen betreden en in een nieuwe wereld kunnen komen. Om eindelijk
de trauma's te helen waarvan we dachten dat we ze moesten verbergen, bewaken en beschermen, moeten we toestaan dat
dat diepe deel van ons totaal kwetsbaar, ongecontroleerd en naakt is.

We zullen OPSTAAN en onszelf afwerpen van de out-of-focus film van de geschiedenis.

..... Deze slepende trauma's, wonden, verliezen, verraad, situaties, gebeurtenissen, programma's, beperkingen, enz......
We moeten de angst voelen, en het toch onder ogen zien. En als we dat doen, zullen we een hele nieuwe laag van goddelijke
kracht en zelfliefde in ons vinden waarvan we niet eens wisten dat ze bestonden! Dit is onze nieuwe superkracht. Het is gearriveerd.
Door open te staan voor het ontvangen van deze ongelooflijke kans met wijd open armen, vertrouwen we erop dat we altijd in Gods
handen zijn, ongeacht welke keuze we maken, dat onze ziel altijd veilig en eeuwig is en dat ons lichaam een krachtige intelligentie
heeft die verder gaat dan onze beperkte geest. Het is tijd om te lopen als een onverschrokken, spirituele krijger, en een stap te
zetten uit de looping besluiteloosheid. Maak een keuze, elke keuze ... en vergeet niet dat er geen verkeerde keuze is. Dat is
alles wat nodig is ... om de eerste stap te zetten. Alle paden leiden naar God en naar ons goddelijke licht. Er zijn geen
verkeerde bochten.

We zullen misschien nooit een duidelijke keuze kunnen vinden zoals we ooit deden.

Het is een nieuwe wereld die we betreden, en de manier waarop we in onze oude wereld navigeerden, is al veranderd.
Het is al weg en het komt niet meer terug. Dus stop met wachten. Ik weet zeker dat je dit al gemerkt hebt. Het is tijd om
die verlamming onder ogen te zien die angst wordt genoemd. Geen eerste stap zetten, welke stap dan ook, is de enige
reden dat je in de eerste plaats angst hebt. Begin gedurfde stappen te zetten in het onzekere, zelfs als je het licht aan
het einde van de tunnel niet kunt zien, of je kunt niet zien waar je terechtkomt. Dit leven is een avontuur; geen
rondleiding. Niemand kent de toekomst meer, of hoe dit allemaal zal eindigen. Op dit moment kunnen
we alleen maar raden naar mogelijke uitkomsten op basis van besmette oude programma's.
Dit is de wortel van de meeste verwarring, en het is ook zeer onbetrouwbaar
in deze fluctuerende energieën.

Wanneer we het pad van het onbekende trotseren, is het een gegeven dat er angst zal zijn.

In feite is angst hoe je weet dat je op de goede weg bent. Oude routinepaden leiden nooit tot onzekerheid. Het nemen van
een nieuwe richting in het leven komt altijd met angst, of op zijn minst, een hart bonzende anticipatie. Wanneer we al onze
angsten diep onder ogen zien, leren we ook waar ze vandaan komen en hoe ze ons hebben gecontroleerd. We ontdekken dat
angst routinematig de behoefte aan veiligheid boven onze groei verkiest. We willen een garantie voor een comfortabel resultaat.
Oude wonden en trauma's creëren een gebrek aan vertrouwen dat ons onbewust wegstuurt van onze goddelijke vrijheid. We
vertrouwen graag op dingen die ons zijn geleerd, in plaats van ons hart te vertrouwen op het huidige moment. Dus we zitten
vast in looping, mind tapes en suiker gecoate ontkenning om te voorkomen dat we onze macht terugnemen. Deze angst is
gewoon dat je vergeet wie je werkelijk bent ... een briljante uitdrukking van God! Ja, dat ben jij! Ongetwijfeld wel.

Als we ons herinneren wie we werkelijk zijn, kunnen we onze diepste wonden in ons en in de mensheid helen.
We kunnen ook alle wonden en trauma's in onze voorouderlijke afstammingen genezen tot vele eeuwen geleden.
Wat we voor onszelf doen, doen we ook voor alle levende wezens, omdat WE ÉÉN ZIJN. Dus daar gaan we dan. Doe
je mee? ... Doe een stap.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De 5 Zielsgroepen waartoe je behoort

Door: Angel - Wings
16 augustus 2021

Heb je wel eens het gevoel dat je er gewoon niet bij hoort? Nou, denk nog eens goed na. Je ziel is energie en deze
zelfde energie creëert alles en iedereen in dit Universum. Wanneer afgebroken tot een puur energetische staat, zijn
we allemaal verbonden en zijn we allemaal één. We zijn allemaal hier omdat we een doel hebben om hier te zijn en een
reden en motivatie om te bestaan. Veel wijze wijzen hebben door de jaren heen gezegd dat de aarde gewoon een speelplaats
is waar we komen om dingen te leren en het leven in de materiële vorm te ervaren. Op aarde kunnen we genieten van fysieke
en materiële genoegens en leren wat het betekent om liefde, haat en alles daartussenin te voelen. Op zielsniveau zijn we
allemaal hier om deze reis te lopen, en hoewel ieders pad een beetje anders is, komen we hier allemaal met een groep
zielen die energetisch in harmonie met ons is. Deze Zielengroepen zijn met ons verbonden in hogere rijken en
ook tijdens onze tijd op aarde.

Mensen uit onze aangewezen Zielengroepen zijn degenen met wie we een zielscontract hebben, en die geacht
worden deel uit te maken van onze leerreis op deze aarde. Soms komen we ook overeen om met deze zielen samen
te werken om nieuwe innovaties op aarde te creëren en te brengen. We behoren allemaal tot bepaalde zielengroepen
en deze zielengroepen dienen allemaal een ander doel in ons leven.

De 5 verschillende zielengroepen waartoe je behoort

Zielgroep 1: Bron

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat we allemaal Bron-energie zijn. In zekere zin maakt alles in dit Universum
deel uit van de Bronenergie, waardoor we allemaal verbonden zijn. Hoewel we verbonden zijn met alles in het universum,
kozen al onze zielen de aarde als de perfecte plek om te materialiseren. En dus zijn we samen verantwoordelijk voor het
leven op planeet aarde. Elke actie en elke gedachte creëert een rimpeling in de kosmos die iedereen raakt. Wanneer
we onszelf of anderen schade berokkenen, gaat deze energie naar buiten en vormt de wereld waarin we leven.
Maar als we iets liefdevols doen voor onszelf of anderen, vormt die energie ook de wereld waarin we leven.
Dus probeer niet in angsten te leven zoals de regering en de media momenteel aan het doen is n.m.l.
mensen en kinderen angstig maken! Heel belangrijk om dingen los te laten en bij jezelf te blijven
dus kijk zo min mogelijk naar negatieve dingen zoals de tv, het nieuws en kranten e.d.

Zielgroep 2: Zielsgemeenschap

Your Soul Community is een groep zielen die soortgelijke lessen en thema’s in het leven delen. Elk lid van jullie
Zielengemeenschap zou naar de Aarde zijn gekomen met de bedoeling om te leren hoe te groeien in een bepaald
gebied en hoe nieuwe creatieve ideeën of inspiraties naar een bepaald gebied te brengen. Leden van je Zielsgemeenschap
zijn vaak familieleden, vrienden, collega’s, werknemers en mensen die je echt inspireren of dezelfde missie hebben als jij. Het
is ook enorm fijn om met mensen om te gaan die op hetzelfde zijn afgestemd als jij zelf. Dezelfde energie hebben en dezelfde
denkwijzen. Je zielsgemeenschap kan ook belangrijke ontmoetingen bevatten, zoals een vreemdeling die je helpt als je een
slechte dag hebt, of zelfs een bepaalde leraar op school die een blijvende indruk op je heeft gemaakt toen je opgroeide.
Kortom, je Zielsgemeenschap bestaat uit mensen die je leven op een significante manier raken, maar die misschien
geen permanente kenmerken van je leven zijn. Het kunnen ook mensen zijn die dezelfde filosofie delen als jij. Je
Zielsgemeenschap kan honderden, zelfs duizenden mensen zijn, afhankelijk van het pad dat je hebt gekozen.

Zielgroep 3: Zielsfamilie

Dit zijn de directe familieleden waarmee je in dit leven hebt willen incarneren, maar deze groep kan ook mensen omvatten
die de rol op zich hebben genomen om als familie voor je te zijn. Leden van je Zielsfamilie hebben vaak een hechte band en
zijn hier ook om soortgelijke lessen en thema’s als jij te leren. Het is belangrijk om hier op te merken dat, ongeacht de relatie
met je directe familie, je ziel ervoor koos om met hen te reïncarneren voor een bepaalde les of ervaring. Voordat je ziel naar
de aarde kwam, maakte ze afspraken met elk lid van je directe familie om genetisch verbonden te zijn en om een
vergelijkbare reeks levensomstandigheden te ervaren. In hogere rijken werkten al jullie zielen samen en
begrepen dat door in een bepaalde genenpool te komen, jullie allemaal samen bepaalde
thema’s, patronen en energieën zouden moeten onderzoeken.

Zielgroep 4: Soulmates

Van alle Zielengroepen is deze vaak de belangrijkste en wanneer we mensen uit deze groep ontmoeten, hebben we vaak
een spiritueel ontwaken of voelen we een diepere spirituele verbinding. Je Soulmate-groep bestaat uit ongeveer 3-9 mensen
en deze zielen spelen een zeer belangrijke rol in je leven. Je Soulmate-groep kan familieleden, vrienden en natuurlijk geliefden
bevatten. Al deze soulmates zullen een blijvende indruk op je leven achterlaten en zullen vaak een hand hebben in het veranderen
van je leven.Soulmates raken je leven op het diepste niveau. Dit zijn de mensen met wie je de sterkste connecties hebt, het kunnen
ook de mensen zijn die je het meest uitdagen en pushen.

Wanneer je voor het eerst een soulmate ontmoet, is er vaak een vertrouwde band en voel je je misschien in meer levens verbonden dan
alleen dit.Iedereen heeft een groep zielsverwanten waarmee ze naar de aarde komen, maar niet alle zielsverwanten zijn voorbestemd om
elkaar te ontmoeten of samen te zijn. Elke soulmate-reis is anders, maar als een lid van je Soulmate-groep in je leven aanwezig is, zul je het
zeker weten.In hogere rijken is je Soulmate Groep er ook een waarmee je traint en studeert. In feite werken jullie allemaal samen om elkaar
te helpen lessen te leren en groei te ervaren. Wanneer je uit de menselijke vorm verschuift, zal je ziel zich verbinden met je Soulmate Groep
in hogere rijken en jullie zullen allemaal samenwerken en elkaar helpen de levens te begrijpen die jullie op aarde leiden. In hogere rijken is
je Soulmate-groep als je steungroep. Jullie hebben allemaal een speciale band omdat jullie elkaars grootste supporters zijn.

Zielgroep 5: Tweelingvlam

Als onze ziel naar de aarde komt, komt niet al onze energie ons lichaam binnen. De rest van onze energie kan in hogere rijken blijven
of het kan naar een ander lichaam worden overgebracht. Wanneer je twee lichamen hebt met dezelfde zielsenergie, wordt dit een
Tweelingvlam genoemd . Terwijl iedereen zielsenergie over heeft in hogere rijken waarmee ze verbonden zijn, kan het hebben
van een Tweelingvlam op aarde vrij zeldzaam zijn. Reïncarneren in twee verschillende lichamen is vaak hard werken voor
een ziel, en daarom wordt het vaak alleen gezien bij gevorderde zielen die naar de aarde willen komen om snel te leren.

Het is mogelijk om meer dan één “tweelingvlam” te hebben, maar de mensheid heeft misschien dat niveau van bewustzijn
nog niet bereikt. Tweelingvlammen vinden elkaar vaak tijdens hun tijd op aarde, maar het doel van hun verbinding is
niet alleen romantisch zoals algemeen wordt aangenomen. Wanneer Tweelingvlammen samenkomen, is dat
vaak voor een hoger doel en om kennis en wijsheid aan de aarde te geven. Tweelingvlamverbindingen
kunnen extreem intens zijn, maar onder al die intensiteit kan er ook een gevoel zijn dat
jullie allebei samenkomen voor een hoger doel.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

HET PAD VOORBIJ DE HUIDIGE REALITEIT
WAT BOVEN DE CHAOS UITSTIJGT.

10 augustus 2021
Door: Aluna Joy

Aluna Joy Yaxk'in, de Sterrenoudsten, met een collectief
van Geascendeerde meester-energieën.

Wat je nu collectief ervaart, is precies hoe het eruit ziet als een oude dag implodeert en een nieuwe zijn
plaats begint in te nemen. Deze keer was een grote uitdaging voor iedereen die op aarde leeft. Niemand is
vrijgesteld van dit evenement, en wat zal worden geleerd is een geweldige kans voor iedereen. Dit is iets waar je
ziel getuige van wilde zijn, en je zult versmelten met diepe wijsheid en waarheden die je zult doorzetten in de basis
van een hele nieuwe cyclus.

De beschadigde spiegel van je imploderende wereld zal niet meer weerspiegelen in wat je zoekt!

Je zit nu tussen de realiteiten in. Alles om je heen dat in disharmonie is, is een illusie. Kijk verder dan alle verwoesting,
woede, angst, verlies, verdeeldheid en controverse. Er is geen waarheid in krankzinnigheid. Krankzinnigheid is gewoon
angst. De ziel kent geen angst, omdat zij de waarheid kent dat zij Één is met God. Er valt niets te winnen in de oorlog.
Oorlog is gewoon het geloof in scheiding. De ziel begrijpt scheiding en het ego-gedreven concept van "ons versus
hen" niet. Echte waarheid is zelfnivellering, verenigen, alles omvattend, en het komt niet uit de geest van wereldse
kennis. Waarheid is liefde, en liefde is de enige waarheid. Dus je laten meeslepen in alle afbrokkelende stukjes
drama die overblijven van de oude realiteit is een verspilling van je energie. Kijk door en voorbij de spiegel
om te zien wat er nu al aankomt. Schraap de weerspiegeling van de oude wereld weg om verder te kijken.

Je bent God, dus het is gewoon onmogelijk dat iets geschapen door een ander mens (naast de ontploffing
van een atoombom), je verbinding met God of het goddelijke kan verbreken, of je opklimming kan vertragen
of stoppen! Er is dus geen reden voor angst, bescherming of verdediging. Je kunt je niet een weg banen naar
hemelvaart terwijl je nog steeds tegen de oude wereld vecht. Als je dit blijft proberen te bereiken in het puin
van deze afbrokkelende wereld, zul je je alleen uitgeput, vast, boos, verward, verdeeld voelen ... en vast
zitten in besluiteloosheid. Als je altijd naar hemelvaart toewerkt, zal het je altijd een stap voor zijn.
Want zo zie je het. Als u eraan werkt om het te bereiken, vertrouwt u er ook niet op dat het
voor u beschikbaar is. Het universum hoort en reageert op al uw aanwezigheid; niet
alleen wat je geest verlangt. Er is geen toekomst; alleen nu. Realisatie kan
niet  worden getimed op een klok of worden voorspeld op een
kalender. Pas wanneer de mensheid een realisatiepunt
bereikt, zal de hemelvaart aankomen. Hemelvaart
zal in je stromen met een sierlijke adem
van toelage, zonder nadenken,
zonder druk en zonder
het te proberen.

Je ervaart ongelooflijke niveaus van aanhoudende druk en stress in het collectieve bewustzijn waardoor je je losgekoppeld voelt van God,
Bron, enz.... Het menselijk ras gaat door een donkere nacht van de ziel, en men voelt zich vaak losgekoppeld, gedesoriënteerd, onbeslist,
verloren, en we kunnen de reden van ons bestaan in twijfel trekken. Het maakt deel uit van het proces. Dit is een eeuwenoud, temperend
proces waarin we ons in de steek gelaten voelen door God, alleen om te beseffen dat GOD al die tijd in ons is geweest. Het is de manier.
We kunnen ons nooit losmaken van God, ongeacht de omstandigheden, of welke richting wordt ingeslagen. Degenen die nu een
enorme ontkoppeling voelen, doorlopen dit ongelooflijk krachtige proces. Het betekent niet dat je iets verkeerd hebt gedaan,
of dat je je kans hebt gemist. Het betekent gewoon dat je precies bent waar je moet zijn. Je bent ongelooflijk dapper
om deze leegte onder ogen te zien.

Er ontstaat een nieuwe realiteit en u wordt klaargemaakt om binnen te gaan

Het is wachten tot je het herkent. Het zal niet tot uiting komen in de huidige wereld. Het zal niet zijn wat je verwacht.
Zoals wij (De Sterrenoudsten) al jaren zeggen, is dit nieuw met nieuwe natuurwetten. Het is iets dat nog steeds grotendeels
ongezien is door de mensheid. Sta boven alle ontelbare, tegengestelde lagen in deze collectieve crisis. Laat de wereld achter
die is geprogrammeerd door de oude wereld en wordt gevoed door verdeeldheid ... ons versus hen, angst, controle, controverse,
oorlog, enz.... De antwoorden die u zoekt, zijn er niet meer. Ze zijn hier in het hiernamaals. Daarom voelt niets in jouw wereld
nu goed. De oude wereld implodeert en vervaagt in pure illusie ... snel vergeten alsof het nooit heeft bestaan. (Hier komen
sommige van onze geheugenproblemen vandaan.)

Terwijl de oude wereld implodeert, blijf je bewust onderscheiden wanneer je wordt blootgesteld aan de vele controverses,
voorspellingen en perspectieven in de laatste stukjes van de oude, materiële wereld. Als je angstig wordt, of bang bent voor
plausibele toekomstige "mogelijkheden", is het je aanwijzing dat je terug bent gegaan in de stervende wereld. Je bent weggegaan
van je centrum, je balans en je innerlijke waarheid. Je moet snel leren herkennen wanneer er een emotionele haak is gekoppeld aan
een onderstroom die uit de imploderende wereld komt (dit kan een gevoel van zwaarte, duisternis of plotselinge angst zijn). Dit is je
goddelijke, innerlijke alarm dat zegt om terug te gaan naar je centrum.

Wanneer wereldse perspectieven onbewust op een geloofwaardige manier zijn ingebed in de energetica van angst, leidt het je door
naar je reactieve, emotionele lichaam, wat betekent dat je niet langer in je verenigde hart leeft. Eenmaal blootgesteld, kan het tijd
en energie kosten om deze zwaarte uit je energieveld te zuiveren. Er is altijd een draad van waarheid in alle fragmentarische
perspectieven; anders zou niemand het als waarheid beschouwen. Maar je zult dit keer op keer doen totdat je zo sterk in
je centrum bent dat je niet langer in die programma's wordt getrokken of door hen wordt afgetrapt. Je ziet al dat
je minder getriggerd bent en je wat meer verankerd voelt in je hartcentrum. Niets uit de oude, imploderende
wereld kan je nog pijn doen, maar het wil dat je denkt dat het kan.

Laat je niet meeslepen door de verouderde, dualistische wereld.

Het is goed om te weten wat er in de wereld gebeurt, en er is altijd een klein beetje waarheid, waar je ook kijkt. Maar zoals de
geascendeerde meesters zeggen ... sta niet toe dat omstandigheden je in een emotionele toestand brengen waarin je onaangeroerd
raakt in je licht. Wees in het huidige moment en verhonger de conflicten van de buitenwereld met de afwezigheid van je erkenning, je
energie en je licht. Deze keer gaat het om het zien van de wereld, maar niet om het zijn van de wereld. Van het nieuwe paradigma
zijn is je energie uit de oude programma's halen. Wanneer we het pad kiezen van niet-kiezen, en boven alle vooroordelen
uitstijgen, en de chaos van de imploderende wereld afstoffen, zullen we een pad creëren dat iedereen kan volgen.

(Dit bericht kwam tot mij in stukjes en beetjes, en oneliners uit vele hierboven genoemde bronnen. Het duurde weken
om te componeren totdat het allemaal logisch was. De energie die met deze stukken gepaard ging, was onmiskenbaar dat
het een barst in de spiegel is, een sleutel in de deur, om toegang te krijgen tot veel meer potentieel dat ons op dit moment ter
beschikking staat. Veel dank aan de Sterrenoudsten en de vele geascendeerde meesters van het noorden en het zuiden voor het
niet opgeven van ons.)

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Het droomrijk

Door: Era of Light
19 juli 20211. PRE-COGNITIEVE DROMEN

Het zijn die dromen waarin we lijken te anticiperen op de toekomst. We zien een situatie die later gebeurt of we ontvangen
nieuws dat later in de wake wordt bevestigd. Veel mensen ervaren dus deze dromen zijn zeer dramatisch, omdat de informatie
meestal komt in de vorm van een nachtmerrie, met een hoge emotionele impact. toeval? voorgevoel? Informatie die telepathisch
binnenkomt?

2. DROMEN BEZOEKEN

Het zijn dromen waarin we mensen zien of ermee omgaan die al overleden zijn. Deze "ontmoetingen" worden meestal omgeven
door een gevoel van vrede, alsof die persoon ons kwam vertellen dat ze in orde is. In tegenstelling tot de vorige categorie worden
mensen die dit soort dromen ervaren meestal wakker met een gevoel van opluchting en een openbaring van een diepe zekerheid
van het leven na de dood.

3. LUCIDE DROMEN

In deze dromen realiseren we ons dat we dromen. Op de manier van de film "Inception" (Origin), zijn we ons ervan bewust dat ons
lichaam in bed ligt terwijl we scènes visualiseren en ervaren. Soms kunnen we zelfs sommige aspecten van de droom naar eigen
goeddunken veranderen. Lucide dromen is een natuurlijk vermogen dat we allemaal bezitten. In de oudheid werden ze gebruikt
voor genezing. Het is mogelijk om onszelf te trainen om lucide dromen te ervaren en ze zo te gebruiken om veranderingen in
onze houding aan te brengen of oplossingen voor onze problemen te ontdekken.

4. GEDEELDE DROMEN

In deze dromen dromen twee mensen hetzelfde of verschijnen vergelijkbare aspecten in de dromen van beide, bijvoorbeeld
details van de plaats of de gebeurtenissen van de droom. Ze zijn zeldzaam, maar ze komen wel voor. Je moet waakzaam
zijn. Om te ontdekken dat we een van deze hebben gehad, is het noodzakelijk dat we de gewoonte aannemen om
onze dromen te vertellen aan de mensen die erin verschijnen. Het is verrassend om deze gevallen tegen te
komen, omdat ze ons laten zien hoeveel verbinding we hebben met anderen, buiten afstanden.

5. GENESTE DROMEN

Soms dromen we dat we wakker worden, zelfs dat we wakker worden, maar plotseling realiseren
we ons dat het een droom is, en we worden echt wakker. Dit wordt "vals ontwaken" genoemd en soms
komen er meerdere in dezelfde nacht voor. Als je in plaats van wakker te worden opnieuw droomt, dan heb
je een geneste droom ervaren. Een droom in de droom. Het is alsof onze geest vals speelt, doet alsof we al zijn
opgestaan, om "een beetje meer" te blijven slapen.

6. PRODROMALE SLAAP

In deze dromen ontvangt de persoon informatie over een ziekte waaraan ze lijdt, maar waaraan ze geen symptomen heeft
gemanifesteerd. Het lichaam zendt met grote wijsheid signalen uit; maar soms, in de waanzin van het leven van vandaag, zijn
we niet zo waakzaam om ze op te sporen. Dan lekt de informatie in de droomwereld. Veel mensen hebben op deze manier een
ziekte ontdekt en er zijn verschillende zeer ernstige onderzoeken in dit opzicht, omdat het door dit soort dromen mogelijk zou zijn
om snel degenen te detecteren die een vroege behandeling vereisen.

7. NUMINEUZE DROOM

Het zijn dromen waarbij we contact maken met spirituele figuren, gidsen of wezens van licht. De persoon die droomt krijgt troost,
boodschappen of zelfs concrete begeleiding voor het dagelijks leven. Er wordt onmiddellijk waargenomen dat dit geen "gewone"
dromen zijn, maar dat er een speciale energie in zit. Het is de moeite waard om na een van deze dromen te mediteren over
de ontvangen boodschap. Vele malen gebeuren er grote onthullingen in hen.

8. "EUREKA" DROMEN

Het zijn dromen waar de oplossing voor een probleem wordt ontdekt. De beroemde droom van de wetenschapper
Von Kekulé, waarmee hij een chemieprobleem oploste waar hij gek van werd, is een klassieker van de
onderzoekers over dit onderwerp. Hij was niet de enige. De maker van de helikopter, de
maker van de naaimachine en honderden uitvinders en artiesten (waaronder
John Lennon, met zijn nummer "Imagine"), beweren zijn
beste creaties uit een droom te hebben
meegenomen.

Dromen zijn niet alleen de nachtelijke machinaties van ons onderbewustzijn. Ze vormen ook een enorm veld
van informatie en ervaring dat ons in staat stelt om de realiteit te verkennen, onszelf te transformeren en zelfs
te genezen. Begin je dromen te waarderen. Elk van hen heeft een prachtige schat aan GROEI, en ze zijn de link
van het Universum met jou.

Door: Arturo Bentacur Arango

Lay-out & vertaling
door: Marcelius
De oude Hemelvaart profetieën

Geplaatst op 15-07-2021 door  EraOfLightDe profetieën van vele oude culturen hebben over deze tijden gesproken. Onder de publieke chaos, de onzekerheid, de angst en de
ontbinding van het oude, is er iets diep brouwen . Dit zijn ongekende tijden, spannende tijden om te leven. Hoewel het water aan de
oppervlakte schokkerig kan zijn, is er beneden een onderstroom van diepe rust. Iets galactisch, iets kosmischs, is onder de voeten.

Het Hopi-volk sprak over de Zuiveringstijden, de Cherokee noemde het de Regenboogprofetie en de heilige teksten van de
hindoecultuur, de Veda's, noemden het het Grote Jaar en de Cyclus van Hemelvaart. Duizend jaar geleden voorspelden de oude
Maya's een einde van een tijdperk; dat op de winterzonnewende 2012 de zon, de aarde en het centrum van de Melkweg voor het
eerst in 26.000 jaar perfect op elkaar zouden zijn afgestemd, waarmee het "vijfde tijdperk van de zon" zou eindigen.

Hun voorspelling over de positie van de zon was juist, maar de moderne interpretatie, dat het het "Einde van de Wereld" aangaf,
was misschien niet wat de Maya-profetie betekende. Het is inderdaad het einde van een oude wereld, maar op een dieper niveau
is het de wedergeboorte van een nieuwe.

Vanuit een menselijk perspectief kan het zeker allemaal apocalyptisch lijken; een pandemie, klimaatverandering,
economische ineenstorting. Vanuit spirituele ogen, vanuit de ogen van de ziel, ziet het er echter allemaal heel anders uit.

We hebben allemaal gehoord van de eindtijd en het einde van de wereld zoals we die kennen, misschien zelfs een Apocalyps. Maar veel
oude profetieën, evenals de huidige intuïtie in vele harten, wijzen op de waarheid dat de mensheid zal opstijgen naar een grotere staat
van bewustzijn. We ondergaan een planetaire donkere nacht van de ziel, ervaren de diepste duisternis voordat we wakker worden
met een Gouden Dageraad.

De vraag was of de mensheid liefde of angst zou kiezen?

Ik geloof dat we al gekozen hebben. We kozen voorliefde.

Er is een Sioux spreekwoord: "Ze zijn de aarde ingegaan, en niets zal hen uithalen behalve
de dansende mensen", en een Hopi profetie "Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht."

De tijd is nu aangebroken om op te staan, en de opkomst zijn we. Deze verschuiving vindt nu plaats; zoveel mensen worden wakker met
wie ze zijn. Bewustzijn breidt zich uit in het weten dat we allemaal individuele vonken van goddelijkheid zijn, dat ons hart de krachtigste
transducers van energie in het bekende universum zijn, en dat het menselijke vermogen van liefde is wat de hemel op aarde maakt.

Zoals Dr. Stephanie Red Feather uitlegt in haar artikel The Great Year and the Cycle of Ascension: 'Meer dan 30 oude culturen hebben
de opkomst en ondergang van de menselijke beschaving geregistreerd in een enorme cyclus van tijd die ongeveer 24.000 jaar duurt
(sommige bronnen zeggen 26.000 jaar) om één voltooiing te maken. In deze grote cyclus verheft de mensheid zich 12.000 jaar in
bewustzijn en daalt in bewustzijn tijdens de andere 12.000. Deze opeenvolging van tijd is genoemd het Grote Jaar, een termijn
die door Plato wordt gemunt.

De Pachakuti Mesa-traditie spreekt, zoals met veel inheemse tradities, tot het deel van ons dat zich herinnert (opnieuw lid wordt)
van wie we zijn. Tijdens de IJzertijd vergat de mens dat ze een spiritueel wezen is en zich concentreerde op een materieel bestaan.
De beoefening van de mesa helpt ons om terug te komen in de juiste relatie met alles wat is en om opnieuw de subtielere gebieden
van energie en bewustzijn te erkennen en ermee om te gaan. Naarmate de mensheid volwassen wordt in de bronstijd, realiseren we
ons dat dominantie niet de enige strategie is. Er is een manier om te leven in heilige relatie met de aarde en al haar bewuste bewoners.

Deze harmonieuze "schoonheidswandeling" helpt ons om een leven te beoefenen waarin we de aarde herkennen als een overvloedige
hulpbron, een bereidwillige partner. Als dragers van deze sjamanistische geneeskunde dragen we collectief bij aan de opklimming van
de mensheid. "Terug naar de aarde" gaan is eigenlijk de weg vooruit."

Noam Chomsky sprak over de hoop voor de toekomst die leeft in een terugkeer naar inheemse wijsheid, naar een wijsheid
die weet hoe te leven in harmonie met moeder aarde. Deze wijsheid is in overvloed op aarde; recht onder onze neus.

Een voorbeeld van deze inheemse wijsheid is te vinden in het oude Ierland. Tijdens de oudheid op het Emerald Island bestond er het
concept van een koningschapsrecht. De heerser zou een ceremonieel huwelijk aangaan met de godin van het land, en alleen dan zou ze vruchtbaarheid en overvloed voor de mensen garanderen. Alleen als hij de godin van de soevereiniteit respecteerde, vertegenwoordigd als
het land zelf, werd hij geschikt geacht om te regeren. Het was de godin die hem zijn koningschapsrecht gaf. Het lichaam van de vrouw was
het land, en vrouwelijke rechten en milieurechten werden filosofisch in één gebonden.

Een soortgelijke draad is te vinden in de grondwet van de oorspronkelijke Iroquois Confederacy: vrouwen kozen de leiders. Het was het
mannelijke dat in de buitenwereld leidde, maar het was het vrouwelijke dat de wijsheid had om dat leiderschap te geven, gebaseerd op
een wijsheid die uit het hart kwam.

Het einde is echt een wedergeboorte, en de wedergeboorte is echt een herinnering. Moeder Aarde is een nieuw
paradigma aan het ontstaan door de goddelijke vrouwelijke principes van eenheid, verbondenheid en liefde.

De wederkomst van Christus zou kunnen worden gezien als de komst van het Christusbewustzijn in ons allemaal, waaronder
het goddelijke vrouwelijke Christusbewustzijn. Het vergeten vrouwelijke aspect van de mensheid in elk van onze harten; het
Sophia-Christos sjabloon van bewustzijn, waar het mannelijke en het vrouwelijke als één zijn verenigd.

Dit zal gebeuren wanneer we de moedergodin, het vrouwelijke principe van de godheid, in ons bewuste bewustzijn toelaten,
waardoor ze open kan bloeien in ons hart. Ze baart het nieuwe paradigma door de transformerende baarmoeder van het goddelijke
vrouwelijke. Dit is waarom het zo revolutionair is, waarom de geboortepijnen zo desoriënterend zijn; Omdat de menselijke beschaving
haar vergeten is.

Ze zit al zo lang in de schaduw, achter de Sluier, dat we bijna vergeten zijn wie ze was en wat ze kon doen. Maar beschavingen tot
6000 voor Christus. zag de goddelijkheid vooral als vrouwelijk, het mannelijke principe een later model dat uiteindelijk het
Goddelijke Vrouwelijke uitdoofde.

Tot dan toe zagen oude culturen de natuur in al haar felle majesteit als vrouw en vrouw als haar belichamingen. Onze voorouders
kenden het verband tussen zichzelf en de cycli van overvloed op aarde. Oude gemeenschappen eerden de vrouwelijke goddelijke
en gerespecteerde vrouwen als incarnaties van het vrouwelijke aspect van God, de allesomvattende Grote Moeder.

Overheersing, verovering en controle over Moeder Aarde en het vrouwelijke zijn illusies geboren uit angst. We zijn één met de Aarde.
In het nieuwe tijdperk zal eenheidsbewustzijn zegevieren, en nederigheid en respect in het aangezicht van Moeder Aarde zullen
terugkeren. Dit virus is niets anders dan vernederend.

Een deel van deze gouden eeuw die aanbreekt, betekent dat velen van ons als het ware uit de kast zullen komen, en zonder
bang te zijn dat we vervolgd zullen worden voor energie en spirituele genezing, kunnen we onze waarheden spreken,
omdat de nieuwe wereld onze helende gaven nodig heeft, om in het nieuwe tijdperk te luiden.

De lichtwerkers, de sjamanen, de oude zielen; degenen die zich herinneren, die in contact staan met geest-gidsen,
dieren en galactische wezens, verheffen zich tot kosmisch bewustzijn, één heilig hart tegelijk. Bij het luisteren
naar de dieren, naar de wijsheid van de bomen, de planten, de elementalen, genezing en uitbreiding
kan gebeuren. We zijn allemaal in staat tot de magie van co-creatie.

Om samen met de wereld te creëren, haar onze zegen te geven en in ruil daarvoor zegeningen te ontvangen,
verhoogt onze trilling. Het menselijke hart torus veld kan zich kilometers ver verspreiden als je liefde en zegeningen
uitstuurt, wat het bio-energetische veld van de aarde beïnvloedt. Liefde, vrede, vreugde en vrijheid kunnen ieders realiteit
zijn. We creëren onze realiteit; wij zijn de dromers van deze droom.

Menselijk bewustzijn wanneer gezuiverd werkt op zeer vergelijkbare manieren. Amrita, het elixer van goden, de steen der wijzen,
is voor ons allemaal beschikbaar. We zijn allemaal alchemisten, met een krachtig hart, en het vermogen om het loodgewicht van ons
verleden om te zetten in een Gouden Dageraad.

John Black schrijft in zijn artikel The Warriors of the Rainbow Prophecy: "De Rainbow prophecy, zoals het bekend is geworden,
verwijst naar de bewaarders van de legendes, rituelen en andere mythen die nodig zullen zijn wanneer de tijd komt om de
gezondheid op aarde te herstellen. Er wordt aangenomen dat deze legendarische wezens zullen terugkeren op een dag
van ontwaken wanneer alle mensen zich zullen verenigen en een nieuwe wereld van rechtvaardigheid, vrede en
vrijheid zullen creëren, en ze zullen de 'Krijgers van de Regenboog' worden genoemd. Ze zullen de
waarden en de kennis die verloren is gegaan in de tijd opnieuw aansnijden, wat aantoont
hoe wijsheid en extra-perceptie kunnen worden bereikt, en hoe eenheid,
harmonie en liefde de enige manier is om vooruit te komen".

De Nieuwe Mens kan en zal de Aarde genezen en herstellen naar haar rechtmatige pracht.
De toename van bewustzijn betekent diepe deelname aan de harmonie van alle dingen. We zullen
het water, de lucht reinigen, de dieren zullen trots en dankbaar zijn om een huis met ons te delen. We zullen
een miljoen projecten zien opduiken uit het creatieve genie gedragen van liefde, een miljoen bomen geplant, een
miljoen harten in brand met dankbaarheid.

We zullen onthouden dat we zowel God als godin in ons hart hebben, we zullen ons herinneren dat we soeverein en
vrij zijn, en onze aarde is het groene juweel van de melkweg. Alle stammen van de wereld zullen samenkomen als één
Aardstam. Om haar te beschermen, om van haar te houden.

Het kan enige tijd duren, en in het begin lijkt het misschien op vernietiging, omdat we ongetwijfeld in een tijd van duisternis
zijn gekomen. Maar er is een metafysische waarheid die vergeten is: er is altijd vernietiging, vernietiging, voor een grote
wedergeboorte. Alles is energiek en heeft een diepere betekenis dan wat op het oog lijkt. Dit is het moment om
onzekerheid te accepteren, om je over te geven aan de stroom, om de kwaliteiten van het goddelijke
vrouwelijke naar voren te brengen die eigenlijk kwaliteiten van grote veerkracht zijn. De Godin
is uiteindelijk een krijgergeest, niet van oorlog, maar van het overleven van het leven,
de dood en de wedergeboorte van kosmische cycli, terwijl hij verbonden
blijft met dat wat eeuwig is; de liefde van de schepping.

Het goddelijke vrouwelijke bewustzijn is in opkomst, gedreven door kosmische krachten die veel
groter zijn dan de politiek of het bekende verleden. De opkomst van haar waarden zal alles veranderen.

We zullen weten dat ons kleine soullied een rijke noot is in een enorm kosmisch orkest, en dat het alleen staat
in zijn schoonheid, maar dat het ook bijdraagt aan de harmonie van het geheel; de muziek van de sferen. Bijna als
een orkest dat zich opstemt voor een concert. In het begin is het een dissonant din van verschillende stemmen, maar
terwijl ze zichzelf met elkaar afstemmen, in de laatste momenten voordat het gordijn opengaat, resoneren de instrumenten
spectaculair samen.

Plotseling worden er geen off-key noten meer afgespeeld. Geen moorden, geen onenigheid, geen scheiding. Liefde, vrijheid
en vreugde zullen ieders ervaring van de werkelijkheid zijn in deze Gouden Eeuw, zowel menselijk als niet-menselijk. Een
grote harmonie zal ons allemaal overspoelen.

Het zal mooier zijn dan iemand zich kan voorstellen. Als we kalm blijven in de storm en in ons krachtige heilige hart
blijven, dan zullen we, zodra het stof is neergedaald, wakker worden in een nieuw tijdperk, en dat wat er
echt toe doet, zal alles zijn wat overblijft: Liefde.

Door Jennifer Tarnacki

> BRON <

Lay-out & vertaling
door: Marcelius

UFO's, buitenaardsen en
spirituele vooruitgang

Geplaatst op 27-06-2021 door: EraOfLight


Ufo, buitenaardsen MMH


Beste Kosmische Gemeenschap,

Sinds het jaar 2000 is er een steeds grotere versnelling in het bewustzijn over de levensvormen die zowel binnen als buiten de fysieke
dimensie bestaan, hier op aarde en zelfs elders. Misschien heb je ervaring met een buitenaardse levensvorm door meditatie, een
buitenlichaam of persoonlijk? Misschien heb je begrepen dat alle levensvormen hun reis naar vorm beginnen 'van buiten het
fysieke'? Wat als de recente interesse (vanaf 2017) en de groeiende schijnbare openheid 'door de mainstream' bij het
accepteren van andere levensvormen plaatsvindt omdat meer mensen vooruitgaan in hun spirituele bewustzijn?

Inderdaad, ik zei in maart 2020 (net toen de wereldwijde pandemie zich verspreidde) dat Covid de 'soft open'
zou zijn voor wat komen zou gaan. Het was een sequentie die miljoenen mensen in staat zou stellen naar binnen
te gaan, na te denken en te leren kennen wie ze zijn, zodat het idee van een ander werelds leven niet zo vreemd of
schokkend zou lijken. Hier is een fragment uit mijn blog van 2020...' Nu zou je kunnen zeggen: 'Coronavirus is een
soft-open? Maar dit is intens? Hoe zou een harde open zijn? Stel je eens voor dat de mensheid wakker zou worden door
een oorlog die elk land tegelijk trof, een nucleaire aanval op alle landen, een meteorietaanval, natuurrampen over de hele
wereld of ET's die zich eindelijk openbaarden aan de mainstream - en ons vertelden dat we nooit alleen zijn geweest. Dit soort
'wake-ups' of harde openingen zouden massahysterie veroorzaken op een schaal die veel groter is dan de bijna 'gecontroleerde
en snelle' sfeer van ontwaken die nu plaatsvindt.'

Laten we in de GLOEDNIEUWE blogpost van vandaag kijken naar wat er mogelijk 'komt'. Nu het Pentagon op 25 juni 2021 zijn
geheime rapport over UFO's zal onthullen , neemt de wereldwijde media-aandacht voor andere wereldse fenomenen toe. Wat de
komende maanden belangrijk zal zijn, is dat je weet wie je bent en waar je deel van uitmaakt, zodat je niet op een op angst gebaseerd
pad wordt geleid en dat je kalm en zelfverantwoordelijk blijft wanneer de wereld zich langzaam opent voor buitenaards leven.

UFO's en buitenaardsen

Om te beginnen, wat zijn je gedachten over dit onderwerp over buitenaards leven? Heb je ooit iets ongewoons in de lucht gezien, iets waarvan
je instinctief wist dat het buitenaards was? Misschien heb je zelfs nauw contact gehad, ontmoetingen met andere wereldse wezens in persoon,
in meditatie of in een vorm van astrale reizen? Velen van ons hebben en veel te lang, spreken over dergelijke ervaringen is belachelijk gemaakt
en verkeerd begrepen. Menigen een dappere ziel heeft hun ervaringen gedeeld om met ongeloof en schaamte te worden ontvangen. Maar het
tij is gekeerd. De afgelopen 18 maanden hebben ons hiervan verzekerd. In 2021 en daarna wordt het binnenkort een gemeenschappelijke plek
om een meer 'kosmische' kijk op onze plaats in het universum te hebben, iets waar ik sinds 2003 voor pleit.

Inderdaad, mensen zijn 'kosmische burgers' en multidimensionale wezens, geboren uit het licht. De aarde is niet ons gebruikelijke thuis.
Inderdaad, het rijk van de geest is en dit is de reden waarom zoveel mensen die in de menselijke vorm wonen zich hier vaak 'buitenaards'
kunnen voelen en het moeilijk hebben om zich te assimileren met de hardere fysieke manieren waarop de mensheid heeft geleerd zich uit
te drukken.

Als ik het voor het eerst over buitenaardse wezens heb,
  zal ik het in twee gebieden verdelen.


Afbeeldingen MMH

Fysieke buitenaardsen – Dit zijn die wezens die de Aarde fysiek bezoeken vanuit ons eigen zonnestelsel en daarbuiten. Deze wezens
hebben fysieke lichamen (zoals wij) die zijn ontworpen voor hun specifieke bewustzijnsniveau en hun planetaire habitat. Daarom kunnen
deze lichamen er heel anders uitzien dan menselijke lichamen – hoewel er enkele ET's zijn die hun vorm kunnen veranderen en ook naar
eigen goeddunken in menselijke vorm kunnen veranderen. De stereotiepe ET met enorme ogen, gloeiende huid, een groot hoofd, klein
en/of hoog frame en stekelige armen en benen wordt vaak op aarde aangetroffen. Hoewel, er zijn vele vormen. Bedenk dat deze
wezens hun geest hebben ontwikkeld en 'fysiek – onmiddellijk' kunnen creëren op het niveau van denken. Daarom hebben ze
zulke fijne fysieke lichamen (in vergelijking met mensen).

Ze hoeven de energie niet fysiek te verschuiven – ze doen het op het niet-fysieke denkvlak, wat wij ook doen – maar de mensheid is in
dit opzicht nog steeds onderontwikkeld. Uit mijn ervaring waken deze wezens regelmatig over onze planeet en hebben dat altijd gedaan.
Ze kunnen verschijnen op plaatsen waar we een grote militaire aanwezigheid hebben, waar er natuurlijke energie vortexen zijn en waar ze geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling die plaatsvindt onder de mensheid. Velen van ons hebben deze wezens gezien en hebben contact
met hen gehad. Het is geen geheim.

Niet-fysieke Buitenaardsen – Dit zijn die wezens die voortdurend in contact staan met de Aarde en zelfs met ons allemaal, op
niet-fysiek niveau. Deze ET's kunnen naar eigen goeddunken veranderen en materialiseren, soms verschijnend als fysiek en toch
niet-fysiek. Ze kunnen je bezoeken door meditatie, buiten lichaamsreizen en wanneer je gewoon verbinding maakt met de universele
stroom – in de natuur – waar de vibratie van nature hoog is. In 2004 had ik een directe ervaring (de belangrijkste van mijn leven die ik me
zo levendig herinner) van het ontmoeten van 3 lichtgevende, maar fysiek gevormde buitenaardsen – die mijn huis waren binnengekomen,
door simpelweg te materialiseren.

Er was geen vaartuig. Er waren alleen zij en ik. Ik werd wakker om ze op een vroege ochtend in mijn slaapkamer te vinden. Ze benaderden
me en ik voelde dat ze met me communiceerden via het derde oog. Ik bewoog niet, maar voelde me ontspannen (ik voelde dat dit
belangrijk was) en toen ze heel dicht bij me kwamen, zweefde een van hen hun hand over mijn derde oog, en daarmee maakte
ik me leeg en herinnerde me dat ik de volgende dag wakker werd. 2004 was inderdaad een jaar van verdieping van mijn
spirituele bewustzijn op alle niveaus. Ik was net begonnen met het schrijven van mijn wekelijkse energievoorspellingen
eind 2003 en ik werd elke dag ondergedompeld in spirituele groei. Ik maakte constant OBE's en astrale reizen mee. Het
ontmoeten van deze wezens leek me een natuurlijke vooruitgang en een versnelling van mijn pad. Mijn werk en doel is in 2004
flink gegroeid. Misschien heb je soortgelijke ontmoetingen gehad? Heb je ontdekt dat je spirituele bewustzijn is toegenomen, omdat
je jezelf meer open hebt gesteld voor andere dimensionale wezens en inter-stellaire reizigers?

Ambacht van de Aarde, elders en verder dan het fysieke denken

Dan is er de vraag – waar komt het vaartuig vandaan dat fysiek wordt gezien en ervaren als UFO's? Hierop zeg ik, dat sommige
buitenaardse vaartuigen niet van de aarde komen en toch, sommige wel. De technologie bestaat al enige tijd op aarde, waarbij
overheid en particuliere organisaties experimenteren en al weten hoe ze antizwaartekrachtvaartuigen moeten en 'hebben'
gemaakt, met geavanceerde voortstuwingstechnologie. Veel van wat mensen zien en identificeren als UFO's, vind ik
– is door mensen gemaakt ambacht.

Het onthullen van een Buitenaardse Aanwezigheid op Aarde

Ik heb vaak het gevoel gehad dat het mogelijk is dat in een later stadium een 'nep buitenaardse invasie' op aarde (door ons) in
scène kan worden gezet. waarom? De belangrijkste reden die ik voel is om mensen in angst en in een lager bewustzijn te houden.
Ik vind het inderdaad moeilijk om te verwerken dat andere wereldse wezens ooit naar de aarde zouden komen met vijandige plannen.
Uit mijn ervaring zijn deze wezens sterk geëvolueerd en wanneer men hoogontwikkeld is, beschouwt men geen vijandigheid. Dat is
een menselijke eigenschap, geboren uit dualiteit en een van de lagere vibratie, 3D bewustzijn.

Daarom is het belangrijk dat ieder van ons ons denken, voelen en verbinding verheft met het goddelijke en kosmische bewustzijn. Dus,
dat als en wanneer een 'echte' (d.w.z. niet-menselijk ontworpen) of zelfs een 'door de mens gemaakte' buitenaardse aanwezigheid op
onze planeet wordt onthuld, we niet in angst gaan en in plaats daarvan ons onderscheidingsvermogen gebruiken. Als je niet in paniek
raakt en kalm en gecentreerd blijft, dan houd je je persoonlijke kracht intact. Hoe verhef je je bewustzijn om andere wereldse wezens
te accepteren, als onderdeel van je norm? Ik ga hier verder op in, hieronder.

Wat zijn mensen en waar komen we vandaan?

Bedenk dat je als mens die een aards leven op aarde ervaart, ook een multidimensionaal wezen (een ziel) bent dat geboren is uit en
tegelijkertijd bestaat binnen het spirituele rijk. Je zou kunnen zeggen dat je een 'bezoeker' op aarde bent – een zielsreiziger, die de
menselijke vorm ervaart. Niet zozeer vreemd aan de aarde, maar je lichaam is goed aangepast aan deze fysieke omgeving. Je
bewustzijn stroomt en kan worden gestuurd waar je het ook kiest. Inderdaad, het proces van het ontwikkelen van je
bewustzijn en het openstellen voor de multi- dimensies van licht, staat bekend als het opklimmingsproces.
Ik heb een inzichtelijke blogpost geschreven die demystificeert waar ascentie over gaat.

Als spirituele (licht)wezens in onze kern zijn we niet anders dan de buitenaardsen die vaak de Aarde bezoeken en interdimensionaal
reizen. Inderdaad, je doet het de hele tijd. Je zou je er het meest van bewust zijn terwijl je slaapt, en dat is waar dromen om draait. Als
je regelmatig mediteert, zou je je ook bewust zijn van je vermogen om toegang te krijgen tot andere dimensionale realiteiten en
deze te bezoeken. Zoals je denkt, zo wordt het.

Zijn buitenaardsen echt zo verschillend van ons in de kern? Bewonen ze geen zielen in verschillende lichaamspakken? Inderdaad,
heb je verschillende lichaamsvormen (verschillende planetaire gebieden en dimensionale realiteiten) gekozen om tijdens
verschillende levens te bewonen? Dat hebben velen van ons ook gedaan. De boodschap van het universum is dat
we allemaal één zijn. Het zijn vaak uiterlijke verschijningen die kunnen bedriegen.

Contact opnemen met andere dimensies

Afbeelding MMH

Inderdaad, mijn grote wake-up ervaringen op aarde (die nu meer dan 25 jaar geleden plaatsvinden) vonden plaats door het voertuig
van OBE's (buitenlichaamservaringen) en astrale of andere dimensionale reizen. Ik heb hierover geschreven in mijn boek Kosmische
Boodschappers Het gebeurde voor mij spontaan (tijdens het slapen) tijdens een periode in mijn leven, toen ik aandachtig op zoek
was naar de antwoorden over mijn pad en doel. Misschien heb jij hetzelfde meegemaakt? Ik (ziel) zou me bewust zijn van het
achterlaten van mijn fysieke lichaam, reizen door lange kosmische gangen in de ruimte en het betreden van verschillende
dimensionale realiteiten, het ontmoeten van een veelheid aan lichtwezens. Het veranderde alles voor mij (ik wist uit de
eerste hand wat het betekende om een ziel te zijn – ik had het leven buiten mijn lichaam ervaren en ik was nog
steeds mezelf). Het zette me op het steeds verder ontvouwende spirituele pad waar ik voorbestemd was om
wakker te worden en dit leven te leiden.

Ieder van ons heeft het vermogen om contact te maken met andere dimensionale realiteiten. En andere
dimensionale realiteiten staan voortdurend in contact met ons. Hoe meer je groeit en je bewuste
bewustzijn van het leven ontwikkelt buiten het fysieke en hoe meer je je leven kunt verlichten
(je vibratie kunt opheffen), hoe gemakkelijker het wordt om te communiceren met andere
wezens van licht.

Persoonlijke en wereldwijde spirituele vooruitgang

Inderdaad, 2020 opende de deur naar een decennium van spirituele vooruitgang dat een grotere versnelling zal zien in de kennis
van wie we zijn 'als zielen en spirituele wezens' (in de komende 10 jaar) dan we in de afgelopen 10.000 jaar hebben meegemaakt.
We werkten aan de grote energieverschuiving (versneld door de pandemie) sinds het jaar 2000. Er zijn letterlijk miljoenen zielen
die wakker zijn geworden sinds het jaar 2000 en een voor een, ze hebben de weg vrijgemaakt voor het tijdperk waarin we onszelf
nu zien betrekken. Een tijdperk waarin contact met andere wereldse wezens geleidelijk zal worden geaccepteerd als normaal en
natuurlijk – want we zijn inderdaad allemaal kosmische burgers – alle reizigers van het licht.

Met meer mensen die mediteren en bewust verbinding maken van binnen, wijzer persoonlijke keuzes maken (dan ooit tevoren)
en afstemmen op het spirituele rijk, stijgt de trilling op aarde. Het maakt het voor ons allemaal gemakkelijker om telepathisch
en voor de mensheid contact te maken met interdimensionale reizigers, wat sommigen ET'S noemen – wat je misschien ook
kent als Gidsen, Meesterleraren, De Engelen en Spirituele Helpers van het Licht.

Terwijl ieder van ons de stappen zet om bewuster te leven, naarmate we ons spirituele weten bevorderen, vordert ook het collectief.
Het spirituele domino-effect is aanwezig. Onze frequentie opheffen om verbinding te maken met ET'S.

Ik heb het gevoel dat andere dimensionale wezens (ET'S) nu vaker op aarde worden gezien, omdat steeds meer mensen zich verlichten,
afstemmen op hogere dimensies en daarom openstaan voor verbinding met wezens met een hogere frequentie. We kunnen alleen maar
weten wat we zijn. Ik zag dit zeker gebeuren in mijn leven, toen ik vlak voor het jaar 2000 mijn eerste grote ontwaken doormaakte. En
sindsdien heb ik mijn band met mijn vrienden verdiept in de geest. Ik vertrouw erop dat je dit ook in je leven hebt zien gebeuren en
op weg bent om je bewuste bewustzijn van realiteiten buiten het fysieke te bevorderen.

Het is normaal en natuurlijk om te weten dat je een spirituele reiziger bent en dat andere wezens bestaan

Hoe eerder we kunnen accepteren dat het normaal en natuurlijk is om jezelf te zien als een spiritueel wezen op Aarde, een fysiek leven te
ervaren in constante verbinding met andere dimensies (met wat sommigen het goddelijke zouden noemen) – hoe eerder we vrij zullen zijn
om te zijn wie we werkelijk zijn. Naar mijn mening is het abnormaal en bizar om dit niet te weten en alleen te denken dat je geboren bent,
zult sterven en alleen dit fysieke bestaan zal kennen – zonder verbinding met het oneindige.

Een checklist voor het bevorderen van menselijke zielen

In de toekomst zal ieder van ons (op een gegeven moment) worden opgeroepen om duidelijk en direct te zijn over ons begrip van wie we
zijn en onze plaats in de kosmos, zowel op fysiek als niet-fysiek niveau. Als je actief je spirituele pad bevordert, kun je jezelf en alle anderen
helpen door open te staan voor de waarheid over interdimensionale reizigers. Het zijn zielen net als jij – ze creëren verschillende
lichaamspakken. Hoe eerder we onze vrienden van het licht kunnen verwelkomen, hoe eerder we ook onze eigen spirituele
vooruitgang kunnen escaleren.

En dus heb ik een checklist opgesteld met stappen die (naar mijn gevoel)
je zullen helpen en voorbereiden op de komende tijd van ET-contact.

Mediteer regelmatig. Leren hoe je je focus kunt veranderen van de fysieke naar niet-fysieke dimensies is een essentiële vaardigheid bij
het verbinden met de ziel en andere lichtwezens. Je zult merken dat hoe meer je je geest kunt trainen om in het hart te zinken en open te
staan voor de kosmische energiestroom, hoe lichter je je zult voelen en hoe gemakkelijker het is om begeleiding en verbinding in het licht
te ontvangen. Ik heb een handige blogpost geschreven over de Top-10 voordelen van meditatie

Begin openlijker en vaker te praten en te delen over spiritualiteit en het pad van de ziel. Hoe meer we kunnen normaliseren wat
eigenlijk een gezond en vooruitstrevend gezichtspunt is, hoe minder 'aan de rand' of 'daarbuiten' een bewuste kijk op het leven wordt.
Doe je best om weg te blijven van degenen die macht willen creëren door het genereren van angst – wat je kracht eigenlijk verzacht. Je
kunt dit doen door je vibratie te verhogen, zodat angstzaaiers geen effect op je hebben. Hoe hoger de snelheid waarmee je cellen trillen,
hoe minder zichtbaar je wordt voor zwaardere, dichtere energieën. Je kunt je vibratie verhogen door gezonde levensstijlkeuzes te maken.
Eet dagelijks

Vanuit licht, beweeg en rek je uit, lees en leef volgens spirituele principes, neem verstandige beslissingen
en neem persoonlijke verantwoordelijkheid voor de richting
waarin je leven zich bevindt.

Zoek contact met gelijkgestemde zielen en/of wees op je gemak in je eigen bedrijf. Naarmate je verder komt in spiritueel weten,
zullen degenen om je heen die niet in hetzelfde tempo evolueren als jij, beginnen op te vallen. Het kan zijn dat je je minder op één lijn
voelt met familieleden, vrienden, partners en collega's. Als dat zo is, doe het dan rustig aan. Iedereen is anders in hoe en wanneer ze ervoor
kiezen om wakker te worden en vooruit te gaan. Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt in je eigen ruimte, om te leren kennen wie je bent –
zodat je je op je gemak kunt voelen bij anderen. Ik bracht enkele jaren door in deze rustige ruimte toen ik voor het eerst spiritueel oprukte.
Het hielp me om mezelf te leren kennen – enorm.

Voeg toe aan het liefdesquotiënt op aarde, door regelmatig het bewustzijn van je hoofd (persoonlijkheid) in je hart (ziel) te laten vallen,
terwijl je handelt vanuit een geïntegreerd hart- en hoofdperspectief. Wanneer ET-contact op aarde wordt onthuld (in fysieke zin), hebben
we alle kalme en progressieve spirituele leiders nodig die we kunnen verzamelen. Je hoeft geen ophef te maken. Behandel bewust contact
als pas voor de cursus, zoals de mensheid zich ontwikkelt als een soort. In een geïntegreerde hoofd- en hartruimte zijn, brengt je in je
kracht. Je zult onwrikbaar zijn in het licht van grote uitdagingen en veranderingen. Je verwelkomt het in en zal dienen als een
rolmodel voor ons allemaal.

Door Elizabeth Peru

> bron <

lay-out & vertaling
door:Marcelius