MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen


HotSpot


12 artikelen - HotSpot
Oude Pleiadische Reptielendynamiek
die de mensheid moet genezen

Door: Openen
Via: Shift frequency

26 september 2022Er is een oude Pleiadische Reptiliaanse dynamiek van slachtoffer en onderdrukker in het spel in de mensheid
met zijn oorsprong verder weg in de melkweg. Het beïnvloedt, veel relaties. Aan de ene kant, is er de noodzaak om
beschermd, en verzorgd te worden; aan de - andere kant de dwang om te controleren - en, te manipuleren. Omdat het
menselijk genoom het DNA van beide - sterrennaties bevat, is het een - dynamiek waar we allemaal aandacht aan moeten
besteden en moeten oplossen, als mensen
evenwichtige relaties willen hebben.

Het Lemurische tijdperk

Oorspronkelijke mensen werden hier gezaaid door welwillende invloed die teruggaat tot de vroege mensachtigen 4-6 miljoen
jaar geleden. Je ziet het in hoe de genetica in sprongen transformeerde waarbij elke verbetering op zijn plaats werd vastgezet
door een chromosoom-inversie. Het werd gedreven door de collectieve ziel, van de mensheid die hunkerde, naar individuele
expressie. Ik heb het bewijs hiervan gedeeld
in het Openhand Book DIVINICUS

Hogere - dimensionale wel-willendheid hielp hen tijdens dit Lemurische tijdperk. Mensachtigen waren al sterk beïnvloed
door reptielachtig - DNA dat, hier zijn weg vond via directionele, panspermie - van Draco, gestuurd op meteoren in de
oergeschiedenis van de aarde. De veel latere instroom van Pleiadische invloed was ontworpen om de controlerende
greep van de - roofvogel te verzachten door - liefde, vreugde en een meer - speelse - acceptatie. Het is een oude
dynamiek die vandaag de dag nog steeds een grote rol speelt in relaties en een die we allemaal nodig hebben
om verder te evolueren, zodat onze relaties kunnen opstijgen vanuit co-afhankelijkheid. De roofvogel
energie moet worden gecontroleerd en verbruikt. Het - vermogen om te gedijen in ruwe 3D
omgevingen, om te concurreren en te slagen, is diep gecodeerd in zijn make-up.
Paradoxaal genoeg kunnen deze eigenschappen zeer aantrekkelijk
zijn voor Pleiadische energie die graag wordt
verzorgd en niet hoeft te
worstelen om te
bestaan.


De Raptor-energie in de mensheid begrijpen

Wanneer een mens sterke roofvogelenergie belichaamt, kan dit een enorme hulp zijn hier in deze dichte aardse
omgeving in een samenleving gebaseerd op competitief kapitalisme. In zekere zin speelt "marketing" in op zijn vermogen
om te programmeren door middel van mentale conditionering - het creëren van de perceptie van behoefte. Wanneer die energie
wordt geactiveerd en door je heen stroomt, drijft en gedijt het, het is allemaal opstaan en gaan. Het weet gewoon niet hoe het moet
opgeven.

Hoewel de energie in veel opzichten een anathema lijkt voor spiritueel ontwaken, is het toevallig zeer aantrekkelijk voor de tegenover
gestelde polariteit - de speelsheid van de Pleiadische, die opwindt om verzorgd te worden. Het is een opwindende kracht waar ze in
meegesleurd worden. Voor de reptielenenergie is het alsof je een honingpot vindt. Wanneer sterke energie constant door je heen
stroomt, is het - nodig om het te verzachten om te ontspannen, en je een tijdje verzadigd te voelen. Natuurlijk speelt het zich
niet in de laatste plaats af in seksueel samenspel.
Maar uit zich dan uit in
alle lagen van de
bevolking.

Raptor-energie heeft zeer gunstige eigenschappen net als de zoetheid van overgave. Het veroorzaakt echter ook een
ontkoppeling van de overgave aan de natuurlijke stroom van het leven het ontkoppelt zich van het goddelijke. Dus wanneer
mensen hun meer overgegeven verbinding beginnen te ontdekken is er een begrijpelijk verlangen om die controlerende energie
heel snel te dumpen, zoals hete kolen. Tegelijkertijd animeert deze tot expressie gebrachte roofvogel een natuurlijke uitdrukking
van de ziel de straal 1 van gedrevenheid en wilskracht; de inzet en focus om dingen voor elkaar te krijgen; om dagelijkse doelen
en doelen te bereiken. Dit is de reden waarom zoveel mensen misschien allemaal reptielachtige entiteiten hebben belichaamd
in hun dichtere lagen - vaak verbindend via de basischakra. De Pleiadische energie van de straal 2 zorgt ervoor dat zielen
uit het lichaam gaan vanwege de dichtheid hier de roofvogel nestelt zich in het onbewuste. Het is cruciaal voor
de mensheid om verder te evolueren
dan deze beperkende
dynamiek.

De confrontatie aangaan met de Raptor/Pleiadische dynamiek in Jou

In tegenstelling tot wat elke spirituele - identiteit zou willen, is het noodzakelijk om in al deze diep - verborgen
aspecten van het zijn te komen de skeletten uit de kast! Daarom moet het roofvogelbewustzijn geactiveerd worden,
Niet onderdrukt anders leidt dat simpelweg tot ontkenning en de voortzetting van onbewust karma. Laat de sterke uit
drukkingen naar boven komen - in de sportschool, de yogastudio, de danszaal, wat je - consumeert, en binnen seksuele
intimiteit. Maar wees in deze praktijken, ijverig innerlijk aandachtig. Merk op, waar deze bloeiende competitieve, energie
het wil overnemen; waar jij jezelf verliest in blinde - momenten, van bewusteloosheid - of waar je in gelukzaligheid - uit je
lichaam gaat.

Dit zijn de gebieden, om in te werken door te verzachten door de strakheid en in de Heilige Grond van Zijn in wezen voel je
welke chakra zich heeft afgesloten en erdoorheen is geopend door de behoefte aan een uitkomst los te laten. Je valt terug
in het gevoel van aanwezigheid. Als je in relaties weet dat je een sterke - mate van liefdevolle vreugde uitdrukt, pas dan op
dat je sterkere partner het niet overneemt. Wees duidelijk over je eigen pad. Laat het gevoel van betrokkenheid, gedreven
heid en wil dat je in je partner ziet, in jou activeren. Je kunt de externe - reflectie ervan, alleen maar waarderen omdat die
energie al inherent is aan jezelf.

Evenzo, als je weet dat je een sterke - roofvogelenergie - hebt, maar je krijgt het - gevoel van volledigheid - en loslaten
door je partner zoek dan naar die momenten van goddelijke - overgave in jezelf. Wanneer alles strak, en controlerend
van binnen wordt, doorboort u de dichtheid - door de adem, en de zoetheid van gewoon, loslaten. Die mogelijkheid
bestaat al in jou. Let goed op je verslavingen. Voor de roofvogel zal het vaak een softdrug zijn om de overmatige
kracht te dempen - alcohol, nicotine, wiet of dicht voedsel. Voor de Pleiadiërs, is het wat je uit je lichaam haalt
in gelukzaligheid koffie en rauwe chocolade bijvoorbeeld. Door een balans van beide energieën te bereiken
kunnen we - sterk maar speels en, belichaamd zijn - dansen in en uit de - dichtheid, waarbij we de ver-
schillende harmonischen van het zijn toepassen. We zijn verbonden met het goddelijke, maar
gedijen ook in de
dichtheid.

De Yin-Yang Balans

Door dagelijks met deze yin-yang dynamiek te werken, kan de mensheid profiteren van BEIDE uitgelijnde
energieën. Het is iets dat ik veel zie opkomen op de Openhand-seminars, cursussen en retraites - vooral de laatste
tijd, omdat de raptor-energie in vecht- en vluchtmodus is gegaan met het verlies van zijn leiderschap hier. Het is de ideale
gelegenheid om deze energie op te lossen en te integreren. Evenzo, voor degenen met een sterk straal 2 Pleiadisch bewustzijn,
is er de mogelijkheid om de straal 1 af te stemmen door - soevereiniteit, richting en toewijding, aan je eigen - reis terug te nemen.

De reptielen maken zich klaar om te vertrekken velen al. Dat is een enorme verandering in de evolutie van de mensheid en de planeet.
Het biedt de mogelijkheid om te kunnen gedijen in het leven maar toch verbonden te blijven met de multidimensionale aard van het
goddelijke. Het is een cruciale stap in de evolutie van de 5D Human DIVINICUS. Als je resoneert en deze dynamiek herkent die
in jou en je leven speelt raak dan betrokken bij het Openhand-werk. Het bewustzijn van Openhand heeft een enorme
ervaring zowel door de geschiedenis van de planeet
als door andere sterrenbeelden.
Wij zijn er om u te
helpen.


Openhand Hemelvaart Academie
Heldere zegeningen, Open

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Er is intelligent leven op de maan

Door: Ray Palmer
Via: Unariun Wisdom

20 April 2022
Zelfs terwijl dit wordt geschreven, staat er nog een American Moon Shot op het programma.
Terwijl je dit leest, is het misschien succesvol gebleken, maar wat zal de informatie zijn die eruit
wordt gehaald? Krijg je iets sensationeels te horen over de Maan? Of krijg je hetzelfde niets te horen
dat de afgelopen tien jaar is vrijgegeven over de vreemde dingen die astronomen op onze mysterieuze
satelliet hebben gezien? Ze praten er niet over; misschien omdat het onderwerp pijnlijk gênant is geworden.
Maar de waarheid is dat we genoeg hebben gezien om het noodzakelijk te maken dat we het zeker weten! Wat
is het dat de Russen leerden op hun nauwe pas bij de maan waardoor Kruschev het meest fantastische voorstel
aller tijden doet doen: voor altijd stoppen met raketexperimenten! Hier, in dit sensationele artikel (allemaal vrij
stevig gedocumenteerd) zijn feiten die je zullen verbazen, net als zij ons hebben. Als je er niet tegen kunt dat
je vooroordelen aan diggelen worden geslagen, stop dan nu met lezen. Als je verder leest, bereid je dan
voor om het hoofdstuk over De maan uit je astronomieboek te scheuren.

Hoe zit het met de maan? Is het geen feit dat het een 'dode' wereld is; dat het volledig airless is; dat
het geen water heeft, geen vegetatie, geen leven; dat zijn gezicht de littekens draagt van de inslag van
gigantische meteoren die gapende kraters hebben achtergelaten; dat zijn "dagen" perioden van intense hitte
zijn, boven het kookpunt van water op aardeniveau; dat zijn "nachten" perioden van vreselijke kou zijn, bijna op
het punt van het absolute nulpunt; dat zijn vlaktes uitgestrekte kosmische stofen zijn die geen wind ooit verstoort;
dat de "zeeën" helemaal geen zeeën zijn, maar dorre vlaktes of stukken gestolde lava van grote prehistorische uit
barstingen; dat de vulkanen al lang dood zijn? Als je op school een cursus sterrenkunde hebt gevolgd, weet je
dat dit feiten zijn die niemand in twijfel trekt; of als je over het onderwerp leest in een handboek van de
astronomie, ben je bekend met hun stem van autoriteit over het onderwerp. Als je ooit door een
matig grote telescoop hebt gekeken, heb je zelf de sombere uitgestrektheid van een
dode wereld
gezien.


Houd jezelf niet voor de gek – geen woord ervan is waar! Oh ja, de "kraters" zijn er, en de immens hoge bergen
(veel hoger dan bergen van de aarde; aanzienlijk groter). En het is mogelijk dat de kraters het resultaat zijn van lang
geleden meteorische inslagen; of van even lang geleden meteorische inslagen; of van even lang geleden vulkaan uit
barstingen; of beide. Eigenlijk weet niemand precies hoe deze vreemde markeringen tot stand zijn gekomen. Maar
afgezien van deze opvallende kenmerken van de maan, is al de rest pure theorie en verkeerde observatie en
conclusie!

Er zijn twee manieren waarop we de maan kunnen observeren: we kunnen ernaar kijken door een telescoop, visueel
of door fotografie. Meestal halen we de beste resultaten uit foto's; en ook is het kijken naar de ogen vermoeiend en een
spanning, zozeer zelfs dat de ogen soms vreemde trucs spelen (of zo zeggen de astronomen wiens ogen vreemde trucs op
hen hebben gespeeld tijdens het kijken naar de maan). We kunnen de - maan ook "bekijken" door middel van een gevarieerd
assortiment gadgets, zoals de spectroscoop, die het maan licht afbreekt en analyseert om de aanwezige - elementen te bepalen
of het infrarood thermokoppel, dat de temperatuur meet.

Toen de Big Eye, zoals de 200-inch telescoop wordt genoemd, op de maan werd getraind, werden grote verwachtingen aan diggelen
geslagen. Eigenlijk was er minder te zien dan bij de kleinere telescopen. De vergroting was bijna te groot – omdat niet alleen het opper
vlak van de maan werd vergroot maar ook de verstoringen in de atmosfeer van de aarde die gedetailleerd onderzoek sterk belemmerden.
Het beste instrument om de maan te bekijken is een telescoop in de 24" tot 30" classificatie, zoals de Schmidt.

Het onderzoeken van de maan met de spectroscoop is buitengewoon onproductief en de verkregen resultaten zijn grotendeels
negatief Onderzoek naar de atmosfeer toont bijvoorbeeld 100% "gebrek" aan alles, inclusief zuurstof. Zonder zuurstof is het leven
natuurlijk onmogelijk. Als er een atmosfeer is, zeggen astronomen, is deze bevroren vast in nacht en wanneer smelten in de "dag"
is bijna onmogelijk te detecteren, hoewel sommige astronomen een vermoeden hebben gemeld van een atmosfeer die net
na zonsopgang op de maan detecteerbaar is.

Geen lucht? Wat zorgt er dan voor dat meteoren gloeiend worden voordat ze het oppervlak raken? O ja, deze dalende
vlammende "vallende sterren" zijn herhaaldelijk waargenomen. Ze gaan door iets dat voldoende wrijving biedt om ze te
verwarmen tot het punt dat ze zichtbaar licht afgeven. Geen zuurstof misschien, maar een soort gas. Geen lucht? Wat zijn
dan die "wolken" die soms zichtbaar zijn? En welk vreemd medium is het dat licht "breekt"? Zo niet lucht of water, wat dan?

Maar laten we niet langer treuzelen - laten we meteen beginnen met cases en citaten. Laten we beginnen met het onderwerp
van die meteoren die voortdurend neerstorten op het onbeschermde maanoppervlak. Dit is wat astronoom Nininger over hen te
zeggen had: zo'n 70.000 meteoren per uur zouden op Luna moeten vliegen. Zonder atmosferische deken moeten ze met snelheden
van 40 tot 70 mijl per seconde tegen het oppervlak slaan. Als gevolg hiervan moet het oppervlak van de maan worden gestraald en
gekarnd en verpulverd tot een deken van stof van vele meters diep. Het Amerikaanse leger was het met hem eens. Ze zeiden dat
zelfs het kleinste vaste object dat een ander vast object ontmoet met snelheden van veel minder dan 40 mijl per seconde
(slechts een tiende van die snelheid) zou exploderen als een granaat van een kanon. Een meteoriet met een gewicht
van meer dan 10 pond die de maan raakt met 70 mijl per seconde zou een ruckus zo groot als een atoombom
veroorzaken, en al het stof dat daarbij hoort. De meeste astronomen gingen mee in deze opvatting.

Astronoom Walter Haas van de Ohio State University schatte dat een meteoriet van 10 pond een explosie
zou maken die groot genoeg was om in een telescoop te laten zien. In 1941 organiseerde hij een team van waar
nemers om te kijken naar flitsen als gevolg van meteorieten die de maan raakten, en in de nacht van 10 juli 1941 zag
Haas zelf twee flitsen binnen vijf minuten. Flitsen, maar geen bewijs van gigantische stofwolken. In een totale observatie
tijd van 170 uur zag zijn team van waarnemers 12 vuurballen over de donkere schijf van de maan flitsen. Hij hechtte hier geen
betekenis aan, of als hij dat wel deed, koos hij ervoor om alle implicaties te negeren, behalve de gewenste; dat wat er te zien was de
flits van de inslag was.

In 1946 besloot het U.S. Signal Corps, dat zeer geïnteresseerd was in radarpeilingen van de ruimte, hun instrument op de maan te
draaien. Eigenaardig en toevallig genoeg begon astronoom Z. Bay of Hungary ook radarpeilingen van de maan te maken. Hoe
ze het ook probeerden, ze konden geen gebied van de maan vinden waar de stofdeken meer dan gemiddeld 1/25e van
een inch was!

Dit was iets wat de astronomische experts niet konden slikken, dus begonnen ze een studie van maanstof door
middel van de nieuwe wetenschap van polarisatie. Er was geen twijfel over mogelijk – vulkanisch stof verspreidde
de maan. Opgetogen over hun overwinning gingen ze te ver – ze richtten hun aandacht op Mars, Venus en elk ander
lichaam dat ze konden bereiken – alleen om erachter te komen dat hetzelfde vulkanische stof hen allemaal met dezelfde
onpartijdigheid bezaaide. Mercurius, Vesta, kleine asteroïden die geen vulkanen kunnen hebben, vertoonden allemaal
vulkanisch stof. Terug naar de maan, en meer gedetailleerde studie - deze keer van de - steile wanden - van krater
kliffen dezelfde verbazingwekkende laag vulkanisch stof, de zwaartekracht trotserend hangend aan loodrechte
muren alsof ze daar gelijmd waren.

Zowel de vulkanische theorie als de meteoortheorie werden in fictieve categorie geschoten. Maar helaas
waren de boeken al gedrukt, dus daar blijven de twee theorieën over, begraven in niet-bestaand stof.
Zowel jij als de boeken zullen op een dag stof worden, maar het zal geen maanstof zijn!

Het volgende "feit" dat werd aangevallen, was het gebrek aan atmosfeer van de maan. Wiskundig gezien
is het gemakkelijk om te bewijzen dat het wetenschappelijk onmogelijk is voor de maan om een atmosfeer te
hebben, omdat de zwaartekracht van de maan, een zesde van die van de aarde, te zwak is om de snel bewegende
moleculen van atmosferische gassen vast te houden, zelfs bij gewone temperaturen. Maar onder impuls van "overdag"
212 graden (Fahrenheit) metingen, is het volledig duidelijk dat alle moleculen in de ruimte zijn ontsnapt. Het bewijs hiervan
was gemakkelijk te verkrijgen. De atmosfeer produceert wolken, er waren nog nooit wolken op de maan gezien. Atmosfeer breekt
(buigt) licht, en wanneer de maan voor een ster passeerde, werd het - licht niet gebogen - zodat het op het laatste moment van zijn
plaats "sprong".

Maar sommige hardnekkige waarnemers bleven kijken en het duurde niet lang of er kwamen meldingen van breking binnen. Er kwamen
ook meldingen van wolken: rood, grijs, wit - sommige zo dicht dat ze schaduwen werpen. Bij sommige gelegenheden wordt de krater
Plato, die 3.000 vierkante mijl in oppervlakte is, gezien om bijna volledig te bewolken. Sommige kraters in de buurt van de polen
worden waargenomen om witter te worden aan de randen alsof er vorst of sneeuw op is afgezet. De vuurballen die Haas
en zijn bemanning zagen en lange vurige sporen achterlieten toen ze het donkere gebied van de maan dwars
doorkruisten, konden alleen maar tot gloeien zijn ontstoken door wrijving met een soort atmosfeer.

Maar hoe kon bijvoorbeeld de spectroscoop zo verkeerd zijn? Onlangs baarde dit de Russen zorgen, en ze
stopten er een in een Spoetnik. In een spasme van ongemanierde humor richtten ze de spectroscoop terug naar
de aarde en kregen daarmee de bittere haat van veel astronomische auteurs van boeken over interplanetaire spectro
scopie - omdat het trouwe instrument vrolijk rapporteerde dat de atmosfeer van de aarde een volledig gebrek aan zuurstof
vertoonde, waardoor het niet in staat was om menselijk leven te ondersteunen. Jij en ik (en de astronomen) waren direct uit het
bestaan spectroscoop. Als de Martianen ons door hun spectroscopen bekijken, zijn ze zich er zelfgenoegzaam van bewust dat we
niet bestaan. Die paar korstmossen die zich vastklampen aan ons sombere oppervlak kunnen nooit een bedreiging vormen voor hun
bestaan.

Sommige onderzoekende personen, die dus twijfelachtige kenmerken in spectroscopie vonden, begonnen ook polarisatie in twijfel te
trekken. Zou het kunnen dat de studies universeel vulkanisch stof op alle interplanetaire lichamen aantoonden, omdat wat werd
bestudeerd slechts vulkanisch stof in de eigen atmosfeer van de aarde was, dat ingreep en dat altijd in meer of mindere
mate aanwezig is? Het kon, en dat was het ook! Geen van de polarisatoren kon het tegendeel bewijzen.

Terug naar hun telescopen gingen de waarnemers, en terug kwam de oogvermoeidheid. Opnieuw begonnen er
dingen te gebeuren die niet te verklaren waren, behalve als vermoeide ogen. Om terug te gaan en enkele
van de oudere gevallen van vermoeide ogen op te sommen, laten we beginnen met Gruitheisen,
130 jaar geleden merkte hij enkele vreemde markeringen op net ten noorden van krater
Schroeter. Het waren merkwaardige formaties van kriskras lijnen en pleinen
die een verrassende gelijkenis vertoonden met de huidige lange
afstandsluchtfoto's van stadsblokken en straten. Gruitheisen
werd gebrandmerkt als een crackpot omdat hij zijn
ontdekking een stad noemde, maar de niet
crackpots konden geen betere
verklaring bieden, hoewel
toen ze keken waar hij
naar wees, ze de
markeringen
precies zo
zagen
als
hij.


Dit was niet de eerste "stad" die werd ontdekt. Er zijn grote in de kraters genaamd Plato en Gassendi.
Later leek Gruitheisens 'stad' te groeien. Verschillende nieuwe "blokken" en "straten" verlengd. Als dit een
stad was, was er nieuwbouw aan de gang. Nininger vond wat leek op een met glas omzoomde tunnel van 20 mijl
lang die kraters Pickering en Messier met elkaar verbond. Hij theoretiseerde dat dit werd veroorzaakt door een kijkende
meteoriet, hoewel het puin dat zou moeten worden verspreid niet waarneembaar is. Zoals we eerder hebben gezien, zelfs als
het puin tot stof werd verpulverd, is het er nog steeds niet.

In december 1915 ontwikkelde krater Aristarchus plotseling een lange zwarte muur die van het midden naar één rand liep. In 1922
verschenen drie lange "terpen" op de vloer van krater Archimedes. Drie andere, gerangschikt in de vorm van een driehoek, verschenen
kort daarna en werden gezien als verbonden door lage muren. De Fransen meldden een lange gebogen muur, en een andere met bogen
die leken op die van een viaduct.

In de buurt van krater Birt is een queer upthrust-formatie die lijkt op een zwaard - of de torenspits van een kathedraal. Maar de vreemdste
van alle formaties, een krater genaamd Linne, kreeg zijn reputatie van eigenaardigheid ongeveer 80 jaar geleden. Tot dan toe was het een
kleine zwarte krater geweest op de uitgestrekte Mare - Serenitatis. Maar op een nacht keek astronoom Schmidt er toevallig naar toen
het veranderde van een zwarte kegel in een witte piramide omzoomd met zwart. Daarna verdween het helemaal. Een paar nachten
later was dat gebied zo leeg van een kraterkegel alsof het nooit had bestaan. Astronomen over de hele wereld waren verbaasd.
Ze waren nog verbaasder toen Linne plotseling weer opdook. Uiteindelijk verdween het en bleef het zo lang weg dat maan
kaarten werden veranderd, waardoor het uitbleef. Om de kaartenmakers gek te maken, verscheen het weer nadat
de kaarten waren afgedrukt. Toen, tijdens een eclips, brandde het uit als een vuurtoren. Een andere keer,
toen het gebied zich in het donkere deel van de maan bevond, werd een witte vlek gezien die
langzaam de helling op klom. De laatste antic van Linne is geweest om te veranderen
in een grote grijze vlek die van vorm en grootte verandert. Wat het zal
zijn als je dit leest, is voor
iedereen een
raadsel.


Maar Linne was niet de enige verdwijnende krater. In het begin van de negentiende eeuw bestudeerde
Schroeter het wiebelen van de maan door de opmars en terugtrekking van de zonovergoten rand. Voor een
referentiepunt om te meten, gebruikte hij de 23 mijl lange krater Alhazen in Mare Crisium omdat deze in de buurt
van de noordoostelijke rand lag en prominent opviel.

Ongeveer zes jaar geleden werkte de Britse astronoom H.P. Wilkins hard aan zijn prachtige acht voet lange kaart van het
maanoppervlak. Toen hij Alhazen controleerde, ontdekte hij tot zijn verbazing dat het er niet meer was. Waar het was geweest,
was gewoon lege ruimte. Wilkins besloot dat Alhazen het voorbeeld van Linne had gevolgd en van kleur was veranderd, maar deze
keer een kleur die precies opging in zijn omgeving. Het was er nog, redeneerde Wilkins, alleen niet zichtbaar. Maar toen hij zocht, kon
hij geen bewijs vinden van zijn schaduw, die zijn kleur niet had kunnen veranderen.

In mei 1877 zag Klein een groot en opvallend object in de krater Hyginus. Het was nog nooit door iemand gezien, maar het kon nu niet
worden gemist. Het kreeg de naam Hyginus N en kort daarna verdween het alsof het dat nooit was geweest. Een jaar later dook het
weer op. Het verdween, kwam weer terug, verdween een laatste keer. Daarvoor in de plaats komt een grote zwarte gash.

Procius verandert van schemerig grijs naar zuiver wit met schitterende strepen. In Eratosthenes veranderen grote vlekken van
grootte en vorm van de ene nacht op de andere. Andere plekken verschijnen in de buurt van het centrum van Ptolemaeus.
Spots in Plato, Aristrachus, Schickard, Hyginus en anderen ondergaan een regelmatig schema van veranderingen.
Een grote donkere vlek ten oosten van Aristarchus is met het blote oog te zien. Gefotografeerd in
blauw, infrarood of ultraviolet licht wordt het kolenzwart. Gefotografeerd door
geel licht verdwijnt het volledig.

Astronoom Walter Haas denkt dat de vlekken radioactiviteitsgebieden zijn. Om zijn punt te bewijzen
zette hij een ander team van waarnemers aan het werk tijdens de eclips van 26 augustus 1942. Tijdens
de eclips doken twee donkere vlekken op in Atlas en bleven vier uur na de eclips. Een wolk op Conon werd
kleiner; en om niet te worden overtroffen, kromp Linne in omvang terwijl hij aanzienlijk oplichtte. Firmicus en
Webb werden donkerder, maar - vlekken in Grimaldi - kwamen in het spel doordat een van hen donkerder werd
terwijl de andere oplichtte. Pico en Ricciolo hadden hun eigen parade van wisselende functies.

Tijdens de eclips van 1949 werd Aristarchus gek van bewegende vlekken, gloeiende lichten en diverse capriolen. Haas
draaide tijdens de eclips van 1949 een thermokoppel op kraters Grimaldi en Eratosthenes en ontdekte dat terwijl de
duisternis temperatuur is gemeten op 250 graden onder nul, de vlekken in deze twee kraters veel warmer waren.
Radioactiviteit, zei hij. Vulkanen zeiden anderen. Maar toen Dicke en Beringer met een radiotoestel de maan
temperatuur namen, waren ze het helemaal niet eens met thermokoppelmetingen. Nu weet niemand
wat heter of kouder is of waarom. Het argument lijkt voorbestemd om door te gaan totdat
een van onze raketten de maan bereikt om ter plaatse metingen te doen.

Zwarte vlekken op de maan lijken rond te fladderen zonder rijm of reden. Schaduwen zouden door objecten worden
geworpen, maar in Plinius en Copernicus (op dezelfde nacht) verscheen een hele groep zwarte vlekken. Een paar weken
later bleef een enorme vlek bovenop de wal van Gassendi, boven een van de "stadsformaties", een paar nachten liggen en
verdween toen. Een soortgelijke zwarte vlek, maar deze omgeven met een halo van schitterend wit, verscheen in Plinius. In
oktober 1916 trok een rood getinte schaduw over Plato.

Soortgelijke rode schaduwen zweefden bij verschillende gelegenheden over Hercules en Gassendi. Twee Britse astronomen op
een expeditie in Nieuw-Zeeland zagen "een groot deel van de maan bedekt met een donkere schaduw die gelijk is aan de schaduw
van de aarde tijdens een eclips", maar er was geen eclips. Iets groots moest die schaduw werpen, maar wat had het kunnen zijn? Zeker
niet die van een bekend lichaam. Dr. F.B. Harris zag op 27 januari 1912 "een intens zwart object van ongeveer 50 mijl bij 250 mijl groot
dat leek op een kraai die klaarstond, zo dichtbij als wat dan ook".

Lichtjes blijven vanaf de maan naar ons knipogen. Zoals de extreem heldere driehoeken die op de onderste ledemaat van de maan
verschenen, vervolgens verdwenen, om drie minuten later te worden vervangen door twee enorme zwarte driehoeken die bijna
een vierde van het maanoppervlak verduisterden. Ze zagen eruit als plakjes taart die door ongeduldige jongetjes uit de rand
van Mother's Best waren gekerfd. De driehoeken kropen naar elkaar toe en versmolten uiteindelijk. Daarna verdwenen
ze. Professor John Haywood heeft de hele donkere schijf van de maan zien gloeien met een vreemd mistig licht.
Dominee Rankin en professor Chevalier zagen een duizelingwekkende caleidoscoop van lichten
wervelen te midden van de schaduwen.

Bijna 200 jaar geleden rapporteerde Sir John Herschel een tiental zeer heldere lichten op de maan tijdens verduisteringen.
Hij was echter verbaasd, omdat sommigen van hen boven de oppervlakte waren. Al meer dan 100 jaar wordt een helder licht
waargenomen in Aristarchus en aan de oostelijke voet van de maanalpen. Op 4 juli vierde de hele vlakte van Mare Crisium met
een spektakel van stippen en strepen van licht. Messier heeft twee heldere lijnen gescheiden door een zeer donkere band bezaaid
met lichtgevende punten. Lange lijnen van licht zoals fumineuze kabel wordt gezien in Eudoxus en Aristarchus, samen met bewegen
de lichten.

Plato is een geweldige show-off met slierten bewegend licht, af en toe gevarieerd met een driehoek van licht. In 1869 braken er dertig
felle lichten tegelijk uit op de vloer en gingen in een routine. Ze sorteerden zichzelf in groepen. De ene groep brandde fel op, terwijl
de andere donkerder werd. Het was alsof iemand een soort signaaltoetsenbord bediende. De Royal Society observeerde het
fenomeen tot april 1871 en registreerde 1.600 waarnemingen en tekende 37 grafieken van de lichtfluctuaties in de
hoop een soort patroon vast te stellen. Ze spraken van "intelligente pogingen om de aarde te signaleren".

Tijdens verduisteringen zijn schachten en hoorns van licht te zien die vanaf de maan schijnen.
Squadrons van lichte en donkere lichamen lijken te manoeuvreren in de maanhemel.
Op 16 november 1910, tijdens een eclips, scheen er een helder licht op
de maan en twee ver uit elkaar liggende observatoria
zagen een lichtbal uit de maan
schieten.


C. Stanley Ogilvy van Trinity College geeft toe dat deze lichten bestaan maar schrijft ze toe aan kleine
onbekende asteroïden die voor de maan passeren. Astronoom Walter Haas heeft verklaard dat bekende
astronomen dingen op de maan hebben gezien die ze weigeren te melden of zelfs maar te bespreken. Meer
recentelijk is Mount Piton, in het noorden van Mare Imbrium, begonnen op te lichten en zelfs baken - achtige
stralen te sturen.

19 maart 1848 zou een nacht zijn geweest voor een maans-verduistering. Het is er nooit van gekomen. In plaats
daarvan werd de maan bloedrood, waarna het drie keer zo helder werd als normaal. Astronoom Walkey wist niet
wat hij ervan moest denken. Hij bood echter geen verontschuldigingen aan. Om niet te worden overtroffen
hield Scott's Antarctische Expeditie een wetenschappelijk rendez-vous met een maansverduistering in
1903. Er gebeurde niets. Op 28 april 1930 zou de maan de zon verduisteren. De astronomen
hadden een schaduwband van een halve mijl breed voorspeld. In plaats daarvan was
het vijf mijl breed. Dr. Jeffers van het Lick Observatory, die een toon van
hysterie verraadde, gaf een openbare verklaring uit dat dit
niet noodzakelijkerwijs betekende dat de
maan dichter bij de aarde
was dan zou
moeten
zijn.


In de lijn van intelligente communicatie verscheen ongeveer tien jaar geleden een groep witte vlekken op de
bodem van krater Littrow in de vorm van de Griekse letter Gamma. Eratosthenes volgde dit op met een gigantische
structuur in de vorm van een X. Om niet te worden overtroffen, ontwikkelde Plinius een volledig verbijsterende figuur die
in de verste verte niets te maken had met een letter of schrift. Als om deze grove literaire pogingen af te wijzen, slaagde de
Royal Astronomical Society er niet eens in om de maan in zijn index van onderwerpen in zijn maandelijkse kennis - gevingen te
vermelden. De meeste andere langharige tijdschriften hebben de maan de afgelopen jaren op vrijwel dezelfde manier genegeerd.

Nog maar een paar jaar geleden werd een gigantische brug in Mare Crisium gemeld. Het zag er "kunstmatig" uit; maar of het nu was
of niet, het was er nog niet eerder geweest. Majoor Keyhoe gebruikte het in zijn uitzending boven het Armstrong Circle Theatre, waar
hij het slachtoffer werd van een door het leger opgetuigde poging om vliegende schotels in diskrediet te brengen. Een van de stro
mannen van het leger, Donald Menzel, die beweert een astronoom te zijn, verklaarde ronduit dat het brug - rapport een leugen
was en produceerde foto's van Mare Crisium om het te bewijzen. Maar Dr. Percy H. Wilkins een van de beste astronomen
van Groot-Brittannië, heeft dit te zeggen: "De brug is er en het lijkt bijna op een technische klus.
Dr. James C. Bartlett, Amerikaans astronoom, en Patrick Moore hebben
het ook gezien en zo verklaard.

Terwijl hij over deze brug sprak, onthulde Dr. Wilkins dat er een nieuw fenomeen op de maan is dat in de volksmond
"de bolhoed" wordt genoemd. Dergelijke objecten waren 200 jaar geleden niet zichtbaar op de maan, terwijl er tussen
1860 en 1879 een tiental werden waargenomen. Nu zijn het er echter meer dan tweehonderd. Wilkins wordt hierin
ondersteund door Tulane University. Deze koepels, de meeste, zijn ouder dan de brug die in 1953 verscheen.
Vreemd genoeg plannen maan-onderzoekende wetenschappers tegenwoordig plastic "schuilplaatsen"
om op te richten wanneer ze eindelijk de maan bereiken, en hoewel ze nog alleen op papier
bestaan, als er een op de maan zou worden opgericht, en een astronoom had
zijn telescoop op dat gebied getraind, zou hij nog een
"bolhoed" kunnen toevoegen aan het
aantal dat al is
gemeld.


In 1946 of daaromtrent maakte het leger een angstaanjagende fout door een grafiek uit te geven van een
radarsignaal dat van de maan weerkaatste en waaruit bleek dat de maan slechts 120.000 mijl verderop was. Het
werd ingetrokken en vervangen door een gecorrigeerde grafiek in de middagkranten, maar men kan niet anders dan
zich afvragen hoe zo'n foutieve grafiek überhaupt tot stand is gekomen. De hele radar "weerkaatsing van de maan" was
zo zorgvuldig uitgevoerd, zoals het -leger- gewoon is. Maar in de vorige eeuw waren er astronomen die berekenden dat de
maan misschien helemaal niet is waar we denken dat hij is. Sommigen zeiden zelfs 70.000 mijl verderop.

De hele kwestie van de afstand van de maan is een van die instrumentele berekeningen, die wiskundige geometrische schattingen
die ons de waarde van "x" geven. Meetkundig gezien, als we twee hoeken van een driehoek en één kant kennen, kunnen we de andere
twee zijden berekenen. Dus, het meten van een afstand op de aarde, het waarnemen op de maan vanaf een punt aan elk uiteinde van
deze afstand, twee bekende hoeken worden bepaald. Presto, je hebt de afstand tot de maan, zoals weergegeven door de twee
niet-gemeten zijden, die nu door elke middelbare scholier kunnen worden berekend. Het komt ongeveer 240.000 mijl
verderop uit. De oude Grieken dachten dat het 235.000 mijl verderop was, met hetzelfde systeem,
dus het is in 4.000 jaar
niet veranderd.

Maar die astronomen die zo gretig gebruik maakten van breking om de afwezigheid van atmosfeer op de
maan te bewijzen, weigerden er rekening mee te houden bij het meten van de afstand van de maan tot de aarde.
Ze kozen ervoor om de zeer significante brekingsindex van de atmosfeer van de aarde te negeren en gingen er vrolijk
van uit dat de lichtstralen die van de maan kwamen in een perfect rechte lijn helemaal van maan naar aarde reisden. Eigenlijk
moeten ze zwaar gebogen zijn om de atmosfeer te raken en scherp naar binnen uitwijken, waardoor ze zeer onjuiste waarden geven
voor de hoeken die we gebruiken bij het vinden van onze "x" -afstanden. Of atmosfeer breekt geen licht (en astronomen houden vol dat
dit wel het geval is) of de maan is lang niet zo ver weg als ze hebben berekend.

De wereld van vandaag is verontwaardigd over de enorme prestatie in raketkracht die de Russen hebben ontwikkeld. Om een hele raket
langs de maan en in een baan rond de zon te schieten, moeten ze motoren met een enorm vermogen hebben, in het stuwkrachtbereik
van een miljoen pond. Dat wil zeggen, als de maan daadwerkelijk 240.000 mijl verderop is. Maar als het er maar 120.000 zijn, dan
zijn hun raketten hetzelfde als de onze. En als de Russen weten dat ze hetzelfde zijn als de onze, dan moeten de Russen ook
nood - gedwongen weten dat de Maan dichterbij is dan Amerikanen denken. Weten zou het raken van het doel zo dicht
mogelijk maken. Niet wetende dat het onze raketten zo ver zou doen missen als ze hebben gedaan.

Op 12 november 1958 kondigde de Russische astronoom Nikolai Kozyrev aan dat hij op 3 november een vulkaan
uitbarsting op de maan had gezien. Hij deed zijn waarneming vanaf de Krim met een 50" telescoop (spiegel).
Hij merkte een roodachtige omtrek op rond de Alfons-krater en verkreeg een ongewone foto van de
middelste piek van deze krater. Het proces begon met het uitwerpen van vulkanische as,
waardoor een roodachtige omtrek rond de vulkaan ontstond, gevolgd door de
normale uitbarsting van gassen. Ongeveer 20 foto's
werden genomen over een
periode van drie
weken.


Op 19 november kreeg de Britse astronoom Wilkins een blik op de uitbarsting door een 15 1/4 "telescoop en
bevestigde het bestaan van de roodachtige vlek, waarvan hij zei dat deze ongeveer 1 1/2 mijl breed was, iets ten
zuiden van de centrale top van de Alphonsus-krater. "Het is revolutionair", zegt Wilkins. En daar heb je het. De Maan
is niet de dode wereld die we hebben geleerd te geloven dat het is. Het is springlevend en als we onze ogen kunnen
geloven, is het bewoond. De volgende maanraket kan bevestigen wat veel astronomen al privé geloven. Als je het
geluk hebt om een middelgrote telescoop beschikbaar te hebben, kun je zelf overtuigd raken na een periode
van geconcentreerde observatie.


> BRON <

Er is IEMAND op de Maan!
Fragment uit Flying Saucers Magazine
Zie deel 1 hier.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Onderzoeker
gelooft dat 2022
‘seismisch jaar wordt voor UFO’s


Door: World Unity
8 februari 2022
Vorig jaar werd de kwestie de kern van een Pentagon-rapport waarin werd geconcludeerd dat er geen
“enkele verklaring” was voor meer dan 140 UFO-achtige gebeurtenissen die sinds 2004 door militairen zijn
geregistreerd, maar dat ze een bedreiging vormden voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid. Nick Pope,
die begin jaren negentig onderzoek deed naar de mogelijke waarnemingen van niet-geïdentificeerde vliegende
objecten voor het Britse ministerie van Defensie, heeft gezegd dat hij “ervan overtuigd” is dat 2022 “een
seismisch jaar zal worden voor UFO’s”.

Dergelijke objecten worden ook wel “ongeïdentificeerde luchtverschijnselen” (UAP) of “anomale luchtvaartuigen”
(AAV’s) genoemd. Verwijzend naar de VS, waar in 2021 een Pentagon-rapport over de zaak werd uitgebracht, vertelde
Pope aan The Guardian dat hij “een oprecht verlangen” voelt van het ministerie van Defensie (DoD) en de inlichtingendienst
van het land “om “de kwestie aan te pakken”.

“Ik denk dat we hoorzittingen van het congres over UFO’s zullen zien. Ik denk ook dat we meer Amerikaanse militaire foto’s en
video’s van UFO’s en bijbehorende documenten zullen zien. Een deel hiervan kan via klokkenluiders komen, maar veel ervan
kan worden vrijgegeven door de overheid zelf, hetzij proactief, hetzij naar aanleiding van verzoeken op grond van de
Wet op de vrijheid van informatie”, betoogde hij.

Pope suggereerde dat “ten slotte we meer getuigen van hoog kaliber naar voren zullen zien komen, waaronder
piloten van commerciële luchtvaartmaatschappijen, militaire vliegtuigbemanningen, radaroperators en
inlichtingen officieren met directe kennis van dit onderwerp”. De expert werd gevolgd door
Leonard David, auteur van het boek met de titel Moon Rush: the New Space Race,
die betoogde dat gezamenlijke inspanningen om UFO’s te onderzoeken
2022 tot “een banierjaar” zouden kunnen maken.

“Het is een geweldige tijd om te leven. Waar het op neerkomt, is dat er iets komt. Je kunt niet zoveel mensen
hebben die zoveel onderzoek doen en het droog houden. Op een gegeven moment zullen we een samenvloeiing
van wetenschappelijke gegevens hebben die de de kans groot maken dat we hier op aarde een vrij alledaagse plek
zijn, en dat er veel buitenaardse beschavingen zijn. We moeten beginnen te denken dat we niet alleen zijn. hoe druk is
het daarboven?” beweerde David.

Pentagon-rapport over UFO’s

Het langverwachte rapport dat op 25 juni 2021 door het Amerikaanse ministerie van Defensie openbaar werd gemaakt,
onthulde dat 143 van de 144 UAP-gerelateerde rapporten sinds 2004 buiten de verklaring van de regering blijven en
dat buitenaardse wezens niet zijn uitgesloten als mogelijke bron.

Met de titel “Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena”, was het negen pagina’s tellende document
gepubliceerd door het Office of the Director of National Intelligence (ODNI), bedoeld om het Congres een glimp
te geven van hoe de regering zou omgaan met een vollediger rapport over UAP. De publicatie van het
document werd voorafgegaan door een groot aantal gelekte foto’s en beelden van de
Amerikaanse marine die lieten zien wat leek op mysterieuze UFO-
achtige objecten die door het Amerikaanse
luchtruim vlogen.


In augustus 2020 lanceerde het Pentagon een speciale taskforce om UAP’s nauwgezet te onderzoeken
onder de toenmalige onderminister van Defensie David Norquist. De DoD benadrukte destijds dat ze “elke
invallen van niet-geautoriseerde vliegtuigen in onze [Pentagon]-trainingsgebieden of aangewezen luchtruim
zeer serieus nemen”, en beloofden “elk [dergelijk] rapport te onderzoeken”.

Bron: Sputnik News

Lay-out by
Marcelius


Test je
vermogen om de
waarheid te ontdekken

Door: Joe Martino
3 februari 2022
Een psychologische oefening genaamd de ideologische Turing-test helpt individuen hun vermogen te verkennen om
nieuws, ideeën en overtuigingen kritisch te analyseren. De conclusie is dat als je het perspectief van iemand anders over
iets niet kunt uitleggen, er een behoorlijke kans is dat je het mis hebt of niet de tijd hebt genomen om te begrijpen wat het
onderwerp echt inhoudt. Velen van ons leven in deze categorie, wat deels de reden is waarom onze samenleving vandaag zo
verdeeld is. Laten we meer leren over de test en hoe je deze zelf kunt doen.

Historisch gezien wordt een Turing-test gebruikt bij AI-ontwikkeling wanneer ontwikkelaars
testen of hun AI-model kan denken als een mens. De test is vernoemd naar Alan Turing,
een computerwetenschapper, cryptanalyticus, wiskundige en theoretisch bioloog.

Turing stelde voor dat een menselijke evaluator natuurlijke taalgesprekken tussen een mens en een machine zou beoordelen
die zijn ontworpen om mensachtige reacties te genereren. De evaluator zou zich ervan bewust zijn dat een van de twee
gesprekspartners een machine is en dat alle deelnemers van elkaar gescheiden zouden zijn. Het gesprek zou beperkt
zijn tot een kanaal met alleen tekst, zoals een toetsenbord en scherm van een computer, zodat het resultaat niet
afhankelijk zou zijn van het vermogen van de machine om woorden als spraak weer te geven. Als de evaluator
de machine niet betrouwbaar van de mens kan onderscheiden, wordt gezegd dat de machine de -test-
heeft doorstaan.

Kortom, als een mens het verschil niet kan zien tussen reacties
van een computer of een mens, is de computer gepasseerd.

Nu is de ideologische Turing-test vergelijkbaar, maar iets anders. Deze keer moet je, in plaats
van een computer die als mens wordt doorgegeven, een tegengestelde positie van een
argument net zo goed kunnen uitleggen als je tegenstanders zouden doen.
D.w.z. alsof je het zelf gelooft. Als je dat overtuigend kunt doen,
ben je geslaagd voor de test.

Dit zou in wezen betekenen dat je weet hoe je naar anderen moet luisteren en het perspectief van andere
mensen rond een ruzie echt begrijpt. Laten we COVID-vaccinatie nemen, een hot topic waar mensen voortdurend
ruzie over maken. Begrijpt u de redenen waarom sommige mensen geloven dat vaccins essentieel zijn om - COVID te
stoppen? Begrijpt u de redenen waarom sommigen aarzelen om zich te laten vaccineren?

Op dit moment kunnen veel mensen, waaronder journalisten en politici, dit onderwerp niet verkennen zonder minachting en
spot toe te passen op degenen met wie ze het niet eens zijn. In feite heeft de popcultuur een algemene -pejoratief- bedacht die
van toepassing is op alle mensen die waarschuwen voor het vaccin: 'anti-vaxx'. Deze verklaring wordt vaak gebruikt om belachelijk
te maken, vragen te stellen aan intelligentie en wordt gebruikt in plaats van de legitieme zorgen te onderzoeken die degenen die
gewoon vaccinatie in twijfel trekken, hebben. Het prominente gebruik van deze term is een perfect voorbeeld van waarom deze
test zo belangrijk is om te nemen: een nederige, professionele en eerlijke journalist die echt op zoek is naar de waarheid, zou
niet zwaar leunen, of helemaal niet, op de term 'anti-vaxxer'.

Identificeer jij je licht genoeg met je positie om echt naar anderen te kunnen luisteren en hen te begrijpen, zelfs als je het
niet met hen eens bent? Merk je dat je in staat bent om je ideeën en inzichten te veranderen in het licht van nieuw en
duidelijk bewijs? Zo niet, dan ben je misschien in een positie waarin je ideologisch vastzit aan je ideeën, maar niet
noodzakelijkerwijs op zoek naar waarheid.

Voor velen van ons praten we over en delen informatie omdat we willen dat iets in onze wereld beter wordt.
We willen dat we als collectief tot de waarheid komen. Mensen die in staat zijn om het standpunt en
perspectief van mensen op iets te veranderen, komt neer op het begrijpen van wat ze zeggen,
niet alleen je ideeën op hen opdringen. Als je een sterke en onwrikbare identiteit hebt
met een idee, zul je waarschijnlijk anderen niet van je ideeën kunnen overtuigen.

Kun je slagen voor de test?

Alleen al het proberen van deze test is een goed teken dat je bereid bent om je eigen vooroordeel te verkennen.
Velen zullen deze oefening niet eens doen, wat erop kan wijzen dat ze te vastzitten in hun identiteit. Deze oefening
is een van de leukste onderdelen van een cursus die ik samen met mijn vriend en collega Dr. Madhava Setty heb gebouwd,
genaamd - Overcoming Bias & Improving Critical Thinking -. Zien wat mensen uit deze oefening halen is altijd verhelderend.

Om de test te doen, overweeg elk onderwerp waarvan je denkt dat je er veel over weet, neem bijvoorbeeld vaccinmandaten.
Overweeg nu een tegengesteld standpunt dan wat jouw mening is over het onderwerp dat je kiest. Test jezelf nu: kun je dat
standpunt presenteren op een manier die een ander zou accepteren als vertegenwoordiger van hen? Door dit te doen, zou
je kunnen merken dat je hun positie niet goed kunt uitleggen, wat betekent dat je misschien ideologisch bent geworden
in jouw visie of gewoon nooit hun positie hebt overwogen. Je zult merken dat als je overweegt om hun standpunt uit
te leggen, je je begint af te vragen wat de andere persoon misschien denkt of voelt, waardoor je effectief kunt
inleven in het perspectief van een andere persoon. Uiteindelijk kun je het nog steeds met ze oneens zijn,
maar als je tenminste empathie krijgt, kun je ze begrijpen en respectvol zijn in toekomstige
discussies. In feite kun je nu dieper gaan in toekomstige discussies,
terwijl je een gevoel van rust en respect behoudt.
Waarom is dat belangrijk? Ten eerste wordt dit nuttig op alle gebieden van je leven. Persoonlijke relaties,
in werkomgevingen, online en over maatschappelijke vraagstukken. We verbinden ons als gemeenschappen
met authentieke gesprekken. We nemen belangrijke beslissingen in ons leven via -authentieke gesprekken. En
een deel van wat er op dit moment in onze wereld gebeurt en dat verdeeldheid en breuken in relaties veroorzaakt,
is dat we niet in staat zijn om echt naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en te horen. Gesprekken blijven opper-
vlakkig en vermeden, niet omdat ze niet belangrijk zijn, maar omdat we het -gevoel- hebben dat we niet weten hoe we
ermee om moeten gaan.

Wat we uit een diep gesprek halen, is betekenis en authenticiteit. Het kan in het begin moeilijk zijn, maar het is ongelooflijk
de moeite waard. Je komt dichter bij mensen en dicht bij jezelf. In plaats van onze onderdrukte ideeën als samenleving altijd
te begraven, wat op de lange termijn nooit gezond is om te doen, worden we op een gezonde manier geconfronteerd met
onze milde meningsverschillen door middel van een gesprek.

Vaker wel dan niet zul je merken dat mensen het aanzienlijk meer met elkaar eens zijn dan oneens, maar cultureel
gezien gaan we ervan uit dat we altijd met elkaar overhoop liggen. We kunnen deze illusie beëindigen met
verbeterde communicatie. Het is ook mogelijk dat deze oefening enkele gebieden aanwees waar je
eigen argument misschien een beetje zwak was, waardoor je er beter naar keek en er misschien
meer duidelijkheid over kreeg als dat mogelijk was. Maar let op, we versterken ons
argument niet om andere mensen te verslaan. Ons doel is om tot waarheid
en begrip te komen – niet om oorlog te voeren. We kunnen het
'versterkend' noemen als we willen, maar echt, we
proberen duidelijk te worden en
waar mogelijk ideeën te
convergeren.

Nu zijn sommige ideeën meer filosofisch van aard en zijn er misschien niet genoeg feiten om ons argument te
'versterken'. Toch is het belangrijk dat we weten hoe onze filosofie tot stand is gekomen, hoe we die kunnen testen
en hoe we naar anderen kunnen luisteren. Dit omvat het opbouwen van zelfbewustzijn, een gevoel van aanwezigheid en
vaardigheden van onderzoek - hulpmiddelen die ons helpen op alle gebieden van het leven.

Wanneer oefeningen als deze ervoor zorgen dat we ons aanstootgevend of ongemakkelijk voelen, kan dit een teken zijn dat je je
identiteit verbindt met wat je gelooft. Onze ideeën zijn niet wie we zijn, het zijn niet wij die worden aangevallen als iemand het er niet
mee eens is. Als we het zo zien, willen we misschien weer een stapje terug doen en beoordelen waar we te dicht bij de dingen zijn
gekomen.

De implicaties van het vastlopen in het identificeren met onze overtuigingen is dat we beginnen te voeden met verdeeldheid,
scheuren in relaties creëren en problemen binnen gemeenschappen zaaien. Dit alles zal ervoor zorgen dat we er niet in
slagen om op een plek te komen waar we echt kunnen gedijen. Natuurlijk kunnen we 'rondkomen', maar is dat alles
watwe willen? Als we de kracht in ons hadden om te gedijen, zou je die wereld dan willen creëren?

Ben je op zoek naar de waarheid? Of probeer je
gewoon je eigen ideologie aan te hangen?

We willen niet verkeerd zijn of vastzitten in op geloof gebaseerde overtuigingen waarvan we denken dat ze feitelijk
zijn. Maar wanneer is de laatste keer dat we onze overtuigingen echt hebben getest? Hoe weten we wat een feit is versus
wat iemand gewoon beweert? Ik wil een kleine opmerking maken over het belang van het zoeken naar waarheid, door onze
nieuwsgierigheid en speelsheid toe te staan ons naar flexibele inzichten te leiden, niet om hard aan onze kant te houden. Het
genereren van verschillende - gezichtspunten - als mensen kan zeer nuttig zijn bij het collectief ontwikkelen van onze ideeën en
inzichten om nieuwe manieren te bedenken om te gedijen, niet alleen om te overleven.

Terwijl we spelenderwijs met elkaar praten, kunnen we leren of er nieuwe inzichten aan het licht zijn gekomen die ons dwingen onze
visie bij te werken. We kunnen horen hoe ideeën mensen met andere ervaringen dan wij kunnen beïnvloeden, misschien nodigen we
ons uit om flexibeler te zijn en een meer holistisch begrip van een onderwerp en de implicaties ervan te hebben. We kunnen horen
van hoogopgeleide mensen die het vermogen hebben om dingen te begrijpen die we niet begrijpen. Wat het ook mag zijn, we
spelen allemaal een rol in het informatielandschap en hoe het evolueert.

Gezien het informatielandschap onze keuzes, beslissingen en acties vormt, is het belangrijk dat we weten hoe we het
moeten navigeren en het goed kunnen ontwikkelen. Natuurlijk onderzoek met elkaar is een aangeboren gevoel
van spel bij mensen, maar een gevoel dat kan worden overschreven door vooroordelen en rigide
persoonlijkheid.

Implicaties in de echte wereld

Ik wil duidelijk zijn, het ontwikkelen van een beter gevoel van onszelf in vraag stellen en het bijwerken
van onze ideeën betekent niet dat we geen uitdagingen en -menings-verschillen moeten verwachten, het
betekent dat we flexibel genoeg zullen zijn om een oplossing te vinden wanneer het gebeurt.

Kijk naar hoe politieke partijen vandaag functioneren. We hebben een ideologische kant gekozen, van links naar
rechts bijvoorbeeld, en ongeacht wat het probleem is, lijken we een oplossing te bedenken in termen van wat onze
ideologische kant suggereert. We hebben vaak een verkeerde interpretatie van de andere kant, waarbij we hun geloof
vaak classificeren met een harde naam, en we komen samen met 'gelijkgestemde' mensen om onze overtuigingen over het
probleem opnieuw op te drijven. We kijken zelfs naar nieuws en media die neigen naar onze ideologische positie, zodat we die
nog verder kunnen versterken.

Dit trekt ons effectief weg van andere mensen en ontmenselijkt ze vaak in een naam of een zin om ze te beschrijven, zonder ze ooit
echt te begrijpen. Dit heeft, vooral in de loop van de tijd, enorme effecten op hoe gemeenschappen uiteenvallen, de politiek een
puinhoop maakt en hoe we uiteindelijk niet meer weten hoe we tot de waarheid moeten komen. Onze beslissingen zijn dus
moeilijk te nemen, onze richting als samenleving is onduidelijk en we kunnen geen basisgesprekken voeren
met mensen met wie we het niet eens zijn, tenzij het verhit raakt.

Als journalist en individu die al meer dan 13 jaar werkt om mensen te helpen met persoonlijke transformatie,
geloof ik echt dat de vaardigheden waar we hierboven over spraken enkele van de belangrijkste dingen zijn die we
kunnen ontwikkelen om onze wereld op de lange termijn te veranderen. Zelfbewustzijn, aanwezigheid, een gevoel van
onderzoek, - kritisch denken etc. - Het gaat om het ontwikkelen van alle aspecten van wie we zijn - niet alleen emotionele
regulatie of niet alleen mentale processen, maar ALLES van wie we zijn dingen die we echt op school hadden moeten leren.

Als je dieper in deze reis wilt duiken, gebruiken we deze test eigenlijk in onze cursus genaamd Overcoming Bias & Improving
Critical Thinking. Het is een gestructureerd programma dat ik samen met mijn vriend en collega Dr. Madhava Setty
heb gebouwd en het is een zeer nuttig hulpmiddel bij het opbouwen van zelfbewustzijn, communicatieve
vaardig- heden, kritisch denkvermogen en het verbeteren van je algehele zingeving.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

DE VERMOGENS VAN EEN EMPAAT
1-2-2021


Vaak zijn empaten mediums. Een medium gebruikt zijn intuïtieve of paranormale gaven om in het verleden, het heden en de toekomst van
iemands leven te kijken door zich af te stemmen op de geestelijke energie die de persoon in kwestie omringt. Mediums zijn afhankelijk van de aanwezigheid van een spirituele energie buiten zichzelf om accurate informatie te verkrijgen over de persoon die zij lezen. Bij het mediumschap wordt een verbinding met de overledenen gelegd om boodschappen door te geven aan de levenden. Informatie wordt rechtstreeks ontvangen
van de overledenen, engelen en geestengidsen. Er zijn vier hoofdtypen van mediumschap:

HELDERVOELENDHEID

Je voelt sterk de emoties en gevoelens van mensen, geesten, dieren en plaatsen. Je voelt deze emoties zowel in je hart als in je lichaam; je voelt
ook de aanwezigheid van geesten. Als je heldervoelende vermogens hebt:

 • Ben je zeer gevoelig voor je omgeving; je voelt gemakkelijk de stemming van een persoon of plaats.
 • Je hebt onverklaarbare lichamelijke of emotionele reacties als je naar plaatsen gaat waar grote mensenmassa’s zijn.
 • Jouw emoties veranderen plotseling wanneer je in de buurt van mensen bent of wanneer je bij iemand thuis aankomt.
 • Je weet wat mensen voelen zonder dat ze het je vertellen; je kunt zich gemakkelijk in mensen inleven.
 • Je kunt de aanwezigheid van geesten voelen.
 • Als mensen pijn hebben, kun je dat in je eigen lichaam voelen.
 • Je gebruikt de woorden “Ik voel” wanneer je gesprekken voert met anderen.
 • Je kunt dingen uit de geestenwereld proeven en ruiken.

INNERLIJK WETEN

Informatie komt spontaan naar je toe; je twijfelt er niet aan en gelooft in je ziel dat het 100 procent juist is. Deze informatie komt of in de vorm
van cijfers en feiten, of je weet gewoon de waarheid van een situatie, een vriendin/vriendin, of een carrièrepad. Als je helderziende gaven hebt:

 • Je krijgt de antwoorden op dingen en begrijpt niet hoe of waar het vandaan komt.
 • Je hebt zeer inspirerende, creatieve en heilzame ideeën.
 • Je geest staat nooit stil; je komt altijd met een nieuw idee, vooral als je aan een project werkt.
 • Je weet automatisch wanneer iemand de waarheid spreekt of niet. Je hebt de neiging de woorden “ik weet het” te gebruiken wanneer je gesprekken voert met anderen.

HELDERZIEND

Je ziet dingen als beelden in je geest of als voorkennis in dromen voordat ze zich manifesteren. Als je helderziende gaven hebt:

 • Je hebt voortdurend zeer levendige dromen.
 • Ben je erg fantasierijk en besteed je veel tijd aan dagdromen.
 • Spreek je altijd in metaforen.
 • Je kunt vormen, kleuren, beelden of voorwerpen zien wanneer je jouw ogen sluit om te slapen of tijdens meditatie.
 • Je ziet lichtflitsen, fonkelende lichtjes, of bewegingen door de hoeken van je ogen.
 • Je gebruikt vaak de woorden “Ik zie” wanneer je met anderen praat.

HELDERHORENDHEID

Je hoort boodschappen ofwel in je geest ofwel op gehoor. Voor de meeste mensen komen deze boodschappen in de vorm van telepathische communicatie, wat betekent dat de geesten een gesprek met je hebben via jouw gedachten. Je kunt een gesprek met de geesten hebben en
zij zullen antwoorden. Als je helderhorende eigenschappen hebt:

 • Je luistert meer dan je praat.
 • Je spreekt met planten en dieren omdat je gelooft dat zij met jou kunnen communiceren.
 • Je hebt vaak het gevoel dat je de ontvanger bent van telepathische informatie.
 • Wanneer je werkelijk nuttige raad geeft, vergeet je meteen wat je zei en vraagt je jezelf af hoe je aan zulke wijze informatie komt.
 • Je hoort vaak gezoem of gerinkel in jouw oren. Hetzelfde gevoel ervaar je in je oren vlak voordat ze knappen in een vliegtuig.
 • Je gebruikt de woorden “Ik hoor” als je met mensen praat.

Door hun intuïtieve aard voelen empaten zich vaak aangetrokken tot mediamieke gaven. Dit is geen natuurlijke eigenschap van een empaat,
maar dat betekent niet dat je de gave niet kunt hebben; het is in feite gemakkelijker voor een empaat om deze gave te ontwikkelen vanwege
hun gevoeligheid voor de geestenwereld. Als je voelt dat je je tot dit gebied aangetrokken voelt en je besluit dat je deze vaardigheid wilt ontwikkelen, is dat niet iets wat je licht op moet vatten, en is het cruciaal dat je een goede leraar vindt. Zoals je nu hebt geleerd, absorberen empaten alle soorten energie, zowel positieve als negatieve, en als je in contact komt met de verkeerde geest, zal die je kwellen.

Judy Dyer

Bron

Vertaling: Martien16-12-2020

Even een wat andere kijk op chakra's
Door Marcelius

Chakra is een Sanskriet term voor spinning wheel off energie, ofwel: WIEL VAN LICHT. Je chakra s zijn de kaart of energetische blauwdruk voor je fysieke Body Mind. Deze energie centra of chakra's met elkaar in verbinding door middel van circuits of stromen van levensenergie binnen uw Body Mind. Chakra balansvorming kan u helpen bij het opruimen blokkades van diep in het onderbewuste niveaus van je energie systeem. Een regelmatige beoefening van chakra afstemmingen is een reis naar zelf ontdekking. Met de praktijk zult u verhoging van de amplitude voor elk van je chakra's.Toegenomen amplitude zal sterk verbeteren van uw vitale levenskracht energie en een positieve impact op uw gezondheid en levensduur. Belangrijker door regelmatige inwijdingen zul je het hoogste Goddelijke potentieel weten te realiseren. Wat is Kundalini? De naam Yogi gaf aan ontwaken van je volledige potentieel. Kundalini wordt afgebeeld als een slang, opgerold en sluimerende bij je basis chakra.

Prana of Rainbow Light Chakra Breathing

Direct aroma inhalatie met behulp van Pranic of Rainbow Light Chakra Ademen is een van de meest effectieve manieren om van aromatherapie voordeel voor de afweging van de chakra's. Ga gemakkelijk zitten met je rug rechtop, sluit je ogen en begin om uw aandacht te richten op de chakra die je balanceert. Adem de olie of blend in, langzaam zodat uw longen te vullen met zuurstof. Je middenrif is het orgaan voor de verwerking van emoties, zodat de ademhaling is een essentieel instrument voor het loslaten van oude, stagnerende emotie.

Voel en hoor je adem in en uit aan de achterkant van je keel als je visualiseert om Prana te voeren via je kruinchakra naar beneden. Zie je chakra als een mooie wervelende bal van gekleurd licht. Visualiseer de lucht die je inademt wordt gevuld met Pranic of Rainbow licht, want het vult je longen en wordt geleverd aan uw chakra. Terwijl je uitademt ziet giftige residu, zoals bruin-grijze rook, laat je chakra. Laat alle herinneringen, gedachten of emoties, aan de oppervlakte en laat je. Sluit af met het zien van je chakra zo duidelijk, levendig levend en gezond.

DE KRACHT VAN DE AARDE


1e chakra (Muladhara of Base) DARK RED. DE AARDE STABILITEIT & VEILIGHEID

Het eerste chakra bevindt zich aan uw perineum, tussen de geslachtsdelen en anus. De bloei van deze chakra is de volwassen persoon die gestaag loopt naar hun bestemming. Lichaamsdelen: centraal zenuwstelsel, bijnieren, lymfesysteem, mannelijke reproductie, prostaat, dikke darmen, stuitbeen, sacrum, botten, tanden, nagels, benen, armen.

AROMATHERAPIE: Zoet, warm, aards, toezichthouder of herstelmaatregelen aroma's zoals Vetiver, Helichrysum, Ginger, Mirre, wierook, Ylang Ylang, Patchouli. Lichamelijke onbalans: ischias, constipatie, eierstok-, baarmoeder-, prostaat-, spataderen, rectale kanker, immuunstoornissen, aambei voorwaarden. Emotionele blokkades: uitschakeling gemeenschap, familie of jezelf. Gevoel van verlatenheid leidt tot frustratie, geblokkeerd passie, emotionele instabiliteit, onzekerheid, verdriet, verlies, depressie, conflict tussen gehechtheid en loslaten.
Affirmatie: Ik ben 1 met alles wat ik veilig vind, ik ben bemind.

DE KRACHT VAN WATER2e Chakra (seksuele / milt) WATER.  ROSE PINK ORANJE = CREATIVITEIT


De tweede Chakra is gelegen aan de basis van uw lumbale wervelkolom, halverwege tussen de navel en schaambeen. Lichaamsdelen: vrouwelijke voortplantingsorganen, blaas, dikke darmen, bekken, billen, 3e lumbale naar heiligbeen. AROMATHERAPIE: Sweet, vloeistof, citrus, afrodisiacum, toezichthouder of herstelmaatregelen aroma's, zoals Ylang Ylang, Rose, Rose Geranium, Patchouli, Helichrysum, Petitgrain, Bergamot, Tangerine, Sweet Orange. Fysieke onbalans: lumbale spanning, lage rug-en bekkenpijn, ischias, nier en blaasontstekingen, immuunziekten, chronische vermoeidheid, impotentie, frigiditeit, prikkelbare darm, kanker en diabetes, verslavingen.
Emotionele blokkades: angst, angst, zorgen, machtsstrijd, financiële en problemen op het werk, emotionele aspecten betreffende grenzen, jaloezie, wantrouwen. Affirmatie: Ik hou van mezelf en eer al het leven.

DE KRACHT VAN HET VUUR3de Chakra Manipura (Solar Plexus) BRAND EMERALD GREEN = DESIRE


Je Derde Chakra bevindt zich net boven je navel ? kracht van transformatie. In balans die je vertrouwt jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor je leven. Lichaamsdelen: het middenrif, alvleesklier, lever, galblaas, milt, nieren, bijnieren, maag, dunne darm, ribbenkast, lage thoracale naar 2de lumbale.
AROMATHERAPIE: zoet, aards, zuur, houtachtige, toezichthouder of herstelmaatregelen aroma's, zoals sandelhout, Mirre, Helichrysum , Cedarwood, Ylang Ylang, Petitgrain, Citroen
Lichamelijke onbalans: Ademhalingsstelsel, Immune, hormonale en het spijsverteringsstelsel, zweren, Galstenen, Brandend maagzuur, diabetes, hypoglycemie, Tumoren, Anorexia, Boulimia, hepatitis, cirrose, artritis.
Emotionele blokkades: slachtofferschap, behoefte aan goedkeuring, stress, woede, frustratie, angst voor verantwoordelijkheid, schuld, zorgen, twijfel, betrokkenheid kwesties.
Affirmatie: Ik ben de machtige schepper van mijn werkelijkheid en hou van mijzelf.

DE KRACHT VAN LUCHT4e Chakra Anahata (Hart) AIR zon GOLD = COMPASSIE


De vierde Chakra is gelegen net achter je hart. Kracht van de beweging. Deze chakra regelt uw communicatie systemen, met name het zenuwstelsel. Lichaamsdelen: Hart, bloedsomloop, longen, ribbenkast, thoracale wervelkolom, thymus, borsten, slokdarm, deelt met het 5e chakra armen, schouders en handen.
AROMATHERAPIE: zoet, citrus, houtachtig, zenuw kalmerend, antidepressiva, regulator of herstelmaatregelen aroma's, zoals Rose, wierook sandelhout, nardus, Ylang Ylang, Vetiver, Bergamot, Helichrysum, Neroli, Rose,Geranium
Fysieke onbalans: Hart-en vaatziekten, astma, long-en borstkanker, Thoracale wervelkolom, longontsteking, hoge bloeddruk, beroerte, angina, artritis. Emotionele blokkades: ongevoeligheid, emotioneel gesloten, passiviteit, depressiviteit, gebrek aan vergeving, verlies, rouw
Affirmatie: Ik ben onvoorwaardelijk liefdevol en accepteer mijzelf.

DE KRACHT VAN DE RUIMTE5e Chakra Visuddha (Keel) SAPPHIRE BLUE = VOORNEMEN MAKEN


De vijfde Chakra is gelegen aan de achterkant van de keel. kracht van creativiteit en zelfexpressie.
Lichaamsdelen: Mond, gebit, tandvlees, luchtpijp, het strottenhoofd, cervicale wervelkolom, schildklier, aandelen schouders, armen, handen en slokdarm met een 4e chakra.
AROMATHERAPIE: zoet, houtachtig, citrus, regulator, herstellende aroma's van wierook, sandelhout, Mirre, nardus, Petitgrain,, lavendel, Geranium, Sweet Orange, Bergamot, Helichrysum.
Gerelateerde fysieke onbalans zijn onder andere: keel, stem, tandvlees, tand problemen, TMJ, schildklier voorwaarden, het krijgen van de griep of verkoudheid, chronische infecties, allergische reacties.
Emotionele blokkades: stagnatie, obsessie, gebrek aan expressie, depressie, besluiteloosheid, angsten en fobieën.
Affirmatie: Ik ben de auteur van mijn leven De kracht van keuze is van mij.

DE KRACHT VAN HET LICHT6e Chakra Ajna (Brow of 3rd Eye) DEEP BLUE INDIGO = INTUITION


Het zesde chakra bevindt zich aan uw voorhoofd, de zetel van je Goddelijk Bewustzijn.
LICHAAMSDELEN: Hersenen en zenuwstelsel, de hypofyse en de pijnappelklier, ogen, oren, neus.

AROMATHERAPIE: Zoet, kruidig, citrus, nerving, regulator, herstellende aroma's zoals onvervalste: Petitgrain, lavendel, Neroli, Ylang Ylang, Bergamot, Wierook, Sandelhout, Mirre, Geranium, Citroen.
Gerelateerde fysieke onbalans zijn: hoofdpijn, verward denken, hersentumoren, beroertes, blindheid, doofheid, toevallen, leerproblemen, problemen met de wervelkolom, paniek, depressie.
Emotionele blokkades: angsten, fobieën, gebrek aan focus en discipline, bij gebrek aan oordeel, verwarring, nachtmerries, schizofrenie
Affirmatie: Het is veilig voor mij om de waarheid te zien.

DE KRACHT VAN GELUID7de Chakra Sahasrara (Crown) WHITE VIOLET = SPIRIT VERBINDING

De zevende Chakra is gelegen aan de kruin van je hoofd ? de kracht van het oneindige.
Lichaamsdelen: Cranium, top van het hoofd
AROMATHERAPIE: zoet, citrus, regulator, herstellende aroma's zoals Ylang Ylang, Rose, Nardus, Wierook, lavendel, Duitse Kamille, Neroli, Bergamot, Sandelhout, Citroen.
Emotionele blokkades: verlies van betekenis, of doel, verlies van de verbinding met het goddelijke, gesloten gedachten, zorgen, depressie.
Lichamelijke onbalans: musculo-skeletale systeem-en vaatziekten, huidaandoeningen, goddelijke ontevredenheid, chronische vermoeidheid, overgevoeligheid voor licht, geluid en milieu.
Affirmatie: Ik ben een met het huidige moment.

DE KRACHT VAN UNIVERSELE LIEFDE8e Chakra Universele Hart
AQUA TURQUOISE = GODDELIJKE LIEFDE


Het Achtste Chakra bevindt zich achter uw manubrium, onder de suprasternal notch.
De kracht van de Goddelijke Liefde. Lichaamsdelen: Hart, thymus, manubrium.
AROMATHERAPIE: zoet, herstellende aroma's, Rose, Neroli.
Emotionele blokkades: dissociatie en een doof gevoel.
Lichamelijke onbalans: Mysterieus, niet-reagerende ziekten
Affirmatie: Ik ben een met het Universele Hart.

Marcelius
Vak literatuur


Terug naar 432 Hz:

We luisteren naar verkeerde muziek frequentie!
Door Marcelius
13-12-2020Door gebeurtenissen in de muziekwereld te begrijpen kunnen diverse problemen in de wereld worden verholpen, waaronder sociale agressie, politieke corruptie en de afbrokkeling van sociale waarden. Rond 1940 is de standaardtoon van 440 Hz ingevoerd. Deze ontwikkeling kan worden vergeleken met de invoering van een standaardtijd op de klok. De standaardisering van de stemtoon is in de loop der jaren verder ingeburgerd geraakt in de wereld. De stemtoon van 440 Hz is in de meest uiteenlopende muzieksoorten de standaard geworden. Na de militaire commercialisatie van muziek door de Rockefeller Foundation kwam de Amerikaanse muziekindustrie tot een compromis van 440 Hz voor de bouw van muziekinstrumenten.

Monopolisering

De Amerikaanse tandarts en schrijver dr. Leonard G. Horowitz heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de muziekwereld en de invloed van 440 Hz op de mens. Door de monopolisering van de muziekindustrie worden bevolkingsgroepen over de hele wereld continu blootgesteld aan frequenties die leiden tot meer agressie, psychosociale irritatie en emotionele onbalans, waardoor mensen vatbaar zijn voor fysieke aandoeningen en steeds vaker in financiële moeilijkheden komen. Hier hebben agentschappen en bedrijven die deel uitmaken van het monopolie baat bij. Daarentegen, zo stelt Horowitz, wordt de meest natuurlijke, instinctief aantrekkelijke stemtoon van A=444 Hz (C5= 528 Hz) of liefdesfrequentie onderdrukt. Dit zijn de ‘goede trillingen’ die het plantenrijk verspreidt, die een remedie zijn tegen emotionele onbalans en sociale agressie en die door de muziekindustrie worden gecensureerd.

Revolutie

Dr. Horowitz pleit voor een muzikale revolutie om wereldgezondheid en –vrede te realiseren. Deze revolutie is al begonnen omdat verschillende musici hun muziekinstrument anders stemmen. Muziekmakers zouden volgens hem de discussie over deze feiten moeten aanwakkeren. Horowitz vindt ook dat ze zich moeten uitspreken tegen de militarisering van muziek die in het geheim wordt doorgezet. Tot slot stelt hij dat muzikanten hun instrumenten moeten stemmen door sinustonen te gebruiken die aangenaam en helend zijn.

Het menselijk lichaam bestaat voor bijna 80 procent uit water en is een vloeibare kristallen supergeleider. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat licht (fotonen) en geluid (fononen) de communicatie in en tussen cellen verzorgen. Lichamelijk herstel lijkt dus meer te maken te hebben met frequenties en muziek dan aanvankelijk werd gedacht. Veel mensen vinden moderne muziek irritant klinken. Wat weinigen beseffen is dat de standaard ISO 16 in de westerse wereld door agentschappen en bedrijven is doorgevoerd die ook akoestische oorlogsstudies deden om massahysterie op te laten treden.

Paniek

Denk aan het hoorspel The War of the Worlds, dat werd geregisseerd door Orson Welles. Het 60 minuten durende hoorspel bestond voornamelijk uit nieuwsberichten die verslag deden van een Martiaanse invasie. Dit veroorzaakte grote paniek bij veel luisteraars, die dachten dat Amerika echt aangevallen werd. Horowitz merkt op dat rijke en machtige individuen al vele honderden jaren profiteren van massahysterie en oorlogvoering. In 1770 ontwikkelde Mayer Amschel Bauer (Rothschild) zijn plannen voor de oprichting van de Illuminati. Hij zette een wereldwijd netwerk op van centrale banken dat zijn familie in het geheim beheerde.

Veel van de sociaal-economische problemen die we vandaag de dag kennen zijn terug te leiden tot invloedrijke en machtige privéorganisaties, overheden en multinationals. “Als gevolg van deze invloed,” zo schreef Thomas D. Schauf in een controversieel artikel waarin hij opriep de Federal Reserve op te heffen, “richt de westerse beschaving zich niet langer op de hogere centra van liefde, vreugde, puurheid en onbaatzuchtigheid, maar op de lagere centra van bewustzijn zoals macht, rijkdom en fysieke voldoening.”  

Chakra’sDr. Horowitz verwijst naar onderzoek door Walton, Koehler, Reid, et al., waaruit blijkt dat een toonhoogte van 440 Hz botst met de menselijke energiecentra of chakra’s. Daarbij komt dat chakra’s boven het hart bij deze toonhoogte juist worden gestimuleerd. Moderne muziek stimuleert daarmee het ego en de linkerhersenhelft, terwijl intuïtie en creatieve inspiratie worden onderdrukt.

Ook andere natuurlijke altnernatieven zoals A=432 Hz winnen aan populariteit. A=432 Hz stemt wiskundig gezien overeen met de rij van Fibonacci. Volgens de Schotse componist Brian T. Collins is er geen harmonisatie mogelijk tussen de standaard van 440 Hz en kosmische beweging, ritme of natuurlijke trilling. Beroemde musici zoals Mozart en Verdi gingen uit van een A4 met een frequentie van 432 Hz.

Deze frequentie zou op de hartchakra werken, het ‘voelen’, en kan daarom een positieve invloed hebben op de spirituele ontwikkeling van de luisteraar. De Canadese componist, pianist en muzieklerares Coreen Morsink zei dat ze zich rustiger, blijer en meer ontspannen voelde op het moment dat ze naar muziek luisterde met 432 Hz als stemtoonhoogte. Volgens onderzoeker en musicus Ananda Bosman hadden Egyptische instrumenten uit de Archaïsche periode een stemtoon van 432 Hz. Ook de oude Grieken hanteerden over het algemeen een stemtoon van 432 Hz.In de mysteriën van Eleusis is Orpheus één van de beroemdste onder de oude zangers en dichters. Hij werd ook wel als god van de muziek beschouwd en door sommigen zelfs tot de Zeven Wijzen gerekend. Zijn muziekinstrumenten hadden een stemtoon van 432 Hz.

Indoctrinatie

De wetenschap achter dwangmiddelen, culturele indoctrinatie en gedragsverandering heeft veel te maken met de huidige crises in de wereld, het stemmen van muziekinstrumenten en de media. De literatuur over de Rockefeller Foundation die dr. Horowitz heeft bestudeerd laat duidelijk zien dat het militaire, medische, petrochemische en farmaceutische kartel veel geld uittrekt voor akoestische wetenschap om geluiden te identificeren die gebruikt kunnen worden om de menigte in de hand te houden en mensen te sturen. Toen de standaardisering van de stemtoonhoogte in de westerse wereld in de eerste helft van de twintigste eeuw werd doorgevoerd door militaire en commerciële investeerders, protesteerde de Amerikaanse president Dwight Eisenhower tegen dit ‘beest’ en waarschuwde hij onze ouders dat het een bedreiging vormde voor onze ‘economische, politieke en zelfs spirituele vrijheden’.

Kuddegedrag

Zoals op televisie kan worden gezien zitten hele bevolkingsgroepen nu als schapen vast aan psycho-emotionele verslavingen. Het maakt niet uit wat het kartel via de radio en televisie verkoopt en promoot, mensen kopen het massaal. Horowitz legt uit dat muziek ons lichaam, onze gezondheid en onze psychoneuro-immunologie op een bio-energetische manier beïnvloedt. In de westerse wereld trilt het menselijk lichaam nu muzikaal en subliminaal mee met een frequentie die resoneert in harmonie met agressie. Uitgebreid onderzoek naar ‘kuddegedrag’ heeft volgens hem aangetoond dat de rijkste mensen op aarde culturele controle kunnen uitoefenen door mensen te programmeren door middel van muziek.Het archief van de Rockefeller Foundation leert ons dat het akoestische onderzoek van het leger en de technologische ontwikkelingen in de jaren dertig als doel hadden om psychosociale pathologie, kuddegedrag, emotionele onbalans en massahysterie te gebruiken tegen het volk.

Pure liefde

Daarentegen worden muzikale frequenties die worden geassocieerd met gezondheid, psychosociale harmonie en wereldvrede onderdrukt. We kunnen nu de natuurlijke frequenties laten terugkeren in de muziekwereld. De A4 met een frequentie van 444 Hz of 432 Hz is veel aangenamer, aantrekkelijker, stimulerender en verfrisserender dan de A4 met een frequentie van 440 Hz. Bovendien wordt een toonhoogte van A=444 Hz of A=432 Hz gelinkt aan genetisch herstel en pure liefde. Alternatieven voor de grote netwerken zijn nu nodig om het volk te bevrijden van de Rockefeller-Rothschild industriëlen. Veel musici, wiskundigen, natuurkundigen, artsen en zelfs genetici verwelkomen de opkomst van A=444 Hz en A=432 Hz als draaggolf van LIEFDE, die universeel uitzendt vanuit het hart van de elektromagnetische energiematrix.

WedergeboorteDeze kennis kan dienen als remedie tegen de onmogelijke problemen in de wereld, veroorzaakt door de ongekozen leiders van de economische en geopolitieke chaos. Bespreek deze bevindingen in je omgeving, verwerp de militarisering van muziek en stem je instrumenten opnieuw. De muzikale poorten die de wedergeboorte van de aarde en harmonisatie vergemakkelijken wachten op jouw visie en activisme.

Lees de studie Musical Cult Control: The Rockefeller Foundation’s War on Consciousness Through the Imposition of A=440 Hz Standard Tuning

Marcelius

Vakliteratuur

432Hz - 528Hz is zuiver!
13-12-2020
Door Marcelius

Een gezonde pijnappelklier is belangrijk!
Om de controle over je eigen leven terug te krijgen en leugens door te kunnen prikken zijn een gezonde pijnappelklier en een goede geestelijke gezondheid een belangrijke voorwaarde. Vandaag de dag komen wetenschap en spiritualiteit steeds meer samen en bieden ons sleutels aan. Vele geheimen zijn openbaar geworden. Een daarvan is het belang van een schone pijnappelklier. De pijnappelklier of epifyse is gelegen in het geometrische centrum van de hersenen. Dit correleert met de locatie van de grote piramide van Giza in het geometrische centrum van de continenten op aarde.

De pijnappelklier werd door volken uit de Oudheid het derde oog genoemd. Het zou magische krachten hebben. Dat is misschien de reden waarom de Franse filosoof Descartes de pijnappelklier de zetel van de ziel heeft genoemd, wat we de ‘mind’ of geest noemen. De pijnappelklier reageert op licht en speelt diverse rollen bij het menselijk functioneren. De klier maakt twee hormonen aan, serotonine en melatonine en Dimethyltryptamine. De hormonen reguleren een reeks biologische processen, die verband houden met de waak- en slaaptoestand.

Melatonine reguleert het zogenaamde circadiaans ritme (een ritme van ca. één dag) en het grotere met jaargetijden samenhangende ritme. Melatonine wordt in de nacht, gedurende de slaap, losgelaten in de bloedstroom. Ook gedurende meditatie scheidt de pijnappelklier melatonine af. Serotonine is een chemische stof die veelvuldig in de natuur aanwezig is, o.a. in pruimen en bananen. Serotonine is een neurotransmitter die invloed heeft op je stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust.

Gedurende het ouder worden verkalkt de pijnappelklier meestal. De melatonineproductie vermindert dan eveneens. Deze verminderde melatonine productie wordt daarom in verband gebracht als de veroorzaker van het verouderingsproces. De pijnappelklier kan door belasting vanuit het milieu en stress worden aangetast: door ongewoon sterke ritmische lichtprikkels, straling, magnetische velden, grote temperatuurverschillen, grote hoogte, voedingstekorten en dagelijkse stress.

De pijnappelklier van dieren bevat magnetisch materiaal en zorgt ervoor dat zij kunnen navigeren. Het is een “magneto-ontvanger” die zich afstemt op magnetische velden op aarde en in de lucht. Wellicht is de klier bij mensen verantwoordelijk voor een onbewust navigatiesysteem?
Elektromagnetische velden onderdrukken de werkzaamheid van de pijnappelklier en verminderen de melatonine productie. EMF kunnen er dus voor zorgen dat het biologische ritme wordt verstoord.

Schoonmaken van de pijnappelklier
Het schoonmaken van de pijnappelklier wordt belangrijk wanneer je toegang wilt krijgen tot multidimensionale perceptie. De pijnappelklier maakt DMT aan wanneer ze volledig werkzaam is. Een ontwaakte epifyse geeft je toegang tot bewust uittreden, astraal reizen, andere dimensies ontdekken en helderziendheid. Wanneer de pijnappelklier ontwaakt kan men een soort druk voelen in de basis van de hersenen. Ook een hoofdtrauma kan de activatie van het derde oog tot gevolg hebben. Hoewel de fysieke functie van de epifyse bij wetenschappers lang onbekend is gebleven, hebben mysteriescholen altijd geweten, dat deze klier ter grootte van een gedroogde erwt (nauwelijks 200 milligram), de deur is tussen de materiële en spirituele wereld.

MARCELIUS
Vak literatuur
Stop met het absorberen van negatieve energie van anderen!

13-12-2020
Marcelius
Het empathisch vermogen om emoties van andere mensen te herkennen en te voelen, daarin bestaat het nadeel om de negativiteit van de anderen om je heen absorberen. Wanneer dit gebeurt, kan het vermogen om te functioneren aanzienlijk worden beïnvloed. Het absorberen van andermans negatieve energie kan net zo giftig zijn als inname van ongezond voedsel en dat is zeer vermoeiend. Dus leer om te voorkomen dat dit gebeurt.

WEES SELECTIEF OVER DE MENSEN DIE JIJ TOELAAT IN JOU LEVEN

Accepteer dat niet iedereen je zal mogen, en nee je hoeft geen vrienden te worden met iedereen die je ontmoet. Je hoeft jezelf niet onder druk te zetten om vriendschappen te sluiten met iedereen die je tegenkomt. Natuurlijk wil je wel beleefd zijn, maar vertrouw op je intuïtie bij het ontmoeten van nieuwe mensen en voorkom het gevoel dat je nodig tijd door moet brengen met mensen, alleen maar omdat je hen hebt leren kennen door associatie. Bovendien, als je merkt dat je het vaak nodig hebt om te ventileren over een persoon of een vriend die altijd negatief is over het leven, of het gevoel dat iemand in je leven regelmatig gebruik maakt van je of onaardig is tegen je, dan is het tijd om afstand te creëren. Sommige vriendschappen of relaties zijn gewoon niet goed voor je, en je moet in staat zijn om dat te accepteren. Zodra je dat doet, dan kan je de vrienden en kennissen die hun negativiteit spuien dumpen. Leren om los te laten en nee te zeggen tegen mensen die je tijd niet verdienen betekend meer aandacht voor degenen die er wel toe doen.

Probeer niet iedereen tevreden stellen

We hebben allemaal maar een beperkt aantal uren in een dag, dus wees selectief aan wie je tijd besteed. Verspil geen tijd aan mensen die niet om jou lijken te geven, of die het je moeilijk maken geven. Focus op het ontwikkelen van relaties die op natuurlijke wijze gedijen, in plaats van bezig te zijn met mensen tot wie je van nature niet aangetrokken voelt.

Pas op voor Energie Vampieren
Zoals reeds vermeld, kan je bestaande vrienden die altijd negatief over het leven zijn hebben, maar weet dat sommige mensen nog veel giftiger zijn. Deze soorten kunnen energie vampiers worden genoemd, omdat ze je leeg zuigen van alle positieve energie en je achter laten met al hun negativiteit. Dat is wat hen in leven houdt. Pas op voor energie vampiers die altijd gebruik maken van negatieve woorden en negatieve emoties en deze bij jou te dumpen. Wees alert op die “vrienden” die alleen maar pessimistisch taal gebruiken of je behandelen als een klankbord voor hun negatieve gevoelens. Je bent waarschijnlijk al hun negativiteit aan het absorberen elke keer dat je ze ziet.

Verantwoordelijk zijn voor jezelf

Jij bent de enige persoon die de controle heeft over hoe jij je voelt. In elke situatie heb je de keuze van de manier waarop jij reageert en wat jij doet. Sommigen zeggen dat het jaren van training vergt om je gevoelens te beheersen, maar het begint allemaal met het bewustzijn dus besef wat jou te doen staat! En dit kan jij nu tot uiting brengen door gedisciplineerd te oefenen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf betekent dat jij moet beginnen met je bewust zijn van hoe jij je voelt wanneer er bepaalde mensen om je heen zijn. En dan niet bang zijn om actie te ondernemen. Als je tijd doorbrengt met iemand die maakt dat jij je slecht voelt of je afmat, dan is het tijd om direct afstand te creëren tussen jou en die persoon. Wees geen slachtoffer, omdat jij de kracht hebt om die manier te bepalen waarop jij het leven wilt ervaren. Je zal meer positiviteit en minder negativiteit absorberen en als je echt nadenkt over hoe mensen, plaatsen en situaties je laten voelen om vervolgens actie te kunnen ondernemen om dat te veranderen in wat jou dient.

BRENG TIJD ALLEEN DOOR


Om een of andere reden is de westerse samenleving gekomen tot een samenleving die nogal denigrerend doet over persoonlijke kenmerken zoals introversie, verlegenheid, etc. Echter, tijd alleen, en de persoonlijke ontwikkeling die gebeurt in deze tijd deze kan heel genezend en regenererend zijn. Voor sommigen is eenzaamheid heel moeilijk want het is een tijd waarin een persoon begint om echt te kijken naar wat er gebeurt met hun eigen zelf. Toch is het nodig om de bewustwording te ontwikkelen die je nodig hebt om te bepalen wanneer je negatieve energie absorbeert en om wie in jouw leven een energie-vampier is en om deze te kunnen identificeren.

MARCELIUS

Vakliteratuur17-12-2020
Het menselijk lichaam bestaat uit licht.
Door Marcelius
Het klinkt misschien wat vergezocht dat ons lichaam licht uitstraalt. De bio fotonen die het menselijk lichaam uitzendt zijn niet zichtbaar voor het blote oog, maar kunnen wel met moderne instrumenten worden gedetecteerd. Het blijkt dat cellen van veel levende organismen bio fotonen gebruiken om te communiceren.

Een studie uit 2010 toont aan dat communicatie tussen cellen door middel van bio fotonen is vastgesteld bij onder meer planten, bacteriën en nier cellen. Ook ons DNA zendt licht uit en zou zelfs afhankelijk zijn van bio fotonen. Bio fotonen zijn elementaire deeltjes die worden uitgezonden door een biologisch systeem. Men vermoedt dat ze het resultaat zijn van het energiemetabolisme in onze cellen. De hoeveelheid bio fotonen die wordt uitgezonden blijkt net als ons metabolisme te variëren. Het oppervlak van ons lichaam bevat cellen die in staat zijn om energie en informatie uit ultraviolette straling op te slaan.

Onderzoekers schreven in 1993 in het Journal of Photochemistry and Photobiology dat menselijke cellen een efficiënt systeem bevatten om fotonen te vangen. De wetenschap begint te erkennen dat het menselijk lichaam energie en informatie uit zonlicht kan ontvangen en uitzenden. Er wordt steeds meer onderzoek verricht naar de invloed van de zon en de maan op fotonenstraling.

Een studie heeft laten zien dat de getijdenkracht, die wordt veroorzaakt door de zon en de maan, bepaalde eigenschappen van plantengroei op aarde reguleert. Zelfs onze intenties zijn gebaseerd op bio fotonen, zo blijkt uit een stuk in het tijdschrift Investigación clinica getiteld ‘Evidence about the power of intention’. De kracht van de intentie kan worden gezien als een gedachte om iets te bereiken. Gedachten kunnen alles om ons heen beïnvloeden, waaronder ook mensen.

Lichtdeeltjes (bio fotonen) die worden uitgezonden door ons lichaam lijken de drijvende kracht achter intenties te zijn. Onze intenties opereren als coherente frequenties die in staat zijn om moleculaire structuren of materie te veranderen. Het is aangetoond dat de energie van gedachten de omgeving kan veranderen.

Kortom: wij zijn meer dan de atomen en moleculen waar ons lichaam uit bestaat.
Wij zijn wezens die licht uitzenden, communiceren met licht en bestaan uit licht.

MARCELIUS

Vakliteratuur


21 Kenmerken van een ontwakende ziel.
16-12-2020

Door MarceliusOmdat het soms moeilijk kan zijn om dit te begrijpen of herkennen volgen hier 21 punten die kenmerkend zijn voor een ontwakende ziel. Je kunt het toeschrijven aan een wereldwijde verandering in bewustzijn, een punt waarop we zijn aangeland als gevolg van evolutie of aan andere oorzaken, maar het is een feit dat er overal ter wereld mensen zijn die intense persoonlijke veranderingen meemaken en het gevoel hebben dat hun bewustzijn groeit en groter wordt. Het kan moeilijk zijn om dit soort persoonlijke veranderingen te begrijpen of herkennen en daarom volgen hier 21 punten die kenmerkend zijn voor een ontwakende ziel, of een “empath” zoals ze ook wel worden genoemd.

1) Openbare ruimtes ervaar je soms als overweldigend. Omdat de muren tussen onszelf en de ander langzaam verdwijnen, hebben we nog niet echt geleerd om onderscheid te maken tussen onze eigen energie en die van iemand anders. Als de algemene stemming van de menigte kuddeachtig of negatief is, dan kunnen we dit onmiddellijk voelen en hebben we de neiging om ons in onze eigen ruimte terug te trekken.
Als we dan onze batterijen opnieuw hebben opgeladen, hetzij door meditatie, door tijd in de natuur door te brengen of gewoon door ontspannen te zitten, dan zijn we weer klaar om mensen tegemoet te treden. In persoonlijke relaties voelen we vaak de emoties van de ander alsof ze van onszelf zijn. Het is belangrijk om dit hogere gevoel van empathie te hebben, maar we moeten leren dat die ander recht heeft op zijn of haar eigen emoties. We kunnen dus empathie voelen en die emoties observeren, maar we moeten ons realiseren dat ze niet allemaal aan ons toebehoren. Sociale invloeden kunnen onze innerlijke wijsheid beïnvloeden of temperen.

2) We “weten” dingen zonder dat we deze intellectueel kunnen beredeneren. Vaak wordt dit intuïtief bewustzijn genoemd, we hebben “aha” momenten en inzichten die enkele van de meest complexe theorieën of fenomenen op deze wereld kunnen verklaren. Sommige van de meest briljante geesten op onze aarde “weten” gewoon dingen. Naarmate we ons bewustzijn meer vertrouwen zal dit sterker worden. Dit is de tijd
waarin we met ons hart “denken”. Onze onderbuikgevoelens worden niet langer genegeerd. Onze dromen worden voorspellend en uiteindelijk zullen onze bewuste gedachten dat ook worden.3) Televisiekijken, het lezen van de meeste mainstream media zoals kranten en veel Hollywood films gaan ons tegenstaan. De gedachten wereld achter de creaties van veel, zo niet alle programmering op televisie en in de bioscoop, is weerzinwekkend. Het maakt van mensen producten en
het promoot geweld. Het vermindert onze intelligentie en verdooft onze natuurlijke empathische reacties op iemand die pijn lijdt.

4) Ons voorliegen is bijna onmogelijk. We weten misschien niet welke waarheden er precies voor ons verborgen worden gehouden, maar we kunnen wel vertellen dat er iets niet klopt. We weten ook dat er andere emoties spelen zoals pijn en liefde, dan die zichtbaar zijn. Anderen zijn
een open boek. We zijn niet getraind in contra spionage, we observeren alleen en we "weten". We pakken lichamelijke signalen op en we kijken
in ogen en weten wat wordt gevoeld.

5) We kunnen symptomen oppakken van je verkoudheid, net zoals mannen die last hebben van misselijkheid ’s ochtends als hun vrouwen zwanger zijn. Sympathiepijn, hetzij lichamelijk of emotioneel is iets dat we vaak meemaken. We zijn geneigd emoties te absorberen via de solar plexus, de zonnevlecht. Deze plek die ook wel derde chakra wordt genoemd, bevindt zich direct onder de ribbenkast, in de maagstreek. Hierdoor kunnen we soms spijsverteringsproblemen tegenkomen. Het is daarom belangrijk dat we goed geaard zijn, dit kan helpen om ons emotionele centrum te herstellen. Op blote voeten is een uitstekende manier om te aarden.

6) We zijn geneigd op te komen voor bijvoorbeeld de underdog, mensen zonder stemmen en zij die neergeslagen zijn door de matrix. We zijn erg mededogend en deze uitgestoten zielen hebben vaak meer liefde nodig. Mensen voelen ons liefdevol hart en vaak vertellen totale vreemdelingen ons hun hele levensverhaal of komen bij ons met hun problemen.

7) Als we niet leren hoe we goed onze grenzen kunnen afbakenen, kunnen we heel gemakkelijk moe worden van de emoties van anderen. Energievampiers komen op ons af zoals vliegen op stroop, dus moeten we extra waakzaam zijn om onszelf op bepaalde tijden te beschermen.

8) Helaas nemen gevoelige mensen of “empaths” vaak hun toevlucht tot alcohol of drugsmisbruik om een aantal van hun emoties te
blokkeren en om zichzelf te beschermen tegen de pijn van anderen.

9) We worden allemaal genezers. We bewegen ons op een natuurlijke manier naar de geneeskrachtige gebieden zoals accupuntcuur, reiki,
Qi-Gong, yoga en massage enz.. We weten dat er een collectieve behoefte bestaat aan genezing en dus doen we ons best om die te bieden
in de vorm die het beste bij ons past. We trekken onszelf ook terug van “traditionele” geneeswijzen om onszelf te genezen. We geven de
voorkeur aan natuurlijke voeding, kruiden en een holistische geneeswijze als de manier om iedere kwaal te lijf te gaan.

10) We zien mogelijkheden voordat anderen die zien. Ongeveer zoals toen de kerk tegen Copernicus zei dat hij het mis had toen hij beweerde dat de planeten om de zon draaien. Wij weten dingen die de grote massa weigert te geloven. Onze geesten zijn lichtjaren verder in ontwikkeling.11) Wij zijn creatief. Wij zingen, dansen, schilderen, vinden dingen uit of schrijven. We hebben onvoorstelbare fantasieën.

12) Wij hebben meer tijd alleen nodig dan de doorsnee mens.

13) We kunnen gemakkelijk verveeld raken, maar we zijn heel goed in het onszelf vermaken.

14) We hebben grote moeite met dingen doen die we niet willen of niet leuk vinden. We geloven echt dat het leven bedoeld als
een uiting van vreugde. Waarom tijd verspillen met iets waar je een hekel aan hebt. Het is niet dat we lui zijn, we zijn kieskeurig.

15) We zijn ermee geobsedeerd de waarheid aan het licht te willen brengen. Zoals kleine kinderen die zeggen, “Dat is niet eerlijk”,
willen wij alles wat niet klopt rechtzetten en wij geloven dat alles wat daarvoor nodig is, opvoeding is. We doen ons best om
datgene wat niet te verklaren is, uit te leggen en proberen antwoorden te vinden op de diepere vragen van het leven.

16) We hebben moeite om de tijd goed in de gaten te houden. Onze fantasieën nemen ons vaak op sleeptouw, waardoor een
dag als een minuut en een week als een dag kan voelen.
  
17) We verafschuwen routine.

18) We hebben meestal een geweldige hekel aan autoriteit(en).
  
19) We zijn meestal vriendelijk, maar als jij egoïstisch of onbeschoft bent, zullen wij niet veel tijd met jou doorbrengen. Ook willen we zo snel mogelijk weg zijn bij mensen die vol zijn van zichzelf. We “begrijpen” mensen niet die ongevoelig zijn voor gevoelens of meningen van anderen.

20) We kunnen vegetariër of vegan zijn omdat we een bepaalde energie voelen in het voedsel wat we eten, zoals dat van een dier dat wreed is geslacht. We willen geen negatieve energie eten.

21) We lopen met onze emoties te koop en vinden het moeilijk om te doen alsof alles goed is terwijl dat het niet is. We vermijden confrontaties. Maar, we zijn stilletjes bezig om de wereld te veranderen op een manier waar je nauwelijks iets van merkt.

Het bovenstaande zijn 21 kenmerken van een ontwakende ziel en een geheugensteuntje
om niet te vergeten hoe belangrijk bewustzijn is in deze interessante tijden.

Marcelius

Vakliteratuur
KLEUREN & INVLOEDEN
Door Marcelius
27-12-2020

Rood is het vuurelement.

Vuur is voor alle levende wezens belangrijk want zonder warmte zou geen enkele beweging of activiteit mogelijk zijn.

 • Rood vertegenwoordigt psychologisch gezien warmte, vuur, warmbloedige, boosheid, humeurigheid, gevaar en vernietiging.
 • Rood stimuleert, prikkelt en werkt als een irriterend middel. Rood geeft iemand een gevoel van kracht.
 • Rood kan het verziende individu helpen egocentrisch te worden. In dit geval trekt het rood het ik terug naar zichzelf en dat is
  belangrijk, omdat deze mensen teveel op de buitenwereld en te weinig op zichzelf gericht zijn. Rood wordt ook toegepast om
  de extraverte persoon terug in zijn schulp te krijgen.
 • Rood verhoogt fysieke energie en weerstand.
 • Rood geeft vitaliteit en stabiliteit.
 • Rood stimuleert geaardheid, spontaniteit en passie.


Groen


Basiseigenschappen lichamelijk:   

 • Groen werkt in op het sympathische zenuwstelsel; het verlicht de spanning in
  de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.
 • Groen verwijdt de haarvaten en roept een gevoel van warmte op.
 • Groen werkt emotioneel stabiliserend en stimuleert de slijmafscheiding.
 • Groen werkt als een slaapverwekkend middel op het zenuwstelsel in en is
  bruikbaar bij slapeloosheid, uitputting en geïrriteerdheid.
 • Groen wordt geacht de kleur van vitamine B1 te zijn.
 • Groen bouwt spieren en weefsels op.
 • Groen werkt desinfecterend, doodt kiemen en bacteriën en is een antiseptisch middel.

Groen

Basiseigenschappen psychisch:

 • Groen is een negatieve kleur en is noch zurig noch alkalisch en kan worden gebruikt waar blauw heilzaam werkt.
 • Zowel lichamelijk als mentaal werkt groen verkoelend, sussend en kalmerend. Op uitgeputte mensen zal groen
  aanvankelijk een gunstige invloed uitoefenen, maar zal na enige tijd bij hen toch in vermoeidheid resulteren.
 • Groen is een minnedrank en een seksueel tonicum.
 • Groen werkt emotioneel kalmerend. Bij emotionele storingen het hoofd met groen behandelen
 • Groen maakt het etherisch lichaam losser en gelijkmatiger. Groen is de kleur van energie, jeugd, groei,
  onervarenheid, vruchtbaarheid, hoop en nieuw leven.
 • Groen is de kleur van nijd, jaloezie en bijgeloof.  
 • Groen verhoogt communicatie en sociaal karakter.  
 • Groen ondersteunt aanvaarding en liefde.
 • Groen geeft balans en harmonie.


Blauw
Basis eigenschappen lichamelijk:   

 • Blauwe stralen verhogen de stofwisseling en de vitaliteit.  
 • Blauwe stralen bevorderen de groei.
 • Blauwe stralen vertragen de werking van het hart en zijn daarom goed toepasbaar bij hartkwalen.  
 • Blauw werkt in het bijzonder op het bloed in en heeft een opwekkend effect.  
 • Blauw heeft antiseptische eigenschappen en doodt bacteriën, het vermindert en beheerst ettervorming.  
 • Blauw vermindert zenuwachtige opwinding.  
 • Blauwe stralen zijn zeer fijn, hebben een groot doordringend vermogen en zijn bij uitstek geschikt bij
  ontstekingen, waarop ze een kalmerende en verkoelende invloed hebben.  
 • Blauw trekt slagaderen, aderen en haarvaten samen en verhoogt daarmee de bloeddruk. Blauwe stralen
  zijn zeer fijn, hebben een groot doordringend vermogen en zijn bij uitstek geschikt bij ontstekingen.  
 • Blauw is de harmoniebrengende evenwichtherstellende kleur die de bloedstroom weer op een normaal
  niveau kan brengen wanneer het bloed overactief en ontstoken is.

Blauw

Basis eigenschappen psychisch:

 • Blauw werkt verkoelend, kalmerend en ontnuchterend.  
 • Blauw is koud, elektrisch en heeft samentrekkende invloeden.  
 • Blauw is heilzaam bij te grote opwinding.
 • Blauw is heilzaam in gevallen van manische depressiviteit in de manische fase (rood voor de depressieve fase).  
 • Blauw werkt bij emotionele klachten kalmerende dan groen.
 • Blauw ontspant de geest en geeft creativiteit.  
 • Blauw werkt gunstig bij lichamelijke en psychische bijziendheid, want het richt het ik naar buiten, waardoor het
  individu zich bewuster van zijn omgeving wordt en in betere harmonie met zijn omgeving kan leven. Het wordt
  gebruikt om de introverte persoon uit zijn schulp te halen.  
 • Blauw is de kleur van de waarheid, toewijding, rust en oprechtheid.
 • Blauw is de kleur van de intuïtie en de hogere geestelijke vermogens.  
 • Blauwe stralen kunnen na een behandeling van 10 minuten vermoeien en lichte depressie veroorzaken.


GeelBasiseigenschappen lichamelijk:

. Geel is uitstekend voor de zenuwen en de hersenen, het stimuleert de motoriek en draagt bij aan de opbouw van de zenuwen.

 • Gele stralen beschikken over positieve magnetische stromen, die de zenuwen versterken en de hersenen stimuleren.  
 • Geel oefent een stimulerende, zuiverende en eliminerende werking uit op de lever, de ingewanden en de huid, geel verleent
  kracht aan het spijsverteringskanaal.  
 • Geel zuivert de bloedstroom; geel activeert het lymfatische zenuwstelsel.  
 • Geel brengt de milt tot rust en is een purgerend, wormverdrijvend en galafdrijvend middel.

Geel

Basiseigenschappen psychisch:

 • Geel is psychologisch gezien heilzaam bij moedeloosheid en melancholie.
  Voor de mensen uit de oudheid was geel de levensbrengende kracht.
 • Geel suggereert plezier, vrolijkheid, vreugde.
 • Geel verhoogt vrolijkheid en humor.
 • Geel geeft persoonlijke kracht.
 • Geel stimuleert intelligentie en logica.  
 • Geel ondersteunt zonnigheid en creativiteit.


Violet


Basiseigenschappen lichamelijk:

 • Violet stimuleert de milt.  
 • Violet beperkt de motorische en lymfatische zenuwen.
 • Violet onderdrukt hartkloppingen.
 • Violet voedt het bloed in de bovenste hersenen.
 • Violet zuivert het bloed en bouwt witte bloedlichaampjes op.
 • Violet handhaaft het lichaamsgewicht tussen natrium en kalium
  (er is sprake van dat tumoren niet kunnen groeien in een kaliummilieu)  
 • Violet is goed voor de groei van de botten.

Violet

Basiseigenschappen psychisch:

 • Violet is uitstekend geschikt voor het tot rust brengen of bedwingen van de uitwassen van geestelijke gestoordheid.  
 • Violet reguleert de prikkelbaarheid van gezonde mensen en houdt overmatige honger binnen de perken.  
 • Violet is een inspirerende en spirituele kleur. Leonardo da Vinci heeft ooit gezegd " De meditatiekracht kan onder violet
  licht dat door een glas in lood raam van een stille kerk valt tien maal zo groot zijn ".  
 • In de Oosterse filosofie reguleert violet het centrum van het hoofd en wordt deze kleur de Duizendbladige lotus genoemd.  
 • Violet verhoogt artistieke kwaliteiten.  
 • Violet geeft verbeeldingskracht en grenzeloze stromingen.
 • Violet versterkt intuïtie en meditatie.


Oranje
Basiseigenschappen lichamelijk:

 • Oranje heeft een kramp tegengaande werking; gebruik oranje voor spierkrampen en alle andere krampen.  
 • Oranje bevordert de calciumstofwisseling in het lichaam en versterkt de longen. Spectroscopisch gezien is
  oranje de kleur van calcium.
 • Oranje verdient aanbeveling bij abnormale perforatie van de maag en kan tevens als braakmiddel worden gebruikt.  
 • Oranje stimuleert de melkproductie na de geboorte van een kind.
 • Oranje stimuleert en verhoogt de polsslag, maar oefent geen invloed uit op de bloeddruk. Oranje heeft invloed op
  de milt en de pancreas en bevordert de assimilatie en de bloedsomloop.

Oranje

Basiseigenschappen psychisch:

 • Oranje combineert lichamelijke energie met mentale kwaliteiten.  
 • Oranje maakt de energie vrij van de milt en de pancreas.  
 • Oranje is de kleur voor ideeën en mentale concepten.
 • Oranje versterkt het etherische lichaam, verlevendigt de emoties en schept een algemeen
  gevoel van welbehagen en opgewektheid en/of symboliseert warmte en voorspoed.  
 • Oranje is de kleur van warmte, vuur, wilskracht en tijdelijke macht.  
 • Oranje versterkt creativiteit en optimisme.  
 • Oranje verhoogt enthousiasme en plezier.
 • Oranje stimuleert het uiten van emoties.
 • Oranje geeft productiviteit.


Indigo
Basiseigenschappen lichamelijk:

 • Indigo stimuleert de bijschildklieren en onderdrukt de werking van de schildklier.  
 • Indigo zuivert de bloedstroom.  
 • Indigo is elektrisch, verkoelend en ontnuchterend.
 • Indigo bouwt de witte bloedlichaampjes in de milt op.
 • Indigo vermindert of stopt overmatige bloedingen.
 • Indigo is goed voor de spierspanning.
 • Indigo reguleert de pijnappelklier.

Indigo

Basiseigenschappen psychisch:

 • Indigo kan als een verdovend middel effectief werken en volledige ongevoeligheid te weeg brengen.
  Het betreft hier geen vorm van hypnose.  
 • Indigo reguleert de buitenzintuiglijke stromen van de subtiele lichamen.  
 • Indigo beïnvloedt het zien, horen en ruiken op het lichamelijke, emotionele en spirituele vlak.
 • Indigo zou de kleur zijn van zichtbaar paars of rodopsine (staafjes rood), dat noodzakelijk is voor het
  zien van voorwerpen en het onderscheiden van vormen.  
 • Indigo geeft toewijding en innerlijke vrede.  
 • Indigo verhoogt kalmte en eerlijkheid. Indigo stimuleert intuïtie en verbeeldingskracht.  
 • Indigo versterkt liefde en waarheid.

Marcelius

Vakliteratuur