MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Jamye Price


8 artikelen - Jamye Price
Februari Hemelvaart Energieën - Beperking


Door: Jamye Price
30 januari 2023
Gezegende Wezens, terwijl jullie vooruitgaan binnen de dichtheid van de Aarde, ademen jullie met de cycli van de Tijd,
met vorm en met het collectief. Wat misschien op Restrictie lijkt, is een ervaring van beweging. Lineaire reflecties worden
ondergedompeld in de cocon van het Leven. Je als individu ademt voortdurend, unieke informatie in het leven. Je ademt de
totaliteit van je verlangens, wijsheid en vastberadenheid in het leven. Je ademt de ervaringen zowel triomf als uitdaging in het
leven.

Beperking Bouwt

De motor van het leven is de adem van de dualiteit. De ene ademhaling is twee tegenpolen in - en uitademen. De twee tegenpolen
zijn echt drie; de Verbinding is de steun die het leven is. De drie is die binnen het al gescheiden in veel. De toevoeging gaat verder.
De spiegel van Beperking is de genade of het verdriet van de Tijd. Eén moment is talrijk, zowel verdwenen als voor altijd. Het is
jouw bewustzijn dat verbindt. Wanneer beperking wordt weergegeven wordt onbekend verwacht. In de cocon wordt eerst
niet naar de buitenkant gekeken. Dan, terwijl de genade van de tijd stroomt, is de beperking alles aan het verteren.
Groei (Tijd) heeft nieuwe kracht
genoemd.

Beperking Weerspiegelt

De strijd is het tegenovergestelde, de versterking. De Beperking is het tegenovergestelde, Vrijheid. Het is jouw bewustzijn
dat verbindt. Wat weet je geest? Wat adem je in en uit? Wat verwacht u dat er zal - zegevieren? Is de strijd de versterking of is
het verpletterende vleugels? Kijk naar zonlicht en zang terwijl de natuur verder gaat want jullie zijn de Beperking van Licht in het
oneindige lichaam van de Tijd. Er is wijsheid, en kracht die voor altijd en verdwenen is. Het is een verhaal, en een lijn die voortfietst.

Beperking Loslaten

Beperking is vrijheid, om te hervormen wat in de Tijd is vergeten. Adem gewoon het licht van de zon in en zing in het verlangen van je
hart. De in - en uitademing ondersteunen en groeien. De cyclus vernieuwt zich, tussen het Leven en jou. Je bent beperkt en vrij, de
twee binnen Eén. Je bent de vrijheid van Restrictie, als je ervoor kiest om dat te zijn. Jullie zijn de cycli van de Tijd; oneindig
gevormd. Adem diep in en vlieg want je bent het Herboren Leven. Van Beperking naar Vrijheid en weer terug.
Oneindig eindigt niet het
omhult alles vrijelijk
binnen
in.


Wees Vrij.

<VIDEO>  Removing Restrictions that are
holding you back: February As

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Kritische Tijd - Genezing Kaart Lezen


Door: Jamye Price
13 januari 2023Het gebruik van je gezonde onderscheidingsvermogen is een vaardigheid om je interne aanwijzingen en richtlijnen te
leren die je helpen bij het - navigeren, door je Creatieve Harmonische. Dit verbindt je met je innerlijke meesterschap.

Lezen Tijd

Tijdbeheersing is een belangrijk - onderdeel van onze Ascentie onze natuurlijke evolutie naar bewuste verbinding
met het subtiele rijk. Deze helende kaartlezing, helpt om door de balans van subtiele en fysieke tijd te navigeren.
Om de tijd, onder de knie te krijgen, is er een duidelijk begrip, en interactie met het lineaire verleden, heden en
toekomst, dat we in deze dichtheid - ervaren. Dat wordt aangevuld, met een helderheid, van de niet-lineaire
regels die deze wereld door de tijd heen bouwen. Jouw Onderscheidings-vermogen, is de neutrale lezing
van de constante communicatie van het Leven met jou. Het kunnen interne impulsen of aanwijzingen
van buitenaf zijn maar het Leven communiceert voortdurend met je. Jullie Subtiele Brug
onderscheidt en beslist, ontvangt en zendt trillings
uitwisseling uit die universeel wordt
begrepen.


Overgave is niet zwak

Geef elk verouderd misverstand over je Goddelijke creativiteit op. Je hebt geen goddelijke
controle, je hebt goddelijke mogelijkheden. Overgave heeft een leerboek betekenis van opgeven.
Geldt dat voor jou? Soms is het de wijsheidskeuze. Maar het betekent ook zoveel meer. Laat oud begrip
geen subtiele scherpzinnigheid definiëren.

Overgave is toestaan.

Overgave heeft ook een diepere betekenis die niets te maken heeft met het verliezen van een strijd zoals het in het
verleden is geïdentificeerd. Het betekent ook het loslaten van ongezonde controle. Het betekent dat je je menselijke wil
moet neerleggen bij je Goddelijke Wil. Ontspan je in je hogere zelf en je opent je voor je niet-lineaire stroom. De kracht van
Overgave is het loslaten van wat je niet meer dient. Onderscheiden wat, wanneer en hoe Overgave gepast is, is gezond. Laat
los wat je gecontracteerd houdt, open voor nieuwe Verbinding.

De tijd Loslaten

Hier komen we terug op waar we begonnen met deze kaartlezing. De tijd circuleert een vernieuwing, en bevrijding die het nieuwe
in staat stelt om in het oude te weven. Het oude is aanwezig in elk moment, subtiele fluisteringen van ervaringen uit het verleden en
doorgegeven kennis. Neem wat van toepassing is. Het nieuwe is slechts een potentieel wankelend in het weefsel van wat zal zijn. Waar
maakt je testament plaats voor? De toekomst is subtiel in jou slechts een flard van een gevoel; vluchtige en blatende weerstand die door
jou gedefinieerd moet worden. Jij bent het laken van de Tijd die de Goddelijke timing verhult. Wat alleen onder de Tijd lag kan nalaten. Sta
je open om te ontvangen? Ben je bereid om waar
te nemen? De tijd roept
jullie nu voor
uit.<VIDEO>  HEALTHY DISCERNMENT for empowered
choices and quantum leaps for timeline jumping

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Januari 2023 Ascentie Energieën – Vrijheid


Door: Jamye Price
10 januari 2023Perfecte vrijheid

Gezegende Wezens als jullie omgaan met lineaire tijd kan het gevoel van duurzaamheid of beperking de perceptie van Vrijheid
overschrijven. Inderdaad jullie zijn niet volledig vrij in het fysieke rijk. De universele wetten van je dichtheids interactie en je co-
creatie met het leven beperken je vermogen. Toch zijn ze ook de perfecte structuur om te evolueren. Jullie Vrijheid is echt een
innerlijke rijk ervaring, omdat jullie subtiele - brug niet gebonden is, aan fysieke - regels. Het opereert binnen hen, maar is er
niet aan gebonden.

Innerlijke vrijheid

Jullie interactie met het fysieke rijk en zijn regels, is constant. Je zintuigen nemen de wereld om je heen waar en passen
zich aan gezien de informatie van moment tot moment. Het kan zo fysiek voor de hand liggend zijn als het detecteren
van temperatuur en het reageren of verzenden van actiesignalen. Het kan net zo subjectief of onbewust zijn als het
voelen van emotionele, mentale of fysieke resonantie naar een ervaring uit het verleden, of dit leven nu is of niet.
Deze resonantie-ervaringen komen naar boven en er ontstaan interacties door. Het fysieke lichaam reageert
vanuit de mentale en emotionele
signalen, bewust of
niet.


Je lichaam voelt, ontvangt en reageert voortdurend.

Je innerlijke Vrijheid is je bewuste reactie en focus. Dit begint zodra de diepere gegevens in uw ervaring
naar boven komen. Wat voel je? Voel je je comfortabel, veilig, opgewonden? Sta je bewustzijn - toe om je verleden
in je heden te brengen, terwijl het lichaam je laat zien wat je moet versterken of corrigeren. Versterk je creatieve opwinding.
Corrigeer het gebrek in nieuw potentieel. Sta je bewustzijn toe om je toekomst te sturen terwijl het ongemak wordt beantwoord
met open armen van weten en koesteren. Wees in het heden en de toekomst past zich aan. Laat je innerlijke Vrijheid wervelen in een
nieuwe vorm.

Externe vrijheid

Wat zich in het onzichtbare heeft opgebouwd, wordt niet gezien, maar toch wordt het verwacht. Niet in detail, maar in het begrijpen van
de stroom van het verleden. Jullie weven in het begrip, van hoe subtiele rijksregels werken binnen het fysieke, de lineariteit van de Tijd.
Dit overbrugt het bewuste, naar het onbewuste terwijl jij je energie richt, op een nieuwe toekomst. Je doet dit door alleen maar diep
in de huidige ervaring te zijn en het onbekende
van verandering te koesteren.

Wat in het heden is ontstaan is de perfecte spanning. Het is de perfecte ontspanning. Het is de perfecte verandering. Je inner
lijke Vrijheid ontmoet het externe. Informatie golven en weefsels. Beperkingen werken op elkaar in, als water en gesteente
elkaar ontmoeten, maar door het proces van tijdverandering, treedt verandering op. Je vermengt het dichte en het vrije
terwijl je bewustzijn verschuift wat was naar wat kan zijn. Je hebt er geen controle over je laat het je zien hoe bewust
je focust; waar subtiele en fysieke overlap de tijd hervormt. Dat is jouw geschenk aan het leven om je subtiele
zelf fysieke dichtheid te laten raken. Wetende dat alles goed is als je diep ademhaalt van je
goddelijke creativiteit, en nieuw
potentieel uit
ademt.

<VIDEO> It's an Inside Job

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wekelijks Lichtstraal – Vrijheid


Door: Jamye Price
6 januari 2023Gezegend Wezen, jouw Vrijheid groeit van binnenuit.

Het is de aard van onvoorwaardelijke Liefde om alle ervaring toe te staan, en dat is de aard van God. Het is de
onvoorwaardelijke Liefde van God/Bron/Het Universum die Vrijheid schept. Begrijp dit op een diep niveau.

Onvoorwaardelijke Liefde verwekt Vrijheid.

Hoe zijn onvoorwaardelijke Liefde en Vrijheid van toepassing op de Aarde, op de mensheid? Het menselijk
leven het aardse leven, is een leven van omstandigheden of regels. Zelfs de baan van de aarde is gebonden aan
regels die haar vrijheid beperken om door de ruimte te vliegen op een pad van haar makelij. Wanneer jullie in deze
dimensionale uitdrukking van de Aarde leven, leven jullie met regels, en voorwaarden. Toch is er Vrijheid binnen deze
regels, en deze Vrijheid helpt je, om verder te gaan, dan de regels. Om deze onvoorwaardelijk - Liefdevolle reden ben je
vrij om de positieve en negatieve - kanten van het leven, om je heen te observeren. Vanuit dit punt van observatie maak je
een keuze. Uw keuze is de motor van het leven. Niet alleen voor jou, want je bent gebonden, aan een collectief op aarde. De
paradox van vrijheid.

Vrijheid Beperkt

Jouw Vrijheid zit in je innerlijke reactie op het Leven en zelfs dat heeft zijn grenzen! Je hebt een innerlijke, instinctieve reactie op
het Leven. Dit moet worden gehonoreerd. Deze interne, instinctieve reactie is niet jouw keuze, het is jouw waarheid. Wanneer je
merkt dat je innerlijke, instinctieve reactie woede is, eer dan je woede. Het is een waardevolle taal van het Leven en het is jouw
Vrijheid die tot jullie spreekt vanuit onvoorwaardelijke Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde speelt geen favorieten. Het heeft de
vrome niet meer - lief dan de schadelijke. Het houdt alleen maar van liefde. De vrome is net zo vrij om te kiezen en zich te
gedragen als de schadelijke er zijn geen voorwaarden aan die keuze, maar er zijn consequenties. Niet de gevolgen van
straf omdat men juist koos en men niet (dat is manipulatie, niet Vrijheid) maar gevolgen van reactie op actie. Jouw
Vrijheid schept jullie zijn geschapen naar het beeld van een Schepper. Wat je creëert maakt dan deel uit
van de ervaring van het Leven en zal ervaren worden het is een gevolg van de schepping.
Het is de onvoorwaardelijke Liefde voor
Tijd, vorm en Leven op
Aarde.


Vrijheid Aan Schepping

Jullie werk, Lichtwerker, is om je scherpzinnig bewust te worden van wat je aan het creëren bent.
Ja zeggen in één ervaring, zorgt voor flow. Ja zeggen, in een andere ervaring zorgt voor stagnatie. Ja
zeggen in één ervaring, is delen, en gedurfd. Ja zeggen in een andere ervaring, is nemen en manipulatief.
Er is niet - één goed antwoord, dat op alles, van toepassing is, omdat Liefde zich voortdurend, uitbreidt. Het
heeft allemaal waarde.

Er is alleen keuze.

Keuze creëert en creatie veroorzaakt nieuwe keuze binnen de omstandigheden, van de Aarde en binnen de Vrijheid
van jullie wil. Een innerlijke instinctieve reactie van woede, laat je zien waar je Vrijheid je oproept tot nieuwe moed, tot
nieuwe kracht, tot nieuwe bekrachtiging. Jouw keuze is wat je ermee 'doet'. Je eerste actie is intern, je volgende actie is
extern en creëert vorm in dit rijk. Als je ervoor kiest om jezelf te eren en je geven en nemen in evenwicht te brengen met
het Leven, sta je toe dat de waarheid van je Vrijheid zich uitbreidt. Deze uitbreiding groeit in jou. Degenen die nog steeds
hun moed, kracht en empowerment laten groeien, hebben
een voorbeeld om te observeren en na te volgen.

Jullie veranderen, de mensheid - verandert en de ervaring op Aarde verandert. Het is een progressie die optreedt met elk
moment van keuze. Dat is de aard, van onvoorwaardelijke - Liefde; jullie passen het toe, in de omstandigheden van het
Aardse - leven en de omstandigheden breiden zich met jullie mee. Terwijl we zitten om Vrijheid te ontploffen gaan
we voorbij weerstand in verandering en implementeren we moedige Liefde in elke uitdaging en elke triomf.
We zijn medelevend en enthousiast over de vooruitgang die beschikbaar is voor elk mens.

We omarmen degenen met wie we het niet eens zijn, zelfs als we het oneens zijn; want ze bieden een
reflectie die ons oproept tot grotere - empowerment, grotere Liefde en een gedurfdere keuze. We zijn de
verandering die we in de wereld willen zien door verandering te creëren met de kracht van keuze en de kracht
van stem terwijl we onze focus in vorm richten. Wij houden van de beperkingen van het leven op Aarde, want er is
geen grotere Liefde dan een regel die jullie
oproept om er Vrijheid in te
vinden.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Zonnewende Viering


Door: Jamye Price
21 december 2022Gezegend Wezen, de zonnewende is een krachtige tijd van verschuiving. Het is een tijd waarin de energie
van de zon wordt versterkt of verminderd. Elk heeft een noodzakelijke, en heilzame stroom. Als je zonnewende
arriveert, is er een keerpunt dat wordt - gekenmerkt door de cycli van de Tijd. Naarmate het licht van de zon versterkt
of afneemt voelt je lichaam de verschuiving en reageert het net als de planten en dieren om je heen. Er is niet één uniforme
reactie, zelfs niet binnen elk halfrond. Verschillende planten reageren op unieke manieren die de ervaring diversifiëren, wat een
mogelijkheid biedt voor onder
steuning en aan
passing.

Vieren Cycli

Als jou jaar op een keerpunt staat, ofwel in een versterkingsfase of contractiefase, welke impulsen voel je dan met je eigen energie?

Amplificatie

Zelfs als de versterkingsfase begint, is het de diepere voorbereiding, die dit seizoen vertegenwoordigt. Hoe hebben je keuzes en
acties uit het verleden je voorbereid om te klimmen? Welk pad past bij jouw toekomst? De zonnewendeversterking (noordelijk
halfrond) markeert een diepte van innerlijke - veranderingen die door de tijd heen, een grotere externe creatie inbouwen.

Contractie

Naarmate de contractiefase begint (zuidelijk halfrond), is het een tijd van acties die een toekomst van creatieve
stroom versterken die wordt verfijnd en aangepast door je bewuste keuze. Terwijl de zon haar licht begint
terug te trekken, ervaren jullie nog steeds grote verlichting. Deze oppositie begrijpt dat beweging
altijd in één richting gaat en haar tegen
deel dat binnenkort zal
komen.

Het is de aard van de cycli van de Tijd.

Ongeacht de stroom, zonnewendeviering is een gastvrije omhelzing tussen de aardecyclus en de menselijke
ervaring. Hoewel de details, van de menselijke ervaring, zijn veranderd, is er een diep weten, in je om je voor te
bereiden op de komende cycli, zelfs als je
de cycli uit het verleden waardeert.

Verleden Zonnewende Vieringen

Deze markeringspunten (zonnewende en equinox) verzamelden tijden, om het komende seizoen, te eren en voor te
bereiden. Je mag dit van binnen, met grote betekenis markeren, of je het nu verzameld hebt of niet. Je kunt je verbinden
met de diepte van de viering waar steen een groot belang van focus en actie markeerde. Neem de gloed van de zon in je pijn
appelklier focus. Slik de voedingsstoffen van de zon door en verwarm je keel. Verteren en belichamen, de kracht van de zon om
te creëren. Het deelt gelijk met het tegenovergestelde,
de nacht. Voor beide cycli verbonden maken.

Unieke viering

Je kunt je eigen speciale boodschap, van Aarde en Tijd voelen die je unieke bijdrage aan het Leven viert. Dit is de energie van de
zonnewende dat jullie de Tijd naar haar volgende, ervaring brengen. Je bevindt je misschien in een fase van dieper gaan, omdat
de versterking bijna onmerkbaar is. Je bevindt je misschien in een, samentrekkingsfase van het licht, van de zon die nog steeds
aanvoelt als de glorie van de zomer. Toch draag je tijd, naar de volgende cyclus, net zoals het je langs de stroom, van de rivier
veegt. Er zullen zowel - stroom versnellingen, als rust zijn eb en - vloed, zelfs binnen de - versterking, of de, samen trekking.

Toekomst Gevierd

Maar wat je de zonnewende aanbiedt is [369] een hand om de schepping van de toekomst vast te houden en te vormen.
Welke zaadjes ga je planten eerst in het zelf als idee en verlangen welke zaden zul je in de aarde begraven en tot bloei
brengen, vertrouwend op groei, zelfs als het een toekomstige oogst is na je tijd? Welke vrucht zult u plukken om de
genade van uw adembenemende Liefde te ondersteunen, opdat het volgende verlangen in u kan zaaien en de
toekomst kan
voeden?

JIJ bent de viering van de zonnewende.

Al het leven is verbonden door de tijd. En terwijl de cycli draaien beweegt het wiel van het leven
vooruit en voedt het de zaden die je in nieuw leven hebt geplant. Vier de Schepping, want
het heeft jou geschapen, net zoals jullie de heerschappij is gegeven om haar
te scheppen.

BEREID JE VOOR OM OP TE BLOEIEN.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

2023 Hemelvaart Energieën - Verbinding


Door: Jamye Price
10 december 2022Gezegende Wezens, terwijl de cyclus, van een nieuw - jaar voor de deur staat, komt jullie reflectie, heen en weer om te kijken.
Het is een tijd van het - eren van cycli en het eren van jezelf, want het leven dat je leidt, is een leven in het Leven. Het leven
verbonden. Hoe je hebt geleerd van je aangeboren kracht. Hoe je hebt geleerd, van de beperking van vorm. Hoe je hebt
geleerd van creatieve harmonie en dissonantie; de dans van
spanning, verheffing en evolutie van
resolutie.

Cyclus Verbinding

Het is een tijd van cycli die in cycli draaien het einde in het begin. Een jaar van het ontdekken van je Creative
Harmonic; het hogere potentieel bedekt met een realiteit van Tijd die haar ware vorm niet onthult totdat
het door jou, geboren is. Tot die Tijd van - geboorte, wanneer het ooit mag komen; het is een zaadje
van - potentieel in jou, dat door de cyclim van de Tijd draait het oog van de - orkaan in jou. Het
oog van een orkaan ondersteunt een vorm en verandert door de momenten van de tijd.
Het oog is de verbindende ruimte
waarop het leven zich
beweegt.

Het heeft een stabiliserende kracht op Aarde ontmoet die zijn vorm zal voortzetten totdat er
genoeg weerstand of momentum is om het te veranderen. Dit duidt op een vorm die van vorm
verandert en je ziet de cycli vanuit je dichtheidsperspectief. Hoewel je de details van de ervaring
van de orkaan niet kent begrijp je de waarschijnlijkheden de timing en de gevolgen. De spiraal van
de orkaan toont jullie de beweging van vorm op Aarde, de innerlijke - werking van vormvorming. De
aantrekkingskracht van het
bewegen door het
leven.


Diamant Verbinding

We hebben gezegd dat jullie de mond van de draak binnengaan, een proces dat jaren omspant. Het binnen
gaan van de mond van de draak is een indicator van verandering op een ander niveau. Het zijn de samen
vloeiende cycli die deze energie bepalen. Het is de zwaartekracht van de spiraal die culmineert in zijn
diamantcompressie, meegesleurd in een nieuwe vorm een nieuwe manier, een nieuwe richting
van stroming.

In de grot is een wedergeboorte die niet in de Tijd is gemarkeerd totdat deze uitbarst.
Wat zal er echt doorkomen? Het binnengaan, van de mond van de draak is in de eerste plaats
een innerlijke energie, want de spiraal is een - indicator van wat zich, in de bol bevindt. Het momentum
van de spiraal is de harmonische van bereik, waardoor een - samenhang van stroming ontstaat die zich verder
in vorm uitstrekt dan de ogen kunnen zien. Wat trekt en laat los als je door steden scheurt? Wat trekt en laat los als
je liefhebt door downs? Wat trekt en laat los naarmate het - leven vordert? Want het - zaad is de wil die niet kan voeden.

De spiraal toont Verbinding, zowel binnen subtiel als in vorm.

Er zijn veel stromen binnen een bol, net zoals je cellen laten zien. Apart, individueel en samen werkend. Gevangen in Verbinding
binnen de randvoorwaarden van de "sferische" cel. Ondersteund geconfronteerd, vervullend en het geheel in stand -houdend.
Jij lieve cel bent hetzelfde op Aarde. Sferen binnen sferen, Verbonden en uniek. Duwen en trekken door verandering fietsen
in en uitademen. Diamanten transformeren.
Het is de achthoek van de mond
die de Egyptenaren
kenden.

Wat je opent en loslaat, ga je ook door.

Welke bredere waarheid is stil in lied de waarheid spreken tegen de eeuwen die niet weten dat ze verder zijn gegaan.
Het is het zelf Verbonden en afgescheiden in Tijd. Het is het Collectief, Verbonden; draaiende drakenverhalen om
te zeuren. De alchemie is de chemische - stof binnen [555]. Als je de mond van de draak binnengaat begin je
opnieuw.

<VIDEO> 2023 Ascension Energy Forecast for Lightworkers and Starseeds

FIETS VERDER, CYCLOON.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Spiraals-gewijs, met of door de Tijd


Door: Jamye Price
2 december 2022Gezegende wezens, zoals altijd, is het een kostbaar moment waarop we elkaar ontmoeten in jullie bewustzijn,
want het is jullie bewustzijn, dat het leven vormgeeft. Het is jouw bewustzijn dat de toekomst opbouwt. Het is je
bewustzijn dat je datgene naar je toe trekt wat je zult ervaren, dat wat je zult veranderen, en dat wat je zult creëren.
Je bewustzijn is de krachtige - katalysator, die de voortgang van het leven voortzet. Het is een immense kracht. Het is
een stille kracht. Het is een
passieve macht.

Actieve en passieve krachten

We spreken hier over de actieve kracht en de passieve kracht in relatie tot jullie ervaring, zodat jullie de immense kracht
die in jullie is beginnen te herkennen en de werking ervan zullen begrijpen. Dit helpt je om de fysieke expressie en niet
fysieke expressie, die je bent in balans te brengen. Je passieve kracht, is een niet-fysieke kracht. Het is een subtiele
kracht. Het is de kracht die een
dwingend leven schept.

De actieve kracht verbruikt, de passieve kracht dwingt.

In fysieke vorm gebruik je beide en dit is belangrijk. Wat jullie nu leren is om het gebruik van je niet-fysieke
vorm aan te passen en dat grote - momentum, de passieve kracht, die in je zit, te gebruiken. Dit zijn de
regels van het subtiele rijk. We hebben de referentie van de atomaire structuur in een zeer basale
vorm gebruikt, zodat je de basisbouw verhouding van 99% ruimte en 1% materie herkent.
Deze zelfde verhouding is in alle aspecten van de fysieke vorm. Je hebt 99% niet
fysieke jij en 1% fysieke materie. Je verblijft in een wereld van
1% fysieke materie
en 99% niet-
fysieke.


Je gedachten en je gevoelens, je subtiele brug, zijn je communicatie met niet-lichamelijkheid,
dus als je denkt en zoals je voelt dwing je af. Dat is je passieve kracht. Maar de passieve kracht en
de actieve - kracht moeten elkaar ontmoeten in het fysieke rijk, dus ze zijn altijd met elkaar in wissel
werking. Waar de twee elkaar ontmoeten, is waar de nieuwe, schepping begint. Het is jouw keuzepunt.

Waar de passieve en de actieve krachten elkaar ontmoeten, is uw keuzepunt.

De passieve kracht is als die minuscule energie in een atoom die wanneer gebruikt een enorme kracht wordt.
Die zelfde kracht, zit in jou. Als je de passieve kracht gebruikt, die vanuit het fysieke rijk miniem lijkt, wordt het
een enorme kracht omdat je het momentum gebruikt van die enorme 99% motor die werelden creëert. Dat zit in
jou. Je bewustzijn is die katalysator waar de passieve
en de actieve krachten elkaar ontmoeten.

Uw relatie met tijd

Nu willen we een aantal, van hoe we over Tijd hebben gesproken bespreken, omdat deze informatie, is ontworpen om
je te helpen je bewustzijn, duidelijker te begrijpen. We hebben gezegd, dat Tijd een relatie is. Als je het ervaart, zie je het
effect ervan. Dit is wat we de actieve-kracht van de Tijd zouden noemen, het effect dat het hier in het fysieke rijk heeft, de
1%. Je ziet het verstrijken van dagen,
nachten, weken, seizoenen, cycli.

Je ervaart het hier lineair in fysieke vorm en dat is de actieve uitdrukking van Tijd, maar Tijd is ook een subtiele ervaring. Tijd
heeft een relatie met jou, want als jij je begrip van je gevoelens en gedachten met Tijd actualiseert, begin je op een subtiel
niveau te communiceren met een krachtige kwantummotor. Je past je relatie met Time aan. Zoals met alle subtiele ener
gieën, werken ze met een dwingende, of een resonantie, die aantrekt en combineert. Terwijl jullie in het fysieke rijk
werken, is het jullie actieve keuze van actie
die consumeert en opnieuw creëert.

Het verschil dan, als je je verhoudt tot tijd is om je resonantie je relatie naar binnen te verschuiven en de tijd
zal anders op je reageren. Terwijl je je energetische stroom opent, laat je de Tijd soepeler in en door je
heen stromen. Naarmate de Tijd soepeler door je heen stroomt, lijken je manifestaties sneller te
komen. Dat doen ze , maar je kunt het niet doen voor de snelheid ervan. Dat is actieve
kracht. Je kunt resonantie niet manipuleren,
je moet resonantie
zijn.


Alle fysieke materie bevat een relatie met tijd erin.

Binnen elke cel, binnen elke chemische binding er is een relatie met tijd binnen die structuur.
De stroom van de tijd, zit in de materie. Zie dit als jij je - geluidsgolven zou voorstellen die door een
muur zouden kunnen reizen, en als je aan één - kant van de muur zou zijn, zou het geluid helder en duidelijk
zijn. Het zou door de muur gaan, die structuur - beïnvloeden en aan de andere kant, hoorbaar zijn. Misschien niet
zo duidelijk, maar fysiek hoorbaar. Net zoals er in al die structuur geluid doorheen stroomt, heeft Time een vergelijkbare
functionaliteit. De stroom is ingebouwd in alle materie. Alle materie werkt ermee samen. Alle structuur werkt ermee samen.
Uiteindelijk is tijd beweging
vanuit dit perspectief.

DE BEWEGING IS DE SPIRAAL.

Tijd laten stromen

De passieve kracht van de Tijd roept jullie op om die stroom gemakkelijker door jullie structuur te laten stromen. In plaats van
je ertegen te verzetten, laat je de tijd gemakkelijk doorlopen. Deze relatie met Tijd is je vrede, je openheid, je weten dat alles
goed is en perfect verloopt, en dat alles wat je nodig hebt, je op dat moment zult openen. Je bent voorbereid, en je bent
open je bent vredig de tijd stroomt dan gemakkelijker door je structuur. In plaats van alleen maar te reageren op wat
er gebeurt, stroom je en sta je toe dat deze natuurwet je voortstuwt en dwingt tot je keuze. In plaats van alleen
maar te reageren, gebruik je een open - bewustzijn en reageer je. Deze - relatie met tijd biedt je meer
mogelijkheden voor de natuurwetten van het universum om te interageren met je meester
schap. Je gebruikt jouw trillings-resonantie en kiest er bewust voor om de
99% niet-fysieke van jou te
gebruiken.

Spiralen van de tijd

We hebben onlangs een visualisatie gebruikt om tijd te bespreken als de zandloper van een spiraal, een
spiraal die aan de bovenkant breed is en kleiner wordt naar het midden en dan in de andere richting draait en
aan de onderkant breed wordt. We gebruiken deze visualisatie omdat het eigenlijk de fysieke structuur van tijd
vertegenwoordigt, hoewel het onzichtbaar is, omdat tijd beweegt in relatie tot zijn omgeving en alle energie hier
draait. Tijd is ingebouwd in alle fysieke - materie, dus het vertegenwoordigt dezelfde structuur, van beweging. De
spiraal, hoewel je de metafoor - op vele manieren kunt gebruiken, vertegenwoordigt een aspect, van "fysieke" Tijd.
Het is een toroïdale vorm, uitgezet en uitgerekt. Als jij je die zandloper -spiraal voorstelt, die aan de bovenkant lang
zaam en breed draait, en dan kleiner, en sneller wordt, naarmate hij het midden - ontmoet is dat punt, in het midden
waar, jij je de metafoor, van de passieve, en actieve - krachten, kunt voorstellen - die elkaar ontmoeten. De spiraal ver
schuift dan van richting.

De Kern van Jouw Macht

Stel je deze spiraal voor met deze actieve en passieve kracht die elkaar in de kern van die spiraal ontmoet dit is wat je
bewustzijn doet. Laat die stroom - plaatsvinden en laat het natuurlijke momentum, van het leven met jou en door jou
heen werken. Dit is de kern van jullie kracht, dat als jullie die spiraal van Tijd toestaan om zijn gemak in jullie te laten
stromen jullie een krachtige reactie creëren die de fysieke structuur hier op Aarde verschuift. Het kost gewoon tijd.

Wanneer je het Leven vanuit de mogelijkheden kunt observeren en kunt genieten van het samenspel van wat je
verlangt, en dan de - synchronistische - informatie die naar je toe stroomt, wordt het spannender. Wanneer je
die synchroniciteiten toestaat om je te laten zien dat je een verschil creëert maak je gebruik van informatie
en kennis die natuurlijk voor jou is het maakt het spannender. Dan wordt het makkelijker om geduld te
krijgen en wordt het een veel soepelere rit. Deze spiraal is de kern van vrede die je stroom
met de tijd soepeler
maakt.Wekelijkse Licht explosie: Liefde toestaan

Er zijn nog steeds een aantal - spannende ups en downs, ja, maar een veel soepelere rit omdat je
de ups en de downs met je mee laat - stromen omdat je de uitkomst kent - creatie. De spiraal gaat verder.
Dus terwijl je je interactie met tijd observeert, kun je die beelden van de zandloperspiraal gebruiken en observeren
hoe dingen langs die spiraal bewegen, en een hoogtepunt bereiken. Stel je nu voor dat jij het bent die in die spiraal zit.
Hoe zou die rit eruit zien? Het zou op bepaalde punten, een beetje rustiger zijn, het zou steeds sneller, en sneller worden,
en wat gebeurt er als je sneller draait? Fysiek begin je een push-pull te voelen, een druk. Zijn er gevallen waarin je een push
pull kunt zien gebeuren in jouw wereld? Ja, die spiraal draait
sneller en bereikt een hoogtepunt van verandering.

Gaande & Innerlijke

Als je in die spiraal zou zitten en sneller zou draaien, wat zou dan je beste keuze zijn om met die push-pull om te gaan? Fysiek
met je lichaam, als je weerstand biedt aan die push-pull, wordt het heel moeilijk. Als je je erin ontspant, draagt die spin je. Naar
mate die spin strakker en strakker wordt, vouwt je lichaam zich in deze fysieke metafoor op zichzelf. Terwijl de spiraal steeds
sneller draait, is dat de tijd om naar binnen te gaan. Dat is een Tijd om die krachtige katalysator in jou, te gebruiken en dat
stille, passieve - punt in jou toe te staan, om die kernkracht, van bewustzijn en keuze vrij te maken. Je gaat naar binnen
en die nieuwe heldere reactie gebeurt in je omdat je de mogelijkheden observeert. Jullie observeren het potentieel
waar de mensheid steeds sneller in draait. Je gebruikt die krachtige kracht in jezelf om je naar binnen te richten
op je verlangens en die katalysator van je passieve, 99% motor van het Leven, te laten reageren met
deze omgeving.

Dat is de kracht van liefde, die immens is in jou.

Het is de passieve kracht en deze passieve kracht is een krachtige kracht. Het is de kracht die zo
krachtig is dat hij niet hoeft te domineren om zijn kracht te begrijpen; het dwingt alleen maar af en het
bouwt werelden. Wanneer die spiraal snel draait, creëert het een nieuwe wereld, een nieuwe heldere wereld.
Dat is de kracht van je bewustzijn, en het gebeurt continu. Als je dat bewustzijn gebruikt, laat je je keuze sterker
in deze wereld stromen. Terwijl jij je krachtige passieve kracht richt, op je vreedzame doel, versterk je de kracht van
je bewustzijn. Jullie proberen niet te controleren uit angst, dat is een actieve kracht, die wordt toegepast in het subtiele
rijk. Het creëert, maar met een chaos die
zijn structurele oplossing
zoekt.

Liefde is de scheppingsstroom van de kosmos.

Zoek je innerlijke vrede en je zult je spiraal van invloed uitbreiden want de open, bewuste en wetende staat van vrede is krachtig.
Zoals altijd is het een eer om elkaar in je bewustzijn te ontmoeten. Eeshah, Ehmah, Ehtah. We ontvangen je we houden van je
we dragen je Liefde vooruit terwijl het
Leven wordt veranderd door je
interactie.

Eeshah, Ehmah, Ehtah.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius