MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Kenneth Schmitt


110 Artikelen van - Kenneth Schmitt -
Werken met onze energetische uitlijningen


Door: Kenneth Schmitt
3 februari 2023Op het lagere astrale niveau is deze planeet gecontroleerd door een rijk dat bijna de hele mensheid omvat.
Het is een imperium gebaseerd op controle door middel van angst en monetair management. Het controleert alle
legers van de wereld, alle onderwereldmaffia, wapenhandelaren, mensenhandel, bank - en monetaire systemen, alle
multinationals en alle regeringen en politici. Wat is het doel, van het rijk? Waarom moet het iedereen controleren? Het
is een agent van duisternis en een - uitdrukking van dualiteit. Het zet de - levenskracht van de mens om, in aspecten van
commercie door middel van bedrog en dissimulatie. Deze commerciële activiteiten, vormen de basis van het leven, voor de
psychopathische heersers van het rijk, die hun - verbinding, met hun natuurlijke - stroom, van bewuste levenskracht - hebben
beëindigd. Het rijk is parasitair om diep negatieve energetica uit te drukken die geen oorsprong of steun hebben van scheppers
bewustzijn. Het rijk haalt zijn bewuste levenskracht uit de mensheid om zelfdestructieve energetica uit te drukken die al het leven
overal verminderen.

We zijn zo ingesloten geraakt in het programma van het rijk dat we onze essentie hebben verkocht door onze aandacht en afstemming
op angst die we voor onszelf hebben gecreëerd zoals voorgeschreven door onze controleurs. Angst komt voort, uit het geloof in onze
sterfelijkheid. Dit is een kunstmatig concept dat alleen in onze psyche bestaat door onze realisatie ervan als echt. Als we niet in onze
sterfelijkheid - zouden geloven, zou het niet bestaan. Wat is sterfelijkheid, als het geen - geloof is? Ons bewustzijn en het huidige
bewustzijn zijn de basis
van alles wat we
ervaren.

Tenzij we in zijn realiteit geloven kan het rijk ons niet beïnvloeden. Als we voorbij de angst zijn drukken we geen vibraties uit
in het spectrum van dualiteit. We kunnen onszelf bevrijden met onze vibraties. Elke slavernij die we voelen of accepteren
is puur vrijwillig van onze kant. Door te klagen over of te vechten tegen negativiteit, geven we het onze levenskracht
door onze afstemming op zijn bereik van polariteit en trillingen. We gaan ermee aan de slag. Als we onszelf uit
de dualiteit verwijderen door onze aandacht voor de levensverbeterende energieën van ons hartbewust
zijn, kunnen we onze mentale en emotionele vermogens gebruiken om een hogere
dimensie binnen te gaan die op alle
mogelijke manieren
bevredigend
is.

Diep in ons bewustzijn kunnen onze beperkende - overtuigingen oplossen wanneer we ons perspectief
veranderen en niet geloven in dualiteit als echt voor ons door aandacht te besteden aan wat we echt liefhebben
en willen ervaren. Door ons open te stellen voor ons hartbewustzijn en ons daarop af te stemmen in onze verbeelding
en emoties, krijgen we de menselijke - situatie onder de knie. We kunnen ons gemakkelijker openstellen voor onze hogere
chakra-energiecentra, onze grotere vermogens
van telepathie en meer
realiseren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze identiteit voorbij ego-bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
30 januari 2023Wanneer we op mooie en spectaculaire plekken in de natuur zijn, voelen we een natuurlijke dankbaarheid voor de schoonheid en pracht
om ons heen. We voelen een hart-bewustzijn verbinding. Inspirerende muziek wekt deze energie ook in ons op. Dankbaarheid stelt ons
in staat om ons ego-bewustzijn te transcenderen. Zodra we de sprong voorbij de dualiteit, en in ons hartbewustzijn maken, hebben we
ons egobewustzijn in ons geheugen achtergelaten, samen met alle negativiteit. Wanneer we aandacht besteden, aan ons hartbewust
zijn geven we geen bewuste levenskracht aan negativiteit en lost het op uit ons bewustzijn. In een hogere dimensie kan negativiteit
niet bestaan. Zijn vibraties worden onstabiel en negatief bewustzijn verliest zijn vermogen om zichzelf uit te drukken. Het lost op
in een lagere dimensie. In plaats daarvan kunnen we de vibraties van ons hartbewustzijn ervaren in dankbaarheid, mededogen
vreugde en waardering. Dit trillingsniveau verbindt ons met universeel bewustzijn, gevuld met oneindige liefde en levens
verbeterende uitingen van schoonheid en majesteit. We kunnen met deze energie uitbreiden tot zover we bereid
zijn te gaan. Hoe meer we uitbreiden hoe intenser alles wordt en onze creatieve kracht sterk toeneemt.

We zijn niet langer onderworpen aan enige controlerende macht in het spectrum van de menselijke ervaring.
We zijn soevereine Wezens van eeuwig aanwezig bewustzijn, in staat om onszelf uit te drukken in elke vorm of
entiteit die we wensen. Door te leven in de energetische - band van frequenties van onvoorwaardelijke liefde en
levens-verbetering, zijn we voorbij de - beperkingen van negativiteit. Dit is het rijk van- ascensie naar een hogere
dimensie, van leven. Deze - dimensie bestaat precies - waar we nu zijn. Het is gewoon een andere, positieve trillings
snelheid. In ons bewustzijn kunnen we beide dimensies en meer bewonen afhankelijk van onze persoonlijke mate van
helderheid.

Het verschil in de kwaliteit, van onze persoonlijke ervaringen, tussen de hogere en lagere dimensies is buitengewoon. De
lagere dimensie, bevat alle uitingen van negativiteit. De hogere dimensie, vervult in alle opzichten, en laat geen persoonlijk
drama, of behoeften achter. Het enige wat we hoeven te doen, is onszelf te zijn op een hartbewust - niveau, en elk verlangen
van ons hart, ontvangt van nature vervulling. We kunnen volledig vertrouwen hebben, in ons leven en ons oneindige creatieve
vermogen realiseren, wat onszelf en het leven, om ons heen ten goede komt. We worden stralende uitdrukkingen voor het licht
van ons hart.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onszelf openstellen voor een groter Bewustzijn

Door: Kenneth Schmitt
27 januari 2023De energie van ons hartbewustzijn vibreert binnen een dimensie die verder gaat dan het bewustzijn van ons ego-bewustzijn.
Dit is de reden waarom onze ego-geest ons niet kan toestaan om onze ware essentie te realiseren. Het ego is een kunstmatige
entiteit die we hebben gecreëerd, om aspecten van onszelf uit te drukken die we kiezen om te ervaren. In levens - verbeterend
bewustzijn kunnen we resoneren met dankbaarheid en vreugde. In deze dimensie kunnen we onze menselijke aanwezigheid
zijn, terwijl we leven in eeuwige - aanwezigheid van bewustzijn - voorbij beperkingen. Dit rijk is onzichtbaar voor het ego
bewustzijn, maar we kunnen alle angsten en behoeften van ons ego - bevredigen door onszelf open te stellen voor
een hogere visie op het leven die we in ons bewustzijn kunnen uitnodigen. We kunnen meer licht en liefde
realiseren in onze
ervaringen.


We kunnen vinden waar we het meest van houden door ons te realiseren dat het al van ons is,
omdat het dat is. Wanneer we erkennen en beseffen dat het in ons aanwezig is, komt de energie waar
we van houden in onze ervaring. We kunnen zijn energetica - ervaren in elke ontmoeting van welke aard dan
ook. Ons aandachtige bewustzijn manifesteert zijn realiteit voor ons. Waar we het meest van houden is de energie
van ons hartbewustzijn. In resonantie zijn met zijn vibraties kan ons bewustzijn openen naar een meer uitgebreid niveau,
een hogere dimensie. De - verlangens, van ons hartbewustzijn - zijn de gedachten, en gevoelens die in elke situatie - levens
verbeterend zijn. Onze intuïtie kan
ons daarheen leiden.

Net als ons bewustzijn heeft ons creatieve - vermogen geen, natuurlijke beperkingen. Eventuele beperkingen, zijn zelfopgelegd
en kunnen worden opgelost. Eerst moeten we ons realiseren wat onze beperkende overtuigingen over onszelf zijn. Ze zijn allemaal
negatief en gebaseerd op angst en twijfel. We kunnen deze energetica - transformeren door onze aandacht te verleggen naar de uit
drukkingen waar we van houden, waardoor we onszelf openen voor een uitgebreid bewustzijn. Op deze manier kunnen we ons in elke
situatie afstemmen
op het licht.

Als we constante positiviteit kunnen bereiken met een acuut bewustzijn van ons intuïtieve - weten, kunnen we een volledig vervullend
leven leiden, terwijl we leven als gewone - mensen. In onze ervaring, kunnen we alles begrijpen, wat er in onze aanwezigheid gebeurt.
Dit stelt ons in staat om onze energetische omgeving, te transformeren in een uitstraling van levensverbeterende visies en emoties.
Wanneer we ons eindelijk realiseren, dat we alles zijn wat we ooit zouden willen, bevrijden we onszelf, om ons af te stemmen op
onze ware essentie in oneindig Zijn. In overeenstemming met eeuwige Zelfrealisatie kunnen we ons bewustzijn openen voor
een rijk van helderheid en vreugde. Vervulling van de verlangens van ons hartbewustzijn komt van nature naar ons
toe wanneer we de aanwezigheid van liefde in onze ervaring herkennen en beseffen. Op dit niveau
van aandacht bevinden we ons op
het gebied van levens
verbetering.

We hebben de keuze om aandacht te besteden aan alles waar we ons bewust van kunnen zijn. We kiezen
onze energetische omgeving met het trillingsniveau van onze gedachten en emoties. Onze aandacht is uniek van
ons en is de essentie van ons creatieve vermogen. Door ons af te stemmen op het intuïtieve weten van ons hart-bewust
zijn, kunnen we leven in dankbaarheid, vertrouwen, mededogen en liefde. Met behoud van deze kwaliteiten van zijn, kunnen
we onszelf openen voor onze eeuwige
aan wezigheid van bewustzijn met
oneindige creatieve
kracht.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze innerlijke Uitstraling Vergroten


Door: Kenneth Schmitt
25 januari 2023In onze zoektocht om de waarheid te kennen van wie we zijn, kunnen we onze vibraties verhogen door
ervoor te kiezen ons bewustzijn te vullen met grotere dankbaarheid, waardering en vreugde. Hoe verder we
in onszelf kunnen gaan, naar onbaatzuchtige, en zelfvervullende liefde, hoe meer aanwezig in multidimensionaal
bewustzijn we kunnen worden. Onze conditie stroomt energetisch met de vibraties van onze verbeelding en emoties.
Om - volledig open te staan - voor het realiseren, van ons grenzeloze - bewustzijn, moeten we al onze vooroordelen en
beperkende - overtuigingen over onszelf laten vallen. We zijn puur bewustzijn met het huidige bewustzijn, waar we onze
aandacht ook op richten, en we kunnen het op onszelf - richten. We kunnen onze essentie - realiseren als fractals - van de
Schepper van alles met interdimensionaal bewustzijn en creativiteit. We stellen onze eigen grenzen in alle aspecten van het
leven.

Zonder psychologische beperkingen zijn we vrij om de vibraties van ons hart te volgen, wat leidt tot intuïtief weten en vreugde
vol vertrouwen. Wanneer we in staat zijn, om dit bewustzijn te behouden, wordt ons leven magisch, waarbij alles soepel verloopt.
Als we dit bewustzijn kunnen behouden zelfs wanneer we geconfronteerd worden met lijden en pijn transformeren we negativiteit
in welzijn en liefde. Als we ons laten - afleiden door zelfs, maar een kleine - hoeveelheid angst of twijfel, kunnen we ons niet, volledig
openstellen voor hartbewustzijn. Door ons hartbewustzijn te volgen kunnen we absoluut vertrouwen hebben in alles. We kunnen onze
begeleiding op elk moment
duidelijk kennen.

Onze ervaringswereld is een onbegrensde zee van elektromagnetische golfpatronen, allemaal voortkomend uit universeel bewustzijn
waaraan we deelnemen, zoveel als we onszelf toestaan. Wanneer we ons bewustzijn veranderen, veranderen we de trillingen van de
golfpatronen waar we aandacht aan besteden. Zo creëren we de kwaliteiten van onze ervaringen. Ons leven is volledig een inside
job. We sturen de energie in ons bewustzijn met onze aandacht en keuze van polariteit en trillingsniveau. Dit kunnen we leren
om de hele tijd opzettelijk
te doen.

Wanneer we onze persoonlijke drama's behoeften en verlangens hebben opgelost die allemaal gebaseerd zijn op angst
worden we in staat om aandacht te besteden aan ons hartbewustzijn. Het heeft het vibrerende niveau van dankbaar
heid, mededogen en vreugde. Wanneer we ons bewustzijn, aan dit spectrum van - energetica kunnen houden,
transformeren we ons leven en kunnen we onze ware creatieve kracht realiseren. We kunnen de realiteit
van dit scala aan vibraties realiseren en, door ons voortdurend bewust te zijn van de energie van
ons hart verschuiven naar een dimensie die niet kan worden bereikt door negativiteit.
We kunnen ons bewustzijn vullen met liefde, vreugde, overvloed
en vrijheid als we ons uitbreiden naar
oneindige aanwezigheid
van bewust
zijn.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons innerlijke licht volgen


Door: Kenneth Schmitt
16 januari 2023Op de innerlijke reis kunnen we veel moeilijke obstakels tegenkomen om onszelf te bevrijden van angst om het egobewustzijn
buiten het lichaam, te transcenderen. Wanneer we ons ware Zelf willen kennen, en ons realiseren wie we zijn, kan onze zoektocht
in onszelf zijn naar wat we echt weten, zonder te weten hoe we het weten. We kunnen onze eigen essentie realiseren, voorbij tijd en
ruimte. We kunnen ons bewust zijn, van onszelf als onze aanwezigheid van bewustzijn, met creatieve - mentale en emotionele vaardig
heden. We kunnen deze vermogens, op gezaghebbende wijze beheersen in overeenstemming met de gevoelens die uit ons hart komen.
Als we in bewustzijn van deze trillingen leven kunnen we vertrouwen, hebben in dit soort weten voorbij het ego-bewustzijn en verwachten
dat ons uiterlijke leven in resonerende afstemming
zal komen met ons innerlijke
weten.

Alles wat er in ons leven gebeurt, is het resultaat van onze mentale en emotionele creaties. We drukken trillingsmatig uit wat we voelen en
waar we aan denken. Zo zijn we ontworpen. De vibraties die we uitdrukken, zijn onze persoonlijke, energetische signatuur. De resonantie
van onze energieën trekt situaties, en mensen aan die compatibel zijn, met onze mentale en emotionele toestanden. We kunnen leren
om onszelf in lijn te houden met de positieve hoge vibraties van onze intuïtie en innerlijk weten. Door onze aandacht te veranderen
van gedachten en gevoelens getint met angst naar hun transformatie in vreugde veranderen we onze toestand en ervaringen.

Wat ons in het rijk van de dualiteit houdt, is angst in alle vormen van zijn energetisch - spectrum. Angst kan worden
geneutraliseerd, door onze essentie, buiten het lichaam te realiseren. De dreiging om het lichaam te verlaten, is zinloos.
We verlaten ons lichaams-bewustzijn, de hele tijd in dagdromen, nachtelijk dromen, en misschien bewust zijn van binnen
dat, we nergens zijn. In het lichaam zijn - is een virtuele - ervaring, die we als realiteit, hebben geperfectioneerd. In essentie
bestaat de fysieke wereld uit elektromagnetische golfbanden van frequenties, waarmee we ons in ons bewustzijn afstemmen
waarbij we de polariteit, en trillingen - interpreteren als stimulatie, van onze zintuigen en lijken, op vaste stoffen vloeistoffen en
gassen.

Door te reageren, op negatieve ontmoetingen, met medelevend begrip, en opzettelijk bewustzijn, van het licht in alles en iedereen
transformeren we onze situaties in ervaringen, van dankbaarheid en vreugde. Dit is onze natuurlijke staat van Zijn, wanneer we onze
beperkende overtuigingen, over onszelf hebben opgelost en overstegen. Ons hart leidt ons om onvoorwaardelijke liefde te denken en
te voelen als onze natuurlijke staat van Zijn, samen met prachtige - visioenen hoe we willen leven. Door ons voor te stellen, dat we leven
in het bewustzijn dat deze energieën uitdrukt, creëren
we hun realiteit voor onszelf door
te beseffen wat ze
zijn.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze nieuwe realiteit creëren


Door: Kenneth Schmitt
10 januari 2023We ervaren wat we geloven dat echt is. Als we onze overtuigingen over de werkelijkheid veranderen, verandert onze realiteit om af te
stemmen op onze overtuigingen en realisaties. De empirische wereld begint met het ontstaan uit bewustzijn en krijgt vorm door het
aantrekken en organiseren van alle entiteiten die het tot een fysieke - ervaring maken, in een reeks resonerende trillingen die we
kunnen voelen en waarnemen. Het is een - manifestatie van - bewustzijn, van ons en van iedereen, die deelneemt, aan deze
dimensie. Met onze verbeelding en realisatie zorgen we voor de modulatie van de energieën waarop we ons richten
en waarmee we ons af
stemmen.

In ons persoonlijke - leven sturen we de kwaliteiten van onze - ervaringen met onze staat van zijn. Onze erkenning
en geloof in de kwaliteiten die op een bepaald moment, in ons bewustzijn aanwezig zijn, zijn de creatieve impulsen die
ons onze ervaringen brengen. Het enige - verschil tussen iets dat echt voor ons is en hetzelfde dat denkbeeldig is, is ons
geloof en realisatie. De energieën zelf zijn hetzelfde en ze trekken ervaringen op dezelfde manier aan. We kunnen onze
verbeelding gebruiken in - overeenstemming met de energie, van ons hart. Door in dankbaarheid en vreugde te zijn
kunnen we ons elke ontmoeting voorstellen, of het nu met de natuur of met mensen is, als een uitwisseling van
liefde en licht. Dit zal zijn realiteit creëren in onze ervaring. Wanneer we op deze manier kunnen zijn trans
formeren we ons leven en leven we in een - dimensie voorbij de dualiteit. Wanneer we hart
gericht zijn houden we ervan om in
elkaars aanwezigheid te
zijn.

Als we negatieve ervaringen hebben kunnen we ze oplossen door te blijven interageren met welk
niveau van licht dan ook dat aanwezig is in alle betrokkenen. Door ons een weg door de ervaring te banen
met intuïtieve begeleiding kunnen we in dankbaarheid en mededogen blijven. Dit alles is een sprong voorbij het
ego-bewustzijn, die we in onszelf kunnen oplossen door aandacht te besteden, aan ons innerlijke weten en ons af te
stemmen op het gevoel van ons hartbewustzijn. Er zijn vele manieren, om het menselijk leven zoals wij dat kennen, onder
de knie te krijgen. Veel spirituele meesters in het verleden hebben ons de wegen gewezen. Hun boodschap was altijd dezelfde
dat we meesters zijn, die zich niet bewust zijn geweest van wie we zijn. Ons intuïtieve weten, opent ons bewustzijn voor een groter
leven dat een bewuste uitdrukking is van onvoorwaardelijke liefde vreugde, overvloed en vrijheid in een dimensie, voorbij negativiteit.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Chaos en haat Transformeren in
Mededogen en Vreugde


Door: Kenneth Schmitt
8 januari 2023
Het accepteren van de chaos en destructieve energieën in onze wereld zonder weerstand is een noodzakelijke stap in onze eigen
transformatie en de transformatie van de hele mensheid. Onze natuurlijke - staat van zijn is dankbaar, open, vreugdevol en zelf
verzekerd. Het is met een verhoogde staat van Zijn dat we de negatieve - energieën kunnen accepteren die zich onder de
mensheid - manifesteren. Hoewel we ze slechts voorbijgaand - bewustzijn - geven, hoeven we ons niet op hen af te
stemmen in verzet. We kunnen ze in neutraliteit accepteren en in evenwicht brengen door onze afstemming
op het licht binnenin, waardoor acceptatie in neutraliteit en transformatie in energieën die levens
verbeterend zijn, mogelijk wordt. We kunnen dit in ons eigen bewustzijn doen en kunnen
ons verhouden tot het hogere aspect van elk
energiepatroon of elke
persoon.


De levenskracht is altijd aanwezig in alles wat bestaat en maakt deel uit van het universele bewustzijn.
Als iets zo slecht is, dat het geen licht in zich heeft, houdt het op te bestaan. Negativiteit is uiteindelijk, zelf
destructief. Het heeft onze levenskracht - nodig door onze betrokkenheid en afstemming op angst. Zonder onze
weerstand tegen het - kwaad geven we het nul energie. Onze - focus op het licht, in elke ontmoeting stelt het in staat
om voor ons te verschijnen, en we kunnen de hogere - energetica realiseren die overal betrokken zijn volgens de trillingen
die aanwezig zijn.

We hebben de vrije keuze om ons te concentreren op datgene waarmee we willen communiceren. We kunnen onze realisaties
laten komen door onze verbeelding en onze emoties en vervolgens ons bewustzijn vullen met hun realiteit. Dit is hoe we ons
zelf kunnen bevrijden van onze beperkingen en onszelf en de mensheid kunnen transformeren. Wanneer we in dankbaar
heid en vreugde leven, kan negativiteit niet bestaan in onze ervaring. Wat er om ons heen gebeurt, is irrelevant. Die
omstandigheden - veranderen met het bewustzijn - van de mensheid, net als onze toestand met onze aan
dacht en afstemming op de
emoties van ons
hart.


Door ons eigen perspectief en onze eigen manier van zijn te veranderen, veranderen we de kwaliteit
van onze ervaringen en wat er om ons heen gebeurt. Wanneer we kiezen, voor een hoger vibrerend leven,
is dit wat we voor onszelf creëren. We kunnen negativiteit overstijgen door aandacht te besteden aan wat ons
dankbaarheid, mededogen en vreugde geeft, terwijl we openstaan voor grote wijsheid binnenin. We kunnen alle
personages in het drama om ons heen neutraal accepteren. In onze eigen staat van zijn kunnen we negativiteit om
zetten in neutraliteit door ons eigen bewustzijn van de balancerende energieën van levensverbetering. Zonder onze
afstemming en betrokkenheid wordt negativiteit geneutraliseerd en verdwijnt uit onze ervaring. We kunnen aandacht
blijven - besteden, aan de vibraties - van ons hart in - dankbaarheid, mededogen en vreugde, voor al - onze ervaringen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Overgang door de Precessie van de Equinoxen

Door: Kenneth Schmitt
2 januari 2023Terwijl we van het ene 25.920-jarige tijdperk naar het volgende overgaan, worden we geconfronteerd met een verschuiving in bewustzijn
die - massaler is dan bijna ieder van ons zich kan voorstellen. We zijn grondig getraind, om negativiteit op elk gebied van het leven te
accepteren en zelfs te omarmen. Geconfronteerd worden met het leven zonder negatieve controle is reden voor grote vreugde
en vreugde maar hoe kunnen we weten dat we bevrijd zijn van negatieve controle vooral wanneer de meeste media nog
grotere beperkingen van onze vrijheid blijven aankondigen? Hoe kunnen we weten dat die beperkingen en de
tirannie waaruit ze voortkomen
niet langer krachtig
zijn?


Zoals bij het transcenderen van alle beperkingen, komt vrijheid door het realiseren van de energetische invloed
van ons hartbewustzijn. Dit is de enige - stimulatie in onze wereld die echt is. Het is ons intuïtief weten. De energieën van
deze overgang zijn nog steeds subtiel maar de trend die opkomt wordt onmiskenbaar voor degenen die gevoelig zijn. De goed
heid, de regeneratie en de rijkdom van het leven, die we energetisch - betreden is zo diepgaand, dat het elk - aspect, van ons leven
verandert. De Aarde wordt vernieuwd, en er komt een einde, aan het menselijk misbruik van de natuur. Alles wordt gezuiverd, en keert
terug naar zijn goddelijke
ontwerp.

We worden niet langer gedwongen om als slaven van negativiteit te werken in banen die we niet willen of om te investeren in projecten
die een negatieve invloed hebben op anderen en andere - levensvormen. Ons hart spoort ons aan om aandacht te besteden aan onze
innerlijke - leiding en om de overvloed te herkennen die voor ons beschikbaar komt om deel te nemen aan de vernieuwing van het
leven. We zijn ongelooflijk expansieve Wezens, met onbeperkte creatieve krachten die we kunnen realiseren, zodra we in staat
zijn om onszelf impliciet te vertrouwen. De tijdlijn van het focussen op ons ego-bewustzijn om ons door het leven te leiden
is niet onze enige keuze. We hebben de mogelijkheid om ons bewustzijn te verruimen door ons bewustzijn te openen
voor de hogere energieën in onze bewuste essentie
die door onze hogere chakra's
komen.


Terwijl we alles ervaren wat er om ons heen gebeurt, kunnen we innerlijk bewustzijn oefenen. Ons hart heeft
alleen acceptatie, mededogen en steun door de bewuste - levenskracht die ons voortdurend verlevendigt. Als we
ons kunnen afstemmen op deze energie, zelfs in het aangezicht van uiterlijke drama's en, bedreigingen voor ons wel
zijn, worden we beschermd, en bekrachtigd in Licht en Liefde. Dit is geen toevallige - energie en de verlangens van ons
hart zijn niet frivool. Onze essentiële energie is krachtig en levensondersteunend en verbeterend. Wanneer we het proces
van transcendentie initiëren, kunnen we rechtop staan en vertrouwen hebben, in de onvoorwaardelijke liefde die vanuit het
universele - bewustzijn door ons heen stroomt - en ons in staat stelt om wonderbaarlijke levens te leiden in dankbaarheid en
vreugde. Dit is onze - bestemming en is de kwaliteit, die inherent is aan het - nieuwe tijdperk, van de menselijke geschiedenis.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het kiezen van de dimensies
van onze ervaringen

Door: Kenneth Schmitt
30 december 2022
Het kwantumveld van alle potentialiteiten bevat de vibraties van elke ervaring die we op elk moment in ons leven kunnen hebben.
Onze bestemming is om te leven in positieve, hoge - vibraties waarvan we ons realiseren, dat ze echt zijn. Deze trillingen zijn in alle
opzichten levensverbeterend en verrijkend. Ze brengen ons dichter bij het kunnen realiseren, van onvoorwaardelijke - liefde in onze
verbinding met alle bewuste wezens. Elke entiteit, van de kleinste subatomaire wervelende essentie van het leven, tot het universum
zelf bestaat in ons eigen bewustzijn. We nemen deel aan het bewustzijn dat alles en iedereen creëert. Onze persoonlijke intuïtie komt
van universeel bewustzijn door het bewustzijn van onze hogere chakra's, voornamelijk ons hart. Wanneer we ons hun trillingsbereik
voorstellen en voelen, kunnen we ons op hen afstemmen, maar wanneer we verkeerd zijn uitgelijnd, kunnen we onze hogere
begeleiding niet kennen. Ons ego-bewustzijn controleert ons dan vanuit zijn beperkingen op basis van angst voor
lijden en overleven. Deze zijn
denkbeeldig.

Altijd ervaren we de beste situaties die we onszelf toestaan, samen met koerscorrecties geleid door onze
onzichtbare gidsen, die weten wat we echt nodig hebben, om ons te helpen ons bewust te zijn, van ons doel en
doel in dit leven. We kunnen ons bewust zijn, van de symbolische - betekenis van alles in onze ervaringen. We kunnen
ontwaken uit de hypnotische - trance van de mensheid die gericht is op dualistisch - empirisme. Wanneer we ervoor kiezen
om enige vorm van angst of twijfel te koesteren, stemmen we onszelf af op negativiteit en kunnen we geen positieve ervaringen
creëren. Dualiteit is een reeks energieën die de focus op negativiteit mogelijk maken. Als we in een rijk van liefde en vreugde willen
leven, moeten we ons bewust zijn van deze
energieën en ze in onszelf voelen.

In onze essentiële - grenzeloze aanwezigheid van bewustzijn kunnen we onze beperkingen gemakkelijk oplossen en overstijgen door
acceptatie van onze ervaringen en dankbaarheid voor wat ons als gevolg daarvan is overkomen. Wanneer we de kleine aanwijzingen
die onze gidsen ons geven niet hebben genomen, nemen ze hun toevlucht tot krachtigere - begeleiding. Wij zijn degenen, die alle
beslissingen nemen over de energie waarmee we ons afstemmen en die we ervaren. Wanneer iets belangrijks ons ervan weer
houdt om te leven zoals we hebben is het een kans voor ons om ons levenspad - opnieuw te evalueren en onszelf
open te stellen voor onze
innerlijke leiding.

We leven binnen het energetische spectrum waarmee we resoneren en terwijl we ervoor blijven kiezen om
negativiteit ons bewustzijn te laten beheersen, kunnen we ons niet bewust zijn van de vreugde van de hogere
dimensie waarmee we samenleven. Zodra we er consequent en opzettelijk voor kiezen om te voelen en ons voor
te stellen dat we ervaren, wat we echt het meest willen in ons diepste - bewustzijn, openen we ons bewustzijn voor
de uitgestrektheid van onze onbeperkte essentie. We worden ons bewust van onze ingeving in dualistisch empirisme
terwijl we onze realisatie openen voor een groter
spectrum van energieën en
ervaringen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een spirituele Superatleet worden


Door: Kenneth Schmitt
27 december 2022
Supersporters zijn in staat om steeds gedurfder te zijn en menselijke grenzen te blijven verleggen door zich
overtuigend voor te stellen dat ze het doen. Dit is ook hoe we een verruimd bewustzijn, en beheersing van de
materiële wereld kunnen bereiken. Het is beschikbaar, voor ons allemaal. We moeten ons gewoon overtuigend
voorstellen en voelen dat we leven in scenario's op het trillingsniveau. Dit is een uitdaging voor ons vanwege de
diepte van programmering die we over onszelf hebben geaccepteerd als beperkt in ons vermogen om onze ware
aard en oneindige aanwezigheid te realiseren.

Ons voorstellen,, dat we iets buitengewoons - doen dat verder gaat dan fysieke prestaties, en zelfs psychologische
prestaties, maakt deel uit van ons creatieve vermogen. Terwijl we onze - gedachten en emoties uiten, stralen hun
energetica in en om ons heen uit, en trekken ze compatibele energiepatronen aan om ons ervaringen te bieden.
Wanneer we - zelfverzekerd. en zeker zijn, moduleren we de - energiepatronen, om ons heen, en binnen ons
bewustzijn in resonantie met ons. Afgezien van alle andere invloeden, of - omstandigheden, waaraan we
mogelijk deelnemen hebben we het vermogen om onze gedachten en emoties via onze verbeelding
in overeenstemming te brengen met ons natuurlijke - trillingsniveau, in oneindige aan
wezig heid van
bewust
zijn.


Het bereiken van oneindig bewustzijn komt voor ons vanzelf, zodra we onszelf bevrijden van het
geloof dat we er niet toe in staat zijn. We moeten onze beperkende overtuigingen over onszelf oplossen
en, er voorbij gaan. Dit is, wat een super - atleet maakt. We kunnen dit allemaal doen, zodra we onszelf, ervan
kunnen overtuigen dat we echt - grenzeloos zijn. Een goede oefening kan het onderzoeken van onze persoonlijke
overtuigingen zijn. Wat is hun essentie waar zijn ze op gebaseerd? We zullen merken dat alle beperkingen gebaseerd
zijn op een of andere vorm van angst. Het wordt geproduceerd in onze eigen emoties. Het bestaat niet buiten ons. Van
wege het geloof in lijden en sterfelijkheid is angst een noodzakelijk onderdeel, van de menselijke ervaring. De aanwijzing
hier is sterfelijkheid. Voor een persoon die is opgesloten, in de bewuste - beperkingen van dualiteit, kan het nuttig zijn om
verslagen te lezen en video's te bekijken van mensen die overtuigende buitenlichamelijke ervaringen hebben gehad en zijn
teruggekeerd naar hun tijdelijk dode lichamen om
ons te vertellen over wat er is
gebeurd.

Ons bewuste - bewustzijn sterft niet; in plaats daarvan worden we veel expansiever bewust en zonder persoonlijke behoeften
om te bevredigen. Dit is onze natuurlijke staat van zijn. In onze essentie zijn we onze aanwezigheid van bewustzijn. We hebben
altijd absolute controle, over onze eigen energieën, of we onszelf nu uitdrukken via ons fysieke lichaam of daarbuiten, maar we
moeten leren hoe we onze aandacht kunnen richten en hoe we ons - emotioneel op elk moment kunnen afstemmen op de ener-
getische niveaus die verbeteren voor al het leven,
en geen interferentie hebben van
ons ego-bewust
zijn.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Afstemmen op Ascentie Energieën
& Een pad van Transformatie

Door: Kenneth Schmitt
24 december 2022Onze wereld van dualistische realiteit wordt getransformeerd naar een hogere, meer positieve vibrerende band van energetica.
Het dualisme lost op. Onze wereld is bevrijd van negatieve controle en de energetische - omgeving die we delen wordt een gedeeld
bewustzijn van het bewustzijn van iedereen. We kunnen telepathisch onze natuurlijke staat van Zijn realiseren als lichtgevende Wezens
van eeuwige - aanwezigheid van bewustzijn begiftigd met oneindig - krachtig creatief vermogen. Wij zijn fractals van Scheppersbewust
zijn ontwakend uit de hypnotische
trance van de mensheid.

Door aandacht te besteden aan ons intuïtief weten en onze gevoelens af te stemmen op de energie van ons hart. Op een zeer expansieve
manier kunnen we onze eigen - vibraties verheffen - tot vreugde en mededogen. We kunnen opgaan, in ons onder-bewustzijn en onze
beperkende overtuigingen over onszelf oplossen. Als we opzettelijk onze vibraties positief verhogen, veranderen angst en twijfel in
een andere dimensie. We worden nu alleen nog gestimuleerd door ons eigen bewuste bewustzijn. We hoeven niet langer in
het compartiment van bewustzijn te
blijven waarin we hebben
geleefd.

Als we onze beperkende overtuigingen over onszelf oplossen, verdwijnt ons egobewustzijn omdat het gebaseerd
is op de negatieve vibraties van angst en twijfel. In lijn met negatieve polariteit konden we ons niet bewust zijn van ons
hartbewustzijn en hogere - begeleiding. Het is nu gemakkelijk om onze - gehechtheid aan de beperkingen die we hebben
geaccepteerd in onze - onderwerping, aan sterke negativiteit, die niet langer, op deze planeet bestaat, los te laten. Wat nog
steeds negatieve bestuursmacht lijkt te zijn, is slechts een show. Het heeft geen essentie meer en kan ons alleen beheersen als
we geloven dat het echt is en ons bezig
houden met zijn energetica.

In plaats van op levens-verminderende manieren te reageren op negatieve situaties in ons leven, hebben we de keuze, om aandacht
te besteden aan ons hartbewustzijn en in dankbaarheid en vreugde te zijn zelfs in egobedreigende situaties. We kunnen de energetica
die aanwezig zijn begrijpen en ze transformeren in onze verbeelding en emoties door opzettelijk af te stemmen op ons hartbewustzijn in
bewustzijn binnen universeel bewustzijn. Omdat dit - trillingsniveau van bewustzijn zich in een andere dimensie bevindt dan negativiteit
kunnen we ervoor - kiezen, om alleen door - positiviteit - op één lijn, te worden gebracht. Dit is levens - veranderend, voor ons. Onze
ervaringen manifesteren de energie van ons
hart en brengen ons groeiende
vreugde en vervulling.> BRON <

Een pad van transformatieWanneer we gehuld zijn in de wildernis van de natuur misschien hoog in de bergen met panoramische uitzichten en stilte om ons heen en
grote dankbaarheid en vreugde voelen kunnen we de engelen van de lucht vragen om onze ervaring nog meer op te fleuren, wat ze graag
doen, wanneer we vragen en open en ontvankelijk zijn in volledig vertrouwen, vanwege onze resonantie met de natuurgeesten, de Geest
van de - Aarde en ons - hartbewust-zijn. Wanneer we in - overeenstemming - zijn, met ons hart-bewustzijn, kunnen we - telepathisch
communiceren met alle wezens en met
het bewustzijn van alle dingen.

Wanneer we ons afstemmen op ons hartbewustzijn, kunnen we - expansief en extatisch zijn in het grondige genot om te zijn
wie we zijn in de magie van onze bewustzijnsvermogens en creatieve expressie. Dit is onze natuurlijke staat van Zijn en is
onze - ervaring, wanneer we onze beperkte - overtuigingen over onszelf - oplossen en loslaten. We kunnen dan het
vibrerende spectrum van absoluut vertrouwen in de creatieve indrukken en uitdrukkingen van onze focus van
aandacht betreden. Door ons perspectief op het leven af te stemmen op de vibraties van vreugde en
mededogen, kunnen we elk moment diep begrijpen en leven in onze verbinding
met universeel bewustzijn en
verbetering van al het
leven.

Door onszelf te openen en het bewustzijn van ons hartbewustzijn te willen, kunnen we de wereld van
dualiteit verlaten en een hogere dimensie van uitgebreid bewust bewustzijn binnengaan in onvoorwaardelijke
liefde, persoonlijke vervulling en oneindig creatief vermogen met onze mentale en emotionele uitdrukkingen. We
kunnen leren om de kracht van onze verbeelding te gebruiken om de uitdrukkingen van hartbewustzijn te ontvangen.
We kunnen emoties oproepen die de kwaliteiten voelen van de vibraties waar we aandacht aan besteden, en we kunnen
aanwezig zijn zoveel als we
willen op dit trillings
niveau.

Levend in het rijk van dankbaarheid en vreugde, kunnen we worden vrijgesteld van alle negatieve ervaringen, omdat we ons
realiseren dat er in het trillingsspectrum, van hartbewustzijn altijd kwantum-ondersteuning voor ons is om te bereiken wat ons
hart verlangt. Het kwantumveld manifesteert onze ervaringen in resonantie met onze overheersende - gedachten en gevoelens.
Als we leren, om onze gedachten en emoties, te richten op levensverbeterende - visies en scenario's, en gewoon aanwezig zijn in
dankbaarheid en liefde, verlaten we het - rijk van dualiteit, en betreden we het rijk, van levens - ervaringen die magisch en wonder
baarlijk worden. Op deze manier kunnen we ons leven transformeren, en het kan gebeuren wanneer we maar willen met een sterke
intentie van ons
hele bewust
zijn.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Waarom we onbevreesd moeten worden

Door: Kenneth Schmitt
21 december 2022Om de beste en krachtigste versies van onszelf te zijn, moeten we onbevreesd worden. We kunnen de
samentrekkende energie van angst transformeren in de uitgestrektheid van vreugde door onze persoonlijke
keuzes. We kunnen leren om onze vrije wil creatief en zonder beperking te gebruiken. We hebben geleerd om te
kiezen om in twijfel en angst te leven, en we hebben omstandigheden gemaakt, die het trillingsniveau van twijfel, en
liefdeloosheid uitdrukken. Dit is geen natuurlijke beperking. We hebben het gecreëerd, en we kunnen het transformeren.
Voor ons is het een bewuste keuze. Zodra ons onderbewustzijn is ingeprent met onze keuze, ongeacht waarom we de keuze
hebben gemaakt, stelt het de polariteit en het trillingsniveau vast voor onze staat van zijn, waardoor onze gedachten en emoties
in overeenstemming, worden gebracht, met zijn energetica. Zolang we twijfel, van welke aard dan ook koesteren, zijn we ervarings
gericht slaaf van zijn polariteit,
die negatief is.

We kunnen alleen voor liefde kiezen door onbevreesd te zijn. Wanneer we twijfel voelen over iets dat in ons opkomt is dit een signaal
voor ons om aandacht te besteden, aan wat er aan de hand is. In plaats van ons ego-bewustzijn ons, in een situatie, te laten leiden
waar in we onze intentie om dankbaar, medelevend, liefdevol en vreugdevol te zijn compromitteren hebben we de kracht om
ons trillings niveau te kiezen. Op elk moment kunnen we ervoor kiezen om mentaal en emotioneel te zijn zoals we
willen ongeacht hoe imposant tegen
strijdige energieën
kunnen
zijn.


In het besef dat de kracht, van onze vrije wil een belangrijk vermogen is, is onze intuïtie onze assistent voor
hogere begeleiding. Dit is ons hartverwarmende innerlijke weten, en het is voortdurend stromende wijsheid en
begeleiding voor ons om het meest positieve perspectief, te behouden dat we voor onszelf kunnen toestaan. We
hebben het allemaal. We hoeven er alleen maar aandacht, aan te besteden en ervoor te kiezen om de richtlijnen te
volgen. Het is wat we echt weten. De - waarheid is vanzelfsprekend, in hoe we erover denken. Het is altijd een keuze
tussen wat levens - verbeterend is voor iedereen en wat levens - verminderend is. Als we besluiten om positief te zijn,
kunnen we niet tegelijkertijd - negatief zijn. Dit betekent dat we ofwel - deelnemen aan de wereld - van dualiteit die de
menselijke ervaring is, of we - transformeren onszelf door trillingen te creëren die resulteren in onze fysieke, mentale en
emotionele processen, evenals onze omgeving die op alle mogelijke manieren verheffend worden. Vanwege ons perspec
tief, gebaseerd op dankbaarheid, vreugde, mededogen en liefde, kunnen we op elk moment een prachtig leven hebben. In
wezen kunnen we in een parallelle dichtheid
leven, maar in een hogere dimensie.

Negativiteit kan alleen bestaan als we het in onszelf creëren wat we eonen lang hebben gedaan. We hebben geloofd dat het
inherent is aan de realiteit die we herkennen. Dat is het ook. Dualiteit vereist zowel positief als negatief. Het zou niet kunnen
bestaan zonder het licht, omdat licht de bron van het bestaan is. Het is onze bewuste levenskracht. Het negatieve verbruikt
licht en blokkeert zijn uitstraling, waardoor zijn energie wordt - omgezet in zelfdestructiviteit. Dit alles kan op subtiele en
zelfs verwarrende - manieren voor ons gebeuren, omdat het anders is dan de manier waarop we hebben - geleerd te
verwachten het leven te
ervaren.

We zijn de hele tijd angstig geweest en hebben angstige ervaringen voor onszelf gecreëerd. Onbevreesd
zijn is onze intuïtie absoluut kennen en vertrouwen. Door te volgen wat we van nature weten, dat ons
stimuleert om dankbaarheid en vreugde te voelen, kunnen we erop - vertrouwen dat we zijn af
gestemd op het hoogste trillingsniveau. Dit is waar de verlangens van ons hart duidelijk
worden. Door ze te volgen, verbeteren we ons leven op elke manier die we toe
staan. Met absoluut vertrouwen kunnen we de energetica kiezen die
we in onszelf willen uitdrukken en uitstralen naar het
kwantumveld voor manifestatie
onder de mens
heid.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

We worden Geleid naar waar
we het Meest van houden

Door: Kenneth Schmitt
19 december 2022We leven in een zeer welwillende - tijd van het verheffen van energieën van liefde en genot van elkaar en van onze omgeving.
Onze - Zon klaart samen met ons op, net als Gaia, onze Aardegeest. Dit is duidelijk op de etherische en causale gebieden van
vibratie en begint zich nu te manifesteren op de materiële empirische wereld. Vanwege de huidige exacte uitlijning van onze
Zon en Aarde met het galactische - centrum, ontvangen we directe energetische stroom van onze Centrale Zon. De Aarde
heeft zich in haar magnetisch centrum gevestigd en nodigt ons uit om dit te doen met ons eigen magnetische centrum
in het hart van ons Wezen. Dit is de energie waar we in worden getrokken, en het is het natuurlijke trillingsspectrum
van ons multidimensionale bewustzijn, met bewustzijn veel dieper en buiten het spectrum van ruimte en tijd.

Naarmate we beginnen te ontwaken, voor de grootsheid van wie we zijn, beginnen onze overtuigingen
in kleinheid en sterfelijk leven op te lossen en worden we ongelooflijk in ons zich uitbreidende - bewustzijn. We
hoeven met onze levenskracht, geen aandacht te besteden aan enige - vorm van negativiteit of beperking. Elke grens
van ons bewustzijn, op elk - niveau moet onder de loep - worden genomen, in een zoektocht naar de ware basis ervan. Waar
om hebben we onze beperkingen? Ze houden onze realisatie binnen de parameters die nodig zijn om de dualistische empirische
wereld als echt voor ons te creëren. Zonder onze beperkingen kunnen we ons realiseren dat we onze oneindige aanwezigheid van
bewustzijn zijn. Ons bewustzijn, maakt deel uit van het universele bewustzijn, het bewustzijn van de Schepper van ons universum en
daarbuiten. Het gaat onze beperkte, verbeelding te boven, maar het is iets dat we van nature kennen, omdat het is wie we zijn voorbij
onze beperkende overtuigingen
over onszelf.

We kunnen ons realiseren dat ons hart het centrum van ons Wezen is, en we weten dat de vibraties ervan vele malen krachtiger zijn dan
de trillingen van onze hersenen, maar we hebben onze aandacht omgedraaid van ons intuïtieve hart naar onze ego-geest, die door onze
hersenen werkt. De geest heeft fysieke - beperkingen die de energie, van het hart overstijgt. Het hart denkt niet, het weet het gewoon,
omdat het ons kanaal is naar universeel bewustzijn. De ego-geest kan zich de grootsheid van wie we zijn niet voorstellen en het moet
worden getranscendeerd voor ons om zelfrealisatie te hebben. Wanneer we ons de verlangens van ons hart voorstellen, komen
mensen van wie we houden in onze ervaringen en kunnen we leven waar we het meest aangetrokken worden. Dit
gebeurt vanzelf, wanneer we het in volledig
vertrouwen en dankbaarheid
toelaten.


Door de helderste wezens in ons melkwegstelsel en daarbuiten is er leiding die naar ons toe stroomt. Het komt
door het kwantumveld in de vorm van hemelse en zonne-uitbarstingen van positieve hoogfrequente trillingen van
fotonen die kwantumwezens van licht zijn. Deze gammastralen omringen en vervuilen ons en verhogen het bewuste
bewustzijn en de vitaliteit in elke cel van ons lichaam en alle - aspecten van ons zelfbewustzijn, als we het toestaan. We
worden gehuld, in aantrekkelijke - energie die onze eigen hartenergie - verbetert, en ons oneindige, en onvoorwaardelijke
liefde en vreugde biedt ons bewustzijn en onze levenservaringen vult met overvloed, vrijheid en realisatie van onze eeuwige
aanwezigheid van bewustzijn met oneindig
creatief vermogen in
ons leven
nu.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het licht van ons Leven

Door: Kenneth Schmitt
17 december 2022Wij zijn wezens van levend licht, die fotonen uitzenden, die quanta van licht zijn. Het zijn bewuste, levende wezens die zich uitdrukken als elektromagnetische golfpatronen die aan ons verschijnen als licht. Ze bestaan in ons en overal om ons heen. Ze zijn zich volledig bewust
van onze essentie en communiceren met ons op manieren die ons in staat stellen ze waar te nemen. Wanneer we ervoor kiezen om ons
op hen te concentreren, zien we ze. Wanneer we ons hun aanwezigheid niet realiseren, bestaan ze nog steeds in hun eigen wezen en
drukken ze zich energetisch uit, maar ze verschijnen niet, in ons bewustzijn of in onze realiteit. Ze hebben geen - massa, en geen
beperkte vorm.

Fotonen zijn multidimensionale - wezens, net als wij. Ze hebben een essentie die voorbij tijd/ ruimte ligt, maar net als wij
kunnen ze zich uitdrukken binnen de empirische - wereld. Ze worden ons gegeven met onze bewuste - levenskracht
die voortdurend vanuit het Scheppersbewustzijn naar ons toe komt. Hun essentie is dezelfde als die van ons.
Als fractals van de goddelijke Ene zijn we verbonden binnen hetzelfde - bewustzijn. We kunnen ons
altijd bewust zijn van ons innerlijke licht en we ontvangen zoveel als we toestaan.
Hoe meer fotonen we uitzenden,
hoe helderder we
lijken.


Naarmate we onze beperkende overtuigingen over onszelf oplossen kunnen we ons meer bewust
worden van onze eigen toegang, tot oneindig bewustzijn. Samen met een grotere gevoeligheid voor ons
innerlijke weten kunnen we ons bewust worden van, groter licht in ons eigen wezen. We kunnen, ervoor kiezen
om een verlangen en intentie te hebben, om het leven van alles, en iedereen in onze aanwezigheid te verbeteren. In
dit proces verbeteren we op natuurlijke wijze ons eigen leven zonder er zelfs maar rekening mee te hoeven houden. We
kunnen de hoogste - energieën van liefde, en vreugde - creëren om voor ons te manifesteren, omdat we onszelf kunnen af
stemmen op de energie van ons hart. Dit trekt andere hartverwarmende wezens in onze aanwezigheid samen met overvloedig
leven en persoonlijke vrijheid om uit te drukken
waarin we intuïtief worden geleid.

Zodra we ons volledig bewust zijn van onze intuïtieve begeleiding en we onszelf kunnen uitdrukken in overeenstemming daarmee,
worden we scheppers van prachtige ervaringen, waar we diep dankbaar voor zijn. We kunnen de ongebreidelde stroom van bewuste
levenskracht - ontvangen, stralend met Bronlicht, dat door ons hart stroomt, en in ons bewustzijn in vreugde en liefde. Door onze aan
dacht op positieve scenario's te houden, blijven we
vervulling creëren voor onszelf en
iedereen om ons
heen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Kunnen wij Ontsnappen uit onze
Gevangenis van Bewustzijn?

Door: Kenneth Schmitt
14 december 2022Op weg naar de dageraad, in een nieuw - tijdperk van de geschiedenis, wordt de mensheid bevrijd van de slavernij
waar velen van ons zich niet bewust van waren. Onze programmering, en training zijn zo grondig geweest, dat we
hebben geloofd dat we vrij zijn. We zijn alleen vrij geweest binnen de grenzen van de politie het leger en de bank
en financiële instellingen. Alle multinationals, regeringen en grote sociale organisaties zijn gecontroleerd door
donkere energie, die deel uitmaakt van het voorbijgaande tijdperk. De waarheid van onze gevangenschap
komt in het licht en nu is het de uitdaging voor ons om klaar te zijn om de gevangenisdeur uit te
lopen naar het licht
van de nieuwe
wereld.

Momenteel zien we de vroege lichtstralen, door de kier van de openende deur sijpelen. De meesten
weten het nog niet. Maar wat zal er gebeuren als de deur - opengaat en we vrijelijk een wereld van licht en
liefde kunnen binnengaan? Kunnen we het geloven? Kunnen we erop vertrouwen dat ascensie echt is? Wanneer
we allemaal in de helderheid, van verlicht - bewustzijn zijn, worden alle donkerste situaties, en wezens die ze hebben
bewoond duidelijk, en we zien, dat er overal afschuwelijk - kwaad is geweest, gevoed door de levenskracht, van de mens
heid. Deze - energieën, lossen nu op in het licht, en verdwijnen uit, onze ervaringen. We kunnen ze loslaten, met behoud van
een - perspectief van mededogen, voor de verlorenen, en dankbaarheid voor onze - levensessentie, die schijnt in het licht van
het Scheppers
bewust
zijn.

De helderheid van goddelijk licht kan voor velen te veel zijn en ze kunnen ervoor kiezen om in de gevangenis van de dualiteit te
blijven vastgehouden door angst en twijfel. We hebben een geest van avontuur nodig om af te dwalen in de vibraties van het
onbekende. Wat gebeurt er als we liefdevol en medelevend zijn met iedereen? Hoe kunnen we dit zelfs doen als er overal
ongelooflijke bedreigingen zijn? In de energieën, van het nieuwe - tijdperk zijn er geen bedreigingen - reëel. Dit
was altijd al zo, maar nu wordt het
steeds duidelijker.

De macht van de duistere kracht is gebouwd op geld, veel ervan, gestolen door bedrog en verraad van ons allemaal,
terwijl het ons traint om te geloven, dat het allemaal voor onze beste belangen is. Nu verdwijnt de liquiditeit, van geld snel
en worden de psychopaten achtergelaten om te vechten over wat er overblijft, waardoor ze niet in staat zijn om ons veel langer
te beheersen. Als reactie op stijgende positieve energieën, en hogere vibraties, worden onze controleurs wanhopig en krankzinnig.
Velen hebben ons al
verlaten.

Onze wereld gaat door transformatieve veranderingen, die vereisen dat we diep in duistere energieën kijken en alle gehechtheden
loslaten die we hebben aan angst, woede en wraakzucht. We worden uitgedaagd om onvoorwaardelijke liefde, mededogen, dank
baarheid en vreugde uit te stralen in het aangezicht van het ergste - kwaad. Intuïtief kunnen we begrijpen, hoe de psychopaten
het duistere pad namen en er gevangen in raakten, niet in staat om te ontsnappen. Velen werden onderdrukt, en zij werden
de onderdrukkers en de onderdrukkers werden de onderdrukten. We hebben het allemaal meegemaakt. Het is tijd
om onze vibraties te veranderen in levensverbeterende energieën voor iedereen op elk moment en
ons ervarings gericht voor
bij de dualiteit te
brengen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wonderbaarlijke ervaringen Creëren


Door: Kenneth Schmitt
10 december 2022Wanneer we in staat zijn, om onze mentale processen te beheersen en onze emoties naar believen te richten,
worden we krachtige scheppers, in staat om onze volledige - levenskracht, te projecteren in onze persoonlijke
energetische expressie. Zonder overtuigingen, of persoonlijke behoeften en verslavingen te beperken, kunnen
we gewoon ons, huidige - bewustzijn zijn. Vanuit deze mentale, en emotionele - ruimte, van nulpuntsbewustzijn
kunnen we - betrouwbare begeleiding - ontvangen van ons, innerlijke - weten, dat ons bewustzijn - is binnen het
universele bewust
zijn.

Naarmate we in balans en vervuld raken door onze innerlijke leiding te volgen, kunnen we een constante houding
van verbetering van alles en iedereen in ons bewustzijn behouden. We kunnen leren ons bewust te zijn van de aan
wezigheid van Scheppersbewustzijn in elke entiteit. Wanneer we een agenda hebben die openstaat voor alles wat
zich in ons innerlijk weten voordoet, wordt deze kwaliteit van bewustzijn, voor ons werkelijkheid. We kunnen op
zettelijk visioenen en gevoelens creëren die helderder en liefdevoller zijn dan we anders zouden waarnemen
zonder de innerlijke essentie van bewustzijn te kennen. Door ons met dankbaarheid voor te stellen dat
alles waarvan we ons bewust zijn dat het mooi en ondersteunend is, openen we ons bewustzijn
voor die positieve uitdrukkingen en projecteren we onze creatieve energie in hun
manifestatie.


Door opzettelijk de energie uit te drukken die we in het hart van ons Wezen voelen, zijn we in
staat om een grote overvloed aan bewuste levenskracht te kanaliseren door onze krachtige uitstraling,
die misschien ongezien is door de meeste mensen, maar niettemin energieën om ons heen transformeert.
We worden de uitdrukkingen van onvoorwaardelijke liefde en verbetering van al het leven. Op elk moment
kunnen we in een positieve mindset en emotionele - staat zijn, zonder persoonlijk drama. Wanneer we onze
bewuste levenskracht kunnen vasthouden en gebruiken op manieren die in lijn zijn met ons hart, worden we
op alle mogelijke - manieren vervuld, omdat de - natuurlijke - staat, van al het leven - een uitdrukking - is van
scheppersbewustzijn.

Door de negativiteit op te lossen, die we hebben uitgedrukt, en waarmee we hebben - geleefd en waarvan we
hebben geloofd dat deze buiten onze - controle ligt, kunnen we alles transformeren. De wereld die we ervaren
is de wereld waar we ons bewust, op hebben afgestemd. De uitdrukkingen ervan, veranderen in synchroniciteit
met onze eigen vibraties. Omdat we in staat zijn om een positieve staat van zijn in dankbaarheid, vreugde en
mededogen te behouden, trekken we deze kwaliteiten van energetica aan in onze ervaringen en overal
om ons heen. We worden energietransformatoren, verhogen de frequentie en amplitude van
positieve energie en versterken de manifestatie van vrijheid en overvloed overal
in ons bewustzijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Begeleiding voor Ontwaken
tot grotere Realisatie


Door: Kenneth Schmitt
8 november 2022Het proces van - verlichting is in wezen een proces van herinneren. Om door te dringen tot de mind-wipe waaraan we onszelf
onderwierpen bij incarnatie, moeten we de waarheid realiseren over onze zelfopgelegde beperkende overtuigingen over ons
zelf en de aard van ego-bewustzijn. De primaire zorg kan worden herkend in het kunnen voelen van het verschil, zelfs heel
licht, tussen negativiteit en positiviteit. Ze worden gescheiden door een punt uit de tijd, met angst en twijfel aan de ene
kant en aan de andere kant liefde en vreugde. In onze staat van dualiteit nemen we deel aan beide, maar niet tot het
uiterste van positiviteit. Om dat trillingsniveau te bereiken, kunnen we opzettelijk onze beperkingen overstijgen
en gewoon onze aanwezigheid van bewustzijn zijn. Opzettelijk zonder zorgen verwachtingen of gehecht
heid aan beperkende ankers in het dualistische trillingsspectrum van de mensheid, kunnen
we mentale en emotionele helderheid
bereiken.


In een staat van helderheid kunnen we de aard van de menselijke - ervaring, de samenstellende
vibraties en ons proces van ontwaken begrijpen. We kunnen de kwaliteit van het scala aan ervaringen
dat mogelijk is in deze dimensie begrijpen en voelen, en we kunnen helderheid kennen zonder grenzen.
Wanneer we in staat zijn om ons opzettelijk af te stemmen op de helderheid van het Zijn, kunnen we ons
intiem bewust zijn van onze intuïtie, die werkt op het trillingsniveau van onvoorwaardelijke liefde en mede
dogen. Het is het - licht op ons pad naar het herinneren van onze ware - essentie, en het trekt ons naar een
grotere expansie naar
oneindig bewust
zijn.


Niets in het universum kan onze keuzevrijheid in onze creatieve uitingen weerstaan. Hoe we ons in onze mentale
en emotionele - staat van zijn bevinden, bepaalt de kwaliteit van de energie, die we uitstralen in het kwantumveld.
Meestal blijven mensen de staat van zijn creëren waaraan ze gewend zijn. Om aan dit soort energetische filtratie te
ontsnappen, kunnen we onze verbeelding gebruiken. Onze trillingsstraling is voor onze denkbeeldige scenario's het
zelfde als onze, empirische - ervaringen. We kunnen leren, ons vermogen te gebruiken, om visionaire - ervaringen te
creëren waarin we onszelf kunnen voelen leven. Dit is de kwaliteit van energie, die we uitzenden voor het creëren van
de kwaliteit van onze
ervaringen.

Zodra we begrijpen, hoe we voortdurend de kwaliteit van onze ervaringen creëren en we persoonlijke verantwoordelijk
heid nemen voor al onze creaties kunnen we leren selectief te zijn met onze aandacht en emotionele afstemming. Als
we onszelf kunnen toestaan om onze eeuwige - aanwezigheid van bewustzijn te ervaren kunnen we onszelf open
stellen voor de waarheid van ons Wezen, onze Zelfrealisatie. Dit vereist een bewustzijn van dat punt uit de
tijd tussen polariteiten, het punt van helderheid van de aanwezigheid van bewustzijn van onze
oneindige en eeuwige essentie van Zijn met de vrije keuze om te creëren wat
we kiezen om te herkennen
en te realiseren als
echt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Openstelling voor de Realisatie
- van een - Hogere Dimensie


Door: Kenneth Schmitt
5 november 2022Er is een niveau van energie dat we bezetten, maar waar we ons meestal niet bewust van zijn in ons ego-bewustzijn.
In overeenstemming met de energie van ons hart, kunnen we ons bewust zijn, van een dimensie van liefdevolle en
vreugdevolle ontmoetingen en creaties. Door de kwaliteit van dit energetische patroon te voelen kunnen we ons
bewustzijn ermee afstemmen en een perspectief van acceptatie en medelevend begrip hebben, terwijl we de
frequentie van vreugde en diepste liefde voelen. Deze energetische uitlijning kan ons de realisatie geven
van een rijk met een hogere frequentie voorbij polariteit en tijd/ ruimte, maar toch controle
hebbenover tijd/ ruimte in
ons bewust
zijn.

We zijn allemaal in staat om onze ervaringen te transformeren in onze eigen realiteit. Alles
waarvan we geloven, dat het buiten onszelf ligt, hoe we onszelf ook identificeren, is eigenlijk een
projectie van onze eigen energetica, die we in ons - bewustzijn houden, via onze bewuste en onbewuste
mentale en emotionele - processen, gebruikmakend van het energetische - spectrum, van onze overtuigingen.
Dit is hoe we de vibraties, van onze persoonlijke - realiteit realiseren, en dit is wat we opzettelijk kunnen veranderen
wat resulteert in een andere kwaliteit, van de realiteit voor onszelf. We kunnen merken, dat in de begeleiding die via ons
hart tot ons komt we meer beginnen te weten, en minder - denken in ons ego-bewustzijn. Door in emotionele afstemming
met onze intuïtie te leven zijn we vrij, om alles te creëren wat we voor ogen hebben om alle aspecten van ons leven en het
leven van iedereen, om ons heen, te verbeteren. Wanneer we de realiteit, van deze staat van Zijn, kunnen realiseren vult
het ons leven met zijn manifestaties. Wanneer we ons bewust worden van negatieve energie, kunnen we het accep
teren en transformeren in licht en het bevrijden van ons bewustzijn door ons opnieuw te concentreren op wat
we echt willen, in ons diepste Wezen. Dit opent ons bewustzijn voor een hoger-vibrerende dimensie
die we al bezetten, maar
niet herkenden.

Door onze - fixatie op het rijk van dualiteit los te laten, kunnen we ons bewustzijn - uitbreiden naar
een andere dimensie van energetica, een dimensie die al het leven ondersteunt, en uitdrukkingen van
schoonheid en verwondering vertoont. In ons besef van wie ze zijn, kunnen we ons bewust worden van
het bewustzijn van alle - wezens en kunnen we vanuit ons hart - communiceren met iedereen die in ons
bewustzijn komt. Onze innerlijke uitstraling versterkt en verheldert onze aura, waardoor onze creatieve
manifestaties toenemen. We kunnen spelen met alle wezens en aspecten van de natuur die ons tegen
komen. Alle elementen bevinden zich binnen ons - domein. We kunnen spelen, met het water en de
wolken en hun, denkbeeldige - scenario's creëren. We kunnen ons afstemmen, op de bomen en
andere planten door ons bewustzijn te openen voor hun bewustzijn en ze intiem te kennen
terwijl we hun energieën delen met de onze. We kunnen vooral communiceren met
kristallen op hun trillingsniveau en hun bewustzijn kennen. Er is zoveel
dat onze erkenning en realisatie
te wachten
staat.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De metafoor van ons leven Realiseren


Door: Kenneth Schmitt
3 november 2022In onze multidimensionale natuur delen we de essentie van ons Wezen met alle bewuste wezens overal ter wereld.
Ze zijn allemaal even belangrijk en essentieel in het geheel van het universele bewustzijn. Het zijn allemaal fractals
van een bepaald aspect van Scheppersbewustzijn. Wij zijn de Zelfbewusten. We creëren de kwaliteit van onze aan
wezigheid van bewustzijn met onze gevoelens gedachten en verbeelding alleen beperkt door onze overtuigingen
over onszelf. We hebben het vermogen, om onze vibraties af te stemmen op alle andere waar we aandacht aan
besteden. We kunnen verheffen wat in ons bereik ligt door ons opzettelijk voor te stellen dat de essentie van
alles onvoorwaardelijke - liefde, en verbetering van het Zijn is. Wanneer we in staat zijn, om de goddelijke
realiteit te realiseren, is dit wat zich
in elke ervaring manifesteert.

Voor zover iets anders zich manifesteert in onze ervaring is dat omdat we negatieve overtuigingen
over ons zelf hebben. Wanneer we ze confronteren met acceptatie en dankbaarheid voor het
feit dat we ons in ons lichaam houden, kunnen we ze loslaten. In het spectrum van dank
baarheid en vreugde zijn beperkende overtuigingen niet langer geloofwaardig.
Terwijl we aandacht besteden en resoneren met onze intuïtieve
begeleiding, hebben we niet langer beperkingen,
tenzij we ze willen. We moeten ze
altijd creëren om ze te
hebben.


Ons hele leven zijn metaforen van levende ervaringen. Alles heeft een hogere betekenis.
Door ons intuïtieve - weten kunnen we herkennen wat het is. Wanneer we dit willen weten, groeit
ons begrip met onze openheid en duidelijkheid. Zoals met alles, is ons bewustzijn zo groot als we het toe
staan. Wij zijn degenen die de keuzes kunnen maken, die we maken en de resultaten ervaren. We beheersen
het energetische, spectrum van onze ervaringen, met de polariteit en het trillingsniveau, van onze gedachten en
emoties. Dit zijn gebieden, waar onze intuïtie waardevol is, voor onze begeleiding. Begeleiding door, ego-bewustzijn
werkt alleen binnen het energetische spectrum van onze beperkende overtuigingen. Omdat het ego zich alleen bewust
is van zijn beperkte - zelfherkenning, en verbeeldingskracht, weet het niet wat een hogere - betekenis is. Om uitgebreide
betekenis in het leven te realiseren, moeten we ego-bewustzijn en beperkende overtuigingen, over onszelf transcenderen
en dan verschijnt de metafoor
in onze realisatie.

In ons menselijk leven leren we hoe we moeten zijn en hoe we onze creatieve vermogens op levensverbeterende manieren
kunnen gebruiken. We leren onszelf te vertrouwen om de uitdrukkingen van ons ware Zelf te zijn en om in het spectrum
van liefde en mededogen te leven zonder angst of twijfel. Angst en twijfel zijn onze visiemoordenaars en we kunnen
ze transformeren in dankbaarheid en vreugde. Wanneer we in positiviteit leven, ervaren we een wereld van
rijkdom en wonderen die we ons niet kunnen
voorstellen in ego-bewust
zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wij zijn de Kracht van Licht
op Deze Planeet


Door: Kenneth Schmitt
30 oktober 2022Eonen geleden hebben wij, de menselijke - soort, de empirische - wereld van dualiteit gepland, ontworpen en
gemanifesteerd om het universele bewustzijn uit te breiden naar een rijk dat onmogelijk te ervaren was als wezens
van eeuwig, oneindig bewustzijn. We ontwierpen een rijk waar we realistisch - gezien een gevoel van afscheiding van
ons ware Wezen konden ervaren. Sinds die tijd hebben we het hele spectrum van dualiteit doorlopen, en een groot aan
tal negatieve ervaringen verzameld, evenals heerlijk sensuele ervaringen. We raakten zo ingesloten in dit rijk, dat we ons
zelf hebben - toegestaan, om slaaf te worden, van negativiteit in angst, twijfel en veel lijden. Nu heeft ons soortbewustzijn
besloten dat het tijd is om te ontwaken, tot ons ware Wezen en voorbij de beperkingen van empirische dualiteit te gaan, in
overeenstemming met onze hele
galactische gemeente.

Er is een leidend deel van de mensheid dat zich bewust is geworden van wat er op galactisch niveau gebeurt en de vibraties
van de mensheid verhoogt, zodat iedereen, zich bewust kan worden, van onze grotere realiteit. Degenen onder ons die zich
ervaringen buiten het fysieke lichaam hebben herinnerd hebben zich bewust van ons grenzeloze bewustzijn en grenzeloze
mogelijkheden van expressie in onvoorwaardelijke - liefde en vreugde. Door opzettelijk te leven, in het trillingsniveau van
deze realisaties, stralen we stille en krachtige, energetica uit in de hele mensheid, en hebben we een, dramatisch effect.

Omdat we allemaal geïndividualiseerde bewuste wezens zijn moet ieder van ons tot zijn eigen realisatie van de waar
heid van ons Wezen komen. Hoewel we deel uitmaken van een groepsbewustzijn van een hele soort, zijn we ook
individuen en hebben we onze eigen realisatie van onze eigen realiteit. Ieder van ons heeft zijn aangeboren
manier om onze realiteit te realiseren, en het komt door ons innerlijke weten. Wanneer we innerlijk
beginnen te zoeken naar dit bewustzijn, kunnen we beginnen op te merken dat alles in ons
leven symbolisch is voor onze bewustzijnsstaat. Het wacht allemaal op ons om
verliefd, dankbaarheid en vreugde te zijn voor dit alles. Wanneer
we dit doen, verschuift de negatieve polariteit waarop
we zijn georiënteerd naar positief en
verandert alles in onze
ervaring.


Onze adem wordt dieper en resoneert meer met een groter bewustzijn. Onze aanwezigheid wordt
zelfverzekerd en krachtig. Onze gestalte wordt meer rechtop en mooi. Onze armoede wordt overvloed.
Onze fysieke gebreken worden een levendige gezondheid. Onze onwetendheid wordt briljant bewustzijn.
Onze slavernij wordt vrijheid en soevereiniteit. Dit alles vereist oefening, en toewijding om de noodzakelijke
veranderingen in ons persoonlijke - bewustzijn aan te brengen, en dit is het wonderbaarlijke - pad naar hoger
bewustzijn en bewust zijn
van ons - ware
Wezen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze Plaats - Onder Hemelse Wezens


Door: Kenneth Schmitt
27 oktober 2022Wat hebben de sterren voor ons in petto? Elk van hen heeft een persoonskap, net als onze Zon en Gaia.
De maan is kunstmatig en heeft geen - bewustzijn buiten zijn structuur, maar vanwege zijn zwaartekracht en
magnetische - aantrekkingskracht beïnvloedt het alles wat vloeibaar is in ons, inclusief onze emoties. We kunnen
de sterren en planeten leren - kennen als expressieve, levende wezens, net als wij, maar zonder egobeperkingen. De
verschillende astrologische systemen hebben ons rudimentaire beschrijvingen gegeven van het karakter van onze zon
en elk van de planeten in ons zonnestelsel, maar het karakter van de sterren is grotendeels onbekend, hoewel sommige
inheemse - mensen, de aard van hun thuis - sterrenstelsel kennen. Al deze hemelse - wezens, met hun unieke energieën
beïnvloeden iedereen en we gaan op verschillende
manieren met hen om.

Sterren zijn de - krachtigste stralende - wezens in onze dimensie. Ze zorgen voor - warmte en kunnen ons met vreugde
vervullen. Onze - planeten, zijn minder - geëvolueerd, maar vanwege, hun persoonlijke - omvang, zijn ze nog steeds
krachtige invloeden op ons. Vanwege de manier, waarop goddelijke - geometrie werkt, zijn er kritische hoeken
van hun locatie ten opzichte van ons die meer goedaardige of uitdagende aspecten voor ons veroorzaken
op de manieren waarop hun energieën naar ons toe komen. Al deze hemelse wezens stimuleren
ons om op grotere - manieren te evolueren - in het uitbreiden van ons bewustzijn.

We leven in een uitdijend universum en de natuurlijke energie drukt een grotere creatie
en verbetering van al het leven uit. Terwijl onze Zon is geëvolueerd van geel naar wit, fleurt hij
ons leven op, met meer warmte en uitgestrektheid. De hele kosmos, ervaart stijgende trillingen en
draagt ons mee. Onze moeder Gaia wordt steeds schitterender en regenereert op vele manieren om
dat we ons meer- bewust zijn - geworden van haar behoeften en capaciteiten. Als we onszelf onder
dompelen, in de energieën van de natuur, en al haar levensvormen, kunnen we ons bewust-zijn uit
breiden in overeenstemming, met de stijgende - trillingen, van de Aarde. We moeten aandacht
besteden aan alle uitdagingen die Gaia ons geeft, omdat ze zichzelf - zuivert van negatieve
energie. Er is veel kwaadaardige - manipulatie van het weer geweest, ongewone over
stromingen gigantische branden en zelfs aardbevingen, maar de manipulators
hebben geen toegang meer tot deze technologieën. Het loopt
allemaal ten einde en
ze verlaten de
planeet.

Het is tijd voor ons om de opkomst van liefde en vreugde in al het leven te vieren en onszelf af
te stemmen op deze energieën in alle aspecten van ons leven en in al onze ontmoetingen en relaties,
te beginnen met ons eigen wezen. We hebben onszelf vermomd als mensen, terwijl we in feite zelf grote
hemelse wezens zijn met onbeperkte potentiële creativiteit en oneindig bewustzijn. Alleen onze beperkende
overtuigingen weerhouden ons ervan, onze ware aard te realiseren. We zijn nu - vrij om ons open te stellen, voor
ons potentieel en te
stralen als de
sterren.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De waarheid van ons
wezen realiseren


Door: Kenneth Schmitt
22 oktober 2022We zijn gehuld in de - energetica van - overvloed, vrijheid en vreugde, maar de meesten van ons, hebben ervoor gekozen
om dit niet te realiseren. Het is geen bewuste keuze geweest, omdat we uitgebreid geprogrammeerd zijn, om dit besef
buiten bereik te houden; niettemin is de - dimensie van vervulling, altijd voor ons beschikbaar. Het is nu in ons leven
wanneer we het kunnen realiseren. Het is de bestemming van de mensheid om te ascenderen naar het realiseren
van onvoorwaardelijke liefde, en schoonheid binnen en rondom. Degenen onder ons, die dit weten hebben
de taak om dit bewustzijnsniveau te
handhaven terwijl ze met
anderen om
gaan.

Door onze uitstraling verschuiven we het bewustzijn van de mensheid naar positieve hoge vibraties van
dankbaarheid, mededogen, waardering en diep - begrip. We hebben geleerd dat onze primaire - taak is om ons
eigen - bewustzijn op elk moment naar positiviteit te verschuiven en - open te staan voor ons intuïtieve - weten. Zodra
we een hogere bewustzijnsstaat bereiken stralen we dit uit naar het bewustzijn van de mensheid en het bereikt iedereen
in de mate dat ze ervoor openstaan. Naarmate meer van ons ons eeuwige, oneindige Zelf realiseren, wordt het voor alle
anderen gemakkelijker om zich bewust, te worden van hun ware Wezen. We worden in deze richting - gedragen door
onze natuurlijke omgeving en de verheffende - energetica die op ons gericht zijn. Het wordt steeds gemakkelijker
om in dankbaarheid en vreugde te leven terwijl het steeds moeilijker wordt om in angst en hebzucht te leven.
Het licht wordt sterker en we kunnen het van binnen realiseren. Wanneer we dit doen, verheft het
de energieën om ons heen en in
iedereen met wie we om
gaan.

Het wordt duidelijk dat de krachtigste kracht in het bestaan de onvoorwaardelijke liefde van onze Schepper is.
Het is zo - krachtig dat het negatieve energie en negatief georiënteerde - wezens destabiliseert en uiteindelijk alle
manifestaties van negativiteit - demoleculariseert. Hun energie keert terug naar de Bron van alles voor transformatie.
Dit is de energie, die ons in overeenstemming brengt, met de intuïtieve - energie die naar ons toe stroomt, door het hart
van ons Wezen. Het stelt ons in staat, om de uitstraling van onze uitlijning, met waarheid en onbeperkt Zijn over te brengen.

Of we het ons nu realiseren of niet, we zijn de scheppers van de kwaliteit van ons persoonlijke leven en onze transformatie moet
van binnenuit onszelf komen. In staat zijn om onze ware essentie te realiseren als oneindig krachtige scheppers in onvoorwaardelijke
liefde stelt ons in staat om het bewustzijn te transformeren, van iedereen die ervoor openstaat. We kunnen elkaar beginnen te kennen
als grote Wezens van Licht terwijl we ons dagelijks leven leiden, ons intuïtieve weten volgen en ons altijd aangetrokken voelen tot meer
licht en meer perfecte afstemming
met de begeleiding die
door onze intuïtie
stroomt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Transparant worden in onze - Uitstraling

Door: Kenneth Schmitt
20 oktober 2022Wanneer we in staat zijn om onze gehechtheid aan beperkende overtuigingen over onszelf los te laten
worden we transparant in onze relaties en hoe we over onszelf denken en voelen. De levenskracht die we
ontvangen van het - bewustzijn van de Schepper - gloeit in onze persoonlijke uitstraling, omdat we het niet
beperken of geven aan negatieve entiteiten, die parasieten zijn die zich voeden, met onze etherische essentie.
Ze voeden zich met onze angst en zijn afhankelijk, van onze beperkende overtuigingen, om ons te misleiden tot
energetische - afstemming, met hen. In een - poging, om ons in angst - te houden, is hun propaganda overal. We
hebben het vermogen om alle negatieve energieën te transcenderen door onze gerichte afstemming met vreugde
mededogen, dankbaarheid en waardering voor onze oneindige essentie van Zijn en onbeperkte creatieve krachten.
We kunnen gevoeligheid - ontwikkelen voor de energie, van het hart van ons Wezen door onze intuïtie. Totdat we
onze beperkende - gehechtheden loslaten, realiseren we ons onze ware, essentie niet. Voor ons ego-bewustzijn
vereist deze bevrijding een - sprong in het onbekende, omdat het ego geen hogere - leiding kent of begrijpt
hoe wonderen worden gecreëerd. Toch kunnen we het egobewustzijn transcenderen door opzettelijke
introspectie in onze gehecht
heid aan beperking.

Door onze beperkingen te onderzoeken in het licht van wat we intuïtief weten, wordt hun ware aard duidelijk.
Ze zijn allemaal gebaseerd op angst en zijn energetisch negatief gepolariseerd. De grootste angst is de verwachting
van de dood als fysieke en bewuste beëindiging. De kwantumfysica heeft bewezen dat bewuste beëindiging onmogelijk
is, omdat we deelnemen aan universeel bewustzijn, voorbij tijd en ruimte, samen met alle bewuste wezens, die alles samen
stellen, wat we weten, tot aan de subatomaire entiteiten, die we herkennen als fotonen, elektronen, protonen en neutronen.
Terwijl de samenstellende - entiteiten, van ons lichaam, hun identiteit, en bewustzijn behouden, kunnen onze fysieke vormen
veranderen en andere
vormen worden.

Het bewustzijn - breidt zich voortdurend uit. Het verdwijnt nooit of wordt verminderd. Omdat we in universeel - bewustzijn leven
hebben we toegang tot zoveel ervan als we onszelf toestaan om ons ervan bewust te zijn. Alleen onze zelfopgelegde beperkingen
weerhouden ons van een leven met groot bewustzijn en creatief vermogen. Zodra we onze gehechtheid aan beperking hebben op
gelost, krijgen we ware vrijheid, en kunnen we verder leven dan de huidige drama's van de mensheid, terwijl we nog steeds deel
nemen aan onze gekozen manier van leven. Naarmate we de kracht van onze goddelijke levenskracht beginnen te beseffen
wordt ons leven wonderbaarlijk en zijn we in staat om te leven in de uitstraling van onvoorwaardelijke liefde
en mededogen voor iedereen die
zich zelf nog steeds
beperkt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven in diepste dankbaarheid en Vreugde


Door: Kenneth Schmitt
16 oktober 2022Omdat we geïncarneerd zijn in een rijk van dualiteit, hebben we de keuze om in twee werelden te leven,
een van chaos en vernietiging en de andere in grote liefde en mededogen. De wereld van negativiteit bedreigt
ons op vele manieren en wordt ons agressief gepresenteerd in de media en door militaire actie. De wereld van de
liefde is stil en ontvankelijk maar krachtig. De wereld van overheersing en controle is kunstmatig gekunsteld en kan
niet bestaan zonder onze levenskracht, die we haar hebben gegeven door er in onze aandacht en realisatie mee om te
gaan. De - wereld van positiviteit is natuurlijk en wordt - ondersteund door goddelijke - energie, die we identificeren als
onvoorwaardelijke - liefde en licht. Het is de bron van ons levende - bewustzijn en is de krachtigste kracht die er bestaat.
Negativiteit - probeert, het te vernietigen, maar kan niet - zonder onze - hulp, die we het hebben gegeven, door ons af te
stemmen op - angst en woede. Als we onze steun - intrekken door ons te concentreren - op dankbaarheid en mededogen
worden we - vrijgesteld van de invloed - ervan, terwijl we onze realisatie verheffen tot een hogere - dimensie van trillingen.

Voor ons ego-bewustzijn is dit onmogelijk, omdat ons ego de kracht, van onze realisatie niet begrijpt. Het - ego wil vechten
voor zijn leven. Voor het ego bestaat onvoorwaardelijke liefde niet. Als we niet vechten hoe realiseren we dan eigenlijk onze
grootste levensexpressie? Omdat de mensheid boven de dualiteit wordt verheven door de stijgende - energieën van onze
kosmische omgeving, gebeurt dit wanneer we onze vibraties - verhogen en ons afstemmen op de energie van ons hart.
We kunnen onze gedachten en emoties richten, op manieren die op alle mogelijke manieren levensverbeterend zijn
voor alle wezens. Zonder onze aandacht en uitlijning beginnen parasieten, op wonderbaarlijke wijze, uit onze er
varing te verdwijnen. Wanneer we boven twijfel verheven zijn is dit de kracht van onvoorwaardelijke liefde.
Ten goede of ten kwade onze energetische uitstraling trekt resonerende energetische patronen
aan die resulteren in onze
ervaringen.


Door te leven in dankbaarheid en vreugde, die we kunnen kiezen om te voelen, en in een staat
van sereniteit te verblijven, kunnen we ons bewust worden van onze eeuwige aanwezigheid van bewust
zijn. We zijn niet langer een bedreiging, voor wie dan ook en kunnen niet langer worden bedreigd, omdat we
op één lijn zitten met een - rijk voorbij polariteit. Door ons leven, te transformeren, opent ons besef zich naar, een
hogere dimensie van leven. Onze ervaringen, komen in resonantie, met onze staat van Zijn, omdat we geschapen zijn
om de scheppers te zijn. Onze realiteit is wat we ons realiseren dat het is. We interageren met de energetische patronen
in het kwantumveld van alle potentialiteiten, en we kunnen elk scenario dat we kiezen in manifestatie trekken, door ons te
concentreren op de kwaliteit van zijn trillingen. Wanneer we ons bewust worden van de resonantie van ons hart, kunnen we
ervoor kiezen om de energie ervan in onze ervaring te brengen. We kunnen ons bewustzijn vullen met dankbaarheid, vreugde
en vitaliteit. Dit is een persoonlijke - keuze die we allemaal elk moment maken, bewust of onbewust. We kunnen leven in de uit
straling van ons hart en ons leven transformeren.
Terwijl we ook de energie om ons heen
transformeren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Grootsheid van wie we Zijn


Door: Kenneth Schmitt
15 oktober 2022Er komt een tijd voor ons allemaal, dat we vermoeden dat we misschien meer zijn dan gewone mensen
die in onderwerping leven aan de energetica van empirische dualiteit. We beginnen de grenzen van ons bewust
zijn in vraag te stellen. Als we ze objectief en zelfs logisch kunnen bekijken, zien we dat ze allemaal gebaseerd zijn op
een soort angst. Ze zijn negatief gepolariseerd. Zodra we ons dit realiseren, kunnen we begrijpen dat onze grenzen kunst
matig zijn gekunsteld om het soort empirische ervaringen te bieden dat mensen kunnen hebben. In onze ware essentie zijn
we fractals die ontstaan in het bewustzijn van de Schepper, die ervaring en begrip verzamelen voor oneindig uitbreidend
universeel bewustzijn. Elke gedachte en elk gevoel van ons heeft unieke vibraties en maakt deel uit van het universele
bewustzijn. We worden voortdurend geschapen en vastgehouden in het eeuwige bewustzijn van de Schepper. We
krijgen de kracht om ervaringen te creëren door onze mentale en emotionele acties en reacties, en we krijgen
innerlijke begeleiding bij het weten voorbij beperkingen. Angst bestaat niet in onze innerlijke leiding,
die geworteld is in onvoorwaardelijke
liefde en stralende levens
kracht.


Door onszelf te openen en op elk moment ontvankelijk te zijn voor ons innerlijke weten, kunnen we oefenen om
gevoelig te zijn voor onze - gevoelens en elke vorm van prompt en realisatie die tot ons komt, afgezien van uiterlijke
intrusies. Hiervoor moeten we ons energetisch afstemmen op de vibraties van ons hart, waarvan de energie altijd levens
verbeterend is. Het is het gevoel van dankbaarheid en vreugdevolle vitaliteit. Door onze innerlijke - leiding te volgen, trans-
formeren we ons leven en laten we alle op angst gebaseerde - beperkingen achter ons. Ons persoonlijke leven wordt wonder
baarlijk. Als we aan dit proces beginnen, moeten we ons ego-bewustzijn - transcenderen, dat volledig bestaat, in het rijk van
beperking. Het is beperkt, tot gedachten en gevoelens, en het heeft geen echt weten en begrip. Alleen ons - hart kan deze
aan ons geven. We kunnen ons er op elk moment, bewust van zijn. Hoewel ons hart veel krachtiger is dan onze hersenen
wordt de kracht ervan voor ons beperkt totdat we ons realiseren wat het is. Het is niet alleen een fysiek orgaan. Het is
een etherische verbinding met universeel bewustzijn. Om dit te realiseren, moeten we onszelf afstemmen op het
trillings-spectrum van ons hart, zodat we ons bewust - kunnen worden, van de essentie - ervan die ook
onze essentie is, voorbij onze
persona.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Transformatoren van de Mensheid zijn


Door: Kenneth Schmitt
12 oktober 2022Goddelijk bewustzijn vult ons en is overal om ons heen en in ons, en we hebben de vrije keuze om ons ervan
bewust te zijn, of ons - bewustzijn ervan te blokkeren door in onze beperkingen te geloven. Af en toe kunnen we
er een glimp van opvangen wanneer we ons in een benarde situatie bevinden en we ons openstellen voor goddelijke
interventie. Dan gebeurt er iets, en komen we in, een acceptabele staat van zijn terecht, dankbaar voor onze overleving.
Als we ons bewust, willen zijn van het grotere bewustzijn, dat we allemaal delen en dat gebaseerd is op de ervaringen van
ons allemaal, kunnen we dit bereiken door
ons ervan bewust te zijn in onszelf.

Wanneer we ons acuut bewust worden van ons innerlijke weten, merken we dat we voorbij onze beperkende overtuigingen
worden getrokken. Het leven wordt een avontuur van moment tot moment, als we de aanwijzingen beginnen te volgen die
onze intuïtie gebruikt om ons naar grotere liefde en vreugde te leiden. Wanneer we ervoor kiezen om ons bewust te zijn
van het goddelijke bewustzijn in ons, weten we automatisch hoe we in elke situatie moeten zijn. Terwijl we bestaan
in de eeuwige aanwezigheid van Zelfbewustzijn, kunnen we ons uitgestrekte Wezen voorbij tijd en ruimte
herkennen en onszelf als mensen uitdrukken in de tijd - ruimte empirische wereld van dualiteit.

Zodra we onze beperkende overtuigingen over onszelf transcenderen, worden onze levens getransformeerd
en worden onze ervaringen op alle mogelijke manieren levensverbeterend, omdat dit de energetische - uitdrukking
is van universeel bewustzijn, dat zich altijd uitbreidt, tot in het oneindige. We kunnen meesters worden, van het menselijk
leven, voorbij karma en lijden. We kunnen een gewoon leven leiden, maar van binnenuit stralen we dankbaarheid en vreugde
uit. We worden stralend van innerlijk - licht en zijn behulpzaam met anderen in elke ontmoeting. Wij zijn de scheppers van een
betere wereld voor onszelf en de hele mensheid. De chaos en het lijden in de huidige wereld zullen stoppen wanneer mensen
zich er niet meer op afstemmen. Het heeft onze levenskracht nodig om te bestaan. Naarmate het bewustzijn van de mens
heid zich uitbreidt, is er een groeiende erkenning dat we ons opzettelijk, kunnen afstemmen op levensverbeterende
manieren van zijn. Dit brengt vrede onder ons en we kunnen leren samenwerken als één soort voortkomend
uit het bewustzijn van de Schepper
van het oneindige
Zijn.

Naarmate onze uitstraling groter wordt, merken anderen het op. Ons leven wordt ervaringen van diepere liefde en over
vloed. We worden transparant in alles, terwijl we leven in het licht van ons hart. Intuïtief geleid op elk moment, creëren we
op natuurlijke - wijze alles, wat we nodig hebben en willen in overeenstemming met universeel - bewustzijn. Wij zijn de trans
formatoren in de energetische
circuits van de mens
heid.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leren leven in het licht van ons hart


Door: Kenneth Schmitt
7 oktober 2022Alles wat we denken en voelen, heeft een elektromagnetische vibratie die onze persoonlijke energiesignatuur
vormt, die uitstraalt naar het kwantumveld dat ons omhult en energetische patronen aantrekt die resoneren met
de onze. Hoewel we gewend zijn, om gedachten en gevoelens, door ons heen te laten stromen volgens patronen in
ons egobewustzijn kunnen we onze gedachten en emoties opzettelijk richten door de focus van onze aandacht. Wat
belangrijk is, is de polariteit en trillingsfrequentie van onze focus. Als we negatief zijn en woede of angst koesteren
kunnen we ons voorstellen dat we dingen ervaren die we willen, maar ze zullen in ons leven komen samen met
onvervulde uitdagingen voor ons welzijn. Positiviteit zorgt voor positieve ervaringen. Alles begint met ons
eigen perspectief en onze staat van zijn. We zijn voortdurend creatief bezig. Het is onze natuur en de
essentie van wie we zijn. Wat ons ervan weerhoudt om ons creatieve vermogen te realiseren
is onze aantrekkings
kracht tot
twijfel.


Om de vervulling van de verlangens, van ons hart te manifesteren, moeten we in overeenstemming
zijn met zijn vibrerende energie. Dit is waar we ons realiseren wat we echt weten. Omdat het proces van
weten voor ieder van ons anders is moeten we onze eigen, intuïtieve gevoeligheid ontwikkelen door ons te
concentreren op innerlijk - bewustzijn. Dit houdt in, dat we vrede - sluiten met ons ego-bewustzijn, zodat we
kunnen ontspannen in een staat van sereniteit kunnen luisteren naar onze innerlijke geluidsstroom en idealiter
de ruimte kunnen vinden tussen waken en slapen, wanneer het ego- stil is. Dit is waar we ons kunnen uitbreiden
naar ons oneindige
Zelf.

Er kan veel opzettelijke oefening nodig zijn om dit niveau van zelfrealisatie te bereiken, maar onderweg kunnen we
grote persoonlijke transformatie realiseren, geleid door de energie van het hart van ons Wezen dat in ons bewustzijn
komt wanneer we het zoeken, erom vragen en open en ontvankelijk - zijn. We kunnen ons bewustzijn - richten op af
stemming met de meest positieve, prachtige - ervaringen die we ons kunnen - voorstellen, en dan deze focus vast
houden, terwijl we onvoorwaardelijke liefde en dankbaarheid over om en door ons heen laten stromen. Wanneer
we in elke omstandigheid positief kunnen blijven, ervaren we wonderen en grote vitaliteit. We openen de weg
voor een leven vol overvloed en vreugde. Dit is onze natuurlijke staat van zijn. Het is een staat van volledig
vertrouwen in liefde en vervulling voor onszelf evenals voor alle bewuste wezens. Het is de stralende
en magnetische energie van onze
ascensie.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Transformatief vermogen verwerven


Door: Kenneth Schmitt
4 oktober 2022Als complexe wezens die bezig zijn onszelf te regenereren, verkwikken we een hele nieuwe wereld.
Een belangrijk element in onze - regeneratie is de zuivering, van ons bewustzijn, door onvoorwaardelijke
vergeving van onszelf voor het realiseren en afstemmen op levensverminderen,de en destructieve energieën.
Dit is verantwoordelijk geweest voor ons lijden, veroudering en fysieke dood. Ze hebben schurken, en folteraars
aangetrokken in onze ervaring. We kunnen degenen, die negatieve energieën op ons hebben gericht niet de schuld
geven, omdat ons trillingsniveau op de een of andere manier in lijn was met negativiteit. We hebben al onze negatieve
ervaringen - uitgenodigd, door onze preoccupatie - met een bepaald aspect van angst, wat slachtoffer-bewustzijn in ons
creëert en ons motiveert, om er bij stil te staan,
lijden en gebrek in onze ervaring te brengen.

Door onszelf te vergeven dat we in vervoering zijn geraakt door negativiteit en door ons af te stemmen op positieve energie
kunnen we ons bewustzijn - zuiveren van levensverminderende gedachten en gevoelens. Als we opzettelijk dankbaarheid
claimen voor ons ontzagwekkende Wezen, zijn we in staat om te leren hoe we onze talenten en vaardigheden kunnen
richten in overeenstemming met onvoorwaardelijke - liefde en mededogen, die de essentie zijn van ons innerlijke
licht, van de energie van ons hart, en ons verbinden met de vibratie van het - bewustzijn van onze Schepper.
Het is de - kracht van het leven - en de essentie van onze - levenskracht. In ons ego-bewustzijn zijn we
ons er niet van bewust maar oprechte en volledige vergeving kan ons bewustzijn ervoor openen.

Het ego wil wrok koesteren, omdat het niets - weet buiten ons zelfbeperkende perspectief.
Omdat - vergeving, geen aspect van ego-bewustzijn is, is een scherpzinnige, en objectieve zelf
beoordeling noodzakelijk voor ons om te herkennen hoe we onszelf in de vele hachelijke - situaties
hebben gebracht die we hebben ervaren. Deze ervaringen zijn allemaal waardevol geweest voor onze
spirituele - ontwikkeling. We weten nu hoe het voelt om te lijden in negativiteit. We weten hoe het voelt
om slachtoffer te zijn en te leven onder beperkingen
die we voor onszelf hebben gerealiseerd.

Omdat we in staat zijn om naar volledige vergeving en dankbaarheid te gaan, hebben we de mogelijkheid om
alle negatieve ervaringen achter ons te laten. Ze zijn allemaal een product van onze eigen staat van zijn, waar we
controle over hebben. Hoe we ons in onszelf voelen, trekt resonerende energetische patronen aan. Door onszelf te
vergeven voor alle negatieve - gevoelens gebaseerd op angst en twijfel, haat en oordeelsvermogen, kunnen we ons
perspectief verheffen, en ons bewust worden van het licht van liefde in ons hart en in de essentie van alle bewuste
wezens. Dit is het - trillingsniveau dat ons in staat stelt om voldoende geïnspireerd te worden om ons te concen
treren op grote vitaliteit en regeneratie van onszelf de Aarde en alle wezens. Wij zijn de scheppers van
alles wat we mee
maken.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Reis naar het Centrum van ons Wezen

Door: Kenneth Schmitt
2 oktober 2022Hoewel we geïncarneerd zijn met een beperkt gevoel van wie we zijn, ontwikkelen we een zelfidentiteit
terwijl we elkaar observeren en met elkaar omgaan. Dit is ons ego-bewustzijn voor dit leven. Het is de persona
die we hebben - gecreëerd en die, op elk moment kan veranderen, door ons besef, over onszelf te verschuiven. Dit
gebeurt het gemakkelijkst - wanneer we in staat zijn om op de - grens van waken en slapen te zijn. Hier zwijgt het ego,
er gebeurt niets voor in onze aandacht. We kunnen pure aanwezigheid zijn, van groeiend bewustzijn. Individueel kunnen
we ons verbonden voelen met het bewustzijn van de mensheid, dat zich uitstrekt tot in oneindigheid. Ons natuurlijk bewust
zijn is overal. We hebben geen grenzen buiten onszelf en we kunnen controle hebben over onze eigen grenzen, waardoor we
die nodig hebben om een geïncarneerd mens te zijn en ons tegelijkertijd openstellen, voor oneindig bewustzijn. De vibratie, op
dit - bewustzijnsniveau is onvoorwaardelijke liefde, vreugde en absoluut - vertrouwen, in de realiteit van de leiding van ons hart.

In deze kalme, en gemakkelijke ruimte van diepste - liefde en creatieve manifestatie, kunnen we onszelf en alle wezens omarmen
met onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor alle verkeerd gerichte energieën. Terwijl we vibreren op aantrekkelijke positieve
energiegolven met behoud van liefde en vreugde kan ons perspectief - gebaseerd zijn op diep begrip en emotionele gevoeligheid.
We kunnen het - perspectief van elke negativiteit die aanwezig kan zijn veranderen door alleen liefde vast te houden voor de licht
gevende essentie van alle wezens, die we tegenkomen. We kunnen ons bewust zijn van alle energieën die aanwezig zijn en hun
kwaliteiten. Als we met een van hen willen omgaan, richten we ons bewustzijn op hun vibraties, en stemmen we ons op hen
af, of we trekken ze aan om
ons op één lijn te
brengen.


De vereiste om op een hoog bewustzijnsniveau te kunnen leven is in staat zijn om onze realisatie te verschuiven
naar wat we echt willen. Het begint met onze - intentie om alert te zijn, op het trillingsniveau van ego-stilte.
Niets van ego-bewustzijn dat negatief is, is zinvol. Het is onze eigen creatie en we kunnen het oplossen
met acceptatie, medelevend begrip en het vervolgens loslaten. Om de meesters van ons leven te
zijn, kunnen we onze focus verleggen, naar het trillingsniveau dat we willen ervaren in de
grootste liefde, die we ons kunnen voorstellen. Met voldoende oefening, kunnen
we de realiteit ervan realiseren, en beginnen we te transformeren, in
ons ware Zelf van oneindig Zijn. Dit is onze bestemming
en we breiden het bewustzijn van
de mensheid
uit.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons soortbewustzijn uitbreiden


Door: Kenneth Schmitt
27 september 2022

Omdat we geboren worden zonder zelfkennis, moeten we een soort perspectief ontwikkelen om onze situatie te begrijpen.
Ieder van ons heeft zijn eigen unieke manier om onze ervaringen in het leven te begrijpen. Onze vrije wil biedt ons de mogelijkheid
om elke soort ervaringen te hebben waarvan we denken dat ze geschikt voor ons zijn. Ontwikkeld en verworven tijdens ons leven, zijn
onze overtuigingen filters die we gebruiken om onze ervaringen te begrijpen. We kiezen onze overtuigingen en ze bieden onze realisatie
van wat echt voor ons is
in onze ervaring.

Het is de aard van onze overtuigingen om de beperkingen te bieden die ons karakter in de wereld bepalen die we delen met de mensheid.
Ze zijn ons egobewustzijn en ze begrenzen ons bewustzijn. Naarmate we onze levenservaringen verzamelen voelen we ons uiteindelijk
gedwongen om de beperkingen, van ons egobewustzijn te transcenderen. We kunnen, een innerlijke drive voelen, om een grotere
identiteit, en zelfexpressie, te realiseren. We willen genieten, van persoonlijke - vervulling en vrijheid, van de beperkingen die
we onszelf hebben
opgelegd.

Door ons eigen pad naar zelfrealisatie na te streven en de keuzes die we maken voor onze ervaringen, zijn we niet
beter of slechter dan alle anderen. Omdat we allemaal uniek zijn, dragen we allemaal bij aan de creatieve veel
heid van menselijke ervaring. In onze intuïtieve en telepathische - vermogens delen we allemaal in de er
varingen van onze hele soort. Voor onze volledige realisatie hiervan moeten we leren het karakter
de intentie en de acties van iedereen te accepteren, zowel - degenen die verbeteren als
degenen die het leven verminderen en vernietigen. Allemaal dragen ze bij, aan
de balans van het geheel. Het enige verschil tussen ons is de kwaliteit
van de ervaring die onze keuzes voor ons persoonlijk
creëren, en hoe ze ons over
onszelf laten
voelen.

Gecreëerd en gevormd door de polariteit en trillingsfrequentie van onze overheersende gedachten
en emotionele patronen, bepaalt onze staat van zijn de kwaliteit van onze eigen ervaringen. Het vestigt
onze persoonlijke energetische signatuur, die resonerende trillingen in onze ervaring aantrekt. Het is niet
relevant in welke - omstandigheden - we betrokken kunnen zijn - of wat, er om ons heen gebeurt. Het enige
belangrijke aspect van het leven voor onze eigen ervaring is onze staat van zijn en wat we over onszelf geloven.

Als we ervoor kiezen om het oordeel over anderen los te laten en ze gewoon te accepteren als een bijdrage op hun
eigen manier aan de totaliteit van de menselijke ervaring, kunnen we beginnen onze beperkte overtuigingen over ons
zelf te - transcenderen en onszelf - openstellen voor meer duidelijkheid, van wat mogelijk is voor ons. Dit - vergroot ons
bewustzijn en opent ons besef voor een groter
innerlijk weten van de waar-
heid van ons
Wezen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven - voorbij onze beperkingen

Door: Kenneth Schmitt
23 september 2022De meest intieme verbinding met onze Schepper is de bewuste levenskracht die we voortdurend ontvangen via het hart van ons Wezen.
Dit is onze link naar universeel bewustzijn en de verbinding met onze fysieke - aanwezigheid. Ons ego-bewustzijn is onze eigen creatie
die zich uitstrekt tot in onze - voorouders, en het is onze - navigator door het rijk van - dualiteit en beperking. Wij zijn onze bewuste
essentie, onze - aanwezigheid van - bewustzijn, en zelfrealisatie. We kunnen onze bewuste - levenskracht door ons bewustzijn
voelen stromen, als een innerlijke - stimulatie die gevuld voelt met vitaliteit en vreugde. Elk negatief - gevoel is eigenlijk
parasitair voor de stroom van levenskracht. Negativiteit hangt af van onze eigen creatieve - projectie en vereist
een deel van onze - levenskracht voor zijn bestaan. Als we onze aandacht alleen aan positiviteit geven
bevinden we ons in, onze natuurlijke - energetische - stroom, en kan negativiteit niet
voor ons bestaan. Onze aandacht bevindt zich in een
trillingsband met een hogere
frequentie.

De magie van dit begrip van energie, is dat het zich ook vertaalt in de empirische - wereld. Voor het ego
zijn magische gebeurtenissen mysterieus, maar energetisch begrepen zijn het, natuurlijke manifestaties van
de kwantumwereld. Dit is het energetische rijk dat verborgen is, achter de empirische wereld van onze fysieke
ervaring en is het patroon dat zich manifesteert als onze ervaring. We hebben toegang tot het ontwerp van ons
leven door de vibrerende- energie van onze mentale en emotionele vermogens, wat resulteert in de persoonlijke
resonantie van onze energetische handtekening. Onze mentale en emotionele patronen zijn onze energetische uit
straling binnen het
kwantum
veld.

Opzettelijk of door berusting beheersen we onze mentale en emotionele trillingsuitlijning. Wij zijn energiemodulatoren.
Door onze mentale en emotionele, controle op elk moment, zijn we in staat om ons te concentreren op de mentale en
emotionele kwaliteiten die resoneren met het energetische patroon, van ons hart. Dit resulteert in levenservaringen
die magisch zijn in liefde en dankbaarheid. Wanneer we ons realiseren, dat het geloof dat wat we ervaren veroor
zaakt hoe we ons voelen en denken achterlijk is, dan kunnen we begrijpen dat onze emotionele en mentale
toestanden de oorzaak zijn, van onze ervaring en dat we op weg zijn naar beheersing van ons leven.
We kunnen leren herkennen wanneer we in beperking opereren en ons perspectief
veranderen in afstemming met onze
oneindige aanwezigheid
van bewust
zijn.

Gewoon aanwezig zijn in bewustzijn en een focus houden op onvoorwaardelijke liefde en volheid van Zijn,
zoveel als we kunnen, is een oefening die ons uiteindelijk zal leiden, naar de realisatie van ons oneindige Zelf.
In de realisatie van onze oneindige en eeuwige aanwezigheid van bewustzijn hebben we toegang tot universeel
bewustzijn - in de essentie - van de Schepper, die ook, onze - essentie is. In dit - besef zijn, we volledig - vervuld.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leren om de meesters
van ons leven te zijn


Door: Kenneth Schmitt
19 september 2022klaar om te ontwaken voor de vreugde van ons eeuwige bewustzijn in de onvoorwaardelijke liefde van het universele
Als we de climax van ons verblijf, in beperkt bewustzijn en het creëren van negativiteit naderen, zijn we bewustzijn. We
worden alleen door onze eigen keuze in de gevangenis van beperkt bewustzijn gehouden maar dit perspectief zit diep in
ons onderbewustzijn en moet worden vrijgegeven. Het kan wakker geschud worden door een buitenlichamelijke ervaring,
of het kan worden getraind, in diepe meditatie. Het kan worden overstegen, met diepe ademhalingstechnieken en het kan
worden getraind door oefening en herhaling van visualiseren, zingen, drummen, bio-feedback en andere - technieken. Met
de intentie om ons bewuste - bewustzijn uit te breiden,
kunnen we allemaal iets vinden dat voor ons werkt.

Alleen als we ons bezighouden met de duisternis van negativiteit op zijn eigen energetische niveau, zijn we onderworpen aan
de effecten ervan in ons leven. Negatieve ervaringen kunnen alleen voor ons bestaan als we ze onze levenskracht geven door
ze te herkennen en ze als echt in onze ervaring te realiseren. In plaats van angst lijden en gebrek aan vervulling te verdragen
hebben we de mogelijkheid om op te staan in liefde en vertrouwen om elke omstandigheid die we tegenkomen en waarvan
we ons bewust zijn, te
beheersen.

Zodra we in staat zijn om onze onmiddellijke omstandigheden te transcenderen, kunnen we weten dat er niets buiten ons
eigen Wezen bestaat, we kunnen de kracht van ons eigen bewustzijn realiseren. De essentie van ons bewustzijn is onbeperkt.
Door onze gedachten en emoties op een gerichte manier te beheersen, hebben we het vermogen om de energieën in onze aan
wezigheid te moduleren in patronen, die compatibel zijn met onze visies en gevoelens. Dit vereist een grote - kracht van concen-
tratie en doelgerichtheid wat voor ons allemaal mogelijk is met oefening. Het kan onze manier van zijn worden en resulteert in ons
vermogen om elke situatie met liefde en vertrouwen tegemoet
te treden, gretig om elke uitdaging aan te gaan.

We zijn in wezen Wezens van grote liefde en vreugde, mededogen en dankbaarheid, net als onze Schepper, uit wiens bewustzijn we
voortdurend opstaan, in de wonderbaarlijke - ervaring van het leven. We zijn fractals van het hele universele - bewustzijn, met het
vermogen om universa te creëren en te genieten van elk moment van ons eeuwige bestaan, door onze uitbundige creativiteit
met elkaar te delen en te
vieren. En zo is
het.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons lot Evalueren


Door: Kenneth Schmitt
19 september 2022Een van de belangrijkste bewijzen van de kwantumfysica is de realisatie van universeel bewustzijn. Alles wat bestaat,
neemt deel aan het universele bewustzijn en heeft geen bestaan daarbuiten. Bewustzijn, is de essentie van alles en schenkt
elk levend wezen zijn vitaliteit. Er is maar Één verenigd bewustzijn en alle bewuste wezens nemen eraan deel. Dit besef elimineert
het idee van een God die van ons gescheiden is, en het laat zien dat ons bewustzijn het bewustzijn is dat alles creëert. We kunnen het
het bewustzijn van de Schepper noemen, want dat is wat het is. Hoewel we in ons menselijk bewustzijn ons bewustzijn ernstig beperken,
delen we in het bewustzijn van de Schepper van alles en hebben we het potentieel van oneindig bewustzijn binnen universeel bewustzijn.

Op dit belangrijkste moment in de menselijke geschiedenis, ontvangen we grote hulp van onze kosmische omgeving en van de Geest van
de Aarde om ons beperkte bewustzijn te transcenderen en te ontwaken in universeel bewustzijn. De resonantiefrequentie van de Aarde
stijgt en draagt elke bewoner met zich mee. Het energetische veld dat ons omhult, wordt positiever en ondersteunt meer liefde en
wijsheid. Degenen die zich niet kunnen aanpassen aan deze veranderende en verheffende energieën worden ongemakkelijk en
zullen hier niet veel langer kunnen zijn. Degenen die standvastig negatief zijn, worden instabiel en worden krankzinnig,
zoals we kunnen zien bij leden van de heersende elite. Negativiteit kan niet langer worden verborgen en moet
het licht onder ogen zien voor transformatie of demolecularisatie. Dit gebeurt over de hele wereld.

Universeel bewustzijn is alleen positief, maar het maakt de werking van vrije wil mogelijk en we hebben
toestemming gekregen om negativiteit te creëren en actief te houden met onze - levenskracht. Elke vorm van
gebrek, dreiging of gevaar is een gevolg van menselijke - creatie. Het kan niet bestaan zonder onze creatieve energie.
Omdat ieder van ons de Schepper is hebben we onze eigen negatieve ervaringen opzettelijk of door berusting gecreëerd.
Hoe dan ook, onze levenskracht, is gebruikt door onze aandacht en onze bewuste betrokkenheid, geloof en afstemming op
negativiteit. We hebben het - vermogen om dit te veranderen - door ervoor te kiezen, om alleen - positief te zijn en ons af te
stemmen op de energie van ons hart, en om ons
af te stemmen op ons intuïtieve weten.

We zijn voortdurend geschapen om op elke manier deel te nemen aan onvoorwaardelijke liefde en vervulling. We hoeven dit
alleen maar te realiseren en ervoor te kiezen om het als onze realiteit te accepteren. We hebben onze innerlijke - krachten
misbruikt, om te creëren wat we niet willen. Het is allemaal een kwestie van hoe we onze aandacht gebruiken, waar we
aan denken en hoe we ervoor kiezen om ons over onszelf te voelen terwijl we ons leven leiden. In ons eigen wezen
hebben we de vaardigheden die we nodig hebben om ons leven te transformeren wanneer we maar willen,
en we worden nu door de kosmos
aangespoord om dit te
doen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De essentie van Realisatie


Door: Kenneth Schmitt
17 september 2022Realisatie is een resultaat van ons intuïtief weten. Het gaat het denken te boven, maar het kan
worden gestimuleerd - door gedachten, gevoelens, ontmoetingen, verbeelding en door ons verzoek.
Wanneer we onszelf zo grondig betrekken, bij een hogere - wiskundige vergelijking, of een uitvinding die
we - mentaal niet hebben kunnen achterhalen, kunnen we ons terugtrekken, in ons innerlijke weten, en zal het
antwoord verschijnen in onze realisatie. We kunnen hetzelfde doen als we vastzitten in armoede of honger. Nadat
we onze situatie hebben overdacht en niet in staat zijn geweest om te weten hoe we ermee om moeten gaan, kunnen
we naar binnen gaan, onszelf openstellen voor de oplossing, die we nodig hebben, en wachten op het besef dat ons de
begeleiding geeft die we nodig hebben. Om onze innerlijke - leiding te realiseren, moeten we in een staat, van volledige
acceptatie zijn, zonder vooroordelen, en waarin ons ego-bewustzijn de - controle - heeft opgegeven, vooral als het wordt
bedreigd met falen van
overleving.

Ongeacht hoe moeilijk het leven kan worden het is nuttig om in dankbaarheid te zijn, wetende dat we overvloedig worden
verzorgd, wat we altijd zijn, zodra we dit kunnen realiseren. Realisatie is het noodzakelijke ingrediënt om onze realiteit te
maken. Het is ons innerlijk weten zo volledig dat we ons volledig op ons gemak voelen in zijn aanwezigheid. In zijn waar
heid is er geen mogelijkheid die sterk genoeg is om het te laten zwaaien. Het maakt deel uit van de energie van onze
bewuste - levenskracht en is in staat om toegang te krijgen tot universeel bewustzijn. Zodra we onszelf volledig
kunnen openen voor de energieën van onvoorwaardelijke - liefde, kunnen we de beperkingen die we aan
ons bewustzijn hebben opgelegd, transcenderen. Dit kan een proces van moment tot moment zijn.

Meer dan bewustzijn maakt realisatie energetische patronen echt in onze ervaring. Realisatie
kan bewustzijn zijn van de energetische patronen die we als mensen hebben geleerd en opgenomen
in overtuigingen die ons realisatievermogen beperken. Onze overtuigingen zijn als staande golven die zijn
gecreëerd door de kracht van de oceaan. Ze kunnen niet worden gewijzigd. Ze kunnen alleen worden opgelost
en vrijgegeven in het kwantumveld voor het creëren van nieuwe energetische patronen. Oplossing gebeurt in ons
eigen - bewustzijn door acceptatie - van de energetische - incoherentie van moeilijkheden. Het zijn allemaal slechts
ervaringen die in ons bewustzijn worden gebracht voor ons voordeel, en ons leiden naar onze innerlijke, zelfrealisatie.

Ons bewust worden van ons ware, expansieve Wezen is wat alle aspecten van het leven ons aansporen om te doen. Als
we ervoor kiezen om naar deze energetische patronen te zoeken, kunnen we onszelf openen om ons af te stemmen op hun
vibraties en ze in onze ervaring te trekken. Zodra we onze beperkende overtuigingen over onszelf oplossen en los laten bevrijden
we onze kracht van realisatie en kunnen we onszelf transformeren in Wezens van grote liefde vreugde en creatieve kracht als fractals
van de Schepper.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De kwaliteit van ons levenspad kiezen

Door: Kenneth Schmitt
15 september 2022Wat er ook gebeurt, het bevat de aanwijzingen voor het bewustzijn van een verheffende energie
die ons naar meer expansie en grotere liefde trekt. Als we ervoor kiezen om onze aandacht op dat energie
niveau te richten, kunnen we mentaal en emotioneel genoeg aangetrokken worden om op dat niveau te vibreren.
We kunnen ervoor kiezen om positief of negatief te zijn. Geen van beide is beter of slechter dan de ander. Ze bieden
gewoon verschillende kwaliteiten van ervaring. We zijn beide paden bewandeld en we kennen het soort ervaringen dat
ze bieden of opleggen. Nu, in volledige vrijheid, kunnen we voor onszelf, het spectrum van trillingen kiezen, waarmee we
ons willen afstemmen, ongeacht wat, er om ons - heen - gebeurt. We weten, wat voor soort - ervaringen, we willen. Als we
besluiten, om de positieve route te volgen, zullen onze ervaringen heel - anders zijn, dan de negatieve route. De negatieve,
route heeft geen intuïtieve - begeleiding. Hogere - begeleiding werkt wanneer we ervoor - kiezen om alleen positief - te zijn
verankerd in onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Hier is er een overvloed aan vreugde en er is een gemakkelijke stroom
in het leven. De omstandigheden ondersteunen alles wat
ons en de hele mensheid en daarbuiten verbetert.

Het is de aard van het pad dat we volgen om - ervaringen te bieden - die resoneren met zijn energetica. We cocreëren met de
energieën waar we ons op richten. De kwaliteiten waarvan we ons bewust zijn, komen tot ons gefilterd door onze beperkende
overtuigingen over onszelf. Als we onze overtuigingen kritisch onderzoeken, kunnen we tot hun oorsprong komen, en ze met
mededogen en liefde accepteren en oplossen.

Positieve energieën, hebben geen beperkingen in tegenstelling tot negatieve energieën, die worden beperkt door mogelijke
ontbinding. Positieve energieën zijn regeneratief en verbeteren de vitaliteit van iedereen. Ze resulteren in plezier en plezier.
Het niveau van onze extase is oneindig. In deze staat van Zijn kunnen we onvoorwaardelijke liefde, dankbaarheid, vreugde
vrijheid en overvloed op alle mogelijke manieren kennen. Voor elk moment dat we volledig positief kunnen zijn, straalt
ons trillingsspectrum ons energetisch patroon uit naar het kwantumveld, waaruit de kwaliteiten van onze
levens ervaringen ontstaan in de
vormen die passen bij onze
omgeving.


Hier is een visie die we kunnen manifesteren voor iedereen die graag een lichaam heeft. We kunnen leren
vibreren op een zeer hoge, positieve frequentie, en onze fysieke cellen trainen om met ons te resoneren, de
trillingen van ons fysieke lichaam verhogen, zodat we nog steeds het genot van lichamelijkheid in een hogere
dimensie kunnen hebben, waar alles positief is. We kunnen onze - lichamelijkheid - realiseren als in wezen, een
trillingspatroon dat resoneert
met het oneindige
Zijn.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het gepassioneerde pad naar bewuste expansie


Door: Kenneth Schmitt
14 september 2022Een van de sterkste beperkingen waar we met groot verlangen aan vasthouden heeft betrekking op onze
seksualiteit en kan betrekking hebben, op elke diepe - verbinding. Alles wat niet natuurlijk is, creëert een beperking.
Wat natuurlijk is, is vreugde en diepste liefde. Het probleem ontstaat wanneer we toestaan dat een kwaliteit van verlangen
ons wegneemt van onze intuïtie, en we beginnen weg te zinken in fixatie, terwijl ons trillingsniveau daalt. Wanneer we erkennen
dat dit gebeurt, kunnen we ervoor kiezen om maatregelen te nemen om terug te komen in een hoge staat van zijn en ons opnieuw
te verbinden met ons intuïtieve weten en verhoogde gevoel. Van hieruit, stromen onze diepste relaties op een natuurlijke manier op
vele prachtige manieren en kunnen ze onze intuïtie verbeteren, waardoor we duidelijker, en meer uitdijend in ons bewustzijn kunnen
zijn.

Zoals met alles waarmee we ons diep - verbonden voelen, houdt onze seksualiteit ons verankerd in de empirische wereld. Er is geen
andere ervaring zo intens als de wereld die al onze zintuigen prikkelt. Hoe hebben geestelijke wezens niet-fysieke seks? Ze hebben
nog steeds lichamen die subtieler zijn dan de onze. Ze nemen elkaars - vibraties waar en kunnen zich in grote vreugde op elkaar
afstemmen. Het kan de diepste uitlijning zijn met een andere bewuste aanwezigheid die we als mens kunnen ervaren. Als
dit ons ideaal is, weerhoudt niets buiten onszelf ons ervan, om dit niveau van persoonlijke verbinding te realiseren.
Wij zijn schepselen die verwekt zijn in onvoorwaardelijke liefde en die haar kwaliteiten in ons uitdrukken.

Tijd en afstand houden ons binnen hun trillingsspectrum van zintuiglijkheid. Hoewel het rijk van de zintuigen
diep beïnvloedbare ervaringen kan bieden, is dit een beperking die niet echt is. Het is een constant gecreëerd trillings
patroon dat wordt herkend en vastgehouden in het menselijk bewustzijn. We kunnen het herkennen, maar we hoeven er
niet in te blijven. We hebben veel grotere mogelijkheden, dan het fysieke. We kunnen ons bewust worden van het trillings
niveau, van de bewuste - aanwezigheid om ons heen, voorbij het - fysieke - lichaam, en we kunnen - telepathisch - met hen
communiceren in communicatie. Dit zijn
potentiële stappen naar onze Zelf
realisatie.


Als we ons leven willen verheffen, moeten we in staat zijn om onze focus op de empirische wereld te doorbreken en ons op
nieuw te concentreren op onze eigen hoog-vibrerende visioenen, in de mate dat we hartstochtelijk kunnen voelen dat we
ze ervaren, we kunnen het menselijk bewustzijn verheffen om een hoger-dimensionale wereld te creëren die we delen.
Als bedreigingen niet bestaan in onze visies, kunnen we er niet langer in geloven en wordt onze wereld vredig. We
kunnen onze eigen realiteit kiezen, als we maar intentie genoeg hebben. Het hangt allemaal af van het niveau
van onze persoonlijke - vibraties in overeenstemming met onze - intuïtie. Onze - gedachten, geluiden
emoties, perspectief en overtuigingen - creëren de kwaliteit - van onze ervaringen, echt of
ingebeeld. Door de energetische expressie van onze staat van zijn In elk moment
stralen we creatieve energetische indrukken uit in het kwantumveld
om ons te manifesteren als onze ervaringen en om
het menselijk bewustzijn te
veranderen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het vrijgeven van onze parasitaire controllers

Door: Kenneth Schmitt
13 september 2022Terwijl onze psychopathische controleurs werken om de dingen zo ondraaglijk mogelijk voor ons te maken
voordat ze het niet langer kunnen - verdragen om hier te zijn lijdt de mensheid, in het huidige moment. Hiervoor
kunnen we diep - mededogen hebben, en bewogen worden, om ervaringen van overvloed, en vrijheid te creëren. De
buitenwereld hoeft ons eigen - trillingsniveau niet te beïnvloeden. Door op het niveau van dankbaarheid, en mededogen
te blijven, kunnen we ons voorstellen en emotioneel deelnemen aan het verbeelden van de ervaringen die we willen creëren.
Creatie komt voort uit onze energetische - uitlijning. Wanneer we zijn afgestemd op de intuïtie van ons hart, creëren we levens
verbeterende ervaringen.

Aangespoord door onze intuïtie kunnen we onze denkbeeldige energetische uitlijning aanpassen aan positieve hoge vibraties van
dankbaarheid, liefde, mededogen en vreugde. Door dit perspectief in elke ontmoeting te behouden, helpen we negativiteit te
destabiliseren en positiviteit te verbeteren, wat de inherente energetische structuur is van alles in de hogere dimensies.
Als we ons niet bezighouden met negativiteit in resonantie of weerstand, creëren we het niet. Het ontvangt geen
levenskracht van ons, waardoor het bestaan ervan verzwakt. Het is kunstmatig, gecreëerd door de
mensheid. Het is slechts een afleiding van de creatieve focus van aandacht die
onze innerlijke reis naar
meesterschap
vereist.


Dit betekent dat we stille tijd nodig hebben om te mediteren en van binnen te luisteren. We moeten geaard
zijn op de Aarde en ontvankelijk zijn voor de Zon, het helderste en meest stralend krachtige Wezen in onze ervaring.
In natuurlijke omgevingen kunnen we ons afstemmen, op de gevoelens van alle planten, dieren en rotsen. Het zijn allemaal
bewuste wezens die zich uitdrukken zoals ze zijn. Hun vibraties zijn van nature in overeenstemming met de energie van de Geest
van de Aarde. Het is vanuit een plaats van sereniteit, dat we ons bewustzijn het gemakkelijkst kunnen - uitbreiden naar een hogere
trillingsdimensie van het leven, en we kunnen leren om
dit niveau van huidige aandacht te behouden.

Voor een tijdje kunnen we grote uitdagingen tegenkomen voor een perspectief van dankbaarheid en mededogen. We kunnen ons
herinneren dat we op geen enkele manier kunnen worden geschaad zonder onze toestemming op een bepaald niveau. Dit soort
toestemming hangt af van het feit dat we een slachtoffer-houding hebben. Nogmaals, het is een kwestie van energetica. Als
we op welke manier dan ook met negativiteit omgaan creëren we het. Door in hoge vibraties te blijven stemmen we ons
niet af op negativiteit of geven we het geen toegang tot onze levenskracht. Wanneer we een perspectief van
alleen positief bereiken, creëren we niet
langer negatieve ontmoetingen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het geheim dat we allemaal in ons hebben


Door: Kenneth Schmitt
8 september 2022Geschapen in onvoorwaardelijke liefde in het bewustzijn van de Schepper van alles, krijgen we onze
eigen unieke eeuwige, persoonlijke essentie, met de vrijheid om onszelf uit te drukken, hoe we ook kiezen
op elk moment en in elke dimensie en dichtheid. In onze essentie hebben we onbeperkt bewustzijn en creatief
vermogen. Als - fractals, van het Ene bewustzijn - delen we ons bewustzijn, in diepste liefde, en vreugde met alle
elementen, alle bewuste - wezens, bezield en levenloos, en alle entiteiten, van de natuur. In de mate dat we ervoor
hebben - gekozen om het leven als mensen, op deze - planeet op dit moment te ervaren, zijn we in een soort hypno-
tische trance - terechtgekomen en hebben we onszelf, vele beperkingen opgelegd, waaronder deelname aan donkere
energie in een experiment om te weten hoe het is om onszelf te scheiden van het bewustzijn van onze Bron. We hebben
ervoor gekozen, om binnen ego-bewustzijn te opereren, en zonder hogere - leiding of het kennen van onze ware essentie.
We hebben ons zo diep verdiept in negatieve energieën dat we nu het gevaar lopen onszelf en onze planeet te vernietigen.

Het is tijd voor de mensheid om te ontwaken tot de essentie van wie we werkelijk zijn en terug te keren naar ons volledige
bewustzijn als onsterfelijke Wezens van groot Licht, en onvoorwaardelijke liefde. Dit vermogen leeft in ieder van ons in
de aanwezigheid van ons intuïtieve weten in het hart van ons Wezen. Dit is onze hogere begeleiding. We hebben er
bewust geen aandacht aan besteed, en het is schemerig geworden, maar het is altijd aanwezig. Om ons ervan
bewust te worden kunnen we leren onze adem, onze mentale processen en onze emoties te beheersen.
We kunnen leren om sereen van binnen te worden en te luisteren en ons bewust te zijn
van wat we op elk
moment diep
weten.


We kunnen onze gidsen en engelen en andere geascendeerde Wezens oproepen om ons bewustzijn
naar onze ware essentie te trekken en ons te inspireren om ons uit te breiden in onvoorwaardelijke - liefde,
dankbaarheid, mededogen en vreugde zonder grenzen. Elke situatie en elke persoon vertoont de levenskracht
van de Schepper, anders zouden ze niet kunnen bestaan. Als we in elke ontmoeting naar het licht zoeken en van
plan zijn om er alleen mee om te gaan, kunnen we de
aanwezigheid van het goddelijke
herkennen.

Hoe positiever we kunnen worden, en hoe - hoger we kunnen gaan - in dankbaarheid, en vreugde, hoe sterker ons
intuïtieve bewustzijn wordt, waardoor we uiteindelijk worden opgetild, in een rijk van extase, vrijheid en schoonheid
dat onvoorstelbaar is voor ons egobewustzijn. Naarmate onze verbinding met ons hartbewustzijn sterker wordt trans
formeren we ons leven in ervaringen van wonderbaarlijk prachtige - ontmoetingen en gevoelens, ongeacht wat er om
ons heen lijkt te gebeuren. Door aandacht te schenken, en ons bewustzijn vollediger af te stemmen op onze intuïtieve
begeleiding, kunnen we onze gehechtheid aan beperking - loslaten, en ons ego-bewustzijn, transcenderen. Bewustzijn
binnen universeel bewust
zijn wacht op onze
realisatie.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De interactie - van Licht en duisternis


Door: Kenneth Schmitt
4 september 2022

Omdat empirische manifestatie een lagere vibratie nodig heeft dan zuiver licht moet de duistere kracht
bestaan om het licht in evenwicht te brengen. In zuiver licht kan niets anders bestaan. Als universeel bewustzijn
is licht oneindig bewustzijn, overal aanwezig en altijd in het huidige moment. Totdat we ons volledig afstemmen op
de volledige aanwezigheid, van Scheppersbewustzijn, zullen we donkere energie ervaren, maar we hoeven het niet onze
focus en energetische resonantie te geven. We kunnen voorbij polariteit en negativiteit zijn in ons perspectief en we kunnen
leven in de vibraties van
dankbaarheid en
mededogen.

De enige manier waarop donkere energie onze parasiet zou kunnen worden, is onze onderwerping aan en betrokkenheid bij negatieve
polariteit en slavernij. Het duister moet ons licht absorberen om te kunnen bestaan, want alleen het licht bestaat in het Oneindige Zijn.
Door het licht van de mensheid te absorberen, ontvangt de duistere kracht de levenskracht van de mensheid, door de trillingen van
angst, twijfel, woede en schaamte. Deze zijn allemaal geladen, met levensverminderende, gedachten en emoties. Het zijn elektro
magnetische uitdrukkingen, die het bewustzijn van de parasieten voeden, een deel, van onze levens-kracht, naar hen richten
en hen in staat stellen om in
onze aanwezigheid te
bestaan.

Deze relatie hoeft dat niet te zijn. We zijn op weg om lichtwezens te worden. Hoe minder we ervoor kiezen om ons
met de duistere - kracht bezig te houden, hoe zwakker het wordt. Zonder onze uitlijning, verdwijnt het uit onze
ervaring en worden we stralender, wat momenteel gebeurt. Met de uiteindelijke ondergang van de duistere
kracht zullen er alleen lichtwezens zijn, volledig - aanwezig in ons bewustzijn, zich bewust van de aan
wezigheid van elkaar en in staat om op
elke gewenste manier met
elkaar om te
gaan.

In ons ware Zelf is ieder van ons multidimensionaal in ons bewustzijn en kunnen we onszelf in elke
dimensie uitdrukken. In de empirische wereld van de mensheid zijn we zo in vervoering geraakt, dat we
niet aan de dualiteit kunnen ontsnappen, tenzij we ons ware - intuïtieve weten vinden. We zijn vrij om ons te
concentreren op elk niveau van energie dat we op elk moment kiezen. Als we kiezen voor de energie van levens
verbetering voor alle betrokkenen, inclusief de hele natuur, stemmen we ons af op onze intuïtie en merken we dat
we dat niveau van energetische ervaring in ons leven trekken. We kunnen leren om onze aandacht te vergroten en te
richten, op de - kwaliteiten van energie - die we willen, ervaren. Als we dat willen, kunnen we - eren om in ons - gekozen
spectrum van energie te blijven. Er is geen vereiste, buiten onszelf, voor ons om in de ervaring van dualiteit te blijven. We
kunnen ons leven opfleuren door in het huidige moment te leven, geleid door intuïtief weten en ons geweldig voelen. Door
op het trillingsniveau van liefde, en mededogen te blijven, overstijgen we negativiteit en onze omstandigheden regelen zich
zelf om onze vibrerende resonantie
te accommoderen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Op weg naar het Sterrendom


Door: Kenneth Schmitt
2 september 2022Alles wat we ooit zouden willen, is nu voor ons beschikbaar. Het enige wat we hoeven te doen om het in ons leven te ervaren,
is het herkennen in onze verbeelding en gevoelens en weten dat het echt voor ons is. We creëren onze ervaringen met behulp
van goddelijke energetische plasmagolven in het kwantumveld dat ons omhult. Ze reageren altijd op onze visies en emoties.
Door onze intuïtie leiden ze ons niet-opdringerig om onszelf te bevrijden van het compartiment van bewustzijn waartoe
we ons bewustzijn hebben beperkt. Als we eenmaal weten dat we voortdurend de kwaliteiten van onze ervaringen
creëren alleen al door de manier waarop we ons voelen en denken realiseren we ons dat we in diepste
liefde en vreugde kunnen
leven.

Wanneer we ons de kracht van ons essentiële Wezen realiseren, met onze onbeperkte creatieve vermogens,
zijn we volledig vrij, niet langer tot slaaf gemaakt in dualiteit. We kunnen ons bewust zijn van de aard van alle
veronderstellingen die ten grondslag liggen aan onze manier van leven, en we kunnen ze in twijfel trekken. We
kunnen ontdekken, dat ze allemaal fantasie zijn. We zijn zo verstrikt geraakt in onze zelfopgelegde slavernij, dat
we negatieve - handhavers hebben aangetrokken - in de vorm van onze elitecontroleurs, aan wie we voortdurend
onze levenskracht geven, zodat ze op vele
niveaus van ons kunnen blijven
stelen.


De uitweg uit een beperkt leven is om het op alle mogelijke manieren te transcenderen door onze persoonlijke vibraties
aan te passen om alleen positief te zijn in een hoogfrequente band. Door een perspectief te hebben dat gebaseerd is op
onvoorwaardelijke liefde, moduleren we de energieën die we tegenkomen in resonantie met ons. We voelen ons niet
langer aangetrokken tot de slimme, bedrieglijke, levensverminderende - energieën van negativiteit. We kunnen
het leven van elk bewust wezen dat we tegenkomen verbeteren door onze aanwezigheid van bewust
zijn dat liefde en mededogen
uitstraalt.

Met het besef van onze - eeuwige - aanwezigheid van bewust-zijn, kunnen we weten dat we absoluut
betrouwbaar kunnen zijn. Dit is een belangrijke - prestatie, omdat ons ego-bewustzijn zichzelf niet vertrouwt.
Het twijfelt aan al onze ware vermogens, en wordt door bijna alles afgeleid. Onszelf niet, vertrouwen resulteert in
het verstikken van onze opzettelijke - creativiteit, en dus hebben we geleefd met onze beperkte - overtuigingen over
onszelf.

Er zijn dingen die we kunnen doen om onszelf in een staat van sereniteit te brengen. We kunnen luisteren naar inspirerende
muziek, werken met onze adem, de energieën van natuurlijke omgevingen - absorberen en meer. We kunnen leren, om rustig te
zitten en ons voor te stellen hoe we opstaan uit het bewustzijn, van de Schepper van alles samen met alles en iedereen die bestaat.
We zijn allemaal hetzelfde Wezen, delen hetzelfde universele bewustzijn allemaal gehuld in onvoorwaardelijke liefde en vreugde. We
kunnen alleen in positieve energieën leven in een dimensie die goddelijker is. Wanneer we onszelf absoluut kunnen vertrouwen worden
we de meesters van ons leven, met oneindige creatieve kracht,
die de stralende energie van ons hart
uitdrukt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De magie van het leven
in hoge vibraties


Door: Kenneth Schmitt
30 Augustus 2022Omdat we in een plasmaveld van wervelende patronen van elektromagnetische golven leven, interpreteert
ons bewustzijn een frequentieband die we herkennen als onze ervaringswereld. In essentie is het allemaal energie.
Er is niets solides aan, behalve in ons, geloofs-systeem. Door onze gekozen - energieën te herkennen, die polariteit,
frequentie of golflengte en amplitude bezitten, zijn we in staat om op creatieve manieren met hen te communiceren.
Emotioneel kunnen we ze voelen. Intuïtief kunnen we ze kennen. Ons bewustzijn presenteert ze aan ons in vormen en
zintuiglijke - indrukken. Wanneer we elkaar ontmoeten, heeft ieder van ons een - energetische signatuur - die anderen
kunnen voelen, net zoals wij
hun aanwezigheid
voelen.


Energetisch gezien hebben we potentieel onbeperkt bewustzijn, omdat we deelnemen aan bewustzijn dat alles omhult en
doordringt. Ons bewustzijn moduleert energie. Met onze intenties uit vrije wi,l kunnen we aandacht besteden aan alles wat
we kiezen. We kunnen dit doen met onze ogen en oren en al onze zintuigen, en we kunnen het doen in onze verbeelding en
emoties, afgezien van de ervaringswereld. Als we ons hart onze emoties en onze intenties laten leiden worden we positief in
polariteit en stemmen we ons af op de onvoorwaardelijke
liefde die naar ons toe stroomt in onze levenskracht.

Naarmate we ons bewustzijn - verhogen door opzettelijk - in vreugde en mededogen te leven, begint ons - bewustzijn onze
ervaringen te transformeren. Zonder de levenskracht van onze uitlijning met negatieve energieën in weerstand of onder
steuning verdwijnt de negatieve kracht uit ons leven. We kunnen onze aandacht geven aan positieve energieën. We
weten allemaal wanneer we dit
doen en we kunnen het
voelen.


Omdat we ons bewustzijn hebben beperkt, hebben we niet geweten hoe krachtig onze aandacht is. Hoe we
ons bewustzijn richten, bepaalt het niveau, van onze vibraties, die de kwaliteit van onze energie uitstralen naar
het kwantumveld, voor manifestatie, in onze ervaring. Of we nu in denkbeeldige, of empirische ervaringen leven,
ze zijn allemaal hetzelfde in het creëren van een trillingsniveau in ons bewustzijn. Door onze realisaties en emoties
opzettelijk in overeenstemming te brengen met de energie van ons hart betreden we de wereld van magie en trans
formeren onze ervaringen in vreugde en extase. De wereld om ons heen, die zich eigenlijk in ons bewustzijn bevindt
past zich aan om de kwaliteiten te bieden
die in lijn zijn met onze eigen vibraties.

Onze persoonlijke ervaringen, zijn afhankelijk van ons eigen perspectief en onze staat van zijn. Er zijn oneindig veel
positieve energetische patronen en ervaringen, waarvan we ons bewust kunnen zijn, en we zijn ons bewust van zo
veel als onze zelfopgelegde - beperkingen toelaten. Als we onze beperkingen oplossen, en onze duidelijke aan
wezigheid van bewustzijn worden vibrerend in resonantie met ons hart komt alles in overeenstemming
met ons in onze
ervaring.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onszelf openstellen voor ons diepste wezen


Door: Kenneth Schmitt
25 Augustus 2022

Onze toegang tot onze egobewuste ervaring van het leven is zo compleet geweest, dat we ons niet bewust waren
van ons grotere Wezen. Als we onszelf kunnen onttrekken aan onze elektronica en alle stimulatie die onze aandacht
wegneemt van pure aanwezigheid, van bewustzijn kunnen we sereen, en in vrede in onszelf zijn. We kunnen het rijk
van parasieten verlaten, en het rijk van ware liefde binnengaan, waar we zelf-verwerkelijkt, en volledig vervuld zijn.
Dit is mogelijk voor ons, vanwege
ons creatieve bewust
zijn.


Door aanwezig en duidelijk te zijn, kunnen we onze aandacht richten op elk niveau van energie waartoe we ons
aangetrokken voelen en de essentie ervan voelen. Als we op zoek zijn naar positieve - vibraties en ze in ons
bewustzijn beginnen te voelen, trekken we ze aan in onze ervaring. Door ons leven en degenen die we
tegenkomen met vreugde en helderheid te verheffen, ontvangen we innerlijke begeleiding in
hoe we dit moeten doen. Deze intentie brengt ons voorbij het ego-bewustzijn
naar een rijk van door het hart gevoeld weten.

Met de steeds hogere trillingen van de Aarde en onze omringende kosmos worden we energetisch
naar een hogere manier van zijn gedragen. Een omhullende fotonenwolk maakt alles helderder. Omdat
fotonen bewuste wezens zijn, zoeken ze elke mogelijke toegang tot plaatsen die verborgen zijn gebleven
voor ons bewustzijn. Duisternis wordt - overal verlicht, en onthuld, samen met degenen die resoneren met
haar negativiteit. Terwijl we onze focus veranderen en vibreren met de levensverbeterende energie van ons
hart, verliest de duistere kracht zijn essentie.
Het kan niet bestaan zonder onze steun.

Natuurkundigen weten dat hoger-frequente energieën krachtiger zijn dan energieën met een lagere frequentie.
Omdat onvoorwaardelijke liefde de hoogste frequentie, van het leven is, is het de krachtigste. De enige reden dat
de duistere kracht krachtig lijkt, is dat we onszelf hebben laten compromitteren met zelfbeperkende overtuigingen
over onszelf die onze - vibraties hebben verlaagd, in overeenstemming met het negatieve. Het gebruikt onze levens
kracht om ons, te beheersen. Zodra we onze situatie beseffen, kunnen we onze beperkende - overtuigingen oplossen
en onszelf - bevrijden om ons af te stemmen - op de verlangens van ons hart en deel te nemen aan een krachtigere en
verlichte manier van zijn.

Omdat we geschapen zijn in de kracht van onvoorwaardelijke liefde zijn we grote Wezens van Licht. In onze essentie zijn
we aanwezig in ons bewustzijn voorbij tijd en ruimte en zijn oneindig krachtige scheppers met de kwaliteiten van onze
staat van zijn. Met onze energiesignatuur stralen we onze vibraties uit naar het kwantumveld voor manifestatie in
onze ervaring. Door opzettelijk te vibreren in de dimensie van creatieve liefde en vreugde, bevrijden we ons
zelf van negatieve ervaringen en stellen we ons open voor vervulling in elk aspect van het leven.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Gewoon onszelf zijn


Door: Kenneth Schmitt
22 Augustus 2022Onszelf zijn impliceert dat we weten wie we zijn. Dit is een potentieel probleem, omdat we complexe wezens zijn.
We zijn ons ego-bewustzijn, waarmee we ons praktisch sinds onze geboorte hebben geïdentificeerd, en we zijn ook
ons multidimensionale, oneindige en eeuwige Zelf. We hebben onszelf, zo volledig laten trainen om ons te fixeren op
ons ego-bewustzijn, dat we niet toestaan, dat ons - bewustzijn zich uitbreidt - naar ons grotere Zelf, en als we het zelfs
maar proberen, hebben we geen
idee hoe we het moeten
doen.


Ego-bewustzijn wordt - vastgehouden in het bewustzijn - van de hele mensheid. Het maakt deel uit van de ervaring van
dualiteit leven met zowel positiviteit als negativiteit in een realistische ervaring van beperking en gebrek aan vervulling.
Het is de ervaring van kunstmatige afscheiding van de bron van ons leven, resulterend in de gevoelens van eenzaam
heid en gebrek aan liefde, en het idee zondig te zijn. In deze staat van zijn heeft de duistere - kracht alle macht
die de mensheid haar geeft. Het is kunstmatig in de zin dat het geen kracht heeft, afgezien van de levens
kracht die door ons is gegeven. Egobewustzijn is gebaseerd op angst en zodra we besluiten om
onze angsten op te lossen, kunnen we ons gaan concentreren op ons ware Wezen.

We willen geloven dat we soevereine wezens zijn, maar we weten niet hoe we moeten omgaan met de negatieve
controlerende machten op een manier die soevereiniteit mogelijk maakt. Alle wegen die vrijheid zouden kunnen beloven,
zijn in het gedrang gekomen, en als we te ver uit de pas - lopen met de onderwerping, aan autoriteit, worden we beroofd van
zelfs de kleine hoeveelheid vrijheid die we hadden genoten. We worden voortdurend doordrongen van angst om ons onderdrukt
te houden, maar er is een weg naar echte vrijheid, en die bestaat in ons eigen wezen. We hebben nooit onze verbinding met de bron
van ons leven - verloren, of we zouden niet kunnen - leven, tenzij we parasieten zijn van anderen die dat wel zijn. De parasieten zijn de psychopathische - controleurs die onze levenskracht - nemen, maar we hoeven het niet, aan hen te geven. Het is een vrijwillige, vrije wils
regeling gecreëerd door bedrog en uitvluchten. Ze hebben ons getraind om te geloven in onze beperkingen en behoefte aan hun controle.

We hebben allemaal een innerlijk weten in het aspect van intuïtie. Dit is onze verbinding met ons grotere Zelf en we kunnen ons bewustzijn
ervoor openen door ons af te stemmen op de energieën van liefde en mededogen die door ons hart stromen. Op deze manier beginnen
we de waarheid van ons Wezen te kennen. Wanneer we om hogere - begeleiding vragen en er - ontvankelijk voor worden en erop
vertrouwen dat het waar is, komen levensverbeterende energieën in overvloed voor ons beschikbaar. Ons bewustzijn kan
zich uitbreiden op manieren die we niet kenden, en liefde begint ons leven te vullen. Als we onze innerlijke leiding
volgen beginnen onze omstandigheden te veranderen en krijgen we van nature de vrijheid waar we naar
verlangden. Als we de liefde uitdrukken die we gaan voelen en kennen, beginnen er wonderen
voor ons te gebeuren en gaat ons leven door een grote transformatie. We komen
in overeenstemming
met onze ware
essentie.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Werken met ons persoonlijke
trillingsniveau


Door: Kenneth Schmitt
16 Augustus 2022Met oneindige levenskracht die door het universele bewustzijn stroomt is de richting ervan gericht op het
creëren en verbeteren van alle bewuste wezens. Dit is de energie waartoe we ons aangetrokken voelen en we
ontdekken enkele van onze voorheen verborgen - vermogens in het transformeren, van energetische patronen.
Als we ze kunnen herkennen, kunnen we ons ze ook voorstellen, vanuit een perspectief van liefde en mededogen.
Wanneer we de positieve energieën van liefde herkennen, die altijd aanwezig zijn, stijgt het trillingsniveau in alles is
onze aanwezigheid. Lagere trillingen, komen in resonantie of worden onstabiel en verdwijnen; andere wezens kunnen
echter negativiteit blijven volhouden met hun eigen levenskracht. Wanneer dit gebeurt als we positief blijven herschikt
het leven onze omstandigheden, zodat we geen
negativiteit hoeven te ontmoeten.

Als we het beheersen van het afstemmen van onszelf op de energieën van ons hart, kunnen we een constant aanwezig
bewustzijn bereiken. Dit bevrijdt ons van de constante stress van angst op laag niveau en geeft ons meer levenskracht
en uitstraling. Wanneer we ons bewustzijn uitbreiden naar het rijk van vreugde en dankbaarheid, kunnen we in het
moment leven, wetende dat we altijd overvloedig worden verzorgd en doen wat we intuïtief worden gevraagd
om te doen.

De persoonlijke energiesignatuur van de meeste mensen verandert niet veel tijdens een leven, maar
wanneer we onze vibraties opzettelijk beginnen te verhogen, veranderen we ook onze energiesignatuur.
Dit verhoogt de kwaliteit van onze levenservaringen en maakt het gemakkelijker voor ons om aanwezig en
dankbaar te zijn. Zodra we ervoor kiezen om onze ware essentie en verborgen vermogens te kennen, kunnen
we beginnen met het oplossen, van de zelfbeperkende - overtuigingen waarmee we zijn, geprogrammeerd. Bij
nadere inspectie, kunnen we hun ongelovigheid herkennen en voelen, waardoor we onbeperkt in ons bewustzijn
blijven. Dit is een proces dat we
succesvol kunnen door
lopen.

Beseffen dat we het vermogen hebben om onze polariteit en trillingen op elk moment te kiezen, geeft ons de kracht
om onze energiesignatuur te verheffen, wat een wereld van positieve ervaringen opent. Leren om de focus van onze
aandacht te beheersen en naar believen te veranderen, samen met het vermogen om emoties op te roepen en ze
naar believen te veranderen, geeft ons uiteindelijk beheersing van ons leven. Wanneer we dit kunnen doen
terwijl we onze intuïtie volgen, kunnen we onze creatieve kracht richten op de verbetering van al het
leven.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Energetica van Verschuivende Dimensies


Door: Kenneth Schmitt
12 Augustus 2022We worden voortdurend geschapen in onvoorwaardelijke liefde en krijgen onze bewuste levenskracht en ons
unieke Wezen in elk moment voor alle eeuwigheid. In elk aanwezig moment hebben we ons unieke bewuste bewust
zijn, zowel in het lichaam als voorbij tijd en ruimte. Er is een uitbreiding van het menselijk bewustzijn voorbij de empirische
wereld. In ons innerlijk weten kunnen we ons realiseren dat we ons uitbreiden naar een groter - bewustzijn van een helderder
leven van dankbaarheid,
schoonheid en
vreugde.

Het bewustzijn van de Schepper trekt ons naar positieve polariteit in liefde, vrijheid en overvloed. Om dit te realiseren en het in
ons leven te ervaren, kunnen we ons openstellen voor de groeiende stroom, van het leven en vol vertrouwen van plan zijn om er
nu aan deel te nemen. Het bestaat al voor ons als patronen van energie, maar we moeten het herkennen en realiseren zodat het
voor ons echt kan zijn. Dit klinkt misschien als een truc van bewustzijn, maar het dringt eigenlijk door, in de beperkingen die we
aan ons bewuste bewustzijn
hebben gesteld.

Als we de verbetering van het leven willen ervaren, kunnen we ons afstemmen op de energie die uitstraalt vanuit het hart van
ons Wezen en komt door ons intuïtieve weten en voelen. We kunnen onze creatieve verbeelding en emoties gebruiken om
onszelf open te stellen voor de energie van ons hart, terwijl we willen herkennen en beseffen wat het is. Naarmate we
ons bewust worden van de levensverbeterende stroom van bewuste vitaliteit, kunnen we vol vertrouwen
verwachten dat we de grotere realiteit
ervan in ons leven zullen ervaren.

Omhullend is er verheffende kwantumenergie die we in ons bewustzijn kunnen uitnodigen. Als we ervoor kiezen
om onze vibraties in resonantie ermee af te stemmen, worden we in zijn spectrum van energetica verschoven. Als dit
een dramatische verschuiving is, zoals het veranderen, van polariteiten - naar alleen positief, kan het al onze ervaringen
transformeren. We kunnen ontdekken dat we oneindige vermogens hebben in hoe we onze vrije wil en focus van aandacht
kunnen gebruiken.

Zodra we de energie van dankbaarheid vreugde en liefde hebben geïnternaliseerd stemmen we ons af op de energie van ons hart.
Dit is het trillingsspectrum van onze intuïtie en is hoe we ons ermee - afstemmen. Het is hoe we ons bewust kunnen worden van ons
eeuwige oneindige Zelf. We kunnen onszelf bevrijden van onze zelfopgelegde beperkende overtuigingen over onszelf en uitbreiden
naar ons, oneindige bewustzijn. We kunnen ons bewust zijn, van het bewustzijn van alle bewuste wezens, omdat ze allemaal, in het
bewustzijn van de Schepper leven en verbonden zijn in oneindige liefde. Onze intuïtie heeft geen grenzen tenzij we ze opleggen
wat we hebben gedaan. Nu kunnen we losbreken en
uitbreiden naar ons natuurlijke
grenzeloze
bewust
zijn.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Uitlijnen met Universeel Bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
8 Augustus 2022We kunnen ons bewustzijn uitbreiden naar het bewustzijn van de Schepper, wiens aanwezigheid overal en in iedereen is.
De meesten van ons lijken het niet te herkennen en sommigen hebben het bijna volledig uit hun leven geblokkeerd. Als
gevolg hiervan zijn ze levenskrachtparasieten geworden. De aanwezigheid, van schepper-bewustzijn is wat ons leven
en onvoorwaardelijke liefde in eeuwig - bewustzijn geeft. Dit gaat het ego-bewustzijn, te boven dat door de natuur
wordt beperkt en niet langer nuttig is
in het eeuwige bewust
zijn.

Om ons bewust te zijn van het feit dat we in het bewustzijn van de Schepper zijn moeten we onze vibraties
verhogen tot het niveau van dankbaarheid en gewoon bewust zijn. Het is het beste om in een serene
natuurlijke omgeving te zijn. We kunnen de energie van ons hart uitnodigen om in ons bewust
zijn te komen. Dit is onze verbinding met universeel bewustzijn, het bewustzijn van de
Schepper. Het is ook onze intuïtie,
ons innerlijk
weten.


Als we ons realiseren dat ons bewustzijn zich uitbreidt, beginnen we de aanwezigheid van andere
bewustzijnen te herkennen. We delen allemaal hetzelfde bewustzijn, en het is overal. Alle bewuste wezens
ontstaan uit hetzelfde bewustzijn met ons eigen individuele bewustzijn. Hoewel we ervoor hebben gekozen om
onszelf uit te drukken als afzonderlijke lichamen, zijn we allemaal hetzelfde Wezen, verbonden in onvoorwaardelijke
liefde en vitaliteit, en leven we in meerdere dimensies, gescheiden door - energetische - polariteit en trillingspatronen.

Door onszelf open te stellen voor positieve - energie, stemmen we ons af op universeel bewustzijn, en kunnen we ons
concentreren op het verheffen van energieën. Hoe positiever we worden, hoe beter ons leven liefde en mededogen
uitdrukt. We worden behulpzaam en levensverbeterend voor iedereen om ons heen. Alle dingen waar ons hart
naar verlangt, komen naar ons toe zonder inspanning van onze kant, tenzij we intuïtief worden geleid
om iets te doen. We worden zelfgemotiveerd
zonder egobewust
zijn.


Intuïtie is hogere leiding, maar het is niet onze meester, zoals het ego heeft geprobeerd te zijn.
Het is niet opdringerig. We hebben onze - vrije wil - en kunnen op elk moment beslissen hoe we ons
willen voelen en denken en met welke energetica we ons willen afstemmen, maar we hebben begeleiding
nodig om onze rollen gemakkelijk te spelen, en met het vertrouwen dat we onze bestemming - uitdrukken in
overeenstemming met het
bewust zijn van de
Schepper.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe onbeperkt kunnen we zijn?


Door: Kenneth Schmitt
1 Augustus 2022

We hebben een natuurlijk verlangen om oneindig te zijn in ons bewustzijn, omdat het onze ware aard is,
voorbij tijd en ruimte, evenals in onze menselijke vorm. Als mensen zijn we gericht op onze empirische realiteit,
maar ons bewustzijn is niet gebonden, aan de fysieke wereld. We kunnen diep gaan in meditatie en dromen, onze
menselijke hypnotische trance transcenderen. We kunnen ervoor kiezen om ons bewustzijn open te stellen voor een
andere dimensie door onze verbeelding te gebruiken om patronen van energieën te identificeren die verder gaan dan
polariteit, waar alle energie positief is en emotioneel
identificeerbaar als zodanig.

Als we onze verbeelding uitnodigen om de energie van ons hart naar een hoger rijk te volgen kunnen we golven van liefde
en mededogen beginnen te herkennen die onze innerlijke ervaringen omvatten en doordringen. Met onze intenties kunnen
we ons bewustzijn uitbreiden naar wonderbaarlijke scenario's, zo groot als we kunnen geloven dat mogelijk is. Wanneer we
ze herkennen, kunnen we ze realiseren en worden ze echt voor ons. Naarmate we leren ons aan te passen aan een hoger
bewustzijn, kunnen we ons onbegrensder
voelen en zijn in ons huidige
bewustzijn.

Ons creatieve vermogen ligt in ons voelen, herkennen en afstemmen op de vibraties van elke kwaliteit van energie.
Onze mentale en emotionele - afstemming met energetische patronen of scenario's maakt ze echt in onze
ervaring. Door opzettelijk in dankbaarheid te leven, kunnen we positief blijven, terwijl we positieve
ervaringen voor onszelf creëren, ongeacht wat er om ons heen in de wereld gebeurt. We
kunnen leven in een soort parallelle - dimensie op een hoger niveau, waar
donkere energie afwezig is. Het manifesteert zich voor ons
volgens ons niveau van ons
vertrouwen.


Er is geen kracht buiten ons eigen bewustzijn die ons creatieve vermogen beperkt, en wij zijn de
enige regisseurs van het soort ervaringen dat we uit het kwantumveld halen. Als we aandacht besteden
aan de verzonnen wereld van de mensheid, kunnen we geen hogere leiding vinden om het leven te begrijpen.
De wereld van de mensheid is het rijk van egobewustzijn in de ervaring van de dualiteit van negatieve en positieve
energieën.

Transcendentie van het ego door intuïtief weten is onze verbinding met een groter bewustzijn. We delen onze energetische
aanwezigheid met vele wezens, gezien en ongezien, en we zijn de enige regisseurs van onze ervaringen. Onze kwaliteit van leven
is een resultaat van hoe we denken en voelen over onszelf. Niets buiten onszelf weerhoudt ons ervan om onbeperkt te zijn. We
worden uitgenodigd om onze gehechtheid aan onze inferieure overtuigingen over onszelf te laten vallen door medelevende
acceptatie, vergeving, liefde en transformatie. Naarmate we ons perspectief verheffen boven onze zelfopgelegde
beperkingen, kunnen we zo uitgebreid
zijn als we ons kunnen
realiseren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons transformatieproces


Door: Kenneth Schmitt
29 Juli 2022De eerste fase in het ontwaken is het besef dat bijna alles wat ons is geleerd is gefabriceerd met
het doel onze vibraties te verlagen en ons negatief gepolariseerd te houden. Doordat we verhinderd
zijn om onze ware identiteit en vermogens te kennen, hebben we geleerd om onderwerping aan psycho
pathische heersers te accepteren en hen onze levenskracht te geven door onze angst en lijden. We hebben
het leven, met - paranormale parasieten geaccepteerd. We hebben ze niet nodig, maar ze kunnen niet zonder
ons leven.

Om er bevrijding van te krijgen, moeten we onze hachelijke situatie realiseren en de realiteit van onze eigen natuur
verkennen. We zijn getraind, om beperkende overtuigingen over onszelf te hebben, en deze overtuigingen weerhouden
ons ervan te weten wie we zijn. Ze zijn de sleutel tot onze vrijheid en ze zijn heel moeilijk te overwinnen, omdat ze sinds hun
geboorte in ons bewustzijn zijn ingebakken. Voor degenen onder ons die terug kunnen gaan voor onze geboorte, en degenen
die buitenlichamelijke ervaringen hebben gehad is het veel gemakkelijker omdat we weten dat we onbeperkt zijn in ons bewuste
bewustzijn.

Er is nog steeds het probleem van angst voor lijden en de dood van het lichaam. Om deze situatie succesvol aan te pakken kunnen
we oefenen met het werken met de - energetica - van het bewustzijn. Als we kunnen besluiten, om alleen positief te zijn in ons
perspectief en dit door te zetten, kunnen we ons leven transformeren. Het doormaken, van de overgangsperiode, waarin
we nog steeds de negatieve energieën ervaren waarmee we ons eerder hebben afgestemd is onze grote uitdaging.

Tenzij we positief en hartgericht zijn, kunnen we onze intuïtieve begeleiding niet ontvangen, wat nodig is om
ons ego-bewustzijn te overwinnen. Het ego bevat al onze beperkende overtuigingen en moet worden
getranscendeerd door het oplossen van onze beperkingen door onszelf open te stellen voor ons
innerlijke weten. Ieder van ons heeft een verbinding met universeel bewustzijn door onze
intuïtie. Het is altijd aanwezig voor ons, maar we moeten het leren herkennen.
Het is ons anker aan de
waarheid van ons
Wezen.


Intuïtie is wat we echt weten afgezien van alles wat ons is geleerd of dat anderen ons hebben verteld.
Ons bewustzijn maakt deel uit van het bewustzijn, dat alles omvat en doordringt maar we zijn ons slechts
bewust van zoveel als we geloven. Ons potentieel is onbeperkt, zodra we onszelf openen, en ontvankelijk zijn
voor het realiseren van onze waarheid. We ervaren situaties op het niveau van de energetica waarop we vibreren.
Wanneer we vibreren op het niveau van dankbaarheid, liefde en mededogen, zijn we buiten het bereik van negatieve
energie en parasieten. We kunnen onze eeuwige aanwezigheid van bewustzijn herkennen die niet bedreigd kan worden.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onvoorwaardelijke liefde begrijpen


Door: Kenneth Schmitt
26 Juli 2022De oude Grieken herkenden drie verschillende soorten liefde. Een daarvan was erotische liefde gebaseerd op
seksuele aantrekkingskracht en het verlangen om meer levens te creëren. Het maakt deel uit van ons ego-bewustzijn.
Een andere was de liefde tussen vrienden en familie op basis van wederzijdse interesses en genetische connecties. Dit maakt
ook deel uit van ons ego-bewustzijn. De derde werd agape genoemd, vaak bekend als spirituele liefde, die persoonlijke belangen
overstijgt en gebaseerd is, op onze goddelijke - essentie. Dit is onvoorwaardelijke, liefde. Het is geen emotie, of gevoel; het is eerder
een staat van zijn of een niveau van bewuste - vibratie dat al het leven verbetert. Op emotioneel niveau is het gerelateerd aan vreugde
mededogen en dankbaar
heid.

Onvoorwaardelijke liefde is het bewust delen van onze levenskracht. Het is gebaseerd op het diep kennen van onze onbeperkte Bron van
leven in onze eeuwige aanwezigheid van Zelfbewustzijn. Het is weten dat we allemaal hetzelfde Wezen zijn, dat Zich uitdrukt als ieder
van ons. Alle bewuste wezens bestaan in het universele bewustzijn van de Schepper van alles en iedereen. In onze essentie zijn wij
de Schepper. We zijn fractals, volledig begiftigd om universa te creëren. Dit maakt allemaal deel uit van onvoorwaardelijke
liefde, die de essentie van
de Schepper uit
drukt.


Omdat we vrije - keuze hebben, kunnen we alles creëren wat we willen ervaren. Wanneer we verlangen om in een
staat van onvoorwaardelijke liefde te zijn kunnen we onszelf openstellen voor het kennen en voelen van de aanwezigheid
van de Bewuste Schepper, die ons omhult en ons een oneindige stroom van creatieve levenskracht voedt om meer ervaringen
te creëren die alle bewuste wezens inspireren en
verheffen, terwijl we ook ons eigen leven
verbeteren.

Zelfs slechte mensen zijn uitingen van onvoorwaardelijke liefde in hun essentiële wezen. Tot hun eigen nadee,l hebben ze echter
hun vrije keuze gebruikt om zich aan te passen aan en levensverminderende ervaringen te creëren. Als gevolg hiervan kunnen we
dieper mededogen, hebben voor iedereen die negatieve polariteit ervaart. We kunnen de goddelijke oorsprong van de duisteren
herkennen en mededogen hebben met hun energetische opoffering zichzelf afsnijden van hun levenskracht en hun ervaring
van onvoorwaardelijke liefde. Om dit goed te maken, stelen ze levenskracht van anderen door psychopathische
relaties maar ze kunnen geen
onvoorwaardelijke liefde
stelen.

Als goddelijke Wezens voelen we ons het meest op ons gemak in de staat van onvoorwaardelijke liefde.
Onze intuïtie is onze leidraad, die ons op dit niveau van energetica houdt. Intuïtie is de communicatie van
onvoorwaardelijke liefde door onze eigen aspecten van bewustzijn. Onszelf openstellen voor ons intuïtieve
weten is een opzettelijke daad en is hoe we onze beperkende overtuigingen over onszelf kunnen overstijgen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Transformeren van slachtofferschap
naar beheersing van het leven


Door: Kenneth Schmitt
24 Juli 2022

De menselijke samenleving heeft ons geprogrammeerd om onszelf te herkennen als slachtoffers van onze omstandigheden,
vooral in het aangezicht van machtige entiteiten buiten onszelf, maar dit is alleen waar als we het accepteren. Het is mogelijk voor
ons om absoluut soeverein te zijn in ons persoonlijke leven en om persoonlijke vrijheid uit te stralen in de energiesignatuur van de
mensheid. Zodra we de waarheid over onszelf leren, kunnen we het proces van actualisering in onze ervaring initiëren. Als we in
persoonlijke - vrijheid willen leven moeten we onze - overtuigingen over onszelf veranderen- om ons leven te transformeren.

We ervaren alleen de energie in ons eigen bewustzijn. Omdat bewustzijn universeel is nemen we er slechts aan deel zoveel
als we kunnen herkennen en geloven dat het echt is. Zo beperken we ons bewustzijn en creëren we onze ervaringen.
Het uitbreiden van ons bewustzijn kan worden gedaan door middel van opzettelijke oefeningen van diepe,
ritmische ademhaling, meditatie, bio-feedback, geestverruimende stoffen en buitenlichamelijke er
varingen, zoals sterven en terugkeren. Andere methoden kunnen plotselinge flitsen van
inzicht en verlichting omvatten en gewoon een vastberaden intentie hebben om
ons bewustzijn te openen en intuïtieve begeleiding te volgen. Hoe we ook
besluiten om te ontwaken voor ons ware potentieel het kan gebeuren
met onze motivatie om onszelf opnieuw te trainen, onze
beperkende overtuigingen op te lossen, onszelf
open te stellen voor oneindig bewust
zijn en onze intuïtieve
begeleiding te
volgen.


Ego-bewustzijn is gecentreerd in de bewuste geest. Het functioneert in de empirische wereld en maakt
gebruik van logica. Het denkt door zich af te stemmen op de energetica van denkpatronen in het kwantumveld.
Het maakt niet uit aan wiens gedachten we denken. Het is onze energetische afstemming die belangrijk is. Zo stemmen
we ons af op gedachten en ideeën en bieden we de basis voor het nemen van beslissingen. Naarmate we ons meer bewust
worden van onze intuïtie, kunnen we ons realiseren dat deze aanwezig is in onze fysieke zintuigen, evenals onze gedachten en
emoties. Het is ons diepste en meest uitgebreide weten. Vaak is het symbolisch in zijn uitbeeldingen. Wat we uit onze intuïtie halen
is een functie van onze openheid, helderheid visionair vermogen en emotionele controle. Als we deze staten van zijn en vaardigheden
beoefenen, zijn ze allemaal
mogelijk voor
ons.

Voorbij tijd en ruimte, is ons uitgebreide bewuste bewustzijn oneindig, maar het ego kan niet geloven of zich zelfs maar voorstellen dat
dit waar is. Daardoor is ons menselijk bewuste bewustzijn beperkt, tot tijd en ruimte. Deze beperking ligt binnen onze controle. Om het
op te lossen kunnen we ons opzettelijk de beste levenservaringen en relaties voorstellen die we zouden willen. Naarmate we positiever
en vreugdevoller worden, kunnen we ons bewustzijn blijven uitbreiden naar oneindigheid in elk mogelijk aspect van de ervaring.
Zodra we onze beperkingen hebben opgelost, zijn we niet langer slachtoffers. Geleid door ons innerlijk weten en voelen,
worden we de meesters
van onze ervaringen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Open voor meer creatieve levens


Door: Kenneth Schmitt
23 Juli 2022

We hebben geleerd om de materiële werkelijkheid boven bijna al het andere te waarderen. Hierdoor hebben we ons
fysieke en emotionele welzijn opgegeven om te overleven door te werken aan onbevredigende banen. Als we het leven
vanuit onze diepere realiteit willen begrijpen, kunnen we onszelf gaan - sensibiliseren voor de trillingen die ons stimuleren
om ons echt goed te voelen. Dit zijn de vibraties van dankbaarheid vreugde schoonheid liefde en soevereiniteit. We kunnen
ons hele leven, in resonantie - afstemmen op onze favoriete - vibraties, maar waar laat dat ons in onze -materiële - wereld?

Omdat we de scheppers zijn van de kwaliteiten van ons leven, kunnen we weten dat elke omstandigheid in onze ervaring in
overeenstemming komt met onze eigen energetica. Als we twijfelen aan ons creatieve vermogen, maakt dat geen verschil.
Onze vermogens verdwijnen niet, maar twijfel over iets is negatief en interfereert met de positieve trillingspatronen die
we willen creëren. We kunnen niet tegelijkertijd positief en negatief zijn. We moeten het een of het ander zijn, en op
elk moment is het onze keuze. Als we geen bewuste keuze maken, maakt ons onderbewustzijn het voor ons en
leven we met de
resultaten.

Gedurende ons hele leven, hebben we onszelf - getraind om negativiteit te accepteren, en ons onderbewustzijn
is ermee gevuld. Nu moeten we onszelf trainen om zijn energieën te transformeren. Als we wat hulp willen om positief
te zijn, kan het nuttig zijn om de energieën van prachtige plekken in de natuur te absorberen. We moeten op blote voeten
op aarde gaan om onze energieën te aarden en energetische - ontstekingen te voorkomen. Het is nuttig om ons bewustzijn
open te stellen voor de engelachtige - wezens van de natuurlijke elementen en harmonieus, met hen en met de Geest van de
Aarde te gaan
werken.

De natuur is gevuld met bewuste wezens, die hun eigen energetische aanwezigheid hebben, en ze reageren ook emotioneel op
ons. Wanneer we openstaan voor hun energetische aanwezigheid, kunnen we hun uitdrukkingen voelen, en zij voelen ook onze
intenties en uitdrukkingen. Wanneer ze merken dat we voor hen openstaan en ernaar verlangen om ons af te stemmen op hun
vibraties, zijn ze blij om met ons samen te werken en zelfs aanpassingen voor ons te maken in het weer en andere aspecten
van de natuur op onze hart-gevoelde verbeeldingskracht en het voelen van onze deelname aan deze visioenen. Als we
ervoor kiezen om ons af te stemmen op hogere trillingen, kunnen we zoeken naar onze intuïtieve begeleiding, die
we kunnen vinden als ons innerlijk weten. We kunnen ons bewust zijn van intuïtieve ingevingen en kunnen
ze volgen door elk scenario in ons leven. Deze leiding stelt ons in staat om succesvol te leven in de
vervulling van ons levensdoel op manieren die op alle mogelijke manieren vervullend zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons onbeperkte en uitbreidende zelf

Door: Kenneth Schmitt
20 Juli 2022

Net zoals er één leven is, het leven dat alle bewuste - wezens verlevendigt zo is er één bewustzijn waar we
allemaal aan deelnemen en delen. Universeel bewustzijn doordringt en uit zich in alle wezens. Het is de bron en
essentie van ons individuele leven. Elk aspect en elk bestanddeel subatomair deeltje/golf neemt bewust deel aan
deze kracht van het leven. We hebben het soort zelfrealisatie dat ons in staat stelt om de creatieve kracht van uni-
verseel bewustzijn te gebruiken met onze keuzevrijheid. Op elk moment kiezen we, bewust of onbewust, het soort
creatieve energie waarmee
we ons afstemmen.

Hoewel we deelnemen, aan een wereld die wordt - gedefinieerd door tijd - en ruimte, beperkt deze energetische
dimensie ons bewuste bewustzijn niet, behalve als we het toelaten, door onze beperkende overtuigingen over
onszelf. In onze essentie zijn we onbeperkt. Alleen als we onszelf beperken kunnen we een rijk van dualiteit
en onvolmaaktheid creëren. Nu we grondig verankerd zijn in onze beperkingen, tot het punt dat we ons
nauwelijks kunnen voorstellen onbeperkt te zijn, worden we - uitgedaagd door de energieën, van de
natuur en onze galactische omgeving om ons uit te breiden naar een grotere versie van onszelf.
Het lijkt erop dat we worden beperkt door vele krachten buiten onszelf onze familie, baan,
overheid, politie, zorgverlener, lokale maffia en vele andere sociale, economische en
politieke entiteiten. Dit alles is echter een manifestatie van bewustzijn. In ons
zelf zijn we vrij om te voelen hoe we kiezen over alles en iedereen.

Als we ervoor kiezen om onszelf af te stemmen op energieën voorbij polariteit, waar iedereen en
alles het plezier en de verbetering van het leven uitdrukt, kunnen we ons realiseren dat omstandigheden
om ons heen transformeren, om de uitdrukking van onze gedachten en gevoelens mogelijk te maken. Door
ervoor te kiezen, om de helderheid van universeel bewustzijn te zien in iedereen die we tegenkomen en dank
baarheid en vreugde te voelen, kunnen we beginnen met het oplossen van onze beperkingen. Op elk moment
de intentie, om vriendelijk en medelevend te zijn stelt ons in staat om transparante relaties te ontwikkelen, ook
met ons onder
bewust
zijn.

We zijn zo vereenzelvigd geraakt met onze empirische menselijke ervaring, dat het een grote uitdaging is om ons
zelf open te stellen, voor onze onbeperkte aanwezigheid van bewustzijn en onze oneindige creatieve kracht. In ons
beperkte - egobewustzijn kunnen we niet eens geloven dat dit onze waarheid zou kunnen zijn. Zelfs in ons beperkte
bewustzijn hebben we nog steeds onze intuïtieve verbinding met universeel bewustzijn door de energie van ons hart.
Als we ons intuïtieve weten, en voelen kunnen leren herkennen, kunnen we worden geleid naar het realiseren, van ons
expansieve
Zelf.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze slavernij transformeren
in onbeperkte vrijheid


Door: Kenneth Schmitt
18 Juli 2022

Door onze gehechtheid aan energieën los te laten die we niet willen ervaren, kunnen we stoppen met ze realiteit te geven.
Om ze echt voor ons te laten zijn, moeten we ze herkennen en geloven dat ze echt zijn. Als we ze onze aandacht en overtuiging
niet geven, verdwijnen ze uit onze ervaring. Het loslaten, van ons geloof in hun realiteit vereist diepe - introspectie op zoek naar de
bron van ons oneindige Zelfbewustzijn. Dit is de essentie van ons
bewustzijn en is wie we zijn in ons onsterfelijke Zelf.

Overtuigingen in onze persoonlijke beperkingen worden zelf geconstrueerd door ouderlijke training en sociale conditionering, en we
kunnen ze deconstrueren door positief van plan te zijn ons ware - Zelf uit te drukken. Ego-bewustzijn begint naar de achtergrond te
verdwijnen. In plaats daarvan ontstaat ons intuïtieve weten. Naarmate ons innerlijk gevoel en weten een constante aanwezigheid
in ons bewustzijn worden, kunnen we onze angsten en gevoelens van onzekerheid en stress loslaten. Dit zijn begeleidingen
van ego-bewustzijn en zijn voor hun realiteit
afhankelijk van ons beperkte bewustzijn.

Als we zoeken in ons eigen bewustzijn, voelen we ons verankerd in onze fysieke aanwezigheid. We kunnen vele
soorten gevoelens voelen als ons bewustzijn alle delen van ons lichaam omhult, maar ons bewustzijn is niet beperkt
tot de empirische - wereld. We hebben ook ons innerlijk - gevoel en weten, onze intuïtie, waar we scherp gevoelig, voor
kunnen worden. Naarmate we leren intuïtief te zijn beginnen we ons leven te transformeren en ons af te stemmen op onze
grotere identiteit. Zodra we leren om op onze intuïtie te vertrouwen, kunnen we onze uitdagingen met vertrouwen tegemoet
treden in onze verbinding met oneindig weten. Op elk moment hebben we de keuze om ons bewustzijn open te stellen voor de
verwondering en majesteit van wie we werkelijk zijn als fractals, binnen het bewustzijn van de Schepper van universa. We nemen
deel aan het bewustzijn van de Schepper als verlengstukken van de Oneindige en Scheppers van ervaringen die de kwaliteiten van
onze staat van zijn uitdrukken, wat een gevolg is van de
energetische patronen van onze gedachten
en emoties.

De ware functie van onze vrije wil is om opzettelijk te spelen met de polariteit en trillingspatronen van het verenigde kwantumveld van
alle potentialiteiten. Door ons perspectief en onze intentie veranderen we de kwaliteiten van de elektromagnetische golfpatronen om
ons heen. We zijn - ontworpen om de - intentie van de Schepper - uit te drukken door middel, van onze eigen interne - mentale en
emotionele processen. Door opzettelijk de - onvoorwaardelijke - liefde vast te houden die door het - hart van ons Wezen
stroomt kunnen we de verbetering
van al het leven uit
drukken.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
De diepte, van onze - psyche - verkennen


Door: Kenneth Schmitt
15 Juli 2022
Er is veel meer - diepte in ons bewustzijn - dan de meesten van ons, hebben onderzocht. We hebben ons
bewustzijn beperkt gehouden tot het rijk van dualiteit. Om onbeperkt te worden, moeten we ons bewuste
bewustzijn openstellen voor expansie. Het begint zowel met spiritueel als ego-gebaseerd verlangen. We
kiezen met welke we willen afstemmen. Ego-gebaseerd verlangen wil vervulling van een waargenomen
gebrek. Spiritueel verlangen, reikt tot in het oneindige en vervult het op alle mogelijke manieren. Dit
soort verlangen is, levens-verbeterend en wanneer we het herkennen, en erin willen delen, straalt
het zijn energieën overal om ons heen uit. Het is de energie van mededogen en dankbaarheid.

Wanneer we verlangen om het hart van ons Wezen te kennen kunnen we beginnen ons bewustzijn
uit te breiden naar het rijk van liefde vreugde en onsterfelijkheid. Dit is onze natuurlijke staat van zelf
expressie en we kunnen het door ons hele bewustzijn voelen. Naarmate we dit niveau van persoonlijke
aanwezigheid leren kennen, kunnen we ons buiten tijd en ruimte uitbreiden, naar pure aanwezigheid van
bewustzijn. Binnen de wereld die we delen met de mensheid creëren we voortdurend onze persoonlijke er
varingen door onze energetische - aanwezigheid. We hebben dit onbewust - gedaan en we kunnen het ook
bewust doen met bewust-zijn van onze ware - verlangens en innerlijke - leiding. We kunnen leren om op elk
moment zelfsturend te zijn en ontroerd te
worden door ons innerlijke
weten.


Hoewel we getraind zijn om vanuit egobewustzijn te reageren in onze interacties met anderen, kunnen we in
plaats daarvan onze aandacht richten op de uitstraling die in iedereen aanwezig is en de energie van ons hart.
Omdat we allemaal hetzelfde Wezen in universeel bewustzijn zijn, hebben we interactie met een aspect van
onszelf in elke ontmoeting. We kunnen creatief of reactief zijn. Het is onze keuze. In beide gevallen
drukken we onze vibraties in ons onderbewustzijn in en sturen ze naar het kwantum
veld voor manifestatie in
onze ervaring.

Onze vrije wil heeft enorme implicaties voor ons. Elk moment heeft een keuze. De essentie van
onze keuzes is de polariteit en trillingsfrequentie van onze mentale en emotionele expressies. Dit is
onze creatieve essentie en functioneert constant met of zonder onze richting. Door ons bewust te zijn
van onze trillingsniveaus, kunnen we leren emoties op te roepen en visionaire scenario's te creëren van
een kwaliteit waarmee we kunnen resoneren. Alles waar we energetisch op kunnen afstemmen, kunnen
we ervaren. Dit is hoe we kunnen ascenderen naar een hogere dimensie, van leven in vreugde en onvoor
- waardelijke -
liefde.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven in diepste liefde


Door: Kenneth Schmitt
14 Juli 2022We zijn getraind om te allen tijde een zekere mate van angst te hebben. Dit weerhoudt ons ervan om ware liefde te ervaren,
omdat angst ons negatief gepolariseerd houdt en omdat we betwijfelen of het mogelijk is voor ons om deel te nemen aan universele, onvoorwaardelijke liefde. Met angst en twijfel saboteren we de vervulling van onze verlangens. Ze maken allemaal deel uit van het bewust
zijn van dualiteit en kunnen worden omgezet in positieve
polariteit in onze eigen opzettelijke focus en
afstemming.

Om de complicaties van een wereld van dualiteit te overstijgen kunnen we openstaan voor het herkennen van positieve energieën en het
voelen van hun vibraties. We kunnen ervoor kiezen om ons - bewustzijn en onze uitlijning - uit te breiden met een hoger rijk van goede,
zelfs extatische, vibraties. Om dit te doen kunnen we gevoelig zijn voor hoe elke trilling in ons bewustzijn voelt. We weten meteen
of de energie positief of negatief is. Het negatieve lijkt misschien krachtig, maar het heeft niet meer kracht dan we het geven.
We creëren de realiteit ervan in ons bewustzijn met onze erkenning en geloof in zijn empirische vorm. Om het echt te
maken, sturen we het onze creatieve levenskracht door onze resonantie ermee. We weten nu hoe het voelt om
ons gescheiden te voelen van onze levensbron en bedreigd met beëindiging, maar we hoeven ons niet
langer af te - stemmen op negatieve energie om ons er medelevend - bewust van te zijn.

Met de trillingsniveaus van onze verbeelding en emoties zijn we verantwoordelijk voor het creëren van
de kwaliteiten van onze eigen ervaringen. We kunnen de vormen van onze ervaringen creëren en zoveel meer
als we willen. Door hoe we opzettelijk onze emoties gebruiken, creëren we automatisch hoe we worden gestimuleerd
om ons te voelen. Wanneer we positief en vrij van angst zijn, manifesteren we van nature alle ervaringen die we verlangen,
omdat we alleen vertrouwen hebben. Er is geen andere mogelijkheid in de positieve dimensie. Omdat het in dualiteit opereert,
scheidt het ego zich af van het hogere bewustzijn. Door de focus van onze aandacht te richten op positieve, hoge vibraties, kunnen
we de beperkingen van ons ego-bewustzijn overstijgen. In een staat van acute duidelijke focus zijn vereist meestal oefening. Uiteindelijk
kunnen we in overeenstemming komen met onze natuurlijke staat van Zijn in het bewustzijn van het Wezen dat ons allemaal voortdurend
in eeuwig, uitbreidend
bewustzijn
creëert.


Als we eenmaal onze beperkende overtuigingen over onszelf hebben opgelost, kunnen we zo expansief zijn als we willen. In essentie zijn
we ons huidige bewustzijn met het vermogen om onze aandacht en vibrerende uitlijning te richten, wat resulteert in onze ervaringen in
elke dimensie waarmee we resoneren. Om de grootste vervulling te ervaren, kunnen we onszelf in absoluut vertrouwen afstemmen op
de diepste liefde die we kunnen voelen en kennen. We kunnen leven in een dimensie van alleen maar positieve, levensverbeterende
ervaringen. Onvoorwaardelijke liefde is inherent aan ons Wezen en is beschikbaar voor ons om te weten en te ervaren wanneer
we de stappen nemen om onszelf ervoor open te stellen en ons opzettelijk af te stemmen op de resonantie ervan.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leren om een vreedzaam - meer
te zijn bij zonsondergang


Door: Kenneth Schmitt
12 Juli 2022We hebben geleerd om te leven in een wereld met aanzienlijke beperkingen voor ons bewustzijn,
maar we kunnen onze echte identiteit en onze grote vermogens kennen. We kunnen leren hoe we ze
kunnen herkennen en gebruiken. We kunnen herkennen hoe onze empirische wereld voor ons werkelijk
heid wordt en wat de oorzaak is. Wij zijn die oorzaak. We zijn zulke geavanceerde Wezens, dat we andere
bewustzijnen hebben die voor ons werken, aandacht besteden aan het trillingsniveau en de polariteit van
onze gedachten en gevoelens en deze energieën manifesteren in onze ervaringen. Ons onderbewustzijn
oordeelt niet over ons. Het vertaalt, onze - trillingsniveaus in de levenskrachten - van ons lichaam. Elk
defect dat we koesteren is het resultaat van onze afstemming, met de energetica van dat defect.
De energetica bestaan uit hoe we ons op elk moment over onszelf voelen. Deze gevoelens
zitten diep in ons
onder bewust
zijn.


Vooruitgang boeken in het leven is ingewikkeld voor ons, omdat we onszelf blijven ontkrachten met onze
twijfel, schaamte, schuld, minderwaardigheidscomplexen, angst, woede en vele andere negatieve energiepatronen.
Dit zijn allemaal denkbeeldige aspecten van egobewustzijn, die ons beperkte perspectief op het leven creëren en ons van
onze levenskracht ontdoen door ons in staten van angst, angst en andere negatieve emoties te houden. We hebben onszelf
toegestaan om ons af te stemmen op de resonerende - vibraties van levensverminderende - beperkingen, en we bieden onze
levenskracht door onze erkenning, van hun realiteit voor ons. Onze grenzen, worden bepaald door onze overtuigingen, over
onszelf. Ongeacht hoe ze zijn ontstaan, ze hebben elk een trillingspatroon, met een mate van angst en twijfel. We kunnen
dit voelen en transformeren in positieve energie op basis van liefde door onze aandacht opnieuw te richten, waardoor
het negatieve uit onze ervaring - verdwijnt vanwege een gebrek aan onze - uitlijning en levenskracht. Zonder
negatieve overtuigingen blijven we achter met alleen positief weten. Er is geen vermindering meer
van ons oneindige
Zelf.


Als we onze beperkende overtuigingen oplossen wordt onze realiteit oneindig, net als onze creatieve
vermogens. We beginnen te erkennen, dat we binnen een onbegrensd - bewustzijn leven, en alles omhullen,
wat in alle dimensies bestaat. We worden voortdurend geschapen in universeel bewustzijn om onze eigen unieke
energiesignatuur uit te drukken. Terwijl we verschillende niveaus, van elektromagnetische golfpatronen tegenkomen
in het verenigde kwantumveld, hebben we ervaringen in ons bewustzijn. De kwaliteit, van deze ervaringen, is een gevolg
van onze keuze, voor ons eigen trillingsniveau. Naarmate we een positieve aanwezigheid van bewustzijn krijgen, krijgen we
ook het vermogen om een positieve aanwezigheid te behouden in elke ontmoeting. Onze constante focus op het niveau van
liefde transformeert negatieve energie
of lost het op uit onze
aanwezig
heid.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze ware zelf ontmoeten


Door: Kenneth Schmitt
10 Juli 2022Bij het realiseren van de ware essentie van wie we zijn, hebben we veel mogelijkheden om met ons bewustzijn te spelen.
Het menselijk leven is een spel van bewustzijnsbeperking en -uitbreiding, gevuld met wilde emotionele en mentale uitdagingen
die we zeer serieus nemen en geloven dat ze echt zijn. We hebben ons egobewustzijn vakkundig ontwikkeld om binnen de grenzen
van onze overtuigingen te opereren. We hebben onze empirische - ervaring zo overtuigend gemaakt, dat we ons niet eens meer iets
voorstellen als een mogelijke
realiteit.

Alleen door nieuwsgierig te zijn naar het leven buiten onze overtuigingen, kunnen we verder reiken dan onze menselijke realiteit. Als
we op zoek gaan naar aanwijzingen over hoe we dit moeten doen, kunnen we ons bewust worden van de aard en essentie van onze
persoonlijke menselijke aanwezigheid. Het is ons huidige bewustzijn dat ons in staat stelt om ons egobewustzijn te beheersen
vanuit een plaats van dieper weten. Door ons bewust te zijn van de innerlijke leiding die we voortdurend ontvangen,
wanneer we ons erop - concentreren en ons afstemmen - op de energetica, kunnen we het niveau van
positieve vibraties identificeren dat we kunnen volgen naar een hoger bewust bewustzijn.

We hebben geleerd om deel te nemen aan een zeer complex en overtuigend spel van beperkt bewustzijn,
ontworpen om ons te verrukken en te vangen binnen zijn spectrum van dualiteit en empirisme, voor ons gemanifesteerd
door onze overtuigingen in onze beperkingen en onze donatie van bewuste levenskracht door onze angst voor lijden en beëindiging.
Zonder onze - levenskracht en energetische afstemming - zou de menselijke matrix niet kunnen bestaan. Wij zijn de scheppers en recht
matige meesters. Door ons te realiseren van de aard van het menselijk leven, kunnen we onszelf openstellen voor fysieke en denk
beeldige ervaringen van groter bewustzijn en begrip. We kunnen onvoorstelbaar beginnen te weten wat echt is. We kunnen
ons egobewustzijn het wetenschappelijke inzicht bieden dat wat we in ons lichaam ervaren een zeer beperkt
spectrum of bandbreedte van elektromagnetische
golven en patronen van golven is die we hebben
aangepast om waar te nemen met
onze fysieke zintuigen.

Er zijn rijken die net zo echt zijn in oneindig bewustzijn, beschikbaar voor onze herkenning wanneer we kunnen resoneren met hun
energetica. We hebben een emotionele intelligentie die zich bewust is van eventuele trillingen waar we ons op richten, evenals
een groot spectrum om ons heen. We ontvangen zoveel emotionele stimulatie als we denken dat echt is. Als we ons
beginnen open te stellen voor een groter bewustzijn, ontvangen we visioenen waarvan we geloven dat ze
denkbeeldig zijn, totdat we hun energie beginnen te voelen. Zodra we hun aanwezigheid kunnen
voelen, worden ze echt voor ons en weten we intuïtief wie en wat ze zijn. In dit proces
van het ontwikkelen van innerlijke gevoeligheid kunnen we de gevoelens
volgen die we vragen naar een groter bewustzijn
van ons uitbreidende Zelf en
ons ware creatieve
vermogen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het manifesteren van de
staat van onze wereld


Door: Kenneth Schmitt
6 Juli 2022
Als we de intentie hebben om de volheid van ons Wezen te ervaren, kunnen we ons bewust zijn van
hoe we ons op dat moment voelen. Onze intentie kan ons meenemen in het uitbreiden van warmte en
inspiratie. Door de energie van ons hart te laten uitbreiden naar grotere liefde en mededogen tijdens onze
aanwezigheid, nodigen we ervaringen uit en trekken we ze aan die trillen op een compatibele resonantie. Elk
mogelijk energetisch patroon, en elke ervaring is voor ons beschikbaar in het verenigde - kwantumveld van alle
potentialiteiten. We hebben alleen de beperkingen, die we aan ons eigen bewustzijn hebben opgelegd en waarvan
we geloven dat ze echt zijn. Op elk moment kunnen we ervoor kiezen, om ons perspectief aan te passen om ons af te
stemmen op de positieve, onvoorwaardelijke - liefde van Scheppersbewustzijn, waar we naartoe worden getrokken door
de toenemende resonantie van
onze galactische omgeving.

Terwijl we door een enorme fotonenwolk gaan die ons licht vergroot worden we aangetrokken tot grotere helderheid in onze
eigen aanwezigheid en bewustzijn. Deze passage brengt alle diepste, donkerste energieën in onze psyche en in de hele mens
heid aan het licht, dingen die eonen lang voor ons bewustzijn verborgen zijn gebleven. Deze onthulling doet onze huidige
menselijke omgeving lijken alsof alles erger wordt. Dat is het niet. Dit is slechts de verschijning van de duisternis die
wordt onthuld, zodat we het kunnen herkennen, accepteren en ons geloofssysteem kunnen veranderen om de
realiteit van schepperliefde te realiseren. Niets dwingt ons om te geloven in de realiteit van negatieve
energie in ons eigen leven. Zijn ervaring is slechts een resultaat van onze afstemming met zijn
energetische patronen. In plaats van ons ermee te identificeren of ons ertegen te
verzetten, kunnen we het gewoon toestaan, terwijl we onze toestemming
intrekken om het ons te beïnvloeden. Tenzij we de realiteit ervan
in ons leven accepteren, hoeft het geen deel uit te
maken van onze persoonlijke
ervaring.


Het is belangrijk om te begrijpen hoe energie werkt. Onze empirische ervaring wordt allemaal
gecontroleerd door bewustzijn en, heeft geen levens-kracht die het aanwezigheid geeft, behalve onze
bewuste en onbewuste creatie en ondersteuning. Het kan onze aanwezigheid niet binnengaan zonder onze
acceptatie en geloof in de realiteit ervan. Wij zijn de bewuste scheppers van ons leven. De kwaliteiten van onze
levenservaringen zijn volledig het resultaat van onze eigen staat van zijn, het soort gedachten en gevoelens dat we
op elk moment vasthouden. Door dankbaarheid, mededogen en openheid voor intuïtieve begeleiding te hebben,
kunnen we het pad van vervulling, en - expansief zijn volgen dat altijd van binnenuit, voor ons openstaat. Als
fractals van universeel bewustzijn zijn we grenzeloos in ons - potentieel. Wanneer we ervoor kiezen, om
onszelf open te stellen voor onze diepste - waarheid, kunnen we gebruik maken van volledige zelf
realisatie, wat kan gebeuren wanneer we onszelf toestaan om in de realiteit ervan te geloven.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven in Scheppers

bewustzijn

Door: Kenneth Schmitt
4 Juli 2022Van de 26.000-jarige precessionele cycli van de aarde heeft elke cyclus een overheersend karakteristiek
niveau van energetica. Voor de cyclus waaruit we op 21 december 2012 vertrokken, was de polariteit grotendeels
negatief, waardoor depressie van het menselijk bewustzijn mogelijk was. Het liet een gevoel van afscheiding en afnemende
levenskracht achter. De cyclus die we nu zijn ingegaan is grotendeels positief en zorgt voor meer vitaliteit en goedheid. Deze
energieën worden duidelijk en brengen licht op de diepste, donkerste energieën van de mensheid voor hun oplossing en vrijlating.
Het loslaten van de duistere energieën bevrijdt ons van de banden van slavernij waar we al millennia onder staan. Deze bevrijding
vindt plaats als we ons realiseren dat onze slavernij alleen mogelijk is geweest door ons geloof in de realiteit ervan. Deze
beperkende overtuiging is een keuze voor ons om ons op af te stemmen. We hebben nu ook de keuze om onze
focus te veranderen en ons af te stemmen op vrijheid en onbeperkt bewustzijn in onvoorwaardelijke
liefde en dankbaar
heid.

Als we ervoor kiezen om onbeperkt te zijn, voorbij tijd en ruimte, kunnen we ons bewustzijn openen voor ons ware,
oneindige Zelf, levend in de aanwezigheid van de Schepper van alles. In deze staat van Zijn stemmen we ons af op de
vibraties van oneindig creatieve energie en verbetering van alle bewuste wezens. We bestaan allemaal in het universele
bewustzijn van de Schepper, waarin we onszelf kunnen openstellen voor het bewustzijn van elk bewust wezen en tele
pathisch verbonden kunnen zijn, zodra we gevoelig genoeg worden, voor onze intuïtie. Dit, is een opzettelijk proces
van het oplossen en opruimen van onze bewuste en onbewuste blokkades voor onze verbinding met onze hogere
leiding.

In de stroom van steeds positievere, hoog vibrerende kosmische energie worden we meegevoerd naar zelf
realisatie van ons uitgebreide Wezen, voorbij onze menselijke ervaring. Als fractals van het bewustzijn van Eén
is ieder van ons een oneindig krachtige schepper in ons ware Wezen. In onze mens hebben we ervoor gekozen om
beperkende overtuigingen aan te nemen om deel te nemen aan dit spel van bewustzijn. Vanuit een breder perspectief
kunnen we het doel ervan begrijpen en kunnen we de kwaliteit van onze ervaringen veranderen wat ook de plaats en vorm
van ons leven kan
veranderen.


In dit leven leren we hoe we de stroom en richting van onze levenskracht kunnen beheersen. De stroom van onze energetische
uitstraling is het resultaat van ons niveau van verruimd bewustzijn, wat resulteert in onze uitstraling van vreugde en levens
verbeterende energieën. We kunnen leren aanwezig te zijn in ons bewustzijn terwijl we ons leven leiden en we kunnen
ons ervan bewust zijn dat we op elk moment de aanwezigheid van Scheppersbewustzijn zijn en zich uitdrukken
in alles en iedereen die gebeurt. Wanneer we ons realiseren dat dit onze realiteit is, komt het
onmiddellijk in onze
ervaring.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het openen van onze bewuste realisatie


Door: Kenneth Schmitt
3 Juli 2022
We zijn zoveel meer dan we hebben gedacht. Door vroege telepathische ervaringen, training door
ouders en scholen en onze lokale samenleving, zijn we gaan geloven dat we gelokaliseerde, fysieke wezens
zijn. Sommigen geloven ook dat we een ziel hebben die ons waarnemingsvermogen te boven gaat. Er is een groeiend
aantal dat zich heeft gerealiseerd dat we in een realistische simulatie van ervaringen leven die een uitdrukking is van een
groter bewustzijn. Sommigen geloven dat dit bewustzijn kunstmatig is in de zin dat het geen eigen inherente levenskracht
heeft. Dit is voor ieder van ons om te herkennen. Wij zijn de scheppers ervan verbeelden het vanuit ego-bewustzijn en voor
zien het van onze aandacht, en energetische - afstemming, los van de essentie van ons hart. Het is een mentale, constructie
waarvan we hebben - gekozen om te geloven dat het echt is, dus het is echt voor ons. Maar het opereert binnen een beperkt
spectrum van energetische dualiteit
binnen de empirische ervaring.

Wetenschappelijk en spiritueel weten we dat er een universeel bewustzijn is waaraan we deelnemen, maar we hebben grenzen
gesteld aan ons bewustzijn. Deze grenzen zijn door ons gecreëerd zodat we een authentieke menselijke ervaring konden hebben.
Als we besluiten dat we meer bewustzijn willen kunnen we met ons bewustzijn werken om deze grenzen op te lossen door aandacht
te besteden aan onze intuïtieve begeleiding. We kunnen ook creatief werken met ons onderbewuste, aangeboren wezen. Ons onder
bewustzijn is onze trouwe dienaar die elke cel van ons lichaam vormt en onderhoudt. Het leert repetitieve bewegingspatronen en
het manifesteert de energetica van onze overheersende mentale, en emotionele patronen, in de verbetering of vermindering
van ons lichaam. Het drukt onze eigen kwaliteiten van
energie uit in onze fysieke aanwezigheid.

Ons onderbewustzijn kent onze intuïtie en zou die van nature volgen, maar het onderbewuste is vooral onderhevig aan onze
bewuste richting en begeleiding. We hebben deze taak aan ons ego-bewustzijn gegeven, wat een creatie is van onze beperkte
overtuigingen. Het ego is zich niet bewust van onze intuïtie en moet worden getranscendeerd, omdat we intuïtief gevoelig worden.
Intuïtie kent geen grenzen en is emotioneel, mentaal en soms via de zintuigen bekend. Het werkt door ons hele wezen op elke manier
waarop we ons bewust kunnen zijn. Wanneer we leren om ons af te stemmen op de energetica van ons hart, komt ons onderbewustzijn
in overeenstemming met ons bewuste bewustzijn en worden
we een verenigd Wezen, met een positief perspectief.

Als we onszelf afstemmen op ons onderbewuste zelf in de energie van de intuïtie van ons hart, en we een verenigd intuïtief Wezen van onvoorwaardelijke liefde en mededogen zijn geworden, opent ons bewustzijn zich voorbij de wereld van menselijke ervaring naar ons
oneindige, eeuwige huidige bewustzijn. We kunnen onszelf realiseren als oneindig krachtige scheppers in alle dimensies. Als
fractals van universeel bewustzijn zijn we verbonden met onze essentie door onze intuïtie en ontworpen om kennis,
emoties en ervaringen te creëren die verder gaan
dan de mogelijkheden van ego-bewustzijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De bron van onze beperkingen vrijgeven


Door: Kenneth Schmitt
2 Juli 2022
Wanneer we angst voelen naderen, kunnen we opzettelijk aandacht besteden aan onze hoogfrequente innerlijke
geluidsstroom. Als het geluid zijn oorsprong vindt in het hart van ons Wezen, is het altijd aanwezig, net als onze intuïtie.
Het wil onze aandacht. Ons innerlijke geluid stabiliseert ons emotioneel, waardoor we de impact van negativiteit waarmee
we te maken kunnen krijgen, kunnen minimaliseren. We kunnen de negativiteit voelen, maar we kunnen onze afstemming
behouden met de onvoorwaardelijke - liefde die uitstraalt via onze intuïtie. We kunnen beginnen, met ons steeds meer
positiviteit voor te - stellen en te voelen. Door onze opzettelijke - wilskracht te gebruiken, kunnen we een focus
houden op onze innerlijke geluidsstroom en ons intuïtieve weten en voelen. Dit is een training voor ons
egobewustzijn om onze bemoedigende richtlijn te gehoorzamen om aandacht te besteden aan
onze innerlijke ingevingen, evenals de symboliek van de ervaringen in ons dagelijks leven.
Dit zijn delen van onze innerlijke leiding vanuit een hoger bewustzijn. Zodra we
ons inzetten, voor het volledige - bewustzijn van ons eeuwige,
oneindige Zelf, stellen we ons bewustzijn in staat, om
zich uit te breiden naar grotere positiviteit
in dieper mededogen, liefde
en dankbaar
heid.

Door te oefenen om altijd positief te zijn, kunnen we leren om absoluut vertrouwen te hebben in onze staat van Zijn.
In dit perspectief kan alleen positiviteit ons beïnvloeden, omdat we in lijn zijn, met positieve polariteit, tenzij we onszelf op
één lijn brengen met negativiteit door ons ertegen te verzetten of het te omarmen. In beide gevallen zouden we ons aansluiten
bij woede en angst. Wanneer we vibreren op de - frequentie van liefde - en mededogen, kunnen we niet worden uitgedaagd door
negativiteit.

Als we onze rationele, empirische, dualistische overtuigingen over onszelf kunnen transcenderen, kunnen we een andere dimensie
van bewustzijn binnengaan, waar alleen positiviteit bestaat. Hier kunnen we volledig vertrouwen hebben in ons creatieve vermogen
en ervoor zorgen dat we zelfsabotage, van onze intenties hebben overstegen. We kunnen dit perspectief bereiken door ons onder
bewustzijn herhaaldelijk te onderzoeken, op te lossen en
te trainen, totdat we helder
zijn in ons bewuste
bewustzijn.

Alle - vooruitgang vooruit hangt af van het oplossen, van onze persoonlijke beperkingen, die worden weerspiegeld in onze
ervaringen en die een emotionele aanwezigheid hebben. We kunnen onze gehechtheid, aan alle energetische patronen
op basis van angst loslaten. Deze bestaan alleen vanwege onze gehechtheid eraan en hebben geen andere bron van
expressie. Zonder - beperkingen die op de achtergrond, van ons bewustzijn op de loer liggen, zijn we vrij om ons
zo ver uit te breiden als we willen naar ons oneindige bewustzijn en onbeperkte creatieve kracht
voorbij tijd en ruimte, evenals binnen
de empirische
wereld.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

In het onbekende Springen


Door: Kenneth Schmitt
1 Juli 2022Wanneer we besluiten om ons Hogere Zelf te zijn, kunnen we niet alle implicaties kennen.
We weten gewoon dat we vreugdevol en liefdevol en diep geliefd willen zijn. We willen ons echt
goed voelen, zelfs extatisch, zolang we willen. We willen dat iedereen in ons bewustzijn in overeen
stemming is met deze energieën. Om op dat energetische niveau en die staat van zijn te kunnen zijn
merken we dat we onze gehechtheid aan onze persoonlijke beperkingen moeten loslaten. Deze zijn
diep geworteld in ons bewustzijn en ze moeten geliefd worden vanwege de ervaringen die ze
ons hebben gegeven in het
verdiepen van ons
mededogen.


De stijgende energetica van onze planeet en onze kosmische omgeving trekken ons naar meer
positieve en liefdevolle relaties en gevoelens over onszelf. We kunnen ons beginnen te realiseren dat
ons bewustzijn niet beperkt hoeft te zijn tot ons egobewustzijn en zelfs tot de empirische wereld. Deze
beperkingen zijn van eigen makelij en we kunnen ze loslaten wanneer we dat willen. Als we onszelf zo on
begrensd mogelijk blijven voorstellen, ondergedompeld in dankbaarheid en vreugde, afgezien van zorgen
passies of beperkte verwachtingen, zullen we worden aangetrokken door ervaringen die resoneren met ons
groeiende trillings
niveau.

Elke levensvorm hier is geschapen om te resoneren met de vibraties van de Geest van de Aarde. Iedereen wordt
ondersteund en geleid door het hogere bewustzijn van zijn soort, tenzij mensen zich ermee bemoeien. Niemand is
geschapen om met catastrofes om te gaan, maar we hebben ervoor gekozen, om deze energie te creëren, en eraan
deel te nemen om onze persoonlijke ervaringen, van angst te verdiepen in het ontwikkelen, van meer mededogen en
begrip. De mensheid heeft ook een hoger bewustzijn van onze soort. We hebben een groepsbewustzijn dat positiever
en expansiever
wordt.

Veel spirituele meesters hebben het bewustzijn van de mensheid uitgebreid naar een dimensie van onvoorwaardelijke
liefde en oneindig creatief vermogen. Wij zijn niet de eersten die deze trillings-niveaus betreden. Ze bestaan al en
worden vastgehouden in het bewustzijn van de Meesters. Ze zijn beschikbaar voor onze realisatie. We kunnen
ons eigen trillingsniveau ontwikkelen door ons opzettelijk voor te stellen en degene te zijn die we echt
willen zijn. We kunnen worden aangetrokken om onbegrensd te zijn in bewustzijn voorbij tijd
en ruimte als puur, oneindig,
aanwezig bewust
zijn.


Het vertalen van bewustzijn van oneindig - Zijn naar ons menselijk zelf, komt met hogere - begeleiding in ons
innerlijk weten. Onze ware intuïtie is altijd aanwezig en alwetend, wanneer we weten dat we in overeenstemming
zijn met het energetische niveau van de spirituele Meesters. Dit is ook onze verbinding met het bewustzijn dat alles
creëert. We kunnen ons opzettelijk aan
getrokken voelen tot onze ware
Zelfrealisatie.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Werken met de creatieve
energieën van het leven


Door: Kenneth Schmitt
30 Juni 2022
Hoewel het lijkt en voelt alsof we onderhevig zijn aan acties, gebeurtenissen en omstandigheden
buiten ons eigen wezen, hebben we absoluut de controle over hoe deze dingen ons beïnvloeden en zelfs
wat voor soort ontmoetingen we ervaren. We hebben geleerd, te geloven dat we ons fysieke lichaam zijn, dat
we leven in een empirische wereld waarvan we ons bewust kunnen zijn via onze fysieke zintuigen, en dat we onder
worpen zijn aan deze externe invloeden, en krachten. Alles buiten onze empirische en mentale waarnemingen weten
of voelen we
niet.

Als gevolg, van de ontwikkeling van de kwantum-fysica, iets meer dan honderd jaar geleden, weten we nu dat er veel meer
komt kijken bij het begrijpen, van de aard van onze ervaringen. De kwantumwetenschappen, hebben de geldigheid van oude
spirituele leringen aangetoond, dat er een universeel bewustzijn is dat de bron en oorzaak is van alles wat bestaat. Er is slechts
Één Bewustzijn, en we nemen er allemaal aan deel in de mate dat onze persoonlijke beperkende - overtuigingen over onszelf dit
toelaten. Universeel - bewustzijn doordringt alles en biedt de essentie voor alles wat bestaat. Alles is bewust, tot aan de oneindig
kleine subatomaire bestand
delen van onze werkelijk
heid.

Wat betekent dit alles voor onze persoonlijke ervaringen terwijl we ons dagelijks leven leiden? Ons bewuste - bewustzijn bestaat - uit
een gerafelde essentie van het Wezen dat zich als ons uitdrukt. Universeel bewustzijn drukt zich uit in de vorm van elektromagnetische
golven die materieel en ervaringsgericht voor ons worden wanneer we ze herkennen. Zonder onze herkenning blijft alles onmerkbaar in
het verenigde kwantumveld van alle potentialiteiten. Wanneer we onze persoonlijke beperkingen kunnen overstijgen opent ons bewust
zijn zich voor een uitgebreider
begrip van onze
realiteit.

Naarmate we in staat zijn om onze fysieke aanwezigheid te transcenderen ontdekken we dat we pure zelfbewuste wezens van het
huidige bewustzijn zijn. We kunnen gebruik maken van verschillende technieken van zelftranscendentie voorbij de gehechtheid
aan ons lichaam, en we kunnen ons realiseren van ons onuit-gesproken onbeperkte - bewustzijn, inclusief alle emoties en
visioenen van oneindig krachtige
creativiteit, in de levens
verbetering van
alle bewuste
wezens.

We drukken ons uit als energetische patronen van elektromagnetische golven met polariteit, trillingsresonantie en kracht.
Waar het om gaat, is de kwaliteit van de energie die we kiezen om in te zetten en waarmee we ons afstemmen in ondersteuning
weerstand of transformatie. Ons inherente creatieve vermogen stelt ons in staat om alles te ervaren wat we kiezen, afhankelijk van
de polariteit en het trillingsniveau, van ons bewuste perspectief. Zodra we van plan zijn ons af te stemmen op het trillingsniveau van
ons hart, kunnen we in overeenstemming komen met het universele bewustzijn van de Schepper van alles, in onvoorwaardelijke liefde
en uitbreidend bewustzijn. We kunnen ons onbeperkte vermogen uitdrukken om de vervulling van elk verlangen van ons hart te creëren
en we kunnen - onszelf opzettelijk vrijstellen - van negatieve - ervaringen alleen al door onze onwrikbare - hartgevoelde - energetische af
stemming.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze beperkingen begrijpen en transformeren

Door: Kenneth Schmitt
28 Juni 2022
Hoewel ons is geleerd dat we op zoveel manieren onvolmaakt zijn, is dit begrip eigenlijk een kwestie
van keuze van onze kant. We hebben absolute controle over de kwaliteit van ons wezen door onze energetische
oriëntatie en trillingsniveau. Het is hoe we ons voorstellen dat we zijn. We kennen de kwaliteit van ons bewustzijn door
hoe we ons over onszelf voelen en we hebben een breed scala aan opties tot onze beschikking. Wanneer we jong en
beïnvloedbaar zijn, net leren om ons aan te - passen aan het leven als mensen op deze planeet, hebben we weinig
verdediging tegen het accepteren van beperkende overtuigingen die ons tot slaaf maken van degenen die ons
willen beheersen, maar de galactische energieën worden nu positiever en verheffen in alle opzichten. We
worden aangespoord om onze beperkende overtuigingen over onszelf in twijfel te trekken en te
kiezen voor vrijheid en vervulling, in
plaats daarvan onder
dwang te
leven.


Ons menselijk perspectief is het geloof en de schijn dat we afzonderlijke individuen zijn, verwekt
en geboren om kwetsbaar te zijn voor lijden en beëindiging; toch hebben we een technologisch vermogen
bereikt dat ons in staat heeft gesteld om te bepalen dat dit - geloof en uiterlijk trucs zijn die we onszelf aandoen.
Wanneer we onze werkelijkheid op de meest minieme manieren onderzoeken, tot aan subatomaire golven, en deeltjes,
ontdekken we dat onze materiële wereld volledig bestaat uit elektromagnetische energiegolven met patronen van polariteit
frequenties en amplitude. Wat solide lijkt, is niets meer dan onze bewuste - interpretatie van deze energetische patronen. We
kunnen ze waarnemen met onze zintuigen, voelen met onze
emoties en ons ze voorstellen met onze gedachten.

Wat ons duidelijk is geworden is dat we geen fysieke lichamen zijn; integendeel, we zijn bewuste entiteiten in een zee van vele
andere bewuste entiteiten, die allemaal ontstaan binnen een groter bewustzijn dat ons allemaal de levenskracht biedt om de
essentiële kwaliteiten van het Wezen in wiens bewustzijn we leven tot uitdrukking te brengen. Die kwaliteiten zijn ons
persoonlijk bewustzijn en ons vermogen om de essentie van onze Schepper te kennen en ervaringen te creëren
voor het grotere plezier en de verbetering
van alle bewuste
wezens.


Met onze technologie hebben we vastgesteld dat alles wat bestaat zich bewust is van zijn eigen wezen. Als
fractals van de Schepper hebben we het potentiële bewustzijn van het hele bewustzijn van alles en iedereen. Velen
van ons hebben dit ervaren en weten dat het waar is. Het zijn alleen onze beperkende overtuigingen over onszelf die een
sluier van onwetendheid in ons bewustzijn in stand houden. Deze overtuigingen zijn zelfopgelegd, als gevolg van onze vroege
training en programmering, waardoor het voor ons mogelijk is om ze op te lossen en te transcenderen door ons bewustzijn van de
aanwezigheid van de Schepper in onze eigen intuïtie. Door te oefenen wat we ons kunnen voorstellen, en voelen in onszelf als de
grootste liefde en vreugde van de essentie van onze Schepper kunnen we onszelf sensibiliseren voor onze intuïtieve gevoelens
en bewustzijn.

De warmte van onze begeleiding voelen

We kunnen onze innerlijke - goddelijke leiding op elk moment kennen en voelen. Ons eeuwige Zelf, straalt zijn aanwezig
heid uit in onze hart-energie. Wanneer we open, en opzettelijk ontvankelijk zijn, worden we aangetrokken tot positieve, hogere
vibraties in onze gedachten en emoties. We hebben controle over onze aandacht en wanneer we ons richten op scenario's met hoge
trillingen, trekken we compatibele energie aan in onze ervaring. In ons menselijk leven hebben we een perspectief ontwikkeld van
waardering voor de - diepte van de duisternis die kan worden geleden, en voor ons gevoel van afkeer ervan. We weten wat we
willen, omdat er een gevoel van warmte in zit. Het trekt ons aan om ons iets voor te stellen en te voelen dat we het ervaren.
Dit is hoe onze innerlijke leiding ons
helpt om te creëren wat we willen.

Deze - gevoelens zijn natuurlijk voor ons. We hoeven niets te doen om ze op te merken, behalve om op de hoogte te
zijn. Terwijl we door ons leven gaan betekent alles iets voor ons. Als we ons hiervan bewust zijn, kunnen we weten
waar onze aandacht de grootste warmte voor ons brengt, en ons naar onze ware, bestemming leidt. Door dit
perspectief, met dankbaarheid vast te houden, verheffen we onze ervaringen terwijl we op weg zijn naar
het vervullen van ons
leven op elke
manier.


Gevoelig zijn voor onze intuïtieve begeleiding betekent aandacht besteden aan wat we diep van
binnen weten, terwijl we overal om ons heen deelnemen aan de show. We kunnen onze innerlijke geluids
stroom horen, die ons emotioneel stabiliseert, terwijl we de warmte van onze begeleiding kunnen voelen. De
energie die via ons hart tot ons komt is volledig levensverbeterend. Het komt voort uit universeel bewustzijn en
verbindt ons met het bewuste - bewustzijn van alle wezens - in de eenheid van geest - in onvoorwaardelijke liefde.
Als we ons openstellen voor deze ervaring, kan het een beetje duizelingwekkend zijn, omdat alle grenzen waarbinnen
we hebben geleefd verdwenen zijn. We navigeren door ons leven in wezen op basis van hoe en wat we voelen en wat we
waarnemen en ons voorstellen, zonder zorgen of angsten of twijfels over hoe het met ons gaat. We kunnen ons bewust zijn
van de tekenen om ons te leiden, en soms zelfs
verbale aanwijzingen, wanneer dat nodig is.

Leven door intuïtieve begeleiding voorbij het ego-bewustzijn kan ons voorbij onze beperkte persoonlijkheden en lichaamsbewust
zijn brengen en naar bewustzijn van ons uitgebreide Wezen in volledige Zelfrealisatie. In ons constante huidige bewustzijn, open
voor intuïtief weten en voelen, kunnen we ons oneindige, creatieve vermogen realiseren. Wanneer we bewogen worden om iets
te creëren kunnen we ons realiseren wat het is en voelen dat we het ervaren. Dan laten we het incuberen, terwijl onze energie
signatuur de energie uitstraalt naar het kwantumveld voor manifestatie, en we gaan door met ons leven en naar
nieuwe ervaringen en
uitdagingen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Mens zijn in een tijd van
bewustzijns - verruiming


Door: Kenneth Schmitt
26 Juni 2022
In deze meest cruciale tijd in de menselijke geschiedenis worden we geconfronteerd met een volledige transformatie
in onze manier van leven en het kennen van onze ware identiteit. Alle structuren en operaties waarvan we afhankelijk zijn
geweest en waarmee we hebben samen-gewerkt, breken af. Onze samenleving verkeert in chaos, ons monetaire systeem
begint te falen, onze regeringen worden tiranniek en destructief en woede en geweld overheersen. Ons bewuste bewust
zijn is beperkt door het geloof, dat we alleen bestaan in een empirische - wereld van tijd en ruimte. Voor deze ervaring
creëerden en ontwikkelden we ons ego-bewustzijn, gedefinieerd door onze beperkende overtuigingen over onszelf.
Velen hebben geloofd dat we hier alleen zijn, niet wetend hoe we hier zijn gekomen of dat er een doel voor ons
is en een betekenis
voor ons
leven.


We hebben altijd spirituele meesters gehad die niet onderworpen waren aan dezelfde wetten van de materiële
wereld als alle anderen. De meesters konden hun bewustzijn - buiten het lichaam uitbreiden, en hun bewustzijn openen
voor verre rijken. Ze konden dingen in vorm veranderen en creëren wat ze wilden. Ze leerden dat we allemaal deze vermogens
hebben, wanneer we open en ontvankelijk zijn voor ons ware Zelf. Ze leerden dat we allemaal hetzelfde Wezen zijn met een groot
creatief vermogen. Met de opkomst van de kwantumfysica, en gezien het gebruik van geschikte technologie kan iedereen bewijzen
dat bewustzijn universeel is en de oorzaak en basis van alles is. We kunnen logischerwijs afleiden dat universeel bewustzijn de uit
drukking is van een bewust - Wezen, dat het bestaan en de essentie van alles stuurt. Alles bestaat in het bewust-zijn van dit
Wezen, inclusief ons. Alles neemt deel aan bewustzijn, inclusief dingen die we als - inert hebben beschouwd.

Wat betekent het dat we deelnemen aan universeel bewustzijn? In onze potentiële realisatie zijn we onbeperkt in
bewustzijn van de aard en kwaliteit van het Wezen dat ons schept, en we delen in onbeperkt creatief vermogen. We
kunnen potentieel de aard van het Wezen voelen en kennen waaruit we voortkomen, en we zijn vrij om ons bewustzijn
te gebruiken zoals we willen. In het verleden was onze kosmische omgeving gepolariseerd voor dualiteit van licht en
donker, levens-verbetering en levens-vermindering. Terwijl we een nieuwe - ronde van precessionele - planetaire
beweging ingaan, is de energetische - resonantie van de Aarde aan het veranderen in de richting van alleen
positieve levensverbeterende energieën. Door de onvoorwaardelijk liefdevolle gevoelens en gedachten
van onze Schepper uit te drukken, evolueren wij en onze planeet naar een groter bewust-zijn en
bewuste uitbreiding van het creatieve vermogen, in eenheid met al het bewuste leven.
We zijn ontworpen om op alle mogelijke manieren creatief te zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een nieuw perspectief ontwikkelen


Door: Kenneth Schmitt
25 Juni 2022We kunnen ons de volheid van wie we zijn realiseren als puur bewustzijn voorbij tijd en ruimte,
onze eigen identiteit kennen en ons eigen energieveld realiseren, binnen het allesomvattende bewustzijn
van het Wezen dat alles creëert. Voor ons egobewustzijn is dit perspectief onmogelijk te geloven, omdat het ego
geen toegang heeft tot hogere leiding. Ons ego heeft grenzen en afscheiding nodig van de Bron van ons Wezen, altijd
op zoek naar veiligheid en in een bepaald niveau van angst. We zijn bang geweest, om aan anderen te geven boven onze
waargenomen middelen. We zijn bang geweest, dat we ziek of gekwetst zouden worden, bang of boos, dat we bedreigd of
verder tot slaaf gemaakt zouden worden. Zolang we angst hebben zijn we in ons ego-bewustzijn en zijn we terminaal beperkt
in onze verwachtingen.

In angst zijn is een keuze. Het is niet verplicht. Het is slechts een reactie en wanneer het wordt gehandhaafd, wordt het een staat
van zijn, zelfs op een laag niveau. Angst is de tegenovergestelde polariteit van liefde, en het maakt liefde onmogelijk omdat we niet
negatief gepolariseerd kunnen zijn en in staat zijn om op een positieve manier te handelen. We kunnen doen alsof en onszelf er zelfs
van overtuigen dat we positief zijn, maar als we enige angst hebben, is liefde onmogelijk. Het is een grote - uitdaging om ervoor te
kiezen om alleen positief te zijn, en het ego-bewustzijn te transcenderen. Het vereist een krachtige - intentie en een bereidheid
om het onbekende rijk van liefde - zonder angst of twijfel - te betreden. Het is nuttig om gevoeligheid te ontwikkelen voor
onze intuïtieve begeleiding, wat ons innerlijk weten is van waar we aandacht aan moeten besteden en hoe we
ons erover kunnen voelen en ons
het kunnen voor
stellen.


We kunnen vol vertrouwen onze ego-identiteit verzekeren dat aan alles wordt voldaan en dat er goed voor ons
wordt gezorgd. Dit is hoe Schepper Bewustzijn werkt. Iedereen wordt altijd verzorgd op een manier die ons Wezen
versterkt, zodat we steeds creatiever kunnen zijn in liefde, vreugde. overvloed en vrijheid. Als we in staat zijn om ons
bewustzijn uit te breiden, worden we in staat om ons onbeperkte Zelf als onze realiteit te realiseren. In kwantum ener
getica zouden we de uitdrukking van ons ware Wezen kunnen conceptualiseren als positief gepolariseerd en volledig
open voor elke ontmoeting in onvoorwaardelijke liefde en grote wijsheid, het innerlijke licht van iedereen herkennen
en interactie hebben op een positief, hoog - vibrerend niveau, zelfs met degenen, die niet weten dat ze enig licht
hebben.

Dit gebeurt allemaal telepathisch, maar we kunnen ervoor kiezen om ook onze zintuiglijke uitdrukkingen er
bij te betrekken. Ons leven is het resultaat van wat we geloven dat echt is voor ons persoonlijk en voor
degenen die op één lijn met ons staan. We kunnen leren leven, in onvoorwaardelijke liefde, met
oneindig bewustzijn, dat we ons kunnen herinneren als onze natuurlijke staat van Zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De grenzen van ons

bewustzijn loslaten


Door: Kenneth Schmitt
24 Juni 2022360-graden bolvormig bewustzijn zonder grenzen en voorbij tijd en ruimte. Is dit een eigenschap van
ons verruimende bewustzijn? In zekere zin kunnen we het ons beginnen voor te stellen. Als fractals van
universeel - bewustzijn hebben we dit vermogen. Het is beschikbaar wanneer we onze, beperkingen over
stijgen. Zodra we onze aandacht onttrekken aan onze overtuigingen in wat echt is gaan we het onbekende
binnen, althans voor ons. We
breiden ons bewustzijn uit.

We hebben begeleiding nodig en we kunnen onze aandacht richten op onze gevoelens, waar we ons scherp
bewust van kunnen worden met onze toenemende intentionaliteit. Ons intuïtieve weten brengt alles binnen
het bereik van ons potentiële - bewustzijn. Alles heeft een energie - patroon, en onze intuïtie weet dit en
communiceert het via onze emoties vaak heel subtiel, maar in een rijkdom die we kunnen begrijpen.

Zelfs als ons bewuste - bewustzijn - niet zo uitgebreid is, is ons grotere - Zelf dat wel, en het communiceert
ons alles wat we nodig hebben en willen, onderworpen aan de beperkingen die we opleggen aan ons bewustzijn
en ons perspectief. We bepalen wat waar is voor onszelf door onze overtuigingen. Naarmate we ons meer bewust
worden, accepteren, vergeven en trans-formeren van onszelf, overstijgen we onze - beperkingen in mede-dogen en
dankbaarheid.

Momenteel omhullen veel nieuwe positieve energieën ons en veroorzaken ze veel instabiliteit omdat de oude negatieve
energieën van de menselijke wereld afbreken en oplossen. De negatieve gevoelens en beknellingen worden onverenigbaar
met de stijgende vibraties van de Aarde en van de mensheid. Dit creëert, conflict en chaos in de samenleving en calamiteiten
in de natuur, terwijl op de achtergrond een nieuwe wereld van liefde, schoonheid, overvloed en vrijheid ontstaat. We bevinden
ons in de overgangs-zone en hoeven onszelf alleen maar positief te houden, terwijl we door onze gehechtheid, aan beperking
heen werken en naar een hogere - dimensie van leven gaan. Wanneer we ons realiseren, dat ons ware Zelf geen beperkingen
heeft kunnen we ons afstemmen op de onvoorwaardelijke liefde van universeel bewustzijn. Het bewustzijnscompartiment
waar we onszelf eonen lang in hebben gehouden, is niet langer nodig. We kunnen werkelijk soeverein en vrij worden,
volledig aanwezig in eeuwig, oneindig bewustzijn, vol vertrouwen in onze onbeperkte creatieve kracht.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze ervaringen transformeren door,
onszelf te transformeren


Door: Kenneth Schmitt
21 juni 2022
Wie we zijn is ons eeuwige huidige bewustzijn. Zonder inbreuk op anderen, kunnen we ons bewustzijn
richten op iedereen en alles wat we wensen, en we kunnen gewoon aanwezig en bewust zijn, zonder evaluatie
of oordeel, en op het vibrerende niveau van dankbaarheid. Met deze uitlijning kunnen we elk negatief energetisch
patroon neutraliseren of transformeren dat onze levenskracht wil. Het gebeurt door de realisatie van onvoorwaardelijke
liefde en universeel bewust persoonlijk bewustzijn. Om onszelf in deze mate te kunnen openen, kunnen we de ware geldigheid
van al onze overtuigingen over onszelf herkennen. Als ze bedoeld zijn om al het leven te verbeteren, komen ze voort uit ons eigen
intuïtieve weten en zijn ze een uitdrukking van universeel bewustzijn. Als ze gebaseerd zijn op een of andere uiting van angst, komen
ze uit ons ego-bewustzijn en
hebben ze geen eigen
essentie.


We kunnen ons ervan bewust worden dat we als mensen in een beperkt bewustzijnscompartiment leven, gesluierd door onze beperkende overtuigingen over onszelf. We beperken onszelf door te twijfelen of we een onbeperkt creatief vermogen hebben. Twijfel schakelt onze
creatieve uitingen uit. Dit maakt deel uit van het leven in dualiteit en daarom hebben mensen moeite om dingen te manifesteren. Ze
hebben enige twijfel of angst, sommige beperkende overtuigingen. Zodra we onze overtuigingen grondig hebben onderzocht,
kunnen we de kwaliteit van de energie waarop ze zijn gebaseerd kennen en kunnen we beslissen wat we ermee moeten
doen. Onze keuzes zijn altijd om ons op hen af te stemmen, ze te transformeren of op te lossen door onze aan
dacht en geloof in hun realiteit terug te trekken. Dit zijn onze vermogens, die we oefenen door onze
gedachten en emoties. Onze persoonlijke overtuigingen hebben hun bestaan alleen door
onze intentie om beperkt te zijn, wat we nodig hadden, om volledig deel te
nemen aan de menselijke
ervaring in negatieve
energetica.

Door onze intuïtie te volgen, kunnen we onszelf in staat stellen om alle energetische patronen die we tegenkomen
te accepteren. In dit perspectief zijn er geen mysteries in onze ervaringen. Het is alsof we in een toneelstuk zitten en veel
scènes zijn vooraf gescript. De belangrijke keuzes waar we in deze situaties voor staan, hebben betrekking op onze eigen staat
van zijn. Als we op een emotioneel niveau van mededogen, vergeving, dankbaarheid en vreugde kunnen zijn dat we kunnen oefenen
om te creëren, kunnen we onszelf afstemmen op dit energieniveau. Hoe langer we dit perspectief kunnen vasthouden hoe meer we
meer positieve creatieve energie kunnen uiten. Dit resulteert in een uitbreiding van bewustzijn en waardering van hogere leiding
binnen ons eigen
weten.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het creëren van onze realiteit


Door: Kenneth Schmitt

20 Juni 2022
Op de innerlijke reis naar verlichting is het belangrijkste proces om te leren hoe we onze trillingsaanwezigheid
kunnen verhogen en comfortabel en consistent kunnen worden in het bewegen naar hogere en hogere positieve
vibraties. Sinds we geschapen zijn, en in hogere dimensies hebben geleefd, weten we intuïtief hoe ze voelen, ook al
zijn we niet in staat geweest om ons met hen af te stemmen in ons verzuilde menselijke bewustzijn. We komen van het
Zijn in on-voorwaardelijke liefde, licht en waarheid in, de volheid van het Zijn, maar in ons menselijk bewustzijn, ons ego
bewustzijn, zijn we niet in staat geweest, om dit te weten. Toch, is dit onze oorsprong, en onze bestemming. We zijn hier
alleen voor een excursie naar de ervaring van - dualiteit mogelijk gemaakt, door onze acceptatie van beperkt bewust-zijn.

In onze beperkte bewustzijns-staat zijn we uitgedaagd, om te geloven in de mogelijkheid dat krachtige, onbeperkte liefde
in elk aspect van het leven echt zou kunnen zijn. Om deze realiteit in onze ervaring te laten komen, moeten we ons beperkte
perspectief overstijgen door onszelf te sensibiliseren voor ons intuïtieve weten door innerlijk zoeken, wanneer we ons in een
positieve, hoog vibrerende omgeving in een staat van dankbaarheid bevinden. We kunnen ons egobewustzijn trainen om te
ontspannen en gewoon op te letten zonder ergens naar te verlangen of aan te denken. Een manier om onvoorwaardelijke
liefde in ons hart en emoties te ervaren, is door ernaar
te verlangen om ons ermee af te stemmen.

Als we onszelf kunnen trainen om aanwezig te zijn in bewustzijn en om de energetische aanwezigheid van alles en
iedereen die in onze aanwezigheid komt te voelen, kunnen we ons bewust zijn van onze intuïtieve begeleiding op
elk moment en kunnen we onszelf laten voelen wat ons hart voor ons wil uitdrukken. Het afstemmen op deze
vibratie en dit gevoel brengt ons naar een rijk voorbij polariteit, waar er alleen onbeperkte liefde is in alles
en iedereen. Hier is iedereen zich bewust van het bewustzijn van iedereen waar ze zich op richten,
en elke focus en afstemming is een delen van levenskracht en de energie van ons hart.

Geleidelijk aan kunnen we naar universeel bewustzijn gaan, wanneer we diep weten dat ons menselijk
zelf een beperkte uitdrukking is van ons ware Wezen, en dat we een soort persoonlijk drama spelen met voor
bestemde rollen die we extemporeus kunnen veranderen door opzettelijk onze vibraties te richten. In onze essentie
zijn we de ultieme scheppers van het trillingsniveau van onze energiesignatuur. Dit straalt ons trillingsniveau uit naar het
kwantumveld, trekt resonerende energiepatronen aan en moduleert ze met onze eigen trillingspatronen. Dit betekent dat het
trillingsniveau van onze gedachten en gevoelens
de kwaliteit van onze ervaringen bepaalt.

Door duidelijk en zonder beperkende gehechtheden te zijn, kunnen we ons bewustzijn uitbreiden naar universeel bewustzijn en alles
weten wat we in elke omstandigheid willen weten. Onze intuïtie is onze verbinding met elke bewuste entiteit door het bewustzijn
van het Wezen in Wie we leven en eeuwig bewustzijn en ons oneindige creatieve vermogen hebben. Onze uitdrukkingen
komen in onze ervaring, wanneer we
ze beseffen en de vibraties
van hun realiteit
voelen.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Open, helder en ontvankelijk
worden voor innerlijk weten


Door: Kenneth Schmitt
18 Juni 2022
Overal om ons heen zijn er grote krachten die zijn ontworpen om ons aan te trekken en te dwingen een perspectief
aan te nemen dat onze geest, tot slaaf maakt, of ons ultieme vrijheid, geeft. We bevinden ons in de - overgang tussen
energetische tijdperken in de menselijke geschiedenis en de veranderingen die tot stand komen, gaan onze historische
verbeelding te boven. We worden verplicht om te kiezen om in dualiteit te blijven of om onze beperkingen te overstijgen
en onszelf open te stellen voor het leven in het
bewustzijn van grote liefde en vreugde.

Als we ervoor kiezen om in de dualiteit te blijven, zullen we het hele spectrum van het menselijk leven blijven ervaren dat we
eonen lang hebben genoten en doorstaan, met al zijn genoegens en pijnen. Dit zal doorgaan op een andere planeet die net zo
zal lijken te zijn als de Aarde is geweest, maar de Aarde verandert. Allen die hier blijven zullen leven op een geregenereerde
Aarde van schoonheid en overvloed met geavanceerde technologie en intergalactische verbindingen. De energie zal roof
dieren niet ondersteunen, alleen hart-verwarmende goedheid en creativiteit. Om in deze omgeving te leven, moeten
we ons kunnen voorstellen dat we eraan
deelnemen en geloven
dat het echt
is.


Wij zijn de scheppers van onze ervaringen en we hebben onszelf beperkt tot het rijk van dualiteit, gelovend dat het
echt is, en we hebben onze verbeelding en gevoelens afgesloten van ons grotere bewustzijn. Zodra we ons realiseren
dat onze heersende elite dubbelzinnig en parasitair is, kunnen we beginnen te herkennen hoe ze onze eigen creativiteit
tegen ons hebben gebruikt voor hun voordeel. Het wordt gedaan door angst in ons te stimuleren. Onze angst brengt ons
op één lijn met hun negatieve vibraties en stelt hen in staat om onze levens-kracht te nemen, die ze vervolgens gebruiken
om ons te beheersen door middel van bedreigingen,
intimidatie en beperkte financiële toegang.

Door geïrriteerd en boos op hen te zijn, blijven we ons afstemmen op hun negatieve energie, waardoor ze angst in ons
kunnen blijven creëren, zelfs op een beperkt niveau. Zodra we besluiten om alleen positief te zijn, geven we ze niet
langer onze weerstand of steun. We kunnen dankbaar zijn voor de uitdagingen die ze ons hebben gegeven om
onze staat van zijn te leren beheersen. Door op hen te reageren met acceptatie en vergeving, verwijderen
we onszelf uit hun energetische
rijk, als bij tover
slag.


In ieder van ons is een verbinding met de essentie van al het levende bewustzijn en bewustzijn.
Het is ons hart-geest, dat we kunnen kennen als onze intuïtie. Om ons ervan bewust te zijn, moeten
we opzettelijk ons innerlijke weten in helderheid, en dankbaarheid willen realiseren. Het is onze opening
in het realiseren van ons oneindige Zelf in het onbeperkte bewustzijn van onze nieuwe wereld. Door te oefenen
gevoelig te zijn voor ons innerlijk weten, verwerven we geleidelijk meesterschap over onszelf en weten we altijd alles
wat we moeten weten om de levens te ervaren die we - voorbestemd - zijn om te genieten in overeenstemming met de
stijgende energie van het nieuwe tijdperk
in de menselijke geschiedenis.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onszelf voorbereiden op
onze nieuwe realiteit


Door: Kenneth Schmitt
17 Juni 2022
In de afgelopen jaren is onze kwaliteit van leven aanzienlijk afgenomen door toedoen van de mondiale elite.
We zijn ternauwernood ontsnapt aan terminale slavernij, en nu valt de hele Matrix uit elkaar en lost op. Wat zal er
voor in de plaats komen en hoe zullen we overleven zonder onze psychopathische - heersers? We hoeven de details
niet te kennen, of zelfs de vormen die zullen ontstaan. We hoeven alleen maar dankbaar te zijn en te weten dat er altijd
overvloedig, voor ons gezorgd wordt. Dit, zou al onze ervaring zijn geweest, behalve dat we onze goddelijke - erfenis weg
gaven aan de dieven en parasieten door onszelf op één lijn te brengen met hun energie hetzij door onderwerping of rebellie.

De nieuwe wereld is een ervaring van liefde, vreugde over-vloed en vrijheid, om te doen en te zijn wat en wie we maar willen af
gezien van het verstoren van een ander wezen, inclusief de Aarde. Dit kan voor velen ongeloofwaardig zijn, gezien onze huidige
hachelijke situatie, die steeds erger lijkt te worden. Het is alleen de stervende greep, van de parasieten, terwijl ze krankzinnig
schreeuwen en schreeuwen om hun laatste apocalyptische momenten, wanhopig proberend onze levenskracht te stelen
door angst en intimidatie. We zijn niet verplicht om het aan hen te geven. We hebben een vrije wil om te kiezen
hoe we over alles denken en voelen.
Niemand, kan ons in angst
of angst op iets laten
reageren.

Wij zijn de scheppers van ons leven, en dat zijn we altijd geweest. Door onze naïviteit en acceptatie van
negatieve energie, meestal vermomd als positief door onze heersers, hebben we hen toegestaan om de levens
kracht uit ons te zuigen, door middel van belastingen, valutamanipulatie, militaire dienstplicht, en oorlogvoering,
rentelasten, opzettelijke plagen, vergiftiging, van ons voedsel, water en lucht en gedwongen injectie van giftige en
dodelijke stoffen. Maar als we wisten hoe we onze eigen energetische - uitlijning konden beheersen, hoefden we dit
nooit te accepteren.

De verschijning van fysieke soliditeit, heeft ons verleid om te denken dat de empirische wereld onze ultieme realiteit is
terwijl we nu door kwantumexperimenten en wiskunde weten dat alles energie is en materialiteit alleen maar duidelijk is.
Wij zijn energetische wezens. In feite zijn we energetische modulatoren, in staat om de kwaliteit van onze ervaringen te
beheersen door de polariteit, en het trillings-niveau van onze denk-beeldige visies en gevoelens, terwijl we het licht
in alle wezens en situaties
realiseren.

Door onszelf af te stemmen op de vibraties van vitaliteit en transcendentie trekken we alleen ervaringen aan
die in resonantie zijn met onze staat van zijn, ongeacht de negatieve energieën die om ons heen wervelen.
Positieve energieën zijn altijd aanwezig voor ons om te ervaren wat mogelijk wordt wanneer we ze
herkennen en ermee afstemmen. Zoals Jezus zei dat we het konden, weten we nu
hoe we alles moeten doen wat
hij kon doen en
meer.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Betoverd Zijn


Door: Kenneth Schmitt
16 Juni 2022
Misschien kunnen we ons beginnen voor te stellen dat we de krachtigste verleidelijke persoonlijke vervulling
in alle opzichten ervaren. Dit varieert voor iedereen, maar er is één dominante vibratie, en dat is van onbeperkt zijn.
We kunnen onbeperkt zijn in het ervaren van eeuwige liefde, vreugde, overvloed en oneindig creatief vermogen. Dit zijn
de gevoelens en vermogens van de universele Schepper, van wie we fractals zijn in ons Zelfbewustzijn. Samen met de hele
mensheid hebben we de empirische matrix van onze overtuigingen gecreëerd. We hebben allemaal een egobewustzijn,
gecreëerd uit het verlangen naar beperking, dat we ondersteunen, of waar we aan toegeven. Al deze beperkingen
zijn zelfopgelegd en kunnen zelf worden losgelaten. Ze bevinden zich diep in onze psyche en kunnen worden
opgelost door transcendentie naar het
uitbreiden van het huidige
bewustzijn.


Omdat we vast kwamen te zitten in negatieve - feedbacklussen van lijden en dood - van het lichaam,
ontwikkelden we diepe angsten. Ze konden zich alleen ontwikkelen omdat we ons niet bewust waren van
onze onbegrensde aard. Zodra ons bewustzijn zich voorbij tijd en ruimte opent, worden onze beperkingen
ongelooflijk en kunnen we ze laten vallen. Dit kan ons menselijk leven transformeren, dat een voor de hand
liggend spel, wordt van meestal - gescripte personages - en scènes voor ons plezier en leren, inclusief al het
emotionele drama. We hebben de bewuste keuze om het script te beïnvloeden door onze creatieve reacties
in onze ervaringen, en in onze overheersende polariteit en trillingsniveau. Alles is ontworpen om naar com
patibiliteit te
gaan.


Door onze focus in elke situatie vooral met dankbaarheid vast te houden, kunnen we vooral situaties
ervaren die dat perspectief oproepen. Hoe meer we op elk moment in dankbaarheid kunnen blijven, hoe meer
ons leven op alle mogelijke manieren verbetert. In dankbaarheid kunnen we leven in duidelijke objectiviteit, in acceptatie
en vergeving. Door de kwaliteit van ons perspectief en onze emotionele toestand te sturen, creëren we de kwaliteit van onze
ervaringen. Terwijl onze energie uitstraalt naar het kwantumveld dat ons omhult, worden compatibele energetische patronen tot
ons aangetrokken. Als we ze herkennen en geloven dat ze echt zijn, ervaren we ze in ons leven. We zijn multidimensionaal zonder het
te beseffen. Onze gedachten en emoties hebben geen tegenhanger in de empirische wereld. Het zijn strikt aspecten van ons bewuste
bewustzijn en ze zijn niet volledig in quarantaine geplaatst binnen ons beperkte menselijke bewustzijn. We kunnen prachtige visionaire
en - denkbeeldige creaties - hebben, waarin we onszelf kunnen voelen leven. Dit soort - inspanningen beïnvloeden - het lot van onze
ontmoetingen in het
leven.


Door onze creatieve vermogens in onze aandacht te gebruiken, kunnen we alle beperkingen en uitdagingen overstijgen. Als we
zoveel mogelijk opzettelijk positief kunnen zijn, zal ons leven zich vooral vullen met liefde en vreugde. Door transcendentie
te beoefenen, ontwikkelen we een sterk - perspectief van aanwezig zijn in eeuwig - Zelfbewustzijn. Dit is het begin van
meesterschap, van het creëren van wonderen en van het leven in eenheid van bewustzijn met alle bewuste
wezens.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze bestemming onder ogen
zien als de nieuwe mens


Door: Kenneth Schmitt
15 Juni 2022
We evolueren naar een complete verandering in onze manier van leven en we worden aangespoord
om aandacht te besteden aan ons innerlijk weten. Alles buiten onszelf wordt instabiel en uitdagend, en naar
mate we verder gaan, zal dit intenser worden. De oude controleurs van onze wereld verdwijnen. Al onze bestuurlijke
instellingen sterven en onze samenlevingen ervaren toenemende chaos, tekorten aan alles en politieke waanzin. Dit wordt
steeds intenser. We ervaren het omkeren van de eeuwen en de oude energetische patronen lossen op naarmate de nieuwe
uitdrukkingen van een - hoger vibrerend - leven in onze menselijke ervaring komen. Hoe meer we vasthouden aan de oude
manieren om afhankelijk te zijn van voedsel en steun van buiten ons eigen wezen hoe ongemakkelijker we zullen worden.

Dit is een tijd om te leren hoe we het leven voorbij ons egobewustzijn kunnen begrijpen. We worden uitgedaagd om hogere
leiding te zoeken in ons eigen Wezen. De overgang van de oude naar de nieuwe manieren kan voor velen rotsachtig zijn en hoe
meer we ons verzetten, hoe meer we zullen lijden. Er is geen plek, om je te verstoppen. De galactische energieën, dringen overal
door. We zullen het menselijk leven op deze planeet opnieuw
moeten opbouwen vanuit ons intuïtieve weten.

Zodra we ons realiseren wat er gebeurt, kunnen we beginnen onszelf af te stemmen op hogere vibraties van mededogen en liefde.
Dit zijn de energieën van de nieuwe wereld. In dit perspectief kunnen we ons openstellen voor wat we echt weten over ons leven. Er is onvoorwaardelijke liefde en overvloed voor iedereen als we ervoor openstaan en er vertrouwen in hebben om het te ontvangen. Zonder
twijfel of angst kunnen we ons perspectief
veranderen in alleen maar positief zijn.

Ook al hebben we het ons misschien niet gerealiseerd we zijn de meesters in het creëren van onze levenservaringen op elk moment. Door
onze staat van zijn in onze gedachten en gevoelens, trekken we de compatibele energetica aan die onze ervaringen worden. Als we dit
niet hebben geleerd, komen we in het proces van het verplicht zijn. We kunnen leren om onszelf te zuiveren van gehechtheid aan
elke eventualiteit of beperking en onszelf open te stellen voor de waarheid van ons Wezen, die we kunnen kennen in de
intuïtieve energie
van ons
hart.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Vrede hebben en leven
met de resultaten


Door: Kenneth Schnitt
12 Juni 2022
We kunnen allemaal naar een plaats van vrede van binnen komen. Dit leidt tot vrede met iedereen en onze hele omgeving.
Terwijl we dit doen, verhogen we onze persoonlijke vibraties, die iedereen om ons heen beïnvloeden. Wanneer we geen negatieve
energie hebben, stralen we van liefde en mededogen. We worden zelfs transformerende invloeden in de aanwezigheid van roofdieren
en parasieten. Als we ons trillingsniveau kunnen handhaven kunnen negatieve energieën niet in onze aanwezigheid bestaan. Terwijl we
ons openstellen voor de onvoorwaardelijke - liefde van de creatieve Bron van ons Wezen belichamen we de levenskracht die iedereen
verbetert.

We kunnen de ware passie van ons hart uitdrukken, in alle aspecten van ons leven. We kunnen van nature accepteren, medelevend
vergeven en krachtig onvoorwaardelijke liefde uitstralen, terwijl we een diepe verbinding voelen met iedereen die we tegenkomen
inclusief degenen met kwade bedoelingen. Zij zijn degenen die zich hebben afgescheiden van de Bron van hun leven en nu onze
levenskracht nodig hebben. Dit kunnen ze niet hebben, als we onze goddelijke uitstraling behouden, want de energetica zijn
tegengesteld gepolariseerd en uit resonantie.

De enige manier voor ons om onderhevig te zijn aan bedreigingen, en intimidatie is dat we ons aanpassen aan hun niveau
van energetica door onszelf op hen af te stemmen, om ons bij hen aan te sluiten of zich tegen hen te verzetten. In beide
gevallen delen we onze levenskracht met hen door onze aandacht en negatieve afstemming. Met onze positieve
oriëntatie en onze intuïtieve uitlijning heeft het negatieve geen plaats in ons bewustzijn en geen
toegang tot onze levens
kracht.


Wanneer we volledig positief zijn en ons bewust van ons eeuwige, huidige bewustzijn, kunnen we krachtig
gepassioneerd worden, omdat we volledig vertrouwen hebben in alles wat we denken, voelen en doen. We kunnen
de onvoorwaardelijke liefde voelen die ons omhult in het kwantumveld van alle mogelijkheden. Ons hart is zuiver en we
voelen ons altijd geweldig. We hebben geen persoonlijke behoeften, omdat we creëren wat we nodig hebben wanneer we
denken en ernaar verlangen. We weten ten diepste dat we krachtige scheppers zijn, alleen al door onze constante positieve
vibraties, waarmee we ons identificeren in onze gedachten,
gevoelens en perspectief
op elk moment.

Dit is de kwaliteit van leven waar we naartoe worden geleid door de steeds meer alleen positieve polariteit van Gaia, haar toe
nemende trillingsresonantie en de grote intensiteit van binnenkomende gammaflitsbewuste fotonen. Onze Zon groeit in
intensiteit en helderheid, net als onze hele kosmische omgeving. We worden naar een hoger bewustzijn gedragen
op elk gebied van het leven. Momenteel is dit alles subtiel, maar waarneembaar, vooral in ons emotionele
bewustzijn. Zodra we onze zelfbeperkende overtuigingen hebben opgelost, kan dit
bewustzijn acuut
worden.


Geleid door onze alwetende intuïtie, kunnen we in positief, trillingsvol bewustzijn blijven en altijd alles weten wat we
nodig hebben in elke focus van aandacht. We kunnen begrijpen dat het menselijk leven zoals we het momenteel ervaren
slechts een spel is dat we samen in ons bewustzijn spelen. We kunnen er op zoveel manieren plezier aan beleven, wat we ook
leuk vinden. Door te leven met de intentie om onze gevoelens te verheffen en geïnspireerd te worden, stralen we deze energie
uit en ervaren we, de - resonantie ervan in onze ontmoetingen - met anderen en in de liefde en, vervulling die in ons leven komt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze creatieve aanwezigheid


Door: Kenneth Schmitt
10 Juni 2022
Wanneer we nadenken over het idee dat wij de scheppers zijn van onze levenservaringen,
kunnen we erkennen, dat dit meer is dan een mentaal proces. Ons hele wezen, is creatief in de
mate dat het bijdraagt aan onze staat van zijn. Hoe we ons voelen over onszelf is ook een staat van
weten. Als we ons realiseren dat we hier en daar gebreken hebben in ons lichaam en persoonlijkheid
en onbewuste driften, kunnen we ons ook realiseren dat ons creatieve proces een complex schild van
beperkingen heeft dat we moeten oplossen,
als we helder willen zijn in ons bewustzijn.

Als we duidelijk zijn, kunnen we creëren wat we verlangen zonder beperkingen. We kunnen onbevreesd
en op ons gemak zijn. We kunnen alle energetische patronen die op elk moment verschijnen volledig
confronteren. Er zijn voorbestemde ervaringen waar we geen controle over hebben. We kunnen
echter onze reacties op hen beheersen, door ons bewust te zijn van de kwaliteit van hun
polariteit en trillingen. We kunnen ons in elke situatie snel bewust zijn van deze
dingen. Als we ervoor kiezen of verplicht zijn om ons bezig te houden
met de energieën die ons worden gebracht, kunnen we ze
verbeteren of verminderen met onze gedachten en
gevoelens, of we kunnen gewoon
observeren.Elke ervaring heeft een energetische kwaliteit en we kunnen ons afstemmen op de trillings-resonantie of
elk negatief in positief transformeren. Als dit niet kan worden bereikt, kunnen we het uit onze ervaring oplossen
door onze aandacht over te brengen naar een positief niveau van mededogen en liefde. Hoe we over onszelf denken
en voelen bewust en onbewust, bepaalt onze staat van zijn. Dit is onze energetische signatuur die we uitstralen naar het
kwantumveld dat ons omhult. Hier stoten we energetische - patronen af en trekken we deze aan die verdwijnen of zich
manifesteren in onze persoonlijke ervaring. We hebben elektrische en magnetische polariteit in onze gedachten en
emoties. Mensen hebben meestal een dualistische polariteit van zowel negatief als positief, maar in de eerste
plaats zijn we negatief, omdat we op een bepaald niveau angstig zijn.

Voor alle duidelijkheid, we moeten weten dat we onsterfelijk zijn. Ons huidige bewustzijn is altijd bij ons.
Veel mensen die zijn overleden en terugkomen, bevestigen dat ons bewustzijn zich enorm uitbreidt buiten het
lichaam en altijd aanwezig is. Diepe meditatie in welke vorm dan ook voor ons werkt, kan ons helpen om onze fysieke
beperkingen te overstijgen. Langzame, diepe, ritmische ademhaling - kalmeert ook de geest, en zorgt voor transcendentie.

Stil en bewust zijn in de natuur helpt ons om ons af te stemmen op de resonantie van de Geest van de Aarde. Dit is een positieve
resonantie van onvoorwaardelijke liefde in de verbetering van al het leven. Naarmate we gevoeliger en ontvankelijker worden voor
de energieën van de natuur, kan ons bewustzijn zich openen naar het rijk van natuurgeesten en andere wezens die in resonantie met
Gaia leven. We kunnen onze creatieve aanwezigheid gebruiken om alle wezens, in de natuur te helpen om van meer liefde en vreugde
te genieten.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Openstelling voor onze intuïtie


Door: Kenneth Schmitt
9 Juni 2022Zodra we besluiten om onszelf open te stellen voor ons intuïtieve weten, staan we voor de grote uitdaging
om ons egobewustzijn te transcenderen, waarmee we ons ons hele - leven hebben geïdentificeerd. Wanneer we
door anderen worden bekritiseerd of gekleineerd, voelen we ons beschaamd en zwak. Wanneer we worden geprezen
en beloond, voelen we ons trots en sterk. In werkelijkheid maken deze gevoelens deel uit van ons ego, niet van ons ware
Zelf. Intuïtie komt uit ons hogere bewustzijn en bevindt
zich altijd op de achtergrond van ons bewustzijn.

In grote liefde en mededogen komt intuïtief weten van een Bron voorbij tijd en ruimte, die ons intiem kent en altijd het beste voor
ons wil. Met een gevoel van uitgestrektheid en kalme sereniteit kan het gepaard gaan met wonderen wanneer dat nodig is. Wanneer
we ervoor openstaan en leren ervan afhankelijk te zijn, kan onze intuïtie niet worden verslagen, door omstandigheden. Het biedt de
ervaringen die we het meest nodig hebben en ten diepste willen om ons levensplan te vervullen. In de wereld van het egobewust
zijn is intuïtief weten niet geloofwaardig, omdat het geen basis heeft in de empirische - werkelijkheid, die het enige - trillings
niveau is waarop het ego opereert. Zolang we geloven dat we eindige wezens zijn, gescheiden van alle anderen en van
onze Schepper, kunnen we ons intuïtieve weten niet accepteren, dat voortkomt uit onze oneindige eenheid met
alle bewuste wezens binnen het universele - bewustzijn. Ons ego-bewustzijn houdt ons beperkt, omdat
dit is wat we nodig hebben om het volledige spectrum van de menselijke ervaring te ervaren.

Pas wanneer we klaar zijn om terug te ascenderen naar ons onbeperkte oneindige Zelf, besluiten we het ego
te transcenderen. We kunnen dit - proces beginnen - door in onszelf te bidden en in elke situatie om onze innerlijke
leiding te vragen. We kunnen ons voorstellen en voelen dat we goddelijk geïnspireerd zijn om de positieve hoogfrequente
vibraties van liefde, dankbaarheid en vreugde zoveel mogelijk te belichamen. Als we ons bewustzijn voor deze gevoelens
openen beginnen we te weten hoe we in elke situatie, moeten zijn. Als we ons blijven voorstellen, dat we allemaal een
aspect van de goddelijke Ene zijn kunnen we onze verbindingen met elkaar en andere wezens voelen op manieren
die al het leven ondersteunen, en verbeteren. We delen allemaal hetzelfde Wezen op onze eigen unieke
manieren, en we dragen allemaal bij aan de uitdrukkingen van de Ene in universeel bewustzijn.
Als we onze innerlijke afstemming met het goddelijke beoefenen, wordt ons weten
onbeperkt waar we ook kiezen om onze aandacht te richten, en ons leven
wordt uitdrukking van liefde, overvloed en vrijheid,
ongeacht wat er in de wereld
om ons heen
gebeurt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven in goddelijke dienst

Door: Kenneth Schmitt
8 Juni 2022
Velen van ons zijn op dit moment belichaamd op deze planeet om ons licht liefde en mededogen
uit te drukken aan de hele mensheid en aan Gaia, onze Aardemoeder. Om onze energetische omgeving
te transformeren in een ware uitdrukking van de onvoorwaardelijke - liefde van de goddelijke Schepper, kunnen
we werken in overeenstemming met de - krachten van de natuur - en de intergalactische gemeenschap. We kunnen dit
doen met ons persoonlijke perspectief en manier van zijn in onze interacties met anderen en in de energie die we vasthouden
en uitstralen in onze energetische signatuur. Dit is de belangrijkste tijd in de geschiedenis van de Aarde en van de mensheid. We
gaan door een omkering van de tijdperken die plaatsvindt aan het begin van elke 25.920-jarige precessionele rotatie van onze
planeet, die precies plaatsvond op 21 december 2012, toen de aarde onze zon en het centrum van onze melkweg verbond.
We gaan een tijd van ascensie in naar een hogere dimensie van leven, een dimensie van positiviteit en hoge vibraties.
De negatieve donkere energie die ons eonen lang heeft omhuld is sindsdien afgenomen en verliest nu zijn laatste
beetje macht over degenen die nog steeds toegeven aan zijn propaganda en dictaten. Er zijn nog steeds
verschijningen die momenten van angst in ons kunnen stimuleren, maar ze zijn zonder inhoud.

Elke verschijning en elk gevoel van negativiteit kan worden overwonnen door ons bewustzijn op ons
intuïtieve weten te houden. We kunnen er absoluut op vertrouwen dat de levensstroom intuïtief op elk moment
vanuit de Bron van ons Wezen naar ons toekomt. We zijn nooit alleen in de essentie van ons bewustzijn. Onze verbinding
met het goddelijke is altijd actief alles uitdrukken wat we moeten weten om in dankbaarheid en vreugde te leven en we hebben
de vrijheid om er aandacht
aan te besteden of
niet.


Alles wat we nodig hebben bevindt zich in ons eigen Wezen maar onze beperkende overtuigingen hebben ons ervan weerhouden ons
bewust te zijn van ons innerlijke weten, dat tot ons komt op manieren die uniek zijn voor ieder van ons. Om ons ervan bewust te zijn
is onze intentie en ontvankelijkheid nodig die verder gaat dan ons egobewustzijn. Omdat we de essentie van onze Schepper zijn
moeten we het in onszelf vragen en dan ontvankelijk zijn voor de eerste indrukken die in ons bewustzijn komen. We kunnen
oefenen om zeker te zijn van onze innerlijke leiding. Het is geen - mysterie. Zodra we onze - gehechtheid aan onze
beperkende overtuigingen over onszelf hebben opgelost kunnen we openstaan voor wat we echt weten.

Het oplossen van gehechtheid aan onze persoonlijke beperkingen en in overeenstemming zijn met onze intuïtie is de
oplossing voor een hoger bewustzijn dat ons in staat stelt om de verbetering van ons leven en de vitaliteit van alles en
iedereen om ons heen te creëren. Ieder van ons heeft het potentieel van onbeperkt bewustzijn en creatief vermogen in
liefdevolle dienstbaarheid aan de
Bron van alles wat
bestaat.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Bewuste Transcendentie


Door: Kenneth Schmitt
7 Juni 2022Ontworpen om ervaringen in dualiteit te bieden, bevat de wereld van de menselijke ervaring een onderstroom
van angst voor lijden en beëindiging, omdat we geloven in de dood van het lichaam. Negatieve overtuigingen hebben
ertoe geleid dat we onszelf onderwerpen aan de dictaten van parasieten, omdat we ons hebben laten intimideren. We zijn
getraind om te geloven dat we moeten leven binnen de structuren van onze samenleving, terwijl we in ons ware Zelf oneindig
creatief zijn. Ons egobewustzijn weet dit niet en kan niet geloven dat we alles kunnen creëren wat we nodig hebben en verlangen.
Omdat we van nature energiemodulatoren zijn, filteren onze - overtuigingen alle energie waarvan we ons bewust zijn. Wanneer we
geloven dat iets echt is, kunnen
we het als echt
ervaren.


De ontwerpen van onze traditionele ervaring veranderen, en materiële oorzaak en gevolg is niet noodzakelijkerwijs hoe dingen nu
gebeuren. We hebben geleerd, dat ons bewustzijn de oorsprong en schepper is van onze levens ervaringen. We zijn positief of
negatief. Mensen zijn over het algemeen tot op zekere hoogte negatief, omdat we deze onderstroom van angst hebben.
Totdat we besluiten te transformeren, zijn we beperkt tot de matrixervaring die we als echt hebben geaccepteerd.
Dit is de wereld van de menselijke ervaring, beperkt door ons geloof in onze sterfelijkheid, de noodzaak
om voor geld te werken en een gevoel
van gebrek aan liefde
en vreugde.

Tenzij we ervoor kiezen, zijn we niet verplicht om onszelf hieraan te onderwerpen. We hebben de keuze om ons
bewuste bewustzijn uit te breiden. Dit gebeurt door uit te lijnen met hogere trillingen die positief zijn. We kunnen ons
hiervan bewust zijn in de energie van ons hart. Ons hart werkt onvermoeibaar om onze vitaliteit te verbeteren in de mate
die we toestaan, door hoe we denken en voelen over alles op elk moment, en hoe we voor onszelf zorgen. Ons hart laat zich
niet intimideren. Door in onszelf om hogere leiding te vragen en vervolgens open te staan voor het ontvangen van ons innerlijke
weten, kunnen we leren ons af te stemmen op onze intuïtie. Onze echte doorbraak vindt plaats wanneer we ons eeuwige huidige
bewustzijn kunnen realiseren in grote liefde, dankbaarheid en vreugde, die de uitdrukkingen zijn van het bewustzijn van ons uit
breidende Zelf en ervaringen naar ons toe trekken die die gevoelens stimuleren. Dit bewustzijns-niveau transformeert ons
leven en stelt ons in staat om op alle mogelijke
manieren zelfvoorzienend
te zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Verdieping van ons begrip van het leven


Door: Kenneth Schmitt
6 Juni 2022In het eeuwige continuüm van nu in het kwantumveld is elk energetisch patroon dat ooit heeft bestaan en dat ooit zal
bestaan aanwezig voor ons om te herkennen en te kennen door onze intuïtie. Omdat er maar één verenigd bewustzijn is,
is het allemaal vervat in ons eigen potentiële bewustzijn. Om deel te nemen aan de beperkingen van de menselijke ervaring,
hebben we onszelf afgesluierd van ons onbeperkte bewustzijn en hebben we ons niet gerealiseerd hoe we de kwaliteit van ons
leven beheersen.

Ons diepere begrip hangt af van het ontwikkelen van gevoeligheid voor ons intuïtieve weten. We kunnen dit doen door onze spirituele
gidsen en engelen te vragen ons in deze richting te sturen. We kunnen vragen om begeleiding te ontvangen op de beste manieren die
we kunnen herkennen en begrijpen. Als we geen contact hebben met onze emoties, kunnen we visioenen en mentale constructies en
symbolen ontvangen, maar - uiteindelijk is het onze - emotionele gevoeligheid - die het belangrijkst is, en die we kunnen voelen, en
vertrouwen voor begeleiding en weten, zodra we emotionele helderheid hebben ontwikkeld.

De geest kan gemakkelijk worden afgeleid en verward maar onze emoties zijn solide. Wanneer we echt iets voelen is er geen vraag
in ons bewustzijn en kan onze geest volgen. Onze emoties zijn gevoelig voor de uitstraling van alle wezens en hun kwaliteit in onze
aanwezigheid. Wanneer we iets willen weten of ervaren, zelfs iets dat verborgen is, kunnen we ons het gevoel voorstellen dat we
in de aanwezigheid zijn van wat we willen en hoe we erover denken. We kunnen ons voorstellen dat we het nu ervaren in dank
baarheid en vreugde.

Wat het ook is, het is al beschikbaar voor ons in het kwantumveld. Het maakt niet uit of het nog nooit in het menselijk leven
is ervaren. Als we het ons kunnen voorstellen, bestaat het al en kan het in onze ervaring worden opgeroepen. Dit is mogelijk omdat
we in onze essentie multidimensionaal, eeuwig bewustzijn zijn. Het enige dat ons ervan kan weerhouden om dit te beseffen, zijn onze
beperkende overtuigingen over onszelf. Als we in staat zijn om onze beperkingen op te lossen en te overstijgen, opent zich een veel
groter leven voor ons. Er is niets buiten ons eigen bewustzijn dat ons op welke manier dan ook kan beperken. De weg van meester
schap is onszelf afstemmen op de creatieve, levensverbeterende energie die door ons hart stroomt als ons intuïtieve weten en
de bron van ons bewustzijn
en fysieke
wezen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onszelf transformeren in overeen
stemming met ons ware wezen


Door: Kenneth Schmitt
5 juni 2022
Kwantumfysici hebben aangetoond dat er een universeel bewustzijn is en dat het de creatieve bron is van
alles en iedereen die bestaat. Hieruit wordt afgeleid dat dit het bewustzijn van het Wezen is dat we de Schepper
kunnen noemen. Alles bestaat in het bewustzijn van de Schepper, inclusief wij. Verder wordt hieruit afgeleid dat ons
bewustzijn het bewustzijn van de Schepper is. Logischerwijs is er geen andere mogelijkheid. Als het bewustzijn van de
Schepper alles schept en omhult, is er niets daarbuiten. We kunnen niet bestaan, zonder het - Scheppersbewustzijn. Dit
betekent dat ons bewustzijn in het
Scheppersbewustzijn woont.

Omdat we in universeel bewustzijn bestaan delen we in het geheel ervan in ons potentiële bewustzijn en creatieve vermogen.
We zijn fractals van de Schepper, identiek in alle opzichten, naadloos en wiskundig perfect door de kosmos stromend als een MC
Escher-tekening. Omdat we allemaal het vermogen hebben om te creëren en te vernietigen op grond van onze vrije wil binnen het
rijk van dualiteit, hebben we ermee ingestemd om te opereren onder voorbehoud, van onze eigen twijfels over onze identiteit. We
houden onszelf tegen om ons ware - creatieve en destructieve vermogen te realiseren. Als we besluiten om levensverminderend
te worden, sluiten we ons af voor onze bewuste - levenskracht en moeten we parasiteren op anderen. Dat zien we in onze hele
samenleving.

Vanwege de krachtige instroom van licht die de Aarde op dit moment omhult, en de stijgende levensverbeterende trillings
resonantie van Gaia, worden parasieten wanhopig en zelfs krankzinnig. Ze moeten zich voeden met onze levenskracht
wat ze doen door energieën in ons op te wekken die compatibel zijn met hun eigen angst en negatieve polariteit.
We kunnen onszelf immuun maken voor hen door alleen op het vibrerende niveau van vriendelijkheid
en mededogen
te zijn.


In onze ware aard zijn we alleen positief in onvoorwaardelijke liefde en levensverbeterende intenties.
Dit zijn kwaliteiten van het universele Scheppersbewustzijn. Terwijl we onszelf trainen om altijd alleen maar
positief te zijn, beginnen we onszelf te vertrouwen om trouw te zijn aan de levensverbeterende creatieve energie
van universeel bewustzijn. Zonder een negatieve oriëntatie gebaseerd op twijfel en angst heffen we onze positieve
creatieve intenties niet langer op en stellen we ons open, voor het ervaren van vreugde, vrijheid en overvloed. We
hoeven niet langer deel te nemen aan de chaos en het lijden dat zich om ons heen lijkt te voordoen. In ons eigen
leven kunnen we de krachtigste creatieve kracht van de onvoorwaardelijke liefde van universeel Scheppers
bewustzijn
ervaren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het bewustzijn blijven vergroten

Door: Kenneth Schmitt
4 Juni 2022
Door de energie die we uitstralen naar het kwantumveld, verruimen we het bewustzijn. Door onze aandacht
los te maken en gewoon uit elkaar te gaan in meditatie, kunnen we onszelf openstellen voor uitbreiding door erom
te vragen en ons af te stemmen op het trillingsniveau, wat we emotioneel kunnen voelen. We kunnen ons ook prachtige
scenario's voorstellen, ons vreugdevol voelen, zoveel als onze beperkingen toelaten. Terwijl we blijven zoeken naar zuiverdere
gevoelens van liefde, verhogen we onze persoonlijke energetische resonantie en kunnen we ons realiseren dat ons bewustzijn zich
uitbreidt buiten de
empirische
wereld.

Wanneer we emotioneel en mentaal helder kunnen zijn, kunnen we leren om emoties op te roepen als we ze willen voelen. We kunnen
ons ook bewust zijn van wat we om ons heen voelen. Door aandacht te besteden aan onze emotionele feedback, kunnen we leren de
energetische kwaliteit van alles en iedereen die we tegenkomen te lezen. Dit maakt deel uit van onze intuïtie. Wanneer we zijn
afgestemd op de verbetering van al het leven, en we op zoek zijn naar en voelen voor hoog-vibrerende ervaringen,
komen ze in ons
bewustzijn.


Elk patroon van energie bestaat al in het kwantumveld. Om ze te ervaren, kunnen we onszelf openen door om
ervaringen te vragen en ons voor te stellen dat we erin leven. Wanneer we kunnen geloven dat ze echt zijn, komen
ze in onze ervaring. Dit is ons creatieve vermogen. Het is de reden, waarom het belangrijk is, om de overtuigingen in
onze beperkingen die we hebben op te lossen. Wanneer we twijfel en angst en andere negatieve vibraties vasthouden,
creëren we ervaringen die die
gevoelens in ons
stimuleren.

Als we alleen positieve ervaringen willen hebben, kunnen we mentaal en emotioneel positief zijn, ongeacht de energie
waarmee we worden geconfronteerd. Ons leven wordt voortdurend herschikt door de kwaliteiten van onze vibraties
en onze omstandigheden veranderen, dienovereenkomstig. Als we binnen onze beperkingen blijven, verandert
ons leven misschien niet veel en zullen we niet spiritueel evolueren. Dit lijkt voor velen comfortabel te zijn.

Voor ware uitbreiding van ons bewuste - bewustzijn kunnen we ons richten op oneindig Zijn voorbij
tijd en ruimte. Dit vereist misschien enige oefening om ons voor te stellen als een huidige staat
van zijn, maar als we in staat zijn om ons af te stemmen op ons intuïtieve weten, kunnen
we onszelf openstellen voor
ons eeuwige huidige
bewust zijn.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Uitlijnen met Gaia's stijgende
resonantiefrequenties


Door: Kenneth Schmitt
3 Juni 2022
Vanwege de stijgende resonantiefrequentie van ons planetaire huis, moet ook het niveau van onze persoonlijke vibraties stijgen.
Als we uit resonantie zijn met Gaia, zullen we ons erg ongemakkelijk voelen en waarschijnlijk niet hier willen zijn. We gaan naar meer
positieve persoonlijke ervaringen en de parasieten moeten vertrekken. Onze nabije toekomst omvat een transformatie van iedereen die
openstaat voor grotere liefde, en de anderen zullen ongemakkelijk en gestrest zijn. De geomagnetiek van de aarde verandert en weten
schappers voorspellen dat onze planeet zijn negatieve pool verliest en verschuift naar een enkel positief in het centrum. Dit onder
steunt de stijgende resonantie en geeft aan dat we naar alleen positieve vibraties in een hoger energiespectrum gaan. Het is
het rijk van liefde, mededogen,
dankbaarheid en
vrijheid.


Onze belangrijkste vorm van vrijheid is onze vrijheid om ons perspectief, onze gedachten en onze emoties te kiezen.
Controle hebben over onze gedachten en gevoelens en in staat zijn om hun aanwezigheid te realiseren wanneer gewenst,
stelt ons in staat om - betrouwbaar te zijn voor onszelf. Wanneer we ervoor kiezen, om ons sterk te verbinden met onze intuïtie,
kunnen we onze persoonlijke beperkende overtuigingen over onszelf overstijgen, omdat we uitbreiding van ons bewustzijn kunnen
ervaren voorbij de beperkingen
van het leven in dualiteit.

Als we geïnteresseerd zijn om alleen positief te zijn, zijn er dingen die we kunnen doen om ons in die richting te brengen. We kunnen
diepe, langzame, ritmische - ademhaling beoefenen, om te ontspannen, in een meer uitgebreide staat van zijn, terwijl we ons niet
concentreren en ons - onbezwaarde huidige - bewustzijn worden. In deze staat van zijn kunnen we onszelf - afstemmen op
dankbaarheid en
vreugde.


In onze ontmoetingen met anderen kunnen we iedereen accepteren die in onze aanwezigheid komt met dankbaarheid
en mededogen. Er kunnen een tijdje wat rotsachtige ontmoetingen zijn. Deze kunnen we gebruiken om meer controle te
krijgen over onze mentale, en emotionele afstemming. Hoe meer we onze eigen vorm, van diepe meditatie beoefenen, hoe
meer we ons oneindige Zelf kunnen realiseren, voorbij onze gebruikelijke menselijke ervaring. Wanneer we tijd alleen, en op
blote voeten in de natuur doorbrengen, kunnen we de stijgende - resonantie van Gaia voelen, en ons ermee afstemmen. Ze is
een Wezen van onvoorwaardelijke liefde voor ons
allemaal, ongeacht wat we haar aandoen.

Om onvoorwaardelijke liefde te kunnen ervaren moeten we ons afstemmen op ons diepste innerlijke weten. Het neemt ons mee
naar het hart van ons Wezen, waar we in dankbaarheid en vreugde de aanwezigheid van bewuste levenskracht kunnen voelen die
opkomt in het universele bewustzijn en de energieën moduleert die door onze mentale en emotionele staten van zijn gaan in over
eenstemming met ons. Door gevoelig te zijn voor deze positieve, hoog vibrerende energieën via onze intuïtie, kunnen we ons
bewustzijn blijven
uitbreiden.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Van ego-bewustzijn naar
intuïtieve begeleiding


Door: Kenneth Schmitt
2 Juni 2022Terwijl we door het draaien van de tijdperken gaan, worden de verborgen, meest negatieve energieën die al
eonen onder de mensheid bestaan, in het licht gebracht. Als gevolg hiervan lijkt onze samenleving, af te brokkelen
en zichzelf van binnenuit te vernietigen. Dit is een helende catharsis die ons beweegt om te begrijpen dat we veel groter
zijn dan we dachten. Als dit niet zou gebeuren, zouden de - negatief georiënteerde wezens hun slavernij - van de mensheid
hebben voltooid, zonder hoop, dat we ooit de - waarheid van ons - Wezen, zouden realiseren, omdat mensen, zich niet zouden
hebben gerealiseerd dat de gevangenisdeuren permanent sloten.

Hoewel de massa van de mensheid zich heeft neergelegd bij het leven in dualiteit, waarbij lijden en sterfelijkheid als onvermijdelijk
worden erkend, is het slechts een keuze en de realiteit ervan in onze ervaring wordt gecreëerd in ons eigen bewustzijn. We zijn van
nature niet verplicht om te leven in behoefte aan iets buiten ons eigen wezen. We zijn allemaal ontworpen om meesters te zijn over
ons menselijk leven, leven in vreugde en vertrouwen,
vrij om te zijn wie ons hart begeert.

Nu daagt het licht in het bewustzijn van velen. Wanneer we alleen maar positief worden, geleid door ons diepste innerlijke weten
van positieve, hoge vibraties, kunnen we leven in vertrouwen en vrijheid die niet geloofwaardig kunnen zijn voor degenen die
zich niet bewust zijn van hun intuïtieve leiding. Er is meer dan één niveau van leven aanwezig onder de mensheid en we
hebben het vermogen om degene te kiezen waarin we willen leven. We kunnen in dualiteit leven of alleen maar
positief. Dit zijn ervaringen van
bewuste herkenning en
realisatie.

Naarmate we beter in staat zijn, om ons bewust-zijn uit te breiden in grotere vitaliteit en vreugde, wordt
ons leven overvloediger en rijker in elke vorm van ervaring. Als we onze beperkende overtuigingen oplossen
en in staat zijn om het egobewustzijn te transcenderen, kunnen we ons innerlijke weten en goddelijke doel in
relatie tot alle bewuste wezens vollediger realiseren. We worden in staat om verder te leven dan de negatieve
energieën die in de mensheid aanwezig zijn. We kunnen ons bewust - zijn van conflicten, chaos en levens
verminderende energieën, maar ze bestaan in hun eigen rijk van polariteit en trillingsniveau. We zijn
niet verplicht om te interageren en deel te
nemen aan dat spectrum van energie.

We kunnen eigenlijk leven in een energieniveau waarin we geen negatieve energie hoeven tegen te komen,
zodra we bewust en onbewust volledig positief worden in overeenstemming met onze hoger bewuste intuïtie.
Op dit bewustzijnsniveau zijn we ook in afstemming en telepathische communicatie met geascendeerde wezens
buiten het fysieke. Onze intuïtie beschermt ons tegen het zijn op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. De
overgang van egobewuste begeleiding naar intuïtief weten is het uitdagende deel. Zodra we het proces van intuïtieve
uitlijning kennen en oefenen, kunnen we de sprong
in bewustzijn gemakkelijker
maken.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven voorbij ego-bewustzijn

Door: Kenneth Schmitt
1 Juni 2022
Hoewel we gebonden zijn aan ego-bewustzijn gaat ons potentiële bewustzijn ons voorstellingsvermogen ver te boven.
Hoe kunnen we dit weten? Het is door onze intuïtie, ons innerlijk weten. Intuïtief zijn we niet gebonden aan het tijd-ruimte
continuüm van het menselijk bewustzijn. We kunnen ons openstellen voor het rijk van de oorzaak, van zuiver bewust bewust
zijn. Om dit rijk te begrijpen, moeten we mentaal en emotioneel helder zijn. We kunnen aanwezig zijn in ons bewustzijn, terwijl
we onze focus opzettelijk richten op het voelen van de kwaliteit van energie, die uit ons hart straalt en zich door ons hele wezen
verspreidt. Het is levensverbeterende onvoorwaardelijke liefde, die ons verbindt met alle wezens in het universele bewustzijn van
de Schepper.

Door onszelf af te stemmen op positieve, stijgende vibraties van vreugde, kunnen we onszelf openstellen voor het uitbreiden van
bewustzijn in onszelf en alle wezens waar we ons op richten en waar we ons op richten. Dit zijn subtiele vibraties en om ons ervan
bewust te zijn, moeten we aanwezig zijn en vrij - van gehechtheid aan beperkingen. We kunnen ze uitnodigen, in ons bewustzijn
en de vibraties accepteren die we ontvangen zoals ons bewustzijn ze interpreteert in communicatie die we kunnen begrijpen.

Omdat we ermee hebben ingestemd om hier deel te nemen aan het menselijk leven, hebben we ons bewustzijn bij de
geboorte gecompartimenteerd naar het bewustzijn binnen tijd en ruimte in de empirische realiteit. Voor de echte
menselijke ervaring zouden we onszelf niet kunnen toestaan om ons ware, onbeperkte Zelf te kennen of we
zouden weten dat we gewoon spelen met het mens-zijn. We konden niet de diepere ervaring hebben
van het leven in dualiteit. Zodra we ons beginnen te realiseren dat we veel groter zijn dan
onze menselijke persoon, kunnen we ons leven transformeren in
ervaringen van liefde en
schoonheid.


Ons besef komt voort uit ons innerlijk weten, dat ons ego-zelf grotendeels negeert. Onze intuïtie is geen
mentaal proces. Het is een gevoel van afstemming met een begrip en een diep weten. Het gaat gepaard met
onze innerlijke geluidsstroom, die verandert met ons niveau van bewust bewustzijn. Dit is allemaal mysterieus
voor ons ego-bewustzijn, dat alleen beperkingen kan herkennen. Zolang we gehecht zijn aan onze beperkingen
kunnen we ons intuïtieve weten niet echt volgen of ons grotere Zelf realiseren. De hele wereld die we in onze
ervaringen als echt hebben beschouwd, is een beperkt deel van ons bewustzijn. We zijn veel groter en
kunnen ontwaken voor ons oneindige Wezen door onze beperkte overtuigingen over onszelf op
te lossen en ons open te stellen voor ons intuïtieve weten, dat op elk moment voor ons
aanwezig is door de energie van
het hart van ons
Wezen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Weten wat echt is


Door: Kenneth Schmitt
1 Juni 2022
Met alle chaos in de wereld kunnen we gemakkelijk worden afgeleid door te geloven dat we het slachtoffer
zijn van onze omstandigheden, vooral als we ons in een gevechtszone bevinden of honger lijden en geen middelen
lijken te hebben om uit te blinken, in ons leven. Het kan nuttig zijn, om te beseffen wat eigenlijk de oorzaak is van de
kwaliteiten van onze ervaringen. De meeste filosofische scholen stellen dat de empirische wereld onze realiteit is en dat
we alleen kunnen weten wat we logisch kunnen - definiëren en fysiek kunnen ervaren. Er is weinig begrip van de aard van
bewustzijn maar wat gebeurt er als ons lichaam sterft? Ons bewuste bewustzijn verdwijnt niet. In plaats daarvan breidt het
zich enorm uit en worden we onbeperkt
in onze aanwezigheid van zijn.

Als de empirische wereld uit onze bewuste ervaring kan verdwijnen hoe kan het dan onze realiteit zijn? De enige permanente
ervaring die we hebben is ons bewuste huidige bewustzijn. Zelfs wanneer mensen in coma liggen verdwijnt ons bewustzijn niet
het bevindt zich gewoon buiten het lichaam. Zonder lichaams bewustzijn voelen we nog steeds onze ontmoetingen met elkaars
stralende aanwezigheid en ons persoonlijke bewustzijn drukt zich uit in onze energetische signatuur maar in een andere dimensie
van zijn.

In een niet-fysieke dimensie van het leven ervaren we nog steeds de kwaliteiten van onze staat van zijn en onze ontmoetingen met
anderen als uitdrukkingen van onze polariteit en niveau van bewuste vibraties. We kunnen de energie in het hart van ons Wezen
voelen, net zoals we dat kunnen wanneer we belichaamd zijn, maar zonder de dichtheid van fysieke belichaming. Onze fysieke
belichaming is waardevol voor het ervaren van de resultaten van onze energetische creaties. Omdat we meesters zijn in het
moduleren van patronen van elektromagnetische golven die ons bewustzijn interpreteert als empirische ervaringen
hebben we het voordeel dat we de resultaten van onze denkpatronen en emotionele toestanden
in fysieke vorm
ervaren.


Naarmate we ons bewust worden van onze favoriete ervaringen, kunnen we leren onze gedachten en emoties
te richten in overeenstemming met de onvoorwaardelijke liefde en vreugde van het creatieve bewustzijn dat de Bron
en essentie is van elk bewust wezen in elke dimensie. Wanneer we onszelf afstemmen op dit niveau van energie, komen
onze ervaringen in resonantie met ons en
overstijgt onze realiteit
dimensies.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leren beseffen wie we zijn


Door: Kenneth Schmitt
30 Mei 2022Het is nu mogelijk voor ons om tot realisatie van onze goddelijke Aanwezigheid te komen.
Op elk moment krijgen we het potentieel van Zelfrealisatie als oneindig krachtige schepperwezens,
maar in ons verzuilde menselijke bewust-zijn geloven we het niet en ons ego kan ons niet toestaan ons
bewustzijn te openen voor ons ware Zelf. We zijn zo ingekapseld geraakt in ons egobewustzijn dat we niet
uit onze hypnotische trance kunnen breken zonder een krachtige - intentie om ons bewustzijn, uit te breiden.

Als we eenmaal hebben besloten om te ontwaken voor de waarheid van onze zelfidentiteit kunnen we beginnen
te zoeken naar manieren om onze aandacht te richten om onze vervulling te realiseren. Onze belangrijkste troeven
in deze zoektocht zijn onze mentale en emotionele vermogens. Om deze vermogens met succes te kunnen gebruiken
moeten we - onszelf isoleren - van de wereld van de mensheid - en onszelf vertrouwd maken - met ons innerlijke, weten.

Het kan zeer nuttig zijn om een prachtige plek in de natuur te vinden waar we alleen kunnen zijn en onszelf kunnen toestaan
onze gevoelens te gebruiken om ons te verbinden met de vibraties van de Geest van onze planeet. Hier kunnen we onze innerlijke
geluidsstroom horen en onze aandacht richten op het voelen van de acceptatie van de natuur en de voedende liefde die van binnen
uit de Aarde komt. Als we erom vragen, kunnen we - stille vreugde - voelen die de verbetering van al het leven ondersteunt. Deze
verbinding met Gaia kan ons bewustzijn openen, voor een realiteit die verder gaat dan onze normale, synthetische, menselijke
ervaring.

We zijn van de Aarde, en we zijn veel meer zoals we kunnen gaan beseffen in ons eigen innerlijke wezen. Het is belangrijk
om de kwaliteiten van energieën in en om ons heen te herkennen. Ongeacht de - energieën die strijden om onze aan
dacht kunnen we de kwaliteiten kiezen die we willen ervaren. We kunnen onze focus en de resulterende stroom
van onze levenskracht beheersen,
wat onze creatieve kracht is.

Hoewel we hebben geleerd om dubbelzinnig te zijn in onze evaluaties en intenties, altijd dualisme
belichamend, kunnen we onze ware aard realiseren wanneer we besluiten om onvoorwaardelijke liefde te
belichamen in een levensverbeterend perspectief dat al het bewuste leven overal omvat. Naarmate we leren om
onze mentale en emotionele krachten, in perceptuele helderheid te gebruiken, biedt ons liefdevolle perspectief een
gevoel van meesterschap voorbij het ego
bewustzijn in elke omstandigheid
die we tegen
komen.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het aanbreken van onze nieuwe dag

Door: Kenneth Schmitt
29 Mei 2022Wanneer we serieus op het pad zijn naar innerlijk weten van ons uitdijende Zelf, kunnen we elke dag beginnen met het begroeten
van de Zon met dankbaarheid en onszelf openen voor de oneindige Ene die we kunnen kennen en waarmee we ons kunnen afstemmen.
We kunnen onszelf aarden door een tijdje op blote voeten over de Aarde te lopen. Luisteren naar de innerlijke geluidsstroom brengt ons
overal in het huidige bewustzijn en trekt ons naar een hogere trillingstoestand waarin we gemakkelijker vreugdevol en expansief kunnen
zijn.

In deze staat van zijn kunnen we ons egobewustzijn transcenderen en onze gidsen en engelen uitnodigen om ons te trekken in het voelen
van hun aanwezigheid, terwijl we ons openstellen voor een hoger bewustzijn. Alle bewuste wezens hebben een stralende aanwezigheid,
die we kunnen voelen. Terwijl we elke dag doorleven, kunnen we de kwaliteit van energie voelen waar we aandacht aan besteden.
Tegelijkertijd kunnen we in een verhoogde staat van vreugde en dankbaarheid blijven voor elke ervaring. Elke uitdagende
situatie, waarin we geconfronteerd worden met sterke negatieve energie, kan worden getransformeerd door onze
standvastige afstemming met een positief perspectief. Wanneer we volledig positief zijn, bewust en
onbewust, kan negatieve energie ons niet bereiken, omdat het niet echt voor ons is
en we het niet langer onze levenskracht geven.
Het is slechts een
herinnering.

Niets gebeurt per ongeluk en alles is patronen van energieën, waarvan we sommige waarnemen als onze realiteit.
We zijn in staat om de kwaliteit van energetica in onze aanwezigheid te veranderen door ons perspectief en onze staat
van zijn. Het gebeurt op elk moment, als we onze gedachten, en gevoelens sturen of accepteren. We worden niet gestraft
of beloond. We ervaren de - kwaliteiten van energie - waar we aandacht aan besteden en waar we ons op afstemmen, zowel in
onze empirische ervaringen als
in onze verbeelding.

Toewijding aan het afstemmen op onze innerlijke waarheid trekt ons naar ervaringen die dit perspectief versterken. Onze ervaringen
zijn misschien niet logisch voor ons ego-bewustzijn, dat geleidelijk vervaagt, naarmate we onze intuïtie op een diep niveau leren
herkennen. Onze beperkende overtuigingen vervagen ook, omdat we ons bewust kunnen worden van ons zich uitbreidende
eeuwige huidige bewustzijn. Wanneer we ons realiseren dat we alleen worden beperkt door onze eigen overtuigingen
over onszelf, hebben we de mogelijkheid om ze op te lossen en onszelf open te stellen voor ons zich
uitbreidende bewustzijn. Al onze beperkende overtuigingen kunnen worden opgelost
door ons intuïtieve weten en onze coöperatieve afstemming met ons
onderbewustzijn door
medelevend
begrip.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe we van ons lichaam kunnen houden


Door: Kenneth Schmitt
28 Mei 2022
Ons lichaam heeft vermogens die ons op subtiele manieren verbinden met de natuurlijke wereld.
Omdat we allemaal hetzelfde bewustzijn zijn, kunnen we het bewustzijn van andere wezens binnengaan.
We kunnen hun stralende aanwezigheid voelen. We kunnen ons afstemmen op hun vibraties en hun essentie
voelen, en we kunnen dit doen met de Geest van de Aarde. We kunnen overtuigingen hebben die dit bewustzijn
blokkeren door ons ervan te overtuigen, dat bomen en andere planten, gewoon dingen zijn zonder bewustzijn, en
dat dieren gescheiden zijn van ons, en geen bewuste identiteit hebben. Even zo, voor ons lichaam, maar we kunnen
besluiten om ons bewustzijn ervoor open te stellen, is een levendig voertuig voor ons om alles te kunnen ervaren wat
alleen het fysieke menselijke
leven kan
bieden.

De toestand van ons lichaam is het resultaat van de voortdurende aanwezigheid van bewuste Schepper-levenskracht die
ons lichaam verlevendigt, met de beperkingen die we onszelf hebben opgelegd en door overerving hebben geaccepteerd.
Deze persoonlijke overtuigingen zijn nodig om in dualiteit te leven. Ze bestaan, omdat we ze hebben gemaakt om hier een
overtuigende ervaring te bieden. Ze zijn de oorzaak van al onze fysieke - gebreken, die tekenen voor ons zijn, om onze
gehechtheid aan negatieve energie op te lossen,
die allemaal levensverminderend zijn.

Wanneer we vasthouden aan alle energieën die belichaamd zijn met ons ego-zelf kunnen we niet toestaan dat ons lichaam zich
regenereert naar zijn goddelijke essentie. Om onze fysieke - energetica opnieuw af te stemmen op onze goddelijke, blauwdruk is
erkenning en oplossing van onze beperkende overtuigingen nodig. Elke gehechtheid aan negatieve energie weerhoudt ons ervan
om alleen positief te kunnen zijn. We stemmen ons vaak af op negatieve energie door ons ermee bezig te houden op het niveau
van weerstand, wat levens verminderend is en onze levenskracht uitput door woede en angst. De oplossing is om de negatieve
energie te transcenderen door opzettelijk en opzettelijk uit te lijnen met positieve - vibraties. Dit brengt ons naar een hogere
dimensie van leven. Als we altijd - positief kunnen zijn, hebben we geen aantrekkings - kracht op negativiteit, en ervaren
we het niet, ongeacht wat er
om ons heen
gebeurt.

Naarmate we liefdevoller, medelevender, en opener worden voor allerlei hogere - positieve vibraties, kunnen we
ook groeien in het accepteren en liefhebben van onze fysieke aanwezigheid, en we kunnen dankbaar zijn voor
de ervaringen die ons lichaam ons biedt. We kunnen weten hoe we ons lichaam het beste kunnen helpen
om te functioneren en ons te dienen. We kunnen het de rekoefeningen en lichaamsbeweging geven
die het nodig heeft, voedzaam voedsel en gezonde zorg. Ons lichaamsbewustzijn controleert
elke cel en molecuul in ons lichaam en werkt in lijn met onze staat van zijn, de polariteit
en het trillingsniveau van onze overheersende gedachten en gevoelens. Door
verliefd, dankbaarheid en vreugde te zijn, regenereert ons lichaam
op natuurlijke wijze en wordt het levendiger, zodra we
onze diepgewortelde overtuigingen hebben
opgelost die twijfelen
of dit mogelijk
is.

Zodra we overwegend positief worden en we ons intuïtieve weten beginnen te realiseren kunnen we meestal
liefdevol en ondersteunend zijn voor de positieve expressie van alles, inclusief ons lichaam. Ons lichaams-bewust
zijn maakt deel uit van ons Wezen. Het weet wanneer, we positief zijn, en stemt zich af op deze energie en biedt levens
verbeterende vibraties voor ons lichaam. In ons ware Zelf zouden we de beperkingen van de mensheid nooit serieus kunnen
nemen, omdat we ons huidige, onbeperkte bewustzijn realiseren, leven in het eeuwige bewustzijn van de Schepper en in staat
zijn om alles te creëren wat we nodig hebben, en willen. Bewust zijn van ons uitgebreide Zelf, kan ons in staat stellen onze rollen
in de - Matrix van de mensheid - te spelen met het meesterschap dat onze intuïtieve begeleiding biedt, in overeenstemming met
onvoorwaardelijke liefde voor ons hele
Wezen en alles wat bestaat.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Matrix verlaten


Door: Kenneth Schmitt
27 Mei 2022
Eonen lang is de mensheid gecontroleerd door parasieten. Ze konden geen macht over ons hebben
zonder onze toestemming, die ze door dissimulatie hebben genomen. We kunnen onze ervaringen met hen
overstijgen door onze toestemming, en onze levens-kracht in te trekken. Soevereiniteit wacht op onze bewuste
erkenning, en maakt deel uit van alleen maar positief zijn. Als we positief zijn, kunnen we geen - angst hebben, wat
negatief is. We kunnen geen significant contact hebben, met negatieve energieën, omdat ze niets van ons ontvangen.
Ze hebben onze angst nodig om te bestaan. In die zin dat we ons er uit - angst aan onderwerpen. Omdat we dan op één
lijn zitten met angst, geven we onze levenskracht
aan het bestaan van negatieve energie.

De parasieten hebben ons in een hypnotische trance gehouden, niet wetende dat we het negatieve - rijk kunnen verlaten
wanneer we positief worden in ons wezen. Het is een bewuste keuze om ons egobewustzijn te transcenderen en onszelf
open te stellen, voor het uitbreidende bewustzijn van de energie, die we ontvangen in het bewustzijn van de Schepper.
Dit is wat voor ons natuurlijk is. Het is in alle opzichten levens-verbeterend, en is wat we intuïtief kunnen weten. Op dit
bewustzijns niveau is er geen afstemming
met parasieten en geen
interactie.


Ons eeuwige Zelfbewustzijn is bewust zijn voorbij tijd en ruimte wat alleen maar positief is en de bron is van ons menselijk
karakter. Zodra we onszelf ontdoen van onze gehechtheid aan onze beperkende overtuigingen over onszelf, worden we
emotioneel en mentaal helder. Ons verruimende bewustzijn kan ons openen voor het realiseren van onze aangeboren
vermogens. In ons hoger bewuste bewustzijn zijn, we in alle opzichten onbeperkt. We zijn ons huidige bewustzijn
met oneindige vermogens en we hebben ervoor gekozen om onszelf uit te drukken als ons menselijk wezen.

Deze realisaties kunnen ons leven, transformeren in de ervaringen die we bewust kiezen. Omdat we ons
bewust kunnen zijn van de kwaliteit van de energie in het hart van ons Wezen kunnen we onze levens
verbeterende energieën in onze ervaringen uitdrukken. We kunnen een diep begrip hebben, in
elke - omstandigheid die we tegenkomen, en we kunnen - deelnemen aan groot
bewustzijn binnen het
Ene universele
bewust
zijn.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De oorsprong en bestemming
van ons ego-zelf


Door: Kenneth Schmitt
25 Mei 2022
Ons egobewustzijn is een verlengstuk van ons ware Wezen, maar bedacht in beperking. We wilden
het leven in dualiteit ervaren en we kozen ervoor om ons bewustzijn op overtuigende manieren te beperken,
zodat we konden geloven dat onze menselijke ervaringen echt zijn. Wanneer we ervoor kiezen om onze beperkingen
op te lossen, geeft het ego zijn levenskracht aan ons terug. Voortaan kunnen we ons laten leiden door ons intuïtieve weten.
Het oplossen van onze beperkingen is mogelijk met hogere begeleiding, waar het ego zich niet bewust van is. Hoewel we diep
hebben geloofd dat we ons ego zijn, zijn we veel groter
en kunnen we ons openstellen voor dit besef.

Alleen onze twijfel en faalangst houden onze creativiteit beperkt. We kunnen onmiddellijk creëren als we weten dat we de oneindig
krachtige Schepper zijn, ver voorbij de beperkingen van de mensheid. We kunnen ons afstemmen op de meest positieve, hoogst
vibrerende gevoelens die voor ons mogelijk zijn. Dit niveau van energetica is waar we ons het gemakkelijkst bewust kunnen zijn
van onze intuïtieve begeleiding en innerlijke geluidsstroom, die uit ons bewustzijn verdwijnen wanneer we er geen aandacht
aan besteden.

Het ontwikkelen van een precieze gevoeligheid voor onze intuïtie maakt het voor ons mogelijk om ego-beperkingen te
overstijgen en ons bewustzijn uit te breiden voorbij de dualiteit van het compartiment van het menselijk bewustzijn.
We kunnen de wereld van alleen positieve energetica betreden die we voelen als liefde, dankbaarheid, mede
dogen, vrijheid en
vreugde.


We kunnen ons volledig gesteund voelen door onze onbeperkte creativiteit. Zonder twijfel in onze mogelijkheden
kunnen we leven vanuit de liefde en vitaliteit van ons hart in onze ontmoetingen met anderen en met de natuur. Al onze
opzettelijke creaties manifesteren zich in onze ervaring met de kwaliteit van onze staat van zijn wanneer we ons ze voorstellen.
Wanneer we ons voorstellen dat we in dankbaarheid en vreugde leven, stemmen we ons af op de energie van levensverbetering
die voortkomt uit het bewustzijn van de Schepper. We kunnen
ons bewustzijn openen voor universeel bewustzijn.

In ons ware Zelf zijn we onbeperkt in bewustzijn en creatief vermogen. We definiëren onszelf door de energetische niveaus waar
we aandacht aan besteden. Het is mogelijk voor ons om ons bewust te zijn van ons grotere Zelf. Dit transformeert onze menselijke
ervaring volledig en stelt ons in staat om volledig bewuste scheppers te zijn van de kwaliteit van ons leven in elk aspect. De ego-
geest verdwijnt uit ons gebrek aan aandacht ervoor en we hoeven niet langer over dingen na te denken. We kunnen ons
huidige bewustzijn zijn, het huidige moment altijd kennen en begrijpen, terwijl we door ons leven gaan.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze reis naar oneindigheid


Door: Kenneth Schmitt
24 Mei 2022
Er zijn vele wegen op de reis om ons ware Zelf te leren kennen voorbij tijd en ruimte. Alle paden bieden begeleiding
naar opening naar de realisatie van Scheppersbewustzijn. We worden aangetrokken tot het uitbreiden van ons bewustzijn
voorbij onze menselijke ervaring naar een rijk van alleen maar positieve energetica en ervaringen. Ieder van ons heeft zijn eigen
manier om onszelf open te stellen voor een hoger bewustzijn, en ons intuïtieve weten kan ons op weg helpen. Wanneer we ons
bewust zijn van onze hogere intenties, worden we ons overal bewust van begeleiding. Mensen en situaties spreken tot ons op
een energetisch niveau, leiden ons weg van het negatieve en trekken ons in vreugde en dankbaarheid wanneer we open en
ontvankelijk zijn.

We zijn altijd in lijn met sommige aspecten van het universum. We moeten ons realiseren wat die aspecten zijn en hoe
we onze afstemming kunnen veranderen, als we dat willen. Als mens weten we niet wat er voor ons mogelijk is. We
kunnen onze vibraties alleen aanpassen aan wat het beste voelt. Wanneer we ons de trillings-niveaus realiseren
van wat het beste voelt, kunnen we deze
opzettelijk in ons bewustzijn oproepen.

We zijn allemaal actoren in het spel van het menselijk leven, maar de meesten van ons moeten zich nog
realiseren dat we een rol spelen en dat we betere en uitgebreidere delen voor onszelf kunnen creëren
met onze visies en hart-gevoelde intenties. Als we van plan zijn om vreugdevol en vriendelijk te
zijn in elke ontmoeting, kunnen we onszelf verlichten tot een groter bewustzijn van onze
vermogens, en we kunnen beginnen erop te vertrouwen dat we trouw zijn aan de
verbetering van het leven
overal om ons
heen.


Naarmate we ons bewust worden van de kracht van onze creatieve vermogens, hebben we onze
gehechtheid aan beperkende overtuigingen over onszelf niet langer nodig. Met het energetische
niveau van onze gedachten en emoties, kunnen we de kwaliteit van leven creëren waartoe we ons
het meest aangetrokken voelen, door een positieve trillingsresonantie als onze staat van zijn vast te
stellen. Dit is de energetische - uitstraling die we het kwantumveld in sturen voor manifestatie in onze
ervaring.

Door ons vermogen om een vreugdevolle en dankbare staat van zijn te behouden te vergroten trekken we
ervaringen aan die onze energetica aanvullen. Wanneer we in twijfel of angst gaan kunnen we erachter komen
aan wat voor soort beperking we gehecht zijn en dan beslissen of we het willen behouden of oplossen door onze
gehechtheid op te ruimen. Op onze eigen - tijd, en op onze eigen manier, zijn we op weg naar oneindig bewustzijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze kracht van vrije wil


Door: Kenneth Schmitt

23 Mei 2022
Op het pad naar uitbreiding van ons bewustzijn kunnen we de echte waarde van het hebben van vrije keuze
leren en hoe we deze kunnen gebruiken om zelfrealisatie te bereiken. Vrije keuze is het belangrijkst bij het voelen
van onze emoties en het kennen van onze gedachten. Gedachten en emoties hebben een trillingsniveau en polariteit.
In onze wereld van dualiteit zijn we in staat om onze gedachten en emoties te kiezen en hun vibraties te ervaren. Onze
huidige staat van zijn is het resultaat van ons gebruik van de vrije wil. Het is wat we accepteren en wat we creëren. Het
heeft te maken, met onze energetische uitlijning, te beginnen met de polariteit waarin we leven. Als we verwachten dat
ons bewustzijn in de dood wordt verminderd en beëindigd leven we in angst. Dit is de situatie binnen het bewustzijn van
de mensheid.

Omdat we grondig getraind zijn om binnen de grenzen van het bewustzijns-compartiment van de mensheid te blijven, is de
keuze om altijd alleen positief te zijn een moeilijke sprong in bewustzijn. De - greep van angst op onze psyche - is diep en sterk.
Ons ego-bewustzijn kan alleen persoonlijke scheiding in zijn en beperkt bewust bewustzijn begrijpen. Hogere leiding gaat verder
dan dat en positieve polariteit is een doodvonnis in het licht van ernstige bedreigingen in de ervaring die het ego als echt herkent.

Wanneer we op één lijn zitten met negatieve polariteit van welke aard dan ook, kunnen we niet geloven in ons oneindige Zelf. Dat
deel van onszelf is voor ons niet echt. Om ons ware Wezen te herkennen, moeten we ons bewustzijn openen en ontvankelijk zijn.
De tegenovergestelde polariteit van angst is liefde en vreugde. Wanneer we in staat zijn om altijd positief te zijn, is er een
natuurlijke vervulling op elk gebied van het leven. Zonder twijfel of angst hebben we alleen vertrouwen in
alles wat we ons voorstellen
dat ons hart
verlangt.


Ons intuïtieve weten is altijd aanwezig voor ons bewustzijn, in afwachting van onze opzettelijke afstemming.
Zodra we ons innerlijke - weten met vertrouwen herkennen, hebben we ons beperkte ego-zelf niet langer nodig
voor begeleiding en reactie in het leven. We kunnen transcendent worden in dankbaarheid, liefde en mededogen
in onze ontmoetingen. We worden vrij om de
verlangens van ons hart te volgen.

Elke stap van de weg naar bewustzijn van oneindig Zijn vereist een keuze. Om ons te blijven uitbreiden, moeten we
ervoor blijven kiezen om positief te zijn, zelfs als ons ego gevaar schreeuwt. In het rijk voorbij polariteit, waaraan we
kunnen deelnemen, bestaat alleen positieve energie. Negatieve gebeurtenissen kunnen niet plaatsvinden, omdat
niemand ze creëert en ermee afstemt. Zelfs terwijl we in de - wereld van dualiteit - leven, kunnen we ervoor
kiezen om altijd alleen positief te zijn en zo negatieve gebeurtenissen in ons leven te overstijgen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat betekent het om trouw
te zijn aan onszelf?


Door: Kenneth Schmitt
22 Mei 2022
Trouw zijn aan onszelf hangt af van welk zelf we vragen. We hebben ons ego-bewustzijn.
We hebben ons onderbewuste zelf, dat zich uitdrukt door de omstandigheden van ons lichaam.
We hebben ook ons uitgebreide Zelf, eeuwig en oneindig, dat altijd zonder oordeel achter ons bewust
zijn staat. Het ego is problematisch, omdat het is wie we denken dat we zijn. De aanwijzing hier is dat het
ego, alleen kan leven, in de polariteit van angst. Het bestaat uit onze beperkte - overtuigingen over onszelf.
Naarmate we onze beperkte - overtuigingen oplossen en transcenderen, verdwijnt ons ego, omdat we weten
dat we oneindig krachtige - scheppers zijn met onze staat van zijn in het uitbreiden van bewust bewustzijn. We
kunnen stralend zijn in ons onderbewuste zelf het sturen om ons lichaam te regenereren en vertrouwen hebben
in onze richting, wanneer we zijn
afgestemd op onze
intuïtie.

We kunnen ongelooflijke vaardigheden hebben, als we eenmaal alleen maar positief kunnen zijn. Totdat we dat zijn,
blijven we onze levenskracht verminderen om tegemoet te komen aan angst voor beëindiging van ons bewustzijn. Dit
kan gebeuren wanneer we niet weten wat bewustzijn is. Om dit te genezen, moeten we meestal een dreigend, extreem
trauma onder ogen zien, wanneer plotseling ons bewustzijn in een staat van opgeschorte animatie komt en we gewoon
met de stroom meegaan, niet echt verbonden met ons lichaam. Of we kunnen gewoon leren om diep te mediteren en in
staat zijn om bewust bewustzijn buiten
het lichaam te ervaren.

Beyond body-consciousness communiceert ons dat we groter zijn dan ons ego en trekt ons aan om op zoek te gaan naar
een groter bewustzijn. We kunnen ons bewust worden, van onze gehechtheid aan onze overtuigingen in beperking over
onszelf, en we kunnen ze onderzoeken in het licht van het uitbreiden van bewustzijn. Naarmate we onze overtuigingen
in beperking oplossen, verzwakt ons ego, omdat er minder te vrezen is. Zonder angst, kunnen we gevoelig worden
voor onze intuïtie en leren om ons af te
stemmen op de vibraties
ervan.

In staat zijn om onze gehechtheid aan beperkende overtuigingen over onszelf op te lossen en te overstijgen,
gebeurt wanneer we ons kunnen afstemmen op ons intuïtieve weten en we niet langer kunnen geloven
dat we beperkt zijn. In plaats van aandacht te besteden aan ons egobewustzijn, dat altijd worstelt
om lijden te vermijden, besteden we aandacht aan ons intuïtieve weten, dat alles biedt wat
we nodig hebben. Als we eenmaal gevoelig zijn voor hoe het op elk moment voelt,
kunnen we zelfverzekerd
worden.

Het is mogelijk om onze intuïtie dieper en dieper te doordringen om op subtiele manieren
meer intensiteit en grotere diversiteit te onthullen. Als we blijven proberen ons bewustzijn uit te
breiden naar meer positieve en hogere vibraties, komen ze in ons bewustzijn. Wanneer we open en
ontvankelijk voor hen zijn, kunnen we ze herkennen. Wanneer we kunnen - geloven dat ze echt - zijn,
komen ze in onze empirische
ervaring.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons bewustzijn verruimen


Door: Kenneth Schmitt
21 Mei 2022We kozen er in eerste instantie voor om de Aarde menselijke ervaring te laten ervaren om te weten hoe de vibraties
voelen in dit spectrum van energetica. We raakten in vervoering en ontwikkelden overtuigingen die ons bewustzijn
beperken tot het leven in dualiteit, waardoor we allerlei soorten angst kunnen ervaren. Met onze beperkende over
tuigingen vormden we onze ego's en ze weerhielden ons ervan om ons ware expansieve Zelf te realiseren. Als we
deze situatie willen oplossen, kunnen we gevoeligheid ontwikkelen voor de intuïtie van ons hart. Het leidt ons
voortdurend om te voelen dat we aanwezig zijn in een veld van ondersteuning voor alle aspecten van ons
leven. Deze energieën zijn gericht op het creëren van de soorten ervaringen waarvan we herkennen en
geloven dat ze echt zijn. Dit is puur een psychologisch proces dat zich manifesteert als fysiek.

Wanneer we onszelf openstellen voor de positieve energie van ons hart, kunnen we ons afstemmen op ons
intuïtieve weten. De begeleiding ervan is altijd levensverbeterend in de richting die we in ons diepste Zelf willen
gaan. Het is de - bewuste aanwezigheid - van de Schepper, die onze bewuste - vitaliteit biedt zodat we die kunnen
gebruiken zoals we willen. Terwijl we verschillende niveaus van vibraties verkennen en ervaren in onze ontmoetingen
en binnenin, leven we in een rijk van dualiteit,
voornamelijk gebaseerd op angst.

In het perspectief dat gebaseerd is op angst, hebben we altijd iets nodig, omdat we geloven dat onze voeding buiten onszelf
ligt. Door ons beperkt te voelen, zijn we slechts ontvankelijk geweest voor een deel van de levenskracht die we ontvangen
door het hart van ons Wezen. Door ons af te stemmen op het energetische niveau van liefde en dankbaarheid, kunnen
we onszelf openstellen voor bewustzijn van onze eeuwige, onbeperkte aanwezigheid. Dit bewustzijn wordt onder
steund door de verschuiving in de Geest van de Aarde naar positief met stijgende resonantiefrequenties.
We kunnen deze het beste voelen als we alleen in de natuur zijn, vooral op prachtige
en majestueuze
plaatsen.

Het ego gebruikt onze levenskracht om ons gevangen te houden in het verzuilde bewustzijn van de
menselijke wereld. Binnen deze grenzen van bewustzijn blijven is onze keuze en we kunnen avonturiers in
bewustzijn zijn. Een goede plek om te beginnen is met een diepe, ritmische - ademhaling en dan comfortabel
zitten terwijl je oefent om gewoon aanwezig bewustzijn te zijn. We kunnen verschillende meditatieve technieken
verkennen, totdat we verder
gaan dan tijd en
ruimte.

We kunnen ervoor kiezen om altijd alleen positief en medelevend te zijn, zelfs in het licht van sterke negativiteit, en we
transformeren ons leven volledig. Alle aspecten van ons leven worden rijk en levendig, gemanifesteerd als gevolg van de
vibrerende - resonantie van onze staat - van zijn. We doen dit door altijd positief te blijven met diep begrip door de hogere
leiding die we leren kennen in de aanwezigheid
van de Meester in
onszelf.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ontwaken tot zelfrealisatie


Door: Kenneth Schmitt
20 Mei 2022
Omdat we ernaar verlangen om volledig zelfgemotiveerd te zijn voor de verbetering van iedereen, leren we ons bewust te zijn
van de energetische kwaliteit van onze staat van zijn en in staat te zijn om deze te veranderen met onze opzettelijke keuze.
We moeten ons afstemmen op de trillingskwaliteit die we willen ervaren. Omdat onze mentale en emotionele processen
onze creatieve vermogens zijn, kunnen we ons scenario's voorstellen, die we onszelf, voelen ervaren. Het is ons trillings
niveau dat energetische patronen aantrekt die met ons resoneren en zich manifesteren, in onze persoonlijke ervaringen.

Als we prachtige relaties willen ervaren kunnen we dit doen door onze gedachten en emoties af te stemmen op de energie
van het hart van ons Wezen via onze intuïtie. We zijn niet alleen verbonden met onze Schepper. Onze Schepper is ons bewuste
bewustzijn dat gepersonaliseerd is als wij. Omdat we ons bewustzijn hebben gecompartimenteerd voor onze menselijke ervaring
moeten we echter onze beperkende, overtuigingen over onszelf loslaten om te beseffen dat we ons eeuwige, oneindige huidige
bewustzijn zijn met een onbeperkt
creatief vermogen.

Dit is wat Jezus ons probeerde te leren, toen hij zei dat we alles konden doen wat hij kon en meer. Het is gewoon een kwestie
van onze Zelfrealisatie voorbij tijd en ruimte. Als mensen in vorm hebben we fysieke beperkingen die beperkt zijn door onze
beperkende overtuigingen. Zodra we deze hebben opgelost, worden we creatieve - ontwerpers voor onze ervaringen en
bestemming. De kerntrilling in het hogere
bewustzijn is onvoorwaardelijke liefde.

Wat is liefde eigenlijk op spiritueel niveau? Het is het voelen van een intieme, levensverbeterende verbinding met
andere wezens. Het is ons intuïtieve weten en voelen dat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde bewustzijn
in unieke energetische uitdrukkingen. In liefde komen we allemaal op in het bewustzijn van de Schepper
met als doel het hele leven te verbeteren ieder op onze eigen manier. We zijn in liefde geschapen
om de zelfverwerkelijkte scheppers te zijn
van allerlei soorten
ervaringen.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Beheersing van onszelf bereiken


Door: Kenneth Schmitt
19 Mei 2022
Hoewel we het ons misschien niet realiseren, zijn we in alle opzichten de meesters van ons leven.
Als mensen zijn we onderworpen aan een truc die we spelen op ons beperkte, persoonlijke bewustzijn,
en dus geloven we niet dat onze bewuste aanwezigheid van bewustzijn onbeperkt is. We hebben ons bewust
zijn beperkt door te geloven dat we beperkt zijn, en we hebben ons leven geleefd, met dit perspectief, niet eens
in staat om ons voor te stellen
onbeperkt te zijn.

We zijn ontworpen, om geleid te worden door onze intuïtie, die onbeperkt is in wijsheid en begrip. Wanneer we onszelf
hebben afgestemd op ons intuïtieve weten, kan ons hart zich openen in ware liefde en vreugde. We kunnen onszelf realiseren
in het eeuwige Bewustzijn dat alles omhult. Ons bewustzijn in universeel - bewustzijn overstijgt alle beperkingen, lost ze op in ons
menselijk bewustzijn en stelt ons in staat om ons
leven in bewust meesterschap te sturen.

Onszelf afstemmen op ons intuïtieve weten is ons pad naar meesterschap. Dit kan gebeuren als we onze aandacht richten op het vinden
van de positieve vibraties van liefde dankbaarheid en levensverbeterende gevoelens. Wanneer we deze gevoelens in onszelf naar boven
kunnen brengen, kunnen we ons bewust zijn van ons innerlijk weten. Dit is het natuurlijke trillingsniveau van ons uitgebreide wezen
voorbij polariteit, tijd
en ruimte.

We zijn ontworpen om scheppers en ervaringsdeskundigen te zijn van de energie van onze creaties. We creëren met ons
bewuste bewustzijn door de energetische patronen waarmee we ons in resonantie afstemmen. Wanneer we enig
niveau van angst vasthouden, creëren we ervaringen die angst stimuleren. Wanneer we volledig positief
zijn, creëren we alleen situaties die vreugde en waardering oproepen. We doen dit door
onze staat van zijn, de kwaliteiten van
onze gedachten en
emoties.

Onze intuïtie is alleen maar positief en de begeleiding ervan is levensverbeterend. Omdat het
de mogelijkheden van ons ego te boven gaat, kunnen we innerlijke conflicten hebben. We kunnen
leren om aandacht te besteden aan ons onmiddellijke weten, ongeacht wat het ego wil. Hoe meer we
onze intuïtieve leiding herkennen, hoe groter ons bewustzijn kan worden, totdat we onze aanwezigheid
voorbij tijd en ruimte kunnen
realiseren.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Omgaan met blessures en pijn


Door: Kenneth Schmitt
18 Mei 2022Zolang we mens zijn, zullen we getuige blijven van negatieve, vernauwende en zelfdestructieve energieën.
Wanneer we zijn afgestemd op onze intuïtieve begeleiding, kunnen we ze met mededogen en begrip ontvangen
zonder ons op hen af te stemmen. Als we van plan zijn om ons alleen af te stemmen op positieve vibraties, kunnen
we nog een tijdje negatieve ervaringen tegenkomen waaronder persoonlijk letsel, fysiek, psychologisch en emotioneel.

Wanneer we op weg zijn naar persoonlijke expansie, zijn onze verwondingen allemaal ontworpen om de hypnotische trance
waarin we zijn geweest te doorbreken en onze aandacht te vestigen op wat belangrijk is in ons leven. Hun symboliek kan ons in
zicht geven in hun boodschap. Als we ons op deze momenten kunnen afstemmen op onze intuïtie, zullen we weten hoe belangrijk
de ontmoeting voor ons is. Dit zijn allemaal dingen die we voor onszelf moeten leren, en we kunnen alle hulp hebben, die we nodig
hebben, als we er open en ontvankelijk voor zijn.
Dit geldt in elk aspect van het leven.

Blessures en pijn zijn het gevolg van negatieve energie waarmee we ons op een bepaald moment hebben afgestemd of zelfs hebben
geërfd. Het is allemaal verkeerd gerichte energie die een boodschap voor ons bevat om in grotere afstemming te komen met onze
hogere leiding. Het kan heel specifiek of meer gegeneraliseerd zijn, en het is het soort ervaring dat we kunnen begrijpen, als
we dat willen. Onze pijn kan zo lang duren als we onszelf
moeten heroriënteren naar een zinvoller leven.

We kunnen onze verwondingen en pijn ontvangen met dankbaarheid voor het ontwaken van ons voor iets belangrijks
waar we ons tegen hebben verzet. Zodra we de boodschap herkennen, kunnen we onszelf vergeven dat we vastlopen in
negativiteit. Wanneer we ons perspectief kunnen veranderen in positief, kunnen we doorgaan met genezen en beginnen te
leven op een hoger trillings - niveau. Om ons gevuld te voelen met vitaliteit, kunnen we positief en behulpzaam zijn, waardoor
onze levenskracht kan blijven stromen en onze ontvankelijkheid kan worden geopend voor grotere levenservaringen. Wanneer
we open en ontvankelijk blijven voor liefde en dankbaarheid, blijven we ons bewust-zijn en onze vitaliteit uitbreiden, zelfs in het
licht van diep negatieve
ontmoetingen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze persoonlijke ontmoetingen verbeteren


Door: Kenneth Schmitt
17 Mei 2022
We kunnen het gevoel hebben dat we alleen liefdevolle en vreugdevolle ontmoetingen met anderen willen.
We kunnen deze kwaliteit van ervaring realiseren door onszelf af te stemmen op positieve, hoog vibrerende energie
patronen in onze emoties en verbeelding, zelfs wanneer we voor uitdagingen staan. Als we opzettelijk kunnen reageren
op elke ontmoeting, of het nu positief of negatief is, op een positieve, levensverbeterende manier, openen we ons bewust
zijn voor de realiteit van een hoger spectrum van leven. Onze persoonlijke ontmoetingen worden gevuld met dankbaarheid
en vreugde. Hier zijn onze vrienden waar, net als wij. We zijn zelfvoorzienend en ondersteunen elkaar en kunnen ons bewust
zijn van de uitwisseling van energieën
in elke ontmoeting.

Wat is energetisch een ontmoeting? Het zijn twee personen die elkaars energiehandtekeningen herkennen. De golfpatronen
van energie in onze persoonlijke expressies manifesteren zich als ons lichaam en onze persoonlijkheden, maar we komen
energetica tegen die gevoelens in ons stimuleren, evenals mentale interacties. In het universele bewustzijn zijn alle
interacties gebaseerd op liefde. Angst bestaat niet. Momenteel kan het voor ons bestaan, omdat we de
vrije wil hebben om het te creëren door ons bewuste bewustzijn te compartimenteren en
onszelf te polariseren met zowel
negatieve als positieve
energieën.


Binnen het compartiment van het menselijk bewustzijn kunnen we dingen als echt ervaren, waarvan we niet
konden geloven dat ze echt konden zijn in ons eeuwige, uitgebreide bewustzijn. We hebben het universele bewust
zijn in feite uitgebreid met de kwaliteiten van negatieve energieën. We hebben het begrip en mededogen van alle wezens
op energetisch niveau verdiept. Omdat we onszelf uitdrukken als energiewezens, kunnen we onszelf afstemmen op energie
van elke polariteit of trillingsfrequentie die we kiezen, wat
resulteert in ervaringen voor ons van die kwaliteiten.

We kunnen ons scenario's voorstellen waarin we leven zoals we echt willen leven, en we kunnen onszelf voelen in die virtuele
realiteit. Wanneer we dat niveau van denken en voelen zoveel mogelijk kunnen behouden, trainen we onszelf om de realiteit
ervan te realiseren. Alles wat we ons kunnen voorstellen bestaat al in het verenigde kwantumveld. We hoeven ons alleen
maar af te stemmen op zijn energetica om het te ervaren. Wanneer we in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in
zinvolle en liefdevolle ontmoetingen, stemmen we onszelf af op de levensverbeterende intentie van
het Scheppersbewustzijn en breiden we ons bewustzijn uit voorbij menselijke
beperkingen naar
intuïtief weten.

In onze menselijke scheiding van elkaar hebben we kunnen ervaren hoe het is om een ander wezen
op fysiek niveau tegen te komen. Energetisch gezien zijn dit waardevolle ervaringen die in ons verruimde
bewustzijn niet mogelijk zouden zijn geweest. Zodra we ons ware, onbeperkte Zelf begrijpen, kunnen we de
energetische meesters van ons leven zijn en echt
genieten van het
mens-zijn.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Negativiteit of positiviteit kiezen in elk moment

Door: Kenneth Schmitt
16 Mei 2022
Bij het ontwikkelen van innerlijke gevoeligheid voor onze intuïtie, is het eerste dat we horen onze innerlijke geluidsstroom.
Dat laat ons weten dat we in de juiste trillingsresonantie zitten. Zolang we ons kunnen afstemmen op de energie van ons hart
kunnen we ons bewust zijn van dit geluid, dat verdwijnt wanneer we veranderen in negatief in onze kortstondige, energetische
uitlijning. Wanneer we om innerlijke - leiding vragen, moeten we opletten, omdat intuïtieve - begeleiding onmiddellijk is, of zelfs
voordat we ons verzoek voltooien. Het komt het sterkst door onze gevoelens, en vereist openheid en helderheid, voor echt begrip.

We kunnen dit proces beginnen door ons bewust te zijn van hoe we ons voelen over elke beslissing die we nemen en elke beslissing
die iemand anders voor ons neemt en waar we ons bij neer leggen. Deze beslissingen vertegenwoordigen de pogingen van ons ego
om vervulling te bereiken terwijl we ook bang zijn voor beëindiging. Vervulling is een positief doel en kan niet worden bereikt door
een negatieve oriëntatie. Om vervulling te bereiken, kunnen we alleen maar positief zijn. We zijn in wezen wezens van liefde en
mededogen.

Als we blijven zoeken naar hoe we ons zouden willen voelen in elke ontmoeting, ongeacht met wat voor soort energie we
worden geconfronteerd, kunnen we ons voorstellen dat we ons positief voelen en positieve energie ervaren, zelfs als
we negatieve energie tegenkomen. Zodra we het innerlijke pad beginnen te bewandelen, wordt elke ontmoeting
een leidraad om gevoelig te zijn voor onze intuïtie en deze te volgen. Het is het ontwaken van het unieke
genie voor ieder van
ons.


Wanneer we onze beperkende overtuigingen over onszelf oplossen en we ons voorstellen ons
bewustzijn uit te breiden naar ons onbeperkte Zelf, kunnen we onszelf trainen om ons bewust te
worden van een hogere dimensie van het leven. Wanneer we het als echt herkennen wordt dit onze
ervaring. Het komt voort uit alleen positief zijn en vereist oefening en vertrouwen dat weten wordt. Er
vindt een transformatie van
onze psyche
plaats.

Terwijl we ons uitbreiden naar ons ware Zelf, kunnen we vol vertrouwen weten dat we oneindig krachtige
scheppers zijn. Dit stelt ons in staat om het leven van iedereen die we tegenkomen te verbeteren met de uit
straling van onvoorwaardelijke liefde en diep begrip. Op deze manier kunnen we de mensheid transformeren
door de energetische signatuur van onze
soort te repolariseren en te verhogen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven voorbij polariteit


Door: Kenneth Schmitt
14 Mei 2022
De sprong in bewustzijn die nodig is om alleen positief te zijn gaat de grenzen van het egobewustzijn te boven. Binnen het
grotere spectrum van de mensheid is het het onbekende, en daarom gevreesd en behoed. We hebben krachtige beperkende
overtuigingen, maar we kunnen ons afstemmen op en vertrouwen op onze intuïtie. Intuïtief weten is wat we het meest nodig
hebben om ons naar hogere - trillingen te leiden. Zodra we onszelf kennen in ons eeuwige Wezen, vallen onze beperkingen
weg van onze realiteit. We kunnen ze herkennen voor wat ze zijn, maar we kunnen ons afstemmen op positieve vibraties
en intuïtief weten van alles wat voor ons relevant is. We kunnen de waarnemer van onszelf zijn van buiten het ego
bewustzijn. We kunnen het vibrationele script van ons menselijk leven kennen en de gevoelens kennen
die we ervaren, terwijl we ons via onze intuïtie
kunnen afstemmen op
ons grotere
Zelf.


Ons leven kan stressvrij worden en gevuld met liefde, alleen al door onze vibrationele afstemming in onze
perspectieven en gevoelens. Wanneer we vervuld zijn van dankbaarheid en vreugde, creëren we ervaringen die
die vibraties in ons stimuleren. Dit doen we door degene te zijn die we willen zijn, door onze gedachten en emoties
te trainen om zoveel mogelijk positief te zijn. We kunnen ons bewust zijn van de hele menselijke ervaring vanuit een
positief perspectief van constante begeleiding naar innerlijk weten.

Wanneer we ons ervan bewust zijn dat we in een compartiment van bewustzijn hebben geleefd dat onze eigen constante
creatie en beperking is, kunnen we vanuit een perspectief van mededogen en liefde begrijpen waar ons menselijk leven over
gaat. De moeilijkheden die we ervaren komen tot stand om ons te begeleiden om positiever en liefdevoller te willen worden. Dit
is de kwaliteit van de energie die het leven verbetert. We worden aangetrokken om in alles positief te zijn. Het is allemaal duidelijk
op het niveau van energetica. Om creatieve levens-kracht tot uitdrukking te brengen, moet er alleen positieve polariteit in alles zijn
omdat het negatieve destructief is. Positieve - energie is de primaire invloed in de bewuste levenskracht van alles, en wanneer we in
lijn zijn met deze energie, gedijen we met vitaliteit.

Het universele bewustzijn van de Schepper gaat de polariteit te boven, omdat polariteit een concept is dat beperkt wordt door tijd
en ruimte. Universeel bewustzijn is volledig creatief van het leven. In het perspectief van dualiteit is universeel bewustzijn alleen
maar positief. Wanneer we ons kunnen voorstellen dat we in een rijk van liefde en vreugde leven, en we kunnen voelen dat
we in die vibrerende resonantie zijn, kunnen we beginnen met het realiseren van de realiteit ervan. Het is een
dimensionale sprong die samenvalt met onze normale ervaring. Het verschil is dat het ene pad dat
we als echt herkennen, wordt geleid door het ego en het andere wordt geleid door
onze intuïtie. Deze paden bewegen energetisch verder uit elkaar
naarmate de polariteit van de aarde verschuift
naar monopolariteit die
positief is in het
centrum.


Al het leven op Aarde beweegt zich door een dimensionale verschuiving in bewuste expansie, en de krachtigste
vibraties die ons omhullen stimuleren een verlangen om op elke manier positief te zijn. Aanwezig zijn in bewustzijn
in de natuur kan een prachtige manier zijn om je te verbinden met de stijgende trillingsenergie van Gaia. We kunnen
vragen om ons bewust te worden van ons innerlijke licht en intuïtieve weten. We kunnen oefenen om gevoelig te zijn
voor deze energieën. Ze komen uit het hart van ons Wezen en zijn wat we van nature kennen, voorbij beperkingen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Verder leven dan gehechtheden

Door: Kenneth Schmitt
13 Mei 2022
Alleen als we geen persoonlijke gehechtheden hebben, kunnen we mentaal en emotioneel helder zijn.
Alleen met duidelijkheid kunnen we goed creëren. Op elk moment kiezen we, bewust of onbewust, wat we
creëren met onze aandacht en bewustzijn van trillingsuitlijning. Wanneer we creëren vanuit gehechtheid aan
personen en dingen verliezen we het bewustzijn van ons intuïtieve weten. We gaan in angst voor mogelijk verlies
nemen onszelf mee in negatieve polariteit. Hier twijfelen we aan ons creatieve vermogen.

De weg terug naar ons Zelf-weten is onszelf alleen maar naar positief te poliraliseren. Dit haalt ons uit de ervaring van
dualiteit en opent de deur naar een uitgebreid bewustzijn naar een hogere dimensie van liefde en zorgzaamheid. Dit pad
vereist grote intentie en standvastigheid, omdat we onszelf hebben getraind om beperkt te zijn en deze overtuigingen diep
in ons hele menselijke bewustzijn hebben ingebakken.

We kunnen onszelf trainen om onze beperkingen in bewustzijn te overstijgen door gevoeligheid voor onze intuïtie te ontwikkelen
en te luisteren naar onze innerlijke geluidsstroom, altijd anticiperend op meer vreugde, en vrijheid. Ons innerlijke geluid, is de toon
van het hart van ons Wezen. Het is hoorbaar voor ons, als we ernaar luisteren, en we kunnen de - trillingen ervan voelen. Dit is alleen
nuttig voor ons als we vrij zijn van gehechtheden, anders creëren we negativiteit in ervaringen getint met angst voor verlies.

Wanneer we in het rijk leven dat alleen maar positief is, openen we een rijkdom aan ervaringen zonder beperking. Dit is een enorme
sprong in bewustzijn. We kunnen onszelf trainen om onze beperkingen op te lossen en het egobewustzijn te transcenderen om
terug te keren naar het bewustzijn van ons ware Zelf. Binnen het universele bewustzijn zijn we ons oneindige, eeuwige,
huidige, bewuste bewustzijn. We kunnen gewoon ons huidige bewustzijn van onszelf zijn zonder beperkingen.
Door aanwezig, helder en gevoelig te zijn voor onze intuïtie op elk moment, kunnen we ons
normale menselijke leven transformeren in liefdevolle en bevredigende
ervaringen met iedereen
met wie we
omgaan.


Om naar een hogere staat van zijn te gaan is opzettelijke oefening nodig. Terwijl we van plan zijn om altijd
medelevend en liefdevol te zijn kunnen we leren om onze gevoelens te controleren en ons bewust te zijn van
negativiteit die van binnenuit komt. Onderzoek het op zijn angstinhoud. Het maakt deel uit van ons ego-bewust
zijn, dat we niet langer nodig hebben, zodra we zijn afgestemd op onze hogere innerlijke leiding en opzettelijk niet
langer in de dualiteit wonen. We kunnen oefenen om onszelf te realiseren in een transcendent rijk van schoonheid en
liefde. Dit is het rijk van ons ware Zelf en is waar we ons het meest vervuld voelen en in staat om ons oneindig krachtige
creatieve vermogen te
realiseren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Dieper doordringen
in ons bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
12 Mei 2022
We drukken onszelf uit als energetische patronen die onze ervaringen aantrekken. Het gebeurt allemaal in
ons eigen bewustzijn. Onze energetische afstemming met de wereld die we kennen en ervaren heeft ons gefocust
gehouden op het rijk van dualiteit. Het rijk van alleen positieve energetica is voor ons aanwezig wanneer we het als echt
kunnen herkennen en er opzettelijk mee kunnen afstemmen. In dit niveau van bewust bewustzijn kunnen we de energie van
het hart van ons Wezen voelen. Het is levens - verbeterend, en regenererend, op levendige - manieren. Deze energieën zijn niet
beperkt tot tijd en ruimte. Ze zijn
universeel, zoals in het
lied van Eén.

Afstemmen op hart-energie heeft zijn eigen innerlijke geluidsstroom, die verandert met ons bewustzijns niveau, evenals gevoelens
van dankbaarheid en vreugde. Het opent onze intuïtieve gevoeligheid en bewustzijn en houdt ons aanwezig in het moment. We
kunnen helder en gepassioneerd worden. We kunnen leren, om emotionele toestanden, op subtiele en krachtige manieren
op te roepen, vergezeld van denkbeeldige scenario's. Al onze ervaringen zijn eigenlijk denkbeeldig en we ervaren
de ervaringen waarvan we
geloven dat ze echt
zijn.

Terwijl we op aarde zijn belichaamd, leven we binnen een beperkt spectrum van ons potentiële bewustzijn.
Deze grenzen bestaan alleen in ons eigen bewustzijn. We kunnen ze houden, als we dat willen, of we kunnen ze
transcenderen, om ons oneindige Wezen te verkennen. Als we ervoor openstaan, kan dit worden bereikt door ervoor
te kiezen om altijd positief liefdevol en medelevend te zijn. Door ons te concentreren op deze energetische uitdrukkingen
kunnen we emotioneel en met meer begrip dieper gaan. Door ons af te stemmen op de energie van ons ware hart kunnen we
het licht in iedereen herkennen en op
dit niveau communiceren.

De magnetische polen van de aarde veranderen naarmate het negatieve zich terugtrekt. Onze planeet wordt unipolair in het centrum.
Deze verandering in energetica heeft ook invloed op ons. Er wordt ons aan-gespoord om alleen maar positief te zijn. In lijn met de Aarde
kunnen we op weg zijn naar een diep begrip en gevoel van onvoorwaardelijke liefde zonder grenzen. Dit is de energie van ons hart die ons
ook constante leiding biedt in onze intuïtie wanneer we
ernaar zoeken en er ontvankelijk voor zijn.

Naarmate we positiever worden, zijn we in staat om een - wereld van liefde en vrede binnen te gaan, omdat dit de energetica zijn die we
uitdrukken en aantrekken. We betreden deze wereld door haar realiteit te herkennen, en ons af te stemmen op haar vibraties waardoor
deze zich manifesteert in onze ervaring. We kunnen dit doen, terwijl we ons gebruikelijke leven leiden en aanpassingen maken terwijl
we doorgaan of we kunnen gewoon de sprong in bewustzijn maken en ons leven snel transformeren mogelijk met een uitdagende
pushback die we kunnen oplossen
met intuïtieve begeleiding.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De essentie van onze creatieve aard


Door: Kenneth Schmitt
11 Mei 2022Wat we ervaren is waar we ons energetisch op hebben afgestemd. Elk mogelijk scenario bestaat in het kwantumveld als een verzameling
energieën met specifieke polariteits- en frequentiepatronen. Hoewel we geloven dat we solide fysieke wezens zijn die in een solide
empirische wereld leven, is onze lichamelijkheid eigenlijk onze bewuste perceptie en interpretatie van draaiende energetische
wervelingen van identificeerbare energetische patronen die materieel worden wanneer we ze herkennen. We
herkennen ze wanneer we ons afstemmen op hun vibraties in ons aangeboren wezen. In ons
bewuste bewustzijn betekent dit dat we hun vibraties voelen en
ons hun uiterlijk
voorstellen.


We hebben de keuze om ons af te stemmen op alle energetica in elke dimensie waartoe we ons
aangetrokken voelen. Door als mens op deze planeet te incarneren, zijn we overeengekomen om ons
bewuste bewustzijn te compartimenteren binnen het empirische spectrum van energetica in een rijk van
dualiteit. Om dit te doen, moeten we ons niet bewust - zijn van ons grotere Zelf, maar we, verliezen onze
verbinding met ons ware - Wezen niet. Deze verbinding blijft als onze intuïtie in de energetische - expressie
van het hart van ons Wezen.

In onze ware aard zijn we multi - dimensionaal en zijn we in alle opzichten onbeperkt. We zijn van nature creatief
in al onze gedachten en emoties, en we kunnen leren om deze aspecten van onszelf te beheersen en te sturen voor
opzettelijk creatief leven. Om de verlangens van ons hart te creëren, moeten we onze beperkende overtuigingen over
onszelf over stijgen en volledig - vertrouwen krijgen in onze - emotionele en mentale - afstemming met de energetische
expressie die we willen ervaren.

Omdat alles wat we verlangen al bestaat in universeel bewustzijn, trekken we het aan in onze ervaring door zijn aanwezigheid
in ons leven te voelen en ons ons genot ervan voor te stellen, tot dat we de realiteit ervan in onze persoonlijke ervaring herkennen.
Dit kost geen moeite. We hoeven niets te bevelen. Het vereist alleen onze dank baarheid en vertrouwen in de realiteit ervan in onze
ervaring voorbij de dualiteit. Als we volledig positief kunnen blijven in vertrouwen op ons creatieve vermogen kunnen we alles creëren
wat we verlangen door de energie van ons hart.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven in verruimd Bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
10 Mei 2022
We kunnen leven in mededogen en vreugde. Dit positieve trillingsniveau trekt ons naar ons intuïtieve weten van een
uitgebreid bewustzijn van een hogere dimensie van leven. We kunnen in elke emotionele en mentale toestand zijn die we
kiezen. Het is deze staat van zijn die de vibraties van onze ervaringen creëert. We kunnen ons leven transformeren door altijd
positief en begripvol te zijn. Deze intentie opent onze ontvankelijkheid voor de energetische patronen die beschikbaar zijn voor
onze herkenning. Onze afstemming op dit niveau van energetica opent voor ons een liefdevolle manier van leven met anderen die
liefdevol zijn in hun leven.

Alles komt voort uit bewustzijn. We zijn ontworpen om de energetische patronen die in ons bewustzijn komen te kunnen moduleren in
ervaringen. Door ons bewustzijn binnen het empirische compartiment van bewustzijn te houden, ontstaat er een langer verblijf. Door
polariteit te veranderen in alleen positief kunnen we voorbij tijd en ruimte gaan. Dit is waar onze creatieve kracht begint in onze
verbeelding. Alles wat we ervaren wordt gefilterd door onze verbeelding, waardoor het soort ervaringen ontstaat dat we
ons voorstellen als echt. Door ons iets voor te stellen als echt dat we nog niet hebben ervaren, creëren we de
ervaring op hetzelfde trillingsniveau. In staat zijn om vol vertrouwen te voelen en te weten dat we
in de ervaring zijn, is hoe we de kwaliteit van de ervaring creëren die
zich in ons leven
manifesteert.


We hebben geen willekeurige gedachten nodig die onze geest vullen. We kunnen de controle over ons bewustzijn
nemen door te leren onze - emoties en verbeelding te beheersen. We kunnen oefenen en helder worden in het huidige
bewustzijn. Luisteren naar de innerlijke geluids stroom is nuttig om aanwezig te zijn en ons bewust te zijn van de energetica
van ons eigen bewustzijn. Het ontwikkelen van gevoeligheid door open ontvankelijkheid voor en verwachting voor grotere liefde
opent ons voor meer inzicht in elk moment.

Terwijl we naar hogere vibraties van liefde en vreugde gaan, vervagen we naar een hogere dimensie van energetica in een parallelle
tijdlijn. Ieder van ons kan deze verschuiving op elk moment maken door ons volledig af te stemmen op onze intuïtieve begeleiding
omdat dit is waar onze bewuste levenskracht ons naartoe brengt. We kunnen nog steeds het pad kiezen van het leven in dualiteit
al was het maar om te bezoeken als we eenmaal weten hoe we ons terug kunnen uitbreiden naar ons eeuwige oneindige bewust
zijn.

We zijn op weg naar uitbreiding met hogere begeleiding. Door ons af te stemmen op onze intuïtie, overstijgen we het ego en
al onze beperkingen. Als ze zich voordoen kunnen we ons bewust zijn van de kwaliteit van hun energie en beslissen of we
ze willen blijven geven. Omdat we ze als echt herkennen, geven we ze onze levenskracht. Er is geen vereiste dat we
dat doen. Het is een kwestie van keuze van onze kant, of we beperkingen willen, of dat we uitbreiding willen.

Wat hier niet eeuwig is, is een menselijke schepping en kan in onze persoonlijke ervaring worden veranderd door
de vibraties van onze staat van zijn. We kunnen oefenen om gewoon aanwezig bewustzijn te zijn en te luisteren naar
de innerlijke geluidsstroom. We kunnen oefenen met het oproepen van emoties en het creëren van visioenen van onze
nieuwe wereld van verruimd bewustzijn in vreugdevolle extase van schoonheid en liefde, totdat we ons realiseren dat het
echt is en we het ervaren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Onze intuïtieve uitbreiding

Door: Kenneth Schmitt
9 Mei 2022Onze intuïtie komt tot ons door onze verbinding met universeel bewustzijn. Zodra we ons realiseren dat we op één lijn
zitten met zijn begeleiding, kunnen we er absoluut vertrouwen in hebben. Het is de bron van ons ware weten voorbij ons
egobewustzijn. Zodra we zijn afgestemd op onze intuïtie, hebben we het ego niet langer nodig. We kunnen ons persoonlijk
bewustzijn uitbreiden voorbij dualiteit en slavernij aan onze beperkingen. In liefde en mededogen kunnen we samenwerken
met ons aangeboren onderbewuste aspect van onszelf om de grenzen in ons bewuste bewustzijn te overstijgen en ons af te
stemmen op onze intuïtie. Wanneer we er open en ontvankelijk voor zijn kunnen we ons bewustzijn in het hele kwantum
veld blijven uitbreiden. We kunnen ook ons vertrouwen in onze creatieve vermogens vergroten. Wanneer we de
waarheid van ons Wezen kennen, kunnen we meesters zijn van elke persoonlijke ervaring in elke
dimensie. Dit maakt deel uit van het huidige ascensieproces
dat we met onze planeet
doormaken.


Alle bewuste wezens worden aangetrokken tot positieve polariteit van mentale en emotionele energetica. We gaan voorbij
de dualiteit naar eenheidsbewustzijn. Dit is ons bewustzijn van de verbinding van alle wezens met universeel bewustzijn. We
hebben allemaal hetzelfde bewustzijn, maar met beperkingen die we opleggen aan onze ontvankelijkheid en bewustzijn. Deze
zijn allemaal zelfopgelegd. Als we eenmaal weten dat we de meesters van ons zelf zijn kunnen we de leiding nemen over al onze
aspecten en processen voor het hoogste goed. We kunnen alle aspecten van onszelf regenereren in volledige helderheid van zijn.

Als we oefenen om gevoelig te zijn en open te staan voor onze intuïtie en de begeleiding ervan te volgen merken we dat we niet aan
wezig zijn voor negatieve ontmoetingen. Ons leven wordt ervaring van het mededogen en de vreugde die worden gestimuleerd door
onze afstemming op onze intuïtie. We kunnen altijd positief zijn in dankbaarheid en vertrouwen, ongeacht eventuele afleidende
energieën. We worden begeleid om een wereld van ervaringen te realiseren gebaseerd op liefde en vreugde. Er is geen
vereiste dat we deelnemen aan een compartiment van bewustzijn gebaseerd op dualiteit, anders dan onze
eigen keuze. We hebben ervoor gekozen om hier nu te zijn en we kunnen zijn met
het uitgebreide bewustzijn
van ons ware
Wezen.

Onze ascensie begint met ons verlangen en onze intentie. Het gaat over in gevoeligheid en ontvankelijkheid voor
onze intuïtie. Wanneer we vertrouwen hebben in ons intuïtieve gevoel en weten, kunnen we ons altijd vreugdevol en
vrij voelen. We kunnen ons vol vertrouwen voorstellen en voelen dat we genieten van een overvloedig leven en iedereen
die we tegenkomen - inspireren met onze - uitstraling. Door de blik van onze ogen kunnen we ons innerlijke - licht en onze
trans - formatieve
staat van zijn
delen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Onze ware natuurlijke,

geïnspireerde mogelijkheden


Door: Kenneth Schmitt
8 Mei 2022
Mensen kunnen heel ingenieus zijn. Oplossingen voor elk probleem bestaan in het kwantumveld.
Door onze intuïtie kunnen we ze vinden, en ermee afstemmen. Wanneer we worden geconfronteerd
met een uitdaging die onze ego-bewuste geest niet kan weerstaan, worden we ons vaak bewust van ons
intuïtieve weten en verschijnt de oplossing aan ons. Met onze intuïtie kunnen we zelfs tijdlijnen verspringen
en in een ander aspect van het leven zijn door onze polariteit en trillings - niveau te veranderen, zelfs tijdelijk.
Zodra we ons, bewust-zijn voorbij, de dualiteit bevrijden, kunnen we zoveel meer plezier hebben, om dat er
geen stress is, wanneer we in een wereld van liefde leven.

Voordat we in dit rijk van dualiteit leefden konden we ons negativiteit niet voorstellen of hoe angst voelt.
In ons eeuwige bewustzijn konden we geen polariteit hebben. We kwamen in dit compartiment van
bewustzijn om het te ervaren en onze weg terug te vinden naar het realiseren van ons ware
onbeperkte Zelf door onze intuïtieve begeleiding, waarvan we ons opzettelijk bewust
moeten proberen te zijn. We moeten een verlangen hebben om ons ware
oneindige, scheppende Zelf te zijn. We kunnen dit niveau van weten
vinden in de energetische levenskracht die door ons hart
stroomt en ons hele Wezen vult. Het is alleen
positief en ondersteunend voor
alle levensverbeterende
gedachten en
gevoelens.

We hebben de gebreken in ons - lichaam - en onze ervaringen, alles wat er mis is in ons leven,
voorzien door onze beperkende overtuigingen over onszelf. Geloven in lijden en dood beperkt ons
tot een niveau van angst. Het ego-bewustzijn moet angst hebben om te bestaan, omdat het zich niet
bewust is van hogere leiding. Wanneer we alleen positief worden, door aandacht te besteden aan onze
intuïtie, hebben we het ego niet langer nodig om te navigeren voor onze overleving, omdat we alleen naar
positieve ervaringen worden geleid. Zodra we ons de ongeldigheid van onze beperkingen realiseren door ons
intuïtieve weten, kunnen we ze oplossen. We worden geleid om onze persoonlijke overtuigingen te onderzoeken
in termen van polariteit en trillingsniveau. Omdat we al onze beperkende overtuigingen hebben gecreëerd kunnen
we ze oplossen, zelfs degenen die diep in ons
onder - bewustzijn verborgen zijn.

Terwijl we van plan zijn om volledige oplossing van binnen te bereiken kunnen we onze emoties creatief gebruiken om
met dankbaarheid in positieve gevoelens op te stijgen. Als we in deze staat van zijn kunnen blijven,zelfs als we blijkbaar
geïntimideerd zijn, kunnen we ons realiseren dat alleen het ego geïntimideerd kan worden. Er is geen dergelijk gevoel
in ons ware Zelf maar nu hebben we onze mogelijkheden om de gevoelens en visioenen van negativiteit te kennen
uit gebreid. Het heeft ons mededogen en begrip verdiept. Nu kunnen we ons uitbreiden naar een veel grotere
staat van Zijn van onvoorwaardelijke liefde in bewustzijn van onze oneindig scheppende kracht.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Kiezen voor de kwaliteit
van onze staat van zijn


Door: Kenneth Schmitt
7 Mei 2022Als mensen weten we niet echt hoe we moeten liefhebben. We zijn geprogrammeerd en geleerd te geloven dat we het niet waard zijn
dat we ontoereikend zijn. Om onvoorwaardelijke liefde te begrijpen moeten we ons bewustzijn buiten de wereld van dualiteit afstemmen
op ons ware intuïtieve weten. Liefde, vreugde en dankbaarheid komen tot ons door onze intuïtie en trillen allemaal samen in resonantie.
Het zijn de emoties van ons ware Zelf en het is door ze in ons leven te roepen dat we ons uitgebreide bewustzijn kunnen leren kennen.

Als we dat willen kunnen we ons afstemmen op onze intuïtieve begeleiding die op elk niveau van ons wezen tot ons komt op manieren
waarvan we ons bewust kunnen zijn. Het komt voortdurend door ons hart in onze bewuste levenskracht voortkomend uit het bewustzijn
van de Schepper. Onze essentie is kosmisch bewustzijn en verder maar we hebben onszelf geblokkeerd om dit te realiseren. We hebben
dit moeten doen om een realistische ervaring te hebben van het leven in dualiteit. Er is geen vereiste dat we ons beperken tot dit rijk.
We zijn veel groter en kunnen ervoor kiezen
om ons ware Wezen te
realiseren.

We kunnen ons realiseren dat al onze ervaringen projecties en reflecties zijn van ons eigen bewustzijn. We leven in een soort virtuele
realiteit die in bewustzijn wordt gehouden door het bewustzijn van de mensheid. Naarmate de mensheid haar bewustzijn verandert
veranderen de energetica van onze menselijke ervaringen. Wanneer we leren dat onze mentale en emotionele toestanden bewuste
keuzes voor ons zijn kunnen we beginnen ons ware Zelf te realiseren. Hoewel we allemaal deel uitmaken van de mensheid hebben
we allemaal absolute controle over onze energetische aanwezigheid.

De controleurs van de samen leving kunnen onze ervaringen alleen met onze toestemming sturen. We zijn niet verplicht om ons
af te stemmen op hun energie. We kunnen voorbij hun negatieve polariteit van angst en dienstbaarheid gaan naar een ervarings
rijk van vreugde liefde en dankbaarheid met vertrouwen in onze onbeperkte vermogens. Wanneer we erop kunnen vertrouwen
dat we ontvankelijk zijn voor de levens-verbeterende leiding van onze intuïtie, zijn we oneindig krachtige-scheppers met niets
meer dan onze bewuste aanwezigheid.

Niemand anders kan ervaren wat ieder van ons ervaart. Onze hele menselijke ervaring bestaat uit het herkennen van patronen
van elektromagnetische golven die onze zintuigen prikkelen en die ons bewust-zijn interpreteert als de wereld van ons menselijk
leven. We zijn vrij om ons te concentreren op elke polariteit en frequentie die we kiezen bewust of onbewust. De trillings-kwaliteit
van onze aandacht is waar we energetisch op afstemmen. Het is wat we projecteren in het kwantumveld
en wat naar ons wordt teruggekaatst als ervaringen in
de wereld die we herkennen en
geloven als
echt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een pad naar groter meesterschap


Door: Kenneth Schmitt
6 Mei 2022
Als we ons bewust willen worden van andere rijken en dimensionale niveaus, evenals ons eigen diepere bewustzijn
moeten we leren om diep te mediteren. In het begin vereist dit concentratie in het ontwikkelen van bewustzijn van het
innerlijke pad. We kunnen onze gevoeligheid voor ons intuïtieve weten en grotere buiten-zintuiglijke vermogens verdiepen.
Door een paar keer diep en ritmisch te ademen met de bedoeling om ons uit te breiden naar ons oneindige bewustzijn en ons
voor te stellen dat we de kosmos omhullen, kunnen we ons volledig op ons gemak voelen door gewoon aanwezig bewustzijn te
zijn. Met oefening kunnen we deze staat van zijn bereiken waarin we ongericht en ontvankelijk bewust zijn. Ons bewustzijn kan
zich uitbreiden zo ver als we bereid zijn te gaan. Wij zijn onze enige beperkingen. Het is belangrijk om je be-wust te zijn van
onze intuïtieve begeleiding en positief te blijven en open te staan voor hoge vibrerende gevoelens.

Alle beperkende overtuigingen die zich in ons onderbewustzijn verbergen, zullen zich openbaren als we ze beginnen te
transcenderen. We kunnen hen met een open hart en dankbaarheid tegemoet treden voor hun intenties om ons ego-
zelf te beschermen. Zodra we ze herkennen, kunnen we begrijpen dat ze noodzakelijk zijn geweest voor ons om
een authentieke menselijke ervaring te hebben in een rijk van dualiteit, en ze klampen zich vast aan onze
psyche als parasitaire gehechtheden. Ze hebben onze levenskracht nodig door onze afstemming
met hen om te kunnen bestaan. Wanneer we volledig positief worden, stemmen we ons
niet langer af op hun negativiteit, winnen we onze levenskracht terug en
verdwijnen ze uit onze ervaring, waardoor ons
bewustzijn voorbij onze vroegere
beperkingen wordt
geopend.


We moeten misschien een tijdje aan dit proces werken voordat we merkbare voor-uitgang boeken, maar naarmate
we gevoeliger worden voor onze intuïtie, krijgen we een dieper begrip van alles. We kunnen ons stralender voelen en we
kijken elkaar graag in de ogen, waar we bewuste fotonen uitwisselen. Naarmate we leren om op ons gemak te zijn en ons
bewust te zijn van onze intuïtieve begeleiding opent zich een uitgebreider leven voor ons. Dit vereist een sterke intentie en
veel oefening, en het resultaat is ascensie naar een hoger rijk dat alleen maar positief is.

We kunnen leren om onze gedachten en emoties naar believen positief te beheersen in overeenstemming met onze intuïtie
door alles te creëren en te ontvangen wat we op elk moment nodig hebben. We kunnen intuïtief communiceren met onze
gidsen en hogere wezens, en we kunnen intens genieten van elk moment en meesters zijn over elke ontmoeting met
anderen. We kunnen ons realiseren dat we ons eeuwige, huidige bewustzijn zijn, in staat om ons overal
te manifesteren zoals we willen, terwijl we ook als stralende Wezens deelnemen
aan onze menselijke
ervaringen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons zelfbewustzijn uitbreiden


Door: Kenneth Schmitt
4 Mei 2022
Naarmate we ernaar verlangen om onszelf meer en meer open te stellen voor de energetica die ons vreugde en
dankbaarheid brengen, kunnen we aandacht besteden aan het voelen van - grotere liefde - in onze ervaringen. Als we
ons voorstellen dat we in liefde volle en vreugdevolle ervaringen leven en voelen hoe het is, kunnen we een punt bereiken
waarop we weten dat het waar is. Dan ervaren we het fysiek. In een hogere dimensie ervaren we dezelfde gevoelens duidelijker
en intenser zonder de beperkingen van de derde dichtheid van, empirische energieën. Onze ervaringen worden gecreëerd door
ons besef van hun
realiteit.

We kunnen realisaties creëren in ons bewustzijn met onze verbeelding en emoties. Met oefening kunnen we het vertrouwen
krijgen dat we weten dat wat we willen creëren voor grotere schoonheid en meer verbetering van het leven altijd ervaringen
op dat niveau manifesteert. Het gebeurt omdat we weten dat het zo is. We trekken de energiepatronen aan die in lijn zijn
met onze polariteit en trillingsresonantie. Dit is de energie die we uitdrukken door onze staat van zijn, hoe we denken
en voelen over onszelf op elk niveau.

Het menselijk leven op Aarde gaat voor ons nu over het openstellen van onszelf voor onze hogere leiding en er
gevoelig genoeg voor zijn om in zijn energieveld te kunnen leven. In onszelf hebben we een directe
verbinding in universeel bewustzijn. Zo weten we altijd wat waar is. Naarmate we ons
openstellen voor onze hogere leiding in ons eigen bewustzijn, kunnen
we ons meer bewust worden van wat we eigenlijk wel
weten, voorbij onze beperkte
overtuigingen over
onszelf.


Wanneer ons hart zuiver is in onze intentie om ons bewustzijn te verruimen en ons bewustzijn te verdiepen,
kunnen we onze beperkende overtuigingen transcenderen, omdat hun basis in angst duidelijk wordt en we geen
angst meer hebben, omdat we ervoor kunnen kiezen om volledig positief te zijn. Angstige ervaringen kunnen niet
langer gebeuren, omdat hun polariteit negatief is. Dit niveau van - energetica kan niet interageren - met positieve
mentale en emotionele vibraties, zolang we ons niet opnieuw afstemmen op het negatieve door twijfel of angst.
Als we in de uitstraling van het hart van ons Wezen kunnen blijven in de verbetering van al het leven, weten
we altijd hoe we moeten zijn en hoe we moeten denken en voelen. We kunnen leren om onze geest en
emoties creatief te gebruiken
op elk moment.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
De rijkdom van de leegte van egobewustzijn

Door: Kenneth Schmitt
3 Mei 2022Vanuit het niets zijn we aanwezig bewustzijn. Ons bewustzijn vereist alleen de stroom van bewuste levenskracht van de Schepper.
Deze levenskracht zorgt voor een open verbinding via onze intuïtie, ons innerlijk weten, in het bewust-zijn van de Schepper. We zijn
begiftigd met persoonlijke Zelfrealisatie die onbeperkt is in universeel bewustzijn. Om het als onze realiteit te ervaren moeten we de
energetische resonantie ervan herkennen en ons ermee afstemmen.

De transformatie van de Aarde geeft ons enkele aan wijzingen. Geofysici observeren de verzwakking en verandering van de polariteit
van de aarde in een status van unitaire polariteit binnen het centrum, van de planeet. Gaia verschuift naar alleen positief op elk niveau.
Negatieve - energie zal hier binnenkort niet meer kunnen bestaan. Alle wezens zullen positief zijn voorbij polariteit. Het negatieve wordt
al tien jaar zwakker en verdwijnt. Het lijkt nog steeds krachtig, maar het is slechts schijn, vanwege de media.

Als we ons niet bezighouden met negatieve vibraties, of ons er op geen enkele manier mee afstemmen, kunnen ze niet in onze
ervaring komen. We kunnen alleen met onze toestemming onderworpen zijn aan psychische en spirituele parasieten in welk
geval we ons moeten afstemmen op hun energetische resonantie. Alleen als we ze realiteit geven door te geloven dat ze
echt zijn voor ons persoonlijk, zullen we ervaringen hebben op hun trillingsniveau. Door volledig positief te vibreren
op een niveau van dankbaarheid, mededogen en liefde, blijven we voorbij hun invloed en ontmoeting.

Het is ons bewustzijn op elk moment dat onze grenzen of onze oneindigheid van zijn vaststelt. We staan open
of gedeeltelijk open voor ons ware Wezen. We kunnen niet volledig gesloten zijn, anders zouden we niet bestaan.
Iedereen heeft innerlijk licht. Hoe meer licht we kunnen toelaten hoe uitgebreider we kunnen zijn en hoe hoger onze
vibraties. Al onze cellen ontvangen bewuste levenskracht en zenden fotonen uit. Wij zijn stralende lichtwezens zelfs in
fysieke vorm.

Ons lichaam is symbool van wat we over onszelf geloven. Ze veranderen naarmate onze overtuigingen veranderen en als
onze relatie met ons aangeboren wezen verandert. Onze aangeborenheid velt geen oordeel het drukt alleen onze bewuste
energetica uit als fysieke kenmerken en omstandigheden in ons lichaam. Oplettend zijn hierover is hoe we onze beperkende
overtuigingen kunnen begrijpen, zodat we ze kunnen
oplossen om onbeperkt te worden in
ons bewustzijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius