MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Kenneth Schmitt


141 Artikelen van - Kenneth Schmitt -
De bron van onze beperkingen vrijgeven


Door: Kenneth Schmitt
2 Juli 2022
Wanneer we angst voelen naderen, kunnen we opzettelijk aandacht besteden aan onze hoogfrequente innerlijke
geluidsstroom. Als het geluid zijn oorsprong vindt in het hart van ons Wezen, is het altijd aanwezig, net als onze intuïtie.
Het wil onze aandacht. Ons innerlijke geluid stabiliseert ons emotioneel, waardoor we de impact van negativiteit waarmee
we te maken kunnen krijgen, kunnen minimaliseren. We kunnen de negativiteit voelen, maar we kunnen onze afstemming
behouden met de onvoorwaardelijke - liefde die uitstraalt via onze intuïtie. We kunnen beginnen, met ons steeds meer
positiviteit voor te - stellen en te voelen. Door onze opzettelijke - wilskracht te gebruiken, kunnen we een focus
houden op onze innerlijke geluidsstroom en ons intuïtieve weten en voelen. Dit is een training voor ons
egobewustzijn om onze bemoedigende richtlijn te gehoorzamen om aandacht te besteden aan
onze innerlijke ingevingen, evenals de symboliek van de ervaringen in ons dagelijks leven.
Dit zijn delen van onze innerlijke leiding vanuit een hoger bewustzijn. Zodra we
ons inzetten, voor het volledige - bewustzijn van ons eeuwige,
oneindige Zelf, stellen we ons bewustzijn in staat, om
zich uit te breiden naar grotere positiviteit
in dieper mededogen, liefde
en dankbaar
heid.

Door te oefenen om altijd positief te zijn, kunnen we leren om absoluut vertrouwen te hebben in onze staat van Zijn.
In dit perspectief kan alleen positiviteit ons beïnvloeden, omdat we in lijn zijn, met positieve polariteit, tenzij we onszelf op
één lijn brengen met negativiteit door ons ertegen te verzetten of het te omarmen. In beide gevallen zouden we ons aansluiten
bij woede en angst. Wanneer we vibreren op de - frequentie van liefde - en mededogen, kunnen we niet worden uitgedaagd door
negativiteit.

Als we onze rationele, empirische, dualistische overtuigingen over onszelf kunnen transcenderen, kunnen we een andere dimensie
van bewustzijn binnengaan, waar alleen positiviteit bestaat. Hier kunnen we volledig vertrouwen hebben in ons creatieve vermogen
en ervoor zorgen dat we zelfsabotage, van onze intenties hebben overstegen. We kunnen dit perspectief bereiken door ons onder
bewustzijn herhaaldelijk te onderzoeken, op te lossen en
te trainen, totdat we helder
zijn in ons bewuste
bewustzijn.

Alle - vooruitgang vooruit hangt af van het oplossen, van onze persoonlijke beperkingen, die worden weerspiegeld in onze
ervaringen en die een emotionele aanwezigheid hebben. We kunnen onze gehechtheid, aan alle energetische patronen
op basis van angst loslaten. Deze bestaan alleen vanwege onze gehechtheid eraan en hebben geen andere bron van
expressie. Zonder - beperkingen die op de achtergrond, van ons bewustzijn op de loer liggen, zijn we vrij om ons
zo ver uit te breiden als we willen naar ons oneindige bewustzijn en onbeperkte creatieve kracht
voorbij tijd en ruimte, evenals binnen
de empirische
wereld.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

In het onbekende Springen


Door: Kenneth Schmitt
1 Juli 2022Wanneer we besluiten om ons Hogere Zelf te zijn, kunnen we niet alle implicaties kennen.
We weten gewoon dat we vreugdevol en liefdevol en diep geliefd willen zijn. We willen ons echt
goed voelen, zelfs extatisch, zolang we willen. We willen dat iedereen in ons bewustzijn in overeen
stemming is met deze energieën. Om op dat energetische niveau en die staat van zijn te kunnen zijn
merken we dat we onze gehechtheid aan onze persoonlijke beperkingen moeten loslaten. Deze zijn
diep geworteld in ons bewustzijn en ze moeten geliefd worden vanwege de ervaringen die ze
ons hebben gegeven in het
verdiepen van ons
mededogen.


De stijgende energetica van onze planeet en onze kosmische omgeving trekken ons naar meer
positieve en liefdevolle relaties en gevoelens over onszelf. We kunnen ons beginnen te realiseren dat
ons bewustzijn niet beperkt hoeft te zijn tot ons egobewustzijn en zelfs tot de empirische wereld. Deze
beperkingen zijn van eigen makelij en we kunnen ze loslaten wanneer we dat willen. Als we onszelf zo on
begrensd mogelijk blijven voorstellen, ondergedompeld in dankbaarheid en vreugde, afgezien van zorgen
passies of beperkte verwachtingen, zullen we worden aangetrokken door ervaringen die resoneren met ons
groeiende trillings
niveau.

Elke levensvorm hier is geschapen om te resoneren met de vibraties van de Geest van de Aarde. Iedereen wordt
ondersteund en geleid door het hogere bewustzijn van zijn soort, tenzij mensen zich ermee bemoeien. Niemand is
geschapen om met catastrofes om te gaan, maar we hebben ervoor gekozen, om deze energie te creëren, en eraan
deel te nemen om onze persoonlijke ervaringen, van angst te verdiepen in het ontwikkelen, van meer mededogen en
begrip. De mensheid heeft ook een hoger bewustzijn van onze soort. We hebben een groepsbewustzijn dat positiever
en expansiever
wordt.

Veel spirituele meesters hebben het bewustzijn van de mensheid uitgebreid naar een dimensie van onvoorwaardelijke
liefde en oneindig creatief vermogen. Wij zijn niet de eersten die deze trillings-niveaus betreden. Ze bestaan al en
worden vastgehouden in het bewustzijn van de Meesters. Ze zijn beschikbaar voor onze realisatie. We kunnen
ons eigen trillingsniveau ontwikkelen door ons opzettelijk voor te stellen en degene te zijn die we echt
willen zijn. We kunnen worden aangetrokken om onbegrensd te zijn in bewustzijn voorbij tijd
en ruimte als puur, oneindig,
aanwezig bewust
zijn.


Het vertalen van bewustzijn van oneindig - Zijn naar ons menselijk zelf, komt met hogere - begeleiding in ons
innerlijk weten. Onze ware intuïtie is altijd aanwezig en alwetend, wanneer we weten dat we in overeenstemming
zijn met het energetische niveau van de spirituele Meesters. Dit is ook onze verbinding met het bewustzijn dat alles
creëert. We kunnen ons opzettelijk aan
getrokken voelen tot onze ware
Zelfrealisatie.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Werken met de creatieve
energieën van het leven


Door: Kenneth Schmitt
30 Juni 2022
Hoewel het lijkt en voelt alsof we onderhevig zijn aan acties, gebeurtenissen en omstandigheden
buiten ons eigen wezen, hebben we absoluut de controle over hoe deze dingen ons beïnvloeden en zelfs
wat voor soort ontmoetingen we ervaren. We hebben geleerd, te geloven dat we ons fysieke lichaam zijn, dat
we leven in een empirische wereld waarvan we ons bewust kunnen zijn via onze fysieke zintuigen, en dat we onder
worpen zijn aan deze externe invloeden, en krachten. Alles buiten onze empirische en mentale waarnemingen weten
of voelen we
niet.

Als gevolg, van de ontwikkeling van de kwantum-fysica, iets meer dan honderd jaar geleden, weten we nu dat er veel meer
komt kijken bij het begrijpen, van de aard van onze ervaringen. De kwantumwetenschappen, hebben de geldigheid van oude
spirituele leringen aangetoond, dat er een universeel bewustzijn is dat de bron en oorzaak is van alles wat bestaat. Er is slechts
Één Bewustzijn, en we nemen er allemaal aan deel in de mate dat onze persoonlijke beperkende - overtuigingen over onszelf dit
toelaten. Universeel - bewustzijn doordringt alles en biedt de essentie voor alles wat bestaat. Alles is bewust, tot aan de oneindig
kleine subatomaire bestand
delen van onze werkelijk
heid.

Wat betekent dit alles voor onze persoonlijke ervaringen terwijl we ons dagelijks leven leiden? Ons bewuste - bewustzijn bestaat - uit
een gerafelde essentie van het Wezen dat zich als ons uitdrukt. Universeel bewustzijn drukt zich uit in de vorm van elektromagnetische
golven die materieel en ervaringsgericht voor ons worden wanneer we ze herkennen. Zonder onze herkenning blijft alles onmerkbaar in
het verenigde kwantumveld van alle potentialiteiten. Wanneer we onze persoonlijke beperkingen kunnen overstijgen opent ons bewust
zijn zich voor een uitgebreider
begrip van onze
realiteit.

Naarmate we in staat zijn om onze fysieke aanwezigheid te transcenderen ontdekken we dat we pure zelfbewuste wezens van het
huidige bewustzijn zijn. We kunnen gebruik maken van verschillende technieken van zelftranscendentie voorbij de gehechtheid
aan ons lichaam, en we kunnen ons realiseren van ons onuit-gesproken onbeperkte - bewustzijn, inclusief alle emoties en
visioenen van oneindig krachtige
creativiteit, in de levens
verbetering van
alle bewuste
wezens.

We drukken ons uit als energetische patronen van elektromagnetische golven met polariteit, trillingsresonantie en kracht.
Waar het om gaat, is de kwaliteit van de energie die we kiezen om in te zetten en waarmee we ons afstemmen in ondersteuning
weerstand of transformatie. Ons inherente creatieve vermogen stelt ons in staat om alles te ervaren wat we kiezen, afhankelijk van
de polariteit en het trillingsniveau, van ons bewuste perspectief. Zodra we van plan zijn ons af te stemmen op het trillingsniveau van
ons hart, kunnen we in overeenstemming komen met het universele bewustzijn van de Schepper van alles, in onvoorwaardelijke liefde
en uitbreidend bewustzijn. We kunnen ons onbeperkte vermogen uitdrukken om de vervulling van elk verlangen van ons hart te creëren
en we kunnen - onszelf opzettelijk vrijstellen - van negatieve - ervaringen alleen al door onze onwrikbare - hartgevoelde - energetische af
stemming.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze beperkingen begrijpen en transformeren

Door: Kenneth Schmitt
28 Juni 2022
Hoewel ons is geleerd dat we op zoveel manieren onvolmaakt zijn, is dit begrip eigenlijk een kwestie
van keuze van onze kant. We hebben absolute controle over de kwaliteit van ons wezen door onze energetische
oriëntatie en trillingsniveau. Het is hoe we ons voorstellen dat we zijn. We kennen de kwaliteit van ons bewustzijn door
hoe we ons over onszelf voelen en we hebben een breed scala aan opties tot onze beschikking. Wanneer we jong en
beïnvloedbaar zijn, net leren om ons aan te - passen aan het leven als mensen op deze planeet, hebben we weinig
verdediging tegen het accepteren van beperkende overtuigingen die ons tot slaaf maken van degenen die ons
willen beheersen, maar de galactische energieën worden nu positiever en verheffen in alle opzichten. We
worden aangespoord om onze beperkende overtuigingen over onszelf in twijfel te trekken en te
kiezen voor vrijheid en vervulling, in
plaats daarvan onder
dwang te
leven.


Ons menselijk perspectief is het geloof en de schijn dat we afzonderlijke individuen zijn, verwekt
en geboren om kwetsbaar te zijn voor lijden en beëindiging; toch hebben we een technologisch vermogen
bereikt dat ons in staat heeft gesteld om te bepalen dat dit - geloof en uiterlijk trucs zijn die we onszelf aandoen.
Wanneer we onze werkelijkheid op de meest minieme manieren onderzoeken, tot aan subatomaire golven, en deeltjes,
ontdekken we dat onze materiële wereld volledig bestaat uit elektromagnetische energiegolven met patronen van polariteit
frequenties en amplitude. Wat solide lijkt, is niets meer dan onze bewuste - interpretatie van deze energetische patronen. We
kunnen ze waarnemen met onze zintuigen, voelen met onze
emoties en ons ze voorstellen met onze gedachten.

Wat ons duidelijk is geworden is dat we geen fysieke lichamen zijn; integendeel, we zijn bewuste entiteiten in een zee van vele
andere bewuste entiteiten, die allemaal ontstaan binnen een groter bewustzijn dat ons allemaal de levenskracht biedt om de
essentiële kwaliteiten van het Wezen in wiens bewustzijn we leven tot uitdrukking te brengen. Die kwaliteiten zijn ons
persoonlijk bewustzijn en ons vermogen om de essentie van onze Schepper te kennen en ervaringen te creëren
voor het grotere plezier en de verbetering
van alle bewuste
wezens.


Met onze technologie hebben we vastgesteld dat alles wat bestaat zich bewust is van zijn eigen wezen. Als
fractals van de Schepper hebben we het potentiële bewustzijn van het hele bewustzijn van alles en iedereen. Velen
van ons hebben dit ervaren en weten dat het waar is. Het zijn alleen onze beperkende overtuigingen over onszelf die een
sluier van onwetendheid in ons bewustzijn in stand houden. Deze overtuigingen zijn zelfopgelegd, als gevolg van onze vroege
training en programmering, waardoor het voor ons mogelijk is om ze op te lossen en te transcenderen door ons bewustzijn van de
aanwezigheid van de Schepper in onze eigen intuïtie. Door te oefenen wat we ons kunnen voorstellen, en voelen in onszelf als de
grootste liefde en vreugde van de essentie van onze Schepper kunnen we onszelf sensibiliseren voor onze intuïtieve gevoelens
en bewustzijn.

De warmte van onze begeleiding voelen

We kunnen onze innerlijke - goddelijke leiding op elk moment kennen en voelen. Ons eeuwige Zelf, straalt zijn aanwezig
heid uit in onze hart-energie. Wanneer we open, en opzettelijk ontvankelijk zijn, worden we aangetrokken tot positieve, hogere
vibraties in onze gedachten en emoties. We hebben controle over onze aandacht en wanneer we ons richten op scenario's met hoge
trillingen, trekken we compatibele energie aan in onze ervaring. In ons menselijk leven hebben we een perspectief ontwikkeld van
waardering voor de - diepte van de duisternis die kan worden geleden, en voor ons gevoel van afkeer ervan. We weten wat we
willen, omdat er een gevoel van warmte in zit. Het trekt ons aan om ons iets voor te stellen en te voelen dat we het ervaren.
Dit is hoe onze innerlijke leiding ons
helpt om te creëren wat we willen.

Deze - gevoelens zijn natuurlijk voor ons. We hoeven niets te doen om ze op te merken, behalve om op de hoogte te
zijn. Terwijl we door ons leven gaan betekent alles iets voor ons. Als we ons hiervan bewust zijn, kunnen we weten
waar onze aandacht de grootste warmte voor ons brengt, en ons naar onze ware, bestemming leidt. Door dit
perspectief, met dankbaarheid vast te houden, verheffen we onze ervaringen terwijl we op weg zijn naar
het vervullen van ons
leven op elke
manier.


Gevoelig zijn voor onze intuïtieve begeleiding betekent aandacht besteden aan wat we diep van
binnen weten, terwijl we overal om ons heen deelnemen aan de show. We kunnen onze innerlijke geluids
stroom horen, die ons emotioneel stabiliseert, terwijl we de warmte van onze begeleiding kunnen voelen. De
energie die via ons hart tot ons komt is volledig levensverbeterend. Het komt voort uit universeel bewustzijn en
verbindt ons met het bewuste - bewustzijn van alle wezens - in de eenheid van geest - in onvoorwaardelijke liefde.
Als we ons openstellen voor deze ervaring, kan het een beetje duizelingwekkend zijn, omdat alle grenzen waarbinnen
we hebben geleefd verdwenen zijn. We navigeren door ons leven in wezen op basis van hoe en wat we voelen en wat we
waarnemen en ons voorstellen, zonder zorgen of angsten of twijfels over hoe het met ons gaat. We kunnen ons bewust zijn
van de tekenen om ons te leiden, en soms zelfs
verbale aanwijzingen, wanneer dat nodig is.

Leven door intuïtieve begeleiding voorbij het ego-bewustzijn kan ons voorbij onze beperkte persoonlijkheden en lichaamsbewust
zijn brengen en naar bewustzijn van ons uitgebreide Wezen in volledige Zelfrealisatie. In ons constante huidige bewustzijn, open
voor intuïtief weten en voelen, kunnen we ons oneindige, creatieve vermogen realiseren. Wanneer we bewogen worden om iets
te creëren kunnen we ons realiseren wat het is en voelen dat we het ervaren. Dan laten we het incuberen, terwijl onze energie
signatuur de energie uitstraalt naar het kwantumveld voor manifestatie, en we gaan door met ons leven en naar
nieuwe ervaringen en
uitdagingen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Mens zijn in een tijd van
bewustzijns - verruiming


Door: Kenneth Schmitt
26 Juni 2022
In deze meest cruciale tijd in de menselijke geschiedenis worden we geconfronteerd met een volledige transformatie
in onze manier van leven en het kennen van onze ware identiteit. Alle structuren en operaties waarvan we afhankelijk zijn
geweest en waarmee we hebben samen-gewerkt, breken af. Onze samenleving verkeert in chaos, ons monetaire systeem
begint te falen, onze regeringen worden tiranniek en destructief en woede en geweld overheersen. Ons bewuste bewust
zijn is beperkt door het geloof, dat we alleen bestaan in een empirische - wereld van tijd en ruimte. Voor deze ervaring
creëerden en ontwikkelden we ons ego-bewustzijn, gedefinieerd door onze beperkende overtuigingen over onszelf.
Velen hebben geloofd dat we hier alleen zijn, niet wetend hoe we hier zijn gekomen of dat er een doel voor ons
is en een betekenis
voor ons
leven.


We hebben altijd spirituele meesters gehad die niet onderworpen waren aan dezelfde wetten van de materiële
wereld als alle anderen. De meesters konden hun bewustzijn - buiten het lichaam uitbreiden, en hun bewustzijn openen
voor verre rijken. Ze konden dingen in vorm veranderen en creëren wat ze wilden. Ze leerden dat we allemaal deze vermogens
hebben, wanneer we open en ontvankelijk zijn voor ons ware Zelf. Ze leerden dat we allemaal hetzelfde Wezen zijn met een groot
creatief vermogen. Met de opkomst van de kwantumfysica, en gezien het gebruik van geschikte technologie kan iedereen bewijzen
dat bewustzijn universeel is en de oorzaak en basis van alles is. We kunnen logischerwijs afleiden dat universeel bewustzijn de uit
drukking is van een bewust - Wezen, dat het bestaan en de essentie van alles stuurt. Alles bestaat in het bewust-zijn van dit
Wezen, inclusief ons. Alles neemt deel aan bewustzijn, inclusief dingen die we als - inert hebben beschouwd.

Wat betekent het dat we deelnemen aan universeel bewustzijn? In onze potentiële realisatie zijn we onbeperkt in
bewustzijn van de aard en kwaliteit van het Wezen dat ons schept, en we delen in onbeperkt creatief vermogen. We
kunnen potentieel de aard van het Wezen voelen en kennen waaruit we voortkomen, en we zijn vrij om ons bewustzijn
te gebruiken zoals we willen. In het verleden was onze kosmische omgeving gepolariseerd voor dualiteit van licht en
donker, levens-verbetering en levens-vermindering. Terwijl we een nieuwe - ronde van precessionele - planetaire
beweging ingaan, is de energetische - resonantie van de Aarde aan het veranderen in de richting van alleen
positieve levensverbeterende energieën. Door de onvoorwaardelijk liefdevolle gevoelens en gedachten
van onze Schepper uit te drukken, evolueren wij en onze planeet naar een groter bewust-zijn en
bewuste uitbreiding van het creatieve vermogen, in eenheid met al het bewuste leven.
We zijn ontworpen om op alle mogelijke manieren creatief te zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een nieuw perspectief ontwikkelen


Door: Kenneth Schmitt
25 Juni 2022We kunnen ons de volheid van wie we zijn realiseren als puur bewustzijn voorbij tijd en ruimte,
onze eigen identiteit kennen en ons eigen energieveld realiseren, binnen het allesomvattende bewustzijn
van het Wezen dat alles creëert. Voor ons egobewustzijn is dit perspectief onmogelijk te geloven, omdat het ego
geen toegang heeft tot hogere leiding. Ons ego heeft grenzen en afscheiding nodig van de Bron van ons Wezen, altijd
op zoek naar veiligheid en in een bepaald niveau van angst. We zijn bang geweest, om aan anderen te geven boven onze
waargenomen middelen. We zijn bang geweest, dat we ziek of gekwetst zouden worden, bang of boos, dat we bedreigd of
verder tot slaaf gemaakt zouden worden. Zolang we angst hebben zijn we in ons ego-bewustzijn en zijn we terminaal beperkt
in onze verwachtingen.

In angst zijn is een keuze. Het is niet verplicht. Het is slechts een reactie en wanneer het wordt gehandhaafd, wordt het een staat
van zijn, zelfs op een laag niveau. Angst is de tegenovergestelde polariteit van liefde, en het maakt liefde onmogelijk omdat we niet
negatief gepolariseerd kunnen zijn en in staat zijn om op een positieve manier te handelen. We kunnen doen alsof en onszelf er zelfs
van overtuigen dat we positief zijn, maar als we enige angst hebben, is liefde onmogelijk. Het is een grote - uitdaging om ervoor te
kiezen om alleen positief te zijn, en het ego-bewustzijn te transcenderen. Het vereist een krachtige - intentie en een bereidheid
om het onbekende rijk van liefde - zonder angst of twijfel - te betreden. Het is nuttig om gevoeligheid te ontwikkelen voor
onze intuïtieve begeleiding, wat ons innerlijk weten is van waar we aandacht aan moeten besteden en hoe we
ons erover kunnen voelen en ons
het kunnen voor
stellen.


We kunnen vol vertrouwen onze ego-identiteit verzekeren dat aan alles wordt voldaan en dat er goed voor ons
wordt gezorgd. Dit is hoe Schepper Bewustzijn werkt. Iedereen wordt altijd verzorgd op een manier die ons Wezen
versterkt, zodat we steeds creatiever kunnen zijn in liefde, vreugde. overvloed en vrijheid. Als we in staat zijn om ons
bewustzijn uit te breiden, worden we in staat om ons onbeperkte Zelf als onze realiteit te realiseren. In kwantum ener
getica zouden we de uitdrukking van ons ware Wezen kunnen conceptualiseren als positief gepolariseerd en volledig
open voor elke ontmoeting in onvoorwaardelijke liefde en grote wijsheid, het innerlijke licht van iedereen herkennen
en interactie hebben op een positief, hoog - vibrerend niveau, zelfs met degenen, die niet weten dat ze enig licht
hebben.

Dit gebeurt allemaal telepathisch, maar we kunnen ervoor kiezen om ook onze zintuiglijke uitdrukkingen er
bij te betrekken. Ons leven is het resultaat van wat we geloven dat echt is voor ons persoonlijk en voor
degenen die op één lijn met ons staan. We kunnen leren leven, in onvoorwaardelijke liefde, met
oneindig bewustzijn, dat we ons kunnen herinneren als onze natuurlijke staat van Zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De grenzen van ons

bewustzijn loslaten


Door: Kenneth Schmitt
24 Juni 2022360-graden bolvormig bewustzijn zonder grenzen en voorbij tijd en ruimte. Is dit een eigenschap van
ons verruimende bewustzijn? In zekere zin kunnen we het ons beginnen voor te stellen. Als fractals van
universeel - bewustzijn hebben we dit vermogen. Het is beschikbaar wanneer we onze, beperkingen over
stijgen. Zodra we onze aandacht onttrekken aan onze overtuigingen in wat echt is gaan we het onbekende
binnen, althans voor ons. We
breiden ons bewustzijn uit.

We hebben begeleiding nodig en we kunnen onze aandacht richten op onze gevoelens, waar we ons scherp
bewust van kunnen worden met onze toenemende intentionaliteit. Ons intuïtieve weten brengt alles binnen
het bereik van ons potentiële - bewustzijn. Alles heeft een energie - patroon, en onze intuïtie weet dit en
communiceert het via onze emoties vaak heel subtiel, maar in een rijkdom die we kunnen begrijpen.

Zelfs als ons bewuste - bewustzijn - niet zo uitgebreid is, is ons grotere - Zelf dat wel, en het communiceert
ons alles wat we nodig hebben en willen, onderworpen aan de beperkingen die we opleggen aan ons bewustzijn
en ons perspectief. We bepalen wat waar is voor onszelf door onze overtuigingen. Naarmate we ons meer bewust
worden, accepteren, vergeven en trans-formeren van onszelf, overstijgen we onze - beperkingen in mede-dogen en
dankbaarheid.

Momenteel omhullen veel nieuwe positieve energieën ons en veroorzaken ze veel instabiliteit omdat de oude negatieve
energieën van de menselijke wereld afbreken en oplossen. De negatieve gevoelens en beknellingen worden onverenigbaar
met de stijgende vibraties van de Aarde en van de mensheid. Dit creëert, conflict en chaos in de samenleving en calamiteiten
in de natuur, terwijl op de achtergrond een nieuwe wereld van liefde, schoonheid, overvloed en vrijheid ontstaat. We bevinden
ons in de overgangs-zone en hoeven onszelf alleen maar positief te houden, terwijl we door onze gehechtheid, aan beperking
heen werken en naar een hogere - dimensie van leven gaan. Wanneer we ons realiseren, dat ons ware Zelf geen beperkingen
heeft kunnen we ons afstemmen op de onvoorwaardelijke liefde van universeel bewustzijn. Het bewustzijnscompartiment
waar we onszelf eonen lang in hebben gehouden, is niet langer nodig. We kunnen werkelijk soeverein en vrij worden,
volledig aanwezig in eeuwig, oneindig bewustzijn, vol vertrouwen in onze onbeperkte creatieve kracht.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze ervaringen transformeren door,
onszelf te transformeren


Door: Kenneth Schmitt
21 juni 2022
Wie we zijn is ons eeuwige huidige bewustzijn. Zonder inbreuk op anderen, kunnen we ons bewustzijn
richten op iedereen en alles wat we wensen, en we kunnen gewoon aanwezig en bewust zijn, zonder evaluatie
of oordeel, en op het vibrerende niveau van dankbaarheid. Met deze uitlijning kunnen we elk negatief energetisch
patroon neutraliseren of transformeren dat onze levenskracht wil. Het gebeurt door de realisatie van onvoorwaardelijke
liefde en universeel bewust persoonlijk bewustzijn. Om onszelf in deze mate te kunnen openen, kunnen we de ware geldigheid
van al onze overtuigingen over onszelf herkennen. Als ze bedoeld zijn om al het leven te verbeteren, komen ze voort uit ons eigen
intuïtieve weten en zijn ze een uitdrukking van universeel bewustzijn. Als ze gebaseerd zijn op een of andere uiting van angst, komen
ze uit ons ego-bewustzijn en
hebben ze geen eigen
essentie.


We kunnen ons ervan bewust worden dat we als mensen in een beperkt bewustzijnscompartiment leven, gesluierd door onze beperkende overtuigingen over onszelf. We beperken onszelf door te twijfelen of we een onbeperkt creatief vermogen hebben. Twijfel schakelt onze
creatieve uitingen uit. Dit maakt deel uit van het leven in dualiteit en daarom hebben mensen moeite om dingen te manifesteren. Ze
hebben enige twijfel of angst, sommige beperkende overtuigingen. Zodra we onze overtuigingen grondig hebben onderzocht,
kunnen we de kwaliteit van de energie waarop ze zijn gebaseerd kennen en kunnen we beslissen wat we ermee moeten
doen. Onze keuzes zijn altijd om ons op hen af te stemmen, ze te transformeren of op te lossen door onze aan
dacht en geloof in hun realiteit terug te trekken. Dit zijn onze vermogens, die we oefenen door onze
gedachten en emoties. Onze persoonlijke overtuigingen hebben hun bestaan alleen door
onze intentie om beperkt te zijn, wat we nodig hadden, om volledig deel te
nemen aan de menselijke
ervaring in negatieve
energetica.

Door onze intuïtie te volgen, kunnen we onszelf in staat stellen om alle energetische patronen die we tegenkomen
te accepteren. In dit perspectief zijn er geen mysteries in onze ervaringen. Het is alsof we in een toneelstuk zitten en veel
scènes zijn vooraf gescript. De belangrijke keuzes waar we in deze situaties voor staan, hebben betrekking op onze eigen staat
van zijn. Als we op een emotioneel niveau van mededogen, vergeving, dankbaarheid en vreugde kunnen zijn dat we kunnen oefenen
om te creëren, kunnen we onszelf afstemmen op dit energieniveau. Hoe langer we dit perspectief kunnen vasthouden hoe meer we
meer positieve creatieve energie kunnen uiten. Dit resulteert in een uitbreiding van bewustzijn en waardering van hogere leiding
binnen ons eigen
weten.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het creëren van onze realiteit


Door: Kenneth Schmitt

20 Juni 2022
Op de innerlijke reis naar verlichting is het belangrijkste proces om te leren hoe we onze trillingsaanwezigheid
kunnen verhogen en comfortabel en consistent kunnen worden in het bewegen naar hogere en hogere positieve
vibraties. Sinds we geschapen zijn, en in hogere dimensies hebben geleefd, weten we intuïtief hoe ze voelen, ook al
zijn we niet in staat geweest om ons met hen af te stemmen in ons verzuilde menselijke bewustzijn. We komen van het
Zijn in on-voorwaardelijke liefde, licht en waarheid in, de volheid van het Zijn, maar in ons menselijk bewustzijn, ons ego
bewustzijn, zijn we niet in staat geweest, om dit te weten. Toch, is dit onze oorsprong, en onze bestemming. We zijn hier
alleen voor een excursie naar de ervaring van - dualiteit mogelijk gemaakt, door onze acceptatie van beperkt bewust-zijn.

In onze beperkte bewustzijns-staat zijn we uitgedaagd, om te geloven in de mogelijkheid dat krachtige, onbeperkte liefde
in elk aspect van het leven echt zou kunnen zijn. Om deze realiteit in onze ervaring te laten komen, moeten we ons beperkte
perspectief overstijgen door onszelf te sensibiliseren voor ons intuïtieve weten door innerlijk zoeken, wanneer we ons in een
positieve, hoog vibrerende omgeving in een staat van dankbaarheid bevinden. We kunnen ons egobewustzijn trainen om te
ontspannen en gewoon op te letten zonder ergens naar te verlangen of aan te denken. Een manier om onvoorwaardelijke
liefde in ons hart en emoties te ervaren, is door ernaar
te verlangen om ons ermee af te stemmen.

Als we onszelf kunnen trainen om aanwezig te zijn in bewustzijn en om de energetische aanwezigheid van alles en
iedereen die in onze aanwezigheid komt te voelen, kunnen we ons bewust zijn van onze intuïtieve begeleiding op
elk moment en kunnen we onszelf laten voelen wat ons hart voor ons wil uitdrukken. Het afstemmen op deze
vibratie en dit gevoel brengt ons naar een rijk voorbij polariteit, waar er alleen onbeperkte liefde is in alles
en iedereen. Hier is iedereen zich bewust van het bewustzijn van iedereen waar ze zich op richten,
en elke focus en afstemming is een delen van levenskracht en de energie van ons hart.

Geleidelijk aan kunnen we naar universeel bewustzijn gaan, wanneer we diep weten dat ons menselijk
zelf een beperkte uitdrukking is van ons ware Wezen, en dat we een soort persoonlijk drama spelen met voor
bestemde rollen die we extemporeus kunnen veranderen door opzettelijk onze vibraties te richten. In onze essentie
zijn we de ultieme scheppers van het trillingsniveau van onze energiesignatuur. Dit straalt ons trillingsniveau uit naar het
kwantumveld, trekt resonerende energiepatronen aan en moduleert ze met onze eigen trillingspatronen. Dit betekent dat het
trillingsniveau van onze gedachten en gevoelens
de kwaliteit van onze ervaringen bepaalt.

Door duidelijk en zonder beperkende gehechtheden te zijn, kunnen we ons bewustzijn uitbreiden naar universeel bewustzijn en alles
weten wat we in elke omstandigheid willen weten. Onze intuïtie is onze verbinding met elke bewuste entiteit door het bewustzijn
van het Wezen in Wie we leven en eeuwig bewustzijn en ons oneindige creatieve vermogen hebben. Onze uitdrukkingen
komen in onze ervaring, wanneer we
ze beseffen en de vibraties
van hun realiteit
voelen.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Open, helder en ontvankelijk
worden voor innerlijk weten


Door: Kenneth Schmitt
18 Juni 2022
Overal om ons heen zijn er grote krachten die zijn ontworpen om ons aan te trekken en te dwingen een perspectief
aan te nemen dat onze geest, tot slaaf maakt, of ons ultieme vrijheid, geeft. We bevinden ons in de - overgang tussen
energetische tijdperken in de menselijke geschiedenis en de veranderingen die tot stand komen, gaan onze historische
verbeelding te boven. We worden verplicht om te kiezen om in dualiteit te blijven of om onze beperkingen te overstijgen
en onszelf open te stellen voor het leven in het
bewustzijn van grote liefde en vreugde.

Als we ervoor kiezen om in de dualiteit te blijven, zullen we het hele spectrum van het menselijk leven blijven ervaren dat we
eonen lang hebben genoten en doorstaan, met al zijn genoegens en pijnen. Dit zal doorgaan op een andere planeet die net zo
zal lijken te zijn als de Aarde is geweest, maar de Aarde verandert. Allen die hier blijven zullen leven op een geregenereerde
Aarde van schoonheid en overvloed met geavanceerde technologie en intergalactische verbindingen. De energie zal roof
dieren niet ondersteunen, alleen hart-verwarmende goedheid en creativiteit. Om in deze omgeving te leven, moeten
we ons kunnen voorstellen dat we eraan
deelnemen en geloven
dat het echt
is.


Wij zijn de scheppers van onze ervaringen en we hebben onszelf beperkt tot het rijk van dualiteit, gelovend dat het
echt is, en we hebben onze verbeelding en gevoelens afgesloten van ons grotere bewustzijn. Zodra we ons realiseren
dat onze heersende elite dubbelzinnig en parasitair is, kunnen we beginnen te herkennen hoe ze onze eigen creativiteit
tegen ons hebben gebruikt voor hun voordeel. Het wordt gedaan door angst in ons te stimuleren. Onze angst brengt ons
op één lijn met hun negatieve vibraties en stelt hen in staat om onze levens-kracht te nemen, die ze vervolgens gebruiken
om ons te beheersen door middel van bedreigingen,
intimidatie en beperkte financiële toegang.

Door geïrriteerd en boos op hen te zijn, blijven we ons afstemmen op hun negatieve energie, waardoor ze angst in ons
kunnen blijven creëren, zelfs op een beperkt niveau. Zodra we besluiten om alleen positief te zijn, geven we ze niet
langer onze weerstand of steun. We kunnen dankbaar zijn voor de uitdagingen die ze ons hebben gegeven om
onze staat van zijn te leren beheersen. Door op hen te reageren met acceptatie en vergeving, verwijderen
we onszelf uit hun energetische
rijk, als bij tover
slag.


In ieder van ons is een verbinding met de essentie van al het levende bewustzijn en bewustzijn.
Het is ons hart-geest, dat we kunnen kennen als onze intuïtie. Om ons ervan bewust te zijn, moeten
we opzettelijk ons innerlijke weten in helderheid, en dankbaarheid willen realiseren. Het is onze opening
in het realiseren van ons oneindige Zelf in het onbeperkte bewustzijn van onze nieuwe wereld. Door te oefenen
gevoelig te zijn voor ons innerlijk weten, verwerven we geleidelijk meesterschap over onszelf en weten we altijd alles
wat we moeten weten om de levens te ervaren die we - voorbestemd - zijn om te genieten in overeenstemming met de
stijgende energie van het nieuwe tijdperk
in de menselijke geschiedenis.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onszelf voorbereiden op
onze nieuwe realiteit


Door: Kenneth Schmitt
17 Juni 2022
In de afgelopen jaren is onze kwaliteit van leven aanzienlijk afgenomen door toedoen van de mondiale elite.
We zijn ternauwernood ontsnapt aan terminale slavernij, en nu valt de hele Matrix uit elkaar en lost op. Wat zal er
voor in de plaats komen en hoe zullen we overleven zonder onze psychopathische - heersers? We hoeven de details
niet te kennen, of zelfs de vormen die zullen ontstaan. We hoeven alleen maar dankbaar te zijn en te weten dat er altijd
overvloedig, voor ons gezorgd wordt. Dit, zou al onze ervaring zijn geweest, behalve dat we onze goddelijke - erfenis weg
gaven aan de dieven en parasieten door onszelf op één lijn te brengen met hun energie hetzij door onderwerping of rebellie.

De nieuwe wereld is een ervaring van liefde, vreugde over-vloed en vrijheid, om te doen en te zijn wat en wie we maar willen af
gezien van het verstoren van een ander wezen, inclusief de Aarde. Dit kan voor velen ongeloofwaardig zijn, gezien onze huidige
hachelijke situatie, die steeds erger lijkt te worden. Het is alleen de stervende greep, van de parasieten, terwijl ze krankzinnig
schreeuwen en schreeuwen om hun laatste apocalyptische momenten, wanhopig proberend onze levenskracht te stelen
door angst en intimidatie. We zijn niet verplicht om het aan hen te geven. We hebben een vrije wil om te kiezen
hoe we over alles denken en voelen.
Niemand, kan ons in angst
of angst op iets laten
reageren.

Wij zijn de scheppers van ons leven, en dat zijn we altijd geweest. Door onze naïviteit en acceptatie van
negatieve energie, meestal vermomd als positief door onze heersers, hebben we hen toegestaan om de levens
kracht uit ons te zuigen, door middel van belastingen, valutamanipulatie, militaire dienstplicht, en oorlogvoering,
rentelasten, opzettelijke plagen, vergiftiging, van ons voedsel, water en lucht en gedwongen injectie van giftige en
dodelijke stoffen. Maar als we wisten hoe we onze eigen energetische - uitlijning konden beheersen, hoefden we dit
nooit te accepteren.

De verschijning van fysieke soliditeit, heeft ons verleid om te denken dat de empirische wereld onze ultieme realiteit is
terwijl we nu door kwantumexperimenten en wiskunde weten dat alles energie is en materialiteit alleen maar duidelijk is.
Wij zijn energetische wezens. In feite zijn we energetische modulatoren, in staat om de kwaliteit van onze ervaringen te
beheersen door de polariteit, en het trillings-niveau van onze denk-beeldige visies en gevoelens, terwijl we het licht
in alle wezens en situaties
realiseren.

Door onszelf af te stemmen op de vibraties van vitaliteit en transcendentie trekken we alleen ervaringen aan
die in resonantie zijn met onze staat van zijn, ongeacht de negatieve energieën die om ons heen wervelen.
Positieve energieën zijn altijd aanwezig voor ons om te ervaren wat mogelijk wordt wanneer we ze
herkennen en ermee afstemmen. Zoals Jezus zei dat we het konden, weten we nu
hoe we alles moeten doen wat
hij kon doen en
meer.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Betoverd Zijn


Door: Kenneth Schmitt
16 Juni 2022
Misschien kunnen we ons beginnen voor te stellen dat we de krachtigste verleidelijke persoonlijke vervulling
in alle opzichten ervaren. Dit varieert voor iedereen, maar er is één dominante vibratie, en dat is van onbeperkt zijn.
We kunnen onbeperkt zijn in het ervaren van eeuwige liefde, vreugde, overvloed en oneindig creatief vermogen. Dit zijn
de gevoelens en vermogens van de universele Schepper, van wie we fractals zijn in ons Zelfbewustzijn. Samen met de hele
mensheid hebben we de empirische matrix van onze overtuigingen gecreëerd. We hebben allemaal een egobewustzijn,
gecreëerd uit het verlangen naar beperking, dat we ondersteunen, of waar we aan toegeven. Al deze beperkingen
zijn zelfopgelegd en kunnen zelf worden losgelaten. Ze bevinden zich diep in onze psyche en kunnen worden
opgelost door transcendentie naar het
uitbreiden van het huidige
bewustzijn.


Omdat we vast kwamen te zitten in negatieve - feedbacklussen van lijden en dood - van het lichaam,
ontwikkelden we diepe angsten. Ze konden zich alleen ontwikkelen omdat we ons niet bewust waren van
onze onbegrensde aard. Zodra ons bewustzijn zich voorbij tijd en ruimte opent, worden onze beperkingen
ongelooflijk en kunnen we ze laten vallen. Dit kan ons menselijk leven transformeren, dat een voor de hand
liggend spel, wordt van meestal - gescripte personages - en scènes voor ons plezier en leren, inclusief al het
emotionele drama. We hebben de bewuste keuze om het script te beïnvloeden door onze creatieve reacties
in onze ervaringen, en in onze overheersende polariteit en trillingsniveau. Alles is ontworpen om naar com
patibiliteit te
gaan.


Door onze focus in elke situatie vooral met dankbaarheid vast te houden, kunnen we vooral situaties
ervaren die dat perspectief oproepen. Hoe meer we op elk moment in dankbaarheid kunnen blijven, hoe meer
ons leven op alle mogelijke manieren verbetert. In dankbaarheid kunnen we leven in duidelijke objectiviteit, in acceptatie
en vergeving. Door de kwaliteit van ons perspectief en onze emotionele toestand te sturen, creëren we de kwaliteit van onze
ervaringen. Terwijl onze energie uitstraalt naar het kwantumveld dat ons omhult, worden compatibele energetische patronen tot
ons aangetrokken. Als we ze herkennen en geloven dat ze echt zijn, ervaren we ze in ons leven. We zijn multidimensionaal zonder het
te beseffen. Onze gedachten en emoties hebben geen tegenhanger in de empirische wereld. Het zijn strikt aspecten van ons bewuste
bewustzijn en ze zijn niet volledig in quarantaine geplaatst binnen ons beperkte menselijke bewustzijn. We kunnen prachtige visionaire
en - denkbeeldige creaties - hebben, waarin we onszelf kunnen voelen leven. Dit soort - inspanningen beïnvloeden - het lot van onze
ontmoetingen in het
leven.


Door onze creatieve vermogens in onze aandacht te gebruiken, kunnen we alle beperkingen en uitdagingen overstijgen. Als we
zoveel mogelijk opzettelijk positief kunnen zijn, zal ons leven zich vooral vullen met liefde en vreugde. Door transcendentie
te beoefenen, ontwikkelen we een sterk - perspectief van aanwezig zijn in eeuwig - Zelfbewustzijn. Dit is het begin van
meesterschap, van het creëren van wonderen en van het leven in eenheid van bewustzijn met alle bewuste
wezens.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze bestemming onder ogen
zien als de nieuwe mens


Door: Kenneth Schmitt
15 Juni 2022
We evolueren naar een complete verandering in onze manier van leven en we worden aangespoord
om aandacht te besteden aan ons innerlijk weten. Alles buiten onszelf wordt instabiel en uitdagend, en naar
mate we verder gaan, zal dit intenser worden. De oude controleurs van onze wereld verdwijnen. Al onze bestuurlijke
instellingen sterven en onze samenlevingen ervaren toenemende chaos, tekorten aan alles en politieke waanzin. Dit wordt
steeds intenser. We ervaren het omkeren van de eeuwen en de oude energetische patronen lossen op naarmate de nieuwe
uitdrukkingen van een - hoger vibrerend - leven in onze menselijke ervaring komen. Hoe meer we vasthouden aan de oude
manieren om afhankelijk te zijn van voedsel en steun van buiten ons eigen wezen hoe ongemakkelijker we zullen worden.

Dit is een tijd om te leren hoe we het leven voorbij ons egobewustzijn kunnen begrijpen. We worden uitgedaagd om hogere
leiding te zoeken in ons eigen Wezen. De overgang van de oude naar de nieuwe manieren kan voor velen rotsachtig zijn en hoe
meer we ons verzetten, hoe meer we zullen lijden. Er is geen plek, om je te verstoppen. De galactische energieën, dringen overal
door. We zullen het menselijk leven op deze planeet opnieuw
moeten opbouwen vanuit ons intuïtieve weten.

Zodra we ons realiseren wat er gebeurt, kunnen we beginnen onszelf af te stemmen op hogere vibraties van mededogen en liefde.
Dit zijn de energieën van de nieuwe wereld. In dit perspectief kunnen we ons openstellen voor wat we echt weten over ons leven. Er is onvoorwaardelijke liefde en overvloed voor iedereen als we ervoor openstaan en er vertrouwen in hebben om het te ontvangen. Zonder
twijfel of angst kunnen we ons perspectief
veranderen in alleen maar positief zijn.

Ook al hebben we het ons misschien niet gerealiseerd we zijn de meesters in het creëren van onze levenservaringen op elk moment. Door
onze staat van zijn in onze gedachten en gevoelens, trekken we de compatibele energetica aan die onze ervaringen worden. Als we dit
niet hebben geleerd, komen we in het proces van het verplicht zijn. We kunnen leren om onszelf te zuiveren van gehechtheid aan
elke eventualiteit of beperking en onszelf open te stellen voor de waarheid van ons Wezen, die we kunnen kennen in de
intuïtieve energie
van ons
hart.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Vrede hebben en leven
met de resultaten


Door: Kenneth Schnitt
12 Juni 2022
We kunnen allemaal naar een plaats van vrede van binnen komen. Dit leidt tot vrede met iedereen en onze hele omgeving.
Terwijl we dit doen, verhogen we onze persoonlijke vibraties, die iedereen om ons heen beïnvloeden. Wanneer we geen negatieve
energie hebben, stralen we van liefde en mededogen. We worden zelfs transformerende invloeden in de aanwezigheid van roofdieren
en parasieten. Als we ons trillingsniveau kunnen handhaven kunnen negatieve energieën niet in onze aanwezigheid bestaan. Terwijl we
ons openstellen voor de onvoorwaardelijke - liefde van de creatieve Bron van ons Wezen belichamen we de levenskracht die iedereen
verbetert.

We kunnen de ware passie van ons hart uitdrukken, in alle aspecten van ons leven. We kunnen van nature accepteren, medelevend
vergeven en krachtig onvoorwaardelijke liefde uitstralen, terwijl we een diepe verbinding voelen met iedereen die we tegenkomen
inclusief degenen met kwade bedoelingen. Zij zijn degenen die zich hebben afgescheiden van de Bron van hun leven en nu onze
levenskracht nodig hebben. Dit kunnen ze niet hebben, als we onze goddelijke uitstraling behouden, want de energetica zijn
tegengesteld gepolariseerd en uit resonantie.

De enige manier voor ons om onderhevig te zijn aan bedreigingen, en intimidatie is dat we ons aanpassen aan hun niveau
van energetica door onszelf op hen af te stemmen, om ons bij hen aan te sluiten of zich tegen hen te verzetten. In beide
gevallen delen we onze levenskracht met hen door onze aandacht en negatieve afstemming. Met onze positieve
oriëntatie en onze intuïtieve uitlijning heeft het negatieve geen plaats in ons bewustzijn en geen
toegang tot onze levens
kracht.


Wanneer we volledig positief zijn en ons bewust van ons eeuwige, huidige bewustzijn, kunnen we krachtig
gepassioneerd worden, omdat we volledig vertrouwen hebben in alles wat we denken, voelen en doen. We kunnen
de onvoorwaardelijke liefde voelen die ons omhult in het kwantumveld van alle mogelijkheden. Ons hart is zuiver en we
voelen ons altijd geweldig. We hebben geen persoonlijke behoeften, omdat we creëren wat we nodig hebben wanneer we
denken en ernaar verlangen. We weten ten diepste dat we krachtige scheppers zijn, alleen al door onze constante positieve
vibraties, waarmee we ons identificeren in onze gedachten,
gevoelens en perspectief
op elk moment.

Dit is de kwaliteit van leven waar we naartoe worden geleid door de steeds meer alleen positieve polariteit van Gaia, haar toe
nemende trillingsresonantie en de grote intensiteit van binnenkomende gammaflitsbewuste fotonen. Onze Zon groeit in
intensiteit en helderheid, net als onze hele kosmische omgeving. We worden naar een hoger bewustzijn gedragen
op elk gebied van het leven. Momenteel is dit alles subtiel, maar waarneembaar, vooral in ons emotionele
bewustzijn. Zodra we onze zelfbeperkende overtuigingen hebben opgelost, kan dit
bewustzijn acuut
worden.


Geleid door onze alwetende intuïtie, kunnen we in positief, trillingsvol bewustzijn blijven en altijd alles weten wat we
nodig hebben in elke focus van aandacht. We kunnen begrijpen dat het menselijk leven zoals we het momenteel ervaren
slechts een spel is dat we samen in ons bewustzijn spelen. We kunnen er op zoveel manieren plezier aan beleven, wat we ook
leuk vinden. Door te leven met de intentie om onze gevoelens te verheffen en geïnspireerd te worden, stralen we deze energie
uit en ervaren we, de - resonantie ervan in onze ontmoetingen - met anderen en in de liefde en, vervulling die in ons leven komt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze creatieve aanwezigheid


Door: Kenneth Schmitt
10 Juni 2022
Wanneer we nadenken over het idee dat wij de scheppers zijn van onze levenservaringen,
kunnen we erkennen, dat dit meer is dan een mentaal proces. Ons hele wezen, is creatief in de
mate dat het bijdraagt aan onze staat van zijn. Hoe we ons voelen over onszelf is ook een staat van
weten. Als we ons realiseren dat we hier en daar gebreken hebben in ons lichaam en persoonlijkheid
en onbewuste driften, kunnen we ons ook realiseren dat ons creatieve proces een complex schild van
beperkingen heeft dat we moeten oplossen,
als we helder willen zijn in ons bewustzijn.

Als we duidelijk zijn, kunnen we creëren wat we verlangen zonder beperkingen. We kunnen onbevreesd
en op ons gemak zijn. We kunnen alle energetische patronen die op elk moment verschijnen volledig
confronteren. Er zijn voorbestemde ervaringen waar we geen controle over hebben. We kunnen
echter onze reacties op hen beheersen, door ons bewust te zijn van de kwaliteit van hun
polariteit en trillingen. We kunnen ons in elke situatie snel bewust zijn van deze
dingen. Als we ervoor kiezen of verplicht zijn om ons bezig te houden
met de energieën die ons worden gebracht, kunnen we ze
verbeteren of verminderen met onze gedachten en
gevoelens, of we kunnen gewoon
observeren.Elke ervaring heeft een energetische kwaliteit en we kunnen ons afstemmen op de trillings-resonantie of
elk negatief in positief transformeren. Als dit niet kan worden bereikt, kunnen we het uit onze ervaring oplossen
door onze aandacht over te brengen naar een positief niveau van mededogen en liefde. Hoe we over onszelf denken
en voelen bewust en onbewust, bepaalt onze staat van zijn. Dit is onze energetische signatuur die we uitstralen naar het
kwantumveld dat ons omhult. Hier stoten we energetische - patronen af en trekken we deze aan die verdwijnen of zich
manifesteren in onze persoonlijke ervaring. We hebben elektrische en magnetische polariteit in onze gedachten en
emoties. Mensen hebben meestal een dualistische polariteit van zowel negatief als positief, maar in de eerste
plaats zijn we negatief, omdat we op een bepaald niveau angstig zijn.

Voor alle duidelijkheid, we moeten weten dat we onsterfelijk zijn. Ons huidige bewustzijn is altijd bij ons.
Veel mensen die zijn overleden en terugkomen, bevestigen dat ons bewustzijn zich enorm uitbreidt buiten het
lichaam en altijd aanwezig is. Diepe meditatie in welke vorm dan ook voor ons werkt, kan ons helpen om onze fysieke
beperkingen te overstijgen. Langzame, diepe, ritmische ademhaling - kalmeert ook de geest, en zorgt voor transcendentie.

Stil en bewust zijn in de natuur helpt ons om ons af te stemmen op de resonantie van de Geest van de Aarde. Dit is een positieve
resonantie van onvoorwaardelijke liefde in de verbetering van al het leven. Naarmate we gevoeliger en ontvankelijker worden voor
de energieën van de natuur, kan ons bewustzijn zich openen naar het rijk van natuurgeesten en andere wezens die in resonantie met
Gaia leven. We kunnen onze creatieve aanwezigheid gebruiken om alle wezens, in de natuur te helpen om van meer liefde en vreugde
te genieten.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Openstelling voor onze intuïtie


Door: Kenneth Schmitt
9 Juni 2022Zodra we besluiten om onszelf open te stellen voor ons intuïtieve weten, staan we voor de grote uitdaging
om ons egobewustzijn te transcenderen, waarmee we ons ons hele - leven hebben geïdentificeerd. Wanneer we
door anderen worden bekritiseerd of gekleineerd, voelen we ons beschaamd en zwak. Wanneer we worden geprezen
en beloond, voelen we ons trots en sterk. In werkelijkheid maken deze gevoelens deel uit van ons ego, niet van ons ware
Zelf. Intuïtie komt uit ons hogere bewustzijn en bevindt
zich altijd op de achtergrond van ons bewustzijn.

In grote liefde en mededogen komt intuïtief weten van een Bron voorbij tijd en ruimte, die ons intiem kent en altijd het beste voor
ons wil. Met een gevoel van uitgestrektheid en kalme sereniteit kan het gepaard gaan met wonderen wanneer dat nodig is. Wanneer
we ervoor openstaan en leren ervan afhankelijk te zijn, kan onze intuïtie niet worden verslagen, door omstandigheden. Het biedt de
ervaringen die we het meest nodig hebben en ten diepste willen om ons levensplan te vervullen. In de wereld van het egobewust
zijn is intuïtief weten niet geloofwaardig, omdat het geen basis heeft in de empirische - werkelijkheid, die het enige - trillings
niveau is waarop het ego opereert. Zolang we geloven dat we eindige wezens zijn, gescheiden van alle anderen en van
onze Schepper, kunnen we ons intuïtieve weten niet accepteren, dat voortkomt uit onze oneindige eenheid met
alle bewuste wezens binnen het universele - bewustzijn. Ons ego-bewustzijn houdt ons beperkt, omdat
dit is wat we nodig hebben om het volledige spectrum van de menselijke ervaring te ervaren.

Pas wanneer we klaar zijn om terug te ascenderen naar ons onbeperkte oneindige Zelf, besluiten we het ego
te transcenderen. We kunnen dit - proces beginnen - door in onszelf te bidden en in elke situatie om onze innerlijke
leiding te vragen. We kunnen ons voorstellen en voelen dat we goddelijk geïnspireerd zijn om de positieve hoogfrequente
vibraties van liefde, dankbaarheid en vreugde zoveel mogelijk te belichamen. Als we ons bewustzijn voor deze gevoelens
openen beginnen we te weten hoe we in elke situatie, moeten zijn. Als we ons blijven voorstellen, dat we allemaal een
aspect van de goddelijke Ene zijn kunnen we onze verbindingen met elkaar en andere wezens voelen op manieren
die al het leven ondersteunen, en verbeteren. We delen allemaal hetzelfde Wezen op onze eigen unieke
manieren, en we dragen allemaal bij aan de uitdrukkingen van de Ene in universeel bewustzijn.
Als we onze innerlijke afstemming met het goddelijke beoefenen, wordt ons weten
onbeperkt waar we ook kiezen om onze aandacht te richten, en ons leven
wordt uitdrukking van liefde, overvloed en vrijheid,
ongeacht wat er in de wereld
om ons heen
gebeurt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven in goddelijke dienst

Door: Kenneth Schmitt
8 Juni 2022
Velen van ons zijn op dit moment belichaamd op deze planeet om ons licht liefde en mededogen
uit te drukken aan de hele mensheid en aan Gaia, onze Aardemoeder. Om onze energetische omgeving
te transformeren in een ware uitdrukking van de onvoorwaardelijke - liefde van de goddelijke Schepper, kunnen
we werken in overeenstemming met de - krachten van de natuur - en de intergalactische gemeenschap. We kunnen dit
doen met ons persoonlijke perspectief en manier van zijn in onze interacties met anderen en in de energie die we vasthouden
en uitstralen in onze energetische signatuur. Dit is de belangrijkste tijd in de geschiedenis van de Aarde en van de mensheid. We
gaan door een omkering van de tijdperken die plaatsvindt aan het begin van elke 25.920-jarige precessionele rotatie van onze
planeet, die precies plaatsvond op 21 december 2012, toen de aarde onze zon en het centrum van onze melkweg verbond.
We gaan een tijd van ascensie in naar een hogere dimensie van leven, een dimensie van positiviteit en hoge vibraties.
De negatieve donkere energie die ons eonen lang heeft omhuld is sindsdien afgenomen en verliest nu zijn laatste
beetje macht over degenen die nog steeds toegeven aan zijn propaganda en dictaten. Er zijn nog steeds
verschijningen die momenten van angst in ons kunnen stimuleren, maar ze zijn zonder inhoud.

Elke verschijning en elk gevoel van negativiteit kan worden overwonnen door ons bewustzijn op ons
intuïtieve weten te houden. We kunnen er absoluut op vertrouwen dat de levensstroom intuïtief op elk moment
vanuit de Bron van ons Wezen naar ons toekomt. We zijn nooit alleen in de essentie van ons bewustzijn. Onze verbinding
met het goddelijke is altijd actief alles uitdrukken wat we moeten weten om in dankbaarheid en vreugde te leven en we hebben
de vrijheid om er aandacht
aan te besteden of
niet.


Alles wat we nodig hebben bevindt zich in ons eigen Wezen maar onze beperkende overtuigingen hebben ons ervan weerhouden ons
bewust te zijn van ons innerlijke weten, dat tot ons komt op manieren die uniek zijn voor ieder van ons. Om ons ervan bewust te zijn
is onze intentie en ontvankelijkheid nodig die verder gaat dan ons egobewustzijn. Omdat we de essentie van onze Schepper zijn
moeten we het in onszelf vragen en dan ontvankelijk zijn voor de eerste indrukken die in ons bewustzijn komen. We kunnen
oefenen om zeker te zijn van onze innerlijke leiding. Het is geen - mysterie. Zodra we onze - gehechtheid aan onze
beperkende overtuigingen over onszelf hebben opgelost kunnen we openstaan voor wat we echt weten.

Het oplossen van gehechtheid aan onze persoonlijke beperkingen en in overeenstemming zijn met onze intuïtie is de
oplossing voor een hoger bewustzijn dat ons in staat stelt om de verbetering van ons leven en de vitaliteit van alles en
iedereen om ons heen te creëren. Ieder van ons heeft het potentieel van onbeperkt bewustzijn en creatief vermogen in
liefdevolle dienstbaarheid aan de
Bron van alles wat
bestaat.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Bewuste Transcendentie


Door: Kenneth Schmitt
7 Juni 2022Ontworpen om ervaringen in dualiteit te bieden, bevat de wereld van de menselijke ervaring een onderstroom
van angst voor lijden en beëindiging, omdat we geloven in de dood van het lichaam. Negatieve overtuigingen hebben
ertoe geleid dat we onszelf onderwerpen aan de dictaten van parasieten, omdat we ons hebben laten intimideren. We zijn
getraind om te geloven dat we moeten leven binnen de structuren van onze samenleving, terwijl we in ons ware Zelf oneindig
creatief zijn. Ons egobewustzijn weet dit niet en kan niet geloven dat we alles kunnen creëren wat we nodig hebben en verlangen.
Omdat we van nature energiemodulatoren zijn, filteren onze - overtuigingen alle energie waarvan we ons bewust zijn. Wanneer we
geloven dat iets echt is, kunnen
we het als echt
ervaren.


De ontwerpen van onze traditionele ervaring veranderen, en materiële oorzaak en gevolg is niet noodzakelijkerwijs hoe dingen nu
gebeuren. We hebben geleerd, dat ons bewustzijn de oorsprong en schepper is van onze levens ervaringen. We zijn positief of
negatief. Mensen zijn over het algemeen tot op zekere hoogte negatief, omdat we deze onderstroom van angst hebben.
Totdat we besluiten te transformeren, zijn we beperkt tot de matrixervaring die we als echt hebben geaccepteerd.
Dit is de wereld van de menselijke ervaring, beperkt door ons geloof in onze sterfelijkheid, de noodzaak
om voor geld te werken en een gevoel
van gebrek aan liefde
en vreugde.

Tenzij we ervoor kiezen, zijn we niet verplicht om onszelf hieraan te onderwerpen. We hebben de keuze om ons
bewuste bewustzijn uit te breiden. Dit gebeurt door uit te lijnen met hogere trillingen die positief zijn. We kunnen ons
hiervan bewust zijn in de energie van ons hart. Ons hart werkt onvermoeibaar om onze vitaliteit te verbeteren in de mate
die we toestaan, door hoe we denken en voelen over alles op elk moment, en hoe we voor onszelf zorgen. Ons hart laat zich
niet intimideren. Door in onszelf om hogere leiding te vragen en vervolgens open te staan voor het ontvangen van ons innerlijke
weten, kunnen we leren ons af te stemmen op onze intuïtie. Onze echte doorbraak vindt plaats wanneer we ons eeuwige huidige
bewustzijn kunnen realiseren in grote liefde, dankbaarheid en vreugde, die de uitdrukkingen zijn van het bewustzijn van ons uit
breidende Zelf en ervaringen naar ons toe trekken die die gevoelens stimuleren. Dit bewustzijns-niveau transformeert ons
leven en stelt ons in staat om op alle mogelijke
manieren zelfvoorzienend
te zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Verdieping van ons begrip van het leven


Door: Kenneth Schmitt
6 Juni 2022In het eeuwige continuüm van nu in het kwantumveld is elk energetisch patroon dat ooit heeft bestaan en dat ooit zal
bestaan aanwezig voor ons om te herkennen en te kennen door onze intuïtie. Omdat er maar één verenigd bewustzijn is,
is het allemaal vervat in ons eigen potentiële bewustzijn. Om deel te nemen aan de beperkingen van de menselijke ervaring,
hebben we onszelf afgesluierd van ons onbeperkte bewustzijn en hebben we ons niet gerealiseerd hoe we de kwaliteit van ons
leven beheersen.

Ons diepere begrip hangt af van het ontwikkelen van gevoeligheid voor ons intuïtieve weten. We kunnen dit doen door onze spirituele
gidsen en engelen te vragen ons in deze richting te sturen. We kunnen vragen om begeleiding te ontvangen op de beste manieren die
we kunnen herkennen en begrijpen. Als we geen contact hebben met onze emoties, kunnen we visioenen en mentale constructies en
symbolen ontvangen, maar - uiteindelijk is het onze - emotionele gevoeligheid - die het belangrijkst is, en die we kunnen voelen, en
vertrouwen voor begeleiding en weten, zodra we emotionele helderheid hebben ontwikkeld.

De geest kan gemakkelijk worden afgeleid en verward maar onze emoties zijn solide. Wanneer we echt iets voelen is er geen vraag
in ons bewustzijn en kan onze geest volgen. Onze emoties zijn gevoelig voor de uitstraling van alle wezens en hun kwaliteit in onze
aanwezigheid. Wanneer we iets willen weten of ervaren, zelfs iets dat verborgen is, kunnen we ons het gevoel voorstellen dat we
in de aanwezigheid zijn van wat we willen en hoe we erover denken. We kunnen ons voorstellen dat we het nu ervaren in dank
baarheid en vreugde.

Wat het ook is, het is al beschikbaar voor ons in het kwantumveld. Het maakt niet uit of het nog nooit in het menselijk leven
is ervaren. Als we het ons kunnen voorstellen, bestaat het al en kan het in onze ervaring worden opgeroepen. Dit is mogelijk omdat
we in onze essentie multidimensionaal, eeuwig bewustzijn zijn. Het enige dat ons ervan kan weerhouden om dit te beseffen, zijn onze
beperkende overtuigingen over onszelf. Als we in staat zijn om onze beperkingen op te lossen en te overstijgen, opent zich een veel
groter leven voor ons. Er is niets buiten ons eigen bewustzijn dat ons op welke manier dan ook kan beperken. De weg van meester
schap is onszelf afstemmen op de creatieve, levensverbeterende energie die door ons hart stroomt als ons intuïtieve weten en
de bron van ons bewustzijn
en fysieke
wezen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onszelf transformeren in overeen
stemming met ons ware wezen


Door: Kenneth Schmitt
5 juni 2022
Kwantumfysici hebben aangetoond dat er een universeel bewustzijn is en dat het de creatieve bron is van
alles en iedereen die bestaat. Hieruit wordt afgeleid dat dit het bewustzijn van het Wezen is dat we de Schepper
kunnen noemen. Alles bestaat in het bewustzijn van de Schepper, inclusief wij. Verder wordt hieruit afgeleid dat ons
bewustzijn het bewustzijn van de Schepper is. Logischerwijs is er geen andere mogelijkheid. Als het bewustzijn van de
Schepper alles schept en omhult, is er niets daarbuiten. We kunnen niet bestaan, zonder het - Scheppersbewustzijn. Dit
betekent dat ons bewustzijn in het
Scheppersbewustzijn woont.

Omdat we in universeel bewustzijn bestaan delen we in het geheel ervan in ons potentiële bewustzijn en creatieve vermogen.
We zijn fractals van de Schepper, identiek in alle opzichten, naadloos en wiskundig perfect door de kosmos stromend als een MC
Escher-tekening. Omdat we allemaal het vermogen hebben om te creëren en te vernietigen op grond van onze vrije wil binnen het
rijk van dualiteit, hebben we ermee ingestemd om te opereren onder voorbehoud, van onze eigen twijfels over onze identiteit. We
houden onszelf tegen om ons ware - creatieve en destructieve vermogen te realiseren. Als we besluiten om levensverminderend
te worden, sluiten we ons af voor onze bewuste - levenskracht en moeten we parasiteren op anderen. Dat zien we in onze hele
samenleving.

Vanwege de krachtige instroom van licht die de Aarde op dit moment omhult, en de stijgende levensverbeterende trillings
resonantie van Gaia, worden parasieten wanhopig en zelfs krankzinnig. Ze moeten zich voeden met onze levenskracht
wat ze doen door energieën in ons op te wekken die compatibel zijn met hun eigen angst en negatieve polariteit.
We kunnen onszelf immuun maken voor hen door alleen op het vibrerende niveau van vriendelijkheid
en mededogen
te zijn.


In onze ware aard zijn we alleen positief in onvoorwaardelijke liefde en levensverbeterende intenties.
Dit zijn kwaliteiten van het universele Scheppersbewustzijn. Terwijl we onszelf trainen om altijd alleen maar
positief te zijn, beginnen we onszelf te vertrouwen om trouw te zijn aan de levensverbeterende creatieve energie
van universeel bewustzijn. Zonder een negatieve oriëntatie gebaseerd op twijfel en angst heffen we onze positieve
creatieve intenties niet langer op en stellen we ons open, voor het ervaren van vreugde, vrijheid en overvloed. We
hoeven niet langer deel te nemen aan de chaos en het lijden dat zich om ons heen lijkt te voordoen. In ons eigen
leven kunnen we de krachtigste creatieve kracht van de onvoorwaardelijke liefde van universeel Scheppers
bewustzijn
ervaren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het bewustzijn blijven vergroten

Door: Kenneth Schmitt
4 Juni 2022
Door de energie die we uitstralen naar het kwantumveld, verruimen we het bewustzijn. Door onze aandacht
los te maken en gewoon uit elkaar te gaan in meditatie, kunnen we onszelf openstellen voor uitbreiding door erom
te vragen en ons af te stemmen op het trillingsniveau, wat we emotioneel kunnen voelen. We kunnen ons ook prachtige
scenario's voorstellen, ons vreugdevol voelen, zoveel als onze beperkingen toelaten. Terwijl we blijven zoeken naar zuiverdere
gevoelens van liefde, verhogen we onze persoonlijke energetische resonantie en kunnen we ons realiseren dat ons bewustzijn zich
uitbreidt buiten de
empirische
wereld.

Wanneer we emotioneel en mentaal helder kunnen zijn, kunnen we leren om emoties op te roepen als we ze willen voelen. We kunnen
ons ook bewust zijn van wat we om ons heen voelen. Door aandacht te besteden aan onze emotionele feedback, kunnen we leren de
energetische kwaliteit van alles en iedereen die we tegenkomen te lezen. Dit maakt deel uit van onze intuïtie. Wanneer we zijn
afgestemd op de verbetering van al het leven, en we op zoek zijn naar en voelen voor hoog-vibrerende ervaringen,
komen ze in ons
bewustzijn.


Elk patroon van energie bestaat al in het kwantumveld. Om ze te ervaren, kunnen we onszelf openen door om
ervaringen te vragen en ons voor te stellen dat we erin leven. Wanneer we kunnen geloven dat ze echt zijn, komen
ze in onze ervaring. Dit is ons creatieve vermogen. Het is de reden, waarom het belangrijk is, om de overtuigingen in
onze beperkingen die we hebben op te lossen. Wanneer we twijfel en angst en andere negatieve vibraties vasthouden,
creëren we ervaringen die die
gevoelens in ons
stimuleren.

Als we alleen positieve ervaringen willen hebben, kunnen we mentaal en emotioneel positief zijn, ongeacht de energie
waarmee we worden geconfronteerd. Ons leven wordt voortdurend herschikt door de kwaliteiten van onze vibraties
en onze omstandigheden veranderen, dienovereenkomstig. Als we binnen onze beperkingen blijven, verandert
ons leven misschien niet veel en zullen we niet spiritueel evolueren. Dit lijkt voor velen comfortabel te zijn.

Voor ware uitbreiding van ons bewuste - bewustzijn kunnen we ons richten op oneindig Zijn voorbij
tijd en ruimte. Dit vereist misschien enige oefening om ons voor te stellen als een huidige staat
van zijn, maar als we in staat zijn om ons af te stemmen op ons intuïtieve weten, kunnen
we onszelf openstellen voor
ons eeuwige huidige
bewust zijn.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Uitlijnen met Gaia's stijgende
resonantiefrequenties


Door: Kenneth Schmitt
3 Juni 2022
Vanwege de stijgende resonantiefrequentie van ons planetaire huis, moet ook het niveau van onze persoonlijke vibraties stijgen.
Als we uit resonantie zijn met Gaia, zullen we ons erg ongemakkelijk voelen en waarschijnlijk niet hier willen zijn. We gaan naar meer
positieve persoonlijke ervaringen en de parasieten moeten vertrekken. Onze nabije toekomst omvat een transformatie van iedereen die
openstaat voor grotere liefde, en de anderen zullen ongemakkelijk en gestrest zijn. De geomagnetiek van de aarde verandert en weten
schappers voorspellen dat onze planeet zijn negatieve pool verliest en verschuift naar een enkel positief in het centrum. Dit onder
steunt de stijgende resonantie en geeft aan dat we naar alleen positieve vibraties in een hoger energiespectrum gaan. Het is
het rijk van liefde, mededogen,
dankbaarheid en
vrijheid.


Onze belangrijkste vorm van vrijheid is onze vrijheid om ons perspectief, onze gedachten en onze emoties te kiezen.
Controle hebben over onze gedachten en gevoelens en in staat zijn om hun aanwezigheid te realiseren wanneer gewenst,
stelt ons in staat om - betrouwbaar te zijn voor onszelf. Wanneer we ervoor kiezen, om ons sterk te verbinden met onze intuïtie,
kunnen we onze persoonlijke beperkende overtuigingen over onszelf overstijgen, omdat we uitbreiding van ons bewustzijn kunnen
ervaren voorbij de beperkingen
van het leven in dualiteit.

Als we geïnteresseerd zijn om alleen positief te zijn, zijn er dingen die we kunnen doen om ons in die richting te brengen. We kunnen
diepe, langzame, ritmische - ademhaling beoefenen, om te ontspannen, in een meer uitgebreide staat van zijn, terwijl we ons niet
concentreren en ons - onbezwaarde huidige - bewustzijn worden. In deze staat van zijn kunnen we onszelf - afstemmen op
dankbaarheid en
vreugde.


In onze ontmoetingen met anderen kunnen we iedereen accepteren die in onze aanwezigheid komt met dankbaarheid
en mededogen. Er kunnen een tijdje wat rotsachtige ontmoetingen zijn. Deze kunnen we gebruiken om meer controle te
krijgen over onze mentale, en emotionele afstemming. Hoe meer we onze eigen vorm, van diepe meditatie beoefenen, hoe
meer we ons oneindige Zelf kunnen realiseren, voorbij onze gebruikelijke menselijke ervaring. Wanneer we tijd alleen, en op
blote voeten in de natuur doorbrengen, kunnen we de stijgende - resonantie van Gaia voelen, en ons ermee afstemmen. Ze is
een Wezen van onvoorwaardelijke liefde voor ons
allemaal, ongeacht wat we haar aandoen.

Om onvoorwaardelijke liefde te kunnen ervaren moeten we ons afstemmen op ons diepste innerlijke weten. Het neemt ons mee
naar het hart van ons Wezen, waar we in dankbaarheid en vreugde de aanwezigheid van bewuste levenskracht kunnen voelen die
opkomt in het universele bewustzijn en de energieën moduleert die door onze mentale en emotionele staten van zijn gaan in over
eenstemming met ons. Door gevoelig te zijn voor deze positieve, hoog vibrerende energieën via onze intuïtie, kunnen we ons
bewustzijn blijven
uitbreiden.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Van ego-bewustzijn naar
intuïtieve begeleiding


Door: Kenneth Schmitt
2 Juni 2022Terwijl we door het draaien van de tijdperken gaan, worden de verborgen, meest negatieve energieën die al
eonen onder de mensheid bestaan, in het licht gebracht. Als gevolg hiervan lijkt onze samenleving, af te brokkelen
en zichzelf van binnenuit te vernietigen. Dit is een helende catharsis die ons beweegt om te begrijpen dat we veel groter
zijn dan we dachten. Als dit niet zou gebeuren, zouden de - negatief georiënteerde wezens hun slavernij - van de mensheid
hebben voltooid, zonder hoop, dat we ooit de - waarheid van ons - Wezen, zouden realiseren, omdat mensen, zich niet zouden
hebben gerealiseerd dat de gevangenisdeuren permanent sloten.

Hoewel de massa van de mensheid zich heeft neergelegd bij het leven in dualiteit, waarbij lijden en sterfelijkheid als onvermijdelijk
worden erkend, is het slechts een keuze en de realiteit ervan in onze ervaring wordt gecreëerd in ons eigen bewustzijn. We zijn van
nature niet verplicht om te leven in behoefte aan iets buiten ons eigen wezen. We zijn allemaal ontworpen om meesters te zijn over
ons menselijk leven, leven in vreugde en vertrouwen,
vrij om te zijn wie ons hart begeert.

Nu daagt het licht in het bewustzijn van velen. Wanneer we alleen maar positief worden, geleid door ons diepste innerlijke weten
van positieve, hoge vibraties, kunnen we leven in vertrouwen en vrijheid die niet geloofwaardig kunnen zijn voor degenen die
zich niet bewust zijn van hun intuïtieve leiding. Er is meer dan één niveau van leven aanwezig onder de mensheid en we
hebben het vermogen om degene te kiezen waarin we willen leven. We kunnen in dualiteit leven of alleen maar
positief. Dit zijn ervaringen van
bewuste herkenning en
realisatie.

Naarmate we beter in staat zijn, om ons bewust-zijn uit te breiden in grotere vitaliteit en vreugde, wordt
ons leven overvloediger en rijker in elke vorm van ervaring. Als we onze beperkende overtuigingen oplossen
en in staat zijn om het egobewustzijn te transcenderen, kunnen we ons innerlijke weten en goddelijke doel in
relatie tot alle bewuste wezens vollediger realiseren. We worden in staat om verder te leven dan de negatieve
energieën die in de mensheid aanwezig zijn. We kunnen ons bewust - zijn van conflicten, chaos en levens
verminderende energieën, maar ze bestaan in hun eigen rijk van polariteit en trillingsniveau. We zijn
niet verplicht om te interageren en deel te
nemen aan dat spectrum van energie.

We kunnen eigenlijk leven in een energieniveau waarin we geen negatieve energie hoeven tegen te komen,
zodra we bewust en onbewust volledig positief worden in overeenstemming met onze hoger bewuste intuïtie.
Op dit bewustzijnsniveau zijn we ook in afstemming en telepathische communicatie met geascendeerde wezens
buiten het fysieke. Onze intuïtie beschermt ons tegen het zijn op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. De
overgang van egobewuste begeleiding naar intuïtief weten is het uitdagende deel. Zodra we het proces van intuïtieve
uitlijning kennen en oefenen, kunnen we de sprong
in bewustzijn gemakkelijker
maken.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven voorbij ego-bewustzijn

Door: Kenneth Schmitt
1 Juni 2022
Hoewel we gebonden zijn aan ego-bewustzijn gaat ons potentiële bewustzijn ons voorstellingsvermogen ver te boven.
Hoe kunnen we dit weten? Het is door onze intuïtie, ons innerlijk weten. Intuïtief zijn we niet gebonden aan het tijd-ruimte
continuüm van het menselijk bewustzijn. We kunnen ons openstellen voor het rijk van de oorzaak, van zuiver bewust bewust
zijn. Om dit rijk te begrijpen, moeten we mentaal en emotioneel helder zijn. We kunnen aanwezig zijn in ons bewustzijn, terwijl
we onze focus opzettelijk richten op het voelen van de kwaliteit van energie, die uit ons hart straalt en zich door ons hele wezen
verspreidt. Het is levensverbeterende onvoorwaardelijke liefde, die ons verbindt met alle wezens in het universele bewustzijn van
de Schepper.

Door onszelf af te stemmen op positieve, stijgende vibraties van vreugde, kunnen we onszelf openstellen voor het uitbreiden van
bewustzijn in onszelf en alle wezens waar we ons op richten en waar we ons op richten. Dit zijn subtiele vibraties en om ons ervan
bewust te zijn, moeten we aanwezig zijn en vrij - van gehechtheid aan beperkingen. We kunnen ze uitnodigen, in ons bewustzijn
en de vibraties accepteren die we ontvangen zoals ons bewustzijn ze interpreteert in communicatie die we kunnen begrijpen.

Omdat we ermee hebben ingestemd om hier deel te nemen aan het menselijk leven, hebben we ons bewustzijn bij de
geboorte gecompartimenteerd naar het bewustzijn binnen tijd en ruimte in de empirische realiteit. Voor de echte
menselijke ervaring zouden we onszelf niet kunnen toestaan om ons ware, onbeperkte Zelf te kennen of we
zouden weten dat we gewoon spelen met het mens-zijn. We konden niet de diepere ervaring hebben
van het leven in dualiteit. Zodra we ons beginnen te realiseren dat we veel groter zijn dan
onze menselijke persoon, kunnen we ons leven transformeren in
ervaringen van liefde en
schoonheid.


Ons besef komt voort uit ons innerlijk weten, dat ons ego-zelf grotendeels negeert. Onze intuïtie is geen
mentaal proces. Het is een gevoel van afstemming met een begrip en een diep weten. Het gaat gepaard met
onze innerlijke geluidsstroom, die verandert met ons niveau van bewust bewustzijn. Dit is allemaal mysterieus
voor ons ego-bewustzijn, dat alleen beperkingen kan herkennen. Zolang we gehecht zijn aan onze beperkingen
kunnen we ons intuïtieve weten niet echt volgen of ons grotere Zelf realiseren. De hele wereld die we in onze
ervaringen als echt hebben beschouwd, is een beperkt deel van ons bewustzijn. We zijn veel groter en
kunnen ontwaken voor ons oneindige Wezen door onze beperkte overtuigingen over onszelf op
te lossen en ons open te stellen voor ons intuïtieve weten, dat op elk moment voor ons
aanwezig is door de energie van
het hart van ons
Wezen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Weten wat echt is


Door: Kenneth Schmitt
1 Juni 2022
Met alle chaos in de wereld kunnen we gemakkelijk worden afgeleid door te geloven dat we het slachtoffer
zijn van onze omstandigheden, vooral als we ons in een gevechtszone bevinden of honger lijden en geen middelen
lijken te hebben om uit te blinken, in ons leven. Het kan nuttig zijn, om te beseffen wat eigenlijk de oorzaak is van de
kwaliteiten van onze ervaringen. De meeste filosofische scholen stellen dat de empirische wereld onze realiteit is en dat
we alleen kunnen weten wat we logisch kunnen - definiëren en fysiek kunnen ervaren. Er is weinig begrip van de aard van
bewustzijn maar wat gebeurt er als ons lichaam sterft? Ons bewuste bewustzijn verdwijnt niet. In plaats daarvan breidt het
zich enorm uit en worden we onbeperkt
in onze aanwezigheid van zijn.

Als de empirische wereld uit onze bewuste ervaring kan verdwijnen hoe kan het dan onze realiteit zijn? De enige permanente
ervaring die we hebben is ons bewuste huidige bewustzijn. Zelfs wanneer mensen in coma liggen verdwijnt ons bewustzijn niet
het bevindt zich gewoon buiten het lichaam. Zonder lichaams bewustzijn voelen we nog steeds onze ontmoetingen met elkaars
stralende aanwezigheid en ons persoonlijke bewustzijn drukt zich uit in onze energetische signatuur maar in een andere dimensie
van zijn.

In een niet-fysieke dimensie van het leven ervaren we nog steeds de kwaliteiten van onze staat van zijn en onze ontmoetingen met
anderen als uitdrukkingen van onze polariteit en niveau van bewuste vibraties. We kunnen de energie in het hart van ons Wezen
voelen, net zoals we dat kunnen wanneer we belichaamd zijn, maar zonder de dichtheid van fysieke belichaming. Onze fysieke
belichaming is waardevol voor het ervaren van de resultaten van onze energetische creaties. Omdat we meesters zijn in het
moduleren van patronen van elektromagnetische golven die ons bewustzijn interpreteert als empirische ervaringen
hebben we het voordeel dat we de resultaten van onze denkpatronen en emotionele toestanden
in fysieke vorm
ervaren.


Naarmate we ons bewust worden van onze favoriete ervaringen, kunnen we leren onze gedachten en emoties
te richten in overeenstemming met de onvoorwaardelijke liefde en vreugde van het creatieve bewustzijn dat de Bron
en essentie is van elk bewust wezen in elke dimensie. Wanneer we onszelf afstemmen op dit niveau van energie, komen
onze ervaringen in resonantie met ons en
overstijgt onze realiteit
dimensies.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leren beseffen wie we zijn


Door: Kenneth Schmitt
30 Mei 2022Het is nu mogelijk voor ons om tot realisatie van onze goddelijke Aanwezigheid te komen.
Op elk moment krijgen we het potentieel van Zelfrealisatie als oneindig krachtige schepperwezens,
maar in ons verzuilde menselijke bewust-zijn geloven we het niet en ons ego kan ons niet toestaan ons
bewustzijn te openen voor ons ware Zelf. We zijn zo ingekapseld geraakt in ons egobewustzijn dat we niet
uit onze hypnotische trance kunnen breken zonder een krachtige - intentie om ons bewustzijn, uit te breiden.

Als we eenmaal hebben besloten om te ontwaken voor de waarheid van onze zelfidentiteit kunnen we beginnen
te zoeken naar manieren om onze aandacht te richten om onze vervulling te realiseren. Onze belangrijkste troeven
in deze zoektocht zijn onze mentale en emotionele vermogens. Om deze vermogens met succes te kunnen gebruiken
moeten we - onszelf isoleren - van de wereld van de mensheid - en onszelf vertrouwd maken - met ons innerlijke, weten.

Het kan zeer nuttig zijn om een prachtige plek in de natuur te vinden waar we alleen kunnen zijn en onszelf kunnen toestaan
onze gevoelens te gebruiken om ons te verbinden met de vibraties van de Geest van onze planeet. Hier kunnen we onze innerlijke
geluidsstroom horen en onze aandacht richten op het voelen van de acceptatie van de natuur en de voedende liefde die van binnen
uit de Aarde komt. Als we erom vragen, kunnen we - stille vreugde - voelen die de verbetering van al het leven ondersteunt. Deze
verbinding met Gaia kan ons bewustzijn openen, voor een realiteit die verder gaat dan onze normale, synthetische, menselijke
ervaring.

We zijn van de Aarde, en we zijn veel meer zoals we kunnen gaan beseffen in ons eigen innerlijke wezen. Het is belangrijk
om de kwaliteiten van energieën in en om ons heen te herkennen. Ongeacht de - energieën die strijden om onze aan
dacht kunnen we de kwaliteiten kiezen die we willen ervaren. We kunnen onze focus en de resulterende stroom
van onze levenskracht beheersen,
wat onze creatieve kracht is.

Hoewel we hebben geleerd om dubbelzinnig te zijn in onze evaluaties en intenties, altijd dualisme
belichamend, kunnen we onze ware aard realiseren wanneer we besluiten om onvoorwaardelijke liefde te
belichamen in een levensverbeterend perspectief dat al het bewuste leven overal omvat. Naarmate we leren om
onze mentale en emotionele krachten, in perceptuele helderheid te gebruiken, biedt ons liefdevolle perspectief een
gevoel van meesterschap voorbij het ego
bewustzijn in elke omstandigheid
die we tegen
komen.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het aanbreken van onze nieuwe dag

Door: Kenneth Schmitt
29 Mei 2022Wanneer we serieus op het pad zijn naar innerlijk weten van ons uitdijende Zelf, kunnen we elke dag beginnen met het begroeten
van de Zon met dankbaarheid en onszelf openen voor de oneindige Ene die we kunnen kennen en waarmee we ons kunnen afstemmen.
We kunnen onszelf aarden door een tijdje op blote voeten over de Aarde te lopen. Luisteren naar de innerlijke geluidsstroom brengt ons
overal in het huidige bewustzijn en trekt ons naar een hogere trillingstoestand waarin we gemakkelijker vreugdevol en expansief kunnen
zijn.

In deze staat van zijn kunnen we ons egobewustzijn transcenderen en onze gidsen en engelen uitnodigen om ons te trekken in het voelen
van hun aanwezigheid, terwijl we ons openstellen voor een hoger bewustzijn. Alle bewuste wezens hebben een stralende aanwezigheid,
die we kunnen voelen. Terwijl we elke dag doorleven, kunnen we de kwaliteit van energie voelen waar we aandacht aan besteden.
Tegelijkertijd kunnen we in een verhoogde staat van vreugde en dankbaarheid blijven voor elke ervaring. Elke uitdagende
situatie, waarin we geconfronteerd worden met sterke negatieve energie, kan worden getransformeerd door onze
standvastige afstemming met een positief perspectief. Wanneer we volledig positief zijn, bewust en
onbewust, kan negatieve energie ons niet bereiken, omdat het niet echt voor ons is
en we het niet langer onze levenskracht geven.
Het is slechts een
herinnering.

Niets gebeurt per ongeluk en alles is patronen van energieën, waarvan we sommige waarnemen als onze realiteit.
We zijn in staat om de kwaliteit van energetica in onze aanwezigheid te veranderen door ons perspectief en onze staat
van zijn. Het gebeurt op elk moment, als we onze gedachten, en gevoelens sturen of accepteren. We worden niet gestraft
of beloond. We ervaren de - kwaliteiten van energie - waar we aandacht aan besteden en waar we ons op afstemmen, zowel in
onze empirische ervaringen als
in onze verbeelding.

Toewijding aan het afstemmen op onze innerlijke waarheid trekt ons naar ervaringen die dit perspectief versterken. Onze ervaringen
zijn misschien niet logisch voor ons ego-bewustzijn, dat geleidelijk vervaagt, naarmate we onze intuïtie op een diep niveau leren
herkennen. Onze beperkende overtuigingen vervagen ook, omdat we ons bewust kunnen worden van ons zich uitbreidende
eeuwige huidige bewustzijn. Wanneer we ons realiseren dat we alleen worden beperkt door onze eigen overtuigingen
over onszelf, hebben we de mogelijkheid om ze op te lossen en onszelf open te stellen voor ons zich
uitbreidende bewustzijn. Al onze beperkende overtuigingen kunnen worden opgelost
door ons intuïtieve weten en onze coöperatieve afstemming met ons
onderbewustzijn door
medelevend
begrip.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe we van ons lichaam kunnen houden


Door: Kenneth Schmitt
28 Mei 2022
Ons lichaam heeft vermogens die ons op subtiele manieren verbinden met de natuurlijke wereld.
Omdat we allemaal hetzelfde bewustzijn zijn, kunnen we het bewustzijn van andere wezens binnengaan.
We kunnen hun stralende aanwezigheid voelen. We kunnen ons afstemmen op hun vibraties en hun essentie
voelen, en we kunnen dit doen met de Geest van de Aarde. We kunnen overtuigingen hebben die dit bewustzijn
blokkeren door ons ervan te overtuigen, dat bomen en andere planten, gewoon dingen zijn zonder bewustzijn, en
dat dieren gescheiden zijn van ons, en geen bewuste identiteit hebben. Even zo, voor ons lichaam, maar we kunnen
besluiten om ons bewustzijn ervoor open te stellen, is een levendig voertuig voor ons om alles te kunnen ervaren wat
alleen het fysieke menselijke
leven kan
bieden.

De toestand van ons lichaam is het resultaat van de voortdurende aanwezigheid van bewuste Schepper-levenskracht die
ons lichaam verlevendigt, met de beperkingen die we onszelf hebben opgelegd en door overerving hebben geaccepteerd.
Deze persoonlijke overtuigingen zijn nodig om in dualiteit te leven. Ze bestaan, omdat we ze hebben gemaakt om hier een
overtuigende ervaring te bieden. Ze zijn de oorzaak van al onze fysieke - gebreken, die tekenen voor ons zijn, om onze
gehechtheid aan negatieve energie op te lossen,
die allemaal levensverminderend zijn.

Wanneer we vasthouden aan alle energieën die belichaamd zijn met ons ego-zelf kunnen we niet toestaan dat ons lichaam zich
regenereert naar zijn goddelijke essentie. Om onze fysieke - energetica opnieuw af te stemmen op onze goddelijke, blauwdruk is
erkenning en oplossing van onze beperkende overtuigingen nodig. Elke gehechtheid aan negatieve energie weerhoudt ons ervan
om alleen positief te kunnen zijn. We stemmen ons vaak af op negatieve energie door ons ermee bezig te houden op het niveau
van weerstand, wat levens verminderend is en onze levenskracht uitput door woede en angst. De oplossing is om de negatieve
energie te transcenderen door opzettelijk en opzettelijk uit te lijnen met positieve - vibraties. Dit brengt ons naar een hogere
dimensie van leven. Als we altijd - positief kunnen zijn, hebben we geen aantrekkings - kracht op negativiteit, en ervaren
we het niet, ongeacht wat er
om ons heen
gebeurt.

Naarmate we liefdevoller, medelevender, en opener worden voor allerlei hogere - positieve vibraties, kunnen we
ook groeien in het accepteren en liefhebben van onze fysieke aanwezigheid, en we kunnen dankbaar zijn voor
de ervaringen die ons lichaam ons biedt. We kunnen weten hoe we ons lichaam het beste kunnen helpen
om te functioneren en ons te dienen. We kunnen het de rekoefeningen en lichaamsbeweging geven
die het nodig heeft, voedzaam voedsel en gezonde zorg. Ons lichaamsbewustzijn controleert
elke cel en molecuul in ons lichaam en werkt in lijn met onze staat van zijn, de polariteit
en het trillingsniveau van onze overheersende gedachten en gevoelens. Door
verliefd, dankbaarheid en vreugde te zijn, regenereert ons lichaam
op natuurlijke wijze en wordt het levendiger, zodra we
onze diepgewortelde overtuigingen hebben
opgelost die twijfelen
of dit mogelijk
is.

Zodra we overwegend positief worden en we ons intuïtieve weten beginnen te realiseren kunnen we meestal
liefdevol en ondersteunend zijn voor de positieve expressie van alles, inclusief ons lichaam. Ons lichaams-bewust
zijn maakt deel uit van ons Wezen. Het weet wanneer, we positief zijn, en stemt zich af op deze energie en biedt levens
verbeterende vibraties voor ons lichaam. In ons ware Zelf zouden we de beperkingen van de mensheid nooit serieus kunnen
nemen, omdat we ons huidige, onbeperkte bewustzijn realiseren, leven in het eeuwige bewustzijn van de Schepper en in staat
zijn om alles te creëren wat we nodig hebben, en willen. Bewust zijn van ons uitgebreide Zelf, kan ons in staat stellen onze rollen
in de - Matrix van de mensheid - te spelen met het meesterschap dat onze intuïtieve begeleiding biedt, in overeenstemming met
onvoorwaardelijke liefde voor ons hele
Wezen en alles wat bestaat.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Matrix verlaten


Door: Kenneth Schmitt
27 Mei 2022
Eonen lang is de mensheid gecontroleerd door parasieten. Ze konden geen macht over ons hebben
zonder onze toestemming, die ze door dissimulatie hebben genomen. We kunnen onze ervaringen met hen
overstijgen door onze toestemming, en onze levens-kracht in te trekken. Soevereiniteit wacht op onze bewuste
erkenning, en maakt deel uit van alleen maar positief zijn. Als we positief zijn, kunnen we geen - angst hebben, wat
negatief is. We kunnen geen significant contact hebben, met negatieve energieën, omdat ze niets van ons ontvangen.
Ze hebben onze angst nodig om te bestaan. In die zin dat we ons er uit - angst aan onderwerpen. Omdat we dan op één
lijn zitten met angst, geven we onze levenskracht
aan het bestaan van negatieve energie.

De parasieten hebben ons in een hypnotische trance gehouden, niet wetende dat we het negatieve - rijk kunnen verlaten
wanneer we positief worden in ons wezen. Het is een bewuste keuze om ons egobewustzijn te transcenderen en onszelf
open te stellen, voor het uitbreidende bewustzijn van de energie, die we ontvangen in het bewustzijn van de Schepper.
Dit is wat voor ons natuurlijk is. Het is in alle opzichten levens-verbeterend, en is wat we intuïtief kunnen weten. Op dit
bewustzijns niveau is er geen afstemming
met parasieten en geen
interactie.


Ons eeuwige Zelfbewustzijn is bewust zijn voorbij tijd en ruimte wat alleen maar positief is en de bron is van ons menselijk
karakter. Zodra we onszelf ontdoen van onze gehechtheid aan onze beperkende overtuigingen over onszelf, worden we
emotioneel en mentaal helder. Ons verruimende bewustzijn kan ons openen voor het realiseren van onze aangeboren
vermogens. In ons hoger bewuste bewustzijn zijn, we in alle opzichten onbeperkt. We zijn ons huidige bewustzijn
met oneindige vermogens en we hebben ervoor gekozen om onszelf uit te drukken als ons menselijk wezen.

Deze realisaties kunnen ons leven, transformeren in de ervaringen die we bewust kiezen. Omdat we ons
bewust kunnen zijn van de kwaliteit van de energie in het hart van ons Wezen kunnen we onze levens
verbeterende energieën in onze ervaringen uitdrukken. We kunnen een diep begrip hebben, in
elke - omstandigheid die we tegenkomen, en we kunnen - deelnemen aan groot
bewustzijn binnen het
Ene universele
bewust
zijn.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De oorsprong en bestemming
van ons ego-zelf


Door: Kenneth Schmitt
25 Mei 2022
Ons egobewustzijn is een verlengstuk van ons ware Wezen, maar bedacht in beperking. We wilden
het leven in dualiteit ervaren en we kozen ervoor om ons bewustzijn op overtuigende manieren te beperken,
zodat we konden geloven dat onze menselijke ervaringen echt zijn. Wanneer we ervoor kiezen om onze beperkingen
op te lossen, geeft het ego zijn levenskracht aan ons terug. Voortaan kunnen we ons laten leiden door ons intuïtieve weten.
Het oplossen van onze beperkingen is mogelijk met hogere begeleiding, waar het ego zich niet bewust van is. Hoewel we diep
hebben geloofd dat we ons ego zijn, zijn we veel groter
en kunnen we ons openstellen voor dit besef.

Alleen onze twijfel en faalangst houden onze creativiteit beperkt. We kunnen onmiddellijk creëren als we weten dat we de oneindig
krachtige Schepper zijn, ver voorbij de beperkingen van de mensheid. We kunnen ons afstemmen op de meest positieve, hoogst
vibrerende gevoelens die voor ons mogelijk zijn. Dit niveau van energetica is waar we ons het gemakkelijkst bewust kunnen zijn
van onze intuïtieve begeleiding en innerlijke geluidsstroom, die uit ons bewustzijn verdwijnen wanneer we er geen aandacht
aan besteden.

Het ontwikkelen van een precieze gevoeligheid voor onze intuïtie maakt het voor ons mogelijk om ego-beperkingen te
overstijgen en ons bewustzijn uit te breiden voorbij de dualiteit van het compartiment van het menselijk bewustzijn.
We kunnen de wereld van alleen positieve energetica betreden die we voelen als liefde, dankbaarheid, mede
dogen, vrijheid en
vreugde.


We kunnen ons volledig gesteund voelen door onze onbeperkte creativiteit. Zonder twijfel in onze mogelijkheden
kunnen we leven vanuit de liefde en vitaliteit van ons hart in onze ontmoetingen met anderen en met de natuur. Al onze
opzettelijke creaties manifesteren zich in onze ervaring met de kwaliteit van onze staat van zijn wanneer we ons ze voorstellen.
Wanneer we ons voorstellen dat we in dankbaarheid en vreugde leven, stemmen we ons af op de energie van levensverbetering
die voortkomt uit het bewustzijn van de Schepper. We kunnen
ons bewustzijn openen voor universeel bewustzijn.

In ons ware Zelf zijn we onbeperkt in bewustzijn en creatief vermogen. We definiëren onszelf door de energetische niveaus waar
we aandacht aan besteden. Het is mogelijk voor ons om ons bewust te zijn van ons grotere Zelf. Dit transformeert onze menselijke
ervaring volledig en stelt ons in staat om volledig bewuste scheppers te zijn van de kwaliteit van ons leven in elk aspect. De ego-
geest verdwijnt uit ons gebrek aan aandacht ervoor en we hoeven niet langer over dingen na te denken. We kunnen ons
huidige bewustzijn zijn, het huidige moment altijd kennen en begrijpen, terwijl we door ons leven gaan.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze reis naar oneindigheid


Door: Kenneth Schmitt
24 Mei 2022
Er zijn vele wegen op de reis om ons ware Zelf te leren kennen voorbij tijd en ruimte. Alle paden bieden begeleiding
naar opening naar de realisatie van Scheppersbewustzijn. We worden aangetrokken tot het uitbreiden van ons bewustzijn
voorbij onze menselijke ervaring naar een rijk van alleen maar positieve energetica en ervaringen. Ieder van ons heeft zijn eigen
manier om onszelf open te stellen voor een hoger bewustzijn, en ons intuïtieve weten kan ons op weg helpen. Wanneer we ons
bewust zijn van onze hogere intenties, worden we ons overal bewust van begeleiding. Mensen en situaties spreken tot ons op
een energetisch niveau, leiden ons weg van het negatieve en trekken ons in vreugde en dankbaarheid wanneer we open en
ontvankelijk zijn.

We zijn altijd in lijn met sommige aspecten van het universum. We moeten ons realiseren wat die aspecten zijn en hoe
we onze afstemming kunnen veranderen, als we dat willen. Als mens weten we niet wat er voor ons mogelijk is. We
kunnen onze vibraties alleen aanpassen aan wat het beste voelt. Wanneer we ons de trillings-niveaus realiseren
van wat het beste voelt, kunnen we deze
opzettelijk in ons bewustzijn oproepen.

We zijn allemaal actoren in het spel van het menselijk leven, maar de meesten van ons moeten zich nog
realiseren dat we een rol spelen en dat we betere en uitgebreidere delen voor onszelf kunnen creëren
met onze visies en hart-gevoelde intenties. Als we van plan zijn om vreugdevol en vriendelijk te
zijn in elke ontmoeting, kunnen we onszelf verlichten tot een groter bewustzijn van onze
vermogens, en we kunnen beginnen erop te vertrouwen dat we trouw zijn aan de
verbetering van het leven
overal om ons
heen.


Naarmate we ons bewust worden van de kracht van onze creatieve vermogens, hebben we onze
gehechtheid aan beperkende overtuigingen over onszelf niet langer nodig. Met het energetische
niveau van onze gedachten en emoties, kunnen we de kwaliteit van leven creëren waartoe we ons
het meest aangetrokken voelen, door een positieve trillingsresonantie als onze staat van zijn vast te
stellen. Dit is de energetische - uitstraling die we het kwantumveld in sturen voor manifestatie in onze
ervaring.

Door ons vermogen om een vreugdevolle en dankbare staat van zijn te behouden te vergroten trekken we
ervaringen aan die onze energetica aanvullen. Wanneer we in twijfel of angst gaan kunnen we erachter komen
aan wat voor soort beperking we gehecht zijn en dan beslissen of we het willen behouden of oplossen door onze
gehechtheid op te ruimen. Op onze eigen - tijd, en op onze eigen manier, zijn we op weg naar oneindig bewustzijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze kracht van vrije wil


Door: Kenneth Schmitt

23 Mei 2022
Op het pad naar uitbreiding van ons bewustzijn kunnen we de echte waarde van het hebben van vrije keuze
leren en hoe we deze kunnen gebruiken om zelfrealisatie te bereiken. Vrije keuze is het belangrijkst bij het voelen
van onze emoties en het kennen van onze gedachten. Gedachten en emoties hebben een trillingsniveau en polariteit.
In onze wereld van dualiteit zijn we in staat om onze gedachten en emoties te kiezen en hun vibraties te ervaren. Onze
huidige staat van zijn is het resultaat van ons gebruik van de vrije wil. Het is wat we accepteren en wat we creëren. Het
heeft te maken, met onze energetische uitlijning, te beginnen met de polariteit waarin we leven. Als we verwachten dat
ons bewustzijn in de dood wordt verminderd en beëindigd leven we in angst. Dit is de situatie binnen het bewustzijn van
de mensheid.

Omdat we grondig getraind zijn om binnen de grenzen van het bewustzijns-compartiment van de mensheid te blijven, is de
keuze om altijd alleen positief te zijn een moeilijke sprong in bewustzijn. De - greep van angst op onze psyche - is diep en sterk.
Ons ego-bewustzijn kan alleen persoonlijke scheiding in zijn en beperkt bewust bewustzijn begrijpen. Hogere leiding gaat verder
dan dat en positieve polariteit is een doodvonnis in het licht van ernstige bedreigingen in de ervaring die het ego als echt herkent.

Wanneer we op één lijn zitten met negatieve polariteit van welke aard dan ook, kunnen we niet geloven in ons oneindige Zelf. Dat
deel van onszelf is voor ons niet echt. Om ons ware Wezen te herkennen, moeten we ons bewustzijn openen en ontvankelijk zijn.
De tegenovergestelde polariteit van angst is liefde en vreugde. Wanneer we in staat zijn om altijd positief te zijn, is er een
natuurlijke vervulling op elk gebied van het leven. Zonder twijfel of angst hebben we alleen vertrouwen in
alles wat we ons voorstellen
dat ons hart
verlangt.


Ons intuïtieve weten is altijd aanwezig voor ons bewustzijn, in afwachting van onze opzettelijke afstemming.
Zodra we ons innerlijke - weten met vertrouwen herkennen, hebben we ons beperkte ego-zelf niet langer nodig
voor begeleiding en reactie in het leven. We kunnen transcendent worden in dankbaarheid, liefde en mededogen
in onze ontmoetingen. We worden vrij om de
verlangens van ons hart te volgen.

Elke stap van de weg naar bewustzijn van oneindig Zijn vereist een keuze. Om ons te blijven uitbreiden, moeten we
ervoor blijven kiezen om positief te zijn, zelfs als ons ego gevaar schreeuwt. In het rijk voorbij polariteit, waaraan we
kunnen deelnemen, bestaat alleen positieve energie. Negatieve gebeurtenissen kunnen niet plaatsvinden, omdat
niemand ze creëert en ermee afstemt. Zelfs terwijl we in de - wereld van dualiteit - leven, kunnen we ervoor
kiezen om altijd alleen positief te zijn en zo negatieve gebeurtenissen in ons leven te overstijgen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat betekent het om trouw
te zijn aan onszelf?


Door: Kenneth Schmitt
22 Mei 2022
Trouw zijn aan onszelf hangt af van welk zelf we vragen. We hebben ons ego-bewustzijn.
We hebben ons onderbewuste zelf, dat zich uitdrukt door de omstandigheden van ons lichaam.
We hebben ook ons uitgebreide Zelf, eeuwig en oneindig, dat altijd zonder oordeel achter ons bewust
zijn staat. Het ego is problematisch, omdat het is wie we denken dat we zijn. De aanwijzing hier is dat het
ego, alleen kan leven, in de polariteit van angst. Het bestaat uit onze beperkte - overtuigingen over onszelf.
Naarmate we onze beperkte - overtuigingen oplossen en transcenderen, verdwijnt ons ego, omdat we weten
dat we oneindig krachtige - scheppers zijn met onze staat van zijn in het uitbreiden van bewust bewustzijn. We
kunnen stralend zijn in ons onderbewuste zelf het sturen om ons lichaam te regenereren en vertrouwen hebben
in onze richting, wanneer we zijn
afgestemd op onze
intuïtie.

We kunnen ongelooflijke vaardigheden hebben, als we eenmaal alleen maar positief kunnen zijn. Totdat we dat zijn,
blijven we onze levenskracht verminderen om tegemoet te komen aan angst voor beëindiging van ons bewustzijn. Dit
kan gebeuren wanneer we niet weten wat bewustzijn is. Om dit te genezen, moeten we meestal een dreigend, extreem
trauma onder ogen zien, wanneer plotseling ons bewustzijn in een staat van opgeschorte animatie komt en we gewoon
met de stroom meegaan, niet echt verbonden met ons lichaam. Of we kunnen gewoon leren om diep te mediteren en in
staat zijn om bewust bewustzijn buiten
het lichaam te ervaren.

Beyond body-consciousness communiceert ons dat we groter zijn dan ons ego en trekt ons aan om op zoek te gaan naar
een groter bewustzijn. We kunnen ons bewust worden, van onze gehechtheid aan onze overtuigingen in beperking over
onszelf, en we kunnen ze onderzoeken in het licht van het uitbreiden van bewustzijn. Naarmate we onze overtuigingen
in beperking oplossen, verzwakt ons ego, omdat er minder te vrezen is. Zonder angst, kunnen we gevoelig worden
voor onze intuïtie en leren om ons af te
stemmen op de vibraties
ervan.

In staat zijn om onze gehechtheid aan beperkende overtuigingen over onszelf op te lossen en te overstijgen,
gebeurt wanneer we ons kunnen afstemmen op ons intuïtieve weten en we niet langer kunnen geloven
dat we beperkt zijn. In plaats van aandacht te besteden aan ons egobewustzijn, dat altijd worstelt
om lijden te vermijden, besteden we aandacht aan ons intuïtieve weten, dat alles biedt wat
we nodig hebben. Als we eenmaal gevoelig zijn voor hoe het op elk moment voelt,
kunnen we zelfverzekerd
worden.

Het is mogelijk om onze intuïtie dieper en dieper te doordringen om op subtiele manieren
meer intensiteit en grotere diversiteit te onthullen. Als we blijven proberen ons bewustzijn uit te
breiden naar meer positieve en hogere vibraties, komen ze in ons bewustzijn. Wanneer we open en
ontvankelijk voor hen zijn, kunnen we ze herkennen. Wanneer we kunnen - geloven dat ze echt - zijn,
komen ze in onze empirische
ervaring.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons bewustzijn verruimen


Door: Kenneth Schmitt
21 Mei 2022We kozen er in eerste instantie voor om de Aarde menselijke ervaring te laten ervaren om te weten hoe de vibraties
voelen in dit spectrum van energetica. We raakten in vervoering en ontwikkelden overtuigingen die ons bewustzijn
beperken tot het leven in dualiteit, waardoor we allerlei soorten angst kunnen ervaren. Met onze beperkende over
tuigingen vormden we onze ego's en ze weerhielden ons ervan om ons ware expansieve Zelf te realiseren. Als we
deze situatie willen oplossen, kunnen we gevoeligheid ontwikkelen voor de intuïtie van ons hart. Het leidt ons
voortdurend om te voelen dat we aanwezig zijn in een veld van ondersteuning voor alle aspecten van ons
leven. Deze energieën zijn gericht op het creëren van de soorten ervaringen waarvan we herkennen en
geloven dat ze echt zijn. Dit is puur een psychologisch proces dat zich manifesteert als fysiek.

Wanneer we onszelf openstellen voor de positieve energie van ons hart, kunnen we ons afstemmen op ons
intuïtieve weten. De begeleiding ervan is altijd levensverbeterend in de richting die we in ons diepste Zelf willen
gaan. Het is de - bewuste aanwezigheid - van de Schepper, die onze bewuste - vitaliteit biedt zodat we die kunnen
gebruiken zoals we willen. Terwijl we verschillende niveaus van vibraties verkennen en ervaren in onze ontmoetingen
en binnenin, leven we in een rijk van dualiteit,
voornamelijk gebaseerd op angst.

In het perspectief dat gebaseerd is op angst, hebben we altijd iets nodig, omdat we geloven dat onze voeding buiten onszelf
ligt. Door ons beperkt te voelen, zijn we slechts ontvankelijk geweest voor een deel van de levenskracht die we ontvangen
door het hart van ons Wezen. Door ons af te stemmen op het energetische niveau van liefde en dankbaarheid, kunnen
we onszelf openstellen voor bewustzijn van onze eeuwige, onbeperkte aanwezigheid. Dit bewustzijn wordt onder
steund door de verschuiving in de Geest van de Aarde naar positief met stijgende resonantiefrequenties.
We kunnen deze het beste voelen als we alleen in de natuur zijn, vooral op prachtige
en majestueuze
plaatsen.

Het ego gebruikt onze levenskracht om ons gevangen te houden in het verzuilde bewustzijn van de
menselijke wereld. Binnen deze grenzen van bewustzijn blijven is onze keuze en we kunnen avonturiers in
bewustzijn zijn. Een goede plek om te beginnen is met een diepe, ritmische - ademhaling en dan comfortabel
zitten terwijl je oefent om gewoon aanwezig bewustzijn te zijn. We kunnen verschillende meditatieve technieken
verkennen, totdat we verder
gaan dan tijd en
ruimte.

We kunnen ervoor kiezen om altijd alleen positief en medelevend te zijn, zelfs in het licht van sterke negativiteit, en we
transformeren ons leven volledig. Alle aspecten van ons leven worden rijk en levendig, gemanifesteerd als gevolg van de
vibrerende - resonantie van onze staat - van zijn. We doen dit door altijd positief te blijven met diep begrip door de hogere
leiding die we leren kennen in de aanwezigheid
van de Meester in
onszelf.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ontwaken tot zelfrealisatie


Door: Kenneth Schmitt
20 Mei 2022
Omdat we ernaar verlangen om volledig zelfgemotiveerd te zijn voor de verbetering van iedereen, leren we ons bewust te zijn
van de energetische kwaliteit van onze staat van zijn en in staat te zijn om deze te veranderen met onze opzettelijke keuze.
We moeten ons afstemmen op de trillingskwaliteit die we willen ervaren. Omdat onze mentale en emotionele processen
onze creatieve vermogens zijn, kunnen we ons scenario's voorstellen, die we onszelf, voelen ervaren. Het is ons trillings
niveau dat energetische patronen aantrekt die met ons resoneren en zich manifesteren, in onze persoonlijke ervaringen.

Als we prachtige relaties willen ervaren kunnen we dit doen door onze gedachten en emoties af te stemmen op de energie
van het hart van ons Wezen via onze intuïtie. We zijn niet alleen verbonden met onze Schepper. Onze Schepper is ons bewuste
bewustzijn dat gepersonaliseerd is als wij. Omdat we ons bewustzijn hebben gecompartimenteerd voor onze menselijke ervaring
moeten we echter onze beperkende, overtuigingen over onszelf loslaten om te beseffen dat we ons eeuwige, oneindige huidige
bewustzijn zijn met een onbeperkt
creatief vermogen.

Dit is wat Jezus ons probeerde te leren, toen hij zei dat we alles konden doen wat hij kon en meer. Het is gewoon een kwestie
van onze Zelfrealisatie voorbij tijd en ruimte. Als mensen in vorm hebben we fysieke beperkingen die beperkt zijn door onze
beperkende overtuigingen. Zodra we deze hebben opgelost, worden we creatieve - ontwerpers voor onze ervaringen en
bestemming. De kerntrilling in het hogere
bewustzijn is onvoorwaardelijke liefde.

Wat is liefde eigenlijk op spiritueel niveau? Het is het voelen van een intieme, levensverbeterende verbinding met
andere wezens. Het is ons intuïtieve weten en voelen dat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde bewustzijn
in unieke energetische uitdrukkingen. In liefde komen we allemaal op in het bewustzijn van de Schepper
met als doel het hele leven te verbeteren ieder op onze eigen manier. We zijn in liefde geschapen
om de zelfverwerkelijkte scheppers te zijn
van allerlei soorten
ervaringen.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Beheersing van onszelf bereiken


Door: Kenneth Schmitt
19 Mei 2022
Hoewel we het ons misschien niet realiseren, zijn we in alle opzichten de meesters van ons leven.
Als mensen zijn we onderworpen aan een truc die we spelen op ons beperkte, persoonlijke bewustzijn,
en dus geloven we niet dat onze bewuste aanwezigheid van bewustzijn onbeperkt is. We hebben ons bewust
zijn beperkt door te geloven dat we beperkt zijn, en we hebben ons leven geleefd, met dit perspectief, niet eens
in staat om ons voor te stellen
onbeperkt te zijn.

We zijn ontworpen, om geleid te worden door onze intuïtie, die onbeperkt is in wijsheid en begrip. Wanneer we onszelf
hebben afgestemd op ons intuïtieve weten, kan ons hart zich openen in ware liefde en vreugde. We kunnen onszelf realiseren
in het eeuwige Bewustzijn dat alles omhult. Ons bewustzijn in universeel - bewustzijn overstijgt alle beperkingen, lost ze op in ons
menselijk bewustzijn en stelt ons in staat om ons
leven in bewust meesterschap te sturen.

Onszelf afstemmen op ons intuïtieve weten is ons pad naar meesterschap. Dit kan gebeuren als we onze aandacht richten op het vinden
van de positieve vibraties van liefde dankbaarheid en levensverbeterende gevoelens. Wanneer we deze gevoelens in onszelf naar boven
kunnen brengen, kunnen we ons bewust zijn van ons innerlijk weten. Dit is het natuurlijke trillingsniveau van ons uitgebreide wezen
voorbij polariteit, tijd
en ruimte.

We zijn ontworpen om scheppers en ervaringsdeskundigen te zijn van de energie van onze creaties. We creëren met ons
bewuste bewustzijn door de energetische patronen waarmee we ons in resonantie afstemmen. Wanneer we enig
niveau van angst vasthouden, creëren we ervaringen die angst stimuleren. Wanneer we volledig positief
zijn, creëren we alleen situaties die vreugde en waardering oproepen. We doen dit door
onze staat van zijn, de kwaliteiten van
onze gedachten en
emoties.

Onze intuïtie is alleen maar positief en de begeleiding ervan is levensverbeterend. Omdat het
de mogelijkheden van ons ego te boven gaat, kunnen we innerlijke conflicten hebben. We kunnen
leren om aandacht te besteden aan ons onmiddellijke weten, ongeacht wat het ego wil. Hoe meer we
onze intuïtieve leiding herkennen, hoe groter ons bewustzijn kan worden, totdat we onze aanwezigheid
voorbij tijd en ruimte kunnen
realiseren.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Omgaan met blessures en pijn


Door: Kenneth Schmitt
18 Mei 2022Zolang we mens zijn, zullen we getuige blijven van negatieve, vernauwende en zelfdestructieve energieën.
Wanneer we zijn afgestemd op onze intuïtieve begeleiding, kunnen we ze met mededogen en begrip ontvangen
zonder ons op hen af te stemmen. Als we van plan zijn om ons alleen af te stemmen op positieve vibraties, kunnen
we nog een tijdje negatieve ervaringen tegenkomen waaronder persoonlijk letsel, fysiek, psychologisch en emotioneel.

Wanneer we op weg zijn naar persoonlijke expansie, zijn onze verwondingen allemaal ontworpen om de hypnotische trance
waarin we zijn geweest te doorbreken en onze aandacht te vestigen op wat belangrijk is in ons leven. Hun symboliek kan ons in
zicht geven in hun boodschap. Als we ons op deze momenten kunnen afstemmen op onze intuïtie, zullen we weten hoe belangrijk
de ontmoeting voor ons is. Dit zijn allemaal dingen die we voor onszelf moeten leren, en we kunnen alle hulp hebben, die we nodig
hebben, als we er open en ontvankelijk voor zijn.
Dit geldt in elk aspect van het leven.

Blessures en pijn zijn het gevolg van negatieve energie waarmee we ons op een bepaald moment hebben afgestemd of zelfs hebben
geërfd. Het is allemaal verkeerd gerichte energie die een boodschap voor ons bevat om in grotere afstemming te komen met onze
hogere leiding. Het kan heel specifiek of meer gegeneraliseerd zijn, en het is het soort ervaring dat we kunnen begrijpen, als
we dat willen. Onze pijn kan zo lang duren als we onszelf
moeten heroriënteren naar een zinvoller leven.

We kunnen onze verwondingen en pijn ontvangen met dankbaarheid voor het ontwaken van ons voor iets belangrijks
waar we ons tegen hebben verzet. Zodra we de boodschap herkennen, kunnen we onszelf vergeven dat we vastlopen in
negativiteit. Wanneer we ons perspectief kunnen veranderen in positief, kunnen we doorgaan met genezen en beginnen te
leven op een hoger trillings - niveau. Om ons gevuld te voelen met vitaliteit, kunnen we positief en behulpzaam zijn, waardoor
onze levenskracht kan blijven stromen en onze ontvankelijkheid kan worden geopend voor grotere levenservaringen. Wanneer
we open en ontvankelijk blijven voor liefde en dankbaarheid, blijven we ons bewust-zijn en onze vitaliteit uitbreiden, zelfs in het
licht van diep negatieve
ontmoetingen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze persoonlijke ontmoetingen verbeteren


Door: Kenneth Schmitt
17 Mei 2022
We kunnen het gevoel hebben dat we alleen liefdevolle en vreugdevolle ontmoetingen met anderen willen.
We kunnen deze kwaliteit van ervaring realiseren door onszelf af te stemmen op positieve, hoog vibrerende energie
patronen in onze emoties en verbeelding, zelfs wanneer we voor uitdagingen staan. Als we opzettelijk kunnen reageren
op elke ontmoeting, of het nu positief of negatief is, op een positieve, levensverbeterende manier, openen we ons bewust
zijn voor de realiteit van een hoger spectrum van leven. Onze persoonlijke ontmoetingen worden gevuld met dankbaarheid
en vreugde. Hier zijn onze vrienden waar, net als wij. We zijn zelfvoorzienend en ondersteunen elkaar en kunnen ons bewust
zijn van de uitwisseling van energieën
in elke ontmoeting.

Wat is energetisch een ontmoeting? Het zijn twee personen die elkaars energiehandtekeningen herkennen. De golfpatronen
van energie in onze persoonlijke expressies manifesteren zich als ons lichaam en onze persoonlijkheden, maar we komen
energetica tegen die gevoelens in ons stimuleren, evenals mentale interacties. In het universele bewustzijn zijn alle
interacties gebaseerd op liefde. Angst bestaat niet. Momenteel kan het voor ons bestaan, omdat we de
vrije wil hebben om het te creëren door ons bewuste bewustzijn te compartimenteren en
onszelf te polariseren met zowel
negatieve als positieve
energieën.


Binnen het compartiment van het menselijk bewustzijn kunnen we dingen als echt ervaren, waarvan we niet
konden geloven dat ze echt konden zijn in ons eeuwige, uitgebreide bewustzijn. We hebben het universele bewust
zijn in feite uitgebreid met de kwaliteiten van negatieve energieën. We hebben het begrip en mededogen van alle wezens
op energetisch niveau verdiept. Omdat we onszelf uitdrukken als energiewezens, kunnen we onszelf afstemmen op energie
van elke polariteit of trillingsfrequentie die we kiezen, wat
resulteert in ervaringen voor ons van die kwaliteiten.

We kunnen ons scenario's voorstellen waarin we leven zoals we echt willen leven, en we kunnen onszelf voelen in die virtuele
realiteit. Wanneer we dat niveau van denken en voelen zoveel mogelijk kunnen behouden, trainen we onszelf om de realiteit
ervan te realiseren. Alles wat we ons kunnen voorstellen bestaat al in het verenigde kwantumveld. We hoeven ons alleen
maar af te stemmen op zijn energetica om het te ervaren. Wanneer we in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in
zinvolle en liefdevolle ontmoetingen, stemmen we onszelf af op de levensverbeterende intentie van
het Scheppersbewustzijn en breiden we ons bewustzijn uit voorbij menselijke
beperkingen naar
intuïtief weten.

In onze menselijke scheiding van elkaar hebben we kunnen ervaren hoe het is om een ander wezen
op fysiek niveau tegen te komen. Energetisch gezien zijn dit waardevolle ervaringen die in ons verruimde
bewustzijn niet mogelijk zouden zijn geweest. Zodra we ons ware, onbeperkte Zelf begrijpen, kunnen we de
energetische meesters van ons leven zijn en echt
genieten van het
mens-zijn.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Negativiteit of positiviteit kiezen in elk moment

Door: Kenneth Schmitt
16 Mei 2022
Bij het ontwikkelen van innerlijke gevoeligheid voor onze intuïtie, is het eerste dat we horen onze innerlijke geluidsstroom.
Dat laat ons weten dat we in de juiste trillingsresonantie zitten. Zolang we ons kunnen afstemmen op de energie van ons hart
kunnen we ons bewust zijn van dit geluid, dat verdwijnt wanneer we veranderen in negatief in onze kortstondige, energetische
uitlijning. Wanneer we om innerlijke - leiding vragen, moeten we opletten, omdat intuïtieve - begeleiding onmiddellijk is, of zelfs
voordat we ons verzoek voltooien. Het komt het sterkst door onze gevoelens, en vereist openheid en helderheid, voor echt begrip.

We kunnen dit proces beginnen door ons bewust te zijn van hoe we ons voelen over elke beslissing die we nemen en elke beslissing
die iemand anders voor ons neemt en waar we ons bij neer leggen. Deze beslissingen vertegenwoordigen de pogingen van ons ego
om vervulling te bereiken terwijl we ook bang zijn voor beëindiging. Vervulling is een positief doel en kan niet worden bereikt door
een negatieve oriëntatie. Om vervulling te bereiken, kunnen we alleen maar positief zijn. We zijn in wezen wezens van liefde en
mededogen.

Als we blijven zoeken naar hoe we ons zouden willen voelen in elke ontmoeting, ongeacht met wat voor soort energie we
worden geconfronteerd, kunnen we ons voorstellen dat we ons positief voelen en positieve energie ervaren, zelfs als
we negatieve energie tegenkomen. Zodra we het innerlijke pad beginnen te bewandelen, wordt elke ontmoeting
een leidraad om gevoelig te zijn voor onze intuïtie en deze te volgen. Het is het ontwaken van het unieke
genie voor ieder van
ons.


Wanneer we onze beperkende overtuigingen over onszelf oplossen en we ons voorstellen ons
bewustzijn uit te breiden naar ons onbeperkte Zelf, kunnen we onszelf trainen om ons bewust te
worden van een hogere dimensie van het leven. Wanneer we het als echt herkennen wordt dit onze
ervaring. Het komt voort uit alleen positief zijn en vereist oefening en vertrouwen dat weten wordt. Er
vindt een transformatie van
onze psyche
plaats.

Terwijl we ons uitbreiden naar ons ware Zelf, kunnen we vol vertrouwen weten dat we oneindig krachtige
scheppers zijn. Dit stelt ons in staat om het leven van iedereen die we tegenkomen te verbeteren met de uit
straling van onvoorwaardelijke liefde en diep begrip. Op deze manier kunnen we de mensheid transformeren
door de energetische signatuur van onze
soort te repolariseren en te verhogen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven voorbij polariteit


Door: Kenneth Schmitt
14 Mei 2022
De sprong in bewustzijn die nodig is om alleen positief te zijn gaat de grenzen van het egobewustzijn te boven. Binnen het
grotere spectrum van de mensheid is het het onbekende, en daarom gevreesd en behoed. We hebben krachtige beperkende
overtuigingen, maar we kunnen ons afstemmen op en vertrouwen op onze intuïtie. Intuïtief weten is wat we het meest nodig
hebben om ons naar hogere - trillingen te leiden. Zodra we onszelf kennen in ons eeuwige Wezen, vallen onze beperkingen
weg van onze realiteit. We kunnen ze herkennen voor wat ze zijn, maar we kunnen ons afstemmen op positieve vibraties
en intuïtief weten van alles wat voor ons relevant is. We kunnen de waarnemer van onszelf zijn van buiten het ego
bewustzijn. We kunnen het vibrationele script van ons menselijk leven kennen en de gevoelens kennen
die we ervaren, terwijl we ons via onze intuïtie
kunnen afstemmen op
ons grotere
Zelf.


Ons leven kan stressvrij worden en gevuld met liefde, alleen al door onze vibrationele afstemming in onze
perspectieven en gevoelens. Wanneer we vervuld zijn van dankbaarheid en vreugde, creëren we ervaringen die
die vibraties in ons stimuleren. Dit doen we door degene te zijn die we willen zijn, door onze gedachten en emoties
te trainen om zoveel mogelijk positief te zijn. We kunnen ons bewust zijn van de hele menselijke ervaring vanuit een
positief perspectief van constante begeleiding naar innerlijk weten.

Wanneer we ons ervan bewust zijn dat we in een compartiment van bewustzijn hebben geleefd dat onze eigen constante
creatie en beperking is, kunnen we vanuit een perspectief van mededogen en liefde begrijpen waar ons menselijk leven over
gaat. De moeilijkheden die we ervaren komen tot stand om ons te begeleiden om positiever en liefdevoller te willen worden. Dit
is de kwaliteit van de energie die het leven verbetert. We worden aangetrokken om in alles positief te zijn. Het is allemaal duidelijk
op het niveau van energetica. Om creatieve levens-kracht tot uitdrukking te brengen, moet er alleen positieve polariteit in alles zijn
omdat het negatieve destructief is. Positieve - energie is de primaire invloed in de bewuste levenskracht van alles, en wanneer we in
lijn zijn met deze energie, gedijen we met vitaliteit.

Het universele bewustzijn van de Schepper gaat de polariteit te boven, omdat polariteit een concept is dat beperkt wordt door tijd
en ruimte. Universeel bewustzijn is volledig creatief van het leven. In het perspectief van dualiteit is universeel bewustzijn alleen
maar positief. Wanneer we ons kunnen voorstellen dat we in een rijk van liefde en vreugde leven, en we kunnen voelen dat
we in die vibrerende resonantie zijn, kunnen we beginnen met het realiseren van de realiteit ervan. Het is een
dimensionale sprong die samenvalt met onze normale ervaring. Het verschil is dat het ene pad dat
we als echt herkennen, wordt geleid door het ego en het andere wordt geleid door
onze intuïtie. Deze paden bewegen energetisch verder uit elkaar
naarmate de polariteit van de aarde verschuift
naar monopolariteit die
positief is in het
centrum.


Al het leven op Aarde beweegt zich door een dimensionale verschuiving in bewuste expansie, en de krachtigste
vibraties die ons omhullen stimuleren een verlangen om op elke manier positief te zijn. Aanwezig zijn in bewustzijn
in de natuur kan een prachtige manier zijn om je te verbinden met de stijgende trillingsenergie van Gaia. We kunnen
vragen om ons bewust te worden van ons innerlijke licht en intuïtieve weten. We kunnen oefenen om gevoelig te zijn
voor deze energieën. Ze komen uit het hart van ons Wezen en zijn wat we van nature kennen, voorbij beperkingen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Verder leven dan gehechtheden

Door: Kenneth Schmitt
13 Mei 2022
Alleen als we geen persoonlijke gehechtheden hebben, kunnen we mentaal en emotioneel helder zijn.
Alleen met duidelijkheid kunnen we goed creëren. Op elk moment kiezen we, bewust of onbewust, wat we
creëren met onze aandacht en bewustzijn van trillingsuitlijning. Wanneer we creëren vanuit gehechtheid aan
personen en dingen verliezen we het bewustzijn van ons intuïtieve weten. We gaan in angst voor mogelijk verlies
nemen onszelf mee in negatieve polariteit. Hier twijfelen we aan ons creatieve vermogen.

De weg terug naar ons Zelf-weten is onszelf alleen maar naar positief te poliraliseren. Dit haalt ons uit de ervaring van
dualiteit en opent de deur naar een uitgebreid bewustzijn naar een hogere dimensie van liefde en zorgzaamheid. Dit pad
vereist grote intentie en standvastigheid, omdat we onszelf hebben getraind om beperkt te zijn en deze overtuigingen diep
in ons hele menselijke bewustzijn hebben ingebakken.

We kunnen onszelf trainen om onze beperkingen in bewustzijn te overstijgen door gevoeligheid voor onze intuïtie te ontwikkelen
en te luisteren naar onze innerlijke geluidsstroom, altijd anticiperend op meer vreugde, en vrijheid. Ons innerlijke geluid, is de toon
van het hart van ons Wezen. Het is hoorbaar voor ons, als we ernaar luisteren, en we kunnen de - trillingen ervan voelen. Dit is alleen
nuttig voor ons als we vrij zijn van gehechtheden, anders creëren we negativiteit in ervaringen getint met angst voor verlies.

Wanneer we in het rijk leven dat alleen maar positief is, openen we een rijkdom aan ervaringen zonder beperking. Dit is een enorme
sprong in bewustzijn. We kunnen onszelf trainen om onze beperkingen op te lossen en het egobewustzijn te transcenderen om
terug te keren naar het bewustzijn van ons ware Zelf. Binnen het universele bewustzijn zijn we ons oneindige, eeuwige,
huidige, bewuste bewustzijn. We kunnen gewoon ons huidige bewustzijn van onszelf zijn zonder beperkingen.
Door aanwezig, helder en gevoelig te zijn voor onze intuïtie op elk moment, kunnen we ons
normale menselijke leven transformeren in liefdevolle en bevredigende
ervaringen met iedereen
met wie we
omgaan.


Om naar een hogere staat van zijn te gaan is opzettelijke oefening nodig. Terwijl we van plan zijn om altijd
medelevend en liefdevol te zijn kunnen we leren om onze gevoelens te controleren en ons bewust te zijn van
negativiteit die van binnenuit komt. Onderzoek het op zijn angstinhoud. Het maakt deel uit van ons ego-bewust
zijn, dat we niet langer nodig hebben, zodra we zijn afgestemd op onze hogere innerlijke leiding en opzettelijk niet
langer in de dualiteit wonen. We kunnen oefenen om onszelf te realiseren in een transcendent rijk van schoonheid en
liefde. Dit is het rijk van ons ware Zelf en is waar we ons het meest vervuld voelen en in staat om ons oneindig krachtige
creatieve vermogen te
realiseren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Dieper doordringen
in ons bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
12 Mei 2022
We drukken onszelf uit als energetische patronen die onze ervaringen aantrekken. Het gebeurt allemaal in
ons eigen bewustzijn. Onze energetische afstemming met de wereld die we kennen en ervaren heeft ons gefocust
gehouden op het rijk van dualiteit. Het rijk van alleen positieve energetica is voor ons aanwezig wanneer we het als echt
kunnen herkennen en er opzettelijk mee kunnen afstemmen. In dit niveau van bewust bewustzijn kunnen we de energie van
het hart van ons Wezen voelen. Het is levens - verbeterend, en regenererend, op levendige - manieren. Deze energieën zijn niet
beperkt tot tijd en ruimte. Ze zijn
universeel, zoals in het
lied van Eén.

Afstemmen op hart-energie heeft zijn eigen innerlijke geluidsstroom, die verandert met ons bewustzijns niveau, evenals gevoelens
van dankbaarheid en vreugde. Het opent onze intuïtieve gevoeligheid en bewustzijn en houdt ons aanwezig in het moment. We
kunnen helder en gepassioneerd worden. We kunnen leren, om emotionele toestanden, op subtiele en krachtige manieren
op te roepen, vergezeld van denkbeeldige scenario's. Al onze ervaringen zijn eigenlijk denkbeeldig en we ervaren
de ervaringen waarvan we
geloven dat ze echt
zijn.

Terwijl we op aarde zijn belichaamd, leven we binnen een beperkt spectrum van ons potentiële bewustzijn.
Deze grenzen bestaan alleen in ons eigen bewustzijn. We kunnen ze houden, als we dat willen, of we kunnen ze
transcenderen, om ons oneindige Wezen te verkennen. Als we ervoor openstaan, kan dit worden bereikt door ervoor
te kiezen om altijd positief liefdevol en medelevend te zijn. Door ons te concentreren op deze energetische uitdrukkingen
kunnen we emotioneel en met meer begrip dieper gaan. Door ons af te stemmen op de energie van ons ware hart kunnen we
het licht in iedereen herkennen en op
dit niveau communiceren.

De magnetische polen van de aarde veranderen naarmate het negatieve zich terugtrekt. Onze planeet wordt unipolair in het centrum.
Deze verandering in energetica heeft ook invloed op ons. Er wordt ons aan-gespoord om alleen maar positief te zijn. In lijn met de Aarde
kunnen we op weg zijn naar een diep begrip en gevoel van onvoorwaardelijke liefde zonder grenzen. Dit is de energie van ons hart die ons
ook constante leiding biedt in onze intuïtie wanneer we
ernaar zoeken en er ontvankelijk voor zijn.

Naarmate we positiever worden, zijn we in staat om een - wereld van liefde en vrede binnen te gaan, omdat dit de energetica zijn die we
uitdrukken en aantrekken. We betreden deze wereld door haar realiteit te herkennen, en ons af te stemmen op haar vibraties waardoor
deze zich manifesteert in onze ervaring. We kunnen dit doen, terwijl we ons gebruikelijke leven leiden en aanpassingen maken terwijl
we doorgaan of we kunnen gewoon de sprong in bewustzijn maken en ons leven snel transformeren mogelijk met een uitdagende
pushback die we kunnen oplossen
met intuïtieve begeleiding.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De essentie van onze creatieve aard


Door: Kenneth Schmitt
11 Mei 2022Wat we ervaren is waar we ons energetisch op hebben afgestemd. Elk mogelijk scenario bestaat in het kwantumveld als een verzameling
energieën met specifieke polariteits- en frequentiepatronen. Hoewel we geloven dat we solide fysieke wezens zijn die in een solide
empirische wereld leven, is onze lichamelijkheid eigenlijk onze bewuste perceptie en interpretatie van draaiende energetische
wervelingen van identificeerbare energetische patronen die materieel worden wanneer we ze herkennen. We
herkennen ze wanneer we ons afstemmen op hun vibraties in ons aangeboren wezen. In ons
bewuste bewustzijn betekent dit dat we hun vibraties voelen en
ons hun uiterlijk
voorstellen.


We hebben de keuze om ons af te stemmen op alle energetica in elke dimensie waartoe we ons
aangetrokken voelen. Door als mens op deze planeet te incarneren, zijn we overeengekomen om ons
bewuste bewustzijn te compartimenteren binnen het empirische spectrum van energetica in een rijk van
dualiteit. Om dit te doen, moeten we ons niet bewust - zijn van ons grotere Zelf, maar we, verliezen onze
verbinding met ons ware - Wezen niet. Deze verbinding blijft als onze intuïtie in de energetische - expressie
van het hart van ons Wezen.

In onze ware aard zijn we multi - dimensionaal en zijn we in alle opzichten onbeperkt. We zijn van nature creatief
in al onze gedachten en emoties, en we kunnen leren om deze aspecten van onszelf te beheersen en te sturen voor
opzettelijk creatief leven. Om de verlangens van ons hart te creëren, moeten we onze beperkende overtuigingen over
onszelf over stijgen en volledig - vertrouwen krijgen in onze - emotionele en mentale - afstemming met de energetische
expressie die we willen ervaren.

Omdat alles wat we verlangen al bestaat in universeel bewustzijn, trekken we het aan in onze ervaring door zijn aanwezigheid
in ons leven te voelen en ons ons genot ervan voor te stellen, tot dat we de realiteit ervan in onze persoonlijke ervaring herkennen.
Dit kost geen moeite. We hoeven niets te bevelen. Het vereist alleen onze dank baarheid en vertrouwen in de realiteit ervan in onze
ervaring voorbij de dualiteit. Als we volledig positief kunnen blijven in vertrouwen op ons creatieve vermogen kunnen we alles creëren
wat we verlangen door de energie van ons hart.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven in verruimd Bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
10 Mei 2022
We kunnen leven in mededogen en vreugde. Dit positieve trillingsniveau trekt ons naar ons intuïtieve weten van een
uitgebreid bewustzijn van een hogere dimensie van leven. We kunnen in elke emotionele en mentale toestand zijn die we
kiezen. Het is deze staat van zijn die de vibraties van onze ervaringen creëert. We kunnen ons leven transformeren door altijd
positief en begripvol te zijn. Deze intentie opent onze ontvankelijkheid voor de energetische patronen die beschikbaar zijn voor
onze herkenning. Onze afstemming op dit niveau van energetica opent voor ons een liefdevolle manier van leven met anderen die
liefdevol zijn in hun leven.

Alles komt voort uit bewustzijn. We zijn ontworpen om de energetische patronen die in ons bewustzijn komen te kunnen moduleren in
ervaringen. Door ons bewustzijn binnen het empirische compartiment van bewustzijn te houden, ontstaat er een langer verblijf. Door
polariteit te veranderen in alleen positief kunnen we voorbij tijd en ruimte gaan. Dit is waar onze creatieve kracht begint in onze
verbeelding. Alles wat we ervaren wordt gefilterd door onze verbeelding, waardoor het soort ervaringen ontstaat dat we
ons voorstellen als echt. Door ons iets voor te stellen als echt dat we nog niet hebben ervaren, creëren we de
ervaring op hetzelfde trillingsniveau. In staat zijn om vol vertrouwen te voelen en te weten dat we
in de ervaring zijn, is hoe we de kwaliteit van de ervaring creëren die
zich in ons leven
manifesteert.


We hebben geen willekeurige gedachten nodig die onze geest vullen. We kunnen de controle over ons bewustzijn
nemen door te leren onze - emoties en verbeelding te beheersen. We kunnen oefenen en helder worden in het huidige
bewustzijn. Luisteren naar de innerlijke geluids stroom is nuttig om aanwezig te zijn en ons bewust te zijn van de energetica
van ons eigen bewustzijn. Het ontwikkelen van gevoeligheid door open ontvankelijkheid voor en verwachting voor grotere liefde
opent ons voor meer inzicht in elk moment.

Terwijl we naar hogere vibraties van liefde en vreugde gaan, vervagen we naar een hogere dimensie van energetica in een parallelle
tijdlijn. Ieder van ons kan deze verschuiving op elk moment maken door ons volledig af te stemmen op onze intuïtieve begeleiding
omdat dit is waar onze bewuste levenskracht ons naartoe brengt. We kunnen nog steeds het pad kiezen van het leven in dualiteit
al was het maar om te bezoeken als we eenmaal weten hoe we ons terug kunnen uitbreiden naar ons eeuwige oneindige bewust
zijn.

We zijn op weg naar uitbreiding met hogere begeleiding. Door ons af te stemmen op onze intuïtie, overstijgen we het ego en
al onze beperkingen. Als ze zich voordoen kunnen we ons bewust zijn van de kwaliteit van hun energie en beslissen of we
ze willen blijven geven. Omdat we ze als echt herkennen, geven we ze onze levenskracht. Er is geen vereiste dat we
dat doen. Het is een kwestie van keuze van onze kant, of we beperkingen willen, of dat we uitbreiding willen.

Wat hier niet eeuwig is, is een menselijke schepping en kan in onze persoonlijke ervaring worden veranderd door
de vibraties van onze staat van zijn. We kunnen oefenen om gewoon aanwezig bewustzijn te zijn en te luisteren naar
de innerlijke geluidsstroom. We kunnen oefenen met het oproepen van emoties en het creëren van visioenen van onze
nieuwe wereld van verruimd bewustzijn in vreugdevolle extase van schoonheid en liefde, totdat we ons realiseren dat het
echt is en we het ervaren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Onze intuïtieve uitbreiding

Door: Kenneth Schmitt
9 Mei 2022Onze intuïtie komt tot ons door onze verbinding met universeel bewustzijn. Zodra we ons realiseren dat we op één lijn
zitten met zijn begeleiding, kunnen we er absoluut vertrouwen in hebben. Het is de bron van ons ware weten voorbij ons
egobewustzijn. Zodra we zijn afgestemd op onze intuïtie, hebben we het ego niet langer nodig. We kunnen ons persoonlijk
bewustzijn uitbreiden voorbij dualiteit en slavernij aan onze beperkingen. In liefde en mededogen kunnen we samenwerken
met ons aangeboren onderbewuste aspect van onszelf om de grenzen in ons bewuste bewustzijn te overstijgen en ons af te
stemmen op onze intuïtie. Wanneer we er open en ontvankelijk voor zijn kunnen we ons bewustzijn in het hele kwantum
veld blijven uitbreiden. We kunnen ook ons vertrouwen in onze creatieve vermogens vergroten. Wanneer we de
waarheid van ons Wezen kennen, kunnen we meesters zijn van elke persoonlijke ervaring in elke
dimensie. Dit maakt deel uit van het huidige ascensieproces
dat we met onze planeet
doormaken.


Alle bewuste wezens worden aangetrokken tot positieve polariteit van mentale en emotionele energetica. We gaan voorbij
de dualiteit naar eenheidsbewustzijn. Dit is ons bewustzijn van de verbinding van alle wezens met universeel bewustzijn. We
hebben allemaal hetzelfde bewustzijn, maar met beperkingen die we opleggen aan onze ontvankelijkheid en bewustzijn. Deze
zijn allemaal zelfopgelegd. Als we eenmaal weten dat we de meesters van ons zelf zijn kunnen we de leiding nemen over al onze
aspecten en processen voor het hoogste goed. We kunnen alle aspecten van onszelf regenereren in volledige helderheid van zijn.

Als we oefenen om gevoelig te zijn en open te staan voor onze intuïtie en de begeleiding ervan te volgen merken we dat we niet aan
wezig zijn voor negatieve ontmoetingen. Ons leven wordt ervaring van het mededogen en de vreugde die worden gestimuleerd door
onze afstemming op onze intuïtie. We kunnen altijd positief zijn in dankbaarheid en vertrouwen, ongeacht eventuele afleidende
energieën. We worden begeleid om een wereld van ervaringen te realiseren gebaseerd op liefde en vreugde. Er is geen
vereiste dat we deelnemen aan een compartiment van bewustzijn gebaseerd op dualiteit, anders dan onze
eigen keuze. We hebben ervoor gekozen om hier nu te zijn en we kunnen zijn met
het uitgebreide bewustzijn
van ons ware
Wezen.

Onze ascensie begint met ons verlangen en onze intentie. Het gaat over in gevoeligheid en ontvankelijkheid voor
onze intuïtie. Wanneer we vertrouwen hebben in ons intuïtieve gevoel en weten, kunnen we ons altijd vreugdevol en
vrij voelen. We kunnen ons vol vertrouwen voorstellen en voelen dat we genieten van een overvloedig leven en iedereen
die we tegenkomen - inspireren met onze - uitstraling. Door de blik van onze ogen kunnen we ons innerlijke - licht en onze
trans - formatieve
staat van zijn
delen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Onze ware natuurlijke,

geïnspireerde mogelijkheden


Door: Kenneth Schmitt
8 Mei 2022
Mensen kunnen heel ingenieus zijn. Oplossingen voor elk probleem bestaan in het kwantumveld.
Door onze intuïtie kunnen we ze vinden, en ermee afstemmen. Wanneer we worden geconfronteerd
met een uitdaging die onze ego-bewuste geest niet kan weerstaan, worden we ons vaak bewust van ons
intuïtieve weten en verschijnt de oplossing aan ons. Met onze intuïtie kunnen we zelfs tijdlijnen verspringen
en in een ander aspect van het leven zijn door onze polariteit en trillings - niveau te veranderen, zelfs tijdelijk.
Zodra we ons, bewust-zijn voorbij, de dualiteit bevrijden, kunnen we zoveel meer plezier hebben, om dat er
geen stress is, wanneer we in een wereld van liefde leven.

Voordat we in dit rijk van dualiteit leefden konden we ons negativiteit niet voorstellen of hoe angst voelt.
In ons eeuwige bewustzijn konden we geen polariteit hebben. We kwamen in dit compartiment van
bewustzijn om het te ervaren en onze weg terug te vinden naar het realiseren van ons ware
onbeperkte Zelf door onze intuïtieve begeleiding, waarvan we ons opzettelijk bewust
moeten proberen te zijn. We moeten een verlangen hebben om ons ware
oneindige, scheppende Zelf te zijn. We kunnen dit niveau van weten
vinden in de energetische levenskracht die door ons hart
stroomt en ons hele Wezen vult. Het is alleen
positief en ondersteunend voor
alle levensverbeterende
gedachten en
gevoelens.

We hebben de gebreken in ons - lichaam - en onze ervaringen, alles wat er mis is in ons leven,
voorzien door onze beperkende overtuigingen over onszelf. Geloven in lijden en dood beperkt ons
tot een niveau van angst. Het ego-bewustzijn moet angst hebben om te bestaan, omdat het zich niet
bewust is van hogere leiding. Wanneer we alleen positief worden, door aandacht te besteden aan onze
intuïtie, hebben we het ego niet langer nodig om te navigeren voor onze overleving, omdat we alleen naar
positieve ervaringen worden geleid. Zodra we ons de ongeldigheid van onze beperkingen realiseren door ons
intuïtieve weten, kunnen we ze oplossen. We worden geleid om onze persoonlijke overtuigingen te onderzoeken
in termen van polariteit en trillingsniveau. Omdat we al onze beperkende overtuigingen hebben gecreëerd kunnen
we ze oplossen, zelfs degenen die diep in ons
onder - bewustzijn verborgen zijn.

Terwijl we van plan zijn om volledige oplossing van binnen te bereiken kunnen we onze emoties creatief gebruiken om
met dankbaarheid in positieve gevoelens op te stijgen. Als we in deze staat van zijn kunnen blijven,zelfs als we blijkbaar
geïntimideerd zijn, kunnen we ons realiseren dat alleen het ego geïntimideerd kan worden. Er is geen dergelijk gevoel
in ons ware Zelf maar nu hebben we onze mogelijkheden om de gevoelens en visioenen van negativiteit te kennen
uit gebreid. Het heeft ons mededogen en begrip verdiept. Nu kunnen we ons uitbreiden naar een veel grotere
staat van Zijn van onvoorwaardelijke liefde in bewustzijn van onze oneindig scheppende kracht.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Kiezen voor de kwaliteit
van onze staat van zijn


Door: Kenneth Schmitt
7 Mei 2022Als mensen weten we niet echt hoe we moeten liefhebben. We zijn geprogrammeerd en geleerd te geloven dat we het niet waard zijn
dat we ontoereikend zijn. Om onvoorwaardelijke liefde te begrijpen moeten we ons bewustzijn buiten de wereld van dualiteit afstemmen
op ons ware intuïtieve weten. Liefde, vreugde en dankbaarheid komen tot ons door onze intuïtie en trillen allemaal samen in resonantie.
Het zijn de emoties van ons ware Zelf en het is door ze in ons leven te roepen dat we ons uitgebreide bewustzijn kunnen leren kennen.

Als we dat willen kunnen we ons afstemmen op onze intuïtieve begeleiding die op elk niveau van ons wezen tot ons komt op manieren
waarvan we ons bewust kunnen zijn. Het komt voortdurend door ons hart in onze bewuste levenskracht voortkomend uit het bewustzijn
van de Schepper. Onze essentie is kosmisch bewustzijn en verder maar we hebben onszelf geblokkeerd om dit te realiseren. We hebben
dit moeten doen om een realistische ervaring te hebben van het leven in dualiteit. Er is geen vereiste dat we ons beperken tot dit rijk.
We zijn veel groter en kunnen ervoor kiezen
om ons ware Wezen te
realiseren.

We kunnen ons realiseren dat al onze ervaringen projecties en reflecties zijn van ons eigen bewustzijn. We leven in een soort virtuele
realiteit die in bewustzijn wordt gehouden door het bewustzijn van de mensheid. Naarmate de mensheid haar bewustzijn verandert
veranderen de energetica van onze menselijke ervaringen. Wanneer we leren dat onze mentale en emotionele toestanden bewuste
keuzes voor ons zijn kunnen we beginnen ons ware Zelf te realiseren. Hoewel we allemaal deel uitmaken van de mensheid hebben
we allemaal absolute controle over onze energetische aanwezigheid.

De controleurs van de samen leving kunnen onze ervaringen alleen met onze toestemming sturen. We zijn niet verplicht om ons
af te stemmen op hun energie. We kunnen voorbij hun negatieve polariteit van angst en dienstbaarheid gaan naar een ervarings
rijk van vreugde liefde en dankbaarheid met vertrouwen in onze onbeperkte vermogens. Wanneer we erop kunnen vertrouwen
dat we ontvankelijk zijn voor de levens-verbeterende leiding van onze intuïtie, zijn we oneindig krachtige-scheppers met niets
meer dan onze bewuste aanwezigheid.

Niemand anders kan ervaren wat ieder van ons ervaart. Onze hele menselijke ervaring bestaat uit het herkennen van patronen
van elektromagnetische golven die onze zintuigen prikkelen en die ons bewust-zijn interpreteert als de wereld van ons menselijk
leven. We zijn vrij om ons te concentreren op elke polariteit en frequentie die we kiezen bewust of onbewust. De trillings-kwaliteit
van onze aandacht is waar we energetisch op afstemmen. Het is wat we projecteren in het kwantumveld
en wat naar ons wordt teruggekaatst als ervaringen in
de wereld die we herkennen en
geloven als
echt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een pad naar groter meesterschap


Door: Kenneth Schmitt
6 Mei 2022
Als we ons bewust willen worden van andere rijken en dimensionale niveaus, evenals ons eigen diepere bewustzijn
moeten we leren om diep te mediteren. In het begin vereist dit concentratie in het ontwikkelen van bewustzijn van het
innerlijke pad. We kunnen onze gevoeligheid voor ons intuïtieve weten en grotere buiten-zintuiglijke vermogens verdiepen.
Door een paar keer diep en ritmisch te ademen met de bedoeling om ons uit te breiden naar ons oneindige bewustzijn en ons
voor te stellen dat we de kosmos omhullen, kunnen we ons volledig op ons gemak voelen door gewoon aanwezig bewustzijn te
zijn. Met oefening kunnen we deze staat van zijn bereiken waarin we ongericht en ontvankelijk bewust zijn. Ons bewustzijn kan
zich uitbreiden zo ver als we bereid zijn te gaan. Wij zijn onze enige beperkingen. Het is belangrijk om je be-wust te zijn van
onze intuïtieve begeleiding en positief te blijven en open te staan voor hoge vibrerende gevoelens.

Alle beperkende overtuigingen die zich in ons onderbewustzijn verbergen, zullen zich openbaren als we ze beginnen te
transcenderen. We kunnen hen met een open hart en dankbaarheid tegemoet treden voor hun intenties om ons ego-
zelf te beschermen. Zodra we ze herkennen, kunnen we begrijpen dat ze noodzakelijk zijn geweest voor ons om
een authentieke menselijke ervaring te hebben in een rijk van dualiteit, en ze klampen zich vast aan onze
psyche als parasitaire gehechtheden. Ze hebben onze levenskracht nodig door onze afstemming
met hen om te kunnen bestaan. Wanneer we volledig positief worden, stemmen we ons
niet langer af op hun negativiteit, winnen we onze levenskracht terug en
verdwijnen ze uit onze ervaring, waardoor ons
bewustzijn voorbij onze vroegere
beperkingen wordt
geopend.


We moeten misschien een tijdje aan dit proces werken voordat we merkbare voor-uitgang boeken, maar naarmate
we gevoeliger worden voor onze intuïtie, krijgen we een dieper begrip van alles. We kunnen ons stralender voelen en we
kijken elkaar graag in de ogen, waar we bewuste fotonen uitwisselen. Naarmate we leren om op ons gemak te zijn en ons
bewust te zijn van onze intuïtieve begeleiding opent zich een uitgebreider leven voor ons. Dit vereist een sterke intentie en
veel oefening, en het resultaat is ascensie naar een hoger rijk dat alleen maar positief is.

We kunnen leren om onze gedachten en emoties naar believen positief te beheersen in overeenstemming met onze intuïtie
door alles te creëren en te ontvangen wat we op elk moment nodig hebben. We kunnen intuïtief communiceren met onze
gidsen en hogere wezens, en we kunnen intens genieten van elk moment en meesters zijn over elke ontmoeting met
anderen. We kunnen ons realiseren dat we ons eeuwige, huidige bewustzijn zijn, in staat om ons overal
te manifesteren zoals we willen, terwijl we ook als stralende Wezens deelnemen
aan onze menselijke
ervaringen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze zelfrealisatie vergroten


Door: Kenneth Schmitt
5 Mei 2022
Omdat alles wat we ervaren zich in ons eigen bewustzijn bevindt, zijn onze ervaringen een weerspiegeling van onze staat van zijn,
de vibraties van onze overheersende gedachten en gevoelens. We zijn acteurs die onze scenario's creëren door het soort energetische
patronen en personages die we aantrekken door onze polariteit en trillingsniveau. We stellen een kaste vast met wie we onze rollen voor
onszelf kunnen spelen in samenwerking met resonerende anderen. Totdat we besluiten om verder te gaan dan onze beperkingen, her-
beleven we de trillingsniveaus van onze historische ervaringen binnen de geloofsstructuur van de mensheid.

Ons egobewustzijn kan niet verder gaan dan onze beperkende overtuigingen zonder een onbegrensde ervaring. Het leeft binnen
de grenzen van onze beperkingen en claimt autoriteit in dit spectrum van energie. Ons ego houdt ons bezig en afgeleid door
angst en stress om onze levenskracht het bestaan ervan mogelijk te maken. Zodra we de sluier van onze zelfbeperkingen
doorboren, lost het ego op en kunnen we onze ware persoonlijkheid realiseren. We kunnen ons ervan bewust worden
dat we Eén zijn die ons Zelf kan uitdrukken als onze unieke individualiteit in elke dimensie en als elke soort entiteit.

Momenteel zijn we mensen op aarde, maar in ons bewustzijn, kunnen we ons bewust worden van ons grotere - Wezen.
Om onszelf open te stellen voor dit bewustzijn kunnen we ons afstemmen op alleen positieve energieën van hoog vibrerende
emotionele en visionaire energieën. In ons ware Wezen bewonen we een staat van Zijn die volledig vreugdevol en extatisch is in
een rijk van schoonheid en levens-verbeterende energieën. Dit is waar we ons in onze verbeelding en gevoelens zoveel mogelijk op
kunnen afstemmen. Hoe meer we oefenen, hoe levendiger en overtuigender onze ervaringen worden, totdat ze voor ons echt worden.

Identificatie met ons grotere Zelf stelt ons in staat om liefdevol en medelevend te zijn in onze menselijke interacties. Zodra we het ego
bewustzijn transcenderen, kunnen we de controle over onze menselijke aanwezigheid overnemen met de begeleiding van intuïtief
weten. Dit transformeert ons leven in ervaringen die het hele leven verbeteren. We hebben het vermogen om alles wat we
nodig hebben en verlangen met een zuiver hart te creëren. Als we zonder grenzen beginnen te leven, merken we
dat we niet langer negatieve ervaringen hebben en kunnen we alles weten wat we willen weten
naarmate ons bewustzijn zich
uitbreidt naar universeel
bewust zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons zelfbewustzijn uitbreiden


Door: Kenneth Schmitt
4 Mei 2022
Naarmate we ernaar verlangen om onszelf meer en meer open te stellen voor de energetica die ons vreugde en
dankbaarheid brengen, kunnen we aandacht besteden aan het voelen van - grotere liefde - in onze ervaringen. Als we
ons voorstellen dat we in liefde volle en vreugdevolle ervaringen leven en voelen hoe het is, kunnen we een punt bereiken
waarop we weten dat het waar is. Dan ervaren we het fysiek. In een hogere dimensie ervaren we dezelfde gevoelens duidelijker
en intenser zonder de beperkingen van de derde dichtheid van, empirische energieën. Onze ervaringen worden gecreëerd door
ons besef van hun
realiteit.

We kunnen realisaties creëren in ons bewustzijn met onze verbeelding en emoties. Met oefening kunnen we het vertrouwen
krijgen dat we weten dat wat we willen creëren voor grotere schoonheid en meer verbetering van het leven altijd ervaringen
op dat niveau manifesteert. Het gebeurt omdat we weten dat het zo is. We trekken de energiepatronen aan die in lijn zijn
met onze polariteit en trillingsresonantie. Dit is de energie die we uitdrukken door onze staat van zijn, hoe we denken
en voelen over onszelf op elk niveau.

Het menselijk leven op Aarde gaat voor ons nu over het openstellen van onszelf voor onze hogere leiding en er
gevoelig genoeg voor zijn om in zijn energieveld te kunnen leven. In onszelf hebben we een directe
verbinding in universeel bewustzijn. Zo weten we altijd wat waar is. Naarmate we ons
openstellen voor onze hogere leiding in ons eigen bewustzijn, kunnen
we ons meer bewust worden van wat we eigenlijk wel
weten, voorbij onze beperkte
overtuigingen over
onszelf.


Wanneer ons hart zuiver is in onze intentie om ons bewustzijn te verruimen en ons bewustzijn te verdiepen,
kunnen we onze beperkende overtuigingen transcenderen, omdat hun basis in angst duidelijk wordt en we geen
angst meer hebben, omdat we ervoor kunnen kiezen om volledig positief te zijn. Angstige ervaringen kunnen niet
langer gebeuren, omdat hun polariteit negatief is. Dit niveau van - energetica kan niet interageren - met positieve
mentale en emotionele vibraties, zolang we ons niet opnieuw afstemmen op het negatieve door twijfel of angst.
Als we in de uitstraling van het hart van ons Wezen kunnen blijven in de verbetering van al het leven, weten
we altijd hoe we moeten zijn en hoe we moeten denken en voelen. We kunnen leren om onze geest en
emoties creatief te gebruiken
op elk moment.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
De rijkdom van de leegte van egobewustzijn

Door: Kenneth Schmitt
3 Mei 2022Vanuit het niets zijn we aanwezig bewustzijn. Ons bewustzijn vereist alleen de stroom van bewuste levenskracht van de Schepper.
Deze levenskracht zorgt voor een open verbinding via onze intuïtie, ons innerlijk weten, in het bewust-zijn van de Schepper. We zijn
begiftigd met persoonlijke Zelfrealisatie die onbeperkt is in universeel bewustzijn. Om het als onze realiteit te ervaren moeten we de
energetische resonantie ervan herkennen en ons ermee afstemmen.

De transformatie van de Aarde geeft ons enkele aan wijzingen. Geofysici observeren de verzwakking en verandering van de polariteit
van de aarde in een status van unitaire polariteit binnen het centrum, van de planeet. Gaia verschuift naar alleen positief op elk niveau.
Negatieve - energie zal hier binnenkort niet meer kunnen bestaan. Alle wezens zullen positief zijn voorbij polariteit. Het negatieve wordt
al tien jaar zwakker en verdwijnt. Het lijkt nog steeds krachtig, maar het is slechts schijn, vanwege de media.

Als we ons niet bezighouden met negatieve vibraties, of ons er op geen enkele manier mee afstemmen, kunnen ze niet in onze
ervaring komen. We kunnen alleen met onze toestemming onderworpen zijn aan psychische en spirituele parasieten in welk
geval we ons moeten afstemmen op hun energetische resonantie. Alleen als we ze realiteit geven door te geloven dat ze
echt zijn voor ons persoonlijk, zullen we ervaringen hebben op hun trillingsniveau. Door volledig positief te vibreren
op een niveau van dankbaarheid, mededogen en liefde, blijven we voorbij hun invloed en ontmoeting.

Het is ons bewustzijn op elk moment dat onze grenzen of onze oneindigheid van zijn vaststelt. We staan open
of gedeeltelijk open voor ons ware Wezen. We kunnen niet volledig gesloten zijn, anders zouden we niet bestaan.
Iedereen heeft innerlijk licht. Hoe meer licht we kunnen toelaten hoe uitgebreider we kunnen zijn en hoe hoger onze
vibraties. Al onze cellen ontvangen bewuste levenskracht en zenden fotonen uit. Wij zijn stralende lichtwezens zelfs in
fysieke vorm.

Ons lichaam is symbool van wat we over onszelf geloven. Ze veranderen naarmate onze overtuigingen veranderen en als
onze relatie met ons aangeboren wezen verandert. Onze aangeborenheid velt geen oordeel het drukt alleen onze bewuste
energetica uit als fysieke kenmerken en omstandigheden in ons lichaam. Oplettend zijn hierover is hoe we onze beperkende
overtuigingen kunnen begrijpen, zodat we ze kunnen
oplossen om onbeperkt te worden in
ons bewustzijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ontwaken tot persoonlijke transformatie


Door: Kenneth Schmitt
2 Mei 2022
Op een gegeven moment beginnen we onze persoonlijke kracht te beseffen. Er gebeurt iets ongewoons en we krijgen
een flits van een hogere dimensie van zijn, of meer dan een flits, een tijdelijke ervaring van eenheid met iets meer dan we
denken dat we zijn, of een wonder. Dit zijn vensters die onze beperkingen overstijgen en een kijkje geven in ons ware eeuwige
Zelf. We kunnen bewustzijn ervaren voorbij het fysieke lichaam, voorbij - projectie van ons bewustzijn, en het breidt ons bewust
zijn uit naar het universele bewustzijn van de Schepper. Voor dit moment kunnen we weten dat wij de Schepper zijn. Op dit trillings
niveau kunnen we weten wat we willen weten, en wat we weten is wat echt voor ons is. We creëren voortdurend onze persoonlijke
realiteit gewoon door de manier waarop we zijn onze energetische aanwezigheid. We hebben de mogelijkheid om standaard
te leven volgens wat we gewend zijn, of we kunnen leren onze geest en emoties te beheersen en het leven te creëren
dat we echt willen. We kunnen ons visioenen van prachtige ervaringen voorstellen en we
kunnen onszelf voelen leven in de scenario's die we creëren. We kunnen ons een
hele nieuwe wereld van ervaring voor onszelf voorstellen en creëren door
onze gehechtheid aan onze beperkende overtuigingen over
onszelf op te
lossen.

Om een positief liefdevol en prachtig leven te bereiken kunnen we ongeïnteresseerd zijn in de huidige sociale en politieke drama's
en ervoor kiezen om onze interesses af te stemmen op het uitbreiden van ons bewustzijn en meesters van ons leven te worden.
Het traditionele spectrum van energetische expressie van de mens-heid is zich opnieuw aan het afstemmen op de stijgende
trillingsfrequentie en positieve polariteit van onze planeet, en de negatieve aspecten lossen op in een andere
dimensie. De negatieve drama's hebben onze betrokkenheid nodig om te bestaan omdat ze niet van
nature worden ondersteund. Als we ervoor kiezen om ons af te stemmen op positieve
vibraties, hoeven we niet te communiceren met het negatieve en
verdwijnt het uit onze
ervaring.

Zodra we weten en voelen dat de Schepper ons voortdurend verlevendigt en bekrachtigt en ons voorziet
van ons bewustzijn binnen het Ene bewustzijn, kunnen we beginnen het voorbij onze beperkingen te verkennen.
Binnen de energetische matrix van de mensheid hebben we onze karakterrollen te spelen. Wij zijn de scheppers en
regisseurs van onze rollen en we kunnen de kwaliteit van onze ervaringen verhogen, evenals onze gekozen bestemming
door onze eigen staat van positief zijn in vreugde, waardering en dankbaarheid. We kunnen mededogen hebben met allen
die lijden en hen in stilte, door onze aanwezigheid, een kans bieden om hun leven te ontwaken en te transformeren. Terwijl
we ons leven leiden, kunnen we de kwaliteit van energetische patronen herkennen waartoe we ons aangetrokken voelen,
evenals de patronen die ons afstoten. Dit zijn dingen die we intuïtief weten. Als we diep gevoelig kunnen worden voor
onze intuïtie weten we altijd wat het beste is voor iedereen met wie we omgaan en waarvan we ons bewust zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze levenservaringen opzettelijk creëren


Door: Kenneth Schmitt
1 Mei 2022Als we kunnen bevestigen dat we ons bewustzijn uitbreiden in overeen-stemming met ons ware hart,
gaan we voorbij onze beperkingen. Als we onze beperkingen tot zelfbewustzijn oplossen kan onze verbeelding
groeien in helderheid en vreugde. We kunnen weten hoe we altijd - positief kunnen zijn, geleid door onze intuïtie.
Zodra we vertrouwen hebben in ons intuïtieve weten, kunnen we ons egobewustzijn oplossen. Omdat we verbonden
zijn met oneindig bewustzijn en weten via onze intuïtie, hebben we niet langer ego-controle over ons bewust-zijn nodig.

We creëerden ons ego-bewust-zijn door te geloven in de realiteit van onze beperkingen zonder hogere begeleiding. Dit is
een menselijk verzinsel en wordt uitsluitend ondersteund door menselijke levenskracht door onze overtuigingen in de realiteit
ervan. Het is verbonden als een dichtheid in ons bewustzijn en heeft geen bestaan buiten wat we het geven door onze focus op
zijn realiteit.

Voor het grootste deel van de mensheid is egobewustzijn alles wat wordt erkend als onze identiteit. Er is weinig interesse om
verder te kijken dan tijd en ruimte, maar dat is waar ons ware Wezen woont. We kunnen onszelf herkennen als eeuwig aan
wezig bewustzijn. We zijn altijd ons individuele bewuste bewustzijn geweest en dat zullen we altijd blijven. Tijd en
ruimte zijn irrelevant behalve binnen het compartiment van het traditionele menselijke bewustzijn.
We kunnen deelnemen aan dit niveau van bewustzijn
maar we hoeven ons er niet toe te
beperken.

Door opzettelijk positief te zijn met de leiding van ons intuïtieve weten in absoluut vertrouwen, kunnen we in
perfecte vrede leven. In deze staat van zijn kunnen we onze creatieve kracht beheersen door te weten en te voelen
wat op elk moment levensverbeterend is voor iedereen. We kunnen het eeuwige licht herkennen in elkaars ogen en in
alle bewuste wezens. Zonder ego-bewustzijn worden we grenzeloos en tegelijker-tijd in staat om aanwezig te zijn als ons
ego-zelf, maar met een hoger, meer doordringend perspectief. We kunnen ons realiseren dat het spectrum van traditionele
menselijke energie in het rijk van - dualiteit een beperkt compartiment - van ons bewustzijn is. Het vereist onze uitlijning met
zijn resonantiefrequenties en
polariteit.

Zodra we in alle opzichten volledig positief worden, merken we dat we echt het vermogen hebben om alles te creëren wat we nodig
hebben en dat ons hart verlangt. Omdat er geen angst of twijfel is manifesteren al onze creaties zich in onze ervaringen op het trillings
niveau van hun creatie in onze gedachten en gevoelens. Onze afstemming op de levensverbeterende vibraties van onze hartenergie
trekt alleen maar positieve ervaringen in ons leven,
waar we dankbaar voor kunnen blijven.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons bewustzijn verbeteren


Door: Kenneth Schmitt
30 April 2022
Wanneer we verlangen om ons bewustzijn uit te breiden, worden we van nature aangetrokken tot onbeperkt bewustzijn.
Het is onze stijgende vibratie die meer vrijheid en vreugde aantrekt en ons in staat stelt om onze beperkingen te herkennen
en hoe ze allemaal negatief zijn in polariteit en gebaseerd op angst. Door ze onder ogen te zien met een perspectief van mede
dogen en begrip kunnen we ze in vriendelijkheid oplossen. We kunnen wezens zijn die alleen maar positief zijn, maar die het
negatieve diep
begrijpen.

We kunnen weten wanneer er negatieve energie in de buurt is. Als we de polariteit ervan niet accepteren, zal het uit onze
ervaring verdwijnen. Het kan niet voor ons bestaan, tenzij we het als echt realiseren en het onze levenskracht geven. Als
we dat doen, wordt het voor ons meteen echt. We kunnen de onwerkelijkheid ervan niet realiseren, maar we kunnen
een positief perspectief behouden met dankbaarheid en mededogen voor alles en iedereen. Zodra we ons dit
realiseren kunnen we begrijpen dat de energetica allemaal voor onze verbetering in het leven zijn.

Er zijn veel dingen die we kunnen doen om onze energie - signatuur en onze staat van zijn, die de bron is van onze
persoonlijke vibraties, te verheffen. Omdat we oneindig Zijn zijn, hoeven we nooit te stoppen met het uitbreiden van
ons bewustzijn en het hebben van grotere vreugde. Wat we doen en hoe we leven is irrelevant in deze reis. Het is onze
vibratie op elk moment die onze bestemming - bepaalt en die voortdurend verandert. De belangrijkste realisatie is ons
trillingsniveau op elk
moment.

Als ons doel is om ons volledig af te stemmen op onze meest -verleven-digende- en vreugde volle vibraties moeten we
onze intuïtie kennen. Het bestaat altijd in verbinding met universeel - bewustzijn en leidt ons in onvoorwaardelijke liefde
en oneindig bewustzijn. Omdat onze intuïtie subtiel kan zijn, vereist het open - heid en ontvankelijkheid voor een hoger
bewustzijn. In elke situatie is intuïtieve begeleiding altijd onmiddellijk. We zijn ons er tijdelijk van bewust en we kunnen
leren ons erop te concentreren, totdat we ons er van nature constant van bewust zijn. We leiden ons ego naar voren
en werken met ons aan-geboren wezen - aan het verwerven van een nieuwe vaardigheid. Geleidelijk aan stopt het
ego met proberen ons bewust-zijn te beheersen. We kunnen dit proces met liefde en dankbaarheid verbeteren.

Door aandacht te besteden aan wat we in onszelf weten, krijgen we het vertrouwen dat we gevoelig zijn voor
onze intuïtie. Dit is belangrijk om boven elke twijfel uit te kunnen gaan. We kunnen geleid worden om ons
zelf op vele manieren om te vormen om een hoger aspect van onszelf uit te drukken. We leren spelen
met energetica, die we beheersen met onze mentale en emotionele niveaus, onze polariteit en
ons vertrouwen of twijfel. Vertrouwen is creatief en twijfel is destructief voor onze
creatieve energieën. Door te leren vertrouwen op wat we weten kunnen
we ons leven op prachtige manieren
transformeren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wat kan er zonder beperkingen gebeuren


Door: Kenneth Schmitt
29 April 2022Als we geïnteresseerd zijn in het oplossen van onze beperkingen zodat we op elke manier volledig vrij kunnen zijn
is het mogelijk door opzettelijk op elke manier positief te zijn. Het traint onze percepties om ons overal bewust te zijn
van positieve energie. Het is allemaal aanwezig in ons bewustzijn, wachtend op ons bewust-zijn en onze verwachting in
volledig vertrouwen. Om deze uitbreiding mogelijk te maken moeten we onze polariteit aanpassen naar volledig positief.

Het egobewustzijn is niet behulpzaam bij deze verandering, omdat het ego zich kwetsbaar voelt. Al zijn beperkingen voor
komen dat het overwegend, positief is. Het kan niet bestaan, zonder angst. Deze verandering, in polariteit is een radicale
verandering in ons perspectief en heeft onze intuïtieve begeleiding nodig. We kunnen onszelf trainen om onze emoties
en gedachten te beheersen en op te roepen en gewoon aanwezig bewustzijn te zijn. Dit is wat meesterschap vereist.

Positief zijn houdt in dat je je op elk moment zelf-verzekerd en op je gemak voelt. Bedreigingen van negatieve
entiteiten hebben geen effect omdat we ons niet langer aangetrokken voelen tot negatieve polariteit en
ze niet positief kunnen worden. We zijn voorbij hun dimensionale sluier. Dit is de reden dat de
sprong naar volledig positief zo'n uitdaging is. Het ego wil de controle niet los
laten, ook al heeft het geen echte keuze, omdat wij de meesters
zijn van ons ego, dat geen
hoger bewustzijn
heeft.

Als we onze beperkende overtuigingen over onszelf oplossen, lost ons ego op, omdat het bestaat uit onze
beperkende overtuigingen. Zonder beperkende overtuigingen zijn we in staat om alles te creëren wat we nodig
hebben en alles wat ons hart verlangt, om dat we geen negatieve energie hebben om onze creativiteit te verslaan.
We worden vrij om de energie van ons hart uit te drukken en genieten er intens van om mens te zijn op een volledig
liefdevolle en vreugdevolle
manier.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Fractals van de Oneindige

Door: Kenneth Schmitt
28 April 2022
Laten we eens kijken wat het betekent om een fractal te zijn. De vroegste referentie was in Indra's Net in de
Athara Veda ongeveer 3000 jaar geleden. Dit was een oneindig - groot en complex ontwerp dat de onderling
verbonden verbindingen van alle wezens belichaamde in herhalende relaties van wiskundige precisie waardoor
alles in een energetisch even-wicht werd gehouden. Elk knooppunt van het net bevat een juweel dat alle andere
weerspiegelt. Indra's Net bestaat uit fractals, die elk bestaan uit fractals, die bestaan uit fractals, die allemaal een
hele kosmos omvatten, waarbij elk juweel een duidelijke zender en reflector is van zijn unieke energie in resonantie
met alle anderen.

We zijn niet zomaar mensen. Wij zijn de juwelen in Indra's Net. We ontvangen onze verbinding met het oneindige
door de bewuste levenskracht die ons voortdurend verlevendigt door de verbinding van ons hart. Vervolgens
moduleren we die energie met onze gedachten en gevoelens en vormen we onze unieke energetische
signatuur die we uitstralen naar het kwantumveld. In Indra's Net wordt het kwantumveld
gesymboliseerd door de ruimtes tussen
de strengen
van het
net.


De grafische ontwerpen van MC Escher zijn een - goed voorbeeld - van hoe fractals - wiskundig verschijnen en met
elkaar samenhangen. Dit is hoe energetische patronen veranderen en evolueren met ons bewustzijn. Naast het visuele
belichamen fractals een essentie die door iedereen wordt gedeeld en deel uitmaakt van het bewustzijn dat alles creëert.
Van nature zijn we stralende, zelf-lichtgevende juwelen van vele facetten. Elke twijfel aan onze identiteit als goddelijke
Wezens kan worden vervangen door onze grootste dank-baarheid en vreugde om onze verbinding met de Schepper
van alles te realiseren.

De Schepper creëert fractals van het Zelf. Dat is wie we zijn in onze creatieve essentie. We hebben ervoor gekozen
om bedelaars te zijn, maar we zijn eigenlijk meesters die het misschien nog niet beseffen. We hebben het
vermogen om op elk moment te kiezen wie we geloven dat we zijn. We moeten onszelf er gewoon
van overtuigen om onze beperkingen te laten vallen. Onze vrije wil gaat veel dieper
dan algemeen wordt gedacht, omdat het in ons egobewustzijn
tot slaaf is gemaakt door onze gehecht
heden twijfels en
angsten.


We kunnen onze vrije wil bevrijden om trouw te zijn aan onze gefrackte creatieve aard door onze
polariteit te veranderen in positief en dat te blijven. De kwaliteiten van ons ware Zelf zijn hetzelfde als
de kwaliteiten van de Schepper. Dit niveau van bewuste vibraties is inherent aan de natuur en de Aarde
zelf. Door onszelf af te stemmen op het bewustzijn van onze planeet, kunnen we onszelf openstellen
voor onze hart energie en ons intuïtieve weten, terwijl we onze levendigheid opruimen als de
juwelen in Indra's Net.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


De intensiteit van ons
leven kalibreren


Door: Kenneth Schmitt
27 April 2022
Door ons af te stemmen op positieve hoog vibrerende energie kunnen we ons bewuste bewustzijn
uitbreiden naar een hogere dimensie van energetica voorbij de dualiteit. Naarmate we vrijer worden van
gehechtheid aan onze beperkingen groeit onze -energetische aan-wezigheid in intensiteit, net als alles wat
we tegen komen wat eigenlijk een weer-spiegeling is van ons eigen niveau van energetica. Alles wat er met ons
gebeurt is dat we de energetische patronen creëren die onze ervaringen worden. We doen het met onze gevoelens
en meningen over onszelf. Alles wat enige afstemming heeft met angst kan worden gemaakt om te verdwijnen door
gebrek aan onze levenskracht. Onze afstemming kan gericht zijn op een positief-grenzeloos bewust-zijn met eerdere
gehechtheden.

Vrij zijn van emotionele gehecht-heden is als vrij zijn van gehechtheid aan onze fysieke aanwezigheid. Dit is onmogelijk
voor  het ego dat bestaat uit onze gehecht-heden. Alleen met een sterke intentie kunnen we deze beperking overstijgen.
Het moet gebeuren in liefde en mededogen, geleid door ons intuïtieve weten. Ons lichaamsbewustzijn is een deel van ons
maar we zijn veel meer. Hoeveel meer is onze keuze. Zodra we volledig zijn afgestemd op het energetische niveau van ons
hart, is ons potentieel onbeperkt en zijn we echt vrij om te zijn wie en waar we ook willen zijn.

We zullen waarschijnlijk niet binnen een rijk van beperkt bewustzijn willen zijn. Deze is voldoende geweest dank u. Maar aan
gezien we er nog steeds zijn laten we ermee doorgaan. Nu we het energetische niveau kennen van waar we naartoe gaan
kunnen we oefenen om in een hogere staat te zijn die we opzettelijk creëren met onze verbeelding en emoties. We
kunnen open en ontvankelijk zijn voor deze energieën en we kunnen vertrouwen ontwikkelen om altijd positief
te zijn. Gehecht zijn aan uitkomsten is niet relevant. Ze zullen zich manifesteren volgens de energie van
onze staat van zijn, hoe we ons voelen over onszelf en welke overtuigingen we hebben over
onze beperkingen. We hoeven ons niet met dit proces te bemoeien
hoewel we vrij zijn
om dit te
doen.

Omdat onze bewuste staat van zijn de kwaliteit van onze eigen energetische uitlijning naar ons terug kaatst
creëren we altijd de oppositie tegen onze intenties om de vibraties in universeel bewustzijn voor ons in evenwicht
te houden. Eventuele beperkingen in ons bewustzijn worden naar ons teruggekaatst als ontmoetingen in ons leven.
Als we onze beperkingen oplossen worden we vrij om onbeperkt te zijn en wordt niets naar ons teruggekaatst, tenzij
we het willen verwelkomen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze identiteit verkennen

Door: Kenneth Schmitt
26 April 2022
Wij zijn ons ware Wezen met de menselijke toevoegingen van persoonlijke beperkingen.
Zonder de beperkingen zijn we ons eeuwige huidige bewustzijn zonder grenzen, ons uitgebreide
bewuste bewustzijn voorbij het empirische rijk van dualiteit. Zonder persoonlijke, beperkende overtuigingen
verdwijnt het ego. We hebben onze beperkte menselijke personen gecreëerd, maar ons ware bewustzijn en creatieve
vermogen zijn veel groter. We zijn ontworpen om al onze ervaringen te creëren door onze modulatie van energetica met
de vibraties van onze gedachten en gevoelens. Elk persoonlijk geloof heeft een vibratie die ons eraan bindt door zijn polariteit
en trillingspatroon. Wanneer we ons bewustzijn willen uitbreiden naar het leven in een vriendelijk en mooi rijk, kunnen onze over
tuigingen slechts een fractie van een seconde flits van het trillingsniveau toestaan voordat het wordt teruggedraaid voor ons
bewuste bewustzijn.

Het ego-bewustzijn kan zich de wonderen van een hogere dimensie in bewustzijn buiten tijd en ruimte niet voorstellen
maar we kunnen zijn energie intuïtief kennen, als we er open en ontvankelijk voor zijn. Het is wie we werkelijk zijn
als de scheppers van onze menselijke personen die op zoek zijn naar bepaalde ervaringen. We controleren
de kwaliteit van energetica in ons bewustzijn door onze aandacht polariteitsuitlijning en resonantie.
Hoe we ons voelen en waar we over
denken zijn onze ervarings
makers.


Door opzettelijk dankbaar en goedhartig te zijn voor alle wezens kunnen we ons afstemmen op het proces
van het uitbreiden van ons bewustzijn. We kunnen opzettelijk op elk moment volledig positief zijn. Dit is een multi
dimensionale beweging van onze kant en omvat ons onderbewuste aangeboren wezen. We moeten in overeenstemming
komen met ons onderbewuste zelf door medelevend en begripvol te zijn met onszelf en door open en ontvankelijk te zijn voor
het realiseren van onvoorwaardelijke liefde.

Zodra we het rijk van twijfel en angst verlaten, wordt alles mogelijk, omdat we onze creaties niet ontscheppen met onze twijfel.
We kunnen het rijk van dualiteit verlaten door ons af te stemmen op het energetische niveau van positief, medelevend en
liefdevol zijn, zoveel mogelijk en uiteindelijk op elk moment. De omstandigheden zorgen ervoor dat ze resoneren met
ons trillingsniveau. Omdat we eeuwig verlevendigd worden door onze bewust creatieve levenskracht, leren we
onze vermogens verstandig te gebruiken. Alles wat we voelen, waar we over nadenken en doen, kan
overal om ons heen en in ons levensverbeterend zijn. Terwijl we onszelf trainen om in positieve
vibraties te leven, merken we dat we betrouwbaar voor onszelf kunnen zijn elke
situatie met dankbaarheid en openheid kunnen accepteren en in
volledig vertrouwen een ervaring van vreugde
liefde overvloed en vrijheid
verwachten.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Quantum Energetica gebruiken
voor Transformatie

Door: Kenneth Schmitt
25 April 2022Omdat alles in onze ervaring energie is in zijn talloze patronen en frequenties kunnen we onszelf trainen
om gevoelig te zijn voor de polariteit en het trillings-niveau in ons bewustzijn op elk moment. Wanneer we de
negatieve polariteit van angst voelen, voelen we ons bedreigd. Dit maakt deel uit van onze ervaring op het gebied
van dualiteit. Hoe we erop reageren is belangrijk. Geloven we dat we ons ertegen willen verzetten, accepteren of
transformeren? Weerstand bieden geeft het realiteit voor ons, maar we betrekken het op zijn eigen niveau en
voeden het onze levenskracht door onze afstemming op zijn polariteit. Als we het accepteren, erkennen
we de realiteit ervan voor de mensheid, maar we hoeven ons er niet mee bezig te houden of het
onze levenskracht te geven. Dan kunnen we het transformeren in onze persoonlijke
ervaring door in een positieve staat van mededogen en vreugde te zijn.

Wanneer we grondig gefocust zijn op het gevuld zijn met licht, liefde en vreugde zijn we niet
onderhevig aan negatieve energiepatronen. Ze kunnen overal om ons heen aanwezig zijn maar ze
kunnen onze persoonlijke bewuste aanwezigheid niet binnengaan zonder onze toestemming. Alles in
het bestaan vereist bewuste creatieve ondersteuning, die voortkomt uit de onvoorwaardelijk liefde-volle
essentie van de Schepper en, in onze ervaring, door ons heen. We zijn fractals van het universele bewustzijn
van de Schepper, en we hebben de vrije wil en het vermogen om energetische patronen te moduleren in zowel
positieve als negatieve polariteits - uitdrukkingen door onze staat van zijn in onze - gedachten - en emoties die we
kunnen leren beheersen.

Hoewel we deel uitmaken van de mensheid en de mensheid de wereld van dualiteit in bewust bewustzijn houdt hebben
we het vermogen van vrije wil om onze eigen - ervaringen te hebben. Wanneer we ons alleen identificeren met positieve
vibraties en we vriendelijkheid en levensverbeterende gedachten en gevoelens uitstralen naar iedereen en alles krijgen
we het vermogen om alle energetische patronen die we tegenkomen te transformeren in afstemming met het
universele bewustzijn van de Schepper. We kunnen de polariteit van andere wezens niet veranderen
tenzij ze zich op ons willen afstemmen, maar we kunnen hen ondersteuning bieden
om in vreugde
met ons te
zijn.


Wanneer we ons in een positieve trillings - toestand van medelevend begrip bevinden kunnen we onze
persoonlijke soevereiniteit en vrijstelling van negatieve invloeden claimen. We kunnen ons bewust zijn van
onszelf als puur onbegrensd, aanwezig bewustzijn, dat de levensstroom van Schepper-bewustzijn uitdrukt in
schoonheid en vrijheid door onze fysieke belichaming. Op deze manier kunnen we al het leven op onze planeet
transformeren en
verheffen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Noodzakelijkerwijs - ego -
bewustzijn transcenderen


Door: Kenneth Schmitt
24 April 2022
Eonen lang heeft ons egobewustzijn ons door de wereld van dualiteit geleid, in de overtuiging dat we gescheiden
wezens van elkaar zijn, onderworpen aan de acties en controles van anderen buiten ons eigen bewustzijn. Ook nu nog
vragen we ons af over onze toekomst. Zal het monetaire systeem crashen en ons geld waardeloos worden? Komt er een
uitgebreidere oorlogvoering? Worden we vergiftigd door de farmaceutische, pesticiden-, herbicide- en GGO-bedrijven?
Zullen we getranshumaniseerd worden door kunstmatige intelligentie en onze vrije wil verliezen? Hoe kunnen we al
deze bedreigingen van buitenaf
voor ons welzijn weerstaan?

De grote vraag is, hoe weten we dat dit echt is? Het is echt, als we geloven dat het zo is. Wat als we ervoor kiezen
om het niet te geloven? Alles aan de wereld dat we als mens ervaren is een complexe, op elkaar inwerkende matrix
van energetische patronen die in het bewustzijn van de mensheid als werkelijkheid worden vastgehouden. Alleen kan
een krachtige massa van ontwaakte individuen de bewuste - fixatie van de mensheid veranderen, en dit gebeurt maar
wij als individuen kunnen ons eigen perspectief veranderen en de ervaringen van de mensheid transcenderen.

De kwantum - wetenschappen van de afgelopen eeuw - hebben ons prachtige inzichten gegeven over de aard van onze
werkelijkheid. De dingen zijn niet zoals ze voor de meesten van ons lijken. Als we alles terugbrengen tot een subatomair
niveau, wordt het duidelijk dat elke elektromagnetische golf en elk patroon van golven bewust bewustzijn vertoont.
Energetische patronen die we herkennen worden empirische entiteiten wanneer we ze herkennen. Ze zijn ook
multi - dimensionaal en kunnen op meer dan één plaats tegelijkertijd bestaan. Hieruit kunnen we
afleiden dat het uitingen van bewustzijn zijn en dat elk aspect van onszelf bewust is.


Wat heeft dit te maken met onze - hachelijke situatie - als mens? We hebben het vermogen om ons bewustzijn
te beheersen. We kunnen alleen de interacties die we verlangen in onze ervaring accepteren. Net zoals onze samen
stellende delen in ons bewustzijn worden vastgehouden, hebben we het vermogen om de kwaliteit van hun vibraties te
veranderen door onze staat van zijn. Alles in ons lichaam, onze relaties en onze ervaringen is het resultaat van onze over
tuigingen en perspectieven. De kwaliteit van ons bewuste bewustzijn beheerst alles in ons leven.

Ons ego-bewustzijn kan zich niet voorstellen hoe dit zou kunnen zijn, maar intuïtief kunnen we onszelf kennen en afstemmen
op de vibraties die het meest levensverbeterend en bekrachtigend zijn. Leven in dit kennen en voelen van de energieën waartoe
we ons het meest - aangetrokken voelen, resulteert in het leven van de - expressie en ervaring - van deze energieën. Onze levens
ervaringen komen vanuit
ons eigen bewustzijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Afstemmen op ons uitgebreide zelf


Door: Kenneth Schmitt
23 April 2022Op het pad naar bewuste expansie hebben we veel hoger-dimensionale wezens in onze aanwezigheid,
die hun licht en begeleiding voor ons aanbieden, zodra we ernaar verlangen en onszelf openstellen om het
via onze intuïtie te ontvangen. We kunnen hun positieve, hoog vibrerende energie voelen en ons ermee
afstemmen in dankbaarheid voor het opbeurende gevoel. Als we onszelf volledig kunnen openen
in zelfverzekerde liefde en vreugde, kunnen we zoveel levensverbeterende stimulatie
ontvangen om op hun niveau van polariteit en vibraties te blijven. Het is
een niveau van verwondering en magie voor ons
beperkte bewust
zijn.

Zowel onbewust als bewust hebben we bewust-zijn van onze intuïtie. Het kan ons voorbij
de beperkingen van ons ego bewust zijn brengen. Dit kan enige oefening vergen om te bereiken.
De vereiste is open en ontvankelijk zijn voor intuïtief weten en ermee willen afstemmen. Het is nuttig
om mentaal en emotioneel neutraal te zijn en gewoon aanwezig te zijn in bewust zijn. Het is mogelijk om
in deze bewustzijnsstaat te zijn terwijl we ons leven leiden. Onze openheid en intentie trekken ons naar de
aantrekkende polariteit van hoger-dimensionale energie en ons bewustzijn kan zich enorm uitbreiden.

Naarmate we gevoeliger worden voor onze intuïtie krijgen we het vertrouwen dat het op elk moment
goddelijke leiding is. Het is in overeenstemming met het bewust-zijn van de Schepper en is in alle opzichten
levensverbeterend. Naarmate we vertrouwd raken met onze hoger-dimensionale coaches, kunnen we herkennen
hoe ze zich voelen in de energie van hun aanwezigheid, net zoals we onze intuïtie kunnen voelen. Omdat het gevuld
met vitaliteitsverhogende energieën voelt onze hogere leiding altijd goed. Onze natuurlijke energieën zijn allemaal
positief en liefdevol. In ons ware Zelf kunnen we geen angst kennen omdat we eeuwig Zelfbewust bewustzijn
gepersonifieerd en oneindig
krachtige scheppers
zijn.


In ons ware, uitgebreide Zelf kunnen we manifestaties van onszelf creëren in elke dimensie. Hier drukken we
onszelf uit als menselijke personen met een beperkt bewust bewustzijn in een rijk van dualiteit, waarin we onszelf
hebben gehouden, door beperkende overtuigingen over onszelf te creëren. Wij zijn ervaringscheppers voor universeel
bewustzijn. We bereiken het bijna onmogelijke door in een diep negatief rijk van dualiteit te leven en het te transformeren.
We doen het door de beperkende overtuigingen over onszelf op te lossen en te overstijgen, terwijl we ons afstemmen op ons
intuïtieve
weten.

Wanneer we maar willen kunnen we terugkeren naar ons onbeperkte bewust-zijn door het onze intentie te maken en onze intuïtieve
begeleiding te volgen. Door onze openheid en ontvankelijkheid en het verlangen van ons hart kunnen we ons bewust worden van
ons eeuwige Wezen. We kunnen naar alles worden geleid wat we nodig hebben om in overeen-stemming te komen met ons
Oneindige Zelf-Gerealiseerde Huidige
Bewustzijn.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Uitlijnen met hogere begeleiding


Door: Kenneth Schmitt
22 April 2022
Om deel te nemen aan het rijk van dualiteit, de wereld van - positieve en negatieve - ervaringen, hebben we
afgesproken te geloven dat we sterfelijk zijn en pijn en angst kunnen ervaren. Deze zouden voor ons niet mogelijk
zijn afgezien van ons geloof in hun realiteit. Zodra we ons iets realiseren, wordt het echt voor ons. We kunnen het niet
realiseren. Zo bestaat de empirische wereld. Alle mensen realiseren zich de realiteit ervan en stemmen zich af op het
spectrum van trillingen. De trillingspatronen worden in ons bewustzijn als realiteit beschouwd in de vorm van
onze overtuigingen.

Omdat onze beperkende overtuigingen over onszelf gebaseerd zijn op een soort angst zijn ze verkeerd afgestemd
op ons ware Wezen, dat onbeperkt is en bestaat in onvoor-waardelijke - liefde en creatieve verbetering van al het leven.
Als we ervoor kiezen om op één lijn te komen en openstaan voor en verlangen naar het ervaren van ons ware uitgebreide
Zelf zal onze intuïtie ons een groter bewust - zijn laten zien. Zonder ons geloof in - twijfel en angst - kunnen ze niet voor
ons bestaan en kunnen we ze transcenderen naar intuïtief weten.

Een obstakel is dat ons ego-bewustzijn niet kan leven zonder twijfel en angst. Het leeft in een onzekere wereld, zoals
we hebben geloofd. We kunnen medelevend en begripvol zijn met ons ego en onszelf instrueren dat we nu hogere
leiding ontvangen en niet langer afhankelijk hoeven te zijn van wat we als rationaliteit hebben beschouwd. Dit is
een grote stap en vereist een sterk verlangen en helderheid van focus. Het is iets waar we in kunnen groeien
naarmate we intuïtieve gevoeligheid ontwikkelen, altijd op zoek naar de aanwezigheid van meer
vreugde en licht in elke omstandigheid
en elk moment van
rust.

We kunnen geleidelijk aan in ons hele - wezen alles leren kennen wat we moeten weten om de ware
verlangens van ons hart te vervullen. Door bewust aanwezig te zijn in elk moment, zonder mentale of
emotionele stimulatie kunnen we onze intuïtie duidelijk kennen. Blootsvoets in de wildernis zijn op een
mooie dag kan dit bewustzijn bevorderen. Het is nuttig om je af te stemmen op de stijgende energie van
de Aarde, net als het - voelen van het licht - van de zon. Er zijn veel manieren om onze innerlijke leiding te
kennen, en ze vereisen allemaal onze - intentie en ons open bewustzijn in acceptatie van wat we ontvangen.

Onze intuïtie is multidimensionaal en komt door ons uitgebreide Zelf. Het is altijd positief en van hoge vibraties
in het spectrum van dankbaarheid vreugde en mededogen. Dit is het - niveau om op te focussen - voor intuïtieve
gevoeligheid. Door onze intuïtie kunnen we ons eeuwige Zelf kennen ons onbeperkte creatieve huidige bewustzijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

We hebben vrienden op hoge plaatsen

Door: Kenneth Schmitt
21 April 2022
We kunnen onze gidsen, de grote engelachtige Wezens en geascendeerde meesters inschakelen om bij ons te zitten
en ons te begeleiden naar realisatie van ons ware Wezen. Ze wachten op onze voorpret en uitnodiging. We hebben grote
middelen tot onze beschikking voor het vragen, maar we moeten hun aanwezigheid voor ons verlangen en vragen. We kunnen
ons onder-bewuste aangeboren wezen ook vragen om aandacht te besteden aan de aanwezigheid van hogere Wezens. Ons aan
geboren bewustzijn is niet zo beperkt als ons ego-bewustzijn. Zodra we het vragen, zijn de hogere - wezens onmiddellijk aanwezig
zelfs als we het ons niet realiseren, en kunnen we ons openstellen voor hun begeleiding via onze intuïtie.

We kunnen voelen dat we ons buiten ons egobewustzijn uitbreiden naar het rijk van onbeperkte liefde en schoonheid. Onze gidsen
kunnen ons naar positieve polariteit brengen. We kunnen met vertrouwen weten wanneer we de energie van vreugde en levens
verbeterende gevoelens vasthouden. We kunnen deze oproepen met onze opzettelijke richting en we kunnen ervoor kiezen
om ons erop af te stemmen. We kunnen ons voorstellen dat deze positieve energieën altijd voor ons aanwezig zijn in
elke situatie en in elke persoon en elk wezen dat we tegen
komen, inclusief die in andere
dimensies.


In onze - verbeelding en realisatie - zijn we onbeperkt - voor zover we bereid zijn - te gaan. We stellen onze eigen
grenzen en we kunnen ze naar believen oplossen. We kunnen bereid zijn om in het moment te leven volledig geleid
door onze intuïtie. Als we een diepe gevoeligheid voor onze intuïtieve leiding kunnen ontwikkelen, kunnen we op elk
moment vertrouwen hebben en ervaringen verwachten van leven in liefde, mededogen, overvloed en vreugde. Dit zijn
allemaal keuzes van onze kant. Op elk moment kiezen we de - polariteit en het trillings - niveau voor onze staat - van zijn.

Als we kunnen stoppen met reageren in egobewustzijn op onze levens - omstandigheden, en in plaats daarvan ervoor kiezen
om creatief te zijn op liefdevolle en vreugde-volle manieren, kunnen we ons leven transformeren. We kunnen oefenen om zoveel
mogelijk in bewustzijn aanwezig te zijn zonder enig oordeel, verlangen, twijfel of angst. Door mentaal en emotioneel neutraal te zijn
kunnen we erop vertrouwen dat we op alle mogelijke manieren volledig worden verzorgd. We kunnen elke gelegenheid op creatief
liefdevolle manieren aangrijpen. Als we vertrouwen krijgen in onze aanwezigheid van Zijn, kunnen we ons bewustzijn uitbreiden
naar ons ware Zelf met onbeperkte mogelijkheden van liefdevol, vreugdevol en creatief leven. Als we opletten en in
dankbaarheid en verwachting blijven, is dit waar onze hoger-dimensionale vrienden
ons naartoe kunnen
leiden.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze realiteit verheffen


Door: Kenneth Schmitt
20 April 2022We bewonen een rijk dat een bewustzijnsdrempel heeft die mensen ervan weerhoudt andere realiteiten
te herkennen die de onze op energetisch niveau doordringen. Deze drempel bevindt zich in ons bewustzijn en
bestaat uit onze beperkende overtuigingen over ons zelf en over de aard van onze werkelijkheid. We hebben ervoor
gekozen om onze aandacht te richten op een van de vele kanalen in ons potentiële bewustzijn. Als we verlangen, kunnen
we van kanaal veranderen en ons bewust zijn van een andere dimensie van de expressie van bewustzijn. Als we verschuiven
van dualiteit, waar er een mix is van positieve en negatieve energieën, naar alleen positieve polariteit, verandert ons hele leven.

Dit is zo'n grote verandering, dat het veel oefening vereist. Omdat we in het moment moeten leven, zoeken we geen zekerheden
buiten onszelf en moeten we op onze intuïtie kunnen vertrouwen. Door gevoelig te worden voor ons innerlijk weten, kunnen we
toegang krijgen tot meer hulp dan we nodig hebben. We hebben gidsen en engelen, geascendeerde meesters en hogere
wezens die hulp bieden door de energie van ons hart.

Als we ons niet afstemmen op een negatieve energie, die een element van angst heeft, voeden we het onze levens
kracht niet door onze aandacht en verdwijnt het uit onze ervaring. Het gebeurt misschien nog steeds om ons
heen, maar het is niet in ons persoonlijke leven. Terwijl we gefocust blijven op positieve, levens
verbeterende ervaringen, verhogen we onze energiesignatuur en beïnvloedt onze
uitstraling anderen om ons heen. We trekken degenen aan die
resoneren met onze vibrerende
uitlijning.


Zodra we leren om volledig op onze intuïtie te vertrouwen, kunnen we alle resterende beperkingen oplossen
die verborgen zijn in ons onderbewuste zelf. Ze lossen op, omdat ze niet zonder angst kunnen bestaan. Angst is
afwezig in een positief perspectief. Er is alleen het niveau van vreugde, mededogen, liefde, overvloed, schoonheid,
vrijheid en soevereiniteit. Dit zijn de kwaliteiten van een hogere dimensie waarin we hier en nu kunnen leven en ze zijn
onze natuurlijke staat van Zijn,
wanneer we hartgericht zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze bijdragen aan goddelijk bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
19 April 2022
Wij zijn ervaringscheppers binnen het bewustzijn van de Schepper. Elke ervaring in ons bewustzijn bevindt zich
in het universele bewustzijn van de Schepper. Ons menselijk bewustzijn is beperkt tot een zelfbeperkt spectrum van
dualistische energetica. Dit is een slim spel waar we aan deelnemen en we dragen onze ervaringen voortdurend bij aan
universeel bewustzijn. Afgezien van dit spel, zouden deze ervaringen niet mogelijk zijn voor ons of een hoger wezen om te
weten. We hebben onze beperkte identiteit zo intens ervaren, dat we onszelf hebben gevoeld en geloofd dat we gescheiden
zijn van het bewustzijn van de Schepper, ook al is dit onmogelijk, anders zouden we niet bestaan. We weten dit van nature en
kwantum - fysici hebben ook geconcludeerd dat universeel bewust - zijn de bron is van alles binnen en buiten ruimte en tijd.

We bestaan in en voorbij ruimte en tijd in ons bewuste bewustzijn. Ons ware bewustzijn is oneindig, net als onze creatieve kracht.
Wij zijn degenen die denken, voelen en ervaringen voelen voor - universeel bewust-zijn. We hebben volledige vrijheid om energetische
patronen te creëren met onze staat van zijn, onze gedachten en gevoelens. We zijn spelers op het aardetoneel en we creëren de kwaliteit
van onze - ervaringen - alleen door hoe we denken dat we zijn. We hebben ook het gebruik van onze op-zettelijke focus van aandacht en
ons - vermogen om resonanties - te voelen en uit te lijnen met compatibele - energieën. We kunnen kiezen waar we aandacht aan willen
besteden en we kunnen onze aandacht bewust op creatieve manieren gebruiken.

Door in een positieve staat te zijn positieve emoties te beheersen, levens-verbeterende scenario's voor te stellen en te denken, creëren
we het energetische niveau voor onze ervaringen. De intenties die we creëren zijn universeel. Dit is de reden dat we van nature levens
verbeterende ervaringen voor iedereen willen. Onze intuïtie leidt ons om vanuit dit perspectief met anderen om te gaan. We kunnen
volledig zelfgemotiveerd, zelfvoorzienend en onvoorwaardelijk liefdevol zijn voor al het leven en alles in eeuwige dankbaarheid.
Wij zijn fractals van de Schepper die eeuwig in universeel bewustzijn bestaan. Dit bewustzijn is nu voor ons beschikbaar.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Vrede maken in onszelf


Door: Kenneth Schmitt
18 April 2022
Vrede onder de mensheid is een aangeboren verlangen en het kan aanwezig zijn in onze innerlijke ervaringen.
Het kan worden bereikt door afstemming met ons onder - bewuste aangeboren zelf, dat in positieve vibraties leeft
behalve wanneer we negativiteit injecteren. Dit resulteert in defecten in ons fysieke lichaam, omdat het onze natuurlijke
trillingen verstoort. We hebben vrije keuze om dit te kunnen doen. We kunnen onze levenskracht bewust en onbewust
verminderen, zelfs als we ons er niet van bewust zijn dat we het doen. We hebben diepliggende negatieve over
tuigingen over onszelf, die we hebben gecreëerd om een beperkende ervaring in dualiteit te hebben.
Deze energieën waren ons onbekend
afgezien van deze
realistische
ervaring.

Als we open kunnen staan voor het idee dat we multidimensionaal en onbeperkt zijn in ons ware Zelf
kunnen we beginnen te ervaren dat ons bewustzijn zich uitbreidt. Onszelf bevrijden van onze beperkende
overtuigingen kan gebeuren met mededogen, vergeving, dankbaar-heid en liefde. Zonder angst kunnen onze
beperkende overtuigingen niet bestaan. Ze hebben geen substantie behalve onze erkenning en geloof. Het loslaten
van alle angst en het veranderen van ons perspectief naar liefde en vreugde is de uit-drukking van het veranderen van
polariteit van negatief
naar positief.

Vanuit de dualiteit kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat er zoveel meer is. Uit onze technologische instrumenten weten
we dat alles en elk wezen een uitdrukking van elektromagnetische energie heeft. De kwantumfysica heeft ons laten zien dat
onze herkenning van energiepatronen van entiteiten resulteert in de empirische verschijning van de entiteit. Fotonen
veranderen bijvoorbeeld van golven naar zichtbaar licht, wanneer we ze herkennen. Wat voor ons echt is, is
wat we herkennen en geloven dat echt is. We hebben de keuze om op elk moment beperkt
of onbeperkt te zijn. Het hangt af van
wat we geloven dat echt
voor ons is.

Energetisch kunnen we begrijpen dat het handhaven van een positieve polariteit resulteert in positieve interacties
met andere energiepatronen en wezens. Wanneer we ons dit realiseren, kunnen onze percepties ook veranderen en
beginnen we het licht in iedereen te realiseren en ermee om te gaan op wederzijds plezierige manieren. Er is nu een
andere realiteit hier bij ons, maar in een hogere dimensie van energie, waarin we in staat zijn om in te leven. Er is
een bewustzijn in het hart van ons Wezen dat ons voortdurend verlevendigt met de levenskracht van het
bewustzijn van de Schepper. We zijn allemaal dezelfde oneindig bewuste Wezens, fractals van
de Schepper, begiftigd met onvoorwaardelijke liefde en onbeperkte vermogens.
We hoeven alleen maar ons Zelf te herkennen voorbij
onze zelf opgelegde beperkingen
om te weten wie we
werkelijk
zijn.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven in dualiteit vanuit een
perspectief in de eeuwigheid

Door: Kenneth Schmitt
17 April 2022Er zijn veel stappen die allemaal moeten samenwerken om de verandering in perspectief van dualiteit naar
alleen positief te maken. Zuiver van hart zijn is een noodzakelijke stap op het innerlijke pad. Open en niet oordelend
zijn is een andere. Vriendelijk en begripvol willen zijn is altijd een volgende stap, en onszelf van alles vergeven. Ons leven
bestond gedeeltelijk uit ervaringen in negativiteit voor ons om in balans te komen met de liefdevolle en levens-verbeterende
staat van ons natuurlijke Wezen. In ons ware Wezen zijn we ver voorbij het ego-bewustzijn in expansief bewustzijn, en we kunnen
de beperkingen van het ego transcenderen door ons af te stemmen op ons intuïtieve weten.

In elk scenario kunnen we onszelf richten op het voorstellen van de meest levensverbeterende energie die aanwezig kan zijn. Door dit
te beoefenen, worden we ons bewust van hogere trillingen overal om ons heen. Uiteindelijk kunnen we zelfs het lichaamsbewustzijn
transcenderen en gewoon puur Zelf - bewustzijn zijn. Naar - mate we gevoeliger worden voor onze innerlijke leiding, krijgen
we vertrouwen in onszelf om onze focus te kunnen houden op positieve hoogfrequente gedachten en gevoelens
vanuit een objectief perspectief in
elke situatie.

Intuïtief ontvangen we begeleiding op manieren die ons hogere Zelf en onze gidsen en engelen voelen dat we kunnen begrijpen.
Deze begeleiding gaat gepaard met gebeurtenissen en symbolen in ons leven en in onze dromen. Altijd onmiddellijk aanwezig in elk
moment het is ons diepste weten, en er is nooit een pauze voor verwondering of twijfel. We hebben het vermogen om onze negatieve
creaties uit het verleden te transcenderen met onze intuïtieve begeleiding.

Onszelf trainen om aanwezig te zijn in bewustzijn, open en vrij van lasten helpt bij het ontwikkelen van intuïtieve gevoeligheid.
Als we geconfronteerd worden met crisis situaties die onze aandacht vragen, kunnen we er nog steeds voor kiezen om ons
te concentreren op onze innerlijke leiding en onmiddellijk te weten hoe we in het moment moeten communiceren. Op
deze manier stralen we altijd compassie en dankbaarheid uit en blijven we goedheid en schoonheid creëren in ons
energieveld om ons heen. Als we een duidelijke verbinding met onze intuïtie ontwikkelen en een sterke intentie
hebben met absoluut vertrouwen kunnen we creëren wat ons hart verlangt. Het is onze energetische
expressie in de grootste
helderheid.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De werking van onze intentie


Door: Kenneth Schmitt
16 April 2022
Naarmate meer van ons ontwaken voor de - mogelijke realiteit - van het leven in een rijk van vreugde en schoonheid
verliezen we onze interesse in het rijk van dualiteit en trekken we onze levenskracht samen met onze aandacht terug.
Dit resulteert in de ineenstorting van de wereld waarin we energetisch hebben geleefd. Dit rijk wordt op zijn plaats
gehouden door het bewustzijn van de mensheid, en onze afstemming met haar energie geeft het realiteit voor
ons. Om in de wereld van liefde en vreugde te springen, hebben we een sterk verlangen en intentie nodig.
Zodra we dit trillingsniveau in onszelf voor langere tijd bereiken, bieden we een sterke positieve
vibratie voor de mensheid, waardoor anderen worden gestimuleerd om geïnteresseerd
en aangetrokken te zijn tot de erkenning van een hogere energetische
dimensie, waarin
we kunnen
leven.

We kunnen de - energie - in het moment lezen door te herkennen of het volledig levens - verbeterend
is of dat iemand erdoor wordt verminderd. Om dit onderscheidings - vermogen onder de knie te krijgen
kunnen we ons egobewustzijn transcenderen door opzettelijk aandacht te besteden aan onze intuïtieve
leiding, die altijd levensverbeterend is in onvoorwaardelijke liefde en onze verbinding is met universeel
bewustzijn. We kunnen onze gedachten en emoties - opzettelijk afstemmen op dit positief voelende
trillingsniveau, zelfs als we geconfronteerd worden met sterke negativiteit. Onze staat van zijn is
altijd onze keuze en onze keuze bepaalt de kwaliteit van onze ervaring. De omstandigheden
regelen zich om onze trillingen te
accommoderen.

Als we volledig positief zijn en vertrouwen hebben in het verbeteren van al het leven in elke ademhaling,
creëren we de vervulling van alle verlangens van ons hart. Er is niets dat onze creatieve - gedachten en gevoelens
beperkt of vernietigt, omdat we niet langer twijfelen of angst hebben. Dit kan puur worden begrepen door het herkennen
van de betrokken energetica, de polariteit en trillingsresonantie. Al onze intuïtieve begeleiding wordt geleverd met een positieve
polariteit en hoogfrequente resonantie. We voelen ons er van nature goed bij en het is goed voor alle betrokkenen. Met een sterke
intentie om ons ware Zelf te zijn, kunnen we alle energie aantrekken die we nodig hebben om de sprong in bewustzijn te maken om
alleen positief te zijn en het leven van ware schoonheid, overvloed en -vrijheid- te realiseren dat beschikbaar is voor iedereen die de
realiteit ervan kan
herkennen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Openstelling
voor Hogere Begeleiding

Door: Kenneth Schmitt

15 April 2022


Alles wat ons in de ban houdt van dualiteit bevindt zich in ons eigen bewustzijn. Al onze overtuigingen over de werkelijkheid
houden het voor ons als empirische ervaring op zijn plaats. Hetzelfde gebeurt met onze overtuigingen over onszelf. Alles wat
negatief is, is een menselijke constructie, door ons gecreëerd. We zijn niet verplicht om negatieve energie te herkennen en
ermee om te gaan. Door het toe te staan, terwijl we op een niveau van vibratie van dankbaarheid, waardering en mede
dogen zijn, houden we ons niet bezig met negatieve polariteits - energieën. Door onze uit - lijning terug te trekken
beroven we hen van onze levens - kracht en onze - creatieve - energie. We verhogen ook de vibraties van de
mensheid, die we delen in
bewustzijn.

Onze hele ervaring is een weerspiegeling van onze eigen energie, in de eerste plaats onze polariteit.
Als we meestal -negatief- zijn, ervaren we vooral situaties die ongemak en gevoelens van gebrek
en vermindering stimuleren. Als we overwegend positief zijn, ervaren we vooral situaties die
dankbaarheid en vreugde stimuleren. Hoeveel, hangt af van onze eigen openheid.
Er is geen limiet buiten onze eigen bereidheid. Hoe dieper we gaan, hoe
dichter we bij onze aanwezigheid van bewustzijn komen
voorbij tijd en
ruimte.

We hebben allemaal het vermogen om in goddelijke liefde en vreugde in de verbetering van het leven te leven.
Het vereist dat we positief zijn in overeenstemming met de energie van ons hart. Al onze ervaringen beginnen met
onze eigen vibratie, onze staat van zijn, die de kwaliteit van onze ervaring, de polariteit en het trillingsniveau bepaalt.
Door open en bewust te zijn in elk aanwezig moment, kunnen we expansief en ontvankelijk zijn in onze gedachten en
gevoelens. Grote inspiratie wacht op ons om ervoor open te staan.

In de patronen van energie die ons omhullen, bestaat alles wat we zouden kunnen verlangen al. Als we het willen ervaren
moeten we het als echt erkennen. Weten wat van nature echt is, wordt intuïtief aan ons overgebracht, wanneer we in bewust
zijn aanwezig zijn. We kunnen onze beperkende overtuigingen over-stijgen door onze intuïtieve begeleiding. Om zo succesvol
mogelijk te leven zonder hogere begeleiding, ontwikkelden we beperkende overtuigingen, die we niet langer nodig hebben. We
kunnen nu het egobewustzijn transcenderen en onszelf openstellen voor universeel bewustzijn door onze intuïtie en het opruimen
van onze pijnappelklier.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het belang van zelfvertrouwen

Door: Kenneth Schmitt
14 April 2022Veel van onze bewuste expansie hangt af van ons vermogen om onszelf te vertrouwen. Om echt open te staan
voor hogere vibraties, moeten we in staat zijn om op elk moment in lijn te blijven met de - energie van ons hart. Alleen
door dit te kunnen doen, kunnen we erop vertrouwen dat we emotioneel positief en onbezwaard blijven. Dit is een uitdaging
omdat we diep gehecht zijn aan beperkende overtuigingen en verlangens die moeten worden opgelost. We kunnen dit bereiken
door onze twijfels en angsten onder ogen te zien met mededogen en innerlijk weten. Het beoefenen van gewoon aanwezig bewust
zijn kan een manier zijn om ons bewustzijn te verruimen, omdat we in staat zijn om ons af te stemmen op onze intuïtie.

Als we ons zelf vertrouwen, nadat we onze angsten onder ogen hebben gezien, kunnen we dan openstaan voor een hoger bewustzijn.
We kunnen onze angsten oplossen door ons bewustzijn te openen voor de bewuste levenskracht die via het hart van ons Wezen naar
ons toekomt. Het gaat voorbij tijd en ruimte maar we kunnen ons bewust zijn van zijn aanwezigheid door hoe het voelt wanneer
we gewoon aanwezig bewustzijn zijn. Het is onze verbinding met alle bewuste wezens en heeft de vibratie van onvoor
waardelijke liefde en vreugde. Dit is het creatieve bewustzijn van ons ware Wezen en het is in alle opzichten
levensverbeterend.


Als we leren gevoelig te zijn voor onze intuïtie, kunnen we vertrouwen krijgen dat we altijd geleid worden door
een hoger bewustzijn en altijd alles weten wat we willen weten. Dit kan gebeuren nadat we onze trauma's met liefde
en mededogen hebben opgeruimd. We zijn diep in negatieve energie gegaan en hebben emotionele littekens van deze
ervaringen, maar wanneer we maar willen, en dit kan een sterke intentie vereisen, kunnen we alle betrokkenen vergeven
inclusief onszelf, en uit die scènes naar een positief rijk gaan.

Alles wat we ervaren is een weerspiegeling van onze eigen bewuste uitdrukkingen. Totdat we onze diepste angsten hebben
opgelost, kunnen we niet emotioneel duidelijk en betrouwbaar zijn voor onszelf, omdat we onbewust negatieve situaties hebben
gecreëerd, zelfs als we opzettelijk positief zijn geweest in ons bewuste bewustzijn. Om in overeenstemming te komen met ons onder
bewuste aangeboren wezen, kunnen we dit deel van onszelf herkennen als onze toegewijde dienaar, die ons lichaam beheert volgens
ons niveau van trillingsresonantie en ons in staat stelt om in de wereld te functioneren. Door dankbaar en dankbaar te zijn voor alles
wat ons aangeboren zelf voor ons doet, kunnen we onze energieën afstemmen op mededogen en liefde. Door dit trillingsniveau te
handhaven worden we uitdrukkingen van goddelijk licht en kunnen we communiceren met ons aangeboren bewustzijn om
ons lichaam te regenereren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De diepte van ons bewustzijn

Door: Kenneth Schmitt
13 April 2022
Beheersing van onszelf vereist absolute afstemming met puur aanwezig bewustzijn en intuïtief weten.
Dit is voor ons allemaal mogelijk, mits we -sterk gemotiveerd zijn- en open staan voor hogere energetische
uitingen. We hebben een compartiment van dualiteit in ons bewust zijn dat gebonden is aan onze beperkende
overtuigingen over onszelf. Als we deze kunnen oplossen door bewustzijn in overeenstemming met mededogen
en levensverbetering kunnen we het compartiment van dualiteit transcenderen naar onbeperkt Zijn in eeuwig
aanwezig bewustzijn, in staat om iedereen overal in de eeuwigheid te zijn. Alles is onze keuze. We hebben
geen grenzen aan ons persoonlijk bewustzijn en creatieve vermogen.

Omdat we fractals zijn van Degene die alle bewustzijn bevat, maken we deel uit van onbeperkt bewustzijn.
Het begrijpen van deze sprong in bewustzijn van dualiteit naar alleen positief op een hoog niveau, is mogelijk.
Elke zweem van twijfel of angst is negatief en maakt deel uit van het rijk van dualiteit. Wanneer ze zich voordoen
kunnen we ze met vertrouwen transformeren in overeenstemming met onze intuïtie, die een uitdrukking is van het
hart van ons Wezen. Alle diepe driften die van binnenuit komen, moeten intuïtief onder ogen worden gezien en op
gelost. In onze essentie zijn we puur goddelijk Wezen. Intuïtief weten we wie we zijn en het is ons intuïtieve weten
dat ons leidt naar ons eeuwige heden-bewustzijn in onbeperkt Zijn.

We hebben ons zelf geprojecteerd als menselijke personen die onze voor bestemde rollen voor deze ervaring
spelen en kregen een grotendeels verborgen onderbewust aangeboren deel van ons bewustzijn, zodat ons
lichaam kan functioneren zonder al te veel levensverminderende energieën van ons egobewuste zelf, dat
zich weinig bewust is van hogere begeleiding en zich aangetrokken voelt tot negatieve scenario's. Het
aangeboren deel van ons bewuste zelf heeft alleen een deductief redeneer -vermogen. Het kan niet
inductief denken zoals ons egobewuste zelf dat kan. Het is ontworpen om perfect te functioneren
in elke cel, maar het kan diep worden beïnvloed door onze trauma's en diepe angsten. Deze
veroorzaken slecht functioneren in het aangeboren bewustzijn, wat leidt tot fysieke
defecten, pijn en uiteindelijk
fysieke dood.


Als we besluiten om een ander pad te nemen dan dualiteit, kan het ons uiteindelijk naar ons onbeperkte
Zelfbewustzijn brengen. Het vereist een sterke intentie om te weten wie we werkelijk zijn en een openheid
voor ons innerlijk weten. Als we onszelf kunnen trainen om op elk moment positief, liefdevol en medelevend
te zijn als een staat van zijn, kunnen we die energetische aura creëren, die resonerende energetische patronen
aantrekt met vergelijkbare mentale en emotionele stimulatie. Door absoluut positief te zijn in ons leven en onze
intuïtieve begeleiding te volgen, kunnen we ons bewustzijn uitbreiden naar ons ware Wezen, ons onbeperkte
huidige Zelf
bewust
zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Universeel Bewustzijn realiseren


Door: Kenneth Schmitt
12 April 2022
We bestaan in het bewustzijn van de Schepper. In ons grotere Wezen kunnen we universeel bewustzijn realiseren.
We zijn geïndividualiseerde uitdrukkingen, fractals, van de Schepper, die vrije wil hebben om te kiezen wat we op elk
moment met ons bewustzijn doen. Wat we willen, kunnen we voelen en ons voorstellen. Ons bewustzijn is niet gebonden
aan beperkingen, behalve die welke we onszelf opleggen. We hebben ons ego-bewustzijn gecreëerd om dualiteit te ervaren
voor ons grotere bewustzijn, maar we zijn niet verplicht om onszelf te beperken tot deze dimensie van energetica.

Een andere dimensie voorbij de dualiteit wacht op onze erkenning en deelname. Het is een rijk dat natuurlijk en goed voor ons voelt.
Er is alleen levensverbeterende energie in iedereen op dit trillingsniveau. Wanneer we in staat zijn om te beseffen dat dit onze situatie
op dit moment is, transformeren we ons leven. Alles verandert van moment tot moment, terwijl we onze polariteit en trillings resonantie
richten.

Wij zijn de Ene. Wij zijn het bewustzijn van de oceaan. Wij zijn het bewustzijn van de -Geest van de Aarde-. Wij zijn het bewustzijn van alle
levende wezens. We kunnen leren voelen hoe ze zich voelen. Dit alles komt door onze intuïtie wanneer we het zoeken en openstaan om
het te weten. Het werkt via onze verbeelding en emoties.

We kunnen deze verbinding voelen door de bewuste levenskracht die via ons hart naar ons toe stroomt. We noemen het on-voor
waardelijke liefde en het is ons ware onbeperkte bewust zijn. Ons bewustzijn bevat ook ons creatieve vermogen, dat we voort
durend uitdrukken in onze staat van zijn. Het is in wezen hoe we ons op elk moment over ons zelf voelen. Dit is altijd onze
persoonlijke keuze. Als we hier moeite mee hebben, kunnen we onze beperkende overtuiging zorgvuldig onderzoeken
en oplossen door mededogen en intuïtief weten.

Als we ons om welke reden dan ook negatief voelen over onszelf, kunnen we dit op - elk moment - veranderen
door er opzettelijk voor te kiezen om positief te zijn en de staat van dankbaarheid en levensverbeterende
energieën binnen te gaan. Niemand vereist dat we ons negatief voelen over onszelf, ongeacht met
wat voor soort energieën we ons hebben afgestemd. Wanneer we besluiten om onszelf open
te stellen voor de vibraties van ons hart en om onze essentie te voelen in het
bewustzijn van oneindig Zijn, kunnen we beginnen meesters
te worden van ons
leven in elke
dimensie.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De noodzakelijke ingrediënten
voor creatief leven

Door: Kenneth Schmitt
11 April 2022
Het grootste deel van de mensheid gelooft dat wat we ervaren via onze zin-tuigen echt- is en dat onze echte creatieve kracht
is wat we fysiek in de wereld doen. Dit negeert wat we weten uit de kwantum-fysica en spirituele - leringen. De empirische wereld
is onze bewuste interpretatie van energiepatronen die we herkennen en waarmaken voor onszelf als gevolg van onze telepathische
afstemming met het menselijk bewustzijn. We kunnen onszelf projecteren in elke sociale situatie die we wensen. Het vereist onze
afstemming met dezelfde kwaliteit van trillingen die we verlangen. We hebben de kracht van onze verbeelding en intentie om
onze vibratie te richten op welk niveau we ook aandacht besteden. Ons onbewuste - aangeboren wezen heeft een sterke
invloed op onze ervaringen en we moeten met dit deel van onszelf communiceren met liefde en dankbaarheid.
Dit is het niveau van resonantie waar
afstemming met ons aangeboren
wezen mogelijk is zonder
beperkingen.


Omdat alles elektromagnetische energiepatronen zijn die voor ons in empirische manifestatie worden gehouden
door ons bewustzijn, kunnen we die patronen veranderen door onze opzettelijke afstemming op onze natuurlijke energetica,
die we kennen door hoe we ons het meest vervuld, meest medelevend en vreugdevol voelen. Zodra we met vertrouwen in onze
intuïtie weten dat we in ons ware Wezen ons eeuwige huidige bewustzijn zijn, met onbeperkte creatieve kracht en vermogen, hebben
we het geloof van het ego getranscendeerd en zijn we vrij om ons bewustzijn uit te breiden naar universeel bewustzijn. In onze huidige
ervaring als mensen op deze planeet moeten we deelnemen aan een matrix van dualiteit, maar we zijn niet beperkt tot dit bewustzijns
niveau. We hebben het vermogen om dualiteit te transcenderen door uitlijning met positieve, hoge vibraties. We kunnen ons bewust
zijn verleggen uit het rijk van twijfel en angst naar het rijk van liefde en vertrouwen. We hoeven niets in ons leven te veranderen,
tenzij we dat willen en we worden voortdurend intuïtief geleid wanneer we worden afgestemd op de energie van ons hart.
Het is sterk en onvoorwaardelijk liefdevol
en het kan ons leiden naar
alles wat ons hart
verlangt.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Een positief, hoog vibrerend leven leiden

Door: Kenneth Schmitt
10 April 2022
In ons ware Wezen zijn wij de goddelijke Schepper, fractals van het Ene. Hoewel we ons grotendeels
niet bewust zijn geweest van ons grotere Zelf, kunnen we ons bewustzijn openen voor ons ware Wezen.
We kunnen proberen ons onbeperkte Zelfbewustzijn te kennen. Onze innerlijke reis is beladen met obstakels
die we daar hebben geplaatst en als echt hebben geaccepteerd. Het zijn onze zelfbeperkende overtuigingen, die
we diep in ons bewustzijn hebben overgenomen om een echte menselijke ervaring te hebben in een rijk van dualiteit.

Als we onszelf in elk aspect van het leven naar een rijk van positiviteit willen brengen, zullen we in overeenstemming komen
met onze natuurlijke levensverbeterende energieën. Ons egobewuste zelf kan niet geloven in de actualiteit ervan. Het rijk in ons
bewustzijn dat de polariteit te boven gaat, bestaat wel degelijk. Het heeft onze erkenning en openheid nodig voor steeds hogere
trillingsvisioenen en gevoelens. We kunnen een verhoogde staat van Zijn bereiken door ons in het huidige bewustzijn voor te
stellen en ons open te stellen voor het Zijn. Vrij zijn van gehechtheden, willekeurige gedachten en gevoelens. Gewoon
aanwezig en open zijn in eeuwig, onbeperkt bewustzijn, geleid door ons intuïtieve weten van alles wat we op
elk moment willen weten. Als dit ons doel is, dan moeten we oefenen om daar te komen.

Om onze obstakels voor uitbreiding van bewustzijn op te lossen, kunnen we herkennen wat ze zijn en
beslissen of we ze willen. Dit vereist introspectie en verlangen om de onbevooroordeelde waarheid over onszelf
te kennen. We kunnen leren om in overeenstemming te werken met ons aangeboren wezen, wat niet nodig is om verborgen
te zijn voor ons bewustzijn. We hebben alleen geloofd dat het zo was en de scheiding voor onszelf echt gemaakt. We zijn intuïtief
getraind om onszelf niet-intuïtief te maken door ons egobewustzijn te creëren. Onze eerste stap in expansie kan zijn om de scheiding
van ons aangeboren zelf te verwijderen.

We kunnen communiceren met ons onder - bewuste aangeboren zelf door duidelijk te worden in ons bewustzijn. Ons aangeboren
zelf beheerst alle functies van ons lichaam en maakt onze gedachten en gevoelens mogelijk. We bieden het bewustzijn voorbij
dat alles, de polariteit, de keuze van het lot. Ons lichaam kan worden geregenereerd door positief, hoog vibrerend leven.
Ze kunnen onze bewustzijnsstaat uitdrukken, zodra we karma in onze intuïtieve uitlijning achter ons zijn gegaan.
Wanneer we open zijn, en mentaal en emotioneel helder, kunnen we ons volledig bewust zijn van onze
intuïtieve begeleiding. Alle obstakels die ons bewustzijn kunnen beperken, zullen
zijn opgelost en we kunnen in vertrouwen,
dankbaarheid
en vreugde
leven.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Onze zelfexpressies en
potentieel bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
9 April 2022Alles om ons heen is een weerspiegeling van onze eigen energetische creaties. Als we onder leiding van ons
egobewustzijn hebben geleefd, is het allemaal een afleiding van het bewustzijn van ons ware Wezen. We hebben
onszelf eindeloos bezig gehouden met overlevingspatronen, zodat we niet in staat zijn geweest om de waarheid over
onszelf onder ogen te zien. We hebben de essentie van wie we zijn niet gekend, of wat onze ware vermogens zijn. Ons ego
heeft bescherming, zorg en bewondering nodig, omdat het een kunstmatige creatie is zonder eigen levenskracht. Het bestaat
door onze erkenning ervan en ons geloof erin als echt. We zijn getraind om te geloven dat we ons ego zijn, bekrachtigd door ons
mysterieuze onderbewustzijn en in extreme situaties,
geleid door ons bovenbewuste of hogere Zelf.

Om onze verbinding met ons ware Zelf te herwinnen, kunnen we de energie evalueren die we tegenkomen en die door ons heen
stroomt. We kunnen beginnen met het bepalen van de polariteit ervan. Is het negatief, het uitdrukken van een vorm van angst,
of positief, het uitdrukken van vreugde en levensverbetering? Door weg te gaan van angst en naar waardering en dank
baarheid in ons eigen perspectief in elke situatie, kunnen we beginnen met het transformeren van onze
levenservaringen.

Er komt niets in onze ervaring, tenzij we het herkennen en in de realiteit ervan geloven, waardoor het
toestemming krijgt om ons leven binnen te gaan. De heersende elite is meesters geworden in het trainen
van ons om aan hun programma te voldoen en onze slavernij te accepteren. We bevinden ons nu in de laatste
akte van dit stuk en onze keuze is ofwel ultieme onderwerping aan transhumanisme en volledige slavernij of verzet
en vrijheid om in onvoorwaardelijke liefde en afstemming met het bewustzijn van onze Schepper te leven. De energie
patronen voor beide scenario's kruisen elkaar al enige tijd, maar begonnen toen uiteen te lopen. We worden gedwongen
om het pad van onze bestemming te kiezen.
De ervaring van dualiteit of eeuwigheid.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons hart - bewustzijn - uitbreiden


Door: Kenneth Schmitt
8 April 2022
We kunnen elke ontmoeting ingaan vanuit een perspectief van intuïtief weten vanuit het hart.
De trillingsresonantie van het hart is erg hoog. Het is levensverbeterend en ondersteunend, ongeacht
hoe we ons hart behandelen. Wanneer we in lijn zijn met de energie van onze warmte, bevinden we ons in
onze natuurlijke staat van zijn. Het is alleen positief of zelfs voorbij polariteit, en het is een bewustzijnsniveau
dat vreugdevol, vriendelijk en vrij aanvoelt. Het is een energetische dimensie van on - voorwaardelijke liefde.

Samen met een emotionele high kunnen we op alle mogelijke manieren genieten van een sterk uitgebreid
bewustzijn, omdat we in ons ware Wezen onbeperkt zijn. We kunnen onze verbeelding gebruiken om
ons hogere Zelf te zijn, terwijl we ons afstemmen op de energie van ons hart. We kunnen onze
handen op ons hart leggen, wanneer we bewuste steun nodig hebben, en we kunnen de
levenskracht voelen uitbreiden in ons bewustzijn. We kunnen ons bewustzijn
afstemmen op deze energie door onze emoties en innerlijke visies.
We kunnen steeds hoger gaan in de waarheid van ons
Wezen in eeuwig, onbegrensd, creatief
bewustzijn. We worden helderder
en ons DNA geeft meer
fotonen van
helderder
licht
vrij.

We kunnen voelen wanneer we op het beste pad zijn door onze houding op elk moment.
We kunnen op een plaats van vertrouwen en vreugde zijn, ongeacht de - energie waarmee we
buiten onszelf worden geconfronteerd. Die energie is irrelevant, omdat we het intuïtief met openheid
kunnen confronteren in het moment wanneer het moet. Het is ons trillingsniveau dat belangrijk is, wetende
dat alles in ons eigen bewustzijn gebeurt. We stellen onze eigen grenzen.

Sommigen van ons zijn misschien atleten en sommigen zijn misschien bankaardappelen, maar we hebben allemaal
toegang tot hetzelfde bewustzijn met onbeperkt creatief vermogen, dat we eigenlijk de hele tijd gebruiken. We hebben
het ons gewoon niet veel gerealiseerd. We stralen voortdurend de energie van onze staat van zijn uit naar het kwantumveld
en creëren het trillingsniveau van ervaringen voor onszelf. Als we onze omstandigheden willen veranderen, moeten we eerst de
verandering in onze houding en perspectief aanbrengen. We kunnen zijn zoals we willen zijn. Onze staat van zijn op elk moment is
volledig onze
keuze.

Wanneer we de energie van ons hart kiezen, creëren we vreugde en schoonheid alleen door ons trillingsniveau. Als we echt openstaan
voor deze energieën, voelen ze natuurlijk voor ons en houden we van ze. Hoe meer we ze in ons bewust - zijn kunnen brengen, zelfs
fantasierijk, hoe meer we ze creëren. Terwijl we ons leven leiden, kunnen we oefenen om op elk moment ons hogere Zelf te zijn
op te merken wanneer we wankelen, en te weten waarom, en dan onze beperking op te lossen met mededogen en liefde.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze intuïtieve uitlijning verbeteren


Door: Kenneth Schmitt
7 April 2022
Als we succesvol willen zijn op de innerlijke reis, moeten we onszelf afstemmen op ons intuïtieve
weten tot het punt dat we erop kunnen vertrouwen dat we alles weten wat we op elk moment willen
weten. Dat kan voor ons. Het vereist dat we openstaan om ons hogere Zelf te zijn om ons opzettelijk af
te stemmen op alleen positieve, hoogfrequente gedachten en gevoelens, en om alle afleidingen van onze
zorgen te negeren. Om in de staat van zijn te zijn die uitnodigt tot bewustzijn van onze intuïtie, kunnen we
leren onszelf te disciplineren om -volledige controle- te hebben over onze gedachten en emoties, om ze naar
believen in bewustzijn te kunnen roepen en om ze opzettelijk te kunnen hanteren als goede acteurs en actrices.

Door onze mentale en emotionele activiteiten te beheersen, zijn we in staat om onze trillingsniveaus naar believen
te creëren en te veranderen, waardoor we kunnen creëren wat we willen. Wanneer we zijn afgestemd op de energie
van ons hart, is ons leven gevuld met vreugde en dankbaarheid voor de prachtige situaties die zich voor ons voordoen.
Om dit te laten gebeuren, moeten we positief, liefde-vol en medelevend blijven in alle ontmoetingen, echt en denkbeeldig.
In ons ware Wezen kunnen we niet bedreigd of geïntimideerd worden, omdat we intuïtief weten dat we eeuwige en onbeperkte
scheppers zijn en dat we elke situatie onder de knie kunnen krijgen.

We kunnen onszelf creëren uit elk scenario dat we willen verlaten door ons opnieuw te concentreren en onszelf opnieuw af te stemmen
op de energie die we willen ervaren. Dit kan grote intentie en vertrouwen in diepste liefde en dankbaarheid vereisen voor het licht dat
in en om ons heen is. Hoewel we technologie nodig hebben om dit te detecteren, is onze omgeving gevuld met licht van de aan
wezigheid van fotonen die door alle levende wezens worden uitgezonden en inherent zijn aan het kwantumveld. Ons
DNA zendt fotonen uit, waardoor we lichtwezens worden, en we leven in onze eigen uitstraling, die we
kunnen herkennen, terwijl ons bewustzijn zich uitbreidt naar ons ware Wezen. Hoe
helderder we zijn in hoge vibraties,
hoe stralender we
worden.

Omdat er slechts Één bewustzijn is, waaraan we als scheppers deelnemen, kunnen we leren onze
staat van zijn te beheersen door al onze opgebouwde overtuigingen en angsten op te lossen, zodat we
aanwezig kunnen zijn in bewustzijn zonder gedachte of emotie, gewoon bewust zijn. Dit kan onze normale
staat van Zijn zijn, terwijl we ons leven leiden, geleid door onze intuïtie. Met onze liefde en mededogen kunnen
we bijdragen aan de verheffing van de trillings resonantie van de mensheid, terwijl we onszelf afstemmen op de
stijgende trillingspatronen van de Geest van de Aarde, die we kunnen leren voelen, wanneer we alleen in de natuur
zijn. Op de wilde plaatsen kunnen we ons bewust worden van vele geestelijke wezens, die zich net buiten het menselijk
waarnemingsvermogen uitdrukken, en we kunnen
met hen communiceren
in liefde en
vreugde.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze Energetische
Aanwezigheid verlichten


Door: Kenneth Schmitt
6 April 2022
Naarmate we ons bewustzijn uitbreiden naar een mentale en emotionele leegte,
kunnen we ons bewust worden van de kwaliteit van energie aan de bron van onze
aanwezigheid van Zijn. Het is onze - verbinding met universeel - bewustzijn en al het
bewuste leven, en het is aan-wezig in onze intuïtie. Het is volledig levens - verbeterend
liefdevol en medelevend. Dit is het trillings niveau waarmee we ons mentaal en emotioneel
kunnen af-stemmen en we kunnen bedreven zijn in het oproepen van deze gevoelens en visies
in ons bewustzijn.

Als we onze beperkende overtuigingen hebben opgelost en bedreven zijn in het oproepen van mentale
en emotionele toestanden, krijgen we onze natuurlijke creatieve kracht, onverdund door gehechtheid aan
negatieve energie. We kunnen in staat zijn om een staat van zijn te behouden die natuurlijk en gemakkelijk is
vol vertrouwen in het kennen van onze intuïtieve begeleiding op elk moment. Wanneer we geen negatieve
vibraties aangaan, stemmen we ons er niet op af of geven we ze onze levenskracht. Naarmate we ons
afstemmen op positieve, levensverbeterende en creatieve energieën, verdwijnen negatieve
situaties uit onze ervaring. Het probleem waarmee de meesten van ons
worden geconfronteerd, is geloven
dat dit mogelijk
is.

Onze ervaring is dat twijfel een negatieve polariteit heeft en positieve creatieve energie teniet doet.
Het ego moet twijfelen, omdat het zich niet kan voorstellen in andere dimensies te opereren, wat hier
in het spel is. We kunnen leven in het rijk van dualiteit en tegelijkertijd onze staat van Zijn hebben in een
rijk voorbij polariteit, een rijk van pure on-voorwaardelijke liefde in creatieve energie. Op dit oriëntatie - en
niveau van energetica ondersteunt alles het vreugdevolle wezen. Het kan niet worden bereikt door negatieve
energieën of wezens. Zonder twijfel kunnen negatieve scenario's waarmee we te maken kunnen krijgen uit onze
ervaring naar een
andere dimensie
verdwijnen.

Omdat onze angsten en overtuigingen diep verborgen zijn in ons onder-bewustzijn, kan het transcenderen en op
lossen ervan veel oefening vereisen om te bereiken, maar dit is een noodzakelijke stap op weg naar ultieme
vrijheid. Onder tussen zullen ze negatieve ervaringen blijven aantrekken. Hoe meer helderheid in
onze staat van zijn, hoe aan genamer onze ervaringen worden in elke
dimensie waarin we onszelf
projecteren.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Bewust de leegte betreden


Door: Kenneth Schmitt
5 April 2022
Hoewel we misschien weten dat we voortdurend energetische patronen creëren die we vervolgens ervaren,
kunnen we moeite hebben om in de mentale en emotionele toestanden te zijn die we verlangen. Ons egobewustzijn
wil vooruit plannen en gebeurtenissen in ons leven evalueren en reageren op alles wat we tegenkomen. Dit is allemaal niet
productief voor het spirituele pad. We zijn ontworpen om in het moment te zijn en om afgestemd te zijn op onze intuïtie.
Onze intuïtieve begeleiding laat ons weten wanneer we iets moeten plannen. We moeten gewoon open en aanwezig
zijn in een duidelijk bewustzijn. We hoeven ons nergens over af te vragen of onzeker over te zijn. We moeten
gewoon vertrouwen hebben in ons innerlijk weten. Dit werkt het beste als we gewoon aanwezig zijn in
het bewustzijn van de energie van het hart van ons Wezen. In deze staat kunnen we ons
afstemmen op onze bewuste levenskracht die voortkomt uit het bewustzijn
van de Schepper, waarbinnen we ons Wezen hebben. Als
we ervoor openstaan, verlevendigt en
inspireert het ons voort
durend.


Met onze beperkende overtuigingen over onszelf hebben we onze toegang tot onze eeuwige essentie
beperkt en onze hogere leiding vervangen door het ego-bewustzijn van ons - beperkte - wezen. Voor het ego
is gewoon aanwezig zijn in bewustzijn als het opgeven van de - controle over ons leven - en onszelf mogelijk onder
werpen aan een ramp. Het is dit, eigenlijk, voor het ego, omdat het - ego geen vermogen - heeft om hogere leiding te
herkennen en getranscendeerd moet worden door onze realisatie van vreugde en onvoorwaardelijke liefde op het niveau
van energetica van
onze intuïtie.

Gewoon aanwezig zijn in bewustzijn is als in de leegte van het bewustzijn gaan. Terwijl we dit beoefenen, breidt ons bewustzijn
zich dieper uit in ons Wezen en in de kosmos, wat een weerspiegeling is van ons eigen bewustzijn. We beginnen universeel
bewustzijn te realiseren en we weten alles wat we willen weten. We kunnen zoveel mogelijk in vreugde en dankbaarheid
zijn. Deze stellen ons in staat om mentaal en emotioneel open, aanwezig en vol vertrouwen te zijn in ons eeuwige
Wezen. Als we deze staat van zijn kunnen handhaven, kunnen we niet worden bedreigd of geïntimideerd,
omdat we ons in een andere polariteit en trillingsdimensie bevinden, waar we volledig worden
verzorgd en ondersteund in ons creatieve vermogen. Wanneer we in liefde en
vertrouwen leven, hebben we geen angst of twijfel, en het leven
stroomt gemakkelijk voor ons, waarbij elk
moment nieuw bewustzijn en
creatief potentieel
brengt.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons leven versterken


Door: Kenneth Schmitt
4-4- 2022
In dit leven zijn we gekomen om onze problemen op te lossen en onze persoonlijke drama's op te lossen.
We zijn onze eigen helden en schurken, afhankelijk van onze gekozen polariteit, positief of negatief, liefde of
angst als basisenergie. De kwaliteit van onze ervaringen hangt af van ons eigen trillings - niveau. Ongeacht wat
onze intenties kunnen zijn, we stemmen onszelf af op een polariteit en trillingsniveau. Woede is woede, ongeacht
of het rechtvaardig of duivels is. Wanneer we ons ergens tegen verzetten of ons verzetten, stemmen we ons af op
dezelfde kwaliteit van energie
als de kracht die we
weerstaan.

Dit is misschien moeilijk te begrijpen, maar - demonstreren tegen oorlog - is dezelfde energie als het steunen
van de oorlog. De manier om dit op te lossen is vanuit een positief perspectief van mededogen en begrip.
Waar het hier om gaat is de polariteit en het trillingsniveau van de energie waarmee we ons afstemmen
en uitstralen naar het kwantumveld. Dit is wat ervaringen voor ons manifesteert en de energie
resonantie van de mensheid beïnvloedt. Zelfs als we weten dat we geprogrammeerd zijn
om in onze beperkingen te geloven, merken we dat ze diep in onze - psyche - door
dringen en niet erkend willen worden voor wat ze zijn. We hebben toegestaan
dat ons bewustzijn wordt vast - gebonden en gebonden binnen een
beperkt compartiment van bewustzijn door overtuigingen
over onszelf te
beperken.


Omdat we uit de kwantumfysica weten dat er een universeel bewustzijn is, neemt alles wat bestaat
deel aan dit bewustzijn. Bewustzijn is de schepper van alles en het trillingsniveau van creatieve energie is
levensverbeterend op de mooiste en mooiste manieren. Dit is de - kwaliteit van energie die - ons omhult. Uit
universeel bewustzijn ontstaan we als persoonlijke Zelfbewuste Wezens. Net zoals universeel bewustzijn eeuwig
is, zo bestaan we voorbij tijd en
ruimte in ons bewuste
Wezen.

In onze menselijke vorm hebben we onze verbinding met universeel bewustzijn via onze intuïtie. Het komt voortdurend
tot ons in de bewuste - levenskracht die ons verlevendigt, maar het is niet opdringerig. In ons beperkende perspectief, ons
egobewustzijn, hebben we ons bewustzijn afgesneden van onze intuïtie. Om ons bewustzijn uit te breiden naar onze hogere
leiding is onze intentie nodig. We kunnen ons voorstellen dat we ons hogere Zelf zijn en genieten van onze onbeperkte
vermogens gebaseerd op vreugde, dankbaarheid en liefde. Op dit trillingsniveau kunnen we gevoelig zijn voor onze
innerlijke ingeving. We kunnen ons bewust zijn van alles in ons leven vanuit het perspectief van de intentie
om ons bewustzijn uit te breiden naar een hogere dimensie van leven, en we kunnen diep
van binnen weten wat we op
elk moment willen
weten.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Bewustzijn
binnen universeel bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
3 April 2022
We kunnen ons uitbreiden naar onvoorwaardelijke liefde en puur bewust Zelfbewustzijn voorbij ruimte en tijd.
In onze natuurlijke staat van Zijn zijn we ons huidige Zelfbewustzijn binnen het universele bewustzijn van de Schepper.
Wij zijn fractals binnen het Scheppersbewustzijn, die alle aspecten van de Schepper bezitten. Wij zijn eeuwige Scheppers.
Ons vermogen ligt in de bewuste vibraties
van onze gedachten en
gevoelens.

Momenteel worden onze mentale en emotionele vermogens beperkt door onze negatieve overtuigingen over onszelf. Als we dat
willen, kunnen we deze oplossen door op een uitgebreide manier met onze intuïtie te werken. Onze intuïtie is alleen maar positief en
maakt deel uit van de levensstroom die we ontvangen van het bewustzijn van de Schepper. Om er ontvankelijk voor te zijn, kunnen we
ons bewustzijn verschuiven naar de positieve emoties rond vreugde en naar gedachten die zijn afgestemd op diepe wijsheid. In deze
staat van Zijn kunnen we onze overtuigingen evalueren en oplossen. We hebben ze allemaal gecreëerd uit angst voor lijden en
beëindiging. Alles wat gebaseerd is op angst heeft geen levenskracht van de Schepper. Het zijn alleen wij die angst
kunnen creëren door een negatieve polariteit te kiezen omwille van het uitbreiden van het universele
bewustzijn naar het negatieve en het ervaren ervan, om een dieper begrip
van het leven te
verwerven.

Als we eenmaal hebben besloten dat we ons gecompartimenteerde bewustzijn willen uitbreiden,
kunnen we van plan zijn om op elk moment positief te zijn. We kunnen onze gidsen en engelen vragen
om onze intuïtie te vergroten met meer begeleiding, en we kunnen dan zoveel mogelijk aandacht besteden.
We kunnen meer oplettend zijn op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. We kunnen ons voorgenomen hebben
om ons hogere Zelf te voelen en we kunnen vragen om in een groter bewustzijn van ons ware Wezen te worden
getrokken. Het is - nuttig - om dit te doen in een rustige, natuurlijke omgeving, waar we van plan zijn ons af te
stemmen op de levensverbeterende,
stijgende energie van
Gaia.

In dit proces is niets buiten ons eigen Wezen belangrijk. We kunnen diep naar binnen gaan naar het centrum
van ons Wezen in grote vreugde en dankbaarheid. Naarmate we in staat zijn om deze focus vast te houden,
komen de omstandigheden en ontmoetingen van ons leven in resonantie met dit spectrum van vibratie.
Onze uitstraling neemt toe naar mate we onze levenskracht terugwinnen van de negatieve energetica
die we voedden met onze herkenning en afstemming. Zo kunnen we onze energetische aanwezig
heid sterker om ons heen uit drukken. We trekken anderen aan die met ons in resonantie zijn
en maken het gemakkelijker voor de nieuw ontwakende om hun
bewustzijn uit te breiden naar
positieve, hartgerichte
energieën.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Afstemmen op onze natuurlijke levenskracht


Door: Kenneth Schmitt
2 April 2022
Onze rol binnen het universele bewustzijn is om alles harmonieuzer, mooier, interessanter en spectaculairder te maken.
We kunnen ons voorstellen als superhelden, in staat om meer schoonheid, vreugde en majesteit overal om ons heen te
beheersen. Dit alles gebeurt in ons eigen bewustzijn en het is mogelijk voor ons om dit nu te realiseren. In onze ware
aard zijn we onbeperkt in ons bewustzijn en in ons creatieve vermogen. Ons egobewustzijn kan dit niet geloven
omdat we geprogrammeerd zijn om beperkt te zijn, maar we kunnen onszelf bevrijden van onze
beperkingen door ons intuïtieve weten.

Omdat we fractals van Scheppersbewustzijn zijn, zijn we in staat geweest om de empirische wereld te
creëren als een rijk van dualiteit en ons bewustzijn daartoe te beperken door beperkende overtuigingen
over onze vermogens en identiteit te creëren en te accepteren. Niets houdt ons beperkt, behalve onszelf.
Zodra we ons dit realiseren, kunnen we onze overtuigingen onderzoeken om hun polariteit en trillingsniveau
te bepalen. Als ze negatief zijn, zelfs maar een beetje, komen ze voort uit angst en hebben ze geen basis buiten
ons eigen perspectief en energetische afstemming. Elke keer dat we geconfronteerd worden met wat we geloven
dat een negatieve situatie is, komen we - oog in oog - te staan met onze beperkingen. Dit is het - moment om ze te
confronteren en op te lossen.

Elk energetisch patroon dat negatief gepolariseerd is, heeft geen creatieve voeding in universeel bewustzijn,
dat voorbij de dualiteit ligt. De essentie van universeel bewustzijn is levensverbeterende energetische
expressies. Voor ons in het rijk van dualiteit komt dat overeen met positieve polariteit, wat de
aard is van de levenskracht die ons voortdurend verlevendigt. Negatieve energie is
uiteindelijk zelfdestructief en moet worden omgezet in andere energetica.
We hebben het vermogen om dit in ons eigen
bewustzijn te
doen.


Door tijd door te brengen in meditatie op kalmerende, natuurlijke plaatsen, kunnen we onszelf
trainen om ons bewust te worden van ons intuïtieve weten in positieve, hoog - vibrerende visioenen
en gevoelens. Het is nuttig om geaard en in lijn met Gaia te zijn. Door opzettelijk in een staat van vreugde
en dankbaarheid te zijn, kunnen we onze intuïtieve - begeleiding gemakkelijker ontvangen dan wanneer we
dissonante trillingen ontvangen. We kunnen ons zelf trainen om zoveel mogelijk in vreugde en dankbaarheid
te zijn.

Wanneer we geconfronteerd worden met uitdagingen van negatieve energie, kunnen we in een staat van liefde
en mededogen zijn. De kwaliteit van de energie waarmee we worden geconfronteerd, bevindt zich in ons eigen
bewustzijn. Als we ons er als zodanig bewust van zijn kunnen we het herkennen als een teken van onze intuïtie
waarbij we onze aandacht vragen in een hoger perspectief. In die staat van zijn weten we intuïtief hoe we
moeten denken, spreken en handelen. Als we een hoog perspectief behouden, kunnen we alle
beperkingen oplossen en ons
onbeperkte Wezen
realiseren.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Identificatie met onze ware essentie


Door: Kenneth Schmitt
1 April 2022

Mandela

Wij zijn de enigen die onze levenservaringen kunnen creëren, en de enigen die ze kunnen veranderen,
tegen de achtergrond van de mensheid. We willen misschien anderen veranderen, om ze acceptabeler en
wenselijker voor ons te maken, en de manier om dit te doen is om ons-zelf te veranderen. Door onze polariteit
en trillings-niveau te veranderen, veranderen we onze perceptie van anderen, evenals onze perceptie van ons-zelf.
De - grote verandering - is de overgang van angst naar liefde. Dit resulteert in een grote verandering in perspectief en
vereist een sterke intentie om door te gaan. Omdat ons ego - bewustzijn zich - niet bewust - is van onze hogere leiding, is
ons ego nutteloos in dit proces en moet het geïnstrueerd worden om toe te kijken totdat er een beroep op ons wordt gedaan.

Wanneer we een positief perspectief hebben, hebben we geen twijfel of angst dat we onvervulde behoeften hebben. Als gevolg
hiervan krijgen we alles wat we nodig hebben voor een vervuld leven. Omdat we volledig hebben geleefd door te vertrouwen
op onze ego-geest, ons vermogen om inductief en deductief te denken, is het nemen van een positieve polariteit een grote
sprong in het bewustzijn. Slechts af en toe zijn we ons bewust geweest van onze intuïtie, tenzij er een wonder voor ons
gebeurt. Wat wonderen lijken te zijn, zijn interventies van ons hogere Zelf die de trillingspatronen in ons bewustzijn
veranderen en ons in staat stellen ons bewust te worden van een hogere dimensie van trillingen.

Alles is altijd voor ons beschikbaar, tenzij we er niet voor openstaan. In onze cultuur hebben we geleerd om
ons af te sluiten van onze hogere leiding en te vertrouwen op ons egobewustzijn van beperkt bewustzijn.
We hebben geaccepteerd dat we in gebrek zijn en slaaf zijn van negatieve parasieten. Wanneer we
er klaar voor zijn, bevindt het pad naar vrijheid en vervulling zich in ons eigen Wezen, door
gevoeligheid te ontwikkelen voor onze intuïtieve begeleiding die door het hart van
ons Wezen stroomt en tot uitdrukking komt in ons hart-geest. Hier is onze
toegang tot universeel bewustzijn in ons eigen Zelf, ons diepste en
diepste Wezen. Het is wat we echt weten, afgezien
van alles wat ons is geleerd
of tot geloof is
gemaakt.


Hoewel onze intuïtieve leiding altijd aanwezig is, moeten we er gevoeligheid voor ontwikkelen door
aandacht te besteden aan onze gedachten en gevoelens wanneer we niet gehinderd worden door ego
bewustzijn. We kunnen onze gidsen en engelen vragen om het bewustzijn van onze intuïtie te stimuleren.
Alles wat er in ons leven gebeurt, is voor onze innerlijke - leiding. We leven in een metafoor, een constructie
van bewust-zijn, die we hebben gecreëerd door onszelf af te stemmen op energetische trillings-patronen door
ons perspectief en de manier waarop
we over alles denken en
voelen.

Door zelfverzekerd positief te zijn en te leren een perspectief van medelevende wijsheid te behouden, trekken we
ervaringen aan die vreugde en dankbaarheid in onszelf stimuleren. We kunnen leren omgaan met het innerlijke
licht in anderen. Door ons bewustzijn te openen voor ons innerlijk weten en zelfverzekerd te handelen vanuit
wat we diep weten, krijgen we uiteindelijk toegang tot een rijk voorbij dualiteit en zijn we niet langer
onderhevig aan negatieve
ontmoetingen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons multidimensionale bewustzijn ontwikkelen


Door: Kenneth Schmitt
31 Maart 2022
We hebben het vermogen om in meerdere dimensies tegelijk te leven. We kunnen kiezen op welke we
willen letten door onze vibraties af te stemmen op degenen met wie we ons willen bezighouden. Momenteel
houden we ons bezig met het empirische spectrum van duale polariteiten. Wanneer we gemotiveerd zijn om volledig
in positieve polariteit te gaan, beginnen we onszelf af te stemmen op de - vibraties van liefde - en mededogen. Naarmate we
dieper in deze emoties gaan, worden we ons bewust van onze ware creatieve kracht die in de essentie van ons bewustzijn verblijft.
We hebben creatieve controle over het trillingsniveau van onze staat van zijn.

Wat er buiten ons eigen gevoel van zijn gebeurt is onbelangrijk in deze zoektocht. We kunnen onze diepste angsten en grootste twijfel
onder ogen zien door hun polariteit te herkennen en in plaats daarvan positief te zijn in een perspectief van expansief bewust-zijn. Angst
en twijfel kunnen voor ons alleen bestaan als we ze creëren met onze verbeelding en emoties. Onze eeuwige - aanwezigheid van bewust
zijn heeft ze niet nodig en we kunnen ze loslaten, onze levens-kracht van hen terugwinnen en onszelf vollediger open - stellen voor de onvoorwaardelijke liefde die de essentie van ons Wezen is.

Zodra we het -empirische spectrum herkennen- als een compartiment binnen ons grotere bewustzijn, zijn we niet langer beperkt tot
het rijk van dualiteit in ons bewust-zijn, maar kunnen we ons nog steeds zoveel op dit rijk concentreren als we willen, terwijl we ons
ook bewust zijn van ons grotere Wezen. We kunnen ons bewustzijn verschuiven naar het bewustzijn van een rijk voorbij polariteit,
het rijk van oneindig Zijn en onbeperkt creatief vermogen en kracht in het bewustzijn van de Schepper. Dit is ons bewust - zijn,
zodra we al onze beperkingen hebben opgelost door onze intuïtieve begeleiding.

Vertrouwen krijgen in onze intuïtie kan gebeuren door mentaal en emotioneel open en onbezwaard te zijn. Het kan helpen
om tijd door te brengen op inspirerende plaatsen in de natuur, aanwezig te zijn in bewustzijn en af te stemmen op de
energie van de Geest van de Aarde. We kunnen ons realiseren dat we een innerlijk weten hebben dat ons op elk
moment leidt, en we kunnen dit innerlijke niveau van vibratie als vreugde voelen. We kunnen
dankbaar zijn en verbeterende
energieën
voelen.


Wanneer we ons in een volledig positieve staat van energetica bevinden, bevinden we ons in een andere
dimensie dan die van dualiteit en wordt de kwaliteit van onze ervaringen positief. Onze uitgestrektheid gaat
de verbeelding van ons ego-bewustzijn te boven en vereist dat we het ego transcenderen. Dit kunnen we doen
door gevoelig te zijn voor het positieve, hoog vibrerende bereik van onze intuïtie en bereid te zijn om de richtlijnen
ervan te volgen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Training voor het aangaan van uitdagingen

Door: Kenneth Schmitt
30 Maart 2022Vanwege de menselijke conditie die we gedurende vele eonen hebben geërfd, blijven we geconfronteerd
met negatieve energie in onze overheid, onze samenleving en onszelf. Hoe lager de trillingen, hoe meer we
gestimuleerd worden om boosheid, schaamte, schuld en angst te voelen. We proberen deze energieën en
gevoelens te vermijden, maar wanneer we leren onszelf te verankeren in positieve, hoge - vibraties, is het
mogelijk om de duistere krachten te confronteren en ze met liefde en mede-dogen op te lossen, zonder
ons met hen in overeenstemming te brengen.

Onze ervaringen zijn afhankelijk van ons perspectief, dat we uitdrukken door de stralingen van onze
energiesignatuur. Als we weerstand bieden aan negatieve energie, stemmen we ons ermee af en
bevinden we ons in hetzelfde trillingsspectrum. Het maakt op energetisch niveau niet uit of
we ons ertegen verzetten of ondersteunen. Oplossing kan alleen plaatsvinden vanuit
een hoger perspectief van positieve energie. De polariteit moet verschuiven en
dit kan alleen binnen ons eigen bewustzijn gebeuren. Zodra we de
positieve verschuiving maken, en we houden het in ons
perspectief, stralen we liefde en vreugde uit
en ontvangen we ervaringen die
dit niveau van energie
stimuleren.

Het initiëren van een positief perspectief op elk moment is onze menselijke uitdaging.
Het kan gebeuren wanneer we onze zelfopgelegde beperkingen loslaten en onszelf openstellen
voor onze eeuwige aanwezigheid van bewustzijn. Terwijl we onze beperkende overtuigingen oplossen,
openen we ons bewustzijn voor de vloed van bewuste levenskracht die voortkomt uit het bewustzijn van
de Schepper, die we hebben - geblokkeerd - door onze grenzen in het menselijk bewustzijn te handhaven.

Naarmate ons bewustzijn zich opent, wordt alles intenser, met helderheid en nieuwe kleuren en muzikale
geluiden en nog veel meer. Voorbij de grenzen van het energetische spectrum van de mensheid hebben
we van nature onbeperkt bewustzijn van alle dimensies. We leven in het universele bewustzijn van de
Schepper en hebben oneindige creatieve vermogens met onze gedachten en gevoelens in
overeenstemming met ons hart-geest,
voorbij ons ego
bewust
zijn.


We creëren ons ego om te opereren binnen het energetische spectrum van de empirische wereld. Naarmate we ons bewustzijn
uitbreiden voorbij tijd en ruimte, wordt het ego overbodig en lost het op bij gebrek aan onze creatieve levenskracht. Dit versterkt
ons persoonlijk zelf, omdat we minder beperkt en uiteindelijk onbeperkt worden. Ieder van ons is de Schepper op welk energetisch
niveau we ook kiezen om aandacht aan te besteden. We creëren ervaringen voor universeel bewustzijn. Dit is de rol van onze persona
in dit leven op deze planeet. We zijn absoluut vrij om te leven hoe we ook kiezen zonder afbreuk te doen aan het wezen van een ander.

Naarmate we meer en positiever worden, met meer medelevende en verheffende gedachten en emoties, kunnen we het licht in
iedereen herkennen, inclusief de parasieten. Ze moeten licht van anderen nemen om te kunnen bestaan, zodat het licht aan
wezig is, ook al kwam het niet door het hart van hun wezen. Als we onze energie afstemmen op ons licht, behouden we
onze levenskracht en blijven we de energie van ons hart uitstralen. We kunnen ze in resonantie brengen
met onze energie of ze voorbij onze
ervaring laten verdwijnen
naar een andere
dimensie.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Afstemmen
op ons aangeboren wezen


Door: Kenneth Schmitt
28 Maart 2022
Als we de sprong in bewustzijn willen maken van negatieve naar positieve energetische polariteit,
kunnen we het vertrouwen krijgen dat nodig is door onze intentie te verdiepen en medelevend te werken
en te communiceren met ons aangeboren wezen, het deel van ons bewustzijn dat onze overtuigingen en onze
fysieke aanwezigheid bevat. Ons Aangeboren bestuurt elke cel en functie in ons lichaam en bezit een de-ductief
bewustzijn. Het is onderworpen aan het inductieve bewustzijn van ons egobewustzijn, dat het probeert te begrijpen
vanuit een deductief
perspectief.

De functies van ons lichaam zijn een gevolg van het trillingsniveau van ons Aangeboren of onder-bewuste zelf. Het ziet
ons als zich-zelf, maar het begrijpt ons niet helemaal. We kunnen het proces van afstemming met onze Aan - geborenheid
helpen door opzettelijk medelevend, direct en consistent te zijn in het niveau van onze vibraties. Onze Aan - geborenheid is
ontworpen om de energie van onze staat van zijn te
internaliseren, wat resulteert in de
toestand van ons
lichaam.

Wanneer we in overeenstemming zijn met onze aangeborenheid, resulteert regeneratie van ons bewuste zelf in regeneratie van
ons lichaam. Alles begint in bewustzijn en wordt in een stabiel trillingsspectrum gehouden door onze aandacht en energetische
uitlijning. Door de uitlijning van onze focus te veranderen, fysiek of in onze verbeelding, veranderen we onze ervaring. Onze
aandacht is de bron van onze creativiteit. Binnen onze aandacht kunnen we rekenen, visualiseren en gevoelens hebben.
Deze hebben allemaal trillingsniveaus waarvan we ons bewust zijn. We kunnen ons trillingsniveau beheersen
met ons opzettelijk positieve perspectief van vreugde en mededogen in overeen
stemming met ons
aangeboren
wezen.

Door liefdevol in onszelf te zijn kunnen we onze innerlijke verschillen en levensverminderende energieën
oplossen. Niets, buiten onszelf, kan ons - omsluiten in negatieve - energie. Tenzij we dit willen, kunnen we onze
staat van zijn veranderen door van plan te zijn onszelf open te stellen voor hogere innerlijke leiding, en dan aandacht
te schenken en altijd hoog vibrerende mensen en situaties te verwachten. Naarmate we in een positieve staat van zijn blijven,
kunnen we leren om comfortabel te zijn en vertrouwen te hebben in positief zijn. We kunnen meer medelevend en liefde-vol zijn,
omdat we kunnen weten dat we alles kunnen creëren wat we nodig hebben en onze Aangeborenheid kunnen trainen om dit te doen
zonder onze aandacht, behalve onze dankbaarheid.

Dankbaarheid is het enige gevoel dat nodig is in een liefdevolle relatie met ons eigen innerlijke wezen. Zodra deze relatie op één lijn zit
is het veel gemakkelijker om mentaal en emotioneel open en duidelijk te zijn. Het wordt gemakkelijker om positief en zelfverzekerd
te blijven. Ons bewustzijn breidt zich voortdurend uit naarmate onze vibraties stijgen en we mededogen en wijsheid krijgen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De aard van
onze omhullende energetica


Door: Kenneth Schmitt
26 Maart 2022
Stel, zoveel als we kunnen, dat we elke ontmoeting met een open hart benaderen, in de verwachting
het licht in de ogen van alle levende wezens te zien. Het is de bewuste levenskracht die alles in stand
houdt en alle bewuste wezens verlevendigt met onvoorwaardelijke liefde. Op deze manier creëren we
ervaringen van grotere liefde in onze eigen essentie. We kunnen dit voelen en het verheft ons. In deze
staat van zijn kunnen we eventuele negatieve ontmoetingen oplossen en transformeren, totdat ze niet
langer voor ons
bestaan.

We zijn allemaal hetzelfde essentiële Wezen, bestaande in het bewustzijn van de Schepper en verbonden
in onvoorwaardelijke liefde. We zijn op excursie gegaan naar beperkt bewustzijn, maar we kunnen terug
keren naar ons onbeperkte Zelf wanneer we ervoor kiezen om onze zelfopgelegde beperkingen te laten
vallen. Onze beperkende overtuigingen zijn negatief en gebaseerd op angst, uiteindelijk angst voor
lijden en beëindiging. Wanneer we polariteit veranderen in positief, is alles gebaseerd op
liefde en eeuwige
vitaliteit.

Er is een bewuste levenskracht die ons omhult met positieve, hoog vibrerende energie, en deze kracht versterkt.
We weten dit uit onze metingen van de trillingspatronen van de aarde. We worden naar een groter Zelfbewustzijn
getrokken. In on-voorwaardelijke liefde kunnen we onszelf opzettelijk in resonantie brengen met Gaia, Geest van de
Aarde. Dit is de natuurlijke energie van het hart van ons -Wezen- en is wat we van nature uitdrukken in onze uitstraling,
wanneer we in een staat van vreugde zijn en ons op alle mogelijke manieren vervuld voelen.

Omdat we volledig open kunnen staan voor onze intuïtie, kunnen we leren de innerlijke leiding kennen die we altijd hebben.
We kunnen vertrouwen hebben in onze eeuwige, zich uitbreidende Aanwezigheid van Bewustzijn, groeiend in vreugde en
transcendente levendigheid. Naarmate we onze vibraties verhogen door onze verbeelding en gevoelens, komen er veel
nieuwe en verschillende ervaringen voor ons beschikbaar en trekken we anderen van vergelijkbare trillingsniveaus
aan. We worden allemaal aangetrokken tot positief, hoog vibrerend leven en worden door de omhullende
energetica bewogen naar een grotere afstemming met levensverbeterende gedachten
en gevoelens op elk
moment.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze eeuwige aanwezigheid
van bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
26 Maart 2022Om ons bewust te zijn van onze eeuwige Aanwezigheid, kunnen we onszelf openstellen voor de
energie van ons hogere Zelf en vragen om in de realisatie van ons oneindige Wezen te worden getrokken.
Zodra we ons realiseren dat we veel groter zijn dan ons menselijke zelf, kunnen we onszelf richten op positieve,
hoog vibrerende visioenen, gevoelens en ervaringen. We kunnen onze beperkingen onderzoeken en beseffen wat ze
zijn en ze oplossen. We hoeven ons niet te laten beperken.

We kunnen erkennen dat onze menselijke ervaring deel uitmaakt van een verzuilde realiteit, gecreëerd door de collectieve
erkenning van de mensheid en in ons bewustzijn gehouden met onze levenskracht. Het is ontworpen om de resultaten van onze
creaties aan ons terug te reflecteren. Door de focus van onze gedachten en emoties, stemmen we ons af op hun energetica. Onze
uitlijning straalt uit naar het kwantumveld en manifesteert de kwaliteit van onze aandacht in onze ervaring. Dit is onze creatieve aard.

Hoewel we deelnemen aan het holografische spel van het menselijk leven, kunnen we ons realiseren hoe we kunnen deelnemen op
een levensverbeterende manier die geweldig voelt. Van de energie die we ervaren, leren we wat we van nature het liefste doen,
en daar kunnen we onze aandacht op richten. We kunnen onszelf positioneren in een verheffende omgeving, waar we
van nature dank baar en vreugdevol kunnen zijn. Dit niveau van vibratie en polariteit is waar we ons met
precisie bewust kunnen zijn van onze intuïtie. We kunnen weten hoe we ons voelen
in grote gevoeligheid
met toenemend
bewust
zijn.


In onze interacties met anderen kunnen we vertrouwen hebben in liefde en mededogen, zelfs in de moeilijkste
ontmoetingen. Het is altijd ons trillings-niveau dat belangrijk is, niet de vorm van wat we doen. Het is door trillings
resonantie die we creëren. Wij zijn -natuurlijke modulatoren- van energetica. We hoeven hier niets van te weten om
makers te zijn. Het is onze natuur. We hoeven alleen maar te weten dat we - scheppers zijn - met onze staat van zijn,
onze gedachten en onze emoties, en dat we absolute controle over onszelf hebben. We hebben onze verbeelding
en we kunnen emoties
oproepen.

We kunnen ons realiseren dat er geen echte bedreigingen voor ons zijn. We spelen een rol in een spel van
bewustzijn en we creëren de kwaliteit van onze ervaringen. We hebben vrije wil op elk moment, en op
elk moment creëren we ervaringen voor alle bewuste wezens in het universele bewustzijn van
de Schepper, waaraan we deelnemen en waarvan we
ons bewust
kunnen
zijn.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze staat van zijn analyseren


Door: Kenneth Schmitt
25 Maart 2022In ons ware Wezen leven we in ons bewustzijn en hebben we onze aanwezigheid in het universele
bewustzijn van de Schepper. Alles wat voor ons natuurlijk is, komt recht - streeks voort uit universeel
bewustzijn. Wanneer we positief zijn en uit onze hartenergie komen, kunnen we het trillings-niveau van
onze levenskracht voelen. We kunnen de -begeleiding kennen- die door onze intuïtie komt en we kunnen
doorgaan met onze acties op manieren die - aansluiten bij onze innerlijke - leiding. Af-stemmen op onze
intuïtie kan oefening vereisen in het ontwikkelen van gevoeligheid in een positief levensverbeterend
perspectief.

Onze rol in het leven is het creëren van nieuwe energetische patronen in de expressie van het leven.
We verruimen het bewustzijn door onze ervaringen. We hebben een breed spectrum van dualiteit
ervaren, vooral de duistere, negatieve energetica, terwijl we deelnamen aan een slimme
compartimentering van bewustzijn om energetische patronen te ervaren die
niet mogelijk zouden zijn geweest binnen universeel bewustzijn.
Wanneer we besluiten om terug te keren naar volledig
bewustzijn, wordt het pad geleid door onze
intuïtie, die werkt door zowel onze
verbeelding als onze
emoties.


Als we willen weten wat het meest natuurlijk voor ons is, zullen we ons afstemmen op onze intuïtie.
Om echt ontvankelijk te zijn voor de energie van het hart van ons Wezen, moeten we al onze beperkende
overtuigingen oplossen, zodat we mentaal en emotioneel open kunnen zijn. Alleen onze zelfopgelegde
beperkingen kunnen ons scheiden van ons natuurlijke perspectief van eeuwige, oneindig krachtige
creatieve aanwezigheid van bewustzijn in overeenstemming met levensverbetering. We zijn van
nature liefdevol, vreugdevol, medelevend en dankbaar. Dit zijn de gevoelens die gepaard
gaan met een positief perspectief en leiden tot het trillingsniveau van Zelfrealisatie.
Onze creatieve vermogens kennen geen grenzen.

Als we eenmaal in resonantie zijn met ons eeuwige Zelf, winnen we ons eigen zelfvertrouwen
en stoppen we met ons te bemoeien met onze eigen creaties, waardoor ze zich in onze ervaring
kunnen manifesteren. Om onbeperkte creativiteit uit te oefenen, moeten we helderheid en aan
wezigheid van bewustzijn hebben. Dit vestigt een staat van zijn die de kwaliteit van trillingen
voor onze creaties
uitstraalt.

Onze aanwezigheid in universeel bewustzijn kan ons leven onder de mensheid transformeren, omdat we
vrijgesteld worden van alle negatieve energie. We stemmen ons er niet mee af door betrokkenheid en het
verdwijnt uit onze ervaring naar een andere dimensie. Als we dat willen, kunnen we - onszelf in staat stellen
om in eeuwig bewustzijn van liefde en vreugde te leven in het universele - bewustzijn van de Schepper terwijl
we in een prachtige omgeving
op Aarde
leven.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Opzettelijk bewustzijn verruimen

Door: Kenneth Schmitt
24 Maart 2022
We kunnen ons ware, uitgebreide Zelf vragen om ons in overeenstemming te brengen met het bewustzijn van de Schepper.
We kunnen op zoek gaan naar de hoogste positieve trillingspatronen die we ons kunnen voorstellen. We kunnen ons bewustzijn
buiten onze verbeelding openen naar universeel bewustzijn. Wij hebben zelf dit vermogen en wij zijn de enige kracht die ons ervan
kan weerhouden om volledig bewustzijn te realiseren. We moeten bereid en verlangend zijn om onszelf open te stellen buiten het
bewustzijn van de mensheid. Voor ons ego-bewustzijn stimuleert het openstellen voor een onbekende dimensie van bewustzijn
vanuit angst.

Het is comfortabel om opgesloten te blijven in ons bekende menselijke bewustzijn, maar er is meer, als we geïnteresseerd
zijn. Binnen onze gemeenschappelijke - ervaring kunnen we kiezen waar we aan denken, wat we observeren en hoe we
ons over dit alles voelen. Als we klaar zijn om uit te breiden, vindt de uitweg uit beperkingen plaats in onze intentie.
Zodra we een hoger bewustzijn verlangen en nastreven, leidt en informeert onze intuïtie ons. Als eerste
struikelen we mee, niet zeker van ons innerlijk weten, maar willen we vertrouwen hebben in
de waarheid in elk aspect van het leven. Met oefening wordt
intuïtief weten onze
staat van
zijn.

We kunnen ons bewust worden van meer diepte en intensiteit in alle aspecten van het leven.
Dit is de - natuurlijke richting - van onze ont-wikkeling. We kunnen ervoor -kiezen- om positief en
vreugdevol te zijn. Niets buiten ons-zelf kan ons dwingen om iets te voelen. Elke emotie is een keuze,
gebaseerd op ons perspectief. Het creatief gebruiken van onze emoties maakt deel uit van ons Wezen en
ons perspectief is een -uitdrukking- van onze staat van zijn. Op elk moment beheersen we ons perspectief en
onze staat van zijn met de focus en het gevoel van ons bewustzijn.

We kunnen sterke energetische patronen tegenkomen die emoties stimuleren. Door onze emotionele intelligentie.
kunnen we ons bewust zijn van de kwaliteit van deze energieën en kunnen we beslissen of we ze met een positief of
negatief perspectief willen betrekken. Als we ervoor kiezen om in een levens - verbeterende staat van zijn te zijn, zullen
we onze ontmoetingen aangaan met liefde, vrede en mede-dogen. Wanneer we in een zeer positieve staat blijven in het
licht van wat een bedreigende situatie zou kunnen zijn, lost de situatie op door trans-formatie in afstemming met ons,
of het lost op in een andere dimensie. Bewust of onbewust zijn we op elk moment de baas over onze situatie. We
kiezen de kwaliteit van onze ervaringen door onze trillingsresonantie. Door opzettelijk positief en vreugdevol
te zijn, dragen we bij aan de verbetering van al het bewuste leven. Dit is het pad naar een
groter bewustzijn, ver voorbij het verzuilde menselijke
bewust zijn in het rijk van dualiteit.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Leven in diepste liefde en vreugde


Door: Kenneth Schmitt
23 Maart 2022
De levenskracht van de Schepper is op elk moment voor ons aanwezig.
Het brengt oneindige creatieve kracht en onvoorwaardelijke liefde over die
onze vitaliteit verbetert. Het zorgt voor zoveel bewustzijn als we ontvankelijk zijn
voor en in staat zijn om te realiseren. We stellen onze eigen grenzen en we kunnen
onszelf losmaken. Om dit te doen, kunnen we volledig openstaan voor alle energieën
vanuit een perspectief van -eeuwig- Zelfbewustzijn, anticiperend op grootsheid van Zijn.
Volledig openstaan voor onze bewuste levenskracht stelt ons in staat om ons af te stemmen
op ons essentiële Wezen in onze gevoelens en gedachten. We kunnen ons voorstellen dat we
in een gemeenschap van onbevreesde, liefdevolle en vreugdevolle mensen leven. Iedereen is
erin geslaagd om de aandacht te richten op levensverbeterende manieren van begrijpen
en handelen. We kunnen de energie van Gaia bezoeken en afstemmen op
prachtige en majestueuze
plaatsen.


Wanneer we diep naar een - hoger bewustzijn - reiken, worden we ons - bewust - van beperkende
overtuigingen en kunnen we ze oplossen met onze intentie om -aandacht te besteden- aan de energetica
die ons vreugde en vervulling brengen. Het leven kan in alle opzichten intenser worden. De wereld is helderder,
mensen zijn vriendelijk en gelukkig. Onze emoties kunnen veel dieper en rijker gaan in de gevoelens die we verlangen.
We kunnen ons op de diepste, gepassioneerde manieren openstellen voor de ware energie van het - hart van ons - Wezen.
Het kan voelen alsof we ondergedompeld zijn in extase en - gelukzaligheid - zolang we het kunnen nemen. Dit is mogelijk door
elk gevoel van verantwoordelijkheid stress en angst los te laten en opzettelijk te vervangen door vertrouwen vreugde en intuïtieve
begeleiding, terwijl we in onze gekozen situatie blijven leven. Dit kan veel oefening vergen, maar met een sterke intentie kan
het door ieder van
ons worden
bereikt.

Zoveel als we onze gevoeligheid aan onze intuïtie kunnen geven, kunnen we een liefde-vol en vreugde-vol leven leiden. Intuïtieve
begeleiding is altijd aanwezig voor ons, maar we moeten er aandacht voor hebben, anders zijn we ons er niet van bewust. Het is
wat we echt weten. Op elk moment komt dit weten onmiddellijk tot ons als we elkaar ontmoeten, voelen en ons voorstellen.
We kunnen een perspectief hebben dat dit is wat er gebeurt. In onze menselijke ervaring worden we voortdurend geleid
door ons uitgebreide Zelf. Dit is de energetische kwaliteit waar we ons op kunnen afstemmen. Als we herstellen
van het leven in beperkt bewustzijn, kunnen we zo intens en vreugdevol van het leven genieten als
we onszelf kunnen openstellen om
met dankbaarheid te
ontvangen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze mogelijke opzettelijke evolutie


Door: Kenneth Schmitt
22 Maart 2022
De grote uitdaging voor ons op het innerlijke pad is om ons bewust te worden van alle delen van
ons die we nodig hebben om te transformeren van negatieve naar positieve polariteit. Ons wordt gevraagd
om elk beetje angst en twijfel om te zetten in liefde en vertrouwen. Het is een kwestie van perspectief. Welke we
ook opzettelijk of standaard kiezen, het is het energiespectrum dat we voor onszelf creëren. Als mensen waren we ons
niet bewust van dit proces en in onze ontmoetingen hebben we vertrouwd op egobewustzijn om te reageren vaak defensief
of agressief. In deze staat van zijn is er weinig bewustzijn
van intuïtieve hart-energie en
begeleiding.

In onze emoties bezitten we een geweldig hulpmiddel voor onze expansie naar positieve polariteit. Emotioneel weten we hoe stress
en angst voelen, zelfs in minieme omvang. We kunnen ook ware liefde en vreugde voelen. Dit is het verschil tussen egobewustzijn en
intuïtief bewustzijn. Wanneer we gevoelig worden voor onze intuïtie, kunnen we egobewustzijn oplossen in intuïtief bewustzijn, omdat
het ego niet langer nodig is als overlevingsgids. In het vibrerende niveau van de onvoorwaardelijke liefde die we ons kunnen realiseren
dat we erin gehuld zijn, kunnen we ook opzettelijk onze eeuwige aanwezigheid van Zelf-bewust-zijn van onbeperkt Zijn en creatief
vermogen realiseren.

Ieder van ons heeft het vermogen om te ontwaken tot onbeperkt bewustzijn, in overeen - stemming met het bewustzijn van
levenscreatie en -verbetering. In onze intuïtie hebben we een directe verbinding met universeel bewustzijn. Toen we
besloten om het spel van menselijke incarnatie te spelen, wisten we dat we opgesloten zouden zitten in een
compartiment van ons bewustzijn waar we misschien niet uit zouden kunnen komen. We hebben
onze niet-opdringerige intuïtie de weg terug naar ons ware bewustzijn gemaakt,
maar we moeten ervoor kiezen om ons ervan
bewust te worden in al zijn
subtiliteiten.


Om onze intuïtieve leiding echt te kennen en te voelen, kunnen we ons losmaken van het drama van het
menselijk leven en gewoon aanwezig zijn in bewustzijn op een positief, hoog vibrerend niveau. Onze intuïtie
gaat de polariteit te boven en is gebaseerd op de ervaring van alle levens en manieren van zijn. Wanneer we gefocust
zijn op de liefdevolle en wijze leiding van onze intuïtie, laten onze emoties ons voelen dat we in een staat van weten zijn
aangekomen. Intuïtie is de bron van alles wat we ten diepste weten zonder enige vorm van bewijs. Het is de eerste oorzaak
van kennis en wijsheid, en het reikt in alle
dimensies verder dan het
empirische.

Het is gebaseerd op de onvoorwaardelijke liefde van universeel bewustzijn waar we deel van uitmaken in onze aanwezigheid van
Zijn. In onze essentie zijn we fractals van de Schepper en zijn we hetzelfde Wezen met alle bewuste wezens. Allen hebben het licht
van bewuste levenskracht, die continu bewuste fotonen uitzendt, kleine quanta van licht, waardoor een stralende energetische aura
ontstaat. De grootte van onze aura hangt af van de polariteit en het trillingsniveau van onze gekozen energetische uitlijning en we
kunnen opzettelijk toegang krijgen tot onze
intuïtieve gevoeligheid voor deze
uitstraling.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze pracht activeren


Door: Kenneth Schmitt
21 Maart 2022
Als fractaals van Scheppersbewustzijn hebben we een onbeperkt potentieel.
In onze menselijke expressie van zijn hebben we onszelf beperkt in de empirische
wereld van dichte energetica en dualiteit, en we hebben ons bewustzijn afgesloten
van ons ware Wezen, maar er is geen vereiste buiten onszelf en onze beperkende
overtuigingen om in deze toestand te blijven. Er zijn procedures die we kunnen
inzetten om onszelf enorm uit te breiden. Laten we eens kijken naar onze
eigen betrokkenheid
bij dit
rijk.

Ons belangrijkste hulpmiddel bij het creëren is ons vermogen om onze aandacht
te richten op elk trillings - niveau dat we ons kunnen voorstellen en voelen. We kunnen
onze polariteit kiezen – mentaal en emotioneel positief of negatief. We waren nieuwsgierig
naar angst, en dus ervoeren we het. We hebben ons bewust-zijn er slaaf van gemaakt, zelfs
gelovend in geleidelijke vermindering van het leven naarmate we ouder worden en sterven
met mogelijke beëindiging van ons bewuste wezen. Dit is het rijk van negatieve polariteit,
die angst in ons
stimuleert.

Door opzettelijk positief te zijn op elk moment, trans - formeren we ons leven en zijn we
in staat om wonderbaarlijke creaties te doen. We kunnen praten met ons Aangeboren Wezen,
dat elke cel in ons lichaam bestuurt. Het redeneert niet, het volgt gewoon aanwijzingen en drukt
de vitaliteit van ons lichaam uit in overeenstemming met onze staat van zijn. Het luistert wanneer we
het erkennen en er liefdevol mee communiceren. We kunnen dankbaar zijn voor de creatie en vitaliteit
van ons lichaam, en we kunnen onszelf vergeven dat we het verknoeien met onze onwetendheid en gebrek
aan liefdevolle aandacht. We kunnen in de energie van ons hart reiken en mededogen hebben met onszelf.
Onze Aangeboren kan elke cel onmiddellijk regenereren wanneer we weten dat dit waar is. In
positieve polariteit
bestaat twijfel
niet.

De sprong naar positief maken op elk moment vereist een sterke intentie en doorzettingsvermogen,
samen met het ontwikkelen van gevoeligheid voor intuïtie. Wanneer we positiviteit in onze staat van Zijn
realiseren, kunnen we in vertrouwen communiceren met de engelen van de lucht, de -Geest van de Aarde- en
alle bewuste wezens. We kunnen het bewustzijn van de lucht vragen om ons het weer te brengen dat we verlangen
en we kunnen de reactie intuïtief kennen. We kunnen een hogere - energetische dimensie - binnengaan door ons af te
stemmen op haar vibraties. We kunnen zelfs verdwijnen uit de andere dimensie die we bewonen en dan weer verschijnen
waar we maar willen. Het lijkt wonderbaarlijk, maar het is omdat we leren hoe we onze aandacht en bewust-zijn kunnen
beheersen en onze focus kunnen richten op
positieve, levensverbeterende
scenario's.

Ons bewustzijn breidt zich uit naar universeel bewustzijn, dat de empirische wereld bevat, zolang het menselijk bewust
zijn zijn energetische patronen herkent en voelt. We kunnen ons lichaamsbewustzijn opnemen als we ons bewustzijn
uitbreiden naar een vibrerend niveau van vreugde en dankbaarheid. Onze Aangeboren houdt ervan om levens
verbeterende instructies van regeneratie en toenemende vitaliteit te volgen. Het is onze
natuurlijke staat. We kunnen samen
communiceren voor groot
voordeel.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Met succes chaos overstijgen


Door: Kenneth Schmitt
20 Maart 2022
Een Japanse samoeraimeester werd eens door een van zijn studenten gevraagd
hoe hij het zou vinden om in een hinderlaag te worden gelokt door een machtige groep
dieven en moordenaars. Zijn antwoord: Ik zou er niet bij zijn. Zo - werkt - energie. De meester
leeft in een vibrerend niveau van intuïtief weten en is niet onderhevig aan aanvallen door negatieve,
lagere trillingsscenario's. Van - nature zijn we de meesters - van ons leven, wanneer we ons openstellen
voor onze eigen hogere
leiding.

Om gevoelig te zijn voor onze intuïtie, moeten we gevoelig zijn voor positieve, hoge trillings energiepatronen,
omdat dit het energetische spectrum van onze intuïtie is. Dit is het rijk van liefde en vreugde. Het is ons eeuwige
Zelfbewustzijn. Er is geen twijfel of angst die onze levenskracht ergens aan voedt. Er is alleen vertrouwen en weten.
Dit alles gebeurt wanneer we van negatief
naar positief gaan, van angst
naar liefde.

Alles wat er in ons leven gebeurt, is het resultaat van onze persoonlijke creatie, met een achtergrond van de creaties van
de hele mensheid, maar de chaos om ons heen is onbelangrijk. Wanneer we hartgericht zijn, kan onze persoonlijke ervaring
multidimensionaal zijn. We kunnen leven in een positieve, hoog vibrerende staat van Zijn, terwijl we ook interageren binnen
het vibrerende spectrum van de mensheid. Wanneer we anderen tegenkomen, kunnen we alleen het licht in iedereen
herkennen en ermee omgaan. We ontvangen allemaal voortdurend de bewuste levenskracht van de Schepper
en we beslissen wat
we ermee
doen.


Vanwege onze training en programmering hebben we overtuigingen ontwikkeld die ons ervan weerhouden
onze echte vaardigheden te kennen. Kunnen we geloven dat ieder van ons universa kan creëren? In ons ware
Wezen zijn we onbegrensd. Misschien willen we al onze overtuigingen over onszelf laten vallen en naar het rijk
van onvoorwaardelijke liefde en extase gaan in het universele bewust-zijn van de Schepper. Het menselijke ego
kan dit allemaal niet doorgronden omdat het een schepsel is van onze beperkende overtuigingen die we nodig
hadden voor een overtuigende ervaring in het rijk van dualiteit. We kunnen van ons ego houden en dankbaar
zijn voor zijn hulp in deze wereld,
maar het ego zijn
wij niet.

Zodra we onszelf volledig openstellen voor positieve polariteit, kunnen we onze beperkingen overstijgen
door ons intuïtieve weten. We kunnen bevriend raken met ons aangeboren lichaams-bewustzijn en
samenwerken aan fysieke - regeneratie en groeiende vitaliteit. Door onze intuïtie kunnen
we opzettelijk werken met de krachten van de natuur en heel Gaia voor
de verbetering van
het leven
overal.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Werken met de Meesters


Door: Kenneth Schmitt

19 Maart 2022
In onze zoektocht om onze vibraties te verhogen, terwijl we ons best doen om ons fysieke lichaam levendig
te houden, kunnen we hulp ontvangen van wezens die grote - wijsheid en ervaring hebben, evenals diepste liefde
en mededogen. Ze kunnen op dit moment al dan niet op- aarde- worden belichaamd, maar ze hebben een energetische
expressie waarmee we kunnen communiceren. We kunnen ons voorstellen dat Jezus of een van de geascendeerde meesters
of grote engelen bij ons aanwezig is. Als we dat willen, zullen ze ons in - resonantie - met hen trekken. Ze kunnen helpen onze
vibraties te verhogen tot het niveau van vreugde, extase en gelukzaligheid, omdat dit in onze ware -essentie onze natuurlijke
staat van zijn is.

We delen onze ware essentie met de meesters. We zijn allemaal fractals van het Ene universele bewustzijn van de Schepper
van alles, en we nemen deel aan een experimentele excursie in bewustzijn. We ervaren levensverminderende energieën
die onmogelijk zouden zijn voor de Schepper. Het energetische niveau van het menselijk leven, zoals wij dat kennen,
is uiteindelijk destructief en kan alleen worden gecreëerd door onze vrije - wil om onszelf tot slaaf te maken voor
deze ervaring. Het zijn de negatief ge-polariseerde energieën die we bijdragen aan universeel - bewustzijn,
omdat het zich oneindig uitbreidt.

De grote spirituele meesters hebben geleerd dat de hele wereld die de mensheid bewoont een illusie
in bewustzijn is. We hebben het ontworpen om onszelf echte ervaringen te geven, maar het is een
matrix van energetische patronen die zich manifesteren door menselijke levenskracht door
onze aandacht en herkenning mentaal en emotioneel. Hoewel het onze bewuste
schepping is, heeft het niet dezelfde realiteit die we in ons ware
Wezen hebben, omdat het niet resoneert
met de Schepper.


Omdat we multidimensionale Wezens zijn met de vrijheid om te creëren wat we willen,
kunnen we in meer dan één dimensie leven. We kunnen leren om de kwaliteit van ons leven
als mens te beheersen, ongeacht wat er om ons heen gebeurt. Als we gemotiveerd zijn om ons
te concentreren op gewoon aanwezig zijn in ons bewustzijn, ons geweldig voelen, en we stellen ons
voor dat we in de aanwezigheid van een grote meester zijn, de verbinding in vreugde en dank-baarheid
voelen, kunnen we onze vibraties verhogen in overeenstemming met die van hen en beginnen ons leven te
transformeren naar een hogere dimensie, waar we geen interactie hebben met negatieve situaties en mensen.
De energetische interacties en afstotingen met onze energie - handtekeningen maken dit mogelijk. We kunnen
onbevreesd, liefdevol en bewust zijn van
ons eeuwige, aanwezige
Zelfbewustzijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Leven voorbij dualiteit en karma

Door: Kenneth Schmitt
18 Maart 2022
Wanneer we verlangen om ons bewustzijn uit te breiden naar ons ware potentieel, worden we ons bewust
van onze diepe beperkingen die ons ingesloten hebben gehouden binnen het energetische spectrum van de
mensheid. We hebben geloofd dat we op vele niveaus afhankelijk moeten zijn van anderen om te overleven. We
hebben niet geweten of ons bewustzijn eindigt bij de fysieke dood. Als gevolg hiervan leven we met een bepaald
niveau van stress en angst. Dit is een staat van negatieve polariteit en we nemen deze ruimte in door onze intentie.
Door onze opzettelijke keuze kunnen we besluiten om alle gedachten en emoties op te lossen die gebaseerd zijn
op angst. We kunnen onszelf opnieuw afstemmen op onze natuurlijke staat van positieve polariteit, met
gedachten en gevoelens gebaseerd op liefde, dankbaarheid en vreugde.

Dit is een sprong in bewustzijn. Het rijk van dualiteit en karma heeft een negatieve polariteit die wordt
bekrachtigd door onze eigen vibraties. Het is gebaseerd op angst en vereist een positieve polariteit
om vanuit onze ervaring op te lossen in een andere energetische dimensie. Zonder angst kunnen
we onze ware creatieve vermogens kennen. Wanneer we energetisch verder gaan dan het rijk
van karma, zijn we vrij om alles te creëren wat we verlangen voor onszelf en iedereen om
ons heen. We zijn levensverbeteraars met ons vermogen om ons bewust te zijn van
alle energieën om ons heen en om ervoor te kiezen om te communiceren
met een positief, hoog vibrerend
leven.


Door in dankbaarheid te leven en open te staan voor het kennen van de waarheid
over onszelf, worden we gevoelig voor ons eigen innerlijke weten. Onze intuïtie is altijd
aanwezig als positieve, hoogfrequente trillingsbegeleiding die we als wetend kunnen ontvangen.
Dit kan niet adequaat worden beschreven, maar als we het hebben, weten we het absoluut. Onze intuïtie
is onze verbinding met het universele bewustzijn van de Schepper. Door naar ons toe te komen in de bewuste
levenskracht die we voortdurend ontvangen, ontgrenst intuïtie ons bewustzijn en creatieve vermogen. We ontwikkelen
een perspectief van compassievolle wijsheid.

De ontwikkeling van innerlijk weten hangt in de eerste plaats af van ons verlangen en motivatie. We hebben het allemaal, maar we
hebben er niet veel van geweten. Als we eenmaal op het pad zijn naar innerlijk weten, worden onze levenservaringen een soort
metafoor die ons bewustzijn naar hogere keuzes en staten van zijn leidt. Ons hele leven wordt onderdeel van het proces
van levensverbetering door de energetische niveaus van liefde, mededogen, vreugde en dankbaarheid. We hebben
niets nodig van iemand buiten ons eigen bewustzijn; hoewel we in onze menselijke vorm graag voor elkaar
zorgen en van elkaar ontvangen. Terwijl we verlangen en voelen dat we leven op de trillingsniveaus
die we ons in al onze ontmoetingen voorstellen, stralen we onze energie uit naar het
kwantumveld voor manifestatie in onze ervaringen. Dit maakt deel
uit van ons creatieve vermogen.

Naarmate we meer en positiever worden in ons bewustzijn, verwijderen we onszelf uit het
negatieve rijk van karmische ervaringen. Het is alsof we in parallelle werelden zitten. De ene is
het rijk van dualiteit, van negatieve en positieve energetica, en de andere is voorbij polariteit en is
pure levensverbeterende creativiteit. Terwijl we ons in het rijk van de dualiteit bevinden, komen we in
het uitgebreide rijk door positief te zijn. Wanneer we onszelf kunnen -afstemmen op positieve- polariteit,
gaan we naar een hogere dimensie
van energetica en leven.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ontwaken tot Oneindig Bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
17 Maart 2022
We kunnen de leegte van puur bewustzijn alleen binnengaan zonder indringers van het ego.
Wanneer we naar zuiver bewustzijn gaan, kan het ego ons niet helpen, omdat het beperkt is tot de
bewustzijnsgrenzen van het spectrum van de polariteit en trillingsfrequenties van de mensheid. Het kent
geen intuïtieve begeleiding. Puur bewustzijn voorbij tijd en ruimte. In onze essentie zijn we eeuwig, onbeperkt
Zelfbewustzijn, maar het ego kan dit niet doorgronden, omdat het is geschapen om ons te helpen navigeren binnen
een rijk van afscheiding van ons eeuwige Zelf. In ons ware Wezen zijn we geschapen om levensverbeterend te zijn in onze
uitdrukkingen en creaties.

We creëren energetische patronen met de resonantie van onze gedachten en emoties. We kunnen de kwaliteit van alle energetische
patronen herkennen aan hoe we ons erover voelen. Alles wat vreugde, geluk en vervulling stimuleert voor ons allemaal, en voor
elk wezen in onze aanwezigheid, kan onze aandacht vullen, als we dat willen. Het ego kan getraind worden om neutraal te
zijn. Uiteindelijk lost het ego op in ons bewustzijn, omdat het niet meer nodig is. We kunnen in een hogere dimensie
van leven zijn door ons bewust te worden van ons volledige Wezen, ons onbeperkte, oneindig krachtige Schepper
Zelf. Ieder van ons kan deze staat van Zijn realiseren. Het is puur bewustzijn, onbeperkt in alle opzichten en
met een onbeperkt creatief vermogen. Het is ook een staat van extase en gelukzaligheid, en het komt
tot ons zoveel als we bereid zijn te ervaren. We hebben controle over de focus van onze
aandacht en kunnen deze richten op het vibrerende veld van extase en
gelukzaligheid zolang we
willen.


Momenteel hebben we beperkende overtuigingen die ons weerhouden van puur bewustzijn.
Ze maken deel uit van ons egobewustzijn, dat we kunnen ontwaken voor de aanwezigheid van ons
grotere Zelfbewustzijn. Het begint met ons verlangen en onze intentie om uit te breiden. We leren waar
we positieve, verheffende omgevingen kunnen vinden om ons te helpen onze eigen -vibraties- te verhogen.
We kunnen dieper en ritmischer ademhalen. We kunnen onze aandacht richten op het uitbreiden naar het huidige,
onbeperkte bewustzijn. Door dit niveau van energie in ons bewust-zijn uit te nodigen, trekken we het naar ons toe door
compatibele polariteit en resonantie. Dit heeft veel oefening in meditatie vereist om te bereiken. Door de betrokken energetica
te begrijpen, kunnen we oefenen met het bereiken van - zuiver - bewustzijn, misschien met meer gerichte aandacht en een groter
begrip van het proces.

Wanneer we ons in een staat van zuiver aanwezig bewustzijn bevinden, wordt de empirische wereld van de mensheid herkenbaar
als een beperkt compartiment van het menselijk bewustzijn, dat in ons bewustzijn wordt geïnterpreteerd als fysieke ervaring.
Wij zijn de scheppers ervan door ons af te stemmen op zijn energetica in onze percepties en gevoelens, en we kunnen
onze ervaringen op elk moment veranderen door onze trillingsstatus te veranderen. Dit hangt af van onze focus
van aandacht en emotionele toestand, die we beide kunnen kiezen om in onszelf te ervaren, geleid door
onze intuïtie.

Samen met het openstaan voor het uitbreiden van ons bewustzijn, kunnen we werken aan het
helder krijgen in ons Wezen, zonder iets buiten ons eigen bewustzijn nodig te hebben of ernaar te
verlangen. Terwijl we oefenen, kunnen we ons bewust worden van onze beperkingen en ze oplossen
door de hogere leiding van onze intuïtie op elk moment dat we in bewustzijn aanwezig zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Uitlijnen met levensverbeterende energieën


Door: Kenneth Schmitt
16 Maart 2022

Kwantumfysici hebben aangetoond dat er universeel bewustzijn is en dat bewustzijn de bron is van alles wat we ervaren.
De empirische wereld is een uitdrukking van het bewustzijn van de mensheid. Door de focus van onze aandacht en afstemming
op het empirische spectrum van energie, herkennen we het als echt voor ons. Het is de erkenning en afstemming van ons allemaal
die zijn manifestatie in onze collectieve ervaring creëert. Onze -collectieve bewuste levenskracht- creëert en onderhoudt onze realiteit
volgens onze overheersende staat van zijn, ons trillingsniveau van bewustzijn en polariteit.

We zijn getraind om met een bepaald niveau van stress en angst te leven en te geloven dat we sterfelijk zijn. Buiten ons eigen bewust
zijn dwingt niets ons te geloven dat we sterfelijk zijn en onderworpen aan negatieve- energieën. We hebben valse overtuigingen
gehad die ons tot slaaf hebben gemaakt in een perspectief van negatieve polariteit. Onze vibrerende polariteit en frequentie
patronen trekken compatibele energetica aan om in -onze ervaring- te komen. Hoe we er energetisch op reageren,
bepaalt de kwaliteit van onze ervaring.

Als we kunnen reageren op ego-bedreigende situaties, terwijl we consequent in een staat van mededogen,
dankbaarheid en liefde zijn, worden de omstandigheden van ons leven situaties die die vibraties in ons stimuleren.
Elk moment kan verandering van elke omvang brengen, afhankelijk van onze staat van zijn. Door in dualiteit te leven,
hebben we een weten gecreëerd van levensverminderende en destructieve energiepatronen binnen het universele
bewustzijn, en we kunnen hier eonen lang in reïncarnaties zijn opgesloten; we kunnen ons echter openstellen
voor ons ware Wezen, wanneer we onze eeuwige
aanwezigheid van bewustzijn willen
realiseren.

Wanneer we ons op afgelegen, mooie en majestueuze plaatsen in de natuur bevinden, en we kunnen gewoon
aanwezig zijn in bewustzijn, drijven we van nature af naar positieve polariteit en hoge trillingen in overeenstemming
met de resonerende energie van Gaia, Geest van de Aarde. Hoe meer we in deze staat van zijn kunnen zijn, hoe meer ons
leven wordt getransformeerd in levensverbeterende ervaringen van vrijheid, overvloed en soevereiniteit. Naarmate ons
bewustzijn zich opent voor hogere vibraties, beginnen we het compartiment van bewustzijn te transcenderen dat de
wereld van afzonderlijke menselijke ervaring is.

Er is niets buiten ons eigen bewustzijn. Ons ware bewustzijn is onbeperkt, net als onze creatieve vermogens.
Zodra we ons eeuwige Zelf realiseren en we mentaal en emotioneel helder zijn geworden, worden we
meesters van de empirische wereld. We weten hoe energetica werken en we kunnen alle energie
patronen transformeren in positieve, hoge frequenties in overeenstemming met ons. Dit
zijn de energetica van het universele bewustzijn van de Schepper, en we kunnen
ons ermee afstemmen door onze intentie en verlangen, en
onze gretigheid om te
oefenen.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons onbekende bewustzijn verkennen


Door: Kenneth Schmitt
15 Maart 2022
Voorbij ons ego-bewustzijn en onze unieke persoonlijkheid,
bestaat ieder van ons als een prachtig Wezen, dat onze aanwezigheid
uitdrukt in een voorheen onbekend rijk van negatieve polariteit. In ons ware
oneindige Wezen kenden we geen polariteit. Onze menselijke expressie heeft ons
de ervaring van dualiteit gegeven, in positieve en negatieve vibraties. Onze ervaringen
zijn de ervaringen van de Schepper. Onze gedachten, gevoelens en acties worden allemaal
verlevendigd door de bewuste levenskracht van de Schepper. Wat uniek is aan ons, is ons
vermogen om de levenskracht te sturen die ons verlevendigt door ons perspectief, dat
we uitdrukken als onze gedachten, gevoelens en acties. We ervaren het vibrerende
niveau van onze staat van zijn, net als onze Schepper en alle andere bewuste
wezens die zich op ons richten. Dit is de reden dat dieren die we in het
wild tegenkomen weten hoe we over hen denken. Wanneer we
ons afstemmen op onze natuurlijke staat van Zijn,
kunnen we ook weten hoe de dieren
over ons denken.

We hebben geleerd om te leven binnen een gedefinieerd spectrum van bewuste vibraties,
die we herkennen als de empirische wereld die onze percepties vult. De dieren zijn afgestemd
op het bewustzijn van hun hele soort. Wij als mensen hebben ook een soortbewustzijn. We hebben
allemaal een menselijk perspectief. We hebben vergelijkbare -gevoelens en manieren- om empirische
energiepatronen te herkennen. We hebben allemaal beperkende overtuigingen die het voor ons mogelijk
maken om het leven in dualiteit te ervaren.

De enigen die van ons eisen dat we dualiteit als echt ervaren zijn wijzelf. We kunnen ons uitbreiden naar een rijk
dat onbekend is voor het menselijke ego-gecompartimenteerde bewustzijn. Voorbij de dualiteit zijn wij ons huidige,
tijdloze en grenzeloze Zelfbewustzijn. Ons ware Wezen is beschikbaar voor onze realisatie en afstemming. Als we ons
kunnen voorstellen dat de -Schepper- door ons heen leeft, alles ervaart wat we ervaren en voelt wat we voelen, kunnen
we gevoelig worden voor de levensverbeterende energetica die van nature tot uitdrukking komen in onze levenskracht.
Onze keuze van de focus van onze aandacht en onze keuze van energetische - afstemming bepalen de kwaliteiten van
onze ervaringen. We dragen bij aan -universeel bewustzijn- door ons vermogen om energie patronen te moduleren
die ervaringen creëren.

Als we ervoor kiezen om ons bewustzijn te openen buiten het rijk van dualiteit in tijd en ruimte, openen we
onszelf voor universeel bewustzijn door ons intuïtieve weten. Ons ego transformeert in een levens
verbeterende en lichtgevulde persoon met een verruimd bewustzijn, zich bewust van
onze aanwezigheid in het bewustzijn van de Schepper.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Bewustzijn van ons innerlijke licht


Door: Kenneth Schmitt
14 Maart 2022
We leven in een wonderbaarlijke tijd van transformatie van alle bewuste wezens van een energetisch rijk van
negatieve polariteit van angst naar een rijk van -positieve polariteit van vreugde en schoonheid. Eonen lang zijn
we onderworpen geweest aan slavernij, marteling en lijden dat zo groot was dat het voor de mensheid verborgen
moest blijven. Nu komt het allemaal in het licht voor acceptatie en trans-formatie. Naarmate dit proces vordert,
stimuleert het chaos, woede, zelfs woede en wraakzucht. Er moet evenwicht zijn in de rechtvaardigheid, maar
we hoeven niet de rechters of de handhavers te zijn. Er zijn kosmische krachten die met karma te maken
hebben. Als we het pad willen nemen dat leidt naar deelname aan het bewustzijn van de Schepper,
moeten we de vergevingsgezinden en de geliefden zijn.

Elk levend wezen ontvangt bewuste levenskracht van het oneindige bewustzijn van de Schepper.
We kunnen ervoor kiezen om ons alleen te verhouden tot deze levensverbeterende energie en geen
uitlijning te bieden met negatieve, trillingsarme energie. Onze staat van zijn is een persoonlijke keuze en
het drukt zich uit als onze energiesignatuur die zijn vibraties om ons heen uitstraalt als onze fotonische aura.
Wij zijn de scheppers op elk moment, zelfs als we ons hier niet van bewust zijn. We creëren door onze stralende
energie, die uitstroomt naar het kwantumveld, dat ons omhult en compatibel geladen en resonerende energetische
patronen aantrekt, die onze ervaringen worden.

Hoewel fotonen hun bewustzijn uitdrukken in ons zichtbare lichtspectrum, zijn we ons er alleen van bewust in grote
hoeveel heden, die we produceren wanneer we volledig verlicht zijn. Wanneer we openstaan voor het ontvangen
van de volledige aan wezigheid van levenskracht die we ontworpen zijn om te ervaren, zijn we in staat om een
grote lading energie te dragen en uit te zenden. We hebben onbeperkte elektromagnetische energie
beschikbaar waarmee we kunnen creëren. In onze essentie zijn we lichtwezens, maar in onze
beperkte staat van angst beperken we de levensverbeterende energie die we kunnen
ontvangen door ons perspectief, onze beperkende overtuigingen en
onze negatieve gedachten en
emoties.Alles wat er nu op onze planeet gebeurt, zet ons ertoe aan om te ontwaken voor ons ware Wezen,
onze verbinding met universeel bewustzijn en ons innerlijke licht. Wanneer we ernaar zoeken, kunnen
we de aanwezigheid van het - licht in ons hart voelen - door onze intuïtie, onze vreugde en diepste
liefde. We hoeven er alleen maar voor open te staan en het in ons bewustzijn te roepen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Diep begrip ontwikkelen


Door: Kenneth Schmitt
13 Maart 2022

Het is voor ons mogelijk om de zuivere bewuste verbinding met de Bron van ons Wezen te realiseren.
Door onze innerlijke zoektocht naar het gevoel van onvoorwaardelijke liefde en levensverbeterende
creativiteit dat voortdurend aanwezig is in de inspiratie die voortkomt uit het -hart van ons wezen
kunnen we aanwezig zijn in transparant bewust- zijn. We kunnen ons volledig bewust worden van
ons eeuwige Zelf ons altijd aanwezige bewustzijn zonder beperking met oneindige creatieve kracht.

Ons ego bewustzijn kan dit niet doorgronden, omdat het van - nature gebonden- is om in beperking
te geloven. Ons -onbegrensde Wezen- gaat onze conceptie te boven, maar als we diep genoeg gaan in
ons intuïtieve weten, kunnen we begrijpen dat het waar is. In onze -menselijke rollen- zijn we spelers in een
spel dat we hebben ontworpen en geregisseerd om ons -realistische ervaringen - te geven om ons bewustzijn
uit te breiden naar de negatieve polariteit van angst, en vervolgens om te leren beseffen dat we onszelf hebben
beperkt in een compartiment van bewustzijn, beperkt door onze overtuigingen over onszelf.

Wanneer we ervoor kiezen om de grenzen van ons bewustzijn op opzettelijke manieren te verkennen, kunnen we
onze overtuigingen onderzoeken. Hebben onze overtuigingen baat bij ons? Dragen ze bij aan de verbetering van
ons leven? Als het mogelijk is om - onbeperkt - te zijn, waarom zouden we er dan voor kiezen om beperkt te zijn?
Oplossing is mogelijk door onze intuïtie. Als we onszelf kunnen afstemmen op gevoelens van vrijheid, vreugde
en dankbaarheid, kunnen we gevoelig worden voor ons intuïtieve weten, dat voortkomt uit de bewuste
levenskracht die we voortdurend ontvangen van universeel bewustzijn.


Wanneer we onze focus kunnen veranderen van negatieve energiepatronen, die beperkend en
levensverminderend zijn, naar positieve, onbeperkte en levensverbeterende energetische scenario's
worden we meesters van ons menselijk leven, omdat we het -spel kunnen begrijpen- en ons kunnen laten
leiden door ons intuïtieve weten. Er is niets dat ons ervan weerhoudt om ons ware Wezen volledig te realiseren,
behalve onze zelfopgelegde overtuigingen en zonder verlangen om ons bewustzijn uit te breiden naar het bewustzijn
van de Schepper, waarvoor we geschapen zijn om te doen en te zijn. Voorbij onze menselijkheid zijn we wonderbaarlijke
Wezens en we kunnen de gedachten en gevoelens van de Schepper belichamen zoals we ze intuïtief in onszelf kennen en
voelen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Innerlijke gevoeligheid voor intuïtie


Door: Kenneth Schmitt
12 Maart 2022Terwijl we op het pad van bewust-zijns beheersing zijn, kan het nuttig zijn om op een
plek te leven waar we vreugde en inspiratie voelen en ons op ons gemak voelen in de natuurlijke
wildernis. In een omgeving van schoonheid en pracht zijn, trekt onze aandacht om zich af te stemmen
op hun vibraties. Blootsvoets op aarde lopen en zwemmen in natuurlijke zwembaden en in de oceaan kan
onze uitlijning met de - stijgende resonantie - van Gaia versterken. Tijd doorbrengen in oude- bossen en hoge
bergen, waar stilte heerst, dragen bij aan het ontwikkelen van gevoeligheid voor ons innerlijk weten.

Als we niet in staat zijn om dit -fysiek- te doen, kunnen we het in onze -verbeelding- doen, hoewel het een uitdaging
kan zijn om ons - absolute stilte - voor te stellen zonder het fysiek te ervaren. Hiervoor is een tocht in het hoog-gebergte
op een mooie dag, of misschien -wel - ondergronds - in een grot, noodzakelijk. We kunnen - inspirerende muziek - en diepe,
ritmische ademhaling, biofeedback en andere methoden gebruiken om ons te helpen aanwezig te zijn in bewustzijn. Wanneer
we aanwezig zijn, observerend vanuit een - perspectief - van positieve, - hoge vibraties-, kunnen we reageren op ontmoetingen
terwijl we in overeenstemming zijn met de - energetische - niveau's van dankbaarheid, mede-dogen en vreugde. Het is bijna on
-mogelijk om innerlijke gevoeligheid te ontwikkelen, terwijl je in een staat van stress of enige vorm van angst leeft.

Toch is innerlijke gevoeligheid nodig om in een staat van -liefde en vreugde- te leven, omdat we dan weten dat we alles hebben
wat we nodig hebben en dat we weten wat we op elk moment moeten doen. Het maken van die -overgang van negatieve- naar
positieve polariteit is een - sprong in- bewustzijn, vanwege de behoefte aan gevoeligheid voor ons intuïtieve weten. Zodra we
deze sprong maken, veranderen onze -levenservaringen- enorm, zolang we positief blijven, en dat is wat we zijn ontworpen
om te zijn. Dit is wat natuurlijk voor ons is, wanneer we geen angst hebben, alleen mededogen en begrip.

Het ware weten komt uit ons eigen bewustzijn. We ontvangen het door onze afstemming met de bewuste levenskracht
die we op elk moment ontvangen en die ons verbindt tot universeel bewustzijn. De helderheid van onze focus brengt
wat we weten over naar onze realisatie. Als we besluiten om deel te nemen aan het verkennen van ons bewustzijn,
op zoek naar onze beperkende overtuigingen en ze te onderzoeken op geldigheid, kunnen we besluiten om ze
op te lossen in overeenstemming met wat we intuïtief weten. We kunnen onze beslissingen door ons hele
aangeboren bewustzijn afdwingen met opzettelijke bevelen. Wij zijn de meesters van ons onder
bewustzijn en kunnen ons hele Wezen afstemmen op een positief, hoog vibrerend
leven in liefde, dankbaarheid, vreugde en vervulling.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Onze menselijke ervaringen
begrijpen en overstijgen


Door: Kenneth Schmitt
11 Maart 2022

De Schepper van alles wil voor altijd scheppen en de levenskracht van de Schepper stroomt voortdurend
naar ons toe met de bewuste uitdrukking van elektro-magnetische golfpatronen, waarvan we sommige kunnen
waarnemen en wijzigen als onze empirische wereld. De Schepper wil ons onbegrensd bewustzijn uitbreiden en stelt
zich ons voor in het bestaan, als uitbreidingen van universeel bewustzijn geïndividualiseerd als persoonlijk bewustzijn.
We zijn fractals van universeel bewustzijn, in staat om onszelf te realiseren als oneindig krachtige scheppers met eeuwig
aanwezig bewustzijn. Onze aanwezigheid als mens is een klein spel voor ons.

Al onze ervaringen hier zijn belangrijk. We zijn ons bewust geworden van een breed scala aan dualiteit (positieve en negatieve
energieën) en trillingsniveaus, vooral negatieve, in een zeer dichte energetische omgeving, waardoor onze ervaringen intens zijn.
Veel van deze zijn uniek in universeel - bewustzijn. Het zijn onze mentale en emotionele transmissies voor anderen om van te leren.
Gedurende de eonen heeft het ons veel moed gekost om hier te zijn, en we kwamen vast te zitten in het rijk van beperkt bewustzijn.

Wanneer we besluiten om ons bewustzijn uit te breiden voorbij alles wat we als -mens- hebben gekend, omdat we vermoeden dat er
meer is, of beter gezegd, diep in onszelf, wordt elke ervaring - symbolisch - voor onze persoonlijke beperkingen en begeleiding naar
de waarheid van ons bewustzijn. We kunnen mentaal en emotioneel opmerkzaam zijn in ons constante huidige bewustzijn. Door
onze aanwezigheid van bewustzijn kunnen we ons voorstellen in een rijk van liefde en vreugde dat echt voor ons bestaat.
Zodra we ons niet langer afstemmen op angst, kunnen we onszelf openstellen voor een hogere staat van
Zijn en een transformationeel leven.

Zonder spanning komen onze bijnieren beschikbaar voor meer creatieve energie in onze fysieke vorm. We kunnen
onszelf openstellen voor een grotere stroom van levenskracht en ons afstemmen op de resonantie van Gaia, Geest van
de Aarde. Door onszelf in een staat van stille extase voor te stellen, verheffen we onze vibraties op een positieve manier.
Door zoveel mogelijk in deze staat te zijn, transformeren we uiteindelijk ons hele leven in ervaringen van dankbaarheid,
vreugde en vrijheid. We kunnen ons tussen -dimensies bewegen- en onszelf verwijderen van negatieve polariteit, die
ons dan niet beïnvloedt. Onze deelname in welke dimensie dan ook vereist -onze- toestemming. We moeten ons
ervoor openstellen.

Als we in een meer wenselijke dimensie willen leven, kunnen we in elke situatie op alle mogelijke manieren
positief en dankbaar zijn. Op energetisch niveau zijn wij de scheppers van onze ervaringen, vooral de
emotionele kwaliteit en soms ook de vormen. We kunnen ons eeuwige huidige bewustzijn
herinneren en voelen, dat niet kan worden bedreigd of geïntimideerd. Ons ware
bewustzijn omvat het bewustzijn van de Schepper en omvat alles wat de
Schepper is. In ons ware Zelf zijn wij de Schepper, gefracktiseerd
als ons persoonlijke Zelf. We kunnen universa en meer
creëren, niet in ons door - mens - en ego
gecompartimenteerde bewust
zijn, maar in ons ware,
uitgebreide
Zelf.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Onze persoonlijke
waarheid realiseren


Door: Kenneth Schmitt
10 Maart 2022
Onze creatieve, bewuste levenskracht stroomt voortdurend naar ons toe voorbij tijd en ruimte,
voortkomend uit het universele bewustzijn van de Schepper van alles. In deze eeuwige staat van Zijn
is er geen polariteit. Elk energiepatroon is levensverbeterend. Uit vrije wil hebben we ervoor gekozen om
deel te nemen aan een rijk van polariteit. Deze dualiteit kan alleen bestaan in een compartiment van universeel
bewustzijn, beperkt door tijd en ruimte.

We hebben de vrije wil om ons te concentreren op elk energiepatroon dat we ons kunnen voorstellen, liefdevol of angstig,
positief of negatief, en we hebben ervoor gekozen om onze creatieve aandacht alleen in dit -compartiment- van bewustzijn te
richten. We hebben onze bewuste vibraties afgestemd op diep negatieve trillingspatronen, die we nooit -serieus- zouden kunnen
nemen in ons onbeperkte Zelf. Deze -ervaringen- hebben ons - dieper - begrip en mededogen gegeven, die we hebben bijgedragen
aan universeel bewustzijn.

Om onze aandacht binnen de grenzen van het menselijke spectrum van - energetica - te houden, hebben we ons-zelf - overtuigingen
opgelegd die ons gefocust houden binnen de parameters ervan. Deze kunnen we oplossen. Ze zijn allemaal negatief - gepolariseerd
en zijn opzettelijk levensverminderend. Ze beperken onze vrijheid, soevereiniteit, eeuwig Zijn en creatieve vermogens, omdat deze
beperkingen noodzakelijk zijn voor een diep menselijke ervaring.

Als we af en toe even een pauze kunnen nemen van ons normale leven en een paar keer diep ademhalen. Als we ruimte kunnen
maken en onze energie kunnen zuiveren. Wanneer we ons kunnen voorstellen dat er nu iets prachtigs gebeurt, roepen we
gevoelens van vreugde en liefde op. Alleen al het feit dat we af en toe in deze staat van zijn zijn, opent ons bewustzijn
naar ons uitgebreide Zelfbewustzijn. Het is een stap in de richting van het uitbreiden voorbij tijd en ruimte
naar volledige realisatie van ons ware Zelf door ons intuïtieve weten.

Zodra we weten dat we onbeperkte Wezens zijn,
die ervoor hebben -gekozen om- onszelf te beperken
voor een doel, kunnen we met onbeperkt bewustzijn aan
dat doel deelnemen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Bewustzijn
voorbij fysieke
belichaming en dood


Door: Kenneth Schmitt
9 Maart 2022
Een grote uitdaging voor ons als mensen is om te weten wie we werkelijk zijn als levende,
bewuste wezens. In de empirische wereld die we delen, leren we intuïtief om ons bewustzijn
buiten onze -fysieke zintuigen- te blokkeren. Per ongeluk of opzettelijk hebben sommigen van
ons af en toe ervaringen buiten het lichaam, waarin we ons bewuste bewustzijn enorm uitbreiden.

Degenen die bijna fatale ongelukken en medische procedures hebben meegemaakt die resulteerden
in een tijdelijke dood, evenals diepe meditaties en -psychotrope- reizen, hebben ons rapporten gegeven
van gebieden van zuiver bewustzijn die verder gaan dan het empirische. Hier is een link naar veel meldingen
van ervaringen na de dood. Wat gebeurt er na de -fysieke- dood? De rapporten variëren sterk, maar iedereen is
het erover eens dat we onze persoonlijke identiteit als bewuste wezens behouden. We worden bewust bewustzijn
zonder fysieke aanwezigheid. We bestaan in een - dimensie die compatibel - is met ons trillingsniveau en binnen de
grenzen van onze overtuigingen, net als wanneer we belichaamd zijn.

We zijn gevangen in een reïncarnatiecyclus, maar dit is nu losgelaten. De mensheid bevindt zich nu in een overgang naar
een hogere dimensie van leven met meer licht en vreugde in ons persoonlijke wezen, onze relaties en onze omgeving. De
polariteit van onze planeet is verschoven van negatief naar positief, van levensverminderende naar levensverbeterende
energieën. We keren terug naar de - bewuste essentie - van onze Schepper. Ingegeven door de - stijgende- positieve
energetica van Gaia, de - Geest- van de Aarde en onze omhullende - kosmische - omgeving, zoals gedeeltelijk blijkt
uit de Shumann Resonantie grafiek, breiden we ons bewustzijn uit naar een hoger rijk van grotere schoonheid
liefde en vreugde.

De fysieke dood is geen beëindiging van ons bewustzijn, het is een overgang naar een groter bewustzijn,
maar zonder de ervaringskracht van het fysieke leven. Onze ervaringen in het lichaam geven ons
diepe bewuste indrukken die niet mogelijk zijn in onze geestelijke aanwezigheid. Naarmate
we opzettelijk naar hogere bewustzijnsniveaus gaan, breiden onze mentale en
emotionele vermogens zich uit en worden we creatiever in levens
verbeterende ervaringen. Dit is mogelijk terwijl het
belichaamd is, en nog meer buiten de
empirische wereld van de derde
dichtheid.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Op zoek naar een hogere
kwaliteit van leven


Door: Kenneth Schmitt
8 Maart 2022
We zijn afgeschermd van het kennen van ons hele Wezen door onze persoonlijke overtuigingen en door afleidingen.
De menselijke samenleving heeft haar bewustzijn gesloten voor de energieën die natuurlijk zijn voor ons en voor de Geest
van de Aarde. Veel zoekers naar verlichting hebben ervoor gekozen om in een natuurlijke omgeving te leven, meestal los van
de samenleving, om zich af te stemmen op de energie van Gaia. Gerealiseerde afstemming met onze Aardegeest kan kalmerend
en aantrekkelijk zijn voor een positief leven omringd door schoonheid.

Bijna al onze levenservaringen zijn afleidingen geweest die ons in de menselijke -hypnotische trance- van beperkt bewustzijn hebben
gehouden. Wanneer we verlangen om uit deze trance te ontwaken naar een grotere realiteit, en ons -verlangen- wordt intentie, worden
we van binnenuit en rondom geleid op -symbolische manieren die we kunnen begrijpen. De vibraties van deze begeleiding stralen uit via
onze intuïtie, vanuit de energie van ons hart. Wanneer we gevoelig worden voor subtiele gevoelens en ingevingen, worden we in staat om
ons intuïtieve weten te volgen. Het is altijd positief en levensverbeterend.

Door onze intuïtie kunnen we begrijpen dat het menselijke drama onze aandacht vereist om het echt voor ons te laten zijn. Iedereen die we tegenkomen is een weerspiegeling van ons eigen trillingsniveau, inclusief de aberraties. Door onze aandacht en energetische afstemming
creëren we de menselijke ervaring in de fysicaliteit. Door onze aandacht af te leiden van het menselijk leven zoals we dat kennen, kunnen
we ons opzettelijk afstemmen op Gaia en leven in dankbaarheid en vreugde. We kunnen elke ontmoeting begroeten met een realisatie
van ons innerlijke licht in de energie die door het hart van ons Wezen komt.

Afhankelijk van onze gevoeligheid voor onze intuïtie, kunnen we zoveel worden geleid als we nodig hebben, zelfs in onze hachelijke
situaties. Intuïtief weten is altijd diep in ons bewustzijn aanwezig en het hangt altijd af van onze ontvangst voor onze realisatie.
Om het te ontvangen, moeten we oefenen om mentaal en emotioneel open, helder en aanwezig te zijn. Door onze intuïtie
te volgen, kunnen we onze ingeving volgen om meer open en onbeperkt te zijn. We beginnen dit ontwaken wanneer
we op elk moment positief en helder willen zijn.

> BRON <Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Ons perspectief aanpassen


Door: Kenneth Schmitt
7 Maart 2022
Als we eenmaal in overeenstemming zijn met de levensverbeterende energiepatronen van het
hart van ons Wezen, kunnen we ons bewust zijn van onze levenservaringen vanuit het perspectief
van een groter bewustzijn van ons creatieve vermogen. We hebben geen idee gehad van onze vermogens
buiten het energiespectrum van de mensheid; we kunnen echter spelen met ons bewustzijn in combinatie met
onze verbeelding en emoties. We kunnen doen alsof we ons hogere Zelf zijn, onbeperkt in kracht en creatief vermogen.
Dit is een manier om onze persoonlijke beperkingen te overstijgen.

Ons aangeboren bewustzijn is onbeperkt in alle dimensies waarin we ervoor kiezen om deel te nemen. We hebben altijd keuzes
voor de focus van onze aandacht. We kunnen onze mentale en emotionele polariteit en ons trillingsniveau kiezen. Uiteindelijk kunnen
we onze realisatie openen voor universeel bewustzijn. Ons proces is volledig afhankelijk van onze polariteit en trillingsresonantie. Dit zijn
de kwaliteiten van alle energiepatronen en ze stimuleren onze gedachten en emoties.

Vanuit een perspectief van hartbewustzijn, oneindige liefde en mededogen kunnen we de kwaliteiten van energie om ons heen en door
de hele mensheid herkennen. We kunnen het drama begrijpen dat beweegt tussen positief en negatief, maar meestal negatief. We
hebben alle rollen in dit drama gespeeld en onze planeet beweegt ons naar een beter octaaf van leven. We weten hoe
negatieve ervaringen voelen. Dit is onze bijdrage aan universeel bewustzijn. Negatieve polariteit is levens
verminderend en uiteindelijk destructief.


De mensheid bevindt zich nu op het destructieve punt voor alle negatieve polariteit. Tegelijkertijd beweegt
de aarde voorbij het negatieve, naar positieve polariteit met stijgende trillingsresonantie. Dit maakt alle negatief
georiënteerde personen erg ongemakkelijk zonder duidelijke reden. Hun bewustzijn zal worden geleid naar een wereld
die hetzelfde energiespectrum heeft als dat van het grootste deel van de huidige mensheid.

Omdat we opzettelijk in positieve vibraties leven die zo hoog zijn als we ons kunnen voorstellen en belichamen, gaan we naar een
hogere dimensie die niet beschikbaar is voor negatieve -energetische ontmoetingen. Ons leven verandert drastisch. Het is alsof
we net lid zijn geworden van een nieuwe privéclub die in alle opzichten geweldig is, en het is beschikbaar voor iedereen wiens
trillingsniveau op één lijn ligt. Er zijn al miljoenen leden en het is gemakkelijk voor ons om van elkaar te houden en samen
vreugdevol te zijn. Deze energieën worden onze ervaringen als we onze gedachten en gevoelens op hen afstemmen.
Ze zijn erg besmettelijk.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Potentieel gebruik

van onze Vrije Wil


Door: Kenneth Schmitt
6 Maart 2022
Zodra we leren dat we de scheppers zijn van de kwaliteiten van ons leven, realiseren
we ons ook dat we ons leven kunnen verbeteren door opzettelijk vreugdevol en speels te
zijn. Welk mentaal en emotioneel niveau we ook vibreren, creëert een resonantie voor onze
voortdurende ervaringen. Vreugdevol leven creëert vreugdevolle ervaringen. We zijn gemaakt
om ervoor te kunnen kiezen om onze aandacht te richten en onze gevoelens vrijelijk te uiten op
levens verbeterende manieren. We kunnen leren om onze aandachtsfocus op elk moment te
beheersen. We kunnen van plan zijn om open te staan voor alle positieve, hoogfrequente
energieën en om vrij te zijn van  beperkende overtuigingen over onszelf. We kunnen
leren om gewoon aanwezig te -zijn in bewustzijn-. We kunnen gedachten en
emoties door ons - bewust zijn - laten gaan, terwijl we een staat van
medelevende wijsheid behouden en misschien plezier hebben.
Onze focus en af stemming op de energiepatronen is
wat we terugkrijgen als
ervaringen.

Onze focus kan opzettelijk bewustzijn van de eeuwigheid van ons Wezen omvatten,
onze aanwezigheid van bewustzijn. Vanuit dit perspectief kunnen we ervoor kiezen om
medelevend en vriendelijk te zijn in alle ontmoetingen, omdat we de energetische niveaus
van onze gedachten en -gevoelens- beheersen, ongeacht stimulatie van buitenaf. Door te
reageren op bedreigingen en intimidatie, vanuit een perspectief dat niet geïntimideerd
of bedreigd kan worden, kunnen we met - succes in een hoger octaaf - van energie
blijven. Terwijl we ons in een positieve, hoog - vibrerende staat - van zijn
bevinden, verdwijnt negatieve energie in onze vroegere dimensie.

We kunnen zeer negatieve, bedreigende ontmoetingen ervaren en met - behoud - van een
perspectief van - dankbaarheid en mededogen - voor alles wat er gebeurt. Door te communiceren
met het licht in het hart van alles wat we tegenkomen, kunnen we onszelf afstemmen op het bewustzijn
van de Schepper en een rijk van verbazing wekkende schoonheid en vreugde binnengaan. Het is allemaal
beschikbaar voor ons om met elkaar te delen.

Wij zijn de scheppers van onze nieuwe wereld door de stijgende frequentieresonantie van onze energie
handtekeningen. Terwijl we aandacht besteden aan het huidige moment en onszelf openstellen voor
gevoelens van de energetische patronen om ons heen en in ons, kunnen we altijd onze -eeuwige
aanwezigheid- kennen. Onze vooruitgang in het verruimen van ons bewustzijn is een proces
van bewust kiezen om positief, open, helder en aanwezig te zijn in elk moment.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Het beheren van de grenzen
van ons bewustzijn


Door: Kenneth Schmitt
5 Maart 2022
Door onze intentie om open, helder en aanwezig te zijn, kunnen we voelen dat we in
diepste liefde en grootste vreugde in het bewustzijn van de Schepper worden getrokken.
Dit is onze natuurlijke staat van Zijn en we worden van -nature- aangetrokken tot dit trillings
niveau. Onze - aantrekkingskracht - komt van diep in ons bewustzijn. Terwijl dit gebeurt, kunnen
we op elk moment een -perspectief van - levensverbeterende - gedachten - en gevoelens behouden.
Dit is een pad om meer van onze ware essentie te weten, terwijl we evolueren naar volledige zelfrealisatie.

Onze uitdagingen zijn het grootst in het begin, omdat onze pogingen tot openheid worden geblokkeerd door
onze beperkende overtuigingen. We hebben onszelf niet toegestaan te beseffen dat we oneindig bewust
zijn kunnen hebben. We hebben onszelf niet toegestaan om ons bewustzijn open te stellen voor rijken
die onbekend zijn in onze empirische ervaring of in ons ego-bewustzijn. Er is meer dan één
dimensie hier in ons bewustzijn. Dimensies van potentiële ervaringen zijn aanwezig
voor ons om te herkennen; anders zijn we ons er niet van bewust en
hebben ze geen invloed op ons.

Om openheid effectief te laten zijn, kunnen we ons opzettelijk concentreren op positieve,
hoog vibrerende gedachten en gevoelens. Door onze -negatieve ervaringen- om te zetten in
positieve ervaringen met onze -verbeelding- en emoties, creëren we hoog vibrerende ervaringen
voor onszelf, ongeacht de energieën van anderen om ons heen. Dit is levensveranderend. Het vereist
een sterke intentie en oefening om te perfectioneren, maar de -ultieme prestatie- is meer dan geweldig.

Het verheft iedereen om ons heen en brengt ons in lijn met de stijgende energetica van Gaia.

Omdat we voortdurend het -energetische niveau- van onze aandacht uitstralen, kunnen we onze staat van zijn
verhogen door aandacht te besteden aan levensverbeterende -gedachten- en gevoelens, en door ons er opzettelijk
op af te stemmen. Dit soort aanwezigheid van Het Zijn vestigt een positieve energiesignatuur, die bestaat in een hoger
octaaf van levenservaringen. Negatieve invloeden lossen voor ons op in een lagere dimensie. Egobewustzijn bestaat zonder
hogere leiding en kan hier niets van begrijpen. Door onszelf opzettelijk te observeren en te leren wat we eigenlijk over onszelf
geloven, kunnen we besluiten om aanpassingen te maken, als we dat willen. We kunnen openstaan voor het ervaren van eeuwig
aanwezig bewustzijn zonder grenzen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Twijfel omzetten in vertrouwen

Door: Kenneth Schmitt
4 Maart 2022
De essentie van ons Wezen is ons bewustzijn. Het gaat tijd en ruimte te boven en zelfs
voorbij onze verbeelding. Het is de eeuwige aanwezigheid van Zelf-bewustzijn. Wanneer we
puur zelfbewustzijn zijn, kunnen we ons bewust zijn van alle energetische patronen die we in ons
bewustzijn omhullen. We kunnen ons op elk van hen concentreren en ze met ons in overeenstemming
brengen door onze kracht van energetische modulatie met onze gedachten en emoties. Om effectief te zijn
met onze vermogens, kunnen we vertrouwen hebben in ons -eeuwige Wezen- buiten het lichaam. Dit kunnen we
intuïtief weten in de energie van ons hart.

In dit perspectief kunnen we erkennen dat onze huidige menselijke ervaring een projectie is van het menselijk bewustzijn.
We richten ons bewustzijn allemaal op het spectrum van energie van deze -dimensie- van het bestaan. Met onze voortdurende
focus behouden we het bestaan ervan. Er zijn andere dimensies waar we naartoe kunnen evolueren, en als we een sterke intentie
ontwikkelen om ons te concentreren op dat -spectrum- van energie, kan het echt worden in onze ervaring. Het ontwikkelen van
vertrouwen in wat we intuïtief weten is belangrijk. Hiervoor meditatie of een -methode- om onszelf toe te staan alle zorgen en
plannen te laten vallen en gewoon aanwezig bewustzijn te zijn. Zodra we gewoon -aanwezig-bewustzijn kunnen zijn, kunnen
we verder gaan dan het lichaamsbewustzijn om het etherische rijk op te nemen, dat voor de meeste mensen onmerkbaar
is. Vanuit zijn aanwezigheid kunnen we ons bewust zijn van meer licht en schoonheid.

Intuïtief kunnen we weten dat ons - bewustzijn - als mens gebonden is aan zelf-opgelegde grenzen. Dit zijn onze
beperkende overtuigingen die gebaseerd zijn op angst en twijfel. Als we deze energetisch onderzoeken, zien
we dat ze negatief gepolariseerd zijn. Door de polariteit om te zetten in positief, kunnen we ze oplossen.
We kunnen dit doen door ons opzettelijk te concentreren op afstemming met het hart van ons
Wezen, de plaats van diepste liefde en grootste vreugde. Dit is onze natuurlijke staat
van Zijn, wanneer we voorbij angst en twijfel zijn gegaan.


Vol vertrouwen weten dat we altijd alles hebben wat we nodig hebben, zo overvloedig als we willen,
en zolang we positief blijven, transformeert ons leven op prachtige manieren. We krijgen vertrouwen als
we leren te vertrouwen op onze intuïtie voor begeleiding op elk moment door onze emoties en symbolische
ontmoetingen. Alle negatieve patronen in onze omgeving kunnen door ons energetisch veld gaan, alsof we niet
bestaan. Het is een kwestie van dimensionale sluiers. In onze wereld van dualiteit leven we met zowel positieve als
negatieve energieën, en we kunnen leren omgaan met de negatieve door ze te transformeren of ze uit onze ervaring
te laten oplossen in een andere dimensie. Dit is hoe elektromagnetische energiepatronen op elkaar inwerken. Als er
geen uitlijning in resonantie is, is er geen ontmoeting.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Het oplossen van twijfel over
ons creatieve vermogen


Door: Kenneth Schmitt

3 Maart 2022

MMH

Als we het gevoel hebben dat we afhankelijk zijn van factoren buiten ons eigen wezen voor
ons levensonderhoud en plezier in het leven, geloven we niet dat we het vermogen hebben om alles
te creëren wat we willen. Waarom hebben we deze twijfel? We hebben ons bewustzijn gecompartimenteerd
gehouden binnen de grenzen van de empirische wereld. Ons begrip is beperkt gebleven tot onze ervaringen in de
derde dichtheid van de menselijke werkelijkheid, waar er onbegrip is van het creatieve proces.

Omdat we oneindig - krachtige scheppers - zijn, hebben we onszelf drastisch moeten beperken om de rol van mensen op deze
planeet te spelen. Daarom hebben we ons bewustzijn gecompartimenteerd; anders zou ons leven hier ons niet de diepte van ervaring
geven die we wilden in het rijk van negatieve polariteit en angst. We hebben het universele bewustzijn verruimd door onze ervaringen in
het aardse leven.

In ons ware Wezen is er geen polariteit tussen positief en negatief. We zijn pure aanwezigheid van bewustzijn met oneindige vermogens
om onszelf uit te drukken, en we nemen deel aan het universele bewustzijn van de Schepper. In onze menselijke vorm creëren we met
onze gedachten en gevoelens en alles wat ons bewustzijn binnenkomt, wanneer we onszelf afstemmen op zijn polariteit en trillings
niveau. Het maakt niet uit of we ergens voor of tegen zijn. Waar het om gaat is onze betrokkenheid en energetische afstemming.

Wat we verlangen bestaat al voor ons in het kwantumveld. We hoeven ons alleen maar af te stemmen op zijn energetische
patronen om het als echt te herkennen en het te kunnen ervaren. Wanneer we onszelf kunnen voelen leven in het soort
ervaring dat we verlangen, stemmen we onszelf af op de polariteit en energetische frequentiepatronen. Met onze
energetische afstemming kunnen we de ervaring herkennen en accepteren zoals deze voor ons echt wordt.
Als we gemotiveerd zijn om dit te beoefenen, en we hebben zonder twijfel de intentie, kunnen we
een prachtig leven leiden en helpen de vibraties van anderen te verheffen.

Omdat we scheppers zijn door ons vermogen om energetische patronen te moduleren met onze
gedachten en emoties, drukken onze twijfels negatieve energieën uit, die zich in de menselijke dimensie
manifesteren als falen van creativiteit. We hebben niet geweten dat we scheppers zijn met onze energetische
uitlijningen. Dit is wat we als -mensen- doen, we breiden de ervaringen binnen het universele bewustzijn
uit op manieren die niet mogelijk zouden zijn voor het bewustzijn van de Schepper, waaraan we
deelnemen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Ego-bewustzijn transcenderen


Door: Kenneth Schmitt
2 Maart 2022We zijn altijd in de aanwezigheid van ons hoogste Wezen. In vreugde zijn is onze natuurlijke manier van voelen.
Het is wat we voelen, wanneer we ons bewustzijn ervoor openen en het realiseren. Vreugde is een eeuwige uitdrukking
van levensverbetering. Door onszelf opzettelijk in vreugdevolle situaties te voelen, ongeacht of ze fysiek bedreigend zijn,
kunnen we ons op elk moment bewust zijn van onze intuïtieve hogere leiding. Ons egobewustzijn zit diep in ons verzuilde
bewustzijn als mens en is negatief gepolariseerd door angst. Ons perspectief veranderen -naar positief- is niet mogelijk
voor het ego. Het vereist een sprong in bewustzijn die met een -sterke intentie- kan gebeuren. Als we op elk moment
de sprong naar mededogen, dankbaarheid en -vreugde- kunnen maken, ontstaan onze ervaringen in dit niveau
van energie en wordt het leven wonderbaarlijk voor het ego.

Het ego transcenderen kan gebeuren door je gewoon voor te stellen dat je zoveel mogelijk vreugdevol en
dankbaar bent. Het betekent dat we ons opnieuw moeten concentreren van ons bedreigd voelen door
iets naar dankbaar zijn voor elke ontmoeting, omdat elk aan ons wordt gegeven zoals we het
hebben gecreëerd met ons constante creatieve vermogen in onze gedachten en
emoties. We leven in het spectrum van trillingen die we creëren en
we trekken situaties aan die in resonantie met ons
vibreren.

We kunnen ons leven verheffen door ons opzettelijk voor te stellen en te voelen dat we in
liefdevolle en vreugdevolle omgevingen binnen en buiten leven. Door positief en open te zijn,
kunnen we ons bewustzijn uitbreiden naar meer prachtige mogelijkheden voor ons. Terwijl we
positieve, hoog -vibrerende energie- uitstralen, trekken we het ook aan en komen onze levens in
overeenstemming met een hoger bewustzijn door ons intuïtieve weten.

Zodra we ons realiseren dat we onze eigen persoonlijke -eeuwige aanwezigheid- van bewustzijn zijn,
onbeperkt in alle opzichten, kunnen we ons menselijke zelf begrijpen in de rollen die we hebben gekozen
om te spelen in het negatieve ervaringsrijk. We wilden ons begrip en mededogen in dit rijk verdiepen. In ons
ware Zelf kunnen we meesters zijn van de materiële wereld, in staat om levens te creëren die vreugde en liefde
voor iedereen uitstralen. We kunnen het licht herkennen van de levenskracht die in alle bewuste wezens stroomt
en ermee communiceren, in plaats van ego's onder ogen te zien.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Ons ware zelf kennen


Door: Kenneth Schmitt
1 Maart 2022
Het is mogelijk voor ons om onszelf af te stemmen op de grootste liefde die we ons
kunnen voorstellen waarin we leven en voelen. Dit is onze natuurlijke staat van zijn. We
namen een -interessante excursie- naar donker gebied voor ervaring in het negatieve rijk,
maar we hoeven daar niet te blijven. De grijze zone is een stap omhoog, waar er een gevoel
van aangeboren liefde is. Wanneer we volledig in het licht stappen, is -liefde universeel- en is
dankbaarheid natuurlijk. Alles in ons leven is in alle opzichten levensverbeterend. Dit is het rijk
van positieve polariteit met hoge trillingen.

De stijgende resonantiefrequentiepatronen van de Aarde zijn indicatief voor de kwaliteit van de
grotere zonne- en galactische energetische omgeving. Dit laat ons zien dat onze menselijke
resonantie ook toeneemt om ervoor te zorgen dat we ons hier comfortabel belichaamd
blijven. Er is steeds meer licht en liefde die ons omhult. Meer van ons leren ons
bewustzijn aan te passen in overeenstemming met hogere, positieve
vibraties.

We kunnen ons bewust zijn van elke potentie. Het vereist alleen onze -focus- en misschien
onze verbeelding. Wat we ons kunnen voorstellen, kunnen we ervaren. We hebben geloofd dat
we beperkt zijn tot -empirische ervaringen- en dat het leven ons gewoon overkomt. We hebben in
wezen geleefd in reactie op onze ontmoetingen, met weinig begrip van waar het allemaal om draait.
Door bewust te zoeken naar de energetische kwaliteit van wat we willen, ontstaat het voor ons uit
universeel bewustzijn via onze intuïtie, die deel uitmaakt van ons, zelfs als we ons er niet bewust
van zijn. Als we in onze energetische creaties worden tegengehouden door onze beperkende
overtuigingen, kunnen we ze transcenderen en oplossen met onze opzettelijke staat van
zijn, vibrerend op het niveau van dankbaarheid en liefde.

Wij zijn Bronwezens, die voortdurend voortkomen uit het bewustzijn van de Schepper van allen.
Wij zijn hoe de Schepper alles ervaart wat we ervaren, en zo breiden we het universele bewustzijn uit.
We zijn ontworpen om fantasierijk te creëren op levensverbeterende manieren, vrij en zonder beperking.
We kunnen diep liefhebben en zoveel extase hebben als we willen. In onze essentie zijn we eeuwige, goddelijke
Wezens met Zelfbewustzijn, in staat om alle energetische patronen die we ons kunnen voorstellen te creëren en te
laten manifesteren. We zijn oneindig krachtige scheppers, die als mensen in de empirische wereld spelen. We leren
ons-zelf te vertrouwen, wetende dat we opzettelijk altijd in een positieve, hoog vibrerende staat van Zijn in het zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusHet ontwerpen en creëren
van onze realiteit


Door: Kenneth Schmitt
28 februari 2022
De grote kracht van het leven die de kosmos vult, drukt zich door ons uit.
Wij zijn de energiemodulatoren voor het creëren van alles wat we ervaren. Door
ons bewuste perspectief, onze mentale en emotionele energetische afstemming, voeden
we onze levenskracht naar welke entiteit en energetisch patroon dan ook waarmee we ons bezig
houden. Het is een eenvoudig proces. Door onszelf voor te stellen als afgescheiden van degenen die we
als kwaad beschouwen, creëren we afscheiding en vijandschap. Door onszelf in eenheid met iedereen voor te
stellen en onszelf af te stemmen op onvoorwaardelijke liefde, creëren we een wereld van vriendelijkheid en mededogen.

Dit lijkt misschien onmogelijk voor ons ego-bewustzijn, en onze ervaring in de wereld kan dit als dwaasheid beschouwen. Hoe
kunnen we ons niet verzetten tegen en degenen straffen die ons empirische leven verminderen en vernietigen en verwachten dat
er iets goeds uit onze interacties kan komen? Het is een kwestie van begrijpen hoe energie werkt en wat Jezus bedoelde toen hij ons
opdroeg de andere wang toe te keren.

Om het kwaad te weerstaan, moeten we het betrekken op zijn eigen bewustzijnsniveau, zijn polariteit en trillingsniveau. We kunnen
het daar niet verslaan, omdat het de natuurlijke uitdrukking is van dat bewustzijnsniveau. We kunnen het echter transformeren in
onze ervaring door het met medelevende wijsheid te accepteren en te vragen om de hoogste bewuste reactie in ons diepste
Wezen en de energie van ons hart te kennen. Hier zijn we in een natuurlijke staat van vreugde en dankbaarheid voor
ons hele Wezen. De omstandigheden zullen zich schikken om onze staat van Zijn te accommoderen.
Ons potentieel is onbeperkt in creatief Zijn.

We kunnen niet langer volledig beperkt blijven tot het energetische spectrum van de traditionele mensheid.
Het gebeurt in onze afstemming met levensverbeterende energieën, die een positieve polariteit en hoge trillingen
hebben. Dit zijn de natuurlijke energieën van ons ware Wezen in onze - uitgebreide staat. Het zijn de gevoelens van liefde,
dankbaarheid en vreugde. We zijn in staat om op dit bewustzijnsniveau te zijn door onze intentie en toewijding aan de waarheid
op alle niveaus.

De negatieve energieën zullen gewoon vervagen naar een andere dimensie. Dit is de sluier waar de mensheid doorheen ontwaakt.
Naarmate meer van ons onze levenskracht terugtrekken uit negatieve, laag vibrerende gedachten en gevoelens, kunnen we
ons concentreren op de hoogste energieën waarmee we ons kunnen bezighouden en waarmee we ons kunnen af
stemmen. Dit is een individueel en uniek proces voor ieder van ons. We kunnen het doen met onze
grondige en ware intentie. We weten dit allemaal diep van binnen. Dit trekt passende
energetische patronen aan die de kwaliteit van onze ervaringen bieden.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Dieper gaan in innerlijk weten


Door: Kenneth Schmitt
27 februari 2022
De meesters van het leven op deze planeet, degenen die wonderbaarlijke levens leiden,
hebben altijd geweten dat bewustzijn de bron is van alles wat bestaat. Bewustzijn is Eén. Het
is universeel in alles en we kunnen ons bewust zijn van het bewustzijn van zijn geheel. Sommige
kwantumfysici zijn tot een vergelijkbare conclusie gekomen, die wetenschap en spiritualiteit op één
lijn brengt. Om dit te doen, kunnen we onze beperkingen oplossen en onszelf openstellen voor het
bewustzijn van de Schepper. Dit is het bewustzijn waarin we zijn ontworpen om deel te nemen.
Het is onze natuurlijke staat van Zijn.

Door onze beperkende overtuigingen over onszelf op te lossen, vergroten we onze vitaliteit, onze
levenskracht. Door onze aandacht terug te trekken van eventuele afleidingen, kunnen we ons concentreren
op onze eigen staat van zijn. We kunnen onze trillingsuitlijning op elk moment veranderen van negatief naar positief.
We kunnen accepteren hoe we ons over onszelf voelen en medelevend en opzettelijk liefdevol en begripvol over onszelf
zijn op de diepste manieren, voorbij het egobewustzijn. We kunnen in overeenstemming komen met de energie van het hart
van ons Wezen door ons eigen trillingsniveau aan te passen aan het niveau van dankbaarheid en liefde. Dit zijn onze natuurlijke
emoties, wanneer we ons bewust zijn van onszelf voorbij tijd en ruimte.

Onderweg komen we onze diepste angst tegen, die van extreme marteling en beëindiging van het bewustzijn, maar het bewustzijn
kan niet eindigen. Het is altijd en overal. Wij maken er deel van uit. We kunnen ten diepste weten dat ons persoonlijk bewustzijn
eeuwig is. Er is geen andere mogelijkheid. Al onze overtuigingen over onszelf zijn vals gebleken. We zijn onbeperkt in ons
ware bewustzijn.

Als we leren om onze focus van aandacht te beheersen, terwijl we ons bewust zijn van onze emoties, kunnen we
meesters zijn van dit rijk van beperkt bewustzijn dat mensen bewonen. We kunnen op elke manier gewaar
worden en we kunnen leven in vreugde en diep begrip. Wanneer we onszelf op elk moment volledig
kunnen vertrouwen, krijgen we onze volledige levenskracht en bewustzijn in universeel bewust
zijn. Dit bewustzijn is altijd voor ons beschikbaar, wanneer we ons kunnen afstemmen
op zijn polariteit en trillingsniveau. Het is de energie van ons ware hart.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusOnze intenties realiseren


Door: Kenneth Schmitt
26 februari 2022
Als we ons bewustzijn willen uitbreiden naar ons grotere Wezen, kunnen we onze beperkende
overtuigingen oplossen met onze focus op onze eeuwige persoonlijke aanwezigheid van bewustzijn.
Door onze aanwezigheid van bewustzijn kunnen we onze overtuiging oplossen dat ons bewustzijn beperkt
is tot onze zintuigen en fysieke aanwezigheid. We kunnen ons opzettelijk openstellen voor het kennen van ons
eeuwige Zelf. Als dit ons verlangen is en we hogere vibraties blijven voelen, opent ons bewustzijn ons intuïtief voor
de ervaring van een hogere realiteit zonder beperkingen. We ervaren een hogere kracht van creativiteit en gevoelens
van vreugde en dankbaarheid.

Onze terugkeer naar zelfrealisatie komt met constante hogere begeleiding door onze intuïtie. We kunnen extreem
gevoelig zijn voor onze gevoelens, zodat we de kwaliteit van energie in onze aanwezigheid kunnen kennen. Het
is het meest gunstig voor ons om ons af te stemmen op het trillingsniveau van onze intuïtie. Veel wordt hier
gecommuniceerd naar ons hele persoonlijke wezen. Hoe meer we in grotere volheid willen weten, en
we blijven openstaan voor een groter bewustzijn, we kunnen leven in een natuurlijke staat van
medelevend begrip en vrijheid.

Met onze ontdekking van elke beperking kunnen we beslissen over het lot ervan in ons bewustzijn.
Als we ons tegen hen verzetten, versterken we ze door ons af te stemmen op de kwaliteit van hun energie
en het onze -levenskracht- te geven door onze aandacht. Als we onze - beperkingen - accepteren, kunnen we ze
transformeren met onze focus op de hoge vibraties van eeuwige liefde en gevoelens van levensverbeterende energieën.

Wij zijn ons huidige bewustzijn, onbegrensd door tijd en ruimte. We zijn -eeuwig zelfvoorzienend- en hebben opzettelijke en
onbedoelde controle over ons leven door het niveau van trillingsresonantie van onze -dominante staat- van zijn. Dit is meestal
hoe we ons op elk moment voelen. Hoe verhevener we zijn, hoe wonderbaarlijker onze ervaringen worden, totdat we leven met
wonderen en wonderen. Om dit te bereiken, kunnen we onze - verbeelding gebruiken om liefde - en dankbaarheid door ons hele
wezen te projecteren, waarbij we gefocust blijven op goedheid en mededogen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusVerzet of acceptatie van het kwaad


Door: Kenneth Schmitt
25-2- 2022
Of we het ons nu realiseren of niet, we gaan allemaal naar het licht. Het is de positieve,
hoog vibrerende richting van Gaia, en allen die hier wonen leven in haar - stijgende - trillings
resonantie. Binnenkort zal er geen negatieve polariteit meer zijn, want Gaia is alleen maar positief in
haar stijgende levenskracht. We zijn in de greep van een groeiend bewustzijn van de meest kwaadaardige
energie, als deze wordt blootgesteld aan het licht. De kracht van zijn polariteit neemt af, omdat het zich afsluit
van de goddelijke levenskracht die het nodig heeft om te bestaan. Haar bestaan moet afhangen van de afstemming
die de mensheid biedt. Alle slechteriken zijn parasieten die menselijke levenskracht stelen. We kunnen ze weerstaan
en ze onze energie geven, of we kunnen van ze houden in transformatie of ontbinding.

De energetica van onze situatie kunnen beide polariteit bieden. Verzet tegen tirannie van de overheid brengt ons
in overeenstemming met dat niveau van mentale en emotionele vibratie. We geven het onze levenskracht, zodat
het kan bestaan. Het zou niet kunnen bestaan zonder onze steun. In plaats van negatieve energie te betrekken
bij negatieve energie, zelfs als het goed lijkt, hebben we de keuze om in een hogere staat van bewustzijn te
zijn. Door een positief, liefdevol en medelevend perspectief te behouden, kunnen we ons niet laten
intimideren door het negatieve. Wij zijn de scheppers. We kunnen ervaringen creëren die in
harmonie zijn met ons niveau van bewuste liefde en vreugde.

We kunnen de gevoelens en beelden van het kwaad herkennen in degenen die ermee in overeenstemming zijn,
en we kunnen ze met mededogen begrijpen, wetende dat ze rollen spelen waar we tijdens ons leven bij betrokken
zijn geweest. Dat is wat we hier hebben meegemaakt, om intiem te weten hoe het kwaad voelt en hoe afkerig het is
van ons eigen Wezen. Door ons -ertegen- te verzetten, stemmen we ons ermee af en geven we het onze levenskracht
door onze aandacht en emotionele kracht. Door het met mededogen te accepteren, kunnen we in een liefdevolle staat
van zijn zijn en kunnen we de weg openen naar het leven in een hogere dimensie.

In een staat van positieve, hoog vibrerende energie kunnen we de nieuwe wereld van levensverbeterende energieën
creëren. We kunnen de hele tijd in deze staat van zijn zijn, ongeacht externe uitdagingen. Met de begeleiding van
onze intuïtie weten we wat we moeten doen in elke ontmoeting. Onze intuïtie heeft altijd het trillingsniveau
dat door het hart van ons Wezen stroomt. Het is een stroom van vitaliteit en onvoorwaardelijke
liefde in universeel bewustzijn. Dit is waar we ons op kunnen afstemmen en
onze ervaringen kunnen transformeren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Home Stretch


Door: Kenneth Schmitt
24-2- 2022
We zijn geïncarneerd in de belangrijkste tijd op onze planeet, de laatste wedstrijd tussen de
polariteiten van licht en donker, het positieve en negatieve. Eonen lang is de mensheid slaaf gemaakt
van de krachten van levensverminderende energieën om ons de ware ervaring van deze energetische kwaliteiten
te laten kennen. We hebben daardoor diep mededogen en begrip ontwikkeld. De kosmische energieën zijn verschoven
en de Geest van de Aarde stijgt in vibratie, waardoor al het leven hier wordt verbeterd. We ontwaken uit de hypnotische trance
die de mensheid al eonen lang bewoont en realiseren ons de aard van de duistere illusie waaraan we onze levenskracht hebben gegeven.

De wereld wordt helderder, zelfs nu we -geconfronteerd- worden met schijnbaar steeds destructievere krachten. Deze krachten hebben
niet langer veel energetische omvang en we kunnen ze steeds gemakkelijker transcenderen door onze focus van positieve aandacht.
Door te zoeken naar de energie van het hart van ons Wezen binnenin, kunnen we onze goddelijke Bron en intuïtief weten vinden.
Dit is ons pad naar afstemming met de onvoorwaardelijke liefde en vreugde van ons ware Wezen.

We kunnen ons opzettelijk in overeenstemming voelen met de meest vervullende vibraties, en we kunnen dit doen zoveel als
we willen. Het verbeelden en voelen van vreugde en prachtige scenario's door - pure intentie - vergroot onze persoonlijke
positieve staat van zijn en brengt ons in overeenstemming met ons intuïtieve weten. Onze intuïtie kent geen grenzen.
Het is in alle opzichten levensverbeterend. Om ons af te stemmen op onze intuïtie, kunnen we van plan zijn om op
elk moment zuiver van hart, medelevend en liefdevol te zijn. Dit trillingsniveau wordt niet aangeraakt door
negatieve energieën, omdat ze zich op tegengestelde elektrische en magnetische polariteiten
bevinden, waardoor ze elkaars uitlijning afstoten. Als gevolg hiervan wordt ons
leven van nature vreugdevol en vrij, zolang we positief blijven.

Positief zijn betekent leven zonder beperkingen. Het betekent dat je je heroriënteert van levensverminderende
energieën gebaseerd op angst, naar levensverbeterende energieën gebaseerd op liefde. De mentale en emotionele
vibraties die overeenkomen met levensverbetering zijn de kwaliteit van onze intuïtie en de energie van ons hart. Door dit
niveau van resonantie te herkennen en ermee af te stemmen, kunnen we ons leven transformeren, ongeacht wat er overal om
ons heen gebeurt. Door de energie van ons hart te volgen, kunnen we een hogere dimensie van Zijn binnengaan.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Liefdeslied van ons hart


Door: Kenneth Schmitt
23-2- 2022
De belangrijkste aspecten van ons leven kunnen niet worden gezien of aangeraakt,
ze kunnen alleen worden gevoeld in het hart van ons Wezen. We zijn gewend om leiding
van buiten onszelf te ontvangen, maar we kunnen de -waarheid- alleen kennen in ons eigen
intuïtieve weten. We zijn geïndividualiseerde uitdrukkingen van de liefde en vreugde van onze
Schepper, in staat om bewust om te gaan met elke entiteit in onze ervaring.

Uit kwantumfysische experimenten weten we dat alles in onze wereld bewust is, tot de kleinste
subatomaire deeltjes / golven die alles omvatten. Al het bewustzijn neemt deel aan de onvoor
waardelijke liefde en levensverbeterende energie van de Schepper. Zonder deze kwaliteiten
zou niets kunnen bestaan. Onze eigen mate van bewustzijn is net zo groot als we open
staan voor realisatie, afhankelijk van de intensiteit van liefde waarmee we
bereid zijn ons af te stemmen en uit te drukken.

In een staat van sereniteit kunnen we ons grotere Zelf vragen om ons bewustzijn naar het licht en
de vreugde van ons ware Wezen te trekken. Met de intentie om ons goddelijke Zelf te kennen en te zijn,
en de bereidheid om te oefenen, kunnen we doordringen in onze beperkende overtuigingen over onszelf en
ons bewustzijn uitbreiden naar universeel bewustzijn. In deze staat kunnen we onze intuïtie voelen als ons innerlijk
weten. We kunnen de kwaliteit van de levenskracht voelen die voortdurend vanuit de essentie van onze Schepper ons
bewustzijn binnenstroomt en ons het Schepperbewustzijn geeft.

Binnen onze stroom van levenskracht stroomt onvoorwaardelijke liefde voor alle bewuste wezens. Dit trillingsniveau omvat
alle hogere gevoelens van vreugde, mededogen, vrijheid, soevereiniteit en schoonheid. Het omvat ook de realisatie van
ons eeuwige huidige bewustzijn. We kunnen inspirerende innerlijke muziek horen. Dit is het lied van ons hart. Het is
de essentie van onze Schepper die door ons heen stroomt en Zichzelf uitdrukt door onze vrije wil en onze
aandacht.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Inzicht in onze virtual
reality empirische wereld


Door: Kenneth Schmitt
22-2- 2022
Sinds kwantumfysici hebben aangetoond dat bewustzijn de bron van alles is, zijn cognitieve
wetenschappers begonnen onze interface met de fysieke wereld te analyseren en te begrijpen hoe
we waarnemen wat we geloven dat echt is. Omdat onze percepties subjectief zijn, kijken wetenschappers
naar wiskunde voor begrip, omdat wiskunde objectief en onbetwistbaar is. Het wordt geholpen door ons begrip
dat alles een fractal is van zijn inherente ontwerp.

Niets is solide. Alles wat onze zintuigen stimuleert, zijn draaiende patronen van elektromagnetische energiegolven die in
vorm worden gehouden door bronbewustzijn, waaraan we deelnemen, als fractals van bronbewustzijn. We hebben het vermogen
om te communiceren met de energetische patronen die we als echt waarnemen. Ons bewustzijn heeft geen inherente grenzen. Het is
alleen onze vibrerende staat van zijn die ons bewustzijn beperkt, en we hebben hier absolute controle over door onze gekozen focus van
aandacht en de overtuigingen die we over onszelf accepteren.

Door de polariteit en trillingsfrequentie van onze staat van zijn, creëren we de kwaliteit van onze ervaringen. Al onze ervaringen gebeuren
in ons eigen bewustzijn. Er is niets buiten ons eigen eeuwige Wezen. We omhullen de hele kosmos van alle elektromagnetische energie
in veel verschillende - patronen en potentialen -. Ieder van ons is een deel van het - Bronbewustzijn -, dat allemaal deel uitmaakt van
hetzelfde Wezen en ieder een vrije wil heeft om onze eigen kwaliteit van ervaring te bepalen.

Door onze focus op de gedachten en emoties die we koesteren, creëren we de aard van onze interface met het kwantumveld
dat we bewust bewonen. Gedachten en emoties maken geen deel uit van onze natuur, maar we worden ons er bewust van
door onze focus van aandacht en kunnen ze ervaren als de onze. Ze bestaan in het plasmaveld van onze omgeving. Op
elk moment hebben we de keuze waar we ons bewust van willen zijn, over willen nadenken en voelen.

Omdat we deel uitmaken van de menselijke gemeenschap delen we onze bewuste interface met andere mensen
en hebben we ook onze eigen unieke ervaringen. De kwaliteit van wat we ervaren is niet afhankelijk van
anderen of onze omgeving, alleen van onze eigen aandachtsfocus. De omstandigheden
rangschikken zich volgens ons eigen perspectief, omdat we energie
modulatoren zijn. Dit is de essentie van ons
creatieve Wezen.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusEen pad van innerlijke leiding


Door: Kenneth Schmitt
21 februari 2022
Onze natuur is pure creativiteit en we mogen alles ervaren wat we creëren.
We kunnen onszelf uitdrukken in elke dimensie en in elke vorm of manier die
we kiezen. De mentale en emotionele aspecten van ons Wezen vibreren in koor,
maar op hun eigen intensiteit. Onze -vibrerende energetische amplitude- kan ver
-schillen tussen gedachten en -emoties-, omdat ze zich op -verschillende gebieden
bevinden van de elkaar kruisende golfpatronen van onze elektrische en magnetische
velden.

We hebben een constante vrije wil in elk aspect van ons leven. We beheersen de focus van
onze aandacht en hoe we ons daarbij voelen. Om deze gevoelens waar te laten zijn, moeten we
emotioneel vrij zijn. Het kan nuttig zijn om onze eeuwige aanwezigheid van bewustzijn te kunnen
realiseren als onze ware realiteit. Dit weten van -onszelf- kan leiden tot een veel grotere realisatie
binnen het universele bewustzijn.

We zijn -niet verplicht- om te reageren op een situatie die we tegenkomen met bepaalde emoties
of gedachten, maar hoe we reageren bepaalt de -kwaliteit- van onze ervaring. Het trillingsniveau
van onze reacties bepaalt de energetische kwaliteit van onze creatieve essentie, wat resulteert
in de kwaliteit van wat we in ons persoonlijke leven ervaren.

Door een perspectief van openheid te behouden, met mededogen en vreugde, creëren we
verheffende levens voor onszelf, met een grote uitstraling van hoog vibrerende, positieve
energie voor de mensheid en de aarde. We hebben een natuurlijk weten van onze
intuïtieve begeleiding. Het is voor ons beschikbaar door onze intentie om
het te realiseren, door de levensverbeterende energie van ons hart.
We kunnen de kwaliteit van deze energie voelen en ons
ermee afstemmen, waardoor we ons openen
voor een staat van vreugde en
sereniteit.

Deze energetica zijn van toepassing in elke dimensie. In de wereld die we als mens ervaren,
hebben we ons beperkt tot een virtueelheidsrijk waarvan we geloven dat het echt is en negatief
gepolariseerd is met angst, uiteindelijk angst voor de dood en bewustzijnsbeëindiging. We hoeven
geen angst te hebben. Als onderdeel van onze menselijke ervaring hebben we het verworven en weten
we wat het is, en we kunnen opzettelijk onze focus veranderen naar positieve energieën van liefde. Dit komt
met het kennen van onze eeuwige aanwezigheid van bewustzijn.

We bestaan in vele dimensies tegelijk, voorbij tijd en ruimte. Onze menselijke belichaming hier is een van deze dimensies.
In het verleden hebben we het lichaam moeten verlaten om een hogere dimensie van leven binnen te gaan. Nu kunnen we dit
doen zonder het lichaam te verlaten, door onze bewuste trillingsfrequentie te verhogen en het fysieke lichaam te transformeren
naar een hogere staat van zijn, met de medewerking van ons onderbewuste, aangeboren wezen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe aard van onze
overtuigingen realiseren


Door: Kenneth Schmitt
20 februari 2022


Horen Zien en Zwijgen

Als we ervoor kiezen om de essentie van onze overtuigingen te onderzoeken, merken we
dat ze een compartiment van bewustzijn bieden waarin we onszelf insluiten. Hoewel we geloven
dat we sterfelijk zijn, staan we niet open voor het -realiseren- van ons eeuwige bewustzijn. Hoewel we
geloven dat we onze fysieke lichamen en onze afzonderlijke identiteiten zijn, kunnen we onze aanwezigheid
niet realiseren voorbij tijd en ruimte, noch onze -multidimensionaliteit-. Hoewel we geloven dat we gescheiden
geesten en bewustzijn hebben, kunnen we onze deelname aan universeel bewustzijn niet realiseren.

We spreken vaak van een sluier die ons ervan weerhoudt ons bewust te zijn van andere rijken. Die sluier bestaat
uit onze overtuigingen. We hebben onszelf opzettelijk beperkt om volledig deel te nemen aan dit drama van de
mensheid. Ons egobewustzijn leidt ons zoveel mogelijk af van het in twijfel trekken van onze overtuigingen.
We zijn comfortabel geworden met het leven in angst en willen ons niet bewust zijn van het onbekende.
Het is in het onbekende, voorbij ons egobewustzijn, dat we onze beperkingen kunnen oplossen
en onze angst in liefde kunnen transformeren.


Zodra we dit hebben vastgesteld, kunnen we besluiten om onszelf open te stellen voor het
uitbreiden van bewustzijn buiten onze empirische ervaring en naar een tijdloos gevoel van Zijn.
In deze staat kunnen we het bewustzijn van het bewustzijn van de Schepper binnengaan, het uni
-versele bewustzijn, gevuld met -onvoorwaardelijke liefde- voor alles wat voortdurend geschapen is.
Hier is onbeperkte vitaliteit en volheid van weten en Zijn. Het -verbeteren- van al het leven, een gevoel
van vreugdevolle extase doordringt overal.

Onze natuurlijke staat van Zijn is in overeenstemming met de gevoelens van de -Schepper- en onze gids voor
dit -trillingsniveau- is de geest van onze planeet, Gaia. Ze resoneert op steeds hogere frequenties en intensiteiten.
Haar energie komt tot uiting in alles wat natuurlijk is op aarde. Wilde dieren en planten zijn afgestemd op de energie
van Gaia. Sommige wezens drukken deze energie meer uit dan anderen. Wanneer we luisteren en de vibraties van hun
gezang voelen, creëren kleine bosvogels een melodie in resonantie met Gaia, waardoor - compatibele - gevoelens in ons
worden gestimuleerd.

Door grenzeloze verbeeldingskracht en gevoelens te hebben, kunnen we onszelf sensibiliseren voor ons innerlijke weten en
voelen. Gevoelig worden voor onze intuïtieve begeleiding is iets waar we naar kunnen zoeken en oefenen. Wanneer we ernaar
zoeken, is intuïtie het onmiddellijke weten van gedachten, gevoelens en motivaties op elk moment. Door de energie van ons hart
wordt het ons gegeven op manieren die ieder van ons kan begrijpen, als we dat willen. Door onze -intentie- worden we geleid naar
realisatie van alles wat we moeten weten en voelen om onze bewuste resonantie, de kwaliteit van onze staat van zijn, uit te drukken.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe waarheid van ons
wezen onderzoeken


Door: Kenneth Schmitt
19 februari 2022
Als we echt doordringen in ons innerlijk weten, komen we tot het besef dat ons hele leven als mens illusoir is.
Om te beginnen geloven we dat we in een solide fysieke realiteit leven. Voor een ander geloven we dat we
afzonderlijke individuele entiteiten zijn, los van elkaar en van onze Schepper God. Een derde illusie is
dat we slachtoffer zijn van omstandigheden, dat alles wat we ervaren ons overkomt van buiten
ons eigen bewustzijn, en dat we ons leven vooral beïnvloeden door wat we doen en doen.

Uit de experimenten en conclusies van de kwantumfysica weten we dat de empirische
wereld die we ervaren het resultaat is van onze bewuste interacties met een energetisch
veld van elektromagnetische golven. Er is geen fysieke realiteit buiten onze eigen herkenning
van de energetische patronen die we ons bewust voorstellen en observeren. We leven in een zee
van energie die een uitdrukking is van bewustzijn. Onze fysieke ervaring is het resultaat van onze bewuste
intentie en interpretatie van de energetische patronen die we aantrekken door onze eigen polariteit en trillings
patronen, en die we herkennen in het kwantumveld van alle potentialiteiten. Er is niets solides aan onze wereld.
Het bestaat volledig uit subatomaire, draaiende energiepatronen die we als materieel waarnemen en die onze
zintuigen prikkelen.

We kunnen onmogelijk bestaan als afzonderlijke individuen, ook al geloven we dat we dat zijn. Dit is een truc
die we onszelf aandoen met onze bewuste verzuiling. De kwantumfysica heeft aangetoond dat alles voort
komt uit bewustzijn, dat universeel is. Er is maar Één bewustzijn en het is het bewustzijn van het Wezen
dat alles schept. We komen voort uit dit bewustzijn en nemen er zo volledig aan deel als we onszelf
toestaan. Uit de verslagen van degenen die geverfd en teruggekeerd zijn naar hun lichaam,
evenals anderen die hun bewustzijn voorbij tijd en ruimte hebben uitgebreid, weten
we dat we allemaal van hetzelfde bewustzijn zijn, dat eeuwig is en alles en
iedereen doordringt.

We zijn fractals van Scheppersbewustzijn en in ons ware Zelf transcenderen we
tijd en ruimte. We beheersen onze uitdrukkingen als individuen in al onze interacties
en ervaringen. We zijn volledig vrij om elke -ervaring te creëren- die we wensen met onze
bewuste mentale en emotionele intentie. Er gebeurt niets met ons dat we niet hebben gecreëerd
in kwaliteit van -energie of onszelf- hebben opengesteld om te ervaren. Het zijn de werkingen van ons
bewustzijn die onze levenservaringen creëren. Zodra we ons realiseren dat we onze eigen illusoire, beperkende
overtuigingen hebben gecreëerd, kunnen we leren onszelf te ontgrenzen en ons uit te breiden naar het bewustzijn
van ons ware Wezen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Ons persoonlijk bewustzijn vergroten


Door: Kenneth Schmitt
18 februari 2022
We zijn ontworpen om te zijn zoals we willen dat we zelf zijn. We hebben het
bewuste ontwerp van vrijheid in elk aspect van ons Wezen. Dit is een aspect van
het bewustzijn van de Schepper van allen. Omdat we fractals van de Schepper zijn,
hebben we dezelfde - oneindige vermogens - in onze psyche. Ze wachten op onze er-
kenning en uitnodiging voor hen om zich voor ons te manifesteren. Het is alsof ieder van
ons een regendruppel is die uit de -oceaan- komt, wolken vormt en uiteindelijk terugvalt in
de zee. Het is allemaal water, net zoals we allemaal het bewustzijn van de Schepper zijn, dat
in talloze vormen en emoties verschijnt.

In onze ervaringen als mensen hebben we niet geloofd dat we de Schepper van alles zijn. In ons
ware Zelf zijn wij het persoonlijke bewustzijn van de Schepper. Wanneer we ervoor kiezen om ons
af te stemmen op dit bewustzijn, worden we de meesters van deze dimensie. Onze ervaringen -rang-
schikken zich in resonantie met onze staat van zijn. Voor ons egobewuste zelf lijkt het erop dat we een
wonderbaarlijk leven leiden, maar het gaat allemaal om onze -polariteit- en trillingsstatus. Dit is hoe ons
bewustzijn zich uitdrukt als de energetische patronen die in onze ervaring komen.

We controleren de kwaliteit van de energetica die zich voor ons manifesteren door de polariteit en trillings
patronen van onze -overheersende gedachten- en gevoelens. Het is hoe we ons voorstellen dat we op elk
moment zijn. We zijn -getraind- om onszelf voor te stellen als afzonderlijke individuen met een -bewust-
zijn dat beperkt is tot de empirische wereld en tot onze beperkte mentale en emotionele vermogens.
Ons ego-bewustzijn kan geen universeel - bewustzijn en oneindig Wezen - kennen, maar het kan
hogere leiding accepteren, wanneer we ons bewust worden van onze ware intuïtie.

Zodra we onze beperkende overtuigingen oplossen en ze niet langer als echt herkennen,
is ons bewustzijn van nature onbeperkt. Door ervoor te kiezen om in een langdurige
staat van positieve hoge vibraties van vreugde in onze verbeelding en gevoelens
te zijn, verhogen we onze persoonlijke energiesignatuur. We kunnen boven
polariteit en frequentie -uitstijgen naar eeuwige- Eenheid. Dit
trekt schoonheid, vrijheid en overvloed aan in onze
ervaringen en straalt de liefde en compassie
van ons hart overal om ons heen uit.
Het verheft de energiesignatuur
van de mensheid en sluit
aan bij de stijgende
resonantie van
Gaia.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Onze multidimensionaliteit ervaren


Door: Kenneth Schmitt
17 februari 2022
Onze empirische hypnotische trance is krachtig, omdat we overtuigingen hebben
geaccepteerd die het zo maken. Hoewel de dimensie waarin we als mens leven een klein
compartiment van ons bewustzijn is, vult het ons hele bewustzijn, terwijl wij erin belichaamd
zijn. We hebben overtuigingen over onszelf aangenomen die het bewustzijn van ons eigen wezen
en onze energetische omgeving ernstig beperken. We zijn ons bewust van een beperkt spectrum van
elektromagnetische golven en patronen binnen het kwantumveld, dat elke mogelijke energetische con-
figuratie en ervaring in alle dimensies bevat.

We hebben geen aangeboren vereiste om te leven binnen onze geërfde en geprogrammeerde zelfbeperkingen.
We kunnen onszelf openstellen voor onze grotere realiteit door dit te willen doen en te zoeken naar de kwaliteiten
van de meest levensverbeterende gedachten en gevoelens die we ons kunnen voorstellen. Dit zijn de kwaliteiten van
ware liefde, vreugde, overvloed, vrijheid en eeuwig Zijn. Ze manifesteren zich van nature in onze ervaringen, wanneer
we ons afstemmen op de gevoelens van schoonheid, vrijgevigheid, mededogen en diepste liefde.

Om ons diepste begrip van het leven te vergroten, zijn we geïncarneerd met de mensheid in het spectrum van diep
negatieve ervaringen, maar we hoeven niet te blijven deelnemen aan deze energetica. We weten hoe ze voelen
en we kunnen onze ervaringen -transformeren met onze - verbeelding - en emoties. We moeten een hoog
vibrerende staat van zijn tot stand brengen.

Omdat we multidimensionaal zijn, kunnen we ons -bewust zijn- van een diepere realiteit buiten onze
fysieke aarde-menselijke ervaring. Door een perspectief van medelevende wijsheid aan te nemen,
kunnen we onze zelfopgelegde en geaccepteerde beperkende overtuigingen oplossen en ons
zelf bevrijden om de waarheid van ons Wezen te realiseren. We kunnen het bewustzijn van
onze Schepper kennen, omdat we hetzelfde eeuwige en oneindige Wezen zijn. Wij zijn
fractals van het Geheel van universeel bewustzijn.

Terwijl we oefenen onszelf open te stellen voor ons grotere Wezen, bevrijden we
onszelf om een verruimd bewustzijn te ervaren. Ongeacht de wereld om ons
heen, kunnen we opzettelijk sereniteit en vreugdevol lachen kiezen als
onze staat van zijn, en onze uiterlijke levens veranderen zichzelf
zodat we de frequenties van ons eigen bewustzijn
weerspiegelen.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusHet balanceren van negatieve en
positieve energetica van het leven


Door: Kenneth Schmitt
16 februari 2022
Als mensen hebben we afgesproken om deel te nemen aan levenservaringen binnen een
beperkt spectrum van energieën om te weten hoe het is om afzonderlijke individuen te zijn, elk
met een uniek bewust bewustzijn dat een empirische realiteit bewoont. We hebben geleerd om onze
mentale en emotionele vermogens te gebruiken ter ondersteuning van en in weerstand tegen elkaar, in
controle en in onderwerping en in gewoon samen plezier hebben en elkaar inspireren. Dit rijk blijft ons
voorzien van een grote verscheidenheid aan ervaringen. We hebben nu de kans om uit al deze dingen
te putten en het doel van dit alles te realiseren.

We zijn allemaal energetische uitdrukkingen van onze persoon-kap, die onze voorbestemde rollen
uitspelen, totdat we ons onze ware identiteit herinneren. We spelen met een breed scala aan
energetica die meestal negatief zijn in polariteit. Degenen die zich afstemmen op diep
negatieve gedachten en gevoelens zijn meestal niet in overeenstemming met onze
natuurlijke bewuste levensstroom. Omdat ze zichzelf hebben afgesneden van
de stroom van onvoorwaardelijke -liefde- die ons allemaal verlevendigt,
moeten ze zich voeden met de energie van degenen die bang zijn,
waardoor de angstige uitgeput raakt van levenskracht. In dit rijk
worden alle negatief georiënteerde personages parasieten
om te overleven zonder te worden getransformeerd in
hun ware Zelf. Ze belichamen de balancerende
energie voor degenen die positief zijn.

Om deze wereld legitimiteit en geloof
waardigheid te laten hebben, moet het
menselijk bewustzijn hebben dat herkenning
en energetische afstemming biedt, omdat het geen
goddelijke - configuratie is. In deze - wereld - moet er een
balans zijn tussen positieve en negatieve polariteiten. Ze vereisen
menselijke erkenning en constante creatie om te kunnen bestaan. Met
afnemende menselijke afstemming met hen, beginnen de polariteiten op te
lossen en kunnen we ons realiseren dat we onze vitaliteit herwinnen. We hoeven
de negatieve polariteit - niet langer - te voeden. Het positieve smelt in een hogere
dimensie die de onze doordringt en ons - bewustzijn - op een hoger vibrerend niveau
aantrekt.

We kunnen ons bewust worden van ons -bewuste Zelf- voorbij tijd en ruimte. We zijn eeuwig
bewustzijn met persoonskap, hoe we onszelf ook willen uitdrukken. Als we ons negatieve energieën
niet voorstellen en voelen alsof ze van ons zijn, gaan ze door ons heen zonder onze levenskracht te nemen,
en we ervaren ze niet in ons leven. Omstandigheden rangschikken zich rond het -trillingsspectrum- van onze
persoonlijke - energetische signatuur - die onze dominante staat van zijn is. Terwijl we onze passies nastreven,
verandert onze wereld met ons mee.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Intuïtief
weten


Door: Kenneth Schmitt
15 februari 2022Onze egobewuste geest weet niet wat intuïtie is. Het bevindt zich in een ander spectrum van energetica.
Het dichtst dat het ego in contact kan komen met intuïtie is door hogere wiskunde. Wiskundigen reiken verder
dan de mogelijkheden van de ego-geest naar pure logica en intuïtieve oplossingen. Ze weten echter niet hoe hun
oplossingen in hun bewustzijn komen, behalve dat ze van plan zijn het te weten, en dat is de creatieve schakel. De
intentie hebben om onze intuïtie te kennen en aandacht te hebben voor wat we diep voelen en weten, kan ons
gevoel van intuïtieve begeleiding verdiepen. Deze begeleiding is altijd levensverbeterend. Het brengt ons in
overeenstemming met ons ware Wezen. We kunnen ons voorstellen dat we onze goddelijke Aanwezigheid
zijn en we kunnen intuïtief onze goddelijke, eeuwige Aanwezigheid kennen, als we dat willen. In deze
staat van Zijn weten we wat we willen weten. We kunnen ons de kwaliteit van het zijn voorstellen
en voelen van iedereen die we herkennen in eenheid met de essentie van ons Wezen.

Als we blijven leven in dit weten van de kwaliteit van alle energetische patronen die
beschikbaar zijn voor onze herkenning, kunnen we ervoor kiezen om ons te concentreren
op uitingen van liefde en goedheid, mededogen en vreugde. Dit zijn de positieve, hoog vibrerende
gevoelens van ons hoger bewuste Zelf, en ze begeleiden ons intuïtieve weten. Er zijn geen inherente
grenzen aan onze intuïtie, anders dan onze overtuigingen over onszelf. Onze overtuigingen houden ons
gehypnotiseerd in de dimensie van de menselijke ervaring. In dit rijk komt ons bewustzijn alleen door ons
ego-bewustzijn en we zijn niet in staat om te ontwaken, tenzij we dat willen. Zodra we van plan zijn om ons
zelf open te stellen voor een grotere realisatie, regelen situaties zich om ons tegemoet te komen. Als we van
plan blijven om ons bewustzijn in liefde en mededogen uit te breiden, is onze intuïtie onze constante gids voor
inzichten en alles weten wat we willen weten. We kunnen van binnen gevoelig worden om leiding te ontvangen
van het universele bewustzijn van de Schepper.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Onze creatieve essentie herstellen

Door: Kenneth Schmitt
14 februari 2022Onze verbeelding en onze emoties zijn de krachtigste troeven van ons bewuste Wezen.
We zijn gewend om ze reactief en onzorgvuldig te gebruiken, zonder hun ware doel en vermogen
te kennen. Ons Wezen wordt voortdurend geschapen in liefde en verwachting van grotere ervaring in alle
dimensies van het leven. In ons essentiële Zelf komen we voort uit het bewustzijn dat alles creëert. Wij zijn de
nakomelingen van de Schepper, met volledige deelname aan universeel bewustzijn, wanneer we dat wensen en
toestaan in onze huidige persoonlijkheid. Onze verbeelding en emoties hebben ons de kwaliteit gegeven van elke
ervaring die we hebben gehad. Veel van onze - onderbewuste fixaties - zijn ontworpen om ons gefocust te houden
binnen het empirische menselijke perspectief van de werkelijkheid.

Als we onze greep op alle -energiepatronen- die ons leven verminderen kunnen losmaken, kunnen we ons uitbreiden
naar een groter bewustzijn met meer mededogen en dankbaarheid voor dieper begrip. Wij zijn de creatieve essentie
in onze persoonlijkheid. Ons doel is om de vrijheid van onze keuze van gerichte aandacht te gebruiken voor het
creëren van ervaringen waarin we geïnteresseerd zijn. Door hoe we leven, breiden we de ervaring voor
universeel bewustzijn uit. De ervaringen die we als mensen hebben in onze huidige
dimensie zijn krachtig in hun energetische kwaliteiten.

We hebben deelgenomen aan een rijk zonder veel wijsheid of ware liefde. Op elk moment kunnen
we besluiten om iets beters te proberen. Dit is wanneer onze ware vermogens in ons bewustzijn
kunnen komen. We kunnen besluiten om altijd positief te zijn, ongeacht de omstandigheden
in de buitenwereld. Dit is het vibrerende niveau van vreugde en dankbaarheid. In dit pers
pectief kunnen we elke ontmoeting ontvangen en begrijpen waar het over gaat. Dan
kunnen we het in overeenstemming brengen met onze trillingstoestand van
zijn of onze focus terug trekken en het laten verdwijnen naar een andere
mooie dimensie, terwijl we ons concentreren op het energetische
patroon waarmee we ons willen afstemmen.

We leven in vele dimensies voorbij ruimte en tijd in het
bewust zijn van de Schepper. De meest prachtige energie
in onze menselijke aanwezigheid wordt gesymboliseerd door ons
hart, dat leeft om ons te verlevendigen en ons trillingsniveau in positieve
polariteit te begeleiden. Het is de beste vergelijking met de onvoorwaardelijke
liefde die naar ons stroomt in onze bewuste levenskracht en voorbij het beperkte
bewuste bewust-zijn ligt. Zodra we onszelf losmaken, kunnen we het realiseren in
onze eenheid met alle wezens overal ter wereld. We delen dezelfde bewuste levens
kracht en zijn allemaal bedacht en verbonden in liefde en vreugde. Dit zijn de
emoties van ons eeuwige, onbeperkte Zelfbewustzijn. In dit trillingsniveau
kunnen we op elk moment krachtige, bewust intentiescheppers zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Openstelling voor
grotere potentiële realisatie


Door: Kenneth Schmitt
13 februari 2022
Hoe meer we ons afstemmen op de energie van het hart van ons Wezen, hoe intenser alles wordt.
Onze levenskracht krijgt vrijheid van beperkende overtuigingen en kan met grotere schittering ons bewustzijn
binnenstromen. We kunnen aspecten van bewustzijn realiseren die een groter bewustzijn buiten het fysieke vergroten.
Ons begrip verdiept zich in meer mededogen en vrijgevigheid, en we kunnen ons bewust zijn van op welk trillingsniveau we
ons richten. Alles wat we ervaren is een keuze in polariteit en frequentie.

Met een intens verlangen kunnen we de diepste pure liefde en extatische vreugde ervaren, wanneer we ons willen concentreren op
een van hun manifestaties die we herkennen. Terwijl we weten hoe -uitlijning- voelt, kunnen we op elk moment het meest hartgerichte
en geïnspireerde perspectief kiezen. In overeenstemming met ons intuïtieve weten, kan ons egobewustzijn een waarnemer zijn totdat er
een beroep op wordt gedaan.

Als we niet hebben vertrouwd op hogere leiding in ons leven, weet ons egobewustzijn er niets van. In dit geval kunnen we losbreken door
onze beperkende overtuigingen op te lossen. Het enige wat we hoeven te doen is onze positieve vibraties te verhogen tot een wonder-
baarlijker spectrum van energie, totdat we ons in een staat bevinden waarin we ons creatieve vermogen kennen, hoe we het
moeten gebruiken en onszelf vertrouwen om het juiste te doen. We hebben intuïtief weten om ons op elk moment
bewust van te zijn. Dit bewustzijn vereist opzettelijke oefening om te verwerven en te onderhouden,
totdat we het gewoon van nature hebben.

Veel leden van onze spirituele familie zijn momenteel op deze planeet. We ontwaken voor ons uitgebreide bewustzijn
en een hoger niveau van vreugde. Als we moeite hebben om positief te zijn, maar we willen dat wel zijn, kunnen we dat doen
door een diepe ademhalingstechniek te vinden die ons voorbij empirische beperkingen brengt, zoals gecontroleerde hyperventilatie,
of we kunnen gewoon 10 of 15 minuten ongecontroleerd lachen. Deze  praktijken kunnen ons in een -positieve staat- van zijn brengen,
waarin onze intuïtie herkenbaarder wordt en ons ego wordt gemystificeerd.

Wanneer we het meest ontvankelijk zijn, kunnen we ons afstemmen op onze intuïtie, die vanuit het bewustzijn van de Schepper met
onze levenskracht in ons stroomt. We worden geleid door de intelligentie die het universele bewustzijn controleert. Voor zover we
ons kunnen voorstellen en verder, hebben we het vermogen om ons bewustzijn uit te breiden naar universeel bewustzijn.
Tegenover de historische 7,83 cycli per seconde lijkt het erop dat de stijgende resonantiefrequentie van Gaia
zich in het bereik van 40-100 cycli per seconde bevindt. Dit nieuwe niveau is een goed spectrum
om op af te stemmen. Het is gevuld met prachtige energetica van zuiverheid,
overvloed, vrijheid en vreugde, en het doordringt ons
op dit moment.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Transformatie
door te lachen


Door: Kenneth Schmitt
12 februari 2022
Sommigen van ons hebben onszelf opgesloten in een negatieve emotionele toestand en ervaren voortdurend
afnemende energie, wat leidt tot depressie en hopeloosheid. In deze situatie sluiten we onszelf af van het realiseren
van ons innerlijke licht en de volheid van onze levenskracht. We worden gehypnotiseerd door onze acceptatie van angst.
Als we kunnen erkennen dat we ons in deze staat bevinden en dat we de keuze hebben om onze emotionele focus uit te
breiden, kunnen we een wereld van positieve polariteit binnengaan, waar alles het leven verbetert. Er is geen vereiste
om in negatieve, levensverminderende emotionele beperkingen te blijven. We moeten onze weg naar positieve
polariteit voelen terwijl we ons bewust willen zijn van ons eeuwige Zelf.

Op een gegeven moment worden we ons ervan bewust dat het hele menselijke drama een verkokering van ons bewustzijn is.
We zijn hier voor de volledige ervaring van dit bewustzijnsniveau. Nu weten we hoe depressie en hopeloosheid voelen, en het is
tijd om van karakter te veranderen door te worden zoals we willen zijn, wat leidt tot een verandering in polariteit naar positief,
ongeacht wat onze uiterlijke ervaring kan zijn. We kunnen van het rijk van angst naar dat van liefde en vreugde gaan. Dit is
een uitdaging voor onze verbeelding en emotionele staat van zijn.

Een manier om onszelf te bevrijden uit onze emotionele trance is lachen. Lach gewoon hardop. We hebben zelfs geen
reden nodig om ons geprikkeld te voelen om te lachen. Het maakt niet uit hoe we beginnen. We kunnen gewoon
diep en hard lachen en blijven lachen. Dit stimuleert ons om meer te willen lachen en ons niveau van vreugde
stijgt als we blijven lachen. Dit creëert aanstekelijke energie overal om ons heen en geeft ons een
positieve polariteit en perspectief. Het is in wezen een emotionele shock
behandeling en het voelt echt goed.

Als we eenmaal emotioneel los zijn, kunnen we uiteindelijk onbeperkt worden in ons bewustzijn
en creatieve vermogens. We zijn tegengehouden van ons volledige bewustzijn door angst, die geen
eigen essentie heeft, het bestaat door onze afstemming met zijn energetica, parasiterend op onze levens
kracht voor zijn manifestatie. Door emotioneel te veranderen in positief in mededogen en liefde, herwinnen we
de levenskracht die we hadden gegeven aan angst en depressie. Dit kan een levensveranderende sprong in bewustzijn
naar het bewustzijn van het huidige moment zijn. We kunnen onszelf - bevrijden- van afstemming met depressie en alle
negatieve energieën en ons leven transformeren in het beste dat we ons kunnen voorstellen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Een strategie voor ontwaken

Door: Kenneth Schmitt
11 februari 2022
Naarmate we verder komen op ons pad naar uitgebreid bewustzijn, en nadat we onszelf hebben toegestaan om verder te gaan
dan de empirische wereld, ontdekken we dat we kunnen leven als dezelfde personages die we hebben geloofd dat we zijn, en dat
we ons karakter naar believen kunnen veranderen. Als we onze -overtuigingen- over onszelf kunnen oplossen en ons gewoon bewust
zijn van onze innerlijke staat van zijn, ons trillingsniveau, kunnen we doordringen in ons innerlijke weten.

Alles wat er gebeurt is ontworpen om ons uit te dagen op manieren die ons kunnen helpen om ons meer open te stellen voor bewustzijn
van ons ware Wezen. Vaak hebben we een schok nodig om ons uit de menselijke hypnotische trance te halen. Als we eenmaal vrij zijn van
onze zelfopgelegde beperkingen, kunnen we onbeperkt in bewustzijn zijn. Totdat we universeel bewustzijn ervaren, kunnen we oefenen
in het accepteren van elke ontmoeting in vreugde en dankbaarheid, alles zien terwijl we in een staat van oneindige liefde zijn die zo
groot is als we ons kunnen voorstellen.

In het bewustzijn van onbegrensd bewustzijn kunnen we het menselijke drama blijven spelen, maar het is anders. De lessen zijn
van een hoger niveau. Als we willen, kunnen we zelfs boven alle obstakels uitstijgen, gewoon door gefocust te zijn binnen
een positief, levensverbeterend perspectief. Angst verdwijnt door gebrek aan onze levenskracht. Er is alleen het
vibrerende niveau van vreugde, dankbaarheid en liefde, het herkennen en voelen van de essentie die
we allemaal delen binnen universeel bewustzijn.

We kunnen handelen vanuit ons bewustzijn van onbeperkte voorraad van alles. Het manifesteert zich allemaal vanuit het
kwantumveld van alle potentialiteiten, in het trillingsspectrum van onze bewuste en aangeboren uitlijning. Onze gedachten
en emoties worden gedragen op elektromagnetische golfpatronen die uitstralen naar het omhullende kwantumveld. Elektrisch
en magnetisch trekken we ervaringen aan die aansluiten bij onze polariteits- en frequentiepatronen. Hoe we zijn en hoe we
reageren bepalen wat we ervaren, ongeacht de uiterlijke omstandigheden. Om ons leven te verheffen, moeten we ons
mentale en emotionele perspectief verheffen, totdat we ons ervan bewust zijn dat we in universeel bewustzijn zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Onze Virtuele Realiteit Aanwezigheid

Door: Kenneth Schmitt
10 februari 2022
We leven in een virtuele realiteit waarin we ons eigen karakter bezitten en beheersen. Naarmate we
volwassener worden en over deze wereld reizen, leren we de regels van het spel en de strategieën die
nodig zijn om betere spelers te worden. We zijn hier om plezier te hebben en om meer te weten te komen
over vele aspecten van dit spel die belangrijke implicaties hebben voor onze verdere ontwikkeling. We kunnen
leren werken met elektromagnetische energieën en hun manifestaties.

Door scenario's te kunnen formuleren die we in onze verbeelding creëren met onze emoties, kunnen we de vormen
en kwaliteiten van onze ervaringen beheersen. We kunnen virtuele ervaringen creëren die we herkennen en die echte
ervaringen worden, wanneer onze overtuigingen dit toelaten. In -virtual reality- videogames zijn nieuwe werelden
gecreëerd waarin je speler deelneemt aan een bepaald spectrum van energetica. Er zijn zelfs
paradijselijke werelden.

In onze empirische, virtual reality-wereld hebben we volledige keuzevrijheid in wat we ons als ons
personage kunnen voorstellen en welk trillingsniveau en polariteit we willen ervaren, maar we
zijn negatief gepolariseerd, omdat we deelnemen aan de hypnotiserende trance van de
mensheid. In ons spel kunnen we ons karakter veranderen en onszelf naar andere
dimensies verplaatsen. Wij zijn onze enige beperkingen voor elke vorm van
expressie van levenskracht. Het is de constante trillingsstroom van
onze gedachten en gevoelens die zich uiten als onze
resonerende energiesignatuur met ons
eigen perspectief.

Elk perspectief heeft beperkingen waarboven het niet zal afstemmen. Onze focus van aandacht wordt
gefilterd door ons perspectief, dat bestaat uit onze overtuigingen over onszelf. Als we van plan zijn om ons
bewust te realiseren, kunnen we beginnen te begrijpen voorbij onze overtuigingen. Het wordt duidelijk dat we
een groter Wezen zijn, wiens bewustzijn onze empirische aanwezigheid uitdrukt als ons karakter, onze persoon.
Het is alsof we net de headset hebben afgedaan en ons herinneren wie we zijn. Dit is het grote besef van onze
aanwezigheid hier. Hierna is het spel heel eenvoudig en kan het erg leuk zijn.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het innerlijke
pad doorkruisen

Door: Kenneth Schmitt
9 februari 2022
Onze echte ultieme grenzen zijn onze verbeelding en onze gevoelens. Hoe ver zijn we geïnteresseerd en bereid om te gaan?
Voor hoeveel schoonheid, verlichting en extase kunnen we gaan? Er zijn geen grenzen buiten onszelf, tenzij we zoiets als onze
huidige menselijke ervaring ontwerpen en onszelf beperken om in deze dimensie te spelen. Als we ons kunnen voorstellen dat we
vrij en verliefd zijn op alles wat ons omringt en ons innerlijk vervult, kunnen we die staat van zijn voor onszelf creëren. Dit is het
uitoefenen van onze beheersing van de dimensie waarop we ons richten.

Tenzij we een aantal energetische knopen hebben die moeten worden opgelost, ervaren we geen uitdagende situaties. Als
we onze beperkende overtuigingen onder ogen kunnen zien met bewuste, objectieve penetratie, kunnen we weten wat
waar is. Ons Aangeboren Wezen weet dit. Met dankbaarheid kunnen we ons openstellen voor onze beperkende
energiepatronen door hun vibraties te herkennen. We kunnen van nature voelen en ons voorstellen
wat ze zijn, wanneer we ernaar zoeken in ons bewustzijn. Wanneer we ons realiseren
dat onze beperkingen alleen dienen om ons te weerhouden van
zelfrealisatie, kunnen we ze oplossen en
krijgen we onze
vrijheid.

Naarmate we groeien in liefhebben, stijgt ons niveau van vreugde en zijn we in extase als een natuurlijke
staat van Zijn. Zo verhogen we onze vibraties naar een hogere dimensie van leven. We kunnen gewoon zoveel
mogelijk in extase blijven en ons leven verheft zich op magische wijze tot positieve, liefdevolle ervaringen. We kunnen
extatische versies van anderen tegenkomen en er is zoveel liefde en vreugde. Deze dimensie is hier, op dit moment, door
ons perspectief aan te passen om af te stemmen op oneindig bewustzijn.

Om de sprong in bewustzijn te maken die ons bewustzijn verheft en uitbreidt, kunnen we sterk van plan zijn om in een staat van
vreugde te zijn, en het dan blijven uitbreiden als een normale staat van zijn, waarbij we de positieve polariteit en trillingsfrequentie
van onze energiesignatuur verhogen, wat de uitdrukking is van ons onbewust-aangeboren wezen. Wanneer we ons bewustzijn
willen verruimen en de trillingspatronen van ons leven willen verheffen, kunnen we ons bewust zijn van ons aangeboren
weten, onze intuïtie. Zijn leiding is altijd aanwezig op het niveau van vreugde en vertrouwen, en het wekt dankbaar-
heid in ons op. We weten wanneer we het hartverwarmende weten van ons ware Zelf hebben gevonden.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Van waargenomen onderdrukking
naar transcendentie


Door: Kenneth Schmitt
8 februari 2022


Freedom for All

Weinigen van ons beschouwen onszelf als echt vrij en vervuld. Dat hoort bij het doel van het leven hier.
We moeten ons herinneren wat ware vrijheid is, en we kunnen het willens en wetens vergelijken met wat er
op Aarde wordt ervaren. We worden door de omhullende energieën van universeel bewustzijn gevraagd om een
belangrijke beslissing te nemen op basis van diepe ervaring. Ons wordt gevraagd of we vrij willen zijn op een meer
levensverbeterende manier, in onze herinnering aan eeuwig bewustzijn.

Onze onderdrukking zit in ons eigen geloof. We hebben het geloof aanvaard dat we sterfelijk zijn en dat we sterven. Alles
waarvan we geloven dat het ons bedreigt met kort leven, boezemt angst in bij het bewustzijn dat we als onze eigen identiteit
hebben geaccepteerd. Neem onze angst weg en verpolariseer het als liefde, en er is geen bedreiging. Er is alleen een scenario
waarin we oprecht blij zijn. Zo werkt het verkrijgen van een liefdevol perspectief. Het brengt ons in een positieve, hoger
vibrerende dimensie van het leven.

Negatieve ervaringen stimuleren angst en zijn levensverminderend. Positieve ervaringen stimuleren veel heerlijke
gevoelens. Deze twee polariteiten bestaan voor ons naast elkaar, maar we zijn ons grotendeels niet bewust
geweest van de echte effecten van het positieve, omdat we hebben geloofd dat we beperkte wezens
zijn, met veel behoeften die alleen door anderen kunnen worden bevredigd. We zijn niet
verplicht om deze overtuigingen te hebben, omdat ze niet waar zijn.

Ons ware Zelf is veel groter dan de menselijke identiteit die we hebben aangenomen. We hoeven
niet te geloven dat we eeuwig zijn, want het is waar. Het is iets dat we inherent weten. Niemand hoeft
het ons te leren. We hoeven ons alleen maar de onwerkelijkheid van onze beperkende overtuigingen te
realiseren en onszelf te bevrijden om ons tijdloze Zelfbewustzijn te zijn, in staat om onszelf zonder grenzen
uit te drukken. Als we onze verbeelding kunnen laten lopen en onze gevoelens kunnen verheffen tot het niveau
van vreugde en een tijdje in deze staat van zijn kunnen blijven, kunnen we een herinnering hebben aan wat we
voelen in ons ware Wezen.

Wij zijn onze eigen onderdrukkers. Vechten tegen iemand anders voor vrijheid brengt ons alleen maar op
één lijn met onderdrukkende energetica. Het is wat de onderdrukte in de onderdrukker verandert. Deze
energie bestaat niet in de hogere dimensies, omdat het geen levenskracht heeft van universeel bewust
zijn. Het bestaat alleen in menselijke overtuigingen en het parasiteert onze levenskracht door onze
afstemming met zijn trillingspatronen op een negatieve manier. De uitweg uit deze situatie is om
ons perspectief te veranderen in bewustzijn van onze vrijheid en overvloed. Deze energetische
patronen bestaan overal om ons heen en in ons. Onze opzettelijke herkenning en
afstemming brengt ze in onze ervaring en stelt ons in staat om hier en
nu in een hogere dimensie te leven.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk is
belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan om ons
te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.


Het realiseren van onze persoonlijke
- vrijheid en soevereiniteit -

Door: Kenneth Schmitt
7 februari 2022
De kwaliteit van ons persoonlijke leven hangt af van de vibrerende polariteit en frequentie van onze eigen staat van zijn.
Het hangt niet af van onze acties, behalve dat ze een uitdrukking zijn van onze persoonlijke vibratie. We zijn verwikkeld in een
dramatisch holografisch soort spel waarin we personages en acteurs zijn met vooraf bepaalde gebeurtenissen en ervaringen. Wat
niet vooraf is bepaald, zijn onze intenties, emoties en perspectief. Dit zijn de scheppers van de kwaliteit van onze ervaring binnen het
empirische spel.

We hebben - absolute vrijheid - om te denken en te voelen wat dan ook en hoe we ervoor kiezen om onze aandacht te richten op en onze
vibraties op af te stemmen. Er kunnen grote afleidingen om ons heen plaatsvinden. Er kan oorlog zijn, branden, hongersnood en ziekte. Dit
zijn slechts afleidingen van onze - innerlijke reis - om ons bewustzijn uit te breiden naar ons ware, grotere Wezen. Wanneer we geconfron-
teerd worden met grote afleidingen , hebben we grote - vastberadenheid - nodig om op de innerlijke reis te zijn. We stoppen nooit met
uitdagingen aan te gaan. Zo vergroten we ons bewustzijn.

Ergens onderweg maken we veel realisaties van onze grotere realiteit. We worden ons - bewust - van onze eeuwige aanwezigheid van
bewustzijn buiten het lichaam. Onze - fysieke - aanwezigheid is een beperkte uitdrukking van ons bewustzijn. We leren dat we onze
emoties kunnen uiten in wat we willen voelen en projecteren. We kunnen visioenen van verwondering en verwondering creëren.
We kunnen ons realiseren dat we al absolute vrijheid hebben in ons eeuwige Wezen. Als we eenmaal weten dat we ons per -
soonlijke - eeuwige bewuste - bewustzijn zijn, kunnen we herkennen dat alles reageert op al onze - bewuste vibraties -.

In ons empirische persoonlijke drama regelen voorbestemde omstandigheden zich altijd voor ons persoonlijk op een
variabele manier in relatie tot alles om ons heen, en in het vibrerende spectrum van onze staat van zijn, constant
en op elk moment. Wanneer we ons in een staat van mededogen, dankbaarheid en vreugde bevinden, kan
er altijd iets gebeuren om ons te beschermen en ons leven te verbeteren, ook al leven we door het
menselijke drama. We worden ongevoelig voor bedreigingen, omdat we weten hoe we ons
intuïtieve weten moeten volgen om het trillingsniveau van onze ervaring aan te
passen. Hoe meer van ons ervoor kiezen om in vrijheid en
soevereiniteit te leven, hoe meer het
menselijke drama wordt
verheven.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


- De energie van -
onshart uitbreiden

Door: Kenneth Schmitt
6 februari 2022
Overal op onze planeet symboliseert het hart liefde, meestal romantische liefde of liefde als
een emotionele gehechtheid aan iemand. In de spirituele gemeenschap symboliseert het hart
goddelijke liefde, een begrip van eenheid in geest met alles en iedereen. Het hart is onze verbinding
met verruimd bewustzijn en grootsheid van Zijn. Zijn energie doordringt ons hele lichaam en bewustzijn
met het verlevendigende bewustzijn van de Schepper. Het is voortdurend gewijd aan het verbeteren van ons
leven, ongeacht hoe we het behandelen. Dit alles geldt voor ons op elk niveau van ons wezen fysiek, emotioneel,
mentaal, etherisch en spiritueel. Ons -fysieke hart- is de manifestatie van het hart van ons Wezen, onze verbinding
met de Bron van ons bewuste leven, die we delen met alle wezens.

We hebben geleerd om onszelf te vernauwen, om de energie van ons - hart - te beperken, wat heeft geresulteerd in het
verlagen van onze vitaliteit om te voldoen aan onze slavernij aan negatieve krachten. Deze oplegging eindigt nu, samen met
de stijgende energetische vibraties van de Aarde, en de polariteit van de mensheid wordt positief. We realiseren ons onze vrijheid
om onze aangeboren vermogens uit te drukken in het uitbreiden van creativiteit en eenheid in de geest. We kunnen leren om in elkaars
ogen te kijken en het licht van liefde van binnen te zien, en we kunnen in vreugde omgaan met deze vonk van liefde, die altijd aanwezig
is in elk bewust wezen, zelfs de duisteren.

Ons hart deelt voortdurend zijn levenskracht met alle delen van ons wezen. Het weet dat zijn levenskracht onbeperkt is en er voort
durend doorheen stroomt vanuit onze Bron, tenzij ons zelfbeperkende egobewustzijn het vernietigt. En zo is het ook met ons
hogere Zelfbewust -zijn. Wanneer we ontdekken dat ons creatieve vermogen onbeperkt is, kunnen we ervoor kiezen om
onze creatieve liefde onbeperkt te geven. Zo drukt ons ware Wezen zich uit.

In onze ware Zelfrealisatie voelen we ons vervuld in onze uitingen van liefde voor alles en iedereen, omdat we
weten dat ons levensonderhoud uit ons eigen Wezen komt. Hoe meer we de stroom van liefde door
ons heen openen, hoe groter ons bewustzijn en vermogen zich uitbreidt, en hoe groter
onze zelfontplooiing zich op alle mogelijke manieren
manifesteert.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Bewustzijn uitbreiden
door
intuïtieve begeleiding


Door: Kenneth Schmitt
4 februari 2022
Onze intuïtieve begeleiding kan op vele manieren komen, maar als we er gevoelig voor zijn, weten we altijd
wat het beste is op elk moment. Het kan een ontmoeting voor ons creëren, iets dat ons een groter bewustzijn
kan geven. Het kan een gevoel en visionaire ervaring inspireren die mooi en verfijnd is. Het kunnen woorden zijn
of wiskundige of - astrologische symbolen -. Het zal altijd in -termen zijn die we persoonlijk kunnen begrijpen, als
we openstaan voor uitbreiding. Het kan ons inspireren met wonderen en ons leiden tot controle over de kwaliteit van
onze fysieke wereld. Onze intuïtie maakt deel uit van ons bewustzijn. Het is leiding van ons eeuwige, verruimde Zelf en
het bewustzijn van de Schepper.

In onze individuele essentie voorbij de empirische wereld zijn we oneindig en creatief bewust. We doordringen energetisch
het bewustzijn van alle bewuste wezens. We kunnen ons bewust zijn van het bewustzijn van iedereen, omdat we allemaal
hetzelfde Wezen zijn in onze essentie. We zijn allemaal voortdurend geschapen uit het bewustzijn van de Schepper.
Wij zijn de Schepper gepersonifieerd als ieder van ons.

We bevinden ons in een stroom van bewuste levenskracht die een resonerende frequentie heeft waarmee we
ons kunnen afstemmen. Dit is het lange termijn golfpatroon van de menselijke evolutie en haar leidende
energetica. Onze natuurlijke richting is naar meer licht en vreugde. We kunnen een ander pad
volgen, als we dat willen, maar met de stroom van het leven die ons omhult, worden
we aangespoord om ons af te stemmen op levensverbeterende
mentale en emotionele energetica.

We hebben het potentieel om ons leven te creëren in een hoger spectrum van energie. We hoeven fysiek
niets te veranderen in onze eigen ervaring, maar we kunnen de energetica transformeren, omdat alle dimensies
voor ons aanwezig zijn, omdat we in staat zijn om ze te herkennen. Door ons perspectief herkennen we ze en drukken
we onze energiesignatuur uit, die vibreert met de polariteit en frequentie van onze gedachten en gevoelens.

Door de intentie te hebben om een hogere kwaliteit van leven te herkennen in elke omstandigheid en ontmoeting, kunnen we
ons bewust worden van ons innerlijke licht en het licht in elk wezen dat we tegenkomen, zelfs de diep negatieve. We kunnen van
plan zijn om op elk moment in dankbaarheid, mededogen en liefde te zijn. Dit kan ons perspectief zijn, waardoor we onze
beperkende overtuigingen kunnen laten vallen, want ze zijn irrelevant in het eeuwig aanwezige moment. Onze
intuïtie geeft ons onze hogere leiding, als we aandacht besteden aan wat we echt weten op elk
moment.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ons opzettelijke
bewustzijn vergroten


Door: Kenneth Schmitt
3 februari 2022
Hoewel we in een beperkt bewustzijn gingen leven, zouden we nooit van plan zijn geweest
om beperkt te blijven, omdat we onbeperkt zijn in ons ware Wezen. Wanneer we van plan zijn
ons bewustzijn uit te breiden naar een hogere dimensie van het leven, hebben we het vermogen
om onze energetische afstemming met dat rijk te creëren, door in dankbaarheid, vreugde en mede-
dogen te zijn. Dit trillingsniveau van onze staat van zijn creëert een uitlijning met de diepere aspecten
van ons bewustzijn, en wordt aangetrokken tot een hoger bewustzijn van schoonheid, vrede en vriendelijk
-heid. Deze trillingen interageren met de vibraties van onze diepgewortelde beperkende overtuigingen over
onszelf. Onze -focus- op een denkbeeldig rijk van schoonheid en liefde stelt ons in staat om het in onze realiteit
te realiseren.

Wanneer we deze energiepatronen van positieve, hoogfrequente emoties en gedachten beginnen te herkennen en
voelen, kunnen we ons ermee afstemmen. Deze keuze informeert ons onderbewuste aangeboren zelf dat oplossing moet
plaatsvinden in tegenstelling tot onze geloofde beperkingen. Dit contract wordt onder onze aandacht gebracht door onze
intuïtie en door gebeurtenissen in ons leven. Om dit contrast in ons bewustzijn op te lossen, kunnen we opzettelijk de
beperkende overtuigingen herkennen voor wat ze zijn. Ze werden ontwikkeld terwijl we ons in een staat
van negatieve polariteit bevonden, wat resulteerde in een inprenting van energetische
patronen die angst stimuleren.

Door ons perspectief van mededogen kunnen we begrijpen hoe we onszelf hebben beperkt en kunnen we ons gepolariseerde
perspectief omzetten in positieve openheid. We kunnen anticiperen op prachtige ervaringen, ongeacht of we te maken hebben
met chaos en bedreigende situaties. Door onszelf af te stemmen op positieve intenties om het leven in onze gedachten en gevoelens
te verbeteren, kunnen we de wonderen van liefde en vreugde in onze ontmoetingen ervaren. Deze trillingspatronen zijn altijd aanwezig
in het kwantumveld dat ons ware bewustzijn omvat, en we kunnen ons er -opzettelijk- bewust van zijn door onze verbeelding en emoties.

Omdat we voortdurend ons leven creëren door hoe we ons voelen en denken op elk moment, kunnen we grote veranderingen in ons
leven aanbrengen door ons bewust te zijn van de kwaliteit van ons perspectief en van plan te zijn positief en dankbaar te zijn. Dit
creëert ervaringen die deze kwaliteiten in ons stimuleren en het bevrijdt ons van de gebondenheid die negatieve polariteit
heeft opgelegd. Onder invloed van positieve polariteit in levensverbeterende energieën breidt onze stroom van
bewuste levenskracht zich uit, waardoor meer vitaliteit en licht in ons ontstaat. We kunnen onze zelf
opgelegde beperkingen oplossen en ons bewustzijn uitbreiden naar universeel bewustzijn,
wat resulteert in ons bewustzijn van alles waar we aandacht aan willen
besteden en nog grotere ervaringen uitnodigen om in
ons bewustzijn te komen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een groter
bewustzijn realiseren


Door: Kenneth Schmitt
31 januari 2022
Hoewel we in ons ware Wezen onbeperkte mogelijkheden hebben, hebben we onszelf als mens ervan
weerhouden om van onze ware creativiteit te genieten. Dit is de situatie van ons egobewustzijn, leven zonder
hogere leiding. Ons bewustzijn is al eonen verankerd in negatieve polariteit, maar we hoeven daar niet te blijven.
We kunnen op elk moment veranderen door onze persoonlijke keuze. Geloof in onze sterfelijkheid houdt ons tegen,
net als overtuigingen dat we dingen van anderen nodig hebben, dat we onderworpen zijn aan overheidscontrole en vele
andere beperkende overtuigingen.

Zodra we een intuïtieve ingeving krijgen dat we een groter potentieel hebben, kunnen we naar meer zoeken. Op een gegeven
moment realiseren we ons dat ervaring binnen het energiespectrum van de mensheid een soort computer realiteit is waar we mee
hebben ingestemd om deel te nemen aan onze spirituele groei. We wilden ons bewustzijn van de gevoelens en gedachten in het rijk
van negatieve magnetische energetica vergroten. We hadden beperkingen nodig om dit spectrum van energieën als echt te ervaren.
We zitten in een 3-dimensionale film die we voor onszelf hebben geschreven, geregisseerd en geproduceerd, maar we zijn ons hier
niet van bewust en kennen het grotere ontwerp niet.

Om hierachter te komen, kunnen we onze verbinding met ons onderbewuste aangeboren wezen wakker maken. Het is het deel van
ons bewustzijn dat onze intenties interpreteert in de elektromagnetische golfpatronen in het kwantumveld, en het onthoudt elk
detail van al onze levens. Door kinesiologische technieken te gebruiken, kunnen we onze aangeboren specifieke vragen
stellen die geen redeneervermogen vereisen, alleen rechte antwoorden, zoals ja of nee. Naarmate we vorderen,
kunnen we ons op natuurlijke wijze bewust worden van wat onze aangeborenen over alles kunnen zeggen.
We kunnen ook gevoeligheid ontwikkelen voor onze intuïtie. We zijn ontworpen om de regisseur
van ons aangeboren wezen te zijn, maar we hebben ons ego-bewustzijn vrij laten werken,
en dus heeft het ego ons aangeboren bewustzijn getraind, wat resulteert in veel
negatieve chaos binnenin, waardoor we onszelf van groter
bewustzijn houden.

Als we een sterke intentie hebben om onszelf te beheersen, creëren we op natuurlijke wijze bewustzijn van
een manier die voor ieder van ons werkt. Het kan zelfs wonderbaarlijk lijkende interventies vereisen, maar we
slagen erin, omdat het in de huidige stroom van het leven op deze planeet is en de omstandigheden zich schikken
om onze intenties te accommoderen. Onze intentie is hoe we ons ware eeuwige Wezen zonder grenzen herkennen.
Dit is het innerlijke pad naar Zelfrealisatie.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusGrotere realisatie van ons zelf

Door: Kenneth Schmitt
30 januari 2022
We zijn hier om een realiteit te creëren die een hogere dimensie van menselijke ervaring is, een positieve polariteit,
een omgeving met hoge vibratie op een geregenereerde Aarde. Alleen met onze bewuste intentie kunnen we dit doen.
We kunnen leren om ons ware Zelf te zijn, de hogere versie van wie we voelen dat we zijn. Door ons bewustzijn zoveel
mogelijk open te stellen voor vreugde en liefde, beginnen we aan het proces van persoonlijke transformatie naar een
vervullend leven. We zijn geschapen om in vreugde en extase te leven en om op al onze manieren geleid te worden
door ons intuïtieve weten.

Door de energie van ons hart is onze intuïtie een constante gids, zelfs als we ons er niet van bewust zijn. Zodra
we het echter herkennen, kunnen we ons realiseren dat de leiding ervan afkomstig is van een Wezen van
oneindige wijsheid en liefde. Het is wat we echt diep van binnen weten. Wanneer ons perspectief
voorbij angst en persoonlijk drama is, is onze intuïtie het eerste gevoel en gedachte
die we in elke ontmoeting ontvangen.

De schijnbare stroom van bewuste levenskracht is in de richting van de verbetering van het leven,
in tegenstelling tot de doodsspiraal die de mensheid op onze planeet heeft laten plaatsvinden, als gevolg
van ons negatief gepolariseerde bewustzijn. We kunnen dit in ons persoonlijke leven veranderen met onze
intentie om op te stijgen naar een hoger vibrerend, positief leven van mededogen en vreugde. Het trillingsniveau
van onze bewuste staat van zijn wordt onze persoonlijke energiesignatuur, die zijn energie uitstraalt naar het kwantum
veld voor manifestatie in onze ervaring.

Onze bewuste staat van zijn trekt energetische patronen aan die op één lijn liggen. Omdat ons aangeboren wezen is aangetast
door onze afkomst en training, moeten we er bewust voor kiezen om op elk moment positief te zijn en ons negatieve perspectief
van beperking en angst te transformeren. Met onze opzettelijke keuze kunnen we ons aangeboren onderbewustzijn trainen om
onze beperkende overtuigingen op te lossen en ons bewustzijn open te stellen voor vreugde en intuïtief weten.

Als we eenmaal in een staat van tevredenheid zijn, kunnen we ons realiseren dat onze Aanwezigheid van Zijn ons bewustzijn
is, dat overal bestaat en voorbij tijd en ruimte is. Bewustzijn is Eén en we hebben het vermogen om het geheel ervan te
kennen, voorbij de verkokering van de wereld van de mensheid. Ons bewustzijn is potentieel onbeperkt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Onze beperkende

overtuigingen losmaken

Door: KennethSchmitt

29 januari 2022
Of we het ons nu realiseren of niet, we zijn de ontwerpers, regisseurs en producenten van ons eigen leven,
ongeacht onze schijnbare situatie. We ervaren ons huidige leven vanwege hoe we ze, waarschijnlijk onbedoeld,
in het verleden hebben gecreëerd, niet noodzakelijkerwijs de vormen, maar zeker de trillingskwaliteit. De grenzen
waarbinnen we leven zijn zelfopgelegd en oplosbaar. Als we een duidelijke intentie hebben, kunnen we de beperkende
overtuigingen die diep in ons aangeboren bewustzijn verborgen zijn, oplossen door ze te onderzoeken in het licht van wat
we in ons hart weten dat intuïtief waar is.

We hebben geleerd om de empirische wereld te beschouwen als solide en beschikbaar voor de stimulatie van onze zintuigen.
Dit is een spel in ons eigen bewustzijn. Kwantumfysici hebben ontdekt dat wat we herkennen als materie eigenlijk elektromagnetische energiepatronen zijn. Zelfs wat we herkennen als subatomaire deeltjes, die alles in de empirische wereld omvatten, zijn eigenlijk patronen
van bewuste, draaiende energiegolven, die herkenning via onze zintuigen stimuleren. Het is onze bewuste erkenning die hen de kwaliteit
geeft die we als substantie herkennen. We kunnen onze erkenning veranderen door ons perspectief te veranderen. We kunnen onszelf
bewust losmaken, met als gevolg een andere belevingswereld.

Wanneer we ons realiseren dat de empirische wereld bestaat zoals we geloven dat het is, en dat het onze overtuigingen zijn die ons
opgesloten houden in ervaringen binnen een beperkte band van golfpatronen, kunnen we besluiten om onszelf open te stellen
voor bewustzijn voorbij tijd en ruimte, terwijl we de energiepatronen in onze ervaring moduleren. Onze emotionele en
mentale staat van zijn heeft een energetische vibratie. Dit is wat magnetisch energiepatronen in het
kwantumveld aantrekt die in lijn zijn met onze trillingen. We kunnen van positieve naar
negatieve polariteiten gaan en weer terug. We kunnen ons voorstellen
dat we gewetenloze heersers hebben, en iedereen om
ons heen kan zich hetzelfde voorstellen.
Dit hoeft ons niet te
raken.

We zijn vrij om ons eigen perspectief te hebben. We leven in de trillingspatronen die we in ons bewustzijn hebben,
die waar we bij stilstaan en waarmee we ons afstemmen. Wanneer we ervoor kiezen om ons voor te stellen dat we ons
op elk moment vreugdevol en onbegrensd voelen, komen we in deze staat van zijn en hebben we niet langer interactie met
negatieve, laagtrillende energieën. We kunnen in een hogere dimensie van harmonischen en licht leven door in de natuur te zijn.
We kunnen voelen dat we ons afstemmen op de - energieën - om ons heen en we kunnen ons bewustzijn openen voor universeel
bewustzijn en onbeperkte creativiteit.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius