MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen


Méline Blog's


Méline mooie blogs: 3 artikelenAnders zijn

Anders zijn is niet gemakkelijk.

Door: Méline Lafont
22 juli 2021Het is een constante zoektocht naar evenwicht in een storm van druk en kritiek. Buigzaamheid is een must en zin voor avontuur
dien je in het bloed te hebben wil je deze vacature kunnen invullen. Waarom? Waarom is anders zijn toch zo moeilijk? De wereld
heeft nochtans nood aan unieke mensen die nieuwe ideeën met zich meedragen alsook een vuur bezitten om vernieuwing te
ontsteken. Het onbekende is wat mensen afschrikt, het niet kunnen controleren van wat gaat komen of wat al is. Laat dat
net nu hetgeen zijn wat mensen zoals ik, die anders zijn, niet afschrikt. Veranderingen zijn noodzakelijk want ze brengen
vernieuwing met zich mee en helpen afsluiten van wat niet meer werkt. Verandering doet leven! En dat is helaas voor
nog velen een onbekend iets en dat schrikt af.

Een ander idee, een andere gedachtegang, een andere interesse en focus, het zitten op een andere golflengte.
Wat is daar mis mee? Het komt verder uit inzicht, iets wat iedereen leert op zijn levenspad. Inzichten verschillen
daarom ook omwille van ieders uniek levenspad. En dit wil ik nu graag bekrachtigen: jij bent uniek! Wees uniek en
blijf vooral uniek. Schaam je niet voor wie jij bent, schaar jezelf niet achter een ander en leef niet in de schaduw van
iemand dat anders durft te zijn.

Anders zijn is geen ziekte, het is geen fout, het is geen vloek maar net een bevrijding omdat je mag zijn wie jij bent.
Gelukkig ben ik anders en ben jij anders, de wereld zou maar eentonig zijn. Waarom dan afgestraft worden met kritiek
en uitsluiting? Waarom moet dit de kop ingedrukt worden? Je zou jezelf gaan afvragen: mogen we dan niet vrij zijn? Dit
is de hamvraag op wereldvlak als je kijkt naar de huidige situatie waar we in beland zijn.

“Anders zijn”, is dingen zien die misschien niet door anderen worden gezien, het leven voelen op een heel andere manier;
veel intenser en bewuster. Laten we een nieuwe regel maken: dat we iedereen aanvaarden voor wie ze zijn en dat je anders
durft te zijn. Dat je spreekt waar jij voor staat, dat je uit wat jij voelt, dat jij belichaamt wat jij innerlijk bent en dat je altijd
opkomt voor jouw unieke Zijn. Durf te zeggen wat jij echt denkt, ook al ben je alleen met die gedachten. Wie weet
inspireer je anderen wel, daar ben ik zeker van.

Liefs van ik, die anders is.

> BRON <

Copyright © by Méline Lafont.

www.houseofaquarius.be

Afbeeldingen & Lay-out
door MarceliusDe separatie van werelden

Door: Méline Lafont
21 juli 2021Er is iets aan de hand, en het heeft duidelijk te maken met de scheiding van werelden. In dit formaat zal ik het woord
"dimensie" gebruiken in plaats van het woord de "wereld". Aan ieder van ons: we hebben het idee dat we in een wereld
leven omdat we alles om ons heen ervaren als een wereld waarin we geboren en geplaatst worden. Maar in werkelijkheid
is de wereld gelaagd in dimensies waar we elke dimensie ervaren als een web van energieën / trillingen. Zo leven we in
verschillende dimensies en kunnen we al deze dimensies bewust en gelijktijdig ervaren terwijl we op dezelfde plek
zijn. (Fysiek)

Het zijn allemaal frequenties waar we intappen. Hoe groter ons bewustzijn is, hoe breder onze "antennes"
zijn en deze frequenties kunnen bereiken. We kunnen dit bekomen door in het huidige NU moment te zijn.

Op dit moment zijn we beland op een punt waar een scheiding plaatsvindt. Als je in de wereld rondom kijkt,
is het opvallend dat het gebeurt. Je kan er haast niet naast kijken. Er worden groepen gevormd, verschillende
bewustzijnsgroepen zijn verbonden om hun realiteit te creëren en hun vibratie te manifesteren om te ervaren.
In dit stadium zijn we gekomen gedurende deze tijd. Je kunt verdeeldheid zien plaatsvinden en je kunt de
meningsverschillen voelen oplaaien omdat de ene groep de andere groep niet kan begrijpen, enzovoort.
Dit komt omdat er een enorm verschil is in bewustzijn en vibratie. De splitsing wordt veroorzaakt door
zowel interne als externe invloeden.

Onthoud één ding en moge dit luid en duidelijk zijn: je kan en mag een ander niet overtuigen van jouw waarheid
en persoonlijk inzicht! Iedereen is hier om de eigen waarheid en resonantie te ontdekken tijdens het pad van ontwaken.
Het is een uniek pad en daarom niet te overtuigen. Je weet niet voor welke zielenovereenkomst en ervaringen gekozen zijn.
Blijf vooral liefdevol in je eigen Wezen en gebruik alleen keuzes om jouw eigen vibratie te verhogen. Hou de sfeer zo hoog
en zo positief mogelijk, elke dag weer. Dit is JOUW reis, ervaar het ten volle. Dit helpt ook de wereld. Geloof me dat Gaia
er lang geleden voor heeft gekozen om naar hogere vibraties op te stijgen. Het is niet te stoppen, ze is hier erg duidelijk
over. Laten we haar helpen.


Een week geleden kreeg ik in een droom een heel duidelijk bericht. Ik werd gecontacteerd door mijn gids, hij kwam me
bezoeken en liet me zien hoe de wereld- en alles erin, in een donkere as verschrompelde en stierf. Het universum voedde
niet langer deze huidige 3e dimensie. Hij zei dat ik op dit moment een keuze voor mezelf moest maken: blijf en sterf mee of
spring. Het ging erg snel, ik had letterlijk 1 seconde tijd. Mijn gids haalde zijn vinger uit en creëerde een draaikolk die opende.
Het enige wat ik hoefde te doen, was erin springen, en dat deed ik.

Daarna kwam ik in een andere dimensie; de 4e dimensie. Opnieuw verscheen hetzelfde beeld met dezelfde vraag van mijn gids.
Deze was ook aan het krimpen, aangezien het Universum deze niet langer voedde. Alles verdween ogenblikkelijk. Nogmaals
nam ik zonder enige aarzeling dezelfde beslissing. Er verscheen een prachtige gouden draaikolk en ik dook erin, met
hoofd en handen eerst, blindelings.

Nu ben ik in een prachtige wereld beland. Vrijwel hetzelfde als deze, alleen zijn de kleuren van de natuur veel helderder.
Je kunt Liefde in de lucht zien en voelen terwijl je in dit paradijs loopt. Iedereen leeft samen in Harmonie, één grote
gemeenschap met vrede en respect. We leven zelfs samen met de meer duistere aspecten en entiteiten: voor
mij symboliseerde dit dat het allemaal om eenheid draait. Het deed me in zekere zin aan Lemurië denken.

Wat me het meest opviel aan deze hele ervaring is dat ik me gedurende de hele droom alleen van mezelf als ziel
bewust was; wat inhoudt dat ik geen notificatie had van anderen (familie, minnaar, vrienden ..). Ik voelde me heel en
compleet in en met mezelf dat er geen idee was van scheiding en daarom ook geen bewustzijn van het hebben van een
gezin. Dit symboliseert de staat van één zijn met je Zelf en van je zielenkeuze. Als ik het besef had geliefden achter me te
laten, bestond de kans dat ik niet zou zijn gesprongen, wie weet ..... Maar die toestand was krachtig en voelde zo goed.

    

Verwacht veranderingen in de vorm van scheidingen, mensen die deze realiteit zullen verlaten en connecties die eindigen.
Het zal helaas veel chaos brengen. Dit is heel goed mogelijk. Wees voorbereid op chaotische scenario's en veel mensen
die sterven als ergste scenario. Het is allemaal heel goed mogelijk vanwege zielen keuzes en de angst die via de media
wordt geprogrammeerd. Dit is hoe het vandaag is, hopelijk zullen er betere manieren van ontwaken ontstaan. Maar
deze verandering is onvermijdelijk en vindt plaats op dit moment.

Voor jullie die aan het ontwaken zijn of al ontwaakt is, houd je hart en frequentie hoog en in een liefdevolle vibratie.
Aard grond om gecentreerd te blijven, want we ondergaan een wilde rit. Laat u niet naar beneden halen door deze
propagandaprogramma's. Houd je vibe hoog en meng je niet in discussies en beschuldigingen. Zorg goed voor
jezelf en jouw kinderen, ga vooruit, zoek innovatieve oplossingen. Blijf jezelf, je lichaam en je hart trouw.

Samen staan we sterk!
Liefs Méline Portia Lafont

> BRON <

Copyright © by Méline Lafont.

www.houseofaquarius.be

Afbeeldingen & Lay-out
door MarceliusDe huidige veranderingen

Door: Méline Lafont
20 juli 2021

Channeling van Lady Portia
Gegroet Geliefden
Het is ons opgevallen dat er wat zaadjes gepland zijn en geïntegreerd worden in de geest van deze Dimensie.
Wat er gezaaid en gepland is, zal komen te gebeuren daar dat de energetische hoofdstroom loopt en leeft in jullie
allianties. Jullie hebben allianties gevormd met bepaalde zielen dat deel uit maken van jullie eigen zielengroep alsook
met zielen dat afkomstig zijn van een andere zielengroep..

We spreken hier van een Sterren groep bewustzijn waar u een creatie tot vereniging en samensmelting bent overeengekomen
om deze wereld te helpen transformeren alsook om al uw allianties naar het heden in het hier en het NU te transporteren op de
Aarde. Het is een overeenkomst om de verandering, dewelke door ieder van u werd aangeroepen, te laten verankeren hier op
Aarde in deze wereld van Dimensie.

Zoals Meester Saint Germain steeds zegt: “verandering is het enige
constante dat IS”,  en dat mogen we heel letterlijk nemen ook.

Dus, wat is er allemaal aan de hand dezer dagen? Laten we eens een kijkje nemen op energetisch vlak en mag dit jou verder
brengen op uw pad. Tenslotte draait alles rond het begrijpen en het realiseren van uw eigen essentie van Zijn, is het niet?
Uzelf te kennen. Hier gaat het om. Alles wat uw pad kruist en elke gebeurtenis in uw leven heeft maar één enkele
intentie, ongeacht deze goed of slecht zijn van aard. En dat is om u terug te brengen naar uzelf, uw ware ZELF.

Het neemt u doorheen zekere emoties, gevoelens, aanvoelingsvermogen, ervaringen en situaties dat wat allemaal
hetzelfde van u vragen telkens opnieuw: dit zijnde om uw focus en uw aandacht te vestigen op uw innerlijke wereld!
In deze innerlijke wereld liggen al de antwoorden dat u zo zoekt. Al de wereld gebeurtenissen zijn geboorte pijnen om
de nieuwe energieën en nieuw bewustzijn te kunnen brengen hier op Aarde. Wat van belang is en waar de aandacht dient
te zijn, is in de baarmoeder en dus dient deze aandacht niet te worden gelegd op de weeën en/of de externe reacties op al dit
gebeuren.

Is dit niet alles en dat wat waar we zo op gehoopt hebben?! Verandering... Wat we gewenst hebben met zijn allen?
Gebeden, smeken, decreten en creaties? En dat zijn we dus aan het doen, maar het neemt ons diep en erg gronding
mee doorheen het geboortekanaal. Daarom ervaren we deze geboortepijnen en weeën wat op zich deel uitmaakt van
het geboorteproces der verandering. We zijn allemaal verbonden met elkaar en met de Aarde, zelfs doorheen andere
werelden en Dimensies. Natuurlijk maken we elkeen hier deel van uit en dragen we bij.

Bevraag uzelf of u open staat om hierin bewust deel te nemen en zo ja: hoe ver wilt u hierin gaan? Bepaal, zeer duidelijk,
voor uzelf wat uw aandeel in dit alles is wanneer de tijd rijp is. Neem deel aan iets waar u van ganser harte in gelooft
en uzelf in kan vinden, iets wat u interesseert en dat in uw hart aanvoelt als een zaak dat het Hoogste goed van
elkeen en deze wereld dient. Vergeet nooit dat verandering steeds bij u begint, dat Liefde als u begint en
dat u verbonden bent met alles op verschillende manieren. Alles wat u zegt, doet en beweegt heeft zijn
effect en heeft consequenties op alles wat deel uitmaakt van deze wereld. U kan de verandering in
beweging zetten door, om te beginnen, een verschil te maken in uw eigen wereld zowel
innerlijk als uiterlijk!

Een verschil maken begint bij het ontwaken en het bewust worden van uzelf, het openen van uw hart daar het
hart het verbindingspunt is tot alle sferen, Meesters, Wezens, Sterren, Zonnen, werelden, Dimensies en mensen.
Wat wordt u gewaar? Wat valt u op, wat voelt u en wat brengen uw zintuigen u? Welk inzicht kruist uw geest? Deel
het met anderen daar dit delen met anderen u de ruimte geeft om uw bewustzijn en de energie een weg te laten banen
in deze wereld. Anderen kunnen in verbinding komen met dit, zelfs zijnde aan de andere kant van de wereld, of ze kunnen
zelfs een deel gaan beginnen uitmaken van uw realiteit dat dezelfde energie belichaamt. (resonantie)

U opent deuren op deze manier, smelt verschillende werelden samen dat een nieuwe orde vormen:
de Orde van het herstel van het natuurlijke evenwicht binnenin. De mannelijke en het vrouwelijke,
licht en duister, positief en negatief, de inademing en de uitademing...

Wij zijn de bewakers van het cellulaire geheugen:

Wij kiezen ervoor om te communiceren in de menselijke taal zodat wij nieuwe begrippen kunnen doorgeven omtrent de
structuur van uw Wezen in de vorm van uw cellen. We vangen de impulsen, de symptomen, de energie, de pieken en
de informatie op. We bewaken het oude geheugen, we transporteren nog ongekende kennis om geïntegreerd te
worden in het geheugen van uw cellen, we bewaken wat er komen zal en we vervoeren wat aanwezig is.

Op dit huidig moment bevinden u allen zich in een fase van wedergeboorte, voorbereiding en een versnelling.
Dit om u allen verder en dieper te stuwen naar het Gouden Tijdperk of de nieuwe wereld ~ Het Waterman tijdperk,
dewelke de energie belichaamt van tijdloos, onsterfelijkheid en vitaliteit.Uw nieuwe cellen worden geboren onder de
transmutatie van oude stoffen. Het is een zeer diep en innig proces, dat wat aanvoelt alsof u door de mangel gaat. Het
lijkt oneindig, meedogenloos en herhalend, maar het is uniek en een ervaring op zich.

Nu dat uw lichamen en de cellen aan het transformeren zijn, waaronder ook vele andere delen van uzelf en het leven op zich,
is er geen betere manier om dit alles te ondersteunen dan uzelf te gaan onderzoeken, in vraag te stellen en uzelf te openen.
Uw oude programma's worden niet meer ondersteund en zijn aan het falen om nog langer te functioneren. De dingen
kunnen mogelijks moeilijker gaan worden voor uzelf, zolang u uzelf gevangen houdt in deze gewoonte van controle.
Deze oude energieën worden weg gestript en gaande weg, wat er ook aan verbonden is, zal mee worden gestript.

Méline:

Het geboren worden van nieuwe energieën brengt onzekerheid met zich mee voor het ongekende, een zekere angst.
Daarom door zelfbewust te zijn en uzelf te gaan centeren zal u bijstaan doorheen het geboorteproces, dit omdat u uzelf
dan kent en u dus weet waar u toe in staat bent. Het is moeilijker om de dingen los te laten dan een stap te zetten in het
nieuwe. Wel, we zijn hier in het NU en we doen dit allemaal samen. Klap de handen in elkaar en volg het pad der
vertrouwen in uzelf, het pad der openheid en der toelating met een open geest.

Wanneer men het nieuwe en ongekende ervaart, heeft het maar een nanoseconde nodig om “gekend” te worden voor een
ander die dan deze zelfde wereld samen met u ervaart en als u ervaart op hetzelfde moment. Met andere woorden: Is er maar
één individueel, één ziel en één stap nodig om iets onbekend te veranderen naar iets gekend. Hetgeen op zich iedereen toelaat
en de mogelijkheid geeft om een stap te zetten in een nieuwe wereld. Daar wij allen verbonden zijn met elkaar wordt een stap
gemaakt door één enkele ziel in het onbekende snel iets gekend voor allen, daar het een ervaren iets is en het gezicht een
naam krijgt en dus niet langer gevreesd wordt.

Beeld u in wat we allemaal elkeen kunnen doen als we allen de bewuste keuze maken om het ongekende te onderzoeken
en een stap te nemen. Dan zullen er werelden binnenin werelden openen zodat verandering kan verder komen. Dus,
roest niet vast in uw oude gewoonten en comfort, maar wordt de avonturier met een open geest en hart.

Liefs Méline

> BRON <

Copyright © by Méline Lafont.

www.houseofaquarius.be

Afbeeldingen & Lay-out
door Marcelius