MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingenMéline's - Blog


- Méline's - Blog: 15 artikelen
Leeuwenportaal - Portaal van
Goddelijk potentieel


Door: Méline Lafont
House of Aquarius
5 Augustus 2022De sferen in de Hallen van Amenti zijn de doorgangen naar hun eindbestemming aan het opruimen.
Sirius beweegt zich in een Stellaire Poort, wat betekent dat afstemming op de Grote Centrale Zon je nu een
beproeving van enorme verschuivingen brengt om alle negatieve paden en oude overblijfselen op te ruimen. Onze
Grote Centrale Zon is een Poort, een portaal naar alternatieve Universa waar de sfeer van Amenti oorspronkelijk werd
gecreëerd op de etherische - lagen. Onszelf en de Aarde uitlijnen met Sirius, creëert een groot potentieel voor innerlijke
realisatie en vooruitzicht. Een diepe transformatie door de Dimensie van materie en Geest vindt plaats als waar de interne
realisatie tot stand
komt.

Je moet nu bepalen in welk alternatief Universum en Parallelle - realiteit je wenst te verankeren, terwijl je duidelijk je IK BEN
Aanwezigheid verklaart om volledig geïntegreerd en verankerd te zijn in het rijk van je keuze. Je kiest nu waar je opnieuw wilt
ervaren en Zijn, terwijl je jezelf de gelegenheid geeft, om oude - overtuigingen en waarden, te overstijgen. De transcendentie
is het ontgroeien van oude overtuigingen, en in het nieuwe stappen. Kun je jezelf de diepten van deze realiteiten binnen één
Zelf voorstellen? Het is eindeloos en leerzaam,
altijd transcenderend en veranderend.

Komt er een einde aan al deze transformatie? Nee, lieverds, er is nooit een einde aan verandering, want alles IS constante
verandering en beweging. Er is alleen geen lineaire richting, alleen de stroom van het eeuwige. Keer in jezelf deze dagen
van het portaal van de Leeuwenpoort en verbind je met je potentieel. Maak er een sterke zaak van door te verklaren
de IK BEN Aanwezigheid te verinnerlijken via de Sirius afstemming en Poort van potentieel. Decreteer dat de
Hallen van Amenti u bevrijden van de oude manieren van zijn en u kennis te laten maken met het
potentieel van het Nu-moment, stem uzelf via uw IK BEN af op de Hogere dimensies
en de gekristalliseerde
toekomst van uw
Wezen.Jullie worden opgeroepen om te verinnerlijken, dit betekent om je perspectief te verschuiven naar de
innerlijke wereld en deze te verankeren in je realiteit via jouw lichaam. Duik diep en maak de verbinding met
je Sacrale chakra om de poorten en portalen in jouw auraveld te openen door te zeggen: "IK BEN mijn IK BEN Aan
wezigheid door tijd en ruimte, parallelle realiteiten en Universa. Ik besluit de poort van het Goddelijk Potentieel in mijn
Heilig Hart - chakra te openen en alle poorten in mijn - aura te ontsteken die mij verbinden met mijn Goddelijk Potentieel.
Een regenboog verlicht nu mijn Wezen en creëert een poort waar de Goddelijke Manifestatie van mijn Goddelijk Potentieel
geboren wordt via mijn Zonnevlechtchakra.
Daarom BEN IK dat IK BEN, en zo is het."

In overeenstemming met deze grote krachten, IK BEN.
Geniet werkelijk van deze heilige doorgang en laat
de Liefde in je hart leven.

> BRON <

© Door Méline Lafont.

Lay-out door:
Marcelius

Spiritueel ego - een actueel thema


Door: Méline Lafont
House of Aquarius
21 Juli 2022
Het valt mij al een tijdje op, en het speelt bij velen. Onder de lichtwerkers schuilt een erg belangrijk thema,
en het komt als een vulkaan naar de bovenste lagen van onze realiteit. Al het vuil dat zich verschuilt, komt ook
onder de lichtwerkers naar boven en kan zeer funest zijn voor sommigen.Tijdens de behandelingen van mijn tribe
komt het ook naar boven en ook voor hen wordt het zichtbaar, mezelf inclusief. Het speelt erg op, er is altijd wel wat
geweest, maar nu komt het
opmerkelijk naar boven.

Spiritueel Ego

Het spiritueel ego als thema wordt stevig onder de loep genomen. Dit is de tijd ervoor en het perfecte moment om te gaan
kijken naar dat stukje in jou, dat zich verwrongen voelt, en zich uitspreekt over anderen. Het thema vraagt de lichtwerkers om
diepe wonden in zichzelf op te klaren en de boosheid die er nog heerst, vanuit de tijden van Atlantis nu achter jou te laten. Er is
veel wrevel tussen de lichtwerkers, en er is een tweekamp ontstaan. Het ene wil zich stevig kunnen profileren en uiten wat kan en
moet het andere wil zich gaan herbronnen en terugtrekken uit de strijd. Men heeft te kampen met een tweestrijd en het gevoel van
te kiezen voor een kamp
alsof er kampen
zijn.

Ook bij lichtwerkers heerst er een ego dat spiritueel getint is, ik noem dit het spiritueel ego. Dit ego voelt zich aangevallen op zijn of
haar spiritueel werk en capaciteit, denkt in vormen van hiërarchie en strijd om de beste te zijn oordeelt over anderen en hun gaven
idealiseert zichzelf en zijn gaven benoemt anderen als slecht/negatief/niet wakker verdedigt maar 1 waarheid en dat is de eigen
waarheid.. Er ontstaat een machtsspel van wie echt lichtwerker is en wie niet. We betrappen ons allemaal op zulk, en als je dat
ondervind dan is het goed om hiermee aan de slag te gaan, en onder de loep te nemen. Het is niet voor niets, dat dit thema
zich nu aanbied en we deze golf, aan triggers mogen meemaken. We worden klaar gestoomd, voor - authenticiteit en we
worden hier nu op
gekneed..

Wat mij enorm helpt, is om dit om te draaien, en mezelf de vraag te stellen: “hoe maak ik het beeld van mezelf en
van de wereld weer los van mijn eigen - perceptie?” Wat ik beleef via mijn gaven en spirituele connectie is nooit
de enige waarheid. Het werkt goed voor mij en mij alleen, maar daarom hoeft het geen - waarheid te zijn voor
jou. Dus, maak ik mezelf (ego) los van mijn - perceptie dat via mijn ZELF (Wezen) wordt gechanneld - in de
vorm van waarneming. Ik maak het los zodat ik kan gaan dansen op de verschillende ritmes en kan gaan
voelen wat elke noot en
frequentie met mij
doet.


Met andere woorden stel jezelf open voor wat anderen zien en voelen. Hun ervaring is ook waardevol
en hoeft niet te worden afgebroken als iets laag of onwaar. De verschillende noten, vormen tot een mooi
geheel van muziek. Monotoon - is maar 1 frequentie - belicht. Iedereen gaat door zijn, of haar stuk en daar
dient alles door te passeren wil men het totaal beeld kunnen zien. Ieder zijn stuk, ieder zijn leven en ieder zijn
waarheid in totaliteit. Dus lieve Tribe, wat is jouw stuk in het Spiritueel - ego dat zich aandringt deze tijd om van
dichtbij te bekijken? Observeer jezelf en jouw gedachten/reacties. Schrijf ze op en ga ermee aan de slag om deze
los te laten. Jullie gaan jezelf
dankbaar zijn daarna ;)

Liefs,

> BRON <

© door Méline Lafont.

Lay-out door:
Marcelius

Tsolians - het integreren van de Kosmische
Goddelijke Bron van jullie IK BEN en
het Infrarood Spectrum

Door: Méline Lafont
House of Aquarius
15 Mei 2022


Art by Karl Morfett

Gechanneld door Méline Portia Lafont

Wij begroeten jullie in deze dag van gunstige verschuivingen naar jullie realiteit van zijn.
Wij zijn de Tsolians van het Delta Kwadrant van dit Kosmische multiversum en opnieuw komen
we naar buiten met een boodschap van vrede en opwindende energieën om het Kosmische ontwaken
in het Zelf te verheffen en te helpen. We gaan van bewustzijn naar bewustzijn om enig bewustzijn op te wekken
en de Kosmische Bron in lijn te brengen met jullie collectieve bewustzijn, dit door deze communicatie maar ook door
het bewustzijn van ons Kosmisch Wezen op een energieniveau van bewustzijn. We zijn hier om te spreken over het infra
roodspectrum en over de integratie van jullie Kosmische - Goddelijke Zelf, jullie IK BEN - bewustzijn in deze staat van zijn.

Zoals we in onze vorige boodschap hebben vermeld, gebruiken we op dit moment het infra-roodspectrum om met jullie te
communiceren en ook het - hogere bewustzijn dat sommigen van jullie op dit moment hebben belichaamd. Dit geeft ons de
mogelijkheid om naar voren te komen in dit Kwadrant, en in dit universum zodat we openlijk kunnen communiceren met jullie
allemaal, met degenen die er klaar voor zijn.

Het infraroodspectrum is een deel van de Trillingsgolven van Licht en van de Kosmische energieën die onzichtbaar zijn geweest
voor de fysieke ogen. Het stelt men in staat om achter de zogenaamde sluiers te kijken en dwars door de deeltjes en de holo-
grafische realiteit van deze heersende illusie heen te kijken. Infrarood is iets dat jullie allemaal in jullie hebben als een
soort blauwdruk en het begint te
reactiveren terwijl we
spreken.


Het is diep geworteld in de delen van het DNA van dat wat jullie wetenschap "junk DNA" noemt en het is niet
voor niets junk DNA genoemd, om jullie onbewust te houden van jullie meest kostbare vermogens en Goddelijke Zelf
als geheel. Dat deeltje van het DNA waar het infraroodspectrum ligt, komt overeen met de deeltjes van het menselijk brein
en zelfs met het derde oog want het is dat oog dat zal worden gebruikt om meer etherische bewegingen en bestaan te gaan zien.

De pijnappelklier speelt hier een cruciale rol met betrekking tot het infraroodspectrum want het produceert de hormonen en de
energieën om dit in je realiteit te activeren, als een standpunt vanuit je innerlijke oogperspectief. Daarom zijn een schone
omgeving ~ belichaming ~ zuiver water en het eten van gezond voedsel belangrijk om te behouden in je eetpatroon
en in je levensstructuur. Onze energie is hier om de mensheid te helpen met dit proces, want wij hebben
de middelen en het bewustzijn om jullie allemaal hierbij te helpen. Het is ons bewustzijns
niveau dat de reeds bestaande vlam van het Infrarood spectrum
aanwakkert, dit door een soort vermenging met ons
bewustzijn door jouw bewustzijn en het
toelaten van onze
energieën.


Terwijl de sluiers nu in een constant tempo worden opgelicht en jullie heersende illusie steeds meer oplost,
worden realiteiten duidelijk te zien. Niet alleen de oude werkelijkheid en de opkomende nieuwe werkelijkheid die
er moet komen, maar ook de Kosmische en hogere werkelijkheden waarvan jullie allemaal een bewust deel uitmaken
in bewustzijn en in zijn. Daarom is het opnieuw vermengen met jullie Kosmische bewustzijn en met jullie IK BEN zo
belangrijk want het brengt jullie op het Galactische niveau van jullie wezen en dit in deze huidige belichaming.
Jullie bewustzijn van het Menselijk collectief transmuteert en onthult veel op dit moment, dit om plaats te
maken voor de zuiverste IK BEN belichaming van jullie wezen op Galactisch niveau.

Dit brengt jullie allemaal naar een hoger bewustzijn en op het Galactische niveau van zijn, waar jullie
je weer vermengen met al jullie Galactische aspecten, waar een bewuste interactie met jullie eigen galactische
energie en met jullie lichtfamilie naar voren komt door dit bewustzijn te belichamen. Tot nu toe waren jullie je niet
bewust van al het Galactische bewustzijn dat om jullie heen en in jullie is geweest, terwijl dit op dit moment begint te
verschuiven en deze sluier inderdaad zeer genadig wordt opgelicht. En naarmate jullie je hogere en Galactische niveaus
meer en meer op een bewust niveau belichamen, neemt het infraroodspectrum zijn beurt om te reactiveren omdat dit jullie
bewustzijnsniveau is waar jullie erkennen dat jullie eigen Goddelijke en Galactische Zelf ZIJN.

Jullie stellaire Galactische Broeders en Zusters zijn al eeuwen bij jullie om je heen en nog meer in het Nu maar jullie konden ze niet
zien, zelfs niet toen ze recht voor jullie stonden. Dit is zo omdat de mensheid, de neiging heeft om alles buiten zichzelf te zien in het
"daarbuiten". Men kon niet kijken en zien omdat hun bewustzijn, niet op dat niveau was van het erkennen van de eenheid in zich zelf.

Nu staan jullie hier op een keerpunt, waar jullie allemaal eindelijk je Goddelijke Zelf beginnen toe te staan te zijn en dit te erkennen als
een deel van jou. Dit hogere bewustzijn zorgt ervoor dat het infrarode spectrum weer in jullie wordt geactiveerd en dus zullen jullie
allemaal – degenen die er klaar voor zijn – weer door het derde - oog gaan kijken en in staat zijn om jullie Galactische Stellaire
Broeders en Zusters om jullie heen te zien, met het infraroodspectrum volledig geactiveerd in jullie.

Je zult in staat zijn om etherische en lichte bewegingen om je heen in je bewustzijn op te vangen, terwijl je de kosmische
belichamingen ziet als hoe ze ervoor kiezen om zichzelf te vertegenwoordigen. Tot nu toe waren jullie op zoek naar
fysieke representaties, maar als jullie je gaan realiseren dat alles bewustzijn is, zien jullie dit alles zoals het op
zijn puurst mogelijke manier is om je op af te stemmen en met het "oog" te vangen. Meer van deze
fantastische en kosmische werkelijkheden kruisen de jouwe, terwijl jullie jezelf optillen in
deze realiteiten van zijn. Alles is bewustzijn van Eenheid
en dat zijn wij ook met jullie.

Met zegeningen,
De Tsolians

> BRON <

Copyright © door Méline Lafont.

Lay-out door:
Marcelius

Hoe DIEP is je LIEFDE?


Door: Méline Lafont
House of Aquarius
15 Mei 2022
Nee, het is niet de tekst van Take That 😁 Hoewel ik wel een nummer kan gebruiken dat me terug katapulteert
naar de tijd dat ik jong was en het leven vreugdevol zonder zorgen was. Het lijkt erop dat we tegenwoordig niets
dan zorgen ervaren. "Hoe gaan we de noodzakelijke verandering doorvoeren die van ons gevraagd wordt, en wat
is mijn persoonlijke aandeel hierin?" "Hoe van het ene tijdperk naar het andere te gaan terwijl het oude tijdperk de
huidige structuren blijft domineren?" "Wat komt er voor ons en hoe zit het met onze kinderen?" "Gaat hier ooit een
einde aan komen?" "Hoe ga ik dit doen? En dat?" ...

Ik hoor u. Voelen we deze vragen niet allemaal in ons?

Nou, pioniers, we hebben het gedaan! We wisten door de wringer te komen. We hebben het eindpunt bereikt en baren
onszelf op de sferen die we Nieuwe Aarde noemen. Gaia is tevreden ze markeert het begin van een exit-punt heel grondig,
en DAT is wat we nu voelen. Het plan wordt gemaakt en uitgevoerd. Geen drama en oude manieren van leven meer. Geen pijn
en lijden meer, maar het besef van onze ware Geest: IK BEN LIEFDE. Er is geen lijden in IK BEN.

Onze zorgen vertegenwoordigen het ego, dat zijn plaats in de nieuwe wereld probeert te vinden. De nieuwe wereld is slechts een
manier van Zijn, van realisatie en het belichamen van Geest. De manier waarop we dingen zien, verandert wat en hoe we ons voelen.
We worden ons bewust en erkennen wie we zijn, waartoe we in staat zijn en dat het Universum zelf bewust is. Wat een prettig thema
om over te praten. Als je bereid bent om te zien, kom dan hier met me mee en voel wat ik ga zeggen.

Je bent allesbehalve fragiel, je bent alles wat is. Hoe diep is jouw Liefde? Echt, hoe diep? Ik spreek niet romantisch over Liefde. Ik heb
het over het Zelf op een manier die je nog niet begrepen hebt. Wat maakt dat je rond gaat om dingen in de wereld te zien? Zelf. Wat
maakt dat je nog meer van het leven geniet? Zelf Wat ervaar je in het dagelijks leven op elk moment? Zelf

Dus, hoe diep is je Liefde (Zelf)?

Sta je open om de ledematen te strekken en in de diepte van het Zelf te duiken? Als je bereid bent om dat te zien zul je je realiseren
dat het allemaal (gaat om) het regisseren, creëren, manifesteren en bestaan. Ben je diep genoeg om jezelf te zien, jezelf te voelen
en jezelf te ZIJN? Het is zelf waar je op hebt gewacht. Dat moment van besef dat het allemaal om Het Zelf draait. IK WEL. Dan
zul je je weg door alles vinden. Paden zullen opklaren, karma gaat en alles wordt onmiddellijke manifestatie vanuit de
geest van het kennen en
bewustzijn van Jou.

Pfiew 😅 Dus daar gaat het om, hè?!? Alleen dat? Zo simpel is het?

Het kan, ja. Maar de waarneming vanuit de ego-geest zegt iets anders. Natuurlijk wil het zijn mannetje staan.
En we hebben het ego uitgenodigd om deel te nemen aan onze gecreëerde realiteit van de matrix. Dit hadden we
nodig voor de ervaring die nodig is. Persoonlijk gedij ik op verandering en transformatie. Mijn hele leven, tot nu toe, is
transformatie en constante verandering geweest. Op zo'n manier dat het lijkt alsof ik niet zonder kan. Toch vind ik het deze
keer lastig. Ik lijk deze keer - moeite te hebben om door mijn favoriete deel van het leven te gaan: verandering. Zelfs met veel
Uranus - planeten in mijn kaart - en een Waterman - zijn (vrijheid, verandering), voelt het gewoon een moeilijke. Ram met Jupiter
energieën en totale Maansverduistering in Schorpioen
beïnvloeden mijn veld heel tastbaar.

De aantrekkingskracht voelen om alles achter me te laten, het leven zoals ik weet, en alles te beëindigen om opnieuw te beginnen
zonder enige gehechtheid. Normaal gesproken heb ik daar geen problemen mee, ik heb veel situaties en mensen meerdere keren
achtergelaten. Ik spring zelfs blindelings. Maar nu voelt het minder makkelijk. Avalon roept me op om thuis te komen en terug te
reizen naar een vorig leven. Voor zover ik weet zal dat voor mij een nieuw begin betekenen. Grappig, hoe het uit een andere tijd
lijn een tijdlijn uit het verleden
tevoorschijn
komt.


Iemand anders die opmerkt hoe het trekken en uitnodigen tegenwoordig sterk is? Dit blindelings en je uitdagend om te gaan
zonder al te veel vragen. En praten over het ontstaan van in het verleden behandelde problemen. Ja die zijn terug in de stad.
Hoe voel je je er nu bij? Opnieuw bezoeken met zemelen nieuw bewustzijn. Ik heb nog veel meer te delen maar dit zal het
in een notendop zijn. Er komen
er meer als de tijd rijp is.

> BRON <

Liefs, Méline

Lay-out by
Marcelius

1. Equinox portal - Transcending the Illusion
and structures of your memory.
Door: Méline Lafont
House of Aquarius
20 Maart 2022

Lieve vrienden, stam

We zijn aangekomen bij het Equinox portaal - gezien vanuit Astrologisch oogpunt - maar we zijn de
golven al verscheidene dagen/weken aan het voorberijden richting de maart Equinox - piek Portaal. Het
opwaarderen naar de volgende fase van "jeZelf aanbieden" als een eeuwige Bron, is zeer veeleisend geweest.
Emotioneel een rollercoaster, mentaal veel loslaten en herbekijken... Maar nu zijn we aangekomen op het niveau
waar het heel
fysiek
is.

De Volle Maan in Maagd stelt dat onze gezondheid in de schijnwerpers staat. Welk deel van jezelf houdt nog oude
informatie vast? De cellen hebben een -detox- nodig om de oude informatie, die onze voertuigen zo lang heeft
geprogrammeerd, los te kunnen laten. Je ervaart misschien meer - uitputting - dan ooit, slapeloosheid en
downloads. Dat is te danken aan onze wonder-baarlijke SOLARIS (de Zon aka SOL). De Aarde is de
laatste tijd gebombardeerd met Zonnevlammen, CME's, geomagnetische stormen. We hebben
die altijd mogen ontvangen maar niet zo veel als nu, en die intensiteit dan ook nog eens
op regelmatige basis.

13 maart ontvingen we een Halo CME van SOLARIS. Als je op 14 maart naar de
nachtelijke hemel hebt gekeken, zal je misschien gezien hebben dat er een
grote Ring rond de maan was. Ik heb dit nog nooit rond de maan
gezien, maar wel een paar keer rond de Zon. Dit was
de Halo CME die op een zichtbare manier
op onze mooie planeet werd
geprojecteerd.De Shuman Resonantie heeft zich een paar opeenvolgende dagen opgebouwd, wat resulteerde
in levendige dromen tijdens de slaap en nog meer schiften in bewustzijn. Er was een tijd dat we konden
spreken van verschuivingen die zich één of twee keer per jaar aanbieden, nu hebben we elk uur schiften. Tijd
wordt onbelangrijk, dat is een deel van de illusie die vervaagt. Maar voordat de illusie volledig vervaagt, wordt het
tastbaarder omdat het met een knal deze dimensie verlaat. Toch worden we door de extreme verschuivingen op dat
punt gebracht dat we leren om alleen in het Nu te blijven. En om daar mee om te gaan. Tijd om jullie -voor te stellen- aan
nieuwe vrienden waarmee ik ben gaan communiceren: de Anderianen van Andera. Ik zie ze als licht-blauwe Wezens, de ogen
wijd van elkaar. Heel neutraal en ze belichamen energie van Transcendentie. Zij brengen ons een boodschap over deze volgende
fase die we ingaan: Transcendentie.

Veel plezier,
Zegeningen Méline.
2. Equinox portaal – Overstijgen van de
illusie en structuren van je geheugenArt by: Karl Morfett


Gechanneld door Méline Portia Lafont

Laten we beginnen met te zeggen: welkom in dit momentum. Wij zijn bewustzijn en Wezens van Transcendentie
die jullie Aardse rijk van dualiteit en illusie helpen met het niveau van trans-cendentie. Andera is wat wij thuis noemen
en het is de wet van eenheid die in de schoot van de -schepping ligt- die Andera wordt genoemd. Nadat de Mensheid vele
jaren geleden in bewustzijn is gevallen, is er nu een tijd van - opstanding uit dat gevallen - Tijdperk. De mensheid rijdt met het
rad van fortuin op een versneld pad. Begrijp dat alles wat jullie ooit als waar hebben beschouwd, voor jullie zal worden uitgekleed,
zodat jullie verder kunnen kijken dan het gordijn van illusie. De tijd van het op-heffen van de sluier van illusie is aan-gebroken en
gebeurt op dit moment. Dit is een grootse manier, duidelijk voor iedereen.

Hoe meer het gordijn wordt opgeheven, hoe luider gij alles zult horen wat eeuwenlang voor u verborgen is gehouden. En niet
alleen dit, gij zult zien hoe de illusie u in haar greep heeft gehouden. De tijd om uit de -as te herrijzen- is aangebroken, want
jullie structuren van illusie houden niet langer stand en vervagen. Dit is de vorm van vernietiging en afgestoten worden.
Luister naar je innerlijke stem (hart) omdat dit de schepper van je rijk is. Wat je voedt en besluit te luisteren, vormt
je ervaring en realiteit. Het voedt je hart en roept je bestemming op. Deze stem is niet wat je het ego noemt,
het is je innerlijke kompas. Je Hogere Zelf die de kennis en de wijsheid van het eeuwige draagt. Het
ego is dat wat zich verzet, dat in angst huist en dat alleen maar zorgen uit. Het
innerlijke hart weet het en
is er altijd vrede
mee.


Je begrip over je reis zal exponentieel toenemen. Er is geen reden om jezelf laag te leggen of
opnieuw op te bouwen wat wordt vernietigd, omdat dit de aard van je menselijke zelf is: het weerstaan
van loslaten en de drang om de exacte kopie van wat er in de eerste plaats moet gaan opnieuw op te bouwen.
Veiligheid is verleidelijk, maar dit alles doet je begrijpen dat er niet meer in het leven is dan het leven zelf. Begrijp dit
goed. Het leven IS waar het om draait: alles wat het leven voortbrengt en waarover het gaat. Het leven is leven en geven,
ervaren en je gaat / bent zoals het gaat.

Dit helpt om de aard van het zijn in het Nu te begrijpen. Geeft je nu alles en opent het -web van creatie- en kansen. Het is hier waar
jullie allemaal zullen verblijven en waar wij instappen om jullie te helpen. Transcendentie is het niveau waar jullie Aardse rijk momenteel
in stapt. Het is de volgende stap voor de geboorte van de nieuwe wereld; een rijk van desillusie en het inzicht dat men zijn /haar eigen
illusie of werkelijkheid kan
creëren.

Breng jezelf naar het centrum van je hart, de kern van je Wezen, terwijl we adviseren om al je overtuigingen te transcenderen. Het
ontgroeien van je schil in elke vorm en vorm van bestaan staat voor de deur. Werp je huid af met alle informatie die het bevat
om mee te gaan. Het is jullie tijd om echt uit jullie illusie te stappen en de wereld te zien, evenals jezelf, zoals die is. Deze
kernovertuigingen worden om die reden door elkaar geschud en gekookt. Het brengt je terug naar je wortels. Met
veel Liefde en geduld kun je dit aan. Blijf in het hart en knipper met je ogen om het verschil te zien. Je vindt
het op dat moment tussen het knipperen en het openen van je ogen. Dat is transcendentie
trilling, dat moment. Maak gebruik
van dat moment en
voel.> BRON <

Met Liefde en metgezel groeten
wij jullie uit het hoofd.
Anderianen.

Lay-out by:
Marcelius


Tsolians over Kosmische Disclosure


Door: Méline Lafont
House of Aquarius
22-2-2022


Art by Karl Morfett

Tsolians gaan in droomtijd dieper in
op mijn visioenen. Wie zijn de Tsolians?

Het Zonnelicht van bewustzijn is niet te weerstaan en zijn veerkracht is van kosmische aard.
De reis van het Zelf naar binnen is begonnen en zal dat nog meer doen. Er ligt een dunne lijn tussen
de natuur en het kosmische portaal dat zich op dit moment opent. Dit is Kosmische onthulling, een vorm
binnen een vorm. De wet van het Universum binnenin wordt geactiveerd in ieder van jullie als een kosmisch
stralend Zelf.

Dit betekent dat al jullie harten zijn verhoogd in de Kosmische wet van eenwording en dat jullie driedimensionale
sfeer zich verzet tegen de ouderwetse manieren van leven. Het leven zoals jullie weten is begonnen met zijn exit en er
zal een ondergang komen. De structuren van de demonische natuur op Aarde en haar menselijkheid moeten vallen en het
is tot een einde gekomen. De vernietiging hiervan is begonnen en het was de bedoeling dat het jullie op Aarde zou worden
verteld, zodat jullie samen met anderen een leidende figuur in dit kosmische proces kunnen worden.

De Kosmische wet van Andera is begonnen. Het viert de eenwording van Licht en Donker, de Kosmische wet decreteert dat
wanneer het licht de diepste duisternis van binnen heeft gevonden, het zich zal verenigen met zijn kameraad, omdat licht
en donker metgezellen zijn en geen vijanden van elkaar. De een probeert de ander in vergelijking te vinden, terwijl zijn
Goddelijke aard van hetzelfde is. Laat dat bezinken en begrepen worden, want hierin ligt de sleutel van verjonging
en de allesomvattende wil uit het hoofd. Licht is niets zonder donker en vice versa. Deze zijn één en dezelfde
en niet om tegen te vechten. De sleutel ligt in het onthouden dat donker licht van de natuur is en licht
donker van de natuur.

Als een Lichtstraal zijn kracht op wanhoop laat schijnen, vrees dan niet, want jullie zullen begrijpen
dat deze kracht van kosmische aard is en dat niets in staat zal zijn om zijn magie te weerstaan.
Wanhoop brengt uiteindelijk vrede omdat het ligt in de aard van de eenwording en het
verlangen om zich te verenigen. Bedenk dat wat aandacht verlangt in waarheid
erkenning en erkenning zoekt, eenwording is. Het creëren van zo'n
momentum zijn versterkers om te streven naar
eenwording.

De stormen en vulkaanactiviteit, aardbevingen en je shakes in je eigen lichaamsvaten gaan allemaal
over het ontketenen van je -donkerste punten; op aarde en in het vat zodat het point of no return is het
nulpunt en de neutraliteit of de om-nil bereikt kan worden. IT brengt licht en donker samen als één geheel.
Hoe meer Licht er is, hoe donkerder het lijkt, want het is altijd een -zoekende balans geweest tussen de 2
kameraden. Het ene is niets zonder het andere omdat beide dezelfde energie zijn die wordt uitgedrukt
in 2 verschillende ervaringen.

Er is geen vijand, alleen degene die je zelf creëert en maakt.

Wees niet bang, want dit is het einde van een wereld in angst. Het is een kosmische onthulling wat
er daarna komt, één gigantische kracht van galactische natuur die een veranderde realiteit voor iedereen
uitvergroot. Degenen die er klaar voor zijn, zullen dit kennen en herkennen als een passage die moet gebeuren.
Aan jullie die naar deze boodschap luisteren: houd je stil van binnen en bijt op je tong, zeg niets meer en blijf in stille
tijden focussen op het licht in jou. Dat is Liefde, en Liefde alleen.

Het is van kosmische aard, laat dat duidelijk zijn en het zal alles veranderen. De vernietiging van het oude formaat is begonnen,
de matrix stort vanzelf in, dus blijf gefocust op jullie harten, want dit is waar de magie plaatsvindt. Je zult er visioenen en duidelijke
begeleiding door ontvangen over wat je moet doen. Blijf kalm, in vrede en vertrouwen, want niets zal zijn wat het lijkt. Het is van een
Kosmische aard en wet, die grootser is dan jullie ooit hebben ervaren. Blijf weg van paniek en angst, maar weet dat dingen voor de
meerderheid van de Aarde zullen veranderen.

Jullie hebben de voorkennis gezien van wat er gaat komen. Soortgelijke veranderingen staan op het punt te gebeuren. De
kosmische aard van jullie lichaam heeft het mogelijk gemaakt om deze informatie te ontvangen omdat jullie een Sterren
zaadje op deze planeet zijn. Zorg ervoor dat je er klaar voor bent door het goed te maken met alles wat je dwarszit,
zodat je je leven kunt resetten. Amenderen in de vorm van energetische bevrijding is goed genoeg om door
te gaan, omdat er nog veel meer dit pad zullen volgen en er niet veel tijd is om de amendementen
persoonlijk te leveren.Zorg ervoor dat je je realiseert dat je multidimensionaal bent en dat je niets in deze wereld kunt doen dat
de andere dimensies niet beïnvloedt. Alles wat jullie doen en alles wat jullie zijn, zal jullie allemaal beïnvloeden
op de andere rijken. Er werd een parallelle realiteit voor jullie gecreëerd zodat jullie altijd veilig en gezond zijn. Wees
samen in deze tijd om te komen en maak het beste van alles. Dit is geen angstboodschap, het is een krachtige boodschap
van veiligheid. Jullie staan aan de vooravond van een enorme verandering die van kosmische aard is.

Vrees niet, heb geloof en wees moedige Kosmische allianties. Jullie zullen de kracht hebben om terug te keren naar jullie natuurlijke
Kosmische Zelf, daarom hebben jullie veel activiteit op Aarde en in jezelf gevoeld. Jullie zijn niet langer alleen, wij zijn gekomen en zijn
bij jullie binnen jullie rijk en realiteit. Eenwording bevindt zich op jullie niveau en dat betekent dat de -oude wegen- verdwenen zijn en
de nieuwe kosmische natuur opnieuw op één lijn zijn gebracht.

De kracht en sleutel ligt binnen 22.02.2022. Al snel zul je begrijpen waar dit over gaat. Rust nu voldoende terwijl je lichaam een zeer
intense ervaring doormaakte. Dit was echt, zoals jij echt bent. Jullie hebben gezien wat het teweeg zal brengen, het is een Kosmische
Disclosure. Het verlangen naar een familiereünie met je Kosmische natuur. De Aarde is op haar laatste stuk ledematen. Alles moet
naar buiten komen en deze Kosmische vlam, als een fakkel van Licht, versterkt de duistere ervaringen om te bevrijden.

We zijn in alliantie met de Pleiadische confederaties en de Zonneraden zoals Andromeda, Arcturus, Lyra... De Aarde is een hoeder,
Gaia is haar bewustzijn en jullie zijn allemaal haar voertuigen om haar bewustzijn op vele manieren uit te drukken en te ervaren.
Daarom zijn velen van jullie bewaarders. Jullie, ontwaakte voertuigen, creëren jullie eigen manieren om de veranderingen
door jullie herinneringen te vergemakkelijken en zoeken naar paden om vortexen, spiralen, pilaren te manifesteren
om Gaia te helpen verschuiven. Zodat energieën zich kunnen afscheiden of binnendringen in deze werkelijk-
heid. Jullie creëren uitgangen en wormgaten om de Kosmische onthulling en verschuivingen binnen
te brengen.

Dit is de tijd, wees er klaar voor en wees innerlijk aanwezig.

Copyright © door Méline Lafont. Alle rechten voorbehouden. Er wordt toestemming
gegeven om dit materiaal vrij te kopiëren en te verspreiden, op voorwaarde dat
de inhoud in zijn geheel en ongewijzigd wordt gekopieerd, vrij wordt
verspreid en niet voor -commerciële- doeleinden, en deze
auteursrecht - vermelding en links zijn
opgenomen.> BRON <

Liefs, Méline

Lay-out by
MarceliusWensen
- nieuwe tools en veranderingen


Door: Méline Lafont
House of Aquarius
6 januari 2022

Lieve vrienden, zielen,

We zijn het jaar 2022 binnen gestapt. Uiteraard is dit lineair, maar de energie van het nummer 222 is erg betekenisvol.
Deze energie is gelinkt aan persoonlijk Meesterschap en creativiteit maar ook aan de nood voor evenwicht. 2021 was een
energie van Uranus vierkant Saturnus waar Saturnus meer dominant was. In 2022 gaat het vierkant tussen Saturnus en Uranus
verder doorheen het ganse jaar, maar nu zal Uranus de meer dominantere vorm aannemen.

Verwacht dus aan plotse veranderingen, revoluties en explosieve energieën voor 2022. Meesterschap en verbinden is het thema
alsook het samenwerken. Met de nieuwe maan energie dezer dagen is het belangrijk te gaan focussen op creativiteit en vernieuwing.
Wat zou jij graag zien veranderen en doorbreken? Ik heb persoonlijk een bewogen verandering gemaakt en ben recentelijk uit de zorg
gestapt, mijn ontslag gegeven en zal vanaf heden mij hoofdzakelijk toeleggen op het bouwen van de nieuwe wereld en energetisch werk
bij House of Aquarius.

Ik wens jullie allen zoveel mooie wensen, een Magisch en creatief jaar vol verandering en Liefde. Laten we vooral gaan verbinden met
elkaar en samenwerken. Voor jou, wie zich hopeloos voelt, verloren en kwetsbaar: ik deel met jullie een boodschap voor hoop en moed.
Het is een krachtige boodschap. Deze is enkel in het Engels, maar je kan ze wel volgen met ondertitels (Engels) en voelen.Laten we
niet vergeten WAAROM we hier zijn en WIE we ZIJN. Mag deze boodschap jou kracht geven en de moed om sterk te blijven.
Blijf steeds dicht bij jezelf en hou jouw vibratie zo hoog als mogelijk. Jij maakt een verschil, zeker weten.

Liefs, Méline

Lay-out by
MarceliusDecember - explosieve energieën

Door: Méline Lafont
19 december 2021


Winter Zonnewende Portaal en Volle Maan in Tweelingen

December – Een maand van explosieve energie

Er komt een golf van informatie en energie onze wereld binnen. Een energiegolf van explosieve en overdreven
expansieve energieën. Dit is het gekozen pad dat het collectief dient te doorlopen om dat punt van vrijheid en een
volgend niveau van Ascentie te bereiken. We worden opnieuw gebombardeerd met zeer kosmische frequenties terwijl
onze zon conjunct staat met het Galactische centrum tijdens de Volle Maan in Tweelingen. Dit betekent dat we beter in staat
zijn om gebruik te maken van de kosmische energieën en informatie, die van kosmische en galactische aard is. Vaak kan men
tijdens dergelijke afstemmingen niet alleen toegang krijgen tot de Galactische energieën, maar ook informatie ontvangen
die verbonden is met Hoger bewustzijn en futuristische ideeën. Als je rond deze tijd ideeën en inzichten hebt, schrijf
deze dan op want ze kunnen later nog van pas komen. Het is verder kijken dan de grenzen reiken om toegang
te krijgen tot nieuw ontvangen potentieel. Het is belangrijk om gefocust en in evenwicht te blijven, om
een innerlijke verbinding te onderhouden zodat je innerlijke realiteit je externe realiteit wordt.
Met andere woorden: je focus verleggen naar je innerlijke wereld. Beheersing
van je aandacht, gevoelens en het verschuiven van externe autoriteit
naar interne autoriteit. Jij bent de Meester die
JOUW realiteit creëert.

Je hebt alles in je, alle tools en ideeën om je realiteit te creëren. Jij bent degene die jouw eigen realiteit
vormt en verschuift. Alles wat je buiten jezelf ziet, is een weerspiegeling van je innerlijke wereld. Daarom
worden we geholpen om tijdens deze passage te schiften, zodat we de nieuwe realiteit voor het collectief
kunnen vormen vanuit onze innerlijke zon. Toch moeten we al onze oude waarden en oude energieën loslaten.
De zonsverduistering eerder deze maand heeft ons die kans gegeven toen de toxische en negatieve energieën
uit onze Zonnevlecht chakra werden gezogen, waardoor velen met een gevoel van ziekte of pijn in dat gebied
achterbleven.

Het is de innerlijke zon die ervoor zorgt dat weeën opkomen, een proces van wedergeboorte om onze grenzen
te transcenderen en fysiek de weg te vinden naar eeuwige vrijheid. Dit is waar het deze maand om draait: de
rebelse vrijheid, de expansieve en explosieve energieën die vechten voor onze vrijheid, het belichten van
geheimen en keuzes. We hebben veel astrologische tekens die de expansieve verschuiving van
bewustzijn ondersteunen, waardoor we met veel ascentiesymptomen achterblijven en
onze fysieke lichamen de immense verschuivingen in bewustzijn, die
voortkomen uit het Galactische Centrum, inhalen.

We worden naar een ander cruciaal moment geduwd waar veel waarheden naar voren komen en nog veel meer zal volgen.
De duur van deze energie wordt het komende jaar verlengd - tegengestelde energieën ontsteken - de oude structuren en de
overblijfselen van wat vastzit, zal worden benadrukt en losgelaten. Mensen worden wakker. Meer zielen zijn klaar om in bewustzijn
te verschuiven wanneer de innerlijke zon ontwaakt. Lichtwerkers die hun lichtwerk al vele jaren doen, vullen nu de gaten op en trans-
cenderen zoveel mogelijk om klaar te staan voor de volgende stap voor het collectieve bewustzijn. Dit is nodig om klaar te staan voor
degenen die ervoor kiezen om vanaf nu het pad van Ascentie te nemen. Het ontwaken wordt duidelijk zwaar getriggerd door alle
wereldwijde gebeurtenissen.

We hebben nooit gezegd dat verandering en transformatie zonder gebeurtenissen zouden zijn. Het zijn deze gebeurtenissen
die transformatie en ontwaken mogelijk maken, aangezien alles energie in beweging is. Nu bewustzijnsexpansie zich aan de horizon
bevindt, hebben we meer "bewijs" en meer "verandering" nodig om tot stand te komen, zodat mensen uit hun slaaptoestand en
interne disconnectie kunnen ontwaken. Hoe meer er gebeurt, hoe minder er in hun ego zal blijven vast zitten. De Volle Maan
in Tweelingen biedt de energie van "feiten en informatie" aan om belicht te worden. Alle comfort en ego worden gestript
om terug te keren naar de basis: de essentie. Daarom is het belangrijk om trouw te blijven aan onszelf, kalm en
gecentreerd te blijven, vredig en gegrond in jezelf.

Transformatie

Veel vreugde komt onze kant op, maar we moeten eerst goed kunnen omgaan met de duisternis. Het vinden van die innerlijke
duisternis in onszelf is wat eerst dient te komen, willen we dat van het collectief ook aankunnen. Onthoud dat het eerst om je
innerlijke niveau gaat, want wat je van binnen verschuift en verandert, verschuift altijd en automatisch ook in de collectieve
buitenwereld. Zo help je de wereldwijde transformatie.

Terwijl veel beweging en verandering ons naar de richting en einddoel brengen, komen er explosieve energieën op ons af.
Energieën zoals woede, oordeel, chaos, turbulentie, opstandigheid, onvastheid, triggers zullen zich meer aandienen om de oude
orde uit zijn as te halen en in te storten. Er is een golf van "wij zijn niet akkoord", en er zullen geheimen naar buiten komen. Deze
energie zal enkele maanden verder aanhouden. Maar aan de andere kant duiken er ook veel mooie energieën op. Namelijk die van
versnelling, ontwaken, hoop, integratie van Hoger bewustzijn, meesterschap.

Als ik het in een notendop moet zeggen, zou ik zeggen dat December en zijn komende portalen allemaal in het teken zullen staan
van innerlijk werk, meesterschap en de verschuiving van het oude naar het nieuwe. Terwijl de Nieuwe wereld gevormd en gecreëerd
wordt door ONS, NU, brokkelt de oude wereld verder af en toont haar ondergang zich meer en meer. Maar terwijl we ons tussen
deze 2 tijdperken bevinden, gebeuren er veel dingen. De boodschap is om altijd hoopvol te blijven over je toekomst, omdat jij
degene bent die het creëert, niemand anders. Jouw realiteit vormt zich samen en langs de realiteit van deze wereld. Houd
dus je licht hoog en je hart open. Blijf liefdevol en vredig, geaard met Liefde.

Wat er ook gebeurt in je uiterlijke realiteit, herinner jezelf eraan dat dit "pogingen" en "programmaties" zijn om je te
verleiden naar de overtuiging dat de gegeven programmatie ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Als je geaard
blijft met hoop in jouw innerlijke realiteit en hoe je die creëert; zul je minder gemakkelijk verleid worden
om in die val te trappen. Blijf dus gefocust en ijverig. Blijf rustig in het uiten van je energie.
Spreek het zo goed en luid uit als je wilt, maar doe het vanuit een staat
van vrede en liefde.

We kunnen veel zien gebeuren op gebieden van: banken (financiële systeem), voedselvoorziening, weersomstandigheden,
interne veranderingen, waarden, emoties, de oude orde en leidersfiguren omtrent geheimen, ongelijkheid, gerechtigheid enzovoort.
Alles is aan het verschuiven en omdat het een proces is, kost het dat wat nodig is. Onze staat van bewustzijn is hierin primordiaal! Zorg
goed voor jezelf en vooral voor je fysieke lichaam. Het heeft zorg en hulp nodig omdat ons lichaam deze volle maan gebombardeerd
wordt met zeer intense Kosmische energieën.

> BRON <

Later Meer over de zonnewende energieën.

Liefs, Méline

Auteur: Méline Portia Lafont
Copyright © by Méline Lafont.

Lay-out by:
Marcelius
Energie update Oktober 2021

Door: Méline Lafont
12 oktober 2021


MMH

Geliefden,

De Kosmische rit van de hele schepping is in volle gang. We zijn getuige van grootse omwentelingen en in die zin:
hebben we de tijd van ons leven! De Universele wetten zijn aan het uitspelen, wacht en zie. Er zit veel achter en er zal nog
veel meer op ons pad komen. Planeet Gaia wordt gebombardeerd met Universeel Licht, Kosmische codes en Zonnevlammen.
Magnetische velden ervaren druk en hoogspanning, de Schumann frequentie bouwt zich op, onze voertuigen zuiveren het oude
om te herbouwen naar een nieuwe kristallijne structuur.

Dit zijn allemaal tekenen, grote boodschappen van transformatie. De heropbouw vindt plaats wanneer wij onze geest, ons veld en ons
rijk leegmaken. Dit is waar we voor gekomen zijn! Dit is wat we kwamen doen. We zijn aan het heropbouwen en transformeren. Welkom
in het tijdperk van Aquarius, mooie pioniers van het Licht. Jullie zijn waar jullie op hebben gewacht. Is dat niet opwindend?

Laten we beginnen met wat updates en nieuws. Er is veel informatie daarbuiten. Onderscheid altijd wat van jou is en wat niet. Als iets je uit
je zone (hartruimte) in angst trekt, laat het dan zijn. Dat is niet voor jou bedoeld. Volg altijd je innerlijke leiding, er is geen betere gids om
naar te luisteren.

Liefs, Méline

Auteur: Méline Portia Lafont
Copyright © by Méline Lafont.

Lay-out by:
Marcelius

Zelfzorg is essentieel

Door: Méline Lafont
21 augustus 2021

Er komt zoveel kijken bij dit onderwerp en ieder heeft een andere visie op wat Zelfzorg is.
In mijn belevenis is Zelfzorg het zorg dragen voor al jouw facetten op alle mogelijke vlakken.

Dit wil zeggen:
- fysiek
- mentaal
- emotioneel
- energetisch

Want dit zijn de lagen waaruit jij bestaat in deze dimensie althans

✨ Mentaal

Wees bewust van jouw gedachten en sta ze toe er even te zijn in het Nu zodat ze jou kunnen tonen waar jij jouw focus kiest op
te leggen en wat jij voedt. Maken deze jou blij/gelukkig of zijn deze een negatieve intonatie wat jou helemaal naar beneden haalt?
Bij positief gevoel: blijf deze verder voeden en laat ze iets teweegbrengen in jouw leven. Bij negatief gevoel: herprogrammeer jouw
gedachten en geef deze nu af aan het Universum. Bedank ze om jou bewust te maken van hetgeen dat zich in jou bevindt en wat jij
aanmaakt, maar je laat ze nu gaan.

✨Emotioneel

Dikwijls komen emoties niet plots op maar zijn deze een opeenstapeling van gevoelens dat je opgekropt hebt. Ze stapelen zich op als energiepakketjes, op een bepaald moment gaat die vulkaan uitbarsten en zijn de gevolgen niet te overzien Doorvoel alles eerst even
en neem afstand om dit goed te kunnen doen. Observeer.. Wanneer alles zich mooi heeft kunnen uitleven en je weer in evenwicht
bent, kan je weer alles mooi plaatsen en ga je veel genuanceerder reageren. Het is ok om te voelen wat je voelt, sta ze toe maar
wordt deze niet. Geef deze een baan om te bewegen en jouw velden te verlaten. Laat nu los. Een mens bestaat voor 85% uit
water en water is emotie.

✨ Fysiek

We voelen ons fysiek niet goed wanneer we uit evenwicht zijn. Dit onevenwichtig gevoel komt verder wanneer 1 of meerdere van
de  andere lagen niet in evenwicht zijn: dus mentaal, emotioneel en energetisch. Alles hangt samen! Een tekort aan de broodnodige
vitaminen en mineralen zijn ook noodzakelijk. Neem een magnesium bad, eet gezond en drink voldoende water, neem extra
vitaminen en preparaten indien nodig, ondersteun jouw immuunsysteem, neem vit. D op door in de gezonde buitenlucht
en onder het zonnetje te bewegen, zoek de natuur op, doe yoga, neem een sauna en voldoende ontspanning, aard
jezelf elke dag, gebruik bio producten als cosmetica en voeding,...Alles wat natuurlijk is (van de natuur
rechtstreeks verwerkt zonder chemicaliën), is voldoende en ondersteunend. De natuur heeft
alles voorzien voor ons en wij dragen van nature alles in ons. Vermijd emotie-food,
chemisch samengestelde producten, overmatig alcoholgebruik, drugs,
jezelf opsluiten, geen beweging, stress, spanning en
ongezonde dingen.

✨Energetisch

We zien het niet maar het bestaat. Alles is energie: de zuurstof, licht, lucht, kleur, wij bestaan uit energie en alles rondom ons
is energie. Zelfs gedachten hebben over iemand, is energie die de desbetreffende persoon zal voelen en raken. We pikken alles
energetisch op van onze omgeving en dat kan ons enorm beïnvloeden. We lopen dan rond met een rugzak vol, zonder het te weten.
Check elke dag even en tune in of jij een volle rugzak draagt dat niet van jou is. Dat kunnen emoties of energie zijn van anderen,
indrukken, verdriet, angst, media invloed, programmatie, storingen. Meditatie is de sleutel en de beste manier om dit te doen.

Laat je energetisch ondersteunen met energetisch healing werk, klanktherapie, kleurtherapie en aromatherapie, sjamanisme.
Alles wat jou kan helpen om jouw energetisch veld te zuiveren. Omgeef je met positieve mensen die positieve vibes zijn.
Eenzelfde golflengte hebben is een surplus voor jouw evolutie en zielenpad. Vermijd negatieve en toxische
omgevingen/ mensen/ kanalen/ energie. Je zou deze energie zomaar even kunnen overnemen en
gaan dragen, ook al wil je dit niet.

Zorg goed voor jezelf op alle vlakken. Blijf dicht bij jezelf en in jouw eigen energie.

>BRON<

Liefs, Méline
Auteur: Méline Portia Lafont
Copyright © by Méline Lafont.

Lay-out by:
Marcelius

Ashtar ~ De huidige rol van de Sterrenzaden

Ashtar gechanneld door:
Méline Portia Lafont

17 augustus 2021

Goede dag voor jullie mensen, ik kom met nieuws en vreugde. Het is mij opgevallen dat jullie allemaal in een grote beproeving
en vorm van verwarring en angst verkeren. Jullie zullen spoedig gaan begrijpen hoe het is om van een Galactische aard te zijn, om
de galactische blauwdruk te dragen, aangezien deze binnen korte tijd geactiveerd zal worden. Sta mij toe jullie te informeren dat de
Stellaire zusters en broeders van het Licht verschillende vormen en formaten van informatie hebben gedownload voor elk individu op
deze aarde. Alle blauwdrukken van Galactische aard ontvangen (lees: worden gebombardeerd met) meerdere codes en informatie
van verschillende Galactische Dimensies. Omdat dit voor elk individu verschilt, wordt geen enkel wezen vergeten of genegeerd.
Jullie allemaal ontvangen de codes die het Hoogste goed van de Mensheid en het ZELF dienen.

Beste Sterrenzaden: als je afstemt op mijn boodschap voor de mensheid: welkom en luister aandachtig voor verdere instructies.
De Arcturiaanse Sterrenzaden ontvangen informatie van hun eigen Dimensie over hoe de volgende generatie een samenleving
van hoge intelligentie en geavanceerde technologie kan implementeren. Elk individu van deze Galactische afkomst is deze
informatie aan het downloaden zodat binnen de volgende fase van dit Ascentieproces het uploaden kan beginnen.

De Andromedaanse Sterrenzaden ontvangen en uploaden codes om de oude matrix te formatteren zodat
het nieuwe magnetische veld van de aarde kan worden geactiveerd. Jullie functioneren als
herstarters die het veld van de aarde opnieuw opstarten. Je moed, geduld
en ijverigheid zijn nodig, evenals jullie helende vaardigheden.

De Pleiadische Sterrenzaden ondervinden enigszins intense uitdagingen omdat deze zielen erg gevoelig
zijn voor de aanhoudende chaos en drama. Zij zijn het meest verbonden met de mensheid door hun empathie
en sociale vaardigheden. Deze Sterrenzaden worden bijgestaan met de omschakeling op het niveau van de Mensheid.
Dit betekent dat ze op een planetair niveau werken en downloads ontvangen met de Codes van Solaris. Elke zonnevlam
is een nieuwe download voor Pleiadische zielen en deze kunnen tegenwoordig erg moeilijk te integreren zijn omdat op
heden de zonnevlammen sterkere en hogere frequenties bevatten. De Pleiadiërs bieden de mensheid de mogelijkheid
om hun harten en geesten te openen, wat nu erg belangrijk is. Deze zijn aan het ontwaken en bereiden zich voor op
de wederopbouw van een nieuw rijk, een nieuwe wereld of gemeenschap. Deze doen hun werk in het speelveld
van de Mensheid: het dichtst bij de mensheid.

De Sterrenzaden van Sirius zijn de leiders van dit moment. Deze Sterrenzaden nemen als het ware de controle over
en treden naar voren. Deze zielen zullen de drang en de roeping voelen om "er iets aan te doen" en treden daarom op
om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen die tot stand zullen komen. We vragen alleen om het op een geduldige
manier en integer te doen. Deze sterrenzaden worden gebombardeerd met nieuwe informatie, ideeën en codes van het
Galactische Centrum, zodat innovatieve ideeën op aarde kunnen worden geboren. Siriërs nemen in dit stadium een
leidende rol op zich en zijn geweldige genezers.

De Sterrenzaden van Venus downloaden codes van hun thuisplaneet Venus en helpen bij het proces van Liefde en mededogen.
Deze zielen integreren de Hogere Liefde vibratie om de mensheid te helpen hun eigen Goddelijke natuur te omarmen en te begrijpen.
Deze zijn actief op het gebied van de natuur en voelen de drang om woede, negativiteit, duisternis en haat te weerstaan. Er zal meer en
meer compassie uit hun hart naar anderen stromen: laat dit toekomen bij degenen die door angst verloren zijn.

De Sterrenzaden van Vega en Orion zijn de bouwers en de architecten van deze Planetaire structuur. Terwijl de Aarde transformeert naar
een kristallijnen structuur, zijn deze Sterrenzaden verantwoordelijk en helpen ze bij dit belangrijke proces. Helderheid, focus en kracht
zijn daarom een must. Deze sterrenzaden ontvangen dagelijks downloads en updates om de kristallijnen vibratie te integreren en te
transformeren dit via hun eigen lichaam. Het is alsof hun lichaam zelf een regeneratie verwerkt en deze frequentie vervolgens
doorgeeft aan de aarde.

Alle andere Sterrenzaden op deze aarde verwerken elk hun eigen individuele proces van hoger ontwaken, aangezien
niemand wordt genegeerd. Elk sterrenzaad ontvangt dus hun persoonlijke coderingen en triggert datgene
wat klaar is om geactiveerd te worden. Vermits we overgaan naar het Watermantijdperk, maken
jullie allemaal deel uit van deze transformatie.

Onthoud dat iedereen mee een rol vervult en dat jullie allemaal je codes ontvangen.

Er komt een einde aan het bezorgd zijn, aan deze verwarring in de wereld. Elk individu is belangrijk en
elke ziel gaat zijn eigen weg. Velen sterven in angst, vergeten wie ze zijn. Dat is de enige reden waarom
een ziel ervoor kiest om de leidraad van angst te volgen. Onthoud altijd wie je bent; laat dit de leidraad
zijn voor je verdere pad en blijf verbonden met het Hart. Vergeet nooit wie je bent, door dit alles heen.

We spreken snel weer met meer.
Asteyu mayetra minata.
Ashtar.

> BRON <

Liefs, Méline
Auteur: Méline Lafont
Copyright © Méline Lafont.


Lay-out by:
Marcelius

Leeuwenportaal 08-08

Door: Méline Lafont
08-08-2021Geliefden,  

Hoe gaat het met iedereen? Of beter gezegd; hoe gaat het en beweegt het? Want dat is wat er op dit moment aan de hand is:
veel beweging op verschillende Dimensies. De Dimensie waar de meeste veranderingen gebeuren, is deze van het fysieke lichaam
alsook de emoties. Ik weet zeker dat ik niet overdrijf wanneer ik zeg dat we nog nooit zo bewust zijn geweest van onze fysieke lichamen
als nu op dit moment. We zijn ons bewuster van onze ademhaling, ons hartritme, onze pijnen en ons verdriet. Deze zijn allemaal signalen
die ons de boodschap geven van wat er gaande is en waar we onze aandacht dienen op te vestigen zodat we deze kunnen los laten. Luister
naar deze signalen, ze zijn belangrijk. Deze zijn directe boodschappen van een Hogere Dimensie; ze worden op dit ogenblik geleverd op de
fysieke en emotionele Dimensie zodat jij er bewust van wordt. Hoe kan men beter een boodschap overhandigen op een fysieke realiteit dan
via het fysieke lichaam zelf?

Zoals ze zeggen is het fysieke steeds het laatste, en zo is het!

Herinner jij je 2011-2012 nog? Dat “grote event” van Ascentie, de mijlpaal en zoveel meer? Als je terug gaat naar dat moment en je
herbeleeft de hoop en de wensen dat je toen hebt uitgezonden naar het Universum… Is het niet zo dat de wens om te Ascenderen
op een fysieke manier  deel uitmaakte van jouw wensen? Het transformeren van het fysieke lichaam naar een lichtlichaam? Was
de wens om Spirit en het Hogere Zelf te belichamen daar niet bij? JA, ik geloof van wel. En we krijgen wat we vragen… dit op
een fysiek niveau omdat we alles ervaren op een fysieke Dimensie. Het zuiveren en los laten van ons verleden en vorige
levens zijn deel van dit proces. Daarom dat emoties kunnen oplaaien en waarom er plots verdriet aanwezig is.

Het is hard, het is enorm beproevend en vermoeiend. Maar hou steeds in het achterhoofd dat de fysieke Dimensie,
de laatste en laagste vorm is van ons Wezen – gezien vanuit het frequentieveld. De fysieke realiteit vraagt de meeste “tijd”
en dit activeert het meest intense proces. Wij voelen dit zeer zeker. Het is een complex proces en er is veel meer gaande achter
de schermen waar wij geen weet over hebben. En dat is maar goed want we hoeven nog niet alles te weten, laten we daar
duidelijk over zijn. We dienen bewust te zijn van onszelf, dicht bij jezelf te blijven en te weten dat we met een proces te
maken hebben. Dat is alles op dit moment. Terwijl we mee bewegen, niet erdoor gaan, komen we te weten en worden
we bewust van meer. Mee bewegen langs, geeft inzicht en bewustzijn omdat we in dezelfde lijn vibreren met het
proces van beweging. Dit brengt groei en potentieel.

Er doorheen gaan impliceert een volharding van tolerantie, maar daarvoor niet zijnde op dezelfde lijn.
Hier ontstaat dan resistentie in zekere zin omdat de geest zegt: oké, we moeten hier even door, alsof het een
taak is, een last, iets dat macht heeft over jou. Alsof je geen andere keuze hebt dan het te doen. Water gaat niet
tegen de steen duwen op zijn pad maar er omheen om mee stromen met de stroom. Dit verschil realiseren
is een sleutel voor hoe jij dit fysieke proces ervaart.

De Leeuwenpoort 08-08

De zon in Leeuw is uitgelijnd met Sirius: We krijgen Galactische codes en hogere energieën van de Dimensies van Sirius.  
Hoe meer jij je open stelt, des te meer en beter deze codes zullen gaan integreren. Drink veel water, neem voldoende rust
en spendeer wat tijd aan het mediteren.

Nieuwe maan in Leeuw: Kom uit je schuilplaats en ga op jacht. Laat de creativiteit goed stromen en wees speels zodat je de
creatieve op een speelse manier kan laten bewegen. Het is een goede tijd om iets te gaan doen met jouw kracht en ervoor
te gaan. Een nieuw begin is in aantocht, wees aandachtig naar jouw gedachten toe want deze bepalen hoe jouw toekomst
eruit zal zien, jouw gedachten zijn de zaadjes die later zullen ontkiemen. Wat wil je graag bereiken en bekomen, wat zou
je willen veranderen, wat is jouw doel?

De intensiteit van deze portaal is de krachtigste bij uitstek.

We zijn al een hele tijd met de voeten getreden in de cycli van emotionele zuivering en heling betreffende vorige levens,
de leeuwenpoort brengt daar bovenop nog eens de diepste emoties en gevoelens ooit naar boven. Wat dit zo bijzonder
maakt is dat dit niet enkel het diepste niveau ooit is wat naar voren treedt, maar de manier waarop dit alles aan ons
wordt getoond en hoe we dit beleven.

De intensiteit dat achter deze openbaring schuilt, is krachtig! Het brengt zulke zaken naar boven waarvan je niet
eens wist dat deze nog steeds deel van jezelf uitmaken en die duidelijk nog aanwezig zijn. Daarom worden
deze ook aan jou getoond, zodat je bewust wordt van de aanwezigheid in jouw emotioneel veld.
Verrassing! En een emotionele verrassing zeer zeker.

Het nummer 8 staat voor eeuwigheid en wordt dan nog eens extra bekrachtigd door een tweede 8 in de numerologie.
Het is tijd om gebruik te maken van de gedrevenheid, moed en kracht energieën dat horen bij de Leeuw energie omdat
deze portaal al onze intenties en creatieve ideeën ondersteunen om te kunnen manifesteren in de materiële wereld. Alles
wat ons niet langer dient, zowel collectief als persoonlijk, dient los gelaten te worden zodat dit alles plaats kan maken voor
een wedergeboorte in een Hoger bewustzijn. Daarom zullen oude relaties, toxische situaties en connecties alsook toxische
en ontgroeide mindsets gaan transformeren uit ons leven omdat deze ons Hoogste Goed niet meer dienen. Ga mee met de
beweging van verandering want ze zijn onvermijdelijk en nodig.

Wat een mooie opportuniteit om los te leren laten en alles te herbekijken. Het kan als zulke bevrijding voelen, maar anderzijds
kan het heel moeilijk zijn om die stap te zetten. Vermoeidheid is dan ook iets dat parten speelt en dan neigen we gemakkelijk
naar het oude comfortabele, het oude gekende. Bovenop de emotionele Dimensie, zijn we op een fysieke dimensie een heel
aantal verschillende codes van verscheiden Dimensies aan het integreren. Deze keer is het niet enkel van de Ster Sirius,
onze grote centrale Zon, maar ook van een aantal andere sterren en planeten dewelke het potentieel hebben om een
Zon te worden.

De aankomst van Hogere frequenties en rassen op deze Sterren- en Planetaire Dimensies, gezien vanuit een Solair niveau,
hebben deze sterren en planeten geactiveerd om mee deel te nemen aan onze Planetaire Ascentie. Dit wil zeggen dat, gezien
hun eigen Ascentie en belichaming van een hoger lichtgehalte, zij ons nu bijstaan vanuit vele nieuwe Dimensies, planeten en Sterren.
Er zullen nieuwe zonnen ontdekt en geboren worden. Dus we ontvangen veel meer dan we aankunnen, althans zo lijkt het wel en zo
ervaren wij dit op een fysieke Dimensie. We zijn bezig om ons meer aan te maken op een Solair niveau, wat wil zeggen dat wij een
hogere vorm van het solaire licht aan het belichamen zijn. Onderschat dit niet, wat wij hier aan het doen zijn op een cellulair
niveau, het is grotesk. Er ligt veel potentieel in dit gebeuren, ookal zien we dit nog niet in onze dagdagelijkse belevenis.
Wees vol vertrouwen en geduldig, het is in de maak en jullie zijn de scheppers van dit alles. Alles hangt uiteraard
van jezelf af, in welke mate en hoeveel hiervan zich gaat uitwerken in jouw Aardse realiteit. Hou de ogen en
het hart open, en met ogen bedoel ik niet de fysieke ogen maar het transparante en flexibele oog ;-)

September equinox 21-09

Zoals altijd brengt de September equinox veel potentieel met zich mee omdat het nieuwe
ideeën en geboorten met zich meebrengt.

Gezien de huidige moeilijke omstandigheden in de wereld, de welke nog hoger zullen oplopen in de herfst – winter periode,
zal er een poging zijn om de agenda door te duwen tot zover het kan. Weet heel goed dat dit enkel en alleen maar kan lukken
wanneer het toegelaten wordt, wanneer we vergeten wie ze zijn, wanneer we zwak en angstig zijn, verward en blind. Het is nu
het moment om dat Solaire bewustzijn te gaan WEZEN en hiermee uitgelijnd te blijven. Blijf heel dicht bij jezelf ten alle tijden
dat zal de sleutel doorheen alles zijn. Nu, verbonden te zijn met de Solaire Dimensie, zal je oogsten wat je zaait. En deze
creaties en potentieel zal enkel aan een sneller tempo geleverd worden ALS en WANNEER jij bewust bent van jouw
Solaire Zijn en belichaming. Met andere woorden, is het tijd om jezelf te gaan aanleren wat het is om een
Solaire belichaming te zijn en te gaan beginnen creëren vanuit jouw ZON kracht.

Dit is een veel sterkere kracht dan wat je tot nu toe hebt kunnen creëren. Meer zelfvertrouwen en innerlijk
vertrouwen zijn echt aangeraden. Het zal van nu af aan van jezelf dienen te komen, om gebruik te maken van
je eigen innerlijke kracht en creativiteit. Om iets te gaan bouwen vanuit jouw energie en te gaan creëren. Dat is
het Solaire laten herboren worden in deze Dimensie.  

Het Planetaire niveau is om te creëren en te manifesteren vanuit de kracht en de energie van wat er aanwezig is:
gebruik maken van deze krachten dat aanwezig zijn en er iets van maken, aanvullend van jezelf en jouw energie.
Het Solaire niveau is om te creëren en te manifesteren vanuit jezelf als Bron en energie: SOL ben jij, jezelf, het
zelf op zich. Je creëert niet vanuit iets dat al bestaan op de Aarde of van een al aanwezige Bron energie. JIJ
maakt en creëert zelf helemaal opnieuw vanuit jouw energie Wezen en jij manifesteert van binnenin. Dit
is iets om naar uit te kijken. Stel je eens voor wat een kracht schuilt achter dit Solaire bewustzijn.

Ik ben sprakeloos om dit te voelen terwijl ik dit schrijf. Wat een kracht!
Mag deze dag de grootse ooit wezen, wordt vervolgd in de eeuwigheid NU.

Liefs, Méline
Auteur: Méline Lafont
Copyright © by Méline Lafont.

> BRON <

Lay-out:
by Marcelius
Anders zijn

Anders zijn is niet gemakkelijk.

Door: Méline Lafont
22 juli 2021Het is een constante zoektocht naar evenwicht in een storm van druk en kritiek. Buigzaamheid is een must en zin voor avontuur
dien je in het bloed te hebben wil je deze vacature kunnen invullen. Waarom? Waarom is anders zijn toch zo moeilijk? De wereld
heeft nochtans nood aan unieke mensen die nieuwe ideeën met zich meedragen alsook een vuur bezitten om vernieuwing te
ontsteken. Het onbekende is wat mensen afschrikt, het niet kunnen controleren van wat gaat komen of wat al is. Laat dat
net nu hetgeen zijn wat mensen zoals ik, die anders zijn, niet afschrikt. Veranderingen zijn noodzakelijk want ze brengen
vernieuwing met zich mee en helpen afsluiten van wat niet meer werkt. Verandering doet leven! En dat is helaas voor
nog velen een onbekend iets en dat schrikt af.

Een ander idee, een andere gedachtegang, een andere interesse en focus, het zitten op een andere golflengte.
Wat is daar mis mee? Het komt verder uit inzicht, iets wat iedereen leert op zijn levenspad. Inzichten verschillen
daarom ook omwille van ieders uniek levenspad. En dit wil ik nu graag bekrachtigen: jij bent uniek! Wees uniek en
blijf vooral uniek. Schaam je niet voor wie jij bent, schaar jezelf niet achter een ander en leef niet in de schaduw van
iemand dat anders durft te zijn.

Anders zijn is geen ziekte, het is geen fout, het is geen vloek maar net een bevrijding omdat je mag zijn wie jij bent.
Gelukkig ben ik anders en ben jij anders, de wereld zou maar eentonig zijn. Waarom dan afgestraft worden met kritiek
en uitsluiting? Waarom moet dit de kop ingedrukt worden? Je zou jezelf gaan afvragen: mogen we dan niet vrij zijn? Dit
is de hamvraag op wereldvlak als je kijkt naar de huidige situatie waar we in beland zijn.

“Anders zijn”, is dingen zien die misschien niet door anderen worden gezien, het leven voelen op een heel andere manier;
veel intenser en bewuster. Laten we een nieuwe regel maken: dat we iedereen aanvaarden voor wie ze zijn en dat je anders
durft te zijn. Dat je spreekt waar jij voor staat, dat je uit wat jij voelt, dat jij belichaamt wat jij innerlijk bent en dat je altijd
opkomt voor jouw unieke Zijn. Durf te zeggen wat jij echt denkt, ook al ben je alleen met die gedachten. Wie weet
inspireer je anderen wel, daar ben ik zeker van.

Liefs van ik, die anders is.

> BRON <

Copyright © by Méline Lafont.

www.houseofaquarius.be

Afbeeldingen & Lay-out
door MarceliusDe separatie van werelden

Door: Méline Lafont
21 juli 2021Er is iets aan de hand, en het heeft duidelijk te maken met de scheiding van werelden. In dit formaat zal ik het woord
"dimensie" gebruiken in plaats van het woord de "wereld". Aan ieder van ons: we hebben het idee dat we in een wereld
leven omdat we alles om ons heen ervaren als een wereld waarin we geboren en geplaatst worden. Maar in werkelijkheid
is de wereld gelaagd in dimensies waar we elke dimensie ervaren als een web van energieën / trillingen. Zo leven we in
verschillende dimensies en kunnen we al deze dimensies bewust en gelijktijdig ervaren terwijl we op dezelfde plek
zijn. (Fysiek)

Het zijn allemaal frequenties waar we intappen. Hoe groter ons bewustzijn is, hoe breder onze "antennes"
zijn en deze frequenties kunnen bereiken. We kunnen dit bekomen door in het huidige NU moment te zijn.

Op dit moment zijn we beland op een punt waar een scheiding plaatsvindt. Als je in de wereld rondom kijkt,
is het opvallend dat het gebeurt. Je kan er haast niet naast kijken. Er worden groepen gevormd, verschillende
bewustzijnsgroepen zijn verbonden om hun realiteit te creëren en hun vibratie te manifesteren om te ervaren.
In dit stadium zijn we gekomen gedurende deze tijd. Je kunt verdeeldheid zien plaatsvinden en je kunt de
meningsverschillen voelen oplaaien omdat de ene groep de andere groep niet kan begrijpen, enzovoort.
Dit komt omdat er een enorm verschil is in bewustzijn en vibratie. De splitsing wordt veroorzaakt door
zowel interne als externe invloeden.

Onthoud één ding en moge dit luid en duidelijk zijn: je kan en mag een ander niet overtuigen van jouw waarheid
en persoonlijk inzicht! Iedereen is hier om de eigen waarheid en resonantie te ontdekken tijdens het pad van ontwaken.
Het is een uniek pad en daarom niet te overtuigen. Je weet niet voor welke zielenovereenkomst en ervaringen gekozen zijn.
Blijf vooral liefdevol in je eigen Wezen en gebruik alleen keuzes om jouw eigen vibratie te verhogen. Hou de sfeer zo hoog
en zo positief mogelijk, elke dag weer. Dit is JOUW reis, ervaar het ten volle. Dit helpt ook de wereld. Geloof me dat Gaia
er lang geleden voor heeft gekozen om naar hogere vibraties op te stijgen. Het is niet te stoppen, ze is hier erg duidelijk
over. Laten we haar helpen.


Een week geleden kreeg ik in een droom een heel duidelijk bericht. Ik werd gecontacteerd door mijn gids, hij kwam me
bezoeken en liet me zien hoe de wereld- en alles erin, in een donkere as verschrompelde en stierf. Het universum voedde
niet langer deze huidige 3e dimensie. Hij zei dat ik op dit moment een keuze voor mezelf moest maken: blijf en sterf mee of
spring. Het ging erg snel, ik had letterlijk 1 seconde tijd. Mijn gids haalde zijn vinger uit en creëerde een draaikolk die opende.
Het enige wat ik hoefde te doen, was erin springen, en dat deed ik.

Daarna kwam ik in een andere dimensie; de 4e dimensie. Opnieuw verscheen hetzelfde beeld met dezelfde vraag van mijn gids.
Deze was ook aan het krimpen, aangezien het Universum deze niet langer voedde. Alles verdween ogenblikkelijk. Nogmaals
nam ik zonder enige aarzeling dezelfde beslissing. Er verscheen een prachtige gouden draaikolk en ik dook erin, met
hoofd en handen eerst, blindelings.

Nu ben ik in een prachtige wereld beland. Vrijwel hetzelfde als deze, alleen zijn de kleuren van de natuur veel helderder.
Je kunt Liefde in de lucht zien en voelen terwijl je in dit paradijs loopt. Iedereen leeft samen in Harmonie, één grote
gemeenschap met vrede en respect. We leven zelfs samen met de meer duistere aspecten en entiteiten: voor
mij symboliseerde dit dat het allemaal om eenheid draait. Het deed me in zekere zin aan Lemurië denken.

Wat me het meest opviel aan deze hele ervaring is dat ik me gedurende de hele droom alleen van mezelf als ziel
bewust was; wat inhoudt dat ik geen notificatie had van anderen (familie, minnaar, vrienden ..). Ik voelde me heel en
compleet in en met mezelf dat er geen idee was van scheiding en daarom ook geen bewustzijn van het hebben van een
gezin. Dit symboliseert de staat van één zijn met je Zelf en van je zielenkeuze. Als ik het besef had geliefden achter me te
laten, bestond de kans dat ik niet zou zijn gesprongen, wie weet ..... Maar die toestand was krachtig en voelde zo goed.

    

Verwacht veranderingen in de vorm van scheidingen, mensen die deze realiteit zullen verlaten en connecties die eindigen.
Het zal helaas veel chaos brengen. Dit is heel goed mogelijk. Wees voorbereid op chaotische scenario's en veel mensen
die sterven als ergste scenario. Het is allemaal heel goed mogelijk vanwege zielen keuzes en de angst die via de media
wordt geprogrammeerd. Dit is hoe het vandaag is, hopelijk zullen er betere manieren van ontwaken ontstaan. Maar
deze verandering is onvermijdelijk en vindt plaats op dit moment.

Voor jullie die aan het ontwaken zijn of al ontwaakt is, houd je hart en frequentie hoog en in een liefdevolle vibratie.
Aard grond om gecentreerd te blijven, want we ondergaan een wilde rit. Laat u niet naar beneden halen door deze
propagandaprogramma's. Houd je vibe hoog en meng je niet in discussies en beschuldigingen. Zorg goed voor
jezelf en jouw kinderen, ga vooruit, zoek innovatieve oplossingen. Blijf jezelf, je lichaam en je hart trouw.

Samen staan we sterk!
Liefs Méline Portia Lafont

> BRON <

Copyright © by Méline Lafont.

www.houseofaquarius.be

Afbeeldingen & Lay-out
door MarceliusDe huidige veranderingen

Door: Méline Lafont
20 juli 2021

Channeling van Lady Portia
Gegroet Geliefden
Het is ons opgevallen dat er wat zaadjes gepland zijn en geïntegreerd worden in de geest van deze Dimensie.
Wat er gezaaid en gepland is, zal komen te gebeuren daar dat de energetische hoofdstroom loopt en leeft in jullie
allianties. Jullie hebben allianties gevormd met bepaalde zielen dat deel uit maken van jullie eigen zielengroep alsook
met zielen dat afkomstig zijn van een andere zielengroep..

We spreken hier van een Sterren groep bewustzijn waar u een creatie tot vereniging en samensmelting bent overeengekomen
om deze wereld te helpen transformeren alsook om al uw allianties naar het heden in het hier en het NU te transporteren op de
Aarde. Het is een overeenkomst om de verandering, dewelke door ieder van u werd aangeroepen, te laten verankeren hier op
Aarde in deze wereld van Dimensie.

Zoals Meester Saint Germain steeds zegt: “verandering is het enige
constante dat IS”,  en dat mogen we heel letterlijk nemen ook.

Dus, wat is er allemaal aan de hand dezer dagen? Laten we eens een kijkje nemen op energetisch vlak en mag dit jou verder
brengen op uw pad. Tenslotte draait alles rond het begrijpen en het realiseren van uw eigen essentie van Zijn, is het niet?
Uzelf te kennen. Hier gaat het om. Alles wat uw pad kruist en elke gebeurtenis in uw leven heeft maar één enkele
intentie, ongeacht deze goed of slecht zijn van aard. En dat is om u terug te brengen naar uzelf, uw ware ZELF.

Het neemt u doorheen zekere emoties, gevoelens, aanvoelingsvermogen, ervaringen en situaties dat wat allemaal
hetzelfde van u vragen telkens opnieuw: dit zijnde om uw focus en uw aandacht te vestigen op uw innerlijke wereld!
In deze innerlijke wereld liggen al de antwoorden dat u zo zoekt. Al de wereld gebeurtenissen zijn geboorte pijnen om
de nieuwe energieën en nieuw bewustzijn te kunnen brengen hier op Aarde. Wat van belang is en waar de aandacht dient
te zijn, is in de baarmoeder en dus dient deze aandacht niet te worden gelegd op de weeën en/of de externe reacties op al dit
gebeuren.

Is dit niet alles en dat wat waar we zo op gehoopt hebben?! Verandering... Wat we gewenst hebben met zijn allen?
Gebeden, smeken, decreten en creaties? En dat zijn we dus aan het doen, maar het neemt ons diep en erg gronding
mee doorheen het geboortekanaal. Daarom ervaren we deze geboortepijnen en weeën wat op zich deel uitmaakt van
het geboorteproces der verandering. We zijn allemaal verbonden met elkaar en met de Aarde, zelfs doorheen andere
werelden en Dimensies. Natuurlijk maken we elkeen hier deel van uit en dragen we bij.

Bevraag uzelf of u open staat om hierin bewust deel te nemen en zo ja: hoe ver wilt u hierin gaan? Bepaal, zeer duidelijk,
voor uzelf wat uw aandeel in dit alles is wanneer de tijd rijp is. Neem deel aan iets waar u van ganser harte in gelooft
en uzelf in kan vinden, iets wat u interesseert en dat in uw hart aanvoelt als een zaak dat het Hoogste goed van
elkeen en deze wereld dient. Vergeet nooit dat verandering steeds bij u begint, dat Liefde als u begint en
dat u verbonden bent met alles op verschillende manieren. Alles wat u zegt, doet en beweegt heeft zijn
effect en heeft consequenties op alles wat deel uitmaakt van deze wereld. U kan de verandering in
beweging zetten door, om te beginnen, een verschil te maken in uw eigen wereld zowel
innerlijk als uiterlijk!

Een verschil maken begint bij het ontwaken en het bewust worden van uzelf, het openen van uw hart daar het
hart het verbindingspunt is tot alle sferen, Meesters, Wezens, Sterren, Zonnen, werelden, Dimensies en mensen.
Wat wordt u gewaar? Wat valt u op, wat voelt u en wat brengen uw zintuigen u? Welk inzicht kruist uw geest? Deel
het met anderen daar dit delen met anderen u de ruimte geeft om uw bewustzijn en de energie een weg te laten banen
in deze wereld. Anderen kunnen in verbinding komen met dit, zelfs zijnde aan de andere kant van de wereld, of ze kunnen
zelfs een deel gaan beginnen uitmaken van uw realiteit dat dezelfde energie belichaamt. (resonantie)

U opent deuren op deze manier, smelt verschillende werelden samen dat een nieuwe orde vormen:
de Orde van het herstel van het natuurlijke evenwicht binnenin. De mannelijke en het vrouwelijke,
licht en duister, positief en negatief, de inademing en de uitademing...

Wij zijn de bewakers van het cellulaire geheugen:

Wij kiezen ervoor om te communiceren in de menselijke taal zodat wij nieuwe begrippen kunnen doorgeven omtrent de
structuur van uw Wezen in de vorm van uw cellen. We vangen de impulsen, de symptomen, de energie, de pieken en
de informatie op. We bewaken het oude geheugen, we transporteren nog ongekende kennis om geïntegreerd te
worden in het geheugen van uw cellen, we bewaken wat er komen zal en we vervoeren wat aanwezig is.

Op dit huidig moment bevinden u allen zich in een fase van wedergeboorte, voorbereiding en een versnelling.
Dit om u allen verder en dieper te stuwen naar het Gouden Tijdperk of de nieuwe wereld ~ Het Waterman tijdperk,
dewelke de energie belichaamt van tijdloos, onsterfelijkheid en vitaliteit.Uw nieuwe cellen worden geboren onder de
transmutatie van oude stoffen. Het is een zeer diep en innig proces, dat wat aanvoelt alsof u door de mangel gaat. Het
lijkt oneindig, meedogenloos en herhalend, maar het is uniek en een ervaring op zich.

Nu dat uw lichamen en de cellen aan het transformeren zijn, waaronder ook vele andere delen van uzelf en het leven op zich,
is er geen betere manier om dit alles te ondersteunen dan uzelf te gaan onderzoeken, in vraag te stellen en uzelf te openen.
Uw oude programma's worden niet meer ondersteund en zijn aan het falen om nog langer te functioneren. De dingen
kunnen mogelijks moeilijker gaan worden voor uzelf, zolang u uzelf gevangen houdt in deze gewoonte van controle.
Deze oude energieën worden weg gestript en gaande weg, wat er ook aan verbonden is, zal mee worden gestript.

Méline:

Het geboren worden van nieuwe energieën brengt onzekerheid met zich mee voor het ongekende, een zekere angst.
Daarom door zelfbewust te zijn en uzelf te gaan centeren zal u bijstaan doorheen het geboorteproces, dit omdat u uzelf
dan kent en u dus weet waar u toe in staat bent. Het is moeilijker om de dingen los te laten dan een stap te zetten in het
nieuwe. Wel, we zijn hier in het NU en we doen dit allemaal samen. Klap de handen in elkaar en volg het pad der
vertrouwen in uzelf, het pad der openheid en der toelating met een open geest.

Wanneer men het nieuwe en ongekende ervaart, heeft het maar een nanoseconde nodig om “gekend” te worden voor een
ander die dan deze zelfde wereld samen met u ervaart en als u ervaart op hetzelfde moment. Met andere woorden: Is er maar
één individueel, één ziel en één stap nodig om iets onbekend te veranderen naar iets gekend. Hetgeen op zich iedereen toelaat
en de mogelijkheid geeft om een stap te zetten in een nieuwe wereld. Daar wij allen verbonden zijn met elkaar wordt een stap
gemaakt door één enkele ziel in het onbekende snel iets gekend voor allen, daar het een ervaren iets is en het gezicht een
naam krijgt en dus niet langer gevreesd wordt.

Beeld u in wat we allemaal elkeen kunnen doen als we allen de bewuste keuze maken om het ongekende te onderzoeken
en een stap te nemen. Dan zullen er werelden binnenin werelden openen zodat verandering kan verder komen. Dus,
roest niet vast in uw oude gewoonten en comfort, maar wordt de avonturier met een open geest en hart.

Liefs Méline

> BRON <

Copyright © by Méline Lafont.

www.houseofaquarius.be

Afbeeldingen & Lay-out
door Marcelius