MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen


23 Artikelen - En 1 video - in diversiteit door meerdere auteurs
Wij Winnen, zij verliezen.
Zo eenvoudig is het


Door: Front Nieuws
17 Augustus 2022

Spannende tijden. Een gevaarlijk maar opwindend moment in de geschiedenis om te leven.
De grond die onder ons beeft, en alles wat ooit zeker was, lijkt tot moes te zijn geworden.
Wat wij vastgrijpen om ons evenwicht te bewaren, blijkt ook wankel te zijn. De wereld
stort in, zo lijkt het, en er is geen tegenwicht om alles op zijn plaats te houden,
schrijft J.B. Shurk.

Wanneer wij deze werkelijkheid aanvaarden, wanneer wij om ons heen kijken en zeggen:
“Hé, wat was, zal nooit meer zijn,” dan worden de problemen om ons heen wat lichter om te dragen.
Wij zijn hier niet om voor gisteren te vechten; wij zijn hier om voor morgen te vechten. Gisteren geeft ons
leiding; morgen geeft ons een doel. Maar dat wij voor morgen vechten, wil niet zeggen, dat wij niet ook voor
vandaag vechten. Wanneer u leert boksen, leert u verder te - mikken dan uw, doel. U slaat door wat u wilt raken
heen om de kracht te maximaliseren en de pijn, voor uzelf te minimaliseren. Op dezelfde - manier mikken wij op de
toekomst, om vandaag te kunnen grijpen. Wij stellen ons samen voor, welk soort toekomst, wij willen. Wij streven, naar
die toekomst met - woestheid en volharding. En op een dag kijken wij om ons heen, en beseffen - dat wij erin geslaagd zijn
hier in het heden een opmerkelijke - wereld op te bouwen. Niets houdt stand in dit aardse - bestaan dan die cyclus. Het is wat
wij doen wanneer er uitdagingen opkomen, dat telt. Die daden, hoe vluchtig ze ook zijn, zijn onze gezamenlijke erfenis aan elkaar.

Beschouw de “Grote Reset” van de internationale communisten, of de “Build Back Better” dystopieën dus als onvermijdelijk als u dat
wilt, maar doe dat in de wetenschap dat u toekijkt, hoe strikes in de catcher’s mitt worden gegooid zonder ooit te zwaaien. Uw geest en
ziel zorgen voor een krachtige knuppel. Onze vijanden gooien heat recht in het midden van de plaat. En er is nog nooit een beter moment
geweest om voor naar
de hekken te
zwaaien!

De programma’s van de globalisten voor massacontrole van de mensheid zijn overduidelijk geworden. Zij verbergen hun bedoelingen zelfs
niet meer achter versluierde taal, geheime - clubvergaderingen, of lasterlijke verdachtmakingen, aan het adres van hun critici. Zij zeggen
gewoon openlijk: “Ja, wij willen de menselijke bevolking - verminderen; alle energie die voor de handel gebruikt wordt controleren; de voedselproductie - reguleren; alle informatie censureren die tegen onze doelstellingen ingaat; de mensheid cynisch tegen zichzelf
verdelen door zinloze oorlogen, rassenvijandigheden en potsierlijke sociale conflicten te bevorderen; en de overgrote meerder
heid van de overblijvende mensen in de toekomst dwingen te overleven als contractarbeiders die niets zullen bezitten en
zullen leven op een dieet van insecten.” Dat is een lelijke, deprimerende, afschuwelijke toekomst om aan te prijzen.
Maar zo overmoedig zijn de Grote Resseters in hun controle over opkomende kunstmatige intelligentie
technologieën, digitale valuta’s van centrale banken, biologische oorlogsvoering, en massa
bewaking, dat zij precies zeggen wat
zij van plan zijn te
doen.De permanente bureaucratie in Washington D.C. is zo overtuigd van haar vermogen om alle Amerikanen te
controleren, dat zij haar tweeledige “rechtssysteem” niet langer verbergt en niet langer doet alsof zij zich ook maar
iets aantrekt van de zwaar bevochten Amerikaanse vrijheid. Inval in de persoonlijke woning van de politieke “buitenstaander”
President Trump om andere mogelijke tegenstanders van de corrupte Unipartij van Washington te intimideren? Check. Het
vermoorden, opjagen en gevangennemen van MAGA stemmers onder het voorwendsel van een vals “oproer” verhaal dat
gesteund wordt door een al even corrupte - nieuwsmedia en crimineel “rechtssysteem”? Check. Massale - legers IRS-
agenten en andere bureaucratische huurlingen inhuren om dodelijk geweld uit te oefenen tegen Amerikaanse
burgers, terwijl ze tegelijkertijd wapenbezitters catalogiseren in een voortdurende poging om de burger
bevolking te ontwapenen? Check. De farce van de “klimaatverandering” en fantasieën over
“systemisch racisme” gebruiken om een wijdverbreid politiek marxisme en een
economische herverdeling van de rijkdom door te voeren die niet te
onderscheiden is van het klassieke
communisme?

Check. Het opzettelijk ondermijnen van de immigratiewetgeving om Amerikaanse gemeenschappen
te overspoelen met drugs, mensenhandel, slavenarbeid en sociale desintegratie? Check. Verkiezingen manipuleren
met frauduleuze stembiljetten en weinig identificatieplicht? Check. Amerikaanse dollars drukken en uitgeven tot de inflatie
en de onvermijdelijke ineenstorting van de munt de particuliere rijkdom van de Amerikanen vernietigen en hen volledig afhankelijk
maken van door de overheid verspreide sociale voorzieningen? Check. Religieuze - vrome christenen aanvallen als bedreigingen voor
de Staat? Check. Censuur van alle afwijkende meningen, inbeslagneming van privé-bezit onder het mom van belasting- en regulerings
diensten, schijnprocessen zoals in de Sovjet-Unie, en politiek gesanctioneerde beroepsdegradaties voor iedereen die moedig genoeg is
om de macht van het regime uit te dagen?
Check, check, check, en check!

Overmoed. Absolute overmoed. En wij moeten ervan houden. Wij kunnen ons geen betere drug wensen om het oordeel van onze vijanden
te vertroebelen. Zij zijn verslaafd, zij kunnen niet helder zien, en zij zullen nu en in de afzienbare toekomst, niet veranderen. Wat zij aan
holle overmoed bezitten, ontbreekt hen aan nuchtere wijsheid. Zij zijn nu drugs-verslaafden, misleid in de suprematie van hun eigen
overmoed. Het zijn gevaarlijke mensen, maar mensen die niet meer gegrond zijn, in enig gevoel voor werkelijkheid. Zij denken dat
zij de bevende grond, onder hun voeten beheersen en geloven dat alleen zij zullen beslissen wat er blijft staan. Zij zien zichzelf
als goden, en zoals met alle valse goden,
zal hun ijdelheid hen
verteren.

Ga eens terug en zoek een tijd in de geschiedenis waarin overmoed erin slaagde de wereld te onderwerpen aan de wil
van de mens. Welke veroveraar is er ooit in geslaagd de totale macht lang in handen te houden? Wanneer heeft
overheersend gezag niet een gelijke en tegengestelde menselijke kracht van organische opstandigheid
voortgebracht? Wanneer is de zucht naar totale wereldheerschappij niet in een miljoen kleine
stukjes uiteengevallen uit de oncontroleerbare energieën van eens inconsequente
mensen die ernaar snakten vrij te zijn? Wanneer is het verlangen naar één
wereldregering die verleidelijke verlokking die de geesten van
gewetenloze mensen in haar greep houdt, ongeveer
zoals Tolkiens “één ring om over
allen te heersen” ooit
gelukt?Het is nog steeds wachten! De honger naar een wereldregering waar een aristocratische “elite” heerst
over alle anderen bestaat al sedert de hele geschiedenis van de mensheid, en net zoals bij elke misleide poging
om een perpetuum machine te bouwen, of elke alchemistische poging om lood in goud te veranderen, falen zij die
de mensheid willen regeren vanaf de - zetel van een aardse - troon altijd. Zij verdrinken in de overstromingen die door
hun eigen groots destructieve overmoed worden ontketend. Toon mij een groep mensen die over de wereld wil heersen,
en ik zal u het verhaal vertellen van hun uiteindelijke vernietiging. Dat is het verhaal van de strijd van de mens in dit leven,
en wie te dronken is van overheersingswaanzin om
te weten wat er komen gaat, zal de prijs betalen.

President Ronald Reagan had een eenvoudig maar doeltreffend plan om het communisme en de Sovjet-Unie te verslaan:
“wij winnen; zij verliezen”. Ook vandaag vechten wij tegen het communisme, alleen nu zowel op wereldschaal, “Grote
Reset” als van dichtbij en persoonlijk hier thuis. Het plan van Reagan geldt nog steeds! Wij winnen; zij verliezen;
zo simpel is het! Onderschat de eenvoud nooit. Eenvoud is een verzamelroep en een schild waarachter
honderden miljoenen vreemden zich onmiddellijk kunnen verenigen. Eenvoud is één sappig,
vlezig karbonaadje van een fastball recht over het hart van de plaat. Eenvoud is
morgen voor ogen hebben, terwijl je door de interne bedreigingen van
vandaag heen slaat. Eenvoud en een gemeenschappelijk doel zijn
wat samengaan om een laatste staak te drijven door de
boze plannen van mensen die verdeeldheid
zaaien, kwaad zaaien, en zich
tegoed doen aan de
ellende van
anderen.


Spannende tijden. Een gevaarlijk maar opwindend moment om te leven.
Maar als u helder om u heen kijkt, is er niets te vrezen. Die tinteling die nu in de
lucht hangt, is normaal. Grote verandering is altijd elektrisch. Maak er gebruik van.

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Stop de permanente coronawet

14 Augustus 2022
Terwijl het lijkt alsof we van de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen verlost zijn, heeft het kabinet laten weten dat er een
permanente coronawet wordt voorbereid. Zeer zorgwekkend! Bij het invoeren van de ‘tijdelijke’ spoedwet waarschuwde FVD al
dat we nooit meer van de maatregelen af zouden komen. Helaas lijkt het erop dat we ook hier gelijk in krijgen. Met een permanente
wet krijgt de overheid voorgoed de macht om onze levens te controleren, door nieuwe lockdowns in te voeren en onze grondrechten
steeds weer van ons af te pakken. Als deze wet wordt aangenomen, zal onze vrijheid voorgoed slechts voorwaardelijk zijn. Dat mogen
we niet laten gebeuren. We moeten alles op alles zetten om dit tegen te houden. Dat kunnen we alleen samen!

Teken nu onze petitie en deel die met zo veel mogelijk mensen

Vreemde storm veroorzaakte griezelige
groene lucht in Sioux Falls,
South Dakota


Door: Ansh Srivastava
8 Juli 2022Het fenomeen deed zich afgelopen dinsdag (5 juli) voor. Bewoners voelden zich alsof ze in een aflevering van
Stranger Things zaten toen de lucht griezelig groen kleurde. Laten we eens kijken naar wat de groene lucht in Sioux
Falls, South Dakota veroorzaakte. De National Weather Service (NWS) onthulde dat het niet te wijten was aan een tornado
zoals sommigen geloofden,
maar een Recht.

Nu vraag je je misschien af: Wat is een recht? Laten we het begrijpen.

Een recht is een langdurig, uitgebreid, rechtlijnig windstormachtig weerfenomeen. Het wordt geassocieerd met een groep sterke
stormen die bekend staat als mesoschaal convectieve systemen en potentiële rivalen de kracht van orkanen en tornado's. Deze
specifieke veegde door het hogere Midwesten met winden tot 99 mijl per uur die - duizenden zonder stroom - achterlieten.

"Hoewel het relatief - gebruikelijk is om deze groene luchten - te zien, vooral op de vlaktes, leek de lucht - geassocieerd
met de zware stormen die Sioux Falls in de middag van 5 juli troffen nog groener dan normaal," zei AccuWeather-meteoroloog
Isaac Longley. . "Dit trok natuurlijk de aandacht van velen, die nog nooit zo'n groene lucht hadden gezien." "In dit specifieke geval
duurde de groene lucht ongeveer 10 tot 20 minuten, toen de stormen de stad Sioux Falls naderden," voegde hij eraan toe. De storm
stroomde sioux falls binnen tussen 15.00 en 15.30 uur CST en nam een bewolkte groene lucht met zich mee. Het stierf rond 17.30 uur
uit en tegen die tijd zaten meer dan 26.000 mensen in de stad zonder stroom - stroom ontbrak in verschillende getroffen gebieden van
af woensdagavond.

Wat veroorzaakte de groene lucht in Sioux Falls, South Dakota?

Er zijn een paar theorieën over waarom deze groene luchten voorkomen, waarbij de heersende hypothese te maken heeft met de manier
waarop regendruppels en hagel licht kunnen verstrooien en reflecteren. Zoals Scientific American uitlegt, komen onweersbuien meestal
voor in de late namiddag en vroege avond omdat de energie van de zon - overdag helpt hen van brandstof te voorzien wanneer de
ondergaande zon gele en rode schaduwen werpt op de blauwe lucht overdag. Water is uitzonderlijk goed in het behouden van
de kleur blauw en regendruppels van een bepaalde diameter worden verondersteld alles te kunnen verstrooien, behalve
ceruleaan licht. Meteorologen stellen dus dat als een storm genoeg vloeibare energie achter zich heeft en op
het perfecte moment van de dag toeslaat, het concurrerende gele en blauwe licht zich zal
combineren tot het
groen.Maar de storm van dinsdag duwde dit vermoeden tot het uiterste, waarbij sommige bewoners het vergeleken
met de Upside Down uit Stranger Things of een Emerald City-scène op basis van de Oz-boeken. De rechterkant strekte
zich uit van South Dakota tot Illinois, waardoor overstromingen in het Midwesten ontstonden. Per definitie, als de windschade
strook zich uitstrekt over meer dan 240 mijl en windstoten van ten minste 93 km / h (58 mph) of meer over het grootste deel van
zijn lengte omvat, kan het evenement worden geclassificeerd als een recht. Enkele van de hoogste neerslagtotalen waren in Indiana,
met Fort Wayne op zes centimeter en Huntertown op bijna acht centimeter. En in Timber Lake, South Dakota, meldden bewoners hagel
ter grootte van een
grapefruit.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Globalistische surveillancestaat: WEF begint
Geheime "Smart City" - operaties in Nederland

Via:  EraOfLight
22 Juni 2022
Apeldoorn is door het World Economic Forum (WEF), zonder overleg met de
inwoners, omgetoverd tot de eerste 'Smart City' (surveillancestad) van Nederland.

Een onbekend Oostenrijks bedrijf, RadioLED, heeft een 5G-netwerk uitgerold, in de stad
op basis van een geheime overeenkomst met de gemeente. De gemeente ontvangt geen inkomsten
uit het project; de regie ligt volledig bij RadioLED. Ook beheert het bedrijf de - data van duizenden sensoren
die Apeldoorners overal volgen. Apeldoorn Smart City is slechts één van de vele projecten die het WEF in Nederland
uitvoert. De netwerk organisatie uit Zwitserland is door vele tentakels verweven met, Nederlandse politici - van koningin
Maxima tot Sigrid Kaag en Mark Rutte - die uitvoering geven aan de globalistische agenda van de grote leider Klaus Schwab
van de 'Great Reset'.

Schwab streeft naar een wereldwijde, "4e industriële revolutie", die een "digitale identiteit" voor elke - bewoner, van de aarde zou
moeten omvatten en zelfs een fusie van mens, en technologie door de - implantatie van chips in het menselijk lichaam. De kritiek op
de invloed van het WEF groeit echter. De organisatie is ondemocratisch en de agenda die haar ambassadeurs in Nederland uitvoeren
is niet onderwerp van parlementair of publiek debat. Schwab zelf maakt geen geheim van de invloed die hij uitoefent. In een interview
in 2017 op Harvard legt hij openlijk uit dat het WEF doordringt tot regeringen. Tijdens een receptie georganiseerd door de Canadese
premier Trudeau, realiseerde ik me dat de helft van zijn kabinet mijn - Young Global Leader - programma had doorlopen," zei hij.

Hetzelfde geldt, voor de regeringsteams van Argentinië en Frankrijk. Het WEF biedt training, voor 'politieke talenten' die tal
van wereldleiders in het verleden hebben doorgemaakt, waaronder Angela Merkel, Emmanual Macron, Nicolas Sarkozy,
Tony Blair en Bill Gates. "Schwab kan elke wereldleider bellen", onthulde WEF-lid Ben Verwaayen, een Officier in de
Orde van Oranje Nassau, in een interview. In Apeldoorn heeft het Oostenrijkse techbedrijf RadioLED een open
baar 5G-netwerk uitgerold, een primeur in Nederland. Maar wat dit bedrijf doet met de gegevens die het
verzamelt over Apeldoorners en welke verdere afspraken er met de gemeente zijn, wordt
geheim gehouden. Navraag
bij de gemeente levert
niets op.Apeldoorn start eind 2021 als eerste gemeente in Nederland, met haar smart - city-project. Een project - waarbij de

stad in samenwerking met technologiebedrijf RadioLED – wordt uitgerust met een supersnel en gratis openbaar 5G-netwerk,
verkeerslichten die ervoor zorgen dat fietsers niet te lang hoeven te wachten op groen licht als het regent, verkeerslichten op een
kruispunt die aangeven of er een andere weggebruiker nadert en sensoren die de netheid van de lucht monitoren. Dit alles is bedoeld
om bij te dragen aan een leefbare stad en om kwesties van duurzaamheid, klimaat, huisvesting en transport aan te pakken. Voorstanders
zeggen: "Slim het maakt het leven in de stad efficiënter, gemakkelijker en leuker." Maar wat weten de mensen over het bedrijf RadioLED?
Wat houdt het Smart City-project eigenlijk in en wie heeft er baat bij? Hoeveel antennes komen er en waar komen die? Hebben burgers
inspraak? Wanneer is de rest van Nederland aan de beurt? En ook: hoe zit het met - privacy, en wat zijn de gezondheids risico's?

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Trump keert terug
naar het Witte Huis

Door: EraOfLight
26 maart 2022
Groetjes vrienden! Van hart tot hart spreken we op dit moment, ik ben Kejraj!
De mogelijkheden zijn eindeloos op deze prachtige planeet van vrije wil. Het volk
heeft altijd de macht gehad. Het is alleen dat de duisteren manipulatie gebruikten om
de massa's te laten denken dat ze machteloos waren, naast vele andere valse beweringen.
Een ding dat ook een mogelijkheid is, is dat Donald Trump terugkeert naar het Witte Huis en
verder gaat waar hij gebleven was. Hier spreken we over zijn terugkeer voorafgaand aan de
verkiezingen van 2024. Om precies te zijn binnen dit jaar 2022. Er is meer dan één manier
waarop dit kan gebeuren. De overname van de mainstream media door welwillende
krachten, en het uitzenden van echte waarheid. Laat veel zien van wat zich
jarenlang achter de schermen heeft afgespeeld, waar het duister
verantwoordelijk voor is en al hun monster
poppen.


Ook laten zien wat Trump echt heeft bereikt toen hij president was. Wat een overgrote meerderheid ertoe
zou brengen om op te staan en te eisen dat alle corrupte leiders over de hele wereld gevangen worden gezet en
vervangen. En in Amerika met het herstel van Trump als president. De kans dat dat gebeurt is klein. Waarom zou iemand
de massa wakker willen schudden en hun gevoelens willen kwetsen?! De andere manier waarop Trump kan terugkeren is als de
Republikeinen de meerderheid van het Huis van Afgevaardigden winnen, ophouden lafaards en verraders te zijn. Dan zouden ze
Trump kunnen kiezen als
Speaker of the
House.

Gevolgd door het proces van impeaching van Joe Biden en Kamala Harris. Er zijn honderden misdaden waarvan de twee kunnen
worden beschuldigd. Om nog maar te zwijgen van het feit dat ze anorganische en zielloze wezens zijn, daar geplaatst door hun
duistere meesters. De toekomst ziet er rooskleurig uit, ongeacht wat er gebeurt. Maar als Trump weer president zou worden,
zou dat misschien alleen maar het opruim- en herstelproces vooruitspoelen. En trigger de wereld naar het volgende
niveau van zijn
ontwaken.

De komende maanden worden heel interessant. Zoals we altijd zeggen, richt je op de realiteit die je verlangt, niet op de
obstakels die op je reis naar de nieuwe realiteit kunnen verschijnen. Donald Trump die weer president wordt, zou de massa
toch wakker kunnen schudden. Het is - show time - mijn vrienden. Gerechtigheid - zal worden - gediend, terwijl de tsunami's
van hoger licht over de wereld
spoelen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


“De Corona pandemie is misbruikt.
Misdaden tegen de mensheid”

Redactie: De Andere Krant
Datum: 21 februari 2022Opening statement van Dr. Reinier Fuellmich.

Goede middag, Mijn naam is Reiner Fuellmich en het is mij een genoegen lid te zijn van een groep van voorname
internationale advocaten en juristen die maandenlang samenwerkten aan deze zeer belangrijke zaak. Deze zaak, waarbij
de meeste gruwelijke misdaden tegen de mensheid worden gepleegd onder het mom van een wereldwijde coronapandemie,
ziet er ingewikkeld uit. Maar dat is alleen op het eerste gezicht zo. Als je alle stukjes van de puzzel samenvoegt zie je vier feitenreeksen.
We doen dat in deze procedure met behulp van vele gerenommeerde deskundigen en getuigen.

Er is geen coronapandemie, maar slechts een PCR-test plandemie, aangestuurd door een uitgebreide psychologische operatie ontworpen
om een constante staat van paniek te creëren onder de wereldbevolking. Deze agenda is al lang geleden gepland. Het is uiteindelijk
mislukt. De voorloper was de varkensgriep, zo’n 12 jaar geleden. Het geheel is bedacht door een groep superrijke psycho
-pathische en sociopathische mensen die mensen haten en tegelijkertijd vrezen, geen empathie hebben en
worden gedreven door de wens om volledige controle te krijgen over ons allemaal, de gehele
wereldbevolking. Ze gebruiken onze regeringen en de mainstream media, welke
ze beide controleren, om hun paniekprogramma onophoudelijk aan
de burgerij te blijven voeren.

Het virus zelf kan veilig en effectief behandeld worden met vitamine C, D, zink en ook met off label gebruik van
ivermectine, hydroxychloroquine, enzovoort. Maar al deze echte en werkzame behandelingsmethoden, werden verboden
door degenen die het voorwendsel van deze pandemie gebruiken om hun uiteindelijk doel te bereiken. Dat doel is dat iedereen,
zoals we tijdens deze procedure zullen aantonen, niet alleen een ineffectieve, maar een gevaarlijke, zelfs dodelijke, experimentele
injectie te geven. Dezelfde mensen maakten 12 jaar geleden van de varkensgriep ook al een pandemie. Dat deden ze door eerst de
definitie van wat een pandemie is te veranderen en er daarna paniek mee te zaaien. De varkenspandemie bleek uiteindelijk een milde
griep te zijn.

De varkensgriep was hun eerste echte poging om een pandemie te creëren. Net zoals toen, was één van de doelen onze aandacht
afleiden van schaamteloos frauduleuze activiteiten van hun financiële industrie. Deze kan beter de financiële maffia genoemd
worden, zichtbaar geworden door de Lehman crisis. Ook deze keer is financieel één van hun belangrijkste doelen. Hadden
we toen, tijdens de Lehman crisis, beter opgelet in plaats van blind te vertrouwen op onze overheden (zoals op de
beloften van de regering dat de daders van deze financiële misdrijven aansprakelijk gesteld zouden worden)
dan zouden wij toen al gezien hebben dat ze al tientallen jaren bezig waren onze publieke
fondsen leeg te plunderen.We zouden dan ook gezien hebben dat onze regeringen niet langer ONZE regeringen zijn. In plaats
daarvan zijn die regeringen in feite overgenomen door het WEF, het World Economic Forum. Het WEF is
al in 1992 begonnen met het creëren van haar eigen wereldleiders via haar Young Global Leaders Program
(Jonge Wereldleiders Programma). Twee van de eerste afgestudeerden waren Angela Merkel en Bill Gates. We
zouden dan toen al begrepen hebben wat we nu tijdens dit proces gaan aantonen. Onze politici hebben deze
financiële misdrijven niet aangevochten, mede omdat ze de daders steunen en er (zelf) profijt van trekken.

Uiteindelijk tonen wij – de jury – echter aan dat het voornaamste doel van de tegenpartij volledige controle is.
Over ons. Dit houdt in dat zij hun rooftocht voortzetten door het opzettelijk vernietigen van onze kleine en middelgrote
ondernemingen (MKB’s), de detailhandel, hotels en restaurants zodat platforms als Amazon alles kunnen overnemen. En …
het gaat over bevolkingscontrole. Dit eist in hun visie, een enorme vermindering van de (wereld)bevolking en het manipuleren
van het DNA van de overgebleven bevolking met behulp van bijvoorbeeld de experimentele mRNA-injecties. Het vereist in hun
ogen ook de opzettelijke vernietiging van de democratie, de rechtsstaat en de grondwet. Chaos waardoor we er uiteindelijk mee
instemmen dat we onze nationale en culturele identiteit verliezen.

Waardoor we geen andere keuze meer hebben dan accepteren dat er één wereldregering komt onder de VN, die nu onder de volledige
controle van de WEF staat. Dat er een digitaal paspoort komt, waardoor elke beweging van ons kan worden gemonitord, gecontroleerd
en dat er één digitale “munt” komt die we alleen kunnen verkrijgen van één Wereldbank, uiteraard hun Wereldbank. Aan het einde van
de zaak en nadat u alle bewijzen hebt gehoord, vertrouwen wij erop dat u aanklachten zult aanbevelen tegen alle zes prominente
kopstukken: (de) gedaagden Christian Drosten uit Duitsland, Anthony Fauci (USA), Tedros van de WHO, Bill Gates, Blackrock
en Pfizer.

Dames en heren, deze zaak gaat over een agenda, lang geleden gepland door een groep van ultrarijke mensen en hun
financiële maffia, gevestigd in de “City of London” en op Wallstreet, om een pseudo pandemie te gebruiken als een
dekmantel – terwijl onze aandacht uitgaat naar de pandemie – willen zij hun decennia lange pogingen voltooien
om volledige totale controle over ons allen te krijgen. Er zijn tal van platforms waarop deze groep heeft
vergaderd en deze agenda heeft besproken, maar de belangrijkste is het platform van het WEF
(World Economic Forum) dat is opgericht in 1971 door de destijds 33 jarige Klaus Schwab.
De leden zijn duizend internationale bedrijven met minimaal een jaarlijkse omzet
van 5 miljard dollar, politici, mediavertegenwoordigers, wetenschappers
en ander zogenaamde prominente persoonlijkheden. Ze ontmoeten
elkaar eens per jaar in Davos (Zwitserland), maar er zijn
andere bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld
in China.En sinds 1992 hebben zij hun eigen groep van politieke wereldleiders gecreëerd en aan ons voorgesteld.
Onder de eerste afgestudeerden, zoals ik al eerder zei, zijn Angela Merkel en Bill Gates in 1992. Anderen zijn
Sebastian Kurz (voormalig bondskanselier van Oostenrijk), Justin Trudeau (premier van Canada), Jacinda Ardern
(premier van Nieuw Zeeland), Emmannuel Macron, (Frankrijk) en nog veel en veel meer. Deze groep heet de Davos
kliek en een van debelangrijkste bronnen van informatie over deze groep is te vinden in “The Great Reset” een publicatie
van Klaus Schwab.

Deze promoot openlijk de overheveling van ’s werelds eigendommen (dus jouw en mijn bezit) naar het eigen beheer van deze
superrijken. (Dit alles) onder hun één-wereldregering met een digitale munteenheid, aan ons verstrekt door één Wereldbank. Zo
zullen “in 2030 gewone mensen niets meer hebben en gelukkig zijn”. Deze laatste zin is een slogan van de WEF en is letterlijk
te vinden in Schwab’s publicatie. De groep promoot ook openlijk in nauwe samenwerking met mensen als de vermeende
verdachte Bill Gates, de Rockefellers en anderen die de drastische afname van de wereldbevolking en de manipulatie
van het DNA van de overgebleven bevolking wat allemaal moet leiden tot transhumanisme.

Het allerbelangrijkste doel is echter de door hen gecontroleerde implosie van het volledig geplunderde
financiële systeem en de invoering van een digitale munteenheid, uitgegeven door één Wereldbank, onder hun
controle en, net zo belangrijk, de introductie van één Wereldregering onder de VN, die inmiddels sinds 2019 onder
hun volledige controle is. Voor dit doel hebben ze concrete plannen gemaakt voor deze coronaplandemie sinds op zijn
minst de lente van 2001: de operation “Dark Winter”, gevolgd door nog zo’n “repetitie”, de -Lockstep oefening- door de
Rockefeller Foundation in 2010 en uiteindelijk in “Event 201” in oktober 2019 in New York. Deze laatste werd gesponsord
door het Johns Hopkins Center for Heath Security, de Rockefeller foundation, het WEF en de Bill & Melinda Gates Foundation.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius- Breaking News over de Politiek -
- Ra-ra Hoe kan dit??? - Ontmaskering!!!


24 januari 2022

Premier Rutte:

“Ja, ik ben verheugd dat we nu echt het eind van de tunnel bereikt lijken te hebben. En zeker als we zien hoe de
ontwikkelingen in Engeland zijn en de plannen die ze daar hebben aangekondigd, kan ik u het volgende meedelen.
Een en ander zal direct morgen, 19 januari ingaan:

De 1,5 meter afstandsregeling wordt afgeschaft.
Bij sportactiviteiten is publiek weer normaal toegestaan.  
Alleen in het openbaar vervoer blijven vooralsnog mondkapjes verplicht.
Dat geldt ook voor theaters, bioscopen, musea en andere doorstroomlocaties.
Bij de onderwijsactiviteiten hoeft geen mondbescherming meer gedragen te worden.
Alle winkels mogen weer open, volgens hun normale openings- en sluitingsregelingen.
3G-regeling wordt afgeschaft. We zullen ook stoppen met het trachten in te voeren van een 2G-regeling
Quarantaineregels worden beperkt tot personen die symptomen hebben en via een sneltest of PCR-test positief blijken te zijn.
Alle horeca mag open tot 24 uur. Als alles naar wens verloopt, zal dat over 4 weken worden aangepast, aan de normale openings-
en sluitingstijden. Buiten zijn er geen restricties aan het aantal personen samen.

Vanzelfsprekend zullen we ons maximaal inspannen om onze zorgcapaciteit uit te breiden. En maken we een plan van aanpak
voor het geval in het najaar er weer een heviger uitbraak van Corona komt of dat de griep ernstiger toeslaat dan normaal.

Het OMT is, onder dankzegging, ontbonden.

Ik ben verheugd dat we al zo snel na het aantreden van dit kabinet dit positieve nieuws met u allen kunnen delen.
Het symboliseert dat we de crisissituatie overwonnen hebben dankzij de inspanningen en opofferingen van
velen in de samenleving. Ik dank hen allen voor hun grote inspanningen en in het besef dat we het
zonder die inspanningen en opofferingen niet hadden kunnen realiseren. Laten we gaan
genieten van een samenleving, die zeker over een aantal weken weer als
normaal eruit ziet.”

https://www.maurice.nl/2022/01/17/uitgelekte-tekst-van-ingelaste-persconferentie-van-18-1-2022/

Dan nog even over The voice of Holland waar Pedofielen en Satanisten misbruik hebben gemaakt van kinderen.
Waaronder: Ali B, John de Mol enz. enzovoorts ......... Hier walgen wij van, zij allen moeten direct opgepakt worden.
Hmm, afleiding of zo.....

Nederlandse politici en de entertainment business mogen direct opgepakt worden voor hun wandaden en direct
worden afgevoerd naar de gevangenis. Tevens zullen er meer mensen moeten worden opgepakt wegens corruptie.

Wilt u nog meer onderzoeken bekijken klik dan op de onderstaande link:

StevenBrown AmsterdamNoir - YouTube

Nog even een video Tip! Deze gaat over de UK Engeland waarbij
aangifte wordt gedaan tegen alle maatregelen en de regering.

Hier vind je de video: https://lesabbott.com/UK-LAW-SUIT/uk-court-case.mp4

Marcelius onderzoeker
van list leugen en bedrog.BREAKING NEWS

Engeland Beëindigt Alle COVID Paspoorten,
Masker-Verplichtingen & Werkbeperkingen


Door:  Lily Zhou
20 januari 2022
Beperkingen waaronder COVID-19 pasjes, maskermandaten, en werk-van-huis-richtlijnen zullen in Engeland worden opgeheven,
zo heeft de Britse premier Boris Johnson woensdag aangekondigd. Johnson suggereerde ook dat de regels voor zelfisolatie eind maart
ook de prullenbak in kunnen als de pandemie van het CCP-virus (Chinese Communistische Partij) endemisch wordt. Met onmiddellijke
ingang vraagt de Britse regering niet langer van mensen om thuis te werken. Het COVID pasjesmandaat voor nachtclubs en grote
evenementen wordt niet verlengd wanneer het op 26 januari afloopt. En vanaf donderdag zal het dragen van een binnen
masker nergens in Engeland meer verplicht zijn.

De verplichting voor middelbare scholieren om maskers te dragen tijdens de les en in gemeenschappelijke ruimten
zal ook uit de nationale richtsnoeren van het Ministerie van Onderwijs worden geschrapt. Bulderend gejuich van
wetgevers was te horen in het Lagerhuis na Johnson’s aankondigingen over maskers. Premier Boris Johnson
spreekt tijdens Prime Minister’sQuestions in het Lagerhuis, Londen, op 19 jan. 2022 House of
Commons/PA)

Mensen die positief testen op COVID-19 en hun niet-gevaccineerde contacten zijn nog steeds verplicht om
zichzelf te isoleren, maar Johnson zei dat hij “heel erg verwacht[en] de regel niet te vernieuwen” wanneer de
betreffende verordeningen op 24 maart aflopen. “Naarmate COVID endemisch wordt, zullen wij de wettelijke
voorschriften moeten vervangen door advies en begeleiding, waarbij mensen met het virus worden aangespoord
om voorzichtig te zijn en rekening te houden met anderen,” zei de premier.

Gevraagd naar het schrappen van de testvoorschriften voor gevaccineerde reizigers die naar het VK gaan, zei Johnson
dat de regering bezig is de testregelingen voor reizen te herzien en dat in de komende dagen een aankondiging kan
worden verwacht. Maar hij weigerde het vaccinatiemandaat voor werknemers in de eerstelijns-gezondheidszorg
te heroverwegen, en hield vol dat “het bewijs duidelijk is dat werknemers in de gezondheidszorg
gevaccineerd moeten worden.”

Johnson vertelde parlementsleden dat het kabinet woensdagochtend besloten had de zogenaamde “Plan B”-
maatregelen te schrappen, omdat uit de gegevens blijkt dat de Omicron-golf nationaal zijn hoogtepunt heeft bereikt,
en hij schreef de stabiliserende aantallen ziekenhuisopnames toe aan “de buitengewone opkikkercampagne” en de naleving
van de beperkende maatregelen door het publiek. De afschaffing van de “Plan B”-maatregelen tegen het CCP-virus kwam er toen
de premier vocht tegen de toenemende druk die hem opriep af te treden wegens vermeende lockdown-breakpartijen in Number 10
Downing Street, de ambtswoning van de premier, tijdens de pandemie.

Het kwam ook nadat Nummer 10 maandag een petitie had ontvangen die door meer dan 200.000 mensen was ondertekend, en
waarin werd opgeroepen een einde te maken aan de vaccinpaspoorten en soortgelijke COVID-certificaten. Een aparte petitie
waarin wordt opgeroepen tot het terugdraaien van vaccinmandaten voor gezondheidswerkers, die maandag ook bij
Number 10 werd bezorgd, kreeg ongeveer 160.000 handtekeningen.

Regeringen in Schotland en Wales hebben ook aangekondigd de Omicron-controles op te heffen,
maar het verplicht dragen van binnenmaskers en COVID-pasjes zullen van kracht blijven.

> BRON <WELKOM
EUROPA

European Demonstration for Democracy

Op 23 januari is er in Brussel een grote internationale mars:

Zondag 23 januari werkt Europeans United samen met United we Stand Europe en Europe-united
samen  om Europa te verenigen in Brussel. Facebook event: https://fb.me/e/1cFnIhmRv

Zie ook video interview met de organisator onderaan de pagina.
"SAMEN VOOR DE MENSHEID VANUIT BELGIE"

Naar verwachting zullen er ongeveer 1 miljoen mensen zijn die samenkomen vanuit alle landen en windstreken!!
Zondag 23 januari wordt wel een heel speciale dag, het is ook Europees, vanuit alle landen komen ze met bussen,

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Roemenië,...En zoals wij het begrepen hebben komt ook Reiner Fuellmich
spreken op het podium in Brussel, en nog andere bekende mensen die mee zitten in dezelfde kijkvisie (vanuit Frankrijk)

"Ensemble pour l'humanité à partir de la Belgique" Nous attendons environ
1 millions de personnes qui se réuniront de tous les pays et coins du monde !!
PARALLELLE SAMENLEVING

CORONA NUCHTERHEID SITE16 januari 2022

Je hoort de term steeds vaker: PARALLELLE SAMENLEVING of de PARALLELLE MAATSCHAPPIJ. Logisch, de overheid
maakt het de burgers steeds moelijker. In het begin vecht je er tegen. Tot dat je merkt dat de weerstand zo groot is, dat je denkt:
bekijk het maar met je klerezooi, we regelen het zelf wel. Op dat punt staan steeds meer mensen. Maar dat valt nog niet mee.

Winkels dicht, horeca dicht, mondkapjesplicht, PCR-testplicht, vaccinatieplicht. Het stuit steeds meer mensen tegen de borst. Kunnen
we niet zelf zorg regelen voor de mensen die dat nodig hebben? Kunnen we niet zelf les gaan geven aan onze kinderen? En verder: voedselvoorziening? energie? eigen munt? Ja alles kan, maar dat is nog maar zo niet gedaan. Eigenlijk best wel megalomaan.
Toch zijn er meerdere partijen al mee bezig.

Ook op  Café Weltschmerz was er het gesprek tussen Ad Broere en Pieter Stuurman dat onder andere ging over de
parallelle maatschappij. Het gaat erom: de bevolking moet zelf in actie komen. De overheid geeft niet thuis. De
overheid is er niet voor de burgers die gewoon hun leven willen leven en zelf wel uitmaken welke risico’s
ze willen lopen.

Ook professor  Bob de Wit pleit er voor dat wij burgers zelf het heft in handen nemen om de maatschappij die
sowieso enorm gaat veranderen, de juiste kant op te sturen. Hij heeft het niet direct op de parallelle samenleving,
maar daar begint het natuurlijk wel mee. Eerst klein, naast de mainstream, en daarna als het goed is, steeds meer
terrein winnend de overhand gaat krijgen.

GA NIET IN GEVECHT MET HET SYSTEEM, MAAR STEUN ELKAAR

Wij kiezen ervoor om niet in gevecht te gaan met het systeem maar zetten een parallel systeem op waarin mensen elkaar
steunen en zetten in op lokale bedrijvigheid. Door binnen de maatschappij een parallelle samenleving te creëren krijgen we
weer grip op ons leven. WE MOETEN HET ZELF GAAN DOEN - Dries van der Wijk & Goitse van Wijk -

En daar sluit  Corona Nuchterheid zich volledig bij aan. Waar mogelijk gaan we initiatieven daarin steunen, alles naar onze
mogelijkheden. We zullen hierover ook steeds meer gaan berichten. U gaat hier zeker meer van horen. We roepen
mensen ook op zich hierin te verdiepen en te kijken wat je hier zelf in kan bijdragen.

Ideeën zijn altijd welkom.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius
Klaus
Schwab en Christine Lagarde zwaaiden
om bij een grote Witte Hoeden overwinning

Benjamin Fulford
13 december 2021

De coalitie die vecht om de aarde te bevrijden van Satanische overheersing behaalde vorige week een grote
overwinning door daadwerkelijk de controle van de VN en de Europese Centrale Bank over te nemen, zeggen
bronnen van de Mossad en het US Space Command (USC). Dat zat er achter de bezoeken aan Antarctica vorige
week van de directeur van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab en hoofd van de Europese Centrale
Bank Christine Lagarde.Schwab-Lagarde en hun teams dachten dat ze naar Rothschild Eiland in Antarctica gingen om nieuwe
marsorders van de Khazariaanse Maffia te krijgen. Wat ze niet wisten was dat Rothschild Eiland was
overgenomen door de alliantie ter bevrijding van de aarde.Dit is wat een bron van het US Space Command [voormalig Pentagon] had te zeggen: Het Schwab team wist niet
wat de bedoeling van de reis was. Ze volgden orders van hun meesters, tenminste, dat dachten ze. Er werd een kleine
misleiding opgevoerd. Ze kregen de kans om óf zich aan te sluiten bij de alliantie/goedgezinde mensen óf geëlimineerd
te worden. Ze kozen voor het eerste. En zoals het spreekwoord zegt “De tijd zal leren of ze deze keuze echt waar maken”.

Ons werd verteld te letten op de verandering wanneer ze zijn teruggekeerd. In de komende 2 weken of zo zullen
meerdere overheidsfunctionarissen positief getest worden en in “zelf-quarantaine” gaan. We weten wat dat
betekent. Er zijn al signalen dat Schwab, een lid van de Rothschild familie die eigenaar is van de VN,
die instantie al nieuwe marsorders heeft gegeven.Het grootste teken is de onmiskenbare afbouw
van de “pandemie” angst- en vaccinatiecampagne zoals het volgende nieuwsbericht toont:

De Epoch Times rapporteerde vrijdag dat de WHO eindelijk hun vraag voor commentaar had beantwoord en had bevestigd
dat de instantie niet één dode kon melden die toe te schrijven was aan omicron. CDC [Centrum van Ziektecontrole en Preventie]
directeur Rochelle Walensky bevestigde vrijdagmiddag dat in Amerika slechts één patiënt in het ziekenhuis was opgenomen
als gevolg van omicron.

Klik hier voor de link.

En zo bleek plotseling een “nieuwe variant die 500 keer dodelijker zou zijn” vals te zijn. Dit nieuws geeft ook een aanwijzing
voor de nieuwe marsorders die aan Lagarde zijn gegeven: De nieuwe Duitse Minister van Financiën Christian Lindner heeft
zijn debuut gemaakt als minister van financiën door een injectie van Euro 60 miljard voor het klimaat aan te kondigen.
De fondsen daarvoor zullen komen uit eerder ongebruikte verplichtingen.

Klik hier voor de link.

Dit is een teken dat de Duitse Centrale Bank is overgenomen en dat de “ongebruikte verplichtingen” fiatgeld is dat
wordt gedrukt voor redenen van milieubescherming. En zo zien we leiders die de pandemie-angst afzwakken terwijl ze
geld drukken voor andere redenen dan oorlog en ziekte.Maar vergeet niet dat we uiteindelijk te maken hebben met een
strijd over het psychologisch beslissingsproces wat wij als soort in de toekomst doen. De strijd gaat tussen degenen die
angst en haat willen gebruiken om ons tot slaaf te maken en degenen die met elkaar een betere toekomst willen
opbouwen. In dat opzicht krijgen we veel berichten over een massameditatie op 21 december om positief
denken te stimuleren. Deze meditaties zijn niet religieus maar bedoeld om positief denken te
bevorderen omdat de beste manier om het negatieve aan te pakken, het positieve is.

Nu we het over het positieve hebben, er zijn signalen dat de Witte Hoeden op het punt staan de corporate
propagandamedia over te nemen. CIA-bronnen vertellen ons dat in het bijzonder CNN grondig gezuiverd zal
worden en veranderd in waarvoor het bedoeld was: een bron van waarheid en feiten. Deze kop geeft aanwijzingen
voor wat er gebeurt: “Een CNN medewerker werd vrijdag aangeklaagd op drie punten dat hij een faciliteit van interstate
commerce gebruikte om minderjarige meisjes te misbruiken.” [interstate commerce is een wetsartikel in de Grondwet van de
Verenigde Staten]

Klik hier voor de link.

De sleutel hier is “faciliteit van interstate commerce”, want dat maakt het mogelijk om CNN, Google en andere corporate media
giganten systematisch te onderzoeken op kindermishandeling. Onze bronnen zeggen dat de officieel aangeklaagde al luid en
duidelijk zijn CNN bazen enz. verraadt. Dit is een Fox News reactie op de witwas-rechtszaak van Ghislaine Maxwell over
pedofilie aanklachten. De grootste ontwikkeling daar was dat een van de slachtoffers in de rechtbank
verklaarde dat ze een foto had gezien waarop Ghislaine naakt was en zwanger.
Wat is er met de baby gebeurd?

Klik hier voor de link.

Hoe dan ook een andere indicatie dat de witte hoeden een eind maken aan mediabedriegerij is dat actrice Jussie Smolett schuldig
werd bevonden aan het voorwenden van een rassenhaat-misdaad. Dit is bewijs dat de financiering door de Chinese Communistische
Partij van Antifa’s pogingen om in de Verenigde Staten een rassenoorlog te ontketenen wordt stopgezet.

Klik hier voor de link.

Er is ook een gecoördineerde, internationale juridische aanpak van de Khazariaanse maffia op meerdere fronten: Weet je nog hoe
Mark Zuckerberg’s alter-ego – de nep-woordvoerder van de US president “Jens Psaki” – een aantal weken verdween terwijl zijn
Facebook Corporation werd overgenomen en de naam werd veranderd in “Meta”? Wel, nu zeggen Meta’s advocaten tijdens
een openbare rechtszitting dat “fact checks” “opinies” zijn.

Klik hier voor de link.  

Deze zelfde “fact-checking” communicatienetwerken worden nu ook aangewezen als de werkelijke oorzaak van de
“pandemie”. Op 23 november 2021 vroegen 289 organisaties en 34 particulieren het V.S. Hooggerechtshof om
een clausule nietig te verklaren in de Telecommunications Act van 1996 die plaatselijke overheden
verbiedt om de zendmasten voor de mobiele telefonie in overeenstemming te brengen
met de voorschriften op basis van gezondheid en het milieu.

Klik hier voor de link.  

De inlichtingendiensten van de wereld zijn zich volledig bewust dat de meeste “coronavirus” doden in feite het gevolg zijn
van elektromagnetische aanvallen, dus maakt deze stap de weg vrij voor massa-arrestaties van telecommunicatie managers,
zeggen CIA-bronnen. Ook ontving het Internationaal Strafhof op 6 december een klacht over misdaden begaan door UK
overheidsfunctionarissen en internationale wereldleiders. De gemelde misdaden zijn: verschillende schendingen van
de Neurenberg-code, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie tegen de
bevolking van de UK.

Klik hier voor de link.

Dit is een openlijk teken dat criminele leiders van Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de UK al snel tegenover
aanklachten van oorlogsmisdaden zullen komen te staan, beloven bronnen van MI6. Hier is een blik op slechts enkele
van deze misdaden: De premier van Australië Scott Morrison vergeleek vorige week het vaccineren van Australiërs met “het
drijven van schapen door het hek”. De netto waarde van de premier van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern is intussen omhoog
gesprongen naar $25 miljoen per december 2021 vergeleken met slechts een netto waarde van $500.000 in november
van het vorige jaar.

Klik hier voor de link.  

Zou het haar band met Pfizer kunnen zijn? Waarom zou ze anders zeggen “Er zal geen eindpunt aan dit vaccinatieprogramma
komen… ze zullen terug moeten komen of wij zullen naar ze toegaan.” Vergeet niet dat deze zogenaamde vaccins zelfs nog nooit
hebben bewezen “Covid” tegen te gaan, ondanks al hun lelijke bijwerkingen. En zouden we haar Jacinda of Jack moeten noemen?
De video hieronder laat zien dat er iets swingt in het kruis.

Klik hier voor de video.

In Canada, zegt een predikant in Ontario dat predikanten in zijn gebied “werden omgekocht… om de leden van onze kerk zover
te krijgen mee te gaan met deze onheils [Covid] agenda.”

Klik hier voor de link.  

Maar nu, na geprobeerd te hebben om zoveel mogelijk onderdanen te dwingen de COVID-19 injectie te halen, krabbelen
veel landen in de wereld terug en waarschuwen dat deze injecties serieuze hartproblemen, enz. kunnen veroorzaken.

Klik hier voor de link.

De kans is zeker dat heel wat advocaten de komende maanden en jaren rijk zullen worden door Pfizer, Moderna enz.
voor het gerecht te dagen. De werkelijke vraag is echter wanneer de opperheren van deze bedrijven, de Rockefellers/
Rothschilds eindelijk uit hun gezag verwijderd zullen worden. Zoals in het begin van dit verhaal is vermeld, lijken de
Rothschilds te zijn omgedraaid, dus moeten we nu gaan zien wanneer de door Rockefeller gecontroleerde nep
Biden-regering instort. Een teken dat dit al snel zou kunnen gebeuren is dat de corporate-ratten het schip
verlaten. Insider Score gegevens tonen dat corporate-ingewijden gedurende de maand november
een verbijsterende $63.5 miljard aan aandelen hebben verkocht, een 50% sprong ten
opzichte van alle aandelen in 2020.

Klik hier voor de link.

De mega-bedrijven verlaten nu ook zo snel mogelijk het vaccinmandaat.

Klik hier voor de link.  

Zoals de chart in deze link laat zien is de door Rockefeller gecontroleerde Amerikaanse effectenbeurs onmiskenbaar
een reusachtige hallucinatie aan het worden. Hij blijft stijgen zelfs terwijl de werkelijke levensstandaard met een snelheid
van 10% per jaar daalt (het werkelijke inflatiecijfer minus de groei van het bruto binnenlands product).

Klik hier voor de link.

Boze burgers gaan over tot plundering en wetteloosheid als wraak. Plundering heeft San Francisco al veranderd in een
spookstad. Los Angeles, Chicago, New York enz. liggen daar niet ver op achter.

Klik hier voor de link.

De overlevende Rockefellers verschuilen zich in Zwitserland maar Zwitserse bronnen beloven dat ze gearresteerd zullen worden.
Natuurlijk doet de Khazariaanse Maffia alles wat ze kunnen om aan de macht te blijven. Japan wordt bedreigd met aardbevings
wapens omdat hun overheid zich voorbereidt om openlijk aan te kondigen dat Fukushima een terreuraanval was, geleid
vanuit Zwitserland en Israël, zeggen bronnen van de conservatieve vleugel.

Een sleutelgetuige van de Fukushima aanval wordt ook geïntimideerd door doodsbedreigingen zoals dit nieuwsitem laat zien:
Het ministeriële comité dat toezicht houdt op de handelingen van de Shin Bet veiligheidsdienst verklaarde zondag dat ze
ermee stoppen om de vrouw en volwassen zoon van voormalig premier Benjamin Netanyahu persoonlijke beveiliging
te geven, zes maanden nadat de oude leider uit de macht werd gezet. De beslissing, die maandag effectief
werd, kwam ondanks smeekbedes van Netanyahu dat zijn familie geregeld wordt
blootgesteld aan doodsbedreigingen.

Klik hier voor de link.  

Natanyahu werd op band opgenomen terwijl hij de toenmalige Japanse premier Kan Naoto belde op de dag na
Fukushima en dreigde om Mt. Fuji te laten uitbarsten tenzij Japan al haar buitenlandse valuta bezittingen zou overhandigen
aan Israël, zeggen bronnen van de Amerikaanse geheime dienst en het Japanse leger. Het is natuurlijk niet waarschijnlijk dat Israël
zelf in haar huidige vorm nog veel langer zal overleven. Premier Naftali Bennett ging zondag naar Abu Dhabi voor een ontmoeting
met Kroonprins Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dit was de eerste reis door een Israëlische premier naar de Verenigde
Arabische Emiraten. Dit heeft allemaal te maken met de op handen zijnde val van de Israëlische kolonie Saoedi Arabië.

Klik hier voor de link.

Zoals de aan de Mossad verbonden site Debka opmerkt “De twee leidende Golf heersers Sheikh Mohammed bin Salaman
(MbS) van Saoedi Arabië en Sheikh Muhammed bin Zayed (MbZ) van de Verenigde Arabische Emiraten hebben het gevoel
dat ze noch op Amerika noch op Israël kunnen rekenen voor bescherming tegen de politieke intriges van Iran.”

Klik hier voor de link.

Wat dit betekent is dat het Amerikaanse leger niet langer zal vechten voor Israël en dus heeft dat land nu Iran om bescherming
moeten vragen of anders overgenomen te worden door Turkije. Het Amerikaanse leger wordt intussen systematisch gezuiverd
van leden van de vijfde colonne zoals Generaal Michael Flynn zoals dit nieuwsbericht illustreert: Col. Earl Matthews die diende
in de Nationale Veiligheidsraad en het Pentagon tijdens de regering van Donald Trump, beschuldigt Michael Flynn’s broer
en een andere generaal uit het Amerikaanse leger ervan het sturen van de Nationale Garde naar het Capitol te hebben
vertraagd, als antwoord op het oproer van 6 januari.

Klik hier voor de link.

Capitol Politiecommissaris Steven Sund “smeekte” om de Nationale Garde onmiddellijk in te zetten bij het Capitol nadat
relschoppers de bewaakte grens hadden doorbroken. Piatt en Flynn ontkenden het verzoek.

Klik hier voor de link.

Vergeet niet dat het 6 januari incident een door de Khazariaanse Maffia ontworpen valstrik was voor Amerikaanse
patriotten. De Amerikaanse strijdkrachten hebben sinds januari 2020 Washington DC verlaten en worden nu
geleid door Space Command vanuit Cheyenne Mountain en de Thule luchtmachtbasis in Groenland,
zeggen USC- bronnen. [USC = United States Congress] Ze beloven spoedig grote manoeuvres.
Maak nou alsjeblieft je anti-zwaartekracht vliegende schotels eens bekend en beschikbaar
voor het grote publiek. Maar, zoals met al dit ruimtevaart-achtige spul, geloof het
pas wanneer je het ziet. Met dat thema willen we dit weekverslag besluiten
met een mysterieuze foto die ons werd toegestuurd door de
Russische inlichtingendienst FSB. Wat denkt u
ervan, kan dit werkelijkheid zijn?Benjamin Fulford

Lay-out by
MarceliusOordeel zelf maar, het hele leugen Demissionair kabinet MOET ........ !
Voor welke
keuze ga jij?


Door: Event.nl
26 oktober 2021
Hoe vaak horen we nu niet de opmerking: “Je hebt toch de keuze!”. Inderdaad: alles wat wij in ons leven doen is het
gevolg van een keuze, hetzij bewust, hetzij onbewust. Maar de keuze waar het hier over gaat is: je kunt ervoor
kiezen om je te laten prikken of testen, of om de toegang geweigerd te worden tot allerlei zaken, tot en met
zelfs de meest recente discussie; medische zorg!

Laten we deze discussie nu eens uit het zo zwaarbeladen C-onderwerp trekken. Bijvoorbeeld: jij hebt een fiets en
ik besluit deze fiets van jou af te pakken. Daarna zeg ik dat je de keuze hebt om: of de fiets bij mij te laten, of de fiets
terug te kopen, of er iets voor te doen om de fiets terug te krijgen. Vind je dat redelijk?

En wat er nu gaande is, is dat de overheid ons een grondwettelijk recht heeft afgenomen, onze vrijheid om dat te doen of
daar te gaan waar je op dat moment zin in hebt. En dan wordt gezegd dat je kunt kiezen om deze vrijheid terug te krijgen door
het je laten toedienen van een gentherapie die zelfs nog niet eens is goedgekeurd, of door telkens weer een test te laten uitvoeren
waarmee je moet aantonen dat je gezond bent, nou ja … niet zozeer gezond, maar dat je een bepaald ‘virus’ niet bij je draagt. Vind je
dat redelijk?

En dan zo ver gaan om te praten over het de toegang tot de medische zorg weigeren aan de mensen die hebben besloten om niet
mee te gaan in deze dwang en manipulatie. Vind je dat redelijk? Want als je dat redelijk vindt zullen we ook moeten gaan praten
over het de toegang tot de medische zorg weigeren aan de mensen die:

1. Lichamelijk letsel hebben opgelopen door het uitoefenen van een gevaarlijke hobby of sport, want …
ze hebben toch de keuze om het gevaar uit de weg te gaan!

2. Lichamelijke klachten hebben (zoals diabetes 2, hart- en vaatziekten) door het hebben van een ongezonde
lifestyle, want … ze hebben toch de keuze om goed voor hun eigen lichaam te zorgen!

3. Met longkanker worden geconfronteerd doordat ze hebben gerookt, want … ze hebben toch de keuze om de
sigaretten weg te gooien!

4. Lichamelijk letsel hebben opgelopen door het hanteren van gevaarlijke gereedschappen zonder de benodigde
beschermingsmaatregelen te nemen, want … ze hebben toch de keuze om zich goed te beschermen!

5. Een groot overgewicht hebben en vragen om een maagverkleining of een maagband, want … ze hebben
toch de keuze om minder en gezonder te eten!

6. Slechte gebitten hebben door het eten van te veel suiker, want … ze hebben toch de keuze om
de suiker te laten staan!

Nou ja, we kunnen deze lijst heel lang gaan maken, maar de boodschap is duidelijk. Feit is dat op dit moment een hele grote
groep mensen in deze categorieën valt en dat we daarmee geen overbelaste ziekenhuizen meer hebben, dat de gezondheidszorg
behoorlijk goedkoper zal worden en dat velen die in de gezondheidszorg werken een WW-uitkering kunnen gaan aanvragen.

Maar de hamvraag is: Wat vind jij redelijk? Inmiddels is wel duidelijk geworden dat er veel mensen zijn die maar doen wat de ‘overheid’
van hen verlangt, ook al zijn ze het er niet mee eens, om hun eigen leven en/of dat van hun naasten te vergemakkelijken. Is het niet
veel redelijker dat de mensheid zijn eigen verantwoordelijk gaat nemen: voor zijn zelfbestuur, voor zijn gezondheid, en de keuzes
die men in zijn leven wil maken. In plaats van zich te richten naar een ‘overheid’ die door ons op zijn stoel is gezet en door ons
wordt betaald, die dus moet doen wat wij van hen vragen, en die moet worden weggestuurd op het moment dat zij daar
niet aan voldoen.

Wij zijn de werkgever en de overheid is de werknemer! En waar een werknemer de opdrachten van de werkgever
niet uitvoert kan deze werknemer worden ontslagen. Dus, laten wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen.
DAT is de keuze die wij moeten maken!

In Licht en Liefde, Veronica

Lay-out by:
MarceliusHonderd advocaten bewijzen dat
de pandemie een misdaad is.

Door: Stop World Control
13 oktober 2021
Hoe kunnen we ons verzetten tegen deze greep naar de wereldmacht? Door te begrijpen hoe deze wereldoorlog gevoerd wordt.
Tanks en machinegeweren bleken ineffectief te zijn, daarom heeft men gekozen voor een veel effectievere strategie: MISLEIDING,
schrijft: StopWorldControl.com.

Een voorbeeld: mensen over de hele wereld getuigen hoe ze naar het ziekenhuis gingen voor iets wat geen enkel verband hield met
covid19, en hoe ze toch als covid19 werden geregistreerd. Ook elk sterfgeval wordt aan covid19 toegewezen. In Amerika wordt 39,000
dollar betaald per geregistreerd covid19 sterfgeval, zonder dat testen of de aanwezigheid van symptomen vereist is!

Dat gebeurt overal ter wereld en het gevolg is duizelingwekkende fraude met covid-cijfers op wereldschaal. Huisartsen hebben erkend dat
ze onder grote druk staan van hogerhand om elke ziekte of sterfgeval als covid19 te registreren. Dat is waanzin… en toch is het de realiteit.

Een tweede voorbeeld: de PCR test waarmee ‘besmettingen’ gemeten worden, is totaal onbetrouwbaar.

De uitvinder van deze test, Kerry Mullis, zei dat het absoluut niet gebruikt mag worden om een virus op te sporen. De test veroorzaakt
immers valse positieven. Waarom wordt dan juist deze methode gebruikt? Omdat het de ideale manier is om vernietigende lockdowns
en onmenselijke controlemaatregelen goed te praten. Alarmerende cijfers van zogenaamde ‘besmettingen’ worden rondgebazuind
om paniek te veroorzaken en het toepassen van dictatuur goed te praten. Het is pure misleiding met als doel totale wereldmacht
te verwerven, onder het mom van ‘we moeten je beschermen tegen deze ziekte’.

Maak waarheid bekend!
Hoe kunnen we strijden tegen deze wereldwijde misleiding? Door waarheid bekend te maken!

Op StopWorldControl.com zijn honderden wetenschappers aan het woord, die de leugens van media en overheden ontmaskeren.
Deze eerlijke wetenschappers en artsen worden over de hele wereld de mond gesnoerd. Hun video’s worden verwijderd, websites
weggehaald, ze worden belasterd, enz. Er is een censuur gaande die de mensheid nooit eerder heeft gezien. De macht van misleiding
zet alles op alles om de stem van waarheid te onderdrukken. Daarom moeten we opstaan en waarheid bekendmaken. Deel daarom
de website StopWorldControl.com waar je maar kunt. Stuur de website naar verantwoordelijken in de samenleving: politie,
onderwijs, gezondheidszorg, enz. Stuur de website naar artsen, leerkrachten, burgemeesters, enz. Hun contact info
vind je heel makkelijk op internet.

Doe het aub! Zit niet apathisch neer, klaag niet alleen maar op social media, maar doe iets krachtigs. Het kan zijn dat
mensen ontkennend reageren, wat begrijpelijk is. Als iemand altijd blindelings de misinformatie van de media
gelooft, dan wordt zo iemand gehersenspoeld. Wanneer ze dan ineens waarheid onder ogen
krijgen, is dat een enorme schok. Heb daar begrip voor.

Blijf gewoon waarheid delen. Eerlijke mensen worden op den duur toch wakker.

Dokter Reiner Fuellmich is een wereldberoemde procesadvocaat, die al decennia lang grote frauduleuze bedrijven aanklaagt.
Dr. Fuellmich en een uitgebreid internationaal netwerk van honderd advocaten hebben meer dan honderd experts uit alle
wetenschappelijke disciplines ondervraagd. Zij hebben overtuigend bewijs dat de pandemie en de lockdowns de ergste
misdaden tegen de mensheid zijn, ooit begaan. Ontdek in de video hieronder wat deze verbazingwekkende held
van de mensheid onthult…

BEKIJK DE ONTLUIKENDE VIDEO : KLIK HIER

> BRON <

Reiner Fuellmich – advocaten hebben bewijzen dat pandemie misdaad tegen mensheid is!
Copyright © 2021 door StopWorldControl.com. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke
herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden
gegeven.

Lay-out by:
Marcelius


Ik ben Veronica en ik heb een mening,

Door: Info-blog The Event-NL

6 oktober 2021
Al vele jaren is er een omgangsvorm die getuigt van respect voor de meningen en waarden van anderen. Als ik bijvoorbeeld
iemand uitnodig om te komen eten vraag ik aan die persoon of er bepaalde zaken zijn die hij of zij niet wil of kan eten. Daarmee
respecteer ik de mening van die ander over dat bepaalde voedingsmiddelen niet goed zijn voor zijn of haar gezondheid, of de mening
dat het nuttigen van deze voedingsmiddelen niet goed is voor het algemeen welzijn van dier en mens.

Maar nu wordt steeds meer voorbijgegaan aan deze vorm van respect voor de ander. Mensen die verklaren dat zij niet getest of geprikt
willen worden omdat zij van mening zijn dat deze ‘behandelingen’ niet goed zijn voor hun gezondheid, worden nu buitengesloten.
Families die feestjes gaan vieren in restaurants en daarbij gewoon stellen dat er een QR of test plicht is, en daarmee dus
iedereen buitensluiten die zich niet wil conformeren aan deze opgelegde controle, ofwel discriminatie.

Ja, discriminatie, hetgeen verboden is in onze Grondwet die steeds meer met de voeten wordt getreden. En als er vergelijkingen
worden gemaakt met de langzaam uitgevoerde maatregelen die voor en tijdens WOII werden uitgevoerd, wordt er moord en brand
geschreeuwd dat dit toch echt niet kan. Het is te verschrikkelijk voor woorden om deze ‘je doet het voor een ander’ hersenspoeling
daarmee te vergelijken, zeggen de zogenaamde deugers. Maar wie deugt er hier nu?

Hoeveel mensen beseffen welke tol dit alles legt op onze toekomst, onze kinderen! De kinderen die nu opgroeien, in deze maatschappij
met zijn intolerantie voor andere meningen, met zijn bangmakerij, met zijn ‘maatregelen’ die tot doel hebben om ieder plezier in het
leven te onderdrukken, in een regime waarin wordt opgelegd dat je alles moet doen wat een ander zegt en daarbij jouw eigen
intuïtie volledig moet negeren, deze kinderen zijn de getraumatiseerde zielen die in de toekomst het beleid gaan
bepalen, die in de toekomst de samenleving vorm gaan geven. Wat kunnen we daarvan verwachten?

Dit is een oproep aan iedereen om zich niet te laten meeslepen in de waan van de dag, dat het zo fijn is om lekker in een
restaurant te kunnen eten of om naar een schouwburg of event te gaan, en ach, die QR nemen we dan maar op de koop toe.
Nee lieve mensen, daarmee houden we een systeem in stand dat ten doel heeft om volledige controle te hebben. Iedereen die
zich verdiept in de soort maatschappij die nu in China dagelijkse gang van zaken is, kan zien waar dit toe gaat leiden. Klaus Schwab
van World Economic Forum zegt niet voor niets: “you’ll own nothing, but you will be happy”.

Om een beeld te krijgen van waar dit naar toe gaat zou je het boek 1984 van George Orwell
kunnen lezen, of de modernere daarop gebaseerde versie 2044 van Robert Bridgeman.

Ik kwam laatst een uitdrukking tegen die perfect weergeeft wat er gaande is:

HET KNAPPE VAN HET SYSTEEM IS DAT HET DE SLAVEN LEERT OM HUN SLAVERNIJ LIEF TE HEBBEN

En ja, er zijn mensen die mij veroordelen omdat ik het over slavernij heb. Maar bedenk dat een systeem waarbinnen je dingen moet doen
die een ander jou oplegt een slavernij is. En wij zijn slaven van het geld; wij moeten werken om onze naasten te kunnen onderhouden,
om ons huis en levensonderhoud te kunnen betalen, om veel te betalen voor onze gezondheidszorg. En, laten we eerlijk zijn, we
geven niet graag ons comfortabele leventje op waarbinnen het vooral gaat om materiele zaken.

> BRON <

Neem weer controle over jouw leven! Gebruik jouw eigen
kracht en vaardigheden, en leef in vrijheid!
In Licht en Liefde, Veronica

Lay-out by:
Marcelius


D-day : (Operatie Overlord)

383.689 doden en gewonden......

6 juni 1944......

Door: Harry Audenaerd
26 september 2021
Kennen we hem nog, misschien, toch, ergens ver weggestopt in ons geheugen. Jaaaaaaa, vast wel. De dag dat geallieerden
voet aan wal zetten en de stap naar bevrijding inleidden. We mogen geen vergelijking maken, neeeeee, mag niet, punt. Doe het
lekker toch, lekker puh, iets onder de noemer van vrijheid van meningsuiting. Mijn belevingswereld en gevoel en niemand die mij
daar vanaf houdt. De 1e stap van bevrijding tot aan de werkelijke in Nederland duurde bijna 1 jaar, vergeet dat nooit. De vrijheid
werd niet terug gewonnen in 1 dag. Het heeft, bloed, zweet en tranen gekost. Het heeft vele doden en gewonden gekost, het is
nu eenmaal zo, ik kan het niet mooier maken helaas.

25 september 2021.

Het grote uitsluitingsfeest is begonnen. Hear, hear, hang de slingers buiten en vier het feestje. Maar alleen als je een QR in
bezit hebt. Degenen die dit niet hebben sluiten we gewoon buiten.!!!! JAAAA, jouw ongeprikte geliefde, je kinderen, je
vrienden , je kennis, je collega, een oom of tante, een neef of nicht en misschien wel je buurman of buurvrouw.

We zetten ze heerlijk buitenspel.

Fijn toch, een mooie gedachte toch, we doen het gewoon, lekker man,wat een heerlijk gevoel moet dat geven daar binnenin jezelf.
Je mag trots zijn op jezelf dat je kunt zeggen, "ik doe mee". We genieten er gewoon van. Tjaaaa, eigen keuze he, ze kiezen er zelf voor.
Ze moeten niet janken ze doen het zichzelf aan, toch.......... Wat zullen jullie jezelf nu toch gelukkig voelen en trots dat je lekker mee doet.
Jullie zijn kanjers, swaapie en consorten zijn trots op jullie.

De WEF medailles liggen al klaar!!!

Chapeau, je kunt je nu aansluiten bij de "nsboa" ,ze hebben er nog vele extra nodig namelijk!! Oe, help , foei Harry, te confronterend,
dit mag niet....Nee, dit mag niet, dit vergelijk gaat te ver. Maar ja, ik sluit niemand buiten, dat doen jullie namelijk zelf wel en ik heb
er maar 1 woord voor over, "nsboa" van het WEF. Ik maak het niet mooier dan dat het is!!! Google maar eventjes "WEF". Brengt
echt iets moois mee voor de toekomst!!!!

25 september 2021.

QR-day is born.

Deze dag kan op 2 manieren de
Nederlandse geschiedenisboeken in gaan.

QR-DAY :

De dag van......... het WEF dictatuur.
De dag van totalitair regime en einde van vrijheid.
De dag dat Nederland zijn vrijheid wederom verloor.
De dag van het begin van de daadwerkelijke realisatie van agenda 2030
De dag van het begin van totale controle van de normale mens zoals u en ik.
Het begin van het einde van normale omgangsvormen en acceptatie van elkaar.
De dag van het begin van uitsluiting, discriminatie, wegkijken en onderdrukking.
De dag dat velen zoals ik buiten gesloten werden en dat dat maar als "normaal"
gezien wordt en zelfs omarmt wordt.

OF, QR-DAY :

De dag dat ineens vele ogen ook open gingen.
De dag dat "het verzet" zijn ware gezicht toonde.
De dag dat Nederland massaal in opstand kwam.
De dag dat de "nsboa" portalen massaal geboycot werden.
De dag van het begin van het einde van "het nieuwe normaal".
De dag dat we niet meer meededen met dit belachelijke beleid.
De dag dat Nederland liet zien waarom we gewoon Nederlanders zijn.
De dag dat het WEF een eerste verschrikkelijke trap in hun ballen kreeg in Nederland.
De dag dat politiek Nederland en hun burgemeesters compleet voor lul werden gezet
omdat de QR genegeerd werd.

"17,5 miljoen mensen op dat kleine stukje aarde".
"Die schrijf je niet de wetten voor die laat je in hun waarde"!!!

De eerste dag van opstand......

Let wel, de oorlog wordt niet in 1 dag gewonnen. Zie onze geschiedenis. Veel bloed en zeker veel
zweet en tranen zullen eerst gelaten moeten worden. Voordat de meerderheid in zal zien dat
het fout is zullen ze eerst zelf geconfronteerd moet worden met leed.

Leed door met de nek aangekeken worden omdat wij geen "beklap" op wilden zetten.
Leed wat ze nu nog niet kunnen begrijpen en waarbij ze nu nog niet bij stilstaan.
Leed van in het "gekke complottheorieën denker" hokje geplaatst te worden.
Leed van stigmatiseren, van ridiculiseren, van indoctrinatie en manipulatie.
Leed wat wij als omdenkers allang al meegemaakt hebben.
Leed van geweld door de staatspolitie en "nsboa's".
Leed wat nu nog heel ver weg lijkt te staan.
Leed van niet begrepen worden.
Leed door uitsluiting.

Leed van elke dag op MSM te horen krijgen dat wij mensen "dood" maken, dat
wij egoïstisch en asociaal zijn, dat wij onze "bek" maar gewoon dicht moeten houden.
Dit leed gaat ze nog overkomen, ze zullen er nog doorheen moeten. De eerste beste weigering
tov dit beleid zal dit leed keihard toeslaan bij ze. Een oorlog wordt nooit beëindigd binnen 1 dag.
En we zitten in een oorlog, een mindfuck oorlog.

Geef het tijd.

Heb het geloof dat QR-DAY het begin van het einde is. Heb het geloof dat 25 september 2021
de boeken ingaat als de dag van opstand en het einde van dit beleid betekent.

Ageer tegen dit beleid.
Ageer tegen een QR maatschappij.
Ageer, doe het gewoon en wees niet bang.

Zet je angst opzij, ze hebben wettelijk namelijk geen enkele houvast.
De eerste keer is moeilijk, maar de 2e en 3e keer zal al makkelijker zijn.
En vooral ageer zonder die angst, er zijn namelijk meer mensen zoals jij
dan dat jijzelf denkt.

Zet gewoon die voet over de drempel.
En je zult inzien hoeveel mensen het
eigenlijk gewoon met jou eens zijn.

> BRON <

Groet, Harry.

Lay-out by
Marcelius


Ik mag weer… ja, ik mag weer…
schrijven.. Mijn misdaad?

Onafhankelijke Pers Nederland

10 september 2021
Het, al dan niet, voorzien van een rauw of romantisch jasje, neerschrijven van feiten. Feiten over onze samenleving
en de toestand van de menselijke geest. Of beter gezegd: van de vernietiging daarvan. Ik mag weer schrijven hoe ik naar
maatschappelijke ontwikkelingen kijk. Ja, dat mag weer in Afgha… eh, Nederland, anno 2021. Ik heb mijn spreekwoordelijke
pen in niemands oog gestoken; mijn toetsenbord niet op een verkuifd en bebaard hoofd geslagen. Ik heb de Taliban niet voor
83 miljard dollar aan wapentuig geschonken. Nee, ik heb enkel geschreven.

Feiten genoemd. En dat mag niet meer… Alleen dat gegeven al, zou elk vrijheidminnend mens, de rillingen over de rug moeten doen lopen.
Maar het collectieve geweten speelt al een tijdje verstoppertje. En is verdomde moeilijk te vinden, kan ik u vertellen… De angst is groot.
Zo groot dat het de collectieve geest in zijn macht houdt. Het geweten is naar de vierde rang gepusht. Zo’n beetje als Bernard junior,
aka de koninklijke huisjesmelker, met Hugo’s Cojonarestricties heeft gedaan. Deze man doet zijn naam eer aan. Een waardig
opvolger van de oude boef uit Biesterfeld. Oh, wacht, de regels gelden natuurlijk alleen voor het plebs en niet voor de elite.

Zie feestjes Grapperhaus, Obama, de G7-orgies etcetera. Maar koning Willem zei het u al: 'Cojona is fake news…' Don't
shoot te messenger... Rede en ratio wordt het terrein van de nieuwe geuzen. Ik heb toe staan kijken hoe alle voorspellingen
die ik, en velen met mij, hebben gedaan, tot feiten zijn gepromoveerd. De fuckzens, de zogenaamde boostershots, het Cojona
paspoort, de dwang, de uitsluiting, de quarantaine-faciliteiten voor ‘de melaatsen 3.0’, de CO2-zwendel, de boeren die het veld
zullen moeten ruimen in het kader van de Green Deal… Uitgelachen zijn we hierom. Bespot. Maar onze ‘luchtkastelen’, onze
‘fantasieën’ zijn stuk voor stuk gepromoveerd tot feiten. Door dezelfde dictatoriale hand die wij bevechten en dezelfde
hand die zorgeloosheid en vreugde uit uw kinds leven probeert te persen. Feiten, heren en dames factcheckers.

Onze alledaagse werkelijkheid. En nog steeds lachen ze. Nog steeds spotten ze. Experimenteel chemisch goedje in de
aderen, stok Mia Khalifa-diep in keel en neus, dubbele mondkap, het gezicht bepukkeld door de eigen tweedehands wasem
en lachen… Lachen om de zogenaamde wappies. Spotten met rede. Een blik in de spiegel, naar onafhankelijk journalistiek werk,
teveel gevraagd… Nee, de massa gelooft liever in de sprookjes van onze roverheid die ons al decennia voorliegt. Men gelooft de
horrorverhalen van gekochte, door BigPharma gesponsorde quasi-wetenschappers die met elke leugen en elk ‘shot’ hun eigen
bankrekening zien groeien.

Mijn God, soms denk ik dat Ralph Inbar elk moment het podium op kan stappen: GOTCHA!!…. Laatst hoopte ik dat ze
Frans Bauer speciaal voor dát moment naar Hilversum hadden gehaald: ‘Ja, ja, u bent erin gestonken! Het was allemaal
één grote grap… ‘ Maar helaas. Frans kwam wel. Maar niet om Banana Split nieuw leven in te blazen. Maar om als bokszak
te fungeren voor zijn, zeer bescheiden, kijk op mens & recht. Met een aan bloeddorst grenzend fanatisme werd hij te lijf
gegaan door de roeptoeters van het Nieuwe Normaal… Frans in de wappie-hoek gedrongen. Daar waar de klappen
vallen. En ook dat hadden we voorzien… Gekochte media. Prime Time gaan ze los op zelfbeschikkingsrecht.
Pushen een walgelijk, nieuw seksueel moraal. Bij monde van diversiteitsgoeroes.

Als je je hiertegen keert, ben je een homofoob of een extreem-rechtse fascistoïde racist. Hoe doorzichtig!
Als een bergbeek in de Zwitserse Alpen, maar… niet voor de massa. Die slikt het voor zoete koek. En als het
al niet zoet smaakt, als het dan toch naar verdorven leugen riekt, slikken ze de drol die tegen de huig aan schuurt
wel door, want sociale status of carrière worden toch belangrijker geacht… Wat zal de ander van mij denken? Wat als
ik die managersfunctie aan mijn neus voorbij zie gaan? Luister liever naar de stille echo van een oud, bezwaard en knagend
geweten: Ich habe es nicht gewusst… Want ondertussen wordt er een medische apartheidsstaat uit de grond gestampt en dreigen
miljoenen mensen tot derderangs burgers te worden gedegradeerd!

De fundamenten staan er al een tijdje. De duistere contouren zijn al duidelijk te zien. ‘Eigen keuze’ hoor ik dan vaak als tegenargument
Nee, een keuze heb je pas als je volledig en juist bent geïnformeerd. Dus niet op basis van fabels en misleidende statistieken, maar
op basis van feiten. Keuze heb je als je in alle rust de consequenties ervan kunt wegen en overzien, zonder het spreekwoordelijke
zwaard van Damocles boven je hoofd te zien bengelen. Dwang of drang sluiten keuze uit. Dwang is altijd uit den boze. Zelfs
in een wereld die nooit pogroms heeft gekend. Zelfs in een wereld waar fabrikanten verantwoordelijkheid dragen voor
de ‘bijwerkingen’ van hun product. Dwang is voor een wereld waarin politici hun reet afvegen met de Grondwet
en ethisch handelen; niet het volk, maar grootkapitaal dienen.

Dwang is voor een wereld waarin media niets dan een spreekbuis zijn voor het gezag en waar Mengeliaanse proeven worden
losgelaten op de meest kwetsbaren. Oh wacht... Ralph? Frans? Iemand? Horen we de echo van het recente verleden niet? Horende
doof en ziende blind? Blijft u dat echt? Accepteren we een wereld waarin fabrikanten alleen de lusten, maar niet de lasten wensen te
dragen voor hun eigen product? En de lasten zijn er. De lijst is lang en groeiende… Groeiende op onverschilligheid, beoogde status en
gemakzucht. Mijn vrijheid stopt niet waar de angst tralies tekent op een wolk van leugens. Mijn vrijheid stopt niet voor het rode licht
van wanbeleid, onrecht en onmenselijkheid. Dus gas erop, mijn beste! There's work to be done!

Tekst: Mario Borzic

Lay-out by:
Marcelius
Onafhankelijke Pers Nederland
21-1-2021

Alles went...toch?

Tik tak. Hoort u het al. De avondklok. Uw eigen onzichtbare tralies tegen een onzichtbare vijand. Het beste wat u kunt doen is er geen
aandacht aan geven. Misschien kunt u (net als ik) er nog 1 post aan wijden maar laten we het dan gewoon benoemen voor wat het is en
het links laten liggen.  Als een verdwaalde vieze sok die lang geleden achter de wasmand was gevallen, waarvan u weet dat die er ligt maar
toch nog even laat liggen. Het is het omkijken en de energie niet waard.

Wees niet geschokt of boos. Weet u nog die andere maatregelen? Weet u nog uw 1ste reactie toen er voor het eerst de 1,5 meter regel
werd aangekondigd, uw 1ste lockdown of toen de mondkapjes werden ingevoerd? Dit is een beetje hetzelfde gevoel. Het is even heftig
maar het went wel. Echt. Het komt goed.

U gaat er namelijk aan gewend raken en dat is ook de bedoeling. Nu is de avondklok even het akelige thema, maar kijk eens achterom.
Waar hebben we allemaal al ja tegen hebben gezegd? De rest valt nu inmiddels wel mee toch? Wie heeft het nog over 1,5 meter?
Of het pakken van een winkelkar terwijl u alleen maar een pak melk nodig heeft? We doen het. In ons bewustzijn hebben we het
haast al normaal gemaakt. En u zult verbaasd zijn over waar u over een paar maanden aan gewend bent geraakt. Neem even
pauze. Even stil staan. En nadenken.

Goed hè. Psychologie. Het gaat over het manipuleren van gedrag. Net zo lang doorgaan totdat ook u eraan gewend bent.
Een onderbouwing is tegenwoordig zelfs niet meer nodig, een persconferentie, een knuffelbeer en een paar talkshows.
That does the magic! We lopen inmiddels met ongewassen mondkapjes in de buitenlucht. Nee, we zijn geen kudde,
nee we zijn inmiddels solidair met elkaar. Kom op, ziekenhuizen liggen vol. En er zijn allemaal varianten.
De tv zegt het. Gommers zegt het. Kuipers zegt het. De RIVM modellen zeggen het. We zijn
eraan gewend geraakt.

Ik wil niet een spelbreker zijn, wil hooguit de spelregels uitleggen. Dit gaat nog even duren he. Voor uw
eigen gewenning. Er komen nog o.a. uit-huis-plaatsingen en vergaande quarantaine verplichtingen, restricties
van binnenlandse reizen aan, uw kinderen gaan verplicht getest worden en u gaat er allemaal aan gewend raken.
Laat ik over de voedseldistributie nog even niets zeggen. Ik ga liever voor een maximaal schrik-effect. Stapje voor
stapje. Zonder dat u het doorheeft.

Wennen aan de avondklok dus. Ter eerste kennismaking! Paar weken maar hoor. De spoedwet was er ook maar voor 3
maanden. Totdat ook u daaraan gewend raakte. Laten we voor nu eerst even wennen aan 20.30 zodat 18.00 wat makkelijker
landt. En uiteindelijk went alles wel geloof ik. Ben benieuwd waar mensen hun grenzen liggen. Ik denk steeds dat, wanneer de
1ste kinderen depressief zijn geworden, de maat vol is maar ik begin het te betwijfelen. Ook dat went op een gegeven moment.
Shit happens. Het is blijkbaar minder tastbaar dan een onzichtbare vijand.

Auteur: Nikos FrangiskatosDe Nieuwe Maan op 13-1-2021
door Marcelius
11-1-2021

Lets Fight with love


Deze nieuwe maan vraagt waar onze vreugde is gebleven (Boogschutter AC), en het antwoord is misschien onverwacht: het ligt in
onszelf (Jupiter). Maar het is alsof we dat hebben ingeslikt. Het probleem is dat we vreugde willen hebben - in plaats van het te leven!
Vreugde ontstaat immers alleen door onze vreugde uit te drukken. Er moet een gedeelde gebeurtenis met anderen zijn, alleen op deze manier
kan de vreugde worden ervaren. Het volgende probleem: we controleren onszelf te veel, dat is waarom we de vreugde die we een of andere manier niet echt in onszelf laten manifesteren (Saturnus Conjunct onderdrukking in Jupiter). Dit heeft natuurlijk ook te maken met de Corona-regels, maar de druk komt nu vanuit de samenleving zelf (Pluto), die, omwille van de regels, ook deels bereid is om de buren te verraden. Waar dit gebeurt,
- zal ook god opnieuw worden verraden -

Natuurlijk is er meer aan de hand: dat we opbloeien van vreugde wanneer de waarheid wordt geopenbaard aan ons (Jupiter H12). Verder
is te zien dat er een algemene verandering voor ons zal zijn (maanknooppunten op de AC-DC-as), waarbij we misschien de ouderwetse
vreugden en zekerheden (AC op zuidelijke knooppunten) moeten loslaten, maar in plaats daarvan meer naar de communicatie met
elkaar en de samenwerking (DC in de tweeling op de noordelijke knooppunten) moeten gaan. In feite wil de nieuwe maan een
nieuw begin voor onszelf, ook in termen van onze passage en zelfbeschikking (zon + maan in 1).

Er staat meer op het spel, want nu moeten we weer leren wat het betekent om verantwoordelijkheid voor onszelf te nemen (Steenbok opgenomen in 1). Te lang zijn we van buitenaf vervreemd geweest, we zijn al generaties lang gewend om niet collectief voor onszelf te kunnen beslissen. Dit kan ontstaan door verzwakte genen, of is al een erfelijke probleem. Maar nu kunnen er binnenkort toevoegingen zijn, waar het van buitenaf
zegt: doe nu eens dat, wat je echt wilt (Zon H8, Maan).

Maar omdat de menigte zich waarschijnlijk volledig overweldigd voelt zal het op de tweede plaats komen. Vooral omdat ze te weinig
idee hadden en waar ze van vervreemd waren. En zo zal het voor hen voelen alsof ze zijn geleid naar een glad ijs situatie,
een nieuw terrein waarin ze zich nog steeds erg onveilig voelen (Jupiter + Saturnus in Waterman).


Step in the New World


Bovendien zouden we ons tegen het einde van de maand in een geheel andere situatie kunnen bevinden die verband houdt met hetgeen wat er
in de Verenigde Staten gebeurt. En dus herinnert de positie van de AC ons er nog eens aan dat er zoveel meer op het spel staat: we zullen worden geconfronteerd met de situatie van het opnieuw uitvinden van onszelf vanaf nul. Dit betekent dat we al heel lang reizen, zoals een'zielsvogel', een volk dat zichzelf niet mocht zijn, en omdat de pijn er zo groot is, hebben we ons vrijwel afgescheiden van de ziel van het volk, die de wereld liever van bovenaf aanvalt, omdat het onschadelijker is. Maar nu is het een kwestie van onszelf weer durven voelen, om onze ware oorsprong te
voelen en ervaren. Er is een zekere angst voor conceptie of voortplanting, want dit gevoel kan je bang maken bij de eerste gedachte.

Maar de geboorte is dreigend, en daarmee een gevoel van verlies van eerdere veiligheid - maar het was een schijnveiligheid.
Het licht van de geboorte komt plotseling, en wie zou niet eerst schreeuwen? Er is strijd en onenigheid onder de mensen
(Eris bij de IC), gecombineerd met veel woede, die ook plotseling kan vrijkomen (Mars Konj. Uranus in 4 op de 20e, werkt
vanaf 13/14). Sommigen denken ook dat ze revolutionair moeten zijn (Uranus-Lilith in 4), dit zijn de bekende groepen.
De nieuwe maan in combinatie met Pluto neemt ons mee door een diepe trans-formatieve fase voor de komende
4 weken (vanaf de nieuwe maan).

We moeten erkennen dat we de angsten moeten doorstaan die de samenleving en hogere instellingen (WHO, EU, enz.) aan ons oplegt en
dat deze moeten worden losgelaten. Er kan ook iets in het financiële systeem openbaren dat ons verrast (Uranus H2 in 4), die ook gepaard kan gaan met verlies, maar dit zal niet een fundamenteel negatief effect hebben. De 17e brengt de gelukkige bevrijding (Jupiter Qu. Uranus), een prachtige dag om al het oude achter te laten. Wij hopen in ieder geval dat dit ook de bevrijdende klap zal zijn voor Trump, die zijn
hoogtepunt bereikt op de 20ste (Mars Konj). Uranus, werkt vanaf de 16e).


Feel Freedom no Fear.


Wat moeten we doen? We gaan zoeken in onszelf om de vreugde weer tot leven te brengen, en onszelf te bevrijden van alle oude ballast die ons alleen maar tegenhoudt. Misschien moeten we onze financiën reorganiseren, of ons zelfvertrouwen op nieuwe plaats zetten. Wanneer er een wending in je leven komt, verwelkom het en vertrouw op je intuïtie. Zelden heeft de waarheid zo'n goede kans van slagen. Maar het doel
is harmonie en liefde, om het leven in balans te brengen, en vooral om van jezelf te houden zoals God je heeft verwekt.

- zo Perfect en zo Onmetelijk -

Marcelius


Mijn gekozen afbeeldingen dragen boodschappen!De Lucide Droom.


Door: Marcelius

03-12-2020

Ik had een droom een lucide (heldere) droom. Het leek een beetje onwerkelijk net alsof je even in niemandsland kwam.
Ineens stond ik voor een deur, de omgevingsfactor leek op een kristalachtige mistige en onbekende vorm deze was
rondom de deur als nevelachtig. Er bekroop mij een onbestendig vreemd gevoel maar voelde als het ware dat ik
deze deur moest openen. Nadat ik de moed had opgebracht om deze te openen ging deze deur spontaan
vanzelf open. Ik werd uitgenodigdom binnen te treden en hieraan gaf ik gehoor, het licht daarbinnen was
diffuus aangenaam en warm een totaal andere omgevingsfactor zoals wij hier op aarde kennen.
Blijkbaar was ik uitgenodigd en wist men van mijn komst.

De spreker was niet zichtbaar maar wel in een etherische vorm aanwezig.


Een telepathisch contact werd gelegd en vertelde mij dat ik astraal was gereisd om informatie te verkrijgen met
boodschappen voor de ontwaakte mensen. Men is op de hoogte van het wel en wee op de aarde in 3D. Er zijn namelijk
grote verschillen in het mens en het niet menselijk zijn. De aarde in hetgeen zoals jullie het ervaren is niet wat het moet
zijn. Er waren andere plannen maar deze zijn tegengewerkt door een ander ras en zij willen de aarde confisceren en
daarbij is de mens niet of nauwelijks meer nodig. Natuurlijk probeert de ingezette gevestigde orde hier weerstand
en onderdrukking in te bieden. Hiervoor gebruikt men het ego van de psychopaten die hiervoor zijn aangesteld.

Maar laat mij U vertellen dat dit absoluut niet de bedoeling is en was. Ik ga u zeggen wat ik mocht aanschouwen.
Ons wordt de mogelijkheid geboden om in de nieuwe werkelijkheid te treden, dat betekent een totaal nieuwe ervaring
in hoe het werkelijk moet zijn. Wij kunnen binnenstappen in de nieuwe vorm (lees wereld) van de waarheid en echtheid.
Daar waar wij horen te zijn in liefde en compassie en deze deur opent de nieuwe wereld naar creativiteit in saamhorigheid.
Het definiëren van het werkelijke leven. Samen werken, voor elkaar zorgen om deze nieuwe wereld te creëren. Ik hoor de
vraag, wanneer en hoe. Een simpel antwoord wanneer jullie er echt voor klaar zijn en geen twijfel meer hebben. Feitelijk
heet dit proces Loslaten en Lef hebben! En zij die deze informatie hebben gegeven zullen ons bijstaan.

Hoe gaat dat dan?

Wat ik heb begrepen is dat zij met, ik noem het maar subtiele verschuivingen van de tijdsspanne
in frequenties gaan verhogen. Dus een geleidelijk proces wat al in werking is.
Deze energie is al langer voelbaar voor de wakkere mensen.

Vanuit het licht, de Liefde, in Moed en kracht.

©
MarceliusArrival of friends


Door: Marcelius

02-04-2020


Naar aanleiding van een spontane channeling verbinding met, ik noem ze maar galactische vrienden zij gaven mij de
boodschap door om op 04-04-2020 een ieder in kennis te stellen van een movement dat zij hier komen doen met
als doelstelling om hierin een aantal zaken te neutraliseren naar andere frequenties die men hier op aarde heeft
veroorzaakt. Zij geven aan dat het vier groepen zijn die om 21.00 uur onze tijd posities gaan innemen rond de
aarde te weten Noord en Zuidpool en de evenaar links en rechts er word een kruis gevormd waarin de
verbinding ontstaat tussen de vier schepen. Het kruisverband zal worden omringt door 4 energieringen
die onafhankelijk gaan draaien en gaat de zuivering opstarten in een ongekende energie in wat nodig is op
multidimensionaal niveau.


Universe


Voor zover ik het kon begrijpen, vertelden zij dat het 4 groepen waren afkomstig uit diverse planeten of sterrenstelsels.
1 kon ik verstaan in Engelse bewoordingen die wel anders klonken en kwamen telepathisch binnen. Hun schepen verkeren in
een cloaking modus en zijn dus niet zichtbaar. Ik ga proberen om deze 4 te omschrijven, te beginnen met het blauwe ras dat is
super intelligent en maakt een soort van klik geluid. Dan waren er nog twee rassen wat ik zal benoemen als bruinig klein ras en
een ras wat een beetje vreemd geel van kleur was maar zij voelden als heel sterk aan met communicatie die ik niet kon begrijpen
maar lieten mij wel voelen dat het nodig is om in te grijpen.


Spaceship


Die ene die met mij communiceerde was erg apart de beste beschrijving die ik hieraan wil koppelen is een roomwitte
blop vormeloos maar kon wel vormen aannemen was een beetje bizar en zag dit als een puur bewustzijn met een ongekend
weten. Sirius en Pleiaden werden gemarkeerd evenals Atlantis werd benoemd als ik het goed heb begrepen, ben zelf erg benieuwd
in wat er gaat gebeuren maar ben slechts de boodschapper en voel mij best wel vereerd om deze boodschap kenbaar te maken.

Er was nog een voorval en dat zie ik dan als zijnde een bevestiging. Op 02-04-2020 in de nacht om 01.30 uur wilde ik de kat
naar binnen halen en mijn aandacht werd naar boven in de lucht getrokken het was een beetje bewolkt en 1 grote wolk
was helemaal paars met een ronde grijze zuil naar beneden heel apart en wat later vervaagde deze.


U allen bent uitgenodigd op 04-04-2020 om 21.00 uur aanwezig
te zijn om te ervaren wat deze energie gaat brengen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Revelation

Voor diegene die meer wil weten.

Door: Marcelius
2 - 4 - 2020


Hier op deze aardkloot van 3D met ik ego, daar lopen er genoeg van rond. Allen in deze vorm zijn meestal zeer kortzichtig
en hebben vaak een tunnel visie. Over het algemeen kunnen de spiritueel gevorderdere mensen hier niks mee. Omdat
wij totaal andere inzichten hebben die veel breder in context zijn en over het algemeen meer ontwikkeld zijn. Zij
staan wel open voor vernieuwing en verbetering en willen graag delen.

Mij is vaak de vraag gesteld in wie of wat ik ben. Ik heb deze vraag meestal niet beantwoord. Titulair verkregen namen van anderen:
jij bent anderste, jij lijkt niet echt, jij bent raar, spoky enz. Mijn zijn in aanwezigheid voor de 3 D mensen is dus beangstigend omdat zij
deze energie niet begrijpen. Veel lichtwerkers zullen dit herkennen en ook als zodanig hebben ervaren, maar je bent goed zoals je bent.
Soms lijkt het een onbegonnen taak in wat wij hier hebben te verrichten hebben en is soms zwaar.

Wij hoeven niet te winnen maar gaan zeker niet verliezen!

De meeste mensen weten niet eens wat hun capaciteiten zijn en welke mogelijkheden zij hebben. Op 5 - 7 en 9 Dimensionaal niveau
is bijna alles mogelijk, hier kan ook jij ook in verkeren en wonderen verrichten. Voor diegene die ervoor openstaan wil ik een aantal
van mijn ervaringen delen. (Primeur) omdat het de tijd is!


Misschien voor sommigen ongeloofwaardig maar ik ga het weergeven om mijn ervaringen met jou te delen. (Ik Moet Dit Doen)
Dat zegt mijn Hogere zelf. en jullie staan hier niet alleen in. Als men spreekt over Astraal reizen zeggen de meesten ja hoor
zal wel. In het verleden in een trance modus heb ik een reis mogen maken in een pure energie vorm door sterrenstelsels
en was een zeer aparte ervaring om te beleven. Ik was in een soort van bubbel en ging door het heelal wat een beetje
vreemd aanvoelde en kwam bij een planeet terecht wat ik als zodanig herkende aan zijn kleurpracht die op aarde
niet bestaan. Eenmaal aanschouwd werd ik direct terug geworpen naar hier de aarde. (korte samenvatting)

Nu komt spooky Mulder aan bod. Aliens en Ufo's.

Ufo's bestaan in allerlei vormen en maten heb er genoeg gezien. En u zegt zal wel. Is ook prima. Do you believe?
I dont care in wat je wel of niet gelooft. Orbs, lichtbollen in kleuren en maten. Entiteiten goed of slecht het bestaat.

Energie levels op energetisch healings niveau.

Vaak word er gevraagd hoe werkt dit en hoe doe je dat. In woord is dat moeilijk uit te leggen, maar ga een poging wagen.
Voor mij maakt het in principe niet uit of het 1 op 1 is of telefonisch op afstand dit is geen belemmering voor mij.'Ik stem
mij af op de energie van de persoon en kijk dan op ander dimensie niveau naar de energie vorm waarin de verstoring
is te lezen en verander dan de setting in dat wat nodig is voor herstel. Word o.a. de Magiër of wonder dokter
genoemd. Dit zijn de woorden die men weergeeft. Deze titels zeggen mij niets, waar het om gaat
is de kwaliteit van leven.

BDE bijna dood ervaring.

Ook deze ervaring heb ik mogen beleven, zeer indrukwekkend maar ben er nog.
Heb schijnbaar nog vele taken te verrichten en doe mijn best hiervoor.
Meer info, zoek op internet naar: Pim van Lommel


BDE

Als laatste over de huidige situatie in het nu zijn. De veroorzakende poppetjes worden
nu echt belicht in wat zij werkelijk zijn en hier word geen genoegen mee genomen.
They are liars, en hun camouflage vervaagt net als hun zijn.
Aanhaken, Join Forces

Door: Marcelius
1 - 4 - 2020


Bij deze wil ik aanhaken op de bevindingen van waarde collega Richard Hereijgers en natuurlijk alle lichtwerkers.
Wij begrijpen heel goed waar hij over spreekt en berust op een weten vanuit verleden heden en toekomst.
Lang geleden heb ik een voorspelling gedaan en noemde dit een eindtijd, deze vind nu plaats.
De reis is begonnen, dit is voelbaar en gaat met gemengde gevoelens en onzekerheid.

De vraag is altijd weer, waar gaan we dan naar toe?

Het heeft alles te maken met het ''Bewust zijn'' creaties van de macht structuur zetten alles op alles
om hun doelstelling te bereiken en dat heet macht over alles en o wee als jij niet luistert. Dit zijn natuurlijk
geen fijne dingen om te horen maar is wel een ''werkelijkheid''.

Ascenderen in de nu tijd is wat wordt weergegeven en andere dimensie vormen zullen zich aandienen. Laat
vooral alle angst gevoelens los, hoe moeilijk dat ook is. Angst is voeding voor de macht structuur. De mens
is altijd manipuleerbaar geweest en hier word enorm misbruik van gemaakt. Wat ik wel mooi vind is dat
velen nu nog meer ontwaken en dan wordt er een grote doelstelling bereikt.

Er word gesproken over een eng wereldje, dat klopt maar voor wie?
De keuze is voor een ieder, waarin men meegaat, velen hebben de keuze al gemaakt.
Zij die zeggen; ik ben niet bang en weet waar ik voor sta en ben een spiritueel wezen die het verschil maakt.
Wij zijn de moedige personen die altijd een bepaalde kracht bij zich hebben gedragen en staan voor het recht.

Er word iets voorgesteld, verenig en help elkaar, deel de kracht van liefde en verricht de nodige wonderen.
Jullie kunnen meer als je denkt, zet de kracht van de liefdevolle intentie maar in en realiseer dat wat nodig is.
Ik/ wij staan open voor vereniging. Eendracht is Macht met gelijkgestemden die geen angst meer dragen!
Zo noemen wij ons: De Lichtwerkers Multidimensionaal. En geloof me we zijn met velen wereldwijd!

Marcelius