MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen


Artikelen - En 2 video's - in diversiteit door meerdere auteurs
Boerin is PISLINK op het kabinet!
Zonactiviteit: Aurora's en nog veel meer


Door: C. Alex Jong en Raúl Cortés
23 oktober 2022Zonactiviteit 23 oktober: Aurora's en nog veel meer

Het belangrijkste nieuws van vandaag: Aurora's werden de afgelopen 24 uur waargenomen van
Scandinavië tot Alaska op hogere breedtegraden en zo ver naar het zuiden als Schotland en Michigan.
Het geomagnetische - veld van de aarde bereikte gisteren drie keer G1-stormniveaus (minor) van 11:33 tot
20:17 UTC. De oorzaak was de snelle - zonnewind uit het coronale gat dat we de afgelopen week over het zuidelijk
zonnehalfrond hebben zien trekken. NOAA voorspelt dat de - niveaus van verhoogde - activiteit tot vanavond zullen aan
houden met de mogelijkheid van G2 geomagnetische stormen. Dat betekent dat we nog verder naar het zuiden meer aurora's
kunnen zien! Veel succes, watchers! De huidige zonne-activiteitsniveaus, blijven laag tot zeer laag met slechts één C-flare, zodat
onze ogen aan de hemel van de aarde blijven gekluisterd. Laatste 24 uur: De zonneactiviteit blijft laag tot zeer laag met slechts één
C-flare. Het evenement, was een C2.1 van AR3122 om 10:42 UTC op 23 oktober. De zon heeft tegenwoordig vier gelabelde actieve
regio's.

Volgende 24 uur: De voorspelling is voor een kans van 35% op C-fakkels, 5% kans op M-fakkels en 1% kans op X-fakkels. Volgende
verwachte CME: Er zijn de afgelopen dag geen op de aarde gerichte CME's waargenomen. Huidige geomagnetische activiteit: Geo
magnetische omstandigheden zijn stil op het moment van dit schrijven (11 UTC op 23 oktober). Later vandaag worden onrustige
tot G2 (matige) geomagnetische stormcondities verwacht, als gevolg van snelle zonnewind. Van 24 tot 25 oktober worden
rustige tot actieve niveaus verwacht als de
coronale wind met hoge snelheid
afneemt.Zonactiviteit 22 oktober: Aurora alert komende 2 nachten

Het grote coronale gat dat we hebben gevolgd, begint nu de aarde te beïnvloeden. Bij dit schrijven
(12 UTC op 22 oktober 2022) zijn geomagnetische omstandigheden al actief G1 (minor), drempel bereikt
om 11:33 UTC, en zouden de hele - dag en tot morgen - moeten doorgaan. NOAA - voorspelt G1 (kleine) geo-
magnetische - stormcondities - tegen begin oktober 23 en tot in de avond. Naarmate deze - bestorming intensiveert,
kunnen we pool-lichtweergaven krijgen op breedtegraden zo ver naar het zuiden zo laag als de noordelijke - Amerikaanse
staten Minnesota en Montana. Ga erop uit en haal 'em, aurora chasers! En deel je foto's hier met EarthSky. Het grote coronale
gat verplaatst zich nu, naar het zuidwestelijke kwadrant van de zon. Het produceert aurora's via zijn snelle zonnewinden. Elders
op de zon is er een nieuwkomer, zonnevlek actief gebied AR3128, die dicht bij de zuidwestelijke, ledemaat (rand) van de zon ont
stond. En AR3125, die niet te zien was, op de gelabelde zonnefoto, van gisteren (zie hieronder), toont vandaag. Laatste 24 uur: De
zonactiviteit blijft laag. Slechts vier C-fakkels in de afgelopen dag. De grootste was een C6.5 van AR3122, waardoor deze zonnevlek
de belangrijkste - speler van de dag was. Het gebeurde om 5:26 UTC op 22 oktober. De rest van de fakkels, van gisteren waren op B-
niveau. De zon vertoont tegenwoordig
vier gelabelde actieve regio's.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Amsterdam wil komst complotdenker David Icke tegenhouden?
Hoezo, hij verteld alleen maar hoe het werkelijk in elkaar zit!


Door:NU.NL

19 oktober 2022De gemeente Amsterdam laat uitzoeken of een bezoek van de Britse complotdenker David Icke aan de stad
kan worden tegengehouden. Het stadsbestuur vindt het "zeer ongewenst" dat hij naar een demonstratie op de
Dam wil op 6 november. De stad heeft daarom immigratiedienst IND gevraagd te onderzoeken of zijn komst naar
Nederland kan worden voorkomen. Icke is op 6 november - gastspreker op een - demonstratie tegen onder andere
kabinet Rutte-IV, de Europese Unie, de - coronawet, de - stikstofplannen, en de hoge - energierekening. De Brit staat
bekend om zijn complottheorieën, met vaak antisemitische - elementen. Zo beweert hij onder meer, dat hagedissen de
aarde zouden besturen. Daarmee verwijst hij, volgens deskundigen naar een zogenaamde (deels Joodse) elite die volgens
Icke een - almachtige geheime - regering zou vormen - en de hele - wereld - zou besturen. Daar klopt - niets van maar toch
verkondigt onder meer Forum voor Democratie-leider
Thierry Baudet deze bewering inmiddels ook.

De Amsterdamse burgemeester, politie en Justitie (samen de driehoek genoemd) zijn bang dat Icke zulke complottheorieën ook
tijdens de demonstratie op de Dam gaat verkondigen. En dat hij daardoor "maatschappelijke onrust" veroorzaakt waardoor "de
waardigheid van het monument op de Dam" in het geding is. Want juist met dat - monument worden alle slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog herdacht. Veel joden dus, die Icke juist probeert zwart te maken. Of de immigratiedienst echt iets
kan doen om de complotdenker tegen te houden, is nog maar de vraag. Britten kunnen doorgaans probleem
loos naar Nederland
reizen.


'Trek de uitnodiging, aan Icke in'

De gemeente heeft de organisator van de demonstratie met klem gevraagd de uitnodiging aan Icke in te trekken.
En anders in elk geval uit te wijken naar een andere plek in de stad. Het protest wordt georganiseerd door Samen voor
Nederland, dat eerder demonstreerde tegen het coronabeleid. Icke probeerde ook joden in een kwaad daglicht te zetten
door te beweren dat corona door hen komt. Ook dat klopt niet. De gemeente weet en benadrukt dat de lokale overheid zich
niet mag bemoeien met de inhoud, van een demonstratie. Maar als de toespraak doorgaat, zal het Openbaar Ministerie streng
in de gaten houden houden of Icke iets strafbaars zegt of doet en zo nodig ingrijpen benadrukt de gemeente. De driehoek houdt
ook de openbare - orde rond de demonstratie - in de gaten en zal "als mogelijk en nodig, deze verplaatsen, of anderszins optreden",
schrijft de gemeente.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Wij Winnen, zij verliezen.
Zo eenvoudig is het


Door: Front Nieuws
17 Augustus 2022

Spannende tijden. Een gevaarlijk maar opwindend moment in de geschiedenis om te leven.
De grond die onder ons beeft, en alles wat ooit zeker was, lijkt tot moes te zijn geworden.
Wat wij vastgrijpen om ons evenwicht te bewaren, blijkt ook wankel te zijn. De wereld
stort in, zo lijkt het, en er is geen tegenwicht om alles op zijn plaats te houden,
schrijft J.B. Shurk.

Wanneer wij deze werkelijkheid aanvaarden, wanneer wij om ons heen kijken en zeggen:
“Hé, wat was, zal nooit meer zijn,” dan worden de problemen om ons heen wat lichter om te dragen.
Wij zijn hier niet om voor gisteren te vechten; wij zijn hier om voor morgen te vechten. Gisteren geeft ons
leiding; morgen geeft ons een doel. Maar dat wij voor morgen vechten, wil niet zeggen, dat wij niet ook voor
vandaag vechten. Wanneer u leert boksen, leert u verder te - mikken dan uw, doel. U slaat door wat u wilt raken
heen om de kracht te maximaliseren en de pijn, voor uzelf te minimaliseren. Op dezelfde - manier mikken wij op de
toekomst, om vandaag te kunnen grijpen. Wij stellen ons samen voor, welk soort toekomst, wij willen. Wij streven, naar
die toekomst met - woestheid en volharding. En op een dag kijken wij om ons heen, en beseffen - dat wij erin geslaagd zijn
hier in het heden een opmerkelijke - wereld op te bouwen. Niets houdt stand in dit aardse - bestaan dan die cyclus. Het is wat
wij doen wanneer er uitdagingen opkomen, dat telt. Die daden, hoe vluchtig ze ook zijn, zijn onze gezamenlijke erfenis aan elkaar.

Beschouw de “Grote Reset” van de internationale communisten, of de “Build Back Better” dystopieën dus als onvermijdelijk als u dat
wilt, maar doe dat in de wetenschap dat u toekijkt, hoe strikes in de catcher’s mitt worden gegooid zonder ooit te zwaaien. Uw geest en
ziel zorgen voor een krachtige knuppel. Onze vijanden gooien heat recht in het midden van de plaat. En er is nog nooit een beter moment
geweest om voor naar
de hekken te
zwaaien!

De programma’s van de globalisten voor massacontrole van de mensheid zijn overduidelijk geworden. Zij verbergen hun bedoelingen zelfs
niet meer achter versluierde taal, geheime - clubvergaderingen, of lasterlijke verdachtmakingen, aan het adres van hun critici. Zij zeggen
gewoon openlijk: “Ja, wij willen de menselijke bevolking - verminderen; alle energie die voor de handel gebruikt wordt controleren; de voedselproductie - reguleren; alle informatie censureren die tegen onze doelstellingen ingaat; de mensheid cynisch tegen zichzelf
verdelen door zinloze oorlogen, rassenvijandigheden en potsierlijke sociale conflicten te bevorderen; en de overgrote meerder
heid van de overblijvende mensen in de toekomst dwingen te overleven als contractarbeiders die niets zullen bezitten en
zullen leven op een dieet van insecten.” Dat is een lelijke, deprimerende, afschuwelijke toekomst om aan te prijzen.
Maar zo overmoedig zijn de Grote Resseters in hun controle over opkomende kunstmatige intelligentie
technologieën, digitale valuta’s van centrale banken, biologische oorlogsvoering, en massa
bewaking, dat zij precies zeggen wat
zij van plan zijn te
doen.De permanente bureaucratie in Washington D.C. is zo overtuigd van haar vermogen om alle Amerikanen te
controleren, dat zij haar tweeledige “rechtssysteem” niet langer verbergt en niet langer doet alsof zij zich ook maar
iets aantrekt van de zwaar bevochten Amerikaanse vrijheid. Inval in de persoonlijke woning van de politieke “buitenstaander”
President Trump om andere mogelijke tegenstanders van de corrupte Unipartij van Washington te intimideren? Check. Het
vermoorden, opjagen en gevangennemen van MAGA stemmers onder het voorwendsel van een vals “oproer” verhaal dat
gesteund wordt door een al even corrupte - nieuwsmedia en crimineel “rechtssysteem”? Check. Massale - legers IRS-
agenten en andere bureaucratische huurlingen inhuren om dodelijk geweld uit te oefenen tegen Amerikaanse
burgers, terwijl ze tegelijkertijd wapenbezitters catalogiseren in een voortdurende poging om de burger
bevolking te ontwapenen? Check. De farce van de “klimaatverandering” en fantasieën over
“systemisch racisme” gebruiken om een wijdverbreid politiek marxisme en een
economische herverdeling van de rijkdom door te voeren die niet te
onderscheiden is van het klassieke
communisme?

Check. Het opzettelijk ondermijnen van de immigratiewetgeving om Amerikaanse gemeenschappen
te overspoelen met drugs, mensenhandel, slavenarbeid en sociale desintegratie? Check. Verkiezingen manipuleren
met frauduleuze stembiljetten en weinig identificatieplicht? Check. Amerikaanse dollars drukken en uitgeven tot de inflatie
en de onvermijdelijke ineenstorting van de munt de particuliere rijkdom van de Amerikanen vernietigen en hen volledig afhankelijk
maken van door de overheid verspreide sociale voorzieningen? Check. Religieuze - vrome christenen aanvallen als bedreigingen voor
de Staat? Check. Censuur van alle afwijkende meningen, inbeslagneming van privé-bezit onder het mom van belasting- en regulerings
diensten, schijnprocessen zoals in de Sovjet-Unie, en politiek gesanctioneerde beroepsdegradaties voor iedereen die moedig genoeg is
om de macht van het regime uit te dagen?
Check, check, check, en check!

Overmoed. Absolute overmoed. En wij moeten ervan houden. Wij kunnen ons geen betere drug wensen om het oordeel van onze vijanden
te vertroebelen. Zij zijn verslaafd, zij kunnen niet helder zien, en zij zullen nu en in de afzienbare toekomst, niet veranderen. Wat zij aan
holle overmoed bezitten, ontbreekt hen aan nuchtere wijsheid. Zij zijn nu drugs-verslaafden, misleid in de suprematie van hun eigen
overmoed. Het zijn gevaarlijke mensen, maar mensen die niet meer gegrond zijn, in enig gevoel voor werkelijkheid. Zij denken dat
zij de bevende grond, onder hun voeten beheersen en geloven dat alleen zij zullen beslissen wat er blijft staan. Zij zien zichzelf
als goden, en zoals met alle valse goden,
zal hun ijdelheid hen
verteren.

Ga eens terug en zoek een tijd in de geschiedenis waarin overmoed erin slaagde de wereld te onderwerpen aan de wil
van de mens. Welke veroveraar is er ooit in geslaagd de totale macht lang in handen te houden? Wanneer heeft
overheersend gezag niet een gelijke en tegengestelde menselijke kracht van organische opstandigheid
voortgebracht? Wanneer is de zucht naar totale wereldheerschappij niet in een miljoen kleine
stukjes uiteengevallen uit de oncontroleerbare energieën van eens inconsequente
mensen die ernaar snakten vrij te zijn? Wanneer is het verlangen naar één
wereldregering die verleidelijke verlokking die de geesten van
gewetenloze mensen in haar greep houdt, ongeveer
zoals Tolkiens “één ring om over
allen te heersen” ooit
gelukt?Het is nog steeds wachten! De honger naar een wereldregering waar een aristocratische “elite” heerst
over alle anderen bestaat al sedert de hele geschiedenis van de mensheid, en net zoals bij elke misleide poging
om een perpetuum machine te bouwen, of elke alchemistische poging om lood in goud te veranderen, falen zij die
de mensheid willen regeren vanaf de - zetel van een aardse - troon altijd. Zij verdrinken in de overstromingen die door
hun eigen groots destructieve overmoed worden ontketend. Toon mij een groep mensen die over de wereld wil heersen,
en ik zal u het verhaal vertellen van hun uiteindelijke vernietiging. Dat is het verhaal van de strijd van de mens in dit leven,
en wie te dronken is van overheersingswaanzin om
te weten wat er komen gaat, zal de prijs betalen.

President Ronald Reagan had een eenvoudig maar doeltreffend plan om het communisme en de Sovjet-Unie te verslaan:
“wij winnen; zij verliezen”. Ook vandaag vechten wij tegen het communisme, alleen nu zowel op wereldschaal, “Grote
Reset” als van dichtbij en persoonlijk hier thuis. Het plan van Reagan geldt nog steeds! Wij winnen; zij verliezen;
zo simpel is het! Onderschat de eenvoud nooit. Eenvoud is een verzamelroep en een schild waarachter
honderden miljoenen vreemden zich onmiddellijk kunnen verenigen. Eenvoud is één sappig,
vlezig karbonaadje van een fastball recht over het hart van de plaat. Eenvoud is
morgen voor ogen hebben, terwijl je door de interne bedreigingen van
vandaag heen slaat. Eenvoud en een gemeenschappelijk doel zijn
wat samengaan om een laatste staak te drijven door de
boze plannen van mensen die verdeeldheid
zaaien, kwaad zaaien, en zich
tegoed doen aan de
ellende van
anderen.


Spannende tijden. Een gevaarlijk maar opwindend moment om te leven.
Maar als u helder om u heen kijkt, is er niets te vrezen. Die tinteling die nu in de
lucht hangt, is normaal. Grote verandering is altijd elektrisch. Maak er gebruik van.

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Vreemde storm veroorzaakte griezelige
groene lucht in Sioux Falls,
South Dakota


Door: Ansh Srivastava
8 Juli 2022Het fenomeen deed zich afgelopen dinsdag (5 juli) voor. Bewoners voelden zich alsof ze in een aflevering van
Stranger Things zaten toen de lucht griezelig groen kleurde. Laten we eens kijken naar wat de groene lucht in Sioux
Falls, South Dakota veroorzaakte. De National Weather Service (NWS) onthulde dat het niet te wijten was aan een tornado
zoals sommigen geloofden,
maar een Recht.

Nu vraag je je misschien af: Wat is een recht? Laten we het begrijpen.

Een recht is een langdurig, uitgebreid, rechtlijnig windstormachtig weerfenomeen. Het wordt geassocieerd met een groep sterke
stormen die bekend staat als mesoschaal convectieve systemen en potentiële rivalen de kracht van orkanen en tornado's. Deze
specifieke veegde door het hogere Midwesten met winden tot 99 mijl per uur die - duizenden zonder stroom - achterlieten.

"Hoewel het relatief - gebruikelijk is om deze groene luchten - te zien, vooral op de vlaktes, leek de lucht - geassocieerd
met de zware stormen die Sioux Falls in de middag van 5 juli troffen nog groener dan normaal," zei AccuWeather-meteoroloog
Isaac Longley. . "Dit trok natuurlijk de aandacht van velen, die nog nooit zo'n groene lucht hadden gezien." "In dit specifieke geval
duurde de groene lucht ongeveer 10 tot 20 minuten, toen de stormen de stad Sioux Falls naderden," voegde hij eraan toe. De storm
stroomde sioux falls binnen tussen 15.00 en 15.30 uur CST en nam een bewolkte groene lucht met zich mee. Het stierf rond 17.30 uur
uit en tegen die tijd zaten meer dan 26.000 mensen in de stad zonder stroom - stroom ontbrak in verschillende getroffen gebieden van
af woensdagavond.

Wat veroorzaakte de groene lucht in Sioux Falls, South Dakota?

Er zijn een paar theorieën over waarom deze groene luchten voorkomen, waarbij de heersende hypothese te maken heeft met de manier
waarop regendruppels en hagel licht kunnen verstrooien en reflecteren. Zoals Scientific American uitlegt, komen onweersbuien meestal
voor in de late namiddag en vroege avond omdat de energie van de zon - overdag helpt hen van brandstof te voorzien wanneer de
ondergaande zon gele en rode schaduwen werpt op de blauwe lucht overdag. Water is uitzonderlijk goed in het behouden van
de kleur blauw en regendruppels van een bepaalde diameter worden verondersteld alles te kunnen verstrooien, behalve
ceruleaan licht. Meteorologen stellen dus dat als een storm genoeg vloeibare energie achter zich heeft en op
het perfecte moment van de dag toeslaat, het concurrerende gele en blauwe licht zich zal
combineren tot het
groen.Maar de storm van dinsdag duwde dit vermoeden tot het uiterste, waarbij sommige bewoners het vergeleken
met de Upside Down uit Stranger Things of een Emerald City-scène op basis van de Oz-boeken. De rechterkant strekte
zich uit van South Dakota tot Illinois, waardoor overstromingen in het Midwesten ontstonden. Per definitie, als de windschade
strook zich uitstrekt over meer dan 240 mijl en windstoten van ten minste 93 km / h (58 mph) of meer over het grootste deel van
zijn lengte omvat, kan het evenement worden geclassificeerd als een recht. Enkele van de hoogste neerslagtotalen waren in Indiana,
met Fort Wayne op zes centimeter en Huntertown op bijna acht centimeter. En in Timber Lake, South Dakota, meldden bewoners hagel
ter grootte van een
grapefruit.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Globalistische surveillancestaat: WEF begint
Geheime "Smart City" - operaties in Nederland

Via:  EraOfLight
22 Juni 2022
Apeldoorn is door het World Economic Forum (WEF), zonder overleg met de
inwoners, omgetoverd tot de eerste 'Smart City' (surveillancestad) van Nederland.

Een onbekend Oostenrijks bedrijf, RadioLED, heeft een 5G-netwerk uitgerold, in de stad
op basis van een geheime overeenkomst met de gemeente. De gemeente ontvangt geen inkomsten
uit het project; de regie ligt volledig bij RadioLED. Ook beheert het bedrijf de - data van duizenden sensoren
die Apeldoorners overal volgen. Apeldoorn Smart City is slechts één van de vele projecten die het WEF in Nederland
uitvoert. De netwerk organisatie uit Zwitserland is door vele tentakels verweven met, Nederlandse politici - van koningin
Maxima tot Sigrid Kaag en Mark Rutte - die uitvoering geven aan de globalistische agenda van de grote leider Klaus Schwab
van de 'Great Reset'.

Schwab streeft naar een wereldwijde, "4e industriële revolutie", die een "digitale identiteit" voor elke - bewoner, van de aarde zou
moeten omvatten en zelfs een fusie van mens, en technologie door de - implantatie van chips in het menselijk lichaam. De kritiek op
de invloed van het WEF groeit echter. De organisatie is ondemocratisch en de agenda die haar ambassadeurs in Nederland uitvoeren
is niet onderwerp van parlementair of publiek debat. Schwab zelf maakt geen geheim van de invloed die hij uitoefent. In een interview
in 2017 op Harvard legt hij openlijk uit dat het WEF doordringt tot regeringen. Tijdens een receptie georganiseerd door de Canadese
premier Trudeau, realiseerde ik me dat de helft van zijn kabinet mijn - Young Global Leader - programma had doorlopen," zei hij.

Hetzelfde geldt, voor de regeringsteams van Argentinië en Frankrijk. Het WEF biedt training, voor 'politieke talenten' die tal
van wereldleiders in het verleden hebben doorgemaakt, waaronder Angela Merkel, Emmanual Macron, Nicolas Sarkozy,
Tony Blair en Bill Gates. "Schwab kan elke wereldleider bellen", onthulde WEF-lid Ben Verwaayen, een Officier in de
Orde van Oranje Nassau, in een interview. In Apeldoorn heeft het Oostenrijkse techbedrijf RadioLED een open
baar 5G-netwerk uitgerold, een primeur in Nederland. Maar wat dit bedrijf doet met de gegevens die het
verzamelt over Apeldoorners en welke verdere afspraken er met de gemeente zijn, wordt
geheim gehouden. Navraag
bij de gemeente levert
niets op.Apeldoorn start eind 2021 als eerste gemeente in Nederland, met haar smart - city-project. Een project - waarbij de

stad in samenwerking met technologiebedrijf RadioLED – wordt uitgerust met een supersnel en gratis openbaar 5G-netwerk,
verkeerslichten die ervoor zorgen dat fietsers niet te lang hoeven te wachten op groen licht als het regent, verkeerslichten op een
kruispunt die aangeven of er een andere weggebruiker nadert en sensoren die de netheid van de lucht monitoren. Dit alles is bedoeld
om bij te dragen aan een leefbare stad en om kwesties van duurzaamheid, klimaat, huisvesting en transport aan te pakken. Voorstanders
zeggen: "Slim het maakt het leven in de stad efficiënter, gemakkelijker en leuker." Maar wat weten de mensen over het bedrijf RadioLED?
Wat houdt het Smart City-project eigenlijk in en wie heeft er baat bij? Hoeveel antennes komen er en waar komen die? Hebben burgers
inspraak? Wanneer is de rest van Nederland aan de beurt? En ook: hoe zit het met - privacy, en wat zijn de gezondheids risico's?

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
De Lucide Droom.


Door: Marcelius

03-12-2020

Ik had een droom een lucide (heldere) droom. Het leek een beetje onwerkelijk net alsof je even in niemandsland kwam.
Ineens stond ik voor een deur, de omgevingsfactor leek op een kristalachtige mistige en onbekende vorm deze was
rondom de deur als nevelachtig. Er bekroop mij een onbestendig vreemd gevoel maar voelde als het ware dat ik
deze deur moest openen. Nadat ik de moed had opgebracht om deze te openen ging deze deur spontaan
vanzelf open. Ik werd uitgenodigdom binnen te treden en hieraan gaf ik gehoor, het licht daarbinnen was
diffuus aangenaam en warm een totaal andere omgevingsfactor zoals wij hier op aarde kennen.
Blijkbaar was ik uitgenodigd en wist men van mijn komst.

De spreker was niet zichtbaar maar wel in een etherische vorm aanwezig.


Een telepathisch contact werd gelegd en vertelde mij dat ik astraal was gereisd om informatie te verkrijgen met
boodschappen voor de ontwaakte mensen. Men is op de hoogte van het wel en wee op de aarde in 3D. Er zijn namelijk
grote verschillen in het mens en het niet menselijk zijn. De aarde in hetgeen zoals jullie het ervaren is niet wat het moet
zijn. Er waren andere plannen maar deze zijn tegengewerkt door een ander ras en zij willen de aarde confisceren en
daarbij is de mens niet of nauwelijks meer nodig. Natuurlijk probeert de ingezette gevestigde orde hier weerstand
en onderdrukking in te bieden. Hiervoor gebruikt men het ego van de psychopaten die hiervoor zijn aangesteld.

Maar laat mij U vertellen dat dit absoluut niet de bedoeling is en was. Ik ga u zeggen wat ik mocht aanschouwen.
Ons wordt de mogelijkheid geboden om in de nieuwe werkelijkheid te treden, dat betekent een totaal nieuwe ervaring
in hoe het werkelijk moet zijn. Wij kunnen binnenstappen in de nieuwe vorm (lees wereld) van de waarheid en echtheid.
Daar waar wij horen te zijn in liefde en compassie en deze deur opent de nieuwe wereld naar creativiteit in saamhorigheid.
Het definiëren van het werkelijke leven. Samen werken, voor elkaar zorgen om deze nieuwe wereld te creëren. Ik hoor de
vraag, wanneer en hoe. Een simpel antwoord wanneer jullie er echt voor klaar zijn en geen twijfel meer hebben. Feitelijk
heet dit proces Loslaten en Lef hebben! En zij die deze informatie hebben gegeven zullen ons bijstaan.

Hoe gaat dat dan?

Wat ik heb begrepen is dat zij met, ik noem het maar subtiele verschuivingen van de tijdsspanne
in frequenties gaan verhogen. Dus een geleidelijk proces wat al in werking is.
Deze energie is al langer voelbaar voor de wakkere mensen.

Vanuit het licht, de Liefde, in Moed en kracht.

©
MarceliusAanhaken, Join Forces

Door: Marcelius
1 - 4 - 2020


Bij deze wil ik aanhaken op de bevindingen van waarde collega Richard Hereijgers en natuurlijk alle lichtwerkers.
Wij begrijpen heel goed waar hij over spreekt en berust op een weten vanuit verleden heden en toekomst.
Lang geleden heb ik een voorspelling gedaan en noemde dit een eindtijd, deze vind nu plaats.
De reis is begonnen, dit is voelbaar en gaat met gemengde gevoelens en onzekerheid.

De vraag is altijd weer, waar gaan we dan naar toe?

Het heeft alles te maken met het ''Bewust zijn'' creaties van de macht structuur zetten alles op alles
om hun doelstelling te bereiken en dat heet macht over alles en o wee als jij niet luistert. Dit zijn natuurlijk
geen fijne dingen om te horen maar is wel een ''werkelijkheid''.

Ascenderen in de nu tijd is wat wordt weergegeven en andere dimensie vormen zullen zich aandienen. Laat
vooral alle angst gevoelens los, hoe moeilijk dat ook is. Angst is voeding voor de macht structuur. De mens
is altijd manipuleerbaar geweest en hier word enorm misbruik van gemaakt. Wat ik wel mooi vind is dat
velen nu nog meer ontwaken en dan wordt er een grote doelstelling bereikt.

Er word gesproken over een eng wereldje, dat klopt maar voor wie?
De keuze is voor een ieder, waarin men meegaat, velen hebben de keuze al gemaakt.
Zij die zeggen; ik ben niet bang en weet waar ik voor sta en ben een spiritueel wezen die het verschil maakt.
Wij zijn de moedige personen die altijd een bepaalde kracht bij zich hebben gedragen en staan voor het recht.

Er word iets voorgesteld, verenig en help elkaar, deel de kracht van liefde en verricht de nodige wonderen.
Jullie kunnen meer als je denkt, zet de kracht van de liefdevolle intentie maar in en realiseer dat wat nodig is.
Ik/ wij staan open voor vereniging. Eendracht is Macht met gelijkgestemden die geen angst meer dragen!
Zo noemen wij ons: De Lichtwerkers Multidimensionaal. En geloof me we zijn met velen wereldwijd!

Marcelius