MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
10 Artikelen in diversiteit door meerdere auteursOnafhankelijke Pers Nederland
21-1-2021

Alles went...toch?

Tik tak. Hoort u het al. De avondklok. Uw eigen onzichtbare tralies tegen een onzichtbare vijand. Het beste wat u kunt doen is er geen aandacht
aan geven. Misschien kunt u (net als ik) er nog 1 post aan wijden maar laten we het dan gewoon benoemen voor wat het is en het links laten
liggen.  Als een verdwaalde vieze sok die lang geleden achter de wasmand was gevallen, waarvan u weet dat die er ligt maar toch nog even
laat liggen. Het is het omkijken en de energie niet waard.

Wees niet geschokt of boos. Weet u nog die andere maatregelen? Weet u nog uw 1ste reactie toen er voor het eerst de 1,5 meter regel werd aangekondigd, uw 1ste lockdown of toen de mondkapjes werden ingevoerd? Dit is een beetje hetzelfde gevoel. Het is even heftig maar het
went wel. Echt. Het komt goed.

U gaat er namelijk aan gewend raken en dat is ook de bedoeling. Nu is de avondklok even het akelige thema, maar kijk eens achterom.
Waar hebben we allemaal al ja tegen hebben gezegd? De rest valt nu inmiddels wel mee toch? Wie heeft het nog over 1,5 meter?
Of het pakken van een winkelkar terwijl u alleen maar een pak melk nodig heeft? We doen het. In ons bewustzijn hebben we het haast al
normaal gemaakt. En u zult verbaasd zijn over waar u over een paar maanden aan gewend bent geraakt. Neem even pauze.
Even stil staan. En nadenken.

Goed hè. Psychologie. Het gaat over het manipuleren van gedrag. Net zo lang doorgaan totdat ook u eraan gewend bent. Een onderbouwing is tegenwoordig zelfs niet meer nodig, een persconferentie, een knuffelbeer en een paar talkshows. That does the magic! We lopen inmiddels met ongewassen mondkapjes in de buitenlucht. Nee, we zijn geen kudde, nee we zijn inmiddels solidair met elkaar. Kom op, ziekenhuizen liggen vol.
En er zijn allemaal varianten. De tv zegt het. Gommers zegt het. Kuipers zegt het. De RIVM modellen zeggen het. We zijn eraan gewend geraakt.

Ik wil niet een spelbreker zijn, wil hooguit de spelregels uitleggen. Dit gaat nog even duren he. Voor uw eigen gewenning. Er komen nog o.a.
uit-huis-plaatsingen en vergaande quarantaine verplichtingen, restricties van binnenlandse reizen aan, uw kinderen gaan verplicht getest
worden en u gaat er allemaal aan gewend raken. Laat ik over de voedseldistributie nog even niets zeggen. Ik ga liever voor een maximaal
schrik-effect. Stapje voor stapje. Zonder dat u het doorheeft.

Wennen aan de avondklok dus. Ter eerste kennismaking! Paar weken maar hoor. De spoedwet was er ook maar voor 3 maanden. Totdat ook
u daaraan gewend raakte. Laten we voor nu eerst even wennen aan 20.30 zodat 18.00 wat makkelijker landt. En uiteindelijk went alles wel
geloof ik. Ben benieuwd waar mensen hun grenzen liggen. Ik denk steeds dat, wanneer de 1ste kinderen depressief zijn geworden, de maat
vol is maar ik begin het te betwijfelen. Ook dat went op een gegeven moment. Shit happens. Het is blijkbaar minder tastbaar dan een
onzichtbare vijand.

Auteur: Nikos FrangiskatosDe Nieuwe Maan op 13-1-2021
door Marcelius
11-1-2021

Lets Fight with love


Deze nieuwe maan vraagt waar onze vreugde is gebleven (Boogschutter AC), en het antwoord is misschien onverwacht: het ligt in onszelf (Jupiter). Maar het is alsof we dat hebben ingeslikt. Het probleem is dat we vreugde willen hebben - in plaats van het te leven! Vreugde ontstaat immers alleen door onze vreugde uit te drukken. Er moet een gedeelde gebeurtenis met anderen zijn, alleen op deze manier kan de vreugde worden ervaren. Het volgende probleem: we controleren onszelf te veel, dat is waarom we de vreugde die we een of andere manier niet echt in onszelf laten manifesteren (Saturnus Conjunct onderdrukking in Jupiter). Dit heeft natuurlijk ook te maken met de Corona-regels, maar de druk komt
nu vanuit de samenleving zelf (Pluto), die, omwille van de regels, ook deels bereid is om de buren te verraden. Waar dit gebeurt,
- zal ook god opnieuw worden verraden -

Natuurlijk is er meer aan de hand: dat we opbloeien van vreugde wanneer de waarheid wordt geopenbaard aan ons (Jupiter H12). Verder is te zien dat er een algemene verandering voor ons zal zijn (maanknooppunten op de AC-DC-as), waarbij we misschien de ouderwetse vreugden en zekerheden (AC op zuidelijke knooppunten) moeten loslaten, maar in plaats daarvan meer naar de communicatie met elkaar en de samenwerking (DC in de tweeling op de noordelijke knooppunten) moeten gaan. In feite wil de nieuwe maan een nieuw begin voor onszelf,
ook in termen van onze passage en zelfbeschikking (zon + maan in 1).

Er staat meer op het spel, want nu moeten we weer leren wat het betekent om verantwoordelijkheid voor onszelf te nemen (Steenbok opgenomen in 1). Te lang zijn we van buitenaf vervreemd geweest, we zijn al generaties lang gewend om niet collectief voor onszelf te kunnen beslissen. Dit kan ontstaan door verzwakte genen, of is al een erfelijke probleem. Maar nu kunnen er binnenkort toevoegingen zijn, waar het van buitenaf zegt: doe nu eens dat, wat je echt wilt (Zon H8, Maan).

Maar omdat de menigte zich waarschijnlijk volledig overweldigd voelt zal het op de tweede plaats komen. Vooral omdat ze te weinig idee
hadden en waar ze van vervreemd waren. En zo zal het voor hen voelen alsof ze zijn geleid naar een glad ijs situatie,
een nieuw terrein waarin ze zich nog steeds erg onveilig voelen (Jupiter + Saturnus in Waterman).


Step in the New World


Bovendien zouden we ons tegen het einde van de maand in een geheel andere situatie kunnen bevinden die verband houdt met hetgeen wat er in de Verenigde Staten gebeurt. En dus herinnert de positie van de AC ons er nog eens aan dat er zoveel meer op het spel staat: we zullen worden geconfronteerd met de situatie van het opnieuw uitvinden van onszelf vanaf nul. Dit betekent dat we al heel lang reizen, zoals een 'zielsvogel', een volk dat zichzelf niet mocht zijn, en omdat de pijn er zo groot is, hebben we ons vrijwel afgescheiden van de ziel van het volk, die de wereld liever van bovenaf aanvalt, omdat het onschadelijker is. Maar nu is het een kwestie van onszelf weer durven voelen, om onze ware oorsprong te voelen en ervaren. Er is een zekere angst voor conceptie of voortplanting, want dit gevoel kan je bang maken bij de eerste gedachte.

Maar de geboorte is dreigend, en daarmee een gevoel van verlies van eerdere veiligheid - maar het was een schijnveiligheid.
Het licht van de geboorte komt plotseling, en wie zou niet eerst schreeuwen? Er is strijd en onenigheid onder de mensen
(Eris bij de IC), gecombineerd met veel woede, die ook plotseling kan vrijkomen (Mars Konj. Uranus in 4 op de 20e, werkt vanaf 13/14).
Sommigen denken ook dat ze revolutionair moeten zijn (Uranus-Lilith in 4), dit zijn de bekende groepen. De nieuwe maan in combinatie
met Pluto neemt ons mee door een diepe trans-formatieve fase voor de komende 4 weken (vanaf de nieuwe maan).

We moeten erkennen dat we de angsten moeten doorstaan die de samenleving en hogere instellingen (WHO, EU, enz.) aan ons oplegt en dat deze moeten worden losgelaten. Er kan ook iets in het financiële systeem openbaren dat ons verrast (Uranus H2 in 4), die ook gepaard kan gaan met verlies, maar dit zal niet een fundamenteel negatief effect hebben. De 17e brengt de gelukkige bevrijding (Jupiter Qu. Uranus), een prachtige dag om al het oude achter te laten. Wij hopen in ieder geval dat dit ook de bevrijdende klap zal zijn voor Trump, die zijn hoogtepunt bereikt op de 20ste (Mars Konj). Uranus, werkt vanaf de 16e).


Feel Freedom no Fear.


Wat moeten we doen? We gaan zoeken in onszelf om de vreugde weer tot leven te brengen, en onszelf te bevrijden van alle oude ballast die ons alleen maar tegenhoudt. Misschien moeten we onze financiën reorganiseren, of ons zelfvertrouwen op nieuwe plaats zetten. Wanneer er een wending in je leven komt, verwelkom het en vertrouw op je intuïtie. Zelden heeft de waarheid zo'n goede kans van slagen. Maar het doel is harmonie en liefde, om het leven in balans te brengen, en vooral om van jezelf te houden zoals God je heeft verwekt.

- zo Perfect en zo Onmetelijk -

Marcelius

Mijn gekozen afbeeldingen dragen boodschappen!
Wouter Raatgever

Video
7-1-2021

6 JANUARI 2021 ZAL DE GESCHIEDENIS IN GAAN ALS DE DAG DAT HET LICHT IN DE USA GEZEGEVIERD HEEFT. WIJ DOEN DAARVAN LIVE VERSLAG VANAF 13.00 UUR OP 7 KANALEN. DEEL DEZE AANKONDIGING EN DE INFORMATIE DIE ERBIJ HOORT OP ALLE KANALEN DIE JE HEBT. MORGEN IS DE DAG. WE WILL WIN! LIGHT WILL PREVAIL. TRUTH FREEDOM AND HEALTH IS OUR BIRTHRIGHT.

Deze video moet je kijken!

Deze ook bekijken!
Medische massavernietigingswapens

Een blijvende traditie, waarin COVID het meest recente voorbeeld is.
door Jon Rappoport
6-1-2021


Na honderd jaar van intense propaganda die het idee promoot dat ziekten overal zijn, en elke ziekte wordt veroorzaakt door een enkele kiem,
die moet worden gedood door een medisch medicijn. De gevolgen zijn op zijn zachtst gezegd extreem.

Laten we hier beginnen:

Wanneer zullen hysterische verdedigers van de "wetenschap" de vernietiging van het Amerikaanse medische systeem onder ogen zien?
Miljoenen gemaskerde mensen, die grenzen aan hysterie, geloven dat ze de COVID-wetenschap kennen. Bij nader inzien geloven deze
mensen wat hun televisietoestellen hen vertellen. Ze geloven Fauci omdat hij op televisie is, en hij spreekt vanuit het Witte Huis, en hij is
het niet eens met Trump.

Van de miljoenen die geloven in de Fauci-televisiewetenschap, zijn er velen die zullen zeggen dat wetenschap "studie" is. Ze zijn er vrij zeker van dat deze studies bevestigen wat Fauci en Redfield spuien, en alle tegenstrijdige studies zouden artefacten zijn die door geheime volgelingen van Trump zijn verzonnen.

Ik heb onlangs COVID-19 geanalyseerd vanuit het oogpunt van valse data.

COVID-geval nummers en overlijdens aantallen worden op frauduleuze wijze naar de hemel opgeblazen. Dat is een enorme misdaad, want de lockdowns en de economische verwoesting zijn gebaseerd op deze gegevens. Nu wil ik diezelfde directe analyse toepassen op het hele medische systeem van de VS. In dit verband worden Ware gegevens worden begraven, verborgen en genegeerd.

Welke gegevens? Werkelijke aantallen doden en verminkingen door medische behandeling.

Als je de dimensies van deze misdaad en deze massale menselijke tragedie ziet, zie je ook nog andere implicaties - - zoals verzekeringsfraude, belastingfraude en, inderdaad, miljoenen en miljoenen werkuren die onherstelbaar verloren gaan voor de economie van het land. Verzekeringsmaatschappijen betalen miljarden dollars uit voor medische behandelingen die destructief zijn, niet nuttig.

Verzekeringsmaatschappijen betalen ook miljarden aan uitkeringen bij overlijden als gevolg van artsen, niet van ziekten, die mensen doden.
En al deze medische vernietiging wordt gesubsidieerd door de belastingbetaler. Niemand heeft de kosten van $$ berekend. Niemand kan de tragische menselijke kosten berekenen.

Nu hier is de analyse. Begrijp dat de vitale gegevens in deze mainstream rapporten kort zijn geopenbaard, en vervolgens werden verborgen.

EEN: "De epidemie van Ziekte en Dood door Medicijnen op Recept." De auteur is Donald Light, die lesgeeft aan de Rowan Universiteit, en was de ontvanger van ASA's [American Sociological Association's] Distinguished Career Award voor de uitoefening van Sociologie. Light is een van de oprichters van het Centrum voor Bio-ethiek van de Universiteit van Pennsylvania. In 2013 was hij verbonden aan het Edmond J. Safra Center for Ethics aan Harvard. Hij is lokey professor aan de Stanford University.

Donald Light: "Epidemiologisch gezien, op de juiste wijze voorgeschreven, receptgeneesmiddelen zijn de vierde belangrijke doodsoorzaak, verbonden met een beroerte bij ongeveer 2.460 sterfgevallen per week in de Verenigde Staten. Ongeveer 330.000 patiënten sterven elk jaar aan medicijnen op recept in de Verenigde Staten en Europa. Zij [de geneesmiddelen] veroorzaken een epidemie van ongeveer 20 keer meer ziekenhuisopnames [6,6 miljoen per jaar], evenals valpartijen, verkeersongevallen en [jaarlijks] ongeveer 80 miljoen medisch kleine problemen zoals pijnen, ongemakken en disfuncties die de productiviteit of het vermogen om voor anderen te zorgen in de weg staan. Doden en negatieve effecten van overmedicatie, fouten en zelfmedicatie zouden deze cijfers doen stijgen. (ASA publicatie, "Voetnoten," november 2014)

TWEE: Magazine van de Amerikaanse Medische Associatie, 15 april 1998: "Frequentie van Negatieve Medicijn Reacties bij Gehospitaliseerde Patiënten."

De auteurs, onder leiding van Jason Lazarou, hebben 39 eerdere studies naar patiënten in ziekenhuizen geruimd. Deze patiënten, die in ziekenhuizen medicijnen kregen of in ziekenhuizen werden opgenomen omdat ze leden aan de medicijnen die de artsen hen hadden gegeven, ontmoetten het volgende lot:

Elk jaar, sterven in de VS, tussen de 76.000 en 137.000 gehospitaliseerde patiënten als direct gevolg van medicijnen.
Daarnaast krijgen elk jaar 2,2 miljoen gehospitaliseerde patiënten te maken met ernstige bijwerkingen van medicijnen.

De auteurs schrijven: "...Onze studie over ADR's [Bijwerkingen van geneesmiddelen], die medicatiefouten uitsluiten, had een ander objectief: aantonen dat er een groot aantal ADR's zijn, zelfs als de geneesmiddelen op de juiste manier worden voorgeschreven en toegediend."

Deze studie had dus niets te maken met dokters fouten, verpleging fouten of een onjuiste combinatie van medicijnen. En het telde alleen mensen die werden gedood of verminkt en die werden opgenomen in een ziekenhuis. Het begon niet alle mensen te tellen die thuis farmaceutica gebruikten en die stierven als gevolg van de medicijnen.

DRIE: 26 juli 2000, Journal of the American Medical Association; auteur, Dr. Barbara Starfield, gerespecteerd volksgezondheid deskundige
aan de Johns Hopkins School of Public Health; "Is de gezondheid van de VS echt de beste ter wereld?"

Starfield rapporteerde dat het Amerikaanse medische systeem 225.000 Amerikanen per jaar doodt. 106.000 als gevolg van door de FDA goedgekeurde medische medicijnen, en 119.000 als gevolg van mishandeling en fouten in ziekenhuizen. Extrapoleer de cijfers naar een decennium: dat zijn 2,25 miljoen doden. Je zou dat laatste getal misschien nog eens willen lezen.

Ik heb Starfield in 2009 geïnterviewd. Ik vroeg haar of ze op de hoogte was van enige algemene inspanning van de Amerikaanse regering om deze holocaust te elimineren. Ze antwoordde een klinkende NEE. Ze zei ook dat haar schatting van medisch veroorzaakte sterfgevallen in Amerika aan de conservatieve kant was.

VIER: BMJ 7 juni 2012 (BMJ 2012:344:e3989). Auteur, Jeanne Lenzer. Lenzer verwijst naar een rapport van het Institute for Safe Medication Practices: "Het [het Instituut] berekende dat in 2011 twee tot vier miljoen mensen in de VS in verband werden gebracht met 'ernstig, invaliderend of dodelijk letsel, met inbegrip van 128.000 doden'."

Het rapport noemde dit "een van de belangrijkste gevaren voor de mens als gevolg van menselijke activiteiten."

Het rapport is samengesteld door externe onderzoekers die in de FDA's eigen database van "ernstige negatieve [medische-drugs] voorvallen."

Daarom, om te zeggen dat de FDA zich niet bewust is van deze bevinding zou absurd zijn. De FDA weet het. De FDA weet het en zegt er niets over, want de FDA certificeert, als veilig en effectief, alle medische drugs die routinematig Amerikanen verminken en doden. Elke volksgezondheid organisatie weet de waarheid.

VIJF: Geen enkele van de bovenstaande rapporteert een factor in de dood of letsel door vaccin.
Het Amerikaanse systeem voor het melden van ernstige schadelijke effecten van vaccins is kapot.

Barbara Loe Fisher, van het private National Vaccine Information Center, heeft een redelijke analyse gemaakt:

"Maar hoeveel kinderen hebben [negatieve] vaccin reacties per jaar? Is het echt slechts één op 110.000 of één op een miljoen die na de vaccinatie blijvend invalide is? Voormalig FDA-commissaris David Kessler merkte in 1993 op dat minder dan 1 procent van de artsen melding maakt van bijwerkingen na gebruik van voorgeschreven medicijnen. [Zie DA Kessler, 'Introducing MEDWatch', JAMA, 2 juni 1993: 2765-2768]".

"Er zijn schattingen dat misschien minder dan 5 of 10 procent van de artsen melding maken van ziekenhuisopnames, verwondingen, sterfgevallen of andere ernstige gezondheidsproblemen na de vaccinatie. De Vaccin Injury Act van 1986 bevatte geen wettelijke sancties voor het niet melden; artsen kunnen weigeren aangifte te doen en lijden niet onder de gevolgen.

"Toch worden elk jaar ongeveer 12.000 meldingen gedaan aan het Vaccine Adverse Event Reporting System [VAERS]; zowel ouders als artsen kunnen die meldingen doen. [Zie RT Chen, B. Hibbs, 'Vaccine safety,' Pediatric Annals, juli 1998: 445-458]".

"Als dat aantal echter slechts 10 procent vertegenwoordigt van wat er werkelijk gebeurt, dan kan het werkelijke aantal 120.000 negatieve vaccin gebeurtenissen [per jaar] zijn. Als artsen vaccin reacties zo zelden melden als Dr. Kessler zei dat ze recept geneeskundige reacties melden, en het aantal van 12.000 is slechts 1 procent van het werkelijke totaal, dan kan het werkelijke aantal 1,2 miljoen negatieve- vaccin gebeurtenissen per jaar zijn".

Medische misdaden.

Medisch veroorzaakte sterfgevallen van vrienden, familieleden, geliefden, die samen met de waarheid worden begraven.
Geen strafrechtelijk onderzoek, geen vervolgingen, geen schuld veroordelingen, geen gevangenisstraffen.
Maar natuurlijk kunt u alles geloven wat de belangrijkste lichtpuntjes van het Amerikaanse medische systeem u vertellen over COVID.
Je kunt alles geloven wat de pers-- wie de waarheid over deze medische holocaust begraaft-- je vertelt over COVID.

Gezien de berichten over medisch veroorzaakte dood en verminking die ik zojuist heb geciteerd en beschreven in dit artikel, is het duidelijk dat;
Toonaangevende medische tijdschriften over de hele wereld, die routinematig schitterende verslagen publiceren van klinische proeven met medische geneesmiddelen...

Zij lopen over met rang fraude, op pagina na pagina.

Inderdaad, hier is een prachtig citaat van een vrouw die hoogstwaarschijnlijk meer medische-drugsstudies heeft gelezen en geanalyseerd dan welke dokter dan ook ter wereld:

"Het is gewoonweg niet meer mogelijk om veel van het klinisch onderzoek dat gepubliceerd wordt te geloven, of te vertrouwen op het oordeel van betrouwbare artsen of gezaghebbende medische richtlijnen. Ik beleef geen plezier aan deze conclusie, die ik in de loop van mijn twee decennia als redacteur van The New England Journal of Medicine langzaam en met tegenzin heb bereikt". (Dr. Marcia Angell, NY Review of Books, 15 januari 2009, "Drug Companies & Doctors.") Een verhaal over corruptie)

Vergelijk dat citaat met dat van "de vader van de COVID-wetenschap", Tony Fauci. In een interview met de National Geographic verklaarde Fauci: "Iedereen kan beweren een expert te zijn, zelfs als ze geen idee hebben waar ze het over hebben... Als er iets wordt gepubliceerd in plaatsen als New England Journal of Medicine, Science, Nature, Cell, of JAMA-- weet je, over het algemeen dat dat een vrij goed peer-reviewed is omdat de redactie en de redactie van die tijdschriften de dingen echt heel serieus nemen."

Ze nemen de dingen zo serieus, dat ze routinematig schitterende studies publiceren van medische medicijnen die mensen in grote aantallen doden.

(De link naar dit artikel op mijn blog staat hier.)

Vertaling: Martien
De Grote Conjunctie op 21 december
ben jij klaar voor de grootste astrologische gebeurtenis van dit jaar?

HEART + SOULMarkeer 21 december 2020 vast in je agenda, want er staat je iets bijzonders te wachten. Naast de winterzonnewende, staan Jupiter en Saturnus die dag in een zeldzame lijn aan de sterrenhemel. Dit wordt ook wel The Great Conjunction genoemd. De laatste keer dat deze planeten elkaar bijna konden knuffelen was 800 jaar geleden. 2020 bleek een jaar van grote verschuivingen. Maar vanaf 21 december zou een nieuwe wereldorde zich snel kunnen ontvouwen, met The Great Conjunction als start. Hoe dat zit, lees je hieronder.

The Great Conjunction op 21 december: ben jij klaar voor de grootste astrologische gebeurtenis van dit jaar?

Conjunctie, letterlijk ‘samenvoeging’, treedt op als twee planeten, die toch ver van elkaar vandaan staan, vanuit het perspectief van de waarnemer gezien schijnbaar dicht bij elkaar staan.

Saturnus-Jupiter conjunctie

Saturnus-Jupiter conjuncties zijn de belangrijkste uitlijningen in de astrologie. Jupiter en Saturnus zijn namelijk de grootste planeten in ons zonnestelsel. Zelfs astronomen noemen Jupiter conjunct Saturnus De Grote Conjunctie. En deze planeten hebben al 800 jaar niet zo dichtbij elkaar gestaan als dat ze doen op 21 december 2020. De conjunctie zal in het teken staan van het luchtteken Waterman. Dit moment markeert dus als eerst een belangrijke shift van een ‘aardecyclus’ naar een ‘luchtcyclus’.

Weer terug in balans komen? Verschil tussen aardse- en luchtenergie

De afgelopen 200 jaar werden gedomineerd door aardetekens. Deze aardse energie bracht het kapitalisme, fossiele brandstoffen en de vervuiling die daarbij hoort met zich mee. Nu zal die energie vervangen worden door de lichtere, verbindende energie die bij luchttekens – zoals Waterman – hoort. Luchttekens worden geassocieerd met wetenschappelijke en intellectuele ontwikkelingen, technologie en interpersoonlijke relaties.

Conjunctie op 0° Waterman

Wat deze conjunctie extra bijzonder maakt, is dat ze plaatsvindt op 0° Waterman. Er is iets heel krachtigs aan het 0°-punt van een teken. Hier is de energie van dat teken misschien wel in haar puurste vorm en heeft het de meeste manifestatiekracht. Er wordt dan ook niet voor niets voorspeld dat De Grote Conjunctie misschien ook wel het ‘officiële’ beginpunt markeert van het langverwachte Aquariustijdperk. Met andere woorden: een nieuwe wereldorde zal zich gaan ontvouwen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Vrijheid en decentralisatie

Waterman staat voor innovatie en verandering. Voor verbinding tussen mensen en gemeenschappen, maar ook voor vrijheid en autonomie. We hebben de afgelopen jaren steeds duidelijker gezien dat een rigide one size fits all, top-down structuur niet werkt. Kijk maar naar de klimaatverandering en het aantal burn-out diagnoses dat zich opstapelt. In de nieuwe wereldorde zullen dat soort structuren doorbroken worden. Via innovatieve bottom-up initiatieven zullen we bewuster en duurzamer leren leven. Met een verfijnder bewustzijn kunnen we de benodigde informatie uit hogere sferen oppikken. Vrijheid en autonomie staan centraal. Om van daaruit betere verbindingen te creëren en sterkere gemeenschappen te vormen. De controle zal minder van bovenaf komen en makkelijker vanuit jouw (hogere) bewustzijn stromen (lees hier meer over ascenderen en hoe je de tekenen herkent dat je bewustzijn zich aan het verruimen is). De kans is groot dat er geleidelijk nieuwe, zelfregulerende gemeenschappen ontstaan die grote veranderingen maken in hoe we met de planeet, de maatschappij en ons eigen leven omgaan.

Overvloed

Waar de aardetekens vaak een mentaliteit van schaarste met zich meebrachten (pak wat je pakken kunt en zo veel mogelijk), brengt Waterman een gevoel van overvloed. Het is niet nodig om te concurreren. Samen kunnen we namelijk iets creëren dat goed is voor het individu én de samenleving, met ruimte voor ieders unieke talenten.

Saturnus en Jupiter als team

Jupiter staat voor grenzeloosheid, optimisme, visie en ondernemerschap, en brengt daarnaast moed en avontuur. Saturnus is voorzichtiger en stabieler en voorkomt dat je ondoordachte risico’s neemt. Jupiter is het gas, Saturnus de rem. We hebben ze allebei nodig om ergens te komen zonder te crashen onderweg. Bundelen we hun krachten, dan kunnen we een samenhangende, duurzame nieuwe structuur creëren. Denk aan een ingenieus spinnenweb: ontstaan op een organische wijze en zorgvuldig verweven met de omgeving. Flexibel en toch stevig.

Onzekerheid en verantwoordelijkheid

Je kunt wel raden waar die nieuwe wereldorde naar toe groeit, maar we komen ongetwijfeld nog voor allerlei verrassingen te staan. Laat De Grote Conjunctie je inspireren om onzekerheid en het niet-weten te omarmen. Ook dat is vrijheid. Bovendien spoort die onrust je aan om vertrouwen te vinden; in jezelf en in de orde van de dingen. En om tegelijkertijd ook je verantwoordelijkheid te nemen. Juist nu alles erop wijst dat we deze nieuwe wereldorde samen het beste kunnen opbouwen en bestaande structuren met onze unieke talenten nieuw leven kunnen inblazen. Eigenlijk is er geen beter moment om te visualiseren hoe jij jouw licht de komende tijd over de wereld wil laten schijnen…

Winterzonnewende

Over licht gesproken. De Grote Conjunctie valt samen met de winterzonnewende. Verwacht daarom magic energy in de atmosfeer op 21 december. De winterzonnewende markeert de ‘wedergeboorte van het licht’. Op 21 december ervaren we de langste nacht van het jaar. Vanaf dat moment blijft het steeds weer een beetje langer licht. Yes! Hoe je de energie van de winterzonnewende in kunt zetten voor je persoonlijke groei, vertelt coach Floor Molkenboer je in dit artikel.

Wat merk jij van De Grote Conjunctie?

Met De Grote Conjunctie krijgt ons bewustzijn weer een zetje in de opstijging van de 3e naar de 5e dimensie. Deze reis is volgens astrologen en andere spirituele denkers al een hele lange tijd bezig. Maar rondom zo’n dag als 21 december kun je daar nét wat meer van voelen dan anders. Vooral als je sensitief bent. Je kunt bijvoorbeeld fysieke symptomen ervaren zoals vage pijntjes, druk, tintelingen, duizeligheid. Je kunt ook last krijgen van slapeloosheid of juist doodmoe zijn. Op emotioneel en mentaal vlak kun je wat extra turbulentie verwachten. Denk aan desoriëntatie, verdriet, angst, brain fog of juist een intense rust en helderheid. En kijk er vooral niet gek van op als je bijzondere dingen binnenkrijgt via je zintuigen – het zouden zomaar eens berichtjes uit een andere dimensie kunnen zijn.

Ceremonie om het licht te verwelkomen

Sta jij te popelen om het licht op 21 december te verwelkomen? Moderne sjamaan Marjolijn Onsman deelt een mooie ceremonie voor deze dag die je thuis kunt doen. De eerste stap is het creëren van een sacred space.

Creëer sacred space met deze 5 elementen
1. Kies een plek in huis waar je kunt zitten en een altaar voor jezelf kunt maken.
2. Maak de ruimte schoon en reinig ook de energie met palo santo, witte salie of wierook.
3. Creëer een altaar met deze 5 elementen, die passen symbolisch mooi bij de energetische shift op 21 december.

– Witte kaarsen: kaarsen brengen het licht weer terug en zetten de energie in je sacred space ‘aan’. Wit staat voor zuiverheid, vrede, spiritualiteit, vreugde en bescherming.
– Werk met stenen zoals amethist. Deze beschermt, zuivert en opent je derde oog chakra en kruinchakra. Of seleniet, voor een schone aura, gronding en een heldere geest.
– Een dennenappel staat symbool voor de expansie van je bewustzijn en voor spiritueel ontwaken. De dennenappel laat haar zaadjes langzaam één voor één los. Het symboliseert bovendien de pijnappelklier; de zetel van onze ziel.
– Water is het element van de winter. Het symboliseert reiniging, zuiverheid, geboorte.
– Lucht is het symbool van Waterman. Dit kan je vertegenwoordigen door een veer op je altaar te leggen.
4. Een sjamanistisch gebruik is om alles wat je op je altaar legt een intentie mee te geven. Dit doe je door een woord in gedachten te nemen en dit in het voorwerp te blazen.
5. Leg ook een notitieboekje en een pen neer.

De ceremonie
Voor deze ceremonie heb je een aantal lucifers nodig

 • Ga lekker zitten bij je altaar en maak het jezelf comfortabel.
 • Open je sacred space door een denkbeeldige cirkel om jou en het altaar heen te visualiseren. Steek een van de kaarsen aan en als het goed voelt zeg je een gebed. Hier een voorbeeld in het Engels: ‘Mother Earth, Spirit, Ancestors and the spiritual realm, I ask you to be with me. To hold and protect me. And to guide me in these exceptional times. To transform and transcend the energies that no longer serve me. To bring in the new light and to guide me into shining this light on earth. Thank you.’
 • Adem een paar keer diep in en uit en maak contact met je lijf. Verplaats je aandacht naar Moeder Aarde. Verbind je met haar. Bij elke inademing laat je schone aarde-energie door je heen stromen. Verplaats je aandacht door je lijf naar je kruinchakra. Verbind je met het universum. Visualiseer dat je helderheid inademt en deze door je lijf laat stromen.
 • Pak de eerste lucifer. Bedank de tijd die achter je ligt. Eer de lessen die je hebt mogen leren. Blaas je dankbaarheid in de lucifer en steek hem aan. Laat hem zover mogelijk opbranden zonder je vingers te branden.
 • Pak de tweede lucifer en doe hetzelfde. Overdenk wat je los wilt laten en wat je niet meer dient. Blaas dat in de lucifer en steek hem aan.
 • In de derde lucifer blaas je wat je wilt uitnodigen in je leven. Steek ook deze aan.
 • Met de laatste lucifer ga je de kaarsjes aansteken die op je altaar staan. Bij elk kaarsje verwelkom je het Aquariustijdperk. Woorden die passen bij dit tijdperk zijn: eenheid, vrijheid, spiritualiteit, bezield leven, liefde, verbinding, innerlijke kracht en licht. Deze kun je eventueel hardop uitspreken.
 • Visualiseer dat de kaarsen op je altaar zich verbinden met het licht van het Aquariustijdperk. Laat dat licht in gedachten in en door je heen stromen. Van jou, naar je omgeving, naar je geliefden en steeds verder de aarde over. Tot je de aarde helemaal in het licht hebt gezet. Blijf even zo zitten en visualiseer dan hoe je het licht weer naar je toe haalt. Toch blijven alle lichtpuntjes die je op aarde hebt aangestoken branden.
 • Dat is waar deze tijd over gaat; jouw licht laten schijnen in de wereld, op je eigen manier.
 • Sluit jouw sacred space weer met een gebed zoals hierboven. Bedank Moeder Aarde en blaas voorzichtig je kaarsjes na.
 • Voel rustig na. Als je wilt kun je opschrijven wat de ceremonie met je heeft gedaan en alvast wat intenties zetten voor het nieuwe jaar.

Marjolijn Onsman is Shamanic Practitioner en spiritueel mentor. Zij is gespecialiseerd in sjamanistische ceremonies en het creëren van sacred soul space. Met Sacred Soul Living inspireert ze anderen om te leven in het ritme van de ziel.

Bronnen: ELLE, lichtwerkersnederland, nu.nl
Sterrenzaad -Lichtdragers
13-12-202021 december, dit is de dag van de Grote Samenloop van Jupiter en Saturnus om precies 05:00 PM - 05:45 PM Pacific Time
dit gebeurt eens in de 20 jaar Op hun hoogtepunt, zullen ze slechts 0,1 graden van elkaar verwijderd zijn.

Nu deze dag nadert, komen ook de angst en de ongerustheid van sommigen naar boven. Velen Channelingen hebben voorspeld dat dit het teken is van het einde der tijden of de dag van de grote zonneflits of de Grote Reset... Wel, het is mogelijk. Alles is mogelijk. Of het kan gewoon een gewone dag zijn. Zonsopgangen en zonsondergangen... Het is mogelijk. Alles is mogelijk... We leven in een Multiversum met meerlagige frequenties en resonantie. Tijdlijnen voor elk individu zijn gevarieerd en speciaal op basis van ieders focus en frequentieniveau.
Wat zijn de belangrijkste vragen die je jezelf diep en eerlijk moet stellen, vooral voor lichtdragers op Gaia zijn... Welke mogelijkheid geef je de voorkeur? En waarom wil je dat het gebeurt? Waarom wil je een zonneflits om de hemel te verlichten? Of waarom wil je niet dat er een zonneflits gebeurt? Waarom wil je dat de wereld abrupt verandert? Of waarom wil je dat het hetzelfde blijft? Waarom heb je op tijd een teken nodig om te veranderen hoe je de wereld met een nieuw stel ogen bekijkt?

Als een zonneflits of zelfs het einde van de wereld of zelfs het begin van de nieuwe schepping zal gebeuren op 21 december of morgen of vandaag, maakt het dan echt uit? Maakt het echt uit voor een oneindig lichtwezen zoals jij? Wat is jouw dominante frequentie gedachte en emotie over deze dag? Vragen die je alleen in jezelf kunt beantwoorden. Want alles is binnenin je.

Zelfs de verandering waar we naar verlangen in deze wereld begint binnenin ons allemaal.

In het hogere bewustzijnsveld, is alles een proces, het leven is een proces, het bestaan en de evolutie is een lang moeizaam proces. De Bron weet hoe te wachten. Gaia weet hoe ze moet wachten. Engelen weten hoe ze moeten wachten. Wat belangrijk is voor de hele schepping is om het proces van dag tot dag te doorlopen. Laat het leven leven zijn. Laat de evolutie zijn natuurlijke weg vinden. Vertrouw op het proces van het leven, wat het ook is. Leven in het moment. Het zien van de schoonheid en het contrast in alles zonder oordeel in iemands oog is extreem krachtig in deze tijd van onrust. Waardering van het huidige moment is de sleutel tot alles. Er is geen toekomst, er is geen verleden. Er is alleen het huidige moment. De schoonheid van het huidige moment is een krachtig instrument in elke onzekerheid.

Er zijn verschillende resetten en wereldwijde vernietiging geweest met Gaia. Gaia kon zich niet weer een andere veroorloven. Daarom riep ze om hulp. Bron antwoordde de raad had een plan gemaakt. Welwillende lichtkrachten sturen hun beste vertegenwoordigers als sterrendragers in menselijke vorm. Zodat er geen wereldwijde vernietiging meer zou plaatsvinden. Zodat liefde, licht en begrip op Aarde zullen heersen. Er zullen natuurrampen zijn als Gaia haar 3-D huid verbrandt, maar geen wereldwijde vernietiging meer. Dat zal nooit meer worden toegestaan uit respect en liefde voor Gaia's gebed.

Als er iets groots zou gebeuren op deze dag van de conjunctie... zal het de verschuiving van het bewustzijn zijn. Het zal het begin zijn van een nieuw begrip van hoe het leven werkelijk stroomt. Het is het begin van het tijdperk van de Aquariaanse kijk op het leven voor de meerderheid van de aardbewoners. Het zal dan beginnen met het in evenwicht brengen van mannelijke en vrouwelijke energie.

Het zal voor velen van ons tijd zijn voor grote tijdlijn verschuivingen. We zullen in de tijdlijn worden geplaatst waar we veel mee te maken hebben. Maar toch, het zal tijd kosten. Niet zomaar een dag. Als lichtdragers is het de tijd van jullie IK BEN aanwezig om echt te beslissen op welke tijdlijn jullie echt willen zijn om de evolutie van jullie ziel voort te zetten. Maar deze tijdlijn verschuiving gebeurt eigenlijk dag na dag, minuut na minuut door elke beslissing die je in dit leven neemt.

Nogmaals, als er iets groots zal gebeuren op 21 december is het de grote verschuiving van het massabewustzijn en de uitgebreide tijdlijn verschuiving voor velen van ons. Laat geen angst toe. We moeten gewoon vertrouwen hebben in het leven. Vertrouw op de liefde van de Schepper Bron voor ons allemaal.Alles wordt gedaan voor ons grote goed en voor de uitbreiding van het leven. Voor deze 21e December zullen jullie je meer en meer bewust zijn van je innerlijke gedachten en emoties.

Jullie zullen je meer en meer bewust zijn van de dingen om je heen. Jullie zullen meer controle krijgen over jezelf.

Dit is de verschuiving. Dit is ascensie. Het is het toegenomen bewustzijn van jullie hele wezen en al jullie energetische lagen. Het bewustzijn van het voedsel dat we eten. Het bewustzijn van gewoontes die we hebben. Het is een verhoogd bewustzijn van onze verbinding met de natuur en de wereld om ons heen. Het is het verhoogde bewustzijn van onze gidsen, hogere zelf, en overgevoeligheid. Ascensie is ons toegenomen bewustzijn van onze ware plaats in deze wereld en daarbuiten, die voor velen zal beginnen op 21 december 2020. Of helemaal niet. Het maakt niet uit. Waar het om gaat is wat je van binnen gelooft. We hebben allemaal de kracht om onze eigen realiteit te creëren. Dat kunnen we elke minuut van de dag doen.

Zorg voor jullie allemaal.

Moge de Bron met ons allen zijn.

Namaste.

Dezmein Bluray

Bron

Vertaling: Martien


03-12-2020

De Lucide Droom.
Door Marcelius

Ik had een droom een lucide (heldere) droom. Het leek een beetje onwerkelijk net alsof je even in niemandsland kwam.
Ineens stond ik voor een deur, de omgevingsfactor leek op een kristalachtige mistige en onbekende vorm deze was rondom
de deur als nevelachtig. Er bekroop mij een onbestendig vreemd gevoel maar voelde als het ware dat ik deze deur
moest openen. Nadat ik de moed had opgebracht om deze te openen ging deze deur spontaan vanzelf open. Ik werd
uitgenodigd om binnen te treden en hieraan gaf ik gehoor, het licht daarbinnen was diffuus aangenaam en warm een totaal
andere omgevingsfactor zoals wij hier op aarde kennen. Blijkbaar was ik uitgenodigd en wist men van mijn komst.

De spreker was niet zichtbaar maar wel in een etherische vorm aanwezig.


Een telepathisch contact werd gelegd en vertelde mij dat ik astraal was gereisd om informatie te verkrijgen met
boodschappen voor de ontwaakte mensen. Men is op de hoogte van het wel en wee op de aarde in 3D. Er zijn namelijk
grote verschillen in het mens en het niet menselijk zijn. De aarde in hetgeen zoals jullie het ervaren is niet wat het moet
zijn. Er waren andere plannen maar deze zijn tegengewerkt door een ander ras en zij willen de aarde confisceren en
daarbij is de mens niet of nauwelijks meer nodig. Natuurlijk probeert de ingezette gevestigde orde hier weerstand en
onderdrukking in te bieden. Hiervoor gebruikt men het ego van de psychopaten die hiervoor zijn aangesteld.

Maar laat mij U vertellen dat dit absoluut niet de bedoeling is en was. Ik ga u zeggen wat ik mocht aanschouwen.
Ons wordt de mogelijkheid geboden om in de nieuwe werkelijkheid te treden, dat betekent een totaal nieuwe ervaring
in hoe het werkelijk moet zijn. Wij kunnen binnenstappen in de nieuwe vorm (lees wereld) van de waarheid en echtheid.
Daar waar wij horen te zijn in liefde en compassie en deze deur opent de nieuwe wereld naar creativiteit in saamhorigheid.
Het definiëren van het werkelijke leven. Samen werken, voor elkaar zorgen om deze nieuwe wereld te creëren.
Ik hoor de vraag, wanneer en hoe. Een simpel antwoord wanneer jullie er echt voor klaar zijn en geen twijfel meer hebben.
Feitelijk heet dit proces Loslaten en Lef hebben! En zij die deze informatie hebben gegeven zullen ons bijstaan.

Hoe gaat dat dan?

Wat ik heb begrepen is dat zij met, ik noem het maar subtiele verschuivingen van de tijdsspanne in
frequenties gaan verhogen. Dus een geleidelijk proces wat al in werking is.
Deze energie is al langer voelbaar voor de wakkere mensen.

Vanuit het licht, de Liefde, in Moed en kracht.

© Marcelius
Arrival of friends

02-04-2020


Naar aanleiding van een spontane channeling verbinding met, ik noem ze maar galactische vrienden zij gaven mij de boodschap door om op 04-04-2020 een ieder in kennis te stellen van een movement dat zij hier komen doen met als doelstelling om hierin een aantal zaken te neutraliseren naar andere frequenties die men hier op aarde heeft veroorzaakt. Zij geven aan dat het vier groepen zijn die om 21.00 uur onze tijd posities gaan innemen rond de aarde te weten Noord en Zuidpool en de evenaar links en rechts er word een kruis gevormd waarin de verbinding ontstaat tussen de vier schepen. Het kruisverband zal worden omringt door 4 energieringen die onafhankelijk gaan draaien en gaat de zuivering opstarten in een ongekende energie in wat nodig is op multidimensionaal niveau.

Universe


Voor zover ik het kon begrijpen, vertelden zij dat het 4 groepen waren afkomstig uit diverse planeten of sterrenstelsels. 1 kon ik verstaan in Engelse bewoordingen die wel anders klonken en kwamen telepathisch binnen. Hun schepen verkeren in een cloaking modus en zijn dus niet zichtbaar.

Ik ga proberen om deze 4 te omschrijven, te beginnen met het blauwe ras dat is super intelligent en maakt een soort van klik geluid. Dan waren er nog twee rassen wat ik zal benoemen als bruinig klein ras en een ras wat een beetje vreemd geel van kleur was maar zij voelden als heel sterk aan met communicatie die ik niet kon begrijpen maar lieten mij wel voelen dat het nodig is om in te grijpen.


Spaceship


Die ene die met mij communiceerde was erg apart de beste beschrijving die ik hieraan wil koppelen is een roomwitte blop vormeloos maar kon wel vormen aannemen was een beetje bizar en zag dit als een puur bewustzijn met een ongekend weten. Sirius en Pleiaden werden gemarkeerd evenals Atlantis werd benoemd als ik het goed heb begrepen, ben zelf erg benieuwd in wat er gaat gebeuren maar ben
slechts de boodschapper en voel mij best wel vereerd om deze boodschap kenbaar te maken.


Er was nog een voorval en dat zie ik dan als zijnde een bevestiging. Op 02-04-2020 in de nacht om 01.30 uur wilde ik de kat naar binnen halen en mijn aandacht werd naar boven in de lucht getrokken het was een beetje bewolkt en 1 grote wolk was helemaal paars met een ronde grijze zuil naar beneden heel apart en wat later vervaagde deze.


U allen bent uitgenodigd op 04-04-2020 om 21.00 uur aanwezig te zijn om te ervaren wat deze energie gaat brengen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Revelation

Voor diegene die meer wil weten.


Hier op deze aardkloot van 3D met ik ego, daar lopen er genoeg van rond. Allen in deze vorm zijn meestal zeer kortzichtig en hebben vaak een tunnel visie. Over het algemeen kunnen de spiritueel gevorderdere mensen hier niks mee. Omdat wij totaal andere inzichten hebben die veel breder in context zijn en over het algemeen meer ontwikkeld zijn. Zij staan wel open voor vernieuwing en verbetering en willen graag delen.

Mij is vaak de vraag gesteld in wie of wat ik ben. Ik heb deze vraag meestal niet beantwoord. Titulair verkregen namen van anderen: jij bent anderste, jij lijkt niet echt, jij bent raar, spoky enz. Mijn zijn in aanwezigheid voor de 3 D mensen is dus beangstigend omdat zij deze energie niet begrijpen. Veel lichtwerkers zullen dit herkennen en ook als zodanig hebben ervaren, maar je bent goed zoals je bent.
Soms lijkt het een onbegonnen taak in wat wij hier hebben te verrichten hebben en is soms zwaar.

Wij hoeven niet te winnen maar gaan zeker niet verliezen!

De meeste mensen weten niet eens wat hun capaciteiten zijn en welke mogelijkheden zij hebben. Op 5 - 7 en 9 Dimensionaal niveau is bijna alles mogelijk, hier kan ook jij ook in verkeren en wonderen verrichten. Voor diegene die ervoor openstaan wil ik een aantal van mijn ervaringen delen. (Primeur) omdat het de tijd is!


Misschien voor sommigen ongeloofwaardig maar ik ga het weergeven om mijn ervaringen met jou te delen. (Ik Moet Dit Doen) Dat zegt mijn Hogere zelf. en jullie staan hier niet alleen in. Als men spreekt over Astraal reizen zeggen de meesten ja hoor zal wel. In het verleden in een trance modus heb ik een reis mogen maken in een pure energie vorm door sterrenstelsels en was een zeer aparte ervaring om te beleven. Ik was in een soort van bubbel en ging door het heelal wat een beetje vreemd aanvoelde en kwam bij een planeet terecht wat ik als zodanig herkende aan zijn kleurpracht die op aarde niet bestaan. Eenmaal aanschouwd werd ik direct terug geworpen naar hier de aarde. (korte samenvatting)

Nu komt spooky Mulder aan bod. Aliens en Ufo's.

Ufo's bestaan in allerlei vormen en maten heb er genoeg gezien. En u zegt zal wel. Is ook prima. Do you believe? I dont care in wat je wel of niet gelooft. Orbs, lichtbollen in kleuren en maten. Entiteiten goed of slecht het bestaat,.

Energie levels op energetisch healings niveau.

Vaak word er gevraagd hoe werkt dit en hoe doe je dat. In woord is dat moeilijk uit te leggen, maar ga een poging wagen.
Voor mij maakt het in principe niet uit of het 1 op 1 is of telefonisch op afstand dit is geen belemmering voor mij.
Ik stem mij af op de energie van de persoon en kijk dan op ander dimensie niveau naar de energie vorm waarin
de verstoring is te lezen en verander dan de setting in dat wat nodig is voor herstel.
Word o.a. de magiër of wonder dokter genoemd. Dit zijn de woorden die men weergeeft.
Deze titels zeggen mij niets, waar het om gaat is de kwaliteit van leven.

BDE bijna dood ervaring.

Ook deze ervaring heb ik mogen beleven, zeer indrukwekkend maar ben er nog.
Heb schijnbaar nog vele taken te verrichten en doe mijn best hiervoor.
Meer info, zoek op internet naar: Pim van Lommel


BDE

Als laatste over de huidige situatie in het nu zijn. De veroorzakende poppetjes
worden nu echt belicht in wat zij werkelijk zijn en hier word geen genoegen mee genomen.
They are liars, en hun camouflage vervaagt net als hun zijn.
Aanhaken, Join Forces

Bij deze wil ik aanhaken op de bevindingen van waarde collega Richard Hereijgers en natuurlijk alle lichtwerkers.
Wij begrijpen heel goed waar hij over spreekt en berust op een weten vanuit verleden heden en toekomst.
Lang geleden heb ik een voorspelling gedaan en noemde dit een eindtijd, deze vind nu plaats.
De reis is begonnen, dit is voelbaar en gaat met gemengde gevoelens en onzekerheid.

De vraag is altijd weer, waar gaan we dan naar toe?

Het heeft alles te maken met het ''Bewust zijn'' creaties van de macht structuur zetten alles op alles
om hun doelstelling te bereiken en dat heet macht over alles en o wee als jij niet luistert.
Dit zijn natuurlijk geen fijne dingen om te horen maar is wel een ''werkelijkheid''.

Ascenderen in de nu tijd is wat wordt weergegeven en andere dimensie vormen zullen zich aandienen.
Laat vooral alle angst gevoelens los, hoe moeilijk dat ook is. Angst is voeding voor de macht structuur.
De mens is altijd manipuleerbaar geweest en hier word enorm misbruik van gemaakt.
Wat ik wel mooi vind is dat velen nu nog meer ontwaken en dan wordt er een grote doelstelling bereikt.

Er word gesproken over een eng wereldje, dat klopt maar voor wie?
De keuze is voor een ieder, waarin men meegaat, velen hebben de keuze al gemaakt.
Zij die zeggen; ik ben niet bang en weet waar ik voor sta en ben een spiritueel wezen die het verschil maakt.
Wij zijn de moedige personen die altijd een bepaalde kracht bij zich hebben gedragen en staan voor het recht.

Er word iets voorgesteld, verenig en help elkaar, deel de kracht van liefde en verricht de nodige wonderen.
Jullie kunnen meer als je denkt, zet de kracht van de liefdevolle intentie maar in en realiseer dat wat nodig is.
Ik/ wij staan open voor vereniging. Eendracht is Macht met gelijkgestemden die geen angst meer dragen!
Zo noemen wij ons: De Lichtwerkers Multidimensionaal. En geloof me we zijn met velen wereldwijd!