MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
ParaGraph
24 Artikelen: - ParaGraph - voor de meest uiteenlopende informatie
Het Emotioneel Geleidingssysteem


Door: Hans Zevenboom
Millennium-Visie
16 Augustus 20221. Inleiding:

Tegenstribbelende gedachten?

Wel-Zijn is de grondslag van dit Universum. Wel-Zijn is de basis van |Al-Dat-Is|. Het stroomt naar je toe en door je heen.
Je hoeft het alleen maar te laten gebeuren. Zoals de - lucht die je ademt, hoef je je alleen maar te openen, te ontspannen en
het in je wezen naar binnen te zuigen. Er is een stroom die door álles heen vloeit. Deze stroom is overal in het Universum, overal
in Al-Dat-Is. Het is de grondslag van jouw fysieke wereld; jouw werkelijkheid. Je kunt het toestaan of je kunt het tegenwerken, toch
blijft het stromen!

‘Begrijp je hoeveel Wel-Zijn naar je toestroomt? Begrijp je hoeveel orkestratie van omstandigheden en gebeurtenissen voor jou klaar
staan? Begrijp je hoe de schepping van deze planeet en de schepping van het Universum samenkomen om jouw ervaring te vervol-
maken? Begrijp je hoe geliefd, en gezegend je bent; hoe je - bewonderd wordt en welk onmisbaar onderdeel je bent van dit
scheppingsproces? ‘Graag willen wij de Universele Goddelijke onvoorwaardelijke Liefde God en de hogere energie
wezens (engelen, gidsen, etc.)
dat je dát begrijpt!’

2.0 Jij bent een fysiek verlengsel van Bronenergie

Je kunt voelen of jij jouw volledige verbinding met Bronenergie de Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde,
de Oerbron toelaat of niet. Met andere woorden hoe beter jij je voelt, hoe meer jij deze unieke verbinding toelaat.
Hoe slechter jij je voelt, hoe minder jij de verbinding toelaat. Goed voelen is gelijk aan het toelaten van de verbinding;
slecht voelen is gelijk aan het niet-toelaten van de verbinding met jouw Bron. Slecht voelen is gelijk aan weerstand bieden
aan de verbinding met de Bron; de Energiebron, of energiestroom van Alles, AL-Dat-Er-Is! Dus door aandacht te schenken
aan je gevoel, kun je vibrationele harmonie
bereiken met jouw natuurlijke
Wel-Zijn!

Jij bent een ‘Wezen van Trilling’ en alles wat je ervaart, in je fysieke omgeving is … trilling. Niets anders dan - trillingen! En het
is louter en alleen dankzij je vermogen om die vibratie te vertalen dat je jouw fysieke wereld kunt begrijpen. Met je oren vertaal
je de vibraties in de geluiden, die je hoort. Zelfs je neus, je tong en vingertoppen zetten vibraties om in de geur, smaak en tastzin
die je helpen de wereld te begrijpen. Maar verreweg de
sterkste vertalers van vibraties zijn je emoties.

3.0 Het innerlijk geleidingssysteem

Je hebt een ingebouwd, eenvoudig te begrijpen (innerlijk) - geleidings-systeem met indicatoren die je helpen bij zowel het begrijpen
van de kracht of het vermogen, van je uitgezonden signaal, als de richting van je focus. En, het is precies hetzelfde geleidingssysteem
dat je helpt om de gedachte die je hebt gekozen, af te stemmen op de Kosmische - Universele Goddelijke - Energiestroom (ook wel de
SPIRIT-Referentie-Energiestraal, de goddelijke regelmatige frequentie-impulsen, genoemd) zelf.

Je gevoelens zijn de - afgevaardigden van je geleidingssysteem. Met andere woorden, hoe jij je voelt is de echte indicator van de mate
waarin je bent afgestemd op de Goddelijke Energiebron de Oerbron en van je afstemming op je eigen intenties zowel vóór je geboorte
als nu! Je bent hoe dan ook geboren met een gevoelig, geëvolueerd, hoogontwikkeld systeem, dat vibraties interpreteert, dat je helpt
bij het begrijpen en omschrijven van je ervaring. Vergelijkbaar met de manier, waarop jij je vijf fysieke zintuigen gebruikt, om vast te
stellen wat zich in je - levenservaring afspeelt kreeg je bij je geboorte ook andere sensoren je emoties als extra - trillingsantennes
om je te helpen zicht te krijgen op wat zich op dat moment afspeelt.

4.0 Intuïtieve gevoelens

Intuïtieve - gevoelens worden vaak als lastig ervaren. Want hoe vaak plaatsen ze ons niet voor dilemma’s waar ons hoofd
helemaal niet op zit te wachten. Intuïtieve gevoelens zijn verwant aan emotionele gevoelens! Iemand die géén contact
heeft met zijn emoties, heeft meestal ook géén contact met zijn intuïtieve gevoelens! Intuïtie is een ‘gevoelsindruk’;
een gewaarwording in de vorm van een ‘raar gevoel’, of in de vorm van beelden, geluiden of heel soms als een
geur of een smaak. Je bent misschien nu geneigd om de termen ‘intuïtie’ en ‘instinct’ door elkaar te halen,
omdat ze met elkaar verwant zijn al zijn ze niet identiek. Instinct herken je meestal als een gevoel
in je ingewanden, terwijl intuïtie meer een vage,
niet-aanwijsbare indruk
is.

Als een influistering van onze intuïtie ons iets wil vertellen, dan voelen we het allemaal op een verschillende
manier en op een andere plek in ons lichaam. Hoe je intuïtie zich manifesteert hangt af van je gerichtheid; welk
zintuig het meest is ontwikkeld. De fysiologische reacties bewegen zich langs kanalen, die bij jou het sterkst door
komen en die in de loop van je leven het meest zijn ontwikkeld. Sommige mensen krijgen kippenvel anderen voelen
het in hun onderbuik, een enkeling ziet een beeld voor zijn of haar, geestesoog. Maar de meeste mensen ervaren het
als een plotselinge gedachte die in hen opkomt; een innerlijk weten om iets te doen of te laten. Maar vergeet een ding
niet namelijk dat deze informatie het signaal altijd van één en dezelfde plek komt ons hogere Zelf die verbonden is met
Hogere Sferen.

5.0 Is de geest nu het zesde zintuig?

Het Emotioneel Geleidingssysteem is je ziel; je innerlijke of hogere Zelf(bewustzijn)

Het antwoord is neen! Het is de ziel [1] die het zesde zintuig – het ‘derde oog’ of intuïtie [2] – vertegenwoordigt. Het is de
ziel die toegang heeft tot een oneindige - informatie-bron, tot het universum, tot de Oerbron; contact heeft met de hogere
sferen, engelen en gidsen!

De ziel, is de universele Levensenergie, vibrerend met een specifieke persoons-gebonden trillingsfrequentie. En, het zijn juist
deze hoogfrequente trillingen en golfbewegingen van de ziel die in staat zijn om iedere informatievorm bijvoorbeeld gedachte
of omgevingsenergieën te kunnen herleiden, te kunnen ontleden en herkennen ongeacht de bron van herkomst. Met andere
woorden de ziel is ‘supergevoelig’ voor alle vormen van energieën in haar omgeving; dichtbij maar ook veraf! En aangezien
we nu weten dat alles bestaat uit energie (trilling), is het mogelijk voor de ziel om te communiceren met de geest en het
lichaam met haar omgeving en met een hogere sfeer: met Al-Wat-IS! De ziel is vrij vertaald hét Emotioneel Geleidings
systeem het systeem dat je permanent begeleidt om contact te zoeken en te onderhouden met de Oerbron met
God, Alles-Wat-Er-Is...
als je dit wenst en
toelaat!


De ziel communiceert met de geest via het gevoel. Het zuivere gevoel en de zuivere emoties is de taal van de ziel!
We zeggen wel dat de ziel spreekt tot jou via het hart en dat het hart de verbinding tussen de ziel en de geest is maar
het is de ziel die als eerste een willekeurig, naderende energie ‘opmerkt’ en niet de geest! Of de binnenkomende energie
vorm nu bestaat uit een lage trillingsfrequentie of een extreem hoge trilling in alle gevallen voelt de ziel deze verschijnings
vorm. De ziel reageert dus als eerste op de binnenkomende informatie en geeft daarna een signaal af in de vorm van een
gevoel of een reflectie van een emotie af aan de geest (het verstand) die op haar beurt weer een lichamelijke reactie
bewerkstelligt. Het lichaam ervaart wat de geest op dat moment heeft gecreëerd; bijvoorbeeld een angst, een
emotie of een gevoel dat ergens
anders wordt geprojecteerd.

Scheppen is creëren. De ziel vormt het denkbeeld, het idee of een concept. De geest schept. Alles wat je zegt,
is een gedachte die tot uitdrukking wordt gebracht. Het lichaam ervaart de acties, de handelingen. ‘Wat je bedenkt,
dat schep je. Wat je ervaart, bedenk je. Wat je gedachte is, dat schep je. Wat je ervaart daar gaan je gedachten naar toe.
Uit nieuwe - gedachten ontstaan nieuwe - ervaringen’. Zo kun je dus vaststellen, dat je intuïtie in de ziel vertoeft, en dat je
intuïtie niet in je hersenen (de geest) aanwezig is en dat je ziel en de geest samen betrokken zijn bij jouw scheppingsproces!

De intuïtie is het gehoor van de ziel. Als er een gedachte door je heen schiet die op één lijn zit met Wie-je-werkelijk-bent, voel
je harmonie in je fysiek lichaam: vreugde, liefde, blijdschap, oprechtheid en een gevoel van vrijheid zijn voorbeelden van de
afstemming met je (innerlijk) Emotioneel Geleidingssysteem je ziel én het Goddelijk Geleidingssysteem (de Universele
Onvoorwaardelijke Energiestroom van Liefde), omdat je ziel - permanent in verbinding staat met deze Energie
stroom. De ziel je hoger zelfbewustzijn, ziele-bewustzijn, vrij-bewustzijn eindeloos bewustzijn of intuïtie
zal altijd je hoogste gedachte, je helderste woord, je grootste gevoel tonen. Al het ‘mindere’ is
afkomstig van een andere bron; je geest of ongewenste energiebronnen!

De hoogste gedachte is altijd die gedachte die vreugde bevat.
Het grootste gevoel is altijd dat gevoel dat je liefde noemt.
Het helderste woord is het woord die waarheid bevat.

[1] De ziel heeft te maken met de essentie; met datgene wat een mens tot mens maakt! De ziel wordt voort
gebracht uit God Zelf, en is dus een ‘deel’ een energiedeel, een energielichaam, een molecuul van God Zelf. De ziel
is God in het klein de ziel is het gereedschap waarmee God Zichzelf uitdrukt! De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel!

[2] Nieuwsbrief ‘Epifyse’. Mythe van het derde oog - deel I, februari 2017. Is de epifyse of pijnappelklier - andere benamingen zijn:
het  ‘derde oog’ of ‘kruin-oog’, ‘de kosmische antenne’, het neuro endocriene doorgeefluik’, de persoonlijke ‘sterrenpoort’, de ‘3-D
Bron’,  ’de menselijke akasha’, de ‘heilige poort’, intuïtie, het zesde zintuig, etc. daadwerkelijke het enige ‘contactpunt’ in het
fysieke lichaam, dat de realiteit creëert om persoonlijk contact met je innerlijke of hogere Zelf (je Ziel), een hoger
Lichtwezen of Lichtenergieën mogelijk te maken? De enige fysieke ‘toegangspoort’ die het
contact met de hogere licht
wezens mogelijk
maakt?

6.0 Gebruik je emoties om de weg naar Wel-Zijn terug te voelen

Ontvankelijk(er) worden voor intuïtie; voor je zielsbewustzijn!

‘Als het nu zal zijn, zal het niet komen; als het niet zal komen, zal het nu zijn; als het nu niet zal zijn, zal het
toch komen: de bereidheid is alles’. [Shakespeare, Hamlet]. Intuïtie kan niet worden opgeroepen! We moeten er
alleen maar ontvankelijk voor zijn. Als we aan de mogelijkheden van de intuïtie twijfelen of het effect ervan wantrouwen,
zal ze aarzelender en minder - duidelijk optreden. Aanvaarding én zelfvertrouwen bevorderen onze ontvankelijkheid. Als we
onszelf openstellen en de intuïtie duidelijk maken dat ze altijd welkom is, wordt zij de ideale vriend of gids die altijd op het juiste
moment binnen
komt.

Om de weg vrij te maken voor onze intuïtie moeten we ten eerste beseffen dat de intuïtieve geest (je hogere of innerlijke Zelf; je ziel)
niet zomaar om de tuin kunt leiden met positief gezwets. Gemaakt enthousiasme en evangelistisch gebabbel over hoe intuïtief we
wel zijn als we er maar in geloven zijn van beperkte tijdelijke waarde. Onze innerlijk zelf onze ziel weet wat we werkelijk geloven
en reageert overeenkomstig! De belangrijkste factor bij het bepalen van onze houding is onze eigen ervaring. Het is absurd
net te doen of we een onbeperkt - vertrouwen hebben. Of onszelf - wijs te maken dat onze intuïtie onfeilbaar is. Als we
echter merken hoe de - intuïtie tot ons leven bijdraagt, zal ons vertrouwen - spontaan en op natuurlijke - wijze toe
nemen. Het is dus van wezenlijk belang om na te gaan hoe we precies over intuïtie denken en alle negatieve
ideeën aan de oppervlakte te brengen. Het is mogelijk op verstandelijk - niveau in iets te geloven [1],
maar er emotioneel wantrouwend tegenover te staan. De invloed van emoties zal in zo’n geval
sterker zijn. Het kan dus heel leerzaam zijn na te gaan, in welke mate we onze intuïtie
vertrouwen en aanvaarden. Ja wat is nu de waarheid? ‘De ziel van ieder mens
beschikt over het vermogen de waarheid te leren,
en over het orgaan om
deze te zien
[Plato]

7.0 Slot

De beste manier om een bewuste creator schepper te worden van je eigen werkelijkheid is aandacht te besteden
aan je emoties, maar allereerst zul je eerst moeten aanvaarden dat Wel-Zijn de enige Goddelijke Energiestroom is
die vloeit; door Alles, in Alles en met Alles. Je kunt deze Stroom toelaten, of niet-toelaten; weigeren of accepteren.

De ziel begrijpt wat het verstand (de geest, de breinmassa) niet kan bevatten!

Intuïtie is het lang-verloren levenswater! Ze brengt ons levendigheid en vreugde spontane antwoorden en overvloedige
kennis waar we slechts om hoeven te vragen. Leven volgens je intuïtie, het zeker weten is een kunst, die als je ze beheerst
ongekende - ervaringen voorbrengt. Het - wonderbaarlijke van intuïtie - is dat het op elk moment kan terugkeren, en op elke
leeftijd volledig actief kan worden. Dit is een gave van de ziel die is aangeboren: je kunt vergeten er aandacht aan te schenken,
maar je kunt ze nooit volledig verliezen. Je kunt je ziel je hogere of innerlijke zelf nooit verliezen, nooit kwijtraken. De ziel is altijd
verbonden met jouw fysieke
werkelijkheid.

De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel!

Je Emotioneel Geleidingssysteem, is dan ook de sleutel die je helpt begrijpen, wat de inhoud van je vibraties is. Onderscheid maken
tussen de feitelijke gedachte van wat je wilt en de gedachte aan wat je ontbreekt is soms moeilijk. Maar onderscheid maken tussen
je emotionele reactie op de gedachte van je verlangen en de emotionele - reactie op het afwezig zijn van wat je verlangt, is heel
gemakkelijk. Want als je helemaal gericht bent op je verlangen en je vibrationele aanbod geeft dat weer voel jij je heerlijk! Als
je het verband ervaart tussen wat je denkt, wat je voelt en wat je ontvangt, dan ben je er! Besef dat onze eigen intuïtie je
innerlijke of hoger bewustzijn; je ziel de katalysator is voor zelfontwikkeling en zelfverwerkelijking. Want als het erop
aankomt diepgaande en blijvende veranderingen aan te brengen in ons persoonlijk leven, tellen alleen de sub-
jectieve ervaringen en niet de feiten. De ziel velt geen oordeel over datgene wat je hebt ervaren, maar
slaat alleen de ware, zuivere gevoelservaringen op … en wel op de interne ‘harde schijf’!
En, dát is het enige wat
voor de ziel
telt.


Intuïtie: het ‘mysterieuze’ zintuig
dat we allemaal bezitten!

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Lichtwezens

Door: Hans Zevenboom
Millennium-Visie

7 Juli 2022
‘Wij zijn lichtwezens’. Het is wel heel duidelijk dat wij lichtwezens zijn
koolstof-chemisch-elektrische lichtwezens, die in staat zijn om een ‘lichtshow’ te geven.

Nieuwe visie

Wij zijn elektromagnetisch lichtwezens en maken dus deel uit van het grote elektromagnetisch
Spectrum, dat zowel het zichtbare als het onzichtbare licht bevat. We weten, uit wetenschappelijk
onderzoek, dat licht het fundament is van het (ieder) elektromagnetisch veld. Levende cellen stralen
coherent licht uit, een pulserende - stroom, van enkele tienduizenden - fotonen per sec./cm2, hetgeen
ongeveer honderd miljoen maal zwakker is dan daglicht. Het lichtspectrum van deze bio-fotonen varieert
met - frequenties, tussen de 200 en 800 nanometer, van ultraviolet - licht tot het infrarode - spectrum. Dit
coherente - licht (‘biologische laser’) van zeer gering - intensiteit lijkt betrokken te zijn, bij - intracellulaire
communicatie. Het foton is het kleinste kwantum van dit veld en het is ook de boodschapper die de
communicatie tussen deeltjes van
het elektromagnetisch
veld tot stand
brengt.


Ons elektromagnetisch veld (aura) is dus een energiestructuur met een unieke cellulaire blauwdruk,
dat permanent interacties met elkaar aangaan, en structureel vibreert met zijn of haar omgeving, door de
aanwezigheid van geconcentreerd - lichtenergie in het - hyperveld! De inter-dimensionale knooppunten van het
menselijke energieveld of 1e hyperveld (wetenschappelijke benaming) maken het mogelijk dat energie en informatie
tussen de dimensies of tussen de dimensionale (denkbeeldige) ‘energielagen’ circuleert. Maar om toegang tot deze
kanalen te verkrijgen, zijn een juiste afstemming, én een - samenhang van het systeem als geheel vereist; het in
balans zijn! Want de energiegolven die door het rasternetwerk bewegen zijn informatiegolven die verband
houden met het
bewust
zijn.


Volgens de gedachte van Prof. Tiller worden informatiestromen via potentiële routekaarten op de knooppunten
van het rasternetwerk of 1e hyperveld opgeslagen. Hier vind een omzetting van bewustzijn in energieën plaats. Deze
knooppunten worden beschouwd als ‘het brandpunt van onze gedachten’ onze intenties. Feitelijk zijn zij de raster-knoop
plaatsen van de ‘geest’ (micro-minuscule opslagplaatsjes van gedachten, ideeën, emoties) in het menselijke, energieveld of
aura-veld.

Het menselijke energieveld – het nieuwste inzicht - bestaat dus uit een oneindig, grote hoeveelheid kristallijnen structuren die
gezamenlijk een rasternetwerk of 1e hyperveld vormen. Geometrische vormen die tot een rasternetwerk geordend zijn, kunnen
in principe allerlei vormen aannemen; bekendste vormen zijn tetraëder, octaëder; dodecaëder (twaalfvlak) en icosaëder (twintig
vlak). Deze grote hoeveelheden kristallijnen beschrijft gezamenlijk een structuur van geometrische vorm interne ordening kleur
lichtstraling, fluorescentie, elektrische- en magnetische eigenschappen, etc. etc. Dit is waaruit het nieuwe - menselijke energie
veld is opgebouwd!

Als elektromagnetische energiewezens maken we dus deel uit van het grote elektromagnetische Spectrum de Kosmos dat te
vergelijken is met een raster- of netwerkstructuur dat doordrongen is van het Hoger Bewustzijn Spirit of het Goddelijke Zelf
de Ziel van God! Dit Goddelijke Totale Bewustzijn beweegt zich door én doordringt de geometrische lagen van Alles-Wat-
Bestaat! Alles en dat alles wil zeggen dat geen ding of persoon, niemand – wie dan ook - wordt uitgezonderd of
onthouden van deze Goddelijke
Kosmische Straling van
Liefde!


> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Tweelingzielen


Door: Hans Zevenboom

Millennium-Visie

4 Juli 2022
Tweelingzielen - deel I

Tweelingzielen: 'een cultuurhistorische mythe'. Een geromantiseerd
verhaal over het vinden van de 'ware'; de ware (ge)liefde! [Hans Zevenboom]

1. Inleiding

Enkele jaren geleden verscheen het boek 'Tweelingzielen. Vind je ware partner' van Patricia Joudry.
Het boek was een bestseller, en stond al gauw in de top-10 van de boekhandels. De kern, van het boek
wordt gevormd door de romantische gedachte, dat iedere ziel hier op aarde een tegenhanger een tweeling
ziel, je ware - heeft. Tijden,s de schepping zou de - Schepper ten gevolge van Zijn dualistisch karakter - de oor
spronkelijke mens de ziel eerst twee-in-één hebben geschapen, en wel in de vorm van een soort, kosmisch ei. De
iel was in die toestand androgyn; zowel man als vrouw, de ziel werd geschapen als één tegelijk mannelijk en vrouwelijk
geheel. Later zouden - door onverklaarbare reden - de zielen tijdens het reïncarnatieproces zich opsplitsen in twee delen;
een mannelijk en een vrouwelijk deel. Anders gezegd:
een - tweelingziel - is één
gesplitste ziel in twee
lichamen!Deze gedachte, dat de ziel zich heeft - verdeeld in twee - geslachten is, door de eeuwen heen verwoord door filosofen, dichters,
zieners en geestelijke leraren. Maar zijn deze beeldende verhalen, ontwikkelde theorieën, legendes of mythen wel het juiste beeld
over de ware betekenis van het leven? Dat het vinden van je spirituele partner het enige levensdoel zou zijn hier op aarde? Worden
we door deze legendes, niet volkomen op het verkeerde been gezet? Dat spirituele groei én verlichting alleen mogelijk zou zijn
als jij je spirituele partner - 'na eeuwen van zoeken' - uiteindelijk hebt gevonden? Is dat het? Of zijn juist deze ontwikkelde
theorieën en mooie geromantiseerde verhalen, die de mensheid aan kunnen zetten tot bewustwording en groei?
Of juist niet!

2. Theorieën over het ontstaan van tweelingzielen

Er bestaan diverse theorieën over de ontstaangeschiedenis van de mensheid, over de ziel, over zielsverwanten,
over tweelingzielen, over nevenzielen, over groepszielen, over zielsliefde, over tweelingvlammen, over tweelingziels
hereniging en verbintenis en over de daaruit voortvloeiende liefdesrelaties en omgangsvormen van zielen in het aardse
leven; sekseharmonie of zielshereniging zijn vooral in het laatste decennium de belangrijkste thema's geworden. Deze
theorieën zouden te vinden zijn in bronnen van bekende wijsgeren (Plato, Socrates, Aristoteles), in heilige geschriften
(bijv. Bhagavad Gïtä) en in religieuze stromingen (vroege Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Gnosis, Islam,
Soefisme). Ook bekende 'zieners' en 'leermeesters' (Edgar Caya, Eileen Caddy, St. Germani, Kryon-teksten
van Lee Caroll, Shirley Maclaine, Jess Stern, Jozef Rulof, Jacob Lorber, Emanuel Swedenborg, de
Bulgaar Omraam Mikhael Aivanhov, en Sri Aurobindo) hebben hun visies over ziels
relaties in vele esoterische
boeken uiteen
gezet.


3. Slot

Op basis van al deze legendes en mythes of beter omschreven als romantische verhalen omtrent
de ware aard van de Schepper, de zuivere intenties van het scheppingsverhaal en de het ware zijn van de
ziel tijdloze goddelijke kern, de |Christus-in-ons|-, ontstaan er onjuiste voorstellingen over |wie-je-werkelijk-bent
en daarmee wordt er uiteindelijk een verkeerd beeld geschetst over het uiteindelijke doel van het leven. Het spirituele
pad van ieder mens hier op aarde heeft niet als doel om je 'ware' je wederhelft, je tegenhanger, je tweelingziel, je spirituele
partner te vinden, maar om te beseffen én te begrijpen
dat jij je innerlijke Zelf het evenbeeld bent van God.

Het doel van het - leven wordt dan anders als je tot dat unieke inzicht bent gekomen: het spirituele pad, heeft dan als doel
gekregen het persoonlijk - bewustzijn van de individuele mens - te verenigen met zijn goddelijke natuur; je eigen tijdloze
goddelijke kern het innerlijke Zelf het christusbewustzijn in ons! En niet het eeuwig zoeken naar die ander! Onthoud,
dat je geschapen bent naar het evenbeeld van God; niemand minder! Je bent geen tweederangs burger die
opzoek is naar zijn of haar tegenhanger; je soul-mate! Jij bent op zoek naar je ware identiteit;
je ware
Ik.


Er is een oeroud archetypisch beeld; Adam en Eva in zich, het eerste liefdespaar dat ooit geleefd heeft.
De man en de vrouw buiten jezelf zijn om uiteindelijk het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf te ontdekken.
De ogenschijnlijke 'tweeling' buiten jezelf kan je in contact brengen met de eenheid in jezelf, waardoor het oude
beeld van 'tweeling' - tweelingzielen, je spirituele partner - ogenblikkelijk kan worden losgelaten. Geeft dit een beter
beeld van wie-je-werkelijk-bent? Verbindt het persoonlijk - bewustzijn eens met het Christus-bewustzijn en, kijk wie je
dan-wordt! Je levenswerk, is
daarom een uitspraak over
Wie-jij-Bent.

Klik hier om meer te lezen>>>>

Tweelingzielen - deel II

1. Een omschrijving van een ziel
'Wij zijn energiewezens'
Probeer nu eens te beseffen, dat je een drieledig - wezen bent; dat bestaat uit een lichaam, het verstand
(ook wel de geest genoemd, niet te verwarren met het brein) en een zuivere - geest (ook wel ziel genoemd). Je
zou dit ook fysieke, non-fysieke en het metafysische kunnen noemen of gedachte, woord en actie (daad, handelen).
Samengevoegd produceren ze een resultaat, dat binnen onze taal en begrip een gevoel of ervaring wordt genoemd.
Je ziel is dan ook te beschouwen als de totale som van elk gevoel. Elk gevoel, die je ooit eens hebt gehad, zit in je ziel
'opgeslagen'. De ziel is te beschouwen, als een opslagplaats - de harde schijf - van alle gevoelens, uit het verleden, het
heden én ook uit vorige levens. Je geheugen (het verstand, de geest) bestaat uit herinneringen aan deze (specifiek, tijds
gebonden) gevoelens. In feite zijn wij dus allemaal één energieklont - een energiewezen - maar met drie - onderscheiden
karakteristieken!

2. De functie van een ziel

'De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart'.

De functie van de ziel is creëren. De ziel schept hier op aarde situaties én omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming
en haar eigen meest directe herinnering, voor elk moment van NU. De ziel creërt, en het verstand (de geest) reageert. De geest, zal
keuzes maken uit het aanbod. De ziel zal trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je kiest,
namelijk: 'Is dit een uitspraak over |Wie-ik-werkelijk-ben|?''Is dit een mededeling over |Wie-ik-kies-te-Zijn|?' De taak van de ziel is her
scheppen, nog eens herscheppen, nog een keer want er doen zich allerlei situaties in ons leven voor die ons in een moeilijk parket
kunnen brengen. De ziel is als het ware in 'ontwikkeling'. De ontwikkeling van de ziel is empirisch, dat wil zeggen dat de
ervaring(en) de enige bron van kennis is. Empirisch, dat wil zeggen, 'het weten het ervaren, en het zijn'.

3. Opsplitsing van de ziel tijdens het reïncarnatieproces?
Sommigen gaan ervan uit dat met de dood het lichaam en de geest komt te vervallen. Lichaam en geest komen echter niet te vervallen.
Het lichaam verandert van vorm, laat zijn meest compacte deel achter, maar bewaart altijd zijn uiterlijk voorkomen. Het fysieke lichaam vertegenwoordigt dus een energievorm, met een bepaalde trillingsfrequentie, die 'bewaart' zal blijven. De geest (of het verstand; niet
te verwarren met het brein) gaat tijdens de Terugreis met jou mee zich aansluitend bij de ziel én het vorm-lichaam als één energie
massa met drie dimensies
of facetten!

Mocht je ervoor kiezen om terug te keren naar de aarde, dan zal je goddelijke Zelf (die ene Energieklont met een ongekende
hoge trillingsfrequentie; het etherisch lichaam) op nieuw zijn ware dimensie splitsen in wat wij lichaam, geest en ziel noemen.
Wanneer je het op je neemt om op aarde een nieuw fysiek lichaam te bewonen, verlaagt je etherisch lichaam (zoals het door
sommigen wordt genoemd) zijn vibraties, verlaagt zich van een trilling die zo snel is, dat zij zelfs niet kan worden gezien
tot een snelheid die massa en materie oplevert. Deze reële materie is de schepping van de zuivere gedachte,
het werk van je zuivere geest - de ziel - het hogere geestelijke aspect van het drieledig wezen.

Opsplitsing van een individuele ziel in een mannelijk en
een vrouwelijk (energiedeel) tijdens het reïncarnatieproces?

Neen, dus. Tijdens het reïncarnatie - proces vindt er een 'zuivere opsplitsing, c.q. opdeling' in trillingsfrequenties
plaats; de zuivere geest, de ziel die de allerhoogst mogelijk trillingsfrequentie heeft, een goddelijke trilllingsfrequentie
overeenkomstig de trillingsfrequentie van de Zuivere Goddelijke Liefde, én de geest met haar unieke specifieke trillings
frequentie. De geest zou je kunnen vergelijken met een afgeleide - een 'ietsie lagere' trilllingsfrequentievorm van de ziel!
De geest is dan ook te beschouwen als de 'allereerste
afgeleide' energievorm van de zuivere geest; de ziel.

Dus een klein deel van de goddelijke Energie (de ziel) wordt tijdens het reïncarnatieproces tijdens de Terugreis naar de aarde
als het ware opgesplitst in een 'ietsie lagere' energievorm. Deze nieuwe energievorm wordt dan hoofdzakelijk gekenmerkt door
gedachten en herinneringen aan alle gevoelens van de ziel, die de ziel ooit eens heeft gehad; die de ziel heeft 'verzameld' uit alle
(vorige) levens. Toch vormen ziel en geest samen met het (aanvaarde) fysieke lichaam een onafscheidelijk 'duo', want de ziel vormt
het denkbeeld, de geest schept, en het lichaam ervaart. De ziel de geest en het fysieke lichaam vormen uiteindelijk een (goddelijke)
drie-eenheid! De ziel kan zonder een fysiek lichaam niks ervaren, daarom kiest de ziel bewust, een (je) lichaam. Jij bent dus een
uniek energiewezen.

4. Het levenswerk van de ziel

'Het concept 'tweelingzielen' zou de ware aard van liefde illustreren
en daarmee wellicht het 'ware' levensdoel van de ziel op aarde'

De ziel weet heel goed dat haar doel evolutie is. Dat is haar wezenlijke doel! Haar belang ligt niet bij de prestaties van het lichaam of
de ontwikkeling van het verstand. Veel 'aanhangers' van de tweelingzielentheorie - het zoeken en vinden van je 'ware' zijn op zoek naar
de ultieme (uiteindelijke) verlossing. Maar nee dit alles heeft geen betekenis voor de ziel. Wat de ziel nastreeft is het hoogste gevoel
van de Goddelijke Liefde dat je kunt voorstellen en niet die gebonden 'aardse' liefde. De ziel streeft naar dat unieke, goddelijke
gevoel hier op aarde, niet naar kennis, macht of iets dergelijks. De ziel bezit al de kennis die er is, maar kennis is
conceptueel. Het gevoel is empirisch. De ziel wil zichzelf voelen en zo zichzelf kennen door
haar eigen ervaring
hier op aarde.

Dit hele proces gaat er dus juist om je Zelf te ontdekken, je zelf te scheppen zoals wij werkelijk zijn en werkelijk
wensen te zijn én niet levenslang op zoek gaan naar dat andere energiedeel om dan een gemeenschappelijke ervaring
van heelheid, eenheid, het complementeren van de Alfa-Omega cirkel, de Ying-Yang energie wat uiteindelijk tot de ultieme
(uiteindelijke ) verlossing zou leiden, te gaan scheppen. Neen, de (individuele) ziel vormt het onafhankelijke denkbeeld, de geest
schept en het lichaam ervaart. Op deze manier gaat de cyclus van schepping en ervaring, verbeelding en vervulling, kennen en naar
het onbekende groeien alsmaar door. Nu en altijd; voor eeuwig! De ziel 'splitst' zich ook niet in twee individuen die dan 'zielsverwanten'
worden. Het zielsverwantschap bestaat inderdaad, maaar niet op de manier die wij denken. Wij hebben 'zielsverwanten' geromantiseerd
en er ons 'wederhelft'
van gemaakt.

5. Slot

'Ik heb jou geschapen naaar het beeld en gelijkenis van Mij'!Onze ziel is een energiedeel, een energiebron of energielichaam, een energieklont van God Zelf! God is een Wezen, géén persoon,
plaats of ding! De ziel is dus ook géén ding, een persoon (man of vrouw) of een plaats en, is niet samengesteld uit een onafhankelijk
mannelijk en een onafhankelijk vrouwelijk energiedeel die tezamen de ziel - het zielsbewustzijn of christusbewustzijn zouden moeten
formeren. Neen, de ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel, dat uit één goddelijke energiebron of energieklont bestaat. De ziel is
oneindig en onzijdig, en zelfs veel groter dan jij je kunt voorstellen! De ziel vormt samen met de geest en, het fysieke lichaam een
goddelijke drie-eenheid, dat jij bent! Geeft dit een beter beeld van wie-je-werkelijk-bent? Verbindt het persoonlijk bewustzijn
eens met het Christus-bewustzijn en kijk wie-je-dan-wordt! Heel je levenswerk is daarom een uitspraak over Wie-jij-Bent.
Het continu zoeken naar die ander - de 'ware' liefde - beperkt je alleen maar in je innerlijk groeiproces!

Klik hier om meer te lezen>>>>>

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Paranormaal ?

Door: Hans Zevenboom
Millennium-Visie
30 Juni 2022

Ben jij paranormaal begaafd? - Deel 1

Je weet iets wat je eigenlijk helemaal niet kunt weten ' je voelt het gewoon'! Ben jij je er wel eens van bewust,
dat iemand naar je kijkt omdat je ogen voelt ´prikken´ of ´branden´? Dan kan het zijn, dat jij een goed ontwikkeld
paranormaal vermogen hebt. Paranormaal - betekent letterlijk: voorkomend, naast het normale - waarnemen.

Soms 'weten' we iets, zonder dat daar een duidelijke - verklaring voor is. Dat wordt vaak intuïtie genoemd,
maar is het niet meer dan dat? Ons paranormaal vermogen is namelijk veel breder dan hoe we het kennen van
de televisieprogramma's, want onze intuïtie is het gehoor van de ziel. De ziel, is het enige instrument, dat gevoelig
genoeg is om de lichtste trillingen van het leven 'op te pikken', om die energieën te 'voelen', om de golven in het veld
waar te nemen en ze te kunnen - interpreteren. Je hebt zes zintuigen, niet slechts 'vijf'. Dat zijn je reukzin, smaak, tastzin,
gezicht, gehoor en weten. Zo werkt de paranormaal begaafdheid. Elke gedachte die je hebt, zendt energie uit. De gedachte
is energie. De ziel van de helderziende pikt die energie op. De echte helderziende zal er niet over nadenken wat iets betekent,
maar gewoon meteen zeggen hoe die energie aanvoelt.
Aldus kan een helderziende je
vertellen waar aan je
denkt.

Elke gevoel die je ooit hebt gehad zit dus in je ziel. Je ziel is te beschouwen als de totaalsom van al je gevoelens. Het is als het ware
een opslagplaats van gevoelens. Al is het jaren geleden dat je ze daar hebt opgeslagen, een helderziende die waarlijk open staat
kan die 'gevoelens' hier en nu 'voelen'. Dat is omdat zoiets als tijd niet bestaat. Alles, gebeurt in dit moment; het nu-moment.
Elke gebeurtenis zendt energiegolven uit, drukt een onuitwisbaar beeld af op de komische fotografische plaat. De helder
ziende ziet, of voelt, het beeld van 'morgen' alsof het op dit - moment - gebeurt. Wat ook zo is! Daarom, kan een
helderziende de 'toekomst' voorspellen.

Waarom zijn sommige voorspellingen 'fout'? Waarom komen ze niet uit?
Omdat de helderziend niet de 'toekomst voorspeld' heeft, maar slechts een tipje van de sluier heeft opgelicht van
één van de 'mogelijke mogelijkheden' die er in het eeuwige moment van het Nu worden waargenomen. Het is altijd de
subjectieve keuze van de helderziende wat hij zag. Hij had net zo goed iets anders kunnen kiezen, iets wat niet strookte
met zijn voorspelling. Het eeuwige moment
bevat alle 'mogelijke mogelijk
heden'!

In de afgelopen miljoenen jaren is 'alles' op verschillende manieren gebeurd. Het enige wat er overblijft voor jou, is dat jij
kunt kiezen van welke kant je het bekijkt. Het is allemaal een kwestie van perceptie. Als jij je perceptie verandert, verander
jij je gedachte en je gedachte schept jouw werkelijkheid. Elke uitkomst van elke situatie die jij je voorstelt, ligt al klaar! Het
enige wat je hoeft te doen, is het te zien. Het te weten! Dat is wat er wordt bedoeld met: 'Zelfs voor je vraag, zal IK God -
geantwoord hebben'. In werkelijkheid zijn je
gebeden al 'verhoord' vóór je
hebt gebeden.

Als alles nú gebeurt, wat bepaalt dan welk deel ervan ik, in mijn moment van het 'nu', ervaar?

Jouw keuzes, en je geloof in je keuzes! Dat geloof wordt geschapen door wat je over een bepaald onderwerp denkt,
en die gedachten komen voort uit je perceptie; dat wil zeggen uit de 'manier waarop je ertegen aan kijkt'. De helderziende
ziet dus de keuzes die jij 'morgen' maakt, en ziet hoe zich dat afspeelt. Maar een ware helderziende zal je er altijd bij vertellen
dat het niet zo hoeft te zijn. Jij kunt 'opnieuw
kiezen' en de uitkomst veranderen!

Klik hier om meer te lezen>>>>>

Paranormaal begaafdheid - deel II

Het paranormaal zijn, betekent niets anders dan dat bepaalde zintuigen extreem gevoelig zijn. Zó gevoelig, dat ook de informatie
die voor de gewone mens niet zichtbaar, voelbaar of hoorbaar is, wordt opgepikt. Iemand die dus paranormaal is, heeft één of
meerdere van deze zintuigen sterker - ontwikkeld dan andere mensen. Een mens met een dergelijke gave, wordt dan ook
wel medium genoemd.
Wij, mensen kunnen met onze vijf zintuigen ruiken, proeven, voelen, horen en zien slechts selectief waarnemen,
omdat wij moeilijk afstand kunnen nemen van ons interne complexe verwerkingscentrum (de hersenen). In principe
zijn wij eigenlijk allemaal 'paranormaal begaafd', want in werkelijkheid is het onze zesde zintuig die toegang geeft tot
dit fenomeen. Soms 'weten' we iets, zonder dat daar een duidelijke verklaring, voor is. Vaak wordt gezegd: 'Oh, dat is je
intuïtie'. Maar het is veel meer
dan alleen dat, je
intuïtie!


Paranormaal begaafdheid - intuitief (over)gevoelig zijn - is niets anders dan de toegang hebben tot je Spirituele DNA! Het
DNA is te omschrijven als Divine Natural Awareness; het Goddelijk Natuurlijk Bewustzijn of Codes van de Hogere Niveaus, die
wij allemaal bij ons dragen! Ieder van ons, heeft een innerlijk Geleidings-systeem en iedereen mag het noemen zoals hij of zij dat
wil - intuïtie, ingeving, het innerlijke vertrouwen of 'een voorgevoel, in je onderbuik' - maar wij kunnen niet ontkennen, dat het er is!
Het is een groter bewustzijn. Het is een doorvoeld besef van zekerheid. Een diep cellulair - niveau verankerd besef van ons Goddelijk
bestaans
recht.

In de ziel zit je intuïtie! Je intuïtie zit niet in je hersenen; niet in de geest of het verstand! De intuïtie is dan ook te beschouwen als het
gehoor van de ziel. De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de lichtste trillingen van het leven 'op te pikken', om
die energieën te 'voelen', om de golven in het (energie)veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren. Je hebt zes zintuigen
niet slechts 'vijf'. Dat zijn je reukzin, smaak, tastzin, gezicht, gehoor en ..... weten! Zo werkt die paranormale - begaafdheid.
Hoe meer je vertrouwt op dat groter en hoger - bewustzijn des te meer zul je beseffen dat je erop kunt vertrouwen.
En juist dat hoger en groter - bewustzijn wordt vertegenwoordigd in en om ons lichaam heen door de aan
wezigheid van de ziel, je innerlijke Zelf! Hoe paranormaal - begaafder je bent des te dichter
sta je bij je eigen 'IK'!

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Nieuw Inzicht, een nieuwe wereld


Door: Hans Zevenboom
Millennium-Visie

21 Juni 2022

Onze samenleving is puur en alleen op actie gericht. Vooral de westerse wereld heeft haar oplossingen
altijd in daden gezocht en niet in filosofie of meditatie. Onze wereld wordt momenteel geconfronteerd met enorm
grote problemen. Juist nu moeten wij deze problemen eens oplossen en wel op de niveaus van overtuigingen. Je kunt de
problemen niet oplossen op het niveau van gedragingen, omdat de kern-gedachten de ondersteunende gedachten gebaseerd
zijn op overtuigingen. Overtuigingen, die generaties op generaties van vader op zoon zijn ‘overgeheveld’! Probeer de overtuigingen
te veranderen, niet de
gedragingen.

Ondanks alle goede bedoelingen die politieke- en kerkelijk leiders hebben, toch zullen ze moeten erkennen, dat veel dingen die wij nú
doen gewoonweg niet werken. En het is niet alleen de religie die onvoldoende werkt, maar ook onze politieke structuren, economische
systemen en educatieve programma’s werken niet. De reden is dat al onze structuren zijn gebaseerd op overtuigingen die de werkelijk
heid niet weer-spiegelen, namelijk de ware zin, en de betekenis van het leven. Daarom nodigen wij, Millennium-Visie jullie uit jezelf
open te stellen voor nieuwe ideeën nieuwe gedachten en nieuwe openbaringen over God en het Leven. Met de kracht de kracht
van onze ideeën, de kracht van nieuwe overtuigingen over God én het Leven kunnen wij met z’n allen het negativisme
in de wereld over
weldigen.


Nieuw Inzicht, nieuwe Spiritualiteit?

Niet een nieuwe spiritualiteit die de oude doet verzwakken, maar die de oude spiritualiteit laat opbloeien.
Niet een nieuwe spiritualiteit die de oude ondermijnt, maar één die het beste in de oude spiritualiteit ondersteunt.
Niet een nieuwe spiritualiteit die de oude compleet moet vervangen, maar één die de oude spiritualiteit kan opfrissen.

De menselijke spiritualiteit is toe aan een opfrisbeurt!

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Analogie van het Leven

Door: Hans Zevenboom
Millennium-Visie

20 Juni 2022
Het leven is een groeiproces. Je hoeft niets te leren. Je hoeft je alleen maar te herinneren Wie jij in werkelijkheid bent.
Groei is het bewijs van de aanwezigheid en de uitdrukking van het Goddelijke. Heel het leven werkt op deze manier! Denk
maar eens na, over de boom die voor je raam staat. Hij weet op dit moment, nu hij vijf meter hoog is en jou met de schaduw
van zijn machtige kruin overdekt, niet meer dan hij wist op het moment dat hij nog een nietig zaailing was. Alle informatie die
hij nodig had om te worden wat hij vandaag is, zat besloten in zijn zaadje. Hij hoefde niets te leren. Hij hoefde alleen maar te
groeien. Om te kunnen groeien, maakte hij gebruik van de - informatie die in zijn cellulaire - geheugen zat opgeslagen.

‘Jij bent echt niet veel anders dan deze boom’. Maar zelfs een boom
heeft de zon nodig als aansporing inspiratie voor zijn groei.

Heel het leven is onderling verbonden. Het leven creëert doorlopend op interactieve wijze. Wij brengen over en weer
resultaten voort. Er bestaan geen enkele andere manier waarop wij deze resultaten kunnen voortbrengen. Jouw gesprekken
met anderen en alle informatie die uit deze wereld om je heen tot je komt, kun je vergelijken met de stralen van de zon. Ze zorgen
ervoor dat de zaden binnen in jou kunnen groeien. In de wereld om je heen zijn heel veel dingen die je in de richting van je innerlijke
waarheid kunnen
leiden.

Maar zelfs die mensen, plaatsen objecten en gebeurtenissen zijn niet meer dan geheugensteuntjes. Het zijn een soort wegwijzers. Dat
is in feite de essentie van de ‘wereld om je heen’. De fysieke wereld is bedoeld om jou te voorzien van een kader waarbinnen je uiterlijk
Ervaren kunt, wat je innerlijk Weet. Dus je vind in feite baat - bij de wereld om je heen, precies zoals ze zich aan jou voordoet. Let wel
alle mensen vinden
daar baat
bij.

Stel je nu voor dat je de - open plek hebt verlaten - en dat je diep in het bos bent ingelopen. Je bent nog nooit eerder zo diep een
bos ingelopen. Je beseft dat je de open plek alleen met veel moeite terug zult vinden. Daarom breng je tijdens de wandelingen
markeringen op de bomen aan. Welnu, als je het bos weer verlaat, zie je de markeringen en je herinnert je dan dat jij ze
daar geplaatst hebt als een hulpmiddel voor jezelf om de weg te vinden. De markeringen bevinden zich buiten
jezelf. Uiteindelijk zullen ze je terug naar Huis leiden, maar ze zijn niet ‘Thuis’ zelf. De markeringen
wijzen jou op het spoor, het pad, de weg; en de weg komt je bekend voor. Je herkent
hem. Dat wil zeggen dat je de weg ‘her-kent’, ofwel dat je de weg
‘opnieuw kent’. Maar de weg is niet de Bestemming
zelf. Alleen jij, kan jezelf naar
jouw Bestemming
leiden.Anderen kunnen je op een pad leiden, weer anderen kunnen je hun weg laten zien, maar alleen jij kunt
jezelf naar jouw Bestemming leiden. Alleen jij kunt besluiten om ‘Thuis’ te zijn bij God. De uiterlijke wereld
is het pad. Het pad is voor-bestemd om jou terug te brengen naar huis. Sterker nog, alle gebeurtenissen in de
uiterlijke wereld zijn voor bestemd om juist dat te doen. Dat is immers de reden waarom jij ze daar hebt geplaatst.

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Déjà vu verschijnsel is een vorm
van een spontane regressie!


Door: Hans Zevenboom
Millennium-Visie

16 Juni 2022Déjà vu's zijn géén luchtspiegelingen of fantasieverhalen; het mysterieuze verschijnsel speelt zich duidelijk af in je
hoofd zo is de algemene wetenschappelijke gedachte. Maar waar? Volgens geheugendeskundigen is een déjà vu een
variant van het 'waar ken ik jou toch van'- gevoel. Dit vage bekendheidsgevoel wordt volgens de neuro-wetenschappers
in de parahippocampale gyrus veroorzaakt een onderdeel in de temporale lob of kwab; een geheugen -foutje' of een kort
sluiting, in de hersenen dus! Niet gelijk lopende - hersenactiviteiten is de meest genoemde hersen-gerelateerde hypthese!
Ik noem het gemakshalve maar de 'haperende-hersentheorie'.

Maar welke verklaring er ook in (wetenschappelijke) kringen wordt gegeven voor vele (neuro) wetenschappers blijft een déjà
vu verschijnsel ongrijpbaar en onverklaarbaar. Het déjà vu verschijnsel is niets anders dan een kortstondige regressie-ervaring
waarin het onderbewuste herkenningsgevoel van het innerlijke Zelf - de ziel - een hoofdrol speelt. Een centrale - rol die bij alle
déjà vu' s speelt, wordt in - eerste - instantie, door je intuïtie, je onder-bewuste (= onderbewuste geheugen = de 'harde schijf'),
je innerlijke Zelf, de ziel, opgeëist. Het innerlijke Zelf speelt niet alleen een cruciale rol, bij álle déjà vu' s maar ook bij álle para-
normale ervaringen.

Het plotseling - opkomende herkennings gevoel - op een onbekende locatie - of tijdens een ontmoeting, met een willekeurig
persoon is niets anders dan een herkenningsreactie of -energieën van het innerlijke Zelf, wat kan resulteren (hoeft niet altijd)
in een fysieke reactie, een (herkennings-)gevoel of een angst(gevoel). De ziel die te beschouwen is als de totaalsom van alle
('opgeslagen') gevoelens 'ooit-eens' reageert op de aanwezige, zich manifesterende trillingsfrequenties op dat ene uniek
moment. Elke situatie, elke ontmoeting, elk voorwerp van toen - 'ooit-eens'- straalde toen en ook nu energie uit. Toen
heb je die energieën onbewust in het innerlijke Zelf opgeslagen, maar je bent ze vergeten door de aanwezigheid
van de 'sluier der vergetelheid'. Toch word je je bewustzijn door de zich voordoende situatie 'getriggerd',
op één of andere manier geraakt. En juist dat is het doel van de ziel in ieder leven.

<<< Klik hier om meer te lezen >>>

> BRON <


Lay-out door:
Marcelius

Venusiaanse Boodschapper: Akhnaton


Door: Dana Howard
Via: Unariun Wisdom

9 Juni 2022
Opperste momenten komen tot ons, maar opperste momenten zijn vluchtig. Ze moeten worden gevangen op het
hoogtepunt van het getij geweven in het weefsel van het gewaad van de dag, anders kunnen eeuwen voorbijgaan voordat
de omstandigheden rijp zijn om terug te komen. Opperste momenten volgen op de hielen van de profetie. Wanneer we zowel
feiten als symbolen samenvoegen, zijn we er redelijk zeker van dat deze intelligente van verre planeten in het verleden vele malen
hun invloed op onze aarde hebben uitgeoefend. Maar zoals DIANE zei:

"DIT IS DE EERSTE KEER DAT WIJ VAN DE GROTERE PLANETEN TOESTEMMING
HEBBEN GEKREGEN OM NAAR WEZENS VAN DE AARDE TE KOMEN."

Betekent dit dat er veel Venusianen onder ons zijn,
die door de straten van de aarde lopen?

Wanneer we onderzoek doen naar het verleden zien we dat dertien eeuwen voor de geboorte van Christus de Stem van Venus sprak
via Akhnaton, bij historici - bekend als de gekke - farao van Egypte. Aton, zoals zijn vrome volgelingen, hem liefkozend noemden,
probeerde machtig indruk te maken op de Egyptenaren, van die tijd; er kon alleen vrede zijn wanneer en waar de broeder
schap van de mens heerste. Egypte bevond zich toen in de kindertijd van cycli. Het overwicht van gewicht was aan
de kant van het kwaad. De Egyptenaren gaven geen gehoor aan hun profeet. Een van de bloedigste tijden
in de hele geschiedenis volgde, waarbij een van de grootste beschavingen die onze aarde ooit
heeft gekend, tot stof werd gebracht.

Voor die tijd hadden de oude Egyptenaren vele goden aanbeden. Ze hadden een god voor elke dag van de week.
Net zoals velen van ons vandaag - beelden en symbolen - nodig hebben als een spirituele kruk, hadden ook zij iets nodig
waarvoor ze zich konden neerleggen. Ze wilden geloven dat er een goddelijkheid klaarstond om elke triviale wens en verlangen
te vervullen.

Akhnaton, was misschien wel een van de grootste - helderzienden die ooit heeft geleefd. Hij ontving zijn goddelijke instructies door
middel van visie. Elke dag ging hij de brandende, zon overgoten woestijn in, waar hij gebeden aanbood tot zijn ENE - GOD. Hij wist dat
er maar ÉÉN GOD was voor zijn visioenen vertelde hem dat. Deze God was overal aanwezig. Hij was in de bomen, de bloemen, de heuvels
en de zeeën. Hij werd diep in de harten van de mensen begraven. Hoewel velen Aton gek vonden, hielden ze toch van hem. Als hun heerser
kreeg Akhnaton veel bekeerlingen tot dit nieuwe geloof. Het was niet makkelijk. Voor elke gelovige waren er twee ongelovigen. Zowel toen
als nu wilde de meerderheid zich vastklampen aan datgene wat ze gewend waren. Ze hadden een hekel aan verandering, en waren bereid
bloed te vergieten om de status quo te behouden. Dit weerhield de vrome Aton er niet van en zijn ijver groeide tot grenzeloze proporties.
Dag na dag, trouw aan zijn visioenen, vervolgde hij zijn tocht naar de eenzame woestijn voor momenten, van heilige stilte met zijn God.
Terwijl hij tot hen predikte, kwamen er een tijdlang bekeerlingen snel. Hij smeekte hen om in hem te geloven.

"Er is maar ÉÉN GOD", predikte hij vurig. "Alle anderen zijn slechts zijn manifestatie."

Hoe harder hij bad, hoe hoger de boze goden hun lelijke kop opstaken. De bekeerlingen werden van de ongelovigen gescheiden
door het symbool dat ze op hun persoon droegen, een symbool dat we vandaag de dag kennen als de crux ansata of kruis van
het leven. Deze cirkel met een kruis eronder betekent dat God een sfeer is waarbinnen elk levend wezen wordt omarmd.
Het was dit kruis van het leven dat uw auteur voor het eerst tot het besef bracht dat de Venusianen hun invloed
op de oude Egyptenaren hadden uitgeoefend. In "My Flight to Venus" merkte ik dit symbool overal
op. De Venusianen tonen de crux ansata terwijl we onze nationale vlag tonen.

Crux Ansata

Aton vertelde zijn volk dat zijn nieuwe God hen van hun angsten zou verlossen. Hij zou de duisternis wegnemen.
"Het hart van de mens is donker", zei hij. "Velen denken dat ze geloven, maar ze kennen het Licht niet als ze het zien.
" De heerschappij van de "gekke" farao was van korte duur. Uiteindelijk is er veel bloed vergoten. De duistere krachten
wonnen het en Aton ging als een zieke en gedesillusioneerde ziel, naar zijn bank des doods. Voordat hij het hiernamaals
inging, zei hij tegen zijn volk: "Mijn ogen hebben alle barrières doorboord, alsof het barrières van zuiver water zijn. Ik aan
schouw de wereld die na mij zal komen. In die wereld is haat noch angst. Mannen delen hun zwoegen met elkaar en er zijn
geen zieken of armen onder hen. Allen zijn broeders en de oorlog is verbannen."

Vele - eeuwen zijn verstreken en de woorden van de Egyptische wijze zijn nog niet uitgekomen. De zaden die we vandaag
oogsten, werden aan het begin van deze huidige cyclus in de grond van Egypte gezaaid. Harten waren toen verwrongen
en schimmig". Ze zijn nu "verwrongen en schimmig". Elke generatie, heeft op dezelfde - loopband rondgelopen, de
krachten van het goede speerden tegen de krachten van het kwaad. Op dezelfde manier is de waarheid gisteren
vandaag, eeuwig. Het zou iets voor ons moeten betekenen, om te zien dat al tijdens, de heerschappij van
Akhnaton de Venusianen, onze volgende levensorde, hebben geprobeerd indruk op ons te maken
en ons te inspireren. In ons hart weten we dat ze het werk niet voor ons kunnen doen.
We moeten het voor onszelf doen.

Egypte viel omdat ze - weigerde te luisteren naar de stem - van Achnaton. Ze viel omdat het kwaad het goede
overheerste. De Egyptische cyclus werd ingeluid. Het liep zijn gamma van vernietiging eindigend in de jammerlijke
ondergang van een groot rijk. Maar we geloven oprecht dat de stervende woorden van de Egyptische profeet op een
dag zullen uitkomen. De Grote Achnaton, was trouw aan zijn ENE GOD tot aan zijn stervende adem, maar aan het einde
had hij maar weinig trouwe volgelingen. Deze weinigen bleven loyaal in hun hart, maar ze waren altijd voorzichtig om hun
heilige symbool te verbergen weg van de profane blik van hun vijanden. De geest van de grote Akhnaton is vandaag bij ons.
De zaden die uit zijn onwankelbare geloof zijn vergaard, zijn geboren en herboren, generatie na generatie. Zijn loyaliteit werd
genereus en eerlijk gegeven. Deze zelf-zelfde zaden hebben moeite om te ontkiemen in het kleine handjevol gelovigen van van
-daag.

Net als in de vroege Egyptische tijd gaan Venusiaanse invloeden allemaal over ons. Als we maar ons vertrouwen in die invloed
stellen, vliegen we op vleugels van pracht, naar de domeinen van succes. Met geloof in ons hart, zullen we de kracht vinden
om te bereiken wat we wilden doen. Voor degenen wiens percepties acuut zijn gewekt is deze hemeloptocht geen mythe.
Het is een wonder in de evolutie van de vooruitgang. Het is een van de wonderen van onze tijd. Het kan het patroon
van gebeurtenissen in ons door de mens geschapen universum veranderen. Het zal op een dag een revolutie
teweegbrengen in onze
wereld.


Dit legt de last, bij de weinigen die contact hebben gemaakt, fysiek of anderszins. Ze moeten meedogenloos zijn in
hun inspanningen om de boodschap over te brengen aan de minder bedeelden. Velen zullen luisteren als ze op de juiste
manier worden benaderd. Het is een heerlijk gevoel, om te weten dat we van buitenaf gesterkt worden. Voortaan zullen er
mensen zijn die soms dichtbij komen, dan weer zullen ze ver weg lijken te zijn. Degenen die oprecht zoeken, zullen hulp van
buitenaf ontvangen.

Als het patroon van vroegere tijden wordt gevolgd kunnen we niet verwachten dat deze hulp voor altijd zal voortduren. Hoewel
ze er altijd achter de zichtbare horizon zullen zijn, om gecontacteerd te worden door degenen die op elkaar afgestemd zijn, kunnen
we niet verwachten, dat we de voortdurende - warme kameraadschap van hun aanwezigheid zullen hebben, tenzij we gebruik maken
van de gelegenheid die vandaag voor ons ligt. Als we het proberen, kan reizen naar andere planeten veel dichterbij zijn dan we denken.
Velen stellen de vraag – was de Egyptische cyclus het enige bewijs dat we hebben gehad van de komst van de Venusianen? Laten we
even nadenken! Halverwege, tussen de Egyptische cyclus en onze moderne - tijd werd het christendom ingeluid. Tekenen en voor
tekenen waren toen in
de hemel, net
als nu.

Elke kerkleer heeft geleerd dat de "geboortecyclus van Christus" werd ingeluid door het manoeuvreren van een vreemd
licht over de hemelen de Ster van Bethlehem wordt het genoemd. Deze verlichte ster leidde de Drie Wijzen naar de
wieg van het kind, Jezus. Dit stelt een andere gewichtige vraag in de hoofden van serieuze denkers. Zou de Ster
van Bethlehem een schitterend verlichte vliegende schijf kunnen zijn geweest? "En lo, de ster die zij in het
Oosten zagen, ging hen voor "totdat zij kwam en stond waar het jonge kind was." Matth. 2 : 9.

Als de ervaring van uw auteur, of het nu teleportief en mystiek is, volledig kan worden vertrouwd
(en ik ben er zeker van dat dit kan), zijn we nog steeds ver verwijderd van Venusiaanse perfectie. In de
cyclus die we hebben meegemaakt zijn we onze spirituele kern kwijtgeraakt. We hebben één doel gezocht
waarmee we zouden kunnen ontsnappen aan het doel achter ons dat hatelijk was om naar te kijken. Het is een
soort vooruitgang geweest, maar nooit hebben we de ware betekenis van het bestaan gekend. We stellen voort
durend de vraag . . . waarom zijn we hier . . . en waar gaan we naartoe? We hebben naar klassieke, culturen gereikt
om ze alleen maar te zien verwelken en sterven in onze greep. Gedurende ons lange - bestaan hebben we het opper
vlakkige aanbeden in plaats van het echte.

Jezus zei: "Ik ga om een plaats voor u te bereiden." Velen willen geloven dat andere planetaire bezoekers hier zijn om
ons voor te bereiden op de glorieuze erfenis die we op een dag zullen genieten. Weinigen van ons zouden hun prachtige
met de natuur geweven wereld willen ingaan met de schubben van ons eigen smerige puin dat zich vastklampt aan onze
aura. De Venusianen kwamen in visioen bij de "gekke farao". Ze komen vandaag naar velen in visioenen. Wanneer we
op hen voorbereid zijn, zullen ze in fysieke manifestatie komen. Ze zullen in aantallen komen. Ze zullen onder
ons wandelen, ze zullen één met ons zijn.

Die aardbewoners die vandaag klaar en bereid zijn om een plaats in hun hart te maken voor de leringen
van Venus, zouden geen angst of met tranen - bevlekte strijd meer moeten kennen. Ze moeten zich opwinden
tot het vreemde elixer dat door hun aderen stroomt. Degenen die bereid zijn, om te werken voor een betere manier
van leven, net zoals degenen die hebben gezwoegd voor het glinsterende spul dat we goud noemen, zullen de betekenis
van vriendschap en liefde kennen. Ieder van ons zal weten dat de spanwijdte van ons leven niet de maat van het bestaan is
dat het slechts een klein stipje
in het grote geheel is.

Wanneer we tot aan onze voorouderlijke penwortels gereinigd worden, zal dat de dag zijn dat we broederschap zullen kennen
niet voor enkelen, maar voor de hele mensheid. Het lijkt nu buiten het bereik van de mogelijkheid, maar zodra we onze zeilen
zetten naar de vier winden, zullen we ontdekken dat we bezeten zijn met een universele - drijvende kracht die ons naar het
einde van ons verblijf zal brengen. Net zoals de Venusianen schijnbaar hebben geleerd om de plasmen in elke gewenste
vorm te vormen, kunnen ook wij vakkundig dezelfde plasmen manipuleren, want in laatste instantie is plasma niets
meer of minder dan 'dynamisch bediend bewustzijn'. Of we het nu geloven of niet, dit is allemaal binnen het
ketenwerk van onze tijd. Dit betekent dat we - onze dromen - kunnen hebben en dat we die dromen
kunnen waarmaken. Zoals de Hogepriester in de Tempel van Venus tegen deze auteur zei:

"Alleen dit – onze planeet Venus heeft de volheid van perfectie gekend. Maar stap voor stap moet elke planeet
in het brede universele systeem de gouden trap beklimmen. Kind van de Aarde . . . jullie Amerika is de hoop van jullie
planeet. Ze zal opstijgen naar haar grootheid, een toevluchtsoord voor allen die rust zoeken. Met de komst van de Nieuwe
Bedeling Amerika zal het land dat zoveel rassen heeft gehuisvest opstaan. Haar banier van vrijheid zal in al haar glorie zwaaien.

Fragment uit Diane – She Came From Venus

<VIDEO>  Akhnaten: Trailer

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Synchroniciteit


Door: Hans Zevenboom
30 Mei 2022
1.0 Inleiding

Synchroniciteit wordt in onze samenleving meestal afgedaan als een toevalligheid een situatie die niet te verklaren is.
Toch beseffen steeds meer mensen, dat er wellicht iets meer aan de hand - kan zijn. Want, hebben deze signalen uit
‘het onzichtbare’ wellicht een betekenis? Moeten we hiernaar luisteren en niet alles wegredeneren met ons brein?

2.0 Wat is synchroniciteit?

‘Chronos betekent tijd en synchroniciteit betekent gelijktijdigheid’

Volgens velen is synchroniciteit een betekenisvol signaal, dat zich op onverklaarbare wijze aandient in je
leven. Het fascinerende aan, ‘synchroniciteiten’ betekenisvolle toevalligheden is, dat hoe meer je erop gaat
letten hoe vaker dat ze zich lijken te manifesteren. Iedereen heeft wel eens een ‘bizar toeval’ mee gemaakt. Een
moment waarop een onwaarschijnlijke opeenvolging van gebeurtenissen gelijktijdig en op precies het juiste moment
plaatsvond. Alsof het voorbestemd, was. Je kent het zelf ongetwijfeld, dat je elke dag exact, om 11:11 je op de klok kijkt,
of elke keer op je dashboard ziet dat je 12.100, 14.200 of 18.600 kilometer erop hebt zitten. Op een gegeven moment kán
dit niet meer aan de toevalligheid worden toegeschreven en uit persoonlijke ervaring kan ik je bevestigen dat je deze signalen
niet zomaar terzijde moet schuiven.

3.0 Carl Gustav Jung

Synchroniciteit werd voor het eerst uitgelegd door de psychoanalyticus Carl Jung. Jung gebruikte het begrip synchroniciteit als een
bijzondere samenloop van omstandigheden, van twee of meer niet-oorzakelijke (met elkaar) verbonden gebeurtenissen die eenzelfde
zin en betekenis hebben’. Een bekend voorbeeld is het verhaal, van een patiënt van Jung die tijdens een sessie vertelt over een droom
waarin een scarabee (soort mestkever) voorkomt. Op het moment dat ze over de scarabee vertelt wordt er tegen het raam getikt. Als
Jung het raam opent, vliegt er een scarabee naar binnen. En dit terwijl er in die tijd nauwelijks insecten zijn.

Een liedje op de radio dat in je hoofd blijft hangen, bevat de boodschap die jij nodig hebt.

Synchroniciteit of gelijktijdigheid is in essentie altijd éénmalig en uniek, en behoort helemaal toe aan de betekenis die de ontvanger
eraan geeft. Je kunt synchroniciteit niet voorspellen of uitlokken, het kan je alleen maar overkomen! Maar gelijktijdigheid blijkt
samen te hangen met ‘het juiste moment’. Het lijkt erop, alsof het juiste ogenblik wordt afgewacht om het symbool te
presenteren.

4.0 Een universeel simultaanproces?

‘Toeval met een speciale betekenis voor jou; voorbestemming?’

Synchroniciteit betekent gelijktijdigheid. Door aan het voorval een betekenis te geven, verschilt het
van gewone toevalligheden die willekeurig gebeuren. Toevalligheid is daarentegen willekeurig en synchroniciteit
is dat niet! Synchroniciteit laat in wezen zien dat onze psyche en de materie om ons heen niet los van elkaar staan, maar
dat ze samen in de innerlijke en de uiterlijke wereld bestaan! De gebeurtenissen in en buiten ons gebeuren dan ook simultaan!
En, als de gelijktijdigheid waarin iets gebeurt betekenis voor je heeft, dan zijn dit momenten in je leven waarbij een gevoel van voor
bestemming tastbaar wordt. Maar er is géén synchroniciteit, geen simultaanproces als de persoon in kwestie er géén, betekenis aan
geeft. Dit belangrijkste aspect van synchroniciteit - heeft betrekking op de innerlijke psychologische betekenis, en de verbinding met
materie of de manifestatie van de realiteit. (McFarlane, 2000)

5.0 Wat willen deze ‘voorbestemde’ signalen zeggen?

‘Een holistische zienswijze waarin alles met alles verbonden is en met elkaar samenhangt’

Over de herkomst van deze signalen bestaan diverse theorieën. De meeste mensen geloven dat het louter toevalligheden zijn.
Sommigen beweren dat de signalen afkomstig zijn van engelen. Weer anderen geloven dat deze signalen uit het universum
komen en voorkomen, uit het intelligente - kwantumveld. (denk bijv. aan zwaartekracht-veld, een elektrisch en een
magnetisch energieveld).

‘Synchroniciteit is Gods manier om anoniem te blijven’ [Albert Einstein]

Iedere gedachte heeft een trillingsniveau. Iedere gedachte zendt een signaal uit en iedere gedachte trekt
een overeenkomstig signaal aan! Dit proces noemen we de - Wet van Aantrekking. De Wet van Aantrekking zegt:
dat wat overeenkomt met zichzelf wordt aangetrokken. Zodoende kun je deze Wet zien als een soort algemeen beheerder
die erop toeziet dat alle met elkaar verbonden gedachten op één lijn komen. Dat principe wordt duidelijk als je de radio aanzet
en bewust afstemt, op het signaal van een bepaalde zender. Als je het toestel afstemt op, 98,6 FM verwacht je niet de muziek te
horen die wordt uitgezonden op 101 FM. Je begrijpt dat radiofrequenties moeten worden afgestemd en de Wet van Aantrekking
zegt hetzelfde.

Met de Universele Wet van Aantrekking trek je de essentie aan van waar je overwegend aan denkt. Dus wat je ook denkt  het is
als het voorbereiden van een toekomstige gebeurtenis. Synchroniciteit is niet alleen verbonden met de Wet van Aantrekking,
maar het is ook gelinkt aan de Wet van Vibratie. Iemand met een vrije geest en een positieve kijk op het leven vibreert
hoger waardoor positieve mogelijkheden en aanmoedigingen van het universum in de vorm van synchroniciteit
zich veel makkelijker zullen en kunnen manifesteren. ‘Je krijgt
waaraan je denkt, of je
het wilt of
niet’

6.0 Synchroniciteit en kwantumfysica

‘De kwantumverstrengeling bevestigt dat in
het niveau van elementaire deeltjes ‘alles één is’.

Wat is kwantummechanica?

De relativiteitstheorie beschrijft de realiteit op macroscopisch
niveau en de kwantumtheorie juist op microscopisch niveau. Het
zoomt in op de wereld van atomen en subatomaire deeltjes. ‘Atomaire
deeltjes - kunnen zich op - twee of meer plaatsen tegelijk - bevinden’.

De laatste jaren laten wetenschap en kwantumfysica ons zien dat bewustzijn en
materie géén gescheiden gebieden van elkaar zijn. Iets wat oeroude tradities ons al
heel lang onderwijzen. De inzichten uit de wetenschap - leren ons dat alles energie is en
dat wat zich in ons leven aandient een direct gevolg is van onze eigen gedachten gevoelens
en acties! De - kwantumtheorie [1] biedt ons dus het inzicht - dat zowel onze - subjectieve als
objectieve waarneming niet onomstotelijk dé (enige) waarheid is!

Bovendien zoals wetenschappers beweren is de ‘waarheid’ aanwezig in alle mogelijkheden die het
universum biedt en deze waarheid is pas waarneembaar wanneer we onszelf daarvan bewust zijn. Met
andere woorden wanneer ons universum holografisch van aard is, dan zijn de mogelijkheden eindeloos en
zijn we zelfs in staat om onze eigen toekomst te creëren zoals we die willen. Wij maken allemaal deel uit van
een groter geheel en dat alles in ons universum met elkaar – op één of andere ‘duistere’ manier - in verbinding
staat. Met dit inzicht, kunnen we beter - begrijpen hoe we kunnen manifesteren, wat we werkelijk verlangen, hoe
wonderen in ons leven kunnen gebeuren en hoe we synchroniciteit in werking kunnen zetten.

Er zijn geen vergissingen en toevalligheden in het universum. Alle
gebeurtenissen zijn zegeningen die ons iets willen leren. [Elisabeth Kübler-Ross]

Je kunt synchroniciteit als kleine wondertjes zien. Anonieme geschenken van het universum.
Het zijn aangename verrassingen. Ze lijken heel onwaarschijnlijk maar toch gebeuren ze.

[1] Kwantumfysica is het deelgebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met verschijnselen die met de kwantum
mechanica kunnen worden beschreven. De kwantumtheorie is de theoretische basis van de moderne fysica die de aard
en het gedrag van materie en energie op atomair en subatomair niveau verklaart. Kwantummechanica is de leer van
bewegingen en krachten die van toepassing is op moleculen, atomen en subatomaire deeltjes. In de kwantum
mechanica (natuurkundige theorie) beschrijven we het deeltje met een golffunctie en die functie
hangt af van de omgeving
waarin het zich
bevindt.


7.0 Is synchroniciteit iets spiritueels?

‘In de spiritualiteit worden kleine wondertjes tekens, symbolen of bijzondere
ontmoetingen synchroniciteit genoemd. Het voelt als een wens die uitkomt’.

Deepak Chopra gelooft in de kracht van synchroniciteit. Hij is ervan overtuigd dat synchroniciteit
niet zomaar toeval is, maar veel eerder een boodschap van het universum. De manier om, zoals hij dat
noemt ‘deel te nemen aan synchroniciteit’ is door het universum niet te zien als iets wat losstaat van jou,
maar als een deel van jezelf. Jij, bent óók het universum. Je hebt een persoonlijk lichaam, én een universeel
lichaam. Jij, bent medeschepper van dit universum! Jij bent een deel, van de Goddelijke Creatie. Deepak noemt
synchroniciteit de manifestatie van je ziel die in harmonie is met het universum. Het gevoel dat je verbonden bent
met deze wereld, dat het universum jou aanwezigheid op aarde ziet en je begeleidt op je pad, dat je er onderdeel van
uitmaakt en dat het met jou communiceert. Er komt precies de juiste hulp die je nodig hebt van iemand die langsloopt.
Mensen duiken op uit het niets en zijn je reddende engel!

8.0 Zo breng je meer synchroniciteit in je leven

'Synchroniciteit is wonderbaarlijk betrouwbaar’ Synchroniciteit gaat over de connectie met je eigen ziel. Als de verlangens
van je ziel helder voor je zijn, kunnen ze zich via synchroniciteit ook gaan manifesteren in de wereld om je heen. De sleutel
tot synchroniciteit is je dus meer bewust te worden van jezelf en van de wereld om je heen. Van je binnenwereld met al
je persoonlijke ervaringen, gedachten en gevoelens en de buitenwereld met alle mensen en dingen die jouw wereld
vormen. Hoe meer je in harmonie bent met jezelf, hoe hoger je vibratie is en hoe makkelijker het is om synchro-
niciteit in je leven te ontdekken. Een volgende keer als je in een situatie ‘Wat een toeval’ bevindt, vraag
je dan eens af wat de situatie betekent. Wat geeft deze toevalligheid je voor gevoel? Waarom
zou dit gebeuren? Vertrouw op je eerste ingeving, op je innerlijke zelf, je intuïtie!
‘Een gebeurtenis ‘daar buiten’ krijgt ineens betekenis ‘hierbinnen’

9.0 Slot

‘Wees een ontvangend waarnemer’

De mens is in de loop der tijd steeds verder verstoken geraakt van zichzelf. We zijn vanuit ons hart wijze wezens.
Onze hersenen hebben ons gemuit en we denken dat we wijzer kunnen zijn met ons hoofd dan met ons hart, waar in
feite de echte wijsheid zetelt. Vanuit - ons hart - zijn we in staat de ‘synchroniciteiten’ of de signalen vanuit het universum
te interpreteren. Naar aanleiding daarvan denken we niet dat deze juist zijn, nee, we voelen dat deze juist zijn! Synchroniciteit
is geen simpel gegeven dat je kunt negeren. Je weet meteen: hier gebeurt iets cruciaals. Synchroniciteit is magisch en wordt in
veel religies als een geschenk van God gezien. Synchroniciteit is een shift van je hoofd naar je hart(energie); naar verbinding met
je innerlijke of hoger zelf, je ziel! ‘Alles - wat ik nodig heb, komt - naar me - toe. Alles, wat ik moet weten, wordt aan mij - onthuld’.

‘Geloof in wonderen, verwacht wonderen’

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius
Wat is dat toch, die Narcistische blik?

Door: Janey Davies
Via: Learning Mind
19 Mei 2022
Narcisten zijn een emotieloze, grandioze en zelfbenoemde groep mensen die anderen manipuleren voor hun gebruik.
Als je ooit betrokken bent geweest bij een narcist, weet je dat ze veel slinkse tactieken gebruiken om te krijgen wat ze willen.
Een van deze manipulatieve - hulpmiddelen is de narcistische - blik. Die koude, dode, onverschrokken - ogen lijken zich in je ziel te
vervelen. Maar wat is het precies en waarom gebruiken narcisten het. Welke andere soorten lichaamstaal zijn typerend voor narcisten.

Laten we beginnen met de blik.

Net als de psychopathische blik gebruiken narcisten dezelfde tactiek als een vorm van controle. In de regel wordt langdurig naar
iemand staren gezien als onbeleefd en asociaal. Niet alleen dat, maar niet veel mensen kunnen naar een andere persoon staren
zonder zich zelf ongemakkelijk te voelen. Narcisten staren om verschillende redenen: Als een vorm van intimidatie. Langer
dan een paar seconden naar iemand staren druist in tegen alle sociale normen. Het wordt gezien als een vorm van
agressie, dus het kan intimiderend aanvoelen als je aan de ontvangende kant bent. Studies tonen aan dat
mensen die verlegen zijn of geen zelfvertrouwen hebben, waarschijnlijk oogcontact vermijden.
Het kan ook wijzen op onderliggende stoornissen zoals ADHD
de ziekte van Asperger of
depressie.

Om iemand zich ongemakkelijk te laten voelen

Volgens studies moet u oogcontact houden gedurende 3,33 seconden en dan wegkijken. Verder onderzoek suggereert
dat om het juiste oogcontact te behouden, gebruik de 50/70-regel; kijk 50% van de tijd naar iemand als je praat en 70% als
je luistert. Omdat het meeste oogcontact binnen deze grenzen valt, kan het verontrustend aanvoelen om te veel te ontvangen.

Als een vorm van liefdesbombardement

Heb je ooit met iemand gesproken en het is duidelijk dat ze je hun volledige aandacht geven? Had je het gevoel dat ze met hun intense
blik in je ziel keken? Narcisten zullen deze intense blik vaak gebruiken om een gevoel van nabijheid te introduceren. Diep in de ogen van
een ander staren is intiem en zelfs seksueel. Je hebt het gevoel dat je de enige persoon bent die ertoe doet. Vergeet niet dat narcisten
geschoold zijn in charisma en zichzelf in het
begin presenteren als de ideale
partner.


8 non-verbale tekenen van een narcist

1. Een lege uitdrukking

De lege uitdrukking bevindt zich aan de andere kant van het spectrum van de narcistische blik. Soms kijkt een narcist dwars
door je heen. Of ze hebben een lege blik op hun gezicht. Dit is niet omdat ze zich concentreren op wat je zegt. Verre van
dat. Narcisten luisteren niet naar andere mensen, tenzij zij het hete gespreksonderwerp zijn. Dus als je het niet over
ze hebt, zullen hun ogen glazig worden als ze hun interesse verliezen.

2. Opvallende wenkbrauwen

Psychopaat

Volgens een recente studie zijn wenkbrauwen de ramen, of op zijn minst de frames, voor de narcistische ziel.
We gebruiken onze wenkbrauwen om verschillende - emoties te communiceren, zoals verrassing, angst en woede.
Onderzoek suggereert echter dat we wenkbrauwen ook kunnen gebruiken als marker voor narcistische eigenschappen.
We associëren narcisme met goed verzorgde of opvallende wenkbrauwen. Zoals de auteurs van de studie zeiden: "Personen
die een hoog niveau van narcisme melden, hebben de neiging om meer modieuze, stijlvolle en dure kleding te dragen; hebben
een netter, meer georganiseerd uiterlijk;
en er aantrekkelijker uitzien."

3. Imposante en minachtende houding

Naast de narcistische blik, als je een narcist wilt spotten, zoek dan naar iemand met een imposante houding. Narcisten kijken neer
op mensen en of ze zich nu bewust zijn of niet, hun minachting komt tot uiting in hun lichaamstaal. Narcisten houden hun hoofd
omhoog en puffen hun borst uit. Ze maken zichzelf fysiek - groter en nemen meer ruimte in beslag. Let ook op de machts
houding. Politici gebruiken dit om respect af te dwingen. Hier staan machthebbers met hun benen ver uit elkaar.

4. Ongepaste reacties

Narcisten zijn niet empathisch en kunnen de lichaamstaal van anderen ook niet goed lezen. Ze begrijpen typische sociale
signalen niet, zoals verdriet wanneer een persoon overstuur is, of vreugde wanneer ze gelukkig zijn. Een narcist, zal ongepast
reageren op deze situaties. Ze kunnen bijvoorbeeld - lachen op een begrafenis of emotieloos blijven - wanneer iemand hen goed
nieuws vertelt.

5. Naar binnen gerichte palmen

De meeste mensen gebruiken open handgebaren om een gevoel van vriendelijkheid en een bereidheid om te luisteren over te brengen.
Denk hierbij aan non-verbale signalen zoals open armen en een ontspannen houding. De narcist is echter niet geïnteresseerd in hoe je
je voelt. Het draait allemaal om hen weet je nog? Dus hebben ze de neiging om hun hand-palmen naar binnen gericht naar zich zelf
te houden wanneer ze gebaren. Dit is een subtiele herinnering aan jou om je op hen te concentreren.

6. Indringers in de persoonlijke ruimte

Heb je ooit iemand voor het eerst ontmoet en zijn ze meteen je persoonlijke ruimte binnengedrongen? Voelde je je ongemakkelijk
en probeerde je je terug te trekken? Kon je zien dat ze geen idee hadden hoe ongemakkelijk je je voelde? Of het nu fysiek of
psychologisch is, narcisten hebben geen grenzen. Als er een rij staat, moeten ze vooraan staan. Ze onderbreken graag
een gesprek en mengen zich in de dialoog. Ze staan er zelfs om bekend dat ze anderen uit de weg ruimen
om aandacht van een groep te krijgen.

7. Ze domineren gesprekkenSoms is het relatief eenvoudig om de narcist in de kamer te herkennen. Luister gewoon naar de luidste stem of
die ene persoon die een gesprek domineert. Natuurlijk vinden sommige mensen het gewoon leuk om in het middelpunt
van de belangstelling te staan. Dat maakt ze nog geen narcisten. Luister echter naar de inhoud van de dominante stem. Geven
ze persoonlijke informatie vrij die niet geschikt is voor een sociale bijeenkomst? Dan is daar je narcist. Het is weer dat grensgebeuren.
Naast het binnendringen van je persoonlijke ruimte, vinden narcisten het leuk om anderen te choqueren om ze op te merken. Ze zullen
dit doen door iets te onthullen dat anderen
normaal voor zichzelf zouden houden.

8. Ogen rollen, grijnzen en gapen

Narcisten onthullen niet alleen ongepaste details van hun leven, maar ze maken zich ook geen zorgen over hoe ze eruit zien voor
de samenleving in het algemeen. Wat als normale sociale etiquette wordt beschouwd, omzeilt de typische narcist. Dit komt in
hun lichaamstaal naar voren als ongepast sociaal gedrag. Als ze zich bijvoorbeeld vervelen, kunnen ze gapen voor de
persoon. Als ze het er niet mee eens zijn, rollen ze met hun ogen. Narcisten gedragen zich buiten de maat
schappelijke normen omdat ze er niet om geven om de gevoelens van andere mensen te
kwetsen. Mensen verbergen dit soort gevoelens meestal. Ze kunnen weg
kijken of een geeuw onderdrukken maar
narcisten doen dat
niet.

Laatste gedachten

Het is niet alleen de narcistische blik die narcisten in de samenleving ontmaskert.
Gelukkig waarschuwen veel andere non-verbale signalen ons voor hun aanwezigheid.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Is de oorsprong van het leven te
danken aan ‘onmogelijke’ chemie?

Experimenten wijzen erop dat op de vroege aarde bepaalde stofwisselingsprocessen
spontaan op gang kwamen en dat wetenschappers de term ‘leven’ moeten herformuleren.

Door: Michael Marshall
30 April 2022

Actieve vulkanische uitlaten op de zeebodem

Actieve vulkanische uitlaten op de zeebodem, zoals deze circa dertig meter hoge schoorsteen in het hydrothermale veld Lost City
in de Atlantische Oceaan, produceren in een hoog tempo eenvoudige organische moleculen die een sleutel rol gespeeld kunnen
hebben in het ontstaan van het leven op aarde. Foto door D. Kelley

Markus Ralser was nooit van plan geweest om onderzoek te doen naar de oorsprong van het leven op aarde. In zijn onderzoek
richtte hij zich vooral op de manier waarop cellen zich voeden en op de vraag hoe deze processen verstoord kunnen raken in
organismen die onder stress staan of ziek zijn. Maar ongeveer tien jaar geleden deden Ralser en zijn team door puur toeval
een verbluffende ontdekking.

Zijn groep onderzoekers, destijds verbonden aan de University of Cambridge, bestudeerde een proces genaamd glycolyse
waarbij suiker met behulp van enzymen via een lange reeks chemische reacties wordt afgebroken en zo de energie levert die
cellen nodig hebben. Toen de onderzoekers met behulp van zeer gevoelige meetmethoden deze reactiepaden volgden, ontdekten
ze tot hun stomme verbazing dat sommige chemische reacties ‘spontaan leken op te treden’ zegt Ralser die inmiddels aan het Francis
Crick Institute in Londen werkt. Tijdens controleexperimenten waarin een aantal moleculen ontbraken die volgens wetenschappers nodig
zijn voor deze reacties, vond een deel van de glycolyse toch plaats. ‘Dat kan simpelweg niet waar zijn,’ luidde het verblufte commentaar
van de wetenschappers die Ralser informeerden over de resultaten.Vermoed wordt dat meren die rijk zijn aan koolwaterstofverbindingen en fosfor, zoals Mono Lake in Californië,
op de vroege aarde veel voorkwamen en mogelijk een gunstige omgeving voor het ontstaan van het leven vormden.
Foto door: Robert Harding.

In de kern van elke levende cel bevindt zich een soort chemisch motortje. Dat geldt voor alle cellen, van zenuwcellen in de
hersenen tot eencellige bacteriën. Deze chemische motortjes drijven de stofwisseling aan die ervoor zorgt dat een energie
bron, bijvoorbeeld voedingsstoffen wordt omgezet in bruikbare moleculen en bouwstenen voor de cel. Voor dit soort  stof
wisselingsprocessen waaronder ook de glycolyse is een grote hoeveelheid vernuftige machinerie op microscopischniveau
nodig. Maar Ralsers team ontdekte dat een van deze motortjes geheel zelfstandig kon opereren zonder enkele van de
complexe enzymen die volgens de wetenschap voor dit soort processen zijn vereist.

Sinds deze toevallige ontmoeting verkeert de wereld van wetenschappers die onderzoek doet naar de oorsprong
van het leven in een staat van opwinding. Immers, als deze processen zich in een reageerbuis kunnen voordoen
kunnen ze ook miljarden jaren geleden hebben plaatsgevonden, in een vulkanische schoorsteen in de diep
zee, in een heetwaterbron op land of op een andere plek met veel chemische activiteit en organische
verbindingen. En het is zelfs mogelijk dat deze stofwisselingsreacties aan het begin stonden van
een reeks processen die tot het ontstaan van het leven op aarde hebben geleid.

Sommige teams proberen deze chemische - motortjes nu zelf te bouwen. Naast de glycolyse hebben
wetenschappers inmiddels onderdelen van andere fundamentele processen in cellen weten te reproduceren
waaronder de zogenaamde ‘omgekeerde citroenzuurcyclus’ of ‘omgekeerde Krebs-cyclus’, die vermoedelijk voor
het eerst in zeer vroege cellen is ontstaan. In dit spannende nieuwe onderzoeksgebied proberen wetenschappers de
stappen te reproduceren die tot de vorming van het allereerste levende organisme hebben geleid. En daarbij moeten ze
zich opnieuw bezighouden met een aloud vraagstuk: hoe vullen we het begrip ‘leven’ eigenlijk in?

Raadselachtige oorsprong

De vraag hoe het leven op aarde begon, behoort tot de grootste, nog niet opgeloste mysteries van de wetenschap. We weten dat
het leven al vroeg in de geschiedenis van onze planeet ontstond want er zijn gefossiliseerde micro-organismen gevonden in gesteente
lagen die drieënhalf miljard geleden werden afgezet - amper één miljard jaar na de vorming van de aarde zelf. Maar hoe en waar die
aller eerste levensvormen ontstonden, blijft onduidelijk.

Een van de grootste problemen is dat levende organismen uitermate complexe wezens zijn. Zelfs de eenvoudigste eencellige
bacterie bevat honderden genen en is opgebouwd uit duizenden verschillende moleculen. Al deze bouwsteentjes werken
samen in een uiterst vernuftig mechanisme, dat ervoor zorgt dat de cel voedingsstoffen opneemt, afvalstoffen
uitscheidt, schade repareert, genen kopieert
en andere processen
doorloopt.

Deze complexiteit werd onlangs nog eens benadrukt in een onderzoek dat in 2021 verscheen. Daarin werd gekeken naar
het DNA van 1089 verschillende bacteriën, de eenvoudigste levensvormen op aarde. De onderzoekers onder leiding van bio
ingenieur Joana C. Xavier, die destijds werkte aan de Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Duitsland, en nu aan de University
College London is verbonden, onderzochten eiwitfamilies die bij talloze verschillende soorten bacteriën voorkomen en om die
reden waarschijnlijk zeer oud zijn. Mogelijk zijn deze eiwitfamilies voor het eerst ontstaan in de laatste gemeenschappelijke
voorouder van alle bacteriën, die ruim drie miljard jaar geleden moet hebben geleefd. De wetenschappers vonden 146
van deze oeroude eiwitfamilies waaruit blijkt dat zelfs de allereerste bacteriën al een uiterst complexe stofwisseling
hadden en dus het resultaat waren van een lange evolutie.

In vrijwel alle hypotheses over het ontstaan van het leven op aarde wordt geprobeerd om die complexiteit te
omzeilen: de bedenkers ervan stellen zich iets veel eenvoudigers voor een soort proto-leven dat geheel
spontaan en dus plotseling moet zijn ontstaan. Het probleem is dat we niet goed weten hoe we dit
proto - leven moeten definiëren. Welke delen van de levende cellen die we vandaag de dag
kennen, zijn het eerst ontstaan?

Op dit gebied zijn talloze ideeën voorgesteld, bijvoorbeeld over een molecuul dat
zichzelf net als een RNA-streng kan kopiëren. Of een vettige ‘zeepbel’ of
‘klodder’ die als voorloper van de celwand kan hebben gediend.
Maar een steeds grotere groep weten - schappers denkt
inmiddels dat de vroegste levensvormen allereerst
een soort metabolisch motortje gehad
moeten hebben nog voordat ze
genen of celwanden
ontwikkelden.

De allereerste stofwisseling

Leven is per definitie een actief proces. Zelfs in ogenschijnlijk statische organismen, zoals bomen,
speelt zich op microscopisch niveau een enorme hoeveelheid activiteit af. Xavier vergelijkt een levende
cel met een kopje met een gat in de bodem en een kraantje aan de boven kant waaruit water in het kopje
stroomt. Als er net zoveel water in het kopje stroomt als er weer uitloopt, dan blijft het water-volume in het
kopje statisch, maar er is wel ‘sprake van voortdurende verandering,’ zegt ze. Zo ook neemt elk levend wezen
voortdurend voedings - stoffen op en gebruikt deze om zijn lichaam op te bouwen en te repareren. Bij mensen
betekent dat dat ze voedsel moeten eten en hun spijsverterings stelsel moeten gebruiken om dat voedsel op te
breken in de talloze chemische verbindingen
die het lichaam nodig
heeft.

Andere organismen halen hun energie uit zonlicht of uit chemicaliën als methaan, maar daarbij wordt hetzelfde
principe gevolgd. Met behulp van duizenden verschillende chemische reacties worden voortdurend bestand
delen omgezet in andere, bruikbaarder bestanddelen en worden stoffen vervoerd naar de plekken waar
ze nodig zijn. Al deze processen tezamen vormen de stofwisseling of het metabolisme van
een organisme en als die stofwisseling tot
stilstand komt, sterft dat
organisme.

De chemie achter de stof-wisseling is een zó fundamenteel onderdeel van het leven dat onderzoekers
denken dat het een centrale rol moet hebben gespeeld in de allereerste levende cellen. Toen dit metabolische
motortje eenmaal was gestart, zo denken ze, kan het de talloze andere chemicaliën hebben gemaakt die levens
vormen nodig hebben. Volgens Joseph Moran van de Université de Strasbourg in Frankrijk moeten cellen zichzelf
tijdens deze evolutie geleidelijk aan steeds beter hebben georganiseerd.

Maar alle hypotheses waarin de evolutie van de stofwisseling het eerst komt, stuiten op een en hetzelfde probleem
net als het leven zelf is ook de stofwisseling een buitengewoon complex proces. In haar onderzoek naar de laatst
levende gemeenschappelijke voorouder van alle bacteriën schat Xavier dat de genen van dit oer-organisme
al 243 verschillende chemicaliën kon produceren en ook chemische verbindingen in
andere bestand delen kon
omzetten.

Zelfs afzonderlijke reactiepaden van een stofwisseling zijn uiterst ingewikkeld. Neem de eerdergenoemde citroenzuur
cyclus of Krebs-cyclus, een van de processen waarmee cellen hun energie uit voedingsstoffen halen. Zoals de naam al zegt
begint deze reactieketen met citroenzuur, de verbinding die citrusvruchten hun zure smaak geeft. Dit zuur wordt omgezet in
cisaconietzuur en vervolgens in nog eens zeven andere chemicaliën voordat er in de laatste stap opnieuw citroenzuur wordt aan
gemaakt en de cyclus rond is. Onderweg wordt een hele reeks bio-chemische bestanddelen geproduceerd en door de rest van de
cel verspreidt.

Het is moeilijk voor te stellen hoe zo’n vernuftig - proces uit zichzelf op gang kan zijn gekomen. Nog ingewikkelder wordt het als je
beseft dat elke stap wordt gecontroleerd door een enzym, een molecuul dat de benodigde reacties aanjaagt. Ook voor een proces
als de citroenzuurcyclus zijn talloze enzymen nodig, maar enzymen zijn zeer complexe moleculen die alleen in stofwisselings
processen met behulp van genen worden gefabriceerd. Dus stuiten wetenschappers hier op een biochemische
‘kip-of-het-ei’-kwestie: wat kwam het eerst, het chemische motortje om een levende cel te
bouwen of de cellulaire mechanismen die nodig zijn om
dat motortje te
bouwen?


Startmotoren van het leven

Nadat Ralser en zijn team hun aanvankelijke ontdekking in de jaren 2010-2019 hadden gedaan,
besloten ze nader onderzoek te doen naar stofwisselingsreacties die zichzelf in stand kunnen houden.
Ze kozen twaalf verschillende bestanddelen die in de glycolyse een rol spelen en losten die apart van elkaar
op in puur water. Vervolgens verhitten ze de oplossingen vijf uur lang tot 70°C waarmee ze de omstandigheden
nabootsten die in de directe na-bijheid van een onderzeese vulkaan heersen. Gedurende dat experiment kwamen
zeventien verschillende chemische reacties op gang die hetzij onderdeel waren van het reactiepad, van de glycolyse
hetzij van een ander, verwant reactiepad.

Ralser nam daarop contact op met Alexandra Turchyn, geochemicus aan de University of Cambridge. Turchyn gaf hem
een lijst van chemische bestanddelen die vermoedelijk waren opgelost in de oeroceaan op aarde, waaronder metalen als
ijzer en natrium. Het team voegde deze verbindingen toe aan zijn eigen oplossingen om te zien of de eerder gevonden
reacties daardoor sneller zouden verlopen.

‘We hadden één winnaar, en dat was ijzer,’ zegt Ralser. In 2014 hadden de onderzoekers inmiddels 28 werkende
reacties gevonden, waaronder één volledige stofwisselingscyclus. Het team bouwde daarna voort op eerder
behaalde resultaten en kon in 2017 aantonen dat ze een eigen versie van de citroenzuurcyclus konden
maken maar dan aangedreven door sulfaat. Ook konden ze van eenvoudiger bestanddelen
suikers maken in een proces dat gluconeogenese wordt genoemd
hoewel dat laatste
alleen in ijs
lukte.

Het idee dat stofwisselingscyclussen ook zonder enzymen kunnen werken, werd vervolgens opgepikt door
Moran van de Université de Strasbourg, die samen werkte met zijn voormalige studente Kamila Muchowska. Zij
hebben soortgelijke doorbraken behaald maar dan met andere processen, zoals het acetyl-CoA-reactiepad waarmee
cellen kooldioxide omzetten in acetyl-CoA, een van de belangrijkste organische moleculen in stofwisselings-processen.

Maar van de vele mechanismen die in levens-vormen een cruciale rol spelen, keren wetenschappers telkens weer terug naar
de omgekeerde citroenzuurcyclus. Dit proces waarbij de normale citroenzuurcyclus zich feitelijk in omgekeerde volgorde afspeelt
wordt door sommige bacteriën gebruikt om met behulp van kooldioxide en water complexe koolstofverbindingen te produceren. En
er zijn aanwijzingen dat dit proces extreem oud is.

Evenals Ralser gebruikten ook Moran en Muchowska metalen als ijzer voor het versnellen van biochemische reacties in het laboratorium.
In 2017 slaagden ze erin zes van de elf reacties van de omgekeerde citroenzuurcyclus op gang te brengen en twee jaar later lukte ze het
ook de resterende onderdelen te reproduceren. ‘We zijn er nooit in geslaagd om de gehele cyclus te creëren,’ zegt Moran. Maar ze
komen in de
buurt.

Niet helemaal biologisch

Ondanks alle opwinding zijn wetenschappers verdeeld over de vraag of volledige celcyclussen zich daadwerkelijk zouden
kunnen afspelen zonder de hulp van enzymen als katalysatoren. Voor Ramanarayanan Krishnamurthy van het Scripps
Research Institute in La Jolla, Californië, is het niet genoeg om alleen maar onderdelen van een cyclus te repro
duceren. ‘Het is alsof je een glazen karaf kapot gooit en dan zegt: kijk, deze stukjes zijn afkomstig van de
karaf en dus kan ik deze weer in elkaar zetten,’ zegt hij. Krishnamurthy en zijn collega’s kiezen voor
een andere benadering. ‘We plaatsen onszelf buiten de biologie,’ zegt hij, omdat hij denkt
dat de mechanismen die zich vandaag de dag in cellen afspelen, ons niet
kunnen vertellen wat er miljarden jaren geleden is gebeurd.
‘Ik laat me uitsluitend
leiden door de
chemie.’

In 2018 vond Krishnamurthy’s team een nieuw metabolisch motortje dat bestaat uit twee cyclussen die
zich zonder enzymen afspelen. ‘We omzeilen enkele van de minst stabiele moleculen en enkele van de moeilijkste
stappen die de biologie alleen zo fraai kan uitvoeren omdat ze wordt geholpen door uiterst vernuftige enzymen die zich
in de loop van de evolutie hebben ontwikkeld,’ zegt Krishnamurthy. Het resulterende proces zou een oeroude voorloper van
de Krebs-cyclus kunnen zijn.

Onlangs nog heeft zijn team geëxperimenteerd met het toevoegen van cyanide, een organische verbinding die vermoedelijk in
grote hoeveelheden op de oer-aarde aanwezig was. Uit eerder onderzoek is gebleken dat cyanide veel chemische bestanddelen kan
voortbrengen die nodig zijn voor het leven, omdat het om een extreem reactieve verbinding gaat. Onduidelijk is echter of cyanide
inderdaad een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het leven, aangezien de verbinding voor huidige levensvormen
op aarde giftig is. Toch heeft Krishnamurthy’s team weten aan te tonen dat cyanide metabolische motortjes op gang kan
brengen die doen denken aan enkele van de bekende levensprocessen.

Moran staat sceptisch tegenover deze benadering, omdat in dit soort alternatieve motortjes enkele van de cruciale
chemische verbindingen voor levensvormen ontbreken. ‘Ik begrijp niet waarom je deze weg zou willen kiezen,
’ zegt zij. Het valt nog te bezien of volledige versies van huidige stofwisselingscyclussen geheel zonder
enzymen gereproduceerd kunnen worden. Ook is het mogelijk dat de allereerste levensvormen
op aarde zich misschien moesten behelpen met andere, veel eenvoudiger reacties,
zoals de versies die door Krishnamurthy zijn gecreëerd.

Levend motortje?

Het feit dat wetenschappers er überhaupt in zijn geslaagd om levensprocessen in een vereenvoudigde vorm
te reproduceren heeft een fundamentele vraag opgeroepen: op welk moment kun je deze chemische mechanismen
‘leven’ noemen? Als een metabolisch motortje in een reageerbuisje ‘zijn ding doet’, is het dan een levend organisme? De
meeste wetenschappers zouden daarop met ‘nee’ antwoorden. Om iets als ‘leven’ aan te duiden, ‘heb je een systeem nodig
dat complex genoeg is om te metaboliseren - zijn eigen stof-wisseling op gang te houden en zichzelf te repliceren zegt Ralser
Een metabolisch motortje kan dat niet uit zichzelf, maar het is wel een stap op weg naar een systeem dat dat wél kan.

Niemand heeft eigenlijk een goede definitie voor het leven zegt - Krishnamurthy en er zijn talloze ‘randgevallen. Zo wordt in veel
definities van levens vormen aangegeven dat een - organisme in staat moet zijn zichzelf te reproduceren maar afzonderlijke dieren
die zich geslachtelijk voortplanten, kunnen dat niet zonder partner, dus volgens deze strikte definitie zou bijvoorbeeld een eenzaam
konijn geen levensvorm zijn. Tussen levend en niet-levend ligt een geleidelijke overgang, zegt Muchowska. Metabolische motortjes
zijn niet helemaal dode materie zoals stenen dat zijn, maar het is ook niet helemaal levende materie, zoals een bacterie dat is. Het
leven is in zekere zin een chemisch toeval - een soep van chemische ontmoetingen die al drieënhalf miljard jaar borrelt. Hoe we
‘leven’ ook definiëren deze soep blijft doorborrelen waarbij de biologische machinerie waaruit al die schitterende en ver-
bluffende levensvormen op aarde zijn ontstaan, zich telkens weer een stukje verbetert en aanpast.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Walter Russell: De Universele

Door: Bob Ohearn
Via: Unariun Wisdom

26 April 2022


Walter Russell

Walter Russell werd geboren in Boston Massachusetts, op 19 mei 1871. Hij stond bekend om zijn prestaties als schilder beeld
houwer, auteur en bouwer en minder bekend als natuur filosoof en om zijn verenigde theorie in de natuurkunde en kosmo-gonie.

Hij stelde dat het universum was gebaseerd op een verenigend principe van ritmische evenwichts - uitwisseling. Deze fysische theorie
voornamelijk uiteengezet in zijn boeken The Secret of Light (1947) en -The Message of the Divine Iliad- (1948-49), is niet geaccepteerd
door reguliere wetenschappers. Russell beweerde dat dit vooral te wijten was aan een verschil in de aannames die werden gemaakt over
het bestaan van geest en materie; Russell gaat uit van het bestaan van de geest als oorzaak terwijl hij gelooft dat wetenschappers in het
algemeen het bestaan van de geest als gevolg aannemen. Kwantum-fysici herkennen nog maar net de diepte van de waarheid in zijn
geschriften over het onderwerp.

Russell was ook bedreven in filosofie, muziek, schaatsen en was professor aan de instelling die hij oprichtte, de University of
Science and Philosophy (USP). Hij geloofde dat middelmatigheid zichzelf is toegebracht en dat genialiteit zichzelf is
geschonken. De inhoud van zijn openbare lezingen en zijn schrijven over levende filosofie plaatsen hem
stevig in de New Thought Movement. Een echte polymath (Renaissance Man), hij kon elk
deuntje dat hij hoorde met één vinger op de piano spelen voordat hij kon
lopen of praten. Een blinde buurman leerde hem piano spelen
en was de spirituele uitwisselingspartner
van zijn jeugd. Daarover
schreef hij:

"Voor een jongen had ik buiten-gewone dingen gedaan wat veel verwondering veroorzaakte. Voordat ik kon lopen
kon ik op de piano spelen, met één vinger, alle deuntjes die ik hoorde, en dan geleidelijk, met alle vingers, zelfs de complexe
melodieën gespeeld door de blinde meneer Maynard, die voor mij de grootste man ter wereld was. De heer Maynard leefde in het
donker, maar wandelde en sprak met God in het Licht. En wat de ziel van de Schepping zijn Ziel vertelde, vertelde hij mij en ik wandelde
en sprak met God in die vroege dagen in Zijn wonderlanden van Veenweide en de enorme eiken beneden in Bachelder's wildernis waar
niemand anders heen ging dan ik, want niemand anders in heel Mijn wereld hoorde wat Ik daar hoorde noch zag wat Ik daar zag dus
het was alleen van mij, al die heerlijkheid alleen van mij."

Op zevenjarige leeftijd, terwijl hij met andere jongens knikkerde voelde hij de drang om zich terug te trekken in de eenzaamheid
van het bos, waar hij voor het eerst zijn lichaam verliet en de extase van het kosmische bewust-zijn voelde. Vanaf dat moment
had hij elk jaar in mei zo'n ervaring waardoor hij anders was dan de andere jongens, met wie hij de extase van 'mijn wereld'
zoals hij het noemde, niet kon delen. Elk jaar in mei, jaar na jaar, ging hij naar het zuiden naar de bossen om alleen met
God te zijn en de eenheid van het universum te ervaren. Elk zevende jaar was deze ervaring zeer intensief. Het gaf
hem aan de ene kant innerlijke rust maar aan de andere kant ook innerlijke eenzaamheid. Zijn blinde maestro
was de enige vriend van zijn vroege dagen.

Op negenjarige leeftijd werd hij aan het werk gezet, omdat het geld hard nodig was. Hij verliet zijn dorpsschool om
als cashjongen in een droogwarenwinkel te gaan werken. Toen hij veertien jaar oud was had hij zwarte difterie en werd hij
al doodverklaard, toen hij zijn tweede grote verlichting (verlichting) had, het weten (kennis) over zelfgenezing. Tot verbazing
van zijn huilende ouders en van de artsen stond hij perfect genezen op uit zijn bed. Als musicus van jongs af aan kreeg hij op zijn
dertiende een kerkorganist en ging hij naar de kunst-academie. Sindsdien was hij volledig zelfvoorzienend en autodidact. Als jonge
man was hij illustrator voor boeken en tijdschriften.

In 1894 op drieëntwintigjarige leeftijd trouwde hij met Helen Andrews. Tijdens dit eerste huwelijk had hij twee dochters beiden geboren
voor het einde van de eeuw en twee kleindochters. Maar meestal woonde Russell alleen in zijn studio in Carnegie Hall in New York terwijl
zijn familie in Washington, Connecticut, woonde in een huis dat hij voor hen had ontworpen en gebouwd. Van 1897 tot 1898 was hij art
editor van Colliers Weekly, daarna werd hij oorlogskunstenaar en correspondent voor Collier's en Century in de Spaanse Oorlog. In
1900 voltooide hij zijn allegorische schilderij getiteld The Might of Ages, dat voor het eerst werd tentoongesteld op de
Internationale Kunsttentoonstelling van Turijn, een eervolle vermelding kreeg van Italië, vervolgens in heel
Europa werd tentoongesteld, waardoor hij vele onderscheidingen uit Frankrijk, België en
Spanje won, waaronder het lidmaatschap van de Spaanse Academicus
voor Kunst en Letteren,
Toledo.The Might Of Ages van Walter Russell

Vanaf dat moment, tot 1914, schilderde hij vooral portretten van kinderen. Zijn belangrijkste instructeurs in de
kunst waren Albert Munsell en Ernest Major uit Boston, Howard Pyle uit Philadelphia en Jean Paul Laurens van de
Academie Julian in Parijs. Vanaf 1914 schilderde hij voornamelijk portretten van notabelen schreef boeken en ontwierp
tal van grote gebouwen, waarvan sommige nog steeds bestaan. Samen met andere beeldhouwers, architecten en schilders
bedacht hij het principe van coöperatief eigendom voor flats in New York.

In 1921, op 49-jarige leeftijd, ervoer Walter Russell zijn Verlichting in het Licht van Kosmisch Bewustzijn gedurende een periode
van negenendertig dagen en nachten. Zijn familie raadpleegde zelfs specialisten om te beslissen of hij in een psychiatrische kliniek
moest worden opgenomen. Gelukkig waren deze artsen erg onder de indruk van zijn opnames en voelden ze, dat er iets groots aan de
hand was. In 1927 publiceerde Walter Russell The Universal One, zijn eerste poging om de kosmische wetten voor de gevestigde weten
schappers te verklaren. Omdat hij volledig faalde, werkte hij er nog twintig jaar aan. Het resultaat is zijn The Secret of Light dat hij in
1947 publiceerde. In 1941 verleende de American Academy of Sciences hem een doctoraat nadat verschillende laboratoria
de elementen hadden geïsoleerd die hij had voorzien: Deuterium, Tritium, Neptunium en Plutonium.
In de tussentijd hield hij talloze toespraken en gedurende 12 jaar gaf hij lezingen over de wet van ritmische uitwisseling
en ethische principes in het bedrijfsleven aan de functionarissen en verkopers van IBM. Samen met andere opmerkelijke
figuren uit zijn tijd bouwde hij de Twilight Club, die zeer succesvol positieve spirituele impulsen gaf voor de verbetering
van de mensheid. Hun inspanningen resulteerden in opmerkelijke dienst verlenende organisaties zoals de Rotary Club
The Lions Club de Boy Scouts of America en vele anderen. Ze kwamen op voor een recht op onderwijs voor minimum
lonen gecontroleerde reclame en nog veel meer, en kregen grote steun van Adolph Ochs, de toen malige eigenaar
van de New York Times.

In 1946 las zijn tweede vrouw Daisy Stebbing enkele werken van Walter Russell en wist meteen dat deze auteur haar
zielsverwant was. Ze nam contact met hem op en vertelde later wat hij tegen haar zei tijdens hun eerste telefoongesprek
"Ik ken je stem. Ik hoor het al tien tallen jaren in me." In 1948 trouwde de 77-jarige Walter Russell met de 43-jarige vrouw
die hij liefkozend Lao noemde afgeleid van Lao Tse. De scheiding van zijn eerste vrouw met wie hij al 55 jaar getrouwd was
ging via de pers en werd met afkeuring ontvangen.

Lao en Walter werkten vijftien jaar samen en richtten de Universiteit van Wetenschap - Filosofie op hun prachtige land
goed in Swannanoa op met het kapitaal dat Lao verwierf door een cosmetica - bedrijf op te zetten. Walter en Lao
ontwikkelden de thuis studie cursus en publiceerden in 1957 het waarschuwende boek Atomic Suicide? Lao
schreef zelf ook verschillende boeken. Haar belangrijkste zorg was om meer waarde te hechten aan het
vrouwelijke donkere ont-laden en uitbreidende principe in tegenstelling tot het overheersende, op
mannen geconcentreerde principe van onze cultuur.

Walter Russell, die tot het einde mentaal wakker en actief was stierf op zijn 92e verjaardag, 19 mei 1963.
Walter Cronkite in het nationale televisieavondnieuws, die commentaar gaf op de dood van Russell, verwees
naar hem als ... de Leonardo da Vinci van onze tijd." Tot aan haar dood in 1988 bleef Lao Russell de universiteit
leiden en zijn werk bewerken. In 1997 moest het stichtings bestuur vanwege financiële problemen het weelderige
paleis in Italiaanse stijl waar de Russells hadden gewoond en gewerkt te verkopen. De stichting streeft ernaar om het
erfgoed van de University of Science and Philosophy en de Twilight Club levend te houden. Verder zijn er veel mensen
die onafhankelijk van de officiële organisaties, niet alleen veel tijd en moeite investeren in Russells werk, maar er ook
naar verwijzen en proberen het te verbeteren (bijv. Yasuhiko Kimura en het Journal en Ben Groseclose).

Russells werk was echter lange tijd bijna vergeten, omdat Nikola Tesla hem had geadviseerd het 1000 jaar lang in
een kluis op te bergen, omdat de mensheid er nog niet volwassen genoeg voor was. Het was Timothy Binder
president van de Universiteit voor Wetenschap en Filosofie, die de kennis van Walter Russell onder de
aandacht bracht van een bredere kring van geïnteresseerden in Europa tijdens een lezing in
Lindau in 1992. Hier stuitte de Duitse bioloog, therapeut en publicist Dagmar
Neubronner op zijn werk. Ze begon zijn werken te vertalen
organiseerde lezingen, seminars en
conferenties over Russell en
maakte zijn naam
bekend in
Europa.


Sinds 1997 publiceert Dagmar Neubronner Russells werken in het Duits. Ze behoudt de publicatierechten voor
alle Europese talen en ondersteunt publicaties in deze talen. De term New Age in zijn hedendaagse betekenis is minstens
terug te voeren tot 1888. Walter Russell sprak over "... deze New Age filosofie van het spirituele ontwaken van de mens. Het
doel van de mens in deze New - Age is om steeds meer kennis te verwerven ..." in zijn essay "Power Through Knowledge" dat in
1944 werd gepubliceerd.

Russell accepteerde richard maurice bucke's veronderstelling dat niet alleen het menselijk lichaam maar ook het menselijk bewust
zijn in fasen was geëvolueerd dat het menselijk - bewustzijn periodiek iteratieve sprongen maakte zoals dat van dierlijk bewustzijn
naar rationeel zelfbewustzijn vele millennia geleden. Russell geloofde dat de mensheid op het punt stond om nog een belangrijke
evolutionaire - sprong in bewust-zijn te maken. De volgende - cyclus van menselijke - evolutie, zei Bucke, zou zijn van rationeel
zelf-bewust-zijn naar spiritueel super - bewustzijn in de orde van dat ervaren door wijzen, religieuze figuren en mystici van
de afgelopen 2.500 jaar.

In 1947-48 schreef Russell: "Dit Nieuwe Tijdperk - markeert de dageraad van een nieuw wereld denken. Die nieuwe
gedachte is een nieuw kosmisch concept van de waarde van de mens voor de mens. De hele wereld ontdekt dat
de hele mensheid één is en dat de eenheid van de mens echt is – niet alleen een abstract idee. De mensheid
begint te ontdekken dat de pijn van een mens ieder mens pijn doet, en omgekeerd verheft de verheffing
van ieder mens ieder mens (Boodschap van de Goddelijke Ilias, Vol. 2). Russells voorspellingen over
wat de New Age zou brengen, omvatten een huwelijk tussen religie en wetenschap (MDI).
Russell leek te geloven dat deze "New Age" in 1946 zou beginnen, gebaseerd
op een visioen dat hij in 1921 had. De meest uitgebreide
behandeling van Russells ideeën is te vinden
in zijn boek A Course in Cosmic
Consciousness.

<VIDEO1> <VIDEO2> <VIDEO3> <VIDEO4>

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Atlantische visioenen

Door: Temple Of Peace
Deel 114 April 2022
Hoewel ik – en veel van mijn collega's en onderzoekers – erin geslaagd zijn om een enorme hoeveelheid nuttige
informatie over zowel Atlantis als het oude Egypte te verkrijgen door een groot aantal mensen terug te kunnen brengen
naar hun vroegere Atlantische en Egyptische incarnaties, zijn we ook schat - plichtig aan enkele zeer begaafde mediums en
'gevoeligen' die ons een enorme hoeveelheid onschatbare gegevens hebben verstrekt.

Ik denk dat het heel belangrijk moet zijn – en veel gewicht - toevoegt aan het bewijs van onze 'ontdekkingen' over Atlantis - dat
de overgrote meerderheid van de informatie die voor ons beschikbaar is door regressie, 'channeling' en andere esoterische bronnen
ongeveer hetzelfde soort visuele beeld schetst en zeer vergelijkbare terminologie gebruikt. Het algemene Atlantische scenario dat zo
ontstaat, is als het ware gebaseerd op een samengestelde 'foto' die voor ons is gemaakt via een aantal van deze verschillende 'kanalen'
en esoterische leringen.

Edmund Harold schreef in zijn uitstekende boek Crystal Healing: 'Tijdens de Atlantische periode was het het priesterschap dat pionierde
in de ontwikkeling van kristalkracht, want zij gebruikten hun natuurlijke elektromagnetische energie om veranderingen in de mentale,
fysieke en spirituele lichamen van de mensheid teweeg te brengen. 'Tijdens de vroege tijdperken van de Atlantische cultuur werden
de kristallen in hun natuurlijke staat achtergelaten, waarbij de enorme grotten waarin ze groeiden door het priesterschap werden
aangepast als genezingskamers. Deze enorme kristal formaties pulseerden met een - levendige energie - die de priesters aan
boorden om een persoonlijkheids - verandering teweeg te brengen in degenen die hun - wetten hadden - overtreden.

"De ingewijde priesters leidden de daders binnen zo'n zorg en selecteerden eerst een geschikt kristal voordat ze de
misdadiger ervoor plaatsten. Ze zouden dan 'afstemmen' op de elementaire intelligentie van de kristalformatie,
die reageerde door een krachtige elektromagnetische energie vrij te geven. De dader werd vervolgens over
gelaten om deze krachtige vibratie te absorberen die diende om hun negatieve denkpatronen om te
zetten in constructieve handelingen de moderne praktijk van het aanbrengen van elektroden
op de hoofden van degenen die lijden aan ernstige depressie lijkt deze lang
vergeten activiteit te weer
spiegelen.

Edmund Harold, nogmaals, "De Atlantiërs gebruikten ook kwartskristallen voor diep occulte doeleinden,
omdat ze werden beschouwd als een heilige energie. Eén persoon, meestal vrouwelijk, zou worden geselecteerd
om Hoeder van het Tempelkristal te worden en het was haar enige taak om ervoor te zorgen dat het nooit werd bezoedeld
door negatieve gedachtepatronen of trillingen. Aangezien het misbruik van gedachten tegen die tijd een groot probleem was
in heel Atlantis, was dit een grote onderneming.

Met de verschijning op aarde van de Ahriamanic Forces - in de Bijbel aangeduid als 'de Zonen van Belial' - veranderde het tempo
van het leven in Atlantis snel en degenen die onder Ahriamanic controle vielen werden vervolgens geleerd om perfecte synthetische
kristallen te kweken, want alle natuurlijke exemplaren werden door het priesterschap gehouden. Deze synthetische kristallen werden
ogenschijnlijk ontwikkeld voor nuttige doeleinden, hoewel
ze al te snel vernietigingswapens
werden.

Een moderne hindoeïstische wijze en ziener, Lama-Sing,
heeft dit te zeggen over Atlantische kristaltechnologie:

De Atlantiërs gebruikten de kennis van kristalbreking, versterking en opslag. Het is algemeen bekend dat een lichtstraal, wanneer deze
intens wordt gericht en specifiek gericht is op bepaalde facetten van een edelsteen, wanneer deze het reflecterende vlak van de edel
steen verlaat, eerder wordt versterkt dan verminderd. En verder kunnen deze versterkte energieën worden opgesplitst in een breed
en geavanceerd spectrum. De Atlantiërs gebruikten het spectrum van deze energie om beter bruikbaar te zijn. De Atlantiërs waren
in staat om het spectrum van deze energie voor specifieke doeleinden te gebruiken, net zoals je benzine zou gebruiken in termen
van zijn verschillende spectrumbeperkingen voor een specifiek doel. Het extraheren van dit en dat en andere dingen uit dezelfde
basisstof.

Ze gebruikten bepaalde verdelingen van de energie voor het kweken van dingen. Anderen voor genezing, anderen voor kennis
of toename van substantie. Andere fasen van het spectrum voor het demonteren van molecuul structuren, en nog andere
combinaties van deze lagen voor het bouwen, assembleren van moleculaire ketens, ja dat zijn ketens; of het produceren
van materie, transmutatie van materie en dat soort dingen. "Hun basistechnologie is nog steeds beschikbaar in het
aard vlak op verschillende locaties. Wanneer het juist is en wanneer het in overeen stemming is met Gods wil
zult u het weer hebben. Maar daarmee zal, ja, een last van spirituele beslissingen en brood nodige groei
komen. De mens kan geen haat vijandigheid en angst in zijn wezen hebben. Hij moet dit vervangen
door liefde, rust mededogen en geduld. Want op het moment dat deze kennis wordt
her vonden zal de mens veel van de zogenaamde geheimen hebben voor
de schepping, en omgekeerd de
vernietiging van
materie.

"Kristallen hebben het vermogen om energie over te dragen, vast te houden, de intensiteit ervan te behouden,
scherp te stellen en over een grote afstand door te geven aan vergelijkbare ontvangers die gelijk zijn aan of vergelijkbaar
zijn met de zender. Dus, van de ene piramide naar de andere, gaven de Atlantiërs in zekere zin energie door. Dat wanneer het
gezicht van de aarde, zoals het wordt genoemd, naar een bepaald punt werd gericht, één piramide zou functioneren om energieën
te intensiveren en door te geven aan andere piramides die dan zouden fungeren als ontvangende apparaten en energie zouden
verspreiden als het nodig was.

"Dan zou het tegenover gestelde waar zijn, wanneer die - piramide zich op een onfocusseerbaar punt - bevond voor hun
hemelse uitlijning, zouden de anderen aan hen door geven. Zeer eenvoudige methode, zeer - effectieve - methode.
Al bracht het hen later veel moeilijkheden." Hoewel Lama-Sing niet gemakkelijk te begrijpen of te interpreteren
is, kunnen we zien dat hij bevestigt dat de Atlantische technologie almachtig was en dat de aldus aan
gewende energieën verder gingen dan alles wat we vandaag op aarde beschikbaar hebben.
Hij herhaalt het punt dat de mens haat, vijandigheid en vijandschap moet vervangen
door liefde, rust, mededogen en geduld als de mensheid ooit op de juiste
manier gebruik zal maken van de kennis in de Hall of Records
wanneer deze verslagen
uiteindelijk worden
ontdekt.


In 1981 channelde Frank Alper, oprichter-president van de Arizona Metaphysical Society, honderden lezingen,
die een fascinerend inzicht gaven in het dagelijks leven van de mensen die in Atlantis woonden en hoe kristallen
werden gebruikt binnen hun beschaving. Frank's trilogie van boeken onder de titel Exploring Atlantis zijn de basis
geworden voor vele volgende boeken over Crystal Healing. Ik heb het geluk gehad frank bij verschillende gelegen
heden te ontmoeten en heb zijn kristalconfiguraties gebruikt als basis voor enkele van de configuraties die worden
beschreven in mijn boeken The Healing Crystal en The Mystical Crystal.

In een van zijn lezingen geeft Frank informatie over hoe de Atlantische kristal
systemen werkten voor de bescherming en voor de energie van een grote stad.

"Rond de omtrek van de stad Orax werden enkele duizenden kristallen geplaatst, langwerpig van vorm en zeshoekig
aan de zijkanten. Ze dienden als aardingspunten voor deze magnetische koepel. Door deze kristallen werd het magnetisch
veld gegenereerd dat de stad beschermde. De stroom naar deze kristallen werd opgewekt vanuit de centrale kern die precies
in het centrum van de stad lag. De kracht van de kern werd geleid naar de kristallen aan de omtrek door een systeem van koperen
staven. Deze staven leidden van de middelste kern naar elk van de kristallen in de omtrek.

"Uit deze staven, die de diameter van de stad ontleedden, waren er vele duizenden punten waar de energie kon worden afgezogen om
stroom te leveren die nodig is voor andere functies en toepassingen. Deze staven werden ongeveer zes voet onder het oppervlak van
de grond geplaatst en dienden ook om de aarde vrij vruchtbaar te maken om voedsel en vegetatie te produceren. Wanneer toegang
tot de stad gewenst was door een bezoekend schip, werd de kracht naar een of twee van de kristallen verlaagd om een opening in
het magnetisch veld te creëren om de toegang van het schip mogelijk te maken. Als dit niet was gebeurd, zou het schip zijn
neergestort, want het had het krachtveld rond de stad niet kunnen binnendringen."

Waarschijnlijk de meest productieve output van informatie
over Atlantis werd gegeven door de stem van Edgar Cayce.

Tijdens veel van zijn lezingen verwees Cayce keer op keer naar het Atlantische Grote Kristal. Het Grote Kristal, vertelde hij ons,
was te vinden in een heel speciaal gebouw, ovaal van vorm, met een koepel die kon worden teruggedraaid, waardoor het Kristal
op de meest geschikte momenten werd blootgesteld aan het licht van de zon, maan en sterren. Het Grote Kristal zelf, dat Cayce
vaak de Tuaoi Stone of Firestone noemde, was enorm groot, cilindrisch van lengte en prismatisch van vorm, gesneden, met zes
zijden. Bovenop het Kristal lag een beweegbare deksteen, gebruikt om inkomende energiestralen te concentreren en om
stromen naar verschillende delen van het Atlantische platteland te leiden.

Cayce vertelt ons dat het Kristal zonne-, maan-, stellaire, atmosferische en aardse energieën verzamelde, evenals onbekende
elementaire krachten, en deze allemaal concentreerde op een specifiek punt, gelegen tussen de boven kant van het Kristal
en de onderkant van de Sluitsteen. Het straalde ook, zo wordt ons verteld, een onzichtbare straal van energie uit die door
water en vaste materie kon gaan. De energie van het Atlantische Grote Kristal werd blijkbaar gebruikt voor verschillende
doeleinden in verschillende perioden van de Atlantische geschiedenis. Ongeveer 50.000 jaar geleden werd het Grote
Kristal uitsluitend gebruikt door de Ingewijden, of degenen die - spiritueel ver genoeg gevorderd - waren om zo'n
enorme krachtbron aan te
kunnen.

Aanvankelijk werden de kristallijne energieën vooral gebruikt als communicatiemiddel tussen 'het eindige en
het Oneindige' – een orakel waardoor de Hoge Geest sprak. In verschillende van zijn lezingen verklaarde
Cayce dat in deze afgelegen – en primitieve – periode in de geschiedenis van de wereld, het Grote
Kristal de ontwikkeling was van een prehistorische Wijsheid die erkende dat alle energieën
in het universum slechts aspecten zijn van één energie en één Geest.

Er zijn, zoals in het begin werd vastgesteld, voor zover het gaat om dit fysieke aardse vlak, die
regels of wetten in de relatieve kracht van degenen die de aarde regeren, en de wezens van het aardse
vlak, en ook diezelfde wet regeert de planeten, sterren, sterrenbeelden, groepen, vormen de sfeer, de ruimte
waarin de planeet beweegt. Deze zijn van één kracht en we zien de manifestaties van de relatie van de ene kracht
met de andere in de vele verschillende fasen zoals die wordt getoond. Omdat de mensen van het vroege Atlantis een
vreedzaam volk waren, namen hun ontwikkelingen eerder die vorm aan – met de ontwikkeling tot de fysieke materiële
lichamen van de snelle ontwikkeling, of tot het gebruik van de elementen om hen heen voor hun eigen gebruik; zichzelf
herkennen om daar deel van uit te maken. Die geest gebruikt materie, die elke invloed in de omgeving van de aarde
gebruikt voor de glorie van de Scheppende Krachten, neemt deel aan en maakt deel uit van het Universele
Bewustzijn. (3744-4,364-4 en 3508-1)

Naarmate de tijd vorderde en de Atlantische beschaving vorderde, werden de energieën van het Grote Kristal
echter ook gebruikt bij het verjongen van het menselijk - lichaam. Door dit te doen, waren de - Atlantiërs in staat om
honderden en honderden - jaren te leven, maar toch altijd een jeugdige - uitstraling te behouden. Met de verdere vooruit
gang van de Atlantische technologie werden de Kristalenergieën op een breed scala aan materiële manieren gebruikt. Edgar
Cayce verwees naar de energieën van het Kristal die inwerkten op bepaalde 'instrumenten' die op hun beurt 'verschillende
manieren van reizen door inductiemethoden' bedienden. Energiestromen werden door het hele land uitgezonden, als
radiogolven, en, aangedreven door deze energieën, snelden ambachten en voertuigen door het Atlantische
land door de lucht en onder de zee; met de snelheid van het geluid!

En door gebruik te maken van andere stromingen afkomstig van het Kristal, waren de Atlantiërs ook in staat om de
menselijke stem over grote afstanden over te brengen. Ze konden ook beelden uitzenden, zoals onze televisies ...Op
dezelfde manier kunnen zelfs warmte en licht worden gericht op specifieke gebouwen of open arena's, waardoor
verlichting en warmte worden geboden door schijnbaar onzichtbare methoden. Echter, zoals we al weten, voor
dat de uiteindelijke vernietiging er uitzag, werden sommige priesters in Atlantis machtsgek en de werking
van het Grote Kristal werd overgenomen door degenen met een minder spirituele status en de
krachtige energieën van het Kristal werden afgestemd op hogere
en helaas meer destructieve
frequenties.
Uiteindelijk werd het Kristal te hoog afgesteld, vulkanen - werden - geactiveerd, bergen smolten en Atlantis werd
vernietigd en zonk zonder zichtbaar spoor - onder de boze zeeën. In een lezing beschrijft Cayce hoe de Kristal energieën
naar de aarde werden geleid, waardoor het aarden ergienet systeem werd overbelast. "Toen er die destructieve krachten werden
doorgebracht, het creëren van de hoge invloeden van de radiale activiteit van de stralen van de zon die op de kristallen werden
gedraaid in de putten die zorgden voor de verbindingen met de interne invloeden van de aarde." (263-4)

En, zoals we al hebben gezien, suggereerde Cayce dat 'geheime records' op een dag op drie locaties zullen worden ontdekt
Bimini (op de Bahama's), in de Hall of Records bij de Sfinx (Egypte) en in Yucatan. Er zijn een aantal uitstekende – en
informatieve – boeken die gechannelde kennis over Atlantis en de Atlantische manier van leven bevatten. In de
Openbaring van Ramble wordt ons bijvoorbeeld verteld: "Gemeenschapsleven, zoals jullie het noemen,
was de basis manier van leven in Atlantis. Zo zat de Atlantische samenleving in elkaar. Als ik
een stap verder ga, zouden de Atlantiërs twaalf gemeenschappen hebben die rond
spirituele krachtpunten op aarde leven, een tempel, die het equivalent
zou zijn van een hedendaagse stad, want de mensen
waren toen niet zo
talrijk als
nu.


"Deze twaalf gemeenschappen zouden samen een grote macht creëren die zich centraliseert op een tempel
die het spirituele centrum van een bepaalde regio zou zijn. Op het volgende niveau zou je twaalf tempels hebben
die nog een andere groep vormden, en dus werd de structuur opgebouwd om het geheel te vormen. Later heeft Ramala
dit te zeggen: "Er zijn veel mensen die tegen woordig in de wereld leven die vegetariër zijn. Elke dag neemt het aantal toe
naar mate meer en meer mensen de wegen van de Schepper aannemen. Tegenwoordig, vooral onder de jongeren, de zielen
van het Aquariustijdperk, is vegetarisme overheersend, want sommige van de - oude zielen - van Atlantis keren terug naar de
manier van leven die ze eerder hebben gekend.

Vegetarisme zal binnen de komende twintig tot dertig jaar universeler worden, want als de vernietiging van de cataclysme
plaatsvindt, zoals een groot deel van het Dierenrijk wordt vernietigd, zal de Mensheid geen vlees kunnen hebben en zal
ze elders moeten zoeken. "Als jullie je allemaal hebben voorbereid door al die stap te zetten, door al te kunnen leven
van een vijfde van het voedsel dat jullie nu consumeren, door alleen op de vruchten van deze Aarde te kunnen
leven, dan zullen jullie een grote stap hebben gezet om de komende cataclysme te overleven."

De Atlantiërs bezaten grote kennis in het concentreren van krachtige kristallijne energieën in helende
instrumenten. Ze kweekten kunstmatige – synthetische – kristallen - die werden gebruikt in wat we tegen
woordig 'laserchirurgie' zouden noemen. Er waren ook verschillende helende 'hulpmiddelen' die werden gebruikt
voor diagnostische doeleinden, evenals voor genezing. Ramala vertelt ons: "Een groter begrip van Atlantis zal binnenkort
werkelijkheid worden. In de nabije toekomst zullen wetenschappers een nauwkeurig verslag van Atlantis beginnen te ontdekken,
maar het doel van het vrijgeven van deze kennis is niet om de nieuwsgierigheid van de Mensheid te bevredigen, maar om de wereld
voor te bereiden op de wederverschijning van Atlantis in de cataclysme die rond het einde van deze eeuw zal komen.

De definitieve overgang van Atlantis vond vijftienduizend jaar geleden plaats, hoewel de ondergang vijfendertigduizend jaar eerder was
begonnen. Het is het Watermantijdperk dat nu zijn wedergeboorte in de materie inluidt. Denk echter niet dat met deze wedergeboorte
alleen maar goeds zal komen, want met de opkomst van Atlantis naar de oppervlakte zal er ook het kwaad van Atlantis komen alle
disharmonie en onjuistheid die de vernietiging ervan zoveel jaren geleden noodzakelijk maakten.

"Het is aan jullie, de Atlantiërs die in deze tijd gereïncarneerd zijn, om dat kwaad te accepteren en te transmuteren en het
land voor te bereiden op het Tijdperk dat komen gaat. Veel geëvolueerde zielen die stierven in de cataclysme die
Atlantis vernietigde, hebben al die jaren het evenwicht bewaard, maar met de opkomst van Atlantis zullen
ze die verantwoordelijkheid opgeven. Daarom zal de Mensheid, met haar toegenomen bewustzijn
en hoger bewustzijn dat sindsdien in haar menselijke incarnaties is opgedaan, met dat
kwaad moeten omgaan, terwijl ze tegelijkertijd de gaven, de voordelen en
de evolutionaire kennis van Atlantis accepteert." Als ik Atlantis
geografisch op jullie aardbol zou moeten plaatsen,
zou het gecentreerd zijn in de Atlantische
Oceaan. Is het niet vreemd hoe de
naam tot op de dag van
vandaag blijft
bestaan?


Atlantis strekte zich uit van IJsland in het noorden tot de Falklandeilanden in het zuiden. Het strekte zich uit
van wat nu de westkust van Afrika is tot de oostkust van Amerika. Het was een prachtig land van torenhoge bergen,
waarvan de toppen van sommige blijven als de Azoren. Het enige dat vandaag de dag van het grote continent overblijft,
zijn een paar verspreide punten van kracht en vibratie, waarvan jullie je sommige bewust zijn, die werden afgeworpen
toen Atlantis onder de golven dook.

Groot-Brittannië bezit er verschillende, met name Iona, maar ook de - eilanden van de Hebriden - de Schotse
Westelijke Eilanden en de West Country van Engeland, IJsland en Groenland, de oostkust van Canada
en de oostkust van Amerika tot aan de staat Maine zijn ook delen van het oude Atlantis. Dit
zijn de enige geografische gebieden die nog over zijn van wat ooit Atlantis was.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
- Atlantische visioenen - Deel II


Door: Temple Of Peace
Via: Unariun Wisdom
15 April 2022
In de loop van vele beschavingen stegen de Atlanteanen tot een hoge staat van technologische prestaties.
Ze maakten gebruik van de energie van de Zon en gebruikten deze voor de creatie en het levensonderhoud van
hun samenleving. De mensheid van vandaag negeert deze, de grootste factor in haar leven en neemt de krachten
van de Zon voor lief. Het weet weinig van de echte gaven van de Zon, maar de Atlantiërs herkenden de ware kracht
ervan en gebruikten het.

Ze gebruikten het niet alleen voor transport, voor bouwen, voor genezing, maar ook voor elk aspect van hun spirituele
leven. Ze gebruikten het voor aanbidding. De Atlantiërs erkenden dat omdat er een aspect van de God-heid in elke cel van
materie is, dat door de Zon wordt gestimuleerd, alle materie door de Zon wordt gecontroleerd. Ze ontdekten de relatie tussen
de stimulerende factor van de zon en het leven op deze aarde. Er zijn vandaag de dag nog een paar voor-beelden over van de
immense gebouwen die de Atlantiërs creëerden. De grote piramides van Egypte en Stonehenge in Engeland zijn voorbeelden
van Atlantische architectuur. Er zijn ook archeologische 'problemen' in andere landen die de mensheid vandaag de dag niet
kan oplossen, die allemaal terug te voeren zijn op Atlantis.

Omdat de Atlantiërs de structuur van materie begrepen, konden ze deze oplossen en herscheppen. De enorme blokken
steen die werden gebruikt bij de bouw van deze gebouwen werden gedematerialiseerd, verplaatst naar de plek waar
ze gewenst waren en vervolgens gehermaterialiseerd. Dit lijkt misschien onmogelijk voor je, maar het is waar. De
materie van deze Aarde wordt bij elkaar gehouden door de energie van de Zon. Als je ontdekt hoe materie
bij elkaar wordt gehouden, kun je het vervolgens oplossen en opnieuw creëren naar je wil.

De regering van Atlantis werd natuurlijk geleid door de priesters of oudsten van de Tempel. Dit
waren zielen van grote evolutie, Meesters die speciaal voor die rol hadden getraind en geïncarneerd,
en zij regeerden en onderrichtten het land met grote spiritualiteit. Communicatie met de Hogere Wezens
was een alle daags verschijnsel. Terwijl de priesters zich naar believen konden af - stemmen op de Spirituele
Hiërarchie, konden zelfs de gewone mensen in de straat zich afstemmen op de hogere niveaus van het bestaan
door middel van een magnetisch apparaat.

Door dit aan zichzelf vast te binden in tijden van gebed en meditatie verhoogden ze hun -zintuigen en konden ze zo
rechtstreeks met de Hogere - Wezens communiceren. Het was ook een tijd waarin Meesters van de andere planeten op
deze Aarde rondliepen. Communicatie met en de aanwezigheid van andere planetaire wezens was een geaccepteerd feit.
De Atlantiërs reisden zelf ook naar de andere planeten in dit Zonnelichaam maar niet in de fysieke zin van het gebruik van
raketten en ruimteschepen, want ze hadden de kracht van de geest ontdekt. Ze hadden de zwaartekracht overwonnen en
konden 'vliegen'. Ze konden zich van plaats naar plaats verplaatsen en de wet van de zwaartekracht trotseren. In gevallen
van ziekte of ziekte erkenden de Atlantiërs dat de -bron van de ziekte- niet in het fysieke lag, maar in een hoger lichaam.
Daarom genas ze altijd het hogere lichaam, niet het fysieke.

Als iemand ziek was, werd hij naar een plaats van genezing gebracht, een tempel, en in een genezingskamer geplaatst.
Deze kamer was opgebouwd uit een bepaald type steen, van kristal, en was zo gevormd in het midden dat de kracht
van de zon werd verspreid in stralen van verschillend gekleurd kosmisch licht en energie. De persoon werd ver
volgens in het midden van de kamer geplaatst, afhankelijk van de aard van zijn ziekte, zodat de juiste
lichtstralen, en dus van kleur,
op hem werden
gericht.


Ook konden de priesters in die tijd, die ontwikkelde zielen met een hoge mate van bewustzijn waren, kijken
naar het Akasha - verslag van de persoon die ziek was, want ziekte is niet noodzakelijkerwijs alleen van iemands
huidige leven, maar kan zich uitstrekken tot vele vorige levens. Ze kunnen de ware oorzaak van het ongemak in die
persoon genezen, of proberen te genezen. Je zou tegen me zeggen, rekening houdend met het beeld dat ik zojuist heb
geschetst: "Waarom is Atlantis dan gevallen?" Atlantis viel om dezelfde reden dat alle andere beschavingen zijn gevallen
de onjuistheid van de mensheid. Hoewel de mensen van Atlantis een hoogtepunt van evolutie hadden bereikt hoewel ze
kosmische krachten hadden aangeboord en vanwege het tijd-perk waarin ze leefden, hun paranormale vermogens ver
boven jullie begrip hadden ontwikkeld, motiveerden ze zichzelf niet correct.

Ze gebruikten hun kennis van de Kosmos, hun punt van evolutie niet om de wil van hun Schepper en Zijn Goddelijke
Plan te vervullen, maar om hun eigen ideeën over de schepping te vervullen. Ze gebruikten hun kennis voor per
soonlijke bevrediging en winst, om macht te verkrijgen, om rijkdom te vergaren, om andere wezens te
beheersen, om hun eigen plannen te bevorderen, ongeacht de kosten. De krachten die de
Atlantiërs kregen en die ze in de beginfasen voor de bouw hadden gebruikt,
werden uiteindelijk gebruikt voor vernietiging, en zo begon de
ondergang van Atlantis, met zijn uiteindelijke
bodemdaling onder de
golven.
Deze verzakking werd niet alleen veroorzaakt door de grote Wezens van de Spirituele Hiërarchie,
maar ook door de weinige overgebleven ware priesters van Atlantis. Deze priesters erkenden dat Atlantis
vernietigd moest worden en dus boden ze aan om ermee te zinken om het kwaad in evenwicht te houden. Zij
realiseerden zich dat de Mensheid verdere cycli van evolutie moest er varen voordat zij weer in de positie zou zijn
om de verantwoordelijkheid en de kennis van Atlantis te aanvaarden.

Veel van de zielen die in Atlantis leefden, incarneren nu ter voorbereiding op haar wederverschijning. Ze zijn jong in fysieke
jaren, maar oud in spirituele evolutie. Helaas zijn velen van hen op dit moment misl-eid omdat ze spirituele leiding en motivatie
missen en omdat hun hogere zelf, hun geest, de beperkingen van het dichte fysieke leven van de Aarde vandaag de dag niet kan
begrijpen of accepteren, want ze herinneren zich alleen de spiritualiteit van het oude Atlantis.

Een expert op het gebied van oude religieuze praktijken, Manly P. Hall veronderstelt in zijn boek The Secret Teachings of All Ages dat
de piramides in Egypte werden gebouwd door overlevenden van Atlantis. Hall suggereert dat de vooraanstaande wetenschappers van
de Atlantische beschaving zich bewust werden van een dreigende ramp en, om de schatten en kennis van hun tijd te redden, uit het
destructieve bereik van de cataclysme naar andere landen emigreerden. Een van deze landen, vermoedt Hall, was Egypte, waar
de Atlantiërs leercentra vestigden, gebouwd, net als hun eigen tempels in piramidale vormen. In deze leercentra verborgen
ze hun geheimen, belichaamd in symbolische taal, om alleen te worden ontdekt en begrepen door degenen die
het waard waren om deze heilige kennis te verwerven en te gebruiken.

Wally Richardson en Lenora Huett geven ons in hun boek Spiritual Value of Gem Stones fascinerende informatie
over een groot Atlantisch prisma dat als krachtcentrale wordt gebruikt: "... Het werd op zo'n manier gebruikt dat het
gebruik maakte van de stralen van de zon en de atmosferische omstandigheden van het universum, zodat ze op deze
planeet in het spel werden gebracht. Deze energie werd naar deze planeet gebracht, opgebroken en herschikt op zo'n
manier dat het voor - kracht werd gebruikt. Het zou deze energie naar binnen trekken en naar een generator of een stuk
machine van vergelijkbare aard sturen en opslaan. Het was in staat om vanuit de ruimte de sterke trillingen aan te trekken
die nodig zijn om energie en kracht te veroorzaken."

Een andere bekende paragnost die waardevolle en grotendeels bevestigende informatie
over Atlantis heeft ontvangen, is columnist en auteur Ruth - Montgomery uit Washington.

Net als Edgar Cayce werd Ruth Montgomery verteld, dat de Atlantiërs een geavanceerde energie gebruikten die werd gecreëerd
door wat haar spirituele gidsen het Grote Kristal noemden. Vele duizenden jaren geleden zo werd haar verteld hadden de Atlantiërs
een enorme ader van kwarts ontdekt en, na zorgvuldig vormen en etsen van facetten in het kristallijne oppervlak werd eindelijk een
edelsteen gecreëerd die in staat was om elke straal van de zon te verzamelen en om te zetten in een nuttige kracht.

De Atlantiërs bouwden er ook een reflector voor en huisvestten het in een gigantisch koepelvormig gebouw met een beweegbare
top, zodat de energie kon worden geleid waar het maar gewenst was. In de buurt werden 'koperen vaten' voor opslag aangelegd
zodat de energie altijd beschikbaar was. Volgens Ruth's gidsen lag het geheim van het Grote Kristal in zijn koolstof structuur
die door een niet - gerevealiseerd proces "voldoende krachtig genoeg was om het energie niveau tienduizend keer groter
te maken dan van enig bekend instrument vandaag".

De Atlantiërs ontdekten dat het Grote - Kristal "kracht kon uitzenden" en kon worden gebruikt om voertuigen voort
te stuwen. De gidsen beweerden ook dat het Grote Kristal krachtig genoeg was dat "wanneer het met de stralen
van de zon werd gericht, het vonken creëerde die zo sterk waren dat schepen van de aarde konden opstijgen
en in luchtstromen konden bewegen die door facetten van het Grote Kristal in gecontroleerde patronen
werden geleid". Ook andere voertuigen werden op dezelfde manier aangedreven en uit dezelfde
bron die "onder de zeeën zwom". In feite kon het Grote Kristal "machines door de hemel
en onder de zee drijven", vrijwel overal ter wereld. Het Grote Kristal werd
ook gebruikt als een belangrijke bron van communicatie.

Ruth, van haar gidsen, leerde dat de Atlantiërs bepaalde Kristalfrequenties gebruikten zoals radio of televisie.
De foto's werden gezien als ronde beelden, schreef ze, "die als een straal werden geprojecteerd, werden op muren
of een leeg oppervlak gegooid, zodat er geen schermen of buizen nodig waren". Ruth Montgomery ontving toen deze
profetische woorden: "In het Kristal liggen de geheimen die de wereld zullen revolutioneren en voor-zien in al onze energie
behoeften en energiekrachten." In Egypte, zo werd Ruth verder verteld, bouwden de Atlantiërs tempels die ook de zonnestralen
zoals het Grote Kristal gebruikten, voor de specifieke doeleinden van genezing. De stralen werden naar hokjes geleid waar patiënten
die zich uitstrekten op banken de weldadige eigenschappen kregen zonder de gevaarlijke. Wat was dit onbekende genezings-proces?
Mag het op een dag worden gebruikt
bij de behandeling van
kanker?


Een andere paranormale visionair, dominee Thomas Allen Long, die de oprichter was van de Aquarius Kerk van Harmonie, heeft
voorspeld dat verschillende mannen, in verschillende landen, zullen werken aan het vinden van een nieuwe energiebron die zal
inhouden dat speciale kristallen in prisma's worden gerangschikt, en dat deze op hun beurt zullen worden uitgelijnd in een
cilindrische configuratie. Het uiteindelijke resultaat zal de creatie zijn van een generator die universele creatieve ener-
gieën kan ontvangen en "correleren met de aardse energieën van zwaartekracht en elektrische stroom".
Tegelijkertijd met de ontdekking van hoe dit nieuwe kristal-prisma cilindrisch systeem werkt,
zullen andere onderzoekers ontdekken dat dergelijke generatoren
ooit lang geleden in Atlantis werden gebruikt.

Long waarschuwt verder dat een van de oude kristallen, in zijn koepelvormige krachtpatser,
op de bodem van de oceaan ligt, niet ver van Bimini, en dat het verantwoordelijk is geweest voor de
vreemde verdwijningen in de Bermudadriehoek. De kristalgenerator, gelooft hij, werd slechts gedeeltelijk
vernietigd tijdens de vernietiging van Atlantis, en op bepaalde momenten wanneer "er een juiste afstemming is
van de positie van de aarde ten opzichte van planetaire en universele elementen", wordt een grote straal van energie
geactiveerd, die de kracht heeft om de atomaire structuur van elk object of mens te desintegreren. Long gaat verder met
te stellen dat het grootste probleem voortkomt uit het feit dat de beschermende afscherming die de bodem van de kristallen
cilinder en zijn koepel afsloot, werd verstoord tijdens de cataclysme die Atlantis vernietigde, zodat de straal die de generator
produceert nu uit beide uiteinden van de cilinder komt.

Arizoniaanse mysticus Virgil Postelthwaite, die aan het hoofd staat van de Heirgive - Foundation, heeft ook gezien dat het
Atlantische Grote Kristal wordt ondergedompeld op de oceaanbodem ergens in de buurt van de Bahama's, en wordt
soms geactiveerd door externe krachten die de sterrenpoortverschijnselen in de Bermudadriehoek activeren.
Vergilius beschrijft het Grote Kristal als zijnde 72 voet in diameter, rustend op een doosstructuur en
onder de bescherming van een koepel. Het Kristal is omgeven door twaalf kleinere kristallen,
elk met een andere vorm en grootte sommige diamant, sommige trapezium
vormig, sommige zeshoekig ontworpen om energieën te
richten op of te reflecteren naar
buiten van het Moeder
kristal.


Afhankelijk van hoe deze krachten werden gebruikt of waar ze naartoe moesten worden geleid, konden alle omringende
kristallen in één keer worden geactiveerd, of individueel, of selectief in groepen, in ontelbare combinaties. Deze combinaties
creëerden een breed scala aan frequentiepatronen, waarvan sommige konden resoneren met grote luchtschepen op afstand,
waardoor ze in de lucht zweefden en over de aarde reisden. Het Grote Kristal was niet alleen verbonden met zijn omringende
kristallen, maar was ook door het planetaire 'sjabloon', of energielijnsysteem, verbonden met twaalf andere kristallen en
twaalf piramides, strategisch gelegen in de belangrijkste energiecentra over de hele wereld. Het belangrijkste doel
van deze kristallen en monumenten was om de evolutie van de aarde en haar volkeren naar hogere
dimensies van zijn te beheersen en te helpen.

Een paragnost uit Florida, Richard Robeck, die als zijn gidsen een groep entiteiten heeft die bekend
staat als 'De Broederschap van Licht', gelooft dat het Grote Kristal in Atlantis werd gecontroleerd door het
bewustzijn van de Hogepriester. Het was door zijn wil en de opperste kracht van zijn paranormale vermogens,
geharmoniseerd door tweeëntwintig andere priesters die rond het Kristal stonden, dat de energieën activeerden
waardoor ze 's nachts met een straal van schitterend licht en met een gloed, helderder dan de volle maan, naar
buiten straalden.

Het Grote Kristal, volgens de Broederschap van Licht, was gehuisvest in de 'primaire piramide' van Atlantis,
met een deksteen gemaakt van barnsteen, en de straal ervan werd uit - gezonden naar vele 'ontvangst
stations' over de hele wereld, elk een piramide - structuur met een klein kristal, en bewaakt door
een priester en zijn assistenten. Deze krachtbronnen werden voor vele doeleinden gebruikt.
Bij de ontvangende piramides werd de energie van het Kristal verdeeld in afdelingen
voor het verlengen van de levens duur in bepaalde gevallen tot twee-honderd
jaar; de controle van het weer; moleculaire transformatie in de chemie
en metallurgie het snijden en in elkaar passen van megalithische
stenen blokken; en het openen van interdimensionale
portalen, zowel op fysiek niveau als
op mentaal-spiritueel
niveau.
Het Grote Kristal leverde ook stroom voor vele andere kleine kristallen die de Atlantiërs in hun huizen
plaatsten en, wanneer ondergedompeld in een onbekende chemische stof, een fosforescerende verlichting
en warmte produceerden. De Atlantiërs gebruikten kristallen ook als een vorm van monetaire uitwisseling, zoals
een moderne creditcard, alleen met een eigen ingebouwd recordgeheugen en persoonlijke identificatiefrequentie.

Het einde van Atlantis, volgens de Broederschap van Licht, kwam toen de Hogepriester de zuiverheid van zijn bewust
zijn verloor, gecentreerd in het spirituele, en begon te knoeien met de energieën in de Aarde. Een entiteit, die in Atlantis
geïncarneerd was in de periode voor de uiteindelijke - vernietiging, schreef over de gebeurtenissen: "We geloofden dat de
aarde als een ei was en dat in haar schaal een gigantisch kristal lag, want we observeerden de energie, de elektriciteit verliet
de aarde en sprong in de hemelen dat wat je bliksem noemt.

"En we wisten dat de aarde een groot pakhuis was, dat de aarde de energie van de zon absorbeerde en in zichzelf opsloeg. We
kozen er daarom voor om het moederkristal, de aarde zelf, aan te boren. We richtten het kristal van Atlantis op de aarde en toen
de kracht zich manifesteerde, droegen we een tunnel, of gat, diep in de aarde, voorbij tien mijl onder het oppervlak. Het waren in
totaal zeven van jullie jaarcycli vanaf de eerste keer dat we het hart van de aarde binnendrongen tot de tijd dat de aarde, als een
gewond beest, terugsloeg, het vat op zijn opper-vlak scheurde en - Atlantis naar beneden trok- in de ingewanden van de aarde
Er waren over- levenden om zeker te zijn, en onder hen werd de harde les bewaard dat de energieën van de Aarde in harmonie
en evenwicht moeten worden gebruikt en niet voor egocentrisch gewin, of om de planeet te schaden. Dominee Paul Solomon
uit Virginia, hoofd van de Fellowship of the Inner Light, bezit een interessant inzicht in het Grote Kristal van Atlantis. Hij ziet
het Kristal als groot en cilindrisch van vorm, hol, met diamantachtige facetten geslepen in de zijkanten. het herontwerp
van deze facetten is gebaseerd op een wiskundige formule die overal in de natuur voorkomt van de sneeuwvlok
tot de wervelende sterrenstelsels. De kern van deze vergelijking is gebaseerd op 6 x 6 x 6 - maar het
essentiële patroon en systeem dat het gebruikt, blijft een mysterie voor ons vandaag.

Het zal herontdekt worden, verzekert Salomo ons, in de vrij nabije toekomst. Salomo beschrijft hoe er onder het
Grote Kristal een bank was waarop een patiënt kon rusten en over hem of haar heen een doorzichtige plastic hoes
werd geplaatst. Het licht van de zon, gericht door het kristal, werd vervolgens op de patiënt gericht. Het effect van
het licht dat door de facetten ging, was om veroudering en zieke weefsels te verbranden en te helpen bij de hergroei
van nieuwere en betere weefsels. Paul Solomon zag dat het Grote Kristal bovenop een piramide was gemonteerd en
door middel van de mysterieuze eigen-schappen die bij de structuur hoorden, werden de energieën van het Kristal
geconcentreerd en geconcentreerd.

De Piramide bevatte ook een koepel in het interieur, waardoor de Kristallen energieën verspreid konden worden
over het hele land Atlantis. Deze combinatie van piramide en koepel, benadrukte Salomo, werd opgenomen in
gezondheids- en harmonische centra als de Tempel van Offer en de Tempel mooi en was in feite de 'bron
van alle macht' voor de Atlantiërs.

Net als Cayce voor hem beschrijft Salomo hoe het Grote Kristal, dat als zegen aan de Atlantiërs werd
gegeven, uiteindelijk werd misbruikt en gemanipuleerd. De machtsbeluste Atlantiërs leerden dat
bepaalde hoeken voor het focussen van de zon door het Kristal een potentieel hadden om
meer energie te produceren dan de bedoeling was, in een destructieve capaciteit.
Uiteindelijk werd de focushoek toegestaan om een energie-output te
creëren die een geologische cataclysme veroorzaakte,
en Atlantis werd
vernietigd!


De meeste mediums en esoterische bronnen zullen jullie opmerken, zijn het erover eens dat de kennis die het
Grote - Kristal bezit op een dag in de toekomst weer beschikbaar zal worden gesteld aan de mensheid. Ze zijn het
er ook - unaniem - over eens dat dit niet zal gebeuren totdat de mensheid naar een veel hoger niveau van spiritueel
bewustzijn en bewustzijn is verheven. Het algemene gevoel onder hen allemaal is dat als de kracht en energie van het
Grote - Kristal door de huidige mensheid zouden worden benut, de wereld zeer snel dezelfde rampzalige weg zou volgen
die door de Atlantiërs werd genomen vlak
voor de uiteindelijke
vernietiging.

Volgens Edgar Cayce zal de 'verloren' Hall of Records echter in de nabije toekomst worden ontdekt - wanneer de mensheid
'klaar' is. Het is dan aan iedereen die betrokken raakt bij het analyseren en begrijpen van de geheimen van de Hall of Records
om hun geest, lichaam en geest te zuiveren, zodat ze zich alleen laten beïnvloeden door de behoeften van de wereld en haar
bewoners. We mogen – we kunnen niet – terugkeren naar de kwade dagen van Atlantis!!!!!

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Het licht daarbuiten aanraken -
- Bijna-dood ervaringen -


Door: Raymond Moody
6 April 2022Ik was vreselijk ziek en bijna dood met hart problemen op hetzelfde moment dat mijn zus bijna dood was in een
ander deel van hetzelfde ziekenhuis met een diabetische coma. Ik verliet mijn lichaam en ging naar de hoek van mijn
kamer, waar ik zag hoe ze beneden aan me werkten. Plotseling raakte ik in gesprek met mijn - zus, die bij mij was. Ik was
erg aan haar gehecht en we hadden een -geweldig gesprek- over wat er daar beneden gebeurde toen ze van me af begon
te bewegen. Ik probeerde met haar mee te gaan, maar ze bleef me zeggen dat ik moest blijven waar ik was. "Het is niet jouw
tijd", zei ze. "Je kunt niet met me meegaan omdat het niet jouw tijd is." Toen begon ze zich gewoon terug te trekken in de verte
door een tunnel terwijl ik daar alleen werd gelaten. Toen ik wakker werd, vertelde ik de dokter dat mijn zus was overleden. Hij
ontkende het, maar op mijn -aandringen- liet hij het door een verpleegkundige controleren. Ze was in feite gestorven, net
zoals ik wist dat ze dat had gedaan....

"WAT ER NA DE DOOD GEBEURT, IS ZO ONUITSPREKELIJK GLORIEUS DAT ONZE VERBEELDING EN ONZE
GEVOELENS NIET VOLSTAAN OM ER ZELFS MAAR EEN BENADERENDE OPVATTING VAN TE VORMEN."
-C. J. Jung

Veel mensen realiseren zich niet dat de bijna-doodervaring die ze hebben iets te maken heeft met de dood. Ze zullen
merken dat ze boven hun lichaam zweven, er van een afstand naar kijken en plotseling angst en / of verwarring voelen.
Ze zullen zich afvragen: Hoe komt het dat ik hier - boven kan zijn naar mezelf kan kijken daar beneden? Het slaat nergens
op voor hen en ze raken erg in de war. Op dit punt herkennen ze misschien niet echt het fysieke lichaam waar ze naar kijken
als zijnde van henzelf.

Een persoon vertelde me dat terwijl hij uit zijn lichaam was hij door een legerhospitaal afdeling ging en verbaasd was over hoeveel
jonge mannen er waren die ongeveer zijn leeftijd en vorm hadden en op hem leken. Hij keek eigenlijk naar deze verschillende lichamen
en vroeg zich af welke van hem was. Een andere persoon die een vreselijk - ongeluk had gehad - waarbij hij twee van zijn ledematen
verloor herinnerde zich dat hij over zijn lichaam op de operatietafel bleef hangen en medelijden had met de verminkte persoon
erop. Toen besefte hij dat
hij het was!

BDE'ers voelen op dit punt vaak angst, wat vervolgens plaats maakt voor een perfect begrip van wat er aan de hand is.
Ze kunnen begrijpen wat de artsen en verpleeg-kundigen elkaar proberen over te brengen ( ook al hebben ze vaak geen
formele medische opleiding ), maar wanneer ze met hen of andere aanwezigen proberen te praten, kan niemand hen
zien of horen. Op dit punt kunnen ze proberen de aandacht van de aanwezigen te trekken door ze aan te raken.
Maar als ze dat doen, gaan hun handen dwars door de arm van de persoon alsof er niets is.


Dit werd mij beschreven door een vrouw die ik persoonlijk gereanimeerd had. Ik zag haar een hartstilstand
krijgen en begon meteen met borstmassage. Ze vertelde me later dat terwijl ik bezig was met het herstarten van
haar hart, ze boven haar lichaam uitkwam en naar beneden keek. Ze stond achter me en probeerde me te vertellen dat
ik moest stoppen, dat ze het prima vond waar ze was. Toen ik haar niet hoorde, probeerde ze mijn arm vast te pakken om te
voorkomen dat ik een naald in haar arm stak voor het injecteren van intraveneuze vloeistof. Haar hand ging dwars door mijn arm.
Maar toen ze dat deed, beweerde ze later dat ze iets voelde dat de consistentie was van "zeer zeldzame gelatine" die een elektrische
stroom leek te hebben die er doorheen liep. Ik heb soortgelijke beschrijvingen gehoord van andere patiënten.

Na het proberen te communiceren met anderen, hebben BDE'ers vaak een verhoogd gevoel van zelfidentiteit. Een NDEO beschreef
deze fase als "een tijd waarin je niet de vrouw van je man bent, je bent niet de ouder van je kinderen, je bent niet het kind van je
ouders. Je bent helemaal en helemaal jezelf." Een andere vrouw zei dat ze het gevoel had dat ze door "een doorknip van
linten" ging, zoals de vrijheid die aan een ballon wordt gegeven wanneer de touwtjes ervan worden doorgeknipt.
Het is op dit punt dat angst verandert in gelukzaligheid, evenals begrip.

<VIDEO>

Terwijl de patiënt in zijn of haar lichaam is, kan er vaak intense pijn zijn. Maar wanneer de "linten worden doorgeknipt",
is er een heel echt gevoel van vrede en pijnloosheid. Ik heb patiënten met een hartstilstand gesproken die zeggen dat de
intense pijn van hun hartaanval verandert van doods -angst in een bijna intens genot. Sommige onderzoekers hebben
getheoretiseerd dat de hersenen, wanneer ze zo'n intense pijn ervaren, een zelfgemaakte chemische stof afgeven
die de pijn stopt. Ik zal hier zeggen dat niemand ooit experimenten heeft gedaan om het te bewijzen of te
weerleggen. Maar zelfs als het waar is, verklaart het niet de andere
symptomen van dit
fenomeen.

<VIDEO>

Vaak rond de tijd dat de arts zegt: "We zijn hem (of haar) kwijt", ondergaat de patiënt een volledige
verandering van perspectief. Hij voelt zichzelf opstaan en zijn eigen lichaam naar beneden kijken. De meeste
mensen zeggen dat ze niet zomaar een plek van bewustzijn zijn wanneer dit gebeurt. Ze lijken nog steeds in een
soort lichaam te zijn, ook al zijn ze uit hun fysieke lichaam. Ze zeggen dat het spirituele lichaam vorm en vorm heeft in
tegenstelling tot ons fysieke lichaam. Het heeft armen en een vorm, hoewel de meesten niet kunnen beschrijven hoe het
eruit ziet. Sommige mensen beschrijven het als een wolk van kleuren, of een energieveld. Een NDEër die ik enkele jaren
geleden sprak, zei dat hij zijn handen bestudeerde terwijl hij in deze staat was en zag dat ze waren samen gesteld uit
licht met kleine structuren erin. Hij kon de delicate kronkels van zijn vinger afdrukken en buisjes licht in zijn armen
zien.

<VIDEO>

De tunnelervaring gebeurt over het algemeen na lichamelijke scheiding. Ik merkte pas toen ik Life After Life
schreef dat het pas is wanneer mensen het "doorknippen van de linten" en de buitenlichamelijke ervaring
ondergaan, dat ze zich echt realiseren dat hun ervaring iets met de dood te maken heeft. Op dit punt
opent zich een portaal of tunnel voor hen en worden ze in de duisternis gedreven. Ze beginnen
door deze donkere ruimte te gaan en aan het einde - komen ze in het - schitterende - licht
waar we het hierna mee te maken zullen krijgen.

Sommige mensen gaan trappen op in plaats van door een tunnel. Een vrouw zei dat
ze bij haar zoon was toen hij stierf aan longkanker. Een van de laatste dingen die
hij zei was dat hij een prachtige wenteltrap naar boven zag gaan. Hij stelde zijn
moeder gerust toen hij haar vertelde dat hij dacht dat hij die trap op ging.
Sommige mensen hebben beschreven dat ze door prachtige, sierlijke
deuren gaan, wat erg symbolisch lijkt voor een overgang naar
een ander rijk. Sommige mensen horen een joekel als ze
de tunnel in gaan. Of ze horen een elektrisch
trillend gevoel of een
gezoem.

De tunnelervaring heb ik niet ontdekt. Er is een vijftiende-eeuws schilderij van Jheronimus Bosch genaamd
"De klim in het Empyean" dat deze ervaring vrijwel beschrijft. Op de voorgrond staan mensen die stervende zijn.
Om hen heen zijn spirituele wezens die proberen hun aandacht naar boven te richten. Ze gaan door een donkere
tunnel en komen in een licht naar buiten. Als ze dit licht binnengaan, knielen ze eerbiedig. In een van de meest
verbazingwekkende tunnelervaringen die ik ooit heb gehoord, werd de tunnel beschreven als bijna oneindig
in lengte en breedte en gevuld met licht. De beschrijvingen zijn talrijk, maar het gevoel van wat er gebeurt
blijft hetzelfde: de persoon gaat door een doorgang naar een intens licht.

<VIDEO>

Eenmaal door de tunnel ontmoet de persoon meestal lichtwezens. Deze wezens zijn niet samengesteld uit
gewoon licht. Ze gloeien met een mooie en intense luminescentie die alles lijkt te doordringen en de persoon
met liefde vult. In feite zei een persoon die deze ervaring doormaakte: "Ik zou dit kunnen beschrijven als 'licht'
of 'liefde' en het zou hetzelfde betekenen." Sommigen zeggen dat het bijna is alsof je door drenkt bent van een
regenbui van licht.

Ze beschrijven dit licht ook als veel helderder dan alles wat we op aarde ervaren. Maar toch, ondanks zijn briljante
intensiteit, doet het geen pijn aan de ogen. In plaats daarvan is het warm, levendig en levend. In deze situatie ont
moeten BDE'ers vaak vrienden en familieleden die zijn overleden. Vaak spreken ze over deze mensen als zijnde
in dezelfde onbeschrijfelijke lichamen als de hunne.

Naast fel licht en lichtgevende vrienden en familieleden, hebben sommige mensen prachtige pastorale
taferelen beschreven. Een vrouw die ik ken sprak over een weiland dat omringd was door planten,
elk met zijn eigen innerlijke licht. Af en toe zien mensen prachtige lichtsteden die de
beschrijving in hun grandeur tarten. In deze toestand vindt communicatie
niet plaats in woorden zoals we ze kennen, maar op
telepathische,  non-verbale manieren
die resulteren in
onmiddellijk
begrip.<VIDEO>

Na het ontmoeten van verschillende wezens in het licht, ontmoet de NDE's meestal een opperwezen van Licht.
Mensen met een christelijke achtergrond beschrijven Hem vaak als God of Jezus. Mensen met andere religieuze
achtergronden kunnen hem -Boeddha of Allah- noemen. Maar sommigen hebben gezegd dat het noch God noch
Jezus is, maar toch iemand die heel heilig is. Wie hij ook is, het Wezen straalt totale liefde en begrip uit. Zozeer zelfs
dat de meeste mensen er voor altijd bij willen zijn. Maar dat kunnen ze niet. Op dit punt wordt hun verteld, meestal
door het Wezen van Licht, dat ze moeten terugkeren naar hun aardse lichaam. Maar eerst is het zijn taak om ze
mee te nemen op een life review.

<VIDEO>

Wanneer de levensherziening plaatsvindt, is er geen fysieke omgeving meer. In hun plaats is een full color,
driedimensionaal, panoramisch overzicht van alles wat de BDE'ers in hun leven hebben gedaan. Dit vindt
meestal plaats in een derdepersoonsperspectief en gebeurt niet in de tijd zoals we die kennen. De beste
beschrijving die ik ervan heb gehoord, is dat het hele leven van de persoon er in één keer is. In deze
situatie zie je niet alleen elke actie die je ooit hebt gedaan, maar je ziet ook onmiddellijk de
effecten van elk van je acties op de mensen in je leven.

Dus als ik mezelf bijvoorbeeld een liefdeloze daad zie doen, dan ben ik onmiddellijk in het
bewustzijn van de persoon aan wie ik die daad heb gedaan, zodat ik hun verdriet, pijn en spijt
voel. Aan de andere kant, als ik iemand een liefdevolle daad doe, dan ben ik onmiddellijk op hun
plaats en kan ik de vriendelijke en gelukkige gevoelens voelen. Door dit alles heen is het Wezen bij
die mensen en vraagt hen wat voor goeds ze met hun leven hebben gedaan. Hij helpt hen door deze
beoordeling heen en helpt hen alle gebeurtenissen in hun leven in perspectief te plaatsen.

Alle mensen die dit meemaken, komen weg in de
overtuiging dat het belangrijkste in hun leven liefde is.

Voor de meesten van hen is kennis het op één na belangrijkste in het leven. Als ze levensscènes zien waarin ze
dingen leren, wijst het Wezen erop dat een van de dingen die ze bij de dood kunnen meenemen, kennis is. De andere
is liefde. Als mensen terugkomen hebben ze een dorst naar kennis. Vaak worden BDE'ers fervente lezers, zelfs als ze voorheen
niet zo dol waren op boeken, of ze schrijven zich in op school om een ander veld te bestuderen dan het veld waarin ze zich bevinden.

Ik moet erop wijzen dat niet alle BDE'ers tunnelervaring hebben. Sommigen melden een "zwevende ervaring", waarbij ze snel naar de
hemel stijgen en het universum zien vanuit een perspectief dat is gereserveerd voor satellieten en astronauten. De psychotherapeut
C. G. Jung had zo'n ervaring in 1944 toen hij een hartaanval kreeg. Hij zei dat hij zichzelf snel voelde stijgen tot een punt ver boven
de aarde. Een kind dat ik sprak, zei dat hij zichzelf ver boven de aarde voelde uitstijgen, door de sterren ging en zichzelf bij de
engelen vond. Een andere BDE'er beschreef zichzelf als het inzoomen en het zien van de planeten om hem heen
en de aarde eronder als
een blauwe
knikker.

<VIDEO>

Voor veel mensen is de BDE zo'n prettige gebeurtenis dat ze niet meer terug willen. Als gevolg hiervan zijn ze vaak erg
boos op hun artsen omdat ze hen terugbrengen. Twee bevriende artsen ontdekten BDE's voor het eerst zelf toen patiënten
die ze redden vijandig werden. Een van hen reanimeerde een andere arts die net een hartstilstand had gehad. Toen de getroffen
man weer tot leven kwam, zei hij boos: "Carl, doe je me dat nooit meer aan." Carl was verbijsterd over waarom deze woede moest
ontstaan. Maar later nam de gereanimeerde arts hem apart en veront - schuldigde zich voor zijn gedrag en legde zijn ervaring uit.
Ik was - boos omdat je me - terugbracht - naar de - dood in plaats van het leven." Een andere bevriende arts ontdekte het BDE
fenomeen toen hij een man reanimeerde die vervolgens tegen hem schreeuwde - dat hij hem uit 'die mooie en heldere plek
had gehaald.

BDE'ers gedragen zich vaak op deze manier. Maar het is een kortstondig gevoel. Als je een week of wat later met ze praat
zijn ze blij dat ze terug zijn. Hoewel ze de gelukzalige staat missen, zijn ze blij dat ze de kans krijgen om verder te leven.
Interessant is dat veel BDE'ers het gevoel hebben dat ze de keuze krijgen om terug te keren of te blijven. Het kan
het Wezen van Licht zijn dat hen deze keuze aanbiedt, of een familielid dat gestorven is. Alle personen
die ik heb gesproken, zouden blijven als ze alleen aan zichzelf moesten denken. Maar ze
zeggen meestal dat ze terug willen gaan omdat ze kinderen over hebben
om op te voeden of omdat hun echtgenoten of ouders
hen misschien
missen.
Een vrouw in Los Angeles is twee keer in haar leven met deze vraag van het Wezen van Licht geconfronteerd.
Toen ze eens eind jaren vijftig in coma lag na een auto-ongeluk, vertelde het Wezen - haar dat het tijd was om te
sterven en naar de hemel te gaan. Ze maakte ruzie met hem en klaagde dat ze te jong was om te sterven. Maar het
Wezen wilde niet toegeven totdat ze zei: "Maar ik ben jong, ik heb nog niet genoeg gedanst."

Op dat moment deelde het Wezen een hartelijke lach uit en liet haar leven.

Zo'n dertig jaar later kreeg ze een hartstilstand terwijl ze een kleine operatie onderging. Opnieuw ging ze door de tunnel
en vond zichzelf bij het Wezen, en opnieuw vertelde hij haar dat het haar tijd was om te sterven. Deze keer betoogde ze dat
ze kinderen had om op te voeden en ze op dit punt in hun leven niet kon verlaten. "Oké", zei het Wezen. Maar dit is de laatste
keer. De volgende keer moet je blijven."

<VIDEO>

Bovendien zeggen mensen die BDE's hebben ondergaan dat de tijd sterk is gecomprimeerd en niets lijkt op de tijd die we met onze
horloges houden. BDEers hebben het beschreven als 'in de eeuwigheid zijn'. Een vrouw, toen haar werd gevraagd hoe lang haar
ervaring duurde vertelde me: Je zou kunnen zeggen dat het een seconde duurde of dat het tienduizend jaar duurde en
het zou geen verschil maken hoe je het zegt.

De grenzen die de ruimte in ons dagelijks leven oplegt, worden in BDE's vaak doorbroken. Tijdens de ervaring,
als BDE'ers ergens naartoe willen, kunnen ze daar vaak gewoon aan denken. Mensen zeggen dat terwijl
ze uit hun lichaam waren, maar kijkend naar de artsen die aan hen werkten in de operatiekamer,
ze gewoon hun weg naar de wachtkamer konden wensen om hun familieleden te zien.

Dergelijke ervaringen zijn misschien wel het beste antwoord op mensen die denken dat
BDE's de hersenen zijn die zichzelf voor de gek houden. Immers, aan de oppervlakte is het
heel goed mogelijk dat de hersenen, terwijl ze in grote nood verkeren, zouden kunnen proberen
zichzelf te kalmeren door tunnel ervaringen en Wezens van Licht te creëren om de persoon tot rust
te brengen. Maar- BDE'ers die je kunnen - vertellen wat er in - andere kamers - gebeurde terwijl ze hun
afleveringen hadden, hebben echt buitenlichamelijke ervaringen.

Ik heb verschillende voorbeelden van mensen die buitenlichamelijke ervaringen hadden tijdens hun reanimaties
en de operatiekamer konden verlaten om familieleden in andere delen van het ziekenhuis te observeren. Een vrouw
die haar lichaam verliet, ging naar de wachtkamer en zag dat haar dochter niet-overeenkomende plaids droeg. Wat er
gebeurd was, was dat het dienst - meisje het kind naar het ziekenhuis had gebracht en in haar haast net de eerste twee
dingen van de was stapel had gepakt. Later, toen ze haar familie vertelde over haar- ervaring en het feit dat ze het meisje
in deze niet - overeen komende kleding - had gezien, wisten ze dat ze bij hen in die - wacht- kamer - moest zijn geweest.

Een andere vrouw had een buitenlichamelijke ervaring en verliet de kamer waar haar lichaam werd gereanimeerd. Van uit de
lobby van het ziekenhuis keek ze naar haar zwager toen een zaken - partner hem benaderde en vroeg wat hij in het ziekenhuis
aan het doen was. "Nou, ik ging de stad uit op zakenreis", zei de zwager. "Maar het -ziet ernaar uit- dat June - de emmer gaat
doen overlopen, dus ik kan maar beter in de buurt blijven en een drager zijn." Een paar dagen later, toen ze herstellende was,
kwam de zwager op bezoek. Ze vertelde hem dat ze in de kamer was toen hij met zijn vriend sprak, en wiste elke twijfel uit
door te zeggen: "De volgende keer dat ik sterf, ga je op zakenreis, want het komt goed met me." Hij werd zo bleek
dat ze dacht dat hij op het punt stond zelf een bijna-doodervaring te hebben.

Een andere van deze ervaringen overkwam een oudere vrouw die ik aan het reanimeren was. Ik gaf haar een gesloten
hartmassage op een onderzoeks tafel op de eerste hulp en de -verpleegster- die me assisteerde, rende naar een andere
kamer om een flesje medicatie te krijgen dat we nodig hadden. Het was een flacon met glazen hals die je in een papieren
handdoek moet houden terwijl je de bovenkant afbreekt, zodat je jezelf niet snijdt. Toen de -verpleegkundige- terugkwam
was de nek gebroken, zodat ik het medicijn meteen kon gebruiken.

Toen de oude vrouw bijkwam, keek ze heel lief naar de verpleegster en zei: "Schat, ik zag wat je in die kamer deed, en je gaat
jezelf snijden door dat te doen." De verpleegster schrok. Ze gaf toe dat ze in haar haast om het - medicijn te openen, de glazen
hals met haar blote vingers had gebroken. De vrouw vertelde ons dat - terwijl we haar - reanimeerden, ze de verpleegster terug
naar de kamer was gevolgd
om te kijken wat ze
aan het doen
was.

Fragment uit The Light Beyond

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wanneer u ons werk hierin ook waardeert dan mogen
wij u uitnodigen om een financiële bijdrage te doen.
Donatie - Klik hier

DE MAYA EQUINOX VOORSPELLING 2022

Equinox cyclus van 3-21-2022 tot 3-20-2023
Maya Astrologie voor het jaar van 1 NOJ
en 7 IK


Door: Aluna Joy
22 Maart 2022
Een voorspelling die de energieën van
twee heilige Maya kalenders combineert.


DE GEBOORTE VAN DE NIEUWE AARDE
Maya jaar van 1 (jun) NOJ (aarde)
Maya Kiche' Kalender. (Traditionele kalender)

Het getal 1 gaat over de mogelijkheid om toegang te krijgen tot pure energie om het begin van elke creatie te initiëren.
Nummer 1 kan komen met een grote kracht, een hogere kracht, en kan ook het verrassingselement hebben. Het is een
herstartknop. Het wordt beschouwd als de eerste versnelling in het manifesteren van iets groters en buiten onze
huidige realiteit. Maar de eerste versnelling draait niet gemakkelijk. Het zal tijd en geduld nodig hebben om
de huidige realiteit aan te passen. We zullen een nieuw kader moeten bouwen waarop de volgende
versnellingen van de tijd moeten worden gebouwd. Er zouden veel valse starts en vele
aanpassingen kunnen zijn om het leven binnen deze nieuwe frequenties
te laten stromen.

Het dagteken van NOJ, fungeert ook als een grote initiator. Het is een van de
4-daagse tekens die hoeders zijn van de kosmische cycli en kalenders. Alle dingen
die zich manifesteren in een nieuwe cyclus komen voort uit de energie die NOJ uitzendt.
Het kan de frequentie van groot potentieel voor dit hele jaar brengen, maar zal zich niet op
zichzelf manifesteren. NOJ is de droom, maar niet de creatie. De visie zal zich manifesteren zodra
deze wordt erkend en vervolgens de juiste actie wordt ondernomen. Alle andere 19-daagse tekenen
komen samen, door de aarde en de mensheid, om een droom te manifesteren.

Zo bouwen we de droom als de ENE, maar dan vanuit 20 unieke perspectieven. Het is een collectief proces
met elk dagteken dat dit jaar doorstroomt en een unieke mix van energie geeft die nodig is om de toekomst op
te bouwen. NOJ gaat over het verkrijgen van nieuwe kennis van de geest en grote wijsheid van het hart. Deze kennis
-wijsheid zal nieuwe op elkaar afgestemde acties initiëren die nodig zijn om het bouwproces te starten. NOJ betekent de
scheppingsenergie van de Aarde. Veel lichtwerkers, genezers, etc. voelen een grote behoefte om een massale hoeveelheid
hoogfrequente LIEFDE te verankeren die we eindelijk uit ons hart beginnen te komen. Deze hartfrequentie bouwt nieuwe
fundamenten op, maar trekt ook energie terug uit die dingen die weg moeten vallen. We zijn geroepen om De LIEFDE
te verankeren in alle heilige plaatsen van de Aarde en in de leylijnrasters, die fungeren als een bloedsomloop voor
de planeet.

(Gunstige dagen voor de traditionele Maya's in dit kalenderjaar zijn ... 29 juni 2022 op 10 NOJ. (Groen kader)
Dit is de krachtigste manifesterende energie voor dit jaar. Pas geboren creaties zullen nu gemakkelijker
beginnen te stromen. 30 november is de zeer heilige en heilige dag van 8 BATZ (Blauwe doos).
Deze dag komt elke 260 dagen. De Maya's in heel Guatemala verzamelen zich in de
herschepping van de 260-dagenkalender met krachtige en complexe vuur
ceremonies die aan het Maya-volk werden gegeven van Star Elders
van de 7 Zusters, ook bekend als de Pleiaden. 19 februari
2023 op 11 E, wordt gevierd als een
zonne-nieuw
jaar.DE NEDERIGE HEILIGE BRUG TUSSEN WERELDEN

Het Maya-jaar van 7 (uc) IK (wind)
Maya Astrologie Kalender. (Yucatec
Moderne Kalender)

Het getal 7 is een plaats van diepe resonantie met het leven. We zijn niet volledig in deze fysieke
wereld en ook niet volledig in de geestenwereld. Maar we zijn op een plek waar we een voet in elk hebben,
maar nooit echt verankerd zijn aan beide. Mystici en sjamanen hebben deze brug gebruikt om hun werk eonen
lang te doen. Het kan een plek zijn waar we de geest kunnen aanraken en terugbrengen in de fysieke wereld om de
fysieke realiteit te verheffen. Maar het getal 7 kan ook heel ongeaard aanvoelen. Wanneer we onder invloed zijn van de
energie van het getal 7, kunnen we ons onzichtbaar voelen, of niet erkend, of ongehoord. Hierdoor kan IK een echte egokiller
zijn, en vooral voor degenen die geboren zijn met de 7 in hun geboortehoroscoop. Degenen die leven met een uit de hand gelopen
ego, zoals de valse machten in de wereld, zullen moeten terugkeren naar authentieke nederigheid of de mogelijkheid onder ogen zien
om hun rijken af te
brokkelen.

Het dagteken IK betekent dat we in dit jaar gemakkelijk meer vanuit het hart en vanuit de nieuwe binnenkomende frequenties kunnen
leven, in plaats van te handelen vanuit het hoofd, wat nu vooral wijsheid uit het verleden is. IK is in staat om de boodschappen van de
geest binnen te brengen en te vertalen naar een meer bruikbare vorm die kan worden toegepast op de nieuwe aardse frequenties.
IK is ook een dagteken dat ons kan helpen multidimensionaal te leren leven, binnen bolvormige tijd, en het vermogen om vanuit
vele perspectieven tegelijk te opereren. In dit jaar is er de mogelijkheid voor iedereen om toegang te krijgen tot deze mogelijk
heid. We zullen meer gaan vertrouwen op spirituele instincten, dan op geposte feiten van alle vormen en alle kanten van
media die buiten onszelf
liggen.

Wanneer we ons leven leven vanuit de geest, leven we ook vanuit de ENE ware bron en het kosmische centrum
tussen lichamelijkheid en geest. Als we ons afstemmen, zullen we in staat zijn om de adem van de geest door
ons heen te horen bewegen en weten hoe we moeten navigeren rond de onwaarheden die nu al aan het
verdwijnen zijn. Het nadeel is dat we misschien te idealistisch worden en vergeten te kijken naar
de realiteit om ons heen. Hoewel de realiteit verandert als de wind, is het belangrijk om
op elk moment de fysieke 3D-realiteit te erkennen, maar werk vanuit een
grenzeloze geest en ons open hart. Het zal een jaar zijn waarin
we misschien verantwoordelijkheden vinden die te
zwaar op ons wegen en we misschien de
last moeten verlichten. Velen
doen dit
al.We zouden kunnen merken dat het gewoon niet helemaal het moment is om grote toezeggingen of grote
beslissingen te nemen. Er verandert zoveel in de wereld dat we tegen het einde van deze cyclus, als we terugkijken,
verbaasd zullen zijn hoe ver we zijn gekomen, hoeveel er is veranderd en welke kwaliteiten de nieuwe - aarde voor ons
heeft. Wacht even. Het wordt een achtbaanrit, dus laat je niet ophangen aan het verleden en laat de nieuwe frequenties
in ons opkomen.

Gunstige dagen in dit jaar zijn van 16 september 2022 tot 6 oktober. Dit is de enige 20-daagse Maya Ascentie portal in dit
jaar. Meer informatie uit een afgelopen kerndagcyclus op https://alunajoy.com/2021-4-10-mayanascensionprocess.html.
We zijn blij om eventuele hartdonaties te ontvangen om ons werk te ondersteunen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Een boodschap van Aartsengel Michaël -
Het tijdperk van onschuld


Gechanneld door: Deborah Faith
16 Maart 2022
Lief Hart,

ik ben vereerd om op dit moment in de tijd als jullie gids op te treden. Onder leiding van
mij heeft mijn kanaal 3 kaarten uit haar orakelspel getrokken om deze boodschap met zoveel
mogelijk duidelijkheid over te brengen: de - eerste - is "Je hebt deze situatie gecreëerd en je hebt
de - macht - om deze te veranderen." De tweede kaart is "Gevoel van Humor" en de derde "Onschuld".

De kaarten zullen in deze tijd als leidraad voor je fungeren.

Elke ziel die fysiek geïncarneerd wordt, heeft een plan een -agenda- om zo te zeggen, dat het heeft gecreëerd
omdat het wilde leren - een soort ervaring wilde op doen terwijl ze hier fysiek geïncarneerd was. Dit plan is gecodeerd
in het DNA en de fysieke structuur, als je wilt. En dus zou je in sommige opzichten kunnen zeggen dat dit het doel is zielsdoel,
om deze ontdekkingen te doen, en om bepaalde ervaringen te hebben, enz., Om te groeien en uit te breiden als een ziel. Elke ziel
krijgt iets van elke levens - ervaring, ongeacht hoe "goed" of "slecht" het kan worden geacht te zijn terwijl het aan deze kant van de
sluier wordt belichaamd.

Een ziel kan ervoor kiezen om zichzelf bijvoorbeeld als "niet goed genoeg" te ervaren en daardoor te leren hoe "schuld" voelt, of hoe
"oordeel en kritiek" voelt. Dit is voor de ziel een leerervaring, iets totaal tegengesteld aan haar ware aard. Dus ik zeg jullie, er is altijd
een groter beeld dat onopgemerkt blijft totdat de ziel begint te ontwaken uit haar "slaapwandelen". Wanneer dit gebeurt, begint
de ziel zich haar ware aard te herinneren – haar oorsprong, begint ze zich te herinneren dat ze een schepper is – een energie
meester - en dat alles wat ze in haar DNA heeft gecodeerd, kan worden veranderd en opnieuw kan worden gecreëerd.
Dit is het doel ervan zichzelf herontdekken, als pure en onvoorwaardelijke liefde. De ziel herinnert zich dit
uiteindelijk. Het is onvermijdelijk. Wat een ziel helpt om te onthouden is de energie van
onvoorwaardelijke liefde. Liefde wekt een ziel tot haar ware
Aard!


Wanneer de ziel zich onvoorwaardelijk geliefd en geaccepteerd voelt, begint ze zichzelf lief te hebben en te accepteren.
Het leven wordt gemakkelijker en vreugde wordt de essentie van het leven. De ziel begint met een goed gevoel voor humor
door de doorgang van het leven te navigeren, vreugde en - harmonie - te vinden en het leven te laten ontvouwen in plaats van
weerstand te bieden aan het leven en zijn natuurlijke stroom - de stroom van de schepping.

Wij, de engelen, begeleiden mensen vaak om "om te verlichten" omdat een gevoel voor -humor- een lichtheid van zijn veroorzaakt,
en er dus voor zorgt dat iets dat op het eerste gezicht onoverkomelijk (zwaar) lijkt, in werkelijkheid niet meer lijkt te zijn dan een klein
kuiltje in de weg. Lachen en vreugde zijn genezers op zich – in hun energetische structuur. Er is een gezegde "Lachen zet de records
recht!" Wat betekent dat lachen de kracht heeft om dat wat lijden veroorzaakt op te ruimen.

De ziel is in haar ware aard onschuldig, net zoals een kind onschuldig is. Het kijkt naar de -wereld- door de ogen van onschuld in
pure verwondering. De ziel heeft geen behoefte aan perfectie ze weet al dat ze perfect is. Dus daarom is mijn boodschap:
geniet van het enorme speelveld dat voor je is uitgestippeld en omarm het met onvoorwaardelijke absolute liefde
en acceptatie van wat is.

Liefde is en blijft het antwoord. Liefde geneest alles.
Liefde is de ultieme verlosser, de ultieme genezer.

Degenen die met jullie als jullie familie zijn geïncarneerd, zijn als het ware in de "deal".
Ze ondernamen deze reis met jullie zodat jullie elkaar onvoorwaardelijk konden liefhebben
en - ondersteunen - en elkaar terug konden brengen in de herinnering aan jullie heelheid als
liefdevolle wezens. Onthoud dat liefde alles is wat er is. Loop daarom - onbevreesd - letterlijk
want je bent de hele weg omringd door engelen!

IK BEN Aartsengel Michaël, jouw
Broeder in Onvoorwaardelijke Liefde.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Aartsengel Metatron:
De Equinox en Integratie

Door: Jennifer Crokaert
10 Maart 2022
Jullie zijn weer een nieuwe tijd - ruimte vibratie vortex binnengegaan met de Nieuwe Maan van maart.
Er is een verhoogde intensiteit in het mengen, samenvoegen en uitlijnen van de man/vrouw energie: je wordt
geroepen om beide aspecten van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf te integreren en in balans te brengen. Er is
ook een samensmelting, vermenging of zelfs een bloeding door de 3D in de 5D-energie, bijna als van vorm veranderen,
subtiel en toch ben je op sommige momenten zo duidelijk in de 5D van vreugde, vrede, liefde en -harmonie-, en net zo snel
terug in de 3D van pijn en lijden. Bewegen tussen hen is de reis op dit moment, omdat elke keer dat je in de 5D - hogere trillings
frequentie stapt, je meer van die energie in jezelf verankert, in het collectief.

Naarmate je je -opmaakt- voor de equinox, het evenwicht van dag en nacht, zal er een grotere -aantrekkingskracht- zijn om balans
en evenwicht binnenin te creëren. Dit is om -ruimtelijkheid te creëren- zodat de hogere energieën gemakkelijk door je heen kunnen
stromen. De laatste kleine vlekjes van pijn, angst, woede, trots, jaloezie, hebzucht... alle vervormingen worden voor je uit getrokken
om uitvergroot te worden zodat je ze duidelijk kunt zien, voelen en dan... HOU van ze. Integratie betekent niet dat je voorbijgaat,
of de oorzaak vindt of zelfs transcendeert. Integratie gaat over het liefhebben van de totaliteit van wie je bent, verder kijken
dan de binaire tegenstelling van goed en slecht, waar en onwaar.


Je wordt uitgenodigd om lief te hebben wat je van binnen niet leuk vindt, om het te accepteren,
om het toe te staan in plaats van het weg te stoppen of te negeren. Wanneer je van een angst houdt,
los je de vervorming binnenin op, transmuteer je dat -kleine pakketje- verpletterde energie, herstel je dat
kleine pakketje verpletterd potentieel terug in liefde, waar elke emotie en vervorming oorspronkelijk vandaan
kwam, met behulp van de superkracht van het Goddelijke. Je hebt die Goddelijke kracht gekregen met een reden:
omdat je Goddelijk bent. Het is jouw superkracht.

Dus wanneer het voelt alsof er een fout of een slecht gevoel – alles wat je als minder dan perfect ziet – naar voren komt,
word je uitgenodigd om het te accepteren, ervan te houden en het daardoor te transmuteren. Terwijl je doorgaat op deze reis,
zul je je realiseren dat de grootste veiligheid die je hebt niet is om alles goed te krijgen, of altijd te weten wat je moet doen, maar
om te accepteren wat zich voordoet en van dat deel van jou te houden. Liefdevolle -acceptatie van jezelf- is de poort naar ascensie
en als je van jezelf houdt, hou je van en - transmuteer - je de schaduw van het collectief, net zoals je wilde doen toen je je aanmeldde
als een lichthouder in dichtheid.

Jij bent de sprankeling in de duisternis.
Jij bent het Goddelijke, herinnerend.

> BRON <

© Jennifer Crokaert 2022
YouTube-kanaal

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Hier is het Licht van de wereld

Door: Julie Boerst
6 Maart 2022
Ego stuurt gedachten over het organiseren, controleren en beperken van je ervaring. Ego vertelt je
dat het alles netjes kan maken, dat het grenzen en grenzen zal bouwen die je zullen beschermen. Je kunt
reflecties van deze gedachten zien die in een wereld worden geprojecteerd. Elke egoïstische gedachte bevat
de kern van toewijding aan de dood. Je kunt dit voelen als een spanning of een weerstand. Het is weerstand
tegen het leven zelf. Waar je deze spanning en weerstand voelt, ben je misschien nog steeds bang om het
los te laten omdat je gewend bent aan dit idee van de -spanning- en de weerstand die je beschermt. Dit
is niet erg. Je bent veilig, geliefd en vastgehouden, zelfs en vooral te midden van je gehechtheid aan
weerstand tegen liefde.

Vanaf hier, vanuit deze plaats van gekruld zijn in iemands waargenomen zelf, vanuit deze plaats van
proberen je gescheiden zelf veilig te houden, kun je één gedachte vinden. Die gedachte kun je tegen het
licht houden. Je kunt het loslaten. Je kunt je bereidheid vinden om geleid te worden, om getoond te worden,
om dingen op een geheel nieuwe manier te zien. Rigiditeiten kunnen -smelten- als je toestaat dat de gedachte
structuren worden blootgelegd, als je stopt met proberen ze bij elkaar te houden alsof dit je afzonderlijke zelf bij
elkaar zou houden.

Wanneer je het concept van je afgescheiden zelf uit elkaar laat vallen, laat je het concept van de afzonderlijke ander
uit elkaar vallen. Het hele idee van aanval hangt af van het waarnemen van een afgescheiden zelf en een afzonderlijke
ander als echt. Als je het idee van een aanval uit elkaar laat vallen, valt het idee om je afgescheiden zelf te beschermen
uit elkaar. Het verliest betekenis en waarde. Je kunt de dichtheid van afgescheiden-zelf-beschermendeheid voelen in
elke egoïstische gedachte. Denken - veroorzaakt - ervaring. Het denken veroorzaakt wat je waarneemt en hoe je het
waarneemt. Ego zegt dat - zelfbescherming een schild - is dat -schade- en dood afbuigt, en het vertelt je dat jij het
lichaam bent. Spirit laat je zien hoe afgescheiden-zelf-beschermendheid een schild is tegen liefde en helpt je te
herinneren dat je nooit van iets gescheiden bent geweest.

Het is aan jullie om het - licht van de wereld - overal te zien waar jullie kijken. Als je merkt dat je iets anders
ziet dan het licht van de wereld, onthoud dan dat je een -kans- hebt: ik zie geen licht omdat ik het wilde.
Ik kan mijn beslissing veranderen. Je hebt de aanblik van niet-licht gebruikt om je afgescheiden zelf
(en dus het afgescheiden zelf van al degenen die je anderen noemt) op zijn plaats te houden.
Zodra je wakker wordt met hoe je gedachten gebruikt, kun je je intentie veranderen. Je
kunt je bereidheid vinden om overal het licht van de wereld te zien. Onder de
angst deken die ik over je heen heb gegooid, hier is het licht van
de wereld. Ik ben er klaar voor. We zien uw licht
omdat het van ons is, en we verheugen
ons eeuwig in het licht
als één.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Goddelijke Moeder:
Appels, geen sinaasappels!


Door: Jennifer Crokaert
28 februari 2022Geliefden, jullie zijn van mening dat jullie verdeeld zijn, dat jullie in segmenten komen,
dat jullie niet heel zijn, geen perfecte entiteit. Je stelt je voor dat je stukjes hebt die goed
zijn en stukjes die je als 'slecht' beschouwt, stukjes die gepast zijn en stukjes die afgewezen
moeten worden. Je stelt je voor dat er delen van jou zijn die Goddelijk zijn, en delen van jou die
menselijk zijn. Je bent als een sinaasappel die alleen de -segmenten- ziet. Echt, zo zie ik je niet. Je
bent één. Je bent heel. Je bent veel meer als een Appel! Er zijn geen segmenten. Er is geen verdeeld
heid. Er zijn geen stukjes die 'goed' zijn en stukjes die 'slecht' zijn. Er zijn geen stukjes die Goddelijk zijn
en stukjes die - menselijk - zijn. Er is gewoon jullie allemaal - en jullie - bevatten allemaal - het Al - van alles.

Jij bent de oceaan in een druppel water.

Hoe kun je je voorstellen dat het Goddelijke een wezen zou scheppen op een manier die minder perfect is dan het
Goddelijke? Het zou onmogelijk zijn, omdat de mate van liefde die door het scheppingsproces stroomt, alleen perfectie
in al zijn uitdrukkingen mogelijk maakt. Je kunt besluiten dat sommige - uitdrukkingen - beter zijn dan andere, dat sommige
meer geschikt zijn en sommige acceptabeler zijn. Maar echt, dat is jouw beslissing, jouw classificatie niet de mijne.

Ja, er waren enkele gedachten, woorden en daden die zullen uitnodigen tot grotere uitbreiding, nieuwe ervaringen, zodat je de
balans, de andere kant van die gedachten, woorden en daden kunt leren kennen. Maar er is niets aan hen verbonden dat zegt
dat men 'goed' is en men 'slecht', men wordt geaccepteerd door het Goddelijke en men wordt afgewezen. Het Goddelijke
aanvaardt alles omdat het - Goddelijke de zuiverheid - en perfectie van de hele Schepping kent. Jij bent het en jij bent
alles. Je bent iedereen.

Elke energie die verder gaat dan wat je je hebt voorgesteld, is verborgen in jou. En het is allemaal perfect. Omdat
het Goddelijke nooit iets doet dat niet perfect is en nooit, maar dan ook nooit een wezen zou scheppen dat
minder perfect was dan het Goddelijke. Er is jullie verteld over onvolmaaktheid. Je hebt een leugen
verkocht gekregen. Het is niet waar. De waarheid is jouw perfectie. Jullie allemaal, elk stukje,
zelfs de stukjes die je bent vergeten of waarvan je wenste dat je ze was vergeten of
probeerde te verbergen. Laat me ze voor je houden. Duw ze niet weg. Als
je het niet kunt verdragen om ze te zien, te horen of te
voelen, geef ze dan aan mij en ik zal
ze voor je in vertrouwen
houden.

Je bent perfect.

Jullie zijn elke beweging. Al uw gedachten. Elk woord van jou. Elke actie is en is altijd perfect geweest.
Er is niets anders dan perfectie. Hoe meer je je in dat weten van je - perfectie - begeeft, hoe expansiever, liefdevoller
en aardiger je wordt, waardoor je nog meer cycli en spiralen van vreugde, liefde en perfectie op je meesterschapspad creëert.
Je vreugde is dat je je creatieve Goddelijke potentieel belichaamt. Nu zie je de - waarheid - van jezelf. Het is liefde: Je bent Liefde.
Elk moment waarop je de waarheid, het weten van liefde en je perfectie bent vergeten, is dat omdat de leugens die je zijn verteld je
tijdelijk hebben geblokkeerd. Er is altijd een -gemakkelijke weg- terug naar liefde, naar begrip en acceptatie. Nu meer dan ooit ligt dat
pad voor je open, zodat alle kwalen, problemen, ellende, angsten en pijnen uit het verleden of je nu pijn hebt gedaan of gekwetst bent
allemaal onmiddellijk kunnen oplossen, moeiteloos door ze aan mij te - overhandigen en om mijn hulp te vragen. Ik ben hier voor jullie
als jullie terugkeren naar het volledige weten en bewustzijn dat jullie volledig perfect zijn.

Jij bent van mij en ik ben van jou, ik ben jij. Ik ben hier in dienst van jou. Ik ben hier in vreugde voor jou, als je beste vriend, je diepste
vertrouweling, de luidste cheerleader. Dat ben ik om je heen gewikkeld omdat je perfect bent, ik zie je perfectie en ik ben door jou
in vervoering. Sta me toe om in je te - komen en ons te laten - samensmelten, zodat je de volheid van perfectie kunt ervaren die
jij bent, en ik mag genieten van de vreugde van jou, terwijl je de volheid van je perfectie belichaamt.> BRON <

© Jennifer Crokaert 2022
YouTube-kanaal


Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe droom droomde zichzelf | Heavenletters


Door: Heavenletters
26 februari 2022
God zei:

Zeggen dat Ik jullie kracht ben, neemt jullie niet weg. Zeggen dat ik je kracht ben, is zeggen dat je sterk bent.
Vanuit het diepst van Mijn hart staan jullie rechtop in de Schepping. Je bent helemaal niet van niets verwijderd. Je
bent dicht bij Al Dat Is. Jullie zijn Alles Wat Is. Je bent een ervaringsdeskundige. Je ervaart regen en je ervaart zon en
bliksem. Het is dan geen grote sprong om dan te zeggen dat je de regen, de zon en de bliksem bent. Als je jezelf ervaart,
dan moet dit zo zijn. Jullie zijn de elementen van de Schepping. Jij bent de gitaar die speelt, en jij bent de gitaar die gespeeld
wordt, en jij bent All That Is. De hand die gitaar speelt is de mijne, en het is de jouwe. We onderscheiden elkaar, en toch zijn Wij
Eén, en er is geen ander te onderscheiden dan in schijngeloof.

Anders-zijn is fictie, en je leest veel. Je gaat de verbeelding te boven. Je stelt je onwaarheid voor. Je fictionaliseert de Waarheid. Je
jaagt op spoken. Je verfraait een eenvoudige Waarheid. De waarheid is dat wij één zijn. -Jij, ik, wij zijn een veelkleurig lied, en het is van
u wij zingen, en het is van mij wij zingen. Alle nummers zijn een variatie op het Ene Lied. Ik speel een - fluit van One Note - , en je hoort
trillers. Jullie zijn de trillers die zichzelf horen.

Je weet niet wat je doet, en je weet niet volledig Wie je bent, en toch is dat de maskerade, want je bent een Volle Kenner Die nog niet
aan zichzelf heeft doorgegeven wat algemene kennis is, maar nog niet is onthuld. Jullie zijn de rudimenten van de Schepping. Jij bent
de Alweter. Jullie zijn de Al-Bekende. En jij bent het proces van Weten en niet laten weten dat je het weet. Jij bent de vlinder die
de zoete nectar heeft aangestoken, maar jij bent een vlinder die zegt: "Ben ik hier al? Heb ik de zoete nectar al bereikt?
Ik voel me afgescheiden van de zoete nectar die ik drink."

De vlinder is een symbool. De hele Schepping is een symbool. Ik spreek over Al Dat Is als er helemaal niets is,
helemaal niets anders dan Een Liefde die speelt alsof het er veel zijn. Je bent niet Een van Velen. Jij bent Eén van
Eén. Dit lijkt onmogelijk voor jullie, zelfs als jullie de diepten van de mogelijkheden verkennen. Je hoopt dat dit waar is,
zelfs als het buiten je conceptie ligt, zelfs als het je conceptie is. Jij hebt dit net zo goed bedacht als ik dit heb bedacht. Ik
droomde een droom van Mezelf, en jij bent Mijn droom. Zelfs als jullie de Totale Werkelijkheid zijn, zijn jullie Mijn droom.
Daarom ben jij je droom, en toch weet de dromer, vermoedt, is er vrij zeker van dat hij of zij in een droom zit. De dromer
is de droom gedroomd. En toch zijn jullie Mijn droom die uitkomt voor iedereen om te weten en iedereen om naar
te glimlachen.

Er was een droom dat je een individu was. De
droom droomde zichzelf en jij klampte je eraan vast.

Oneness maakte een wandeling en zag vele bezienswaardigheden. Eén doorkruiste de Aarde zoals Eén in de
Hemel verbleef. Blijf in Mij, geliefden. Er zit niets anders op. Zelfs als jullie de wereld bewandelen, blijven
jullie in Mij. Het is een uitgemaakte zaak, en toch moet je jezelf eraan herinneren. Dit is wat het
betekent om te zeggen dat je nooit alleen loopt, jij Die Eén bent. Eenheid vergezelt
zichzelf. Eenheid rolt over van vreugde.

God zegt in vele vormen tegen Zichzelf: "Ik ben Eén."
En ik, Wie je bent, glimlacht en zegt: "Amen."

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusKwantum Tai Chi

Door: Ethan Indigo Smith
Schrijver voor: Wake Up World

1 november 2021
Tai Chi-beoefening is de krachtigste kunst van individuatie. Tai Chi staat aan de achtergrond of aan de basis van ontelbare
meditatieve, martiale, medicinale en mystieke kunsten. Er zijn ook verschillende ideeën in de moderne monocultuur die verdunde
of onpraktische versies van Tai Chi voorstellen, en natuurlijk veel soortgelijke die zich ook ontwikkelen en voortbouwen op Tai Chi -
principes en - praktijken.

Van alle aangenomen Tai Chi-principes en -praktijken van systemen die parallel lopen aan Tai Chi zonder de juiste wortel of
achtergrond, wordt het meest algemeen aanvaarde en algemeen toegepaste idee een manifestatietechniek van een soort wet
van aantrekkings beoefening genoemd. Het idee is in wezen dat we de status van de werkelijkheid kunnen veranderen door
de status van onze geest, onze mentale waarneming te veranderen. Het idee is normaal gesproken niet geworteld in de
geaarde praktijk en vaak niet gerelateerd aan praktijken en principes waarbij het lichaam betrokken is.

Tai Chi is een mentale en fysieke beoefening die de input van behendigheid omvat die ons bewustzijn verbetert, het
vereist zachtheid die onze observaties verfijnt, concentratie die ons geduld mogelijk maakt en fysieke beweging
die de status van onze geest verandert - via ons lichaam. Een dergelijke verfijning maakt een verandering in
onze mentale waarneming mogelijk tijdens het oefenen en als gevolg van het oefenen.

De manifestatietechnieken zijn getransformeerd in en lopen parallel met kwantummechanica-
inzichten, en misschien ook enkele misverstanden, om zich te verenigen in ideeën met
betrekking tot kwantum manifestatie technieken. De ideeën stellen voor dat we
dingen op tijdloze en ruimteloze niveaus kunnen veranderen
om de energie van onze manifestatie
te betrekken.

Tai Chi-principes en -praktijken maken absoluut gebruik van dezelfde processen als kwantummanifestatie, of iets
dergelijks, maar Tai Chi werkt via meer primaire activering, hoewel misschien in meer verfijnde manieren. Tai Chi maakt
gebruik van kwantumverandering door integratie van lichaam en geest, concentratie, verbinding en circulatie. Tai Chi werkt
direct via een begrip en belichaaming van principes en praktijken in verfijnde herhaling om verandering te veroorzaken in onze
mitochondriën, onze cellen, ons bloed, onze spieren, onze organen en ons hele denkpatroon in ons hele systeem.

Tai Chi-beoefening maakt de verandering van kleine deeltjes en energieën in ons eigen lichaam mogelijk om het veroorzaken van
kleine veranderingen buiten ons eigen lichaam mogelijk te maken, om mogelijk verandering mogelijk te maken in manieren die
gelijkwaardig zijn aan de energie waarmee we zijn uitgelijnd; kwantummanifestatie. Hoe meer in lijn met de Tao je motivaties
voor verandering zijn, hoe meer de universele Tao zal afstemmen op je motivaties voor verandering en kwantum
verandering is een mogelijkheid. Hoe meer geïntegreerd het lichaam, hoe krachtiger de geest en
hoe krachtiger het domino-effect van verandering is.

Met Tai Chi-beoefening kunnen we ons vermogen verfijnen om onszelf te veranderen en buiten onszelf te beïnvloeden,
zij het in het begin op kleine manieren die in grotere mogelijkheden stromen. Wat je wilt is misschien niet hetzelfde wezen
in overeenstemming met Tao, maar wat je wilt zal gemakkelijker toegankelijk zijn in overeenstemming met Tao. De Tai Chi-pil
biedt principes en praktijken om uw individuatie mogelijk te maken via kwantumtransformatieve verandering. De Tai Chi Pil
verbetert verandering. Verandering begint met het microscopische, en dan als een klein infuus, dan als krachtige stroom.
Tai Chi, in al zijn subtiliteit, is transformerend. Tai Chi is een interne kunst die verschuivingen in kleine flutters
produceert die wonderlijke resultaten hebben. Net als The Butterfly Effect produceert Tai Chi
geweldige verschuivingen met kleine bewegingen.De Tai Chi-pil is een Tai Chi-les die je zal helpen om jezelf te helpen. Het bevat principes, praktijken en filosofie om je
in staat te stellen patronen te veranderen en de kwaliteit van je wezen te verbeteren. De Tai Chi-pil is een gemakkelijk te
begrijpen Tai Chi-les voor beginners, met oefeningen en principes waarmee je Tai Chi in je wereld kunt nemen zonder een
lange vorm te leren. De Tai Chi-pil bevat ook filosofie die oude beoefenaars van toepassing zullen vinden op hun eigen
beoefening. "Er is geen verkeerde manier om Tai Chi te beoefenen, er zijn alleen meer correcte en meer verfijnde
manieren."

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


8 mei 2021

Het pad van realisatie en transmutatie.
Maya jaar van 13 E - Maya Kiche' Kalender
(Traditionele Kalender)
Het getal 13 (JUN of HUN) is de kracht of drijvende kracht van dit jaar. Dit jaar (13) is het wortelen of verankeren van de basis van
een enorm lichaam van kosmisch werk. De Maya's noemen dit de basis van de piramide, omdat alles wat geschapen is afstamt van
de kosmos. Op veel plaatsen, op tempelsnijwerk, kunnen we de dalende goden zien. Dit gaat over nieuwe kosmische
frequenties die het hele jaar door afdalen en verankeren aan de aarde, maar het is ook een voltooiing van een
energiebron. Als we naar de wereld van vandaag kijken, kan dit veel betekenen. Het zou kunnen betekenen
dat we het verankeren van Gods bewustzijn aan de Aarde kunnen ervaren.Dit zou de hoogste manifestatie
zijn. Maar om realistischer te zijn, moeten we bedenken dat dit jaar zal gaan over eye-opening realisatie
en transmutatie. Dit zal betekenen dat we een bredere en meer omvattende realisatie van de realiteit van
leven en geest zullen hebben.

Veel dingen die ooit als gepast werden beschouwd, in onze vorige, meer bekrompenheid,
zijn dit jaar misschien niet gepast. We hebben wijsheid nodig om het verschil te weten. We zullen
worden aangemoedigd om verouderde programma's en materiële dingen os te laten en hun transmutatie
in een hogere vorm toe te staan. Overigens is dit proces van loslaten al aan de gang sinds het einde van een enorme
cyclus in 2012. Dit zou veel meer ontmanteling van onze mentale, sociale en materiële werelden kunnen betekenen.

Het dagteken E (EB) is de persoonlijkheid van dit jaar. Het vertegenwoordigt het pad, of de reis, en ons lot, maar het is ook een zegen.
Het is een gunstig moment om een nieuwe focus of bedrijf te beginnen, of een pelgrimstocht te beginnen, of een nieuw pad in het
leven te beginnen. Maar het kan betekenen dat we het oude pad achter ons moeten laten. Het universum duwt ons naar het
volgende niveau. Alle paden worden ondersteund door E, evenals leiders in alle vormen die ook helpen nieuwe paden in
het leven te vinden. In zijn hoogste vorm zou E (Eb) kunnen betekenen dat we een nieuw doel realiseren en dat we de
bestemming van onze ziel manifesteren.Maar als we rekening houden met de persoonlijkheid van een pad, of reis, kan dit betekenen dat dit geen jaar is dat
een bestemming manifesteert, maar een nieuwe manier van leven. Het pad IS het doel of het lot. E (EB) regeert
ook ons zenuwstelsel en onze bloedsomloop. Het is belangrijk om dit jaar de tijd te nemen om ons zenuwstelsel
en ons cardiovasculaire systeem te ondersteunen. Dit zijn de energielijnen, de leylijnen van ons lichaam. De
leylijnen van de aarde en de leylijnen van ons lichaam verbinden elkaar op een prachtig esoterische manier.
De Maya-ouderlingen weten dat hun kosmische kalenders ook de kalenders in het menselijk lichaam zijn.
En zich herinneren...

We zijn verbonden met de energie van de aarde. Wat er op aarde gebeurt, gebeurt met ons, en visa versa.
Dit zal dit jaar sterk voelbaar zijn. ((Gunstige dagen voor de traditionele Maya's in dit kalenderjaar zijn
... 19 februari, 10 Kiej, die wordt gevierd als een zonne-nieuwjaar. 28 juni en 15 maart zijn de zeer heilige dagen
van 8 BATZ. Deze dag komt elke 260 dagen. De Maya's in heel Guatemala verzamelen zich in herscheppingsceremonies.))

Aluna Joy

Lay-out & vertaling:
door Marcelius

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk is
belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan om ons
te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
8 mei 2021

Stroom uit het Universele Hart Het Maya jaar van 6
Caban - Maya Astrologie Kalender (Yucatec Kalender)
Het getal 6 (UAC) is de kracht of drijvende kracht van dit jaar. Het draait allemaal om FLOW!
Stromend met het universum, en stromend met de transformatie. Dit getal gaat over cycli, cycli
binnen cycli, en tijd, ruimte en creatie. Het is ook een tijd waarin we als het ware kunnen oversteken
of terugkeren naar belangrijke gebeurtenissen in eerdere cycli om wijsheid te verzamelen die nodig is
om vooruit te komen. Dit kan een heel nostalgisch jaar worden. Dit getal helpt ons te begrijpen hoe ver we
zijn geëvolueerd. Het geeft ons een venster op het verleden en geeft ons waardering voor alles wat we hebben
geleerd om ons te brengen waar we nu zijn. Maar het is een cyclus die altijd aandringt op voortdurende verbetering.
Het leven wordt de dood die weer leven wordt. De negatieve kant van de kracht van 6 (UAC) is uitstelgedrag, of vast komen
te zitten in looping bewustzijn. Dit getal wordt op zichzelf geleid, wat betekent dat het in zijn hoogste vorm volledig tolerant
en niet-veroordelend kan zijn. Het biedt ook grote grenzen van invloeden van buitenaf.

Het dagteken CABAN (Aarde) is de persoonlijkheid of het ego van dit jaar. Caban is als leven op een breuklijn. Het is wankele
grond en onverwachte verandering. Het is moeilijk vast te pinnen. Zodra je iets weet, zal het omslaan. In tegenspraak is
Caban een bewaarder van het verleden. Het is een paradox om te willen dat de dingen hetzelfde blijven, maar
ongecontroleerde verandering ervaren door de grenzen te verleggen, risico's te nemen en radicale
oplossingen te vinden. Het ego is meer angstig met het verliezen van wat in het verleden is
gebouwd, maar het hart wordt meer aangetrokken door wat mogelijk is in de toekomst.

Maar wat deze wankele grond met zich meebrengt, is het grootste niveau van transformatie.
Het grootste voordeel van een Caban-jaar is dat het ons leert hoe we met de verandering moeten
mee stromen. Als we niet stromen, blazen we. Zo simpel is het. Dus ik stel voor dat je je flow op gang
krijgt! Caban heeft de gewoonte om tradities en oude manieren van doen te willen behouden, om de veiligheid
vast te houden van wat in het verleden bekend was.Op dit moment zien we dit uitspelen met alle divisies. Dit jaar zouden we kunnen vaststellen dat het moeilijk is om in deze
onstabiele, zware dichtheden van de werkelijkheid te leven. Soms voelt het te veel om te verdragen. Het kan een aantal behoorlijk
koppige en extreme controversiële ideologieën veroorzaken wanneer onze energie niet stroomt met de nieuwe energieën. We vinden
het misschien moeilijk om de waarheid te vertellen wanneer het echt nodig is, of nog moeilijker om toe te geven dat we voor de gek zijn
gehouden door mensen in gezagsposities. We willen misschien onze gevoelens intellectualiseren, om onze overweldigende, emotionele
lichamen te vermijden. De uitdaging zal zijn om onze wereld te begrijpen; zodat we te veel konden rationaliseren of over conceptualiseren,
en het contact met de essentiële waarheid en het grotere geheel konden verliezen.

Het zal belangrijk zijn om het evenwicht tussen het mentale en emotionele lichaam te behouden voor onze geestelijke gezondheid. Het
is ook belangrijk om de waarheid niet te forceren, maar te wachten tot de waarheid op natuurlijke wijze ontstaat. Maar als we onze flow
vinden, zal het gewoon elegant, overvloedig en vol zelfvertrouwen zijn! ((Gunstige dagen in dit Caban-jaar zijn 14 april tot en met 3
mei. Dit zijn de Maya CORE dagen. Het is als tijd om een transfiguratiereis te maken door je kundalini-energie en chakra's. Wat
ooit verouderd was in uw aanwezigheid voor deze datum, zal niet langer in uw toekomst zijn als u deze krachtige 20 dagen
doormaakt. De tweede 20 CORE-dagen zijn van 30 december tot en met 18 januari. Er zijn 52 PORTAL dagen.
Met toegepaste focus op deze dagen, kunt u gunstige vensters openen in het creëren en manifesteren
van hogere visies

Aluna Joy

Lay-out & vertaling:
door Marcelius