MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
ParaGraph


3 Artikelen: ParaGraph voor de meest uiteenlopende informatie

Kwantum Tai Chi

Door: Ethan Indigo Smith
Schrijver voor: Wake Up World

1 november 2021
Tai Chi-beoefening is de krachtigste kunst van individuatie. Tai Chi staat aan de achtergrond of aan de basis van ontelbare
meditatieve, martiale, medicinale en mystieke kunsten. Er zijn ook verschillende ideeën in de moderne monocultuur die verdunde
of onpraktische versies van Tai Chi voorstellen, en natuurlijk veel soortgelijke die zich ook ontwikkelen en voortbouwen op Tai Chi -
principes en - praktijken.

Van alle aangenomen Tai Chi-principes en -praktijken van systemen die parallel lopen aan Tai Chi zonder de juiste wortel of
achtergrond, wordt het meest algemeen aanvaarde en algemeen toegepaste idee een manifestatietechniek van een soort wet
van aantrekkings beoefening genoemd. Het idee is in wezen dat we de status van de werkelijkheid kunnen veranderen door
de status van onze geest, onze mentale waarneming te veranderen. Het idee is normaal gesproken niet geworteld in de
geaarde praktijk en vaak niet gerelateerd aan praktijken en principes waarbij het lichaam betrokken is.

Tai Chi is een mentale en fysieke beoefening die de input van behendigheid omvat die ons bewustzijn verbetert, het
vereist zachtheid die onze observaties verfijnt, concentratie die ons geduld mogelijk maakt en fysieke beweging
die de status van onze geest verandert - via ons lichaam. Een dergelijke verfijning maakt een verandering in
onze mentale waarneming mogelijk tijdens het oefenen en als gevolg van het oefenen.

De manifestatietechnieken zijn getransformeerd in en lopen parallel met kwantummechanica-
inzichten, en misschien ook enkele misverstanden, om zich te verenigen in ideeën met
betrekking tot kwantum manifestatie technieken. De ideeën stellen voor dat we
dingen op tijdloze en ruimteloze niveaus kunnen veranderen
om de energie van onze manifestatie
te betrekken.

Tai Chi-principes en -praktijken maken absoluut gebruik van dezelfde processen als kwantummanifestatie, of iets
dergelijks, maar Tai Chi werkt via meer primaire activering, hoewel misschien in meer verfijnde manieren. Tai Chi maakt
gebruik van kwantumverandering door integratie van lichaam en geest, concentratie, verbinding en circulatie. Tai Chi werkt
direct via een begrip en belichaaming van principes en praktijken in verfijnde herhaling om verandering te veroorzaken in onze
mitochondriën, onze cellen, ons bloed, onze spieren, onze organen en ons hele denkpatroon in ons hele systeem.

Tai Chi-beoefening maakt de verandering van kleine deeltjes en energieën in ons eigen lichaam mogelijk om het veroorzaken van
kleine veranderingen buiten ons eigen lichaam mogelijk te maken, om mogelijk verandering mogelijk te maken in manieren die
gelijkwaardig zijn aan de energie waarmee we zijn uitgelijnd; kwantummanifestatie. Hoe meer in lijn met de Tao je motivaties
voor verandering zijn, hoe meer de universele Tao zal afstemmen op je motivaties voor verandering en kwantum
verandering is een mogelijkheid. Hoe meer geïntegreerd het lichaam, hoe krachtiger de geest en
hoe krachtiger het domino-effect van verandering is.

Met Tai Chi-beoefening kunnen we ons vermogen verfijnen om onszelf te veranderen en buiten onszelf te beïnvloeden,
zij het in het begin op kleine manieren die in grotere mogelijkheden stromen. Wat je wilt is misschien niet hetzelfde wezen
in overeenstemming met Tao, maar wat je wilt zal gemakkelijker toegankelijk zijn in overeenstemming met Tao. De Tai Chi-pil
biedt principes en praktijken om uw individuatie mogelijk te maken via kwantumtransformatieve verandering. De Tai Chi Pil
verbetert verandering. Verandering begint met het microscopische, en dan als een klein infuus, dan als krachtige stroom.
Tai Chi, in al zijn subtiliteit, is transformerend. Tai Chi is een interne kunst die verschuivingen in kleine flutters
produceert die wonderlijke resultaten hebben. Net als The Butterfly Effect produceert Tai Chi
geweldige verschuivingen met kleine bewegingen.De Tai Chi-pil is een Tai Chi-les die je zal helpen om jezelf te helpen. Het bevat principes, praktijken en filosofie om je
in staat te stellen patronen te veranderen en de kwaliteit van je wezen te verbeteren. De Tai Chi-pil is een gemakkelijk te
begrijpen Tai Chi-les voor beginners, met oefeningen en principes waarmee je Tai Chi in je wereld kunt nemen zonder een
lange vorm te leren. De Tai Chi-pil bevat ook filosofie die oude beoefenaars van toepassing zullen vinden op hun eigen
beoefening. "Er is geen verkeerde manier om Tai Chi te beoefenen, er zijn alleen meer correcte en meer verfijnde
manieren."

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


8 mei 2021

Het pad van realisatie en transmutatie.
Maya jaar van 13 E - Maya Kiche' Kalender
(Traditionele Kalender)
Het getal 13 (JUN of HUN) is de kracht of drijvende kracht van dit jaar. Dit jaar (13) is het wortelen of verankeren van de basis van
een enorm lichaam van kosmisch werk. De Maya's noemen dit de basis van de piramide, omdat alles wat geschapen is afstamt van
de kosmos. Op veel plaatsen, op tempelsnijwerk, kunnen we de dalende goden zien. Dit gaat over nieuwe kosmische
frequenties die het hele jaar door afdalen en verankeren aan de aarde, maar het is ook een voltooiing van een
energiebron. Als we naar de wereld van vandaag kijken, kan dit veel betekenen. Het zou kunnen betekenen
dat we het verankeren van Gods bewustzijn aan de Aarde kunnen ervaren.Dit zou de hoogste manifestatie
zijn. Maar om realistischer te zijn, moeten we bedenken dat dit jaar zal gaan over eye-opening realisatie
en transmutatie. Dit zal betekenen dat we een bredere en meer omvattende realisatie van de realiteit van
leven en geest zullen hebben.

Veel dingen die ooit als gepast werden beschouwd, in onze vorige, meer bekrompenheid,
zijn dit jaar misschien niet gepast. We hebben wijsheid nodig om het verschil te weten. We zullen
worden aangemoedigd om verouderde programma's en materiële dingen os te laten en hun transmutatie
in een hogere vorm toe te staan. Overigens is dit proces van loslaten al aan de gang sinds het einde van een enorme
cyclus in 2012. Dit zou veel meer ontmanteling van onze mentale, sociale en materiële werelden kunnen betekenen.

Het dagteken E (EB) is de persoonlijkheid van dit jaar. Het vertegenwoordigt het pad, of de reis, en ons lot, maar het is ook een zegen.
Het is een gunstig moment om een nieuwe focus of bedrijf te beginnen, of een pelgrimstocht te beginnen, of een nieuw pad in het
leven te beginnen. Maar het kan betekenen dat we het oude pad achter ons moeten laten. Het universum duwt ons naar het
volgende niveau. Alle paden worden ondersteund door E, evenals leiders in alle vormen die ook helpen nieuwe paden in
het leven te vinden. In zijn hoogste vorm zou E (Eb) kunnen betekenen dat we een nieuw doel realiseren en dat we de
bestemming van onze ziel manifesteren.Maar als we rekening houden met de persoonlijkheid van een pad, of reis, kan dit betekenen dat dit geen jaar is dat
een bestemming manifesteert, maar een nieuwe manier van leven. Het pad IS het doel of het lot. E (EB) regeert
ook ons zenuwstelsel en onze bloedsomloop. Het is belangrijk om dit jaar de tijd te nemen om ons zenuwstelsel
en ons cardiovasculaire systeem te ondersteunen. Dit zijn de energielijnen, de leylijnen van ons lichaam. De
leylijnen van de aarde en de leylijnen van ons lichaam verbinden elkaar op een prachtig esoterische manier.
De Maya-ouderlingen weten dat hun kosmische kalenders ook de kalenders in het menselijk lichaam zijn.
En zich herinneren...

We zijn verbonden met de energie van de aarde. Wat er op aarde gebeurt, gebeurt met ons, en visa versa.
Dit zal dit jaar sterk voelbaar zijn. ((Gunstige dagen voor de traditionele Maya's in dit kalenderjaar zijn
... 19 februari, 10 Kiej, die wordt gevierd als een zonne-nieuwjaar. 28 juni en 15 maart zijn de zeer heilige dagen
van 8 BATZ. Deze dag komt elke 260 dagen. De Maya's in heel Guatemala verzamelen zich in herscheppingsceremonies.))

Aluna Joy

Lay-out & vertaling:
door Marcelius

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk is
belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan om ons
te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
8 mei 2021

Stroom uit het Universele Hart Het Maya jaar van 6
Caban - Maya Astrologie Kalender (Yucatec Kalender)
Het getal 6 (UAC) is de kracht of drijvende kracht van dit jaar. Het draait allemaal om FLOW!
Stromend met het universum, en stromend met de transformatie. Dit getal gaat over cycli, cycli
binnen cycli, en tijd, ruimte en creatie. Het is ook een tijd waarin we als het ware kunnen oversteken
of terugkeren naar belangrijke gebeurtenissen in eerdere cycli om wijsheid te verzamelen die nodig is
om vooruit te komen. Dit kan een heel nostalgisch jaar worden. Dit getal helpt ons te begrijpen hoe ver we
zijn geëvolueerd. Het geeft ons een venster op het verleden en geeft ons waardering voor alles wat we hebben
geleerd om ons te brengen waar we nu zijn. Maar het is een cyclus die altijd aandringt op voortdurende verbetering.
Het leven wordt de dood die weer leven wordt. De negatieve kant van de kracht van 6 (UAC) is uitstelgedrag, of vast komen
te zitten in looping bewustzijn. Dit getal wordt op zichzelf geleid, wat betekent dat het in zijn hoogste vorm volledig tolerant
en niet-veroordelend kan zijn. Het biedt ook grote grenzen van invloeden van buitenaf.

Het dagteken CABAN (Aarde) is de persoonlijkheid of het ego van dit jaar. Caban is als leven op een breuklijn. Het is wankele
grond en onverwachte verandering. Het is moeilijk vast te pinnen. Zodra je iets weet, zal het omslaan. In tegenspraak is
Caban een bewaarder van het verleden. Het is een paradox om te willen dat de dingen hetzelfde blijven, maar
ongecontroleerde verandering ervaren door de grenzen te verleggen, risico's te nemen en radicale
oplossingen te vinden. Het ego is meer angstig met het verliezen van wat in het verleden is
gebouwd, maar het hart wordt meer aangetrokken door wat mogelijk is in de toekomst.

Maar wat deze wankele grond met zich meebrengt, is het grootste niveau van transformatie.
Het grootste voordeel van een Caban-jaar is dat het ons leert hoe we met de verandering moeten
mee stromen. Als we niet stromen, blazen we. Zo simpel is het. Dus ik stel voor dat je je flow op gang
krijgt! Caban heeft de gewoonte om tradities en oude manieren van doen te willen behouden, om de veiligheid
vast te houden van wat in het verleden bekend was.Op dit moment zien we dit uitspelen met alle divisies. Dit jaar zouden we kunnen vaststellen dat het moeilijk is om in deze
onstabiele, zware dichtheden van de werkelijkheid te leven. Soms voelt het te veel om te verdragen. Het kan een aantal behoorlijk
koppige en extreme controversiële ideologieën veroorzaken wanneer onze energie niet stroomt met de nieuwe energieën. We vinden
het misschien moeilijk om de waarheid te vertellen wanneer het echt nodig is, of nog moeilijker om toe te geven dat we voor de gek zijn
gehouden door mensen in gezagsposities. We willen misschien onze gevoelens intellectualiseren, om onze overweldigende, emotionele
lichamen te vermijden. De uitdaging zal zijn om onze wereld te begrijpen; zodat we te veel konden rationaliseren of over conceptualiseren,
en het contact met de essentiële waarheid en het grotere geheel konden verliezen.

Het zal belangrijk zijn om het evenwicht tussen het mentale en emotionele lichaam te behouden voor onze geestelijke gezondheid. Het
is ook belangrijk om de waarheid niet te forceren, maar te wachten tot de waarheid op natuurlijke wijze ontstaat. Maar als we onze flow
vinden, zal het gewoon elegant, overvloedig en vol zelfvertrouwen zijn! ((Gunstige dagen in dit Caban-jaar zijn 14 april tot en met 3
mei. Dit zijn de Maya CORE dagen. Het is als tijd om een transfiguratiereis te maken door je kundalini-energie en chakra's. Wat
ooit verouderd was in uw aanwezigheid voor deze datum, zal niet langer in uw toekomst zijn als u deze krachtige 20 dagen
doormaakt. De tweede 20 CORE-dagen zijn van 30 december tot en met 18 januari. Er zijn 52 PORTAL dagen.
Met toegepaste focus op deze dagen, kunt u gunstige vensters openen in het creëren en manifesteren
van hogere visies

Aluna Joy

Lay-out & vertaling:
door Marcelius