MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen


Perception by Tamara


3 - Blogs van Tamara - De Wijsheid van het Hart -

Het Aquarius Tijdperk terug naar Eenheid

Door: Tamara
9 oktober 2021
Daar zijn we dan, aanbeland in een nieuw tijdperk. Het Aquarius tijdperk. Het tijdperk
waarin de mensheid terug keert naar liefde en eenheid. Een bewuste evolutie van bewustzijn.

Wat is het Aquarius tijdperk?

Vanuit verschillende tradities en profetieën wordt er verwezen naar dit tijdperk. Een tijdperk waarin de mensheid
en de aarde grote veranderingen staan te wachten. Een evolutie in bewustzijn voor de mensheid en de aarde. Een tijd
waarin de mensheid van een ego gedragen bewustzijn naar een hart gedragen bewustzijn evolueert. Je zou het zo kunnen
zien. We bevonden ons tot nu toe als collectief in de winter (spiritueel verarmd en in diepe slaap). Maar nu breekt de lente aan
(spiritueel ontwaken, ontluikend bewustzijn).

Het oude tijdperk: de winter (slapend bewustzijn)

De spirituele winter kenmerkt zich als een periode waarin de mens vooral ego gedreven leeft. Voornamelijk leeft vanuit het hoofd en
verstandelijk bewustzijn ontwikkelt. Met systemen gebouwd op en aangedreven door hebzucht, macht, controle en angst. De diepere
essentie (je ware spirituele natuur) wordt niet of nauwelijks opgemerkt. Het collectief is in diepe winterslaap. De mensheid is niet in
harmonie met De Grote Moeder en Moeder Aarde. Zij negeert en ontkent de natuurlijke ritmen en cycli. Zij respecteert de natuur
en kosmische wetten niet. Zij is uit balans en niet meer thuis bij zichzelf. Zij ervaart afgescheidenheid, pijn en lijden. Een wereld
die vergeten is om te luisteren naar haar kosmische moeder. De mensheid die haar verbinding met ziel niet meer opmerkt en
de verbinding met de wereldziel ook niet meer voelt. Denken en doen is belangrijker dan voelen en zijn. Maar een wereld
die niet verbonden is met haar ziel kan niet genezen. De mens die haar energie ontkent, ontkent iets dat fundamenteel
is voor al het leven. Deze mens is afgesneden van de enige bron die kan genezen, voeden, transformeren en het
nieuwe kan baren.

Het nieuwe tijdperk: de lente (ontluikend bewustzijn)

De spirituele lente breekt aan en het collectief wordt wakker uit een diepe winterslaap. Een periode waarin de mensheid
zich pijnlijk bewust wordt van de afgescheidenheid omdat deze extreem uitvergroot wordt en zich geconfronteerd ziet met
de gevolgen van het niet eren en volgen van de natuur wetten en kosmische wetten. Het collectief wordt zich weer bewust van
het hart. De diepere essentie. Het vrouwelijke principe. Een periode waarin de mannelijke energie wederom zijn wortels vindt in het
vrouwelijke. Het herstellen van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Licht en duister. Een periode waarin de mensheid
zich weer bewust wordt van de subtiele dimensies van energie en frequentie en beseft dat alles Eén is. Wanneer dit besef volledig indaalt,
is er geen oorlog en geen verdeeldheid meer.

Symboliek Aquarius tijdperk

Laten we kijken naar de symboliek van dit waterman tijdperk. Die vind ik namelijk heel mooi. Vanuit de oudheid werd water gezien als
“prima materia”. Het water op Aarde is als het Licht van het Goddelijke uitgedrukt in de vorm. De voornaamste substantie op aarde.
Zonder water is er geen leven op aarde. Een watermolecuul is opgebouwd uit twee waterstof atomen en één zuurstofatoom en
heeft een hexagonale structuur. Net als de heilige graal. Water is een uitstekende geleider van energie. Water = bewustzijn
(meer info in deze blog). Het Waterman tijdperk is een tijdperk van bewuste evolutie van bewustzijn.

Het Aquarius tijdperk en de heilige adem

In sommige tradities verwijst men naar het Aquarius tijdperk als het tijdperk van “de heilige adem”. De adem is de
brug die het vormeloze verbindt met de vorm. De eerste inademing van een nieuwgeborene. Het leven in de
vorm begint. De adem houdt dit leven in de vorm in stand. De laatste uitademing. Het leven verlaat de
vorm en keert terug naar het vormeloze. De adem is heilig.

Het Aquarius tijdperk en Kundalini

In het sanskriet wordt Kundalini ook “kumbha” genoemd. De vertaling voor “kumbha” is Aquarius. Vroeg of laat wordt in
een ascensie proces Kundalini actief (lees deze blog). Het is de Grote Moeder die haar kind op aarde zegent en thuisbrengt in
het hart van haar liefde. Zonder De Grote Moeder kan het nieuwe niet in de vorm geboren worden. Dit kan alleen wanneer de
mensheid terugkeert naar haar. Men spreekt over de terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke. Maar het Goddelijke
Vrouwelijke heeft ons nooit verlaten. Wij hebben haar verlaten. Door niet te leven in harmonie met haar. Zij
keert niet terug. Wij mogen terug keren naar haar. Dat is het grote thuiskomen.

De overbruggingsperiode Apocalypse

We bevinden ons nu aan het begin van de spirituele lente. Ontluikend bewustzijn. Een overbruggingsperiode.
Deze periode noemen sommigen de apocalypse. Velen denken dan aan het einde van de wereld. Dat klopt ergens
ook wel. Het betekent het einde van de wereld zoals wij die tot nu toe kenden. Het uiteenvallen van de oude systemen
en structuren. Het einde van een wereld geregeerd door hebzucht, macht en controle. Een periode waarin er veel onthuld
zal worden aan de mensheid. Het oplichten van de sluiers, de waarheid die zichzelf openbaart. Dat gaat altijd gepaard met
chaos. Maar de lente zal overgaan in de zomer. Een periode waarin het bewustzijn in de mens tot volle bloei komt. De liefde
die open bloeit in de harten van velen. De verdeeldheid zal transformeren naar Eenheidsbesef. Hierbij gaat het niet zo zeer
om doen maar veel meer om zijn. De persoon die moeite doet om de eenheid te ervaren, ervaart geen eenheid. De persoon
die moeite doet om compassievol te zijn, belichaamt geen compassie. Belichaming = Zijn. Iets op verstandelijk niveau
begrijpen is geen belichaming dat is kennis. Dat wat voortkomt uit Zijn is altijd spontaan en moeiteloos. De persoon
is afwezig maar Divine Mother is aanwezig. Leegte in de vorm.


There will come a day when people of all races, colors, and creeds will put aside their differences.

When the birds fall from the sky and the air and water is poisoned. They will come together in love,

joining hands in unification, to heal the Earth and all Her children. They will move over the Earth like

a great Whirling Rainbow, bringing peace, understanding and healing everywhere they go. They will

live in the way of the Great Spirit and teach ways to keep Mother of the Ground sacred forevermore.

They will be called Rainbow Warriors for they will gather the four sacred directions, all distinctly

separate but forever connected in the Circle of Life.

- Native Prophecy -Na de Big Shift komt de Big Healing

Na deze overbruggingsperiode van ene tijdperk naar het andere tijdperk, breekt er een periode aan van diepe heling voor de wereld.
De wereld zal helen door onvoorwaardelijke liefde. Liefde is de allerhoogste frequentie. Het Aquarius tijdperk is het tijdperk van De
Grote Moeder. Zij is de grote heler. Zij zal geboorte geven aan het nieuwe tijdperk van Eenheid en Liefde als de mens wederom
leeft en handelt in harmonie met haar.

Graag deel ik een stukje uit de channeling die op 21 december vorig jaar ontvangen is.

De liefde die vergeten is dat ze liefde is

“Zonder de illusie van eindigheid kon je de oneindigheid niet herkennen. Zonder de illusie van afgescheidenheid kon je de
eenheid niet herkennen. Zonder licht kon je duisternis niet waarnemen. Maar nu eindigen wij waar wij begonnen zijn. Nu is de
cirkel rond. Wat een prachtig spel hebben wij samen gespeeld. Alles is liefde. Je begreep het alleen niet. Je herkende mij niet omdat
ik de vorm aannam van lijden. Omdat ik besloot om mezelf te vermommen als pijn. Maar nu kijk jij echt. Open en zonder verzet. Nu
kun jij zien dat ik je nooit verlaten heb. Dat ik overal was. Waar je ook keek. Ik was het. Maar jij herkende mij niet. Ik kon niet anders
dan een illusie creëeren. Ik ben de liefde die een vorm aannam. Die vorm ben jij. Wat jij zocht was je al die tijd zelf. De illusie was
mijn spiegelbeeld.

> BRON <

Nu zie je mij in alles en je herkent je zelf.

"Jij bent de liefde.”

Tamara van de Beek
copyright 2021 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Lay-out by:
Marcelius


Manipulatie,
herken de signalen


Door: Tamara
3 oktober 2021
Ben jij gevoelig voor manipulatie? Zolang je onder invloed bent van je ego ben je manipuleerbaar.
De buitenwereld of de ander bepaalt dan je binnenwereld (en stuurt daarmee je denken, voelen en handelen).

Manipulatie

Manipulatie is een vorm van negatieve beïnvloeding en misbruik. Daaronder vallen acties, opmerkingen en mededelingen die
opzettelijk bedoeld zijn om jou iets anders te laten denken, doen en voelen dan je normaal zou doen op basis van je eigen
ingevingen en gevoel (vanuit het hart, vanuit intuïtie). Bij manipulatie is er altijd één element aanwezig. De manipulator
wordt er beter van en profiteert. Degene die gemanipuleerd wordt verliest iets. Een extreem voorbeeld hiervan is
“gaslightning”. Het doel daarvan is om iemand volledig te laten twijfelen aan zichzelf en te ontkrachten. Te
laten twijfelen aan eigen waarneming, kennis, grenzen, waarden en normen en soms zelfs hun gezonde
verstand. Manipulatie wordt ingezet om macht of controle te verkrijgen of te behouden, een
positie te versterken cq behouden of status.

Het ego en manipulatie

Nu is het zo dat wanneer jij je identificeert met je ego (het denken), jij gevoelig bent voor manipulatie. Vooral als
er ook sprake is van onderdrukte emotionele energie, angsten en/of onverwerkte trauma’s. Het ego en het emotionele
lichaam zijn met elkaar verbonden. Bewustwording van het feit dat je gemanipuleerd wordt en met name hoe, kan je helpen
om daarin niet mee te gaan. Wat daarvoor nodig is, is in eerste instantie bewustzijn. Wakker worden dus. Manipulatie van buitenaf
kan bijvoorbeeld door social media, het nieuws, informatie en beelden, reclame, interactie met de ander. De input van buitenaf
beïnvloedt dan je denken (mind control), voelen en handelen. Er is altijd een bepaalde mate van onbewustheid nodig om
iemand te kunnen manipuleren. En bepaalde trauma’s of emotionele triggers.

Hoe weet je dat je onder invloed bent van het ego?

Het ego (je weet wel dat stemmetje in je hoofd) kent veel strategieën om jouw aandacht op te eisen. Maar het ego is ook
verbonden met jouw emotionele lichaam. Met name onverwerkte en onderdrukte emotionele energie en trauma’s. Deze twee
houden elkaar in stand. Men noemt dat de gedachten – gevoel spiraal. Als jij gegijzeld wordt door je ego, dan komt bewustzijn
vast te zitten. Vitale levensenergie kan niet meer vrij stromen. Je voelt dan een verkramping. Bewustzijn vernauwt zich. Reageren
en handelen vanuit deze toestand is handelen vanuit onbewustheid. Onbewustheid kun je iemand (jezelf dus ook niet) nooit kwalijk
nemen. Je bent immers niet bewust. Ook is er dan geen sprake van vrije wil. Daarvoor is eerst bewustzijn nodig.

Strategieën van het ego om je gevangen te houden in onbewustheid

Angst

Angst is veruit de beste manier om iemand te manipuleren maar ook een favoriete manier van het ego om jou in zijn grip te houden.
Als je controle over iemand wilt krijgen dan gebruik je angst. Angst, controle en macht gaan hand in hand. Met name de angst om
te sterven werkt erg goed. Of je gezondheid, een geliefde of je bezit te verliezen is in de meeste gevallen ook bijzonder effectief.
Angst kan een mens vreemde dingen laten doen. Angst kan doorslaan in paniek (neemt het denken dan volledig over) en legt
je intuïtie plat. Maar angst en verlieservaringen kunnen je ook bevrijden. Als je bereid bent deze aan te kijken en te leren
kennen transformeert angst naar overgave en liefde.

Vechten en verzet

Innerlijk verzet en vechten zijn altijd tekenen dat het ego actief is. Overgave en acceptatie kent het ego niet. Super
ambitieus. Enkel gericht op het behalen van doelen. Succes, bezitting, prestaties, likes en views. De overtuiging
bestaat hoe meer ik bereik, hoe meer likes en views, hoe meer ik waard ben. Hoe meer ik doe, des te
waardevoller ben ik. Hoe meer ik bezit, des te groter mijn zelfwaarde.

Vergelijken

Het ego vergelijkt graag. Je bent òf beter dan de ander (superioriteit) òf slechter/minder (minderwaardigheid).
Ik heb gevonden wat jij nog niet hebt gevonden. Ik ben wakker en zij nog niet. Mijn frequentie is hoger dan de jouwe.
Allemaal activiteit van het ego. Alleen ego heeft een probleem met ego. Bewustzijn niet.

Controle drang

Het ego is gericht op zelfbehoud. De controle verliezen staat voor het ego synoniem aan dood gaan.
Dat geeft veel angst. Bijna alle angst is terug te voeren op de angst van het ego om te sterven.

Moraliseren

Wanneer iemand de “fouten” in zichzelf niet kan accepteren en omarmen zie je vaak dat zij dit projecteren in de
buitenwereld. Men gaat zich enorm ergeren aan de “fouten” in de ander en vertoont moraliserend gedrag. Je wil de
ander voorschrijven hoe te leven. Je kunt de ander niet accepteren zoals hij/zij is omdat je jezelf niet kunt accepteren
zoals je bent.

Arrogantie

Dit zie je vaak als iemand innerlijk kampt met sterke minderwaardigheidsgevoelens. Daar ligt trauma aan ten grondslag.
Maar bij een beginnend ontwaken zie je dit ook. Het ego trekt de heldere inzichten die dan ontstaan meteen naar zich toe
om zichzelf in stand te houden of zelfs op te blazen. Dit is niet de ware geboorte van bewustzijn. Dit is vaak de geboorte van
een spiritueel ego. Ego en Super Ego.

Overmatig kritisch zijn

Een overmatige kritische houding hebben ten opzichte van anderen en je irriteren aan de ander is vaak een indicatie van een
sterke innerlijke kritische houding naar zichzelf (innerlijke criticus). Het ego projecteert dit op de ander. Overdreven kritisch
zijn op anderen is een strategie van het ego om de aandacht af te leiden van de onvolkomenheden in zichzelf.

Schuld en schaamte

Twee emoties die de meesten niet willen erkennen of voelen. Een effectieve manier om iemand te manipuleren. Merk
je dat je na een gesprek of het innemen van bepaalde informatie dat deze gevoelens bij je opkomen dan weet je
zeker dat je gemanipuleerd wordt. Of andersom. Iemand met sterke schuldgevoelens zal vaak snel
beschuldigend zijn naar de buitenwereld en/of de ander.

Verdedigen of aanvallen

Merk je dat de verdediging ingaat of juist gaan aanvallen? Dat is een teken dat het ego je overgenomen heeft.

Oordelen en veroordelen

Het ego is de commentator in je hoofd die overal een verhaal van maakt. Het ego oordeelt,
veroordeelt en vormt een mening over alles en iedereen.

Bewustzijn en Manipulatie

Hoe weet je dat je gemanipuleerd wordt? Heel simpel. Door goed te luisteren naar je gevoel. Door dicht bij jezelf te blijven.
Jouw gevoel is altijd een goede graadmeter. Manipulatie kan er ook voor zorgen dat je zelfvertrouwen volledig ondermijnd wordt
en jij jouw macht en kracht weggeeft aan een externe autoriteit. Je vertrouwt dan niet meer op je eigen autoriteit. Vertrouw altijd op
je eigen autoriteit. Bewaak je grenzen, wees assertief en leer om nee te zeggen zonder schuldgevoel.

Als er bij bepaalde informatie, beelden of in sociale contacten onderstaande gevoelens bij je opkomen, dan loont het de moeite om heel
helder te kijken naar de intentie van de boodschap of deze persoon. Angst, schuldgevoel, schaamte, onzekerheid, twijfelen aan jezelf,
de ander maakt jouw verantwoordelijk voor zijn/haar emotie (het is jouw schuld), inwerken op jouw verantwoordelijkheidsgevoel,
plichtsgevoel of rechtvaardigheidsgevoel, dreigen met geweld, intimidatie of bestraffing, iemand aanspreken op diens
ijdelheid (het ego juist strelen), jouw expliciet aanspreken op je empathie en medelijden, iemand liefde
en genegenheid onthouden (negeren).

..........................................................
Propaganda werkt het beste

als zij die gemanipuleerd worden ervan

overtuigd zijn dat zij handelen uit eigen vrije wil.
.............................................................................................

Bewustzijn is jouw grootste helper

Als jij je bewust bent van hoe manipulatie in z’n werk gaat, kun je het herkennen wanneer je het tegenkomt. Bewustzijn is je
grootste helper hierin. Bewustzijn van hoe het ego werkt. Hoe een bepaalde gedachte zorgt voor een specifieke (emotionele)
reactie. Laat jij je leiden door de stem in je hoofd of laat jij je leiden door je hart? Luister jij naar je intuïtie en gevoel? Als er angst
voelbaar is, ben je bereid om angst aan te kijken? Laat jij je leiden door de stem van angst of laat jij je leiden door de stem van liefde?
Dit vraagt om zelfonderzoek en bewustwording.

Pas als jij je bewust bent van hoe jij gemanipuleerd wordt en welke emotionele pijn (of angst) er nog actief is in jou, kun je bewust gebruik
maken van je eigen vrije wil. Zodat jouw bewustzijn zich niet meer vernauwt maar er juist een expansie voelbaar is. Wakker worden is van
vitaal belang als jij geen speelbal wilt zijn van omstandigheden of het gedrag van anderen.

Onvoorwaardelijke liefde

Er is geen grotere kracht dan de kracht van onvoorwaardelijke liefde. Angst kan je de weg wijzen naar onvoorwaardelijke liefde. Soms
denk ik wel eens, het lijkt wel alsof de liefde zichzelf vermomt als angst. Ik heb een angststoornis gehad en weet hoe angst voelt en
hoe angst je leven volledig kan beheersen. Maar ik besef ook dat ik zonder deze angst nooit de onvoorwaardelijke liefde had
ontdekt. Kijk op het moment dat je niet meer bang bent voor angst en angst nieuwsgierig gaat benaderen. Gaat leren
kennen en diep doordringt in de kern van angst dan ontdek je dat onder alle angst alleen maar liefde verstopt
zit. Dat wat je vreest blijkt de sleutel naar bevrijding te zijn.

Luisteren naar de stem van angst creëert een vernauwing in bewustzijn
Luisteren naar de stem van liefde creëert een expansie in bewustzijn

Angst en verlieservaringen kunnen een perfecte katalysator zijn voor wakker worden. Angst bevechten is angst versterken.
Angst laat je ook zien waar jij nog vasthoudt aan controle. Angst laat je zien waar jij zelf de macht over wilt verkrijgen of behouden.
Gebruik de angst als voedingsbodem voor onvoorwaardelijke liefde. Gebruik de angst om wakker te worden. In deze tijd krijg je volop
kansen om manipulatie te doorzien en angst te transformeren naar liefde en overgave. Volop kansen voor expansie in bewustzijn.  Een
mens die al zijn angsten heeft overstegen (het ego heeft overstegen) is waarlijk vrij. Hoe manipuleer je deze mens? Moge de keuzes die
jij maakt een reflectie zijn van onvoorwaardelijke liefde, niet een reflectie van angst.

> BRON <

Tamara van de Beek

copyright 2020 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart
Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog met bronvermelding.

Lay-out by:
Marcelius

Bewustzijn
& Verlichting


Door: Tamara
24 september 2021
We zijn het Aquarius tijdperk binnengegaan. Een tijdperk waarin de mensheid ontwaakt.
Maar wat houdt dit ontwaken precies in? Wat is bewustzijn eigenlijk en wat is verlichting?

Mijn visie

De informatie die ik met je deel in deze blog is mijn visie. Mijn visie op bewustzijn en verlichting. Mijn eigen directe ervaring,
mijn persoonlijke onderzoek en mijn inzichten. Terwijl ik bezig ben met deze blog voel ik het eigenlijk ook al. Ik wil iets gaan delen
over bewustzijn en verlichting en hoe breng je dat over? Want welke woorden ik ook gebruik, geen enkele tekst kan dit helder
overbrengen. Woorden zijn gewoonweg niet toereikend. Ook bestaat dan het gevaar dat de lezer denkt “ik snap het”. Echter
ontwaken gaat niet over snappen maar over zijn. Dit is het verschil tussen IK weet (hoofd) en IK Ben (hart). Maar woorden
kunnen wel een wegwijzer zijn. Een wegwijzer naar de ontdekking en herkenning van bewustzijn en verlichting. Daarom
is mijn uitnodiging aan jou: onderzoek de woorden die ik met je deel. Aan de hand van jouw eigen leven, aan de hand
van  jouw eigen ervaringen. Dan wordt de herkenning van bewustzijn bevestigd in jouw eigen directe ervaring.
Alleen dan wordt het bevestigd in je hart. Het spirituele hart ontwaakt.

Bewustzijn

Bewustzijn is dat wat je ten diepste bent. Jouw wezenlijke zelf. Door naar binnen te keren, door het hart binnen te gaan
kun je het ontdekken. Jouw hart is een portaal. Het portaal naar bewustzijn en eenheid. Het hart weet wat het verstand niet
begrijpt. Als bewustzijn is wat je ten diepste bent, betekent dit ook dat je dit niet tot stand hoeft te brengen. Hard werken aan
bewustwording is iets wat de persoon die in de illusie van afgescheidenheid leeft doet. Een persoon wordt niet bewust. Dat is vaak
de geboorte van het spirituele ego. In een proces van ontwaken wordt de identificatie juist verbroken met de persoon die je denkt te
zijn. Wat je bent is bewustzijn, niet iemand die bewust is. Een spiritueel persoon. In het eerste geval zie je de illusie, in het tweede geval
zit je in de illusie. Het proces van ontwaken is bewustzijn wat zich bewust wordt van zichzelf. Het is bewustzijn dat ontwaakt niet een persoon.

Wat je bent is bewustzijn
Ervaren vindt plaats in bewustzijn
Elke ervaring is een activiteit van bewustzijn

Training in bewustzijn?

Je ziet in new age kringen nu veel bewustzijnstrainingen ontstaan. Velen die zo’n training hebben gevolgd komen vervolgens in de praktijk
terecht met de vraag: hoe kan het dat ik alles “goed doe” en ik het allemaal snap maar er verandert niets? Ze raken gefrustreerd en lopen
vast. Wat doe ik fout?

Dit is de reden. Bewustzijn heeft geen enkele training nodig. Wat wil jij bewustzijn leren? Wil jij bewustzijn leren om bewust te zijn? Ligt
het niet in de aard van bewustzijn dat zij bewust is? De training is voor de persoon. En dat is goed. Ook dat leidt uiteindelijk naar het
ware inzicht. De persoon die ergens vanaf wil, ongelukkig en ontevreden is, geen rust kan vinden. Maar een training is niet voor
bewustzijn. Het is geen kwestie van de juiste informatie “snappen” of de juiste affirmatie. Het is een kwestie van identificatie.
Vroeg of laat zul je ontdekken dat elke poging om iets te bereiken of ergens vanaf te komen juist het ego in stand houdt.
Want dat betekent per definitie dat het nu in ieder geval niet goed is. Pas als er iets weg is of iets bereikt is. En laat
bewustzijn nou alleen te vinden zijn in het nu. Zie je het?

Het leven zelf is mijn Guru

Een student vroeg Papaji (een verlichte guru) ooit: Papaji wat is verlichting? Zijn antwoord was briljant. No
teacher, no teaching, no student… Geen leraar, geen lesstof, geen student. Misschien wel de meest
heldere beschrijving ooit gegeven van verlicht bewustzijn.

- No teaching -
- No student -
- No teacher -
- Papaji -

Onderzoek

Kijk zorgvuldig naar je leven. Was er ooit een moment dat jij een ervaring had
waarvan jij je niet bewust was? Als het antwoord nee is. Dan is de enige
conclusie die je kunt trekken dat jij altijd al bewust was.

Verlichting

Wat bedoelen al die guru’s nou met verlicht bewustzijn dan? Die ultieme zelfvervulling? Ze verwoorden het allemaal anders.
Maar het komt telkens op hetzelfde neer. Het is het onthullen van het wezenlijke zelf. Het ware Zelf. Het is een blootleggen en
herkennen. Niet iets dat door hard werken tot stand wordt gebracht. Het is de herkenning van je ware wezen dat elke ervaring
kent en tegelijkertijd zichzelf kent. Weet jij trouwens wat de letterlijke vertaling is van guru? God in jou. Geloof niet dat iemand
jou verlichting kan schenken of kan activeren in jou. Dat is echt bullshit.

The Divine is the giver, receiver and the Gift.

Verlichting in 3 stappen iets, niets, alles

Het proces van verlichting heel kort samengevat. Eerst denk je dat je iemand bent (een persoon). Vervolgens wordt je leeg gemaakt en
ontdek je dat je deze leegte bent (divine feminine – shakti). Deze leegte is voor velen een uitdagende fase in het proces van ontwaken.
Het roept vaak veel angst op omdat men niet begrijpt wat deze donkere leegte werkelijk is. Daarna volgt het besef dat je alles bent
(totale zelfvervulling). Iets, niets, alles. Het ene leven dat aanwezig is in al het leven. Alle verzet en weerstand is daarmee
verdwenen. Het hart is nu open en ontvankelijk. Dan vindt descensie plaats. De liefde die indaalt in het hart en lichaam
(descensie van Shiva). Maar dan begint de werkelijke integratie eigenlijk pas. Alle aspecten van je alledaagse leven
mogen deze herkenning van liefde gaan weerspiegelen. Het licht van bewustzijn dat zachtjes gaat doorstralen
in je denken, in je hart, in je woorden, in je acties en in je lichaam. Dat is een proces van jaren.

Bewustzijn voor verlichting

Bewustzijn verliest zichzelf in ervaren. Je verliest jezelf in denken, in emoties, in situaties in fysieke sensaties.
Er is verzet tegen bepaalde ervaringen. Bewustzijn verschuift naar de achtergrond en wordt niet meer opgemerkt.
De persoon leeft in de illusie van afgescheidenheid en zit gevangen in het denken en denkprocessen.

Bewustzijn na verlichting

Je ontdekt en ziet en dat elke ervaring plaats vindt in bewustzijn. Bewustzijn is op de voorgrond. Elke ervaring is ondergedompeld
in bewustzijn. Ervaren en de ervaring zijn één. Volledig open en ontvankelijk. Verzet is niet aanwezig. Je ervaart de eenheid. Het hart is open.

Onderzoek

Wat is nu echt de essentie van ervaren? Los van wat het denken je vertelt. Wat is aanwezig in elke ervaring? Het enige wat je telkens weer
ervaart is jezelf. Onafgebroken aanwezigheid. Altijd. Er is namelijk nooit een ervaring geweest waarvan jij je niet bewust was weet je nog?

..............................................................
Seriousness is an illness.

- Osho -
...............................................

> BRON <

copyright 2021 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart
Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog met bronvermelding.

Lay-out by
Marcelius