MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingenPerspectief


13 Artikelen door: Wendy Ebus Into - Different - Perspective
ALLEEN
LIEFDE

Door: Wendy Ebus
11 Maart 2022
JE BENT ALLEEN LIEFDE

Alleen liefde. Iedereen is dat.
Als acties niet afgestemd zijn op Liefde,
kijk je naar een projectie van iemands idee
van Liefde. Elke handeling is uit Liefde, hoe
liefdeloos die handeling ook mag lijken voor
de buitenstaander. Elk schepsel op deze
planeet handelt uit Liefde, Liefde
voor het Zelf.

Deze Liefde voor het Zelf is in elke atoom van je leven gegrift.
Als een bepaalde projectie je niet bevalt, doe je gewoon je licht aan,
en die projectie zal vervagen. Ware Liefde is een onwrikbaar licht dat elke
energie die niet -verwant- is, verspreidt. Jullie zijn bezig je te herinneren dat je
in essentie Liefde bent. Jouw afzondering, zelfgekozen, zal je bij dit proces helpen.
Wanneer je de wereld in stapt en anderen de hand reikt, zul je dit doen vanuit een
plaats van Liefde. Liefde is datgene wat jullie hier, in deze tijd en op deze plaats,
naar voren kwamen brengen. Jullie zijn degenen die pure, zuivere Liefde zijn,
en jullie hebben op de een of andere manier manieren gevonden om
alleen om deze reden op dit vlak te blijven.

Jullie stralen allemaal Liefde uit.

En wanneer jullie je dit herinneren, zullen jullie het weefsel van energie dat rond deze
dimensie is geweven versterken en het versterken met jullie energie. Ook zul je zichtbaar
worden voor anderen, en op die manier zul je helpen de vonk van herinnering aan te wakkeren.
De projectie van jouw ware -innerlijke Zelf-liefde is wat telt. Jouw gedachten zijn slechts een voor
bijganger die naar je Innerlijke Zelf kijkt.

En voorbijgangers passeren, dat is hun aard.

Jouw acties tonen jouw Liefde, en hebben dat altijd gedaan.
Met grote Liefde en respect, en laten we niet vergeten, met
grote, grote vreugde, nemen we afscheid (voor nu).

Glimlachend Team van Liefdevolle Harten


Laatste
Loodjes

Door: Wendy Ebus
21 december 2021

Ik zie het niet meer. Zijn dit de laatste loodjes?
Ik dacht echt dat nu beter zou gaan. Januari zou
stralend zijn, een ommekeer. Even volhouden en zo.

Kunnen jullie daar wat over zeggen?

Niet alles, maar jij, ligt overhoop, zoals je dat formuleert. Jij bent
op zoek naar diepere waarheden, en je komt dingen tegen in jezelf
die je liever buiten jezelf projecteert. Dat is begrijpelijk, heel erg menselijk,
zouden we willen zeggen. Weet dat dit een proces is dat gaande is, niet alleen
bij jou, maar bij vele van je mede mensen. Dit is het opschoning proces dat nu intern
plaatsvindt. Ja, de opschoning van de zaken buiten jou en jullie om, loopt op zijn einde.
En het is opgeschoond, dat kunnen we je vertellen. Tot op niveaus waar jullie als mensen
geen weet van hebben, maar waar jullie als zielen aan meegeholpen hebben. En daar zijn wij
intens dankbaar voor. Het was een hele klus en er werd naar uitgezien, zowel door ons als door
jullie, en hij is geklaard.

Nu rest jullie dus de relatief simpele taak om ook het innerlijke van de mens op te schonen. Dat voel je
door de onrust te erkennen en te temmen. Alles is gelopen, en jullie hoeven nu ‘alleen nog maar’ puin te
ruimen. Uit te zeven, wat dient en wat weg kan, los kan, opgelost mag worden. Weet, dat het gaat om
zelfbeeld, en niet om materiële zaken of zaken die bij anderen liggen. Puur en alleen het zelfbeeld
moet nu nog worden opgeschoond. Naar gelang van je bereidheid om daar serieus naar te
kijken, zal dit proces duren.

Vertrouw op je Zelf, dat is perfect, en dat weet wat jij nodig hebt. Laat de onrust los,
want die is niet van jou. Ga naar binnen, en zet de toegangspoort wagenwijd open.
Niet alleen voor ons, want wij zijn al binnen, maar ook en vooral voor je
omgeving. Lig niet wakker van de turbulentie om je heen: die zal
van heel, heel korte duur zijn: we beloven jou, dat de
aanvang van dit nieuwe jaar inderdaad
vreugdevol en feestelijk zal zijn:
veel mogelijkheden gaan
zich aandienen voor
jou en de
jouwen.

Jullie zullen versteld staan van de mogelijkheden en de wegen en deuren die zich ‘opeens’
zullen openen. Wij verheugen ons nu al op jullie gezichten , en op de verwondering en op de
feestvreugde.

Wij groeten jullie, als altijd, in Liefde.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

Kinderen van deze tijd

Door: Wendy Ebus
31 augustus 2021

Opgeschreven voor Kuthumi in 2012


De kinderen van deze tijd zijn de kinderen van alle tijden.

Ja, er zijn kinderen en volwassenen met mogelijkheden, gaven zoals jullie het noemen, die meer overeenkomen met
de eigenschappen die wij allemaal hebben wanneer we niet diep verbonden zijn met de materie van jullie Aarde.
Beschouw het als zielen met een beter geheugen, met een dieper vertrouwen en herinnering aan dat wat
zich nét buiten jullie gezichtsveld afspeelt.

Dit is van alle tijden.

Er zijn sinds het bewonen van deze aarde door bezielde individuen altijd kinderen geboren en
meesters geweest die het bewustzijn als het ware oprekken, door andere vaardigheden
en kennis ten toon te spreiden dan wat gebruikelijk was.

Zo ook nu.

Ja, er zijn mensen en kinderen met speciale telekinetische vaardigheden. Ja, er zijn mensen wiens hersenen
(zoals jullie het zouden noemen) op een andere en ruimere manier functioneren. (zonder hulp van buitenaf). Ja,
er zijn mensen die volgens jullie normen (met betrekking tot DNA ) geen ‘mensen’ zijn, en toch zijn ook zij jullie broeders
en zusters. Juist de kinderen herkennen deze andere energieën, en het raakt ergens een snaar in hun herinnering. Soms
reageren ze met extreem gedrag, waarin de ouders op de proef worden gesteld.

Soms ontwikkelen ze extreme angsten: wat niet bekend is of verklaard wordt leidt vaak tot angst. Andere keren reageert
hun lichaam extreem op de gevoeligheid van hun eigen energie die wordt ‘getriggerd’. De kinderen in deze veranderende
tijden hebben een andere aanpak nodig, veel, heel veel liefde en uitleg. Hun veiligheid ligt in de verankering met de
fysieke aarde en in de Liefde die zij terug krijgen.

Jullie kinderen zijn OK, en hoeven niet te veranderen.

Het zijn juist de ouders, de onderwijzers, de opa en oma’s en andere rolmodellen die vorm geven aan hun wereld die hun
perspectief op ‘waarheid’ moeten gaan aanpassen. Wanneer de begeleiders van de kinderen van nu vragen gaan beantwoorden,
zuiver vanuit hun gevoel gaan reageren en hun referentiekader verbreden, stralen ze een andere energie uit naar hun kinderen. Je
kunt het vergelijken met een baan zonlicht. Wanneer er in een donkere kamer door de gordijnen een smalle baan zonlicht naar
binnen kiert, zal de kamer haar vage contouren behouden en kunnen meubels en knuffeldieren beangstigend zijn, want
ze zijn niet duidelijk zichtbaar.

Hoe meer zonlicht naar binnen kan, hoe duidelijker de voorwerpen in de kamer. Hoe minder er te gissen overblijft.
Hoe duidelijker de contouren, met andere woorden: hoe méér kennis er komt bij de ouders, hoe rustiger hun
kinderen zullen zijn. Onderschat in dat opzicht de ‘statische energieën’ van jullie boeken niet. Door alleen
al een aantal boeken in een kinderkamer te plaatsen met daarin informatie over het heelal, universele
energie, esoterische kinderverhalen enzovoort ontstaat er al een kennisbank in de kamer waar
het kind in droomstaat uit kan putten.

Dus: Grimm naar de woonkamer en Eckhart Tolle tussen de knuffelberen.
En laat hem daar nu helemaal op zijn plek zijn!

(Via Kuthumi)

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

Als tijd niet bestaat

Door: Wendy Ebus
21 augustus 2021

Stelling: Als tijd niet bestaat
Als tijd niet bestaat, dan is het concept ‘tijd’ een soort ingebrachte, gecreëerde vertraging van het ‘nu’ moment. Ga maar na:
het verleden kun je ‘in een oogwenk’ herinneren en naar je toe halen, zelfs herbeleven; ook de toekomst kun je je levensecht
voorstellen. Ook dan haal je de beleving daarvan in een paar secondes naar het ‘nu’ moment in je huidige realiteit. Denk aan
visualiseren waarbij je de sensaties ‘levensecht’ oproept; en je zorgen maken over iets dat wellicht kan gebeuren is zó reëel
dat mensen er fysiek misselijk of zelfs ziek van kunnen worden. Dus zowel het verleden als de toekomst kunnen levensecht
niet gebonden aan de regels van de tijd naar het ‘nu’ worden gehaald.

Hoe komt dat: dat komt doordat je opgedane ervaringen voelt als je door die ervaring gaat. Als je dat doet dan kan een woord,
een geur, een gebaar de ervaring in een oogwenk, los van tijd en ruimte jou sensorisch onderdompelen. Heb je echter niet zozeer
op de eerste plaats ervaren, maar louter geregistreerd wat er is gebeurd of kan gebeuren dan heb je een duidelijke tijdbeleving in je
geheugen. Dan moet je moeite doen om een ervaring of een beeld naar voren te halen, vaak middels ezelsbruggetjes. Vergelijk ons
leven met een stukje tekenfilm. Wanneer er een tekenfilm wordt gemaakt dan wordt beeldje voor beeldje apart gemonteerd. Het
is per beeldje zichtbaar. Wanneer er vertraging wordt ingebouwd in een film dan kun je per beeldje alle details van dat fragment
in je opnemen. Draait de tekenfilm op ‘normale’ snelheid, dan komt het geheel tot leven, wordt het ‘echt’ en ontgaan je
weliswaar een heel aantal details maar de grote lijnen kun je blijven volgen.

In ons aardse ‘nu’ staat de ‘projector’ even stil.

We nemen alles op elk beeldplaatje waar, bekijken het, en doen er vervolgens vanalles mee: beoordelen, negeren,
koesteren enzovoort. We slaan elk plaatje dan zo goed mogelijk op, elke ervaring. Wanneer we bijvoorbeeld een geur
ruiken zijn herinneringen en associaties direct in het nu: in het nu worden ze vertraagd als het ware als jij daarvoor kiest.
Als jij op dat moment aandacht gaat schenken aan die herinnering dan zijn alle details uit een eerdere ervaring weer
levensecht in het nu. Daar kun je ze doorspitten, opnieuw ervaren of ordenen.

Dan bestaat er geen logische tijdsordening, dan is alles in het nu.

Het grappige is dat we, wanneer we louter registreren zonder ons onder te dompelen in gevoel en extase, we gebruik maken
van een chronologie, een tijds element. Daar staat tegenover dat ervaringen die we beleefd hebben, ondergaan en doorgemaakt,
willekeurig zonder tijdsaanduiding direct opgeroepen kunnen worden. Vanuit gevoel bestaat er geen tijd. Nog één stapje verder:
een droom die je bij het wakker worden ontglipt, hoezeer je ook je best doet om ‘m te herinneren.

Zo’n droom vervliegt net zo snel als dat je je er opeens iets van herinnert en je kunt dat wegglippen met de beste wil van de wereld
niet stoppen. Je kunt die (droom) ervaring niet naar believen terug roepen. Zo’n droom ervaring is dan opgedaan buiten de aardse
drie-dimensionele realiteit van tijd. Sterker nog, op dat moment is die ervaring zelfs nog niet geschikt of bruikbaar voor het eerder
beschreven ‘nu’ oftewel ‘pauze’ moment.

Die ervaring staat dan letterlijk buiten de tijd.

Alles gebeurt ‘tegelijkertijd’ op hetzelfde moment, er is geen verleden en er is geen toekomst, er is alleen een aardse vertraging
van ervaren, dat we als ijk punt, als referentie punt nemen zodat we iets dat ‘tijd’ wordt genoemd kunnen creëren hier op aarde.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius


Ver
trouwen

Door: Wendy Ebus
21 augustus 2021


Photo by Alex Radelich

Vertrouwen is het aanpassen van je beeld van een situatie, en dat vasthouden
als enige optie. Je ziet datgene wat je wilt zien, en je houdt alleen dat beeld vast.

Ik zie mezelf in het klas lokaal, en loop naar voren naar mijn plek. Mijn vaste studievriendin
zie ik ook. Ze hangt op een vreemde manier over de bank naar voren geleund, en tuurt omlaag.
Als ik me ook over de reling voor ons buig, zie ik een immens diepe afgrond tussen de eerste banken
en de plek waar onze leraren zitten. Ik vraag me vaag af waar dat goed voor is.

De les gaat over vertrouwen.

Er wordt een meters brede strook gemanifesteerd die deel uitmaakt van de rest van de ‘grond’: nu ligt er niet
meer een grote afgrond vóór ons, maar een weg met aan weerszijden een afgrond.

Het is geen probleem om nu naar de overkant te gaan.

De meesters maken dan die weg wat smaller; nog steeds is het dezelfde ‘brug’, gewoon een weg met aan elke kant een
afgrond. We lopen er met gemak overheen, zonder angst om te vallen, we lopen immers op vaste, brede grond. Dan verdwijnt
de weg, en er wordt een plank neergelegd. Ik verstijf onmiddellijk: ik wil er niet meer overheen lopen.

Sussend wordt de weg weer gecreëerd, en ik haal opgelucht adem: nu durf ik weer.

Dan wordt de weg geleidelijk aan smaller, en smaller, en we lopen op een steeds smaller stuk tussen de meesters en onze banken
op en neer. Weer ligt er opeens die plank, nu net zo breed als de weg was, de laatste keer. Je kunt zelfs de afdrukken van onze
voetsporen zien op die plank, zoals voetsporen aan het strand. Met mijn hoofd begrijp ik dat ik daar makkelijk overheen kan,
maar ik durf niet. Ik zie alleen nog maar de mogelijkheid dat ik in die afgrond val.

Dan wordt ons gevraagd om ons perspectief te veranderen.

In ons hoofd weten we al dat we over die afgrond kunnen lopen op die plank: we hebben dat net een aantal keren
gedaan terwijl de plank een soort even brede ‘weg’ was, en toen was er niets aan de hand.

Nog steeds sta ik te twijfelen.

Dan, met één armbeweging, veranderd het beeld: er ligt nog steeds een plank, maar naast de plank is er
vaste grond, en de afgrond is één geheel met de rest,en een vaste, solide bodem geworden. Er is
geen afgrond meer, er ligt gewoon een plank. Ik zie alleen dat beeld, en loop zonder
aarzelen de plank over, makkelijk, zoals ik eigenlijk ook wéét dat ik over
een plank kan lopen.

Angst is het waarnemen van een vermeende realiteit: je creëert je eigen realiteit.

Als iedereen zijn eigen waarheid heeft, bestaat er dan zoiets als een realiteit die gelijk is voor iedereen?
Als twee mensen op dezelfde stoel in dezelfde wachtruimte een uur moeten wachten, is hun realiteit dan
dezelfde? Wellicht heeft de één kiespijn, en duurt dat uur erg lang. Wellicht is de ander een spannend boek
aan het lezen, en datzelfde uur duurt voor hem veel korter.

Wat is de door jou gewenste uitkomst?

Als je hoofdpijn hebt, en in bed ligt, wat is de door jou gewenste uitkomst? En dan: kun je dat beeld vasthouden,
totdat het dat andere beeld, jouw zogenaamde realiteit, overschrijft? Als jij jouw toekomst zonder kansen ziet, maar
je vertrouwt erop dat je ooit een kans gaat krijgen, dan zie jij dus jouw toekomst niet als kansloos, en dan zal die kans
ook komen. Als jij ervoor kiest elke dag van jouw toekomst te zien als een kansrijke, dan is die dat ook, zodra je dat beeld
kunt vasthouden.

Jouw beeld zoals je erop vertrouwt, moet het beeld dat ‘realiteit’ genoemd wordt, vervangen.
Niet wegdringen, niet overlappen, het moet moeiteloos in elkaar vloeien tot het beeld dat
jij wenst. En dan houdt je dat beeld vast. Je vertrouwt erop dat het gaat manifesteren.
Je vertrouwt.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

Voorouderlijk DNA

Door: Wendy Ebus
20 augustus 2021

Doorgekregen van Smiling Team of Loving Hearts.
Er is een verschil tussen kennis opdoen en ervaren.
Jullie hebben zielen DNA en voorouderlijk DNA.
We gaan het voorouderlijk DNA activeren.

Stel je voor, hoe jouw ouders, grootouders, en diens ouders en grootouders, net als jij, momenten hebben gehad, van
zoeken naar antwoorden op vragen die in de geest opkwamen, en die niet met behulp van boeken wijsheid konden
worden beantwoord. Denk je eens in, hoeveel antwoorden en wijsheden zijn gevonden en ‘ont’-dekt binnen die
bloed lijn, die lijn die dezelfde DNA kenmerken draagt als jij, drager van hun DNA. Kijk in gedachten naar de
specifieke kenmerken die jou karakteriseren: jouw kleur ogen, je neus, de kleur van je huid, je gestalte, je
handen, je voeten, jouw stem, alles wat je je maar kunt bedenken.

Ga in gedachten na welke uiterlijke kenmerken jou uniek maken.

Vervolgens neem je één van die eigenschappen, en probeer je voor te stellen welke van je voorouders deze
zelfde eigenschap had. Als je daar geen weet van hebt, dan stel je je voor dat één van je voorouders zich nu aan
jou voorstelt, en jou laat zien dat hij/zij deze zelfde eigenschap droeg tijdens zin /haar leven.

Maak contact met deze voorouder en open je hart liefdevol voor deze dappere voorganger van jou.

Als je deze liefdevolle band hebt neergezet, vraag dan aan je voorouder welke zijn /haar inzichten waren in diens leven, en
vraag vervolgens of jij hierin mag delen. Dit delen in de inzichten van je voorouder mag bewust, maar mag ook een onbewust
deelgenoot worden van zijn.

Laat dit proces van delen van wijsheid zijn eigen tempo en tijd bepalen.

Wanneer je het gevoel hebt dat het proces is voltooid, maak je dan dankbaar en voorzichtig los. Het kan ook zijn dat jouw
voorouder aangeeft wanneer het proces ‘klaar’ is. Neem afscheid van je voorouder, in de wetenschap dat jij en jouw voorouder
altijd verbonden zullen zijn via gedeeld DNA en gedeelde inzichten. Als het voor jou goed voelt, mag je ook begeleiding en verdere
hulp vragen van je voorouders; deze zal altijd en in mate van het mogelijke liefdevol worden gegeven. Vervolgens ga je naar een ander
specifiek kenmerk van jou kijken, en je wacht tot iemand zich weer aandient of kenbaar maakt. Dan herhaal je het bovenstaande proces.

Je kunt dit zo vaak doen als je wilt.

Achter jullie staat een zo grote groep van helpers klaar: als jullie enig idee zouden hebben van de omvang, de bereidwilligheid en de
Liefde die er is voor jullie, net aan de andere kant van het zichtbare, aan de spiegelkant, dan zouden jullie je geen moment eenzaam,
verlaten of hulpeloos hoeven te voelen.

Weet dat, en herinner het je. Nu.

>
BRON <

Lay-out by:
Marcelius

De Samenhang

Door: Wendy Ebus
19 augustus 2021

We zitten in het ‘lokaal’.

Ik zie een bloem, een grote margriet.


Hij lijkt wel in stukken opgedeeld; ik zie de losse witte bloemblaadjes, het gele hart, de stengel in stukken, losse bladeren.
Telkens haalt iemand één bloemblaadje weg, om dan op te merken dat de bloem nu niet meer een bloem is zoals ie is bedoeld;
dan wordt het blaadje terug geplaatst, en komt de opmerking dat de bloem nu weer compleet is, en is zoals ie is bedoeld.

Het thema is samenhang tussen dingen.

De losse onderdelen van de bloem zijn te vergelijken met de gebeurtenissen in een situatie. Zowel de positieve als de negatieve
gebeurtenissen bepalen de volledigheid van die situatie. Verzet tegen de negatieve, oftewel het uittrekken van één van de
bloemblaadjes, maken dat de situatie niet meer compleet is. De situatie leidt dan niet tot het beoogde, gewenste
resultaat. Ook wanneer je de nadruk legt op het ontwikkelen van het bloemhoofd, terwijl er nog geen stengel
is, zul je geen bloem kunnen creëren zoals die is bedoeld. De bedoeling is om elke ‘negatieve’ situatie,
oftewel tegenslag, oftewel elke situatie die niet voldoet aan onze verwachting, te omarmen.
(Kipling heeft gezegd: ‘benader elk falen zoals je een triomf benaderd’.)

Door je te verzetten, hoofd in het zand, ontwijken enzovoort creëer je een vertraging.

Door mee te gaan met de tegenslag, te zoeken naar manieren om er mee om te gaan, door de confrontatie aan te gaan,
blijf je in de stroom, ga je mee met de ontwikkeling van de situatie. Je blijft dan met de stroom meegaan. Je blijft dan de
samenhang volgen en ondersteunen. Naast de bloem staat nu een grote ‘fee’ met een gieter die water geeft aan de bloem.
Zij maakt duidelijk dat ondanks haar hulp, de bloem zelf haar groei moet bewerkstelligen. Zij kan geen blaadjes aan de bloem
‘zetten’.

De boodschap hier is dat de universele energie ondersteunt, maar niet ingrijpt, en niets regelt voor je.

Dan zie ik de bloem, als het ware veranderen in één lange trilling, die recht op staat. Er komt een soort muziek bij aan te pas.
Vervolgens gaat die trilling, die slingerende lijn, via een soort boog, een portal, naar een andere plek; tot mijn verrassing
staan daar heel veel soortgelijke trillingen samen. Er wordt uitgelegd dat hier een soort kraamkamer is van de expansie
van het universum. Samen, zodra alle trillingen er zijn, wordt een nieuwe vorm (klank?) geschapen, gecreëerd. De
samenhang tussen elke materialisatie, of dat nu in de stof of in de ether vorm is, is één van de bouwstenen
is voor de expansie van het universum.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

Reizen met kristallen


Door: Wendy Ebus

18 augustus 2021

Kunnen jullie me helpen met beter te focussen?
Wat nu benodigd is, is rust: in je omgeving, in je hoofd.

Wij vragen jou dringend om nu alle contacten met de ‘realiteit’ voor een periode van wat jij een uur noemt, stil te leggen en je
aandacht alleen bij ons te brengen. (ik zet letterlijk mijn telefoon uit, en blok mijn mail) Breng je aandacht nu naar voren als het
ware, in een lange driehoek vanuit je derde oog. Wat zie je? Een soort lichtpaarse feeën muts waar ik mijn hoofd in kan steken.

OK, kijk nu aan de achterkant van je hoofd: Daar is er ook één, meer geel.

Aan de zijkanten van je hoofd tref je ook dezelfde soort driehoeken aan, die niet hol zijn overigens, maar gevuld zijn vanuit een
trillende energie massa. Trek de uiteindes van de driehoeken nu zachtjes steeds verder naar buiten, rustig, van je af, net zolang
totdat ze elk dezelfde witte kleurige bewegende vibratie hebben. Doe dat tegelijkertijd, niet denken, zet je beeld ervan uit en
houd de intentie dat dit zo gebeurd vast. Er ontstaan zodra je ze uit trekt, boven je hoofd en onder je lichaam punten waar
de lijnen van de uiteindes samenkomen.

(ik pak een stuk papier en teken het: als ik het plaatje zie en de vorm die zo inderdaad ontstaat klopt het met wat ik ‘zie’)
OK, ik snap het, ik zit dan in een dubbele pyramide, die is ontstaan vanuit de drukte van mijn hoofd. Juist: als je hoofd
te onrustig is, zullen er aan elke zijkant kleuren zijn en de ‘driehoeken’ zullen klein en dicht rond je hoofd zitten.
Je maalt als het ware, en je gedachten kunnen nergens heen. Dit is te vergelijken met de hamster in
jullie wiel. De energie wordt wel opgewekt, maar kan niet gebruikt worden.
Wanneer je echter deze punten uittrekt, en verder van je lichaam brengt, komt er vanzelf méér harmonie en rust in de
energie vortexen van je lichaam. Daardoor zal de samenstelling van je energie veranderen en je gedachten krijgen als
het ware méér ruimte en plek . Op deze manier kunnen ze gelinkt worden of zelfs samengevoegd worden met de
gewaarwordingen van je gevoel. Uiteindelijk ga je op deze manier een mogelijkheid krijgen om te ‘denken’
met je hart.

Begrijp ons goed: dit is niet hetzelfde als leven vanuit je gevoel, of intuïtief handelen, of zelfs ‘gewoonweg’ liefdevol zijn.
Deze methode brengt een ordening aan in de veelheid van informatie die jullie nu oppikken. Je creëert op die manier vanuit
je drukte je merkaba, niet alleen om mee te gaan reizen, maar ook om mee te gaan onderzoeken en om mee te handelen in de
derde dimensie. Dit is een vorm die enorm krachtig is, en jullie beginnen deze kracht terug te ontdekken, iets dat ons veel genoeg -
doening en vreugde geeft. Wij hebben zulke hoge hoop voor jullie en we juichen bij elke stap die jullie maken en elke hindernis die
jullie nemen.

De dubbele pyramide vindt je ook terug in de groeivorm van het kristal dat jullie Fluoriet noemen. Kijk naar de veelheid van kleuren die
dit kristal kan dragen en aannemen. Jullie denken dat dat een toevallig resultaat is van bodem structuren. Laat ons je vertellen, dat elk
zaadkristal op de juiste plek verschijnt, incarneert zouden jullie het noemen, precies dáár waar de meest perfecte omstandigheden
zijn om tot volle wasdom te komen. Inderdaad, ook jullie kristallen hebben een opdracht in deze grote programmering die jullie
“Aarde” noemen of “Speelveld”.

Weet, dat elke vorm op jullie aarde zijn equivalent heeft
in de etherische vorm,
of in de gedachte vorm zo je wilt.

Dat betekent dat elk kristal al bestaat nog vóórdat het zaadkristal een daadwerkelijke verbinding met moeder aarde aangaat,
net zoals elk menselijk wezen al bestaat nog vóórdat het daadwerkelijk indaalt in de moederschoot. In dat proces ligt alle kennis
en wijsheid die jullie nodig hebben, in het proces van in de stof incarneren, of groeien, of ontwikkelen, of ontstaan…de lijst van
namen die jullie voor dit proces hebben is uitgebreid, zoals dat ook betaamt bij een proces dat zovele levensvormen en
mogelijkheden omvat. Nu, elk ontstaan van levensvorm staat ten dienste van een andere levensvorm, en, uiteraard,
omgekeerd. Dit is een weten dat onder verschillende inheemse volkeren een natuurlijk weten is, maar bij een
grote groep is dit een opnieuw aangereikt weten.

Nu komt het: niet iedereen neemt dit weten, deze kennis aan.

Dat betekent dat verschillende levensvormen verstoken blijven van ondersteuning van andere levensvormen, simpelweg
omdat ze niet meer weten dat er een nooit eindigende cirkel van creatie is. Niet alleen op jullie planeet aarde, maar op alle
planeten, universa, dimensies, waar jullie weet van hebben. En dan bedoelen we echt: álle. Dit is zo iets essentieels, dat we
het in elke, maar dan ook elke levensvorm, van complete mens tot helium element zwevend in de uitgestrekte ruimte
ingeweven hebben. Elk maar dan ook elk organisme bestaat uit cirkels. Dáár ligt jullie oorsprong.

Nu, om terug te komen op je vriend de Fluoriet, zoals jullie hem noemen.

Ook een fluoriet is een lichtkristal, zoals elk kristal; kristallen hebben een verwevenheid die hen in staat stelt elkaars
informatie te programmeren, te dragen of zelfs compleet over te nemen. Daarnaast zijn alle kristallen, en ook hier
bedoelen we , álle, kristallen in lijn met de etherische blauwdruk en informatie die deze aarde van jullie herbergt.

Dat wil zeggen dat elk kristal precies weet welk doel het heeft.

Stel je dat eens voor:
Stel je eens voor dat elk mens wéét met welk doel hij of zij hier op aarde is geïncarneerd, gekomen, geboren, ontstaan.
Wat een saaie boel zou dat zijn! Perfectie ten top! Zonder einde! Net zolang totdat er iets kan worden geïmplanteerd dat
die perfectie weer onderuit kan halen, zou Aarde bekend staan als dé meest ultieme saaie plek waar eender welke levensvorm
kan verblijven…voor een kort moment. Want, zonder groei is er geen reden.

Ah, en kijk nu eens naar jullie speelterrein, het speelterrein van de levensvorm: de mens.
Is dat terrein niet perfectie ten top? Jullie planten, jullie bomen, jullie dieren, jullie grondstoffen, jullie zuur- en stikstof, en vooral,
jullie water: is dat niet perfectie ten top? Weet niet elk onderdeel precies hoe het zich moet gedragen, zonder dat iemand of iets
hem dat leert of voordoet? Weet niet elk onderdeel precies en op eigen kracht tot een ultieme perfectie te komen? Zelfs jullie
voertuigen, het lichaam, is in essentie van dezelfde perfecte trilling.

Hoe mooi is jullie speelveld, hoe perfect georchestreerd!

En dan komen jullie, en jullie krijgen alle ruimte om te onderzoeken hoe jullie een dergelijke perfectie op eigen houtje
kunnen bereiken. En kijk naar de fantastische ontwikkelingen die daaruit voortkomen! Wij staan zo vaak verbaasd
en opgetogen bij wéér een nieuwe creatie van jullie, een nieuw idee, een nieuwe therapie, een nieuwe overtuiging,
een nieuwe vorm van aanpak. Jullie zijn zo ongelofelijk creatief. En bedenk nu eens, hoe creatief jullie zouden
zijn wanneer je je gaat herinneren dat elke vorm is ontstaan uit de cirkel. En dat elke vorm jou, in je perfecte
lichaam, er is om jou in je groei- en ontdekkings proces te gaan ondersteunen. Zoals jij vervolgens weer
andere vormen gaat ondersteunen en vernieuwen. Wat een perfect uitgangspunt voor groei
hebben jullie gekregen!

En nu is de tijd gekomen dat jullie opnieuw gaan
ontdekken dat alle levensvormen uit de cirkel bestaan.

Oh ja, er is eerder en vaker een dergelijke periode geweest op deze Aarde, maar nooit eerder is er met zoveel passie en
kracht naar deze ontdekking toegewerkt, nooit eerder zijn er zoveel heldere zielen opgestaan om hun wijsheid toe te voegen
aan deze grote Aarde. Het is een feest, zeggen we jullie, een waar spektakel. De aarde en al haar vormen huilt niet, lieverd. De
aarde verwelkomt alle nieuwe energieën en schudt zich, om de oude lagen op te schonen. Ze maakt zich klaar als een bruid,
die alles tot op perfectie plant voor die ene grote dag.

Jullie gaan een huwelijk meemaken, lieverd, een huwelijk
tussen de aarde en haar eigen versie in de andere dimensies.

Zodra jullie aarde naar haar oorspronkelijke trilling kan verhogen, gaan alle dimensie poorten open, en de aarde, in al haar glorie,
kennis en pracht zal duidelijk zichtbaar worden voor ieder die kan zien. Zij zal haar poorten weer openen, en alle lichtwezens van
diverse dimensies die sinds haar ontstaan met haar verbonden zijn, zullen als zij dat willen, de doorgang naar jullie dimensie
weer kunnen maken. En jullie, lieve zielen, jullie zullen alle mogelijkheden en sleutels en poorten weer tot jullie
beschikking hebben om deze dimensies te verkennen.

Jullie maken al testvluchten, een aantal van jullie, en jullie zijn met meerderen dan jij denkt lieverd. Daarom onze begin
boodschap: gebruik de kristallen om te reizen: jullie zijn dat al gewoon vanaf het begin van de ‘tijd’ van de aarde, en jullie en
de kristallen zijn dit nooit verleerd. Gebruik een fysiek kristal, of gebruik je kennis en intentie zoals eerst aan je doorgegeven:
beide methodes zijn even doeltreffend. Weet dat elk kristal een specifieke samenstelling, kleur en toon heeft: ook met die
afzonderlijke aspecten(kleur, toon) kun je veilig en comfortabel reizen en de dimensies verkennen.

Wij groeten je, in liefde en met respect, tot de volgende samenkomst, en we danken je dat je naar ons geluisterd
hebt en dat je jezelf het vertrouwen hebt gegeven om aan onze hand de rijken opnieuw te durven betreden.

> BRON <

In respect en liefdevol weten,
the Smiling team of loving Hearts

Lay-out by:
Marcelius
Vriendelijkheid

Your Intention is the Key

Door: Wendy Ebus
14 augustus 2021Luister naar jouw visioenen, want zij zullen het nieuwe tijdperk van Licht, Liefde en Vergeving brengen.

De herinnering dat we allemaal verbonden zijn, zal deze grote verschuiving teweegbrengen. Het is in het besef dat we allen één zijn,
en dat we in feite een soort familie zijn, dat er het grote ontwaken en de grote sprong voorwaarts is. Voorwaarts betekent in dit licht,
Kleintje, dat er mensen zijn die wachten om gehoord en gezien te worden, die grote vreugde zullen brengen. Diegenen die wachten
om het grootste wat de mensheid te bieden heeft te onthullen, en dat is VRIENDELIJKHEID. Vriendelijkheid voor iedereen, en voor
alles. Degenen waar we naar refereren zijn niet degenen die de barricades bestormen. Zelfs niet diegenen die vlak achter de
poortwachters staan. Maar zij die zacht en mild zijn, en vriendelijk.

Vriendelijkheid is een van de eigenschappen van dit menselijk ras dat in ieder mens is blijven hangen. Ieder mens maakt deze
dagelijkse keuze, om te handelen of te reageren met vriendelijkheid, of het nu in woorden, daden of gedachten is. O ja, zelfs
vriendelijkheid in je gedachten zal grote verandering teweegbrengen. Zie je, kleintje, het hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Vriendelijkheid is datgene waarvan jij de vibratie draagt, het is een van de Menselijke eigenschappen, zogezegd.
Handelen met vriendelijkheid, brengt overvloed in alle dimensies teweeg. Dat is iets wat jullie allemaal
gaan ontdekken.

Let op jouw verwachtingen, kleintje, want ze staan op het punt uit te komen. In feite zullen alle verwachtingen uitkomen,
want er zijn vele dimensies waarin slechts één persoon kan vertoeven. Een ziel, of persoon, kan op veel verschillende plaatsen
vertoeven, en er maar één uitkiezen, die ‘dit leven’ wordt genoemd. Maar dit leven is zo, zoveel meer! Het heeft zoveel aspecten!
Dit leven heeft zo’n overvloed aan verscheidenheid, zodat het de mens meer dan één leven kost om de meeste ervan te ontdekken.
In feite heeft het de mensheid duizenden jaren gekost, en nog steeds zijn er enkele wonderen, zoals jullie het noemen, op Aarde. Wij
noemen het liever de vele dimensies van deze Aarde, of de gezichten van de Aarde-Moeder.

Deze Aarde is op een bepaalde manier een geschenk, niet alleen voor hen die erop wonen, maar ook voor ons, de toeschouwers. Er valt
veel te leren van deze bijzondere Aarde en van de handelingen van haar bewoners daarop. Inderdaad, niet alles is goedheid, maar er is
een grote uitbreiding. En op het einde, zal alles wat overblijft, vriendelijkheid zijn. En alles zal goed zijn.

Wij verlaten jullie met grote liefde en vertrouwen en zeggen jullie vaarwel.

The Smiling Team of Loving Hearts

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius
Het eind van polarisatie

Door: Wendy Ebus
13 augustus 2021

Thuis Planeet

Liefste,

Allereerst willen we je laten weten dat alles goed is. ALLES IS GOED.

We weten dat jullie dat anders ervaren, maar wanneer je diep reikt en contact maakt met je echte innerlijk
dan voel je deze waarheid: alles is weer goed. De effecten van de handelingen van hen die deze situatie (de shift)
probeerden te vertragen en dachten tegen te kunnen houden, zullen nog een tijd merkbaar zijn.

Je weet, de materie reageert altijd wat trager dan de energie.

Dat is onder andere omdat de energetische handelingen die een niveau van ontwikkelingen in gang zetten op een ander
vlak ontstaan, en daar als het ware gemaakt worden. Daarna moet de energie worden omgezet naar een vorm die jullie
in jullie nu nog derde dimensie kunnen ervaren. Tijdens dat omvormingsproces gaat de energie vorm zich aanpassen
aan de restricties van de derde dimensie, en wordt de tijdfactor ingevoerd.

Vandaar de vertraging in de materie.

Zij die energetisch met ons buiten de derde dimensie contact maken voelen de shift al langer en weten dat alles goed is gekomen.
Op kosmisch gebied was het altijd goed, op universeel gebied is er veel expansie ontstaan, op macroniveau is er veel geleerd en op
microniveau is er nog steeds de mogelijkheid om ervaringen uit te werken op zielen niveau. Weet dat elk levend wezen op jullie aarde
en op de aan deze aarde gekoppelde leerplekken (scholen als het ware) de kans heeft gekregen en nog steeds krijgt om te evalueren.
Weet dat er veel verschoven is en dat wij daar dankbaar voor zijn. Wij zijn opgetogen, kleintje, je hebt er geen idee van, als we kijken
naar alle ontwikkelingen die jullie mogelijk gemaakt hebben. Er is zo veel liefde en dankbaarheid voor jullie van ons.

Wij zijn in ons gadeslaan van jullie gezamenlijke inspanningen om samen met jullie aarde in een dualiteit gerichte omgeving naar
een  nieuwe eenwording te ontwikkelen zelf ook veranderd. Naarmate jullie, reizigers uit alle uithoeken van ons universum en
ver daarbuiten, meer samenwerken en één worden, golft er een eenzelfde proces door dit universum.

Wij zijn jullie zo dankbaar hiervoor.

Nu, de zaken waar jullie op micro niveau nog steeds aan werken om tot eenwording te komen: jullie meest recente uitdaging
heeft tot een ongekende polarisatie geleidt, en deze keer, wereld wijd. Weet, dat jullie dit zelf gecreëerd hebben. Jullie zijn
de laatste tientallen jaren zover gekomen: jullie zullen deze onhoudbare situatie van polarisatie het hoofd bieden. Jullie
vinden telkens opnieuw wegen die naar eenheid leiden, die weglopen van de weg naar polarisatie.

Jullie zijn zo ongelofelijk creatief!

Daar waar polarisatie bewust de rug wordt toegekeerd ontstaat de nieuwe wereld.
In liefde, met grote dankbaarheid, en veel plezier, groeten wij,
Seraphis Bay and the Smiling Team of Loving Hearts

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius
The Spirit of Joy


Door: Wendy Ebus
12 augutus 2021Laat ons jullie deelgenoot maken van hetgeen wij voelen en ervaren wanneer we jullie gadeslaan, nu, in jullie
tumultueuze periode van omwentelen, van loslaten en losbreken van gevestigde waardes, losmaken van gedachtepatronen.

Wij slaan jullie gade en juichen bij elke keten die losgewrikt wordt. Elk woord dat wordt geuit vanuit een heldere intentie wordt
door ons onderstreept en gedragen, elke gedachte aan wat zou kunnen zijn wordt door ons gevierd. Wij kijken met bewondering
en verbazing naar jullie: we wisten dat jullie vastbesloten waren, maar dit hadden we niet verwacht. Jullie hebben elkaar gevonden!
Niet alleen is de verbinding met ons sterker dan ooit eerder is geweest, maar jullie onderlinge verbinding is groter en sterker dan ooit
tevoren. Dit is zoals jullie het afgesproken hebben, dit wordt zoals jullie en wij het ons samen voorgesteld hebben.

De kleuren die wij zien wanneer jullie vanuit een pure emotie handelen!

Het gezang dat wij horen wanneer jullie woorden van kracht en compassie spreken. De daden die jullie stellen, dagelijks, klein en groot,
gezien en onopgemerkt, staan in lichtend schrift geschreven en worden door ons allen als het ware keer op keer gelezen. Jullie doen
het zo goed! Je hebt geen idee, hoe mooi jullie zijn in jullie krachtoer die jullie gezamenlijk neerzetten. Het licht dat jullie
weerkaatsen en aanvullen met je eigen trilling en frequentie, vult alle uithoeken van dit universum. De expansie
is enorm en kent zijn weerga niet.

Dat zijn woorden, die jullie zouden gebruiken om te omschrijven wat wij ervaren.

Jullie grootste prestatie op dit moment is dat jullie bij jezelf blijven. Dat je kunt luisteren naar je eigen hart, naar je innerlijke stem,
en dat je durft te vertrouwen op je eigen innerlijk weten. Dáár ligt jullie grootste krachttoer! Want jullie houden op deze manier de
verbinding met thuis in stand, ondanks alles. Jullie vinden manieren, telkens weer opnieuw, en telkens meer dan de dag ervoor, om
contact te maken met je Zelf, met ons, en vooral met elkaar. De kleuren die ontstaan wanneer jullie deze gezegende verbindingen
maken, in de energie, van hart tot hart, zijn weergaloos en onbeschrijfelijk. Het is als kijken wij naar een onafgebroken kleurige
en wervelende lichtshow, en jullie verlichten hiermee het hele universum.

Weet dat dit slechts het begin is. Wij zien al wat gaat komen, daar waar jullie je nog in de uren voor de dageraad bevinden.
Weet, dat nu de zon opkomt! Stralender als ooit tevoren.

Wij groeten jullie, in allesomvattende Liefde,

The Smiling Team of Loving Hearts

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

Zonne energie

Door: Wendy Ebus
12 augustus 2021

Kunnen jullie me wat aanknopingspunten geven aub? Het lijkt allemaal zo rommelig, mistig, vreemd. Ik voel wel dat we
onderweg zijn, maar ik voel niet of we al dan niet ergens aankomen, of gaan aankomen, waar we graag willen uitkomen.

(Ik zie en voel de energie van de Ierse zonnegod, Lugh)
De zon is in dit hele proces de beslissende factor.

Natuurlijk ook hoe jullie uiteindelijk om leren gaan met de nieuwe energie en de nieuwe omstandigheden, maar de beslissende
factor is de zon. Het licht van de zon bevat doorslaggevende coderingen, die eenieder die openstaat voor nieuwe of zelfs alleen
maar andere ideeën, en die de zonne-energie tot zich kan laten komen, zullen raken en beïnvloeden. Het licht en de coderingen
zijn van invloed op de pijnappelklier van jullie mensen, maar ook op de gesteldheid van elk ander levend wezen op jullie aarde, en
niet in het minst op het water, de levensbrenger zelf.

De zon bevat imprints als het ware van hoe jullie toekomst (op aarde) zoals jullie hem voor ogen hadden aan het begin der tijden.
De zon stuurt als het ware geheugensteuntjes, voor hen die even waren vergeten waarom ze juist in deze periode naar deze aarde
zijn gekomen. Want, echt, jullie hebben wel degelijk ervoor gekozen om juist nu hier te zijn, vergeet dat niet. Twijfel niet aan de
prachtige en complete orkestratie van ons universum en dit grandioze spel. Je was er zelf deel van, net als wij. Jullie in de
spotlights, wij achter de schermen, maar altijd samen, altijd verbonden.

De zon en haar licht brengen ook deze verbinding opnieuw tot stand, en weet, dat wanneer deze in deze huidige omstandigheden
tot stand komt, die nooit meer verbroken kan worden. Laat dat jou nu tot troost en steun zijn. Weet dat deze verbinding, die nu
nog zo beperkt is, ook al heb jij dat heel anders ervaren, in de heel nabije toekomst veel completer en zo onvoorstelbaar veel
omvattender gaat worden. Deze periodes van onrust zijn, zoals zovelen al hebben gezegd, echt en inderdaad de laatste
stadia van het opruimen en weghalen van de vertroebelde denkbeelden.

Vrees niet, want deze denkbeelden en alles wat ermee samenhangt zal als in één grote windvlaag van de aardbodem
weggeblazen worden. Er zal niets van overblijven, niets meer wat zal herinneren aan deze chaotische periode. Zelfs verlies
zal geen blijvende herinnering zijn. Hoe kan het anders, nu de aarde klaar is om opnieuw geboren te worden, hoe kan het anders,
dan met een schone lei te beginnen. En ja, jullie zullen erbij kunnen zijn, iedereen en alles, die nu op deze aarde in een stoffelijke
vorm verwijlt, zal de kans krijgen om mee over te gaan, om de grote windvlaag te doorstaan en gezuiverd te worden.

Ook hen die geen toekomst zien, zullen na de grote opruiming als het ware uit een diepe slaap ontwaken, om dan tot de ontdekking
te komen dat ze gedroomd hebben. Maar jullie, die hele kleine groep die zich nu in deze woeste storm staande houdt en die weet wat
er aan de hand is, jullie zullen de weg gaan wijzen en het voortouw nemen. Niet omdat jullie willen leiden, maar omdat je dat vanuit je
hart doet. Omdat je gewoon gaat doen wat je graag wilt gaan doen. Omdat je precies dat gaat doen en gaat zijn zoals je wilt, zoals je
altijd al hebt willen zijn en doen. Betekent dat dat wensen gaan uitkomen, zul je vragen.

Ja en nee.

Wensen die vanuit je ziel komen, oh ja, die worden vervuld, geen twijfel mogelijk en onstuitbaar. Maar de wensen die vanuit
deze chaos ontstaan, en vanuit angst, onvrede of andere ego gerelateerde (wanhoop, opgeven etc) gevoelens, nee, die
wensen worden niet vervuld. Maar beter dan dat, ze zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen, net zoals deze chaos
zal verdwijnen.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius
Water

Door: Wendy Ebus
11 augustus 2021

De onderstaande boodschap kwam van Sula of Sulis in 2014. Sulis staat
bekend als een watergodin uit zowel de keltische als de romeinse mythologie.
Sulis

Luister, lieverd, het is heel eenvoudig:

Water is de essentie van je kernwezen, water is de levenskracht van je energie, en in water vind je de antwoorden die je in dit
leven moet onthullen.Het is in deze tijd dat we kunnen communiceren, want de maan heeft een perfecte alliantie met de zon,
om de water-energie te verbinden met de aarde en haar wezens. Water heeft een speciaal plekje in je hart, nietwaar? Meer
dan andere elementen? Je begrijpt de ware aardvan water en de wezens die erin leven, want je maakt al heel lang deel uit
van deze levensvorm (van 'tijd'). In de buurt van de Zee kun je de laatste laatste stukjes van de sluier loslaten... maar
tegelijkertijd, wanneer de sluier volledig is opgelicht, kun je jezelf beschermen in de Oorsprong van al het Water.
Gebruik het om je welzijn op deze aarde te verbeteren. Het is een geschenk dat je in dit leven hebt verdiend
en waarmee je bent gekomen.

Het houdt je energie op een constante trilling, wat er ook aan de buitenkant naar je wordt gereflecteerd. Je zult
acties kunnen zien voor wat ze zijn, neutrale acties, en geen actie (van de mensheid) zal meer onbalans veroorzaken.
Er was een tijd in Atlantis dat dit de juiste manier was voor de priesteressen om zichzelf te versieren voordat ze de tempels
verlieten. Het was niet om te beschermen, maar om de lijn vast te houden met de energie die hen leidde en leidde. Dit
energieschild bevatte het Heiligste van het Heiligste, de Essentie van Water, als een energetische afdruk.

Elke Priesteres werd getraind om deze vibratie te dragen. Elke Persoon was zuiver van hart en van intentie. Dit was een vereiste.
Maar om jezelf te beschermen met de essentie van water was een vrije keuze, en het werd als een eer beschouwd in jullie gebied.
Daarom konden we heel gemakkelijk onze communicatie onderhouden en er was een grote harmonie toen we samenwerkten met
de priesteressen van de Tempel van kennis. Om jezelf en je energie te beschermen met de energetische afdruk van het Heilige
Water, de Essentie van Water, roep je het licht van de Maan aan.

Want haar koele reflectie staat voor afbuigen, niet betrokken raken. Combineer de zachte koelte van het licht van de maan met de
afdruk van helder, kristalhelder water: eeuwig levend, altijd verjongend, altijd vindingrijk en alwetend. Dit is jouw essentie: water is jouw
essentie. Stem nogmaals af, met de hulp van de maanenergie om je energie op je vlak te leiden, met deze ware Essentie-kernenergie van
je wezen. Dan, wanneer je de verbinding kunt voelen en wanneer je je kunt herinneren dat we allemaal één zijn, dat Alles één is, vraag
dan gewoon om die Kernenergie om uit je hartchakra te steken en een torusachtige vorm van wervelende energie rond je fysieke
EN energetisch lichaam.

Dank de Maan voor haar begeleiding in dit proces en eer jezelf als een goddelijk deel van de Schepping. Verbind je met de
water-energie in volkomen vertrouwen en met groot respect: want water heeft een heel specifieke rol op je vliegtuig en
vertrouwt op je kennis, herinnering eraan. Houd met heel je hart van deze waterenergie, en je schild, zoals jij het
noemt, zal moeiteloos op zijn plaats vallen.

Roep mij aan, Sulla, en denk aan je Oorsprong, de aardemoeder draagt je, de godin van het water leeft in je.
Met liefde zo overvloedig als het water op jullie Planeet en het water in het hele Universum,

Sulla.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius