MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen


Platform


Platform met 25 inspirerende artikelen door diverse auteurs
Heeft u informatie of een mooi artikel wat aansluit bij deze website, dan bestaat de mogelijkheid om deze aan te leveren voor plaatsing.
Het is belangrijk om in deze tijd van veranderingen te delen om zo de inzichten te vergroten naar hoe het ook ''anders kan'' maar vooral
beter. De positieve verandering in deze tijd gaat gestaag en de groep wordt steeds groter en dit gaat de ommekeer in werking zetten.
De tekenen zijn zichtbaar maar vooral ook voelbaar. Laten we samen groeien naar de nieuwe tijd, ben jij er klaar voor? Wij en
vele anderen wel. Wees welkom.

- Marcelius -
Goddelijke Vereniging


Door: Ramona Lappin
29 september 2022HEILIGE GODDELIJKE UNIE, Heilige Drie-eenheid & Grail Activaties hebben alle resterende genderomkeringen
splitsingen, oorlogen en vervormingen, valse percepties en projecties, gedachtevormen en overtuigingen, opgeruimd
die het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke uit elkaar hielden, en in oorlog met elkaar, evenals ons in ongezonde patronen,
gedragingen en manieren hielden om met elkaar en het hele leven overal om te gaan, vastzittend in vervormd Polariteitsbewust
zijn en afscheiding. Dit maakt het mogelijk dat onze oude - Sjablonen en Blauwdrukken nu volledig worden opgeruimd en gereset
als onderdeel van deze Kosmische Bewustzijns- en Paradigmaverschuiving, die de Kern vormt van onze Ascentie en Volledige Reset
van onze Realiteiten.

De geest heeft zich eindelijk overgegeven aan de wijsheid en liefde van het Hart! Het Goddelijke - Mannelijke heeft zijn Liefde en Hart
aangeboden aan het Goddelijke Vrouwelijke, terwijl zij steeds zachter opstaan en verdiepen in Pure Ware Goddelijke Bron Liefde als
EÉN de Heilige Drie-eenheid Graal en Diamant Codes opnieuw voortbrengen over de Rastershet nieuwe 12/13D Diamond Grid
Systeem en Organische Creatrix Veld ontsteken. Het einde van de oorlog tussen de geslachten. Het einde van vervormd
Polariteitsbewustzijn en op angst gebaseerd
leven, denken en ervaringen!

ONS ALLEMAAL BEVRIJDEN!

HALLELUJA!!

Dit gaat allemaal over een totale verschuiving in de perceptie van hoe we de wereld zien, onze gespeelde rollen
en hoe we ons tot elkaar verhouden. We claimen onze kracht volledig opnieuw terwijl we ons herinneren hoe we dit
alles op alle manieren samen creëren als ÉÉN de hele tijd met elk woord, gedachte, gevoel, geloof en actie die we onder
nemen. De nieuwe Organische Ascentie Werkelijkheden en Edenische/ Paradijselijke codes en sleutels worden bewaard in
ons eigen Multidimensionale DNA en Bewustzijn, dat nu onze oude toekomstige - herinneringen in een mum van tijd volledig
doet ontwaken. Allemaal door ons eigen - proces van Zuivering, Alchemisatie en Transformatie, in lijn door onze Belichaming en
de Frequentie die we vasthouden met deze Werkelijkheden terwijl onze ware geschiedenisverslagen nu volledig worden ontstoken
en opnieuw worden herinnerd
vanuit diep in
ons.


Dit lost alle valse bewustzijns- en geschiedenisrecords / lagere DNA-coderingen, kunstmatige en anorganische - systemen, inserts,
implantaten, zegels, membranen, creaties, negatieve entiteiten, structuren, materialen, systemen, AI, signalen en architectuur op,
samen met alle valse herinneringen en valse Akasha van de oude omgekeerde realiteiten en kunstmatige matrix holografische
overlays. Het opruimen van eventuele omkeringen, lagere DNA-coderingen, gedwongen fok- en hybridisatietrauma's, en
nu volledig genezen van de Moeder-Kind-binding en DNA-RNA-coderingen, wat ons in staat stelt ons innerlijke
Kind te genezen en naar goddelijke unie binnen en buiten te komen, allemaal onderdeel
van het Collectieve
Ascentie
proces.


Deze enorme tijdlijnen realiteitsinstorting voltooit nu samen met de omgekeerde beperkende valse
gedachtevormen, en overtuigingen - programma's, projecties en percepties, waarop ze waren gebaseerd.
Het opruimen van de Collectieve - Psychose en op angst gebaseerde programmering terwijl we overschakelen
naar op liefde gebaseerd Bewustzijn en de Tri-Wave stroom van het nieuwe Diamanten Raster allemaal onderdeel
van het nieuwe Kosmische - Bewustzijn omroep-systeem, waarvan wij de ankers en zenders zijn, dat gebaseerd is op
Liefde, Vrede, Vreugde, Harmonie, Gelijkheid, Balans en Eenheid. Het nieuwe Kosmisch Bewustzijn omroepsysteem en
netwerk dat telepathische verbinding en communicatie over tijd en ruimte onmiddellijk mogelijk maakt, maakt ook deel
uit van het Cosmic Emerald and
Diamond Grid Net
work.


Eeuwige liefde

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Breng Licht en Bewustzijn naar het
Ascensieproces van de Aarde


Door: Onenessofall
28 Augustus 2022
Beste lezers, we zijn blij dat we ons opnieuw kunnen verbinden met jullie die ervoor hebben gekozen om jullie
licht en bewustzijn naar het ascensieproces van de aarde te brengen. Weet dat als je deze berichten leest en je ermee
verhoudt, we naar je verwijzen. Vertrouw erop dat je doet waarvoor je gekomen bent, zelfs als het lijkt alsof je gewoon een
gewoon leven leidt. Veel studenten van de waarheid worden gaandeweg geprogrammeerd om te geloven dat spiritueel werk
alleen bestaat uit channeling, handen op tafel werk, helende riten, en rituelen etc. en deze dingen, kunnen er facetten van zijn.
De realiteit is echter dat Lichtwerk precies is wat het
zegt dat het is werken om Licht vast te houden.

Vertrouw erop dat het Goddelijke Plan springlevend is ondanks wat een regressie van het wereldbewustzijn lijkt te zijn. De chaos
dient om het ontwakingsproces "op gang te brengen" voor velen die een onkrachtig leven blijven leiden nooit vragen stellen of
voor zichzelf denken, en alles geloven wat hen wordt verteld, als de persoon die het vertellen doet een positie van autoriteit
bekleedt op het gebied van overheid, religie,
onderwijs of medische gebieden.

Hun blootstelling aan acties die een weerspiegeling zijn van dichte en lang verborgen negatieve energieën zorgt
ervoor dat ze voor het eerst daadwerkelijk problemen erkennen die ze altijd hebben gekozen om te negeren
of te ontkennen ten gunste van, comfortabel blijven leven in hun gekozen geloofs-systeem, terwijl ze
nooit de status quo in twijfel trekken die ze lang hebben geaccepteerd als normaal en correct.

Iedereen, niet alleen de selecte paar die heiligen, wijzen of goeroes worden genoemd, zijn bekrachtigde
wezens van Licht in verschillende - fasen van ontwaken tot de realisatie hiervan. Sommigen zullen meer levens
nodig hebben die in driedimensionale energie worden geleefd en sommigen hebben deze bewustzijnsstaat al bereikt
maar allen zijn op een reis van voortdurende spirituele bewustwording, ongeacht hoe ze op dit moment hun leven leiden.
Het kan niet anders, want ONEness is
de enige realiteit en is
oneindig.

Wanneer de eerste vonk van echte waarheid raakt en zich opent in bewustzijn veroorzaakt dit een periode waarin de persoon zich
emotioneel en mentaal getraumatiseerd voelt. Dit kan niet worden vermeden omdat er een verschuiving is geweest in hun bewust
zijns-staat en de ervaring van het plotseling realiseren dat alles wat hen werd geleerd en waarin ze hun geloof hebben gesteld
vals is, verbrijzelt het fundament dat ze hebben gebouwd en afhankelijk zijn van het achterlaten van hen spartelend in
verwarring die snel verdwijnt naarmate
het bewustzijn zich blijft
ontvouwen.

Veel dingen wachten in de coulissen, die zich spoedig zullen manifesteren en steeds meer zullen helpen
ontwaken uit de eonen lange sluimer die ze hebben doorstaan in de overtuiging dat ze slechts fysieke lichamen
waren, mensen die slechts één leven leidden en onderworpen waren aan alles en nog wat "slecht". Vergeet nooit dat
allen Goddelijke - Wezens zijn, uitdrukkingen, van één alomtegenwoordige, almachtige, alwetende God. We hebben dit
vaak gezegd, maar de huidige tijd vraagt, om een herhaling ervan. Weersta niets. Het is niet jullie taak als Lichtwerkers om
de wereld te redden met driedimensionale oplossingen. Jullie taak en wat jullie kwamen te doen als geëvolueerde individuen
is om het - Licht vast te houden door het Licht te zijn. Omdat er maar ÉÉN - Bewustzijn is, helpt en verheft het Licht dat je in je
bewustzijn hebt automatisch degenen die dichtbij
of veraf in staat zijn om zich af te
stemmen op diezelfde
energie.


Geniet van de gewone dingen van het leven. Neem de tijd, om een glas wijn te drinken, een goed boek te lezen, te lachen met
vrienden of in de natuur te wandelen, en met de bomen te praten. Deze dingen zijn net zo - spiritueel als in de kerk zitten
luisteren naar andermans concepten van waarheid of deelnemen aan gebeden die smeken en smeken. De energie
van vreugde is van een veel hogere resonantie dan die van "Ik heb het niet. Geven, geven, geven. Arme ik."
Wees je bewust van je gedachten terwijl je je dag doorbrengt en blijf zo goed mogelijk verankerd
in de waarheid. Energie wordt altijd aangetrokken door energie waarmee het zich kan
afstemmen, omdat energie altijd op zoek is naar eenheid en heelheid
ongeacht hoe dicht of licht
de energie kan
zijn.

De energieën belichaamd in het collectieve bewustzijn van de wereld worden aangetrokken als energie
die in het bewustzijn van individuen wordt gehouden. Een persoon die overdreven bezorgd en angstig is over
gezondheid en ziekte, zal automatisch - gedachten en overtuigingen over gezondheid en ziekte aantrekken, vaak
voor zichzelf creëren. Een persoon die - voortdurend denkt, zich zorgen maak,t en macht geeft aan kwesties van geld,
zal ook concepten overtuigingen en ervaringen van gebrek en beperking en zelfs overvloed aantrekken. Driedimensionale
dualiteit. Het is hetzelfde voor alle overtuigingen relaties, veroudering enz. Onthoud altijd dat de driedimensionale gedachten
die naar en - door je heen kunnen stromen - nooit persoonlijk van jou zijn ongeacht, hoe intens ze als de jouwe voelen. Velen van
hen vertegenwoordigen gewoon oude gewoonten omdat de geest - door levens heen is getraind om bepaalde soorten gedachten
te denken.

De kracht ligt niet in het verwerpen van ongewenste gedachten, maar eerder in de wetenschap dat de enige echte gedachten die
persoonlijk van jou zijn Gods gedachten zijn - overvloed, gezondheid, harmonie vrede, vreugde, volledigheid, liefde, enz. Spreek
tegen je - geest en laat het een partner - worden in plaats van iets dat moet worden weerstaan. Gedachten, waarvan sommige
je soms kunnen choqueren terwijl je je dag doorbrengt, hebben alleen de realiteit en kracht die je ze geeft. Velen proberen
alle gedachten te blokkeren tijdens het mediteren, wat onmogelijk is, en ervoor zorgt dat de persoon zijn meditatietijd
alleen maar besteedt aan het blokkeren van gedachten. Bemiddel in partnerschap met je geest wat een weg van
bewustzijn is. Praat ermee, laat het rusten en luister met je mee, niet tegen je terwijl je wacht op stil
bewustzijn van je eenheid
met God.

Laat het proces toe lieverds, weet altijd dat er een groter beeld zich ontvouwt anders dan waar schijn van
kan getuigen. Je hogere zelf is verantwoordelijk voor je evolutie en weet waar je klaar voor bent en wanneer en
zal geen ervaringen toestaan, waar je nog niet spiritueel op voorbereid bent in je evolutionaire - reis. Vertrouwen
wetende dat de aarde geen materiële - wereld is gevuld met pijn, problemen en slechte mensen, maar in werkelijk
heid een spiritueel universum is dat bevolkt is met, zonen en dochters van God is altijd geweest, en zal dat altijd zijn.
Evolutie is het proces van
ontwaken hier
voor.


EÉN alomvertegenwoordigt, almachtig
en alwetend Bewustzijn zoals JIJ.

> BRON <

In de vrijheid van de Goddelijke
Werkelijkheid zijn wij de Arcturische Groep

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

CO-CREATIE VAN EEN VERSCHUIVING
NAAR GODDELIJK BESTUUR


Door: Patricia Cota-Robles
8 Juli 2022
Dit is een krachtig moment voor de mensen in de Verenigde Staten van Amerika. We worden geroepen tot een
hogere dienst en we krijgen de kans om de richting waarin dit land gaat te veranderen. Tijd is van essentieel belang
en om dit land haar Goddelijke Bestemming te laten vervullen, moeten we nu handelen. We moeten betrokken raken
en we moeten reageren op de innerlijke - ingeving van ons hart die het refrein lijkt te blijven herhalen: "Uw tijd is nabij."

Wanneer we naar het nieuws kijken of de krant lezen, lijkt het alsof alles op deze planeet uit de hand loopt en uiteenvalt
in een afgrond van chaos en verwarring. Het lijkt alsof de mensen in machtsposities die geassocieerd zijn met regeringen,
de rechtbanken, bedrijven, energie, religies, de media, financiële instellingen medische en farmaceutische belangen en de
meeste andere instellingen, die het leven van mensen diepgaand beïnvloeden, de weg kwijt zijn. Ze zijn bezweken voor de
verlammende greep van hun op angst gebaseerde gefragmenteerde menselijke ego's ook al is dit aspect van de gevallen
persoonlijkheid van de Mensheid nu achterhaald. Ze hebben zich ingekocht in de illusie van gebrek en beperking.
Velen van hen geloven oprecht dat ze moeten liegen, bedriegen, stelen en doden om te overleven. Deze
mensen zijn toegewijd om te doen wat ze denken dat nodig is om hun macht te behouden.

Het is moeilijk voor de gemiddelde persoon om te doorgronden hoe we ooit uit deze puinhoop zullen komen.
Het lijkt een onmogelijke taak en het lijkt alsof onze nederige inspanningen zinloos zijn in het licht van zo'n krachtige
tegenspoed. Gelukkig leiden onze alwetende, almachtige, alomtegenwoordige Vader-Moeder God de Hemelse Schare
en belichaamde Lichtwerkers op Aarde om elke persoon, op deze Planeet te helpen, begrijpen dat NIETS VERDER VAN
DE WAARHEID KAN ZIJN!!!

We zijn geen waardeloze zondaars of wormen in het stof. Wij zijn geliefde zonen en dochters van God, en ALLES wat onze
Vader-Moeder God heeft is van ons. We bevinden ons op dit moment op het fysieke gebied van de Aarde om te leren hoe we
onze creatieve vermogens van denken en voelen kunnen gebruiken om cocreators te worden met onze Goddelijke Ouders. Ons
werd de gave van vrije wil gegeven, zodat we vrijwillig onze gedachten en gevoelens zouden gebruiken om nieuwe patronen van
Goddelijkheid in de fysieke wereld van vorm te cocreëren, waardoor het Koninkrijk der Hemelen op Aarde werd uitgebreid. Als
kinderen van God zijn we machtiger dan we weten.

Hoe ver die Waarheid ook verwijderd is van onze bewuste geest en geheugen, ze pulseert nog steeds in de genetische
coderingen van ons Goddelijk Potentieel. Het enige wat we hoeven te doen om deze Heilige Kennis naar de opper
vlakte te brengen is onze IK BEN Aanwezigheid vragen om ons de Waarheid te openbaren van wie we zijn en
waarom we hier zijn. Om te veranderen wat er in de buitenwereld gebeurt, hoeven we NIET de strijd
aan te gaan met de krachten van onbalans. Die specifieke focus van onze aandacht zou ons
vermogen om de Vredesbevelende Aanwezigheid te zijn die we op dit moment
moeten zijn, verstoren. Het zou ons eigenlijk afleiden van het
vervullen van het
Goddelijke
Plan.


Buckminster Fuller zei ooit: "Om een bestaand paradigma te veranderen, heb je geen moeite om te
proberen het problematische model te veranderen. Je creëert een nieuw model en maakt het oude overbodig."

Dat is in wezen de hogere dienst waartoe we allemaal geroepen worden.

We moeten beginnen met te weten dat we ALLEMAAL Eén zijn. Er is geen 'wij en zij'. Elke ziel die zich negatief gedraagt,
is nog steeds een Zoon of Dochter van God, ongeacht hoe ver die ziel verwijderd is van het weerspiegelen van die Waarheid
in zijn of haar gedragspatronen. Bijgevolg is elke persoon op aarde onze zuster of broeder in elke betekenis van het woord. We
zijn onderling verbonden, onderling verbonden en onderling afhankelijk niet alleen met elke persoon op Aarde maar met elk facet
van het Leven in de hele Schepping.

Het is absoluut noodzakelijk voor ons om te onthouden dat elke man, vrouw en kind een vonk van goddelijkheid heeft die pulseert
in hun hartvlam. Als dat niet waar was, zouden ze niet kunnen bestaan. Als we onze aandacht richten op de Goddelijke Vonk in
ieders hart, begint deze zich uit te breiden en uit te breiden. Dit stelt hun IK BEN Aanwezigheid in staat om te integreren
in hun fysieke, etherische, mentale en emotionele lichamen.

De IK BEN Aanwezigheid, die ons ware GodZelf is, ziet altijd het grotere geheel. Dit aspect van onze Goddelijk
heid kent ons individuele doel en reden van bestaan. Zodra onze IK BEN Aanwezigheid integreert in ons
Aardse lichaam, is het in staat om onze gedachten, woorden, acties en gevoelens op nieuwe en
constructieve manieren te beïnvloeden. Dit zal resulteren in nieuwe gedragspatronen
die de Eenheid van het Leven weerspiegelen en het hoogste goed voor
alle betrokkenen.

In de Verenigde Staten van Amerika zitten we midden in onze tussentijdse verkiezingen. Vanwege het
Kosmische Moment is dit een van de belangrijkste verkiezingen waar we ooit mee te maken hebben gehad. De
Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid hebben aangegeven dat door dit verkiezingsproces een Goddelijk
Plan van monumentale proporties zich op Aarde ontvouwt. Om dit plan te laten slagen, is de betrokkenheid van elke Ontwaakte
Lichtwerker van vitaal belang en noodzakelijk.

De waarheid is dat fundamentele verandering nooit aan de top begint. Verandering van deze omvang begint met een verschuiving
van bewustzijn op het niveau van de basis en breidt zich uit tot een onstuitbaar momentum. Mensen aan de top die zich in machts
posities bevinden, hebben echter wel het vermogen om ravage aan te richten op deze Planeet en de Mensheid. Om deze reden
is het van cruciaal belang dat de mensen die in de Verenigde Staten van Amerika in functie worden gekozen, mensen zijn
die de Eenheid van het Leven en de Goddelijke Bestemming voor dit land begrijpen. Amerika is een anagram voor
de I AM RACE. Dit zal een ras van Godbewuste zielen zijn, een ras van mensen bestaande uit alle rassen,
alle religies, alle nationaliteiten, alle culturen en alle geloofsovertuigingen. Amerika is letterlijk
de microkosmos van de macrokosmos voor deze planeet.

Het IK BEN RAS zal een ras zijn van mensen die werkelijk de - Familie van de Mensheid - vertegenwoordigen
en samenleven in vrede, harmonie, vreugde, wederzijds respect en overvloed. Dit zal een - ras zijn van mensen die
genieten van de eenheid van onze diversiteit, mensen die leren en groeien door onze gedeelde ervaringen, voortdurend
werken aan het hoogste goed voor alle betrokkenen, cocreëren win-win situaties voor al onze - interacties met elkaar. Het
IK BEN RAS zal bestaan uit mensen die het Goddelijke Potentieel van de Mensheid modelleren zodat de hele Wereld het kan
zien. Dat is het Lot en het Goddelijke Plan voor dit land. Dit archetype voor de Familie van de Mensheid zal zich dan uitbreiden
totdat alle volkeren op deze zoete Aarde Eenheid en de Eerbied voor AL het Leven ervaren. Terwijl de IK BEN Aanwezigheid zich
door elke Hartvlam uitbreidt, zal de Mensheid erin slagen
de wonderen van de Hemel op Aarde te Cocreëren.

Het lijkt misschien alsof deze realiteit een luchtkasteel is of hooguit een verre mogelijkheid in de verre toekomst. Maar in Waarheid
hebben we het vermogen om dit Goddelijke Plan hier en nu te Cocreëren. Dit is geen kolossale prestatie, maar het houdt wel een
opzettelijke verschuiving in het Bewustzijn van de Mensheid in. De Wezens van Licht in de Rijken van Waarheid hebben
specifieke richtlijnen gegeven over wat Lichtwerkers kunnen doen om te helpen bij het cocreëren van dit uiterst
belangrijke facet van het Goddelijke Plan. Het is nooit de bedoeling van deze onbaatzuchtige dienaren
van God om onze vrije wil te verstoren, dus zullen ze ons niet vertellen op wie we moeten
stemmen of wat de uitslag van de verkiezingen zal zijn. In feite zeiden ze dat er
verschillende variabelen in deze verkiezingen zijn die kunnen
resulteren in een positieve uitkomst ALS de kandidaten
hun I AM Presence-heerschappij zullen
geven over hun gedachten,
woorden, acties en
gevoelens.


Wat Lichtwerkers over de hele Wereld in deze tijd gevraagd worden te doen, is de Open Deur zijn voor het
Licht van God. Ook al staat de Hemelse Schare in gereedheid, ze kunnen niet ingrijpen zonder onze toestemming.
Zodra we echter om hun hulp vragen, zullen de - sluizen van de Hemel - opengaan als antwoord op onze uitnodiging.
Vanwege de wonderbaarlijke - Activiteiten van Licht die zijn volbracht sinds de Geboorte van dit Decennium 2020-2030,
vibreren de Aarde en al haar Leven nu op de hoogste frequentie dan we hebben ervaren sinds onze val van Genade aeonen
geleden. Hoe moeilijk dit ook te geloven is, deze - verschuiving van vibratie - staat de Legioenen van Licht van Systemen van
Werelden buiten onze eerdere ervaring
toe om ons te helpen.

De Wezens van Licht smeken ons allen die in staat zijn om te stemmen in deze verkiezingen om te profiteren van deze ongekende
kans. Ze hebben ons gevraagd om de kandidaten te evalueren op basis van onze wijsheid en ons begrip, dan kunnen we onze IK
BEN Aanwezigheid om leiding en verlichting vragen. Na te hebben geluisterd naar onze innerlijke leiding, wordt ons gevraagd
om te stemmen op de persoon die resoneert in ons hart als degene die het hoogste goed en de Goddelijke Bestemming
voor dit land tot stand zal brengen. Dan, na het voltooien van het stemproces, kunnen we in ons hart bevestigen:
"Uw Wil, niet de mijne, geschiede."

Omdat we Eén zijn met de hele Mensheid, hebben we de mogelijkheid om als surrogaten te dienen namens
elke kiezer in de Verenigde Staten van Amerika. Dat is waar, ongeacht waar we ons op aarde bevinden. We hebben
de mogelijkheid om de I AM Aanwezigheid van elke kiezer te vragen om in te grijpen in zijn of haar stemproces, net zoals
we onze eigen IK BEN Aanwezigheid hebben gevraagd. Vanaf nu tot aan de tussentijdse verkiezingen hebben we de mogelijk
heid om de heilige ruimte te creëren voor de juiste en perfecte uitkomst van dit Goddelijke Plan. De Wezens van Licht hebben ons
een aantal zeer krachtige - affirmaties en aanroepingen gegeven. Dit zal de - Hemelse Schare - toestemming geven om op krachtige
manieren in te grijpen in dit verkiezingsproces
in de Verenigde Staten van Amerika.

Als we deze invocaties en affirmaties doen in de wetenschap dat we ons in bewustzijn verenigen met Lichtwerkers over de hele wereld
die ze met ons doen, zullen onze inspanningen duizendvoudig worden uitgebreid. Deze versterking van Licht is een geschenk van
zowel de Spirituele Hiërarchie als de Legioenen van Licht die ons vanuit andere Systemen van Werelden bijstaan. Ik zal deze
invocaties in de 1e persoon vermelden, zodat ieder van ons ze persoonlijk en tastbaar in ons eigen leven zal ervaren.
Tegelijkertijd roepen we deze Activiteit van Licht op namens de hele Mensheid. En we beginnen.  

AANROEPINGEN VAN DE GODDELIJKE REGERINGTerwijl ik diep en ritmisch in- en uitadem, absorbeer ik elke Heilige Adem in de Goddelijkheid van mijn Hartvlam.
Met elke Inademing reinig IK de cellen, moleculen, atomen en elektronen van mijn fysieke, etherische, mentale en
emotionele lichamen. Met elke Uitademing breid Ik Mijn Heilige Adem uit naar het fysieke gebied van de Aarde om
al het Leven te zegenen. Terwijl ik mijn aandacht blijf richten, op mijn Inademing en Outbreath, WORD IK opgetild in
de volledige omhelzing van mijn machtige IK BEN Aanwezigheid. Binnen de uitstraling van dit schitterende Licht geef
ik mijn lagere menselijke bewustzijn over aan de
perfectie van mijn IK BEN Aanwezigheid.

Op dit hogere niveau van Goddelijk Bewustzijn weet ik dat IK EÉN BEN met het Goddelijke Hart en de Geest van God.
IK BEN ook Eén met elke man, vrouw en kind op Aarde. Nu, binnen de omhelzing van de verenigde Hartvlammen van
de Mensheid, bevestig ik als Één Stem, Eén - Adem en Eén Bewustzijn van zuivere Goddelijke - Liefde: IK BEN een
Geliefd Kind van God, en ALLES wat mijn
Vader-Moeder God heeft is van mij.

Als surrogaat, dat namens de hele mensheid dient, roep ik de IK BEN Aanwezigheid, van elke persoon aan
om de Drievoudige - Vlam in hun Hart uit te breiden. Ik kniel in herkenning van het Licht van de Kosmos
en ik trek de Vlammen tevoorschijn die de Drievoudige - Activiteit, van het Leven vertegenwoordigen,
zoals geïllustreerd door de Heilige Drie-eenheid in de Drievoudige Vlam die pulseert in ieders Hart.

Ik roep de Blauwe Vlam aan, die de Goddelijke Kracht van mijn Vader God vertegenwoordigt.

Ik roep de Roze Vlam aan, die de Alomvattende - Goddelijke Liefde, van mijn Moeder
God, de Heilige Geest, vertegenwoordigt.

Ik roep de Geelgouden Vlam aan, die de Goddelijke Verlichting en Eenheids
bewustzijn van de Zonen en Dochters van God vertegenwoordigt.

Geliefde Vader-Moeder God, kom nu en bevestig jullie rechtmatige autoriteit in Mij
en in de hele Mensheid. Laat ons zien hoe we deze perfect uitgebalanceerde activiteit
van Kracht, Liefde en Eenheidsbewustzijn dagelijks, en elk uur in ons leven eerbiedig en
nederig kunnen uit
drukken.


Nu, binnen de Goddelijke Balans van mijn Hartvlam, verordonneerde ik:

O Allerhoogste Licht, Ik erken jullie in al het Leven. Ik geef dankbaarheid aan de glorieuze Kosmische,
Galactische en Geascendeerde Wezens terwijl ik hen en de grote Engelenschaar aanroep om de energie te
versterken die IK nu vrijgeef om te helpen bij de vervulling van het Goddelijke Plan voor het manifesteren van
goddelijke regering. Moge dat Licht zich uitbreiden, en uitbreiden terwijl het door het Universum - reist, waarbij
de grenzen van het - Koninkrijk der Hemelen op Aarde, steeds verder worden verbreed, in vervulling van Gods Wil.

Geliefde Aanwezigheid van God de Bron van Alles Wat Is Ik hou van jullie en aanbid jullie. Ik erken u als de eigenaar
en gever van mijn Leven, mijn intelligentie, mijn substantie, mijn alles. Verzegel mij in de Kracht, Liefde en Eenheid
Bewustzijn van Mijn Drievoudige Vlam. Laat jullie Licht en Liefde voor Mij ontbranden, zodat Ik altijd het Pad van
Licht kan bewandelen. Bewaak en bescherm me. Leid en leid me. Geef mij de Verlichting van de Waarheid die
mij ZAL BEVRIJDEN. Help me om te allen tijde jullie Goddelijke Liefde in actie te ZIJN. Steun je Liefde
door mij heen om al het Leven dat
ik contacteer te zegenen.

Ik wijd deze Activiteit van Licht aan de manifestatie van Goddelijke Regering een Regering VAN de IK BEN
Aanwezigheid, DOOR de IK BEN Aanwezigheid, VOOR de IK BEN Aanwezigheid, van elke persoon, op Aarde.
Ik roep nu specifiek de IK BEN Aanwezigheid, aan van elke persoon die nu of ooit geassocieerd zal worden, met
de Regeringen van de Aarde. Dierbaren, ik vraag jullie om in hun bewuste geest, en hun Hartvlam het deel van het
Goddelijke - Plan op te nemen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn of zullen zijn. Openbaar door de Vlam van Verlichte
Waarheid het Goddelijke Doel en Plan voor elk van de posities die zij zullen bekleden en geef elke persoon de Spirituele
Moed en Het Verlangen om dat
plan perfect te vervullen.

Nu geliefde legioenen van Licht laat de Kosmische Vlam van Gods Wil door elk van deze zielen gaan en ruim elke destructieve
activiteit van hun eigen vrije wil op die zich zou kunnen haasten om te proberen hun bewuste verlangen om Gods Wil te doen
te belemmeren. Help hen gehoorzaam te blijven aan de Wetten van Harmonie en om te ALLEN TIJDE God in actie te ZIJN.
Verzegel alle regeringsposities individueel en collectief in de uitstraling van Gods Wil. Ik roep nu de Legioenen van
Licht in heel Oneindigheid aan om hun volledig verzamelde momentum van Liefdevolle en Verlichte Gehoor
zaamheid aan Gods Wil te richten op de gedachten, woorden, daden en gevoelens van alle
mensen die geassocieerd zijn of zullen worden met de Regeringen van de
Wereld op nationaal,
staats en lokaal
niveau.


Door de Kracht en Aanwezigheid van Mijn Vader-Moeder God, verordonneerde Ik dat de
Goddelijke - Regering ZICH NU zal manifesteren en dat de hele Mensheid de Wil van God zal
volgen bij het vervullen van het Goddelijke Plan voor deze gezegende Planeet en haar hele Leven.

> BRON <

God zegene je
Patricia Cota-Robles
Tijdperk van Vrede

Lay-out door:
Marcelius

2022 - DE MYSTIEKE MAAND MEI


Door: Patricia Cota-Robles
1 Mei 2022
Belangrijke veranderingen hebben onlangs plaatsgevonden in ieders Aardse Lichaam als gevolg van de krachtige
instroom van Licht die we allemaal hebben ervaren sinds het begin van 2022. Onze IK BEN Aanwezigheid heeft
ieder van ons geholpen bij het assimileren van deze veranderingen op cellulair niveau. Nu zijn we in staat om
veilig de ongelooflijke golven van Licht te ontvangen waarmee we gezegend zullen worden gedurende wat
de Hemelse Schare "De Mystieke Maand Mei" noemt.

In de hemelse gewesten wordt mei beschouwd als een mystieke maand vanwege alle speciale gebeurtenissen
die zich in mei voordoen. Deze gebeurtenissen omvatten Goddelijke Interventie, uiterlijke wereldvieringen en Hemelse
Gaven van Bovenaf. De Hemelse Schare zei dat dit jaar na de monumentale instroom van de Opstandingsvlam die we hebben
ontvangen sinds de opening van het - Equinox - Portaal op 20-21 maart, de kansen waarmee we in mei gezegend zullen worden
ons op positieve manieren dieper zullen beïnvloeden dan ooit tevoren.

1 mei wordt over de hele wereld gevierd als De Hemelvaartsdag van Saint Germain. Saint Germain staat door de hele Schepping bekend
als de "Hoeder van de Violette Vlam". Elk jaar op 1 mei, Saint Germain leidt zijn Legioenen van Violette Vlam Aartsengelen om de Planeet
noord zuid, oost en west te doorkruisen en in door en rond elk deeltje en elke golf van Leven op Aarde de krachtigste frequenties van de
Violette Vlam te doorkruisen die de Mensheid, het Elementale Koninkrijk en Moeder Aarde kunnen ontvangen.

Dit krachtige geschenk wordt meestal gedurende een periode van 24 uur geïntensiveerd. Dit jaar echter vanwege de behoefte van het
uur en de enorme vooruitgang die we allemaal hebben geboekt in ons vermogen om hogere frequenties van Licht te assimileren, zal
dit Heilige Vuur in een stroomversnelling komen met elke ademhaling die we de hele maand mei nemen. Om ons te helpen de
omvang te begrijpen van wat dit geschenk van On High precies betekent, herinnert onze Vader-Moeder God ons
eraan dat gedurende de hele Schepping de Violette Vlam het krachtigste hulpmiddel is dat
beschikbaar is om negatieve energie terug in Licht te transmuteren.

We hebben allemaal het vermogen om een Instrument van God te zijn tijdens dit Kosmische Moment.
Saint Germain heeft ons een aan roeping gegeven die ons in staat zal stellen de Open - Deur te zijn voor dit
verbazingwekkende geschenk van heilig - vuur. Als dit facet van het Goddelijke - Plan resoneert in je hart van hart,
gebruik deze aanroep dan alsjeblieft gedurende de maand mei en daarna volgens de leiding van je IK BEN Aanwezigheid.

Violette Vlam Aanroeping

"IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en IK BEN Eén met de IK BEN Aanwezigheid van DE HELE Mensheid. Als Eén Stem, Eén Adem,
Eén Hartslag en Eén Energie, Vibratie en Bewustzijn van Zuivere Goddelijke Liefde roep Ik de meest geïntensiveerde frequenties van
de Violette Vlam aan die de Kosmische Wet zal toestaan. "Geliefde Saint Germain en jullie Legioenen van Violette Vlam Aartsengelen
ik vraag jullie om deze Violette Vlam te laten ontbranden met de kracht en macht van duizend Zonnen in, door en rond elke gedachte
gevoel, woord, actie, herinnering en geloof die de Mensheid ooit heeft uitgedrukt in elk tijdsbestek of dimensie zowel bekend als on
bekend, die iets minder weerspiegelt dan de Liefde van onze Vader-Moeder God en de Eenheid van AL HET Leven.

"Transmuteer deze energie oorzaak, kern, gevolg, opname en herinnering terug naar zijn oorspronkelijke perfectie en verzegel het
in een onoverwinnelijk Krachtveld van Gods Alomvattende Goddelijke Liefde. "Ik accepteer en weet dat deze Activiteit van Licht
door God als overwinnaar wordt volbracht zelfs als Ik Roep. En zo is het! Geliefd IK BEN, Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN
DIEGENE DAT IK BEN."

Een geschenk van Moeder Maria

Een ander prachtig ding dat gebeurt tijdens de maand mei is dat Moeder Maria de deuren opent naar haar Tempel
van het Onbevlekte Hart in de Innerlijke Gebieden voor de hele maand. Ze nodigt liefdevol de hele mensheid uit
om haar te bezoeken in onze fijnere lichamen terwijl we 's nachts slapen. Om ten volle van deze gelegenheid
gebruik te maken hoeven we alleen maar onze IK BEN Aanwezigheid te vragen om ons naar de Tempel
van het Onbevlekte Hart van Moeder Maria te brengen wanneer we gaan slapen en het zal gebeuren.

Omdat we Eén zijn met al het Leven, hebben we het vermogen om de IK BEN Aanwezigheid van
elke persoon op Aarde te vragen hetzelfde voor hen te doen door simpelweg te bevestigen: "IK BEN
mijn IK BEN Aanwezigheid en IK BEN Eén met de IK BEN Aanwezigheid van DE HELE Mensheid. Wat ik
deze nacht voor mezelf vraag, vraag ik voor elke persoon op aarde in perfecte af-stemming met zijn of haar
Goddelijke Plan en het hoogste goed voor alle betrokkenen."  Dan, in de tijdloze en ruimteloze 5e Dimensionale
frequenties van haar Tempel van Licht, Moeder Maria zal met ieder van ons individueel communiceren, en met ons
allemaal collectief, om te bepalen welke hulp zij zou kunnen bieden die ons zal helpen om onze grootste - behoefte van
het uur te vervullen.

Moeder Maria heeft ons verteld dat haar belangrijkste verantwoordelijkheid het vasthouden van het onbevlekte concept is voor
ieder van ons om uiteindelijk ons volledige Goddelijke Potentieel als Geliefde Zonen en Dochters van God te vervullen. Vanwege de
vooruitgang die onze -IK BEN- Aanwezigheid dit jaar heeft geboekt bij het herijken van onze Aardse Lichamen in hogere frequenties
van 5 Dimensionaal Kristallijn Zonnelicht, Moeder Maria zei dat ze nu in staat is om ons te helpen op manieren die ze in het verleden
niet kon.

Haar hulp deze maand zal uniek zijn voor ieder van ons individueel evenals voor wat ze collectief voor ons kan doen om het massa
bewust zijn van de Mensheid te verhogen. Moeder Maria moedigt ons aan om elke ochtend aandacht te besteden aan de
gedachten en gevoelens die we hebben bij het ontwaken. Ze zei dat het voor ons zal helpen om onze IK BEN
Aanwezigheid te vragen om tast bare herinneringen terug te brengen aan onze ervaringen
met haar in haar Tempel van het Onbevlekte Hart.

Erkenning van het Goddelijke Vrouwelijke

Een ander evenement dat enorm bijdraagt aan het Licht van de Wereld tijdens de maand mei is de Viering van Moederdag die
plaatsvindt in verschillende landen over de hele wereld. Moederdag in de VS en Canada is 8 meiþ dit jaar. In Mexico is Moederdag
altijd op 10 mei en in Frankrijk wordt Moederdag gevierd op 29 mei. Dit jaar zullen op elke Moederdag die over de hele wereld wordt
gevierd, onze Moeder God en alle Vrouwelijke Aspecten van de Godheid de Aarde overspoelen met de hoogst mogelijke frequenties
van Gods Alom-vattende Goddelijke Liefde. De Hemelse Schare zei dat deze geïntensiveerde instroom van Gods Alom-vattende
Goddelijke Liefde de tastbare resultaten van de Violette Vlam die de aarde de hele maand mei baadt, zal versterken en
sterk zal versterken.

De Volle Maansverduistering en de Gouden Boeddha van Verlichting

Alle gebeurtenissen in mei zullen de zegeningen versterken die de Mensheid en de Aarde zullen ontvangen tijdens
een nieuwe instroom van Licht, die de Aarde zegent tijdens de maand mei. Dit evenement staat bekend als het, Wesak
Festival dat plaatsvindt tijdens de Volle Maan in de Zonnecyclus van Stier. Dit festival viert de Verlichting van de Boeddha
en de onthulling van de Gouden Boeddha van verlichting die nu pulseert in de hartvlam van elke persoon. Dit jaar vindt de
Wesak Volle Maan plaats op 15 mei.-16. Tijdens die Volle Maan zullen we ook gezegend worden met een krachtige Maans
verduistering.

Verlichting is een niveau van Goddelijk Bewustzijn dat ons in staat stelt om de ware betekenis van Christusbewustzijn of
Eenheidsbewustzijn te KENNEN waarvan de massa's van de Mensheid beginnen te beseffen dat het de essentie van
de Eenheid van onze Vader-Moeder God tot uitdrukking brengt. De Wezens van Licht hebben onthuld dat we dit
jaar tijdens de krachtige Volle Maan Maansverduistering van Wesak, elk door onze IK BEN Aanwezigheid en
ons Lichaam Elementaal een verschuiving van energie, vibratie en bewustzijn zullen ervaren die op
nieuwe en diepgaande manieren de Heilige Kennis zal gaan onthullen die nu pulseert van
de nieuw onthulde Gouden Boeddha
van Verlichting in elke
Hartvlam.

Ons wordt verteld dat de eerste manier waarop deze verschuiving zich aan ons zal openbaren, is
door een zachtere en vriendelijkere manier om zelfs de meest recalcitrante van onze Broeders en Zusters
in de Familie van de Mensheid waar te nemen. Wanneer we de WAARHEID van de Goddelijkheid in AL het Leven
herkennen, openen we ons hart en onze geest en ervaren we nieuwe manieren van denken en voelen die doordrenkt
zijn met Goddelijke Liefde, Eenheid en
Eerbied voor AL het
Leven.


Dit tilt ons op zijn beurt naar een hoger niveau van Eenheidsbewustzijn dat ons in staat stelt om duidelijk levensvatbare oplossingen
waar te nemen voor alle kwalen die nog steeds over de hele wereld opduiken om te worden genezen en terug naar licht te worden
getransmuteerd. Dan wordt de WAARHEID overduidelijk dat we Eén zijn en alleen door samenwerking en Eerbied voor AL het
Leven zullen de problemen van de dag worden opgelost. Met deze Verlichting zullen we ons met grote helderheid
realiseren dat inderdaad: "Wij zijn
degenen op wie we hebben
gewacht."

> BRON <

God zegene je
Patricia Cota-Robles
Tijdperk van Vrede

Lay-out by
Marcelius  

ÉÉN Bewustzijn

Door: Onenessofall
16 April 2022

Welkom bij onze boodschap beste lezers. Weet altijd dat het ons - voorrecht en onze vreugde - is om deze boodschappen
naar jullie te brengen die er - dapper voor kozen - om te dienen en een belangrijke rol te spelen in de ascensiereis van de aarde
een keuze niet voor bangeriken. Als spiritueel bewuste individuen mochten jullie incarneren omdat jullie voldoende geëvolueerd
waren om te helpen bij het verplaatsen van een gehypnotiseerde wereld boven haar lang gevestigde illusoire geloofssysteem.
Omdat je je ervan bewust bent dat er geen tijd of ruimte is en slechts ÉÉN Bewustzijn, wist je dat je bereikte bewustzijn van
eenheid zou kunnen dienen om automatisch diegenen die spiritueel klaar zijn naar een meer geëvolueerde bewustzijns
staat te trekken en te verheffen, ongeacht waar ze in de wereld woonden.

Sta jezelf niet toe om overweldigd te raken door de pijn en het lijden waarover je hoort en door de media heen
kijkt wat heel gemakkelijk is om te doen. Door dit te doen voeg je echter deze lage resonerende energie toe
aan het collectief en geef je kracht en substantie aan de illusie. We weten dat het vaak moeilijk en
vermoeiend is om neutraal te blijven en het Licht van de waarheid vast te houden in de
aanwezigheid van alles wat er op dit moment in de wereld gaande is maar
jullie werden uit velen gekozen om hier in deze tijd te zijn
omdat jullie sterk werden geacht en
voldoende geëvolueerd
waren om het te
doen.Jullie die een bewustzijn van waarheid hebben bereikt dienen als Licht in deze tijden van onrust omdat
één met God een meerderheid is. Eén hoogontwikkeld bewustzijn kan anderen oplossen en optillen en uit hun
valse creaties van scheiding, dualiteit en twee krachten waar sprake is van af-stemming. Wanneer je in de verleiding
komt om je over te geven aan woede, walging, wraak, wanhoop etc. die allemaal gemakkelijk te voelen zijn op dit moment
stop dan en vraag jezelf af; Wat geloof ik waardoor ik me zo voel? Is het waar? Dit zal je gedachten omleiden naar de waarheid
en je in staat stellen om te wissen en weg te gaan van het toevoegen van kracht aan uiterlijkheden.

Liefde is eenheid. Degenen die een bewust bewustzijn van eenheid hebben bereikt en weten dat de ware identiteit van elk leven in
en van die ENE is, verheffen en dienen op grond van hun begrip dat liefde de onderling verbonden energie is die bestaat tussen alle
uit drukkingen van dat ENE Goddelijke Bewustzijn dat zich manifesteert als velen. Op aarde werd en wordt liefde op honderden
manieren geïnterpreteerd volgens de bewustzijnsstaat van degenen die de interpretatie doen. Onthoud altijd dat omdat
jullie uitdrukkingen van God zijn jullie scheppers zijn en jullie bewustzijn de substantie is waaruit jullie scheppen.

Liefde wordt nog steeds uit vele bronnen gepredikt, maar bestaat meestal uit driedimensionale concepten over liefde
wat in de meeste gevallen aantrekking tot een ander of emoties betekent. Liefde kan gevoelens en emoties omvatten en
doet dat vaak ook maar liefde in haar puurste en onvoorwaardelijke vorm is de energetische verbinding tussen de oneindige
uitdrukkingen van ÉÉN Goddelijk
Bewustzijn.

God onderhoudt en onderhoudt oneindig ITself, niet Joe, Mary of de hond. ITself, One Divine Consciousness en One Divine
Mind geïndividualiseerd als Joe, Mary en de hond. Het heeft geen zin om te bidden dat God deze of gene beschermt maar
niet deze andere die als slecht wordt beschouwd of om - God te smeken - om mij alsjeblieft dit of dat te geven. God is is
altijd geweest en zal oneindig blijven om ITSelf in volheid en zonder beperking uit te drukken omdat God alles IS wat
is alleen het zelf kennend in en als oneindige vorm en verscheidenheid. Iedereen moet op een gegeven moment
accepteren dat hun ware identiteit Goddelijk Bewustzijn is met een goddelijke geest geïndividualiseerd en
dat ze daarom alle kwaliteiten van dit goddelijke bewustzijn belichamen in plaats van dat
ze zwakke en kwetsbare menselijke wezens zijn die worden gecontroleerd
en geregeerd door externe krachten gevormd door
over tuigingen in dualiteit,
scheiding en twee
machten.Wanneer je voelt dat je afglijdt naar oude gewoonten van zelfoordeel en kritiek, pauzeer dan en roep in gedachten
IK BEN de volheid van alles wat IK BEN is of welke woorden dan ook met je -resoneren die je zullen zuiveren - en naar
een hogere bewustzijnsstaat zullen brengen. Oordeel niet over jezelf of heb niet het gevoel dat je hebt gefaald wanneer
je woede en frustratie voelt over wat je in de wereld ziet, maar gebruik deze emoties om jezelf eraan te herinneren dat God
alleen is en dat alles wat gevormd is uit overtuigingen van - dualiteit scheiding - en twee machten illusoir is ondanks de schijn
-bare realiteit.

Velen vragen zich af over de - aanwezigheid van zoveel schijnbaar lager resonerende - mensen op aarde in deze krachtige tijd.
Sommige van de minder ontwikkelde mensen die het energetische potentieel voor acties van geweld en afscheiding droegen
mochten tijdens de ascensietijd van de aarde incarneren, niet alleen voor hun eigen evolutionaire proces, maar ook omdat
hun bewustzijnsstaat kon leiden tot de activering en blootstelling van dichte agenda's die gezien en herkend moesten
worden om te worden
geëlimineerd.

De aarde stijgt op, ook al ziet het er misschien niet zo uit, te oordelen naar de schijn. Zware oude
energieën gevormd uit ego-gebaseerde "macht over" overtuigingen die al eonen actief zijn, komen naar
boven om duidelijk te worden gezien voor wat ze vertegenwoordigen en voor de eerste keer worden ze door
de meerderheid verworpen. Het gebeurt. Het is paastijd voor christenen, een tijd waarin het verhaal van de dood
opstanding en hemelvaart van de meester Jezus wordt verteld en gevierd. Maar net als bij het kerstverhaal is de dood
opstanding en hemelvaart van Jezus niet slechts het verhaal van één man maar van iedereen. Paaservaringen zijn niet
slechts eenmalige gebeurtenissen, maar maken deel uit van de evolutionaire - reis van elke ziel door levens zodat ze
kunnen veranderen van een comfortabele bewustzijnsstaat die lang ontgroeid is en waarvan ze weigeren verder
te gaan.

Een belangrijke paaservaring die je misschien hebt gehad, zult hebben of nu kunt ervaren, is wanneer alles
wat eerder geloofd en goed heeft gediend tot een punt dat geleidelijk of plotseling instort en wegvalt.
Het lang gekoesterde fundamentele geloofssysteem van de persoon brokkelt af, waardoor ze in
paniek raken, verward en in een staat van mentale onrust verkeren, en zich zelfs afvragen
of God bestaat. Soms fysiek maar vaker emotioneel, mentaal en spiritueel is er
een periode van diep innerlijk lijden als lang gekoesterde overtuigingen
over relatie, liefde, spiritualiteit, religie, God etc. in twijfel
worden getrokken. De pijn en een
zaamheid in de
tuin.

De kruisiging van iemands oude bewustzijnsstaat wordt gevolgd door een periode van leegte - het graf in
een tijd van gedwongen rusten in het niets omdat het eerder gehouden driedimensionale fundament van de
persoon verdwenen is. Hij/zij voelt zich beroofd en leeg van bijna alle gevoelens, ook al gaat de ervaring altijd
gepaard met enorm Licht en Liefde vanuit de hogere dimensies. Na een korte periode van tijd, afhankelijk van
iemands weerstand en strijd om het oude terug te brengen, geeft de ziel zich uiteindelijk over en komt te
voorschijn uit hun graf van niets door - drenkt met een dieper en hoger bewust-zijn dat in staat is om
zichzelf en anderen te zien en te begrijpen door meer geëvolueerde ogen. Hij/zij is geascendeerd
naar de nieuwe en meer geëvolueerde bewustzijnsstaat waar ze klaar voor waren, maar zich
tegen verzetten. De oude persoon is overleden maar een nieuw persoon is geboren.

Op een gegeven moment, zoals bepaald door het Hogere Zelf zal of kan zelfs nu een
diepe diepgaande Paaservaring hebben omdat aardse energieën intens zijn geworden en
een groot aantal hoge resonerende frequenties nu binnenstromen en degenen die klaar zijn
uit een comfortabele - droom dwingen - die verouderd is. Pasen is geen mislukking maar een
diploma-uitreiking.

EÉN alomvertegenwoordigt, almachtig en
alwetend Bewustzijn zoals JIJ.

> BRON <

In de vrijheid van de Goddelijke
Werkelijkheid zijn wij de Arcturische Groep

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


- SPIRITUALITEIT -


Door: Onenessofall
20-2- 2022

Ook al lijkt er niets te verbeteren in de uiterlijke scène, weet dat er elke dag steeds
meer ontwaken en hun overtuigingen en de systemen die ze op hun plaats houden in
twijfel beginnen te trekken. De veranderingen waar de wereld op blijft hopen en bidden,
kunnen zich alleen manifesteren door het bewustzijn van de mensen op aarde zelf en niet
vanuit een of ander ver weg driedimensionaal concept van God. Goddelijk Bronbewustzijn
belichaamt er geen dualiteit of scheiding in, alleen bewust van ITZelf en IP-uitdrukkingen,
want dat is alles wat bestaat.

Naarmate steeds meer mensen de fout van afscheiding beginnen te erkennen, zal de
inhoud van het collectieve bewustzijn van de aarde meer verlicht worden, waardoor
hogere resonerende en meer geëvolueerde ideeën kunnen worden benaderd en
ernaar kan worden gehandeld. Dit is hoe verandering zal komen en dit is het
werk dat jij en iedereen die wakker is aan het doen zijn.

Vrijheid is het geboorterecht van ieder individu en niet iets waar voor gevochten
moet worden, voor gebeden of iets anders. -Vrijheid- is vrij en is dat altijd geweest. De
populier die zegt dat vrijheid niet vrij is, is onjuist. Echter, net als de vele Goddelijke kwaliteiten
die in de meerderheid sluimeren, kan ware vrijheid zich alleen manifesteren vanuit een bewustzijn
dat zich realiseert dat eenheid met de Bron het onmogelijk maakt om niet vrij te zijn.

Naarmate je persoonlijke evolutionaire reis je dieper in een begrip van je -ware zelf- trekt, ontdek je zoals
velen al hebben gedaan, dat je je steeds meer bewust wordt van en vrij bent van veel dingen die je tot nu toe
in een vorm van fysieke, emotionele, mentale of spirituele gebondenheid hebben gehouden zonder dat je je er
zelfs maar van bewust bent.

Kan God gebonden zijn aan door de mens gemaakte regels en overtuigingen? Zou God ooit in slavernij kunnen worden
gehouden? Is God onderworpen aan de grillen en verlangens, regels en voorschriften van de menselijke geest? Een gebrek
aan vrijheid blijft zeer duidelijk over de hele wereld omdat de meerderheid nog geen bewustzijn van vrijheid heeft bereikt en
gelooft dat ze alleen maar machteloze mensen zijn.

De mensen op aarde zullen getuige blijven van een gebrek aan vrijheid op aarde zolang er zelfs maar één overblijft die gelooft in
afscheiding en dualiteit. Dit komt omdat er maar -één bewustzijn- geïndividualiseerd is als het vele. Dat ene valse geloof zal zich
dan op de een of andere manier manifesteren omdat er geen ongemanifesteerd bewustzijn is. Maar onthoud dat je bewustzijn
de wet voor je is en niet het collectief, hoewel je je bewust zult zijn van en een deel van het collectief zult blijven ervaren
terwijl je op aarde leeft.

Ieder mens heeft de keuze wat hij accepteert of afwijst. Energie probeert zich altijd af te stemmen op soortgelijke
energie en de staat van je bewustzijn zal van het collectief die gedachten, ideeën en overtuigingen aantrekken
die in lijn zijn met je energie. Gedachten die in je geest zweven zijn echter onpersoonlijk, tenzij je ze als de
jouwe claimt, waarna ze dan van jou worden omdat je ze een deel van je bewustzijn hebt gemaakt.
Voorbeeld - Een persoon die zich voortdurend zorgen maakt over ziekte en zijn gezondheid
zal automatisch ideeën en ervaringen van ziekte en gezondheid van het collectief
aantrekken.

Naarmate een persoon spiritueel evolueert en zijn energie verfijnder wordt, worden ze
gevoeliger voor de frequenties om hem heen. Veel zeer ontwikkelde jonge mensen die specifiek
incarneerden om Licht toe te voegen aan het ascensieproces van de aarde, hebben het nu moeilijk omdat
hun energetische gevoeligheid ervoor zorgt dat ze de negatieve en laag resonerende energieën (woede, depressie,
frustratie, lage eigenwaarde enz.) voelen die op dit moment zo duidelijk op aarde zijn. Omdat ze zich niet herinneren wie
ze zijn of waarom ze kwamen, geloven ze dat deze gevoelens, emoties etc. persoonlijk van hen zijn in plaats van buiten hen
te zijn. Als je een jongere hebt die hieraan lijdt, leg hem dan uit wat er aan de hand is, dat zijn gevoeligheid hem in staat stelt
collectieve energieën te voelen die niet van hen zijn.

Velen beginnen actief te protesteren voor persoonlijke vrijheid. Omdat zovelen de hogere frequenties hebben geïntegreerd die
al enige tijd naar de aarde stromen, worden steeds meer mensen zich bewust van hoe vrijheden op aarde zijn gemanipuleerd.
Degenen die nog niet begrijpen dat vrijheid al volledig in hen aanwezig is op grond van hun eenheid met God, zullen het
zoeken door middel van acties en activiteiten in de buitenwereld die in overeenstemming zijn met hun huidige
bewustzijnsstaat. Je zult hier steeds meer van zien.

Er is een opening en ontwaken dat wijst op evolutionaire verandering die plaatsvindt en die ervoor zorgt dat
velen die nooit eerder persoonlijke vrijheid in twijfel trokken, nu twijfelen. Hoe je deze boodschappen ook
leest, je weet al wie je bent en dat de kwaliteiten van de Bron inclusief vrijheid volledig aanwezig zijn,
dus voor de meesten van jullie (er zullen uitzonderingen zijn) zal het werk van het brengen van
vrijheidsbewustzijn naar de wereld meer op de innerlijke niveaus plaatsvinden in plaats
van op een uiterlijk niveau.
De toename van Licht op aarde zorgt ervoor dat velen ontwaken en pogingen
beginnen te doen om de persoonlijke vrijheden te herwinnen die ze onwetend anderen
in hun leven hebben toegestaan – vrijheid om zichzelf te zijn in relaties, werk, familie en religieuze
voorkeuren. Permanente vrijheid kan zich alleen - manifesteren - door bewustzijn, omdat bewustzijn de
substantie van vorm is, daarom zijn driedimensionale hulpmiddelen vaak niet effectief.

Ware vrijheid worstelt om op dit moment geboren te worden en ieder mens voelt het. Het zijn niet driedimensionale
concepten gebaseerd op ideeën van scheiding die de wereld uit financiële, huwelijkse, werk- of religieuze slavernij zullen
tillen, maar eerder het besef van de mensheid van hun reeds aanwezige volledigheid. Er blijven echter mensen in de wereld
die media en andere vormen van communicatie gebruiken om te voorkomen dat de meerderheid aangeboren vrijheid realiseert,
omdat zodra een persoon of groep echte vrijheid realiseert, ze niet langer controleerbaar zijn.

Weet en accepteer eigenlijk dat jullie al vrije dierbaren zijn, op grond van vrijheid als een - Goddelijk geboorterecht - dat voor
iedereen beschikbaar is. Het bereiken van het bewustzijn ervan begint met kennis, het begrijpen dat je al vrij bent op
grond van je eenheid met de Bron. Volg dit door deze -waarheid- te oefenen (in gedachten te brengen) in elke
situatie die zich persoonlijk of wereldwijd voordoet.

Erken dat vrijheid een Goddelijke wet is, ook al ervaart de wereld in het algemeen het op dit moment niet
volledig. Geleidelijk aan zal er een gevoel van vrijheid in je beginnen te groeien, ondanks wat er in de
uiterlijke scène kan plaatsvinden. Dit zal nieuwe gevoelens van empowerment met zich mee
brengen die oude gevoelens van slachtoffer-kap beginnen op te lossen, waardoor je
gemakkelijk kunt zeggen; "Bedankt voor je mening, maar ik ga dit doen."

Het bereiken van een bewustzijn van persoonlijke vrijheid brengt vaak woede en weerstand teweeg
bij degenen die geen verandering willen en in sommige gevallen verwachten dat een persoon blijft doen
wat hij hem opdraagt te doen zoals voorheen. Weerstand zal komen van familie, religieuze of sociale groepen,
man-vrouw, vrienden, etc. maar zolang beslissingen voor persoonlijke vrijheid stromen op stromen van Liefde in
plaats van die van woede, wrok, wraak etc., zal aangeboren vrijheid beginnen te groeien en bloeien.

Zeg, doe en onderneem altijd acties vanuit een plaats van liefde, zelfs met degenen die misschien boos, veeleisend of
rancuneus zijn over de veranderingen die je voor jezelf aanbrengt. Dit betekent nooit dat je je overgeeft aan de ongewenste
verlangens en keuzes van een ander voor jou, maar betekent eerder dat je stevig en op manieren die de andere persoon kan
begrijpen, je waarheid kunt verklaren vanuit een bewustzijn dat zich bewust is van de Goddelijke aard van de andere
persoon. Er zullen momenten zijn dat je gewoon een beetje "het spel moet spelen" en het kan geen kwaad want
wat belangrijk is, is wat er in je bewustzijn gebeurt. Vertrouw altijd op je intuïtie om je te begeleiden.

Zodra een individu ervoor kiest om zichzelf open te stellen voor het zoeken naar spirituele waarheid,
worden ze in nieuwe richtingen geleid, waarvan sommige niet altijd aangenaam zijn. Weet dat de moeilijke
ervaringen zich op alle niveaus voor elke persoon manifesteren zodra er een keuze is gemaakt om spiritueel te
evolueren. Deze ervaringen zijn niet toevallig of een teken van -spirituele- regressie, maar komen eerder door het
Hogere Zelf van een individu ( het Ware Zelf ) dat weet op welke lessen de persoon is voorbereid, nodig heeft en klaar
is om te leren.

Individuen kiezen er vaak voor om te incarneren in situaties die een oude energie die ze misschien actief hebben gedragen
en waarmee ze door levens heen hebben geleden, opnieuw zullen activeren, maar nu spiritueel voorbereid zijn om te wissen.
Bijvoorbeeld, een persoon die levenslang na het leven seksueel misbruik heeft gedragen en eraan heeft geleden, zal worden
toegestaan om, indien spiritueel klaar, te incarneren in een situatie van actief seksueel misbruik om deze diep begraven
energieën persoonlijk te activeren, verder te gaan, ze te zuiveren en te evolueren naar een bewustzijnsstaat die niet
langer toestaat, draagt, accepteert, of ooit nog seksueel misbruik kunnen meemaken. Deze dierbaren worden
dan vaak raadgevers die anderen helpen hetzelfde te doen.

De menselijke geest kan alleen -oordelen- op basis van uiterlijkheden, maar onthoud dat niets is zoals het
lijkt, want alles in de derde dimensie is een materiële interpretatie van een spirituele realiteit. Spirituele
realiteit ligt ten grondslag aan alle schijn, anders zou er geen uiterlijke manifestatie zijn. Vertrouw op
het proces en sta jezelf toe om de driedimensionale "moeten" en "niet moeten" los te laten die je
nog steeds in bewustzijn kunt houden. Wees wie je bent.

> BRON <

In de vrijheid van de Goddelijke
Werkelijkheid zijn wij de Arcturische Groep

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

"Hernieuwd enthousiasme voor het leven"


Door: Kate Spreckley
16 februari 2022
In deze tijden van grote verandering worden we gezegend met een nieuwe
energie die onze levenskracht aanvult en een proces van diepe genezing genereert.
Momenteel is de energie die passeert het reinigen en reactiveren van de lichtkanalen in
ons lichaam en het verbranden van eventuele blokkades. Deze energie versnelt de fysieke
manifestatie van ons hoogste doel in de wereld en zal ons als gevolg daarvan helpen om los
te laten wat interfereert met het vervullen van het doel van onze ziel.

Wees je ervan bewust dat je je in een moment van scheiding van paden bevindt waar de oude
paden worden weggegooid en je wordt aangemoedigd om actief het pad van je ziel te volgen.
Met de energieën van de Volle Maan hoopt het licht dat zich aan het vormen is zich in je op
en ontsteekt een nieuwe inspiratie en creativiteit. Terwijl dit licht in je wezen plaatsvindt,
zal er een hernieuwd gevoel van enthousiasme voor het leven ontstaan, waardoor
je de motivatie krijgt die nodig is om het doel van je ziel te bereiken. Wees
getuige van wat er in je onthult en weet dat het moment van
je actie wordt bepaald door je ziel.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDeze buiten-wereldse globale elites hebben
de menselijke bevolking op vele manieren

afgeleid van deze planetaire transformatie.

Door: Teri Wade
7 februari 2022
Om het ongemak van deze vreemde frequenties te weerstaan, verdoven velen zichzelf met afleidingen en verslavingen.
Zij gebruiken alles van drugs, seks, internet, sport, TV en afhankelijke relaties, winkelen, werk enz. om een kunstmatig geluk
te creëren en zo te vermijden de interne wrijving van deze transformatie te voelen. Je kunt dit spirituele afleiding noemen,
gecontroleerde programmering, hyperdimensionale interferentie. Deze mensen noem ik de weerstanden. Deze mensen
verzetten zich actief tegen iets waar ze werkelijk geen controle over hebben.

Het proces van Ontwaken kan niet overhaast worden, het is ongelooflijk complex en voor allen die zich hierin hebben
verdiept, jullie zijn de ware strijders. Jullie hebben jullie missie versneld. Jullie kunnen pas verder als jullie je lessen
geleerd hebben en al deze lessen zijn individueel en komen vanuit een zielenperspectief dat jullie verstand en
ego niet kunnen begrijpen. Dit is waar het troebel kan worden. Onthoud dat kennis één ding is, maar
begrijpen is een heel ander balspel. Kennis op zich geeft niet noodzakelijkerwijs begrip, noch
wordt begrip vergroot door kennis alleen. Wij leren door ervaring, wij evolueren
door ervaring. Incarnaties zijn ervaringen en wij dragen die
ervaringen met ons mee op
zielsniveau.

Ik hoor mensen altijd zeggen: ik wil de waarheid, totdat zij zich realiseren dat de waarheid hen zal beroven
van hun diepste ideeën en overtuigingen. Dit is waar interne conflicten/fricties groeien. De vrijheid van Verlichting
betekent veel, veel meer dan we ons realiseren. Het betekent dat je een waarheid zult leren die je leven op zijn kop zal
zetten. Voor degenen die er klaar voor zijn zal dit ongelooflijk bevrijdend zijn, maar voor degenen die zich vastklampen aan
het oude geloofssysteem kan dit uiterst beangstigend zijn.

Hoe weet je of je er klaar voor bent? Wanneer je klaar bent om ego te transformeren in een gezond lichaam, niet om het te vernietigen
zoals sommige verwrongen religies onderwijzen. Je moet je overgeven en Spirit door je heen laten werken zodat je niet beïnvloed
wordt door externe suggesties/interne conditionering die ertoe kunnen leiden dat je mechanisch en reactief gedrag gaat
nabootsen. Verlichting is overgave/het loslaten van elke weerstand tegen de interne frictie van evolutie terwijl je
nog steeds in staat bent om het vergif van de roofdiergeest te verwerpen. Die mechanische en reactieve
gedragingen zijn slechts programma’s die proberen je gedachten golven vast te zetten in
de frequentie van deze Matrix.

Er wordt momenteel een grote angstcampagne versneld op deze planeet. Elke dag zien we hoe de
mainstream media het menselijk ras bombarderen met propaganda, terwijl hun op angst gebaseerde tactieken
proberen onze emoties, handelingen en gedragingen te manipuleren om uiteindelijk meer machine-achtig, geprogrammeerd
en voorspelbaar te worden. Op een dagelijkse basis produceert de MSM voortdurend op angst gebaseerde propaganda die de steeds
erger wordende chaos in onze wereld benadrukt. De combinatie is een briljante valstrik van overeenstemming die deze buitenwereld-
en psychopaten en de interdimensionale opperheren zeer goed dient.

Deze agenda heeft een ultiem doel om de frequentie van de mensheid te verankeren om in een 3D overlevingsmentaliteit te blijven.
We leven in een realiteit van gemanipuleerde gebeurtenissen, er is niets willekeurigs in onze realiteit. Ze willen ons dommer maken,
onwetend, bang enz. terwijl we op ons kwetsbaarst zijn. Ze weten precies wat ze doen. Ze creëren de juiste frequentie om kudde-
geest volgelingen te creëren en de behoefte aan autoriteit. Dit is niets anders dan de illusionaire zoektocht naar oplossingen
van buitenaf, leiders maar nog belangrijker om ons af te houden van onze - innerlijke - leiding. Onze innerlijke leiding is
onze ULTIEME AUTORITEIT die alleen ons beste belang voor ogen heeft. Je beste kans is om er naar te luisteren.

Teri Wade

Vertaling: Martien

Lay-out by
MarceliusWedergeboorte Portaal

Door: Natalia Alba
21 Januari 2022
Geliefde Mensen,

We bevinden ons in tijden van bevrijding en bewuste co-creatie. Een periode voor ons om onze soevereiniteit te herwinnen en
onze unieke evolutionaire reis voort te zetten binnen de tijdlijn van onze keuze. We zijn ondergedompeld in een passage voor ons
om te herrijzen in het Verlichte Wezen dat we in essentie zijn. Een tijd om gegrond te zijn, want verankerd zijn op aarde is cruciaal om
de sterke funderingen te hebben om naar de Hemelen te groeien.

Op dit moment zijn er veel planetaire krachten die ons helpen om uit te breiden naar nieuwe horizonten, vooral Jupiter, die volgende
maand zeer actief zal zijn, de Zon in Waterman, samen met een prachtige Waterman Nieuwe Maan op de eerste dag van februari.
Energieën die de bevrijdende en loslatende frequentie introduceren die de komende twee maanden zal heersen.

Met Waterman opent zich een poort van wedergeboorte, die ons de gelegenheid geeft te werken aan reiniging, aarding en
vernieuwing, en daarmee aan het innerlijke besef dat komt wanneer we het oude opruimen en weer de helderheid vinden
van wie we zijn. Een tijd om ons voor te bereiden op Vissen, en de transformatie, en daaropvolgende wederopstanding
die komt wanneer we klaar zijn om eindelijk het Verlichte Goddelijke Wezen dat we zijn te omarmen.

Gidsen nodigen ons uit om te werken aan persoonlijke vrijheid, als de enige manier om ons leven volledig af te
stemmen op deze nieuwe harmonische tijdlijn. Een innerlijke verschuiving die niet gaat over het concept van
vrijheid dat wij, als mensen, hebben, maar over de bewuste bevrijding van onze egoïstische kijk op de
werkelijkheid. Wanneer we het over bevrijding hebben, geloven we dat het iets is dat ons van
buitenaf gevangen houdt, en waar we ons van moeten bevrijden. Wat we dus doen is
onszelf meer polariseren, onszelf en de werkelijkheid beperken.

Gidsen nodigen ons echter uit om ons perspectief over het gevoel van bevrijding te verschuiven en te gaan begrijpen
dat het enige dat ons ooit kan opsluiten, ons eigen zelf is. Ons ego en zijn beperkte kijk op de werkelijkheid, samen met
zijn valse overtuigingen en programma’s, is precies wat ons beperkt en dus gefixeerd houdt en de angst die daarmee
gepaard gaat, vooral als we te maken krijgen met verandering.

Bevrijding is de sleutel als we willen blijven navigeren binnen deze nieuwe harmonische tijdlijn, en het kan alleen
worden gedaan door de intentie en aandacht binnen onszelf te richten, in plaats van in het uiterlijke, zoals het
in het oude was. Alleen wanneer we diep in ons hart en onze ziel gaan om de oorzaak te vinden van wat ons
angst, beperking, pijn, enz. bezorgt, kunnen we deze gevoelens leren kennen, ze omarmen, en ze
uiteindelijk bevrijden.

Terwijl we naar binnen gaan om ons innerlijke werk te doen, worden we herinnerd aan de kracht van het
omarmen van de Kosmische Baarmoeder van Creatie, de Schepperes, de Moeder, het Vrouwelijke Aspect
van Creatie dat ons voedt en weet wat het beste voor ons is, en ons unieke pad. Terwijl we deze transitie blijven
bewandelen, is het maken van enkele stops essentieel voor ons om deze Moeder-energieën te omarmen, ons eraan
herinnerend hoe belangrijk het is om ons te laten omarmen – omhullen – door de Goddelijke Moeder, Haar toestaand
onszelf te herstellen en te zuiveren, terwijl we vredig rusten in Haar Armen.
Om onszelf te helpen in dit portaal van wedergeboorte, in ons hart te blijven, en in de onvoorwaardelijke liefde die daarin
ligt, nodigen de gidsen ons uit om onze hart torus te visualiseren (die een ringvorm heeft die dezelfde cirkel rond een buitenas
draait), de vorm van ons hartcentrum, dat altijd aan het geven en ontvangen is, ons voortdurend leiding zendend via onze innerlijke
gevoelens, oneindig uitbreidend en samentrekkend.

We gaan ons hartcentrum visualiseren, omringd door groen en geel, om ons hartcentrum te versterken, door te werken met kleuren
therapie, en door ons hart uit te breiden binnen de energieën van liefde, mededogen, moed en wijsheid, daarom gebruiken we
voornamelijk deze kleuren.

Luister naar de transmissies van je hart, het is onze belangrijkste bron van leiding. Het is door te luisteren naar de leiding
van ons hart en door neutraal te getuigen dat we onszelf kunnen leren kennen en wat we nodig hebben om op te
lossen. Het is niet nodig om fysiek te zien of te horen, als we afgestemd zijn op ons hart en onze ziel,
weten we het gewoon. Innerlijk weten is genoeg en we hoeven ons alleen maar helemaal
leeg te maken om te kunnen voelen wat ons hart ons vertelt,
op elk moment.

Gidsen bieden ons ook een kristal aan om ons te helpen ons af te stemmen op de huidige energieën van dit
moment, een hemelse kwarts. Een kristal om ons te helpen de wijsheid, helderheid en leiding te laten neerdalen
die we nodig hebben om ons te blijven bevrijden van het oude. Dit kristal werkt met onze bovenste chakra’s, de
kruinchakra, samen met de achtste en negende chakra. Zoals zijn naam aangeeft resoneert het met de zesde
en zevende dimensie, wat wij mensen hemelse sferen noemen, en het is een prachtig kristal voor ons om
onszelf te zuiveren, zodat we door kunnen gaan met het integreren van wijsheid en de kristallijne
energieën die ons lichaam voortdurend belichaamt.

Doe een beroep op je Gidsen team, en de hemelse rijken, vraag om hun hulp om je te helpen jezelf te baden in
hun heldere witte licht – jezelf te reinigen, te zuiveren en te herstellen op alle niveaus. Wij worden altijd gehoord
en beantwoord, bijgestaan en ondersteund. Ons Gidsen team geeft ons vele gereedschappen en boodschappen om
ons te bevrijden van pijn, waan en illusie, de belangrijkste menselijke beperking die ons belemmert om onze Goddelijk
-heid te omarmen.

De keuze om alle illusie, angst en comfort opzij te zetten, is aan ons, want ascensie vergt toewijding, een sterke wil en bovenal,
onvoorwaardelijke liefde voor Allen, wat ons werkelijk beweegt om te evolueren en te blijven assisteren, ongeacht de uitdagingen
die we kunnen ervaren. Mogen jullie altijd de vrijheid kiezen om te zijn wie jullie werkelijk zijn, Geliefden.

In oneindige liefde,

> BRON <

Lay-out by
MarceliusBoven en buiten

Door: Nancy Wallace Ward (Aka-Leilah)
15 januari 2022Groetjes Allemaal...

De afgelopen maanden ben ik in mijn kleine wereldje geweest en heb ik het klein gehouden. Soms aanwezig zijn
in de flow, andere keren verstrikt raken in turbulente emoties van de wereld. Soms leunend op ... wat dan ook ... en
mezelf dan terug te trekken in het heden en me gewoon te concentreren op de dagelijkse dingen van mijn kleine leven.
Soms voel ik me als een hert in de koplampen. Ik wil er niet "buiten" uitzien en als ik dat doe, of als er iets op mijn pad kruist
op de scroll van sociale media, voel ik de turbulentie in me komen, kolkend in mijn zonnevlecht. Soms kan het zelfs moeilijk
zijn om contact te maken met vrienden en er is een sterke aantrekkingskracht om klein en teruggetrokken te blijven.

De turbulentie in het collectief kolkt van angst, woede, verdriet en eenzaamheid, onzekerheid, frustratie, wanhoop en
hopeloos-heid  zoveel emoties wervelen door het collectieve bewustzijn, ik merk dat het helpt om mijn energie binnen
te halen. Empathisch zijn betekent een groot energieveld hebben en er zijn momenten waarop het van vitaal belang
is om onze energie binnen te brengen tot niet meer dan een arm afstand van ons lichaam. Dus als je het gevoel
hebt dat de wereld soms te veel is, vergeet dan niet om je energie naar binnen te brengen en je kunt
licht en kleurfrequenties gebruiken om je veld te omringen voor extra isolatie.

Terwijl ik dit schrijf, voel ik een golf van mededogen in mij opkomen en naar iedereen uitgaan - ongeacht wat hun
overtuigingen zijn. We zijn samen in het collectief, maar er zijn zoveel overtuigingen en standpunten die ons verdelen.
Ik voel een golf van mededogen en vriendelijkheid door het collectief stromen. Deze stroom van energie wordt uitgezonden
door mensen zoals jij en ik bewust liefde en mededogen naar het collectief sturen. We kunnen er allemaal op intikken, het voelen
en het doorsturen – versterken en helpen het vooruit te duwen. Het toevoegen van liefde, mededogen en vriendelijkheid aan de
collectieve energieën is een daad van dienstbaarheid. De boodschap die ik keer op keer ontvang is om verliefd te zijn, om de
vibratie van liefde in mij te vinden en naar buiten toe te versterken. Mezelf liefhebben en accepteren met al mijn onvol -
maakt-heden en dan dankbaar zijn opent mijn hart voor liefde, ondanks wat er in het grotere collectief gebeurt.

De dimensionale verschuiving

Al zoveel jaren - in de jaren 90 en vroege jaren 2000 hebben we gesproken over "The Shift"
tot het punt van oogrollende frustratie! "Wanneer raakt de shift de ventilator???"

Welnu, we zitten er nu in, en de aarde ook. Boven alle chaos en kolkende angst en woede over wat er op aarde en in
de mens gebeurt – met onze verdeelde overtuigingen en standpunten – is er een prachtig groeiende frequentie van liefde,
vreugde ... vervoering. Iets dat zo verbazingwekkend is en zo voorbij de dualiteit van hoe we zo lang hebben geleefd, is hier om
ons heen en in ons, als we onze aandacht alleen maar boven de turbulentie kunnen heffen, kunnen we deze frequentie van opname
vinden - vreugdevolle extase. De turbulentie is niet alles wat er is. Daarboven is licht, wervelend en pulserend, met een frequentie
van welwillendheid, liefde, vreugde, verwondering en onschuld die er is om onze creativiteit te voeden. Wanneer we boven
overtuigingen en standpunten uitstijgen, komen we in dit vergezicht van pracht en mogelijkheid.

Het Licht Boven

Dit is de bestemming van de Mensheid. Er worden veel nieuwe uitvindingen en innovaties gecreëerd om ons te helpen aan te meren en
snel te maken, waardoor onze verbinding met deze "nieuwe" frequentie van expansieve liefde wordt veiliggesteld. Creativiteit, die moeite
heeft gehad om steun te vinden in de dualistische 3D-ervaring, neemt toe en wij mensen beginnen te begrijpen dat creativiteit ons levens
bloed is - onze LIEFDE-krachtenergie. Creatieve expressie is Bronenergie die door ons heen stroomt en gevormd wordt door onze unieke zielsessentie. Meer en meer van ons openen zich om de creatieve stroom te laten dansen met onze zielsgeest. Verlicht en bereid je voor
om plezier te hebben! Door onze aandacht te richten op mooie kansen en mogelijkheden, in plaats van ons alleen te concentreren op
het verval van de wereld die we hebben gekend, zullen we ons helpen om door de grote veranderingen te navigeren die we door
maken.

De uitgestrektheid van het zijn spreekt:

Vind de liefde in je hart. Vind het gevoel van je ware zelf. Sta dat gevoel, trillingsfrequentie, toe om je fysieke wezen en de
lagen van je energieveld te vullen. Voel de uitgestrektheid van je goddelijke zielsessentie. Voel de onschuld in de pure
liefde die je bent. Mediteer hier de hele dag over, terwijl je de taken uitvoert die je worden opgelegd. En wanneer
je deze verbinding verliest, neem dan even de tijd om te zitten en te ademen en opnieuw verbinding te
maken.

Wat de wereld betreft, komt de onrust en chaos tot een hoogtepunt. Dat wat onhoudbaar is, is naar de oppervlakte
gekomen. We zullen een nogal onaangenaam beeld gebruiken als in pus die explosie na explosie naar de oppervlakte
stijgt. De niet-genezen, de niet-onderzochte pijn die voortkomt uit de ontkoppeling van de mensheid met het leven, met
de natuur, stijgt naar de oppervlakte in het chaotische gerommel van het menselijk bewustzijn. Dit is wat jullie zien in politieke,
financiële en religieuze arena's van de wereld. Dit niet-genezen trauma is wat er is geweest binnen alle systemen die al duizenden
jaren "de leiding" hebben, die mensen beheersen en beïnvloeden door patriarchale overheersing die de vrouwelijke aspecten van
liefde, gemeenschap en verbinding met het leven heeft ontkend. De energie van de woeste moeder groeit en breidt zich uit. Je
ziet het in de zonneactiviteit, die diep in de aarde wordt beantwoord.

Onze boodschap is voor elk individu om naar binnen te gaan, om die vonk van liefde en kinderlijke onschuld van je Goddelijke
Ziel Essentie te vinden en het toe te staan om met je te leven, te allen tijde, in je bewustzijn, zoveel mogelijk. Dit zal helpen
om door de kolkende, veranderende tijden te navigeren. Vind je innerlijke aanwezigheid en benader je leven vanaf die
plek. Op die manier straal je een harmonieuze, liefdevolle energie uit die iedereen kan raken die in je aanwezigheid
komt, als ze in staat zijn om open te staan om te ontvangen. Maar dat is niet uw zorg. Het onderhouden van
je eigen energetische veld is van het grootste belang terwijl je door de veranderingen in de wereld
navigeert.

Veel valt uit elkaar en wordt hervormd. Er is een kans aanwezig om deze reformatie te laten leiden door liefde en
verbinding met elkaar en het hele leven. Oude kennis van de levendigheid van de aarde stijgt van binnen naarmate je
je zielsessentie meer en vollediger belichaamt. Vertrouw op je intuïtie, je innerlijke weten. Vertrouw op de gevoelens die
door je fysieke lichaam komen. Je bewustzijn – innerlijk en uiterlijk – wordt op dit moment versterkt. Terwijl je doorgaat met
het verwerken en helen van je eigen ervaring van ontkoppeling van de Bron, van de levendigheid van alles wat is, vergeef jezelf,
houd van jezelf en vertrouw op je innerlijke weten terwijl je je opnieuw verbindt met de liefdevolle Bron van al het leven.

Als je van tijd tot tijd de frustratie en ongelijkheden voelt van wat zich afspeelt in het grotere politieke plaatje in de wereld, merk
dan  de gevoelens op die opkomen. Oude trauma's worden getriggerd en de energie van trauma stijgt in een stroom uit je voor
ouderlijke afstamming. Als je nadenkt over je voorouderlijke afstamming, zie je hoe het zich vertakt als de wortels van een
boom naar beneden, naar beneden, diep in de aarde en waar eindigt het? Is er een plaats waar alle voorouderlijke
afstammings lijnen samenkomen in één begin, één zaad?

Je hebt de mogelijkheid om trauma's uit je afstamming keer op keer op te ruimen. Verhalen kunnen voortkomen uit het
niet-genezen en begraven trauma. Als je in je bewustzijn blijft met je Goddelijke Ziel Essentie aanwezig in je hart, kun je het
licht van liefde door je afstamming sturen. Luister naar wat er ontstaat. Luister naar de stemmen van je voorouders terwijl ze
hun verhalen vertellen over niet-genezen trauma's en breng ze in het licht van de liefde in je hart voor bevrijding. Help hen om
los te laten en naar het licht van vergeving en Universele Liefde te gaan.

Zo verdiept de opruimtijd zich. Velen van jullie hebben trauma's uit jullie levens verwijderd en uit herinneringen aan andere levens
waarin jullie zielen bewustzijn hebben uitgedrukt. Nu ben je klaar om door te gaan met het opruimen van voorouderlijk trauma dat
direct wordt veroorzaakt door actuele gebeurtenissen in de wereld.

Deze Bron energie stroomt door je heen als je levenskrachtenergie.

Het maakt niet uit met welke "kant" van welke huidige situatie je je ook identificeert, je missies zijn hetzelfde. Om van jezelf te
houden. Om je hart te openen voor je Goddelijke Ziel Essentie om in de aanwezigheid van je eigen liefdevolle hart te zijn.

Baken van Liefde

In een meditatie stemde ik me onlangs af op de Arcturische wezens, waarvan ik voel dat ze waken over wat er op dit moment op Aarde
gebeurt. Ik maak me zorgen over de miljardair-ruimtereizigers en alle troep van satellieten en aardse ruimtevaartuigen die rond de aarde
cirkelen. Mijn gevoel is dat we ons moeten concentreren op het zorgen voor de aarde en elkaar voordat we ons uitbreiden naar de ruimte
en naar andere planeten reizen. We zijn als het personage "Pig Pen" uit de Charlie Brown-cartoon met ons afval dat nu rond de aarde
cirkelt. Dit alles zat in mijn hoofd toen ik afstemde. Ik kon met mijn innerlijke oog vele lichtstralen licht zien die op veel verschillende
plaatsen van de aarde naar beneden stroomden. Na deze meditatie vroeg ik om meer informatie. Ik vroeg me af of het als
interferentie wordt beschouwd om dit licht te verzenden - als er een soort Star Trek-mandaat is van niet-interferentie?

De Arturiërs antwoorden:

We sturen het liefdeslicht naar degenen die om hulp vragen bij het handhaven en cultiveren van de frequentie van
liefde in hun hart. De liefde is er al, wat we sturen is rustgevende hulp. U uitte uw bezorgdheid over mensen die van de
aarde beginnen te reizen voor "toerisme" en er zijn sommigen die Mars willen koloniseren. Jullie bezorgdheid gaat over het
"ruimteafval" die rond de aarde zweeft en jullie hebben het gevoel dat mensen van de Aarde niet in staat zouden moeten zijn
om te reizen totdat een manier van samenleven in vrede op Aarde is bereikt.

Het "Star Trek-mandaat" dat je noemt, werd meer dan 15 jaar geleden voorzichtig opgeheven toen mensen, zoals jijzelf, om hulp
begonnen te bidden. Men was van mening dat de "andere kant" het niet-inmengingsprotocol niet volgde en mensen wiens harten
toegewijd zijn aan uitstraling en liefde vroegen om hulp. De Galactische Unificatie Raad besloot om energievelden open te stellen
om te worden gezonden naar wezens die de zuivere intentie en missie hebben om hogere frequenties naar de Mensheid te
brengen. Het licht dat over de hele aarde wordt uitgestraald, is om mensen zoals jij en anderen die toevallig deze
boodschap lezen te helpen. Er is liefdevolle hulp overal om je heen. Breng het in je hart. Zoals altijd
spreken we over het brengen van je focus van je geest naar je hart.

Dit is een andere reden dat de hogere frequenties naar de Aarde worden gestraald. Het is om te helpen een
hoger bewustzijn te baren. Het gebeurt allemaal met liefde. Er zijn veel mensen – kritische massa werd bereikt
in 2011 – veel mensen die dankbaarheid beoefenen en liefde uitstralen op aarde. Deze liefde heeft een horizontale
uitstraling die rondom die lichtdragers uitgaat. Reiken in je "kleine levens" in concentrische ringen zoals wanneer een
kiezelsteen in water valt. En de liefde die naar de Aarde wordt gestuurd, heeft een verticale baan die de lichtdragers helpt
en ook recht in de Aarde zelf gaat. Golven van energie komen ook van de zon om het fundament van tirannieke heerschappij
los te maken die de mensheid al duizenden jaren traumatiseert. Daarom zie je de tirannie verdubbeld worden... proberen zich -
zelf te versterken, maar het zal niet blijven duren omdat het fundament is afgebrokkeld en de mensen het niet zullen accepteren.  

Nu we dit jaar 2022 zijn ingegaan, voel ik een lichtheid in de sfeer. Ik voel me geïnspireerd en ik voel creatieve energieën stromen,
verlichten en iets van binnen verlevendigen. Als we één ding zouden kunnen doen om onszelf te helpen ons open te stellen voor
deze expansieve energieën, zou het zijn om te stoppen met onszelf te bekritiseren! Liefde en acceptatie begint in ons eigen
hart en stroomt van daaruit naar buiten. Ik wens dat jullie allemaal die dit lezen de zaden van inspiratie in jullie voelen
gloeien. Weet dat we worden ondersteund met liefde en zachtmoedigheid boven en buiten onze
stoutste dromen.

> BRON <

Copyright © 2022 door Nancy
Wallace Ward (Aka Leilah).
www.integralsoul.love

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusJe plafond. Toch geen griezel?

Door: Anouk Plantinga
14 november 2021
In mijn vorige blog schreef ik over de ‘upper limit’ die flink in de weg kan zitten wanneer je toe bent aan een treetje hoger,
een volgend niveau. De griezel die jou tegenhoudt om succes te hebben, om ‘het’ te laten lukken, te zegevieren. Te slagen.

Want wat zijn wij hier in Nederland goed in ons klein houden en niet uitblinken. En als je dan wél uitblinkt, je talenten ongegeneerd
laat zien, krijg je al gauw het etiket ‘te Amerikaans’ opgeplakt. Ook in de gewoonste dingen laten we doorschemeren dat het allemaal
maar niet al té hoeft te zijn. Want wat zeg je bijvoorbeeld als iemand vraagt hoe het met je gaat? Dan horen we al gauw iets als: “Met mij
gaat het wel goed.” Of: “Oké.” Terwijl je ook zou kunnen zeggen: “Het gaat heel erg goed met mij.“ Maar bah, wat oncomfortabel is dat,
dus laten we het nou maar gewoon weer doen zoals iedereen het altijd deed. Zoals we gewend zijn. Niet opvallen, niet uitblinken.
Lekker met z’n allen onder het maaiveld liggen.

Hindernis

Je begrijpt, aan dat plafond zitten allemaal verhalen vast die weer gekoppeld zijn aan allerlei ervaringen en dan met name
in de minder gezellige sfeer. Zo hebben we die allemaal wel. Daar hoef ik verder niet over uit te weiden. Maar als je dat plafond
verder omhoog wilt tillen, zeg maar mee laten gaan met jouw groei, dan is het fijn als je een beetje helder hebt voor jezelf waar die
verhalen vandaan komen en hoe je erin bent gaan geloven. Kwam het bijvoorbeeld door iets wat een ander tegen je zei of was het iets
wat je meemaakte? Misschien heb je structureel te horen gekregen dat als je voor een dubbeltje geboren bent, je nooit een kwartje zult
worden. Voor de een betekent dat misschien dat er een vechtlust aangeroepen wordt, samen met de gedachte: dat zullen we nog wel
eens zien! Voor de ander kan het zijn dat hij of zij nooit meer dan een dubbeltje zal worden, misschien zelfs maar een stuiver. Daar
heb je dan dat plafond; het dubbeltje.

Je kunt vechten tegen de bierkaai, maar als jij diep vanbinnen gelooft dat je niet groots mag zijn, dan gebeurt het ook niet.
Als jij, om welke reden dan ook, geen vertrouwen hebt in jezelf en dat jij boven jezelf (of bijvoorbeeld je ouders)
mag uitstijgen, dan wordt het heel erg lastig om dat toch te doen, zo niet onmogelijk.

Doe maar gewoon

We zijn van nature pleasers. Al vanaf het begin van ons leven zijn we bezig met het anderen naar de zin maken,
want dat levert ons iets op: liefde, aandacht, erkenning, bevestiging, etc. Als baby al ontdekken we dat lief lachen
en tevreden zijn ander gedrag oproept dan hard huilen. Hoeveel ouders zijn echt relaxed als hun kind huilt? Een kind
voelt dat haarfijn aan en is dus ook niet relaxed wanneer zijn of haar ouders dat niet zijn. Hier in Nederland groeien we ook
collectief op in het ‘Doe gewoon, dan doe je al gek genoeg-syndroom’. Tegen de tijd dat we ouder zijn, weten we niet beter.
Tenzij we dat voor onszelf ontrafelen en het onderscheid gaan maken tussen wat van óns is en wat van een ander (persoon,
instituut, samenleving etc.). En als we dan de verschillende ‘hoopjes’ hebben – die van anderen en dat van onszelf mogen
we dat eigen hoopje helemaal naar onszelf toe halen en ons toe-eigenen. Onze ‘shit’, de hele handel. Ons verhaal mag
ontrafeld worden en herschreven.

Want waarom zouden we gaan voor minder? Dat is alleen maar het geval omdat we daar bepaalde gedachten en emoties
over hebben. Als je je verbindt met iets wat groter is dan dat, je ziel, je Hoger Zelf, het universum, je missie (purpose), ‘werkelijke’
jij etc., dan komen er (waarschijnlijk) hele andere dingen naar boven. Maar die worden vaak volledig overschreeuwd door wat de
werkelijkheid lijkt, ons gedachtenpatroon en onze overtuigingen. En van dat ware ik blijft nog een soort zacht gefluister over.
Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is en dat je dit gefluister niet op kunt pakken. Dat kan zeker wel!

Hulp

Waar zit dat plafond jou nog tegen te werken? Waar ben je bang voor? En… Wat zou je het liefst willen? Waar verlang je naar, diep van
binnen? Het plafond laat je vooral zien waar je nog niet ‘in tune’ bent, waar het verlangen nog een verlangen is en geen realiteit. Stel dat
je het plafond zou gaan zien als jouw hulpmiddel om alles wat nog niet in lijn is, naar de oppervlakte te brengen en jou de kans te geven
om dit wel in lijn te brengen? Dat je als het ware gaat samenwerken met je plafond in plaats van dat je het ervaart als iets ‘tegen’ jou.
Dat jou naar beneden wil halen. Stel dat je plafond jou helpt om uit te zuiveren wat nog niet uitgezuiverd is en om juist de
verbinding te kunnen maken met wie je werkelijk bent (of hoe je het dan ook maar noemen wilt). Hoe klinkt
dat je in de oren?

Op welk gebied in je leven drukt het plafond op jou en laat het je zien wat er nog gedaan,
bekeken, uitgezuiverd mag worden? Waar kan het jou helpen verder te komen?

> BRON <

Lay-out by
MarceliusUniek zijn. Hoe leuk is dat?

Door: Anouk Plantinga
9 november 2021

We willen tegenwoordig allemaal onszelf zijn. Eigen zijn. Uniek. Maar tegelijkertijd zijn we onszelf hartstikke beu!
Willen we van alles veranderen. Dit is niet goed, dat is niet goed. We zouden meer zus willen zijn en minder zo. We
klagen als we in de spiegel kijken en zien vaak als eerste dat wat er niet goed is, niet perfect is, niet is zoals we zouden
wensen of lijkt op het plaatje dat we hebben van zoals het zou moeten zijn. We dromen van hoe het zou zijn als we zo
zouden zijn als die of die… En als we een compliment krijgen, wuiven het weg in plaats van dat we zeggen “dank
je wel!”

Hoe leuk is het eigenlijk om jezelf te zijn? En… wat houdt het in?

In mijn bedrijf en werk als aligned copywriter draait alles zo’n beetje hierom (tenminste…voor mij dan). Eigen zijn.
Dat maakt je namelijk uniek. Er is gewoonweg niet 1 ander persoon op de wereld als jij! Niemand die er exact zo uitziet
als jij (oké, misschien wel als het om sommige tweelingen gaat) met exact dezelfde combinatie van talenten, eigenaardigheden,
manier van denken, doen en laten als jij. En er zal ook nooit meer niemand zijn die precies zo is als jij. Denk daar eens bij na, hoe
bijzonder is dat? Dat elke persoon een volledig uniek iemand is en dat de hele wereld vol is met alleen maar unieke personen.

Vergelijkeritis

Het mooie is ook: het vergelijken houdt hier direct op. Je kunt niet unieker zijn dan een ander. Je bent het gewoon. Ook
al denk je misschien dat het niet zo is en dat je alleen echt uniek bent als je iets heel bijzonders hebt meegemaakt, je extreem
uitdost of enorm in de schijnwerpers staat bijvoorbeeld. Maar het leuke van uniek is dat dit niets zegt over hoe je je kleedt,
wat je beroep is of hoeveel medailles je hebt gewonnen. Uniek zijn is geen verworvenheid, het is zelfs niet eens een
geboorterecht. Het is gewoon wat we zijn. Allemaal.

Presteren

Als je niet uitkijkt, val je al snel in je leven in de ‘prestatie-valkuil’. Al heel jong krijgen we mee dat het gaat over winnen
(voetbalgekte bijvoorbeeld), sterk zijn (“Je bent toch geen watje?”) en presteren (schoolresultaten). Het is het leven waar
je als kind in terechtkomt en al snel de normaalste zaak van de wereld wordt. Het probleem is… het is verschrikkelijk beperkt.
Op school heb je een bepaald aantal vakken en daar moet je het mee doen. Omgaan met geld? Leer je niet. Samen trainen om
jezelf (en de ander te helpen) te ontwikkelen, zonder dat er competitie aan te pas komt. De sportbonden lachen je uit. Hoe je voor
jezelf kunt zorgen, wie je werkelijk bent en waar je vandaan komt? Wat jouw leukste eigen-aardigheden zijn en wat er zo uniek aan
jou is? Die vakken moeten nog uitgevonden worden. Terwijl dit in mijn ogen de belangrijkste vakken zou moeten zijn. Omdat waar
je naartoe gaat en wilt, daarmee samenhangt.

Boeien

Ik vond school iets vreselijks als kind. Ik begreep werkelijk niet waarom ik al die voor mij oninteressante dingen moest leren en waarom
een jaartal waarin een of andere legerleider was gestorven, ooit een waardevolle betekenis voor mijn leven zou hebben. Nog steeds
niet trouwens. Ik vroeg me af wat het betekende om te leven en waarom ik bestond, hoe je het best met elkaar om kon gaan en
hoe ik in godsnaam bepaalde keuzes moest gaan maken, bijvoorbeeld voor een studie. Als iemand me vroeg wat ik wilde
worden, was ik in de war. Ik had er geen antwoord op en dacht alleen maar: Ik ben toch al iemand? (Ook al wist ik
dan niet precies wat dat inhield). Om toch maar iets te zeggen, zei ik dan: “Gelukkig”. Maar dat was ook
een oprechte vraag van mij: hoe word ik gelukkig? EN: Waar leer ik dat? Niemand die het
me kon vertellen, maar ik had het graag als lesstof gehad.
En ik ben zeker niet de enige.

Een van mijn spirituele leraren vertelde het zo: Op school tekende de juf een som op het bord: een kers + een kers = 2 kersen.
Ja, dacht mijn leraar, dát begrijp ik ook wel. Maar waar komt die eerste kers vandaan? Hij hoopte dat ze hem dat dan later op de
middelbare school wel konden vertellen, maar toen dat niet het geval bleek, zette hij al zijn hoop op de universiteit. Ook daar kwam
hij helaas bedrogen uit. Ondanks het feit dat je op school mogelijk heel veel informatie in je hersenpan gestouwd hebt, is daarboven
zat ruimte voor nog veel en veel meer. Niet aangeboorde kennis en een schat aan talenten. Al die dingen die geen aandacht kregen,
niet in de schijnwerpers werden gezet, zitten er nog wel! Dus… aan jou de taak ze in het licht te zetten. Tenminste, als je dat zelf
ook wilt natuurlijk, hè, maar ja, waarom was je hier ook weer?

Verlangen naar jezelf zijn

Dat wat je wilt zijn en dat wat je bent, mag samensmelten. Maar kan dat? We hebben en masse het idee dat dat wat je wilt zijn,
niet kan omdat het zo ver van ons af lijkt te staan. En natuurlijk is de kans heel klein dat jij geen WK-kampioen schaatsen
wordt als je 55 bent en nog nooit op een schaats hebt gestaan, maar dan kun je je ook afvragen of dat écht is wat
de zou willen. Dat waar je echt naar verlangt, blijkt vaak eigenlijk heel dichtbij of op zijn minst binnen
de mogelijkheden te liggen. Want verlangen komt voort uit wat je bent en waarom
je hier bent. Het is verankerd in jou, ook al kan je de herkomst (nu)
niet meer voelen of achterhalen. Maar waarom
niet daar nu mee beginnen?

Samen uniek zijn

Het leven wacht op ons allemaal, niet op die ene persoon die het hardst schreeuwt, uitblinkt, de meeste lef heeft.
Een boeket veldbloemen is juist zo mooi omdat de bloemen verschillen; het gaat niet om de grootste, de opvallendste,
het gaat om het geheel. Met elk zijn of haar eigen plek. Hoe mooi is een berm waar allerlei wilde bloemen harmonieus door
elkaar bloeien? Ik kan daar ontzettend blij van worden. Zo is het ook bij ons. Als we ieder ons eigen rugzakje waarmee we geboren
werden, uitpakken en de inhoud bekijken, eigen maken en dit ongegeneerd durven zijn en in de wereld zetten, dan zijn we het mooiste
boeket dat er kan bestaan. Samen en uniek.

> BRON <

Hoe ziet dat ‘rugzakje’ van jou eruit? Wat zit erin en
wanneer ga je het uitpakken? Of heb je dat al gedaan?

Lay-out by
MarceliusWat wordt jouw verhaal?

Door Anouk Plantinga

7 november 2021


En dit is mijn verhaal.

Ken je dat, dat jij je inhoudt?
En daar allerlei goede redenen voor hebt?


Ik ken het ook. En ik ben er klaar mee. Ik heb besloten dat ik veel meer ga vertellen dan ooit. Dat ik mezelf veel meer laat zien dan ooit.
Dat ik mag en ga zijn wie ik ben en het verhaal dat daarbij hoort, ga vertellen. En dat zal af en toe vast even slikken zijn, want het is
best spannend om je waarheid de wereld in te sturen, zichtbaar te laten worden. De vraag is alleen: wil je je daardoor laten
tegenhouden of ga je ervoor?

Er zit lading op het gebied van je uitspreken, bij mij in elk geval wel. We hebben hier natuurlijk sowieso al de uitspraak: ‘doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg’ en ja, die van het maaiveld… Maar ook kunnen we beïnvloed zijn door persoonlijke ervaringen.
Misschien moesten kinderen vroeger bij jou thuis gewoon hun mond houden, waardoor je niet hebt geleerd je waarheid te spreken.
Of was je heel open en vrij en gebeurde er iets waardoor je daarmee gestopt bent en je woorden binnen bent gaan houden. ‘Kinderen
die vragen worden overgeslagen. ’ Hoeveel binnenvetters heeft die uitspraak opgeleverd?

Als kind was ik heel extravert en nogal ‘buiten de lijntjes’. Ik kleedde me het liefst als een zigeuner (zie foto), alles over elkaar, hoe
meer lintjes, strikken en kantjes, hoe beter. Gewoon lekker mezelf zijn, met alles erop en eraan. Als ik op straat iemand zag die
ik kende, dan gilde ik: ‘Hee, hallo!!!’ Maar ik leerde al snel dat jezelf zijn nou niet bepaald was wat de samenleving van me
verwachtte. Ik begon me aan te passen en ben me steeds meer gaan inhouden en mijn mond gaan houden. En de
paar keer dat iets me zo hoog zat dat ik niet anders kon dan het uitspreken, kreeg ik vervolgens zo’n tik op
m’n neus dat ik daarna helemaal wel uitkeek.

Maar daarmee raakte ik ook mezelf kwijt en het werd een enorme zoektocht, mijn leven. Als je niet echt jezelf mag zijn,
jezelf die ruimte niet geeft, dan kun je eigenlijk niet meer weten wat je echt wilt, want die dingen horen bij elkaar. Ik heb
jarenlang gezocht, mezelf leren kennen, gegraven, geworsteld, me afgevraagd wat het nou toch was waarvoor ik leefde en
afgelopen jaar kwam ik tot de conclusie dat ik helemaal oké ben, precies zoals ik ben. Dat ik niet hoef te veranderen, omdat ik
niet oké genoeg ben. Dat ik mag veranderen omdat wij als mensen gewoon niet anders kunnen, we willen ontwikkelen.
Een paar jaar geleden zag ik een bijzondere film: The Goddess Project. Van twee Amerikaanse vrouwen die met een gepimpte
oude schoolbus het land doorkruisten, op zoek naar de verhalen van vrouwen die op hun pad kwamen. Waanzinnig inspirerend,
ik kreeg zo’n zin in het leven en het paste zo bij mijn voornemen voor dit jaar: mezelf zijn en mezelf omarmen. Mogen zijn wie
ik ben, met alles wat erbij hoort. En ook: mogen zeggen wat ik vind en mogen doen wat ik wil doen. Al die ideeën die ik
heb (en dat zijn er heel veel…) mogen uitvoeren.

Me niet inhouden, maar gaan met die banaan. Met het risico dat ik m’n neus stoot, dat iets niet lukt, dat ik faal.
Ik bruis echt van de ideeën en met elk nieuw idee, komen er weer tien bij. Zo gaat dat bij mij, ik kan er niks aan doen.
Ik ga het leven vieren, geen spijt meer hebben van dat ik iets niet gedaan, of op z’n minst geprobeerd heb. Datgene doen
wat ik het liefste doe, geven, bruisen, grillig zijn, onlogisch lijken, aanraken, fladderen, leven. Dit is zoals ik diep vanbinnen ben
en altijd ben geweest en mezelf inhouden, me maar mogen focussen op 1 ding, stukjes van mezelf achterhouden omdat de wereld
die niet aan leek te kunnen, heeft mij geen goed gedaan. Dus ik stop ermee! En ik begin! Een van mijn favoriete woorden is ‘oorspronkelijk’.
Het beschrijft helemaal wie en wat ik wil zijn.

Je hebt nog een leven voor je, hoe lang dat is, weet niemand. Wat heb jij te vertellen? Wat wordt jouw verhaal en wat ga je ermee doen?
Wat je ook gaat doen en gaat zeggen, doe het met liefde voor jezelf. Doe het omdat het bij jou past en niet omdat een ander , wie dan
ook, vindt dat je het zou moeten doen. Omdat je uiteindelijk maar aan 1 persoon verantwoording hoeft af te leggen en dat ben: JIJ.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius


Vergeet je niet iets? Je essentie voelen…

Door: Anouk Plantinga
5 november 2021
Kun je je dat dat ene moment nog herinneren? Dat bijzondere moment in de tijd en ruimte, toen je volledig vanuit je essentie besloot
om naar de aarde te gaan en een menselijk lichaam aan te nemen? Waardoor jij nu hier bent en dit kunt lezen. Waarschijnlijk niet, hè?
Vrijwel iedereen is dat vergeten. Het is alsof je, terwijl dat nieuwe lichaampje aan het groeien en zich aan het ontwikkelen is, alles wat
er voor de conceptie was in een totale mist verdwijnt. En ondertussen ben je voortdurend aan het zoeken naar je zielsmissie.

In de baarmoeder zijn we nog helemaal een met onze essentie, met het onzichtbare, onze ziel, gewichtloos, vrij en lichamelijk hoef
je nog niets zelfstandig te doen. Maar als we geboren worden, moeten die longen aan het werk, komt de spijsvertering op gang
en voelen we opeens van alles op fysiek niveau. Honger, pijn, warmte en kou, angst, vrede, etc. Dat kan heel prettig zijn, maar
ook niet. In elk geval is het een totaal andere sensatie dan we daarvoor hadden.

Verbonden

En het lijkt wel of die fysieke aanwezigheid, die verbondenheid met ons aardse lichaam dat naarmate we ouder worden
steeds meer in de ban raakt van het denken, de herinnering aan wie we waren, dat wat we in wezen zijn, meer en
meer verdringt. Totdat het lijkt alsof we vooral of zelfs alleen nog maar een mens zijn en dat dit, het aardse
leven, het is. Alles wat we zijn. Maar dat is een vergissing. Het is namelijk niet waar. Vanuit onze
fysieke beleving lijkt het alleen alsof de wereld om ons draait, we het centrum van
het universum zijn en tegelijk afgescheiden. Alsof we er geen deel
van uitmaken, een apart, op zichzelf staand
wezen zijn.

En als we dan al denken of voelen dat er iets als een ziel is, iets wat groter is dan ons lichaam, niet tastbaar, dan hebben
we het idee dat we onze ziel als het ware in ons lichaam hebben moeten proppen. En dat voelt niet prettig, want ons lichaam
is daar natuurlijk veel te krap voor. Ken je dat gevoel, dat het voelt alsof je opgesloten zit in je lichaam? Dat jij stopt bij de grenzen
van dat lichaam omdat je helemaal daarin zit? Gevangen.
Navigeren zonder vertrekpunt

Ik ken dat gevoel maar al te goed. Ik heb altijd wel geweten dat ik meer ben dan mijn fysieke verschijning, mijn denken,
mijn karakter zelfs. Dat ik verder ga dan mijn fysieke grenzen. Maar wat was dat dan? Wat had ik hier te doen? Wat was mijn
zielsmissie? Tjongejonge, wat heb ik lopen zoeken. Bij allerlei leraren, op opleidingen en in cursussen en trainingen, in gesprekken,
meditatie. En toch kon ik het niet echt voelen. Het was een zoektocht die ik ergens wat leeg zou kunnen noemen. Ik zat gevangen in
het aardse bestaan.

Want ik vergat iets heel essentieels. En ik zie om me heen dat ik niet de enige ben. Sterker nog, ik zie zo veel mensen hetzelfde doen:
zoeken naar die zielsmissie, naar iets in de toekomst, als een losse flodder. Wel vanuit een verlangen, maar zonder basis. Bijna als
voorbij jezelf. Het is als navigeren zonder vertrekpunt. Probeer maar eens je navigatiesysteem in te stellen zonder dat je aan
geeft vanwaar je vertrekt. Dat kan niet. En heb je weleens een vliegreis geboekt door alleen je bestemming in te voeren?
Onmogelijk! Maar het is wel wat we doen met ons eigen leven. We willen die bestemming, maar vergeten volledig
ons te verbinden met onze oorsprong. We zijn vergeten waar we vandaag komen.

Je essentie voelen

Toch kun je je het weer herinneren, op ieder moment, als jij dat wilt. Het is echt helemaal niet moeilijk. En iedereen
kan het. Altijd. Het kan hier en het kan nu. Je hoeft het eigenlijk alleen maar te laten gebeuren, je erop af te stemmen,
te weten dat het zo is. Want je bent het. Jij bent je essentie, je hoeft er niets voor te doen, het niet waar te maken, er je
best voor te doen. Juist niet. Hoe minder je doet, hoe makkelijker je je essentie kunt voelen. Maar oef! Voor ons mensen is
dat een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want wij, ons denken, ons ego, willen er een bepaalde vorm aan geven. We willen
het ‘pakken’. En als we dan iets voelen, vinden we het vaak niet genoeg. Want we denken dat we iets moeten zien. Of we hebben
een bepaald plaatje in ons hoofd en we ervaren iets anders. Of we vinden het te simpel, zo simpel dat we niet kunnen geloven dat
dit het is.

Maar hee, waarom zou je het niet proberen? Hier. Nu. Weten dat je lichaam maar een onderdeel is van het grotere geheel dat jij bent.
Sluit je ogen eens. Stem je af op het licht dat jij bent, dat overal doorheen schijnt. Je kunt het zien als een enorme schijnwerper
die jou voortdurend in het licht zet. Of als een zon die dwars door je heen straalt. Voel het maar. Dit is wie jij bent.

Je bent nooit afgescheiden geweest. Je bent verbonden, altijd geweest en je zult het altijd zijn.

Vind je het lastig om in je eentje te voelen wie of wat je in essentie bent? Dat begrijp ik heel goed. Je kunt het ook samen doen.
Op 3 november geef ik de workshop Je Initiële Intentie, waarin je vooral je eigen essesntie gaat voelen, zodat je zielsmissie
zich kan ontvouwen. Kijk hier voor meer info of om je op te geven.

Vergeet je niet iets? Je essentie voelen…

> BRON <

Lay-out by
MarceliusBen jij een oude ziel?
16 kenmerken waaraan je
kunt herkennen of je een oude ziel bent

Door: Redacteur
25 oktober 2021
Hoe weet je dat je een oude ziel bent? In het algemeen kun je wel zeggen dat we allemaal oude zielen zijn, maar
sommige van ons zijn hier toch al veel langer dan andere. Op welke tekens moet je letten om het verschil te zien?
Bekijk hier onder 16 kenmerken van een oude ziel.

16 kenmerken van een oude ziel

Je begrijpt veel van de diepere lessen van het leven

Voor sommige mensen is het moeilijk om te begrijpen dat de ziel van een kind veel ouder kan zijn dan de ziel van zijn
of haar ouders. Voor deze mensen is dit een teken dat hun ziel waarschijnlijk jonger is dan die van jou. Als je begint
te begrijpen waarom je in deze 3 dimensionale werkelijkheid blijft incarneren, dan wordt het duidelijk. Net zoals
in de film Groundhog Day. In deze film wordt Phil iedere dag wakker om te ontdekken dat het nog steeds
3 februari is, net zolang tot hij uitvindt hoe hij zijn in de weg staande ego kan verslaan, zodat hij kan
beginnen met het helpen van anderen.

Je staat in contact met je natuurlijke gaven of hebt er een buitengewone belangstelling voor

Sommige mensen zijn geboren met aangeboren eigenschappen zoals het kunnen helen of paranormale begaafdheden.
De waarheid is dat we allemaal deze gaven bezitten, maar een oudere ziel is hier meer op afgestemd en is beter in staat om
deze gaven toe te passen voor het welzijn van de mensheid. Als je niet over deze gaven beschikt, maar je hebt er wel een grote
belangstelling voor, dan is dit het teken dat je ziel probeert deze gaven, die je waarschijnlijk in een vorig leven wel had, weer naar
voren te halen.

Je wordt spiritueel bewust

Iedereen bestaat volledig uit energie, maar veel mensen hebben moeite met begrijpen wat dit betekent. Je ziel is alleen maar bewustzijn
en liefde. Het heeft een uniek begrip van hoe de matrix wordt uitgespeeld op deze planeet. Je ziel begrijpt dat alles wat we doen als
een collectief, zal helpen om het “ontwaken” van anderen te bevorderen.

Je begrijpt hoe belangrijk het is om te vergeven

Sommige mensen zijn oude zielen, maar moeten nog veel leren omdat ze gevangen zitten in hun denkwijze. Ze zijn te koppig
of hebben nog niet geleerd hoe belangrijk het is om te vergeven. Door jezelf en anderen te vergeven, wordt alle
resterende, storende karma tussen deze mensen opgelost.

Je bent in staat om voorbij te gaan aan je ego

Het is bijna onmogelijk voor wie dan ook om 100% voorbij te gaan aan je ego. Maar, het alleen al bewust zijn van je ego en hoe
het je bewustzijn tegenwerkt, is al een zeker teken van de aanwezigheid van een oude ziel. Anderzijds is er helemaal geen ego. Op
het punt waarop je terugblikt op je leven, ga je je ego opnieuw ervaren. Dan zul je merken hoe dit het leven van anderen en jezelf heeft
beïnvloed. Dit is het moment waarop je waarschijnlijk een zielcontract zult maken in de hoop het ego niet de overhand te laten nemen
en je te verzoenen met de ego-gerelateerde kwesties die je in vorige levens hebt meegemaakt.

Je hecht weinig of geen waarde aan materiële zaken

Geld en spullen zijn producten van deze 3D-werkelijkheid. Het is heel gemakkelijk om toe te geven aan materialisme, in het bijzonder
omdat je permanent wordt blootgesteld aan advertenties, programmering en druk van de mensen om je heen. Een oudere ziel weet
dat geld niet bestaat en aan de andere kant dat het belemmerend werkt bij het zijn wie we werkelijk zijn. De oudere zielen zullen
geld als gereedschap gebruiken om hun spirituele vooruitgang te bevorderen of het gebruiken om anderen te helpen die
minder goed af zijn.

Je begrijpt het concept dat je lichaam niets anders is dan een omhulsel voor je ziel

Voordat je geboren werd, koos je niet alleen je ouders, maar ook je levensomstandigheden en de uitdagingen die je
zullen helpen om je spirituele groei te bewerkstelligen. Het lichaam wat je nu bewoont is niets anders dan een
voertuig voor je ziel. Je naam is iets waar je ziel zich op dit moment aan verbindt. Natuurlijk heb je in andere
incarnaties talloze namen gehad en bent zowel man als vrouw geweest. Je naam, titel en dat soort zaken,
zijn iets waar vooral het ego zich mee identificeert, want uiteindelijk ben je oneindig bewustzijn
en zitten we allemaal in hetzelfde team.

Je hebt een speciale band met lang vervlogen tijden

Heb je ooit een oude film gezien of een kunstwerk uit een bepaalde periode waarbij je een gevoel van herkenning had?
Er is een grote kans dat je dan in die periode hebt geleefd en dat dit je kenbaar wordt gemaakt door je cellulaire geheugen.
(Dit is het geheugen wat niet alleen in de hersenen huist, maar in de cellen van je hele lichaam en al je organen.)

Je hebt een begrip over wat je moet doen om je spirituele vooruitgang af te ronden

Alleen al door het lezen tot dit punt, bewijst dat je je meer bewust bent dan de meesten. Je hebt een begrip van de Universele
Wetten en ook wat je nog te doen staat zoals overeengekomen in je zielcontract. Zelfs als je daar niet helemaal zeker van bent
dan zullen je Hogere Zelf en je Gidsen ervoor zorgen dat je in de juiste richting wordt geleid.

Je hebt sterk het gevoel dat de aarde niet je thuis is

Heb je ooit zomaar in de lucht gekeken en dan misschien naar een ster ver weg, zo maar, zonder bepaalde reden? Voel je een
speciale band met bepaalde sterrenstelsels zoals de Pleiaden of Orion? Krijg je een ongemakkelijk gevoel bij oorlogen en
corruptie en ervaar je het alsof dit soort dingen niet bestonden op de plaats waar je oorspronkelijk vandaan komt?
Ben je misschien één van die zielen die bereid was om hier naar toe te komen, op dit specifieke moment, om
te helpen met de ascensie van de aarde? Als je bevestigend kunt antwoorden op al deze vragen, dan
is er een grote kans dat je niet oorspronkelijk afkomstig bent van de planeet aarde.

Je bent geneigd om dingen alleen te doen of alleen te zijn

Deze houding wordt door de maatschappij al snel neerbuigend veroordeeld, maar oudere zielen zijn alleen maar op
zoek naar eerdere fragmenten van zichzelf. Vaak zullen ze afstand nemen van jongere zielen die nog veel meer incarnaties
nodig hebben. Oudere zielen zijn geneigd andere gelijkgestemde mensen uit te kiezen omdat ze zich daarbij op hun gemak
voelen en er meer herkenbaarheid is, die ze beiden kunnen benutten om hun spirituele vooruitgang te bevorderen.

Je bent van nature opstandig

Als je in opstand komt tegen religie, wetten en dat soort dingen dan is dat een teken dat je ziel weet dat de enige ware wetten de
Universele Wetten zijn. Terwijl je wel begrip kunt opbrengen voor de logica en intenties van de wet, zal je niet geneigd zijn deze als
absolute wet te aanvaarden. Omdat je weet dat er hogere wetten zijn die bedoeld zijn om je spirituele groei te bevorderen.

Je hebt een brandend verlangen naar de waarheid en innerlijke wijsheid

Veel oudere zielen kijken dwars door de leugens heen die ze op de mouw zijn gespeld door religie, de politiek en onderwijssystemen.
Alhoewel ze heel goed begrijpen dat we één zijn met het Universum, willen ze hoe dan ook de waarheid boven tafel krijgen en
op die manier anderen helpen met hun bewustwordingsproces. Ze zijn ook altijd op zoek naar kennis op het spirituele-,
metafysische- en esoterische vlak. Ze zullen informatie veel gemakkelijker absorberen dan alles wat ze ooit
op school hebben geleerd.

Je probeert niet om andere mensen te domineren

Oudere zielen accepteren niet alleen gemakkelijker andere mensen, maar ook omstandigheden. Je keurt bijvoorbeeld
de corruptie in de politiek niet goed, maar je begrijpt wel dat deze corruptie ook weer helpt om andere mensen de waarheid
te laten zien. Je respecteert de vrije wil van anderen en je zult eerder tact gebruiken dan verbale verzoeken doen aan anderen.

Je voelt een afscheiding tussen jezelf en de “werkelijke” wereld

Naarmate je het ego en het materialisme achter je laat, zal je merken dat je levensstijl anders wordt. Alhoewel je huidige levensstijl
uniek is voor deze incarnatie, schijnt er ook een soort herkenbaarheid te zijn van de richting waarin je gaat.

Je bent nieuwsgierig of je een oude ziel bent of niet

Veel jonge zielen zouden deze vraag niet eens stellen, omdat dit ze niet interesseert. Alhoewel hetzelfde geldt voor veel oudere
zielen maar daarvoor zijn andere redenen. Ze weten immers dat ze oude zielen zijn. Maar het is toch leuk om een bevestiging
te krijgen die overeenkomt met je spirituele ervaringen. Er zijn vele lessen die we hebben geleerd gedurende onze levens,
met als eindresultaat de incarnatie waar je nu mee bezig bent. Al je vorige incarnaties zijn opgeslagen in je cellulaire
geheugen en kunnen worden opgeroepen door regressie. Veel van de mensen op deze planeet zijn oudere
zielen, maar zijn simpelweg nog niet wakker. Zij hebben nog veel te leren en zullen nog vele
reïncarnaties nodig hebben in deze 3D-werkelijkheid. Veel van hen die wakker
zijn zullen doorstromen naar het volgende niveau in bewustzijn.

Het is belangrijk om te beseffen dat het geen race is, omdat we uiteindelijk allemáál zullen winnen.
Geniet van iedere milliseconde in deze incarnatie. Want het is misschien wel de laatste keer dat je een
3 dimensionale werkelijkheid zult meemaken.*

Boekentip: Afdalen in je ziel

In Afdalen in je ziel lees je meer over de onder-, midden- en bovenwerelden. Je kunt jezelf genezen met behulp van
oude healingtechnieken. Je ziel bestaat net als je hart uit vier ‘kamers’. Elke kamer bevat geschiedenis van je ziel waar je
oude pijn opslaat, maar ook waar je je zielsopdracht bewaart. Met Villoldo’s soul retrieval doorloop je je kamers en heel je je
verleden en toekomst. Bestel nu jouw exemplaar in onze webshop Boekenwereld.com voor € 22,50 met gratis verzending.

Lay-out by:
MarceliusHet is slechts één | Heavenletters

Door: Heavenletters
21 oktober 2021
God zei:

Alleen jouw Eenheid is in steen gebeiteld. Al het andere is slechts een teken aan de oppervlakte. Een golf spoelt het weg.
Alle sporen aan de oppervlakte zijn verleden tijd, geliefden. Er is het verleden en er is het Eeuwige. Alles wat je werkelijk hebt
is het Eeuwige. En dat is jouw Wezen, en dat ben jij, en dat ben ik. Er was nooit een moment dat Wij niet bestonden, en Wij bestaan
in het moment. Het moment is de eeuwigheid. Je bent gemaakt van ziel. Ziel die je bent en altijd was. Al het oppervlaktemateriaal is
slechts oppervlakkig spul. Er is veel meer in je leven dan de oppervlakte.

Natuurlijk heb je gedacht dat het oppervlak alles is. Ook al is het oppervlak in een flits weggespoeld, je verlangt toch naar de resolutie.
Je bent gefascineerd door de oppervlakte van het leven. Het intrigeert je. Je houdt van de kleuren en het verhaal ervan. Je gaat graag
naar de film. Toch ben jij, in het theater of buiten het theater, hetzelfde. Beïnvloed door de film, ben je nog steeds onveranderd. De
film verandert. Er komt er nog eentje op. Je ziet een dubbele speelfilm, en toch ben je de kijker van de film. Het maakt niet uit
welke verscheidenheid aan films er op het scherm is, jij bent er de kijker van. De film beweegt en je zit stil. Jij bent het
publiek van de film. Zelfs als je een acteur in de film bent, kijk je nog steeds naar jezelf. Je ogen zijn groot. In of
uit je slaap kijk je naar jezelf. Het enige wat je kunt doen is kijken. Je ziet jezelf ervaren. De ervaringen
veranderen. Je draagt verschillende kostuums, maar het zijn maar kostuums. De drager wordt
niet veranderd. Het kind, de jeugd, de oudere, dat zijn allemaal kostuums.
Maar laten we nu teruggaan naar de film.

Soms juich je de film toe. Soms vind je het niet leuk. Maakt niet uit,
het is maar een film. Het zal snel genoeg veranderen.

En als de film voorbij is, en je gaat naar huis, is het alsof je niet weg bent geweest. Want je bent niet weg geweest.
Jullie zijn niet afwezig geweest in de Eeuwige. Je had net je aandacht op de film. Je gedachten waren ergens anders.
Je was nog nooit ergens geweest, maar waar je alleen maar kunt zijn. Je was op een fantasiereis. Je dromen kwamen uit,
of ze kwamen niet uit. En of ze dat nu deden of niet, je bent hoe dan ook hetzelfde. De onschendbare Waarheid van jou
verandert niet. Het leven in de wereld is als het weer verandert, het weer verandert, en toch is het alleen maar weer. Het
leven gaat door met regen of zonneschijn.

Heb je je leven gedroomd? U zegt dat het echt gebeurd is. Het flitste echt op het scherm, maar niet meer dan dat. Je
leven werd op een scherm geflitst. Daar werd het geprojecteerd. Het was gemaakt van een samenspel van licht.
Het licht gaat aan en het licht gaat uit, en toch ben je nog steeds aanwezig. De scènes veranderen. De
verlichting verandert. En toch ben je jij, zittend in een theater.

Zelfs als je de regisseur van de film bent, bekijk je hem van een afstandje.

Een film is maar een film.
Zelfs de projectionist van de film kan er alleen maar naar kijken.
Degene die het theater schoonmaakt of degene die eigenaar is van het theater kan alleen de films bekijken.
En toch werk je hard aan het creëren van de fantasie dat alles wat er op het scherm gebeurt het echte werk is. Je gelooft in films.
Produceer de films. Dat is wat je doet. Al die tijd is er een stomme film gaande, een blijvende stomme film die nooit slijt, altijd speelt.

Hoe stil het ook is, het wordt altijd gehoord, hoe ver weg het ook lijkt.

> BRON <

Lay-out & vertalling
Door: Marcelius


De shift naar 5D steeds
meer storing op de lijn

Door: Viola
9 oktober 2021

Is het je opgevallen dat je tijdens de shift naar 5D steeds meer storing op de lijn gaat ervaren in de communicatie met anderen die nog
vanuit het 3D grid en oud paradigma functioneren? Helaas werkt de 'even geduld' optie niet meer als je eenmaal bewust voor ascensie
hebt gekozen. Jouw frequentie gaat namelijk omhoog waardoor de woorden die je uitspreekt op een andere golflengte vibreren. De
ontvanger aan de andere kant van de lijn pikt de essentie van wat je zegt niet op tenzij hun eigen ontvangstation ook een upgrade
heeft gekregen. Zo kan het zijn dat mensen waar je jarenlang mee op dezelfde golflengte zat, ineens een buitenlandse taal lijken
te spreken. De woorden komen niet over en het ene na het andere misverstand doemt op. Het kost veel energie en het blijven
proberen gaat niets opleveren omdat anderen voor een ander pad hebben gekozen dan jij. En dat is precies waarom dit
'verstoringsmechanisme' zo'n handige tool is tijdens het -. Het dwingt je namelijk tot alleen luisteren naar wat met
jou resoneert.

Doordat jouw ziel voor het ascensie-pad heeft gekozen, krijg je steeds duidelijker aanwijzingen vanuit je Hoger Zelf
en de Bron over de route die je te gaan hebt. Het is een pad dat gecreëerd wordt terwijl je het bewandelt. Het oppikken
van de juiste signalen is daarbij van belang. Luisteren naar oud paradigma gaat je dus niet op weg helpen op een pad dat
nog niet eerder bewandeld werd. 'Same old same old' baant geen nieuwe wegen. Het is dus een beschermingsmechanisme
voor jouzelf dat je sommige informatie niet meer tot je kunt nemen. Probeer je dat wel dan doet de informatie pijn aan je oren
en word je als het ware gedwongen te stoppen met luisteren.

Je zult zelfs merken dat sommige ascensie-boodschappers niet (meer) met jouw pad resoneren. Dat komt niet omdat ze niet het pad
van ascensie lopen, maar omdat jouw Hoger Zelf voor een andere route heeft gekozen. Als onze frequentie ophoogt krijgen we namelijk
toegang tot verschillende ascensie-tijdlijnen. Deze ontvouwen zich als je door de juiste deuren gaat. Het kan dus zijn dat ascensie-teacher
A door een andere deur is gegaan dan ascensie-teacher B. Nu komt het aan op jouw eigen frequentie en afstemming welke deur jij moet
hebben. Ga je door deur A of door deur B? Of misschien kies jij wel voor deur C. Je kunt ook een tijdje wandelen op route A, en op een
volgende kruising afslaan naar een andere weg.

De informatie die je tot je neemt, creëert mede het pad van ascensie dat jij bewandelt. Daarom zal jouw Hoger Zelf te allen tijde
aangeven welke informatie je wel of niet tot je moet nemen. 'Discernment', ofwel onderscheid leren maken tussen (frequentie
van) woorden is daarom essentieel. Als je op youtube een video wilt beluisteren over een bepaald onderwerp, stem dan heel
goed af op de frequentie van de boodschapper op dat moment. Ook al was informatie van een bepaalde bron vorig jaar
relevant voor je, vandaag hoeft dat niet meer zo te zijn. Trek jij de frequentie van een stem? Krijg je energie van de
woorden of doen ze pijn aan je oren? Word je positief of negatief aangeraakt? Wat doet de informatie met jouw
realiteit? De frequentie van de boodschap draagt bij aan de bouwstenen die jouw werkelijkheid manifesteren.
Jouw Hoger Zelf zal je leiden naar die boodschappen die het meest constructief zijn voor jouw pad.

Choose wisely ...
© √iola2019

Lay-out by:
Marcelius


DE TEACHINGEN VAN DE GOLDEN
ONES OF ZONMEESTERS.


Door: Myriam Gillis
8 oktober 2021MANIFESTATIEPROCES

Voorafgaand aan het maken van de keuze om naar de Aarde te komen, was de verbinding van de ziel met Universal Mind intuïtief.
Het leven van de ziel was een werk van liefde en toegewijde dienst aan God met behulp van een aangeboren intelligentie, hetzelfde
als het dierenrijk. Wetenschappers noemen de intelligentie van het dierenrijk ′′ instinct ", maar de waarheid is dat het dierenrijk
aangeboren intelligentie gebruikt en rechtstreeks verbonden is met Universal Mind. Het Universum evolueert voortdurend,
breidt zich uit en vermenigvuldigen. Er zijn vele dimensies en realiteiten die in de hele miljarden sterrenstelsels in de
hemel bestaan. Er bestaan 34 dimensies.

De hemel opereert geheel onder het principe van harmonie, balans, orde en eenheid ten goede van iedereen.
Elke melkweg vereist een overziener om de operaties van hun melkweg te vergemakkelijken. Dat is onze God, de
schepper. Waar er engelen zijn om God te dienen, zijn er ook medescheppersgoden om God te helpen in deze andere
sterrenstelsels. Ook de engelen zijn scheppers, ze zijn beheerders van Gods wetten. Ze regeren zichzelf door innige
intelligentie met liefde en toegewijde dienst aan God, volledig.

Wanneer een ziel besluit om naar de aarde te komen, is het door keuze om een Co-Creator God te worden en te weten dat ze
gecreëerd zullen worden naar de afbeelding en gelijkenis van God. Het vermogen tot redenering en Vrije Will was niet beschikbaar
voor de ziel voordat ze naar de Aarde kwam, gewoon geïntegreerde intelligentie. Het hele wezen van de ziel was en is nog steeds in
dienst voor de liefde van God, volledig! Wanneer een ziel in training is om medeschepper God te worden, krijgt de ziel toegang tot een
Bewuste Geest. Met deze bewuste geest komt redenering en vrije wil.

De metafoor van Adam en Eva het eten van een appel uit de Boom van Kennis is symbolisch voor de keuze van de ziel om wijsheid op te
doen door ervaring; kennis wordt opgedaan door ervaringen. Het juiste gebruik van kennis is wijsheid. Toen Adam en Eva zich realiseerden
dat ze voor het eerst naakt waren, was dit indicatief voor de ziel die voor het eerst hun Bewust Mind gebruikte, met behulp van redenering
en de vijf zintuigen. De aarde is een Spirituele Training School die door de Galactische Raad wordt gesanctioneerd; een speeltuin om de
vele wetten van creatie te ervaren en goed van kwaad te onderscheiden door de ervaringen van het leven met Free-Will en Conscious
Mind. De drama's op aarde lijken misschien echt voor elke ziel, terwijl ze het leven ervaren, maar de realiteit is, elke ziel leert
door deze ervaringen.Universal Mind orkestreert elke ervaring voor de ziel op basis van het ontwikkelende stadium van de ziel en hun reactie op
levenservaringen. Er is geen dood, alleen herhaalde optredens gebaseerd op eerdere levenservaringen. Er zijn geen bewuste
herinneringen aan deze eerdere kanjers van levenservaringen aangezien het ego van de ziel en bewustzijn nog niet gedisciplineerd
is om te begrijpen dat deze vorige levens niet echt zijn. De onderbewuste geest van de ziel zal de wijsheid begrijpen en garneren die
geleerd is van elk eerdere levenservaring. Wat echt lijkt te zijn, is slechts een perceptie van de Bewuste Geest van de ziel. Zoals we al
gezegd hebben gebruikt Conscious Mind naast redenering of logica de vijf zintuigen om te bepalen wat echt is. Dit is een belangrijk
onderdeel van het leren van zielen.

Om te bepalen wat echt is, moet de Bewuste Geest ook de Onderbewuste Geest integreren, gevestigd in de Solar Plexus van het
fysieke lichaam van elke ziel. De Onderbewuste Mind wordt ook wel aangeduid als de Intuïtie van het Gevoelsorgaan of de
Intuïtie van Het ego van de ziel is de eerste fase van het gebruik van de Bewuste Mind voor zichzelf; zelfbehoud,
eigenbelang, zelftevredenheid en zelfglorie. Naarmate de ziel het leven ervaart, komt uiteindelijk het besef
tot de ziel dat het dienen van zichzelf een isolaat en eenzaam objectief is zonder inwendige
zielentevredenheid. Door levenservaringen leert de ziel, komt volledige tevredenheid
wanneer de ziel in dienst is en hun denken afgestemd is op Universal Mind
en alle gedachten, woorden en daden zijn in harmonie,
balans, orde en eenheid ten goede
van iedereen.

Nogmaals, je bent nooit gescheiden van de liefde van God. De redenering van de status van de ziel terwijl de aarde op
aarde sterk onderschat wordt. De ziel begrijpt het doel van hun ziel op aarde nog niet en de complexiteit van het op elkaar
afstemmen van hun denkproces volgens universele principes. Dit is ons werk om deze waarheden en leermiddelen naar elke ziel
te brengen voor hun begrip.

> BRON <

De Gouden trog.

Myriam Gillis

Lay-out by:
Marcelius


De Energie

De 9D Arcturiaanse Raad
3 oktober 2021"Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.

We zijn erg blij met de manier waarop jullie je allemaal openstellen voor de energieën die binnenkomen om jullie te dienen
en te ondersteunen. De energieën van oktober zijn uniek, zoals alle energieën zijn, en er is een gezamenlijke inspanning van
alle wezens en collectieven die op dit moment met de mensheid samenwerken om ervoor te zorgen dat deze energieën van
oktober zachtaardig zijn, en dat ze gaan waar ze nodig zijn, en ten slotte dat ze doen wat ze moeten doen. De energieën
van oktober gaan over het brengen van je in een staat van hoger bewustzijn en een hoger bewustzijn van wie je
bent, wie je bent geweest en je connecties met alle andere wezens in het universum.

De energieën van oktober gaan over het verspreiden van je bewustzijn van jezelf om meer dan alleen deze versie van jou
in dit fysieke lichaam in dit leven op te nemen. Ze gaan over het geven van meer toegang tot je parallelle levens, je parallelle
universum-zelf, je verleden en toekomstige zelf, en je meer openstellen voor de waarheid van wie je werkelijk bent als een Bron
-Energie-Wezen, een Wezen dat alleen en altijd eenheid, eenheidsbewustzijn ervaart. Deze sensatie kan tot je komen in een moment
van meditatie. Het gevoel kan iets zijn dat nu over je heen komt als je deze transmissie ontvangt, maar op een gegeven moment zul je
experiëntieel krijgen waar we het over hebben als we het hebben over eenheid, je verbinding met alle wezens, al het bewustzijn. Het
is meer dan alleen een verbinding; Het is jij die een tijdelijke vorm aanneemt of in een tijdelijke niet-fysieke staat bent.

En als je dat bewustzijn hebt, weet je dat je kunt afstemmen op wat en op wie je in het moment wilt afstemmen. Er zijn
geen beperkingen nodig wanneer je de eenheidservaring van jezelf hebt. Er is ook geen scheiding tussen jou en wat je
wilt manifesteren. Dus wat we zeggen is dat er op dit moment veel energetisch in je omgaat, omdat de maand oktober al is
begonnen, en je meer een kameraadschap, meer saamhorigheid, meer mededogen, meer een gevoel zult blijven voelen dat wat
er ook in de wereld gebeurt, deel uitmaakt van je ervaring, zelfs als het veel anders is dan wat je in je kleine hoekje van planeet
Aarde leeft.

Je hoeft je niet meer verdeeld, gescheiden of gescheiden te voelen, en eerlijk gezegd heeft het je hemelvaart nooit gediend
om dat te ervaren. Het diende je ego, en het diende je vermogen om bepaalde ervaringen te hebben die je alleen kon
hebben terwijl je geloofde dat je een individu, apart, sterfelijk en eindig was. Maar je hoeft die ervaringen niet
langer te hebben, en dus komen hier de energieën van oktober om je meer verbonden te voelen met
Alles-Dat-Is, alle momenten, alle ervaringen, alle vibraties. Dit zal de manier waarop je spreekt,
denkt en handelt veranderen, en zal je status verheffen van een egoïst naar een
hoger zelfcollectief. En dat is waar hemelvaart om draait; dat is waar
deze reis om draait; Dat is wat onvermijdelijk is voor
ieder wezen in dit prachtige universum
van ons.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben
genoten  van het contact met u."

Gekanaliseerd door:
Daniel Scranton

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je kunt je lot veranderen | Heavenletters


Door: Heavenletters

21 september 2021
God zei:

Het is niet aan jou om je zorgen te maken over je status in de wereld. Of de wereld nu tegen je opkijkt of weg van jou – het is niet
het maken van jou. Applaus uit de wereld voelt heel goed, en ongenoegen van de wereld voelt niet goed, en toch ben je hier niet
voor het plezier of ongenoegen van de wereld. Je bent geen tak van een boom die met een tik op de vingers wordt gebroken. Je
leven is voor meer bedoeld. De basis waarop je staat is groter dan het publiek dat je hebt. De ogen van de wereld hoeven niet
op jou gericht te zijn.

Je hoeft niet de ster te zijn van de film waarin je je bevindt. De bitspelers spelen ook een belangrijke rol. Niemand is de eigenaar
van het stuk. Hoe het ook lijkt, alle delen zijn gelijk. De regisseur is belangrijk. De cameraman. De redacteur. Welke wijnstok van de
druif is belangrijker dan de andere? Elk blad speelt zijn rol. Elk draagt bij aan het geheel. De wortel van de wijnstok ondersteunt alles.
Een jonge wijnstok is belangrijk. Elk blad is belangrijk. Sommigen lijken misschien meer begunstigd dan de andere, maar de waarheid
is dat iedereen de voorkeur heeft.

Iedereen in een toneelstuk is favoriet. Iedereen heeft de voorkeur om in het stuk te spelen. Het is geen belediging om in het stuk te
zitten. Het is geen discriminatie om een kleine rol te spelen, noch is het een dominantere rol in het spel verhoging. Jullie zijn allemaal
versnellingen van het universum. Welke tandwieltand is belangrijker dan de andere? Of je nu de prins of de gewone speelt, bepaalt
niet je betekenis. En als je vandaag de prins bent en morgen de gewone, dan ben je niet minder of meer. Zoals de wereld
waarneemt, ben je min of meer. De wereld ziet het vaak verkeerd. De percepties van de wereld zijn niet
meer  en niet minder dan de percepties van de wereld.

Er is een hoger gerechtshof. Het is een hof van liefde. Het is een hof van ware erkenning. Het is een rechtbank die tot de kern
van de zaak komt. De kern van de zaak gaat diep. Je draagt aanzienlijk bij. Zelfs als je in je eigen ogen een onbetrouwbare schurk
bent, heb je grote verdienste aan het hof van liefde. Iedereen gaat naar de meiboom. Iedereen is belangrijk. Het refrein is belangrijk.
Elk kind van mij is belangrijk. Je moet weten dat je een grote betekenis voor mij hebt. Zeggen dat je veel voor Mij betekent, begint niet
te zeggen wat je voor Mij bent. Er is het lot. Er is ook vrije wil, en je kunt veranderen wat je ziet als je lot. Het lot dat jullie allemaal delen
is dat jullie snel naar Mij komen in jullie bewustzijn. Jullie die nooit weg zijn, zoomen terug naar Mij. Net als raketten ben je dat. Dat is je
lot, en dat kun je niet veranderen.

Omstandigheden in je leven, je kunt veranderen. Je kunt veranderen wat je als je lot in het leven beschouwt. Je kunt met de engelen
gaan vliegen als je wilt. Als je in een modderput hebt gewoond, kun je opstaan. Er is geen limiet aan hoe ver je kunt stijgen. Hoe
ver wil je staan? En wanneer jullie tot het hoogste zijn gestegen, dan is er nog een hoogtepunt te bereiken, want van wat Wij
nu spreken, is er geen grens. Hoog of laag in termen van de wereld, eerste of laatste, je kunt de hemel en daarbuiten
bereiken. In hemeltermen is er geen eerste, tweede of laatste, en zo ben je voor Mij. Altijd eerste.

> BRON <

Lay-out & vertalling
Door: Marcelius

Arcturian Group Bericht
19 september 2021
| Marilyn Raffaele


Beste lezers, welkom bij deze boodschap die bedoeld is om hoop, informatie
en kracht over te brengen in deze tijden van chaos en lijden voor zovelen.Twijfel er nooit aan dat alles volgens plan verloopt, want ondanks hoe de dingen lijken, bent u getuige van een noodzakelijk en
belangrijk facet van het ascentieproces, namelijk de blootstelling en activering van lagen zware en valse energie die zijn ontstaan
uit en vervolgens gedurende eeuwen zijn opgebouwd uit het universele geloof in twee machten en scheiding. Veel van deze energieën
hebben ongezien of gecontroleerd liggen, maar zijn nog steeds aanwezig en beschikbaar om te worden uitgevoerd door degenen die zich
bij hen hebben afgestemd.

Om de aarde te laten verschuiven naar hogere dimensionale frequenties, moet ze zich eerst ontdoen van oude en donkere energie voor
deze energie, omdat de resulterende creaties eenvoudigweg niet kunnen afstemmen op de hogere. Dit geldt ook voor mensen, daarom
ervaar je op dit moment misschien fysieke, emotionele, mentale en zelfs spirituele problemen. Als je een gevoel van hopeloosheid
ervaart als je naar de wereld kijkt, erken dan dat je beoordeelt wat je ziet volgens driedimensionale normen van hoe dingen
moeten zijn of eruit moeten zien om gelijk te hebben. Het is belangrijk om altijd te onthouden dat de hele wereld nu
een nieuwe en andere energie ervaart, een energie waarin de oude vertrouwde regels en hun handhaving niet
langer werken zoals in het verleden.

Veel van het lijden dat de ontwaakte en de niet-ontwaakte op dit moment ervaren, is het resultaat van pogingen om
vast te houden aan verouderde driedimensionale normen van hoe dingen moeten worden gebaseerd op wat is geweest.
Hectische en vruchteloze pogingen om iets in een bekende mal te dwingen, zullen en kunnen niet werken omdat de
energie op aarde is en verandert, waardoor veel dat is gevormd uit oude energie instort, niets meer heeft
om het te ondersteunen en te onderhouden.

Je ervaart misschien persoonlijk pijn op een bepaald niveau, maar vergeet niet dat alles wat niet in overeenstemming is met de
liefde niet echt is en geen wet heeft om het te ondersteunen of te onderhouden. Dit is de illusie. Menselijk goed en menselijk slecht
lijken misschien heel echt, maar omdat ze concepten van een diepere onderliggende realiteit hebben, hebben ze niets om ze op hun
plaats te houden en zullen ze komen en gaan. Menselijk goede verschijningen zijn niet reëler dan slechte. Mediteer daarover.

Verwacht niet dat het opruimen van oude verwondingen, ziekten, overtuigingen of acties enz. waarvan u sommige gedurende vele levens
actief bij u hebt gedragen, van de ene op de andere dag zal gebeuren. Het opruimen van oude energie is een proces. Problemen op alle
niveaus die gedurende hun leven in het cellulaire geheugen zijn gehouden, zullen zich vaak in elk leven uitdrukken, simpelweg omdat
de energie ervan levend en wel is. Wanneer er keer op keer een fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel probleem ontstaat of voor
altijd lijkt te duren, probeer dan niet ontmoedigd te raken en onthoud dat het vrijgeven van oude opgeslagen energie een proces
is dat niet van de ene op de andere dag plaatsvindt.

Jullie zijn de sterken. Zodra een persoon ontwaakt tot het besef dat ze Bron in uitdrukking zijn, zijn er geen ongelukken meer,
want op dit punt begint het Hogere zelf de persoon de ervaringen te trekken die nodig zijn om dieper te gaan. Veel van
deze ervaringen zorgen ervoor dat de oprechte waarheidsstudent het gevoel heeft dat ze op de een of andere manier
hebben gefaald, maar nee, het betekent gewoon dat de ziel nu klaar is voor intenser werk. De huidige tijden op
aarde zijn niet voor de zwakken, daarom ben je gekozen om op aarde te zijn voor haar opklimmingsproces.

Het is gemakkelijk om uit het oog te verliezen dat alles verandert wanneer zich problemen voordoen, ongeacht hun aard.
Het is gewoon gewoonte om automatisch te verwijzen naar bekende driedimensionale oplossingen, terwijl de geest hard werkt
om lege ruimtes in te vullen met scènes van doem en somberheid. Je moet niet vergeten dat de dingen niet meer zullen zijn zoals
vroeger. Velen begrijpen dit intellectueel, maar wanneer zich problemen voordoen, keren ze terug naar oude manieren van denken
en handelen, zich er niet van bewust dat veel oplossingen uit het verleden niet langer de energetische ondersteuning hebben die ze
ooit hadden.


Afbeelding MMH

Dit betekent NIET dat u geen arts, genezer of iemand die u vertrouwt om hulp te vragen. Wat het betekent is dat voordat je het doet,
je jezelf afvraagt wat je gelooft over het probleem en of het waar is in het licht van de waarheid die je kent. Luister naar en vertrouw
op je intuïtie in deze en alle zaken. De enige realiteit is goddelijk bewustzijn en ICT-kwaliteiten. AL het andere is maar een illusionair
concept van deze Realiteit. Als je wordt begeleid om naar een dokter te gaan, betekent dit niet dat je faalt, het betekent gewoon
dat je je nog niet volledig bewust bent van je Goddelijkheid, maar onderweg bent.

Verzet je nergens tegen. Er zijn mensen die kennis krijgen van een absolute waarheid en vervolgens elke vorm van hulp weigeren
in het geloof dat ze vast moeten houden aan de waarheid die ze hebben leren kennen, ondanks het feit dat het nog niet hun
staat van bewustzijn is geworden. Deze dierbaren lijden vaak aan pijnlijke ziekten en sterven zelfs aan hun blinde geloof in
een intellectuele verklaring over de waarheid. Verlies nooit uit het oog dat bewustzijn de uiterlijke vormt, niet de
verklaringen van de waarheid. Hulp en genezing wordt geboden op alle niveaus van bewustzijn.

Wees sterke geliefden, want jullie kwamen speciaal naar de aarde in deze tijden waarin jullie wisten dat jullie je eigen
evolutie en die van planeet aarde konden bevorderen. Alles verloopt volgens plan. Als hogere frequenties van energie
naar de aarde stromen, lossen ze automatisch alles op dat niet in overeenstemming is met hen. Degenen die wakker zijn
integreren automatisch meer van deze hoogfrequente lichtenergieën omdat ze in staat zijn om zich met hen af te stemmen,
daarom ervaren velen van jullie op dit moment intense ophelderingen in vormen van fysieke pijn en problemen in het algemeen.

Vraag jezelf altijd af wanneer er problemen ontstaan; "Wat geloof ik dat me zo laat voelen?" Dit zal je leiden naar het specifieke geloof
dat je hebt en nu opduikt om te worden herkend en vervangen door waarheid. Integratie en clearing is een proces dat simpelweg niet
van de ene op de andere dag kan gebeuren omdat het fysieke lichaam niet in staat zou zijn om veilig de druk van een onmiddellijke
volledige download van hoogfrequente energie te weerstaan. Degenen die geen interesse lijken te hebben in spirituele zaken lijken
het vaak prima te doen en je kunt je afvragen hoe het komt dat ik die licht en liefde naar de aarde en jezelf wil brengen al deze
problemen heb, terwijl deze persoon een leven leidt dat volledig is gebaseerd op driedimensionaal denken en al zijn pijnen
en genoegens uit het fysieke haalt, lijkt geen problemen te hebben.

Weet dat wanneer deze persoon geestelijk klaar is, ook hij zal beginnen met het opruimen van geaccumuleerde oude
energieën die zich misschien niet in dit leven zullen zijn. Beoordeel jezelf of anderen niet op uiterlijke kenmerken
gebaseerd op concepten over goed en kwaad. Je kunt nooit weten wat er in een ander gebeurt. Degenen
die de meest rampzalige levens lijken te hebben, kunnen eigenlijk dingen voltooien die ze
moesten ervaren of oplossen om spiritueel te evolueren.

Begroet iedereen gezien en ongezien, degenen waar je over hoort, en degenen met wie je in contact komt, met liefde.
Dit betekent niet dat je probeert een emotionele aantrekkingskracht op iemand te voelen, omdat je de persoon in feite
misschien niet eens leuk vindt en dat is oké. Leer gewoon in hun ogen te kijken en de levenskracht te erkennen die achter
hen bestaat, terwijl je bedenkt dat er maar één levenskracht is en dat het God is. Dit is het werk, simpelweg de aanwezigheid
van God erkennen in alles wat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of ruikt in het besef dat er niets anders bestaat.

Oefen dit terwijl je je dag doormaakt. Visualiseer een kleine lichtvonk in het hart van elke persoon - de bediende in de winkel, een
collega, de UPS of postbezorger, een kind of ouderen, de politieagent. Er zijn geen niveaus van liefde - een vriendelijk woord, de deur
openhouden voor iemand , de hond een schouderklopje geven of de tijd nemen om de essentie van een boom of bloem te eren - alles is
liefde. Elke schijnbaar gewone dienst gedaan met respect en liefde is Licht werk. Leer de Goddelijkheid van al het leven te herkennen en
het zal spoedig je staat van bewustzijn worden die zich door jou uitdrukt, waar je ook gaat. Velen van jullie zitten nu op dit niveau.

Onze boodschap is simpel; Blijf gewoon doorgaan. We weten dat de problemen en chaos nooit lijken te eindigen en dat er nooit iets zal
gebeuren of veranderen, maar dit is het evolutieproces. Zo vindt de hemelvaart van een planeet plaats. Andere planeten hebben het
gedaan. Evolutie is een voortdurend ontvouwend proces dat niet kan worden gestopt of vermeden omdat goddelijk bewustzijn
de enige realiteit is en altijd is geweest.

ÉÉN die zich als oneindige vorm en verscheidenheid uitdrukt.

> BRON <

Wij zijn de Arcturian Group

Via Marilyn Raffael bij:
Onenessofall.com

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Energie update Gele Ster levenspad 19 - 31 augustus 2021:
Sleutels voor leven in harmonie.

Door: Elvira van Rijn
21 augustus 2021
Is het je gelukt om de wereld een beetje mooier te maken in het Blauwe Adelaarpad? Dat begon bij goed voor jezelf
zorgen. Alleen als je lekker in je vel zit, kun je immers vanuit je kracht bijdragen aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Ieder zijn deelHet Gele Ster levenspad dat vandaag begint, is het laatste pad van deze Tzolkinronde en mega belangrijk! Dit pad bewaart namelijk
de sleutel voor harmonie in de wereld. We hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan als we ons verbonden weten met elkaar en als
jij jouw talenten deelt door te doen wat echt bij je past. De wereldwijde crisis nodigt ons allen uit flexibel te zijn, nieuwe wegen en
creatieve oplossingen te vinden. Er zit zoveel meer potentieel in ons allemaal dan we daadwerkelijk gebruiken. Bij veel mensen
komen momenteel diep gewortelde programmeringen omhoog over tekorten en dat er niet genoeg is voor iedereen, over
angst voor de dood - die eigenlijk een angst is voor het leven. Het is belangrijk dat we deze programmeringen in onszelf
waarnemen, zonder er daadwerkelijk naar te handelen. De kunst is om in jezelf waar te nemen of je gedreven wordt
door je hogere of je lagere zelf. Handel je vanuit angst en onzekerheid of vanuit liefde en vertrouwen?
Er is zoveel meer mogelijk dan je vanuit deze programmeringen kunt bedenken.

De voedingsbodem voor creatieve oplossingen

Een voorwaarde voor praktisch en creatief handelen is vertrouwen en veiligheid vinden in jezelf. Als je dat niet kunt voelen,
sta jezelf dan toe te voelen wat er wél is en stel je tegelijkertijd voor hoe je zou handelen als je het wél zou kunnen. Dat is namelijk
het spoor dat je mag volgen met je gedrag. Voel de onzekerheid, maar handel vanuit veiligheid en vertrouwen. Met andere woorden:
fake it until you make it. Het werkt! Dat is de manier om jezelf te helen en een stroom van creativiteit op gang te brengen. Niet alleen
creativiteit die leidt tot kunstzinnigheid - een ander belangrijk aspect van Gele Ster - maar ook tot slimme oplossingen voor schijnbaar
onoplosbare problemen. Dertien dagen lang brengt het Gele Ster levenspad signalen over een toekomst van harmonie en
samenwerking en jouw plek daarin. Durf je het spoor dat jou wordt aangereikt te volgen? Het is het spoor naar een
nieuwe toekomst. Dat spoor ziet er voor iedereen anders uit. Dus let goed op en laat je verrassen.
Je kunt het niet bedenken.

Grote veranderingen

We bewegen ons stap voor stap op weg naar grote veranderingen. Misschien heb je al ervaren dat we op 26 juli
bij de start van het zonnejaar een nieuwe energie hebben meegekregen. De zonnejaarenergie Geel Zaad toon 3 zet
aan tot actie, vraagt je om risico's te nemen én ook geduld te hebben. Zodat het groeiproces zichzelf kan ontvouwen in
het juiste tempo. Duwen of trekken heeft geen zin. Het gidsende zegel (en pad) van Geel Zaad toon 3 is Gele ster. Daarom
is het juist nu extra belangrijk om de informatie van deze nieuwsbrief tot je te nemen. Ga voor creativiteit, schoonheid, eerlijk
delen. En kies bewust voor groei waar je innerlijk verzet ontmoet.

Kon je in juli niet meedoen aan de workshops rondom de start van het nieuwe zonnejaar, dan is nu de perfecte timing om alsnog
mee te doen. De opnames van de workshops en het aanvullend materiaal staan voor je klaar in de online cursusomgeving. Je
kunt de workshops in je eigen tempo volgen. Ze hebben extra kracht als je ze in het Gele Ster pad doet. Hier vind je meer
informatie. Na je aanmelding kun je direct van start.

Ik wens je harmonie en verbondenheid toe!

Elvira van Rijn

DNAfirmaties Gele Ster pad

Elke dag heeft een eigen DNAfirmatie. Een krachtige zin, passend bij het dagzegel. Spreek ze steeds achter elkaar
hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor
jou. Elke dag als het kan. Het activeert je oorspronkelijke vermogens en brengt je in verbinding met
jouw creatiekracht.

1. Gele Ster - Ik neem mijn eigen plek in
2. Rode Maan - Ik laat mijn licht schijnen
3. Witte Hond - Ik ben trouw aan mijzelf
4. Blauwe Aap - Ik ben het onbevangen kind
5. Gele Mens - Ik creëer
6. Rode Hemelwandelaar - Ik ben een ontdekkingsreiziger
7. Witte Tovenaar - Ik luister naar het weten van mijn hart
8. Blauwe Adelaar - Ik overzie het grote plan
9. Gele Krijger - Ik volg mijn innerlijke leiding
10. Rode Aarde - Ik ga daar waar mijn voeten mij brengen
11. Witte Spiegel - Ik ben de spiegel voor mijzelf en anderen
12. Blauwe Storm - Ik breng energie om te vernieuwen
13. Gele Zon - Ik breng licht, liefde en warmte

Integreer de dagenergie in je leven.

Met de online curus met de dagenergie - e-wenscursus - leer je ervarenderwijs hoe de dagenergie en levenspaden
je ondersteunen om mee te surfen op de flow van de Tzolkin kalender. Je ontdekt hoe je in het dagelijks leven de
signalen opvangt, die jou dichter bij jezelf en bij je wensen brengen.

Op 1 september start de volgende cursus vanaf Rode Draak toon 1, de eerste dag van de nieuwe Tzolkinronde.
Geef je direct op of bestel eerst het basis boekenpakket zonder verzendkosten.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

Verander je gedachten en verander je leven!

Door: Heaven Letters
3 augustus 2021


God zei:

Als je je laag voelt, weet dan dat dit een platform is van waaruit je zult vliegen. Als je denkt dat je een diepte van verlorenheid hebt
bereikt, dan ben je op een startplaats. Het is de plek waar je opstaat. Dit is het asfalt van waaruit vliegtuigen zweven en van waaruit je
geest opstijgt. Zelfs in depressie ben je niet arbeidsongeschikt. Je woont in een moment van verdriet en breidt het uit. Hoe je je
ook voelt of denkt te voelen, je kunt aan de slag. Je kunt uit dromenland komen. Niets zegt dat je daar moet blijven hangen.
Het is geen drijfzand. Het is een bed van je eigen makelij van waaruit je nu op staat.

Voel je een zekere mate van hopeloosheid? Laat maar. Ga toch maar verder met het leven.

Voel je een zekere mate van hulpeloosheid? Hulpeloosheid en hopeloosheid zijn hetzelfde, alleen variant tinten blauw, en beide
zijn niet waar. Ze houden geen water vast. Ja, ja, deze gevoelens zijn echt voor je, zo echt dat je hebt besloten dat je door hen moet
worden tegengehouden. Gevoel van hopeloosheid en hulpeloosheid zijn twee afgeplatte kussens waar je niet op kunt zitten. Sta op
van hen. Zelfs als je geen andere plek weet om te zitten, sta dan op van waar je hebt gezeten. Ga een tijdje staan. Het maakt niet
uit waar je je door overweldigd voelt, het zijn je gedachten die je overweldigen. Misschien kun je op dit moment niet de hele
wereld veranderen. Misschien kun je je leven op dit moment niet veranderen, maar toch kun je iets doen. Je kunt
een schaal wassen. Je kunt je gezicht wassen met koud water. Je kunt de frisse lucht in. Je kunt een bloem
planten, een kar trekken. Je kunt een wandeling maken. Je kunt terugkomen in je huis, zo niet
een ander persoon, tenminste in een andere staat.

Als je je neerslachtig voelt, voel je je onrustig. Je kunt je onzeker voelen omdat alles hetzelfde is. Je kunt je onrustig voelen omdat
alles verandert. Je onrustig voelen betekent niet dat je je depressief moet voelen. Alles wat je voelt is jouw keuze. Wat betekent vrijheid
als het niet betekent dat je keuze hebt? Je hebt de keuze om neerslachtig te blijven. Je hebt de keuze om je anders te voelen. Je bent alleen
een slachtoffer van je eigen gedachten. Je kunt het gevoel hebben dat je gedachten op je af komen, geliefden, maar het zijn je gedachten.
U bent de eigenaar of huurder van hen. Je kunt je huurcontract verbreken. Je kunt je gedachten weggeven. Je kunt ze uitzetten. Je kunt
ze vervangen.

Geliefden, jullie zijn goed in het veranderen van gedachten in veel zaken. Het ene moment hou je van een bepaalde jurk en het volgende
moment niet. Je houdt van asperges bij één maaltijd, en dan ben je het beu. Als je moe bent van je gedachten, vervang ze dan. Is dit
echt zo moeilijk? Je kunt doen wat je wilt. Je kunt zelfs neerslachtig blijven als dat jouw keuze is, maar zeg me niet dat het moet
en dat je er niets aan kunt doen. Jij bent de enige die dat kan. Wacht niet tot iemand in de wereld naar je toe rent en je redt.
Dat zou leuk zijn en zou kunnen gebeuren, maar het is beter voor u om uzelf te helpen. Als je verdrinkt, in plaats van
te wachten om gered te worden, moet je uit het water komen. Als je in de regen bent en je wilt droog zijn,
kom dan uit de regen. bewegen. Is dat moeilijk te doen?

Als het nieuws van de wereld je deprimeert of onderdrukt, lees dan een gedicht of een Heavenletter.
Stop met luisteren naar het nieuws, want als je het ter harte neemt, zul je zeker depressief worden.
Vermijd wat vermijdbaar is en kom in de zon van Mijn hart.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Terug naar je ware natuur.

Door Angelique
27 juli 2021De mannelijk energie zit al een tijdje in een collectieve “donkere nacht van de ziel” en momenteel klopt deze aan vele deuren. Misschien
niet voor de trouwe lezers van Wakkere mensen, alleen zijn er waarschijnlijk vele nieuwe lezers, mensen die een andere weg aan het zoeken
zijn. Het klopt niet meer, wat men doet en wat men voelt. Alles waar het systeem waarde aan geeft, en dit indoctrineerde via de vele kanalen
van de matrix, in de breinen van mensen, voelt niet meer goed. Veel mannen, maar ook de vrouwen welke een sterke mannelijke energie
hebben -om zich staande te houden in dit huidige systeem -, voornamelijk op het werk, beginnen het nu echt goed te voelen, ze
snakken naar een verandering. Alleen velen weten niet hoe.

De mannen en vrouwen zitten al jaren in een dubbele opgelegde rol. Ze moeten sterk zijn, werken en voor het gezin zorgen maar
ook gevoelig zijn en het huis schoonhouden, sportief zijn en er goed uit blijven zien, sexy zijn, en vooral een goede baan hebben. Ze
komen tijd tekort om tot bezinning te komen. Bezinning/ spiritualiteit is in deze maatschappij ook neergezet als soft/zweverig en een
watje wil niemand zijn, denkt men. Mannen nemen vaak de rol van de sterkste op zich, waar emoties lange tijd onderdrukt worden om
zich staande te houden en aanzien te behouden (het ego), zo ook vrouwen, die op het werk vaak zich harder moeten tonen dan dat zij
zijn, en hierdoor thuis de boel niet meer draaiende kunnen houden of buiten werktijd totally uitgeblust op de bank hangen met een
wijntje. Voor veel mensen is de nieuwe weg lastig te zien. Ze twijfelen nog of kunnen het niet zien. Is het daadwerkelijk die richting
die mij gelukkig maakt? Ze twijfelen en toch ook zijn ze totaal klaar met het leven wat ze tot nut toe hebben geleid. Vele hebben
jaren meegedraaid in de matrix van seks, aanzien, goed betaalde banen, veel sporten, scoren en drank, deze geven nu echt
helemaal geen voldoening meer.

Mannen en vrouwen die werkloos raken en raakte in de afgelopen jaren en dan in de sociale voorzieningen vervallen worden ineens
behandeld als een nietsnut, vaak wordt men totaal ontkracht zonder eigen inspraak, je stem heeft ineens geen enkele waarde meer en
men vraagt zich af; Ben ik hiervoor altijd zo een volgzame burger voor geweest? Ben ik hiervoor 30 jaar lang om half 7 opgestaan met
4 weken vakantie per jaar? En dan bejegent men mij nu zo? Een systeem waar ik notabene 30 jaar lang voor betaald heb voor sociale
voorzieningen en nu ik daar aanspraak op maak word ik als een schooier behandeld? En hier worden de meeste pas echt wakker!
Iedereen die dit een nieuwe weg in wil slaan kan ik een advies geven. Doorzie de programmering en laat alles los wat je ooit
geleerd hebt wie je zou moeten zijn. Een goede burger zijn voor het systeem heeft totaal geen zin in het huidige systeem.
Want de Universele waarden vind je hierin niet terug. De waarde van dit systeem moet je loslaten, vind je innerlijke
waarde, waarden die je ziel herkent. De spirituele waarheden die in elke mens verborgen zitten, deze
informatie welke in je ziel zit wil eruit, deze laat van zich horen zodra jij je overgave aan het
Goddelijke in jezelf toelaat. Van hieruit kunnen we met zijn allen bouwen
aan een nieuw systeem van vrede, liefde en licht.

Hoe is dit toch allemaal zo gekomen?

Lang, lang geleden kwam er een tijd van verandering in de samenleving en verschoof de energie naar mannelijke dominantie.
De religies werden uitsluitend geleidt en bekrachtigd door mannen, deze zochten naar manieren om de aanbidding van de Godin
en de goddelijke vrouwelijke vaardigheden neer te halen en te onderdrukken. Omdat de kracht van de mensen -volgens de kerk –
buiten hen lag en niet in zichzelf, zodat mensen afhankelijker werden van het systeem. Er is toen langzaamaan een grote
onbalans ontstaan. In het nieuwe tijdperk is het de bedoeling dat de vrouwelijke eigenschappen ook weer deel gaan
uitmaken van onze samenleving.

De vrouw brengt leven voort, moeder aarde is vrouwelijk, zonder haar kracht geen voedsel of nieuwe kansen. Zonder de moeder,
het vrouwelijke, kan er niets doorgegeven worden en/of voortbestaan. Eer je innerlijke Godin, maak er dagelijks een momentje voor
vrij. Voor iedereen nu komt er een punt waarin je ziet dat het denken (het mannelijk rechter-brein) niet veel meer oplost en op zichzelf
staand geen bijdrage meer levert in het leven. De kracht van stilte, innerlijk weten en zachtheid voor jezelf, liefde voor jezelf en je
omgeving, zijn krachten van de Godin. Eer je/de innerlijke Godin en geeft deze kant veel ruimte in deze tijd. Ook voor mannen
die vastlopen en merken dat het denken hen niet meer kan helpen, ook zij zullen in de stilte contact kunnen maken met de
Godin, de grote moeder ook genoemd. Want ook mannen zijn door de komst van de kerk afgesneden van hun ware natuur.

Balans 2020 meditatie vind je op de website en kan je ondersteunen.

De grot die je niet durft te betreden
kan het licht bevatten dat je zoekt.

~ Rumi ~

Angelique

Lay-out: door MarceliusBen jij een oude ziel? 16 kenmerken waaraan
je kunt herkennen of je een oude ziel bent

Geschreven door Redacteur
Inspirerend leven

25 juli 2021

Oude ziel

Hoe weet je dat je een oude ziel bent? In het algemeen kun je wel zeggen dat we allemaal oude zielen zijn,
maar sommige van ons zijn hier toch al veel langer dan andere. Op welke tekens moet je letten om het verschil
te zien? Bekijk hier onder 16 kenmerken van een oude ziel.

16 kenmerken van een oude ziel

Je begrijpt veel van de diepere lessen van het leven

Voor sommige mensen is het moeilijk om te begrijpen dat de ziel van een kind veel ouder kan zijn dan de ziel van zijn of haar ouders.
Voor deze mensen is dit een teken dat hun ziel waarschijnlijk jonger is dan die van jou. Als je begint te begrijpen waarom je in deze
3 dimensionale werkelijkheid blijft incarneren, dan wordt het duidelijk. Net zoals in de film Groundhog Day. In deze film wordt
Phil iedere dag wakker om te ontdekken dat het nog steeds 3 februari is, net zolang tot hij uitvindt hoe hij zijn in de weg
staande ego kan verslaan, zodat hij kan beginnen met het helpen van anderen.

Je staat in contact met jenatuurlijke gavenof hebt er een buitengewone belangstelling voor

Sommige mensen zijn geboren met aangeboren eigenschappen zoals het kunnen helen of paranormale begaafdheden.
De waarheid is dat we allemaal deze gaven bezitten, maar een oudere ziel is hier meer op afgestemd en is beter in staat om
deze gaven toe te passen voor het welzijn van de mensheid. Als je niet over deze gaven beschikt, maar je hebt er wel een grote
belangstelling voor, dan is dit het teken dat je ziel probeert deze gaven, die je waarschijnlijk in een vorig leven wel had, weer naar
voren te halen.

Je wordt spiritueel bewust

Iedereen bestaat volledig uit energie, maar veel mensen hebben moeite met begrijpen wat dit betekent. Je ziel is alleen maar
bewustzijn en liefde. Het heeft een uniek begrip van hoe de matrix wordt uitgespeeld op deze planeet. Je ziel begrijpt dat
alles wat we doen als een collectief, zal helpen om het “ontwaken” van anderen te bevorderen.

Je begrijpt hoe belangrijk het is om te vergeven

Sommige mensen zijn oude zielen, maar moeten nog veel leren omdat ze gevangen zitten in hun denkwijze. Ze zijn te
koppig of hebben nog niet geleerd hoe belangrijk het is om te vergeven. Door jezelf en anderen te vergeven,
wordt alle resterende, storende karma tussen deze mensen opgelost.

Je bent in staat om voorbij te gaan aan je ego

Het is bijna onmogelijk voor wie dan ook om 100% voorbij te gaan aan je ego. Maar, het alleen al bewust zijn van je ego en
hoe het je bewustzijn tegenwerkt, is al een zeker teken van de aanwezigheid van een oude ziel. Anderzijds is er helemaal geen
ego. Op het punt waarop je terugblikt op je leven, ga je je ego opnieuw ervaren. Dan zal je merken hoe dit het leven van anderen
en jezelf heeft beïnvloed. Dit is het moment waarop je waarschijnlijk een zielcontract zult maken in de hoop het ego niet de
overhand te laten nemen en je te verzoenen met de ego-gerelateerde kwesties die je in vorige levens hebt meegemaakt.

Je hecht weinig of geen waarde aan materiële zaken

Geld en spullen zijn producten van deze 3D-werkelijkheid. Het is heel gemakkelijk om toe te geven aan materialisme,
in het bijzonder omdat je permanent wordt blootgesteld aan advertenties, programmering en druk van de mensen
om je heen. Een oudere ziel weet dat geld niet bestaat en aan de andere kant dat het belemmerend werkt bij
het zijn wie we werkelijk zijn. De oudere zielen zullen geld als gereedschap gebruiken om hun spirituele
vooruitgang te bevorderen of het gebruiken  om anderen te helpen die minder goed af zijn.

Je begrijpt het concept dat je lichaam niets anders is dan een omhulsel voor je ziel

Voordat je geboren werd, koos je niet alleen je ouders, maar ook je levensomstandigheden en de uitdagingen die je zullen
helpen om je spirituele groei te bewerkstelligen. Het lichaam wat je nu bewoont is niets anders dan een voertuig voor je ziel.
Je naam is iets waar je ziel zich op dit moment aan verbindt. Natuurlijk heb je in andere incarnaties talloze namen gehad en bent
zowel man als vrouw geweest. Je naam, titel en dat soort zaken, zijn iets waar vooral het ego zich mee identificeert, want uiteindelijk
ben je oneindig bewustzijn en zitten we allemaal in hetzelfde team.

Je hebt een speciale band met lang vervlogen tijden

Heb je ooit een oude film gezien of een kunstwerk uit een bepaalde periode waarbij je een gevoel van herkenning had? Er is een grote
kans dat je dan in die periode hebt geleefd en dat dit je kenbaar wordt gemaakt door je cellulaire geheugen. (Dit is het geheugen
wat niet alleen in de hersenen huist, maar in de cellen van je hele lichaam en al je organen.)

Je hebt een begrip over wat je moet doen om je spirituele vooruitgang af te ronden

Alleen al door het lezen tot dit punt, bewijst dat je je meer bewust bent dan de meesten. Je hebt een begrip van de
Universele Wetten en ook wat je nog te doen staat zoals overeengekomen in je zielcontract. Zelfs als je daar
niet helemaal zeker van bent dan zullen je Hogere Zelf en je Gidsen ervoor zorgen dat je in de juiste
richting wordt geleid.

Je hebt sterk het gevoel dat de aarde niet je thuis is

Heb je ooit zomaar in de lucht gekeken en dan misschien naar een ster ver weg, zo maar, zonder bepaalde reden?
Voel je een speciale band met bepaalde sterrenstelsels zoals de Plejaden of Orion? Krijg je een ongemakkelijk gevoel
bij oorlogen en corruptie en ervaar je het alsof dit soort dingen niet bestonden op de plaats waar je oorspronkelijk vandaan
komt? Ben je misschien één van die zielen die bereid was om hier naar toe te komen, op dit specifieke moment, om te helpen
met de ascensie van de aarde? Als je bevestigend kunt antwoorden op al deze vragen, dan is er een grote kans dat je niet
oorspronkelijk afkomstig bent van de planeet aarde.

Je bent geneigd om dingen alleen te doen of alleen te zijn

Deze houding wordt door de maatschappij al snel neerbuigend veroordeeld, maar oudere zielen zijn alleen maar op zoek
naar eerdere fragmenten van zichzelf. Vaak zullen ze afstand nemen van jongere zielen die nog veel meer incarnaties nodig
hebben. Oudere zielen zijn geneigd andere gelijkgestemde mensen uit te kiezen omdat ze zich daarbij op hun gemak voelen
en er meer herkenbaarheid is, die ze beiden kunnen benutten om hun spirituele vooruitgang te bevorderen.

Je bent van nature opstandig

Als je in opstand komt tegen religie, wetten en dat soort dingen dan is dat een teken dat je ziel weet dat de enige ware wetten
de Universele Wetten zijn. Terwijl je wel begrip kunt opbrengen voor de logica en intenties van de wet, zal je niet geneigd zijn
deze als absolute wet te aanvaarden. Omdat je weet dat er hogere wetten zijn die bedoeld zijn om je spirituele groei te
bevorderen.

Je hebt een brandend verlangen naar de waarheid en innerlijke wijsheid

Veel oudere zielen kijken dwars door de leugens heen die ze op de mouw zijn gespeld door religie, de politiek en onderwijssystemen.
Alhoewel ze heel goed begrijpen dat we één zijn met het Universum, willen ze hoe dan ook de waarheid boven tafel krijgen en op die
manier anderen helpen met hun bewustwordingsproces. Ze zijn ook altijd op zoek naar kennis op het spirituele-, metafysische- en
esoterische vlak. Ze zullen informatie veel gemakkelijker absorberen dan alles wat ze ooit op school hebben geleerd.

Je probeert niet om andere mensen te domineren

Oudere zielen accepteren niet alleen gemakkelijker andere mensen, maar ook omstandigheden. Je keurt bijvoorbeeld
de corruptie in de politiek niet goed, maar je begrijpt wel dat deze corruptie ook weer helpt om andere mensen de waarheid
te laten zien. Je respecteert de vrije wil van anderen en je zult eerder tact gebruiken dan verbale verzoeken doen aan anderen.

Je voelt een afscheiding tussen jezelf en de “werkelijke” wereld

Naarmate je het ego en het materialisme achter je laat, zal je merken dat je levensstijl anders wordt. Alhoewel je huidige levensstijl
uniek is voor deze incarnatie, schijnt er ook een soort herkenbaarheid te zijn van de richting waarin je gaat.

Je bent nieuwsgierig of je een oude ziel bent of niet

Veel jonge zielen zouden deze vraag niet eens stellen, omdat dit ze niet interesseert. Alhoewel hetzelfde geldt voor veel oudere
zielen maar daarvoor zijn andere redenen. Ze weten immers dat ze oude zielen zijn. Maar het is toch leuk om een bevestiging
te krijgen die overeenkomt met je spirituele ervaringen. Er zijn vele lessen die we hebben geleerd gedurende onze levens,
met als eindresultaat de incarnatie waar je nu mee bezig bent. Al je vorige incarnaties zijn opgeslagen in je cellulaire
geheugen en kunnen worden opgeroepen door regressie. Veel van de mensen op deze planeet zijn oudere zielen,
maar zijn simpelweg nog niet wakker. Zij hebben nog veel te leren en zullen nog vele reïncarnaties nodig
hebben in deze 3D-werkelijkheid. Veel van hen die wakker zijn zullen doorstromen naar het
volgende niveau in bewustzijn.

Het is belangrijk om te beseffen dat het geen race is, omdat we uiteindelijk allemáál zullen winnen. Geniet van iedere
milliseconde in deze incarnatie. Want het is misschien wel de laatste keer dat je een 3 dimensionale werkelijkheid zult meemaken.

Boekentip Inspirerend leven: Afdalen in je ziel

Ben je benieuwd naar de werkelijke reden waarom je hier bent? In Afdalen in je ziel laat dr. Alberto Villoldo zien hoe je kunt afdalen in
de vier ‘kamers’ van je ziel. In de eerste kamer heb je een wond weggestopt die je van de weg van je lotsbestemming heeft afgebracht.
De tweede bevat je beperkende overtuigingen en aangegane zielscontracten als gevolg van die wond. In de derde kamer echter kun
je de genade en het vertrouwen hervinden die je weer heel zullen maken. En in de vierde kamer zul je je jouw zielsopdracht weer
kunnen herinneren, de werkelijke reden waarom je hier bent.

Bestel jouw exemplaar voor € 20,99- bij onze webshop Boekenwereld.com met gratis verzending.

> BRON <

Lay-out & afbeelding

Marcelius