MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Platform


Platform met 15 inspirerende artikelen door diverse auteurs
Heeft u informatie of een mooi artikel wat aansluit bij deze website dan bestaat de mogelijkheid om deze aan te leveren voor plaatsing.
Het is belangrijk om in deze tijd van veranderingen te delen om zo de inzichten te vergroten naar hoe het ook ''anders kan'' maar vooral
beter. De positieve verandering in deze tijd gaat gestaag en de groep wordt steeds groter en dit gaat de ommekeer in werking zetten.
De tekenen zijn zichtbaar maar vooral ook voelbaar. Laten we samen groeien naar de nieuwe tijd, ben jij er klaar voor? Wij en vele
anderen wel. Wees welkom.

- Marcelius -

Je plafond. Toch geen griezel?

Door: Anouk Plantinga
14 november 2021
In mijn vorige blog schreef ik over de ‘upper limit’ die flink in de weg kan zitten wanneer je toe bent aan een treetje hoger,
een volgend niveau. De griezel die jou tegenhoudt om succes te hebben, om ‘het’ te laten lukken, te zegevieren. Te slagen.

Want wat zijn wij hier in Nederland goed in ons klein houden en niet uitblinken. En als je dan wél uitblinkt, je talenten ongegeneerd
laat zien, krijg je al gauw het etiket ‘te Amerikaans’ opgeplakt. Ook in de gewoonste dingen laten we doorschemeren dat het allemaal
maar niet al té hoeft te zijn. Want wat zeg je bijvoorbeeld als iemand vraagt hoe het met je gaat? Dan horen we al gauw iets als: “Met mij
gaat het wel goed.” Of: “Oké.” Terwijl je ook zou kunnen zeggen: “Het gaat heel erg goed met mij.“ Maar bah, wat oncomfortabel is dat,
dus laten we het nou maar gewoon weer doen zoals iedereen het altijd deed. Zoals we gewend zijn. Niet opvallen, niet uitblinken.
Lekker met z’n allen onder het maaiveld liggen.

Hindernis

Je begrijpt, aan dat plafond zitten allemaal verhalen vast die weer gekoppeld zijn aan allerlei ervaringen en dan met name
in de minder gezellige sfeer. Zo hebben we die allemaal wel. Daar hoef ik verder niet over uit te weiden. Maar als je dat plafond
verder omhoog wilt tillen, zeg maar mee laten gaan met jouw groei, dan is het fijn als je een beetje helder hebt voor jezelf waar die
verhalen vandaan komen en hoe je erin bent gaan geloven. Kwam het bijvoorbeeld door iets wat een ander tegen je zei of was het iets
wat je meemaakte? Misschien heb je structureel te horen gekregen dat als je voor een dubbeltje geboren bent, je nooit een kwartje zult
worden. Voor de een betekent dat misschien dat er een vechtlust aangeroepen wordt, samen met de gedachte: dat zullen we nog wel
eens zien! Voor de ander kan het zijn dat hij of zij nooit meer dan een dubbeltje zal worden, misschien zelfs maar een stuiver. Daar
heb je dan dat plafond; het dubbeltje.

Je kunt vechten tegen de bierkaai, maar als jij diep vanbinnen gelooft dat je niet groots mag zijn, dan gebeurt het ook niet.
Als jij, om welke reden dan ook, geen vertrouwen hebt in jezelf en dat jij boven jezelf (of bijvoorbeeld je ouders)
mag uitstijgen, dan wordt het heel erg lastig om dat toch te doen, zo niet onmogelijk.

Doe maar gewoon

We zijn van nature pleasers. Al vanaf het begin van ons leven zijn we bezig met het anderen naar de zin maken,
want dat levert ons iets op: liefde, aandacht, erkenning, bevestiging, etc. Als baby al ontdekken we dat lief lachen
en tevreden zijn ander gedrag oproept dan hard huilen. Hoeveel ouders zijn echt relaxed als hun kind huilt? Een kind
voelt dat haarfijn aan en is dus ook niet relaxed wanneer zijn of haar ouders dat niet zijn. Hier in Nederland groeien we ook
collectief op in het ‘Doe gewoon, dan doe je al gek genoeg-syndroom’. Tegen de tijd dat we ouder zijn, weten we niet beter.
Tenzij we dat voor onszelf ontrafelen en het onderscheid gaan maken tussen wat van óns is en wat van een ander (persoon,
instituut, samenleving etc.). En als we dan de verschillende ‘hoopjes’ hebben – die van anderen en dat van onszelf mogen
we dat eigen hoopje helemaal naar onszelf toe halen en ons toe-eigenen. Onze ‘shit’, de hele handel. Ons verhaal mag
ontrafeld worden en herschreven.

Want waarom zouden we gaan voor minder? Dat is alleen maar het geval omdat we daar bepaalde gedachten en emoties
over hebben. Als je je verbindt met iets wat groter is dan dat, je ziel, je Hoger Zelf, het universum, je missie (purpose), ‘werkelijke’
jij etc., dan komen er (waarschijnlijk) hele andere dingen naar boven. Maar die worden vaak volledig overschreeuwd door wat de
werkelijkheid lijkt, ons gedachtenpatroon en onze overtuigingen. En van dat ware ik blijft nog een soort zacht gefluister over.
Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is en dat je dit gefluister niet op kunt pakken. Dat kan zeker wel!

Hulp

Waar zit dat plafond jou nog tegen te werken? Waar ben je bang voor? En… Wat zou je het liefst willen? Waar verlang je naar, diep van
binnen? Het plafond laat je vooral zien waar je nog niet ‘in tune’ bent, waar het verlangen nog een verlangen is en geen realiteit. Stel dat
je het plafond zou gaan zien als jouw hulpmiddel om alles wat nog niet in lijn is, naar de oppervlakte te brengen en jou de kans te geven
om dit wel in lijn te brengen? Dat je als het ware gaat samenwerken met je plafond in plaats van dat je het ervaart als iets ‘tegen’ jou.
Dat jou naar beneden wil halen. Stel dat je plafond jou helpt om uit te zuiveren wat nog niet uitgezuiverd is en om juist de
verbinding te kunnen maken met wie je werkelijk bent (of hoe je het dan ook maar noemen wilt). Hoe klinkt
dat je in de oren?

Op welk gebied in je leven drukt het plafond op jou en laat het je zien wat er nog gedaan,
bekeken, uitgezuiverd mag worden? Waar kan het jou helpen verder te komen?

> BRON <

Lay-out by
MarceliusUniek zijn. Hoe leuk is dat?

Door: Anouk Plantinga
9 november 2021

We willen tegenwoordig allemaal onszelf zijn. Eigen zijn. Uniek. Maar tegelijkertijd zijn we onszelf hartstikke beu!
Willen we van alles veranderen. Dit is niet goed, dat is niet goed. We zouden meer zus willen zijn en minder zo. We
klagen als we in de spiegel kijken en zien vaak als eerste dat wat er niet goed is, niet perfect is, niet is zoals we zouden
wensen of lijkt op het plaatje dat we hebben van zoals het zou moeten zijn. We dromen van hoe het zou zijn als we zo
zouden zijn als die of die… En als we een compliment krijgen, wuiven het weg in plaats van dat we zeggen “dank
je wel!”

Hoe leuk is het eigenlijk om jezelf te zijn? En… wat houdt het in?

In mijn bedrijf en werk als aligned copywriter draait alles zo’n beetje hierom (tenminste…voor mij dan). Eigen zijn.
Dat maakt je namelijk uniek. Er is gewoonweg niet 1 ander persoon op de wereld als jij! Niemand die er exact zo uitziet
als jij (oké, misschien wel als het om sommige tweelingen gaat) met exact dezelfde combinatie van talenten, eigenaardigheden,
manier van denken, doen en laten als jij. En er zal ook nooit meer niemand zijn die precies zo is als jij. Denk daar eens bij na, hoe
bijzonder is dat? Dat elke persoon een volledig uniek iemand is en dat de hele wereld vol is met alleen maar unieke personen.

Vergelijkeritis

Het mooie is ook: het vergelijken houdt hier direct op. Je kunt niet unieker zijn dan een ander. Je bent het gewoon. Ook
al denk je misschien dat het niet zo is en dat je alleen echt uniek bent als je iets heel bijzonders hebt meegemaakt, je extreem
uitdost of enorm in de schijnwerpers staat bijvoorbeeld. Maar het leuke van uniek is dat dit niets zegt over hoe je je kleedt,
wat je beroep is of hoeveel medailles je hebt gewonnen. Uniek zijn is geen verworvenheid, het is zelfs niet eens een
geboorterecht. Het is gewoon wat we zijn. Allemaal.

Presteren

Als je niet uitkijkt, val je al snel in je leven in de ‘prestatie-valkuil’. Al heel jong krijgen we mee dat het gaat over winnen
(voetbalgekte bijvoorbeeld), sterk zijn (“Je bent toch geen watje?”) en presteren (schoolresultaten). Het is het leven waar
je als kind in terechtkomt en al snel de normaalste zaak van de wereld wordt. Het probleem is… het is verschrikkelijk beperkt.
Op school heb je een bepaald aantal vakken en daar moet je het mee doen. Omgaan met geld? Leer je niet. Samen trainen om
jezelf (en de ander te helpen) te ontwikkelen, zonder dat er competitie aan te pas komt. De sportbonden lachen je uit. Hoe je voor
jezelf kunt zorgen, wie je werkelijk bent en waar je vandaan komt? Wat jouw leukste eigen-aardigheden zijn en wat er zo uniek aan
jou is? Die vakken moeten nog uitgevonden worden. Terwijl dit in mijn ogen de belangrijkste vakken zou moeten zijn. Omdat waar
je naartoe gaat en wilt, daarmee samenhangt.

Boeien

Ik vond school iets vreselijks als kind. Ik begreep werkelijk niet waarom ik al die voor mij oninteressante dingen moest leren en waarom
een jaartal waarin een of andere legerleider was gestorven, ooit een waardevolle betekenis voor mijn leven zou hebben. Nog steeds
niet trouwens. Ik vroeg me af wat het betekende om te leven en waarom ik bestond, hoe je het best met elkaar om kon gaan en
hoe ik in godsnaam bepaalde keuzes moest gaan maken, bijvoorbeeld voor een studie. Als iemand me vroeg wat ik wilde
worden, was ik in de war. Ik had er geen antwoord op en dacht alleen maar: Ik ben toch al iemand? (Ook al wist ik
dan niet precies wat dat inhield). Om toch maar iets te zeggen, zei ik dan: “Gelukkig”. Maar dat was ook
een oprechte vraag van mij: hoe word ik gelukkig? EN: Waar leer ik dat? Niemand die het
me kon vertellen, maar ik had het graag als lesstof gehad.
En ik ben zeker niet de enige.

Een van mijn spirituele leraren vertelde het zo: Op school tekende de juf een som op het bord: een kers + een kers = 2 kersen.
Ja, dacht mijn leraar, dát begrijp ik ook wel. Maar waar komt die eerste kers vandaan? Hij hoopte dat ze hem dat dan later op de
middelbare school wel konden vertellen, maar toen dat niet het geval bleek, zette hij al zijn hoop op de universiteit. Ook daar kwam
hij helaas bedrogen uit. Ondanks het feit dat je op school mogelijk heel veel informatie in je hersenpan gestouwd hebt, is daarboven
zat ruimte voor nog veel en veel meer. Niet aangeboorde kennis en een schat aan talenten. Al die dingen die geen aandacht kregen,
niet in de schijnwerpers werden gezet, zitten er nog wel! Dus… aan jou de taak ze in het licht te zetten. Tenminste, als je dat zelf
ook wilt natuurlijk, hè, maar ja, waarom was je hier ook weer?

Verlangen naar jezelf zijn

Dat wat je wilt zijn en dat wat je bent, mag samensmelten. Maar kan dat? We hebben en masse het idee dat dat wat je wilt zijn,
niet kan omdat het zo ver van ons af lijkt te staan. En natuurlijk is de kans heel klein dat jij geen WK-kampioen schaatsen
wordt als je 55 bent en nog nooit op een schaats hebt gestaan, maar dan kun je je ook afvragen of dat écht is wat
de zou willen. Dat waar je echt naar verlangt, blijkt vaak eigenlijk heel dichtbij of op zijn minst binnen
de mogelijkheden te liggen. Want verlangen komt voort uit wat je bent en waarom
je hier bent. Het is verankerd in jou, ook al kan je de herkomst (nu)
niet meer voelen of achterhalen. Maar waarom
niet daar nu mee beginnen?

Samen uniek zijn

Het leven wacht op ons allemaal, niet op die ene persoon die het hardst schreeuwt, uitblinkt, de meeste lef heeft.
Een boeket veldbloemen is juist zo mooi omdat de bloemen verschillen; het gaat niet om de grootste, de opvallendste,
het gaat om het geheel. Met elk zijn of haar eigen plek. Hoe mooi is een berm waar allerlei wilde bloemen harmonieus door
elkaar bloeien? Ik kan daar ontzettend blij van worden. Zo is het ook bij ons. Als we ieder ons eigen rugzakje waarmee we geboren
werden, uitpakken en de inhoud bekijken, eigen maken en dit ongegeneerd durven zijn en in de wereld zetten, dan zijn we het mooiste
boeket dat er kan bestaan. Samen en uniek.

> BRON <

Hoe ziet dat ‘rugzakje’ van jou eruit? Wat zit erin en
wanneer ga je het uitpakken? Of heb je dat al gedaan?

Lay-out by
MarceliusWat wordt jouw verhaal?

Door Anouk Plantinga

7 november 2021


En dit is mijn verhaal.

Ken je dat, dat jij je inhoudt?
En daar allerlei goede redenen voor hebt?


Ik ken het ook. En ik ben er klaar mee. Ik heb besloten dat ik veel meer ga vertellen dan ooit. Dat ik mezelf veel meer laat zien dan ooit.
Dat ik mag en ga zijn wie ik ben en het verhaal dat daarbij hoort, ga vertellen. En dat zal af en toe vast even slikken zijn, want het is
best spannend om je waarheid de wereld in te sturen, zichtbaar te laten worden. De vraag is alleen: wil je je daardoor laten
tegenhouden of ga je ervoor?

Er zit lading op het gebied van je uitspreken, bij mij in elk geval wel. We hebben hier natuurlijk sowieso al de uitspraak: ‘doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg’ en ja, die van het maaiveld… Maar ook kunnen we beïnvloed zijn door persoonlijke ervaringen.
Misschien moesten kinderen vroeger bij jou thuis gewoon hun mond houden, waardoor je niet hebt geleerd je waarheid te spreken.
Of was je heel open en vrij en gebeurde er iets waardoor je daarmee gestopt bent en je woorden binnen bent gaan houden. ‘Kinderen
die vragen worden overgeslagen. ’ Hoeveel binnenvetters heeft die uitspraak opgeleverd?

Als kind was ik heel extravert en nogal ‘buiten de lijntjes’. Ik kleedde me het liefst als een zigeuner (zie foto), alles over elkaar, hoe
meer lintjes, strikken en kantjes, hoe beter. Gewoon lekker mezelf zijn, met alles erop en eraan. Als ik op straat iemand zag die
ik kende, dan gilde ik: ‘Hee, hallo!!!’ Maar ik leerde al snel dat jezelf zijn nou niet bepaald was wat de samenleving van me
verwachtte. Ik begon me aan te passen en ben me steeds meer gaan inhouden en mijn mond gaan houden. En de
paar keer dat iets me zo hoog zat dat ik niet anders kon dan het uitspreken, kreeg ik vervolgens zo’n tik op
m’n neus dat ik daarna helemaal wel uitkeek.

Maar daarmee raakte ik ook mezelf kwijt en het werd een enorme zoektocht, mijn leven. Als je niet echt jezelf mag zijn,
jezelf die ruimte niet geeft, dan kun je eigenlijk niet meer weten wat je echt wilt, want die dingen horen bij elkaar. Ik heb
jarenlang gezocht, mezelf leren kennen, gegraven, geworsteld, me afgevraagd wat het nou toch was waarvoor ik leefde en
afgelopen jaar kwam ik tot de conclusie dat ik helemaal oké ben, precies zoals ik ben. Dat ik niet hoef te veranderen, omdat ik
niet oké genoeg ben. Dat ik mag veranderen omdat wij als mensen gewoon niet anders kunnen, we willen ontwikkelen.
Een paar jaar geleden zag ik een bijzondere film: The Goddess Project. Van twee Amerikaanse vrouwen die met een gepimpte
oude schoolbus het land doorkruisten, op zoek naar de verhalen van vrouwen die op hun pad kwamen. Waanzinnig inspirerend,
ik kreeg zo’n zin in het leven en het paste zo bij mijn voornemen voor dit jaar: mezelf zijn en mezelf omarmen. Mogen zijn wie
ik ben, met alles wat erbij hoort. En ook: mogen zeggen wat ik vind en mogen doen wat ik wil doen. Al die ideeën die ik
heb (en dat zijn er heel veel…) mogen uitvoeren.

Me niet inhouden, maar gaan met die banaan. Met het risico dat ik m’n neus stoot, dat iets niet lukt, dat ik faal.
Ik bruis echt van de ideeën en met elk nieuw idee, komen er weer tien bij. Zo gaat dat bij mij, ik kan er niks aan doen.
Ik ga het leven vieren, geen spijt meer hebben van dat ik iets niet gedaan, of op z’n minst geprobeerd heb. Datgene doen
wat ik het liefste doe, geven, bruisen, grillig zijn, onlogisch lijken, aanraken, fladderen, leven. Dit is zoals ik diep vanbinnen ben
en altijd ben geweest en mezelf inhouden, me maar mogen focussen op 1 ding, stukjes van mezelf achterhouden omdat de wereld
die niet aan leek te kunnen, heeft mij geen goed gedaan. Dus ik stop ermee! En ik begin! Een van mijn favoriete woorden is ‘oorspronkelijk’.
Het beschrijft helemaal wie en wat ik wil zijn.

Je hebt nog een leven voor je, hoe lang dat is, weet niemand. Wat heb jij te vertellen? Wat wordt jouw verhaal en wat ga je ermee doen?
Wat je ook gaat doen en gaat zeggen, doe het met liefde voor jezelf. Doe het omdat het bij jou past en niet omdat een ander , wie dan
ook, vindt dat je het zou moeten doen. Omdat je uiteindelijk maar aan 1 persoon verantwoording hoeft af te leggen en dat ben: JIJ.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius


Vergeet je niet iets? Je essentie voelen…

Door: Anouk Plantinga
5 november 2021
Kun je je dat dat ene moment nog herinneren? Dat bijzondere moment in de tijd en ruimte, toen je volledig vanuit je essentie besloot
om naar de aarde te gaan en een menselijk lichaam aan te nemen? Waardoor jij nu hier bent en dit kunt lezen. Waarschijnlijk niet, hè?
Vrijwel iedereen is dat vergeten. Het is alsof je, terwijl dat nieuwe lichaampje aan het groeien en zich aan het ontwikkelen is, alles wat
er voor de conceptie was in een totale mist verdwijnt. En ondertussen ben je voortdurend aan het zoeken naar je zielsmissie.

In de baarmoeder zijn we nog helemaal een met onze essentie, met het onzichtbare, onze ziel, gewichtloos, vrij en lichamelijk hoef
je nog niets zelfstandig te doen. Maar als we geboren worden, moeten die longen aan het werk, komt de spijsvertering op gang
en voelen we opeens van alles op fysiek niveau. Honger, pijn, warmte en kou, angst, vrede, etc. Dat kan heel prettig zijn, maar
ook niet. In elk geval is het een totaal andere sensatie dan we daarvoor hadden.

Verbonden

En het lijkt wel of die fysieke aanwezigheid, die verbondenheid met ons aardse lichaam dat naarmate we ouder worden
steeds meer in de ban raakt van het denken, de herinnering aan wie we waren, dat wat we in wezen zijn, meer en
meer verdringt. Totdat het lijkt alsof we vooral of zelfs alleen nog maar een mens zijn en dat dit, het aardse
leven, het is. Alles wat we zijn. Maar dat is een vergissing. Het is namelijk niet waar. Vanuit onze
fysieke beleving lijkt het alleen alsof de wereld om ons draait, we het centrum van
het universum zijn en tegelijk afgescheiden. Alsof we er geen deel
van uitmaken, een apart, op zichzelf staand
wezen zijn.

En als we dan al denken of voelen dat er iets als een ziel is, iets wat groter is dan ons lichaam, niet tastbaar, dan hebben
we het idee dat we onze ziel als het ware in ons lichaam hebben moeten proppen. En dat voelt niet prettig, want ons lichaam
is daar natuurlijk veel te krap voor. Ken je dat gevoel, dat het voelt alsof je opgesloten zit in je lichaam? Dat jij stopt bij de grenzen
van dat lichaam omdat je helemaal daarin zit? Gevangen.
Navigeren zonder vertrekpunt

Ik ken dat gevoel maar al te goed. Ik heb altijd wel geweten dat ik meer ben dan mijn fysieke verschijning, mijn denken,
mijn karakter zelfs. Dat ik verder ga dan mijn fysieke grenzen. Maar wat was dat dan? Wat had ik hier te doen? Wat was mijn
zielsmissie? Tjongejonge, wat heb ik lopen zoeken. Bij allerlei leraren, op opleidingen en in cursussen en trainingen, in gesprekken,
meditatie. En toch kon ik het niet echt voelen. Het was een zoektocht die ik ergens wat leeg zou kunnen noemen. Ik zat gevangen in
het aardse bestaan.

Want ik vergat iets heel essentieels. En ik zie om me heen dat ik niet de enige ben. Sterker nog, ik zie zo veel mensen hetzelfde doen:
zoeken naar die zielsmissie, naar iets in de toekomst, als een losse flodder. Wel vanuit een verlangen, maar zonder basis. Bijna als
voorbij jezelf. Het is als navigeren zonder vertrekpunt. Probeer maar eens je navigatiesysteem in te stellen zonder dat je aan
geeft vanwaar je vertrekt. Dat kan niet. En heb je weleens een vliegreis geboekt door alleen je bestemming in te voeren?
Onmogelijk! Maar het is wel wat we doen met ons eigen leven. We willen die bestemming, maar vergeten volledig
ons te verbinden met onze oorsprong. We zijn vergeten waar we vandaag komen.

Je essentie voelen

Toch kun je je het weer herinneren, op ieder moment, als jij dat wilt. Het is echt helemaal niet moeilijk. En iedereen
kan het. Altijd. Het kan hier en het kan nu. Je hoeft het eigenlijk alleen maar te laten gebeuren, je erop af te stemmen,
te weten dat het zo is. Want je bent het. Jij bent je essentie, je hoeft er niets voor te doen, het niet waar te maken, er je
best voor te doen. Juist niet. Hoe minder je doet, hoe makkelijker je je essentie kunt voelen. Maar oef! Voor ons mensen is
dat een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want wij, ons denken, ons ego, willen er een bepaalde vorm aan geven. We willen
het ‘pakken’. En als we dan iets voelen, vinden we het vaak niet genoeg. Want we denken dat we iets moeten zien. Of we hebben
een bepaald plaatje in ons hoofd en we ervaren iets anders. Of we vinden het te simpel, zo simpel dat we niet kunnen geloven dat
dit het is.

Maar hee, waarom zou je het niet proberen? Hier. Nu. Weten dat je lichaam maar een onderdeel is van het grotere geheel dat jij bent.
Sluit je ogen eens. Stem je af op het licht dat jij bent, dat overal doorheen schijnt. Je kunt het zien als een enorme schijnwerper
die jou voortdurend in het licht zet. Of als een zon die dwars door je heen straalt. Voel het maar. Dit is wie jij bent.

Je bent nooit afgescheiden geweest. Je bent verbonden, altijd geweest en je zult het altijd zijn.

Vind je het lastig om in je eentje te voelen wie of wat je in essentie bent? Dat begrijp ik heel goed. Je kunt het ook samen doen.
Op 3 november geef ik de workshop Je Initiële Intentie, waarin je vooral je eigen essesntie gaat voelen, zodat je zielsmissie
zich kan ontvouwen. Kijk hier voor meer info of om je op te geven.

Vergeet je niet iets? Je essentie voelen…

> BRON <

Lay-out by
MarceliusBen jij een oude ziel?
16 kenmerken waaraan je
kunt herkennen of je een oude ziel bent

Door: Redacteur
25 oktober 2021
Hoe weet je dat je een oude ziel bent? In het algemeen kun je wel zeggen dat we allemaal oude zielen zijn, maar
sommige van ons zijn hier toch al veel langer dan andere. Op welke tekens moet je letten om het verschil te zien?
Bekijk hier onder 16 kenmerken van een oude ziel.

16 kenmerken van een oude ziel

Je begrijpt veel van de diepere lessen van het leven

Voor sommige mensen is het moeilijk om te begrijpen dat de ziel van een kind veel ouder kan zijn dan de ziel van zijn
of haar ouders. Voor deze mensen is dit een teken dat hun ziel waarschijnlijk jonger is dan die van jou. Als je begint
te begrijpen waarom je in deze 3 dimensionale werkelijkheid blijft incarneren, dan wordt het duidelijk. Net zoals
in de film Groundhog Day. In deze film wordt Phil iedere dag wakker om te ontdekken dat het nog steeds
3 februari is, net zolang tot hij uitvindt hoe hij zijn in de weg staande ego kan verslaan, zodat hij kan
beginnen met het helpen van anderen.

Je staat in contact met je natuurlijke gaven of hebt er een buitengewone belangstelling voor

Sommige mensen zijn geboren met aangeboren eigenschappen zoals het kunnen helen of paranormale begaafdheden.
De waarheid is dat we allemaal deze gaven bezitten, maar een oudere ziel is hier meer op afgestemd en is beter in staat om
deze gaven toe te passen voor het welzijn van de mensheid. Als je niet over deze gaven beschikt, maar je hebt er wel een grote
belangstelling voor, dan is dit het teken dat je ziel probeert deze gaven, die je waarschijnlijk in een vorig leven wel had, weer naar
voren te halen.

Je wordt spiritueel bewust

Iedereen bestaat volledig uit energie, maar veel mensen hebben moeite met begrijpen wat dit betekent. Je ziel is alleen maar bewustzijn
en liefde. Het heeft een uniek begrip van hoe de matrix wordt uitgespeeld op deze planeet. Je ziel begrijpt dat alles wat we doen als
een collectief, zal helpen om het “ontwaken” van anderen te bevorderen.

Je begrijpt hoe belangrijk het is om te vergeven

Sommige mensen zijn oude zielen, maar moeten nog veel leren omdat ze gevangen zitten in hun denkwijze. Ze zijn te koppig
of hebben nog niet geleerd hoe belangrijk het is om te vergeven. Door jezelf en anderen te vergeven, wordt alle
resterende, storende karma tussen deze mensen opgelost.

Je bent in staat om voorbij te gaan aan je ego

Het is bijna onmogelijk voor wie dan ook om 100% voorbij te gaan aan je ego. Maar, het alleen al bewust zijn van je ego en hoe
het je bewustzijn tegenwerkt, is al een zeker teken van de aanwezigheid van een oude ziel. Anderzijds is er helemaal geen ego. Op
het punt waarop je terugblikt op je leven, ga je je ego opnieuw ervaren. Dan zul je merken hoe dit het leven van anderen en jezelf heeft
beïnvloed. Dit is het moment waarop je waarschijnlijk een zielcontract zult maken in de hoop het ego niet de overhand te laten nemen
en je te verzoenen met de ego-gerelateerde kwesties die je in vorige levens hebt meegemaakt.

Je hecht weinig of geen waarde aan materiële zaken

Geld en spullen zijn producten van deze 3D-werkelijkheid. Het is heel gemakkelijk om toe te geven aan materialisme, in het bijzonder
omdat je permanent wordt blootgesteld aan advertenties, programmering en druk van de mensen om je heen. Een oudere ziel weet
dat geld niet bestaat en aan de andere kant dat het belemmerend werkt bij het zijn wie we werkelijk zijn. De oudere zielen zullen
geld als gereedschap gebruiken om hun spirituele vooruitgang te bevorderen of het gebruiken om anderen te helpen die
minder goed af zijn.

Je begrijpt het concept dat je lichaam niets anders is dan een omhulsel voor je ziel

Voordat je geboren werd, koos je niet alleen je ouders, maar ook je levensomstandigheden en de uitdagingen die je
zullen helpen om je spirituele groei te bewerkstelligen. Het lichaam wat je nu bewoont is niets anders dan een
voertuig voor je ziel. Je naam is iets waar je ziel zich op dit moment aan verbindt. Natuurlijk heb je in andere
incarnaties talloze namen gehad en bent zowel man als vrouw geweest. Je naam, titel en dat soort zaken,
zijn iets waar vooral het ego zich mee identificeert, want uiteindelijk ben je oneindig bewustzijn
en zitten we allemaal in hetzelfde team.

Je hebt een speciale band met lang vervlogen tijden

Heb je ooit een oude film gezien of een kunstwerk uit een bepaalde periode waarbij je een gevoel van herkenning had?
Er is een grote kans dat je dan in die periode hebt geleefd en dat dit je kenbaar wordt gemaakt door je cellulaire geheugen.
(Dit is het geheugen wat niet alleen in de hersenen huist, maar in de cellen van je hele lichaam en al je organen.)

Je hebt een begrip over wat je moet doen om je spirituele vooruitgang af te ronden

Alleen al door het lezen tot dit punt, bewijst dat je je meer bewust bent dan de meesten. Je hebt een begrip van de Universele
Wetten en ook wat je nog te doen staat zoals overeengekomen in je zielcontract. Zelfs als je daar niet helemaal zeker van bent
dan zullen je Hogere Zelf en je Gidsen ervoor zorgen dat je in de juiste richting wordt geleid.

Je hebt sterk het gevoel dat de aarde niet je thuis is

Heb je ooit zomaar in de lucht gekeken en dan misschien naar een ster ver weg, zo maar, zonder bepaalde reden? Voel je een
speciale band met bepaalde sterrenstelsels zoals de Pleiaden of Orion? Krijg je een ongemakkelijk gevoel bij oorlogen en
corruptie en ervaar je het alsof dit soort dingen niet bestonden op de plaats waar je oorspronkelijk vandaan komt?
Ben je misschien één van die zielen die bereid was om hier naar toe te komen, op dit specifieke moment, om
te helpen met de ascensie van de aarde? Als je bevestigend kunt antwoorden op al deze vragen, dan
is er een grote kans dat je niet oorspronkelijk afkomstig bent van de planeet aarde.

Je bent geneigd om dingen alleen te doen of alleen te zijn

Deze houding wordt door de maatschappij al snel neerbuigend veroordeeld, maar oudere zielen zijn alleen maar op
zoek naar eerdere fragmenten van zichzelf. Vaak zullen ze afstand nemen van jongere zielen die nog veel meer incarnaties
nodig hebben. Oudere zielen zijn geneigd andere gelijkgestemde mensen uit te kiezen omdat ze zich daarbij op hun gemak
voelen en er meer herkenbaarheid is, die ze beiden kunnen benutten om hun spirituele vooruitgang te bevorderen.

Je bent van nature opstandig

Als je in opstand komt tegen religie, wetten en dat soort dingen dan is dat een teken dat je ziel weet dat de enige ware wetten de
Universele Wetten zijn. Terwijl je wel begrip kunt opbrengen voor de logica en intenties van de wet, zal je niet geneigd zijn deze als
absolute wet te aanvaarden. Omdat je weet dat er hogere wetten zijn die bedoeld zijn om je spirituele groei te bevorderen.

Je hebt een brandend verlangen naar de waarheid en innerlijke wijsheid

Veel oudere zielen kijken dwars door de leugens heen die ze op de mouw zijn gespeld door religie, de politiek en onderwijssystemen.
Alhoewel ze heel goed begrijpen dat we één zijn met het Universum, willen ze hoe dan ook de waarheid boven tafel krijgen en
op die manier anderen helpen met hun bewustwordingsproces. Ze zijn ook altijd op zoek naar kennis op het spirituele-,
metafysische- en esoterische vlak. Ze zullen informatie veel gemakkelijker absorberen dan alles wat ze ooit
op school hebben geleerd.

Je probeert niet om andere mensen te domineren

Oudere zielen accepteren niet alleen gemakkelijker andere mensen, maar ook omstandigheden. Je keurt bijvoorbeeld
de corruptie in de politiek niet goed, maar je begrijpt wel dat deze corruptie ook weer helpt om andere mensen de waarheid
te laten zien. Je respecteert de vrije wil van anderen en je zult eerder tact gebruiken dan verbale verzoeken doen aan anderen.

Je voelt een afscheiding tussen jezelf en de “werkelijke” wereld

Naarmate je het ego en het materialisme achter je laat, zal je merken dat je levensstijl anders wordt. Alhoewel je huidige levensstijl
uniek is voor deze incarnatie, schijnt er ook een soort herkenbaarheid te zijn van de richting waarin je gaat.

Je bent nieuwsgierig of je een oude ziel bent of niet

Veel jonge zielen zouden deze vraag niet eens stellen, omdat dit ze niet interesseert. Alhoewel hetzelfde geldt voor veel oudere
zielen maar daarvoor zijn andere redenen. Ze weten immers dat ze oude zielen zijn. Maar het is toch leuk om een bevestiging
te krijgen die overeenkomt met je spirituele ervaringen. Er zijn vele lessen die we hebben geleerd gedurende onze levens,
met als eindresultaat de incarnatie waar je nu mee bezig bent. Al je vorige incarnaties zijn opgeslagen in je cellulaire
geheugen en kunnen worden opgeroepen door regressie. Veel van de mensen op deze planeet zijn oudere
zielen, maar zijn simpelweg nog niet wakker. Zij hebben nog veel te leren en zullen nog vele
reïncarnaties nodig hebben in deze 3D-werkelijkheid. Veel van hen die wakker
zijn zullen doorstromen naar het volgende niveau in bewustzijn.

Het is belangrijk om te beseffen dat het geen race is, omdat we uiteindelijk allemáál zullen winnen.
Geniet van iedere milliseconde in deze incarnatie. Want het is misschien wel de laatste keer dat je een
3 dimensionale werkelijkheid zult meemaken.*

Boekentip: Afdalen in je ziel

In Afdalen in je ziel lees je meer over de onder-, midden- en bovenwerelden. Je kunt jezelf genezen met behulp van
oude healingtechnieken. Je ziel bestaat net als je hart uit vier ‘kamers’. Elke kamer bevat geschiedenis van je ziel waar je
oude pijn opslaat, maar ook waar je je zielsopdracht bewaart. Met Villoldo’s soul retrieval doorloop je je kamers en heel je je
verleden en toekomst. Bestel nu jouw exemplaar in onze webshop Boekenwereld.com voor € 22,50 met gratis verzending.

Lay-out by:
MarceliusHet is slechts één | Heavenletters

Door: Heavenletters
21 oktober 2021
God zei:

Alleen jouw Eenheid is in steen gebeiteld. Al het andere is slechts een teken aan de oppervlakte. Een golf spoelt het weg.
Alle sporen aan de oppervlakte zijn verleden tijd, geliefden. Er is het verleden en er is het Eeuwige. Alles wat je werkelijk hebt
is het Eeuwige. En dat is jouw Wezen, en dat ben jij, en dat ben ik. Er was nooit een moment dat Wij niet bestonden, en Wij bestaan
in het moment. Het moment is de eeuwigheid. Je bent gemaakt van ziel. Ziel die je bent en altijd was. Al het oppervlaktemateriaal is
slechts oppervlakkig spul. Er is veel meer in je leven dan de oppervlakte.

Natuurlijk heb je gedacht dat het oppervlak alles is. Ook al is het oppervlak in een flits weggespoeld, je verlangt toch naar de resolutie.
Je bent gefascineerd door de oppervlakte van het leven. Het intrigeert je. Je houdt van de kleuren en het verhaal ervan. Je gaat graag
naar de film. Toch ben jij, in het theater of buiten het theater, hetzelfde. Beïnvloed door de film, ben je nog steeds onveranderd. De
film verandert. Er komt er nog eentje op. Je ziet een dubbele speelfilm, en toch ben je de kijker van de film. Het maakt niet uit
welke verscheidenheid aan films er op het scherm is, jij bent er de kijker van. De film beweegt en je zit stil. Jij bent het
publiek van de film. Zelfs als je een acteur in de film bent, kijk je nog steeds naar jezelf. Je ogen zijn groot. In of
uit je slaap kijk je naar jezelf. Het enige wat je kunt doen is kijken. Je ziet jezelf ervaren. De ervaringen
veranderen. Je draagt verschillende kostuums, maar het zijn maar kostuums. De drager wordt
niet veranderd. Het kind, de jeugd, de oudere, dat zijn allemaal kostuums.
Maar laten we nu teruggaan naar de film.

Soms juich je de film toe. Soms vind je het niet leuk. Maakt niet uit,
het is maar een film. Het zal snel genoeg veranderen.

En als de film voorbij is, en je gaat naar huis, is het alsof je niet weg bent geweest. Want je bent niet weg geweest.
Jullie zijn niet afwezig geweest in de Eeuwige. Je had net je aandacht op de film. Je gedachten waren ergens anders.
Je was nog nooit ergens geweest, maar waar je alleen maar kunt zijn. Je was op een fantasiereis. Je dromen kwamen uit,
of ze kwamen niet uit. En of ze dat nu deden of niet, je bent hoe dan ook hetzelfde. De onschendbare Waarheid van jou
verandert niet. Het leven in de wereld is als het weer verandert, het weer verandert, en toch is het alleen maar weer. Het
leven gaat door met regen of zonneschijn.

Heb je je leven gedroomd? U zegt dat het echt gebeurd is. Het flitste echt op het scherm, maar niet meer dan dat. Je
leven werd op een scherm geflitst. Daar werd het geprojecteerd. Het was gemaakt van een samenspel van licht.
Het licht gaat aan en het licht gaat uit, en toch ben je nog steeds aanwezig. De scènes veranderen. De
verlichting verandert. En toch ben je jij, zittend in een theater.

Zelfs als je de regisseur van de film bent, bekijk je hem van een afstandje.

Een film is maar een film.
Zelfs de projectionist van de film kan er alleen maar naar kijken.
Degene die het theater schoonmaakt of degene die eigenaar is van het theater kan alleen de films bekijken.
En toch werk je hard aan het creëren van de fantasie dat alles wat er op het scherm gebeurt het echte werk is. Je gelooft in films.
Produceer de films. Dat is wat je doet. Al die tijd is er een stomme film gaande, een blijvende stomme film die nooit slijt, altijd speelt.

Hoe stil het ook is, het wordt altijd gehoord, hoe ver weg het ook lijkt.

> BRON <

Lay-out & vertalling
Door: Marcelius


De shift naar 5D steeds
meer storing op de lijn

Door: Viola
9 oktober 2021

Is het je opgevallen dat je tijdens de shift naar 5D steeds meer storing op de lijn gaat ervaren in de communicatie met anderen die nog
vanuit het 3D grid en oud paradigma functioneren? Helaas werkt de 'even geduld' optie niet meer als je eenmaal bewust voor ascensie
hebt gekozen. Jouw frequentie gaat namelijk omhoog waardoor de woorden die je uitspreekt op een andere golflengte vibreren. De
ontvanger aan de andere kant van de lijn pikt de essentie van wat je zegt niet op tenzij hun eigen ontvangstation ook een upgrade
heeft gekregen. Zo kan het zijn dat mensen waar je jarenlang mee op dezelfde golflengte zat, ineens een buitenlandse taal lijken
te spreken. De woorden komen niet over en het ene na het andere misverstand doemt op. Het kost veel energie en het blijven
proberen gaat niets opleveren omdat anderen voor een ander pad hebben gekozen dan jij. En dat is precies waarom dit
'verstoringsmechanisme' zo'n handige tool is tijdens het -. Het dwingt je namelijk tot alleen luisteren naar wat met
jou resoneert.

Doordat jouw ziel voor het ascensie-pad heeft gekozen, krijg je steeds duidelijker aanwijzingen vanuit je Hoger Zelf
en de Bron over de route die je te gaan hebt. Het is een pad dat gecreëerd wordt terwijl je het bewandelt. Het oppikken
van de juiste signalen is daarbij van belang. Luisteren naar oud paradigma gaat je dus niet op weg helpen op een pad dat
nog niet eerder bewandeld werd. 'Same old same old' baant geen nieuwe wegen. Het is dus een beschermingsmechanisme
voor jouzelf dat je sommige informatie niet meer tot je kunt nemen. Probeer je dat wel dan doet de informatie pijn aan je oren
en word je als het ware gedwongen te stoppen met luisteren.

Je zult zelfs merken dat sommige ascensie-boodschappers niet (meer) met jouw pad resoneren. Dat komt niet omdat ze niet het pad
van ascensie lopen, maar omdat jouw Hoger Zelf voor een andere route heeft gekozen. Als onze frequentie ophoogt krijgen we namelijk
toegang tot verschillende ascensie-tijdlijnen. Deze ontvouwen zich als je door de juiste deuren gaat. Het kan dus zijn dat ascensie-teacher
A door een andere deur is gegaan dan ascensie-teacher B. Nu komt het aan op jouw eigen frequentie en afstemming welke deur jij moet
hebben. Ga je door deur A of door deur B? Of misschien kies jij wel voor deur C. Je kunt ook een tijdje wandelen op route A, en op een
volgende kruising afslaan naar een andere weg.

De informatie die je tot je neemt, creëert mede het pad van ascensie dat jij bewandelt. Daarom zal jouw Hoger Zelf te allen tijde
aangeven welke informatie je wel of niet tot je moet nemen. 'Discernment', ofwel onderscheid leren maken tussen (frequentie
van) woorden is daarom essentieel. Als je op youtube een video wilt beluisteren over een bepaald onderwerp, stem dan heel
goed af op de frequentie van de boodschapper op dat moment. Ook al was informatie van een bepaalde bron vorig jaar
relevant voor je, vandaag hoeft dat niet meer zo te zijn. Trek jij de frequentie van een stem? Krijg je energie van de
woorden of doen ze pijn aan je oren? Word je positief of negatief aangeraakt? Wat doet de informatie met jouw
realiteit? De frequentie van de boodschap draagt bij aan de bouwstenen die jouw werkelijkheid manifesteren.
Jouw Hoger Zelf zal je leiden naar die boodschappen die het meest constructief zijn voor jouw pad.

Choose wisely ...
© √iola2019

Lay-out by:
Marcelius


DE TEACHINGEN VAN DE GOLDEN
ONES OF ZONMEESTERS.


Door: Myriam Gillis
8 oktober 2021MANIFESTATIEPROCES

Voorafgaand aan het maken van de keuze om naar de Aarde te komen, was de verbinding van de ziel met Universal Mind intuïtief.
Het leven van de ziel was een werk van liefde en toegewijde dienst aan God met behulp van een aangeboren intelligentie, hetzelfde
als het dierenrijk. Wetenschappers noemen de intelligentie van het dierenrijk ′′ instinct ", maar de waarheid is dat het dierenrijk
aangeboren intelligentie gebruikt en rechtstreeks verbonden is met Universal Mind. Het Universum evolueert voortdurend,
breidt zich uit en vermenigvuldigen. Er zijn vele dimensies en realiteiten die in de hele miljarden sterrenstelsels in de
hemel bestaan. Er bestaan 34 dimensies.

De hemel opereert geheel onder het principe van harmonie, balans, orde en eenheid ten goede van iedereen.
Elke melkweg vereist een overziener om de operaties van hun melkweg te vergemakkelijken. Dat is onze God, de
schepper. Waar er engelen zijn om God te dienen, zijn er ook medescheppersgoden om God te helpen in deze andere
sterrenstelsels. Ook de engelen zijn scheppers, ze zijn beheerders van Gods wetten. Ze regeren zichzelf door innige
intelligentie met liefde en toegewijde dienst aan God, volledig.

Wanneer een ziel besluit om naar de aarde te komen, is het door keuze om een Co-Creator God te worden en te weten dat ze
gecreëerd zullen worden naar de afbeelding en gelijkenis van God. Het vermogen tot redenering en Vrije Will was niet beschikbaar
voor de ziel voordat ze naar de Aarde kwam, gewoon geïntegreerde intelligentie. Het hele wezen van de ziel was en is nog steeds in
dienst voor de liefde van God, volledig! Wanneer een ziel in training is om medeschepper God te worden, krijgt de ziel toegang tot een
Bewuste Geest. Met deze bewuste geest komt redenering en vrije wil.

De metafoor van Adam en Eva het eten van een appel uit de Boom van Kennis is symbolisch voor de keuze van de ziel om wijsheid op te
doen door ervaring; kennis wordt opgedaan door ervaringen. Het juiste gebruik van kennis is wijsheid. Toen Adam en Eva zich realiseerden
dat ze voor het eerst naakt waren, was dit indicatief voor de ziel die voor het eerst hun Bewust Mind gebruikte, met behulp van redenering
en de vijf zintuigen. De aarde is een Spirituele Training School die door de Galactische Raad wordt gesanctioneerd; een speeltuin om de
vele wetten van creatie te ervaren en goed van kwaad te onderscheiden door de ervaringen van het leven met Free-Will en Conscious
Mind. De drama's op aarde lijken misschien echt voor elke ziel, terwijl ze het leven ervaren, maar de realiteit is, elke ziel leert
door deze ervaringen.Universal Mind orkestreert elke ervaring voor de ziel op basis van het ontwikkelende stadium van de ziel en hun reactie op
levenservaringen. Er is geen dood, alleen herhaalde optredens gebaseerd op eerdere levenservaringen. Er zijn geen bewuste
herinneringen aan deze eerdere kanjers van levenservaringen aangezien het ego van de ziel en bewustzijn nog niet gedisciplineerd
is om te begrijpen dat deze vorige levens niet echt zijn. De onderbewuste geest van de ziel zal de wijsheid begrijpen en garneren die
geleerd is van elk eerdere levenservaring. Wat echt lijkt te zijn, is slechts een perceptie van de Bewuste Geest van de ziel. Zoals we al
gezegd hebben gebruikt Conscious Mind naast redenering of logica de vijf zintuigen om te bepalen wat echt is. Dit is een belangrijk
onderdeel van het leren van zielen.

Om te bepalen wat echt is, moet de Bewuste Geest ook de Onderbewuste Geest integreren, gevestigd in de Solar Plexus van het
fysieke lichaam van elke ziel. De Onderbewuste Mind wordt ook wel aangeduid als de Intuïtie van het Gevoelsorgaan of de
Intuïtie van Het ego van de ziel is de eerste fase van het gebruik van de Bewuste Mind voor zichzelf; zelfbehoud,
eigenbelang, zelftevredenheid en zelfglorie. Naarmate de ziel het leven ervaart, komt uiteindelijk het besef
tot de ziel dat het dienen van zichzelf een isolaat en eenzaam objectief is zonder inwendige
zielentevredenheid. Door levenservaringen leert de ziel, komt volledige tevredenheid
wanneer de ziel in dienst is en hun denken afgestemd is op Universal Mind
en alle gedachten, woorden en daden zijn in harmonie,
balans, orde en eenheid ten goede
van iedereen.

Nogmaals, je bent nooit gescheiden van de liefde van God. De redenering van de status van de ziel terwijl de aarde op
aarde sterk onderschat wordt. De ziel begrijpt het doel van hun ziel op aarde nog niet en de complexiteit van het op elkaar
afstemmen van hun denkproces volgens universele principes. Dit is ons werk om deze waarheden en leermiddelen naar elke ziel
te brengen voor hun begrip.

> BRON <

De Gouden trog.

Myriam Gillis

Lay-out by:
Marcelius


De Energie

De 9D Arcturiaanse Raad
3 oktober 2021"Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.

We zijn erg blij met de manier waarop jullie je allemaal openstellen voor de energieën die binnenkomen om jullie te dienen
en te ondersteunen. De energieën van oktober zijn uniek, zoals alle energieën zijn, en er is een gezamenlijke inspanning van
alle wezens en collectieven die op dit moment met de mensheid samenwerken om ervoor te zorgen dat deze energieën van
oktober zachtaardig zijn, en dat ze gaan waar ze nodig zijn, en ten slotte dat ze doen wat ze moeten doen. De energieën
van oktober gaan over het brengen van je in een staat van hoger bewustzijn en een hoger bewustzijn van wie je
bent, wie je bent geweest en je connecties met alle andere wezens in het universum.

De energieën van oktober gaan over het verspreiden van je bewustzijn van jezelf om meer dan alleen deze versie van jou
in dit fysieke lichaam in dit leven op te nemen. Ze gaan over het geven van meer toegang tot je parallelle levens, je parallelle
universum-zelf, je verleden en toekomstige zelf, en je meer openstellen voor de waarheid van wie je werkelijk bent als een Bron
-Energie-Wezen, een Wezen dat alleen en altijd eenheid, eenheidsbewustzijn ervaart. Deze sensatie kan tot je komen in een moment
van meditatie. Het gevoel kan iets zijn dat nu over je heen komt als je deze transmissie ontvangt, maar op een gegeven moment zul je
experiëntieel krijgen waar we het over hebben als we het hebben over eenheid, je verbinding met alle wezens, al het bewustzijn. Het
is meer dan alleen een verbinding; Het is jij die een tijdelijke vorm aanneemt of in een tijdelijke niet-fysieke staat bent.

En als je dat bewustzijn hebt, weet je dat je kunt afstemmen op wat en op wie je in het moment wilt afstemmen. Er zijn
geen beperkingen nodig wanneer je de eenheidservaring van jezelf hebt. Er is ook geen scheiding tussen jou en wat je
wilt manifesteren. Dus wat we zeggen is dat er op dit moment veel energetisch in je omgaat, omdat de maand oktober al is
begonnen, en je meer een kameraadschap, meer saamhorigheid, meer mededogen, meer een gevoel zult blijven voelen dat wat
er ook in de wereld gebeurt, deel uitmaakt van je ervaring, zelfs als het veel anders is dan wat je in je kleine hoekje van planeet
Aarde leeft.

Je hoeft je niet meer verdeeld, gescheiden of gescheiden te voelen, en eerlijk gezegd heeft het je hemelvaart nooit gediend
om dat te ervaren. Het diende je ego, en het diende je vermogen om bepaalde ervaringen te hebben die je alleen kon
hebben terwijl je geloofde dat je een individu, apart, sterfelijk en eindig was. Maar je hoeft die ervaringen niet
langer te hebben, en dus komen hier de energieën van oktober om je meer verbonden te voelen met
Alles-Dat-Is, alle momenten, alle ervaringen, alle vibraties. Dit zal de manier waarop je spreekt,
denkt en handelt veranderen, en zal je status verheffen van een egoïst naar een
hoger zelfcollectief. En dat is waar hemelvaart om draait; dat is waar
deze reis om draait; Dat is wat onvermijdelijk is voor
ieder wezen in dit prachtige universum
van ons.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben
genoten  van het contact met u."

Gekanaliseerd door:
Daniel Scranton

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je kunt je lot veranderen | Heavenletters


Door: Heavenletters

21 september 2021
God zei:

Het is niet aan jou om je zorgen te maken over je status in de wereld. Of de wereld nu tegen je opkijkt of weg van jou – het is niet
het maken van jou. Applaus uit de wereld voelt heel goed, en ongenoegen van de wereld voelt niet goed, en toch ben je hier niet
voor het plezier of ongenoegen van de wereld. Je bent geen tak van een boom die met een tik op de vingers wordt gebroken. Je
leven is voor meer bedoeld. De basis waarop je staat is groter dan het publiek dat je hebt. De ogen van de wereld hoeven niet
op jou gericht te zijn.

Je hoeft niet de ster te zijn van de film waarin je je bevindt. De bitspelers spelen ook een belangrijke rol. Niemand is de eigenaar
van het stuk. Hoe het ook lijkt, alle delen zijn gelijk. De regisseur is belangrijk. De cameraman. De redacteur. Welke wijnstok van de
druif is belangrijker dan de andere? Elk blad speelt zijn rol. Elk draagt bij aan het geheel. De wortel van de wijnstok ondersteunt alles.
Een jonge wijnstok is belangrijk. Elk blad is belangrijk. Sommigen lijken misschien meer begunstigd dan de andere, maar de waarheid
is dat iedereen de voorkeur heeft.

Iedereen in een toneelstuk is favoriet. Iedereen heeft de voorkeur om in het stuk te spelen. Het is geen belediging om in het stuk te
zitten. Het is geen discriminatie om een kleine rol te spelen, noch is het een dominantere rol in het spel verhoging. Jullie zijn allemaal
versnellingen van het universum. Welke tandwieltand is belangrijker dan de andere? Of je nu de prins of de gewone speelt, bepaalt
niet je betekenis. En als je vandaag de prins bent en morgen de gewone, dan ben je niet minder of meer. Zoals de wereld
waarneemt, ben je min of meer. De wereld ziet het vaak verkeerd. De percepties van de wereld zijn niet
meer  en niet minder dan de percepties van de wereld.

Er is een hoger gerechtshof. Het is een hof van liefde. Het is een hof van ware erkenning. Het is een rechtbank die tot de kern
van de zaak komt. De kern van de zaak gaat diep. Je draagt aanzienlijk bij. Zelfs als je in je eigen ogen een onbetrouwbare schurk
bent, heb je grote verdienste aan het hof van liefde. Iedereen gaat naar de meiboom. Iedereen is belangrijk. Het refrein is belangrijk.
Elk kind van mij is belangrijk. Je moet weten dat je een grote betekenis voor mij hebt. Zeggen dat je veel voor Mij betekent, begint niet
te zeggen wat je voor Mij bent. Er is het lot. Er is ook vrije wil, en je kunt veranderen wat je ziet als je lot. Het lot dat jullie allemaal delen
is dat jullie snel naar Mij komen in jullie bewustzijn. Jullie die nooit weg zijn, zoomen terug naar Mij. Net als raketten ben je dat. Dat is je
lot, en dat kun je niet veranderen.

Omstandigheden in je leven, je kunt veranderen. Je kunt veranderen wat je als je lot in het leven beschouwt. Je kunt met de engelen
gaan vliegen als je wilt. Als je in een modderput hebt gewoond, kun je opstaan. Er is geen limiet aan hoe ver je kunt stijgen. Hoe
ver wil je staan? En wanneer jullie tot het hoogste zijn gestegen, dan is er nog een hoogtepunt te bereiken, want van wat Wij
nu spreken, is er geen grens. Hoog of laag in termen van de wereld, eerste of laatste, je kunt de hemel en daarbuiten
bereiken. In hemeltermen is er geen eerste, tweede of laatste, en zo ben je voor Mij. Altijd eerste.

> BRON <

Lay-out & vertalling
Door: Marcelius

Arcturian Group Bericht
19 september 2021
| Marilyn Raffaele


Beste lezers, welkom bij deze boodschap die bedoeld is om hoop, informatie
en kracht over te brengen in deze tijden van chaos en lijden voor zovelen.Twijfel er nooit aan dat alles volgens plan verloopt, want ondanks hoe de dingen lijken, bent u getuige van een noodzakelijk en
belangrijk facet van het ascentieproces, namelijk de blootstelling en activering van lagen zware en valse energie die zijn ontstaan
uit en vervolgens gedurende eeuwen zijn opgebouwd uit het universele geloof in twee machten en scheiding. Veel van deze energieën
hebben ongezien of gecontroleerd liggen, maar zijn nog steeds aanwezig en beschikbaar om te worden uitgevoerd door degenen die zich
bij hen hebben afgestemd.

Om de aarde te laten verschuiven naar hogere dimensionale frequenties, moet ze zich eerst ontdoen van oude en donkere energie voor
deze energie, omdat de resulterende creaties eenvoudigweg niet kunnen afstemmen op de hogere. Dit geldt ook voor mensen, daarom
ervaar je op dit moment misschien fysieke, emotionele, mentale en zelfs spirituele problemen. Als je een gevoel van hopeloosheid
ervaart als je naar de wereld kijkt, erken dan dat je beoordeelt wat je ziet volgens driedimensionale normen van hoe dingen
moeten zijn of eruit moeten zien om gelijk te hebben. Het is belangrijk om altijd te onthouden dat de hele wereld nu
een nieuwe en andere energie ervaart, een energie waarin de oude vertrouwde regels en hun handhaving niet
langer werken zoals in het verleden.

Veel van het lijden dat de ontwaakte en de niet-ontwaakte op dit moment ervaren, is het resultaat van pogingen om
vast te houden aan verouderde driedimensionale normen van hoe dingen moeten worden gebaseerd op wat is geweest.
Hectische en vruchteloze pogingen om iets in een bekende mal te dwingen, zullen en kunnen niet werken omdat de
energie op aarde is en verandert, waardoor veel dat is gevormd uit oude energie instort, niets meer heeft
om het te ondersteunen en te onderhouden.

Je ervaart misschien persoonlijk pijn op een bepaald niveau, maar vergeet niet dat alles wat niet in overeenstemming is met de
liefde niet echt is en geen wet heeft om het te ondersteunen of te onderhouden. Dit is de illusie. Menselijk goed en menselijk slecht
lijken misschien heel echt, maar omdat ze concepten van een diepere onderliggende realiteit hebben, hebben ze niets om ze op hun
plaats te houden en zullen ze komen en gaan. Menselijk goede verschijningen zijn niet reëler dan slechte. Mediteer daarover.

Verwacht niet dat het opruimen van oude verwondingen, ziekten, overtuigingen of acties enz. waarvan u sommige gedurende vele levens
actief bij u hebt gedragen, van de ene op de andere dag zal gebeuren. Het opruimen van oude energie is een proces. Problemen op alle
niveaus die gedurende hun leven in het cellulaire geheugen zijn gehouden, zullen zich vaak in elk leven uitdrukken, simpelweg omdat
de energie ervan levend en wel is. Wanneer er keer op keer een fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel probleem ontstaat of voor
altijd lijkt te duren, probeer dan niet ontmoedigd te raken en onthoud dat het vrijgeven van oude opgeslagen energie een proces
is dat niet van de ene op de andere dag plaatsvindt.

Jullie zijn de sterken. Zodra een persoon ontwaakt tot het besef dat ze Bron in uitdrukking zijn, zijn er geen ongelukken meer,
want op dit punt begint het Hogere zelf de persoon de ervaringen te trekken die nodig zijn om dieper te gaan. Veel van
deze ervaringen zorgen ervoor dat de oprechte waarheidsstudent het gevoel heeft dat ze op de een of andere manier
hebben gefaald, maar nee, het betekent gewoon dat de ziel nu klaar is voor intenser werk. De huidige tijden op
aarde zijn niet voor de zwakken, daarom ben je gekozen om op aarde te zijn voor haar opklimmingsproces.

Het is gemakkelijk om uit het oog te verliezen dat alles verandert wanneer zich problemen voordoen, ongeacht hun aard.
Het is gewoon gewoonte om automatisch te verwijzen naar bekende driedimensionale oplossingen, terwijl de geest hard werkt
om lege ruimtes in te vullen met scènes van doem en somberheid. Je moet niet vergeten dat de dingen niet meer zullen zijn zoals
vroeger. Velen begrijpen dit intellectueel, maar wanneer zich problemen voordoen, keren ze terug naar oude manieren van denken
en handelen, zich er niet van bewust dat veel oplossingen uit het verleden niet langer de energetische ondersteuning hebben die ze
ooit hadden.


Afbeelding MMH

Dit betekent NIET dat u geen arts, genezer of iemand die u vertrouwt om hulp te vragen. Wat het betekent is dat voordat je het doet,
je jezelf afvraagt wat je gelooft over het probleem en of het waar is in het licht van de waarheid die je kent. Luister naar en vertrouw
op je intuïtie in deze en alle zaken. De enige realiteit is goddelijk bewustzijn en ICT-kwaliteiten. AL het andere is maar een illusionair
concept van deze Realiteit. Als je wordt begeleid om naar een dokter te gaan, betekent dit niet dat je faalt, het betekent gewoon
dat je je nog niet volledig bewust bent van je Goddelijkheid, maar onderweg bent.

Verzet je nergens tegen. Er zijn mensen die kennis krijgen van een absolute waarheid en vervolgens elke vorm van hulp weigeren
in het geloof dat ze vast moeten houden aan de waarheid die ze hebben leren kennen, ondanks het feit dat het nog niet hun
staat van bewustzijn is geworden. Deze dierbaren lijden vaak aan pijnlijke ziekten en sterven zelfs aan hun blinde geloof in
een intellectuele verklaring over de waarheid. Verlies nooit uit het oog dat bewustzijn de uiterlijke vormt, niet de
verklaringen van de waarheid. Hulp en genezing wordt geboden op alle niveaus van bewustzijn.

Wees sterke geliefden, want jullie kwamen speciaal naar de aarde in deze tijden waarin jullie wisten dat jullie je eigen
evolutie en die van planeet aarde konden bevorderen. Alles verloopt volgens plan. Als hogere frequenties van energie
naar de aarde stromen, lossen ze automatisch alles op dat niet in overeenstemming is met hen. Degenen die wakker zijn
integreren automatisch meer van deze hoogfrequente lichtenergieën omdat ze in staat zijn om zich met hen af te stemmen,
daarom ervaren velen van jullie op dit moment intense ophelderingen in vormen van fysieke pijn en problemen in het algemeen.

Vraag jezelf altijd af wanneer er problemen ontstaan; "Wat geloof ik dat me zo laat voelen?" Dit zal je leiden naar het specifieke geloof
dat je hebt en nu opduikt om te worden herkend en vervangen door waarheid. Integratie en clearing is een proces dat simpelweg niet
van de ene op de andere dag kan gebeuren omdat het fysieke lichaam niet in staat zou zijn om veilig de druk van een onmiddellijke
volledige download van hoogfrequente energie te weerstaan. Degenen die geen interesse lijken te hebben in spirituele zaken lijken
het vaak prima te doen en je kunt je afvragen hoe het komt dat ik die licht en liefde naar de aarde en jezelf wil brengen al deze
problemen heb, terwijl deze persoon een leven leidt dat volledig is gebaseerd op driedimensionaal denken en al zijn pijnen
en genoegens uit het fysieke haalt, lijkt geen problemen te hebben.

Weet dat wanneer deze persoon geestelijk klaar is, ook hij zal beginnen met het opruimen van geaccumuleerde oude
energieën die zich misschien niet in dit leven zullen zijn. Beoordeel jezelf of anderen niet op uiterlijke kenmerken
gebaseerd op concepten over goed en kwaad. Je kunt nooit weten wat er in een ander gebeurt. Degenen
die de meest rampzalige levens lijken te hebben, kunnen eigenlijk dingen voltooien die ze
moesten ervaren of oplossen om spiritueel te evolueren.

Begroet iedereen gezien en ongezien, degenen waar je over hoort, en degenen met wie je in contact komt, met liefde.
Dit betekent niet dat je probeert een emotionele aantrekkingskracht op iemand te voelen, omdat je de persoon in feite
misschien niet eens leuk vindt en dat is oké. Leer gewoon in hun ogen te kijken en de levenskracht te erkennen die achter
hen bestaat, terwijl je bedenkt dat er maar één levenskracht is en dat het God is. Dit is het werk, simpelweg de aanwezigheid
van God erkennen in alles wat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of ruikt in het besef dat er niets anders bestaat.

Oefen dit terwijl je je dag doormaakt. Visualiseer een kleine lichtvonk in het hart van elke persoon - de bediende in de winkel, een
collega, de UPS of postbezorger, een kind of ouderen, de politieagent. Er zijn geen niveaus van liefde - een vriendelijk woord, de deur
openhouden voor iemand , de hond een schouderklopje geven of de tijd nemen om de essentie van een boom of bloem te eren - alles is
liefde. Elke schijnbaar gewone dienst gedaan met respect en liefde is Licht werk. Leer de Goddelijkheid van al het leven te herkennen en
het zal spoedig je staat van bewustzijn worden die zich door jou uitdrukt, waar je ook gaat. Velen van jullie zitten nu op dit niveau.

Onze boodschap is simpel; Blijf gewoon doorgaan. We weten dat de problemen en chaos nooit lijken te eindigen en dat er nooit iets zal
gebeuren of veranderen, maar dit is het evolutieproces. Zo vindt de hemelvaart van een planeet plaats. Andere planeten hebben het
gedaan. Evolutie is een voortdurend ontvouwend proces dat niet kan worden gestopt of vermeden omdat goddelijk bewustzijn
de enige realiteit is en altijd is geweest.

ÉÉN die zich als oneindige vorm en verscheidenheid uitdrukt.

> BRON <

Wij zijn de Arcturian Group

Via Marilyn Raffael bij:
Onenessofall.com

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Energie update Gele Ster levenspad 19 - 31 augustus 2021:
Sleutels voor leven in harmonie.

Door: Elvira van Rijn
21 augustus 2021
Is het je gelukt om de wereld een beetje mooier te maken in het Blauwe Adelaarpad? Dat begon bij goed voor jezelf
zorgen. Alleen als je lekker in je vel zit, kun je immers vanuit je kracht bijdragen aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Ieder zijn deelHet Gele Ster levenspad dat vandaag begint, is het laatste pad van deze Tzolkinronde en mega belangrijk! Dit pad bewaart namelijk
de sleutel voor harmonie in de wereld. We hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan als we ons verbonden weten met elkaar en als
jij jouw talenten deelt door te doen wat echt bij je past. De wereldwijde crisis nodigt ons allen uit flexibel te zijn, nieuwe wegen en
creatieve oplossingen te vinden. Er zit zoveel meer potentieel in ons allemaal dan we daadwerkelijk gebruiken. Bij veel mensen
komen momenteel diep gewortelde programmeringen omhoog over tekorten en dat er niet genoeg is voor iedereen, over
angst voor de dood - die eigenlijk een angst is voor het leven. Het is belangrijk dat we deze programmeringen in onszelf
waarnemen, zonder er daadwerkelijk naar te handelen. De kunst is om in jezelf waar te nemen of je gedreven wordt
door je hogere of je lagere zelf. Handel je vanuit angst en onzekerheid of vanuit liefde en vertrouwen?
Er is zoveel meer mogelijk dan je vanuit deze programmeringen kunt bedenken.

De voedingsbodem voor creatieve oplossingen

Een voorwaarde voor praktisch en creatief handelen is vertrouwen en veiligheid vinden in jezelf. Als je dat niet kunt voelen,
sta jezelf dan toe te voelen wat er wél is en stel je tegelijkertijd voor hoe je zou handelen als je het wél zou kunnen. Dat is namelijk
het spoor dat je mag volgen met je gedrag. Voel de onzekerheid, maar handel vanuit veiligheid en vertrouwen. Met andere woorden:
fake it until you make it. Het werkt! Dat is de manier om jezelf te helen en een stroom van creativiteit op gang te brengen. Niet alleen
creativiteit die leidt tot kunstzinnigheid - een ander belangrijk aspect van Gele Ster - maar ook tot slimme oplossingen voor schijnbaar
onoplosbare problemen. Dertien dagen lang brengt het Gele Ster levenspad signalen over een toekomst van harmonie en
samenwerking en jouw plek daarin. Durf je het spoor dat jou wordt aangereikt te volgen? Het is het spoor naar een
nieuwe toekomst. Dat spoor ziet er voor iedereen anders uit. Dus let goed op en laat je verrassen.
Je kunt het niet bedenken.

Grote veranderingen

We bewegen ons stap voor stap op weg naar grote veranderingen. Misschien heb je al ervaren dat we op 26 juli
bij de start van het zonnejaar een nieuwe energie hebben meegekregen. De zonnejaarenergie Geel Zaad toon 3 zet
aan tot actie, vraagt je om risico's te nemen én ook geduld te hebben. Zodat het groeiproces zichzelf kan ontvouwen in
het juiste tempo. Duwen of trekken heeft geen zin. Het gidsende zegel (en pad) van Geel Zaad toon 3 is Gele ster. Daarom
is het juist nu extra belangrijk om de informatie van deze nieuwsbrief tot je te nemen. Ga voor creativiteit, schoonheid, eerlijk
delen. En kies bewust voor groei waar je innerlijk verzet ontmoet.

Kon je in juli niet meedoen aan de workshops rondom de start van het nieuwe zonnejaar, dan is nu de perfecte timing om alsnog
mee te doen. De opnames van de workshops en het aanvullend materiaal staan voor je klaar in de online cursusomgeving. Je
kunt de workshops in je eigen tempo volgen. Ze hebben extra kracht als je ze in het Gele Ster pad doet. Hier vind je meer
informatie. Na je aanmelding kun je direct van start.

Ik wens je harmonie en verbondenheid toe!

Elvira van Rijn

DNAfirmaties Gele Ster pad

Elke dag heeft een eigen DNAfirmatie. Een krachtige zin, passend bij het dagzegel. Spreek ze steeds achter elkaar
hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor
jou. Elke dag als het kan. Het activeert je oorspronkelijke vermogens en brengt je in verbinding met
jouw creatiekracht.

1. Gele Ster - Ik neem mijn eigen plek in
2. Rode Maan - Ik laat mijn licht schijnen
3. Witte Hond - Ik ben trouw aan mijzelf
4. Blauwe Aap - Ik ben het onbevangen kind
5. Gele Mens - Ik creëer
6. Rode Hemelwandelaar - Ik ben een ontdekkingsreiziger
7. Witte Tovenaar - Ik luister naar het weten van mijn hart
8. Blauwe Adelaar - Ik overzie het grote plan
9. Gele Krijger - Ik volg mijn innerlijke leiding
10. Rode Aarde - Ik ga daar waar mijn voeten mij brengen
11. Witte Spiegel - Ik ben de spiegel voor mijzelf en anderen
12. Blauwe Storm - Ik breng energie om te vernieuwen
13. Gele Zon - Ik breng licht, liefde en warmte

Integreer de dagenergie in je leven.

Met de online curus met de dagenergie - e-wenscursus - leer je ervarenderwijs hoe de dagenergie en levenspaden
je ondersteunen om mee te surfen op de flow van de Tzolkin kalender. Je ontdekt hoe je in het dagelijks leven de
signalen opvangt, die jou dichter bij jezelf en bij je wensen brengen.

Op 1 september start de volgende cursus vanaf Rode Draak toon 1, de eerste dag van de nieuwe Tzolkinronde.
Geef je direct op of bestel eerst het basis boekenpakket zonder verzendkosten.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

Verander je gedachten en verander je leven!

Door: Heaven Letters
3 augustus 2021


God zei:

Als je je laag voelt, weet dan dat dit een platform is van waaruit je zult vliegen. Als je denkt dat je een diepte van verlorenheid hebt
bereikt, dan ben je op een startplaats. Het is de plek waar je opstaat. Dit is het asfalt van waaruit vliegtuigen zweven en van waaruit je
geest opstijgt. Zelfs in depressie ben je niet arbeidsongeschikt. Je woont in een moment van verdriet en breidt het uit. Hoe je je
ook voelt of denkt te voelen, je kunt aan de slag. Je kunt uit dromenland komen. Niets zegt dat je daar moet blijven hangen.
Het is geen drijfzand. Het is een bed van je eigen makelij van waaruit je nu op staat.

Voel je een zekere mate van hopeloosheid? Laat maar. Ga toch maar verder met het leven.

Voel je een zekere mate van hulpeloosheid? Hulpeloosheid en hopeloosheid zijn hetzelfde, alleen variant tinten blauw, en beide
zijn niet waar. Ze houden geen water vast. Ja, ja, deze gevoelens zijn echt voor je, zo echt dat je hebt besloten dat je door hen moet
worden tegengehouden. Gevoel van hopeloosheid en hulpeloosheid zijn twee afgeplatte kussens waar je niet op kunt zitten. Sta op
van hen. Zelfs als je geen andere plek weet om te zitten, sta dan op van waar je hebt gezeten. Ga een tijdje staan. Het maakt niet
uit waar je je door overweldigd voelt, het zijn je gedachten die je overweldigen. Misschien kun je op dit moment niet de hele
wereld veranderen. Misschien kun je je leven op dit moment niet veranderen, maar toch kun je iets doen. Je kunt
een schaal wassen. Je kunt je gezicht wassen met koud water. Je kunt de frisse lucht in. Je kunt een bloem
planten, een kar trekken. Je kunt een wandeling maken. Je kunt terugkomen in je huis, zo niet
een ander persoon, tenminste in een andere staat.

Als je je neerslachtig voelt, voel je je onrustig. Je kunt je onzeker voelen omdat alles hetzelfde is. Je kunt je onrustig voelen omdat
alles verandert. Je onrustig voelen betekent niet dat je je depressief moet voelen. Alles wat je voelt is jouw keuze. Wat betekent vrijheid
als het niet betekent dat je keuze hebt? Je hebt de keuze om neerslachtig te blijven. Je hebt de keuze om je anders te voelen. Je bent alleen
een slachtoffer van je eigen gedachten. Je kunt het gevoel hebben dat je gedachten op je af komen, geliefden, maar het zijn je gedachten.
U bent de eigenaar of huurder van hen. Je kunt je huurcontract verbreken. Je kunt je gedachten weggeven. Je kunt ze uitzetten. Je kunt
ze vervangen.

Geliefden, jullie zijn goed in het veranderen van gedachten in veel zaken. Het ene moment hou je van een bepaalde jurk en het volgende
moment niet. Je houdt van asperges bij één maaltijd, en dan ben je het beu. Als je moe bent van je gedachten, vervang ze dan. Is dit
echt zo moeilijk? Je kunt doen wat je wilt. Je kunt zelfs neerslachtig blijven als dat jouw keuze is, maar zeg me niet dat het moet
en dat je er niets aan kunt doen. Jij bent de enige die dat kan. Wacht niet tot iemand in de wereld naar je toe rent en je redt.
Dat zou leuk zijn en zou kunnen gebeuren, maar het is beter voor u om uzelf te helpen. Als je verdrinkt, in plaats van
te wachten om gered te worden, moet je uit het water komen. Als je in de regen bent en je wilt droog zijn,
kom dan uit de regen. bewegen. Is dat moeilijk te doen?

Als het nieuws van de wereld je deprimeert of onderdrukt, lees dan een gedicht of een Heavenletter.
Stop met luisteren naar het nieuws, want als je het ter harte neemt, zul je zeker depressief worden.
Vermijd wat vermijdbaar is en kom in de zon van Mijn hart.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Terug naar je ware natuur.

Door Angelique
27 juli 2021De mannelijk energie zit al een tijdje in een collectieve “donkere nacht van de ziel” en momenteel klopt deze aan vele deuren. Misschien
niet voor de trouwe lezers van Wakkere mensen, alleen zijn er waarschijnlijk vele nieuwe lezers, mensen die een andere weg aan het zoeken
zijn. Het klopt niet meer, wat men doet en wat men voelt. Alles waar het systeem waarde aan geeft, en dit indoctrineerde via de vele kanalen
van de matrix, in de breinen van mensen, voelt niet meer goed. Veel mannen, maar ook de vrouwen welke een sterke mannelijke energie
hebben -om zich staande te houden in dit huidige systeem -, voornamelijk op het werk, beginnen het nu echt goed te voelen, ze
snakken naar een verandering. Alleen velen weten niet hoe.

De mannen en vrouwen zitten al jaren in een dubbele opgelegde rol. Ze moeten sterk zijn, werken en voor het gezin zorgen maar
ook gevoelig zijn en het huis schoonhouden, sportief zijn en er goed uit blijven zien, sexy zijn, en vooral een goede baan hebben. Ze
komen tijd tekort om tot bezinning te komen. Bezinning/ spiritualiteit is in deze maatschappij ook neergezet als soft/zweverig en een
watje wil niemand zijn, denkt men. Mannen nemen vaak de rol van de sterkste op zich, waar emoties lange tijd onderdrukt worden om
zich staande te houden en aanzien te behouden (het ego), zo ook vrouwen, die op het werk vaak zich harder moeten tonen dan dat zij
zijn, en hierdoor thuis de boel niet meer draaiende kunnen houden of buiten werktijd totally uitgeblust op de bank hangen met een
wijntje. Voor veel mensen is de nieuwe weg lastig te zien. Ze twijfelen nog of kunnen het niet zien. Is het daadwerkelijk die richting
die mij gelukkig maakt? Ze twijfelen en toch ook zijn ze totaal klaar met het leven wat ze tot nut toe hebben geleid. Vele hebben
jaren meegedraaid in de matrix van seks, aanzien, goed betaalde banen, veel sporten, scoren en drank, deze geven nu echt
helemaal geen voldoening meer.

Mannen en vrouwen die werkloos raken en raakte in de afgelopen jaren en dan in de sociale voorzieningen vervallen worden ineens
behandeld als een nietsnut, vaak wordt men totaal ontkracht zonder eigen inspraak, je stem heeft ineens geen enkele waarde meer en
men vraagt zich af; Ben ik hiervoor altijd zo een volgzame burger voor geweest? Ben ik hiervoor 30 jaar lang om half 7 opgestaan met
4 weken vakantie per jaar? En dan bejegent men mij nu zo? Een systeem waar ik notabene 30 jaar lang voor betaald heb voor sociale
voorzieningen en nu ik daar aanspraak op maak word ik als een schooier behandeld? En hier worden de meeste pas echt wakker!
Iedereen die dit een nieuwe weg in wil slaan kan ik een advies geven. Doorzie de programmering en laat alles los wat je ooit
geleerd hebt wie je zou moeten zijn. Een goede burger zijn voor het systeem heeft totaal geen zin in het huidige systeem.
Want de Universele waarden vind je hierin niet terug. De waarde van dit systeem moet je loslaten, vind je innerlijke
waarde, waarden die je ziel herkent. De spirituele waarheden die in elke mens verborgen zitten, deze
informatie welke in je ziel zit wil eruit, deze laat van zich horen zodra jij je overgave aan het
Goddelijke in jezelf toelaat. Van hieruit kunnen we met zijn allen bouwen
aan een nieuw systeem van vrede, liefde en licht.

Hoe is dit toch allemaal zo gekomen?

Lang, lang geleden kwam er een tijd van verandering in de samenleving en verschoof de energie naar mannelijke dominantie.
De religies werden uitsluitend geleidt en bekrachtigd door mannen, deze zochten naar manieren om de aanbidding van de Godin
en de goddelijke vrouwelijke vaardigheden neer te halen en te onderdrukken. Omdat de kracht van de mensen -volgens de kerk –
buiten hen lag en niet in zichzelf, zodat mensen afhankelijker werden van het systeem. Er is toen langzaamaan een grote
onbalans ontstaan. In het nieuwe tijdperk is het de bedoeling dat de vrouwelijke eigenschappen ook weer deel gaan
uitmaken van onze samenleving.

De vrouw brengt leven voort, moeder aarde is vrouwelijk, zonder haar kracht geen voedsel of nieuwe kansen. Zonder de moeder,
het vrouwelijke, kan er niets doorgegeven worden en/of voortbestaan. Eer je innerlijke Godin, maak er dagelijks een momentje voor
vrij. Voor iedereen nu komt er een punt waarin je ziet dat het denken (het mannelijk rechter-brein) niet veel meer oplost en op zichzelf
staand geen bijdrage meer levert in het leven. De kracht van stilte, innerlijk weten en zachtheid voor jezelf, liefde voor jezelf en je
omgeving, zijn krachten van de Godin. Eer je/de innerlijke Godin en geeft deze kant veel ruimte in deze tijd. Ook voor mannen
die vastlopen en merken dat het denken hen niet meer kan helpen, ook zij zullen in de stilte contact kunnen maken met de
Godin, de grote moeder ook genoemd. Want ook mannen zijn door de komst van de kerk afgesneden van hun ware natuur.

Balans 2020 meditatie vind je op de website en kan je ondersteunen.

De grot die je niet durft te betreden
kan het licht bevatten dat je zoekt.

~ Rumi ~

Angelique

Lay-out: door MarceliusBen jij een oude ziel? 16 kenmerken waaraan
je kunt herkennen of je een oude ziel bent

Geschreven door Redacteur
Inspirerend leven

25 juli 2021

Oude ziel

Hoe weet je dat je een oude ziel bent? In het algemeen kun je wel zeggen dat we allemaal oude zielen zijn,
maar sommige van ons zijn hier toch al veel langer dan andere. Op welke tekens moet je letten om het verschil
te zien? Bekijk hier onder 16 kenmerken van een oude ziel.

16 kenmerken van een oude ziel

Je begrijpt veel van de diepere lessen van het leven

Voor sommige mensen is het moeilijk om te begrijpen dat de ziel van een kind veel ouder kan zijn dan de ziel van zijn of haar ouders.
Voor deze mensen is dit een teken dat hun ziel waarschijnlijk jonger is dan die van jou. Als je begint te begrijpen waarom je in deze
3 dimensionale werkelijkheid blijft incarneren, dan wordt het duidelijk. Net zoals in de film Groundhog Day. In deze film wordt
Phil iedere dag wakker om te ontdekken dat het nog steeds 3 februari is, net zolang tot hij uitvindt hoe hij zijn in de weg
staande ego kan verslaan, zodat hij kan beginnen met het helpen van anderen.

Je staat in contact met jenatuurlijke gavenof hebt er een buitengewone belangstelling voor

Sommige mensen zijn geboren met aangeboren eigenschappen zoals het kunnen helen of paranormale begaafdheden.
De waarheid is dat we allemaal deze gaven bezitten, maar een oudere ziel is hier meer op afgestemd en is beter in staat om
deze gaven toe te passen voor het welzijn van de mensheid. Als je niet over deze gaven beschikt, maar je hebt er wel een grote
belangstelling voor, dan is dit het teken dat je ziel probeert deze gaven, die je waarschijnlijk in een vorig leven wel had, weer naar
voren te halen.

Je wordt spiritueel bewust

Iedereen bestaat volledig uit energie, maar veel mensen hebben moeite met begrijpen wat dit betekent. Je ziel is alleen maar
bewustzijn en liefde. Het heeft een uniek begrip van hoe de matrix wordt uitgespeeld op deze planeet. Je ziel begrijpt dat
alles wat we doen als een collectief, zal helpen om het “ontwaken” van anderen te bevorderen.

Je begrijpt hoe belangrijk het is om te vergeven

Sommige mensen zijn oude zielen, maar moeten nog veel leren omdat ze gevangen zitten in hun denkwijze. Ze zijn te
koppig of hebben nog niet geleerd hoe belangrijk het is om te vergeven. Door jezelf en anderen te vergeven,
wordt alle resterende, storende karma tussen deze mensen opgelost.

Je bent in staat om voorbij te gaan aan je ego

Het is bijna onmogelijk voor wie dan ook om 100% voorbij te gaan aan je ego. Maar, het alleen al bewust zijn van je ego en
hoe het je bewustzijn tegenwerkt, is al een zeker teken van de aanwezigheid van een oude ziel. Anderzijds is er helemaal geen
ego. Op het punt waarop je terugblikt op je leven, ga je je ego opnieuw ervaren. Dan zal je merken hoe dit het leven van anderen
en jezelf heeft beïnvloed. Dit is het moment waarop je waarschijnlijk een zielcontract zult maken in de hoop het ego niet de
overhand te laten nemen en je te verzoenen met de ego-gerelateerde kwesties die je in vorige levens hebt meegemaakt.

Je hecht weinig of geen waarde aan materiële zaken

Geld en spullen zijn producten van deze 3D-werkelijkheid. Het is heel gemakkelijk om toe te geven aan materialisme,
in het bijzonder omdat je permanent wordt blootgesteld aan advertenties, programmering en druk van de mensen
om je heen. Een oudere ziel weet dat geld niet bestaat en aan de andere kant dat het belemmerend werkt bij
het zijn wie we werkelijk zijn. De oudere zielen zullen geld als gereedschap gebruiken om hun spirituele
vooruitgang te bevorderen of het gebruiken  om anderen te helpen die minder goed af zijn.

Je begrijpt het concept dat je lichaam niets anders is dan een omhulsel voor je ziel

Voordat je geboren werd, koos je niet alleen je ouders, maar ook je levensomstandigheden en de uitdagingen die je zullen
helpen om je spirituele groei te bewerkstelligen. Het lichaam wat je nu bewoont is niets anders dan een voertuig voor je ziel.
Je naam is iets waar je ziel zich op dit moment aan verbindt. Natuurlijk heb je in andere incarnaties talloze namen gehad en bent
zowel man als vrouw geweest. Je naam, titel en dat soort zaken, zijn iets waar vooral het ego zich mee identificeert, want uiteindelijk
ben je oneindig bewustzijn en zitten we allemaal in hetzelfde team.

Je hebt een speciale band met lang vervlogen tijden

Heb je ooit een oude film gezien of een kunstwerk uit een bepaalde periode waarbij je een gevoel van herkenning had? Er is een grote
kans dat je dan in die periode hebt geleefd en dat dit je kenbaar wordt gemaakt door je cellulaire geheugen. (Dit is het geheugen
wat niet alleen in de hersenen huist, maar in de cellen van je hele lichaam en al je organen.)

Je hebt een begrip over wat je moet doen om je spirituele vooruitgang af te ronden

Alleen al door het lezen tot dit punt, bewijst dat je je meer bewust bent dan de meesten. Je hebt een begrip van de
Universele Wetten en ook wat je nog te doen staat zoals overeengekomen in je zielcontract. Zelfs als je daar
niet helemaal zeker van bent dan zullen je Hogere Zelf en je Gidsen ervoor zorgen dat je in de juiste
richting wordt geleid.

Je hebt sterk het gevoel dat de aarde niet je thuis is

Heb je ooit zomaar in de lucht gekeken en dan misschien naar een ster ver weg, zo maar, zonder bepaalde reden?
Voel je een speciale band met bepaalde sterrenstelsels zoals de Plejaden of Orion? Krijg je een ongemakkelijk gevoel
bij oorlogen en corruptie en ervaar je het alsof dit soort dingen niet bestonden op de plaats waar je oorspronkelijk vandaan
komt? Ben je misschien één van die zielen die bereid was om hier naar toe te komen, op dit specifieke moment, om te helpen
met de ascensie van de aarde? Als je bevestigend kunt antwoorden op al deze vragen, dan is er een grote kans dat je niet
oorspronkelijk afkomstig bent van de planeet aarde.

Je bent geneigd om dingen alleen te doen of alleen te zijn

Deze houding wordt door de maatschappij al snel neerbuigend veroordeeld, maar oudere zielen zijn alleen maar op zoek
naar eerdere fragmenten van zichzelf. Vaak zullen ze afstand nemen van jongere zielen die nog veel meer incarnaties nodig
hebben. Oudere zielen zijn geneigd andere gelijkgestemde mensen uit te kiezen omdat ze zich daarbij op hun gemak voelen
en er meer herkenbaarheid is, die ze beiden kunnen benutten om hun spirituele vooruitgang te bevorderen.

Je bent van nature opstandig

Als je in opstand komt tegen religie, wetten en dat soort dingen dan is dat een teken dat je ziel weet dat de enige ware wetten
de Universele Wetten zijn. Terwijl je wel begrip kunt opbrengen voor de logica en intenties van de wet, zal je niet geneigd zijn
deze als absolute wet te aanvaarden. Omdat je weet dat er hogere wetten zijn die bedoeld zijn om je spirituele groei te
bevorderen.

Je hebt een brandend verlangen naar de waarheid en innerlijke wijsheid

Veel oudere zielen kijken dwars door de leugens heen die ze op de mouw zijn gespeld door religie, de politiek en onderwijssystemen.
Alhoewel ze heel goed begrijpen dat we één zijn met het Universum, willen ze hoe dan ook de waarheid boven tafel krijgen en op die
manier anderen helpen met hun bewustwordingsproces. Ze zijn ook altijd op zoek naar kennis op het spirituele-, metafysische- en
esoterische vlak. Ze zullen informatie veel gemakkelijker absorberen dan alles wat ze ooit op school hebben geleerd.

Je probeert niet om andere mensen te domineren

Oudere zielen accepteren niet alleen gemakkelijker andere mensen, maar ook omstandigheden. Je keurt bijvoorbeeld
de corruptie in de politiek niet goed, maar je begrijpt wel dat deze corruptie ook weer helpt om andere mensen de waarheid
te laten zien. Je respecteert de vrije wil van anderen en je zult eerder tact gebruiken dan verbale verzoeken doen aan anderen.

Je voelt een afscheiding tussen jezelf en de “werkelijke” wereld

Naarmate je het ego en het materialisme achter je laat, zal je merken dat je levensstijl anders wordt. Alhoewel je huidige levensstijl
uniek is voor deze incarnatie, schijnt er ook een soort herkenbaarheid te zijn van de richting waarin je gaat.

Je bent nieuwsgierig of je een oude ziel bent of niet

Veel jonge zielen zouden deze vraag niet eens stellen, omdat dit ze niet interesseert. Alhoewel hetzelfde geldt voor veel oudere
zielen maar daarvoor zijn andere redenen. Ze weten immers dat ze oude zielen zijn. Maar het is toch leuk om een bevestiging
te krijgen die overeenkomt met je spirituele ervaringen. Er zijn vele lessen die we hebben geleerd gedurende onze levens,
met als eindresultaat de incarnatie waar je nu mee bezig bent. Al je vorige incarnaties zijn opgeslagen in je cellulaire
geheugen en kunnen worden opgeroepen door regressie. Veel van de mensen op deze planeet zijn oudere zielen,
maar zijn simpelweg nog niet wakker. Zij hebben nog veel te leren en zullen nog vele reïncarnaties nodig
hebben in deze 3D-werkelijkheid. Veel van hen die wakker zijn zullen doorstromen naar het
volgende niveau in bewustzijn.

Het is belangrijk om te beseffen dat het geen race is, omdat we uiteindelijk allemáál zullen winnen. Geniet van iedere
milliseconde in deze incarnatie. Want het is misschien wel de laatste keer dat je een 3 dimensionale werkelijkheid zult meemaken.

Boekentip Inspirerend leven: Afdalen in je ziel

Ben je benieuwd naar de werkelijke reden waarom je hier bent? In Afdalen in je ziel laat dr. Alberto Villoldo zien hoe je kunt afdalen in
de vier ‘kamers’ van je ziel. In de eerste kamer heb je een wond weggestopt die je van de weg van je lotsbestemming heeft afgebracht.
De tweede bevat je beperkende overtuigingen en aangegane zielscontracten als gevolg van die wond. In de derde kamer echter kun
je de genade en het vertrouwen hervinden die je weer heel zullen maken. En in de vierde kamer zul je je jouw zielsopdracht weer
kunnen herinneren, de werkelijke reden waarom je hier bent.

Bestel jouw exemplaar voor € 20,99- bij onze webshop Boekenwereld.com met gratis verzending.

> BRON <

Lay-out & afbeelding

Marcelius