MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen


Shift Frequency


2 artikelen - Shift Frequency -
- Hou van de Dieren -

Zij zijn de Beste Hoeders

Door: Bela Capozzi
12 februari 2023Zegeningen, lieve Kinderen van de Aarde. Het is een gloednieuwe dag. Een glimmende, gouden dageraad breekt
boven planeet Aarde, en met deze nieuwheid, komt een nieuwe reeks "regels" om je aan te houden, zou je kunnen
zeggen. Het spel is volledig - veranderd, hoewel wat we echt bedoelen, is dat het - zoveel ten goede - is veranderd.

De dagen van weleer zijn voorbij - de dagen van competitie, disharmonie en strijd.

Neem het je Broeder nooit meer kwalijk, streef ernaar hem niet te overtreffen, maar hem te evenaren, in zijn goedheid.
Neem geen ander leven bij je hand want geen enkel ander leven ligt voor het oprapen. Overgave aan de Schepper en op
alle manieren en door alle dingen zullen Zijn wil
en Haar wil gedaan worden ten
behoeve van
Allen.

Alstublieft, wij vragen u, wees altijd bewust, van uw behandeling van de dieren. Want zoals het gezegde luidt, zou je engelen
onbewust kunnen vermaken. We spreken over alle dieren, of ze nu groot of klein zijn. Zij waren de ontvangers van een krachtige
activering ten tijde van Gaia's beklimming. Zij zijn de hoeders van wat nu Gaia's nieuwe kristallijne matrix is, en dit raster is erg jong
en vereist consistente zorgzaamheid. De dieren dragen de vibraties van zuiverheid, en onschuld, de vijfdimensionale - staat waarnaar
de planeet terugkeert. Zij zijn de balancers. Denk twee keer na voordat je het leven van zo'n persoon neemt want nooit eerder was hun
aantal zo belangrijk. Doe ze geen kwaad. Doe ze geen pijn. Geef hen de - beschutting, warmte en voeding, die hen zo rijkelijk, toekomt.

Op 12-21 zag je de dieren om je heen zich op een iets andere manier gedragen. Je hebt misschien gemerkt dat ze gevoeliger worden
voor het voedsel dat ze consumeerden, en voor de prikkels van buitenaf om hen heen. Gedragsmatig kunnen ze overdreven moe, of
afwisselend - rusteloos, en geagiteerd hebben geleken. Dit was, misschien wel het meest opvallend, onder de, binnen bewonende
wezens omdat alleen het geringste - gekrijs of hobbel kon dienen, om ze in een hok te werpen. Buiten zongen de vogels -luider.
De verklaring hiervoor is vrij eenvoudig want net als jij ontvingen ook zij hun energetische upgrades en activaties. Misschien
wilt u het op deze manier bekijken, ze kregen hun bevelen en zijn nu opgeroepen voor dienst, als de Grid-keepers. De
Watchers. De tenders, van Gaia's eigen Drievoudige Vlam. Hou van de dieren en behandel ze vriendelijk. Ja de
vissen de planten en het mineralenrijk net zo goed. Omarm de Elementen. Jullie worden als Eén met
Allen. Jullie waren het die de zaden plantten van welke vorm jullie wensten dat jullie Nieuwe
Aarde zou aan nemen en het is de taak van de Elementale Koninkrijken
om ervoor te zorgen dat jullie dromen
naar voren worden gebracht
om tot bloei te
komen.

Help de dieren en jullie helpen Gaia, en door dit te doen helpen jullie de Mensheid haar wonden te helen en
vooruitgang te boeken. In een wereld die binnenkort gebaseerd zal zijn op het principe van Eenheidsbewustzijn
ben je Eén met al het leven, zowel aan de - oppervlakte van de planeet - als daarbinnen. Je bent als Eén met al het
leven in het Universum en daarbuiten. We zullen ons - verenigen, allemaal, in de geest van wederzijds respect terwijl
we samen een perfecte wereld creëren een van vrede, onbeperkte overvloed en, onvoorwaardelijke liefde. Onze gedeel
de missies en doelen zijn nobele. De Schepper is zeer tevreden. Ook wij zijn blij en vereerd om in deze grote onderneming
met jullie op één lijn te zitten. Wij zijn degenen die jullie de Aarde - Engelen noemen. Wij zijn de Vorsten-dommen. Namasté.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- We leven nu in twee Werelden -
Een kritieke tijd voor Focus

Door: Open
11 februari 2023Het is overduidelijk geworden dat we nu heel erg in twee werelden leven, niet één. Het Oude Paradigma is nog steeds erg aanwezig,
met zijn dagelijkse spel van escalerende charades, MAAR, zijn wortels zijn gebroken. Het is een van vorm veranderende verloren zaak.
Het is er in je gezicht, MAAR, alleen als je visie niet op iets productiever, uitgebreider is. Het is nu een kritieke tijd, voor focus - het licht
van de nieuwe wereld breekt door de verduisterde sluiers van
de oude, voor iedereen die zijn innerlijke oog afstemt.

De wortels van het oude paradigma opgraven

De Buitenaardse Interventie die het multidimensionale - landschap van de planeet zo heeft gemanipuleerd, verankerde zijn matrix door
veel van de oude megalieten, die zich vastbonden in het Toroïdale veld van de aarde en het vertraagden. Vervolgens verdrongen ze de
natuurlijke energetische harmonie met een van hun eigen, die ze konden controleren en manipuleren. De synthetische metaverse is
daar slechts de nieuwste iteratie van. Maar het zal van korte duur zijn op deze planeet. De galactische uitlijning van 2012 zag een
enorme herschikkingsmissie door welwillendheid die Gaia's natuurlijke energetische levensbloem op gang bracht. Die herop
leving is in volle gang. En het gaat gepaard met regressiehealingswerk voor de verschillende interventiegroepen die
klaar zijn om opnieuw uit te lijnen. Krachtige veranderingen zijn in flow, en specifiek, we bevinden ons in een
nieuw stadium waarin de wortels van het oude construct zijn opgegraven. Wat betekent dit?
Hoe wordt het
ervaren?

Het verwarde en verwarrende landschap

Je zult het waarschijnlijk overal om je heen voelen, door mensen die je kent die nog steeds zijn aangesloten
op de oude wereldconstructie. Vrienden en familie, die het evolutionaire pad nog niet hebben ontdekt. Er is een
groeiende angst en onzekerheid over de manier waarop dingen veranderen. Het is omdat de psyche is aangesloten
op dat systeem dat zich nu heeft losgemaakt en begint te kronkelen in zijn laatste doodsworpen. Zeker, het is een on
gemakkelijke plek om te zijn voor degenen die erin zitten. Voor degenen die wakker zijn, is het nu een kritieke tijd voor
focus. We moeten ons - afstemmen, op het nieuwe opkomende - bewustzijn in alles - wat we doen. Meditatie, meditatie
meditatie zo heet het spel. Het afstemmen, van de chakra's zodat je geleidelijk soeverein zielsbewustzijn, kunt inbrengen.
Zoveel mogelijk vrij - rijden zodat, je de tekens en synchroniciteiten, de symbolen en heilige - geometrie kunt oppikken we
kunnen de nieuwe - realiteit al uit deze waarnemingen weven. Maar het is ook een verward, en verwarrend landschap. Waar
om?

Het luipaard en zijn vlekken

Het gezegde luidt: "een luipaard verandert zijn vlekken niet van de ene op de andere dag." Wat we moeten waarderen - is de
absolute diepte waarmee Buitenaardse Interventie de planeet heeft beïnvloed, tot aan het DNA dat de mensheid belichaamt.
Het is zo dat valse frequenties van onderbewustzijn, in de psyche kunnen glijden, en deze kunnen beheersen. Het veld is over
spoeld met entiteiten die "dit" en "die" misleidingen kanaliseren. Ze nemen een waarheid, non-dualiteit bijvoorbeeld, en laten
je dan op de bank zitten kijken naar het leven dat gebeurt - "het is allemaal maar een verhaal, waarom zou jij je druk maken?"

Of anders ben je gelukzalig in liefde en licht, om er vervolgens achter te komen, dat je per - ongeluk in het 4D Ra-bewustzijn
bent gezogen, wat je bloedt van de wil om iets nieuws te proberen. Dan zijn er subtiele afleidingen die je ervan weerhouden
om helemaal naar de Torus te reizen, de God-bron in jou. Lange uren in aanwezigheid zitten is een krachtig tegengif, maar
dan ook de roeping van de ziel volgen die daaruit voortkomt. Als jij jezelf in situaties van- onzekerheid en onzekerheid
bevindt, is dat helemaal oké. Authentieke creatie begint vanuit het oneindige potentieel van het niet-weten. Wen
aan het gevoel van risico dat gepaard gaat met verandering - aan de ene kant van de medaille is er angst,
maar breek dit door naar de andere kant, waarna je jezelf in een multidimensionaal avontuur
van je leven bevindt.
Klinkt complex,
toch?


Leren om de realiteit licht vast te houden

Het omringende landschap is inderdaad complex. Er is echter een remedie leer de realiteit licht vast te houden,
zonder je te fixeren op "dit" of dat". Er is geen absoluut in de wereld van de relativiteitstheorie. We leren werken met
subtiele - instromen van nuances en percepties we verzachten de starheid, van het oordeel. Maar wanneer je begint te
bewegen als gevolg, van de aantrekkings-kracht van de ziel, kijk dan hoe de tekenen, en synchroniciteit erin klikken. Het
moet wel een belichaamd - gevoel zijn, tot aan je tenen, dan weet je, dat het echt is. Leer daarom, om "waarheden" vast te
houden die je licht overkomt. Elk, heeft zijn eigen perspectief. En als je wat hoger, dimensionale gechannelde wijsheid hebt
ontvangen, wees dan extra voorzichtig. Zet het niet op een voetstuk van respect, tenzij de reflecties die je krijgt echt werken
om je in je eigen kracht en richting te houden. Tenzij ze je dwingen om het oude te ontrafelen en te transmuteren naar het op
komende nieuwe.

Zinkende zandkastelen in de Stortvloed

We hebben inderdaad een ander scharnierpunt in de verschuiving bereikt. Het Oude Paradigma zinkt als zandkastelen op stuif
zand. Maar pas op, dit ontrafelende oude - wereldbewustzijn - doordringt, nog steeds de psyche, emoties en karma. Je zult
ongetwijfeld die zijwaartse trek voelen en er vaak in worden gezogen door het riptij. Dus blijf vragen stellen, laat je niet
afleiden op deze manier en zo. Leer je eigen ziel te voelen en zorg ervoor dat deze op de juiste manier betrokken
is voordat je je in een bepaalde richting of benadering waagt. Dit is niet het moment voor verspilde moeite
in doodlopende steegjes. De shift is in volle gang en de kracht groeit met de dag. Evenzo escaleert
het niveau van afleiding het is het bruisen bovenop het instromende tij. Laten we werken
om overduidelijk te zijn: wat is het echte werk en wat is nep! Als je vastbesloten
bent om gefocust te blijven op je uitgelijnde pad van je ziel door de
verschuiving, onderzoek dan hoe het Ascentiewerk van
Openhand je zou kunnen ondersteunen:
Het Openhand 5D Ascentie
Programma


Heldere zegeningen,
Open

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius