MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Selacia


5 Artikelen: Selacia's Blogs. Hoe verder je kijkt des te Vrijer je bent!

Thuis zijn met jezelf - een belangrijke
wond om te genezen in de jaren 2020

Door: Selacia
6 december 2021Nu de amerikaanse Pluto-energieën in de schijnwerpers zetten op de donkere kant van de mensheid in de jaren 2020,
zijn we nu in staat om meer van de lang bestaande disfunctie van de samenleving te zien. Andere wonden in de kast van de
mensheid zijn zeer persoonlijk en hebben invloed op ieder van ons. Lees verder om te begrijpen wat deze wonden inhouden en
waarom het van vitaal belang is om ze nu aan te pakken.

Achtergrond

Naarmate we spiritueel evolueren, krijgen we een waardering van hoe hier op aarde zijn in fysieke vorm een belangrijke manier is
om spirituele vooruitgang te boeken. Dit gebeurt terwijl wij in deze lichamen dingen ervaren en leren. We blijven evolueren in andere
dimensies als we er ook niet zijn, maar niet in hetzelfde versnelde tempo. Ons lichaam is heilig en goddelijk en geeft ons onbeperkte
mogelijkheden om te groeien! Onze ziel kan, wanneer ze in ons lichaam is gehuisvest, dingen direct voelen en door esoterische
training subtiel aanvoelen op de innerlijke gebieden.

Hoe meer we dit erkennen en waarderen, hoe groter de kans dat we het waarderen om in menselijke vorm te zijn. Hier is
nog een belangrijk ding - als we de gave van het mens-zijn begrijpen, proberen we van nature "thuis" te zijn bij
onszelf tijdens dit leven. Inderdaad, dit zoeken is aan de gang over de hele planeet - maar verkeerd
begrepen. Dat komt omdat onze menselijke conditionering ego-gebaseerd is,
niet op geesten.

Een belangrijke wond om te genezen in de jaren 2020

Niet in staat zijn om "thuis" te zijn bij onszelf is een van de belangrijkste wonden van de mensheid die genezing nodig heeft
in de jaren 2020. Immers, hoe kunnen we hier "thuis" zijn bij anderen als we niet "thuis" bij onszelf kunnen zijn? Ironisch genoeg
kan voor velen van ons die al lang geconditioneerd zijn om aan onszelf en onze waarde te twijfelen, juist het "proberen thuis
te zijn bij onszelf" mentaal en emotioneel leed veroorzaken. Waarom?

Het onderliggende "Waarom"

Het 'waarom' heeft evenveel redenen als er mensen zijn. Ieder van ons is anders. Het onderliggende "waarom" is
echter onze lange conditionering op aarde. Door onze levens heen hebben we door ervaring en feedback van een ego-
gebaseerde samenleving geleerd dat er iets mis was met ons en dat we niet goed genoeg waren. We leerden te twijfelen
aan onszelf en onze capaciteiten. We leerden onszelf te vergelijken met anderen, en zelfs om onszelf te vergelijken met ons
vroegere zelf. Gezien het bovenstaande kun je je voorstellen hoe het zoeken om "thuis" te zijn bij onszelf gevoelens en gedach-
ten kan opbrengen die we liever vermijden. Alleen al het zoeken naar een staat die onnatuurlijk is voor ons en onze menselijke
conditionering katalyseert angst, angst en negatieve zelfpraat.

Ontspannen. Laat dit je niet overweldigen. Elke kwestie - of het nu persoonlijk is of met betrekking tot het collectief - moet volledig
aan het licht komen voordat het kan worden begrepen en genezen. Vertrouw erop dat door na te denken over wat ik hier zeg en van
plan te zijn het te begrijpen en te genezen, je bewust een goddelijke orkestratie in gang hebt gezet die zich op de juiste manier
en timing zal ontvouwen. Bedenk dat een element van jullie doel op Aarde is om dit op een persoonlijk niveau te helen.
Terwijl we onze wonden persoonlijk aanpakken en helen, katalyseren we genezing in het collectief.
Dit is hoe we zowel onszelf als onze wereld veranderen en een geheel
nieuw bewustzijn creëren op basis
van liefde.

> BRON <

© Selacia. Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze artikelen met je vrienden te delen
en op je blog of website te plaatsen, zolang je deze volledige auteursrechtvermelding opneemt,
met link terug naar deze website en de volledige artikeltekst.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusBereid je voor om de pagina om te slaan

Door: Selacia
30 november 2021

Er hangt nu een voelbare energie van transformatie in de lucht. Het is ons collectief, maar het is ook heel persoonlijk.
In feite kan december een belangrijke tijd van reset zijn als je je leven opnieuw voorstelt en je voorbereidt om de pagina
om te slaan. Lees verder om te weten hoe u door deze reset kunt navigeren, zodat u 2021 zonder spijt kunt afsluiten.

Achtergrond

We gaan binnenkort een historisch jaar van wereldwijde maatschappelijke veranderingen in. Een deel van de onzekerheid die
we dagelijks voelen, heeft te maken met de omwenteling die in 2022 komt. Deze energieën bevinden zich op de achtergrond terwijl
ieder van ons zich voorbereidt op een dieper niveau van verschuivingen in hoe we leven en omgaan met de wereld. Vergeleken met
onze voorouders en onze eigen vorige levens, hebben we niet eerder de omvang van verandering en voortdurende noodzaak
ervaren om ons meedogenloos aan te passen. Om innerlijke vrede te hebben in deze tijden, moeten we onze huidige
dynamiek accepteren en omarmen. Als je zelfs een paar jaar terugkijkt op hoe je december hebt genavigeerd,
zul je je waarschijnlijk een eenvoudigere tijd herinneren. Er waren vakanties en waarschijnlijk
reflecties over hoe je de pagina wilde omslaan om iets nieuws te maken.

De pagina omslaan

Zie je levenservaring als een boek met hoofdstukken. Er is een begin, midden en einde. Elke ervaring, vanuit het perspectief
van de reis van je ziel, is relevant en een deel van het geheel. Sommige jaren in je leven zijn zo belangrijk voor je zelfevolutie, dat
ze hun eigen hoofdstukken hebben. Ik nodig u uit om te bedenken dat 2021 en 2022 dat soort jaren zijn.

Einde 2021 Zonder Spijt

Gezien wat ik hierboven zeg, is het van vitaal belang dat je december gebruikt om jezelf bewust voor te bereiden op het omslaan van
de pagina. Waarom? Het gaat niet om het omslaan van de pagina. Wat belangrijk is, is HOE je het omslaan van de pagina benadert. Het
gaat om je niveau van reflectie en innerlijk werk om vrede te sluiten met situaties die moeten transformeren of eindigen. Het gaat ook
om het genereren van zelfacceptatie als je zelfdestructieve gewoonten en wrok beschouwt die je koestert over andere mensen en
levensomstandigheden.

Het recept voor "geen spijt" omvat zelfacceptatie,
nederigheid, zelfcompassie en vergeving.

Terwijl je dit recept in december toepast, bereid je je voor om 2021 op een hoge toon af te sluiten - nadat je hebt
geleerd van ervaringen en spiritueel bent gegroeid. Hierdoor kun je je lichter en vreugdevoller voelen als 2022 begint.

> BRON <

© Selacia. Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze artikelen met je vrienden te delen en op je blog of website te
plaatsen, zolang je deze volledige auteursrechtvermelding opneemt, met link terug naar deze website en de volledige
artikeltekst.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
- Hoe jij je passie kunt belichamen -
- Geboren om te doen wat je doet -


Door: Selacia
27 november 2021
Heb je ooit iemand ontmoet waarvan je voelt dat hij is geboren voor iets dat ze doen? Terwijl je deze persoon
observeerde, merkte je waarschijnlijk zijn of haar enthousiasme op en hoe het zo natuurlijk leek om het te doen.
Lees verder om dit enthousiasme te begrijpen, waar het vandaan komt en waarom het essentieel is in je leven.

Enthousiasme en Passie

De persoon die je ontmoette die geboren leek voor iets dat ze deden, verbond zich met hun aangeboren passie. De
drijvende kracht van passie is enthousiasme, een kwaliteit die we allemaal van nature in huis hebben. We zijn bedraad
om gevoelens van intens enthousiasme of interesse in dingen te hebben.

Voorbeelden: een idee, oorzaak, activiteit of fysieke werelduitdrukking van iets.

Soms als we een muzikant met een grote diepe stem zien, kunnen we hun passie voelbaar voelen terwijl ze zingen,
ons hele lichaam tintelend met het geluid. Andere keren kunnen we onze eigen passie voelen, een enthousiasme
dat in ons opkomt als we iets doen waar we erg in geïnteresseerd zijn.

Passie begrijpen

Het hoort bij het mens-zijn om ons te kunnen verbinden met onze passie. We worden ermee geboren. Wanneer we ons
verbinden met deze passie, komt het van binnenuit versus van buiten. We hebben meestal gevoelens, zelfs sterke emoties,
die ontstaan wanneer we betrokken zijn bij iets waar we gepassioneerd over zijn. We kunnen ons gretig voelen over iets door
er alleen maar over na te denken, er meer over te leren of erover te communiceren. Het vinden van gelijkgestemde mensen die
dezelfde passie delen, kan ons eigen enthousiasme versterken. We kunnen ook gepassioneerd zijn over onze relaties, maar dit
is anders dan de passie die we kunnen voelen bij de verschillende uitdrukkingen van onze ziel hier op aarde.

Dingen waar we misschien gepassioneerd over zijn

- Het uiten van een talent of vaardigheid -
- Ten dienste van een bepaalde sector van de samenleving -
- Een oorzaak als klimaatverandering of maatschappelijke hervormingen -
- Zelfvertrouwen of meesterschap ontwikkelen met een talent of vaardigheid -

Waarom passie essentieel is voor je leven

Omdat passie van nature in ons zit en verbonden is met hoe we onszelf hier op aarde uitdrukken, is het verbinden ermee en het
belichamen ervan essentieel om ons heel te voelen en onze ziel in de wereld uit te drukken. Zie je aangeboren passie als een
goddelijke krachtpatser van onbeperkt enthousiasme voor de dingen die je moet doen! Het aanboren en belichamen
van onze passie is een essentieel elixer voor het manifesteren van dingen die we geboren zijn om te ervaren,
uit te drukken en van te leren terwijl we op aarde zijn. Er gebeuren geen ongelukken. Alles is
een goddelijke orkestratie die is ontworpen voor onze zelfevolutie en die
anderen op de hoogste manieren dient.

Passie - potentieel onthuld door je astrologie

Een uitstekende bron voor het begrijpen van onze passies ligt in onze geboortehoroscoop - een kaart naar de potentiële
expressie van onze ziel voor dit leven. We krijgen meer aanwijzingen over onze passies via onze jaarlijkse zonne-rendements
grafiek en door belangrijke transits van planeten te volgen terwijl ze de geboortehoroscoop beïnvloeden. Deze laatste
twee voorbeelden zijn vooral relevant bij het zoeken naar begrip over nieuwe passies die tijdens ons leven ontstaan.

Je passie belichamen

Wat betekent het om je passie te belichamen? Wanneer we iets belichamen, huisvesten we het energetisch in onszelf en
maken we er iets tastbaars van hier in de fysieke realiteit. Nadenken - of nadenken over waar we gepassioneerd over zijn - is
niet genoeg. We moeten het belichamen en in concrete vorm brengen. We zijn spirituele wezens hier in lichamen. Het doel van
fysiek zijn is om zich in fysieke vorm te kunnen manifesteren. Vertrouw erop dat je dit kunt doen. Weet dat je dit leest bevestigt dat
je passies hebt die je mogelijk kunt belichamen - en vind in het proces immense vreugde en een gevoel van doel.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
6 weken katalysatoren om je leven te veranderen;
Navigeren door het Eclipse-seizoen


Door: Selacia
19 november 2021

De energie van de komende 6 weken zal een voelbaar momentum van verandering en kansen brengen. In feite zijn de energieën
tussen nu en eind december zo krachtig dat ze zich op een diep niveau in je zullen registreren. Volle Manen - vooral bij een eclips -
zijn altijd een katalysator voor persoonlijke en collectieve verandering. Wat tijdens een eclips in gang wordt gezet, heeft weken, soms
maandenlang een rimpeleffect. Hetzelfde gebeurt met nieuwe manen vergezeld van een eclips.

November-december Eclipse Cyclus

Onze tweede eclipscyclus van 2021 begint met de Volle Maan maansverduistering van 19 november gevolgd door de Zonsverduistering
van de Nieuwe Maan van 4 december. Deze verduisteringen vinden plaats tijdens de terugkeer van pluto in de VS en andere krachtige energiekatalysatoren die de wereld onder onze voeten transformeren. Omdat verandering meestal langzaam gaat en push-back
heeft, is er een menselijke neiging om te denken dat er niets verandert of niet snel genoeg. De realiteit is dat er een
kwantumniveau van verandering aan de gang is. Ik nodig je uit om hierop te vertrouwen - en deze tijd te
gebruiken om je te concentreren op je eigen persoonlijke veranderingen.

Geschikte katalysatoren van deze 6 weken

Van alle energiegebeurtenissen van 2021 tot nu toe biedt deze 6 weken de meest geschikte katalysatoren om je leven te veranderen.
Dit betekent kansen die u normaal gesproken niet nodig hebt om uw status quo te veranderen. Het betekent kansen die zich voordoen
wanneer je naar binnen gaat en naar je hart luistert over wat je moet loslaten om ruimte te maken voor het nieuwe in 2022. En het
betekent kansen die als een wildcard zullen verschijnen - met zo'n geweldig potentieel dat je je ze nu niet eens kunt voorstellen!

Vloeiend en verwisselbaar

Een deel van de onzekerheid van deze momenten is hoe vloeiend en veranderlijk alles is. Ons ego-zelf rebelleert tegen dergelijke
omstandigheden, want het verafschuwt het niet weten en moeten veranderen van dingen die onze status quo zijn geworden. Er is
echter een wijs deel van ons dat wordt gedreven door een verlangen naar zelfgroei, zelfactualisatie en het uitbreiden van ons vermogen
om dienst te zijn in de wereld. Leer meer over wat deze dynamieken voor jou persoonlijk betekenen door de tijd te nemen om stil te worden
en van binnen te onderzoeken. Het is wanneer je rustig zit en verwachtingen en eisen loslaat dat het hoogste niveau van wijsheid naar je toe
zal komen.

Link tussen de 2 Verduisteringen

Kom met ons mee voor de 2 eclipsmeditaties. De 2 wereldwijde gebeurtenissen zijn dit jaar met elkaar verbonden: de meditatie van
20 november zal actuele thema's en problemen in je leven behandelen. Naarmate je de energie en inzichten ontvangt, zul je beter
voorbereid zijn om te reageren op onzekerheid en de achtbaanemoties van dit eclipsseizoen. Wat je nu aanpakt, bereidt je voor
op een heel nieuw niveau van openingen en kansen volgende maand. Tijdens onze meditatie op 4 december ben je klaar voor
een verankering van de nieuwe energieën die je dan in je veld vasthoudt, en voor een dieper niveau van inzichten en clearing.
Deze combinatie helpt je om 2021 op een hoog niveau af te sluiten en voorbereid te zijn op een hele nieuwe reeks kansen
in 2022.

> BRON <

© Selacia. Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze artikelen met je vrienden te delen en op je blog of website te
plaatsen, zolang je deze volledige auteursrechtvermelding opneemt, met link terug naar deze website en de volledige artikeltekst.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusLevenskracht & Belichamende Passie

Door: Selacia
18 november 2021

Als je bent zoals de meesten van ons, kunnen deze tijden van meedogenloze verandering en onzekerheid je een uitgeput gevoel
geven en weinig levenskrachtenergie hebben. Het belichamen van je passie kan uitdagender zijn en zelfs dagelijkse taken
kunnen moeilijk zijn. Lees verder om deze dynamiek te begrijpen en hoe je jezelf kunt aanvullen om je beste leven
te leiden.

Achtergrond

Levenskracht, vaak omschreven als vitaliteit en een vermogen om te leven of te bestaan, is een aangeboren
deel van ons. We zouden niet zonder kunnen. Het is inderdaad een van onze belangrijkste troeven.

Link tussen levenskracht en belichaamde passie

Om onze passie in de wereld volledig te belichamen, hebben we een gezond niveau van
levenskracht nodig die in ons lichaam stroomt. Waarom? Passie houdt een
gevoel van intens enthousiasme of interesse in iets in. We
voelen waarschijnlijk passie voor tal van dingen.

Voorbeelden:

1. Het uitdrukken van een talent of vaardigheid
2. een oorzaak als klimaatverandering of sociale rechtvaardigheid
3. Het dienen van een bepaalde sector van de samenleving zoals onderwijs
of wetenschap of het bedrijfsleven op manieren die een verschil maken.

Om onze passie volledig te belichamen, moeten we het energetisch in ons huisvestenen de energie hebben om er iets tastbaars
van te maken hier in deze fysieke realiteit. Makkelijker gezegd dan gedaan als we te maken hebben met aanhoudende stress,
ons aanpassen aan nieuwe normen sinds het begin van de pandemie en omgaan met ongekende niveaus van onzekerheid.
Er is niets "normaals" aan het leven nu, en dat is het andere verontrustende.

Een deel van ons, dat zich herinnert dat we hier zijn om een heel ander soort wereld te creëren, kan deze onrust accepteren,
want we weten dat de megaverandering die nodig is op Aarde elk beetje moed en veerkracht vereist dat we kunnen verzamelen.
Dit vereist het handhaven van een gezonde levenskracht - regelmatig verzorgen wanneer het uitgeput raakt. We moeten het handhaven
van een gezonde levenskracht benaderen als een voortdurend onderdeel van onze zelfzorg en spirituele oefening. Het zal niet vanzelf
worden aangevuld - we moeten actief betrokken zijn.

Je levenskracht aanvullen. Er zijn talloze manieren
om je levenskracht regelmatig aan te vullen.

Hier zijn 7 zeer basale remedies:

1. Opladen in de natuur.
2. regelmatig loskoppelen
3. Dagelijkse lichaamsbeweging
4. 'loslaten' van de 'kleine dingen'
5. Het eten van hele voedingsmiddelen, indien mogelijk lokaal geproduceerd
6. Het verbeteren van de kwaliteit van de slaap en je best doen om 7-9 uur slaap per nacht te krijgen
7. het beheren van uw schermtijd om pauzes mogelijk te maken, om uw ogen en lichaam te laten rusten

Hier zijn 7 andere remedies die ik aanbeveel als je essentiële "to-go-to" dagelijkse elementen voor het aanvullen
en verhogen van de levenskracht:

1. Meditatie
2. Ademwerk
3. emotioneel balanceren om je terug te brengen naar je centrum
4. Het doen van geleide meditaties die zijn ontworpen om je frequentie te verhogen en je levenskracht te vernieuwen
5. Het gebruik van uw intuïtieve weten om u te waarschuwen voor situaties die u kunnen uitputten - zodat u remedies kunt
toepassen voor, tijdens en na
6. Het identificeren van uw belangrijkste stressoren in het leven en het beheren van hun effecten in real-time versus het toestaan
van de stress om op te bouwen tot onbeheersbare niveaus
7. Mindfulness waarbij je aanwezig bent in je gedachten in het moment, zodat je negatieve zelfpraat en catastrofaal herkauwen over
'wat als' kunt aanpassen voordat je naar de gedachten handelt

In 2020, toen de pandemie begon, stelde ik me voor om een wereldwijde meditatie toe te voegen die gericht was op vernieuwing van
de levenskracht. De feedback die ik ontving, bevestigde de vele voordelen - mensen die zich opgetild, gestabiliseerd en aangevuld
voelen. Dit is nu een regelmatige jaarlijkse meditatie geworden om levenskrachtvernieuwing op alle niveaus te ondersteunen:
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Het grote plaatje om te onthouden

Ik nodig u uit om te onthouden dat we nu niet op een toevallige manier leven. We kwamen expres.
We kunnen niet alles veranderen wat van de ene op de andere dag moet veranderen. We moeten geduld aan de dag hebben.
Omdat we getuige zijn van veel onsmakelijke dingen, moeten we een manier vinden om ze tijdelijk te accepteren, terwijl er oplossingen
worden gevonden. Ongeacht hoe de dingen eruit zien, we staan aan het roer van ons eigen leven en pad voorwaarts. En terwijl we
schepper zijn van ons eigen leven - we hebben elkaar nodig tijdens deze grote dans van verandering - terwijl we samen stappen
ondernemen om een wereld te creëren die gebaseerd is op liefde.

> BRON <

© Selacia. Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze artikelen met je vrienden te delen en op je blog of website te plaatsen,
zolang je deze volledige auteursrechtvermelding opneemt, met link terug naar deze website en de volledige artikeltekst.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius