MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
12 Artikelen van:  Barbara Postema
Wat zeggen de getallen en tarotkaarten over
de aankomende zes maanden van 2022.


Door: Barbara Postema

18 April 2022
Met een andere blik kijken.

We zijn halverwege de maand maart, de maand waarin alles weer tot leven komt. Maart is de 3e maand van het jaar,
net zo wispelturig als het getal 3. Nooit saai, elke week ziet de wereld er groener en voller uit. Maart is de maand die
vernieuwing brengt. Uranus heerst over het getal 3 en motiveert ons tot verandering, niets kan hetzelfde blijven.
Uranus is ook onrustig en impulsief, net zoals een jong geitje plotseling de lucht inspringt en een andere
kant op rent. Maart kan daardoor wat onrustig aanvoelen, met enerzijds creatieve en actieve uit
barstingen en anderzijds een gevoel van richtingsloosheid.

De maand maart heeft een 3 trilling en brengt dus plotselinge wendingen en vooruitgang.
Deze vernieuwing van het getal 3 werkt zich uit in het domein van Mercurius, de planeet van de
communicatie en kennis. Dit geeft je de mogelijkheid nieuwe dingen te leren of nieuwe informatie tot
je te nemen. Omdat zowel het getal 3 en 9 beweeglijk zijn is het belangrijk - alert te blijven om bij je jezelf te
blijven.

Mercurius staat ook bekend als de bemiddelaar tussen het gewone volk en god. Hij brengt zowel hogere wijsheid en
communicatie, als leugen en bedrog. In 2022 krijgen we een kans om het verschil te gaan voelen tussen de leugen en de
waarheid. Dat is geen makkelijke opgave want het vraagt een bepaalde mate van ont-hechting om het te kunnen zien. Wij
staan als mensheid collectief aan de vooravond van een nieuwe kijk op zaken, het is aan ons of we dit ook willen zien of niet.
Je kunt nu eenmaal kiezen, want het getal 2 heeft altijd twee kanten. Omdat het jaar 2022 veel dualiteit in zich draagt door
de 2 energie, kan dit voor verwarring zorgen. Je weet niet meer wat waar is en wat niet, je weet niet meer waar je je aan
dacht aan zou moeten geven. Het getal 3 zorgt hierbij ook voor on-rust, maar verandering en vernieuwing komen nu
eenmaal niet altijd op de manier waarop we dit verwachten.

Een nieuw jaar met een nieuw verhaal

Dit jaar heeft twee - kanten, lees hierover meer in mijn voorgaande artikel ‘De twee kanten van 2022’. Het getal 2
is dualistisch, het heeft net als het Jin en Jang teken twee kanten. Het is het domein van dualiteit, de trilling van
dit domein heeft altijd tegenstelling in zich. Je hebt een dader en slachtoffer, je hebt positief en negatief
en je hebt oorzaak en gevolg. Het niveau van tegenstellingen is het domein van het ego, een staat
van bewustzijn die gericht is op overleven. Als je een keuze maakt voor één zijde, veroordeel
je direct de andere zijde. Nu zit je in het domein van het dualistische ego, je zegt
hiermee, ik neem een standpunt in. Vanuit deze positie kun je geen
waarnemer meer zijn en zie je een begrensde werkelijkheid.
Ben je in staat de dualistische staat te ontstijgen
en als oordeelvrije
waarnemer te
kijken.  

De intuïtie van Neptunus

In het domein van dualiteit is niemand meer of minder slachtoffer dan een ander, iedereen is evenredig veel slachtoffer.
In dit domein wordt door verhalen-vertellers aan iedereen een verhaal verteld. Het is elke keer een ander verhaal, maar de
strekking, de intentie en het resultaat zijn iedere keer hetzelfde. Vanaf april wordt je gevraagd goed te voelen of de verhalen
die je hoort wel echt (jouw) waarheid zijn. Wat is de intentie van de verhalen die bijvoorbeeld via de media je hoofd instromen?
Kun je voelen dat de basis hiervan dualistisch is, of liefdevol?  

Elk verhaal dat in essentie verdeeldheid creëert is geen liefde. Als je in het domein bent van het ego, dan zie je in het verhaal in
de wereld een dader en een slachtoffer. Als je dit domein ontstijgt, door zonder oordeel waar te nemen, dan zie je een leugen.
Een verhaal wat wordt verteld door verhalenvertellers. De leugen zie je niet als je woont in de dimensie van dualiteit, dan
zie je slechts het één of het ander. Dan heb je een mening of voor-keur een keuze gebaseerd op wat je ziet en hoort
in de wereld.

Waar je ego wil geloven dat het belangrijk is te kiezen, kiest het ook direct voor de leugen en maakt hiermee
het verhaal tot werkelijkheid. Bedenk goed dat als je gelooft in het verhaal, je het daarmee ook waar maakt
ongeacht welke kant je koos. Deze verhalen brengen helaas ook echte slachtoffers voort. Hulp bieden
aan deze mensen die dit nodig hebben is altijd goed, niet uit medelijden, maar uit mededogen
en liefde vanuit jouw waarnemende positie. Waarheid vind je niet in het dualistische
domein, en als je hebt gekozen zie je de leugen daar ook niet. Met elke
keuze die je maakt voor het één of het ander, val je alleen
maar dieper in de wereld van het ego. Gebruik
dus de intuïtie van Neptunus, in het
waarnemende domein,
daar kun je kijken
naar beide
kanten.

De kans van Saturnus

De maand april behoort bij het getal 4, Saturnus heerst over het getal 4. Hij is de planeet die ons be-grenst
en ons zo de kans geeft te verdiepen. Saturnus is geen makkelijke planeet en vanaf april mag je gaan kijken waar
je jezelf begrenst. Voor april trok ik tarotkaart 16, de Toren. Stap voor stap blijken verhalen leugens hun fundering
kwijt te raken. Dit gaat stapsgewijs je twijfelt aan informatie en stapt iedere keer een stukje verder over je eigen
gevormde kaders heen.

Vanaf april en verder naar de zomer, krijg je elke keer de kans om over je eigen kaders heen te stappen en je
langzamerhand terug te trekken uit de strijd tussen zwart en wit. Saturnus kan je helpen diep in jezelf te voelen
hij biedt je de kans met een andere blik te kijken. De fundering van de verhalen begint in rap tempo af te brokkelen
het biedt slechts de illusie van een stevig fundament. Het zal blijken dat het vinden van een stevige basis van veiligheid
liefde en betrokkenheid niet ligt in de huidige buitenwereld (getal 4). En daar ligt nu juist de kracht van Saturnus, hij vraagt
van je om naar binnen te keren. Voel je in jezelf een stevig fundament, waar je ondanks een turbulente buitenwereld altijd op
kunt terug
vallen?

Onze scheppingskracht weeft de verhalen van de wereld

Waarnemen zonder oordeel, zorgt ervoor dat de dualiteit haar bestaansrecht verliest. Jouw geloof, en dus jouw scheppings
kracht, weeft, samen met alle andere mensen, de verhalen van de wereld. Er wordt ons in dit dualistische domein verteld
wat we moeten geloven en zo dragen we allemaal bij aan het huidige verhaal. Kijk je ernaar in een liefdevolle staat
van onthechting, dan valt het fundament weg. Het is onze opgave om los te komen van het verhaal. Jouw
geloof en scheppingskracht hoef je niet weg te geven aan het verhaal van iemand anders. De tijd
is gekomen om gezamenlijk een ander verhaal te weven, een verhaal vol liefde en
gezondheid. Jouw geloof, mijn geloof en ieder ander mens die zich
liefdevol onthecht, schrijft mee aan
dit prachtige nieuwe
verhaal.


Liefs van mij,

Barbara Postema – Regressie therapeut
& Numerologe (Heilige Geometrie)

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius


De: gespleten
geest

Door: Barbara Postema
7 november 2021
Je geest, de manier hoe je denkt, heeft een gespletenheid in zich. Deze dualiteit zie je overal, je kunt denken en voelen,
je hebt een binnen- en buitenwereld, je hebt positiviteit en negativiteit. Deze tweezijdigheid bestaat ook in jouw geest. Je
hebt een ego deel, jouw aangeleerde overtuigingen en patronen. Daarnaast heb je een hoger zelf deel, een stille aanwezigheid.
Het ego wordt ook wel jouw identiteit of persoonlijkheid genoemd, met name onbewust aangestuurd. Jouw hoger zelf wordt ook
wel ziel, heilige geest of soeverein wezen genoemd, het onbegrensde onsterfelijke aspect van jouw zijn. Deze gespletenheid vertaalt
zich in de aanwezigheid van twee denkwijzen welke zorgen voor een steeds terugkerend innerlijk conflict. De ene zijde is angst, in al
zijn gradaties van onrust en twijfel tot paniek. De andere zijde is liefde, eenheid en oordeelvrije stilte. De ene denkwijze brengt je
onvrede en onrust en de andere denkwijze brengt je rust en vrede. De keuze is aan jou.

Identiteits verwarring

Je “ik” of identiteit is opgebouwd uit geloofsstructuren, een geloof in wie jij denkt dat je bent. Je vormt gedachten over wie je
bent, je bent Jantje of Pietje. Je bent recht door zee of je bent voor een dubbeltje geboren. Je hebt allerlei overtuigingen over
jezelf gevormd door opvoeding en maatschappij. Je leert op school hoe de wereld in elkaar zit. Je leert via de wetenschap
hoe het universum of het lichaam werkt. Je bouwt een heel netwerk aan overtuigingen op, waarvan jij aanneemt dat
het waar is, maar zijn deze overtuigingen en kaders dan wie jij bent?

Het ego is een manier van denken, die je is aangeleerd en die je bent gaan geloven. Je hebt dit denksysteem opgeslagen in
je onderbewuste en blijft dit geheel automatisch afdraaien. Deze constructie van overtuigingen, geloofsstructuren, emoties en
patronen is jouw ego programma. Dat is niet wie jij bent, jij gelooft dat je het bent. Omdat je bent gaan geloven dat jij dat bent, blijf
je ronddraaien in het automatische programma van het ego. Een eindeloze herhaling van soms leuke en soms minder leuke ervaringen.
Omdat het ego je wil beschermen, is het gericht op het voorkomen van afwijzing en andere problemen, het ego is hierdoor eindeloos
aan het herstellen, verbeteren en oplossen. Hoe kom ik van dit gedrag af? Hoe overstijg ik deze gewoonte? Wat is de oorzaak van
dit probleem? Waarom doe ik zo moeilijk? Zelfs al heb je iets goed gedaan, zal het ego altijd iets nieuws vinden om te
verbeteren. Je gaat de strijd aan met jezelf, er is namelijk altijd wel iets wat niet goed genoeg is of waar je
last van hebt.

Je leeft al een hele lange tijd in de lage trilling van de ego wereld. In deze wereld van lage trillingen ben je vergeten wie je bent,
je bent gaan denken dat je het ego bent. Maar wie ben je eigenlijk als je het ego niet bent? Jij bent een immens onbegrensd
energiewezen, met ongekende scheppende mogelijkheden. Je ego gelooft dat jij machteloos en zwak bent, Je hoger zelf
gelooft dat jij onbegrensd bent. Je bent het slechts even vergeten. Ont-waken of wakker worden betekent je weer
herinneren wie je bent.

Door je geloof in het ego denken stap voor stap te gaan loslaten, komt vanzelf de ruimte en de herinnering aan je
hoger zelf naar voren. Je hoger zelf is er al, je bent dat NU al, je kunt dat nu alleen nog niet geloven. Je kunt je het niet
herinneren door het te gaan zoeken, want het is er al, dus waar zou je het moeten zoeken. Je kunt er ook de oplossing niet
voor vinden, want er is geen probleem. Je ego heeft deze problemen bedacht en wil ze tegelijk oplossen. Je dient te stoppen
met geloven in de onwaarheden die het ego je wijs maakt. Bereid zijn al je opgebouwde constructies, overtuigingen en waarde
oordelen over jezelf en de wereld los te laten. Je bent niet de enige die zich dit nu herinnert, het vindt op dit moment collectief
plaats. Deze overgang van het loslaten van alles wat je ooit hebt geleerd is de grote omwenteling waar wij als collectieve
mensheid nu in zitten.De grote energie shift

Als energiewezen in een wereld van energie wordt je beïnvloed door magnetische en elektrische velden (zowel vanuit de aarde,
als vanuit de Kosmos). Deze instroom is de afgelopen decennia in frequentie aan het toenemen en gaat in een steeds sneller tempo
toenemen. Je wordt gebombardeerd met eenheidslicht en dit beïnvloedt je onderbewuste ego-programma. Deze hoge frequentie die
binnenkomt, vraagt van jou zonder oordeel te kijken naar jezelf. Al die overtuigingen, dat oud zeer, die onzekerheid of angsten, je ego
wil er van blijven weglopen. Weg van die minderwaardigheid, onderdrukken en projecteren op de buitenwereld.

Zie de wereld, kijk goed, dat is de collectieve pijn die niet kan bestaan in de nieuwe energie. Wat je ziet in de wereld is de spiegel van
onze collectieve denkwijze. Je geest is gespleten omdat je kiest voor de denkwijze van het ego. Je hebt een programma gekozen
wat je afscheidt van anderen, maar ook van je ware zelf. Het ego denken kan alleen maar splitsen, jij bent anders dan ik ben.
Wij verschuiven collectief naar een andere manier van denken, naar het overstijgen van de splitsing in ons denken. Je
gaat verschuiven naar denken vanuit eenheid, je gaat kiezen voor denken vanuit het hoger zelf. Het ego
programma heeft zijn tijd gehad en is begonnen aan een stervensproces. De doodsangst,
de depressiviteit die diep verborgen zit, het ego kan het niet meer
verstoppen en laat het zien in de wereld. Alles wat
je nu ziet in de wereld laat zien dat
wij collectief geloven
dat we niet
één zijn.

Wij zijn één, wij zijn samen één bron. Als je blijft denken vanuit jouw ego programma blijf je scheiding in de wereld zien.
Scheiding tussen rijk en arm, tussen gevaccineerd en ongevaccineerd, tussen liefde en angst. Deze kosmische energie gaat
alleen maar toenemen, afscheid nemen en alles loslaten wat het ego heeft opgebouwd is de enige weg voorwaarts. Je kunt het
niet oplossen in de buitenwereld, je kunt het niet oplossen op het niveau van het ego. Je kunt het alleen overstijgen, door het ego
los te laten en anders te gaan denken. Wil je in het programma van het ego achter blijven, dan zal je je steeds ongemakkelijker gaan
voelen. Je zal steeds krachtiger gedwongen worden door externe problemen, de projecties van je innerlijke staat, met alle lastige
gevolgen van dien. Als je blijft denken in gescheidenheid, kun je niet ontwaken tot wie je bent. Je blijft dan een afgescheiden
”ik” in een wereld van tegenstellingen. Je bent dan verbonden aan de wereld van het ego programma, een wereld waar je
gericht bent op overleven in afscheiding. Je kunt jezelf aanleren over te stappen naar de denkwijze van je hoger zelf,
je gaan herinneren dat dit is wie jij bent.
Het Hoger Zelf is in het nu

Geen enkele zoektocht van het ego, heeft een oplossing voor nu. Het zijn gedachten aan oplossingen, gedachten
aan verbetering en als je die hebt bereikt, dan voel je je goed. Wat je dus eigenlijk zegt is, nu is het nog niet goed, het
is pas goed als ik de actie heb uitgevoerd of het resultaat bereikt. Als het nu niet goed is, hoe kun je je dan ooit beter voelen?
Het is niet de handeling of actie, het is de denkwijze die je ongelukkig maakt. Het is als een automatische ingestelde zoekmachine
op je startpagina, het start helemaal automatisch op. Deze zoekmachine geeft je alleen niet de juiste zoekresultaten, ongeacht je
zoekopdracht. Toch blijf je die startpagina met dezelfde zoekmachine maar openen, in alle hoop dat het uiteindelijk een juist
zoekresultaat gaat geven.

Alleen het instellen van een andere zoekmachine op je startpagina gaat je helpen. Dan moet je wel eerst die oude eraf gooien,
die hou je niet achter de hand, je gaat ze ook niet naast elkaar gebruiken. Die zoekmachine is stuk, die gooi je van je computer af.
Je kunt maar in één denkwijze tegelijk zijn en je bent meestal in het programma van je ego, want die draai je onbewust af. Als je uit
het nu bent, ben je dus per definitie in de denkwijze van het ego. Als je goed luistert naar de berichtgeving in de wereld gaat alles over
het verleden of de toekomst. De aankomende tekorten aan gas, de eventuele griepgolf in de winter en toekomstige problemen met de
dijken door een stijgende zeespiegel. Je wordt constant afgeleid en gericht op het verleden, de overbelasting van de IC van vorig jaar,
de herdenking van 9/11.

Als je heel neutraal zonder oordeel naar de wereld kijkt, zie je daar een kracht aan het werk die jou wil weghouden bij het nu. Je zou je
kunnen afvragen waarom er zo hard wordt gewerkt om jou af te leiden. Het is om jouw aandacht weg te houden uit het nu, zodat je
gevangen blijft in denken in afscheiding. Het gaat erom jou weg te houden bij je ware zelf, door je vast te zetten in het ego denken.
Je wordt weggehouden bij de waarheid over jezelf, als je namelijk echt in je bewuste kracht gaat staan, verander je de wereld
van binnenuit.  

Ruimte maken voor je hoger zelf

De denkwijze van je hoger zelf kun je het beste omschrijven als de stille waarnemer, het is datgene waarmee je je eigen gedachten
kunt observeren. Het ego is naar buiten gericht, door je aandacht te verschuiven naar je hoger zelf verschuift je aandacht naar binnen.
Je voelt dan meer afstand tot het “ik” en je komt steeds meer in de waarnemerspositie. De stille waarnemen neemt waar wat de “jij”
allemaal denkt, doet, zegt en meemaakt. Net zoals je naar een film zou kijken, verander je in een neutrale waarnemer. Je hoort
jezelf iets zeggen of ziet jezelf iets doen, maar een deel van jou staat er buiten en kijkt ernaar.

Het ego programma wil altijd weg van negatieve gedachten of emoties, daarom projecteert het ego. Het wil het niet zien
en ziet het daarom in anderen. Het ego heeft eerst het probleem gecreëerd, geeft vervolgens iets buiten zich de schuld
en verwacht dan ook de oplossing in de buitenwereld te vinden. Het is als de verwarming aanzetten met de ramen
open en klagen dat je het koud hebt. De schuld geven aan de thermostaat en de kachel hoger zetten, blijven
mopperen en met een deken op de bank gaan zitten.

Als je los wilt komen van de eindeloze problemen van het ego, dan moet je durven kijken naar je eigen negatieve
gedachten en emoties. Als je deze gedachten veroordeelt, stap je over naar het ego deel en dan blijven de
vervelende gevoelens en gedachten bij je. Dan heb je je met deze gedachten geïdentificeerd. Als je ze
slechts waarneemt zonder oordeel, kun je ze loslaten. Het ego gaat de strijd aan, het wil innerlijk
vechten tegen ongewenste gedachten. Dit geeft gevoelens van irritatie en weerstand.
Het hoger zelf strijdt niet, het wacht simpelweg tot jij bereid bent iets
te zien en bereid bent het los te laten.

Denken vanuit het hoger zelf vraagt van jou om te durven kijken naar je eigen schaduwen, het vindt er niets van.
Door het naar voren te brengen en als het ware in het licht van je hoger zelf te zetten, kun je ze geven aan je hoger
zelf. Simpelweg door te besluiten ze te willen loslaten. Alles waartegen jij vecht en strijdt, zal blijven bestaan. Je ego
zal dus eeuwig het conflict blijven aangaan, want dat is hoe deze denkwijze werkt. Door het als een onbewuste denkwijze
te zien, kun je ook besluiten dat je een andere denkwijze kunt kiezen. Jij bent je gedachten en emoties niet, jij bent alleen een
programma op herhaling aan het afdraaien. Aan jou de keus, eeuwig vechten of een andere denkwijze kiezen. Maak gebruik van
de prachtige energie die in golven naar de aarde stroomt. Ze zal je helpen elk moment van de dag te kiezen voor een andere manier
van denken. Door stap voor stap de onjuiste programmeringen van het ego zonder oordeel te bekijken en los te laten. Door aanwezig
te zijn in het nu moment en keer op keer te kiezen voor je hoger zelf. Uiteindelijk brokkelt het oude ego systeem af, het kan niet leven
in het licht dat jij en ik zijn. Als wij als collectief gaan geloven in het licht dat wij zijn, kan de schaduw niet bestaan.

> BRON <

Barbara Postema

Lay-out by:
Marcelius


Ontdek je talenten,
mogelijkheden

en levenslessen

Door: Barbara Postema
5 september 2021
Onderstaand een voorbeeld van een uitgewerkte numerologische duiding. In dit onderstaande voorbeeld zijn de naam,
geboortedatum en het persoonlijk pentagram vanwege de privacy verwijdert. Wil je graag ontdekken welke mogelijkheden
jij tot je beschikking hebt? Welke lessen je te leren hebt of hoe je omgaat met bepaalde aspecten van het leven? Laat dan je
verrassen door je eigen geboortedatum te laten uitwerken.

1: Numerologische duiding Inleiding

De Numerologie van het Pentagram wordt ook wel Pentalogie genoemd. Het pentagram symboliseert een menselijk lichaam,
met daarin alle belangrijke levensgebieden die wij als mens ervaren. De getallen van jouw geboortedatum laten als een spiegel
zien wie je bent en wat je kunt. Zonder enig oordeel, geeft het een overzicht van wat je hebt meegenomen het leven in. En niets
van wat je meeneemt is daar zonder doel. Je grootste tegenslagen, diepgewortelde angsten of mooiste talenten, ze zijn er niet
toevallig. Ze zijn jou bij geboorte al meegegeven. Je kunt de kennis van de getallen gebruiken om jezelf te leren kennen en
mee te gaan bewegen met de energie van het getal.

Numerologie laat je zien wie je nu bent, maar ook wat je kunt worden. De getallen geven altijd een prachtig beeld van de
obstakels op je pad, maar tegelijk herbergt ze ook altijd de grootste kansen en mogelijkheden. Ze is nooit slecht het één,
ze is ook altijd het andere. Je kunt leren de obstakels te zien als treden om te komen tot je ware potentie. Jij bent het
persoonlijkheidstype 31/4, het getal 4 is jouw einddoel. In je leven doorloop je de getallen 3 en 1 om te komen
tot de potentie van de 4.

In deze Numerologische duiding ga je de getallen van jouw geboortedatum leren kennen. Je krijgt ook achtergrondinformatie
over de planeten, die verbonden zijn aan jouw getallen. Samen werkt dit zich in jouw pentagram uit in een bepaald levensgebied.
Iedereen heeft in het leven levenslessen, die tegen wil en dank geleerd dienen te worden. Deze duiding gaat je meer inzicht geven
in jouw lessen. Zodat je deze kunt omarmen en gaat zien als prachtige kansen voor persoonlijke groei.

2: De getallen van je geboortedatum

Een getal kun je zien als een informatieveld, het heeft een bepaald frequentiebereik. Het getal heeft een uiterste positieve pool
en een tegengestelde negatieve pool. Bijna niemand ervaart alleen de positieve of negatieve aspecten van een getal, het is
eerder een evenwichtsbalk, je verschuift heen en weer. In de meest ideale situatie leer je van de negatieve zijde en
ontwikkel je je vervolgens naar de positieve zijde van het getal, met talentontwikkeling tot gevolg.

De getallen in jouw geboortedatum geven jouw rugzak aan, dat wat je hebt meegenomen het leven in. In jouw geval heb je
de getallen 4, 8, 7 en 2 (de eeuw doet niet mee). Van al deze getallen draag jij energie bij je. De getallen van je geboortedatum
plaatsen we in een pentagram, dit stelt een menselijk lichaam voor. Je hoofd zit in de lucht en je benen staan op de grond (jouw
pentagram staat verderop in deze duiding).

Het pentagram is holistisch, dit betekent dat elk element diepere lagen in zich draagt. Je kunt niet alleen kijken naar de individuele
getallen, het gaat juist om de eenheid. Het samenspel van de getallen creëert een informatieveld. Jouw eigen persoonlijke kosmische
blauwdruk. Daarom is elk pentagram uniek, zelfs van twee mensen geboren op dezelfde datum.

3: Het persoonlijkheidstype 31/4

Je bent als je alle getallen van je geboortedatum optelt een persoonlijkheidstype 31/4, dit is te vergelijken met een soort basistoon.
Je hebt persoonlijkheidstypes die hebben een heel gericht levensdoel, zoals het type 20/2. Het is een type 2 en de nul versterkt
de 2 ook nog eens, dus qua trilling volledig een 2.

Jij bent een 31/4, jouw persoonlijkheidstype bestaat uit 3 getallen. Het einddoel is de 4, maar in het leven beweeg je je door de
getallen 3 en 1 om te komen tot de 4. Omdat het hele diverse getallen zijn, kun je je wellicht herkennen in veel verschillende
karakterkenmerken. Het getal 4 is jouw levensdoel, de overige getallen staan in dienst van het getal 4. In je leven doorloop
je fasen, net zoals je van puber naar jong volwassene groeit en uiteindelijk volwassen wordt. In de eerste periode van je
leven schiet je vaak nog heen en weer tussen de positieve en negatieve energie van de getallen. Jouw eerste
levensfase ligt in de periode tot 31 jaar, in deze periode ben je aan het leren omgaan met de getallen
3 en 1. Dit maakt jouw interesses in de eerste 31 jaar anders dan de interesses in de
periode na jouw 31e  levensjaar.

3.1 De eerste levensfase (tot 31 jaar)

In je leven beweeg je door de getallen 3 en 1, na je 31e levensjaar ga je pas echt werken aan het getal 4. De 3 en 1
zijn beiden mannelijk en naar buiten gerichte getallen. De 3 is het getal van de schepping, de pure creatiekracht. Het
is ook het getal van vernieuwing, onrust en vuurkracht. De 1 is het getal van je ik, in je eigen kracht staan, creativitief en
origineel kunnen zijn.

De 3 en 1 zijn beiden expressief, ze houden van afwisseling, ervaringen, actie ondernemen en beweging. Deze naar buiten
gerichtheid zorgt ervoor dat je je in het eerste gedeelte van je leven, tot ongeveer 31 jaar, vooral richt op externe bezigheden.
Je kunt dan denken aan reizen, werk, relaties, je sociale leven, de maatschappij of de wereld in het algemeen. Je bent bezig je ik
(ego) te ontwikkelen en neer te zetten. Dit gebeurt vaak door een gerichtheid op een studie, carrière of andere bezigheden die
zekerheid verschaffen. Je bent sociaal, gezellig en ondernemend (3). Je geniet graag van het leven, van eten en drinken en de
mensen om je heen.

De 31 heeft behoefte aan vernieuwing, maar tegelijk moeite met het bepalen van richting. Het kan aan veel dingen
enthousiast beginnen, maar geneigd zijn dingen niet af te maken. Veel dingen hebben je interesse en tot 31 jaar kun
je je onrustig of zoekende voelen. De getallen van jouw geboortetype zijn bijzonder tegenstrijdig, de 1 en 3 zijn mannelijk,
expressief en naar buiten gericht en de 4 is vrouwelijk en naar binnen gericht. Dit verklaart ook de strijd tussen jouw
verlangen snel te willen gaan en tegelijk afgeremd te worden. Het getal 4 wordt gedwongen langzaam te gaan
en alle ervaringen die het meemaakt te verdiepen, daarom voelt de energie van het getal soms zwaar.

Je maakt in je leven zeker beproevingen mee, levenservaringen die je confronteren met jezelf en je dwingen de diepte in te gaan.
Deze tegenstelling van enerzijds snel willen gaan en anderzijds afgeremd worden, kan frustratie opwekken. Het kan aanvoelen
alsof je niet verder komt, vastloopt of tegen een onzichtbare muur aan loopt. Na je 31e levensjaar komt er meer nadruk op
het getal 4 en kun je meer behoefte gaan ervaren aan berusting, structuur of de wens een gezin te stichten. Je gedijt
goed in een stabiele gezinssituatie en houdt van het gemak en de comfort van een stabiele basis.

Jouw uiteindelijke persoonlijkheidsgetal 4 leert je om je vormkracht te gebruiken, dus de dingen echt
neer te zetten. Je hebt dan ook een buitengewoon sterk doorzettingsvermogen en de gave om met een
originele blik naar zaken te kijken. Maar om je eigen kracht (1) en inspiratie (3) om te zetten in echte resultaten,
heb je de kracht van het getal 4 nodig. Het echt neerzetten of vormen van jezelf gaat dan ook pas echt goed na je 31e.
De 4 is de rots in de branding van de getallen. Het staat voor hard en geduldig werken, toewijding, doorzettingsvermogen
en stabiliteit. De 4 wordt daarom gezien als een krachtgetal. De 4 is een echte bouwer, die weet hoe hij met aardse materie
om moet gaan. Dit maakt hem ook stug, met een te sterke behoefte aan controle en de geneigdheid alles in hokjes te stoppen.
Mogelijk heb je één of meerdere keren in je leven het roer radicaal omgegooid, om een totaal andere koers te varen. Dit gebeurt
vooral als je te lang vasthoudt aan een situatie die zijn waarde verloren heeft, waardoor alleen een forse koerswijziging de
noodzakelijke vernieuwing kan brengen.

3.2 De tweede levensfase (na 31 jaar)

Rond de leeftijd van 31 jaar heeft er mogelijk een belangrijke gebeurtenis plaats gevonden, die heeft bij gedragen aan het
bereiken van geestelijke volwassenheid. Dit kan een innerlijk besluit zijn, het beëindigen van een relatie of een andere
gebeurtenis. Er is een periode aangebroken die ervoor zorgt dat je jezelf geestelijk gaat verdiepen. Het is geen
makkelijke opgave om het getal 4 te begrijpen. Het is namelijk de begrenzing zelf, er zit een enorme
dwang in jouw leven die je begrenst om zo te komen tot ongekende dieptes in jezelf.

Het is als het beklimmen van een steile trap, je moet elke stap begrijpen en doorleven en dan pas kun je naar de
volgende tree. Als je te snel wilt gaan, treden wilt overslaan of simpelweg geen zin heb iets te ervaren, dan dwingen
levenssituaties je alsnog dit te doen. Je tuimelt van de trap en moet vervolgens weer helemaal opnieuw beginnen. Dit is
zeker niet bedoeld als straf, maar het getal 4 is de hoge school van de ziel. Je zou deze opgave niet krijgen als je het niet
zou kunnen en juist door de kracht die je bezit, kun je dit ook.

Je bent echter geneigd jezelf te beperken in je denken en handelen. Een onderliggende onzekerheid ligt hier vaak aan ten
grondslag. Je biedt jezelf niet altijd de ruimte om je gevoelens en emoties te uiten. Terwijl je juist als belangrijk levensdoel
hebt, te leren luisteren naar je gevoel. Diepe (onbewuste) angsten kunnen je tegenhouden jezelf echt te laten zien. Je
blijft dan vanuit zekerheid hangen in een herhalend ritme, vaak met ongenoegen tot gevolg. Omdat je vrij nuchter
bent van aard, kom je vaak krachtig en zelfverzekerd over. En je angsten hoef je zeker niet direct te ervaren in je
alledaagse gang van zaken. Dit is afhankelijk van jouw mate van controle, je kunt met dit mechanisme je
angsten je hele leven onderdrukken. Jij bent als mens moeilijk te beïnvloeden en volgt gestaag je
eigen weg in het leven. Je bent moedig en trouw maar kan soms moeite hebben om op
gang te komen.

3.3 De levenslessen van het type 31/4

Je dient te leren het oude los te laten en niet vast te houden aan zaken die hun tijd hebben gehad. Je mag bij tijd en
wijle de veiligheid en zekerheid los laten, zodat je groei niet stagneert. In jouw lichaam merk je gelijk als je vasthoudt, je
lichaam wordt stroef en je stoelgang vertraagt. Jouw lichaam en geest hebben een sterke connectie en jij hebt als les te
leren voelen wanneer het tijd is los te laten. Jij hebt een sterke intuïtie en een krachtig en gevoelig energieveld. Omdat
je ook praktisch, doelgericht en rationeel bent, kun je deze gevoelige zijde van jezelf in je jonge jaren negeren. Het
loslaten van je angsten gaat je helpen deze vrouwelijke zijde te omarmen. Het is een prachtige kracht die je
zeker veel gaat opleveren.

Jij hebt ook een opgave niet teveel in kaders en beperkingen te blijven hangen, flexibel omgaan met het leven
is een uitdaging die je aan mag gaan. Je kunt geneigd zijn teveel aandacht te besteden aan de kleine tegenslagen
en irritaties in het leven. Begrenzingen en tegenslagen kun je simpelweg overwinnen door ze te zien als kansen tot
innerlijke groei. De worsteling voor jouw type is soms lastig, omdat zij werkt door beperking en begrenzing. En je krijgt
het niet cadeau, er wordt van jou gevraagd hard te werken op fysiek, mentaal en spiritueel niveau. Maar juist daardoor kun
je het verste komen van allemaal, want je hebt ook de wilskracht meegekregen om het aardse leven met al zijn ups en downs
te aanvaarden.Verder wordt het getal 4 in verband gebracht met de vaderfiguur. Deze heeft een belangrijke stempel op jou
gedrukt, of dit positief of negatief is komt in de uitwerking van jouw pentagram verder naar voren.

Jouw geboortedag

Je bent op de 4e geboren. De geboortedag zegt iets over de geest, dus de mate hoe je denkt. De 4 is een even getal en
vrouwelijk, dus zij is naar binnen gekeerd. Jij verwerkt de dingen graag eerst in jezelf, voordat je daar mee naar buiten
treedt. Dit kan als valkuil hebben dat je blijft hangen in een beperkte visie op de zaak. De 4 is namelijk ook een
vierkant en heeft de beweeglijkheid van een ander getal nodig om zijn visie te verbreden.Het getal 4 is als
symbool ook het kruis, wat staat voor de incarnatie, de geboorte en het leven op aarde. Het kruis geeft
de spirituele verbinding weer tussen hemel en aarde, de grensbewaker tussen het aardse leven
en het hiernamaals. Ondanks jouw praktische en aardse manier van denken, voel je
ook diepe verbinding met een hoger weten.

Jouw geboortenaam

Elke letter van jouw naam resoneert met een getal, de A is 1 en de B is 2. De naam is op deze wijze om te zetten in een
getal. De voornaam gaat over jouw eigen persoonlijkheid. Jouw naam is opgeteld 66, dit zijn beiden even of vrouwelijke
getallen, ze zijn naar binnen gericht. Het getal 66 is het getal van incarnatie, dit betekent volledig de aardse ervaringen
beleven. Dit past heel goed bij de energie van jouw geboortedag (4e), wat ook gaat over de aardse leerschool.

De 6 is als getal het meest gegrond, praktisch en aards. Jij staat dus letterlijk stevig op de grond. 66 heeft een sterke
wilskracht en kan doelen stellen. Als jij je doelen niet kunt realiseren geeft dit innerlijk frustratie, want de 6 is naar
binnen gericht. Het is daarom belangrijk een doel in je leven te hebben waar je je passie in kwijt kunt. Anders
kan de vuurkracht van deze twee 6-en zich uiterst vervelend in je lichaam uitwerken (ontstekingen,
huidproblemen of hoofdpijn). Je hebt sterk perfectionistische neigingen en kan goed
overweg met details. Waar je aan begint, maak je graag af. Het is ook een
vurig getal en kan zeker op anderen in energie
heftig overkomen.

Vanuit jouw familienaam komt opgeteld het getal 54. De betekenis van 54 is “zoekende”. Het zijn twee tegenstrijdige getallen,
de 5 is mensgericht, groots en vrijheidslievend. Terwijl de 4 begrensd en zoekt naar zekerheden. Deze innerlijke tegenstelling is
een energie die jij vanuit jouw familielijn hebt meegekregen. Je hebt waarschijnlijk vanuit jouw familie een begrenzing ervaren om
jezelf te zijn of je vrij te voelen in het leven.

(voor en achternaam) is opgeteld 120. Vooral het getal 20 werkt hier het sterkste door, dit maakt jou intuïtief. Het getal 20 is ook
een grappenmaker, dus je houdt wel van een lolletje. Door het getal nul, is het jouw doel de geest (2) te transformeren (0). Dit
betekent een radicale verandering van de manier waarop je denkt. De nul wil graag (onbewuste) zaken afronden en in
balans (2) brengen. De trilling van jouw hele naam zet jou in beweging deze omslag te maken en innerlijke
balans te creëren.

Het persoonlijke pentagram


Je hebt behalve een persoonlijkheidstype (31/4), ook een persoonlijk pentagram.

Jouw pentagram geeft informatie over hoe jij het leven ervaart, hoe je dingen aanpakt en waar je jezelf in kunt gaan ontwikkelen.
Jouw energie is mooi verdeeld, de mannelijke en vrouwelijke energie zijn goed in balans. De vrouwelijke zijde mag iets meer ontwikkelt
worden, het toelaten van jouw zachte gevoelige zijde. Je staat stevig op de grond, dit betekent dat je de dingen ook daadwerkelijk kunt
neerzetten. Je hebt zowel een zachte harmonieuze kant, als een dwingende zijde. Deze dwingende zijde is jouw starheid en wilskracht
(4), als je iets echt wilt, dan laat je dat niet zomaar los. Dit wordt extra versterkt door de energie van jouw naam (66), deze geeft extra
vuurkracht, met een drang naar perfectie. Je hebt dan ook het vermogen op een duidelijke wijze, je eigen wil door te zetten. Jouw
wilskracht is een kracht en tegelijk een leerpunt. Na jouw 31e vindt je meer balans tussen deze enerzijds vurige wilskracht en
anderzijds de behoefte aan harmonie en samenwerking. Je hebt een zachtaardige aard en je voelt bijzonder integer aan
in je energie, dus ik vermoed dat je met de loop van de jaren deze energie in balans hebt gebracht.

6.1 Assen in het pentagram

De getallen in het pentagram hebben onderling allemaal een relatie met elkaar. Getallen kunnen elkaar aanvullen,
verzwakken of versterken. Een as bevat getallen die tegenover elkaar staan, de assen worden ook wel spiegelgetallen
genoemd. Deze geven bepaalde kwaliteiten aan die je al dan niet gebruikt in het dagelijks leven. De assen bestaan altijd
uit opposities van mannelijke (actief en scheppend) en vrouwelijke getallen (passief en bezinnend). Deze veroorzaken
spanning, maar zetten ook aan tot actie. In de tegenstelling zit de meeste spanning en strijd, maar de meeste
uitdagingen brengen ook de meeste groei. Je hebt kracht nodig om de tegengestelde energieën
met elkaar te verbinden.

2-7 As Bewustzijn / Psychosomatische As

Jij hebt een 2-7 as in je pentagram. Beiden getallen 2 en 7 hebben met de geest te maken, de 2 is de passieve vrouwelijke kant,
de 7 de actieve, mannelijke kant. De 7 is vitaal en gegrond, de 2 is intuïtief en gaat eerder over gevoelsmatig weten. Jij hebt de
gave om jezelf en anderen te genezen. Deze as geeft jou de gaven van het voorstellingsvermogen, ook wel de scheppings-As
genoemd. Je hebt wat te brengen en kunt je lot in eigen hand nemen. Je verstaat de kunst van het meeleven, inleven,
meedenken en verbinden. Tegelijk kun je analytisch, objectief en nuchter tegen zaken aankijken. Omdat een as
altijd spanning geeft tussen twee tegengestelde getallen, kun je je jezelf ook ziek denken. Het is ziekte of
gezondheid, jouw eigen voorstellingsvermogen is leidend.

Als de 2-7 as niet in balans is, veroorzaakt dit energieschommelingen en kost het je moeite op gang te komen.
Jouw 2-7 as staat op de ondervinding-as, jij leert jouw scheppende voorstellingsvermogen te gebruiken door het
te ondervinden. Je moet het gaan gebruiken om de kracht ervan te ontdekken. Mogelijk dat je in je jonge jaren nog
niet bewust ervaart wat de kracht van jouw denken is en hierdoor wellicht dingen creëert waar je niet blij van wordt.
Zodra je deze kracht bewust gaat inzetten, zal je zeker ontdekken dat jij je eigen begrenzer kunt zijn of je eigen heler.

6.2 Belangrijke fasen/ periodes in jouw leven

In de aanloop naar jouw geestelijke volwassenheid, rond 31 jaar, doorloop je belangrijke ervaringen die jou helpen de
overgang te maken naar geestelijke ontwikkeling. Meestal zijn deze ervaringen zwaar en brengt het je tot inkeer. Tussen
jouw 30e en 40e vinden er veel veranderingen plaats, mogelijk ben je een nieuwe fase in je leven gestart. Deze veranderingen
hebben uiteraard onrust gebracht, maar ook mooie kansen om te vernieuwen. Het startsein voor het in gang zetten van
veranderingen ben je gestart tussen je 32e en 35e jaar.

Tussen jouw 40e  en 50e  komt de zon in jouw leven, jouw eigen krachtige persoonlijkheid komt op de voorgrond. Om
volop gebruik te kunnen maken van deze kracht dien je eerst diepe angsten en onzekerheden te overwinnen. Een
belangrijk kantelpunt ligt hier op de leeftijd van 47 jaar.

Vanaf 48 jaar komt de planeet Uranus je volop veranderingen en vernieuwing brengen. Uranus is nooit saai
en schud alles door elkaar. Onder Uranus kun je je richting gaan bepalen en je creativiteit gaan
inzetten, wat prachtig aansluit bij jouw ontwikkelkansen vanaf 2020. Je wilt dingen
echt gaan afronden en loslaten. Jij hebt ook het persoonlijk getal 48,
een uitermate gevoelig getal. Vanaf 48 jaar ga jij echt
jouw gevoel volgen, misschien zelfs een
talent ontdekken op dit gebied.

6.3 Het fysieke lichaam

Het pentagram is het symbool van het menselijk lichaam, met je benen op de grond en je hoofd in de lucht. Als de energie
van een getal blokkeert, omdat een bepaalde levensles (nog) niet is geleerd of een trauma niet is verwerkt, loopt de energie
vast. Dit kan als effect hebben dat er fysieke klachten ontstaan. Jij hebt een krachtig gestel en staat stevig op de grond, je
hebt waarschijnlijk een sterk lichaam dat snel herstelt.

Jij hebt een gevoelige plek op de galblaas en gewrichten, met name de knieën. Als je hier last van hebt, is dit is jouw eigen
creatieve energie die stagneert. Je kunt dit ook ervaren als irritatie of overprikkeling. Je kunt s ’ochtends een glas warm
water met een eetlepel appelazijn drinken om de galblaas te ondersteunen. Als je ergens een chronische klacht hebt
ontwikkelt, kijk dan ook naar je gedachten. Jouw psyche-as, de 2-7 lijn, werkt krachtig door. Een negatieve
gedachtegang kan zich in jouw geval op een vervelende manier in het lichaam uiten.

6.4 Jouw persoonlijke uitwerking van de levensgebieden

Er zijn 10 levensgebieden, onderstaand toelichting op hoe jij deze gebieden ervaart.

Levensgebied 1: geestelijke ontwikkeling / ik / creatie

Je hebt in dit levensgebied een 4 staan, bij het getal 4 hoort de planeet Saturnus. Saturnus is ook de planeet die hoort bij
jouw persoonlijkheidstype en is dus de planeet die de meeste invloed op jou heeft. Saturnus is de god van de tijd en daarmee
de hoeder of toetssteen van het lot. Saturnus bewaart de geheime schatten en krachten, waar men eerst mee moet leren omgaan.
Hij verwijst naar de laatste fase in het bewustwordingsproces, waarna de weg kan worden vrijgegeven voor de hogere vormen van
bewustzijn. Saturnus werkt heel sterk en hij is de kracht die je het besef geeft een ego te hebben dat je moet afzetten.

Saturnus heeft gevoel voor: doel, methodiek, discipline, realiteit en constructief denken. Een praktische levenshouding, gebaseerd
op zichtbare en doorgaans materiele waarden. Zo ook het logisch denken, accuraat plannen, praktisch zijn en doelbewust ergens
vorm aan geven. Saturnus geeft ons het vermogen om logisch te denken en staat voor structuur, vastheid en begrenzing.
Zodoende betekent hij houvast, stabiliteit, volharding en consequentheid. Saturnus is ook het leerproces van de pijn.
Hij toont ons alle schaduwkanten van ons karakter en het is aan ons daarvan te leren en er mee om te gaan,
onmisbaar dus in het proces van mens worden. Wanneer je eenmaal je eigen beperkingen en
tekortkomingen hebt ervaren en hebt leren accepteren, geeft Saturnus je een
sterke innerlijke ruggengraat.

Jouw Saturnus staat in levensgebied 1 en beschrijft hoe jij je geest ontwikkelt. Jij hebt een sterke denkkracht.
Je bent verantwoordelijk, gestructureerd, volwassen en productief. Je bent een bouwer. Omdat Saturnus werkt
doormiddel van begrenzing, dwingt hij jou je geestelijke te verdiepen. En dit is een stapsgewijs proces, waarbij al
je angsten losgelaten mogen worden. Omdat jij al een behoorlijk pad van geestelijke ontwikkeling hebt gevolgd, kun
je meer gebruik gaan maken van de kracht van het getal 4. Vanaf 2021 komt dit levensgebied onder de aandacht en
hierdoor krijg je de mogelijkheid om ideeën ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Levensgebied 2: gedachtegang / intuïtie

Jij hebt in dit gebied een enkele 2 staan, dit betekent dat je de mogelijkheid hebt vrij je gedachten te bepalen en je
intuïtie te ontwikkelen. De 2 doet dit graag in samenwerking met anderen. Waar je gedachten in je jonge jaren
waarschijnlijk dualistisch of zwart/wit kunnen zijn, heb je alle mogelijkheden hier later in je leven balans
in te vinden.

Levensgebied 3: de wil tot …/ richting in het leven vinden / creativiteit

Jij hebt geen getal staan in dit levensgebied, dit betekent dat het een ontwikkelmogelijkheid in zich draagt.
Het kan zijn dat je dit gebied nog gaat ontwikkelen, anderzijds zou het kunnen dat je het inmiddels al geleerd
hebt. De ontwikkelkans van dit levensgebied heeft te maken met het bepalen van je levensrichting. Het duurt in
jouw geval meestal wat langer voor je richting in je leven hebt gevonden. De 3 vindt veel dingen interessant en wil
dit heel graag op zijn eigen manier neerzetten. Het is voor jou belangrijk je eigen persoonlijke plek in de wereld te
vinden, door te focussen op wat je wilt en hier vervolgens op te handelen. Als je eenmaal je richting hebt bepaald,
kun je enorm ver komen, want je bezit veel doorzettingsvermogen. Hoe meer richting en doel je in je leven vindt,
hoe meer rust je vindt.

Levensgebied 4: voelen / begrenzen / verdiepen / de vader

Jij hebt het getal 7 in dit levensgebied staan, het getal 7 is verbonden met de Zon en Aarde. Jouw eigen persoonlijke
zonnekracht in de wereld. De zon weerspiegelt het bewuste gedrag, het jezelf zijn, het worden wat je in wezen bent. De
zon geeft aan welke weg je het beste kan bewandelen om tot de grootst mogelijke ontplooiing te komen. Hij geeft aan hoe
je kunt proberen je idealen te bereiken en op welke manier jouw weg zich zal voltrekken.

De zon geeft aan hoe je kan proberen jouw scala aan mogelijkheden te ontwikkelen. De functie van de Zon is, om de diverse
onderdelen van je persoonlijkheid zodanig met elkaar te verbinden, dat je kunt komen tot een volledig “zijn”. De zon is dynamisch,
vitaal en krachtig. Aangezien de Zon staat voor je levenstaak, drijfveren en je streven, staat zij ook voor de valkuilen die je
belemmeren tot volledige ontplooiing te komen. Zoals de angst om je te laten zien, faalangst, schuwheid en een gebrek
aan vertrouwen.

Jij hebt de Zon in jouw gevoelsveld staan, dit betekent dat je mag leren te handelen vanuit je gevoel. Omdat je geneigd bent
eerst na te denken, kan het langer duren voordat je het talent tot invoelen ontdekt. In jouw jonge jaren heb jij je eigen gemaakt,
je angsten te rationaliseren en vanuit controle te onderdrukken. Deze geneigdheid komt voort vanuit jouw familie. Jouw angsten
liggen diep verborgen in je onderbewuste. Om volledig tot jouw talenten en ontplooiing te komen dienen deze angsten losgelaten
te worden.

De begrenzing van het getal 4 geeft beperkingen aan jouw ontplooiing, met als doel dat je eerst alles loslaat en jezelf
verdiept. Zodat je vervolgens jouw potentie volledig kunt laten zien. Tussen jouw 40e en 50e levensjaar leer je je
controle loslaten en meer vertrouwen op je eigen innerlijke waarheid. Deze kracht mag je verder ontwikkelen
en laten zien, zoals de zon zich ook laat zien. Levensgebied 4 gaat ook over de rol van de vader, jouw vader
was waarschijnlijk een charismatische man. De zon op deze plaats kan ook aangeven dat de vader
vooral op zichzelf gericht was.

Levensgebied 5: emoties / familie en gezin

Jij hebt in dit levensgebied het getal 8 staan, het getal 8 hoort bij de planeet Venus. In de astrologie symboliseert
Venus de behoefte aan evenwicht en schoonheid, wat psychologisch tot uiting komt in de emotionele behoefte aan
zekerheid door middel van relaties en vriendschappen en met onze behoefte aan materiële zekerheid door middel van
waardevolle en mooie dingen. Venus heeft twee gedaanten en kan zich als Ochtendster en als Avondster manifesteren.
Zij is nauw verbonden met de zonnebewegingen en kent daarom beide werelden: de dag en nacht, het duister en het licht.
Deze twee gedaanten sluiten goed aan bij de twee gedaanten van de 8. De verbinding tussen hemel en aarde, stoffelijk en
onstoffelijk, de innerlijke en de uiterlijke wereld.

Je houdt van de leuke dingen van het leven, vakanties, activiteiten, kunst en mooie spullen. Je onderneemt graag dingen, maar
dan wel graag goed voorbereid en het liefst met wat comfort. Jij ervaart in je leven ook diepe emotionele transformaties, deze
periodes zijn vaak lastig en kunnen zich uiten als een enorm loslaatproces, zoals een verlies, burn-out of andere diepgaande
zuivering. Met als doel, dat je hier als nieuw uit tevoorschijn komt. Bij Venus hoort de feniks als symbool. Een archetypisch,
vurig wezen, met het vermogen om op een wonderbaarlijke manier uit de as van zijn eigen vernietiging te herrijzen.

Het maken van een echte emotionele verbinding met anderen is hetgeen je zoekt, maar omdat je onbewuste
angsten hebt voor verlies, kan het een tijdje duren voordat je deze verbinding aangaat. Het kan ook
aangeven dat er een verlies is geweest in je eigen gezin of familie, een verlies wat niet perse
de fysieke dood hoeft te zijn. Een scheiding waarbij je één van de ouders niet of
minder ziet of een ziekte van een broer of zus. Je hebt een talent
emotioneel te verbinden met mensen, anderen aan
te zetten tot transformatie. Een talent wat
je tussen je 50e en 60e verder
gaat ontwikkelen.

Levensgebied 6: driften/impulsen / levenskracht / passie

Jij hebt in dit levensgebied geen getal staan, wat inhoudt dat je je hierin mag ontwikkelen. In je jonge jaren kun je een sterke
drang naar perfectie ervaren en maar moeilijk tevreden zijn. Het temperen van je temperament door je frustratie en boosheid
niet af te reageren op je omgeving, is een belangrijke les om te leren. Omdat jij al langere tijd bezig bent met je geestelijke
ontwikkeling en de focus hebt verlegt naar harmonie, heb jij dit innerlijke vuur goed in balans gebracht. Je kunt nu een
passie ontdekken om zo jouw krachtige levensenergie in te zetten.

Levensgebied 7: jouw persoonlijkheid / jouw persoonlijke plek in de wereld

Jij hebt hier een enkel getal 7 staan, de 7 is vaak een laatbloeier. Eerst dien je je gebrek aan vertrouwen
te overwinnen om echt tot ontplooiing te komen. Je hebt misschien moeite om op de voorgrond te
staan of faalangst om nieuwe dingen te ondernemen. Het is jouw persoonlijke pad van
ontwikkeling dat je gaat brengen bij je grootste talenten. Simpelweg door te
durven echt jezelf te zijn.

Levensgebied 8: relaties / houden van

Jij hebt hier een enkele 8 staan, je houdt van de mooie dingen van het leven. Je gaat makkelijk relaties aan en
voelt je graag verbonden. De echte emotionele verbinding in een relatie komt tot stand nadat je verbinding hebt
kunnen maken met jezelf. Omdat jij al sterk door innerlijke emotionele veranderprocessen bent gegaan, ben je
uiteindelijk uitgekomen bij de kern in jezelf. Van daaruit heb je geleerd oprecht met anderen te verbinden,
iets wat je vast veel voldoening brengt.

Levensgebied 9: communicatie / kennis

Het getal 2 hoort bij de planeet Neptunus en zij staat voor het grenzen opheffende principe. Je kosmische
antenne waarmee je het buitenzintuiglijke en fijnstoffelijke oppikt. Het stelt je in staat verborgen samenhangen
en toekomstige trends en andere ontwikkelingen aan te voelen. Het verlangen om boven het alledaagse bewustzijn
uit te stijgen en het hoogste waar te nemen. Daarbij betreft het eigenlijke streven van Neptunus naar het spirituele.

Omdat het getal 2, twee zijden heeft, brengt het geneigdheid tot zwart/wit denken. Ook twijfelen en besluitloosheid
horen bij de 2. Het getal 2 is van de tegenstelling en heeft dus altijd twee zijden. Jouw communicatie heeft twee kanten,
open en gesloten, daadkrachtig en twijfelend, zeker en onzeker. Het vinden van balans gaat helpen het talent van de 2 te
ontwikkelen. Jouw onzekerheid op dit gebied loslaten en spreken vanuit je gevoel en niet vanuit het denken. Een verbinding
tussen gevoel en verstand is de oplossing om bijna helder wetend te kunnen spreken. Een absoluut talent van Neptunus.

Levensgebied 10: bewustwording / karmische afronding

Vanaf 2020 is dit levensgebied onder de aandacht gekomen. Jij hebt in dit leven of vorige levens nagelaten om te veranderen
en vernieuwen. Je hebt hier waarschijnlijk wel de wil voor gehad, maar er niet naar gehandeld. De kracht van verandering
heb je nu in dit leven wel in beweging gebracht, zodat je uiteindelijk als nieuw tevoorschijn kunt komen.

7 Advies van de Numerologie kaarten

De kaarten geven een advies wat voor jou persoonlijk (op dit moment in je leven) belangrijk is om te ontwikkelen
of om je op te richten.

Kaart 9

Je hebt een talent om vanuit een hoger weten te communiceren. Je hebt alles in je om je angsten op
het gebied van communicatie los te laten. De kennis die je hebt kun je dan gaan overbrengen aan
anderen

Kaart 5

Dit talent tot verbindend communiceren werkt van binnen naar buiten. Je zal het eerst
in jezelf moeten geloven en vanuit een krachtig innerlijk vertrouwen naar buiten
brengen.

Kaart 7

Je mag in je eigen vertrouwen gaan staan, dat je iets bijzonders te brengen
hebt. Dat je dit ook mag laten zien. Geef ruimte aan de mystieke kennis
die je in je onderbewuste al hebt. Durf te stralen, te praten en te
creëren.

> BRON <

Barbara Postema

Lay-out by:
Marcelius

De magische werking van getallen

Door: Barbara Postema
28 juli 2021
Jouw geboortedatum is niet alleen de dag waarop je geboren bent maar elk getal van je geboortedatum is een veld van informatie.
Het samenspel van deze getallen is de blauwdruk van jouw ziel, een soort rugzak aan kennis, levenslessen en talenten die je in je leven
kunt gebruiken en mag ervaren. Het lezen en combineren van getallen heet numerologie en betekent “kennis der getallen”. Het gaat hier
over de vibratie of trillingsfrequentie van een getal, waarbij de kenmerken van een getal een positief en negatief bereik hebben.

Numerologie van het pentagram

Numerologie kent veel stromingen, die alle op hun eigen wijze interpreteren. Numerologie van het Pentagram is de stroming
die ik in dit artikel ga toelichten. Het pentagram is in de basis een weergave van een menselijk lichaam. In het pentagram staan
de getallen van jouw geboortedatum verdeeld over het pentagram en deze getallen staan er zowel statisch als dynamisch in. Een
statisch getal is wat je mee krijgt, jouw mogelijkheid of potentie. Als je bijvoorbeeld een (statische) 3 in je geboortedatum hebt, heb
je als potentie creativiteit, eigenheid en hou je van afwisseling . Er staat ook een dynamische 3 in het pentagram, dit is het levensgebied
waar de 3 zich uitwerkt. Staat deze 3 bijvoorbeeld op de plek van communicatie, dan ben je creatief, impulsief en snel op het gebied van communicatie. Een dynamische 3 kan zich ook negatief uitwerken zoals overmatig babbelen, onrustig praten of chaotisch zijn.
Het pentagram is holistisch, je kunt laag op laag informatie krijgen over het fysieke, emotionele en mentale lichaam.
Het mooie aan het pentagram is dat je niet alleen naar het persoonlijkheidstype kijkt maar naar alle getallen in de geboortedatum.
Dit maakt het pentagram een veelzijdige methode om inzicht te krijgen in iemands potentie en belemmeringen. Het pentagram
geeft een goed beeld van de algemene energiedoorstroming en hoe iemand bepaalde levensthema`s uitwerkt. Elke plek in
het pentagram beschrijft een levensgebied, zoals gezin en familie, geestelijke ontwikkeling of communicatie. Je kunt
zien hoe iemand relaties ervaart, of de gronding goed is en of men makkelijk actie onderneemt, of hier juist
minder goed in is.

Elke geboortedatum heeft andere getallen en dus staat er per levensgebied een ander getal. Als er bijvoorbeeld in
het levensgebied communicatie een 1 staat, is men vaak goed in staat een mening te vormen en het woord te nemen.
Als er in dit gebied een 7 staat, is het mogelijk dat men zich niet graag laat zien of last heeft van angst om in het openbaar
te spreken.

Heilige geometrie

Een pentagram is heilige geometrie, hetgeen betekent “Taal der symbolen”. Het symbool zorgt dat de energie van de persoon
die in het pentagram is beschreven voelbaar is. Numerologie is dus niet alleen kennis over getallen of een stuk theorie maar de
getallen stralen energie/informatie uit, die via het pentagram communiceren. Een getal kan zich zowel positief als negatief
uitwerken, de samenstelling van de getallen zendt een bepaalde energie uit via het pentagram. Het kost tijd om te leren
invoelen op een pentagram, maar juist dit element helpt bij het vaststellen op welke levensthema`s iemand vastloopt
en hoe de energie weer in beweging gebracht kan worden.

Persoonlijkheids types

Als je alle getallen van je geboortedatum optelt en blijft optellen tot je uitkomt
op een getal tussen de 2 en 10, dan kom je uit bij je persoonlijkheidstype.

Als voorbeeld: 29-4-1972

2+9+4+1+9+7+2= 34/7

Deze persoon is een grondtype 34/7 waarbij de 7 het einddoel is en het basiskarakter bepaalt.
De twee getallen voor de schuine streep (34) zijn de getallen waar iemand doorheen beweegt
om te komen tot het eindgetal 7.

Binnen deze stroming werken we met de persoonlijkheidstypes 2 tot en met 10. De meeste andere numerologie stromingen
werken met de persoonlijkheidstypes 1 tot en met 9. Binnen deze stroming hebben mensen met een nul in hun geboortedatum
een wijziging van persoonlijkheidstype, zij maken dus meer dan mensen zonder nul in de geboortedatum veranderingen in hun leven
mee. Deze veranderingen verschillen per persoon en werken zich in verschillende levensgebieden uit. Er zijn teveel verschillende types
om uitgebreid te omschrijven, maar om toch een idee te geven volgt hieronder een korte toelichting per persoonlijkheidstype. Bereken
je eigen persoonlijkheidstype en kijkt of het overeenkomt.

2: Denken, weten, fantasie, overleggen, twijfelen, droomwereld, dualistisch, intuïtie, grenzen.

3: Uitvinders, avontuurlijk, beweging, vernieuwing, de wil, vorm, snel, contact.

4: Ordelijk, volharding, concentratie, carrière, plichtsbesef, geduld, fundament bouwen.

5: Water, familie, geld, recht, religie, geweten, emotie, coördinatie, telepathisch.

6: Verstand, fel, vurig, doorzetten, prestatiegericht, drift, impulsen, energiek.

7: Vitaal, optimisme, ijdel, trots, zelfbewust, levenskracht, zonnig, stralen.

8: Schoonheid, kunst, geuren en kleuren, artistiek, wensen, transformatie, dood (verlies), verbinding.

9: Intellect, communicatie, praktijk, veelzijdig, vernieuwend, plooibaar, leergierig, spraak, handel, inzicht, hogere wijsheid.

10: Onrust, zorgend, begaafd, representatief, ontvankelijk, veel veranderingen.

Je kunt onderscheid maken in soorten persoonlijkheidstypes. Je hebt bijvoorbeeld types met een heel gericht levensdoel, zoals de
types 20/2, 30/3 of 40/4. Er zitten dan weinig getallen in het persoonlijkheidstype, deze types herkennen zich vaak goed in zowel
de positieve als negatieve zijde van hun persoonlijkheidsgetal. Er zijn ook types met veel getallen in hun persoonlijkheidstype
zoals 29/11/2 of 39/12/3. Het levensdoel van deze types is veel minder gericht en zij hebben energie van veel verschillende
getallen in hun karakter.

Het persoonlijkheidstype omschrijft een basiskarakter waarbij het slechts één element is van het geheel. Een type 2
is bijvoorbeeld dienstbaar, bemiddelend en intuïtief en kan problemen hebben om grenzen aan te geven. De andere
getallen in de geboortedatum kunnen de 2 afzwakken of juist versterken. De zachtheid van de 2 wordt bijvoorbeeld
door de 1 gecompenseerd. De 1 is namelijk het ik, het ego of de leider, deze geeft als het ware tegenwicht tegen
de zachtheid van de 2.

Waar kun je het pentagram voor gebruiken?

* Inzicht krijgen in talenten.
* Inzicht krijgen in je levenslessen.
* Ondersteuning bij zelfontwikkeling of coaching.
* Oorzaken van emotionele, fysieke of mentale problemen achterhalen.
* De lessen van een relatie bekijken, door twee pentagrammen samen te voegen.
* De invloed van de planeten bepalen, zodat je kan berusten in bepaalde turbulente
periodes of juist besluiten kan nemen in periodes waarin je makkelijk kan loslaten.

Numerologie van het pentagram is een prachtig instrument om te gebruiken bij zelfontwikkeling.
Iedereen heeft de potentie een getal te ontwikkelen van negatief naar positief. De getallen wijzen je
de weg waar je geremd wordt en hoe je dit kunt ontwikkelen naar een talent.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

Sluit vriendschap met je onderbewuste

Door: Barbara Postema
22 juli 2021Wat is het onderbewuste?

Het onderbewuste is een mechanisme dat onderdeel uitmaakt van je geest. Je hebt een bewuste geest, jouw rationele verstand.
De onderbewuste geest bevindt zich ook in jou. Het zijn patronen, gedachten en emoties waar jij geen zicht op hebt. Je kunt je
het onderbewuste voorstellen als een soort supercomputer. Het heeft de functie te zorgen voor je overleving en veiligheid.
Het regelt al jouw lichaamsfuncties, je temperatuur, bloeddruk, ademhaling en het kloppen van je hart. Gelukkig hoef je
je niet bezig te houden met het ritme van je hart of het regelen van je ademhaling. Het gaat allemaal vanzelf.

Een filter voor indrukken

Het onderbewuste filtert een overdaad aan indrukken die door jouw bewuste rationele verstand onmogelijk verwerkt
kunnen worden. Elke seconde ontvang je rond de 11 miljoen indrukken in de vorm van geluiden, beelden en gevoelens.
Dat is een ongekende hoeveelheid informatie, jouw bewuste geest heeft niet de opslagcapaciteit voor zoveel informatie.
Het onderbewuste filtert deze informatie en geeft ongeveer 10 tot 25% van deze indrukken door aan je bewuste geest. Al
de overige informatie, wordt in je onderbewuste opgeslagen. Het onderbewuste heeft een gigantische opslagcapaciteit.
Ondanks dat wij zelden nadenken over ons onderbewuste, is de invloed daarvan op ons alledaagse leven heel groot.

Het onderdrukken van negatieve emoties

Het onderbewuste slaat al onze herinneringen op en onderdrukt tegelijk alle herinneringen met onopgeloste negatieve emoties.
Trauma`s, angsten en onzekerheden liggen opgeslagen. Ze komen boven zodra het veilig is deze te verwerken of in sommige
gevallen juist dieper te onderdrukken.Het onderbewuste blijft deze (onderdrukte) herinneringen, gedachten of emoties als
een automatisch programma afdraaien. Wat ze daarbij doet is vergelijkbare situaties opzoeken en herhalen. Net zolang
tot je je er bewust van wordt en je ze loslaat.

Een goed voornemen is niet genoeg

Een definitieve verandering is niet alleen te bereiken met een goed voornemen, wilskracht of doorzettingsvermogen.
Als er iets ligt opgeslagen in het onderbewuste vindt het uiteindelijk een situatie waarin het deze herinnering kan
uitwerken. Wil je blijvend verandering? Combineer dan je wilskracht met nieuwe positieve programma`s. En
niet vergeten, hou dit vol. Jouw gedrag, gedachten en emotionele reacties op bepaalde situaties zijn
voor 75% tot 95% routinematig. Dit betekent dat je onderbewuste bij een situatie die
het herkent, direct reageert met een eerder afgespeelde routine.

De gedachten komt tegelijk met de emotie

Je loopt een overleg in en ziet een bepaalde collega, je voelt direct frustratie. Als je partner zijn schoenen niet opruimt,
wordt je boos. Je ziet een mensenmassa en ervaart meteen angst. Je kijkt in de spiegel en voelt ontevredenheid. Deze
reactie is zo snel, dat je niet eens in staat bent in te grijpen. Je wordt geleefd door je routines, gewoonten en emotionele
reacties. Jouw onderbewuste koppelt beelden, symbolen en gevoelens aan situaties.

Waarom wordt je boos zonder goede reden? Jouw onderbewuste heeft boosheid gekoppeld aan
verschillende situaties. Elke keer als er zich een soortgelijke situatie voordoet, wordt je boos. Deze
routine heeft je onderbewuste opgeslagen. De oorzaak van deze boosheid ligt in het onderbewuste.
Je kunt deze alleen loslaten vanuit het onderbewuste deel van je geest.

Patronen van je ouders overnemen

Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom je boosheid in je onderbewuste hebt opgeslagen. Een patroon wat
je in je jeugd van één van je ouders hebt overgenomen. Een onderdrukte boosheid richting een persoon of situatie.
Het kan ook zijn dat je overtuigingen hebt dat boosheid een negatieve emotie is en dus niet geuit mag worden. Dit soort
overtuigingen zorgt ervoor dat de boosheid wordt onderdrukt.

Alles is nu

Het onderbewuste is tijdloos, dit betekent dat bekeken vanuit het onderbewuste alles NU plaats vindt. Daarom is een
eventuele traumatische jeugdervaring juist nu nog aan het doorwerken in je leven. Het maakt niet uit hoe lang geleden
iets heeft plaatsgevonden. Als je onderbewuste een soortgelijke situatie tegen komt speelt het een herhaling van een oude
herinnering af. En huppakee je ervaart de emotie die je in je jeugd ervaren hebt.

Herhaling om je te helpen

Het onderbewuste slaat alles op wat wordt herhaald of wat een sterke emotionele indruk maakt. Dat is heel handig, want je
fietst zonder nadenken en bestuurt een auto gedachteloos. je vingers bewegen automatisch over je toetsenbord, je doet
het gewoon. Als je iets vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf een routine. Dit is bijzonder handen want het scheelt
een hoop tijd en gedoe.

Emoties die gewoontes worden

Gedachten en emoties die vaak zijn herhaald worden opgeslagen en ze worden gekoppeld aan elkaar. Allerlei symbolen
en beelden worden gekoppeld aan de situatie. Stel je voor je hebt een vervelend boot ongeluk gehad, dit heeft je angstig
gemaakt voor boten en water. Maar zelfs de aanblik van een haven of een witte mast, kan direct gevoelens van angst
opwekken. Zelfs de geur van de zee kan dezelfde angst opwekken.

Val jij in herhaling?

Je beseft je meestal niet hoe vaak je een gedachte herhaalt. Presenteren vind ik vreselijk, mijn maag draait om van kaas
en zwaarlijvigheid zit in de familie. Negatieve emoties werken niet anders want je beleeft keer op keer dezelfde onzekerheid,
minderwaardigheid of irritatie.

Maak geen gewoonte van negatief praten

Sommige mensen hebben er een gewoonte van gemaakt om negatief te praten. We herhalen keer op keer hoe moe we
zijn of de hoeveelheid aan lichamelijke klachten. Frustratie over de maatschappij of de politiek komt elke verjaardag voorbij.
En niet te vergeten het ongewenste gedrag van anderen. Uiteindelijk worden al deze negatieve herhalingen programma`s.
Het wordt dan uiteindelijk erg lastig los te komen van een vastgeroest negatief patroon. Het programma zal vanuit
het onderbewuste doorbroken moeten worden en vervangen door een nieuwe routine.

Een bekend programma is lastig te doorbreken. Het is hetzelfde als stoppen met leren fietsen. Als je eenmaal kan
fietsen dan is afleren bijna onmogelijk. Maar je kunt wel brommer gaan rijden en de fiets voortaan laten staan. Om
een negatief programma te doorbreken is het noodzakelijk de oorzaken van dit programma op te ruimen. Zodra de
onderliggende oorzaak van deze oude overtuiging is losgelaten, kan het onderbewuste makkelijker overstappen
op een nieuwe overtuiging.

Het onderbewuste spiegelt

Jouw onderbewuste is niet bewust, maar het spiegelt. Dit betekent dat je in je blikveld en alles wat zich daar afspeelt,
je eigen onderbewuste weerspiegeld ziet. Als je een angstig onderbewuste hebt, zie je in je leven onveilige situaties. Er
zijn mensen die bij elke situatie zien wat mis kan gaan. Zou je hetzelfde leven leiden zonder angst, dan beoordeel je deze
situaties niet als onveilig. Zwangere vrouwen zien overal kinderwagens. Een man die een nieuwe Audi zoekt, ziet overal
Audi`s rijden. Iemand die gefrustreerd is over alle slechte chauffeurs op de weg, wordt constant voor de voeten
gereden.

Wat spiegel jij?

Iedereen spiegelt zijn eigen onderbewuste. Het is je eigen innerlijke minderwaardigheid die je afreageert op je partner.
Het is je eigen onzekerheid, die je in je collega ziet. Dit is confronterend maar tegelijk biedt het ook kansen. Het betekent
namelijk dat je invloed kunt gaan uitoefenen op je leven. Je bent niet overgeleverd aan het leven als een willoos slachtoffer.
Uiteraard zijn er in je leven ups en downs zoals het verlies van dierbaren of andere externe factoren. Maar de wijze hoe je
hiermee omgaat, hoe flexibel je bent, bepaalt grotendeels hoe langdurig of vervelend de effecten zijn.

Er is geen oordeel

Een computer heeft geen mening over wat jij opzoekt op internet, het voert slechts jouw opdracht uit. Allerlei programma`s
zorgen ervoor dat als je vaak dezelfde websites bezoekt, deze gelijk boven komen als je iets soortgelijks zoekt. Je onderbewuste
werkt hetzelfde. Vindt jij jezelf mooi of vindt jij jezelf lelijk. Het onderbewuste vindt er niets van. Je hoeft dus geen logica van het
onderbewuste te verwachten. Je hoeft ook niet te verwachten dat het iets wat slecht voor je is niet opslaat. Het vervelende is
dat je juist geneigd bent negatieve dingen te herhalen. Het onderbewuste maakt geen onderscheid tussen een negatieve
of positieve herhaling.

Hoe positief ben jij?

Er zijn mensen die overal het positieve in zien, het glas is altijd halfvol. Ze staan met een goed humeur op en gaan
fluitend door de dag. Deze mensen hebben niet toevallig meer geluk in het leven, ze zijn simpelweg positief
geprogrammeerd. Ze gaan er van uit dat alles goed komt en deze instelling is gewoon hun programma.

Hoe positief ben jij geprogrammeerd?

Er zijn ook mensen die zuchtend opstaan. Balen van hun spiegelbeeld. Gefrustreerd
naar hun werk gaan. Klagen over het weer en met angst en beven het journaal kijken.
Welke negatieve programma`s wil je graag omzetten in positieve programma`s?  

Het onderbewuste zorgt voor jouw veiligheid

Iets wat het onderbewuste kent en heeft opgeslagen is per definitie veilig en dat zal het herhalen. Iets wat het onderbewuste
niet kent, is per definitie onveilig. Ben je ontevreden over jezelf? Dan is jouw onderbewuste gevuld met overtuigingen waarmee
je je zelfbeeld verlaagt. Jouw onderbewuste heeft geen oordeel over de inhoud van deze overtuigingen. Ze zijn simpelweg zo
vaak herhaald, dat het onderbewuste het je makkelijk heeft gemaakt en er een routine van heeft gemaakt.

De weg vrij maken voor nieuwe overtuigingen

Als jij hebt besloten om af te vallen omdat je je beter wilt voelen over jezelf. Dan staat je een onplezierige verassing te wachten.
Je kunt namelijk op wilskracht kilo`s afvallen, maar wilskracht is moeilijk vol te houden. Jouw onderbewuste heeft allerlei
overtuigingen dat je dik bent en niet mooi genoeg. Zodra jouw aandacht verslapt, stapt je onderbewuste terug
op een veilig programma. Met vele extra kilo`s tot gevolg.

Obese mensen die deel hebben genomen aan programma`s om heel veel af te vallen waren naderhand wel gezond en slanker.
Maar voelde zich nog net zo ongelukkig over hun lichaam. De onderbewuste overtuigingen waarmee je je zelfbeeld verlaagt en
je jezelf kleineert moeten eerst losgelaten worden. Daarna is het mogelijk nieuwe positieve routines in je onderbewuste op te slaan.

Het moet als waarheid aanvoelen

Jouw onderbewuste is gevuld met emoties, herinneringen, trauma`s en overtuigingen die daar al heel lang zitten. Als je al
vanaf jonge leeftijd onzeker bent en je nu behoefte hebt aan meer zelfvertrouwen, dan gaat je onderbewuste dit niet zomaar
aannemen. De overtuigingen die nu door je onderbewuste worden afgespeeld, die heeft het onderbewuste ooit aangenomen
voor waar en die gelooft het. Je onderbewuste houdt niet van onzekerheid en een nieuwe overtuiging is bij voorbaat onzeker.
Het onderbewuste zal daarom niet zomaar een vastgeroest programma loslaten. Het zal op het moment dat je verslapt,
terugvallen op het bekende programma.

Ruimte maken voor positieve programma`s

Het is daarom noodzakelijk zowel het oude los te laten en tegelijk nieuwe positieve overtuigingen te
programmeren. Je gaat verschillende methoden toepassen om te gaan loslaten (stap 2: loslaten). Je gaat
ook affirmaties (positieve overtuigingen) formuleren die jouw onderbewuste kan aanvaarden (stap 3: opbouwen).
Besef je goed, het onderbewuste is hardnekkig en dus is geduld absoluut noodzakelijk. Als jouw onderbewuste zich
echter veilig voelt met het nieuwe programma dan zit het er ook definitief in (stap 4: volhouden).

Een fantastische raadgever

Het onderbewuste spreekt de taal van symbolen, beelden, gevoel, ingevingen en intuïtie. Het onderbewuste ontvangt heel veel
informatie en kan hierdoor een goede raadgever zijn. De informatie vanuit het onderbewuste moet echter wel doorgegeven kunnen
worden aan je bewuste geest. Je herkent een goed idee pas als het binnen komt in je bewuste geest, je hebt ineens een geweldig idee.
Juist in momenten dat we niet nadenken, herinneren we ons waar we iets hebben neergelegd. Een geniaal idee komt binnen tijdens
het hardlopen. Je droomt over het bellen van je zus en het blijkt later inderdaad niet goed met haar te gaan. Je voelt dat je die baan
beter niet aan kunt nemen en krijgt twee weken later de baan van je dromen. Deze ingevingen en voorgevoelens komen uit het
onderbewuste en deze komen vooral binnen in momenten van ontvankelijkheid. Er gaat geen enkele vorm van logisch
denken aan vooraf, de ingeving of het gevoel is er ineens.

Ruimte maken om toe te laten

Ontvankelijk zijn betekent toelaten en je hoeft hier eigenlijk niets voor te doen dan behalve loslaten. Door continue bezig
te zijn met een probleem of te blijven twijfelen ontstaat er een gebrek aan ruimte voor het onderbewuste om raad te geven.
Je onderbewuste werkt niet op commando want ze wacht simpelweg op ruimte. Stel je voor je hebt twijfels over je werk en je
weet niet wat je hiermee moet doen. Je blijft maar nadenken over wat je anders kunt gaan doen en afwegen wat de gevolgen
zijn van een eventueel vertrek. Al deze activiteit geeft geen enkele ruimte want het enige wat je doet is nadenken. In je
bewuste geest kun je maar één ding tegelijk, dus als jij aan het nadenken bent, kun je niet tegelijk toelaten.

Geef je onderbewuste een opdracht

Stel je onderbewuste voor het slapen gaan een vraag en laat het vervolgens los. Laat de oplossing of het antwoord naar je
toekomen zonder tijdsdruk en zonder verwachting. Als jij stopt met nadenken over een oplossing verdwijnt de druk en je
bevindt je dan in een staat van ontvankelijkheid. Je onderbewuste kan nu haar ideeën of oplossingen aan je bewuste
geest doorgeven. Dit komt niet altijd op de manier zoals je dit verwacht; een tip van een collega of een boek wat
iemand laat liggen. Het komt zoals het komt zodra jij dit kunt toelaten. Zodra je er druk op gaat leggen
of weerstand voel, dan ben je niet in een staat van toelaten.

> BRON <

Afbeeldingen & Lay-out
door Marcelius
Stilte in je hoofd


Door: Barbara Postema
17 juli 2021

Hoe kom je van chaos in je hoofd
naar rust in je hoofd?


Zolang als ik me kan herinneren, was mijn hoofd gevuld met vele, nutteloze en zich herhalende gedachten. Niet alleen gedachten
over wat ik wilde eten of welke broek ik zou aantrekken, was dat maar waar, maar veelal ook negatieve gedachten, angstige of boze.
Als er een moeilijk gesprek in het verschiet lag, was dit in de dagen voorafgaand aan het gesprek al in honderd verschillende versies
door mijn hoofd gegaan. Hele gesprekken repeteerde ik in mijn hoofd, om ze naderhand ook allemaal te evalueren. Hoe zou het zijn
opgevat? Was het duidelijk? Was ik te bijdehand? En ga zo maar even door…

Bang voor het oordeel van anderen

Zelfs na gesprekken met vrienden of familie, twijfelde ik naderhand of ik mij wel juist had uitgedrukt, of ik goed had gereageerd en
of ze niet ergens gepikeerd over waren. Wat dachten collega`s over mij, mijn werk? Waarom voelde ik me in relaties niet goed genoeg?
Op een gegeven moment begon ik in te zien dat deze aanhoudende stroom aan gedachten en gevoelens mij een enorme hoeveelheid
energie kostte. Het zorgde ervoor dat ik minder goed sliep en dat ik zelfs op momenten van ontspanning nooit daadwerkelijk rustte.
Ik voelde de energie wegvloeien als een enorm lek wat zich bevond rond mijn nooit stille brein. En daar wilde ik koste wat kost iets
aan doen.

Persoonlijke kwesties

Heel veel boeken heb ik verslonden, waarvan een aantal mij de ogen openden. Ik deed braaf alle oefeningen uit de boeken van
Eckhard Tolle en Esther en Jerry Hicks. Deze leverden een wezenlijke bijdrage aan het inzichtelijk maken van mijn gedachten.
Door deze inzichten begon ik te zien dat het hier niet simpelweg om zinloze gedachten ging.

Deze gedachten wezen mij de weg naar mijn onderliggende trauma`s en patronen. Als een puzzel begon ik de gedachten
terug te volgen en brachten zij mij naar mijn belangrijkste persoonlijke kwesties. De teleurstelling in relaties waarin ik mezelf
niet gewaardeerd voelde, niet gezien werd of beperkt werd in mijn mogelijkheden. In mijn gedachten lag de oorzaak daarvan altijd
bij de ander, want die waardeerde mij niet, gaf mij geen complimenten, zag mij niet of beperkte me in mijn vrijheid.

Veroorzaak ik mijn eigen problemen?

Toen ik deze gedachten echter begon te herleiden, kwam ik uit bij mezelf. Was het mogelijk dat ik mijn eigen problemen veroorzaakte?
Dat ik me niet vrij voelde lag eigenlijk niet aan mijn partner, want ik voelde me zonder partner ook niet vrij. En hoeveel complimenten
ik ook zou krijgen, ik wist altijd wel een opmerking op te vangen die me het gevoel gaf klein en nutteloos te zijn.

Ik had ooit een grote behoefte aan erkenning en gezien worden, wat ik zocht bij partners, familie en collega`s. Om die erkenning
te krijgen wilde ik mezelf bewijzen, maar diep van binnen voelde ik me nooit goed genoeg. Waardoor ik bijvoorbeeld zelden
tevreden was met de resultaten van mijn werk. Ik werd doodmoe van dit getob en uiteindelijk had ik geen puf meer
om mezelf te bewijzen. Deze hele chaos van gedachten kon ik terugbrengen naar gedragspatronen en
trauma`s. Maar hoe kon ik ze daadwerkelijk oplossen?

Vriendschap sluiten met mijn onderbewuste

De oplossing kwam toen ik ging werken met het onderbewuste. Ons onderbewuste stuurt ons gedrag, ons denken en onze
gevoelens. En andersom vertellen onze gedachten en gevoelens wat er zich in het onderbewuste bevindt. Het onderbewuste is
dan wellicht niet bewust, maar ze communiceert constant met ons door onze gedachten en gevoelens. De energie die aanwezig is
in het onderbewuste, heeft een bepaalde trilling en trekt soortgelijke trillingen aan. Dit liet me inzien dat ik door de energie in mijn
onderbewuste bepaalde mensen en situaties aantrok om me te wijzen op de aanwezigheid van deze energie. Zodat ik hier
uiteindelijk iets mee kon doen.

Door mijn opleiding tot Shafierha-therapeut leerde ik via het hartchakra contact maken met het onderbewuste. Door deze trilling van
bijvoorbeeld erkenning visueel te maken, door vergeving toe te passen, kon de energie verhoogd worden qua trilling. Uiteindelijk
kon ik de behoefte aan erkenning uit mijn onderbewuste verwijderen via het hartchakra. Wat invloed had op mijn gedachten
rondom dit thema. Ik maakte me minder druk over wat anderen van iets of van mij vonden. Dit proces van verwijderen
liep door tot het moment dat ik niet meer getriggerd werd en deze specifieke trilling van erkenning had losgelaten.
Allerlei thema`s rondom eigenliefde, verdriet of mijn diepgewortelde onzekerheid, ik vond ze allemaal terug in
mijn onderbewuste en ruimde ze op via het hartchakra. En hoe opgeruimder mijn onderbewuste werd, hoe
rustiger mijn hoofd. Tot ik uiteindelijk tot de conclusie kwam dat mijn hoofd daadwerkelijk stil was geworden.

Rust in mijn hoofd

Dit maakte het mogelijk te gaan mediteren, wat mij daarvoor eerder hoofdpijn gaf dan dat het rustgevend was.
Ook de gesprekken met mijn innerlijke raadgevers en spirituele gidsen werden steeds zuiverder. De vervuilende energieën
van twijfel en terugkerende gedachten werkten voorheen als ruis op de lijn. De frequenties werden nu steeds beter op elkaar
afgestemd, mijn energie kwam volledig terug in mijn lichaam en ik voelde me eindelijk geaard en volledig in balans.

Achteraf gezien ben ik mijn doorgedraaide gedachten en gevoelens zeer dankbaar. Want zij zijn de wegwijzers geweest naar
mijn innerlijk. Zelfs in situaties waarin ik mezelf onrechtvaardig behandeld voelde, kon ik inzien dat ik zelf verantwoordelijk
ben voor hoe ik me over deze situatie voel. En als ik daarvoor verantwoordelijk ben, kan ik het ook oplossen. Ons
onderbewuste en ons lichaam geven ons zoveel prachtige signalen, helaas soms door pijn in het lichaam of
doorgedraaide gedachten. Echter als we gaan luisteren en handelen naar deze signalen,
kunnen we uiteindelijk een energiek lichaam en stilte in ons hoofd bereiken.

> BRON <

Afbeeldingen & Lay-out
door Marcelius
Een brein vol onrust en twijfel
Als onrust je door het leven jaagt

Door: Barbara Postema
14 juli 2021

Wikken & wegen

Ken je dat gevoel dat je maar blijft wikken en wegen? Enerzijds wil je vasthouden aan het bekende en veilige,
anderzijds streef je naar ontwikkeling, spanning en vernieuwing. Je wilt blijven waar je bent en op het volgende
moment niets liever dan wegrennen naar iets anders. Wanneer luister je nu naar het één en wanneer naar het ander,
wanneer luister je nu naar je hoofd en wanneer naar je hart?

Zonder dat ik mij dat bewust heb beseft, heb ik langdurig in een staat van strijd geleefd. Ik leefde sterk in weerstand
tegen waar ik me bevond en die weerstand voelde ik als een innerlijke onrust door mijn aders stromen.

Als ik in een relatie stond had ik weerstand tegen samenzijn, bij de minste of geringste discussie ging ik twijfelen aan de
houdbaarheid  van de relatie. Als ik niet in een relatie stond had ik weerstand tegen alleen zijn en hield me als afleiding in
een constante staat van beweging. Wanneer was het ooit genoeg, kon ik tevreden zijn met waar ik me bevond? Zou ik mijn
hele leven zoeken naar een nieuwe baan, een ander huis of dwangmatig streven naar een andere relatie?

De strijd die aan de gang was tussen mijn hart en mijn hoofd, werd weerspiegeld in mijn leven. Ik wist het verschil niet meer
tussen mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn emoties, een vastgelopen gedragspatroon of gewoon een karaktereigenschap.
De onrust en twijfel begon te versmelten met wie ik dacht te zijn.

Verslaafd aan emoties

Het klinkt heel raar, helemaal omdat emoties niet iets tastbaars lijken. Maar toch kun je biologisch gezien verslaafd raken
aan een emotie. Achteraf gezien weet ik dat ik verslaafd was aan deze onrust, de strijd, het hopeloos zoekende. Het is
een bepaald gedrag wat ik onbewust in stand hield. Jarenlang kon ik dit gedrag goed praten, dit was wie ik ben,
een beweeglijk en onrustig type. Maar uiteindelijk kon ik dit ook aan mezelf niet meer verkopen.

Als je eenmaal inziet hoe het werkt in je lichaam, krijg je ook meer inzicht in het verschil tussen denken (hoofd)
en voelen (hart). Een emotie bijvoorbeeld komt uit je hersenen. Wanneer je een emotie ervaart worden
er allerlei hersengebieden actief en daarbij komen er een heleboel hormonen en neurotransmitters
vrij. Deze hormonen zijn niet alleen actief in je hersenen maar ook in je lichaam. Er worden
allerlei processen opgang gebracht waardoor je de emotie voelt.

Wanneer je een emotie vaak ervaart worden er veel neurotransmitters op je cellen ‘gegooid’. Er zijn steeds meer
neurotransmitters nodig om hetzelfde effect in de cel teweeg te brengen. Dit is precies zoals een verslaving aan
bijvoorbeeld drugs werkt.

Ook al wil je de emotie niet, je lichaam gaat wel vragen om het chemische stofje en zal desnoods zoeken naar een
externe situatie om het te vinden. En als je verslaafd bent aan twijfelen, onrust of boos worden, dan gaat je lichaam
verwachten dat het chemische stofje wat bij deze emotie hoort om de zoveel tijd wordt afgegeven. Totdat jij inziet dat
je dit niet meer wilt en je los wilt maken van deze emotie-verslaving.

De taal van het hoofd

Als je het verschil wilt ervaren tussen het verstand en het hart, dien je te begrijpen dat ze communiceren met verschillende
talen, ze begrijpen elkaar totaal niet. Het hart kent als taal liefde en vertrouwen. Het verstand heeft als taal angst en veiligheid.
Het verstand zoekt veiligheid en wordt aangestuurd door angst, deze angst komt tot uitdrukking via emoties. Alle emoties zoals onrust, neerslachtigheid, boosheid, verdriet of teleurstelling worden opgewekt door chemische reacties in je hersenen (hormonen & neurotransmitters).

Als gevoelens vanuit het hart tot uitdrukking komen, begrijpen de hersenen dit niet. Ons verstand wil graag controle hebben, weten waar het
heen gaat, vast blijven zitten in voorspelbare uitkomsten. Dan komen er ineens gevoelens vanuit het hart en die taal spreken de hersenen
niet en alle alarmbellen gaan af. Dan komt het controlemechanisme in werking en worden allerlei chemische stofjes aangemaakt. Met
een emotionele reactie zoals frustratie, onrust of twijfel tot gevolg. Wat je voelt is het spanningsveld tussen de gedachte (hoofd)
en het gevoel (hart).

De taal van het hart

Je ziel heeft een verbinding met je hart en is naar deze aarde gekomen met een bepaald doel. Deze ziel heeft het grotere plaatje
voor ogen, wil niets liever dan het pad volgen wat is uitgestippeld voor dit specifieke leven. Het hart wil dat je je ontwikkelt, je angsten
loslaat en simpelweg vertrouwt, zodat ze je brengt waar je moet zijn. Je ziel praat met je door middel van gevoelens via het hart. Gevoelens
herken je aan het gebrek aan logica, je weet niet waarom je het voelt, je weet het gewoon. Het komt niet uit een chemische reactie voort
en heeft geen connectie met de hersenen. Het hart kent ook geen kaders, ze leeft zonder begrenzing. Ze heeft geen haast, dus een
besluit hoeft niet op stel en sprong genomen te worden.

Het hart en het hoofd kunnen in balans samen werken, ze hoeven elkaar niet uit te sluiten. Het hart is hierbij leidend, die weet waar
het heen wil, die geeft de richting aan. De hersenen volgen en zorgen voor een veilige route daar naartoe. Het is moeilijk om de
gevoelens van het hart te voelen zolang we overspoeld worden door emoties en gedachten. Daarom ga je eerst een
scheiding tussen emoties en gedachten aanbrengen om vast te stellen wat waar thuis hoort.

Jezelf observeren

Als je vanaf een afstand je emoties en gedachten observeert, kun je ze herleiden naar de oorsprong.
Dan kun je bepalen of ze een basis hebben vanuit angst of vanuit liefde. De meeste gedachten zijn gebaseerd
op angst, onveiligheid of stilstand. Daarvan kun je besluiten afstand te nemen, die je kunt creëren door ze te observeren.
Het doel van observeren is dat je je niet gelijk laat meeslepen met deze weerbarstige gedachten en emoties. Die sturen ons
namelijk in de meeste gevallen de verkeerde kant op.

Probeer bij elke situatie de emotie voor te zijn, dat gaat makkelijker als je jezelf vanaf een afstandje bekijkt, want dan kun je
op tijd ingrijpen. Als je het punt bereikt dat je niet meer gelijk mee gaat in de emotie, dan heb je voldoende afstand om
anders te gaan reageren. In het begin kom je af en toe in aanraking met je hart, maar hoe vaker je oefent, hoe meer
je gaat ervaren wat er inwendig met je gebeurt. De keuze anders te reageren zorgt ervoor dat de emotie
uiteindelijk steeds minder vaak zal terugkeren. Zodra we niet meer constant in emoties en
gedachten leven, gaan we ervaren wat we voelen.

Een pad van zelfontdekking

De reis die je maakt van je hoofd naar je hart, die wandel je je hele leven. Er is niet één methode of oplossing die je er in een
paar weken brengt. We kunnen beter tevreden zijn met waar we staan en met elke stap die we zetten. In mijn omgeving ervaar
ik dat we deze innerlijke strijd steeds sterker gaan ervaren, met allerlei vervelende situaties en/of lichamelijke klachten tot gevolg.
Wij gaan het nu eenmaal steeds minder prettig vinden om alleen te leven vanuit ons hoofd. Alleen leven vanuit je hoofd geeft
gevoelens van leegte en geeft het gevoel dat er een belangrijk element ontbreekt.

Het heeft mij persoonlijk de nodige frustratie gegeven dat dit groeiproces maar blijft doorgaan. Het zijn voortdurend pittige
lessen in het hebben van geduld en vertrouwen. Als je meer wilt leven vanuit je gevoel en niet alleen de veiligheid van je
verstand, dan kun je niets anders doen dan geduld hebben met jezelf. Het gaat gepaard gaat met vallen en opstaan
en er is niemand anders die het voor je kan doen. Ook ik klim gestaag verder, soms mopperend, maar meestal
met veel plezier. Als je eenmaal vaak genoeg de ware gevoelens van je hart hebt ervaren, dan geniet je
van de reis en laat je het einddoel los, want daar kom je dan vanzelf.

> BRON <

Afbeeldingen & Lay-out
door Marcelius
Je energieveld uit balans?
Pieken en dalen in je energieveld

Door: Barbara Postema
13 juli 2021

Energieveld

Wat is er aan de hand met ons energieveld? Emotionele pieken en dalen, zelfs als we niets te klagen hebben en ons leven grotendeels
op orde is. Onze slaap wordt onderbroken en onze temperatuur wisselt tussen te koud en te warm. Steeds meer mensen hebben
aanhoudende en vage lichamelijke klachten die hun leven dagelijks beïnvloeden. Ons energieveld voelt rusteloos, ontregelt
ons lichaam en duwt en trekt.

Kosmische krachten beuken in op jouw energieveld

Wat wij (on)bewust voelen zijn de krachten die inwerken op het energieveld van ons lichaam. Wij zijn geneigd te vergeten dat
we worden beïnvloed door krachten om ons heen. Zwaartekracht trekt ons naar de grond, de maan verplaatst watermassa`s op
aarde en regelt de cyclus van de vrouw. De zon, die door zijn geomagnetische activiteit zorgt voor geladen energetische deeltjes
in de lucht. Deze beïnvloeden het aardmagnetisch veld en daarmee ook het energieveld rondom ons lichaam. Allerlei krachten die
wij niet kunnen waarnemen met onze fysieke zintuigen hebben dagelijks effect op ons. Een perfecte kosmische samenwerking
tussen allerlei energievelden. Wij bewegen mee met deze kosmische evolutie en zijn onderhevig aan veranderingen op de
aarde. In dit hele proces gaat het maar om één ding: groeien.

Groeien

Wij zijn een klein radertje in een onvoorstelbaar groot geheel, verbonden door een gigantisch veld van energie. In de basis
zijn alle kosmische krachten energiebewegingen en altijd gericht op groei. Alles beweegt naar een hoger of volgend niveau.
Dat start al in de baarmoeder, waar de eerste cellen zich vermenigvuldigen en uitgroeien tot een baby. Alles is in beweging,
het lichaam groeit, cellen sterven af en nieuwe komen ervoor in de plaats. Een zaadje groeit uit tot een boom, soms zelfs
onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Hoe weet het dat het wil groeien en hoe het moet groeien? Het is de
natuurlijke beweging van energie, het vernieuwt, het oude sterft en een nieuwe fase start.

Groeien in fases

Deze ontwikkeling van groei verloopt in fases. Iedereen met jonge kinderen herkent dit mechanisme. Een jong kind
heeft fases van introversie: het trekt zich terug of huilt veel, is opstandig en de vooruitgang lijkt er niet te zijn. Ineens
is daar de dag dat het volzinnen maakt of het een centimeter lijkt te zijn gegroeid, het kan nieuwe dingen en bezit kennis
die het voorheen niet had. Deze introverte fase zorgt voor onrust, een pijnlijk lichaam en emotionele schommelingen, maar
uiteindelijk is daar het eind van die fase en de start van een nieuwe fase. Dit gebeurt op alle niveaus, van groot naar klein. De
hele kosmos is in een constante staat van ontwikkeling en groei, ook wij, want ook wij zijn verbonden met dit kosmische veld.
De kosmos bevindt zich op dit moment in een overgangsfase, de ongemakkelijke fase voor de groeispurt en uiteindelijk keert
de stabiliteit terug.

Verhoog de trilling van je energieveld

Energy uprise MMH

Kosmische groei is in de kern het verhogen van trillingsfrequentie. Of we dit nu willen of niet, het verhogen van deze
trillingsfrequentie in de kosmos werkt door in ons fysieke lichaam. Kosmisch geladen deeltjes komen vanuit alle uithoeken
van de kosmos binnen via ons energieveld en zorgen daar voor een verhoging van trilling, waarbij de mate waarin dit gebeurt
overigens sterk kan verschillen per persoon.

Daar start dan de fase van ongemak, het doordringt alles en raakt onze oude vastzittende energie aan. De lage trillingen in ons
energieveld zijn oude trauma`s, gedragspatronen, onzekerheden, boosheid, schaamte of angsten. Lage trillingen diep weggestopt
in de krochten van ons onderbewuste, het onbewuste wat niet langer onbewust kan blijven. Deze sterkere trillingsfrequentie doordringt
in alle lagen van ons energieveld, het zet een vergrootglas op onze beperkende gedachten, ongezonde relaties en verlangens waar we
niet voor durven kiezen. Alles wordt aangeraakt door deze verhoogde trilling en wordt keer op keer aan ons getoond, als een
vervelend patroon wat zich herhaalt of een lichamelijke klacht die maar niet weg gaat.

Ons verstand begint nu onder invloed van de toegenomen trillingsfrequentie overuren te draaien en oververhit te raken omdat het niet
begrijpt wat er aan de hand is. Het vergeet de meest simpele dingen alsof gisteren een eeuw geleden was. Het maakt bij tijd en wijle
chemische kortsluiting waarbij gevoelens van leegte en niet aanwezig zijn ons kunnen overvallen. Onze nachtrust lijkt een marathon
van activiteit, al deze energetische toestroom zorgt voor onrust en overweldigende dromen. Het is een moeilijke periode, die
lastig te begrijpen is als je er midden in zit. Begrijpt een kind in de fase van opstandigheid en huilen dat het een nieuwe
fase ingaat? Nee, het voelt alleen ongemak. Wij voelen in deze fase ook vooral ongemak, een wachtruimte
waarin we niet weten waar we op wachten, een pijn waarvan we de oorzaak niet kennen.

Dit alles werpt de belangrijke vraag op; willen we het hierboven beschreven proces helpen of blokkeren?
De keuze is aan ons, maar voorwaarts zal het hoe dan ook gaan.

Persoonlijk pad

De een kan totaal ongevoelig lijken voor deze fase van verandering terwijl de ander het extreem moeilijk heeft.
We zijn hier niet allemaal met dezelfde reden, we hebben allemaal andere bagage en niet iedereen beweegt met
dezelfde snelheid. Uiteindelijk zal niemand kunnen ontkomen aan deze volgende fase, de verbondenheid met het
kosmische energieveld sluit niemand uit. Het is een pad wat we allemaal lopen, het is een reis naar het reinigen en
opschonen van onze innerlijke kwesties en thema`s, zodat we daarvan verlost de nieuwe fase in kunnen gaan.

Moeilijk of makkelijk, dat is individueel en welke weg iemand bewandelt, is eigenlijk niet van belang. Het is een innerlijk
proces, we dienen zelf te willen ontwikkelen, groeien en vooral leren loslaten. Hoe we dat willen doen, dat is aan ons.
Niemand kan het voor ons doen, net zoals niemand een kind kan forceren om te groeien, of een puber kan dwingen
sneller wijs te worden. Het natuurlijke proces van groeien laat de puber uiteindelijk geestelijk volwassen worden,
vroeg of laat.

Meebewegen

De kosmos volgt haar pad in een spiraal naar boven en wil een nieuwe fase starten en wij zijn onlosmakelijk met deze beweging
verbonden. We kunnen kiezen, weerstand bieden of meebewegen en deze fase van ongemak helpen door meer inzicht te krijgen
in het proces. Wat doet deze fase van energetische opwaardering met jou persoonlijk, wat komt er boven? Hoe meer weerstand of
onbegrip, hoe meer het proces kan aanvoelen als zwaar, moeilijk, leeg of verwarrend. Hoe bewuster we hiermee omgaan, hoe meer
inzicht we krijgen en hoe sneller we kunnen loslaten. De energie kan voor sommigen dwingend zijn en gepaard gaan met allerlei
mentale en fysieke ongemakken.

Probeer deze energetische invloed te zien als een grote aanzwellende golf in de branding, we kunnen afwachten en ons
omver laten werpen of we kunnen erop surfen. We kunnen elke golf opnieuw op ons in laten beuken en bij elke golf opnieuw
onaangenaam verrast zijn, dan is het een wilde rit. Zouden we er niet beter aan doen te accepteren dat we niet zijn opgewassen
tegen de natuurkrachten als de zee en de kosmische energie, en er zoveel mogelijk gebruik van maken? Uiteindelijk zal de zee kalm
worden, dat doet ze namelijk altijd. Ook zal er een eind komen aan deze kosmische groeispurt en zal de nieuwe fase echt beginnen.

> BRON <

Afbeeldingen & Lay-out
door Marcelius

De brug naar de 5e dimensie

Door: Barbara Postema
9 juli 2021

3e Dimensie MMH


De 3e dimensie

Je bevindt je in een bijzondere overgangstijd, een omwenteling van de 3e dimensie naar de 5e dimensie werkelijkheid.
Een dimensie is een staat van bewustzijn, een denkwijze die bepaalt hoe jij jouw werkelijkheid beleeft.

Om beter te begrijpen hoe de 3e dimensie werkt, is het goed terug te gaan naar het begin. Als je van een begin kunt spreken,
beginnen we met de verbinding met God, de Bron of eenheid, daar is men liefde. Door het tegengestelde van liefde te willen leren
kennen ontstaat de ontkenning (ont-kennen). Een manier om jezelf en dus God opnieuw te leren kennen, door de tegenstelling
te ervaren. Van kennen naar ontkennen en van ontkennen naar kennen, terug naar eenheid.

Je kunt God of de Eenheid nooit ontkennen, want wij zijn één. Je kunt wel denken dat je heelheid ontkent, dus een afsplitsing of
afscheiding in het denken creëren. Het denken is scheppend, je creëert altijd. Als je wilt weten hoe het is om niet heel te zijn, wijs je
eenheid af. In deze afsplitsing, denkt men niet langer één te zijn. Dualisme ontstaat, er ontstaat een tegenstelling. Het ego ontstaat
als tegenstelling om de niet-heelheid te ervaren en symboliseert alles wat niet één is, niet liefde.

Het ego is niet heel en kan nooit heel zijn, want het kan niets anders dan afwijzen. Het heeft de eenheid in gedachten afgewezen
en heeft dit vervolgens ontkend, want ontkennen is de tegenstelling van kennen. Het pad dat het ego wandelt is ont-kennen.
Het wijst af en projecteert dit naar buiten in de vorm van waarneming. Wat je waarneemt als vormen in de 3e dimensie
beleving, zijn allemaal onbewuste projecties. Zo creëer je als (onbewuste) schepper een werkelijkheid, een
werkelijkheid die je ziet in de buitenwereld. Hoe jij deze buitenwereld beleeft is volledig afhankelijk
van jouw denkwijze, omdat denken creëert.

Wij allemaal hebben emoties ervaren van eenzaamheid, verdriet, verlies, gebrek en doodsangst. Samen hebben wij in vele levens,
tijdperk na tijdperk, deze emoties en trauma`s onderdrukt. Dit heeft een veld van ontkenning gecreëerd, ook wel het collectief
onderbewuste genoemd. Dit collectieve veld zien wij in de 3e dimensie werkelijkheid buiten onszelf. De 3e dimensie is in
zekere zin de dimensie van waarnemen wat je ontkent.

4e Dimensie MMH

De 4e dimensie

In de overgang van de 3e naar de 5e dimensie, krijg je de hand van mededogen aangereikt, de brug van tijd. Op deze overgangsbrug van
de 4e dimensie krijg je de tijd en mogelijkheid echt te gaan zien, dus anders te gaan waarnemen. Het ego kan niet zien, want het ontkent.

Het collectief onderbewuste wordt als een vloedgolf tegen de brug van tijd geduwd. Dit voelt aan alsof je samengeperst wordt in een
emotionele snelkookpan van overweldiging en begrenzing. Het 3e dimensie tijdperk van het ego, van onbewuste creatie en projectie,
is voorbij. Het collectieve veld stuwt tegen de brug van tijd, je kunt niet wegrennen, dan zou je opnieuw gaan ontkennen. Wijzig jouw
waarneming, van buiten naar binnen.

Het is dus tijd naar binnen te keren en oprecht te voelen wat voor gedachten en emoties je ervaart. Alles wat je hebt ontkend, al je
pijn, zijn druppeltjes van dit grote collectieve veld. Deze druppels van pijn in jouw onderbewuste kunnen niet onbewust blijven.
Op de overgangsbrug van de 4e dimensie ontstaat de juiste waarneming, dat wat onbewust is wordt bewust. Iedereen heeft
bijgedragen aan deze collectieve vloedgolf die nu zichtbaar is in onze 3e dimensie werkelijkheid.

Als je kijkt naar wat er nu in onze 3e dimensie wereld gebeurt, is dit onze collectieve ontkenning van angst, pijn, gebrek en
verdriet die wij projecteren naar buiten toe. Het is zo moeilijk en pijnlijk om te zien, dat wij het in eonen van tijd hebben
verstopt in ons collectieve onderbewuste. Wij hebben onze ogen gesloten, vandaar dat men spreekt over de sluier.

Deze hele manier van 3D waarnemen zoekt een schuldige in de buitenwereld, een projectie van de pijn die allang in je is.
Je kunt wijzen naar een ander, maar je wijst naar jezelf, want die ander is niemand anders dan een deel van jezelf wat je afwijst.
Door het te zien in die ander, kun je in jezelf waarnemen wat je afwijst. Dan ga je zien, dan open je je ogen.

Door de toestroom van hoge frequentie energie uit de kosmos krijg je hulp aangereikt. Hulp om te gaan zien en je manier van denken
aan te passen. Wat neem je waar? Kijk je met de ogen van het ego, dan zie je vijanden en schuldigen in de wereld, als projectie van
je eigen pijn. Neem je waar met de ogen van de 4e dimensie, dan kijk je naar jezelf en neem je verantwoordelijkheid voor jouw
bijdrage aan deze collectieve pijn.

Deze vorm van waarnemen brengt je over de brug naar de poort van de 5e dimensie. De 5e dimensie werkelijkheid is de
frequentie van eenheid, heelheid kunnen waarnemen. Heelheid waarnemen betekent zonder oordelen en
waardeoordelen kijken. Het is niet mogelijk de brug van 4D over te gaan zonder de juiste waarneming.

Vechten tegen jezelf

Je hoeft niet te vechten tegen de vreselijkheden die plaatsvinden in de 3e dimensie werkelijkheid, dan vecht je tegen jezelf.
Wij hebben in eonen van tijd, met alle levens die wij hebben geleid en alles wat we niet willen zien, een immense collectieve vijand
gecreëerd. Deze vijand versla je niet door te strijden, maar door het te transformeren naar het licht. Binnen het licht van vergeving en
dus de oordeelvrije denkwijze, kan deze vijand niet voortbestaan.

Op de brug van de 4e dimensie krijg je de tijd te vergeven, voor alles wat je in jezelf afwijst. Elk stukje (gebeurtenis of situatie) wat je ziet
in de wereld, is er niet om afgewezen te worden maar om erkend te worden zonder oordeel. Kun jij daadwerkelijk zonder oordeel kijken?

Kun jij daadwerkelijk inzien dat je kijkt naar je eigen onderbewuste creaties? Op deze overgangsbrug naar 5D krijg je de tijd naar binnen
te keren en jezelf te vergeven voor alles wat jij projecteert in de buitenwereld. Kijk naar de wereld met andere ogen, met de ogen van
iemand die het niet beoordeelt. Dan zie jij heelheid in de ander, in jezelf.

Als je deze heelheid in jezelf niet kunt zien, zie je hem niet in die ander. Overstappen naar 5D is een individueel proces van werkelijk
zien, vergeven en zonder oordeel kijken. Je krijgt dan een andere manier van beleven van de werkelijkheid, deze waarneming
is van 5D.

De sluiers lossen op

Hoe verder je komt op de brug van de 4e dimensie, hoe meer je echt gaat zien in de wereld.
Je kunt je ogen niet sluiten, je kunt niet ontkennen, want dan kijk je met de ogen van het ego.

De huidige instroom van kosmische hoge frequentie energie geeft de mogelijkheid om te gaan
zien (4D) en vervolgens te vergeven (5D). Op deze brug krijg je de tijd en die tijd heb je hard nodig.
Want het gaat er niet om dat die ander gaat zien, jij moet het zien. Zolang je denkt dat dit afhankelijk
is van iemand anders, kijk je met een 3D perspectief.

Wat je waarneemt zijn afwijzingen van je eigen pijn, die je ontkent. Jij wilt de brug van 4D over naar 5D, je
hebt alle haast en ongeduld om daar te komen. Je gaat daar niet komen met het gedachtengoed van het ego.
Het is niet de wereld die je moet veranderen, het is niet de wereld waartegen je vecht. Je vecht met het ego
gedachtegoed van oordelen, en die kan niet over de brug naar 5D. Dat gedachtegoed is aan het
afbrokkelen, want de 3D waarneming is een dimensie die zijn tijd heeft gehad. De sluier van
ontkenning is aan het oplossen, hoe ga je reageren op dat wat je dan nog meer gaat
zien? Hoe reageer je op dat wat je nu ziet?

Het gaat om jou

Deze omwenteling waar wij nu inzitten, gaat om jou. Jij kunt alleen jezelf vergeven voor de bijdrage aan dit geheel,
het maakt niet eens uit of je je dit bewust kunt herinneren of niet. Wij hebben allemaal onze bijdrage geleverd aan deze
immense collectieve golf. Neem waar zonder oordeel en als je iets waarneemt wat je veroordeelt, besef je dan “dit is iets wat
ik in mezelf afwijs, ik vergeef mezelf en laat het los”.

In deze overgang op de brug van tijd, gaat het er niet om dat jij perfect bent. Je hoeft niet alles goed te doen voordat je over die brug
mag. Vanuit het ego denken kun je dan namelijk nooit over die brug, want vanuit deze waarneming is er altijd afwijzing. Het is het
ego denken dat alles afwijst, in de ogen van het ego ben je nooit goed genoeg. Het zal altijd aspecten van zichzelf afwijzen
als zijnde niet goed, het is een zienswijze die je mag loslaten. Het gaat er om hoe je waarneemt, kun je waarnemen
zonder oordelen. Niemand doorloopt dit proces makkelijk, je zal heen en weer slingeren tussen oordelen
en niet oordelen, met vallen en opstaan. Dat geeft niets, vergeef jezelf en ga verder.

Het keuzemoment

Er komt in deze omwenteling een individueel keuze moment, een moment waarop jij de mogelijkheid krijgt je denkwijze te
veranderen. Kun je op dat moment vanuit een 5D denkwijze waarnemen, dus zonder te oordelen? Het hoge frequentie licht haalt
de sluier van ontkenning weg, het ego denksysteem brokkelt af. Niets zal verstopt blijven en dat wat je ziet, zal jouw grote keuzemoment
inluiden.

Buiten de sluier van ontkenning, is er de ervaring van eenheid en liefde. Kun je vergeven en liefde tonen? Dan ben je op zielsniveau klaar
de brug over te steken. Zolang jij wijst naar een ander of de noodzaak voelt over iets of iemand te oordelen, dan wijs je naar jezelf en ben
jij nog niet klaar. Want wij zijn allemaal één, als ik oordeel over jou, veroordeel ik mezelf.

Deze afbrokkeling van de wereld van het ego gaat door, of jij dit nu wilt of niet. Het wegvallen van de sluier zal de openbaring zijn van
onze collectieve ontkenning. Elk stukje wat jij en ik hieraan hebben bijgedragen zal zich laten zien, want in de wereld van het ego is
alles projectie, je ziet het in de vorm van mensen en gebeurtenissen.

Het keuzemoment is de openbaring van dat wat verborgen is en dat wat je gaat zien zal schokkend zijn. Vergeet niet, je wilde de
niet-heelheid kennen, de dimensie van niet liefde (ego). Als je de schepping gaat zien van deze gedachte van niet-liefde, zal je
willen ontkennen dat jij deel van deze creatie bent. Als jouw denken nog volledig in de 3D constructie zit, zal je de schuld van
wat je ziet buiten jezelf leggen. Je zal je ogen willen afwenden in ontkenning, je zal het veroordelen. Maar hoe kun je iets
veroordelen, wat mede door jouw eigen ontkenning is gecreëerd? Niemand is meer schuldig dan een ander, niemand is
meer de vijand dan een ander. Dat wil het ego graag, dat je blijft wijzen naar die ander. Wij hebben allemaal een rol
gespeeld, een grote of kleine bijdrage, in dit leven of een eeuwigheid geleden. Je kunt niet oordelen over dat wat
je nu waarneemt, zonder jezelf te veroordelen. Jouw denkwijze is dan nog niet gereed voor de frequenties van
de 5e dimensie.

Voor het aangezicht van God staan, is het vellen van het oordeel over jezelf. Jij velt je eigen oordeel, jij en ik,
wij allemaal. Een heel belangrijk keuzemoment. Ben je daar klaar voor? Om jezelf en die ander te vergeven voor
die druppels die je hebt bijgedragen aan die immens grote golf. De zielen die dit keuzemoment nu niet kunnen maken,
krijgen op hun eigen moment in de tijd opnieuw de kans dit te doen. Heb daar geen oordeel over, iedereen heeft zijn eigen pad.

Wat wil je creëren?

Jij bent nu op deze brug, je krijgt de tijd echt te gaan zien wat er gecreëerd is in jouw werkelijkheid. Je bent altijd al een schepper
geweest, deze schepping is recht voor je neus. Dit is een onbewuste creatie, ik kan mezelf daar alleen maar voor vergeven, ik
hoop dat jij dat ook kunt. Vanuit de 5e dimensie waarneming is scheppen en creëren bewust, vanuit heelheid. Als je
verantwoordelijkheid neemt voor je creaties, ze echt kunt zien voor wat ze zijn en jezelf hiervoor kunt vergeven,
dan ben je er echt klaar voor om een onvoorstelbaar mooie nieuwe wereld te creëren.

> BRON <

Afbeeldingen & Lay-out:
door Marcelius
Wat staat ons in
2021 te wachten?


Door: Barbara Postema
6 juli 2021

Jupiter als strijder van recht en vrijheid (getal 5)

Jupiter MMH

In 2021 worden wij beïnvloed door het getal 5 (2+0+2+1 = 5). Het getal 5 hoort bij de planeet Jupiter.
Jupiter omschrijft als het ware de energie of tendens van dit jaar.

Jupiter heeft de geneigdheid in zijn energie alle kanten op te gaan, veel afleidingen, veel richtingen. We kunnen ons in 2021 dan ook
overweldigd voelen door alle verschillende informatie die tot ons komt. Let op, in het doolhof aan informatie kunnen we alleen nog ons
eigen innerlijke weten vertrouwen.

Jupiter is de grootste planeet in ons zonnestelsel en heeft hierdoor de uitwerking alles groter te maken. Dat klinkt veelbelovend, zij het niet
dat hij ook al het negatieve groter maakt. Juist in tijden van crisis, waar wij ons nu in bevinden, ervaren veel mensen juist onzekerheid, angst
en twijfel. Let goed op, Jupiter heeft geen onderscheid tussen wat hij groter maakt. Ben je angstig, dan zal de wereld dit jaar een angstige
plek zijn. Ben je vol vertrouwen en verwachting dat alles goed komt, dan brengt Jupiter je hoop. De positieve zijde is, dat als je volledig
in je kracht gaat staan, je enorme stappen voorwaarts kunt maken. De keuze is aan jou.

Het getal 5 (behorende bij Jupiter) symboliseert onze wens naar vrijheid en bevrijding. Deze enorme behoefte aan vrijheid zal in 2021
heel nadrukkelijk gaan opspelen. Jupiter gaat het negatieve zo uitvergroten, dat geen enkel mens het nog kan ontkennen, met het
uiteindelijke streven om los te breken. De ketens waar wij als mensheid in vastzitten zijn nu nog niet voor iedereen even helder.

De mens heeft lang vertrouwd op maatschappelijke systemen, zoals de media, politiek, VN, WHO, Farmaceutische industrie,
de EU, de rechtspraak of het bankwezen. Wij zijn afhankelijk geworden van leiders en corporaties die bepalen welke
richting wij als maatschappij op gaan. Het is voor veel mensen nog volledig onduidelijk hoeveel onrecht,
onjuistheden en corruptie er in deze maatschappelijke constructies aanwezig is. Jupiter strijdt
voor rechtvaardigheid en allerlei situaties die te maken hebben met recht en
onrecht komen in 2021 naar boven.

Er zal veel onrust komen op alles wat met geld en zekerheid te maken heeft. Onrecht en onbalans komen aan het licht. Omdat Jupiter
over de mens gaat, zal bevrijding ook ontstaan vanuit de mens. Wij als collectief hebben de belangrijkste rol om onszelf te bevrijden,
we kunnen ons vertrouwen niet langer afschuiven op niet functionerende grootheden zoals de overheid en andere instanties.

Neptunus zorgt voor verwarring en versluiering (getal 2)

Planeten MMH

Waar wij in 2020 nog in chaos verkeerden (getal 0) en het gebrek aan vrijheid vanuit onwetendheid accepteerden, is de energie
van 2021 totaal anders. In 2020 speelde de wazigheid en verwarring van Neptunus een grote rol en hadden we geen idee wat er aan
de hand was (getal 2). In 2020 begon de dualiteit (getal 2) naar voren te komen, hetgeen slechts de eerste stap was richting tweedeling.
De tegenstellingen in mensen, zoals de tweestrijd in meningen, zal in 2021 nog extremer worden.

Pluto als heerser van de onderwereld (getal 1)
In 2020 had Neptunus de neiging een sluier op te werpen en dit heeft het lastig gemaakt helderheid te krijgen. Neptunus speelt in
2021 nog steeds een wazig spel met ons, maar Pluto (getal 1) komt naar voren. Daar waar Pluto verschijnt is geen geheim veilig.
Pluto is een absolute kraker, Pluto blijft net zo lang wroeten en wringen tot de onderste steen boven is. Dat wat het daglicht
niet schuwt, zal door Pluto naar boven worden getrokken, uit de krochten van ons collectief onderbewuste. Jupiter zal
het vervolgens groter maken, zodat iedereen kan zien wat er daadwerkelijk speelt.
Waarom zo`n uitvergroting van vertoon, vanwaar al deze waanzin?

Uranus als grote vernieuwer (getal 3)

Uranus MMH

De laatste twee getallen van een jaar werken het sterkste door, we hebben hier het getal 21 (2+1=3). Het doel van dit jaar
is vernieuwen, niet voortbouwen op het oude. Vernieuwen betekent eerst het oude loslaten. De mensheid is niet geneigd tot
veranderen, wij zijn nu eenmaal geneigd veiligheid te verkiezen boven vernieuwing. Als wij niet zien wat er speelt in de wereld,
hoeveel oneerlijkheid en onbalans en manipulatie er daadwerkelijk aanwezig is, kunnen wij er ook niet voor kiezen het los te laten.
Je kunt niets nieuws bouwen op een verrotte fundering, dus zal je eerst moeten weten dat die fundering rot is. Dan weet je zeker
dat je die fundering er eerst helemaal uit moet slopen, zodat je vervolgens een nieuwe kunt storten.

Uranus is de drijvende kracht in 2021, een oerdrang om iets nieuws te willen neerzetten. Uranus betekent hoe dan ook verandering.
Uranus is niet erg subtiel, maar impulsief, vurig, onverwachts en onrustig. Een ongekende vuurkracht, die in zeer hoog tempo ineens
verandering brengt. Vernieuwen wil Uranus en vernieuwen zal het, het jaar zal dan ook zeker wat verassingen brengen. Wees je wel
bewust dat we de fase van afbraak niet kunnen overslaan, het oude moet eerst weg.

Het getal 21 gaat zeker bijdragen aan deze afbraak van het oude. Het getal 21 is een eigenwijs en vurig getal. Het is niet toegankelijk
voor informatie of meningen waar het niet zelf achter staat, het laat zich op geen enkele manier de les lezen. Onze eigen kracht en
persoonlijkheid gaan opstaan in 2021, we laten ons niet zomaar wat zeggen.

Dit zal de tegenstelling en dualiteit doen toenemen, de ene groep blijft bij zijn mening en de andere partij blijft bij zijn mening,
met machtsstrijd tot gevolg. Daarbij maakt Jupiter alles nog eens groter, dit betekent dat frustratie, boosheid en strijd enorm
gaan toenemen. Denk aan demonstraties en mensen die puur primair gaan reageren. Het zal een intens jaar worden.

Pluto zal kraken en onze welbekende veiligheid zal afbrokkelen. We kunnen kiezen voor angst en dan zal Jupiter niet je vriend zijn.
Je kunt ook kiezen voor vertrouwen en het besef dat er geen makkelijke en snelle uitweg is, uit iets wat zo lang heeft bestaan.
De taak is aan ons, wij moeten het gaan doen. Wij als collectief zijn enorm sterk en te lang klein gehouden door onze
beperkende maatschappelijke structuren.

Het heeft geen enkele zin om gefrustreerd te raken omdat anderen mensen de leugens of het onrecht niet zien.
Het is niet aan ons anderen te veroordelen om hun mening, zij hebben het recht op hun eigen pad en ervaringen.

Je kunt pas iets loslaten als je het kunt zien. De afbraak van onze bekende wereld is begonnen. Het is tijd om los te gaan laten en te
gaan geloven in een andere toekomst die door de mens zelf opgebouwd gaat worden. Deze omwenteling kan wel eens langer gaan
duren dan wij leuk vinden. Het is namelijk een kosmische gebeurtenis en alles verloopt in dit proces zoals het verloopt. De keuzes
die wij maken zijn bepalend voor hoe we deze omwenteling gaan ervaren.

Er zal veel aan het licht komen en als de fundering van de maatschappij afbrokkelt, komen we tot de conclusie dat we alleen
nog kunnen gaan vertrouwen op onszelf. Een proces waar wij als mens meer naar binnen gaan keren. Gaan geloven
in onze manifestatiekracht, het bundelen van krachten en opnieuw vorm geven aan gemeenschapszin.

> BRON <

Afbeeldingen & lay-out door:
  Marcelius
Is deze wereld nog van ons?


Door: Barbara Postema
6 juli 2021

Gekke wereld MMH

Je denkt vast dat ze van jou zijn, jouw meningen, visies of gedachten over je leven, over de maatschappij waarin je leeft en de wereld
waar je onderdeel van bent. Dat jij deze meningen hebt gevormd door weloverwogen informatie, door goed te luisteren naar de mening
van anderen, je familie of je docenten. En dat je van daaruit een behoorlijk goede kijk hebt op het leven, op wat goed is en wat slecht is,
en op wie goed is en wie slecht is. Laat mij je dan uitdagen en je oprecht vragen je te verdiepen in de werking van jouw onderbewuste.
Echt open minded te zijn en jezelf te informeren over hoe wij als mens functioneren en open te staan voor het idee dat ons
gedachtegoed mogelijk helemaal niet door ons zelf gecreëerd is. Het is verschrikkelijk moeilijk een gedachtegoed te
zien zoals het daadwerkelijk is, geloof me, ik heb er jaren over gedaan om mijn eigen gedachtengoed te
doorzien voor wat het is, vervolgens af te breken en opnieuw op te bouwen.

De eerste zeven levensjaren

Laat mij beginnen te vertellen dat ik ben geboren in een streng religieus gezin. Als je als baby deze wereld in komt ben je niets
anders dan ontvankelijk. Je hebt geen enkel filter en je vermogen tot redeneren, vergelijken en afwegen bestaat niet. Daarom is
geloven in Sinterklaas voor elk kind makkelijk, net als geloven in het monster onder je bed of dat je onzichtbaar bent als jij de ander
niet ziet. Ik heb zelf nooit geleerd dat Sinterklaas bestaat, dus ik vond het onbegrijpelijk dat andere kinderen konden geloven dat die
beste man helemaal uit Spanje zou komen om je een cadeautje te brengen. Het is me niet geleerd, dus kon ik het ook niet aannemen.
Ik heb echter wel geleerd dat God bestaat, net als duivels en demonen en ook dat de wereld vergaat. Dat was voor mij net zo aannemelijk
als het bestaan van Sinterklaas was voor een ander kind.

In de eerste zeven levensjaren heeft een kind geen filter om indrukken te beoordelen en neemt deze dus zonder oordeel
over en slaat ze op. Net als een harde schijf van een computer, waar alles op blijft staan tot je het eraf gooit. Zo wordt in de
eerste zeven levensjaren je onderbewuste vol gestopt met informatie, vanuit de kaders, normen en waarden en achtergronden
van je familie en je culturele en sociale omgeving. Na je zevende jaar ga je meer en meer filteren, de basis is echter gelegd en deze
wordt eerder aangevuld en versterkt dan ter discussie gesteld. De omgeving blijf na het zevende jaar dan ook meestal hetzelfde.

Het onderbewuste

Iedereen heeft een bewuste en onderbewuste, niemand uitgesloten. Je onderbewuste regelt je autonoom zenuwstelsel, zodat je hart
automatisch klopt en je netjes om de zoveel tijd adem haalt. Je onderbewuste slaat daarnaast al jouw herinneringen, trauma`s,
overtuigingen en emoties automatisch op. Alles wat zich vaak herhaalt in je leven wordt omgezet in een soort programma
in je onderbewuste, een automatisme. Heel handig, want als je eenmaal hebt leren fietsen, dan kun je het niet meer
afleren. Je kunt lezen, snel op een toetsenbord tikken en zonder na te denken van je huis naar je werk rijden.
Als je het eenmaal hebt geleerd, wordt het daarna allemaal makkelijk en gaat het zonder bewuste moeite.
Zo speelt dus een groot gedeelte van je leven zich automatisch af, via ons onderbewuste.

Omdat je onderbewuste geen oordeel heeft, slaat het alles op, inclusief overtuigingen die niet waar zijn of misschien helemaal
niet goed voor je zijn. 75% van wat jij denkt, doet en beleeft komt voort uit jouw onderbewuste. Een enorm vat vol informatie, dat
daar waarschijnlijk, hopelijk met de juiste intentie is ingebracht. Je hebt misschien geleerd ‘dank u’ te zeggen als je iets krijgt, niet te
zeuren over je eten of je niet aan te stellen als je valt. Je hebt misschien geleerd dat er slechte mensen zijn in de wereld, dat je alleen
je familie kunt vertrouwen, dat je alleen iets kunt bereiken als je hard werkt of dat je alleen waardering krijgt als je iets presteert.
De mogelijkheden zijn onbegrensd en dat is precies waar jij mee start nog voordat je überhaupt zelf gaat nadenken of filteren.

De vorming van mijn gedachtegoed

Het is als een zacht bolletje klei, dat je in zo`n hard plastic vormpje duwt, tot het mooi strak en glad is vormgegeven. Ik zat ook in
zo`n vormpje, comfortabel en niet bezig met iets buiten dat vormpje. Waarom zou ik? Ik had mijn familie en een geloof wat mij zou
redden als de hele wereld zou instorten. Ik deed wat ik altijd deed, ik nam de informatie op, nam het aan als ‘waar’ en hield me aan
alle regels die daar bij hoorden. Je onderbewuste is namelijk een routinematige machine, die niets anders wil dan je in een staat
van veiligheid houden. Alles wat bekend is, is per definitie veilig.

Het is mens-eigen om altijd te zoeken naar zekerheid en veiligheid. Daarom staat je primaire overlevingsinstinct altijd aan.
Ik vormde zonder enig weerstand een gedachtegoed, ik verdedigde dit gedachtegoed met mijn leven en als ik de regels niet
volgde voelde ik me schuldig. Als kinderen me uitlachten of ik op school dingen leerde die tegengesteld waren aan mijn geloof,
voelde ik weerstand en boosheid.

Een barst in mijn (?) gedachtegoed

Tot er een moment aanbrak dat ik een onwaarheid voelde in de informatie, een klein scheurtje in het figuurtje van klei. Ik
zag dingen gebeuren en maakte dingen mee die helemaal niet pasten bij wat mij geleerd was. Dingen die ik in twijfel ging
trekken en waar ik vragen over begon te stellen. En toen gebeurde er iets wat een enorm keerpunt in mijn leven werd.

Mijn stap buiten het aangenomen gedachtegoed van mijn familie en de geloofsgemeenschap, werd zo buitensporig hard
afgewezen, dat er een golf van weerstand in hen los kwam. Er werd gedreigd, op mijn schuldgevoel ingepraat, met bijbelteksten
gesmeten en mij ingeprent dat het Satan was die me aan het testen was.

Ik voelde zo`n enorme strijdlust opkomen, die me hielp de keuze te maken het zelf te gaan uitzoeken. Ik wilde buiten die meningen
en visies van anderen zelf beoordelen of dit mijn waarheid was of niet. Een keuze die mij het contact met mijn hele geloofsfamilie kostte.

Vrij en gevangen in gedachtegoed

Gevangen MMH

Ik dacht, nu kan ik mijn eigen mening gaan vormen, maar zo simpel bleek dat niet te zijn. Dat kleifiguurtje was hard geworden,
het was inderdaad uit het vormpje gevallen, maar de vorm was al gemaakt en uitgehard. Al die overtuigingen, meningen en
zogenaamde waarheden zaten vast in mijn onderbewuste, ik was vrij en tegelijk nog steeds gevangen. Want ik merkte dat
ik nog steeds het gevoel had dat ik iets fout deed en voelde mezelf in een constante staat van schuld. Ik veroordeelde
anderen en vooral ook mezelf nog steeds naar de maatstaven die ik 15 jaar had meegekregen. Is het eigenlijk wel
mogelijk een eigen mening te vormen, als je al een gedachtegoed als jouw waarheid hebt aangenomen?

Chauffeur of bijrijder

Vraag jezelf nu af, is alle informatie die in je onderbewuste is opgeslagen ook echt jouw eigen gedachtegoed? En hoe kun je dit
beoordelen als je geen andere informatie hebt om dit mee te vergelijken? Zou je daadwerkelijk bereid zijn iets te lezen wat
weerstand, verzet of zelfs boosheid oproept? Zou je het met een open mind tot je nemen of zou je het afwijzen, erom
lachen en niet kunnen begrijpen hoe een ander in staat is zo te denken? Precies, net zoals ik altijd heb gedaan.

Ik weet dat het niet leuk is om te horen maar denk niet dat je zonder een gevoel van frustratie, twijfel of weerstand iets kan gaan
onderzoeken of aannemen wat teveel afwijkt van jouw huidige gedachtegoed. Jouw onderbewuste zit namelijk aan het stuur en jij
kunt alleen maar concluderen dat jij in de bijrijdersstoel zit. Als je oprecht wilt weten hoe jij zelf over zaken denkt, kun je je niet alleen
baseren op wat je nu weet. Dat is hetzelfde als een paar pagina’s van een boek lezen en doen alsof je weet waar het over gaat. Wat jij
nu weet, jouw gedachtegoed, is gevormd door je verleden, je sociale netwerk en (sociale) media.

Zelf aan het stuur

Het hebben van een mening is in onze wereld enorm belangrijk, hoe meer meningen je hebt, hoe beter. Het betekent dat je veel
hebt geleerd, gestudeerd, gelezen en de actualiteit volgt. Deze mening deel je met anderen en die anderen delen die informatie
met anderen. Dus nu weet je hoe het zit.

Stel je nu eens voor dat de media jou een beeld, een gedachtengoed, schetsen dat gekleurd is. Dat er belangen zijn, waar jij
geen weet van hebt. Zou je dat dan echt willen weten? Of voel je een golf van weigering en irritatie alleen al bij het idee dat
een nieuwszender of een krant, een item onvolledig of onjuist overbrengen? Alleen al om je dit af te vragen, zorgt voor
gevoelens van weerstand en onveiligheid. Het is jouw onderbewuste die deze informatie als onveilig beschouwt.
Bedenk, je bent je onderbewuste niet!

Jij hebt een onderbewuste wereld gecreëerd van meningen en informatie die is aangedragen door anderen. Het maakt niet uit of
dit de media zijn, een religie of je eigen familie. Je kunt alleen zelf in de bestuurdersstoel zitten als je een mening vormt, los van je
conditioneringen. Door onderzoek te doen, je niet af te laten schrikken door je innerlijke reacties en niet bang te zijn af
gewezen te worden door anderen. Gewoon simpelweg door het besluit te nemen dat je zonder vooroordelen
wilt weten hoe dingen echt in elkaar zitten.

Degenen die ooit geloofden dat de aarde plat was, werden uitgelachen en verstoten. Degenen die zich uitspraken tegen
de gevestigde religieuze orde, werden op de brandstapel gegooid. In deze tijd worden mensen die niet bereid zijn zomaar alles
voor zoete koek te slikken, en kritisch afwijkende meningen hebben over onderwerpen zoals klimaat, pandemie, vaccinatie,
Co2 of Trump, genegeerd, belachelijk gemaakt of afgekapt, met name door de politiek en media.
Brandstapel, heksenjacht? Er is de afgelopen eeuwen blijkbaar niet veel veranderd.
Wat zegt dat over ons?

Heksenjacht MMH

Wij zijn allemaal verantwoordelijk

Ik vraag niet van jou iets aan te nemen wat je niet wilt. Vorm alsjeblieft je eigen mening. Ik ga jou niet aandragen wat ik geloof,
je kunt alleen maar zelf ontdekken wat je wilt geloven. We moeten ons alleen wel beseffen dat, zolang wij allemaal vast blijven
zitten in een gedachtegoed dat is opgelegd vanuit onze omgeving, alles blijft zoals het is. We hebben dan alleen maar een paar
pagina’s van het verhaal, het verhaal wat ons onderbewuste graag als een kloppend verhaal wil blijven afspelen. Wat de uitkomst
ook is, de consequenties zullen we allemaal, gezamenlijk moeten dragen.

En nu?

Het is een risico dat deze hele Corona crisis en alle hieruit voorvloeiende consequenties die
opgelegd zijn en gaan worden, door jou gewillig en zonder vragen aangenomen wordt.
Dat jouw privacy en vrijheid langzaam verdwijnen, in het belang van het grote goed.

Dat het je bijna onmogelijk gemaakt wordt nog een eigen mening te vormen door
de censuur die plaats vindt in politiek en media. Blijkbaar is het belangrijk dat
jouw mening gevormd wordt door instanties, waar jij de belangen niet van
weet of mag weten.

Control MMH

Dat mensen die anders denken, vanuit hun eigen gedachtegoed, worden genegeerd, afgekapt of weggezet als complotdenkers.
Die kan je beter op de brandstapel gooien, ons gedachtegoed is namelijk niet veel veranderd sinds die tijd. We hebben alleen
de brandstapel ingeruild voor de schandpaal van media en sociale netwerken.

Is deze wereld nog van ons? Of zit er iemand anders achter het stuur?

> BRON <

Afbeeldingen & lay-out door:
Marcelius


Wat je altijd al wilde weten over energie.
Hoe je gebruik kunt maken van energie?


Door: Barbara Postema
6 juli 2021

Kosmische 3 hoek MMH

De 13 Kosmische Principes leggen de werking van energie uit, deze zijn niet altijd even makkelijk te begrijpen.
In het kort zal ik daarom wat belangrijke kenmerken van energie toelichten.

Alles is trilling

In essentie is alles energie en alle energie trilt, alles beweegt. Een gedachte ís net als een emotie een vorm van energie. Ze bewegen als
een trilling van jou naar anderen. Of jij er wel of niet in gelooft. Dit betekent dat alles wat je aantrekt, in jou een startpunt heeft. Wil je
iets veranderen, dan kun je nergens anders starten dan bij jezelf. Je zal merken dat je leven verandert naarmate jij van binnen verandert.

Van binnen naar buiten

Je kunt wellicht denken dat je je beter voelt als je een externe omstandigheid wijzigt, een nieuwe baan, een gezonder gewicht,
een andere partner of een betere financiële positie. Op het niveau van energie werkt dat anders. Jouw trilling bepaalt welke
omstandigheden je aantrekt of vasthoudt. Als je je door je partner belemmerd voelt, dan kun je veranderen van relatie,
maar de kans is groot dat je je vervolgens belemmerd voelt door je werkgever of je nieuwe partner. Jij voelt je niet
vrij en zendt dit in trilling uit naar buiten, de mensen en situaties die bij deze trilling passen trek je aan. Door je
innerlijke beperkende gevoelens en overtuigingen over vrijheid los te laten, trek je uiteindelijk andere
situaties aan. Verander daarom altijd eerst je innerlijk,  je kunt daarna bevrijd van je
thema`s altijd nog dingen wijzigen in je leven.De weg van de minste weerstand

Alles is trillng

Energie is net als water, het stroomt vanzelf via de weg van de minste weerstand naar het laagste punt. Als je gebruik wilt maken
van de voordelen van energie, leer dan meebewegen. Vast willen houden, controle en dwangmatig actie ondernemen helpt je niet
om sneller ergens te komen. Heb vertrouwen dat je uitkomt waar je moet zijn, op het juiste moment. Zodra je voelt dat je vecht, strijdt
en worstelt, dan beweeg je tegen de richting in. Energie hoort te stromen zonder te veel inmenging over het hoe en wat. Laat het even
los, dingen hoeven niet gepaard te gaan met pijn en moeite. Energie heeft geen haast: Jij hebt haast of wilt ergens zijn. Als je het toelaat,
dan ga je helemaal vanzelf voelen wat je moet doen of waar je heen moet.

Energie volgt intentie

Intentie is dat waarop je je focust, waar je je aandacht aan geeft. Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dit is een lastige, want de focus
ligt vaak op wat ontbreekt of wat niet goed gaat. Je focus ligt op wat mis kan gaan (angst, onzekerheid). De focus ligt op wat nu niet
goed is (ontevredenheid). De focus ligt op je irritante baas (frustratie). De focus ligt op een gebrek aan geld (zorgen, stress, tekort).
Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Energie volgt gedachte. Dus waar geef je je aandacht aan?

Kosmische Wetten

Deze informatie is een selectie van kennis over de werking van energieën, het is slechts een topje van de ijsberg. Het aantal
boeken over dit onderwerp is in de afgelopen tientallen jaren enorm toegenomen. De gehele ordening van het heelal wordt
bepaald door kosmische wetten. De stand van de zon en de maan en alle sterren is met grote precisie jaren vooruit te
berekenen. Diezelfde kosmische wetten bepalen ook ons leven. Deze principes spreken je wellicht niet allemaal
aan, sommige roepen misschien zelfs weerstand bij je op. Je hoeft ze niet te geloven, maar als je
graag meer invloed wilt op je leven, adviseer ik je wel ze een keer te lezen.

Overzicht van de 13 principes

Het Principe van Compensatie
Het Principe van Betrekkelijkheid
Het Principe van Behoud van Energie
Het Principe van Ritmische Beweging
Het Principe van Omzetting van Energie
Het Principe van Oorzaak en Gevolg
Het Principe van Overeenstemming
Het Principe van Vergankelijkheid
Het Principe van Aantrekking
Het Principe van Handeling
Het Principe van Polariteit
Het Principe van Geslacht
Het Principe van Karma

Vergankelijkheid

Als je geboren wordt, dan volgt na je leven altijd de dood. Daar is geen ontkomen aan. Het is als het bloempje dat in de lente opkomt,
in de zomer bloeit en in de herfst afsterft, om plaats te maken voor de volgende generatie. Simpel gezegd worden na het afsterven de
bouwstoffen gevormd voor de nieuwe generatie. Elke fase heeft nut. Alles heeft te maken met vergankelijkheid; relaties, gezinnen,
succes, werk en het leven zelf. De periode kan korter of langer zijn, maar alles is onderworpen aan deze wetmatigheid. Alles,
echt alles is vergankelijk.

Accepteer vergankelijkheid

Wanneer je je hecht aan je leven, je relaties met anderen, de eeuwige jeugd, aanzien of bezittingen, dan strijdt je een bij
voorbaat verloren strijd. Je accepteert wel dat een bos bloemen na een week begint te verwelken, maar vaak niet dat je zelf
ook zult beginnen met verwelken en dood gaat. Zo zit het hele leven nu eenmaal in elkaar. Dankzij het Principe van Vergankelijkheid
sterft het oude, om plaats te mogen maken voor het nieuwe. Vergankelijkheid gaat over in wedergeboorte. Alles verdwijnt maar komt
ook weer terug. Dit Principe wordt daarom ook wel het “Principe van de Reïncarnatie” genoemd.

Behoud van Energie

Alles is energie en energie verdwijnt niet, maar is wel om te zetten naar andere vormen van energie. Alle energie draait in kringen rond.
Onze gedachten, onze gevoelens, onze woorden en onze daden zijn ook vormen van energie. Wat we uitzenden komt weer terug,
net als een boemerang. Vandaar het gezegde: “Wat je zaait, zul je oogsten”. Je bent de som van je gedachten, gevoelens,
woorden en daden en creëert hiermee je werkelijkheid, nu of later.

Alles trilt, zelfs jij

Alle energie is trilling. De trillingen kunnen hoog of laag zijn. Hogere trillingen kunnen lagere trillingen absorberen, maar
niet andersom. Je kan wel met een zaklamp een donkere ruimte verlichten, maar een zwartlichtlamp die het licht verdrijft kan
niet bestaan. Je persoonlijke trilling trekt trillingen van gelijke hoogte aan (volgens het Principe van de Aantrekking). Eigenlijk is
dit het ‘soort zoekt soort’-principe. Je eigen soort trilling of energie beïnvloedt je eigen leefomgeving. Je kunt trillingen verhogen
en verlagen. Als liefde, tevredenheid en positiviteit regeert in ons leven, dan zal je gedrag van een hogere trilling zijn. Als negativiteit
je leven beheerst, dan zendt je lagere trillingen uit.

Handeling

Je kunt in iemand zijn gezicht aardig zijn, maar tegelijk een tegengestelde gedachte denken. Je kunt van jezelf zeggen dat je vriendelijk
bent, maar in je dagelijkse gedragingen in de auto of in de supermarkt kortaf zijn. Net doen alsof heeft dus weinig zin. Het juiste
gedrag is het gedrag waar een liefdevolle intentie aan ten grondslag ligt. Hier op Aarde wordt je door de samenleving vaak
afgerekend op het resultaat van je handelingen. Het Universum is alleen geïnteresseerd in je intenties van je
gedrag ook al is het resultaat anders dan je had gewenst. Alleen wanneer je intentie en je gedrag in
dezelfde richting wijzen zal je in staat zijn om het gewenste effect te bewerkstelligen.

Overeenstemming

Je lichaam bestaat uit cellen en in iedere cel is alle informatie opgeslagen van je totale lichaam. Het universum is een afspiegeling
van het atoom en omgekeerd. Je kunt geen atoompje beroeren zonder invloed uit te oefenen op het gehele heelal. Alles is verbonden
met elkaar en elk kleinste stofje draagt de eigenschappen van het totaal in zich. Bewustzijn is energie en energie is bewustzijn. Bewustzijn
is de lijm van het gehele universum. Een uitgezonden gedachte dendert door het hele Universum en beïnvloedt alles. Dat is goed om je te realiseren als je je ergens negatief over uit laat.

Oorzaak en Gevolg

Het Principe van Oorzaak en Gevolg zegt dat elke oorzaak een gevolg heeft, en elk gevolg een oorzaak. Dit is een fundamentele
Wet achter alles wat in het gehele Universum plaats vindt. Toeval bestaat daarbij niet. Toeval is niets anders dan onbegrepen dynamiek.

Karma

Het Principe van Karma is een afgeleide van de meer algemene Wet van Oorzaak en Gevolg. Het Principe van Karma heeft
betrekking op je vrijheid om te kiezen. Het gaat dus over je vrije wil. Jouw vrije wil blijft te allen tijde jouw eigen
verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid wordt geregeld in dit Principe. Wat je anderen aan
doet mag je, in dit leven of in latere levens, zelf ervaren.

Ervaring is de beste leermeester. Niets overkomt je voor niets en alles wat je overkomt heeft een reden. De reden van wat je
overkomt kan zijn, je huidige gedrag, karma uit vorige levens en voor sommige mensen inwijdingsproeven voor spirituele
groei. Als je bewustzijn op een laag pitje staat, dan kun je makkelijk vanuit je emoties reageren met jaloezie, wraak,
egoïsme of machtsmisbruik. Bij een hoger soort bewustzijn zal Liefde en Vergeving hoger scoren.

Bewust worden van je gedrag

In vele levens heb je veel veroorzaakt bij anderen, soms ten goede, soms ten kwade. De positieve of negatieve ervaringen die anderen
hebben opgedaan door je gedrag kun je dan later zelf ook ervaren. Zodat je de kans krijgt om van de effecten van je gedrag bewust te
worden. Dat is nooit als straf bedoeld, maar als een kans om te leren. Het wordt pas onaangenaam als je je tegen zo’n aangeboden
kans verzet.

Toeval bestaat niet

Het is belangrijk om je van deze menselijke variant van het Principe van Oorzaak en Gevolg bewust te worden. De oorzaak kan
in vorige levens opgebouwd zijn, terwijl het gevolg zich in dit leven presenteert. Ingelost karma komt niet meer terug.
Onbegrepen karma blijft ons achtervolgen, en ook steeds minder subtiel, steeds duidelijker. Iets dat je overkomt is
dus nooit toeval, want toeval bestaat immers niet. Er niets van leren betekent je eigen verantwoordelijkheid
ontkennen, maar de lessen gaan door en komen versterkt terug.

Relaties als mogelijkheid om te leren

Het Principe van Karma helpt je ook de relaties met anderen beter te begrijpen; Mensen die je aantrekkelijk vindt, maar ook mensen
aan wie je een hekel hebt. Met al deze mensen heb je een gevoelsmatige relatie. Mensen aan wie je een hekel hebt zijn een spiegel voor
je, zij laten je zien waar je zelf in kunt verbeteren. Met al deze mensen heb je in vorige levens karma opgebouwd. In dit leven ontmoet
je diegenen waarmee je het grootste karma hebt opgebouwd. Er zijn daarnaast ook mensen die je niet raken, waarmee je géén
gevoelens deelt. Dit zijn mensen waar je geen karma mee te vereffenen hebt.

Compensatie

“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht” (Mahatma Gandhi, 1869-1948).
Als je schenkt aan anderen, zal je beloning tienvoudig zijn. Maar weet dat je intenties om te geven van groot belang zijn. Geef je om
terug te ontvangen of geef je uit liefde. Je kunt aandacht geven, een luisterd oor zijn of een praktisch advies geven. Je beloning kan
in dit leven of duizend levens verder tot je komen. Je beloning kan materieel zijn en/of spiritueel. Rijkdom en spiritualiteit gaan in
deze maatschappij niet altijd samen.

Laat je oordelen los

Er bestaan veel oordelen over hoe je zou moeten leven en geven. Boeddha zou, als hij nu geleefd had, misschien in een prachtige
auto gereden hebben. Maar als hij hem in de prak zou rijden, zou hij met een even goed gemoed verder zijn gaan lopen. Je mag
genieten van allerlei verworvenheden en tegelijk spiritueel zijn. Geef met je hart en laat de maatschappelijke dogma’s van
schaarste varen, zodat je het niet gênant vindt je eigen beloning te innen.

Aantrekking

Dit Principe van Aantrekking zegt dat je datgene aantrekt waar je voor staat. Dat betreft dingen, omstandigheden en mensen.
Dit heeft te maken met de hoogte van de trilling die je vertegenwoordigt. Lage trillingen trekken lage trillingen aan en hoge
trillingen trekken hoge trillingen aan. Soort zoekt soort. Dat wat je buiten jezelf waarneemt vormt feitelijk de spiegel van
je binnenkant, je innerlijke zelf. Je trekt alles naar jezelf toe. Jouw energetisch veld vormt een magneet dat het
gelijksoortige aantrekt. Dit Principe, en dat geldt in meerdere of mindere mate voor alle Principes, geeft je
de kans om je innerlijk te leren kennen. Dat kan soms frustrerend zijn, omdat je gebeurtenissen
meemaakt, waarvan je dacht dat je dat station al gepasseerd was. Je bewustzijn
wordt dan even met beide benen op de grond gezet.

Je omgeving als spiegel

Innerlijke gedachten en emoties bepalen je energetische uitstraling, en dat bepaalt wat je aantrekt en wat je afstoot.
Sommige mensen leren hun innerlijk kennen door meditatie, wat de innerlijke weg wordt genoemd. Wanneer je echter
naar je omgeving kijkt dan kun je ook je innerlijk zonder meditatie bloot leggen. Met name die mensen aan wie je een hekel
hebt kunnen je leren wat je eigen zwakheden zijn, wanneer je je ervoor durft open te stellen. Kijk naar je omgeving en leer
jezelf kennen. Het geweldige van dit Principe van Aantrekking is dat je deze wet ook kunt gebruiken om je realiteit te
veranderen met behulp van je intentiekracht. Je verandert je omgeving en je omstandigheden door je wensen
duidelijk te maken. Je veroorzaakt zelf je eigen omgeving en omstandigheden door je eigen gedachten,
bewust en onbewust.

Omzetting van Energie

Dit Principe geeft je de mogelijkheid je Vrije Wil beter te benutten. Dit Principe helpt je om je dagelijkse problemen te
beïnvloeden en je omstandigheden te verbeteren. Dit Principe werkt met intentiekracht en vereist concentratie. Weten we
nog dat hogere trillingen lagere absorberen en oplossen? Je begint met jezelf te vergeven, over vroegere misstappen, negatieve
gevoelens en vergissingen. Daarna vergeef je anderen voor hun misstappen. De zuiverheid van je intentie en de kracht van je wil
bepaalt de effectiviteit van deze daad.

Betrekkelijkheid

Zolang je steeds terugkeert naar de aarde wordt je getoetst door middel van problemen en/of inwijdingsproeven. Deze proeven
zijn er om te zien of de scholing die aan deze wedergeboorte vooraf ging, door jou op Aarde in de praktijk wordt gebracht. Deze
proeven kun je ondergaan met zelfmedelijden. Je vind jezelf slachtoffer van de omstandigheden en je vergelijkt jezelf met anderen
die er beter vanaf lijken te komen. Je kunt ook reageren dat er wat te leren valt en dat deze test daarom aan je wordt voorgelegd.
Een niet geleerde les komt tienvoudig terug, tot hij begrepen is. Alle lessen die je meemaakt zijn kansen op een
hoger bewustzijn, een hogere trilling.

Polariteit

Polariteiten zijn: warm-koud, zwart-wit, liefde-haat, hoog-laag, enz. Dit zijn twee uitersten van één soort energie, de laagste en de
hoogste trilling. Deze uitersten komen in deze dimensie voor op drie gebieden, namelijk het fysieke gebied, het mentale gebied
en op het spirituele gebied.

Bewandel de middenweg

Deze gebieden zijn vergelijkbaar met je emoties, je denken en je hartgevoel. Veranderingen kunnen ontstaan als je binnen een
polariteit de knop van het ene uiterste verschuift naar het andere tegenovergestelde uiterste. Ineens van het ene uiterste naar het
andere gaan, is niet altijd de juiste weg. Bijvoorbeeld; Verdedigen en aanvallen zijn twee uitersten van dezelfde energie. De trilling
van beide energieën is gebaseerd op strijd en de één is dus niet beter dan de ander. Juist het bewandelen van de middenweg is
vaak de juiste weg. Aan jou de keuze. Ieder mens heeft mannelijke en vrouwelijke elementen in zich. Bij deze polariteit dien
je de balans te vinden. Maar bij de polariteit tussen liefde en angst zoeken we uiteraard niet de balans tussen deze twee.

Ritmische Beweging

Alles in het leven komt, blijft even en verdwijnt weer. Net als de zon. Adem in, hou even vast, adem uit. Alles is onderhevig
aan dit ritme. Geboorte, leven, dood. Na regen komt zonneschijn, maar dan geldt ook dat na zonneschijn regen komt.
In-uit, op-neer, eb-vloed, leven-dood, dag-nacht. Als we niet van de nacht houden, weet dan dat de dag er aan komt.
Laat je niet uit het veld slaan door deze cyclische gebeurtenissen.

Onthechten

Voor en na ieder hoogtepunt staat een dieptepunt geprogrammeerd. Ken de ritmes maar blijf evenwichtig en gecenterd,
want na eb komt vloed, komt eb, komt vloed, enzovoorts. De slinger van de klok gaat van links naar rechts, naar links naar
rechts. Je kan aan dit Principe ontkomen door er boven uit te stijgen, mentaal en emotioneel. Om dit Principe te overstijgen
dien je je emotioneel te leren onthechten. Wat eigenlijk betekent dat je de middenweg kiest en zonder waardeoordelen naar
een situatie kunt kijken.

Geslacht

Dit Principe slaat niet op het verschil tussen mannen en vrouwen. Dit Principe gaat over de vrouwelijke en mannelijke kant in ieder
van ons. Dit Principe gaat over Yin en Yang. Deze complementaire functies zijn te vinden op het fysieke, mentale en het spirituele
vlak. Deze functies vullen elkaar aan, en hebben elkaar nodig voor een optimaal resultaat. Het balanceren van yin en yang is
nodig om je dromen te dromen en ze tot werkelijkheid te brengen. Je evenwicht tussen je mannelijke en vrouwelijke
eigenschappen in gedachten, emoties, woord en daad zijn een noodzakelijke voorwaarde voor groei.

> Bron <

Afbeeldingen & lay-out door:
Marcelius