MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Sharon Lyn Shepard


17 Artikelen van: Sharon Lyn Shepard

De profetie
van 2022


Door: Sharon Lyn Shepard
8 januari 2022Nu we dit nieuwe jaar van 2022 ingaan, is het meer dan alleen een hoofdstuk in ons leven draaien. Het is het equivalent van het
sluiten van de cover en het met pensioen gaan van een oud versleten dagboek dat al duizenden jaren aan de randen is verscheurd.

Het is tijd om een heel nieuw dagboek te kiezen met een glimmend nieuw patina en met onze vingers over de cover te gaan met pure
intentie voordat we met pen in de hand naar de eerste lege pagina gaan. Want, Geliefden, dit is een frisse nieuwe pagina in een episch
leven dat eonen geleden werd geprofeteerd. Inderdaad, het lijkt niet zoals de profeten van weleer voorspelden. Het ziet er heel anders
uit omdat we zo ver zijn geëvolueerd dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen. Daarvoor moedig ik je aan om jezelf een schouder
klopje te geven, want zonder jou had het niet kunnen gebeuren.

Terwijl ik nadacht over wat ik op deze frisse nieuwe pagina van mijn glimmende nieuwe dagboek moest schrijven, was mijn geest
bezig met het wegkletsen van 1000 woorden per seconde. Ik geef toe dat ik een beetje geïrriteerd raakte omdat ik stilte
verlangde, zodat ik dieper in mijn hart kon voelen.

Dus pauzeerde ik om mijn gedachten naar voren te roepen voor een praatje. Nadat ze zich in mijn veilige ruimte had gevestigd,
vertelde ik haar dat ik voelde dat ze het misschien te druk had en misschien een beetje van een vakantie kon genieten. En bij
haar terugkeer, als beloning voor al haar jaren van hard werken, ben ik bereid haar te prijzen door haar een nieuwe functie
aan te bieden. De nieuwe positie zou een meer ondersteunende rol zijn, vrij van alle strijdmoe verantwoordelijkheid
om de show 24/7 te runnen. Ik was verrast om haar ogen te zien oplichten. Omdat ik eerlijk gezegd dacht
dat ik op wat egoïstische weerstand zou stuiten. In plaats daarvan knikte ze
gewoon en nam haar afslag.

Vanmorgen, terwijl ik mijn dag probeer te navigeren, realiseer ik me dat mijn denker / geest op vakantie is gegaan. Ik ga
vandaag dus niets doen waarover nagedacht moet worden. Whoa, niet alleen heb ik het gevoel dat ik in een droomtoestand
ben, ik lijk alle referentiepunten te zijn kwijtgeraakt.

Terwijl ik hier zit en de stroom van energie toelaat, vrij van enige mentale interferentie, herinner ik me hoe subliem deze staat van
zijn is omdat ik er eerder fragmenten van heb ervaren. Ik realiseer me ook dat dit een nieuw avontuur is voor mijn menselijke zelf dat
enige acclimatisatie van mijn kant zal vereisen. Het voelt veel als een baby die leert over de zwaartekracht terwijl ze haar eerste stappen
zet terwijl ze voor het eerst leert lopen. Wat een perfecte opzet is dit om te ervaren dat energie in dienst van mij kan staan, vrij van de
tussenkomst van de geest!

Ik weet niet hoe lang mijn gedachten weg zullen zijn, omdat ze zo angstig leek voor die vakantie dat ze opsteeg en ons nooit de kans
gaf om details uit te werken. Voor nu zie ik dit als een heel nieuw avontuur. En ik ben bereid om elke keer te grinniken als mijn billen
de grond raken, totdat ik mijn nieuwe houvast vind. Ik denk niet dat ik de enige ben die door het onbekende navigeert, want de
wereld zoals we die hebben gekend brokkelt om ons heen af. Als ik het jaar 2022 en daarna zou profeteren, zou het dit zijn:

"Omarm het onbekende, onzekerheid, transities, transformaties en chaos. Uiteindelijk zal duidelijkheid ontstaan door
het loslaten van de behoefte om te weten wat of hoe. Waarbij het vertrouwen op het onbekende het nieuwe
Weten zal worden. Want binnen het Mysterie van het onbekende verwerf je de helderheid van
de Ziel van je eigen Ware Zelf."

Ik nodig je uit om je pen te richten op dit levendige nieuwe dagboek. Het maakt niet uit of je een schrijver bent of
niet, want de woorden zijn al geschreven in de kamers van je hart, als echo's van je oorspronkelijke Zielspad voordat je
in dit leven incarneerde. En ik eer ieder van jullie voor het streamen van de passie van je hart in het bewustzijn voor degenen
die nog moeten ontwaken voor de waarheid van Wie Ze Zijn.

Welkom in 2022 en verder!

- Sharon Lyn Shepard -

Deze offers zijn Mijn Heilig
Geschenk aan jullie.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Geen moed in lijden

Door: Sharon Lyn Shepard
5 december 2021
Er is geen moed in lijden.

God, of Bron, heeft ons nooit gevraagd om te leren door angst of pijn. God weet niet van angst, noch pijn, noch lijden.
God kent alleen Liefde en Mededogen. Lijden is een menselijk concept dat is bedacht binnen de verouderde programmering
van dualiteit en door de eeuwen heen is doorgegeven. Concepten die aan het verdwijnen zijn als we ons bewustzijn uitbreiden,
als we open zijn en toestaan dat het zo is.

Genezing vereist NIET dat we lijden door ons bezig te houden met of onszelf onder te dompelen in onze oude verhalen of
hun emotionele drama's die door de menselijke geest worden geïnterpreteerd. Het steeds opnieuw recyclen van deze
verhalen draagt alleen maar bij aan de congestie van het lijden. Het maakt het niet duidelijk. Het geneest het niet.

Liefde is de genezer. Puur en simpel.

Genezing vereist dat we oude wonden, trauma's en energieën opruimen die vastzitten in het lichaam, wat vaak
resulteert in ontevredenheid. Wanneer deze wonden en drama's uit het verleden in ons huidige bewustzijn vallen,
vragen ze ons eenvoudigweg om te "observeren" vanuit een meer uitgebreid perspectief, voorbij de stenose van de
menselijke geest. Zo ziet God, door de ogen van Liefde. Zo ziet onze Ziel. Vrij van drama. Vrij van lijden. Het is alleen
de menselijke geest die lijden toewijst aan de verhalen uit het verleden die opduiken voor genezing. Er zijn ook geen
lessen te leren, lessen die zijn verpakt in de dualiteit van zelfoordeel. Er is echter altijd meer Wijsheid te vergaren
via onze Ziel, omdat het elke ervaring destilleert in zijn pure essentie.

(zie mijn eerdere post "Destilleren van de oude verhalen" )

De mensheid is gevangen in de cycli en hercycli van lijden. Het is aan ieder van ons individueel om zich los te
maken van deze cycli. We doen dat met onze Liefde en Compassie, vrij van enig oordeel of verwachtingen. Wanneer
oude wonden, verhalen of emoties naar boven komen, wikkel je je Liefde er gewoon omheen en laat ze oplossen in de
zuiverheid van Liefde zonder de noodzaak om het verhaal, dat op de geest is gebaseerd, in plaats van op het Hart
gebaseerd, aan te gaan of te herschrijven. Wanneer je enig ongemak voelt, ga dan onmiddellijk naar de hoogste
oriëntatie en bekijk de situatie opnieuw. Dit is geen ontkenning, gebrek aan zorgzaamheid, noch je kop
in het zand steken. Dit is leven vanuit het verruimde bewustzijn van je God Zelf dat oneindige
oplossingen biedt in plaats van te putten uit de oude door de strijd versleten
ervaringen die aanvankelijk je energie deden kelderen.

Het is tijd!
Sta op, Geliefden!


Zie duidelijk zoals je God Zelf ziet. Neem het pad van Gemak en Genade. Door dit te doen,
creëren we een heel nieuw paradigma voor de mensheid en planeet Aarde.

- Sharon Lyn Shepard -

Deze offers zijn Mijn Heilig Geschenk aan jullie.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
De alchemie
van het schijnen van het licht


Door: Sharon Lyn Shepard

28 november 2021
Ik las laatst iets dat al enkele dagen aan mijn hart prikkelde. Op het moment dat ik het las, wist ik dat het niet mijn taak was
om te proberen het te "repareren", dus ik zegende het en ging verder. Maar het bleef maar bij me zeuren. Dus ging ik rustig zitten
en voelde de situatie vanuit een meer verruimd bewustzijn. Wat ik waarnam was een "collectief bewustzijn". Deze situatie was geen
eenmalige gebeurtenis, wat ik al wist. Wat ik me niet realiseerde, is dat er een collectief bewustzijn is rond de context van dit scenario
waardoor deze gruweldaad normaal kan lijken voor degenen die het naspelen. Dit geldt niet alleen voor het scenario dat ik waarneem.
Het geldt voor veel andere scenario's die mensen op dit moment op de planeet ervaren, of het nu politiek, religieus, weer, sociaal of
persoonlijk is.

In de loop der jaren hebben gebeurtenissen die duizenden jaren geleden werden geïnitieerd een energie vastgehouden die is blijven
opbouwen en uitbreiden. Er is een collectief bewustzijn dat zich vormt, groeit en vaak ook stolt. Omdat wij, als mensen, niet denken in
termen van "bewustzijn", is het allemaal verborgen onder de oppervlakte. Na jaren van acteren worden ze genormaliseerd en stellen
mensen ze niet langer in vraag. Sommige daarvan zijn van zeer positieve aard. Velen zijn dat niet. De situatie die bij mij knagende
is er een van destructieve aard. Hoe meer ik dit "collectieve bewustzijn" observeerde, hoe meer ik de wortel ervan begreep.
Begrijp alsjeblieft dat ik gewoon aan het observeren was. Ik nam deze energie niet aan. Ik bemoeide me niet met
deze energie. Ik was gewoon aan het observeren. Hoe meer ik observeerde, hoe duidelijker het werd
dat er geen actie was die ik veilig kon ondernemen. Maar er was iets dat ik kon doen.
Ik kon mijn Licht laten schijnen.

En dat is precies wat ik deed. Ik ging in meditatie en concentreerde me op dit specifieke "collectieve bewustzijn"
om mijn Licht te laten schijnen. Ik heb hier gewoon ongeveer 15 minuten mee gezeten en geobserveerd. Hoe langer ik
aanwezig was, hoe minder dicht het werd. Nogmaals, ik herhaal, ik heb me niet met de energie beziggehouden. Ik bemoeide
me er niet mee, ik stelde geen intenties, noch zei ik mantra's. Ik liet gewoon mijn Licht schijnen in dit "collectieve bewustzijn". Later
die dag werd ik aangetrokken om het proces te herhalen. Deze keer merkte ik dat het "collectieve bewustzijn" veel minder dicht was.
Het was aanzienlijk lichter.

Iedereen die energie niet begrijpt, kan zich afvragen:
Wat heb je hier aan? Het Licht schijnen?

Shining the Light werkt net als het aandoen van het licht in een donkere kast. Ineens zullen jij en alle anderen zien wat er in de hoeken
en gaten verborgen is. In dit geval omvat dat zowel de algemene bevolking als de daders, die als gevolg daarvan vanuit een ander
perspectief zullen zien en ervaren. Als iets eenmaal gezien is, kan het niet meer ongezien zijn. DIT is wat er op dit moment op
onze planeet gebeurt! Het Licht legt alles bloot wat ongezien is geweest. En wat een rommelige chaos ontstaat er als
mensen in de armen opstaan om verouderde patronen te repareren die als normaal zijn geaccepteerd.
Terwijl ze in feite niet normaal zijn voor de liefdevolle zorgzame mensen
die we in onze kern zijn.

Vanuit het wetenschappelijke perspectief van energie: Hoe lichter iets wordt, hoe gemakkelijker het is om op te lossen
en terug te keren naar neutraal. DIT is de Alchemie van Licht. Dit geldt voor elke situatie, geloof of elk "collectief bewustzijn".
We hebben allemaal van die dingen die aan onze hartsnaren trekken. Of het nu persoonlijk is, of wereldwijd. Als we een stap terug
doen, kunnen we de draden volgen naar een paar hoofdoorzaken. En vanuit die wortels is een "collectief bewustzijn" gegroeid. Er zijn
velen die de straat op zijn gegaan om te protesteren. Er zijn mensen die directe actie ondernemen. Er zijn mensen die de goede strijd
voeren. En ik zeg: Bravo aan jullie allemaal!
Ik wil nu een andere manier introduceren om onszelf en de planeet te helen. Dat is door gebruik te maken van de "Alchemie van het
Schijnen van het Licht". Het kost veel moeite om door te gaan met het plukken van de kleine dingen die moeten worden gerepareerd
en er lijkt een eindeloze stroom van te zijn. Echter, door simpelweg Je Licht te laten schijnen, of het nu in meditatie is of door over straat
te lopen, verlicht je het "massabewustzijn". En als je geroepen bent tot een bepaalde  zaak, stel ik voor dat je je bewustzijn uitbreidt om
je dat specifieke "collectieve bewustzijn" voor te stellen en gewoon je Licht te laten schijnen. Niet met een bepaalde intentie, want
dan bemoei je je met het aangeboren energetische proces. Eerder met de eenvoud van het gebruik van de Alchemie van Licht.
Door dit te doen, verminderen jullie niet alleen de dichtheid van het "collectieve bewustzijn", jullie worden de Vuurtoren,
leggen de gevaren bloot en creëren een verlicht pad van genade naar een veilige haven voor mensen in nood,
elk op hun eigen unieke zielsreis.

Als je moeite hebt om een neutrale waarnemer te zijn, raad ik je aan mijn eerdere bericht
"Nieuwe rollen van mededogen" te lezen die je daarbij zullen helpen. Dat bericht vind je Hier.

Dus, mijn geliefden. Degenen onder jullie die walgen van de huidige toestand van de wereld. Degenen onder
jullie die versleten zijn en proberen de wereld te redden. Degenen onder jullie die zich hebben moeten terugtrekken
uit de chaos. Ik nodig je uit om je bewust bezig te houden met de Alchemie van het Schijnen van het Licht. Je zult niet
alleen lichter en vreugdevoller worden, maar de wereld om je heen zal ook lichter worden. En voor iedereen die dat al doet,
buig ik ter ere van jullie met een lied in mijn hart.

> BRON <

- Sharon Lyn Shepard -

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe trappen van Ascentie beklimmen

Sharon Lyn Shepard
15 oktober 2021
Hemelvaart lijkt veel op het beklimmen van een trap. Eén voet bevindt zich op de onderste trede, wat de ondersteuning
is om de andere voet naar het volgende niveau te tillen. Er is een moment waarop de bovenste voet in de lucht zweeft terwijl
de spieren (energie) hem omhoog duwen om op de volgende hogere trede te landen. Zo voelt onze levensreis. De ene voet in
het oude, terwijl de andere voet in de lucht blijft hangen op weg naar het nieuwe. Gedurende deze tijd breidt ons bewustzijn zich
uit naar wat voelt als een zeer wiebelige ruimte in vergelijking met hoe we ons leven op de lagere trede hebben geleefd.

Zodra de bovenste voet zich veilig voelt in zijn nieuwe plaatsing, tillen we de onderste steunvoet op om hem te ontmoeten. Het oude ondersteuningssysteem is nu niet langer nodig omdat we door de bovenpoot worden ondersteund met een nieuw bewustzijnsniveau.
Bij elke bewustzijnsverruiming destilleert onze Ziel de Wijsheid uit elke ervaring en logt deze in onze Zielssjabloon. Het ontrafelt en
verwijdert vervolgens de emotionele bagage en verhalen die ons meerdere levens in het ongewisse hebben gehouden. Met onze
voet stevig op de bovenste trede kunnen we alleen vooruit blijven gaan als we deze vreemde energieën loslaten, zo
ongemakkelijk als ze zich op dat moment voelen.

Zodra beide voeten op dezelfde stap staan, opereren we vanuit een meer uitgebreide kijk met de helderheid van onze
belichaamde Zielswijsheid. We zijn geaard met een nieuwe intuïtiviteit om zaken te regelen. Maak ons huis schoon, geef
de tuin water, ga boodschappen doen ... enz. Want laten we eerlijk zijn, in het ongewisse zijn kan nogal ruimteachtig aanvoelen
en vaak niet werken. Hier is er een gevoel van dankbaarheid voor hoe ver we zijn geklommen. WE mogen beslissen hoe lang we
ervoor kiezen om bij elke stap te blijven hangen voordat we naar het volgende bewustzijnsniveau gaan, omdat er altijd een andere
stap op ons wacht.

De huidige trillingen van de planeet versterken zich. Er zit minder tijd tussen om te blijven hangen. Het is echter belangrijk dat je
onthoudt dat je een Soeverein wezen bent met een uniek Zielspad. Er is hier geen kuddementaliteit om iemand anders bij te
houden, noch spirituele groepen. Dit is jullie Soevereine Ziel pad. Naarmate de planetaire en kosmische trillingen
versterken, ondergaat het fysieke lichaam zijn eigen transformaties. Het is belangrijk om het lichaam te
eren met onze eigen zelfzorg. [Zie mijn eerdere post "Monitoring our physical bodies
during transformation" ]

Jaren geleden werd ik geleid om te stoppen met proberen de binnenkomende energieën op de oude lineaire manier te
aarden door hemel en aarde te verbinden, noch via de lineariteit van het chakra-systeem. Energieën bewegen in golven en
spiralen. De energieën van het fysieke lichaam bewegen ook in golven. Pogingen om energie via de menselijke geest te sturen,
vertragen het proces alleen maar of blokkeren het in sommige gevallen volledig. Dus een toename van wat vaak ascensiesymptomen
worden genoemd.

Ik ben al een flink aantal jaren niet meer op de oude lineaire manier aan het aarden. Hierdoor zijn de meeste ascensie symptomen voor
mij verdwenen. Inderdaad, mijn lichaam voelt deze transformaties. Maar ze zijn met zo'n gemak en gratie nu ik "met" hen meeloop
in plaats van te proberen energieën te sturen of te beheersen. Ons lichaam WEET wat het moet doen, als we ontspannen en
toestaan dat het zijn voorgeschreven werk doet.

Bij elke bewustzijnsverruiming reageer ik heel anders op de stroom van energie. Ik zie of ervaar dingen niet meer met
dezelfde stabiliteit waarmee ik vertrouwd ben geweest. Ik besef dat energie constant in beweging is. Niets is
statisch. Onze ontevredenheid en lijden is geworteld in een poging om alles op zijn plaats te houden,
wat onmogelijk is omdat. . . Het leven is voortdurend in beweging.
[Zie mijn post "Energie in Beweging"]

Dus terwijl we de oneindige stappen van ascensie beklimmen, is het belangrijk om te onthouden:
Ascentie is geen doel. Het is een reis, een reis van het hart en de Ziel. Wees dankbaar voor
elke ervaring, want we zullen nooit meer deze kant op komen.

> BRON <

- Sharon Lyn Shepard -
Deze offers zijn Mijn Heilig Geschenk aan jullie.

Als je hier vrede, liefde, vreugde of inspiratie vindt, overweeg dan om je dankbaarheid te delen met een Liefdesoffer
om deze pagina te ondersteunen om 100% gratis te blijven voor iedereen. Ik dank u voor uw Ziel Omhelzing
en moge uw vriendelijke vrijgevigheid terugkeren naar u vermenigvuldigd vele malen! - DONEER -

♥ Delen en dankbaarheidsdonaties worden altijd gewaardeerd ♥ nodig ik je uit om mijn aanbod vrijelijk
met anderen te delen. Handhaaf de integriteit door de link naar de auteur en de bronwebsite op te neemt.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Navigeren door multidimensionaliteit

Sharon Lyn Shepard
30 augustus 2021

Art by: Josephine Wall

Leren navigeren door multidimensionaliteit wordt het nieuwe avontuur, omdat we ontwaken
voor meer van onszelf dan alleen vlees en botten die door de menselijke geest worden bestuurd.

Een paar weken geleden, toen ik de baan naar de brievenbus liep, ervoer ik wat ik "Betovering" noemde omdat ik het gevoel
had dat ik een betoverde wereld binnenliep met al mijn zintuigen ultra uitgebreid. De magenta rododendronbloemen kregen een
neonlicht, met een weelderige geur, en ik hoorde hun lied van bloeien. Zoemende vogels en bijen fladderden voor me en leidden de
weg als rattenvangers. De lucht was lelijker met feeënstof. Ik voelde de wortels van de oude cederbomen diep in de grond zinken op
zoek naar meer vocht. Alles rook naar verse vruchtbaarheid. Mijn voeten zweefden moeiteloos mee en raakten de grond niet helemaal
aan. En toch was ik volledig geaard in mijn fysieke lichaam.

Ik bleef enkele dagen in deze staat van bewustzijn, toestaand maar niet proberend om het te handhaven. Hoe meer ik me bezighield
met 3d-activiteiten, hoe meer het vervaagde, maar ik voelde het altijd aan de rand van mijn bewustzijn. Sindsdien vervaagt het in
en uit. Met elke belichaamde ervaring voelt het reëler. Het voelt alsof de Mists van Avalon alleen maar omgekeerd zijn. In de
Mists of Avalon leefden we in 3d en moesten we de sluiers met onze magie terugtrekken om deze uitgebreide realiteit
binnen te gaan. Op dat moment zakte de planeet in meer dichtheid. Nu is de cyclus omgekeerd en we zijn van
nature weer wakker aan deze uitgebreide realiteit als onze natuurlijke manier van Zijn.

Hoe ik dit heb ervaren

Als ik ontspannen ben, zonder agenda's, leef ik van nature "Betovering". Als ik me los maak van het geklets van de geest,
zijn mijn zintuigen super betrokken. Kleuren zijn helderder, vogelgezang zoeter, eten sensueel lekkerder, gevoelens zaliger,
vreugde is in een constante dans met wat ik ook doe. De uitdaging is het navigeren door de 3d wanneer deze zich in deze staat
bevindt. Vanmorgen heb ik mijn koffieperspot gedemonteerd om hem schoon te maken en staarde er 5 minuten naar om te
onthouden hoe ik hem weer in elkaar moest zetten (iets wat ik meerdere keren heb gedaan). Dat was een beetje
verontrustend totdat ik om mezelf begon te lachen. In een flits was het allemaal weer bij elkaar en ik dronk
mijn brouwsel, terwijl ik nog steeds in "Enchantment" was. Zo heb ik me gerealiseerd dat lachen de
brug is tussen deze werelden.

Ik heb geleerd hoe ik "betoverde" was, koken, boodschappen doen, stofzuigen en zelfs toiletreiniging.
Hoe? Door al het oordeel over zulke klusjes los te laten en me er doorheen te zingen. Ik herinner me dat
mam als kind de hardhouten vloeren waxte en het was onze taak om ze te polijsten. Ze gaf ieder van ons
een vod en zette wat muziek aan. We veranderden die vloer in een ijsbaan, buffelend terwijl we schaatsten
en dansten op de muziek. Zo is het schoonmaken voor mij een betoverde manier geworden om het stof weg
te dansen.

Wat ik tot nu toe heb geleerd

We zijn van nature multidimensionale wezens. Naarmate de trilling van de plant blijft stijgen, stijgt ook de trilling
van de mens en ons uitgebreide bewustzijn. Zodra we onszelf toestaan om te ontspannen, breidt ons bewustzijn zich
van nature uit. We hebben allemaal keus. We kunnen ons "Punt van Bewustzijn" kiezen. Tot nu toe zijn de meeste mensen
opgesloten in één dimensie vanwege hun constante drukte erin om het te behouden. Naarmate de mensheid zich bewust wordt
van een meer uitgebreid bewustzijn, is het aan elk mens om te kiezen hoe ze door deze uitgebreide realiteit willen navigeren.
Sommigen zullen sluiten in angst. Anderen zullen zich openstellen en toestaan dat Alles - Dat - Is en zich openbaart.

Er is geen goed of fout. Er is geen haast naar de finish. Omdat deze nieuwe realiteit vrij is van oordeel en vrij van tijd. Het is
een persoonlijke heilige keuze, want ieder van ons bevindt zich op ons eigen unieke zielspad. Er zijn geen lessen, boeken
of leringen. Het gebeurt natuurlijk door het leven te vereenvoudigen, de al te rommelige geest genoeg te ontspannen
om ruimte te maken en vervolgens de ervaring van uitbreiding van moment tot moment onze nieuwe realiteit te
laten worden. Ik durf te zeggen dat de makkelijkste manier om dit bewustzijn aan te boren kan zijn om onze
jeugdherinneringen van magie en verwondering aan te boren.

Hoe meer mensen deze nieuwe realiteit beginnen te leven, hoe gemakkelijker het wordt voor de collectieve mensheid
om een nieuwe manier van zijn te visualiseren, vrij van de oude bewustzijnsmatrix. Uiteindelijk zullen we allemaal "betoverd"
raken in deze nieuwe manier van zijn omdat we moe zijn van de oude machtsspelletjes die al eeuwen op de planeet spelen.
Multidimensionaliteit zal moeiteloos onze nieuwe realiteit worden, simpelweg door keuze. En dus geliefden, nogmaals, ik
heb mijn multidimensionaliteit met slimme, in staat om deze woorden te schrijven terwijl "Betoverd". Ik ben ervan
overtuigd dat we dat allemaal met nieuwe finesse zullen doen als we dat willen. Wat een prachtige
betoverende wereld voorzie ik !!!

> BRON <

-Sharon Lyn Shepard-

"Wijsheid van de Innerlijke Stem"
Dankbaarheid voor het kunstwerk van Josephine Wall

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Nieuw menselijk genoom

Sharon Lyn Shepard
30 augustus 2021
Een getjilp van de rookmelder maakte me wakker door het knipperen van mijn digitale klok, een zeker teken dat de stroom om
03:13 uur was uitgevallen. De kamer werd overspoeld met fel licht, hoewel ik wist dat het onmogelijk nog daglicht kon zijn. Toen
ik me omdraaide om uit het raam te staren, werd ik opgewacht door een besneeuwd bosfeeland. Ik wist dat de temperaturen buiten
naar verwachting zouden dalen, wat betekende dat mijn huis dat binnenkort zou doen. Dus trok ik mijn geïsoleerde ondergoed aan en
coconde terug onder mijn dikke warme dekbed.

Alles was ongewoon stil, geen kachels of apparaten draaien. Sereniteit liet niet alleen het bos en mijn kamer toe, maar mijn hele wezen.
Met een paar diepe ademhalingen sloot ik mijn ogen en vestigde me in de zoete sereniteit. Vanuit die stilte ga ik met een stem van
binnenuit met de volgende boodschap: "Je fysieke lichaam is bezig om te veranderen in een nieuw menselijk genoom. Het enige
wat van je wordt verlangd, is een zuiver hart, een heldere geest en het toestaan van de aangeboren eenvoud van het proces."

In plaats van weer in slaap te vallen, vulde mijn innerlijke visie zich met watervallen van plasmisch licht. Ik voelde mijn hart wijd
open veranderen in een zilveren offerschaal, en het midden van mijn hoofd veranderde in een zilveren kelk. Ik herinner me dat ik
een paar weken voor Thanksgiving op verzoek van Madonna een zilveren offerschaal en kelk kocht en sindsdien zitten ze op haar
altaar. Deze accoutrements werden gebruikt in heilige ceremonie met haar op de Zonnewende van de Winter en keerden toen aan
haar altaar terug. Ik zie ze nu in mijn lichaam.

Het werd meteen duidelijk dat het offer dat van mij gevraagd werd het offer van mijn hart was. En de kelk vertegenwoordigde de
pijnappelklier in het midden van mijn hersenen. Zodra ik mijn geest leegmaakte en de zuiverheid van mijn hart aanbood, lichtte
mijn pijnappelklier op en begon te neuriën en een elixer te creëren dat de kelk begon over te lopen. (Van de medische school
herinner ik me de primaire functies van het pijnappelstelsel als de regulering van endocriene functies, het omzetten van
zenuwsignalen in endocriene signalen en het beïnvloeden van het immuunsysteem.) Wat ik waarneem was de
transmutatie van de verouderde menselijke endocriene uitscheidingen van het pineaal naar een nieuw
goddelijk elixer dat het nieuwe menselijk genoom ondersteunt!!

Urenlang lag ik in bed te kijken naar de kristallijne sneeuw die buiten uit de lucht viel terwijl watervallen van nieuwe
plasmische energie mijn innerlijke wezen baadden. Ik voelde dit zoete elixer door mijn lichaam stromen, cellen veranderen
en transformeren met een dans van nieuw DNA dat mijn lichaam verlevendigt en regenereert. Uren later hoorde ik weer het
getjilp van de rookmelder. De stroom stond weer aan. Mijn klok knippert om 7:17. Het lijkt erop dat alle systemen GO!

Ik zou mijn persoonlijke ervaring kunnen delen over hoe mijn lichaam, geest en hart reageren op deze veranderingen.
Maar ik geef er de voorkeur aan om je de zuiverheid van je eigen unieke ervaring te laten ervaren.

Wat ik wil zeggen is dit: We hebben allemaal de mogelijkheid voor het fysieke lichaam om te veranderen in een nieuw menselijk
genoom om op deze planeet te blijven leven met een gezond lichaam en een lang leven van welzijn. Er is een reden waarom
we allemaal zoveel bezig zijn geweest met het opruimen van oud karma, oude herinneringen en oude patronen. Wat van
ons wordt verlangd, is een zuiver hart, een heldere geest en het toestaan van de aangeboren eenvoud van het proces.

> BRON <

~Sharon Lyn Shepard~

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


In de helderheid van creatieve flow

Sharon Lyn Shepard
30 augustus 2021"Wat is de definitie van uitstelgedrag? Het betekent: ik kan in mijn Energiesensor voelen
dat deze actie op dit moment niet perfect op elkaar is afgestemd. " Abraham Hicks "

Dit is zo waar voor mij. Verschillende schrijfprojecten van mij die enkele jaren geleden met immense Joy stroomden, kwamen
tot stilstand. Uitstelgedrag was op een hoogtepunt. Meerdere keren heb ik erover nagedacht om ze in de steek te laten. Maar
hoewel ik geen creatieve energie had om door te gaan, voelde het ook niet goed om ze door te drukken of te verwijderen. Wat
wel goed voelde, was om ze opzij te zetten zonder enige gehechtheid aan het ooit voltooien ervan.

De afgelopen jaren ben ik projectloos geweest, de oude bewustzijnsmatrix van dualiteit loslatend, zwevend in de leegte, en de
uitbreiding van mijn bewustzijn toestaand. Hoewel mijn ziel geniet van dit expansieve bewustzijn, rebelleerde mijn menselijke aspect.
In het begin werd mijn apenbreed gek en gooide allerlei driftbuien. Toen het zich eindelijk realiseerde dat ik serieus was over het
verschuiven van mijn bewustzijnspunt van een mentaal gezichtspunt naar BEing in de stroom van het Goddelijke, ging het
terug en verveling zette het. Dit was meer een uitdaging dan de apen geest omdat ik constant op zoek was naar
afleiding om de leegte van de leegte te vullen. Alles van het lezen van maandelijkse energierapporten en
voorspellingen, tot nieuwe Lightbody voedingsaanbevelingen met genezingstechnieken, tot
New Age samenzweringsrapporten, of de oproep om deel te nemen aan
planetaire actieagenda's.

Inderdaad, dit kunnen allemaal waardige doelen zijn, maar dit waren niet de roep van mijn ziel.

Mijn ziel riep om een totale vrijlating van oud denken, oude patronen en oude gewoonten. Mijn ziel vroeg om een duidelijk
energiepallet om opnieuw te creëren. Want DIT is de reden waarom ik in dit leven ben gekomen, om opnieuw te creëren in plaats
van gewoon oude energie te herschikken. Er is een groep van ons die kiest voor Belichaamde Verlichting. We kunnen inderdaad onze
verhalen delen en elkaar steunen. Maar dit is een soevereine ervaring, die alleen solo kan worden volbracht. Net als de vlinder moeten
onze rupsenpoten oplossen voordat we als illustere vlinder kunnen vliegen.

Zo creëerde ik een comfortabele omgeving waarin ik me kon terugtrekken uit mijn oude manier van leven in een nieuwe manier van
BEing. Ik heb maandenlang "bos staren" doorgebracht. Hoewel meditatie een uitstekend hulpmiddel is, vond ik boskijken meer
bevorderlijk voor het kalmeren van mijn geest. De natuur biedt de perfecte achtergrond om mijn geest te betrekken zonder
oude denkpatronen. Want de natuur is de belichaming van goddelijke stroming en er valt veel te leren door eenvoudige
observatie. Gedurende deze tijd zouden blips van wijsheid naar boven komen. Ik heb ze opgenomen in mijn dagboek
en vaak gedeeld op Facebook of mijn blog. Maar het was allemaal in het moment, allemaal in de flow, vrij van elke
agenda. Allemaal vergeten in het volgende moment toen ik in de leegte dreef.

Toen kwamen plotseling de dierbare projecten en passies die ik opzij had gezet terug in! ! Ik begon vreugdevol de linten uit
te kleden die ervoor hebben voor hun tijd voorkomen dat ze werden gepubliceerd. Het opnieuw ontvangen van het manuscript
van mijn boek met mijn huidige uitgebreide bewustzijn vertelt me hoe wijs ik was om op de Goddelijke stroom te vertrouwen. Hoe
ongemakkelijk het soms ook was, hoe ik mijn vermeende uitstelgedrag ook beoordeelde. Bij de weinige gelegenheden dat uitstel nu
zijn hoofd opsteekt, luisterde ik naar zijn boodschap. Ik neem genoegen met wat bos staren om mijn bewustzijn te laten aansluiten bij
de steeds groter wordende Bron van Nieuwe Schepping.

Met mijn pen weer in de hand, schrijf ik met grote vreugde! Ik heb vier boeken gepubliceerd voor de Black Madonna Diary serie. En op
verzoek van vrienden heb ik veel van de gedichten van wijsheid verzameld in een reeks poëzieboeken "Wijsheid van de innerlijke stem".
In de afgelopen 7 maanden heb ik met veel plezier en moeite 7 boeken gepubliceerd!!! Allemaal met gemak en genade ALS de
Goddelijke stroom van Bron. Niet "met" de stroom van bron, eerder als de stroom van bron.

Terwijl ik mijn facebooknieuwsfeed bekijk, zie ik dat velen van ons weer in de creatieve flow zitten, elk op onze eigen unieke
manier. BRAVO aan ons allen voor het vertrouwen op Goddelijke Stroom en Sourcing Schepping in al haar zuiverheid.
Ga verder Geliefden. Ga verder en creëer in het NIEUWE!!

> BRON <

~Sharon Lyn Shepard~

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


- Genezing van de primordiale wond van scheiding -

Sharon Lyn Shepard

25 augustus 2021
Zovelen van ons voelen de verlatenheid van sociale afstand. Hoe vaak heb je een vriend in de winkel gezien, gehaast om ze een
knuffel te geven en werd je in je spoor gestopt toen je het masker op hun gezicht opmerkte, herinnerend aan de huidige regels van
sociale afstand tijdens deze pandemie? Hoe vaak verlang je naar een ouder wordende ouder of je kleinkinderen? Dit zijn dingen die we
altijd als vanzelfsprekend hebben beschouwd. En onze lichamen roepen nu om de aanraking van een ander.

Het effect van deze fysieke scheiding heeft veel gehulde emoties die naar de oppervlakte komen, gevoelens van lang geleden, die
helemaal teruggaan naar de oorsprong van de tijd. We ervaren deze scheiding persoonlijk terwijl we afstand nemen van onze
familie en vrienden. We ervaren seksuele scheiding door de ongelijkheid van mannelijk versus vrouwelijk. We ervaren het
collectief als racisme naar de oppervlakte explodeert, mens tegen mens. En op het diepste niveau ervaren we de
oorspronkelijke scheiding van God. Het is de Primordiale Wond van Scheiding.

Oorsprong van scheiding

Zoals vastgelegd in de oude rollen, nam de almachtige alwetende alomtegenwoordige God, om de oneindige facetten van
het leven te ervaren, een beslissing om ons te verdelen in wat we hebben leren kennen als de vrouwelijke en mannelijke aspecten
van Moeder/Vader God. Het oorspronkelijke goddelijke plan voor de verdeling in mannelijke en vrouwelijke aspecten werd doelbewust
gecreëerd om de ervaring van creatieve expressie uit te breiden. Met deze verdeling houdt elk aspect van de polariteiten van yin en yang
het zaad van de ander in zich als een herinnering aan onze heelheid door alle dimensies, door alle eeuwigheid heen. Daarom is er nooit
echt een scheiding geweest.

De scheiding die we hebben meegemaakt, is een verkeerde perceptie van de scheiding van God die door de mensheid is gepleegd.
In onze kern, in onze hartruimte, zijn we allemaal heel en compleet. Helaas hebben veel religies geleerd dat we als mensen
gebrekkig zijn in onze natuur en enorme vernietiging van de menselijke psyche veroorzaken. De herinnering aan deze
wonden wordt in ons gedragen, waardoor we ons gevoel van goddelijkheid verloren. Als gevolg hiervan leven
we nu in een wereld van onevenwichtige dualiteit in angst om onze eigen God zelf te erkennen
als soevereine scheppers.

Terugkeer van de Regenboogstammen

Op de eerste dagen na de geboorte van deze planeet scheen de verblindende zon erop met een veelheid aan kleuren die uit de
oorspronkelijke twaalf heilige stralen van de Oer-Schepper stroomden. Elke straal droeg zijn eigen unieke vibratie, geluid en kleur.
Terwijl ze samen dansten, draaiden ze en draaiden glorieuze etherische kunst en muziek die onze verbeelding te boven gingen.
Naarmate de energieën rijpten, manifesteerden de elementen zich als vuur, water, aarde en lucht. De natuur werd de
proliferatie die we vandaag de dag gewend zijn. Fabelachtige wezens van licht liepen over deze aarde en
belichaamden een samensmelting van alle twaalf heilige stralen.

Echter, volgens het goddelijke plan, naarmate de dichtheid van de planeet toenam, nam het menselijk bewustzijn af. Sommige van
de hogere, meer verfijnde trillingen waren niet langer houdbaar in deze dichte omgeving. Dus één voor één verdwenen veel van deze
stralen uit de menselijke waarneming, maar bleven hun heilige ruimte behouden voor de uiteindelijke planetaire hemelvaart terwijl we
door de natuurlijke kosmische cyclus gingen. Als gevolg hiervan viel de planeet in derdedimensionale dualiteit en zijn er nog maar vier
primaire stralen/rassen over.

Zoals veel van de oude profetieën voorspelden, zou de dag komen dat alle regenboogstammen zich opnieuw zouden herenigen en
samen zouden dansen, wat de illusies van scheiding en dualiteit overstijgt. Deze harmoniserende vibraties zullen alle twaalf heilige
stralen herenigen in een nieuwe gouden eeuw. Zo zullen we samen wandelen in onze diversiteit en uniciteit op het heilige pad
van vrede over alle culturele grenzen, onze wapens neerleggen, in onschadelijkheid leven in balans met alle wezens en zij
aan zij leven om het leven te verbeteren.

Deze spiraal was voorbestemd om zichzelf op het afgesproken tijdstip om te keren om de integratie van alle aspecten
van onze God Zelf in gang te zetten. De regenboogstammen verzamelen zich weer. Het is tijd om de nieuwe
realiteit te geboren die is geschreven in de profetieën die door eeuwen heen zijn doorgegeven. Dit is
de afgrond waarop we nu staan als het Universum zich weer volledig voor ons opent.

De menselijke reis

De reis is lang geweest, veel langer dan ieder van ons had gewild. Deze scheur in het weefsel van het web van het collectief in
combinatie met de vermindering van de zuivere Liefde is echter altijd deel geweest van het goddelijke plan als een manier om onze
ervaring van Liefde te vergroten. Onze scheiding van Liefde in de vorm van dualiteit is een krachtige leer geweest, want de enige
manier om Liefde echt te kennen is door ons ervan te scheiden.

Elk wezen dat op dit moment op de planeet leeft, heeft op een bepaald niveau een verbintenis aangegaan om in liefde te leven.
Het lijkt misschien niet altijd zo voor u, maar dat is precies wat er gebeurt. Oordeel nooit over de uitdrukking van liefde. Net als bij jou
doet iedereen zijn best. Sta elke persoon toe om zijn of haar eigen ervaringen te belichamen, zodat iedereen kan worden aangeraakt met
deze goddelijke stralende energie van Liefde door het te verankeren, ermee te spelen, zijn lichamelijkheid uit te breiden en vooral  te
belichamen. Er zijn oneindige ervaringen en uitdrukkingen van Liefde. Hoe belangrijk is weinig, want het eindresultaat zal hetzelfde
zijn. Het maakt niet uit welk pad wordt genomen de bestemming is altijd Liefde. Dualiteit was gewoon onderdeel van de cyclus
van onze aarde: om de liefde beter te leren kennen, kozen we ervoor om het leven zonder te ervaren.

Als we deze dissonante energieën weer in balans brengen, zullen de energieën van scheiding van nature oplossen en zullen
mensen zich opnieuw herinneren hoe ze zich kunnen verbinden met hun hart en intuïtie. Het is tijd om dankbaarheid te
betuigen aan iedereen in ons leven die onze Goddelijkheid aan ons heeft weerspiegeld in zowel de duisternis als
het licht. Want beide zijn nodig voor de expansie en evolutie van onze ziel. En mag ik u eraan herinneren
dat de rol van het vasthouden van het licht te midden van de duisternis de meest uitdagende en
meest verdienende van onze waardering is geweest. Door eonen van levenservaringen
hebben al deze aspecten ons bewuste vermogen om de goddelijkheid van
liefde te ervaren en te belichamen uitgebreid.

Dit unieke leven op aarde biedt de mogelijkheid om ons bewustzijn verder uit te breiden dan de verouderde ingesleten
misvattingen, om al onze uitgebreide aspecten in heelheid te verzamelen en de Soevereiniteit van onze Goddelijkheid te
realiseren vanwaar we oorspronkelijk geboren zijn. Want we komen allemaal voort uit dezelfde oneindige Bron, geboren als
Goddelijke Zaden van de Schepping om kunst en muziek te creëren die verder gaan dan alles wat het omniversum ooit eerder
heeft meegemaakt.

"Door de illusies van scheiding en dualiteit te overstijgen, wandelen we in harmonie op het heilige pad van vrede, liefde en vreugde."
~ Zwarte Madonna ~

Terwijl de oorspronkelijke wond van scheiding naar de oppervlakte in ieder van ons stijgt, blijft het massabewustzijn door zijn
play-back fietsen via extreme polariteiten. Proberen om op te lossen wat lijkt op het probleem alleen maar verergert het. In
plaats daarvan, door harmonie te vinden te midden van de flux van dualiteit vinden we de kern van onze God Zelf, vrij van
elke scheiding. Hierin vinden we Liefde voor ons zelf met al zijn menselijke zwakheden, Liefde buiten onze menselijke
grenzen voor al onze broeders en zusters, en Liefde voor alle bewuste wezens. Hierin vinden we vrede met Alles-
Dat-Is en staan we soeverein en vrij op als scheppers van een nieuwe realiteit.

> BRON <

Sharon Lyn Shepard

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het monitoren van ons fysieke lichaam in deze tijden van
transformatie is op dit moment van het grootste belang.


Sharon Lyn Shepard
24 augustus 2021

De energieën zijn sterk en intens.
De wereld om ons heen is in chaos.
Ons lichaam voelt dat allemaal.

Inderdaad, we hebben ons aangemeld om hier op de planeet te zijn in deze tijd. We zijn al op zoveel manieren voorbereid
om in deze tijden van onrust stand te houden. En toch, sprekend als iemand die behoorlijk bedreven is geweest in het navigeren
door deze energieën, is er tijd dat ze buiten mijn vermogen zijn om dit met gemak en gratie te doen. Degenen die me kennen, weten
dat ik hier ben als een vlaggenschip van Ease en Grace. Ik geloof NIET in enige vorm van lijden. Ja, het fysieke lichaam kan ongemak
ervaren omdat het deze galactische energieën integreert omdat ze vreemd aanvoelen aan de dichte lichamelijkheid die we gewend
zijn geraakt. In het verleden hebben we tijd gehad om te acclimatiseren. Maar we zijn verder gegaan dan tijd/ruimte in het NU,
waardoor we geen uitstel hebben.

Gisteravond was mijn zenuwstelsel van de kaart en ik voelde de behoefte om mijn team in te schakelen om te vragen om de
dingen te vertragen. Er was geen oordeel. Er was geen gevoel dat ik iets miste door dingen te vertragen. Energie zal ons altijd
ondersteunen waar we ook zijn in onze reis. Het antwoord dat ik voelde was: "Bedankt dat je ons hebt opgeroepen en AANWEZIG
genoeg bent om te beseffen wat je unieke fysieke lichaam nodig heeft?" We zijn geen slachtoffers van pijn. Pijn dient een doel. Het
is ons fysieke lichaam dat zegt: "Kijk hier. Ik wil dat je erbij bent. Ik heb je aandacht nodig. Pijn is de reactie op een lichamelijke
beperking om ons te begeleiden om op de juiste manier te reageren. Het kan ook een discrepantie markeren tussen onze
gebruikelijke staat van welzijn en de transformerende energieën van het huidige moment. Maar we zijn niet
overgeleverd aan enige energie of situatie. Wij zijn de scheppers van deze energieën, die ons
dienstbaarheid zijn.

Waar hebben we geleerd dat we als mensen pijn moeten verdragen?
Waar hebben we geleerd dat lijden een weg naar de hemel is?

Fuck dat!

Ja, het gebruik van het woord "F**" is meestal uit mijn vocabulaire. Maar dat is de uitbarsting van energie die explodeerde
toen ik deze vragen schreef. We zijn koninklijk gedupeerd, mijn Be-Loveds. Omdat de hemel hier en nu is, voorbij lijden,
voorbij menselijke pijn. WE mogen kiezen! ! Ik ben niet bereid om mijn neurologische systeem te verbranden om
deze escalerende energieën te verdragen. Ik vertrouw erop dat "ik" mag kiezen. Ik mag ervoor kiezen om
aanwezig te zijn met wat mijn fysieke lichaam op dit moment nodig heeft. En dat sluit me nergens
van uit. Het sluit me zeker niet uit om te transformeren. Het stelt me gewoon in staat om
het in mijn eigen tempo te doen, omdat energie ons ten dienste staat. We zijn
niet in dienst van iets buiten onszelf.

Er moet harmonie zijn met onze aanwezigheid en alles wat door ons heen stroomt. De overgang kan, hoogstwaarschijnlijk,
enige hoeveelheid ongemak omvatten terwijl we het oude vrijgeven om ruimte te maken voor het nieuwe. Maar ik heb een
drempel waar ik zeg: "Niet meer! Geen pijn meer, geen ongemak meer." Zodra ik dat als mijn keuze uits spreek, ben ik vaak
verbaasd over hoe snel dingen veranderen. Het was alleen mijn oude patroon van 'door lijden' dat me in ongemak hield.

Dus gisteravond, toen ik vroeg om dingen te vertragen, werd mijn Punt van Bewustzijn onmiddellijk verschoven van het
menselijke niveau van begrip naar een meer uitgebreid Punt van Bewustzijn dat geen pijn of ongemak ervaart. Ik werd
één met Alles-Dat-Is, vrij van pijn, vrij van lijden.WIJ, als collectief, co-creëren deze ervaring van transformatie. En
ieder van ons heeft een keuze per hoeveel we bereid zijn te verdragen. De keuze is altijd aan jou: pijn en lijden
. . . of gemak en gratie?

> BRON <

Sharon Lyn Shepard
Deze offers zijn mijn
heilige geschenk aan
jou.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Het terugtrekken van de sluiers van Avalon

Sharon Lyn Shepard
16 augustus 2021Ons hele zonnestelsel is verhuisd naar een nieuwe mystieke ruimte in het omniversum. Ik noem het mystiek omdat de
oude logische levenspatronen niet langer houdbaar zijn en de nieuwe manier van zijn voor ons vaak onwerkelijk of mystiek aanvoelt.
En toch is deze nieuwe manier van zijn onze aangeboren manier van zijn. Omdat de oude wereldstructuren met zo'n snelheid afbreken,
is de mensheid verstrikt geraakt in de chaos terwijl ze proberen vast te houden aan de oude manier van zijn. Het is steeds moeilijker
geworden voor degenen onder ons die empathisch en gevoelig zijn voor energieën om in deze wereld te leven. Als gevolg hiervan
hebben velen van ons zich teruggetrokken uit de mainstream in ons innerlijke heiligdom om een leven te leiden dat meer is
afgestemd op wie we onszelf kennen te zijn. Voor veel spirituele mensen kan ons innerlijke heiligdom worden vergeleken
met Avalon, onze persoonlijke plaats van mystiek, beschermd tegen de buitenwereld. Hoe meer tijd we hier
doorbrengen, hoe mystieker het wordt en hoe meer onsamenhangend
de mainstream voor ons voelt.

Dit zijn enkele van de dingen die ik ervaar op mijn Inner Isle of Avalon:

Als de poort tussen werelden, stelt het me in staat om bewust te kiezen uit een
veelheid aan mogelijkheden met goddelijke timing in plaats van lineaire progressie.

Tijd is niet langer lineair, het reageert op mijn huidige manier van zijn. Als ik me tijdsverwachting
voel omdat ik in mijn logische geest probeer het verleden met de toekomst te verzoenen, versnelt de tijd.
Als ik in het huidige moment ben, wordt tijd irrelevant.

Dreamtime is erg helder en interactief geworden en past in mijn dagelijks leven.

Logica heeft zijn plaats, maar het leidt de show niet meer. De magie en wijsheid van Merlijn leidt mijn elk moment zolang ik niet
afgeleid ben en ik het zo laat zijn. Avalon is het bolwerk van de Elementalen en de Fae... mij leren leven, stromen en creëren
"met" de natuur. Vreugde en speelsheid komen hier veel voor omdat het leven nooit bedoeld was om hard te zijn. Het
leven is bedoeld om geleefd te worden in schoonheid, zang en dans.In dit heiligdom van het vrouwelijke, als de
bewaker van de heilige graal van zuivere liefde mededogen en vergeving, is de alchemie van liefde
altijd aanwezig.

Als de geboorteplaats van de Ridders van de Ronde Tafel, opgericht om "met" het volk te regeren, houdt Avalon de
blauwdruk voor goed bestuur op basis van principes van wederzijds respect, gelijke vertegenwoordiging en het mengen
van magische en heilige waarden met de seculiere in een gelukkig, harmonieus en productief huwelijk van hemel en aarde.
In keltische overlevering is Avalon de ingang van de onderwereld waar verborgen realiteiten zichtbaar worden. Het Zwaard
van Excalibur snijdt door naar de eeuwige Waarheid, dus we herinneren ons oude Weten belichaamd in onze cellen en de
kristallijne kern van Gaia. We hebben allemaal de kans om het Zwaard van Excalibur terug te trekken en door de nevels
van geheugenverlies te snijden. Het enige wat nodig is, is een zuiver hart.

Ons innerlijke Heiligdom van Avalon is de belichaming van de Vesica Vissen, met Avalon als de integratie van de twee
overlappende cirkels van hemel en aarde. Door een voet in beide werelden te hebben, hebben we samen met Gaia nieuwe
realiteiten gecreëerd met de natuurlijke stroom van de Wetten van het Universum. Wanneer we de mainstream wereld in gaan,
heeft ons uitgebreide energieveld invloed op alles en iedereen die met ons in contact komt. Op deze manier wekken we de mensheid
op voor een nieuwe manier van leven.

Op de dagen dat we ons losgekoppeld voelen van de realiteit, rondlopen in wat aanvoelt als een mist, is het omdat we uit de oude
matrix zijn gestapt en nog moeten wennen aan het fulltime leven in de nieuwe realiteiten die we creëren. In deze tijden
ontkomen de sluiers van Avalon ons aan oude patronen. Het is belangrijk om geaard te blijven in ons innerlijke
heiligdom en je over te geven aan de oneindige wijsheid die onze actie stuurt.

Op dit moment zijn de sluiers van Avalon in dienst van ons terwijl we samen een nieuwe realiteit creëren waarin de hele mensheid
kan stappen wanneer ze klaar zijn om te ontwaken. Weet dat we de tijd naderen dat de sluiers van Avalon permanent zullen worden
ingetrokken en de onthullingen van een Nieuwe Aarde aan iedereen zullen worden geopenbaard. Vertrouw tot die tijd en geniet van
dit heilige proces, want we zullen nooit meer deze kant op komen. Doe mee aan de magie die zich aan het presenteren is, want jij bent
de Merlijn van je eigen realiteit.

> BRON <

Sharon Lyn Shepard,
"boodschap van mijn innerlijke wijsheid"

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


We zijn hier om de hemel op
Aarde te scheppen.
We zijn gewoon vergeten dat we  Goddelijkheid
in menselijke vorm zijn."

Sharon Lyn Shepard
14 augustus 2021

Net zoals de wereld is geëvolueerd, zo ook het pad van de Mysticus. In zijn of haar kern is een Mysticus toegewijd aan hun
relatie met het Goddelijke, waarbij hij de Goddelijkheid in alles erkent, inclusief zichzelf. Er zijn geen goeroes of leringen om
mysticus te worden. Want het is geen intellectueel pad, het is een experimenteel pad. Hoe meer je je "voelt" in je Goddelijkheid,
hoe meer je het belichaamt. Er is geen streven om een Mysticus te worden, want je Goddelijkheid is altijd aanwezig. Het is gewoon
een keuze om met je Goddelijkheid in contact te komen, zodat het zich aan jou kan openbaren. Er is geen specifiek pad van de
Mysticus omdat je uniek bent, daarom is je pad uniek. En omdat het bewustzijn zich voortdurend uitbreidt, is mystiek dat ook.

Vele jaren geleden hield ik een verbintenisceremonie met mijn God zelf, waarbij deze relatie op de eerste plaats in mijn leven
stond. Toen ik dat eenmaal deed, nam mijn leven een wending die ik me niet had kunnen voorstellen. Ik werd begeleid om
van de Pacific NW van de Verenigde Staten naar Spanje te verhuizen, een vreemd land waar ik nog nooit was geweest,
de taal niet sprak en waar mijn professionele geloofsbrieven niet zouden worden erkend. Achteraf gezien begrijp
ik nu dat beweging het equivalent was van mijn binnenkomst in het klooster om een intieme relatie met
mijn God zelf te smeden.

In tegenstelling tot de oude Mystici, die zich in een klooster of klooster van de wereld afkeerden, werd mij gevraagd om
bewuster met de wereld om te gaan als mijn persoonlijke goeroe. Door naar het buitenland te verhuizen werd ik gedwongen
om volledig bewust te worden om te overleven. Doorgaan met automatisch van mijn oude persoonlijkheid, overtuigingen en
levenspatronen werkte niet in deze onbekende omgeving. Ik werd ook niet meer onbewust meegetrokken in het kielzog van
vrienden en familie. Zo moest ik mijn weg vinden binnen een nieuwe cultuur. Ik heb het niet over de Spaanse cultuur,
ik heb het over de Weg van de Mysticus.

Op dat moment realiseerde ik me niet dat dit een mystiek pad was. Ik wist alleen dat de aantrekkingskracht om deze
drastische verandering in mijn leven door te voeren zo sterk was dat ik het niet kon negeren. De God in mij riep me naar
huis tot mijn Goddelijkheid. Hoewel ik wist dat ik alles achter me zou laten, in plaats van een gevoel van verlies, was er een
gevoel van het verwelkomen van iets uitgebreider. En de moed die destijds door me heen stroomde, overtrof de angst die ik
had om de sprong te wagen.

Het eerste wat mijn Innerlijke Mysticus aan mij onthulde was de waarheid van Goddelijke Liefde. Omdat ik van alles en iedereen
die ik dierbaar was werd verwijderd, moest ik leren om mezelf lief te hebben en te eren, in plaats van afhankelijk te zijn van de liefde
van anderen. Elke levenskeuze die ik maakte, had het potentieel om me dichter bij mijn Goddelijke welzijn of verder weg te brengen.
Dat bevorderde een intieme relatie met het Goddelijke waarin ik leunde om de welwillendheid van het Universum te vertrouwen in
plaats van te vertrouwen op de mensen en dingen om me heen. En zo werd ik zo intiem met mijn Goddelijkheid dat ik erin werd
opgenomen als de Goddelijke Mens die ik altijd ben geweest, maar waar ik mezelf van had gescheiden.

Na zeven jaar reizen als een zigeuner zonder caravan, werd ik teruggetrokken naar de Pacific NW. Maar ik keerde niet terug
naar het leven dat ik eerder had verlaten. In plaats daarvan maakte ik mijn huis in het midden van een bos op een eiland in
de Puget Sound. Als jong kind heb ik via de natuur en het feeënrijk met onze Moeder Aarde gecommuniceerd. En mijn
hart verlangde ernaar om weer omarmd te worden door haar weelde. Door de eenvoud van het leven te leven begon
ik haar liedjes te horen, de multidimensionale realiteit van de natuur te observeren en te synchroniseren met
de magie van de schepping. Hier ontmoette ik mijn Innerlijke Muze, de Mysticus die zich uitdrukte als
een Meester-Schepper.

Vanuit mijn perspectief is de huidige Mysticus in een allesomvattende Liefdesrelatie met zijn of haar God Zelf die hun unieke
Goddelijkheid uitdrukt als de Schepper van een nieuwe wereld. We zijn hier niet om aan ons aardse verblijf te ontsnappen, we
zijn hier om de hemel op aarde te scheppen en ons licht met de wereld te delen. De oude Mystici kloosterden zich binnen muren
en stapten nooit uit het klooster. Terwijl de huidige Mysticus over de aarde wandelt vanuit de heiligheid van hun innerlijke domein
en vertrouwt op hun eigen Wijsheid in plaats van beïnvloed te worden door de buitenwereld. Als hedendaagse Mystici zijn we
geëvolueerd naar een nieuw niveau van bewustzijn als scheppers van een nieuwe wereld gebaseerd op onze uitgebreide
multidimensionale perceptie van de werkelijkheid met het vermogen om door de ogen van onze Goddelijkheid te kijken.

De mensheid maakt een ongekende overgangsperiode door, terwijl we allemaal ontwaken voor de totaliteit van onze
GodSelve en de Multi dimensionaliteit van het universum. Niet iedereen kiest het pad van de Mysticus en dat is
zoals het zou moeten zijn, want elke persoon heeft zijn eigen unieke pad. Als je het pad van de Mysticus
kiest, zoek dan niet naar een leraar of een guru, kijk naar binnen en vertrouw erop dat je eigen
Goddelijkheid je met gemak en gratie zal leiden met zijn eigen gevoel voor timing.
Zullen er uitdagingen zijn? Natuurlijk zal dat zo zijn, zo groeien en breiden
we uit. Maar het pad zal altijd voor je worden verlicht en
ondersteuning zal op wonderbaarlijke manieren
stromen. Dit weet ik uit eigen ervaring.

Als hedendaagse Mysticus geniet ik van de pure vreugde van het leven door met de natuur te communiceren, met mijn
Innerlijke Wezen te praten en mijn illustere Muze uit te drukken. Het creatieve proces is een experimentele spirituele reis
die onze essentiële natuur uitdrukt als een weerspiegeling van het Universum. Mijn unieke expressie wordt verzadigd door
schrijven en muziek en ik vind het leuk om het te delen. Net zoals ik het heerlijk vind dat je de unieke uitdrukkingen deelt die
je hart doen zingen. We zijn allemaal scheppers en de Mysticus is niet het enige pad van expressie. Ons hart zingt op veel
verschillende manieren, of het nu door de kunst gaat, het verzorgen van onze kinderen of het creëren van een bedrijf.
Al onze paden zijn met elkaar verweven en even geëerd. Vanuit het perspectief van een zingend hart, zijn we
misschien allemaal Mystici.

Laat de "Whispers of your Heart" je weg wijzen

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Waar is je energiebron?

Herplaatsing artikel uit 2019
Door: Sharon Lyn Shepard

7 augustus 2021Ons zonnestelsel is een nieuwe ruimte van fotonisch licht in het universum binnengegaan. Zelfs de wetenschappers bespreken de
veranderingen in alle planeten om ons heen. Er is een groot debat over wereldwijde veranderingen hier op planeet aarde. Dit geldt niet
alleen voor de planeten, maar ook voor ons als mensen. Sinds ik de afgelopen maanden al deze intense energieën heb ervaren, vroeg ik
om innerlijke begeleiding om het gemak van het leven te behouden. Als reactie daarop had ik een lucide droom die aantoonde hoe
energie werkt. Energie is neutraal, altijd beschikbaar voor u. Het fluctueert niet. Alleen de reactie van je lichaam daarop
fluctueert op basis van de gedachten in je geest. Zie het als de stroom van elektriciteit naar je huis. Het is er altijd
op aanvraag. Het fluctueert niet met uw gebruik. Het is altijd aanwezig en beschikbaar in constante stroom.
Het raakt niet uitgeput op basis van hoeveel u erop trekt voor uw lampen of apparaten. Dit is
dezelfde manier waarop bronenergie stroomt. Het is er altijd op aanvraag.
Het fluctueert niet.

Wanneer je je terugtrekt uit ALLE externe energieën en open blijft staan voor je eigen Bronenergie, is er geen fluctuatie,
nooit meer of minder. Inderdaad, je fysieke lichaam zal moe worden van energetische upgrades en af en toe rust nodig hebben.
Maar het grootste ongemak dat je hebt gevoeld, komt van het collectieve bewustzijn buiten jezelf, gebaseerd op gedachten die je
als je eigen hebt aangenomen. Gedachten zoals: het lichaam raakt uitgeput met de leeftijd, of inkomende planetaire energieën creëren opklimmingssymptomen, of je moet lijden door energetische upgrades. Het zit allemaal in de geest, omdat de energie van het lichaam
zelf geen pijn voelt. Het is alleen de geest die het als zodanig interpreteert. Zodra je jezelf bevrijdt van externe energieën, inclusief
de interpretatie van de geest, en je alleen gebruik maakt van je eigen energieBron, zal je lichaam een nieuwe balans vinden.

Als gevolg daarvan heb ik me teruggetrokken in mijn eigen soevereine energiebel die volledig losgekoppeld is van het collectieve
en alle binnenkomende planetaire energieën. "Niets bestaat zonder ons bewustzijn". Mijn bewuste focus ligt alleen op mijn interne
energieBron. Wanneer ik ongemak voel, richt ik me onmiddellijk om. Dit is oefenen, omdat onze gewoonte is om automatisch contact
te maken of te proberen energie te manipuleren. Maar hoe meer ik oefen, hoe meer ik deze nieuwe manier van stromen ervaar met
Bron energie, als Bron energie, als onze nieuwe norm.

> BRON <

Sharon Lyn Shepard

Lay-out & vertaling
Door Marcelius
Angst om onze geest te verliezen


Door: Sharon Lyn Shepard
31 juli 2021Mijn concept van tijd, evenals mijn slaappatronen, zijn totaal vervormd. Iemand plaatste laatst een mooie foto op Facebook waarop
stond: "Fijne donderdag!" Ik kreukte mijn voorhoofd denkend, is het echt donderdag? Ik dacht dat het zaterdag was. Ik controleerde
de datum op de post dubbel met de datum op mijn computer en ja hoor, het was donderdag. De slaap is ook gek geworden. Omdat
het nu zo vroeg donker wordt, hangen mijn ogen en geef ik eindelijk toe aan kruipen onder mijn gezellige aubergine dekbed,
ongeacht wat de klok zegt. Ik heb de neiging om een paar uur na zonsondergang in bed te kruipen, wat vaak rond 19.00
of 20.00 uur is. Voorbij zijn de dagen van de schemer ambachtsman die wakker blijft tot in de kleine uurtjes van
de ochtend na  het schrijven van een nieuw muziekstuk of het bewerken van een reeks gedichten.

De afgelopen nachten, zo hangend als mijn ogen werden, ontsnapte slaap aan me. Ik lag in bed te kijken naar de nachtelijke
hemel door mijn raam terwijl de sterren hun rondes maakten om iedereen op aarde te bezoeken. Laatst was mijn geest een geklets.
Geen van mijn gebruikelijke trucs werkte. Ik wist dat de enige manier om het te kalmeren was om op te staan en iets actiefs te doen. Om
3 uur 's nachts heb ik eindelijk toegestemd. In het pikkedonker trok ik wat comfortabele kleren aan en strompelde de slaapkamer uit.
Voordat ik wist wat ik had gedaan, had ik alles uit mijn enige kast gehaald. Omdat het mijn enige kast is, kun je je alleen maar
voorstellen dat er allerlei dingen over de vloer van mijn koetshuis met één slaapkamer zijn uitgestrooid.

Op dit punt was ik een vrouw bezeten met het opruimen van de binnenkant van de kast. Als ik op dit moment nog niet helemaal
wakker was, bracht de steek van azijn in mijn neus me volledig aanwezig. Ik heb de muren weggespoeld en het tapijt gewassen. Plaats
vervolgens de luchtreiniger erin voordat je de puinhoop van kleding, schoenendozen, bagage, rugzakken, kunstwerken, inpakpapier, schoonmaakbenodigdheden, oude Amazon-verzendenveloppen en een scala aan andere unmentionables aanpakt. Je zou denken
dat er een uitdijende achterwand naar deze kast was door de hoeveelheid dingen die het vasthield. Tegen die tijd werd de lucht
roze en brak er een nieuwe dag aan. Het was tijd om te gooi wat me niet meer dient en te reorganiseren wat nog steeds doet.

Ik kon het niet helpen om de metafoor van het opruimen van de stoffige hoeken van onze kasten te overwegen als het gaat om het
opruimen van onze geest. Tegen 15.00 uur, slechts 12 uur later, was mijn kast volledig gereorganiseerd met alles wat was gewassen
en weer zoet rook. Ik moet zeggen, als ik dit op een to-do lijst had gezet, zou mijn geest er maandenlang overheen zijn gekeerd, in plaats
van het gewoon voor elkaar te krijgen. Ik grinnik om hoeveel we kunnen bereiken tijdens het slaapwandelen in het midden van de nacht.
De volgende nacht kwam de slaap gemakkelijk. Ik viel meteen in een diepe slaap. totdat... Ik werd schreeuwend wakker! Mijn hele
lichaam beefde toen ik me de droom herinnerde die me wakker maakte in zo'n angst. Ik deel met u deze droom.
Ik speelde een soort bordspel met een groep mensen. Omdat ik niet geïnteresseerd was in het spel, ging ik weg en ging terug
naar mijn kamer om wat tijd alleen door te brengen. Terwijl ik op mijn bed lag, zag ik een jonge jongen mijn kamer binnenkomen.
Hij begon te likken en te knabbelen aan mijn lichaam. Ik merkte dat hij geen mens was, maar een vreemd dier als oren had. Ik zei dat
hij me met rust moest laten, maar hij bleef bij me. Ik probeerde te schreeuwen, maar was bevroren van angst, niet in staat om zelfs maar
adem te halen. Ik zei uiteindelijk tegen mezelf: "Ik doe dit, of ik zal omkomen." Dus ik verzamelde al mijn moed, ademde diep adem en
schreeuwde. De schreeuw was zo luid dat het me wakker maakte in een tremor, trillend van angst. Toen ik mijn ogen opende was hij
verdwenen. Ik lag daar heel lang met mijn ogen open, bang om ze te sluiten. Ik had eindelijk een gesprekje met mezelf en zei
herhaaldelijk: "Ik ben veilig, ik ben veilig." Uiteindelijk kon ik weer in een vredige slaap vallen.]

Dit was de eerste keer in lange tijd dat ik een angstige droom had. Ik vroeg me af of dit te maken had met snode wezens, omdat
overlappende tijdlijnen aan het oplossen zijn. Maar dat voelde niet helemaal goed. Ik herinnerde me de metafoor voor het opruimen
van iemands kast, wat ik de avond ervoor had gedaan. Wat was ik aan het opruimen? Omdat het al mijn energie is, wat deed mijn
energie? Wat probeerde het me te vertellen?

Ha! Ik realiseerde me eindelijk dat het mijn menselijke geest was die zo angstig was. Mijn menselijke geest die niet in staat is om af te
sluiten, altijd kletst, zich altijd voedt met mijn energie. Hoe bedreigd het wordt als ik ervoor kies om de spelen van de wereld achter
me te laten om alleen te zijn in de stilte met mijn Zelf. Het was niet mijn eigen angst die me terroriseerde, het was de angst voor
mijn menselijke geest. Zijn angst om weg te lopen van de rest van de wereld om in eenzaamheid te zijn. Het is bang dat ik ervan
weg wil lopen. Zijn angst voor de dood. Nou, NIET MEER! Ik maak me geen zorgen meer over het niet passen bij de norm. Ik
ben niet langer bang om gek te worden. Ik ben klaar met het toestaan van mijn menselijke geest om mijn eigen innerlijke
wijsheid te overschaduwen en mijn acties te beïnvloeden.

Vanmorgen, als de warme stralen van de zon mijn hart raken, ben ik in staat om mijn menselijke geest met liefde en mededogen
te omarmen. Ik kan het verzekeren dat het nog steeds een plaats in mijn leven heeft, maar het hoeft niet langer te worden belast
door mijn leven te leiden. Ik vraag het om mij op een geheel nieuwe manier te steunen. Het zit niet langer op de bestuurdersstoel
om iets te vermijden dat me in het verleden heeft geschaad. Noch proberen om de toekomst te repareren of te vermijden. In plaats
daarvan leven we in het moment. In plaats daarvan vertrouwen we op de wijsheid en leiding van onze Ziel. We vormen een nieuw team
dat weet en vertrouwt dat alle energie voor ons in dienst staat.

Vandaag is een nieuwe dag. Alles is goed en ik sta open voor nieuwe mogelijkheden
die veel verder gaan dan de angst om onze verstand te verliezen.

> BRON <

~Sharon Lyn Shepard~
www.sharonlynshepard.com

Lay-out & vertaling
Door Marcelius

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk is
belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan om ons
te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
Terugkeer van de Regenboogstammen

Door: Sharon Lyn Shepard

28 juli 2021Ik werd begeleid door White Buffalo Calf Woman om dit vandaag te delen terwijl alle 12 heilige stralen wervelen in onze
energievelden. Moge u gezegend worden door deze energieën en moge haar woorden het liefdesverdriet van het verleden
verzachten als we opstaan in nieuwe openbaringen van Liefde.

"Op de eerste dagen na de geboorte van deze planeet scheen de verblindende zon erop met een veelheid aan kleuren die uit de
oorspronkelijke twaalf heilige stralen van de Oer-Schepper stroomden. Elke straal droeg zijn eigen unieke vibratie, geluid en kleur.
Terwijl ze samen dansten, draaiden ze en draaiden glorieuze etherische kunst en muziek die onze verbeelding te boven gingen.
Naarmate de energieën rijpten, manifesteerden de elementen zich als vuur, water, aarde en lucht. De natuur werd de
proliferatie die we vandaag de dag gewend zijn. Fabelachtige wezens van licht liepen over deze aarde en
belichaamden een samensmelting van de twaalf heilige stralen.

Echter, volgens het goddelijke plan, naarmate de dichtheid van de planeet toenam, nam het menselijk bewustzijn af.
Sommige van de hogere, meer verfijnde trillingen waren niet langer houdbaar in deze dichte omgeving. Dus één voor
één verdwenen veel van deze stralen uit de menselijke waarneming, maar bleven hun heilige ruimte behouden voor
de uiteindelijke planetaire hemelvaart terwijl we door de natuurlijke kosmische cyclus gingen. Als gevolg hiervan
viel de planeet in derdedimensionale dualiteit en blijven er slechts vier primaire stralen over.

Kunst & Muziek Golden Age

Zoals veel van de oude profetieën voorspelden, zou de dag komen dat de regenboogstammen zich opnieuw zouden
verenigen en samen zouden dansen in een gouden tijdperk van harmonie, waarbij kunst en muziek zouden ontstaan die
verder gaan dan alles wat deze planeet ooit eerder heeft meegemaakt. Om dat te laten gebeuren, moeten alle twaalf heilige
stralen echter in de kern van de aarde worden geaard.

Hoewel alle stralen worden vastgehouden in het cellulaire geheugen van elk wezen op de planeet, komt de ene straal altijd
vaker voor dan de andere voor ieder van ons. Zo reageert elk wezen op het leven van die dominante straal. Hun passie, doel
en gaven aan de wereld zijn geëvolueerd vanuit deze ene specifieke straal. Tot nu toe was slechts een beperkt aantal stralen
actief omdat de dichtheid van onze planeet de meer verfijnde trillingen niet kon ondersteunen. Tot uw ontsteltenis hebben
sommige stralen die u hebt gedragen zich dissonant gevoeld in uw leven omdat er geen resonantie voor hen hier op aarde
is geweest. Je hebt nooit begrepen hoe mensen denken en handelen, want je hebt een totaal ander perspectief op het
leven. Met de aarding van de twaalf stralen zullen de verborgen complementaire stralen fungeren als harmonizers.
Met deze verschuiving in vibratie kunt u volledig ontspannen in uw menselijk lichaam en ten volle genieten
van de diepte van het leven.

Vandaag de dag is alles aan het veranderen. De uitgebreide vibratie van de planeet kan nu al deze
frequenties ondersteunen. Door deze trillingen te verankeren in de kern van moeder aarde,
worden de ontbrekende stralen gereactiveerd om nieuwe mogelijkheden te openen
die de hele mensheid ten goede zullen komen. Deze harmoniserende vibraties
overstijgen de illusies van scheiding en dualiteit. Zo zullen we samen
in harmonie wandelen op het heilige pad van vrede over alle
culturele grenzen heen. We zullen beginnen met het
neerleggen van wapens, leven in onschadelijkheid,
in balans met alle wezens, en zij aan zij werken
om het leven te verbeteren.

De regenboogstammen verzamelen zich weer. Het is tijd om de nieuwe realiteit te herboren die is
geschreven in de profetieën die door eeuwen heen zijn doorgegeven. Dit is de afgrond waarop
we nu staan als het Universum weer volledig voor ons opengaat. White Buffalo Calf Woman~

Fragment uit "Divinely Human, Black Madonna Diaries"
van Sharon Lyn Shepard

Lay-out & vertaling
door: Marcelius
De uitdagingen van transformatie aangaan

Door: Sharon Lyn Shepard
29 juli 2021

Art by Orit Martin

Tegenwoordig is de media vol met gruwelijk nieuws en het blijft steeds meer op zichzelf bouwen. Hun werk lijkt het nieuws niet
meer te melden. Liever meer drama oprakelen om hun woorden te verkopen. Het is zo uitputtend geworden dat ik het allemaal heb
uitgezet. Een paar krantenkoppen per dag is alles wat ik nodig heb om mezelf op de hoogte te houden van wat er in de wereld gebeurt.
Door dit te doen, mag ik beslissen wat belangrijk is in mijn leven, niet de hypnose van de media. Verborgen op de achtergrond van al
deze hype, heb ik weetjes van nieuws gevonden die me opwinden. Dit zijn niet de overheersende koppen, maar als je onder de
oppervlakte kijkt, kun je ze vinden. De belangrijkste krantenkoppen die mijn aandacht trekken zijn de wetenschappelijke
artikelen.

Wist je dat?

Ons hele zonnestelsel, dat om zijn eigen centrale zon cirkelt, bevindt zich in een totaal andere ruimte in het universum
dan 100 jaar geleden. Elke dag worden er nieuwe planeten, dwergplaneten, astroiden, kometen en naamloze spaciale lichamen
ontdekt. We reizen door een fotonengordel van lichtdeeltjes die de vibratie van de planeet verhogen en planetaire transformaties
initiëren, zoals blijkt uit alle huidige aard- en klimaatveranderingen. Wetenschappers hebben ook veranderingen ontdekt in alle andere
planeten in ons zonnestelsel. Terwijl de trilling van de planeet toeneemt, gemeten door de Schuman-resonantie, is dat ook de trilling van
het fysieke lichaam, die zich ook in de staat van transformatie bevindt, die toeschrijft aan de overvloed aan ongewone pijnen en pijnen van
ons lichaam. De tijd versnelt zo snel dat het krom begint te trekken, niet langer het handhaven van de oude lineaire tijdlijnen. Als gevolg
hiervan voelen we ons gedesoriënteerd, zonder idee van het tijdstip van de dag, verlies van brokken tijd of verlenging van extra lange
dagen. Naarmate de tijd versnelt, verandert het tijd/ruimtecontinuüm en zijn we bezig een sprong te maken van een op dualiteit
gebaseerde realiteit naar het kwantum, dat alleen werkt in het huidige moment, leegte van verleden of toekomst. Het voelt
alsof we in oscillerende realiteiten lopen, net als dementie, met geheugenverlies en niets meer om vast te houden.

Dit is slechts een kleine lijst van wat de wetenschap nu ontdekt. Dit zijn spannende tijden
van ontdekking en transformatie voor de mensheid en alle levende wezens in de kosmos!

Er zijn momenten dat mijn menselijke geest deze belangrijkste transformaties erg uitdagend vindt. Vooral omdat er
zoveel wegvalt en er niets meer is om vast te houden. Ik moet mezelf eraan blijven herinneren dat ik niet mijn menselijke
geest ben. Ik ben zoveel meer dan een menselijke geest. Met elke bewustzijnsuitbreiding herinner ik me elke dag meer van
Wie ik BEN. Er worden veel geschenken aangeboden tijdens deze transformaties, als we bereid zijn om ze te vertragen en
te realiseren. Deze periodes van tijdsvervormingen en oscillerende realiteiten verwijderen ons van onze oude gewoonten
en patronen. Zo creëert het ruimte om de Aanwezigheid van de Ziel vollediger te laten verankeren in ons fysieke lichaam.

Het is altijd de taak van de Ziel geweest om al onze ervaringen te distilleren in onze eigen goddelijke Wijsheid. Het
verlies van geheugen is eigenlijk geen verlies. Wat we verliezen zijn de "verhalen" en emoties gecreëerd door de
menselijke geest. Wat we winnen is de Wijsheid die door de Ziel wordt gedestilleerd uit al onze ervaringen.
Wanneer men spreekt over een oude Ziel, is het iemand die de Wijsheid van vele ervaringen heeft opgedaan.

Deze distillatie van onze menselijke ervaringen is het natuurlijke proces dat plaatsvindt tijdens het proces van menselijke
dood terwijl we overgaan van het fysieke naar het niet-fysieke. In dit leven krijgen we de zeldzame gave aangeboden om volledig
te kunnen communiceren met de Wijsheid van onze Ziel terwijl we nog in ons fysieke lichaam zijn. Om dit te doen, moet men bereid
zijn om afstand te nemen van de media en het collectieve bewustzijn, in het zelf te gaan waar de Ziel zich bevindt, en deze natuurlijke
en aangeboren transformaties te laten plaatsvinden zonder de weerstand van de menselijke geest.

Hierin ligt de uitdaging. Want de menselijke geest voert zijn programma al eeuwen uit. Het weet geen andere manier. De enige manier
om los te komen van de oude programma's is door los te komen van het oude tijd/ruimte continuüm waar het programma wordt
uitgevoerd. DIT is wat we nu ervaren terwijl we door de fotongordel zweven, met de stijgende trillingen van de planeet en
ons fysieke lichaam. Het kan een natuurlijk proces zijn als we dat toestaan. Want het gebeurt, of we ons er nu
van bewust zijn of niet. Het enige wat het tegenhoudt is proberen vast te houden aan het oude,
wat weerstand creëert tegen het toestaan van het nieuwe.

Zeer weinig mensen zijn zich zelfs bewust van deze transformaties, en velen die zich bewust zijn, reageren met angst.
Er is een element van de dood als we overgaan van de ene staat van bewustzijn naar de andere met deze daaropvolgende
kwantumsprong. En de meeste mensen zijn bang voor de dood. Toevoegend de factor dat aangezien de trilling van het lichaam
toeneemt, deze trilling vreemd aan de limbische hersenen voelt, wiens taak is om ons veilig te houden. (zie dit eerdere artikel over
de limbische hersenen) Het hele neurologische systeem gaat in vecht- of vechtmodus, wat prikkelbaarheid veroorzaakt in onszelf en
onder andere mensen. Het vereist dat we onze aandacht van de buitenwereld naar onze innerlijke wereld verplaatsen en doen wat we
kunnen om onze lichamelijkheid tijdens deze overgangen te kalmeren.

De wereld moet zijn eigen transformatie doormaken, net als elke individuele persoon. Er is geen normaliteit meer in ons dagelijks leven.
Hierin ligt de uitdaging: Niet proberen terug te keren naar de oude normaliteit. Maar om ons voortdurend te herbehoeden voor de illustere
wezens die Wij werkelijk zijn, wezens die gewoon vergeten zijn dat wij de IK BEN van Alles-Dat-Is zijn. Wij zijn de scheppers van het nieuwe
door simpelweg aanwezig te zijn in de volheid van Wie we zijn.

Alleen door mijn eigen waarneming ben ik in staat om vrede in de wereld te ervaren en die vrede resoneert vanuit mij. Terwijl ik geniet van
de vrede die alle begrip overgaat, word ik de Vrede van de Wereld. Hierin ligt mijn rust in deze uitdagende tijden. (zie dit eerdere artikel
over het verzekeren van onze vrede )

Grote knuffels voor iedereen die volhardt in het voortzetten van voortdurend uitgebreid bewustzijn. En een overvloed aan
dankbaarheid voor uw "Aanwezigheid" hier, want wij zijn de herinneringen en reflecties voor elkaar om voort te zetten
in Liefde en Vreugde.

Sharon Lyn Shepard

> BRON <

Dankbaarheid voor het kunstwerk
van Orit Martin

Lay-out & vertaling
Door Marcelius
Energie in Beweging

Door: Sharon Lyn Shepard
21 juli 2021De afgelopen weken heb ik het gevoel dat ik in een mist heb geleefd. Hoewel ik de afgelopen jaren talloze momenten
van deze mistigheid heb meegemaakt, heb ik het nog nooit zo lang meegemaakt. Niets stimuleert mijn interesse en niets
voelt erg bevredigend. Het lijkt veel op de film "Groundhog Day" waar ik op sta, me aankleed, een paar maaltijden eet, door
mijn gebruikelijke routine ga en dan terug naar bed ga. Sta de volgende dag op en herhaal.

Tegelijkertijd. . . Ik leef een oxymoron waar het leven totaal onstabiel aanvoelt. Er is flagrante instabiliteit met wereldwijd
weer, wereldgebeurtenissen en systemen die overal om ons heen instorten. Maar ik ervaar het nog meer in mijn eigen leven.
Het voelt alsof ik een volledig geheugen heb gewist, niet in staat om zelfs maar een beetje informatie te bevatten om iets
te begrijpen. En verrassend genoeg heb ik prima gefunctioneerd. In feite stroomt mijn leven vrij soepel. Misschien
omdat ik geen geheugen of verwachtingen heb in deze mist om iets te beoordelen.

Vanmorgen werd ik eindelijk wakker met een veel helderder gevoel en aanwezig in mijn lichaam. Eerst dacht ik
dat ik uit mijn lichaam was geslingerd omdat alles drassitig en wiebelig aanvoelde. Ik realiseer me nu dat ik
ben gewend geraakt aan een nieuwe manier van zijn met het besef dat niets in het leven statisch is, ook
al lijkt het te zijn en ben ik gewend geraakt aan het omgaan met energie vanuit dit verkeerde geloof.

In werkelijkheid: Energie is constant in beweging. Het leven
verandert voortdurend. Anders zouden we allemaal dood en weg zijn.

In plaats van te proberen te aarden met de aarde, of in mijn fysieke lichaam, realiseer ik me dat mijn bewustzijn is uitgebreid
tot wat voelt als een zeer wiebelige ruimte in vergelijking met hoe ik mijn hele leven heb geleefd. Ik reageer heel anders op de
energiestroom. Ik zie of ervaar niet meer dingen met dezelfde stabiliteit waarmee ik bekend ben geweest. Het lijkt mij dat de
ontevredenheid en het lijden van de mensheid allemaal geworteld zijn in onze poging om alles op zijn plaats te houden.
Maar niets is statisch. In plaats daarvan is energie constant in beweging. Het leven is constant in beweging.

Ik heb een voldaan gevoel, lichter, meer op mijn gemak. Ik ervaar geen energie meer zoals ik gewend ben en
mijn menselijke zelf acclimatiseert aan deze nieuwheid. Ik hoef er niet meer achter te komen. De zoektocht is
voorbij. Ik hoef niet te weten hoe dingen werken, want energie is voor mij op elk moment op een nieuwe en
andere manier in dienst. Er zijn geen herhalingen, niets te repareren, geen noodzaak om iets goed te
doen, zoals ik het grootste deel van mijn leven heb geprobeerd te doen. In plaats daarvan
leef ik een leven met oneindig veel nieuwe mogelijkheden.

Ons hele leven, alles wat we ooit hebben gedaan is om liefde, vrede, vreugde en tevredenheid te voelen.
Dus waarom niet gewoon DIE dingen zijn zonder de noodzaak om iets te "doen" om ze te bereiken. Want
uiteindelijk zijn ze niet haalbaar. Ze zijn in feite wie we zijn. En de manier waarop ze zich uitdrukken verandert
in elk gegeven moment. Er is niets anders wat ik hoef te doen, behalve kiezen.

DIT is de nieuwe IK, Mijn Energie, soeverein, vrij en helder in elk Nieuw moment.

> BRON <

Sharon Lyn Shepard

Lay-out & Vertaling
Door: MarceliusDe uitdagingen van transformatie aangaan

Geplaatst op 19 juli 2021 door:
Sharon Lyn Shepard

Tegenwoordig is de media vol met gruwelijk nieuws en het blijft steeds meer op zichzelf bouwen. Hun werk lijkt het nieuws niet meer
te melden. Liever meer drama oprakelen omhun woorden te verkopen. Het is zo uitputtend geworden dat ik het allemaal heb uitgezet.
Een paar krantenkoppen per dag is alles wat ik nodig heb om mezelf op de hoogte te houden van wat er in de wereld gebeurt.
Door dit te doen, mag ik beslissen wat belangrijk is in mijn leven, niet de hypnose van de media. Verborgen op de
achtergrond van al deze hype, heb ik weetjes van nieuws gevonden die me opwinden. Dit zijn niet de
overheersende koppen, maar als je onder de oppervlakte kijkt, kun je ze vinden.
De belangrijkste krantenkoppen die mijn aandacht trekken zijn de
wetenschappelijke artikelen.

Wist je dat Ons hele zonnestelsel, dat om zijn eigen centrale zon cirkelt, bevindt zich in een totaal andere ruimte in het universum dan100
jaar geleden. Elke dag worden er nieuwe planeten, dwergplaneten, astroiden, kometen en naamloze spaciale lichamenontdekt. We reizen
door een fotonengordel van lichtdeeltjes die de vibratie van de planeet verhogen en planetairetransformaties initiëren, zoals blijkt uit alle
huidige aard- en klimaatveranderingen. Wetenschappershebben ook veranderingen ontdekt in alle andere planeten in ons zonnestelsel.

Terwijl de trilling van de planeet toeneemt, gemeten door de Schuman-resonantie, is dat ook de trilling van het fysieke lichaam,die
zich ook in de staat van transformatie bevindt, die toeschrijft aan de overvloed aan ongewone pijnen en pijnen van ons lichaam.
De tijd versnelt zo snel dat het begint te kromtrekken, niet langer het handhaven van de oude lineaire tijdlijnen. Als gevolg
hiervanvoelen we ons gedesoriënteerd, zonder idee van het tijdstip van de dag, verlies van brokken tijd of verlenging
van extra lange dagen.Naarmate de tijd versnelt, verandert het tijd/ruimtecontinuüm en zijn we bezig een sprong
te maken van een op dualiteit gebaseerderealiteit naar het kwantum, dat alleen werkt in het huidige moment,
leegte van verleden of toekomst. Het voelt alsof we in oscillerende realiteiten lopen, net als dementie,
met geheugenverlies en niets meer om vast te houden.

Dit is slechts een kleine lijst van wat de wetenschap nu ontdekt. Dit zijn spannende tijden
van ontdekking en transformatie voor de mensheid en alle levende wezens in de kosmos!

Er zijn momenten dat mijn menselijke geest deze belangrijkste transformaties erg uitdagend vindt.
Vooral omdat er zoveel wegvalt en er niets meer is om vast te houden. Ik moet mezelf eraan blijven herinneren
dat ik niet mijn menselijke geest ben. Ik ben zoveel meer dan een menselijke geest. Met elke bewustzijnsuitbreiding
herinner ik me elke dag meer van Wie ik BEN.

Er worden veel geschenken aangeboden tijdens deze transformaties, als we bereid zijn om ze te vertragen en te realiseren.
Deze periodes van tijdsvervormingen en oscillerende realiteiten verwijderen ons van onze oude gewoonten en patronen. Zo
creëert het ruimte om de Aanwezigheid van de Ziel vollediger te laten verankeren in ons fysieke lichaam.

Het is altijd de taak van de Ziel geweest om al onze ervaringen te distilleren in onze eigen goddelijke Wijsheid. Het verlies van
geheugen is eigenlijk geen verlies. Wat we verliezen zijn de "verhalen" en emoties gecreëerd door de menselijke geest. Wat
we winnen is de Wijsheid die door de Ziel wordt gedestilleerd uit al onze ervaringen. Wanneer men spreekt over een
oude Ziel, is het iemand die de Wijsheid van vele ervaringen heeft opgedaan.

Deze distillatie van onze menselijke ervaringen is het natuurlijke proces dat plaatsvindt tijdens het proces van
menselijke dood terwijl we overgaan van het fysieke naar het niet-fysieke. In dit leven krijgen we de zeldzame gave
aangeboden om volledig te kunnen communiceren met de Wijsheid van onze Ziel terwijl we nog in ons fysieke lichaam
zijn. Om dit te doen, moet men bereid zijn om afstand te nemen van de media en het collectieve bewustzijn, in het zelf te
gaan waar de Ziel zich bevindt, en deze natuurlijke en aangeboren transformaties te laten plaatsvinden zonder de weerstand
van de menselijke geest.

Hierin ligt de uitdaging. Want de menselijke geest voert zijn programma al eeuwen uit. Het weet geen andere manier. De enige
manier om los te komen van de oude programma's is door los te komen van het oude tijd/ruimte continuüm waar het programma
wordt uitgevoerd. DIT is wat we nu ervaren terwijl we door de fotongordel zweven, met de stijgende trillingen van de planeet en
ons fysieke lichaam. Het kan een natuurlijk proces zijn als we dat toestaan. Want het gebeurt, of we ons er nu van bewust zijn
of niet. Het enige wat het tegenhoudt is proberen vast te houden aan het oude, wat weerstand creëert tegen het toestaan
van het nieuwe.

Zeer weinig mensen zijn zich zelfs bewust van deze transformaties, en velen die zich bewust zijn, reageren met angst.
Er is een element van de dood als we overgaan van de ene staat van bewustzijn naar de andere met deze daaropvolgende
kwantumsprong. En de meeste mensen zijn bang voor de dood. Toevoegend de factor dat aangezien de trilling van het lichaam
toeneemt, deze trilling vreemd aan de limbische hersenen voelt, wiens taak is om ons veilig te houden. Het hele neurologische
systeem gaat in vecht- of vechtmodus, wat prikkelbaarheid veroorzaakt in onszelf en onder andere mensen. Het vereist dat
we onze aandacht van de buitenwereld naar onze innerlijke wereld verplaatsen en doen wat we kunnen om onze
lichamelijkheid tijdens deze overgangen te kalmeren.

De wereld moet zijn eigen transformatie doormaken, net als elke individuele persoon. Er is geen normaliteit meer in ons dagelijks
leven. Hierin ligt de uitdaging: Niet proberen terug te keren naar de oude normaliteit. Maar om ons voortdurend te herbehoeden
voor de illustere wezens die Wij werkelijk zijn, wezens die gewoon vergeten zijn dat wij de IK BEN van Alles-Dat-Is zijn. Wij zijn
de scheppers van het nieuwe door simpelweg aanwezig te zijn in de volheid van Wie we zijn.

Alleen door mijn eigen waarneming ben ik in staat om vrede in de wereld te ervaren en die vrede resoneert vanuit mij.
Terwijl ik geniet van de vrede die alle begrip overgaat, word ik de Vrede van de Wereld. Hierin ligt mijn rust in deze uitdagende
tijden. Grote knuffels voor iedereen die volhardt in het voortzetten van voortdurend uitgebreid bewustzijn. En een overvloed aan
dankbaarheid voor uw "Aanwezigheid" hier, want wij zijn de herinneringen en reflecties voor elkaar om voort te zetten in Liefde en
Vreugde.

Door: Sharon Lyn Shepard

> BRON <

Afbeeldingen & Lay-out
Door: Marcelius