MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen


Spiritueel


Artikelen verweven met spiritualiteit
Over de Energieën & Spark of Divine Light Healing
21-2-2021


Vandaag is een grote Galactische Activeringsportaaldag. Deze Gateways stellen ons in staat om naar hogere niveaus van bewustzijn
en bewustzijn te verschuiven. Deze Portalen overladen ons ook met Galactische energieën vol met Lichtcodes die ons DNA activeren.
We maken momenteel grote verschuivingen. Deze Kosmische Energieën zijn krachtig. De komende weken zijn de energieën bedoeld om
te worden gebruikt voor manifestatie. Daarom is het zo belangrijk dat we erg positief blijven in deze energieën. Op dit moment hebben we
enkele krachtige astrologische uitlijningen die zich afspelen, boven in de hemelen. Vanavond schijnt de wassende maan vanuit de wintercirkel.


De sterren in deze formatie zullen allemaal verschillende kleuren laten schijnen. Het is ook een geweldige tijd om vanavond de ster Canopus aan
de hemel te zien. Canopus is de op een na helderste ster, alleen voor Sirius. De Ouden dachten dat Sirius en Canopus samen de tijd beheersten. Canopus is verbonden met de Egyptische god Osiris. Canopus werd gezien als een Stargate. Het zou helpen bij het navigeren door de dimensies.

Het gaf je ook toegang tot het hiernamaals. Dit is geweldige energie voor alle Healers of Mediums. Verwacht een hoop Star Power.

Attentie van Marcelius


Overwegingen voor middernacht

17 februari 2021 door Joost Lips

In dit leven is niets wat je bereikt blijvend; het uitgangspunt zal ook het einde zijn: niet-bestaan. Het uitgangspunt, ook wel Oorsprong genoemd, bewaart niets van wat het spontaan voortbrengt. Veiligheid is in geen vorm te vinden, wie veiligheid wil zal de Oorsprong moeten herkennen en innemen. Maar hoe herken je iets dat in essentie onkenbaar is, omdat het per definitie vormloos en zonder eigenschappen is? Middels de via negativa, de weg van negatie van wat schijn is. Deze weg loopt niet naar de toekomst, is eigenlijk geen weg want onmiddellijk. Zonder middelen. Wezenlijk doelloos ook. Overgegeven aan wat al het geval is.

In deze staat van onderzoek zonder zoeken, is er vaak sprake van desoriëntatie, is niets meer wat het eens leek te zijn, zakt je gehele begrip van de werkelijkheid door zijn hoeven. Je kunt het je niet meer veroorloven op de frequente van een gewoontegeest te leven, dat leidt alleen maar tot verwarring. Je valt dieper, terug richting oorsprong, en ziet hoe ooit aangenomen identiteiten voor je ogen desintegreren. Kan angstig zijn, juist daarom verruil je ieder moment weer graag de oude frequentie van horizontaal denken voor een sprong in het Diepe waarin je niets meer weet, niemand bent.

Ik denk niet aan speciale voorwaarden die vervuld moeten zijn alvorens iemand klaar voor deze sprong is. Het lijden zal een ieder hiertoe brengen. Het ene paard loopt al bij de schaduw van de zweep, het ander na tien slagen nog niet. Lijden kent iedereen al, de bereidheid dit te doorvoelen, zo volledig te onderkennen, zal de lijdensweg danig verkorten. Maar men hoeft er niet voor naar een andere tijd en plek; alles dat doorzien dient te worden, wordt ieder moment netjes aangeleverd; er komt geen zoeken aan te pas.

Als we de werkelijkheid proberen te duiden met woorden dan duiden we processen die ontspringen aan de Oorsprong, die Zelf nooit te kennen is. Het gevoel ontstaat dan, als je de Oorsprong wil realiseren, dat je geest feitelijk altijd achter de feiten aanloopt, vruchteloos blijft stoeien met betekenissen die de werkelijkheid geen recht doen.

Spiritueel leraar in de Advaita traditie Alexander Smit zei, toen hij nog leefde, dat het erom gaat het raadseltje seks op te lossen. Hoe dat te verstaan? Ik dacht erbij aan Alexander´s leraar, Nisargadatta Maharaj, die had voorgesteld te onderzoeken wie je was voor je conceptie. Binnen zen kan de vraag klinken: wat was je gelaat voordat je ouders geboren waren? Hoe dan ook gaat het om de vraag of de identiteit van de versmolten zaad- en eicel wel op realiteit berust of een illusoire schijn betreft.

Ik was 18 of iets daaromtrent, toen ik een geschiedenis van de filosofie in twee delen voor mijn verjaardig cadeau kreeg van mijn toenmalige vrienden, die feitelijk vond dat ik wel erg veel nadacht over dingen, wat haar niet zo gezond leek. Tis met haar dan ook niks geworden, maar in deel 1 van de wijsbegeertehistorie volgens Störig las ik voor het eerst in mijn leven over advaita vedanta. En over het wiel van wedergeboorten, waar je met het juiste inzicht, aan ontsnappen kunt. Toen zag ik het als een ontsnappen aan een natuurlijk proces, anno 2021 heeft dit zicht zich vermeerderd met hypothesen over artificiële intelligentie, het heelal als hologram, en meer. Maar hoe dit ook zij, het maakt verder geen verschil voor het antwoord op de vraag hoe ik aan de wereld der verschijnselen gebonden meen te zijn, en hoe dit te ontkoppelen.

Vastzitten aan de wereld is altijd vastzitten aan een overtuiging, die je in geen geval dient. Je zit natuurlijk niet vast; tis een aanname die niet klopt. Tis een vergissing van dit moment, niet één die in de tijd opgelost dient te worden. Bewustwording suggereert een progressieve weg, tis veiliger en juister te spreken over bewustzijn, reeds het geval, reeds vrij.

Deze eenvoud is van alle belang als we de planeet nog voor dystopie willen behoeden, en dus ook voor ieders belang. Ook die van de boeven? Ook die van de boeven, want die vergissen zich als ieder ander die verschijnselen boven de Oorsprong vereert. Vind maar eens iemand die hier niet regelmatig instinkt. Hoe dan ook: na hoogmoed komt altijd de val, dit geldt voor iedereen.

Nu ik mijn blogberichten gedurende de lockdownperiode, zonder ze opnieuw te lezen, energetisch invoel, vermoed ik dat ik er nu veel van die hoogmoed momenten in terug zal kunnen vinden. Allereerst zuiverheid thuis, dat moet het devies zijn, anders resteert wanorde.

Als ik schrijf kan er een gevoel van tweespalt mee gaan spelen. Dat is dan omdat ik over de Oorsprong schrijf en tegelijkertijd iets persoonlijks als een logboek erin meegeef. De tweespalt is gemaakt van het archaïsch idee dat God zich ergens buiten de materiële wereld begeeft, en ik dan de gevallen zondaar moet zijn, maar ik kan ook dat standpunt niet volhouden. Geest en materie zijn één; wetenschap is in deze oplichting. De Wederkomst van Christus ligt wat mij betreft in dit Besef in een ieder.

Religieuze geschriften spreken sterk dezelfde taal, als de persoon van de schrijver hier subjectief in is toegestaan komt de dichterlijke vrijheid los die nergens fouten meer in kan ontdekken, ziet dat iets precies is zoals het verschijnt. Dan krijg je bloemrijke teksten die vrij zwieren met wat er ook maar in de geest opkomt, orakel je er op los zonder aan enige traditie gebonden te zijn, natuurlijk altijd brandstof puttend uit wat je aangeboren en nadien aangeleerd is. Als beide elementen in volle glorie vrijuit spreken vindt er een essentiële verbranding van beperkingen plaats, het bevrijdend moment waarvoor de kunstenaar altijd aan de slag gaat.

Het is per definitie een vergissing enig levensgebied uit te schakelen omdat het tegen God zou zijn. Alles is uit God, de duivel speelt zijn spel, de gevolgen zijn ernaar. Als dit de hel is dient dit doorzien te worden; zonder onderscheidingsvermogen komt geen God je redden. Het is dan zonde van je tijd om na te denken over het al dan niet bestaan van de vrije wil; je bent zoveel beter af met eenvoudig je ogen open in stilte.

Ik praat tegen mezelf, ik voelde even dat ik als een prediker klonk. Dan voel ik weer tweespalt tussen persoonlijk vlak als brandstof en de neiging het persoonlijk standpunt daadwerkelijk als auteur in te nemen. Dat laatste is altijd arrogant. Je weet het gewoon.

Van zeer veel dat ik de laatste 11 maanden opschreef als belangrijk inzicht of goed gebruik voor overleven, is het meeste door mij veelvuldig niet nageleefd. Niets moet, maar iets kan, en daar schrijf ik dan over. Jezelf in een keurslijf van goed gebruik duwen is nooit een goed idee. Jezelf zijn is eenvoudig, vriendelijk en liefdevol; je hoeft aan niemand te vragen hoe dat moet. Uit die ontspanning komen de ideeën als ik schrijf, of ik die ontspanning op de dag in de praktijk ook heb of niet doet er feitelijk niet toe, ik spreek het liefst mijn beste intentie uit.

Om die reden raad ik mensen die in de knel komen met hun opvatting van de werkelijkheid, een dagboek te beginnen en zonder zelfcensuur op te schrijven wat er werkelijk door je heen gaat. Dan ontdek je je oorspronkelijke intentie, die nog heel is. Eenvoudig bevrijdend. Het dan ook meteen online plaatsen heeft mensen wel eens tegen mij laten zeggen dat er voor mij geen privacy bestaat. Maar er is geen privacyaspect aan wat ik beschrijf, dit is universeel.

Auteur Joost Lips

Afbeelding via MarceliusDe 9D Arcturiaanse Raad ∞
‘Waarom de meeste romantische relaties geen stand houden’

Gechanneld door Daniel Scranton – 18 Februari 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij ons met jullie allen te kunnen verbinden.

Wij geven onszelf alles wat we nodig hebben om de beste versie van onszelf te zijn voor jullie en alle andere wezens die we in ons universum helpen. We houden ons niet in wanneer het erop aankomt onszelf de liefde en het mededogen te geven die we ook graag van anderen ontvangen. Een van de grootste geheimen die jullie op school of in je religie niet wordt geleerd, is dat als je wilt dat anderen je op een bepaalde manier behandelen, je eerst jezelf op die manier moet behandelen.

Dit is de gouden regel, deel twee van waar we het over hebben. Ja, jullie willen anderen behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Maar je moet ook jezelf behandelen zoals je wilt dat anderen jou behandelen. Het universum is een gigantische spiegel, het laat jullie altijd zien wat er in je omgaat, in plaats van wat je wilt dat de wereld denkt of ziet. Wat je ook wilt dat anderen over je denken en zeggen, denk die gedachten en zeg die dingen alsjeblieft tegen jezelf. Vertel het universum, en laat het universum zien, wat je terug wilt zien van je medemensen.

Jullie hebben anderen zoveel meer te geven als je je eerst heel en compleet voelt in jezelf. Dit is de belangrijkste reden waarom de meeste romantische relaties niet werken of niet duren, tot de dood jullie scheidt. Dat komt omdat ten minste één van de personen in de relatie naar de ander kijkt om hem/haar iets te geven dat hij/zij zichzelf nooit heeft kunnen geven. In het begin is het gemakkelijk voor de ander om dat te doen, maar uiteindelijk raakt hij/zij verstrikt in andere aspecten van het leven en vergeet zijn partner te geven wat deze nodig heeft en wil. En dat is meestal het moment waarop de relatie uitdooft.

Maar als jullie van de manier waarop jullie met jezelf omgaan een prioriteit maken, dan komt er geen einde aan de hoeveelheid liefde, lof en adoratie die je van je medemensen kunt ontvangen. Dit zouden we graag onderwezen zien in jullie openbare schoolsystemen, maar helaas wordt er in het leerplan niet eens over gesproken. En de meesten van jullie moeten wachten tot je volwassen bent om te beseffen wat er decennia lang in je leven heeft ontbroken. Wij zijn hier om jullie toestemming te geven jezelf alles te geven wat je van je medemensen wilt en nodig hebt. Laat alle anderen voorlopig met rust. Vertrouw er maar op dat zij je die zelfliefde zullen gaan weerspiegelen waar jullie je vanaf dit punt in je leven aan zullen wijden.

''Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van het contact met jullie.”

Vertaling: MariekeHet liefdevolle geschenk

Door: Judith Kusel
18-2-2021


We bewegen ons nu in een energiebeweging die ongekend is. Op planetair niveau is dit de versnelde beweging van de Nieuwe Aarde in itgebreide vorm en wezen, en ze is prachtig. Ze is levendig, creatief, liefdevol en werkelijk ontzagwekkend voorbij woorden. Als we werkelijk de Oude Aarde verlaten, de oude polariteiten, dualiteiten, alles wat ons verdeelde en afscheidde van onszelf en anderen, wordt nu gebracht in heelheid en eenheid binnenin, met onvoorwaardelijke liefde, stappen we in de waarheid van onze ziel.

Als meesters.

Merk op dat dit alles gebeurt in de nog onzichtbare vlakken, want het is buitengewoon hoogfrequent en het is iets wat de ziel kan aanboren en ervaren en inderdaad in kan gaan leven, op het moment dat het Oude volledig is achtergelaten, en het fysieke lichaam transformeert in een veel lichter lichaam. Dan zullen we leven in volledige belichaming van een veel hoger trillingsfrequentieniveau.

Het kan soms lijken, terwijl dit allemaal gebeurt en transformeert en transfigureert, dat we worden uitgedaagd, en vooral dat alles wordt omgewoeld, wat we niet hebben vergeven of opgelost, noch vrede hebben gesloten binnenin onszelf. Meer nog, het zal er vaak toe leiden dat we ons willen vastklampen aan het vertrouwde, het bekende, maar dit zijn allemaal slechts angsten die door de geest worden opgeroepen.

Het is verstandig om meer en meer naar het hartcentrum te gaan en je opnieuw te verbinden met de hoogste waarheid van jouw eigen ziel.
Om stilte binnenin en leiding binnenin te zoeken en je op de diepste niveaus te verbinden met het Goddelijke in jezelf. Hoe meer je hier tijd
voor maakt, hoe krachtiger en beter je in staat zult zijn om met deze veranderingen om te gaan en volledig in de hoogste waarheid te stappen
van wie en wat je in werkelijkheid bent.

Vraag om leiding en wijsheid. Vraag dat je in het gezelschap van de hemelen wandelt en dat je de weg gewezen zal worden. Open het hartcentrum voor steeds hogere niveaus van Goddelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen. Maak in de diepste zin contact met je eigen ziel, want alle navigatie-instrumenten zijn in jouw eigen ziel aanwezig.

Ik maak elke ochtend tijd,sta op voor zonsopgang, om werkelijk EEN te worden met het Goddelijke en de Goddelijkheid in mezelf te omarmen.
Dit zijn de meest kostbare inspirerende momenten, en dit is inderdaad wat mij de hele dag voedt en verheft. Het is hier dat de meest diepgaande begeleiding komt, en daarmee, immense dankbaarheid, ontzag en verwondering.

Als we geen tijd maken om diep naar binnen te gaan en de ultieme Eenheid met de Goddelijke Bron te zoeken, zullen we niet in staat zijn om deze immense veranderingen op alle fronten, nu te navigeren. Want onthoud niet alleen dat jouw eigen fysieke lichaam immense veranderingen doormaakt, maar dat doen ook al je energetische lichamen, en daarmee omarmt je innerlijke zelf zijn goddelijkheid ALS EEN met de Goddelijke Bron en wordt zo opgetild naar de hoogste waarheid van de Ziel. Jullie trillingsfrequenties veranderen, en jullie gaan tot in de kern veranderen, van binnen en van buiten. Dus tijd maken voor stilte, stilte en gebed (of hoe je het ook wilt noemen) helpt jullie op manieren die ik niet eens in woorden kan vatten.

Inderdaad, we stappen in de meest verbazingwekkende Nieuwe Aarde en nieuwe manier van leven en wonen, die me zo vaak, wanneer ik dit te zien krijg, tot tranen van verwondering en ontzag beweegt.

Maar eerst moeten we onszelf toestaan om getransfigureerd te worden en in de volheid te stappen, de waarheid van wie en wat we zijn, voordat we toegang kunnen krijgen tot dit alles.

Wat een immens mooi, krachtig en liefdevol Geschenk.

Judith Kusel
Bron
Vertaling: Martien


Regenboog Strijders Inzicht  

The Dolphin Whisperer – 14 Februari 2021


De Hopi profetieën zijn ongelooflijk inzichtelijke verhalen, geschriften en voorspellingen, over een tijdperk op Aarde, waarin veranderingen zijn voorspeld, het merendeel van deze profetieën zijn uitgekomen, regenboog strijders zijn altijd aanwezig en als een collectief zullen zij energieën samenbrengen die door de Galaxies zullen vibreren.

Een belangrijk teken temidden van de profetieën is de komst van zielen, hier om verandering te creëren en harmonie op Aarde te brengen, de Regenboog Krijgers, geïncarneerde zielen, van groot inlevingsvermogen, verlichting en moed, begaafde zielen die liefde, krachten en wijsheden bezitten, jullie zullen een Regenboogspirit herkennen aan de zichtbaarheid van sommige van deze kenmerken.

Regenboog spirits zijn spiritueel begaafd, met buitengewone talenten, waaronder heling, profetie, lichttaal, lichtcodes, visionairs, zieners, helderziendheid en wijsheden, zij gebruiken hun talenten voor de aarde, regenbogen delen helende energieën die gekanaliseerd worden voor het helen van de Aarde en de gemeenschap.

Regenboogspirits hebben een onmiskenbare kracht en moed, zij komen op voor het leven, inclusief de Aarde, dieren, de minderbedeelden, zij confronteren corruptie frontaal, spreken zich uit en zijn pro-actief tegen politieke wandaden en milieukwesties, zij zijn pro-actief en bewandelen de weg voor het hogere goed.

Regenboog spirits zijn onbevooroordeeld, zij verschillen niet van religie, ras of status, zij respecteren en waarderen alle geloofsovertuigingen, want zij zijn geïncarneerd in ieder en iedereen, gedurende vele levens, zij zijn in staat deze wijsheden toe te passen met onvoorwaardelijke liefde en respect, je zult nooit een Regenboog spirit een ander geloof of ras zien discrimineren, op welke denigrerende manier dan ook, nooit.

Regenboog spirits zijn zeer empathisch, met het evenwicht van kracht, zij voelen alles en begrijpen de Taal van liefde en energie, zij zien door de sluier van illusies en zijn in staat door te dringen tot de waarheid, zij zullen vaak veel tijd alleen doorbrengen, echter voortdurend andere Regenbogen channelen, voor samenwerking en verbondenheid.

Regenboog spirits zijn niet van een bepaald ras, zij zijn een mix van culturen, kleur en gemeenschap, zij zullen/zijn aanwezig in alle lagen van de bevolking.

Regenboog spirits hebben een natuurlijke verwantschap met astrologische elementen en sterke telepathische vermogens, zij zijn ook medicinaal verbonden met metafysische hulpmiddelen, inclusief kristallen, veren en kruiden ect .

Regenboog spirits spreken de moedertaal van de geesten taal.

De missies van de Regenboogspirits zijn het verbinden van de gemeenschap/het helen van de Aarde en zij doen dit met krachtige magnetische energieën, zij begrijpen het belang van het verbinden door bewustzijn, zij zijn niet in verenigbaar ego noch voelen zij zich bedreigd door de gaven van anderen, zij vieren diversiteit en worden energiek door de multi dimensionale frequenties die dit met zich meebrengt.

Regenboogspirits kunnen niet getart worden door leeftijd of ervaring, zij stellen natuurlijke gaven samen en gebruiken die zonder angst, zij worden niet geïntimideerd of opgelegd door het gebrek aan begrip van anderen, zij projecteren liefde en compassie in ruil voor oordeel.

Regenboogspirits zijn inderdaad hier en blijven herboren worden, ze houden een prachtige aanwezigheid achter, vaak verkeerd begrepen in de vroege kindertijd en helpen bij een verjongingsproces, inclusief zuivering, nieuwe leringen gemengd met oude manieren en zijn in wezen een leger van hoog-trillende zielen, hier om te helpen.

Wij zijn gezegend om hier te zijn en getuige te zijn van de opkomst van de Regenbogen. Ben jij een regenboog of ken je iemand die dat is?

Herinner je Wie Je Werkelijk Bent, een lichtwezen van licht, van liefde en goddelijke krachten ~ Helder Schitterend.

The Dolphin Whisperer. Kunstenaar afbeelding: @indg0

Bron

Vertaling: MartienTHE GARAGE

door Marcelius en Wakkeremensen
10-2-2021

Marcelius Toekomst Vluchten   Heden Verleden & Toekomst

Hier smeden wij onze snode plannen in het teken van 4. Het samenkomen van 4 gelijkgestemden
met een grote visie voor verbetering en verandering voor de toekomst. MMXI

Numerologisch gezien staat No. 4 voor de unieke energie die verbonden is met de aarde. Wilskracht, vastberadenheid, krachtig in de materie. Verantwoordelijkheid, gemotiveerd en betrouwbaar. Zorgen voor diegene die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Inzichtelijk en situaties in goede context zien.

Onze aangeboren zakelijkheid in spiritualiteit en het praktisch denken om jullie naar het hoogste levensdoel te helpen proberen wij een rots in de branding te zijn. Mede door de kracht en flexibiliteit proberen wij het evenwicht te brengen waardoor jullie analytisch & intuïtief inzichten kunnen ontvangen.

Balans in onze berichtgeving is dan ook zeker van belang, natuurlijk, de steeds onmenselijk en onrechtvaardig wordende situatie in dit wereld (Plandemie) spel, zou zomaar onze volledige aandacht op kunnen eisen, en ons van een veel belangrijker aspect van het leven af kunnen leiden, Spiritualiteit ligt aan de basis van de oplossing van alle problemen in de wereld, en dat is waarom een juiste balans in berichtgeving zo belangrijk
is voor ons en iedereen.

Onze websites en die van vele anderen hebben een doelstelling namelijk het belichten van zaken die zich in deze huidige tijd afspelen. Het is niet gemakkelijk om de inzichten te laten indalen en vaak is het niet te geloven. Maar wel nodig. Wij brengen de ontwakening in de kracht van het
licht en dit gebeurd nu wereldwijd!

De veranderingen gaan komen, misschien nog niet volledig zichtbaar maar de afbrokkeling wordt al waargenomen. Steeds meer groepsvormingen ontstaan, deze zijn voortgekomen uit mensen die in vereniging samen 1 vuist maken tegen de huidige beleidsvorming. Velen worden al echt Wakker.

Het is fijn dat dit steeds meer plaatsvind in de wereld van gekte.
Wij danken u allen voor het Mens zijn.

Team MMH & WAKKEREMENSENNaar boven