MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Spiritueel 1


27 Artikelen in diversiteit door meerdere auteurs
Nieuwe avonturen wachten op U!

Door: Debora Faith
23 januari 2023Een tijdje terug in de ethers van tijd en ruimte was je Eén bewustzijn. Gewoon zwevend door de ruimte genietend van de absolute
liefde van gewoon zijn... en koesteren in de volledigheid - van deze natuurlijke (Natuur) staat. Toen begon je je af te vragen hoe
het zou zijn als je ooit zou vergeten dat je Eén was... als je vergeten was, dat je compleet en heel was. Dus besloot je als Eén
om onderscheid te maken, om te zien wat er zou gebeuren als je polariteit zou krijgen om individueel uit te drukken in
plaats van als een
Geheel.

Dit vooruitzicht prikkelde de Ene enorm en jullie begonnen te plotten en te plannen hoe jullie dit zouden doen.
Zo zijn jullie hier in jullie Schepping om je uit te drukken als unieke en individuele delen van het Ene bewust
zijn. Elk deel van het leven, elk dier, insect, bloem, boom, grasspriet, rots, zandkorrel, watermolecuul is
een geïndividualiseerd deel van het Ene. Dit wetende heb je nu de mogelijkheid om je bewustzijn
verder te openen om te communiceren met al deze verschillende delen van het Ene.

Zie je, jullie zijn echt allemaal verbonden met het Tapijt van het Leven, of Levensboom zoals
sommigen van jullie het hebben genoemd. Daarom is het nu zo belangrijk voor de mensheid om haar
horizon te verbreden, om zich open te stellen voor nieuw bewustzijn en niveaus van zijn, om het onbekende
bekend te maken, om ongeloof, angst en twijfel los te laten, zodat de mensheid kan onderzoeken wat nog nooit
eerder is onderzocht. Er bestaat echt een hele nieuwe - wereld voor jou lieve. Jullie wereld staat op het punt om te
ontploffen als de vonken van een vuurkraker op 4 juli! Ben je klaar? Het enige wat je hoeft te doen is open zijn en toe
staan!

Wijsheid van de IK BEN
Deborah Faith

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Oneness of All - Bericht van Arcturian Group


Door: Marilyn Raffaele
16 januari 2023Welkom lieve lezers. Onthoud in deze tijden van verandering en een nieuw begin dat alles volgens een Goddelijk plan verloopt.
Hoogfrequente - energie is alomtegenwoordig, omdat het in en van Goddelijk Bewustzijn is, maar de meerderheid, is niet op
bewustzijns niveaus geweest die in staat zijn om zich ermee af te stemmen. Omdat er maar ÉÉN is en omdat er nu steeds
meer hoogontwikkelde bewustzijnstoestanden op aarde zijn, beginnen steeds meer mensen toegang te krijgen tot
Lichtenergieën die altijd aanwezig zijn geweest, maar meestal onbekend, waardoor ze door meer individuen
kunnen worden ervaren en geïntegreerd, wat op zijn beurt het collectieve bewustzijn verlicht.

Iedereen begint deze hogere frequenties te ervaren en te vertalen volgens hun bewustzijnsstaat.
Voor sommigen kan het angst en verwarring zijn, maar voor anderen betekent het verschuiven naar
nieuwe - niveaus van bewustzijn die hen voor het eerst in staat stellen, te erkennen dat veel algemeen
aanvaarde, wereldovertuigingen echt "macht over" vertegenwoordigen onder de noemer, van wat in het
belang van anderen is. Veel - concepten van goed en kwaad lossen op, en zullen blijven oplossen naarmate
individuen evolueren, voorbij de behoefte voor anderen om hen te vertellen wat ze moeten doen en beginnen
te vertrouwen en te leven vanuit hun intuïtie. Veel concepten voor "goed leven" zullen eenvoudigweg, vervagen
zonder de - energie van geloof om ze te onderhouden en te ondersteunen. Naarmate steeds meer individuen zich
bewust worden van het feit dat veel van wat hen is geleerd door ouders, leraren, priesters, rabbijnen en predikanten
gewoon niet waar is, zal de wereld
veranderen.

Evolueren naar een bewustzijn van persoonlijke spirituele bekrachtiging wordt vaak voorafgegaan door de volledige of
gedeeltelijke - ineenstorting van iemands driedimensionale fundament. De angst en chaos die het gevolg zijn van het
afbreken van iemands stevig gevestigde en nooit in twijfel getrokken driedimensionale fundament is vaak de enige
manier waarop - degenen die spiritueel klaar zijn voor meer, kunnen - evolueren naar hun volgende - niveau. In
spirituele kringen staat dit bekend als een "wake up call". Iedereen verlangt van nature naar vrede, troost en
veiligheid en zoekt deze dingen volgens hun bewustzijnsstaat. De meesten zijn zich er nog niet van
bewust dat dit Gods eigenschappen zijn en kunnen daarom alleen van binnen naar buiten
stromen als ze permanent willen zijn. De driedimensionale bewustzijnsstaat zoekt
deze dingen in het uiterlijke en probeert zichzelf een "perfect leven"
op te bouwen vanuit concepten van dualiteit,
scheiding en twee
krachten.


Wanneer iemands perfecte leven instort is het resultaat shock, verwarring en verwoede pogingen om
alles terug te brengen zoals het was, zelfs als wat het was niet langer resoneerde en de persoon ellendig was.
Er is emotionele pijn, angst en verwarring omdat persoonlijke - fundamenten worden gebouwd, op basis van wat
wordt verondersteld waar en noodzakelijk te zijn voor geluk, en een persoon een gevoel van veiligheid, en vertrouwen.
Als de persoon blijft proberen het verleden te herscheppen kan het proces een tijdje duren maar op een gegeven moment
wordt elk, individu moe van de strijd, begint het voorbij het verleden te gaan en opent het zich voor nieuwe manieren om naar
de situatie te kijken. In het begin kan het eenvoudigweg - bestaan uit het openen voor intuïtie, en het toestaan, om hen te leiden
naar driedimensionale - bronnen, van hulp. De meesten beginnen dan de situatie en hun overtuigingen, erover in twijfel te trekken
en krijgen een - dieper bewustzijn, van zichzelf keuzes uit het verleden, wat ze echt - willen, of niet willen en een erkenning, van over
tuigingen die hen in slavernij hebben
gehouden.

Empowerment is een spirituele - kwaliteit een bewustzijnsstaat. Het - proces van het bereiken van deze bewustzijnsstaat wordt geïnitieerd
door het Hogere Zelf en kan zich eenvoudigweg op natuurlijke wijze ontvouwen maar omdat de meesten zich verzetten tegen verandering
zijn Wake up calls, vaak noodzakelijk. Empowerment is een bewustzijn van waarheid over het Zelf en al het leven dat zich op zijn beurt
manifesteert als het leven van dat bewustzijn, terwijl het op praktische manieren, wordt uitgedrukt. Het is het vermogen om liefde
vol maar - standvastig te verklaren; "Genoeg is genoeg." of "Bedankt voor je mening, maar ik kies - ervoor, om dit te doen.
" Ongeacht tot wie deze woorden worden gesproken. Empowerment is dat vrouwen integreren en in balans leven
met hun mannelijke aspect en mannen die integreren en zich op hun gemak voelen om hun vrouwelijke
uit te drukken met weder zijdse liefde en respect voor beide. De meesten van jullie
hebben dit werk al
gedaan.

In de aanwezigheid van fysieke, emotionele, mentale
of spirituele nood, onthoud altijd dat God dat is.

Als God alleen dat is, moet IT alomtegenwoordig zijn. Waar laat alomtegenwoordigheid angst achter?
Wat zegt het over wie ik en alle andere levensvormen zijn? Als God alleen is, waar is dan de behoefte aan smeek
gebed of riten en rituelen die bedoeld zijn om iemand dichter bij God te brengen? Als God alleen is, waar laat dit dan
overtuigingen van dood, gebrek en beperking, scheiding, lijden etc. over? Geloof ik echt dat God alleen is? Omdat mensen
in werkelijkheid uitdrukkingen van God zijn, zijn ze als God, creatief. Een collectief bewustzijn van onwetendheid en de afwijzing
van ONEness manifesteert zich in en als oneindige vormen van dualiteit en afscheiding. Ja, situaties gecreëerd uit overtuigingen van
dualiteit, scheiding en twee machten lijken heel reëel op aarde en de betrokkenen en moeten ermee omgaan in overeenstemming met
hun bewustzijns-staat, maar jullie die - wakker zijn, zijn op aarde niet om verstrikt te raken, in de illusies van zin, maar om het Licht, van je geëvolueerde bewustzijnsstaat aan
het collectief toe te voegen.

Steeds meer duistere informatie en acties zullen worden blootgelegd maar het is niet jouw taak om dingen op een driedimensionaal niveau
te repareren maar eerder om altijd een - deel van je bewustzijn in overeenstemming - te hebben met de - waarheid, die God alleen is. Wat
betekent dit? Het betekent - onthouden dat pijnen, en ziekten, geen spirituele - wet, hebben om hen, te ondersteunen. Het betekent
dat een lege portemonnee of gebrek geen spirituele realiteit heeft. Het betekent dat elke wereldwijde situatie van goed
versus slecht of wij versus zij geen echte Goddelijke wet heeft om deze te
ondersteunen, te ondersteunen of te
handhaven, omdat God
alleen dat
is.


Zodra een persoon zich realiseert dat 2 x 2 is 4 is en niet 5, waar gaat de 5 dan naartoe? Het bestond alleen in het denken.
Zo werkt de waarheid. Je wordt wakker, en begint te leven vanuit de waarheid in plaats van het valse, en accepteert niet langer
2 x 2 als 5. Er is een uitspraak van Jezus die vaak verkeerd wordt geciteerd en die is; En je zult de waarheid kennen en de waarheid
zal je bevrijden." (Jan) Het gedeelte "Je zult de - waarheid kennen" wordt vaak - weggelaten, wat het belangrijkste - deel van de hele
verklaring is. Je moet weten, leven, zijn vertrouwen en de waarheid - laten groeien en versterken - voordat het kan evolueren naar een
bewustzijns-staat die zich vervolgens - naar buiten kan, en zal manifesteren. Jullie - zijn de Lichtverlichtende - paden voor degenen, die
achter jullie langskomen zelfs als jullie nooit een woord zeggen. Het Licht van zelfs maar één geëvolueerd bewustzijn, vormt automatisch
een meerderheid omdat er maar ÉÉN is.
God alleen is dat
wel.


Wij zijn de Arcturische Groep

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Oneness of All - Bericht Arcturian Group


Door: Marilyn Raffaele
18 december 2022In deze tijd van viering voor sommigen naast chaos en verdriet voor anderen verwelkomen we u in onze boodschap
die vandaag is gebaseerd op het seizoen. Twijfel er nooit, aan dat alles volgens, plan verloopt, zelfs als uiterlijke schijn
anders zou getuigen. Er vindt veel activiteit plaats op niveaus, waarvan je je nog niet bewust bent of die je niet kunt zien
omdat ideeën zich eerst manifesteren, in het onzichtbare rijk, en materieel worden en vorm aannemen, als of zoals ze zich
in dichtere energie mogen manifesteren. Velen van jullie merken dat dit vakantieseizoen - gewoon niet met jullie, resoneert
zoals voorheen. Film, tv-programma's, boeken en familietradities, blijven - geïdealiseerde, versies van, Kerstmis, en Chanoeka
promoten die je hebt geprobeerd na te bootsen, in de overtuiging dat je op - een of andere manier zou falen, als je persoonlijke
vieringen niet overeen
kwamen met hen.

Geloof niet dat er iets mis is met je als je niet langer hetzelfde vakantie-enthousiasme en vreugde ervaart die je in het verleden hebt
ervaren. Persoonlijk en collectief bewustzijn is geëvolueerd, en is niet langer in overeenstemming met vele aspecten van wat tot nu
toe de overtuigingen en tradities van Kerstmis en ook Chanoeka heeft gevormd. Tradities die kort na de tijd van Jeshua begonnen
door de activiteiten en leringen van zijn volgelingen en georganiseerde religies. Tegenwoordig wordt het geven van geschenken
bedoeld om liefde te tonen en de wijzen van het kerstverhaal na te bootsen, door middel van een intense mediahype, intens
gepromoot met het doel materiële goederen te verkopen. Velen verlangen naar de kerstdagen van het verleden, waar
er meer vrede, geluk, vreugde en eenvoud leek te zijn, maar deze herinneringen zijn illusoir,
geboren uit het aangeboren verlangen
van elke persoon naar
vrede en heel
heid.De tijd is gekomen, om het verleden met al zijn schijnbare "betere tijden" los te laten door je te - realiseren dat
omdat je bezig bent naar een hogere - bewustzijns staat te gaan, je je begint af te stemmen op het ware gevoel van
alles waar je bekend mee bent in de materiële wereld, inclusief Kerstmis. Afstuderen (spiritueel evolueren) is nooit het
verlies van iets echts, maar is eerder, de wedergeboorte ervan in nieuwe, hogere en betere vorm. Zoals we in eerdere
berichten hebben verteld, is het kerstverhaal eigenlijk het verhaal van elke persoon en niet alleen dat van één man.
Het is het verhaal van spirituele - evolutie. Op een gegeven - moment komt elke ziel op een plaats van fysieke,
emotionele, mentale en zelfs spirituele - onvruchtbaarheid, een plaats waar, de drie-dimensionale ideeën
en oplossingen - eenvoudigweg niet langer werken, waardoor de persoon kan opgeven en loslaten
wat hen in slavernij heeft gehouden aan het driedimensionale geloofssysteem. In een
bewustzijn dat nu leeg is (de stal) en niet langer gevuld is met valse
informatie, wordt een nieuwe en
hogere bewustzijns staat
geboren.Er zijn sommigen die proberen deze nieuwe bewustzijnsstaat te verpletteren en zelfs te doden in de
naam van rechtvaardigheid, omdat niet-traditioneel denken angst veroorzaakt en hun geloofssysteem
bedreigt. Er zijn echter ook mensen die in staat zijn om deze hogere bewustzijnsstaat te herkennen en te
eren met respect en geschenken. Het nieuw - geboren bewustzijn, is fragiel en moet verborgen en gevoed
blijven totdat het sterk wordt en in staat is om de uiterlijke druk van de niet-ontwaakte wereld te weerstaan.
Dit is de Kerst die iedereen wil en velen
van jullie hebben het al meegemaakt.

Sta niet toe dat de overtuigingen van de samenleving, familie of vrienden je dwingen of schuldig maken om
door te gaan met praktijken die je bent ontgroeid, simpelweg omdat het traditie is. De feestdagen zijn voor
velen een tijd van verwarring en angst geworden omdat ze zich schuldig voelen over hun veranderende
overtuigingen. De wereld evolueert naar een nieuwe en hogere bewustzijnsstaat, een waarin er
niet langer afstemming zal zijn met veel nog
steeds algemeen aanvaarde
overtuigingen.Dit resulteert vaak in onenigheid binnen families en groepen waar van iedereen wordt verwacht
dat hij deelneemt aan - activiteiten die worden beschouwd, als de "juiste manier" om Kerstmis of Chanoeka
te vieren. Verzet je niet, doe mee als je wilt of als je de vrede bewaart, maar laat je niet intimideren door activiteiten
waar je simpelweg niet meer voor kiest om deel van uit te maken. Evolueren resulteert vaak in het bewandelen van een
dunne lijn, vooral in gezinnen en groepen die opgesloten zitten in traditie en nog niet klaar zijn voor verandering. Vertrouw
op je intuïtie, en weet dat de hemel niet zal vallen en dat je ook niet - spiritueel achteruit - zult gaan als je deelneemt aan een
traditie waar je niet langer van geniet.

Ideeën over liefde en haar uitdrukkingen vormen een groot deel van de feestdagen. Velen daarvan draaien om de overtuiging
dat materiële geschenken de enige echte manier zijn om liefde te tonen hoe meer en hoe groter de geschenken, hoe meer
liefde. Bedrijven promoten dit concept om hun producten te verkopen. Films, tv-programma's en lokale evenementen
lijken allemaal concepten van materiële geschenken te promoten waardoor degenen die dit concept niet accep-
teren of die financieel niet in staat zijn om het te doen, vaak een gevoel van falen of schuldgevoelens
hebben.

Blijf alert, gecentreerd en oplettend terwijl je getuige bent van de vele subtiele en doordringende concepten
van liefde die tijdens de feestdagen aan de wereld worden gepresenteerd. Vraag jezelf af; "Vertegenwoordigen deze
ideeën echt liefde?" Vergeet nooit dat liefde in zijn ware betekenis de Goddelijke Bewustzijnsenergie is die stroomt tussen
alle geïndividualiseerde, uitdrukkingen van de ENE. Eenheid, manifesteert zich automatisch, als vriendelijkheid, begrip, geduld
delen, accepteren en zachtmoedigheid, die op materieel - niveau, vorm kan en vaak ook aanneemt, als het geven van geschenken.

Zoals met alle dingen, laat je intuïtie en niet de mediahype je geschenken en vieringen leiden. Geef vanuit het hart met gedachten en
liefde in plaats van vanuit - schuldgevoel of vroegere traditie. Vier op manieren die met je resoneren, en respecteer tegelijkertijd de
overtuigingen van de mensen om je heen. De wereld op dit moment, is als een kind dat groeit, naar een nieuwe levensfase waarin
alles anders is, waardoor ze verward en vaak bang zijn en net als dit kind, behoefte hebben aan ondersteuning, en liefde. Er is
geen goede of foute manier om iets te doen want dat vertegenwoordigt dualiteit. Doe gewoon wat met je resoneert van
uit een niveau van liefde en eenheid, wat af en toe kan betekenen dat je het materiële spel speelt om degenen te
eren die alleen in staat zijn om liefde op dat niveau te begrijpen. Laat jullie geschenk aan elke viering
het stille en geheime Licht van jullie
geëvolueerde bewust
zijns staat
zijn.Ik wens jullie allemaal een waar kerstfeest.
Wij zijn de Arcturische Groep 12/18

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Nieuwe Aarde - Quantum Sprong
Spiegel van Onvoorwaardelijke liefde

Door: Seraphim Joy
19 oktober 2022Lieverds,

Een grote - verschuiving en transformatie - vindt deze week - plaats op onze planeet - Aarde.
Het zijn belangrijke kwantumverschuivingen naar de Scheppingsfase van Nieuwe Aarde manifestatie
en nieuwe manier van Overvloedsstroom om de beweging van Goddelijke - Wil in materie te voeden. Dit
zijn de momenten van happening, waar we op de een of andere manier naartoe gaan sinds 2012, de velden
van harten zijn klaar, gecultiveerd in licht en klaar voor Nieuwe - Codes van Creatie om NewEarth sjabloon van
licht in het fysieke te brengen. De frequenties zijn hoog om de nieuwe - structuur en bloedlijn (Financiële stroom)
voor deze manifestatie vorm te geven. Het is belangrijk, om een vredige staat te behouden innerlijk en vrij van geest
om deze samensmelting mogelijk te maken tussen Cosmos Moederr Energy (Moederschap), Kristallijne Harten, Aarde
elektromagnetisch en
fysieke Avatar.

In leegte staan zonder - uiterlijke binnenkant, kan een grote uitdaging zijn voor de geest, die verhalen wil begrijpen of
angst wil binnenhalen. We moeten collectief de geest in stilte houden en open blijven om te ontvangen wat onze hart
frequenties in de schepping zullen brengen. Innerlijke - uitlijning is de sleutel, tot het ontvangen, van goddelijke wils
stroom (Cosmos, Spark Earth Pulse, in harmonie, met - Avatar - Kristallijn Hart, vredige - staat in lichaam en geest)
Manifestatie van Overvloed Eén.

Op lineaire realiteit heeft het tijd nodig om deze specifieke Nieuwe - Frequenties in het lichaam te stabiliseren
terwijl de volgorde het Ontwerp patroon van het nieuwe licht Netwerk tussen Ontwaakte - Zielen en locaties
op Aarde blijft herhalen. Dus binnen slechts enkele maanden materialiseren de frequenties van de Hemel
op Aarde zich in snelheid van licht, in de vorm van bijeenkomsten, eenheidsgemeenschappen, scholen
van Ascentie. Het is het einde van de levenslange - eenzaamheid voor veel van ontwaakte wezens
die alleen moesten blijven om de frequenties in hun lichaam te behouden of als ze betrokken
zijn bij een gemeenschap en een soort lichtwerk staat alles op het punt om over
te schakelen naar een nieuwe versnelling
en - waarheids - getrouwe
authenticiteit van de
Ziel.


Het is tijd om los te laten wat niet op één lijn voelt en meer expansie in het hartcentrum mogelijk
te maken, om deze zonne-upgrade te ontvangen door de Galactische Zon en de Melkweg, zodat de Licht
kracht wordt opgesloten in aardse avatars, terwijl goddelijk collectief naar diepere - zuivering zal bewegen en dan
in één moment van Glorie alles zal worden ontvangen onthulde en begon een nieuwe Cyclus en Sequentie waarvan de
Magneet en Generator verbonden, is met Pure Bewustzijn, van Nieuwe Aarde Realiteit - Hemel Manifestatie. Dit lijkt erop
dat we midden in de nacht, in een Hoog Gebouw als al het licht uit is, de schakelaar - aanzetten en een Schemering Lichthuis
wordt, herkend van veraf. De aarde komt online als een geavanceerde planetaire habitat. Ons hart vibratief komt nu in volledige
afstemming met haar puls om alle vereiste - manifestatie door het Lichtnetwerk van Ontwaakt - gemeenschappen te brengen, om
deze opwaardering naar het Hogere
Rijk en dimensies te
helpen.


De Design - activering begon in januari 2021 en geleidelijk door de belichaming van collectief Bewustzijn zijn de Lichtspecialiteiten van
vormloos naar vorm en manifestatie in onze Kristallijne Harten geleverd om de volledige - Frequentiekaart te leveren voor manifestatie
van Overvloed Eén die alle NEWEARTH, Gaia-projecten voedt die onze menselijke samenleving hervormen tot Kristallijne Beschaving.
Deze week, zullen meer - symptomen in de hersenen - en het hoofd zijn, dan andere - keren, vooral als je deel uitmaakt van Master
Builder-groepen. Het vraagt om volledige - authenticiteit aan de Ziel, en een staat van Onvoorwaardelijke - liefde/ Ik ben God.
Van 22 oktober tot 25 oktober, nieuwe - mogelijkheden zullen aan de oppervlakte komen, hetzij volledig duidelijk en
gemanifesteerd, hetzij weerspiegelt de koers van acties die we moeten nemen om volledig in dienst van de
Schepper en het leven te zijn en moeiteloos in Newearth Blue print en sjabloon te stromen
als een vrije agent van goddelijke wilsincarnatie. Van moment tot moment
leidt zuiver bewustzijn ons om te kiezen door hartuitlijning
en los te blijven van alle uitkomsten. Alleen
Aanwezig is zo krachtig om te
Ervaren Dat Ik Ben
God.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Transformatie en Vloeibare intelligentie

Door: Transformatie Team
4 september 2022Laat je niet vangen door dogma's dat is leven met de resultaten van andermans denken. Laat het lawaai van de meningen
van anderen je eigen innerlijke stem niet overstemmen. En het allerbelangrijkste, heb de moed om je hart en intuïtie te volgen.

Vloeibare intelligentie

Bij het verkennen van persoonlijke en wereldwijde transformatie is het belangrijk om te praten over het concept van vloeibare
intelligentie in relatie tot het vermogen om te groeien en ons - bewustzijn uit te breiden. Vloeibare intelligentie, heeft weinig
te maken met IQ of 'boek'-intelligentie. Het is eerder het vermogen om buiten onze overtuigingen te treden en informatie
te overwegen die niet past in onze eerder geaccepteerde kijk op de werkelijkheid.

Onze diepste overtuigingen en opvattingen over het leven en de wereld worden tot op zekere hoogte bepaald door
onze jeugdervaringen, ons onderwijs, de massamedia en verschillende andere externe invloeden. Het niveau van
vloeibare intelligentie van een individu kan worden bepaald op basis van de mate waarin hij of zij in staat is
om eerder gehouden opvattingen los te laten over het tegenkomen van betrouwbare informatie of
ervaringen die aantonen dat deze opvattingen
verkeerd of te simplistisch zijn.

Aan de andere kant van het spectrum van vloeibare intelligentie bevindt zich statische intelligentie.
Als een individu zelden bereid is om zijn gevestigde overtuigingen te heroverwegen of uit te dagen, wordt
gezegd dat ze een hoge mate van statische intelligentie hebben. Ze zijn niet erg geïnteresseerd in out of the box
denken.

Wetenschap en vloeibare intelligentie

Wanneer wetenschappers aan de statische - intelligentiekant van het spectrum bewijs tegenkomen, dat het gevestigde
paradigma - ernstig in twijfel trekt, proberen ze de nieuwe - informatie in diskrediet te brengen, met behulp van wetten, en
principes die eerder zijn overeengekomen onder het oude paradigma. Als ze hierin falen, wordt het nieuwe bewijs vervolgens
niet de moeite van het bestuderen waard geacht en weggegooid. In het slechtste - geval wordt het bewijs actief aangevallen als
irrationeel of onwetenschappelijk, ook al kan het gemakkelijk worden getest en geverifieerd. Wetenschappers met een hoge mate
van vloeibare - intelligentie die zich aangetrokken, voelen tot het bestuderen van zaken, buiten het huidige paradigma worden vaak
bestempeld als kooks of gek door degenen
die met statische intelligentie werken.

Toch laat de geschiedenis zien dat het vaak deze "kooky" wetenschappers zijn die de meest verbazingwekkende ontdekkingen doen die
de weg vrijmaken voor hele nieuwe studiegebieden die ooit als onzin werden beschouwd. Einstein, Galileo en Pasteur werden allemaal
belachelijk gemaakt door vele gerespecteerde - wetenschappers van hun tijd vanwege hun verbazingwekkende - ontdekkingen die
geheel nieuwe takken
van kennis in
luiden.


We zijn allemaal soms resistent tegen het loslaten van oude overtuigingen, terwijl we op andere momenten enthousiast zijn
om nieuwe manieren van denken en zijn te verkennen. Statische intelligentie en vloeibare intelligentie zijn slechts twee
uiteinden van een continuüm, en ieder van ons verschuift in de loop van de tijd naar verschillende punten op dat
continuüm. Om dit aan te tonen, bezoek de onderstaande link om een korte test te doen over de scherpte
van je perceptuele vaardigheden:

Perceptueel experiment

Dingen zijn niet altijd zoals ze lijken. Bekijk nu deze indrukwekkende clip van
12 minuten die je overtuigingen over dierlijke intelligentie kan uitbreiden:

Olifant Kunstenaar

Wees tijdens het lezen van de materialen op deze website voorbereid op het onverwachte en overweeg om het meer
vloeiende uiteinde van dit spectrum van intelligentie te kiezen. Overweeg ook om je open te stellen voor begeleiding en
ondersteuning bij het verkennen, van gebieden waar je je vast zou kunnen voelen zitten in oude geloofspatronen. In de af
gelopen jaren, zijn veel belangrijke - pioniers succesvol - geweest in het opereren - binnen het moderne, wetenschappelijke
paradigma, met een zeer hoge - mate van vloeibare - intelligentie. Deze moedige - individuen hebben - geaccepteerde weten
schappelijke principes, en zorgvuldig onderzoek gebruikt om oude paradigma - overtuigingen uit te dagen. Hieronder een paar
lichtend voorbeeld van deze pioniersgroep:

1. Stanford University's neuropsycholoog Karl Pribram en zijn diepgaande studies van de holografische kwaliteiten van bewustzijn.
2. Psycholoog Kenneth Ring van de Universiteit van Connecticut die baanbrekende, studies van bijna-doodervaringen voltooide.
3. Dr. Hal Puthoff en Russell Targ (zie zijn uitstekende paper) van Stanford Research Institute in hun overvloedige studies van
remote viewing en nonlocality.
4. UCLA's Valerie Hunt in haar systematische studies van menselijke energievelden en meetbare psychische verschijnselen.
5. Dr. Bruce Lipton's baanbrekende celbiologische onderzoek suggereert dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht
genen niet de primaire regulatoren van het leven zijn. Integendeel, de manier waarop we ons leven en onze wereld waar
nemen, kan een belangrijke factor zijn bij het bepalen van de genactiviteit.
6. Het PEAR-laboratorium van Princeton University (nu gesloten) dat het vermogen van bewustzijn om te interageren
met fysieke materie vaststelde.
7. Robert Monroe, oprichter van het Monroe Institute dat methoden leert om buitenlichamelijke ervaringen en
remote viewing te bereiken (zie zijn baanbrekende boek Far Journeys).
8. De vele pioniers van de kwantumfysica die ontdekken dat het voor een dieper begrip van onze
wereld misschien onmogelijk is om de fysieke wereld van het bewustzijn te scheiden.

Twee klassiekers die statische wetenschappelijke paradigma's uitdagen met behulp van betrouwbaar,
verifieerbaar onderzoek uit honderden wetenschappelijke studies zijn de boeken The Holographic Universe
van - Michael Talbot en The Field van Lynne McTaggart. De paradigma-busting film What the Bleep!? bestrijkt
een vergelijkbaar terrein op een minder wetenschappelijke, maar erg leuke manier, net als de inspirerende film I Am.

Deze boeiende boeken en films worden ten zeerste aanbevolen voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het verkennen
van het werk van wetenschappers die een groter bewustzijn van onszelf en ons universum bevorderen en mensen helpen
meer vloeibaarheid in bewustzijn te ontwikkelen.

Heilige koeien

Bewustzijn, de hersenen en realiteitsvorming

In het oude paradigma erkent statische intelligentie over het algemeen niet het bestaan van bewustzijn, afgezien van een brein.
In het nieuwe paradigma erkent de kwantumfysica steeds meer dat bewustzijn een kritische factor kan zijn in wat de werkelijkheid
bepaalt. Statische intelligentie, geeft hoge prioriteit aan stabiliteit en veiligheid. Vloeiende intelligentie, verwelkomt verandering en
zelfs af en toe chaos als potentiële voertuigen voor
persoonlijke en wereldwijde spirituele
groei.


De materialen die op deze website worden gepresenteerd, zijn ontworpen om vloeibaarheid te inspireren en om rigide overtuigingen
van het oude paradigma uit te dagen. Als je door de site beweegt, kun je merken dat sommige, van je overtuigingen over de wereld
worden uitgedaagd. Dit kan een waardevolle - gelegenheid voor je zijn om je standpunt te onderzoeken en te overwegen je over
tuigingen te herzien en uit te breiden. Begrijp alsjeblieft dat degenen die betrokken zijn bij het presenteren van dit materiaal
geen zin hebben om je iets te laten geloven. Toch zijn we geïnteresseerd in het uitdagen van ons allemaal om ons open
te stellen voor meer uitgebreide niveaus van geloof
en ervaring in alle aspecten van ons leven.

De transformatiecursus op deze Transformation Team-website biedt een overvloed aan rijk materiaal dat ons
uitdaagt om meer uitgebreide en geïntegreerde manieren van samenleven te verkennen door verder te reiken dan
onze oude overtuigingen en opvattingen. Het nodigt ons uit om betrouwbare, verifieerbare informatie te onderzoeken
die suggereert dat de gangbare kijk op de manier waarop dingen in onze wereld werken, te simplistisch en vervormd kan
zijn. De cursus moedigt ook aan om naar minder geheimhouding en meer transparantie te gaan terwijl we samenwerken om
te ondersteunen wat het beste is voor
iedereen die onze wereld deelt.

Transparantie en bewustzijnsniveaus

Er zijn vele niveaus van bewustzijn in ieder van ons. Het is niet ongewoon voor ons om overtuigingen of kennis te hebben op het ene bewustzijnsniveau die in directe tegenstelling staan tot dat van een ander niveau. Op één niveau kunnen we weten zoals Galileo ooit
beweerde, dat de aarde de derde planeet van de zon is. We weten ook, dat ons - zonnestelsel zich in één arm van een spiraalstelsel
bevindt, ver van het centrum, dat ver verwijderd is van de locatie, van de oerknal die naar verluidt het - universum heeft gevormd.
Maar op een ander - niveau is de aarde, voor ons in ons dagelijks leven het centrum van ons universum, zoals de kerk ooit tegen
Galileo betoogde.

Op een uitgebreid bewustzijnsniveau kunnen we geloven dat de mensheid bedoeld is om manieren te vinden om woede los
te laten en in vrede en harmonie met elkaar te leven. Maar op een meer gecontracteerd niveau kunnen we ons individueel
volledig - gerechtvaardigd voelen - om behoorlijk boos en boos te zijn op - iemand in onze familie of op een politicus of
machtige groep. Iets dat op het ene niveau heel logisch is kan op een ander niveau nogal "onlogisch" lijken. Hoewel
onze geest ons misschien van het tegendeel wil overtuigen, lopen de meesten van ons door het leven met
veel tegenstrijdigheden
in ons bewust
zijn.


Door ervoor te kiezen om transparant te zijn, worden de inconsistenties in ons en in de wereld steeds
duidelijker waardoor we meer keuze hebben in hoe we ermee omgaan. We worden van nature, opener en
beter in staat om tegenstrijdige overtuigingen, op verschillende niveaus te begrijpen, en te integreren. Door
ervoor te kiezen om de inconsistenties in onszelf te identificeren, te begrijpen en te transformeren, kunnen ze
in feite krachtige - leraren worden die ons uitnodigen om ons bewustzijn uit te breiden, als we hen dat toestaan.

Overtuigingen en realiteit

Hoe coherenter we iets geloven op alle niveaus, van bewustzijn hoe meer het universum de neiging heeft om zichzelf
rond die overtuigingen te vormen. Hoe dieper we weten dat iets waar is, hoe groter de kans dat we de wereld in termen
van die waarheid zullen zien en ervaren. Dit betekent echter niet - noodzakelijkerwijs dat het voor anderen, waar zal zijn.
Elke persoon ontwikkelt door zijn interpretatie van wat er met hem gebeurt gedurende het hele leven zijn eigen versie
van de werkelijkheid, die verschillende, hoeveelheden overlap heeft met wat anderen geloven dat de realiteit is. We
kunnen in dezelfde fysieke wereld leven maar onze overtuigingen over wat waar en echt is, en onze emotionele
ervaring van deze wereld
kan heel anders
zijn.


Sommige individuen hebben een groter vermogen om de overtuigingen van de mensen om hen heen te
beïnvloeden dan anderen. Degenen die een zeer sterk, coherent - energieveld hebben dat naar buiten is gericht|
lijken over het algemeen - dynamisch en charismatisch - voor anderen. Ze zijn dus gemakkelijker in - staat om de mensen
om hen heen te overtuigen van wat ze geloven of weten dat waar is. Ze worden vaak beschouwd als geweldige communicatoren
en invloedrijke mensen. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat ze "De Waarheid" kennen. Aan de andere kant kan een meer
"verlegen" persoon of iemand die zijn - energie meer beperkt of naar binnen gericht houdt, een niveau van kennis hebben, dat net zo
sterk is als een extravert - charismatisch - persoon, maar vanwege hun - verlegenheid, of innerlijkheid - zijn ze veel minder geneigd (of
misschien niet eens willen) om anderen te overtuigen om te geloven zoals ze doen. Er is hier geen ultiem goed of fout. Of we er nu voor
kiezen, om onze - energie meer naar buiten - of naar binnen - te richten, ieder van ons, doet wat we geloven, dat goed is op elk moment.

Hoe transparanter we zijn voor onszelf en voor de wereld om ons heen hoe bewuster we keuzes kunnen maken. En hoe vloeiender we zijn
in het uitbreiden van onze intelligentie en overtuigingen, hoe krachtiger we ons kunnen aanpassen aan en goed gebruik kunnen maken
van de veranderingen die zich in ons leven en onze wereld voordoen. Naarmate we kiezen voor zowel vloeibaarheid van intelligentie
als transparantie, nodigen we in toenemende mate uit tot leren, groei en uitbreiding op vele - niveaus in ons leven. Dit stelt ons
verder in staat om beter - keuzes te maken die het hoogste goed van ons allemaal dienen. Laten we er dan voor kiezen om
open, transparant en vloeiend te zijn, zowel met onszelf als met elkaar, en om steun te bieden aan de onbegrensde
mogelijkheden van groei en expansie die in ieder van ons liggen. De materialen op deze website zijn
ontworpen om ons te helpen bij dit waardevolle doel.

Het is onze emotionele gehechtheid aan bepaalde overtuigingen
die ons beperkt en ons ervan weerhoudt om grotere realiteiten te zien.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

- Een fabel van Transformatie -


Door: Transformatie Team
20 Juli 2022
Lang geleden en ver weg

Er was eens in een verre uithoek van het universum in de buitenste regionen van een middelgroot spiraalstelsel
een prachtige blauwgroene planeet waarvan de nieuwsgierige bewoners hun wereld Aarde noemden. Veel verschillende
volkeren bewoonden deze planeet vol met overvloedige levensvormen. Ze waren gekomen om de vele moeilijke, maar lonende
lessen te leren van het verkennen in fysieke lichamen hoe het is om je gescheiden en losgekoppeld te voelen van hun eigen goddelijke
essentie en van alles om hen heen. Het collectieve - bewustzijn van alle mensen op Aarde, had een grote invloed, op alles wat er op deze
draaiende planeet gebeurde. Maar vanwege hun verkenningen naar afgescheidenheid, was de overgrote meerderheid van deze mensen
of mensen zoals ze zichzelf noemden zich niet bewust
van hoe hun collectieve wil hun wereld vormde.

Om de diepe wijsheid van deze Aardse school of Univers-stad te leren, hadden deze mensen ervoor gekozen om te vergeten hoe ze in
hun diepste essentie allemaal met elkaar verbonden waren en hoe elk individu een essentiële rol speelde in wat er op hun planeet en
met hun mensen als geheel gebeurde. Door de eeuwen heen en door duizenden en duizenden omwentelingen van dit juweel van
een planeet rond zijn stralende gouden zon, ontwikkelden en breidden de mensen van de Aarde hun bewustzijn uit door vele
intense, mooie en soms zelfs pijnlijke ervaringen van het verkennen van zowel hun afgescheidenheid als hun saamhorig
heid. Door het rijke drama en de uitdagende lessen van vele eeuwen, groeiden ze verschillende keren dicht bij het
punt om opnieuw hun diepe - verbondenheid met alle wezens - te voelen. Maar elke keer dat ze in de buurt
kwamen, trok dat bewustzijn vervolgens samen en werd uiteindelijk afgesloten door hun collectieve
angst om individualiteit
en uniciteit te
verliezen.


Grote crisis of kans?

Na verschillende cycli van deze uitdijing en inkrimping, op een gegeven moment in een nieuwe expansiefase,
werd de collectieve geest zo intelligent dat de mensheid voor het eerst buiten de zwaartekrachtsgrenzen van de aarde
kon zweven in glanzende, metalen ruimteschepen. De collectieve kennis van de fysieke wereld waarin ze leefden groeide zo
diep dat bepaalde individuen visioenen begonnen te zien van een grote transformatie die leidde tot het fysieke paradijs op Aarde.
Tegelijkertijd vreesden vele anderen ten zeerste dat deze nieuwe mentale vermogens en geavanceerde technologieën door de legers
en hebzuchtige elite zouden worden gebruikt om het leven
en de wereld waarin zij leefden
te vernietigen.

Terwijl hun collectieve hoop en angsten groeiden als nooit tevoren, verenigden veel mensen die toegewijd waren aan wereldwijde trans
formatie zich in een diep gebed over hun wereld. Dus voor het eerst in de geschiedenis van de planeet werd een krachtige collectieve
oproep naar het universum gestuurd met het verzoek om hulp en begeleiding voor de worstelende planeet en haar mensen om
voorbij egoïsme en hebzucht te gaan naar liefdevolle transformatie en integratie. Voor het eerst opende de mensheid als
geheel zich voor verbinding en hulp van het grote universum buiten de fysieke grenzen van hun wereld.

Hun gebed werd verhoord.Het transformatieteam komt in een stroomversnelling

In de enorme en gevarieerde verzameling - beschavingen en soorten verspreid over het oneindige - universum,
werd de roep om hulp van deze kleine prachtige planeet gehoord. Buiten medeweten van de mensen van de Aarde
bestond er in het universum een speciaal team dat bestond uit miljoenen zorgzame zielen van verschillende planeten,
sterrenstelsels en zelfs andere dimensies. Dit liefdevolle team, had zich specifiek ingezet om alle bewoners, van die zich
ontwikkelende planeten te dienen en te ondersteunen die om hulp vroegen in tijden van crisis en overgang. De levendige
zielen van dit intergalactische transformatieteam, waren toegewijd om samen te werken met het lokale transformatieteam
van elke planeet dat om hulp riep bij het creëren van meer verzorgende, levensverbeterende manieren van leven en groeien.
Dit liefdevolle team werd geactiveerd door de collectieve oproep van de Aarde. De opgewonden zielen van het transformatie
team voelden de roep om hulp bijna als een - brandweerman op aarde die reageerde op een alarm en kwamen samen om hun
aandacht te richten op deze prachtige wereld in crisis.
Ze openden hun hart en ziel voor de mensen daar.

Ze leerden over de wegen van de mensheid en raakten vertrouwd met de uitdagingen waarmee de mensen op Aarde werden
geconfronteerd. Terwijl sommige leden ermee instemden, om van een afstand te observeren, en leiding te geven, stemden
miljoenen van deze zielen ermee in om in menselijke lichamen geboren te worden en net als andere mensen te vergeten
waar ze vandaan kwamen, zodat ze volledig zouden kunnen ervaren dat ze - mens zijn en effectiever - hulp en
begeleiding aan de mensheid
zouden kunnen bieden.

Verloren en vergeten?

Geboren in menselijke lichamen en menselijke - families zonder herinnering aan hun oorsprong, voelden deze
leden van het transformatieteam de vele pijnen en vreugden van het opgroeien terwijl ze zich vaak gescheiden en
geïsoleerd voelden van de mensen om hen heen. Sommige leden, kozen er zelfs voor om ernstige trauma's, met hun
menselijke - families door te maken, om dieper - mededogen te ontwikkelen. Anderen, voelden zich gewoon alleen, en
verbijsterd, niet in staat om te begrijpen waarom de mensen om hen heen niet konden zien dat liefde ons allemaal met
elkaar verbindt. Soms voelden ze zich allemaal verloren en vergeten. Ze voelden dat ze er op de een of andere manier
niet bij hoorden en voelden een innerlijke - roeping naar een groter doel. Naarmate deze toegewijde leden van het
transformatieteam - spiritueel groeiden, en de crisis waarmee de planeet - werd geconfronteerd intenser werd,
begonnen er magische - dingen te gebeuren. Belangrijke geschriften, dromen, mystieke ervaringen en zelfs
inspirerende fabels begonnen leden van het transformatieteam wakker te schudden voor hun diepere
doel.

Ontwaken uit de droom

Voor sommigen verliep het - ontwaken geleidelijk, terwijl voor anderen een krachtige, onverwachte
gebeurtenis de sluier - oplichtte. Collectief begonnen leden van het transformatieteam zich te herinneren
waarom ze naar de Aarde kwamen. Ze merkten dat ze zich spontaan verbonden met andere wijze mensen die
deel uitmaakten van het transformatieteam en die hen verder hielpen ontwaken en inspireren. Hun angsten en
gevoel van scheiding - vervaagden geleidelijk naarmate ze steeds enthousiaster werden om hun diepere doel te
onthouden en om te merken dat ze nu een integrale
rol spelen in deze krachtige planetaire overgang.

Uiteindelijk werden alle leden van het transformatie - team wakker. Bij het ontwaken, danste een nieuwe, heldere
schittering uit hun ogen. Het was een sprankeling van weten. Wetende dat we allemaal al met elkaar verbonden
zijn in een goddelijke kosmische dans. Wetende dat de vreugde van liefde er altijd van binnen is wanneer een
ziel zich er echt voor opent. Wetende dat het doel van het team niet is om iemand te redden, maar eerder
om gewoon een inspiratie en een liefdevolle uitnodiging tot transformatie te zijn voor iedereen
om hen heen.

Wetende dat uniciteit en individualiteit welkom zijn, zelfs in de onderlinge verbondenheid van alle wezens.
Wetende dat wanneer de mensen van een planeet een collectieve oproep om hulp uitzenden, het transformatie
team altijd antwoordt. Wetende dat het team nooit nalaat om krachtige, inspirerende begeleiding te geven om zelfs
de meest ontmoedigende crisis door te komen. Ooit kwam het transformatieteam naar de Aarde om de mensheid eraan
te herinneren en zelfs om zichzelf eraan te herinneren dat we niet alleen zijn dat we allemaal even belangrijke actoren zijn
die nauw met elkaar verbonden zijn in de
goddelijke ontplooiing van het
universum.

Het team, kwam ons eraan herinneren dat angst slechts een uitnodiging tot groei is en dat er uiteindelijk geen einde aan komt.
Er is alleen dit heilige moment om ons open te stellen voor alle rijkdom die we klaar zijn om te ontvangen. Er is alleen het eeuwige
hier en nu. En dus om deze transformatiefabel tot een einde te brengen (of is het een opening?) vond en blijft het transformatieteam
steeds meer vreugdevolle, betekenisvolle - manieren vinden om lief - te hebben, te verkennen, te spelen en samen te groeien - met alle
mensen van de Aarde, terwijl ze nog lang
en gelukkig even in het altijd aan
wezige hier en
nu.> BRON <


Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De wereld is onze spiegel


Door: Fred Burens
16 JULI 2022
In dit grootse spel van het leven is de wereld jouw spiegel. Het reflecteert naar je terug wat je naar buiten brengt.
Als je kommer en kwel ziet, dan is dat wat je - projecteert. Als je de reflectie die het - leven je laat zien niet leuk vindt, kies
er dan voor om datgene, te veranderen wat het veroorzaakt. Houd je in de gaten, en laat op hun kwaliteit, omdat ze - krachtiger
zijn dan je je misschien voorstellen. Dit is het verschil tussen bewuste en onbewuste creatie. Waar je aan denkt is direct gerelateerd
aan wat het - leven je zal laten zien. Je krijgt terug wat je uitstuurt. Het doel van het spel van het leven is om wakker, te worden in
de droom en in werkelijkheid een "lucide gamer" te worden, om je te herinneren wie je echt bent tijdens het spel, en om dan te
beginnen te werken aan de dingen waarvoor je bent hier bent gekomen. Je belangrijkste - doel in het leven is om aan jezelf
te werken. Het is om te groeien, te ontwikkelen en jezelf te transformeren in een positiever en wezenlijk - wezen.

Gebruik je negatieve emoties wanneer ze zich voordoen als de hulpmiddelen die ze echt zijn. Train jezelf om op te merken
wanneer negativiteit in je opkomt. Wanneer je jezelf betrapt op het projecteren van een negatieve gedachte, onthoud dan dat
alle gedachten creatief zijn en vraag jezelf af of dat echt is wat je wilt creëren. Reageer je op negativiteit met meer negativiteit?
Of kies je ervoor om de negativiteit te zien als het instrument dat het is, en te erkennen dat het je een kans biedt? Het duurt een
tijdje om bekwaam te worden, maar geef niet op. Er is een eenvoudige methode om uw voortgang te controleren. Ondanks wat
er in de wereld om je heen lijkt te gebeuren, hoe liefdevol en harmonieus zijn je persoonlijke relaties? Hoeveel heb je? Vergeet
niet dat de wereld jouw - spiegel is. Het werpt de weerspiegeling terug van datgene wat je erin hebt geprojecteerd. De
kwaliteit van je relaties is dus een uitstekende
spiegel om de kwaliteit
van je leven te
meten.


Er is een groot verschil tussen van jezelf houden en egoïstisch zijn. Wanneer je echt begrijpt wat het is om jezelf te
kennen en te gebruiken. Als de Ene Oneindig Schepper oneindig is en alles heeft geschapen wat is, woont de Oneindig
Schepper dan niet zowel in jou als in alle dingen? Wanneer je de goddelijke vonk van de oneindige Schepper in jezelf en in
alle anderen kunt zien eventueel die je plannen zullen doen zal de sterke greep van de illusie zijn macht over jou beginnen te
verliezen.

SF BRON

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

GODDELIJKE SYNCHRONICITEIT EN
DE VROUWELIJKE LEVENSKRACHT


Door: Dr. Alberto Villoldo
21 Mei 2022Als moderne sjamanen weten we dat als een persoon genezen wil worden van ziekte
en echt vrij en verlicht wil zijn, het essentieel is om de vrouwelijke levenskracht binnenin
te versterken. Dit vereist - vasten, gebed en meditatie, gecombineerd met het gebruik van
helende kruiden en
planten.

Tijdens mijn jaren studeren met de sjamanen, leerde ik over hun geloof in de Goddelijke Moeder
die we allemaal het potentieel hebben om in de natuur te ontdekken. Dit was niet de bebaarde oude
man wiens beeld ik met 'God' was gaan associëren. Integendeel, dit was een kracht die de hele schepping
doordrenkte, een zee van energie en bewustzijn waar we allemaal in zwemmen en deel van uitmaken. Ik begon
te begrijpen dat onze westerse opvattingen over het goddelijke misschien een mannelijke versie zijn van deze levens
kracht die elke cel in ons lichaam doordrenkt, die alle levende wezens bezielt en die zelfs de sterren voedt. De sjamanen
hielpen me om een originele en bevredigende relatie te
ontwikkelen met de kracht van Pachamama.

In 2006, op een van mijn jaarlijkse expedities naar de Andes, ontmoette ik Dr. David Perlmutter. Ik had in de loop der jaren van
David en zijn werk gehoord en was blij te horen dat hij ook geïnteresseerd was in inheemse genezingspraktijken. Terwijl we praten,
noemde ik het idee van de sjamanen over hoe belangrijk het is om de vrouwelijke levens - kracht te herstellen, en zijn gezicht lichtte
onmiddellijk op. "Ja," merkte hij op,
"het zijn de mitochondriën."

Toen ik dit hoorde, viel ik bijna van mijn stoel. Hier was de link tussen de oude sjamanistische praktijken en de moderne neuro-weten
schap. Ik herinnerde me dat onze mitochondriën alleen worden geërfd van de afstamming van onze moeder. Hier was de bron, in
elke cel van elk levend wezen, van de vrouwelijke levenskracht waar wijzen over spreken. Hoe meer we converseerden, hoe
duidelijker het voor ons beiden werd dat er veel elementen van oude genezing en spirituele praktijken zijn die in
moderne neurologische termen kunnen worden beschreven. De vrouwelijke levenskracht
van Pachamama was te vinden in
onze mitochondriën.

Ik was dolblij. Hier was het ontbrekende element dat me in de Amazone was ontgaan maar dat
overal om me heen was geweest tijdens mijn dagen in het laboratorium. Dr. Perlmutter begreep hoe
mitochondriën te herstellen en de vrouwelijke levenskracht te herstellen. Hij wist hoe hij de hersenen moest
voorbereiden op verlichting. Ik had ondertussen de sjamanistische en yogische praktijken diepgaand bestudeerd
die zouden helpen om de hogere ordefuncties van onze hersenen in te schakelen om het te helpen genezen van trauma
en vreugde te ervaren. Samengebracht door goddelijke synchroniciteit in de Andes, brachten we deze methodologieën samen
om onze - studenten en patiënten - te helpen hun hersenen te helpen, hun - gezondheid te herstellen - en vrijheid te ervaren van
destructieve emoties
zoals woede en
angst.

Herhalings oefening,

Als je terugkijkt op je leven, welke Goddelijke synchroniciteiten hebben je
de persoon, plaats of informatie gebracht die je op het juiste moment zocht?

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

12 tekenen dat je tweelingziel met je
communiceert die surrealistisch aanvoelt


Door: Holly Dal
24 April 2022Wat is een tweelingziel? Een tweelingziel is een - extreem intense verbinding - met iemand die je al dan niet kent.
Een meer accurate beschrijving zou de gespiegelde ziel van een persoon zijn niet een zielsverwant. Heb je momenten
in je leven gehad die je niet kunt uitleggen, en hoewel ze niet logisch zijn, lijken ze je bij te blijven? Deze momenten
kunnen tekenen zijn dat je tweeling
ziel met je communiceert.

Dus waar moet je op letten?
12 tekenen dat je tweeling
ziel met je communiceert

1. Nieuwe interesse in spirituele inspanningen

Misschien heb je plotseling interesse in nieuwe spirituele paden zoals meditatie ademwerk en misschien zelfs gebed.
Misschien gewoon een algeheel rustiger gevoel en waardering voor het leven dat je hebt en wat erin zit.
Dit kan allemaal ter voorbereiding zijn op de komst van je tweelingziel.

2. Een gevoel in je lichaam

Emoties zijn sterke ervaringen en we voelen soms hun fysieke effecten op ons lichaam. Bedenk hoe een vakantie
of een nieuwe baan je laat voelen, je krijgt vlinders, je kunt zweten en het is een fysieke reactie op iets of iemand. Je
tweelingziel is niet iemand die je gewoon heel leuk vindt, het is meer je hebt een diepe intense verbinding alsof je ze
kende uit een vorig leven. Een van de meest voorkomende fysieke gevoelens zou hartkloppingen en pijn in het hart
chakra zijn. Je kunt ook duizeligheid voelen omdat bij de eerste ontmoeting met iemand krachtige energie wordt
gecreëerd tussen jullie tweeën. Deze gevoelens zullen verdwijnen zodra je relatie stabieler wordt, maar ze
kunnen in het begin opwindend
aanvoelen.

3. Een verlangen in je ziel naar hen
Een verlangen naar je tweelingziel is niet alleen fysiek, het is magnetisch en het komt van diep in je ziel.
Vaak voel je gewoon dat ze energie naar je sturen en absorbeer je het als een gigantische spons. Je stuurt
ook onbewust energie naar je tweelingziel. Deze aantrekkingskracht en verlangen naar je vlam wordt nooit
minder. Het lijkt misschien vreemd om zo'n aantrekkingskracht te voelen voor iemand die je misschien niet
eens kent, maar je kunt voelen, je kunt ze voelen. Probeer niet bang te zijn, maar om het te omarmen en er
op te reageren.

4. Ze verschijnen in gesprekken

Terwijl je de tekenen ervaart dat je tweelingziel met je communiceert, kunnen er nieuwsgierige dingen
gebeuren. Merk je dat je gesprekken voert met je vrienden of familie en er komt iets naar je toe en
verandert de gespreksrichting? Dit kan je tweelingziel zijn die met je communiceert en ruimte
voor zichzelf maakt in je nieuwe reis. Misschien wil je ergens een reis maken, een nieuwe
baan of hobby beginnen, of zelfs gewoon een aantal van je dagelijkse gewoonten
veranderen, het is allemaal verbonden.

5. Nummers komen naar je toe

Je tweelingziel kan met je communiceren in nummervorm. Bepaalde getallen zullen bepaalde dingen betekenen
een beetje zoals een spion die notities achterlaat in kruiswoordpuzzels alleen jij kunt de betekenis ontcijferen. Het
kan zoiets simpels zijn als het vaak zien van een nummer, zoals 46, en wanneer je je tweelingziel ontmoet en hun
telefoon eindigt in 46, is het alsof ze al die tijd met je hebben gecommuniceerd.
6. Je wordt geroepen naar bepaalde plaatsen of nieuwe activiteiten

Je tweelingbroer zal vaak met je communiceren door je een sterke roeping te geven naar een nieuwe plek
of om iets nieuws te proberen. Heb je ooit plotseling een sterk verlangen gehad om rotsklimmen te proberen
of een nieuw muziek instrument op te pakken dat je nog nooit eerder hebt bespeeld? Een verlangen naar iets
maar je kunt niet uitleggen wat? Het kan je tweeling ziel zijn die tot je spreekt en nieuwe kansen voor je creëert
om te groeien en te leren.

7. Intense veranderingen in het leven

Een belangrijk teken dat je tweelingziel met je communiceert, is wanneer je plotselinge en dramatische veranderingen
in het leven ervaart. Dit kan een baanverlies zijn, de behoefte aan een nieuwe start, het einde van een relatie of het begin
van een nieuwe hobby. Maar wat betekent het als het uit het niets komt? Het kan zijn dat het universum ingrijpt om ruimte
in je leven te maken voor je tweelingziel om te arriveren.

8. Voelen wanneer hulp nodig is

Veel mensen wenden zich tot God en bidden in tijden van wanhoop en ook dit gebeurt, maar je erkent en wendt je uiteindelijk
tot je tweelingziel.Als je een gevoel van troost of kalmte voelt te midden van de wanhoop, kan dat je tweelingbroer zijn om je te
laten weten dat ze er zijn en je troost sturen. Wanneer je iets heel emotioneels doormaakt, of het nu positief of negatief is, zullen
ze er zijn, aanwezig voor je.

9. Je realiseert je wat er ontbrak

Heb je een leegte in je gevoeld op een niveau dat je niet kunt verklaren? We realiseren ons vaak niet wat we niet hebben, totdat we
het geluk hebben om het te vinden. Deze leegte die je misschien voelt maakt ruimte voor je tweelingbroer. Je hebt je hele leven voor
bereid.

10. Tweelingziel dromenWe weten hoe krachtig en belangrijk dromen zijn. Ze zijn doorspekt met betekenis en vaak droom je van je tweelingziel, of misschien
heb je zelfs dezelfde droom. Wanneer je wakker wordt, zul je je totaal verbijsterd voelen en diep verbonden met je vlam. Volgens
het spirituele gezichtspunt, wanneer je slaapt, is je energetische lichaam vrijer, dit zou kunnen verklaren waarom je zielen
zich gemakkelijker verbinden.

11. Je voelt dat je waarden verschuiven

Je hebt goede solide kernwaarden zoals eerlijkheid en vriendelijkheid, maar dingen in je leven veranderen.
Je merkt misschien dat je verlangen naar materiële dingen afneemt, je hebt misschien een sterk verlangen om
een gezin te stichten. Je hebt bijvoorbeeld nooit voor mensen willen optreden uit angst om een fout te maken of je
hebt een skydive willen proberen maar bent te bang geweest. Je tweelingziel kan het potentieel in jou naar boven halen.
Ze trekken een passie naar voren waarvan je te bang bent geweest om te -erkennen of waarvan je niet weet- hoe je ze moet
hanteren.

12. Je weet wat ze denken en voelen zonder dat ze iets zeggen

Wat vind je van mindreading? Gelooft u dat het kan gebeuren? Als iemand met je communiceert zonder te spreken is het waarschijnlijk
je tweelingbroer. De officiële naam hiervoor is telepathie en het kan je een beetje gek laten voelen, en misschien zit het allemaal in je
hoofd. Als je echter naar iemand kunt kijken en precies weet wat ze denken is de kans groot dat je een diepe spirituele verbinding
met deze persoon hebt. Wanneer je tekenen begint te ervaren dat je tweeling-ziel met je communiceert, kan het een beetje
verwarrend of zelfs opwindend aanvoelen. Het is vermeldens - waard dat dit soort relaties niet altijd romantisch zijn ze
kunnen ook volledig platonisch zijn.

Maar als u niet zeker weet wat u ervaart, lees dan de bovenstaande tekens om te bevestigen. Het kan moeilijk
zijn om de vragen die je hebt over je tweelingziel te beantwoorden en je twijfels en zorgen over wat komen
gaat te verlichten. Overweeg voor het ultieme bewijs om met een begaafde adviseur te praten die de
antwoorden kan geven die je misschien nodig hebt om verder te gaan met dit enorme
spirituele ontwaken.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Je goddelijke en heilige doel – Nu jij zijn!

Door: John Smallman
24 januari 2022Allen zijn Eén, en dat weten jullie allemaal. Maar vanwege "de regels van het spel" – een mens in vorm zijn – hebben jullie jezelf
toegestaan deze eeuwige en onveranderlijke Waarheid te vergeten. Het ontwakingsproces, waaraan het menselijk collectief onlangs
collectief heeft besloten deel te nemen, gaat nu zeer snel vooruit. Je ziet prachtige tekenen hiervan op veel locaties en omstandigheden
en toch twijfel je! Laat die twijfels los, want net als de illusie/droom zijn ze onwerkelijk. Twijfels hebben en er bij stilstaan is een keuze die
velen van jullie blijven maken – kies ervoor om dat niet langer te doen, en wanneer er iets in je bewuste bewustzijn opkomt, verwerp ze dan onmiddellijk, sta er niet bij stil.

Ja, velen op Aarde ervaren groot lijden, en "door in de wereld te zijn, maar er niet van" kun je je hier volledig van bewust zijn zonder die
ervaring binnen te gaan. Elke keer dat dit bewustzijn in je opkomt vanwege weer een verontrustend nieuwsbericht, of omdat iemand
die je kent en liefhebt, of zelfs jijzelf lijdt, herinner jezelf eraan dat er alleen Liefde is. Stuur dan Liefde/Genezing naar het lijden
waar je je bewust van bent geworden, maar zonder in dat lijden te worden getrokken en zo je energie te laten leeglopen
door enig gevoel van schuld of schaamte dat je je misschien voelt in het bewustzijn van het weten dat iedereen
één is, en misschien dan voelen of geloven dat jij misschien ook op de een of andere manier
verantwoordelijk bent. Je hebt al je energie nodig – en je hebt er op elk moment
een grenzeloze overvloed van – om de volheid van Liefde/Healing
te kunnen sturen naar mensen in nood.

Jullie hebben allemaal de krachtige en verheffende energie van liefde en acceptatie ervaren in de aanwezigheid van
een zeer liefdevol persoon. Welnu, jullie hebben allemaal die kracht, en wanneer jullie ervoor kiezen om in vrede in jezelf
te zijn, ongeacht wat er om jullie heen gebeurt, dan is het volledig beschikbaar voor jullie om te leiden naar waar jullie intuïtief
worden geleid om het te sturen. Jullie zijn, zoals we eerder hebben besproken, momenteel op Aarde, precies waar jullie nu zijn,
omdat jullie de wijze, genereuze en mooiste beslissing hebben genomen voordat jullie incarneerden om zo volledig mogelijk
te helpen in het ontwakingsproces van de mensheid. Je doet dat nu, dus sta geen ego-gedreven twijfels toe over in-
competentie, schuld, schaamte of onwaardigheid die kunnen ontstaan om je af te leiden van je goddelijke
en heilige doel – Nu zijn!

Je bent Liefde, je weet dit op het dieptepunt van je wezen, en toch blijven je ego's je volkomen legitieme recht
om in jezelf te geloven en te vertrouwen, je intuïtie, je innerlijke weten, afsnoepen. Hun enige doel is om jullie af te
leiden van jullie werkelijke doel, waar jullie zo vaak aan twijfelen, door jullie geest te vullen met een vloed van gedachten
die absoluut geen nuttig doel dienen. Je bent hier om te Zijn en om de Liefde te tonen die je Bent. Dat is wat jezelf zijn werkelijk
betekent. Laat je niet meeslepen in gedachten of discussies over de immense schade die zovelen veroorzaken, of over wat anderen
zoveel liefdevoller en effectiever kunnen doen dan jij. Je BENT waar je hoort te zijn. Je hebt ervoor gekozen om precies te zijn waar je
nu bent, omdat het de meest effectieve plek voor je is om nu, op dit moment, te zijn. Op een ander moment ben je misschien wel ergens
anders, maar op dit moment ben je hier, je bent bedoeld om hier te zijn, dus WEES hier.

In dit huidige moment ben je altijd precies waar je hoort te zijn, en dit geldt op elk moment. Ja, je zou soms willen dat je ergens anders
was, vooral als je enige vorm van lijden ondergaat - fysiek, emotioneel, psychologisch of spiritueel - maar begrijp dat elk persoonlijk
lijden een wake-up call is om je te helpen bij het leren van de lessen die je hebt gekozen om op je menselijke levenspad te plaatsen,
en waartoe, wat de reden ook mag zijn, je let niet goed genoeg op. Je ego-gedreven 'dak-brein-gebabbel' zal proberen je af te
leiden met gedachten als "Ik heb dit niet nodig; dat is niet eerlijk; Ik doe echt mijn best, dus waarom gebeurt dit?"

Herinner jezelf er regelmatig aan dat je bent waar je bent door je eigen vrije wil. Uiteraard blijkt dit vaak niet het geval te zijn,
en je ego's proberen graag, soms met succes, om je ervan te overtuigen dat er iets 'mis is gegaan'. Misschien slagen jullie
er zelfs in om jezelf ervan te overtuigen dat dit waar is! Ontevredenheid over de manier waarop jullie levens zich lijken
te ontvouwen komt vaak voor, vooral wanneer het intens lijden van welke aard dan ook met zich meebrengt.
Onthoud dat je bent waar je hebt gekozen om te zijn, dus wat doe je of faal je om te doen in dit nu
moment kan heel goed een ervaring zijn om je te helpen groeien in wijsheid en zelfacceptatie.
Wat je ervaart dat stoort of verstoort, is bijna altijd te wijten aan je eigen perceptie of
oordeel over een probleem, niet aan het probleem zelf. Het komt allemaal terug
op het vertrouwen op je intuïtie, je innerlijke leiding, en dan omgaan met
wat er met Liefde ontstaat, in plaats van met angstgedreven
woede, wat vaak een standaardmodus is voor
degenen in vorm en het spelen
van 'het spel'.

Wat je je ook bewust bent van het ervaren als mens in vorm – vrede, liefdesgeluk, pijn lijden of wrok – neem een time-out
om jezelf eraan te herinneren dat je ware aard Liefde is, dat je altijd onafscheidelijk één bent met de Bron, en dat je in de
situatie bent die deze ervaringen in volgorde levert, door je liefdevolle aanwezigheid, om anderen te helpen die ook
verschillende moeilijkheden ondervinden. Dit is geen geval van proberen 'spiritueel belangrijk' te zijn in de ogen
van anderen, want als je uit je hart komt en alleen liefde aanbiedt, zul je enorm succesvol spiritueel werk
doen – en het is nauwelijks werk! Gewoon zijn wat je bent – Liefde – is je doel, omdat je
aanwezigheid anderen zachtjes naar hun eigen ontwaken duwt.

Allen ontwaken nu! Omdat de illusie echter enorm in tijd wordt geïnvesteerd, is het idee dat iedereen op een pad is om samen
te ontwaken extreem moeilijk voor jullie om grip op te krijgen. Herinner jezelf eraan dat de materiële wereld, vorm en substantie,
onwerkelijk zijn. Alleen Moeder/Vader/God, Bron, Liefde is Echt. Jullie weten dit diep in jezelf, en naarmate jullie ervoor kiezen om
je hier steeds meer bewust van te worden, zullen de wereldse problemen die iedereen tegenkomt steeds minder verontrustend voor
jullie zijn. Vertrouw op God, op Liefde en op jezelf, want dit doen is je overgeven aan de goddelijke Wil en zo Liefde toestaan om je te
bekrachtigen en te leiden op elk moment van je menselijk bestaan. Ja, problemen of problemen zullen zich nog steeds voordoen, maar
je zult merken dat je in staat bent om ermee om te gaan door ze liefdevol aan te pakken, en dan zal elke egoïstische behoefte om de
controle te hebben wegvallen, en je zult merken dat je in principe in vrede bent en heel veel beter in staat om anderen te helpen.
Dan zul je je steeds meer bewust worden van de vrede en tevredenheid die anderen in jouw aanwezigheid vinden.

Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Jij bent het ontwakingsproces,
dus vertrouw erop en vier het.
Laat je twijfels los en WEES jezelf met moed en vastberadenheid.

Door: John Smallman
28 oktober 2021
We zijn allemaal verbonden, we zijn allemaal één met elkaar, we hebben een collectieve en intieme relatie met elkaar – altijd,
op elk moment. Er is GEEN scheiding omdat er maar ÉÉN is! Het leven is eeuwig, het is voor altijd, het is Moeder/Vader/God, het
oneindige energieveld van Liefde dat DE WERKELIJKHEID is!

Momenteel ervaren jullie een droom, een illusie, een spel van afscheiding waarin menigten enorm lijden omdat het menselijke collectief
gelooft dat het leven als mens in vorm echt is, een eenmalige gebeurtenis is die onvermijdelijk en onvermijdelijk eindigt in de dood van
jullie menselijke lichamen. Maar je bent NIET je lichaam, je bewuste bewustzijn is Wie Je bent en is in een eeuwige en vreugdevolle
staat van bestaan in Eén met God – zelfs als dat bewustzijn– zoals het geval is voor de meerderheid van de mensen – zelf
meestal in een staat van onwetendheid is!.

Momenteel bevindt het menselijk collectief zich in de laatste stadia van het bewust worden van en het realiseren van deze
goddelijke Waarheid, dat Jullie eeuwig onafscheidelijk zijn van Liefde. Afscheiding heeft nooit plaatsgevonden, het zou niet
kunnen gebeuren omdat er nergens is om van Liefde gescheiden te worden, omdat Liefde het Ene oneindig uitgestrekte
energieveld is waarin al het bewuste leven – en al het leven is voelend – eeuwig aanwezig is in de Aanwezigheid van
en bij Eén met de Ene. LIEFDE IS, en daarom ben JIJ dat ook!

Nu is de tijd van jullie collectieve ontwaken uit de illusoire droomstaat die schijnbaar al ontelbare eonen van tijd
werkelijkheid voor jullie is, wat zelf een belangrijk aspect van de illusie is. Om die onwerkelijke staat van scheiding te
ervaren, moest je collectief het spel van afscheiding aangaan; jullie merkten toen dat jullie daar leefden, zeer realistisch,
als ernstig beperkte wezens in vorm wiens bestaan voortdurend wordt bedreigd met vernietiging door krachten die veel
groter zijn dan zijzelf.

Jullie ontwakingsproces is het goddelijk gecreëerde pad naar Huis naar de Werkelijkheid, naar Bewustzijn van jullie Eenheid
met Liefde, dat voor jullie werd voorbereid en aan jullie werd aangeboden op hetzelfde moment waarop jullie ervoor kozen om,
met behulp van jullie vrije wil, afscheiding van de Bron te ervaren. Een pad dat je nodig had omdat je, in dat moment van intense
verwarring over Wie Je was en Wie je dacht of dacht dat Je wilde zijn, Jezelf in een staat van Nu ken Jezelf had gebracht.

Je hebt die keuze gemaakt in een moment van verwarring of zelfs krankzinnigheid – maar hoe kan een perfecte schepping van God
zelfs maar tijdelijk krankzinnig zijn? Welnu, je stelde je voor dat door jezelf van de Bron af te scheiden, je meer en zelfs grotere
vrijheid zou hebben gehad dan je al had als een perfect goddelijk Wezen, volkomen en onvoorwaardelijk geschapen vrij
van enige beperking, beperkingen of beperkingen van welke aard dan ook. Daarom was dat gebruik van Uw
krachtige en creatieve verbeelding krankzinnig.
Nu, slechts de kortste momenten later, lijkt het U dat U al talloze eonen leeft als talloze onbeduidende en kleine individuen
in een uitgestrekt Universum dat zich totaal niet bewust is van en daarom volkomen onbekommerd en ongeïnteresseerd in jullie
is, niet eens bewust of jullie leven of sterven. Die ervaring is angstaanjagend, het is om ongezien en onbekend te zijn, terwijl je in je
natuurlijke staat wordt gezien, herkend en oneindig geliefd op elk moment van je eeuwige bestaan.

God wist dat dat Uw ervaring zou zijn, en vanwege Zijn oneindige Liefde voor jou, voorzag Hij je van het pad naar Huis naar Eenheid,
om Jezelf weer te kennen zoals Je werkelijk bent, een goddelijk Wezen in onafscheidelijke en meest glorieuze gemeenschap met
de Bron. Hij heeft je vrije wil niet verwijderd of gewijzigd – Liefde geeft alles en verwijdert of herroept nooit iets – dus jullie
moeten nu, als individuen, vrijelijk je eigen keuze maken om de weg naar Huis te zoeken.

Die keuze is collectief gemaakt – ook al zijn velen zich er als individu nog steeds niet van bewust – en het is onomkeerbaar
omdat het de enige zinvolle keuze is die jullie als mens kunnen maken. En God, in Zijn oneindige Wijsheid, en in Zijn oneindige
Liefde voor jou, weet dat welke stemmingswisselingen en egoïstische veranderingen van geest die in je kunnen ontstaan terwijl je
nog steeds het leven ervaart in de onwerkelijke staat die de illusie is, je niet zullen kunnen verleiden om die keuze terug te draaien,
omdat je weet dat ze volkomen onwerkelijke en krankzinnige afleidingen zijn van je ene betekenisvolle intentie, dat is ontwaken.
Zo heeft Hij voor jou geschapen en je een gevoel van motivatie en intentie gegeven dat, eenmaal opgewonden, krachtig
genoeg zal zijn om ervoor te zorgen dat je niet terugvalt in de waanzin van het geloven dat je menselijk leven alles
is wat voor jou mogelijk is, dat het een eenmalige ervaring van het leven is die dat zal doen, eindig zonder
falen bij je menselijke dood.

De mensheid komt nu tot het wonderbaarlijkste besef dat het Leven voor altijd is, dat Het een staat van permanente
Eenheid met God is! Dat besef wekt in jullie allen een zeer krachtige en energetische motivatie op om te ontwaken en
jezelf te kennen zoals God jullie kent – oneindig wijze, perfecte, creatieve en mooie Wezens in constante harmonieuze
samenwerking met Haar voor de eeuwige vreugde die het eindeloze delen en uitbreiden van Liefde aan Allen oplevert. Die
motivatie om te ontwaken wordt wereldwijd intenser, naarmate meer en meer mensen zich bewust worden van de complete
waanzin van conflicten en van de bijna constante pogingen van hun ego om hen ervan te overtuigen zich ermee bezig te houden.
Je ego's verzwakken als je gaat begrijpen dat ze altijd opereren vanuit een gevoel van angst en als je je volledig bewust wordt dat je
Liefde in vorm bent, zul je er dus voor kiezen om je niet langer met angst bezig te houden omdat het je niet dient.

Wat je hoeft te doen, alles wat je hoeft te doen, is de intentie instellen, minstens één keer per dag – bij voorkeur vaker, wanneer het
in je opkomt – om liefdevol te zijn, en alleen liefhebbend, wat er ook in je dagelijks leven gebeurt dat een reactie van jou vereist.
Jullie zijn, om mezelf te herhalen, goddelijke Wezens, Wezens van oneindige kracht en wijsheid, en die kracht en wijsheid
leidt en drijft altijd je intentie – jouw Wil – om alleen liefdevol te zijn, als je het maar toestaat om dat te doen.

Dagelijks naar binnen gaan, naar jullie heilige innerlijke heiligdommen, is essentieel omdat de tijd nemen
om die intentie te stellen een uiterst krachtige en noodzakelijke prioriteit is die, wanneer deze door
jullie in werking wordt gesteld, enorm helpt om de mensheid naar het punt van ontwaken te
brengen. Het is precies om deze reden dat jullie ervoor kozen om op dit moment in
menselijke vorm te incarneren, dus onthoud dat dit een essentiële taak is
waarvoor jullie je het meest gewillig vrijwillig hebben aangemeld, en
stel deze intentie minstens één keer per dag in. Ik weet dat je
het kunt doen – net als jij, diep in jezelf – dus laat je
twijfels los en WEES jezelf met moed en
vastberadenheid, wetende dat je
volledig wordt ondersteund
door ons allemaal in
de spirituele
rijken.

Je liefhebbende
broeder, Jezus.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusOnze
spirituele bestemming


Door: John Smallman
19 oktober 2021

Je zult je compleet, heel, vervuld, perfect voelen.
Terwijl de mensheid vol verwachting wacht op het collectieve ontwaken – voor elk individu in hun dagelijks leven – wees je ervan
bewust dat het NU gebeurt! Kijk om je heen, observeer de grote aantallen mensen die zich veel vrediger en liefdevoller gedragen
dan je gewend bent te zien. Dit gebeurt omdat jullie allemaal de intentie blijven instellen en behouden om alleen te houden van
wat er in je eigen dagelijks leven ontstaat. Ieder van jullie is persoonlijk, individueel en collectief bezig met het ontwaken van
de hele mensheid, ook al ontvangen jullie waarschijnlijk geen positieve persoonlijke feedback om jullie voortdurende
twijfels weg te nemen, over de vraag of de mensheid werkelijk in het proces van ontwaken is – twijfels die
voortdurend worden geactiveerd of geïntensiveerd door jullie onophoudelijke en groeiende
bewustzijn van de enorme hoeveelheid lijden die zovelen wereldwijd ondergaan,
en dat wordt voortdurend gerapporteerd op de MSM.

De oude manieren zijn voorbij, het lijden waarvan je je niet anders bewust kunt zijn dan je ervan bewust te zijn,
komt tot een einde omdat al het oude karmische 'spul', dat al geruime tijd is ontstaan, bijna allemaal is erkend,
bedankt en vrijgegeven. Jullie natuurlijke en eeuwige staat van zijn – LIEFDE – omarmt jullie en stroomt nu veel
vrijer door jullie heen dan op enig moment in de lange geschiedenis van het aardse bestaan van de mensheid. Het
weten van jullie Eenheid, waarin al het bewuste leven wordt ingesloten en omarmd, breekt in het bewustzijn van steeds
meer mensen wereldwijd elke dag als ze zich gaan realiseren en begrijpen dat ze allemaal onafscheidelijk en eeuwig met
elkaar verbonden zijn. Het is echt een verbluffend besef! Het is een nieuw bewustzijn van de waarheid dat alles wat iemand
denkt, zegt of doet van invloed is op al het bewuste leven; en al het leven is voelend. Er is alleen energie – God, Bron, Liefde,
Alles, Eén – en wanneer het als lichamelijkheid wordt ervaren, weet dan dat zelfs rotsen of stof niet verstoken zijn van energie,
niets is dood, er is geen dode materie. Vergeet niet dat het spel waarin je bezig bent – droom of nachtmerrie zo je wilt–onwerkelijk
is, ondanks de schijnbare realiteit terwijl je het leven in vorm ervaart en het leven ervaart dat blijkbaar gescheiden is van de Bron.

De ervaring van het leven gescheiden van de Bron is slechts een kortstondig avontuur of beproeving, ook al lijkt het al eonen aan
de gang te zijn, met tijd als een essentieel aspect van deze onwerkelijke staat van bestaan. Wanneer jullie ontwaken, zoals jullie
onvermijdelijk zullen doen wanneer jullie je vrije wilskeuze maken om dit te doen, zal het zijn alsof afscheiding – lichamelijkheid
– nooit heeft bestaan, en dat heeft het natuurlijk niet gedaan. Dat is iets dat heel moeilijk voor jullie te vatten is, omdat jullie,
door ervoor te kiezen om afscheiding te ervaren, ervoor kozen om je niet bewust te zijn van je ware aard bij Eén met en
eeuwig in de Aanwezigheid van de Ene. De vreugde die je zult ervaren wanneer je ontwaakt, gaat totaal het vermogen
van woorden of taal om te beschrijven, of van je verbeelding om je voor te stellen, want wakker zijn is één zijn,
compleet, jezelf kennen zoals je werkelijk bent – Liefde, Één met Moeder / Vader / God, altijd - en
zonder zelfs maar de kleinste mogelijkheid van een moment van onwetendheid hiervan,
want er zit helemaal niets anders in.
Ontspan daarom, omdat alles eeuwig goed is, en omdat het Gods Wil is dat je dat doet, om eeuwig in een staat van
absolute vrede te zijn, onaangetgets van het wetende bewustzijn van je Vereniging met de Bron. Jullie onwetendheid
van Gods Wil is een belangrijk aspect van de droom van afscheiding waarmee jullie allemaal kozen om deel te nemen, en
jullie ontwaken daaruit. De tekenen van dit massale collectieve ontwaken zijn overal te zien als je wilt, maar laat je twijfels los,
van de afleidingen waarmee je ego's je bijna constant presenteren. Je ego's zijn de bronnen waardoor je angsten en twijfels
ontstaan, en de overgrote meerderheid daarvan zijn "wat als" scenario's die nooit voorkomen. Dus richt je aandacht niet op
hen, laat ze gewoon gaan, wetende, zoals je doet als je jezelf toestaat om je gedachten bewust te zijn van je gedachten die
opkomen, dat het slechts afleidingen zijn die je aandacht totaal onwaardig zijn, net als de constante stroom van
advertenties waarmee de MSM voortdurend alle programma's onderbreekt die je misschien bekijkt of
waarnaar je luistert op de media.

Het in stand houden van de droom van onwerkelijkheid in je bewustzijn als essentieel voor je veiligheid en overleving,
zoals het grootste deel van de mensheid al eonen doet, is wat je ervan weerhoudt om te ontwaken. Het is een beetje alsof
je ervoor kiest om alle afleveringen van een televisieserie achter elkaar te bekijken, zonder pauze. Je raakt volledig betrokken
bij en onderdeel van het zich ontvouwende drama. Wanneer het eindelijk tot voltooiing komt, merk je dat je helemaal leeggezogen
bent, uitgeput en je afvraagt waarom je jezelf in hemelsnaam hebt toegestaan om al die tijd door te brengen in een staat van hersenloze
afleiding, en je zult merken dat je een gevoel van schuld en schaamte ervaart voor het verspillen van zoveel tijd.

Ik kan je ervan verzekeren dat wanneer je uit de illusie ontwaakt, er absoluut geen gevoel van schuld, schaamte of verspilde tijd zal zijn,
omdat, zoals jullie zo vaak is verteld, er geen schuld, geen schaamte en geen tijd is! Er is alleen NU, REALITEIT, een staat van eeuwige
vreugde waarin je voortdurend aanwezig bent en je bewust bent van je eeuwige Eenheid met de Bron. Je zult je compleet, heel,
vervuld, perfect voelen, want dat is Wie Je bent, en er zullen geen twijfels of onzekerheden zijn om Je af te leiden van het
volledige bewustzijn van deze wonderbaarlijke en briljante staat van zijn, omdat Het Alles is wat Is.

> BRON <

Met zoveel liefde, Saul.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Je wekt de mensheid
door jou te zijn.

19 september 2021
Door: John Smallman
Als het collectieve ontwaken van de mensheid steeds dichterbij komt, intensiveer dan alsjeblieft je intentie om alleen maar lief
te hebben van wat er in je dagelijks leven kan ontstaan. Dit zijn zeer moeilijke tijden voor velen van jullie, en daarom moet je vaak –
minstens één keer per dag – een beroep doen op je vrienden en je ondersteuningsteams in de spirituele gebieden voor een krachtige
spirituele energieboost terwijl je het werk doet waarvoor je geïncarneerd bent in deze tijd van massaal ontwaken.

Voor de overgrote meerderheid van jullie is de taak die jullie jezelf stellen om LIEFDE aan iedereen te delen en uit te breiden. Je bent
LIEFDE, je natuur is om Het uit te breiden en te delen, maar, als mensen in vorm, die grotendeels de plannen zijn vergeten die je
hebt ontworpen voordat je incarneerde om te volgen en te vervullen, die vaak contra-intuïtief lijken wanneer je conflicten
ziet op zoveel plaatsen die moeten worden aangepakt en, blijkbaar, krachtig tot stilstand worden gebracht.

U weet wel, diep in uzelf, dat wapenkracht nooit tot vrede leidt, hoewel het een korte wapenstilstand kan brengen waarin de
tegenpartijen zich kunnen herbewapenen en herconfigureren om toegang te krijgen tot de meest effectieve weg vooruit. Maar
natuurlijk gaan ze nooit verder, want het leidt alleen maar tot een boze patstelling, of tot de totale vernietiging van de oppositie,
die dan in de volgende generatie een leger of een politiek systeem zal herbouwen om degenen te straffen en te verslaan die hen
eerder hebben verslagen. Het ontwakingsproces van de mensheid begon vrij recent te versnellen toen grote aantallen mensen
eindelijk de totale nutteloosheid van conflicten begonnen te begrijpen, en om te zien dat een oorlog om oorlogen te
beëindigen onmogelijk is.

Iedereen wil alleen geliefd worden, maar vanwege het trauma dat de overgrote meerderheid ervaart als ze uitgroeien
tot menselijke volwassenheid, is het erg moeilijk voor hen geweest om hun vertrouwen te stellen in het omgaan met anderen
in alleen liefdevol gedrag. Echter, genoeg van jullie hebben nu de moed om je angsten onder ogen te zien en verder te gaan in
Liefde, zich realiserend dat een aanval van welke aard dan ook in werkelijkheid een oproep tot Liefde is. Liefde in stilte, zachtjes en
onbevreesd aanbieden aan iemand die boos is, en mogelijk klaar om in conflict te gaan, is energetisch extreem krachtig, en het is de
enige manier om vooruit te komen, en velen komen zich hiervan bewust.

Menselijkheid en vorm in een materiële omgeving zijn een uitvinding, een uiterst slimme en goed ontworpen maar onwerkelijke bron die
de Zoon van God, in een moment van krankzinnigheid, construeerde om scheiding van Bron te ervaren, om vrijheid te ervaren van het
ingebeelde gebrek aan vrijheid dat de geschapene in plaats van de Schepper hem leek op te leggen. Maar, zoals je wel weet op de
diepte van je wezen, toen je in Liefde uit Liefde werd geschapen, werden er absoluut geen grenzen aan je opgelegd. Je bent
eeuwig vrij van enige beperking van welke aard dan ook.

Toegeven dat U een enorme fout had gemaakt door te proberen zich van Bron te scheiden om een vrijheid te verkrijgen
die groter was dan de oneindige vrijheid waarmee Bron u al eeuwig had gezegend en begiftigd, was veel te
beschamend om toe te geven. Als gevolg hiervan bent U gedurende ontelbare eeuwen het spel van
scheiding blijven spelen door Uzelf op te splitsen in multidimensionaal individuele en
schijnbaar afzonderlijke wezens die individuele persoonlijke en
heel verschillende levens van elkaar ervaren.
Die schijnbare verschillen – van etniciteit, cultuur, huidskleur, nationaliteit, religie, enz. – werden snel gebruikt,
vanwege je ernstig beperkte bewustzijn van wie je werkelijk was, als verdere hulpmiddelen om je ervan te overtuigen
dat de staat van scheiding echt was. Jullie bevonden je blijkbaar verdeeld of gescheiden van elkaar door die betekenisloze
maar gemakkelijk te herkennen verschillen, en daarom leken gewone normale mensen gevaarlijke bedreigingen voor jullie te
vormen, voor elkaar!

Alle oorlogen beginnen wanneer een paar mannen – zelden vrouwen, is dat niet vreemd? – egoïstisch op zoek naar macht voor
zichzelf over anderen, bepalen om mensen in hun gemeenschappen te overtuigen en te overtuigen dat ze het risico lopen
gewond te raken of aangevallen te worden door mensen die egoïstische mensen kiezen om zich als vijanden te
identificeren – mensen die er anders uitzien of die anders zijn in hun gewoonten of levensstijlen. De
mensheid ontwaakt nu eindelijk voor het feit dat degenen die een openbaar ambt zoeken,
op heel, heel weinig uitzonderingen na, krachtig ego-gedreven narcisten zijn.

En toch hebben je ego's alleen de kracht die jullie elk kiezen om ze te geven. Toch kies je er – bijna iedereen in vorm – heel vaak
voor om je kracht weg te geven aan je eigen ego's, of aan de ego's van degenen wiens retoriek je verheft en inspireert. Inspiratie van
die aard is puur egoïstisch, een keuze om je kracht weg te geven, zodat je, geloof je, kunt ontsnappen aan verantwoordelijkheid voor je
gedachten, woorden en acties.

Gescheiden zijn, individueel zijn, mens zijn, is zelf opgelegde beperkingen accepteren aan je persoonlijke en goddelijk voorbestemde
soevereiniteit. En wie is het zelf dat die beperkingen oplegt? Het zijn je ego's! Je ego's – essentiële aspecten van de mens in vorm –
leven voortdurend in angst omdat ze geloven dat de staat van scheiding die het leven in menselijke vorm biedt echt is, en omdat
ze daarom ook geloven dat dit menselijke leven dat ze ervaren hun enige kans is om te laten zien welke krachtige wezens ze
zijn! Beëindiging van hun bestaan op het moment van fysieke dood beangstigt je ego's, en ze zullen deelnemen aan elke
procedure of routine waarvan ze denken dat ze de dood zullen overwinnen, of de mensen en ziekten die het
veroorzaken.

Iedereen die deze of soortgelijke boodschappen uit de spirituele rijken leest, weet dat de dood slechts een verandering van staat is,
een ontwaken uit de illusie. Niettemin, vanwege de conditionering die het mens-zijn ervoor zorgt dat jullie allemaal ondergaan, heb je
meestal twijfels over de Realiteit, over de vraag of je echt eeuwige wezens bent, en dus vrees je de dood. Misschien niet voor jezelf,
maar je bent vaak bang voor de dood van geliefden, degenen in je leven die je een gevoel van betekenis geven, een reden voor
bestaan, en die je liefdevol ondersteunen in je menselijk leven. En als
een van je geliefden sterft, lijd je.

Dus nogmaals, ik dring er bij u op aan om elke dag de tijd te nemen om rustig alleen door te brengen in uw heilige innerlijke
heiligdommen, en liefde uit te nodigen om u daar te omhelzen. Door dit te doen, kun je onthouden en wetendat je werkelijk
eeuwige wezens bent, oneindig geliefd door God, en aan wie nooit kwaad kan komen. Wees daarom in vrede binnenin en
breng zo vrede en troost aan degenen met wie je communiceert. Daarom ben je op dit moment in vorm in de spirituele
evolutie of het ontwaken van de mensheid. Jullie doen elk een essentiële taak die niemand anders voor jullie kan
doen, en dus is jullie aanwezigheid in vorm op dit moment onmisbaar. Je wekt de mensheid door jou te
zijn – ieder van jullie!

> BRON <

Met zoveel liefde, Saul.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Overgave aan de stilte, de ziel spreekt.

Door: Angelique
14 augustus 2021Het gebeurde in 2013. Een duidelijke stem liet zich horen! De stem van mijn ziel vroeg me: Voor wie doe je dit eigenlijk allemaal?
Het werd ineens doodstil van binnen en ik gaf me over. Nadat ik deze stilte - een aaneengeregen stilte van 2 weken – in mezelf, in
mijn hoofd heb mogen ervaren, absolute stilte zonder een enkele gedachten is alles veranderd. Ik deed alleen het hoognodige
en verder helemaal niets. Dit heeft me in contact gebracht met andere werelden/dimensies waar waardevolle informatie
huist. Voor deze tijd had ik ook altijd al een sterk zicht en intuïtie maar deze keer ervaarde ik totaal andere dimensies.

De natuurlijke orde van de natuur, van deze aarde werd ineens erg duidelijk, de kosmische taal van het leven werd zichtbaar,
mijn ziel begon te spreken en ik nam uitgebreid de tijd om te luisteren. Hierna heb ik mezelf nooit meer eenzaam of depressief
gevoeld. Alles wat men ontkracht en wat verborgen is ga je doorzien. Alle kennis zit in jezelf en dit ontdekte ik langzaamaan doordat
Ik meer alleen was, in stilte verbleef en ging mediteren, mezelf ging verdiepen o.a. in oude (mystieke) kennis en verborgen geschiedenis,
ook heb ik een opleiding gevolgd tot therapeut, welke voornamelijk gericht is op gevoelens en bewustzijn.

Wat ik gevoeld heb en waar ik zeker van ben is dat de oude kennis resoneert met onze ziel, dat al deze oude kennis reeds in je zit, soms
heel diep weggestopt, deze waarheid wil naar boven komen, geactiveerd worden, erkend en gezien worden, zodat je kunt leven met
de waarheid over wie jij bent. Hierdoor kom je thuis bij jezelf en leef je dicht vanuit je eigen bron, het pad van licht is zichtbaar.

Collectief is de menselijk ziel verstrikt geraakt in de materie en zoekt een manier om daarvan los te komen. De ziel wil
terugkeren naar de Goddelijke werkelijkheid, dat kan alleen als de mens zijn herinnering aan zijn Goddelijke
Zelf weet terug te halen (ook wel het multidimensionale zelf genoemd). Heel jezelf, begin met
bewust Zijn, van alles wat je denkt, doet en voelt. Zie wie jij bent, een
Goddelijke wezen van licht, herinner jezelf!

> BRON <

Lay-out
Door Marcelius

Liefde legt zichzelf nooit op of
dwingt zichzelf nooit op aan iemand.

Door: John Smallman
3 augustus 2021< God wil alleen wat het beste voor jullie is en dat jullie van die ervaring genieten >

Hier in de spirituele gebieden waken we liefdevol en enthousiast over je terwijl je je snelle en onstuitbare vooruitgang
voortzet in de richting van je ontwaken, dat nu heel dichtbij is. Ja, de MSM rapporteert consequent over nieuws dat angst
en alarm aanmoedigt - gebeurtenissen en gebeurtenissen die meestal van collectieve karmische aard zijn en die volledig
moeten worden erkend en  vrijgegeven - maar de waarheid is dat er ook wereldwijd veel te verheffen en te inspireren is
dat niet op grote schaal wordt gerapporteerd. 'Dingen' blijven ontstaan in ieders bewustzijn, vaak pijnlijk, voor
erkenning, vergeving en bevrijding, en jullie  doen allemaal geweldig werk terwijl je in het heden
omgaat met deze oude, pijnlijke en gruwelijk shaming maaronwerkelijkebagage.
Het is niet leuk, en het is niet plezierig, maar het moet worden gedaan
zodat je je hart volledig kunt openen voor Liefde, en je succes
in het omgaan ermee en het volledig vrijgeven
ervan is goddelijk verzekerd.

Je bent nooit alleen. Alleen zijn, ook al heb je misschien het gevoel dat je alleen bent, is onmogelijk! Er is alleen
Eenheid met Bron, Moeder/Vader/God, Liefde. Er is niets anders! Ontspan daarom in je heilige innerlijke ruimte
wanneer je je bedreigd, ontslagen, ongezien, ongehoord of verlaten voelt, en open je hart voor de Liefde die daar
woont. Liefde is altijd in je wachten op je om het te verwelkomen in je bewustzijn, in je Aanwezigheid. Liefde houdt
van je, Liefde ben jij, maar je blokkeert het meestal van je bewustzijn omdat je je onwaardig voelt, niet goed genoeg,
een zondaar, iemand die onaanvaardbaar en onbemind is. Dit gevoel komt voort uit een innerlijk gevoel van persoonlijke
schaamte – mogelijk ontkend en diep begraven – dat een aspect is van menselijk en gescheiden zijn, en dat volledig
ongeldig is. Het is echter vurig vastgeklampt aan omdat je jezelf zo vaak vergelijkt met anderen die je competenter,
succesvoller, mooier, spiritueler of beminnelijker lijken dan je denkt dat jullie zijn. Laat je greep op dat volledig
ongeldige geloof over jezelf, en over alle anderen die je hebt beoordeeld of die je op een dergelijke manier
beoordeelt.

JULLIE ZIJN ALLEMAAL, ZONDER ENIGE UITZONDERING, DE GELIEFDE KINDEREN VAN GOD.

LAAT JEZELF NIET MEER ANDERS DOEN GELOVEN.

OM DIT TE DOEN IS OM NIET IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET DE WIL VAN GOD.

EN TOCH BIDT U : "VADER,NIET MIJNWIL, MAAR ALLEEN DE UWE GESCHIEDE!"

Het enige wat je hoeft te doen is TOESTAAN, en dan stroomt de Goddelijke Wil voortdurend door je heen, precies zoals
goddelijk bedoeld. Je moet gewoon UIT DE WEG GAAN! Velen die zich ervan bewust zijn dat ze zich op een spiritueel pad
bevinden – ieder mens bevindt zich op een geestelijk pad – besteden onnoemelijke hoeveelheden tijd intellectueel aan het
leren en begrijpen van Gods Wil voor hen. Dat is tijdverspilling. Wees gewoon, en liefde zal door je heen stromen omdat het
Gods Wil is. Het is echt heel eenvoudig. Ontspan, accepteer jezelf, vergeef jezelf voor alle fouten en wandaden, en sta jezelf
toe om van jezelf te houden zoals jullie zijn. God doet dat, op elk moment, en zonder onderbreking of onderbreking. Je eert
God door hetzelfde te doen. Velen van jullie hebben kinderen van wie je veel houdt, en zelfs als je niet altijd van hen houdt,
of sommige van hun houdingen en gedragingen afkeurt, blijf je van hen houden. Begrijp daarom en accepteer dat Gods
Liefde voor u oneindig en onveranderlijk is, en maak dagelijks tijd en ruimte voor uzelf beschikbaar om naar binnen
te gaan naar uw heilige innerlijke heiligdommen waar Liefde wacht op uw bereidheid om Deze te ontvangen.

Liefde heeft oneindig veel geduld en zal zo lang wachten als nodig is om je bereidheid te laten ontstaan en Haar uit
te nodigen om met je mee te gaan in vreugdevolle Eenheid. Uw bereidheid om Liefde in uzelf te verwelkomen kan niet
permanent worden onthouden omdat uw wil en de Goddelijke Wil Één zijn. De weerstand of blokkade die je hebt
gehandhaafd terwijl je een leven in vorm leidt – de gevoelens van onwaardigheid om de Goddelijke
Aanwezigheid binnen te gaan – zijn aan het oplossen.

U kunt dit proces uitstellen, maar waarom zou u? Je bidt tot Moeder/Vader/God om liefde en vergeving, en toch
valt er niets te vergeven omdat je eeuwig onvoorwaardelijk geliefd bent, omdat Liefde onvoorwaardelijk is. Jij bent
het die voorwaarden stelt – als ik goed genoeg ben, als ik niet meer zondig, als ik God op elk moment eer aandeed
omdat je je onwaardig voelt. Maar absoluut niemand is Gods Liefde onwaardig. Je hebt een vrije wil – Liefde legt
zichzelf nooit op of dwingt zichzelf nooit aan iemand – dus wanneer je kiest en jezelf toestaat Om Gods Liefde
voor jou te accepteren, zul je Het ervaren omdat Het nooit van je is teruggetrokken. Jullie zijn eeuwig in de
Tegenwoordigheid van de Liefde, dus vergeef jezelf dat jullie je ertegen hebben uitgesproken, dat jullie
weigeren het te accepteren, en je hart openen en het onvoorstelbaar prachtige en oneindige veld
van Liefde ontvangen, dat is Alles wat is om jullie te omhelzen en te omhullen . . . nu!

Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk is
belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan om ons
te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
God wil alleen wat het beste voor jullie is
en dat jullie van die ervaring genieten.


Door: John Smallman

30 juli 2021Er is slechts Eén, en daarom ben jij Eén met Eén, en de aard van Eén is Liefde. Er is niets anders. Alles wat bestaat is, en kan daarom
nooit van zichzelf worden gescheiden. Je weet dit, en toch lijkt het voor de overgrote meerderheid van de mensen dat dit niet het geval
is, of dat het slechts een intellectueel is die, zonder enig intuïtief of gevoelsgevoel, enig echt bewustzijn van deze goddelijke waarheid kent.
Dit is echter ook niet het geval! Je weet het wel, het is gewoon dat je ervoor hebt gekozen om onbewust te blijven, ook al is dat weten altijd beschikbaar voor je als je naar binnen gaat, naar je heilige innerlijke heiligdommen, en nodig dit weten uit en laat het in je hart, zodat je
er gemakkelijk toegang toe hebt wanneer je maar wilt.

Wanneer je toegang hebt tot dit diepe innerlijke weten, zal het je krachtig helpen bij het oplossen van al je innerlijke angsten of onrust,
omdat het je naar een krachtig gevoel van innerlijke vrede brengt - je natuurlijke staat. In deze staat kun je op de juiste en liefdevolle
manier omgaan met alle problemen of problemen die zich in je leven voordoen, omdat je in vrede bent en je emoties, zoals ze zich
voordoen, je niet egoïstisch drijven om onmiddellijk en onbewust te reageren op wat het leven je in het moment kan presenteren.

Bewust zijn is volledig bewust zijn in elk moment van wat je wel of niet denkt, zegt of doet. Hoewel veel van wat je denkt, zegt of
doet in je leven routine lijkt te zijn, heb je niet je volledige aandacht nodig omdat je het automatisch laat stromen, maar wanneer
je ervoor kiest om mindful te zijn, zul je merken dat er op elk moment veel gebeurt dat je zal inspireren en verheffen als je aandacht
besteedt aan je eigen persoonlijke levensstroom die een bron van enorme vitaliteit is.

Het leven is een creatieve stroom die nooit ophoudt, het is eeuwig en werd je gegeven op het moment van je schepping, zodat je je
volledig bewust kon zijn van het wonder dat het is. Met dit bewustzijn kun je – en wordt uitgenodigd door Bron, Moeder/Vader/God,
Liefde – voortdurend gebruik maken van de creatieve kracht die in je is geïnvesteerd en daarmee bijdragen aan de Vreugde die Alles Is
Wat Is. De meeste mensen doen dit van tijd tot tijd, misschien slechts af en toe of zelden, zonder zich te realiseren dat ze dit doen, en zijn
dan verbaasd over de resultaten - gelukkige toevalligheden of inspirerende synchroniciteiten - zich niet bewust van waarom ze zijn
opgetreden.

Denk eraan, God wil alleen wat het beste voor je is, dat je je bewust bent van Liefde, liefde ervaart in je dagelijks leven en geniet van
die ervaring. Als mensen in vorm heb je het veld van Liefde waarin je je intieme en onoplosbare bestaan hebt, voor jezelf gesluierd of
verborgen gehouden vanwege het gevoel van onwaardigheid of zondigheid waarmee je je bezighield toen je ervoor koos om
scheiding van de Ene te ervaren. Degene die U is, en van wie scheiding onmogelijk is.

Al het bewuste leven in vorm zoekt liefde van een ander of van vele anderen, maar het is daar niet te vinden tenzij je het eerst in
jezelf herkent en er standvastig mee omgaat door jezelf altijd met vriendelijkheid en mededogen in je dagelijks leven te behandelen.
Jullie zijn onbeperkte Goddelijke Wezens omdat de Goddelijke Bedoeling was om goddelijke Wezens te scheppen in elk opzicht zoals
op Zichzelf, en geworteld in de eeuwige vreugde waarvan die staat – Zijn-heid – is samengesteld, en die zij in elk moment uitdrukt.
Datzelfde wezen, wanneer het zich in de menselijke vorm bevindt, wordt begrensd en beperkt door de beperkingen die die vorm
door zijn aard oplegt. Maar die inperking is een vrije wilskeuze die elk bewust wezen in vorm heeft gekozen om te ervaren om
de lessen te leren die haar duidelijk zullen laten zien dat het inderdaad volledig vrij is, en dat het ervoor heeft gekozen
om voor dit doel in vorm te incarneren.

De lessen die iedereen nu aan het leren is, zijn om te ontwaken uit deze onwerkelijke staat van schijnbare beperking en om in de
Realiteit te zweven door zich volledig bewust te worden van hun goddelijke natuur, permanent bij One with Source. De overgrote
meerderheid is volledig vergeten dat dit, en alleen dit, het doel van hun menselijk leven is, terwijl degenen die zich ervan bewust zijn
dat ze ervoor hebben gekozen om een spiritueel pad te volgen tijdens hun huidige menselijke incarnaties, zich het doel van hun leven
hebben herinnerd en bijgevolg volgen, zelfs als dit feit voor hen misschien niet duidelijk is. Niettemin is hun aardse aanwezigheid
op dit moment – zoals bij alle bewuste levensvormen die momenteel geïncarneerd zijn – een absoluut
essentieel aspect van het grote ontwakingsproces.

ZELFS GEEN ENKEL STERFELIJK WEZEN IS OF KAN OOIT VERLOREN GAAN, VERLATEN,
VERLATEN OF VERSTOTEN WORDEN. Zo'n staat is onmogelijk omdat er alleen LIEFDE IS!

Jullie, alle bewuste wezens, zijn Eén met en vervat in het oneindige veld van Liefde, Bron, Moeder/Vader/God, want dat is
de oddelijke Intentie, en Dat is Alles wat Bestaat. Sta uzelf toe om te ontwaken in volledig bewustzijn van deze Goddelijke
Waarheid, en geniet ervan om volledig bewust te zijn van het Wonder dat het leven is dat u ervaart.

> BRON <

Met zoveel liefde, Saul.

Lay-out & vertaling
door Marcelius
De Grote Zuivering

Door Judith Kusel: 9 april 2021

Adelaar - MMH

We zitten inderdaad midden in intense dingen die nu op alle niveaus gebeuren, en deze gebeuren in de onzichtbare sferen en meestal op een buitengewoon hoog trillingsfrequentieniveau. De grote zuivering door de Heilige Goddelijke Vuren is aan het escaleren en dit gaat
inderdaad diep tot in de kern van het hart en de ziel. Gisteren werd mij getoond hoe deze prachtige Heilige Vuren aan het
neerdalen zijn en een prachtige Goud-wit-platina kleur hebben. Dit werkt als een enorm zuiveringsnetwerk en ik zag
inderdaad hoe de zielen die klaar zijn om te ascenderen en die gezuiverd zijn, opgetild worden naar de
Nieuwe Aarde en dus het nieuwe bestaan.

Tegelijkertijd werd mij duidelijk getoond hoe zielen ervoor kiezen om niet door dit proces te gaan uit angst,
en uit vastklampen aan het oude. Meer nog, een diep vastzitten in de lagere frequentiebanden en dus ervoor kiezen
om te blijven in wat zij als vertrouwd ervaren en weigeren om pijn en lijden los te laten. Dit zuiveringsproces zal nu werkelijk
escaleren en het zal inderdaad enige tijd duren voordat alles gezuiverd is, aangezien iedere ziel de vrije keuze zal worden gegeven,
of zij gezuiverd willen worden of niet, ja, of zij volledig in de volheid van hun hoogste zielswaarheid willen staan en wie en wat zij in werkelijkheid zijn en dit in de Nieuwe Aarde willen leven.

Elke ziel zal nu worden uitgedaagd om deze keuzes te maken.

Het komt er inderdaad op neer dat elke ziel op dit moment zelf verantwoordelijk is voor haar eigen keuzes. Want als de opheffing gebeurt,
zoals eerder gezegd – twee zullen naast elkaar staan, één zal worden opgeheven, en één zal ervoor kiezen om te blijven. Niemand
kan met een andere ziel meeliften naar de hogere staat. Dat is onmogelijk. Men kan de weg wijzen – maar men kan
niet door het zuiveringsproces gaan voor een andere ziel en men kan dit ook niet voor hen doen.

Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, maar inderdaad, eenmaal opgeheven neem jij
je nieuwe licht-lichaam aan en zul je inderdaad nooit meer terug willen zinken in het moeras
van de Oude Aarde en de oude 3D. De uitdaging hier is om die buitengewoon hoge frequentieband
te handhaven en steeds hoger en hoger te groeien naar de waarheid van je Ziel en haar hoogste Universele
Meesterschap. Inderdaad, dit is het moment. Iedereen zal gegeven worden in de mate waarin hij klaar is om te ontvangen
en klaar is om het oude volledig los te laten, in alle en elke vorm en manier.

De keuze is aan jou.

Want inderdaad, met de Vuren van Zuivering breidt de Kracht van Goddelijke Liefde en Wijsheid en Licht zich uit, en de heilige Sleutels
en Codes worden geactiveerd en gegeven naarmate de ziel er klaar voor is om ze te ontvangen. Deze zijn Goddelijk geactiveerd. Inderdaad,
de innerlijke aarde-energieën zijn nu volledig gereactiveerd en dus vindt de zuivering nu plaats van diep van binnen en van buiten. Er gebeurt zoveel en in alle aspecten van het leven op de planeet aarde en inderdaad de Nieuwe Aarde, meer dan ik zelfs maar kan proberen onder woorden te brengen, hoewel het mij wordt getoond.

Judith Kusel

Bron

Vertaling: Martien
Veel voelen. Twijfel niet aan jezelf!

2 april 2021 / Door Angelique

Vogel tekst - MMH

Als je door een transformatie proces gaat en heldervoelend bent (of helderhorend, helderziend) of deze ervaringen krijgt is het momenteel
extra van belang om dicht bij jezelf te blijven. Want het is niet altijd makkelijk als heldervoelend mens in een wereld te leven die op
zijn kop staat en waarbij je elke onderdrukte emotie, pijn en verdriet van mensen en dieren voelt, om jezelf staande te houden.
Daarbij voel je vaak ook de kosmische energieën veel sterker, waardoor je veel meer rust nodig hebt dan anderen.
Ook is het van belang om onderscheid te kunnen maken tussen informatie waar je niets mee wil of kunt
en ware Goddelijke informatie voor het hoogste goed, van allen. Waarnemen en meditatie is
van belang in deze tijden.

Helder-voelend zijn gaat niet alleen over emoties/gevoelens/gedachten van andere mensen
en dieren en kosmische energie voelen/doorkrijgen, maar juist ook over een zuiver contact met je
hoger zelf en licht * informatie doorkrijgen over jou persoonlijke pad van licht. Hoe natuurlijker en authentieker
je leeft, dicht bij je ware zelf, hoe zuiverder de informatie is en hoe meer je door de sluier heen ziet. Vroeger ging ik zelf
naar spirituele beurzen, en heb daarvan geleerd, want hoe paranormaal je ook bent, het gaat erom; waar ben je op afgestemd,
wat zijn je intenties? Welke inwijdingen in het leven heb je meegemaakt en onderzocht? Welke keuzes maak je in tijden van chaos? Door
wat laat je je leiden?

Twijfel niet aan jezelf.

Als je het onzichtbare waarneemt en/of vermeld kun je afgewezen worden door mensen, ze vinden je misschien een beetje vreemd,
zweverig. Zo kun je bijvoorbeeld gebeurtenissen voorzien en een innerlijk weten hebben, welke anderen niet altijd begrijpen.
Twijfel hierdoor niet aan jezelf, als je voelt dat je een juist pad bewandelt, naar binnen keert in plaats van naar buiten, zul
je steeds meer vrede en liefde in en voor jezelf voelen, dit is een indicatie dat je op de juiste weg bent. De tijd is
gekomen dat de mensheid mag weten wie hij/zij is, ten diepste, dat is bewustzijn en door te meer voelen
worden we bewuster.

www.liefdevoorjeziel.nlSAUL:

Er is alleen Liefde, Bron, en oneindige eeuwige Vreugde.

Via John Smallman / 28.3.2021


De gedenkwaardige gebeurtenis – het Collectieve Ontwaken van de Mensheid – waarop jullie allemaal zo hoopvol hebben gewacht, is
heel dichtbij. Laat jullie twijfels los en ga door met het opnieuw instellen van jullie intentie om alleen maar liefdevol te zijn, wat zich
ook voor doet gedurende de dag. Elke dag, want het is uiterst effectief en krachtig en dit is waarvoor jullie geïncarneerd
zijn om te doen. Waarlijk, jullie zijn op dreef, ondanks wat de pers en sociale media zo luidkeels roepen. Het huidige
wereldnieuws is zeer verontrustend en verstorend, omdat het erop lijkt dat regeringsorganisaties en zeer grote
bedrijven van plan zijn jullie goddelijke recht op jullie eigen soevereiniteit weg te nemen. Zij doen dit op de
meest autoritaire en onwettige manier door te proberen de ontelbare regels uit te breiden en jullie
vrijheid om met elkaar om te gaan op de manier die jullie verkiezen te beperken.

Dit zal niet lukken!

Jullie zijn, zijn altijd geweest en zullen altijd Soevereine wezens zijn, Eén met de Bron. Dat kan op geen enkele manier ooit veranderen,
want er is alleen het Ene in zijn oneindige uitgestrektheid, waarmee elke streng of veld van bewustzijn eeuwig verbonden is.
Er is GEEN AFSCHEIDING geweest van de Bron, Moeder/Vader/God, Liefde, die ALLES is wat bestaat. De schijnbare
afscheiding die het bewustzijn in vorm eonenlang heeft ervaren. is en was volkomen onwerkelijk. Het
collectieve bewustzijnsveld waarvoor jullie kozen om dat te ervaren, heeft er nu voor gekozen
het te beëindigen en te ontwaken in de Werkelijkheid, in het volledige bewustzijn
van jullie eeuwige Eenheid.

Jullie zijn en waren altijd al volledig bewuste goddelijke Wezens, want dat is de Bron, dat is ALLES wat bestaat. Wat Moeder/Vader/God
creëert is perfect en eeuwig; geen andere vorm van creatie is mogelijk. Wat jullie eonenlang hebben ervaren is onwerkelijk,
een droom of een nachtmerrie, een illusie die jullie ego’s hebben uitgevonden en die ieder van jullie schijnbaar,
en alleen schijnbaar, heeft gescheiden van elkaar en van de Bron.De gedachte of het concept van afgescheiden te zijn is angstaanjagend voor jullie ego’s. Om in deze staat van angst te kunnen leven,
hebben ze meerdere persoonlijkheden geconstrueerd, waarin jullie kunnen proberen je voor die angst te verbergen of die te
bezweren. Geen van deze plannen kon ooit werken en dus probeerden jullie ego’s nog meer onbevredigende en
onwerkbare oplossingen te vinden en te construeren voor problemen die niet bestaan. Dit veroorzaakte
steeds meer pijn, lijden en angst, die ook diep weggestopt moesten worden in jullie bewustzijn,
terwijl jullie jezelf hebben afgeleid met grandioze plannen om de Aarde en haar totaal
geïntegreerde ecosystemen te beheersen.

Nu is een voldoende groot deel van de mensheid zich bewust geworden van de essentiële noodzaak voor jullie om jullie egoïstische
en uiterst elkaar beconcurrerende houdingen en gedragingen massaal te veranderen, zodat jullie de totaal zinvolle keuze
kunnen maken om te ontwaken in het volle bewustzijn dat er alleen Bron is. In eerste instantie houdt dit in dat jullie
de waanzin inzien van pogingen om delen van jullie zelf af te splitsen in afgescheiden en onafhankelijke
aspecten – ego’s – die onafhankelijk van het Ene kunnen denken en handelen.

Dit gebeurt nu met miljarden van jullie over de hele wereld, maar natuurlijk, omdat jullie zo lang in deze onwerkelijke en niet-
bestaande toestand zijn ondergedompeld, ontstaan er enorme twijfels – SPUL – van emotionele, wetenschappelijke,
filosofische en theologische aard, waardoor jullie twijfels en angsten aanvankelijk worden versterkt: “Zaten we
werkelijk al die eonen er totaal naast, fout, misleid en waren krankzinnig in onze benadering van het leven?
Is het werkelijk mogelijk dat we zo vreselijk in de war zijn geweest dat we onzinnige paden
hebben gevolgd in de wanhopige hoop de Bron buiten onszelf te ontdekken
om vervolgens mee naar Huis genomen te worden?”

Het antwoord daarop is een volmondig NEE! Het was en is ONWERKELIJK. Nu begin je dit te beseffen. Hoewel het verontrustend is,
misschien wel extreem, is het ook inspirerend, opbeurend en vult het je met Hoop in God. Totaal en volledig gerechtvaardigde
hoop. Overal om je heen, als je ervoor kiest om te kijken, kun je krachtige aanwijzingen hiervoor zien. Niets is voor je
verborgen, je hebt er alleen voor gekozen om het niet te zien, om je er niet bewust van te worden.

Dat is veranderd! Jullie nemen je oogkleppen af, jullie laten je vastgeroeste en uiterst beperkende eeuwenoude geloofssystemen los.
Jullie staan jezelf toe voorbij de ernstig beperkende beperkingen van je geest te kijken in dit NU moment – het enige Nu -,
naar de Aanwezigheid Bron, wetend dat jij in die eeuwige Eenheid in eeuwige vreugde verblijft.

Daarom, VERHEUG JE. Er is alleen Liefde, Bron, en oneindige eeuwige Vreugde: JE WEET DIT! Alles wat jullie hoeven te doen is jullie
hart te openen – het centrum van jullie fysieke vormen – en toe te staan dat jullie ermee worden omringd en HET GEBEURT!

Met zoveel liefde, Saul.

johnsmallman.wordpress

Vertaling WinfriedHeavenletter 2278:

Geweldig Licht

Gepubliceerd: 19 februari 2007 / 28 maart 2021


God zei:

Je houdt van sprankelende dingen. Je houdt van alles wat sprankelt. Glanzende metalen. Sterren daarboven. Ogen die sprankelen.
Glinsterend water. Zelfs licht op aluminiumfolie en glimmend plastic folie trekt je aan. Ergens diep in je heb je herkenning van
de glorie van licht. Je hebt enige kennis, hoe saai het ook mag zijn, dat jij licht bent, en dat het natuurlijk is dat licht
licht zoekt. Je kan het niet weerstaan.

Jij bent Gods licht op Aarde en jouw licht is niet zo zwak als je dacht, zoals je gevreesd hebt. Hetzelfde licht dat je
in de sterren hierboven en daarboven ziet, is identiek aan het licht dat de sterren schijnen. Vanaf hun hoogte zien de sterren
hun licht in jou en zijn ze onder de indruk van hun licht dat ze via jou weerkaatst zien worden. Zoals jij naar de sterren kijkt, kijken de
sterren naar jou. Naar iedereen.

Licht zoekt Licht. Elk licht dat je ziet, is een herinnering aan Gods licht en daarom aan dat van jou.

Jij, jullie, zijn verbonden met de sterren, geliefden. De sterren zijn verbonden met jou, met jullie. Sterrenlicht verbindt.
De God in de Hemel die het Licht van de sterren heeft geschapen, heeft jou, jullie, geschapen. Hij gaf je licht om te schijnen.
Degenen die licht kunnen zien, zullen licht van ieder zien. Misschien moet je in de ogen wrijven zoals Aladin over zijn lamp wreef, zodat
jij jouw geest kunt zien. Jij bent jouw geest, begrijp je.

Je hebt alle kracht van licht in je. Ik heb je mijn God-licht gegeven, net zo zeker als Ik in de hemel ben en in jou en ieder ander en in het
dagelijkse leven. Omdat het dagelijkse leven op Aarde een illusie is – dat betekent dat niet Ik er niet bij ben. Ik besta zowel in een
niet-bestaande illusie als in de Werkelijkheid. Ik ben niet afwezig van illusie, want zelfs illusie komt van Mijn licht. Ik weet het
verschil tussen realiteit en illusie. Jij bent erachter aan het komen, eenieder als mens op Aarde.

Licht brengt Licht voort.

Hoe meer licht je ziet, hoe meer licht je schijnt. Zoek overal naar Mijn licht. Zoek het onder elk blad en elke paddenstoel.
Zoek het zelfs met ogen dicht voor de zon. Kijk voorbij alle bedekkingen en je zult de zonneschijn binnenin zien. Licht komt duidelijk
naar voren. Licht wordt ook van binnen gereflecteerd. Het hart is een instrument van Licht.

Je moet al weten dat het licht dat jouw hart schijnt, het licht van liefde is.

Er gaat niets boven het licht van liefde. Alle licht is een herinnering aan het licht dat zich roert in het hart. Zoals jouw hart zich roert, doen
de harten van anderen dat ook. Wat wordt er anders geroerd dan het licht vanbinnen? Als je meer van je aangeboren licht zou willen
laten schijnen – en dat zou je graag willen, zou je niet? – zoek dan naar licht waar je ook bent. Licht wil gezien worden.
Zoek overal hetzelfde licht, zelfs in het donker. Hoe meer licht je ziet, hoe meer je het weerkaatst. Licht is er voor
jou om te reflecteren. Besteed aandacht aan licht, en je wordt je meer bewust van je eigen lichtheid.

Ik gaf Mijn Licht aan de Aarde. Ik heb via jou, jullie, Mijn Licht aan de Aarde gegeven. Jij bent degene
die Mijn licht draagt. Jij bent de lichtdrager. Je moet Mijn licht hooghouden zodat het overal gezien kan worden.
Je moet Mijn licht ontmaskeren. Je moet het helder laten schijnen. Jullie op Aarde. Als je zegt dat je dat heel graag zou
doen, maar je weet niet hoe, dan zal Ik je graag nogmaals vertellen dat het door de liefde in het hart is dat Mijn Licht laat schijnen.

Als je zegt dat je niet veel liefde in je hart hebt, zeg Ik, laat maar zitten deze waarneming, want Ik weet heel goed de omvang van
het licht dat Ik in jouw hart heb geplaatst en in ieder ander, en het is genoeg licht om de hele wereld te verlichten.
Dezelfde kwaliteit en hoeveelheid licht die Ik in Christus en al de Groten plaatste, plaatste Ik in ieder van jullie.
Toen Ik het plaatste, vertelde Ik dat eenieder van jullie Geweldig Licht zou schijnen en de plaats in te
nemen bij de groten en Ik heb plaats voor eenieder gereserveerd.

Dus Ik vraag om nu op te staan, geliefden, en Mijn Licht in eenieder van jullie te laten zien.

heavenletters.org

VERTALING DOOR: ANJA zaterdag 27 maart 2021

Foto: teahub.oi.Gebeden voor de Goddelijke Reset.

10 Maart 2021
Attentie van Marcelius
Voor alle Lichtbroeders en Zusters,

Een reset is het herstel van een oorspronkelijke status, iedereen terug naar nul. In de IT noemt men dit Herstart.
Deze term wordt nu veel gebruikt in onze jaarlijkse vastentijd ( in latijn ''carne valet'') dit is ook een voeding reset
voor het lichaam. Tevens ook als reset voor levenslange verlenging (Anti Aging). Aangezien dat het lopende plan
(demafore) voor het donker niet de miljoenen doden bracht maar eerder een wereldwijd Ontwaken van de meer
en meer aangepaste loonslaven kwam het idee bij de macht van de multimiljardairs om eindelijk een ''Grote Reset''
te organiseren. Door de economische vernietiging van de middenklasse, de boeren en alle zelfstandigen wordt de
wereld vrij voor een Marxistisch - Totalitair regime en een hersenloos en goddeloos NWO - simpel gezegd onbewust
Beestachtig.

Met de energie van hun ahrimaniaanse/ satanisch plan willen ze zoals gewoonlijk de Goddelijke energie van de;
Eigenlijke Grote Reset, die van het ''Plan van God'', bedekken. Want in die context hiervan, zal de mensheid
terugkeren naar het hoger swingend bewustzijn van haar oorspronkelijk gecreëerde Goddelijkheid. Dat klinkt vrij
onwaarschijnlijk als we kijken naar de ''kinderen van God'' in ons dagelijks leven. Dat klopt! Maar ik zal je nu een
paar puzzelstukjes laten zien die dit door God geplande beeld aanvullen.

Het eerste stukje van de puzzel  

Onze zielsevolutie en onze vele incarnaties zijn aangepast en gebonden aan verschillende tijdslijnen op ons trilling
arme 3D bewustzijnsniveau. Maar er zijn nu twee cruciale tijdslijnen beschikbaar (wij mensen hebben de ''Vrije Wil'')

Eén daarvan is de 5.000 jaar oude Babylon-tijdlijn (ook wel Kali Yuga genoemd) die betrekking heeft op het werkelijke
kwaad dat op dit moment op de planeet heerst en de mensheid nog steeds onder zijn onderdanige controle houdt.
Maar binnenkort zal deze eindigen met de energieën van het Oude Testament. Het overweldigende principe van:
''Oog om Oog, Tand om Tand'' en de bijbehorende dader-slachtoffer games komen geleidelijk aan tot een einde in
onze toch al hogere bewustzijnstrilling.Met de energieën van deze (onze) tijdslijn is een ieder van ons geworden in wie we nu zijn. Echter zijn we met zovelen
meer en zelfs in de goddelijke vorm hiervan. Voor de andere "Nieuwe Tijdlijn" is de voortdurende Hart tijdlijn van het
Christus Bewustzijn met veel Licht, Liefde, Waarheid en Vrijheid. En wie de moed heeft om dit te doen zal uiteindelijk
leiden naar de eigen " Ontwakende innerlijke Goddelijkheid". En dat is precies de huidige tijdlijn waarin wij nu verkeren
van miljarden geïncarneerde zielen creatief deelnemen aan de uitbreiding van het bewustzijn. Gelukkig zijn er in onze
westerse volkeren en culturen die deze twee tijdslijnen tegelijk en quasi parallel lopen voor een innerlijke verandering.

Kwantumsprong in de nieuwe tijdlijn is gemakkelijker geworden, omdat we ons in de fase bevinden van
"verandering van de tijdlijnen".


Het tweede stukje van de puzzel

Is Waterman, in ons Aquarius Tijdsperk met zijn "Goddelijke Geest verdelingen", de meetbare toename van het hoog -
energetisch fotonen licht. Deze steeds toenemende kosmische trilling brengt ons steeds vaker in de alfa toestand van
onze twee hersenhelften waarbij in deze harmonie ons 2-strengs gecastreerde DNA automatisch weer meer strengen
vrijgeeft, onze hersenkracht (volgens Einstein 10 % is) volumineuzer wordt en daardoor verrassende bewustzijns -
uitbreidingen in ons allen zullen ontstaan. Een uitspraak van Aartsengel Metatron, "De kosmische Ionisatie van:
'Aquarian Radiation' is de motor van verandering en speelt de noodzakelijke en heilzame rol in de overgangsfase
van Ascension'.

Het derde stukje van de puzzel

Dit past in het beeld door de eerste twee: onze vergeten en onderdrukte Goddelijkheid wordt voor ons ''Bewust''.
En zo worden WIJ de scheppers van de juiste ''Grote Reset'' van Gods plan, tegen wie geen andere energie een kans heeft.
De Duisteren hebben alleen kracht door onze angsten (een boodschap van Sananda van 23.2.), als we ''bewust'' zijn in
het bewustzijn met de hogere trillingen, dan zal onze toenemende goddelijkheid alleen nog maar Licht en Liefde uitstralen.

Het vierde stukje van de puzzel

We dragen het eigenlijk al lang in onze handen, we noemen het ons "Innerlijk Goddelijk Licht" dat ons verbindt met onze
Lichtbroeders en Zusters, allemaal en wereldwijd. Het licht zelf heeft nooit geen schaduw! Een volkomen logische verklaring
maar één die ons een reden geeft om over na te denken. Wellicht zit er nog iets onverwachts achter, omdat elke duisternis
wordt verslagen en opgelost door het licht.

"Licht wist alle schaduwen, altijd omdat schaduwen geen inhoud hebben. Schaduwen zijn gewoon de afwezigheid van licht,
het zijn manifestaties die bestaan uit dualiteit en scheiding en geen eigen goddelijke energie hebben die hen in stand houdt".

Het vijfde stukje van de puzzel


In de miljardenpuzzel genaamd "Plan van God" worden gebeden genoemd die sluiten perfect aan bij de "Right Reset".

Liefde, Waarheid en Vrede. We zijn altijd in een hoger Bewustzijn. De hemelse boodschap is: De geheime kracht van
een creatief gebed is dat Donkere wezens deze kracht vrezen!

Sananda opgestegen Meester
(Bijbehorend op bovenstaand artikel)
11 Maart 2021
Attentie van Marcelius


De boodschap van het woord: Boodschap van liefde, het woord van liefde, zuivere liefde en licht mag je verspreiden om je heen,
maar ook ontvangen. Als je jezelf licht voelt is het makkelijk, maar als je even moeilijk zit, valt het niet mee. Het belangrijkste is om
het voor jezelf te creëren en dat doe je door jezelf daar ook toestemming voor te geven, er voor open te staan. Dat is niet altijd
makkelijk vanwege alle situaties op dit moment die je om je heen ziet en misschien wel zelf meemaakt. Grote stappen die worden
gezet, keuzes die worden gemaakt. Het is niet makkelijk, maar weet dat iedereen altijd het beste met je voor heeft. Iedereen doet
altijd zijn best, ook al ziet het er misschien niet altijd zo uit, toch is het zo.


Als je zelf dan niet lekker zit, en je ziet het niet zo, valt het ook niet mee, om er zo op die manier naar te kijken. Dan zijn de ogen een
beetje vertroebeld, misschien wel door de tranen van alle ellende en moeilijke ervaringen die je mee hebt moeten maken of waar je
misschien middenin zit. Weet en vertrouw dat die ervaringen en situaties misschien niet altijd makkelijk zijn, maar wel iets is in je
leven wat je als les mag meenemen. Als les in het woord van liefde, waarin de boodschap zit verstopt of verpakt misschien.


Dat hoor je misschien niet altijd en dat zie je misschien niet, maar je voelt wel het één en ander en misschien is dat niet gelijk aan wat
je ziet en voelt of ziet en leest en hoort, dat wat je voelt. Dan zit er een afstand in de liefde en de verbinding met jezelf. Soms is dat
dichterbij en soms wat verder, maar je voelt het zelf en je ervaart het wel. Je merkt het op het moment als je één bent daarin, in die
liefde. Dat je alleen maar rust voelt voor jezelf van binnen en ruimte van de waarheid, dat je alleen maar hoeft te zijn. Te zijn wie je
bent, aanwezig te zijn, net zoals ik nu aanwezig ben. Ik ben er ook. Het er zijn, is voldoende.


Hoe meer je bent en hoe meer je bent in het zijn, in het aanwezig zijn, hoe krachtiger het gevoel wordt, maar ook het gevoel van
thuiskomen. Dat je niet bent, degene die je morgen op school bent, dat is een rol, dat je niet bent degene die je op straat bent of
in de winkel met boodschappen doen, dat is een rol.


Nee, je bent het zijn op het moment dat je in verbinding bent met jezelf. De liefde van het woord, het woord van liefde en kracht,
maar ook licht en dat voel je. Dat voel je, zo licht als een veertje, ook al hoor en zie je andere dingen om je heen. Dat kan verwarrend
zijn, ik weet het. Dat kan je van slag maken, van slag brengen.

Zodra je weer terug bent in die verbinding met jezelf, ervaar je dat je mag vertrouwen dat de situatie goed is zoals het nu is, ook al is
het misschien niet makkelijk. Vraag hulp, vraag hulp en ondersteuning in je omgeving, van mij, van ons. Vraag hulp en kracht en energie.
Je hoeft het niet alleen te doen. Je bent niet alleen, we zijn allemaal één en samen in verbinding. Vergeet dat niet. De kracht van het woord,
de herinnering, als je het leest, waardoor je het gaat voelen, die verbinding en de liefde met jezelf. De herinnering die je bent als ziel, als
spiritueel wezen, voordat je hier kwam op aarde, dat is wat je rust brengt, die herinnering. Jezelf weer herinneren wie je werkelijk bent, als
spiritueel en krachtig wezen met heel veel liefde en healing, heling voor jezelf, maar ook voor anderen. Die je allemaal mag ontdekken op
aarde, met vallen en opstaan, zoals jullie dat noemen.Over de Energieën & Spark of Divine Light Healing
21-2-2021


Vandaag is een grote Galactische Activeringsportaaldag. Deze Gateways stellen ons in staat om naar hogere niveaus van bewustzijn
en bewustzijn te verschuiven. Deze Portalen overladen ons ook met Galactische energieën vol met Lichtcodes die ons DNA activeren.
We maken momenteel grote verschuivingen. Deze Kosmische Energieën zijn krachtig. De komende weken zijn de energieën bedoeld om
te worden gebruikt voor manifestatie. Daarom is het zo belangrijk dat we erg positief blijven in deze energieën. Op dit moment hebben we
enkele krachtige astrologische uitlijningen die zich afspelen, boven in de hemelen. Vanavond schijnt de wassende maan vanuit de wintercirkel.


De sterren in deze formatie zullen allemaal verschillende kleuren laten schijnen. Het is ook een geweldige tijd om vanavond de ster Canopus aan
de hemel te zien. Canopus is de op een na helderste ster, alleen voor Sirius. De Ouden dachten dat Sirius en Canopus samen de tijd beheersten. Canopus is verbonden met de Egyptische god Osiris. Canopus werd gezien als een Stargate. Het zou helpen bij het navigeren door de dimensies.

Het gaf je ook toegang tot het hiernamaals. Dit is geweldige energie voor alle Healers of Mediums. Verwacht een hoop Star Power.

Attentie van Marcelius


Overwegingen voor middernacht

17 februari 2021 door Joost Lips

In dit leven is niets wat je bereikt blijvend; het uitgangspunt zal ook het einde zijn: niet-bestaan. Het uitgangspunt, ook wel Oorsprong genoemd, bewaart niets van wat het spontaan voortbrengt. Veiligheid is in geen vorm te vinden, wie veiligheid wil zal de Oorsprong moeten herkennen en innemen. Maar hoe herken je iets dat in essentie onkenbaar is, omdat het per definitie vormloos en zonder eigenschappen is? Middels de via negativa, de weg van negatie van wat schijn is. Deze weg loopt niet naar de toekomst, is eigenlijk geen weg want onmiddellijk. Zonder middelen. Wezenlijk doelloos ook. Overgegeven aan wat al het geval is.

In deze staat van onderzoek zonder zoeken, is er vaak sprake van desoriëntatie, is niets meer wat het eens leek te zijn, zakt je gehele begrip van de werkelijkheid door zijn hoeven. Je kunt het je niet meer veroorloven op de frequente van een gewoontegeest te leven, dat leidt alleen maar tot verwarring. Je valt dieper, terug richting oorsprong, en ziet hoe ooit aangenomen identiteiten voor je ogen desintegreren. Kan angstig zijn, juist daarom verruil je ieder moment weer graag de oude frequentie van horizontaal denken voor een sprong in het Diepe waarin je niets meer weet, niemand bent.

Ik denk niet aan speciale voorwaarden die vervuld moeten zijn alvorens iemand klaar voor deze sprong is. Het lijden zal een ieder hiertoe brengen. Het ene paard loopt al bij de schaduw van de zweep, het ander na tien slagen nog niet. Lijden kent iedereen al, de bereidheid dit te doorvoelen, zo volledig te onderkennen, zal de lijdensweg danig verkorten. Maar men hoeft er niet voor naar een andere tijd en plek; alles dat doorzien dient te worden, wordt ieder moment netjes aangeleverd; er komt geen zoeken aan te pas.

Als we de werkelijkheid proberen te duiden met woorden dan duiden we processen die ontspringen aan de Oorsprong, die Zelf nooit te kennen is. Het gevoel ontstaat dan, als je de Oorsprong wil realiseren, dat je geest feitelijk altijd achter de feiten aanloopt, vruchteloos blijft stoeien met betekenissen die de werkelijkheid geen recht doen.

Spiritueel leraar in de Advaita traditie Alexander Smit zei, toen hij nog leefde, dat het erom gaat het raadseltje seks op te lossen. Hoe dat te verstaan? Ik dacht erbij aan Alexander´s leraar, Nisargadatta Maharaj, die had voorgesteld te onderzoeken wie je was voor je conceptie. Binnen zen kan de vraag klinken: wat was je gelaat voordat je ouders geboren waren? Hoe dan ook gaat het om de vraag of de identiteit van de versmolten zaad- en eicel wel op realiteit berust of een illusoire schijn betreft.

Ik was 18 of iets daaromtrent, toen ik een geschiedenis van de filosofie in twee delen voor mijn verjaardig cadeau kreeg van mijn toenmalige vrienden, die feitelijk vond dat ik wel erg veel nadacht over dingen, wat haar niet zo gezond leek. Tis met haar dan ook niks geworden, maar in deel 1 van de wijsbegeertehistorie volgens Störig las ik voor het eerst in mijn leven over advaita vedanta. En over het wiel van wedergeboorten, waar je met het juiste inzicht, aan ontsnappen kunt. Toen zag ik het als een ontsnappen aan een natuurlijk proces, anno 2021 heeft dit zicht zich vermeerderd met hypothesen over artificiële intelligentie, het heelal als hologram, en meer. Maar hoe dit ook zij, het maakt verder geen verschil voor het antwoord op de vraag hoe ik aan de wereld der verschijnselen gebonden meen te zijn, en hoe dit te ontkoppelen.

Vastzitten aan de wereld is altijd vastzitten aan een overtuiging, die je in geen geval dient. Je zit natuurlijk niet vast; tis een aanname die niet klopt. Tis een vergissing van dit moment, niet één die in de tijd opgelost dient te worden. Bewustwording suggereert een progressieve weg, tis veiliger en juister te spreken over bewustzijn, reeds het geval, reeds vrij.

Deze eenvoud is van alle belang als we de planeet nog voor dystopie willen behoeden, en dus ook voor ieders belang. Ook die van de boeven? Ook die van de boeven, want die vergissen zich als ieder ander die verschijnselen boven de Oorsprong vereert. Vind maar eens iemand die hier niet regelmatig instinkt. Hoe dan ook: na hoogmoed komt altijd de val, dit geldt voor iedereen.

Nu ik mijn blogberichten gedurende de lockdownperiode, zonder ze opnieuw te lezen, energetisch invoel, vermoed ik dat ik er nu veel van die hoogmoed momenten in terug zal kunnen vinden. Allereerst zuiverheid thuis, dat moet het devies zijn, anders resteert wanorde.

Als ik schrijf kan er een gevoel van tweespalt mee gaan spelen. Dat is dan omdat ik over de Oorsprong schrijf en tegelijkertijd iets persoonlijks als een logboek erin meegeef. De tweespalt is gemaakt van het archaïsch idee dat God zich ergens buiten de materiële wereld begeeft, en ik dan de gevallen zondaar moet zijn, maar ik kan ook dat standpunt niet volhouden. Geest en materie zijn één; wetenschap is in deze oplichting. De Wederkomst van Christus ligt wat mij betreft in dit Besef in een ieder.

Religieuze geschriften spreken sterk dezelfde taal, als de persoon van de schrijver hier subjectief in is toegestaan komt de dichterlijke vrijheid los die nergens fouten meer in kan ontdekken, ziet dat iets precies is zoals het verschijnt. Dan krijg je bloemrijke teksten die vrij zwieren met wat er ook maar in de geest opkomt, orakel je er op los zonder aan enige traditie gebonden te zijn, natuurlijk altijd brandstof puttend uit wat je aangeboren en nadien aangeleerd is. Als beide elementen in volle glorie vrijuit spreken vindt er een essentiële verbranding van beperkingen plaats, het bevrijdend moment waarvoor de kunstenaar altijd aan de slag gaat.

Het is per definitie een vergissing enig levensgebied uit te schakelen omdat het tegen God zou zijn. Alles is uit God, de duivel speelt zijn spel, de gevolgen zijn ernaar. Als dit de hel is dient dit doorzien te worden; zonder onderscheidingsvermogen komt geen God je redden. Het is dan zonde van je tijd om na te denken over het al dan niet bestaan van de vrije wil; je bent zoveel beter af met eenvoudig je ogen open in stilte.

Ik praat tegen mezelf, ik voelde even dat ik als een prediker klonk. Dan voel ik weer tweespalt tussen persoonlijk vlak als brandstof en de neiging het persoonlijk standpunt daadwerkelijk als auteur in te nemen. Dat laatste is altijd arrogant. Je weet het gewoon.

Van zeer veel dat ik de laatste 11 maanden opschreef als belangrijk inzicht of goed gebruik voor overleven, is het meeste door mij veelvuldig niet nageleefd. Niets moet, maar iets kan, en daar schrijf ik dan over. Jezelf in een keurslijf van goed gebruik duwen is nooit een goed idee. Jezelf zijn is eenvoudig, vriendelijk en liefdevol; je hoeft aan niemand te vragen hoe dat moet. Uit die ontspanning komen de ideeën als ik schrijf, of ik die ontspanning op de dag in de praktijk ook heb of niet doet er feitelijk niet toe, ik spreek het liefst mijn beste intentie uit.

Om die reden raad ik mensen die in de knel komen met hun opvatting van de werkelijkheid, een dagboek te beginnen en zonder zelfcensuur op te schrijven wat er werkelijk door je heen gaat. Dan ontdek je je oorspronkelijke intentie, die nog heel is. Eenvoudig bevrijdend. Het dan ook meteen online plaatsen heeft mensen wel eens tegen mij laten zeggen dat er voor mij geen privacy bestaat. Maar er is geen privacyaspect aan wat ik beschrijf, dit is universeel.

Auteur Joost Lips

Afbeelding via MarceliusDe 9D Arcturiaanse Raad ∞
‘Waarom de meeste romantische relaties geen stand houden’

Gechanneld door Daniel Scranton – 18 Februari 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij ons met jullie allen te kunnen verbinden.

Wij geven onszelf alles wat we nodig hebben om de beste versie van onszelf te zijn voor jullie en alle andere wezens die we in ons universum helpen. We houden ons niet in wanneer het erop aankomt onszelf de liefde en het mededogen te geven die we ook graag van anderen ontvangen. Een van de grootste geheimen die jullie op school of in je religie niet wordt geleerd, is dat als je wilt dat anderen je op een bepaalde manier behandelen, je eerst jezelf op die manier moet behandelen.

Dit is de gouden regel, deel twee van waar we het over hebben. Ja, jullie willen anderen behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Maar je moet ook jezelf behandelen zoals je wilt dat anderen jou behandelen. Het universum is een gigantische spiegel, het laat jullie altijd zien wat er in je omgaat, in plaats van wat je wilt dat de wereld denkt of ziet. Wat je ook wilt dat anderen over je denken en zeggen, denk die gedachten en zeg die dingen alsjeblieft tegen jezelf. Vertel het universum, en laat het universum zien, wat je terug wilt zien van je medemensen.

Jullie hebben anderen zoveel meer te geven als je je eerst heel en compleet voelt in jezelf. Dit is de belangrijkste reden waarom de meeste romantische relaties niet werken of niet duren, tot de dood jullie scheidt. Dat komt omdat ten minste één van de personen in de relatie naar de ander kijkt om hem/haar iets te geven dat hij/zij zichzelf nooit heeft kunnen geven. In het begin is het gemakkelijk voor de ander om dat te doen, maar uiteindelijk raakt hij/zij verstrikt in andere aspecten van het leven en vergeet zijn partner te geven wat deze nodig heeft en wil. En dat is meestal het moment waarop de relatie uitdooft.

Maar als jullie van de manier waarop jullie met jezelf omgaan een prioriteit maken, dan komt er geen einde aan de hoeveelheid liefde, lof en adoratie die je van je medemensen kunt ontvangen. Dit zouden we graag onderwezen zien in jullie openbare schoolsystemen, maar helaas wordt er in het leerplan niet eens over gesproken. En de meesten van jullie moeten wachten tot je volwassen bent om te beseffen wat er decennia lang in je leven heeft ontbroken. Wij zijn hier om jullie toestemming te geven jezelf alles te geven wat je van je medemensen wilt en nodig hebt. Laat alle anderen voorlopig met rust. Vertrouw er maar op dat zij je die zelfliefde zullen gaan weerspiegelen waar jullie je vanaf dit punt in je leven aan zullen wijden.

''Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van het contact met jullie.”

Vertaling: MariekeHet liefdevolle geschenk

Door: Judith Kusel
18-2-2021


We bewegen ons nu in een energiebeweging die ongekend is. Op planetair niveau is dit de versnelde beweging van de Nieuwe Aarde in itgebreide vorm en wezen, en ze is prachtig. Ze is levendig, creatief, liefdevol en werkelijk ontzagwekkend voorbij woorden. Als we werkelijk de Oude Aarde verlaten, de oude polariteiten, dualiteiten, alles wat ons verdeelde en afscheidde van onszelf en anderen, wordt nu gebracht in heelheid en eenheid binnenin, met onvoorwaardelijke liefde, stappen we in de waarheid van onze ziel.

Als meesters.

Merk op dat dit alles gebeurt in de nog onzichtbare vlakken, want het is buitengewoon hoogfrequent en het is iets wat de ziel kan aanboren en ervaren en inderdaad in kan gaan leven, op het moment dat het Oude volledig is achtergelaten, en het fysieke lichaam transformeert in een veel lichter lichaam. Dan zullen we leven in volledige belichaming van een veel hoger trillingsfrequentieniveau.

Het kan soms lijken, terwijl dit allemaal gebeurt en transformeert en transfigureert, dat we worden uitgedaagd, en vooral dat alles wordt omgewoeld, wat we niet hebben vergeven of opgelost, noch vrede hebben gesloten binnenin onszelf. Meer nog, het zal er vaak toe leiden dat we ons willen vastklampen aan het vertrouwde, het bekende, maar dit zijn allemaal slechts angsten die door de geest worden opgeroepen.

Het is verstandig om meer en meer naar het hartcentrum te gaan en je opnieuw te verbinden met de hoogste waarheid van jouw eigen ziel.
Om stilte binnenin en leiding binnenin te zoeken en je op de diepste niveaus te verbinden met het Goddelijke in jezelf. Hoe meer je hier tijd
voor maakt, hoe krachtiger en beter je in staat zult zijn om met deze veranderingen om te gaan en volledig in de hoogste waarheid te stappen
van wie en wat je in werkelijkheid bent.

Vraag om leiding en wijsheid. Vraag dat je in het gezelschap van de hemelen wandelt en dat je de weg gewezen zal worden. Open het hartcentrum voor steeds hogere niveaus van Goddelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen. Maak in de diepste zin contact met je eigen ziel, want alle navigatie-instrumenten zijn in jouw eigen ziel aanwezig.

Ik maak elke ochtend tijd,sta op voor zonsopgang, om werkelijk EEN te worden met het Goddelijke en de Goddelijkheid in mezelf te omarmen.
Dit zijn de meest kostbare inspirerende momenten, en dit is inderdaad wat mij de hele dag voedt en verheft. Het is hier dat de meest diepgaande begeleiding komt, en daarmee, immense dankbaarheid, ontzag en verwondering.

Als we geen tijd maken om diep naar binnen te gaan en de ultieme Eenheid met de Goddelijke Bron te zoeken, zullen we niet in staat zijn om deze immense veranderingen op alle fronten, nu te navigeren. Want onthoud niet alleen dat jouw eigen fysieke lichaam immense veranderingen doormaakt, maar dat doen ook al je energetische lichamen, en daarmee omarmt je innerlijke zelf zijn goddelijkheid ALS EEN met de Goddelijke Bron en wordt zo opgetild naar de hoogste waarheid van de Ziel. Jullie trillingsfrequenties veranderen, en jullie gaan tot in de kern veranderen, van binnen en van buiten. Dus tijd maken voor stilte, stilte en gebed (of hoe je het ook wilt noemen) helpt jullie op manieren die ik niet eens in woorden kan vatten.

Inderdaad, we stappen in de meest verbazingwekkende Nieuwe Aarde en nieuwe manier van leven en wonen, die me zo vaak, wanneer ik dit te zien krijg, tot tranen van verwondering en ontzag beweegt.

Maar eerst moeten we onszelf toestaan om getransfigureerd te worden en in de volheid te stappen, de waarheid van wie en wat we zijn, voordat we toegang kunnen krijgen tot dit alles.

Wat een immens mooi, krachtig en liefdevol Geschenk.

Judith Kusel
Bron
Vertaling: Marcelius
Regenboog Strijders Inzicht  

The Dolphin Whisperer – 14 Februari 2021


De Hopi profetieën zijn ongelooflijk inzichtelijke verhalen, geschriften en voorspellingen, over een tijdperk op Aarde, waarin veranderingen zijn voorspeld, het merendeel van deze profetieën zijn uitgekomen, regenboog strijders zijn altijd aanwezig en als een collectief zullen zij energieën samenbrengen die door de Galaxies zullen vibreren.

Een belangrijk teken temidden van de profetieën is de komst van zielen, hier om verandering te creëren en harmonie op Aarde te brengen, de Regenboog Krijgers, geïncarneerde zielen, van groot inlevingsvermogen, verlichting en moed, begaafde zielen die liefde, krachten en wijsheden bezitten, jullie zullen een Regenboogspirit herkennen aan de zichtbaarheid van sommige van deze kenmerken.

Regenboog spirits zijn spiritueel begaafd, met buitengewone talenten, waaronder heling, profetie, lichttaal, lichtcodes, visionairs, zieners, helderziendheid en wijsheden, zij gebruiken hun talenten voor de aarde, regenbogen delen helende energieën die gekanaliseerd worden voor het helen van de Aarde en de gemeenschap.

Regenboogspirits hebben een onmiskenbare kracht en moed, zij komen op voor het leven, inclusief de Aarde, dieren, de minderbedeelden, zij confronteren corruptie frontaal, spreken zich uit en zijn pro-actief tegen politieke wandaden en milieukwesties, zij zijn pro-actief en bewandelen de weg voor het hogere goed.

Regenboog spirits zijn onbevooroordeeld, zij verschillen niet van religie, ras of status, zij respecteren en waarderen alle geloofsovertuigingen, want zij zijn geïncarneerd in ieder en iedereen, gedurende vele levens, zij zijn in staat deze wijsheden toe te passen met onvoorwaardelijke liefde en respect, je zult nooit een Regenboog spirit een ander geloof of ras zien discrimineren, op welke denigrerende manier dan ook, nooit.

Regenboog spirits zijn zeer empathisch, met het evenwicht van kracht, zij voelen alles en begrijpen de Taal van liefde en energie, zij zien door de sluier van illusies en zijn in staat door te dringen tot de waarheid, zij zullen vaak veel tijd alleen doorbrengen, echter voortdurend andere Regenbogen channelen, voor samenwerking en verbondenheid.

Regenboog spirits zijn niet van een bepaald ras, zij zijn een mix van culturen, kleur en gemeenschap, zij zullen/zijn aanwezig in alle lagen van de bevolking.

Regenboog spirits hebben een natuurlijke verwantschap met astrologische elementen en sterke telepathische vermogens, zij zijn ook medicinaal verbonden met metafysische hulpmiddelen, inclusief kristallen, veren en kruiden ect .

Regenboog spirits spreken de moedertaal van de geesten taal.

De missies van de Regenboogspirits zijn het verbinden van de gemeenschap/het helen van de Aarde en zij doen dit met krachtige magnetische energieën, zij begrijpen het belang van het verbinden door bewustzijn, zij zijn niet in verenigbaar ego noch voelen zij zich bedreigd door de gaven van anderen, zij vieren diversiteit en worden energiek door de multi dimensionale frequenties die dit met zich meebrengt.

Regenboogspirits kunnen niet getart worden door leeftijd of ervaring, zij stellen natuurlijke gaven samen en gebruiken die zonder angst, zij worden niet geïntimideerd of opgelegd door het gebrek aan begrip van anderen, zij projecteren liefde en compassie in ruil voor oordeel.

Regenboogspirits zijn inderdaad hier en blijven herboren worden, ze houden een prachtige aanwezigheid achter, vaak verkeerd begrepen in de vroege kindertijd en helpen bij een verjongingsproces, inclusief zuivering, nieuwe leringen gemengd met oude manieren en zijn in wezen een leger van hoog-trillende zielen, hier om te helpen.

Wij zijn gezegend om hier te zijn en getuige te zijn van de opkomst van de Regenbogen. Ben jij een regenboog of ken je iemand die dat is?

Herinner je Wie Je Werkelijk Bent, een lichtwezen van licht, van liefde en goddelijke krachten ~ Helder Schitterend.

The Dolphin Whisperer. Kunstenaar afbeelding: @indg0

Bron

Vertaling: Marcelius