MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Spiritueel 1
15 Artikelen in diversiteit door meerdere auteurs
Je wekt de mensheid
door jou te zijn.

19 september 2021
Door: John Smallman
Als het collectieve ontwaken van de mensheid steeds dichterbij komt, intensiveer dan alsjeblieft je intentie om alleen maar lief
te hebben van wat er in je dagelijks leven kan ontstaan. Dit zijn zeer moeilijke tijden voor velen van jullie, en daarom moet je vaak –
minstens één keer per dag – een beroep doen op je vrienden en je ondersteuningsteams in de spirituele gebieden voor een krachtige
spirituele energieboost terwijl je het werk doet waarvoor je geïncarneerd bent in deze tijd van massaal ontwaken.

Voor de overgrote meerderheid van jullie is de taak die jullie jezelf stellen om LIEFDE aan iedereen te delen en uit te breiden. Je bent
LIEFDE, je natuur is om Het uit te breiden en te delen, maar, als mensen in vorm, die grotendeels de plannen zijn vergeten die je
hebt ontworpen voordat je incarneerde om te volgen en te vervullen, die vaak contra-intuïtief lijken wanneer je conflicten
ziet op zoveel plaatsen die moeten worden aangepakt en, blijkbaar, krachtig tot stilstand worden gebracht.

U weet wel, diep in uzelf, dat wapenkracht nooit tot vrede leidt, hoewel het een korte wapenstilstand kan brengen waarin de
tegenpartijen zich kunnen herbewapenen en herconfigureren om toegang te krijgen tot de meest effectieve weg vooruit. Maar
natuurlijk gaan ze nooit verder, want het leidt alleen maar tot een boze patstelling, of tot de totale vernietiging van de oppositie,
die dan in de volgende generatie een leger of een politiek systeem zal herbouwen om degenen te straffen en te verslaan die hen
eerder hebben verslagen. Het ontwakingsproces van de mensheid begon vrij recent te versnellen toen grote aantallen mensen
eindelijk de totale nutteloosheid van conflicten begonnen te begrijpen, en om te zien dat een oorlog om oorlogen te
beëindigen onmogelijk is.

Iedereen wil alleen geliefd worden, maar vanwege het trauma dat de overgrote meerderheid ervaart als ze uitgroeien
tot menselijke volwassenheid, is het erg moeilijk voor hen geweest om hun vertrouwen te stellen in het omgaan met anderen
in alleen liefdevol gedrag. Echter, genoeg van jullie hebben nu de moed om je angsten onder ogen te zien en verder te gaan in
Liefde, zich realiserend dat een aanval van welke aard dan ook in werkelijkheid een oproep tot Liefde is. Liefde in stilte, zachtjes en
onbevreesd aanbieden aan iemand die boos is, en mogelijk klaar om in conflict te gaan, is energetisch extreem krachtig, en het is de
enige manier om vooruit te komen, en velen komen zich hiervan bewust.

Menselijkheid en vorm in een materiële omgeving zijn een uitvinding, een uiterst slimme en goed ontworpen maar onwerkelijke bron die
de Zoon van God, in een moment van krankzinnigheid, construeerde om scheiding van Bron te ervaren, om vrijheid te ervaren van het
ingebeelde gebrek aan vrijheid dat de geschapene in plaats van de Schepper hem leek op te leggen. Maar, zoals je wel weet op de
diepte van je wezen, toen je in Liefde uit Liefde werd geschapen, werden er absoluut geen grenzen aan je opgelegd. Je bent
eeuwig vrij van enige beperking van welke aard dan ook.

Toegeven dat U een enorme fout had gemaakt door te proberen zich van Bron te scheiden om een vrijheid te verkrijgen
die groter was dan de oneindige vrijheid waarmee Bron u al eeuwig had gezegend en begiftigd, was veel te
beschamend om toe te geven. Als gevolg hiervan bent U gedurende ontelbare eeuwen het spel van
scheiding blijven spelen door Uzelf op te splitsen in multidimensionaal individuele en
schijnbaar afzonderlijke wezens die individuele persoonlijke en
heel verschillende levens van elkaar ervaren.
Die schijnbare verschillen – van etniciteit, cultuur, huidskleur, nationaliteit, religie, enz. – werden snel gebruikt,
vanwege je ernstig beperkte bewustzijn van wie je werkelijk was, als verdere hulpmiddelen om je ervan te overtuigen
dat de staat van scheiding echt was. Jullie bevonden je blijkbaar verdeeld of gescheiden van elkaar door die betekenisloze
maar gemakkelijk te herkennen verschillen, en daarom leken gewone normale mensen gevaarlijke bedreigingen voor jullie te
vormen, voor elkaar!

Alle oorlogen beginnen wanneer een paar mannen – zelden vrouwen, is dat niet vreemd? – egoïstisch op zoek naar macht voor
zichzelf over anderen, bepalen om mensen in hun gemeenschappen te overtuigen en te overtuigen dat ze het risico lopen
gewond te raken of aangevallen te worden door mensen die egoïstische mensen kiezen om zich als vijanden te
identificeren – mensen die er anders uitzien of die anders zijn in hun gewoonten of levensstijlen. De
mensheid ontwaakt nu eindelijk voor het feit dat degenen die een openbaar ambt zoeken,
op heel, heel weinig uitzonderingen na, krachtig ego-gedreven narcisten zijn.

En toch hebben je ego's alleen de kracht die jullie elk kiezen om ze te geven. Toch kies je er – bijna iedereen in vorm – heel vaak
voor om je kracht weg te geven aan je eigen ego's, of aan de ego's van degenen wiens retoriek je verheft en inspireert. Inspiratie van
die aard is puur egoïstisch, een keuze om je kracht weg te geven, zodat je, geloof je, kunt ontsnappen aan verantwoordelijkheid voor je
gedachten, woorden en acties.

Gescheiden zijn, individueel zijn, mens zijn, is zelf opgelegde beperkingen accepteren aan je persoonlijke en goddelijk voorbestemde
soevereiniteit. En wie is het zelf dat die beperkingen oplegt? Het zijn je ego's! Je ego's – essentiële aspecten van de mens in vorm –
leven voortdurend in angst omdat ze geloven dat de staat van scheiding die het leven in menselijke vorm biedt echt is, en omdat
ze daarom ook geloven dat dit menselijke leven dat ze ervaren hun enige kans is om te laten zien welke krachtige wezens ze
zijn! Beëindiging van hun bestaan op het moment van fysieke dood beangstigt je ego's, en ze zullen deelnemen aan elke
procedure of routine waarvan ze denken dat ze de dood zullen overwinnen, of de mensen en ziekten die het
veroorzaken.

Iedereen die deze of soortgelijke boodschappen uit de spirituele rijken leest, weet dat de dood slechts een verandering van staat is,
een ontwaken uit de illusie. Niettemin, vanwege de conditionering die het mens-zijn ervoor zorgt dat jullie allemaal ondergaan, heb je
meestal twijfels over de Realiteit, over de vraag of je echt eeuwige wezens bent, en dus vrees je de dood. Misschien niet voor jezelf,
maar je bent vaak bang voor de dood van geliefden, degenen in je leven die je een gevoel van betekenis geven, een reden voor
bestaan, en die je liefdevol ondersteunen in je menselijk leven. En als
een van je geliefden sterft, lijd je.

Dus nogmaals, ik dring er bij u op aan om elke dag de tijd te nemen om rustig alleen door te brengen in uw heilige innerlijke
heiligdommen, en liefde uit te nodigen om u daar te omhelzen. Door dit te doen, kun je onthouden en wetendat je werkelijk
eeuwige wezens bent, oneindig geliefd door God, en aan wie nooit kwaad kan komen. Wees daarom in vrede binnenin en
breng zo vrede en troost aan degenen met wie je communiceert. Daarom ben je op dit moment in vorm in de spirituele
evolutie of het ontwaken van de mensheid. Jullie doen elk een essentiële taak die niemand anders voor jullie kan
doen, en dus is jullie aanwezigheid in vorm op dit moment onmisbaar. Je wekt de mensheid door jou te
zijn – ieder van jullie!

> BRON <

Met zoveel liefde, Saul.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Overgave aan de stilte, de ziel spreekt.

Door: Angelique
14 augustus 2021Het gebeurde in 2013. Een duidelijke stem liet zich horen! De stem van mijn ziel vroeg me: Voor wie doe je dit eigenlijk allemaal?
Het werd ineens doodstil van binnen en ik gaf me over. Nadat ik deze stilte - een aaneengeregen stilte van 2 weken – in mezelf, in
mijn hoofd heb mogen ervaren, absolute stilte zonder een enkele gedachten is alles veranderd. Ik deed alleen het hoognodige
en verder helemaal niets. Dit heeft me in contact gebracht met andere werelden/dimensies waar waardevolle informatie
huist. Voor deze tijd had ik ook altijd al een sterk zicht en intuïtie maar deze keer ervaarde ik totaal andere dimensies.

De natuurlijke orde van de natuur, van deze aarde werd ineens erg duidelijk, de kosmische taal van het leven werd zichtbaar,
mijn ziel begon te spreken en ik nam uitgebreid de tijd om te luisteren. Hierna heb ik mezelf nooit meer eenzaam of depressief
gevoeld. Alles wat men ontkracht en wat verborgen is ga je doorzien. Alle kennis zit in jezelf en dit ontdekte ik langzaamaan doordat
Ik meer alleen was, in stilte verbleef en ging mediteren, mezelf ging verdiepen o.a. in oude (mystieke) kennis en verborgen geschiedenis,
ook heb ik een opleiding gevolgd tot therapeut, welke voornamelijk gericht is op gevoelens en bewustzijn.

Wat ik gevoeld heb en waar ik zeker van ben is dat de oude kennis resoneert met onze ziel, dat al deze oude kennis reeds in je zit, soms
heel diep weggestopt, deze waarheid wil naar boven komen, geactiveerd worden, erkend en gezien worden, zodat je kunt leven met
de waarheid over wie jij bent. Hierdoor kom je thuis bij jezelf en leef je dicht vanuit je eigen bron, het pad van licht is zichtbaar.

Collectief is de menselijk ziel verstrikt geraakt in de materie en zoekt een manier om daarvan los te komen. De ziel wil
terugkeren naar de Goddelijke werkelijkheid, dat kan alleen als de mens zijn herinnering aan zijn Goddelijke
Zelf weet terug te halen (ook wel het multidimensionale zelf genoemd). Heel jezelf, begin met
bewust Zijn, van alles wat je denkt, doet en voelt. Zie wie jij bent, een
Goddelijke wezen van licht, herinner jezelf!

> BRON <

Lay-out
Door Marcelius

Liefde legt zichzelf nooit op of
dwingt zichzelf nooit op aan iemand.

Door: John Smallman
3 augustus 2021< God wil alleen wat het beste voor jullie is en dat jullie van die ervaring genieten >

Hier in de spirituele gebieden waken we liefdevol en enthousiast over je terwijl je je snelle en onstuitbare vooruitgang
voortzet in de richting van je ontwaken, dat nu heel dichtbij is. Ja, de MSM rapporteert consequent over nieuws dat angst
en alarm aanmoedigt - gebeurtenissen en gebeurtenissen die meestal van collectieve karmische aard zijn en die volledig
moeten worden erkend en  vrijgegeven - maar de waarheid is dat er ook wereldwijd veel te verheffen en te inspireren is
dat niet op grote schaal wordt gerapporteerd. 'Dingen' blijven ontstaan in ieders bewustzijn, vaak pijnlijk, voor
erkenning, vergeving en bevrijding, en jullie  doen allemaal geweldig werk terwijl je in het heden
omgaat met deze oude, pijnlijke en gruwelijk shaming maaronwerkelijkebagage.
Het is niet leuk, en het is niet plezierig, maar het moet worden gedaan
zodat je je hart volledig kunt openen voor Liefde, en je succes
in het omgaan ermee en het volledig vrijgeven
ervan is goddelijk verzekerd.

Je bent nooit alleen. Alleen zijn, ook al heb je misschien het gevoel dat je alleen bent, is onmogelijk! Er is alleen
Eenheid met Bron, Moeder/Vader/God, Liefde. Er is niets anders! Ontspan daarom in je heilige innerlijke ruimte
wanneer je je bedreigd, ontslagen, ongezien, ongehoord of verlaten voelt, en open je hart voor de Liefde die daar
woont. Liefde is altijd in je wachten op je om het te verwelkomen in je bewustzijn, in je Aanwezigheid. Liefde houdt
van je, Liefde ben jij, maar je blokkeert het meestal van je bewustzijn omdat je je onwaardig voelt, niet goed genoeg,
een zondaar, iemand die onaanvaardbaar en onbemind is. Dit gevoel komt voort uit een innerlijk gevoel van persoonlijke
schaamte – mogelijk ontkend en diep begraven – dat een aspect is van menselijk en gescheiden zijn, en dat volledig
ongeldig is. Het is echter vurig vastgeklampt aan omdat je jezelf zo vaak vergelijkt met anderen die je competenter,
succesvoller, mooier, spiritueler of beminnelijker lijken dan je denkt dat jullie zijn. Laat je greep op dat volledig
ongeldige geloof over jezelf, en over alle anderen die je hebt beoordeeld of die je op een dergelijke manier
beoordeelt.

JULLIE ZIJN ALLEMAAL, ZONDER ENIGE UITZONDERING, DE GELIEFDE KINDEREN VAN GOD.

LAAT JEZELF NIET MEER ANDERS DOEN GELOVEN.

OM DIT TE DOEN IS OM NIET IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET DE WIL VAN GOD.

EN TOCH BIDT U : "VADER,NIET MIJNWIL, MAAR ALLEEN DE UWE GESCHIEDE!"

Het enige wat je hoeft te doen is TOESTAAN, en dan stroomt de Goddelijke Wil voortdurend door je heen, precies zoals
goddelijk bedoeld. Je moet gewoon UIT DE WEG GAAN! Velen die zich ervan bewust zijn dat ze zich op een spiritueel pad
bevinden – ieder mens bevindt zich op een geestelijk pad – besteden onnoemelijke hoeveelheden tijd intellectueel aan het
leren en begrijpen van Gods Wil voor hen. Dat is tijdverspilling. Wees gewoon, en liefde zal door je heen stromen omdat het
Gods Wil is. Het is echt heel eenvoudig. Ontspan, accepteer jezelf, vergeef jezelf voor alle fouten en wandaden, en sta jezelf
toe om van jezelf te houden zoals jullie zijn. God doet dat, op elk moment, en zonder onderbreking of onderbreking. Je eert
God door hetzelfde te doen. Velen van jullie hebben kinderen van wie je veel houdt, en zelfs als je niet altijd van hen houdt,
of sommige van hun houdingen en gedragingen afkeurt, blijf je van hen houden. Begrijp daarom en accepteer dat Gods
Liefde voor u oneindig en onveranderlijk is, en maak dagelijks tijd en ruimte voor uzelf beschikbaar om naar binnen
te gaan naar uw heilige innerlijke heiligdommen waar Liefde wacht op uw bereidheid om Deze te ontvangen.

Liefde heeft oneindig veel geduld en zal zo lang wachten als nodig is om je bereidheid te laten ontstaan en Haar uit
te nodigen om met je mee te gaan in vreugdevolle Eenheid. Uw bereidheid om Liefde in uzelf te verwelkomen kan niet
permanent worden onthouden omdat uw wil en de Goddelijke Wil Één zijn. De weerstand of blokkade die je hebt
gehandhaafd terwijl je een leven in vorm leidt – de gevoelens van onwaardigheid om de Goddelijke
Aanwezigheid binnen te gaan – zijn aan het oplossen.

U kunt dit proces uitstellen, maar waarom zou u? Je bidt tot Moeder/Vader/God om liefde en vergeving, en toch
valt er niets te vergeven omdat je eeuwig onvoorwaardelijk geliefd bent, omdat Liefde onvoorwaardelijk is. Jij bent
het die voorwaarden stelt – als ik goed genoeg ben, als ik niet meer zondig, als ik God op elk moment eer aandeed
omdat je je onwaardig voelt. Maar absoluut niemand is Gods Liefde onwaardig. Je hebt een vrije wil – Liefde legt
zichzelf nooit op of dwingt zichzelf nooit aan iemand – dus wanneer je kiest en jezelf toestaat Om Gods Liefde
voor jou te accepteren, zul je Het ervaren omdat Het nooit van je is teruggetrokken. Jullie zijn eeuwig in de
Tegenwoordigheid van de Liefde, dus vergeef jezelf dat jullie je ertegen hebben uitgesproken, dat jullie
weigeren het te accepteren, en je hart openen en het onvoorstelbaar prachtige en oneindige veld
van Liefde ontvangen, dat is Alles wat is om jullie te omhelzen en te omhullen . . . nu!

Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk is
belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan om ons
te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
God wil alleen wat het beste voor jullie is
en dat jullie van die ervaring genieten.


Door: John Smallman

30 juli 2021Er is slechts Eén, en daarom ben jij Eén met Eén, en de aard van Eén is Liefde. Er is niets anders. Alles wat bestaat is, en kan daarom
nooit van zichzelf worden gescheiden. Je weet dit, en toch lijkt het voor de overgrote meerderheid van de mensen dat dit niet het geval
is, of dat het slechts een intellectueel is die, zonder enig intuïtief of gevoelsgevoel, enig echt bewustzijn van deze goddelijke waarheid kent.
Dit is echter ook niet het geval! Je weet het wel, het is gewoon dat je ervoor hebt gekozen om onbewust te blijven, ook al is dat weten altijd beschikbaar voor je als je naar binnen gaat, naar je heilige innerlijke heiligdommen, en nodig dit weten uit en laat het in je hart, zodat je
er gemakkelijk toegang toe hebt wanneer je maar wilt.

Wanneer je toegang hebt tot dit diepe innerlijke weten, zal het je krachtig helpen bij het oplossen van al je innerlijke angsten of onrust,
omdat het je naar een krachtig gevoel van innerlijke vrede brengt - je natuurlijke staat. In deze staat kun je op de juiste en liefdevolle
manier omgaan met alle problemen of problemen die zich in je leven voordoen, omdat je in vrede bent en je emoties, zoals ze zich
voordoen, je niet egoïstisch drijven om onmiddellijk en onbewust te reageren op wat het leven je in het moment kan presenteren.

Bewust zijn is volledig bewust zijn in elk moment van wat je wel of niet denkt, zegt of doet. Hoewel veel van wat je denkt, zegt of
doet in je leven routine lijkt te zijn, heb je niet je volledige aandacht nodig omdat je het automatisch laat stromen, maar wanneer
je ervoor kiest om mindful te zijn, zul je merken dat er op elk moment veel gebeurt dat je zal inspireren en verheffen als je aandacht
besteedt aan je eigen persoonlijke levensstroom die een bron van enorme vitaliteit is.

Het leven is een creatieve stroom die nooit ophoudt, het is eeuwig en werd je gegeven op het moment van je schepping, zodat je je
volledig bewust kon zijn van het wonder dat het is. Met dit bewustzijn kun je – en wordt uitgenodigd door Bron, Moeder/Vader/God,
Liefde – voortdurend gebruik maken van de creatieve kracht die in je is geïnvesteerd en daarmee bijdragen aan de Vreugde die Alles Is
Wat Is. De meeste mensen doen dit van tijd tot tijd, misschien slechts af en toe of zelden, zonder zich te realiseren dat ze dit doen, en zijn
dan verbaasd over de resultaten - gelukkige toevalligheden of inspirerende synchroniciteiten - zich niet bewust van waarom ze zijn
opgetreden.

Denk eraan, God wil alleen wat het beste voor je is, dat je je bewust bent van Liefde, liefde ervaart in je dagelijks leven en geniet van
die ervaring. Als mensen in vorm heb je het veld van Liefde waarin je je intieme en onoplosbare bestaan hebt, voor jezelf gesluierd of
verborgen gehouden vanwege het gevoel van onwaardigheid of zondigheid waarmee je je bezighield toen je ervoor koos om
scheiding van de Ene te ervaren. Degene die U is, en van wie scheiding onmogelijk is.

Al het bewuste leven in vorm zoekt liefde van een ander of van vele anderen, maar het is daar niet te vinden tenzij je het eerst in
jezelf herkent en er standvastig mee omgaat door jezelf altijd met vriendelijkheid en mededogen in je dagelijks leven te behandelen.
Jullie zijn onbeperkte Goddelijke Wezens omdat de Goddelijke Bedoeling was om goddelijke Wezens te scheppen in elk opzicht zoals
op Zichzelf, en geworteld in de eeuwige vreugde waarvan die staat – Zijn-heid – is samengesteld, en die zij in elk moment uitdrukt.
Datzelfde wezen, wanneer het zich in de menselijke vorm bevindt, wordt begrensd en beperkt door de beperkingen die die vorm
door zijn aard oplegt. Maar die inperking is een vrije wilskeuze die elk bewust wezen in vorm heeft gekozen om te ervaren om
de lessen te leren die haar duidelijk zullen laten zien dat het inderdaad volledig vrij is, en dat het ervoor heeft gekozen
om voor dit doel in vorm te incarneren.

De lessen die iedereen nu aan het leren is, zijn om te ontwaken uit deze onwerkelijke staat van schijnbare beperking en om in de
Realiteit te zweven door zich volledig bewust te worden van hun goddelijke natuur, permanent bij One with Source. De overgrote
meerderheid is volledig vergeten dat dit, en alleen dit, het doel van hun menselijk leven is, terwijl degenen die zich ervan bewust zijn
dat ze ervoor hebben gekozen om een spiritueel pad te volgen tijdens hun huidige menselijke incarnaties, zich het doel van hun leven
hebben herinnerd en bijgevolg volgen, zelfs als dit feit voor hen misschien niet duidelijk is. Niettemin is hun aardse aanwezigheid
op dit moment – zoals bij alle bewuste levensvormen die momenteel geïncarneerd zijn – een absoluut
essentieel aspect van het grote ontwakingsproces.

ZELFS GEEN ENKEL STERFELIJK WEZEN IS OF KAN OOIT VERLOREN GAAN, VERLATEN,
VERLATEN OF VERSTOTEN WORDEN. Zo'n staat is onmogelijk omdat er alleen LIEFDE IS!

Jullie, alle bewuste wezens, zijn Eén met en vervat in het oneindige veld van Liefde, Bron, Moeder/Vader/God, want dat is
de oddelijke Intentie, en Dat is Alles wat Bestaat. Sta uzelf toe om te ontwaken in volledig bewustzijn van deze Goddelijke
Waarheid, en geniet ervan om volledig bewust te zijn van het Wonder dat het leven is dat u ervaart.

> BRON <

Met zoveel liefde, Saul.

Lay-out & vertaling
door Marcelius
De Grote Zuivering

Door Judith Kusel: 9 april 2021

Adelaar - MMH

We zitten inderdaad midden in intense dingen die nu op alle niveaus gebeuren, en deze gebeuren in de onzichtbare sferen en meestal op een buitengewoon hoog trillingsfrequentieniveau. De grote zuivering door de Heilige Goddelijke Vuren is aan het escaleren en dit gaat
inderdaad diep tot in de kern van het hart en de ziel. Gisteren werd mij getoond hoe deze prachtige Heilige Vuren aan het
neerdalen zijn en een prachtige Goud-wit-platina kleur hebben. Dit werkt als een enorm zuiveringsnetwerk en ik zag
inderdaad hoe de zielen die klaar zijn om te ascenderen en die gezuiverd zijn, opgetild worden naar de
Nieuwe Aarde en dus het nieuwe bestaan.

Tegelijkertijd werd mij duidelijk getoond hoe zielen ervoor kiezen om niet door dit proces te gaan uit angst,
en uit vastklampen aan het oude. Meer nog, een diep vastzitten in de lagere frequentiebanden en dus ervoor kiezen
om te blijven in wat zij als vertrouwd ervaren en weigeren om pijn en lijden los te laten. Dit zuiveringsproces zal nu werkelijk
escaleren en het zal inderdaad enige tijd duren voordat alles gezuiverd is, aangezien iedere ziel de vrije keuze zal worden gegeven,
of zij gezuiverd willen worden of niet, ja, of zij volledig in de volheid van hun hoogste zielswaarheid willen staan en wie en wat zij in werkelijkheid zijn en dit in de Nieuwe Aarde willen leven.

Elke ziel zal nu worden uitgedaagd om deze keuzes te maken.

Het komt er inderdaad op neer dat elke ziel op dit moment zelf verantwoordelijk is voor haar eigen keuzes. Want als de opheffing gebeurt,
zoals eerder gezegd – twee zullen naast elkaar staan, één zal worden opgeheven, en één zal ervoor kiezen om te blijven. Niemand
kan met een andere ziel meeliften naar de hogere staat. Dat is onmogelijk. Men kan de weg wijzen – maar men kan
niet door het zuiveringsproces gaan voor een andere ziel en men kan dit ook niet voor hen doen.

Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, maar inderdaad, eenmaal opgeheven neem jij
je nieuwe licht-lichaam aan en zul je inderdaad nooit meer terug willen zinken in het moeras
van de Oude Aarde en de oude 3D. De uitdaging hier is om die buitengewoon hoge frequentieband
te handhaven en steeds hoger en hoger te groeien naar de waarheid van je Ziel en haar hoogste Universele
Meesterschap. Inderdaad, dit is het moment. Iedereen zal gegeven worden in de mate waarin hij klaar is om te ontvangen
en klaar is om het oude volledig los te laten, in alle en elke vorm en manier.

De keuze is aan jou.

Want inderdaad, met de Vuren van Zuivering breidt de Kracht van Goddelijke Liefde en Wijsheid en Licht zich uit, en de heilige Sleutels
en Codes worden geactiveerd en gegeven naarmate de ziel er klaar voor is om ze te ontvangen. Deze zijn Goddelijk geactiveerd. Inderdaad,
de innerlijke aarde-energieën zijn nu volledig gereactiveerd en dus vindt de zuivering nu plaats van diep van binnen en van buiten. Er gebeurt zoveel en in alle aspecten van het leven op de planeet aarde en inderdaad de Nieuwe Aarde, meer dan ik zelfs maar kan proberen onder woorden te brengen, hoewel het mij wordt getoond.

Judith Kusel

Bron

Vertaling: Martien
Veel voelen. Twijfel niet aan jezelf!

2 april 2021 / Door Angelique

Vogel tekst - MMH

Als je door een transformatie proces gaat en heldervoelend bent (of helderhorend, helderziend) of deze ervaringen krijgt is het momenteel
extra van belang om dicht bij jezelf te blijven. Want het is niet altijd makkelijk als heldervoelend mens in een wereld te leven die op
zijn kop staat en waarbij je elke onderdrukte emotie, pijn en verdriet van mensen en dieren voelt, om jezelf staande te houden.
Daarbij voel je vaak ook de kosmische energieën veel sterker, waardoor je veel meer rust nodig hebt dan anderen.
Ook is het van belang om onderscheid te kunnen maken tussen informatie waar je niets mee wil of kunt
en ware Goddelijke informatie voor het hoogste goed, van allen. Waarnemen en meditatie is
van belang in deze tijden.

Helder-voelend zijn gaat niet alleen over emoties/gevoelens/gedachten van andere mensen
en dieren en kosmische energie voelen/doorkrijgen, maar juist ook over een zuiver contact met je
hoger zelf en licht * informatie doorkrijgen over jou persoonlijke pad van licht. Hoe natuurlijker en authentieker
je leeft, dicht bij je ware zelf, hoe zuiverder de informatie is en hoe meer je door de sluier heen ziet. Vroeger ging ik zelf
naar spirituele beurzen, en heb daarvan geleerd, want hoe paranormaal je ook bent, het gaat erom; waar ben je op afgestemd,
wat zijn je intenties? Welke inwijdingen in het leven heb je meegemaakt en onderzocht? Welke keuzes maak je in tijden van chaos? Door
wat laat je je leiden?

Twijfel niet aan jezelf.

Als je het onzichtbare waarneemt en/of vermeld kun je afgewezen worden door mensen, ze vinden je misschien een beetje vreemd,
zweverig. Zo kun je bijvoorbeeld gebeurtenissen voorzien en een innerlijk weten hebben, welke anderen niet altijd begrijpen.
Twijfel hierdoor niet aan jezelf, als je voelt dat je een juist pad bewandelt, naar binnen keert in plaats van naar buiten, zul
je steeds meer vrede en liefde in en voor jezelf voelen, dit is een indicatie dat je op de juiste weg bent. De tijd is
gekomen dat de mensheid mag weten wie hij/zij is, ten diepste, dat is bewustzijn en door te meer voelen
worden we bewuster.

www.liefdevoorjeziel.nlSAUL:

Er is alleen Liefde, Bron, en oneindige eeuwige Vreugde.

Via John Smallman / 28.3.2021


De gedenkwaardige gebeurtenis – het Collectieve Ontwaken van de Mensheid – waarop jullie allemaal zo hoopvol hebben gewacht, is
heel dichtbij. Laat jullie twijfels los en ga door met het opnieuw instellen van jullie intentie om alleen maar liefdevol te zijn, wat zich
ook voor doet gedurende de dag. Elke dag, want het is uiterst effectief en krachtig en dit is waarvoor jullie geïncarneerd
zijn om te doen. Waarlijk, jullie zijn op dreef, ondanks wat de pers en sociale media zo luidkeels roepen. Het huidige
wereldnieuws is zeer verontrustend en verstorend, omdat het erop lijkt dat regeringsorganisaties en zeer grote
bedrijven van plan zijn jullie goddelijke recht op jullie eigen soevereiniteit weg te nemen. Zij doen dit op de
meest autoritaire en onwettige manier door te proberen de ontelbare regels uit te breiden en jullie
vrijheid om met elkaar om te gaan op de manier die jullie verkiezen te beperken.

Dit zal niet lukken!

Jullie zijn, zijn altijd geweest en zullen altijd Soevereine wezens zijn, Eén met de Bron. Dat kan op geen enkele manier ooit veranderen,
want er is alleen het Ene in zijn oneindige uitgestrektheid, waarmee elke streng of veld van bewustzijn eeuwig verbonden is.
Er is GEEN AFSCHEIDING geweest van de Bron, Moeder/Vader/God, Liefde, die ALLES is wat bestaat. De schijnbare
afscheiding die het bewustzijn in vorm eonenlang heeft ervaren. is en was volkomen onwerkelijk. Het
collectieve bewustzijnsveld waarvoor jullie kozen om dat te ervaren, heeft er nu voor gekozen
het te beëindigen en te ontwaken in de Werkelijkheid, in het volledige bewustzijn
van jullie eeuwige Eenheid.

Jullie zijn en waren altijd al volledig bewuste goddelijke Wezens, want dat is de Bron, dat is ALLES wat bestaat. Wat Moeder/Vader/God
creëert is perfect en eeuwig; geen andere vorm van creatie is mogelijk. Wat jullie eonenlang hebben ervaren is onwerkelijk,
een droom of een nachtmerrie, een illusie die jullie ego’s hebben uitgevonden en die ieder van jullie schijnbaar,
en alleen schijnbaar, heeft gescheiden van elkaar en van de Bron.De gedachte of het concept van afgescheiden te zijn is angstaanjagend voor jullie ego’s. Om in deze staat van angst te kunnen leven,
hebben ze meerdere persoonlijkheden geconstrueerd, waarin jullie kunnen proberen je voor die angst te verbergen of die te
bezweren. Geen van deze plannen kon ooit werken en dus probeerden jullie ego’s nog meer onbevredigende en
onwerkbare oplossingen te vinden en te construeren voor problemen die niet bestaan. Dit veroorzaakte
steeds meer pijn, lijden en angst, die ook diep weggestopt moesten worden in jullie bewustzijn,
terwijl jullie jezelf hebben afgeleid met grandioze plannen om de Aarde en haar totaal
geïntegreerde ecosystemen te beheersen.

Nu is een voldoende groot deel van de mensheid zich bewust geworden van de essentiële noodzaak voor jullie om jullie egoïstische
en uiterst elkaar beconcurrerende houdingen en gedragingen massaal te veranderen, zodat jullie de totaal zinvolle keuze
kunnen maken om te ontwaken in het volle bewustzijn dat er alleen Bron is. In eerste instantie houdt dit in dat jullie
de waanzin inzien van pogingen om delen van jullie zelf af te splitsen in afgescheiden en onafhankelijke
aspecten – ego’s – die onafhankelijk van het Ene kunnen denken en handelen.

Dit gebeurt nu met miljarden van jullie over de hele wereld, maar natuurlijk, omdat jullie zo lang in deze onwerkelijke en niet-
bestaande toestand zijn ondergedompeld, ontstaan er enorme twijfels – SPUL – van emotionele, wetenschappelijke,
filosofische en theologische aard, waardoor jullie twijfels en angsten aanvankelijk worden versterkt: “Zaten we
werkelijk al die eonen er totaal naast, fout, misleid en waren krankzinnig in onze benadering van het leven?
Is het werkelijk mogelijk dat we zo vreselijk in de war zijn geweest dat we onzinnige paden
hebben gevolgd in de wanhopige hoop de Bron buiten onszelf te ontdekken
om vervolgens mee naar Huis genomen te worden?”

Het antwoord daarop is een volmondig NEE! Het was en is ONWERKELIJK. Nu begin je dit te beseffen. Hoewel het verontrustend is,
misschien wel extreem, is het ook inspirerend, opbeurend en vult het je met Hoop in God. Totaal en volledig gerechtvaardigde
hoop. Overal om je heen, als je ervoor kiest om te kijken, kun je krachtige aanwijzingen hiervoor zien. Niets is voor je
verborgen, je hebt er alleen voor gekozen om het niet te zien, om je er niet bewust van te worden.

Dat is veranderd! Jullie nemen je oogkleppen af, jullie laten je vastgeroeste en uiterst beperkende eeuwenoude geloofssystemen los.
Jullie staan jezelf toe voorbij de ernstig beperkende beperkingen van je geest te kijken in dit NU moment – het enige Nu -,
naar de Aanwezigheid Bron, wetend dat jij in die eeuwige Eenheid in eeuwige vreugde verblijft.

Daarom, VERHEUG JE. Er is alleen Liefde, Bron, en oneindige eeuwige Vreugde: JE WEET DIT! Alles wat jullie hoeven te doen is jullie
hart te openen – het centrum van jullie fysieke vormen – en toe te staan dat jullie ermee worden omringd en HET GEBEURT!

Met zoveel liefde, Saul.

johnsmallman.wordpress

Vertaling WinfriedHeavenletter 2278:

Geweldig Licht

Gepubliceerd: 19 februari 2007 / 28 maart 2021


God zei:

Je houdt van sprankelende dingen. Je houdt van alles wat sprankelt. Glanzende metalen. Sterren daarboven. Ogen die sprankelen.
Glinsterend water. Zelfs licht op aluminiumfolie en glimmend plastic folie trekt je aan. Ergens diep in je heb je herkenning van
de glorie van licht. Je hebt enige kennis, hoe saai het ook mag zijn, dat jij licht bent, en dat het natuurlijk is dat licht
licht zoekt. Je kan het niet weerstaan.

Jij bent Gods licht op Aarde en jouw licht is niet zo zwak als je dacht, zoals je gevreesd hebt. Hetzelfde licht dat je
in de sterren hierboven en daarboven ziet, is identiek aan het licht dat de sterren schijnen. Vanaf hun hoogte zien de sterren
hun licht in jou en zijn ze onder de indruk van hun licht dat ze via jou weerkaatst zien worden. Zoals jij naar de sterren kijkt, kijken de
sterren naar jou. Naar iedereen.

Licht zoekt Licht. Elk licht dat je ziet, is een herinnering aan Gods licht en daarom aan dat van jou.

Jij, jullie, zijn verbonden met de sterren, geliefden. De sterren zijn verbonden met jou, met jullie. Sterrenlicht verbindt.
De God in de Hemel die het Licht van de sterren heeft geschapen, heeft jou, jullie, geschapen. Hij gaf je licht om te schijnen.
Degenen die licht kunnen zien, zullen licht van ieder zien. Misschien moet je in de ogen wrijven zoals Aladin over zijn lamp wreef, zodat
jij jouw geest kunt zien. Jij bent jouw geest, begrijp je.

Je hebt alle kracht van licht in je. Ik heb je mijn God-licht gegeven, net zo zeker als Ik in de hemel ben en in jou en ieder ander en in het
dagelijkse leven. Omdat het dagelijkse leven op Aarde een illusie is – dat betekent dat niet Ik er niet bij ben. Ik besta zowel in een
niet-bestaande illusie als in de Werkelijkheid. Ik ben niet afwezig van illusie, want zelfs illusie komt van Mijn licht. Ik weet het
verschil tussen realiteit en illusie. Jij bent erachter aan het komen, eenieder als mens op Aarde.

Licht brengt Licht voort.

Hoe meer licht je ziet, hoe meer licht je schijnt. Zoek overal naar Mijn licht. Zoek het onder elk blad en elke paddenstoel.
Zoek het zelfs met ogen dicht voor de zon. Kijk voorbij alle bedekkingen en je zult de zonneschijn binnenin zien. Licht komt duidelijk
naar voren. Licht wordt ook van binnen gereflecteerd. Het hart is een instrument van Licht.

Je moet al weten dat het licht dat jouw hart schijnt, het licht van liefde is.

Er gaat niets boven het licht van liefde. Alle licht is een herinnering aan het licht dat zich roert in het hart. Zoals jouw hart zich roert, doen
de harten van anderen dat ook. Wat wordt er anders geroerd dan het licht vanbinnen? Als je meer van je aangeboren licht zou willen
laten schijnen – en dat zou je graag willen, zou je niet? – zoek dan naar licht waar je ook bent. Licht wil gezien worden.
Zoek overal hetzelfde licht, zelfs in het donker. Hoe meer licht je ziet, hoe meer je het weerkaatst. Licht is er voor
jou om te reflecteren. Besteed aandacht aan licht, en je wordt je meer bewust van je eigen lichtheid.

Ik gaf Mijn Licht aan de Aarde. Ik heb via jou, jullie, Mijn Licht aan de Aarde gegeven. Jij bent degene
die Mijn licht draagt. Jij bent de lichtdrager. Je moet Mijn licht hooghouden zodat het overal gezien kan worden.
Je moet Mijn licht ontmaskeren. Je moet het helder laten schijnen. Jullie op Aarde. Als je zegt dat je dat heel graag zou
doen, maar je weet niet hoe, dan zal Ik je graag nogmaals vertellen dat het door de liefde in het hart is dat Mijn Licht laat schijnen.

Als je zegt dat je niet veel liefde in je hart hebt, zeg Ik, laat maar zitten deze waarneming, want Ik weet heel goed de omvang van
het licht dat Ik in jouw hart heb geplaatst en in ieder ander, en het is genoeg licht om de hele wereld te verlichten.
Dezelfde kwaliteit en hoeveelheid licht die Ik in Christus en al de Groten plaatste, plaatste Ik in ieder van jullie.
Toen Ik het plaatste, vertelde Ik dat eenieder van jullie Geweldig Licht zou schijnen en de plaats in te
nemen bij de groten en Ik heb plaats voor eenieder gereserveerd.

Dus Ik vraag om nu op te staan, geliefden, en Mijn Licht in eenieder van jullie te laten zien.

heavenletters.org

VERTALING DOOR: ANJA zaterdag 27 maart 2021

Foto: teahub.oi.Gebeden voor de Goddelijke Reset.

10 Maart 2021
Attentie van Marcelius
Voor alle Lichtbroeders en Zusters,

Een reset is het herstel van een oorspronkelijke status, iedereen terug naar nul. In de IT noemt men dit Herstart.
Deze term wordt nu veel gebruikt in onze jaarlijkse vastentijd ( in latijn ''carne valet'') dit is ook een voeding reset
voor het lichaam. Tevens ook als reset voor levenslange verlenging (Anti Aging). Aangezien dat het lopende plan
(demafore) voor het donker niet de miljoenen doden bracht maar eerder een wereldwijd Ontwaken van de meer
en meer aangepaste loonslaven kwam het idee bij de macht van de multimiljardairs om eindelijk een ''Grote Reset''
te organiseren. Door de economische vernietiging van de middenklasse, de boeren en alle zelfstandigen wordt de
wereld vrij voor een Marxistisch - Totalitair regime en een hersenloos en goddeloos NWO - simpel gezegd onbewust
Beestachtig.

Met de energie van hun ahrimaniaanse/ satanisch plan willen ze zoals gewoonlijk de Goddelijke energie van de;
Eigenlijke Grote Reset, die van het ''Plan van God'', bedekken. Want in die context hiervan, zal de mensheid
terugkeren naar het hoger swingend bewustzijn van haar oorspronkelijk gecreëerde Goddelijkheid. Dat klinkt vrij
onwaarschijnlijk als we kijken naar de ''kinderen van God'' in ons dagelijks leven. Dat klopt! Maar ik zal je nu een
paar puzzelstukjes laten zien die dit door God geplande beeld aanvullen.

Het eerste stukje van de puzzel  

Onze zielsevolutie en onze vele incarnaties zijn aangepast en gebonden aan verschillende tijdslijnen op ons trilling
arme 3D bewustzijnsniveau. Maar er zijn nu twee cruciale tijdslijnen beschikbaar (wij mensen hebben de ''Vrije Wil'')

Eén daarvan is de 5.000 jaar oude Babylon-tijdlijn (ook wel Kali Yuga genoemd) die betrekking heeft op het werkelijke
kwaad dat op dit moment op de planeet heerst en de mensheid nog steeds onder zijn onderdanige controle houdt.
Maar binnenkort zal deze eindigen met de energieën van het Oude Testament. Het overweldigende principe van:
''Oog om Oog, Tand om Tand'' en de bijbehorende dader-slachtoffer games komen geleidelijk aan tot een einde in
onze toch al hogere bewustzijnstrilling.Met de energieën van deze (onze) tijdslijn is een ieder van ons geworden in wie we nu zijn. Echter zijn we met zovelen
meer en zelfs in de goddelijke vorm hiervan. Voor de andere "Nieuwe Tijdlijn" is de voortdurende Hart tijdlijn van het
Christus Bewustzijn met veel Licht, Liefde, Waarheid en Vrijheid. En wie de moed heeft om dit te doen zal uiteindelijk
leiden naar de eigen " Ontwakende innerlijke Goddelijkheid". En dat is precies de huidige tijdlijn waarin wij nu verkeren
van miljarden geïncarneerde zielen creatief deelnemen aan de uitbreiding van het bewustzijn. Gelukkig zijn er in onze
westerse volkeren en culturen die deze twee tijdslijnen tegelijk en quasi parallel lopen voor een innerlijke verandering.

Kwantumsprong in de nieuwe tijdlijn is gemakkelijker geworden, omdat we ons in de fase bevinden van
"verandering van de tijdlijnen".


Het tweede stukje van de puzzel

Is Waterman, in ons Aquarius Tijdsperk met zijn "Goddelijke Geest verdelingen", de meetbare toename van het hoog -
energetisch fotonen licht. Deze steeds toenemende kosmische trilling brengt ons steeds vaker in de alfa toestand van
onze twee hersenhelften waarbij in deze harmonie ons 2-strengs gecastreerde DNA automatisch weer meer strengen
vrijgeeft, onze hersenkracht (volgens Einstein 10 % is) volumineuzer wordt en daardoor verrassende bewustzijns -
uitbreidingen in ons allen zullen ontstaan. Een uitspraak van Aartsengel Metatron, "De kosmische Ionisatie van:
'Aquarian Radiation' is de motor van verandering en speelt de noodzakelijke en heilzame rol in de overgangsfase
van Ascension'.

Het derde stukje van de puzzel

Dit past in het beeld door de eerste twee: onze vergeten en onderdrukte Goddelijkheid wordt voor ons ''Bewust''.
En zo worden WIJ de scheppers van de juiste ''Grote Reset'' van Gods plan, tegen wie geen andere energie een kans heeft.
De Duisteren hebben alleen kracht door onze angsten (een boodschap van Sananda van 23.2.), als we ''bewust'' zijn in
het bewustzijn met de hogere trillingen, dan zal onze toenemende goddelijkheid alleen nog maar Licht en Liefde uitstralen.

Het vierde stukje van de puzzel

We dragen het eigenlijk al lang in onze handen, we noemen het ons "Innerlijk Goddelijk Licht" dat ons verbindt met onze
Lichtbroeders en Zusters, allemaal en wereldwijd. Het licht zelf heeft nooit geen schaduw! Een volkomen logische verklaring
maar één die ons een reden geeft om over na te denken. Wellicht zit er nog iets onverwachts achter, omdat elke duisternis
wordt verslagen en opgelost door het licht.

"Licht wist alle schaduwen, altijd omdat schaduwen geen inhoud hebben. Schaduwen zijn gewoon de afwezigheid van licht,
het zijn manifestaties die bestaan uit dualiteit en scheiding en geen eigen goddelijke energie hebben die hen in stand houdt".

Het vijfde stukje van de puzzel


In de miljardenpuzzel genaamd "Plan van God" worden gebeden genoemd die sluiten perfect aan bij de "Right Reset".

Liefde, Waarheid en Vrede. We zijn altijd in een hoger Bewustzijn. De hemelse boodschap is: De geheime kracht van
een creatief gebed is dat Donkere wezens deze kracht vrezen!

Sananda opgestegen Meester
(Bijbehorend op bovenstaand artikel)
11 Maart 2021
Attentie van Marcelius


De boodschap van het woord: Boodschap van liefde, het woord van liefde, zuivere liefde en licht mag je verspreiden om je heen,
maar ook ontvangen. Als je jezelf licht voelt is het makkelijk, maar als je even moeilijk zit, valt het niet mee. Het belangrijkste is om
het voor jezelf te creëren en dat doe je door jezelf daar ook toestemming voor te geven, er voor open te staan. Dat is niet altijd
makkelijk vanwege alle situaties op dit moment die je om je heen ziet en misschien wel zelf meemaakt. Grote stappen die worden
gezet, keuzes die worden gemaakt. Het is niet makkelijk, maar weet dat iedereen altijd het beste met je voor heeft. Iedereen doet
altijd zijn best, ook al ziet het er misschien niet altijd zo uit, toch is het zo.


Als je zelf dan niet lekker zit, en je ziet het niet zo, valt het ook niet mee, om er zo op die manier naar te kijken. Dan zijn de ogen een
beetje vertroebeld, misschien wel door de tranen van alle ellende en moeilijke ervaringen die je mee hebt moeten maken of waar je
misschien middenin zit. Weet en vertrouw dat die ervaringen en situaties misschien niet altijd makkelijk zijn, maar wel iets is in je
leven wat je als les mag meenemen. Als les in het woord van liefde, waarin de boodschap zit verstopt of verpakt misschien.


Dat hoor je misschien niet altijd en dat zie je misschien niet, maar je voelt wel het één en ander en misschien is dat niet gelijk aan wat
je ziet en voelt of ziet en leest en hoort, dat wat je voelt. Dan zit er een afstand in de liefde en de verbinding met jezelf. Soms is dat
dichterbij en soms wat verder, maar je voelt het zelf en je ervaart het wel. Je merkt het op het moment als je één bent daarin, in die
liefde. Dat je alleen maar rust voelt voor jezelf van binnen en ruimte van de waarheid, dat je alleen maar hoeft te zijn. Te zijn wie je
bent, aanwezig te zijn, net zoals ik nu aanwezig ben. Ik ben er ook. Het er zijn, is voldoende.


Hoe meer je bent en hoe meer je bent in het zijn, in het aanwezig zijn, hoe krachtiger het gevoel wordt, maar ook het gevoel van
thuiskomen. Dat je niet bent, degene die je morgen op school bent, dat is een rol, dat je niet bent degene die je op straat bent of
in de winkel met boodschappen doen, dat is een rol.


Nee, je bent het zijn op het moment dat je in verbinding bent met jezelf. De liefde van het woord, het woord van liefde en kracht,
maar ook licht en dat voel je. Dat voel je, zo licht als een veertje, ook al hoor en zie je andere dingen om je heen. Dat kan verwarrend
zijn, ik weet het. Dat kan je van slag maken, van slag brengen.

Zodra je weer terug bent in die verbinding met jezelf, ervaar je dat je mag vertrouwen dat de situatie goed is zoals het nu is, ook al is
het misschien niet makkelijk. Vraag hulp, vraag hulp en ondersteuning in je omgeving, van mij, van ons. Vraag hulp en kracht en energie.
Je hoeft het niet alleen te doen. Je bent niet alleen, we zijn allemaal één en samen in verbinding. Vergeet dat niet. De kracht van het woord,
de herinnering, als je het leest, waardoor je het gaat voelen, die verbinding en de liefde met jezelf. De herinnering die je bent als ziel, als
spiritueel wezen, voordat je hier kwam op aarde, dat is wat je rust brengt, die herinnering. Jezelf weer herinneren wie je werkelijk bent, als
spiritueel en krachtig wezen met heel veel liefde en healing, heling voor jezelf, maar ook voor anderen. Die je allemaal mag ontdekken op
aarde, met vallen en opstaan, zoals jullie dat noemen.Over de Energieën & Spark of Divine Light Healing
21-2-2021


Vandaag is een grote Galactische Activeringsportaaldag. Deze Gateways stellen ons in staat om naar hogere niveaus van bewustzijn
en bewustzijn te verschuiven. Deze Portalen overladen ons ook met Galactische energieën vol met Lichtcodes die ons DNA activeren.
We maken momenteel grote verschuivingen. Deze Kosmische Energieën zijn krachtig. De komende weken zijn de energieën bedoeld om
te worden gebruikt voor manifestatie. Daarom is het zo belangrijk dat we erg positief blijven in deze energieën. Op dit moment hebben we
enkele krachtige astrologische uitlijningen die zich afspelen, boven in de hemelen. Vanavond schijnt de wassende maan vanuit de wintercirkel.


De sterren in deze formatie zullen allemaal verschillende kleuren laten schijnen. Het is ook een geweldige tijd om vanavond de ster Canopus aan
de hemel te zien. Canopus is de op een na helderste ster, alleen voor Sirius. De Ouden dachten dat Sirius en Canopus samen de tijd beheersten. Canopus is verbonden met de Egyptische god Osiris. Canopus werd gezien als een Stargate. Het zou helpen bij het navigeren door de dimensies.

Het gaf je ook toegang tot het hiernamaals. Dit is geweldige energie voor alle Healers of Mediums. Verwacht een hoop Star Power.

Attentie van Marcelius


Overwegingen voor middernacht

17 februari 2021 door Joost Lips

In dit leven is niets wat je bereikt blijvend; het uitgangspunt zal ook het einde zijn: niet-bestaan. Het uitgangspunt, ook wel Oorsprong genoemd, bewaart niets van wat het spontaan voortbrengt. Veiligheid is in geen vorm te vinden, wie veiligheid wil zal de Oorsprong moeten herkennen en innemen. Maar hoe herken je iets dat in essentie onkenbaar is, omdat het per definitie vormloos en zonder eigenschappen is? Middels de via negativa, de weg van negatie van wat schijn is. Deze weg loopt niet naar de toekomst, is eigenlijk geen weg want onmiddellijk. Zonder middelen. Wezenlijk doelloos ook. Overgegeven aan wat al het geval is.

In deze staat van onderzoek zonder zoeken, is er vaak sprake van desoriëntatie, is niets meer wat het eens leek te zijn, zakt je gehele begrip van de werkelijkheid door zijn hoeven. Je kunt het je niet meer veroorloven op de frequente van een gewoontegeest te leven, dat leidt alleen maar tot verwarring. Je valt dieper, terug richting oorsprong, en ziet hoe ooit aangenomen identiteiten voor je ogen desintegreren. Kan angstig zijn, juist daarom verruil je ieder moment weer graag de oude frequentie van horizontaal denken voor een sprong in het Diepe waarin je niets meer weet, niemand bent.

Ik denk niet aan speciale voorwaarden die vervuld moeten zijn alvorens iemand klaar voor deze sprong is. Het lijden zal een ieder hiertoe brengen. Het ene paard loopt al bij de schaduw van de zweep, het ander na tien slagen nog niet. Lijden kent iedereen al, de bereidheid dit te doorvoelen, zo volledig te onderkennen, zal de lijdensweg danig verkorten. Maar men hoeft er niet voor naar een andere tijd en plek; alles dat doorzien dient te worden, wordt ieder moment netjes aangeleverd; er komt geen zoeken aan te pas.

Als we de werkelijkheid proberen te duiden met woorden dan duiden we processen die ontspringen aan de Oorsprong, die Zelf nooit te kennen is. Het gevoel ontstaat dan, als je de Oorsprong wil realiseren, dat je geest feitelijk altijd achter de feiten aanloopt, vruchteloos blijft stoeien met betekenissen die de werkelijkheid geen recht doen.

Spiritueel leraar in de Advaita traditie Alexander Smit zei, toen hij nog leefde, dat het erom gaat het raadseltje seks op te lossen. Hoe dat te verstaan? Ik dacht erbij aan Alexander´s leraar, Nisargadatta Maharaj, die had voorgesteld te onderzoeken wie je was voor je conceptie. Binnen zen kan de vraag klinken: wat was je gelaat voordat je ouders geboren waren? Hoe dan ook gaat het om de vraag of de identiteit van de versmolten zaad- en eicel wel op realiteit berust of een illusoire schijn betreft.

Ik was 18 of iets daaromtrent, toen ik een geschiedenis van de filosofie in twee delen voor mijn verjaardig cadeau kreeg van mijn toenmalige vrienden, die feitelijk vond dat ik wel erg veel nadacht over dingen, wat haar niet zo gezond leek. Tis met haar dan ook niks geworden, maar in deel 1 van de wijsbegeertehistorie volgens Störig las ik voor het eerst in mijn leven over advaita vedanta. En over het wiel van wedergeboorten, waar je met het juiste inzicht, aan ontsnappen kunt. Toen zag ik het als een ontsnappen aan een natuurlijk proces, anno 2021 heeft dit zicht zich vermeerderd met hypothesen over artificiële intelligentie, het heelal als hologram, en meer. Maar hoe dit ook zij, het maakt verder geen verschil voor het antwoord op de vraag hoe ik aan de wereld der verschijnselen gebonden meen te zijn, en hoe dit te ontkoppelen.

Vastzitten aan de wereld is altijd vastzitten aan een overtuiging, die je in geen geval dient. Je zit natuurlijk niet vast; tis een aanname die niet klopt. Tis een vergissing van dit moment, niet één die in de tijd opgelost dient te worden. Bewustwording suggereert een progressieve weg, tis veiliger en juister te spreken over bewustzijn, reeds het geval, reeds vrij.

Deze eenvoud is van alle belang als we de planeet nog voor dystopie willen behoeden, en dus ook voor ieders belang. Ook die van de boeven? Ook die van de boeven, want die vergissen zich als ieder ander die verschijnselen boven de Oorsprong vereert. Vind maar eens iemand die hier niet regelmatig instinkt. Hoe dan ook: na hoogmoed komt altijd de val, dit geldt voor iedereen.

Nu ik mijn blogberichten gedurende de lockdownperiode, zonder ze opnieuw te lezen, energetisch invoel, vermoed ik dat ik er nu veel van die hoogmoed momenten in terug zal kunnen vinden. Allereerst zuiverheid thuis, dat moet het devies zijn, anders resteert wanorde.

Als ik schrijf kan er een gevoel van tweespalt mee gaan spelen. Dat is dan omdat ik over de Oorsprong schrijf en tegelijkertijd iets persoonlijks als een logboek erin meegeef. De tweespalt is gemaakt van het archaïsch idee dat God zich ergens buiten de materiële wereld begeeft, en ik dan de gevallen zondaar moet zijn, maar ik kan ook dat standpunt niet volhouden. Geest en materie zijn één; wetenschap is in deze oplichting. De Wederkomst van Christus ligt wat mij betreft in dit Besef in een ieder.

Religieuze geschriften spreken sterk dezelfde taal, als de persoon van de schrijver hier subjectief in is toegestaan komt de dichterlijke vrijheid los die nergens fouten meer in kan ontdekken, ziet dat iets precies is zoals het verschijnt. Dan krijg je bloemrijke teksten die vrij zwieren met wat er ook maar in de geest opkomt, orakel je er op los zonder aan enige traditie gebonden te zijn, natuurlijk altijd brandstof puttend uit wat je aangeboren en nadien aangeleerd is. Als beide elementen in volle glorie vrijuit spreken vindt er een essentiële verbranding van beperkingen plaats, het bevrijdend moment waarvoor de kunstenaar altijd aan de slag gaat.

Het is per definitie een vergissing enig levensgebied uit te schakelen omdat het tegen God zou zijn. Alles is uit God, de duivel speelt zijn spel, de gevolgen zijn ernaar. Als dit de hel is dient dit doorzien te worden; zonder onderscheidingsvermogen komt geen God je redden. Het is dan zonde van je tijd om na te denken over het al dan niet bestaan van de vrije wil; je bent zoveel beter af met eenvoudig je ogen open in stilte.

Ik praat tegen mezelf, ik voelde even dat ik als een prediker klonk. Dan voel ik weer tweespalt tussen persoonlijk vlak als brandstof en de neiging het persoonlijk standpunt daadwerkelijk als auteur in te nemen. Dat laatste is altijd arrogant. Je weet het gewoon.

Van zeer veel dat ik de laatste 11 maanden opschreef als belangrijk inzicht of goed gebruik voor overleven, is het meeste door mij veelvuldig niet nageleefd. Niets moet, maar iets kan, en daar schrijf ik dan over. Jezelf in een keurslijf van goed gebruik duwen is nooit een goed idee. Jezelf zijn is eenvoudig, vriendelijk en liefdevol; je hoeft aan niemand te vragen hoe dat moet. Uit die ontspanning komen de ideeën als ik schrijf, of ik die ontspanning op de dag in de praktijk ook heb of niet doet er feitelijk niet toe, ik spreek het liefst mijn beste intentie uit.

Om die reden raad ik mensen die in de knel komen met hun opvatting van de werkelijkheid, een dagboek te beginnen en zonder zelfcensuur op te schrijven wat er werkelijk door je heen gaat. Dan ontdek je je oorspronkelijke intentie, die nog heel is. Eenvoudig bevrijdend. Het dan ook meteen online plaatsen heeft mensen wel eens tegen mij laten zeggen dat er voor mij geen privacy bestaat. Maar er is geen privacyaspect aan wat ik beschrijf, dit is universeel.

Auteur Joost Lips

Afbeelding via MarceliusDe 9D Arcturiaanse Raad ∞
‘Waarom de meeste romantische relaties geen stand houden’

Gechanneld door Daniel Scranton – 18 Februari 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij ons met jullie allen te kunnen verbinden.

Wij geven onszelf alles wat we nodig hebben om de beste versie van onszelf te zijn voor jullie en alle andere wezens die we in ons universum helpen. We houden ons niet in wanneer het erop aankomt onszelf de liefde en het mededogen te geven die we ook graag van anderen ontvangen. Een van de grootste geheimen die jullie op school of in je religie niet wordt geleerd, is dat als je wilt dat anderen je op een bepaalde manier behandelen, je eerst jezelf op die manier moet behandelen.

Dit is de gouden regel, deel twee van waar we het over hebben. Ja, jullie willen anderen behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Maar je moet ook jezelf behandelen zoals je wilt dat anderen jou behandelen. Het universum is een gigantische spiegel, het laat jullie altijd zien wat er in je omgaat, in plaats van wat je wilt dat de wereld denkt of ziet. Wat je ook wilt dat anderen over je denken en zeggen, denk die gedachten en zeg die dingen alsjeblieft tegen jezelf. Vertel het universum, en laat het universum zien, wat je terug wilt zien van je medemensen.

Jullie hebben anderen zoveel meer te geven als je je eerst heel en compleet voelt in jezelf. Dit is de belangrijkste reden waarom de meeste romantische relaties niet werken of niet duren, tot de dood jullie scheidt. Dat komt omdat ten minste één van de personen in de relatie naar de ander kijkt om hem/haar iets te geven dat hij/zij zichzelf nooit heeft kunnen geven. In het begin is het gemakkelijk voor de ander om dat te doen, maar uiteindelijk raakt hij/zij verstrikt in andere aspecten van het leven en vergeet zijn partner te geven wat deze nodig heeft en wil. En dat is meestal het moment waarop de relatie uitdooft.

Maar als jullie van de manier waarop jullie met jezelf omgaan een prioriteit maken, dan komt er geen einde aan de hoeveelheid liefde, lof en adoratie die je van je medemensen kunt ontvangen. Dit zouden we graag onderwezen zien in jullie openbare schoolsystemen, maar helaas wordt er in het leerplan niet eens over gesproken. En de meesten van jullie moeten wachten tot je volwassen bent om te beseffen wat er decennia lang in je leven heeft ontbroken. Wij zijn hier om jullie toestemming te geven jezelf alles te geven wat je van je medemensen wilt en nodig hebt. Laat alle anderen voorlopig met rust. Vertrouw er maar op dat zij je die zelfliefde zullen gaan weerspiegelen waar jullie je vanaf dit punt in je leven aan zullen wijden.

''Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van het contact met jullie.”

Vertaling: MariekeHet liefdevolle geschenk

Door: Judith Kusel
18-2-2021


We bewegen ons nu in een energiebeweging die ongekend is. Op planetair niveau is dit de versnelde beweging van de Nieuwe Aarde in itgebreide vorm en wezen, en ze is prachtig. Ze is levendig, creatief, liefdevol en werkelijk ontzagwekkend voorbij woorden. Als we werkelijk de Oude Aarde verlaten, de oude polariteiten, dualiteiten, alles wat ons verdeelde en afscheidde van onszelf en anderen, wordt nu gebracht in heelheid en eenheid binnenin, met onvoorwaardelijke liefde, stappen we in de waarheid van onze ziel.

Als meesters.

Merk op dat dit alles gebeurt in de nog onzichtbare vlakken, want het is buitengewoon hoogfrequent en het is iets wat de ziel kan aanboren en ervaren en inderdaad in kan gaan leven, op het moment dat het Oude volledig is achtergelaten, en het fysieke lichaam transformeert in een veel lichter lichaam. Dan zullen we leven in volledige belichaming van een veel hoger trillingsfrequentieniveau.

Het kan soms lijken, terwijl dit allemaal gebeurt en transformeert en transfigureert, dat we worden uitgedaagd, en vooral dat alles wordt omgewoeld, wat we niet hebben vergeven of opgelost, noch vrede hebben gesloten binnenin onszelf. Meer nog, het zal er vaak toe leiden dat we ons willen vastklampen aan het vertrouwde, het bekende, maar dit zijn allemaal slechts angsten die door de geest worden opgeroepen.

Het is verstandig om meer en meer naar het hartcentrum te gaan en je opnieuw te verbinden met de hoogste waarheid van jouw eigen ziel.
Om stilte binnenin en leiding binnenin te zoeken en je op de diepste niveaus te verbinden met het Goddelijke in jezelf. Hoe meer je hier tijd
voor maakt, hoe krachtiger en beter je in staat zult zijn om met deze veranderingen om te gaan en volledig in de hoogste waarheid te stappen
van wie en wat je in werkelijkheid bent.

Vraag om leiding en wijsheid. Vraag dat je in het gezelschap van de hemelen wandelt en dat je de weg gewezen zal worden. Open het hartcentrum voor steeds hogere niveaus van Goddelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen. Maak in de diepste zin contact met je eigen ziel, want alle navigatie-instrumenten zijn in jouw eigen ziel aanwezig.

Ik maak elke ochtend tijd,sta op voor zonsopgang, om werkelijk EEN te worden met het Goddelijke en de Goddelijkheid in mezelf te omarmen.
Dit zijn de meest kostbare inspirerende momenten, en dit is inderdaad wat mij de hele dag voedt en verheft. Het is hier dat de meest diepgaande begeleiding komt, en daarmee, immense dankbaarheid, ontzag en verwondering.

Als we geen tijd maken om diep naar binnen te gaan en de ultieme Eenheid met de Goddelijke Bron te zoeken, zullen we niet in staat zijn om deze immense veranderingen op alle fronten, nu te navigeren. Want onthoud niet alleen dat jouw eigen fysieke lichaam immense veranderingen doormaakt, maar dat doen ook al je energetische lichamen, en daarmee omarmt je innerlijke zelf zijn goddelijkheid ALS EEN met de Goddelijke Bron en wordt zo opgetild naar de hoogste waarheid van de Ziel. Jullie trillingsfrequenties veranderen, en jullie gaan tot in de kern veranderen, van binnen en van buiten. Dus tijd maken voor stilte, stilte en gebed (of hoe je het ook wilt noemen) helpt jullie op manieren die ik niet eens in woorden kan vatten.

Inderdaad, we stappen in de meest verbazingwekkende Nieuwe Aarde en nieuwe manier van leven en wonen, die me zo vaak, wanneer ik dit te zien krijg, tot tranen van verwondering en ontzag beweegt.

Maar eerst moeten we onszelf toestaan om getransfigureerd te worden en in de volheid te stappen, de waarheid van wie en wat we zijn, voordat we toegang kunnen krijgen tot dit alles.

Wat een immens mooi, krachtig en liefdevol Geschenk.

Judith Kusel
Bron
Vertaling: Martien


Regenboog Strijders Inzicht  

The Dolphin Whisperer – 14 Februari 2021


De Hopi profetieën zijn ongelooflijk inzichtelijke verhalen, geschriften en voorspellingen, over een tijdperk op Aarde, waarin veranderingen zijn voorspeld, het merendeel van deze profetieën zijn uitgekomen, regenboog strijders zijn altijd aanwezig en als een collectief zullen zij energieën samenbrengen die door de Galaxies zullen vibreren.

Een belangrijk teken temidden van de profetieën is de komst van zielen, hier om verandering te creëren en harmonie op Aarde te brengen, de Regenboog Krijgers, geïncarneerde zielen, van groot inlevingsvermogen, verlichting en moed, begaafde zielen die liefde, krachten en wijsheden bezitten, jullie zullen een Regenboogspirit herkennen aan de zichtbaarheid van sommige van deze kenmerken.

Regenboog spirits zijn spiritueel begaafd, met buitengewone talenten, waaronder heling, profetie, lichttaal, lichtcodes, visionairs, zieners, helderziendheid en wijsheden, zij gebruiken hun talenten voor de aarde, regenbogen delen helende energieën die gekanaliseerd worden voor het helen van de Aarde en de gemeenschap.

Regenboogspirits hebben een onmiskenbare kracht en moed, zij komen op voor het leven, inclusief de Aarde, dieren, de minderbedeelden, zij confronteren corruptie frontaal, spreken zich uit en zijn pro-actief tegen politieke wandaden en milieukwesties, zij zijn pro-actief en bewandelen de weg voor het hogere goed.

Regenboog spirits zijn onbevooroordeeld, zij verschillen niet van religie, ras of status, zij respecteren en waarderen alle geloofsovertuigingen, want zij zijn geïncarneerd in ieder en iedereen, gedurende vele levens, zij zijn in staat deze wijsheden toe te passen met onvoorwaardelijke liefde en respect, je zult nooit een Regenboog spirit een ander geloof of ras zien discrimineren, op welke denigrerende manier dan ook, nooit.

Regenboog spirits zijn zeer empathisch, met het evenwicht van kracht, zij voelen alles en begrijpen de Taal van liefde en energie, zij zien door de sluier van illusies en zijn in staat door te dringen tot de waarheid, zij zullen vaak veel tijd alleen doorbrengen, echter voortdurend andere Regenbogen channelen, voor samenwerking en verbondenheid.

Regenboog spirits zijn niet van een bepaald ras, zij zijn een mix van culturen, kleur en gemeenschap, zij zullen/zijn aanwezig in alle lagen van de bevolking.

Regenboog spirits hebben een natuurlijke verwantschap met astrologische elementen en sterke telepathische vermogens, zij zijn ook medicinaal verbonden met metafysische hulpmiddelen, inclusief kristallen, veren en kruiden ect .

Regenboog spirits spreken de moedertaal van de geesten taal.

De missies van de Regenboogspirits zijn het verbinden van de gemeenschap/het helen van de Aarde en zij doen dit met krachtige magnetische energieën, zij begrijpen het belang van het verbinden door bewustzijn, zij zijn niet in verenigbaar ego noch voelen zij zich bedreigd door de gaven van anderen, zij vieren diversiteit en worden energiek door de multi dimensionale frequenties die dit met zich meebrengt.

Regenboogspirits kunnen niet getart worden door leeftijd of ervaring, zij stellen natuurlijke gaven samen en gebruiken die zonder angst, zij worden niet geïntimideerd of opgelegd door het gebrek aan begrip van anderen, zij projecteren liefde en compassie in ruil voor oordeel.

Regenboogspirits zijn inderdaad hier en blijven herboren worden, ze houden een prachtige aanwezigheid achter, vaak verkeerd begrepen in de vroege kindertijd en helpen bij een verjongingsproces, inclusief zuivering, nieuwe leringen gemengd met oude manieren en zijn in wezen een leger van hoog-trillende zielen, hier om te helpen.

Wij zijn gezegend om hier te zijn en getuige te zijn van de opkomst van de Regenbogen. Ben jij een regenboog of ken je iemand die dat is?

Herinner je Wie Je Werkelijk Bent, een lichtwezen van licht, van liefde en goddelijke krachten ~ Helder Schitterend.

The Dolphin Whisperer. Kunstenaar afbeelding: @indg0

Bron

Vertaling: MartienTHE GARAGE

door Marcelius en Wakkeremensen
10-2-2021

Marcelius Toekomst Vluchten   Heden Verleden & Toekomst

Hier smeden wij onze snode plannen in het teken van 4. Het samenkomen van 4 gelijkgestemden
met een grote visie voor verbetering en verandering voor de toekomst. MMXI

Numerologisch gezien staat No. 4 voor de unieke energie die verbonden is met de aarde. Wilskracht, vastberadenheid, krachtig in de materie. Verantwoordelijkheid, gemotiveerd en betrouwbaar. Zorgen voor diegene die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Inzichtelijk en situaties in goede context zien.

Onze aangeboren zakelijkheid in spiritualiteit en het praktisch denken om jullie naar het hoogste levensdoel te helpen proberen wij een rots in de branding te zijn. Mede door de kracht en flexibiliteit proberen wij het evenwicht te brengen waardoor jullie analytisch & intuïtief inzichten kunnen ontvangen.

Balans in onze berichtgeving is dan ook zeker van belang, natuurlijk, de steeds onmenselijk en onrechtvaardig wordende situatie in dit wereld (Plandemie) spel, zou zomaar onze volledige aandacht op kunnen eisen, en ons van een veel belangrijker aspect van het leven af kunnen leiden, Spiritualiteit ligt aan de basis van de oplossing van alle problemen in de wereld, en dat is waarom een juiste balans in berichtgeving zo belangrijk
is voor ons en iedereen.

Onze websites en die van vele anderen hebben een doelstelling namelijk het belichten van zaken die zich in deze huidige tijd afspelen. Het is niet gemakkelijk om de inzichten te laten indalen en vaak is het niet te geloven. Maar wel nodig. Wij brengen de ontwakening in de kracht van het
licht en dit gebeurd nu wereldwijd!

De veranderingen gaan komen, misschien nog niet volledig zichtbaar maar de afbrokkeling wordt al waargenomen. Steeds meer groepsvormingen ontstaan, deze zijn voortgekomen uit mensen die in vereniging samen 1 vuist maken tegen de huidige beleidsvorming. Velen worden al echt Wakker.

Het is fijn dat dit steeds meer plaatsvind in de wereld van gekte.
Wij danken u allen voor het Mens zijn.

Team MMH & WAKKEREMENSEN