MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Spiritueel 2


23 Artikelen in diversiteit van meerdere auteurs
5 Kinderwonden, die jou nog
Steeds kunnen Beïnvloeden


Door: Spirit Vine
5 december 2022Problemen die in de kindertijd worden ervaren, kunnen van invloed zijn op onze kwaliteit van leven als volwassenen.
Bovendien kunnen ze een aanzienlijke invloed hebben, op hoe we met onze eigen kinderen omgaan en hoe we tegenslag
het hoofd zullen bieden. In het bijzonder hebben deze 5 emotionele wonden of pijnlijke ervaringen uit de kindertijd de kracht
om onze persoonlijkheid vorm te geven,
volgens auteur Lise Bourbeau.

1 - Verlatenheid

Eenzaamheid is de ergste vijand van iedereen die als kind verlatenheid heeft ervaren. Mensen die bang zijn voor eenzaamheid,
zullen eerder hun partners en hun projecten - vroegtijdig verlaten, uit angst om degene te zijn die in de steek wordt gelaten.
Mensen met verlatingsangsten kunnen dingen doen als "Ik verlaat je voordat je me kunt verlaten", "niemand steunt me,
ik ben niet bereid om iemand anders te steunen", "als je weggaat, kom je niet terug ..." Mensen die in hun jeugd
verlatenheid hebben ervaren, zullen moeten werken aan hun angst voor eenzaamheid, hun angst om
afgewezen te worden en hun onzichtbare barrières tegen fysiek contact. Wonden veroorzaakt
door verlating zijn niet gemakkelijk te repareren. Maar zodra het genezingsproces
begint, ervaren mensen met deze angsten vaak een drastische
verbetering: hun angst voor eenzaamheid verdwijnt
en wordt vervangen door een positieve
en hoopvolle innerlijke
dialoog.


2 - Afwijzing

Dit is een zeer diepe wond en kan zich uitstrekken tot gevoelens van afwijzing van binnenuit; dat wil zeggen,
het gevoel van afwijzing bezoedelt onze gedachten en gevoelens. Veel factoren kunnen de opkomst van deze angst
beïnvloeden, zoals afwijzing door ouders, familie of leeftijdsgenoten. Het genereert meer gedachten van afwijzing, van
onaantastbaar zijn, van waardeloos zijn. Iedereen die lijdt aan deze pijnlijke ervaring, voelt zich niet verdiend aan genegen
heid en begrip, en ze isoleren - zichzelf, in hun lege - binnenste, bang om - afgewezen - te worden. Degenen die als kind zijn
afgewezen hebben de neiging om ongrijpbare - volwassenen te worden. Daarom moeten ze werken aan hun geïnternaliseerde
angsten en de situaties die hen angst geven. Als dit voor jou het geval is, omvatten stappen in de richting van genezing het leren
nemen van risico's en, het nemen van beslissingen voor jezelf. Het zal je steeds minder storen, elke keer als iemand wegdrijft, en je
zult het niet persoonlijk opvatten als
iemand je even vergeet.

3 - Vernedering

Mensen die als kind voortdurend vernederd werden, worden ertoe gebracht te denken dat andere mensen ons afkeuren en bekritiseren.
Ouders - koesteren deze angst bij hun kinderen, door hen te vertellen, dat ze "slecht" zijn, of dat ze te onhandig of zwaar zijn, evenals
wanneer we hun problemen in het bijzijn van andere mensen luchten. Al deze dingen vernietigen het zelfvertrouwen van een kind.
Deze angst leidt vaak tot de ontwikkeling van een afhankelijke persoonlijkheid. Als volwassenen kunnen degenen die als kind
vernederd werden ook tiranniek en egoïstisch zijn als verdedigingsmechanisme, en zelfs de neiging hebben om anderen
te vernederen als een beschermend schild. Iedereen die dit soort ervaringen opdoet, moet werken aan zijn
onafhankelijkheid, vrijheid, prioriteiten en hoe hij zijn behoeften en angsten beter kan begrijpen.

4 - Verraad

Wanneer een kind wordt verraden, voornamelijk door een - ouder die een belofte niet is nagekomen,
creëert dit een angst om anderen te vertrouwen. Deze neiging tot wantrouwen kan veranderen in afgunst
en andere negatieve gevoelens, omdat men zich - onwaardig kan voelen voor wat werd beloofd en voor wat
anderen hebben. Degenen die vaak, als kind zijn verraden, kunnen - opgroeien tot controlerende, mensen die
alles nodig hebben om precies te zijn, zoals ze het willen. Ze voelen - waarschijnlijk de behoefte om een zekere
mate van controle over anderen uit te oefenen, wat ze vaak rechtvaardigen als een deel van hun sterke karakter.
Deze mensen hebben de neiging om hun - fouten te bevestigen door hun gedrag. Ze moeten werken aan geduld
tolerantie en kennis, en ze moeten - leren, hoe ze alleen kunnen zijn - en, hoe ze "verantwoordelijkheden" kunnen
delegeren.

5 - Onrecht

Deze angst vindt zijn oorsprong in omgevingen waar de belangrijkste zorgverleners koud en autoritair zijn. Tijdens de
kindertijd kunnen buitensporige eisen die iemands grenzen verleggen gevoelens van ineffectiviteit en nutteloosheid
veroorzaken, die in de volwassenheid voortduren. Een direct gedragsmatig gevolg van onrecht is starheid, en deze
mensen proberen over het algemeen erg belangrijk te zijn en veel macht te verwerven. Ook ontwikkelt zich vaak
een - fanatisme voor orde en perfectie, evenals het onvermogen om beslissingen met zekerheid te nemen.
Mensen die in hun kindertijd - onrecht hebben geleden, moeten werken aan het verlagen van hun
niveau van wantrouwen en mentale starheid om flexibeler te zijn en zichzelf toe te staan
anderen te vertrouwen. Het kennen en herkennen van deze vijf wonden van de
ziel die ons welzijn, gezondheid en vermogen om ons als mensen
te ontwikkelen kunnen - beïnvloeden, stelt
ons in staat, om ze te
genezen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het bewijs voor menselijke Reïncarnatie
is hier - En het verandert Alles -


Door: Wil Franken
1 - 11 - 2022We leven in geweldige tijden. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou schrijven, maar: we hebben nu heel goed
wetenschappelijk bewijs voor menselijke reïncarnatie als een natuurlijk feit van het leven. Ja, die zin kun je nog
eens lezen. Dit bewijs komt voornamelijk voort uit het werk van Dr. Ian Stevenson en zijn studies van kinderen die
zich - spontaan zeer specifieke - details van hun vorige - leven kunnen herinneren. Deze details worden vervolgens
vergeleken met de details van het vorige leven dat wordt beschreven (zoals mensen, plaatsen en gebeurtenissen),
heel vaak met griezelige instemming. Zoveel - overeenstemming zelfs, dat het echt lijkt alsof deze mensen als
andere mensen hebben geleefd en de zeldzame gevallen vertegenwoordigen waarin deze vorige - levens
ervaring gemakkelijk toegankelijk
is via het geheugen.

Wanneer een hoog percentage van deze levensdetails als correct wordt geverifieerd, wordt een verband
tussen twee verschillendemensenlevens gesuggereerd. Onze taak is dan om alles te doen wat we kunnen om
deze link binnen ons bestaande, paradigma te verklaren - d.w.z. door een fysiek, mechanisme te vinden, dat deze
twee levens zou kunnen verbinden, of door op de een of andere manier te onthullen dat deze kinderen deze details
per ongeluk correct krijgen, en eigenlijk spuien ze gewoon denkbeeldige fantasieën. Maar het punt is, dat Stevenson
gevallen bleef vinden waarin er overeenstemming is, over een groot aantal - levensdetails: soms zoveel 25-30 correct
geverifieerde - specifieke details zoals namen van mensen, plaatsnamen, levensgebeurtenissen, manier van overlijden
geografische gegevens, enzovoort.

De kans dat al deze details toevallig kloppen, is astronomisch, belachelijk, klein.

Neem deze analogie: je gaat naar een feestje en een week later hebben jij en ik er een gesprek over. Nadat je een paar
details hebt beschreven, zeg ik: "Ik was op dat feestje!". "Geen sprake van!" je antwoordt:"Ik heb je daar helemaal niet
gezien. Bewijs het vertel me wat er is gebeurd!' Stel je voor dat ik vervolgens beschreef dat Mike (die zijn gele shirt
droeg) liedjes zong met - Annie (een artiest die op bezoek was uit Frankrijk) in de tuin, om de verjaardag van Vis
hal te vieren. Vishal danste met Anja en Rupert en ze stapten op tafel en zongen "All Night Long" voordat
Vishal een toespraak hield over de liefde en Sylvia, zijn verloofde, ten huwelijk vroeg.
Ze zei ja!

Aangezien je zelf getuige was van al deze gebeurtenissen, dan zou je natuurlijk concluderen dat ik op
hetzelfde feest was. Met dat detailniveau zou de enige redelijke conclusie zijn dat ja, ik was inderdaad op
hetzelfde feestje als u. Je zou kunnen vermoeden dat ik de informatie op een andere manier heb gekregen.
Maar als ik je ook zou kunnen bewijzen, dat ik op dat moment, ergens anders was (bijvoorbeeld met een foto
van mij in een restaurant - diezelfde avond), dan zouden je twijfels, zeker verdwijnen. Nu terugkomend op reïn
carnatie: met dit - niveau van nauwkeurigheid, over verschillende levens-details, is het onredelijk om niet te con
cluderen dat reïncarnatie
plaatsvindt.

Stevenson vertelt over het bijzonder sterke geval van een kind dat overvloedig sprak over het leven van een jonge
schooljongen. Hij deed verschillende specifieke uitspraken die uiteindelijk werden nagekeken. Hij zei dat hij in een
plaats woonde die Balapitiya heette, en met de trein naar een school, in een andere stad reisde, Ambalangoda. Hij
maakte vergelijkingen tussen de bezittingen van de families. Hij verwees naar een tante, bij naam, die pepers voor
hem had gekookt. Misschien wel het meest verbazingwekkende was dat toen de twee families elkaar ontmoetten
de jongen wees naar een of ander [schrift] in een muur, dat de naam bleek te zijn, van de overleden jongen die
hij zich herinnerde. De proefpersoon zei dat hij dat had gemaakt toen het cement nat was. New York Times

Menselijke reïncarnatie. Ja, het is raar. Ja, het is onverklaarbaar. Maar het gebeurt.

De volgende vraag is hoe het gaat. En niemand is zelfs maar in de buurt gekomen van het suggereren
van een fysiek mechanisme dat zo'n nauwkeurige en precieze overeenkomst tussen al deze herinneringen
en geverifieerde levensdetails, zou verklaren. Als dit eenmalig was, zouden we het als een anomalie, kunnen
laten glijden. Maar Stevenson verzamelde maar liefst 2500 gevallen, van herinnering aan het vorige leven, bij
kinderen, uit verschillende culturen, over de hele wereld. Hoe groot is de kans, dat al die duizenden specifieke
levens-details bij toeval - kloppen? Om te suggereren, dat dit allemaal gewoon toeval is, is een enorme claim je
zou een verdomd goede verklaring nodig hebben
waarom deze alle details toevallig correct zijn.

Stevenson hield nauwgezet rekening met veel van de potentiële mechanismen voor informatieoverdracht zoals
suggestieve ouders die al informatie hebben verzameld over het vorige leven dat wordt beschreven), maar toch
staat het - bewijs zijn mannetje. Rekening - houdend met al deze factoren, en door gecontroleerde gevallen te
identificeren waarin er een geverifieerd - gebrek aan communicatie is tussen de ouders van een herdenkend
kind en het gezin van het voormalige leven, wordt het duidelijk dat hier iets heel ongewoon,s aan de hand
is. Om te zeggen dat het allemaal - toeval is, vereist eigenlijk dat we een veel uitgebreidere (of ronduit
vage) verklaring voor dit fenomeen verzinnen dan de voor de hand liggende en redelijke conclusie
die ons in het gezicht staart: dat er inderdaad een soort niet-fysiek mechanisme is dat deze
kinderen verbindt met het leven dat ze zo nauwkeurig en nauwkeurig beschrijven.
Dit heeft enorme gevolgen,
zoals we zullen
zien.


Laten we eerst de vraag beantwoorden: waarom alleen sommige kinderen? Waarom niet iedereen?
Welnu, het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de mensen een soort "geheugenverlies" onder
gaat vóór de geboorte, waarbij we onze vorige levens vergeten - misschien om al onze energie te richten op
het leren dat in dit huidige leven moet worden opgedaan. Interessant is dat een hoog percentage kinderen dat
zich hun vorige leven herinnerde, zich er een herinnerde waarin de manier van sterven, gewelddadig of plotseling
was. Het trauma - hiervan zou een diepe indruk - hebben achtergelaten op hun psyche - die zelfs tot hun volgende
geboorte overleefde, waardoor deze kinderen toegang
hadden tot herinneringen uit het vorige leven.

Ik snap het, je bent sceptisch! Misschien denk je dat ik eindelijk het plot kwijt ben.

Nou: de belangrijkste reden dat ik dit bericht schrijf, is vanwege de ongelooflijke kracht, kwaliteit en nauwkeurigheid
van dr. Stevenson's onderzoek, analyse en redenering (dit artikel is een goede introductie). En natuurlijk omdat ik een
ontdekking wil delen die lang niet genoeg aandacht lijkt te krijgen. Want dit is heel erg goed nieuws, als je het mij
vraagt. Zoals Christopher Bache schrijft, betekent dit dat we een "onbeperkte hoeveelheid tijd hebben een
"open-einde aantal levens" waarmee te leren, te groeien en te evolueren.

Met reïncarnatie heeft de natuur een manier gevonden om de levenservaring van het individu te
behouden en voort te zetten. Nu zien we dat onze unieke manier van leven ervaren, onze unieke individualiteit,
is voortgekomen uit een oceaan van tijd die zo groot is dat ze bijna onmetelijk is en dat het zich nog zo lang kan blijven
ontwikkelen. De dood is slechts een pauze die de seizoenen van ons leven doorspekt, meer niet. Dit inzicht brengt ons op de
drempel van een nieuw begrip van het menselijk bestaan." (Bache) Reïncarnatie klinkt in het begin misschien eng of spookachtig,
maar als je het eenmaal hebt verteerd, kan het gevoel van vrijheid en uitgestrektheid dat dit bewijs met zich meebrengt totaal levens
veranderend zijn. Het kan ons helpen om vrijheid te vinden van de
"gevangenschap van het wereldbeeld van de one-timer".

Het is ook de moeite waard om het secundaire bewijsmateriaal te vermelden dat de anekdotische - verslagen zijn van heel veel levende
mensen die verschillende - vormen van introspectief werk hebben gedaan (zoals diepe meditatie, psychedelisch werk, hypnoregressie
therapie uit het verleden of gewoon spontane herinnering) en herinneringen aan hun vorige leven begonnen te ontdekken. Bekijk dit hartverwarmende verhaal voor een goed voorbeeld. Er zijn veel van deze mensen over, maar in onze samenleving gelooft niemand
ze echt, en de meesten zwijgen erover omdat de terugslag en spot zo fel is. Maar voor de nee-zeggers zou ik je willen uitdagen
om na te denken over hoe je leven een wereldbeeld zou kunnen veranderen als jij je vorige levens zou gaan herinneren. Uit
eindelijk zal geen enkel tweedehands account meer impact hebben dan het blootleggen van onze eigen ervaringen
met reïncarnatie. Door middel van internetbronnen en begeleiding, zoals begeleide regressie-therapie uit
het verleden, wordt deze mogelijkheid nu beschikbaar
voor een groot aantal mensen.

Het is de moeite waard om je af te vragen: waarom is Stevensons bewijs voor reïncarnatie niet breder
geaccepteerd in onze samenleving? Nou, ik denk dat het voor ons moderne westerlingen moeilijk te verteren
is, omdat het enkele kernaannames van ons wereldbeeld uitdaagt. Aannames als "de dood is het einde"; "je leeft
maar één keer"; mijn identiteit wordt bepaald door dit leven, dit lichaam, deze persoon die ik momenteel ben; "zonder
het lichaam kan er geen geest zijn".

Maar wat als al deze aannames gewoon niet waar zijn?

Bewijs voor reïncarnatie heeft de kracht om ons "materialistische" wereldbeeld volledig omver te werpen, dat materie als primair
beschouwt (en geest / bewustzijn als een ongeluk dat opborrelt uit materie wanneer het complex en intelligent genoeg wordt.
Het suggereert dat een essentieel - deel van onszelf, niet gebonden is aan materie; dat de geest niet reduceerbaar is tot de
hersenen; dat de werkelijkheid inderdaad meer multidimensionaal is dan de vierdimensionale ruimte-tijd die we kunnen
zien en aanraken (waar "gaan" we heen tussen onze belichaamde levens?). Maar: we houden niet van bewijs als het
onze aannames uitdaagt. We leren allemaal nog steeds hoe we rationeel en wetenschappelijk kunnen zijn, en
laten goed bewijs onze gedachten over dingen veranderen. Als je het gevoel hebt dat je een kritisch
onderzoek wilt lezen: ik raad dit artikel aan in Scientific Americanen het hoofdstuk
"Beyond Reincarnation" in Bache's boek
"Dark Night, Early
Dawn".

Neem even de tijd met dit alles en laat het bezinken.

We zijn op een veel groter avontuur dan ons is wijsgemaakt, mijn vrienden. Veel groter, en veel
epischer. We zijn zoveel meer dan ons is wijsgemaakt! Onze verhalen zijn zoveel rijker en complexer
dan deze "één leven en dan is het voorbij" mythe waar we onder hebben geleefd. We hebben honderden,
zo niet duizenden levens op aarde geleefd en zullen dat voor nog veel meer mensen doen. De implicaties van
dit alles zijn onthutsend. Het voelt als een triomf van de wetenschappelijke methode, en het is duidelijk dat het
onze samenleving lang zal kosten om te verteren - net als de ontdekking van Copernicus dat de aarde om de zon
draait, en niet andersom, die honderden - jaren duurde, om een algemeen - geaccepteerd feit te worden. Er is een
revolutie aan de gang. Het modernistische materialistische wereldbeeld stort in, en het kan geen betere timing zijn.
We hebben dringend - behoefte aan een grotere en rijkere visie, op wie en wat we zijn als we onszelf, elkaar en onze
levende - planeet willen behandelen - met alle respect, zorg en waardering die het - terecht verdient. Dit is echt, een
revolutie in hoe we onszelf - begrijpen wie we zijn, wat het - universum is - en wat hier in hemelsnaam aan de hand is.

Oho, het is goed om te leven!

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

10 Unieke kenmerken van mensen
met een Hoge spirituele Wijsheid


Door: Spiritualify
20 oktober 2022Als je echt wilt weten, hoe je een goede leider kunt zijn, moet je meer ongewone leiderschapsvaardigheden aanboren,
zoals spirituele wijsheid, liefde en verlichting. Er zijn veel kwaliteiten, vaardigheden, en leiderschapskenmerken, die een
groot leider maken, maar spirituele intelligentie, wordt zelden genoemd. Het wordt niet onderwezen op scholen, en het is
niet altijd duidelijk in de grote
school van het leven.

In feite vinden spirituele reis en ontwikkeling in de moderne wereld vaak plaats in stilte en privé. De tijden veranderen echter
en mensen met grote, spirituele - wijsheid komen steeds meer naar voren, als - leiders met hart, verstand, ziel, visie, drive en
verlangen om met open ogen op de problemen van de wereld te reageren. De definitie van spiritueel is van met betrekking
tot bestaande uit of invloed op de geest, volgens het Merriam - Webster - woordenboek. Er is iets magnetisch, aan een
leider wiens spirituele intelligentie en geloof zo goed geschikt zijn voor de behoeften van mensen en de zaak die
ze dienen.

Met crises in het milieu, politiek, religie, armoede, ongelijkheid, mentaal welzijn (de lijst gaat maar door),
heeft onze wereld wanhopig behoefte aan spirituele - slimme leiders die het meer dan ooit kunnen benutten.
Het goede nieuws is dat we momenteel in een wereldwijde - spirituele snoepwinkel leven. Nog nooit hadden we
zo'n gemakkelijke toegang tot hulpmiddelen voor onze spirituele - groei en transformatie. Als zodanig rapporteren
steeds meer mensen spiritueel transformerende ervaringen. Het is verschrikkelijk opwindend, als we de deur openen
naar de mogelijkheid van een
meer verheven mensheid.

Maar het is ook een beetje angstaanjagend, omdat er momenteel een gebrek is, aan geaarde ondersteunings systemen
om oprecht en medelevend om te gaan met de complexiteit van ontwakende ervaringen. Tegenwoordig als je visioenen
hebt en stemmen hoort, kun je snel en medisch worden gediagnosticeerd, terwijl het op een ander moment en op een
andere plaats als een geschenk kan zijn gezien. We moeten ook onthouden dat niet alle spirituele ervaringen leiden
tot een meer verlichte manier van zijn. Alleen omdat een persoon een moment in de tijd ervaart waarop ze een
grotere versie van zichzelf of een grotere waardering voor anderen aanraken, betekent niet dat de
veranderingen langdurig
of permanent
zijn.


Joseph Campbell, die ons de prachtige zin "Follow your bliss" gaf realiseerde zich later het potentiële gevaar
van zijn woorden, en zei tegen het - einde van zijn leven dat het misschien "Follow your blisters" had moeten zijn.
Dus hoe beoordelen we spirituele intelligentie als we er nog niet de taal voor hebben? Hoe herkennen we spirituele
wijsheid in onszelf, en in anderen? Hoe kijk je verder dan de - schijn en zie je echt - wat er aan de hand is? Mensen die
spiritueel - onderlegde, leiders - zijn, hebben hun spirituele, ervaringen - geïntegreerd, en zich ontwikkeld, tot spirituele
volwassenheid. Dat gezegd hebbende, hier zijn 10 leiderschapskwaliteiten vaardigheden en eigenschappen die spiritueel
onderlegde mensen bezitten:

1. Ze geven er veel om:

Verhoogde gevoeligheid en mededogen gaan hand in hand met een verhoogd spiritueel bewustzijn. De onderlinge afhankelijk
heid van het leven wordt duidelijk, net als weten dat iemands - daden ertoe doen in het grote web van het bestaan. Een van de
uitdagingen waarmee veel spiritueel gecentreerde mensen worden geconfronteerd is zich overgevoelig of overweldigd voelen
door de ellende van de wereld. Spirituele wijsheid nodigt ons uit om een gezonde en levendige kern te ontwikkelen, zodat we
op de juiste manier kunnen reageren met behoud van een zacht en open hart.

2. Ze lachen hard:

Het Universum (of hoe je deze oneindige kracht van groot mysterie en schepping ook wilt noemen) heeft een slecht gevoel
voor humor. Iedereen die een pad van groei en verkenning inslaat, zal spoedig de paradoxale aard van het menselijk leven
ontdekken. Hoe kan bijvoorbeeld alles belangrijk zijn en niets tegelijkertijd? Hoe kunnen we tegelijkertijd - oneindig en
eindig zijn? Op een gegeven moment geven we ons over aan deze paradoxen en kiezen we ervoor om te lachen.

3. Ze houden op een avontuurlijke manier van:

Met een verhoogd spiritueel bewustzijn komt vaak een uitgebreide ervaring en begrip van liefde.
Oud - Sanskriet heeft 96 manieren om liefde te beschrijven, Oud-Perzisch heeft er 80 en wij hebben er
een in het Engels. Slechts één! In veel spiritueel - transformerende ervaringen is liefde in een of andere vorm
vaak aanwezig, of het nu een liefde is die een persoon overstijgt of een intens diepe persoonlijke liefde. Spiritueel
onderlegde mensen worden vaak een voertuig of vat van liefde en omarmen het leven als een avontuur waarin liefde
wordt doordrenkt in alles wat we doen en
in alle ontmoetingen met anderen.

4. Het zijn goede luisteraars:

Spiritueel onderlegde mensen luisteren verder dan woorden. Ze zijn in harmonie met de hele persoon die spreekt, wat er niet
wordt gezegd, de lichaamstaal, de trillingen en de algemene resonantie, van wat een persoon communiceert. Luisteren gebeurt
met meer dan de oren het is vol aanwezigheid op alle niveaus lichaam, geest, hart en geest. Het is het vermogen om een persoon
in zijn eigen woorden en door
zijn standpunt te horen.

5. Ze zijn genereus:

De geest opereert over en over grenzen heen. In feite is het vaak bekend dat spirituele ervaringen grenzen oplossen. Als zodanig kan
wat we "mijn familie" noemen gemakkelijk verschuiven van bloedverwanten en een nucleaire - eenheid naar iemands gemeenschap,
menselijkheid of al het leven. Royaal - delen wordt natuurlijk in een paradigma waarin alles en iedereen, met elkaar verbonden is.

6. Ze stoppen nooit met leren:

Spiritueel wijze mensen begrijpen dat het leven en de planeet Aarde prachtige klaslokalen zijn. Elke ervaring is een potentiële
kans voor groei en leren. Het zal niet - altijd aangenaam zijn, maar er is altijd een afhaalmaaltijd, vooral in de moeilijkere
situaties van het leven. Als je spiritueel volwassen wordt, is wijsheid een natuurlijk gevolg. Met andere woorden,
ze lijken meer op Yoda.

7. Ze creëren betekenisvol:

Een van de milde symptomen van spiritueel transformerende ervaringen kan een verhoogde creatieve stroom zijn.
Naarmate iemand geestelijk groeit, zal er vaak een verlangen zijn, om anderen op een zinvolle manier te dienen, nu en
in de komende generaties. Dit betekent dat alles wat we - creëren bewust - wordt gedaan, met een duidelijke intentie, en
voor het grotere goed. Voor sommigen kunnen ze voelen als een full-service schip voor een grotere kracht, voor het grotere
goed.

8. Zij zijn authentiek:

Spiritueel ontwaken is als uitkleden. Veel meer dan het wegdoen van kleding, gaat het erom jezelf vertrouwd te maken met kwets
baarheid, openheid, eenvoud, imperfectie en zelfacceptatie op alle niveaus. Het betekent dat je het echt eens bent met wie je bent
hoe je bent, wat je bent, waar je bent en waar je bent geweest. Het gaat om het omarmen van de natuurlijke schoonheid die je bent
en gewoon jezelf doen, wat
het ook mag zijn.

9. Zij leiden met genade:

Het bewandelen van een echt pad in het leven betekent dat je onvermijdelijk in één richting zult leiden. Het is door de eenvoudige
deugd dat wanneer je trouw bent aan jezelf, je je licht laat schijnen. En als dat gebeurt, komen mensen, op een natuurlijke manier
samen. Spiritueel wijze mensen begrijpen de verantwoordelijkheid en het voorrecht van leiderschap en werken in partnerschap
met genade om te leiden en geleid te worden.

10. Ze leven spontaan:

Spiritueel ontwaken verandert het gevoel van tijd. De grenzen van de realiteit van ruimte-tijd worden losser en breiden
zich uit. Spiritueel bewust zijn nodigt ons uit om verbonden te blijven met de Eeuwige door het huidige zich altijd
ontvouwende moment Hoewel het perfect mogelijk is om plannen te maken en binnen structuren te werken,
is er ook een levendigheid toegankelijk in het huidige moment die vaak de weg zal wijzen. Zoals veel
spiritueel onderlegde mensen weten, is er het "plan" met een kleine "p" (het persoonlijke plan)
en dan is er het "Plan" met een grote "P" waarover we geen controle hebben. Ruimte
geven om spontaan te leven betekent op de juiste manier reageren
op het plan en plannen
als dat nodig
is.


Resoneert dit alles? Ben jij een van die spiritueel slim om je rol te spelen in
deze tijd van nood op de planeet? Als je dit tot nu toe hebt gelezen, vermoed
ik van wel. Welkom aan boord. Je bent in goed - gezelschap. De wereld heeft je
nodig.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Maandelijkse voorspellingen
Bericht voor juli 2022


En Astrologie van de Dierenriem

Door: Sarah Jane
12 Juli 2022Ik weet niet zeker of ik het alleen ben, maar er lijken dagen te zijn waarop de tijd in slow motion beweegt
en er zijn dagen dat het leven snel vooruitdraait. Er zijn echter ook veel andere dagen die ergens tussenin zitten,
soms op pauze, soms omgekeerd en soms rond en rond gaan in cirkels. Hoewel dit allemaal de neiging heeft om in
de tijd in evenwicht te komen kunnen de constante stop, start, slow en spin ons het gevoel geven dat we van de ene
ruimte naar de andere sjokken in plaats van moeiteloos voort te glijden. Verandering is een constante in het leven en
hoewel we wijs genoeg zijn om dit te weten, kan het nog steeds frustrerend aanvoelen wanneer het tapijt onder onze
voeten voortdurend wordt getrokken elke keer dat we beginnen te ontspannen en te settelen. Het is alsof je probeert
diep in te ademen, maar tegelijkertijd
moet uitademen.

De natuurlijke neiging bij verandering is om weerstand te bieden; om te proberen vast te houden aan wat we weten en
aan alles wat vertrouwd is. Toch is het vaak de daad van verzet die ons ervan weerhoudt om het grotere geheel te zien
en het kan ons op de rand van het leven laten zweven, niet helemaal zeker of we een kans moeten nemen, en naar
nieuwe weiden moeten stappen, of dat we onze tijd moeten afwachten totdat een beter moment zich aandient.

Je richten op verandering vergt moed, vooral omdat het misschien niet de verandering is waar we op hadden
gehoopt of van hadden gedroomd. Geconfronteerd worden met verandering kan beklemmend en verstikkend aan
voelen, maar zodra we voorbij het punt van weerstand gaan, kunnen we het grotere geheel opnieuw gaan zien en ons
vermogen om met die verandering om te gaan verschuift omdat we onze intuïtie ons kunnen laten leiden. Natuurlijk zijn
er momenten waarop de enige optie is om op te staan en weerstand te bieden aan verandering; om moedig, dapper en tref
zeker te zijn, maar het is belangrijk om op ons instinct te vertrouwen om te weten wanneer we moeten handelen en wanneer
we gracieus met de stroom
mee moeten
gaan.

Hoewel er op veel verschillende niveaus van het leven veel verandering plaatsvindt, is er een gevoel van stagnatie op hetzelfde
moment dat de lucht zwaar aanvoelt en het voelt alsof onze zielen beginnen te verwelken in de hitte van de middagzon. Het is
alsof we in het zonlicht staan zonder schaduw en zonder briesje proberen te navigeren door luchtspiegelingen in woestijnstijl
en de noodzaak, om de dorst te lessen. Hoewel de stormen komen, de lucht donkerder wordt, het onweer rommelt en de
wind de kracht van de wind verzamelt, voelt het niet bijzonder verjongend als de regen eindelijk komt, omdat het nog
meer muffe en oude energie lijkt op te wekken. Het is alsof we ons in een soort cyclus bevinden waarin het leven
vrij zwaar en beklemmend voelt, en zelfs wanneer het verlangen naar respijt komt (regen), tilt het de energie
niet genoeg op om te herstellen of aan te vullen, waardoor we ons nogal vlak voelen.

Het is moeilijk om dit soort 'tussen de tijd' te verwoorden, omdat ieder van ons het heel anders ervaart, maar er
is een noodzaak om voorbij de vier muren van ons bewustzijn te stappen om het leven op meer oprechte manieren
te observeren. Soms is er geen verklaring waarom de dingen zijn zoals ze zijn, soms moeten we gewoon met de stroom
meegaan en het beste doen wat we kunnen. Ook al hebben we misschien het gevoel dat we ergens tussenin komen, gaan
en verdwalen allemaal tegelijkertijd het is belangrijk om de kracht van onze voeten op de grond te erkennen en onze energie
gecentreerd en sterk
te laten zijn.


Het leven brengt altijd verandering en verwarring en hoewel het leven tegelijkertijd stormachtig en stagnerend aanvoelt is er een
gevoel dat we het proces moeten vertrouwen en onze intuïtie de weg moeten laten wijzen. Het is ongetwijfeld moeilijk om het on
verklaarbare uit te leggen, maar hoe meer we alles kunnen loslaten dat niet langer een positieve rol dient, hoe meer we ons hart
en onze ziel kunnen openen voor de dingen die er echt toe doen. Zelfs als we nog niet weten wat onze echte prioriteiten zijn
is het belangrijk om het proces te vertrouwen en er diep in te duiken. Toch is dit niet alleen een tijd om naar binnen te
keren het is ook een tijd om uit te reiken, om een hand uit te steken naar mensen in nood of om naast degenen
te lopen die het tempo niet kunnen bijhouden. Het leven gaat niet alleen over vooruit opladen het
is om van elk moment te genieten en
zo bewust mogelijk te
leven.

In veel opzichten is het moeilijk om de woorden te vinden om juli vorm te geven terwijl we blijven lurken en
stoppen met het steeds veranderende landschap van het leven. Hoewel we ons verward en overweldigd kunnen
voelen, is er een gevoel van hoop dat opkomt en een gloednieuw tapijt weeft dat de draden van zielen van over de
hele wereld verbindt. Het leven voelt misschien ontmoedigend, maar het voelt tegelijkertijd lonend en hoopvol, omdat
golven van mededogen begrip en wijsheid manieren vinden om ons te verenigen en ons te helpen verder te kijken dan de
dingen die ons zo vaak
verdelen.

Het is nu tijd om kennis te nemen van de dingen die we gemeen hebben, om ons te concentreren op eenheid en om los te laten
op zoek te gaan naar manieren om te segregeren, isoleren en onderdrukken. Hoe meer we bereid zijn om ons te laten leiden door
onze intuïtie, en hoe beter we in staat zijn om op onze instincten te vertrouwen, hoe meer we kunnen overschakelen naar een
medelevend leven. Dit is het tijdperk van mededogen, en hoewel we soms onze nek kunnen spannen om bewijs hiervan
in de wereld te vinden, is het er; we moeten het nu gewoon liefdevol cultiveren door van onszelf, elkaar en
de aarde te houden. Het is tijd om het oordeel
los te laten en te focussen op
eenheid.

Energetisch is het leven chaotisch maar toch stagnerend, verwarrend en toch reinigend geweest; maar de
paradoxen van onmogelijkheid worden steeds meer mogelijk naarmate we allemaal dieper naar binnen beginnen
te gaan om een eenvoudigere manier van leven en zijn te zoeken. Terwijl het licht van mededogen helder van binnen
gloeit, gedraagt het zich als een baken en moedigt het eenheid en saamhorigheid aan, evenals gemeenschap en vriend
schap. Het is tijd om uit te reiken,
samen te werken en op
te bloeien.

Voor nu, en zoals altijd wens ik je alle
pracht. Veel liefs, Sarah Jane

HOROSCOPEN;Ram

Terwijl de stromingen van je leven blijven eb en vloed, begin je na te denken over de kansen en mogelijkheden die zich
buiten de vier muren van je dagelijks leven bevinden. Je bent zo druk geweest met dingen om te doen, mensen om te zien,
mensen om te behagen en plaatsen om naartoe te gaan dat je je creatieve potentieel uit het oog bent verloren het is alsof je
je vastgebonden en beperkt voelt met je leven gevormd door ought's, must's en should's. De oneindigheid van je bewustzijn
kent meestal geen grenzen, maar het leven voelt de laatste tijd zwaar en het is moeilijk voor je om na te denken over je eigen
prioriteiten en behoeften. Je bent, een vrijgevige en gevende ziel, die er niet aan denkt om zoveel aan zovelen te geven, maar
met sommigen, om je heen die bereid zijn, om wat meer te nemen, te nemen en, een beetje meer te nemen, lijkt het belangrijk
voor je om wat nieuwe - grenzen te stellen, en je eigen behoeften meer te eren. Het is ongetwijfeld moeilijk als het leven zwaar
aanvoelt, omdat het moeilijk voor je kan zijn, om het grotere - geheel te zien; tegelijkertijd heeft de - oneindigheid van je bewust
zijn ruimte nodig om te ademen, omdat dit je creativiteit, intuïtie en zelfgevoel voedt.

Het is tijd om je kracht en vastberadenheid te vinden om manieren te vinden om van harte te leven en je definitiever te verbinden
met je eigen behoeften; dit is iets waar je je scherp van bewust bent, maar het was moeilijk voor je om jezelf voorrang te geven boven
de behoeften, wensen, wensen en grillen van de mensen om je heen. Toegegeven het is een beetje uit karakter voor een vurige ziel als
jij maar het is tijd om je opnieuw te verbinden met je innerlijke wereld en standvastig te blijven in je eigen kracht, je eigenwaarde te er
kennen en jezelf te overladen met de rijkdom aan mededogen die je meestal alleen anderen biedt jij doet er ook toe! Wees lief voor
jezelf, hou van jezelf en wees jezelf...

Stier

Het omarmen van acceptatie lijkt in juli centraal te staan als je een krachtige en diepgaande verschuiving begint te voelen die
diep in je hart en ziel plaatsvindt. Je hebt onlangs een periode van intense evolutie ondergaan, dus dit komt misschien niet als een
verrassing, maar dit voelt iets anders en op de een of andere manier zachter, omdat het verbonden is met het openen naar de kern
van je wezen met tederheid, liefde en begrip. Je bent vaak hard voor jezelf, verwacht meer te doen, meer te zijn, meer te geven en
meer te bereiken, en hoewel dit je veel heeft opgeleverd, is er een gevoel dat je in je eigen - ogen nooit helemaal 'genoeg' bent.
Het is een fijne lijn om te lopen, omdat dit je voortduwt, zelfs als je je lusteloos of overweldigd voelt, maar er is een duidelijk
gebrek aan mededogen omdat, hoe hard je ook probeert, je blijft pushen.

Natuurlijk ben je vastberaden, en dit is een kwaliteit om te bewonderen, maar waarom zou je die vastberaden natuur
niet richten op het leven van je beste leven? Het is tijd om verder te kijken dan de hoge verwachtingen die je van jezelf
hebt en je te realiseren dat de constante zoektocht naar 'beter' die gevoelens van gebrek kan intensiveren, wat leidt tot
een afnemende verbinding, met je zelf-gevoel. Dit wil niet zeggen, dat je moet opgeven, het is meer een zacht duwtje om
je eraan te herinneren dat je moet stoppen met zo hard te duwen, en vreugde te vinden in het hier en nu. Als je het zo druk
hebt is het gemakkelijk om een soort tunnelvisie te ontwikkelen die voorkomt dat je verder kijkt dan de takenlijst van je leven
maar het is tijd om je ogen wijd open te zetten om de golven van verandering met meer gratie en kracht te berijden. Stop met
twijfelen aan jezelf en begin te - erkennen dat je niet alleen genoeg bent, je bent - geweldig, moedig en barst vol potentieel ...

Tweelingen

Juli lijkt je een aantal nieuwe horizonten te brengen om te verkennen terwijl je je een weg blijft banen langs je pad in het leven
met een hernieuwd gevoel van passie en creativiteit. Jullie zijn je al lang bewust, van de caleidoscopische glinsterende lagen
van je ziel en je begint nieuwe manieren te zien om aspecten van jezelf op te graven die jarenlang verborgen zijn gebleven.
Er lijken talloze verschillende redenen te zijn waarom ze verborgen zijn, deels keuze, deels indirect, maar het is belangrijk
om deze uit te pakken, om een waarachtiger zelfgevoel te vinden. Natuurlijk kan er een goede reden zijn om delen van
jezelf verborgen te houden, vooral als je de persoon moest worden die je dacht te moeten zijn om te gedijen of zelfs
te overleven. Toch is er een verlangen diep in de kern van je wezen op zoek naar vrije expressie en reiken met een
verlangen om door het leven te dansen met een lichter
en zelfverzekerder gevoel van je ware zelf.

Je hebt zoveel van je leven besteed aan het kijken naar de vele verschillende redenen waarom je bent zoals je
bent. Je hebt gezien hoe het pad van je leven is gevormd en gedefinieerd door je keuzes en door de keuzes,
handelingen en overtuigingen van anderen. Tegelijkertijd heb je je eigen rol erkend en dit heeft veel moed
en kracht gekost. Je innerlijke vragen zijn soms woest geweest, en hoewel je misschien een aantal van
de antwoorden hebt gevonden, zijn er waarschijnlijk nog steeds veel onbeantwoorde vragen. Hoe
wel dit je frustreert, is het tijd om je hier niet langer door te laten tegenhouden; je bent nu
klaar om vol vertrouwen te leven in de onzekerheid van het leven. Gebruik de
fenomenale kracht van je geest met je creativiteit en intuïtie; geloof
in jezelf en weet dat dit jouw tijd is om
vrij en met liefde te
dansen...


Kreeft

Het eren van jezelf en je eigen behoeften staat centraal in juli terwijl je enkele van de meer complexe
raadsels van je leven ontrafelt. Het is moeilijk onder woorden te brengen, maar er is een gevoel dat je begint
te zien hoe de verschillende facetten en kenmerken van je wezen allemaal bij elkaar passen. Het is geen perfecte
legpuzzel waar alles zijn plaats heeft; het is een beetje meer rafelig aan de randen, maar dat komt omdat je zo'n groot
deel van je leven hebt besteed aan het proberen te leven van het leven waarvan je voelde dat je het zou moeten leven en
dit heeft ertoe geleid dat je hebt geprobeerd enkele van de belangrijkste elementen van wat jou maakt, jij, opnieuw vorm te
geven en opnieuw te definiëren. Je kunt het grotere plaatje van je leven zien, maar je hebt je erop gericht om door te gaan, om
dat dit je manier is geweest om je ietwat tumultueuze innerlijke wereld te beheren. Hoewel je hierdoor veel hebt bereikt, voelde
het enigszins verstoken van passie en energie, omdat je hart
en ziel niet volledig betrokken waren bij het proces.

Het kan moeilijk voor je zijn om je om te draaien om je diepten onder ogen te zien omdat de stukjes van de legpuzzel zo niet syn
chroon lijken te lopen, maar ze zijn alleen niet synchroon omdat je jezelf niet de tijd gunt om naar binnen te gaan om vrede te
vinden met elk facet van je wezen. Het is moeilijk om je echte essentie vrij te laten stromen, vooral omdat het vaak meer een
belemmering dan een zegen voelt omdat het je 'in de weg zit' om door te gaan. Toch lijken jullie dit nu beu, dus misschien
suggereert dit dat jullie een dieper gevoel, van vrede moeten vinden met alles wat jullie zijn? Ja, je bent een complexe
ziel, maar dat geldt ook voor iedereen! Het is niet iets om weg te duwen, het is iets om te vieren, want het maakt
je uniek, mooi en formidabel ...

Leeuw

Je bent de afgelopen weken en maanden (tussendoor hier en daar) in een soort staat van verandering geweest;
niet helemaal waar je wilt zijn en niet helemaal zeker van waar je bent. Het is moeilijk om het onder woorden te brengen,
maar er is een innerlijke rebellie gaande geweest terwijl een deel van jullie tegen de ander aantrok, elke kant probeerde
gehoord te worden en probeerde, de controle over te nemen. Deze twee 'kanten' zijn je creativiteit versus, je geest je
spirituele essentie versus je praktische aard, je vastberadenheid versus je zachtaardigheid. Sterker nog, er zijn heel
veel kanten bij betrokken! Het is alsof je hele innerlijke essentie een nieuwe beweging krijgt en elk aspect van je
natuur zich opnieuw probeert te vestigen. Toch zijn al deze 'kanten' nog steeds een deel van jullie, dus deze
rebellie is tussen jullie en, nou ja jullie. Je innerlijke landschap verschuift en verandert voortdurend terwijl
je op een pad van constante evolutie bent. Je vrije geest zoekt vrijheid en creativiteit op maar je geest
wil doorzetten en 'er zijn'
voor iedereen.

Juli lijkt je een kans te bieden om verder te gaan dan je gebruikelijke routine, om nieuwe doelen te zoeken
en manieren te vinden om de vrede met deze innerlijke rebellie te herstellen. Het voelt misschien onoverkomelijk
om harmonie te brengen wanneer je innerlijke wereld zo ontregeld voelt, maar onthoud dat deze tegengestelde krachten
nog steeds, een deel van jou zijn. Daardoor heb je de - kracht om ze bij elkaar te brengen; ze zijn niet 'tegenovergesteld' aan
elkaar, het is gewoon een teken dat je leven uit balans is geraakt, dus je ziel laat je nadenken over het creëren van een positieve
en levensbevestigende verandering. Luister naar je intuïtie om je te begeleiden, maak vrienden met alle aspecten van je wezen en
weet dat ze in perfecte harmonie zullen samen
werken als je ze allemaal vrijmaakt...

Maagd

Juli lijkt een tijd voor je te zijn om een stapje terug te doen om wat ademruimte te creëren op alle gebieden van je leven. Je bent een
levendige, creatieve en intuïtieve ziel, maar je parkeert deze geschenken vaak om je te concentreren, op het afvinken van de 'to do'
lijst van je leven terwijl je ernaar streeft om te begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn. Je geest is een fenomenale kracht maar
het is belangrijk om je andere gaven niet buiten te sluiten, omdat ze allemaal integrale onderdelen van je essentie zijn. Het
creëren van wat ademruimte zal je helpen om een stap terug te doen uit je geest om je opnieuw te verbinden met het
mededogen en de rust in je hart en ziel. Hoewel je een levendig en dynamisch individu bent, interpreteer je dit
vaak als een behoefte om dingen te doen en doelen af te vinken. Levendig en dynamisch zijn gaat echter
niet over wat je doet, het gaat over hoe je leeft en je voelt; het is een staat van zijn, geen staat van
doen. Daarom kan het negeren van je creativiteit en intuïtie je in gedachten binden terwijl
je je vermogen afsnijdt om de golven van het leven met vloeibaarheid en wijsheid
te berijden.

Het is tijd om het zelfvertrouwen te hebben om al je gaven samen te brengen terwijl je nadenkt over de
paden die je hebt bewandeld, het pad dat je bewandelt, evenals de paden die je nog steeds hoopt te bewandelen.
Het is tijd om groot te denken en verder te kijken dan de rijken van je geest terwijl je intuïtie en wijsheid de vlammen in
je ziel opnieuw aanwakkeren. Je geest is een krachtig geschenk, maar het kan je net zo gemakkelijk in de val lokken als het
je kan bevrijden; hoe je denkt je leven vormt, dus laat het lineaire denken los en verleg je focus naar het landschap daarbuiten.
Ja, het is onbekend, maar dat maakt het zo spannend
om jezelf te zijn. Het beste moet nog komen...

Weegschaal

Terwijl je manieren blijft vinden om te werken met de caleidoscoop van energieën die zich een weg banen door je leven, is er een gevoel
dat je de roerselen van verandering diep in je hart en ziel begint te voelen. Anais Nin schreef ooit: 'De dag kwam dat het risico om strak
in een knop te blijven pijnlijker was dan het risico dat het nam om te bloeien', en deze woorden voelen nu zo toepasselijk voor je om
dat je op een krachtig keuzepunt staat op de rand van een nieuw hoofdstuk van je leven. Aan de ene kant sta je te popelen om
in bloei te schieten, maar je meer waakzame kant houdt je tegen en geeft er de voorkeur aan om voorzichtig te zijn. Er is
een gevoel van veiligheid in de knop, het is donker en vertrouwd, maar je ziel verlangt ernaar dat de bloemblaadjes
zich ontvouwen en dat je ware schoonheid helder schijnt. Het vergt ongetwijfeld vertrouwen om die stap
te zetten, maar je weet intuïtief dat je klaar bent om in het onkenbare te stappen.

Je hebt zo'n groot deel van je leven doorgebracht op de rand van waar je bent en waar je wilt zijn, het is alsof je
je niet in staat hebt gevoeld om je volledig in het moment te settelen, omdat het moment waarin je nu bent niet helemaal
is wat je ervan verwachtte. Natuurlijk is dit een onvermijdelijkheid van het leven, maar je hebt moeite gehad om vrede te vinden
met het springen op onbekend terrein om te bloeien en te bloeien. Toch barst je van de energie, het potentieel en de creativiteit, en
hoewel het zijn, van de knop op zichzelf al boeiend en mooi is, ben je nu klaar voor iets meer. Ja, het is een risico, maar het is ook een
risico om te blijven zoals je bent. Het is tijd voor jou om het leven met beide handen aan te grijpen om te bloeien in de bloem die je zelf
kent te zijn...

Schorpioen

Het leven voelt de laatste tijd behoorlijk zwaar voor je er is een gevoel dat je veel te doen hebt gehad en weinig tijd voor jezelf of je
eigen behoeften. Als gevolg hiervan zijn de dingen een beetje stagnerend en muf geworden, waardoor je je ontmoedigd en los
gekoppeld voelt met je intuïtie en zelfbewustzijn, onzeker over welke kant je op moet. Juli lijkt echter wat nieuwe energie
te brengen en, net als de frisse koele lucht nadat de regen komt, is er een gevoel van een verlichting van de last als je
naar het grotere plaatje van je leven begint te kijken in termen van wat je voedt en wat je uitput. Als gevolg hiervan
kun je dan gaan kijken naar manieren om die aspecten aan te pakken die je uitputten om een sterker gevoel van
balans in het leven te vinden. Op dit moment is het echter moeilijk voor te stellen dat je de drive hebt om de
verandering - aan te brengen, die nodig is, omdat je nog steeds - midden in de stagnatie - zit die je, heeft
tegengehouden. Maar heb hoop en weet dat dit zal veranderen en dat het leven weer lichter zal aanvoelen.

Het is moeilijk om jezelf te zijn als je alles zo diep voelt, en het kost je een tijdje om zo'n belangrijke verschuiving
te verwerken, wat een zeker teken is dat je het proces respecteert en vooruitgaat met gratie en bewustzijn. Ondanks je
neiging om de behoeften van anderen boven die van jezelf te stellen, realiseer je je dat balans de sleutel is tot geluk en leren
hoe je je eigen leven kunt verrijken is nu zo belangrijk voor je. Dit is een geweldige kans om na te denken over waarom je de dingen
doet die je doet, en om te begrijpen wat de keuzes die je maakt vormt en definieert. Jezelf kennen is nu het centrale thema, maar de
eerste stap is jezelf zijn en van jezelf houden...

Boogschutter

In veel opzichten zijn jullie de laatste tijd aan het fast forwarden, er is een gevoel van energie dat vooruit stijgt op veel verschillende
niveaus van je leven. Tegelijkertijd is er echter ook een gevoel van frustratie in je dat je niet de - vooruitgang boekt, waar je op had
gehoopt. Het is ongetwijfeld een uitdaging om jezelf soms te zijn omdat je het gevoel kunt hebben dat je jezelf een paar stappen
voor bent, maar tegelijkertijd een paar stappen achterloopt. Je zou kunnen beweren dat dit je gewoon op dezelfde plek achter
laat, maar dat is niet zo, het is gewoon een manier om te proberen de unieke manier waarop je door het leven reist te
verwoorden; je bent hier, daar, overal en nergens. Als gevolg hiervan merk je dat je in staat bent om te rusten
in de ruimtes binnen de ruimtes in het leven, die milliseconde momenten van het leven die 'ertussen'
zitten, zoals het moment tussen een inademing en een uitademing waarbij je noch het een
noch het ander doet. Het is subtiel, maar het is belangrijk, omdat je intuïtieve
bekwaamheid je in staat stelt om van harte in die momenten te
duiken, omdat je weet dat ze de sleutel zijn tot het
leven van je beste
leven.

Het vinden van vreugde en geluk komt niet alleen voort uit wat je doet, wie je kent of waar je woont,
het komt ook van hoe je je voelt en hoe je ademt. Wanneer je erin duikt, verdiept je adem zich en voel je
je 'één' met de wereld, en dit is de - ruimte waar je ware - gaven zich bevinden. Het klinkt misschien vreemd
voor een avontuurlijke ziel om de ruimtes in de ruimtes op te zoeken omdat het passief voelt en niet helemaal
in je karakter, maar het vergt grote moed en kracht om diep naar binnen te duiken om vrede te vinden in trouw
zijn aan jezelf. Dus haal diep adem en weet dat het leven
gaat over jezelf zijn en je beste leven leiden...

Steenbok

Naarmate je je meer bewust wordt van jezelf, je keuzes en het pad (en) dat je in het leven bewandelt, is er een gevoel
dat je je eindelijk begint te realiseren hoe uit balans je de laatste tijd bent geweest. Je hebt veel tijd besteed aan er zijn
voor anderen, anderen ondersteunen en aan anderen geven, maar je geeft vaak zoveel van jezelf dat je weinig of niets
meer voor jezelf overhoudt. Hoewel dit bewonderens-waardig is, hebben jullie je gerealiseerd wat de kosten zijn van
voortdurend geven en overgeven. Niet dat dit, besef je zal tegenhouden, maar het kan je helpen, om de manieren
waarop je geeft opnieuw vorm te geven om je energieverbruik beter te beheren. Natuurlijk is 'overgeven' geen
nieuw idee voor je, omdat je je altijd bewust bent geweest van je neiging om te blijven geven, zelfs als er
niets meer te geven is, maar je kracht en vastberadenheid dragen je vaak door deze schaarse tijden
waardoor je kunt blijven geven, zelfs als er niets meer is. Er komt echter een moment dat een
omslagpunt is bereikt en je weet dat je enkele veranderingen moet aanbrengen voor
dat je jezelf volledig
uitput.

Alleen jij weet waarom je zoveel geeft; het komt voort uit een plaats van liefde en mededogen, maar
er is ook een laag van eigenwaarde aan verbonden, een gevoel dat je je eigen gevoel van waarde meet aan
hoeveel je van jezelf aan anderen geeft; dat is begrijpelijk, maar op de lange termijn is het gewoon niet houdbaar.
Juli lijkt de klokken van verandering te luiden, om je eraan te herinneren om balans in het leven te zoeken en jezelf
veel meer te laten zien van de - liefde, compassie en vrijgevigheid die je aan anderen - toont. Dus stop met jezelf zo
hard te pushen begin jezelf te zijn en realiseer je dat wat je geeft je niet definieert het is hoe je leeft en hoe je liefhebt
dat er het meest toe doet ...

Waterman

Jouw kijk op het leven heeft altijd anders gevoeld dan de mensen om je heen. Waar je het oneindige potentieel van het
leven kunt zien, kunnen anderen een veel smaller perspectief hebben dat verbijsterend voor je is omdat je veel tijd hebt
doorgebracht met je bewustzijn verspreid in verschillende richtingen, je bekende grenzen verleggend, proberen het
universum te begrijpen. Er zijn tijden geweest dat je je hierdoor geïsoleerd en alleen voelde, maar je bent nu wijs
genoeg om te beseffen dat hoewel er verschillen zijn, er ook veel - aspecten - zijn die je ook verenigen. Naar
mate je zelfgevoel blijft samen-smelten, begint je leven eindelijk - logischer voor je te worden en vind je
vrede en acceptatie met de snel bewegende, zigzag van energie, die door je hart en ziel (en hoofd)
raast. Het is gemakkelijk om je overweldigd te voelen door de uitgestrektheid van je perspectief
omdat je bewustzijn geen grenzen kent, dus je verkent nieuw terrein op elk niveau van je
wezen. Een deel van deze verkenning is om te proberen te begrijpen waarom de
dingen zijn zoals ze zijn, maar je onderzoekt ook om te proberen meer
betekenis en doel in je
leven te vinden.

Het is niet dat je ongelukkig bent, maar er is een teken van een innerlijk - verlangen naar meer
creatieve vreugde en visie; en je hebt de moed om dit niet alleen te erkennen, maar ook om actief te
proberen verandering te creëren. Hoewel, je perspectief op het leven grensloos is, is er soms behoefte
aan manieren om jezelf bewuster te verankeren in het huidige moment om je formidabele gaven op een
meer coherente - manier te kanaliseren. Kortom, juli lijkt het begin te zijn, van een nieuw hoofdstuk van je
leven dat je aanmoedigt om je uniciteit te vieren, maar om je te verheugen met degenen die naast je op het
pad lopen. Een tijd voor eenheid, vreugde en acceptatie...

Vissen

Juli lijkt een maand te worden voor wat krachtige zelfreflectie en contemplatie terwijl je je omdraait om de spiegel
onder ogen te zien en naar de diepten van je ziel te kijken. Je hebt veel tijd besteed aan de behoeften, wensen, wensen
en idealen van anderen, waarbij je daarbij vaak je eigen behoeften negeert. Als gevolg hiervan zijn er momenten geweest
waarop je uit het oog bent verloren wie je bent, en dit heeft je door het leven zien meanderen in plaats van vooruit te gaan
naar je doelen en dromen. Je ziet jezelf vaak als een passieve kracht, die met de stroming meedrijft, maar je drijft alleen af
omdat je ervoor kiest, om dat te doen! Je bent een - wever van het web; je creëert de stromingen, en je bent zeker geen
passieve kracht! Er is behoefte aan wat zelf-eerlijkheid als je reflecteert, omdat het zo gemakkelijk is om het gevoel
te hebben dat de mensen om je heen de toon en het tempo van de stromingen bepalen, maar dit gebeurt alleen
omdat je het toelaat! Dit is geen oordeel, het is gewoon een observatie dat je je eigen - kracht meer moet
'bezitten' en de keuzes die je maakt moet erkennen, evenals de keuzes die je kiest om niet te maken.

Je naar binnen keren vergt moed, maar je lijkt klaar om voorbij de drukte van dingen om te doen, plaatsen
om naartoe te gaan en mensen om te zien / behagen om je meer van harte te concentreren op je eigen prioriteiten,
Dit is niet egoïstisch, het is een noodzakelijke stap in je evolutie om te begrijpen wat je echt wilt van het leven en wat je
hart doet zingen. Je bent klaar om je leven op elk niveau opnieuw vorm te geven, de sleutel tot het ontgrendelen van dit
nieuwe hoofdstuk komt voort uit zelfvertrouwen en het meer eren van je eigen behoeften. Het is tijd om naar je intuïtie te
luisteren en op zoek te gaan naar een manier van leven en zijn die je verrijkt en je aanmoedigt om het web te weven en een
aantal nieuwe stromingen te creëren ...

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Haar, en spirituele - energie


Door: Djkel Layne
1 Juli 2022
Het is geen geheim dat de moderne 'spirituele persoon'-look vaak lange, vloeiende lokken omvat misschien
zelfs met een paar dreads erin gegooid. Hoewel je je misschien bewust bent van het verband tussen haar en spirituele
energie op persoonlijk niveau, of zelfs op schriftuurlijk niveau, zijn er zoveel praktijken, denkrichtingen en geloofssystemen
om te onderzoeken. Het is waar dat er een sterk verband is tussen haar en spirituele energie, die in veel culturele tradities wordt
erkend maar het zal je misschien verbazen dat er veel betekenissen zijn die link kan betekenen. Er zijn spirituele paden die je vragen
om je haar zo lang mogelijk te laten groeien en er zijn paden, die je oproepen om het kaal te scheren. Er zijn paden die oproepen om
het onaangeroerd te laten, terwijl - anderen je zouden - begeleiden om het te bedekken. Elk van deze methoden, komt voort uit rijke
spirituele praktijken en culturen met hun eigen betekenissen
en inzichten in spirituele energie.

Aandacht besteden aan je haar en spirituele energie

Je vraagt je misschien af, welk pad - of een combinatie van paden - geschikt is voor jou. Hoewel je persoonlijke - cultuur, of geloofs
systeem zeker een rol kan spelen, kun je je ook door je energie op je weg laten leiden. Als je bijvoorbeeld Indiaans bent en het
volgen van de specifieke paden van inheemse - haarpraktijken je helpt je meer verbonden te voelen, met je wortels en je
cultuur, voel je je van nature meer geroepen om je haar lang te houden. Als je meestal boeddhistische praktijken
volgt, kan het kort of geschoren houden van je haar de natuurlijke progressie van je spirituele reis zijn.

Je haar wordt echter niet altijd voorgeschreven door je meest bezochte huis van overtuigingen. Er zijn genoeg paden
zonder veel te zeggen over haar. Aandacht besteden aan hoe je je voelt en het je laten leiden kan tegelijkertijd bevrijdend
en verbindend voelen. Voel je je verbonden met jezelf, als je haar lang is? Of helpt de vrijheid, van kort haar je meer - open te
voelen om energie te ontvangen? Aandacht schenken en luisteren naar je innerlijke verlangens, kan je vaak leiden naar het leren
van meer over het
pad dat bij je
past.


Indiaanse haartradities

In de meeste Indiaanse tradities - hoewel elke stam - varieert met hun eigen specifieke cultuur en praktijken - houden zowel mannen
als vrouwen hun haar lang en knippen het niet. Van kinds af aan wordt kinderen geleerd om voor hun haar te zorgen en het borstelen
en kammen van haar is een spirituele oefening die geworteld is in routine. Soms wordt haar dat van nature uitvalt of zich verzamelt
op kammen verzameld en in volle maanceremonies. In inheemse culturen is haar een heilig onderdeel van zelfexpressie en
spiritualiteit. Het is een deel van de goddelijke structuur van wie je bent. Dit is de reden waarom lang haar mensen
vaak helpt zich meer verbonden te voelen met hun spirituele energie.

Kundalini Energie

In de traditie van Kundalini yoga is het gebruikelijk om haar niet te knippen en lang te houden. De term
"Kundalini-energie" verwijst ook naar levens -krachtenergie, en veel Kundalini-beoefenaars geloven, dat het
houden van lang haar helpt om die levens - krachten - ergie te benutten door bescherming, voeding en geduld te
bieden. Vergelijkbaar met de ideeën die in inheemse tradities, worden gepresenteerd, geloven Kundalini-beoefenaars
dat het haar een heilig deel van je is, dat spirituele energie van jou en je omgeving vasthoudt en dat het lang laten groeien
je spirituele groei kan
verbeteren.

Boeddhisme en haar scheren

Hoewel veel spirituele praktijken en individuen beweren dat lang haar de sleutel is tot spirituele ontwikkeling neemt het boeddhisme
de volledig tegenovergestelde benadering. Je weet waarschijnlijk al dat zowel boeddhistische monniken als boeddhistische nonnen
hun hoofd scheren, wat een oude praktijk is die al eeuwenlang wordt gehandhaafd. Omdat degenen die boeddhistische tradities
beoefenen streven naar niet-gehechtheid aan fysieke beperkingen, ijdelheid en aardse bezittingen het scheren van het hoofd
in het streven naar verlichting. Hoewel de praktijk van het scheren van hoofden meestal wordt ondersteund door monniken
en nonnen omdat leken-volgers niet verplicht zijn hun hoofd te scheren - kunnen de ideeën er achter op iedereen van
toepassing zijn. Als lekenvolger of niet-boeddhist kun je zelfs je hoofd scheren om voorbij spirituele blokkades
of gehechtheden te werpen
voordat je het weer laat
groeien.

De Bovenste Chakra's

Reiki, Kundalini en vele andere scholen van spirituele - beoefening houden zich bezig met de chakra's
de verschillende energie - en emotionele centra in het fysieke lichaam. De chakra's die het dichtst, bij het haar
liggen zijn het derde oog en het kruinchakra, gelegen aan de bovenkant van je hoofd. Ze hebben de neiging om zich
bezig te houden met intuïtie en spirituele ontwikkeling. In Kundalini geloven velen dat het lang laten groeien van het haar
en het bedekken van het haar - met name in een tulband of hoofddoek - helpt om de bovenste chakra's te beschermen en te
voeden. Veel mensen geloven echter ook dat het knippen of scheren van het haar ervoor zorgt dat die chakra's zich openen en
energie ontvangen. Eigenlijk moet je je intuïtie
laten leiden naar wat je echt
nodig hebt.

Laat je spiritualiteit, in je haarkeuzes leiden

Wat je met je haar doet en hoe het aansluit op je spirituele reis zijn beide volledig persoonlijk. Er zijn zoveel denkrichtingen en je
kunt zelfs merken dat je je aangetrokken voelt tot verschillende methoden op verschillende punten in je leven, afhankelijk van
wat je ziel nodig heeft. Wanneer je je innerlijke licht laat leiden kan de verbinding tussen haar en spirituele energie je helpen
om je nog meer
verbonden te
voelen.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Paranormaal


Door: Millennium-Visie
18 Juni 2022
Ben jij paranormaal begaafd? - deel I

Je weet iets wat je eigenlijk helemaal niet kunt weten je voelt het gewoon! Ben jij je er wel eens van bewust,
dat iemand naar je kijkt omdat je ogen voelt prikken of branden? Dan kan het zijn, dat jij een goed ontwikkeld
paranormaal vermogen hebt. Paranormaal betekent - letterlijk: voorkomend naast het normale waarnemen.

Soms 'weten' we iets, zonder dat daar een - duidelijke verklaring voor is. Dat wordt vaak intuïtie genoemd,
maar is het niet meer dan dat? Ons paranormaal vermogen is namelijk veel breder dan hoe we het kennen van
de televisieprogramma's, want onze intuïtie is het gehoor van de ziel. De ziel is het enige instrument dat gevoelig
genoeg is om de lichtste trillingen van het leven 'op te pikken', om die energieën te 'voelen', om de golven in het veld
waar te nemen en ze te kunnen - interpreteren. Je hebt zes zintuigen, niet slechts 'vijf'. Dat zijn je reukzin, smaak, tastzin,
gezicht, gehoor en weten. Zo werkt de paranormaal begaafdheid. Elke gedachte die je hebt, zendt energie uit. De gedachte
is energie. De ziel van de helderziende pikt die energie op. De echte helderziende zal er niet over nadenken wat iets betekent,
maar gewoon meteen zeggen hoe die energie aanvoelt.
Aldus kan een helderziende je vertellen waar aan je denkt.

Elke gevoel die je ooit hebt gehad, zit dus in je ziel. Je ziel is te beschouwen als de totaalsom van al je gevoelens. Het is als het
ware een opslagplaats van gevoelens. Al is het jaren geleden dat je ze daar hebt opgeslagen, een helderziende die waarlijk
open staat, kan die 'gevoelens' hier en nu 'voelen'. Dat is omdat zoiets als tijd niet bestaat. Alles gebeurt in dit moment;
het nu-moment. Elke gebeurtenis zendt energiegolven uit, drukt een onuitwisbaar beeld af op de komische foto
grafische plaat. De helderziende ziet of voelt, het beeld van 'morgen' alsof het op dit moment gebeurt.
Wat ook zo is! Daarom kan een helderziende de 'toekomst' voorspellen.

Waarom zijn sommige voorspellingen 'fout'? Waarom komen ze niet uit?

Omdat de helderziend niet de 'toekomst voorspeld' heeft, maar slechts een tipje van de sluier heeft opgelicht van
één van de 'mogelijke mogelijkheden' die er in het eeuwige moment van het Nu worden waargenomen. Het is altijd de
subjectieve keuze van de helderziende wat hij zag. Hij had net zo goed iets anders kunnen kiezen, iets wat niet strookte
met zijn voorspelling. Het eeuwige moment bevat alle 'mogelijke mogelijkheden'! In de afgelopen miljoenen jaren is alles
op verschillende manieren gebeurd. Het enige wat er overblijft voor jou, is dat jij kunt kiezen van welke kant je het bekijkt.
Het is allemaal een kwestie van perceptie. Als jij je perceptie verandert verander jij je gedachte en je gedachte schept jouw
werkelijkheid. Elke - uitkomst van elke situatie - die jij je voorstelt, ligt al klaar! Het enige, wat je hoeft te doen is het te zien.
Het te weten! Dat is wat er wordt bedoeld met: Zelfs voor je vraag, zal IK - God - geantwoord hebben'. In werkelijkheid, zijn
je gebeden al 'verhoord' vóór je hebt gebeden.

Als alles nú gebeurt, wat bepaalt dan welk deel ervan ik, in mijn moment van het 'nu', ervaar?

Jouw keuzes, en je geloof in je keuzes! Dat geloof wordt geschapen door wat je over een bepaald onderwerp denkt en die
gedachten komen voort uit je perceptie; dat wil zeggen uit de 'manier waarop je ertegen aan kijkt'. De helderziende ziet
dus de keuzes die jij 'morgen' maakt, en ziet hoe zich dat afspeelt. Maar een ware helderziende zal je er altijd bij
vertellen, dat het niet zo hoeft te zijn. Jij kunt 'opnieuw kiezen' en de uitkomst veranderen!

Klik hier om meer te lezen>>>

Paranormaal begaafdheid - deel II

Het paranormaal zijn, betekent niets anders dan dat bepaalde zintuigen extreem gevoelig zijn. Zó gevoelig,
dat ook de informatie die voor de gewone mens niet zichtbaar, voelbaar of hoorbaar is, wordt opgepikt. Iemand
die dus paranormaal is, heeft één of meerdere van deze zintuigen sterker ontwikkeld dan andere mensen. Een mens
met een dergelijke gave wordt dan ook wel medium genoemd. Wij, mensen kunnen met onze vijf zintuigen - ruiken,
proeven, voelen, horen en zien - slechts selectief waarnemen, omdat wij moeilijk - afstand kunnen nemen van ons
interne complexe verwerkingscentrum (de hersenen). In principe zijn wij eigenlijk allemaal paranormaal begaafd
want in werkelijkheid is het onze zesde zintuig die toegang geeft tot dit fenomeen. Soms 'weten' we iets,
zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is. Vaak wordt gezegd: 'Oh, dat is je intuïtie'. Maar
het is veel meer dan
alleen dat, je
intuïtie!


Paranormaal begaafdheid - intuïtief (over)gevoelig zijn - is niets anders dan de toegang hebben tot je
Spirituele DNA! Het DNA is te omschrijven als Divine Natural Awareness; het Goddelijk Natuurlijk Bewustzijn
of Codes van de Hogere Niveaus, die wij allemaal bij ons dragen! Ieder van ons heeft een innerlijk Geleidingssysteem
en iedereen mag het noemen zoals hij of zij dat wil - intuïtie, ingeving, het innerlijke vertrouwen of 'een voorgevoel in je
onderbuik' - maar wij kunnen niet - ontkennen dat het er is! Het is een groter - bewustzijn. Het is een doorvoeld - besef van
zekerheid. Een diep, op cellulair niveau verankerd
besef van ons Goddelijk bestaansrecht.

In de ziel zit je intuïtie! Je intuïtie zit niet in je hersenen; niet in de geest of het verstand! De intuïtie is dan ook te beschouwen
als het gehoor van de ziel. De ziel, is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de lichtste trillingen van het leven 'op te
pikken', om die energieën te 'voelen' om de golven in het (energie)veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren. Je hebt
zes zintuigen, niet slechts 'vijf'. Dat zijn je reukzin, smaak, tastzin, gezicht, gehoor en ..... weten! Zo werkt die paranormale
begaafdheid. Hoe meer je vertrouwt op dat groter en hoger bewustzijn, des te meer zult je beseffen dat je erop kunt
vertrouwen. En juist dat hoger en groter bewustzijn wordt vertegenwoordigd in en om ons lichaam heen
door de aanwezigheid van de ziel,
je innerlijke
Zelf!


Hoe paranormaal begaafder je bent,
des te dichter sta je bij je eigen 'IK'!


Klik hier voor meer informatie>>>

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Mystieke Magische Merlinite Staven


Door: Gillian MacBeth-Louthan
30 Mei 2022
Deze steen is behoorlijk indrukwekkend en meer dan een beetje veeleisend. (Net als Merlijn zijn grouchy-magische zelf)
is het opdringerig omdat het je innerlijke kracht en potentieel ziet en als een goede leraar komt steen je daaraan herinneren.
Als een bewaker vraagt het je om het wijselijk te gebruiken om toegang te krijgen tot zijn centrum van kennis en wijsheid. Dit is
een no-nonsense krachtige steen die een student
van licht zoekt om te onderwijzen.

Merlinite is een vulkanisch gesteente uit Madagaskar. Het is een plutonisch gesteente dat zich diep in de aarde en oceanische
korsten vormt. Merliniet wordt gebruikt voor het onthullen van de donkerste kenmerken van onze innerlijke verborgen zelf.
Het dwingt je om herinneringen en patronen uit het verleden op te halen die je verborgen hebt gehouden, die donkere
vlekken op je innerlijke zon bloot te leggen, helend licht te schijnen op hoe ze je diepste motivaties hebben
ondersteund. Het helpt je ook om te zien hoe je donkere zelf zich verstrengelt met je God-Licht.
Deze steen schijnt licht
op de duisternis
binnenin.
Merlinite energie grijpt je letterlijk en trekt je naar de Aarde, waardoor je je kunt concentreren en dagelijkse
onderbrekingen kunt overwinnen. Dit is een magische, intuïtieve en spirituele steen, een leraarsteen die je aandacht
opeist. Merliniet is een krachtige steen met het vermogen om sluiers van illusie op alle dimensies te verwijderen. Wanneer
de sluier wordt verwijderd, opent dit een deur die leidt naar diepere, intuïtieve spirituele wijsheid en contact met de hogere
rijken. Merlinite verbindt zich met een rijk van mystiek en magie met als enig doel, spirituele ontwikkeling. Merlinite weet dat
het universum je precies de ervaringen, mensen en lessen zal bieden die je nodig hebt om door je aardse leven te ascenderen.

Merlinite trekt ook zegeningen en krachtige - magie aan in het leven van iedereen die het durft te dragen. Deze steen geeft ons
toegang tot sjamanistische en spirituele gebieden. Herinneringen aan tovenaars en alchemisten uit het verleden en de toekomst
worden onthuld met behulp van deze steen. Merliniet triggert de herinnering aan iemands inherente magische en mystieke
vermogens. Het kan psychische - kanalen openen en leraren uit andere lichtniveaus - aantrekken, waardoor droom
toestanden worden verbeterd. Merlinite stelt je in staat om rijkere paranormale visioenen en betrouwbare
psychische bescherming te
ervaren.

Als je deze steen bij je hebt, help je je aura te verzachten en je trillingsveld aan te vullen, waardoor je begrip van
jezelf en hoe je - toegang krijgt tot 'je unieke - kenmerken' wordt bevorderd. Deze steen helpt bij regressie van vorige
levens die je verbindt met vorige levens in dromen of diepe meditaties. Het brengt voorwoordervaringen uit het verleden
die in dit leven moeten worden geheeld. Merlinite verenigt
de spirituele wereld met het leven op aarde.Deze veeleisende magische steen zorgt voor een vloeiende transformatie. Het schijnt het licht op jou en waar je van gemaakt bent,
waardoor je ware zelf gezien kan worden. Merliniet kan iemands diepste zielsmotieven onthullen door het schaduwzelf te assimileren
en in het licht te brengen. Alle magie heeft licht en donker in zich en men moet 'alchemist van hart' zijn om dat beest te temmen. Als je
bezoek krijgt van een toekomstig zelf, zou je geloven en luisteren? Dit is een krachtige bondgenoot om te hebben in deze veranderende
tijden.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

SPIRITUELE TEKENEN VAN GELUK
HOE KUN JE GELUK AANTREKKEN

Door: Brandon Hall
20 Mei 2022
Ik heb me vaak afgevraagd hoeveel verschillende soorten gelukstekens en symbolen er zijn tussen alle
verschillende landen en culturen. Er bleek nogal wat meer te zijn dan ik had verwacht. Wanneer mensen aan
geluk denken, denken ze vaak aan het vinden van klavers van vier bladeren, hoefijzers en munten. Al deze items
worden gezien als - symbolen van geluk - en succes. Veel mensen realiseren zich niet dat het spirituele pad net zo
belangrijk kan zijn, bij het aantrekken van geluk. Als je succesvol wilt worde,n in het leven, is het belangrijk om het
spirituele pad te nemen. Dit betekent dat je je potentieel moet waarderen en hard moet werken om op te bouwen
wat je hebt, hoe klein het ook lijkt. Vergeet niet, dat vandaag alleen maar een kans is om goede dingen, met je te
zien gebeuren. Als je het moment niet grijpt,
krijg je misschien nooit meer een kans.

Klavers met vier bladeren

Wie houdt er niet van een geluksbrenger? In de westerse wereld staat het klavertje vier bekend als een symbool
van geluk. De vier bladeren staan voor geloof, hoop liefde en geluk. Interessant genoeg worden deze symbolen
ook geassocieerd met St Patrick's day. De Ierse traditie gelooft dat een klavertje vier je kan helpen feeën te
zien en hun onheil te vermijden, wat in de Keltische folklore als pech werd gezien. Kelten geloofden dat
als ze een van deze zeldzame planten konden vinden, ze meer kans zouden hebben om de feeën
te zien en hun trucs te
vermijden.

Interessant genoeg zijn klavers met vier bladeren eigenlijk niet zeldzaam in de natuur.
Omdat ze zo moeilijk te vinden zijn, geloven veel mensen dat ze geluk brengen. In feite gaan
sommige mensen door velden met klavers om er een te vinden! Gelukkig voor degenen die een
geluks - brenger willen hebben, maar niet door velden met klavers willen zoeken, hoeft dat niet!
Klavers met vier bladeren hebben het potentieel om geluk te brengen, ongeacht waar je ze vindt.

Sinaasappelen

Sinaasappels zijn een soort fruit waar velen van genieten. Ze staan bekend om hun zoete en pittige
smaak, evenals hun voedingswaarde. Wat veel mensen echter misschien niet weten, is dat sinaasappels
in veel culturen als geluk worden beschouwd. De reden hiervoor is dat men denkt dat de vrucht de energie
van de zon en yang-energie vertegenwoordigt. De kleur vorm en grootte lijken op munten of goud een teken
van rijkdom in veel Aziatische culturen.

Draken

Draken worden in veel culturen gezien als een krachtig en behulpzaam symbool. Ze worden vaak gezien, als onder
steunend en ze kwamen zelfs op de vierde plaats in de Chinese - dierenriem, wat wordt geassocieerd met geluk. Als
je geluk wilt aantrekken, kan het geen kwaad om wat
draken symbolen aan je leven toe te voegen!

Varkens

Varkens worden al eeuwenlang beschouwd als een teken van geluk. In sommige culturen worden ze beschouwd als de
brengers van rijkdom en welvaart. Dit kan te wijten zijn aan hun associatie met het element aarde dat vaak wordt gezien
als een symbool van stabiliteit en veiligheid. Varkens worden meestal niet beschouwd als een traditioneel snoepje of
voedsel product. Ze zijn geen fruitcake en ze zijn niet iets dat je normaal gesproken in winkels zou vinden
tijdens de feestdagen.

Marsepeinvarkens worden echter een steeds populairder geschenkartikel in deze tijd van het jaar. Dus waarom
worden varkens beschouwd als zo'n gelukssymbool? Sommigen geloven dat het te maken heeft met hun nauwe band
met het element aarde. Anderen zeggen dat het komt omdat varkens in staat zijn om in de grond te wroeten voor voedsel,
wat wordt gezien als een teken van overvloed en geluk. Wat de reden ook is, het is duidelijk dat deze wezens al lang worden
beschouwd als symbolen
van geluk en
welvaart.


Lucky bamboe

De term lucky bamboo" is een beetje een verkeerde benaming omdat het eigenlijk geen bamboe is. Lucky bamboo is een lid van
de dracaena familie en maakt al duizenden jaren deel uit, van de Chinese cultuur. Een enkele stengel van geluksbamboe vertegen
woordigt liefde twee stengels vertegenwoordigen - rijkdom en drie stengels vertegenwoordigen een lang leven. Hoe meer stengels
de plant heeft, hoe gelukkiger hij is!

Volgens studies zijn gelukkige bamboeplanten geluksbrengers die de lucht reinigen en je humeur verbeteren. Ze zijn geweldige toe
voegingen aan elk huis of kantoor en kunnen u jaren lang geluk brengen. Net als bij elke andere groene plant, is er geen specifieke
definitie van wat een plant "gelukkig" maakt. Dus als je op zoek bent naar wat extra geluk in je leven, ga dan naar buiten en koop
wat lucky bamboo!

Rode enveloppen

Het geven van rode enveloppen is een Chinese nieuwjaarstraditie, waarvan wordt aangenomen dat het geluk en bescherming
brengt. De enveloppen zijn meestal gevuld met munten en het aantal munten binnenin kan variëren afhankelijk van hoeveel
geluk de gever aan de ontvanger wil schenken. De handeling van het uitwisselen van rode enveloppen wordt veronder
steld een positieve energiestroom tussen twee mensen te creëren, wat hen het hele jaar door veilig en welvarend
zal houden. Rood wordt in China beschouwd als een gelukkige kleur, dus het is geen toeval dat deze
traditie inhoudt dat je iets geeft dat
bedekt is met rood papier.

Vleermuizen

Vleermuizen worden ook beschouwd als een symbool van geluk in China, dus het is niet
ongewoon om mensen kettingen of bedels te zien dragen met vijf vleermuizen erop.
Het idee hierachter is dat je door de charme te dragen jezelf beschermt tegen
kwade invloeden.

Rode Lantaarns

Rode lantaarns zijn een ander populair symbool van geluk
in China, en ze zijn te vinden op veel verschillende
feesten zoals bruiloften, diploma-uit-
reikingen en nieuwjaars
feesten.


Kirtimukhas

Kirtimukhas is een symbool dat al eeuwenlang in Zuidoost-Azië wordt gebruikt om het kwaad af te weren
en geluk aan te trekken. Het is te zien op deuropeningen, buitenmuren van huizen en tempels en andere plaatsen
waar mensen geluk in hun leven willen brengen. Dit symbool is vaak gemaakt van metaal of steen en heeft een gezicht
met een uitstekende tong. De naam Kirtimukhas komt van de Sanskriet woorden kirti, wat 'roem' betekent, en mukha, wat
'gezicht' betekent. Dit symbool staat dus ook bekend als het 'gezicht van roem'. Er wordt gezegd dat het vooral effectief is in
het afweren van pech en het aantrekken van geluk. Als je op zoek bent naar een aantal spirituele tekenen van geluk, overweeg
dan om een Kirtimukhas toe te voegen aan je huis of werkplek!

Olifanten

Olifanten worden al eeuwenlang vereerd en geëerd in vele culturen spiritueel. Het zijn de grootste landdieren op aarde en ze worden
vaak gebruikt als symbolen van geluk en vruchtbaarheid. In het hindoeïsme is Ganesha de verwijderaar van obstakels en heeft hij een
olifantenkop. Olifanten zijn ook een - symbool van grootsheid - en geluk. Je kunt - geluk in je leven aan-trekken door, een vorm van
olifantensymboliek in je huis te tonen.

Houd een olifanten-beeldje bij je voordeur om je huis te beschermen, of maak je woonkamer bank met een kussen dat een olifant
afbeeldt voor positieve energie en geluk. Je kunt olifanten in feng shui ook gebruiken om verandering in je leven te bevorderen.
Olifanten vertegenwoordigen geluk, en verandering in vele culturen. Ganesh, de hindoegod, heeft het hoofd van een olifant
en wordt gezien als krachtig en gezaghebbend. Wanneer je dit - symbool in je ruimte - uitnodigt, nodig je ook positieve
verandering in je leven uit!

Schelpen

Schelpen worden al eeuwenlang gebruikt als spirituele symbolen. In het hindoeïsme wordt de schelp gezien als
een representatie van het eeuwige en mysterie. Het wordt ook beschouwd als een symbool van geluk en
wordt vaak gebruikt in feng shui-praktijken om positieve energie en geluk aan te trekken.

Lucky Hoefijzers

Hoefijzers zijn een van de oudste gelukkige bijgeloof ter wereld. Er wordt gezegd dat de duivel door
de ondeugende feeën werd geïnstrueerd om geschopt te worden, maar in plaats daarvan kreeg hij een
hoefijzer. De legende van het hoefijzer stelt dat het een geluk is om een hoefijzer aan je deur of computer
koffer te hangen. U kunt hoefijzers gebruiken voor decoratie en stickers voor computers met ventilatielatten.

Lieveheers beestjes voor geluk

Van lieveheersbeestjes is bekend dat ze geluk brengen in vele culturen over de hele wereld. In Duitstalige - landen
worden ze "Glueckskaefer" of geluksbugs genoemd. Sommige mensen geloven dat als je een lieveheers beestje ziet
en het niet wegpoetst, je geluk op de een of andere manier zal verbeteren. Het meisje in België zag er eentje op haar
hand kruipen en beschouwde het als een teken van geluk. Boeren gebruikten zelfs groepen lieveheersbeestjes als
indicator voor de productie van gewassen.

Geluksgetal Zeven

In veel culturen wordt het - getal 7 beschouwd - als een geluksgetal. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat er
zeven dagen in een week zijn zeven kleuren in een regenboog enzovoort. Het getal 7 wordt vaak gezien
als verbonden met perfectie en kennis. Veel kansspelen beschouwen het getal 7 als een winnend
getal. Als zodanig kan dit cijfer fungeren als een geluksbrenger voor mensen die in de kracht
ervan geloven. Er zijn ook verschillende manieren om het getal 7 weer te geven met
behulp van kleine kristallen of lieveheersbeestjes charmes.

Christelijke concepten zoals zelfopoffering, deugd en gaven worden verondersteld te worden
aangeroepen door het getal 7. Dit kan de reden zijn waarom sommige christenen dit cijfer als gunstig
beschouwen. Er zijn bijvoorbeeld zeven lampen in de tempel en Christus' voeding van vijf broden en twee
vissen zijn populaire voorbeelden van
geluk binnen het christendom.

Geluk nummer acht

In China wordt het getal 8 beschouwd als het gelukkigste getal omdat het welvaart symboliseert. De twee sierlijke
rondingen en het evenwichtige karakter van het nummer maken het gedurende zijn hele levensduur gelukkiger dan
het getal 7.

Lucky Konijnenpoot

Konijnen worden vaak geassocieerd met geluk, mogelijk omdat ze snel en behendig zijn. Sommige mensen geloven dat de
linker achterste achtervoet van een gevangen konijn kwade magie kan afweren. Dit geloof kan zijn voortgekomen uit de oude
praktijk om dode konijnen buiten huizen achter te laten om te - beschermen tegen vloeken. Tegenwoordig dragen veel mensen
geluksbrengers in de vorm van konijnenpoten. Deze sleutelhangers of hangers kunnen worden gedragen als symbolen van geluk
en bescherming. In moeilijke situaties kan het gebruikers eraan herinneren om sterk en dapper te zijn.

Hoe trek je geestelijk geluk aan?

De beste manier om geestelijk geluk aan te trekken, zal variëren afhankelijk van je individuele overtuigingen en praktijken. Sommige
tips over hoe je geestelijk geluk kunt aantrekken, kunnen dingen zijn als het dragen van geluksbrengers, het volgen van je intuïtie
en positief en dankbaar zijn voor wat je hebt. Er zijn veel manieren om geestelijk geluk aan te trekken. Een manier is om te
geloven in het concept van geluk en vertrouwen te hebben dat geluk op je pad zal komen.

Het is belangrijk om positief en hoopvol te blijven en dankbaar te zijn voor wat je wel hebt. Het
is ook handig om jezelf te omringen met gelukssymbolen en geluksbrengers te dragen. Een andere
manier om geluk in je leven te brengen is door bijgeloof. Veel bijgeloof bestaat vanwege cultuurhistorie
en esthetiek. In de Noorse cultuur werd bijvoorbeeld aangenomen dat bomen het huis beschermden tegen
blikseminslagen, die werden beschouwd als Thors toorn.

In andere culturen wordt het als een geluk beschouwd om hout aan te raken of de voet van een konijn te dragen ter
bescherming. Het aantrekken van geluk vereist geloof en positieve energie. Als je in jezelf gelooft en hoopvol blijft, is de
kans groter dat je geluk in je leven brengt. En als je een extra boost van geluk wilt, overweeg dan om jezelf te omringen met
symbolen van geluk of een charme te dragen die je geluk brengt!

Welke engelen zijn geluk?

De zeven engelen die goede voortekenen zijn:

- Rafaël - Michiel - Gabriël - Uriël - Raguel - Sarakiel - Remiel -

Ze kunnen ook fungeren als goede voortekenen en begeleiding of waarschuwing bieden aan mensen die ze zien. Sommige
engelen worden - specifiek geassocieerd - met geluk en geluk, terwijl anderen meer bezig zijn met - rechtvaardigheid en
bescherming. Probeer je leven te leiden in overeenstemming met Gods wetten en leringen. Wees vriendelijk, genereus
en nederig en streef er altijd naar om te doen wat juist is. Je kunt ook om engelenhulp vragen wanneer je die nodig
hebt, hetzij door gebed of door hun naam aan te roepen. Tot slot, houd een positieve houding aan en blijf hoop
vol dat er goede dingen, op je pad komen. Als jij, je leven op deze manier leeft, zul je merken dat - engelen
vaker aan je verschijnen als symbolen
van hoop en
geluk.


Laatste gedachten

Je kunt een gelukkige omgeving creëren door jezelf te omringen met de dingen die je een
goed - gevoel geven. Je zult ook alles, in je leven, kwijt willen waardoor jij je - slecht of
negatief voelt. Dit is een belangrijke
stap om geluk aan te trekken.

Over Brandon Hall

Hallo! Ik ben Brandon. Schrijver en content creator voor PA gespecialiseerd
in fenomenen die soms het normale wetenschappelijke begrip te boven
gaan. Mijn missie is om mensen te begeleiden die op een positieve
en verhelderende manier op zoek zijn naar antwoorden.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Tarotkaarten: Doel en Betekenissen

Door: EraOfLight
3 April 2022
Wanneer je Tarot leert lezen, is de beste plek om te beginnen door de tarotkaartbetekenissen te leren.
Ontdek wat elke Tarotkaart betekent, inclusief de trefwoorden, symboliek en verhalen in de kaarten. Dit zijn
mijn persoonlijke Tarotkaart betekenissen die ik elke dag gebruik in mijn Tarot lezingen en nu kun jij ze ook gebruiken!

Laat deze Tarotkaartbetekenissen je gids zijn, niet je evangelie. Er zijn geen 'goede' of 'foute' betekenissen van de Tarotkaarten
(te vinden op onze shoppagina). Natuurlijk zijn er traditionele interpretaties van wat de Tarotkaarten betekenen, maar ik moedig
je aan om op je intuïtie te vertrouwen en
te gaan met de betekenissen
die goed voor je
voelen.

Over de tarotkaartbetekenissen

De Tarot is een deck van 78 kaarten, elk met zijn eigen beeldspraak, symboliek en verhaal.
De 22 Grote Arcana kaarten vertegenwoordigen de karmische en spirituele lessen van het leven.
Ze vertegenwoordigen een pad naar spiritueel zelf-bewustzijn en verbeelden de verschillende stadia
die we tegenkomen als we op zoek zijn naar meer betekenis en begrip. Op deze manier bevatten de Grote
Arcana-kaarten diep betekenisvolle lessen op zielsniveau.

De 56 Kleine Arcana kaarten weerspiegelen de beproevingen en beproevingen die we dagelijks ervaren. Deze
Tarotkaarten belichten de meer praktische aspecten van het leven en kunnen verwijzen naar actuele kwesties die
een tijdelijke of geringe invloed hebben.

Binnen de Kleine Arcana kaarten zijn er 16 Tarot Hofkaarten die elk 16 verschillende persoonlijkheidskenmerken
vertegenwoordigen die we op - elk moment - kunnen uitdrukken. Er zijn ook de 40 genummerde kaarten
georganiseerd in 4 pakken - bekers, pentakels, zwaarden en staven - elk met 10 kaarten,
die verschillende situaties vertegenwoordigen die we dagelijks tegenkomen.
Sommigen zullen misschien zeggen dat Tarotkaarten gewoon inkt
op papier zijn. Wat ik echter heb ontdekt door meer
dan twintig jaar dagelijks de Tarot
kaarten te lezen,
is dit:

Tarot is het verhalenboek van ons leven, de spiegel
voor onze ziel en de sleutel tot onze -innerlijke - wijsheid.
Elke spirituele les die we in ons leven tegen komen, is te vinden
in de achtenzeventig Tarotkaarten. En wanneer we de Tarot raadplegen,
krijgen we de exacte lessen te zien die we moeten leren en beheersen om een
geïnspireerd leven te leiden. Het is alsof je jezelf een spiegel voorhoudt, zodat je
toegang hebt tot je onderbewustzijn en de wijsheid (en antwoorden) kunt aanboren
die in ons allemaal leeft.

Schut en reset uw kaarten

Terwijl je schut, denk je goed na over het gebied van je - leven waar je meer - duidelijkheid
voor wilt. Schudden en omgaan met de kaarten is een geweldige manier om fysiek - contact te
maken met het deck dat je gebruikt. Omdat intuïtie een belangrijk - aspect van een lezing is, moet
je jezelf in de kaarten brengen. Probeer minstens één keer te schudden, maar hoe vaak je ook denkt
dat het nodig is om de kaarten "gewist" te krijgen. Je kunt het dek ook in 3'en snijden en opnieuw
ordenen. Als je je er klaar voor voelt, houd je de kaarten met de voorkant naar beneden.

Probeer een 3 Kaart Tarot Spreiding

Tarot spreiding geven je een structuur waarin je je vragen kunt verkennen. Elke positie in de spread weerspiegelt een
aspect van uw vraag om te overwegen. Je hoeft ze niet voor -elke- lezing te gebruiken, maar het is een leuke manier om
aan de slag te gaan terwijl je meer te weten komt over de kaarten. Een van de eenvoudigste lezingen die u kunt gebruiken
om vertrouwd te raken met de kaarten, is de verspreiding van het verleden, het - heden - en de toekomst. Neem de bovenste
kaart uit je geschud deck en onthul ze een voor een, van links naar rechts.

Oefen met het lezen van Tarotkaarten

Na verloop van tijd zul je in staat zijn om meer vertrouwen te hebben in het lezen. En als je de kaarten tegenkomt, zul je ook
systemen en patronen opmerken in hoe hun betekenissen zijn opgezet. Bijvoorbeeld hoe de pakken van de kleine arcana
zich tot elkaar verhouden, en hoe de grote arcana een verhaal vertelt. Al deze dingen zijn nuttig om je door lezingen
te leiden.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDROMENVANGERS: BETEKENIS,
SPIRITUALITEIT EN WERKEN ZE?


Door: Brandon Hall
20-2-2022
Inleiding tot Dromenvangers

Dromenvangers: prachtige en ingewikkelde vertoningen van kunst die er al het grootste
deel van schijnbaar voor altijd zijn. Of je nu inheems bent in de Verenigde Staten of veel weet
over de inheemse bevolking van Amerika, de kans is groot dat je een dromenvanger in een of andere
vorm hebt gezien. Deze vormen kunnen zo eenvoudig zijn als het zien van een op een breed geproduceerde
poster of t-shirt of zo prachtig als het zien van een authentieke dromenvanger die wordt gemaakt. Een spiritueel
hulpmiddel dat al eeuwenlang in gebruik is, het is gebruikelijk geworden om goedkope reproducties ervan op markten
over de hele wereld te zien. Het maken van dromenvangers kan worden teruggevoerd tot Indiaanse culturen, met name een
stam die bekend staat als het Ojibwe-volk, en hebben een diepe betekenis voor indianen.

De overexploitatie van dromenvangers en andere Indiaanse filosofieën is altijd ongevoelig geweest, maar het gaat door tot op de dag
van vandaag.Daarom is het van vitaal belang om de ware waarde achter deze gerespecteerde items te kennen, zodat u weet hoe u
de ware kracht en het verhaal erachter kunt respecteren. Duikend in dromenvangers en de overtuigingen eromheen, laten we
doorgaan en vaststellen wat een dromenvanger is.

Wat zijn dromenvangers?

Bij het zoeken naar een cultureel accurate weergave van een dromenvanger en niet naar een goedkope reproductie
die je zowat overal kunt vinden, kun je de juiste keuze bepalen aan de hand van het verschil in materiaal. Als u bij
voorbeeld een dromenvanger van plastic koopt, is dit niet de juiste dromenvanger voor cultureel nauwkeurige
weergaven. Een echte dromenvanger wordt gemaakt van een houten basis, meestal het hout van een
wilg. Van dit wilgenhout wordt een hoepel gemaakt.

Om de open ruimte van de hoepel te vullen, wordt een draad of dunne stof om de hoepel gewikkeld
en in het lege gat geweven. Dit geweven materiaal vormt een weefselweb dat het web van een
spin vertegenwoordigt. Soms hangen aan de dromenvanger kralen of veren bevestigd aan
bungelende draden van de stof aan de basis. Elk van deze elementen vertegen -
woordigt factoren van de dromenvanger, die elk positieve energie naar
je toe manifesteren. Deze webbing, of gaas als je dat liever hebt,
wordt geweven in de open ruimte van de hoepel als
een methode om lastige nachtmerries
vast te leggen.

Het is menselijk om dromen te hebben en misschien net zo menselijk om nachtmerries te hebben,
maar sommige mensen worden zwaar geplaagd door nachtmerries. Van de draden van de dromenvanger
wordt gezegd dat ze ingrijpen bij de negatieve energieën van de nachtmerries. De chaotische krachten van de
nachtmerries raken verstrikt in het gaas van de dromenvanger, terwijl de zachte bewegingen van aangename dromen
er gewoon doorheen kunnen glippen. Van het gaas van de dromenvanger, als je veren aan de basis hebt hangen, zal de
aangename droom langs de zachte dons van de veren reizen.

Dit zal de droom verder verzachten, waardoor het langzaam kan -zweven- waar het slapende wezen is zonder enige abrupte
beweging is. De kralen die aan de dromenvanger zijn bevestigd, vertegenwoordigen de -aangename dromen- die het slapende
wezen nooit helemaal hebben bereikt. Ondanks dat ze de dromer niet haalden, wilden de dromen hun positieve energieën bieden
als een schild tegen de toekomstige nachtmerries die zullen proberen binnen te vallen.

Waar zijn dromenvangers voor?

Dromenvangers zijn een soort talisman die wordt gebruikt om mensen, meestal kinderen, te beschermen tegen slechte dromen,
gedachten en nachtmerries. Er wordt aangenomen dat het de slechte dromen kan vangen en alleen goede dromen kan laten
passeren.

Dromenvangers: Originatie - Spiritualiteit - Overtuigingen

De geschiedenis van de dromenvanger is terug te voeren tot de gebieden van de Grote Meren in Noord-Amerika.
In een tijd dat er geen grenzen waren, bezetten de Ojibwe-mensen het hedendaagse Ontario en staten als
Michigan en Wisconsin. De Ojibwe-mensen waren ongelooflijk getalenteerd in houtbewerking en
stonden bekend om de berkenkano's die ze produceerden. De dromenvangers waren
gewoon een ander werk om respect te tonen voor hun overtuigingen en
hun geliefden te beschermen, een idee dat zich in de loop van
de tijd uitbreidde naar andere stammen
en culturen.

Het idee voor de dromenvanger kwam voort uit verhalen verteld door de Ojibwe-stam.

In dit verhaal spreekt het over hoe een Spider-Woman bekend staat als Asibikasshi. Ze was een beschermer van
mensen en hielp de dag te brengen, of grootvader Zon. 's Nachts hield ze haar mensen in de gaten. Toen haar volk
zich echter verder over het land begon te verspreiden, worstelde ze om ze allemaal te beschermen. In plaats daarvan
riep ze de vrouwen in de gezinnen op om hun -eigen webben- te maken van wilg en zonde om hun geliefden 's nachts te
beschermen.

Na verloop van tijd en met de -invasie- van verschillende culturen, die hun eigen inhaalden, verloren dromenvangers over het
algemeen hun betekenis en verlieten ze de overtuigingen van inheemse stammen toen ze snel werden gecommercialiseerd.
Tegenwoordig zijn dromenvangers ongelooflijk gewenst vanwege hun esthetische aantrekkingskracht, en goedkoop
gemaakte uitvoeringen zijn te vinden in prullariawinkels en sommige supermarkten. Zoals het gemakkelijk voor te
stellen is, bevatten hun goedkope reproducties geen enkele hoeveelheid van de energie waar hun authentieke
tegenhangers bekend om staan.

Vanwege hun populariteit onder toeristen en niet-inheemse culturen, zijn ze voor sommigen een symbool
van controverse geworden. Het eens gerespecteerde instrument en symbool van hun overtuigingen zijn
in de loop van de tijd cultureel toegeëigend geworden en worden gebruikt vanwege zijn aangename
uiterlijk in plaats van met de eerbied voor het verhaal en het pictogram dat het symboliseert.
Om een symbool dat je overtuigingen vertegenwoordigt als rekwisiet te laten
gebruiken, is op zijn zachtst gezegd beledigend.

Werken dromenvangers echt?

Dromenvangers zijn sterk afhankelijk van het vertrouwen van de eigenaar voor zijn slagingspercentage.
Ze kunnen werken op een onbewust niveau dat vergelijkbaar is met een geluksbrenger. Niemand kan met
zekerheid zeggen of ze werken of niet, maar de dromenvanger heeft veel meer kans om te werken als je hem
omringt met positieve energie. Om in een situatie te komen waarin je een dromenvanger gebruikt met de volledige
overtuiging dat het item een hoax of een nep is, zal ongetwijfeld leiden tot een mislukking in de zaak.

Niets met authenticiteit zal willen werken voor iemand die volledig gelooft dat hij een fraudeur is. De energie die je aan je
item levert, nodigt uit tot falen vanwege de negatieve krachten. Het item levert voldoende energie om zijn eigen vibratie te
ondersteunen. Als je je niet verbindt met zijn vibratie, zul je de positieve effecten ervan niet ervaren. Om goed contact te maken
met de dromenvanger, moet je geloven dat het je zal beschermen en het zal aanmoedigen om over je te waken terwijl je slaapt. Met
jouw vertrouwen en energie in de dromenvanger zal deze gedijen tegen alle tegenstanders.

De kleur van uw dromenvanger

Wanneer je naar een - dromenvanger - kijkt, is het essentieel om elk detail te onthouden dat ertoe deed in het leven en de overtuigingen
van indianen.Dit geldt ook voor kleur. Hoewel kleur meer betekende wanneer het op het gezicht werd weergegeven tijdens gevechten
of belangrijke rituelen, kan het van invloed zijn op het algehele succes van je dromenvanger als het veel voor je betekent.

Doet de kleur ertoe?

Hoewel de kleur van je dromenvanger niet het meest cruciale aspect is, zoals eerder vermeld, wil je het misschien in gedachten
houden. Hoe je je voelt over je dromenvanger in het algemeen zal net zoveel invloed hebben op je slagingspercentage als
de dromenvanger zelf. Hieronder zijn hier wat de kleuren kunnen vertegenwoordigen op een authentieke dromen
vanger die u ook kunt overwegen. Als je je energie richt op een specifiek gebied van je zorgen, kun je
misschien ook wat positieve dingen van je dromenvanger in je aura overgieten.

Zwarte Dromenvanger Betekenis

Black Dreamcatchers worden geassocieerd met dood, kwaad, macht, kracht en mysterie.
Er wordt gezegd dat ze de sterkste kleur zijn voor dromenvangers om negatieve energie te
stoppen. Bij het overwegen van de kleur zwart, vanwege ons moderne gebruik van zwart voor
begrafenissen, kunt u het beschouwen als een -negatieve kleur-. Stem je denken echter opnieuw
af en overweeg de kleur zwart voor wat het is: een kleur van kracht en kracht.

Dit is wat het moest vertegenwoordigen in Indiaanse ambachten en rituelen, en met goede reden;
er is iets diepzinnigs aan de donkerste kleuren. Het hebben van een -zwarte dromenvanger- kan
helpen om kracht te hebben tegen zelfs de sterkste nachtmerries, waarbij de duurzame kracht
van negatieve energieën wordt opgemerkt. Als je iemand bent die nachtmerries of anders
-zins vreselijke terug kerende dromen ervaart, is dit misschien iets voor jou om
te overwegen.

Witte Dromenvanger Betekenis

Witte dromenvangers worden geassocieerd met hoop, puurheid, licht, eenvoud en goedheid. Het zal nog
zachtere energieën uitnodigen, wat een algehele zachtere slaap kan creëren. In zowat elke cultuur wordt de kleur
wit gezien als een pure kleur. Iets aan zijn zachte uiterlijk is eindeloos en vertegenwoordigt vrede en onschuld. De kleur
vraagt om kalmte, zelfs in de moeilijkste tijden, en herinnert ons eraan dat zelfs de rommeligste eindes een schoon, helder
begin kunnen hebben. Witte dromenvangers kunnen worden gebruikt wanneer u een nieuw begin aanmoedigt of misschien
als u een kind beschermt tegen nachtmerries.

Rode Dromenvanger Betekenis

Rood is de kleur van bloed en is daarom de kleur die geassocieerd wordt met het leven zelf. Er zit een onverklaarbare kracht
achter het kloppen van een hart, een orgaan dat bloed pompt en zelfs in de krachtigste beesten voorkomt. Er zit ook een
bepaalde passie in de kleur rood die vertaald zou kunnen worden naar je dromenvanger. Wanneer je dit in een dromen
vanger gebruikt, kun je helpen de energie te produceren die nodig is om je verlangens na te jagen. Er zit een vuur
achter de kleur rood dat zich kan vertalen in hoe je droomt en dus in de manier waarop je slaapt.

Blauwe Dromenvanger Betekenis

Er is iets aanzienlijk kalmerends aan de kleur blauw, een attribuut dat al vele eeuwen wordt opgemerkt, ook
door inheemse mensen. Blauw is een kleur die wordt gebruikt om water in vele vormen weer te geven,
van het water van de rivier tot de waterdruppels van de regen. Het is ook de kleur van de lucht
voor het menselijk oog. Al deze natuurlijke elementen dragen bij aan het belang ervan,
omdat water nodig is om het leven in alle vormen in stand te houden - of het
nu een mens, dier of plant is. Blauw gebruiken in een dromenvanger is
verlangen naar de energie van niet alleen de goden, maar ook
van het levensondersteunende water. Door je energie
hierin te kanaliseren terwijl je slaapt, bereik je
naar de hemel terwijl je ook je tenen in
het water houdt, waarbij zowel
lucht als waterenergieën
worden ingezet.

Gele Dromenvanger Betekenis

Geel is de kleur die het meest geassocieerd wordt met de zon, die het centrum van het universum
is en kracht als geen ander. De betekenis van de zon was een ander aspect dat in inheemse culturen werd
vertegenwoordigd. Zoals het nu bekend is, was het bekend dat hun gewassen niet zouden groeien zonder de zon,
noch zouden ze in staat zijn om te zien om te jagen. Ze vertegenwoordigden dit belang in hun overtuigingen en rituelen.

Het gebruik van de kleur geel in je dromenvanger roept misschien het aanbreken van een nieuwe tijd op, en je vraagt misschien
de hogere machten om je de kracht van de zon te geven. Je wilt jezelf en de gewassen van jezelf voeden, zelfs als je geen echte tuinman
of boer bent. Je wilt groeien naar de volgende fase van je leven, en om je energie hierop te richten via je dromenvanger kan nuttig zijn.

Groene Dromenvanger Betekenis

Groen is de kleur die het vaakst wordt gebruikt om de aarde zelf en de gewassen te vertegenwoordigen die worden gekweekt om
hongersnood te voorkomen. Vanwege de verbinding met de ruimte waarin we leven en het voedsel dat we gebruiken om onszelf
te onderhouden, is groen misschien wel een van de belangrijkste kleuren in indiaanse stammen. Toen de landbouw begon,
begon de beschaving, omdat mensen lang genoeg op één plek moesten blijven om hun gewassen te laten groeien. De
vorming van samenlevingen en steden leidde tot meer buitengewone prestaties en was een zegen van Moeder
Aarde. Het gebruik van groen in je dromenvanger kan een dank zijn voor wat je al hebt gekregen van de
hogere machten. De aarde waarop we leven ondersteunt ons en biedt ons wat we nodig hebben
om door te gaan, wat een ongelooflijke prestatie is. Dankbaarheid tonen voordat je om
meer bescherming vraagt, kan meer zekerheid toevoegen aan succes.

Multicolor Dreamcatcher Betekenis

Het hebben van meer dan één kleur op je -dromenvanger- is gebruikelijk en kan speciale
betekenissen vertegenwoordigen op basis van het individu. Velen willen op meerdere vlakken
om hulp roepen. Dit is volkomen oké, want jullie worden bewaakt door deze bepaalde -wezens en
zij willen jullie behoeften beantwoorden. Door meer dan - één kleur - te gebruiken, laat je de focus van
energie over deze meerdere kwesties vegen. Dit kan betekenen dat het langer duurt om een effect volledig
te zien tijdens je problemen, omdat de energie op meer dan één gebied is gericht. Toch zal het de moeite waard
zijn als het uiteindelijk effectief is.

Dromenvangers: De conclusie

Wanneer u overweegt een dromenvanger te gebruiken, vergeet dan niet om het juiste respect voor de tool te tonen. Het is
niet alleen een middel tot decoratie en moet worden gezien als het krachtige spirituele item dat het is. Hoewel het maar al te
gemakkelijk is om van dingen te genieten, alleen maar voor de aanblik ervan, behandel deze met hetzelfde respect waarmee je
zou willen dat je eigen spirituele items worden behandeld. Als je van plan bent om een dromenvanger te gebruiken, probeer dan
te kopen van inheemse stammen, die eerder geven om de kracht en energieën die in hun materialen worden ondergebracht. Kies
wat je voelt dat je roept en vergeet niet om dankbaar te zijn. Als je niet van indiaans bloed bent, vergeet dan niet om de dromen
vanger met het juiste respect te behandelen. Hoewel je misschien gewoon geniet van de esthetiek ervan, na alle ontzetting
die inheemse mensen hebben doorgemaakt, is het minste wat we kunnen doen hun ambachten en overtuigingen
respecteren.

Vanaf hier is het aan jou.
Brandon Hall

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wilt U ook een
Donatie schenken
Klik dan hier

Samsara en Nirvana –
de Ultieme Dualiteit

Door: Ethan Indigo Smith

8 november 2021
Hoe meer ik leer over het boeddhisme, hoe meer ik de vele leringen van Boeddha en de daaropvolgende geleerde mensen die
hem volgden waardeer, en hoe meer ik mensen hoor spreken over dergelijke lessen - of ze het zich nu realiseren of niet. De waarheid
resoneert zo. Om resonerende waarheid te vinden in de tijd van de Kali Yuga – het Vierde Tijdperk van Misleiding – probeer ik correlatie
van informatie te vinden tussen vele onderwerpen, en het boeddhisme onthult zowel de waarheid als correleert ook met waarheden uit
andere culturen en ook andere systemen; die van de wetenschap, psychologie en het esoterische.

Ik zal proberen een van de meest diepgaande leringen van het boeddhisme samen te vatten die een enorme hoeveelheid absorptie
(een andere term voor meditatie of contemplatie) nodig heeft om te integreren - dat er Samsara en Nirvana is. Het begrijpen van
deze dualiteit kan leiden tot een groter begrip, het ultieme contrast van het boeddhisme. Maar eerst zijn hier enkele leringen
als basis voor dit idee.

Samsara en Nirvana

Samsara betekent letterlijk "continue beweging" en wordt gewoonlijk vertaald als "cyclisch bestaan" of "cyclus van
bestaan". In het boeddhisme verwijst Samsara naar de voortdurende repetitieve cyclus van geboorte en dood
die wordt gecreëerd door onze fixatie op het zelf en ervaringen, in het bijzonder het proces van het fietsen
door wedergeboorte na wedergeboorte binnen de zes rijken van het bestaan. In de boeddhistische
visie kan men alleen bevrijd worden van Samsara door nirvana. Nirvana betekent letterlijk
"blussen", en verwijst naar het uitsterven van het vuur van gehechtheid,
afkeer en onwetendheid. In de boeddhistische visie, wanneer
deze vuren zijn gedoofd, komt er een einde aan
het lijden en wordt men bevrijd uit
de cyclus van weder -
geboorte.

Boeddhisten nemen de werkelijkheid en haar vluchtige voorspelbaarheid waar door middel van een reeks voorwaarden
of principes, bekend als de Vier Gedachten. Teneerste hebben we een kostbaar menselijk lichaam dat in staat is om verlichting
te verkrijgen en anderen in het proces te helpen. Twee, alles is vergankelijk; onszelf en de toestand van de natuurlijke en door de
mens gemaakte wereld, zo u wilt. Drie, alles bestaat uit Karma; jij bent er het resultaat van en alles wat er is gedaan resulteert in karma
dat rond stuitert. Ten vierde, we bestaan in de staat Samsara, dit grove fysieke rijk waar we ofwel dieren kunnen zijn die staarten of
wortels achtervolgen die aan touw zijn gebonden - of we kunnen verheven wezens worden.

Een optimale reactie op deze omstandigheden is vervat in De vier onmetelijke zaken. Dit zijn Liefde voor zichzelf, Liefde voor
anderen, Liefde voor het geluk van anderen en Liefde voor allen in gelijkmoedigheid. De omstandigheden van Samsara vereisen
dat we medelevende manieren van handelen volgen via de Vier Onmetelijken – de vier vormen van liefde – anders vergroten we
ons lijden en het lijden van anderen. Boeddhisten, die de werkelijkheid grondig hebben aangepakt, realiseren zich dat er in elke
ontmoeting afscheid is, in elke lente is er herfst en in elke geboorte is er de dood.

Samsara is het geluk en de hel op aarde, het alles. Het tegenovergestelde is Nirvana. Samsara is alles in werkelijkheid. Nirvana
is niets; de gelukzaligheid die gewoon IS, de essentie voorbij geboorte en dood en zelfs voorbij dualiteit. Het is eenheid. Hier in
Samsara is vrijwel alles gepolariseerd en meer specifiek in een dualistische staat van polariteit, een staat waar lente is, er herfst is
en voor elke winter is er zomer. Samsara is een oorlogswereld, een plaats van ego en macht, van totale tegenstelling. We vechten in
naam van de vrede, vergiftigen ons lichaam met giftige "medicijnen" en onnatuurlijk voedsel en zien onze religieuze overtuigingen als
een punt van afscheiding, niet van Eenheid. En dus zal Samsara een oorlogswereld blijven totdat de Meerderheid van liefde de controle
overneemt van de oligarchische instellingen die wereldwijd over ons heersen. Tot die tijd zal de mensheid doorgaan op de tredmolen
van geboorte en dood, terwijl ze worstelt om de dualiteit van haar eigen bestaan te verzoenen.Er zijn lessen en concepten in deze boeddhistische leringen die spiritueel en ongrijpbaar kunnen worden toegepast, op een veelheid
van manieren. Maar het boeddhisme kan allemaal worden gezien als een allegorie voor hoe we ons dagelijks leven en onze realiteit
benaderen. We hebben allemaal het vermogen om Samsara of Nirvana te manifesteren, hier en nu. We kunnen handelen namens
levenloze instellingen, de Vier Gedachten en Vier Onmetelijken negeren, of we kunnen in vreedzame medelevende eenheid met
elkaar doorgaan – en onderweg de wegversperringen van mislukte instellingen verwijderen.

Ieder van ons, in gelijkmoedigheid, is slechts een zwervend voelend wezen - en de meesten van ons zijn extreem medelevend
van hart. In feite is er steeds meer bewijs dat de mensheid evolueert (uit noodzaak) om meer medelevend te worden. We
hebben de technologie en middelen om te voorzien in de energie-, voedsel- en waterbehoeften van elk mens op de
planeet, maar ontzet staan we achterover en kijken we toe hoe onze instellingen onze middelen richten op
oorlog en het opbouwen van een bedrijfsimperium.

Hier klopt iets niet.

Hoe komt het dat we collectief miljarden dollars en duizenden mensen samen vormen voor oorlog in plaats van
gelijke infrastructuur te bouwen om elkaar te helpen? Waarom staan we toe dat de anderen ons prioriteiten voorschrijven
die zo onaangelijnd zijn met onze ware aard? Omdat de meerderheid van ons in een staat van strijdend bewustzijn leeft; we zijn
erin geboren; we stralen dat bewustzijn uit en manifesteren het naar buiten toe via wat nu al lang bestaande oorlogsmachines zijn -
die militaire, nucleaire en industriële instellingen en wetgevende apparaten die ofwel zijn gebouwd om te doden, of ons toch langzaam
doden. Maar de Powers That Be vergeten de belangrijke lessen van de geschiedenis... de inquisiteurs en onderdrukkers winnen nooit
de strijd en geen enkel rijk duurt eeuwig.

Kies voor vrede boven oorlog, kies individuen boven instituties, kies voor medelevende hulp in plaats van hartstochtelijk belemmeren.
Denk aan de vier gedachten en vier onmetelijke gedachten. Wanneer instellingen proberen een andere oorlogsmachine of oligarchische
instelling op te bouwen, of proberen een andere zinloze oorlog te voorkomen, onthoud dan: als het niet uit liefde wordt gedaan, is het
niet de moeite waard om te doen. De enige uitweg uit Samsara is via Nirvana.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusChakra kristallen: wat ze
doen en hoe ze te gebruiken

Door: Avia
16 oktober 2021

Of je je nu interesseert over chakra-helende kristallen of niet, één ding is zeker: stenen hebben energie. Yup, kristallen,
rotsen, stenen dragen allemaal een vibe en stralen energie uit naar de wereld. Misschien ben ik bevooroordeeld omdat ik
een legitieme steenliefhebber ben. Ik hou gewoon van ze! En als ik een steen opraap,voel ik de kracht ervan. Maar de relevantie
van chakrakristallen is ook legitiem. Het gebruik van stenen en kristallen om chakra's in balans te brengen of te zuiveren is al
duizenden jaren een praktijk en tonnen mensen beweren dat het een effectieve manier is om emotionele en fysieke
harmonie te bereiken.

Wat zijn chakra's?

Voordat we ingaan op het uitlijnen van de chakra's met kristallen, laten we een kleine opfriscursus doen over wat chakra's zijn.
Het woord chakra is Sanskriet voor wiel, en chakra symbolen lijken een beetje op een wiel of schijf. In de hindoeïstische filosofie
zijn er 7 primaire onzichtbare chakra's en het zijn kernenergiecentra. Elk chakra bestuurt bepaalde delen van het lichaam, emotie
en spiritualiteit. Bekijk de chakragrafiek hierboven voor elk primair energiecentrum en hoe elk het lichaam, de geest en de geest
bestuurt.

Net als wielen draaien en draaien chakra's, en hun energie fluxen terwijl ze draaien. Een geblokkeerd chakra is er een die niet
energiek is - het zit in wezen vast in een greppel - het draait niet op volle kracht, en dus geeft die chakra geen positieve of
optimale frequentie af. Met andere woorden, een geblokkeerde of wonky chakra is als een lekke band, die je vermogen
belemmert om vooruit te gaan, volledig te leven en je energie in balans te brengen, zodat je op de juiste manier
door het leven kunt gaan.
Hoe chakrakristallen kunnen helpen het lichaam te herstellen

Je chakra's zijn helende centra van het lichaam. Wanneer je begint te werken met je chakra's en ze in balans brengt,
kun je kristallen aan de oefening toevoegen. Met kristallen gebruik je bepaalde kristallen die zijn aangewezen voor de
verschillende chakra's om meer helende vermogens voor dat deel van je lichaam te bieden.

De beste analogie (naar mijn mening) om uit te leggen hoe chakrakristallen het lichaam herstellen, is om kristallen te zien
als kleine batterijen. Wanneer je ze in je hand houdt en mediteert op een bepaald chakra, faciliteer je kristalkracht die naar
buiten duwt om chakra's energie te geven en te herstellen. Het is een sympathiek proces in die tijd dat bepaalde stenen goed
spelen met bepaalde chakra's. Roze kwarts is bijvoorbeeld een liefdessteenen wordt gebruikt om het hartchakra energie te
geven (omdat het hartchakra onder andere wordt geassocieerd met liefde). Je kunt een kristal vasthouden, de kracht
hiervan voelen en visualiseren hoe het het lichaam energie kan geven en herstellen wanneer het is uitgelijnd
met de chakra.

Kristallen die goed samen met verschillende chakra's passen en hoe ze te gebruiken

Dus we hebben het gehad over wat een chakra is en hoe het kan worden gebruikt om het lichaam, de geest
en de geest te verbeteren en te beïnvloeden. Hoe weet je welk kristalchakra je moet gebruiken en in welk scenario
je het moet gebruiken? Het blijkt dat ik een aantal ideeën voor je heb. Lees alle zeven chakra's door en stel overeenkomstige
kristallen voor voor een optimale gezondheid.


Wortel (Muladhara) Chakra Stenen

Je wortelchakra draait helemaal om aarding, dus stenen die je aan de aarde herinneren, zullen ideaal zijn. Nou, het is waar
dat alle stenen baby's van de aarde zijn, maar houd rekening met kleur, gewicht en stevigheid. Denk aan kristallen die bruin en
zwart zijn en gewicht en substantie hebben. Je kunt ook rode stenen gebruiken voor de wortelchakra, omdat dit de chakrakleur
is voor de Muladhara (wortel) chakra. Je wilt bijvoorbeeld rode kristallen zoals vuuragaat, bloedsteen en rode jaspis, of carneool
(mijn persoonlijke favoriet) om je wortelchakra in balans te brengen. Of probeer bruine kristallen zoals rookkwarts, tijgeroog en
hematiet. Zwarte stenen voor de wortelchakra zijn zwarte toermalijn, zwarte obsidiaan en jet.

Gebieden Wortel Chakra Kristallen kunnen helpen met

Fysiek: Een wispelturige wortelchakra kan fysieke onevenwichtigheden manifesteren, zoals blaasproblemen, constipatie en
artritis of darmaandoeningen. Wortelstenen kunnen helpen bij deze problemen wanneer ze zijn uitgelijnd met de
Muladhara chakra.

Emotioneel: De wortelchakra regelt dingen die betrekking hebben op onze veiligheid en beveiliging. Werk
met wortelchakra stenen wanneer je je onzeker voelt en aarding nodig hebt in je leven.


Sacraal (Svadhisthana) Chakra

Je sacrale chakra is de volgende, die zich vlak onder je navel bevindt. Dit energiecentrum is verbonden met je nieren en je
voortplantingsorganen. Je wilt kristallen kiezen die helpen bij seksuele energie, gezondheid en balans. De kleur van deze
kristallen is meestal oranje of perzik, hoewel er ook wat bruin in wordt gemengd. Kristallen voor het sacrale chakra
omvatten carneool, citrien, keizerlijke topaas, maansteen, perzikseleniet en vuuropaal.

Kwalen waar sacrale chakrakristallen mee kunnen helpen

Fysiek: Een worstelende sacrale chakra kan een traag libido (luiheidsdrift), impotentie en urineweginfecties veroorzaken.
Emotioneel: Het sacrale chakra is een motor die creativiteit, kunstzinnigheid, passie en expressie aandrijft. Sacrale stenen
kunnen helpen deze gebieden in je leven te stimuleren en je te helpen je energie op te laden.


Solar Plexus (Manipura ) Chakra Kristallen

De zonnevlecht bevindt zich precies aan de bovenkant van je buik, met kristallen die meestal worden gebruikt voor zelfliefde,
zelfvertrouwen en innerlijke kracht. De kleuren geel en goud worden meestal geassocieerd met dit chakra. Daarom zijn kristallen
zoals topaas, citrien, tijgeroog, gouden calciet en gouden kwarts ideaal.

Problemen die Solar Plexus Stones kan aanpakken

Fysiek: Een zonnevlechtchakra die zich op de fritz zit, kan fysieke kwalen manifesteren zoals zweren, brandend maagzuur, indigestie
of eetstoornissen.
Emotioneel: Als het uit de hand loopt, kan een zonnevlechtchakra gevoelens van onzekerheid en zelftwijfel veroorzaken. Als het
uit de hand loopt, kan het bazigheid, egoïstisch gedrag of machtstrips of overactieve controleproblemen manifesteren.


Hart (Anahata) Chakra Stenen

Je hartchakra gaat niet alleen over liefde en vriendschappen, hoewel dat er een groot deel van is. Deze energie is ook gericht
op compassie en open zijn met je gevoelens. Het is een groene chakra, maar roze en groen samen worden vaak gebruikt
met de kristallen. Denk aan roze en groene kristallen samen zoals watermeloen toermalijn. Enkele andere hartchakra
kristallen om te gebruiken zijn rozenkwarts, jade, groene aventurijn, peridoot en smaragd.

Manieren waarop deze stenen kunnen helpen het hartchakra in balans te brengen

Fysiek: Het hartchakra regeert, uiteraard het hart, en een geblokkeerde Anahata kan zich manifesteren in aritmie of andere
hartaandoeningen. Een onrustig hartchakra kan leiden tot longproblemen zoals astma, evenals thymus- en borstproblemen.

Emotioneel: De Anahata chakra draait door gevoelens vanuit het hart, dus we hebben het over liefde, mededogen, empathie
en een gevoel van gemeenschap. Dus als dit chakra funky is, kunnen gevoelens van wanhoop, moedeloosheid, losgekoppeldheid,
verdriet en eenzaamheid het gevolg zijn.


Keel (Vishuddha) Chakra

Je keelchakra heeft de energie van communicatie, dus als je moeite hebt om over je gevoelens te praten of moeite hebt om
verbaal met anderen te praten, zijn kristallen die lichtblauw of groenblauw zijn geweldig. De beste keelchakra kristallen
zijn turkoois en lapis lazuli, maar je kunt ook aquamarijn, blauwe topaas, angeliet en celestiet gebruiken.

Waar keelchakra kristallen mee kunnen helpen

Fysiek: Een onjuist uitgebalanceerd keelchakra kan aanvallen van laryngitis, keelpijn en problemen met tanden,
mond of tandvlees veroorzaken. Het kan ook problemen veroorzaken met de schildklier, kaak en nek.

Emotioneel: Als je problemen hebt met communiceren of je mening uitspreken, kan het gebruik
van kristallen om je keelchakra in balans te brengen helpen. En een goed uitgebalanceerd
chakra kan helpen bij spreken in het openbaar, het effectief oplossen van geschillen,
groepsbijeenkomsten, het uiten van ware gevoelens met duidelijkheid.


Derde Oog (Ajna) Chakra

Misschien meer dan elk van de andere chakra's, is mijn ervaring met deze en het gebruik van kristallen het meest diepgaand.
Geen wonder - kijk gewoon rond op deze website en je zult mijn 3 zienrd oog knippert altijd overal! LOL. Hoe dan ook, als je je intuïtie
en waarnemingsvermogen wilt verbeteren, gebruik dan kristallen die bedoeld zijn voor het derde oogchakra. De kleurassociatie voor
dit chakra is paars en verschillende tinten violet, met kristallen zoals amethist, tanzaniet, lapis lazuli, ioliet, labradoriet (veldspaat)
en blauwe toermalijn.

Hoe kristallen het derde oogchakra kunnen helpen

Fysiek: Ik ben echt bekend met deze mensen - migraine. Ugh! Ik heb lapis lazuli en amethist gebruikt om mijn derde
oogchakra in balans te brengen om wat helse migraine te verlichten en heb een aantal behoorlijk goede resultaten
gehad. Andere lichamelijke kwalen die opduiken uit een kieskeurige 3rd oogchakra omvat regelmatige hoofdpijn,
problemen met het gezichtsvermogen, gehoorproblemen, "mistige hersenen" en hypofysestoornissen.

Emotioneel: Kristallen worden vaak gebruikt om de intuïtie te verbeteren. Een goed gepaarde
chakra met het juiste kristal kan dus instinct, paranormale vermogens verbeteren, "tweede
zicht" en intuïtie. Als gecertificeerd medium (iemand die kan communiceren met
de zogenaamde doden), heb ik een mooi stukje labradoriet gebruikt om
verbinding te maken met de niet-fysieke rijken.


Kruin (Sahasrara) Chakra

Het laatste chakra in je lichaam is je kruinchakra, dat echt gaat over je spirituele verbinding met het universum. Dit kan ook een
paars chakra zijn, hoewel mensen vaak ook kristallen van goud of heldere variëteiten gebruiken. Daarom staan seleniet, witte
maansteen en witte kwart bovenaan de lijst. Misschien wilt u ook amethist, seleniet, ametrine, fluoriet, sugiliet (mijn favoriet)
of spirituskwarts gebruiken.

Waar kroonkristallen mee kunnen helpen

Fysiek: Het kruinchakra is verbonden met alle fysieke systemen in het lichaam omdat het het energiecentrum van het
ruggenmerg is (dat verbonden is met al onze lichaamsdelen). Een los kanon kroonchakra kan hersendisfunctie en
aandoeningen van het zenuwstelsel manifesteren.

Emotioneel: Een geblokkeerd kruinchakra kan leiden tot "modderige geest" (trage gedachten, onvermogen
om helder te denken). Het kan ook leiden tot bekrompen denken, gekscherend of inflexibiliteit om nieuwe
ideeën te accepteren. Een niet-gemeenschappelijke kruinchakra kan ook je vermogen belemmeren om
je verbonden, spiritueel verenigd, verlicht of in vrede in geest en ziel te voelen.
Chakra kristallen gebruiken voor balans en genezing

Er zijn veel manieren waarop je chakrakristallen kunt opnemen voor balans en welzijn. Wat het belangrijkste is om te
weten over het beoefenen van chakra-genezing met kristallen, is dat het een zeer persoonlijk ritueel en praktijk is. Veel
professionals geloven bijvoorbeeld dat malechiet de perfecte steen is voor het balanceren van hartchakra's. Merk op dat
ik het niet heb opgenomen. Waarom? Omdat ik mijn huiswerk heb gedaan en het niet altijd de beste optie is om verdriet
te helen en het hart te herstellen. Maar ja, veel beoefenaars zweren erbij. Dit alles om te zeggen - gebruik je beste oordeel.
Speel met verschillende stenen en kristallen en voel rond voor de beste pasvorm voor jou. De juiste rots of kristal moet naar
je luisteren en tot je spreken. Je zult weten wanneer het zijn kracht op je chakra's werkt - je zult die kleine stenen batterijen
voelen die verbinding maken met je energie. Dat gezegd hebbende, hier zijn een paar ideeën over hoe chakrakristallen op
te nemen voor genezing en balans.

Mediteer:
Houd een steen vast die resoneert met een chakra die je probeert aan te passen. Mediteer op alle zalig - sprekingen
en aspecten waar chakra verantwoordelijk voor is als je de kracht van dat chakrakristal voelt uitstralen vanuit de
palm van je hand. Deze geconcentreerde focus helpt het chakra waar je aan werkt in balans te brengen.

Probeer Yoga: Het beoefenen van yoga is een geweldige manier om chakra's in balans te brengen.
Het opnemen van chakrastenen in je yogaroutine is als een dubbele dosis balancerende kracht.
Plaats chakrastenen aan de bovenkant van je mat terwijl je oefent en verbind je met hun
helende krachten terwijl je fysiek door je asana's gaat.

Hou het bij jezelf: Hé, is dat een kristal in je zak, of ben je gewoon blij om me te
zien? LOL - grapje terzijde, houd je chakrakristal (en) ten allen tijde bij je
wanneer je van plan bent chakra-balancering te balanceren.
In je zak is prima, maar het is beter om de steen het
lichaam te laten raken - zoals het dragen
van een kristal in de vorm van
een ketting of armband.

Werken kristallen echt om chakra's in balans te brengen?

Ik kan alleen uit mijn persoonlijke ervaring spreken en rapporteren wat sommige van mijn klanten zeggen - dus voor mij en
degenen met wie ik heb gewerkt - is het antwoord ja, het werkt. Weet echter dat het geloof, toewijding en concentratie vereist.
Gewoon gedachteloos een amethist dragen zal geen pijn doen, maar het geeft misschien niet meteen de gewenste resultaten.
Waarom? Want werken met kristallen vergt mindfulness in het verbinden met de kracht van de steen en de chakra's.
En als je denkt dat het gebruik van kristallen een hoop gedoe is - waarschijnlijk niet voor jou zal werken. Als je
er echter voor openstaat om kristallen een kans te geven, ben je misschien aangenaam verrast over hun
effectiviteit bij het herstellen van de orde in de geest, ziel en lichaam. Ik hoop dat deze informatie
je helpt op je reis. Zoals altijd, bedankt voor het lezen!

> BRON <

Machtig helder, AVIA

© Auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten voorbehouden.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Via: Nieuwetijdskind

- De nacht als parallel bestaan -
wat gebeurt er als je slaapt?

Door: Ellen Scheffer
4 oktober 2021
Maar weinig mensen die het spirituele pad bewandelen realiseren zich hoe belangrijk de uren zijn die we doorbrengen in diepe slaap.
Tijdens de diepe slaap zijn we los van ons fysieke lichaam en reizen we met ons astrale lichaam naar andere dimensies en maken
daar van alles mee: in feite leid je een soort dubbelleven, vooral als je Lichtwerker bent.

Werken tijdens je slaap

Je kunt actief zijn met het begeleiden van andere mensen die in hun niet-fysieke lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld terwijl ze slapen,
of als ze (pas) overleden zijn. Je hebt contact met je eigen begeleiders, je gidsen en mentoren en leden van je zielengroep die al dan niet
in een fysiek lichaam op aarde verblijven. Ook kun je cursussen en therapieën volgen als je dat nodig hebt of graag wilt. Samen met je
begeleiders doe je mogelijk therapeutisch werk met anderen (zeker als je ook in je dagelijks leven coach of therapeut bent) of help
je zielen overgaan tijdens hun overlijdensproces. Je werkt mee met het verhogen van het bewustzijn van mensen die op het punt
staan om te ontwaken, waardoor ze open gaan staan voor een meer spirituele levenswijze.

Je werkt ook aan je eigen ontwikkeling, onder andere door (groeps)therapiesessies te volgen die vaak bestaan uit het herbeleven
van traumatische gebeurtenissen uit dit leven of een vorig bestaan. Vaak zijn die nog niet voldoende verwerkt en houden ze je
ontwikkeling tegen. Die belevenissen zijn dermate levensecht dat je er misschien zo bang van wordt dat je aan de situatie
wilt ontsnappen door wakker te worden. Dat kan één van de redenen zijn dat je steeds op een zelfde tijd wakker wordt,
midden in de nacht, en niet meer in kan slapen. Ook niet makkelijk in slaap vallen kan te maken hebben met de
onbewuste angst geconfronteerd te worden met traumatische gebeurtenissen uit het verleden die je
liever uit de weg gaat. Daar hoef je je uiteraard helemaal niet bewust van te zijn.

Je kunt er gelukkig wat aan doen als je dit weet, bijvoorbeeld door je voor te nemen mee te werken in plaats van te vluchten,
en die intentie regelmatig uit te spreken voordat je gaat slapen. Ook als je geregeld doodmoe en met verwarde dromen wakker
wordt, kan het dus te maken hebben met een onvoldoende verwerkte herbelevingssessie gedurende je diepe slaap. Het is namelijk
wel degelijk de bedoeling dat je er niet al te veel van merkt overdag, zeker als het vorige levens betreft. Als je goed meewerkt zul je
als afsluiting van een sessie een behandeling met helende energie ondergaan en word je verkwikt wakker, hoe heftig en emotioneel
het ook was.Het kan zijn dat je dromen informatie bevatten over wat je hebt meegemaakt, maar veelal herinner je je dromen juist niet in zo’n
periode en komt dat later als een soort verwerking achteraf. Dan kun je nachten achter elkaar uiterst levendige dromen hebben
die je je goed herinnert. Die zullen overigens meestal ook met je huidige bestaan te maken hebben, terwijl de thematiek kan
teruggrijpen op vorige levens waar je aan gewerkt hebt ‘s nachts. Dromen zijn dan ook niet alleen een verwerking van wat
je overdag meemaakt, maar ook van je nachtelijk bestaan.

Huilbaby’s en nachtmerries

Ook baby’s en jonge kinderen kunnen last hebben van onverwerkte traumatische gebeurtenissen uit vorige levens. Zelf denk ik dat
dit vaak aan de hand is bij zogenaamde huilbaby’s en dat nachtmerries van jonge kinderen hier ook mee te maken kunnen hebben.
Je kunt je kind heel goed bijstaan door het te vertellen dat je ’s nachts bij hem of haar zult zijn (in je niet-fysieke lichaam) om het
te helpen dit te doorstaan, wat het ook is dat hij of zij te verwerken heeft. Ook aan een baby kun je dat vertellen, op zielsniveau
zal hij het begrijpen. Vervolgens neem je je voor, voordat je gaat slapen, er te zijn voor je kind en het te steunen.

In mijn boek Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan geef ik een mooi voorbeeld hiervan. Het gaat over de baby van de
dochter van een goede vriendin van mij. Ze kwamen bij mij, omdat het kindje absoluut niet wilde gaan slapen, zelfs niet als
de moeder in de buurt was. Ze waren naar een paragnost geweest, die zag dat het meisje last had van onverwerkte trauma’s
uit een vorig leven die hij niet nader benoemde. Het was goed om dat te weten, maar het veranderde niets aan de situatie. Mijn
gidsen gaven via mij de suggestie die ik hierboven genoemd heb. De moeder volgde het advies op en kreeg de eerste nacht een
bijzondere heldere droom waarin ze haar dochtertje zag als slachtoffer van napalm tijdens de Vietnamoorlog. Dit emotioneerde
haar zeer en motiveerde haar nog meer om haar kind te helpen. Binnen een paar dagen ging het beter en in korte tijd was het
slaapprobleem opgelost!

Wat ik regelmatig tegenkom bij mensen die bij me komen voor een consult en die zelf coach of therapeut zijn, is de neiging om
te veel en te hard te willen werken gedurende de nacht. Uiteraard is iemand zich daar meestal niet van bewust, maar het uit
zich in moe wakker worden en het gevoel dat je heel hard bezig bent geweest. Het is de behoefte om dienstbaar te zijn
waarin je te ver kunt gaan, ten koste van jezelf. Meestal herken je dat ook in je dagelijks leven. Door je hiervan bewust
te worden en je voor te nemen het wat rustiger aan te doen, kun je jezelf helpen en meer energie overhouden voor
je leven overdag. Je gidsen zullen nooit van je vragen dat je te hard werkt, in tegendeel, die zullen je eerder
afremmen. Soms is het moeilijk om te weten of je moe bent van je eigen doorstane emoties tijdens
een herbelevingssessie, of van het werken met andere mensen, maar in beide gevallen
doe je er goed aan de leiding aan je gidsen over te laten en dat
als intentie uit te spreken voor je gaat slapen.
Leren terwijl je slaapt

Wat je ook kunt doen is de intentie uitspreken dat je bepaalde dingen wilt leren tijdens je slaap. Op die manier heb ik me zelf ooit
bekwaamd in schildertechnieken die ik nog niet beheerste. Het was opvallend hoe snel ik vorderingen maakte, ook in beeldend opzicht.
Mijn gidsen, waar ik destijds (1994) nog niet zo lang contact mee had, vertelden van deze mogelijkheid en ik paste het direct enthousiast
toe bij mijn werk als beeldend kunstenaar. Je kunt in de sferen les krijgen op elk gebied, vaak van zielen die op aarde tot de besten in hun
vak behoorden. Uiteraard kun je hier veel meer van profiteren als je weet dat dit mogelijk is.

Dit alles speelt zich meestal af in de sfeer die het dichtste bij de aarde is en waar je in principe naar toe gaat als je overlijdt. Maar er zijn
ook steeds meer zielen die reizen naar andere dimensies waar ze ontmoetingen hebben met niet-aardse wezens uit allerlei regionen
van het universum en die veelal een stuk verder zijn in hun evolutie. Ze bezoeken andere werelden en zogenaamde lichtsteden,
waar ze onderwezen worden door hoog ontwikkelde entiteiten die als een soort gids of leraar fungeren. Meestal zul je je
niet bewust zijn van dergelijke uitstapjes. Er zijn echter mensen die zich daar wel bewustzijn over hebben en die ook
als ze niet in slaap zijn uit hun lichaam kunnen treden en op reis gaan met hun astrale lichaam. Wij zullen daar
ooit allemaal toe in staat zijn en dat vermogen heel vanzelfsprekend kunnen gebruiken.Tijds-beleving

Omdat tijd zodra je niet meer in de aardse werkelijkheid verkeert totaal anders werkt, kun je in de uren dat je slaapt ongelofelijk
veel beleven. Zelfs in een paar uur diepe slaap kun je heel veel meemaken en kan het lijken of je dagen onderweg bent geweest. Zelf
heb ik geen bewuste herinnering aan wat ik ’s nachts meemaak, maar wel ervaar ik mijn nachtelijk bestaan als heel rijk en waardevol en
misschien wel daardoor vind ik zelf dat mijn leven heel lang duurt, in tegenstelling tot wat je daar meestal over hoort. Als ik mensen
hoorde zeggen dat het leven zo kort is begreep ik dat nooit. Tot mijn gidsen me vertelden dat het te maken heeft met mijn actieve
bestaan ’s nachts. Al ben ik het me niet bewust, op een ander niveau van mijn bewustzijn ervaar ik dat natuurlijk wél en werkt het
door in mijn dagelijks bestaan.

Veel belang hecht ik ook aan mijn dromen, die een rijke bron van inspiratie en bewustzijnsontwikkeling voor me zijn. Al heel
jong was ik geboeid door mijn dromen en in de loop van mijn leven leerde ik ze te interpreteren en ze te gebruiken voor
mezelf. Later waren het mijn gidsen die me er verder in onderwezen en me ertoe aanzetten om mijn dromen te
gebruiken in het contact met hen. Nu leer ik anderen om met hun dromen te werken en ze als
communicatiemiddel met hun gidsen te gebruiken.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius
Hart en ziel

Door: Sandra Noya
27 augustus 2021
Jarenlang was ik mezelf er al van bewust dat een van de belangrijkste dingen in het leven, is om van jezelf te houden.
Jezelf te waarderen en te respecteren. Met alle mooie en minder leuke kanten van jezelf. Het is de fundering van je bestaan,
de basis. Ondanks dat ik dit al jaren wist, had ik zelf totaal geen idee hoe je dat dan moest doen. Hoe kon ik van mezelf houden ?
En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat ik mezelf niet waardig genoeg voelde, om van mezelf te houden. Er waren wel
periode’s in mijn leven dat ik okee was met mezelf. Maar het was voorwaardelijk. Ik accepteerde mezelf en vond mezelf pas
iets waard als ik andere mensen maar een goed gevoel kon geven. Dus als ik de behoeftes/verlangens van een ander maar
kon vervullen, dan was ik wel tevreden over mijzelf. Dus mijn eigenwaarde hing af van een ander. Jaren later kwam ik
hier pas achter.

Grappig toch eigenlijk hoe we als mensen zo mild kunnen zijn voor een ander, terwijl we voor onszelf (kei)hard kunnen zijn.
In gedachten hebben we voor veel mensen een goed woord over, maar als we naar onszelf kijken dan zijn we ineens zo kritisch
en is het nooit goed genoeg. Maar dat komt omdat we dan redeneren vanuit ons hoofd (ego). Zodra je meer vanuit je hart gaat
leven, verdwijnt de stem van het ego naar de achtergrond. En ga je de “stem” van je hart en ziel weer horen. Als je leeft vanuit
je ziel is je hart geopend. De grootste kracht zit namelijk in je hart.

Je Hart is zuiver en puur.

In je hart zit liefde, rust, vrede, waarheid, vergeving, dankbaarheid, zelfvertrouwen, moed, kracht, compassie, harmonie en geluk.
Vanuit je hart kan je een betere verbinding voelen met jezelf en andere mensen. Met een open hart kan jij ook meer de verbinding
voelen met Allah, God, universum of wie/wat voor jou belangrijk is. Door wat we allemaal kunnen meemaken in ons leven kan jij
je hart afsluiten. Dit doe je omdat je bang bent om weer gekwetst te worden.

Echter als het hart is gesloten, verlies je tevens ook het contact met je intuitie die verbonden is met jouw ziel.
De stem van je ziel zal jou altijd liefdevol aanspreken of aanmoedigen en wilt dat jij op het juiste pad gaat lopen.
Dit in tegenstelling tot de stem vanuit het hoofd, die vaak tegen je spreekt vanuit angst, wantrouwen of veroordeling.

In je Hart zit licht.

Je kent het vast wel, zodra je bijvoorbeeld verliefd bent, kan je gaan stralen. Je hart is dan open. Doordat er dan een puur
gevoel naar boven komt van liefde, ga je dus stralen door het licht dat in je hart zit. Of wanneer je echt heel dankbaar bent,
of als jij je blij of gelukkig voelt. Hoe meer jij jezelf dus kan openstellen voor Liefde in het algemeen, dus Liefde kan geven en
ontvangen, gaat jouw hart zich openen. En ga jij jezelf ook lichter voelen.

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

De wijsheid van de Drakenfeeën.

Door: Angelique
22 augustus 2021
Drakefeeën zijn, net als verschillende mensen met veel bloedlijnen en met magische voorouders, onder wie uzelf,
heilige beschermers van de planeet de natuurlijke magische wezens van de planeet. Wezens met Drakefeeën bloed
zijn erg gevoelig en hebben een helend doel, waardoor hun leven heldhaftig is, net als dat van u. Hun rol als beschermer
is heilig en het is er een die nooit, tot vrij recent, begrepen of getolereerd werd. Vele mensen dragen de bloedlijn van de
Drakefeeën in zich en anderen zijn zelfs galactisch van nature, omdat sommige van onze bloedlijnen afstammen van
buiten dit sterrenstelsel. We zijn allemaal afstammelingen van de sterren en de Aarde.

Boodschap van Tatsuya

Deze moedige en medelevende Drakenfee ,met al haar wijsheid weet wat het is om te twijfelen en dan in haar eigen macht
te groeien. Tatsuya zal u tonen wat het betekent om Draak te worden, Tatsuya betekent letterlijk “Draak worden” in het Japans
en haar rol is ons allen te helpen vooruit te komen in het dichte bos van onze angsten en de deur te openen naar onze wil, onze
intentie en ons duidelijke doel. Haar vlammen verbranden de onzuiverheden en giffen van zelftwijfel en haar vleugels kunnen
ons leiden door landschappen waarvan we nooit hadden gedacht dat we ze zouden zien. Ze leert ons om een hoger
perspectief te hebben, het meest van al toont ze ons allen om de moed in onszelf te vinden om te doen
wat er moet worden gedaan.

Haar boodschap

We zullen door een smeltkroes gaan, ieder van ons en er veranderd weer uitkomen. U hoeft niet bang te zijn,
want u angst zal u alleen maar kwetsen, terwijl u moed, die wordt getest en geoefend, zoveel van u grote potentieel
zal laten zien. Want u bent heldhaftig, nobel en in staat om hierin te slagen. En hoewel het u kunt veranderen, zal het dit
op geweldige manieren doen.

Bent u er klaar voor? Nee? Zet u angst van u af en volg moed.

Ik zal u de waarheid leren over het herstellen van verdriet. Ik zal u leren om datgene wat u vreest tegemoet te treden en
verder kunt gaan. U bevindt zich nu in het proces van diepe transformatie en door deze deur binnen te stappen en het
onbekende in de ogen te kijken zult u nieuwe hoop zien gloren voordat u daar zelfs van durft te dromen. De seconde
dat u actie onderneemt is het moment dat u zult veranderen. Hoe meer u de capaciteit van u, om dapper te zijn,
verkent hoe verbaasder u zult zijn over u eigen vaardigheid om miraculeus tot uzelf te transformeren. Uw
angst verbergt een dieper dilemma, dat van niet eerlijk tegen u zelf zijn en dat Zelf niet kennen.
Door deze moed-test zult u de denkbeeldige barrière die tussen u en u ware Zelfwaarde
en Zelfliefde is vernietigen. Door deze test zult u leren om van u individualisme
te houden, te herstellen van u conditioneringen en werkelijk uzelf te
worden.

Werken met Tatsuya

Soms hebben we het gevoel dat slechts een beweging ons zal vernietigen; dat de wereld vol gevaar zit en
de situatie die voor ons ligt op ons pad teveel is om mee om te gaan. We zouden ons liever willen terugtrekken
naar de veiligheid van ons kleine leven, onder onze dekens om niet onder ogen te komen wat gezien moet worden.
U kunt uitbarstingen van vastberadenheid en sterkte voelen en u er klaar voor voelen angst aan te pakken als Tatsuya
bij u is. Het is net alsof u de hele tijd een dappere vriend naast u hebt. Roep Tatsuya aan en voel hoe u moed groeit.

Ziet u geregeld een Libel op u pad? Denkt er dan aan dan u moedig kan en mag zijn!
Libel In het Engels vertaald > Dragonfly.

liefde voor je ziel

Lay-out by:
Marcelius

De Engelen: zet je focus op vreugde?

Geplaatst op 30-06-2021


Angel MMH

Beste vrienden, we houden van jullie.

Terwijl het menselijk ras je overgang naar de 5D-realiteit voortzet, leer je een heel andere manier van leven ~ een manier die altijd de manier
is geweest waarop het universum echt werkt, maar een die duidelijker is dan ooit tevoren. Je focus bepaalt je gedachten. Je gedachten (of
stille geest) stemmen je af op een trilling, en je vibratie wordt eerst zichtbaar gemaakt door je gevoelens, dan door wat er in je leven opduikt.

In 5D wordt het steeds duidelijker dat je zo je levenservaring creëert: Focus.
Denk of Zwijg. Vibreer. Voel. Aantrekken/toestaan. ervaring.Pas je focus opnieuw aan.
Denk of Zwijg. Vibreer. voel. Aantrekken/ toestaan. ervaring.

Eeuwenlang was het 3D-paradigma precies het tegenovergestelde:

Ervaring. focus. Reageren/handelen. Denken of zwijgen Vibreren. voelen. Aantrekken/toestaan.
Ervaar het opnieuw... focus opnieuw... reageer /opnieuw handelen...

Je hebt geleerd om "realiteit" te interpreteren door middel van je vijf zintuigen. Je hebt geleerd om te observeren en dan te zeggen:
"Zo is het." Daarom blijf je in 3D vaak hetzelfde aantrekken. Je kijkt naar wat er voor je ligt, concentreert je erop, handelt ernaar, denkt
erover na, trilt ernaar en trekt er meer van aan. Je hebt een gezegde: "Krankzinnigheid is hetzelfde doen en andere resultaten verwachten.
" Onze 5D-versie is "krankzinnigheid richt zich op hetzelfde ~ trilt hetzelfde ~ en verwacht verschillende resultaten."

Er kunnen bijvoorbeeld veel prachtige, opbeurende, resonerende mensen in je leven zijn, maar je hebt misschien de neiging om je te
concentreren op degene die je stoort. In werkelijkheid geven ze je geen slecht gevoel. Door je focus voel je je slecht.

Ze hebben je vibratie niet verlaagd. Jij liet je vibratie zakken. Ze hebben geen energie in je veld gedumpt. Je concentreerde je op een energie
waar je niet mee resoneren. Lieve mensen, niemand kan zijn energie in je vakgebied steken, hoe empathisch je ook bent, tenzij je je erop concentreert. Een radio met al zijn uitzendingen kan je niet laten luisteren. Je kunt het station veranderen, weglopen, je koptelefoon
op doen en naar iets aangenamer luisteren.

Je kunt ervoor kiezen om van de uitzending te houden en je toch beter te voelen, maar in ieder geval is de radio gewoon een object
dat uitzendt en springt hij niet op, steekt hij zijn draden in je hoofd en laat je een ding voelen. Evenzo heeft niemand anders de
macht om te kiezen waar je je op concentreert of op afstemt.

Luidsprekers MMH

We begrijpen dat er op dit moment veel "bulderende radio's" op uw planeet zijn die hun mening uitzenden, sommige vriendelijk en
sommige niet, maar u kunt nog steeds uw focus kiezen. Als iemand voor je schreeuwt, kun je je concentreren op de schattige boodschap
op hun t-shirt, of op het licht in hen, op de vogels die boven je zingen, op een aangename gedachte in je over alle goede mensen in je leven.
Jij mag kiezen.

Sommige mensen maken het makkelijker voor je om je positief te concentreren. Je houdt van ze. Sommige mensen maken het erg moeilijk
voor je om je positief te concentreren. Als je je focus niet beheert, word je boos op hen (terwijl je gewoon boos bent over het verliezen
van je gelukkige focus en jij hen de schuld geeft!) Toch is de kracht van je focus nog steeds van jou.

We zeggen dit niet om je te schande te maken of de schuld te geven. We maken je niet verkeerd omdat je niet beter weet.
Jullie hebben allemaal geleerd om te observeren en te reageren op het leven, om het leven de schuld te geven van je gevoelens,
in plaats van je te concentreren en je dan goed te voelen. Je wist gewoon niet hoe het universum werkte, want eeuwenlang werd dit
goed bewaakt in geheime genootschappen en mysteriescholen.

Dank je wel, het wordt mainstream. Je bent niet machteloos. Je bent niet onderworpen aan de grillen van de wereld.
Je gevoelens hoeven niet te worden getrokken en getrokken en rondgetrokken door externe omstandigheden.

Vrijheid MMH

Je bent de eigenaar van je eigen geest. Alleen jij mag je eigen focus kiezen, hoe overtuigend anderen ook proberen te zijn.
Je kunt afstemmen op de vibraties die je kiest. Wanneer je er bewust naar streeft om vibraties te kiezen die goed voor je voelen,
zal je leven steeds beter en beter en beter worden... Wat iemand anders ook doet.

U kunt de problemen van uw wereld oplossen door u met veel enthousiasme te concentreren op het gevoel van de oplossing.
Hoe zou het voelen om naar buiten te gaan en blauwe lucht te zien en schone lucht in te ademen, en schoon water te hebben?
Je weet dat de problemen er zijn, maar concentreer je in plaats daarvan op hoe het zou voelen om ze op te lossen.

Sommigen van jullie zullen gewoon de vibratie van de oplossing versterken met je liefdevolle focus. Anderen van jullie zullen door
het Goddelijke van binnen gemotiveerd worden om naar deze trilling te handelen en deel uit te maken van de tastbare verandering.

Je kunt je relatieproblemen oplossen, in ieder geval voor jezelf, door je te concentreren op het goede in een ander, wat je ooit liefhad in
een ander, of als dat te moeilijk is, op alle mensen met wie je resoneerde en aanbad. Je kunt je dan ook concentreren op de vogels, de
zon en de prachtige dingen over jezelf. Je kunt jezelf in een goede gevoelsruimte plaatsen en gewoon van het licht in iedereen
houden. Blijf bij degenen die je verkiest, en wanneer je kunt weglopen zonder schuldgevoel van degenen wiens gedrag
niet bij je resoneert.

Je krijgt geen prijzen in de hemel lieve mensen voor het maken van mooie dingen Je krijgt geen onderscheidingen voor martelaarschap.
Jullie zijn allemaal even geliefd, of je nu wel of niet geniet van de levenservaring. U kunt een realiteit kiezen die een gemakkelijkere,
vriendelijker focus en een hogere trilling ondersteunt. Als je dat nu niet voor je hebt, dan ben je in spirituele "bootcamp" om je
focus onder de knie te krijgen, onafhankelijk van de invloeden van de wereld om je heen.

Wij, de engelen, kunnen gemakkelijk afstemmen op en voelen elke hatelijke en angstige gedachte. We kunnen afstemmen
op je angst, je jaloezie en je onzekerheid. We bestaan, door onze keuze in een hoge en mooie trilling van liefde, niet omdat we
geen lagere vibraties kunnen voelen, maar omdat we ervoor kiezen om ons te concentreren op de liefde die we voor je hebben.

In die realiteit kunnen we getuige zijn van pijnen van de wereld en deze leren kennen, terwijl we alleen een focus houden op jouw
hoogste, diepste, waarste, mooiste zelf, en zachtjes, constant, je herinneren aan je kracht om dat ook te voelen en te ervaren. We zijn
niet bang voor je negatieve energie lieve mensen. We voelen alleen onze liefde voor jou, en in die realiteit worden we onderdeel van
de verandering die jullie allemaal willen creëren.

God zegene je!
De Engelen

> bron <

Lay-out & vertaling:
door Marcelius

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk is
belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan om ons
te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

Buckle Up, lets go for it....

Door Marcelius
15 juni 2021Een wereld of mensen veranderen is een hele grote klus en vaak geen beginnen aan. Zo spreekt de ervaring,
je hoort zoveel meningen en/of-verdeelde gedachtes. Ik heb me weleens afgevraagd in wat het werkelijke probleem is.
Ik denk dat dit gewoon een bewustzijn paradox is en door de vele lagen wordt het moeilijker om elkaar te begrijpen.

Een balans is geheel afhankelijk van gemoed toestanden waarin men verkeerd en dan zijn er ook nog de resonantie
lagen van de verschillende frequenties en natuurlijk de evolutie processen. Communicatie en begrip zijn essentieel
maar dan moet je wel gegroeid willen zijn. Het probleem ligt bij alle afleidingen die geboden worden en dan is er
geen focus in waar men zich op kan of moet gaan richten. Ik heb deze ijdele hoop inmiddels al losgelaten.

Ik voel, ik weet dat er toch mensen zijn die precies weten wat ik bedoel en deze mensen zijn op zoek naar hun ware
roeping om deze te volgen met gelijkgestemden. Mensen die al resoneren op de licht frequenties snappen wat hiermee
wordt bedoelt en geven steeds meer gehoor aan deze gevoelens. Hier zijn wij blij om. De groep van de wakkeren groeit
gestaag en dat juichen wij toe. Elk Mens heeft zijn creatieve kant in welke vorm dan ook.

Licht Frequenties MMH

Hoe meer in diversiteit, hoe meer mogelijkheden er kunnen ontstaan en als men hiervoor open staat dan krijg je steeds
meer ideeën over dat er zoveel meer "andere'' oplossingen zijn. Het toverwoord hierin heet samenwerken met ieders
zijn eigen kwaliteiten en verdiensten. Activeer deze energie en vergeet wat was en belangrijker wat gaat komen.
Elk mens heeft zijn of haar eigen pakket met eigen unieke gaven om de creatie te realiseren en doelstellingen
te bereiken individueel of met elkaar.

Iedereen roept en kijkt, maar het gaat alleen maar om de eenheid van tolerantie en begrip. Alleen zo wordt
je sterker en activeer je ''verruiming en verborgen kennis'' want daar staat nog heel veel te wachten. Dus staar
je niet meer blind op anderen die nog lang niet zo ver zijn. Wees gewoon trots op jezelf en GELOOF DAT JIJ DIT KAN.
Verandering begint bij jezelf en wees niet de meeloper want uiteindelijk schiet je daar niks mee op! Ga Leven en Geloof in
JEZELF.

In licht en liefde.

Marcelius

HEB MOED OM JE GEVOELENS TE TONEN

Door: Jahn J. Kassl – 8 Juni 2021


WANNEER HEB JE GEHUILD?

Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wanneer heb je tranen gelaten als een stortvloed uit de grond van je hart? Kan je een fout toegeven
of is dat ondenkbaar voor je? Ben je geneigd je medemensen of je buren hard te veroordelen, of kan je loslaten, vergeven en aanvaarden?

Wat beweegt je innerlijk, wat raakt je hart en kan je je gevoelens beleven, ze tonen en uitdrukken in het bijzijn van geliefden?

Van jongs af aan worden de meeste mensen getraind om gevoelloos te zijn: “Wees geen lafaard!”, “Wees een man!”, “Kinderen zo groot als
jij huilen niet!”, “Indianen kennen geen pijn!”, “Wat je niet dodelijk raakt, maakt je alleen maar sterker!” en “Je kwetsbaar opstellen betekent zwakte!”Dit zijn gemeenschappelijke overtuigingen die in ons leven ingebakken raken. Zonder het zelf te beseffen, raken we ongevoelig voor gevoelens – zowel van anderen als van onszelf.

In een steeds meer robotachtige wereld, waar gevoelens een teken van zwakte zijn, hebben veel mensen de neiging een dikke muur op te
trekken zodat ze niet langer gekwetst kunnen worden. De tragedie hiervan is, dat we dan ook ongevoelig worden voor het lichte, het ware en
het schone. Een muur is een muur en hij is ondoordringbaar in beide richtingen. Daar zijn natuurlijk redenen voor, die begrijpelijk zijn. Zoals we
zijn, hadden we geen gelijk! Vaak werden we berispt en zelfs geslagen om wat we voelden of zeiden, toen we nog heel jong waren. Maar de
vele wonden uit die kindertijd – en ook uit incarnaties daarvoor – willen gezien worden en eisen geheeld te worden.

Gevoelens tonen en tranen vergieten zijn menselijke basisbehoeften.

Zij die afgesneden zijn van hun gevoelens, ervaren niet alleen zelf een gemis, maar geven dat gemis ook door aan de volgende generatie.
Je geeft niet alleen goud en zilver door, maar ook emoties, wereldbeelden, overtuigingen – je hele verhaal. Ouders en leerkrachten hebben
een grote verantwoordelijkheid om kinderen te leren dat zij menselijke, zielvolle en gevoelige wezens zijn. Een gezond bewustzijn van de eigen gevoelens is het allerbelangrijkste voor een succesvol leven, vooral nu.

WAAROM DE WERELD IS ZOALS HIJ IS?

Weet je waarom zoveel mensen in de wereld zo koud zijn als ijs en waarom mensen in leidende posities van staat, economie en kerk in
staat zijn tot zoveel onmenselijkheid? Zij hebben geen toegang tot zichzelf, de verbinding met hun eigen gevoelens. Zij voelen niet zichzelf
noch hun naaste – en dus voelen zij niet wat zij ons aandoen. Het ontbreekt hen aan zelfwaarneming; ze hebben geen toegang tot hun hart.
Zij zitten vol patronen, meningen en overtuigingen, vol emotionele verwondingen en mentale waanideeën die hen hard en ongevoelig
voor mededogen hebben gemaakt.

DE GEVOELENS EN IK.

Jarenlang kon ik mijn gevoelens ook niet tonen! Ik dacht dat het zwakheid was en menige relatie en vriendschap mislukte door mijn onvermogen om mijn eigen of andermans gevoelens waar te nemen. De programmering uit mijn jeugd, de pijn die ik had geleden, liet me geen andere keus. Ik bouwde een emotionele beschermingsmuur om mij heen en kon geen vreugde, liefde en pijn toelaten. Hoe begrijpelijk dat ook is, het is schadelijk, wanneer je in je hele leven daarin geen verandering aanbrengt. Wil je op je sterfbed spijt hebben dat je je gevoelens niet getoond hebt?

Dat wilde ik niet! Dus op een dag nam ik de beslissing om dat te veranderen. Ik begon mijn gevoelens te tonen. Ik liet mijn pijn zien toen ik gekwetst werd in een relatie en ik hechtte er niet langer waarde aan om altijd “cool” en een “macho” man te zijn. De reacties waren geweldig
en mooi.

Mijn toenmalige vriendin, dit was in het midden van de jaren 90, zei eens tegen me na een ruzie:”Ik vind het allermooiste dat je aan jezelf kunt toegeven dat je gekwetst bent en dat je me dat laat zien!” Natuurlijk, dat nam de scherpe kanten van onze ruzie weg. Langzaam werd ik een
man met gevoelens, een man die ook in staat was ze te tonen.

Ik heb mezelf ontmaskerd, ik zag dat gevoelens tonen niet dom of naïef is. Ik besefte dat ik sterk ben als ik mijn masker afzet en ben wie
ik ben – een man met gevoelens. Op een bepaald moment in je ontwikkeling heb je geen beschermende muren meer nodig.Wanneer
je begrijpt dat gekwetst zijn en gekwetst worden evenzeer deel uitmaken van het leven als geluk en vreugde, dan is er geen reden
om iets te verbergen. Als iemand je kwetst, is dat meestal omdat hij voor zijn eigen geluk vecht, niet omdat hij je afwijst, omdat
je bent wie je bent.

JOUW GEVECHT.

“Doorlopen, klootzak!” schreeuwde een jonge vrouw eens naar me tijdens een wandeling, die ik nog nooit had gezien en daarna ook
nooit meer zag. Lag het aan mij? Toch nauwelijks. Nam ik het persoonlijk op? Nee, waarom zou ik? Zij voerde haar eigen gevecht en had
het gevoel dat ik haar op iets wees dat zij nog niet bij zichzelf wilde of kon waarnemen.

Misschien ben jij ook de spiegel voor een schaduw die iemand nog niet in zichzelf heeft willen zien?Het drama neemt zijn loop en jij zit er
middenin, tenzij je het doorziet, ontspannen blijft en de juiste toedracht herkent. Gevoelens tonen, voor je gevoelens opkomen, betekent
niet dat je onkwetsbaar wordt, het betekent dat je met pijn kunt omgaan. Je hebt altijd de keuze om gevoelens te tonen of om ze niet te
tonen! Vraag jezelf niet waarom, maar waarom niet.

Hoe definieer je sterkte en wat is kracht?

Kun je vertrouwen, luisteren, accepteren, gunnen? Want dat is kracht. Alleen wantrouwen is een teken van zwakte. Spreek je zachtjes als je iets te zeggen hebt of schreeuw je als je geen argumenten meer hebt? Wil je je zin krijgen, of kun je je terugtrekken zonder wrok te voelen? Kun je dapper toegeven dat je fout zat en nog steeds bent? Je ziet op welke manier je gevoelens kunt waarnemen – en het is alleen jouw beslissing hoe je ermee omgaat en wat je eruit afleidt. Investeer je in je gevoelens, of bent je bereid ze weg te geven zonder iets in ruil?

Freedom - MMH

Met gevoelens, zoals met liefde, drijf je geen handel! Zij zijn er! Echte vrijheid is gewoon kunnen doen en laten wat je wilt. Je krijgt deze
vrijheid zodra je vrij bent in je emotionele wereld. Men zegt “Gedachten zijn vrij!” Jouw gevoelens zijn dat ook! Wanneer je niet langer
innerlijk geblokkeerd bent, circuleren je energieën vrij. Je neemt het leven – zoals het komt – en je verlaat je op het leven.

ENERGETISCHE BESCHERMING

Energetische bescherming vervult de betekenis dat je jezelf bewust weghoudt van energieën die je niet in je leven wilt.
Deze bescherming is echter doorlaatbaar voor liefde, voor gevoelens en ook voor pijn, als dat nodig is.

Energetische bescherming is geen onoverkomelijke muur, maar is een “mantel van licht” die met je leven communiceert
en je helpt bij jezelf te blijven, bij je gevoel en in je centrum. Wanhoop is alleen daar waar een ziel niet in haar centrum rust.
Voelen biedt evenveel vrijheid als denken. Alles is toegestaan, alles is mogelijk! Wat deze vrijheid kan beperken, inperken en
blokkeren zijn angsten.

Daarom is het zo belangrijk die angsten onder ogen te zien, de benauwdheid die je voelt als je bang bent onder ogen te zien.
Verdwijnen ongegronde angsten, dan is alles volbracht. Het transformeren van angsten verandert je leven. Toegang hebben tot
je hart gaat over het opmerken en meester worden over angsten en toegang hebben tot je gevoelens. Dus uiteindelijk draait alles
om je hart, want het is altijd al om je hart gegaan! Transformerend werk betekent het helen van de pijn van je ziel en in de loop van de
tijd ontdekken hoe je meer en meer vrij wordt – vooral vrij van angst en vrees

UIT ANGST KOMT LIEFDE

Ik heb het zelf steeds weer ervaren dat met elke verloste kwestie niet alleen de angst afneemt, maar ook de vreugde – om door te gaan –
groeit. Alles wat je hebt losgelaten, bevrijd je en onmiddellijk voel je een nieuwe kwaliteit van leven. Je perceptie wordt fijner, nauwkeuriger,
meer omvattend en je wordt mededogend. Mededogen heeft ieder mens in de wieg meegekregen. Pas later word je het mededogen
afgenomen en getraind om hard te zijn.

Je kunt niet medelijdend zijn DAAR en hardvochtig DAAR – of van JOU houden en niet van HEM. Mededogen en liefde zijn staten
van zijn die evenzeer tot de basisuitrusting van een mens behoren als het vermogen om te ademen. Met het hart zie je, omdat
je met het hart, echt beter ziet.Waar het op neerkomt is: wil je een rups blijven of een vlinder worden?

Vlinder - MMH

Te vermoeiend!? Een wijsheid uit China:” Een discipel kwam naar de meester. O, Heer,’ jammerde hij, ‘uw leer volgen vergt zoveel verandering. Eigenlijk, is het allemaal veel te inspannend voor mij. Ik denk dat ik hier een einde aan mijn studies ga maken. Toen keek de oude man zijn leerling met een trieste blik aan. Ken je het verhaal van de rups?’ vroeg hij. De discipel antwoordde ontkennend.

“Er was eens een rups die vond dat de metamorfose tot vlinder te vermoeiend was. Dus besloot hij om een rups te blijven. En terwijl hij langzaam en moeizaam door het leven kroop, keek hij steeds maar naar al die vlinders die in de zomerwind van bloem tot bloem dansten…” zo vertelde de meester het verhaal. “En overweeg nu goed of de schijnbaar gemakkelijkste weg in feite de gemakkelijkste is. ”(Geluk is wat je er zelf van maakt, p.33, COPPENRATH, Wijsheid uit China)

RUPS OF VLINDER?

Het pantser behouden of weggooien, koel blijven, de hemel alleen vanaf de grond zien of kracht tonen en zielsgelukkig worden, zich afsluiten of openstellen – dat is de vraag, waar het omgaat. De enige persoon die dat kan beslissen ben jij! Ga met jezelf aan de slag! Let op jezelf! Je zult zien: alles zal goed komen, alles zal meer perfect zijn en je zult je zelf beter voelen na elk nieuw inzicht.

Transformatie werk moet je vreugde geven, anders doe je iets verkeerd!Daar komt geen stress bij kijken, daar is alleen de stroom van goddelijke liefde, het neemt tijd in beslag. Want zoals een Afrikaans spreekwoord het zo mooi zegt.”Het gras groeit niet sneller als je eraan trekt.” 

Leven na leven ga je jezelf herontdekken en kom je dichter bij God. Mogelijk is het deze keer tijd voor de omhelzing met JOU en de versmelting met HEM/HAAR.

Bron: https://lichtweltverlag.at/en/blog/

Vertaald door: Winfried

Natuur, Magie en Overvloed:
De Weg van de Nieuwe Aarde

Door: Celia Fenn – Starchild Global – 6 juni 2021

Natuur - Magie - overvloed MMH


De mensheid en de Planeet werden ontworpen door de Primaire Schepper en de Elohim Engelen om te functioneren binnen de Stroom van
de Natuur en natuurlijke “magie” en overvloed. De Primaire Levenskracht is ontworpen om te reageren op bewustzijn en om alles te creëren
wat gewenst en nodig is.

Deze Levenskracht energie zorgt ervoor dat allen op de
Planeet zullen Gedijen en niet slechts overleven.

Maar het Natuurlijke Magische Net van Levenskracht is vervangen door de creatie van de gevallen engelen, en wij noemen dit net
“De Economie”. Dit raster is ontworpen om slechts enkelen te verrijken die de touwtjes in handen hebben, en de rest zal worstelen om
te overleven. Het is een overlevingsraster, en het produceert nooit universele overvloed voor iedereen. In feite is het een raster van economische gevangenschap en slavernij. Het maakt niet uit hoeveel je werkt en produceert, je bent schijnbaar nooit vrij van zijn eisen.

“De Economie” is een kunstmatige constructie die geen magie heeft en geen leven. Het wordt gemanipuleerd en gecontroleerd door enkelen om ervoor te zorgen dat de meerderheid nooit vooruit komt in het leven. Het maakt deel uit van de agenda van de “Kunstmatige Intelligentie”, die erop gericht is de Mensheid los te maken van de Natuur en de Levenskracht en hen afhankelijk te maken van kunstmatige bronnen, gecreëerd door de kunstmatige economie.

Dit staat in contrast met de Natuurlijke stroom van Leven en Energie belichaamd in de Natuur die is ontworpen om leven te ondersteunen en Overvloed te creëren zodat het leven kan worden verkend en genoten zonder angst om te overleven. Wanneer we in contact staan met de Levenskracht en de stroom van Vloeibaar Licht, weten we dat we alles kunnen creëren wat we nodig hebben in het leven, en dat er geen
behoefte is aan stress. We leren anderen te steunen en met anderen te delen als een gemeenschap.

Wanneer we deel uitmaken van de kunstmatige economische constructie, wordt ons geleerd dat ons voortbestaan altijd twijfelachtig is en dat we ons tot slaaf moeten maken van werkgevers en regeringen om genoeg te hebben om te overleven. We worden aangemoedigd om rijkdom na te streven, vaak ten koste van anderen, en we voelen weinig gemeenschapszin. Het gaat er alleen maar om wat we voor onszelf kunnen krijgen.

Hier is een belangrijke waarheid: We zullen waarschijnlijk nooit gedijen totdat we ons weer verbinden met de stroom van de Natuur en Natuurlijke Magie. Dus je kunt zien waarom het zo cruciaal is dat we onze bossen en ons natuurlijk erfgoed redden. Dit zijn niet alleen mooie landschappen
of plaatsen voor toeristische vakanties. Dit zijn de plaatsen die onze natuurlijke magie bevatten. Hoe meer we er van verliezen, hoe meer we afhankelijk zijn van de kunstmatige “economie” om in onze behoeften te voorzien. Dit is ook de reden waarom we ons zoveel beter voelen als
we de natuur in gaan. De natuurlijke stromingen en magie kunnen werken met onze fysieke vorm en ons helen en in balans brengen tot een meer gezonde staat.

Het vinden van onze Verbinding met Magie:
De Terugkeer naar Overvloed

In het huidige moment moeten we allemaal leven tussen deze twee aspecten van het leven op Aarde. We leven in een maatschappij die
afhankelijk is van de economie, dus om een huis te hebben en voedsel en kleding etc, moeten we deelnemen aan de economie. Dit betekent
echter niet dat we niet in staat zijn om met de Magische Stromen te werken. In feite is het belangrijk dat we dat doen als we Balans en Overvloed willen bereiken.

Als we dit overwegen, moeten we begrijpen dat Overvloed onze natuurlijke staat is. Dat betekent genoeg hebben van wat we nodig hebben en wat om te delen. Het betekent niet grote weelde en een consumptieve levensstijl. Het betekent dichter bij de natuur staan en respect en dankbaarheid hebben voor wat gegeven is. Om jezelf te bevrijden van slavernij aan de economie, moet je jezelf bevrijden van de Kernovertuiging dat rijkdom en overvloed voortkomen uit de Economie-matrix.

Wanneer je begrijpt dat Overvloed een Magisch Concept is en dat je Overvloed creëert door het proces van bewustzijnsinprenting op de Vloeibare Lichtstromen,…..om te manifesteren. De Stroom van Vloeibaar Licht/Plasma is intelligent, multi-dimensionaal en multi-lineair (het kan achteruit
en vooruit in de tijd creëren). Wat nodig en gewenst is kan worden geleverd, en het heeft niets te maken met het vragen van toestemming aan
een werkgever, bank of regering. Het eigenlijke voorwerp, zoals het zich manifesteert, wordt gegeven via het scheppingsproces. Als er geld
nodig is, zal het gegeven worden!

De kracht van het Emerald Diamant
Licht in Magische Manifestatie

Het Emerald Diamant Licht is de Vloeibare Lichtcode die het Creatieve proces motiveert en tot stand brengt. Wanneer je je verbindt met
de Natuur en de Lichtwezens van de Natuur via het Emerald Diamond Light, breng je de stroom van Magische Kracht op gang die zich zal manifesteren in het creëren van wat gewenst en nodig is. Werken met het Smaragd Diamanten Licht om Overvloed te creëren verzekert dat wat
je creëert in harmonie is met het Leven en andere vormen van bewustzijn. Je zult niet “nemen” van anderen, maar “creëren” voor de gemeenschap.

© 2006-21 Celia Fenn en Starchild Global
http://www.starchildglobal.com

  Vertaling: Martien

4 juni 2021

DE ENERGIE VAN JUNI

Door Fran Tielemans

Sprankeling - Marcelius

Knetterend, sprankelend, verrassend, vernieuwend maar ook stretchend en uitdagend, zo kan je de energie van juni omschrijven,
en ze kan je een heel stuk verder brengen op je weg – indien je afgelijnd bent op jouw éigen hoogste pad. Zoals januari (222/6) draagt
juni een meestertrilling – 11/2, en dat zal je beslist voelen. De druk is hoger dan in een ‘gewone’ maand, en het vraagt een goede aarding
om je energie goed vast te ‘pakken’ en ze te richten, om niet alle kanten op te schieten. Er kunnen zich onverwachte wendingen,
snelle veranderingen en opschudding voordoen, en dat kan benauwend aanvoelen wanneer je op dit moment niét je hoogste
weg loopt, en veel energie stopt in zijwegen, en dingen die eigenlijk niet jouw prioriteit zijn.  

Het mooie is dat deze hoge trilling je net dié inspiratie, inzichten, informatie en contacten zal brengen die je nodig hebt om verder te evolueren
dit jaar. Wanneer je intussen geleerd hebt tot stilte te komen, te luisteren naar je innerlijke leiding, en de nodige schoonmaak hebt gedaan het afgelopen jaar (dit is aflijning), dan kan je het beste halen uit deze maand. Je kan dan groeistappen nemen, mensen ontmoeten die met jouw zielsenergie resoneren, en zelf die dingen aanpakken waarvan je weet dat ze goed zijn voor je, ook al kosten ze misschien wat moeite.

Universum - Marcelius

Je zal in de loop van de maand merken dat dat wat goed is afgelijnd gaat groeien, gaat bewegen, en gesteund wordt door het Universum.
Je zal zien dat dat wat niét is afgelijnd, begint te verpulveren en uiteen valt, en dan is het goed om je er niet aan vast te klampen, maar het
te laten gaan. Want je weet: een deur die dicht gaat, gaat dicht omdat je vanuit je Hoogste bewustzijn de toestemming geeft om die deur
te sluiten, omdat er andere deuren open gaan voor je. Heb geen angst, maar omarm vernieuwing, open je ogen, en kijk wat er klaar
ligt voor je, ook al zie je het niet meteen, en is het eerder een intuïtief weten.  

Dit is een tijd van herziening en herafweging van eerdere beslissingen en keuzes, en je zal checken of ze nog passend zijn voor je.
Je zal misschien ontdekken dat ze inderdaad goed gefundeerd zijn (dat wil zeggen afgelijnd op hart en ziel en goed gegrond).
Er is veel beweging in relaties deze maand. Ook hier: afgelijnde relaties worden sterker, bloeien, evolueren, maar niét
afgelijnde zullen je tonen waarom die niet afgelijnd zijn. het zijn dié relaties die je schaduwstukken van jezelf spiegelen,
die relaties waarin je iets te leren hebt dat je eerder (nog) niet wou aanpakken, of die relaties waarin je geconfronteerd wordt met
de noodzaak aan meer liefde, respect, waardering voor je Zelf.  

Het kan wat onrustig worden om je heen en in de wereld deze maand, zorg dus dat je jezelf steeds goed in balans brengt, zodat je jezelf
niet laat meedrijven in nerveuze toestanden en verstoring. Dit is een tijd van vernieuwing, en eigen aan deze tijd is dat dingen onstabiel zijn,
dat hoort erbij. Het enige wat jij daaraan kan doen, is zorgen dat je zélf stabiel bent en blijft. Dit is ook een geschenk voor ‘het geheel’,
dat weet je.

Zon - eclips - Marcelius

Er is een Nieuwe Maan op 10 juni, met meteen een Zon-eclips, wat veel beweging kan brengen, en hoe jij die beweging ervaart, hangt helemaal
af van jouw mate van aflijning op dat moment (schoonmaak van je energieveld, in contact met je diepste kern, twee voeten op de grond…).
De Zomerzonnewende zet zoals altijd opnieuw een heel proces in gang, en rond die periode kan het energetisch wat heftig zijn.
zorg de dagen voordien voor voldoende rust, veel water, en aangepaste voeding. Het einde van de maand kan wat tricky
zijn voor sommigen. Misschien bots je op je eigen weerstanden, komen er emoties naar boven, of ontdek je waarin je
jezelf saboteert. Of kijk je tevreden terug, en ga je met open vizier de volgende maand in.  

Toch kan je deze maand afsluiten met een positieve balans, wanneer je niet bang bent voor beweging, voor vernieuwing, voor
moeite doen voor en energie besteden aan je wél zijn en je vooruitgang, wat dat ook voor jou moge betekenen. Er is een massa
hoeveelheid goddelijke begeleiding ter beschikking, er is een overvloed aan energie, de vraag is alleen: wat doe je ermee? Waar wil
je heen met je leven, je gezondheid, je werk, je relaties? Je weet, het is jouw intentie die bepaalt wat je uiteindelijk (vroeg, of later) zal
manifesteren. Wees je dan ook super-bewust van wat je dagelijks de wereld instuurt, wat betreft je gedachten en je emoties. In tijden zoals
deze is de uitwerking van beide dubbel zo sterk.  

Keep the faith  

Fran24 april 2021

De Solar Surge

Bereid je voor op de lancering
The Solar Surge - Bereid je voor op de lancering! Door Dr. Schavi M. Ali

De zon van ons melkwegstelsel pulseert krachtig en stuurt coronale massa-ejecties (CME's) naar de aarde / Gaia die schokgolven
produceren en vervolgens de magnetosfeer van de planeet beïnvloeden. Tot dusver zijn er de afgelopen dagen verhoogde “B-Klasse”
en middelhoge “C-Klasse” zonnevlammen geweest, evenals enkele vrij sterke “M-Klasse” zonnevlammen samen met verschillende
CME's. Krachtige zonnewinden duwen de fakkels en de CME's uit.

Een "CME" is het vrijkomen van subatomair geladen plasmadeeltjes van straling van de zon die, of ze nu rechtstreeks op onze planeet zijn
gericht, nog steeds van invloed zijn, zoals het veroorzaken van technologische black-outs en de bekende "lichtactivering". Symptomen ”(LAS).
Wanneer een CME echter beslist inderdaad rechtstreeks naar de planeet stijgt, zijn de effecten nog groter. Zijn ionisatiesterkte of straling
stroomt intens in het aardmagneetveld.Het fysieke vat van de mens kan echter gemakkelijker omgaan met de meer uitgesproken stralingsniveaus, omdat ons DNA gestaag
kristallijn wordt. Dit werd opgemerkt door op hoger bewustzijn georiënteerde wetenschappers tijdens de "SHINE CONFERENCE" die
plaatsvond in het jaar 2000 in Engeland. Elke paar jaar (ongeveer 11 jaar) staat onze zon óf op “zonneminimum” (zeer weinig lichtfakkels
en CME's vrijgeven) of “zonnemaximum” (sterke zonnevlammen en CME's afgeven). We zijn nu op het moment van "Solar Maximum".

Zoals kan worden opgemaakt, staat SOURCE niet toe dat de schepping plotseling wordt bestookt met krachtige zonne-energetica.

De verdichting gedurende miljoenen (of misschien miljarden) jaren van de lichamelijke vorm heeft het zenuwstelsel gevoelig gemaakt
en de signalen die door de chakra's worden gestuurd naar de spieren, klieren, organen, weefsels, cellen, moleculen, atomen en
subatomaire deeltjes die de chakra's zijn grillig met een lagere frequentie van informatie bij zoveel mensen, en ze hebben
een gebrek aan vermogen om deze binnenkomende chaotische berichten goed te analyseren en te verwerken.

Met andere woorden, op koolstof gebaseerde systemen kunnen sterke straling niet goed aan, maar gekristalliseerde formaties wel.

Daardoor is het transformatie- of evolutieproces van Aarde / Gaia en van de schepping op "Haar" die doses LICHT ontvangt en door
de Fotonengordel beweegt, een zegen van BRON. Er is een ontkoppeling geweest van heilige kennis, en deze "trek aan de stekker"
is de reden voor wetenschappelijke, filosofische, sociologische en allerlei planetaire onenigheid. Misbruik van de vrije wil is wat
"de stekker eruit trok". dit wordt nu gecorrigeerd door de bijna dagelijkse immense doses LICHT die door de melkweg worden
gestuurd waarvan de Aarde / Gaia een van de belangrijkste ontvangers is.

Naarmate het LICHT toeneemt, treedt het vermogen op om naar een hogere bewustzijnstoestand te gaan.
Zo'n gebeurtenis resulteert uiteindelijk in de komst naar het tijdperk dat in het Sanskriet bekend staat als 'Dwarpa Yuga',
waarbij de helft van de menselijke wereldbevolking spiritueel is georiënteerd en opnieuw wordt verbonden met goddelijke kennis
en het vermogen om het in het dagelijks leven op de juiste manier te gebruiken. leven. Zoals eerder is besproken, is het ruimte/ tijd -
continuüm een spiraal. Het is niet lineair.Dus leeftijden spiraalsgewijs op en neer in een nooit eindigend proces, afhankelijk van hoe de vrije wil wordt geactualiseerd.
Earth / Gaia bevindt zich momenteel in de laatste fase van 'Kali Yuga' - en het tijdperk dat begon in 4300 vGT (met gebruikmaking
van het Gregoriaanse dateringssysteem) toen haat, oorlog, politieke onrust, hebzucht, ziekte, religieuze indoctrinatie (in plaats van spirituele openbaring) werd gebeurt. Met de komst van de Avatar Sri Bhagavan Krishna op of rond 21 juli in het middernachtuur van 3228 vGT, werd
een begrip van de tijdperken en hun verschillende kenmerken aan de planeet meegedeeld.

Krishna leerde de koninklijke prins Arjuna over spirituele principes toen er een strijd tussen familiegroepen op het punt stond te beginnen.
De wijze "Vyasa" heeft deze leringen opgenomen in de BHAGAVAD GITA ("Hemelse Song") die een deel is van de grotere MAHABHARATA
"Grote Land van het Licht van de Ziel"). De "Gita" is een metaforische boodschap over de strijd tussen het lagere zelf en het hogere zelf.
Krishna verliet zijn fysieke vorm op 18 februari 3100 vGT om ongeveer 14:00 uur na 128 jaar in aardse vorm te zijn geweest. Deze data
zijn gebaseerd op het onderzoek dat is uitgevoerd door Vedische wetenschappers.

De term "Avatar" vertaalt zich als "One Who Descends" en verwijst naar het feit dat het GODDELIJKE ABSOLUUT letterlijk de vorm
aanneemt van welk planetair rijk dan ook dat reiniging, zuivering en verlichting nodig heeft. Er wordt geleerd dat Krishna naar deze
planeet werd gestuurd door NARAYANA (ook wel VISHNU genoemd) - de "DUURZAAM" - een van de drie belangrijkste aspecten
van BRON die "SRI MATRE" is - de GODDELIJKE MOEDER.

Het is "HAAR" uitgestrekte, waterige, kosmische baarmoeder die "Zelfbevruchting", "Zelfbevalling" en "Zelfbevalling" is.


Deze drie hoofdkenmerken, waarnaar eerder is verwezen, zijn: BRAHMA - de "UITBREIDER", NARAYANA - de "SUSTAINER" en
SHIVA - de "TRANSFORMATOR" (wat eigenlijk het Hogere Zelf is van de hele mensheid, en dus dit is onze "Atman" of "Ziel" verbinding
met het ABSOLUUT. Daarom zijn we van GODDELIJKE ENERGIE - HEILIGE LEVENSKRACHT - en dit wordt opnieuw bekend gemaakt
als de "Yuga's" - de "tijdperken" - worden ervaren). Wanneer we "Treta Yuga" bereiken, zal 3/4 van de mensheid van Hoger Spiritueel
Super Bewustzijn zijn, en uiteindelijk zullen we "Sattva Yuga" bereiken, en dan zullen de hele planeet en melkweg in perfectie zijn.

Het duurt honderdduizenden jaren voordat de "yuga's" zijn doorkruist. Maar zoals hierboven vermeld, geeft de zon om de paar jaar meer
LICHT en bereidt ze ons voor op de lancering. Volgens veel spirituele wetenschappers lijkt het er echter op dat de kosmische energetica
wordt opgevoerd, zodat we sneller dan verwacht naar "Sattva Yuga" - "Tijdperk van Vrede" - het "Nieuwe Gouden Tijdperk" kunnen
gaan en geprojecteerd.

Als dit klopt, worden menselijke staten van collectief bewustzijn snel verhoogd.

We worden bijgestaan door Geascendeerde Meesters, Aartsengelen, en natuurlijk Deva's en Devi's ("Shining Ones") - de aspecten
van SOURCE - die ontelbaar zijn. Elke "Neter" ("Goddelijke kracht van de natuur" in de taal van "Medu Neter" ["Heilige Spraak"]) is voor
ons beschikbaar.

Kennis van al het voorgaande is niet gecodificeerd en gereguleerd door menselijke ideevorming en beeldvorming. Het is letterlijk aan oude “Rishi's” (wijzen ”) gegeven door de GODDELIJKE KRACHT van“ Sruti ”-“ Horen ”- een“ buiten de planeet ”proces van openbaring. De heilige principes zijn (en zijn nog steeds) aan het stijgen van ver voorbij de kosmische annalen die de mensheid kennen en zijn (en worden nog steeds) overgedragen via het proces van “Smirti” - “Te ontvangen”.

Vroeger zaten studenten onder de voeten van hun leraren in bosgebieden en luisterden naar heilige leringen.

Deze zijn opgenomen in de 1008 UPANISHADS ("To Sit Down With Knowledge"), waarvan 108 als meest veelbelovend worden beschouwd.
Dit is een van de redenen waarom gebedsmala's 108 kralen en een 109e "Guru" -kraal bevatten. (Ter herinnering aan velen: het
woord "Guru" vertaalt zich als "Brenger van LICHT uit de duisternis". Deze term verwijst naar iemands Leraar van Hogere
Goddelijke Principes, maar de ultieme Leraar is BRON. Ook is de zon 108 keer de omtrek. van onze planeet).

Degenen onder ons die op het pad van “Sanatana Dharma” (“Eeuwig Pad”) zijn, hebben zojuist “NAVARATRI” (“Negen Nachten”)
voltooid wanneer we drie specifieke aspecten van SRI MATRE eren - “DURGA” (“ONoverwinnelijk”) die beschermt ons tegen
alle soorten gevaar en onenigheid, "LAKSHMI" ("Doel van spirituele en materiële overvloed") die ons zegent met
materiële welvaart en in onze gezondheid, en SARASVATI ("She Who Flows") die ons grote kennis en wijsheid schenkt .

Speciale ‘poeja's’ (‘ceremonies’ of ‘rituelen’), mantra's en gebeden worden op dit moment gedaan. Het is interessant dat tijdens deze
krachtige, heilige negen nachten (die van 13 april tot 21 april waren) de kosmische energetica zeer intens waren met fakkels, winden en
CME's. Net als laserstralen zijn we naar de rijken van LICHT gestegen en hebben we berichten uit de kosmos ontvangen die zich manifesteren
als intuïtieve orakelachtige openbaringen.


Naarmate de maanden vorderen, en terwijl we het portaal van de komende Super Volle Maan binnengaan (die plaatsvindt
op 27 april en het portaal al begint te openen), en terwijl we later in zonnewendes en verduisteringen terechtkomen,
laten we de tijd nemen om stil te zijn. , concentreer je op het hart, stel je voor dat het gehuld is in LICHT,
haal diep adem en vraag om vrede, genezing, liefde, overvloed en wijsheid voor de hele melkweg.

Voor degenen die zo geneigd zijn, draag een sandelhouten mala die een natuurlijke, goddelijk gegeven zoete geur heeft die
meer uitgesproken wordt naarmate hij op een warme huid zit en terwijl de kralen met onze vingers worden gestreeld. Draag ook
sandelhoutolie. De oorspronkelijke naam voor sandelhout is "Chandan" (mannelijk) en "Chandana" (vrouwelijk). Het etherische rijk houdt
van zoete geuren. Sandelhout heeft de door God gegeven eigenschappen om het zenuwstelsel te kalmeren, hormonen in balans te brengen,
te beschermen tegen virussen en het bewustzijn tijdens gebed en meditatie tot een superbewust niveau te verheffen.

Veel mensen dragen 's nachts een sandelhouten polsmala om te helpen bij een vredige slaap terwijl de kalmerende essentie door de
amygdalaklier en door ons fysieke vat beweegt. Aangezien de zon ons heldere plasmastralen brengt, moeten we ons
voorbereiden op het opstijgen naar hogere frequenties, waardoor we een groter zend- en ontvangstvermogen
zullen hebben in vergelijking met ons HOGERE ZELF - de ZIEL.


Naarmate de maanden vorderen, en terwijl we het portaal van de komende Super Volle Maan binnengaan
(die plaatsvindt op 27 april en het portaal al begint te openen), en terwijl we later in zonnewendes en verduisteringen
terechtkomen, laten we de tijd nemen om stil te zijn. , concentreer je op het hart, stel je voor dat het gehuld is in LICHT, haal
diep adem en vraag om vrede, genezing, liefde, overvloed en wijsheid voor de hele melkweg. Voor degenen die zo geneigd zijn,
draag een sandelhouten mala die een natuurlijke, goddelijk gegeven zoete geur heeft die meer uitgesproken wordt naarmate hij op
een warme huid zit en terwijl de kralen met onze vingers worden gestreeld. Draag ook sandelhoutolie.

De oorspronkelijke naam voor sandelhout is "Chandan" (mannelijk) en "Chandana" (vrouwelijk). Het etherische rijk houdt van zoete
geuren. Sandelhout heeft de door God gegeven eigenschappen om het zenuwstelsel te kalmeren, hormonen in balans te brengen, te
beschermen tegen virussen en het bewustzijn tijdens gebed en meditatie tot een superbewust niveau te verheffen. Veel mensen dragen
's nachts een sandelhouten polsmala om te helpen bij een vredige slaap terwijl de kalmerende essentie door de amygdalaklier en door
ons fysieke vat beweegt.

Aangezien de zon ons heldere plasmastralen brengt, moeten we ons voorbereiden op het opstijgen naar hogere frequenties,
waardoor we een groter zend- en ontvangstvermogen zullen hebben in vergelijking met ons HOGERE ZELF - de ZIEL.
Ja, er zullen voortdurende symptomen zijn als het LICHT door ons heen pulseert.


Onthoud dat dit het verwijderen en verwijderen van giftige resten uit het cellulaire geheugen zijn en het veranderen van DNA
in een meerstrengige vorm voor de ontvangst van de nodige informatie. Het is het beste om spirituele rituelen en natuurlijke
therapieën toe te passen om de symptomen aan te pakken. Onnatuurlijke processen hebben steeds gevaarlijkere bijwerkingen,
en ze hebben de neiging om DNA te vernietigen door het strakker te maken in plaats van dat het zich mag uitstrekken. Ook
worden de telomeren aan de uiteinden van chromosomen ingekort door onnatuurlijke stoffen en technieken in plaats van
te verlengen, zoals ze moeten doen om gezondere toestanden te creëren. Cellulaire kracht en nieuwheid worden
verminderd tot zwakte en dichtheid.

Waar komt het op neer?

Het kristallisatieproces wordt stopgezet; en dus is de verheffing naar hogere staten onmogelijk. We moeten
natuurlijk momenten van ontspanning en plezier hebben met onze familie en vrienden. We moeten echter
deelnemen aan de drie meest vitale activiteiten van deze ontzagwekkende fase van onze groei tot
wezens van LICHT, en deze zijn: MEDITATIE, GEBED en STUDIE.

Bereid je voor op de Solar Surge!

https://www.disclosurenews.it/the-solar-surge-prepare-for-lift-off-dr-schavi/

Attentie van MarceliusHET ENIGE DOEL VAN JE ZIEL
14 april 2021


In deze dagen komen de energieën vanuit alle kanten naar ons toe. Jullie zijn degenen waar men zich al millennia op voorbereidt!
Deze tijd is aangebroken. Er is geen grotere test voor deze tijden dan om uw vastberadenheid te tonen. We zijn het licht vanuit
de diepte van de ziel, en weet hoe machtig je bent en hoe zegevierend je zult zijn met deze taak! Wees sterk en waakzaam
voor het licht. Gebruik al je gaven, fysiek en buiten- zintuiglijk. Vertrouw op al je instincten en je ingevingen. Vraag
om hulp op alle fronten en weet dat het wordt gegeven. Je bent hierin niet de alleen; je wordt begeleid en
beschermd door de legers van licht. Weet dat jullie allen Meesters van het Licht zijn.

Verzamel alles en waar je goed in bent. Denk aan de magie van het leven, de kracht van het licht en de goedheid
van alle dingen. Inherent aan de schepping zijn alle aspecten en het is het perspectief van de meester die weet dat het
vereist dat alle uitdrukkingen compleet zijn. Vrees de duisternis niet, want het is slechts de afwezigheid van licht, en jullie zijn
ook krijgers voor dat doel. Jullie zijn nu goddelijke alchemisten en krijgers voor de oorzaak van de hoge trilling creatie.

Het is je enige (ziels!) doel om weer te geven wat er is van het wonderbaarlijke, dynamische, buitengewone, diepgaande, spectaculaire,
almachtige, emanatie van het zuiverste en hoogste licht. Het keuzepunt is nu. De mensheid heeft niet langer het tegenovergestelde nodig
om te leren, dat aspect van zijn reis is voltooid. Voor degenen die de oproep beantwoorden, is het nu de tijd om dat aspect van de schepping
uit te roeien uit hun ervaring om te evolueren naar hogere expressie en creatie. Dit is een grote diploma-uitreiking!

Degenen die tot dit punt in hun evolutie zijn gekomen, zijn verantwoordelijk voor het creëren van de volgende fase. Dat wat niet langer in
dienst is van een hogere evolutie, moet door niet-gouvernementele partijen worden opgelost, en dat wat ter ere van de hogere kans is,
moet zich manifesteren! Dit is niet het moment om te zitten en te wachten tot iemand of iets buiten jezelf de dingen goed maakt.
Het is JOUW tijd om dingen te laten gebeuren op metafysisch niveau! Ja, zo machtig ben je. Het is van vitaal belang dat
je tot deze volledige innerlijke staat en actie komt.Om al je kracht te gebruiken voor creatie in wat je wenst. Gebruik het voor zijn hoogste goed om een magische wereld van een hoger alles
te creëren: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, aards, Godvruchtig en universeel! Als je jezelf echt naar de hoogste hoogten van
creatieve expressie zou laten gaan dan ben je echt een volledig uitgedrukte God van de Schepping, wat zou je dan creëren?
Doe dat. Ga gewoon door. Blijf dromen. Laat jezelf manifesteren. Blijf hulp inroepen van de hogere rijken. Blijf praten
met je voorouders en engelen en geascendeerde meesters en galactische familie en met God.

Vergeet niet dat je een co-creator bent... blijf praten met je goddelijke collega: God. Hoe kun je co-creëren zonder rechtstreeks
met de Creator te werken? Dit is het moment voor de meest ultieme verbinding en relatie van allemaal... want het zal zich alleen
maar verdiepen en van daaruit evolueren. Zoals elke relatie begint het openbaar en gaat het in diepere en diepere innerlijke
intimiteit en uiteindelijk wordt op elk niveau van je wezen uitgedrukt dat je in staat bent om te zingen en te dansen en dit
WETEN te schreeuwen vanuit elk aspect van je wezen.

Dit is de relatie die je moet hebben met de Schepper, zodat je leeft, ademt, bent, denkt, liefdevol, ziend, voelend, wetend,
handelend, beslissend, kiezend in de volledige versnelling. Je bent een krachtige, dynamische, actieve agent van het Goddelijke
in alles wat je doet... Hoe kan daar iets mis mee zijn of gaan? Deze intieme relatie is de enige manier waarop je weet dat... En dit is
wat je meeneemt naar de Nieuwe Aarde. Degene die je creëert als een goddelijk geïnspireerde schepper, een ervaring van schepper
zijnde schepping. Snap je het?

Er is niets belangrijker voor jou, om nu te zijn in wie en wat jij werkelijk bent.

Raad van Licht.
Marcelius


HET ASCENSIEPROCES VAN 20 MEI GAAT BEGINNEN VANAF 14/04 - 03/05/ 2021

Geplaatst op 14 april 2021
AlunaJoyOp 14 april 2021 zal de mensheid gedurende 20 dagen door een kosmisch chakra-systeem reizen en onze kundalini activeren. Deze dagen zijn krachtig en activerend terwijl we het verleden, het heden en de toekomst samenvoegen. Ze zijn krachtiger dan een equinox, of een klasse X magnitude zonnevlam ... maar continu gedurende 20 dagen achter elkaar! De middelste kolom van de heilige Maya-kalender, de Tzolk'in, vertegenwoordigt de wervelkolom van het menselijk lichaam en de kern van de aarde die van noord naar zuid loopt.

Een ascensieproces begint in deze 20 Kerndagen, die een heilig vuur door onze chakra's zullen branden. Deze energie daalt af
naar de aarde vanuit de grote centrale zon en God / Hunab Ku. Elke 260 dagen komen deze energieën keer op keer terug,
maar elke keer met een stijgende frequentie. Deze 20 dagen zullen buitengewoon krachtig zijn in deze cruciale en
unieke tijd waarin we buiten onze comfortzones zijn geduwd, en we hebben geen reserve-energie om de
dingen te beheersen die we proberen niet onder ogen te zien. Maar ... de Maya Kerndagen kunnen,
indien gewerkt met bewuste intentie, helpen om nieuwe frequenties in vorm te verankeren
en te manifesteren. Dit is wat we hier willen uitleggen. Het is een beetje ingewikkeld
met woorden, dus ik hoop dat ik je niet verlies.Deze 20 krachtige dagen beginnen op 14-4.
Ons wordt gevraagd om deze beproeving op te vangen
door heilig vuur, door onze frequenties te verhogen om meer
energie en licht te bevatten dan ooit tevoren. We zullen gevraagd
worden om een nieuw evenwicht te ontdekken en het oriëntatiepunt van
ons hogere zelf te verankeren. Het is een tijd om zelfbekwaam en beschermd te
worden, en niet afgeleid te worden door falende oude programma's.

Er zullen 5 pulsen van energie zijn die door 5 Maya chakra's zullen branden de kruin, keel, hart, zonnevlecht en wortelchakra's.
Elke puls houdt elk 4 dagen vast en elke dag bevat een van de 4 richtingen (oost, noord, west en zuid). Wat er tijdens deze 20 dagen
gebeurt, is dit ... Verse kosmische energie, afkomstig van de grote centrale zon, begint af te dalen naar ons fysieke lichaam, beginnend
bij onze kruinchakra.

Tegelijkertijd begint nieuw opgewaardeerde energie, afkomstig uit de kern van de aarde, omhoog te stijgen naar ons fysieke lichaam, te
beginnen bij onze wortelchakra. Dit proces lijkt veel op wanneer een bliksemschicht de aarde raakt. Wanneer een bliksemschicht uit de lucht neerdaalt, reikt de energie van de aarde ook omhoog om de neergaande bout te ontmoeten. Dit versmeltingspunt van neerdalende kosmische energie, met de stijgende fysieke energie, bereikt elkaar op een zeer krachtig middelpunt ... onze HARTEN! Ik hou er gewoon van. Het hart is het centrum van centra.Dan zal de nieuwe kosmische energie die neerdaalt van de grote centrale zon door onze chakra's naar beneden gaan totdat het geaard is in
ons fysieke lichaam en verankerd in de kern van de aarde. Onze opklimmende fysieke energie zal ook door ons hart gaan en opstijgen door
onze kruin en verder totdat het reikt en verankert in de grote centrale zon. Dit proces duurt 20 dagen.

Het begin van de meeste traditionele Maya-ceremonies begint met het oproepen en sturen van liefde naar 7 hoofdpunten.

Geweldige schepper van al het leven, Hunab Ku.
Hart van de hemelen.
Hart van de aarde.
Hart van het Oosten.
Hart van het noorden.
Hart van het Westen.
Hart van het zuiden.
Hart van de harten, of centrum.

AlunaJoy

Marcelius