MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Spiritueel 3


8 Artikelen in diversiteit van meerdere auteurs
Hoe om te gaan met ongewenste einde's

-Mogelijkheden als iets tot een einde Komt-

Door: Selacia
1 Augustus 2021Onze levenscycli worden gekenmerkt door een begin en een einde. Vanaf onze allereerste ademtocht als we ons leven beginnen,
tot onze laatste ademtocht als we sterven, ervaren we ontelbare cycli van verandering. Dit is waar op een zeer persoonlijk niveau,
en ook gerelateerd aan anderen en situaties in ons leven. Vaak verwelkomen we een nieuwe cyclus met zijn belofte van nieuwheid
en verrukking. Wanneer een cyclus echter eindigt, kunnen we ons gedesoriënteerd, verward, of zelfs extreem verdrietig of boos
voelen. Lees verder voor suggesties over hoe je kunt omgaan met ongewenste eindes.

Ongewenste einde's

Wat is een ongewenst einde? Meestal is het iets
waarvan we niet wilden dat het eindigde.

Even een voorbeeld:

Een geliefd huisdier of mens overlijdt
Een partnerschap of huwelijk eindigt
Een ziekte geef beperking in mobiliteit
Een dierbaar huis wordt verwoest door brand

Elk van deze eindes kan onwelkom aanvoelen en extreem lijden veroorzaken. Dit is zelfs het geval wanneer we spiritueel bewust zijn
en weten dat alle dingen veranderen. We begrijpen dit. Ons hogere verstand begrijpt dat alles wat we zijn, iedereen die we liefhebben,
en alle dingen die we ervaren overgaan in iets anders. Er is geen vastheid. Niets blijft statisch. Het kan vaak onmogelijk voelen om een
einde te accepteren. Onze emoties en onze herkauwende geest kunnen onze typische rationele reactie overnemen. Wanneer dit bij jou
gebeurt, oordeel dan niet. Wees bij de gevoelens en gedachten zodat je ze kunt verwerken. Aanvaard jezelf zoals je bent. Vertrouw erop
dat je inderdaad door de achtbaan van gevoelens en zorgen heen zult gaan over hoe je met een einde kunt omgaan. Herinner jezelf eraan
dat het goed zal komen, en dat je op dat moment inderdaad in orde bent.

Mogelijkheden als een einde zich voordoet:

Weet dat elk einde een mogelijkheid met zich meebrengt. Misschien zie je die kans niet meteen – vooral als je rouwt om het verlies van
een geliefde, of om een relatie die niet goed afliep. Het universum sluit geen deur zonder een raam te openen! Ik nodig je uit om dit met heel
je wezen te vertrouwen. Als je door een ongewenst einde navigeert, doe dan je best om steeds terug te keren naar het heden. Dat is je plaats
van kracht en bron van kracht. Vandaag heb je geen morgen. Gisteren is voorbij. Vandaag is jouw mogelijkheid om je te verbinden met
een groter kosmisch zicht op jouw levenspad. Dat zicht is eeuwig. Niets en niemand is ooit echt verloren. Er bestaan geen
vergissingen. Dat betekent dat elke situatie, baan en relatie kwam met een mogelijkheid en voor jouw leren.

Dankbaarheid geneest

Als je je dit herinnert, nodig dan een gevoel van dankbaarheid uit voor jouw leven, voor wat je hebt meegemaakt, en voor degenen
die je liefhebt (die nog leven of nu aan de andere kant zijn). Roep dankbaarheid op, ook na een breuk met een partner als de
dingen niet werkten. De daad van dankbaarheid kan helpen om beide mensen te genezen aan het einde van een
onwerkbare relatie.

Liefde is voor eeuwig

Weet dat er op een kosmisch niveau geen barrière is om met jouw geliefde te
communiceren - ongeacht de dimensie. Liefde overstijgt tijd en ruimte. Het is eeuwig.

  Selacia

> BRON <

Lay-out en vertaling
Door: Marcelius

Het nieuwe leven ontspruit


Door: Judith Kusel

24 juli 2021We bevinden ons nu in een dramatische golf van energie, die ons echt verder tilt dan alles wat eerder bekend was. We moeten nu
volledig uit het bekende om in het onbekende te stappen! De onbekende wateren van de Nieuwe Aarde. Ik vind dit echt geweldig want
inderdaad, in de afgelopen weken en maanden ben ik systematisch gebracht om te zien wat ik nooit eerder kon zien, om toegang
te krijgen tot wat ik voorheen niet had kunnen zien, naarmate er steeds meer legpuzzelstukken op hun plaats beginnen te
komen, en ik krijg te zien wat er gebeurt en waarom.

In deze immense tijd van transfiguratie en zelfs wedergeboorte in een totaal nieuw leven en een nieuw begin (voor degenen die
klaar zijn en de Oude Aarde volledig achter zich hebben gelaten), zullen we inderdaad het eeuwige, het oneindige gaan ervaren, en
inderdaad daarmee zal alles energetisch op een veel hogere trillingsfrequentieband zijn , dimensionale frequentieband, die van de 5e
en 7e nu. Ja, de 7e maakt zich voelbaar en begint zich bewust te worden van hoe het getal 7 zich manifesteert in vorm en nu op alle
niveaus is. Het is het getal dat zich meer herhaalt dan enig ander in de Bijbel. En merk op dat veel van wat als heilig en zelfs
magisch werd beschouwd, het getal 7 bevat.

De Grote Piramide heeft inderdaad het getal 7. 360/7 = 51,42 (de Helling van de Grote Piramide).
Het is er inderdaad niet alleen, zoals mij is getoond, maar inderdaad overal verborgen op heilige manieren.
7 beroept zich op de Kwaliteiten van: De Al-Scheppende Krachten (Goddelijk). De Goddelijke Bron en Ziel. De
Onkenbare. Het zoeken en bereiken van Verlichting en Verlichting. Dit is niet per ongeluk, maar door een groots
ontwerp. Toen ik inderdaad op zoek was naar de verborgen betekenis, struikelde ik over steeds meer kennis, zoals
het aan mij werd geopenbaard.

Het getal 7 houdt ook ceremonie en magie – maar niet in de zin dat we de neiging hebben om het te begrijpen, ala Harry Potter,
maar in de zin dat de 7 een sleutel tot het Christusbewustzijn heeft op manieren die we nog moeten ontrafelen en zelfs de Nieuwe
Aarde. Ja, de 3, en 9 etc. in tesla's vergelijkingen, spelen een gelijke rol, en ik ben geen numeroloog – ik probeer nu alleen maar
het concept over te brengen, dat deze getallen zijn geïntegreerd in de heilige plaatsen, evenals Kristallijne energienetten,
waarmee ik werk en in wat ik te zien krijg en wat mij wordt geopenbaard.

De 7e dimensie staat altijd bekend als: "De 7e hemel!" Het was de oorspronkelijke staat van het Paradijs op Aarde!
Het was de staat van Eenheid en Eenheid en dus ALS ÉÉN met de Goddelijke Bron.

We zijn dus druk bezig om van de 5e naar de 7e te worden getild.

Nogmaals, voor mij is dit van enorm belang – want inderdaad, de Poorten der Hemelen openen zich. Dit is nog nooit eerder
gebeurd – omdat de mensheid er altijd in slaagde om van de 7e hemel in de lagere dimensionale staten te vallen! Voor het eerst
kunnen we nu weer in de hogere Dimensionale Staat stijgen! Nu zal dit niet alleen onmiddellijk gebeuren, maar in de komende jaren,
omdat we ons moeten aanpassen aan de Nieuwe Hogere Dimensionale frequentiebanden, zoals alles wat in ons is, dat nog steeds van
het Oude is, uiteenvalt en voor altijd achterblijft.

Sommigen hebben dit al achter zich gelaten en zijn de Nieuwe Aarde binnengestapt en zullen dat de komende maanden en jaren
vollediger doen.Als we de Nieuwe Aarde binnenstappen, zijn we nu inderdaad de Pioniers – degenen die de Nieuwe Gouden
Eeuw zullen co-creëren, in het Tijdperk van Waterman!

We zullen inderdaad in staat zijn om energetisch zo gevuld te zijn met de Goddelijke Bron-energie, als ÉÉN, dat we in staat zullen
zijn om gemakkelijk vorm te geven, te teleporteren, telepathisch te communiceren en energetisch vanuit het hart-zielcentrum
rechtstreeks verbinding te maken met die van anderen. Er zal geen miscommunicatie meer zijn, en er zijn geen computers
en dergelijke technologie nodig, omdat we remasteren hoe we moeten werken met energie- en energievelden, en zelfs
met de hoogste manieren om licht- en geluidsfrequenties te gebruiken.

We betreden de inter-stellaire ruimte. We hervatten ons ware kosmische erfgoed. Ik ben geïnspireerd.
Het is tijd om verder te gaan dan de tijd in de eeuwige Eenheid en met eeuwige mogelijkheden
om samen een totaal nieuwe mensheid te creëren in een totaal nieuwe Planeet Aarde!

   Judith Kusel

Vertaling & Lay-out
door Marcelius

2021 Lions Gate :De opkomst van de Nieuwe
Aarde Mens


Door: Celia Fenn
11 juli 2021

Liefste Familie van Licht, je nadert het Planetaire Nieuwjaar en het Lions Gate Portaal.
Dit is die tijd in het Heilig Jaar waarin je begint aan een nieuwe cyclus van Tijd en Schepping.

Op dit moment staat Sirius op aan de ochtendhemel, conjunctaal aan uw zon, en voor dit creatieve
moment heeft uw planeet twee zonnen, een wit/gouden zon en een blauwe zon (Sirius). In deze magische
energie sluit de planeet ook aan bij de Leeuwenpoort in het sterrenbeeld Leeuw (8 augustus) en de Koninklijke
Ster Regulus, ook wel bekend als het "Hart van de Leeuw", die een nieuwe cyclus en tijdlijn voor de Aarde inluidt.

Dit jaar stond je onder grote druk om je persoonlijke frequentie te verhogen en je evolutie te versnellen, zodat je je nieuwe
cyclus met de hoogst mogelijke frequentie voor Nieuwe Aarde kunt beginnen. Dit is om je in staat te stellen in de Nieuwe Aarde
Realiteit te stappen en je New Earth Human/Human Angelic Template volledig te activeren in je DNA. Dit stelt je in staat om los
te komen van de lagere niveaus van chaos op de lagere tijdlijn, en om te leven in een realiteit van vreedzame en liefdevolle
gemeenschap als een nieuwe aardemens.

De Nieuwe Mens van de Aarde

In de afgelopen jaren heb je je bewustzijn verhoogd van de 3e Dimensie naar de 5e Dimensie van Licht, lagen
van geaccumuleerde negatieve energie vrijgegeven en je oorspronkelijke Human Angelic Template met groot succes
gereactiveerd.

De 3e Dimensionale Mens was een Wezen met 7 actieve chakra's die moesten mediteren om toegang te krijgen tot de Ziel en
het Hogere Zelf die "boven" het menselijk lichaam lagen. De 5e dimensionale Nieuwe Aarde Mens is een multidimensionaal Wezen
van 13 actieve chakra's dat een directe verbinding met de Ziel/Hoger Zelf en de Zonne-, Galactische en Kosmische Aspecten
van Het Zelf omvat.

De belangrijkste indicatie van je opklimming naar deze toestand is je bewustzijn van zonnebewegingen en energieën
zoals je in je Lichtlichaam en je Fysieke Lichaam de stromen van Plasma- en Zonnelichtcodes zult "voelen" terwijl ze de
atmosfeer van de Aarde doordringen in het voortdurende gesprek van de Zon met de Aarde. U ontvangt de Diamond Light
Codes en integreert deze op een bewuste en vrolijke manier.

Je wordt je bewust van je Galactische erfgoed en je persoonlijke band met de Sterren. In deze Lions Gate transit zul je je bewust
worden van de Stellaire en Galactische Meesters van Het Licht, zoals de Koninklijke Leeuwen, en de Engelenwezens, zoals de Elohim,
die met je samenwerken om de Geboorte van de Nieuwe Aarde te volbrengen.

De Nieuwe Aarde: een Hart Gecentreerde Schepping van Liefde

De Menselijke Engel van de Nieuwe Aarde is een Hart gecentreerd Wezen. In tegenstelling tot de "oudere versie"
van de mensheid, die gecentreerd was in de Mind/Solar Plexus, werken Nieuwe Aarde Mensen vanuit het Hart.
Dit betekent dat het Hart het centrum van Balans is en het verbindingspunt voor de Ziel en Het Hogere Zelf.
Alle beslissingen en keuzes in de Nieuwe Aarde worden gemaakt vanuit het Hart. Je maakt deze keuzes
door gevoel, intuïtie en diepe inherente wijsheid, in plaats van door de aanwijzingen van het rationele
bewustzijn. De geest kan informatie verstrekken, maar het doel ervan is niet om keuzes en
beslissingen te nemen. Deze worden op een dieper niveau gemaakt door hart en ziel.

De basis van alle keuzes en beslissingen op de nieuwe aarde is liefde.

Er zal geen angst en controle zijn in de Nieuwe Aarde, maar gewoon de Stroom van Liefde en Schepping,
terwijl je evolueert en groeit door je voortdurende creaties.

De Nieuwe Aarde Mensen en jouw Relatie met de Natuur

De Oude Aarde 3e Dimensionale Mens had een conflictuele en agressieve relatie met de natuur. Hij zag het
als een middel om naar believen te gebruiken en te plunderen.

De Nieuwe Aarde Mens ziet de Natuur als Heilig, en respecteert het oorspronkelijke doel van de Aarde als een
Heilige Planeet en een tuin voor de Vreugde van de Melkweg en al haar Wezens.

De New Earth Human Angels zijn Bewaarders van de Heilige Planetaire Tuin en zijn ook Galactische Sjamanen. Ze
werken samen met de Elementalen en de Natuurgeesten om een Paradijs-Thuis te creëren voor alle levende wezens
die hier door de Eerste Schepper en de Elohim-Engelen zijn gezonden.

Een Galactische Sjamaan respecteert de natuur en werkt met de Natuur, wetend en voelend tegelijkertijd zijn of haar Zonne-
en Galactische connecties en verantwoordelijkheden.

Lions Gate 2021 : Opstap

Bij deze Lions Gate van 2021, Beloved Family, zullen velen van jullie die zich eerder "vastgelopen" of "onzeker" of "ongemotiveerd"
voelden, je nieuwe verantwoordelijkheden op de planeet op zich nemen.

Je wordt Menselijke Engelen en Galactische Sjamanen, je begeleidt mensen en doet ceremonies om de Opkomende Nieuwe Aarde te
eren. Jullie zullen leiders worden die je gemeenschappen zachtjes zullen begeleiden en ondersteunen bij de veranderingen op aarde
en overgangen naar het Nieuwe Bewustzijn van de Aarde.

De Lions Gate zal de tsunami van hoogfrequente energie leveren die deze transformaties zal activeren en je naar de hogere tijdlijn
van de Nieuwe Aarde zal tillen.

Wees voorbereid, geliefden, het zal een hele ervaring zijn!

> BRON <

Attentie & Lay-out
door Marcelius

Vertrouw op je gevoelens - Maak contact met je Hogere zelfGeplaatst door: Selacia - 9 juli 2021

Het leven kan ons inspireren om betere versies van onszelf te zijn en onze kijk op hoe we in de wereld dienen uit te breiden.
Om onze inspiraties te manifesteren in de fysieke realiteit, moeten we vertrouwen op onze innerlijke wijsheid en vervolgens
stappen ondernemen om onszelf te transformeren. Klinkt makkelijk. In de praktijk kan het een uitdaging zijn. Lees verder om
te weten hoe u door dit raadsel kunt navigeren.

We zijn van nature intuïtieve wezens vanaf de geboorte. Als kinderen, en zelfs in de baarmoeder, kunnen we onze omgeving
en Intuïtief dingen voelen. We huisvesten in onszelf zowel een goddelijk vrouwelijk als goddelijk mannelijk. Het is het vrouwelijke
aspect dat we aanboren voor flitsen van inzicht en een weten hoe verder te gaan in het leven. Die vrouwelijke kant van ons is er altijd,
ongeacht of we vrouwelijk of mannelijk zijn.

Het vrouwelijke heeft echter al millennia een achterbanrol in de samenleving. Intuïtie, opvoeding en innerlijk luisteren zijn gedevalueerd. Droominterpretatie en het delen van intuïtieve inzichten - waarbij geen lineaire basis van bewijs betrokken is - bevinden zich nog steeds
in de donkere kast van achterdocht van de mensheid. Deze dynamiek is schadelijk geweest voor de evolutie van de mensheid.

Vrouwen hadden van oudsher de neiging om beter in contact te komen met intuïtie en een eenvoudige kennis van hoe ze
zorg moesten koesteren en bieden. Maar zelfs vrouwen--als gevolg van maatschappelijke conditionering die intuïtieve
geschenken verdisconteren--geleerd om te twijfelen of te devalueren wat ze wisten. Vrouwen in het algemeen
voelden zich meer op hun gemak om dergelijke dingen met andere vrouwen te delen.

Terwijl het moederinstinct om een kind vandaag te voeden sterk is - zelfs een overlevingsvaardigheid -
wordt de daad van vrouwelijke zelfzorg vaak buitenspel gezet. Zij aan zij met deze dynamiek
worstelen veel vrouwen vandaag de dag met hun gevoelens en intuïtieve aard.
Aangeleerd wantrouwen tegen zelfgegenereerde intuïtieve inzichten  
kan ervoor zorgen dat vrouwen aan zichzelf twijfelen.

Gevoelens en de Maan

Maan MMH

De maan wordt geassocieerd met gevoelens, verzorging en intuïtie. In mijn boek
Het spirituele kompas wijd ik een hoofdstuk aan het helpen begrijpen van maanenergie in je leven.

Deze week hebben we een gunstige maan! Op 9-10 juli is de maan in het teken van kreeft. Met die plaatsing
komt een focus op zelfzorg, verzorging en geven aan anderen. Kreeft, geregeerd door de maan en verbonden
met het element water, kan gevoelens verheffen - inclusief die met betrekking tot verzorgen, anderen in nood
helpen en optimale zelfzorg die nu nodig is. Deze plaatsing is ook gericht op het thuis- en thuisbasis, wat dat ook
voor jou kan zijn. In sommige gevallen kunnen thema's uit het vroege leven en mensen uit je verleden in beeld komen.

Het is niet ongewoon dat intense gevoelens en stemmingswisselingen ontstaan tijdens een week als deze. Sta deze toe
terwijl u beslissingen neemt en met anderen communiceert. Wanneer dergelijke gevoelens naar boven komen, maak
er dan bewust gebruik van voor meer zelfbewustzijn. Als je je overweldigd voelt door gevoelens, neem dan een
time-out om na te denken over hun betekenis.

Hier is een andere manier om te werken met de krachtige maan van deze week.
Gebruik deze tijd om doelbewust je vertrouwen in het subtiele gefluister van je intuïtie te verdiepen.

Deze fluisteringen komen in onbeperkte vormen: dromen, een weten direct na het stellen van een vraag in je eigen geest,
inzichten tijdens een verbinding met een niet-fysieke spirituele gids tijdens een meditatie zoals we 10 juli zullen doen voor
Kosmische Verbindingen.

Blijf je bewust van het feit dat het je vrouwelijke aspect is dat je kan helpen contact te maken met je grotere zelf - het deel
van je dat kwantum, kosmisch, enorm en eeuwig is. Dit vrouwelijke aspect is een directe lijn naar je innerlijke wijsheid!

> BRON <

Lay-out en afbeeldingen
door: Marcelius

Waarom dankbaarheid Werkt!

Door: Regina Meredith
4 juli 2021

Hogere zelf MMH

We hebben allemaal moeite om onze Hogere Geest aan te boren voor begeleiding, omdat het leven vaak onze helderheid lijkt te
blokkeren. Maar vanmorgen viel me een krachtig inzicht op – dat Dankbaarheid (met een hoofdletter D!) een opening is naar verbinding
met onze eigen innerlijke wijsheid, helderheid en inspiratie, zonder echte inspanning. Zo ontwikkelde het inzicht zich.

's Morgens met mijn partner Zeus ontmoeten de spirituele en aardse krachten elkaar. Prachtige discussies, delen en debatten rijzen op onder
het kopje thee in de ochtend, terwijl je nog steeds in pyjama bent. Vanochtend hebben we gedebatteerd over de verdienste van het focussen
op Soul vs. Higher Mind, het functionele apparaat voor communicatie vanuit Soul. Dankbaarheid, of directe waardering, verhoogt de fijnere frequenties die een opening creëren tussen ons gewone bewuste en het Hogere Bewustzijn. Dit is de Heilige Graal. Waarom noem ik het
de Heilige Graal?

Want leven in directe verbinding met Hogere Geest/Ziel is waar alle helderheid, betekenis en uiteindelijk levensvreugde vandaan komt.
Onze Ziel's uitgebreide kijk op ons potentieel en haar ongelooflijk slimme manieren om te manifesteren wat voor ons beste is, dit is
onbegrijpelijk voor onze gewone wakkere geest. De lijsten en plannen van deze kleine geest zijn echt lachwekkend in de
aanwezigheid van de Hogere Geest. Maar we zijn menselijk, en de kleine geest geeft ons het gevoel dat we een
soort controle hebben over ons lot.
Hogere zelf meditatie MMH
Wanneer we echter in een meditatie over dankbaarheid gaan, roepen we waardering op voor al het goede dat zich in ons leven heeft
uitgedrukt. (Als we wijsheid hebben, zijn we ook dankbaar voor die dingen die ons uitdagen, wetende dat ze de weg ten goede effenen.)
Terwijl we in deze staat zijn, met gesloten ogen, voelen we deze fijnere gevoelens vergelijkbaar met een soort liefde die over ons heen spoelt.
We kunnen tintelen, ons euforisch of zalig voelen. Ik verdwaalde in deze sessies omdat de gevoelens zo aangenaam waren dat de tijd stopte.

Deze subtiele gevoelens breiden ons veld vervolgens uit tot een veel fijnere frequentie, een die veel beter is afgestemd op de Hogere Geest.
Dit bevordert een openheid die normaal gesproken niet wordt bereikt in onze dagelijkse functionele modus, die is gericht op het "doen"
van het leven. Deze "doen"-modus is een meer beschermend en gesloten veld. Velen zouden zeggen dat meditatie alleen dit kan
doen en in veel gevallen van vrome bemiddelaars is dit waar. Maar zelfs de beginner kan deze toegang tot de Ziel creëren
door de gevoelens van Dankbaarheid.

Als een ander voordeel worden de dingen, mensen of staten waarop we ons richten energetisch versterkt door de effecten
van magnetisme. De focus van onze hoogfrequente mentale/emotionele energie op iets vergaard een ondersteunend
energieveld eromheen. Dat is hoe genezing op afstand werkt, als een voorbeeld. De kwaliteit en schoonheid
van het gevoel en het samen denken, veroorzaakt een realiteitsveranderende injectie van energie.

Kortom, de tijd nemen voor Dankbaarheid helpt ons te genieten van krachtige positieve
gevoelens die deuren openen naar onze Hogere Geest die vervolgens zijn wijsheden in
onze geest kan fluisteren (De Heilige Graal). Tegelijkertijd versterken we de mensen
en dingen waar we ons tijdens de meditatie op richten.

Dit is de belichaming van een Win-Win-Win situatie!

> Bron <

Attentie en vertaling
door: Marcelius

Spirituele betekenis van eenzaamheid:
een noodzakelijke ervaring op je inwijdingsweg


30 juni 2021Steeds meer mensen voelen zich eenzaam. Voor hen is eenzaamheid geen theorie en geen woord zoals vele andere, maar de pijnlijke
beschrijving van de sfeer waarin zij dagelijks leven. Velen ervaren hun eenzaamheid als een beklemmend en benauwend gevoel dat
ze het liefst zouden willen ontlopen of heel diep weg willen stoppen. Maar als dat al lukt, dan komen ze in het latere leven steeds
weer tot de ontdekking dat die weggestopte, kille eenzaamheid op de meest onverwachte momenten opnieuw opdoemt. Net
zolang tot ze hun eenzaamheid eindelijk serieus leren nemen en er niet langer voor wegvluchten. Dan, eindelijk, beseffen ze:
er is geen andere weg dan door de eenzaamheid heen te gaan. Want dat is het fascinerende: heel wat mensen die
door de diepste eenzaamheid zijn heen gegaan, stellen dat ze er uiteindelijk rijker door zijn geworden.

Wat is eenzaamheid?

Als je probeert het begrip ‘eenzaamheid’ te omschrijven en treffende woorden te vinden voor de intense gevoelens
die een diep eenzaam mens doorleeft, ontdek je al gauw hoe moeilijk het is de juiste woorden te vinden. Eigenlijk is dat
merkwaardig, want velen van ons kennen wel de pijnlijke en heftige gevoelens die eenzaamheid teweegbrengt, maar zijn
niet in staat die gevoelens duidelijk en helder te omschrijven. En als zij een poging daartoe doen, is het resultaat heel verschillend.

Zo wordt eenzaamheid regelmatig omschreven als een gevoel van gemis. Anderen omschrijven eenzaamheid als het gevoel dat je er
helemaal alleen voor staat. Weer anderen duiden eenzaamheid aan als de ervaring dat er geen mens geïnteresseerd is in hoe het met
jou gaat. Sommigen ervaren dat zelfs nog heftiger. Zo zei iemand: Ik denk altijd dat de anderen mij niet moeten. Nog weer anderen
spreken over het gevoel dat je niet begrepen wordt. Soms heeft een dergelijk gevoel te maken met communicatie: men durft of
wil de ander (partner, vriendin, vriend, vader of moeder) niet belasten met de eigen gevoelens.

Hans Stolp: ‘Behalve de bovenstaande inzichten hebben vooral de opmerkingen die Mathias Wais maakte, mij geholpen om
het wezen van de eenzaamheid te begrijpen. In een interview werd hem gevraagd naar een definitie van eenzaamheid:
‘Het tegenovergestelde van eenzaamheid is deelname. Dat wil zeggen dat ik iets vanuit mijzelf schenk aan mijn
omgeving. Als ik niets schenk, kan er een diepe eenzaamheid ontstaan.’

Deze visie van Wais wil dus zeggen dat het belangrijk is om iets wat wij kunnen, wat we weten of wat we zijn, te schenken
aan de gemeenschap waartoe wij behoren: aan onze familie, aan onze vriendenkring, aan onze geestelijke familie (dat wil zeggen:
gelijkgezinden met wie we onze idealen delen), aan onze sportvereniging of vriendinnenclub, en ga zo maar door. Daardoor ontstaat er
een warme, echte verbinding met de leden van die groep. Wanneer we dat om welke reden dan ook niet doen (niet durven, niet kunnen
of niet willen), komen we in een sfeer van eenzaamheid terecht omdat we dan geen werkelijke verbinding met anderen ervaren.
De kern van eenzaamheid is dus het gebrek aan verbinding: dat je geen deel uitmaakt van een groep mensen bij wie je je
thuis voelt en jezelf durft en kunt zijn.

Het ontwaken van je Hogere Zelf

Hoe kom het dat in onze tijd meer mensen eenzaam zijn? Omdat de mensen zich meer en meer op de eigen binnenwereld beginnen
te richten, hebben ze minder contact met elkaar en zijn ze ook minder geïnteresseerd in elkaar. Het gevolg daarvan is dat de mensen in
onze tijd eenzamer, egoïstischer en individualistischer worden: ze richten hun aandacht vooral op de eigen binnenwereld en sluiten zich
in zichzelf op. Dat proces is nog steeds gaande in onze tijd. Het is wel belangrijk te beseffen dat het ontwaken van onze bewustzijnsziel
zeer belangrijk is: alleen daardoor kan het hoger Zelf (ook wel het hogere Ik of de geest genoemd) in de mensen geboren worden.
Onze bewustzijnsziel vormt immers de basis van het hoger Zelf. Kortom: we moeten door de vereenzaming van onze tijd heen
(die het gevolg  is van onze gerichtheid op de bewustzijnsziel) opdat het hoger Zelf in ons geboren kan worden.
Ofwel: onze eenzaamheid (een voorwaarde voor een groei in bewustzijn) is de geboortegrond van ons hoger Zelf.

De noodzaak om onze eenzaamheid te aanvaarden

De eenzaamheid van onze tijd is een noodzakelijke begeleidingsverschijnsel van de ontwikkeling van onze bewustzijnsziel.
Die eenzaamheid zal nog sterker worden, omdat we nog vrij aan het begin staan van deze ontwikkeling. Onze eenzaamheid
is dus niet alleen maar negatief: het schenkt ons de innerlijke ruimte die wij nodig hebben om ons bewust te worden van onze
binnenwereld en het gezag over die wereld te leren aanvaarden. Maar dat kan alleen wanneer wij bereid zijn onze eenzaamheid
te accepteren, onder ogen te zien en ermee te leven.

Maar hoe is dat mogelijk? Dat door de aanvaarding van onze eenzaamheid hogere inzichten in ons geboren worden? Dat is mogelijk,
omdat diepe eenzaamheid onze scherpzinnigheid versterkt, net zoals onze gevoeligheid en onze menselijkheid. Door die toenemende
gevoeligheid worden we ons bewust van bewegingen in onze ziel die we in het gewone leven anders nooit zouden opmerken. Door
aandachtig en oplettend die stille bewegingen in het oog te houden zul je merken dat ze soms tot een intuïtie worden, ja, zelfs
tot een hoger weten.

Eenzaamheid hoort bij deze tijd. En dus zal vrijwel iedereen in zijn leven vroeg of laat met deze gevoelens van verlatenheid
geconfronteerd worden. Eenzaamheid is dus geen straf en evenmin je eigen schuld, maar behoort tot de levenslessen
die we in deze tijd en in dit leven voorgelegd krijgen.

Boekentip: Eenzaamheid, troost door inzicht

Lay-out & Attentie
van Marcelius
Het zijn de kleine dingen - Transformationele tekens

  Geplaatst door Selacia - 29 juni 2021

Wanneer het leven onzeker, onhandelbaar of gewoon te veel lijkt om te verwerken - reset dan je focus naar de kleine dingen. Het zijn inderdaad
de kleine dingen in het leven die vaak de nodige momenten van vreugde en betekenis brengen. Het zijn ook de kleine dingen die ons context geven voor ons succes. Lees verder om te begrijpen hoe dit van toepassing is in je dagelijks leven en je helpt spiritueel te evolueren.

De achtergrond;

We leven in een bouwzone op aarde terwijl onze wereld van de grond af aan wordt herbouwd. Navigeren door deze momenten is
geen eenvoudige taak. Op een bepaalde dag hebben we waarschijnlijk zowel nieuwe kansen als uitdagingen in tegenstelling tot die
we eerder hadden. Om er zeker van te zijn, als de mensheid ontwaakt en maatschappelijke normen verschuiven, moeten we ons
voortdurend aanpassen. We vinden dat we meer aanwezig moeten zijn, meer moeten overwegen, meer vragen moeten stellen -
om onze weg te vinden en te gedijen.

De enorme hoeveelheid informatie die we gedurende één dag opnemen, is onbegrijpelijk. Om deze enorme belasting te
doorzeven, moeten we steeds meer onderscheidingsvermogen, grensstelling en waardering voor de nuances ontwikkelen.
Het is een essentiële vaardigheid om vaak "de wereld te stoppen" - en stil te worden.

De kleine dingen- Transformationele Tekens

Het observeren van nuances en het kunnen verbinden van de stippen helpt ons bewust te worden van de kleine dingen die
onze ervaring transformeren van gewoon naar buitengewoon. Ik noem deze kleine dingen, niet omdat ze klein zijn, maar omdat
we in onze conventionele samenleving niet geconditioneerd zijn om ze te zoeken of te waarderen.

3 Persoonlijke voorbeelden van de kleine dingen. Toen ik een hoofdstuk schreef voor mijn boek "The Spiritual Compass"- me
afvragend of er nog een alinea nodig was - werd ik stil en vroeg mijn begeleiding, en staarde toen uit het raam. Ik hoorde toen
de woorden "je hebt het" in mijn hoofd. Niet meteen wetend wat dat betekende, zocht ik de woorden op en ontdekte dat ze
afkomstig waren van een hit "You Got It You Got It" van Chris Brown. De nuance aka is een betekenis met betrekking tot mijn
schrijven, was een bevestiging dat het hoofdstuk compleet was zoals het is.

Weken later, toen ik de laatste 11 hoofdstukken van mijn boek schreef, gebeurde er iets vreemds. Ter info, vreemde dingen kunnen als
nuances tellen. Toen ik het document openbaarde, begon mijn huis te schudden als gevolg van een kleine aardbeving in de buurt. Zag op
mijn telefoon dat het een 3.4 aardbeving schok was. Ik werd toen stil en hoorde van mijn leiding: "Je bent klaar!" Interessant is dat ik in
dat hoofdstuk had geschreven over de seismische verschuivingen die we nu in onze samenleving ervaren.

De volgende dag na het voltooien van het laatste hoofdstuk van mijn boek, zag ik een grote groene sprinkhaan op mijn raam met uitzicht
op de oceaan. Ik voelde dat deze nuance de moeite waard was om te onderzoeken, dus onderzocht ik de betekenis van het zien ervan op
dat moment. Ik was in staat om te zien dat de sprinkhaan succes en geluk symboliseerde met betrekking tot het boek, samen met een
synergie van gebeurtenissen die zich zouden ontvouwen.

De kleine dingen & uw succes

Hier is een andere manier om naar dit thema te kijken - de kleine dingen. Alles wat we doen en manifesteren gaat gepaard met stappen.
Er zijn geen onmiddellijke manifestaties. Alles wat we manifesteren komt voort uit onze energie in de loop van de tijd, en uit de stappen die
we zetten in een continuüm. Het grootste deel van dat continuüm - omdat het zo groot en kwantum is - glipt door ons bewustzijn. Dat komt
omdat onze conditionering lineair is, met zwart-wit denken en perceptie. Wanneer we onze vooruitgang en succes analyseren, is onze geconditioneerde geest standaard een lineaire tijdlijn.

Voorbeelden van manifestatie: We hebben misschien een project met specifieke parameters. Er is waarschijnlijk een deadline of doel van
wanneer dingen moeten worden voltooid. Wanneer we onze vooruitgang of doel analyseren, concentreert onze geconditioneerde geest zich
op een minuscuul deel van de manifestatie. Dat komt omdat het realiseren van het doel het eindresultaat is van talloze stappen die zijn gezet
naar voltooiing. Ons ego is nooit tevreden, voelt zich altijd tekort of achter, vraagt zich meedogenloos af of we ons doel kunnen bereiken en
of onze inspanningen beloond zullen worden. Deze mentaliteit is giftig. Het blokkeert onze ware creativiteit om op grenzeloze manieren
te creëren. We worden in een staat van "willen" versus zijn gehouden, niet in staat om de kleine dingen te waarderen die ons
vreugde kunnen brengen. Hetzelfde geldt voor belangrijke levensdoelen.

Onze geconditioneerde geest zal herkauwen over de vraag of - en of - we doelen zullen bereiken. Het kan ons terroriseren met zorgen over
de 'wat als' van 'falen'. Soms hoe groter het doel, hoe meer ons ego-zelf zich hecht aan de uitkomst. Wanneer dit gebeurt, kunnen we het
belang van de kleine stappen, en inderdaad de vreugde die beschikbaar is bij elke stap, verdisconteren terwijl we naar doelen streven.
Het grotere geheel buiten beschouwing laten - en niet aanwezig genoeg zijn om de vreugde in alledaagse momenten te vinden - houdt
ons op een draaimolen van ontevredenheid, waardoor we onderweg niet van de kleine dingen kunnen genieten.

Ons algemene doel van het bestaan op aarde is zelfevolutie en leren van ervaringen. We bouwen vaardigheden op en ontwikkelen
kwaliteiten in de loop van de tijd, vaak gedurende het leven. In onze kern zijn we pure vreugde. Naarmate we evolueren, leren we onze
innerlijke vreugde aan te boren in allerlei situaties. We begrijpen steeds meer dat het de kleine dingen zijn die vaak het meest betekenen.
Het ziet een regenboog na de regen. Het is betekenis vinden in alledaagse dingen door aandacht te krijgen voor nuances en transformatieve tekens.

Het zijn de kleine stappen die we nemen, één voor één, die ons brengen waar we naartoe moeten.

© Selacia Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze artikelen te delen met je vrienden en te posten op je blog of website,
zolang je deze volledige copyrightvermelding opneemt, met link terug naar deze website en de volledige artikel tekst.

Lay-out & vertaling
door: MarceliusDe cirkel van liefde - Verlies en hartopening

Geplaatst door Selacia - 29 juni 2021

Liefde tussen goede vrienden en romantische partners evolueert in een cirkel. Het is een beetje als een dans, de twee mensen worden na
verloop van tijd meer verbonden en opener met elkaar. Dit was altijd het geval, maar in deze tijden van onzekerheid en veranderende
paradigma's kan de dans zowel bevredigender als uitdagender zijn. Lees verder voor een groot beeld van hoe dit van toepassing
is in je leven.

Een belangrijk geschenk van alle relaties is de nuttige spiegel die ze bieden. Immers, jezelf volledig en duidelijk zien is problematisch.
Daarom hebben we elkaar. We hebben allemaal een ego, plus substantiële conditionering van dit leven of voorouders, die ons zicht
vertroebelt. Het is alsof we een stem in ons hoofd hebben die voortdurend vraagt: "Kan ik vertrouwen? Ben ik geliefd? Snapt
deze persoon me echt? Word ik geaccepteerd zoals ik ben? Brengt X die tussen ons is gebeurd onze relatie in gevaar?
Laat mijn open zijn over X me minder kijken dan in zijn of haar ogen?"

Het element van de ruimte

Weten dat deze ego-gebaseerde dynamiek deel uitmaakt van de norm is nuttig. Zichzelf eraan herinneren dat dit gebruikelijk is,
kan ruimte brengen in elke relatie. Het element ruimte is misschien wel de meest onderschatte en onderontwikkelde kwaliteit
in de meeste relaties.

De Cirkel - Verlies en Hart het Openen

De cirkel van liefde omvat meestal zowel een gevoel van verlies als hartopening. Het is een intrinsiek onderdeel van de
relatie die iets anders "wordt" - iets diepers. Het is het diepe deel dat het meest eng is, want het betekent dat je diep in jezelf moet
duiken om aan te pakken wat er in de relatiespiegel verschijnt. Men moet dit doen, zelfs als de andere persoon dat niet doet, of dat op
een meer minimaal niveau doet - een veel voorkomende gebeurtenis.

Een relatie omvat twee afzonderlijke zielen - die voor een bepaalde tijd samenkomen voor bepaalde doeleinden. Het is een goddelijke
orkestratie. Ieder mens heeft zijn of haar eigen unieke zielspad. Dit betekent dat elke persoon verantwoordelijk is voor zijn eigen
rol in de dans - waardoor de andere persoon ruimte en tijd heeft om problemen op zijn eigen manier aan te pakken.

Let op: Voor relaties, deze kunnen tussen mensen zijn maar ook met huisdieren waar hetzelfde voor geldt.

Liefde en Verlies

Liefde kennen is verlies kennen:Als je van een persoon houdt, hou je van iemand die uiteindelijk van deze wereld zal overgaan.
ls je van een nieuw persoon houdt, kan een eerdere relatie je herinneren aan pijn en verlies.Wanneer je van een persoon
houdt en je ruzie maakt, kan het voelen als een verlies als jeontdekt hoe je op een hartgerichte manier kunt
communiceren en de ruzie kunt oplossen.

Wanneer je een nieuwe romantische relatie aangaat om een stel te worden, verandert de single "jij" in een nieuw type "jij"
die samenwerkt met iemand anders; dit kan voelen als verlies, vooral als je zonder grenzen te werk gaat en je "ware zelf"
achter je laat om iemand anders te plezieren; zodra dat gebeurt, tenzij je er aanwezig bij bent en grenzen stelt, kun
je zelfzorg en de innerlijke spirituele verzorging verwaarlozen die nodig is voor een levendig en gelukkig leven.

Liefde en hart opening

Liefde kennen is hart openen:

Wanneer je van een persoon houdt, om hem of haar heen bent en door hun eigen persoonlijke crisis gaat, kan dit een
hartverwarmende opening voor je zijn, die compassie en empathie katalyseren die zowel je geliefde als jou helpt.Wanneer je
van iemand houdt en jezelf kwetsbaar laat worden, kan dit je hart openen. Hoe meer je dit doet, hoe groter je hart kan openen.Wanneer
je ruzie hebt met een geliefde en vervolgens goed maakt, kan je hart daarna wijd openbreken - gevoelens en inzichten die van een
heel diep niveau komen.Wanneer je van iemand houdt die bewust of onbewust de stroom van liefde en verbinding stopt, kun je je
zo gekwetst voelen dat je het persoonlijk opvat; als je op deze wond reageert door na te denken over een groter geheel en ook
naar binnen te gaan voor begeleiding, kanje hart een megaopening hebben - het veranderen van hoe je naar jezelf,
de andere persoon, andere mensen en het leven zelf kijkt.Wanneer je van iemand houdt die sterft, kan de
ervaring van de dood en het verlies van de fysieke aanwezigheid van de persoon zo'n belangrijke
hartopening katalyseren dat je op een bepaalde manier herboren bent.

De cirkel van liefde is een universele manier waarop we ons voortdurend ontwikkelen als mensen. De pijn van verlies, waargenomen
verlies of geprojecteerd verlies tempert ons. Tegelijkertijd kan deze pijn ons hart openen om naar onszelf, anderen en onze
levenservaring te kijken als een diepe zegen en deur naar verlichting. De spiegel van de relatie heeft dan zijn doel bereikt.

© Selacia. Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze artikelen te delen met je vrienden en te posten op je blog of
website, zolang je deze volledige copyrightvermelding opneemt, met link terug naar deze website en de volledige artikeltekst.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius