MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Spiritueel 3


13 Artikelen in diversiteit van meerdere auteurs

Dromen als bron van inspiratie
en begeleiding op je levenspad

Door: Ellen Scheffer
17 oktober 2021
Via: nieuwetijdskind
Onze dromen zijn een bron van inspiratie en voeding voor je ziel. Afkomstig van ons onderbewuste en onze hogere leiding
zijn het ware begeleiders op ons levenspad, die inzicht kunnen verschaffen in ons diepste wezen en de processen waar we
doorheen gaan. Je hoger zelf en je gidsen maken volop gebruik van de mogelijkheid om je op deze wijze informatie en
boodschappen te geven. Bovendien zijn dromen vaak heel onderhoudend; het is alsof je naar een boeiende film zit
te kijken die je zelf geschreven en geregisseerd hebt en die ook nog eens over jouw eigen leven gaat.

De taal van onze dromen

Dromen hebben we elke nacht, ook als we er nooit een onthouden. Je kunt leren om ze beter te onthouden en dat
loont de moeite, want ze hebben ons veel te bieden: inzicht in onszelf en onze motieven en drijfveren, en de mogelijkheid
om een probleem waar je mee worstelt op te lossen of om inspiratie te ontvangen door specifiek om een droom te vragen. De
grote moeilijkheid is echter dat we nooit geleerd hebben om de taal waar dromen zich van bedienen te begrijpen. Het is symbool-
en beeldtaal waar de ziel graag gebruik van maakt en die ook in sprookjes en mythen voorkomt. Misschien komt er nog eens een
tijd waarin het vermogen om je dromen te onthouden en te duiden gezien wordt als één van de basisvaardigheden die je in het
leven nodig hebt.

Verschillende soorten dromen

Dromen worden gezien als verwerking van wat ons overdag allemaal bezig heeft gehouden en dat is inderdaad een belangrijke
functie van de droom, maar zeker niet de enige. De huis-tuin-en-keukendromen, zoals ik ze noem, hebben inderdaad als
voornaamste functie het herkauwen van de dag. Ze kabbelen wat voort, je voert nog eens het gesprek dat je
gisteren had, het vermengt zich met dingen die je gelezen of op tv gezien hebt. Ze maken niet
veel indruk en hoeven niet zo nodig geduid te worden.

Je eigen droomsymboliek leren kennenDe psychologische droom die vrijwel altijd symbolisch is, vraagt zeker wel om duiding. Symbolisch wil zeggen dat
de betekenis niet letterlijk is. Iets, een persoon, een voorwerp of een omgeving staat voor een psychische inhoud.
Vrijwel altijd vertegenwoordigen de beelden en gebeurtenissen psychische aspecten van jezelf, ook als je over iemand
anders droomt. Hoe onlogischer en vreemder de beelden zijn, hoe meer kans je hebt dat het een psychische droom is. Het
vergt oefening om te leren je eigen droomsymboliek te begrijpen. Dromenboeken die standaard uitleg geven over de betekenis
van bepaalde symbolen zijn niet altijd bruikbaar, want het gaat om de betekenis die het voor jou persoonlijk heeft. Een aantal
universele symbolen komt wel bij veel mensen voor. Zo zal het element water bij vrijwel iedereen te maken hebben met
gevoelens en emoties, maar hoe je water ervaart is dan toch weer heel persoonlijk. Stilstaand water, stromend water,
de zee, een rivier, een zwembad, een vloedgolf, het kan allemaal iets betekenen dat specifiek voor jou geldt,
afhankelijk van jouw eigen ervaringen en achtergrond.

De spirituele droom

Een categorie apart is de spirituele droom. Een dergelijke droom bevat vaak universele wijsheden en inzichten die voor
iedereen van belang kunnen zijn. Soms neemt hij de vorm aan van een sprookje of mythe; die verhalen komen dan ook uit
dezelfde bron als dit type dromen. Meestal maken ze diepe indruk en vaak blijven ze je de rest van je leven bij. Soms lijkt het
eerder een visioen dan een droom. Ze kunnen symbolen bevatten, maar ook heel direct zijn: je kunt een stem horen die je een
duidelijke boodschap geeft, vergezeld van een beeld, of een personage tegenkomen waarin je duidelijk een gids herkent. Sommige
van deze dromen kunnen de koers van je leven ingrijpend veranderen.
Een dringende boodschap

Dan zijn er nog de herhalende dromen, die steeds met enige regelmaat terugkomen. Daar zou je zeker alert op moeten zijn.
Ze hebben een dringende boodschap voor je, die je misschien aanvankelijk niet begrijpt. Pas als je iets doet met wat de
droom je te vertellen heeft zal hij verdwijnen. Een veel voorkomend motief is bijvoorbeeld een prachtige kamer in je
huis, waarvan je je realiseert dat je helemaal vergeten was dat die van jou is. Je voelt je daar wat schuldig over,
of je denkt: hoe kan het dat ik dat vergeten ben? Het zijn gebieden in je leven waar je wel mogelijkheden
hebt om ze te ontwikkelen, maar waarvan je je óf niet bewust bent, óf die je gewoon verwaarloost.
Zo droomde ik al jaren van verborgen en ongebruikte atelierruimtes, totdat ik een atelier
in mijn tuin liet bouwen en aan het werk ging als kunstenaar.

Invloed uitoefenen op een nachtmerrie

Tot de zich herhalende dromen kunnen ook nachtmerries gerekend worden. Er kunnen meerdere redenen zijn
voor het vóórkomen van nachtmerries, waaronder bepaalde ziektes die ze veroorzaken, maar vaak gaan ze over
ernstige trauma’s die niet verwerkt zijn, uit dit leven en soms uit een vorig leven. Er zijn methodes die erop gericht
zijn zelf invloed uit te oefenen op de droom en hem op die manier een andere wending te geven.

Invloed op je droom uitoefenen kun je ook als je een lucide droom hebt. Die dromen komen niet zo heel vaak voor en de
meeste mensen hebben er nooit een. In een dergelijke droom ben je je bewust van het feit dat je aan het dromen bent. Het
mooie is dat je in staat bent de droom te beïnvloeden en te sturen. Het is een wonderlijke gewaarwording en heel boeiend om
mee te maken. De beelden zijn uiterst gedetailleerd, kleurrijk en helder en het is alsof je in een andere werkelijkheid vertoeft terwijl
je je tegelijk bewust bent van het feit dat je in bed ligt. Je kunt je heldere bewustzijn ook gebruiken om een steeds terugkerende
nachtmerrie te beïnvloeden door bijvoorbeeld handelend op te treden in plaats van steeds weg te vluchten.

Leren om je dromen te duiden

Om echt profijt te hebben van je dromen zul je toch moeten leren ermee te werken.
Het vergt redelijk wat oefening om te leren zelf je dromen te duiden, maar de beloning is groot….

Er zijn veel verschillende manieren om met dromen te werken, maar de methode die ik zelf graag toepas,
omdat hij vrij snel tot inzicht leidt, is de interview methode. De vraagsteller doet of hij van Mars komt en niet
weet wat bijvoorbeeld een huis, of een auto of een hond is. Het antwoord dat de dromer geeft op deze vragen kan
veel onthullen over de betekenis die dit beeld in de droom heeft.

Alles in de droom zegt iets over de dromer

Een algemeen uitgangspunt voor het werken met een droom is in elk geval dat alles in de droom iets te zeggen heeft over de
dromer, een aspect van hem of haar is. Dat huis staat dan symbool voor jouzelf op lichamelijk/geestelijk niveau, waarbij de zolder
bijvoorbeeld je hoofd en je denken vertegenwoordigt en de kelder je onderbewuste voorstelt. Die auto is een vervoersmiddel dat
aangeeft hoe jij je in het leven (op dit moment) voortbeweegt. Zit je zelf achter het stuur, of zit je achterin, is de weg gevaarlijk
of loopt de auto vast? Kom je moeizaam vooruit of ga je veel te hard? Enzovoort. De hond en de meeste andere dieren staan
symbool voor het dierlijke, instinctieve deel van jou. Hoe ga je daarmee om? Verwaarloos je het dier, of is het altijd aan je
zijde? Enfin je snapt wel hoe het werkt.

> BRON <

Voor meer inzicht kun je ook de vraag stellen: stel dat jij dat huis, die auto of die hond bent, hoe voelt dat dan, wat
heeft dat huis, enz. jou te zeggen? Geef het maar een stem, maak contact met de energie ervan en ervaar wat
het met je doet. Uiteindelijk kun je leren om jezelf deze vragen te stellen en heb je een ander er niet meer
bij nodig, hoewel het heel plezierig en inspirerend is om samen met anderen met dromen te
werken, bijvoorbeeld in een dromengroep.

Deze tekst is een bewerking van het hoofdstuk over dromen dat in mijn boek: Licht op je levenspad,
zicht op je zielsplan staat. Maar in elk van mijn boeken besteed ik ruim aandacht aan dromen.

Lay-out by:
Marcelius


Een tweelingziel als heilige 3-eenheid

Door: Esther Buijs
4 oktober 2021

Ik merk aan vragen via de e-mail, telefonisch, bij coaching én verhalen die ik online lees, dat er op één of andere manier momenteel
veel gaande is tussen tweelingzielen. Ongeveer twee jaar geleden was dat ook zo. Het komende jaar zal er nog veel gebeuren tussen
deze ziels-verbindingen.

Eindelijk samen?

Wanneer je er beiden nog niet klaar voor bent of wanneer het gewoonweg niet de bedoeling is om samen te zijn, ben je niet samen.
Zo simpel is het. Alles verloopt volgens één of ander ‘hoger plan’. Alles is altijd precies zoals het moet zijn. Vanuit menselijke gevoelens
en gedachten zal je dat hoger plan niet kunnen doorgronden. Ga dan dus ook niet zitten piekeren, ongeduldig zijn en afdwingen dat er
een samenkomst moet zijn. Dat zal je namelijk veel frustraties laten ervaren en zo kom je geen enkele stap verder.

Vertrouw op het grotere plan. Dat wil overigens niet zeggen dat je stil moet gaan zitten en afwachten….;-)

Stap ook niet in de valkuil dat je denkt dat ‘de ander’ nog veel te leren heeft en dat jij er al lang klaar voor bent. Want dan kan het nog lang
duren voordat het inzicht wat er te leren is komt. Zo blijf je juist zelf de energie blokkeren. In de basis gaat het om jouw persoonlijke groei,
wat uiteindelijk de evolutie van de ziel creëert. Je tweelingziel is er vooral om je dat te helpen herinneren, en vice versa natuurlijk! Daar
hoef je geen ‘relatie’ voor te hebben. Zolang je je ‘op een relatie hebben’ focust, voel je frustraties, tegenwerkingen en lage energie.
Juist omdat de aantrekkingskracht naar elkaar zo enorm is. De verwarring is dat je aantrekkingskracht niet lichamelijk is, maar
vanuit je ziel, en in dat enorm grote gevoel is dat lastig van elkaar te onderscheiden. Het is je ziel die door de processen
heen wil….

Flow van levenslessen

Blijf je er voor openstellen en ontvang met vertrouwen de lessen die zich aandienen. Dan blijft het proces stromen.
In dat hele proces van levenslessen en groeistuipen ontstaat er een situatie van aantrekken en afstoten. Tweelingzielen
die twee jaar geleden een heftig afstoot proces hebben ondergaan, hebben de afgelopen twee jaar los van elkaar waarschijnlijk
erg veel geleerd. Alhoewel…. los van elkaar…. dat is natuurlijk alleen maar fysiek. In de energie ben je nu eenmaal altijd verbonden.
Het zou zomaar kunnen zijn dat jullie elkaar komend jaar weer tegenkomen; het ‘hangt in de energie van dit jaar’ om opnieuw de
uitdaging aan te kunnen gaan een vriendschap, samenwerking of liefdesrelatie op te bouwen. Maar of dat dit keer wél lukt?
Dat ligt aan verschillende factoren!

Energetische koorden

Heb je weleens de oefening gedaan om energetische koorden los te maken? Je kan dat ook doen om je tweelingziel
‘los te koppelen’. De koorden die jij dan verbreekt zijn oude, energieslurpende koorden die telkens de oude processen
laten herhalen. Waarschijnlijk wil jij geen oude processen herhalen, dus ik kan het je erg aanraden. Je hoeft niet bang te
zijn dat je dan los komt te staan van je tweelingziel, of hem of haar kwijt raakt. Integendeel! Je ruimt juist oude ballast op
om zelf een proces aan te kunnen gaan en elkaar later met een schone lei, oftewel zuivere koorden, te kunnen ontmoeten.
Voor zover ‘de lei schoon is’ natuurlijk. Het ligt eraan wat er allemaal nog te leren, ontdekken en groeien is in het leven.
Energetische negatieve koorden losmaken brengt je in ieder geval dichter bij jezelf en daarmee automatisch dichter
bij je tweelingziel.

De krachtige oefening krijg je bij de Masterclass in de link onder dit blog.

Eeuwige liefde?

Stap in ieder geval af van het geromantiseerde beeld dat je samen moet komen door omstandigheden en bijzondere gebeurtenissen,
en dat jullie dan voor eeuwig samen gelukkig verder leven. Het is een soort sprookjesbeeld wat velen hebben. Wel fijn natuurlijk
om daarvan te dromen, omdat dan even alle problemen opgelost zijn en je vrij verder kan leven. Maar laat dat beeld los;
alleen al dat beeld loslaten helpt je om de lessen wat minder pijnlijk te laten voelen. Je blijft anders in een soort
verwachtingspatroon hangen, wat onwijs frustrerend wordt zolang er steeds geen ‘relatie’ komt. De
eeuwige liefde die er is tussen jullie, is eigenlijk met jezelf. Houd jij al van jezelf? Begin
daar dan mee! Dat is les 1 en de basis voor alles.

Al jarenlang

Het kan ook zo zijn dat je nu al lang met je tweelingziel getrouwd bent. ‘Lang’ is vijftien, twintig jaar of langer.
Twintig jaar geleden hadden we nog nooit van het fenomeen tweelingzielen gehoord, maar dat maakt natuurlijk
niet uit; je kan dan toch bij elkaar komen. Als je al zo lang getrouwd bent met je tweelingziel, heeft het begin van je
relatie bepaalde kenmerken gehad:

Je hebt elkaar ontmoet door de speling van het lot, of heel bijzondere wending van het leven.
Jij was niet eens erg verliefd, maar het voelde wel veilig en compleet of andersom.
Je partner was wel erg verliefd en zeer zeker van zijn/haar zaak of andersom.
In de eerste instantie viel jij niet op dit type (of je partner niet op jou).

Je relatie is als volgt te omschrijven: je hebt erg veel pieken en dalen, aantrekken en afstoten.
Maar echt loslaten kunnen jullie niet. Je relatie is qua bewustwording in ieder geval erg leerzaam.
Op alle fronten.

Herkenbaar?

De tweeling van je tweelingziel

Maar wat als er nóg een tweelingziel van jou op dit moment op aarde rondloopt? Kan dat dan? Ja, dat kan!
Dan vorm je met elkaar een heilige 3-eenheid. Romantiseer het nu niet gelijk, want je hoeft helemaal geen relatie
met je tweede tweelingziel te hebben. Dat kan, maar het hoeft echt niet. Je ziet weleens 3 personen samenwonen in
een polyamorische verhouding. Het zou kunnen dat dat een tweelingziel 3-eenheid is. Maar dat hoeft echt niet zo te zijn.
Door de derde persoon, wie ook een tweelingziel is, komt juist het oude karma aan het licht wat tussen jullie twee (je huidige
relatie) nog geheeld mag worden. Door alle spiegels kan het dus ook een hoop rivaliteit teweegbrengen en daarmee veel oude
vastgeroeste patronen losbreken. Wanneer jij tussen twee tweelingzielen in staat, zal je herkennen dat juist die twee personen
samen de eigenschappen hebben om je met zijn drieën compleet te voelen. De ene heeft dít wat heel erg wakker gemaakt
wordt bij je en de andere weer dát. Wanneer je zou moeten kiezen tussen deze twee, kan dat eigenlijk niet. Omdat je
door de keuze altijd het gevoel hebt iets wat ook superbelangrijk voor je is te moeten missen. Het liefst heb jij
met beiden intensief contact! Nogmaals: het hoeft geen liefdesrelatie te zijn!

Intense levenslessen

Ik zie een tweelingziel relatie als intensieve-bewustwordings-en-levenslessen-relatie. Om je eigen ziel en alles wat daarbij hoort, al je zielenfragmenten, te helen. Juist omdat er zoveel gevoel diep van binnenuit komt en stroomt, komt er ook veel ‘oude meuk’ aan
het licht door alle spiegelingen van je tweelingziel. De dingen die volledig vastgeroest waren in je systeem door je opvoeding,
de emotionele erfenis van je voorouders, je zielenlessen en je missie om naar de aarde te komen in deze tijd van de eeuw,
komen aan de oppervlakte te liggen.

Je wordt, doordat je zoveel voelt, uitgedaagd om er iets mee te doen. Je kan je wel voorstellen dat wanneer je tussen
twee tweelingzielen in staat, de lessen extra intensief binnenkomen. Blijkbaar is dat nodig om een enorme sprong
te kunnen maken in de bewustwording van je ziel. Blijkbaar hebben jullie als 3-eenheid al die honderden of
duizenden keren dat je tegelijk op aarde was veel herinneringen opgebouwd, of geen tijd, gelegenheid
of bewustzijn gehad om de lessen te ‘leren’. Of wellicht is het zo dat je het wel hebt geleerd, maar
nu als 3-eenheid een oud collectief vastgeroest patroon losmaakt, waarmee je in de energie
tegelijkertijd je zielengroep heelt in dat issue. Aangezien deze tijd qua energie enorm
geschikt is om oud karma weg te werken, komt alles tegelijk. Vertrouw er wel
altijd op dat je altijd krijgt wat je kan dragen.

Je levenslessen aangaan blijft je eigen vrijwillige keuze, maar juist door de aantrekkingskracht van je tweelingziel word je
als een magneet naar die levenslessen gezogen. Het is eigenlijk harder werken om de lessen níét aan te gaan, dan om het wél
te doen. Als vanzelf ga je in de energiestroom mee. Je geeft zelf het tempo aan.

Wist je het wel?

Een andere mogelijkheid is dat je je tweelingziel hebt ontmoet zonder dat je het wist, omdat je nog nooit van deze term had gehoord
en dat hij of zij is overleden. Dat je daar enorm verdriet van hebt gehad en ook daardoor een belangrijk en enorm leerproces in bent
gegaan door deze situatie, wat je uiteindelijk heeft gebracht waar je nu bent. Ook dit kan gebeuren.

Er zijn zo veel variaties te bedenken. Het is bijna onmogelijk de mogelijkheden te overzien. Het universum is zeer creatief! Het
mensenbrein kan door alle beperkingen helemaal niet zo creatief denken, dus laat al je gedachten erover los! Besef dat hoe
je er over denkt al een beperking is!

Hoe de afspraken zijn gemaakt ‘in de hemel’ weten we niet. We kunnen alleen maar als ‘mensen’ denken en dat is
nogal beperkt door onze overtuigingen. Wat we wilden, wensten en/of moesten leren zijn we vergeten en dient
zich vanzelf aan. Het enige wat je kunt doen is blijven vertrouwen in de lessen van het leven. Elkaar blijven
zien als verlichte ziel. Hoe lastig tweelingzielen het elkaar soms ook kunnen
maken.

Ik wens je veel mooie en wijze lessen!

Wil je meer weten over het Tweelingziel-proces? Ik heb er een Masterclass over gemaakt.
Met ALLE antwoorden op je vragen. En een verfrissende kijk op het geheel….
Je kunt deze Masterclass nu direct en vervolgens zo vaak als je
wilt bekijken voor maar € 35,–

Dit is de link naar de recensies en de Masterclass.

> BRON <

Liefs,
Esther Buijs

Lay-out by:
Marcelius

Spijt over het Nemen van Beslissingen.

Wees bereid om je Gedachten te Veranderen?

Door: Selacia
18 Augustus 2021


Ooit voel je je besluiteloos over een beslissing die je hebt genomen waarvan je zeker wist dat die goed was – en nu twijfel je eraan?
Laat spijt over een beslissing jouw humeur en innerlijke rust niet ruïneren. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Lees
verder om besluiteloosheid en besluit wroeging beter te begrijpen en wat je eraan kunt doen.

Beslissingen en besluiteloosheid

Als je bedenkt hoeveel beslissingen we op één dag nemen, kan het verbijsterend zijn! Sommige daarvan zoals wanneer we
’s morgens uit bed stappen of wanneer we met iemand afspreken voor een kopje koffie zijn typisch en komen gemakkelijk.
Andere beslissingen die we als belangrijk bestempelen, daar kunnen we over piekeren, ons zorgen over maken of er een
nachtje over wakker liggen. En sommige beslissingen, nadat we ze genomen hebben, kunnen ons goede humeur
verpletteren en leiden tot dagen van verdriet en spijt. We kunnen spijt hebben van beslissingen.Laten we
beginnen met de beslissingen die we hebben gecategoriseerd als belangrijk. Onze ego-geest kan
ons zorgen laten maken en onszelf in vraag stellen. Uren of dagen van besluiteloosheid
kunnen volgen, tenzij we het proces stoppen in zijn sporen.

Om ons piekeren en zinloze tijdverspilling met beslissingen te stoppen, moeten we een beroep doen op ons wijze
innerlijke wezen. Dit is onze essentie, het deel van ons dat kosmisch is en het grote geheel kent. Ons hoger bewustzijn
als we eenmaal vaardig zijn geworden om er toegang toe te krijgen en er volledig op te vertrouwen – kan ons weer op
het goede spoor brengen en uit de besluiteloosheid halen. Het kan ons helpen de juiste beslissing te nemen met
goddelijke timing en wijsheid.

Goddelijke timing

Goddelijke veranderaars die leren de goddelijke timing te beheersen ontdekken het belang van timing bij het nemen van
beslissingen. Wat betekent dit? Omdat een beslissing iets verandert aan jouw levenstraject, is het van vitaal belang om die
beslissing pas te nemen na innerlijke overpeinzing en het overwegen van zowel praktische implicaties als spirituele lessen.
Dat is omdat we leren van elke interactie, beslissing, en zelfs van een periode van besluiteloosheid wanneer we nadenken
over de volgende beste stappen.

Goddelijke timing heeft ook te maken met het spirituele principe “tijd om te weten en noodzaak om te weten als basis”.
We kunnen innerlijk onderzoek doen om de beste beslissing te bepalen, maar als het nog niet de “tijd is om te weten”
zal het antwoord niet meteen tot ons komen omdat we het dan nog niet hoeven te weten. Ons ego-zelf, dat een
hekel heeft aan wachten en aandringt op onmiddellijke antwoorden, zal dit helemaal niet leuk vinden.

Als voorbeeld, laten we zeggen dat je het gevoel hebt te moeten beslissen of je doorgaat met iets of iemand.
Je voelt je ongemakkelijk over doorgaan – maar je bent besluiteloos over het “waarom.” Misschien heb je zelfs
sterke gevoelens over het weten van het “waarom”. Een cascade van emoties kan plotseling opkomen als je worstelt
om erachter te komen wat te doen. Jouw hoger bewustzijn – als je er op dat moment naar zou luisteren – zou je vertellen
om de dingen een paar uur of dagen te laten rusten. Dit zou je de ruimte geven om je gevoelens en gedachten te verwerken,
en naar binnen te gaan voor begeleiding over hoe te reageren. Een goede nachtrust of een wandeling in de natuur zijn in zo’n
scenario nuttig.

Ironisch genoeg is het zo dat hoe meer je voelt dat je dringend iets moet doen met een emotioneel geladen beslissing, hoe
meer je besluitvorming in het gedrang komt. Ontspan je daarom. Vergeet niet dat je een mens bent. Je kent het gezegde
wel – “we zien vaak door de bomen het bos niet meer” – als we op het punt staan dingen te zeggen die we niet meer
kunnen terugnemen of dingen doen zonder eerst alle invalshoeken te overdenken en het grote geheel te overzien.

Besluit over wroeging

Als we een beslissing nemen zonder de uitkomst van onze beslissing volledig te overwegen, kunnen we beslissingswroeging
krijgen. Denk aan een moment waarop je dit ervaren hebt, het analyseren van je beslissing na de feiten. Denk aan de emotionele
en mentale angst die je voelde toen je je realiseerde dat je een betere keuze had kunnen maken of anders had kunnen communiceren.
Bedenk hoe je gebrek aan openheid of de behoefte om gelijk te hebben je in die situatie op een dood spoor zette en spijt voelde.

Vooruitgaan met zelfbewustzijn

Als we leren om onze beslissingen te benaderen met meer zelfbewustzijn, kunnen we meer innerlijke rust hebben. Dit helpt ons ook
met de geconditioneerde behoefte om gelijk te hebben. Iedereen heeft dit. Oordeel niet over jezelf.  De behoefte om gelijk te hebben
is een van de grootste obstakels voor zelfgroei en om goed met anderen om te gaan. Waarom zelfgroei? Zolang we ons vastklampen
aan het idee dat we alle antwoorden hebben en dat we altijd gelijk hebben, kunnen we niet spiritueel groeien. In relaties met anderen
of het nu persoonlijk, zakelijk of online is – kunnen we niet op een productieve manier van hart tot hart met elkaar in contact komen
wanneer we erop staan gelijk te hebben en het laatste woord te hebben.

Ik kijk uit naar jullie feedback op dit artikel en hoe ik jullie in 2021 op een meer uitgebreide manier van dienst kan zijn.
Voel je vrij om contact met mij op te nemen via mijn website.

Copyright door Selacia.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Verwacht Snelle Veranderingen

Door: Judith Kusel
11 augustus 2021Er vindt een immense Opening plaats die degenen die er klaar voor zijn letterlijk naar een veel hogere staat van bewustzijn trekt
en inderdaad steeds hoger naar de Nieuwe Aarde. Ik kan geen woorden vinden om dit te beschrijven, hoewel ik me hier de hele
week bewust van ben geweest, toen ik werd uitgedaagd door lichaamspijnen. Toen ik diep op de pijn inging, werd mij verteld
dat het het loslaten binnen het collectief is, van de vervolging, het trauma en de pijn, die samenhangen met massale
genocide en het op gang brengen hiervan rondom alles wat nu inderdaad aan het gebeuren is en weer opduikt.
Alsof het zijn laatste kans wil hebben en de mensheid weer helemaal terug in het moeras en Atlantis wil trekken.

Toen dit aan mij werd geopenbaard, werd ik er inderdaad aan herinnerd dat het Goddelijke in ons allen leeft, en
als sommigen ervoor kiezen om dit te creëren, (zoals zij eerder hebben gedaan), dan is dat hun vrije wil en keuze.
De houding is bijna als we moeten vertrekken dan nemen we alles met ons mee. Vertrouwd, is het niet? Maar ook wij
hebben een vrije wil en keuze, en kunnen ervoor kiezen om hier volledig uit te stappen, voor altijd, en bevrijd te worden
om een totaal nieuw en veel hoger dimensioneel leven te co-creëren in de Nieuwe Aarde.

Er is nu zo’n massale instroom van Kosmische Energie, via Sirius en de 7e Centrale Zon van Verlichting, dat we inderdaad in
de komende 24 uur opgetild zullen worden voorbij alles wat we eerder hebben gekend! Het zal hierna alleen maar escaleren, als
we omhoogschieten naar 2022 en 2023, en dan zal dat zelfs versnellen, als de Nieuwe Aarde van de 5e naar de 7e beweegt tegen
2032). Weet dat jullie lichaam intense veranderingen zal doormaken en dat nu al doet. Meer dan dit, de levensenergiekracht, de CHI
-kracht zal inderdaad versnellen, en dit zal zichtbaar zijn in hen die aan het ascenderen zijn. Er zullen lichtstromen uit hen komen, dat
is wat er gebeurt. Het zal lijken alsof zij van binnenuit oplichten – en het lichaam zal inderdaad steeds etherischer en doorzichtiger
worden.

Vorig jaar, toen ik op afstand werkte aan de energievelden, in de VS, waar de Sequoia’s staan, zag ik mezelf in een vorig leven daar,
en ik stond op een platform. Voor mij stonden inderdaad duizenden mensen van mijn stam. We wisten dat er enorme aardveranderingen
op komst waren, en inderdaad, via hogere Leiding werd ons verteld dat we nu de keuze hadden: we konden allemaal omkomen in de vloed
en zo ons fysieke vat achter ons laten, of we konden massaal ascenderen naar een veel hogere dimensionale vorm! Het hele Priesterschap
plus de stam kozen voor het laatste. Ik zag toen hoe wij allen ALS EEN werden opgetild naar een veel hogere dimensionale staat, en
inderdaad een totaal nieuw bestaan en inderdaad zijn er nog steeds velen die in deze hogere dimensionale staten verblijven,
met wie wij spoedig zullen worden herenigd.

Meer dan dit, de energiecentra van de Aarde zijn allemaal verplaatst naar de hogere dimensionale staten en ze gonzen! Hoe hoger
de dimensionale frequentie, hoe minder dicht de fysieke vorm. Dit zal opnieuw gebeuren, want jullie zullen inderdaad merken dat er
twee naast elkaar staan, waarvan er één wordt opgetild en de ander achterblijft. De profetieën komen uit! In de afgelopen dagen werd
de cirkel voor mij weer rond gemaakt. Precies vijf jaar geleden werd ik geroepen om naar Frankrijk te gaan, en inderdaad om het trauma
en de pijn van de massale genocide op de Katharen in Zuid-Frankrijk los te laten. Er is veel meer aan de hand dan alleen dat, zoals
opgetekend in mijn boek, en inderdaad ging het werk in 2019 verder in Griekenland en Egypte. Mijn seminars daar heetten:
De Roos, de Slang en de Graal. Welnu, inderdaad, dat komt nu naar voren en inderdaad, dit gebeurt! De Roos
verschijnt inderdaad aan mij, in al haar Glorie.

Het Roos Symbool is inderdaad oud, … “en dieper verankerd in het menselijk bewustzijn dan de meeste mensen geloven.
Fossielen van rozen van 35 miljoen jaar oud zijn gevonden in Europa, en versteende kransen zijn opgegraven in de oudste
Egyptische graven” (The Rose Guild) Volgens Dr. Carl Jung staat het voor eenheid en heelheid, en inderdaad is dit het
Nieuwe Aarde bewustzijn, daar het Goddelijke Vrouwelijke volledig is teruggekeerd en inderdaad nu de
Bruidskamer betreedt met het Goddelijke Mannelijke. Aldus de hoogste vorm van alchemie.

We worden veranderd en getransmuteerd, van de Oude Aarde naar de Nieuwe Aarde.

Bereid je voor op een instorting van transcendente energieën zoals je nog nooit eerder hebt ervaren!

De Roos bevat de spiraalvormige energie van het Goddelijke Vrouwelijke. De Slang, zoals de Ouderen het
noemden de kronkelende energie.

Meer dan dit, de Roos bevat transcendentale Liefde, de ultieme Onvoorwaardelijke Liefde die inderdaad
allesomvattend is.

In de Christelijke Kerk werd Moeder Maria daar neergezet ter vervanging van het Goddelijk Vrouwelijke en inderdaad Isis.
“Taferelen van Maria in een rozentuin of onder een rozenprieel of voor een wandtapijt van rozen symboliseren de vereniging
tussen God en de mensheid. In de kunst van de Middeleeuwen houdt Maria een roos vast en geen scepter, wat betekent dat
haar kracht voortkomt uit de goddelijke liefde. De rozentuin in alchemistische tekeningen is een symbool van heilige ruimte.
Het kan een meditatiekamer of tabernakel betekenen, een altaar, een heilige plaats in de natuur, of het paradijs zelf. In alle
gevallen is de rozentuin de mystieke bruidskamer, de plaats van het mystieke huwelijk.” (De Rozen Gilde).!

Het betekent inderdaad het lagere Zelf overstijgen en opstijgen naar het Goddelijke Zelf, dus als 1 met het GODDELIJKE
en dus het Goddelijke binnenin volledig omarmend. Volledig in je kracht staan en de waarheid leven van wie en wat je
waarheid is! We overstijgen nu volledig het Lagere Lichaam, de Oude Adam en Oude Eva en bewegen ons volledig
naar de Nieuwe Belichaming, het Nieuwe Lichaam en de Nieuwe Aarde.

Verwacht onmiddellijke veranderingen. Snelle veranderingen.

Meer dan dit, verwacht desintegratie op alle niveaus nu,
als het oude oplost en geen vorm meer kan houden.

Uit de as herrijst de Feniks.

We verlaten inderdaad het oude, en in het proces lossen we op in het niets, voordat we inderdaad ALLES
volledig kunnen omarmen en ervaren. Eenheid in de hoogste zin! Hoe meer het hartcentrum zich opent,
en de Hartroos, de Heilige Roos, hoe meer we kunnen transcenderen en transfigureren gedragen
door op de vleugels van de Kracht van Liefde.

Judith Kusel

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

DE HOEK VAN INCIDENTEN

CHANNELING

6 Augustus 2021 / Via Anja TjelpaHier mijn Saluut en ontmoeting vanuit mijn hart, onze harten, van ONS, voor onze geliefde familie.

Velen van ons, van de Galactische Federatie hebben met jullie op Aarde, in Aarde, hebben bondgenootschappelijk, contacten, via
hogere communicatiekanalen. Al vele jaren zijn deze kanalen, stromingen actief en zijn ze steeds duidelijker herkenbaar, herinnerd
en onderhouden geworden. Zo worden er vanuit diverse hoeken bekendmakingen, mededelingen, boodschappen, opdrachten,
uitnodigingen van wat bekend kan en mag worden via de energie communicatiekanalen voor op Aarde doorgegeven. Veel
gaat over betreffende het aanreiken van mogelijkheden en begeleiding, zo groot als inhoudelijk mogelijk om door
betreffenden te worden gehanteerd.

Dit is onderhevig aan aanpassingen, dat is onderdeel van het constante veranderingsproces. Betreffenden; doordat de
veelheid van het doorgeven uitbreidend van opzet is, voor wat zo benodigd is voor het geheel op Aarde, dat wil zeggen dat
er toebedeling voor e werkzaamheden van deze gigantische onderneming heeft plaatsgevonden. Zoals Aartsengel Michael al
eens heeft uitgelegd, een ieder heeft de oproep gekregen en vele hebben aanmelding gedaan. Doordat het zo gigantische
van omvang is, gezien vanuit de hoek van evolutionair niveau, kan dit op zich een expliciet, magnifiek levenslijnenspel
worden genoemd. En het ‘levensspel’ volgens het oer “blauwdruk” is niet enkel met de mensheid, maar met al de
Rijken van Diversiteit, uit werelden die mede aangesloten zijn bij de wereld van de Aarde, in iedere bestaande staat.

Iedere missie heeft een begrip. Het Licht betreft delers. Oerduisternis is de moederschoot. De zo specifieke duisternis op Aarde,
is een illusionair broedsel wat nu de fase is ingegaan van het totale uitbroeden. Essentie is het doorzien in toenemende mate, de
hoek van incidenten van de programmering (welke een enorme structuur heeft) door de ‘wakkeren’. Wij zorgen dat er gekraaid
wordt en het maakt niet uit via welke kukeleku.Media heeft een relatie met mediums en heeft daar de omgekeerde wereld van
gemaakt. Ik heb even een moment genomen om te overdenken of ik dit specifiek ga benoemen/toelichten wat er allemaal
mee uitstaande is. Maar daarbij realiseerde ik mij, dat dit via diverse hoeken heel individueel is, als mens zijnde.

Waar wel voor gekozen is om toe te lichten en dit is al eerder gedaan, dat er gebruik gemaakt is geworden van het omdraaien
van de vrije wil. In ieder geval grootschalig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om dit te doen. Maar heden en in toenemende
mate is er een meerderheid die niet langer toestaat dit te continueren. Wij kunnen jullie liefdesmeter inzien die door openen en bloeien
steeds meer opwaardeert. Wij, jullie dierbaren in allerlei verhoudingen aan deze kanten, gebruiken naast het aansporen van HAAN, alle
toeters, bellen, trommels, fluiten, klinkende stemmen en stilzwijgendheid wat op een manier ook spreekt, dat is een parade die wordt
bepaald door het hele Universum.

Voor toelichting van het volgende is door ons van het Universele Besturingsorgaan gekozen.

Kort: jullie hebben verlangen naar het zien van onze vliegende objecten. Dat wij hierbij willen aangeven, dat zien is onderdeel van een
aantal fases. O ja, wij zijn op de hoogte van het verzamelen van ‘beeldmateriaal’ en ‘geluidmateriaal’. Het delen ervan heeft een andere
kwantiteit. Jullie lieve mensen hebben een specifieke staat van bewustzijn als mens zijnde. De ontwikkeling ervan bevindt zich in een
stevig proces, innerlijk, intens. HD te zien is van een ander niveau dan ‘telepathische’ communicatie. Gerelateerd maar met andere
inbreng als frequentie. Gerelateerd aan een andere laag van het menselijke bewustzijn. Het menselijke zien is in een veranderende
staat voor het zien van ander resoluut. Wij refereren voor ondersteuning aan een Kryon channeling via Lee Carroll, gedateerd
30 oktober 2012. De pieken en dalen van de Aarde. Voornamelijk het deel: Het ontbrekende stukje.

Er is zojuist gesproken over een liefdesmeter. Wij willen er verder op ingaan door het woord ‘meter’ te gebruiker. Een indicator.
Jullie bewustzijn en het menselijke totale organisme, want het werkt allemaal samen, ja ook met wat er is in het Universum. Een door
ons in gebruik zijnde vliegend object, heeft straling, energie als straling, als aanwezigheid. Die altijd in beweging zijnde energieën, waarvan
er sommigen heel superhoge snelheid hebben. Snelheid en combinatie van de gebruikte energie inhouden, componenten, dat is bepalend
voor vormgeving en gebruik. Deze benodigde ‘indicator’, de voelsprietcentrale, heeft ogen, oren, waarnemingsorgaan als een pakketje,
een ander soort zintuig. Het zien van de vliegende objecten is een vervolg van wat genoemd wordt als Universeel principe
(hoekstelling), telepathie. Wat als beginsel een instapmogelijkheid was en nog steeds is voor de betrokken ziel,
het Sterrenkind van God. Onze uitleg betreft de volgende fase.

Aartsengel Michael heeft in een recente boodschap gesproken over ‘nauwkeurig afstemmen’, dat is het geval, met hart en ziel verfijnd
afstemmen op een hoger niveau van bewustzijn. Dit kan in aanvang plaatsvinden in een heel kort moment. De flits, flitsen. En van essentieel
belang is de benodigde omwikkeling, als kleding, van Liefde op een zo’n hoog mogelijk niveau. En dat is binnenin aanwezig, aangeboren.
Zoals al aangegeven het wakker worden, HAAN kraait ervoor, de muzikale parade van het Universum werkt eraan mee. Het speelse,
vreugde en magie zijn erbij betrokken. Want zoals al aangeven kan er uiterst hoge snelheid in het ‘spel’ van uitvoering bij
betrokken zijn. Van het ene moment na het andere, het volgende moment is niets meer hetzelfde, maar dat kan
worden beïnvloed door intentie. Wij hebben ook hier collectieve intentie en bewustzijn. Sta ons toe
tevens het volgende duidelijk te maken aan jullie. Wij kunnen niet schrijven en lezen zoals
jullie, dat is alleen voor Mens Zijn op Aarde. Schrijven en lezen met al die zo
menselijke gebaren en gebaseerd op menselijke gedachtegangen
en ontwikkelingen.

Maar wij zijn wel in staat via mogelijkheden om dit te volgen en op een manier jullie te begeleiden, het gebruik maken van en het
omgekeerde is principieel mogelijk. Zo ervaren en leren wij ook vanuit de hoek van incidenten. Het voorziet in momenten in overzicht
van een groter geheel, tevens van belang voor een taak van ons, om hoeders te zijn. Er is essentieel en waarachtig altijd beweging, dit
vraagt keer op keer, moment na moment, om balans, cadans. Jullie hebben krachten meegekregen in jullie coderingen om te ontdekken,
om uit te vinden. Wat jullie wel eens aangeven, ‘het komt uit het niets’. Dat komt van ons, het levenslijnenspel, met alle respect overigens,
is een netwerk. ‘Het komt uit het niets’, dat wordt vaak aangeven als het ongewone. Wanneer er dus vanuit een andere inval wordt
ingezien, beleefd, ervaren dan kan het ongewone plots, met betreffende snelheid, veranderen in als gewoon.

En dat kan in herhaling plaatsvinden.

Omdat wij over een speelsheid hebben gesproken wil ik, willen wij hierbij een herhaling toepassen, iets navertellen. Op een keer
door mij, Ashtar al verteld. Misschien kennen jullie het verhaal van Yertle de Schildpad. Ik ben nogal gek op dit verhaal. Zie je, er was
eens een koning van alle schildpadden en hij was koning van de vijver waarin alle schildpadden leefden. Maar hij besloot dat hij een veel
groter heerser moest zijn en dat hij moest heersen over alles wat hij kon zien, rondom de vijver en nog verder. En dus gaf hij de order aan
alle getrouwe schildpadden van het koninkrijk om op elkaar te gaan zitten met hemzelf – natuurlijk – bovenaan op de schildpadden toren.
Maar er gebeurde iets dat niet eindeloos kon doorgaan, omdat hij bovenop de toren zat en zei: “Oh, ik ben Yertle de Schildpad, o. Wat ben
ik geweldig want ik ben de heerser over alles wat ik zie!” En de stapel werd steeds hoger. Bijna alle schildpadden zijn in de stapel en jullie
kunnen begrijpen dat het nogal oncomfortabel was, met name voor degenen die onderaan zaten in de stapel. Maar toen gebeurde er
iets dat alles veranderde. Ergens beneden in de stapel schildpadden, was er de schildpad die “Mac” heette en Mac boerde luid en
met veel energie! En deze boer schudde de troon van de koning door elkaar en koning Yertle viel in de moddervijver en dit
was het einde van zijn heerschappij.

Er is wel iets grappigs mee, want (b.v.) Anja heeft het anders aangepakt na het lezen van deze vertelling. Die heeft in haar verbeelding
van de ‘boer’ een ‘nies’ gemaakt. Iedere keer wanneer zij niesde en dat gebeurde met regelmaat, verbeeldde ze zich een onderste
schildpad te zijn en zo flink deze stapel als op Aarde te beïnvloeden. Wellicht spreekt het jullie aan dit ook te doen. Verbeelding
heeft grote invloed. Incidenten zijn alom vertegenwoordigt, Omniverseel. Het Omniversum heeft allerlei hoeken, gaten en
punten en lijnen en nog veel meer. Van hieruit ben ik geworden tot wat in nu vertegenwoordig. Missies zijn er om te
vervullen, op Aarde, maar ook wat ik nu zal benoemen, in deze Sterren Galaxy waarin planeet Aarde is
gecreëerd. Ashtar te Zijn, is een missie om te vervullen, wat differentiatie heeft met
Mens te zijn op Aarde, vooral qua duur.

Maar in collectief verband kan het worden ingezien vanuit een andere hoek.
Het is goed om van gedachten te veranderen. Sta open. ‘Al het goede komt van Boven’.

Hiermee is bedoeld aan te geven dat de intentie vanaf onze kant zich aanpast tot op zekere hoogte aan die van jullie kant.
Collectief betekent gezamenlijk, een verzamelwoord. Bijeenroepen, aanleg verduidelijken, bij elkaar brengen, aantreden naar
één plaats. Waar liefde en vrijheid met sereniteit in het vaandel wapperen. En dit vaandel verspreidt het Licht hierbij betrokken.
Ons doel is daarmee gevuld, dat hebben wij in de ziel geplant. Daar komen zaadkrachten vandaan die bekrachtigend werken.
Voor ons is het een leer, uitdaging, missie om jullie woorden te gebruiken en in allerlei talen en schrijfwijzen. Mede een
onuitsprekelijk liefdevol welbehagen met die aanrakingen van vreugde en plezier en blijheid. En dat hebben
wij mede vermengd in onze zaadkracht impulsen.

Wij zijn ondertussen weer meer dichterbij, dichterbij dan ooit, en over het gesprokenen, dat wordt steeds meer en meer
merkbaar voor al het Leven op Aarde. Wij zijn nimmer bij jullie weggegaan voor dit deel als Sterren Galaxy ervaring. Het is
tevens tot stand gekomen voor de bewustzijnen waar zoveel mee te doen is. Vanuit het Hartcentrum van de Vader en Moeder
God van dit deel van de Schepping, via Broncirculatie stromen aanhoudend deze zaadimpulsen, talrijke zegeningen, onstopbaar,
en de ongelooflijke hoeveelheid waarmee van jullie wordt gehouden.

Met alle LIEFDE vanuit ons Zijn!

ASHTAR en zovelen die dierbaar en zoveel voor jullie betekenen hier en ook daar.

Ontvangen: 4 augustus 2021.
Geplaatst op de website: 5 augustus 2021
Voor website bewerkt door Anja met support van Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor: Liefde en Dankbaarheid.

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief,
maar behoud de integriteit van het artikel. En onder vermelding van de auteur en haar website.

> BRON <

Lay-out & afbeeldingen
Door: Marcelius

Hoe om te gaan met ongewenste einde's

-Mogelijkheden als iets tot een einde Komt-

Door: Selacia
1 Augustus 2021Onze levenscycli worden gekenmerkt door een begin en een einde. Vanaf onze allereerste ademtocht als we ons leven beginnen,
tot onze laatste ademtocht als we sterven, ervaren we ontelbare cycli van verandering. Dit is waar op een zeer persoonlijk niveau,
en ook gerelateerd aan anderen en situaties in ons leven. Vaak verwelkomen we een nieuwe cyclus met zijn belofte van nieuwheid
en verrukking. Wanneer een cyclus echter eindigt, kunnen we ons gedesoriënteerd, verward, of zelfs extreem verdrietig of boos
voelen. Lees verder voor suggesties over hoe je kunt omgaan met ongewenste eindes.

Ongewenste einde's

Wat is een ongewenst einde? Meestal is het iets
waarvan we niet wilden dat het eindigde.

Even een voorbeeld:

Een geliefd huisdier of mens overlijdt
Een partnerschap of huwelijk eindigt
Een ziekte geef beperking in mobiliteit
Een dierbaar huis wordt verwoest door brand

Elk van deze eindes kan onwelkom aanvoelen en extreem lijden veroorzaken. Dit is zelfs het geval wanneer we spiritueel bewust zijn
en weten dat alle dingen veranderen. We begrijpen dit. Ons hogere verstand begrijpt dat alles wat we zijn, iedereen die we liefhebben,
en alle dingen die we ervaren overgaan in iets anders. Er is geen vastheid. Niets blijft statisch. Het kan vaak onmogelijk voelen om een
einde te accepteren. Onze emoties en onze herkauwende geest kunnen onze typische rationele reactie overnemen. Wanneer dit bij jou
gebeurt, oordeel dan niet. Wees bij de gevoelens en gedachten zodat je ze kunt verwerken. Aanvaard jezelf zoals je bent. Vertrouw erop
dat je inderdaad door de achtbaan van gevoelens en zorgen heen zult gaan over hoe je met een einde kunt omgaan. Herinner jezelf eraan
dat het goed zal komen, en dat je op dat moment inderdaad in orde bent.

Mogelijkheden als een einde zich voordoet:

Weet dat elk einde een mogelijkheid met zich meebrengt. Misschien zie je die kans niet meteen – vooral als je rouwt om het verlies van
een geliefde, of om een relatie die niet goed afliep. Het universum sluit geen deur zonder een raam te openen! Ik nodig je uit om dit met heel
je wezen te vertrouwen. Als je door een ongewenst einde navigeert, doe dan je best om steeds terug te keren naar het heden. Dat is je plaats
van kracht en bron van kracht. Vandaag heb je geen morgen. Gisteren is voorbij. Vandaag is jouw mogelijkheid om je te verbinden met
een groter kosmisch zicht op jouw levenspad. Dat zicht is eeuwig. Niets en niemand is ooit echt verloren. Er bestaan geen
vergissingen. Dat betekent dat elke situatie, baan en relatie kwam met een mogelijkheid en voor jouw leren.

Dankbaarheid geneest

Als je je dit herinnert, nodig dan een gevoel van dankbaarheid uit voor jouw leven, voor wat je hebt meegemaakt, en voor degenen
die je liefhebt (die nog leven of nu aan de andere kant zijn). Roep dankbaarheid op, ook na een breuk met een partner als de
dingen niet werkten. De daad van dankbaarheid kan helpen om beide mensen te genezen aan het einde van een
onwerkbare relatie.

Liefde is voor eeuwig

Weet dat er op een kosmisch niveau geen barrière is om met jouw geliefde te
communiceren - ongeacht de dimensie. Liefde overstijgt tijd en ruimte. Het is eeuwig.

  Selacia

> BRON <

Lay-out en vertaling
Door: Marcelius

Het nieuwe leven ontspruit


Door: Judith Kusel

24 juli 2021We bevinden ons nu in een dramatische golf van energie, die ons echt verder tilt dan alles wat eerder bekend was. We moeten nu
volledig uit het bekende om in het onbekende te stappen! De onbekende wateren van de Nieuwe Aarde. Ik vind dit echt geweldig want
inderdaad, in de afgelopen weken en maanden ben ik systematisch gebracht om te zien wat ik nooit eerder kon zien, om toegang
te krijgen tot wat ik voorheen niet had kunnen zien, naarmate er steeds meer legpuzzelstukken op hun plaats beginnen te
komen, en ik krijg te zien wat er gebeurt en waarom.

In deze immense tijd van transfiguratie en zelfs wedergeboorte in een totaal nieuw leven en een nieuw begin (voor degenen die
klaar zijn en de Oude Aarde volledig achter zich hebben gelaten), zullen we inderdaad het eeuwige, het oneindige gaan ervaren, en
inderdaad daarmee zal alles energetisch op een veel hogere trillingsfrequentieband zijn , dimensionale frequentieband, die van de 5e
en 7e nu. Ja, de 7e maakt zich voelbaar en begint zich bewust te worden van hoe het getal 7 zich manifesteert in vorm en nu op alle
niveaus is. Het is het getal dat zich meer herhaalt dan enig ander in de Bijbel. En merk op dat veel van wat als heilig en zelfs
magisch werd beschouwd, het getal 7 bevat.

De Grote Piramide heeft inderdaad het getal 7. 360/7 = 51,42 (de Helling van de Grote Piramide).
Het is er inderdaad niet alleen, zoals mij is getoond, maar inderdaad overal verborgen op heilige manieren.
7 beroept zich op de Kwaliteiten van: De Al-Scheppende Krachten (Goddelijk). De Goddelijke Bron en Ziel. De
Onkenbare. Het zoeken en bereiken van Verlichting en Verlichting. Dit is niet per ongeluk, maar door een groots
ontwerp. Toen ik inderdaad op zoek was naar de verborgen betekenis, struikelde ik over steeds meer kennis, zoals
het aan mij werd geopenbaard.

Het getal 7 houdt ook ceremonie en magie – maar niet in de zin dat we de neiging hebben om het te begrijpen, ala Harry Potter,
maar in de zin dat de 7 een sleutel tot het Christusbewustzijn heeft op manieren die we nog moeten ontrafelen en zelfs de Nieuwe
Aarde. Ja, de 3, en 9 etc. in tesla's vergelijkingen, spelen een gelijke rol, en ik ben geen numeroloog – ik probeer nu alleen maar
het concept over te brengen, dat deze getallen zijn geïntegreerd in de heilige plaatsen, evenals Kristallijne energienetten,
waarmee ik werk en in wat ik te zien krijg en wat mij wordt geopenbaard.

De 7e dimensie staat altijd bekend als: "De 7e hemel!" Het was de oorspronkelijke staat van het Paradijs op Aarde!
Het was de staat van Eenheid en Eenheid en dus ALS ÉÉN met de Goddelijke Bron.

We zijn dus druk bezig om van de 5e naar de 7e te worden getild.

Nogmaals, voor mij is dit van enorm belang – want inderdaad, de Poorten der Hemelen openen zich. Dit is nog nooit eerder
gebeurd – omdat de mensheid er altijd in slaagde om van de 7e hemel in de lagere dimensionale staten te vallen! Voor het eerst
kunnen we nu weer in de hogere Dimensionale Staat stijgen! Nu zal dit niet alleen onmiddellijk gebeuren, maar in de komende jaren,
omdat we ons moeten aanpassen aan de Nieuwe Hogere Dimensionale frequentiebanden, zoals alles wat in ons is, dat nog steeds van
het Oude is, uiteenvalt en voor altijd achterblijft.

Sommigen hebben dit al achter zich gelaten en zijn de Nieuwe Aarde binnengestapt en zullen dat de komende maanden en jaren
vollediger doen.Als we de Nieuwe Aarde binnenstappen, zijn we nu inderdaad de Pioniers – degenen die de Nieuwe Gouden
Eeuw zullen co-creëren, in het Tijdperk van Waterman!

We zullen inderdaad in staat zijn om energetisch zo gevuld te zijn met de Goddelijke Bron-energie, als ÉÉN, dat we in staat zullen
zijn om gemakkelijk vorm te geven, te teleporteren, telepathisch te communiceren en energetisch vanuit het hart-zielcentrum
rechtstreeks verbinding te maken met die van anderen. Er zal geen miscommunicatie meer zijn, en er zijn geen computers
en dergelijke technologie nodig, omdat we remasteren hoe we moeten werken met energie- en energievelden, en zelfs
met de hoogste manieren om licht- en geluidsfrequenties te gebruiken.

We betreden de inter-stellaire ruimte. We hervatten ons ware kosmische erfgoed. Ik ben geïnspireerd.
Het is tijd om verder te gaan dan de tijd in de eeuwige Eenheid en met eeuwige mogelijkheden
om samen een totaal nieuwe mensheid te creëren in een totaal nieuwe Planeet Aarde!

   Judith Kusel

Vertaling & Lay-out
door Marcelius

2021 Lions Gate :De opkomst van de Nieuwe
Aarde Mens


Door: Celia Fenn
11 juli 2021

Liefste Familie van Licht, je nadert het Planetaire Nieuwjaar en het Lions Gate Portaal.
Dit is die tijd in het Heilig Jaar waarin je begint aan een nieuwe cyclus van Tijd en Schepping.

Op dit moment staat Sirius op aan de ochtendhemel, conjunctaal aan uw zon, en voor dit creatieve
moment heeft uw planeet twee zonnen, een wit/gouden zon en een blauwe zon (Sirius). In deze magische
energie sluit de planeet ook aan bij de Leeuwenpoort in het sterrenbeeld Leeuw (8 augustus) en de Koninklijke
Ster Regulus, ook wel bekend als het "Hart van de Leeuw", die een nieuwe cyclus en tijdlijn voor de Aarde inluidt.

Dit jaar stond je onder grote druk om je persoonlijke frequentie te verhogen en je evolutie te versnellen, zodat je je nieuwe
cyclus met de hoogst mogelijke frequentie voor Nieuwe Aarde kunt beginnen. Dit is om je in staat te stellen in de Nieuwe Aarde
Realiteit te stappen en je New Earth Human/Human Angelic Template volledig te activeren in je DNA. Dit stelt je in staat om los
te komen van de lagere niveaus van chaos op de lagere tijdlijn, en om te leven in een realiteit van vreedzame en liefdevolle
gemeenschap als een nieuwe aardemens.

De Nieuwe Mens van de Aarde

In de afgelopen jaren heb je je bewustzijn verhoogd van de 3e Dimensie naar de 5e Dimensie van Licht, lagen
van geaccumuleerde negatieve energie vrijgegeven en je oorspronkelijke Human Angelic Template met groot succes
gereactiveerd.

De 3e Dimensionale Mens was een Wezen met 7 actieve chakra's die moesten mediteren om toegang te krijgen tot de Ziel en
het Hogere Zelf die "boven" het menselijk lichaam lagen. De 5e dimensionale Nieuwe Aarde Mens is een multidimensionaal Wezen
van 13 actieve chakra's dat een directe verbinding met de Ziel/Hoger Zelf en de Zonne-, Galactische en Kosmische Aspecten
van Het Zelf omvat.

De belangrijkste indicatie van je opklimming naar deze toestand is je bewustzijn van zonnebewegingen en energieën
zoals je in je Lichtlichaam en je Fysieke Lichaam de stromen van Plasma- en Zonnelichtcodes zult "voelen" terwijl ze de
atmosfeer van de Aarde doordringen in het voortdurende gesprek van de Zon met de Aarde. U ontvangt de Diamond Light
Codes en integreert deze op een bewuste en vrolijke manier.

Je wordt je bewust van je Galactische erfgoed en je persoonlijke band met de Sterren. In deze Lions Gate transit zul je je bewust
worden van de Stellaire en Galactische Meesters van Het Licht, zoals de Koninklijke Leeuwen, en de Engelenwezens, zoals de Elohim,
die met je samenwerken om de Geboorte van de Nieuwe Aarde te volbrengen.

De Nieuwe Aarde: een Hart Gecentreerde Schepping van Liefde

De Menselijke Engel van de Nieuwe Aarde is een Hart gecentreerd Wezen. In tegenstelling tot de "oudere versie"
van de mensheid, die gecentreerd was in de Mind/Solar Plexus, werken Nieuwe Aarde Mensen vanuit het Hart.
Dit betekent dat het Hart het centrum van Balans is en het verbindingspunt voor de Ziel en Het Hogere Zelf.
Alle beslissingen en keuzes in de Nieuwe Aarde worden gemaakt vanuit het Hart. Je maakt deze keuzes
door gevoel, intuïtie en diepe inherente wijsheid, in plaats van door de aanwijzingen van het rationele
bewustzijn. De geest kan informatie verstrekken, maar het doel ervan is niet om keuzes en
beslissingen te nemen. Deze worden op een dieper niveau gemaakt door hart en ziel.

De basis van alle keuzes en beslissingen op de nieuwe aarde is liefde.

Er zal geen angst en controle zijn in de Nieuwe Aarde, maar gewoon de Stroom van Liefde en Schepping,
terwijl je evolueert en groeit door je voortdurende creaties.

De Nieuwe Aarde Mensen en jouw Relatie met de Natuur

De Oude Aarde 3e Dimensionale Mens had een conflictuele en agressieve relatie met de natuur. Hij zag het
als een middel om naar believen te gebruiken en te plunderen.

De Nieuwe Aarde Mens ziet de Natuur als Heilig, en respecteert het oorspronkelijke doel van de Aarde als een
Heilige Planeet en een tuin voor de Vreugde van de Melkweg en al haar Wezens.

De New Earth Human Angels zijn Bewaarders van de Heilige Planetaire Tuin en zijn ook Galactische Sjamanen. Ze
werken samen met de Elementalen en de Natuurgeesten om een Paradijs-Thuis te creëren voor alle levende wezens
die hier door de Eerste Schepper en de Elohim-Engelen zijn gezonden.

Een Galactische Sjamaan respecteert de natuur en werkt met de Natuur, wetend en voelend tegelijkertijd zijn of haar Zonne-
en Galactische connecties en verantwoordelijkheden.

Lions Gate 2021 : Opstap

Bij deze Lions Gate van 2021, Beloved Family, zullen velen van jullie die zich eerder "vastgelopen" of "onzeker" of "ongemotiveerd"
voelden, je nieuwe verantwoordelijkheden op de planeet op zich nemen.

Je wordt Menselijke Engelen en Galactische Sjamanen, je begeleidt mensen en doet ceremonies om de Opkomende Nieuwe Aarde te
eren. Jullie zullen leiders worden die je gemeenschappen zachtjes zullen begeleiden en ondersteunen bij de veranderingen op aarde
en overgangen naar het Nieuwe Bewustzijn van de Aarde.

De Lions Gate zal de tsunami van hoogfrequente energie leveren die deze transformaties zal activeren en je naar de hogere tijdlijn
van de Nieuwe Aarde zal tillen.

Wees voorbereid, geliefden, het zal een hele ervaring zijn!

> BRON <

Attentie & Lay-out
door Marcelius

Vertrouw op je gevoelens - Maak contact met je Hogere zelfGeplaatst door: Selacia - 9 juli 2021

Het leven kan ons inspireren om betere versies van onszelf te zijn en onze kijk op hoe we in de wereld dienen uit te breiden.
Om onze inspiraties te manifesteren in de fysieke realiteit, moeten we vertrouwen op onze innerlijke wijsheid en vervolgens
stappen ondernemen om onszelf te transformeren. Klinkt makkelijk. In de praktijk kan het een uitdaging zijn. Lees verder om
te weten hoe u door dit raadsel kunt navigeren.

We zijn van nature intuïtieve wezens vanaf de geboorte. Als kinderen, en zelfs in de baarmoeder, kunnen we onze omgeving
en Intuïtief dingen voelen. We huisvesten in onszelf zowel een goddelijk vrouwelijk als goddelijk mannelijk. Het is het vrouwelijke
aspect dat we aanboren voor flitsen van inzicht en een weten hoe verder te gaan in het leven. Die vrouwelijke kant van ons is er altijd,
ongeacht of we vrouwelijk of mannelijk zijn.

Het vrouwelijke heeft echter al millennia een achterbanrol in de samenleving. Intuïtie, opvoeding en innerlijk luisteren zijn gedevalueerd. Droominterpretatie en het delen van intuïtieve inzichten - waarbij geen lineaire basis van bewijs betrokken is - bevinden zich nog steeds
in de donkere kast van achterdocht van de mensheid. Deze dynamiek is schadelijk geweest voor de evolutie van de mensheid.

Vrouwen hadden van oudsher de neiging om beter in contact te komen met intuïtie en een eenvoudige kennis van hoe ze
zorg moesten koesteren en bieden. Maar zelfs vrouwen--als gevolg van maatschappelijke conditionering die intuïtieve
geschenken verdisconteren--geleerd om te twijfelen of te devalueren wat ze wisten. Vrouwen in het algemeen
voelden zich meer op hun gemak om dergelijke dingen met andere vrouwen te delen.

Terwijl het moederinstinct om een kind vandaag te voeden sterk is - zelfs een overlevingsvaardigheid -
wordt de daad van vrouwelijke zelfzorg vaak buitenspel gezet. Zij aan zij met deze dynamiek
worstelen veel vrouwen vandaag de dag met hun gevoelens en intuïtieve aard.
Aangeleerd wantrouwen tegen zelfgegenereerde intuïtieve inzichten  
kan ervoor zorgen dat vrouwen aan zichzelf twijfelen.

Gevoelens en de Maan

Maan MMH

De maan wordt geassocieerd met gevoelens, verzorging en intuïtie. In mijn boek
Het spirituele kompas wijd ik een hoofdstuk aan het helpen begrijpen van maanenergie in je leven.

Deze week hebben we een gunstige maan! Op 9-10 juli is de maan in het teken van kreeft. Met die plaatsing
komt een focus op zelfzorg, verzorging en geven aan anderen. Kreeft, geregeerd door de maan en verbonden
met het element water, kan gevoelens verheffen - inclusief die met betrekking tot verzorgen, anderen in nood
helpen en optimale zelfzorg die nu nodig is. Deze plaatsing is ook gericht op het thuis- en thuisbasis, wat dat ook
voor jou kan zijn. In sommige gevallen kunnen thema's uit het vroege leven en mensen uit je verleden in beeld komen.

Het is niet ongewoon dat intense gevoelens en stemmingswisselingen ontstaan tijdens een week als deze. Sta deze toe
terwijl u beslissingen neemt en met anderen communiceert. Wanneer dergelijke gevoelens naar boven komen, maak
er dan bewust gebruik van voor meer zelfbewustzijn. Als je je overweldigd voelt door gevoelens, neem dan een
time-out om na te denken over hun betekenis.

Hier is een andere manier om te werken met de krachtige maan van deze week.
Gebruik deze tijd om doelbewust je vertrouwen in het subtiele gefluister van je intuïtie te verdiepen.

Deze fluisteringen komen in onbeperkte vormen: dromen, een weten direct na het stellen van een vraag in je eigen geest,
inzichten tijdens een verbinding met een niet-fysieke spirituele gids tijdens een meditatie zoals we 10 juli zullen doen voor
Kosmische Verbindingen.

Blijf je bewust van het feit dat het je vrouwelijke aspect is dat je kan helpen contact te maken met je grotere zelf - het deel
van je dat kwantum, kosmisch, enorm en eeuwig is. Dit vrouwelijke aspect is een directe lijn naar je innerlijke wijsheid!

> BRON <

Lay-out en afbeeldingen
door: Marcelius

Waarom dankbaarheid Werkt!

Door: Regina Meredith
4 juli 2021

Hogere zelf MMH

We hebben allemaal moeite om onze Hogere Geest aan te boren voor begeleiding, omdat het leven vaak onze helderheid lijkt te
blokkeren. Maar vanmorgen viel me een krachtig inzicht op – dat Dankbaarheid (met een hoofdletter D!) een opening is naar verbinding
met onze eigen innerlijke wijsheid, helderheid en inspiratie, zonder echte inspanning. Zo ontwikkelde het inzicht zich.

's Morgens met mijn partner Zeus ontmoeten de spirituele en aardse krachten elkaar. Prachtige discussies, delen en debatten rijzen op onder
het kopje thee in de ochtend, terwijl je nog steeds in pyjama bent. Vanochtend hebben we gedebatteerd over de verdienste van het focussen
op Soul vs. Higher Mind, het functionele apparaat voor communicatie vanuit Soul. Dankbaarheid, of directe waardering, verhoogt de fijnere frequenties die een opening creëren tussen ons gewone bewuste en het Hogere Bewustzijn. Dit is de Heilige Graal. Waarom noem ik het
de Heilige Graal?

Want leven in directe verbinding met Hogere Geest/Ziel is waar alle helderheid, betekenis en uiteindelijk levensvreugde vandaan komt.
Onze Ziel's uitgebreide kijk op ons potentieel en haar ongelooflijk slimme manieren om te manifesteren wat voor ons beste is, dit is
onbegrijpelijk voor onze gewone wakkere geest. De lijsten en plannen van deze kleine geest zijn echt lachwekkend in de
aanwezigheid van de Hogere Geest. Maar we zijn menselijk, en de kleine geest geeft ons het gevoel dat we een
soort controle hebben over ons lot.
Hogere zelf meditatie MMH
Wanneer we echter in een meditatie over dankbaarheid gaan, roepen we waardering op voor al het goede dat zich in ons leven heeft
uitgedrukt. (Als we wijsheid hebben, zijn we ook dankbaar voor die dingen die ons uitdagen, wetende dat ze de weg ten goede effenen.)
Terwijl we in deze staat zijn, met gesloten ogen, voelen we deze fijnere gevoelens vergelijkbaar met een soort liefde die over ons heen spoelt.
We kunnen tintelen, ons euforisch of zalig voelen. Ik verdwaalde in deze sessies omdat de gevoelens zo aangenaam waren dat de tijd stopte.

Deze subtiele gevoelens breiden ons veld vervolgens uit tot een veel fijnere frequentie, een die veel beter is afgestemd op de Hogere Geest.
Dit bevordert een openheid die normaal gesproken niet wordt bereikt in onze dagelijkse functionele modus, die is gericht op het "doen"
van het leven. Deze "doen"-modus is een meer beschermend en gesloten veld. Velen zouden zeggen dat meditatie alleen dit kan
doen en in veel gevallen van vrome bemiddelaars is dit waar. Maar zelfs de beginner kan deze toegang tot de Ziel creëren
door de gevoelens van Dankbaarheid.

Als een ander voordeel worden de dingen, mensen of staten waarop we ons richten energetisch versterkt door de effecten
van magnetisme. De focus van onze hoogfrequente mentale/emotionele energie op iets vergaard een ondersteunend
energieveld eromheen. Dat is hoe genezing op afstand werkt, als een voorbeeld. De kwaliteit en schoonheid
van het gevoel en het samen denken, veroorzaakt een realiteitsveranderende injectie van energie.

Kortom, de tijd nemen voor Dankbaarheid helpt ons te genieten van krachtige positieve
gevoelens die deuren openen naar onze Hogere Geest die vervolgens zijn wijsheden in
onze geest kan fluisteren (De Heilige Graal). Tegelijkertijd versterken we de mensen
en dingen waar we ons tijdens de meditatie op richten.

Dit is de belichaming van een Win-Win-Win situatie!

> Bron <

Attentie en vertaling
door: Marcelius

Spirituele betekenis van eenzaamheid:
een noodzakelijke ervaring op je inwijdingsweg


30 juni 2021Steeds meer mensen voelen zich eenzaam. Voor hen is eenzaamheid geen theorie en geen woord zoals vele andere, maar de pijnlijke
beschrijving van de sfeer waarin zij dagelijks leven. Velen ervaren hun eenzaamheid als een beklemmend en benauwend gevoel dat
ze het liefst zouden willen ontlopen of heel diep weg willen stoppen. Maar als dat al lukt, dan komen ze in het latere leven steeds
weer tot de ontdekking dat die weggestopte, kille eenzaamheid op de meest onverwachte momenten opnieuw opdoemt. Net
zolang tot ze hun eenzaamheid eindelijk serieus leren nemen en er niet langer voor wegvluchten. Dan, eindelijk, beseffen ze:
er is geen andere weg dan door de eenzaamheid heen te gaan. Want dat is het fascinerende: heel wat mensen die
door de diepste eenzaamheid zijn heen gegaan, stellen dat ze er uiteindelijk rijker door zijn geworden.

Wat is eenzaamheid?

Als je probeert het begrip ‘eenzaamheid’ te omschrijven en treffende woorden te vinden voor de intense gevoelens
die een diep eenzaam mens doorleeft, ontdek je al gauw hoe moeilijk het is de juiste woorden te vinden. Eigenlijk is dat
merkwaardig, want velen van ons kennen wel de pijnlijke en heftige gevoelens die eenzaamheid teweegbrengt, maar zijn
niet in staat die gevoelens duidelijk en helder te omschrijven. En als zij een poging daartoe doen, is het resultaat heel verschillend.

Zo wordt eenzaamheid regelmatig omschreven als een gevoel van gemis. Anderen omschrijven eenzaamheid als het gevoel dat je er
helemaal alleen voor staat. Weer anderen duiden eenzaamheid aan als de ervaring dat er geen mens geïnteresseerd is in hoe het met
jou gaat. Sommigen ervaren dat zelfs nog heftiger. Zo zei iemand: Ik denk altijd dat de anderen mij niet moeten. Nog weer anderen
spreken over het gevoel dat je niet begrepen wordt. Soms heeft een dergelijk gevoel te maken met communicatie: men durft of
wil de ander (partner, vriendin, vriend, vader of moeder) niet belasten met de eigen gevoelens.

Hans Stolp: ‘Behalve de bovenstaande inzichten hebben vooral de opmerkingen die Mathias Wais maakte, mij geholpen om
het wezen van de eenzaamheid te begrijpen. In een interview werd hem gevraagd naar een definitie van eenzaamheid:
‘Het tegenovergestelde van eenzaamheid is deelname. Dat wil zeggen dat ik iets vanuit mijzelf schenk aan mijn
omgeving. Als ik niets schenk, kan er een diepe eenzaamheid ontstaan.’

Deze visie van Wais wil dus zeggen dat het belangrijk is om iets wat wij kunnen, wat we weten of wat we zijn, te schenken
aan de gemeenschap waartoe wij behoren: aan onze familie, aan onze vriendenkring, aan onze geestelijke familie (dat wil zeggen:
gelijkgezinden met wie we onze idealen delen), aan onze sportvereniging of vriendinnenclub, en ga zo maar door. Daardoor ontstaat er
een warme, echte verbinding met de leden van die groep. Wanneer we dat om welke reden dan ook niet doen (niet durven, niet kunnen
of niet willen), komen we in een sfeer van eenzaamheid terecht omdat we dan geen werkelijke verbinding met anderen ervaren.
De kern van eenzaamheid is dus het gebrek aan verbinding: dat je geen deel uitmaakt van een groep mensen bij wie je je
thuis voelt en jezelf durft en kunt zijn.

Het ontwaken van je Hogere Zelf

Hoe kom het dat in onze tijd meer mensen eenzaam zijn? Omdat de mensen zich meer en meer op de eigen binnenwereld beginnen
te richten, hebben ze minder contact met elkaar en zijn ze ook minder geïnteresseerd in elkaar. Het gevolg daarvan is dat de mensen in
onze tijd eenzamer, egoïstischer en individualistischer worden: ze richten hun aandacht vooral op de eigen binnenwereld en sluiten zich
in zichzelf op. Dat proces is nog steeds gaande in onze tijd. Het is wel belangrijk te beseffen dat het ontwaken van onze bewustzijnsziel
zeer belangrijk is: alleen daardoor kan het hoger Zelf (ook wel het hogere Ik of de geest genoemd) in de mensen geboren worden.
Onze bewustzijnsziel vormt immers de basis van het hoger Zelf. Kortom: we moeten door de vereenzaming van onze tijd heen
(die het gevolg  is van onze gerichtheid op de bewustzijnsziel) opdat het hoger Zelf in ons geboren kan worden.
Ofwel: onze eenzaamheid (een voorwaarde voor een groei in bewustzijn) is de geboortegrond van ons hoger Zelf.

De noodzaak om onze eenzaamheid te aanvaarden

De eenzaamheid van onze tijd is een noodzakelijke begeleidingsverschijnsel van de ontwikkeling van onze bewustzijnsziel.
Die eenzaamheid zal nog sterker worden, omdat we nog vrij aan het begin staan van deze ontwikkeling. Onze eenzaamheid
is dus niet alleen maar negatief: het schenkt ons de innerlijke ruimte die wij nodig hebben om ons bewust te worden van onze
binnenwereld en het gezag over die wereld te leren aanvaarden. Maar dat kan alleen wanneer wij bereid zijn onze eenzaamheid
te accepteren, onder ogen te zien en ermee te leven.

Maar hoe is dat mogelijk? Dat door de aanvaarding van onze eenzaamheid hogere inzichten in ons geboren worden? Dat is mogelijk,
omdat diepe eenzaamheid onze scherpzinnigheid versterkt, net zoals onze gevoeligheid en onze menselijkheid. Door die toenemende
gevoeligheid worden we ons bewust van bewegingen in onze ziel die we in het gewone leven anders nooit zouden opmerken. Door
aandachtig en oplettend die stille bewegingen in het oog te houden zul je merken dat ze soms tot een intuïtie worden, ja, zelfs
tot een hoger weten.

Eenzaamheid hoort bij deze tijd. En dus zal vrijwel iedereen in zijn leven vroeg of laat met deze gevoelens van verlatenheid
geconfronteerd worden. Eenzaamheid is dus geen straf en evenmin je eigen schuld, maar behoort tot de levenslessen
die we in deze tijd en in dit leven voorgelegd krijgen.

Boekentip: Eenzaamheid, troost door inzicht

Lay-out & Attentie
van Marcelius
Het zijn de kleine dingen - Transformationele tekens

  Geplaatst door Selacia - 29 juni 2021

Wanneer het leven onzeker, onhandelbaar of gewoon te veel lijkt om te verwerken - reset dan je focus naar de kleine dingen. Het zijn inderdaad
de kleine dingen in het leven die vaak de nodige momenten van vreugde en betekenis brengen. Het zijn ook de kleine dingen die ons context geven voor ons succes. Lees verder om te begrijpen hoe dit van toepassing is in je dagelijks leven en je helpt spiritueel te evolueren.

De achtergrond;

We leven in een bouwzone op aarde terwijl onze wereld van de grond af aan wordt herbouwd. Navigeren door deze momenten is
geen eenvoudige taak. Op een bepaalde dag hebben we waarschijnlijk zowel nieuwe kansen als uitdagingen in tegenstelling tot die
we eerder hadden. Om er zeker van te zijn, als de mensheid ontwaakt en maatschappelijke normen verschuiven, moeten we ons
voortdurend aanpassen. We vinden dat we meer aanwezig moeten zijn, meer moeten overwegen, meer vragen moeten stellen -
om onze weg te vinden en te gedijen.

De enorme hoeveelheid informatie die we gedurende één dag opnemen, is onbegrijpelijk. Om deze enorme belasting te
doorzeven, moeten we steeds meer onderscheidingsvermogen, grensstelling en waardering voor de nuances ontwikkelen.
Het is een essentiële vaardigheid om vaak "de wereld te stoppen" - en stil te worden.

De kleine dingen- Transformationele Tekens

Het observeren van nuances en het kunnen verbinden van de stippen helpt ons bewust te worden van de kleine dingen die
onze ervaring transformeren van gewoon naar buitengewoon. Ik noem deze kleine dingen, niet omdat ze klein zijn, maar omdat
we in onze conventionele samenleving niet geconditioneerd zijn om ze te zoeken of te waarderen.

3 Persoonlijke voorbeelden van de kleine dingen. Toen ik een hoofdstuk schreef voor mijn boek "The Spiritual Compass"- me
afvragend of er nog een alinea nodig was - werd ik stil en vroeg mijn begeleiding, en staarde toen uit het raam. Ik hoorde toen
de woorden "je hebt het" in mijn hoofd. Niet meteen wetend wat dat betekende, zocht ik de woorden op en ontdekte dat ze
afkomstig waren van een hit "You Got It You Got It" van Chris Brown. De nuance aka is een betekenis met betrekking tot mijn
schrijven, was een bevestiging dat het hoofdstuk compleet was zoals het is.

Weken later, toen ik de laatste 11 hoofdstukken van mijn boek schreef, gebeurde er iets vreemds. Ter info, vreemde dingen kunnen als
nuances tellen. Toen ik het document openbaarde, begon mijn huis te schudden als gevolg van een kleine aardbeving in de buurt. Zag op
mijn telefoon dat het een 3.4 aardbeving schok was. Ik werd toen stil en hoorde van mijn leiding: "Je bent klaar!" Interessant is dat ik in
dat hoofdstuk had geschreven over de seismische verschuivingen die we nu in onze samenleving ervaren.

De volgende dag na het voltooien van het laatste hoofdstuk van mijn boek, zag ik een grote groene sprinkhaan op mijn raam met uitzicht
op de oceaan. Ik voelde dat deze nuance de moeite waard was om te onderzoeken, dus onderzocht ik de betekenis van het zien ervan op
dat moment. Ik was in staat om te zien dat de sprinkhaan succes en geluk symboliseerde met betrekking tot het boek, samen met een
synergie van gebeurtenissen die zich zouden ontvouwen.

De kleine dingen & uw succes

Hier is een andere manier om naar dit thema te kijken - de kleine dingen. Alles wat we doen en manifesteren gaat gepaard met stappen.
Er zijn geen onmiddellijke manifestaties. Alles wat we manifesteren komt voort uit onze energie in de loop van de tijd, en uit de stappen die
we zetten in een continuüm. Het grootste deel van dat continuüm - omdat het zo groot en kwantum is - glipt door ons bewustzijn. Dat komt
omdat onze conditionering lineair is, met zwart-wit denken en perceptie. Wanneer we onze vooruitgang en succes analyseren, is onze geconditioneerde geest standaard een lineaire tijdlijn.

Voorbeelden van manifestatie: We hebben misschien een project met specifieke parameters. Er is waarschijnlijk een deadline of doel van
wanneer dingen moeten worden voltooid. Wanneer we onze vooruitgang of doel analyseren, concentreert onze geconditioneerde geest zich
op een minuscuul deel van de manifestatie. Dat komt omdat het realiseren van het doel het eindresultaat is van talloze stappen die zijn gezet
naar voltooiing. Ons ego is nooit tevreden, voelt zich altijd tekort of achter, vraagt zich meedogenloos af of we ons doel kunnen bereiken en
of onze inspanningen beloond zullen worden. Deze mentaliteit is giftig. Het blokkeert onze ware creativiteit om op grenzeloze manieren
te creëren. We worden in een staat van "willen" versus zijn gehouden, niet in staat om de kleine dingen te waarderen die ons
vreugde kunnen brengen. Hetzelfde geldt voor belangrijke levensdoelen.

Onze geconditioneerde geest zal herkauwen over de vraag of - en of - we doelen zullen bereiken. Het kan ons terroriseren met zorgen over
de 'wat als' van 'falen'. Soms hoe groter het doel, hoe meer ons ego-zelf zich hecht aan de uitkomst. Wanneer dit gebeurt, kunnen we het
belang van de kleine stappen, en inderdaad de vreugde die beschikbaar is bij elke stap, verdisconteren terwijl we naar doelen streven.
Het grotere geheel buiten beschouwing laten - en niet aanwezig genoeg zijn om de vreugde in alledaagse momenten te vinden - houdt
ons op een draaimolen van ontevredenheid, waardoor we onderweg niet van de kleine dingen kunnen genieten.

Ons algemene doel van het bestaan op aarde is zelfevolutie en leren van ervaringen. We bouwen vaardigheden op en ontwikkelen
kwaliteiten in de loop van de tijd, vaak gedurende het leven. In onze kern zijn we pure vreugde. Naarmate we evolueren, leren we onze
innerlijke vreugde aan te boren in allerlei situaties. We begrijpen steeds meer dat het de kleine dingen zijn die vaak het meest betekenen.
Het ziet een regenboog na de regen. Het is betekenis vinden in alledaagse dingen door aandacht te krijgen voor nuances en transformatieve tekens.

Het zijn de kleine stappen die we nemen, één voor één, die ons brengen waar we naartoe moeten.

© Selacia Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze artikelen te delen met je vrienden en te posten op je blog of website,
zolang je deze volledige copyrightvermelding opneemt, met link terug naar deze website en de volledige artikel tekst.

Lay-out & vertaling
door: MarceliusDe cirkel van liefde - Verlies en hartopening

Geplaatst door Selacia - 29 juni 2021

Liefde tussen goede vrienden en romantische partners evolueert in een cirkel. Het is een beetje als een dans, de twee mensen worden na
verloop van tijd meer verbonden en opener met elkaar. Dit was altijd het geval, maar in deze tijden van onzekerheid en veranderende
paradigma's kan de dans zowel bevredigender als uitdagender zijn. Lees verder voor een groot beeld van hoe dit van toepassing
is in je leven.

Een belangrijk geschenk van alle relaties is de nuttige spiegel die ze bieden. Immers, jezelf volledig en duidelijk zien is problematisch.
Daarom hebben we elkaar. We hebben allemaal een ego, plus substantiële conditionering van dit leven of voorouders, die ons zicht
vertroebelt. Het is alsof we een stem in ons hoofd hebben die voortdurend vraagt: "Kan ik vertrouwen? Ben ik geliefd? Snapt
deze persoon me echt? Word ik geaccepteerd zoals ik ben? Brengt X die tussen ons is gebeurd onze relatie in gevaar?
Laat mijn open zijn over X me minder kijken dan in zijn of haar ogen?"

Het element van de ruimte

Weten dat deze ego-gebaseerde dynamiek deel uitmaakt van de norm is nuttig. Zichzelf eraan herinneren dat dit gebruikelijk is,
kan ruimte brengen in elke relatie. Het element ruimte is misschien wel de meest onderschatte en onderontwikkelde kwaliteit
in de meeste relaties.

De Cirkel - Verlies en Hart het Openen

De cirkel van liefde omvat meestal zowel een gevoel van verlies als hartopening. Het is een intrinsiek onderdeel van de
relatie die iets anders "wordt" - iets diepers. Het is het diepe deel dat het meest eng is, want het betekent dat je diep in jezelf moet
duiken om aan te pakken wat er in de relatiespiegel verschijnt. Men moet dit doen, zelfs als de andere persoon dat niet doet, of dat op
een meer minimaal niveau doet - een veel voorkomende gebeurtenis.

Een relatie omvat twee afzonderlijke zielen - die voor een bepaalde tijd samenkomen voor bepaalde doeleinden. Het is een goddelijke
orkestratie. Ieder mens heeft zijn of haar eigen unieke zielspad. Dit betekent dat elke persoon verantwoordelijk is voor zijn eigen
rol in de dans - waardoor de andere persoon ruimte en tijd heeft om problemen op zijn eigen manier aan te pakken.

Let op: Voor relaties, deze kunnen tussen mensen zijn maar ook met huisdieren waar hetzelfde voor geldt.

Liefde en Verlies

Liefde kennen is verlies kennen:Als je van een persoon houdt, hou je van iemand die uiteindelijk van deze wereld zal overgaan.
ls je van een nieuw persoon houdt, kan een eerdere relatie je herinneren aan pijn en verlies.Wanneer je van een persoon
houdt en je ruzie maakt, kan het voelen als een verlies als jeontdekt hoe je op een hartgerichte manier kunt
communiceren en de ruzie kunt oplossen.

Wanneer je een nieuwe romantische relatie aangaat om een stel te worden, verandert de single "jij" in een nieuw type "jij"
die samenwerkt met iemand anders; dit kan voelen als verlies, vooral als je zonder grenzen te werk gaat en je "ware zelf"
achter je laat om iemand anders te plezieren; zodra dat gebeurt, tenzij je er aanwezig bij bent en grenzen stelt, kun
je zelfzorg en de innerlijke spirituele verzorging verwaarlozen die nodig is voor een levendig en gelukkig leven.

Liefde en hart opening

Liefde kennen is hart openen:

Wanneer je van een persoon houdt, om hem of haar heen bent en door hun eigen persoonlijke crisis gaat, kan dit een
hartverwarmende opening voor je zijn, die compassie en empathie katalyseren die zowel je geliefde als jou helpt.Wanneer je
van iemand houdt en jezelf kwetsbaar laat worden, kan dit je hart openen. Hoe meer je dit doet, hoe groter je hart kan openen.Wanneer
je ruzie hebt met een geliefde en vervolgens goed maakt, kan je hart daarna wijd openbreken - gevoelens en inzichten die van een
heel diep niveau komen.Wanneer je van iemand houdt die bewust of onbewust de stroom van liefde en verbinding stopt, kun je je
zo gekwetst voelen dat je het persoonlijk opvat; als je op deze wond reageert door na te denken over een groter geheel en ook
naar binnen te gaan voor begeleiding, kanje hart een megaopening hebben - het veranderen van hoe je naar jezelf,
de andere persoon, andere mensen en het leven zelf kijkt.Wanneer je van iemand houdt die sterft, kan de
ervaring van de dood en het verlies van de fysieke aanwezigheid van de persoon zo'n belangrijke
hartopening katalyseren dat je op een bepaalde manier herboren bent.

De cirkel van liefde is een universele manier waarop we ons voortdurend ontwikkelen als mensen. De pijn van verlies, waargenomen
verlies of geprojecteerd verlies tempert ons. Tegelijkertijd kan deze pijn ons hart openen om naar onszelf, anderen en onze
levenservaring te kijken als een diepe zegen en deur naar verlichting. De spiegel van de relatie heeft dan zijn doel bereikt.

© Selacia. Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze artikelen te delen met je vrienden en te posten op je blog of
website, zolang je deze volledige copyrightvermelding opneemt, met link terug naar deze website en de volledige artikeltekst.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius