MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Spirituele Groei - Owen Waters


13 artikelen - Spirituele Groei - Owen Waters
De ontzagwekkende Kracht
van de Mystery Meme

Door: Owen Waters
30 Juni 2022In The Future of the Human Race Revealed - hebben we de memen van sociale progressie opgesomd, die tot nu toe
zijn geïdentificeerd in het boek Spiral Dynamics. De kenmerken van de eerste laag van zes memen (denkpatronen) zijn:

Clan overleven.
Moed, survival of the fittest.
Basale, persoonlijke overleving.
Prestatie, streven om te slagen.
Gemeenschap en zorgzaamheid.
Het vinden van orde en doel in het leven.

Toen begon een gedenkwaardige sprong naar de tweede, spirituele laag van zes memes met toonaangevende denkers
in de jaren 1950 en groeide vervolgens uit tot populariteit, in het midden van de jaren 1960. Sindsdien hebben genoeg
mensen, de overstap naar het tweede niveau gemaakt, om twee van zijn memes te kunnen identificeren, en analyseren:

Verantwoordelijke vrijheid.
Holistische, global village visie.

Vanaf de jaren 1990 hebben de auteurs van Spiral Dynamics ook het bestaan van de volgende meme in de progressie
geïdentificeerd. Deze negende meme is nog niet waargenomen bij grote hoeveel heden mensen, dus ze zijn op dit
moment niet in staat geweest om de kenmerken ervan samen te vatten. Met behulp van metafysische - basis
principes kun je echter precies voorspellen wat het zal worden. Ook doen memes van het tweede niveau
denken aan hun neven en nichten van het eerste niveau. Meme nummer negen, de derde meme
binnen het tweede niveau van zes, wordt een verlichte versie van de originele meme
nummer drie,
wat moed
is.


De eerste laag van zes memes is materieel georiënteerd, terwijl de tweede laag spiritueel georiënteerd is.
De tweede laag die een hogere frequentieband van bewustzijn heeft dan de eerste laag oefent veel meer invloed
uit in de wereld wanneer deze wordt geactiveerd. Omdat het populaire gebruik van de tweede laag memes pas in het
midden van de jaren 1960 begon hebben we nog niet veel van zijn kracht in de wereld zien manifesteren. De tweede laag
van memen, deze hogere, frequentieband van bewust-zijn, is de motor van The Shift, de spirituele revolutie, in het menselijk
bewustzijn.

Meme nummer zeven (verantwoordelijke vrijheid) is vergelijkbaar met meme nummer één (basis, persoonlijk overleven) alleen
getransformeerd in het tweede niveau van zes memes. Meme zeven betekent een standpunt hebben vanuit een veel breder
perspectief van bewustzijn dan meme één. Het gaat over flexibele - flow en aanpassing aan een wereld vol verandering.
Het is alsof je opnieuw leert overleven, maar dit keer vanuit een mondiaal perspectief. Meme nummer zeven is het
startpunt, en de oriëntatiecursus,
voor de hele tweede laag
memes.


Meme nummer acht (holistische global village view) is de tweede tier versie van meme nummer twee (clan survival).
Met een standpunt dat zowel holistisch als globaal is doet het denken aan meme nummer twee. In meme nummer acht
is de visie om een global village te creëren, of een verenigde clan van de mensheid. In tegenstelling tot de small-clan focus
van meme nummer twee, kunnen meme nummer acht denkers zien dat de sleutel tot eenheid is om de onbeperkte diversiteit
van de mensheid als geheel te omarmen. Integratie en vrede kunnen dan worden gecreëerd door het bestaan van onze gemeen
schappelijke menselijkheid, wanneer mensen alle anderen accepteren zoals ze zijn simpelweg omdat ze bestaan. Dit komt overeen
met het fundamentele door de Schepper gegeven recht van elk menselijk wezen op zelfbeschikking, simpelweg omdat ze bestaan.
Mensen zijn - geschapen om zelfbeschikking - te ervaren. De mensheid is ook geschapen om een oneindige verscheidenheid aan
persoonlijkheden te hebben met als doel een oneindige - verscheidenheid - aan ervaringen, op te doen. Op dit hogere bewust
zijnsniveau wordt het duidelijk dat elke poging, om mensen te dwingen zich te conformeren aan de normen van een andere
persoon of een andere groep mensen in feite een schending is tegen de wil van de Schepper. Acceptatie van diversiteit
is paradoxaal genoeg de sleutel tot
eenheid in de menselijke
ervaring.


De aard van de Mystery Meme

De nieuwe meme nummer negen zal zijn als meme nummer drie (moed, survival of the fittest), alleen in een hogere vorm
van manifestatie. De moed van Meme nummer drie leidde tot avontuur, verkenning en beheersing van de fysieke omgeving.
Omdat de memes van het tweede niveau allemaal een spirituele oriëntatie hebben, betekent dit dat de nieuwe meme nummer
negen avontuur, verkenning en beheersing, van de holistische omgeving van geest, lichaam en geest tot stand zal brengen. Het
zal dit doen terwijl het een wereldwijde schaal van bewustzijn omvat.

De nieuwe, negende meme zal een verkenning brengen van het spiritueel geïnspireerde gebruik van de kracht van de geest om de
realiteit ten goede te transformeren. Het zal een sterke vraag creëren - naar spirituele en creatieve vrijheid op een wereldwijde basis.
Deze verreikende inspirerende meme, heeft simpelweg de kracht om de hele wereld zoals we die kennen te transformeren. De sleutel
woorden van de negende
meme zijn krachtige
creativiteit.

Krachtige creativiteit

Hoe krachtig zal het worden? In hoeverre zal deze meme de wereld transformeren naarmate hij aan populariteit wint? Wanneer een
spiritueel georiënteerd persoon zijn creativiteit gebruikt gebruiken ze dezelfde formule die Oneindig Zijn oorspronkelijk gebruikte
om het hele universum te creëren. Zo krachtig, is spirituele creativiteit. In zijn fundamentele vorm, bestaat het uit drie essentiële
componenten:

1. Intentie wordt gebruikt om het doel of het gewenste resultaat te definiëren. Bij het definiëren van een doel is het beter
om de details ongedefinieerd te laten en in algemeenheden te handelen. Dit stelt het universum in staat, om de gemakkelijkste
weg te vinden om het gewenste doe,l te manifesteren. Nog beter, dan specifieke objecten, zijn algemene principes. Het algemene
principe van natuurlijke welvaart kan bijvoorbeeld duizenden manieren vinden om te materialiseren terwijl een doel met één specifiek
doel op het pad naar welvaart de
opties aanzienlijk beperkt.

2. Gevoel wordt toegevoegd om het doel de levensenergie te geven waarmee van een idee naar een pre-fysieke realiteit kan groeien die
klaar is om zich in de fysieke wereld te manifesteren. Idealiter zorgt een gelijke balans tussen de hoeveelheid intentie en gevoel voor de
krachtigste daad van creativiteit. Voor de duidelijkheid wordt gevoel gedefinieerd als een afzonderlijke component van intentie. In de
praktijk drukt de daad van creativiteit echter intentie en gevoel uit die met elkaar verweven zijn als één creatieve daad. Dit sluit aan
bij de manier waarop de natuur, functioneert. Licht is bijvoorbeeld, een vorm van - elektromagnetische - straling elektrische - en
magnetische energieën die in perfecte balans met elkaar
verweven zijn en in beweging worden gezet.

3. Actie. Terwijl de energie van je omgeving zich reorganiseert rond je bekrachtigde intentie, moet je de derde en laatste
component, actie, bieden. Voor de actie, moet er echter eerst een pauze van enkele dagen zijn. Dit is een hands-off
periode waarin je de groei van het project in zijn eigen tempo laat plaatsvinden binnen de pre-fysieke ethers
van de ruimte. Dan nadat enkele dagen zijn verstreken, en het doel klaar is om zich te manifesteren
zal het synchronistische - stroom in je leven, laten verschijnen. Er zullen 'toevalligheden'
optreden die ervoor zorgen dat gebeurtenissen om je heen zich bewegen in
de richting van de vervulling van je gewenste doel. Wanneer deze
stroom van ondersteunende - toevalligheden begint op
te treden, is het jouw taak om de actie te bieden
waar elke synchronistische gebeurtenis
om vraagt, totdat het doel
volledig is gemanifes-
teerd.


Als er bijvoorbeeld een gewenste carrièreopening plaatsvindt dan zou je die kans volgen om te zien of
dit de belangrijkste gebeurtenis is of dat het gewoon iets is waar je van - leert tijdens de reis - naar je doel. Als
er een belangrijk contact optreedt dat uw project kan helpen, volgt u dat contact om te zien waar het toe zal leiden.
Welke mini-kansen, zich ook voordoen op het pad, naar de realisatie van je doel, je biedt de fysieke actie om die kansen
uit het rijk van mogelijkheden te materialiseren, en ze naar het fysieke - rijk te brengen. Meestal - materialiseren doelen zich
door een keten van gebeurtenissen en kansen, die elk opbouwen tot de uiteindelijke realisatie van het hele oorspronkelijke doel.
Mensen vinden tegenwoordig hun weg door de spirituele ontwakingen die gepaard gaan met tweederangs memes nummer zeven
en acht. Terwijl ze nummer negen activeren, de meme van krachtige creativiteit, ontdekken ze een kracht die, ontketend, niet alleen
hun eigen leven, maar ook de wereld om hen
heen ten goede kan veranderen.

De Nieuwe Werkelijkheid, is aan jou om te verkennen. Het bestaat al als een - frequentie van bewustzijn. In een wereld, waar gedachte
loosheid en harteloosheid - veel voorkomen, brengen mensen van de - Nieuwe Realiteit - bedachtzaamheid, en hartzeer. Waar strijd is
brengen mensen van de Nieuwe Werkelijkheid vrede. Waar pijn is brengen mensen van de Nieuwe - Werkelijkheid - liefde en genezing.

Dit is de Nieuwe Realiteit, de spirituele revolutie in het menselijk bewustzijn.

Lees nu meer in het e-book van Owen Waters, The Shift: The Revolution in Human Consciousness, dat deze memen van
menselijke vooruitgang correleert met het chakra-systeem om nog meer te onthullen over de toekomst van de mensheid.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Mysteries van het Universum

Door: Owen Waters
28 Juni 2022

De metafysica van vandaag is de fysica van morgen. Door spirituele metafysica te
bestuderen, krijg je een voorsprong in het begrijpen van de mysteries van het universum.Faraday Pionier

Tweehonderd jaar geleden was elektriciteit bijvoorbeeld nog een enorm mysterie. In die tijd ontdekten
een paar visionairs zoals Michael Faraday steeds meer informatie over de aard van elektriciteit. Toen het eenmaal
mogelijk werd om elektriciteit op te wekken, dreef het de industriële - revolutie aan en ging vervolgens verder met het
produceren van het elektronicatijdperk, dat al snel veranderde in de informatierevolutie van vandaag. Deze enorme ketting
reactie van technologische evolutie werd mogelijk gemaakt door de oorspronkelijke nieuwsgierigheid, van slechts een handvol
visionaire mystici. Stel je nu eens voor wat de mystieke inzichten van de wereld van vandaag zouden kunnen doen voor de wereld
van morgen. De volgende energie die begrepen moet worden is bijvoorbeeld etherische energie. Een subtielere neef van elektriciteit,
etherische - energie is de levenskracht - die vanuit de zon naar ons toe stroomt en alle vormen van - leven energie geeft - en motiveert.

De beheersing van etherische - energie zal leiden tot veel bredere - vooruitgang dan elektriciteit ooit - heeft gedaan. Binnen etherische
energie liggen de sleutels tot krachtige helende modaliteiten, vervuilingsvrije energie en vele andere waardevolle innovaties. Alleen
al de komst van overvloedige, goedkope energie zal de wereld transformeren, armoede en veel van het huidige - lijden van de
derde wereld elimineren. Etherische energie is levensenergie. Het is de energie die overgaat van spirituele genezer naar
patiënt. Het is de vitaliteit of levenskracht in lucht, water en voedsel. Het is de mysterieuze energie die de einde
loze baan van elektronen in hun atomen en planeten rond hun zonnen aandrijft. Etherische energie is
bekend onder vele andere namen - prana, levensenergie, vitale levenskracht, chi of qi, orgone,
universele levenskracht, odische kracht, koude elektriciteit, scalaire energie,
tachyon-energie, stralingsenergie; de lijst gaat maar door.

Dark Energie

Kosmologen wetenschappers die de structuur van het universum bestuderen zijn eigenlijk al op het spoor
van etherische energie. Ze hebben zijn aanwezigheid in de kosmos gedetecteerd door zijn gravitationele bijwerkingen,
maar ze hebben het niet kunnen zien, dus noemen ze het 'donkere energie'. Het bestaan van donkere energie en de daarmee
samenhangende donkere materie is een van de grote, onbeantwoorde mysteries van de wetenschap van vandaag. Volgens de waar
genomen bewegingen van sterrenstelsels wordt berekend dat 23% van het heelal uit donkere materie bestaat en 73% uit donkere energie.

Het universum, zo lijkt het, is gevuld met ongezienen. Althans, aan de beperkte mogelijkheden van fysieke ogen. Wanneer een kosmoloog
naar een heldere, nachtelijke hemel staart en zich afvraagt waar alle ontbrekende energie en materie zich bevindt in de inktzwartheid van
de diepten van de ruimte, zou het voor hen als een verrassing komen als ze wisten dat een helderziende een persoon die het vermogen
heeft ontwikkeld om subtiele energieën te zien dezelfde nachtelijke hemel heel anders ziet. Het klinkt misschien onconventioneel
zelfs rebels voor de traditie, om te suggereren dat een wetenschapper een helderziende zou moeten vragen wat ze waar
nemen, maar het is eerder gedaan, en met baanbrekende resultaten. In het midden van de jaren 1800 deed
één van de beste - wetenschappers aller tijden - bijvoorbeeld precies dit.

Carl von Reichenbach

Carl von Reichenbach had gehoord dat helderzienden een subtiele energie kunnen zien waarvan de
wetenschap zich niet bewust was. Het feit dat hij, zoals de meeste mensen, een helderziend gezichtsvermogen
miste, weerhield hem er niet van. Zo'n kleine complicatie mocht geen belemmering zijn, voor zijn nieuwsgierigheid en
zijn verlangen om deze nieuwe - vorm van energie - te begrijpen. Dus huurde hij voor zijn experimenten een groep bekwame
helderzienden in, om hem te beschrijven wat ze konden zien. Hij catalogiseerde het uiterlijk en gedrag van etherische energie, die
hij de 'odische kracht' noemde, rond stoffen zoals
magneten, kristallen, hout en metalen.

Tegenwoordig zou een kosmoloog, als hij zo avontuurlijk durfde te zijn, aan een bekwame helderziende kunnen vragen wat hij ziet aan
de heldere, nachtelijke hemel. De helderziende zou melden dat ze de etherische energieën zien die door het universum stromen. Voor
hun subtiele waarneming verschijnt etherische energie niet in het minst in het donker. In feite gloeit het helder met het licht van zijn
eigen levensenergie. Voor hen is de nachtelijke hemel gevuld met een schitterend samenspel van puur en magisch etherisch licht.

Etherische - energie is een van de drie fundamentele soorten energie in het universum. Deze drie - energieën zijn elektrisch,
magnetisch en etherisch. Elektrische energie werkt in een rechte hoek met magnetische - energie. De derde energie
van de Schepping, etherische energie, werkt in nog een andere rechte hoek ten opzichte van de andere twee.
Fysieke materie is gemaakt van elektromagnetisme, het samenspel van elektrische en magnetische
energieën. Etherische materie is quasi-fysiek, d.w.z. alleen vast voor de subtiele zintuigen,
en het is gemaakt van etheromagnetisme, het samenspel van etherische
en magnetische
energieën.


Etherische energie en etherische materie zijn de ontbrekende componenten in de hedendaagse kosmologie.
Etherische energie is de mysterieuze 'donkere energie' en etherische materie is de mysterieuze 'donkere materie'.
Wetende dat het kan worden gezien door de subtiele zintuigen maakt het zeker een meer directe kandidaat voor studie
en onderzoek. Alleen al het feit dat 'donkere' of etherische energie zijn aanwezigheid onthult door zijn zwaartekrachtseffecten,
impliceert dat zijn begrip zou kunnen leiden tot controle over de zwaartekracht en de introductie van gewichtloze, snelle vliegende
voertuigen.

Nikola Tesla

De mogelijkheden voor onderzoek naar dit prille vakgebied zijn bijna onbeperkt. Veel van de experimenten
van Nikola Tesla betroffen bijvoorbeeld een vreemde nieuwe vorm, van energie die hij 'koude elektriciteit' noemde.
Wanneer zijn experimenten worden beoordeeld in het licht dat koude elektriciteit niets anders is dan etherische energie
dan beginnen ze veel logischer te worden. Etherische energie is de derde energie van de Schepping. Het is geen vorm van
elektriciteit. Etherische energie, en elektrische energie delen, de gemeenschappelijke band, van interactie met magnetische
energie. Ze brengen het magnetische - weefsel van de ruimte tot leven - wanneer ze ermee verweven zijn om fysieke - elektro
magnetische energie en quasi-fysieke
etheromagnetische energie
op te roepen.

Spirituele metafysica biedt een voorsprong in het begrijpen van de mysteries van het universum. Hoe eerder de wetenschappers
van vandaag naar binnen zoeken naar begrip hoe eerder de wereld hen zal zien opduiken als de hedendaagse visionairs van de
wetenschap. Wanneer een dieper begrip, van etherische energie wordt bereikt zal de samenleving vele voordelen plukken
variërend van krachtige genezingsmachines en nauwkeurige weerscontrole tot schone onbeperkte energie
en reizen naar de
sterren.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Telepathie, een Communicatie Middel


Door: Owen Waters
27 Juni 2022
Telepathie is een natuurlijk communicatiemiddel. Dieren gebruiken het. In de oceaan gebruiken dolfijnen en walvissen het.
Mensen gebruiken het 's nachts wanneer ze uit het lichaam zijn en in de geestenwereld reizen. Spraak is ontwikkeld als een
communicatiemiddel in de fysieke wereld omdat het menselijk brein sterk gericht is op de buitenwereld, met de nadruk op
het gebruik van vijf fysieke zintuigen voor zijn informatie. Terwijl de bewuste menselijke geest typisch telepathische input
negeert, is het onderbewustzijn volledig telepathisch. Je onderbewustzijn neemt elke gedachte waar die het onder
bewustzijn van een andere persoon - of de bewuste geest van een huisdier - op jou richt.

Je onderbewustzijn is volledig verbonden met de globale geest, die Jung het 'collectieve onbewuste' noemde en
Teilhard de Chardin de 'noösfeer', wat 'geestelijke atmosfeer' betekent. Je ontvangt voortdurend gedachten van deze
globale geestatmosfeer in overeenstemming met de frequentie van je bewustzijn op dat moment. Vervolgens verwerk je
deze gedachten via je eigen bewustzijn en zend je ze automatisch terug naar de globale geest. Daarom is elk moment dat je
doorbrengt in verheffende gedachten, een moment dat je besteedt aan het verheffen, van de gedachten, van de wereld, van
wege dit automatische gedachten
uitwisselings
proces.


Huisdieren lezen de gedachten van hun baasjes en ze geven ook mentale beelden door maar weinig eigenaren van gezelschaps
dieren zijn zich hiervan bewust. Huisdieren communiceren met elkaar door middel van mentale beelden. Deze mentale beelden
fungeren als gedachtepakketten die ook betekenis hebben. Terwijl je mentaal een telepathisch beeld of gedachtebal in je op
neemt, ontrafelt de betekenis of intentie achter de boodschap. Het denken is ook volledig holografisch in die zin dat,
wanneer je een gedachtepakket ontrafelt, je een volledige ervaring krijgt van het beeld dat wordt uitgezonden
de bezienswaardigheden, de geluiden, de smaken, de geuren, en ook de gevoelens op zowel fysiek als
emotioneel vlak. niveau. Als een denkpakket gaat over een ervaring die de afzender
heeft gehad, kun je de hele
ervaring delen en
herbeleven.

Professionele paranormaal begaafde huisdieren hebben ontdekt dat huisdieren zelfs enkele woorden uit
het menselijke vocabulaire leren. Huisdieren kennen de klank van hun eigen naam, maar ze pikken ook andere
woorden op. Eens vroeg een paranormaal begaafde huisdier een paard wat zijn favoriete eten was en het paard
telepatheerde het woord 'bonen'. In de veronderstelling dat bonen een vreemd onderdeel, van het dieet van een
paard zouden zijn, vertelde de paranormaal begaafde huisdier, dit aan de eigenaar van het paard. Hij antwoordde:
"O, als ik hem paarden -voer -korrels geef, denk ik altijd dat ze op bonen lijken. Daar moet hij het woord hebben op
gepikt." Met een beetje oefening kunt u telepathische - communicatie met uw huisdieren gebruiken. Uw huisdieren
lezen uw gedachten al, vooral als ze worden uitgedrukt, met ondersteunende mentale - beelden. U kunt oefenen om
mentaal met uw huisdieren te praten, hen vragen te stellen, en te wachten tot hun antwoorden als, foto's uw bewust
zijn binnenkomen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je innerlijke wezen als
grootste hulpbron

Door: Owen Waters
26 Juni 2022
Je innerlijke wezen - je ziel of hogere zelf - is niet iets dat je hebt. Het is wat je bent. Je volledige bewustzijn is je innerlijke wezen.
Alle zogenaamde delen van je geest - het bewuste, het onderbewuste en het bovenbewuste - zijn allemaal facetten van je ene,
volledige bewustzijn, je innerlijke wezen. Je bewuste geest, is het resultaat van je innerlijke wezen dat de aandacht richt op
de buitenwereld via je fysieke hersenen en zintuigen. Wanneer je in plaats daarvan je aandacht van de buiten wereld
naar de innerlijke wereld richt, krijg je toegang tot de bronnen van je innerlijke wezen. Je innerlijke wezen bezit
alle wijsheid, begrip en kracht, die je ooit nodig zult hebben. Het is je ultieme, persoonlijke bron. Je
innerlijke wezen is ook je link met het universum en met het bewustzijn achter al het
leven, Oneindig
Wezen.


Als je jezelf ziet als een artiest op het podium dan is je innerlijke - wezen als de backstage-technicus
die ervoor zorgt dat je optreden alle ondersteuning heeft die het nodig heeft om alles op cue te laten
gebeuren. En hoeveelheid kennis en wijsheid, die in jou beschikbaar is, is onbeperkt. Om er toegang
toe te krijgen, hoef je alleen maar een intentie te maken om naar binnen te gaan, en het te vinden.

Je onderbewustzijn bestuurt al je biologische systemen zonder bewuste inspanning van jouw kant.
In feite, als je erover nadenkt, weet het onderbewustzijn van een mier meer over biochemie dan de toon
aangevende wetenschappers van vandaag. Je innerlijke wezen weet nog meer; eigenlijk alles over alles waar
je iets van wilt weten. De kunst is om de vraag te stellen en dan je bewuste geest voldoende het zwijgen op te
leggen om het antwoord te horen. Wanneer je je bewust wordt van de ware aard van je innerlijke wezen en zijn
bronnen van wijsheid, begrip en kracht, begin je veel van de vroegere beperkingen, van je groei, op te lossen.
De sleutel, tot het uitdrukken van je menselijk - potentieel is om te weten, dat al het potentieel in je ligt en
dat je alleen maar een extern kanaal hoeft te openen om dat onbeperkte potentieel de wereld in te laten
stromen. De kracht zit van binnen. Om in je kracht te staan hoef je niet iets nieuws te worden. Je hoeft
je alleen maar te realiseren dat je die kracht al in je hebt en dan dat oneindige innerlijke potentieel
in je leven te laten
stromen.


Om je gevoel van bewust contact met je innerlijke wezen te ontwikkelen, zie het als een manier
voor jou om een partnerschap te hebben in het project van het Leven. Wees bereid om je innerlijke
wezen te peilen voor feedback op alledaagse beslissingen. Het heeft een bredere kijk op de energieën
van het leven dan je fysieke - geest, dus dit is een - partnerschap - dat enorme - voordelen oplevert voor
gelukkige, veilige
en productieve
ervaringen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ruimte & Tijdreizen

Door: Owen Waters
20 Juni 2022
Je fysieke lichaam bestaat op een specifieke locatie in ruimte en tijd. Om fysiek te verhuizen, moet je
naar de nieuwe locatie reizen. Je geest is echter vrij om naar verschillende locaties en zelfs naar andere
tijdstippen te zwerven. In de afgelopen decennia is Remote Viewing het mentaal bekijken van afgelegen
locaties ontwikkeld tot een zeer gedisciplineerde methode om informatie te verkrijgen van andere locaties
in tijd en ruimte.

Veel mensen hebben hun eigen versies van, deze vaardigheid ervaren in de vorm van, precognitie of, déjà vu,
waarbij scènes die je plotseling in je leven herkent scènes zijn die je eerder had bekeken terwijl je in een andere
bewustzijnsstaat was. Deja vu ontstaat omdat je als ziel de grote thema's van je leven van tevoren hebt gepland
voordat je geboren werd. Je koos de tijd, de plaats en je ouders om een levensplan in gang te zetten dat de
gewenste thema's zou verkennen. Een dergelijke pre-planning gaf aanleiding tot het optreden van
gerelateerde betekenisvolle gebeurtenissen in je leven die je misschien de indruk hebben
gegeven dat pre-destiny
bestaat.


Tot op zekere hoogte bestaat het lot. De belangrijkste thema's van je leven zijn vooraf gepland, door
jou, van tevoren. Terwijl je door het leven gaat, resoneren bepaalde namen, plaatsen, mensen en activiteiten
met een bepaalde speciaalheid in je bewustzijn. Het is bijna alsof je deze - gebeurtenissen al eens eerder kende,
maar je kunt je niet helemaal herinneren wanneer of waar. Dat is het zogenaamde lot dat zich in je leven ontvouwt
langs de lijnen van vooraf geplande,
vooraf bekeken gebeurtenissen.

In het fenomeen dat - déjà vu - wordt genoemd, vond deze previewing plaats tijdens je pre-life planning of in een recente,
buitenlichamelijke, droomtoestand waarin je, om jezelf te helpen doelgericht te blijven, de belangrijke, komende gebeurtenissen
in je leven hebt beoordeeld. Je ziel, of innerlijk, heeft het vermogen om niet alleen te zien, maar ook om op verschillende locaties in
ruimte en tijd te ZIJN. Fysiek leven is een projectie van bewustzijn die solide lijkt te zijn die op locatie lijkt te zijn gefixeerd en die langs
een lineaire tijdlijn
lijkt te lopen.

Vastheid, ruimte en tijd zijn allemaal projecties van bewustzijn in het
theater van het leven. Ze zijn lang niet zo vast als ons is wijsgemaakt.

Wanneer een bijzonder levendig voorbeeld van déjà vu optreedt is het niet alleen de herinnering aan een recente droom, het is waar
schijnlijker dat het een real-time verbinding is met je innerlijke zelf - je volledige bewustzijn - toen je dit leven van ervaring aan het
plannen was. Je innerlijke zelf kan kijken naar hoe een plan van aanpak zou werken door verbinding te maken met de werkelijke
gebeurtenis op de tijd- en ruimtelocatie waar de gebeurtenis zal plaatsvinden. Het kan een beetje desoriënterend zijn om je
normale leven te leiden en plotseling een korte verbinding met je innerlijke zelf te hebben omdat het vele jaren geleden
door de planningsfase van je leven
werkte voordat je werd
geboren.


In feite kun je uit zo'n contact komen met je complete innerlijke zelfbewustzijn en je afvragen slechts voor
een fractie van een seconde waar je bent en wat de datum vandaag is! Zo'n ervaring is een uitstekend voorbeeld
van het brede bewustzijn van je innerlijke zelf. Het heeft de mogelijkheid om te verhuizen naar en direct andere locaties
in ruimte en tijd te ervaren. Naarmate je vordert in de ontwikkeling van je bewustzijn zul je steeds meer van de eigenschappen
van het verruimde bewustzijn van je complete, innerlijke zelf verwerven. Je dagelijkse bewustzijn is een strakke focus, een deel
verzameling, van je volledige bewustzijn. Dat dagelijkse, wakkere bewustzijn breidt zich nu uit om meer van de mogelijkheden
die je al bezit in je complete, innerlijke zelf op te nemen. Nu. De Verschuiving naar de Nieuwe Werkelijkheid plaatsvindt,
versnelt dit soort innerlijke ontwikkeling snel. Naarmate de tijd verstrijkt, zul je steeds beter in staat zijn om andere
locaties in tijd en
ruimte waar te
nemen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Eerste indrukken zijn intuïtief

Door: Owen Waters
19 Juni 2022

Wanneer je stevig in het hart-gecentreerde bewustzijn stapt wordt je bewustzijn onmiddellijk meer verbonden met je
innerlijke bron van intuïtie. Door intuïtie, word je je bewust van informatie over mensen, plaatsen en gebeurtenissen die
voortkomt uit de essentie van die mensen, plaatsen en gebeurtenissen. Deze informatie wordt niet geleverd via de externe
zintuigen, hoewel het zich in jou kan ontvouwen op, hetzelfde moment dat je zintuiglijke informatie ontvangt. Terwijl visuele
informatie alleen betrekking heeft op het gezichts-vermogen omvat intuïtieve informatie veel meer. Het omvat alle zintuiglijke
informatie zicht, gehoor, aanraking, geur en smaak en daarnaast de gedachten gevoelens en herinneringen die relevant zijn voor
de situatie.

Eerste indrukken zijn meer dan alleen visueel. Ze zijn ook intuïtief. Wanneer je op het punt staat een persoon voor de eerste keer te
ontmoeten en je benadert hem of haar, zul je een visuele indruk ontvangen en je bewustzijn zal ook indrukken ontvangen over de
aard van hun bewustzijn, zoals hun ware emotionele toestand. Die intuïtieve stroom van informatie komt in je bewustzijn naast
de visuele stroom en als je je ervan bewust bent dat het bestaat, kun je de intuïtieve informatie toevoegen aan je bewuste
indruk van de
persoon.


Iedereen ontvangt deze intuïtieve informatiestroom onbewust,
maar om het in je bewuste geest te laten aankomen, moet je:

1) Wees je ervan bewust dat het bestaat.

2) Sta open om het te ontvangen.

Hoe meer je oefent met het hebben van een openheid voor intuïtieve informatie, hoe meer dit zich zal ontwikkelen.
De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun mentale en emotionele transmissies. In een menigte mensen tellen deze
transmissies bij elkaar op en is er evenveel mentale ruis als fysiek lawaai. Naarmate je meer in harmonie raakt met je innerlijke
zintuigen, zul je merken dat het in sommige gevallen beter is, om een tijdje geen toegang te krijgen tot je intuïtieve - informatie,
alleen maar om jezelf wat rust te geven
van het volume van mentale ruis.

'S Nachts, wanneer je uit het lichaam reist in de geestenrijken, is de communicatie anders dan wanneer je wakker bent in je fysieke
lichaam. De natuurlijke manier van communiceren in je geesteslichaam is om informatie uit te wisselen met anderen via gedachten.
In de geestenwereld weten mensen van nature wanneer ze zich moeten openstellen voor een communicatie, en wanneer ze hun
gedachte overdrachten weer moeten afsluiten. Daar voel je wanneer een persoon zich voor je 'opent' en een mentale groet
stuurt, of wanneer ze 'gesloten' zijn
en geen communicatie
aanbieden.

In het dagelijks leven zijn de eerste indrukken zowel intuïtief als visueel. De ontvangst van dergelijke informatie is
automatisch maar de bewuste geest mist deze informatiefeed wanneer deze volledig gericht is op de externe
wereld. Wees je meer bewust van je eigen intuïtieve informatie. Sta er open voor. Dan zal het rechtstreeks
in je bewuste geest stromen, samen met de visuele informatie die je bewuste geest ontvangt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Nachtelijke - Avonturen

Door: Owen Waters
15 Juni 2022Afgezien van een paar herinnerde dromen, lijken onze nachtelijke sluimeringen
één grote schemerzone van bewustzijn te zijn waar helemaal niet veel gebeurt.

Niets is minder waar!

Een gordijn van vergeetachtigheid wordt over ons bewustzijn getrokken elke keer dat we uit onze slaap ontwaken.
Wat er echt 's nachts gebeurt, is eigenlijk levendiger, levendiger en echter dan alles wat er overdag in de fysieke wereld gebeurt.
's Nachts reizen we in een subtielere wereld dan de fysieke. Het menselijk bewustzijn heeft vele 'lichamen', of omhulsels van bewust
zijn, die elk op een ander bewustzijnsniveau functioneren. De meer dichte lichamen die door elk menselijk wezen worden gebruikt, zijn
fysieke lichaam, zijn etherische energie-tegenhanger en het astrale of spirituele lichaam. De minder dichte beginnen met het 'lichaam'
van de ziel, wat een niet-fysiek bewustzijnsveld is dat bestaat voorbij de beperkingen van tijd en ruimte en gaan dan van daaruit
verder op de frequentie
schaal van bewust
zijn.
Om te begrijpen waar deze lichamen passen in de grote schaal van universeel bewustzijn, moet je je realiseren dat
er 12 dichtheidslagen van bewustzijn zijn. Sommige mensen noemen de verschillende dichtheidslagen 'dimensies'. Als
fysieke wezens van vandaag bestaan we in de derde dichtheid en zijn we bezig met de overgang naar de vierde dichtheid.
De vierde dichtheid is van oudsher de thuisbasis van de geestenrijken. Het zal nog steeds zo zijn nadat de Verschuiving naar
hoger bewustzijn is voltooid, maar de geestenrijken zullen opschuiven naar hogere sublagen binnen de vierde dichtheid naar
mate het fysieke rijk zich binnen beweegt. De geestenrijken worden in het meervoud aangeduid omdat er vele sublagen van
bewustzijn zijn binnen de vierde dichtheid. De geest of astrale rijken worden ook wel het hiernamaals genoemd. Ze variëren
van de lagere astrale rijken, via de dichtbevolkte middelste rijken, en verder naar de hogere astrale rijken of hemelen.

Wanneer jullie uiteindelijk overgaan van het fysieke rijk, zoals we uiteindelijk allemaal doen, zullen jullie merken dat
jullie je in het exacte geestenrijk bevinden dat overeenkomt met jullie normale frequentie van bewustzijn. Als je sterke
problemen hebt om op te lossen, zullen ze je een beetje - tegenhouden totdat je ze hebt verwerkt door een proces, van
integratie. De hele ervaring van het hiernamaals is gewijd aan de integratie van alle problemen van scheiding die tijdens
het fysieke leven van een persoon werden gegenereerd. Als ze gepolariseerd raken tegen een bepaalde persoon, d.w.z.
hen gaan haten, dan zullen ze leren de situatie vanuit een hoger perspectief te zien en dat probleem van scheiding te
helen door de vergeving van zichzelf en de andere persoon. Dan, als de genezing van eventuele problemen plaats
vindt, stijgen ze hoger in bewustzijn
in de geestenwereld.

De mentaliteit van 3D (de fysieke wereld van de derde dichtheid) is SEPARATIEF van aard en 4D
(de vierde dichtheid geestenwereld) is INTEGRATIEF, of genezing, in de natuur. 3D resoneert met het
menselijke zonnevlechtenergiecentrum, met zijn mentale ontwikkeling en zijn competitieve aard, terwijl 4D
resoneert met het hart. Het hogere aspect van hartbewustzijn is de eerste fase van spiritueel bewustzijn. Het is
hier dat, als een principe, het welzijn van velen wordt erkend als belangrijker dan onmiddellijke voordelen voor het
zelf. Dit leidt tot een gevoel van - dienstbaarheid waarbij de persoon wil helpen - ervoor te zorgen dat het beste voor
iedereen beschikbaar is.

Dit is de basis van een wereld die ondersteunend is in plaats van concurrerend. In zo'n wereld is er echt meer voor iedereen;
veel meer, omdat de energie die werd besteed aan concurrentie tegen anderen nu wordt doorgesluisd naar productief werk.
'S Nachts, wanneer je het bewustzijn van je fysieke lichaam achter je laat is dat niet omdat je hersenen zich voor de nacht
hebben afgesloten. Het is omdat je aandacht is verschoven naar je spirituele lichaam. Je spirituele lichaam stijgt op
uit je fysieke lichaam en bereidt je
voor op je nachtelijke
avonturen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Transcendent Zijn

Door: Owen Waters
14 Juni 2022Het loslaten van oude, beperkende overtuigingen kan je vrijmaken om hogere gemoedstoestanden en grotere
staten van overvloed te verkennen. We zijn hier op aarde om onze geest uit te breiden om letterlijk onze bewustzijns
velden groter te maken. Je hersenen hebben misschien een vaste grootte, maar je geest is vrij om in frequentie te stijgen
en naar de hemel te groeien! Er zijn verschillende stadia van bewuste evolutie, progressieve stappen die zijn bestudeerd en
gecategoriseerd door sociale wetenschappers en psychologen. Abraham Maslow (1908-70) was bijvoorbeeld een psycholoog
die bekend werd om zijn Hiërarchie van Menselijke Behoeften.

Toen hij zijn theorie in de jaren 1950 ontwikkelde, voorspelde hij de transformatie van de mensheid in een rijk van spirituele
transcendentie, maar hij had geen idee hoe snel dit zich zou ontwikkelen tot een grote beweging. Maslow's Hierarchy of
Human Needs laat zien dat menselijke basisbehoeften moeten worden vervuld voordat mensen kunnen voldoen aan
hogere behoeften en waarden. Ten eerste moet rekening worden gehouden met de fysiologische basis
behoeften van voedsel en onderdak om te overleven. Vervolgens, zodra voedsel en onderdak
zijn verkregen, moet veiligheid en zekerheid worden bereikt. Vervolgens wordt
acceptatie door anderen gezocht, zowel in maatschappelijke als
persoonlijke zin. Om aan deze behoefte te voldoen,
worden mensen onderdeel van een groep,
een stam, een uitgebreide familie
of een gemeen
schap.


Wanneer deze tekortgerelateerde behoeften worden bevredigd, werkt het individu aan het verwerven
van zelfrespect. Erkenning door anderen produceert zelfrespect. Zodra de uiterlijke behoeften zijn vervuld,
komt de innerlijke gerichte behoefte aan zelfactualisatie in het spel. Zelfactualisatie betekent de beste worden
die je persoonlijk kunt zijn. Zelfverwerkelijkte mensen omvatten degenen die materiële overvloed hebben bereikt,
maar ook degenen die, als een beslissing van persoonlijke kracht, eenvoud hebben gekozen boven het streven naar
verdere overvloed. Op een gegeven moment, wanneer een persoon zegt "Dat is genoeg" tegen het eindeloze streven
naar extra financiële zekerheid, dan worden ze vrij om alles te bereiken wat hun innerlijke vreugde het meest inspireert.

Zelfactualisatie wordt bereikt nadat het individu ophoudt respect te hebben voor hiërarchische autoriteit en in plaats daar
van volwassen wordt in het vermogen om zijn eigen regels van persoonlijke - verantwoordelijkheid te maken. Persoonlijke
verantwoordelijkheid is altijd - krachtiger en effectiever - dan welk systeem van opgelegde regels dan ook. Je kunt bij
voorbeeld dreigen iemand te straffen als ze stelen en hopen dat de dreiging werkt. Maar een zelfverantwoordelijk
persoon zou gewoon niet stelen omdat ze empathie zouden voelen voor het verlies dat een aspirant slacht-
offer zou voelen. Ze zouden gewoon niet het hart hebben om zoiets met een ander te doen.

Het is een kwestie van meer volwassenheid. Wanneer een persoon de druk van opleggingen van
externe autoriteit verlaat en zijn eigen, zelfgestuurde autoriteit wordt, dan worden ze veel functioneler
in de wereld. Dit is in feite een hogere bewustzijnsstaat, een die een hoger inzicht in bewustzijn biedt. Vanuit
dit uitgebreide vergezicht zien ze duidelijk hoe ze als individu de mensheid het beste kunnen dienen. In deze staat
van bewustzijn verwerft de persoon het vermogen om zelfstandig te denken en situaties te analyseren. Hierdoor denk
ik aan nieuwe en creatieve oplossingen. Ze hebben genoeg - zelfrespect om hun eigen behoeften, vaardigheden, sterke
en zwakke punten duidelijk te kunnen zien, en van daaruit zien ze waar ze de mensheid, het beste van dienst kunnen zijn.

Zelfactualisatie is de instinctieve behoefte, van een mens om het meeste uit zijn unieke vermogens te halen. Zodra uiterlijk
gerichte basisbehoeften zijn vervuld, ontstaat het als de volgende waarde om aandacht te vragen en het heeft betrekking op
zijn in plaats van hebben. Boven zelfactualisatie plaatste Maslow transcendentie die hij als een spirituele waarde beschouwde.
Traditionele universiteiten hebben de neiging om iets echt inspirerends te vermijden dus presenteren ze de Maslow-hiërarchie
van menselijke behoeften anders. Ze presenteren het, met zelfactualisatie als het ultieme - menselijke doel en laten de trans-
cendentiefase daarbuiten weg.

De zijn-waarden van zelfactualisatie en transcendentie zijn de hogere, mooiere aspecten, van het menselijk bewustzijn. Ze
omvatten - onvoorwaardelijke liefde, altruïsme, innerlijke vreugde, liefde voor de natuur, de ontwikkeling van intuïtie zo
wel bij, mannen als vrouwen, idealisme en een gevoel van wijsheid dat van binnenuit voortkomt. Deze vaardigheden
ontwikkelen de rechterhersenhelftfuncties van creativiteit en intuïtie. Volgens Maslow delen zelfactualiserende
mensen een waardering voor de positieve menselijke - kwaliteiten zoals waarheid, artistieke schoonheid
eerlijkheid, welwillendheid, heelheid, eenvoud, individualiteit, zelfvoorziening en vreugdevolle
speelsheid.

In de jaren 1950 geloofde Maslow dat slechts 2% van de bevolking zelfactualisatie had bereikt. Het
midden van de jaren 1960 veranderde dat allemaal toen massa's mensen begonnen te zoeken naar de
hogere waarden, zoals onvoorwaardelijke liefde en spirituele wijsheid. Vandaag is die kerngroep van pro-
gressieve mensen opgebloeid, van 2% naar ruim boven de 20%, en stijgt elk jaar. De Shift* is geen tijdelijk
bijproduct van de babyboomgeneratie of een andere generatie van de moderne cultuur. Het is geen voor
bijgaande rage. Het gaat niet weg. Het is een kosmische druk die zich ontvouwt en meedogenloos de
frequentie van al het bewustzijn
op de planeet verhoogt.

Wanneer je je leven verbetert met regelmatige spirituele oefening, word je beter in staat om je af te
stemmen op je zielsbewustzijn. Naarmate dit vordert, versmelt je gevoel van redeneren met je hogere
intuïtieve vermogen om intuïtieve rede te worden. Het bevorderen van de hogere niveaus van bewust
zijn is het laten groeien van je geest en daarom het vermogen om gemakkelijker vreugdevolle over
vloed te manifesteren in alle
aspecten van je
leven.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Je innerlijke wezen als
je grootste hulpbron

Door: Owen Waters
13 Juni 2022Je innerlijke wezen – je ziel of hogere zelf – is niet iets dat je hebt. Het is wat je bent.
Je volledige bewustzijn is je innerlijke wezen. Alle zogenaamde delen van je geest het bewuste,
het onderbewuste en het boven-bewuste zijn allemaal facetten van je ene, volledige bewustzijn, je
innerlijke wezen. Je bewuste geest, is het resultaat van je innerlijke wezen, dat de aandacht richt op de
buitenwereld via je fysieke hersenen en zintuigen. Wanneer je in plaats daarvan je aandacht van de buiten
wereld naar de innerlijke wereld richt, krijg je toegang
tot de bronnen van je innerlijke wezen.

Je innerlijke wezen bezit alle wijsheid, begrip en kracht die je ooit nodig zult hebben. Het is je ultieme, persoonlijke
bron. Je innerlijke wezen, is ook je link met het universum en met het bewustzijn achter al het leven, Oneindig Wezen.
Als je jezelf ziet als een artiest op het podium, dan is je innerlijke wezen als de backstage-technicus die ervoor zorgt dat
je optreden alle ondersteuning heeft die het nodig heeft om alles op cue te laten gebeuren. De hoeveelheid kennis en wijs
heid die in jou beschikbaar is, is onbeperkt. Om er toegang toe te krijgen, hoef je alleen maar een intentie te maken om naar
binnen te gaan en het te vinden.

Je onderbewustzijn bestuurt al je biologische systemen zonder bewuste inspanning van jouw kant. In feite, als je erover nadenkt,
weet het onderbewustzijn van een mier meer over biochemie dan de toonaangevende wetenschappers van vandaag. Je innerlijke
wezen weet nog meer; eigenlijk alles over alles waar je iets van wilt weten. De kunst is om de vraag te stellen en dan je bewuste
geest voldoende het zwijgen op te leggen om het antwoord te horen. Wanneer je je bewust wordt van de ware aard van je
innerlijke wezen en zijn bronnen van wijsheid, begrip en kracht, begin je veel van de vroegere beperkingen van
je groei op te
lossen.


De sleutel, tot het uitdrukken van je menselijk - potentieel is om te weten dat al het potentieel in je ligt en dat je
alleen maar een extern kanaal hoeft te openen om dat onbeperkte potentieel de wereld in te laten stromen. De kracht
zit van binnen. Om in je kracht te staan, hoef je niet iets nieuws te worden. Je hoeft je alleen maar te realiseren, dat je die
kracht al in je hebt, en dan dat oneindige innerlijke potentieel in je leven te laten stromen. Om je gevoel van bewust contact
met je innerlijke wezen te ontwikkelen, zie het als een manier voor jou om een partner-schap te hebben in het project van het
Leven. Wees bereid om je innerlijke wezen te peilen voor feedback op alledaagse beslissingen. Het heeft een bredere kijk op de
energieën van het leven dan je fysieke geest dus dit is een partnerschap dat enorme voordelen oplevert voor gelukkige veilige en
productieve ervaringen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De helende kracht van spiritueel licht

Door: Owen Waters
11 Juni 2022De Boeddha bracht vele jaren door met proberen het kwaad en het lijden te begrijpen. Hij concludeerde uiteindelijk
dat de enige echte kracht, in het universum het alom-tegenwoordige bewustzijn - van de Bron is, zoals ervaren door alle
meesters die nirvana bereiken. De wereld van - uiterlijke vorm - is illusie in vergelijking en heeft daarom weinig of geen kracht.
Vervolgens adviseerde hij mensen om de middenweg aan te nemen om te voorkomen dat ze in illusies werden gezogen en lijden
over zichzelf zouden brengen. Hij zag gehechtheid, aan de dingen van de - wereld als de bron van lijden, dus adviseerde hij mensen
om deel uit te maken van de wereld, maar er niet aan gehecht te zijn.

Hoewel veel van de leraren van vandaag stilletjes de aard van de ultieme staat van nirvana negeren klinken de woorden van de Boeddha
vandaag de dag nog steeds net zo waar als 2.500 jaar geleden. En toch... de tijden zijn veranderd. Het huidige niveau van volksbewustzijn
ligt veel verder dan dat van de relatief donkere tijden van 2.500 jaar geleden. Vandaag de dag is onthechting nog steeds een uitstekend
advies, maar nu kunnen we zoveel meer doen om de oude manieren van duisternis bewust te transformeren.

Fysieke duisternis is de afwezigheid van fysiek licht. De duisternis zelf is niet echt. Het is slechts een afwezigheid van iets dat echt is.
Evenzo is spirituele duisternis de afwezigheid van spiritueel licht. Geestelijke duisternis zelf is niet echt. Het is slechts een afwezig
heid van iets dat echt is. Het kwaad is een illusie, omdat een schaduw niet echt is. Licht is het echte werk. Een schaduw is een
illusie veroorzaakt door de afwezigheid van licht. De enige werkelijkheid de enige echte kracht is het licht zelf. Duisternis
kan alleen bestaan door zich te verbergen voor het licht. Wanneer licht naar binnen schijnt, verdrijft het de
duisternis, waardoor het duidelijk wordt waar de echte kracht ligt. Het kwaad heeft geen macht
op zich. Het is slechts een gebrek aan licht. De echte kracht ligt, en is altijd
geweest, bij het licht
en niet bij de
schaduw.


Als je duisternis voelt, voeg dan licht toe.
Als je haat voelt, voeg dan het licht van liefde toe.
Als je pijn voelt, voeg dan het licht van helende energie toe.
Als je wanhoop voelt, voeg dan het licht van hoop toe en vertrouw
op de goedheid van die bron waaruit we zijn gekomen en waarnaar we
terugkeren.

De aard van spiritueel licht

Spiritueel licht, in zijn fundamentele vorm, is het alomtegenwoordige bewustzijn van
de Schepper. Wanneer het verweven is met de onvoorwaardelijke liefde van de Schepper
en in beweging wordt gezet, manifesteert het zich als het universum. Filters kunnen spiritueel
licht blokkeren. Dergelijke filters omvatten angst, haat, oordeel, conflict en wanhoop. Datgene wat
een van deze voortbrengt, bevordert daarom de duisternis. Duisternis in bewustzijn beïnvloedt geest,
lichaam en geest.

Wanneer spiritueel licht door de menselijke geest wordt gekanaliseerd, draagt het bij aan het licht van de
wereld. Duisternis kan geheeld worden door de toevoeging van spiritueel licht. Hoewel spiritueel licht
universeel beschikbaar is in alle frequenties, moet het door het menselijk bewustzijn stromen om
het menselijke bewustzijnsrijk te beïnvloeden. De effectiviteit van het sturen van helend
spiritueel licht naar een gebied dat het nodig heeft, is onderworpen aan de
volgende twee
wetten.


De wetten van spiritueel licht

1. Het transformerende vermogen van spiritueel licht is evenredig met
de frequentie van het bewustzijn dat wordt gebruikt om het te projecteren.

Uitleg: Het conditioneren van de intentie met een agenda verlaagt de frequentie.
Het projecteren van zuiver spiritueel licht voor het ongeconditioneerde doel van het
genezen van de mensheid verhoogt de frequentie en het potentieel.

2. De hoeveelheid geprojecteerd spiritueel licht is evenredig met de mate van openheid van
het chakra waar het doorheen stroomt.

Uitleg: Je gedachten stromen van jou naar de buitenwereld via het juiste chakra. Spirituele
oefeningen ontwikkelen de chakra's, waardoor je vermogen als kanaal voor spiritueel
licht toeneemt.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Gedachtesnelheid: de snelheid
van denken in de vrije ruimte


Door: Owen Waters
10 Juni 2022

Oude ideeën, maken plaats voor nieuwe. Oude barrières - brokkelen vroeg of laat af en vervagen.
Een idee dat vandaag afbrokkelt, is het idee dat niets in het universum sneller kan gaan dan lichtsnelheid.
Dit zal worden vervangen door een erkenning dat het denken vele duizenden keren sneller reist dan de licht
snelheid met de snelheid van het denken in
de vrije ruimte,
of gedachte
snelheid.

In de vroege Star Trek-serie op televisie was de missie van de Starship Enterprise om het universum te verkennen en
moedig te gaan waar niemand eerder is geweest. De Enterprise was in staat om de lichtsnelheid te overschrijden behoorlijk
zo lijkt het, want het zou in slechts een paar uur, naar de rand, van het Melkwegstelsel zijn gereisd. De kruissnelheid die daad
werkelijk nodig is voor zo'n snelle reis is miljoenen keren, lichtsnelheid. Sciencefiction is vaak een medium voor mogelijkheids
denken. De mogelijkheid dat mensen door de melkweg en daarbuiten toeren lijkt bij uitstek redelijk. Het menselijk potentieel
is immers, door het ontwerp onbeperkt. Er is geen manier in de schepping dat het universum slechts een set mooie lichten
kan zijn die we nooit kunnen
verkennen!

Vandaag de dag is de verschuiving naar het herkennen van gedachte-snelheid nog maar net begonnen. Sneller dan licht
verschijnselen worden waargenomen door de fysici van vandaag wanneer ze de effecten zien van subatomaire deeltjes
die met elkaar communiceren. Wanneer een subatomair deeltje tegen een ander botst, worden ze vrienden en blijven
ze met elkaar communiceren. Het feit dat ze dan miljoenen kilometers van elkaar gescheiden raken doet niets af aan
hun bereidheid om te communiceren. Wanneer er iets met het ene deeltje gebeurt laat het het andere deeltje hier
van op de hoogte en reageert het in pure
empathie op een vergelijkbare manier.

We weten uit het werk van inzichtelijke - pioniers zoals bioloog Rupert Sheldrake dat telepathie werkt maar hoe
snel werkt het? Omdat gedachten niet-fysiek zijn worden ze zeker niet beperkt door lichtsnelheid. De vraag is hoeveel
sneller dan het licht is de snelheid van het denken in de vrije ruimte? Het is waarschijnlijk duizenden keren, en mogelijk
miljoenen keren, sneller. In 2013 gebruikten wetenschappers de nieuwste hogesnelheidsmeetapparatuur om een idee
te krijgen van hoe snel energiedeeltjes met elkaar communiceren over een afstand van 15 km (9 mijl). De apparatuur
is nog steeds niet geavanceerd genoeg om een definitief cijfer te produceren maar ze hebben wel vastgesteld dat
de snelheid van deeltjescommunicatie minstens 10.000 keer sneller is dan de snelheid van het licht.

Wat is de volgende stap? Stuur deeltjes, over hele lange afstanden... hou je van de Maan? Wanneer een aard
gebonden deeltje dan met gedachtesnelheid reageert op de toestandsverandering van zijn vriend als het de maan
bereikt, zou je een veel beter idee hebben van de ware snelheid van denken in de vrije ruimte. In de jaren 1940 waren
vliegtuigen beperkt tot de snelheid van het geluid totdat ze een weg vonden door de geluidsbarrière en vervolgens in
staat waren om met supersonische snelheden te reizen. Op een dag, wanneer onze voortstuwingsaandrijvingen van
ruimteschepen in staat zijn om schepen naar lichtsnelheid te versnellen, zullen we een manier vinden om de licht
barrière te doorbreken. Dan kijken we niet meer alleen naar de nachtelijke hemel. We vliegen er doorheen
gaan waar nog niemand
eerder is geweest.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De ware aard van je Ziel

Door: Owen Waters
9 Juni 2022
Je ziel is je onsterfelijke innerlijke wezen. Het bestond al voordat de tijd begon en het zal altijd blijven bestaan,
zelfs wanneer je uiteindelijk weer opgaat in je ultieme spirituele thuis als een bewust aspect van oneindig wezen de
Goddelijke Bron van al het leven. Er zijn twaalf niveaus van bestaan, variërend van het alledaagse bijvoorbeeld het bewust
zijn van een rots tot de niveaus van de drie aspecten van de Schepper. Tijdens onze huidige cycli van reïncarnatie gebruiken
we het derde, vierde en vijfde van deze twaalf niveaus. Het fysieke rijk bevindt zich in het derde dichtheidsniveau. De ziel is in
de vijfde dichtheid en het Oneindige Wezen is voorbij de twaalfde. Je ziel is je geïndividualiseerde spirituele aanwezigheid, die
in de vijfde dichtheid opereert en het onderhoudt de communicatie met de zielen van iedereen met wie je in het dagelijks leven
omgaat.

De zielenwereld van de vijfde dichtheid (of "de vijfde dimensie" zoals het ook genoemd kan worden) is niet-fysiek. Onze dichte
fysieke wereld bevindt zich in de derde dichtheid, terwijl de vierde dichtheid het hiernamaals of de geestenwereld quasi-fysiek
is. De term quasi-fysiek betekent dat de geestenwereld solide is voor zijn bewoners, ook al zijn ze etherisch of spookachtig in
vergelijking met onze dichte fysieke structuren. Geesten kunnen, en doen, elkaar tegenkomen in de geestenrijken omdat ze
ten opzichte van elkaar solide zijn.

Het leven in de geestenwereld lijkt veel op het leven in onze dichte fysieke wereld, behalve dat er bepaalde vrijheden zijn
die gepaard gaan met het hebben van een minder dicht lichaam. Het vermogen om te zweven, is zo'n vrijheid en, beter
nog, geesten kunnen zichzelf vrijwel onmiddellijk naar een andere locatie projecteren en daar plotseling verschijnen.
Het vergt gewoon mentale focus en ze verschijnen plotseling op de doellocatie.

De vijfde dichtheid is het begin van het niet-fysieke bestaan, dus je ziel bestaat als een niet-fysieke bewustzijns
sfeer. Sommige tradities verwijzen naar de ziel als het "mentale lichaam" en de zielenrijken als de "mentale
rijken", hoewel ze verwijzen naar hogere mentale functies in plaats van basale, wiskundig-achtige
intellect. Je ziel heeft de vrijheid om zowel in tijd als ruimte te verhuizen, maar het
grootste deel van zijn tijd besteedt aan het verzorgen van de behoeften
van zijn fysieke, geïncarneerde zelf. Je ziel is de recorder en
catalogiseerder van al je ervaringen terwijl je je
bijdrage toevoegt aan het enorme
scala aan menselijke
ervaringen op
aarde.

Een groot deel van jullie zielsbewustzijn leeft hier in derde dichtheid bij jullie, verzorgend voor al jullie
spirituele behoeften. Als je innerlijke zelf kent je ziel je beter dan wie dan ook in de wereld, en het is op elk
moment direct beschikbaar voor overleg. De beperkende factor is hoeveel je fysieke geest deze intuïtieve door
de ziel veroorzaakte gedachten zal toestaan en accepteren. Neem de beslissing om een leven te leiden dat meer
geïnspireerd is door intuïtieve, innerlijke wijsheid en stel je bewustzijn meer open voor de influisteringen van je
intuïtieve aard. Oefen met het volgen van je diepste ingevingen. Noteer ze zodat je later terug kunt kijken en
kunt zien hoe nauwkeurig
ze zijn geworden.

Laat je vooral niet afschrikken als je ingevingen onnauwkeurig lijken tijdens eerdere pogingen. Zo over
komt het de meeste mensen. Als intuïtief luisteren nieuw voor je is, blijf dan gewoon oefenen en al
snel zullen je ingevingen een bron worden die zo waardevol is dat je je afvraagt wat je zonder
hebt gedaan. Wat je ook wilt bereiken in het leven een overvloed aan spirituele groei,
grotere veiligheid of een betere gezondheid je kunt de mogelijkheden van
je op de ziel gebaseerde bewustzijn gebruiken om je kracht
te geven en dat doel
van prestatie te
bereiken.> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
De Lichtwerker - Enigma

Door: Owen Waters
8 Juni 2022
Als je je eigen realiteit creëert en je wilt geen oorlogen, hongersnoden en rampen in je wereld, waarom zijn ze er
dan nog steeds? Je zou zulke dingen nooit in je realiteit creëren. Het is bijna alsof negatieve realiteiten bestaan om
mensen met een goed hart te vervolgen! We weten dat je je leven kunt veranderen door je een betere realiteit voor te
stellen en er vervolgens naartoe te werken. Wanneer je je verbeelding gebruikt om een nieuwe realiteit te creëren, dan
komen hulpbronnen als bij toverslag samen en verandert het universum om je heen in de gewenste nieuwe reeks om
standigheden. Je kunt je eigen leven blijven veranderen, het steeds beter maken, maar dat zeurende gevoel blijft
bestaan dat er niets is veranderd aan de slechte dingen die andere mensen nog steeds overkomen.

Je zou zelfs kunnen leren over wereldgenezing en hoe je positieve energie de wereld in kunt sturen. Dat helpt wel
enorm veel mensen. Met oefening kun je je bewustzijn voldoende verheffen om letterlijk miljoenen mensen ten goede te
beïnvloeden. Maar het zeurende gevoel blijft bestaan dat omdat je in een wereld leeft vol met miljarden mensen je gebeden
en je genezings - inspanningen maar zo ver gaan en nog steeds het massale lijden in veel delen van de wereld doorgaat. Om het
antwoord op het raadsel te vinden, zou je terug moeten gaan in de tijd naar toen je je vrijwillig aanmeldde om te helpen als licht
werker op deze aarde. Die nobele beslissing is lang geleden op zielsniveau genomen. Sindsdien hebben jullie en miljoenen
andere lichtwerkers onder de massa van de mensheid geleefd en een cruciaal verschil gemaakt voor het algehele
bewustzijn van het
leven op
aarde.

Met jullie inspanningen, samen met de hulp van de geascendeerde meesters en andere hogere intelligenties
zoals engelen en aartsengelen, is het bewustzijnsevenwicht op deze aarde boven het niveau gehouden dat nodig is
voor het overleven van de mensheid. Zonder - lichtwerkers zou de gemiddelde frequentie van bewustzijn op deze planeet
onder het niveau liggen dat nodig is om te overleven. De mensheid ontvangt enorme hulp van hogere intelligenties om haar
evolutie voort te zetten in deze tijd van De Verschuiving. Ondanks het algehele negatieve karma dat door de massa van zelf
zuchtige mensen wordt geproduceerd worden we geholpen door een overgang die zo soepel mogelijk wordt gemaakt. Het
idee achter het Kosmisch Plan, voor de verlichting van de mensheid is dat we vrij moeten zijn om ons te concentreren op
hogere transformatie en ons niet laten afleiden door een plotselinge behoefte aan fundamentele overleving.

Hoewel de denk-wijze van de meerderheid van de mensheid, de verschijning van een aantal ernstig negatieve
omstandigheden vereist, is het van vitaal belang dat grote rampen worden vermeden, zodat de mensheid vrij kan zijn
om zich te concentreren op hogere transformatie en niet op een fundamentele strijd om te overleven. Het is een Fenomeen
van de Hiërarchie van Behoeften van Maslow; als mensen moeite hebben om voedsel en onderdak te vinden, richten ze zich niet
op de realisatie van hun uiteindelijke potentieel. De mensheid is hier op dit moment om De Verschuiving in bewustzijn naar een nieuw
en hoger niveau van bestaan te ervaren. Dit is een tijd van de oogst van zielen een tijd waarin mensen de kans krijgen om af te studeren
van dit klaslokaal van aarde-ervaring en naar het
volgende niveau van evolutie te gaan.

Hoe meer jij je bezighoudt met spirituele - oefeningen en werkt om van de wereld - een betere plek te maken, hoe meer je het karmische
evenwicht van de mensheid verlicht, weg van de altijd aanwezige dreiging van zelfopgelegde beperking en in de richting van de soepele
overgang die nodig is op dit kritieke moment in de menselijke vooruitgang. De reden dat je niet in een wereld hebt geleefd waar vrede
en harmonie heersen, is dat je vrijwillig hebt geleefd tussen mensen die worstelen om boven hun negativiteit uit te stijgen en zich
zelf te bevrijden van hun spirituele beperkingen. Dit is de taak die je jezelf hebt toegewezen. Daarom ben je in een wereld
die is zoals die is. Er is geen raadsel. We leven in de wereld die we hebben gekozen om te helpen, oorlogen en al.

Het goede nieuws is dat The Shift leidt tot de vrede en harmonie die alle mensen met een goed hart voor ogen hebben.
De Nieuwe Realiteit ontvouwt zich. De nieuwe wereld wordt stuk voor stuk gebouwd door mensen met een positieve visie.
Mensen zoals jij vinden manieren om de wereld een betere plek te maken, zowel door spirituele afstemming als door fysieke
projecten te creëren die anderen helpen om op veel
verschillende manieren in
bewustzijn te
stijgen.

Leer vervolgens veel meer over de missie van lichtwerkers overal ter wereld:

Hoe je het beste contact kunt maken met de bron van je hoogste vreugde
De echte reden waarom je als lichtwerker naar de aarde bent gekomen
Hoe je je hele wezen kunt opladen, met vitale - levensenergie
Hoe je de stroom, van je innerlijke weten kunt verbeteren
De ware aard van het hogere aspect van je bewustzijn
Drie krachtige stappen naar grotere verlichting
en nog veel meer
erbij ...

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius