MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingenUniversal Expansion of light

21 Artikelen in Diversiteit
De reden dat jullie geschapen
zijn was om in vreugde te leven.

Door: John Smallman
29 oktober 2022Als mensen in vorm zijn jullie allemaal geliefd ver buiten jullie vermogen om te begrijpen.
Liefde schiep jullie als eeuwige wezens, als eeuwige en onafscheidelijke aspecten van Zichzelf.
Op elk moment van je bestaan ben je één met en in de Aanwezigheid van Moeder/Vader/God in
totale vreugde en volledige harmonie. Gods Liefde voor jou onwaardig zijn is onmogelijk! Jij en God
zijn Eén, jullie zijn onafscheidelijk verenigd in Liefde. Jullie ervaring van afscheiding van elkaar en van
jullie Bron, terwijl jullie deelnemen aan de onwerkelijkheid van een beperkt - leven in vorm als mens, is
volledig onwerkelijk ondanks het feit dat het voor ieder van jullie intens echt voelt. Er is alleen Eenheid,
geen andere - staat is nodig - of mogelijk. Sta jezelf daarom toe, om te - ontspannen, in de constante en
onveranderlijke Realiteit van je ware natuur
Liefde eeuwig één met zichzelf.

Eén met de Bron op elk moment van je eeuwige bestaan is waar je verblijft. Als mensen, als schijnbaar af
zonderlijke individuele wezens, is dat onbegrijpelijk, het heeft absoluut geen zin voor jullie, maar toch is
het waar, het is de enige Waarheid. Allen zijn altijd, in de Tegenwoordigheid van God, er is geen andere
optie, er is nergens anders! En dat is natuurlijk - geen PLAATS! Als geliefde - kinderen van God, heb je
geen behoefte aan een plaats je bent gewoon. God is dat en U ook. God is oneindig en onbegrensd
bewustzijn, is volledig en volledig bewustzijn
van Zichzelf en van de hele
Schepping.


Plaats is een belangrijk aspect van de illusie, van de droomstaat en van het spel waaraan je hebt
gekozen om deel te nemen om de - onwerkelijkheid van afscheiding te ervaren. Om die ervaring te
kunnen hebben, heb je een plek nodig om je menselijke - vormen te 'plaatsen', zodat je af scheiding
onwerkelijkheid kunt ervaren en daarom heb je het gebouwd. Op dit moment, terwijl jullie deze bood
schap lezen of beluisteren, wordt de onwerkelijkheid van de materiële omgeving waarin jullie lijken te
leven op elk moment onwerkelijker voor grote - menigten van de mensheid. Ze stellen vragen, ze zijn
nieuwsgierig naar hun leven in vorm: Is dit echt? Dit kan toch niet alles zijn waar het leven om draait?
Een paar korte jaren de les van de liefde leren, en dan een definitieve en volledige beëindiging? Het
slaat nergens op! Ik geloof het niet." En ze hebben gelijk, het slaat absoluut nergens op en het is
onwerkelijk! De mensheid ontwaakt en dit is een perfecte reden om te juichen in het leven,
om je verheven te voelen.

Echt, het leven is wonderbaarlijk. Het leven is, het leven is zijn, het leven is Liefde. Echter, als
mensen in vorm, lijkt dat heel, heel vaak niet het geval te zijn, omdat er zoveel ontstaat in de wereld
om je heen de plaats waar je ervoor hebt gekozen om jezelf te plaatsen dat je verstoort, onrustig maakt
of angst, angst en mogelijk lijden veroorzaakt, en daardoor je afleidt van het bewust zijn van het wonder dat
je bent. Daarom is het zo belangrijk om jezelf de tijd te geven om de dagelijkse afleidingen los te laten waarmee
het mens-zijn je bijna voortdurend presenteert dingen die nu ogenschijnlijk moeten worden verzorgd, die moeten
worden gedaan door naar binnen te gaan naar je heilige innerlijke heiligdommen en ervoor te kiezen om het denken
los te laten door te - weigeren om een tijdje met je gedachten bezig te zijn, en zo jezelf een pauze - gunnen van de on
werkelijkheid van afscheiding. Het nemen van pauzes van je dagelijkse menselijke routines is essentieel en is ook goed
voor je gezondheid, omdat het je helpt je stressniveau te verminderen. Stress is normaal en nuttig, maar zeer schadelijk
als het constant is, en voor velen van
jullie lijkt het constant te zijn.

Je hele doel, de reden dat je geschapen - bent, was om in vreugde te leven. God is Liefde, die voortdurend - vreugdevol
schept voor de vreugde en het wonder van Zichzelf en voor haar hele schepping. De illusoire of droomstaat, waarin jij je
als mensen in vorm bevindt, scheidt je schijnbaar van de Aanwezigheid van God, waar je op elk moment, je onsterfelijke
bestaan hebt in het wonder, de schoonheid en de glorie die Liefde is. Als mensen in vorm hebben jullie ervoor gekozen
om te ervaren wat niet bestaat en nooit kan bestaan, leven gescheiden van de Werkelijkheid. Het is een constructie
of omgeving waar je van droomde, het voorziet je van een sluier of mantel achter of waaronder je jezelf tijdelijk
kunt verbergen voor de Eenheid die Alles is, en voor jezelf kunt doen alsof je alleen bent, afgescheiden en
verlaten door je Schepper Liefde, Moeder/Vader/God. Door je minstens één keer per dag te ont
spannen in je heilige innerlijke heiligdommen, ontrafel je een deel van die fantasma -
gorische sluier of mantel, draad voor draad, waardoor je een kortstondige
glimp van de Werkelijkheid kunt opvangen. Dan, vrij plotseling,
zal het verdwenen zijn en zullen jullie ontwaakt
zijn in het adembenemende en verbazing
wekkende bewustzijn van Wie
Jullie werkelijk
zijn.


Gewoon dagelijks de tijd nemen om naar binnen te gaan, zal voor jullie - prachtige - vergezichten openen
die jullie krachtig en het mooist aansporen om verder te gaan naar jullie prachtige ontwaken. Dus neem de tijd,
besteed tijd aan zijn, en elke dag zul je weten dat je steeds dichter bij Thuis komt. Een Thuis, waaruit je nooit bent
vertrokken, maar waaruit je, terwijl je onherkenbaar blijft, niet lijkt te bestaan. Jullie zijn, nu zeer - goed ingeburgerd
op jullie pad naar ontwaken omdat jullie, samen met het menselijk collectief, ervoor hebben gekozen dat het moment
is ontstaan om jezelf opnieuw eeuwig te leren kennen, in de Aanwezigheid van en bij Eén met jullie Bron. Weet daarom
dat je volkomen - vrij bent, om elke dag in vreugde - te vieren als deze zich - voordoet, en zonder enig - schuldgevoel of
onwaardigheid, omdat het je steeds
dichter bij Thuis
brengt.


Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Genezing van Wonden van de Oorlog

Door: John Smallman
14 oktober 2022
Maak er een aspect van je dagelijkse praktijk van om gewoon te zijn.

Wij zijn Eén, jullie weten dat allemaal, en toch heeft die uitspraak voor de meesten van jullie geen zin
als jullie een wereld waarnemen met miljarden individuele mensen, waaronder julliezelf, die elk afzonderlijk
en alleen voor zichzelf op zoek zijn naar erkenning en liefde. Maar zoekers vinden alleen afleiding. Die afleidingen
kunnen heel fascinerend zijn en nieuwe kennis en informatie van waarde brengen, soms van grote schijnbare waarde
misschien zelfs een kortstondig - ontwaken van soorten om later te worden onderzocht voor de zoeker, maar het blijven
afleidingen. Het zoeken moet ophouden, zodat je je geest, je intellect, je nieuwsgierigheid tot rust kunt brengen en gewoon
kunt ZIJN! Uiteindelijk zal zoeken je leiden naar het bewustzijn van je behoefte om gewoon te zijn, maar dat - bewustzijn is nu
beschikbaar, dus maak er nu gebruik van en neem nu een pauze.

Gewoon zijn is de reden waarom velen van jullie ervoor kozen om geïncarneerd te zijn als mensen in vorm op dit moment in het
collectieve ontwakingsproces van de mensheid. Dat is een zeer prachtige keuze die jullie hebben gemaakt, en jullie kunnen echt
geen idee hebben, terwijl jullie in menselijke vorm aanwezig zijn, wat een krachtige impuls jullie rechtvaardige - wezen heeft op
jullie collectieve ontwakingsproces. Jij, gewoon zijn, is een absoluut essentieel aspect van het proces, dus laat volledig los van
elk gevoel dat je zou kunnen hebben dat je zou suggereren dat je niets doet, dat je een 'verspilling van ruimte' bent. Niets is
minder waar! Jullie zijn nu hier op Aarde omdat jullie aanwezigheid hier nu vereist is, zoals jullie wisten dat het geval zou
zijn toen jullie je moedige keuze maakten, om te incarneren om het meest te, helpen in het proces, en jullie worden
hier in de niet-fysieke rijken enorm geëerd om dit te doen.

Ook zijn er op Aarde velen, met wie jullie interactie hebben gehad, vaak zonder enig echt bewustzijn, van
de interactie, omdat het heel kort was of van geen belang leek te zijn, die door die interacties enorm
zijn opgetild; en nu blijven jullie nog steeds rustig en onopvallend en krachtig met nog veel meer
mensen communiceren. Dit is het werk dat jullie incarneerden om aan deel te nemen. Het
werk dat je doet door gewoon te zijn, is prachtig. Eer jezelf alstublieft, want dit
verhoogt de effectiviteit van jullie huidige
aardse aanwezigheid
verder.


Jezelf accepteren en eren is uiterst belangrijk, want totdat je jezelf volledig en volledig eert, zul je niet in
staat zijn om anderen echt te eren. Er zal altijd een gevoel van oordeel over hen in je zijn, zelfs als je het opheft
en het rustig voor jezelf houdt ze zijn beter en belangrijker dan ik, of het tegenovergestelde. Echt oordeel is endemisch
binnen de mensheid, en een belangrijk aspect van jullie collectieve ontwaken is, om het los te laten, en alleen met je eigen
ware aard bezig te zijn, en om je bezig te houden met die identieke aard, in anderen LIEFDE die ieder van jullie voortdurend
uitdrukt op je eigen mooie, prachtige en volkomen - unieke manier. De enige manier, waarop je het kunt uitdrukken. Zijn is je
doel. Ja, je moet de kost verdienen, en dat is prima, maar het kan om een aantal redenen, allemaal consumerend worden, waar
door je dat basisfeit vergeet. En natuurlijk, kan wat je doet om je brood te verdienen, enorm nuttig zijn voor anderen. Niettemin
is het essentieel, dat wanneer jij je herinnert dat je een spiritueel - doel hebt, je het eert, en jezelf dagelijks de tijd gunt om stil te
zijn en je goddelijke verbinding te voelen, en dan dank te zeggen voor het diepe innerlijke weten dat als gevolg daarvan ontstaat.

Niemand kan falen als mens. Ik zal dat herhalen: NIEMAND KAN FALEN ALS MENS.

Waarom? Omdat jullie geen mensen zijn zijn jullie de meest - geliefde kinderen van God - die een zeer tijdelijke en onwerkelijke er
varing hebben die ernstig wordt beperkt door de vorm waarin jullie - jezelf hebben ingesloten. Wanneer die ervaring tot een einde
komt leg jij je lichaam neer, in wat je 'dood' noemt, door velen beschouwd als een totale levensbeëindiging, en verbazingwekkend
genoeg vind je jezelf opnieuw in de oneindig - liefdevolle omhelzing van Moeder / Vader / God, een vreugdevolle en eeuwige om
helzing.

Er is alleen het Ene, de Eenheid dat God is, en toch is er ook de individuele uitdrukking van die goddelijke staat, jouw individuele
uitdrukking ervan. Je hebt een vrije wil, een echt door God gegeven - geschenk, dus het is mogelijk dat je er opnieuw voor kiest
om de beperkingen van de vorm te ervaren als je de behoefte voelde om een nieuwe les over die staat te leren, of om anderen
te helpen, waarvan je kon zien dat ze om hulp riepen, wetende dat dit je herinneringen, aan je goddelijke en eeuwige natuur
opnieuw tijdelijk zal wissen. Terwijl in vorm die kennis van je Eenheid opnieuw tijdelijk verloren gaat, en dat kan een angst
aanjagende ervaring zijn als je gaat geloven, zoals velen doen, dat mens zijn, zoals je het duidelijkst bent zonder twijfel
een terminale gebeurtenis is. Bijgevolg, en heel vaak, zoek je een gevoel van veiligheid en duurzaamheid in een
verscheidenheid aan relaties met anderen - familie, vrienden, beroep, hobby's, sportieve activiteiten
om jezelf af te leiden van je
bewustzijn van de
dood.


Terwijl jullie deze boodschap lezen die ik uitsluitend aanbied om jullie er nogmaals aan te herinneren dat
jullie allemaal eeuwige goddelijke wezens zijn, nooit voor een moment gescheiden van Moeder/Vader/God, van
jullie staat van Eenheid, zou ik jullie willen vragen om jezelf er de hele dag door regelmatig aan te herinneren vooral
als je jezelf in situaties bevindt, die je stress bezorgen, en je volledige en onmiddellijke - aandacht opeisen, en word zo
bewust, sta jezelf toe om op dat moment even een stap terug te doen, en jezelf opnieuw te herinneren aan je ware aard.
Let dan op terwijl jij je intentie vasthoudt, en waarmaakt om alleen liefdevol te zijn terwijl je met de situatie omgaat. Het is
absoluut noodzakelijk, dat jullie jezelf toestaan om de waarheid te accepteren dat jullie, ieder van jullie, perfecte goddelijke
wezens zijn. Als mensen, lijkt dat vaak niet het geval te zijn, vooral als je niet - kunt voorkomen, dat jij je volledig bewust bent
van de pijn en het lijden dat zovelen ondergaan
en waarmee ze te maken hebben.

Alleen een persoon, die zichzelf ziet als beroofd van liefde, onbemind, beschaamd, aangevallen en gewond, mentaal, emotioneel
of fysiek, zal proberen iemand anders aan te vallen, of te verwonden. In werkelijkheid is het een aanval, zoals in dat prachtige boek
Een cursus in wonderen" staat, een oproep tot liefde. Dus als je je aangevallen voelt, verdedig jezelf, dan niet door aan te vallen ten
zij het echt fysiek noodzakelijk is om jezelf te beschermen tegen dreigende schade maar stap even terug in je eigen innerlijke kalmte
en reset je intentie, om alleen maar - liefdevol te zijn. Je hoeft niets liefdevols te zeggen of te doen, gewoon kalm zijn zal veel van de
liefdeloze energie die op jou gericht is oplossen, en dan kun je zachtjes praten en ontdekken wat zo verontrustend is voor de ander.
Vaak komt die ander uit een plaats van intense angst, en je kalmte en gebrek aan een liefdeloze reactie kunnen de angst van de
ander aanzienlijk verminderen, waardoor een gesprek kan plaatsvinden dat het probleem misschien wel oplost. Nogmaals,
gewoon zijn en luisteren. Luisteren naar een ander is een heel liefdevolle reactie en iedereen moet gehoord worden.
In de drukke en snelle wereld van vandaag is het nog belangrijker, en toch vaak erg moeilijk om de tijd
en energie te vinden
om dit te
doen.


Maak er daarom een aspect van je dagelijkse praktijk van om gewoon te zijn en te luisteren naar
geliefden, familieleden, collega's wie iemand nodig heeft om hen te eren door ze te zien en te horen,
net zoals je dat zelf van tijd tot tijd doet. Dit is de reden waarom jullie liefdevolle gemeenschappen nodig
hebben om elkaar te - ondersteunen, en wanneer jullie op die manier - samenkomen om dit te doen en elkaar
te ondersteunen, worden jullie massaal - ondersteund door jullie raadgevers in de niet-fysieke rijken. Het is goed
om een gemeenschappelijke bijeenkomst te openen door je spirituele ondersteuningsteams of specifieke niet fysieke
entiteiten met wie je een persoonlijke band voelt, op de meest positieve manier uit te nodigen, om je bij je aan te sluiten.
Dit intensiveert de Aanwezigheid, van Vrede terwijl je een veilige ruimte creëert, waarin mensen hun persoonlijke angsten
of angsten kunnen onthullen, wetende dat de aan
wezigen ze volledig en liefdevol accepteren.

Zijn! Wees liefde! En ondersteun liefdevol
iedereen met wie je elke dag omgaat.

Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Vreugde, gelukzaligheid en liefde is je
ware en onveranderlijke natuur.


Door: John Smallman
8 oktober 2022Terwijl de mensheid doorgaat op haar snelle pad naar ontwaken, blijven we hier in de niet-fysieke rijken
met vreugde en vreugde kijken, naar de opmerkelijk snelle vooruitgang die jullie allemaal boeken op deze veel
eisende en vaak pijnlijke reis. We verwachtten inderdaad dat jullie deze opmerkelijke vooruitgang zouden bereiken,
omdat jullie er allemaal zeer - genereus voor kozen om deze broodnodige - pelgrimstocht te maken, en omdat het het
goddelijke plan is, kun je niet nalaten het perfect te voltooien. Niettemin is het echt zeer opbeurend, en inspirerend voor
ons om te zien en te observeren hoe je zo positief omgaat met alle - ongewenste en onverwachte problemen die zich voor
je voordoen, ook al lijkt het je vaak dat je geen vooruitgang boekt, dat je niet competent bent voor de taak die je hebt onder
nomen, en waardoor je gevoelens van hulpeloosheid en onwaardigheid ervaart. En dit alles is inderdaad een onderliggend en
zeer verontrustend aspect van
jullie menselijke
reizen.


Ja, jullie kozen allemaal zeer zorgvuldig en met goddelijke leiding jullie huidige levenspaden voordat jullie incarneerden, wetende
dat ze veeleisend zouden zijn en dat jullie herinneringen aan jullie keuzes om deze paden te volgen voor jullie - verborgen zouden
blijven terwijl jullie "in het spel" waren en natuurlijk terwijl jullie ook wisten dat jullie niet konden falen. Goddelijke plannen kunnen
niet mislukken! Echter, als jullie daadwerkelijk, je onwerkelijke nachtmerries en dromen ervaren, en de pijn en het lijden dat jullie
allemaal ondergaan op jullie eigen specifieke en schijnbaar individuele manieren, is het vaak extreem moeilijk voor jullie, zelfs
wanneer we jullie eraan herinneren dat jullie allemaal op jullie - gekozen paden zijn en het mooist te werk gaan, om te
accepteren dat jullie zijn waar jullie bedoeld zijn te zijn, precies doen wat jullie moeten doen, en dus op de
grootste schaal helpen bij het menselijke ontwakingsproces. Dus we bieden u onze hartelijke
felicitaties aan en bevestigen nogmaals
voor u dat "alles goed
is!"

Het leven is eeuwig en dat weet je maar velen - vragen zich soms nog steeds af vooral als ze veel stress hebben
met werk, relaties of ziekte, of er echt leven na de dood is. Intellectueel - geloof en accepteer je dat dit zeker het geval
is maar er ontstaan - twijfels, vooral wanneer je een goede vriend of geliefde verliest aan de dood; en zelfs als je opbeurende
verhalen hebt gelezen - van sommigen van degenen, die bijna-doodervaringen hebben gehad. Daarom wil ik jullie er absoluut van
verzekeren dat jullie allemaal eeuwige wezens zijn oneindig geliefde kinderen van God, aan wie nooit schade kan worden toegebracht.

Wat jullie als mens in vorm ervaren, hoewel vaak pijnlijk en veel leed veroorzakend, is onwerkelijk! Wanneer jullie ontwaken, zoals jullie
allemaal zeer zeker zullen doen, zullen al jullie twijfels zijn opgelost, en zullen jullie vervuld zijn met een zeer - glorieus en permanent
gevoel van vrede en vreugde. Herinner jezelf, aan deze goddelijke - waarheid wanneer je je dagelijkse reis naar binnen maakt, naar
je allerheiligste innerlijke heiligdommen, en je hart - opent om het Licht en de Liefde, die je op elk moment omringt toe te staan
je te omhelzen terwijl je Het uitnodigt om je te troosten en je angsten en twijfels te verlichten die bijna eindeloze egoïstische
afleidingen die je zo vaak aanvallen
en je aandacht afleiden
van gewoon
zijn.

Zoals ik jullie hierboven heb herinnerd, en zoals ik jullie in eerdere berichten zo vaak heb herinnerd, ZIJN jullie de eeuwig
geliefde kinderen van God en er kan nooit schade of schade ontstaan om jullie relatie met Moeder/Vader/God te veranderen.
Jullie ervaren een onwerkelijkheid als mensen in vorm en het lijkt volledig echt omdat jullie, voor een onbeduidend en praktisch
oneindig klein moment, dachten aan het scheiden, van jezelf van Liefde, van jullie Bron, en onmiddellijk een onwerkelijke staat
construeerden, met het doel, van afscheiding. Dat is onmogelijk, want er is nergens een plek, waar jij je vandaan zou kunnen
scheiden. Daarom, tijdens deze schijnbare eonen van tijd waarin het universum is uitgedijd, wat nog niet zo lang geleden
heeft geleid tot de verschijning van de mensheid op planeet Aarde is en blijft tijd een volledig onwerkelijk aspect van
de niet-bestaande omgeving die jullie hebben geconstrueerd en waarin jullie ervoor kozen om jezelf onder te
dompelen en afscheiding te ervaren. Zelfs de moderne natuurkunde wordt zich nu bewust van de
onwerkelijkheid van de tijd, en dit is inderdaad erg verwarrend voor de betrokken
onderzoeksweten
schappers.


Keer dus dagelijks terug naar de Werkelijkheid, het diepe - innerlijke weten - waartoe je toegang hebt wanneer jij je
aandacht verwijdert van de bijna constante stroom van gedachten waarmee je egoïstische geesten je presenteren, en sta
jezelf toe om diep in jezelf te duiken naar het veld van goddelijk Bewustzijn, de Eenheid, waaruit je nooit bent vertrokken, en
kies ervoor om door of voorbij de sluier te kijken, mantel, of mist die tijdens jullie dagelijks leven in vorm de Werkelijkheid voor
jullie verbergt. Het is hier altijd hier! Het is Alles en je bent onafscheidelijk en eeuwig aanwezig als Het en in Het. Vreugde, geluk
zaligheid en liefde is je ware en onveranderlijke aard, en je kortstondige excursie naar onwerkelijkheid is, als je je kort maar zeker
bewust wordt wanneer je ervoor kiest om diep naar binnen te gaan om stille momenten met Jezelf door te brengen, tot afsluiting
te komen, uit het zicht begint te verdwijnen, terwijl je het weten accepteert dat Je Eén bent, Eén met De Bron en voor altijd in Zijn
onophoudelijke en meest
prachtige Aanwezig
heid.


Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Grote Ephemera Machine

Door: Paul Rosenstein
24 september 2022Ephemera: (meervoud van ephemeron )

Tijdelijke dingen
Publicaties die zijn
ontworpen om van
korte duur te zijn

Wij in het moderne Westen - leven in een bewegingen ephemera-machine. Elke dag ontvangen we meer dan duizend - berichten
die ons vertellen waar we bang voor moeten zijn , waarmee we ons moeten beginnen, natuurlijk wat we moeten kopen. Bijna alles
is ephemera dingen die er volgend jaar niets toe doen, laat staan op de lange termijn. Ik ben me hier vooral van bewust, omdat ik
ongeveer net zo vrij, van deze efemere levende als mogelijk was in het moderne Westen. 1977 en tot in 1990 koos ik ervoor om
geen televisie te beginnen. Ik luisterde een klein - beetje radio, en las af en toe kranten. Ik weet nog niet geschoten, hoewel ik
weet, dat het een groot probleem was, voor de mensen, met wie ik werkte. Dat waren natuurlijk de dagen, voor het internet
en mobiele - telefoons. De ephemera - storm was klein, met wat het nu is. Ontsnappen, was eenvoudig, al werd het nog
steeds heel raar gevonden. En ik zal je de waarheid vertellen: ik heb bijna niets gemist. Denk aan de duizenden die
ik niet verspilde die ik niet verspilde aan trivialiteiten. schreeuwden. In plaats daarvan moet ik voor mijn
familie en las ik boeken. Het afgeleide van de ephemera was een groot voordeel voor mij.
(En ik vermijd het tot op de dag
van vandaag vrij
goed.)


De grote misleiding

Het vermijden van de efemere gaat echter over meer dan verspilde tijd, hoe massaal dat ook is. Het gaat er eerder
om dat we onszelf leren waarderen en gebruiken wat er in ons zit. Ephemera, zoals bijna je hele leven consumeren, en
voor vele miljoenen mensen - consumeren het hun leven. Tv om me wakker te worden, Facebook tijdens het ontbijt, Talk
Radio op weg naar je werk, Twitter tijdens de lunch meer radio op weg naar huis, Facebook weer tijdens het ontbijt en dan
tv om in slaap te vallen. Deze mensen hebben vaak de hele dag, een zelfgegenereerde gedachte. Al hun gedachten worden
daar door iemand anders neergezet. Dit enorme - afval is de afgelopen jaren epidemisch geworden, maar zelfs dit is niet het
kernprobleem. Het diepere probleem is dit: Mensen die verteerd worden door efemere leren nooit om de magie te gebruiken
die in hen zit.

En er is magie in ons van ons allemaal. was ergens me bezig toen hij leerde dat 'het koninkrijk van God in jou is. Het vinden en
gebruiken van kost echter tijd en werk. Degenen wiens leven wordt verteerd door efemere zullen er nooit komen. Als je leest
over creatieve mensen, zul je merken dat ze allemaal hebben geleerd om schoonheid en innovatie uit zichzelf te halen. Dat
kun je dagelijks, niet doen je 24/7 consumeren. Zoals, de grote - opvoeder John Taylor Gatto, zei: Groei en meesterschap
komen alleen voor degenen die zichzelf, krachtig sturen. Zelfsturing is essentieel, en efemere is zijn, natuurlijke vijand.

Kijk nu eens naar deze passage uit Carl Jung's  Psychologie en alchemie :

Mensen zullen alles doen hoe absurd ook om de confrontatie met hun eigen ziel te vermijden. Ze zullen Indiase
yoga en al zijn oefeningen beoefenen, een strikt dieet volgen ... allemaal omdat, ze niet met zichzelf kunnen
doorgaan, en niet het minste vertrouwen hebben, dat er ooit iets nuttigs uit hun  ziel kan komen. Helaas
had Jung gelijk. Miljoenen mensen hebben er geen vertrouwen in dat een pad voorwaarts mogelijk
in henzelf zou kunnen liggen ... en bijna al degenen die zijn aangesloten op de efemere
machine zijn op die
manier.


We zijn echt in staat om goede en grote dingen uit onszelf te halen. En dit zijn de echt bevredigende
dingen van het leven. Als je dit een paar keer hebt gedaan, ga je accepteren dat je een vertegenwoordiger
van vooruitgang, op aarde bent - dat je een netto - positief in de wereld bent. Geloof me alsjeblieft dat dit veel
dieper gaat en veel steviger is dan welke hoeveelheid geld of roem dan ook. Dit is wat we echt willen van het leven
en de kortstondige - machine steelt het van miljoenen van ons. Dus ja, we moeten allemaal de stekker uit de efemere
machine halen. We moeten afstand nemen, van de status-quo en ons bezighouden met het opbouwen van een betere
manier van
leven.


> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Aan Uw Eenheid is nooit getwijfeld.
Ontwaken is herinneren en je verheugen.


Door: John Smallman
18 september 2022Hier in de niet-fysieke rijken blijven we met vreugde en bewondering kijken hoe de mensheid het
meest - positief vooruit blijft gaan op haar snel versnellende pad, naar ontwaken. Ja, jullie vooruitgang
versnelt, ook al lijkt het voor - velen van jullie in een - slakkengang te gaan! Er is nu zoveel ontrafeling, in de
wereld van vorm nu steeds meer klokkenluiders, naar voren komen, om te rapporteren over bedrog en oneerlijk
heid op de werkplek multinationals, regeringen en hun agent-schappen, de media, enz. Als gevolg hiervan merken
mensen dat ze niet in staat zijn om zogenaamde 'complottheorieën' te blijven negeren, omdat het steeds duidelijker
wordt dat het niet alleen wilde en gekke theorieën zijn, maar meldingen, van extreem wangedrag die moeten worden
onderzocht, zodat de daders kunnen worden opgeroepen, om zich te verantwoorden voor hun daden, en zodat eerlijk
heid en transparantie kunnen worden
gevestigd waar corruptie
wijdverbreid
is.

Wat iedereen moet begrijpen, is dat de daders hun best deden zoals ze het begrepen, en dat ze allemaal intense, zelfs
slopende trauma's hebben opgelopen, in hun vroege leven, waardoor ze nooit, iemand konden vertrouwen. Vanaf de
kindertijd creëerde dat een ongelooflijk angstaanjagend - gevoel van angst in hen, waardoor ze onover-komelijke en
onoverbrugbare psychologische verdedigingsmechanismen, om zich heen oprichtten zichzelf effectief, in eenzame
opsluiting plaatsen niet in staat om met iemand inclusief zichzelf op een eerlijke en open manier te communiceren.

Bijgevolg hebben ze intense pijn die ze, om in de wereld te kunnen opereren, hebben moeten ontkennen en diep
verborgen in hen hebben moeten houden. Ja, wat ze hebben gedaan is verkeerd, maar hoewel ze misschien wel
in bedwang moeten worden gehouden, en misschien in een veilige - omgeving moeten worden geplaatst waar
ze zoveel tijd kunnen doorbrengen als ze nodig hebben om zich bewust te worden van de onacceptabelheid
van dat gedrag, zal dit hen helpen hun ware aard te ontdekken Liefde. Wanneer ze dit doen en hun
persoonlijke, diep, lang vastgehouden en volkomen ongeldige gevoel van schuld, onwaardig
heid en ontoereikendheid loslaten, zullen ze zich verheugen in die meest wonder
baarlijke bevrijding, het weten
dat alles goed
is.Wat deze mensen nu nodig hebben is jouw mededogen, acceptatie, vergeving en liefde, niet oordeel of straf.
Ieder mens heeft zich op een bepaald moment beziggehouden met gedachten, woorden of daden die liefdeloos
waren, en waarvoor ze zich zelfs nog steeds schuldig kunnen voelen, en iedereen wil zichzelf kunnen bevrijden, van
of loslaten van elke schuld of schaamte die ze nog steeds voelen en zich eraan vastklampen. Daarom kan iedereen de
noodzaak begrijpen om deze schijnbaar verlorenen niemand is ooit echt verloren, met mededogen te behandelen, hen
liefde te sturen, geen oordeel, en hen er op die manier, aan te herinneren, omdat ze duidelijk - vergeten zijn, dat elk van
hen zeker een geliefd
kind van God
is.


Het lot van de mensheid is om te ontwaken. Wat dat betekent is dat elk voelend wezen zichzelf leert kennen als Eén, en
daarom als eeuwig aanwezig bij en onafscheidelijk van de Bron – van de Liefde die ze misschien tientallen jaren buiten
zichzelf hebben gezocht. Je ontwaken is onvermijdelijk, en onvermijdelijk omdat aanwezig en wakker zijn de enige
mogelijke vorm van bestaan is. Dit is de goddelijke Waarheid de enige Waarheid. Niemand wordt, of kan ooit
worden, uitgesloten, buitengesloten of weggegooid, omdat er nergens anders is dat ze kunnen zijn
er is geen prullenbak of stortplaats.
En daarom ontwaakt iedereen.

Laat je niet misleiden of ontmoedigen door de bijna constante stroom van afleidingen die je
in je dagelijks leven tegenkomt. Ja, ze blijven ongevraagd aankomen, maar tenzij het volledig persoonlijke
problemen zijn waarmee je moet omgaan, ga je er niet mee om. In plaats van toe te staan dat je - aandacht wordt
getrokken, stuur je liefde naar iedereen die lijdt en het is duidelijk dat velen intens lijden ervaren wetende dat dit uiterst
effectief is en het meest - effectieve is dat je kunt doen. Keer dan terug naar gewoon zijn, terwijl je je dagelijkse menselijke
leven leidt, gericht op de Liefde die je bent, terwijl je de voortdurend vernieuwende intentie behoudt om die liefde grenzeloos
te delen en uit te breiden. Hierdoor kunnen je creatieve vermogens vrij door je heen stromen, iemand een glimlach bieden als je
een korte interactie, met hem hebt in een winkel, of zelfs gewoon, iemand op straat passeren, waardoor je ontwaakt, of begint te
ontwaken, en zo het zelfbewustzijn in die persoon versterkt van hun intrinsieke en oneindige - geldigheid als een zeer geliefd kind
van Moeder / Vader / God.

Allen zijn Eén! Ik kan dit niet te vaak herhalen, omdat jullie voortdurend worden gebombardeerd met gevoelens van afscheiding die
aangeven dat jullie alleen zijn, zelfs verlaten, in een zeer vijandige wereld, sensaties die voor jullie je individuele - onbeduidendheid
lijken te bevestigen, als een van de miljarden. Dit is niet het geval, want je bent nooit - alleen. Jullie kunnen jezelf echter, voor de
gek houden door te geloven dat jullie dat zijn omdat jullie individuele - menselijke vormen zeker fysiek van elkaar gescheiden
zijn, geen middelen hebben om als één samen te smelten en soms zelfs gevaarlijk met anderen omgaan. Maar zoals jullie
wel weten, zijn jullie niet jullie lichamen, jullie lichamen zijn slechts tijdelijke containers waarbinnen jullie ervoor
hebben gekozen om jezelf in te sluiten om een zeer onwerkelijke en beperkte staat van zijn te ervaren.
Helaas is die sensatie uiterst echt en overtuigend voor de overgrote meerderheid van de
mensen, en al hun interacties met elkaar lijken het te bevestigen.

Je individuele doel als mens is om je Eenheid met Bron, Liefde, Moeder/Vader/God te gedenken.
Echter, terwijl je het intense gevoel van afscheiding ervaart dat een mens in vorm biedt, is het heel moeilijk
voor je om tot een bewustzijn, een herinnering, van die onveranderlijke goddelijke Waarheid te komen. De meesten
van jullie, heel natuurlijk aanwezig in deze staat van schijnbare afscheiding, zien jezelf als klein en onbeduidend, als wezens
waarvan God zich zeker niet bewust zou kunnen zijn. En vaak benadrukken de gebeden die je van kinds af aan hebt geleerd dat
je niet alleen Zijn Liefde onwaardig bent, maar dat je door te zondigen Hem ernstig kunt beledigen. Dat is ONZIN. God is oneindige
Liefde, Liefde is volkomen zonder - voorwaarden van welke aard dan ook en kan niet beledigd worden als er voorwaarden waren, zou
het geen Liefde zijn daarom ben je op elk moment oneindig - geliefd. Er is niet eens het kortste moment waarop je gescheiden bent van
Liefde, omdat Het alleen is wat je bent eeuwig. Het is de levenskracht die eeuwig door jullie heen stroomt, en door jullie fysieke lichamen
en ze voor jullie in stand houdt totdat ziekte
of ouderdom en verval ervoor
zorgen dat ze falen en
sterven.

Ontwaken is dit herinneren en je verheugen, en dit is wat de - mensheid doet. Negeer de nee-zeggers en doemdenkers, die, zoals zovelen
tijdelijk en volledig hun herinneringen zijn kwijtgeraakt niet weten wie ze zijn en proberen anderen hiervan te overtuigen van de waarheid
om niet alleen te zijn in hun angst en ellende. Jullie - ontwaken is onvermijdelijk - en het kan nu gebeuren. In feite zal het nu gebeuren
want er is alleen nu al het andere is onwerkelijk, illusoir. Oneindige vreugde wacht op uw keuze om er gebruik van te maken, NU!

Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


De raadselachtige Poort van de Zon


Door: Shift Frequentie
14 september 2022Dit oude 'portaal' is gemaakt van een enkel Andesietblok met een gewicht van ongeveer 10 ton en is ongeveer
9,8 voet (3,0 m) hoog en 13 voet (4,0 m) breed. Sommige auteurs beweren dat het dateert van rond 15.000 voor
Christus. Gelegen in de buurt, van een van de meest prachtige meren op aarde - het Titicacameer - werd de poort
van de zon duizenden jaren geleden gebouwd, door een oude cultuur die het hedendaagse Bolivia bewoont, op de
archeologische vindplaats Tiahuanaco.

Sinds Europese ontdekkingsreizigers struikelden over de raadselachtige strijd zijn archeologen, historici en toeristen
verbaasd achtergelaten door de Poort van de Zon. Onder experts staat het bekend als een van de beste voorbeelden
van de mate van perfectie die de bouwcultuur bereikte, zowel voor de kunst, als voor de symboliek die zijn reliëfs
koestert. De meeste experts zijn het erover eens dat dit 'portaal' is gemaakt van een enkel Andesietblok met
een gewicht van ongeveer 10 ton, en is ongeveer 9,8 ft. (3,0 m) hoog en 13 ft. (4,0 m) breed. [1]

In het verleden, maakte de Poort van de Zon, deel uit van een groter - gebouw dat zich hoogst-waarschijnlijk
bevond aan de top van de Piramide van Akapana of aan de Kalasasaya-tempel waar er verschillende constructies
zijn die zijn gemaakt van hetzelfde - materiaal als de Poort - van de Zon. De Poort van de Zon heeft merkwaardige
afbeeldingen op het oppervlak, de meest herkenbare is die van Viracocha, die wordt afgebeeld omringd door
gevleugelde wezens die voor hem knielen. Zijn dat de afbeeldingen van dezelfde gevleugelde wezens
die we in het oude Mesopotamië zien? Er zijn 32 beeltenissen met menselijke gezichten en
16 met condors
hoofden.

Viracocha is de grote scheppergod in de pre-Inca- en Inca-mythologie in de Andes-regio van Zuid-Amerika.
Volgens de legende verrees Viracocha uit het Titicacameer in de tijd van duisternis om licht voort te brengen en
creëerde de zonnemaan en de sterren. Vreemd genoeg wordt van deze oude godheid gezegd dat hij de mensheid
heeft GESCHAPEN door in stenen te ademen maar zijn eerste creatie waren hersenloze reuzen die hem niet bevielen.
Dus vernietigde hij het met een over
stroming en maakte een nieuwe,
betere van kleinere
stenen.De deur was nooit af omdat experts verschillende onvoltooide figuren hebben gevonden alsof de houtsnijders haastig een
van hun mooiste structuren hadden achtergelaten. De Poort van de Zon heeft rechtsboven een scheur die de steen in tweeën
verdeelt. Er wordt - aangenomen dat het door de bliksem is getroffen, maar deze theorie kan niet worden geverifieerd omdat er
geen brandplekken op de steen of erin zijn. Als we kijken, naar enkele van de legendes die reuzen noemen, werd de deur gekraakt
toen deze op de grond werd gegooid, waardoor de
poort van de zon in tweeën werd gebroken.

Dit blijft een mysterie voor archeologen.

Volgens de Aymara-legende bevat de deur een geheim dat de oude Aymara's
verborgen lieten om de toekomstige - mensheid in moeilijkheden te helpen.
Het is momenteel een van de belangrijkste monumenten van Tiahuanaco.

Tiahauanco - het stadscomplex - was het - centrum van de oude Tiahuanaco-beschaving, een extreem goed ontwikkelde pre-Inca-cultuur
die zijn economie baseerde op landbouw, architectuur en veeteelt. De oude cultuur besloeg de gebieden van het Collao-plateau gelegen
tussen het zuidwesten van Peru, het westen van Bolivia, ten noorden van Argentinië en de noordelijke delen van Chili, regio's van waar
uit de cultuur zijn technologische en religieuze invloed doorgaf aan andere hedendaagse beschavingen. De stad Tiahuanaco wordt
gekenmerkt door zijn ongelooflijke ingewikkelde architecturale stijl, versierd met talloze reliëfs, die op hun beurt zijn gehuld in
mysterie. Het stadscomplex bestaat uit verschillende belangrijke architecturale constructies: de Akapana, Akapana East en
Pumapunku steppeplatforms, de Kalasasaya, de Kheri Kala, Putuni-omheiningen en de semi-ondergrondse tempel,
Puerta del Sol (Poort van de Zon) en Puma Punku, die op zijn beurt talloze structuren heeft die reguliere
archeologen
tarten.

Zoals opgemerkt door recente - studies, hebben deze architecturale - voorbeelden, evenals de
Akapana-poort een uniek detail en tonen ze een hoge vaardigheid in het snijden van stenen.
Hieruit blijkt kennis van de beschrijvende - meetkunde. De regelmaat van elementen
suggereert dat ze deel uitmaken van een systeem van verhoudingen.Poort van de Zon, achteraanzicht (1903).

Er wordt aangenomen dat Tiahuanaco een van de oudste culturen van Zuid-Amerika
is, die heeft overleefd van ongeveer 1500 voor Christus tot het jaar 1000 na Christus. De
algemene - consensus is dat de oude Tiahauanco-cultuur - rond 1580 voor Christus begon.

Deze oude cultuur wordt gekenmerkt door het hebben van bronzen gereedschappen en wapens,
waardoor het een groot technologisch en militair voordeel had ten opzichte van de andere culturen
in Amerika in die tijd in de geschiedenis; Het bewijs - hiervan, is dat messing vakbonden zijn gevonden
in hun - constructies en dat - verschillende gereedschappen - en wapens, zijn opgegraven door experts.

Sommige auteurs - zoals Arthur Posnansky - schatten dat Tiwanaku dateert uit
15.000 voor Christus, gebaseerd op zijn archaeoastronomische technieken. [2]

Posnansky's theorie stelt dat na de grote overstroming van ongeveer 11.000 voor Christus de overlevenden
geavanceerde landbouwtechnieken ontwikkelden, die pas vandaag de dag door bepaalde experts worden
bestudeerd. In het bijzonder slaagde deze oude cultuur erin om, door middel van kruisen en technieken
die tot nu toe niet goed worden begrepen, overtollige productie van maïs, quinoa, kiwicha, aard
appelen en maca (echt krachtige voedingsstoffen die vandaag de dag nog steeds worden
gebruikt) te verkrijgen, hoewel het klimaat overmatig was afgekoeld. In zijn
beroemde boek " Tiahuanaco, de bakermat van de Amerikaanse
mens, stelt Posnansky twee - theorieën voor die
volgens hem essentieel zijn om Tiahuanaco
te beschouwen als de oudste stad
op het oppervlak van de
planeet.


Gezien de schijnbare oudheid stelden sommige geleerden voor dat Tiahuanaco de moedercultuur van alle Zuid-
Amerikaanse beschavingen was, terwijl anderen het beschouwden als de hoofdstad van een oud megalithisch
rijk of een groot rijk dat zich over de Centrale Andes verspreidde.

Artikel bronnen
[1] Fernando Cajías de la Vega, La enseñanza de la historia : Bolivia, Convenio Andrés Bello, 1999, p.44 .
[2] Exploring Ancient Skies: A Survey of Ancient and Cultural Astronomy 2nd ed. Editie 2011

Referenties
De Tiwanaku: Portret - van een Andes - beschaving . Wiley - Blackwell
Tihuanacu: De bakermat van de Amerikaanse man Hardcover - 1957

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Jullie hebben jezelf op de meest
effectieve manier voor de gek
gehouden over wie jullie zijn.

Door: John Smallman
7 Juni 2022
Je bent nooit alleen! Er is er maar Één en dit is GEEN beperking! Jij, ieder voelend wezen bent altijd en zonder onderbreking.
Eén met de Bron; voor jullie is het onmogelijk om gescheiden te zijn. Echter door als mens te incarneren koos ieder van jullie
ervoor om afscheiding en geheugenverlies te ervaren. De scheiding die jullie ervaren is onwerkelijk illusoir, en wanneer jullie
ontwaken zullen de illusie en al haar effecten gewoon oplossen,
geen enkel spoor of herinnering achterlatend.

De weg naar liefde, naar je ontwaken, is via je dagelijkse periodes van rust en stilte in je heilige innerlijke heiligdommen, waar
Liefde voortdurend en zeer geduldig wacht op je uitnodiging, om je te omhelzen. Vanwege je twijfels over, je waardigheid om
de Aanwezigheid van God binnen te gaan heb je een schild een sluier, een vage mistigheid geplaatst tussen jou in je menselijke
vorm en de Eenheid waarmee je eeuwig en onafscheidelijk Eén bent, waardoor het heel moeilijk voor je is om je bewust te zijn van
je bewust te zijn van die goddelijke staat waarvan je nog nooit een moment bent afgeweken. Je bent eeuwig, sinds het moment van
je schepping, onafscheidelijk Eén met M/V/G, in een staat van volledige harmonie en gelukzaligheid. Dat is heel moeilijk voor jullie om
als de goddelijke waarheid te accepteren, omdat jullie zo vakkundig de illusoire staat hebben geconstrueerd waarin jullie ervoor kozen
om binnen te gaan om elke - kennis van jullie ware aard van - jezelf te blokkeren. Jullie hebben jezelf het meest- effectief voor de gek
gehouden over wie jullie zijn, over jullie ware
en onveranderlijke goddelijke natuur.

Dat is de reden waarom jullie dagelijkse tijden van rust diep in jezelf, waar jullie - ervoor kiezen - om je niet bezig te houden met de
afleidingen waarmee jullie ego's – de illusoire of droomstaat van het collectieve ego jullie voortdurend bombarderen. Dat is hun
doel, want wanneer jullie er uiteindelijk voor kiezen, zoals jullie zullen doen, om hen geen aandacht te schenken, zullen ze niet
meer zijn, en dat is iets dat hen absoluut angst aanjaagt. Het deel van jou dat in angst is, is je ego en het wil je wanhopig
gefocust houden op angst, op gedachten van – oh mijn god, wat als? Of misschien dit? Ik hoop van niet want uw
angst garandeert het voortbestaan ervan. Het enige wat je hoeft te doen is je angst onder ogen te zien en
er voorbij te gaan, omdat je diep in jezelf weet
dat er niets is om bang voor te zijn.

Kortstondige angst kan nuttig zijn om een bedreiging voor je fysieke lichaam op dit moment onder je aandacht
te brengen, zodat je het kunt omzeilen of ontwijken. Angst is echter slechts bedoeld om tijdelijk te zijn, maar in de
loop van de eonen hebben jullie verschillende families, stammen en naties het prachtig ontwikkeld als een middel om
jullie te controleren, en jullie worden van kindsbeen af geleerd om jullie soevereine macht het is van jou, en van jou alleen
weg te geven aan zelfbenoemde - gezagsdragers die toezicht houden - op facties, syndicaten of consortia die ze hebben op
gericht om je te controleren en te
manipuleren voor 'je eigen bestwil!'

Het ego geniet van macht over anderen, zodat het hen kan controleren en manipuleren. Maar dat is geen macht, het is slechts een
kortstondige sensatie die het steeds opnieuw moet bevestigen en herstellen. Schijnbare macht - over anderen is erg verleidelijk, en je
ego's zijn er altijd naar op zoek door zich uit te drukken als autoriteitsfiguren, of slachtoffers, die beide gewoon ego-gedreven mensen
zijn die wanhopig op zoek zijn naar aandacht – bewondering of medelijden – maar wat ze echt buiten het zelf zoeken op deze manier
waar het nooit kan worden
gevonden, is
Liefde.


Liefde is de enige ware kracht, Het heeft niets nodig omdat Het alles heeft wat Het vrij en overvloedig aan iedereen aanbiedt. Het is
jullie kracht die altijd beschikbaar is, verlangend om in absolute overvloed door jullie heen te stromen om iedereen te omarmen
met wie jullie op welke manier dan ook omgaan. Jullie hebben allemaal op een bepaald moment ten minste één persoon
ontmoet en ermee omgegaan die onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van jou of anderen heeft getoond, en
het laat altijd een blijvende en inspirerende indruk achter.
Nou, begrijp dat jij
die persoon
bent!


Vaak maskeren jullie jezelf echter het meest uitstekend gedemonstreerd in de afgelopen twee jaar! omdat
je jezelf niet vertrouwt, in de overtuiging dat anderen je als zwak zullen beoordelen en misschien misbruik van
je zullen maken als je vriendelijkheid en mededogen aanbiedt. Jullie vragen je allemaal af hoe anderen je zien en
horen, en wat hun mening over jou is, en dit is een egoïstisch maniërisme waarvan je je meestal niet bewust bent
omdat je je ermee identificeert, je denkt dat het is wie je bent. Geloven dat leidt ertoe dat je je gedraagt op een
manier waarvan je denkt en hoopt dat het je de waardering en het respect van je peer group zal opleveren,
maar het maakt niet uit hoeveel waardering en respect het lijkt te ontvangen laat staan wat ze achter
je rug om over je zeggen! Het is nooit
genoeg, je hebt altijd meer nodig!

Je bent heel goed in staat om te begrijpen dat je ego's nooit tevreden zullen zijn, dat er altijd iets meer zal
zijn dat ze erop aandringen dat je nodig hebt om je gelukkig te maken, om je vrede te brengen. Welnu, nu is het
tijd om geen aandacht meer aan hen te besteden, om ze los te laten. Ze hebben je nooit goed gediend, ze zijn niet
in staat om dat te doen, en je weet dat omdat je je constant ontevreden voelt met je leven ik ben niet slim aantrekkelijk
intelligent rijk gerespecteerd geëerd genoeg omdat ze je aandacht richten op je schijnbare tekortkomingen. Die Allemaal
ongeldig zijn. Je bent een goddelijke en daarom perfecte creatie van M/V/G, dus toon je liefde eer en respect voor M/V/G
door haar perfecte creaties lief te hebben,
te eren en te respecteren jijzelf!

De les die je kunt leren van het zijn van een mens in vorm is dat je perfect bent geschapen om alleen jij te zijn niemand anders
alleen jij. Je ego's blijven echter suggereren dat je jezelf moet modelleren, naar anderen, echt succesvolle mensen anderen die in
feite proberen zichzelf naar jou te modelleren! Want als jij kun je nooit goed genoeg zijn. Wat een totaal krankzinnige filosofie om
naar te proberen te leven. Laat nu, je ego los. Wees jezelf, je ware liefdevolle perfecte zelf, geniet van het leven omdat zoals je
zult merken er zoveel over is dat
echt plezierig is als je negatief
zelfoordeel en twijfel
loslaat.


Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Zonder zelfs maar één van jullie
zou de Bron onvolledig zijn.

Door: John Smallman
22 Mei 2022
We zijn, zoals we jullie blijven herinneren, heel, heel dicht bij jullie collectieve ontwaken. Daarom
is het essentieel dat je je dagelijkse praktijk handhaaft om de intentie te hebben om alleen lief te hebben
wat er gedurende de dag ontstaat, en om je hart te openen als kanalen of kanalen, waardoor Moeder - Vader
God wordt toegestaan en uitgenodigd om hun immense energie van Liefde door ieder van jullie naar elk mens te
richten - zonder enige uitzondering - om jullie collectieve ontwaken naar zijn mooiste moment van bloei te brengen.
Het plan is gezet, het NU-moment is gekozen, dus blijf je delen uiterst bewust en gewetens vol doen, en zoals je doet,
Vier! Jullie - ontwaken is onvermijdelijk, dus - viering is volkomen en volledig - gepast, het intensiveert de ontwakende
energiestroom en wekt vreugde op bij iedereen die ontwaakt.

Ja, ontwaken is een vrije wilskeuze, die elk individu moet maken, en daarom zal iedereen dat doen. Sommigen kunnen er
echter voor kiezen om die keuze uit te stellen, en hoe lang ze ervoor kiezen om in de vertragings-modus door te brengen, is
opnieuw een keuze uit vrije wil. Niettemin zullen de weinigen die ervoor kiezen om hun ontwaken uit te stellen, het collectieve
ontwaken van de mensheid niet vertragen, wat een - voltooide deal is die precies zal gebeuren op het nu-moment dat onze lief
hebbende, Moeder - Vader - God heeft besloten. Alles is - buiten gewoon goed - omdat de mensheid - heeft gekozen, voor een
collectief ontwaken, en die keuze wordt nu in werking gesteld.

Ontwaken is jezelf kennen als Eén met Moeder/Vader/God. Het is een volledig bewust bewustzijn van je individuele creatieve
vermogens, en van je onafscheidelijkheid van, integratie met en volledig harmonieuze samenwerking met God in de voort
durende creatieve onderneming die Liefde eeuwig en zeer vreugdevol is die Zichzelf uitbreidt en uitbreidt. Jullie zijn
allemaal eeuwig toegewijde en intieme aspecten of facetten van de Bron, die voortdurend samen met Haar in
vreugdevolle harmonie de oneindige opname creëren die jullie ware staat van zijn is.

Hier in de niet-fysieke rijken – Realiteit! – we worden steeds enthousiaster - naarmate jullie mooiste
moment van ontwaken snel nadert om jullie in jullie natuurlijke staat van volledig bewust bewust
zijn te brengen waarvan jullie nog nooit, zelfs niet voor één picoseconde, zijn gescheiden. Er
is nergens waar je van gescheiden zou kunnen worden omdat er alleen de Werkelijkheid
is, de oneindig uitgebreide Aanwezigheid van Moeder/Vader/God, of welk label je
ook kiest om te gebruiken om naar het Onbenoembare te verwijzen. Je bent
het Onbenoembare voor zover je eeuwig Eén bent met Het, je hebt
zojuist je bewustzijn hiervan,
je ware aard
verloren.We zijn nu geboeid in elk moment terwijl we jullie onomkeerbare vooruitgang zien en observeren in de
richting van de actualisering van de ontbinding van de droom/nachtmerrie die jullie schijnbaar eonen lang
heeft gehuld, gecamoufleerd of van Jullie heeft verborgen. Jij, het wezen in fysieke vorm, zijnde het oneindig
kleine egoïstische aspect of kenmerk van je ware zelf, dat het voor jou mogelijk maakt om blijkbaar afscheiding
te ervaren en te geloven
dat het echt is.

De tijd is gekomen dat de nachtmerrie van lijden, haat, conflict, schuld en veroordeling van elkaar permanent ophoudt
terwijl alle - harten zich openen - om Liefde uit te nodigen en, als Het elk van hen binnengaat, om zich te verheugen en te
ontspannen in Zijn liefdevolle omhelzing terwijl jullie collectief ontwaken. Liefde, zoals jullie er zo vaak aan zijn herinnerd, is
ALLES! Daarom is ieder individu van jullie ook Alles, omdat er absoluut geen mogelijkheid is om gescheiden te worden van dat
wat Alles is.

Jij, elke schijnbaar individuele mens die ooit heeft bestaan, nu bestaat of ooit zal bestaan, is een essentieel, intiem samengevoegd
en meest gekoesterd aspect of partner met de Bron. Zonder zelfs maar één van jullie zou de Bron onvolledig zijn, en de Bron is on
miskenbaar en ondubbelzinnig volledige perfectie, eeuwig - omarmend Alles wat bestaat Jij al het bewuste leven. Het maakt niet
uit hoe krachtig je individuele of collectieve ego probeert afgescheiden te zijn onafhankelijk van de Bron het zal altijd mislukken
omdat het ego werkelijk machteloos is, het is een klein, zwak en - angstig aspect - van een individu of groep individuen soms
miljarden die enorme hoeveelheden botheid en bravoure uitdrukken die onmiddellijk oplossen wanneer ze met de Waar
heid worden geconfronteerd. Confronteer je ego's zacht en medelevend met de Waarheid, dat er alleen Het Ene is
waarvan niemand ooit voor zelfs maar een moment kan worden gescheiden, zodat ze je aanbod kunnen
accepteren om hen liefdevol en medelevend te re-integreren met Degene die Je bent. Er zal een
enorm gevoel van vreugde zijn wanneer deze reïntegratie plaatsvindt en U zichzelf
weer kent zoals u werkelijk bent eeuwig Eén met Moeder, Vader, God.

Zoals ik hierboven al zei, je eenheid met de Bron, je eeuwige verbinding met de Bron is nooit verbroken of
onderbroken voor zelfs het kortste - moment, want dat is totaal onmogelijk, de Bron is Eén en bevat Alles. Laat
daarom alle resterende twijfels over de authenticiteit en actualiteit van de Werkelijkheid, Moeder,Vader, God, Liefde,
Bron, waaraan je je misschien nog steeds vastklampt, los en laat ze los, omdat ze een aanslag zijn op je energievelden en
je op geen enkele manier dienen. God IS,
Liefde IS, en jij ook . . . eeuwig.

Met zoveel liefde, Saul.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een dag en weekend vol
krachtige frequenties!

Door Dr. Schavi M. Ali
14 Mei 2022
Op gisteren, woensdag 11 mei 2022, waren er twee "M-Klasse" zonnevlammen in de vroege namiddag (Eastern Daylight Time),
en er is een bèta gamma delta-energie voor sterke "X-Klasse" fakkels binnen uren of dagen. Wanneer een zonnevlam van onze zon
explodeert, heeft wetenschappelijk onderzoek ontdekt dat het ongeveer acht minuten duurt voordat deze op onze planeet aankomt,
wat aangeeft dat het plasmadeeltjes met zich meebrengt omdat onze zon sterk geladen is met plasmadeeltjes ook wel coronale massa
ejecties (CME's) genoemd.Wanneer de fakkels intens zijn, zoals in hoge "C-Klasse", "M-Klasse" of "X-Klasse" bereiken, is het plasma enorm krachtig en pulserend
met LICHT.Vandaag donderdag 12 mei wordt de magnetosfeer (het magnetische veld direct rond onze planeet) geactiveerd door het
vermengen van langzame, gemiddelde en snelle zonnewinden, en de druk van het deeltjes plasma, duwt gestaag het veld in. Deze
constant pulserende zonnegebeurtenissen rondom De Aarde/Gaia zijn "Energiefluxen". Dit alles zal naar verwachting vandaag
vrijdag en het hele weekend blijven stijgen als we op zondag, de 15e of 16e op basis van tijdzones, naar de "Totale Maans
verduistering" gaan. "Light Activation Symptoms" (LAS), ook wel "Ascension Symptoms" genoemd, worden over de
hele wereld op verhoogde niveaus gemeld.

Empaten voelen symptomen op basis van hun eigen blauwdrukken en die van het collectieve bewustzijn dat
momenteel te maken heeft met oorlogsnieuws tussen Rusland en Oekraïne, pandemische informatie en
de controverse "Roe versus Wade". Iedereen heeft de neiging om enigszins empathisch te zijn als
hun DNA opnieuw wordt ingesteld en transformeert. Velen zijn echter niet zozeer empathisch
als wel zeer intuïtief door constant verbonden te zijn met berichten van het HOGERE
ZELF, waardoor ze medelevend kunnen zijn met de uitdagingen van anderen
zonder ook de uitdagingen zo krachtig fysiek, mentaal of emotioneel
te ervaren als Empaten dat graag doen. Iedereen, Empaat
of niet, wordt beïnvloed door de kosmische
energiestromen die dagelijks
plaatsvinden.Kosmische stromen  Krachtige frequenties!

Niemand is dus immuun voor de kosmische krachten zelfs als ze niet de kennis hebben die nodig is om ze volledig te begrijpen
of erover te onderwijzen aan anderen. Degenen die het inderdaad begrijpen hebben echter meer spirituele hulpmiddelen om
mee te werken, omdat ze meer geneigd zijn om zich vrijwillig te verbinden met de BRON LICHT FREQUENTIE in plaats van
zich in verwarring achter de oren te krabben en
zich af te vragen wat er aan de hand is.

Een van de belangrijkste "symptomen" die worden gemeld, is het gevoel van intense hitte in combinatie met wat zweten.
Dit gebeurt wanneer moleculen sneller draaien omdat ze overtollige energie van oude, cellulaire programmering afwerpen.
Dit gevoel kan gepaard gaan met gevoelens van angst en het onvermogen om goed te slapen wanneer het 's nachts optreedt.

Wat ook moet worden begrepen, is dat zelfs wanneer wetenschappelijke organisaties en instituten de schijnbaar geïntensiveerde
frequenties in de kosmos en de activeringen die ze veroorzaken voor de schepping niet rapporteren, dit komt omdat hun primaire
missie is om de basis - gebeurtenissen in de ruimte te rapporteren - niet de resultaten van de gebeurtenissen - behalve, wanneer
sommigen van hen vermelden hoe de gebeurtenissen technologische apparaten verstoren zoals die welke zich bezig houden
met communicatie
mogelijkheden.

Het is niet hun taak om te onderwijzen over de spirituele componenten van kosmische gebeurtenissen. Hier is waar
het afstemmen op het HOGERE ZELF/ZIEL/BRON zoals altijd wordt aangegeven van vitaal belang is. Op deze manier kan
het hele plaatje worden begrepen als spiritualiteit in de wetenschap wordt gebracht. De mens die in bewustzijn verheft wordt
een laboratorium van Spirituele Wetenschap en een boek van HOGERE GEEST KENNIS. Een grotere intensivering van kosmische
krachten zal zich vandaag (donderdag) ontwikkelen - en verder gaan. Zorg ervoor dat je "aardt" op de vele manieren die in eerdere
schriftelijke verhandelingen zijn
gesuggereerd.
Aarding
Krachtige frequenties!

Hier is een toegevoegde suggestie: om te voorkomen dat je in het zenuwstelsel wordt geroerd, draag je vandaag
en het hele weekend verkoelende kleuren. Deze omvatten de blauwe, violette en groene kleurfamilies, evenals de kleur
roze of lichte perzik. Draag niet de hete kleuren van de rode, oranje of felgele tinten. Deze kunnen de bloeddruk verhogen
en zoals gezegd kunnen ze het zenuwstelsel opzwepen. Maak je geen zorgen over de AMBER steen die van verschillende
natuurlijke roodachtige, gele of oranje kleuren is.

Het barnsteenzuur is kalmerend, stressverlagend en pijn-verwijderend. Andere kalmerende en verkoelende edelstenen,
om er maar een paar te noemen, zijn: BLUE LACE AGATE, LAPIS LAZULI, LARIMAR en MOONSTONE. Een verkoelende
mantra om te reciteren is: "AUM PREEM DHAM DHANVANTRE DHAM PREEM AUM" ("Oh, Divine, Please lower and
quiet the heat"). Deze mantra is ook uitstekend voor het verlagen van verhoogde bloeddruk. Naast menselijke
verhoogde temperaturen en bloeddruk, ervaren veel plaatsen op onze planeet ongewone intense
hitte voor het
seizoen.

In het middenwesten van de VS zijn er bijvoorbeeld meldingen van weertemperaturen in het midden tot de
hogere jaren 80, terwijl in de - lente van het jaar in mei normaal meestal in de bovenste jaren 60 en midden tot
boven de jaren 70 is. Temperaturen in het - midden tot de hogere jaren 80 of 90 zijn meestal in juli en augustus.
Op sommige plaatsen is het echter- koeler dan normaal. Dit alles is te wijten aan het feit dat onze planeet wordt
geactiveerd door de "Energiefluxen"
die hierboven zijn
besproken.


Alles is goed.
Alles is BRON.
Alles is LICHT!
Blijf in het LICHT!

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Er zijn meerdere plannen
in actie - wees allert


Door: James Gilliland
Via: Shift Frequency

29 April 2022Het Hawaii-avontuur loopt ten einde. Gewoon dingen inpakken en proberen wat projecten af te ronden.
Op 5 mei gaat de ranch open en ik weet zeker dat de zaken zullen escaleren wat betreft contact en schepen
die verschijnen voor skywatches. Ik belastte mijn rug en schouder tot het uiterste, eigenlijk voorbij de limiet maar
toch blij met het resultaat. We zullen uiteindelijk ECETI Hawaii hebben, misschien onder een andere naam, maar alles
gaat vooruit. Het was een intens proces op elk niveau, donkere modder gooiende entiteiten die schoten namen, maar als
dit gebeurt, weet je dat je over het doel bent. Ik weet dat anderen ook hun uitdagingen hebben gehad. Gelukkig ben ik perfect
en al in de 27e dimensie, dus deze dingen hebben geen invloed op mij. (Even een beetje humor daar.)

Ik hoor steeds mensen zeggen dat ik al in de 5e dimensie ben, dus niets beïnvloedt me. Het is mogelijk om het 7e op het bewustzijn
in een 3d-lichaam te houden, maar tijdens het ascensieproces zullen we omringd zijn door chaos die het emotionele, mentale en
fysieke lichaam in verschillende mate zal beïnvloeden, afhankelijk van zelfbeheersing. Dat hoort bij de ascensie. Raak geaard
zorg voor je fysieke behoeften. Vul je kasten en je medicijnkastjes. Sluit vrede met je buren. We zullen allemaal moeten
samenwerken.

Man met hoofd in wolken strompelt in de sloot

Er zijn twee gezegden die het meest geschikt zijn voor deze tijd. "Man met hoofd in wolken strompelt in de
sloot" en "Prijs Allah maar bind je kameel vast". Alles wat ik kan zeggen tegen degenen die voor mij staan in een
fysiek lichaam en beweren dat ze zich in de 5e dimensie bevinden, is goed voor jullie. Zie je die boom daar? Loop er
eens tegenaan en neem contact met me op. Word soeverein. Wees niet afhankelijk van anderen voor financiële, fysieke
emotionele of spirituele steun. Dit omvat het zoeken naar liefde, acceptatie en goedkeuring extern. Als je dat bent, geef je
je macht weg door afhankelijkheid. Er is veel vorig leven en jeugdgenezing aan de gang. We zullen brutaal eerlijk tegen ons
zelf moeten zijn. Er is een krachtig manifesterende God/Godin binnenin, die zich vanuit dat centrum manifesteert.

Dankbaarheid is ook belangrijk. Dankbaarheid heeft altijd veel beter gewerkt dan eisen. Soms denken we dat we mensen helpen
wanneer we afhankelijkheden creëren. Het kuiken moet worstelen, moet uit zijn eigen schaal breken. Kippen komen hier tegen alle
verwachtingen in uit. Ze hebben varkens, mangoesten, haviken en andere uitdagingen om mee om te gaan. Degenen die het maken
zijn de sterken en wijzen. In de komende dagen zullen we veel mensen zien rondrennen als kippen die het slachtoffer krijsen en de
schuld projecteren met helaas heel weinig persoonlijke verantwoordelijkheid.

Veel kan vermeden worden als men luistert naar de innerlijke leiding.

Er zijn tijdlijnen, stromen, mensen die zich van binnenuit laten leiden door hun ziel. Veel kan vermeden worden als men luistert
naar de innerlijke leiding. Als je luistert naar het pijnlichaam van het gewonde kind, of je sociaal gemanipuleerde ego, zullen
de dingen niet goed gaan. Vaak hebben we alles wat we nodig hebben als we gewoon om ons heen kijken. Misschien
een beetje hulp krijgen van de meesters met een manifestatie of twee. De beste manier om de geest leeg te
maken is in de natuur, mediteer, vraag wat in je hoogste en beste goed is. Er zijn momenten dat
de innerlijke leiding geen zin heeft totdat je ermee verder gaat. Later zal
het volkomen
logisch
zijn.


De mainstream media leugens

Ik wil een paar dingen ophelderen die me meestal een beetje in de problemen brengen. Niets wat jullie door
de reguliere media wordt verteld is juist, het meeste is agendagedreven en het tegenovergestelde van wat er gebeurt.
Als je de omvang van corruptie en decadentie in de Oekraïne kende, zou je waarschijnlijk meedoen aan de bombardementen.
Het is een deep state bolwerk. Het heeft sterke nazi-banden en de kinder- en sekshandel zijn van de schaal. Het is als een kanker
of infectie. Veel van de burgers werden neergeschoten op de vlucht naar Rusland of omdat ze sympathie hadden voor Rusland door
het Oekraïense leger. Voornamelijk de tak genaamd het Azov Regiment. Het zijn regelrechte nazi's die hetzelfde insigne dragen. De
factcheckers zullen dit ontkennen omdat ze verbonden zijn met de diepe staat die een tak is van de mondiale elite.

Er zijn ook minstens 9 biowapenlaboratoria met sterke banden met Biden en het bedrijf. Ze worden eruit gehaald. Het Russische
leger bevrijdt gevangen kinderen en heeft enorme graven blootgelegd met slachtoffers van kinder- en sekshandel. Denk je dat
de door het bedrijfsleven gesponsorde lame stream-pers dit zal uitzenden? Niet. Heb je de nepvideo's gezien, explosies die
jaren eerder plaatsvonden Oekraïense tanks die over burgerauto's reden die de schuld kregen van Rusland acteurs in
lijkzakken mensen die op de vlucht waren voor nep-explosies die door producenten met megafoons werden
geregisseerd? Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Is oorlog verschrikkelijk? Dat is het ook. Is het verlies van mannen, vrouwen en kinderen verschrikkelijk? Dat is het ook.
Als dit in Amerika zou gebeuren, wat zou je dan doen? Dat is het ook. Het is als een wereldwijde kanker die bezig is te worden
verwijderd. Je gaat ook een aantal dingen zien gebeuren in Taiwan. Het zal niet zijn wat de mainstream je vertelt. Dit volgende
kleine weetje zal veel van jullie verliezen. Poetin doet wat het beste is voor zijn volk. Xi Jinping doet wat het beste is voor zijn
volk. Het zijn geen heiligen, er is een duistere agenda en macht waartegen ze zich hebben verenigd. Ze hebben geen
alternatief tenzij je wilt dat meer dan 80% van de wereldbevolking verdwijnt door de hand van de mondiale
elite die zich verenigde met de CCP.

Wist je dat we de Chinese surveillancesystemen hebben gecreëerd die worden gesponsord door deep statespelers die
zeer hoge posities bekleden in het huidige leiderschap, wiens doel het is om hetzelfde systeem in de VS te implementeren?
Onderzoek het. De green new deal en de wereldwijde valuta-reset is een mondiale elitewereld in schaapskleren. Je zult niets
bezitten en je zult blij zijn is hun slogan. Ze zullen elk aspect van je leven beheersen, het nieuws, het onderwijs, waar je werkt
woont, wat je eet, enz. Ze creëren voedseltekorten en back-ups van de aan-voer-lijnen om de wereld in bittere armoede te
brengen minus 80% van de bevolking. Dan zullen zij de redders zijn uit het hellegat dat zij hebben geschapen. De plan
demie, lockdowns, slopende en dodelijke vaccins maken allemaal deel uit van dit plan.

Er is een plan in actie

Trump en het leger doen wat het beste is voor hun volk. Er is een gerucht dat ze allemaal samen - werken om een
einde te maken aan de wurggreep die de wereldwijde elite op elk land heeft en een einde te maken aan hun massale
genocideplan, alle biowapenlaboratoria, kinder-, drugs- en sekshandel. Elk land heeft zijn diepe staat en corrupte
politici en leiders die hun trouw aan de mondiale elite en hun agenda's niet aan hun volk te danken hebben.
China heeft zijn Chinese Republiek en de CCP Communistische Chinese Partij. We hebben de White
Hats, het eervolle leger dat hun eed houdt en velen in de Republikeinse partij, niet allemaal.

De democraten, waarvan er maar weinig enige integriteit of moreel kompas hebben behouden, voeden
de take down America-agenda. De meesten hebben hun ziel verkocht aan de CCP of de wereldwijde elite
die openlijk opschept over het neerhalen van Amerika het laatste blok voor hun N.W.O wereldwijde controle.
Doen Biden en consorten, wat het beste is voor het volk? Wat heeft hij gedaan voor de mensen, de economie
de veiligheid van het land? De gas prijzen zijn slopend. Inflatie gaat door het dak. Planken zijn kaal. De grenzen
zijn open en de criminaliteit is geëscaleerd als nooit tevoren. Het is alsof ze worden betaald om een gecontroleerde
sloop van Amerika te creëren.

"Dat zijn ze."

Wanneer het bewijsmateriaal in Hunter's laptop aan het licht komt en het Durham-onderzoek wordt vrijgegeven zul je zien
wie onder de controle van de globalisten staat en wie geld heeft aangenomen van vijandige buitenlandse regeringen. Kijk wie
Rusland de schuld geeft en heeft gekregen van alles. Rusland is al jaren in oorlog met de mondiale elite en hun satanisch en
luciferiaanse regime in de diepe staat. Edgar Cayce zei dat Rusland de bakermat voor het christendom zal zijn. Dat is
een profetie die in
vervulling
gaat.


De feiten met betrekking tot de gestolen verkiezing

De feiten met betrekking tot de gestolen verkiezingen zullen ook aan het licht komen en uiteindelijk zullen de verantwoordelijken
ter verantwoording worden geroepen, hetzij via de openbare rechtbanken of het leger. Als het publiek zijn plicht niet kan vervullen
zal het leger ingrijpen om de voortzetting van Amerika en zijn grondwet te beschermen en te verzekeren. Degenen die betrokken
zijn bij al deze chicanerie maken zich schuldig aan verraad en zullen dienovereenkomstig worden aangepakt.

Heb je je ooit afgevraagd waarom Jesse Smollete zijn haatmisdaad en ophanging fakete? Zijn er niet kort daarna wetten tegen
ophanging in werking getreden? Wat is de straf voor Verraad? Meestal dood door ophanging. Degenen die schuldig zijn aan
verraad zijn degenen die die wet in het leven hebben geroepen. Dit is allemaal theater en niemand zal begrijpen wat zich
ontvouwt tenzij ze leren om de punten te verbinden, het plan van de mondiale - elite dan kennen en alleen dan zal dit
allemaal logisch zijn. Er wordt aan beide kanten gehandeld.

Tieren zonder oplossingen laat altijd een vieze smaak achter in de mond. Al deze problemen die door de huidige
regering worden gecreëerd, kunnen zeer snel worden omgedraaid. Er zijn veel vorderingen in natuurlijke
gewasbemesting waarvan de meeste in Amerika kunnen worden gemaakt. We kunnen de
blokkade van leveringen uit andere landen tijdelijk -stoppen- totdat we de
nieuwe technologieën operationeel hebben.

Hetzelfde geldt voor gas. We moeten de Keystone Pipeline, import
en andere wegen heropenen om de prijzen omlaag te brengen.

In de toekomst zullen we voor altijd batterijen en energiegeneratoren hebben die elektrische auto's
onafhankelijk zouden maken van het net dat afhankelijk is van fossiele - brandstoffen om elektriciteit op te
wekken. Denk niet dat uw elektrische auto u zal redden tijdens de brown-outs en netstoringen. Voor wie van zijn
oudere auto's houdt is hier ook een oplossing voor. Er bestaat technologie om gas, diesel en vliegtuigbrandstof uit
water te maken. Het bestaat al heel lang, hoewel het wordt onderdrukt. Het is moeilijk voor degenen die sociaal zijn
ontworpen door de lamlendige stroommedia om zich voor te stellen dat deze alternatieven bestaan.

Wacht tot ze meer te weten komen over anti/tegenzwaartekracht en het feit dat we die al sinds de jaren 30 hebben.
Duitsland was succesvol in het benutten van deze energieën sinds de jaren 30 en onze eigen regering gebruikt ze
al sinds de jaren 60 om heen en weer te gaan naar de maan en mars. Zoals Ben Rich, hoofd van Lockheed zei,
hebben we de technologie om ET mee naar huis te nemen. Dat brengt ons bij het onderwerp van buiten
aardse hulp bij het bevrijden van de planeet. We hebben gezegd dat er zoveel onmenselijkheid
op deze planeet is omdat er niet-menselijke inmenging is. Er zijn slangenwezens
geweest, koninklijke reptielen, reptielen die vaak dracos
worden genoemd, lange grijzen, wat velen
de grijze alliantie
noemen.


De lagere 4e dimensie zit ook vol met deze 3D met DUMB's diepe ondergrondse bases en tunnelsystemen
die worden gebruikt in snode agenda's die de meeste mensen niet eens kunnen door-gronden. Deze worden voor
bijna 90% schoongemaakt door de militairen die hun eed hebben gehonoreerd om God en Land te dienen, samen met
hulp van spirituele en technologische vooruitgang van wereldbewoners velen bekend als onze oude voorouders. Ze worden
weer een behoorlijke puinhoop zou ik eraan willen toevoegen.

Deze negatieve ET's, geziene en onzichtbare invloeden - teisteren de mensheid al duizenden jaren. Ze hebben leiders politieke
zakelijke en religieuze instellingen gekaapt, elke positie van macht en invloed. De oorlog en chaos die jullie zien is tussen degenen
die de Schepper dienen leven volgens de Universele Wet en degenen die uit eigenbelang [en] in oorlog zijn met de hele Schepping.
Dit is geen oefening of een overactieve verbeelding. Dit speelt zich voor jullie ogen af weinigen kunnen dit begrijpen of erkennen.
Het is een multidimensionale oorlog die is alsof Schepper/God/Grote Geest genoeg heeft gezegd! Het is klaar.

Het gaat om hogere dimensies, Andromedanen die mythologisch bekend staan als Arch Angels, Arcturians aangeduid als de
zonen van God, Pleiadiërs, De Orion Raad van Licht wiens voorouders Pleiadiërs waren die kolonies begonnen in Orion
waar de Orion-oorlogen werden gehouden tegen de reptielen en grijze alliantie. Van daaruit koloniseerden ze
aarde Mars en Milona of Maldek, wat nu jullie asteroïdengordel is als gevolg van oorlogen en
misbruik van technologie, net als de dagen van Atlantis en Lemurië.

De Orion Raad van Licht

De Orion Raad van Licht zijn planetaire bevrijders met de meeste ervaring in het omgaan met negatieve ET's.
Ze spelen ook een zeer actieve rol met de witte hoeden samen met de andere eerder genoemde spiritueel en
technologisch geavanceerde ET's. Als je wilt weten wie de witte hoeden zijn in deze strijd, kijk dan naar hun
acties. Weet dat er veel dubbelspraak en misleiding plaatsvindt met politici en door bedrijven gesponsord
mainstream nieuws. Zij zijn de scheidslijnen van ras, religie en geslacht. Zij zullen ter verantwoording
worden geroepen. Ze zijn niet frequentiespecifiek voor het ascensieproces en evolueren in
de neerwaartse spiraal die uiteindelijk eindigt in hun eigen ondergang.
Ze zijn momenteel
in vrije
val.


Geniet van de show.
Wees veilig. Wees van dienst en doe je best om te werken onder de Universele Wet
met onberispelijke integriteit. De jouwe en de toekomst van de Aarde hangen ervan af.

> BRON <

SF Bron ECETI

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De reis
van de ziel
Door: Emma Ruder Drollinger
13 April 2022
Deze Wonderbaarlijke Openbaring is uit geen enkele bron op dit aardse rijk verzameld. Deze kennis en wijsheid
is aan mij doorgegeven vanuit een Goddelijke Bron die de werkelijke ervaringen van mijn leven omarmt sinds een kind
van twaalf. De Goddelijke Intelligenties die mij deze kennis en wijsheid hebben gegeven, zijn nu bewoners van de Zevende
Hemelse Zone en de Hemelse Goddelijke Koninkrijken, en van een van de Meesters die in de hoedanigheid van beschermengel
dient. Een beschermengel is iemand die werelden heeft overwonnen. Elke ziel, in welke schaal van leven hij ook is, wordt door deze
uitdrukking van het leven en door de etherische wereld begeleid door een beschermengel. Dit goddelijke wezen maakt zichzelf nooit
bekend totdat JIJ klaar bent voor zijn wijsheid of bij een speciale gelegenheid wanneer je in wanhopige nood of nood bent en om leiding
en hulp schreeuwt.

Het is dit Goddelijke Wezen wiens aanwezigheid je zult voelen of wiens stem je zult horen. Ik ken velen die deze ervaringen hebben gehad.
Er zijn tegenwoordig mensen in het aardse rijk die zo hardvochtig zijn – zo dicht of materieel van geest dat ze deze feiten niet konden
waarnemen – en er zijn duizenden die voldoende openbaringen hebben gehad om te beseffen dat ze nooit alleen zijn en dat een
onbekende goddelijke kracht ooit de weg leidt of leidt wanneer we onze geest boven de materiële vibraties uittillen en
goddelijke leiding verlangen. Niemand kan deze pagina's lezen en het grote doel van dit leven niet voelen en
realiseren – en die activiteit is een natuurwet die in het hele universum wordt getoond. Als we het doel
van deze uitdrukking van het leven niet zien, moeten we voldoen aan de vereisten in de
lagere zones van de
etherische
wereld.


Het fysieke lichaam verlaten en de ruimte in reizen is een natuurlijke gebeurtenis. Elk individu dat slaapt,
verlaat zijn fysieke lichaam. Jij, het Ego of de geest, wordt tijdens de slaap of de rust van het fysieke lichaam
aan - getrokken door vibraties van je eigen creatie en je dwaalt af naar deze omstandigheden en plaatsen. Vaak
worden de ervaringen die je op dat moment tegenkomt zo sterk op je bewustzijn gedrukt dat wanneer je terugkeert
naar je fysieke - lichaam om het opnieuw tot activiteit - op te wekken, het duidelijk aan je geest wordt onthuld en op je
hersenen wordt ingeprent en je zegt: "Ik droomde."

De meerderheid van de individuen reist niet ver weg van hun fysieke lichaam – omdat ze zo intens - geïnteresseerd zijn in
materiële dingen en materiële omstandigheden – in hun directe familieleden en vrienden of zakelijke en sociale partners of
in hun omgeving van het huis en hun bedrijf dat ze zich aangetrokken voelen tot deze trillingen die de ziel verstrikt en voor
komen dat deze op grote afstand reist. Velen zijn nog nooit buiten de atmosfeer van de aarde gereisd. Allen zouden naar
sferen buiten dit aardse rijk kunnen reizen als hun gedachten en vibraties zich uitstrekken naar die rijken en als ze
voldoende ontvouwd waren om de wet te begrijpen. Veel mensen denken nooit aan iets anders dan de
gewone alledaagse gebeurtenissen. Hoe konden ze dan verder reizen dan zulke trillingen?

Vele malen voordat ik aan deze zielsreizen begon, stond ik voor mijn bed neer te kijken op mijn fysieke
lichaam dat op het bed lag, me realiserend dat het fysieke lichaam slechts een tegenhanger is van het ziels
lichaam. Het aanraken van het zielslichaam met mijn handen voelde net zo natuurlijk en tastbaar voor mijn ziels
zintuigen als het fysieke lichaam voor mijn fysieke zintuigen. Door mijn geheugen en bewustzijn te testen, realiseerde
ik me dat het verleden, het heden en de toekomstplannen net zo echt waren in mijn zielslichaam - in feite waren mijn
percepties scherper. Vele malen terwijl ik naar mijn fysieke lichaam keek, kon ik de stadsklok het uur horen slaan en
kon ik het gesprek horen van degenen die op straat beneden voorbijkwamen - in feite waren mijn omgeving en
alle omstandigheden net zo natuurlijk en net zo tastbaar terwijl ze in het zielelichaam functioneerden. Toen
ik naar andere rijken ging, was ik me bewust van het zweven door de atmosfeer en me bewust van het
landschap en de omstandigheden zoals ik ze tegenkwam; Ik kon de gierende wind horen en de
regenbui zien, de wolken onder me zien, maar op de een of andere manier ging ik altijd
onbewust door de lagere Stratas en kwam bewust in een van de zones aan.

Bewustzijn en geheugen behoren niet tot het fysieke lichaam, maar zijn van de ziel. Bewustzijn is het licht
van de geest en het geheugen is het register van gebeurtenissen in de ziel. We functioneren met veel meer gemak
door het zielelichaam – met minder inspanning dan in het fysieke lichaam. We nemen al onze voorkeuren en antipathieën
mee – al onze genegenheden en angsten. Bij het wegreizen uit het fysieke lichaam moeten we tot een bewust besef komen dat
we niets te vrezen hebben. Ik ging naar de eerste zone en nam kennis van de omstandigheden en bewoners ervan - ik ben door elke
zone van onze planeet gegaan, evenals door de tussenliggende ruimtes, heb deelgenomen aan hun sociale zaken, ben de gast geweest
van vrienden die deelden aan hun repast op hun prachtige gazon, heb genoten van het - prachtige - landschap, de prachtige bloemen,
bergen, rivieren, meren, bossen en watervallen; in hun bibliotheken en tempels van aanbidding en tempels van leren en ook in hun
genezende tempels en rusthuizen zijn geweest, de meesters, adepten, kunstenaars, engelen, onze Christus en Zijn apostelen
hebben gezien; maar toen ik Christus en Zijn apostelen om Hem heen zag zitten, werd er een scherm geplaatst dat eruit
ziet als een gewoon dun net tussen ons, en toen ik me afvroeg waarom dit werd gedaan, was het antwoord:
Het werd daar geplaatst om je te beschermen tegen de intense verlichting
en Zijn intense
kracht.Ze waren net zo zichtbaar achterin deze - sluier en net zo duidelijk voor mij – deze goddelijke, wonderbaarlijke - kracht drong
door in elk atoom van mijn wezen – het was als de stromen van een elektrische batterij - die door mijn ziel stroomde. Ik zal
een paar van de vele reizen door de wereld van de - ziel vertellen, zodat je misschien een idee hebt van de aard van deze
ervaringen. Nadat ik mijn fysieke lichaam op het bed had zien liggen, zweefde ik de atmosfeer in, over bomen, wolken
en alle omstandigheden en landde in de derde zone; zat op een zeer grote rots die ongeveer vier voet van de grond
stond en tevreden kennis nam van mijn omgeving. Aan de ene kant van mij was een prachtig bloemenveld en het
prachtige uitzicht op een prachtig landschap. Toen ik de verkwikkende verfrissende sfeer voelde en dacht dat
ik alleen was, zei ik tegen mezelf: Dit past gewoon bij mij. Ik zal hier blijven en niet terugkeren naar mijn
fysieke lichaam. Onmiddellijk hoorde ik een stem zeggen: Laten we onze reis voortzetten en
hogerop gaan.

Dit verbaasde me, maar ik was perfect bereid om verder te gaan, dus we begonnen. Ik voelde zijn
kracht in mijn rug terwijl we verder - zweefden. Eindelijk waren we in de ruimte, omringd door vele licht
gevende lichamen die in de ruimte hingen - (bijna iedereen heeft door een of andere telescoop gekeken naar
de verschillende planeten die in de ruimte hangen). Terwijl ik naar dit prachtige gezicht staarde en me afvroeg wat
onze planeet was, de aarde, zei de stem: Wat is de aarde? Ik keek naar de ene en dan de andere en antwoordde toen: ik
weet het nauwelijks, behalve dat ik me zo aangetrokken voel tot deze hier links van mij. Hij zei: We zullen dichterbij komen
en zien. Terwijl we dichterbij zweefden en de planeten op hun assen en op hun gegeven pad zagen draaien, was ik zo blij met
deze prachtige kans die woorden niet kunnen uitdrukken. Eindelijk waren we dicht bij deze planeet waarvan ik aannam dat het
onze aarde was.

Opnieuw hoorde ik de stem zeggen: Weet je zeker dat dit de aarde is? Ik antwoordde: Nee, ik weet het niet zeker, en toch voel
ik dat dit het is. Ik kan het niet zeggen, omdat ik de mensen niet duidelijk genoeg kan zien om een van hen te onderscheiden.
(De aanblik was als die je ziet als je vanuit een gebouw van vijftien verdiepingen neerkijkt op voetgangers.) Hij zei: We zullen
dichterbij komen. En terwijl we dat deden, antwoordde ik: Nu zie ik veel bekende gezichten. Maar o, ik voel hun vreselijke
hartzeer. Door naar hen te kijken, kon ik het pad zien dat voor hen bedoeld was en het pad zien waarop ze afdreven. Ik
zag de omstandigheden en obstakels die ze zouden tegenkomen en wist het lijden dat het zou veroorzaken, en dit
alles overweldigde me zo dat ik me wendde tot degene aan mijn zijde – de stem die me had geleid – en tegen
hem zei: Het lijkt alsof deze mensen op het juiste pad moeten worden geleid en zoals U de omstandig
heden ziet en zo goed kent, waarom vertel je ze niet wat ze moeten doen en welke
kant ze op moeten?

Zijn antwoord was: Heb je ooit geprobeerd iemand te - vertellen - wat hij wel en niet moet doen of zijn zaken
moet regelen? Heb je niet gemerkt dat ze het onmiddellijk - kwalijk nemen - en je onmiddellijk laten weten dat het
hun voor-recht en hun zaak is om precies te doen wat ze willen? Kun je niet zien dat deze mensen alleen de lessen nodig
hebben die ze zullen krijgen door deze bittere ervaringen waarmee ze worden geconfronteerd? Kun je niet zien dat het door
beproevingen en verdriet is dat de ziel -wakker- wordt en haar gezicht naar hogere idealen keert? We komen niet om jullie
leven te leven of om jullie te dicteren, maar we komen om - iedereen te helpen - die naar ons verlangt en klaar staat voor
onze hulp.

Weer dobberden we verder en ik vond mezelf terug op dezelfde rots. Opnieuw denkend was ik alleen en mediteerde
over de bezienswaardigheden die ik had gezien, vooral de pijnlijke harten die ik voelde - opnieuw besloot ik dat ik
niet zou terugkeren naar mijn fysieke lichaam. Opnieuw antwoordde dezelfde stem op mijn gedachten – kalm,
langzaam en op een zeer nadrukkelijke manier – Kom; het is tijd dat we terugkeren. Ik zei: Oh, ik ga niet
terug – je mag gaan als je wilt, maar ik blijf hier. Opnieuw zei hij: Ja, je moet terugkeren.

Onmiddellijk verloor ik het bewustzijn en werd niet wakker totdat ik bezit nam van mijn fysieke
lichaam. Toen realiseerde ik me dat als ik wilde deelnemen aan deze prachtige heilzame
reizen, ik bereid moest zijn om te zijner tijd terug te keren naar mijn fysieke
lichaam. Na deze ervaring was ik altijd klaar en angstig om te gaan
en bereid om terug te keren. Dit was een zeer prachtige
les en iedereen die deze pagina's leest, zal de
les begrijpen in de mate van
hun ontplooiing.

In de tweede zone had ik het voorrecht om door de ruimte te reizen in een van hun vliegtuigen,
die anders was gebouwd dan alle vliegtuigen die ik op dit aardse rijk heb gezien. De bovenkant leek
op ons canvas – open aan de zijkanten. Terwijl we daar tevreden zaten te genieten van de rit, kwamen
we in contact met vellen regen die in de zij-kant van de machine stroomden. Ik hoorde de gierende wind
en keek naar de storm; waar ik allemaal enorm van genoten heb.

Een paar jaar geleden, terwijl ik leed aan extreme - uitputting na het bereiden van het ontbijt en het hele huis
houden voor zaken was vertrokken, probeerde ik me aan te kleden om naar het centrum te gaan, maar ontdekte
dat het volkomen onmogelijk was. Ik ging op het bed liggen om te rusten, maar het leek alsof ik niet kon bestaan. Ik
zond een gebed om hulp uit en terwijl ik dit deed, zag ik een vrouw vele kilometers verderop in de atmosfeer hangen,
beide handen uitstekend, me wenkend om op te komen. Ik zei haar dat ik te zwak was om te komen. Ik zag haar afdalen
en stak haar handen helemaal uit terwijl ze naar me toe zweefde. Al snel merkte ik dat ik ging en landde in de prachtige
"Tempel van hoop", waaruit ik haar tevoorschijn zag komen. Het ligt op de top van een hoge hoogte of berg met zijn
prachtige omgeving.

Ik werd meteen in een Rozenkamer geplaatst waar de muren, de vloer, de bank, elk deeltje bedekt was met roze
rozen; en toen ik op de rozenbank ging liggen, zei ik: O, wat vriendelijk! Wat een opluchting! Ik wil hier gewoon
voor altijd en altijd blijven; en toen zonk ik weg in een staat waarin ik niet dacht, ik had geen verlangen, ik
besefte alleen dat ik vredig en gelukkig was. De geur van de rozen was zo'n verzachtende balsem
voor mijn verzwakte toestand. Gaandeweg voelde ik dat ik in een andere bewustzijnsstaat
werd gebracht en keerde onmiddellijk terug naar mijn bed. Nadat ik bezit had
genomen van mijn lichaam, merkte ik dat ik enkele uren weg was, maar
volledig hersteld was en klaar om mijn taken op me te nemen.
Deze "Tempel van Hoop"
ligt in de Derde
zone.


De bloemen in die kamer bruisen van het leven; ze verwelken nooit – ze
vergaan nooit – ze zijn altijd vers – perfect; in feite zijn leven – leven – leven.

In de zielenwereld komen weldadige engelen met duizenden samen. Ze beslissen wat voor soort
structuur ze willen oprichten - het doel en de arrangementen en omgeving. Ze houden rekening met de
kleinste details en wanneer alles naar tevredenheid in hun bewustzijn is gepland , concentreren ze in koor hun
gedachten en is het gebouw - gebouwd en perfect. Dit wordt gedacht - gemanifesteerd of geobjectiveerd, en dit is de
manier waarop de prachtige structuren in de hele wereld van de ziel zijn opgericht en dus de prachtige tempels zijn gebouwd.
Niet met handen, maar met geestelijke substantie door de kracht van het denken. De mens - schept de natuur niet in de wereld van
de ziel. De bergen, de bloemen, de dieren, vogels, de oceanen, meren en rivieren zijn Gods schepping. Onthoud altijd dat zulke engelen
Goddelijke Wezens van Wijsheid zijn.

In de Vierde Zone stromen veel - prachtige watervallen van een berg af – veel staar, beekjes, meren en oceanen. Hier heb ik bij verschillende gelegenheden een roeier gevonden met een boot die op mijn komst wachtte - help me zachtjes in de boot en roei door een prachtige beek
met zijn bergen, bomen, varens en wilde bloemen langs de kust waar de echo van het ruisende water door de bergen galmt terwijl de
eekhoorns en andere dieren "verstoppertje" spelen.

Toen ik de vele bibliotheken in de Vijfde Zone kende, creëerde het in mij een intens verlangen om enkele van deze boeken te
bemachtigen en hun pagina's te openen, dus bij verschillende gelegenheden toen ik de verschillende bibliotheken binnen
ging, merkte ik en voelde ik dat ik zorgvuldig in de gaten werd gehouden, omdat geen sterveling deze boeken zou
mogen aanraken. Op een keer ging ik de bibliotheek binnen die de geschiedenis van ons leven bevatte, en toen
ik binnenkwam, zag ik een jongeman achter de tafel reiken naar een volume op de onderste plank. Ik schrok
nogal toen ik hem zag, want ik dacht dat dit mijn kans was om naar de titel van deze boeken te kijken.
Ik werd meteen afgestoten. Ik voelde de kracht die me belette om verder te gaan, dus bekeek ik
de vele volumes van een afstand. Nu ging hij naar de ingang van de tegenoverliggende
opening (er waren twee grote kamers verbonden door een grote boog) en zei:
Je mag in de buurt komen en naar de vele volumes in deze kamer kijken.
Ik deed dat, bedankte hem en verontschuldigde me voor het feit
dat ik mijn privileges probeerde te overschrijden,
en zei: ik besefte niet
dat het niet was
toegestaan.In dezelfde zone is dat, prachtige, prachtige "Tempel van Liefde", toen ik de kronkelende weg opging
die naar deze tempel leidt, merkte ik dat de deur gesloten was en ik voelde me teleurgesteld toen ik naar
binnen wilde kijken. Maar toen ik dichterbij kwam zag ik de deuren opengaan en een Meester, in zijn mooie
witte gewaad, stond in de deur opening en gebood me te komen kijken. De - Goddelijke Heiligheid - van zo'n
atmosfeer zou nooit vergeten kunnen worden door iemand die de kracht ervan ervaart.

In de ruimte tussen de vijfde en zesde - zone wordt een sfeer van meren genoemd. Hier zijn zoveel soorten water
lichamen sommige hebben prachtige geneeskrachtige eigenschappen. Toen ik in gezelschap van een van mijn leraren
door deze bol wandelde, merkte ik dat één meer bijzonder helder was - zozeer zelfs dat je de kiezels, het zand op de bodem
kon zien. Op het eerste gezicht zou je denken dat het erg ondiep is, maar na het bekijken van deze prachtige watermassa voelde
je dat de diepte enorm is en dat het zijn eigenaardige eigenschappen zijn die het zo transparant maken. Andere watermassa's waren
van verschillende kleuren en van verschillende groottes - sommige hadden ooit een veel grotere ruimte omarmd, maar veranderden
en sommige waren bijna opgedroogd, waardoor alleen sporen achterbleven waar ooit een meer was. Toen ik opmerkte dat deze
bijna gesloten was, antwoordde mijn Leraar: Ja, dit is het meer waarin Jezus van Nazareth baadde toen hij op aarde in een
fysiek lichaam woonde. Hij steeg vaak op naar deze bol en baadde in het water, dat in die tijd een meer vormde.

Maar vanwege de vele stuiptrekkingen van deze planeet is dit lichaam, dat ooit een meer was, bijna volledig gesloten.
Toen wandelden we verder, kijkend naar de bergen - ik zag dat het zand en de aarde op de onze leken op dit aardse rijk.
Niet ver weg, aan de andere kant van de berg, waar de kale rots, met zijn roze tint, vele voeten in een majestueuze houding
uittorent - aan de voet is een ander prachtig meer omringd door vele sparrenbomen en aan de oevers zaten veel mensen in
hun badkleding, wachtend op mijn komst, en toen ik me bij hen voegde, ze doken boven hun knieën in het water en weer
naar buiten en zeiden: Kom, jij doet hetzelfde. Ik aarzelde en verzekerde hen dat ik liever naar ze zou kijken, omdat ik
zeker wist dat ik het niet kon. Kom maar op, je kunt het, zeiden ze in koor, en toen voelde ik hun macht over mij,
waardoor ik het gevoel kreeg dat ik het kon, en dus waagde ik me en dook in en uit, nooit verder naar
binnen dan over mijn knieën - wat allemaal erg leuk was.


In de Zesde Zone kreeg ik de uitzichten van het eerste en tweede Celestiale Koninkrijk te zien door een proces
dat vergelijkbaar is met ons bewegend beeldapparaat, behalve dat het een meer verbeterd proces is. Het landschap
verschuift zo geleidelijk en gelijkmatig en continu dat het lijkt alsof je recht op de grond de verschillende - objecten of
gebouwen nadert en uit het zicht verdwijnt, net zoals ze zouden doen als je langsliep.

In de Zevende ben ik oog in oog komen te staan met onze geliefde Meester, Jezus van Nazareth – "Onze Christus". De straling
rond zijn hoofd strekt zich over een grote afstand uit en is briljanter en lijkt veel groter dan onze zon. Hij komt niet naar dit aardse
rijk. Hij daalt nooit af onder de Vierde zone en gaat alleen bij speciale gelegenheden naar de Vierde zone. Zijn kracht kan van daaruit
zeer waarneembaar worden gevoeld en we kunnen worden opgetild om Hem op deze afstand te aanschouwen als we geschikt zijn en
in aanmerking komen om op te stijgen. Dit zijn slechts enkele van de vele -ervaringen- die ik heb gehad, die ik heb verteld, dat je je
misschien realiseert dat de ziel zich kan en wil aantrekken tot onzichtbare - rijken en kennis -kan verzamelen waar de eindige
geest niet van droomt.

Gedurende vele jaren heb ik me gerealiseerd dat deze prachtige voorrechten en ervaringen niet in mijn leven kwamen
voor enige persoonlijke of egoïstische bevrediging – ondanks de onuitsprekelijke voordelen en verheffing en de
gemoedsrust die voortvloeide uit het contact met deze HoogOntwikkelde en Verlichte Intelligenties. Ik
realiseerde me dat ze een diepere en beslist universele betekenis hebben. Dat alle individuen,
ongeacht hun mate van bewustzijn in de schaal van het leven, zo'n Goddelijke verheffing
mogen realiseren en de voordelen die voortvloeien uit deze kennis van de Zielen
wereld zich zo overvloedig zullen manifesteren terwijl ze nog steeds
functioneren in dit fysieke lichaam hier op dit aardse rijk dat
het zo duidelijk zal zijn dat niemand zou kunnen twijfelen
aan Gods wegen om Zijn Goddelijke Liefde en
Kracht te manifesteren voor de
kinderen van de
aarde.


Met vriendelijke groet,
EMMA R. DROLLINGER
Fragment uit De reis van de
ziel en de etherische wereld

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Wilt U een donatie schenken
Klik dan hier


De kracht van positief denken

Door:James Allen
6 April 2022
We herinneren ons allemaal met hoeveel intens genot we als kinderen naar het nooit vermoeiende sprookje luisterden.
Hoe gretig volgden we de fluctuerende lot gevallen van de goede jongen of het goede meisje, altijd beschermd, in het uur
van crisis, tegen de kwaadaardige machinaties van de sluwe heks, de wrede reus of de goddeloze koning. En onze kleine harten
wankelden nooit voor het lot van de held of heldin, noch - twijfelden we aan hun uiteindelijke triomf over al hun vijanden, want we
wisten dat de feeën onfeilbaar waren en dat ze degenen die zich aan het goede en het ware hadden gewijd, nooit in de steek zouden
laten.

En wat een onuitsprekelijke vreugde pulseerde in ons toen de Feeënkoningin, die al haar magie op het kritieke moment tot stand bracht
alle duisternis en problemen verstrooide en hen de volledige bevrediging van al hun hoop gaf, en ze waren "nog lang gelukkig". Met de
zich opstapelende jaren en een steeds - toenemende intimiteit - met de zogenaamde "realiteiten" van het leven, werd onze prachtige
sprookjeswereld uitgewist en werden de prachtige bewoners gedegradeerd, in de archieven van het geheugen, tot het schimmige
en onwerkelijke.

En we dachten dat we wijs en sterk waren in het voor altijd verlaten van het land van kinderlijke dromen maar als we opnieuw
kleine kinderen worden in de wonderbaarlijke wereld van wijsheid, zullen we weer terugkeren naar de inspirerende dromen van de
kindertijd en ontdekken dat ze tenslotte realiteiten zijn. Het feeënvolk, zo klein en bijna altijd onzichtbaar, maar toch bezeten van een
alles overheersende en magische kracht, die het goede, de gezondheid, de rijkdom en het geluk schenkt, samen met alle gaven van de
natuur in overdadige overvloed, begint opnieuw in de realiteit en wordt, vereeuwigd in het zielenrijk van hem die, door groei in wijsheid
kennis is binnengegaan van de kracht van het denken, en de wetten die de innerlijke wereld van het zijn beheersen.

Voor hem leven de feeën weer als gedachtenmensen gedachte-boodschappers gedachtekrachten die in harmonie werken met het over
heersende Goede. En zij die dag na dag proberen hun hart in harmonie te brengen met het hart van het Aller hoogste Goed verwerven
in werkelijkheid ware gezondheid rijkdom en geluk. Er is geen bescherming om met goedheid te vergelijken en met goedheid bedoel
ik niet een louter uiterlijke conformiteit met de regels van de moraal; Ik bedoel zuivere gedachte, nobele aspiratie onzelfzuchtige
liefde en vrijheid van
ijdelheid.

Voortdurend in goede gedachten blijven hangen, is een psychische sfeer van zoetheid en kracht om zich heen werpen die zijn
indruk achterlaat op allen die ermee in contact komen. Zoals de opkomende zon de hulpeloze schaduwen laat verdrijven, zo
worden alle machteloze krachten van het kwaad op de vlucht gejaagd door de zoekende stralen van positieve gedachten
die schijnen uit een hart dat sterk is gemaakt in zuiverheid en geloof. Waar een groot geloof en compromisloze
zuiverheid is, is gezondheid, er is succes, er is macht. In zo'n situatie kunnen ziekte, mislukking en
ramp geen behagen vinden, want er is niets waarmee
ze zich kunnen
voeden.


Zelfs fysieke omstandigheden worden grotendeels bepaald door mentale toestanden, en naar deze waarheid
wordt de wetenschappelijke wereld snel getrokken. Het oude, materialistische geloof dat een mens is wat zijn lichaam
hem maakt, gaat snel voorbij en wordt vervangen door het inspirerende geloof dat de mens superieur is aan zijn lichaam en
dat zijn lichaam is wat hij maakt door de - kracht van het - denken. Overal ter wereld houden mensen op te geloven dat een man
wanhopig is omdat hij dyspeptisch is, en beginnen te begrijpen dat hij dyspeptisch is omdat hij wanhopig is, en in de nabije toekomst
zal het feit dat alle ziekten hun oorsprong in de geest hebben algemeen bekend worden.

Er is geen kwaad in het universum, maar heeft zijn wortel en oorsprong in de geest, en zonde, ziekte, verdriet en ellende behoren in
werkelijkheid niet tot de universele orde, zijn niet inherent aan de aard van de dingen, maar zijn het directe resultaat van onze on-
wetendheid over de juiste verhoudingen van dingen. Volgens de overlevering leefde er ooit, in India, een school van filosofen
die een leven leidden van zo'n absolute - zuiverheid en eenvoud - dat ze gewoonlijk de - leeftijd - van honderd vijftig jaar
bereikten, en ziek worden werd door hen gezien als een onvergeeflijke schande omdat het werd beschouwd als een
schending van
de wet.

Hoe eerder we ons realiseren en erkennen dat ziekte verre van de willekeurige bezoek van een beledigde God
te zijn, of de test van een onverstandige Voorzienigheid, het gevolg is van onze eigen dwaling of zonde,
hoe eerder we de snelweg van gezondheid zullen betreden. Ziekte komt naar degenen die het
aantrekken, naar degenen wiens geest en lichaam er ontvankelijk voor zijn, en vlucht
voor degenen wiens sterke, zuivere en positieve gedachtesfeer helende en
levengevende stromingen genereert. Als je wordt overgeleverd aan
woede zorgen jaloezie hebzucht of een andere onharmonische
gemoedstoestand en een perfecte fysieke gezondheid
verwacht, verwacht je het onmogelijke, want
je zaait voortdurend de zaden
van ziekte in
je geest.


Zulke gemoedstoestanden worden zorgvuldig gemeden door de wijze man,
want hij weet dat ze veel gevaarlijker zijn dan een slechte afvoer of een besmet huis.

Als je vrij zou zijn van alle fysieke pijnen en kwalen, en zou genieten van perfecte fysieke harmonie, breng dan je
geest op orde en harmoniseer je gedachten. Denk aan vreugdevolle gedachten; denk liefdevolle gedachten; laat het
elixer van goede wil door je aderen stromen en je hebt geen ander medicijn nodig. Zet je jaloezie, je achterdocht, je zorgen
je haatgevoelens, je egoïstische aflaten weg en je zult je dyspepsie, je billijkheid, je nervositeit en pijnlijke gewrichten wegdoen.

Als je volhardt in het vasthouden aan deze slopende en demoraliserende gewoonten van de geest, klaag dan niet wanneer je lichaam
laag wordt gelegd met ziekte. Het volgende verhaal illustreert de nauwe relatie die bestaat tussen gewoonten van de geest en lichamelijke omstandigheden. Een zekere man werd getroffen door een - pijnlijke ziekte en hij probeerde de ene arts na de andere, maar allemaal zonder
doel. Vervolgens bezocht hij steden die beroemd waren om hun geneeskrachtige wateren, en nadat hij ze allemaal had gebaad, was zijn ziekte pijnlijker dan ooit.

Op een nacht droomde hij dat er een Aanwezigheid naar hem toe kwam en zei: "Broeder, hebt u alle middelen van genezing geprobeerd?"
en hij antwoordde: "Ik heb alles geprobeerd." "Nee," zei de Tegenwoordigheid, "kom met mij mee, en ik zal u een genezend bad laten
zien dat aan uw aandacht is ontsnapt." De gekwelde man volgde, en de Tegenwoordigheid leidde hem naar een heldere plas
water, en zei: "Dompel uzelf in dit water en gij zult zeker herstellen", en daarop verdween.

De man dook in het water en toen hij naar buiten kwam, Io! zijn ziekte had hem verlaten en op hetzelfde moment zag
hij boven het zwembad het woord 'Afzweren' geschreven staan. Toen hij wakker werd, flitste de volle betekenis
van zijn droom door zijn hoofd en toen hij naar binnen keek, ontdekte hij dat hij al die tijd het slachtoffer
was geweest van een zondige aflaat, en hij zwoer dat hij er voor altijd afstand van zou doen. Hij
voerde zijn gelofte uit en vanaf die dag begon zijn ellende hem te verlaten en in korte
tijd werd hij volledig weer gezond. Veel mensen klagen dat ze kapot zijn
gegaan door overwerk. In de meeste van dergelijke gevallen
is de storing vaker het gevolg van
dwaas verspilde
energie.


Als je gezondheid veilig wilt stellen, moet je leren werken zonder wrijving. Angstig of
opgewonden raken, of je zorgen maken over onnodige details, is een inzinking uitnodigen.

Werk, of het nu gaat om hersenen of lichaam, is heilzaam en gezondheidsbevorderend, en de man die kan werken met
een gestage en kalme volharding, bevrijd van alle angst en zorgen, en met zijn geest volkomen onbewust van alles behalve
het werk dat hij in de hand heeft, zal niet alleen veel meer bereiken dan de man die altijd gehaast en angstig is, maar hij zal zijn
gezondheid behouden, een zegen die de ander snel verspeelt. Ware gezondheid en echt succes gaan samen, want ze zijn onlos-
makelijk met elkaar verweven in het gedachtenrijk. Zoals mentale harmonie lichamelijke gezondheid produceert, zo leidt het ook
tot een harmonieuze volgorde in het daadwerkelijk uitwerken van iemands plannen.

Orde je gedachten en je zult je leven ordenen. Giet de olie van rust op de woelige wateren van de passies en vooroordelen, en de
stormen van ongeluk, hoe ze ook mogen bedreigen, zullen machteloos zijn om de bark van je ziel te vernietigen, terwijl het zich
een weg baant over de oceaan van het leven. En als die bark wordt bestuurd door een vrolijk en nooit falend geloof, zal zijn
koers dubbel zeker zijn, en vele gevaren zullen hem voorbij gaan die hem anders zouden aanvallen. Door de kracht van
het geloof wordt elk blijvend werk volbracht. Geloof in de Allerhoogste; geloof in de overrulende Wet; geloof in uw
werk, en in uw kracht om dat werk te volbrengen, hier is de rots waarop u moet bouwen als u zou bereiken,
als u zou staan en niet zou vallen.

Om, onder alle omstandigheden, de hoogste ingevingen in jou te volgen; om altijd trouw te zijn aan
het goddelijke zelf; om te vertrouwen op het innerlijke Licht, de innerlijke Stem, en om je doel
na te streven met een onbevreesd en rustgevend hart, in de overtuiging dat de
toekomst je de meed van elke gedachte en inspanning zal geven;
wetende dat de wetten van het universum nooit kunnen
falen, en dat je eigen verdiende beloning met
wiskundige nauwkeurigheid bij je
terugkomt, is dit geloof en
het leven van
geloof.


Door de kracht van zo'n geloof worden de donkere wateren van onzekerheid verdeeld,
elke - berg van moeilijkheden -brokkelt af en de - gelovige ziel - gaat ongedeerd - over.

Streef ernaar lezer! om boven alles het onschatbare bezit van dit onverschrokken geloof te verwerven want het is
de talisman van geluk, van succes, van vrede, van macht, van alles wat het leven groot en superieur maakt aan lijden. Bouw
voort op zo'n geloof, en je bouwt op de Rots van de Eeuwige, en met de materialen van de Eeuwige, en de structuur die je opricht
zal nooit worden opgelost, want het zal alle opeenhopingen van materiële luxe en rijkdommen overstijgen, waarvan het einde stof is.
Of je nu in de diepten van verdriet wordt geslingerd of op de hoogten van vreugde wordt getild, behoud altijd je greep op dit geloof
keer er altijd naar terug als je - rots van toevlucht - en houd je voeten stevig- geplant op zijn onsterfelijke en onbeweeglijke basis.

Gecentreerd in zo'n geloof, zul je bezeten raken van zo'n spirituele kracht dat je, zoals zoveel speelgoed van glas, alle krachten
van het kwaad die tegen je worden geslingerd, zal verbrijzelen, en je zult een succes bereiken zoals de loutere strevende naar
wereldse winst nooit kan weten of zelfs maar van dromen. 'Indien gij geloof hebt en niet twijfelt zult gij dit niet alleen doen
maar indien gij tot deze berg zult zeggen: gij - verwijderd - zijt en - gij in de zee - geworpen zijt, dan zal het geschieden."

Er zijn vandaag de dag, mannen en vrouwen van vlees en bloed die dit geloof hebben gerealiseerd die er van dag tot
dag in leven en erdoor leven, en die, nadat zij het op de uiterste proef hebben gesteld, in het bezit zijn gekomen
van zijn heerlijkheid en vrede. Zij hebben het woord van bevel uitgezonden en de bergen van verdriet en
teleurstelling, van geestelijke vermoeidheid en lichamelijke pijn zijn van hen verdwenen en in de
zee van vergetelheid geworpen. Als je bezeten raakt van dit geloof, hoef je je geen
zorgen te maken over je succes of falen, en succes zal komen. Je hoeft
niet angstig te worden voor resultaten, maar zult vreugdevol
en vredig werken, wetende dat de juiste gedachten
en de juiste inspanningen onvermijdelijk
de juiste resultaten zullen
opleveren.


Ik ken een dame die vele gelukzalige bevredigingen is aangegaan, en onlangs merkte een vriendin
tegen haar op: "Oh, wat een geluk ben je! Je hoeft maar iets te wensen, en het komt naar je toe." En het
verscheen inderdaad zo aan de oppervlakte; maar in werkelijkheid is alle zaligheid die in het leven van deze
vrouw is binnengekomen het directe resultaat van de innerlijke staat van zaligheid die zij gedurende haar hele
leven heeft gecultiveerd
en getraind naar
volmaakt
heid.

Alleen al het wensen brengt niets dan teleurstelling met zich mee; het is het leven dat vertelt.

De dwaze wens en het gemopper; de wijzen, werken en wachten. En deze vrouw had gewerkt; werkte zonder en binnen,
maar vooral in hart en ziel; en met de onzichtbare handen van de geest had zij, met de edelstenen van geloof, hoop, vreugde,
toewijding en liefde, een schone tempel van Licht opgebouwd, waarvan de verheerlijkende uitstraling altijd om haar heen was.
Het straalde in haar oog; het straalde door haar gelaat; het trilde in haar stem; en allen die in haar tegenwoordigheid kwamen
voelden haar boeiende betovering. En zoals met haar, zo met jou. Je succes, je falen, je invloed, je hele leven dat je met je
meedraagt, want je dominante trends van denken zijn de bepalende factoren in je lot.

Zend liefdevolle, roestvrije en gelukkige gedachten uit, en zegeningen zullen in uw handen vallen en uw tafel zal
worden uitgespreid met het doek van vrede. Zend haatdragende, onzuivere en ongelukkige gedachten uit,
en vloeken zullen op je neerregenen, en angst en onrust zullen op je kussen wachten. Jij bent de
onvoorwaardelijke maker van je lot, hoe het ook zij. Elk moment zenden jullie de
invloeden van jullie uit die jullie leven
zullen maken of
bederven.

Laat je hart groot en liefdevol en onzelfzuchtig worden, en groot
en blijvend zal je invloed en succes zijn, ook al verdien je weinig geld.

Beperk het binnen de enge grenzen van het eigenbelang, en hoewel je miljonair wordt, zal je
invloed en succes bij de uiteindelijke afrekening volkomen onbeduidend blijken te zijn. Cultiveer
dus deze zuivere en onzelfzuchtige geest en combineer met zuiverheid en geloof, eenheid van doel,
en je evolueert van binnenuit de elementen, niet alleen van overvloedige gezondheid en blijvend succes,
maar ook van grootsheid en kracht.

Als je huidige positie je onsmakelijk is en je hart niet in je werk zit, voer dan niettemin je taken uit met nauwgezette
ijver, en terwijl je je geest rust in het idee dat de betere positie en - grotere kansen - op je wachten, houd dan altijd een
actieve mentale kijk op ontluikende mogelijkheden, zodat wanneer het - kritieke moment - aanbreekt, en het nieuwe kanaal
dient zich aan, je zult erin stappen met je - geest volledig - voorbereid op de onderneming, en met die - intelligentie - en vooruit
ziende blik die voortkomt uit mentale discipline.

Wat je taak ook is, concentreer je hele geest erop, gooi er alle energie in waartoe je in staat bent. Het foutloos voltooien van kleine taken
leidt onvermijdelijk tot grotere taken. Zorg ervoor dat je opstaat door gestaag te klimmen, en je zult nooit vallen. En daarin schuilt het
geheim van ware macht. Leer, door voortdurend te oefenen, hoe je je middelen kunt beheren en om ze op elk moment op een
bepaald punt te concentreren. De dwazen verspillen al hun mentale en spirituele energie in frivoliteit, dwaas
gebabbel of egoïstische argumenten, om nog maar te zwijgen van
verspillende fysieke
excessen.
Als je overwinnende kracht zou verwerven, moet je evenwicht en passiviteit cultiveren. Je moet op jezelf kunnen staan.
Alle macht wordt geassocieerd met onkwetsbaarheid. De berg, de massieve rots, de door storm beproefde eik, allen spreken
tot ons van kracht, vanwege hun gecombineerde eenzame grandeur en uitdagende fixatie; terwijl het stuifzand, het scheve takje
en het wuivende riet tot ons spreken van zwakheid, omdat ze beweeglijk en niet-resistent zijn, en volkomen nutteloos zijn wanneer
ze van hun medemensen worden losgemaakt.

Hij is de man van de macht die, wanneer al zijn medemensen worden beïnvloed door een emotie of passie, kalm en onbewogen blijft.
Hij is alleen geschikt voor commando en controle die erin geslaagd is zichzelf te commanderen en te beheersen. De hysterici, de
angstigenden, de ondoordachten en frivoolen, laten zulken gezelschap zoeken, anders vallen ze voor gebrek aan steun; maar
de kalmte, de onverschrokkenen, de bedachtzamen, en laat zulken de eenzaamheid van het woud, de woestijn en de
bergtop zoeken, en aan hun kracht zal meer kracht worden toegevoegd, en zij zullen meer en meer met
succes de psychische stromingen en draaikolken die de mensheid overspoelen, indammen.

Passie is geen macht; het is machtsmisbruik, de versnippering van macht. Passie is als een woedende storm die
fel en wild op de omstreden rots slaat, terwijl kracht is als de rots zelf, die stil en onbewogen door dit alles heen blijft.
Dat was een manifestatie van ware macht toen Maarten Luther, vermoeid met de overredingen van zijn angstige vrienden
die twijfelden aan zijn veiligheid als hij naar Wormen zou gaan, antwoordde: "Als er evenveel duivels in Wormen waren als er
tegels op de daken van het huis waren, zou ik gaan."

En toen Benjamin Disraeli in zijn eerste parlementaire - toespraak afbrak en de spot van het Huis over zich afriep, was dat een blijk
van kiemkracht toen hij uitriep: "De dag zal komen dat u het als een eer zult beschouwen om naar mij te luisteren. Toen die jongeman
die ik kende, die voortdurend omkeringen en tegenslagen doormaakte, door zijn vrienden werd bespot en te horen kreeg dat hij moest
afzien van verdere inspanning, en hij antwoordde: "De tijd is niet ver weg dat je je zult verwonderen over mijn geluk en succes, liet hij
zien dat hij bezeten was van die stille en onweer-staanbare kracht die hem over ontelbare - moeilijkheden heen heeft gebracht, en
bekroonde zijn leven met succes.

Als je deze kracht niet hebt, kun je het door oefening verwerven, en het begin van macht is ook het begin van wijsheid. Als je
erin slaagt jezelf ongevoelig te maken voor vruchteloze mentale - verdwijningen, zul je beginnen te begrijpen wat ware
kracht is, en je zult dan beginnen te worstelen met de -krachtigere- verlangens en begeerten die je ziel in slavernij
houden en de weg naar - macht - blokkeren, en je verdere voor - uitgang zal dan - duidelijk worden gemaakt.

Wees vooral van één doel; een legitiem en nuttig doel hebben en je er onvoorwaardelijk aan wijden. Laat
niets je aan de kant schuiven. Wees leergierig, maar traag om te bedelen. Heb een grondig begrip
van je werk en laat het je eigen werk zijn; en naarmate je verder gaat, altijd de innerlijke
Gids volgend, de onfeilbare Stem, zul je van overwinning naar overwinning
overgaan en stap voor stap opstijgen naar hogere rustplaatsen,
en je steeds breder wordende blik zal je geleidelijk
de essentiële schoonheid en het
doel van het leven
onthullen.


Zelfgezuiverd, gezondheid zal van jou zijn; geloofsbeschermd, succes zal van jou zijn; zelfbestuur,
macht zal van jou zijn, en alles wat je doet zal voorspoedig zijn, want, ophoudend een onsamenhangende
eenheid te zijn, zelf tot slaaf gemaakt, zul je in harmonie zijn met de Grote Wet, niet langer werkend tegen, maar
met, het Universele Leven, het Eeuwige Goed. En welke gezondheid je krijgt, het zal je bijblijven; welk succes je behaalt,
zal alle menselijke berekeningen te boven gaan en zal nooit voorbijgaan; en welke invloed en macht jullie uitoefenen zal door
de eeuwen heen blijven toenemen, want het zal deel uitmaken van dat onveranderlijke Principe dat het universum ondersteunt.

Dit is dus het geheim van gezondheid, een zuiver hart en een goed geordende geest; dit is het geheim van succes,
een onwankelbaar geloof en een wijs gericht doel; en om met onwankelbare wil het duistere ros van verlangen
te beteugelen, dit is het geheim van de macht.

Alle wegen wachten op mijn voeten om te betreden, Het licht en donker, de levenden en de doden,
De brede en smalle weg, de hoge en de lage, De goede en slechte en met snelle stap of langzaam
mag ik nu elke weg betreden die ik wil, En vinden, door te lopen, wat goed is, welke ziek.
En alle goede dingen, mijn zwervende voeten, Als Ik maar kom, met gelofte onschendbaar
tot de bekrompen, hoge en heilige weg Van de uit het hart geboren reinheid, en daarin blijf
Wandelend, veilig voor hem die - beschimpt en min-acht, Tot bloemrijke mede-mens
over het pad van
doornen.

  

En ik mag staan waar gezondheid succes en kracht mijn komst afwachten als ik me elk
vluchtig uur vastklamp aan liefde en geduld; en blijf met roestvrijheid; en stap nooit opzij
Van hoge integriteit; zo zal ik eindelijk het land van on-sterfelijkheid zien. En ik mag zoeken
en vinden; Ik kan bereiken ik mag niet beweren maar verliezen, kan terughalen. De wet buigt
niet voor mij, maar ik moet me buigen voor de wet, als ik het einde van mijn kwellingen zou
bereiken, als ik mijn ziel zou - herstellen naar licht - en leven, en niet meer zou huilen.

Niet de mijne de arrogante en egoïstische aanspraak Op alle goede dingen;
wees de mijne het nederige doel. Om te zoeken en te vinden, te weten
en te begrijpen, en wijsheid - alle heilige voet stappen te veraf
schuwen. Niets is van mij om te claimen of te bevelen
Maar alles is van mij om
te weten en te
begrijpen.


Fragment uit: From
Poverty To Power

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De prachtige schoonheid van goddelijke
liefde, vreugde en wonderen


Door: Judith Kusel
Via: EraOfLight
11 Maart 2022
Goddelijke Liefde tart elke beschrijving. Het is gewoon subliem, maar toch allesomvattend, en zo liefdevol
zoals geen enkele mens zich kan uitdrukken. Het is zuiverder dan puur. Het omarmt prachtige schoonheid en
daarmee komt een diepe en blijvende vreugde! De vreugde van het weten dat iemand geliefd is voorbij de liefde.
Deze liefde is alomtegenwoordig, almachtig en alwetend, aldoend. Het - diepste gevoel - van veiligheid, of thuis zijn,
en vaak beschut, gekoesterd, vastgehouden in de eeuwige omhelzing, die nooit faalt. Er is zo'n diepe innerlijke vreugde
in mij vanmorgen, omdat alles verschuift terwijl prachtige Goddelijke Liefde in alle zielen op aarde wordt uitgestort.

Dat voel ik vanmorgen intens.

De diepste liefde, de diepste vreugde, komt altijd op heilige momenten. Wanneer we ons ervan bewust
worden dat de grootste geschenken van het leven ooit in het huidige moment liggen, en in die
schatmomenten, wanneer kristalheldere helderheid ontstaat, wanneer men oneindige
vreugde vindt in het rechtvaardige zijn, in de kleinste bloemen, in de uit
gestrektheid van de hemel, in Moeder Aarde en de prachtige
geschenken die ze elke seconde, elk moment
brengt.


Ik had gisteren een kleine jongen die hier voor het eerst op bezoek was, en mijn huis is gevuld met
boeken en kristallen en rozen - en heiligheid. Ik vul mijn huis met wat me de grootste vreugde brengt en
dat wat ik liefheb en koester. Zijn gezicht lichtte op, toen hij de kristallen zag, waarschuwde zijn moeder hem
om niets aan te raken. Ik nodigde hem uit om naar de kristallen te gaan kijken en ze te voelen. Want ik zag dat hij
een sterrenkind was en dat de kristallen tegen hem praatten, energiek, gastvrij.

Toen heb ik hem verteld dat hij een handvol van de kleinere kristallen kan kiezen en mee naar huis kan nemen. Zijn gezicht
lichtte op. Hij was in de hemel! Voor mij was dat het geschenk: om het gezicht van een kind te zien oplichten van vreugde, en
ik wist dat die kristallen hem nog meer vreugde zouden brengen naarmate hij meer met hen werkte! Laten we niet vergeten dat
de grootste liefde ligt in het geven van liefde – en in het verspreiden van kleine vreugden, waar je ook gaat. Wat je moet uitdelen
in liefde, vriendelijkheid, vrijgevigheid, vreugde en zegeningen komt altijd tienduizendvoudig bij je terug.

Ik werd er vanmorgen aan herinnerd, hoe jaren geleden, toen ik op zoek was naar een bevestiging met betrekking tot de Inter
galactische Vloot en hun kristaltechnologie, dat op een dag een totale vreemdeling mijn kantoor binnenliep, met lang haar
en mooie ogen en me toen gewoon een pakket overhandigde en zei, dat hij deze aan mij schonk. Ik was verbijsterd. Er
was iets aan hem, dat buitenaards was. Zijn ogen praatten. Wat sprak was dat hij zijn lichaam op een andere
manier bewoog dan mensen. Hij sprak nauwelijks en toen liep hij gewoon naar buiten en verdween!

Ik vroeg mijn personeel wie hij was, want hij gaf geen naam.
Ze wisten het niet en hadden hem ook nog nooit gezien.

Toen ik het pakket opende, zaten er kristallen in – en ik had tot dat moment nog nooit kristallen gezien!
Maar ik voelde de intense energie. En het enige wat ik me van deze vreemde ontmoeting herinnerde, was die
andere wereldsheid die mij omarmde. Die kristallen openden een heel nieuw bewust bewustzijn in mij. Nu weet ik
dat hij inderdaad niet van deze aarde was, maar vanuit de ruimte die zichzelf zichtbaar maakte voor mij, en mij schonk,
met een sublieme gave, die mij vreugde en bevestiging bracht. Er lopen veel wezens onder ons van de Inter galactische
Federatie, en wij zijn niet wijzer. Toch zullen we ons dergelijke ontmoetingen van de Christus Buitenaardse Wezens altijd
herinneren omdat ze een liefdevolle aanwezigheid uitstralen, die verder gaat dan woorden.

Als je onbewust door het leven loopt, en onbewust, zul je de - grootste vreugden - en liefde en wonderen missen, die de
neiging hebben om tot ons te komen, in magische momenten. De Goddelijke Liefde zal ons op wonderbaarlijke
manieren leiden, en is allemaal blijvend, en meer waardeerden we de eenvoudige dagelijkse vreugden,
dagelijkse wonderen, dagelijkse liefdevolle ontmoetingen, hoe bewuster en bewuster we
worden. Hoe meer er gegeven wordt.

Er ontvouwt zich nu zoveel,
in liefde, vreugde en wonderen!

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe kracht van

onderscheidingsvermogen


Door: Kingsley
9 Maart 2022
Op ons algemene bewustzijnsniveau is er vaak geen waarneembaar of waarneembaar patroon in de
stroom van gebeurtenissen. Deels komt dit voort uit het feit dat je geconditioneerd bent om een bepaald
dominant realityprogramma waar te nemen. We hebben geen toegang tot de objectieve werkelijkheid, hoewel
er momenten en momenten kunnen zijn waarop glimpen optreden. Het fenomeen van wonderen is hier een voor
beeld van, wanneer de wetten van een werkelijkheid buiten de onze ingrijpen/opereren binnen onze subjectieve
werkelijkheid. Evenzo zijn veel oude verhalen, fabels, allegorieën, enz., Representaties van wat we een 'hogere
dimensie' noemen die in de onze opereert. Zulke impulsen helpen ons, of we ons er nu bewust van zijn of niet,
om onze waarneming te heroriënteren tegen de geïndoctrineerde programmering. Wat we vaak als realiteit
beschouwen, is in feite slechts een heel dun stukje van een veel 'groter geheel'.

De daad van onderscheidingsvermogen is een innerlijke; als zodanig vereist het een gedisciplineerde focus.
Maar zoals we hebben gezien, houden moderne samenlevingen niet alleen geen rekening met dergelijke praktijken,
maar ontmoedigen ze ons ook actief om ze te benaderen. Het gevolg hiervan is dat mensen in het algemeen geen behoefte
zien – of voelen – aan zo'n onderscheidingsvermogen. Het moderne leven houdt ons bezig en afgeleid door andere bezigheden.
Helaas is het vaak zo dat 'schokeffecten' nodig zijn om onze aandacht af te leiden van het 'rechte pad' van -genormaliseerd- leven.
En we leven al bijna twee jaar met zo'n 'shock event' sinds het uitbreken van de pandemie.

We konden onze huidige hachelijke situatie vanuit dit perspectief zien: dat het moderne leven behoefte had aan een 'crisispunt' binnen
zijn oude patronen om in mensen de behoefte aan iets anders te laten ontstaan. Het is op zulke momenten van diepe reflectie dat een
innerlijk besef kan optreden: de erkenning dat de gemeenschappelijke (d.w.z. consensus) cultuur niet voldoende betekenis geeft aan
ons leven. Dat wil zeggen, er is het ontbreken van enige transcendentale, metafysische impuls. Een bewustzijn van een dergelijk
gebrek treedt vaak op in tijden waarin er een merkbare verslechtering is in sociale en culturele systemen. Een dergelijke
erkenning – of herkennis – is nog niet dominant onder de meerderheid van onze moderne zogenaamde
'beschaafde' naties. Toch bereiken we binnenkort dat omslagpunt.

Te lang zijn we afwezig geweest in het dal van de 'zielsvorming', om de dichter John Keats te citeren. En toch
zijn de borden er altijd geweest om de weg te wijzen. Toen onze vroege -grotbewoners- voor het eerst hun hand
afdrukken op de muren van hun grotten maakten, gaven ze een signaal aan de buitenwereld: 'Ik ben hier – ik besta.'
De innerlijke vonk van de mens probeerde gehoord te worden – om ingeprent te worden in het uiterlijke leven. Het was
een vroeg stadium in de expressie van een geïnternaliseerd menselijk bewustzijn. In elk tijdperk neemt ons bewustzijn de
werkelijkheid op een bepaalde manier waar en interpreteert deze. Hoe we de werkelijkheid om ons heen ervaren, beïnvloedt
onze perceptie ervan, en vice versa. Dit is de reden waarom onze percepties altijd een doelwit zijn geweest voor directe mani-
pulatie - het is onze realiteitsdetectiesoftware.

Als onderdeel van onze stappen naar onderscheidingsvermogen kunnen we beginnen met een erkenning van de volgende factoren
erkenning van iemands situatie en de noodzaak van zelfontplooiing en / of aanpassing van het leven; en ii) de noodzaak van gedeel
telijke onthechting van iemands sociale en culturele conditionering en externe invloeden. Door deze twee factoren te herkennen
kan een persoon de eerste stap zetten naar zelfbewust onderscheidingsvermogen. Een geleidelijke deconditionering van de
sociale persoonlijkheid (de persona) helpt om een afstandelijk perspectief te ontwikkelen en externe effecten te zien
voor wat ze zijn. Om helder te kunnen zien en denken, moeten we onze sociale persoonlijkheid
methodisch ontspullen.

Dan, en alleen dan, kan een bewuste stap worden gezet naar innerlijke vrijheid en echte vrijheid. Dat wil zeggen,
de oude patronen moeten minder bepaald, dogmatisch en vast komen te liggen. Dan kunnen door deze ruimte, waar
oude geloofspatronen hun ankers hebben verlaten, nieuwe percepties ontstaan. Naarmate dit - proces - zich geleidelijk
ontvouwt, is het belangrijk dat elke persoon geaard blijft in de wereld - in zijn dagelijks leven - en zichzelf niet vermaakt met
grappige fantasieën of ongegronde dronkenschap. Verder is het belangrijk om te onthouden dat we bij alles wat we doen in
harmonie en balans moeten zijn, en niet in conflict met ons dagelijks leven. Onze waardigheid en fatsoen ligt niet in wat het
heeft bereikt, noch in wat het is, maar in wat het kan worden. En dit is een keuze die ieder mens kan maken.

Onze keuze

Zoals in alles in ons leven, maken we een keuze. Als het gaat om de -basis – wat het onvermijdelijk moet doen - dan merken
we dat we een fundamentele keuze hebben tussen een leven in Liefde of in Angst. Met andere woorden, als we voor Liefde
kiezen, kiezen we de kant van mededogen, empathie, creativiteit, verbinding, steun, delen en veerkracht. En als we ervoor
kiezen om ons aan te sluiten bij de angst, dan geven we onszelf over aan controle, manipulatie, angst en kwetsbaarheid
alle uitingen van een cultuur van onderdrukking.

Als we een leven toeschrijven als eilanden van scheiding, dan leren (of zijn we geconditioneerd) onvermijdelijk om
ons vertrouwen extern te stellen op een reeks instellingen; deze kunnen variëren van religieus, werk/carrière,
sociaal, educatief, politiek, etc. En als deze instituties ons in de steek laten, dan voelen we ons vanzelf
kwetsbaar, of zelfs verraden. En toch is de waarheid dat we onszelf in de eerste plaats hebben
verraden door ons vertrouwen uit te besteden. Als we een leven leiden dat afhankelijk is
van externe systemen, dan moeten we bereid zijn om ons radeloos te voelen als
die externe systemen kapot gaan. In zulke tijden van grote transitie,
zoals nu, zijn deze maatschappelijke instituties zelf erg
kwetsbaar. Verder -onthullen- veel van deze
systemen zich nu als corrupt of worden
ze gebruikt door corrupte
menselijke agenten.Op dit moment zou ik zeggen dat we getuige zijn van de 'grote ontrafeling' van veel van onze ooit
vertrouwde systemen. We zien frontaal het ongedaan maken van vele oneerlijke, onethische en giftige
structuren die onvermijdelijk niet langer onze belangen kunnen dienen. Deze ontrafeling onthult dat ons
gevoel van kwetsbaarheid deels de ontmanteling is van onze valse aannames. En verder dat ons gevoel van
kwetsbaarheid de angst is om los te laten. Het is belangrijk om open te staan voor het ontvangen van informatie,
zelfs als het van het onaangename soort is. Maar - openstaan - voor dergelijke informatie betekent niet dat we een
positie van angst moeten innemen. We moeten een keuze maken om deze - externe aspecten - van angst en toxiciteit
niet te accepteren of aan te nemen. Ze 'horen' niet bij ons.

Door dit te weten, worden we gedwongen om die ervaringen te zoeken die echt voor ons voelen en die ons kunnen helpen
ons als menselijke wezens te ontwikkelen. Als er een 'waarheid' te onderscheiden is, dan moet die zeker niet door kunstmatige
constructies komen, maar door onze alledaagse persoonlijke ervaringen. Het begrijpen van dat wat we het 'zelf' noemen, is slechts
een constructie totdat we het kunnen ervaren door de openbaring die door anderen tot stand wordt gebracht. Alleen zijn we niet in
staat om het zelf te 'zien' – net zo min als we ons eigen gezicht kunnen zien. En net zoals we een spiegel nodig hebben om ons
gezicht te kunnen zien, zo hebben we ook andere mensen en ervaringen in het leven nodig om als - spiegels - te zijn om de
werking van het innerlijke Zelf te onthullen. Uiteindelijk is het onze deelname aan het leven die ons het onderscheidings
vermogen zal leren dat we nodig hebben om waarheid van leugen te onderscheiden. Geen enkele online cursus
of tv-programma kan ons dit leren. Laten we niet terugdeinzen voor onszelf laten we ons dichter bij
elkaar uitnodigen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusBlack Snake
Energy Ontrafelt:
bevrijding die door de

samenleving breekt

Door: Open
WakeUpWorld

9 februari 2022
Het is diep hartverwarmend om de enorme wereldwijde pushback tegen de nep-mandaatmaatregelen te zien.
De Canadese Truckers hebben bijvoorbeeld een golf van bevrijding over de hele planeet geïnspireerd. In samenhang
daarmee realiseerden we ons onlangs op retraite met Openhand een zeer krachtige en praktische manier om om te gaan
met het onderliggende energetische weefsel dat de samenleving zo heeft beheerst en ontspoord. Ik geloof wel dat we effectief
hebben ontdekt hoe we moeten omgaan met de verstrengelde "Black Snake" energie.

Black Snake - de spil van het beheersen van interventie op aarde

"Zwarte Slang" is de term die we hebben gegeven voor de onderliggende satanische energie die de afgelopen twee jaar de brede
machinaties van het plandemonium in de samenleving heeft georkestreerd (om nog maar te zwijgen van de historische interventie
die helemaal teruggaat tot de Bijbelse Hof van Eden) - het is de spil van de controlerende subversieve agenda die de afgelopen
twee jaar bijzonder wijdverbreid is geweest.

De energie komt in de psyche en maakt zielen verslaafd aan een machteloze realiteit van zijn eigen agenda. In recentere
tijden werkt het met interdimensionale ET-entiteiten en past het AI toe om de effecten van zijn controle op te voeren.
Voor het werk van Openhand zou het altijd een cruciale confrontatie worden. En ik voelde heel erg dat er een
essentiële relevantie was voor de locatie van onze recente Return of the Pleiadians Retreat, namelijk
Tepoztlan, de geboorteplaats van de Quetzalcoatl. Deze gevederde slangengod is doordrenkt
van geschiedenis en mythologie die zich verstrengelt door de oude Maya-cultuur. Ik
heb altijd het gevoel gehad dat er een verstrengeling zou zijn van de
Black Snake-energie die ver teruggaat in de
geschiedenis.

Wat zou de oplossing voor deze eigenzinnige energie kunnen zijn?

Het belangrijkste is NIET om te polariseren, te oordelen of te castreren. Het voedt zich eigenlijk met deze
negativiteit in de samenleving. Een dergelijke veroordeling houdt alleen de strijd en de strijd op zijn plaats. We
hebben een geëvolueerd perspectief nodig dat respecteert en zorgvuldig overweegt waar deze energie vandaan
kwam, wat zijn de angsten en karmische pijn? Wat zal het overtuigen om zich vrijwillig te herschikken?

De bloem des levens en de elementalen

De ouden hebben voor ons, door de aeonen heen, de natuurlijke orkestratie van het leven door de Universele Torus uitgebeeld.
Deze onderling verbonden "Flower of Life" is zelfs onuitwisbaar verbrand in piramides in Egypte. Elke uitgelijnde levensvorm
belichaamt de Torus en stroomt natuurlijk als het. De Interdimensionale Interventie, die de natuurlijke harmonie van het
leven op onze planeet heeft drooggebloed, leeft in het vermijden van deze levensstroom en probeert wanhopig het
in een synthetische agenda te sturen die meer van zijn eigen vibratie en sympathie is - een virtuele meta-
verse van controle.

De spil van deze interventie is de Zwarte Slang, die cruciaal was als een natuurlijke elementaire binding
van het leven op de planeet voor een collectieve ervaring. Het werd zo goed in het opsluiten van de werkelijkheid
op zijn plaats, dat het verdwaalde in de dichtheid, het oorspronkelijke welwillende doel verloor, "losgekoppeld van God"
en het leven voor zichzelf begon te beheersen. Dit begrijpen biedt een cruciale sleutel om te begrijpen hoe het te ontgrendelen.
Maar dan ook om te beseffen: welke uitgelijnde rol in de Universal Torus moet die precies spelen?

In de droomtijd zag ik onlangs hoe deze slierten kwantumenergie werden teruggekanaliseerd naar de centrale vortex van de Torus
en de wervelende centrale leegte bekleedden die het geheel samenbindt. Begrijpen hoe dichtheid door verschillende aspecten
van de Torus beweegt, was van cruciaal belang om deze energie weer op één lijn te brengen. Het was "uitgeworpen" uit de
centrale vortex en sloot zich op in een buitenste 3D-laag van de totale Torus zelf. Kunnen we het terugbrengen naar
zijn rechtmatige plaats?
Verzet tegen de Torus is zinloos

We moesten eerst verbinden en communiceren door ons in te leven, maar niet te oordelen of te veroordelen.
Je hart moet groot zijn, je veld heel coherent en helder, zodat de Black Snake-entiteiten zich gewoon niet in je hechten.
Omdat het elke vervorming en zwakte zal uitbuiten. Toen moesten we een telepathisch kanaal openen en er overduidelijk mee
zijn: ALLES beweegt uiteindelijk als de universele Torus. We gaan naar evenwichtige harmonie op alle plaatsen, "Nirvana". Op
dezelfde manier wordt Gaia teruggewonnen door een grote galactische convergentie van cycli en energieën die leiden tot
de Solar Nova "Event". Niets zal deze Grote Herschikking kunnen weerstaan – dit is geen onderhandeling!

Begrijp de aard van de komende Galactische Superwave en Solar Nova Event

Op de retraite bevonden we ons inderdaad op een belangrijke locatie van deze energie en door te werken met
geavanceerde facilitators die het begrijpen, hebben we een empathische verbinding geïnitieerd - een telepathische
brug. Ik was enorm bemoedigd door wat er volgde – ik geloof dat deze Zwarte Slang - energie in de samenleving het
schrijven op de muur kan zien, en de grote opkomst van vrijheid waar de ziel van de mensheid naar verlangt. Na een paar
dagen van verzet en pogingen tot misleiding, gaf de energie die we tegenkwamen zich uiteindelijk over, kwam door ons heen
en door de galactische torus te belichamen, waren we in staat om het terug te kanaliseren naar de centrale vortex, waar het
vervolgens de wervelende innerlijke stromen sierde. Als veldfacilitator was het een van die piekervaringen die zowel
enorm lonend als vernederend was.

Opkomst van de Regenboogslang

Wat er toen op de terugtocht gebeurde, was totaal - magisch -. Eerst voelden we een opkomst van de onderdrukte "Rainbow Serpent"
die omhoog kwam door het vulkanische gesteente van de berglocatie. Dit is de collectieve zielsenergie van de Oorspronkelijke Mensheid,
die over de hele planeet begint door te breken terwijl mensen de verplichte maatregelen van de neppandemie uitdagen. Ten tweede, en
het meest verheffend, vergemakkelijkte de opruiming en meer natuurlijke uitlijning van de energie in onze ruimte een hoger dimen -
sionale infusie van Pleiadische energie – een golf van hoger dimensionale wezens kwam de studio binnen waar we werkten en
doordrenkte de groep met een enorm gevoel van vreugde en verheffing. Goh, wat een verschil kan deze energie maken
in de samenleving!

Dit zijn vroege dagen, maar het is duidelijk dat deze laatste ronde van ons veldenergiewerk perfect getimed is
terwijl groeiende golven van de mensheid over de hele planeet soevereiniteit terugwinnen en nu het herstel van hun
onvervreemdbare rechten en vrijheden eisen. Ik deel onze ervaringen op retraite in Mexico om andere energiefacilitators
over de hele wereld te inspireren, die nu een aantal cruciale sleutels hebben in het omgaan met deze zeer doordringende, oude
perverse en verstorende energie. Nu kunnen we zowel uitgedaagde zielen ALS deze Zwarte Slang energie serieus helpen om terug
te komen in de Universele Vouw. Vroeger wel, maar deze fundamentele ontwikkelingen zijn veelbelovend. Voor iedereen die geïnteres-
seerd is in Geavanceerde Spirituele Facilitering en in staat wil zijn om echt diepe en blijvende spirituele genezing te beïnvloeden, verken
het werk van: Openhand Ascension Academie

> BRON <

Heldere zegeningen

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusBoodschap
van Keanu Reeves
over de huidige situatie.

Door: Keanu Reeves
6 februari 2022

Mensen staan op het punt om los te komen van de Matrix.

Er is een oorlog aan de gang die de toekomst van het menselijk bestaan zal vormgeven en de wereld die we aan onze
kinderen nalaten is stilzwijgend optimistisch over de toekomst omdat de mensheid tekenen vertoont van breken met de
matrix. Het menselijk ras is al duizenden jaren slaaf gemaakt, we zijn in een mentale gevangenis gehouden door duistere
elites en geheime genootschappen die er alles aan hebben gedaan om ons te onderdrukken en te voorkomen dat we
ons potentieel vervullen. De matrix van de echte wereld begint te kraken. De mensheid vertoont tekenen van
loslaten uit de matrix. Wat een tijd om te leven!

We leven in spannende tijden.

Ja natuurlijk, er zijn veel mensen die alleen geïnteresseerd zijn in de Kardashians, maar een aanzienlijk
deel van de bevolking is wakker geschud. Het belangrijkste is dat er nu oorlog is tussen onze
oppermeesters en degenen die ons willen bevrijden.

Wat is de Matrix?De matrix is een holografisch universum dat op ons geprojecteerd wordt door degenen die ons willen beheersen. De
mensheid wordt al millennia op deze manier onderdrukt en gecontroleerd. We denken dat het echt is, maar in werkelijkheid
is het gewoon een film die opnieuw afspeelt in het collectieve bewustzijn en zich presenteert als "realiteit". Enkele van de rijkste
en meest invloedrijke mensen ter wereld zijn ervan overtuigd dat we in een digitale simulatie leven. Ten minste twee van de miljardairs
van Silicon Valley investeren geld om mensen uit de simulatie te halen waarin ze denken dat we leven. Sommige mensen in Silicon Valley experimenteren om ons eruit te halen, alleen doen ze iets verkeerd om van de Matrix af te komen.

Hij heeft een tip voor tech miljardairs.
Stop je portemonnee terug in je zakken.
Het heeft niets met geld of computers te maken.
Het is een spirituele verschuiving die plaats moet
vinden, geen hack.


Deze spirituele verschuiving vindt plaats.

Mensen zijn moe van onnodige oorlogen, totalitair leiderschap en autoritaire controle. Mensen worden wakker met wat echt belangrijk
is in het leven. Ik denk dat mensen echt bang waren dat de wereld zeer recent in elkaar stortte. Ik had het gevoel dat dingen uit de
hand gelopen waren. We hebben alle - hoop - verloren dat we onszelf kunnen redden van de duistere krachten van de wereld.

Maar open even je ogen en kijk om je heen naar wat er aan de hand is.

Het is verbazingwekkend dat mensen als Trump de sluier opheffen in een ongelooflijk web van onderling verbonden
manipulatie. Om ervan te houden of te haten, is de mensheid toestaan om uit haar slaap te ontwaken en te zien
dat dezelfde paar mensen, dezelfde geheime genootschappen, de bonafide Nieuwe Wereld Orde, actief
ons leven beheersen en ons ware vermogen onderdrukken.

Maar mensen worden langzaam wakker.

Het is tijd om onze oneindige kracht terug te krijgen en de deuren te openen van de mentale
gevangenis die ons motiveerde om onszelf te bouwen. Het is niet makkelijk om te doen,
maar het is tijd om in het licht van vrijheid te wandelen.

Keanu Reeves

Attentie: MarceliusMonoliet Gekte

Door: Nancy Wallace Ward
10 januari 2022
Allen oproepen in de Uitgestrektheid van het Zijn.
Wie wil met mij praten over de monolieten die opduiken
– Utah .. Roemenië... Californië... Isle of Wight?

De Inter Galactics

In de geest van plezier en luchtigheid komen we naar de mensheid. We hebben het idee van de monoliet in de
verbeelding van mensen gezaaid - degenen die vliegen en stromen met creatieve vreugde. De eerste - Utah - werd
gedaan voor een filming door een groep artistieke medewerkers, hetzelfde met die in Californië, toen werd het idee door
anderen overgenomen en zullen er nog anderen worden gemaakt.

Wij zijn intergalactische reizigers zoals velen van jullie, maar jullie kozen ervoor om op Aarde te landen om te dansen in het rijk
van het fysieke, regenererend in verschillende tijdlijnen om liefde in de Mensheid te zaaien en ook om jullie eigen zielsgroeiende
ervaringen te hebben terwijl jullie een verheffing voor de Mensheid brachten. We reizen over interdimensionale paden. Onze missie
is altijd geweest om nieuw leven te zaaien met vreugdevolle explosies van Licht. We verheugen ons in het menselijk vermogen om te
creëren en te lachen, vooral om te lachen en luchtigheid te creëren. We verheugen ons in de manier waarop mensen hun lichaam
gebruiken om te creëren door middel van expressie.

Denk maar eens aan hoe geweldig het is om muziekinstrumenten uit te vinden en te bespelen of om de muziek door het lichaam
te laten bewegen en met die stroom mee te bewegen, om geluid door het lichaam te laten bewegen om de expressie van het
hart te zingen, of om stoffen van kleur te creëren en beelden van licht te schilderen, of om leven te brengen in metaal,
steen of hout om sculpturen te maken. Of om de verbeelding te openen om woorden te vinden om verhalen te
creëren of om met cijfers te werken om de aard van de werkelijkheid te bestuderen. Mensen werken met
de natuur om smaakvolle "kleuren" op de tong te creëren om een vreugdevolle ervaring te brengen
om het lichaam te voeden. Het is buitengewoon wat mensen doen met creativiteit en
we hebben slechts een klein deel van de oneindige creativiteit
van mensen aangeraakt.

Deze vreugdevolle uitdrukking stroomt wanneer mensen zichzelf niet al te serieus nemen. En er is de
laatste tijd veel ernst geweest terwijl de mensheid door tunnels tuimelt - elke mens in zijn eigen specifieke
ervaring van een tunnel die enigszins lijkt op de bekermachine die stenen polijst. Dus je levenservaring heeft je
door emotionele vuren geduwd, je tegen muren geslagen die de rigide ideeën die voortkomen uit verouderde en
evoluerende systemen uitschakelen. Veel mensen klampen zich vast aan overtuigingen en schreeuwen van woede en
angst, en houden zich stevig vast aan iets dat oplost. Anderen hebben de stroom van overgave gevonden in het niet weten
en niet hoeven te weten, wat hen in de stroom van het nulpuntsmoment van het nu brengt. Het kan moeilijk zijn om het nulpunt
lang vast te houden terwijl de tuimeling doorgaat, zoals het rijden van snel water door een draaiend draaikanaal. Maar zodra men
het gevoel van nulpunt kent, kan men teruggaan naar het nu-moment, zich overgeven aan HET ZIJN en getuige zijn van de verhalen,
het drama van alle spelers op het wereldtoneel.

De monolieten bieden een energie van uitgestrektheid als herinnering aan jullie multidimensionaliteit. Dit menselijk leven waarin jullie
je bevinden is slechts een klein, klein stipje van wat jullie werkelijk zijn. - Deze tijden - waarin je je bevindt, zijn een opschudden, wakker
worden, je ronddraaien in een chaotische smackdown, mensen op hun knieën brengen, niet weten wat ze moeten geloven of geloven
in sommige verhaallijnen met een vurigheid van stijfheid, die hen bindt in emotionele onrust.

Niet weten wat te geloven is de deur naar overgave en loslaten naar het nulpunt van het nu-moment, ons verbindend met ons hart en
onze zielsessentie, waardoor we kunnen voelen in de uitgestrektheid van ons wezen. Dank u voor de herinnering aan de essentie van
creativiteit die een van de grootste geschenken van de Mensheid is. Creativiteit en gevoel voor humor helpen ons om door de
uitdagingen van het leven te navigeren.

De monolieten zijn een luchtig testament om de verbeelding te prikkelen om zich te verwonderen en te genieten van het
onbekende, waardoor de verbeelding van sommige mensen wordt geboeid. Anderen, in hun rigide vasthouden aan iets
dat veilig voelt, proberen te voorkomen dat verandering stroomt, wat de natuurlijke stroom van het leven is. Ze
kunnen de monolieten vernietigen, maar niet het droom-weten van iets dat zoveel verbazingwekkender is
dan de status quo die in de wereld komt. De monolieten vertegenwoordigen vreugde en speelsheid
en verrukking en doorbraak. Het doorbreken van het plafond van beperking. Terwijl monolieten
opstaan in symbolische verwondering, symboliseren ze het mysterie van het leven.
Ze zijn reflecterend of gepolijst om te schitteren als een deuropening,
een portaal naar de verbeelding.

Veel meer mensen zullen zich een tijdje vermaken met Monolith Madness. Weet ook dat binnen de monolietervaring
een verlichting van energie is en een besef dat er wonderen in het Universum zijn die verder gaan dan je stoutste dromen.

Copyright © 2020 door Nancy Wallace Ward (aka Leilah). Alle rechten voorbehouden voor originele afbeeldingen en geschreven
materiaal. Er wordt toestemming verleend om dit artikel vrijelijk te herdistribueren zolang het intact blijft en de naam van de auteur
en website www.integralsoul.love zijn opgenomen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe ongeziene
wereld laat zich zien (1)

Door: Angelique
8 januari 2022De ongeziene wereld laat zich op vele manieren zien, bijvoorbeeld via je dromen, je intuïtie, de natuur en/of getallen.
In 2010 zag ik ineens constant de cijfers 11 en 11:01 en 11:11. Zonder er ooit over gelezen of over gehoord te hebben
overigens. Zo begonnen deze cijfers mij ineens op te vallen, ik zag ze dagelijks en op vele plekken en kreeg er een bepaald
gevoel bij. Een gevoel dat het iets waardevols betekende.

Natuurlijk ging ik op onderzoek uit en ik vond op internet iets over de betekenis van deze steeds terugkerende cijfers. Volgens
de gevonden informatie wilde mijn Hoger Zelf een boodschap geven via deze getallen. Men noemt deze getallen ook wel meester
getallen, welke steeds weer ons bewustzijn binnenkomen om een bewustzijnsverschuiving te ervaren. Dit resoneerde absoluut met
mijn ervaringen en gevoelens van toen!

Zo staat 11.11 voor: Let op wat je denkt, woorden zullen zich manifesteren.
En 11 voor: Geboorte en het verankeren van het Nieuwe.

Een aantal jaren vanaf 2010 zag ik deze meester-getallen steeds weer in een andere vorm. In 2012 zag ik vaak de getallen 12:12 en 22.
De boodschap hiervan is; Bouwen op het nieuwe, nieuwe levens en wereld bouwen. 22:22 is een lief bericht dat er Engelen aanwezig
zijn om je te steunen. Nog steeds heb ik de uitgeprinte lijst met verklaringen van deze meester-getallen. Momenteel ligt deze weer
naast me, want ik krijg de laatste tijd steeds weer nieuwe berichten door via dit bizarre netwerk ;-).

De laatste week en vanmorgen dus ook weer, zie ik dus steeds
55 en/ of 5.55 wat de volgende boodschap meegeeft;

Maak je borst maar nat en doe je veiligheidsriemen om want er komen belangrijke veranderingen aan en je moet er klaar
voor zijn! Vertrouw erop dat het ten goede zal zijn, en het zal ten Goede zijn! Als je 2 vijven (55) ziet, is de boodschap;
Het bereiken van onze persoonlijke vrijheid door onze Liefde te leven. Wat een prachtige boodschappen,
dank dank dank. Ik word er altijd blij van!

> BRON <

Lay-out by
Marcelius


Galactische Familie
van Licht:
Visie op toekomstige landing nu


Door: Wake-up world
27 oktober 2021
Voordat de rups de vlinder wordt, gaat hij door de chrysallisfase waarin alles afbreekt tot een soort brij. Dat is de situatie waarin
Homo Sapiens zich nu bevindt. Het is dicht, uitdagend, verwarrend, maar volkomen noodzakelijk op het pad naar de schitterende
vlinder. En het wezen dat hij op het punt staat te worden, DIVINICUS,is echt majestueus, 5D, multidimensionaal. Voor degenen die
deze metamorfose ondernemen, zullen jullie merken dat jullie geboren worden in een Galactische Familie van Licht.

De toekomst is 5D

Ja, deze Eindtijd is verwarrend. Maar voor degenen met de visie om boven de karmische constructie van de oude 4D-laag uit te komen,
ziet future-landing-now er al helder en zonnig uit. Degenen die deze vaak kronkelige reis voltooien, zullen zich realiseren en onthouden
dat er een enorme familie van zielen in de kosmos is, een enorm mozaïek van kleurrijke wezens, met fenomenaal bewustzijn en
vaardigheden om samen met het universum te creëren. DIVINICUS zal in deze familie opkomen, opnieuw verbonden
met de natuurlijke cycli van het leven, en trekt werkelijk "vrije energie" door zijn wezen rechtstreeks
uit de Universele Torus.
Je reist met de snelheid van het denken; zich inleven en één worden met ander bewust leven; overvloedig creëren zonder angst
voor  beperking van de middelen; zich gekoesterd, gekoesterd en gesteund voelen door de gezegende hand van het Goddelijke. Er
is genoeg werk te doen voordat dit spectaculaire aanbreekt. De schaduwkant is in overdrive gegaan – een wanhopige paniek, een
laatste poging om zoveel mogelijk zielen in zijn agenda te oogsten. Het zal grotendeels mislukken. Ondanks het feit dat het op dit
moment op grote schaal lijkt te slagen, zullen toch alle fictieve tijdslijnen samenkomen naar de Event, terwijl Galactische, Zonne-
en Aarde Polenverschuivingscycli de oude 4D-laag wegzuiveren. Je zou uit het zonnestelsel moeten komen om het te vermijden,
en de fysieke technologie van de mensheid is lang niet geavanceerd genoeg, zelfs niet met verbetering door de Grijzen en AI.
Ze moeten de lichamelijkheid van het Menselijk Lichaam hebben om energie uit te halen. Maar niets dat 3D is, zal door
de voltooiing van deze grote cycli gaan.

De toekomst is hier heel erg in 5D!

Ontmoeting DIVINICUS: opkomst van de Goddelijke Mens

De natuurlijke cycli van het leven: dood en wedergeboorte

Verschillende ET-groepen komen op deze momenten dicht bij elkaar. Je kunt ze voelen en ermee communiceren wanneer
je voorbij de 4D-blokkerende laag komt. Als je je erdoor opent, in je wezen, door de hogere chakra's, dan kun je ze voelen als
een vibratie, die dan reflecteert als synchroniciteit door je uiterlijke realiteit. Ze communiceren de vibratie van liefde, van vrede
en acceptatie, van numerologie en heilige geometrie. Ze drukken uit hoe ze kunnen co-creëren met het universum en al het
bewuste leven, niet om een ander te manipuleren, te beheersen, te oogsten of te onderdrukken. Zelfs wanneer ze de
graancirkels maken, worden de gewassen zorgvuldig gevouwen, gerespecteerd, niet gebroken. Dit is hun ethos.

Velen in de samenleving vragen zich af over deze buitenaardse mogelijkheden. Het verhaal wordt al gemanipuleerd
en geregisseerd door de schaduwstaat: buitenaardse technologie om de kanker in stand te houden die de oude manier
van creëren is; aliens om de mensheid te redden van de klimaatcrisis (wat echt de eindtijdconvergentie is); transhumanisme
om het 3D-lichaam te verbeteren, maar ten koste van het verlies van soevereiniteit. Op het eerste gezicht ziet het er blitse en
glamoureuze uit. Maar hef de motorkap op van deze heldere nieuwe Tesla, en de moraal is net zo afgeleefd als de oude benzine
slurper.

Het is allemaal vermijding. Dat is precies waar het bij dit tegengestelde Bewustzijn om draait – het vermijden van het grimmige staren
dat voor de hand ligt: dat we allemaal verbonden zijn met het Universum, en dat er geen ultieme vermijding is van zijn cycli van dood
en wedergeboorte. Waarom zou je dat willen? Elk realiteitsconstruct bevat vervorming – altijd is een hogere harmonie mogelijk.
Elke karmische kristallisatie bevat de lessen om te evolueren, en wanneer het werk klaar is, manifesteert zich een nieuwe
harmonie, maar met nog grotere afstemming, grotere resonantie, groter respect, interconnectiviteit en liefde. Het zijn
alleen de eigenzinnigen en dwaas die dit proberen te vermijden. De natuurlijke cycli van dood en wedergeboorte
bevrijden je voortdurend om steeds meer te actualiseren van wat je kunt worden. Het is alleen Homo Sapiens,
geprogrammeerd door zijn Tegenstanders van Bewustzijn, die in angst is en deze universele waarheid vermijdt.

Onderzoek de oorsprong van tegengestelde bewustzijnsinterventie op aarde
Buitenaardse groepen die de mensheid en de verschuiving ondersteunen
Er zijn veel geëvolueerde soorten die werken om in deze tijden dichtbij te
komen en te werken met het evolutionaire proces van de mensheid. Bijvoorbeeld:

De Andromedanen: die de werkelijkheid vormgeven door de stromen van heilige geometrie
en numerologie waarrond werkelijkheden zich kristalliseren te observeren en te actualiseren.

De Arcturianen: eigenzinnige, humoristische en zeer erudiete wezens, die uitlijning met natuurlijke
technologieën aanmoedigen, de planetaire sterrenpoorten bijvoorbeeld, die een belangrijke rol zullen
spelen in het grote herschikkingsproces van de aarde.

De Pleiadiërs: met de liefde en empathie om andere voelende wezens als zichzelf te kunnen voelen.
Ze stromen als de dolfijn en creëren met vreugde, nieuwsgierigheid en levendigheid. Ze zijn volledig
transparant en integer.

Waarom zijn ze niet gemakkelijk zichtbaar voor de mensheid? Tot op zekere hoogte wel, maar niet per se met 3D-ogen.
Cruciaal is dat ze de Universele Wet van Vrije Wil respecteren – het onvervreemdbare recht van elke ziel om zelf te bepalen
wanneer het uit de bron komt. En dus gaat het niet om het overschrijven van je realiteit; je soevereiniteit niet wegnemen door
je te verblinden met wetenschap of zelfs liefde. Er is aanmoediging om de waarheid voor jezelf te realiseren, om de liefde voor
jezelf te ervaren. En het is op dit moment een uitdaging, omdat de Interventie er alles aan doet om de verbinding van de mensheid
te blokkeren voorbij de 3D/4D-laag, waarin er veel dissonante en afleidende frequenties zijn.

Je hebt ook soorten die van de interventie waren die nu de bevrijding
van de Mensheid door de verschuiving opnieuw afstemmen en ondersteunen...

De Annunaki: die waren de oorspronkelijke architecten van de "matrix" waarin we leven. Vanuit het sterrenbeeld Sirius leden ze daar
onder de enorme ineenstorting van hun bevolking en probeerden ze die vervolgens te reconstrueren. Ze zijn meesters in energie
technologie en zijn zeer sterk in creatie op intellectueel vlak.

De Reptilians: die al sinds de oertijd op aarde rondgaan. Ze zijn fel reslient en krijgerachtig, in staat om te gedijen als een
roedel in de zwaarste omgevingen. Hun modus was om de menselijke geest te doordrenken en te beheersen met angst.
Maar nu zijn er genoeg die de mensheid opnieuw uitlijnt en ondersteunt om uit fysieke controle te komen in het
weven van de 3D-realiteit uit het kwantumveld.

De situatie is dus complex en verwarrend in de 3D/4D-laag. Maar als je getuige bent van de synchronisitc-effecten
van het kwantumveld, realiseer je je dat er een spectaculaire "pulling through" gaande is. Dat de karmische constructie
van de schaduwstaat destabiliserend is. Dit wordt veroorzaakt door de convergentie van de grote kosmische cycli, maar
ook door de Welwillenden (Annuaki, Andromedans en Arcturians) die druk bezig zijn met het verwijderen van de blokkerende
technologieën in de 4D-laag. De planetaire Stargates openen zich, getuige de recente triggering van de Vulkanen, dus er is nu
een vrijstromende stroom van de opgekropte energieën van de lockdown.

Een begrip van de opening van de planetaire sterrenpoorten

De Galactische 11:11 Homing BeaconHet resultaat is dat het omringende energieveld geleidelijk transformeert. Je bent getuige van een wijdverspreide activering
van het menselijk bewustzijn die het verhaal van de schaduwstaat uitdaagt. Soevereiniteit en zelfbeschikking worden door een
groeiend aantal teruggewonnen. Daarom is de openbaring van de schaduw noodzakelijk geweest in deze spirituele metamorfose
– je kunt niet naar de sportschool gaan en spirituele spieren opbouwen zonder de gewichten!

Ondanks de verwarring en misleiding herontdekken veel mensen hun multidimensionaliteit door diep naar binnen te gaan, het externe
drama los te laten en nieuwe realiteiten vanuit een hoger bewustzijn vorm te geven – verbonden met de vrije energie van de Universele
Torus. Dit is de weg voor de mensheid om nu te gaan, degenen die kunnen horen en reageren op het galactische 11:11 homing baken.

We zijn nog lang niet uit het bos, maar het welwillende licht schijnt door en spreekt steeds luider tot degenen met de oren om te
horen: laat de oude karmische constructie los, laat zijn klauwen los van je wezen, ontrafel zijn tentakels uit je geest en laat het
hart de show leiden. Door tekenen en synchroniciteit, heilige geometrie en numerologie, door de liefdevolle omhelzing
van moeder natuur, zullen jullie naar huis worden geleid en herboren worden in de Galactische Familie van Licht.
Dat is de grote mogelijkheid en uitnodiging die er nu voor iedereen is.

> BRON <

Persoonlijk geniet ik positief van die heldere mogelijkheid!
Heldere zegeningen.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Een boodschap aan de mensheid van
het
Ground Crew Project.

4 mei 2021

Je bent speciaal gekozen om deel uit te maken van een goddelijk experiment in de schepping. Wat er op deze planeet gaat
gebeuren is nog nooit eerder gebeurd en zal nooit meer gebeuren. Onze planeet beweegt zich van derdedimensionaal
bewustzijn (fysiek-materiële realiteit-wat je kunt zien, voelen, horen, proeven en aanraken), naar een vierde en een
vijfdedimensionaal bewustzijn. In deze dimensies zul je volledig bewust zijn, je zult bestaan in een staat van
liefde en niet van angst. Je bent telepathisch en hebt veel meer licht in je lichaam. U kunt alles creëren
wat u wilt met uw geest en de nieuwe technologie die voor u wordt geleverd. Deze technologie
zal je wildste verbeelding te boven gaan.

Je zult honderden of duizenden jaren kunnen leven. Je zult volledig genezen zijn van alles wat er nu mis met
je is. Je zou nu 85 jaar oud kunnen zijn en een 20 jaar oud lichaam kunnen manifesteren. Zeer binnenkort zullen we
miljoenen ruimteschepen en bezoekers uit de ruimte op deze planeet hebben. Onze regering weet dat dit gebeurt, maar
ze willen dat je bang bent zodat ze het leven kunnen houden zoals het is geweest. Onze bezoekers worden vergezeld
door engelen die u met de schepen naar beneden zult zien komen. Ze zijn welwillend en liefdevol. Ze brengen
begeleiders, benodigdheden, leraren en nieuwe technologie.

Deze goddelijke interventie wordt tot stand gebracht door de genade van God. Je zou 'waarom' kunnen vragen. "We hebben
een vrije wil en moeten dit allemaal zelf doen." De reden dat we in zo'n grote omvang worden geholpen, is dat de aarde miljoenen
jaren geleden deel uitmaakte van een goddelijk experiment. De Eerste Schepper nam miljarden achterblijverszielen (zielen daar
evolueerden niet spiritueel met de rest van de schepping) en zette ze gewoon op aarde. Men hoopte dat deze zielen zouden
veranderen in een hoger bewustzijn.

Deze zielen kwamen van alle planeten onder onze Grote Centrale Zon. Onze planeet was volledig bewust en in de vijfde
dimensie. We hadden de hemel op aarde. Helaas hebben we deze achterblijverszielen gebaard en zijn we begonnen
met de val uit genade ie in de Bijbel wordt beschreven met Adam en Eva. We namen het op tegen hun Rad van Karma.

In de tijd van Atlantis en Lemurië werden pogingen ondernomen om het bewustzijn van de planeet terug te brengen naar de
vijfde dimensie. Beide pogingen mislukten. Vanaf de Harmonische Convergentie in augustus 1987 heeft meer dan 51% van de
mensen op deze planeet genoeg licht in zich om deze verschuiving mogelijk te maken. Bij de gratie Gods kijkt de hele Schepping
naar planeet Aarde. We worden bijgestaan door heel de Schepping-de Geestelijke Hiërarchie, Engelenrijken, de Galactische
Federatie van Licht, Geascendeerde Meesters en onze ruimtebroeders en -zusters. Je bent erg gezegend en heel speciaal
om op deze planeet te zijn op dit moment.

Binnen korte tijd ontvangt onze planeet de Fotongordel. Deze lichtband komt elke 25.000 jaar langs.
Deze keer luidt het de Gouden Eeuw in. De fotonenenergie is een extreem liefdevolle energie die bestaat
uit fotonen, gammastralen en antimateriedeeltjes. Als de Photon Belt toeslaat, hebben we drie dagen duisternis
en één dag kou. Dan hebben we 16 jaar licht, 24 uur per dag.

Je wordt volledig bewust binnen het eerste uur wanneer de lichtstraal je pijnappelklier raakt. Het activeert alle 12
strengen van je DNA en je kunt de rest gebruiken (90%) van je hersenen die je momenteel niet hebt kunnen gebruiken.
Je zult in staat zijn om te creëren met je gedachte, wat je ook nodig hebt, een kamer op te lichten, jezelf op te warmen, wat
je maar nodig hebt. Er valt niets te vrezen. Er wordt een paradijs geschapen op deze planeet dat je verbeelding te boven gaat.
We sturen je veel zegeningen van liefde en licht.

Voor meer informatie lees You are Becoming a Galactic

Attentie van Marcelius


Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk is
belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan om ons
te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.5 april 2021

Wij gaan winnen !!
* Ze hebben verloren. Want door ons op te sluiten, dwingen ze ons om onze schaduwen onder ogen te zien, om naar onze eigen demonen recht
in de ogen te kijken, om ze te helen en te transmuteren.

* Ze hebben verloren. Want door onszelf van elkaar te isoleren, moedigen ze ons aan om onze band te verzamelen, te versterken en van hart
tot hart te verbinden.

* Ze hebben verloren. Want door schaamteloos tegen ons te liegen, leiden ze ons ertoe om elders en alleen waarheid te zoeken, zo uit de
illusie te komen.

* Ze hebben verloren. Omdat ze ons proberen bang te maken, duwen ze ons om los te laten, gecentreerd te blijven, zelfverzekerd en
verbonden met onze ziel.

* Ze hebben verloren. Omdat ze door het beheersen van onze fysieke voertuigen, ons in staat stellen om onze subtiele lichamen
en geweten te verruimen, dus onze kracht.

* Ze hebben verloren. Want door ons ziek te willen maken, geven ze ons eindelijk meer vrije tijd, rust en wedergeboorte.

* Ze hebben verloren. Omdat ze ons proberen te laten verdwijnen in de duisternis, laten ze ons groeien en ons innerlijk licht cultiveren.

* Ze hebben verloren. Want door ons af te sluiten van Moeder Natuur, laten we haar toe om zichzelf te reinigen en te helen, en wij, om voor haar te mediteren zoals nooit tevoren.

* Ze hebben verloren. Want door ons te manipuleren om ons slaven te maken, dwingen ze ons om onze soevereiniteit en vrijheid terug te nemen.

* Ze hebben verloren. Omdat deze lockdown een mooie allegorie is van onze lockdown in de 3 D matrix, waardoor we nog meer in 5 D kunnen klimmen.

* Ze hebben verloren. Want door ons in slaap te brengen en te bedwingen, trillen ze de hele mensheid en ontwaken.

* Ze hebben verloren. Want door ons te infantiliseren, doen ze ons groeien. Onze ouders en kinderen aanvallen, ze doen ons brullen.

* Ze hebben verloren. Want door ons te willen verzwakken, versterken ze de Warrior of Light die diep in ieder van ons slaapt.

~ door Starseed Éloïse Al’Cyona

>Bron<Deze informatie werd ons aangereikt.

Iets om over na te
denken?
12-1-2021‘Kom niet bij me aan met die complottheorieën, zeg.

Laten we het in godsnaam bij de feiten houden, goed?’

Geen theorieën, geen aannames en geen verdachtmakingen. Ik ben er ook helemaal klaar mee.

Laten we het niet alleen bij de feiten houden, maar laten we het bij vragen over de feiten houden.
Zo kunnen we alles open laten en hoeven we het nergens over oneens te zijn.

En voor alle duidelijkheid, ik hoef geen antwoorden. Laat alleen de vragen goed tot je doordringen.
Dat is genoeg.


Vraag 1: HET CAPITOOL
Hoe is het mogelijk dat één van de meest beveiligde gebouwen in de wereld, het Capitool, tijdens één van de
belangrijkste politieke bijeenkomsten in deze tijd, succesvol overvallen kon worden door een klein groepje demonstranten?


Vraag 2: BELEID
Waarom moeten over de hele wereld kleine bedrijven en horeca dicht, maar blijven grote bedrijven als de Ikea, de Walmart en de
MacDonalds open? Waarom mogen vliegvelden, casino’s en bordelen wel open, maar theaters en festivals niet?

Vraag 3: BILJONAIRS
Hoe kan het dat het vermogen van de rijksten der aarde, waaronder Bill Gates, het afgelopen jaar tenminste is verdubbeld? Bill Gates zei
zelf: ‘Mijn investering in de vaccinatie-industrie was de beste ooit, beter dan in Microsoft. Voor iedere dollar die ik erin gestopt heb,
kreeg ik er 20 terug. ’ En wie is momenteel de rijkste man ter wereld? Juist, Elon Musk.

Vraag 4: CENSUUR
Hoe is het mogelijk dat Twitter, Facebook en LinkedIn meer macht hebben dan de president van de Verenigde Staten en ze in staat
zijn om zijn accounts te blokkeren? De vrijheid van meningsuiting wordt hier grof geschonden, en niet alleen die van Trump, maar
ook die van artsen, journalisten en onderzoekers die kritische vragen stellen over het huidige beleid. Waarom leidt dit niet tot
wereldwijd protest? De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in een vrij land, toch? Alleen in een dictatuur mag
je je mening niet uiten!

Vraag 5: DE MEDIA
Hoe kan het dat in de grote kranten van Nederland, Denemarken en Engeland de gehoornde man die het Capitool
binnendrong unaniem de ‘Qanon-sjamaan’ genoemd wordt? Hebben die kranten allemaal dezelfde
eindredactie, ofzo? En zo ja, wie zijn dat dan?

Vraag 6: EVENT 201
Hoe toevallig is het dat in oktober 2019, een paar maanden voor de officiële corona-uitbraak, de Bill en
Melinda Gates Foundation, in samenwerking met het John Hopkins instituut en het WEF (World Economic Forum),
een bijeenkomst organiseerden in New York, waar het scenario van een pandemie stap voor stap doorgesproken werd? Er
werd daarbij een wereldwijde uitbraak van het corona-virus nagebootst. Was dit toeval, of een openlijke demonstratie van een
vooropgezet plan?

Vraag 7: FAUCI
Waarom kondigde Fauci, omstreden viroloog en leider van het corona-gebeuren, in een toespraak van twee jaar geleden genoegzaam
aan dat er binnen een paar jaar zéker een pandemie zou komen? Hoe wist hij dat?

Vraag 8: PATENTEN
Hoe kan het dat het covid-19 vaccin, alsmede het vermeende virus, al jaren geleden zijn gepatenteerd door de WHO, terwijl het covid-19
virus toen nog niet eens bestond? Het is niet mogelijk om iets uit de natuur te patenteren. Dat kan alleen maar als het gemodificeerd
is, dus door mensen tot iets anders gemaakt. Zo modificeert Monsanto – nu eigendom van Bayer – producten uit de natuur op
een zodanige manier dat de zaden ervan onvruchtbaar worden. Boeren die die producten verbouwen, moeten om die reden
jaarlijks zaden kopen van Monsanto. Maar dat terzijde. Betekent dit patent op covid-19 dat het gemodificeerd, dus
man-made is?

Vraag 9: HAAST
Waarom zegt de wetenschap dat het normaliter vijf tot tien jaar duurt om een vaccin te ontwikkelen en kan
het nu ineens in zes maanden? Hadden ze het toen mis, of hebben ze het nu mis? En als ze het nu mis
hebben, welke risico’s brengt dat dan met zich mee en voor wie?

Vraag 10: WHO
Waarom heeft Trump vorig jaar de regeringssteun van de VS aan de WHO stopgezet en zijn
wantrouwen uitgesproken wat betreft hun ondoorzichtige praktijken?

Vraag 11: LADY GAGA
Waarom werd Lady Gaga de gastvrouw van de WHO-show die nog geen maand
na de terugtrekking van Trump werd gelanceerd? Was dat om geld op
te halen voor het bestrijden van de pandemie, of
was er een andere reden?

Vraag 12: VRIENDJESPOLITIEK
Waarom heeft Hugo de Jonge vorig jaar al bij AstraZeneca, het bedrijf waar zijn broer werkt, voor
miljoenen euro’s belastinggeld vaccins besteld, terwijl die toen naar zeggen nog niet eens gemaakt
waren en het op dat moment nog absoluut niet zeker was of ze ooit gemaakt zouden worden?

Vraag 13: WHISKY
Waarom zit Ab Osterhaus weer avond aan avond als deskundige op TV zijn verhaal te vertellen, terwijl deze
man in 2009 een fles dure whisky opentrok toen de eerste besmetting met de Mexicaanse griep in Nederland
bekend werd? Hij vierde daarmee met zijn team de bezegelde vaccinatiedeal. Is iedereen vergeten dat de door hem
voorspelde levensgevaarlijke uitbraak uitbleef en dus 20 miljoen vaccins weggegooid konden worden? Deze kostten de
belastingbetaler 144 miljoen euro. Zijn we dat na 11 jaar gewoon vergeten?

Vraag 14: ABRAMOVIC
Wie is Marina Abramovic, behalve de mentrix van Lady Gaga en een excentrieke, morbide kunstenares die het fenomeen
‘Spirit cooking’ heeft uitgevonden? Daarbij wordt eten opgediend in de vorm van een lijk. Dit vindt plaats op feestjes met
beroemdheden uit Hollywood en vooraanstaande figuren uit verschillende regeringen. En waarom staat Abramovic op
de cover van een boek van Femke Halsema?

Vraag 15: OUT OF SHADOWS
Hoe kan het dat na het verschijnen van ‘Out of shadows’, een documentaire over het kindermisbruik in Hollywood,
gemaakt door een stuntman, een insider in de branche, geen enkele acteur naar voren kwam om zijn of haar mening te
geven? Waarom verdedigden ze hun branche niet? Waarom kwam dit niet in de media? Waarom werd er niet over gepraat?
Was dit niet belangrijk? Wilden ze niet hun naam zuiveren? Waarom werden Elijah Woods, Mel Gibson en vele anderen die naar
buiten kwamen met schokkende informatie over satanisme en adrenochrome-gebruik binnen Hollywood, doodgezwegen? Waar
zijn Johnny Depp, Kate Winslet, Bono en Robert de Niro ineens gebleven? Waarom doet Oprah hier geen uitzending over? Is deze
stilte niet alarmerend? Hebben ze soms iets te verbergen?

Vraag 16: GEBROKEN GLAS
Waarom wil de Nederlandse regering geen onderzoek doen naar de kinderhandel in Nederland, zelfs niet na het verschijnen
van ‘Gebroken glas’ van Sanne Terlingen (Argos, Human, VPRO), waarvoor overweldigend veel bewijs werd verzameld?
Is het omdat Grapperhaus voorheen voor Joris Demmink werkte? Is het omdat ze bang zijn voor wat er aan het
licht komt als ze echt onderzoek gaan doen?

Vraag 17: DE HAMPSTEAD CASE
Waarom werd de Hampstead case in Engeland in de doofpot gestopt, na de hartverscheurende, authentieke getuigenissen
van twee van de slachtoffertjes, die in detail uit de doeken deden wat er precies gebeurde, wie er meededen en waar de misdaden
plaatsvonden? Waarom werd er geen onderzoek gedaan en werd de vader meteen vrijgesproken? En waar zijn de kinderen nu?

Vraag 18: DR. PHIL
Waarom werd de Dr. Phil show zowel in de VS als in Nederland uit de lucht gehaald, daags nadat hij een slachtoffer van
satanisch misbruik uit hoge kringen aan het woord liet?

Vraag 19: OPRAH EN JOHN OF GOD
Hoe kan het dat Oprah Winfrey en John of God, de door haar beroemd gemaakte genezer uit Brazilië, die begin
2019 gearresteerd werd omdat hij achter omvangrijke seksslaven- en kinderhandel zat, dikke vriendjes
waren? Hoe is het mogelijk dat Oprah Winfrey hier niets vanaf wist? Waarom heeft ze hier
nooit over gesproken? Was ze medeplichtig?

Vraag 20: MONDKAPJES
Alleen niet-werkende mondkapjes zijn toegestaan, zegt de overheid. Dat staat ook op de verpakking: beschermt niet
tegen virussen. Mondkapjes zijn meer een gedragsexperiment, zegt de overheid. Mondkapjes werken dus niet. Waarom
moeten we ze dan toch dragen, en waarom volgen zoveel mensen slaafs die onwetenschappelijke aanbeveling op?

Vraag 21: AANSPRAKELIJKHEID
De vaccin-industrie is niet aansprakelijk voor schade die ze veroorzaken. Dat wil zeggen: als jij of je kind ziek wordt of doodgaat ten
gevolge van een vaccinatie, kun je Pfizer, AstraZeneca of welke producent dan ook, niet aanklagen. Een rechter kan hoogstens de
staat aansprakelijk stellen, waardoor een eventuele schadvergoeding in feite door de belastingbetaler zelf betaald wordt. Hoe
kan dat en welke gevolgen heeft dat, als een producent niet aansprakelijk is voor de werking van zijn product, behalve dat
hij daar heel rijk mee kan worden?

Vraag 22: VACCINATIES
De effectiviteit van vaccins, niet alleen die van covid-19, maar van alle vaccins, is nooit wetenschappelijk bewezen.
Waarom wordt er dan toch zo enorm veel druk uitgeoefend op het huidige vaccinatie-programma en wordt
er gedaan alsof dat onze enige redding is?

Vraag 23: PASTEUR
De theorie van de besmettelijke ziektekiem – le grain – is nooit bewezen. Louis Pasteur introduceerde het,
maar gaf op zijn sterfbed toe dat Béchamp gelijk had. Béchamp zei dat ziekte afhing van de gezondheidstoestand
van het lichaam – le terrain. De foute theorie van Pasteur is later overgenomen door de Rothschilds en tot verdienmodel
gemaakt. Waarom wordt deze theorie tot op de dag van vandaag als waarheid verkondigd?

Vraag 24: BAN ON BILL
The Bill en Melinda Gates Foundation hebben vaccinatieprogramma’s uitgevoerd in zowel India als Afrika, die vreselijk misgegaan zijn.
Honderden meisjes zijn onvruchtbaar geworden door het HPV vaccin, duizenden kinderen zijn verlamd geraakt door het poliovaccin,
en veel mensen zijn gestorven. Bill Gates kwam een tijd lang India niet meer in, na de ravage die hij daar had aangericht. Waarom
heeft niemand het hierover?

Vraag 25: WIKILEAKS
Wikileaks is spotless wat betreft de zuiverheid van hun vrijgegeven documenten. Er zijn nog nooit onjuistheden aangetoond,
ook niet in de documenten die bewezen dat Hillary Clinton in 2016 betrokken was bij pogingen de verkiezingen in de VS
te beïnvloeden, door te doen alsof Rusland betrokken was bij het Trump-team. Ook niet in de documenten die de
betrokkenheid van zowel de Clintons als de Obama’s bij Pizzagate bewezen. Waarom is Julian Assange dan
toch gearresteerd? Omdat hij in Zweden twee vrouwen aangerand zou hebben? Die aanklacht is begin
dit jaar ingetrokken. Waarom zit hij dan nog steeds gevangen? Niemand weet het. Trouwens,
waarom leest niemand deze documenten? Ze staan gewoon online! En waarom
is Julian Assange nog steeds niet vrij?

Vraag 26: MK-ULTRA
‘Hé wacht, je zei net dat je niet over complottheorieen zou beginnen.’
‘Dat was om je gerust te stellen en dat doe ik ook niet. MK-Ultra is een feit. Luister en huiver.’
Waarom zijn zo weinig mensen op de hoogte van MK-Ultra, het vervolg op Operation Paperclip, het
nazi-programma van WWII? Er zijn meer dan genoeg getuigenissen. Mind control en cognitieve dissonantie
maken onderdeel uit van het MK-Ultra-progrmma en dringen veel dieper door in de samenleving – en in jouw hoofd –
dan je zou denken.

Vraag 27: CENSUUR
Waarom worden politici, artsen, specialisten, journalisten, klokkenluiders en zelfs presidenten gecensureerd en verbannen van
social media? Sinds wanneer mogen we niet meer zelf kiezen naar wie we willen luisteren en wat we interessant vinden? Waarom
laten mensen zich dit welgevallen? Zijn we zo gewend aan het gepamperd worden dat we zelfs bereid zijn ons zelfbeschikkingsrecht
uit handen te geven?

Vraag 28: VERKIEZINGSMANIPULATIE
Waarom censureert Facebook de verkiezingsposts van Trump, ten voordele van Biden? Waarom wist Twitter posts van
Trump, en nu zelfs zijn hele account? Waarom wordt Parler in zijn geheel verwijderd, waardoor Trump nergens meer
publiek kan gaan? Ja, omdat ze willen dat Biden wint natuurlijk, maar is dit niet beinvloeding van de verkiezingen?
Is dat niet strafbaar? Was dat niet juist waar ze Rusland en Trump vier jaar geleden van beschuldigden?
Waarom doen ze het nu dan zelf? En wie heeft er zo’n enorm belang bij dat Biden wint en niet Trump?

Vraag 29: VERKIEZINGSFRAUDE
Er lijkt overweldigend veel bewijs te zijn van verkiezingsfraude in de VS. Hoe kan het dan dat de verdeeldheid
daarover zo groot is? Hoe kan het dat leden van de senaat, advocaten en het volk zo tegenover elkaar
staan? Wat is waar en waarom wordt het ons zo moeilijk gemaakt om de waarheid te kennen?

Vraag 30: ORANGE MAN
Waarom wordt het gezicht van Trump oranje gemaakt in de media? Is dat om het beeld
‘Orange man bad’ zo diep mogelijk in het onbewuste van de mensen te planten?
Lijkt me goed gelukt, denk je ook niet? Maar vals is het wel.

Vraag 31: ETYMOLOGIE
Zijn mensen op de hoogte van de oorsprong van het woord ‘complottheorie’? Weet men dat dit begrip in
de sixties al gelanceerd werd door de CIA, om alles wat niet in hun straatje paste belachelijk te kunnen maken?
Merk je niet hoe het woord ‘complottheorie’, ‘complotdenken’ en ‘complotdenker’ een eind maakt aan ieder gesprek?
Dit is een knap staaltje van mind control, net als ‘Orange man bad’ en iets wat vrij gemakkelijk te herkennen is – vooral bij anderen.

Vraag 32: DWANG
Waarom gaan de meeste mensen akkoord met de verplichting om iedere maand 100 euro of meer af te dragen aan een zorgverzekering
die je vrijwel altijd meer kost dan het je oplevert, omdat het eigen risico door de meeste mensen nooit gehaald wordt? Waarom worden
alternatieve geneeswijzen steeds minder vergoed? Zijn we ongemerkt slaaf geworden van een systeem dat niet onze gezondheid,
maar de eigen winst voor ogen heeft?

Vraag 33: MEDISCHE MAFIA
Hoe komt het dat de medische wetenschap miljarden verdient, maar de mensheid steeds zieker en zwakker wordt? Chemo
werkt niet, de griepprik werkt niet en het gebruik van allopathische medicijnen is doodsoorzaak nummer 1 in de VS. Het
lijkt wel alsof ze er belang bij hebben dat we ziek, zwak en misselijk zijn en blijven. Aan een gezond en gelukkig mens
valt immers niets te verdienen. Zou dit waar zijn? Zit de wereld echt zo grimmig in elkaar?

Vraag 34: HYDROXYCHLOROQUINE
Waarom werd vorig jaar ineens het medicijn hydroxychroloquine verboden, terwijl het tot dan toe overal verkrijgbaar
was? Waarom werden artsen aangevallen en uit hun ambt ontzet als ze het toch aanbevalen en waarom werd het
verbod zes maanden later door Fauci zelf toch weer ingetrokken en gaven ze toe dat het wel degelijk hielp,
in combinatie met zink, vitamine C en azitromycine? Wie of wat zat hierachter?

Vraag 35: DE CIJFERS
Waarom hebben het de WHO en het RIVM het sterftecijfer rondom covid-19 in de loop van het jaar
stilletjes aangepast en bleek dit veel lager te zijn dan aanvankelijk beweerd? Waarom werd er
geen onderscheid gemaakt tussen sterven MET corona en sterven AAN corona? Is het
aanvaardbaar dat dit soort gezondheidsorganisaties zulke blatante vergissingen
maken? Of was het expres?

Vraag 36: PANIEK ZAAIEN
Waarom wordt een ziekte met zo’n onzorgvuldig vastgesteld sterftecijfer, dat niet hoger ligt dan dat van wat we
de jaarlijkse griepgolf noemen (0,12% wordt nu gezegd, geloof ik), aangegrepen tot het uitroepen van een pandemie
en het nemen van groteske maatregelen? Twee jaar geleden was het sterftecijfer zelfs hoger. Waarom dan nu deze paniek?

Vraag 37: DE SPOEDWET
Waarom is in Nederland een spoedwet aangenomen, voor het eerst sinds vlak voor WWII, dus 80 jaar later? Wat is de achterliggende
reden? Waarom is het nodig om een nieuwe minister, die niet eens door het volk is gekozen, maar pas aan het begin van de pandemie
Minister van Volksgezondheid werd, alle macht te geven?

Vraag 38: DE PCR-‘TEST’
Het is overduidelijk wetenschappelijk bewezen dat de PCR-test die nog steeds wereldwijd gebruikt wordt om vast te stellen of iemand
covid-19 heeft, geen correcte resultaten geeft, maar alleen vaststelt dat je een infectie hebt of hebt gehad. De PCR-test, die geen
test is maar een vermenigvuldigings-techniek, is in Tanzania door President John Magufuli toegepast op een papaya en een geit.
De uitslag was positief: de papaya en de geit hadden volgens de test covid-19. Een arts in Nederland deed hetzelfde met een
kiwi, die ook positief testte. Vindt niemand dit grappig, of op zijn minst verhelderend? Hoe kan het dat deze test dan toch
wereldwijd de basis vormt van alle getallen die dagelijks in het nieuws komen en gebruikt wordt om de maatregelen
te rechtvaardigen en mensen in angst te houden?

Vraag 39: GESJOEMEL
Valt het niemand op dat de cijfers van het aantal sterfgevallen bijgesteld zijn naar het aantal IC-opnames en
vervolgens naar het aantal besmettingen? Is het duidelijk dat het aantal besmettingen alleen maar oploopt
omdat er meer tests gedaan worden, die ook nog eens niet werkt? Wat zit hierachter? Wil de regering
het volk voortdurend in angst houden, zodat ze akkoord gaan met het vaccin?

Vraag 40: ONWETENSCHAPPELIJK
Waarom worden onomwonden wetenschappelijk bewezen feiten van tafel geveegd? Bijvoorbeeld het feit
dat de PCR-test niet werkt, of dat het bestaan van een covid-19 virus nooit bewezen is, maar ook het feit dat
er een onmiskenbare correlatie is tussen het alarmerend stijgende aantal autistische kinderen, kinderen met ADHD,
de zogeheten wiegedood en het steeds groeiende aantal vaccinaties dat een kind op steeds jongere leeftijd krijgt?

Vraag 41: PLOTKIN
Waarom reageert niemand op de nekhaarrijzende getuigenis in de rechtbank van vaccinatie-specialist Stanley
Plotkin, die onder ede verklaarde dat er giftige stoffen zoals aluminium, kwik en andere chemicaliën in
vaccins zitten, alsmede foetaal materiaal, dat wil zeggen: cellen van geaborteerde babies?

Vraag 42: RNA MANIPULATIE
Waarom zet niemand vraagtekens bij het feit dat de vaccins tegen covid-19 compleet nieuw zijn, mRNA bevatten
(messenger-RNA), alsmede andere bestanddelen, die permanente veranderingen kunnen aanbrengen in het menselijk
genoom? Is het bekend dat dit nog nooit op mensen is getest en niemand weet wat de lange termijneffecten zijn?

Vraag 43: BILL GATES
Waarom houdt iedereen halsstarrig vast aan het idee dat miljardair Bill Gates een filantroop is, terwijl hij openlijk spreekt over het
terugbrengen van de wereldbevolking door middel van vaccinatieprogramma’s? Bovendien is er sprake van dat hij net toestemming
gekregen heeft om de zon te verduisteren, als poging om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ziet niemand dat deze man voor
God wil spelen? Oh sorry, dat was geen feit, inderdaad. Dat was een aanname. Mijn excuses.

Vraag 44: ELON MUSK
Waarom is Elon Musk zo populair, terwijl hij met zijn satellieten de wereld tot een groot 5G-netwerk wil maken, waarvan de uitwerking
op de gezondheid nog niet bekend is? Komt hij daarmee niet heel erg tegemoet aan het idee van een technocratische controlestaat,
waar bijvoorbeeld Bill Gates zich ook hard voor maakt? Is niemand bang dat onze relatief vrije wereld net zo gaat worden als
China, of weet niemand dat China al zo’n controlestaat is?

Vraag 45: CYBORGS
Is het bekend dat Elon Musk vooraan loopt wat betreft technologische ontwikkelingen waarbij AI gekoppeld wordt aan
het menselijk brein? Het is hem al gelukt een chip in het brein van een varken te implanteren zonder het beest te
doden. In een interview met Joe Rogan begin dit jaar zei hij dat hij eind dit jaar verwachtte hetzelfde te kunnen
doen met het brein van een mens. Wie wil vrijwilliger zijn? Is dit de echte Matrix en kunnen we binnenkort
een hele taal, een krijgskunst of wat we maar willen, downloaden via een chip in ons hoofd? Of is dit
juist het moment waarop we ingeplugd worden in The Machine en niet langer zelf meester
zijn over onze werkelijkheid, omdat ons bewustzijn gekaapt wordt as we speak?

Vraag 46: HOOP
Waarom worden mensen boos van de suggestie dat het virus misschien helemaal niet zo gevaarlijk is?
Waarom reageren ze zo verontwaardigd als mensen suggereren dat de maatregelen wellicht niet nodig zijn,
omdat er niet zo heel veel is om bang voor te zijn? Is dat niet juist heel goed nieuws? Is dat niet juist iets om op
te duiken en erachter te komen of het waar is, zeker als een arts, een specialist of een dierbare dat zegt? Waarom
worden mensen niet blij van de mogelijkheid dat de extreme maatregelen helemaal niet nodig zijn? Zou er een andere
reden zijn om de maatregelen te handhaven?

Vraag 47: SOROS
Waarom heeft Soros, de beruchte Hongaars-Amerikaanse miljardair die met zijn bemoeienissen, schenkingen en investeringen
dicht bij de topfiguren van het wereldomspannend heersende beleid staat, het bedrijf ‘Van Dijk Boeken’ opgekocht? Van Dijk ja, bij
wie jij de boeken koopt voor je middelbare school-kind. Zou Soros daarmee inspraak hebben gekregen op de selectie en inhoud van
de schoolboeken die jouw kind gebruikt op de middelbare school?

Vraag 48: DE ROTHSCHILDS
Weten mensen dat de Rothschilds, één van de rijkste families ter wereld, eigenaar zijn van alle grote universiteiten wereldwijd, en
dus een dikke vinger in de pap hebben als het gaat over wat de studenten daar leren en wat ze later als hoogleraar of deskundige
naar buiten mogen brengen? Denk je dat de geheime ontgroeningen op Harvard echt zo onschuldig zijn?

Vraag 49: OLIE EN BIG PHARMA
Weten mensen dat de Rothschilds en de Rockefellers rijk geworden zijn door de olie-industrie, maar ook Big Pharma en
de media in bezit hebben? En zien mensen de samenhang tussen de woekerwinsten van zowel Big Oil als Big Pharma,
waarbij de restproducten uit de olie-industrie verwerkt worden in de ‘medicijnen’ van de medische industrie? Het
feit dat de meeste allopathische medicijnen bestanddelen uit aardolie bevatten, heeft niet als reden dat dat
goed is voor je gezondheid. Ja, olijfolie wel, kokosolie ook, maar niet aardolie. Nee, dit maakt onderdeel
uit van het verdienmodel van de Rothschilds. Feit is bovendien dat de Rockefeller-familie ook nog
zeggenschap heeft over de media. Zou dat een geniale strategie kunnen zijn om de
wereldbevolking te manipuleren, zonder dat ze het door hebben?

Vraag 50: DE BIS
Heb je gehoord van de zwaarbewaakte geheime bank, de BIS-bank, die in Bazel staat? Wist je dat die bank en zijn
werknemers, net als het Vaticaan, soevereiniteit genieten en absolute macht hebben over de rest van de banken in de
wereld? Wist je dat de beslissingen die die bank neemt alle wetten en regels van regeringen overstijgen? Als je dit weet,
snap je dan dat de werkelijke macht in de wereld bij heel andere partijen ligt dan wat men ons laat denken?

Vraag 51: WE ARE THE 99%
Eén van de meest groteske feiten in de wereld is dat 99% van alle rijkdom in handen is van 13 families, waaronder de Rothschilds
en de Rockefellers. Even een vraag bedenken… Is dat niet bizar? Zouden we daar niet enorm verontwaardigd over moeten zijn?

Vraag 52: COVID-ZWENDEL
Tijdens de Corona-crisis ging het aantal sterfgevallen bij andere ziektes plotseling sterk omlaag. Er vielen bijvoorbeeld maar
400 doden door de jaarlijkse griep, terwijl het dat er normaal veel meer zijn. Maar ook hart- en vaatziekten, kanker en
andere doodsoorzaken waren niet eerder zo laag. Zou het kunnen zijn dat er onterecht sterfgevallen aan corona
zijn toegeschreven, terwijl het eigenlijk andere doodsoorzaken betrof? De cijfers wijzen wel in die richting.

Vraag 53: OMKOPERIJ
Kloppen de berichten dat ziekenhuizen in de VS $ 13.000 per coronageval kregen en $ 39.000 als die coronapatiënt ook nog
aan de beademingsmachine – de ventilator – aangesloten werd? Was hier in Nederland ook sprake van? Er zijn meerdere huisartsen
in Nederland naar voren gekomen die zeiden dat ze extra geld van de overheid kregen voor iedere coronapatiënt die ze inbrachten.
Zouden die artsen dat verzinnen? Waarom zouden ze dat doen? Wat zouden ze daarmee winnen? Zou het kunnen dat ze, omdat
ze als arts een eed gezworen hebben om de gezondheid van de patiënt altijd voor te laten gaan, uit gewetenswroeging naar
voren traden? Ik denk het.

Vraag 54: DE WETENSCHAP
Waarom beroept iedere voorstander van de maatregelen zich op het vage begrip ‘de wetenschap’, terwijl juist binnen
de onafhankelijke wetenschap de mondkapjes, het afstand houden, de angst en de vaccinatiepraatjes ontkracht
worden? Dezelfde vraag komt op in verband met chemo-therapie en vele andere procedures die als
wetenschappelijk verantwoord naar voren worden gebracht. Zou het kunnen dat mensen
misleid worden, onder het mom van ‘de wetenschap’?

Vraag 55: SYMBOLEN
Heb je de demonische kledinglijn gezien van Celine Dion? Heb je de openingsceremonie gezien van de Olympische Spelen
in 2012? Heb je de rituele opening gezien van de Gotthard tunnel in Zwitserland in 2017, met eenzelfde gehoornde figuur als
de hoofdpersoon in de Capitool-bestorming? Vallen de panda-ogen, het bedekken van het linkeroog en de vele satanische
handgebaren van talrijke beroemdheden, politici en religieuze leiders over de hele wereld je niet op? Wat zou dat allemaal
betekenen, denk je?

Vraag 56: DE GEORGIA GUIDESTONES
Ken je de Georgia Guidestones, de zes mysterieuze granieten zuilen die in Elbert County in Georgia staan?
Een anonieme opdrachtgever, voor wie geld blijkbaar geen rol speelde, heeft ze in 1980 laten maken. Wie of
wat denk je dat erachter zit? De zuilen vormen een klok, een kalender en een kompas. Daarnaast is er in acht talen
een tekst in gekerfd, met tien richtlijnen voor de mensheid die ‘het tijdperk van de rede’ (the age of reason) inluiden.
De eerste en tegelijkertijd de meest onheilspellende luidt: ‘Houdt de wereldbevolking onder de 500.000.000.’ Goed idee?
Ja? Maar hoe dan? Zijn dit de tien geboden van de Nieuwe Wereldorde? En zo niet, wie heeft dit dan bedacht?

‘Nou, ik denk dat ik klaar ben. Nu jij!’
‘Eh… ik denk dat ik even moet gaan liggen.’