MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Time to wake up


16 artikelen - WAKE UP 1 -
De poorten van het Licht Openen


Door: Quiasinon - Tribute
19 september 2022

De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben ons gedwongen de mechanismen van controle te begrijpen die
dualiteit en scheiding in de mensheid hebben gecreëerd. We dienen een paar eeuwen terug in de tijd te gaan om het
verband te zien tussen het verlies van vrijheid en van onze rechten. Wat is de relatie tussen de Covid waanzin, de huidige
Biden soap en het ontwakingsproces van de mensheid? Is er een relatie tussen al deze gebeurtenissen en wat zegt dit over
de grote licht happening die nu aanstaande is en de weg
vrijmaakt voor een vreugdevolle en vrije wereld.

Leylijnen lopen over de oppervlakte van de aarde en vormen samen een raster. Waar Leylijnen elkaar kruisen ontstaat een energie
veld. Vrijwel alle kathedralen (kathode) en grote kerken werden op deze energieplekken gebouwd. Waarom? We zijn in de loop van
de afgelopen eeuwen zo geconditioneerd dat we bijna niet meer in staat zijn kritisch te denken en vragen te stellen. Verstrikt in dit
psychologische moeras vergeten we te vragen hoe het komt waar plotseling die golf aan 'dodelijke' virussen vandaan komt?
Waarom is het dat 'de politiek' met onverholen minachting voor ons haar beslissingen neemt? Waarom gebruiken
we onze gevulde gas
velden (ons gas)
niet?


Waarom onteigenen we boeren terwijl we een voedselcrisis hebben! Er is een asielcrisis en waarom importeren we
bij de duizenden 'asielzoekers'? Waarom stellen we geen vragen? Zijn we dan zo apathisch, afgestompt, gedegenereerd,
levensmoe, gemakzuchtig, laks, lui, lethargisch en blasé dat we maar de boel - laten voor wat, het is? Inclusief onze (klein)
kinderen, familie, vrienden en de rest van de mensheid? Voor degene die nog een beetje energie heeft, zijn er nog een paar
vragen; hier gaan we:

- Waarom werd ons wijsgemaakt dat er een hemel en een hel is?
- Waarom werd reïncarnatie - eeuwenlang uit de bijbel geschrapt?
- Waarom geloven wij dat God een instituut is dat in een kerk kan worden gevonden
- Waarom denken we dat we kunnen handelen zonder daar de gevolgen van te krijgen?
- Waarom geloven we dat liefde iets is dat je moet verdienen en vinden in iemand anders?
- Wat is het verband tussen royalty, verkiezingen, corona, het Vaticaan, regeringen en energie?
- Waarom groeien we allemaal op met de conditionering van de dood als het einde van het bestaan?
- Waarom is de mensheid afgesneden van de oorspronkelijke spiritualiteit en gescheiden in religie, ras
en politiek?

Zou het kunnen zijn dat God in jou is en in mij, overal om ons heen in plaats van daarbuiten, oordelend en heersend? Lang
geleden is de mensheid afgedwaald van haar oorspronkelijke spirituele vermogens en onze verbinding via het aardraster
met de Goddelijke Bron. Misleid door een kleine groep mensen. Gescheiden van de God en de Liefde die we allemaal
zijn. Eeuwenlang afgescheiden, en levend in het donker. Deze kleine - misdadige groep, staat bekend als de Elite.

Een duistere kracht die profiteert en letterlijk feestviert en gedijt op de energie van dood, angst en controle.
Deze kleine groep van zogenaamde elites, zijn eeuwenlang doorgegaan met het beheersen van de mens
heid, door ze onder religieuze en overheidswetten te houden, in angst, onwetendheid en afscheiding.
Via religie en politiek, het bankwezen, Hollywood, de farmacie het onderwijs en de media hebben
ze systematisch hun agenda van controle uitgerold en onderhouden.

Niets is wat het lijkt. Niets.Ze hebben hun kerken gebouwd op de Leylijnen van de aarde, om de energieën te blokkeren en te stelen
voor het doel van duistere controle. Deze leylijnen zijn het aardse raster, verbonden met de universele ethers,
voor de transmutatie van frequenties van onvoorwaardelijke liefde voor iedereen. Dit is onze levenskrachtenergie!
Religie - predikt - afscheiding, wat betekent dat je - gescheiden bent - van de "Bron". Dat is allemaal een - illusie. Het
beheersen van de - massa om te geloven - dat mensen, dit leven, het Universum en zelfs God zoveel minder zijn dan wat
werkelijk onze Waarheid is. We zijn wijsgemaakt dat we voor ons overleven volledig afhankelijk zijn van externe bevestiging
door God en systemen.

The Matrix is het eerste deel uit een filmserie. De andere drie delen, zijn The Matrix Reloaded, The
Matrix Revolutions en The Matrix Resurrections. Ga deze films zien en begrijpen wat 'de matrix' is.Eeuwenlang hebben we onze autoriteit overgedragen aan landheren, vorsten, bankiers, religieuzen en andere heersers. We
zijn geconditioneerd; blind en gewend geraakt aan deze controlesystemen en hebben dit alles als normaal leren beschouwen.
We hebben in een valse illusie geleefd, een matrix. Door de inkomende, golven van Licht, en de incarnatie van veel oude wijze
autonome zielen in de afgelopen decennia zijn de tijden Goddank veranderd. We zijn in de loop der jaren geleidelijk bewuster
geworden en in staat om het Licht te zien en vast te houden om de duisternis die nu op het punt staat te vallen te weerstaan
en te bestrijden. Jaar na jaar, stap voor stap zijn we dichter bij de herwaardering van de Val van de Elite gekomen. De
openbaring van duisternis
naar Licht.

Dit is het Grote Ontwaken.

Een vloed van Licht zal alle duisternis verwijderen zodra de poorten geopend zijn. Een zeer nabije storm zal deze planeet
vrijmaken voor de hemel op aarde die we samen gaan creëren. Samen bouwen we dan aan nieuwe wegen van evenwicht, van
vrede, van onvoorwaardelijke Liefde. Het is aan ons om door de huidige storm te navigeren, om positief en in ons hart te blijven.
We zullen wakker moeten worden als we dit bevrijdingsfeest mee willen maken. We zullen ons met alle kracht, moeten bevrijden
van de lage, duistere energieën die ons gevangen hebben gehouden. Daar is moed voor nodig, en kracht! Tegelijkertijd hebben
we geen keuze meer; het is nu letterlijk 'erop of eronder'. Sta alsjeblieft nu op en kom in actie. Al was het alleen maar om snel
nog voedsel in te slaan voor tenminste drie weken. Denk aan schoon drinkwater en andere overlevingsspullen; ook voor
de huisdieren.

De geboorte - weeën voor de komst, van het - nieuwetijdskind - zijn voelbaar. Er is geen geboorte zonder pijn, en
inspanning maar als we goed voorbereid zijn kunnen we veel aan en staan we als mensheid snel weer op beide benen.

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Onroerend goed uitschudden


Door: Peter B. Meyer
5 september 2022Wereldwijd Verlamming

Leugens, vals geld, corruptie, hebzucht en menselijke dwaasheid. De omvang van deze fouten is enorm.
Groot genoeg om het financiële welzijn en financiële stabiliteit van naties wereldwijd te verlammen. Het wordt
bijzonder onaangenaam voor de grote banken. De koersen van bankaandelen vertonen een duidelijk neerwaartse
trend, vooral van Europese banken. Veel banken zijn overspoeld met ongedekte leningen, die nooit kunnen worden
terugbetaald en als verlies moeten worden afgeschreven.

Met economieën over de hele wereld merkbaar verzwakt, keert onvermijdelijk het tij zich tegen de gevestigde orde en
groeit de wanhoop van de cabal. Dat maakt met de dag de financiële cabal structuur kwetsbaarder. Mensen gaan op
vrijdag naar bed en op maandagochtend, als de markten niet open gaan, totdat ze dat wel doen, is dat de reset, of
het begin ervan. Dit is eindelijk het moment waarop de ontwaakten hebben gewacht. Lees verder tot het einde
van dit artikel om te begrijpen wat komen gaat.

Laatste Hoofdstuk

De wereld staat op het punt het laatste hoofdstuk te zien van de grootste vastgoed shake out in
de menselijke geschiedenis. Een van de klassieke - regels voor zeepbellen is dat ze meestal
leeglopen tot minstens het niveau waarop ze begonnen, en vaak nog een beetje lager.Dat betekent dat “huizenprijzen 80% tot 95% moeten dalen ten opzichte van huidige hoogtes.
De huizenprijzen kunnen terugvallen tot het niveau van 1950. Als gevolg daarvan zou 80% van de
huizen in negatief eigen vermogen territorium terechtkomen. Het aantal wanbetalingen, en inbeslag
names zal toenemen. Deze economische - componenten vormen samen de perfecte storm die door de
huidige economie raast.

De laatsten van de grootste generatie besteders in de geschiedenis de welvarende babyboomers verlaten
hun beste bestedingsjaren achter zich. Deflatie, zal steeds meer de dominante trend worden naarmate de
economie vertraagt en de schulden - oplopen. De gevolgen van deze gebeurtenissen leiden tot één ding:
een ernstige verkrapping van de kredietverlening en afschrijvingen van tientallen triljoenen aan leningen
en vorderingen. Dat betekent - minder geld in het systeem, minder bestedingen, minder vraag dalende
prijzen en uiteindelijk:
Depressie en
deflatie.

Dit is realiteit van de cabal economie, en de meest waarschijnlijke weg die het zal volgen gebaseerd
op historisch en empirisch onderzoek. Over de hele wereld hebben mensen het voor lief genomen
dat geld een - waardeloos - stuk papier is, een absoluut - krankzinnig collectief waanidee -
opgedrongen om te
geloven.

Intrinsieke Waarde

Honderden jaren geleden - aanvaardden reizigers bankbiljetten - die reischeques werden genoemd,
omdat zij geloofden dat de banken die deze uitgaven een goede reputatie hadden. Zodra deze cheques
bij een plaatselijke bank werden aangeboden, kregen zij de biljetten terug in de plaatselijke munteenheid,
zonder dat centrale - autoriteit die ze moest - waarmerken. Maar vandaag denken de mensen niet meer, op
deze manier. Zij zijn van mening dat een overheid nodig
is om de waarde van het geld te verzekeren.

Maar echt geld is gebaseerd op natuurlijke kenmerken, zoals intrinsiek waardevol, duurzaam, deelbaar, uniform
draagbaar, schaars en algemeen aanvaard. Deze - kenmerken zijn essentieel voor een ruilmiddel om als eerlijke
betalingsstandaard te functioneren, hetgeen niet het geval is met valuta’s door, centrale banken uitgegeven.
Eenmaal gevestigd, hebben Rothschild geldwisselaars, de waardevolle - energie van arbeid van het volk
naar zichzelf overgeheveld.

Geld, uit het niets is geschapen en door schuld gedekt, mag en kan geen kostbaarheden kopen,
het is bedrog. Zolang de illusie bestaat dat “schuldgeld” waarde heeft, en de schapen blijven
instemmen met deze illusie door eraan deel te nemen, zullen zij niet worden bevrijd van
hun schuldslavernij. Als mensen wakker worden en beseffen dat de meeste banken
niet alleen failliet maar ook corrupt zijn, zullen ze massaal overstappen op
goud als betaalmiddel, net zoals ze eerder eeuwenlang hebben
gedaan.


Geld gedekt door schuld is misdaad tegen de mensheidIn de huidige maatschappij hebben mensen over de hele wereld als vanzelfsprekend aangenomen dat
‘papier’ geld is, maar dit is een onzinnig collectieve illusie waartoe iedereen werd gedwongen dit te geloven.
Men dacht dat een regering nodig is om de waarde van geld te verzekeren. Echt geld is gebaseerd op natuurlijke
eigenschappen, zoals het feit dat het intrinsiek waardevol, duurzaam, deelbaar, uniform, draagbaar, schaars en alom
geaccepteerd wordt. Deze eigenschappen zijn essentieel voor een eerlijk - ruilmiddel standaard om een om universeel
geaccepteerde te worden. Dat is niet het geval met
valuta’s uitgegeven door Centrale Banken.

In tegenstelling tot Centrale Banken uitgegeven valuta, is goud altijd waardevol geweest; het schuldgeld van nu is iemand
anders last, gedekt door onbetrouwbare beloften, die uiteindelijk niet kunnen worden nagekomen. Geld is het tegenover
gestelde van schuld en kan dus niet zeker worden gesteld door schuld. Met andere woorden het is een misdaad tegen
de mensheid. Uitgevonden door, Mayer Amschel Rothschild en gebouwd op het feit dat geld een energiestroom is
bekend als valuta, gegenereerd uit de combinatie van grondstoffen, goederen, diensten, en arbeid van het volk.

Zo verkreeg Rothschild het monopolie over alle energiestromen op planeet Aarde. Een wereldwijd gesteund
slavenarbeidssysteem gefundeerd op schuldgeld uitgegeven door eigen centrale banken, geïnfiltreerd in
elke overheid. De geldstroom ontworpen voor terugkeer naar henzelf, biedt een ijzersterke mogelijk
heid voor volledig financieel en economische controle. Door controle van de geldstroom en
omkoop van regeringen, hebben zij hun waardeloos schuldgeld in waarde gelijk
gesteld aan het energiegeld van het volk! Een fraude van
schaamteloze omvang.


Geld gecreëerd uit het niets door schuld gedekt, zou geen kostbaarheden mogen kopen,
omdat het bedrog is. Maar, zolang ons de illusie bestaat, dat “schuldgeld” waarde heeft, en
de schapen deze illusie accepteren, zullen volkeren niet bevrijd worden uit hun schuldslavernij.

Hyper-liquiditeit wordt hyperinflatie

Het is tijd aandacht te besteden aan wat regeringen doen, en dienovereenkomstig actie ondernemen
door zoveel mogelijk goud en zilver te kopen.Het probleem met overheids-schuld die snel en gigantisch
groeit, is dat wanneer de tijd daar is, de Centrale - Banken de rente zullen moeten verhogen, en zeer
terughoudend zullen zijn dat te doen dat dan de inflatie versnelt. Tot nu toe zijn de excessen
van het gelddrukken weggewerkt in de huizenmarkt, cryptos en aandelenkoersen,
maar dat blijft niet zo.Dus de volgende fase in Hyperliquiditeit zal Hyperinflatie zijn, door de verhoogde snelheid van geld in omloop.
In een vertrouwenscrisis met geld; zoals de dollar, euro of yen, etc., is dat wat hyperinflatie veroorzaakt, ontstaan
uit pure valutamanipulatie. Consumentenaankopen zijn sterk gedaald, wat betekent dat nog niet al het nieuwe geld
in omloop is. Een deel is gebruikt, om schulden af te lossen of wordt gespaard, omdat niemand - investeert. Vroeg of
laat zal dit geld weer in omloop moeten komen, en zal dit een periode van hyperinflatie inluiden, wat betekent: te veel
geld voor minder goederen.  

Het Deep State Establishment is bang, voor de bewegingen en acties van het volk, zoals; ‘Stop de Fed’, en in feite;
beëindig alle centrale banken. En dat is precies wat staat te gebeuren. Veroorzaakt, door het banksysteem zelf.
Op het moment dit gebeurt wordt het nieuwe QFS geldsysteem geïntroduceerd, gecontroleerd door het
volk. Het patriottenbeleid is; de vijand zichzelf te laten vernietigen en dat gebeurt nu in real time,
voor onze ogen. Voor de zekerheid; Leg een voorraad water, voedsel en levensbehoeften
aan voor de duur van enkele weken.

Ontwaking komt met een prijs. Het kan moeilijk en pijnlijk zijn geweest door de diverse stadia van
ontwaking heen te komen, en vooral anderen te overtuigen. Het is een uitdaging maar het openen van
ogen en geesten van de schapen, is nog moeilijker. Het is een strijd tegen de tijd en onrechtvaardigheid.
De schapen worden heen en weer geslingerd zonder enig idee te hebben wat werkelijk gebeurt, maar ze
popelen om in de rij te staan voor hun gratis giftige Covid-injectie, dat twee derde van de bevolking heeft
voorbestemd voor een vroegtijdig
vertrek van planeet
Aarde.


> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Tijdlijnwijziging 2022

Planetaire Verschuiving van 3D naar 5D

Gehersenspoelden staan in de rij voor vaccinatie


Door: Peter B. Meyer
1 Augustus 2022De mensheid is zo diep hersen-gespoeld, opdat positief negatief is geworden. Deze schapen leven in een wereld
van illusie waar democratie wordt gepromoot als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid - dictatuur is; waar 51% heerst over
de andere 49%. Dat is de reden waarom de - betekenis van anarchie - werd veranderd in rebellie, omdat het feitelijk, zelfbestuur
betekent! Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog van de overheid, hoe beter het is voor ons allemaal.
Wees niet bang; laat het een uitdaging voor je zijn om mee te doen ons maximale potentieel te bereiken. Onze wereld is gevuld met
een enorme hoeveelheid giftigheid, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, valse voor
stellingen, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda
en indringende hersenspoeling.

In de laatste - fase van de nu bestaande 3D cyclus op Aarde, hebben degenen die ontwaakt zijn, de taak het menselijk ras te
informeren over de criminele acties van de Diepe Staat Cabal en hun regering. Door hun misdaden tegen de mensheid te
tonen, welke met de dag zichtbaarder worden. Misdaden tegen de mensheid, begaan door het hoger Cabal Imperium
in de Inter Galactische Gemeenschap. Zij opereren achter de schermen op Aarde en negeren de wetten van de
natuur. De mensheid moet begrijpen dat de cabal deze wetten herhaaldelijk overtreedt, en dat dit
ernstige gevolgen
heeft.  

Waarvoor mensen werkelijk bang moeten zijn is niet de angst te sterven aan een niet-bestaand Covid -19 virus,
maar door de terreur van hen die de wereld dicteren, controleren en verstoren via hun eigen regering. Mensen te onder
werpen door bangmakerij, teneinde hun doel te voltooien; t.w. de uitoefening van totale tirannieke - macht in de eens vrije
Wereld. Zinloze - slachtoffers zijn zij die in de rij staan - voor een vaccinatie, ondanks vele - waarschuwingen uit, deskundige
bronnen over de - gevaren en de ware bedoeling - ervan. Zij zijn in zekere zin, geestesziek - gemaakt, door middel, van niet af
latende hersenspoelende - propaganda door de MSM. Met deze dwaze, medemensen kan geen nieuw begin worden gemaakt.

De omgekochte marionetten in regeringen worden met de dag duidelijker zichtbaar geconfronteerd met de gevolgen van deze
pathologisch mentaal verwarrende leugens. Met zombies kan geen nieuwe wereld worden opgebouwd. De domheid en stomp
zinnigheid in regeringen maakte een soort evenwicht met hen. Als het niet zo triest was, zou men zich kunnen doodlachen
om de verkondigde idioterieën. Het wachten is op de ontwaking en het opstaan van de massa, met of zonder hersen
beschadiging door Covid-injecties.

De meute wordt pas echt wakker als hun eigen kinderen sterven aan de giftige injecties, of niets meer te eten is.
Hoe dan ook, het grote einde komt eraan! Als beschermers en bewoners van planeet aarde, waken de Pléiadiens over
ons. Ze doen dit al lang om met zorg voor deze planeet de evolutie van de mensheid te helpen! Planeet Aarde is prachtig
en heeft een speciale - plaats in de kosmos, er is geen andere planeet zoals zij! De Pléiadiens creëerden een goddelijk plan
voor planeet aarde en zette dat reeds duizenden jaren geleden in gang! Zij creëerden het plan niet alleen, in feite waren wij
persoonlijk betrokken bij de creatie van dit goddelijke - plan! Het plan is een prachtige wereld, op aarde te creëren welke
functioneert als leercentrum een ascensie-oefenterrein om te zien hoe - wezens die hier kwamen bewust hun weg
terug naar boven kunnen vinden terug naar
waar ze vandaan kwamen!

Onze terugkerende gastschrijver Michael Love vertelt iz. dit onderwerp over
zijn recent ontvangen transmissie van de Plejadische Licht Krachten

Planetaire Verschuiving van 3D naar 5D

Voorwoord

De Pléiadiens zijn meesters in de bewuste evolutie en leveren deze zeer belangrijke datastroom over de aarde; het is nl.
een reële en opmerkelijke tijdlijnverschuiving die onlangs op aarde is begonnen. Het is aanbevolen deze informatie te herlezen,
langzaam, en aantekeningen te maken omdat de kennis nodig is voor persoonlijke ascensie. Deze data-stroom is gecodeerd om het
sluimerend DNA te activeren, het niveau van bewustzijn
uit te breiden en het leven te verbeteren!

Gewaardeerde volgers,

De aardalliantie rapporteert dat een paar weken geleden een grote tijdlijn verschuiving plaatsvond op planeet aarde en veel sterren
zaden op aarde letterlijk wakker werden en ontdekten dat ze zich in een nieuwe realiteit bevonden! Pléiadiens beweren dat deze
krachtige tijdlijnverandering een collectieve verschuiving in het bewustzijn was en werd teweeggebracht door verscheidene
krachtige schokken van hoog vibrerend kosmische gammalichtstralen die rond 4 juli vanuit de galactische kern
kwamen en een galactisch vuurwerk van pure onafhankelijkheid creëerden!

Deze verandering in tijdlijn werd voornamelijk opgemerkt en ervaren door de aardse Sterrenzaden wiens DNA
strengen 4 en 5 reeds zijn geactiveerd, omdat het de exacte - resonantie was van gammalichtgolven die de planeet op
dat moment troffen! Tijdens de ochtenduren van 4 juli 2022 ondervonden lichtwezens op aarde een zeer reële dimensionale
verschuiving, en werden ze volledig uit de 3D ruimtetijd-synchronisatie gehaald! Sinds dat moment, hebben veel Sterrenzaden
een vreemd - gevoel ervaren van niet langer te bestaan in dezelfde fysieke tijd, of ruimte waarin zij zich voordien bevonden, ook
al lijken de dingen om hen heen nog steeds hetzelfde! Laten we uitzoeken wat werkelijk gebeurde op 4 juli 2022 op planeet aarde!

Wat is een tijdlijn verandering?

Ten eerste is het geen tijdverschuiving, want tijd kan niet verschuiven en er is maar één tijd in het hele universum en dat is ‘nu‘! Ook,
werden jullie niet verplaatst naar een nieuwe ruimte, want er is maar één ruimte in het hele universum, dat is ‘hier‘! Hoewel, op 4 juli
een zeer reële en krachtige - tijdverschuiving plaatsvond, bewoog niemand in tijd of ruimte en verschoof er geen tijd of ruimte, dus
nogmaals, waarom lijkt het dat je nu in een
nieuwe tijd en een nieuwe ruimte
bestaat?

Hier is waarom;

In dit universum zijn oneindig veel trillingsniveaus van realiteit die door bewustzijn
kunnen worden gedecodeerd. Dit zijn de oneindige imperia van het universum!

Het zijn andere werelden waarover we gehoord hebben!
Dit zijn parallelle realiteiten waarover de wetenschap spreekt!
We noemen deze andere niveaus van realiteit gewoon dimensies!

Naarmate je bewustzijnsniveau zich uitbreidt, ben je in staat deze verschillende dimensies te decoderen, die zich openbaren als
de wereld om je heen. Houd in gedachten dat de fysieke werkelijkheid alleen door het bewustzijn wordt gemanifesteerd als
materie en dat materie niet solide is, dus de fysieke werkelijkheid is alleen een waargenomen werkelijkheid! De juiste
definitie van een tijdlijn is daarom eenvoudigweg een extern- gemanifesteerde waargenomen werkelijkheid
en de juiste definitie van een tijdlijnverschuiving is de verandering in deze extern gemanifesteerde
en waargenomen werkelijkheid!

Vrienden,

Wat op 4 juli 2022 om je heen veranderde was de collectieve realiteit die zich naar buiten toe manifesteerde!
Miljoenen Aardse Sterrenzaden zijn opgestegen naar het volgende niveau, inclusief jullie, en jullie nemen nu deze
nieuwe naar buiten gemanifesteerde realiteit waar! Uit deze nieuwe tijdlijn lijkt nu dat jullie in een nieuwe tijd en ruimte
bestaan, maar wij verzekeren jullie dat jullie je nog steeds op dezelfde plaats en tijd bevinden, ‘hier en nu‘! Het is alleen dat
de trilling frequentie op deze plaats en tijd wat is
verhoogd, dat natuurlijk anders wordt ervaren!

Een deel van het vreemde gevoel is te wijten aan het feit dat je net geland bent in een nieuwe wereld waarin je je nog nooit eerder
gewaagd hebt, plus dat er miljoenen, misschien wel miljarden, andere aardse wezens zijn die deze nieuwe tijdlijn met jou ervaren en
ieder een klein stukje van het geheel creëert! Het vreemde gevoel zal met een paar dagen verdwijnen, als jullie leren te leven in jullie
nieuwe wereld! Deze nieuwe Aardse Tijdlijn waargenomen als realiteit door het collectieve bewustzijn, is gemanifesteerd. Om mee te
beginnen, wat heeft deze massale - uitbreiding van het bewustzijn - in gang gezet? – Het eenvoudig Pleiadiaans - antwoord is; Licht!Ter herinnering; de aarde werd op 4 juli gebombardeerd door verschillende supergolven van het vijfde-dimensionaal kosmisch gamma
licht! De Earth Alliance beweert dat deze recente - gammagolven de grootste en krachtigste waren die ooit zijn waargenomen! Dit
kosmisch licht resoneert in het frequentiegebied van 40-100 hertz, dat is de exacte - frequentie van je 5de DNA streng, en dit
licht kan onmiddellijk een slapende 5de streng activeren door het opnieuw te verbinden met de 5de chakra t.w. de keel
chakra.

Wanneer een DNA streng opnieuw wordt verbonden met de corresponderende chakra, begint universeel licht
van die dimensie in het lichaam te stromen en dit stelt het bewustzijn in staat dat dimensionele niveau te
decoderen als een extern waargenomen fysieke realiteit! De nieuwe Aarde wordt nu op het vijfde
dimensionale niveau van het universum opgenomen, of, wat in de oudheid het paradijs
en nirvana werd genoemd!

Dit niveau komt ook overeen met de gammastaat van het bewustzijn, waar bovenmenselijke vermogens
beginnen te werken. Het wordt de staat van gelukzalig bewustzijn genoemd! Aardse wetenschap heeft bewezen
dat gamma licht van 40-100 hertz direct het DNA kan her-coderen in de hogere functionaliteitsvorm. Sinds 2012 zijn
massieve stralen gammalicht in de atmosfeer van de Aarde binnengestroomd en hebben nu voor de eerste keer massaal
het planetair ontwaken in gang gezet.
Zo gaan de ontwaakten stap
voor stap naar de vijfde
dimensie!

Hoe beïnvloedt deze verandering de persoonlijk tijdlijn?

Onlangs hebben veel Starseeds gezegd dat de tijd gek is geworden en dat ze het gevoel hebben op een buitenaardse planeet
te zijn aangeland. Velen die al jaren op dezelfde plek wonen, zeggen dat sinds 4 juli iets anders is geworden op de plek waar
ze wonen, dat het niet meer dezelfde plek is! Velen hebben ook een ander gedrag opgemerkt bij mensen om hen heen.
Als je hebt gemerkt dat dingen kapot gaan en niet goed functioneren, ben je zeker niet de enige! Veel Sterrenzaden
hebben moeite gehad zich aan te passen en in balans te komen op deze nieuwe collectieve tijdlijn. Daarom;
hier onze tips hoe je de overgang kunt vergemakkelijken:

Om te beginnen; weet dat deze verandering het doel was dat gerealiseerd werd door de lichtwerkers op Aarde!
Het hoofddoel van onze missie op aarde is, hier een betere tijdlijn te creëren door het bewustzijn van de mensheid
te verhogen! Wanneer genoeg mensen een eigen bijdrage leveren door hun bewustzijnsniveau te verhogen, is het eind
resultaat een succesvolle expansie van het collectief bewustzijn dat de hele wereld op een positieve manier zal veranderen.
Dit is precies wat gebeurd is, zullen nog vele positieve effecten volgen, gedurende de komende - dagen en weken! Natuurlijk
heeft het sterke - licht dat van de Lichtkrachten - naar de aarde komt in hoge - mate bijgedragen aan het op gang brengen van
deze wereldwijde verandering. Een grote groep mensen heeft veel energie en concentratie nodig om een collectieve verandering
van het bewustzijn te realiseren en dit grote werk wordt bewonderd door alle lichtkrachten die meewerken aan de opstijging van de
mensheid.In dit ascensie-proces verruimt men voortdurend het bewustzijn, waardoor toegang wordt verkregen tot nieuwe imperia en nieuwe
realiteiten die ongelooflijk nieuwe kansen en mogelijkheden bieden. Naarmate deze hogere niveaus van expansie zich ontvouwen,
dienen zich ook nieuwe niveaus van uitdaging aan, om het nieuwere niveau volledig meester te worden. Soms kan zelfs positieve
groei een beetje angst oproepen, maar weet dat je snel zult integreren op dit nieuwe niveau en de aanpassingen zult maken die
nodig zijn voor je succes en meesterschap! Het is belangrijk te onthouden dat je zojuist bent aangekomen op een hoger en
betere plaats, dat op zich een zeer positieve zaak is! Alles om jullie heen vibreert nu hoger, dus is het cruciaal alles te
upgraden om met deze vibratie te kunnen afstemmen! Jullie zijn hier al meesters in, en we weten dat jullie
succesvol zullen
zijn!


Welkom in jullie nieuwe tijdlijn! Goede en getrouwen Kom binnen!
Het zal een paar dagen duren om je hier te oriënteren!
Wij eren jullie voor jullie successen!

Dingen staan op het punt echt geweldig voor jullie te worden en voordat het allemaal zover is, stellen we
voor een dag vrij nemen, een stap terug te doen, te ontspannen, om zelfvertrouwen te hebben alles te openbaren!
Kijk naar alle aspecten van het leven en zie welke delen moeten worden bijgewerkt om te werken op de nieuwe 5D tijdlijn!
Je hoeft dit upgrade project niet in één dag te voltooien, dus geef het wat tijd! Het universum is op dit moment alle dingen op
nieuw aan het evalueren en inventariseren! Rationaliseer alle systemen in je leven om beter geschikt te zijn voor deze nieuwe tijdlijn!

Wij kunnen jullie vertellen dat sommige dingen die op lagere niveaus werkten, gewoon niet zullen werken op dit nieuwe 5D-niveau.
Jullie zullen leren welke delen niet werken! Jullie zullen zien wat past en wat niet! Als iets gebroken is, en moeilijk te herstellen is,
is het waarschijnlijk tijd naar het volgende niveau te gaan! - Het universum zorgt ervoor dat je dit kunt bereiken! Kijk naar iets,
analyseer het en bekijk welke energie het nodig heeft. als je het kunt repareren, probeer het aan te passen aan de nieuwe
tijdlijn, anders overweeg je het oude te slopen, creatief
te worden en iets nieuws uit te vinden!

Uiteindelijk gaat het allemaal om de afstemming, dus het snelste en meest efficiënte wat je kunt doen, om af te
stemmen op deze hogere tijdlijn is je vibratie te verhogen om in resonantie en harmonie te blijven! Aardse
Sterrenzaden - begrijpen het belang - van het doen van het nodig - innerlijkwerk om de lagere 3D-
energieën die hen niet langer dienen te elimineren! Zij weten dat zij alle lagere energieën
moeten omzetten om vooruitgang te boeken in hun ascensie, waardoor de toe-
passing van nieuw hoger vibrerende activiteiten mogelijk te maken!  

Geëerden; een nieuw hogere tijdlijn is inderdaad aangebroken op planeet aarde en het is jullie lots-
bestemming je volledig af te stemmen op de energie van deze ongelooflijke manifestatie! Het universum
trekt ons naar boven, we moeten opstaan om de uitdagingen van de dag aan te gaan! Misschien is het de juiste
tijd sommige dingen los te laten en ervoor te kiezen ‘s morgens wakker te worden met een, nieuw opwindend doel!
Het is werkelijk een verbazingwekkende tijd om op planeet aarde te leven, nu de Sterrenzaden van de aarde zich op deze
nieuwe tijdlijn bewegen. Een betere wereld voort te brengen waar de hele mensheid voor altijd in vrede, vrijheid en overvloed
leeft!

Laat ons weten wat je de afgelopen weken hebt ervaren nu deze nieuwe hogere tijdlijn in gang is gezet! Het is OK als er wat moeilijk
heden zijn geweest, want zelfs de meesters moeten een beetje extra werk doen om naar dit nieuwe niveau te ascenderen! Laat
ons nu samen de nieuwe wereld binnenwandelen en ontdekken welk respect en schoonheid ze voor ons in petto heeft!

Met goddelijke snelheid,

Michael en de Pléiadiens

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Omgaan met de intense 5D-energieën
die nu binnenstromen

Door: Vidya Frazier
21 Mei 2022
Als je de laatste tijd een grotere intensiteit opmerkt in de energieën die door je heen stromen, ben je je er misschien
van bewust dat je Ascentieproces in frequentie toeneemt. Het kan voelen alsof je een versnelling hoger hebt geschakeld.
Of alsof je ineens op een nieuw bewegend trottoir staat dat je veel sneller voort dendert dan waar je eerder op zat. Misschien
voel je je ongewoon onder druk gezet door ongemakkelijke emoties, als gevolg van oude on-opgeloste problemen die opnieuw
opduiken. Of je ervaart een gevoel van overweldiging, met te veel gebeuren in je externe wereld, waar aandacht aan moet worden
besteed. Je kunt je ongeaard, depressief of geest-mistig en angstig voelen.

Al deze ervaringen zijn tekenen van verhoogde Ascentie-energieën die binnenstromen. Monumentale verandering vindt plaats terwijl
je multidimensionale 5D Zelf meer en meer probeert zich in je lichaam te verankeren. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat deze
energieën jullie voorbereiden op het omgaan met de verdere ineen - storting van de 3D-wereld om jullie heen die momenteel
aan de gang is. Maar het is belangrijk om je er ook van bewust te zijn dat ze je - begeleiden - om te doen wat nodig is
op dit punt in je spirituele evolutie; ze vertellen je waar je op moet letten om je in de goede richting te houden.

Onopgeloste patronenDeze geïntensiveerde energieën kunnen worden gezien als onderdeel van een enorme schoonmaakoperatie
die nu in jullie aan het proces is - een dringende behoefte om oude, ongezonde patronen te ontmantelen. Deze
patronen kunnen rommelige situaties omvatten die je nooit volledig hebt opgeruimd, pijnlijke emoties die je hebt
opgevuld, trauma's die je nooit hebt genezen of ongezonde relaties, waarin je bent gebleven. Ze komen nu allemaal
aan de oppervlakte om te worden aangepakt - en vervolgens vrijgelaten. Wees voorzichtig, als je dit ervaart om niet in
schaamte of schuldgevoel of wanhoop te vervallen. Het is belangrijk om te onthouden dat het niet gebeurt omdat er iets
mis is met je of dat je iets verkeerd hebt gedaan.

De reden is dat jullie nu heel snel in frequentie stijgen en jullie kunnen deze onopgeloste patronen niet meenemen. Onthoud
dat deze onopgeloste problemen geen deel van JOU zijn. Het zijn gewoon patronen waarmee je verstrikt bent geraakt terwijl
je leeft in de gecontroleerde 3D-realiteit waarin je gevangen zit, waarschijnlijk al duizenden jaren. En het is waarschijnlijk
een ongelooflijk intense en traumatiserende reis geweest die je hebt gemaakt door deze dichte en uitdagende
realiteit. Wees daarom medelevend en begripvol met jezelf. Doe je best om de patronen gewoon
te zien voor wat ze zijn en doe wat je
kunt om ze los te laten.

Neem je genezing serieus, als nooit tevoren
Wees je er echter van bewust dat het belangrijk is om te proberen alle problemen die zich nu voordoen
zo snel mogelijk te genezen. Vanwege het emotionele ongemak dat ze veroorzaken, kun je in de verleiding
komen om jezelf op de een of andere manier van hen af te leiden of om de emoties weer in je onbewuste te
proppen. Of misschien voel je je aangetrokken, tot het kalmeren van jezelf met eten, alcohol, drugs of seks.
Als dat zo is, zul je waarschijnlijk - merken dat dit soort - pogingen om de ongemakkelijke - patronen te
vermijden vruchteloos zijn.

Hoe meer je probeert te voorkomen dat je de problemen oplost, hoe groter de kans, dat ze nog pijnlijker en
krachtiger worden. Het is verstandig om de moed op te brengen om ze nu onder ogen te zien als je kunt en je
best te doen om ze op te lossen. Wees vooral bereid om on-gezonde verslavingen en relaties los te laten waar
je nog steeds aan vasthoudt. Doe je best om het proces, dat gaande is te vertrouwen. Weet dat zodra je deze
dingen loslaat, waar je je aan vastklampt, er echt een - nieuw en beter leven - zonder hen op je wacht. Als je
ze nu loslaat bespaar je uiteindelijk
veel verdriet.

In feite zul je waarschijnlijk merken dat het oplossen van een ongezond patroon op dit punt eigenlijk niet
zo moeilijk of angstig is als je je misschien voorstelt. Je zult ontdekken dat dezelfde 5D-energieën die
ervoor zorgen dat de patronen ontstaan, het ook steeds gemakkelijker maken om ze op te lossen
en los te laten. Door ervoor te kiezen om je laagfrequente patronen eerlijk onder ogen te
zien, kan een gevoel van opluchting binnenstromen, samen met een
nieuw gevoel van helderheid, vrede en voltooiing.

De patronen loslaten


Loslaten

Maar wat is de beste manier om deze ongezonde patronen los te laten?

Ieder van ons is uniek in hoe we de patronen in ons leven hebben overgenomen. Voor sommigen van
ons is het iets dat we in dit leven hebben gecreëerd, meestal als gevolg van uitdagende omstandigheden
in de kindertijd. Voor anderen kan het een karmisch patroon uit het verleden zijn dat we hebben meegenomen.
En voor weer anderen kan het zelfs een patroon zijn dat we hebben aangenomen om het voor veel van onze voor
ouders vrij te geven.

Het is dus moeilijk om precies te bedenken hoe je de patronen moet benaderen waarmee je te maken hebt die te uit
dagend aanvoelen om gewoon los te laten. Deze patronen hebben meestal betrekking, op emoties die oorspronkelijk
zijn ontstaan uit een soort trauma; ze bevatten ook verkeerde overtuigingen, over de werkelijkheid, de wereld en jezelf.
En ze zijn vaak gebonden aan oude, ongezonde identiteiten waar je misschien nog steeds aan vasthoudt.

Maar er zijn misschien enkele richtlijnen die u kunt volgen. Als je bijvoorbeeld het patroon herkent als een patroon waar je
al echt diepgaand aan hebt gewerkt, en je hebt alle betrokken emoties diep gevoeld en hebt medelevend met jezelf, dan is
er misschien maar een eenvoudig proces nodig. Je herkent misschien dat wat er komt gewoon oud overgebleven puin is van
de situatie dat gewoon voor eens en voor altijd volledig moet worden vrijgegeven. Als dat zo is duik dan niet in het patroon en
begin het helemaal opnieuw te analyseren. Voel in plaats daarvan de emoties gewoon nog een laatste keer volledig zonder enig
oordeel of weerstand tegen hen - en laat ze los.

Bepaalde patronen kunnen echter echt gloednieuw lijken; ze zijn zo diep begraven, dat je je er nog nooit van bewust bent geweest.
Of je bent ze gewoon op de een of andere manier allemaal vergeten. Als dit het geval is, is het belangrijk om de tijd te nemen om je
te concentreren op wat er aan je wordt onthuld. Er kunnen zeer pijnlijke emoties bij betrokken zijn en er kan grote angst ontstaan.
Maar het is belangrijk om aandacht te besteden aan wat er
gaat komen en te doen wat je kunt om
het te genezen.

Genezing

Nogmaals, als je aandacht besteedt aan je genezing wanneer je je voor het eerst bewust wordt van deze patronen,
zul je merken dat het loslaten veel sneller en gemakkelijker verloopt. Het is een kwestie van de emoties volledig ervaren,
compassie voor jezelf hebben, alles doen wat extern moet worden gedaan - en dan alles loslaten. Onthoud dat je gidsen en
je Hogere Zelf je in dit proces zullen helpen. Ze zijn nu zeer aanwezig bij jullie, klaar om jullie meer dan ooit tevoren te helpen.

Als u echter hulp nodig hebt bij dit werk van een externe bron, zoek het dan. Voel je niet zwak of onbekwaam om deze hulp van
een genezer of therapeut te zoeken; sommige traumatische situaties die zich nu voordoen, zijn echt te uitdagend om alleen mee
om te gaan. Dit geldt vooral als wat je probeert op te lossen voorouderlijke genezing omvat. Dit kan intens en overweldigend zijn.

Je kracht terugnemen

Zorg er tegelijkertijd voor dat je je kracht niet weggeeft aan een externe bron van hulp. Dit zijn tijden waarin het belangrijk is om
in je eigen weten te staan, op jezelf te vertrouwen en de immense kracht en wijsheid te ontdekken die je daadwerkelijk in jezelf
hebt. Je kunt natuurlijk luisteren naar het advies van iemand anders en besluiten het op te volgen, maar doe dit bewust.
Controleer of je innerlijke begeleiding overeenkomt met de externe begeleiding, die je wordt aangeboden.
Wees je bewust van de reacties van je lichaam erop,
vooral die van
je hart.

Inderdaad, het is nu belangrijk om je bewust te zijn van elke kracht die je aan een externe bron in je leven hebt gegeven
of het nu aan een partner, een ouder, een kind, een vriend of een spirituele leraar is en deze bewust terug te winnen. Kijk
of er iemand in je leven is die van - invloed is op hoe jij je voelt - over jezelf, wat je over jezelf denkt, wat je gelooft over de
realiteit en wat je besluit te doen in je leven. Kijk om te zien: Zijn er gedachten in je hoofd die niet van jou zijn? Herover je
geest.

Wakker blijven, in elk momentZoals duidelijk is wordt er op dit punt in het Ascentieproces veel gevraagd. Je moet niet alleen omgaan met de
onopgeloste patronen die nu naar boven komen, je moet ook in je volle kracht stappen als een, Ontwaakt Wezen.
Bovendien realiseer je je misschien dat om dat allemaal te doen, je te allen tijde - heel erg wakker moet blijven voor
wat er in jezelf gebeurt. Het is vooral belangrijk om je bewust te zijn van eventuele - beslissingen die je neemt. Die zijn
nu heel belangrijk.

Je moet aandacht besteden aan elke beslissing die je neemt en nadenken over wat de gevolgen ervan kunnen zijn omdat
je nu heel duidelijk je realiteit creëert. Het is belangrijk, om je te realiseren of je bewust keuzes maakt omdat ze de situatie
op de best mogelijke manier oplossen - als je ze gewoon onbewust kiest - uit gewoonte of angst. Inderdaad, je moet je
volledig bewust worden van, en de volledige verantwoordelijkheid nemen voor, alles wat je doet, alles wat je zegt,
alles wat je denkt en alles wat je voelt. Dit soort bewustzijn en verantwoordelijkheid is een integraal
onderdeel van 5D-bewustzijn.

Jezelf wedergeboorte
Hoe moeilijk dit alles ook lijkt te doen terwijl je leeft in een wereld die langzaam lijkt in te storten, houd in
gedachten dat je in het proces bent van de meest ongelooflijke Ascentie-gebeurtenis die ooit op deze planeet
is ervaren. Of je het je nu realiseert of niet de oude versie van jou vervaagt snel en er komt een nieuwe online. Je
bent jezelf letterlijk aan het herboren. En hoewel het zeker een rommelig en vaak pijnlijk proces is, zul je op een
gegeven moment door deze overgangsfase heen zijn en je volledig verankerd voelen in je ongelooflijk met
licht - gevulde multidimensionale Zelf.

Je zult in staat zijn om het leven te ervaren, in een wereld die zo gevuld is met schoonheid, vreugde,
liefde en vrede, dat je terugkijkt op deze tijden, wetende dat je, simpelweg door je voortdurende
vertrouwen in het Ascentieproces, een monumentale - taak hebt voltooid om te helpen een
hele nieuwe - wereld in te luiden. En het zal allemaal absoluut de moeite - waard zijn
geweest!

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe maak je de beste keuzes
in het leven in lijn met je ziel


Door: Open
Via: wakeup-world
6 Mei 2022Hoe je je leven ervaart en ervan geniet, hangt natuurlijk af van de keuzes die je maakt. Hoe vaak merk je dat je
probeert uit te zoeken wat de beste keuze is? Maar wat als op één niveau dat van het ego – keuze slechts een
complexe illusie van conditionering is? En verder, wat als er een manier is om je af te stemmen op je ziel die
vervolgens de best mogelijke keuzes oplevert? Het is mijn observatie in het Openhand-werk, wanneer
mensen de illusie van keuze doorbreken die het ego creëert, en wanneer ze zich afstemmen
op de mainstream stroom van de ziel, komt het leven echt op de meest magische
manieren van start: je bent constant gezegend
met wonderen ...

Het ego gaat precies doen wat het gaat doen

Ik leg je voor dat wanneer je in het valse zelfego zit, keuzes eigenlijk worden gemaakt door een
complexe configuratie van geconditioneerde gedrags-patronen een conglomeraat van vaste neurale
paden in de hersenen die een beetje werken als een computer: gebaseerd op logica, maar ook met emotie
en karmische filters in de mix gegooid. Mijn belangrijkste punt is ... Dat je in een bepaalde situatie, wanneer je
in het ego zit, precies gaat doen wat je gaat doen, en hoewel andere opties en paden misschien mogelijk waren
op basis van je huidige configuratie, is het hoogst onvermijdelijk dat je de keuze zou maken die je deed.

Begrijpen en accepteren dat zoiets aan de hand kan zijn, wanneer je erover nadenkt en voelt, kan een enorme
hoeveelheid vrede met zich meebrengen: het betekent dat je de strijd kunt gaan loslaten. Werk eraan om te
accepteren dat het leven gewoon 'gebeurt' door je innerlijke configuratie van bewustzijn dat je je mani-
festeert en naar jezelf trekt, precies wat je nodig hebt op deze huidige plek op je reis en dat is
hoe De Wet van Aantrekking echt werkt. Wanneer je dit accepteert verandert het
de focus op waar we nu misschien naar moeten kijken om tot de beste
keuze te komen (gedefinieerd als de meest uitgelijnde).

Spijt en bewustzijn

Accepteren dat geconditioneerde keuzes hoe dan ook zullen gebeuren, kan ook een enorme vrijheid
van spijt met zich meebrengen over eerdere keuzes en paden die je misschien hebt gevolgd ... Als je spijt
hebt van sommige van de wendingen die je leven heeft genomen, kun je dat nu gewoon allemaal laten vallen
je ging precies doen wat je uiteindelijk deed. Dus hoe pijnlijk de lessen van het leven ook zijn geweest, je kunt
gewoon elk gevoel van spijt over wat er is gebeurd loslaten. Het is een giftige emotie die je het beste kunt
loslaten. Dus sluit je ogen, mediteer erover, visualiseer en zie wat er gebeurde, inclusief wie er mogelijk
bij betrokken was. Realiseer je dat je geen echte keuze had en laat de spijt volledig vallen. Kom
volledig in zelfacceptatie door vergeving, van zichzelf en anderen.

Het accepteren van de keuzes die je hebt gemaakt is belangrijk, en het is van vitaal belang om er bewustzijn
in te brengen ... waarom? Het kan in je leven lijken alsof er soms een enorme complexiteit is – omdat je configuratie
van bewustzijn complex is en interageert met omstandigheden op basis van een gecompliceerde reeks conditioneringen.
Maar als je bewustzijn brengt in alle keuzes die je dagelijks maakt, dan zal veel van deze complexiteit vanzelf wegvallen
omdat de innerlijke dichtheid die een externe 'fix' vereist, begint te ontrafelen. Je vindt een natuurlijke aantrekkings
kracht om je leven te vereenvoudigen. Krijg openhand faciliterende ondersteuning bij het vereenvoudigen van
uw leven voor betere
zielskeuzes

De ene ware levenskeuze maken – in elke situatie

Ik leg je voor dat de ziel geen keuzes als zodanig maakt, omdat het geen identiteit is, met de intentie
om iets anders te doen dan zichzelf te ervaren door de reis van het leven. In de Openhand Benadering is
de enige ware keuze die we ooit kunnen maken, in een bepaalde situatie, om de juistheid van de ziel te er
kennen en er vervolgens op af te stemmen met andere woorden, om de keuze te maken van je hoogste
waarheid, die altijd is afgestemd op je ziel.

De sleutel is het gevoel van 'juistheid' de ziel stroomt gewoon uit de bron als een stromende rivier van
bewustzijn die 'goed' voelt, net als de rivier die van de berg afstroomt of de wind die door de bomen waait. In
dit 'ene moment van nu' kan de stroom alleen spontaan zijn, hoewel er consistentie is in de stroom, zoals het ene
moment zich vormt in het andere, en er richting is. Dit komt omdat het hele universum als één beweegt – dus er kan
altijd maar één moment zijn, maar met gerichte beweging. De ziel is dus een stromende stroom van bewustzijn zonder
intentie. Het is gewoon fungeren als een uitdrukking van zijn en dit vormt het creatieve pad. De meest bevredigende
lonende en authentieke keuze die we echt kunnen maken, is om ons erop af te stemmen!

Hier leest u hoe u uw spirituele kompas kunt afstemmen met Openway
Keuzes zijn een uitnodiging om iets diepers over jezelf te ontdekken

In de Openhand-filosofie gebeurt het concept van een keuze alleen echt waar er verwarring is over wat te doen.
Als er geen innerlijke verwarring was, zou het pad (van het hogere zelf) duidelijk worden, zonder dat er een keuze
nodig was (anders dan uitlijnen) – juistheid ontvouwt zich eenvoudig en drukt zich uit in een bepaalde richting. Het
idee van 'Keuze' gebeurt waar er sprake is van enige interne convolutie – enige disharmonie. Het gebeurt omdat de
stroom van de ziel binnenin vastloopt in dichtheid, die vervolgens alternatieve mogelijkheden manifesteert.

Dus bij elke moeilijke keuze raak je de interne dichtheid. In dat geval wordt er echt uitgenodigd hoe je de ziel kunt bevrijden.
Dit gebeurt door te beseffen welke uitdrukking van de ziel nu wordt uitgenodigd - bijvoorbeeld of het nu sterk en moedig is
of zacht en overgevend, open en stromend. Alleen al het uitdrukken van verschillende kwaliteiten van de ziel binnen een
'keuze' zal de uitkomst sterk beïnvloeden. Als je de verschillende kwaliteiten begrijpt die de ziel kan uitdrukken, zoek
dan naar een nieuwe uitdrukking van zijn die door wil komen – en dat uitdrukt – dan zal de keuze voor 'goed
heid' zichzelf maken. In de gebeurtenissen die Openhand uitvoert, is het ontketenen van de
kwaliteiten van je ziel altijd hoog, omdat het is wat een succesvol en vervuld
leven van helderheid
definieert.


Hier is Openhand's kijk op de verschillende kwaliteiten van de Ziel. Het ontrafelen van de Ziel van het Ego binnen keuze.
Om de dingen ingewikkelder te maken, zou je op elk moment zowel het valse zelf-ego als de ziel tegelijkertijd kunnen laten
creëren. Stel je het zo voor je hebt een speelgoedvliegtuig met een elastische band in het midden die aansluit op de propellor.
Je windt de propellor op, die gedraaide knopen in de elastische band bouwt. Wanneer het volledig is opgewonden, gooi je het
vliegtuig in de lucht, waarop het vliegt, schijnbaar met een - gericht - doel. Maar het is het afwikkelen van de knopen dat dit
directionele doel genereert in hoe het vliegtuig vliegt.

Zo is het ook met het ego en de ziel. Als je ophoudt met proberen valse zelfkeuzes te maken op basis van conditionering
(omdat je de ziel sterker voelt), dan breng je bewustzijn naar je interne configuratie van bewustzijn en waarom je de
dingen doet die je doet. Bewustzijn daagt de oude conditionering uit. En zo begint het ego tot rust te komen
net als de knopen in het speelgoedvliegtuig. Dit geeft energetische impulsen voorwaarts en de ziel gaat
op de vlucht en drukt zich uit met gratie, lichtheid en flow, net als het vliegtuig. Op de Openhand
level 2 cursus 5GATEWAYS helpen we mensen het proces Openway toe te passen om
conditionering te ontspannen om
vleugels te geven
aan de
ziel.


Je bevrijd en vrij voelen in je 'keuzes'

Wat kunnen we uit dit alles halen? Hoe maakt het het leven gemakkelijker en meer op elkaar afgestemd?
Het betekent dat je jezelf niet hoeft op te winden over de keuzes! Doe gewoon wat je voelt om te doen en breng
dan bewustzijn over waarom je het hebt gedaan. Als je beklemming voelt over de keuze of het gevoel van twijfel of spijt,
vraag dan: "Waar was ik aan gehecht?" Hoe had ik het nodig om een bepaalde kant op te gaan? Vraag dan af of de bijlage je
daadwerkelijk dient. Dient het je om geregeerd te worden door angst en controle? Dient het je om klein te zijn?

Al deze vragen beginnen je in de verblijfplaats van De Ene te brengen die niets nodig heeft van een bepaalde situatie en gemakkelijk
kan accepteren dat alle situaties uit zichzelf zijn voortgekomen; dat het enige wat er echt aan de hand is, de expressie van jezelf is
je bent zelfrealisatie / zelfactualisatie door de gebeurtenissen en omstandigheden van je specifieke stroom. Dus ontspan laat
los kom tot rust. Geef vleugels aan je ziel en laat haar vliegen! Als je resoneert met mijn delen en het belangrijk vindt om
het pad van je ziel in het leven te volgen, overweeg dan om betrokken te raken bij ons 5D Ascentie programma.
Het is perfect gemaakt om dat doel te ondersteunen ... 5D Ascension Programma

In liefdevolle steun
Openen

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Nieuwe Neurenberg Processen 2021

Door: Steve Beckow - 12 Mei 2021

Verantwoording:

Een uitgebreide kijk op hoe de Covid19 vaccins de Neurenberg Wetten schenden. Met dank aan Len.

BreakingNews.ca, 3 mei, 2021

(https://breaking-news.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/)Een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich
zijn een juridische procedure begonnen tegen de CDC, WHO & de Davos Group wegens misdaden tegen de menselijkheid.


Fuellmich en zijn team presenteren de ondeugdelijke PCR test en het bevel aan doktoren om elke comorbiditeit dood als een Covidood te bestempelen als fraude. De PCR test is nooit ontworpen om ziekteverwekkers op te sporen en is 100% foutief bij 35 cycli. Alle PCR testen
onder toezicht van de CDC zijn ingesteld op 37 tot 45 cycli. De CDC geeft toe dat alle tests met meer dan 28 cycli niet toelaatbaar zijn voor
een positief betrouwbaar resultaat. Dit alleen al ontkracht meer dan 90% van de vermeende gevallen van covids/"infecties" die zijn
opgespoord door het gebruik van deze ondeugdelijke test.

Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten is het "experimentele" vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van
Genève. Volgens artikel 32 van het Verdrag van Genève IV van 1949 zijn "verminking en medische of wetenschappelijke experimenten die
niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon" verboden. Volgens artikel 147 is het uitvoeren van
biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het Verdrag.

Het "experimentele" vaccin is in strijd met alle 10 de Codes van Neurenberg, waarop de doodstraf staat voor
degenen die deze internationale wetten trachten te overtreden.


Het "vaccin" voldoet niet aan de volgende vijf vereisten om als vaccin te worden beschouwd en is per definitie
een medisch "experiment" en proef: Het verschaft immuniteit tegen het virus.

Dit is een "lekkende" gentherapie die geen immuniteit verschaft tegen Covid en beweert de symptomen te verminderen,
maar dubbel gevaccineerden zijn nu 60% van de patiënten die ER of ICU nodig hebben met Covid-infecties.

Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virus

Deze gentherapie verschaft geen immuniteit en dubbel gevaccineerden kunnen het virus nog steeds oplopen en verspreiden.

Vermindert het aantal sterfgevallen als gevolg van de virusinfectie

Deze gentherapie vermindert het aantal sterfgevallen als gevolg van de infectie niet. Ook dubbel gevaccineerden die met Covid
zijn besmet, zijn gestorven.

Vermindert de circulatie van het virus

Deze gentherapie maakt nog steeds de verspreiding van het virus mogelijk, aangezien zij geen enkele immuniteit tegen het virus biedt.

Vermindert de overdracht van het virus

Deze gentherapie maakt de overdracht van het virus nog steeds mogelijk, aangezien zij geen enkele immuniteit tegen het virus biedt.

Overtredingen van de Neurenberg Code zijn als volgt:

Neurenberg Code #1: Vrijwillige toestemming is essentieel

Geen mens mag gedwongen worden om een medisch experiment te ondergaan zonder geïnformeerde toestemming. Veel media, politieke
en niet-medische personen vertellen de mensen dat ze de prik moeten nemen. Zij geven geen informatie over de nadelige effecten of de
gevaren van deze gentherapie. Alles wat je van hen hoort is - "veilig en effectief" en "de voordelen wegen op tegen de risico's". Landen
gebruiken lockdowns, dwang en bedreigingen om mensen te dwingen dit vaccin te nemen of worden verboden deel te nemen aan de
vrije maatschappij onder het mandaat van een Vaccin Paspoort of Groene Pas. Tijdens de processen van Neurenberg werden zelfs de
media vervolgd en leden ter dood gebracht voor het liegen tegen het publiek, samen met veel van de artsen en nazi's die schuldig
werden bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid.

Neurenberg Code #2: Breng vruchtbare resultaten voort die met andere middelen niet te genezen zijn.

Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een vaccin en biedt ze geen immuniteit tegen het virus.
Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, zoals Ivermectine, Vitamine D, Vitamine C,
Zink en versterkte immuunsystemen voor griep en verkoudheid.

Neurenberg Code #3: Baseer Experimenten op Resultaten van Dierproeven en de Natuurlijke Geschiedenis van de Ziekte.

Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar proeven op mensen. In het mRNA-onderzoek dat Pfizer gebruikte -
een kandidaat-studie over mRNA met resus makaak-apen die BNT162b2 mRNA gebruikten en in die studie ontwikkelden alle apen
longontsteking maar de onderzoekers achtten het risico laag omdat dit jonge gezonde apen waren in de leeftijd van 2-4 jaar.
Israël heeft een beroep gedaan op Pfizer en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim aanvaard dat 80% van de
ontvangers longontsteking heeft gekregen doordat zij met deze gentherapie zijn geïnjecteerd. Ondanks deze
alarmerende ontwikkeling is Pfizer doorgegaan met het ontwikkelen van hun mRNA voor Covid zonder dierproeven.

Neurenberg Code #4: Vermijd alle onnodig lijden en verwondingen

Sinds het uitrollen van het experiment en opgenomen in het CDC VAERS rapportagesysteem zijn er in Amerika meer dan 4.000
sterfgevallen en 50.000 verwondingen door vaccins gerapporteerd. In de EU zijn meer dan 7.000 sterfgevallen en 365.000
verwondingen door vaccins gerapporteerd. Dit is een grove schending van deze code.

Neurenberg Code #5: Geen Experiment Uitvoeren als er Reden is om te Denken dat er Letsel of de Dood zal Optreden

Zie #4, gebaseerd op op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar
mRNA toont ook verschillende risico's aan die genegeerd zijn voor dit huidige proef-gen-experiment. Een studie uit 2002 over
SARS-CoV-1 spike-eiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, immunopathologie en bloedklonters veroorzaken, en de expressie
van Angiotensine 2 belemmeren. Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren en erft al deze risico's.

Neurenberg Code #6: Risico mag nooit groter zijn dan het voordeel

Covid-19 heeft een 98-99% genezingskans. De verwondingen, doden en nadelige neveneffecten van mRNA-gen-therapie overschrijden dit
risico ruimschoots. Het gebruik van "lekkende" vaccins werd verboden voor gebruik in de landbouw door de VS en de EU als gevolg van de
Marek Kip studie die aantoont dat "hot-virussen" en varianten ontstaan... waardoor de ziekte nog dodelijker wordt. Toch is dit genegeerd
voor menselijk gebruik door de CDC, die volledig op de hoogte is van het risico dat er nieuwe dodelijker varianten ontstaan door
lekkende vaccinaties. De CDC is zich er volledig van bewust dat het gebruik van lekkende vaccins het ontstaan van nieuwe
(dodelijkere) stammen bevordert. Toch hebben ze dit genegeerd als het om mensen gaat.

Neurenberg Code #7: Er moeten voorbereidingen worden getroffen tegen zelfs maar een kleine mogelijkheid van
verwonding, invaliditeit of dood

Er werden geen voorbereidingen getroffen. Deze gentherapie sloeg dierproeven over. De eigen fase 3 klinische proeven op mensen van
de farmaceutische bedrijven zullen niet eindigen voor 2022 /2023. Deze vaccins zijn goedgekeurd op grond van een wet die alleen van
toepassing is op noodgevallen en zijn opgedrongen aan een verkeerd geïnformeerd publiek. Ze zijn NIET goedgekeurd door de FDA.

Neurenbergse Code #8: Experimenten moeten worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen

Politici, media en acteurs die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische
wetenschap. Veel verkooppunten zoals Walmart & drive-through vaccin centra zijn niet gekwalificeerd om experimentele medische
gentherapieën toe te dienen aan het ongeïnformeerde publiek.

Neurenbergse Code #9:Iedereen moet de vrijheid hebben om het experiment op elk moment te beëindigen

Ondanks de verontwaardiging van meer dan 85.000 dokters, verpleegsters, virologen en epidemiologen - wordt het experiment niet
beëindigd. In feite worden er momenteel vele pogingen ondernomen om wetten te veranderen om vaccinatie af te dwingen. Dit omvat
verplichte en gedwongen vaccinaties. Experimentele "update"-injecties zijn gepland voor elke 6 maanden, zonder dat er iets wordt gedaan
aan het groeiende aantal doden en gewonden dat reeds is veroorzaakt door dit experiment. Deze "update"-injecties zullen worden toegediend
zonder enige klinische proeven. Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde maken aan deze misdaad tegen de mensheid.

Neurenberg Code #10: De wetenschapper moet het experiment op elk moment beëindigen als er een waarschijnlijke
oorzaak is dat het tot verwondingen of de dood leidt

Uit de statistische gegevens blijkt duidelijk dat dit experiment leidt tot doden en gewonden, maar alle politici, farmaceutische bedrijven
en zogenaamde deskundigen doen geen enkele poging om dit gentherapie-experiment, dat schade toebrengt aan een onwetend publiek,
te stoppen.

Wat kunt u doen om te helpen een einde te maken aan deze misdaad tegen de mensheid? Deel deze informatie. Houd uw politici, media,
dokters en verplegers verantwoordelijk - dat als zij medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid, ook zij onderworpen zijn
aan de wetten van de Conventie van Genève en de Code van Neurenberg en berecht kunnen worden, schuldig bevonden en ter dood
gebracht. De gerechtelijke procedures worden voortgezet, er is bewijsmateriaal verzameld en een groot en groeiend aantal
deskundigen luidt de alarmbel.

Bezoek de website van het Covid-comité op: https://corona-ausschuss.de/ en als u door deze misdaad bent getroffen,
meldt de gebeurtenis, de betrokken personen en zoveel mogelijk details op de volgende website:

https://www.securewhistleblower.com/

Vertaling: Martien
20 april 2021

BEWARE OF THE OCCULT
Het Mondmasker is een krachtig occult symbool dat aangeeft dat je onderworpen bent aan een andere macht dan het
Oorspronkelijke Zelf (of de ziel, de kern, de goddelijke vonk). Het hele punt van het dragen van een occult ritueel masker
is je onderbewustzijn van het idee te doordringen dat de dingen niet langer hetzelfde zijn en ook nooit meer
hetzelfde zullen zijn. Je legt je daarbij neer; dat laat het masker zien. Met je mond bedekt ben je
niet meer de persoon die je vroeger was, maar word je lijfeigene in een nieuwe orde.


Je bent niet langer een vrije spreekbuis van het Oorspronkelijke Zelf op deze aarde. De kracht van occulte magie
door het masker eigenhandig op je gezicht te plaatsen, word je dienaar van een onzichtbare machthebber.
Misschien denk je ''Maar dat is toch helemaal niet mijn intentie niet!'' Echter, de kracht
van occulte magie werkt ook als het slachtoffer niet in de gaten heeft
wat hij aan het doen is. De uitvoering van het ritueel zelf is het
enige wat telt.

Auteur onbekend

HET LEVEN, WAT DOE JIJ ERMEE?

Door Melanie Rentmeister
11 april 2021Dus je hebt een baan, een gezin, misschien kinderen, je hebt je huis, je auto, je pensioenvoorziening....
(ja, net als in dit artikel moet je hierover nadenken).. En nu? Misschien zijn je gedachten nu zo;

"Moet het doorgaan tot ik met pensioen ga en dan deze wereld weer verlaat... Echte Shit! Nee, dat kan niet!..."

Je bent zo dom en wacht om te zien wat er nu in je leven gebeurt in plaats van actief te creëren in wat je
hebt en wilt ervaren in JOUW LEVEN?

Als er één ding in mij, de "liefhebbende rebel" ontwaakt, zijn het cv's als deze, berustende mensen die hun leven doorbrengen als een klap in
het gezicht van het leven van anderen, die zich doodrennen in hun dagelijks leven, sprinten van weekend naar weekend of vakantie naar
vakantie en niet eens beseffen hoe ongelukkig en ontevreden ze zijn. Hoe weinig ze zichzelf kennen. Hoeveel ze zwemmen op het
oppervlak van het leven, kijk je dan aan het einde terug op de tijd hier en realiseer je dat ze dit prachtige, kostbare leven niet
te hebben geleefd.

MET HEEL JOU HART EN ZIEL EN AL JOUW UNIEKE GAVES.

In plaats van ons te gedragen als een kopie van het leven van onze ouders, vrienden, buren en wie dan ook in onze omgeving,
manifesteren we een leven dat schittert - dat individueel is, en rijk op ALLE gebieden van het leven. Want JA, JE MAG ALLES HEBBEN!
Maak van jezelf en je leven een prioriteit! Mensen, we gaan allemaal snel! Of dit nu binnenkort deze week is of over 4 jaar of over 30 jaar.
Het zal gebeuren! En we moeten gaan leven ZOALS we STERFELIJK zijn!! Want dat is wat we ZIJN - alleen de meesten van hen zijn meesters geworden in ontheemding...

De meesten leven het vooraf geleefde leven aan de voorbeelden van anderen om hen heen en denken dat ze geen enkele manier hebben
om te leven in wat ze echt willen leven... Met ECHT bedoel ik de wildste dromen en verlangens die je hebt, de grootste financiële
rijkdom die je eigenlijk wilt, maar je durft het niet eens te zeggen in je middelmatige omgeving, omdat je er al de blikken,
gedachten en oordelen van anderen over kent.

O jee... Voor alle "geheime" rebellen die geen geld meer hebben om het saaie leven van iedereen te kopiëren...
Ben je nog steeds aan het kopiëren (de voorbeeldervaring van de anderen) of ben je al bezig met het creëren van
(je eigen avontuur)? Wanneer we ons eindelijk realiseren dat we hier maar voor een korte tijd zijn, of we nu weten of
geloven of de dingen hier op de planeet na deze tijd zullen doorgaan, dan controleren we of we geen tijd meer te verliezen
hebben, om eindelijk de roep van onze ziel te volgen.

Melanie Rentmeister


Melanie Rentmeister - Akasha Chronik Beratung und Soul Realignment (melrentmeister.de)

Attentie en vertaling door MarceliusAttentie van Marcelius
14 Maart 2021


Volgens de Western Sidereal Astrology is de nieuwe Maan op 13 maart, met de Zon, Maan, Neptunus, Venus en Waterman verenigd in
het luchtteken van Waterman, en we kunnen deze sterke energie voelen in het weekend. Het is tijd om je zaden van intentie voor de
komende maand te planten en wat rust te nemen om na te denken en waardevolle innerlijke begeleiding te ontvangen.


Het is tijd om onze soevereiniteit als burgers van planeet aarde terug te winnen, zich aan te sluiten bij andere
gelijkgestemde zielen en samen een vreugdevolle, duurzame levensstijl te creëren.

Ben je bereid om wakker te worden voor wat er nu echt gebeurt?

Wil je een standpunt innemen om de waarheid en het licht te verdedigen, zodat iedereen vrij kan zijn om met vrede en voorspoed te leven?

Dit krachtige stellium in Waterman vertegenwoordigt onze diepe behoefte om ons ware zelf uit te drukken, gezonde oplossingen te vinden
om onze geest en lichaam te genezen en het juiste levensonderhoud dat een zegen is voor ons en voor onze gemeenschap. Met zoveel
conflicten en turbulentie overal, kun je je losmaken met liefde, in plaats van emotioneel los te koppelen, als je het niet met iemand eens bent
en een middenweg vindt?

Het Aquariustijdperk herinnert ons eraan altruïstisch te zijn en contact op te nemen met degenen die lijden met een warme knuffel of een
andere uiting van vriendelijkheid. Laten we ons hart van dankbaarheid voor de zegeningen die we hebben ontvangen behouden en de
vooruitgang vieren die we in 2021 hebben geboekt.

Het beste moet nog komen!

Bron
3-3-2021

Vorige levens, innerlijk weten van de ziel.
Door AngeliqueDe mensen op aarde zijn wakker geworden. Herinneren zich hun Goddelijke kern, herinneren zich de misstanden.
Wij zijn de lijn van kinderen van de Katharen, van de Essenen van de heksen, gnostici enzovoort die allen vermoord zijn door de elite.
De Zigeuners, Nomaden, Inheemse volken verbannen van hun land. Wij zijn het die deze misstand van het verleden voelen in onze ziel
en daarom zijn wij degene die de waarheid aan het licht willen brengen.

Wij laten het niet weer gebeuren, wij hebben de tijd van kosmisch licht mee.
Wij mogen en kunnen onszelf nu laten zien.
Wij zijn een grote zielengroep die de waarheid al langer ziet.
Wij zijn de zieners en de strijders van het licht.

Wij zijn degene die op onszelf leven, niet passend in dit systeem.
Wij zijn de mensen die het licht verspreid hebben,
jaren en jaren voor deze crisis alwetende.

Weet jij ook dat het ze dit keer niet gaat lukken?

Dat de misstanden uit het verleden recht gezet gaan worden?
Dat je hiermee de hele lijn van jouw familie opschoont,
de familielijnen voor ons, tot 7 generaties terug.

Ook voor hen die kosmische lichtkrachten niet mee hadden,
wiens ziel werd verduisterd door krachten buiten henzelf.

Eer je voorouders, zet ze in het licht, brand een kaars voor ze
en laat ze weten dat je Weet.

Gerechtigheid zal komen, wij zijn degene die de ziel niet verloochenen
en deze is krachtiger dan ooit!

Hartelijke groet, Angelique

liefdevoorjeziel.nl

Freedom Fighters


21-2-2021 door Marcelius
Wij en velen met ons hebben een keuze gemaakt, alle poppenkast scenario's zijn zodanig belicht dat er alleen nog de leugen overblijft.
Het gestoelde elitaire pluche werd bekleed door list, leugen en bedrog en doordrenkt met geselecteerden voor hand en spandiensten.
De mensheid wereldwijd, is slachtoffer geworden van het onrecht wat bijna overal plaats vind. Doormiddel van Massa Hysterie creaties
werd de mensheid overweldigd en bewerkt door 24 uur per dag Main Stream Media over ons heen te storten met als doel gehoorzaamheid.

Het zogenaamde super gevaarlijk virus moest bestreden worden, veel onzinnige en omstreden maatregelen werd gelanceerd. Er was maar
1 oplossing Lockdown, avondklok, en veel winkels moesten gesloten worden (Ondernemers tot faillissement gedreven). De trein naar de
afgrond is bij deze gerealiseerd en vele slachtoffers zijn er de dupe van. The Great Reset 201 reductie van de mensheid. Voor versnelling
van hun proces proberen zij iedereen te vaccineren wat regelmatig met de dood moet worden bekocht. (Monsterlijk)

Om alles nog wat duidelijker te maken hebben wij 2 Video's waarin een
heldere uitleg wordt gegeven wat er op de achtergrond speelt.


De Gulden Middenweg: YouTube
Erik Boomsma: facebook

Vaker hebben wij gepleit voor vereniging of aansluiting omdat vanuit samenwerking een grotere kracht met zijn allen in eenheid
meer weerstand kunnen bieden in deze hachelijke situaties. EENDRACHT MAAKT MACHT. Mocht u zich geroepen voelen dan
vernemen wij graag van u.Mark Rutte en zijn drie Aartsengelen

door: Pieter van Dongen - zaterdag 20 Februari 2021

Mark kon de slaap niet goed vatten. Hij lag te woelen en draaien in zijn bed. Vlak voordat hij eindelijk in slaap viel hoorde hij een stem. De stem stelde vragen. Hij probeerde het te negeren en zich op zijn slaap te concentreren. Maar elke keer als hij bijna in slaap viel, kwam die stem weer,
luid en duidelijk. Mark werd er een beetje bang van. Dit was hem nog nooit overkomen. Hij probeerde er voor weg te lopen door zo lang mogelijk op te blijven. Maar ook dat werkte niet. Hij voelde dat dit iets was waar hij niet mee kon dealen door het weg te lachen. Hij moest er naar luisteren.

Hij werd geconfronteerd met iets wat hij niet eerder had gevoeld en ervaren.

Nadat Mark inzag dat dit iets was wat hij niet kon ontlopen werden de stemmen heel helder. Hij hoorde drie stemmen spreken. 'Ik ben Aartsengel Michaël' zei de eerste stem. 'Ik Ben Aartsengel Gabriël zei de tweede. De derde: 'En Ik Ben Aartsengel Rafaël'. Ze spraken indringend tot hem. Hij was onder de indruk, bang zelfs, want hij voelde de kracht en zeggenschap van deze drie belangrijke engelen. Hij wilde wegkruipen, maar kon er niet aan ontkomen.

Aartsengel Michaël sprak als eerste. 'Mark, Ik neem je mee en laat je zien wat je tot nu toe gedaan hebt voor de bevolking van Nederland. Jij denkt misschien dat je alles goed doet, maar ik vraag mij af wiens belang je dient. En waar je eigen gevoel en hart gebleven zijn in dit verhaal. Ik laat je zien en voelen wat je met jouw beleid de ouders en kinderen van de toeslagen affaire hebt aangedaan.

En Mark zag dat er ouders waren die het niet meer zagen zitten door alle problemen die de belasting veroorzaakt had. Hij zag de wanhoop van de mensen die uit het leven waren gestapt omdat zij geen oplossing meer zagen. Hij zag de pijn en het verdriet van ouders en kinderen die depressief worden omdat er geen enkele oplossing geboden werd. Hij zag de vruchteloze pogingen van advocaten en hulpinstellingen die deze mensen probeerden te helpen.

'Je ziet het Mark, maar je voelt het niet', zei Michaël. 'Je voelt de pijn die je deze mensen hebt aangedaan niet. Je kunt het wel wegredeneren en er overheen walsen en mooie uitvluchten bedenken, maar als je jouw hart niet opent dan blijf je in je hoofd zitten. Met je hoofd kun je de pijn van een ander niet voelen'.

Langzaam maar zeker voelde Mark iets van beweging in zijn hart. Na het kijken naar al het verdriet en de pijn wat deze duizenden mensen aangedaan was, naar al die mensen die het niet meer zagen zitten, begon het door te dringen. Zijn hart kwam op een kier te staan zodat anderen hem konden raken. Door de jaren heen was hij afgestompt geraakt vanwege alle drogredenen die hij had aangewend om zijn hart maar niet te hoeven voelen, wat nodig was om al die maatregelen voor de inwoners van Nederland te kunnen maken.

Michaël zei met luide stem: 'Ik ben tot je gekomen om je koers bij te stellen. Rechtvaardigheid kan niet zonder liefde. Daarom laat ik je al deze beelden zien. Zodat jouw hart zich kan openen en je medemenselijkheid kunt tonen. Ieder mens is geschapen naar het beeld van God en dat betekent dat je hoofd en je denken in dienst staan van jouw hart. Als je dat niet opvolgt dan is je taak hier volbracht en zal er gerechtigheid plaatsvinden zonder genade'.

'Maar Mark, ik heb gezien en gemerkt dat je hart toch een klein beetje open gaat de laatste tijd. Je wilt weer graag minister-president worden, maar dat kan alleen als jouw hart zich opent. En je alles goed maakt met de mensen van Nederland die je pijn hebt gedaan'.

Michaël vervolgde:

'Daarnaast zijn er nog zoveel zaken die benoemd moeten worden. De mens is vrij en dient zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen over zijn leven. Daarom laten wij je ook voelen wat het betekent om iemand in te enten met een vaccin wat niet goed is voor hen en bijwerkingen heeft. Wij zullen je laten voelen wat voor reacties het geeft in je lichaam. We weten dat je sterk bent, maar dit vaccin zal er voor zorgen dat je gaat buigen en meer gaat luisteren naar pijn in je lichaam, omdat het zorgt voor een overreactie van jouw immuunsysteem.

We geven jou de kans om een andere beslissing te nemen over de vaccins door jou zelf de pijn in jouw lichaam te laten ervaren.

Ieder mens mag zelf beslissen wat hij wil doen met zijn leven en gezondheid. Dit is de Wet van de Vrije Wil. Deze wet wordt door een bepaalde groep mensen met handen en voeten getreden. Daarom is het belangrijk dat jij dit zelf aan de lijve gaat ondervinden zodat je tot inkeer kunt komen. Je zult zelf de pijn voelen die je door al die zinloze maatregelen veroorzaakt hebt'.

Aartsengel Gabriël was de volgende die sprak. 'Ik ben de boodschapper en Aartsengel van communicatie. Maar Mark, jij verstaat onder communicatie iets heel anders dan wij. Jij hebt spindoctors in dienst die van het omdraaien van boodschappen hun werk gemaakt hebben waardoor de bevolking niet meer weet waar ze aan toe is. Je zegt dat je meeleeft, maar je doet het tegenovergestelde. Je zorgt ervoor dat
mensen in angst zitten en loskomen van hun gevoel zodat ze makkelijk te manipuleren zijn.

Onze communicatie is vanuit het hart en niet vanuit het hoofd. Dat geeft rust en eenheid, het brengt je in contact met je gevoel.

Ik wil je de kans geven om anders en oprecht te gaan communiceren. En om beter te leren luisteren, vanuit je hart.

Denkbeelden kunnen alleen dienstbaar zijn. Die dienstbaarheid kan er alleen zijn als je hart leidend is ten opzichte van je hoofd.

Daarom laat ik je voelen wat het betekent om dienstbaar te zijn. Ik wil dat je jouw excuses gaat aanbieden aan het Nederlandse volk. Je dient hierin oprecht te zijn en voortaan meer in dienst van het volk te handelen. Als je dat doet kun je voelen dat deze woorden diep opgesloten liggen in je hart.


Ik wil je ook laten voelen wat het betekent om zaken in de doofpot te stoppen. Zie je leven als een open boek. Ervaar wat het betekent als je de Rutte doctrine toepast op je eigen leven. Zie wat dit betekent voor mensen die niet zo goed kunnen praten en communiceren als jij, maar wel hun hart kunnen voelen. Zie de pijn en het verdriet dat je veroorzaakt met het verzwijgen van informatie en door niet open te zijn. Allemaal alleen om je eigen macht te vergroten. Hiervoor hebben wij als engelen geen plek en geen genade. Daarom ga ik je laten voelen wat je anderen hiermee hebt aangedaan.

Maar je krijgt altijd een kans om het te herstellen en het juiste te doen. Vanuit dienstbaarheid en een open hart'.

Als laatste komt Aartsengel Rafaël. 'Mark Ik laat je voelen wat het betekent om anderen te helpen, om oprechte woorden te gebruiken en actief te luisteren vanuit je hart. Ik laat je voelen hoe het is om anderen te helen door goede beslissingen te nemen voor de Nederlanders. Niet door te heersen met behulp van angst, maar door mensen een perspectief te geven vanuit innerlijke motivatie. Dat doe je door mensen te verheffen, er op te vertrouwen dat zij zelf hun gezondheid kunnen regelen en te respecteren dat ze verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Je zult inzien dat als mensen zo leven ze in staat zijn om ook anderen te helpen.

Ik zal je laten ervaren hoe helend het is om niet jezelf maar de ander op de eerste plaats zetten. Open uw hart en ontspan je lichaam. Vlucht niet in je hoofd. Dan merk je dat je anders gaat leven en andere beslissingen kunt nemen die dienend zijn voor de Nederlanders.

Mark, je gedraagt je nu als een bovenlander, iemand die ver boven de rest uitsteekt. Zo kun je niet de juiste beslissingen nemen. Ieder mens kan zichzelf helpen om zijn weerstand te verhogen. Hier heeft de staat niets mee te maken en zeker jij niet Mark Rutte.  

Het woord ˜samen" wordt misbruikt en werkt op deze manier niet helend. Als je samen gebruikt in de context dat je je moet houden aan regels die jouw vrijheid beperken, dan is samen niet op zijn plaats maar misplaatst. Je kunt geen amen zeggen op een samen dat gebruikt wordt om dwingende maatregelen op te leggen en de samenleving kapot te maken.

Samen is ons hart op de eerste plaats zetten. Samen is elkaar als mensen tegemoet treden.

Je hebt dit woord haar kracht ontnomen en kapot gemaakt. Je hebt van samen een woord gemaakt dat gebruikt wordt om macht uit te oefenen op mensen. Dat past niet in een democratie of een samenleving waarin mensen normaal met elkaar om willen gaan'.

Rafaël gaat verder: 'Daarom sturen we jou naar de hel om te zien wat mensen elkaar aandoen als ze hun daden en woorden niet gebruiken om te verbinden'. Mark ziet in deze hel dat alle mensen lange armen hebben. Ze kunnen met die armen wel voedsel pakken maar hun armen zijn te lang om het in hun mond te kunnen stoppen.

Rafaël vraagt: 'Waar kies je voor Mark Rutte, wil je in deze hel terecht komen of wil je de samenleving weer openen zoals het geweest is en jouw hart op de eerste plaats zetten?'

Dan neemt Rafaël hem mee naar de hemel. Mark schrikt, want hij ziet ook daar mensen met dezelfde lange armen als in de hel. 'Je ziet dat mensen hier ook lange armen hebben', zegt Rafaël, 'maar kijk eens hoe zij het oplossen. Mark zag dat de mensen hun lange armen gebruikten om het eten te pakken en aan een ander te geven. Ze gebruikten hun handicap om anderen te helpen en helpen daarmee ook zichzelf.'

'Wat is jouw keuze, Mark,' vraagt Rafaël opnieuw. 'Wil je door blijven gaan met alles op slot te gooien en mensen de mogelijkheid ontnemen hun leven weer op te kunnen bouwen? Zodat je er hier een dode cultuur, zoals in de hel, van maakt? De hele dag via kranten en tv negatieve boodschappen zenden over corona om de mensen bang te maken? Mensen zo bang te maken dat ze van voren niet meer weten hoe ze van achteren moeten leven?

Leg je de verantwoordelijkheid bij virologen die logen omdat ze de hele dag niets anders doen dan met cijfers en statistieken bezig zijn en naar virussen kijken in een laboratorium? Maar ondertussen hebben ze nul komma nul verstand van mensen en maken ze de maatschappij helemaal kapot.

Als Aartsengelen weten wij dat alles waar je tegen strijd gaat verliezen, omdat je je afsplitst van het grotere geheel.

Ik kan je leren om in harmonie met jezelf en je omgeving te leven. Maar als je in je hoofd blijft zitten, ga je er zelf in geloven en denk je dat dat echt is. De ruimte zit in jouw hart en in je buik. Als je daar bent, ontstaat er ruimte in je cellen en in je adem. Dan zul je zien en voelen dat je jezelf aan het helen bent. Dan verdwijnt het virus vanzelf.

Het is aan jou waar je voor kiest'.

Mark begon te huilen, omdat hij tot inkeer kwam. Hij wilde niet naar de hel toe, want dat is nou niet echt een prettig vooruitzicht. Je kunt wel
op je hoge paard blijven zitten, maar als je naar de sterren kijkt zie je dat alle sterren aan de hemel op een lijn gaan staan om onthullingen te
laten plaatsvinden.

Mark wist nu dat hij anders moest gaan handelen. Hij huilde bittere tranen en vroeg de aartsengelen om vergiffenis. Hij zag in dat hij verantwoording moest afleggen aan de Nederlanders. In kranten en op tv bood hij zijn nederige excuses aan. Zijn beste vriend Jort Kelder hielp hem hierbij. Hij moest het wel onder uit de kelder halen om Mark zo ver te krijgen, maar hij begreep van de aartsengelen dat het de laatste kans voor zijn vriend was.

Hierna hadden de aartsengelen gezamenlijk nog een laatste boodschap voor Mark:

'Wij zijn trots op je. Je krijgt altijd een kans om het anders te doen. En nu je die gepakt hebt, hopen we dat jouw leven een andere wending krijgt. Omdat je de mensen weer hoop en een toekomst geeft, juist aan hen die het zo hard nodig hebben'.

Mark ˜je krijgt altijd een kans".

Pieter van Dongen
Diep van Binnen heeft Ieder Mens een Verbinding met de Eeuwigheid, die
ons Voorziet van een Wijsheid die Verder gaat dan Enige Rationele Kennis.

Door: Peter Sattva – 7 Februari 2021

Ik heb geteld en ontdekte dat sinds het einde van WO2, meer dan 50 oorlogen zijn uitgevochten, tussen verschillende landen! Als je dieper in de geschiedenis kijkt, zul je zien dat duizenden oorlogen door mensen zijn uitgevochten. Doden, of gedood worden, komt alleen voor in een ‘denkende’ menselijke omgeving en is helemaal niet ‘natuurlijk’! Oorlog is een rationeel concept en beperkt zich tot rationele menselijke wezens. Dieren hebben ‘persoonlijke’ gevechten om voedsel, of voortplantingsproblemen, maar voeren geen algemene georganiseerde oorlog tegen andere soorten, of soortgenoten. ‘De planeet der apen’ was een bedrieglijke menselijke fantasie.

Er is nooit oorlog geweest tussen andere wezens, dan de mens. Het projecteren van onze innerlijke of uiterlijke conflicten, creëert alleen slachtoffers onder onze eigen soort, meestal onschuldige mensen. In eerste instantie zijn soldaten zich er niet van bewust dat ‘het kwaad’, dat door hun superieuren zorgvuldig wordt aangewezen, vaak door diezelfde superieuren wordt gecreëerd.De sensatie van een “overwinning” zal een soldaat een ervaring geven die zijn ego-verwachting bevestigt: “Hij heeft een verandering ten goede teweeggebracht”. Hij zal ervan overtuigd blijven dat hij een vreedzamere wereld heeft geschapen, omdat hij gelooft dat hij de ‘dreiging’, waar hij op werd gewezen, ergens daarbuiten heeft geëlimineerd.

Het maakt echt niet uit of je een binnenlands, een sociaal, of een politiek ‘probleem’ bestrijdt. Elk gevecht, of je het nu bent begonnen, of jezelf verdedigt, is een overgave aan de behoefte van ons ego aan controle. Elke overwinning heeft een onsmakelijk na-effect! Dat is de reden dat de rol van ‘bevrijders’, vaak verandert in seksueel misbruik van overwonnen meisjes en vrouwen.

De sensatie van een overwinning, triggert bij velen de verborgen lust naar macht. Het bewijst dat zolang je je niet bewust bent van je ego, het ego jou gebruikt.

Terwijl jouw ego angstvallig bepaalde ervaringen uit de weg gaat, wordt het vaak (mis-ge)leid door “Superieuren”, die erop getraind zijn je op situaties te wijzen (die ze vaak zelf gecreëerd hebben) om je ego bereid te krijgen om voor hun bestwil te vechten. Het zijn altijd superieuren die onderdanen ‘bevelen’ tot een oorlog. Heb je ooit gehoord dat burgers hun superieuren om een oorlog vroegen of hen daartoe dwongen? Het lijkt wel of er steeds meer vijanden komen en het zijn steeds dezelfde die die vijand definiëren: ‘superieuren’.

Fase 1: Voor mij (en voor velen) is het idee van vijanden begonnen met een soort van ‘wij’ tegen de Russen, dat begon in Korea, ging vervolgens over naar Vietnam en later naar Cambodja. Zolang superieuren in staat zijn jouw ego te overtuigen van een vijand, zal jouw ego je persoonlijkheid aanzetten tot vechten, tot het beschermen van grenzen, of belangen, tegen elke vermeende bedreiging.

Fase 2: Terwijl de definitie van een fysieke vijand steeds meer vervaagde, tot de meer vage omschrijving van ‘bedreiging’, verwerden ‘instituten’ zonder enige ‘vorm’, tot onze nieuwe vorm van een vijand en maakte het gemakkelijker, om terrorisme, fascisme, of communisme, te zien als een vijand, die verslagen moest worden.

Dat betekende dat er niet langer tegen een fysieke vijand gevochten werd, maar tegen ideeën, ideologieën of religies, waardoor elk medemens in een vijand kon veranderen!

Fase 3: Sinds enkele decennia zijn ‘problemen’ onze vijand geworden, zoals de opwarming van de Aarde, luchtvervuiling, het stikstofprobleem, of het opraken van onze fossiele voorraden en de ineenstorting van ons bank- en economisch systeem. We begonnen de schuld te schuiven op allerlei doemscenario’s, zonder ‘persoonlijkheid’, om de schuld te geven, of om naar te verwijzen. Nog steeds vecht iedereen vol overgave voor, of tegen een vijand, die bij voorkeur onzichtbaar moet blijven, of niet-materialistisch, zodat iedereen tegen iedereen kan vechten

Fase 4: Het corona-virus werd onze ideale vijand, die niet alleen onze buren in een gevaar veranderde, maar ook onze dierbaren in een levensbedreigend gevaar omtoverde.

Allemaal bedoeld om ons ego de geplaveide wegen te laten volgen die vanaf het allereerste begin voor ons zijn uitgestippeld. We zijn op weg naar een wereldwijde cataclysme, dat het begin zal zijn van een ‘nieuw tijdperk’ in onze evolutie.

Eindfase: We moeten een keuze maken! Of: een Verenigde Wereld Mensheid, Of het geplande tegenovergestelde: een Nieuwe Wereld Orde.

De N.W.O. werd eeuwen geleden gepland, om één gecentraliseerde wereldmacht te krijgen!

Door de eeuwen heen hebben politieke- en religieuze leiders de afscheiding van onze persoonlijkheid van onze oneindige bron binnenin (onze individualiteit) bevorderd en onze persoonlijkheid aangezet tot het volgen van haar (onbewuste) ego-angsten, allemaal voor hun eigen egoïstische belangen.

Diep van binnen heeft ieder mens een verbinding met de eeuwigheid, die ons voorziet van een wijsheid die verder gaat dan enige rationele kennis.

Maar, eenmaal gescheiden van onze bron, was het enige waar we ons aan konden ‘vastklampen’ onze ego-droom! Politici, kerken en commercie hebben een groot belang bij die ego-droom.


Ze hebben onze afhankelijkheid aan zekerheid opzettelijk aangewakkerd en tieren daar nog steeds welig op! Kerken, die vertellen dat je bang moet zijn voor de hel en de duivel en je opdragen te leven naar bepaalde ‘religieuze’ dogma’s, zijn niet uit op jouw belang, maar op hun eigen belang! Politici die denkbeeldige vijanden voor je verzinnen en/of creëren, om tegen te vechten, zijn geen haar beter. Het doel is dat ons ego aan hun ‘suggesties’ gehoor geeft, net als commerciële bedrijven, exploreren ze onze onbewuste ego-angsten, door hun twijfel achtige waarheden in ons leven te zaaien en ons te stimuleren om hun producten te kopen, of voor hun belangen te gaan vechten.

Supermarkten, kerken en politieke partijen, zijn schuilplaatsen voor ons ego en zullen steeds je ego bevestigen, nooit jouw individualiteit.

Steeds om onze onbewuste ego-angsten en twijfels te sussen en te troosten, niet om ze op te lossen.

Peter SattvaDolores Cannon – Sterrenzaden & Incarnatie

DE ONTDEKKING VAN DE DRIE GOLVEN
9-2-2021

Mijn onderzoek op het gebied van hypnose heeft me op onvoorstelbare reizen door tijd en ruimte gebracht om de geschiedenis van het verleden en de mogelijkheden van de toekomst te onderzoeken. Toen ik voor het eerst begon met mijn onderzoek door middel van vorige levenstherapie, dacht ik dat ik alleen mensen zou vinden die zich levens op Aarde herinnerden, omdat dat natuurlijk alles was waar we van wisten. Mijn geloofssysteem is in de afgelopen veertig jaar echt opgerekt en uitgebreid. Naarmate mijn werk vorderde, kreeg ik veel informatie over het begin van het leven op Aarde. Mij werd verteld dat dit de tijd is dat deze kennis naar buiten komt. We gaan naar een nieuwe wereld, een nieuwe dimensie, waar deze informatie zal worden gewaardeerd en toegepast.

Tijdens mijn werk heb ik veel gehoord over het feit dat alles uit energie bestaat; de vorm en gedaante wordt slechts bepaald door de frequentie en trilling. Energie sterft nooit; het verandert alleen. Er is mij verteld dat de Aarde haar vibratie en frequentie aan het veranderen is en zich voorbereidt om naar een nieuwe dimensie te ascenderen. Er zijn ontelbare dimensies die ons de hele tijd omringen. We kunnen ze niet zien omdat hun trillingen versnellen en ze onzichtbaar worden voor onze ogen. Het is belangrijk voor ons om meer te weten over deze verschuiving naar een nieuwe dimensie omdat we er nu middenin zitten, en het hoogtepunt ervan binnenkort komt.

De Aarde is een school die wij bezoeken en lessen leren, maar het is niet de enige school. Jullie hebben op andere planeten en in andere dimensies geleefd. Jullie hebben vele, vele dingen gedaan die jullie je niet eens kunnen voorstellen. Veel van de mensen met wie ik de afgelopen jaren heb gewerkt, zijn teruggegaan naar levens waarin zij lichtwezens waren en in een staat van gelukzaligheid leefden. Zij hadden geen reden om naar de dichtheid en negativiteit van de Aarde te komen. Zij kwamen vrijwillig om de mensheid en de Aarde in deze tijd te helpen. Ik ben wat ik beschouw als drie golven van deze nieuwe zielen, die op Aarde leven, tegengekomen. Zij zijn op dit moment gekomen omdat de meeste mensen die hier leven na leven zijn geweest, zijn vastgelopen in karma en geen vooruitgang boeken. Zij hebben hun doel om op Aarde te leven uit het oog verloren.

In de begindagen van mijn werk dacht ik dat het onmogelijk zou zijn voor een mens om in onze huidige tijd zijn/haar eerste leven op planeet Aarde te ervaren. Ik dacht dat het een geleidelijk proces moest zijn: het doorlopen van de verschillende levensvormen alvorens mens te worden: lucht, rotsen, aarde, planten, dieren, natuurgeesten, en uiteindelijk mensen. Ik dacht dat wanneer een ziel besloot dat zij klaar was om het leven als mens te proberen, zij in een primitieve samenleving zou zijn, zodat zij zich langzaam kon aanpassen.

Ik dacht dat ze nooit plotseling in onze hectische moderne maatschappij, met al haar chaotische energie, kon worden gedropt. Dat zou absoluut te veel zijn voor een zich ontwikkelende ziel om te kunnen verdragen. Maar toen schreef ik in 1986 het boek Keepers of the Garden, over een zachtaardige ziel die zijn eerste leven op Aarde beleefde. Hij had altijd levens op andere planeten en in andere dimensies gehad. Maar in onze eerste sessies beschreef hij verschillende schijnbare vorige levens op Aarde. Dus vroeg ik me af wat er aan de hand was. Of reïncarnatie was waar of het was het niet. Maar toen kreeg ik mijn eerste uitleg over de “imprint” theorie.

Mensen die ontelbare levens op Aarde hebben geleefd, hebben de herinneringen aan deze ervaringen in hun onderbewuste geheugenbanken. Zonder het bewustzijn van het individu zijn deze begraven herinneringen essentieel om hen te helpen hun weg te vinden in het moeras van het leven als mens. Zonder een soort achtergrond zouden zij niet kunnen functioneren. De pasgeboren baby lijkt vers binnen te komen met niets om zich mee te verhouden, totdat het kind door de ouders en de maatschappij wordt onderwezen. Maar dit is verre van waar.

De zogenaamde “baby” is eigenlijk een zeer oude ziel die honderden reizen heeft gemaakt in het ingewikkelde scenario dat wij “leven” noemen. Dit geeft het iets om te gebruiken als referentie (onbewust) over hoe te leven als een mens. Maar nieuwe zielen op aarde hebben die achtergrond niet en zouden totaal verloren zijn. Behalve dan een ingenieus concept dat aan de geestenzijde is ontwikkeld, genaamd “inprenting”. Wanneer de ziel aan de geestenzijde is, wordt haar getoond welk soort leven zij hierna zal betreden, en zij maakt een plan van wat zij hoopt te kunnen volbrengen. Zij sluit ook contracten met verschillende zielen om eventueel achtergebleven karma uit te werken. Als de ziel geen aardse ervaring heeft om op terug te vallen, wordt ze naar de Bibliotheek gebracht.

Dolores Cannon

Bron

Vertaling: Martien
Michael Salla: De Aarde Alliantie, Volledige Disclosure
en de Komende Wereldwijde Revolutie

Dr. Michael Salla, Exopolitics, 3 februari, 2021

Terwijl de voorspelde dagen van duisternis zich tijdelijk vestigen op het toneel van de VS en de wereld, vindt er achter de schermen een grote inspanning plaats over de toekomstige richting van de mensheid, omdat veel White Hat groepen en leiders heimelijk bezig zijn de operaties van de Deep State omver te werpen.

Onder deze groepen is de Earth Alliance, een losse associatie van militaire en politieke White Hats uit grote landen die de strijd hebben aangebonden met de Deep State over de omvang en het tempo van het vrijgeven van geavanceerde technologieën die worden gebruikt in geheime ruimteprogramma’s om uiteindelijk de waarheid te onthullen over buitenaards leven.

Zeer recentelijk hebben de White Hats een beslissend voordeel verkregen door de wijdverspreide publieke onthulling van Deep State plannen om een Grote Reset teweeg te brengen door systematische verkiezingsinmenging, een in scène gezette pandemie, sociale media censuur, en wereldwijde onderdrukking van burgerlijke vrijheden.

Het mislukken van de plannen van de Deep State zal grote gevolgen hebben voor de repressieve politieke systemen van cliëntlanden zoals China, Iran en Noord-Korea, die decennia geleden door de Deep State zijn geïnfiltreerd en gemanipuleerd.

Belangrijke politieke leiders in de Aerth Alliance zijn onder meer president Donald Trump, die begonnen is met het proces van het vrijgeven van geavanceerde ruimtevaarttechnologieën door de oprichting van de Amerikaanse Space Force. Vladimir Poetin van Rusland, die heeft toegestaan dat veel baanbrekende technologieën werden vrijgegeven en die de plannen van de Deep State om een nieuwe wereldoorlog uit te lokken verregaand heeft gedwarsboomd.

China’s Xi Jinping, die de strijd heeft aangebonden met de snode invloed van zijn voorganger, Jiang Zemin (CCP), die nog steeds de controle heeft over veel geavanceerde technologieprojecten die worden gebruikt om de Chinese bevolking te onderdrukken.

Narendra Modi, ten slotte, heeft zich onvermoeibaar ingezet om de antizwaartekrachttechnologieën die in het oude Indiase ruimtevaartprogramma werden gebruikt, in de openbaarheid te brengen. Deze belangrijke leiders, samen met vele anderen, hebben heimelijk samengewerkt om de ondergang van de Deep State te bewerkstelligen, zowel in hun respectievelijke landen als in de rest van de wereld.

Zij worden geholpen door een positieve groep buitenaardsen genaamd de “Galactische Federatie” (aka Confederatie van Planeten), die al tientallen jaren werkt om het menselijk bewustzijn te verhogen.

De Galactische Federatie werkt ook al generaties lang vastberaden samen met belangrijke spelers zoals de familie Trump om de optimale tijdlijn te bevorderen en te verzekeren en om een Groot Ontwaken en een Wereldwijde Revolutie teweeg te brengen die zal resulteren in de opkomst van de mensheid als een volwaardig lid van de Galactische gemeenschap.

Over de presentator: Dr. Michael Salla is de auteur van de bestseller Secret Space Programs Book Series & oprichter van Exopolitics.org

Voetnoten

(1) Het afgelopen jaar hebben de Illuminati twee van de leiders van G/NESARA vermoord, Vladimir Poetin en Paus Franciscus. Poetin werd vervangen door een look-alike en de Paus wordt meestal afgebeeld door holografie.

Bron

Vertaling: Martien3-2-2021

Het belang van wakker zijn!De maatschappij is op alle niveaus vervalst
De gehele mensheid is in groot gevaar
Angst is het control wapen
De protocollen van Zion

Als de heersende elites een paar duizend onschuldige burgers moeten vermoorden met een vuile bom, een chemisch wapen, een virus, een vaccin, of een valse nucleair terroristen gebeurtenis, dan is dat voor hen acceptabel. Alles draait om het feit aan de macht te blijven, en dan is naar hun mening alles gerechtvaardigd, hoe destructief en wreed dat ook moge zijn. Angst is het favoriete wapen om gehoorzaamheid door het volk af te dwingen en vereenvoudigd de controle. Ze proberen ieders geest te beïnvloeden door enscenering van gevaren, zoals nu de Covid-pandemie, maar ook oorlogen, geweld, terrorisme enzovoort.

De belangrijkste bron voor macht van de Deep State is hun controle over de creatie en distributie van het geld. Door het eigendom van de meeste centrale banken van de wereld. Ze gebruiken deze geldstroom om mensen op topniveau om te kopen, te chanteren of te vermoorden om zo hun controle af te dwingen, over vrijwel alles wat van belang is. Ze controleren de mainstreammedia en gebruiken elk propagandamiddel dat tot hun beschikking staat om de maatschappij in een valse pandemie te manipuleren en elders waar nodig markten te manipuleren.
Een ingrijpende monetaire verandering is noodzakelijk dat de implementatie van QFS een feit maakt. Moeilijke tijden liggen in het verschiet. Veel problemen moeten worden opgelost. Het monetaire systeem is grondig vervalst en staat nu op instorten. Het moet worden afgeschaft om de geldschepping weer in handen van het volk te geven. Nu begint de tijd voor verandering. Hier is een kort plan, van verwezenlijking;

 • Eerlijk geld; Bereikt door goud gedekte valuta’s. Abolitie van alle centrale banken.
 • Kleinere overheid – Afschaffing alle belastingen, behoudens een verkoopbelasting over nieuwe hardware. Evenwichtige begroting.


Deze twee eenvoudige punten zullen de macht van de Elite vrijwel direct breken. Echt geld en een evenwichtige begroting zal grote bezuinigingen forceren. Dat zal een eind maken aan nutteloze oorlogen. En verkeerde toewijzing van schaarse middelen. Mensen kunnen voorzichtig weer echt geld lenen, uitlenen, uitgeven en investeren. Als gevolg daarvan gaat echte rijkdom stijgen.

De Q-organisatie achter Donald Trump bestaat uit mensvriendelijke Gnostische bloedlijnilluminatie, die in schril contrast staan met de huidige Deep State Elites die wordt gerund door de satanische Archon bloedlijnilluminatie. De Gnostici rekruteren genieën van alle leeftijden die geen deel uitmaken van de heersende Archon bloedlijn families. Deze Archon families die nu in absolute paniek zijn, vechten letterlijk voor hun overleving en proberen te vluchten naar hun bases in Antarctica, met het voornemen iets gruwelijks uit te voeren.

De Deep State cabal werkt overuren om de burgerij machteloos te maken met de nep pandemie die niet eens bestaat. Er zijn 23 gerenommeerde laboratoria die peer onderzoek hebben verricht in uitwisseling met andere vakgenoten, echter geen enkel laboratorium is in staat geweest het virus te lokaliseren.

De Elites gebruiken nu de door overheden uitgevoerde machtsgreep toe, m.b.v. omkoping en aanwending van misbruiktactieken. Dit is fascisme in zijn meest heimelijke vorm, dat zich verbergt achter openbare instanties en particuliere bedrijven om hun smerige acties te realiseren.

Als er iets is wat de Deep State nodig heeft, dan is het een geheime, ononderbroken geldstroom en het vertrouwen dat de zaken zullen doorgaan zoals in het verleden het geval is geweest. Culturele problemen worden georganiseerd, als nuttige afleiding van hun agenda voor 2030.

De maatschappij is op alle niveaus vervalst

Het verkiezingsproces, de economie, de media, de regering, de rechtbanken – vrijwel alles is in het voordeel van de status quo van het Establishment. Het nep geld van de centrale bankiers heeft – samen met een veelheid aan regels en voorschriften die aan het volk worden opgelegd – zijn onheilspellende werking verkregen. En nu, nu de basisrente de afgelopen tien jaar onder nul is gedaald, is de economie misleid, vervormd en uitgeput. Alleen al ondernemingen hebben sinds het begin van de crisis in 2008 hun schuldenlast verdubbeld.

Het is nu tijd voor actie. Mensen zien hun wereld veranderen en ze willen begrijpen wat er gebeurt en waarom. Ze willen geïnformeerd en voorbereid zijn. Ze willen de vrijheid en inzicht hebben om weloverwogen keuzes te maken, in plaats van te worden verteld wat ze moeten doen door individuen en instellingen die voortdurend liegen en bedriegen, die de economie in de vreselijke chaos van vandaag heeft geleid.

Algehele ontwaking staat op uitbarsten. Het ontwaken brengt een prijs met zich mee; het zal moeilijk zijn, als je eraan werkt. Het is nog moeilijker anderen te overtuigen door de werkelijke toestand en condities voor hun ogen en geest te openen. Het is een strijd tegen de tijd geworden bij het zien van al deze onrechtvaardigheden die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden.

Het is erg triest de niet ontwaakte mensheid te zien rondlopen met stomme gezichtsmaskers, ongeduldig wachtend op een inenting met giftige stoffen en een controle chip, zonder een idee te hebben van wat er echt aan de hand is, en of het wel nodig is. Ze zouden het moeten weten; alles is “gemanipuleerde” transformatie die ontworpen is om gedood te worden, of in de wereldgevangenis binnen geleid te worden zoals vele jaren geleden gepland en beschreven is in Agenda 2030. Iedereen moet bij zinnen komen en ontsnappen aan deze valse realiteit. Bestudering van alternatieve nieuwsbronnen zal duidelijk maken wat echt aan de hand is, struikelend over realiteiten die nooit eerder is overwogen of ze zich konden voorstellen.

Als deze waarheid eenmaal bekend is, zijn de ontwaakten verantwoordelijk deze met hart en ziel te delen met anderen, en blij te zijn wel op de hoogte zijn. Niet altijd prettig, maar een plicht die gedaan moet worden. Het uur is laat en de tijd waarin we leven is verschrikkelijk, de onvermijdelijkheid vereist een optimaal bewustzijn en snelle actie. Er is geen alternatief meer.

De gehele mensheid is in groot gevaar!

Het is letterlijk zij of wij, leven of dood, waarheid of leugen, vrijheid of slavernij, de hele mensheid is in groot gevaar. De waarheid gaat gepaard met een prijs – het is het einde van leugens en illusies waarop mensen hun hele leven hadden gebaseerd. Velen in het hele spectrum van de mensheid voelen zich verloren en zijn bang voor iets dat niet eens bestaat. Deze opzettelijke creatie van chaos is bedoeld om juist dat te doen.

De meesten herkennen misschien niet eens de opkomende energetische veranderingen die nu optreden, maar ze zijn er wel. De ontwaking is een destructief proces, waarbij alles wat onwerkelijk en remmend is voor persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang wordt geëlimineerd. De eerste stap om mee te beginnen is onderricht. Bestudeer Agenda 2030, om met eigen ogen te zien hoever door deze crisis de Deep State plannen zijn gevorderd met de voltooiing van bijna elk aspect ervan, dan weet je ook precies wat je nog kunt verwachten.

Agenda 2030 is de agenda voor het jaar 2030, die refereert aan wereldwijd fascisme/communisme. Hier is een samenvatting van wat er op de agenda staat: Duurzame’ ontwikkeling – niet méér gebruiken dan vervangen kan worden – klinkt in eerste instantie verstandig genoeg, totdat men zich realiseert wat dit en ‘biodiversiteit’ werkelijk betekent in de context van hun samenzwering. Want ‘Duurzame Ontwikkeling’ en ‘Biodiversiteit’ zullen ze je het volgende opdwingen:


Beëindiging van nationale soevereiniteit

 • Planning en beheer door de staat van alle landbronnen, ecosystemen, woestijnen, bossen, bergen, oceanen en zoet water; landbouw; plattelandsontwikkeling; biotechnologie; met de waarborging van “gelijkheid”, in andere woorden; gelijke slavernij
 • De staat definieert de rol van het bedrijfsleven en de financiële middelen
 • Afschaffing van privé-eigendom – omdat het niet ‘duurzaam’ is
 • Herstructurering van de gezinsvorm
 • Kinderen worden door de staat opgevoed
 • Mensen vertellen wat hun baan zal zijn en waar ze moeten wonen
 • Belangrijke beperkingen op het gebied van verplaatsingen
 • Oprichting van ‘menselijke nederzettingszones’
 • Massale hervestiging als mensen gedwongen worden hun land te ontruimen; o.a. de huizen, waar ze nu wonen
 • Afstomping van het onderwijs – inmiddels al bereikt
 • Wereldwijd massale ontvolking t.b.v. de realisatie van het bovenstaande – gebeurt inmiddels nu

Oorspronkelijk bestempeld als Agenda 21, welke meer dan tweehonderd jaar geleden werd opgesteld. Onder vermelding van de voltooiingsfase in de loop van deze eeuw vóór 2030. Het geheime plan van de Nieuwe Wereldorde is om de wereldbevolking terug te brengen tot op een “duurzaam niveau” in “eeuwig evenwicht met de natuur” door een meedogenloze Agenda voor Ontvolking en Reproductie controle. Een massale afslachting van de bevolking, via ‘gepland ouderschap’, vergiftigd drinkwater en voedingsmiddelen, het gebruik van kunstmatige virussen, gevolgd door vaccinatie met controle chips en giftige stoffen om de verkoop van farmaceutica te bevorderen en de levensduur van de mens te verkorten, is nu aan de gang d.m.v. de Covid pandemie.

De protocollen van Zion

Wordt wakker en besef; dat de protocollen van Zion de blauwdruk zijn voor de invoering van de Een wereldregering van de Deep State. Het Protocol 12 bevestigt;

“In onze officiële verklaringen gebruiken we altijd een tegengestelde betekenis, en tonen voortdurend ons best te doen en eerlijk bereidwillig te zijn. De woorden van een staatsman hoeven niet te corresponderen met zijn daden”.

Je wordt aangemoedigd een kwartier van je tijd te besteden aan de bestudering van de protocollen van Sion. Lees ze niet alleen maar, doorzie ze ook. Ze leggen precies uit wat nu aan de gang is met de fakepandemie en waarom.

De wereld moet wakker worden, om te beseffen dat we ons hele leven lang voorgelogen zijn. Vanwaar we vandaan komen, tot waar we naartoe gaan, is alles een grote leugen. Maar de leugen die we hebben geleefd staat op het punt uit te komen. Als kennisgeving krijgt het volk de gigantische verkiezingsfraude en de Corona Hoax te zien, want zelf zien, doet geloven wat werkelijk voor hun ogen gebeurt.

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 425 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen, er komt nog meer…

Peter B. Meyer

finalwakeupcall.info