MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Time to wake upDe Nieuwe Neurenberg Processen 2021

Door: Steve Beckow - 12 Mei 2021

Verantwoording:

Een uitgebreide kijk op hoe de Covid19 vaccins de Neurenberg Wetten schenden. Met dank aan Len.

BreakingNews.ca, 3 mei, 2021

(https://breaking-news.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/)Een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich
zijn een juridische procedure begonnen tegen de CDC, WHO & de Davos Group wegens misdaden tegen de menselijkheid.


Fuellmich en zijn team presenteren de ondeugdelijke PCR test en het bevel aan doktoren om elke comorbiditeit dood als een Covidood te bestempelen als fraude. De PCR test is nooit ontworpen om ziekteverwekkers op te sporen en is 100% foutief bij 35 cycli. Alle PCR testen
onder toezicht van de CDC zijn ingesteld op 37 tot 45 cycli. De CDC geeft toe dat alle tests met meer dan 28 cycli niet toelaatbaar zijn voor
een positief betrouwbaar resultaat. Dit alleen al ontkracht meer dan 90% van de vermeende gevallen van covids/"infecties" die zijn
opgespoord door het gebruik van deze ondeugdelijke test.

Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten is het "experimentele" vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van
Genève. Volgens artikel 32 van het Verdrag van Genève IV van 1949 zijn "verminking en medische of wetenschappelijke experimenten die
niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon" verboden. Volgens artikel 147 is het uitvoeren van
biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het Verdrag.

Het "experimentele" vaccin is in strijd met alle 10 de Codes van Neurenberg, waarop de doodstraf staat voor
degenen die deze internationale wetten trachten te overtreden.


Het "vaccin" voldoet niet aan de volgende vijf vereisten om als vaccin te worden beschouwd en is per definitie
een medisch "experiment" en proef: Het verschaft immuniteit tegen het virus.

Dit is een "lekkende" gentherapie die geen immuniteit verschaft tegen Covid en beweert de symptomen te verminderen,
maar dubbel gevaccineerden zijn nu 60% van de patiënten die ER of ICU nodig hebben met Covid-infecties.

Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virus

Deze gentherapie verschaft geen immuniteit en dubbel gevaccineerden kunnen het virus nog steeds oplopen en verspreiden.

Vermindert het aantal sterfgevallen als gevolg van de virusinfectie

Deze gentherapie vermindert het aantal sterfgevallen als gevolg van de infectie niet. Ook dubbel gevaccineerden die met Covid
zijn besmet, zijn gestorven.

Vermindert de circulatie van het virus

Deze gentherapie maakt nog steeds de verspreiding van het virus mogelijk, aangezien zij geen enkele immuniteit tegen het virus biedt.

Vermindert de overdracht van het virus

Deze gentherapie maakt de overdracht van het virus nog steeds mogelijk, aangezien zij geen enkele immuniteit tegen het virus biedt.

Overtredingen van de Neurenberg Code zijn als volgt:

Neurenberg Code #1: Vrijwillige toestemming is essentieel

Geen mens mag gedwongen worden om een medisch experiment te ondergaan zonder geïnformeerde toestemming. Veel media, politieke
en niet-medische personen vertellen de mensen dat ze de prik moeten nemen. Zij geven geen informatie over de nadelige effecten of de
gevaren van deze gentherapie. Alles wat je van hen hoort is - "veilig en effectief" en "de voordelen wegen op tegen de risico's". Landen
gebruiken lockdowns, dwang en bedreigingen om mensen te dwingen dit vaccin te nemen of worden verboden deel te nemen aan de
vrije maatschappij onder het mandaat van een Vaccin Paspoort of Groene Pas. Tijdens de processen van Neurenberg werden zelfs de
media vervolgd en leden ter dood gebracht voor het liegen tegen het publiek, samen met veel van de artsen en nazi's die schuldig
werden bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid.

Neurenberg Code #2: Breng vruchtbare resultaten voort die met andere middelen niet te genezen zijn.

Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een vaccin en biedt ze geen immuniteit tegen het virus.
Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, zoals Ivermectine, Vitamine D, Vitamine C,
Zink en versterkte immuunsystemen voor griep en verkoudheid.

Neurenberg Code #3: Baseer Experimenten op Resultaten van Dierproeven en de Natuurlijke Geschiedenis van de Ziekte.

Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar proeven op mensen. In het mRNA-onderzoek dat Pfizer gebruikte -
een kandidaat-studie over mRNA met resus makaak-apen die BNT162b2 mRNA gebruikten en in die studie ontwikkelden alle apen
longontsteking maar de onderzoekers achtten het risico laag omdat dit jonge gezonde apen waren in de leeftijd van 2-4 jaar.
Israël heeft een beroep gedaan op Pfizer en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim aanvaard dat 80% van de
ontvangers longontsteking heeft gekregen doordat zij met deze gentherapie zijn geïnjecteerd. Ondanks deze
alarmerende ontwikkeling is Pfizer doorgegaan met het ontwikkelen van hun mRNA voor Covid zonder dierproeven.

Neurenberg Code #4: Vermijd alle onnodig lijden en verwondingen

Sinds het uitrollen van het experiment en opgenomen in het CDC VAERS rapportagesysteem zijn er in Amerika meer dan 4.000
sterfgevallen en 50.000 verwondingen door vaccins gerapporteerd. In de EU zijn meer dan 7.000 sterfgevallen en 365.000
verwondingen door vaccins gerapporteerd. Dit is een grove schending van deze code.

Neurenberg Code #5: Geen Experiment Uitvoeren als er Reden is om te Denken dat er Letsel of de Dood zal Optreden

Zie #4, gebaseerd op op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar
mRNA toont ook verschillende risico's aan die genegeerd zijn voor dit huidige proef-gen-experiment. Een studie uit 2002 over
SARS-CoV-1 spike-eiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, immunopathologie en bloedklonters veroorzaken, en de expressie
van Angiotensine 2 belemmeren. Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren en erft al deze risico's.

Neurenberg Code #6: Risico mag nooit groter zijn dan het voordeel

Covid-19 heeft een 98-99% genezingskans. De verwondingen, doden en nadelige neveneffecten van mRNA-gen-therapie overschrijden dit
risico ruimschoots. Het gebruik van "lekkende" vaccins werd verboden voor gebruik in de landbouw door de VS en de EU als gevolg van de
Marek Kip studie die aantoont dat "hot-virussen" en varianten ontstaan... waardoor de ziekte nog dodelijker wordt. Toch is dit genegeerd
voor menselijk gebruik door de CDC, die volledig op de hoogte is van het risico dat er nieuwe dodelijker varianten ontstaan door
lekkende vaccinaties. De CDC is zich er volledig van bewust dat het gebruik van lekkende vaccins het ontstaan van nieuwe
(dodelijkere) stammen bevordert. Toch hebben ze dit genegeerd als het om mensen gaat.

Neurenberg Code #7: Er moeten voorbereidingen worden getroffen tegen zelfs maar een kleine mogelijkheid van
verwonding, invaliditeit of dood

Er werden geen voorbereidingen getroffen. Deze gentherapie sloeg dierproeven over. De eigen fase 3 klinische proeven op mensen van
de farmaceutische bedrijven zullen niet eindigen voor 2022 /2023. Deze vaccins zijn goedgekeurd op grond van een wet die alleen van
toepassing is op noodgevallen en zijn opgedrongen aan een verkeerd geïnformeerd publiek. Ze zijn NIET goedgekeurd door de FDA.

Neurenbergse Code #8: Experimenten moeten worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen

Politici, media en acteurs die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische
wetenschap. Veel verkooppunten zoals Walmart & drive-through vaccin centra zijn niet gekwalificeerd om experimentele medische
gentherapieën toe te dienen aan het ongeïnformeerde publiek.

Neurenbergse Code #9:Iedereen moet de vrijheid hebben om het experiment op elk moment te beëindigen

Ondanks de verontwaardiging van meer dan 85.000 dokters, verpleegsters, virologen en epidemiologen - wordt het experiment niet
beëindigd. In feite worden er momenteel vele pogingen ondernomen om wetten te veranderen om vaccinatie af te dwingen. Dit omvat
verplichte en gedwongen vaccinaties. Experimentele "update"-injecties zijn gepland voor elke 6 maanden, zonder dat er iets wordt gedaan
aan het groeiende aantal doden en gewonden dat reeds is veroorzaakt door dit experiment. Deze "update"-injecties zullen worden toegediend
zonder enige klinische proeven. Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde maken aan deze misdaad tegen de mensheid.

Neurenberg Code #10: De wetenschapper moet het experiment op elk moment beëindigen als er een waarschijnlijke
oorzaak is dat het tot verwondingen of de dood leidt

Uit de statistische gegevens blijkt duidelijk dat dit experiment leidt tot doden en gewonden, maar alle politici, farmaceutische bedrijven
en zogenaamde deskundigen doen geen enkele poging om dit gentherapie-experiment, dat schade toebrengt aan een onwetend publiek,
te stoppen.

Wat kunt u doen om te helpen een einde te maken aan deze misdaad tegen de mensheid? Deel deze informatie. Houd uw politici, media,
dokters en verplegers verantwoordelijk - dat als zij medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid, ook zij onderworpen zijn
aan de wetten van de Conventie van Genève en de Code van Neurenberg en berecht kunnen worden, schuldig bevonden en ter dood
gebracht. De gerechtelijke procedures worden voortgezet, er is bewijsmateriaal verzameld en een groot en groeiend aantal
deskundigen luidt de alarmbel.

Bezoek de website van het Covid-comité op: https://corona-ausschuss.de/ en als u door deze misdaad bent getroffen,
meldt de gebeurtenis, de betrokken personen en zoveel mogelijk details op de volgende website:

https://www.securewhistleblower.com/

Vertaling: Martien
20 april 2021

BEWARE OF THE OCCULT
Het Mondmasker is een krachtig occult symbool dat aangeeft dat je onderworpen bent aan een andere macht dan het
Oorspronkelijke Zelf (of de ziel, de kern, de goddelijke vonk). Het hele punt van het dragen van een occult ritueel masker
is je onderbewustzijn van het idee te doordringen dat de dingen niet langer hetzelfde zijn en ook nooit meer
hetzelfde zullen zijn. Je legt je daarbij neer; dat laat het masker zien. Met je mond bedekt ben je
niet meer de persoon die je vroeger was, maar word je lijfeigene in een nieuwe orde.


Je bent niet langer een vrije spreekbuis van het Oorspronkelijke Zelf op deze aarde. De kracht van occulte magie
door het masker eigenhandig op je gezicht te plaatsen, word je dienaar van een onzichtbare machthebber.
Misschien denk je ''Maar dat is toch helemaal niet mijn intentie niet!'' Echter, de kracht
van occulte magie werkt ook als het slachtoffer niet in de gaten heeft
wat hij aan het doen is. De uitvoering van het ritueel zelf is het
enige wat telt.

Auteur onbekend

HET LEVEN, WAT DOE JIJ ERMEE?

Door Melanie Rentmeister
11 april 2021Dus je hebt een baan, een gezin, misschien kinderen, je hebt je huis, je auto, je pensioenvoorziening....
(ja, net als in dit artikel moet je hierover nadenken).. En nu? Misschien zijn je gedachten nu zo;

"Moet het doorgaan tot ik met pensioen ga en dan deze wereld weer verlaat... Echte Shit! Nee, dat kan niet!..."

Je bent zo dom en wacht om te zien wat er nu in je leven gebeurt in plaats van actief te creëren in wat je
hebt en wilt ervaren in JOUW LEVEN?

Als er één ding in mij, de "liefhebbende rebel" ontwaakt, zijn het cv's als deze, berustende mensen die hun leven doorbrengen als een klap in
het gezicht van het leven van anderen, die zich doodrennen in hun dagelijks leven, sprinten van weekend naar weekend of vakantie naar
vakantie en niet eens beseffen hoe ongelukkig en ontevreden ze zijn. Hoe weinig ze zichzelf kennen. Hoeveel ze zwemmen op het
oppervlak van het leven, kijk je dan aan het einde terug op de tijd hier en realiseer je dat ze dit prachtige, kostbare leven niet
te hebben geleefd.

MET HEEL JOU HART EN ZIEL EN AL JOUW UNIEKE GAVES.

In plaats van ons te gedragen als een kopie van het leven van onze ouders, vrienden, buren en wie dan ook in onze omgeving,
manifesteren we een leven dat schittert - dat individueel is, en rijk op ALLE gebieden van het leven. Want JA, JE MAG ALLES HEBBEN!
Maak van jezelf en je leven een prioriteit! Mensen, we gaan allemaal snel! Of dit nu binnenkort deze week is of over 4 jaar of over 30 jaar.
Het zal gebeuren! En we moeten gaan leven ZOALS we STERFELIJK zijn!! Want dat is wat we ZIJN - alleen de meesten van hen zijn meesters geworden in ontheemding...

De meesten leven het vooraf geleefde leven aan de voorbeelden van anderen om hen heen en denken dat ze geen enkele manier hebben
om te leven in wat ze echt willen leven... Met ECHT bedoel ik de wildste dromen en verlangens die je hebt, de grootste financiële
rijkdom die je eigenlijk wilt, maar je durft het niet eens te zeggen in je middelmatige omgeving, omdat je er al de blikken,
gedachten en oordelen van anderen over kent.

O jee... Voor alle "geheime" rebellen die geen geld meer hebben om het saaie leven van iedereen te kopiëren...
Ben je nog steeds aan het kopiëren (de voorbeeldervaring van de anderen) of ben je al bezig met het creëren van
(je eigen avontuur)? Wanneer we ons eindelijk realiseren dat we hier maar voor een korte tijd zijn, of we nu weten of
geloven of de dingen hier op de planeet na deze tijd zullen doorgaan, dan controleren we of we geen tijd meer te verliezen
hebben, om eindelijk de roep van onze ziel te volgen.

Melanie Rentmeister


Melanie Rentmeister - Akasha Chronik Beratung und Soul Realignment (melrentmeister.de)

Attentie en vertaling door MarceliusAttentie van Marcelius
14 Maart 2021


Volgens de Western Sidereal Astrology is de nieuwe Maan op 13 maart, met de Zon, Maan, Neptunus, Venus en Waterman verenigd in
het luchtteken van Waterman, en we kunnen deze sterke energie voelen in het weekend. Het is tijd om je zaden van intentie voor de
komende maand te planten en wat rust te nemen om na te denken en waardevolle innerlijke begeleiding te ontvangen.


Het is tijd om onze soevereiniteit als burgers van planeet aarde terug te winnen, zich aan te sluiten bij andere
gelijkgestemde zielen en samen een vreugdevolle, duurzame levensstijl te creëren.

Ben je bereid om wakker te worden voor wat er nu echt gebeurt?

Wil je een standpunt innemen om de waarheid en het licht te verdedigen, zodat iedereen vrij kan zijn om met vrede en voorspoed te leven?

Dit krachtige stellium in Waterman vertegenwoordigt onze diepe behoefte om ons ware zelf uit te drukken, gezonde oplossingen te vinden
om onze geest en lichaam te genezen en het juiste levensonderhoud dat een zegen is voor ons en voor onze gemeenschap. Met zoveel
conflicten en turbulentie overal, kun je je losmaken met liefde, in plaats van emotioneel los te koppelen, als je het niet met iemand eens bent
en een middenweg vindt?

Het Aquariustijdperk herinnert ons eraan altruïstisch te zijn en contact op te nemen met degenen die lijden met een warme knuffel of een
andere uiting van vriendelijkheid. Laten we ons hart van dankbaarheid voor de zegeningen die we hebben ontvangen behouden en de
vooruitgang vieren die we in 2021 hebben geboekt.

Het beste moet nog komen!

Bron
3-3-2021

Vorige levens, innerlijk weten van de ziel.
Door AngeliqueDe mensen op aarde zijn wakker geworden. Herinneren zich hun Goddelijke kern, herinneren zich de misstanden.
Wij zijn de lijn van kinderen van de Katharen, van de Essenen van de heksen, gnostici enzovoort die allen vermoord zijn door de elite.
De Zigeuners, Nomaden, Inheemse volken verbannen van hun land. Wij zijn het die deze misstand van het verleden voelen in onze ziel
en daarom zijn wij degene die de waarheid aan het licht willen brengen.

Wij laten het niet weer gebeuren, wij hebben de tijd van kosmisch licht mee.
Wij mogen en kunnen onszelf nu laten zien.
Wij zijn een grote zielengroep die de waarheid al langer ziet.
Wij zijn de zieners en de strijders van het licht.

Wij zijn degene die op onszelf leven, niet passend in dit systeem.
Wij zijn de mensen die het licht verspreid hebben,
jaren en jaren voor deze crisis alwetende.

Weet jij ook dat het ze dit keer niet gaat lukken?

Dat de misstanden uit het verleden recht gezet gaan worden?
Dat je hiermee de hele lijn van jouw familie opschoont,
de familielijnen voor ons, tot 7 generaties terug.

Ook voor hen die kosmische lichtkrachten niet mee hadden,
wiens ziel werd verduisterd door krachten buiten henzelf.

Eer je voorouders, zet ze in het licht, brand een kaars voor ze
en laat ze weten dat je Weet.

Gerechtigheid zal komen, wij zijn degene die de ziel niet verloochenen
en deze is krachtiger dan ooit!

Hartelijke groet, Angelique

liefdevoorjeziel.nl

Freedom Fighters


21-2-2021 door Marcelius
Wij en velen met ons hebben een keuze gemaakt, alle poppenkast scenario's zijn zodanig belicht dat er alleen nog de leugen overblijft.
Het gestoelde elitaire pluche werd bekleed door list, leugen en bedrog en doordrenkt met geselecteerden voor hand en spandiensten.
De mensheid wereldwijd, is slachtoffer geworden van het onrecht wat bijna overal plaats vind. Doormiddel van Massa Hysterie creaties
werd de mensheid overweldigd en bewerkt door 24 uur per dag Main Stream Media over ons heen te storten met als doel gehoorzaamheid.

Het zogenaamde super gevaarlijk virus moest bestreden worden, veel onzinnige en omstreden maatregelen werd gelanceerd. Er was maar
1 oplossing Lockdown, avondklok, en veel winkels moesten gesloten worden (Ondernemers tot faillissement gedreven). De trein naar de
afgrond is bij deze gerealiseerd en vele slachtoffers zijn er de dupe van. The Great Reset 201 reductie van de mensheid. Voor versnelling
van hun proces proberen zij iedereen te vaccineren wat regelmatig met de dood moet worden bekocht. (Monsterlijk)

Om alles nog wat duidelijker te maken hebben wij 2 Video's waarin een
heldere uitleg wordt gegeven wat er op de achtergrond speelt.


De Gulden Middenweg: YouTube
Erik Boomsma: facebook

Vaker hebben wij gepleit voor vereniging of aansluiting omdat vanuit samenwerking een grotere kracht met zijn allen in eenheid
meer weerstand kunnen bieden in deze hachelijke situaties. EENDRACHT MAAKT MACHT. Mocht u zich geroepen voelen dan
vernemen wij graag van u.Mark Rutte en zijn drie Aartsengelen

door: Pieter van Dongen - zaterdag 20 Februari 2021

Mark kon de slaap niet goed vatten. Hij lag te woelen en draaien in zijn bed. Vlak voordat hij eindelijk in slaap viel hoorde hij een stem. De stem stelde vragen. Hij probeerde het te negeren en zich op zijn slaap te concentreren. Maar elke keer als hij bijna in slaap viel, kwam die stem weer,
luid en duidelijk. Mark werd er een beetje bang van. Dit was hem nog nooit overkomen. Hij probeerde er voor weg te lopen door zo lang mogelijk op te blijven. Maar ook dat werkte niet. Hij voelde dat dit iets was waar hij niet mee kon dealen door het weg te lachen. Hij moest er naar luisteren.

Hij werd geconfronteerd met iets wat hij niet eerder had gevoeld en ervaren.

Nadat Mark inzag dat dit iets was wat hij niet kon ontlopen werden de stemmen heel helder. Hij hoorde drie stemmen spreken. 'Ik ben Aartsengel Michaël' zei de eerste stem. 'Ik Ben Aartsengel Gabriël zei de tweede. De derde: 'En Ik Ben Aartsengel Rafaël'. Ze spraken indringend tot hem. Hij was onder de indruk, bang zelfs, want hij voelde de kracht en zeggenschap van deze drie belangrijke engelen. Hij wilde wegkruipen, maar kon er niet aan ontkomen.

Aartsengel Michaël sprak als eerste. 'Mark, Ik neem je mee en laat je zien wat je tot nu toe gedaan hebt voor de bevolking van Nederland. Jij denkt misschien dat je alles goed doet, maar ik vraag mij af wiens belang je dient. En waar je eigen gevoel en hart gebleven zijn in dit verhaal. Ik laat je zien en voelen wat je met jouw beleid de ouders en kinderen van de toeslagen affaire hebt aangedaan.

En Mark zag dat er ouders waren die het niet meer zagen zitten door alle problemen die de belasting veroorzaakt had. Hij zag de wanhoop van de mensen die uit het leven waren gestapt omdat zij geen oplossing meer zagen. Hij zag de pijn en het verdriet van ouders en kinderen die depressief worden omdat er geen enkele oplossing geboden werd. Hij zag de vruchteloze pogingen van advocaten en hulpinstellingen die deze mensen probeerden te helpen.

'Je ziet het Mark, maar je voelt het niet', zei Michaël. 'Je voelt de pijn die je deze mensen hebt aangedaan niet. Je kunt het wel wegredeneren en er overheen walsen en mooie uitvluchten bedenken, maar als je jouw hart niet opent dan blijf je in je hoofd zitten. Met je hoofd kun je de pijn van een ander niet voelen'.

Langzaam maar zeker voelde Mark iets van beweging in zijn hart. Na het kijken naar al het verdriet en de pijn wat deze duizenden mensen aangedaan was, naar al die mensen die het niet meer zagen zitten, begon het door te dringen. Zijn hart kwam op een kier te staan zodat anderen hem konden raken. Door de jaren heen was hij afgestompt geraakt vanwege alle drogredenen die hij had aangewend om zijn hart maar niet te hoeven voelen, wat nodig was om al die maatregelen voor de inwoners van Nederland te kunnen maken.

Michaël zei met luide stem: 'Ik ben tot je gekomen om je koers bij te stellen. Rechtvaardigheid kan niet zonder liefde. Daarom laat ik je al deze beelden zien. Zodat jouw hart zich kan openen en je medemenselijkheid kunt tonen. Ieder mens is geschapen naar het beeld van God en dat betekent dat je hoofd en je denken in dienst staan van jouw hart. Als je dat niet opvolgt dan is je taak hier volbracht en zal er gerechtigheid plaatsvinden zonder genade'.

'Maar Mark, ik heb gezien en gemerkt dat je hart toch een klein beetje open gaat de laatste tijd. Je wilt weer graag minister-president worden, maar dat kan alleen als jouw hart zich opent. En je alles goed maakt met de mensen van Nederland die je pijn hebt gedaan'.

Michaël vervolgde:

'Daarnaast zijn er nog zoveel zaken die benoemd moeten worden. De mens is vrij en dient zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen over zijn leven. Daarom laten wij je ook voelen wat het betekent om iemand in te enten met een vaccin wat niet goed is voor hen en bijwerkingen heeft. Wij zullen je laten voelen wat voor reacties het geeft in je lichaam. We weten dat je sterk bent, maar dit vaccin zal er voor zorgen dat je gaat buigen en meer gaat luisteren naar pijn in je lichaam, omdat het zorgt voor een overreactie van jouw immuunsysteem.

We geven jou de kans om een andere beslissing te nemen over de vaccins door jou zelf de pijn in jouw lichaam te laten ervaren.

Ieder mens mag zelf beslissen wat hij wil doen met zijn leven en gezondheid. Dit is de Wet van de Vrije Wil. Deze wet wordt door een bepaalde groep mensen met handen en voeten getreden. Daarom is het belangrijk dat jij dit zelf aan de lijve gaat ondervinden zodat je tot inkeer kunt komen. Je zult zelf de pijn voelen die je door al die zinloze maatregelen veroorzaakt hebt'.

Aartsengel Gabriël was de volgende die sprak. 'Ik ben de boodschapper en Aartsengel van communicatie. Maar Mark, jij verstaat onder communicatie iets heel anders dan wij. Jij hebt spindoctors in dienst die van het omdraaien van boodschappen hun werk gemaakt hebben waardoor de bevolking niet meer weet waar ze aan toe is. Je zegt dat je meeleeft, maar je doet het tegenovergestelde. Je zorgt ervoor dat
mensen in angst zitten en loskomen van hun gevoel zodat ze makkelijk te manipuleren zijn.

Onze communicatie is vanuit het hart en niet vanuit het hoofd. Dat geeft rust en eenheid, het brengt je in contact met je gevoel.

Ik wil je de kans geven om anders en oprecht te gaan communiceren. En om beter te leren luisteren, vanuit je hart.

Denkbeelden kunnen alleen dienstbaar zijn. Die dienstbaarheid kan er alleen zijn als je hart leidend is ten opzichte van je hoofd.

Daarom laat ik je voelen wat het betekent om dienstbaar te zijn. Ik wil dat je jouw excuses gaat aanbieden aan het Nederlandse volk. Je dient hierin oprecht te zijn en voortaan meer in dienst van het volk te handelen. Als je dat doet kun je voelen dat deze woorden diep opgesloten liggen in je hart.


Ik wil je ook laten voelen wat het betekent om zaken in de doofpot te stoppen. Zie je leven als een open boek. Ervaar wat het betekent als je de Rutte doctrine toepast op je eigen leven. Zie wat dit betekent voor mensen die niet zo goed kunnen praten en communiceren als jij, maar wel hun hart kunnen voelen. Zie de pijn en het verdriet dat je veroorzaakt met het verzwijgen van informatie en door niet open te zijn. Allemaal alleen om je eigen macht te vergroten. Hiervoor hebben wij als engelen geen plek en geen genade. Daarom ga ik je laten voelen wat je anderen hiermee hebt aangedaan.

Maar je krijgt altijd een kans om het te herstellen en het juiste te doen. Vanuit dienstbaarheid en een open hart'.

Als laatste komt Aartsengel Rafaël. 'Mark Ik laat je voelen wat het betekent om anderen te helpen, om oprechte woorden te gebruiken en actief te luisteren vanuit je hart. Ik laat je voelen hoe het is om anderen te helen door goede beslissingen te nemen voor de Nederlanders. Niet door te heersen met behulp van angst, maar door mensen een perspectief te geven vanuit innerlijke motivatie. Dat doe je door mensen te verheffen, er op te vertrouwen dat zij zelf hun gezondheid kunnen regelen en te respecteren dat ze verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Je zult inzien dat als mensen zo leven ze in staat zijn om ook anderen te helpen.

Ik zal je laten ervaren hoe helend het is om niet jezelf maar de ander op de eerste plaats zetten. Open uw hart en ontspan je lichaam. Vlucht niet in je hoofd. Dan merk je dat je anders gaat leven en andere beslissingen kunt nemen die dienend zijn voor de Nederlanders.

Mark, je gedraagt je nu als een bovenlander, iemand die ver boven de rest uitsteekt. Zo kun je niet de juiste beslissingen nemen. Ieder mens kan zichzelf helpen om zijn weerstand te verhogen. Hier heeft de staat niets mee te maken en zeker jij niet Mark Rutte.  

Het woord ˜samen" wordt misbruikt en werkt op deze manier niet helend. Als je samen gebruikt in de context dat je je moet houden aan regels die jouw vrijheid beperken, dan is samen niet op zijn plaats maar misplaatst. Je kunt geen amen zeggen op een samen dat gebruikt wordt om dwingende maatregelen op te leggen en de samenleving kapot te maken.

Samen is ons hart op de eerste plaats zetten. Samen is elkaar als mensen tegemoet treden.

Je hebt dit woord haar kracht ontnomen en kapot gemaakt. Je hebt van samen een woord gemaakt dat gebruikt wordt om macht uit te oefenen op mensen. Dat past niet in een democratie of een samenleving waarin mensen normaal met elkaar om willen gaan'.

Rafaël gaat verder: 'Daarom sturen we jou naar de hel om te zien wat mensen elkaar aandoen als ze hun daden en woorden niet gebruiken om te verbinden'. Mark ziet in deze hel dat alle mensen lange armen hebben. Ze kunnen met die armen wel voedsel pakken maar hun armen zijn te lang om het in hun mond te kunnen stoppen.

Rafaël vraagt: 'Waar kies je voor Mark Rutte, wil je in deze hel terecht komen of wil je de samenleving weer openen zoals het geweest is en jouw hart op de eerste plaats zetten?'

Dan neemt Rafaël hem mee naar de hemel. Mark schrikt, want hij ziet ook daar mensen met dezelfde lange armen als in de hel. 'Je ziet dat mensen hier ook lange armen hebben', zegt Rafaël, 'maar kijk eens hoe zij het oplossen. Mark zag dat de mensen hun lange armen gebruikten om het eten te pakken en aan een ander te geven. Ze gebruikten hun handicap om anderen te helpen en helpen daarmee ook zichzelf.'

'Wat is jouw keuze, Mark,' vraagt Rafaël opnieuw. 'Wil je door blijven gaan met alles op slot te gooien en mensen de mogelijkheid ontnemen hun leven weer op te kunnen bouwen? Zodat je er hier een dode cultuur, zoals in de hel, van maakt? De hele dag via kranten en tv negatieve boodschappen zenden over corona om de mensen bang te maken? Mensen zo bang te maken dat ze van voren niet meer weten hoe ze van achteren moeten leven?

Leg je de verantwoordelijkheid bij virologen die logen omdat ze de hele dag niets anders doen dan met cijfers en statistieken bezig zijn en naar virussen kijken in een laboratorium? Maar ondertussen hebben ze nul komma nul verstand van mensen en maken ze de maatschappij helemaal kapot.

Als Aartsengelen weten wij dat alles waar je tegen strijd gaat verliezen, omdat je je afsplitst van het grotere geheel.

Ik kan je leren om in harmonie met jezelf en je omgeving te leven. Maar als je in je hoofd blijft zitten, ga je er zelf in geloven en denk je dat dat echt is. De ruimte zit in jouw hart en in je buik. Als je daar bent, ontstaat er ruimte in je cellen en in je adem. Dan zul je zien en voelen dat je jezelf aan het helen bent. Dan verdwijnt het virus vanzelf.

Het is aan jou waar je voor kiest'.

Mark begon te huilen, omdat hij tot inkeer kwam. Hij wilde niet naar de hel toe, want dat is nou niet echt een prettig vooruitzicht. Je kunt wel
op je hoge paard blijven zitten, maar als je naar de sterren kijkt zie je dat alle sterren aan de hemel op een lijn gaan staan om onthullingen te
laten plaatsvinden.

Mark wist nu dat hij anders moest gaan handelen. Hij huilde bittere tranen en vroeg de aartsengelen om vergiffenis. Hij zag in dat hij verantwoording moest afleggen aan de Nederlanders. In kranten en op tv bood hij zijn nederige excuses aan. Zijn beste vriend Jort Kelder hielp hem hierbij. Hij moest het wel onder uit de kelder halen om Mark zo ver te krijgen, maar hij begreep van de aartsengelen dat het de laatste kans voor zijn vriend was.

Hierna hadden de aartsengelen gezamenlijk nog een laatste boodschap voor Mark:

'Wij zijn trots op je. Je krijgt altijd een kans om het anders te doen. En nu je die gepakt hebt, hopen we dat jouw leven een andere wending krijgt. Omdat je de mensen weer hoop en een toekomst geeft, juist aan hen die het zo hard nodig hebben'.

Mark ˜je krijgt altijd een kans".

Pieter van Dongen
Diep van Binnen heeft Ieder Mens een Verbinding met de Eeuwigheid, die
ons Voorziet van een Wijsheid die Verder gaat dan Enige Rationele Kennis.

Door: Peter Sattva – 7 Februari 2021

Ik heb geteld en ontdekte dat sinds het einde van WO2, meer dan 50 oorlogen zijn uitgevochten, tussen verschillende landen! Als je dieper in de geschiedenis kijkt, zul je zien dat duizenden oorlogen door mensen zijn uitgevochten. Doden, of gedood worden, komt alleen voor in een ‘denkende’ menselijke omgeving en is helemaal niet ‘natuurlijk’! Oorlog is een rationeel concept en beperkt zich tot rationele menselijke wezens. Dieren hebben ‘persoonlijke’ gevechten om voedsel, of voortplantingsproblemen, maar voeren geen algemene georganiseerde oorlog tegen andere soorten, of soortgenoten. ‘De planeet der apen’ was een bedrieglijke menselijke fantasie.

Er is nooit oorlog geweest tussen andere wezens, dan de mens. Het projecteren van onze innerlijke of uiterlijke conflicten, creëert alleen slachtoffers onder onze eigen soort, meestal onschuldige mensen. In eerste instantie zijn soldaten zich er niet van bewust dat ‘het kwaad’, dat door hun superieuren zorgvuldig wordt aangewezen, vaak door diezelfde superieuren wordt gecreëerd.De sensatie van een “overwinning” zal een soldaat een ervaring geven die zijn ego-verwachting bevestigt: “Hij heeft een verandering ten goede teweeggebracht”. Hij zal ervan overtuigd blijven dat hij een vreedzamere wereld heeft geschapen, omdat hij gelooft dat hij de ‘dreiging’, waar hij op werd gewezen, ergens daarbuiten heeft geëlimineerd.

Het maakt echt niet uit of je een binnenlands, een sociaal, of een politiek ‘probleem’ bestrijdt. Elk gevecht, of je het nu bent begonnen, of jezelf verdedigt, is een overgave aan de behoefte van ons ego aan controle. Elke overwinning heeft een onsmakelijk na-effect! Dat is de reden dat de rol van ‘bevrijders’, vaak verandert in seksueel misbruik van overwonnen meisjes en vrouwen.

De sensatie van een overwinning, triggert bij velen de verborgen lust naar macht. Het bewijst dat zolang je je niet bewust bent van je ego, het ego jou gebruikt.

Terwijl jouw ego angstvallig bepaalde ervaringen uit de weg gaat, wordt het vaak (mis-ge)leid door “Superieuren”, die erop getraind zijn je op situaties te wijzen (die ze vaak zelf gecreëerd hebben) om je ego bereid te krijgen om voor hun bestwil te vechten. Het zijn altijd superieuren die onderdanen ‘bevelen’ tot een oorlog. Heb je ooit gehoord dat burgers hun superieuren om een oorlog vroegen of hen daartoe dwongen? Het lijkt wel of er steeds meer vijanden komen en het zijn steeds dezelfde die die vijand definiëren: ‘superieuren’.

Fase 1: Voor mij (en voor velen) is het idee van vijanden begonnen met een soort van ‘wij’ tegen de Russen, dat begon in Korea, ging vervolgens over naar Vietnam en later naar Cambodja. Zolang superieuren in staat zijn jouw ego te overtuigen van een vijand, zal jouw ego je persoonlijkheid aanzetten tot vechten, tot het beschermen van grenzen, of belangen, tegen elke vermeende bedreiging.

Fase 2: Terwijl de definitie van een fysieke vijand steeds meer vervaagde, tot de meer vage omschrijving van ‘bedreiging’, verwerden ‘instituten’ zonder enige ‘vorm’, tot onze nieuwe vorm van een vijand en maakte het gemakkelijker, om terrorisme, fascisme, of communisme, te zien als een vijand, die verslagen moest worden.

Dat betekende dat er niet langer tegen een fysieke vijand gevochten werd, maar tegen ideeën, ideologieën of religies, waardoor elk medemens in een vijand kon veranderen!

Fase 3: Sinds enkele decennia zijn ‘problemen’ onze vijand geworden, zoals de opwarming van de Aarde, luchtvervuiling, het stikstofprobleem, of het opraken van onze fossiele voorraden en de ineenstorting van ons bank- en economisch systeem. We begonnen de schuld te schuiven op allerlei doemscenario’s, zonder ‘persoonlijkheid’, om de schuld te geven, of om naar te verwijzen. Nog steeds vecht iedereen vol overgave voor, of tegen een vijand, die bij voorkeur onzichtbaar moet blijven, of niet-materialistisch, zodat iedereen tegen iedereen kan vechten

Fase 4: Het corona-virus werd onze ideale vijand, die niet alleen onze buren in een gevaar veranderde, maar ook onze dierbaren in een levensbedreigend gevaar omtoverde.

Allemaal bedoeld om ons ego de geplaveide wegen te laten volgen die vanaf het allereerste begin voor ons zijn uitgestippeld. We zijn op weg naar een wereldwijde cataclysme, dat het begin zal zijn van een ‘nieuw tijdperk’ in onze evolutie.

Eindfase: We moeten een keuze maken! Of: een Verenigde Wereld Mensheid, Of het geplande tegenovergestelde: een Nieuwe Wereld Orde.

De N.W.O. werd eeuwen geleden gepland, om één gecentraliseerde wereldmacht te krijgen!

Door de eeuwen heen hebben politieke- en religieuze leiders de afscheiding van onze persoonlijkheid van onze oneindige bron binnenin (onze individualiteit) bevorderd en onze persoonlijkheid aangezet tot het volgen van haar (onbewuste) ego-angsten, allemaal voor hun eigen egoïstische belangen.

Diep van binnen heeft ieder mens een verbinding met de eeuwigheid, die ons voorziet van een wijsheid die verder gaat dan enige rationele kennis.

Maar, eenmaal gescheiden van onze bron, was het enige waar we ons aan konden ‘vastklampen’ onze ego-droom! Politici, kerken en commercie hebben een groot belang bij die ego-droom.


Ze hebben onze afhankelijkheid aan zekerheid opzettelijk aangewakkerd en tieren daar nog steeds welig op! Kerken, die vertellen dat je bang moet zijn voor de hel en de duivel en je opdragen te leven naar bepaalde ‘religieuze’ dogma’s, zijn niet uit op jouw belang, maar op hun eigen belang! Politici die denkbeeldige vijanden voor je verzinnen en/of creëren, om tegen te vechten, zijn geen haar beter. Het doel is dat ons ego aan hun ‘suggesties’ gehoor geeft, net als commerciële bedrijven, exploreren ze onze onbewuste ego-angsten, door hun twijfel achtige waarheden in ons leven te zaaien en ons te stimuleren om hun producten te kopen, of voor hun belangen te gaan vechten.

Supermarkten, kerken en politieke partijen, zijn schuilplaatsen voor ons ego en zullen steeds je ego bevestigen, nooit jouw individualiteit.

Steeds om onze onbewuste ego-angsten en twijfels te sussen en te troosten, niet om ze op te lossen.

Peter SattvaDolores Cannon – Sterrenzaden & Incarnatie

DE ONTDEKKING VAN DE DRIE GOLVEN
9-2-2021

Mijn onderzoek op het gebied van hypnose heeft me op onvoorstelbare reizen door tijd en ruimte gebracht om de geschiedenis van het verleden en de mogelijkheden van de toekomst te onderzoeken. Toen ik voor het eerst begon met mijn onderzoek door middel van vorige levenstherapie, dacht ik dat ik alleen mensen zou vinden die zich levens op Aarde herinnerden, omdat dat natuurlijk alles was waar we van wisten. Mijn geloofssysteem is in de afgelopen veertig jaar echt opgerekt en uitgebreid. Naarmate mijn werk vorderde, kreeg ik veel informatie over het begin van het leven op Aarde. Mij werd verteld dat dit de tijd is dat deze kennis naar buiten komt. We gaan naar een nieuwe wereld, een nieuwe dimensie, waar deze informatie zal worden gewaardeerd en toegepast.

Tijdens mijn werk heb ik veel gehoord over het feit dat alles uit energie bestaat; de vorm en gedaante wordt slechts bepaald door de frequentie en trilling. Energie sterft nooit; het verandert alleen. Er is mij verteld dat de Aarde haar vibratie en frequentie aan het veranderen is en zich voorbereidt om naar een nieuwe dimensie te ascenderen. Er zijn ontelbare dimensies die ons de hele tijd omringen. We kunnen ze niet zien omdat hun trillingen versnellen en ze onzichtbaar worden voor onze ogen. Het is belangrijk voor ons om meer te weten over deze verschuiving naar een nieuwe dimensie omdat we er nu middenin zitten, en het hoogtepunt ervan binnenkort komt.

De Aarde is een school die wij bezoeken en lessen leren, maar het is niet de enige school. Jullie hebben op andere planeten en in andere dimensies geleefd. Jullie hebben vele, vele dingen gedaan die jullie je niet eens kunnen voorstellen. Veel van de mensen met wie ik de afgelopen jaren heb gewerkt, zijn teruggegaan naar levens waarin zij lichtwezens waren en in een staat van gelukzaligheid leefden. Zij hadden geen reden om naar de dichtheid en negativiteit van de Aarde te komen. Zij kwamen vrijwillig om de mensheid en de Aarde in deze tijd te helpen. Ik ben wat ik beschouw als drie golven van deze nieuwe zielen, die op Aarde leven, tegengekomen. Zij zijn op dit moment gekomen omdat de meeste mensen die hier leven na leven zijn geweest, zijn vastgelopen in karma en geen vooruitgang boeken. Zij hebben hun doel om op Aarde te leven uit het oog verloren.

In de begindagen van mijn werk dacht ik dat het onmogelijk zou zijn voor een mens om in onze huidige tijd zijn/haar eerste leven op planeet Aarde te ervaren. Ik dacht dat het een geleidelijk proces moest zijn: het doorlopen van de verschillende levensvormen alvorens mens te worden: lucht, rotsen, aarde, planten, dieren, natuurgeesten, en uiteindelijk mensen. Ik dacht dat wanneer een ziel besloot dat zij klaar was om het leven als mens te proberen, zij in een primitieve samenleving zou zijn, zodat zij zich langzaam kon aanpassen.

Ik dacht dat ze nooit plotseling in onze hectische moderne maatschappij, met al haar chaotische energie, kon worden gedropt. Dat zou absoluut te veel zijn voor een zich ontwikkelende ziel om te kunnen verdragen. Maar toen schreef ik in 1986 het boek Keepers of the Garden, over een zachtaardige ziel die zijn eerste leven op Aarde beleefde. Hij had altijd levens op andere planeten en in andere dimensies gehad. Maar in onze eerste sessies beschreef hij verschillende schijnbare vorige levens op Aarde. Dus vroeg ik me af wat er aan de hand was. Of reïncarnatie was waar of het was het niet. Maar toen kreeg ik mijn eerste uitleg over de “imprint” theorie.

Mensen die ontelbare levens op Aarde hebben geleefd, hebben de herinneringen aan deze ervaringen in hun onderbewuste geheugenbanken. Zonder het bewustzijn van het individu zijn deze begraven herinneringen essentieel om hen te helpen hun weg te vinden in het moeras van het leven als mens. Zonder een soort achtergrond zouden zij niet kunnen functioneren. De pasgeboren baby lijkt vers binnen te komen met niets om zich mee te verhouden, totdat het kind door de ouders en de maatschappij wordt onderwezen. Maar dit is verre van waar.

De zogenaamde “baby” is eigenlijk een zeer oude ziel die honderden reizen heeft gemaakt in het ingewikkelde scenario dat wij “leven” noemen. Dit geeft het iets om te gebruiken als referentie (onbewust) over hoe te leven als een mens. Maar nieuwe zielen op aarde hebben die achtergrond niet en zouden totaal verloren zijn. Behalve dan een ingenieus concept dat aan de geestenzijde is ontwikkeld, genaamd “inprenting”. Wanneer de ziel aan de geestenzijde is, wordt haar getoond welk soort leven zij hierna zal betreden, en zij maakt een plan van wat zij hoopt te kunnen volbrengen. Zij sluit ook contracten met verschillende zielen om eventueel achtergebleven karma uit te werken. Als de ziel geen aardse ervaring heeft om op terug te vallen, wordt ze naar de Bibliotheek gebracht.

Dolores Cannon

Bron

Vertaling: Martien
Michael Salla: De Aarde Alliantie, Volledige Disclosure
en de Komende Wereldwijde Revolutie

Dr. Michael Salla, Exopolitics, 3 februari, 2021

Terwijl de voorspelde dagen van duisternis zich tijdelijk vestigen op het toneel van de VS en de wereld, vindt er achter de schermen een grote inspanning plaats over de toekomstige richting van de mensheid, omdat veel White Hat groepen en leiders heimelijk bezig zijn de operaties van de Deep State omver te werpen.

Onder deze groepen is de Earth Alliance, een losse associatie van militaire en politieke White Hats uit grote landen die de strijd hebben aangebonden met de Deep State over de omvang en het tempo van het vrijgeven van geavanceerde technologieën die worden gebruikt in geheime ruimteprogramma’s om uiteindelijk de waarheid te onthullen over buitenaards leven.

Zeer recentelijk hebben de White Hats een beslissend voordeel verkregen door de wijdverspreide publieke onthulling van Deep State plannen om een Grote Reset teweeg te brengen door systematische verkiezingsinmenging, een in scène gezette pandemie, sociale media censuur, en wereldwijde onderdrukking van burgerlijke vrijheden.

Het mislukken van de plannen van de Deep State zal grote gevolgen hebben voor de repressieve politieke systemen van cliëntlanden zoals China, Iran en Noord-Korea, die decennia geleden door de Deep State zijn geïnfiltreerd en gemanipuleerd.

Belangrijke politieke leiders in de Aerth Alliance zijn onder meer president Donald Trump, die begonnen is met het proces van het vrijgeven van geavanceerde ruimtevaarttechnologieën door de oprichting van de Amerikaanse Space Force. Vladimir Poetin van Rusland, die heeft toegestaan dat veel baanbrekende technologieën werden vrijgegeven en die de plannen van de Deep State om een nieuwe wereldoorlog uit te lokken verregaand heeft gedwarsboomd.

China’s Xi Jinping, die de strijd heeft aangebonden met de snode invloed van zijn voorganger, Jiang Zemin (CCP), die nog steeds de controle heeft over veel geavanceerde technologieprojecten die worden gebruikt om de Chinese bevolking te onderdrukken.

Narendra Modi, ten slotte, heeft zich onvermoeibaar ingezet om de antizwaartekrachttechnologieën die in het oude Indiase ruimtevaartprogramma werden gebruikt, in de openbaarheid te brengen. Deze belangrijke leiders, samen met vele anderen, hebben heimelijk samengewerkt om de ondergang van de Deep State te bewerkstelligen, zowel in hun respectievelijke landen als in de rest van de wereld.

Zij worden geholpen door een positieve groep buitenaardsen genaamd de “Galactische Federatie” (aka Confederatie van Planeten), die al tientallen jaren werkt om het menselijk bewustzijn te verhogen.

De Galactische Federatie werkt ook al generaties lang vastberaden samen met belangrijke spelers zoals de familie Trump om de optimale tijdlijn te bevorderen en te verzekeren en om een Groot Ontwaken en een Wereldwijde Revolutie teweeg te brengen die zal resulteren in de opkomst van de mensheid als een volwaardig lid van de Galactische gemeenschap.

Over de presentator: Dr. Michael Salla is de auteur van de bestseller Secret Space Programs Book Series & oprichter van Exopolitics.org

Voetnoten

(1) Het afgelopen jaar hebben de Illuminati twee van de leiders van G/NESARA vermoord, Vladimir Poetin en Paus Franciscus. Poetin werd vervangen door een look-alike en de Paus wordt meestal afgebeeld door holografie.

Bron

Vertaling: Martien3-2-2021

Het belang van wakker zijn!De maatschappij is op alle niveaus vervalst
De gehele mensheid is in groot gevaar
Angst is het control wapen
De protocollen van Zion

Als de heersende elites een paar duizend onschuldige burgers moeten vermoorden met een vuile bom, een chemisch wapen, een virus, een vaccin, of een valse nucleair terroristen gebeurtenis, dan is dat voor hen acceptabel. Alles draait om het feit aan de macht te blijven, en dan is naar hun mening alles gerechtvaardigd, hoe destructief en wreed dat ook moge zijn. Angst is het favoriete wapen om gehoorzaamheid door het volk af te dwingen en vereenvoudigd de controle. Ze proberen ieders geest te beïnvloeden door enscenering van gevaren, zoals nu de Covid-pandemie, maar ook oorlogen, geweld, terrorisme enzovoort.

De belangrijkste bron voor macht van de Deep State is hun controle over de creatie en distributie van het geld. Door het eigendom van de meeste centrale banken van de wereld. Ze gebruiken deze geldstroom om mensen op topniveau om te kopen, te chanteren of te vermoorden om zo hun controle af te dwingen, over vrijwel alles wat van belang is. Ze controleren de mainstreammedia en gebruiken elk propagandamiddel dat tot hun beschikking staat om de maatschappij in een valse pandemie te manipuleren en elders waar nodig markten te manipuleren.
Een ingrijpende monetaire verandering is noodzakelijk dat de implementatie van QFS een feit maakt. Moeilijke tijden liggen in het verschiet. Veel problemen moeten worden opgelost. Het monetaire systeem is grondig vervalst en staat nu op instorten. Het moet worden afgeschaft om de geldschepping weer in handen van het volk te geven. Nu begint de tijd voor verandering. Hier is een kort plan, van verwezenlijking;

 • Eerlijk geld; Bereikt door goud gedekte valuta’s. Abolitie van alle centrale banken.
 • Kleinere overheid – Afschaffing alle belastingen, behoudens een verkoopbelasting over nieuwe hardware. Evenwichtige begroting.


Deze twee eenvoudige punten zullen de macht van de Elite vrijwel direct breken. Echt geld en een evenwichtige begroting zal grote bezuinigingen forceren. Dat zal een eind maken aan nutteloze oorlogen. En verkeerde toewijzing van schaarse middelen. Mensen kunnen voorzichtig weer echt geld lenen, uitlenen, uitgeven en investeren. Als gevolg daarvan gaat echte rijkdom stijgen.

De Q-organisatie achter Donald Trump bestaat uit mensvriendelijke Gnostische bloedlijnilluminatie, die in schril contrast staan met de huidige Deep State Elites die wordt gerund door de satanische Archon bloedlijnilluminatie. De Gnostici rekruteren genieën van alle leeftijden die geen deel uitmaken van de heersende Archon bloedlijn families. Deze Archon families die nu in absolute paniek zijn, vechten letterlijk voor hun overleving en proberen te vluchten naar hun bases in Antarctica, met het voornemen iets gruwelijks uit te voeren.

De Deep State cabal werkt overuren om de burgerij machteloos te maken met de nep pandemie die niet eens bestaat. Er zijn 23 gerenommeerde laboratoria die peer onderzoek hebben verricht in uitwisseling met andere vakgenoten, echter geen enkel laboratorium is in staat geweest het virus te lokaliseren.

De Elites gebruiken nu de door overheden uitgevoerde machtsgreep toe, m.b.v. omkoping en aanwending van misbruiktactieken. Dit is fascisme in zijn meest heimelijke vorm, dat zich verbergt achter openbare instanties en particuliere bedrijven om hun smerige acties te realiseren.

Als er iets is wat de Deep State nodig heeft, dan is het een geheime, ononderbroken geldstroom en het vertrouwen dat de zaken zullen doorgaan zoals in het verleden het geval is geweest. Culturele problemen worden georganiseerd, als nuttige afleiding van hun agenda voor 2030.

De maatschappij is op alle niveaus vervalst

Het verkiezingsproces, de economie, de media, de regering, de rechtbanken – vrijwel alles is in het voordeel van de status quo van het Establishment. Het nep geld van de centrale bankiers heeft – samen met een veelheid aan regels en voorschriften die aan het volk worden opgelegd – zijn onheilspellende werking verkregen. En nu, nu de basisrente de afgelopen tien jaar onder nul is gedaald, is de economie misleid, vervormd en uitgeput. Alleen al ondernemingen hebben sinds het begin van de crisis in 2008 hun schuldenlast verdubbeld.

Het is nu tijd voor actie. Mensen zien hun wereld veranderen en ze willen begrijpen wat er gebeurt en waarom. Ze willen geïnformeerd en voorbereid zijn. Ze willen de vrijheid en inzicht hebben om weloverwogen keuzes te maken, in plaats van te worden verteld wat ze moeten doen door individuen en instellingen die voortdurend liegen en bedriegen, die de economie in de vreselijke chaos van vandaag heeft geleid.

Algehele ontwaking staat op uitbarsten. Het ontwaken brengt een prijs met zich mee; het zal moeilijk zijn, als je eraan werkt. Het is nog moeilijker anderen te overtuigen door de werkelijke toestand en condities voor hun ogen en geest te openen. Het is een strijd tegen de tijd geworden bij het zien van al deze onrechtvaardigheden die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden.

Het is erg triest de niet ontwaakte mensheid te zien rondlopen met stomme gezichtsmaskers, ongeduldig wachtend op een inenting met giftige stoffen en een controle chip, zonder een idee te hebben van wat er echt aan de hand is, en of het wel nodig is. Ze zouden het moeten weten; alles is “gemanipuleerde” transformatie die ontworpen is om gedood te worden, of in de wereldgevangenis binnen geleid te worden zoals vele jaren geleden gepland en beschreven is in Agenda 2030. Iedereen moet bij zinnen komen en ontsnappen aan deze valse realiteit. Bestudering van alternatieve nieuwsbronnen zal duidelijk maken wat echt aan de hand is, struikelend over realiteiten die nooit eerder is overwogen of ze zich konden voorstellen.

Als deze waarheid eenmaal bekend is, zijn de ontwaakten verantwoordelijk deze met hart en ziel te delen met anderen, en blij te zijn wel op de hoogte zijn. Niet altijd prettig, maar een plicht die gedaan moet worden. Het uur is laat en de tijd waarin we leven is verschrikkelijk, de onvermijdelijkheid vereist een optimaal bewustzijn en snelle actie. Er is geen alternatief meer.

De gehele mensheid is in groot gevaar!

Het is letterlijk zij of wij, leven of dood, waarheid of leugen, vrijheid of slavernij, de hele mensheid is in groot gevaar. De waarheid gaat gepaard met een prijs – het is het einde van leugens en illusies waarop mensen hun hele leven hadden gebaseerd. Velen in het hele spectrum van de mensheid voelen zich verloren en zijn bang voor iets dat niet eens bestaat. Deze opzettelijke creatie van chaos is bedoeld om juist dat te doen.

De meesten herkennen misschien niet eens de opkomende energetische veranderingen die nu optreden, maar ze zijn er wel. De ontwaking is een destructief proces, waarbij alles wat onwerkelijk en remmend is voor persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang wordt geëlimineerd. De eerste stap om mee te beginnen is onderricht. Bestudeer Agenda 2030, om met eigen ogen te zien hoever door deze crisis de Deep State plannen zijn gevorderd met de voltooiing van bijna elk aspect ervan, dan weet je ook precies wat je nog kunt verwachten.

Agenda 2030 is de agenda voor het jaar 2030, die refereert aan wereldwijd fascisme/communisme. Hier is een samenvatting van wat er op de agenda staat: Duurzame’ ontwikkeling – niet méér gebruiken dan vervangen kan worden – klinkt in eerste instantie verstandig genoeg, totdat men zich realiseert wat dit en ‘biodiversiteit’ werkelijk betekent in de context van hun samenzwering. Want ‘Duurzame Ontwikkeling’ en ‘Biodiversiteit’ zullen ze je het volgende opdwingen:


Beëindiging van nationale soevereiniteit

 • Planning en beheer door de staat van alle landbronnen, ecosystemen, woestijnen, bossen, bergen, oceanen en zoet water; landbouw; plattelandsontwikkeling; biotechnologie; met de waarborging van “gelijkheid”, in andere woorden; gelijke slavernij
 • De staat definieert de rol van het bedrijfsleven en de financiële middelen
 • Afschaffing van privé-eigendom – omdat het niet ‘duurzaam’ is
 • Herstructurering van de gezinsvorm
 • Kinderen worden door de staat opgevoed
 • Mensen vertellen wat hun baan zal zijn en waar ze moeten wonen
 • Belangrijke beperkingen op het gebied van verplaatsingen
 • Oprichting van ‘menselijke nederzettingszones’
 • Massale hervestiging als mensen gedwongen worden hun land te ontruimen; o.a. de huizen, waar ze nu wonen
 • Afstomping van het onderwijs – inmiddels al bereikt
 • Wereldwijd massale ontvolking t.b.v. de realisatie van het bovenstaande – gebeurt inmiddels nu

Oorspronkelijk bestempeld als Agenda 21, welke meer dan tweehonderd jaar geleden werd opgesteld. Onder vermelding van de voltooiingsfase in de loop van deze eeuw vóór 2030. Het geheime plan van de Nieuwe Wereldorde is om de wereldbevolking terug te brengen tot op een “duurzaam niveau” in “eeuwig evenwicht met de natuur” door een meedogenloze Agenda voor Ontvolking en Reproductie controle. Een massale afslachting van de bevolking, via ‘gepland ouderschap’, vergiftigd drinkwater en voedingsmiddelen, het gebruik van kunstmatige virussen, gevolgd door vaccinatie met controle chips en giftige stoffen om de verkoop van farmaceutica te bevorderen en de levensduur van de mens te verkorten, is nu aan de gang d.m.v. de Covid pandemie.

De protocollen van Zion

Wordt wakker en besef; dat de protocollen van Zion de blauwdruk zijn voor de invoering van de Een wereldregering van de Deep State. Het Protocol 12 bevestigt;

“In onze officiële verklaringen gebruiken we altijd een tegengestelde betekenis, en tonen voortdurend ons best te doen en eerlijk bereidwillig te zijn. De woorden van een staatsman hoeven niet te corresponderen met zijn daden”.

Je wordt aangemoedigd een kwartier van je tijd te besteden aan de bestudering van de protocollen van Sion. Lees ze niet alleen maar, doorzie ze ook. Ze leggen precies uit wat nu aan de gang is met de fakepandemie en waarom.

De wereld moet wakker worden, om te beseffen dat we ons hele leven lang voorgelogen zijn. Vanwaar we vandaan komen, tot waar we naartoe gaan, is alles een grote leugen. Maar de leugen die we hebben geleefd staat op het punt uit te komen. Als kennisgeving krijgt het volk de gigantische verkiezingsfraude en de Corona Hoax te zien, want zelf zien, doet geloven wat werkelijk voor hun ogen gebeurt.

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 425 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen, er komt nog meer…

Peter B. Meyer

finalwakeupcall.info