MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen
Time to wake up


28 artikelen - WAKE UP 1 -
Grootste Verandering Allertijden


Door: Peter B. Meyer
22 januari 2023Buitenaardse ruimteschepen rond planeet Aarde

2023 zal het jaar worden van onze bevrijding uit de schuldslavernij. Achter de schermen zijn we reeds lang en goed
onderweg naar dit doel. Vertrouw op het PLAN. Q zegt steeds ‘We hebben alle informatie’- ons Bondgenootschap heeft
de luxe, om te wachten op het perfecte moment, om de doodstoot aan de Deep State te geven. Geen wonder dat de Deep
State, volledig in paniek verkeert. De wereld staat op de drempel, van permanente vrede. Dit is een prestatie van supergroot
kaliber verricht, door de - patriotten met de hulp, van onze - Exterrestriale Broeders, en Zusters. Alle militairentroepen, en het
oorlogsmaterieel in het buitenland gaan
terug naar hun thuishavens.

Zal dit buitengewone nieuws, vette koppen maken in de reguliere media? Reken maar van niet. De Deep State controleert nog
steeds de MSM en ze zijn wanhopig om te voorkomen dat het volk weet dat de oorlogsmachine en de centrale banken worden
getermineerd. Het is over en uit voor de cabal. Daarom aan iedereen met recht een voorspoedig en gezond nieuwjaar 2023
tegemoetzien. Spoedig gaan we voor het eerst echt leven als vrije - bewoners van planeet Aarde, om ons te ontwikkelen
zoals onze Schepper het
had bedoeld.

Zonder oorlogen, honger, armoede of ellende. We gaan met volle teugen van ons leven genieten. Zegt dit voort.
De slapers die nog van niets weten zullen misschien wakker worden en niets hiervan begrijpen. Allen die nu
hier geïncarneerd zijn, beleven hun laatste ervaring in dualiteit. Dit bestaan zal bepalen wie naar de
Nieuwe 5D-Aarde zal gaan, dat wil zeggen naar de Nieuwe Cyclus, die niet langer van
verzoening en beproevingen is. Degenen die nog niet in de noodzakelijke
frequentie verkeren worden van verwijderd en
moeten hun lessen overdoen op een
andere 3D-planeet in het
Universum.  


Deze uitwisseling van zielen op aarde is al tientallen jaren aan de gang. Bij des-incarnatie zal de ziel die niet
in de gewenste trilling is, op planeet Aarde niet opnieuw incarneren. Velen vragen zich af, waar worden deze zielen
dan naartoe gebracht? In eerdere - teksten is al vermeld dat geestelijke kolonies op aarde worden leeggehaald. Het is
duidelijk, dat geen enkele - ziel die verbannen - wordt, daar kan achter blijven. Het zou - onzin zijn. Dus - nemen, die een
andere reisdoel. Er zijn duizenden Buitenaardse Ruimteschepen in de atmosfeer rond de Aarde die deze zielen ontvangen.
Na ontvangst worden zij geïnformeerd dat zij nog niet op de noodzakelijke - frequentie zijn om de Nieuwe Aarde te beërven.
Getroost door onbaatzuchtig helpende Geesten, worden zij geleid naar wat hen te wachten staat. Zij zullen dan, weten dat zij
de Aarde zullen verlaten, om de leertijd op andere Planeten van beproeving, en verzoening af te sluiten. Na de ontvangst in de
Ruimteschepen worden zij, omdat zij reeds gedesincarneerd zijn, naar het Astrale van hun nieuwe - Planeet gebracht. Zij zullen
niet onmiddellijk reïncarneren zoals men gelooft. Daar gaat een
proces van energetische aanpassing aan vooraf.

2023 Verwijdering van wereldleidersWe zullen in dit jaar 2023 jaar duidelijker de verwijdering zien van de meeste wereldleiders, precies dat reptielachtig hybride deel
dat deel uitmaakt van de overheersende Deep State Matrix. De reiniging zal, zoals gezegd, is reeds in haar laatste fase. Alles wat
geen Lichtfrequentie heeft zal spoedig ophouden te bestaan. De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, via het
reïncarnatieproces zal worden opgeheven om de mensheid - vrij te maken, en zich te ontwikkelen zoals de Schepper het
voor ons heeft bedoeld.  

Er komt ‘off-the-world’ technologie ter beschikking dat alles wat verkeerd is op aarde, zal herstellen en ons jong
en gezond kan houden. We leren over technologieën, als genezende machines die al in lange tijd buitenaards
in bedrijf zijn. Genaamd MedBeds; “welke ons jong en gezond kunnen houden zolang als we willen, het
welk ongeveer 1000 jaar zou kunnen zijn voordat een nieuw ras het volgende niveau bereikt”.  

In hun obsessie van vragen zoals “Wanneer zal de onthulling komen”, stellen de meeste mensen
zelden nuttige vragen over wat er daarna zou kunnen gebeuren. Enkele van de meest fascinerende
ontwikkelingen, die zullen komen, hebben - betrekking op wetenschap en technologie. Welke weten
schappelijke kennis kunnen buitenaardse wezens bezitten, welke technologie zou zich uit deze kennis
kunnen ontwikkelen en wat zou er kunnen gebeuren wanneer we toegang krijgen tot dergelijke techno
logieën? Zal in opkomende FWC-publicaties
meer duidelijkheid worden
verstrekt.

Medium voor frequentie genezingIedereen die niet op de specifieke Aardfrequentie voor ontwaking en genezing is, d.w.z. niet openstaat voor binnen
komende ascensie-energieën; ofwel binnenkomende golven van harmonisch resonantie, die leiden tot eenheidsbewust
zijn zal ofwel moeten transformeren of falen. Dit proces bestaat uit lichaam en ziel en is geen fantasie het is meetbaar echte
wetenschap en feit; Schumann - resonanties genaamd. Het zijn global Elektromagnetisch resonanties, opgewekt en geactiveerd
door energieën uit ons Universum, onder
andere zichtbaar als bliksem.

Nikola Tesla’s Frequentie genezingsapparaat wordt in deze video uitgelegd.

Oude Egyptenaren gebruikten reeds bepaalde resonerende klinkerklanken in hun oude rituelen; deze klinkers werden uiterst heilig
beschouwd zodat zij uit de omgangstaal werden verwijderd en niet meer voorkwamen in de geschreven hiërogliefen taal. Verder
gebruikten de Egyptenaren tijdens - ceremonies een instrument dat “Sistrum” werd genoemd, een rammelaar met metalen
schijven, waarvan is aangetoond dat het uitzonderlijk hoge - niveaus van ultrageluid voortbrengt. In de jaren 1890 zat
de legendarische -multi uitvinder Nikola Tesla in zijn laboratorium te lanterfanten met zijn goede vriend Samuel
Clemens ook bekend als de - beroemde schrijver Mark Twain. De twee hadden een langdurige relatie
en Twain die notoir gefascineerd was door wetenschap en technologie was een regelmatige
bezoeker van Tesla’s laboratorium. Op dit punt in zijn leven, was Twain zoals
Tesla beschreef, “…in de slechtste conditie, lijdend
aan een verscheidenheid
van verontrustende
en gevaarlijke
kwalen.”


Op die bewuste namiddag stelde Tesla voor dat Twain een nieuwe uitvinding kon uitproberen waaraan
hij had gewerkt, een mechanisch oscillator die trillingen met verschillende frequenties door het lichaam stuurt.
Twain stemde toe en stapte op Tesla’s machine. Aan het eind van het sessie sprong Twain plotseling op en haastte
zich naar het toilet met vreselijke diarree. Desondanks, bleef Twain de -machine - bijna twee maanden - lang dagelijks
gebruiken en aan het einde daarvan had hij, in de woorden van Tesla, “zijn oude kracht en vermogen teruggewonnen, om
ten volle van het leven te genieten”. Dit was precies wat Tesla had verwacht, het waren dezelfde resultaten die Tesla en zijn
assistenten hadden bereikt tijdens hun experimenten met deze
uitvinding. Zoals Tesla beschreef in zijn verslagen:

“Ik stapte op het platform en de trillingen, die door de machine werden opgewekt, werden op mijn lichaam overgebracht. Het
gevoel was even vreemd als aangenaam, en ik vroeg mijn assistenten, om het ook te proberen. Zij deden het en waren net als ik
verbijsterd en tevreden. Maar een paar minuten later voelden sommigen van ons, die langer op het platform waren gebleven, een
onuitsprekelijke en dringende behoefte die onmiddellijk moest worden bevredigd, en toen drong de ontzagwekkende waarheid tot
mij door”.

“Toen ik met mijn assistenten mechanische therapie begon te beoefenen, hadden wij de gewoonte onze maaltijden snel te beëindigen
en ons naar het laboratorium te haasten. We leden aan dyspepsie en verschillende maagklachten, galzucht, constipatie, winderigheid
en andere stoornissen, allemaal natuurlijke gevolgen van zo’n ongeregelde gewoonte. Maar pas na een week van toepassing, waar
in ik de techniek verbeterde, en mijn assistenten leerden hoe zij de behandeling het beste tot hun recht konden laten komen
verdwenen al deze vormen van ziekte gedurende bijna vier jaar als bij toverslag. Tijdens het gebruik in deze
periode verkeerden wij
allen in uitmuntende
gezondheid.”


Eeuwigdurend Fontein van JeugdTesla beschreef deze ontdekking en uitvinding als zijn grootste bijdrage aan het menselijk welzijn, een
gedurfde uitspraak voor een uitvinder op het niveau van Nikola Tesla. Gedurende de rest van zijn leven zou
hij zijn oscillatiemachine gebruiken om mensen met een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen te
behandelen van constipatie tot hart- en vaatziekten, verwondingen en infecties, slaapstoornissen en hormonale
onevenwichtigheden.

Maar wat was het precies dat hij ontdekt had? Zoals Tesla zelf zei: “Als je de geheimen
van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.”

Wat betekent deze geavanceerde technologie, voor iemand van 80 jaar oud? Hij/zij kan in minder dan drie minuten
weer 30 jaar oud zijn. Vijftig jaar van zijn/haar leven afgepeld. Nu kan de vrouw, weer kinderen krijgen. Ze kunnen een
nieuwe familie opbouwen, als ze dat willen. Het lijkt erop, dat Med Bed technologie een eeuwigdurend - jeugdfontein is.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Het Nieuwe Begin - Vanaf 2023

Alleen liefde, Licht en Vrijheid

Door: Peter B. Meyer
2 januari 2023Wie we zijn en waar we vandaan komen

Verschillende episoden over de menselijke geschiedenis, op aarde zijn ontstaan door opeen-volging van buitenaardse
en extra-buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenden op planeet Aarde. In historische
archieven, liggen veel - antwoorden op vragen, die vaak worden gesteld ‘wie we zijn’ ‘waar we vandaan komen’ en
hoe we zijn geëvolueerd om de wezens te worden die we nu zijn. Miljoenen jaren geleden werkte de Galactische
Federatie nauw samen met de - Hoge Siriusraad - om te dienen als een Guardian-ras dat hielp om het voort
plantings en evolutieproces op planeet Aarde in de laagste - densiteit te houden, dat tegenwoordig
het eerste Harmonisch Universum op de drie
dimensionale tijdlijn wordt genoemd.

De oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd, dan algemeen bekend is en nog steeds
minder bekend is als episoden van de menselijke geschiedenis. De heldendaden beginnen buiten de grenzen
van deze planeet en vinden hun oorsprong in sterrenrijken, galactische federaties en Buitenaardse Beschavingen
van Atlantis, Lemuria, Mu en nog enkele - anderen, die nu pas, ontdekt worden. Decennia lang, verkondigden weten
schappers wilde theorieën, over het legendarisch verloren gegane continent Lemuria in de Indische Oceaan. Totdat, in
2013 wetenschappers daadwerkelijk bewijzen vonden. Geologen ontdekten bewijzen van een verloren continent precies
daar waar Lemuria zou hebben bestaan en de oude
theorieën begonnen weer op te duiken.

Het systeem waarin wij nu leven, is - corrupt en gevaarlijk - disfunctioneel. Waarom zegt - niemand dat? Centrale bankiers
verwierpen in 1971 de goudstandaard, om dat door het huidig kredietgeld te vervangen; zij zijn de grondleggers van de
kredietbubbels van nu. Gedurende de laatste twaalf jaar, zijn centrale bankiers zelfs actief, en agressief geworden in
de verdediging van het verleden, waardoor de toekomst, geen kans kreeg. Want, hun gemakkelijk geld heeft het
hele economisch systeem - gecorrumpeerd. Een echt herstel, in de economie kan nu niet meer plaatsvinden.
Veranderingen in de belastinggrondslag, traceert alle transacties, in de economie. Met name de illegale
activiteiten in de ondergrondse economie. De bevolking, wordt gedwongen hun spaargeld om
te zetten in consumptie en/of investeringen, waardoor een impuls aan het BBP en
de werkgelegenheid zou worden verkregen! Hetwelk, inmiddels is
mislukt mede vanwege de fake Covid
pandemie.


De bewustzijnsvalOp deze wijze wordt de wereld stapje voor stapje meer een politiestaat, ze doden nu mensen om ze ‘veilig’ te
houden, maar in wezen is niemand veilig, in ieder geval niet in een nood- of stresssituatie waar men zou verwachten
dat de politie je te hulp komt. Het is de hoogste - tijd, iedereen te adviseren, over het nemen van een aantal - belangrijke
stappen om zichzelf en hun gezin door deze chaotische periode heen te loodsen. De eerste stap is lering. Bestudeer Agenda
2030, om zelf te zien hoe ver we in deze humane crisis zijn gevorderd met de realisatie van agenda 2030 maatregelen, die waar
neembaar hun doel in elk aspect ondersteunt, opdat je precies weet, wat nog te verwachten is. Er zijn vele nuances in deze situatie
welke grote impact kunnen
veroorzaken.  

De meeste mensen bevinden zich nog steeds in de huidig derde “dimensionale werkelijkheid”, welke niet echt is. Feitelijk betekent dit
dat de huidige realiteit een bewustzijnsval is. Wie en wat we werkelijk zijn is voor ons verborgen gehouden. Onze spirituele natuur is
onze enig ware vorm. En dat is vooral de kracht van de geheime genootschappen, om ons alles te doen vergeten en daardoor ons
gevangen te houden. Als mensen het verleden niet kennen zijn ze gevangen ze zien alleen de illusie die niet bestaat. Dat niets
te maken heeft met de werkelijkheid of waarheid van nu, het is een gemanipuleerde leugenachtige ingeving, een on
waar bedrieglijke illusie. Zodra je je bewust bent
van dit feit, is je Grote Ontwaking
begonnen.


De Nieuw Age Beweging

Strategisch Allianties onder de populaire misleidende naam Galactische Federatie maakten contact met
geselecteerde leden van de cabal, de regeringen en Illuminati bloedlijnen en begonnen met de infiltratie in
geheime genootschappen; bekend, als Vrijmetselaars, Tempeliers, en, andere spirituele, gemeenschappen. De
propaganda, van de Galactische - Federatie, als een pro-menselijke ET- groep, wordt - gebruikt, om de spirituele
ontwaking, van de mens te ontsporen, om ze te leiden in de ‘nieuwe-tijd- beweging’ van Mind - Control gebaseerde
geloofssystemen die hen voorbereid
voor onderdrukking.

Deze ‘new age beweging omvat het kanaliseren van een verscheidenheid aan vermeende Opgestegen Meesters maar
wordt voornamelijk - gedomineerd door - Luciferianen, een groepering die gebruik maakt van haar associatie met de
Galactische Federatie. Deze groepen waren verantwoordelijk voor het gebruik van scalaire wapens in het planetaire
veld van Stonehenge 11e Stargate na overleg, met de Nibirianen om het collectief geheugen van de mensheid uit
te wissen en elk historisch - spoor te elimineren uit onze gemeenschappelijk en geregistreerde geschiedenis die
haar oorsprong vindt in civilisaties van Atlantis. Het Luciferiaans Verbond was de aanstichter van de tragische
gebeurtenissen die leidden, tot de Catastrofe van Atlantis. Deze - tragedie stuurde de bewoners, van de
aarde terug in de stenentijdperk
eeuwen van weleer.

Als voortzetting organiseerden de Anunnaki een grote strijdgroep tegen Atlantis met het plan het
beschermend krachtveld rond planeet Aarde te laten exploderen om zodoende de controle over de
Sterrenpoort van Gizeh te verkrijgen, en hun doel voor - planetaire - confiscatie te verwezenlijken. Zij
vroegen hiervoor de steun van sympathisanten in de Galactische Federatie. Omdat, velen van hen van
oorsprong - Anunnaki afstammelingen - zijn, die vonden dat ze ten - onrechte, - waren gediscrimineerd.

Onze afkomst tot in de oudheid

Een klokkenluider, generatie-lid van een heersende bloedlijnfamilie, verkondigde onder zijn pseudoniem:
‘Verborgen Hand’ dat “Onze afkomst tot in de oudheid kan worden herleid”.Hij vervolgde; Vanaf de allereerste aantekening in de geschiedenis en daarna, heeft onze familie het spel op de
een of andere manier vanachter de schermen geleid. Onze oorsprong is ontstaan nog vóór de opkomst en ondergang
van Atlantis. We zijn geboren om te leiden. We zijn onderdeel van het huidig paradigma. Er zijn 13 basis- of originele kern
bloedlijnen. En vervolgt: “We zijn zeker geen Reptielen.” Er is; “Niets op afstand reptielachtig binnen de ware macht van onze
Bloedlijnen.” Verborgen Hand verklaart dat de huidige staat van de mensheid op onze gepolariseerde planeet ‘Gecontroleerde
Gedachte’ is, oftewel bestaat uit gericht - creatieve - energie. Je krijgt precies, wat je erin stopt. Waarom denk je, dat de media zo
belangrijk zijn voor ons?

Je hebt (als samenleving), in je gehypnotiseerde, comateuze toestand je ‘vrije wil‘ weggegeven aan de staat, om de situatie te ver
krijgen waarin de planeet zich nu bevindt. Verzadig lichaam, en geest met ongezonde - gerechten en info, die door de televisie
worden geserveerd, zorg dat ze, eraan verslaafd raken, o.a. door presentaties met geweld, materialisme, pornografie heb
zucht, haat, egoïsme, doorlopend slecht nieuws, angst en terreur. Wees ervan verzekerd, dat dit geen verzinsel,
of desinformatie is. Kijk om je heen om vast te stellen dat
80% van de bevolking verslaafde
tv-kijkers
zijn.


De ware profeten van deze wereld

De ware profeten van deze wereld zijn o.a. Jezus en Boeddha zij ontdekten de waarheid en doorbraken
de illusie die bekend staat als bewustzijnsval. Ze probeerden een eenvoudige boodschap te brengen met de
uitleg hoe alle 13 Chakra-energiepunten van ons lichaam konden worden - ontsloten door regelmatig - positieve
gezonde leefpatronen, van zuivere gedachten en zuiver voedsel in combinatie met meditatie en gebed toe te passen,
hetwelk uiteindelijk leidt tot volledige zelfbeheersing. Achteraf werd deze boodschap, ernstig vervormd door toevoeging
van eindeloze rotzooi en onzin.

Het lichtlichaam is ons etherisch corpus in haar geperfectioneerde, superbewuste - staat, dat interdimensionale communicatie
en teleportatie mogelijk maakt naar andere dimensionale werkelijkheden en ruimten in tijd. Opzettelijk is het grootste deel van
de mensheid niet in staat de hogere hartslag te stimuleren om de 4e DNA-streng te verbinden tijdens de adolescentie tot aan
volwassenheid. Gedurende lange - tijd hebben chemicaliën - de DNA-patronen - vervormd en, Miasmatisch (giftige - lucht)
verbindingen gelegd, die verband houden, met de verspreiding van ziekten, en ook met kernproblemen, op emotioneel
gebied en lichamelijke onevenwichtig
heden, welke onnatuurlijk
zijn.


Als menselijke wezens hun hartslag niet kunnen stimuleren en geen toegang hebben tot de 4e streng van het
DNA, zijn zij niet in staat hun Ziel-identiteit te activeren. Als gevolg - daarvan weten zij niet waarom zij op
aarde zijn geïncarneerd, wat hun hogere - doel is, en kunnen zij zich niet verbinden met of luisteren
naar hun Hogere Zelf omdat zij hun Hogere Zintuiglijke Waarnemingsvermogens niet hebben
geactiveerd. In feite, heeft dit te maken met het trauma dat onze Vleugels zijn af
gesneden van ons Lichtlichaam, dat verband houdt met de Vloek
van Jahweh, en deel uit maakt van de negatieve
groepering die reeds bekend
is als de Archon-
families.De opkomende Grote Ontwaking wordt de volledige realisatie van bewustwording, en van dit alles, om te
ontdekken wie we werkelijk zijn. Alle oorlogen door de eeuwen heen zijn negatief geïnitieerde oorlogen; gemotiveerd
vanuit hebzucht, macht en jaloezie. Om rijkdom, macht en controle over anderen te verkrijgen middels chemtrails, voedsel en
medicijnen. Mensen hebben geen oorlogen nodig, alle volkeren kunnen in harmonie samenleven, zodra alle negatieve krachten zijn
omgezet in positieve
energieën.


> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Planetaire Consensus


Door: Peter B. Meyer
11 december 2022


Klimaatverandering en Kooldioxidevergiftiging zijn Bedrog

Wees niet bang; Global Warming, tegenwoordig ‘Klimaatverandering’ is niet waar. Het is aangekleed als wetenschap,
maar het is geen wetenschap het is propaganda: “Globale temperaturen gaan omhoog, onze gasemissies vernietigen de
atmosfeer,” zeggen de paniekzaaiers, “er is meer kooldioxide in onze - atmosfeer dan ooit tevoren, de migratiepatronen van
dieren veranderen erdoor,” en zo gaat hun lijst verder. Ze vertellen ons leugens. Er is geen direct bewijs dat de opwarming van
de aarde verbonden is met broeikasgassen. Er is geen, wetenschappelijk bewijs dat ‘kooldioxide (CO2) het klimaat beïnvloedt, ze
hebben, dat zeker in het - verleden, niet gedaan. Als de CO2-toename, in de atmosfeer - broeikasgassen veroorzaakt, dan moet de
temperatuur omhoog gaan.  

Maar gegevens uit historische ijsboringen verschaffen juist blijk van het tegenovergestelde. De fundamentele theoretische veronder
stelling dat klimaatverandering te wijten is aan de mens is aantoonbaar onjuist. De door de mens veroorzaakte opwarming van de
aarde is niet - langer, een theorie over, het klimaat, het is een alles bepalend, moreel - en politiek argument, van deze tijd. Het
typische P-R-S gedoe, om het publiek bang te maken, waardoor ze nog meer afhankelijk zullen worden van de overheid
en het volk financieel te belasten met nieuwe milieu en CO2-belastingen, alleen maar om nog meer te van de
burgers te stelen.  De ‘wereldopwarming-schijnheiligen’ zijn door de cabal betaalde lieden om dit
soort onzin te verkopen om de mens van de noodzaak te overtuigen nog meer
geld uit de zakken te
kloppen.  

Dus, de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde
is fantasie, ontworpen door de globaal - warmingfanaten zelf.

Klimaatverandering gebeurt zoals altijd al is geweest onschadelijk. Hetzelfde kan niet gezegd worden
over de grenzeloos onverantwoorde voorstelling van zaken van de wetenschappers wiens ego’s hun kennis
ver overtreft. Wat zij wensen is niet “carbon cap and trade”, het is gewoon “economische cap and trade.” M.a.w.
de economie nog verder achteruit helpen. De planeet Aarde is vijf miljard jaar oud. Onze zon oefent meer controle
uit over planeten dan enig andere factor. Ons klimaat is nooit gestopt met veranderen en dat zal zich nooit wijzigen.
Ongeacht de gevolgen van kooldioxide, een vulkanische uitbarsting, brengt genoeg materiaal in de atmosfeer om de
planeet een decennium lang af te koelen.

Er is ongeveer 50 keer zoveel opgeloste koolstof aanwezig in de oceanen in de vorm van CO2 en koolzuur, bicarbonaat
en carbonaat ionen, als aanwezig is in de atmosfeer. De oceanen fungeren, als een enorme carbon afvoerput, waarin “tot
nu toe ongeveer een derde, van alle door de mens, geproduceerde CO2-uitstoot is geabsorbeerd. Prof John Christy, eerste
auteur, van het IPCC International Panel for Climate Change zegt, over de uitspraken als: er is bij duizenden wetenschappers
een consensus over het probleem van de opwarming van de aarde dat die een dramatische verandering in het klimaatsysteem
veroorzaakt en dat de mensen deze dramatische verandering, van het klimaatsysteem veroorzaken, “ik ben een wetenschapper
maar velen meer zoals ik zijn van
mening dat dit gewoon
niet waar
is.”De door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is niet zomaar een wetenschappelijke theorie. Het wordt in de media
gepresenteerd alsof het de autoriteit, van een enorme internationale - organisatie zelve is. Prof Philip Stott, van het Dept. of
Biogeografie van de universiteit, van Londen: “Het IPCC van de Verenigde Naties, zoals elk ander orgaan van de Verenigde
Naties, is politiek, de eindconclusies, zijn dan ook politiek gedreven.” Het klimaat op Aarde, is door de eeuwen heen altijd
veranderd. Er is niets ongewoons aan de huidige - temperatuur, en geen enkel, wetenschappelijk - bewijs ondersteunt
het idee dat het klimaat wordt gedreven door de mens
veroorzaakte CO2 uitstoot, of anderszins.

Iedereen die je vertelt dat klimaatverandering onomstotelijk bewezen is, en wij mensen het klimaat en het leven
op Aarde vernietigen; vertelt absoluut flagrante leugens. Uiteraard moet het milieu, zo goed mogelijk worden
bewaard. Niemand ontkent dat, en niemand ontkent dat we op diverse vlakken dramatische verbeteringen
kunnen maken. Maar er is een component bij de opwarming van de aarde, waarover niemand praat. Het
staat niet in de media, of in elk ter zake artikel op het Internet, of is besproken in een talkshow, maar
het is wel de belangrijkste oorzaak van het hele opwarmingsverhaal. Het is letterlijk een onvoor
stelbare implicatie van een wetenschappelijk feit om kennis van te nemen: “Elke planeet
in ons zonnestelsel ondervindt exact dezelfde veranderingen als ervaren
wordt op aarde. Uranus, Pluto,
Mercurius, Mars, noem
ze maar
op.

  

Opwarming van de aarde is niet een uniek fenomeen van de aarde, maar is een universeel fenomeen
dat in het hele zonnestelsel gebeurt en wel op een manier die is gedocumenteerd door Hubble, NASA, BBC,
CNN, mainstream hoogleraren en wetenschappers over de hele wereld. Elk hemellichaam in ons zonnestelsel onder
gaat dramatische veranderingen, wat betekent dat de opwarming van de aarde ook gebeurt, als deze onbewoond was.
De zon, geeft sinds 1940 meer - activiteit, dan in de voorgaande 1.150 jaar gecombineerd.
Het is - verbazingwekkend dat
niemand ooit praat over hoeveel vreemde ontwikkelingen aan de hand zijn binnen ons zonnestelsel. Elke planeet ondergaat
letterlijk een klimaatverandering dus niet alleen onze aarde. Er zijn enkele mainstream - wetenschappelijke, rapporten die dit
fascinerende fenomeen verder hebben onderzocht: 11 jaar geleden, meldde de BBC over een enorme, zonnevlamactiviteit die
nog nooit eerder was waargenomen. Sommige deskundigen, zeggen dat de Zon actiever is dan deze ooit is geweest.”  Het is de
Zon Onbenul

Hier is waar het interessant wordt.

“De activiteit van de zon gedurende de laatste 11.400 jaar dat wil zeggen vanaf het einde van de laatste ijstijd op aarde is nu voor
het eerst kwantitatief gereconstrueerd, door een groep van internationale onderzoekers onder leiding van Sami K. Solanki van het
Max Planck Instituten voor Solar System Research in de plaats Katlenburg-Lindau Duitsland. De wetenschappers hebben de radio
actieve isotopen in bomen geanalyseerd welke
duizenden jaren geleden leefden.”
Zowel wetenschappers uit Duitsland, Finland en Zwitserland rapporteerden in de het wetenschappelijke tijdschrift “Nature” van
28 oktober 2014. dat men meer dan 8.000 jaar moet teruggaan om een tijdstip te vinden waarop de zon zo actief was als in de
laatste 60 jaar. Op basis van statistische studies van eerdere perioden van verhoogde - zonneactiviteit, voorspellen de onder
zoekers dat het huidig niveau van hoge zonneactiviteit waarschijnlijk nog een paar decennia zal voortduren. Dit betekent
dat de zon meer zonnevlekken heeft geproduceerd, maar ook meer zonnevlammen en uitbarstingen, die enorme gas
wolken in de ruimte uitstoten, dan in het verleden ooit is voorgevallen. Er is geen astrofysicus voor nodig om de
punten met elkaar te verbinden en te beseffen dat het merendeel van alle planetaire veranderingen in elk
hemellichaam in ons zonnestelsel wordt beïnvloed door deze hyperactiviteit van de zon. Dus, de
volgende keer als iemand probeert je te vertellen dat de Aarde zich opwarmt als gevolg
van klimaatverandering veroorzaakt door de mens, vergeet dan niet dat
Mars, Jupiter en Pluto dezelfde opwarming als de
aarde ervaren. Dat is al tientallen jaren het
geval, terwijl mainstream weten
schappers van het hoogste
niveau dat ook hebben
bekrachtigd.

Weermodificatie Chemtrails HAARP GEO-Engineering Klimaatverandering NWO Ontvolking

Het zijn de gevallen engelen die in hun streven de wereld te regeren door weersmodificatie in de afgelopen
eeuw en daarna. Door o.a. het sturen van gevaarlijke, stormen zoals Sandy, Katrina, Charley en IAN om, angst en
financiële mogelijkheden te creëren teneinde regionaal nieuwe groei en financiële winsten voor de elite te stimuleren.
In de loop der decennia zijn Lasers, Elektromagnetische - stralen, Sprays, HAARP, Cloud Seeding, Nexrad Deeltjes, Mani-
pulaties, en Heavy Metal Sprays - ontwikkeld, die in het wortelstelsel van de bomen zinken en de bomen van binnenuit doen
verbranden. Het blijft een gevaarlijke wereld en het wakker schudden van de zelfgenoegzame mens moet een prioriteit worden
om planetaire - consensus tot stand te brengen over de aanpak van deze gevaarlijke technologieën die door een groep gevaarlijke
wezens worden aangedragen. Bekijk deze 4 uur durende video
hieronder en deel die met elke wakkere die je kent.

<VIDEO> - Weers Modificatie -

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Transformatie Planeet Aarde

Door: Peter B. Meyer & Vital Frosi
6 december 2022De Doorbraak

Ook al lijkt het dat geen oplossing bestaat uit deze situatie, waar de duistere machten nog steeds ogenschijnlijk de
overhand hebben, is de werkelijkheid duidelijk anders; hun strijd is verloren en wij hebben gewonnen! De energie voor
deze doorbraak bouwt zich nu op bij de mensheid. Op een dag die niemand kan voorspellen, zal geheel onverwacht, de
volle omvang van de leugens aan het licht komen en door de massa worden gezien, en beseffen dat ze grandioos zijn
bedonderd door hun - autoriteiten. Op dat moment, door de - overmacht van het volk, zal alles ten goede keren en
iedereen zich naar het - Licht wenden. Beschouw de - periode van nu als voorbereiding, maar weet dat de door
braak zeker zal - plaatsvinden. De Deep State Cabal-matrix is gebroken, het draait nu alleen om de massale
ontwaking van het volk. Zij moeten de criminele misdadigers met eigen ogen kunnen zien om te weten
wie en waar ze zijn. Hoe dieper je bent geworteld in jezelf des te meer ben je verbonden met je
ziel, des te groter is je begrip over de kosmische verbindingen, en des te
gemakkelijker en harmonieuzer
zul je leven.

Alles draait om het onafhankelijk zelfstandig denken; helaas hebben weinigen daarin onderricht gehad.
Maria Montessori, met haar nadruk op autonoom denken en individuele intuïtie, heeft gebruik gemaakt van
de natuurlijke - leergierigheid van kinderen, om deze ervaringskennis te onderwijzen, en de klassieke volgeling
houding te demotiveren. De macht van de Deep State zal wijken op de dag de bevolking massaal opstaat, en laat
zien, dat planeet aarde aan hen toebehoort. Bedenk dat nog velen zich moeten afstemmen op deze positieve trans
formatie, en
dat kost
tijd.


Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi helpt onderstaand
de mensheid op aarde met de voorbereiding op de nieuwe 5 D-Wereld.

HET LICHT ZIT IN JE.

Geliefden!

De geïncarneerd zielen op deze Derde Dimensionale Planeet zijn vergeten wie zij zijn, waar zij vandaan komen en wat zij hier
kwamen doen. Dat is de regel in deze School, want het is precies wat leren is: iets creëren terwijl de ziel onderworpen is aan de
sluier van vergetelheid.


Alle zielen komen uit het Licht. Zelfs zij die al eerder in andere werelden van Tests en Uitzettingen zijn geweest, lang voordat zij in
Dimensies 5D en hoger waren. Onthoud dat alleen een fractal van een verheven - ziel kan afdalen naar werelden van de Derde
Dimensie, want het risico om in dat lage frequentiegebied te blijven is te groot. Van het Licht kwamen we en naar het Licht
zullen we op een dag terugkeren. Ieder op zijn eigen tijd, want er zijn geen tijdslimieten. Wat er gebeurt, is dat de 3D
scholen ook hun overgang maken en wanneer dit gebeurt, moeten de zielen migreren naar andere scholen die
zich nog op hetzelfde niveau bevinden. Dan is er de ballingschap van zielen, zoals die van Cappella die
hier in het verleden
kwamen.


Nu maakt de Aarde ook de overgang naar 5D, en zal zij ophouden een Wereld van Verzoening
en Beproevingen te zijn. Wanneer zij overgaat in een Wereld van Regeneratie, zullen de zielen die de
hoogste - frequentie hebben bereikt, samen met de Nieuwe - Aarde verrijzen. Aan de andere kant zullen
degenen die er nog niet klaar voor zijn, moeten vertrekken en hun ballingschap tegemoet zien. De zielen die
zich - voorbereiden op ascensie voelen de veranderingen steeds intenser. Ze voelen dat er iets groots op komst
is en ze voelen ook een ongelooflijke behoefte om zichzelf te transformeren. Iets heel sterks duwt deze zielen om
meer kennis en reden voor innerlijke, transformatie te zoeken. Het is een dorst naar kennis die onverzadigbaar lijkt.

Daarmee, komen ook onzekerheden en angst. Hoewel de ziel, veel onbewuste kennis heeft, bezit het bewustzijn nog
steeds alle ervaringen, die in deze huidige incarnatie, zijn opgedaan. Het heeft ook de herinneringen, en verslagen van
ervaringen van vorige levens in de fysieke wereld. Dit zijn overtuigingen, die nog steeds leven in elke geïncarneerde ziel.
Instinct is natuurlijk, in elk wezen. Zoals een kompas dat de wandeling leidt, is het vaak verwarrend omdat het verschillen
de richtingen tegelijk, kan aangeven. Het is de invloed van de geest, die verslaafd is, aan wat al is ervaren en geleefd heeft
in de loop van opeenvolgende incarnaties van de ziel.

Deze tijdslijnen kunnen elkaar overlappen en een wirwar van situaties en opties creëren. Alles moet worden opgelost in deze
huidige incarnatie. We komen nu om de lijn te vinden die naar de 5D poort leidt. Dit zijn ook spannende en beslissende tijden.
Er komt iets groots aan en de ziel weet het. Aangezien wij ons het goddelijke - project niet herinneren, en evenmin ons eigen
zielenplan is het logisch, dat de meeste geïncarneerden nu grote verwachting voelen, vaak omgezet in diepe bezorgdheid.

Op bepaalde momenten kan deze angst zelfs omslaan in een onaangename angst. Dit is ook een van de redenen voor
de toename van zelfmoorden. Anderen kunnen grote woede, teleurstelling en verdriet voelen, wat kan leiden tot
een diepe depressie of zelfs waanzin. Daarom moeten we het huidig moment van de mensheid en van de
planetaire overgang begrijpen. Als dit het langverwachte moment is, sinds we aanvaard
hebben hier te komen om dualiteit te ervaren,
waarom zijn we dan zo
angstig?


Als het beste nog moet komen, waar is dan ons vertrouwen in het Goddelijke Plan?
Als we zover gekomen zijn en het ergste voorbij is, waarom dan zoveel angst?

Er zijn veel antwoorden, maar de waarheid is maar één. Wij bevinden ons in het laatste uur van de nacht,
en de duisternis belet ons nog om het Licht te zien, maar het zal spoedig stralend verschijnen als een nieuwe
dageraad. We hebben nog steeds de sluiers van vergetelheid om ons bewustzijn - gewikkeld, maar binnenkort
zullen ze een voor een snel worden opgelicht. Het is dan het moment, waarop we ons kunnen herinneren wie we
werkelijk zijn.

Maar tot die tijd, en dat zal niet lang duren, zoals velen denken, moeten we nog her en der tasten op zoek naar dit
langverwachte Licht. Velen, zoeken het nog steeds wanordelijk. Ze blijven maar ronddraaien omdat ze niet weten
welke kant ze op moeten. Maar het geheim wordt onthuld. En beetje bij beetje zal iedereen beseffen dat het
Licht in iedereen zit. Zoek niets buiten jezelf! Zoek gewoon wat parameters om je te helpen je plaats te
vinden, want je hebt alle nodige bagage om op te stijgen. Jullie hebben alle ervaring verzameld
die nodig is om de frequentie van de Nieuwe Aarde te bereiken. Zoek in die ziels
bagage en al het gereedschap zal
er zijn. Het licht is er en
wacht tot je het
vindt.Het licht is in je want het is daar altijd geweest. Je hebt het nooit verloren! Je vergat gewoon dat je het
altijd bij je had. Je kwam ermee en daarmee kom je ook thuis. Je hebt alleen de schaduw ervaren, terwijl je
vergat dat je altijd Licht bent geweest. Je kwam om te ervaren, hoe het is om te creëren, in een 3D wereld. Je
hebt ontdekt dat het Licht veel meer creëert in de Schaduw dan in het Licht zelf. Jij bent het Licht! Je bent altijd
licht geweest en je zult nooit
ophouden Licht te zijn.

Laat je niet omhullen door hen die plezier beleven aan het niet-Licht. Zoek redenen om het Licht te voelen dat je bent.
Laat het donkere nieuws je niet omhullen. Verspreid of deel geen berichten die het Licht verbergen. Zij die niet tot het
Licht behoren, hebben alleen dat gereedschap over om te overleven op deze Planeet. Verleng hun verblijf hier niet.
Niet voeden met lage energie zoals vanuit entiteiten. Je bent Licht, je hoeft alleen jezelf daarvan te overtuigen!
Je bent niet afhankelijk van iets van buitenaf om je opstijging te bereiken. Vertrouw op het plan.
En vertrouw op het
Licht dat in je
zit!


<VIDEO> Zeer opwindend goed nieuws!

De 5e Dimensionale Aarde, is gearriveerd

> BRON <

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Lay-out, by
Marcelius

Planetaire verschuiving naar 5D


Door: Peter B. Meyer & Michel Love
4 december 2022Bewustzijn en Eenheid

Bewustzijn en Eenheid zijn de grootste vijand van de sociaal engineerings programma’s van de Deep State Cabal.
Hun valse Covid pandemie tast het sociale bewustzijn van de mensheid aan. Enige - kennis en begrip is vereist om de
ware betekenis van programma’s door de wereldelite te identificeren, om geen slachtoffer ervan te worden. De Anunnaki
verlaagden de Aardfrequentie, met de polarisatie van positief naar negatief, geïntendeerd voor oorlog en vernietiging. Hoe
meer mensen gedood worden, des te beter de rest kan worden gecontroleerd, en gemanipuleerd.  Geld gebaseerd, op schuld
zet mensen in de schuld en maakt ze schuldslaven. Samenzwering theoretici worden geclassificeerd als negatieve doemdenkers
terwijl het tegenovergestelde waar is, zij zijn de echte waarheidsverkondigers. De mensheid is intens diep gehersenspoeld, zo diep
dat positief negatief is geworden. De schapen leven in een wereld van illusie, waar democratie wordt gepromoot, als vrijheid, terwijl
het in werkelijkheid dictatuur is, waar 51% regeert over de andere 49%. De reden waarom Anarchie werd veranderd in rebellie terwijl
het in feite zelfbestuur betekent!

De meerderheid van de mensheid is zich nog steeds niet bewust, wat werkelijk om hen heen gebeurt. Ze leven hun leven zonder zich
ervan bewust te zijn dat ze worden gecontroleerd en gebruikt als slaaf. Deze Matrix is nu verrot tot op het bot, echter, het Kwaad zal
zich niet, vreedzaam overgeven. De volledige overgang zal plaatsvinden, wanneer je een vereist, trillingsniveau bereikt. Het is uiterst
belangrijk voor iedereen in positieve hoge gedachtenvibratie te blijven. Hoe eerder de mensheid zich bewust wordt van de leugens
en het bedrog hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bang; laat het een uitdaging voor ieder van jullie zijn om bij te dragen
ons maximaal - potentieel te behalen. Onze - wereld is gevuld met een enorme - hoeveelheid vuiligheid, leugens, bedrog, des
informatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, valse beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propa-
ganda en hersenspoeling.

Jullie bewustzijn is onderwezen in de school van de derde dimensie; zij die slagen voor het eindexamen gaan door
naar de nieuwe wereld van de vijfde - dimensie waar het leven soeverein is. Liefde, genegenheid, respect, oprechtheid
en hulpvaardigheid zijn de pijlers. Veel 3D-relaties gaan uit elkaar wanneer de ene partner slaagt en de ander de 3D-school
moet herhalen op een andere 3D-planeet. Nieuwe duurzamere relaties worden de norm in 5D. Verwacht wordt dat slechts een
derde van ons zal slagen. Jullie - geïncarneerden zijn hier op Aarde - om de wereld van dualiteit te verkennen en te ervaren, waar
beproevingen en verzoeningen de - regel zijn en de aandrijvende - hefboom is van dit leren. Een wereld van polariteiten waarin het
bewustzijn zich ontwikkelt door tegengestelde ervaringen.

Soms ben je geïncarneerd in de ene staat, soms in de andere.Jullie zijn moedig! En wisten vooraf dat de Terran School een van de moeilijkste is in het universum. Maar je wist ook dat het je nooit
aan steun zou ontbreken, zelfs als je vergat wie je werkelijk bent. Je was nooit alleen! Er was een daadwerkelijk - beschermings
mechanisme dat jullie altijd heeft begeleid en jullie zal blijven - begeleiden tot het einde - van deze reis, d.w.z. tot jullie
thuiskomst.

Onze Exterrestriale gastauteur Michel Love transmitteert de overgang van
de oude naar de nieuwe wereld in onderstaand exposé in meer detail.

De Pléiadiens – vibreren altijd hoog!
Plejadische lichtkrachten transmissies 11242022
Doorgegeven door Michael Love

Een speciale boodschap aan de Sterrenzaden van de nieuwe aarde, voor onmiddellijke planetaire uitzending.
Door de eeuwen heen hebben de Pléiadiens inspirerende en hoopvolle boodschappen aan de mensheid
gebracht maar nu geven we jullie dit speciale Plejadische onderricht over persoonlijke vibratie
en ascensie.

Begin van de transmissie…

Grote,

De aardse mensheid werd 450.000 jaar geleden gecreëerd door geavanceerde vijfde-dimensionale genetici
die naar de aarde kwamen. Deze eerste aardemensen werden gecreëerd met slechts twee van hun twaalf mogelijke
DNA-strengen geactiveerd, waardoor lagere bewustzijnsniveaus ontstonden. Deze aardmensen met twee DNA-strengen
waren de inheemsen op planeet Aarde, hun afstammelingen bewonen de aarde nog steeds. Een ander soort mens kwam
echter later en begon op aarde samen te leven met de inheemse mensheid. Deze andere soort, is net zo menselijk als de
inheemse aardmens, maar komt niet van planeet aarde. Deze buiten wereldse mensen kwamen uit vijfde-dimensionale
sterrenstelsels om de aardse mensen bij te staan in hun bewuste evolutie. Deze welwillende sterrenwezens worden
Sterrenzaden genoemd, en zij zijn niet minder dan
engelachtige wezens in menselijke vorm.

“Deze mensheid werd iets lager geschapen dan de
engelen, maar werd bekroond met glorie en eer.”

De Plejadieen

Vijfde-dimensionale Sterrenzaden wisten voordat zij naar de aarde kwamen dat de beste manier om het trillings
niveau van de oorspronkelijke aardse mensen te helpen verhogen was om zich als een van hen te vermengen om deze
hulp van binnenuit te bieden. Sterrenkinderen - stemden ermee in hun dichtheid te verlagen en af te dalen naar het lagere
fysieke rijk, geïncarneerd als de kinderen van inheemse - aardse mensen. Dit neerkomen op aarde ging gepaard met een staat
van geheugenverlies over de reis zelf en over wie en wat ze werkelijk zijn. Bovendien stemden de Sterrenzaden ermee in hun reis
op aarde te beginnen zonder dat hun hogere bovennatuurlijke vermogens intact bleven. Ongeveer 4,5 miljard van deze Starseeds
lopen vandaag, op aarde rond; maar omdat zij zo lang dicht bij de derde-dimensionale mens hebben geleefd, nemen velen aan dat
dit is wat zij zijn. Een Starseed-mens, is zeker niet beter dan een inheemse - mens; alleen hebben zij doorgaans een extra - primaire
streng DNA actief, en opereren zij
op een hoger bewustzijns
niveau.Dit verschil in soort is waarneembaar door iemands bewustzijn, en daarom zijn jonge Sterrenzaden vaak het zwarte schaap van
menselijke families. Zij hebben meestal het gevoel dat zij er niet bij horen of dat er iets mis met hen moet zijn. Na verloop van
tijd, en naarmate iemands bewustzijn - evolueert, wordt de waarheid - achter dit anders-zijn onthuld, en dan aanvaardt en
begint men zelfs te omarmen wie en wat men werkelijk is. Je bent een goddelijk - wezen dat naar de aarde kwam met
een grote missie. Je bent hier op aarde om de mensheid te helpen haar bewustzijn te ontwikkelen om dit proces
met hen te beleven. Als deel van het aardse collectief, werk je er aan mee om je eigen wezen terug te
laten evolueren naar de hogere
rijken waar je vandaan
kwam.

Vergis je niet, dit was de moeilijkste missie die ooit in het Universum is ondernomen, en je wist wat
allemaal erbij kwam kijken voordat je hier kwam. Voordat je vertrok op je missie naar de aarde, maakte je
een prachtig plan dat elk detail omvatte van elk leven dat je hier zou ervaren. Je plande de prachtige dingen
die je zouden overkomen, en je plande ook de minder prachtige dingen. Men kan zich afvragen: “Waarom zou ik
mezelf op deze manier tegenspoed bezorgen?”

Wij weten het antwoord en wij waren bij je om je te helpen je plan op te stellen. Je deed dit omdat in de staat van perfectie,
waar je vandaan komt, geen dualiteit of contrast is, en je wilde de dualiteit en het contrast van de derde dimensie ervaren en
zien hoe je die kon overwinnen. Je overwoog hoe het zou zijn om vanuit een geperfectioneerde staat naar beneden te komen
en je trilling dichtheid te verlagen. Je was je ervan bewust dat het verlagen van je vibratie gelijk staat aan pijn en lijden. Je
overwoog het nut eerst het lijden van anderen te verlichten, dus na je - overpeinzing bracht je zelf, het moedig offer
namens de hele mensheid en de kosmos.  

Toen sloot je je ogen, haalde diep adem, en samen met alle anderen
sprong je, vanuit de hemel naar de aarde en kwam je hier naar beneden!

Hier ben je nu, sterk staand en de hele wereld overwinnend! Sinds je hier bent, heb je de dingen dramatisch
en positief veranderd. Jullie hebben niet alleen, jullie trillingsniveau verhoogd, en jullie wezen geëvolueerd naar
hogere niveaus van bewustzijn maar jullie hebben ook de vibratie van dit hele rijk verhoogd. De Plejadieren hebben
een primaire en eenvoudige leer die
zegt: “vibreer altijd hoog!”Een hoge trilling is een basisvereiste voor bewuste evolutie en ascensie, en buiten deze basisvereiste, hebben zij, als hun
trillingsniveau hoog genoeg is, toegang tot vermogens die niet minder dan bovennatuurlijk zijn. Zij zouden naar believen
kunnen verschuiven naar alternatieve realiteiten, en het lichaam kan onsterfelijk worden. Dit alles is nog maar het begin!
Wat is een persoonlijke hoge vibratie? Het is gewoon de versnelling van iemands subatomaire frequentie, die hogere
bewustzijnsniveaus mogelijk maakt.

Hoe voelt deze hoge vibratie? Deze hoge vibratie is het meest fantastische gevoel van alles! Het is het gevoel
dat je ervaart als je verliefd wordt. Het is het gevoel dat je hebt als je naar een geweldig nummer luistert.
Het is een gevoel van ontzag en gelukzaligheid en het is wanneer je in de flow zit, in de zone! Het is
wanneer je ruggengraat tintelt met aangename rillingen, wanneer er een traan opwelt in je
ogen en wanneer een brok in je keel zit! Het is het hoogste gevoel in het Universum.  

Om te vorderen naar sneller vibrerende dimensies en hun wonderbaarlijke werkelijkheden te
kunnen waarnemen en ervaren, moet men bepaalde gebruiken beoefenen die de eigen vibratie
zal verhogen. Niets is belangrijker, dan het verhogen van iemands vibratie omdat men verbazing
wekkende niveaus van perfectie kan bereiken;
ultiem heeft deze perfectie geen einde.

Hier zijn de primaire ascensie technieken om iemands interne vibratie op te voeren.

Men is wat men eet, dus het eten van hoog vibrerend voedsel is nodig voor de ontwikkeling van het
lichtlichaam en de ascensie. De gouden regel is altijd het eten van natuurlijk energievoedsel, bekend
als supervoedsel. Supervoedsel, bevat de hoogste trilling energie en voedingsniveau en bevordert een
optimale, cellulaire werking, in het menselijk, lichaam. Drink altijd veel zuiver, natuurlijk water, dat rijk is
aan magnesium, kalium, calcium, natrium en andere, sporenelementen. Een andere gedegen manier, om
de cel trilling te vermeerderen en het bewustzijnsniveau te verhogen is door in de natuur te zijn. Wie goed
kijkt, ziet dat alles wat - krachtig, goed en gezond is, uit de natuur - komt. De natuur - straalt het veld en de
essentie van het leven zelf uit. Dit weten is de kennis van de meester. De natuur stemt je af op de kracht van
het Universum en geneest alles wat je mankeert,
dus wees er gewoon dicht bij.

Yoga op zonne-energie is een snelle en krachtige manier om je vibratie te verhogen. Yoga op zonne-energie is
Vedische yoga, Vedisch Dharma, de yoga van de zon genoemd, en werd door de oude Lemuriërs, de yoga van
het licht genoemd. De oude zonne-yoga ontvangt intelligente kosmische informatie via het menselijk oog.
“Het universum is geest, en meditatie is het gereedschap om het te bedienen.”  De Plejadische Diepe
Transcendente Meditatie is een primair en krachtige manier om iemands vibratie te verhogen,
waardoor het bewustzijnsniveau sterk wordt verhoogd.Meditatie produceert ook diepgaand, tastbare genezingsresultaten. Veel meester-mediteerders
kunnen zieke of beschadigde lichaamsdelen in enkele minuten genezen, niet alleen in hun eigen lichaam
maar ook in dat van anderen. Bovendien kan transcendente meditatie het onderbewustzijn volledig her-pro-
grammeren en snelle fysieke manifestatie mogelijk maken van alles wat men zich maar kan voorstellen. Meditatie
creëert speciale bewustzijnstoestanden die directe toegang tot het onderbewustzijn mogelijk maakt. Het onderbewust
zijn beheerst bijna al het fysieke leven en is de bron van alle fysieke manifestaties. Oefen het visualiseren en focussen op je
verlangens tijdens het mediteren om je manifestatie
vaardigheden sterk te verbeteren.

Kristallen zijn krachtig natuurlijke ascensie-instrumenten die de etherische energie op verschillende manieren moduleren ten gunste
van het auraveld van het lichaam. Ken de verschillende - structuren en functies van kristallen, en houd je favorieten in de buurt, van
het elektromagnetisch veld van het lichaam. Authentiek ademwerk is de aanloop naar diepe meditaties en is een krachtige manier
om snel, je vibratie te verhogen. In- en uitademen, langzaam en diep, verandert iemands hersengolven, of vibratiegraad, dat de
inductie is tot verschillende meditatieve bewustzijns toestanden. Dit langzame en diepe ademwerk is ook een van de snelste
genezingstechnieken voor lichaam
en geest die we kennen.

Geluid is een ander krachtig ascensie middel dat direct het trillingsniveau kan verhogen. Geluid is een primaire
scheppende kracht van bewustzijn die kan worden gebruikt in verschillende ascensie modaliteiten, waaronder muziek,
zang, mantra’s, gezangen, versterking, positieve affirmaties, toning en binaurale beats. Net als een resonerende stemvork
stemt het DNA van het lichaam zich af op verschillende - geluidsfrequenties. Vormen van kunst, energetische beweging, en
creatief zijn of dingen creëren zijn ook krachtige manieren, om iemands vibratie te verhogen. Als goddelijk scheppend wezen
is men het meest afgestemd, en vervuld als men creëert. Dit komt omdat dit, als universele schepper, je primaire natuur is. De
Plejadieren leren dat Licht informatie is en duisternis eenvoudigweg het gebrek aan informatie. Om licht te hebben en het licht
te zijn, moet je elke dag tijd besteden, aan het vergaren van authentieke - kennis, over vele onderwerpen. Het vergaren van oor-
spronkelijke kennis verhoogt iemands vibratie
en verruimt het bewustzijnsniveau.

Het belangrijkste is dat je er plezier in hebt!
“heb de hele tijd plezier!”
De Pléiadiens

Laten we eerlijk zijn; als iets of iemand niet leuk is, is de vibratie - ervan laag! Bij alles wat we hier hebben voorgesteld, is het van
cruciaal belang om het allemaal als een klein kind te benaderen en er gewoon ultiem plezier aan te beleven. Als het niet leuk is,
kijk dan waarom niet, en begin het - leuk te maken. Lach en speel elke dag, met wat je ook doet, en heb gewoon plezier. We
kunnen niets beters bedenken dan deze woorden. Doe alleen waar je van houdt, en geniet op elk moment van het leven.
Leef het leven ten volle want dat is het hele doel van het leven. Dingen doen waar je van geniet en dingen waardoor
jij je goed voelt, zorgen ervoor dat elk deeltje in je cel - sneller gaat werken dan de - lichtsnelheid! Ascensie
vereist  liefde en liefde
is de hoogste
vibratie.”

De Pléiadiens

Heb lief met al je kracht en heel je wezen! Heb jezelf en anderen lief met heel je hart, geest en ziel,
want dit vervult alle wetten van het Universum! Je krijgt alleen wat je geeft, en dit is het geheim
van de liefde. Geef jezelf leuke dingen en doe leuke dingen voor jezelf.Een belangrijke vorm van liefde is het blokkeren en beschermen van jezelf tegen lagere giftige energieën.
Leer nee te zeggen en stel een aantal nieuwe veilige energiegrenzen in je leven in. Laat geen lagere, drainerende
energieën toe, waaronder giftige - mensen, milieugiffen en derde - dimensionale matrix-giffen binnen je ruimte. Jij
bent het hoogste wezen in het hele Universum dus begin je daarnaar te gedragen wees soeverein in je doen en laten.

Lieverd,

Bedankt dat je op dit moment, naar de aarde bent gekomen om de hele mensheid bij te staan. Wij juichen je toe voor je
inspanning en moed en voor alles wat je hebt bereikt. Je hebt deze wereld - veranderd door alleen maar aanwezig te zijn.
Zonder jullie zouden hier geen hoge vibraties mogelijk zijn, en daarvoor danken wij jullie. Maak een vibrationele inventaris
van de leringen hierboven, en kijk of er een manier is om de vibratie, nog een beetje op te krikken! Je zult blij zijn, als je dat
gedaan hebt. Blijf je goede werk doen, want het werkt! Stel je voor wat gebeurt als dit ‘high-vibe‘ idee aanslaat? We zeggen
je dat het aanslaat, inslaat en behaagt, dus stop niet! Voel je vrij deze - gedachten te delen over wat we hebben gezegd. Deel
uw ervaringen en laat ons weten hoe het
u vergaat op uw grote
spirituele
reis.


<VIDEO> Alleen de zuivere zielen zullen het halen.

Gods genade

Michael en de Pleiadians

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

De Opgestegen Meesters - Het Overwinnen van Angst


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosi
29 november 2022


Alles Wordt Onthuld

De Duistere Machten, die reeds honderdduizenden jarenlang onbeperkte vrijheid hebben gehad op planeet Aarde,
staan nu tegenover onze hulpvaardig buitenaardse broeders en zusters, onze Lichtkrachten, digitale Soldaten en
Patriotten die door grote inspanning vooruitgang hebben geboekt deze negatieve krachten van planeet Aarde
voor goed te verwijderen. Het waren de negatieve - krachten die positieve - initiatieven saboteerden, en
het onmogelijk maakten het negatief isolement te doorbreken.
Maar dat is nu definitief
gelukt.

Op aarde hebben wij hulp gekregen van onze buitenaardse Palladiaanse broeders en zusters met hun
cruciaal vermogen, spirituele en geestelijke - krachten in de wereld te activeren. Zij zijn eng verbonden met
de wereld van onze Lichtwerkers. Palladians - stimuleren waardevolle - inspanningen, vreugde, licht en liefde op
onze wereld om ascensie te bevorderen en de 5D wereld binnen te gaan. Buitenaardsen zijn in staat grote vordering
te brengen in het mentaal en spiritueel bewustzijn van mensen op Aarde. Weet, dat Palladians en Aardbewoners in veel
opzichten op elkaar lijken.

Palladians leven en komen van de sterrenconstellatie die bekend staat als de Plejaden. Er zijn 7 sterren in de Plejaden. Ze
komen van een ster die Taygete heet en die de planeet Erra als thuisbasis heeft. De Slapers moeten zichzelf overtuigen
om te geloven en te zien wie hun werkelijke vijand en tirannen zijn. In het kort; alle maatregelen vanuit de over
heid zijn propaganda leugens om de mens
heid op aarde uit te roeien.

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal.
Wees niet bescheiden; laat dit een uitdaging - zijn voor iedereen, om hieraan mee te werken en ons maximaal
potentieel te benutten. Bedenk; Dat onze bevrijding vanaf onderaf, naar boven moet worden - bevochten om lang
durige vrede op planeet aarde te waarborgen! Bewustzijn en Eenheid zijn de grootste vijand van de Deep State Cabal.
Hun valse Covid pandemie heeft het sociale bewustzijn van de mens aangetast. Kennis en begrip is nodig om de sociale
engineering programma’s van de globale elite te identificeren,
teneinde hiervan geen slachtoffer te worden.Waar mensen echt bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een niet bestaande Covid-19 infectie, maar aan de
terreur die de wereld regeert, en die alle mensen angst aanjaagt tot ze zich onderwerpen aan hun totaal tirannieke controle op
de eens vrije planeet Aarde. Er komen momenten waarop je ontdekt hoe beperkt de wereld is die je voorheen voor echt hield.
Nieuwe horizonten laten zich zien, naar gelang je vordert. Nieuwe realiteiten ontstaan voor je ogen. Dit is hartverwarmend!
Maar het kan ook een nooit eerder gevoelde angst met zich meebrengen, door de spanning van iets onbekends dat dit
altijd met zich meebrengt. En nu, zelfs nog meer vanwege de Planetaire Overgang, die gelijktijdig plaatsvindt met
de ascensie van geïncarneerde zielen. Dit is een unieke gebeurtenis in het Melkwegstelsel dat nog meer
de opwinding verhoogt dat dit grote spektakel zal bieden aan elk geïncarneerde op Aarde.

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid op
aarde hierop voor te bereiden om deze nieuwe doch laatste ontwikkeling succesvol te volbrengen.

DE LAATSTE BARRIÈRE: DE OVERWINNING VAN ANGST

Geliefden!

De grote marathon van de Derde Dimensie loopt ten einde. Alles convergeert naar de laatste hindernissen
binnen de Goddelijke - Plannen die de Planeet Aarde besturen. Door de tijd heen, hebben bijna honderd miljard
zielen besloten het stoffelijke leven te ervaren onder de sluier van de vergetelheid waarbij zij zich in feite afgesneden
voelden van hun hogere versies
en van de Bron zelf.Deze ervaring in dualiteit in een Derde Dimensionale Wereld kwalificeert alle opgestegen zielen toe te treden tot de selecte
groep van, Opgestegen Meesters. We hebben hier al eerder gezegd, dat de aarde, een van de zwaarste zielenscholen is. Zielen
uit verschillende - delen van de Melkweg, en zelfs van buiten de Melkweg zijn hierheen gekomen, om te leren onder de sluier van
vergetelheid. Het goddelijke plan reserveert voor deze school de voltooiing van de grote cyclus van verzoeningen en beproevingen.
Alle aangeboden ervaringen zijn door de millennia heen ruim beschikbaar geweest voor alle studenten. De tijd is gekomen! We zitten
in de laatste jaren van deze planetaire overgang.

Van de vele beproevingen is het overwinnen van angst waarschijnlijk de laatste. Toen de ziel het wiel van incarnaties hier op Aarde begon
werd angst, al een deel van haar geschiedenis. Omdat zij zich alleen voelde, afgesloten van de Bron, en verlaten van alles, is het logisch
dat ze zich precies zo voelden als een kind dat zijn ouders kwijt is geraakt. Zo nam angst bezit van je en begeleidde je door al je reïn-
carnaties. We zijn nu in onze laatste incarnatie in dualiteit hier op deze Planeet. En als angst het eerste obstakel was, zal het ook
het laatste zijn dat wordt overwonnen. Velen van jullie zeggen dat jij je verloren voelt. Ja, zo’n gevoel is echt. Maar binnen
kort zullen allen die het inderdaad voelen de kans
krijgen om de angst los te
laten.


Begrijp wat het betekent om hier op deze school te zijn; de voorgestelde ervaring leren erkennen; de aangeboden
lessen assimileren; de gegeven tests aanvaarden; kortom, voelen dat je in feite een leerling bent die geïnteresseerd en
bereid is om te leren, zal dit laatste stuk veel gemakkelijker maken. Er is niet veel meer over! Heel weinig! De angst die je
voelt is niets anders, dan de verwachting van de ziel die weet waarom ze hier kwam en waar ze naartoe gaat. Het weet dat
de langverwachte tijd komt. Ongeduld en haast, worden nu sterker. Maar het is absoluut normaal om dit allemaal te voelen.
Je moet gewoon - vertrouwen en begrijpen dat het doel van je ziel wordt vervuld. De angst die je altijd heeft vergezeld in op
eenvolgende incarnaties manifesteert zich nu voor de laatste keer. Verwelkom het met liefde. Wikkel het in je licht en laat het
gaan.  

Ook al lijkt het je grootste vijand te zijn geweest, ze is niet opgehouden, een Meester te zijn die je altijd heeft onderwezen. Zij
creëerde obstakels die je dwongen, om daarvoor oplossingen te vinden. Maar nu hoef je geen angst meer te voelen. Je moet
afscheid nemen van je oude metgezel. Erken haar behulpzame medewerking door de millennia heen assimileer de geleerde
lessen en ontdoe je van onnodige gewichten. Het pad gaat nu een andere kant op. Loslaten van alles wat ooit onmisbaar
leek. En de angst voor gebrek, schaarste, verlies en zoveel andere mogelijkheden heeft ons angst doen aanvaarden
als noodzaak. Akelige fout. Vanaf nu is angst niets anders dan een parasiet die gewend is geraakt aan het
consumeren van je hogere energie. Het is tijd om te scheiden van dit ongewenste wezen. Angst
kan het portaal van de Nieuwe Aarde niet binnengaan. In de Vijfde Dimensie heeft de
lage trilling van angst niet voldoende frequentie om zichzelf in stand
te houden. Neem afscheid van angst en zet
je laatste stappen naar de
5D-poort.De aardse mensheid kreeg sinds begin 2020 de kans om angst los te laten. Kijk eens hoeveel is gebeurd
in deze 3 jaar! Alles was een - reden voor iedereen om de angsten te voelen die nog in hun kelders verborgen
zaten. Ik ga hier niet elk detail van elke situatie citeren, maar je kunt zelf - nadenken en zien hoeveel mogelijkheden
er zijn om je van angst te bevrijden. De afgelopen dagen werd mij tijdens een meditatie getoond dat de mensheid wordt
ingedeeld in twee zeer verschillende situaties: de groep van hen die angst overwinnen, en de groep van hen die nog niet klaar
zijn om dergelijke beproevingen te overwinnen. Dit zal zeker ook het lot van een ieder bepalen. Vergeet niet dat de leraar zich niet
kan bemoeien met de antwoorden, van de toetsen die op zijn leerlingen worden toegepast. In feite doen we bij de laatste testen van
een grote cyclus.

HET OVERWINNEN VAN ANGST IS OOK DE LAATSTE BARRIÈRE!

<VIDEO>  
We bevinden ons nu in een cruciale fase!

Ik ben Vital Frosi en mijn - missie - is verlichting!
Namaste! Wees voorbereid op moeilijke tijden.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Een Nieuw Begin?


Door: Peter B. Meyer
26 november 2022De Grote Ontwaking

We leven in een tijd die niet synchroon loopt met de werkelijkheid. Laat u er niet door verwarren. De
onderliggende basispatronen, winnen aan noodzakelijke kracht, in een Goddelijk ingesteld tempo. De Deep
State cabal is vernietigd en nu in paniek, wanhopig proberend de schijn, van controle vast te houden. Ze geloven
nog steeds dat ze die hebben. Ze waren duidelijk niet voorbereid op het ontwaken van mensen, die achter hen aan
gaan. De Lichtwerkers hebben op vele niveaus de controle teruggenomen en de cabal kan niet op tegen zovelen van
ons die een eenheid zijn, ontwaakt en verenigd tegen hen. Gezamenlijk zijn we in staat planeet Aarde te bevrijden van
het kwaad dat al duizenden
eeuwen op ons aast.  

Gelukkig zijn de - Pléiadiens, de meesters - van het Licht, Bewustzijn en Ascensie, ze zijn inderdaad, onze - welwillende
beschermers in deze evolutie, van de mensheid die nu plaatsvindt op planeet Aarde! Zij spreken de hogere waarheden
tot ons in een nuchtere en gemakkelijk te begrijpen taal! De informatie die de Palladianen ons geven is puur licht en
is zodanig gecodeerd dat slapende DNA-strengen worden geactiveerd waardoor ons, bewustzijns-niveau wordt
verhoogd! Er is niets meer waar dan ‘wat is’, dit hogere licht is eeuwig universele akashische data en is
de ultieme waarheid! Nader uitgelegd; akashische gegevens zijn registraties van elke
gedachte, woord en daad
van elk levend
wezen.


Wanneer licht het lichaam binnenstroomt, beginnen dingen zich te activeren en te veranderen!
Deze nieuwe lichtgegevens activeren het cellulaire DNA en veroorzaken op kosmisch - niveau veel grotere
of complexere stromen van informatie die op andere manieren door DNA-strengen en door het lichaam beginnen
te stromen! Deze nieuwe hogere gegevens komen dan beschikbaar voor het bewustzijn, waardoor je bewustzijn en je
kennisniveau, sterk toenemen! Bovendien, wanneer deze hoog-trillende, kosmische - lichtgegevens, door het, Lichaam
beginnen te stromen, ontsluit het herinneringen die in de cellen van het lichaam zijn opgeslagen, zelfs oude herinnering!
Wanneer, dit alles gebeurt, zal men een - verbazingwekkend, gelukzalig aha-moment - ervaren waarin alles, voor het eerst
breder begint te pulseren! Op dat moment worden allerlei vormen van vergeetachtigheid en onwetendheid over wat is weg
genomen en dwingt het licht van de waarheid, dat alle dingen zich tonen zoals ze werkelijk zijn! Dit is het grote ontwaken en
het grote ascensie-proces dat momenteel
plaatsvindt op planeet
Aarde!

GeschiedenisIn 1868 creëerden de Vaticaanse - Jezuïeten, met hulp van de Britse - Monarchie, een wereldwijd systeem, van schuldgeld,
gebaseerd op een centraal banksysteem dat fiatbiljetten drukte schuldbewijzen. Om zichzelf te legitimeren in niet-katholieke
gebieden bedachten zij het kapitalisme, het communisme en het nazisme met behulp van geheime - genootschappen als de Ur
-Lges van de Vrijmetselaars, de Tempeliers, de Ronde Tafel, de Rotary, en de Lions serviceclubs. Ze controleerden Groot-Brittan
nië financieel en tot de val van 2013 bezaten ze ook Amerika. In dit proces organiseerden zij elke grote oorlog op de planeet waar
bij miljoenen Joden, Christenen en Moslims werden vermoord. Om beter, te begrijpen; deze Deep State Cabal, Satan Aanbidding is
gebaseerd, op Mind Control, door middel van kinderuitbuiting, verkrachting en mensenoffers, meer verduidelijking, is hier te vinden.

Sinds 1871 is USA Inc. in handen van de Britten, het Vaticaan en de Rothschilds. Zij hebben de Amerikanen misleid tot het voeren van
oorlogen uit eigen winstbejag volgens hun plan, een vernieuwd Romeins Rijk tot stand te brengen voor de Jezuïeten van het Vaticaan
die de aanstichters zijn achter het rookgordijn. Hun aanvallen op de bevolking via voedselvergiftiging, Chemtrails, elektromagnetisch
letsel, suikerziekten, GMO’s, tarwe modificatie, vaccins, Morgellons ziekte, Nanotech, Aids, de fluoridering, fake Covid pandemie en
vervolgens de vergiftiging van ons drinkwater en moord op artsen, die weigerden mee te spelen door Big Pharma huurlingen. Dit
is allemaal onderdeel van hun “Soft Kill” schema om de wereldbevolking te verminderen en beter te controleren. Het Vaticaan
was centraal betrokken bij veel van de machinaties achter de schermen die deel uitmaken van de wereldwijde financiële
ineenstorting van 2007-2008, en bij het blokkeren, van de “Global Economische Security and Reformatie
Act” - GESARA - dat de internationale
welvaarts regeling
is.

Global Collateraal AccountsHet wereldwijd welvaartsprogramma GESARA staat op het punt te worden afgekondigd en geactiveerd,
zodra de grote meute wakker is geworden. Een van de beschermde fondsen die hierbij betrokken zijn heet The
Saint Germaine World Trust. De meesten weten niet dat Sanctus Germanus St. Germaine, de inspiratie en promotor
was achter de enorme explosie van innovaties op het gebied van computer en internet. Zijn fonds omvat leverbare edel
metalen en valuta met een waarde van meer dan een quattuordecillion US dollars. Het woord quattuordecillion wordt soms
gespeld als quatrodecillion. Dat betekent 1040, of $1 met veertig nullen. De Saint Germaine World Trust middelen vormen een
aanvulling op en staan los van de World Global Settlement Funds en de Global Collateraal Accounts. Deze actie betekent het einde
van Central Banking, meer specifiek; de Federal Reserve Bank, ECB, B van Japan, de IRS, alle - belastingkantoren, en alle cabal - land
ondernemingen, dat feitelijk de Deep State Khazariaanse
schaduwregering is, met nog veel meer instellingen.

Deze actie omvat;

Kwijtschelding van alle creditcard, hypotheek - en andere bankschulden door illegale - bank en overheids - activiteiten. Velen noemen
dit een “jubileum” of volledige kwijtschelding van schulden. Afschaffing van inkomstenbelasting; het overbodig personeel wordt over
geplaatst naar andere nationale afdelingen voor registratie - verkoopbelasting en schatkist - administraties. Invoering van een vast omzetbelastingtarief van bv. 15% voor niet-essentiële nieuwe artikelen, alleen deze - inkomsten uit verkoopbelasting is voor het
runnen van landsregeringen. Met andere woorden, voedsel en medicijnen zullen - niet worden belast; evenmin zullen activa
zoals oude huizen of huizen van tweede eigenaren worden belast. Hogere uitkeringen voor senioren.Terugkeer van
het zeerecht naar eigen grondwetten voor alle rechtbanken en juridische affaires. Herinvoering
van oorspronkelijk
gewijzigde
adellijke
titels.Nieuwe verkiezingen binnen 120 dagen na de afkondiging GESARA. Deze interim-regeringen zullen alle
nationale noodtoestanden opheffen en het volk terugvoeren, naar de oorspronkelijke grondwet. Toezicht op
verkiezingen en het voorkomen van illegale - verkiezingsactiviteiten door speciale, belangengroepen. Creatie van
een nieuwe munteenheid ondersteund door goud, zilver en platina edelmetalen. Verbod op de verkoop van geboorte
aktes. Invoering van een nieuw - banksysteem in overeenstemming - met, de grondwet. Herstel van financiële - privacy.
Beperking van alle rechters en advocaten in de grondwet. Wereldwijd - stopzetting van alle agressieve, militaire regerings
en NAVO acties. Invoering van vrede over de hele wereld. Vrijgave van ongekende welvaartspakketten met enorme sommen
geld voor humanitaire doeleinden. Vrijgave van meer dan 6.000 patenten van onderdrukte technologieën, die onder het mom
van nationale veiligheid zijn achtergehouden voor het publiek, waaronder vrije energie apparaten, anti-zwaartekracht sonische
genezingsmachines  HaLow-fi snel internet dat iedereen op de - planeet met elkaar - verbindt. Eliminatie van alle huidige en toe
komstige nucleaire
wapens op
aarde.

Dit nieuwe tijdperk, zal worden ingeluid, door grote, overvloed. Deze - welvaart zal grotendeels, te danken zijn aan het, uithoudings
vermogen van onze Aardse bondgenoten, en de briljante strategieën, die vele eeuwen geleden, in gang zijn gezet door Opgestegen
Meesters.
Zij hebben een uniek, beveiligd nieuw financieel, en monetair plan aan, ons beschikbaar gesteld, dat tot doel heeft grote
overvloed op het juiste moment, te verspreiden. De Ottomaan Turken de Habsburgers van Oostenrijk, de Bourbons van Frankrijk
en de Heilige - Stoel spanden in het verleden samen een corrupt - banksysteem te creëren, dat tot op de dag van vandaag in
gebruik is.Te weten de oorsprong van het door hun gecreëerd fractional reserve banksysteem was reeds in gebruik in
de oude schatkamers van Rome Perzië India en China om daarna in naties van de Nieuwe Wereld te worden
in gevoerd.
In Europa tijdens de Middeleeuwen, was de controle
over dit systeem in handen van de Paus
en een reeks geallieerde
Monarchen.

De Wereldgeschiedenis wordt herschreven

Zodra GESARA is ingevoerd, zal dat de bevolking van de Aarde verlossen van armoede en slavernij,
zodat zij zich volledig kunnen wijden aan de ultieme taak van de noodzakelijke- planetaire transformatie.
Als GESARA in werking treedt, betekent dat de Diepe - Staatsoorlog, voorgoed voorbij is. Het zal betekenen
dat iedereen op Aarde voldoende rijk zal zijn met verbeterde levensstandaard. Het zal betekenen dat goud en
zilver dus goud gerelateerde munten, niet langer - gemanipuleerd worden en dat overal banen zullen ontstaan.

Het betekent dat GESARA is bedoeld om iedereen op de wereld, meer dan genoeg - geld te geven om elk gebrek
daaraan voor altijd. te voorkomen. Het betekent nieuwe - technologieën, gratis energie, milieuzuivering, vliegende
auto’s en tijdreizen, naar andere planeten, en sterren. Het betekent perfecte - gezondheid - voor iedereen, inclusief
ontbrekende ledematen, die terug groeien. Het betekent het begin van een nieuw tijdperk en het belangrijkste is dat
het niet meer te stoppen is. Niet alleen je eigen lot zal voor altijd veranderen maar ook dat van elk andere levensvorm
op planeet
Aarde.

De hele wereld en elk andere Star-natie zal worden beïnvloed en een
verandering ondergaan zodra GESARA uiteindelijk in werking treedt.

Lezers kunnen zich misschien - afvragen: “Wat gebeurt er als de Cabal-naties failliet gaan en ik, mijn pensioen verlies?
Vrees niets. Iedereen is feitelijk hun Prioritaire Schuldeiser. Terwijl, het nieuwe systeem vele malen beter zal zijn
dan alles wat tot nu toe beschikbaar was. Met een breder - spectrum van zorg en hogere pensioen
uitkeringen bieden voor zowel Veteranen als Gepensioneerden, in de publieke
als private sectors.

Planeet Aarde heeft nieuw systeem en manier van denken nodig
Als de vraag is wat is er momenteel mis op Aarde? Is het antwoord alles is verkeerd, van voedsel, landbouw, taal
onderwijs, gezondheid, technologie, wetenschap, sport, geld, zaken, bijna alles, zo niet alles. GESARA is, ontworpen
om tijdens de overgangsfase armoede en alle daaruit voortvloeiende kwalen, op aarde te verhelpen. De veranderingen
zullen niet zomaar worden opgelegd, maar maken deel uit van het plan om comfort en bescherming te brengen, dat het
moraal en ervaringen van de mens naar een nieuw niveau, en vreugde en geluk zal brengen. Gelukkig zijn met je leven zal
de algemene - ervaring zijn. Sommigen - zeggen misschien, dat geld geluk - kan kopen, maar geld kan alleen goederen, en
diensten kopen! Planeet Aarde zal een, nieuwe metriek krijgen voor Milieu, Voedsel, Geluk meer banen zullen betrokken zijn
bij het redden van planeet
Aarde.

De BBP omzet metriek zal achterhaald zijn, omdat het uitgeven van geld slechts een illusie vertegenwoordigt zoals aandelen
en onroerend goed waarde cijfers, enz. Mensen beginnen zich, hun ware - levensdoel te realiseren, dat de meerderheid op
Aarde vergeten is. De mensheid, gaat ruimschoots - profiteren van GESARA. Aarde is de meest overvloedige - planeet.
Er is momenteel meer dan genoeg goudgeld op Aarde voor ieder mens om miljonair te zijn zonder schuld. Mensen
moeten leren voor zichzelf te denken en op een innovatieve manier handelen, want de meeste, zo niet alle
bestaande parameters zullen overbodig worden. De betekenis en waarde van geld zullen totaal
anders zijn dan nu. Iedereen zal voldoende geld hebben om van te leven. Er zal geen
noodzaak of voordeel zijn om te corrumperen, te stelen of omkopen.
Iedereen zal vrij zijn elke hobby als broodwinning te
ondernemen of alleen dan te
werken als ze
willen.

De kern van de zaak

Waar het op neerkomt is dat GESARA veel meer is dan een financiële gebeurtenis, het betekent
een nieuw tijdperk, en spoedig. Het gaat daadwerkelijk gauw beginnen, zodra de massa massaal ontwaakt,
zal dat het einde betekenen, van de Diepe Staat Cabal, en het begin van al het goede op deze Wereld, zoals hier
boven beschreven. Onze bevrijding moet vanaf onder naar boven bestreden worden! Dit is de reden waarom de Cabal
alles heeft ondernomen dit proces te verhinderen. Ze weten dat zodra deze schakelaar is omgezet, de energiesignatuur en
het lot van de Wereld, en elke levensvorm - onmiddellijk verandert. Dat zal niet alleen enorme wijzigingen, in het menselijk lot
veroorzaken, maar ook zichtbare en onmiskenbare - gevoelens van geluk - en tevredenheid, uitstralen. Mensen gaan zich beter
voelen en degenen die niet ontwaakt
zijn zullen niet weten
waarom.

Ontwaakten weten inmiddels waarom, en daarom zal deze Gebeurtenis, voor hen nog intenser zijn. GESARA is het Nieuwe Begin
het is de belangrijkste gebeurtenis in het Universum de wereldgeschiedenis en ons leven! Deze essay beschrijft veel van de op
komende - veranderingen en verklaart - met reden - waarom het allemaal zo - lang duurt, om dit opgang te brengen. Het
is misschien een goed idee deze - informatie door te sturen naar iedereen - die je kent opdat zoveel mogelijk
mensen  zich voorbereiden op deze immense
verandering die zonder enige twijfel zal
plaatsvinden.

<VIDEO> Pléiadiens - Schokkende - waarheid
over - nachtelijke hemel. Het is - bijna begonnen

> BRON <

Lay - out by,
Marcelius

Overgang van Planeet Aarde is Begonnen


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosi
21 november 2022Het Licht heeft gewonnen

De transformatie van nu is feitelijk een tijdschema van gebeurtenissen en procedures van evenementen,
dat tijdlijn wordt genoemd. De mensheid bevindt zich nu op een tijdlijn waarop iets belangrijks staat te gebeuren;
dat wil zeggen, significante evenementen vinden nu plaats in dit Universumtijdperk; dat gekwalificeerd wordt als historisch
keerpunt. Planeet Aarde maakt haar overgang van 3D naar 5D, veel van de hedendaagse zielen die op Aarde geïncarneerd zijn
maken nu ook hun Ascensie. Het is het belangrijkste moment in de hele planetaire of zelfs in de geschiedenis van het Universum,
maar bovenal is dit het grootste moment op Aarde
met de ontwaking van de Mensheid.

De vaak gepubliceerde reeds oeroude Armageddon-profetieën zullen niet plaatsvinden! We gaan ongelooflijke tijden beleven. Er is
echter nog een groot obstakel dat ongetwijfeld het lot van de mensheid zelf betreft; maar op dit moment in de tijd is dit het meest
beslissende moment voor de mensheid op planeet Aarde. Twee - nieuwe, welomschreven Tijdlijnen zullen de toekomst bepalen:
de ene zal een deel van de mensheid, naar de Nieuwe 5D-Aarde leiden; de andere zal de rest in ballingschap - leiden naar een
andere 3D-planeet.

Slechts een derde van de mensheid is in staat de voor deze overgang noodzakelijke ascensie te verrichten en te voltooien
het andere deel niet. Uiteindelijk zal een Nieuwe Cyclus en een Nieuwe Aarde ontstaan. Waar geen enkele autoriteit of
superieur bestaat die - onze vrije wil, en keuzes - beïnvloedt. Iedereen, zal zijn eigen - rechter zijn. Niemand zal zich
bemoeien met individuele voorkeuren van anderen. Het Licht heeft - gewonnen. Waarin iedereen een eigen
realiteit creëert. Het lot van de mensheid is nu definitief beslist. Het kaf is van het koren gescheiden.
Alleen 5-dimensionale wezens zullen naar de Nieuwe 5-D Aarde gaan. De verwachting
is dat dit proces rond 2025 voltooid,
opgeruimd en beslecht zal
zijn.


Het licht zal intenser worden, zodat het onmogelijk is, dat slapers doorslapen. Het is zeker, dat velen,
zelfs als zij ontwaakt zijn door de hoge Licht intensiteit, een andere duistere planeet zullen kiezen om daar
hun diepe zielenslaap voort te zetten. Daarom is dit artikel alleen bestemd voor hen die werkelijk wakker zijn
en het pad van de Nieuwe 5D Aarde hebben gekozen.

De mensheid ontwaaktWees voorbereid en wees op je hoede, want de dingen gaan nu snel vooruit. De banken gaan sluiten, zorg ervoor
dat je een voorraad basisbenodigdheden aanlegt. De overgang kan tot drie weken duren. De corrupte cabal hand
langers en hun helpers zullen worden verwijderd. Ze maken deel uit de Deep State vanwege het geld en het werk
dat ze voor hen deden. Daardoor voelden ze zich belangrijk, maar zullen nu een hoge prijs betalen. Voor de einde
loze oorlogen van de Deep State Cabal werden nimmer de doelstellingen verteld, zoals de vernietiging van oude
en moderne steden, de maximalisatie van slachtoffers en enorme schades om geld te verdienen voor rente op
geleend geld voor de weder
opbouw.

Gedurende duizenden jaren is onze geschiedenis - grotendeels een misleiding gemaakt, vooral sinds 1706
heeft de Khazariaanse Zionisten Maffia bijna elk feit en aspect gemanipuleerd en veranderd om de bevolking
volledig te in het duister te houden, beter te controleren en te onderdrukken, maar dat is nu afgelopen. De waar
heid komt naar buiten en elke dag begrijpen meer - mensen wat nu gebeurt, en worden langzaam aan wakker. On
gedekt papiergeld en banken zullen uiteindelijk verdwijnen. Echt door goud - gedekt geld blijft; geld en banken zijn
instrumenten, van de cabal om de - bevolking te onderdrukken - via hun op schuld - gebaseerde economie die ervoor
zorgt dat de mens nooit
kan gedijen.

Onrust en onzekerheid grijpen om zich heen en steeds meer mensen verliezen hun greep op hun wereld en hun oriëntatie.
Vooral mensen die geen innerlijke verbinding met zichzelf en hun eeuwige ziel hebben, zitten nu gevangen in de maalstroom
van - desinformatie, verwarring en misleiding. Zij zijn niet in staat te zien wat gaande - is, en zij zijn niet, in staat te doorzien wat
gespeeld wordt. Dus blijven deze mensen, de speelbal van de corrupte machthebbers. Velen zullen van planeet aarde verdwijnen
of vertrekken. De eenheid van alle mensen samen kan alleen bereikt worden met zielen die hiervoor rijp zijn. Zodoende gebeurt nu
dat onderdrukten met de onderdrukkers
deze aarde moeten verlaten.

Wat wordt bejubeld als een zegen brengt de dood, wat wordt bekleed met een belofte van verlossing brengt ziekte. Velen zwichten
of zullen bezwijken onder de gentherapie van de Corona-vaccinatie. Waarschuwingen betreffende het gevaar, hiervan werden door
onvolwassen zielen genegeerd noch gezien of herkend. Dus het gebeurt dat mensen hun levensduur beëindigen, of verkorten door
hun vrije keuze. Dit zijn mensen die niet klaar
zijn voor de komende veranderingen.

Grootste moment op aarde

Veel andere dingen zullen op dezelfde - manier op zielsniveau worden afgewikkeld. Want iedereen kiest zelf wanneer ze het leven
op aarde beëindigen of wanneer meesterschap is bereikt. Slechts weinigen zijn hiervoor klaar. Dus, maak je geen zorgen als veel
mensen deze aarde verlaten. Het gebeurt in harmonie en in de kennis van het eigen zielenplan. Elke - ziel kiest en beslist vóór
het menselijk leven, de soort ervaringen die worden opgedaan, en de capaciteiten die ze willen verwerven. Elke ziel weet
dus wanneer en hoe het leven te beëindigen. Terwijl deze veranderingen op Aarde plaatsvinden kijken vele
Wezens uit de Buitenaardse Rijken met bewondering
en erkenning naar ons
wakkeren.Jullie - wakkeren zijn degenen - waarop we hebben gewacht, en jullie zijn ook degenen die het oude achter laten om het
nieuwe leven te creëren met mensen die vrede willen en elkaar vertrouwen en waarderen. Deze inspanning vereist volwassen
en beproefde zielen. Een jonge - ziel met weinig ervaring op planeet aarde zal het moeilijk vinden de weg te vinden, zelfs onder
optimale 3D-omstandigheden. Zo’n ziel wordt overweldigd door wat zich nu op planeet - aarde manifesteert. Zo gebeurt het dat
sommigen wakker worden en anderen in een diepe slaap wegglijden;

Het zijn Zij;

Die het kwaad achter het Corona theater niet konden zien of begrijpen.
Die elke opheldering - weigerden en de voorgeschotelde leugens geloofden.
En, die geen onderscheidingsvermogen hebben tussen het goede van het slechte.

Voor deze mensen sluit de cirkel van dit leven, het zijn zij die zich niet met verandering bezighouden, en nu hun laatste levenscyclus
op aarde beëindigen. Het kwaad verdwijnt zodra je het herkent en op zijn plaats zet. Satan heeft geen - macht meer over degenen
die de listen en streken doorzien en/of niet toegaven aan de - aantrekkingskracht van de verleiding. De nieuwe - tijdlijn van nu is
voorbereid voor volwassen zielen; de tijd is aangebroken voor hen die hun leven willen bekronen en zich als volledig bewuste
mensen in dienst stellen van planeet Aarde. We staan nu op het keerpunt. Omdat de Aarde als Planeet haar Overgang
maakt, maken veel van de zielen die hier geïncarneerd zijn gelijktijdig hun Ascensie. Het is het belangrijkste
moment in de hele planetaire geschiedenis, maar bovenal is dit het grootste moment van
planeet Aarde en in de
ontwaking van
de Mens
heid.


Hieronder geeft onze Exterrestriale correspondent Vital Frosi aanvullende informatie
die hij ontving over dit onderwerp, en nu wordt gepubliceerd op FWC-sites.

Parallelle of Gelijktijdige Tijdlijnen

Beste mensen!

Als we het over tijdlijnen hebben, bedoelen we een bepaalde situatie die afwijkt van wat tot nu toe normaal
werd geacht, of de voortzetting van wat altijd al was. Als we zeggen dat er een verandering in een tijdlijn heeft plaats
gevonden, gaat het dus om wat er gaat veranderen, namelijk dat niets meer hetzelfde zal zijn. Normaal gesproken treft een
tijdlijn de collectiviteit. Het is van weinig belang wanneer het slechts één persoon of een zeer klein deel van het collectief betreft.
Zulke - Tijdlijnen kunnen zich ook bemoeien met de Planeet als geheel, dat wil zeggen, genoeg veranderen om een Planetaire Over
gang te veroorzaken.We hebben het hier al eerder over gehad. We zeiden dat een Nieuwe Tijdlijn in 2010, het lot van de Aarde veranderde. De oude Lijn die
het Armageddon bepaalde, werd gedoofd, en in plaats daarvan ontstond een tijdlijn die soepeler en harmonieuzer de Planetaire Over
gang maakt. Alle Planeten en hun Mensheid ondergaan diepe - transformaties in een periode van oneindige tijd. Zoals bijvoorbeeld
dat wat we nu meemaken op Planeet Aarde. Dit maakt deel uit van de plannen van verzoening voor alle werelden. Maar vandaag
gaan we het hebben, over iets heel - interessants dat nu gebeurt, in deze laatste - maanden van 2022. We maken een situatie
mee die nooit eerder is voorgekomen: waar we in
twee gelijktijdige tijdlijnen leven.  

Laten we eerst begrijpen dat Tijdlijnen Antagonistisch tegenstrijdig parallel of gelijktijdig kunnen zijn. Het verschil tussen
deze drie is gemakkelijk te begrijpen. Antagonistisch is wanneer je een totaal andere realiteit leeft dan andere mensen.
Parallel is wanneer je twee verschillende realiteiten beleeft, maar soms duidelijk de ene, soms de andere. Je hebt
precies door wat het verschil tussen beiden is. Gelijktijdige Tijdlijnen zijn een warboel van dingen alsof het
een fruitsalade is. Vandaag gaan we opheldering geven over gelijktijdige tijdlijnen, want dat is wat
eind 2022 het meest in beeld komt. De kans is groot dat je na het begrijpen hiervan
enige verlichting kunt verkrijgen van de spanning
die de huidige tijd
met zich mee
brengt.


Het begrijpen wat aan de hand is, zal je wat rust geven in de onrust die we doormaken.

Toen jullie in vorige boodschappen werd verteld dat iedereen een tijdlijn kiest volgens zijn frequentie, en dat deze
zeer binnenkort jullie in tegengestelde richtingen zal sturen, ging het eigenlijk over het moment van nu, betreffende
de dagen die nu gaan komen. Als het de frequentie is van elk bewustzijn die bepaalt wie nu zijn ziel zal laten opstijgen
is het duidelijk, dat het ook die frequentie zal zijn, die ieder naar de ene of de andere Tijdlijn zal leiden. Maar dit is geen
gebeurtenis die in één dag kan worden waargenomen. Zo’n feit kan enkele jaren duren, maar het zal niet lang duren. We
staan op het hoogtepunt van dat moment. Het jaar 2022 zal inderdaad een afbakening zijn zoals eind 2021 werd gezegd.
Ook al is dit nog niet erg duidelijk, we zullen verderop
zien hoe het allemaal in zijn werk is gegaan.  

Individuele keuzes zullen bepalen welke definitieve lijn wordt gevolgd.

Let op je gevoel. Je bent niet meer, hetzelfde wezen als voorheen. Er zit iets intrigerends in je gevoel. Vergeet de oude over
tuigingen even, en sta jezelf het nieuwe toe. Accepteer tenminste de mogelijkheid, dat niets meer hetzelfde zal zijn. Verzet
je niet tegen wat je intuïtie zegt. Geloof in de vele mogelijkheden. Niets wat tot nu toe was, zal vanaf nu zo blijven. Doe
korte meditaties en voel je lichaam je innerlijke stem en je hart. Leer te luisteren, naar de stem van je ziel. Het
leidt je nu als nooit tevoren. En je moet je scheiden van
oude overtuigingen om nieuwe
toe te staan.Nieuwe realiteiten ontstaan steeds sneller, en je kunt in mentale verwarring of existentiële conflicten terechtkomen.
Deze verwarring wordt juist veroorzaakt doordat je twee tijdlijnen tegelijk beleeft. Het is gemakkelijk dit te identificeren.
Zie hoe er momenten zijn, dat het gevoel geeft alsof je jezelf niet meer bent. Daarna, lijkt het weer normaal te worden. Er
zijn situaties die lijken in oude tijden te hebben meegemaakt, en dan begrijp je dat het in feite echt is; dat het nu gebeurt.
Er zijn ook momenten, die lijken alsof je droomt maar die je ziet en herkent opdat het geen droom is. Kortom, het gevoel
van wat echt is en wat niet, is
voortdurend in de war.

Dit zijn twee gelijktijdige tijdslijnen, die op sommige momenten ook twee parallelle tijdslijnen kunnen zijn. Het verschil
is dat de gelijktijdige tijdlijn korter duren en verwarrender zijn. De parallelle tijdlijn daarentegen is langer voelbaar en
het verschil tussen beide wordt duidelijker. Wat we vandaag te zeggen hebben is dat gelijktijdige Tijdlijnen van nu
zich spoedig zullen vastzetten in parallelle - Tijdlijnen. En later zullen zij in feite twee tegenovergestelde (anta
gonistisch) Tijdlijnen zijn die de koers van elke geïncarneerde ziel hier op Planeet Aarde zullen bepalen.
Het hangt af van de aanpassing die ieder nog kan maken in termen van trillingsfrequentie.  

Elk mens dat nu geïncarneerd is, heeft nog één laatste keuze. Het zal beslissend zijn, omdat
dit ook de laatste incarnatie in dualiteit is op deze Planeet. De kans, die het Goddelijke Plan biedt
is zo groot, dat het elk geïncarneerde ziel de vele - trillingen laat voelen, zodat ieder zonder twijfel zijn
pad kan kiezen. Deze “imbroglio” onlusten van gevoel, is wat ieder de richting geeft, om te kiezen volgens
het huidig stadium in de evolutie van elke geïncarneerde ziel. Onthoud dat alles - frequentie is, en dat de uni
versele wetten, geen woorden lezen. Niemand kan, zijn eigen geweten bedriegen. We hebben, nog wat tijd over
maar de trechter wordt smaller. De Tijdlijnen zijn beschikbaar voor iedereen, en iedereen kan nu zijn keuze maken.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!
Namaste!

<VIDEO>  De transformatie van de wereld is
begonnen Er staat iets groots te
gebeuren

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Wanneer en Hoe de Doorbraak komt


Door: Peter B. Meyer
15 november 2022De wereldeconomie is failliet

Mensen zijn ongeduldig en hun geheugen is erbarmelijk kort. Zeer weinigen zijn in staat een lange-termijn visie te
nemen over wat gaande is, omdat iedereen gewend is geraakt “in het nu te leven” en niet gericht is, op wat tegemoet
komt. De nieuwskanalen - schreeuwen niet over een “beurskrach” of een “economische depressie”, afgelopen oktober
zou het de, maand zijn - geweest dat alles ging gebeuren. Maar dat betekent niet, dat de economie op elke wijze, van
fantasie aan de beterende hand is. De HSBC bank eigendom van de Cabal; de grootste in de westerse wereld, zegt
dat een wereldwijde recessie is begonnen en de pijn die we tot nu toe hebben ervaren slechts het topje van de
ijsberg is. Dus denk niet dat het tijd is om te ontspannen, ga gewoon door met de voorbereidingen.

De wereldeconomie is failliet in elk aspect en elke regio. Het merendeel van de naties staan onder druk,
terwijl Portugal is uitgegroeid, tot het meest recent acute land. De Portugese Socialistische Partij heeft samen
met de communisten een links blok gevormd en heeft daarmee de absolute - meerderheid in het land, hetgeen niet
wordt geaccepteerd, door marionet - president Aníbal Cacavo da Silva, die hen niet uitnodigt om een nieuwe regering te
vormen, omdat ze tegen de bezuinigingen, en de voorgestelde loonmatiging zijn. De socialisten willen ook dat de Portugese
schuld met 50 procent wordt afgeschreven, en de EU muntunie verlaten. De euro heeft inmiddels, al genoeg Europese landen
kapotgemaakt.

Banken bevinden zich in desolate situatie
De banken verkeren in een desolate conditie, omdat de rente nul procent moet blijven, want anders is elke instelling die derivaten
houdt failliet, zoals bijvoorbeeld Deutsche Bank die rond de $ 100 biljoen aan derivaten heeft die op springen staan en zij zijn niet
de enige bank met een dergelijke massale blootstelling. Ook JP Morgan, feitelijk alle Amerikaanse TBTF banken hebben gezamen
lijk maar liefst meer dan $ 250 biljoen aan derivaten-blootstelling. De werkelijke - blootstellingswaarde voor deze banken wordt
geschat op rond $ 500 biljoen. Wanneer een van de tegenpartijen - onderuitgaat, zal het banktotaal van $ 500 biljoen en het
wereldwijd totaal aan derivaten exposure van $ 1,5 biljard onvoorstelbare schade aanrichten. De huidige economie
wordt geconfronteerd met de dodelijke convergentie van drie kritische factoren als fall-out van de
grootste schuld zeepbel in de
geschiedenis.

Veroorzaakt door:

Rampzalig experiment met globalisering
Het masseren van statistische cijfers tot het punt
waar de economische trends volledig zijn verduisterd
Het belangrijkste van alles; de nadering van overbelasting
door schulden zonder enig rendement in de energie-, andere
sectoren, en derivaten, terwijl Staats Obligaties worden gedumpt
door China, Rusland, en
tal van andere
landen.

Centraal Bankieren is ZwendelDe Oostenrijkse School - econoom Ludwig von Mises beschreef, wat nu gebeurt als een “crack-up boom”.
Wees je bewust dat de Oostenrijkse School economie waarschijnlijk de beste theorie levert over de manier waarop
de wereld werkt. Ook zij hebben hun bedenkingen over de manipulaties om de natuurlijke werking van de economie
weer onder ‘controle’ te krijgen ze hebben in het bijzonder, hun bedenkingen tegen centrale banken. Het feit dat een
eenmalig “Oostenrijker” Alan Greenspan, die in de geschiedenis - de meest gevierde - centrale bankier werd, vergroot
alleen maar de vermoedens dat hij wordt verondersteld, degene te zijn die het centraal bankieren perfectioneerde, om
dat hij begreep wat het feitelijk
is; te weten zwendel.

De ‘crack-up’ fase

Von Mises legt uit dat een “crack-up boom”; “De eerste fase van het inflatoire proces is, dat vele jaren kan duren. Zolang
het duurt, zijn de prijzen van veel goederen en diensten nog niet aangepast aan de veranderde geldkwaliteitverhouding.
Er zijn veel mensen in het land die zich nog niet - bewust zijn van het feit dat ze worden geconfronteerd met een prijs
revolutie die uiteindelijk resulteert in de aanzienlijke stijging van prijzen, alhoewel de omvang van deze stijging in
verschillende goederen en diensten
niet overal en altijd dezelfde is.  

Mensen geloven nog steeds dat de prijzen op een dag zullen dalen. Ze wachten op die dag, ze beperken
hun inkopen en verhogen hun beleggingen en hun kasmiddelen. Zolang dergelijke ideeën binnen de publieke
opinie wijd en zijd verspreid is, is het nog niet te laat voor de overheid, haar inflatoir beleid te verlaten. “Maar uit
eindelijk als de massa wakker wordt. Worden ze zich plotseling bewust van het feit, dat inflatie een welbewust dief
stalbeleid is, en eindeloos doorgaat. Als de totale
ineenstorting begint. Is dat de crack-up boom”.

Iedereen is bezorgd over de waarde van zijn geld, en wil dat ruilen tegen ‘echte‘ goederen, ongeacht of ze die nu wel
of niet nodig hebben ongeacht hoeveel - geld ze ervoor moeten betalen. Binnen een zeer korte tijd een paar weken of
zelfs dagen, worden de middelen die gebruikt werden als geld niet langer meer geaccepteerd als ruilmiddel. Het wordt
W.C. papier. Niemand wil daarvoor nog iets van de hand doen. “Een ‘crack-up boom’ is in wezen een financiële boom in
reverse, heel veel geld tegelijk komt versneld, in het systeem. Mensen beseffen nog niet, dat het nep - geld is, ze kunnen
het verschil niet vaststellen. Dit geld hangt rond in de financiële - sector en iedereen daarbinnen, beleefde een grandioze
tijd.”

Dan is de economie in de ‘crack-up’ fase. Waarin vier - dingen de manier en wijze bepalen, hoe de economie en de markten
zich zullen ontvouwen. Ten eerste, is het waarneembaar, dat - toenemende wanhoop, en extreem financiële, repressie bij de
centrale banken die zichzelf in de hoek hebben gewerkt zonder enige uitweg waardoor ze verloren zijn en wanhopig worden.

Mises beschreef de irrationele fasen van een klassieke inflatoire cyclus als volgt:

In het begin kan niemand het verschil zien tussen een echte euro eentje die verdiend is, gespaard, of geïnvesteerd was en daar
na werd uitgegeven en eentje, die net van de drukpers komt. Ze denken dat de nieuwe - euro net zo goed is als de oude. En dan
gaan de prijzen - stijgen de mensen weten niet - waardoor. Pas later, beginnen ze het te beseffen en te hamsteren en dan breekt
de hel los.

Ten tweede, toenemende - marktverstoring en volatiliteit. Gedurende de laatste maanden, gedroeg de beurs zich, als een dronken
matroos. Maar bedenk dat het gewoon een stelletje - robots zijn en daghandelaren die gedachteloos grafische spitsen verhandelen.
Het heeft niets te maken, met binnenkomende - informatie van gegevens - over de echte wereld. Een dezer - dagen gaat een van de
centrale banken wankelen. En dan komt
de markt in een heftige reset.  

Ten derde, kijk naar de Baltic Dry-index en het is duidelijk dat de economie lijdt onder achterblijvende vraag naar verschepingen en de
over-fabricage van bulkcarrier -capaciteit als gevolg van de door centrale bank gedreven goedkoop geldhausse politiek gedurende de
afgelopen 25 jaar. Dit zal het financieel stelsel en de wereldwijde economie uit elkaar scheuren op een manier die niet eerder is gezien
of meegemaakt. De vraag blijft drastisch achter, bij een steeds - toenemende schuld. Wat het gevolg is, van het geld drukken, door
centrale banken in ongekende grootte van monetaire stimuleringsmaatregelen van ongeveer $ 60 biljoen aan nieuwe schulden
die werd toegevoegd tegen ergens rond de $ 15 biljoen dollar aan GDP groei, of te wel slechts een kwart hiervan ‘extra’
groei opleverde. Ter vergelijking; in de crisis van 2008 was het totale schuld volume 9 Triljoen, nu in
2022 is deze 31 T dollars, een
meer dan drievoudige
vergroting!Ten vierde, het krediet is in de afgelopen 20 jaar, 20 keer vergroot. Zoiets is nog niet eerder in de geschiedenis voorgekomen.
De 25-jaar durende wereldwijde centrale bank credit - boom heeft wereldwijd enorme overinvesteringen veroorzaakt in olie
exploratie, mijnbouw, de industrie, het transport, onroerend goed en distributie - capaciteit, etc.. Maar nu, dat de krediet
inflatie haar allerlaatste begrenzing heeft bereikt is de ‘crack-up’ fase aangebroken de krachten van een wereldwijde
deflatie zullen de prijzen van goederen en veel
consumenten diensten omlaag drijven.

Het Energie-adviesbureau Wood Mackenzie zei dat naar schatting $ 1,5 biljoen aan waarde in de olieprojecten
in Noord-Amerika geen geld heeft opgeleverd toen olie werd verhandeld tegen $ 50 of minder. Zelfs na
grote bezuinigingen en de prijsverhoging van nu, worstelen veel Amerikaanse olie bedrijven om
hun enorme schulden te betalen… Wanneer de crisis verder doorzet, zal cash-geld
koning zijn. Cash zal meer alledaagse goederen en diensten kopen, en
zal meer dan ingrijpend voor alle soorten financiële
en vastgoed activa de prijs
bepalen.


Het is moeilijk te voorspellen wat de gevolgen en trapsgewijze effecten zullen zijn. Maar de mate van over
investeringen en overcapaciteit in alles van schalie olie-exploratie, tot - ijzererts - mijnen droge bulk carriers
aluminium fabrieken - taalfabrieken - onroerend goed - projecten en zo voorts, is extreem groot, iets dat nog
niet eerder werd waargenomen, de problemen zullen eerst veel erger worden voordat het beter wordt. Tot slot
de grote Hamvraag; Wanneer begint de doorbraak? Zodra de slapende meute wakker wordt en in opstand komt
tegen de onomkeerbare - gevolgen van hun gif-injecties, de welbewuste diefstal via inflatie door banken, het mis
bruik van vertrouwen door - leugens en bedrog van de eigen overheid, en al het andere onrecht, dat is aangedaan.In feite hebben wij Lichtwerkers en Patriotten de strijd tegen de Deep State Cabal al op punten gewonnen. Wat belangrijk
is; is dat de hele wereldbevolking achter deze overwinning staat om te voorkomen dat negatieve krachten ergens in de
toekomst terugkomen naar planeet aarde om de bevolking opnieuw tot slaaf te maken en te onderdrukken.

Dit deel van de Melkweg is reeds lang verzadigd
met gevechten van de donkere machten

<VIDEO>

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Wat God schept is Eeuwig en
Onveranderlijk, en Hij schiep U!

Door: John Smallman
22 oktober 2022De hele mensheid beweegt zich op dit moment heel positief in de richting van het collectieve ontwaken, dus viering en vreugde
zijn volkomen gepast, als jullie je bewust worden van steeds meer positieve aanwijzingen dat dit gebeurt. Het is een onstuitbaar
proces dat goddelijk is geschapen om je naar het Liefdespad te leiden dat je enorm zal helpen bij het versterken van je geloof.
Geloof dat Gods Wil, voor heel Zijn meest wonderbaarlijke - schepping is dat zij in vrede, harmonie en vreugde leven op elk
moment van hun eeuwige en meest glorieuze - bestaan. Jullie zijn allemaal glorieuze - wezens en jullie bestaan is een
glorieuze uitdrukking van de Liefde waarin Moeder/Vader/God jullie in Hun eeuwige en goddelijke
omhelzing
houdt.


Jullie hebben deze staat nooit verlaten, het is de enige staat die bestaat, maar door jullie individuele vrije
wilskeuzes ervaren jullie momenteel de totaal onwerkelijke staat van afscheiding van jullie Bron, die jullie eonen
geleden hebben geconstrueerd, d.w.z. just zojuist! Deze ervaring, komt nu snel tot zijn einde omdat jullie er collectief
voor hebben gekozen om het nu te beëindigen zoals jullie wisten dat jullie er uiteindelijk voor zouden kiezen toen jullie het
schijnbaar zo lang geleden
construeerden.

De tijd voor het onwerkelijke, de pretentie uiting van afgescheidenheid, van onwaardigheid van zondigheid, van oordeel, conflict
en angst is voorbij. Het bewustzijn groeit heel snel dat er geen oordeel en geen straf is, Moeder/Vader/God/Bron/oneindige Wijs
heid houdt intiem en hartstochtelijk van haar hele goddelijke schepping met een LIEFDE die totaal buiten jullie menselijk begrip
ligt, omdat Het oneindig groot en oneindig inclusief is, en omdat Het ÉÉN is. Binnen het Ene, bestaat de hele schepping in
perfecte harmonie met Zichzelf en drukt Zichzelf uit in oneindige individuele articulaties van Haar meest glorieuze
Zelf. Wat een onvoorstelbaar verheffende inspirerende, opwindende en jubelende staat om eeuwig deel te
nemen Eenheid met onze Bron de constante en oneindige uitstorting van LIEFDE. Alles wat
Zichzelf erkent en eert in ieder en
in elk moment, nu en
altijd.


Je kunt de vreugde en de gelukzaligheid hiervan op dit moment ervaren als je diep in jezelf gaat,
de egoïstische denkprocessen die lijken op te komen en voortdurend en luidruchtig door je geest stromen,
tot rust brengen en ze vullen met "wat als-scenario's" die uiterst onwaarschijnlijk zijn om te gebeuren. Nadat je
tot rust bent gekomen in die diepe staat van vrede, die altijd bij je is, die altijd voor je beschikbaar is, nodig je God
uit om je hart te vullen met het weten van Hem en het bewustzijn van de Liefde waarmee Hij je omarmt, en sta jezelf
toe, dit is essentieel sta jezelf toe om Zijn - Aanwezigheid te voelen. Het zal kort zijn, omdat jullie fysieke - vormen niet
gemaakt zijn om zo'n intense energie vast te houden, maar het zal verbazingwekkend krachtig en volkomen onvergetelijk
zijn, alle twijfels die jullie hebben over het bestaan van God zullen verdwijnen, permanent, als jullie jezelf echt leren kennen
als de prachtige goddelijke wezens die jullie zijn. En dat kan nooit veranderen. Wat God schept is eeuwig en onveranderlijk in
zijn grootsheid en heerlijkheid.
En Hij schiep U!

Jullie zijn nu geïncarneerd, om je te herinneren wie je bent door te ontwaken en om het menselijk collectief te helpen ontwaken.
Dat ontwaken heeft al plaatsgevonden! De mensheid heeft er zojuist voor gekozen om zich tijdelijk niet bewust te blijven van de
Werkelijkheid. Jouw taak, als mens in vorm op dit meest verheffende - moment in de herinnering van de mensheid aan zichzelf
als Eén, is om het gevoel dat in anderen opkomt aan te moedigen en te intensiveren dat er geen manier is waarop het leven
ooit kan worden beëindigd, omdat het geen zin heeft. Het besef dat de menselijke dood slechts een overgang is, wordt
duidelijk. En de meerderheid van jullie is hier nu geïncarneerd om gewoon TE ZIJN! Gewoon zijn de Liefde zijn die
je bent en deze goddelijke waarheid vrij en voortdurend erkennen door het te leven, is de pre-in
carnatie taak die je jezelf hebt
gesteld.


Het is niet nodig om mensen te vertellen wat je je hebt gerealiseerd, ook al is het misschien wel een
geweldige ervaring voor je, alles wat je hoeft te doen is leven vanuit je hart. Hierdoor kan liefde veel krachtiger
en intenser door je heen stromen dan voordat je tot dit prachtige besef kwam van de volledige en totale onmogelijk
heid dat je ooit, zelfs maar een moment, van de Bron gescheiden bent. Door de intentie vast te houden om op elk moment
liefdevol te leven, laat je het - licht in je steeds helderder - schijnen, zodat het iedereen baadt met wie je op zelfs de kortste en
schijnbaar meest onbeduidende manier omgaat in de Liefde van goddelijke Eenheid die ieder van jullie is en zonder onderbreking
is geweest sinds het moment
van je schepping.

Jullie zijn hier allemaal om te ZIJN! Ja, ik herhaal mezelf omdat het absoluut essentieel is dat jullie tot de acceptatie van jullie ware
aard als perfecte en geliefde - kinderen van God komen. Elk gevoel van zondigheid, onwaardigheid, van de noodzaak om heiliger
te zijn, spiritueler, meer als de heiligen en mystici, die je gedurende, je hele leven hebt geleerd en geëerd, voordat je zelfs maar
kunt denken aan het benaderen van God is totaal ongeldig. Zoals jullie keer op keer, is verteld zijn jullie de eeuwig geliefde
kinderen van God - De Eeuwig Geliefde Kinderen Van God! Dat is nooit veranderd en kan ook nooit veranderen. Eer
Jezelf Daarom Zoals God dat doet! Totdat jullie jezelf beginnen toe te staan om dit te doen, kunnen
jullie anderen niet echt eren, degenen met wie
jullie inderdaad
Éen zijn!

Weet, dat je geliefd bent. Ontspan in dat weten, accepteer de waarheid ervan, en als je dan de intentie behoudt
om liefdevol, te leven op elk moment, breidt je energieveld van liefde, terwijl je je mensenleven leeft, zich enorm uit
om iedereen, te omarmen die je kent, iedereen aan wie je denkt, iedereen met wie je omgaat, waardoor het collectieve
ontwakingsproces, verder wordt - bekrachtigd. Je hebt ervoor gekozen, om nu geïncarneerd te zijn om dit te doen, en je
doet het. Echter, door op te letten, door je ervan bewust te zijn dat je de liefde die je bent uitbreidt en deelt, intensiveer je
het collectieve ontwakingsproces op de meest mooie manier. En DIT is wat er nu nodig is. Vertrouw op de kracht van Liefde
die voortdurend door je heen stroomt en laat
Het je leiden op elk moment van je
meest aandachtig
geleefde
dag.


Met zoveel liefde, Saul.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Welke van de zes krachttypen zult u
belichamen en ondersteunen?


Door: Ravi Chandra
4 oktober 2022Hoe daagt macht empathie en verbondenheid uit?

Dr. Martin Luther King zei: "Macht zonder - liefde is roekeloos en beledigend, en liefde zonder macht is
sentimenteel en bloedeloos. Macht op zijn best is liefde die de eisen van rechtvaardigheid uitvoert en recht
vaardigheid op zijn best is macht, die alles corrigeert wat tegen liefde ingaat. Amerikaanse en wereldculturen
hebben, lang geworsteld met macht, liefde en rechtvaardigheid. Velen van ons, worstelen hier ook intern mee.
Hoe kunnen we macht en empowerment begrijpen om ons te helpen als work-in-progress individuen en samen
levingen? Als psychiater zou ik opmerken dat mensen in grote lijnen de neiging hebben om destructieve invloed
uit te oefenen onder - omstandigheden van angst, dreiging, onzekerheid en kwetsbaarheid, die losgekoppeld zijn
van zelf en andercompassie. Gezonde invloeden, verspreiden zich onder omstandigheden van veiligheid, liefde en
mededogen.

Veiligheid, liefde en mededogen - helpen ons, productief om te gaan met angst, dreiging, onzekerheid en kwetsbaar
heid. Het waarderen van menselijke waardigheid en gelijkheid zou ons ook naar het gezonde einde van het continuüm
duwen. Degenen die goede en veilige relaties hebben ervaren en degenen die individuen en instellingen waarderen die
goede - veilige en betrouwbare relaties, bieden worden ook gepusht in de richting van het - cultiveren - van de gezonde
vormen van invloed
en interactie.

Toch hebben we te kampen met verschillende vormen van macht waarvan de meeste empathie uithollen en dus verbonden
heid liefde en mededogen uithollen. Het verlangen om anderen te beïnvloeden en bekendheid en macht te verwerven staat
haaks op het hebben van empathie. Zoals Lord Acton aan het einde van de 19e eeuw schreef: "macht heeft de neiging om
te corrumperen en absolute macht corrumpeert absoluut. Het is duidelijk dat we interne en interpersoonlijke controles
op macht nodig hebben evenals het verbeteren van onze maatschappelijke versterkers van empathie om de
samenleving in het gezonde deel van het
invloedsspectrum te
houden.


1. Macht verwerven door empathie

UC Berkeley sociaal psycholoog Dacher Keltner verifieert in zijn onderzoek en zijn boek The Power Paradox
de beoordeling van Lord Acton. Keltner's onderzoek suggereert dat groepen vertrouwen, invloed en macht verlenen
aan individuen die empathie tonen voor de groep. Naarmate mensen echter aan macht komen, hebben ze de neiging om
empathie te verliezen - vandaar de machtsparadox. Dus overgelaten aan ons eigen apparaat en zonder zelfbewustzijn en zelf
en interpersoonlijke regulatie, hebben we allemaal potentieel om te migreren van gezonde naar ongezonde vormen van invloed
en macht.

2. Macht verwerven door talent

Het is duidelijk dat sommigen worden gepromoveerd tot macht en invloed omdat ze getalenteerd zijn in een bepaald - domein. Maar
dit talent of deze vaardigheid komt niet altijd met empathie of de wens om empathie te behouden. Zo handelen sommige getalenteerde
mensen op egoïstische, niet-abruggende of anderszins schadelijke manieren. Hun talent kan een factie aanspreken, maar ze kunnen
andere facties schade berokkenen. Een typisch voorbeeld kan de zeer getalenteerde en gerespecteerde afdelingsvoorzitter zijn
die stagiairs of junior faculteiten seksueel lastigvalt. Een getalenteerd persoon kan macht verwerven en vervolgens zijn
macht misbruiken of ongezonde invloed
gebruiken om de macht te behouden.

3. Macht verwerven door privilege

Sommigen oefenen macht uit vanwege hun privilege. In de Amerikaanse samenleving zijn sociaal-economische,
politieke en culturele voordelen vooral toegekend aan blanken, vooral degenen die rijk zijn. Omdat macht empathie
erodeert, hebben sommige bevoordeelde - individuen misschien weinig begrip of empathie voor degenen buiten hun
factie. Zoals ik in een eerdere post schreef (zie referenties), zijn we allemaal verblind door onze 'perspectiefbubbels' en
het vereist eigenlijk emotionele en intellectuele arbeid, om verder te denken dan iemands groep, om het grotere goed te
zien. Een persoon met privileges kan persoonlijk met hand en tand vechten of samenwerken met anderen in hun factie om
hun privilege te behouden. Ze hebben het voorrecht om de behoeften van anderen de rug toe te keren en te denken dat de
moeilijkheden van anderen hen niet beïnvloeden.
Ze versterken zo de destructieve vormen van
invloed.

4. Macht verwerven door misbruik

Anderen krijgen macht door geweld, geweld, fraude, misleiding en andere agressieve middelen om elke oppositie te intimideren
en het zwijgen op te leggen en alle leden van hun eigen factie ondergeschikt te maken aan hiërarchische controle. Het is duidelijk
dat dit ethiek en empathie mist. Er zijn mensen die denken dat deze criminele weg in feite de weg van de wereld is, waardoor hun
gedrag gerechtvaardigd is. Machiavellistische macht is een primair wereldvoorbeeld. Deze mensen en facties gebruiken duidelijk
destructieve - invloed en laten een spoor - achter van beschadigde - relaties en mislukte - samenlevingen. (Zie de onderstaande
verwijzing uit New Criterion die de Sovjet-, bolsjewistische
en stalinistische wreedheid beschrijft.)

5. Megalomane kracht

Megalomanie is de wens om anderen te domineren en te controleren hen ondergeschikt te maken aan de eigen wil. Controle
wordt gedefinieerd als iemands - keuzevrijheid bij het bereiken van de gewenste resultaten. Megalomanen gebruiken hun
keuzevrijheid om anderen te controleren en strategieën te ontwikkelen, om hun gewenste resultaten te bereiken. De
megalomane en de machiavellistische maken misbruik van anderen, om te krijgen wat ze willen. Het doel heiligt
de middelen en mensen worden het gebruikte middel in plaats van doelen en waardevol te zijn op zichzelf.
Zoals ik al eerder heb geschreven, "mensen die hun eigen nood niet kunnen beheersen, proberen
anderen te beheersen.

" Dus mijn professionele inzicht, is dat de megalomaan eigenlijk een soort innerlijke nood ervaart
die hen drijft om anderen te beheersen en te domineren in plaats van zich op wederzijds voordelige
manieren, tot hen te verhouden. Het is - duidelijk dat wanneer we 'gereedschap voor hun wil' worden,
empathie op een ver, ver achterboog wordt gezet als het al op het fornuis staat. Wanneer je voelt dat je
gedachten, behoeften, gevoelens en identiteit onbelangrijk zijn, voor iemand, anders, is het tijd om jezelf
meer te - waarderen en je af te vragen, hoe ze je zouden kunnen - gebruiken. Ken je iemand, die gewoonlijk
anderen uitbuit voor hun eigen voordeel?

6. Blijvende kracht

Dacher Keltner definieert blijvende kracht, als de kracht die voortdurend, empathie en verbondenheid cultiveert,
zoals te zien is in de onderstaande afbeelding. Deze vorm, van wederzijdse - empowerment bevordert voortdurend
zelf- en interpersoonlijke - regulatie, om een diepere gezondheid intrapsychisch, binnen groepen en binnen de samen
leving te verbeteren. Blijvende kracht schrijft hij komt voort uit een focus op anderen. Het belichamen en ondersteunen
van dit soort kracht verlicht het lijden en
creëert de voorwaarden
om erbij te
horen.

Blijvende kracht komt voort uit empatie.
Blijvende kracht komt voort uit het uiten van dankbaarheid.
Blijvende kracht komt van geven. (Ik zou dit willen wijzigen in ''Delen'')
Blijvende kracht komt voort uit het vertellen van verhalen die verenigen.

Keltner's lijst, ik zou een vijfde kwaliteit van blijvende kracht toevoegen:

Blijvende macht toont het vermogen om zich te verontschuldigen en het goed te maken.
Blijvende macht blijft nederig en weet dat het mogelijk is om anderen te vergissen en te schaden,
omdat we allemaal vanuit onze eigen perspectieven werken en anderen verkeerd kunnen begrijpen
en hun behoeften kunnen devalueren, ten gunste van de onze.  Ik hoop dat dit ons helpt gefocust te
blijven op het cultiveren van empathie en verbondenheid, en gezonde, duurzame vormen van invloed
en - empowerment - die ons, naar ons beste - potentieel - als individuen en samenlevingen - brengen.

(c) 2022 Ravi Chandra, MD, D.F.A.P.A.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
De poorten van het Licht Openen


Door: Quiasinon - Tribute
19 september 2022

De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben ons gedwongen de mechanismen van controle te begrijpen die
dualiteit en scheiding in de mensheid hebben gecreëerd. We dienen een paar eeuwen terug in de tijd te gaan om het
verband te zien tussen het verlies van vrijheid en van onze rechten. Wat is de relatie tussen de Covid waanzin, de huidige
Biden soap en het ontwakingsproces van de mensheid? Is er een relatie tussen al deze gebeurtenissen en wat zegt dit over
de grote licht happening die nu aanstaande is en de weg
vrijmaakt voor een vreugdevolle en vrije wereld.

Leylijnen lopen over de oppervlakte van de aarde en vormen samen een raster. Waar Leylijnen elkaar kruisen ontstaat een energie
veld. Vrijwel alle kathedralen (kathode) en grote kerken werden op deze energieplekken gebouwd. Waarom? We zijn in de loop van
de afgelopen eeuwen zo geconditioneerd dat we bijna niet meer in staat zijn kritisch te denken en vragen te stellen. Verstrikt in dit
psychologische moeras vergeten we te vragen hoe het komt waar plotseling die golf aan 'dodelijke' virussen vandaan komt?
Waarom is het dat 'de politiek' met onverholen minachting voor ons haar beslissingen neemt? Waarom gebruiken
we onze gevulde gas
velden (ons gas)
niet?


Waarom onteigenen we boeren terwijl we een voedselcrisis hebben! Er is een asielcrisis en waarom importeren we
bij de duizenden 'asielzoekers'? Waarom stellen we geen vragen? Zijn we dan zo apathisch, afgestompt, gedegenereerd,
levensmoe, gemakzuchtig, laks, lui, lethargisch en blasé dat we maar de boel - laten voor wat, het is? Inclusief onze (klein)
kinderen, familie, vrienden en de rest van de mensheid? Voor degene die nog een beetje energie heeft, zijn er nog een paar
vragen; hier gaan we:

- Waarom werd ons wijsgemaakt dat er een hemel en een hel is?
- Waarom werd reïncarnatie - eeuwenlang uit de bijbel geschrapt?
- Waarom geloven wij dat God een instituut is dat in een kerk kan worden gevonden
- Waarom denken we dat we kunnen handelen zonder daar de gevolgen van te krijgen?
- Waarom geloven we dat liefde iets is dat je moet verdienen en vinden in iemand anders?
- Wat is het verband tussen royalty, verkiezingen, corona, het Vaticaan, regeringen en energie?
- Waarom groeien we allemaal op met de conditionering van de dood als het einde van het bestaan?
- Waarom is de mensheid afgesneden van de oorspronkelijke spiritualiteit en gescheiden in religie, ras
en politiek?

Zou het kunnen zijn dat God in jou is en in mij, overal om ons heen in plaats van daarbuiten, oordelend en heersend? Lang
geleden is de mensheid afgedwaald van haar oorspronkelijke spirituele vermogens en onze verbinding via het aardraster
met de Goddelijke Bron. Misleid door een kleine groep mensen. Gescheiden van de God en de Liefde die we allemaal
zijn. Eeuwenlang afgescheiden, en levend in het donker. Deze kleine - misdadige groep, staat bekend als de Elite.

Een duistere kracht die profiteert en letterlijk feestviert en gedijt op de energie van dood, angst en controle.
Deze kleine groep van zogenaamde elites, zijn eeuwenlang doorgegaan met het beheersen van de mens
heid, door ze onder religieuze en overheidswetten te houden, in angst, onwetendheid en afscheiding.
Via religie en politiek, het bankwezen, Hollywood, de farmacie het onderwijs en de media hebben
ze systematisch hun agenda van controle uitgerold en onderhouden.

Niets is wat het lijkt. Niets.Ze hebben hun kerken gebouwd op de Leylijnen van de aarde, om de energieën te blokkeren en te stelen
voor het doel van duistere controle. Deze leylijnen zijn het aardse raster, verbonden met de universele ethers,
voor de transmutatie van frequenties van onvoorwaardelijke liefde voor iedereen. Dit is onze levenskrachtenergie!
Religie - predikt - afscheiding, wat betekent dat je - gescheiden bent - van de "Bron". Dat is allemaal een - illusie. Het
beheersen van de - massa om te geloven - dat mensen, dit leven, het Universum en zelfs God zoveel minder zijn dan wat
werkelijk onze Waarheid is. We zijn wijsgemaakt dat we voor ons overleven volledig afhankelijk zijn van externe bevestiging
door God en systemen.

The Matrix is het eerste deel uit een filmserie. De andere drie delen, zijn The Matrix Reloaded, The
Matrix Revolutions en The Matrix Resurrections. Ga deze films zien en begrijpen wat 'de matrix' is.Eeuwenlang hebben we onze autoriteit overgedragen aan landheren, vorsten, bankiers, religieuzen en andere heersers. We
zijn geconditioneerd; blind en gewend geraakt aan deze controlesystemen en hebben dit alles als normaal leren beschouwen.
We hebben in een valse illusie geleefd, een matrix. Door de inkomende, golven van Licht, en de incarnatie van veel oude wijze
autonome zielen in de afgelopen decennia zijn de tijden Goddank veranderd. We zijn in de loop der jaren geleidelijk bewuster
geworden en in staat om het Licht te zien en vast te houden om de duisternis die nu op het punt staat te vallen te weerstaan
en te bestrijden. Jaar na jaar, stap voor stap zijn we dichter bij de herwaardering van de Val van de Elite gekomen. De
openbaring van duisternis
naar Licht.

Dit is het Grote Ontwaken.

Een vloed van Licht zal alle duisternis verwijderen zodra de poorten geopend zijn. Een zeer nabije storm zal deze planeet
vrijmaken voor de hemel op aarde die we samen gaan creëren. Samen bouwen we dan aan nieuwe wegen van evenwicht, van
vrede, van onvoorwaardelijke Liefde. Het is aan ons om door de huidige storm te navigeren, om positief en in ons hart te blijven.
We zullen wakker moeten worden als we dit bevrijdingsfeest mee willen maken. We zullen ons met alle kracht, moeten bevrijden
van de lage, duistere energieën die ons gevangen hebben gehouden. Daar is moed voor nodig, en kracht! Tegelijkertijd hebben
we geen keuze meer; het is nu letterlijk 'erop of eronder'. Sta alsjeblieft nu op en kom in actie. Al was het alleen maar om snel
nog voedsel in te slaan voor tenminste drie weken. Denk aan schoon drinkwater en andere overlevingsspullen; ook voor
de huisdieren.

De geboorte - weeën voor de komst, van het - nieuwetijdskind - zijn voelbaar. Er is geen geboorte zonder pijn, en
inspanning maar als we goed voorbereid zijn kunnen we veel aan en staan we als mensheid snel weer op beide benen.

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Onroerend goed uitschudden


Door: Peter B. Meyer
5 september 2022Wereldwijd Verlamming

Leugens, vals geld, corruptie, hebzucht en menselijke dwaasheid. De omvang van deze fouten is enorm.
Groot genoeg om het financiële welzijn en financiële stabiliteit van naties wereldwijd te verlammen. Het wordt
bijzonder onaangenaam voor de grote banken. De koersen van bankaandelen vertonen een duidelijk neerwaartse
trend, vooral van Europese banken. Veel banken zijn overspoeld met ongedekte leningen, die nooit kunnen worden
terugbetaald en als verlies moeten worden afgeschreven.

Met economieën over de hele wereld merkbaar verzwakt, keert onvermijdelijk het tij zich tegen de gevestigde orde en
groeit de wanhoop van de cabal. Dat maakt met de dag de financiële cabal structuur kwetsbaarder. Mensen gaan op
vrijdag naar bed en op maandagochtend, als de markten niet open gaan, totdat ze dat wel doen, is dat de reset, of
het begin ervan. Dit is eindelijk het moment waarop de ontwaakten hebben gewacht. Lees verder tot het einde
van dit artikel om te begrijpen wat komen gaat.

Laatste Hoofdstuk

De wereld staat op het punt het laatste hoofdstuk te zien van de grootste vastgoed shake out in
de menselijke geschiedenis. Een van de klassieke - regels voor zeepbellen is dat ze meestal
leeglopen tot minstens het niveau waarop ze begonnen, en vaak nog een beetje lager.Dat betekent dat “huizenprijzen 80% tot 95% moeten dalen ten opzichte van huidige hoogtes.
De huizenprijzen kunnen terugvallen tot het niveau van 1950. Als gevolg daarvan zou 80% van de
huizen in negatief eigen vermogen territorium terechtkomen. Het aantal wanbetalingen, en inbeslag
names zal toenemen. Deze economische - componenten vormen samen de perfecte storm die door de
huidige economie raast.

De laatsten van de grootste generatie besteders in de geschiedenis de welvarende babyboomers verlaten
hun beste bestedingsjaren achter zich. Deflatie, zal steeds meer de dominante trend worden naarmate de
economie vertraagt en de schulden - oplopen. De gevolgen van deze gebeurtenissen leiden tot één ding:
een ernstige verkrapping van de kredietverlening en afschrijvingen van tientallen triljoenen aan leningen
en vorderingen. Dat betekent - minder geld in het systeem, minder bestedingen, minder vraag dalende
prijzen en uiteindelijk:
Depressie en
deflatie.

Dit is realiteit van de cabal economie, en de meest waarschijnlijke weg die het zal volgen gebaseerd
op historisch en empirisch onderzoek. Over de hele wereld hebben mensen het voor lief genomen
dat geld een - waardeloos - stuk papier is, een absoluut - krankzinnig collectief waanidee -
opgedrongen om te
geloven.

Intrinsieke Waarde

Honderden jaren geleden - aanvaardden reizigers bankbiljetten - die reischeques werden genoemd,
omdat zij geloofden dat de banken die deze uitgaven een goede reputatie hadden. Zodra deze cheques
bij een plaatselijke bank werden aangeboden, kregen zij de biljetten terug in de plaatselijke munteenheid,
zonder dat centrale - autoriteit die ze moest - waarmerken. Maar vandaag denken de mensen niet meer, op
deze manier. Zij zijn van mening dat een overheid nodig
is om de waarde van het geld te verzekeren.

Maar echt geld is gebaseerd op natuurlijke kenmerken, zoals intrinsiek waardevol, duurzaam, deelbaar, uniform
draagbaar, schaars en algemeen aanvaard. Deze - kenmerken zijn essentieel voor een ruilmiddel om als eerlijke
betalingsstandaard te functioneren, hetgeen niet het geval is met valuta’s door, centrale banken uitgegeven.
Eenmaal gevestigd, hebben Rothschild geldwisselaars, de waardevolle - energie van arbeid van het volk
naar zichzelf overgeheveld.

Geld, uit het niets is geschapen en door schuld gedekt, mag en kan geen kostbaarheden kopen,
het is bedrog. Zolang de illusie bestaat dat “schuldgeld” waarde heeft, en de schapen blijven
instemmen met deze illusie door eraan deel te nemen, zullen zij niet worden bevrijd van
hun schuldslavernij. Als mensen wakker worden en beseffen dat de meeste banken
niet alleen failliet maar ook corrupt zijn, zullen ze massaal overstappen op
goud als betaalmiddel, net zoals ze eerder eeuwenlang hebben
gedaan.


Geld gedekt door schuld is misdaad tegen de mensheidIn de huidige maatschappij hebben mensen over de hele wereld als vanzelfsprekend aangenomen dat
‘papier’ geld is, maar dit is een onzinnig collectieve illusie waartoe iedereen werd gedwongen dit te geloven.
Men dacht dat een regering nodig is om de waarde van geld te verzekeren. Echt geld is gebaseerd op natuurlijke
eigenschappen, zoals het feit dat het intrinsiek waardevol, duurzaam, deelbaar, uniform, draagbaar, schaars en alom
geaccepteerd wordt. Deze eigenschappen zijn essentieel voor een eerlijk - ruilmiddel standaard om een om universeel
geaccepteerde te worden. Dat is niet het geval met
valuta’s uitgegeven door Centrale Banken.

In tegenstelling tot Centrale Banken uitgegeven valuta, is goud altijd waardevol geweest; het schuldgeld van nu is iemand
anders last, gedekt door onbetrouwbare beloften, die uiteindelijk niet kunnen worden nagekomen. Geld is het tegenover
gestelde van schuld en kan dus niet zeker worden gesteld door schuld. Met andere woorden het is een misdaad tegen
de mensheid. Uitgevonden door, Mayer Amschel Rothschild en gebouwd op het feit dat geld een energiestroom is
bekend als valuta, gegenereerd uit de combinatie van grondstoffen, goederen, diensten, en arbeid van het volk.

Zo verkreeg Rothschild het monopolie over alle energiestromen op planeet Aarde. Een wereldwijd gesteund
slavenarbeidssysteem gefundeerd op schuldgeld uitgegeven door eigen centrale banken, geïnfiltreerd in
elke overheid. De geldstroom ontworpen voor terugkeer naar henzelf, biedt een ijzersterke mogelijk
heid voor volledig financieel en economische controle. Door controle van de geldstroom en
omkoop van regeringen, hebben zij hun waardeloos schuldgeld in waarde gelijk
gesteld aan het energiegeld van het volk! Een fraude van
schaamteloze omvang.


Geld gecreëerd uit het niets door schuld gedekt, zou geen kostbaarheden mogen kopen,
omdat het bedrog is. Maar, zolang ons de illusie bestaat, dat “schuldgeld” waarde heeft, en
de schapen deze illusie accepteren, zullen volkeren niet bevrijd worden uit hun schuldslavernij.

Hyper-liquiditeit wordt hyperinflatie

Het is tijd aandacht te besteden aan wat regeringen doen, en dienovereenkomstig actie ondernemen
door zoveel mogelijk goud en zilver te kopen.Het probleem met overheids-schuld die snel en gigantisch
groeit, is dat wanneer de tijd daar is, de Centrale - Banken de rente zullen moeten verhogen, en zeer
terughoudend zullen zijn dat te doen dat dan de inflatie versnelt. Tot nu toe zijn de excessen
van het gelddrukken weggewerkt in de huizenmarkt, cryptos en aandelenkoersen,
maar dat blijft niet zo.Dus de volgende fase in Hyperliquiditeit zal Hyperinflatie zijn, door de verhoogde snelheid van geld in omloop.
In een vertrouwenscrisis met geld; zoals de dollar, euro of yen, etc., is dat wat hyperinflatie veroorzaakt, ontstaan
uit pure valutamanipulatie. Consumentenaankopen zijn sterk gedaald, wat betekent dat nog niet al het nieuwe geld
in omloop is. Een deel is gebruikt, om schulden af te lossen of wordt gespaard, omdat niemand - investeert. Vroeg of
laat zal dit geld weer in omloop moeten komen, en zal dit een periode van hyperinflatie inluiden, wat betekent: te veel
geld voor minder goederen.  

Het Deep State Establishment is bang, voor de bewegingen en acties van het volk, zoals; ‘Stop de Fed’, en in feite;
beëindig alle centrale banken. En dat is precies wat staat te gebeuren. Veroorzaakt, door het banksysteem zelf.
Op het moment dit gebeurt wordt het nieuwe QFS geldsysteem geïntroduceerd, gecontroleerd door het
volk. Het patriottenbeleid is; de vijand zichzelf te laten vernietigen en dat gebeurt nu in real time,
voor onze ogen. Voor de zekerheid; Leg een voorraad water, voedsel en levensbehoeften
aan voor de duur van enkele weken.

Ontwaking komt met een prijs. Het kan moeilijk en pijnlijk zijn geweest door de diverse stadia van
ontwaking heen te komen, en vooral anderen te overtuigen. Het is een uitdaging maar het openen van
ogen en geesten van de schapen, is nog moeilijker. Het is een strijd tegen de tijd en onrechtvaardigheid.
De schapen worden heen en weer geslingerd zonder enig idee te hebben wat werkelijk gebeurt, maar ze
popelen om in de rij te staan voor hun gratis giftige Covid-injectie, dat twee derde van de bevolking heeft
voorbestemd voor een vroegtijdig
vertrek van planeet
Aarde.


> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Tijdlijnwijziging 2022

Planetaire Verschuiving van 3D naar 5D

Gehersenspoelden staan in de rij voor vaccinatie


Door: Peter B. Meyer
1 Augustus 2022De mensheid is zo diep hersen-gespoeld, opdat positief negatief is geworden. Deze schapen leven in een wereld
van illusie waar democratie wordt gepromoot als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid - dictatuur is; waar 51% heerst over
de andere 49%. Dat is de reden waarom de - betekenis van anarchie - werd veranderd in rebellie, omdat het feitelijk, zelfbestuur
betekent! Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog van de overheid, hoe beter het is voor ons allemaal.
Wees niet bang; laat het een uitdaging voor je zijn om mee te doen ons maximale potentieel te bereiken. Onze wereld is gevuld met
een enorme hoeveelheid giftigheid, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, valse voor
stellingen, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda
en indringende hersenspoeling.

In de laatste - fase van de nu bestaande 3D cyclus op Aarde, hebben degenen die ontwaakt zijn, de taak het menselijk ras te
informeren over de criminele acties van de Diepe Staat Cabal en hun regering. Door hun misdaden tegen de mensheid te
tonen, welke met de dag zichtbaarder worden. Misdaden tegen de mensheid, begaan door het hoger Cabal Imperium
in de Inter Galactische Gemeenschap. Zij opereren achter de schermen op Aarde en negeren de wetten van de
natuur. De mensheid moet begrijpen dat de cabal deze wetten herhaaldelijk overtreedt, en dat dit
ernstige gevolgen
heeft.  

Waarvoor mensen werkelijk bang moeten zijn is niet de angst te sterven aan een niet-bestaand Covid -19 virus,
maar door de terreur van hen die de wereld dicteren, controleren en verstoren via hun eigen regering. Mensen te onder
werpen door bangmakerij, teneinde hun doel te voltooien; t.w. de uitoefening van totale tirannieke - macht in de eens vrije
Wereld. Zinloze - slachtoffers zijn zij die in de rij staan - voor een vaccinatie, ondanks vele - waarschuwingen uit, deskundige
bronnen over de - gevaren en de ware bedoeling - ervan. Zij zijn in zekere zin, geestesziek - gemaakt, door middel, van niet af
latende hersenspoelende - propaganda door de MSM. Met deze dwaze, medemensen kan geen nieuw begin worden gemaakt.

De omgekochte marionetten in regeringen worden met de dag duidelijker zichtbaar geconfronteerd met de gevolgen van deze
pathologisch mentaal verwarrende leugens. Met zombies kan geen nieuwe wereld worden opgebouwd. De domheid en stomp
zinnigheid in regeringen maakte een soort evenwicht met hen. Als het niet zo triest was, zou men zich kunnen doodlachen
om de verkondigde idioterieën. Het wachten is op de ontwaking en het opstaan van de massa, met of zonder hersen
beschadiging door Covid-injecties.

De meute wordt pas echt wakker als hun eigen kinderen sterven aan de giftige injecties, of niets meer te eten is.
Hoe dan ook, het grote einde komt eraan! Als beschermers en bewoners van planeet aarde, waken de Pléiadiens over
ons. Ze doen dit al lang om met zorg voor deze planeet de evolutie van de mensheid te helpen! Planeet Aarde is prachtig
en heeft een speciale - plaats in de kosmos, er is geen andere planeet zoals zij! De Pléiadiens creëerden een goddelijk plan
voor planeet aarde en zette dat reeds duizenden jaren geleden in gang! Zij creëerden het plan niet alleen, in feite waren wij
persoonlijk betrokken bij de creatie van dit goddelijke - plan! Het plan is een prachtige wereld, op aarde te creëren welke
functioneert als leercentrum een ascensie-oefenterrein om te zien hoe - wezens die hier kwamen bewust hun weg
terug naar boven kunnen vinden terug naar
waar ze vandaan kwamen!

Onze terugkerende gastschrijver Michael Love vertelt iz. dit onderwerp over
zijn recent ontvangen transmissie van de Plejadische Licht Krachten

Planetaire Verschuiving van 3D naar 5D

Voorwoord

De Pléiadiens zijn meesters in de bewuste evolutie en leveren deze zeer belangrijke datastroom over de aarde; het is nl.
een reële en opmerkelijke tijdlijnverschuiving die onlangs op aarde is begonnen. Het is aanbevolen deze informatie te herlezen,
langzaam, en aantekeningen te maken omdat de kennis nodig is voor persoonlijke ascensie. Deze data-stroom is gecodeerd om het
sluimerend DNA te activeren, het niveau van bewustzijn
uit te breiden en het leven te verbeteren!

Gewaardeerde volgers,

De aardalliantie rapporteert dat een paar weken geleden een grote tijdlijn verschuiving plaatsvond op planeet aarde en veel sterren
zaden op aarde letterlijk wakker werden en ontdekten dat ze zich in een nieuwe realiteit bevonden! Pléiadiens beweren dat deze
krachtige tijdlijnverandering een collectieve verschuiving in het bewustzijn was en werd teweeggebracht door verscheidene
krachtige schokken van hoog vibrerend kosmische gammalichtstralen die rond 4 juli vanuit de galactische kern
kwamen en een galactisch vuurwerk van pure onafhankelijkheid creëerden!

Deze verandering in tijdlijn werd voornamelijk opgemerkt en ervaren door de aardse Sterrenzaden wiens DNA
strengen 4 en 5 reeds zijn geactiveerd, omdat het de exacte - resonantie was van gammalichtgolven die de planeet op
dat moment troffen! Tijdens de ochtenduren van 4 juli 2022 ondervonden lichtwezens op aarde een zeer reële dimensionale
verschuiving, en werden ze volledig uit de 3D ruimtetijd-synchronisatie gehaald! Sinds dat moment, hebben veel Sterrenzaden
een vreemd - gevoel ervaren van niet langer te bestaan in dezelfde fysieke tijd, of ruimte waarin zij zich voordien bevonden, ook
al lijken de dingen om hen heen nog steeds hetzelfde! Laten we uitzoeken wat werkelijk gebeurde op 4 juli 2022 op planeet aarde!

Wat is een tijdlijn verandering?

Ten eerste is het geen tijdverschuiving, want tijd kan niet verschuiven en er is maar één tijd in het hele universum en dat is ‘nu‘! Ook,
werden jullie niet verplaatst naar een nieuwe ruimte, want er is maar één ruimte in het hele universum, dat is ‘hier‘! Hoewel, op 4 juli
een zeer reële en krachtige - tijdverschuiving plaatsvond, bewoog niemand in tijd of ruimte en verschoof er geen tijd of ruimte, dus
nogmaals, waarom lijkt het dat je nu in een
nieuwe tijd en een nieuwe ruimte
bestaat?

Hier is waarom;

In dit universum zijn oneindig veel trillingsniveaus van realiteit die door bewustzijn
kunnen worden gedecodeerd. Dit zijn de oneindige imperia van het universum!

Het zijn andere werelden waarover we gehoord hebben!
Dit zijn parallelle realiteiten waarover de wetenschap spreekt!
We noemen deze andere niveaus van realiteit gewoon dimensies!

Naarmate je bewustzijnsniveau zich uitbreidt, ben je in staat deze verschillende dimensies te decoderen, die zich openbaren als
de wereld om je heen. Houd in gedachten dat de fysieke werkelijkheid alleen door het bewustzijn wordt gemanifesteerd als
materie en dat materie niet solide is, dus de fysieke werkelijkheid is alleen een waargenomen werkelijkheid! De juiste
definitie van een tijdlijn is daarom eenvoudigweg een extern- gemanifesteerde waargenomen werkelijkheid
en de juiste definitie van een tijdlijnverschuiving is de verandering in deze extern gemanifesteerde
en waargenomen werkelijkheid!

Vrienden,

Wat op 4 juli 2022 om je heen veranderde was de collectieve realiteit die zich naar buiten toe manifesteerde!
Miljoenen Aardse Sterrenzaden zijn opgestegen naar het volgende niveau, inclusief jullie, en jullie nemen nu deze
nieuwe naar buiten gemanifesteerde realiteit waar! Uit deze nieuwe tijdlijn lijkt nu dat jullie in een nieuwe tijd en ruimte
bestaan, maar wij verzekeren jullie dat jullie je nog steeds op dezelfde plaats en tijd bevinden, ‘hier en nu‘! Het is alleen dat
de trilling frequentie op deze plaats en tijd wat is
verhoogd, dat natuurlijk anders wordt ervaren!

Een deel van het vreemde gevoel is te wijten aan het feit dat je net geland bent in een nieuwe wereld waarin je je nog nooit eerder
gewaagd hebt, plus dat er miljoenen, misschien wel miljarden, andere aardse wezens zijn die deze nieuwe tijdlijn met jou ervaren en
ieder een klein stukje van het geheel creëert! Het vreemde gevoel zal met een paar dagen verdwijnen, als jullie leren te leven in jullie
nieuwe wereld! Deze nieuwe Aardse Tijdlijn waargenomen als realiteit door het collectieve bewustzijn, is gemanifesteerd. Om mee te
beginnen, wat heeft deze massale - uitbreiding van het bewustzijn - in gang gezet? – Het eenvoudig Pleiadiaans - antwoord is; Licht!Ter herinnering; de aarde werd op 4 juli gebombardeerd door verschillende supergolven van het vijfde-dimensionaal kosmisch gamma
licht! De Earth Alliance beweert dat deze recente - gammagolven de grootste en krachtigste waren die ooit zijn waargenomen! Dit
kosmisch licht resoneert in het frequentiegebied van 40-100 hertz, dat is de exacte - frequentie van je 5de DNA streng, en dit
licht kan onmiddellijk een slapende 5de streng activeren door het opnieuw te verbinden met de 5de chakra t.w. de keel
chakra.

Wanneer een DNA streng opnieuw wordt verbonden met de corresponderende chakra, begint universeel licht
van die dimensie in het lichaam te stromen en dit stelt het bewustzijn in staat dat dimensionele niveau te
decoderen als een extern waargenomen fysieke realiteit! De nieuwe Aarde wordt nu op het vijfde
dimensionale niveau van het universum opgenomen, of, wat in de oudheid het paradijs
en nirvana werd genoemd!

Dit niveau komt ook overeen met de gammastaat van het bewustzijn, waar bovenmenselijke vermogens
beginnen te werken. Het wordt de staat van gelukzalig bewustzijn genoemd! Aardse wetenschap heeft bewezen
dat gamma licht van 40-100 hertz direct het DNA kan her-coderen in de hogere functionaliteitsvorm. Sinds 2012 zijn
massieve stralen gammalicht in de atmosfeer van de Aarde binnengestroomd en hebben nu voor de eerste keer massaal
het planetair ontwaken in gang gezet.
Zo gaan de ontwaakten stap
voor stap naar de vijfde
dimensie!

Hoe beïnvloedt deze verandering de persoonlijk tijdlijn?

Onlangs hebben veel Starseeds gezegd dat de tijd gek is geworden en dat ze het gevoel hebben op een buitenaardse planeet
te zijn aangeland. Velen die al jaren op dezelfde plek wonen, zeggen dat sinds 4 juli iets anders is geworden op de plek waar
ze wonen, dat het niet meer dezelfde plek is! Velen hebben ook een ander gedrag opgemerkt bij mensen om hen heen.
Als je hebt gemerkt dat dingen kapot gaan en niet goed functioneren, ben je zeker niet de enige! Veel Sterrenzaden
hebben moeite gehad zich aan te passen en in balans te komen op deze nieuwe collectieve tijdlijn. Daarom;
hier onze tips hoe je de overgang kunt vergemakkelijken:

Om te beginnen; weet dat deze verandering het doel was dat gerealiseerd werd door de lichtwerkers op Aarde!
Het hoofddoel van onze missie op aarde is, hier een betere tijdlijn te creëren door het bewustzijn van de mensheid
te verhogen! Wanneer genoeg mensen een eigen bijdrage leveren door hun bewustzijnsniveau te verhogen, is het eind
resultaat een succesvolle expansie van het collectief bewustzijn dat de hele wereld op een positieve manier zal veranderen.
Dit is precies wat gebeurd is, zullen nog vele positieve effecten volgen, gedurende de komende - dagen en weken! Natuurlijk
heeft het sterke - licht dat van de Lichtkrachten - naar de aarde komt in hoge - mate bijgedragen aan het op gang brengen van
deze wereldwijde verandering. Een grote groep mensen heeft veel energie en concentratie nodig om een collectieve verandering
van het bewustzijn te realiseren en dit grote werk wordt bewonderd door alle lichtkrachten die meewerken aan de opstijging van de
mensheid.In dit ascensie-proces verruimt men voortdurend het bewustzijn, waardoor toegang wordt verkregen tot nieuwe imperia en nieuwe
realiteiten die ongelooflijk nieuwe kansen en mogelijkheden bieden. Naarmate deze hogere niveaus van expansie zich ontvouwen,
dienen zich ook nieuwe niveaus van uitdaging aan, om het nieuwere niveau volledig meester te worden. Soms kan zelfs positieve
groei een beetje angst oproepen, maar weet dat je snel zult integreren op dit nieuwe niveau en de aanpassingen zult maken die
nodig zijn voor je succes en meesterschap! Het is belangrijk te onthouden dat je zojuist bent aangekomen op een hoger en
betere plaats, dat op zich een zeer positieve zaak is! Alles om jullie heen vibreert nu hoger, dus is het cruciaal alles te
upgraden om met deze vibratie te kunnen afstemmen! Jullie zijn hier al meesters in, en we weten dat jullie
succesvol zullen
zijn!


Welkom in jullie nieuwe tijdlijn! Goede en getrouwen Kom binnen!
Het zal een paar dagen duren om je hier te oriënteren!
Wij eren jullie voor jullie successen!

Dingen staan op het punt echt geweldig voor jullie te worden en voordat het allemaal zover is, stellen we
voor een dag vrij nemen, een stap terug te doen, te ontspannen, om zelfvertrouwen te hebben alles te openbaren!
Kijk naar alle aspecten van het leven en zie welke delen moeten worden bijgewerkt om te werken op de nieuwe 5D tijdlijn!
Je hoeft dit upgrade project niet in één dag te voltooien, dus geef het wat tijd! Het universum is op dit moment alle dingen op
nieuw aan het evalueren en inventariseren! Rationaliseer alle systemen in je leven om beter geschikt te zijn voor deze nieuwe tijdlijn!

Wij kunnen jullie vertellen dat sommige dingen die op lagere niveaus werkten, gewoon niet zullen werken op dit nieuwe 5D-niveau.
Jullie zullen leren welke delen niet werken! Jullie zullen zien wat past en wat niet! Als iets gebroken is, en moeilijk te herstellen is,
is het waarschijnlijk tijd naar het volgende niveau te gaan! - Het universum zorgt ervoor dat je dit kunt bereiken! Kijk naar iets,
analyseer het en bekijk welke energie het nodig heeft. als je het kunt repareren, probeer het aan te passen aan de nieuwe
tijdlijn, anders overweeg je het oude te slopen, creatief
te worden en iets nieuws uit te vinden!

Uiteindelijk gaat het allemaal om de afstemming, dus het snelste en meest efficiënte wat je kunt doen, om af te
stemmen op deze hogere tijdlijn is je vibratie te verhogen om in resonantie en harmonie te blijven! Aardse
Sterrenzaden - begrijpen het belang - van het doen van het nodig - innerlijkwerk om de lagere 3D-
energieën die hen niet langer dienen te elimineren! Zij weten dat zij alle lagere energieën
moeten omzetten om vooruitgang te boeken in hun ascensie, waardoor de toe-
passing van nieuw hoger vibrerende activiteiten mogelijk te maken!  

Geëerden; een nieuw hogere tijdlijn is inderdaad aangebroken op planeet aarde en het is jullie lots-
bestemming je volledig af te stemmen op de energie van deze ongelooflijke manifestatie! Het universum
trekt ons naar boven, we moeten opstaan om de uitdagingen van de dag aan te gaan! Misschien is het de juiste
tijd sommige dingen los te laten en ervoor te kiezen ‘s morgens wakker te worden met een, nieuw opwindend doel!
Het is werkelijk een verbazingwekkende tijd om op planeet aarde te leven, nu de Sterrenzaden van de aarde zich op deze
nieuwe tijdlijn bewegen. Een betere wereld voort te brengen waar de hele mensheid voor altijd in vrede, vrijheid en overvloed
leeft!

Laat ons weten wat je de afgelopen weken hebt ervaren nu deze nieuwe hogere tijdlijn in gang is gezet! Het is OK als er wat moeilijk
heden zijn geweest, want zelfs de meesters moeten een beetje extra werk doen om naar dit nieuwe niveau te ascenderen! Laat
ons nu samen de nieuwe wereld binnenwandelen en ontdekken welk respect en schoonheid ze voor ons in petto heeft!

Met goddelijke snelheid,

Michael en de Pléiadiens

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Omgaan met de intense 5D-energieën
die nu binnenstromen

Door: Vidya Frazier
21 Mei 2022
Als je de laatste tijd een grotere intensiteit opmerkt in de energieën die door je heen stromen, ben je je er misschien
van bewust dat je Ascentieproces in frequentie toeneemt. Het kan voelen alsof je een versnelling hoger hebt geschakeld.
Of alsof je ineens op een nieuw bewegend trottoir staat dat je veel sneller voort dendert dan waar je eerder op zat. Misschien
voel je je ongewoon onder druk gezet door ongemakkelijke emoties, als gevolg van oude on-opgeloste problemen die opnieuw
opduiken. Of je ervaart een gevoel van overweldiging, met te veel gebeuren in je externe wereld, waar aandacht aan moet worden
besteed. Je kunt je ongeaard, depressief of geest-mistig en angstig voelen.

Al deze ervaringen zijn tekenen van verhoogde Ascentie-energieën die binnenstromen. Monumentale verandering vindt plaats terwijl
je multidimensionale 5D Zelf meer en meer probeert zich in je lichaam te verankeren. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat deze
energieën jullie voorbereiden op het omgaan met de verdere ineen - storting van de 3D-wereld om jullie heen die momenteel
aan de gang is. Maar het is belangrijk om je er ook van bewust te zijn dat ze je - begeleiden - om te doen wat nodig is
op dit punt in je spirituele evolutie; ze vertellen je waar je op moet letten om je in de goede richting te houden.

Onopgeloste patronenDeze geïntensiveerde energieën kunnen worden gezien als onderdeel van een enorme schoonmaakoperatie
die nu in jullie aan het proces is - een dringende behoefte om oude, ongezonde patronen te ontmantelen. Deze
patronen kunnen rommelige situaties omvatten die je nooit volledig hebt opgeruimd, pijnlijke emoties die je hebt
opgevuld, trauma's die je nooit hebt genezen of ongezonde relaties, waarin je bent gebleven. Ze komen nu allemaal
aan de oppervlakte om te worden aangepakt - en vervolgens vrijgelaten. Wees voorzichtig, als je dit ervaart om niet in
schaamte of schuldgevoel of wanhoop te vervallen. Het is belangrijk om te onthouden dat het niet gebeurt omdat er iets
mis is met je of dat je iets verkeerd hebt gedaan.

De reden is dat jullie nu heel snel in frequentie stijgen en jullie kunnen deze onopgeloste patronen niet meenemen. Onthoud
dat deze onopgeloste problemen geen deel van JOU zijn. Het zijn gewoon patronen waarmee je verstrikt bent geraakt terwijl
je leeft in de gecontroleerde 3D-realiteit waarin je gevangen zit, waarschijnlijk al duizenden jaren. En het is waarschijnlijk
een ongelooflijk intense en traumatiserende reis geweest die je hebt gemaakt door deze dichte en uitdagende
realiteit. Wees daarom medelevend en begripvol met jezelf. Doe je best om de patronen gewoon
te zien voor wat ze zijn en doe wat je
kunt om ze los te laten.

Neem je genezing serieus, als nooit tevoren
Wees je er echter van bewust dat het belangrijk is om te proberen alle problemen die zich nu voordoen
zo snel mogelijk te genezen. Vanwege het emotionele ongemak dat ze veroorzaken, kun je in de verleiding
komen om jezelf op de een of andere manier van hen af te leiden of om de emoties weer in je onbewuste te
proppen. Of misschien voel je je aangetrokken, tot het kalmeren van jezelf met eten, alcohol, drugs of seks.
Als dat zo is, zul je waarschijnlijk - merken dat dit soort - pogingen om de ongemakkelijke - patronen te
vermijden vruchteloos zijn.

Hoe meer je probeert te voorkomen dat je de problemen oplost, hoe groter de kans, dat ze nog pijnlijker en
krachtiger worden. Het is verstandig om de moed op te brengen om ze nu onder ogen te zien als je kunt en je
best te doen om ze op te lossen. Wees vooral bereid om on-gezonde verslavingen en relaties los te laten waar
je nog steeds aan vasthoudt. Doe je best om het proces, dat gaande is te vertrouwen. Weet dat zodra je deze
dingen loslaat, waar je je aan vastklampt, er echt een - nieuw en beter leven - zonder hen op je wacht. Als je
ze nu loslaat bespaar je uiteindelijk
veel verdriet.

In feite zul je waarschijnlijk merken dat het oplossen van een ongezond patroon op dit punt eigenlijk niet
zo moeilijk of angstig is als je je misschien voorstelt. Je zult ontdekken dat dezelfde 5D-energieën die
ervoor zorgen dat de patronen ontstaan, het ook steeds gemakkelijker maken om ze op te lossen
en los te laten. Door ervoor te kiezen om je laagfrequente patronen eerlijk onder ogen te
zien, kan een gevoel van opluchting binnenstromen, samen met een
nieuw gevoel van helderheid, vrede en voltooiing.

De patronen loslaten


Loslaten

Maar wat is de beste manier om deze ongezonde patronen los te laten?

Ieder van ons is uniek in hoe we de patronen in ons leven hebben overgenomen. Voor sommigen van
ons is het iets dat we in dit leven hebben gecreëerd, meestal als gevolg van uitdagende omstandigheden
in de kindertijd. Voor anderen kan het een karmisch patroon uit het verleden zijn dat we hebben meegenomen.
En voor weer anderen kan het zelfs een patroon zijn dat we hebben aangenomen om het voor veel van onze voor
ouders vrij te geven.

Het is dus moeilijk om precies te bedenken hoe je de patronen moet benaderen waarmee je te maken hebt die te uit
dagend aanvoelen om gewoon los te laten. Deze patronen hebben meestal betrekking, op emoties die oorspronkelijk
zijn ontstaan uit een soort trauma; ze bevatten ook verkeerde overtuigingen, over de werkelijkheid, de wereld en jezelf.
En ze zijn vaak gebonden aan oude, ongezonde identiteiten waar je misschien nog steeds aan vasthoudt.

Maar er zijn misschien enkele richtlijnen die u kunt volgen. Als je bijvoorbeeld het patroon herkent als een patroon waar je
al echt diepgaand aan hebt gewerkt, en je hebt alle betrokken emoties diep gevoeld en hebt medelevend met jezelf, dan is
er misschien maar een eenvoudig proces nodig. Je herkent misschien dat wat er komt gewoon oud overgebleven puin is van
de situatie dat gewoon voor eens en voor altijd volledig moet worden vrijgegeven. Als dat zo is duik dan niet in het patroon en
begin het helemaal opnieuw te analyseren. Voel in plaats daarvan de emoties gewoon nog een laatste keer volledig zonder enig
oordeel of weerstand tegen hen - en laat ze los.

Bepaalde patronen kunnen echter echt gloednieuw lijken; ze zijn zo diep begraven, dat je je er nog nooit van bewust bent geweest.
Of je bent ze gewoon op de een of andere manier allemaal vergeten. Als dit het geval is, is het belangrijk om de tijd te nemen om je
te concentreren op wat er aan je wordt onthuld. Er kunnen zeer pijnlijke emoties bij betrokken zijn en er kan grote angst ontstaan.
Maar het is belangrijk om aandacht te besteden aan wat er
gaat komen en te doen wat je kunt om
het te genezen.

Genezing

Nogmaals, als je aandacht besteedt aan je genezing wanneer je je voor het eerst bewust wordt van deze patronen,
zul je merken dat het loslaten veel sneller en gemakkelijker verloopt. Het is een kwestie van de emoties volledig ervaren,
compassie voor jezelf hebben, alles doen wat extern moet worden gedaan - en dan alles loslaten. Onthoud dat je gidsen en
je Hogere Zelf je in dit proces zullen helpen. Ze zijn nu zeer aanwezig bij jullie, klaar om jullie meer dan ooit tevoren te helpen.

Als u echter hulp nodig hebt bij dit werk van een externe bron, zoek het dan. Voel je niet zwak of onbekwaam om deze hulp van
een genezer of therapeut te zoeken; sommige traumatische situaties die zich nu voordoen, zijn echt te uitdagend om alleen mee
om te gaan. Dit geldt vooral als wat je probeert op te lossen voorouderlijke genezing omvat. Dit kan intens en overweldigend zijn.

Je kracht terugnemen

Zorg er tegelijkertijd voor dat je je kracht niet weggeeft aan een externe bron van hulp. Dit zijn tijden waarin het belangrijk is om
in je eigen weten te staan, op jezelf te vertrouwen en de immense kracht en wijsheid te ontdekken die je daadwerkelijk in jezelf
hebt. Je kunt natuurlijk luisteren naar het advies van iemand anders en besluiten het op te volgen, maar doe dit bewust.
Controleer of je innerlijke begeleiding overeenkomt met de externe begeleiding, die je wordt aangeboden.
Wees je bewust van de reacties van je lichaam erop,
vooral die van
je hart.

Inderdaad, het is nu belangrijk om je bewust te zijn van elke kracht die je aan een externe bron in je leven hebt gegeven
of het nu aan een partner, een ouder, een kind, een vriend of een spirituele leraar is en deze bewust terug te winnen. Kijk
of er iemand in je leven is die van - invloed is op hoe jij je voelt - over jezelf, wat je over jezelf denkt, wat je gelooft over de
realiteit en wat je besluit te doen in je leven. Kijk om te zien: Zijn er gedachten in je hoofd die niet van jou zijn? Herover je
geest.

Wakker blijven, in elk momentZoals duidelijk is wordt er op dit punt in het Ascentieproces veel gevraagd. Je moet niet alleen omgaan met de
onopgeloste patronen die nu naar boven komen, je moet ook in je volle kracht stappen als een, Ontwaakt Wezen.
Bovendien realiseer je je misschien dat om dat allemaal te doen, je te allen tijde - heel erg wakker moet blijven voor
wat er in jezelf gebeurt. Het is vooral belangrijk om je bewust te zijn van eventuele - beslissingen die je neemt. Die zijn
nu heel belangrijk.

Je moet aandacht besteden aan elke beslissing die je neemt en nadenken over wat de gevolgen ervan kunnen zijn omdat
je nu heel duidelijk je realiteit creëert. Het is belangrijk, om je te realiseren of je bewust keuzes maakt omdat ze de situatie
op de best mogelijke manier oplossen - als je ze gewoon onbewust kiest - uit gewoonte of angst. Inderdaad, je moet je
volledig bewust worden van, en de volledige verantwoordelijkheid nemen voor, alles wat je doet, alles wat je zegt,
alles wat je denkt en alles wat je voelt. Dit soort bewustzijn en verantwoordelijkheid is een integraal
onderdeel van 5D-bewustzijn.

Jezelf wedergeboorte
Hoe moeilijk dit alles ook lijkt te doen terwijl je leeft in een wereld die langzaam lijkt in te storten, houd in
gedachten dat je in het proces bent van de meest ongelooflijke Ascentie-gebeurtenis die ooit op deze planeet
is ervaren. Of je het je nu realiseert of niet de oude versie van jou vervaagt snel en er komt een nieuwe online. Je
bent jezelf letterlijk aan het herboren. En hoewel het zeker een rommelig en vaak pijnlijk proces is, zul je op een
gegeven moment door deze overgangsfase heen zijn en je volledig verankerd voelen in je ongelooflijk met
licht - gevulde multidimensionale Zelf.

Je zult in staat zijn om het leven te ervaren, in een wereld die zo gevuld is met schoonheid, vreugde,
liefde en vrede, dat je terugkijkt op deze tijden, wetende dat je, simpelweg door je voortdurende
vertrouwen in het Ascentieproces, een monumentale - taak hebt voltooid om te helpen een
hele nieuwe - wereld in te luiden. En het zal allemaal absoluut de moeite - waard zijn
geweest!

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Hoe maak je de beste keuzes
in het leven in lijn met je ziel


Door: Open
Via: wakeup-world
6 Mei 2022Hoe je je leven ervaart en ervan geniet, hangt natuurlijk af van de keuzes die je maakt. Hoe vaak merk je dat je
probeert uit te zoeken wat de beste keuze is? Maar wat als op één niveau dat van het ego – keuze slechts een
complexe illusie van conditionering is? En verder, wat als er een manier is om je af te stemmen op je ziel die
vervolgens de best mogelijke keuzes oplevert? Het is mijn observatie in het Openhand-werk, wanneer
mensen de illusie van keuze doorbreken die het ego creëert, en wanneer ze zich afstemmen
op de mainstream stroom van de ziel, komt het leven echt op de meest magische
manieren van start: je bent constant gezegend
met wonderen ...

Het ego gaat precies doen wat het gaat doen

Ik leg je voor dat wanneer je in het valse zelfego zit, keuzes eigenlijk worden gemaakt door een
complexe configuratie van geconditioneerde gedrags-patronen een conglomeraat van vaste neurale
paden in de hersenen die een beetje werken als een computer: gebaseerd op logica, maar ook met emotie
en karmische filters in de mix gegooid. Mijn belangrijkste punt is ... Dat je in een bepaalde situatie, wanneer je
in het ego zit, precies gaat doen wat je gaat doen, en hoewel andere opties en paden misschien mogelijk waren
op basis van je huidige configuratie, is het hoogst onvermijdelijk dat je de keuze zou maken die je deed.

Begrijpen en accepteren dat zoiets aan de hand kan zijn, wanneer je erover nadenkt en voelt, kan een enorme
hoeveelheid vrede met zich meebrengen: het betekent dat je de strijd kunt gaan loslaten. Werk eraan om te
accepteren dat het leven gewoon 'gebeurt' door je innerlijke configuratie van bewustzijn dat je je mani-
festeert en naar jezelf trekt, precies wat je nodig hebt op deze huidige plek op je reis en dat is
hoe De Wet van Aantrekking echt werkt. Wanneer je dit accepteert verandert het
de focus op waar we nu misschien naar moeten kijken om tot de beste
keuze te komen (gedefinieerd als de meest uitgelijnde).

Spijt en bewustzijn

Accepteren dat geconditioneerde keuzes hoe dan ook zullen gebeuren, kan ook een enorme vrijheid
van spijt met zich meebrengen over eerdere keuzes en paden die je misschien hebt gevolgd ... Als je spijt
hebt van sommige van de wendingen die je leven heeft genomen, kun je dat nu gewoon allemaal laten vallen
je ging precies doen wat je uiteindelijk deed. Dus hoe pijnlijk de lessen van het leven ook zijn geweest, je kunt
gewoon elk gevoel van spijt over wat er is gebeurd loslaten. Het is een giftige emotie die je het beste kunt
loslaten. Dus sluit je ogen, mediteer erover, visualiseer en zie wat er gebeurde, inclusief wie er mogelijk
bij betrokken was. Realiseer je dat je geen echte keuze had en laat de spijt volledig vallen. Kom
volledig in zelfacceptatie door vergeving, van zichzelf en anderen.

Het accepteren van de keuzes die je hebt gemaakt is belangrijk, en het is van vitaal belang om er bewustzijn
in te brengen ... waarom? Het kan in je leven lijken alsof er soms een enorme complexiteit is – omdat je configuratie
van bewustzijn complex is en interageert met omstandigheden op basis van een gecompliceerde reeks conditioneringen.
Maar als je bewustzijn brengt in alle keuzes die je dagelijks maakt, dan zal veel van deze complexiteit vanzelf wegvallen
omdat de innerlijke dichtheid die een externe 'fix' vereist, begint te ontrafelen. Je vindt een natuurlijke aantrekkings
kracht om je leven te vereenvoudigen. Krijg openhand faciliterende ondersteuning bij het vereenvoudigen van
uw leven voor betere
zielskeuzes

De ene ware levenskeuze maken – in elke situatie

Ik leg je voor dat de ziel geen keuzes als zodanig maakt, omdat het geen identiteit is, met de intentie
om iets anders te doen dan zichzelf te ervaren door de reis van het leven. In de Openhand Benadering is
de enige ware keuze die we ooit kunnen maken, in een bepaalde situatie, om de juistheid van de ziel te er
kennen en er vervolgens op af te stemmen met andere woorden, om de keuze te maken van je hoogste
waarheid, die altijd is afgestemd op je ziel.

De sleutel is het gevoel van 'juistheid' de ziel stroomt gewoon uit de bron als een stromende rivier van
bewustzijn die 'goed' voelt, net als de rivier die van de berg afstroomt of de wind die door de bomen waait. In
dit 'ene moment van nu' kan de stroom alleen spontaan zijn, hoewel er consistentie is in de stroom, zoals het ene
moment zich vormt in het andere, en er richting is. Dit komt omdat het hele universum als één beweegt – dus er kan
altijd maar één moment zijn, maar met gerichte beweging. De ziel is dus een stromende stroom van bewustzijn zonder
intentie. Het is gewoon fungeren als een uitdrukking van zijn en dit vormt het creatieve pad. De meest bevredigende
lonende en authentieke keuze die we echt kunnen maken, is om ons erop af te stemmen!

Hier leest u hoe u uw spirituele kompas kunt afstemmen met Openway
Keuzes zijn een uitnodiging om iets diepers over jezelf te ontdekken

In de Openhand-filosofie gebeurt het concept van een keuze alleen echt waar er verwarring is over wat te doen.
Als er geen innerlijke verwarring was, zou het pad (van het hogere zelf) duidelijk worden, zonder dat er een keuze
nodig was (anders dan uitlijnen) – juistheid ontvouwt zich eenvoudig en drukt zich uit in een bepaalde richting. Het
idee van 'Keuze' gebeurt waar er sprake is van enige interne convolutie – enige disharmonie. Het gebeurt omdat de
stroom van de ziel binnenin vastloopt in dichtheid, die vervolgens alternatieve mogelijkheden manifesteert.

Dus bij elke moeilijke keuze raak je de interne dichtheid. In dat geval wordt er echt uitgenodigd hoe je de ziel kunt bevrijden.
Dit gebeurt door te beseffen welke uitdrukking van de ziel nu wordt uitgenodigd - bijvoorbeeld of het nu sterk en moedig is
of zacht en overgevend, open en stromend. Alleen al het uitdrukken van verschillende kwaliteiten van de ziel binnen een
'keuze' zal de uitkomst sterk beïnvloeden. Als je de verschillende kwaliteiten begrijpt die de ziel kan uitdrukken, zoek
dan naar een nieuwe uitdrukking van zijn die door wil komen – en dat uitdrukt – dan zal de keuze voor 'goed
heid' zichzelf maken. In de gebeurtenissen die Openhand uitvoert, is het ontketenen van de
kwaliteiten van je ziel altijd hoog, omdat het is wat een succesvol en vervuld
leven van helderheid
definieert.


Hier is Openhand's kijk op de verschillende kwaliteiten van de Ziel. Het ontrafelen van de Ziel van het Ego binnen keuze.
Om de dingen ingewikkelder te maken, zou je op elk moment zowel het valse zelf-ego als de ziel tegelijkertijd kunnen laten
creëren. Stel je het zo voor je hebt een speelgoedvliegtuig met een elastische band in het midden die aansluit op de propellor.
Je windt de propellor op, die gedraaide knopen in de elastische band bouwt. Wanneer het volledig is opgewonden, gooi je het
vliegtuig in de lucht, waarop het vliegt, schijnbaar met een - gericht - doel. Maar het is het afwikkelen van de knopen dat dit
directionele doel genereert in hoe het vliegtuig vliegt.

Zo is het ook met het ego en de ziel. Als je ophoudt met proberen valse zelfkeuzes te maken op basis van conditionering
(omdat je de ziel sterker voelt), dan breng je bewustzijn naar je interne configuratie van bewustzijn en waarom je de
dingen doet die je doet. Bewustzijn daagt de oude conditionering uit. En zo begint het ego tot rust te komen
net als de knopen in het speelgoedvliegtuig. Dit geeft energetische impulsen voorwaarts en de ziel gaat
op de vlucht en drukt zich uit met gratie, lichtheid en flow, net als het vliegtuig. Op de Openhand
level 2 cursus 5GATEWAYS helpen we mensen het proces Openway toe te passen om
conditionering te ontspannen om
vleugels te geven
aan de
ziel.


Je bevrijd en vrij voelen in je 'keuzes'

Wat kunnen we uit dit alles halen? Hoe maakt het het leven gemakkelijker en meer op elkaar afgestemd?
Het betekent dat je jezelf niet hoeft op te winden over de keuzes! Doe gewoon wat je voelt om te doen en breng
dan bewustzijn over waarom je het hebt gedaan. Als je beklemming voelt over de keuze of het gevoel van twijfel of spijt,
vraag dan: "Waar was ik aan gehecht?" Hoe had ik het nodig om een bepaalde kant op te gaan? Vraag dan af of de bijlage je
daadwerkelijk dient. Dient het je om geregeerd te worden door angst en controle? Dient het je om klein te zijn?

Al deze vragen beginnen je in de verblijfplaats van De Ene te brengen die niets nodig heeft van een bepaalde situatie en gemakkelijk
kan accepteren dat alle situaties uit zichzelf zijn voortgekomen; dat het enige wat er echt aan de hand is, de expressie van jezelf is
je bent zelfrealisatie / zelfactualisatie door de gebeurtenissen en omstandigheden van je specifieke stroom. Dus ontspan laat
los kom tot rust. Geef vleugels aan je ziel en laat haar vliegen! Als je resoneert met mijn delen en het belangrijk vindt om
het pad van je ziel in het leven te volgen, overweeg dan om betrokken te raken bij ons 5D Ascentie programma.
Het is perfect gemaakt om dat doel te ondersteunen ... 5D Ascension Programma

In liefdevolle steun
Openen

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

De Nieuwe Neurenberg Processen 2021

Door: Steve Beckow - 12 Mei 2021

Verantwoording:

Een uitgebreide kijk op hoe de Covid19 vaccins de Neurenberg Wetten schenden. Met dank aan Len.

BreakingNews.ca, 3 mei, 2021

(https://breaking-news.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/)Een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich
zijn een juridische procedure begonnen tegen de CDC, WHO & de Davos Group wegens misdaden tegen de menselijkheid.


Fuellmich en zijn team presenteren de ondeugdelijke PCR test en het bevel aan doktoren om elke comorbiditeit dood als een Covidood te bestempelen als fraude. De PCR test is nooit ontworpen om ziekteverwekkers op te sporen en is 100% foutief bij 35 cycli. Alle PCR testen
onder toezicht van de CDC zijn ingesteld op 37 tot 45 cycli. De CDC geeft toe dat alle tests met meer dan 28 cycli niet toelaatbaar zijn voor
een positief betrouwbaar resultaat. Dit alleen al ontkracht meer dan 90% van de vermeende gevallen van covids/"infecties" die zijn
opgespoord door het gebruik van deze ondeugdelijke test.

Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten is het "experimentele" vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van
Genève. Volgens artikel 32 van het Verdrag van Genève IV van 1949 zijn "verminking en medische of wetenschappelijke experimenten die
niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon" verboden. Volgens artikel 147 is het uitvoeren van
biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het Verdrag.

Het "experimentele" vaccin is in strijd met alle 10 de Codes van Neurenberg, waarop de doodstraf staat voor
degenen die deze internationale wetten trachten te overtreden.


Het "vaccin" voldoet niet aan de volgende vijf vereisten om als vaccin te worden beschouwd en is per definitie
een medisch "experiment" en proef: Het verschaft immuniteit tegen het virus.

Dit is een "lekkende" gentherapie die geen immuniteit verschaft tegen Covid en beweert de symptomen te verminderen,
maar dubbel gevaccineerden zijn nu 60% van de patiënten die ER of ICU nodig hebben met Covid-infecties.

Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virus

Deze gentherapie verschaft geen immuniteit en dubbel gevaccineerden kunnen het virus nog steeds oplopen en verspreiden.

Vermindert het aantal sterfgevallen als gevolg van de virusinfectie

Deze gentherapie vermindert het aantal sterfgevallen als gevolg van de infectie niet. Ook dubbel gevaccineerden die met Covid
zijn besmet, zijn gestorven.

Vermindert de circulatie van het virus

Deze gentherapie maakt nog steeds de verspreiding van het virus mogelijk, aangezien zij geen enkele immuniteit tegen het virus biedt.

Vermindert de overdracht van het virus

Deze gentherapie maakt de overdracht van het virus nog steeds mogelijk, aangezien zij geen enkele immuniteit tegen het virus biedt.

Overtredingen van de Neurenberg Code zijn als volgt:

Neurenberg Code #1: Vrijwillige toestemming is essentieel

Geen mens mag gedwongen worden om een medisch experiment te ondergaan zonder geïnformeerde toestemming. Veel media, politieke
en niet-medische personen vertellen de mensen dat ze de prik moeten nemen. Zij geven geen informatie over de nadelige effecten of de
gevaren van deze gentherapie. Alles wat je van hen hoort is - "veilig en effectief" en "de voordelen wegen op tegen de risico's". Landen
gebruiken lockdowns, dwang en bedreigingen om mensen te dwingen dit vaccin te nemen of worden verboden deel te nemen aan de
vrije maatschappij onder het mandaat van een Vaccin Paspoort of Groene Pas. Tijdens de processen van Neurenberg werden zelfs de
media vervolgd en leden ter dood gebracht voor het liegen tegen het publiek, samen met veel van de artsen en nazi's die schuldig
werden bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid.

Neurenberg Code #2: Breng vruchtbare resultaten voort die met andere middelen niet te genezen zijn.

Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een vaccin en biedt ze geen immuniteit tegen het virus.
Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, zoals Ivermectine, Vitamine D, Vitamine C,
Zink en versterkte immuunsystemen voor griep en verkoudheid.

Neurenberg Code #3: Baseer Experimenten op Resultaten van Dierproeven en de Natuurlijke Geschiedenis van de Ziekte.

Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar proeven op mensen. In het mRNA-onderzoek dat Pfizer gebruikte -
een kandidaat-studie over mRNA met resus makaak-apen die BNT162b2 mRNA gebruikten en in die studie ontwikkelden alle apen
longontsteking maar de onderzoekers achtten het risico laag omdat dit jonge gezonde apen waren in de leeftijd van 2-4 jaar.
Israël heeft een beroep gedaan op Pfizer en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim aanvaard dat 80% van de
ontvangers longontsteking heeft gekregen doordat zij met deze gentherapie zijn geïnjecteerd. Ondanks deze
alarmerende ontwikkeling is Pfizer doorgegaan met het ontwikkelen van hun mRNA voor Covid zonder dierproeven.

Neurenberg Code #4: Vermijd alle onnodig lijden en verwondingen

Sinds het uitrollen van het experiment en opgenomen in het CDC VAERS rapportagesysteem zijn er in Amerika meer dan 4.000
sterfgevallen en 50.000 verwondingen door vaccins gerapporteerd. In de EU zijn meer dan 7.000 sterfgevallen en 365.000
verwondingen door vaccins gerapporteerd. Dit is een grove schending van deze code.

Neurenberg Code #5: Geen Experiment Uitvoeren als er Reden is om te Denken dat er Letsel of de Dood zal Optreden

Zie #4, gebaseerd op op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar
mRNA toont ook verschillende risico's aan die genegeerd zijn voor dit huidige proef-gen-experiment. Een studie uit 2002 over
SARS-CoV-1 spike-eiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, immunopathologie en bloedklonters veroorzaken, en de expressie
van Angiotensine 2 belemmeren. Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren en erft al deze risico's.

Neurenberg Code #6: Risico mag nooit groter zijn dan het voordeel

Covid-19 heeft een 98-99% genezingskans. De verwondingen, doden en nadelige neveneffecten van mRNA-gen-therapie overschrijden dit
risico ruimschoots. Het gebruik van "lekkende" vaccins werd verboden voor gebruik in de landbouw door de VS en de EU als gevolg van de
Marek Kip studie die aantoont dat "hot-virussen" en varianten ontstaan... waardoor de ziekte nog dodelijker wordt. Toch is dit genegeerd
voor menselijk gebruik door de CDC, die volledig op de hoogte is van het risico dat er nieuwe dodelijker varianten ontstaan door
lekkende vaccinaties. De CDC is zich er volledig van bewust dat het gebruik van lekkende vaccins het ontstaan van nieuwe
(dodelijkere) stammen bevordert. Toch hebben ze dit genegeerd als het om mensen gaat.

Neurenberg Code #7: Er moeten voorbereidingen worden getroffen tegen zelfs maar een kleine mogelijkheid van
verwonding, invaliditeit of dood

Er werden geen voorbereidingen getroffen. Deze gentherapie sloeg dierproeven over. De eigen fase 3 klinische proeven op mensen van
de farmaceutische bedrijven zullen niet eindigen voor 2022 /2023. Deze vaccins zijn goedgekeurd op grond van een wet die alleen van
toepassing is op noodgevallen en zijn opgedrongen aan een verkeerd geïnformeerd publiek. Ze zijn NIET goedgekeurd door de FDA.

Neurenbergse Code #8: Experimenten moeten worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen

Politici, media en acteurs die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische
wetenschap. Veel verkooppunten zoals Walmart & drive-through vaccin centra zijn niet gekwalificeerd om experimentele medische
gentherapieën toe te dienen aan het ongeïnformeerde publiek.

Neurenbergse Code #9:Iedereen moet de vrijheid hebben om het experiment op elk moment te beëindigen

Ondanks de verontwaardiging van meer dan 85.000 dokters, verpleegsters, virologen en epidemiologen - wordt het experiment niet
beëindigd. In feite worden er momenteel vele pogingen ondernomen om wetten te veranderen om vaccinatie af te dwingen. Dit omvat
verplichte en gedwongen vaccinaties. Experimentele "update"-injecties zijn gepland voor elke 6 maanden, zonder dat er iets wordt gedaan
aan het groeiende aantal doden en gewonden dat reeds is veroorzaakt door dit experiment. Deze "update"-injecties zullen worden toegediend
zonder enige klinische proeven. Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde maken aan deze misdaad tegen de mensheid.

Neurenberg Code #10: De wetenschapper moet het experiment op elk moment beëindigen als er een waarschijnlijke
oorzaak is dat het tot verwondingen of de dood leidt

Uit de statistische gegevens blijkt duidelijk dat dit experiment leidt tot doden en gewonden, maar alle politici, farmaceutische bedrijven
en zogenaamde deskundigen doen geen enkele poging om dit gentherapie-experiment, dat schade toebrengt aan een onwetend publiek,
te stoppen.

Wat kunt u doen om te helpen een einde te maken aan deze misdaad tegen de mensheid? Deel deze informatie. Houd uw politici, media,
dokters en verplegers verantwoordelijk - dat als zij medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid, ook zij onderworpen zijn
aan de wetten van de Conventie van Genève en de Code van Neurenberg en berecht kunnen worden, schuldig bevonden en ter dood
gebracht. De gerechtelijke procedures worden voortgezet, er is bewijsmateriaal verzameld en een groot en groeiend aantal
deskundigen luidt de alarmbel.

Bezoek de website van het Covid-comité op: https://corona-ausschuss.de/ en als u door deze misdaad bent getroffen,
meldt de gebeurtenis, de betrokken personen en zoveel mogelijk details op de volgende website:

https://www.securewhistleblower.com/

Vertaling: Martien
20 april 2021

BEWARE OF THE OCCULT
Het Mondmasker is een krachtig occult symbool dat aangeeft dat je onderworpen bent aan een andere macht dan het
Oorspronkelijke Zelf (of de ziel, de kern, de goddelijke vonk). Het hele punt van het dragen van een occult ritueel masker
is je onderbewustzijn van het idee te doordringen dat de dingen niet langer hetzelfde zijn en ook nooit meer
hetzelfde zullen zijn. Je legt je daarbij neer; dat laat het masker zien. Met je mond bedekt ben je
niet meer de persoon die je vroeger was, maar word je lijfeigene in een nieuwe orde.


Je bent niet langer een vrije spreekbuis van het Oorspronkelijke Zelf op deze aarde. De kracht van occulte magie
door het masker eigenhandig op je gezicht te plaatsen, word je dienaar van een onzichtbare machthebber.
Misschien denk je ''Maar dat is toch helemaal niet mijn intentie niet!'' Echter, de kracht
van occulte magie werkt ook als het slachtoffer niet in de gaten heeft
wat hij aan het doen is. De uitvoering van het ritueel zelf is het
enige wat telt.

Auteur onbekend

HET LEVEN, WAT DOE JIJ ERMEE?

Door Melanie Rentmeister
11 april 2021Dus je hebt een baan, een gezin, misschien kinderen, je hebt je huis, je auto, je pensioenvoorziening....
(ja, net als in dit artikel moet je hierover nadenken).. En nu? Misschien zijn je gedachten nu zo;

"Moet het doorgaan tot ik met pensioen ga en dan deze wereld weer verlaat... Echte Shit! Nee, dat kan niet!..."

Je bent zo dom en wacht om te zien wat er nu in je leven gebeurt in plaats van actief te creëren in wat je
hebt en wilt ervaren in JOUW LEVEN?

Als er één ding in mij, de "liefhebbende rebel" ontwaakt, zijn het cv's als deze, berustende mensen die hun leven doorbrengen als een klap in
het gezicht van het leven van anderen, die zich doodrennen in hun dagelijks leven, sprinten van weekend naar weekend of vakantie naar
vakantie en niet eens beseffen hoe ongelukkig en ontevreden ze zijn. Hoe weinig ze zichzelf kennen. Hoeveel ze zwemmen op het
oppervlak van het leven, kijk je dan aan het einde terug op de tijd hier en realiseer je dat ze dit prachtige, kostbare leven niet
te hebben geleefd.

MET HEEL JOU HART EN ZIEL EN AL JOUW UNIEKE GAVES.

In plaats van ons te gedragen als een kopie van het leven van onze ouders, vrienden, buren en wie dan ook in onze omgeving,
manifesteren we een leven dat schittert - dat individueel is, en rijk op ALLE gebieden van het leven. Want JA, JE MAG ALLES HEBBEN!
Maak van jezelf en je leven een prioriteit! Mensen, we gaan allemaal snel! Of dit nu binnenkort deze week is of over 4 jaar of over 30 jaar.
Het zal gebeuren! En we moeten gaan leven ZOALS we STERFELIJK zijn!! Want dat is wat we ZIJN - alleen de meesten van hen zijn meesters geworden in ontheemding...

De meesten leven het vooraf geleefde leven aan de voorbeelden van anderen om hen heen en denken dat ze geen enkele manier hebben
om te leven in wat ze echt willen leven... Met ECHT bedoel ik de wildste dromen en verlangens die je hebt, de grootste financiële
rijkdom die je eigenlijk wilt, maar je durft het niet eens te zeggen in je middelmatige omgeving, omdat je er al de blikken,
gedachten en oordelen van anderen over kent.

O jee... Voor alle "geheime" rebellen die geen geld meer hebben om het saaie leven van iedereen te kopiëren...
Ben je nog steeds aan het kopiëren (de voorbeeldervaring van de anderen) of ben je al bezig met het creëren van
(je eigen avontuur)? Wanneer we ons eindelijk realiseren dat we hier maar voor een korte tijd zijn, of we nu weten of
geloven of de dingen hier op de planeet na deze tijd zullen doorgaan, dan controleren we of we geen tijd meer te verliezen
hebben, om eindelijk de roep van onze ziel te volgen.

Melanie Rentmeister


Melanie Rentmeister - Akasha Chronik Beratung und Soul Realignment (melrentmeister.de)

Attentie en vertaling door MarceliusAttentie van Marcelius
14 Maart 2021


Volgens de Western Sidereal Astrology is de nieuwe Maan op 13 maart, met de Zon, Maan, Neptunus, Venus en Waterman verenigd in
het luchtteken van Waterman, en we kunnen deze sterke energie voelen in het weekend. Het is tijd om je zaden van intentie voor de
komende maand te planten en wat rust te nemen om na te denken en waardevolle innerlijke begeleiding te ontvangen.


Het is tijd om onze soevereiniteit als burgers van planeet aarde terug te winnen, zich aan te sluiten bij andere
gelijkgestemde zielen en samen een vreugdevolle, duurzame levensstijl te creëren.

Ben je bereid om wakker te worden voor wat er nu echt gebeurt?

Wil je een standpunt innemen om de waarheid en het licht te verdedigen, zodat iedereen vrij kan zijn om met vrede en voorspoed te leven?

Dit krachtige stellium in Waterman vertegenwoordigt onze diepe behoefte om ons ware zelf uit te drukken, gezonde oplossingen te vinden
om onze geest en lichaam te genezen en het juiste levensonderhoud dat een zegen is voor ons en voor onze gemeenschap. Met zoveel
conflicten en turbulentie overal, kun je je losmaken met liefde, in plaats van emotioneel los te koppelen, als je het niet met iemand eens bent
en een middenweg vindt?

Het Aquariustijdperk herinnert ons eraan altruïstisch te zijn en contact op te nemen met degenen die lijden met een warme knuffel of een
andere uiting van vriendelijkheid. Laten we ons hart van dankbaarheid voor de zegeningen die we hebben ontvangen behouden en de
vooruitgang vieren die we in 2021 hebben geboekt.

Het beste moet nog komen!

Bron
3-3-2021

Vorige levens, innerlijk weten van de ziel.
Door AngeliqueDe mensen op aarde zijn wakker geworden. Herinneren zich hun Goddelijke kern, herinneren zich de misstanden.
Wij zijn de lijn van kinderen van de Katharen, van de Essenen van de heksen, gnostici enzovoort die allen vermoord zijn door de elite.
De Zigeuners, Nomaden, Inheemse volken verbannen van hun land. Wij zijn het die deze misstand van het verleden voelen in onze ziel
en daarom zijn wij degene die de waarheid aan het licht willen brengen.

Wij laten het niet weer gebeuren, wij hebben de tijd van kosmisch licht mee.
Wij mogen en kunnen onszelf nu laten zien.
Wij zijn een grote zielengroep die de waarheid al langer ziet.
Wij zijn de zieners en de strijders van het licht.

Wij zijn degene die op onszelf leven, niet passend in dit systeem.
Wij zijn de mensen die het licht verspreid hebben,
jaren en jaren voor deze crisis alwetende.

Weet jij ook dat het ze dit keer niet gaat lukken?

Dat de misstanden uit het verleden recht gezet gaan worden?
Dat je hiermee de hele lijn van jouw familie opschoont,
de familielijnen voor ons, tot 7 generaties terug.

Ook voor hen die kosmische lichtkrachten niet mee hadden,
wiens ziel werd verduisterd door krachten buiten henzelf.

Eer je voorouders, zet ze in het licht, brand een kaars voor ze
en laat ze weten dat je Weet.

Gerechtigheid zal komen, wij zijn degene die de ziel niet verloochenen
en deze is krachtiger dan ooit!

Hartelijke groet, Angelique

liefdevoorjeziel.nl

Freedom Fighters


21-2-2021 door Marcelius
Wij en velen met ons hebben een keuze gemaakt, alle poppenkast scenario's zijn zodanig belicht dat er alleen nog de leugen overblijft.
Het gestoelde elitaire pluche werd bekleed door list, leugen en bedrog en doordrenkt met geselecteerden voor hand en spandiensten.
De mensheid wereldwijd, is slachtoffer geworden van het onrecht wat bijna overal plaats vind. Doormiddel van Massa Hysterie creaties
werd de mensheid overweldigd en bewerkt door 24 uur per dag Main Stream Media over ons heen te storten met als doel gehoorzaamheid.

Het zogenaamde super gevaarlijk virus moest bestreden worden, veel onzinnige en omstreden maatregelen werd gelanceerd. Er was maar
1 oplossing Lockdown, avondklok, en veel winkels moesten gesloten worden (Ondernemers tot faillissement gedreven). De trein naar de
afgrond is bij deze gerealiseerd en vele slachtoffers zijn er de dupe van. The Great Reset 201 reductie van de mensheid. Voor versnelling
van hun proces proberen zij iedereen te vaccineren wat regelmatig met de dood moet worden bekocht. (Monsterlijk)

Om alles nog wat duidelijker te maken hebben wij 2 Video's waarin een
heldere uitleg wordt gegeven wat er op de achtergrond speelt.


De Gulden Middenweg: YouTube
Erik Boomsma: facebook

Vaker hebben wij gepleit voor vereniging of aansluiting omdat vanuit samenwerking een grotere kracht met zijn allen in eenheid
meer weerstand kunnen bieden in deze hachelijke situaties. EENDRACHT MAAKT MACHT. Mocht u zich geroepen voelen dan
vernemen wij graag van u.Mark Rutte en zijn drie Aartsengelen

door: Pieter van Dongen - zaterdag 20 Februari 2021

Mark kon de slaap niet goed vatten. Hij lag te woelen en draaien in zijn bed. Vlak voordat hij eindelijk in slaap viel hoorde hij een stem. De stem stelde vragen. Hij probeerde het te negeren en zich op zijn slaap te concentreren. Maar elke keer als hij bijna in slaap viel, kwam die stem weer,
luid en duidelijk. Mark werd er een beetje bang van. Dit was hem nog nooit overkomen. Hij probeerde er voor weg te lopen door zo lang mogelijk op te blijven. Maar ook dat werkte niet. Hij voelde dat dit iets was waar hij niet mee kon dealen door het weg te lachen. Hij moest er naar luisteren.

Hij werd geconfronteerd met iets wat hij niet eerder had gevoeld en ervaren.

Nadat Mark inzag dat dit iets was wat hij niet kon ontlopen werden de stemmen heel helder. Hij hoorde drie stemmen spreken. 'Ik ben Aartsengel Michaël' zei de eerste stem. 'Ik Ben Aartsengel Gabriël zei de tweede. De derde: 'En Ik Ben Aartsengel Rafaël'. Ze spraken indringend tot hem. Hij was onder de indruk, bang zelfs, want hij voelde de kracht en zeggenschap van deze drie belangrijke engelen. Hij wilde wegkruipen, maar kon er niet aan ontkomen.

Aartsengel Michaël sprak als eerste. 'Mark, Ik neem je mee en laat je zien wat je tot nu toe gedaan hebt voor de bevolking van Nederland. Jij denkt misschien dat je alles goed doet, maar ik vraag mij af wiens belang je dient. En waar je eigen gevoel en hart gebleven zijn in dit verhaal. Ik laat je zien en voelen wat je met jouw beleid de ouders en kinderen van de toeslagen affaire hebt aangedaan.

En Mark zag dat er ouders waren die het niet meer zagen zitten door alle problemen die de belasting veroorzaakt had. Hij zag de wanhoop van de mensen die uit het leven waren gestapt omdat zij geen oplossing meer zagen. Hij zag de pijn en het verdriet van ouders en kinderen die depressief worden omdat er geen enkele oplossing geboden werd. Hij zag de vruchteloze pogingen van advocaten en hulpinstellingen die deze mensen probeerden te helpen.

'Je ziet het Mark, maar je voelt het niet', zei Michaël. 'Je voelt de pijn die je deze mensen hebt aangedaan niet. Je kunt het wel wegredeneren en er overheen walsen en mooie uitvluchten bedenken, maar als je jouw hart niet opent dan blijf je in je hoofd zitten. Met je hoofd kun je de pijn van een ander niet voelen'.

Langzaam maar zeker voelde Mark iets van beweging in zijn hart. Na het kijken naar al het verdriet en de pijn wat deze duizenden mensen aangedaan was, naar al die mensen die het niet meer zagen zitten, begon het door te dringen. Zijn hart kwam op een kier te staan zodat anderen hem konden raken. Door de jaren heen was hij afgestompt geraakt vanwege alle drogredenen die hij had aangewend om zijn hart maar niet te hoeven voelen, wat nodig was om al die maatregelen voor de inwoners van Nederland te kunnen maken.

Michaël zei met luide stem: 'Ik ben tot je gekomen om je koers bij te stellen. Rechtvaardigheid kan niet zonder liefde. Daarom laat ik je al deze beelden zien. Zodat jouw hart zich kan openen en je medemenselijkheid kunt tonen. Ieder mens is geschapen naar het beeld van God en dat betekent dat je hoofd en je denken in dienst staan van jouw hart. Als je dat niet opvolgt dan is je taak hier volbracht en zal er gerechtigheid plaatsvinden zonder genade'.

'Maar Mark, ik heb gezien en gemerkt dat je hart toch een klein beetje open gaat de laatste tijd. Je wilt weer graag minister-president worden, maar dat kan alleen als jouw hart zich opent. En je alles goed maakt met de mensen van Nederland die je pijn hebt gedaan'.

Michaël vervolgde:

'Daarnaast zijn er nog zoveel zaken die benoemd moeten worden. De mens is vrij en dient zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen over zijn leven. Daarom laten wij je ook voelen wat het betekent om iemand in te enten met een vaccin wat niet goed is voor hen en bijwerkingen heeft. Wij zullen je laten voelen wat voor reacties het geeft in je lichaam. We weten dat je sterk bent, maar dit vaccin zal er voor zorgen dat je gaat buigen en meer gaat luisteren naar pijn in je lichaam, omdat het zorgt voor een overreactie van jouw immuunsysteem.

We geven jou de kans om een andere beslissing te nemen over de vaccins door jou zelf de pijn in jouw lichaam te laten ervaren.

Ieder mens mag zelf beslissen wat hij wil doen met zijn leven en gezondheid. Dit is de Wet van de Vrije Wil. Deze wet wordt door een bepaalde groep mensen met handen en voeten getreden. Daarom is het belangrijk dat jij dit zelf aan de lijve gaat ondervinden zodat je tot inkeer kunt komen. Je zult zelf de pijn voelen die je door al die zinloze maatregelen veroorzaakt hebt'.

Aartsengel Gabriël was de volgende die sprak. 'Ik ben de boodschapper en Aartsengel van communicatie. Maar Mark, jij verstaat onder communicatie iets heel anders dan wij. Jij hebt spindoctors in dienst die van het omdraaien van boodschappen hun werk gemaakt hebben waardoor de bevolking niet meer weet waar ze aan toe is. Je zegt dat je meeleeft, maar je doet het tegenovergestelde. Je zorgt ervoor dat
mensen in angst zitten en loskomen van hun gevoel zodat ze makkelijk te manipuleren zijn.

Onze communicatie is vanuit het hart en niet vanuit het hoofd. Dat geeft rust en eenheid, het brengt je in contact met je gevoel.

Ik wil je de kans geven om anders en oprecht te gaan communiceren. En om beter te leren luisteren, vanuit je hart.

Denkbeelden kunnen alleen dienstbaar zijn. Die dienstbaarheid kan er alleen zijn als je hart leidend is ten opzichte van je hoofd.

Daarom laat ik je voelen wat het betekent om dienstbaar te zijn. Ik wil dat je jouw excuses gaat aanbieden aan het Nederlandse volk. Je dient hierin oprecht te zijn en voortaan meer in dienst van het volk te handelen. Als je dat doet kun je voelen dat deze woorden diep opgesloten liggen in je hart.


Ik wil je ook laten voelen wat het betekent om zaken in de doofpot te stoppen. Zie je leven als een open boek. Ervaar wat het betekent als je de Rutte doctrine toepast op je eigen leven. Zie wat dit betekent voor mensen die niet zo goed kunnen praten en communiceren als jij, maar wel hun hart kunnen voelen. Zie de pijn en het verdriet dat je veroorzaakt met het verzwijgen van informatie en door niet open te zijn. Allemaal alleen om je eigen macht te vergroten. Hiervoor hebben wij als engelen geen plek en geen genade. Daarom ga ik je laten voelen wat je anderen hiermee hebt aangedaan.

Maar je krijgt altijd een kans om het te herstellen en het juiste te doen. Vanuit dienstbaarheid en een open hart'.

Als laatste komt Aartsengel Rafaël. 'Mark Ik laat je voelen wat het betekent om anderen te helpen, om oprechte woorden te gebruiken en actief te luisteren vanuit je hart. Ik laat je voelen hoe het is om anderen te helen door goede beslissingen te nemen voor de Nederlanders. Niet door te heersen met behulp van angst, maar door mensen een perspectief te geven vanuit innerlijke motivatie. Dat doe je door mensen te verheffen, er op te vertrouwen dat zij zelf hun gezondheid kunnen regelen en te respecteren dat ze verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Je zult inzien dat als mensen zo leven ze in staat zijn om ook anderen te helpen.

Ik zal je laten ervaren hoe helend het is om niet jezelf maar de ander op de eerste plaats zetten. Open uw hart en ontspan je lichaam. Vlucht niet in je hoofd. Dan merk je dat je anders gaat leven en andere beslissingen kunt nemen die dienend zijn voor de Nederlanders.

Mark, je gedraagt je nu als een bovenlander, iemand die ver boven de rest uitsteekt. Zo kun je niet de juiste beslissingen nemen. Ieder mens kan zichzelf helpen om zijn weerstand te verhogen. Hier heeft de staat niets mee te maken en zeker jij niet Mark Rutte.  

Het woord ˜samen" wordt misbruikt en werkt op deze manier niet helend. Als je samen gebruikt in de context dat je je moet houden aan regels die jouw vrijheid beperken, dan is samen niet op zijn plaats maar misplaatst. Je kunt geen amen zeggen op een samen dat gebruikt wordt om dwingende maatregelen op te leggen en de samenleving kapot te maken.

Samen is ons hart op de eerste plaats zetten. Samen is elkaar als mensen tegemoet treden.

Je hebt dit woord haar kracht ontnomen en kapot gemaakt. Je hebt van samen een woord gemaakt dat gebruikt wordt om macht uit te oefenen op mensen. Dat past niet in een democratie of een samenleving waarin mensen normaal met elkaar om willen gaan'.

Rafaël gaat verder: 'Daarom sturen we jou naar de hel om te zien wat mensen elkaar aandoen als ze hun daden en woorden niet gebruiken om te verbinden'. Mark ziet in deze hel dat alle mensen lange armen hebben. Ze kunnen met die armen wel voedsel pakken maar hun armen zijn te lang om het in hun mond te kunnen stoppen.

Rafaël vraagt: 'Waar kies je voor Mark Rutte, wil je in deze hel terecht komen of wil je de samenleving weer openen zoals het geweest is en jouw hart op de eerste plaats zetten?'

Dan neemt Rafaël hem mee naar de hemel. Mark schrikt, want hij ziet ook daar mensen met dezelfde lange armen als in de hel. 'Je ziet dat mensen hier ook lange armen hebben', zegt Rafaël, 'maar kijk eens hoe zij het oplossen. Mark zag dat de mensen hun lange armen gebruikten om het eten te pakken en aan een ander te geven. Ze gebruikten hun handicap om anderen te helpen en helpen daarmee ook zichzelf.'

'Wat is jouw keuze, Mark,' vraagt Rafaël opnieuw. 'Wil je door blijven gaan met alles op slot te gooien en mensen de mogelijkheid ontnemen hun leven weer op te kunnen bouwen? Zodat je er hier een dode cultuur, zoals in de hel, van maakt? De hele dag via kranten en tv negatieve boodschappen zenden over corona om de mensen bang te maken? Mensen zo bang te maken dat ze van voren niet meer weten hoe ze van achteren moeten leven?

Leg je de verantwoordelijkheid bij virologen die logen omdat ze de hele dag niets anders doen dan met cijfers en statistieken bezig zijn en naar virussen kijken in een laboratorium? Maar ondertussen hebben ze nul komma nul verstand van mensen en maken ze de maatschappij helemaal kapot.

Als Aartsengelen weten wij dat alles waar je tegen strijd gaat verliezen, omdat je je afsplitst van het grotere geheel.

Ik kan je leren om in harmonie met jezelf en je omgeving te leven. Maar als je in je hoofd blijft zitten, ga je er zelf in geloven en denk je dat dat echt is. De ruimte zit in jouw hart en in je buik. Als je daar bent, ontstaat er ruimte in je cellen en in je adem. Dan zul je zien en voelen dat je jezelf aan het helen bent. Dan verdwijnt het virus vanzelf.

Het is aan jou waar je voor kiest'.

Mark begon te huilen, omdat hij tot inkeer kwam. Hij wilde niet naar de hel toe, want dat is nou niet echt een prettig vooruitzicht. Je kunt wel
op je hoge paard blijven zitten, maar als je naar de sterren kijkt zie je dat alle sterren aan de hemel op een lijn gaan staan om onthullingen te
laten plaatsvinden.

Mark wist nu dat hij anders moest gaan handelen. Hij huilde bittere tranen en vroeg de aartsengelen om vergiffenis. Hij zag in dat hij verantwoording moest afleggen aan de Nederlanders. In kranten en op tv bood hij zijn nederige excuses aan. Zijn beste vriend Jort Kelder hielp hem hierbij. Hij moest het wel onder uit de kelder halen om Mark zo ver te krijgen, maar hij begreep van de aartsengelen dat het de laatste kans voor zijn vriend was.

Hierna hadden de aartsengelen gezamenlijk nog een laatste boodschap voor Mark:

'Wij zijn trots op je. Je krijgt altijd een kans om het anders te doen. En nu je die gepakt hebt, hopen we dat jouw leven een andere wending krijgt. Omdat je de mensen weer hoop en een toekomst geeft, juist aan hen die het zo hard nodig hebben'.

Mark ˜je krijgt altijd een kans".

Pieter van Dongen
Diep van Binnen heeft Ieder Mens een Verbinding met de Eeuwigheid, die
ons Voorziet van een Wijsheid die Verder gaat dan Enige Rationele Kennis.

Door: Peter Sattva – 7 Februari 2021

Ik heb geteld en ontdekte dat sinds het einde van WO2, meer dan 50 oorlogen zijn uitgevochten, tussen verschillende landen! Als je dieper in de geschiedenis kijkt, zul je zien dat duizenden oorlogen door mensen zijn uitgevochten. Doden, of gedood worden, komt alleen voor in een ‘denkende’ menselijke omgeving en is helemaal niet ‘natuurlijk’! Oorlog is een rationeel concept en beperkt zich tot rationele menselijke wezens. Dieren hebben ‘persoonlijke’ gevechten om voedsel, of voortplantingsproblemen, maar voeren geen algemene georganiseerde oorlog tegen andere soorten, of soortgenoten. ‘De planeet der apen’ was een bedrieglijke menselijke fantasie.

Er is nooit oorlog geweest tussen andere wezens, dan de mens. Het projecteren van onze innerlijke of uiterlijke conflicten, creëert alleen slachtoffers onder onze eigen soort, meestal onschuldige mensen. In eerste instantie zijn soldaten zich er niet van bewust dat ‘het kwaad’, dat door hun superieuren zorgvuldig wordt aangewezen, vaak door diezelfde superieuren wordt gecreëerd.De sensatie van een “overwinning” zal een soldaat een ervaring geven die zijn ego-verwachting bevestigt: “Hij heeft een verandering ten goede teweeggebracht”. Hij zal ervan overtuigd blijven dat hij een vreedzamere wereld heeft geschapen, omdat hij gelooft dat hij de ‘dreiging’, waar hij op werd gewezen, ergens daarbuiten heeft geëlimineerd.

Het maakt echt niet uit of je een binnenlands, een sociaal, of een politiek ‘probleem’ bestrijdt. Elk gevecht, of je het nu bent begonnen, of jezelf verdedigt, is een overgave aan de behoefte van ons ego aan controle. Elke overwinning heeft een onsmakelijk na-effect! Dat is de reden dat de rol van ‘bevrijders’, vaak verandert in seksueel misbruik van overwonnen meisjes en vrouwen.

De sensatie van een overwinning, triggert bij velen de verborgen lust naar macht. Het bewijst dat zolang je je niet bewust bent van je ego, het ego jou gebruikt.

Terwijl jouw ego angstvallig bepaalde ervaringen uit de weg gaat, wordt het vaak (mis-ge)leid door “Superieuren”, die erop getraind zijn je op situaties te wijzen (die ze vaak zelf gecreëerd hebben) om je ego bereid te krijgen om voor hun bestwil te vechten. Het zijn altijd superieuren die onderdanen ‘bevelen’ tot een oorlog. Heb je ooit gehoord dat burgers hun superieuren om een oorlog vroegen of hen daartoe dwongen? Het lijkt wel of er steeds meer vijanden komen en het zijn steeds dezelfde die die vijand definiëren: ‘superieuren’.

Fase 1: Voor mij (en voor velen) is het idee van vijanden begonnen met een soort van ‘wij’ tegen de Russen, dat begon in Korea, ging vervolgens over naar Vietnam en later naar Cambodja. Zolang superieuren in staat zijn jouw ego te overtuigen van een vijand, zal jouw ego je persoonlijkheid aanzetten tot vechten, tot het beschermen van grenzen, of belangen, tegen elke vermeende bedreiging.

Fase 2: Terwijl de definitie van een fysieke vijand steeds meer vervaagde, tot de meer vage omschrijving van ‘bedreiging’, verwerden ‘instituten’ zonder enige ‘vorm’, tot onze nieuwe vorm van een vijand en maakte het gemakkelijker, om terrorisme, fascisme, of communisme, te zien als een vijand, die verslagen moest worden.

Dat betekende dat er niet langer tegen een fysieke vijand gevochten werd, maar tegen ideeën, ideologieën of religies, waardoor elk medemens in een vijand kon veranderen!

Fase 3: Sinds enkele decennia zijn ‘problemen’ onze vijand geworden, zoals de opwarming van de Aarde, luchtvervuiling, het stikstofprobleem, of het opraken van onze fossiele voorraden en de ineenstorting van ons bank- en economisch systeem. We begonnen de schuld te schuiven op allerlei doemscenario’s, zonder ‘persoonlijkheid’, om de schuld te geven, of om naar te verwijzen. Nog steeds vecht iedereen vol overgave voor, of tegen een vijand, die bij voorkeur onzichtbaar moet blijven, of niet-materialistisch, zodat iedereen tegen iedereen kan vechten

Fase 4: Het corona-virus werd onze ideale vijand, die niet alleen onze buren in een gevaar veranderde, maar ook onze dierbaren in een levensbedreigend gevaar omtoverde.

Allemaal bedoeld om ons ego de geplaveide wegen te laten volgen die vanaf het allereerste begin voor ons zijn uitgestippeld. We zijn op weg naar een wereldwijde cataclysme, dat het begin zal zijn van een ‘nieuw tijdperk’ in onze evolutie.

Eindfase: We moeten een keuze maken! Of: een Verenigde Wereld Mensheid, Of het geplande tegenovergestelde: een Nieuwe Wereld Orde.

De N.W.O. werd eeuwen geleden gepland, om één gecentraliseerde wereldmacht te krijgen!

Door de eeuwen heen hebben politieke- en religieuze leiders de afscheiding van onze persoonlijkheid van onze oneindige bron binnenin (onze individualiteit) bevorderd en onze persoonlijkheid aangezet tot het volgen van haar (onbewuste) ego-angsten, allemaal voor hun eigen egoïstische belangen.

Diep van binnen heeft ieder mens een verbinding met de eeuwigheid, die ons voorziet van een wijsheid die verder gaat dan enige rationele kennis.

Maar, eenmaal gescheiden van onze bron, was het enige waar we ons aan konden ‘vastklampen’ onze ego-droom! Politici, kerken en commercie hebben een groot belang bij die ego-droom.


Ze hebben onze afhankelijkheid aan zekerheid opzettelijk aangewakkerd en tieren daar nog steeds welig op! Kerken, die vertellen dat je bang moet zijn voor de hel en de duivel en je opdragen te leven naar bepaalde ‘religieuze’ dogma’s, zijn niet uit op jouw belang, maar op hun eigen belang! Politici die denkbeeldige vijanden voor je verzinnen en/of creëren, om tegen te vechten, zijn geen haar beter. Het doel is dat ons ego aan hun ‘suggesties’ gehoor geeft, net als commerciële bedrijven, exploreren ze onze onbewuste ego-angsten, door hun twijfel achtige waarheden in ons leven te zaaien en ons te stimuleren om hun producten te kopen, of voor hun belangen te gaan vechten.

Supermarkten, kerken en politieke partijen, zijn schuilplaatsen voor ons ego en zullen steeds je ego bevestigen, nooit jouw individualiteit.

Steeds om onze onbewuste ego-angsten en twijfels te sussen en te troosten, niet om ze op te lossen.

Peter SattvaDolores Cannon – Sterrenzaden & Incarnatie

DE ONTDEKKING VAN DE DRIE GOLVEN
9-2-2021

Mijn onderzoek op het gebied van hypnose heeft me op onvoorstelbare reizen door tijd en ruimte gebracht om de geschiedenis van het verleden en de mogelijkheden van de toekomst te onderzoeken. Toen ik voor het eerst begon met mijn onderzoek door middel van vorige levenstherapie, dacht ik dat ik alleen mensen zou vinden die zich levens op Aarde herinnerden, omdat dat natuurlijk alles was waar we van wisten. Mijn geloofssysteem is in de afgelopen veertig jaar echt opgerekt en uitgebreid. Naarmate mijn werk vorderde, kreeg ik veel informatie over het begin van het leven op Aarde. Mij werd verteld dat dit de tijd is dat deze kennis naar buiten komt. We gaan naar een nieuwe wereld, een nieuwe dimensie, waar deze informatie zal worden gewaardeerd en toegepast.

Tijdens mijn werk heb ik veel gehoord over het feit dat alles uit energie bestaat; de vorm en gedaante wordt slechts bepaald door de frequentie en trilling. Energie sterft nooit; het verandert alleen. Er is mij verteld dat de Aarde haar vibratie en frequentie aan het veranderen is en zich voorbereidt om naar een nieuwe dimensie te ascenderen. Er zijn ontelbare dimensies die ons de hele tijd omringen. We kunnen ze niet zien omdat hun trillingen versnellen en ze onzichtbaar worden voor onze ogen. Het is belangrijk voor ons om meer te weten over deze verschuiving naar een nieuwe dimensie omdat we er nu middenin zitten, en het hoogtepunt ervan binnenkort komt.

De Aarde is een school die wij bezoeken en lessen leren, maar het is niet de enige school. Jullie hebben op andere planeten en in andere dimensies geleefd. Jullie hebben vele, vele dingen gedaan die jullie je niet eens kunnen voorstellen. Veel van de mensen met wie ik de afgelopen jaren heb gewerkt, zijn teruggegaan naar levens waarin zij lichtwezens waren en in een staat van gelukzaligheid leefden. Zij hadden geen reden om naar de dichtheid en negativiteit van de Aarde te komen. Zij kwamen vrijwillig om de mensheid en de Aarde in deze tijd te helpen. Ik ben wat ik beschouw als drie golven van deze nieuwe zielen, die op Aarde leven, tegengekomen. Zij zijn op dit moment gekomen omdat de meeste mensen die hier leven na leven zijn geweest, zijn vastgelopen in karma en geen vooruitgang boeken. Zij hebben hun doel om op Aarde te leven uit het oog verloren.

In de begindagen van mijn werk dacht ik dat het onmogelijk zou zijn voor een mens om in onze huidige tijd zijn/haar eerste leven op planeet Aarde te ervaren. Ik dacht dat het een geleidelijk proces moest zijn: het doorlopen van de verschillende levensvormen alvorens mens te worden: lucht, rotsen, aarde, planten, dieren, natuurgeesten, en uiteindelijk mensen. Ik dacht dat wanneer een ziel besloot dat zij klaar was om het leven als mens te proberen, zij in een primitieve samenleving zou zijn, zodat zij zich langzaam kon aanpassen.

Ik dacht dat ze nooit plotseling in onze hectische moderne maatschappij, met al haar chaotische energie, kon worden gedropt. Dat zou absoluut te veel zijn voor een zich ontwikkelende ziel om te kunnen verdragen. Maar toen schreef ik in 1986 het boek Keepers of the Garden, over een zachtaardige ziel die zijn eerste leven op Aarde beleefde. Hij had altijd levens op andere planeten en in andere dimensies gehad. Maar in onze eerste sessies beschreef hij verschillende schijnbare vorige levens op Aarde. Dus vroeg ik me af wat er aan de hand was. Of reïncarnatie was waar of het was het niet. Maar toen kreeg ik mijn eerste uitleg over de “imprint” theorie.

Mensen die ontelbare levens op Aarde hebben geleefd, hebben de herinneringen aan deze ervaringen in hun onderbewuste geheugenbanken. Zonder het bewustzijn van het individu zijn deze begraven herinneringen essentieel om hen te helpen hun weg te vinden in het moeras van het leven als mens. Zonder een soort achtergrond zouden zij niet kunnen functioneren. De pasgeboren baby lijkt vers binnen te komen met niets om zich mee te verhouden, totdat het kind door de ouders en de maatschappij wordt onderwezen. Maar dit is verre van waar.

De zogenaamde “baby” is eigenlijk een zeer oude ziel die honderden reizen heeft gemaakt in het ingewikkelde scenario dat wij “leven” noemen. Dit geeft het iets om te gebruiken als referentie (onbewust) over hoe te leven als een mens. Maar nieuwe zielen op aarde hebben die achtergrond niet en zouden totaal verloren zijn. Behalve dan een ingenieus concept dat aan de geestenzijde is ontwikkeld, genaamd “inprenting”. Wanneer de ziel aan de geestenzijde is, wordt haar getoond welk soort leven zij hierna zal betreden, en zij maakt een plan van wat zij hoopt te kunnen volbrengen. Zij sluit ook contracten met verschillende zielen om eventueel achtergebleven karma uit te werken. Als de ziel geen aardse ervaring heeft om op terug te vallen, wordt ze naar de Bibliotheek gebracht.

Dolores Cannon

Bron

Vertaling: Martien
Michael Salla: De Aarde Alliantie, Volledige Disclosure
en de Komende Wereldwijde Revolutie

Dr. Michael Salla, Exopolitics, 3 februari, 2021

Terwijl de voorspelde dagen van duisternis zich tijdelijk vestigen op het toneel van de VS en de wereld, vindt er achter de schermen een grote inspanning plaats over de toekomstige richting van de mensheid, omdat veel White Hat groepen en leiders heimelijk bezig zijn de operaties van de Deep State omver te werpen.

Onder deze groepen is de Earth Alliance, een losse associatie van militaire en politieke White Hats uit grote landen die de strijd hebben aangebonden met de Deep State over de omvang en het tempo van het vrijgeven van geavanceerde technologieën die worden gebruikt in geheime ruimteprogramma’s om uiteindelijk de waarheid te onthullen over buitenaards leven.

Zeer recentelijk hebben de White Hats een beslissend voordeel verkregen door de wijdverspreide publieke onthulling van Deep State plannen om een Grote Reset teweeg te brengen door systematische verkiezingsinmenging, een in scène gezette pandemie, sociale media censuur, en wereldwijde onderdrukking van burgerlijke vrijheden.

Het mislukken van de plannen van de Deep State zal grote gevolgen hebben voor de repressieve politieke systemen van cliëntlanden zoals China, Iran en Noord-Korea, die decennia geleden door de Deep State zijn geïnfiltreerd en gemanipuleerd.

Belangrijke politieke leiders in de Aerth Alliance zijn onder meer president Donald Trump, die begonnen is met het proces van het vrijgeven van geavanceerde ruimtevaarttechnologieën door de oprichting van de Amerikaanse Space Force. Vladimir Poetin van Rusland, die heeft toegestaan dat veel baanbrekende technologieën werden vrijgegeven en die de plannen van de Deep State om een nieuwe wereldoorlog uit te lokken verregaand heeft gedwarsboomd.

China’s Xi Jinping, die de strijd heeft aangebonden met de snode invloed van zijn voorganger, Jiang Zemin (CCP), die nog steeds de controle heeft over veel geavanceerde technologieprojecten die worden gebruikt om de Chinese bevolking te onderdrukken.

Narendra Modi, ten slotte, heeft zich onvermoeibaar ingezet om de antizwaartekrachttechnologieën die in het oude Indiase ruimtevaartprogramma werden gebruikt, in de openbaarheid te brengen. Deze belangrijke leiders, samen met vele anderen, hebben heimelijk samengewerkt om de ondergang van de Deep State te bewerkstelligen, zowel in hun respectievelijke landen als in de rest van de wereld.

Zij worden geholpen door een positieve groep buitenaardsen genaamd de “Galactische Federatie” (aka Confederatie van Planeten), die al tientallen jaren werkt om het menselijk bewustzijn te verhogen.

De Galactische Federatie werkt ook al generaties lang vastberaden samen met belangrijke spelers zoals de familie Trump om de optimale tijdlijn te bevorderen en te verzekeren en om een Groot Ontwaken en een Wereldwijde Revolutie teweeg te brengen die zal resulteren in de opkomst van de mensheid als een volwaardig lid van de Galactische gemeenschap.

Over de presentator: Dr. Michael Salla is de auteur van de bestseller Secret Space Programs Book Series & oprichter van Exopolitics.org

Voetnoten

(1) Het afgelopen jaar hebben de Illuminati twee van de leiders van G/NESARA vermoord, Vladimir Poetin en Paus Franciscus. Poetin werd vervangen door een look-alike en de Paus wordt meestal afgebeeld door holografie.

Bron

Vertaling: Martien3-2-2021

Het belang van wakker zijn!De maatschappij is op alle niveaus vervalst
De gehele mensheid is in groot gevaar
Angst is het control wapen
De protocollen van Zion

Als de heersende elites een paar duizend onschuldige burgers moeten vermoorden met een vuile bom, een chemisch wapen, een virus, een vaccin, of een valse nucleair terroristen gebeurtenis, dan is dat voor hen acceptabel. Alles draait om het feit aan de macht te blijven, en dan is naar hun mening alles gerechtvaardigd, hoe destructief en wreed dat ook moge zijn. Angst is het favoriete wapen om gehoorzaamheid door het volk af te dwingen en vereenvoudigd de controle. Ze proberen ieders geest te beïnvloeden door enscenering van gevaren, zoals nu de Covid-pandemie, maar ook oorlogen, geweld, terrorisme enzovoort.

De belangrijkste bron voor macht van de Deep State is hun controle over de creatie en distributie van het geld. Door het eigendom van de meeste centrale banken van de wereld. Ze gebruiken deze geldstroom om mensen op topniveau om te kopen, te chanteren of te vermoorden om zo hun controle af te dwingen, over vrijwel alles wat van belang is. Ze controleren de mainstreammedia en gebruiken elk propagandamiddel dat tot hun beschikking staat om de maatschappij in een valse pandemie te manipuleren en elders waar nodig markten te manipuleren.
Een ingrijpende monetaire verandering is noodzakelijk dat de implementatie van QFS een feit maakt. Moeilijke tijden liggen in het verschiet. Veel problemen moeten worden opgelost. Het monetaire systeem is grondig vervalst en staat nu op instorten. Het moet worden afgeschaft om de geldschepping weer in handen van het volk te geven. Nu begint de tijd voor verandering. Hier is een kort plan, van verwezenlijking;

 • Eerlijk geld; Bereikt door goud gedekte valuta’s. Abolitie van alle centrale banken.
 • Kleinere overheid – Afschaffing alle belastingen, behoudens een verkoopbelasting over nieuwe hardware. Evenwichtige begroting.


Deze twee eenvoudige punten zullen de macht van de Elite vrijwel direct breken. Echt geld en een evenwichtige begroting zal grote bezuinigingen forceren. Dat zal een eind maken aan nutteloze oorlogen. En verkeerde toewijzing van schaarse middelen. Mensen kunnen voorzichtig weer echt geld lenen, uitlenen, uitgeven en investeren. Als gevolg daarvan gaat echte rijkdom stijgen.

De Q-organisatie achter Donald Trump bestaat uit mensvriendelijke Gnostische bloedlijnilluminatie, die in schril contrast staan met de huidige Deep State Elites die wordt gerund door de satanische Archon bloedlijnilluminatie. De Gnostici rekruteren genieën van alle leeftijden die geen deel uitmaken van de heersende Archon bloedlijn families. Deze Archon families die nu in absolute paniek zijn, vechten letterlijk voor hun overleving en proberen te vluchten naar hun bases in Antarctica, met het voornemen iets gruwelijks uit te voeren.

De Deep State cabal werkt overuren om de burgerij machteloos te maken met de nep pandemie die niet eens bestaat. Er zijn 23 gerenommeerde laboratoria die peer onderzoek hebben verricht in uitwisseling met andere vakgenoten, echter geen enkel laboratorium is in staat geweest het virus te lokaliseren.

De Elites gebruiken nu de door overheden uitgevoerde machtsgreep toe, m.b.v. omkoping en aanwending van misbruiktactieken. Dit is fascisme in zijn meest heimelijke vorm, dat zich verbergt achter openbare instanties en particuliere bedrijven om hun smerige acties te realiseren.

Als er iets is wat de Deep State nodig heeft, dan is het een geheime, ononderbroken geldstroom en het vertrouwen dat de zaken zullen doorgaan zoals in het verleden het geval is geweest. Culturele problemen worden georganiseerd, als nuttige afleiding van hun agenda voor 2030.

De maatschappij is op alle niveaus vervalst

Het verkiezingsproces, de economie, de media, de regering, de rechtbanken – vrijwel alles is in het voordeel van de status quo van het Establishment. Het nep geld van de centrale bankiers heeft – samen met een veelheid aan regels en voorschriften die aan het volk worden opgelegd – zijn onheilspellende werking verkregen. En nu, nu de basisrente de afgelopen tien jaar onder nul is gedaald, is de economie misleid, vervormd en uitgeput. Alleen al ondernemingen hebben sinds het begin van de crisis in 2008 hun schuldenlast verdubbeld.

Het is nu tijd voor actie. Mensen zien hun wereld veranderen en ze willen begrijpen wat er gebeurt en waarom. Ze willen geïnformeerd en voorbereid zijn. Ze willen de vrijheid en inzicht hebben om weloverwogen keuzes te maken, in plaats van te worden verteld wat ze moeten doen door individuen en instellingen die voortdurend liegen en bedriegen, die de economie in de vreselijke chaos van vandaag heeft geleid.

Algehele ontwaking staat op uitbarsten. Het ontwaken brengt een prijs met zich mee; het zal moeilijk zijn, als je eraan werkt. Het is nog moeilijker anderen te overtuigen door de werkelijke toestand en condities voor hun ogen en geest te openen. Het is een strijd tegen de tijd geworden bij het zien van al deze onrechtvaardigheden die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden.

Het is erg triest de niet ontwaakte mensheid te zien rondlopen met stomme gezichtsmaskers, ongeduldig wachtend op een inenting met giftige stoffen en een controle chip, zonder een idee te hebben van wat er echt aan de hand is, en of het wel nodig is. Ze zouden het moeten weten; alles is “gemanipuleerde” transformatie die ontworpen is om gedood te worden, of in de wereldgevangenis binnen geleid te worden zoals vele jaren geleden gepland en beschreven is in Agenda 2030. Iedereen moet bij zinnen komen en ontsnappen aan deze valse realiteit. Bestudering van alternatieve nieuwsbronnen zal duidelijk maken wat echt aan de hand is, struikelend over realiteiten die nooit eerder is overwogen of ze zich konden voorstellen.

Als deze waarheid eenmaal bekend is, zijn de ontwaakten verantwoordelijk deze met hart en ziel te delen met anderen, en blij te zijn wel op de hoogte zijn. Niet altijd prettig, maar een plicht die gedaan moet worden. Het uur is laat en de tijd waarin we leven is verschrikkelijk, de onvermijdelijkheid vereist een optimaal bewustzijn en snelle actie. Er is geen alternatief meer.

De gehele mensheid is in groot gevaar!

Het is letterlijk zij of wij, leven of dood, waarheid of leugen, vrijheid of slavernij, de hele mensheid is in groot gevaar. De waarheid gaat gepaard met een prijs – het is het einde van leugens en illusies waarop mensen hun hele leven hadden gebaseerd. Velen in het hele spectrum van de mensheid voelen zich verloren en zijn bang voor iets dat niet eens bestaat. Deze opzettelijke creatie van chaos is bedoeld om juist dat te doen.

De meesten herkennen misschien niet eens de opkomende energetische veranderingen die nu optreden, maar ze zijn er wel. De ontwaking is een destructief proces, waarbij alles wat onwerkelijk en remmend is voor persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang wordt geëlimineerd. De eerste stap om mee te beginnen is onderricht. Bestudeer Agenda 2030, om met eigen ogen te zien hoever door deze crisis de Deep State plannen zijn gevorderd met de voltooiing van bijna elk aspect ervan, dan weet je ook precies wat je nog kunt verwachten.

Agenda 2030 is de agenda voor het jaar 2030, die refereert aan wereldwijd fascisme/communisme. Hier is een samenvatting van wat er op de agenda staat: Duurzame’ ontwikkeling – niet méér gebruiken dan vervangen kan worden – klinkt in eerste instantie verstandig genoeg, totdat men zich realiseert wat dit en ‘biodiversiteit’ werkelijk betekent in de context van hun samenzwering. Want ‘Duurzame Ontwikkeling’ en ‘Biodiversiteit’ zullen ze je het volgende opdwingen:


Beëindiging van nationale soevereiniteit

 • Planning en beheer door de staat van alle landbronnen, ecosystemen, woestijnen, bossen, bergen, oceanen en zoet water; landbouw; plattelandsontwikkeling; biotechnologie; met de waarborging van “gelijkheid”, in andere woorden; gelijke slavernij
 • De staat definieert de rol van het bedrijfsleven en de financiële middelen
 • Afschaffing van privé-eigendom – omdat het niet ‘duurzaam’ is
 • Herstructurering van de gezinsvorm
 • Kinderen worden door de staat opgevoed
 • Mensen vertellen wat hun baan zal zijn en waar ze moeten wonen
 • Belangrijke beperkingen op het gebied van verplaatsingen
 • Oprichting van ‘menselijke nederzettingszones’
 • Massale hervestiging als mensen gedwongen worden hun land te ontruimen; o.a. de huizen, waar ze nu wonen
 • Afstomping van het onderwijs – inmiddels al bereikt
 • Wereldwijd massale ontvolking t.b.v. de realisatie van het bovenstaande – gebeurt inmiddels nu

Oorspronkelijk bestempeld als Agenda 21, welke meer dan tweehonderd jaar geleden werd opgesteld. Onder vermelding van de voltooiingsfase in de loop van deze eeuw vóór 2030. Het geheime plan van de Nieuwe Wereldorde is om de wereldbevolking terug te brengen tot op een “duurzaam niveau” in “eeuwig evenwicht met de natuur” door een meedogenloze Agenda voor Ontvolking en Reproductie controle. Een massale afslachting van de bevolking, via ‘gepland ouderschap’, vergiftigd drinkwater en voedingsmiddelen, het gebruik van kunstmatige virussen, gevolgd door vaccinatie met controle chips en giftige stoffen om de verkoop van farmaceutica te bevorderen en de levensduur van de mens te verkorten, is nu aan de gang d.m.v. de Covid pandemie.

De protocollen van Zion

Wordt wakker en besef; dat de protocollen van Zion de blauwdruk zijn voor de invoering van de Een wereldregering van de Deep State. Het Protocol 12 bevestigt;

“In onze officiële verklaringen gebruiken we altijd een tegengestelde betekenis, en tonen voortdurend ons best te doen en eerlijk bereidwillig te zijn. De woorden van een staatsman hoeven niet te corresponderen met zijn daden”.

Je wordt aangemoedigd een kwartier van je tijd te besteden aan de bestudering van de protocollen van Sion. Lees ze niet alleen maar, doorzie ze ook. Ze leggen precies uit wat nu aan de gang is met de fakepandemie en waarom.

De wereld moet wakker worden, om te beseffen dat we ons hele leven lang voorgelogen zijn. Vanwaar we vandaan komen, tot waar we naartoe gaan, is alles een grote leugen. Maar de leugen die we hebben geleefd staat op het punt uit te komen. Als kennisgeving krijgt het volk de gigantische verkiezingsfraude en de Corona Hoax te zien, want zelf zien, doet geloven wat werkelijk voor hun ogen gebeurt.

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 425 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen, er komt nog meer…

Peter B. Meyer

finalwakeupcall.info