MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingenwAKE UP 2
3 artikelen: Time to Wake up 2Aan politici, media en volgzame burgers:

Door: Antoine Richard,
13 augustus 2021"Gelooft u werkelijk dat de mensen die de "vaccinatie" van Corona nog steeds afwijzen en die men met steeds drastischer
maatregelen wil dwingen, gelooft u werkelijk dat zij deze kracht zouden opbrengen om zich alleen uit egoïsme, bazigheid of
domheid daartegen te verzetten? Gelooft u werkelijk dat het alleen maar samenzweringstheoretici en corona-ontkenners zijn
die in hun leven niets beters te doen hebben dan onzin te lezen? Velen van hen kent u al jaren persoonlijk, sommigen al
tientallen jaren. Velen van hen hebben u bijgestaan in slechte levenssituaties of u begeleid, velen van hen hebt u
begeleid.

Denk je echt dat ze allemaal te dom zijn om te begrijpen hoe belangrijk jouw verbeten strijd tegen een virus is?
Denkt u werkelijk dat zij de opleiding van hun kinderen, hun beste vrienden, hun baan zouden opgeven, een onzekere
toekomst zouden aanvaarden waarin zij de schuld zouden kunnen krijgen en wie weet binnenkort door agitatoren en
zondebokken zouden worden beschuldigd en vervolgd, zomaar, uit egoïsme en domheid? Geloof je dat? Denkt u
werkelijk dat zij om zulke onbeduidende redenen represailles zouden nemen tot en met de volledige uitsluiting
uit het sociale leven, zoals onze aardige politici van plan zijn te doen en zoals u kritiekloos en blindelings
aanvaardt? Alleen omdat ze koppig zijn of tegen het politieke systeem willen vechten?

Geloof je dat echt?

Zou het misschien zo kunnen zijn dat deze critici zich breder hebben geïnformeerd, andere levenservaringen
hebben opgedaan, andere vaardigheden hebben kunnen trainen en op die manier aan de algemene mind-control
hebben kunnen ontsnappen? Zou het kunnen dat zij deze energie besteden omdat zij om hun medemensen en vrijheid geven?
Zou het kunnen dat mensen die dicht bij je staan, familieleden en je beste vrienden, dit doen omdat ze om zichzelf en jou geven,
omdat ze van je houden en zou het kunnen dat jij het bent die iets groters over het hoofd ziet? Vrije wil en niemand wordt gedwongen,
dat hoor je de hele tijd. Maar hoeveel vrije wil geef je toe aan je buurman?

Dat is nu de grote test.

Onze sociale test! Hoe volwassen zijn we? Wat betekenen vrijheid, menselijkheid en democratie voor ons?
Wat hebben we van het leven geleerd? Een test van het bewustzijn. Mogen velen het herkennen en doorgeven!"

Lay-out:
Door Marcelius

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk is
belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan om ons
te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.

Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
Zitten we nog wel op koers?

4 juni 2021 / Door Ella Ster


Wanneer je middenin een transitie zit is het vaak lastig om een goed beeld te hebben van de veranderingen die gaande zijn. Dit komt ook doordat we ons — terwijl de transitie naar de nieuwe wereld gaande is — in een enorm krachtenspel bevinden. Daar waar de vrijheidsbeweging groeit en steeds meer tegengas geeft, duwt de Deep State hun fascistische agenda op alsmaar dwingender wijze door. Afhankelijk van je focus, kan het daarom lijken alsof de agenda van de Deep State de overhand gaat krijgen. Het wordt steeds duidelijker waar men alles naar toe wil leiden en
men doet steeds minder moeite om hun plan te verhullen.

De tijd van de geleidelijke stapjes is nu voorbij en terwijl de vrijheidsbeweging de duistere agenda steeds meer blootlegt, voert de Deep State de druk alsmaar verder op. Men heeft haast om de agenda van hun Nieuwe Wereld Orde zo snel mogelijk te implementeren. Helaas is men daarin behoorlijk succesvol. Het is schokkend hoeveel mensen meegaan in het propaganda-narratief van virusmutanten, verplicht vaccineren en de invoering van verplicht testen en vaccinatiepaspoorten.

Mensen accepteren gewillig dat er allerlei rechten worden weggenomen en alleen onder bepaalde voorwaarden worden teruggegeven. Angst zorgt voor een vernauwde blik en wanneer men in de greep van angst leeft, zullen mensen alles doen om een gevoel van (schijn)veiligheid voor zichzelf te creëren. Het is een meesterlijk plan met een vorm van mind-control op het hoogste niveau.

Vaccinatie-agenda loopt gevaar

Toch loopt niet alles volgens plan en zijn er steeds meer kleine signalen dat er wel degelijk een positieve verandering is ingezet. Zo blijkt uit een artikel van RTL dat meer dan de helft van de mensen geen gehoor geeft aan de oproep zich te laten vaccineren (lees het artikel op deDagelijkse Standaard).

Ook in Amerika wil de helft van de mensen de coronaprik niet. Dat zal ongetwijfeld te danken zijn aan de vele kritische berichten in de onafhankelijke media en blogs van artsen (zoals hier en hier) die steeds harder de noodklok luiden. Ondanks dat de onafhankelijke media ‘een roepende in de woestijn’ lijkt te zijn en ogenschijnlijk een veel kleiner bereik heeft dan de gecontroleerde mainstream en social media, is het tegengeluid niet meer te stoppen. Het aantal mediakanalen en woordvoerders van het ‘andere geluid’ neemt met de week toe.

De koersverandering verloopt langzaam maar gestaag

Dat de ontmaskering van de leugens en de transitie naar een betere wereld traag verloopt heeft vooral te maken met de omvang en complexiteit van het bedrog — en in hoeverre het verweven is met alle systemen in onze moderne wereld. Daarin is er een machtsstrijd gaande tussen een
kamp dat de oude wereld en oude systemen wil behouden en een ander kamp dat als mensheid op natuurlijke wijze verder wil evolueren.

De machtsstrijd tussen de twee kampen is te vergelijken met een enorme olietanker die aanvankelijk op ramkoers was, maar waarbij de koersverandering al dusdanig is ingezet, dat het gigantische schip het oorspronkelijke doel niet meer kan bereiken. De koersverandering moet echter geleidelijk aan gebeuren om te voorkomen dat het schip kapseist en daarom is het nog niet duidelijk waar de nieuw ingezette koers uiteindelijk naar toe zal leiden.

Het tegengeluid sijpelt echter steeds meer door, ook in de reguliere media. Zo vraagt de Duitse (online) krant BILD alle kinderen om vergiffenis voor het leed dat ze kinderen hebben aangedaan onder het mom van de corona ‘pandemie’. Ook ondernemers vechten terug en eisen dat de maatregelen worden stopgezet. Bijvoorbeeld door rechtszaken aan te spannen. Of door klanten onder druk te zetten hun mondkapjes af te
doen. Bijvoorbeeld door hardnekkige weigeraars 5 dollar extra in rekening te brengen, vanwege de schade die dergelijk onnozel en slaafs
gedrag teweeg heeft gebracht.

Steeds meer ondernemers weigeren klanten die gevaccineerd zijn, vanwege het risico op shedding. Ook luchtvaartmaatschappijen
beginnen bedenkingen te krijgen over de invoering van een vaccinatiepaspoort als voorwaarde om te vliegen, nu blijkt dat gevaccineerden een veel hoger risico lopen op bloedklonters, met name tijdens een vlucht. Om te voorkomen dat ze enorme schadeclaims aan hun broek krijgen,
zijn er alsmaar meer bedenkingen of de vaccinatie-eis wel in hun belang is.

Het andere geluid krijgt steeds meer gehoor

Bepaalde alternatieve versies van de waarheid worden niet langer ontkend. Nieuwe studies tonen aan dat mensen die corona hebben
gehad een levenslange immuniteit hebben opgebouwd. Zij kunnen beter niet worden gevaccineerd vanwege grotere kans op
bijwerkingen, hetgeen kritische artsen al maanden roepen. Facebook paste onlangs zijn beleid aan, waarbij men berichten die
beweren dat het virus wellicht door de mens is gemaakt en afkomstig is uit een laboratorium, niet langer zal censureren.

De afgelopen weken raakte Anthony Fauci opnieuw in opspraak, nu er in de reguliere media berichten naar buiten komen over zijn banden met
het Wuhan laboratorium en het financieren daarvan. Ondanks de enorme propagandamachine kan men de waarheid niet blijvend onder het
tapijt vegen. “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ’m wel …” En de waarheid heeft vaak een langzamer tempo om aan
het licht te komen.

Desondanks neemt de druk vanuit de media en de politiek toe om vaccineren verplicht te stellen. Bijvoorbeeld door indirecte dwang, het wegnemen van basisrechten en gehoorzaamheid te belonen door het teruggeven van deze grondrechten alsof het privileges zouden zijn.

Ook de druk om kinderen te gaan vaccineren neemt toe, maar daarmee groeit eveneens de groep sceptici en tegenstanders. Mensen vragen
zich terecht af: “Moeten we dit wel willen?” “Hoe groot is het risico dat kinderen vormen, want vertelde men ons niet eerder dat kinderen nauwelijks bijdragen aan het aantal besmettingen?” En “Wat zijn de (lange termijn) risico’s van vaccineren, zeker op het gebied van
voortplanting en potentiële auto-immuunziekten?”

Gerechtigheid en zuiveringen

Gerechtigheid - Marcelius

Terwijl de druk vanuit de politiek en media toeneemt, zijn er steeds meer groeperingen die rechtszaken aanspannen en voorbereidingen treffen
om de misdaden tegen de menselijkheid voor te leggen aan het Internationaal Strafhof of een eventueel Neurenberg 2.0 tribunaal. Dat laatste zal steeds meer bijval gaan krijgen op het moment dat blijkt dat vele, zo niet alle gerechtshoven geen objectieve rechtspraak meer kunnen bieden.

De rol van rechtbanken zal ook blijken in de aanhoudende strijd om de waarheid omtrent de Amerikaanse verkiezingsfraude aan het licht te brengen. De uitkomsten van de audits die nu in verschillende staten plaatsvinden vallen op een bepaald moment niet meer te ontkennen.
Het is slechts een kwestie van tijd.

Wanneer deze werkelijke uitslagen bekend gemaakt zullen worden, zal dit reden zijn om de overwinning van Trump formeel te erkennen,
met de steun van (een groot deel van) het leger en het Pentagon. Hoewel deze correctie begin dit jaar al werd verwacht, gaan er steeds meer
geluiden op dat het nu met enige vertraging binnenkort wel degelijk gaat gebeuren.

De kleine signalen

Bij de berichtgevingen in de reguliere media moet men vooral tussen de regels door lezen. Met alle veranderingen die achter de schermen
gaande zijn, zijn er wel degelijk signalen te bespeuren waaruit men een koersverandering kan afleiden.

Een van die berichten gaat over de onthullingen omtrent de Britse koninklijke familie, die na de dood van prins Philip naar buiten komen. Prins Harry zou meewerken met de White Hats om de misstanden binnen de koninklijke familie en de moord van zijn moeder aan het licht te brengen.
Zo gaf hij in een recent interview te kennen dat hij in zijn jeugd getraumatiseerd is en EMDR-therapie heeft gebruikt om zijn jeugdtrauma te verwerken.

Zowel prins William als prins Harry haalden onlangs fel uit naar de BBC ten aanzien van hun rol in het verleden en de hetze tegen Lady Diana.
Dat zou wel eens het begin kunnen zijn van de openbaring van de zeer dubieuze rol die de media destijds als geheel hebben gespeeld in de ondergang van Lady Di en het verhullen van haar moord.

Daarnaast verwacht ik in de toekomst ook dat de oneerlijke behandeling van Michael Jackson in de mainstream media verder aan het licht zal komen. Het is een schoolvoorbeeld van het samenspannen van de Deep State met de mainstream media en corrupte figuren binnen politie en justitie, om ‘lastpakken’ het leven zuur te maken.

De achtervolgingswaanzin van de paparazzi en de karaktermoord door de mainstream media in zijn zaak tonen grote parallellen met het leven van Lady Di. Beide celebrities werden geïnterviewd door BBC verslaggever Martin Bashir, die achteraf gezien een bijzonder kwalijke rol heeft gespeeld in hun publieke veroordeling en zwartmakerij. Hoe meer men zich in die zaak verdiept, hoe duidelijker de parallellen zijn met de huidige rol van de Deep State en de media als een van hun tentakels.

Zuiveringen en toename van licht

Licht zuiveringen - Marcelius

Veel hoogsensitieve mensen melden dat ze zich de laatste weken, sommigen zelfs al enige maanden, lichter en positiever voelen. Alsof er een last is weggenomen. Het is het resultaat van zuiveringen door lichtkrachten en een shift naar een positieve tijdlijn, althans dat is wat men rapporteert, ervaart of ‘ziet’. Dat ervoer ikzelf ook rond de periode van het debacle rond het Evergreen schip, waarvan insiders claimen dat daarmee een wereldwijde aanslag is voorkomen.

De aarde zelf lijkt ook volop in beweging te zijn en in de periode van 19 tot 25 mei 2021 zijn er wereldwijd tal van vulkaanuitbarstingen geweest. Op die twee data waren er ook uitbarstingen van de Etna en Stromboli, de twee meest actieve vulkanen in Europa, op en boven Sicilië. Vulkaanuitbarstingen zijn altijd aangeduid als indicatoren van een nieuwe tijd. Is de recente toename toeval, of bereidt de aarde zich voor op grotere aankomende veranderingen?

Zo zijn er op tal van fronten kleine signalen dat er grote koersveranderingen gaande zijn. Deze zullen zich (vooralsnog) niet met een grote aankondiging manifesteren, maar het zijn aantoonbare aanwijzingen van een beweging die is ingezet. Net zoals de aanvang van een lawine,
waarbij de sneeuwverschuiving nog geen momentum heeft, maar tegelijkertijd niet meer te stoppen is.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het
artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Alles is een illusie 3/3

Door: Peter B. Meyer – 28 mei 2021Rigide censuur heeft onze abonneemailingdienst uitgeschakeld. Duidelijk, zonder censuur, is het MSM-verhaal ontzield. Alleen,
alternatieve media brengt waarheid. Wees behulpzaam en deel deze grondig gerechercheerde artikelen met iedereen. Dit wordt
onze laatste bevrijdingsstrijdronde. Het is ieders belang velen te informeren. Bedenk; Bevrijding wordt alleen verkregen vanuit de
bevolking zelf. Spoedig zal onze nieuwe abonneeservice operationeel zijn.

Nepnieuws

Frauduleuze Staatsboekhouding

Welvaartseconomie uit balans

Hoe de menselijke geest wordt gemanipuleerd

Geen Gezondheidszorg maar Ziek worden is het doel

Mensen beseffen niet hoe hun leven wordt beïnvloed

Covid mRNA spike-eiwit injectie is besmettelijke menselijke biobom

COVID Vaccin creëert Varianten

Wees bewapend met de waarheid

Voorgelogen en bedrogenHet ontbreekt de meeste mensen aan kritisch denken, maar het wordt tijd gewapend te zijn met de waarheid, dus lees verder en verspreid
de boodschap. Deze onderwerpen zijn schandalig omdat het ons allemaal betreft.

‘Niets is wat het lijkt’ en dat moet algemeen bekend worden onder het grote publiek. Er is geen pandemie en het Covid-virus bestaat niet,
geen enkele wetenschapper heeft dit virus kunnen lokaliseren. We worden ontvolkt door onze eigen overheid, die is omgekocht en onder
controle staat van de Satanische Deep State. Deze satanische controle is het resultaat van goed georganiseerde samenzweringen met als
enig doel het vestigen van de Nieuwe Wereld Orde. Gebaseerd op Luciferiaanse revolutie tegen God en Natuur.

Alles is nep en vals! Hoe eerder hoe beter is het wakker te worden over dit sinister bedrog. Bedenk; je kunt echt en effectief zijn te midden
van al deze bedrieglijkheid. Laat het je niet omlaag halen; maar laat het een uitdaging zijn om jou en alle anderen om ons heen te helpen, ons potentieel te bereiken

De mensheid heeft haar macht weggegeven aan nep-gezag. De echte autoriteit zijn wijzelf, het volk, in onze ware en oorspronkelijke vorm van zelfbestuur en bewustzijn. Wij nemen beslissingen voor onszelf. Volkeren zijn misleid hun recht op zelfbestuur weg te geven aan een autoriteit
die niet bestaat, en dan nog deze kritiekloos te gehoorzamen. Zonder kritisch na te denken en zich af te vragen waarom, zonder zelfs maar de gevolgen voor de mensheid te begrijpen.

Onze beschaving, het product van duizenden jaren inspanning, hangt aan een zijden draadje. Corruptie is alomtegenwoordig en dompelt ons
in tirannie. Zal de mensheid haar vrijheid en ziel verdedigen, of zullen ze ten prooi vallen aan de dictatuur van het totalitarisme?


De Deep State, ooit gevormd door geheimzinnig Luciferiaanse Satanisten, wil de nieuwe wereldorde uiterlijk in 2030 invoeren. Dit vindt duidelijk overal om ons heen nu plaats. Hun invloed is geïnfiltreerd in elk aspect van onze samenleving, van nieuwsitems tot consumptiegoederen. Zij brengen ons de grootste financiële catastrofe teweeg, ooit in de geschiedenis waargenomen, om hun nieuwe wereldorde te kunnen invoeren.

Hun censuur heeft onze abonneedienst uitgeschakeld. Onthoud; zij willen niet, dat de ware boodschap overkomt. Wees behulpzaam en
verspreid de boodschap door onze artikelen te delen met iedereen die je kent. Iedereen moet geïnformeerd worden over de ware stand van
zaken waarin ze leven. En over wat binnenkort gaat gebeuren!

Nepnieuws

Nepnieuws, zo lijkt het, is wat de mensen willen. Nieuws wordt gezien als een vorm van entertainment. Mensen willen amusement waardoor ze
zich slim, heldhaftig en nuttig voelen. Dit is de reden waarom mensen leugens willen! Ze willen zich niet ongemakkelijk, onaanvaardbaar of dom voelen. Dus het laatste wat ze willen is serieuze informatie of echt inzicht.

De waarheid is moeilijk te accepteren en te bitter om te slikken. Mensen schijnen nieuws te willen dat vlot overkomt, en dat hen groter en
slimmer laat voelen. In plaats van ervaring en berichtgeving uit de eerste hand, wordt het nieuws steeds valser naarmate men verder afstaat
van de harde feiten.

Het nieuws dat in de kranten wordt gelezen is allemaal en overal hetzelfde, speelt zich meestal ver weg af, is gebaseerd op motieven die
mensen niet kunnen begrijpen, en berust vaak op samengestelde fantasieën, mythen en desillusies. Gepubliceerd, bijvoorbeeld, als financieel
of economisch nieuws.

Nieuws is zelden wat het pretendeert te zijn. Het is geen bloedeloos verslag van onweerlegbare feiten, zoals een lijst van temperaturen die
op de Noordpool zijn gemeten. In plaats daarvan wordt elk stukje ervan beïnvloed en gevormd door een web van ideeën, mythen en misvattingen. Anders zou het nieuws betekenisloos zijn als instrument van de elite in het nastreven van hun doelen. Om deze reden zijn journalisten van vandaag niet meer de echte onderzoeksjournalisten van vroeger.

Frauduleuze boekhouding


Het monetaire systeem is gebaseerd op frauduleuze boekhoudpraktijken en is van onder tot boven corrupt; met de macht van geldschepping kan een bank nooit failliet gaan. Ze creëren al het geld dat ze nodig hebben, maar boeken dat geld niet in hun grootboek. Om preciezer te zijn, geld
dat niet wordt verantwoord in hun kasstroomrekening. De macht geld uit het niets te scheppen en het tegen rente uit te lenen is woeker.

Maar wat algemeen niet bekend is, is dat verstrekte leningen vaak ook niet worden geboekt! Dus zonder schuld met de macht van
geldschepping, kunnen banken niet failliet gaan! Leningen die niet of gedeeltelijk worden terugbetaald zijn dus nooit een verlies
voor de bank. Elk klein beetje van de lening plus de rente die is terugbetaald, is honderd procent winst voor de bank!

Wanneer bijvoorbeeld € 100 wordt gecreëerd en uitgeleend, maar niet is geboekt in het grootboek, en slechts € 20 wordt teruggegeven,
heeft de bank nog steeds een winst van € 20, omdat de andere € 80 aan spookgeld werd witgewassen tijdens de lening uitgifte niet is geboekt
als schuldvordering, daarom kan dit geen verlies zijn! En de reden is waarom de teruggestorte € 20 winst is voor de bank. Dit is nu precies de
kern van het bankgeheim, bewust gericht op frauduleuze boekhouding, waardoor het bankwezen in combinatie met de creatie van spookgeld immense macht verkrijgt.

Welvaartseconomie uit balans


Het monetaire systeem, de huidige economie en het welvaartssysteem proberen de oorlogszuchtige elites te vernietigen, waardoor
gewone mensen verlamd achterblijven in de daaropvolgende puinhopen. De schuld wereldwijd nadert verbazingwekkend honderden biljoenen,
zonder einde in zicht. Het papieren fiat monetaire systeem heeft 50 jaar achtereen gedraaid, terwijl het laatste systeem het slechts 35 jaar
heeft volgehouden. Het monetaire systeem van nu had al lang vernietigd moeten zijn. Het vermogen van iedereen, t.w. hun spaargeld,
hun pensioen, kortom alles waarvoor ze gewerkt hebben, staat op het spel.

Cijfers, grafieken, berichtgeving, alles is nep, onecht en vals. De signalen zijn overal om ons heen merkbaar.
Ze zijn onmiskenbaar duidelijk. Helaas zijn de meeste mensen zich niet bewust van de feiten en de waarheid en
geloven ze in het grote bedrog. Alleen degenen die wakker zijn weten zeker dat bijna alles wat over de economie
van nu wordt gezegd frauduleus, onjuist en misleidend is. De economie doet het “geweldig”, zegt de Centrale Bank.
Het is de “beste economie die we ooit hebben gehad”, zegt de regering, en het zal nog veel beter worden. Niets van dit alles
is waar. Helemaal niet!

Hoe de menselijke geest wordt gemanipuleerd

Niets is wat het lijkt. De mensen wordt verteld dat anarchisme slecht is en democratie goed. Anarchisten zijn hooligans die door de straten
razen, stenen en molotovcocktails gooien en over het algemeen voor overlast zorgen, zo luidt de desinformatie. Maar in werkelijkheid is anarchie
in wezen “Vrijheid”, vrij van slavernij; vrij van gedwongen worden om tegen je wil te handelen. Aan de andere kant van de medaille is democratie niets anders dan een dictatuur, waar 51% van het volk de rechten van de andere 49% kan wegnemen. Democratie is in feite oplichterij, omdat
zij alleen maar de rijkdom van het volk verdeelt, dat op den duur sowieso vernietigd wordt. Denk altijd in spiegelbeeld; als ze zwart zeggen,
is de werkelijkheid wit. Als ze zeggen ga linksaf is rechtsaf beter.

De waarheid blijkt altijd het tegenovergestelde te zijn van wat aan de mensen wordt verkocht. Neem het geval van 5G, dat wordt gepromoot
als een innovatie voor het welzijn van de mensheid, terwijl het niets minder is dan een massavernietigingswapen, om de bevolking voor meer
dan 90% van de bevolking uit te moorden.

Geen Gezondheidszorg maar Ziek worden is het doel

Gezondheidszorg is een pathologische leugen, het is nooit de intentie geweest mensen te genezen van ziektes, sinds de gezondheidszorg werd geconfisqueerd door Rockefeller t.b.v. Big Pharma. Dit begon met John D. Rockefeller (1839-1937) die concurrentie een zonde vond en een uitgesproken voorstander was van monopolie, weg van de vrije markt.


Zoals hij uitlegde; concurrentie gaat ten koste van buitensporige winsten. Dus begonnen de Rockefellers alle rivalen in hun industrie op te kopen, die ofwel als partners ofwel als aandeelhouders werden ingelijfd. Degenen die niet wilden deelnemen werden verpletterd. Zo werden zij de monopolisten in de gezondheid industrie en herhaalden dat ook in industrieën als; bank- en financiële instellingen, energie, chemicaliën, farmaceutica, gezondheidszorg, voedselverwerking, media, wapenhandel en -productie, informatietechnologie, onderwijs, en nog
een paar andere takken meer.

Evenzo met Facebook, Google, en Alphabet, om alle entiteiten onder de Neurale-link te brengen. Die Deep-Mind controle maakt een optimaal digitaal brein mogelijk dat zich verbindt met het internet, in principe met alle digitale en bio-digitale netwerken, menselijke lichamen, machines, robotica, enz.

Voor geschiktmaking van bv. Realiteit vergroting; Virtual Realiteit, Gemengde Realiteit, Hologrammen en andere technologieën, die gebruikt kunnen worden voor surveillance, het volgen, manipuleren, controleren, sociale engineering, re-engineering, herprogrammering, hersenspoelen, kinderen opsporen, quarantaine, bedreiging, arrestaties, het plegen van culturele genocide, en het doden van de mens door machines. Bio-
Digitale KI, Digitale KI, het koppelen van robotica door 5G, 6G en andere netwerken naar Deep State commandocentra.

Er was verzet tegen dit platform, maar onlangs heeft de EU in het geheim het groene licht gegeven voor dit soort menselijke ingrepen,
omdat dezelfde families die al deze bedrijven en vele andere controleren, ook de EU controleren.

De Diepe Staat, via de Rothschilds en Rockefellers, streefde niet alleen naar controle over olie, en alle andere opkomende nieuwe
energiebronnen voor wereldwijde economische vooruitgang, maar zij breidden ook hun invloed uit over geneeskunde, onderwijs en
psychologie, alsmede het vergroten van hun controle over de authentieke wetenschap van het leven zelf, biologie, gezondheidszorg,
en haar toepassingen in de wereld van planten, kruiden en landbouw.

Mensen beseffen niet hoe hun leven wordt beïnvloed

Voor het grootste deel zijn hun sinistere inspanningen onopgemerkt voorbijgegaan aan de bevolking als geheel. Weinig mensen waren zich
ervan bewust hoe hun leven subtiel, en soms niet zo subtiel, werd beïnvloed door een of ander project, gefinancierd met de immense rijkdom
van de Rothschilds en de Rockefellers. Toen dit onderwerp door mij werd onderzocht, was het al snel duidelijk dat de geschiedenis van dit soort ontwikkelingen onlosmakelijk verbonden is met de politieke geschiedenis van deze zeer machtige families.

De gebroeders Rockefeller begonnen met de creatie van het concept multinationale bio-agribusiness. Het is het verhaal van genetische manipulatie en het patenteren van planten en andere levende organismen.

Zij financierden de Groene Revolutie in de landbouwsector van ontwikkelingslanden, onder meer om nieuwe markten te creëren voor petrochemische meststoffen en aardolieproducten, en om de afhankelijkheid van energieproducten te vergroten. Hun betrokkenheid is een onlosmakelijk onderdeel van het verhaal van genetisch gemodificeerde gewassen van nu.

Eigenlijk is het verhaal van de GMO’s dat van de evolutie van de macht in handen van de elite, in de loop waarvan werd bepaald dat zij de hele wereld onder hun controle zouden brengen, koste wat het kost. Reeds, tientallen jaren eerder was deze macht gebaseerd rond de Archon families Rothschild en Rockefeller.

Spoedig zullen we onze ware oorsprong ontdekken wie we daadwerkelijk zijn en wat werkelijk aan de hand is. Aan de ene kant zijn het de Duistere Machten die bijna onbeperkt vrij spel hebben op het oppervlak van onze planeet en al tienduizenden jaren aan bezig zijn, terwijl aan de andere kant de Lichtkrachten staan, t.w. de Patriotten die zich grote inspanningen getroosten om de negatieve krachten zo snel als mogelijk is te verwijderen.

De implicaties van het massaal slaapwandelen zijn duidelijk: met miljarden slapende mensen zijn de machthebbers die wakker zijn in het voordeel. Slapende mensen zijn gemakkelijk te controleren. Hun bewuste ziel bevindt zich in een mentale gevangenis, waar ze tijd, arbeid en energie
krijgen toebedeeld. Die mensen hebben weinig of geen vrije wil. Lees het eeuwenoude Illuminati-Protocol 3:1;

“Ik kan u verzekeren dat we nu nog maar een paar meter van ons doel verwijderd zijn. Zodra de cirkel sluit, zijn alle staten van Europa
geklemd als in een bankschroef.” Mensen gedragen zich als schapen, ze zullen zich nimmer losmaken van deze waanzin.

Covid mRNA spike-eiwit injectie is besmettelijke menselijke biobom

Ook het Covid vaccine is een illusie, het is geen vaccine maar een giftige injectie dat het volk laat geloven dat ze beschermd
zijn tegen iets dat niet is, maar wel hun levensverwachting reduceert tot maximaal 3 jaren. Erger nog; Reeds, duizenden
“niet gevaccineerden” melden bijwerkingen van Covid-vaccins, zonder gevaccineerd te zijn. Feit is dat mensen die niet
gevaccineerd zijn, maar wel in contact zijn geweest met “gevaccineerde” mensen, besmet zijn met een ongekend aantal
ziekten die hun oorsprong vinden in de Covid-vaccins. Mensen die in nauw contact zijn geweest met “gevaccineerden”,
melden o.a. pericarditis – een zwelling en irritatie van het weefsel rond het hart dat pijn op de borst veroorzaakt;
auto-immuunziekten; gordelroos – een virale infectie met pijnlijke uitslag van blaasjes rondom het lichaam; trombose;
Bells palsy – symptomen van plotselinge zwakte in de gezichtsspieren.

Reeds is bevestigd: dat het mRNA-“vaccin” met synthetisch spike-eiwit + nano-technologische hydrogel, vele gevallen van bijwerkingen veroorzaakt op het vrouwelijk voortplantingssysteem, plus duizenden andere cerebrale, cardiale, neurologische, neuromusculaire effecten, bloedstolsels, trombose, met duizenden sterfgevallen nu de “gevaccineerden” zich over de hele wereld hebben verspreid.

Volgens de officiële propaganda; Pandemie-curves en statistieken tonen aan dat het aantal mensen dat zogenaamd ziek is van deze
nieuwe “Covid-variant” explodeert in alle landen die massaal hebben “gevaccineerd” zoals Israël, Brazilië, India, de VS, enz.

COVID Vaccin creëert Varianten

Nobelprijswinnaar professor Luc Montagnier wijst erop dat massavaccinatie een enorme vergissing is. Een wetenschappelijke en een medische fout. Het is een onaanvaardbare fout. De geschiedenisboeken zullen dat aantonen, want het is de vaccinatie die de varianten creëert.

Voor het originele virus, zijn antilichamen gecreëerd door het vaccin. Wat doet het virus? Sterft het of vindt het een andere oplossing?
Ze produceren nieuwe varianten als gevolg van de vaccinatie. Je ziet het in elk land, het is hetzelfde: de curve van vaccinatie wordt gevolgd door de curve van sterfgevallen. Mensen werden ziek door Corona nadat ze gevaccineerd waren. Ik zal je laten zien dat ze varianten creëren die resistent zijn tegen het vaccin. Het is ondenkbaar. Ze zwijgen. Veel mensen weten dit, epidemiologen weten het ook. Het zijn de antilichamen die door het virus worden aangemaakt die de infectie sterker maken. Het is wat wij noemen Antilichaam Afhankelijke Versterking, wat betekent dat antilichamen een bepaalde infectie bevorderen.

Het antilichaam hecht zich aan het virus, vanaf dat moment heeft het de receptoren, de antilichamen, we hebben ze in de macrofaag (verhoogde uitstoot van pro-inflammatoire). Het activeert het virus en niet per ongeluk, maar vanwege het feit dat ze gekoppeld zijn aan de antilichamen.
Het is duidelijk dat de nieuwe varianten ontstaan door antilichaam-gemedieerde selectie als gevolg van de vaccinatie.

De mens denkt en handelt afhankelijk van slimheid, rijpheid of bewustzijn en richt zijn leven in naar innerlijke overtuiging en ideeën. Je kunt niemand bekeren of waarschuwen iets blijvends te doen dat nog geleefd of ervaren wil worden. Niemand wordt gedwongen tot deze inenting – en toch voelen veel mensen zich ertoe gedwongen. Waarschijnlijk, dat het gratis is en hun angstmechanisme de acceptatie motiveert van deze nepvaccins die bedoeld zijn het menselijk ras op Aarde uit te roeien. Zelfs, artsen weigeren gevaccineerde patiënten te behandelen.


Word wakker en blijf met beide benen op de grond staan om te vechten voor je vrijheid en een vrije wereld zonder dictatuur.
Er is geen enkele redder van deze planeet. Er zijn vele redders, als mensen massaal wakker worden en zich verenigen.

Begin naar de wereld van nu te kijken, het is verleidelijk om te denken dat de wereldmaffia uit elkaar valt. We zijn aangekomen, in een overgangsproces. De mensheid beweegt zich naar een hoger bewustzijn en er is nu meer positieve energie op de planeet dan negatief.

Honderdduizenden jaren lang hebben mensen gehandeld vanuit een oud, negatief bewustzijn van oorlog, geweld, wreedheid en behoefte aan macht en geld. Dit is nu aan het veranderen. De verandering lijkt langzaam te gaan, maar de mensheid is aan het verschuiven naar vrede, samenwerking, respect en goedaardigheid.

Er zijn nog veel meer illusies, waarover extra afleveringen volgen.

Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real time vernietigen.
Open je ogen en en vecht voor je leven!


Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alstublieft met iedereen die je kent om hen te helpen met het ontwaken en voorbereiding. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat je wakker bent, en de zwijgende wakkere meerderheid te motiveren dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen, hoe meer de cabal haar greep op ons heeft verloren.
Er volgt nog veel meer verhelderende informatie! Je bent uitgenodigd je gratis te abonneren.

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Ons verenigen met gelijkgestemden creëert en vormt onze beste werkelijkheid. Wereldwijde netwerken van ontwakende mensen worden gecreëerd, zoals in Spanje in het Marbella / Malaga area, dat een groeiend aantal deelnemers trekt.
In slechts een paar maanden van bestaan is de groep gegroeid tot meer dan 530 leden. Als u zich wilt aanmelden of wilt leren hoe u uw eigen regionale of lokale groep kunt beginnen, neem dan via email. contact op met FWC. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, meer bepaald
in kleine gemeenschappen die de basis worden van onze zelfgestuurde maatschappij.

Wees bewapend met de waarheidFWC-TELEGRAM-GROEP

Om onze artikelen met anderen te delen en eigen POSTS te plaatsen.
Je bent uitgenodigd lid te worden, klik op deze LINK

Peter B Meyer