MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

wAKE UP 2
41 artikelen: Time to Wake up 2
De Alien Connectie


Door: Peter B. Meyer
14 september 2022Bekendmaking

Om de aandacht af te leiden, worden keer op keer Leugens over Leugens gepubliceerd. Reeds in 1974
voordat hij in 1977 overleed, vertelde Werner von Braun, de in Duitsland - geboren NASA wetenschapper, aan
zijn assistent Carl Rosin, de waarheid over de verzonnen alien invasie en bewapening projecten die de VS in gedachte
had. De meeste van zijn voorspellingen, zijn intussen waar geworden. Bekijk deze korte video, om beter te begrijpen wat
echt aan de hand is, en wat het uiteindelijke doel is van de Deep State Cabal. In deze video geeft Dr. Carol Rosin, voormalig
NASA wetenschapper en getuige iz. het Disclosure Project, zeer belangrijke informatie. Vergeet niet, dat dit in het jaar 2000
was, vóór 9/11, toen het alleen nog Oklahoma City, en de bomaanslag op het WTC in ’93 hadden plaatsgevonden. Waardoor,
de Cabal zich realiseerden dat iets groters moest gebeuren.

Begrijp goed, deze cabal wezens kan het niets meer schelen. Ze komen met terreuracties al zo lang weg dat hun verwaandheid
en buitensporige activiteiten een sport is geworden. Ze weten goed dat niemand van het grote publiek iets leest van wat wordt
gepubliceerd. Als iemand het wel leest, wordt het altijd afgedaan als grapje of samenzwerings - theorie, het zogenaamd ridi-
culiserend “excuus”.  Ze publiceren hun 2030 agenda, en praten erover, hoe de wereldbevolking, met 90% moet worden
gereduceerd; maar ook de over het gebruik van eugenetica en economisch - terrorisme. Als scherpe reacties komen,
wordt gezegd dat het een, “een grapje” is. Hun goed betaalde - geleerden, zijn de gecompartimenteerde experts,
die op elk gebied - actief zijn om iedereen onder de - top van de piramide te manipuleren. In het kort; sociale
engineering.

Deze groep is een gigantisch wereldwijd intergenerationeel geheime Luciferiaans occulte organisatie
van onvoorstelbaar kwaad, gebaseerd op oud Babylonisch Talmudism, beter bekend als Baäl-aan
bidding. Hoe dan ook zij zullen nooit instemmen met beëindiging van hun terreur macht en
monetaire hegemonie over wereld. De enige verstandige aanpak is dat ze zichzelf
vernietigen, Dat gebeurt nu in
real time voor onze
ogen.


Conclusie en Toekomstvisie

Dit artikel maakt duidelijk dat overheden en banken criminele ondernemingen
zijn die eenvoudigweg bezittingen en fondsen van het volk in eigen zak steken.Geen normaal denkend mens wil eeuwigdurende oorlogen en planetaire vernietiging beleven, pijn lijden,
verdriet en ziekten doormaken. Nog minder de dictatuur die de Cabal op deze planeet uitoefent. Deze criminele
misdadigers zullen binnenkort ter verantwoording worden geroepen, voor hun gruweldaden en misdaden. Het zijn
zij die de mensheid hebben - geplunderd, sinds het prille begin van het Centrale - Bankwezen en daarna. De dag van
verandering ten goede zal komen.

Maar nu, wordt de Deep State Cabal nerveus. Hun wanhoop is niet langer meer internetpraat. De positieve veranderingen
komen ten goede aan het hele volk. In de plaats van negatieve gebeurtenissen, die de wereld tot nu toe hebben overspoeld
en verwoest, komen nu positieve evenementen. Vooruitlopend hierop, voel je dankbaar en probeer je in te leven, onze wereld
opnieuw op te bouwen, in volledige - vrijheid, met vrije energie, onbeperkt welvaartcreatie, zonder - hongersnood, beëindiging
van armoede, met creatieve banen ten bate van de mensheid en de planeet.

Omarm het concept dat wij mensen de middelen verkrijgen dat alles en meer uit te voeren. Expansie door innovatie en onbeperkt
initiatief, creativiteit, ondernemerschap, cultuur, enz. Denk hierover eens na, want dit is de manier om dingen te realiseren. Wees
ervan verzekerd dat we overwinnen en zullen evolueren. We gaan ons potentieel als menselijk ras waarmaken. Wat nu gaat
gebeuren is precies op tijd. Oftewel, onze tijd.

Buitenaardse wezens bestaanBuitenaardse wezens bestaan in hun werelden net zoals wij op Aarde. Maar zij zijn vele malen verder ontwikkeld,
begaafder en meer geavanceerd. Je hoeft niet bang voor ze te zijn, ze hebben nog nooit iemand kwaad gedaan. Ze zijn
gekomen, om ons te helpen met adviezen, maar de uitvoering moeten we zelf verrichten. Elke nacht, kun je aan de hemel
een of meer van hun reusachtige ruimtevaartuigen observeren. In tegenstelling tot de mainstream media en overheden die
proberen ons wijs te maken dat ze een bedreiging zijn. Ze bestaan, het zijn vreedzame liefdevolle wezens. Hun beschaving is
gebaseerd op liefde, compassie, empathie,
integriteit, wijsheid en spiritualiteit.

Helaas, bestaan ook Buitenaardse rassen die ons niet welwillend of neutraal zijn en zich op aarde genesteld hebben. Zij zijn al
honderdduizenden - jaren actief op onze planeet - om goud te delven en ons te verslaven. Ze hebben onze planeet in bezit
genomen en willen nu de mensheid op aarde voorgoed - vernietigen, door middel van giftige - Covid injecties. Dit zijn
negatieve wezens, verstoken van mededogen en emotie. Luciferianen die Satan aanbidden in plaats van God.
Ze hebben geen respect voor onze planeet, en nog minder voor het leven op Aarde. Het zijn kwaad
aardige ET-rassen waaronder de Draco’s en Grays die ons mensen onderdrukken
en terroriseren.

Dat is de reden dat nu goedwillende ET ‘s ons te hulp zijn gekomen
en inmiddels alle vluchtwegen voor hen hebben afgegrendeld.

Ook zij zijn reeds vele jaren op aarde en hun aantal groeit dagelijks. Zij zijn gekomen om het menselijk
bewustzijn te ontplooien, de mensheid te leiden en te ontwaken. Ze kunnen naar verkiezing hun ruimteschepen
zichtbaar of onzichtbaar maken. De aardfrequentie ondergaat een ongekende verschuiving van 7,8 Hz naar uiteindelijk
40Hz, voor overgang naar hogere 5D-ascensie. Het is een Spirituele evolutie die leidt tot de bevrijding van de mensheid. Dit
is absoluut uniek in de geschiedenis
van het universum.

De Galactische FederatieHet is belangrijk te weten dat deze buitenaardse - bezoekers onze broeders en zusters uit, de sterren werelden zijn; zij zijn onze
familie van het Licht. Familie komt altijd helpen wanneer het meest nodig is. Het zijn liefdevolle rassen afkomstig van verschillende
sterrenlichamen die samenwerken om de aardse mensheid te helpen. Zij zijn verenigd in de Galactische Federatie. De Galactische
Federatie is een grote groep van geavanceerd spirituele - wezens die waakt over de evolutie en het bewustzijn op Gaia. Gaia is
de voorouderlijke moeder van al het
leven op Aarde in het
Universum.


De Waarheid bevrijdt

Het zijn negatief ingestelde wezens die geen mededogen, noch respect en liefde kennen. Ze aanbidden Satan in plaats
van God. Ze hebben geen eerbied voor planeet Aarde, en nog minder voor het leven erop. Het zijn kwaadaardige
ET-rassen waar onder andere, de Anunnaki, Draco en Grays onze planeet al 500.000 jaar lang terroriseren.
Dat is de reden waarom - goedwillende ET-wezens onlangs, op onze planeet zijn geland en in grote
getalen met gigantische luchtschepen door ons luchtruim bewegen om ons te beschermen

In een negatieve wereld is het gemakkelijker mensen te misleiden
dan hen ervan te overtuigen dat ze misleid zijn. – Mark Twain
Het is nuttig een exposé over de waarheid te bieden dat de werkelijkheid weerspiegelt, en begrijpbaar is
voor het logisch en emotionele begrip. In de 3D-waarheid van nu, is veel vervormd door onderdrukking van
cruciale kennis. Hierdoor, ontstaat slechts een beperkt, werkelijkheids-besef met weinig, diepgang. Alhoewel,
talloze verschillende, ruimte rassen bestaan. Is de vermelding, van vijf hoofdgroepen van hogere wezens die nu
op onze planeet aanwezig zijn belangrijk. Zij zijn aanwezig om de mensheid met adviezen te assisteren. Ze komen
uit verschillende Galaxies, het zijn humaan achtige
rassen met verschillende visuele kenmerken.

De Galactische Federatie bestaat voornamelijk uit de volgende vijf Sterren Naties; Pleiadeanen, Andromedines, Serians,
Arcturians en Lyrans. Het zijn hoogontwikkelde spirituele wezens uit verschillende werelden die samenwerken als familie
van het Licht. Al deze groepen hebben gedegen verbindingen met planeet Aarde, en hebben daardoor onze oproep voor
bevrijding uit tirannie en onderdrukking gehoord. Zij besloten zich aan ons kenbaar te maken en over ons te waken en
onze evolutie op planeet Aarde te begeleiden. Mensen op onze aarde die vasthouden aan een beperkt geloof dat
wij de enigen zijn in het universum zullen hun geest moeten verruimen. Er zijn zo’n honderd keer honderd
miljard sterren in het heelal waar menselijk leven bestaat.
Denk daar eens over na.Sinds 1945 zijn honderden meldingen van UFO activiteit verschenen die over nucleaire faciliteiten vlogen.
Deze ongeïdentificeerde vliegende objecten, UFO ‘s, hebben de functies van aarde kernraketten gemanipuleerd
en geneutraliseerd. Opdat planeet Aarde niet - nogmaals wordt getroffen door kern explosies, zoals in het heel verre
verleden is
gebeurd.

<VIDEO> Anunnaki, Draco Geschiedenis en het Geheime Plan

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Bewustzijnsval
Reïncarnaties is werkelijkheid

Door: Peter B. Meyer & Vital Frosi
27 Juli 2022
Alles is illusie

Het belangrijkste is dat mensen zich realiseren dat onze 3 dimensionale realiteit niet echt is. Dat betekent,
dat het niets meer is dan een bewustzijnsval. Wie we werkelijk zijn, is voor ons verborgen gehouden. Onze spirituele
natuur is onze enig ware vorm. Daarom besteden de duistere machten zoveel tijd en geld om mensen alles te laten vergeten.
Ze gebruiken subtiele technieken om ons gevangen te houden. Dat is waar de echte magie ligt. Als je dit niet vooruit kunt zien,
ben je verslagen. Het is allemaal een illusie. Spoedig, zullen mensen hun ware oorsprong ontdekken, wie en wat ze werkelijk zijn
en wat echt aan de hand is. Dat is de reden waarom slechts een derde van de wereldbevolking slaagt voor het examen 5D. Twee
derde moet de leerschool - opnieuw volgen op een andere 3D planeet, omdat planeet Aarde, haar ascensie naar 5D is begonnen.

Om chaos onder de bevolking te voorkomen; de definitieve doorbraak naar totale bevrijding van planeet Aarde komt wanneer de
Deep State cabal zichzelf heeft vernietigd, door de ineenstorting van onder meer het wereldwijde geldsysteem, de mainstream
media, multinationals en TBTF-banken. Of, mensen komen massaal in opstand wanneer ze begrijpen dat ze zijn voorgelogen
door hun autoriteiten over Covid vaccinaties, die niet veilig en effectief zijn zoals men hen heeft doen geloven. Gezonde
mensen vallen dood neer nadat ze zijn gevaccineerd. Deze schijnvertoning zal leiden tot de totale vernietiging van
Big Pharma en het medisch establishment.

Aan de ene kant staan de Duistere Machten, die al vijfhonderdduizend jaar bijna onbeperkt vrij spel hebben gehad
op het oppervlak van planeet Aarde, terwijl aan de andere kant de Licht Krachten zijn gekomen, t.w. de Sterrenzaden,
geleid door de Galactische Federatie. Inmiddels, onder grote inspanning boeken wakkere patriotten op planeet Aarde
op alle fronten grote vooruitgang om alle negatieve krachten voorgoed van onze planeet te verwijderen. Het ware
motief van de Deep State heersers is - duisterder en kwaadaardiger dan de meeste mensen zich kunnen voor
stellen, omdat het “buitenaards” gaat en letterlijk, op verrassende wijze is getransformeerd in de Archon
Bloedlijn Agenda 2030, om onze wereld te regeren namens de “buitenaardse” Anunnaki en Draco
Control Machten.

De Archon Bloedlijn familie is diep betrokken bij de schepping van een geheel nieuw en meer losgekoppeld
menselijk wezen, dat volledig gevangen zit in de Matrix van de derde dimensie. Dit zijn onbruikbaar gemaakte
wezens, op een niveau ver beneden, het huidig. Beter - controleerbaar door computers, omdat het lege wezens
zijn geworden zonder vrije wil en doen wat de cabal instructie zegt. Deze hypnotische magie, wordt ondersteund
middels manipulatief - liegen. Verzonnen, op de illusie van een Schepper God, waarover niemand, enige oriëntatie
heeft in termen van - realiteit of waarheid. De realiteit is echter, dat de mensheid voor altijd is misleid en verwijderd
uit haar paradijselijke staat. Ze willen niet, dat wij ons dat realiseren. Want anders begint de grote ontwaking, van de
mensheid.

Bewustzijn en Eenheid is een geestesgesteldheid, het wapen ons te bevrijden van onze eeuwenlange slavernij onder
drukking. Ieder mens heeft recht op vrijheid om te gaan en staan waar men wil. Er zijn geen wetten of regels; alleen
respect en liefde voor anderen en de natuur is de basisregel voor iedereen. In de 5D-Wereld, is tijd eeuwigheid,
zonder haast, tijdsdruk, of limiet.

Onze buitenaardse correspondent Vital Frosi, geeft hieronder zijn
visie over de laatste ontwikkelingen betreffende dit onderwerp…

Reïncarnaties is werkelijkheid

Geliefden!

Het is gebruikelijk; wijze mensen te horen zeggen dat ze een succesvolle oplossing zoeken wanneer zij met een
moeilijke situatie worden geconfronteerd. Terwijl de onsuccesvolle altijd naar een excuus zoeken. Deze twee keuzes
maken een verschil in de uiteindelijke uitkomst van dezelfde situatie. De gelegenheid is voor beiden gelijk, maar het zijn
de keuzes die voor allen de positieve
of negatieve uitkomst
brengen.Alle zielen die momenteel op Aarde geïncarneerd zijn, zijn Fractalen van hogere versies van zichzelf. Zij kozen ervoor om
dualiteit te ervaren onder de sluier van vergetelheid. Niemand werd - gedwongen dergelijke ervaringen door te maken.
Niets rechtvaardigt de klaagzangen en het falen, van het noodzakelijk leren. Te zeggen dat de krachten van het ‘niet
licht’ verantwoordelijk zijn voor de vertraging in de voltooiing en het einde van deze Cyclus in de Derde Dimensie,
is hetzelfde als te proberen de zon te verbergen met een zeef. Verantwoordelijkheid - delegeren aan anderen
is het billijken van het falen, is om
de eigen onbekwaamheid
te verbergen.

De Aarde is een Schoolplaneet en geeft elk van haar studenten dezelfde kansen. Iedere ziel die besloot
hier te incarneren kende alle regels en het leerplan van deze school. U wist dat u, terwijl u incarneerde, alle
ervaringen in dualiteit zou moeten leren. U wist dat de benodigde tijd alleen van u afhing. U wist dat niets en
niemand, uw prestaties in de weg kon staan, tenzij u daarmee instemde. U kende de moeilijkheden, maar u wist
bovenal dat het keerpunt of de vertraging in de voltooiing van deze reis door een wereld van boetedoeningen en
beproevingen alleen
van uzelf afhangt.

Nu is de tijd gekomen, deze lange 3D-marathon te voltooien. Het is de laatste incarnatie en de laatste ervaring in
Dualiteit. Een golf van ascensie wacht en zoals we hier al eerder hebben vermeld, zal ongeveer 1/3 van de
geïncarneerde mensheid opstijgen naar een Wereld van Regeneratie. Dit zal ook het grote moment
zijn voor Planeet Aarde om de overgang te maken naar haar Vijf Dimensionale frequenties.

Dus, als niets en niemand iemand kan stoppen van hun opstijging, waarom zijn er dan nog steeds
mensen die plezier scheppen in het kwaad? Het is niet gemakkelijk te accepteren dat een ziel nog steeds
op het pad van het duister blijft, als ze simpelweg hun ervaringen in dualiteit kunnen beëindigen. In de tussen
tijd besluiten zij nog een paar millennia door te gaan op het lange pad van ascensie. Hun ziel plan geeft de voor
keur, de ervaringen - verder uit te diepen, omdat het nog niet voldoende - voorbereid - is in de hogere versies te
integreren.

De mensen die zich in het kwaad inkopen, of ervaringen willen beleven onder dieven.

Corrupte criminelen en vooral gewetenloze heersers, hebben eigenlijk geen ongelijk. Zij hebben meer ervaring in
gevecht- en verdedigingstactiek, omdat ze volkomen gedesoriënteerd zijn. Wij kennen de behoeften van de zielen
van anderen niet. Wij kunnen nauwelijks onze eigen behoeften begrijpen. Als een deel van de mensheid nog meer
lessen nodig heeft, is dat het doel van elke ziel. En op deze manier is het niet aan ons te oordelen. Niemand weet
wat het doel van de ziel van een ander is. Maar je weet het wel, van jezelf. Zelfs met de sluier van vergetelheid
weet het innerlijk dit, en handelt
uiteindelijk naar behoefte.

We moeten anderen niet beoordelen volgens onze eigen maatstaven. Omdat de Schepper zelf deze vrijheid
geeft, moeten wij slechts de assistenten zijn in dit grote werk. En alleen doen wat ons aangaat. Ik ben van mening
dat opstijging nu het enige doel is dat ons werkelijk interesseert. Anders zijn de voorgaande incarnaties tot op heden
onbruikbaar. Respecteer de wil van de ander. Alleen jij weet wat je nog nodig hebt om de cursus in deze School der Zielen
te voltooien. Natuurlijk voelen wij vaak het verlangen om te helpen, maar hoe kunnen wij anderen helpen als reeds een keuze
is gemaakt? In ieder is een kracht die besluit, tot doorgaan of afsluiting van het leer-proces in de wereld van boete-doening en
beproeving. Wij zijn eindelijk aan het einde gekomen van een langdurende en angstige tijd. Ik weet wat het beste is voor mijn ziel
alhoewel nog steeds onder de sluier van vergetelheid. De stem van deze ziel galmt door mijn hart. Ik heb besloten deze lange reis
te beëindigen omdat in de dualiteit
niets meer valt te leren.Ik kan deze keuze maken omdat ik ervoor klaar ben – ik voel het dat ik klaar ben. En dat kun jij ook. Maar je wilt niet dat een ander
voor jou beslist. Alleen jij weet wat je nog nodig hebt. Er bestaat geen integratie van de Zielsfractal met een hogere versie ervan
totdat de frequentie is gesynchroniseerd met je Hoger - Zelf. Er bestaat geen frequentiedeling. Het moet de aanpassing zijn
op de frequentie, en dan ja, is ascensie begonnen.
Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Globale Crisis staat op het
punt van uitbreken!


Door: Peter B. Meyer
10 Juli 2022

Bubbels barsten altijd
De schuld is gegroeid, als gevolg van massale deficit uitgaveprogramma’s die alle financiële verplichtingen
hebben vernietigd. Er is dus geen andere uitweg uit deze ellende dan afschaffing van alle papieren valuta! De mensen
moeten weten dat het spel wordt gemanipuleerd; de Centrale Banken ruïneren opzettelijk het geloof en vertrouwen in hun
valuta. Dat het einde betekent van het wereldwijd financiële systeem. Totdat mensen wakker worden en erkennen wat gebeurt,
zal de wereld nooit in staat zijn dit
belachelijke spel te beëindigen.

Vader Markt doet zijn zegje. Dat doet hij altijd. Onder de nepmarkt, gecreëerd door kunstmatige interventie, ligt een markt van echte
kopers en echte verkopers. Op een gegeven moment, is het aanbod groter dan de vraag. Dan worden de slimste zakenlieden ongerust.
Ze gaan stilletjes naar de uitgang. Dan bemerken de volgende slimmeriken dat de genieën vertrokken zijn en ook zij beginnen zich naar
de uitgang te begeven. Dan komen de shortsellers. Prijzen dalen. En al snel is de markt in vrije val. Dat gebeurt altijd. Bubbels barsten
zonder twijfel. Het gebeurde met de dotcoms, met huizen, met subprime hypotheekbedrijven, met olie en met de olieschulden. We
zijn nu aanbeland in wat de laatste ademtocht lijkt te zijn. Het kan nog even duren… zelfs nog iets verder gaan. Vaak heeft een
hausse van deze omvang een allesverzengend, laatste fase, a ‘superduper’ nodig voordat deze ontploft!

Hoe kan minder verdiend geld, betalen voor meer schuldaflossing?

Het is een gis - slechts een gok - dat nog een grote schok kan volgen voordat de definitieve top van de aandelen
zeepbel is bereikt. Verwacht een angstaanjagende val - een snelle reactie van de Centrale Banken - en dan zal de grote
race naar de ondergang begonnen zijn t.w. haar ‘Laatste Eenzame Ronde’ zijn ingegaan. Zonder meer reële inkomensgroei,
kan de enorme schuld niet worden afbetaald. Dus, uiteindelijk zal alles onderuit gaan. Hoe kan minder verdiend geld meer geld
opbrengen om de schuld te betalen die tot
hogere inkomens had moeten leiden?Je kunt dezelfde vraag stellen aan de lieden die $500 miljard aan subprime schuld kochten van de energiesector, of aan degenen
die € 1 triljoen aan Europese perifere staatsschuld kochten. Of “investeerders” in $4 biljoen schuldpapier van opkomende markten?
Het antwoord is overal hetzelfde: ze kunnen het niet!

Bijna elke ontwikkelde economie heeft hetzelfde pad gevolgd van schuld naar meer schuld.

“De ontwikkelde wereld heeft in de eerste acht jaar van de 21e eeuw 50 biljoen dollar aan haar schuldenlast toegevoegd. Hierdoor
is de verhouding tussen schuld en BBP gestegen van 260% naar 390%.” Huishoudens hebben geprobeerd de last van schulden
van zich af te schudden. Maar overheid en bedrijven hebben meer geleend dan ooit. Nu is de verhouding tussen schuld
en BBP 415%, wat neerkomt op nog eens $15 biljoen extra. Logica, wiskunde en ervaring vertellen ons dat een
te zware schuldenlast niet ondersteund door hogere reële inkomens zal instorten op de hoofden van
het volk dat eronder zit. Wanneer? Dat is de enige vraag die nu niet kan worden
beantwoord.

Maar hier volgt een overzicht van wat men in de komende maanden kan verwachten, als gevolg van bovenstaande feiten:

1. De aandelenmarkt zal sterk dalen en uiteindelijk 3.300 – 3.800 kunnen bereiken voordat een volgende langdurige bullmarkt begint.

2. De werkloosheid zal oplopen tot 15% of meer, omdat de arbeidspool blijft krimpen en bedrijven de voorkeur geven aan mensen met
ervaring, dus geen nieuwkomers.

3. De huizenprijzen zullen opnieuw dalen, met maar liefst 50%… het zogenaamde “herstel” zal sneller dan verwacht afnemen naar
mate de hypotheekrente stijgt en de verkeerde groep investeerders ook wel speculanten genoemd hun interesse in de markt
verliezen.

4. Door de voortdurend demografische achteruitgang, economische problemen en crisis, zal de inkomsten in veel
landen en gemeenten in gebreke blijven, vooral op lagere niveaus.

5. Geconfronteerd met enorme tekorten aan inkomsten, gaan overheidstekorten omhoog.

6. De crisis in Europa wordt alleen maar erger naarmate de vastgoed-zeepbel barst, meer banken vallen
om in elke lidstaat van de Europese Unie, die bovendien over de demografische klif glijden en snel achteruitgaan,
met Duitsland als grootste verrassing.

7. Ondanks de lessen die in 2008 zijn geleerd, zijn hypotheekbedrijven en financiële instellingen weer begonnen met het
aanbieden van laagrentende promotie-leningen zonder - aflossingsverplichting, riskantere beleggingen, dat rechtstreeks zal
leiden tot een nieuwe en definitieve financiële crisis,
deze keer zonder reddingsoperatie.

Onderzoek suggereert dat de effecten van deze gebeurtenissen vrij snel, tot een climax zullen komen. Voordat het zover is, “zal de
markt de neiging hebben te stijgen. Veel beleggers zullen de fout maken te denken dat de recessie over is dat de markten weer zullen
bruisen van leven.

Boom economieën produceren excessen

Alle hausse-economieën hebben excessen voortgebracht, of het nu gaat om buitensporige uitgaven en schulden van huiseigenaren,
veroorzaakt door het misplaatste geloof dat de huizenprijzen eeuwig zullen stijgen projectontwikkelaars die te veel bouwen, en te
veel mensen inhuren met het geloof dat hun markt eeuwig zal blijven groeien “of twintigers en dertigers die twee, drie en tien
miljoen dollar per jaar verdienen met het
verplaatsen van geld op Wall Street”.Hoe groter de hausse, hoe groter de excessen, en hoe langer het duurt om ze uit het systeem te schudden.
En met bijna 50 jaar is deze laatste hausse de langste sinds de naoorlogse economische revolutie. De grootste
kredietbel in de moderne geschiedenis veroorzaakt Deflatie, geen inflatie, dat in het verschiet ligt. Hier is waarom
deflatie niet inflatie aan
de orde van de
dag zal
zijn.

De geschiedenis leert, dat ernstige recessies en depressies drie fasen kennen;

1. Een zware crash, zoals we zagen van eind 2007 tot begin 2009, toen de Dow 55% daalde, van 14.280 naar 6.440.

2. Een herstel van de markt, gestimuleerd door hernieuwde economische activiteit als gevolg van stimuleringsmaatregelen
van de overheid. Dat is waar we nu zijn.

3. En een laatste crash, diepere depressie, en een deflatoire fase die meerdere jaren duurt.

De meesten van ons hebben in de afgelopen jaren een soort - deflatie ervaren, vooral wat de lonen betreft. Als kredietzeepbellen
eenmaal tot het uiterste gaan, barsten ze altijd en lopen - leeg met als gevolg een plotselinge, verkrapping van de geldhoeveelheid
(krediet) gevolgd door deflatie als massale schulden worden afgeschreven en financiële rijkdom verdwijnt doordat markten crashen.
Het gebeurde in de jaren dertig. Het gebeurde opnieuw in Japan. Omdat geen enkele regering dat soort overweldigende schulden
kan tegenhouden met wat voor stimulans dan ook zonder haar munt waardeloos te maken,. Hetgeen deze keer waarschijnlijk
ook gaat gebeuren als deze economische
cyclus zich verder ontvouwt.

Laatste hoofdstuk van grootste vastgoed Leegschudden

De wereld staat op het punt het laatste hoofdstuk te zien van de grootste vastgoed shake out in de geschiedenis.
Een van de klassieke regels van zeepbellen is dat deze meestal leeglopen tot minstens het niveau waarop ze
begonnen en vaak nog
een beetje
lager.Dat betekent dat “huizenprijzen 55% tot 65% moeten dalen ten opzichte van hun hoogtepunten in 2005.
De huizenprijzen kunnen terugvallen tot het niveau van 2000, of zelfs tot het niveau van 1990. Daardoor zou
maar liefst de helft van de huizen in negatief eigen vermogen terechtkomen, waardoor het aantal wan-betalingen
en executies opnieuw zal toenemen. Deze economische waarheden vormen samen de componenten van de perfecte
storm die vandaag door de economie raast. De laatste van de grootste generatie besteders in de geschiedenis de wel
varende - babyboomers laten hun top bestedings - jaren achter zich… Deflatie zal steeds meer de dominante trend
worden als de economie vertraagt en schulden uit elkaar vallen. De gevolgen van deze gebeurtenissen leiden
allemaal tot één ding: een ernstige verkrapping van krediet en de afschrijving van tientallen triljoenen aan
leningen en claims. Dat betekent minder geld in het systeem minder uitgaven minder vraag dalende
prijzen en uiteindelijk: Depressie en deflatie. Dit is de realiteit van de huidige economie en de
waarschijnlijke weg die het zal volgen, gebaseerd op onderzoek van historische en
empirische gegevens.

Mensen over de hele wereld hebben het voor lief genomen dat het geld feitelijk een waardeloos stukje papier is,
dit is een absoluut waanzinnig collectief waanidee dat ons wordt opgedrongen om te geloven. Honderden jaren geleden
aanvaardden mensen op reis bankbiljetten die traveller cheques werden genoemd, omdat zij geloofden dat de banken die ze
uitgaven een goede reputatie hadden. Zodra deze cheques aan een plaatselijke bank gepresenteerd, werden biljetten in de lokale
munt ervoor teruggegeven, zonder centrale autoriteit die de biljetten moest waarmerken. Maar vandaag denken de mensen niet meer
op die manier. Zij geloven dat een regering nodig is
om de waarde van geld te verzekeren.

Echt geld is echter gebaseerd op natuurlijke kenmerken, zoals het feit dat het intrinsiek waardevol, duurzaam, deelbaar, uniform,
draagbaar, schaars en algemeen aanvaard is. Deze eigenschappen zijn essentieel voor een ruilmiddel om als eerlijke standaard
te worden - geaccepteerd voor betalingen, wat niet het geval is met valuta’s die vandaag de dag door Centrale Banken
worden uitgegeven. In tegenstelling tot Centrale Banken valuta’s, is Goud altijd waardevol geweest, terwijl het
schuldgeld van vandaag iemand anders last is, gedekt door onbetrouwbare beloften, die
uiteindelijk niet kunnen
worden nagekomen.

Geld gedekt door schuld is een misdaad tegen de mensheid. Het is uitgevonden door Mayer Amschel Rothschild
en is gefundeerd op het feit dat geld een energiestroom is ook bekend als valuta die wordt gegenereerd uit de combinatie
van grondstoffen, goederen, diensten, en arbeid van mensen. De Rothschilds - ontwikkelden een wereldwijd - slavenarbeider
systeem door schuldgeld uit te geven via hun in particulier bezit zijnde centrale banksysteem dat in elke land is geïnfiltreerd.
Doordat de geldstroom is ontworpen naar hen te worden teruggesluisd, heeft dit een machtige - mogelijkheid gegeven als
eerste in te grijpen op het gebied van
financiële en economische
controle.  


Door hun controle over de geldstroom en het omkopen van regeringen, hebben zij hun waardeloze schuldgeld gelijk
laten stellen aan het energiegeld van het volk, wat een fraude van schandalige proporties is. Door dit te laten
accepteren, hebben de Rothschild geldwisselaars de waardevolle energie van de arbeid van het volk
overgeheveld naar zichzelf. Geld dat uit het niets is gecreëerd en door schulden wordt
gedekt, zou geen kostbaarheden mogen kopen, omdat het fraude is.

Zolang de illusie bestaat, dat “schuldgeld” waarde heeft, en wij schapen, blijven instemmen met
deze illusie door eraan mee te doen, zullen we niet verlost worden uit onze schuldslavernij. Als mensen
wakker worden en zich realiseren dat de meeste banken niet alleen failliet zijn maar bovendien ook corrupt
zijn, zullen ze massaal naar goud als betaalmiddel overstappen, net zoals dat eeuwenlang het geval is geweest.
Lees hier meer erover.

Onze keuze bepaalt de toekomst

We zijn aangekomen op het belangrijkste kruispunt in de wereldgeschiedenis; onze keuzes zullen het verloop van de toe
komst bepalen. Aan de ene kant is de voortzetting van de Deep State machtscontrolestructuur op weg naar het uitwissen van
onze vrijheden zoals we kunnen zien dat nu gebeurt met het dragen van maskers, sociale distantiëring en reisbeperkingen bedoeld
om ons moreel te verpletteren en onze welvaart - stap voor stap te beëindigen. Aan de andere kant staat de creatieve beëindiging van
corrupte regeringen en politici van de Diepe Staat, dat
ons leidt naar welvaart, vrijheid en vriendschap.

Dit zal de belangrijkste collectieve beslissing zijn die we op dit moment moeten nemen.

Spoedig zien we alle papieren en elektronische schuldvormen van rijkdom verdampen, waardoor het speelveld wordt geëgaliseerd om
GESARA te implementeren met het nieuwe door goud/activa ondersteunde monetaire systeem bekend als het Quantum Financieel
Systeem (QFS) vrij van enige institutionele inmenging. Het zal een compleet nieuwe toekomst zijn voor iedereen op Aarde, een
toekomst die is gebouwd op waarheid, eerlijkheid,
creativiteit, vriendschap
en volledige vrij
heid.> BRON <


Lay-out door:
Marcelius

Gigantische kredietbel staat op barsten!


Door: Peter B. Meyer
6 Juli 2022

De zwendel is ingebed in de balansvergroting.

De wereld zit in een structurele depressie en zal daarin blijven. Al het geïnjecteerde
geld heeft geen einde gemaakt aan de financiële - crisis, alhoewel het de economie zover
ook geen kwaad heeft gedaan, het heeft alleen de prijzen van activa en onroerend goed beïnvloed.Geen enkel op krediet gebaseerd geldsysteem heeft ooit een hele kredietcyclus overleefd, en deze zal geen uitzondering zijn.
De zeepbel die door de ongekende bestedingsgolf van deze generatie is ontstaan, kon niet in stand worden gehouden omdat
de mensen die eerst tot bestedingen waren aangezet, nu aan het sparen zijn. Erger nog, ze lenen ook niet meer voor grote
aankopen; de actie die de uitgaven het meest beïnvloedde. Zoals alle zeepbellen, moet ook deze barsten!

Het Cabal feest is over en uit!

De drie grote centrale banken van de wereld de VS, Europa en Japan zijn begonnen aan een enorm financieel experiment. Ze
hebben een gigantische hoeveelheid geld uit het niets gecreëerd en dat gebruikt om verbijsterende hoeveelheden staatsschuld
te kopen. De centrale bank van de VS bezit een stapel obligaties die gelijk is aan 20% van het bruto binnenlands product (BBP) van
de VS. De schuld van de Japanse centrale bank bedraagt 40% van het BBP. De centrale bank van Europa bezit obligaties ter waarde
van bijna 4 biljoen dollar, of meer dan 25% van zijn BBP.

De totale wereldschuld inclusief derivaten bedraagt meer dan 1 quadriljoen (1015)! Zeker is dat er geen uitweg is uit deze schuldenzooi.
Als het financiële systeem instort, zal in de echte wereld niets veranderen. Geen onroerend goed, land, fabrieken of mens zal verdwijnen
alleen maar omdat triljoenen schuldslavernij-instrumenten genaamd US Dollars, Euro’s, Yen, etc. uit bankcomputers worden gewist. Er
zullen krachten zijn om het systeem opnieuw op te starten op basis van een door het volk gecontroleerd substituut genaamd QFS
eigendom van en voor het
volk en niet van
banken.

Het publieke fraude begrip is nog niet eens ontwaakt

Het publiek is nog niet eens begonnen met het begrijpen van de immense fraude die het belichaamt. In ronde cijfers
bedraagt deze officiële valsmunterij $5,5 biljoen – het verschil tussen de balans van de Fed van ongeveer $900 miljard toen
haar “buitengewone beleid” van start ging ten tijde van de Lehman-crisis in 2008 en haar $4,4 biljoen aan tegoeden vandaag.
Dat is veel van iets voor niets. Het is een groteske hoeveelheid fraude. De zwendel in deze monumentale balansuitbreiding is
niets vergeleken met de verborgen indirecte manier waarop de centrale banken nieuwe reserves aan het banksysteem
verstrekte welke het particuliere krediet
verleningsproces beïnvloedden.

Zoals nu duidelijk is, kunnen nieuwe door de Centrale Banken verstrekte kredieten leiden tot een uitbreiding
van particulier krediet, in zoverre de fractionele reserve geldmultiplicator van 10 in werking is, of eenvoudigweg
overtollige reserves genereren die terugvloeien naar de Centrale Banken wat in dit geval niet gebeurd is. Het feest
is over. Aandelen, obligaties en onroerend goed prijzen gaan terug naar 1950 niveaus waar ze vandaan kwamen.

De Fed heeft al laten weten dat zij haar obligatie-portefeuille van ruwweg 4,5 biljoen dollar niet zal verkopen
en zelfs niet zal laten aflopen door een natuurlijke oorzaak. Bij een normale gang van zaken zouden deze
obligaties vervallen en dan – zoals wij allemaal zullen doen – verdwijnen. Maar de Fed zal vervallende
fondsen herinvesteren in nieuwe emissies.” Met andere woorden, zij zal nieuwe obligaties blijven
opzuigen om zo de rente
laag houden.

Een economie gebaseerd op schuld heeft steeds meer geld nodig

Een economie die afhankelijk is van schuld heeft daarvan steeds meer nodig om te blijven draaien.
De eerste keer kan veel krediet helpen, maar later schaadt het een economie. Naarmate de schuld groeit,
wordt het moeilijker voor de economiete groeien, omdat de middelen die in de toekomst nodig zijn, al in het
verleden zijn verbruikt. Momenteel zijn er in de VS ongeveer 250 miljard dollar aan 10- tot 15-jarige obligaties
in omloop, waarvan de - Amerikaanse centrale bank - meer dan de helft bezit. Evenzo bezit de Fed bijna de helft
van alle schatkistobligaties met een
ooptijd van 20 jaar en langer.

Door het rendement op langlopende obligaties te verlagen, heeft de Fed de kosten van kapitaal kunstmatig met een
ongelooflijk bedrag verlaagd. En door het lenen veel goedkoper te maken heeft de Fed vrijwel alle leners in staat gesteld
toegang te krijgen tot de obligatiemarkten. Dit wordt bewezen, door de record hoge emissies en de record lage nominale
rendementen in de hoogrentende “junk” obligatiemarkten. Begin dit jaar voegden bedrijven 30 miljard dollar aan schuld
toe aan hun balans een record. Maar nu de rentetarieven stijgen is het afgelopen met de show, het is een kwestie van
maanden, zo niet weken, voordat de ineenstorting werkelijkheid wordt, gevolgd door de introductie van het QFS-
geldsysteem, dat in handen is van het volk. De cabal moet zichzelf eerst vernietigen, om zeker te zijn dat
hun feestje afgelopen is.

Zeepbel exponentieel gegroeid

Er is een gigantische zeepbel gevormd in schulden uit opkomende markten. “Een briljante hedgefondsmanager
uit New York wees erop dat tussen 2009 en 2012 bijna 400 miljard dollar naar de kredietmarkten van de opkomende
landen stroomde ongeveer vier keer zoveel als de gemiddelde rente in de voorgaande tien jaar. En deze zeepbel is niet
kleiner geworden, maar exponentieel gegroeid!

Drie simpele vragen;

Hoe kunnen we kapitalisme hebben als er geen faillissement is?
Hoe kan kapitalisme werken als er geen risico’s of minpunten zijn?
Hoe kunnen we kapitalisme hebben als de kosten van kapitaal in
wezen nul zijn?

Kapitalisme werkt natuurlijk niet. Er is een enorme misallocatie van kapitaal en een enorme toename van ongezonde
speculatie. Dat grotere krediet bubbels creëert wat niet lang meer kan duren. Economen die beweren te weten hoe dit
alles zal eindigen, liegen. Niemand weet hoe en wanneer het zal eindigen. Zelfs voormalig Fed voorzitter Alan Greenspan
niet. Wat hij vertelde was beangstigend: “Hij zei dat de centrale banken geen idee hebben waar ze mee bezig zijn en dat ze
niet in staat zullen zijn om de inflatie te beheersen die onvermijdelijk
het gevolg zal zijn van dit enorme experiment.”

De wereld is aanbeland in de laatste ronde van een enorm grote wereldwijde zeepbel. De banken hebben dit alles met de druk
pers overeind gehouden. Maar het kan zo niet eeuwig doorgaan. Overal ter wereld zijn kredietstructuren aanwezig die alleen
kunnen functioneren zolang de centrale banken de schulden blijven opkopen. Centrale banken hebben bewezen bedreven
te zijn in het in stand houden van deze belachelijke kredietstructuren. Maar er is een prijs. Vroeg of laat zal iets breken…
omdat kapitalisme niet werkt als er
geen kosten zijn voor kapitaal.

Met als ‘onbedoeld’ (?) gevolg wereldwijd een enorme - afname van liquiditeit. Vroeg of laat gaat dit een groot probleem
worden voor landen als Turkije en Brazilië, die buitenlandse schulden in dollars hebben. Turkije is buitenlandse investeerders
$386 miljard schuldig ruwweg de helft van haar BBP. Ongeveer 160 miljard dollar van deze schulden, moeten in de komende
maanden worden afgelost. En in tegenstelling tot de VS, Japan of Europa, kan Turkije deze verplichtingen niet zomaar onder
het tapijt schuiven. Deze val is waarschijnlijk opzettelijk, omdat de cabal nu in staat is Turkse grondstoffen te confisqueren
zoals regelmatige lezers zich
wellicht kunnen
herinneren.

Rusland kocht goud

Ooit beloofden de centrale banken prijsstabiliteit, en waren ze bereid de rente tot 5, 6, 7, en zelfs 8 procent op te trekken
om de prijzen stabiel te houden. Nu zeggen ze dat stabiele prijzen gevaarlijk zijn! Dit maakt de wereld tot de beste plaats
ooit voor goud. Meer nog, de tijd dat de dollar als reservevaluta van de wereld is geteld. Wanneer de dollar niet langer
wordt geaccepteerd als reservevaluta, wat langzaam aan het gebeuren is, nu Rusland en de BRICS van US-dollar
afstappen en overgaan op valuta door goud ondersteunt. Uiteindelijk zal alles goud gedekt worden!

Ruslands goudaankopen in 2014 betroffen 59% van centrale bankenaankopen in het derde kwartaal van 2014.
Rusland en China hebben inmiddels hun deviezen dollars omgezet in goud. In contrast tot westerse economieën,
heeft Rusland slechts een kleine staatsschuld opgebouwd over de jaren, wat impliceert dat dit geen rem zal zijn op
de toekomstige groei, zoals waarschijnlijk wel het geval zal zijn in de VS, de EU en Japan. Rusland heeft ook een voor
delig belastingstelsel, met een
inkomstenbelasting van max. 13%.  

Nu Poetin heeft besloten, zijn munt met goud te ondersteunen, is dit voor de US-dollar, pijnlijk geworden, omdat de USD
nu concurrentie ondervindt van een geloofwaardige, door goud ondersteunde munt; het is waarschijnlijk dat andere centrale
banken hun dollarreserves diversifiëren in rentedragend, door goud, ondersteunde roebels. Landen die olie en gas uit Rusland
importeren zouden een extra stimulans moeten hebben dit te volgen teneinde Russische olie-gas-import in roebels te kunnen
betalen en sancties
te vermijden.

De indirecte - opwaartse druk op de rentevoet in de VS is op dit ogenblik aanvankelijk gering, maar de huidige stijging van de
rentevoeten in de VS betekent problemen voor een Amerikaanse economie die op lage rentevoeten is aangewezen. De groei
gaat vertragen. De Fed kan proberen dit te compenseren door hernieuwde QE in te voeren maar dat is olie op het vuur,
met het gevolg een - agressieve verkoop - van US-dollars op valutamarkten. In een extreem maar nauwelijks
onmogelijk scenario zal de US-dollar haar reservestatus kunnen verliezen, iets wat verwoestend
is voor de Amerikaanse economie. Goud is de ideale manier voor landen om hun handels
onevenwichtigheden te regelen in een wereld waarin het vertrouwen in de
stabiliteit van valuta’s ontbreekt, en goud maakt de noodzaak
van een reservevaluta
overbodig.

Het opbouwen van reserves die door handelspartners onmiddellijk kunnen worden gedevalueerd in een
valutaoorlog is geen rationeel beleid. Toch moet er iets als reservemiddel fungeren, wil überhaupt handel kunnen
plaatsvinden. Goud is dat “iets”, als de hoeveelheid stabiel wordt gehouden, kan een munt niet willekeurig gedevalueerd
worden. En dat is het QFS-geldsysteem
dat aan al deze eisen
voldoet.


> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

De Regering is grootste
vijand van het volk


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosi
3 Juli 2022

Alleen Morele Wetten Gelden
Reguleren en Belemmeren

De overheid is het probleem, niet de oplossing. Na ruim vijftien jaar slepende en dieper wordende recessie,
is het tijd de koers te veranderen. In een democratie worden regeringen door het volk gekozen om hen te dienen,
maar niet om autoritaire dictator te spelen, zoals steeds het geval is. Regeringen gebruiken alle macht en middelen
om jouw manier van leven
te beïnvloeden.Ze hebben de macht belasting te heffen je vast te houden, op te sluiten, te martelen en jonge mannen en vrouwen
te gebruiken om oorlogen te voeren in andere landen die geen bedreiging voor het eigen land zijn. Ze reguleren en
belemmeren ondernemingen, verdelen het geld, bemoeilijken de handel door embargo’s en sancties en controleren
alles wat in ze opkomt. Regeringen zijn duidelijk niet ten dienste van het volk, erger nog, ze zijn de vijand van het volk.

Het afdwingen, van veiligheidscontroles op luchthavens zonder echte bescherming, is niets anders dan het creëren van
business voor overheidsvrienden. Met als gevolg mensen zich afvragen wie hen zal beschermen tegen diefstal en geweld,
tegen hun eigen regering die hen terroriseert, besteelt en schade - veroorzaakt aan eigen land. Het volk vertrouwt de rechts
gang toe aan een instelling die obsceen corrupt en obscure is. Mensen worden opgevoed onder toezicht te blijven en hun vrij
heden en capaciteiten aan hun overheid te geven; ze durven
niet anders omdat ze worden
opgepakt.


De macht van de moderne representatieve regering is dat het de massa bedriegt door hen te laten geloven dat zij ook insiders
zijn. Ze worden aangemoedigd te stemmen en te geloven dat hun stem echt telt. De praktijk bewijst het tegendeel. Bovendien
hebben kiezers geen idee waarvoor of op wie ze stemmen. Vaak krijgen ze het tegenovergestelde, van wat ze dachten waar
voor ze hadden gestemd. De overheid
is een fenomeen, geen
systeem.
Dit wordt het best begrepen als een gevecht tussen de buitenstaanders en de insiders. De insiders zijn de overheid en
gebruiken hun macht om - buitenstaanders te controleren. Waarom doen ze dat? De gebruikelijke redenen zijn Rijkdom,
Macht en Status. Kort samengevat; de overheid is een instelling waar ‘insiders‘ de rijkdom, macht, en status van outsiders
stelen.

Politici worden gekocht, bepraat en gemanipuleerd door de elite, het is hetzelfde in elk land. Gedetailleerde bestanden worden
bijgehouden over politici, ondersteund door gegevens van inlichtingen diensten, die kunnen worden gebruikt om twijfelaars bang
te maken en terug in het gareel te zetten, uit angst hun geheimen openbaar worden gemaakt. Degenen die de partijen controleren
beheersen ook het netwerk van inlichtingendiensten,
niet in het minst is dat de Rothschild-dynastie.

Voor de meeste - politici bestaan geen grenzen of morele dilemma’s over kleine dingen zoals integriteit en wetten van persoons
gegevens bescherming. Hoe meer geheimen mensen in de overheid hebben die hen kunnen vernietigen als ze onthuld worden
hoe bruikbaarder en wenselijker deze lieden zijn om sleutelposities te vervullen. Als ze ooit proberen op te komen tegen de
officiële lijn is er altijd nog het databestand. De hoogste regionen van de politiek zitten vol met mensen die dansen op
de muziek uit angst voor publieke blootstelling over alles van financiële fraude tot pedofilie. Er zijn drie soorten
politici die in de buurt komen van het machtssysteem van de overheid:

1. Een kleine minderheid die bewust deel uitmaakt van de samenzwering en zich bewust is van de beoogde doelen.
2. Degenen die grote geheimen hebben die op elk moment kunnen worden onthuld als ze weigeren de instructies uit te voeren.
3. Degenen die gewoon macht en status willen en er alles voor doen om het te verkrijgen, door te zeggen en te doen wat nodig is.Macht korrumpeert en absolute macht korrumpeert absoluut. Het type mens dat aangetrokken wordt door de overheid, houdt
ervan andere mensen te controleren. In tegenstelling tot wat wordt verteld, dat is de reden waarom slechtst gekwalificeerden
niet de beste in de regering komen. Dus, het zijn niet de best gekwalificeerden of knapste koppen die in de overheid zitten.
Er zijn twee soorten van mensen. Mensen die graag de fysieke realiteit willen controleren, belangrijk willen zijn, en
graag andere domineren. Een tweede groep, voelt zich van nature aangetrokken tot overheid en politiek.
En vormen daarom een actieve bedreiging voor de persoonlijke vrijheid en het economisch
welzijn van het
volk.


De controle over gebeurtenissen op het macroniveau wordt van bovenaf naar beneden geregeld door
middel van divisies op verschillende hoogtes in de piramide. Deze divisies maken elke sectie en laag van elkaar
onafhankelijk om het volledige beeld van de procedure te verhullen. Gebaseerd op leugens, bedoeld om specifieke
doelen te bereiken, zoals oorlog, bevolkingsvermindering, verscherpte controle, herverdeling van rijkdom, etc. met het
doel, het volk maximaal ellende
en leed te veroorzaken.  

De mensheid heeft dit voor eigen ogen laten gebeuren, door hun beloofde ondersteuning en propagandaleugens te geloven.
Dat hun honger naar mateloze macht en rijkdom stimuleerde. Deze wezens zijn Satanisten zonder empathie. Zonder ziel en hart
met alleen een mechanische bloedpomp, die hen overeind houdt. De Anunnaki, maakten de wetten op planeet Aarde waaraan het
volk dient te gehoorzamen op basis van sancties en straffen. Dit is een absolute misvatting; geen enkele wet door mensen gemaakte
heeft enig recht; alleen de wet van het Universum is van kracht.

Lees hierover meer hieronder.Wie controleert de wereld? De Illuminati? Vrijmetselaars? Jezuïeten, de Bilderberg Groep? Of zijn dit allemaal rode haringen om nieuws
gierige ogen af te leiden van de echte - wereldelite? Het antwoord is niet zo eenvoudig, zoals vaak het geval is bij belangrijke onder
zoekingen. Er zijn ongetwijfeld geheime wereldmachten die als enig doel hebben die macht te behouden en te laten groeien.
Maar het is misschien niet zo geheimzinnig als men denkt. En dat maakt het nog crimineler.

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi,
geeft hieronder zijn visie op deze ontwikkeling

MORELE WETTEN

Geliefde!  

Geen enkel - mensdom behoort of leeft in een wereld - van beproeving en boete-doeningen. Elke beschaving
kan met haar eigen natuurwetten van de schepper overleven zoals gebeurt op alle werelden in het Universum, ook
wel morele wetten genoemd. De goddelijke schepping stopt nimmer. Het evolueert omdat het de regels volgt die de
Schepper dicteert. Alle ervaringen, die zielen moeten opdoen, vinden plaats in ontelbare Universa, met eigen Galaxies,
Sterren en Planeten, dat Ascensie wordt genoemd.

Wanneer wij Planeet Aarde vergelijken met een school, is dat geen metafoor maar een manier om beter te begrijpen hoe
het leerproces van de op aarde geïncarneerde zielen verloopt; zij zijn onderworpen aan de sluier van vergeetachtigheid. Om
dat ze zich niet meer herinneren wie ze werkelijk zijn, vindt het leren plaats door middel van opeenvolgende reïncarnaties die
elk uniek zijn. Daardoor bestaan altijd - kansen, want zelfs als de ziel faalt, zal deze later weer een kans - krijgen. Het zijn de
Wetten die het Universum die regeren, en het leerplan van elke Zielsschool bepalen. Ze zijn soeverein en niet afhankelijk
van plaatselijke Wetten, die door mensen op
een Planeet of Ster worden gemaakt.

Ook hier op Aarde bestaan specifieke Goddelijke Wetten die aangepast zijn aan de Aardse mensheid.
Ze worden aangeduid als morele weten. Dit maakt de betekenis van moraliteit en immoraliteit duidelijk.
Het zijn deze Wetten die bepalen wie wel of niet klaar is voor opstijging. Alhoewel ieder mens onder
worpen is aan menselijke Wetten, staan deze niet erg in de weg van hogere Wetten. Sinds het
ontstaan van leiderschapsposities op planeet aarde hebben bevelhebbers zich omringd
met bepaalde regels, niet echt om het volk te leiden, maar om hun positie veilig
te stellen.

Wetten en codes kunnen weliswaar richting geven aan het gedrag van een gemeenschap,
maar hebben nooit een recht gegarandeerd. En nu, op het moment dat iedereen de waarheid
en de openbaringen van deze waarheid kan leren, kan de gehele mensheid zien, wie het al die tijd
werkelijk voor het zeggen heeft gehad.

Wanneer wij denken aan de beroemde zin:
“En gij zult de waarheid kennen, en zij zal u bevrijden”,
zijn wij zeker dat dergelijke openbaringen plaats gaan vinden.

Nimmer, op geen enkel moment in de geschiedenis is zulk bewijs zo duidelijk geweest als nu. Vandaag, in het
licht van deze kennis, beseft iedereen dat menselijke wetten altijd ten goede komen aan degenen die ze hebben
gemaakt. Hoe dikwijls hebben wij niet gezien hoe bepaalde persoonlijkheden, prat gaan op stratosferische posities
en winsten, en zich niet onrechtvaardig voelen, omdat zij dergelijke situaties rechtvaardigen als zijnde binnen de Wet.
Jawel, binnen de wet die ze zelf hebben
gecreëerd om er voordeel mee te behalen.

Het zijn functionarissen met hoge posities en salarissen hoge pensioenen en een overvloed aan voordelen rechten voor een
handjevol begunstigden, die in de meeste gevallen niets doen om het te verdienen. Maar zij heffen hun hoofd op en slaan met
hun vuist op tafel en zeggen dat het legaal is, omdat de wet het toestaat. Ja, het is wettig volgens de Wet van de Mens maar het
is immoreel volgens de Morele Wetten. Bedenk altijd dat het niet de wetten van de mens zijn die een veilig verloop geven aan de
hemelvaart van een ziel. Alles is geoorloofd in deze school der zielen, maar alleen zij die de Hogere - Wetten hebben begrepen
en beoefend, zullen werkelijk worden goedgekeurd.
Het heeft geen zin te zeggen wie je was toen je incarneerde, maar wel hoe je de Goddelijke Wetten in praktijk hebt gebracht.
Het heeft geen zin te zeggen dat je de wetten van de mens hebt gevolgd, want zij zullen altijd onderworpen zijn aan de Hogere
Wetten. Niemand kan - ontkomen aan wat door de - schepping van Werelden - is gemaakt. Ik schreef in een oude tekst dat een
bibliotheek bestaat op de centrale zon Alcyone in de Plejaden waar een verslag ligt van elke ziel die op Aarde is geïncarneerd,
vanaf hun eerste - incarnatie tot het huidige moment. Elke minuut, en elke seconde wordt geregistreerd, zowel tijdens de
incarnatie als in de periode tussen de levens, dat wil zeggen in het astrale hiernamaals op aarde. De gedachten en
bedoelingen van een persoon
worden daar ook vast
gelegd.


Hoe kunnen deze wetten dan omzeild worden? Ik schreef ook eerder dat het - universum weet waar ieder van ons is.
Het kent het adres van elke geïncarneerde - ziel zowel in het huidige bestaan als in vorigen. Er zullen geen fouten zijn in
deze wetten. Er zal niemand zij,n met meer of minder - gezag bij de toepassing ervan. Dit, zal een groots moment worden,
bovenal het moment van ware gerechtigheid! De rechtvaardiging dat menselijke wetten dit hebben toegestaan is nutteloos.
Niet alleen, in voor salarissen en beloningen, maar voor alle bekende - activiteiten. Voor alle daden, die zijn uitgevoerd. Die bij
elke - eis wordt, gesteld. In illegale -- zaken; in leugens; in desinformatie; eigen belang - ten koste van het - collectief; oneerlijke
concurrentie; slavernij, arbeid en schuld;
gemakkelijke winst; de lijst is lang.

De rechters van vandaag zijn de gedaagden van morgen. Daarom hebben wij van kindsbeen af gehoord dat de goddelijke wet wel
vertraagt, maar nooit faalt. Niets is waarachtiger of logischer. Het leren van de lessen in een School voor Zielen omvat zeker de prak
tijk van Morele Wetten.Niemand zal aan het Laatste Oordeel ontkomen. Niemand kan uit zichzelf ontsnappen dat wil zeggen aan het
eigen bewustzijn ontkomen, want wij zijn het bewustzijn zelf.
Het is dit bewustzijn dat wel of niet kan opstijgen.

Nieuwe tijden komen zij die macht hebben over de mensheid zijn bang geworden. Ze weten dat hun tijd is gekomen. Maar ze weten ook
dat ze gefaald hebben in de Morele Wetten. En dit leidt hen tot wanhoop. Je kunt je nergens verbergen en nergens heen vluchten, want
niemand ontsnapt aan zichzelf. Het zal nutteloos zijn te proberen dictaturen in te voeren om je te beschermen, want het zijn niet de
wetten van de mens die over jou oordelen, maar de morele wetten die de werelden regeren. Het is een triest einde voor hen die
dachten dat ze onoverwinnelijk waren. Het Universum draait in een spiraal, deze cyclus sluit zich nu af hier op Aarde.
Het Tijdperk van het Licht is eindelijk gekomen. We kunnen de eerste stralen van de dageraad al voelen.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

Saint GermaineOnderstaand korte video vertelt over de goede dingen die komen gaan voor de mensheid. Gepromoot en geïnspireerd
door St. Germaine, die achter de enorme explosie van innovaties zit waaronder de computer en het Internet. Zijn fonds bevat
leverbare edelmetalen en valuta ter waarde van meer dan een quattuordecillion US dollars. Het woord quattuordecillion wordt
soms gespeld als quatrodecillion. Dat betekent, 1040, of $1 met veertig nullen. Opmerking: De Saint - Germaine World Trust
middelen zijn een aanvulling op, en staan los van, De World Global Settlements Funds en de Global Collateraal Accounts’.

<VIDEO>

Het mooiste moment van alle momenten

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Planeet Aarde is een ronde bol


Door: Peter B. Meyer
29 Juni 2022

Historische WaarheidLezers die nog steeds denken dat de Aarde plat is wordt geadviseerd dit artikel te lezen; waarin wetenschappelijk
en historische waarheid wordt gepresenteerd. De vroegste gedocumenteerde verwijzing naar het concept van de Aarde
dateert van rond de 5e eeuw v.Chr., zoals het verschijnt in de geschriften van Griekse - filosofen. In de 3e eeuw v. Chr. stelde
de Hellenistische astronomie de ruwweg bolvorm van de Aarde vast als een natuurkundig feit en berekende zelfs de omtrek van
de Aarde. Deze kennis werd geleidelijk overgenomen gedurende de Oude - Wereld tijdens de Late Oudheid - en de Middeleeuwen.

Een praktische - demonstratie van de bolvorm van de Aarde werd bevestigd door de zeilende rondreis van Ferdinand Magellan en
Juan Sebastián Elcano (1519-1522). Het concept, van een bolvormige Aarde verdrong, het vroegere geloof van een platte Aarde
in de vroege Mesopotamische mythologie werd de wereld afgebeeld als een schijf drijvend in de oceaan met erboven een half
ronde hemelkoepel en dit vormt de premisse voor vroege - wereldkaarten - zoals die van Anaximander en Hecataeus van
Miletus.

In 1947 vloog Admiraal Byrd met zijn vliegtuigje van de Noord naar
de Zuidpool, maar hij mocht pas op zijn sterfbed verslag uitbrengen.

Ontmoeting met een verloren beschaving op Antarctica

Op 19 februari 1947 verliet Admiraal Richard E. Byrd het basiskamp
Arctica en vloog noordwaarts. Wat gebeurde er tijdens die vlucht?Jarenlang hebben - geruchten de ronde gedaan - dat Admiraal Byrd tijdens zijn historische vlucht - naar de Noordpool,
voorbij de Pool vloog naar een opening die naar het binnenste van de Aarde leidde. Waar hij geavanceerde wezens ontmoette
die een ontnuchterende boodschap voor hem hadden om aan de mensheid op de oppervlakte van de wereld over te brengen. Bij
Byrd ‘s terugkeer in Washington op 11 maart 1947, werd hij aandachtig ondervraagd door top veiligheidstroepen, en een medisch
team. Hij werd onder streng toezicht
geplaatst en bevolen te zwijgen…

“Tijdens zijn Arctische vlucht van 1.700 mijl voor de Noordpool meldde hij via de radio, dat hij beneden zich geen ijs en sneeuw zag,
maar landstreken bestaande uit bergen, bossen, groene vegetatie, meren en rivieren, en in het kreupelhout een vreemd dier zag dat
leek op de mammoet...” In januari 1956 leidde Admiraal Byrd een andere expeditie naar Antarctica en drong daar tot 2.300 mijl voor
bij de Zuidpool door. De radioberichten van die tijd (13 januari 1956) zeiden: “Op 13 januari drongen leden, van de expeditie van de
Verenigde Staten door tot een gebied van 2.300 mijl boven de Zuidpool. De vlucht werd gemaakt, door vice admiraal George Dufek
van de luchteenheid van de
Amerikaanse marine.”

Byrd zei op 13 maart 1956: “De huidige expeditie heeft een enorm nieuw land ontsloten.”

Admiraal Byrd zei in februari 1947 voor zijn vlucht naar de Noordpool, “Ik zou dat land achter de Pool graag willen zien. Dat gebied
achter de Pool is het centrum van het grote onbekende. Hieronder volgen enkele fragmenten van zijn ervaringen tijdens zijn vlucht
naar het land voorbij de Noordpool: “Ik heet u welkom in ons domein, admiraal. Ik zie een man met fijne gelaatstrekken en met de
ets der jaren op zijn gezicht. Hij zit aan een lange tafel. Hij gebaart mij plaats te nemen in een van de stoelen. Nadat ik zat, legt
hij zijn vingertoppen tegen elkaar en glimlacht. Hij spreekt weer zachtjes, en brengt het volgende over. “Wij hebben u hier
binnengelaten omdat u een nobel karakter heeft en bekend bent op de Oppervlakte van de Wereld, Admiraal.”

“Oppervlaktewereld,” mompel ik half luid!

Agharta, de Binnenwereld van de Aarde.

“Ja,” antwoordde de Meester met een glimlach, “u bent in het domein van Agharta, de Binnen - wereld van de Aarde.
We zullen uw missie niet lang ophouden, en u zult veilig naar de oppervlakte en een eind daarbuiten worden geëscorteerd.

Maar nu. Admiraal, ik zal u vertellen waarom u hier geroepen bent.

Onze interesse is gewekt omdat uw ras de eerste atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, Japan, afvuurde. Op dat alarmerende
moment stuurden wij onze vliegmachines, de ‘Flugelrads‘, naar uw oppervlaktewereld om te onderzoeken wat uw ras had gedaan.
Dat is nu natuurlijk - verleden tijd, mijn beste admiraal, maar ik moet verder. Ziet u, wij hebben ons nooit eerder bemoeid met
oorlogen en barbaarsheid van uw ras, maar nu moeten we het wel, want jullie hebben geleerd te - manipuleren met een
bepaalde kracht die niet voor de mensheid is bedeld, namelijk die van atoomenergie. Onze afgezanten hebben al
boodschappen overgebracht aan de machten van uw wereld, en toch wordt niet geluisterd. Nu bent u uit
gekozen om hier te getuigen dat onze wereld wel degelijk bestaat. Onze cultuur en wetenschap
zijn vele duizenden jaren verder gevorderd dan uw ras, Admiraal.  

Ik onderbrak, “Maar wat heeft dit met mij te maken, Sir?”

De ogen van de meester leken diep in mijn geest door te dringen, en na mij enkele ogenblikken
bestudeerd te hebben antwoordde hij, “Jullie ras heeft nu het punt bereikt waarop geen weg meer
terug is want onder jullie zijn er die liever jullie wereld vernietigen dan hun macht op te geven…”

Ik knikte, en de Meester ging verder.In 1945 en daarna probeerden we contact op te nemen met jullie ras maar onze pogingen stuitten op vijandigheid.
Onze Flugelrads werden beschoten, ja, zelfs achtervolgd met - kwaadaardigheid en vijandigheid - door jullie gevechts
vliegtuigen. Dus, nu zeg ik je, mijn zoon, er is een grote storm op komst in jullie wereld een zwarte furie die zich nog vele
jarenlang zal verspreiden. Er zal geen oplossing zijn binnen jullie legers, er zal geen veiligheid bestaan binnen jullie weten
schap. Het kan woeden tot elke bloem van jullie cultuur is vertrapt en alle menselijke resten zijn genivelleerd tot enorme
chaos. Uw recente - oorlog was slechts een voorbode van wat uw ras nog te wachten staat. Wij hier zien het met
het uur duidelijker… Zeg je nu dat ik het
mis heb?” “Nee,” antwoordde ik,”

Donkere TijdenHet is al eens eerder gebeurd, de Donkere Tijden - kwamen en die “duurden meer dan vijfhonderd jaar.
“Ja, mijn zoon,” antwoordde de meester, “de Donkere Tijden die nu voor jouw - ras zullen komen en de aarde
met een sluier zullen bedekken, maar ik geloof dat - sommigen van jouw - ras de storm zullen doorstaan, verder
kan ik hierover niets zeggen. We zien op grote afstand een nieuwe wereld oprijzen uit de puinhopen van jouw ras,
op zoek naar hun verloren en legendarische schatten, en die zullen hier zijn, mijn zoon, veilig in onze bewaring. Als
de tijd daar is, zullen we weer naar voren komen om je cultuur en je ras helpen te herleven. Misschien heb je tegen
die tijd de zinloosheid van - oorlog en strijd geleerd… en na die tijd zal een deel van jullie cultuur en wetenschap
worden teruggegeven zodat jullie ras opnieuw kan beginnen. Jij, mijn zoon, je moet terugkeren naar de opper
vlaktewereld met deze boodschap…” Met die laatste woorden leek onze ontmoeting geëindigd te zijn. Ik
stond op als in een droom… maar toch wist ik dat dit werkelijkheid was, en om de een of andere
vreemde reden boog ik lichtjes, uit respect of nederigheid, ik weet niet waarom.

Ancient Aliens: De Holle Aarde Hypothese

Onder openbaarmaking zullen de bewoners van onze planeet, de waarheid worden verteld over planeet
Aarde, haar binnenste, centrale zon, tunnels en poorten naar haar verschillende innerlijke locaties zoals
geschetst in bij gaande afbeelding door een commandant van de Galactische Federatie van het Licht.Hier een beetje meer onthulling over feiten waarover wij, voor tenminste 70 jaar, in het duister hebben
getast toen Admiraal Byrd met zijn vliegtuigje dwars door de holle Aarde vloog van het Noorden, recht door
naar de Zuidpool. Hij kon er pas over berichten toen hij op zijn sterfbed lag. Hij ontdekte ook een indrukwekkende
mooie ondergrondse stad, Shamballa
genaamd, in Antarctica.

Dr. Hermann Oberth is een gerespecteerd Oostenrijks-Hongaars geboren Duits natuurkundig - ingenieur, internationaal
bekend raketpionier en tot 1955 hoofd van de Amerikaanse CalTech Laboratoria. Hij wordt beschouwd als een van de grond
leggers van de rakettechniek en de astronautiek. Oberth kwam uiteindelijk te werken voor één van zijn leerlingen de voormalige
SS officier Werner von Braun, die in geheime - ondergrondse basissen - ruimteraketten - voor de NASA aan, het ontwikkelen, was.

Een goed voorbeeld is de NASA cover up over andere werelden. NASA is een gigantisch - rookgordijn om de Deep State diep space
programma’s en buitenaardse contacten te verbergen. Zij werken al 70 jaar in het geheim samen met andere buiten wereldse rassen
sinds de nazi’s in 1947 onder operatie paperclip in Amerika werden binnengesmokkeld. Bekijk deze video

De wereld wordt al lang geregeerd door mannen die verbonden zijn met geheime - genootschappen - zoals de Council on Foreign
Relations (CFR), Trilaterale Commissie (TC) en de Bilderberg Groep. Al deze genootschappen kunnen worden herleid tot veel
vroegere genootschappen, zoals de Tempeliers en Rozenkruisers, die uitgroeiden tot de Beierse - Illuminati en de Vrij -
metselaars. Het was de rechtse Duitse Thule Gesellschaft, een afstamming van de Teutoonse Ridders, die de
kern vormde van de ontluikende Nazi Partij, die het beruchte Illuminati credo overnam.

“Het doel heiligt de middelen”..,

Dat voortleeft in de harten van de huidige corporatieve eigenaars, gewoonlijk globalisten genoemd,
die waarde hechten aan de vermenging van staats en bedrijfsmacht, wat de definitie is van fascisme. Dit
alles wordt nu geschiedenis, want er ligt een schitterende toekomst, in het verschiet. De wereld wacht alleen
nog op de massale ontwaking! Om bevrijd te zijn van de Duistere Krachten die de wereld beheersten gedurende
tenminste 500.000 jaar. Om dit alles samen te vatten; Er zijn gaten, op de Noord - en Zuidpool. De meeste piloten
weten het maar worden bevolen, hun vluchten 100 mijl van deze openingen, vandaan te leiden. Voel je vrij om deze
ongewone informatie wijd en zijd te delen, hoe meer - mensen wakker - worden hoe eerder planeet - Aarde bevrijd is.

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Vrije Energie en Frequentie Genezing


Door: Peter B. Meyer
26 Juni 2022

Gratis energie beschikbaar door gehele atmosfeerVan alle Tesla’s uitvindingen, was er één die nooit het daglicht zag. Het was een revolutionair idee dat de
potentie had om onze wereld op een diepgaande wijze te hervormen. Het was ook een idee dat zijn tijd meer dan
een eeuw vooruit was, bekend als Vrije Energie, en draadloze energiedistributie. Conventionele - elektriciteitsleidingen
zijn duur, lelijk en verspillend, ze kunnen tot 14 procent van de energie verliezen door kabelweerstand. Een belangrijk aspect
van Tesla’s draadloze - energienetwerk is de distributie van elektriciteit, naar afgelegen gebieden, maar ook naar dicht-bevolkte
stedelijke locaties. Nicola Tesla zei al meer dan 120 jaar geleden.

Elektrische energie is overal aanwezig in onbeperkte hoeveelheden en kan de machines van de wereld aandrijven zonder de noodzaak
van kolen, olie, gas, of andere toegepaste brandstoffen. Tesla bouwde voor zijn tijd een nogal ongewoon uitziende toren, genaamd
de Warden Tower op Long Island. Oorspronkelijk en officieel was hij van plan de faciliteit te gebruiken om de technologie te
ontwikkelen voor draadloze communicatie over de oceaan met Europa. Hij wilde de toren echter in het geheim ook
gebruiken om draadloze stroomdistributie op zeer grote schaal te demonstreren. Zijn visie was om meerdere
torens energie te laten uitstralen via de hele atmosfeer. Deze energie zou worden gebruikt door
vliegtuigen, auto’s en zelfs schepen, ontworpen met speciale ontvangst
apparatuur om de draadloze energie op te vangen.

Hij bouwde in de jaren 1920 zelfs een auto met verbrandingsmotor om tot een elektrisch aangedreven
voertuig van 80 PK, en reed meer dan een week rond op draadloos geleverde elektrische energie. Dit was een
doorn in het oog van de cabal elite, en werd zo snel mogelijk begraven. Op grote schaal zouden met deze technologie
schepen de zeeën kunnen bevaren zonder noodzaak te stoppen om bij te tanken. Vliegtuigen zouden voor onbeperkte tijd
in de lucht kunnen blijven, constant voorzien van energie uit Tesla’s torens. Toen, cabal lid JP Morgan Tesla’s verborgen motief
ontdekte, stopte zijn
financiering.

Onbegrensde hoeveelheid energieEr zijn vele redenen om Nikola Tesla te bedanken, als het gaat om moderne technologie. Als de Deep State hem niet in de weg
had gestaan, hadden Tesla’s bijdragen aan de maatschappij nog veel verder kunnen gaan. Ondanks zijn mentale inzinkingen
later in z’n leven, waarschijnlijkveroorzaakt door tegenstanders en kapitalisten die zijn utopische visies voor de samen
leving weerlegden, creëerde Tesla een overvloed aan uitvindingen, met het doel om energie uit het heelal naar
de aarde over te brengen tegen weinig of geen kosten.

De wereld had al 120 jaar geleden gratis verlicht kunnen zijn! Dankzij de uitvindingen van het genie
Nikola Tesla, als hij niet was tegengehouden met zijn vinding van gratis energie opgewekt uit
de magnetische velden rond planeet Aarde. Dan zou er geen koolstofuitstoot belasting
of global warming hoax zijn geweest! Het grootste deel van de technologie van
vandaag komt voort uit de kennis die Tesla in zich had, zoals hij deze
koortsachtig voor de wereld heeft uitgestippeld. Stuk voor
stuk belangrijke verbeteringen voor de mensheid,
om gestolen te worden door de Cabal
en haar duivels gebruikt t.b.v.
hun boosaardige
plannen.


Donald Trump ‘s oom John Trump wist hoe hij Tesla’s geniale patenten, en vreemde tekeningen moest interpreteren.
Toen Donald Trump in 2016 meedeed aan zijn eerste verkiezing, vertelde hij tijdens zijn campagne voor president; dat zijn
oom hem alles verteld had over Tesla’s werk en patenten. Tesla begreep ook Gods grenzeloze energie, het complexe systeem
van de schepping en de opwekking van energie
voor de mens in relatie met God.
De Cabal wist en vreesde dat dit de mensheid zou ontwaken en verborg bijgevolg zijn uitvindingen samen met andere kennis
die in het geheim werd begraven, weg uit het publieke oog. Met andere woorden, gewoon criminele Censuur! Hier volgen
enkele uittreksels uit het werk van Nikola Tesla dat hij publiceerde in Centurie Magazine, juni 1900, getiteld: Het
probleem van de vergroting van energie voor de mens met speciale verwijzing naar de benutting van de
energie van de zon.

Nikola Tesla, die de opwaartse energiebeweging voor de mens kende de energie van de beweging
en de drie manieren om de menselijke energie te verhogen. Beschreef het op deze manier: Van alle eindeloze
verscheidenheid van verschijnselen die de natuur aan onze zintuigen voorlegt, is er geen die onze geest met grotere
verwondering vervult dan die onvoorstelbaar complexe beweging die wij in haar geheel het menselijk leven noemen haar
mysterieuze oorsprong is versluierd in de voor altijd ondoordringbare mist van het verleden, haar karakter is onbegrijpelijk
gemaakt door haar oneindige ingewikkeldheid, en haar bestemming is verborgen in de onpeilbare diepten van de toekomst.

Hoewel Tesla bekend staat om zijn vooruitgang op het gebied van wisselstroom, radiotransmissie en inductiemotoren, is er één
visie van hem die nog niet volledig tot bloei is gekomen, en dat is de massale draadloze overdracht, van energie. Alhoewel de Tesla
spoel algemeen bekend is en in de meeste wetenschapsmusea te vinden is staat de basis van deze technologie voor praktisch gebruik
nog in de kinderschoenen.

In het afgelopen decennium is draadloze technologie een haalbaar technologisch product geworden, maar de schaal ervan heeft nog
niet het niveau bereikt dat Tesla oorspronkelijk voor ogen stond. Terwijl sommige bedrijven het concept gebruikten om draadloze
opladers voor mobiele telefoons en kleine elektronische apparaten te creëren, was het Tesla’s oorspronkelijke bedoeling om
een draadloos netwerk van energie te voorzien waar iedereen in de wereld gebruik van kan maken.

Trilling Genezing door Frequentie TherapieIedereen die niet op de specifieke Aardfrequentie voor ontwaking en genezing is, d.w.z. niet openstaat voor
binnenkomende ascensie-energieën; ofwel binnenkomende golven van harmonisch resonantie, die leiden tot een
heidsbewustzijn zal ofwel moeten transformeren of falen. Dit proces bestaat uit lichaam en ziel, en is geen fantasie
het is meetbaar, echte wetenschap en feit; Schumann - resonanties genaamd. Dat zijn global Elektro-magnetisch
resonanties, opgewekt en geactiveerd door energieën uit ons Universum, onder andere zichtbaar als bliksem.

Nikola Tesla’s Vibrational Healing Device: Sound & Vibrational Medicine wordt hier uitgelegd.

De Egyptenaren gebruikten bepaalde resonerende klinkerklanken in hun oude rituelen; deze klinkers werden
uiterst heilig beschouwd zodat zij uit de omgangstaal werden verwijderd en niet meer voorkwamen in de geschreven
hiërogliefen taal. Verder gebruikten de Egyptenaren - tijdens ceremonies een instrument - dat “sistrum” werd genoemd,
een rammelaar met metalen schijven waarvan is aangetoond dat het uitzonderlijk hoge niveaus van ultrageluid voortbrengt.

In de jaren 1890 zat de legendarische uitvinder Nikola Tesla in zijn laboratorium te lanterfanten met zijn goede vriend Samuel
Clemens, ook bekend als de beroemde schrijver Mark Twain. De twee hadden een langdurige relatie, en Twain, die notoir
gefascineerd was door wetenschap en technologie, was een regelmatige bezoeker, van Tesla’s laboratorium.

Op dit punt in zijn leven, was Twain, zoals Tesla beschreef, “…in de slechtste conditie lijdend aan een
verscheidenheid van verontrustende, en gevaarlijke kwalen.” Op die bewuste na-middag stelde Tesla voor
dat - Twain een nieuwe - uitvinding kon uitproberen - waaraan hij had gewerkt, een mechanisch - oscillator die
trillingen met verschillende frequenties door het lichaam stuurt. Twain stemde toe en stapte op Tesla’s machine.
Aan het eind van het proces - sprong Twain plotseling op - en haastte zich naar het toilet met vreselijke diarree.

Desondanks bleef Twain de machine bijna twee maanden lang, dagelijks gebruiken en aan het einde daarvan
had hij, in de woorden van Tesla, “zijn oude kracht en vermogen teruggewonnen, om ten volle van het leven
te genieten”. Dit was precies wat - Tesla had verwacht, het waren dezelfde resultaten die Tesla - en zijn
assistenten hadden bereikt tijdens hun experimenten met deze uitvinding. Zoals Tesla beschreef
in zijn verslagen:

“Ik stapte op het platform en de trillingen die door de machine werden opgewekt, werden op mijn lichaam
overgebracht. Het gevoel was even vreemd als aangenaam, en ik vroeg mijn assistenten om het ook te proberen.
Zij deden het en waren net als ik verbijsterd en tevreden. Maar een paar minuten later voelden - sommigen van ons,
die langer op het platform waren gebleven, een onuitsprekelijke en dringende behoefte die onmiddellijk moest worden
bevredigd, en toen drong de ontzag
wekkende waarheid tot mij door”.

Toen ik met mijn assistenten mechanische therapie begon te beoefenen, hadden wij de gewoonte onze maaltijden snel te
beëindigen en ons naar het laboratorium te haasten. We leden aan dyspepsie en verschillende maagklachten, galzucht,
constipatie, winderigheid en andere stoornissen, allemaal natuurlijke gevolgen van zo’n ongeregelde gewoonte.
Maar pas na een week van toepassing, waarin ik de techniek verbeterde en mijn assistenten leerden hoe
zij de behandeling het beste tot hun recht konden laten komen, verdwenen al deze vormen van
ziekte gedurende bijna vier jaar als bij toverslag. Tijdens het gebruik in deze periode,
verkeerden wij allen in uitmuntende gezondheid.”

Tesla beschreef deze ontdekking en uitvinding als zijn grootste bijdrage aan het menselijk welzijn,
een gedurfde uitspraak voor een uitvinder op het niveau van Nikola Tesla. Gedurende de rest van zijn
leven zou hij zijn oscillatiemachine gebruiken om mensen met een grote verscheidenheid aan gezondheids
problemen te behandelen van constipatie tot hart en vaatziekten, verwondingen en infecties, slaapstoornissen
en hormonale onevenwichtigheden.  

Maar wat was het precies dat hij ontdekt had? Zoals Tesla zelf zei: “Als je de geheimen
van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.”

Wat betekent deze geavanceerde technologie voor iemand van 80 jaar oud? Hij/zij kan in minder dan drie minuten weer 30
jaar oud zijn. Vijftig jaar van zijn/haar leven afgepeld. Nu kan de vrouw weer kinderen krijgen. Ze kunnen een hele nieuwe familie
opbouwen als ze dat willen. Het lijkt erop, dat Med Bed
technologie een eeuwigdurende
fontein van
jeugd
is.
Med Bed technologie kijkt naar het lichaam en corrigeert onvolkomenheden. Deze technologie bestaat al een hele tijd. Deze is
heel lang, verborgen gehouden voor de mensheid. Sommige mensen denken misschien dat deze genezingstechnologie Science
Fiction is. Te mooi om waar te zijn. Het is zelfs niet al te ingewikkeld om Med Beds in hoeveelheden te vervaardigen en ze overal
te verspreiden waar het gewenst is. De introductie wacht echter op de ondergang van Big Pharma die zich al meer dan honderd
jaar verzet tegen de
toepassing
ervan.


Pythagoras’ ontdekking van klankgenezing

Meer dan 2500 jaar geleden liep de legendarische Griekse denker Pythagoras de vader van de wiskunde en de geometrie, en de
eerste persoon die de term “filosofie” gebruikte langs een smederij, toen hij het geluid hoorde van hamers die op ijzer sloegen
dat van binnenuit kwam. Hij stopte, en merkte dat de hamers merkwaardige harmonieën voortbrachten. Geïntrigeerd liep hij
naar binnen om het te onderzoeken. Na enig onderzoek, ontdekte Pythagoras, dat de hamers die harmonieus - met elkaar
waren een eenvoudige wiskundige relatie hadden namelijk dat hun massa’s verhoudingen of breuken van elkaar waren.Dit zette zijn geest op hol en hij begon te experimenteren, onderzoekend en testend met vloeistoffen in glas,
verschillende pijpen, en meerdere lengtes van snaarinstrumenten die hij had gemaakt. De resultaten van deze ex
perimenten leidden Pythagoras tot een verbluffende conclusie dat muziek niet alleen een uitdrukking was van ‘heilige
geometrie,’ maar dat het in feite een medicijn was. Hij begon de instrumenten die hij had gemaakt te gebruiken om wat hij
noemde ‘ziels-aanpassingen’ uit te voeren, en leerde dat deze aanpassingen niet alleen de ziel in harmonie konden brengen,
maar ook de geest kon zuiveren en het het lichaam genezen. Zoals de Syrische - filosoof Lamblichus in de 3e eeuw opmerkte,
“Pythagoras bedacht muzikale medicijnen die ziekten van lichaam en geest konden onderdrukken en genezen.

Met andere woorden, Pythagoras gebruikte vibratie-geneeskunde om een grote verscheidenheid aan, ziekten en verwondingen
te behandelen net zoals Tesla dat duizenden jaren later zou doen. Onder leiding van Pythagoras werden de oude Grieken bedreven
in de vibrerende geneeskunde. Zij behandelden hun soldaten door met de snaren van een strijkstok over de verwondingen te strijken
waardoor - trillingen werden opgewekt - die pus vrijer lieten afvloeien, en wonden veel sneller lieten genezen. Verder gebruikten zij
genezende kamers voor “droomslaap“, waar galmende ruimten in tempels de beoefenaars in staat stelden om, in feite, te baden
in geluid en trillingen terwijl zij sliepen.

De Grieken waren niet de enige, en zelfs niet de eerste oude cultuur die gebruik maakte van vibratiegeneeskunde. Het is
opwindend op te merken dat Pythagoras de eerste Griek was die onderwezen werd in de Egyptische geheimen van
wetenschap, geneeskunde, wiskunde en astronomie; dit tijdens een verblijf van meer dan 20 jaar dat hij in
het land doorbracht. Een fundamenteel onderdeel van deze geheime Egyptische kennis, waar
Pythagoras onvermijdelijk aan blootgesteld moet zijn geweest, is het geloof dat
geluid en trillingen genezende vermogens hebben.

40.000 jaar geleden werd trilling genezing via 111 Hz toegepastArcheoloog Fernando Coimbra en zijn team stelden vast dat alle ondergrondse kamers op dezelfde frequentie
resoneerden precies 111 Hz. Dit is belangrijk, niet alleen omdat 111 Hz de “heilige frequentie” wordt genoemd, maar
ook omdat toen Pythagoras een toonladder creëerde tijdens de experimenten die volgden op zijn ervaring met de hamers
van de smid, deze begon met een A toon, die resoneerde op, jawel, 111 Hz.  

Maar de vibratiegeneeskunde gaat verder terug en strekt zich uit over alle culturen van de mensheid; het is niet alleen het terrein
van het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied. 40.000 jaar geleden werd in Australië het oudste blaasinstrument ter wereld
de ‘yidaki’ nu bekend als de ‘didgeridoo’ - gebruikt om botbreuken, spierscheuren en ziektes te genezen.

De “pow wows” van de Indianen, met drummen, chanten en zingen, worden al duizenden jaren gebruikt om mentale en fysieke ziekten
te behandelen. De boeddhistische monniken van Tibet hebben lange tijd de trillingen van klankschalen en gongs in hun ceremonies
en meditaties verwerkt. De lijst zou nog langer kunnen zijn, maar het punt lijkt duidelijk. Oude culturen blijken kennis te hebben
bezeten over de helende krachten van geluid en trillingen, een kennis die aan het eind van de 20e eeuw door Tesla
werd herontdekt.

Stap uit de box, met je nieuwe DNA-upgrade! Mis dit bericht niet!Junk DNA bestaat niet, 97% werd uitgeschakeld en wordt nu hersteld. Als Licht - Werker ben je
beschermd in een bubbel van licht, omdat de Darks het Licht schuwen. De originele video is
binnen 24 uur door YT verwijderd, Hier is een andere duidelijke uitleg over 3-4-5-D

<VIDEO>  3D, 4D, 5D EXPLAINED - THE EVOLUTION OF A HUMAN

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

De Ware Niet Verborgen Meesters

Door: Peter B. Meyer & Vital Frosi
21 Juni 2022

Onze Bekwaamheid is de enige limiet

Als je vraag is, wat is er mis op Aarde op dit moment? Is het antwoord, alles, van voedsel, land
bouw, taal, onderwijs, gezondheid, technologie, wetenschap, sport, geld, zaken, en nog veel meer.
De opkomende grote omwenteling brengt grote verandering in het Lot van de mens. Het brengt zichtbare en onmiskenbare
gevoelens van gelukzaligheid. Mensen gaan zich beter voelen, terwijl degenen die niet wakker zijn niet zullen weten waarom. Op
de vraag wanneer dit gaat gebeuren? Is het antwoord; als de massa opstaat wegens de volkeren moord door giftige injecties tegen
de verzonnen Covid Pandemie. Punt uit!

Planeet Aarde beweegt zich van haar eeuwenoude negatieve derde naar de positieve vijfde Dimensie die ons en de planeet opnieuw
gaat vormen. De Diepe Staat is wereldwijd verslagen. Het wachten is op de Ontwaking van de Massa voordat de totale schoonmaak
van onze planeet kan beginnen. Alleen, omdat nog geen fysiek bewijs is van ons werk, wil dat niet zeggen dat er niets bereikt is.
Veel van ons werk, is wel degelijk achter de schermen succesvol geweest. Te weten; Door de verspreiding van het Licht op
een planeet die - honderdduizenden - jaren in het duister is gehouden, worden de verbeteringen langzaam zichtbaar.
Als het Licht zich eenmaal over de aardbol heeft verspreid, bestaat er geen weg terug meer naar de duisternis.

Velen hebben met anderen gesproken om hen te overtuigen; op te komen voor onze rechten; geprotesteerd
in Marsen voor Vrijheid, etc. Al dit werk wordt geprezen, omdat het een groot deel van de mensheid heeft gewekt.
De tijd is nu gekomen om het pad naar de Vijfde Dimensie te nemen; elk ontwaakte ziel is in staat de opstijging zelf te
doen, zonder te wachten op hulp van anderen. Het - mensdom heeft veel meegemaakt in het verleden en velen van jullie
voelen zich nu - gedesillusioneerd, moe, zwak, uitgeput en vragen - zich af waar we voor vechten? Jullie vragen je af, wanneer
er een einde komt aan de duisternis die al zo lang over ons hangt en waarom we überhaupt nog op het aardoppervlak rondlopen?

Velen voelen zich gedeprimeerd omdat familie en vrienden nog slapen, en waarom ze er niet in slaagden vrienden en familie wakker
te schudden. Twijfel nimmer, dat je leven en inzet tevergeefs is geweest. Degenen die wakker zijn, zijn de sterken die het licht vast
houden, zodat anderen het kunnen volgen. Dat is de reden waarom - wakkeren werden verguisd - door de slapers, die pas later
zullen gaan beseffen dat zij het
goed met hen bedoelden.

De strijd tegen de global maffia is reeds gewonnen, maar zombies overtuigen over wat is gebeurd lukt niet, ze zullen het
eerst zelf aan de lijve moeten ondervinden, voordat de bevrijding van planeet Aarde een openbaar feit is. Hiermede,
zijn de opkomende grote veranderingen geschetst en uitgelegd waarom het zo lang duurt voordat dit allemaal
definitief is. Het wachten is op de ontwaking van de massa, omdat ze op geen enkel andere wijze
kunnen worden overtuigd,
dan door het zelf te
beleven.


Mensen moeten leren zelfstandig te denken; op vernieuwende wijze te handelen, want de meeste, zo niet
alle bestaande parameters zullen obsoleet zijn. De betekenis en de waarde van geld zal totaal verschillen van wat
gebruikelijk was. Iedereen zal voldoende geld hebben om van te leven. Er zal geen noodzaak zijn voordeel te behalen
op anderen of te stelen om iets te kopen. Je bekwaamheid zal de enige limiet zijn. Iedereen is vrij, geoorloofd elke hobby
te ontplooien, en te werken
wanneer men wil.

GESARA is ontworpen om gedurende de overgangsfase armoede en alle daaruit voortvloeiende kwalen van de Aarde te verwijderen.
De veranderingen zullen niet worden uitgevoerd omwille van armoede maar maken deel uit van het Plan om comfort en bescherming
te brengen. Dat zal de ervaring van de mens, op een nieuw niveau zetten, om vreugde en geluk te brengen. De sluier, die onze ziel
gevangenhoudt op onze planeet, zal via het reïncarnatieproces worden opgeheven om de mensheid te bevrijden, en zich te
ontwikkelen zoals de Schepper
het voor ons heeft
bedoeld.De ware - Niet Verborgen Meesters - zijn de Lichtwerkers - in tegenstelling met wat in populaire - cultuur wordt gezegd. Het zijn niet
meer de criminelen in het duistere. De Lichtwerkers hebben geen behoefte de mens te sturen stellen regeren of te controleren. Dit
druist in tegen de universele occulte wetten. De duistere elite proberen echter boven deze wetten uit te stijgen; Door te handelen
als de bewakers van de - materiële wereld dat wil zeggen het zijn de Archons - die de gevaarlijkste intra-psychische-geest-para
siteren zijn net als de meeste van hun islamitische tegenhangers die gebruikt worden door de occulte Elite en de inlichtingen
diensten om de mens te misleiden
en te manipuleren.

Het - loskoppelen van - 10 van onze 12 DNA-strengen heeft, onze potentie begrensd. Buitenaardse - wezens hebben
geholpen, bij het genetisch manipuleren van de mensheid, terwijl de Anunnaki later de menselijke genetica - lam
legden door 10 van onze, 12 DNA - strengen los te koppelen, dat de - mensheid voor de elite, tot slaaf heeft
gemaakt. Deze losgekoppelde ketens worden door onze wetenschappers gekwalificeerd als junk-DNA.

Feitelijk verloren we bijna alle, zo niet het grootste deel van onze capaciteiten en zijn op twee over
gebleven DNA-strengen alleen afgestemd om meer slaven te reproduceren en zelfstandig in
leven te blijven. Wanneer, al onze 12-DNA-strengen hersteld zijn, beschikken we over
verbazingwekkende capaciteiten. Dat maakt het mogelijk opnieuw 100% van
onze hersens te benutten, terwijl nu voor de meerderheid van de
mensheid slechts twaalf procent
operationeel
is.

Onze buitenaardse broeders en zusters zouden graag ons DNA-arsenaal willen hebben, vanwege onze
veelzijdigheid en creatief vermogen. Ze benijden ons om onze creativiteit die ons onsterfelijk maakt. Zoals de
Bijbel zegt, zijn we naar het beeld van onze Schepper geschapen. Toen Jezus wonderen verrichtte zei Hij, “en jij kunt
deze dingen ook doen”. En zo kon de mensheid functioneren voordat de Anunnaki ons tot slaaf maakten door 10 van
onze 12 DNA-strengen te
ontkoppelen.

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi
rapporteert hieronder de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

- MENSELIJKE EILANDEN -

Geliefde!

Om de scheiding van het kaf van het koren te voltooien, zijn in aanvang groepen gevormd, die worden aangetrokken
door hun compatibele frequentie. Deze fase van planetaire overgang en het opstijgen van de zielen naar een wereld
van regeneratie zal leiden tot een nieuwe configuratie van het collectieve bewustzijn. Dit is de tijd van de mensheid
op Aarde.Jullie zijn tijdens vele incarnaties hier op Aarde voorbereid op jullie missie in dit huidig bestaan, zelfs als jullie
je dat niet herinneren. Sommigen van jullie hebben zelfs op andere planeten of sterren hun bekwaamheid geleerd
en zijn nu hier geïncarneerd om het doel van hun ziel te volbrengen. Twijfel in deze planetaire overgang niet aan je missie.
Zorg gewoon dat je op het juiste moment en op de juiste tijdstip aankomt. Alle kennis is al in je. Vertrouw op het Plan en let op
de tekenen. De oproep zal niet komen; die is al vele eeuwen geleden gedaan. En jullie hebben deze missie aanvaard en zijn in de
voorbije millennia zorgvuldig
hierop voorbereid.

Het maakt niet uit of men wel of niet weet hoe de dingen gebeurd zijn. Er komt een moment dat bepaalde informatie je ergens op
attendeert, zo is de puzzel in elkaar gelegd. Je hoeft je niet te haasten of nieuwsgierig te zijn. Het belangrijkste is dat je weet dat
je er klaar voor bent. Als je dat niet was, zou je deze tekst niet lezen. Vraag me niet wat je missie is, want ik zou het antwoord
niet weten. Maar ik kan je wel zeggen dat je er snel achter zult komen, in het geval je het nog niet weet. Als je je al
duizenden jaren hebt voorbereid, hoef je je nu geen zorgen te maken over de details. De gereedschapskist
is in jouw handen en zal worden geopend wanneer de tijd rijp is. Je kunt het gereedschap
gebruiken omdat het jouw
aangeboren kennis
bevat.


Je zult nu beginnen te begrijpen waarom je midden in een familie of groep zit waar de meerderheid niet geïnteresseerd
is in deze zaken van planetaire overgang en zielsopstijging. Het zou zonde zijn om alle lichtwerkers op één plaats te zetten en
de rest van de mensheid aan hun lot over te laten. Het goddelijke Plan is volmaakt en heeft daarom elk stuk geplaatst waar dit het
nuttigst zal zijn. Het is een soort Robinson Crusoe, de - schipbreukeling, die alleen op een onbewoond eiland terechtkwam. Maar in
tegenstelling tot degene die alleen op het eiland was, ben
jij het eiland zelf. Een eiland dat zich snel vormt.

Spoedig zullen vele eindgebeurtenissen van de Planetaire Overgang plaatsvinden en degenen om je heen die nooit geïnteresseerd
waren in het onderwerp zullen zich herinneren je te horen spreken over de gebeurtenissen van het moment. En ze zullen geen
andere keuze hebben dan zich tot jou te wenden voor hulp. Dus, jullie zullen je eigen menselijk eiland vormen. De hulp die
van boven komt zal geen verrassing zijn. Het ongelooflijke vermogen om alles samen te voegen en te coördineren
wat in de komende ogenblikken nodig is, zal geen verrassing opleveren. Daarvoor zal alle kennis die
gedurende millennia is vergaard, van binnenuit worden geopenbaard. Je zult je alles
herinneren als het nodig is. Het zal ook het moment zijn om de
volmaaktheid van het goddelijke Plan aan te tonen.

Het zal niet alleen een eiland zijn, maar ook het anker. Je zult de veilige haven zijn voor hen die zich door
de gebeurtenissen schipbreukeling voelen. Je zult in tijden van wanhoop de kracht, de moed en het geloof zijn
dat anderen missen. Niet dat dit catastrofale - momenten zijn, maar zoals ik al eerder zei, het zullen onbegrijpelijke
momenten zijn voor hen die niet geloven in het Grote Plan. In feite weten de meesten niet eens wie zij werkelijk zijn of
wat zij op deze Planeet doen. Dat, zouden ze eigenlijk wel moeten weten! Jij hebt in ieder geval genoeg om te weten dat
je de gids van de wanhopige
zielen zult zijn.

Velen zullen ontwaken in deze glorieuze dagen voor de mensheid. En jij zult aanwezig zijn, om het nieuwe - ontwaken te
begeleiden. Je zult de meester zijn die hen veilig zal leiden totdat ze op zichzelf kunnen vertrouwen. Nadat alle eilanden
goed zijn gestructureerd; zal een nieuw proces beginnen. Sommige eilanden zullen zich bij andere aansluiten en een
archipel vormen. Er zal een korte en intense periode zijn waarin de gebeurtenissen zich snel zullen ontvouwen
om gezamenlijk nieuwe systemen te creëren. Wat vroeger eeuwen duurde, duurt nu een paar dagen.
De nieuwe aarde zal ontstaan. De nieuwe 5e Dimensie zal sterker zijn. Een nieuwe mensheid zal klaar zijn
om de Wereld van Wedergeboorte te bewonen. En jij zult zijn waar het bedoeld is te zijn. Dan zul je begrijpen
hoe groot je missie is. Je zult eindelijk begrijpen dat je een Meester bent, want het meesterschap is altijd al in je
geweest. Je zult dan de perfectie zien van het Goddelijke - Plan voor Planeet Aarde en haar mensheid. Laat je niet
meeslepen in het drama dat ze je willen opdringen! Onthoud dat de duistere krachten weten, wat er gaat gebeuren,
en daarom zijn zij zo vasthoudend in het vernietigen van je reputatie van waarheid en degenen die waarheid spreken.
Ze willen niet dat je dat eiland bent. Zij zouden liever zien dat de gehele mensheid vergaat, omdat dit anders het einde
van henzelf betekent.

Wees je bewust van je mogelijkheden. Niets wat je meemaakt is toeval. Alles heeft altijd een oorzaak. Je bent al voorbereid,
maar je kunt op de proef worden gesteld. Je moet weten of al jouw gereedschap in goede staat is. Er zullen geen verrassingen
zijn als het zover is. Alles zal in overeenstemming zijn met het - Grote Plan, want als alles een goddelijke schepping is, is God de
Vader/Moeder Schepper der Werelden, en de commandant van dit Planetaire - Ruimteschip. Laat angst je missie niet, in de weg
staan. Jij bent geen Robinson Crusoe,
maar het eiland
zelf!<VIDEO>  GESARA – QFS Hoe alles online komt

Ik ben Vital Frosi en mijn
missie is verlichting!
Namaste!

>BRON<

Lay-out by
Marcelius

De Strijd tegen de Global
Maffia is gewonnen

Als Alles Stopt

Door: Peter B. Meyer & Vital Frosi
15 Juni 2022
Grote gebeurtenissen

Ondanks de gebruikelijke klachten dat niets verandert, niets beter wordt, de chaos toeneemt, en zoveel
andere verhalen van hen die geen ogen hebben om te zien of oren om te horen, zal dit jaar 2022 genereus zijn,
vooral voor hen die hun huiswerk hebben gedaan, door mee te werken aan, de Nieuwe Aarde. Zij die tarwe hebben
gezaaid, zullen tarwe oogsten. Maar, zij die onkruid hebben gezaaid, zullen oogsten van hun eigen zaden. Verandering
komt altijd van binnenuit, waarvoor iedereen zijn eigen - sleutel heeft die het ingang zet. Wachten tot iemand anders het
voor je doet, zal nooit komen. En dus is de kreet altijd dezelfde: “ze praten en praten maar er gebeurt niets”. En in feite zal
voor dit type mens niets veranderen.

De strijd tegen de wereldmaffia is al een jaar geleden gewonnen maar zombies overtuigen van wat heeft plaatsgevonden is
onmogelijk; ze zullen het eerst aan den lijve moeten ondervinden, nadat de bevrijding van planeet Aarde een feit is geworden.
Hieronder worden de aankomende grote, veranderingen door Vital Frosi toegelicht. Ook het waarom dit allemaal zo lang duurt
voordat het gerealiseerd wordt. Bedenk; Het wachten is op de ontwaking van de massa’s, want zij kunnen op geen enkel andere
manier worden overtuigd dan
door het zelf te
ervaren.  


Het is misschien een goed idee, deze informatie door te geven aan iedereen die je kent, zodat velen voorbereid zullen zijn op de
immense veranderingen die komen gaan. Een van de grote veranderingen, is de GESARA-gebeurtenis die een zeer belangrijke
ontwikkeling in de geschiedenis van de mensheid zal blijken te zijn en nog tijdens ons leven zal worden ervaren! Op de vraag
wanneer dit zal gebeuren? Is het antwoord; wanneer de massa in opstand komt tegen de vergiftigde - injecties tegen de
niet bestaande Covid Pandemie. Of, door hoge - inflatie geen voedsel meer - kunnen kopen om te eten. Basta!  

Planeet Aarde heeft in 5D een nieuwe positieve dimensie voor Milieu, Voedsel, Geluk, dat meer banen schept voor
het redden en zuiveren van planeet Aarde. De ‘omzet’ oftewel bruto verkoop metriek is overbodig, omdat het uitgeven
van geld slechts een illusie is, net als de getallen betreffende de waarde van aandelen, cryptos of onroerend goed, etc.
Mensen gaan hun werkelijk doel in het leven vervullen, hetwelk helaas door de meerderheid is vergeten. Alle volkeren
gaan profiteren van GESARA. De Aarde is een van de meest overvloedige planeten. Er is meer dan genoeg goud
gedekt geld op Aarde voor iedereen om miljonair te zijn zonder schulden van welke aard of soort dan ook.
Deze enorme verandering brengt een grote transformatie in het welzijn van de mensheid. Het
brengt zichtbaar onmiskenbare gevoelens van gelukzaligheid. Mensen zullen
zich gezonder voelen; degenen die niet wakker
zijn zullen niet weten
waarom.Waar het op neerkomt is dat GESARA meer is dan een financiële gebeurtenis, het betekent een nieuw tijdperk
dat op het punt staat te beginnen. Zodra het werkelijkheid is, is dat het definitieve einde zijn van de Diepe Staat Cabal
en al haar marionetten. De Kosmos is het Omniversum met haar centrale Zon, dat de Bron en Oorsprong is van de Schepping.
De mens en haar duurzame ontwikkeling draait om de aarde. Het laat zien hoe prachtig onze aarde is. En welke oplossingen er zijn
om van onze wereld een betere plek te maken. Met
alle planten, dieren en mensen die daarop leven.  

ALS ALLES STOPT

Lieverds !

Sinds enige tijd is er sprake van systeemverandering. Hoewel velen zich er niet van bewust zijn, voltrekt de overgang van vorig jaar
zich in een snel tempo. Elke dag arriveren er meer en meer impulsen van Gamma Licht op Aarde, en deze nieuwe energie met
hogere frequentie vergemakkelijkt de verandering van alles op deze Planeet.De oorsprong van alles wat bekend is in het Universum heeft zijn beginpunt in het Licht. De Kosmos Omniversum
met zijn centrale Zon als Bron en Oorsprong van de Schepping. Het is verdeeld in Multiverses, die elk hun eigen centrale
Zon hebben. Elk Multiversum is verder verdeeld in Universa, die elk hun eigen centrale Zon hebben. Universa zijn verdeeld in
sterrenstelsels, die elk ook een eigen centrale zon hebben, die de wetenschap een “zwart gat” noemt. En binnen elk sterrenstelsel
zijn er zonnestelsels, zoals onze zon, die op haar beurt planeten en manen heeft.

Het licht dat elke dag door onze zon wordt ontvangen, is dus niet alleen het eigen licht, maar is een spiegel van alle andere zonnen die
hoger staan dan onze zon. Sinds 2012 is onze Zon begonnen een grotere stroom van Gamma Licht van andere zonnestelsels te ontvangen.
In feite is het de centrale Galactische Zon die de dosering van deze lichtstroom controleert. Het heeft de taak de frequentie te coördineren
van elke ster en planeet die deel uitmaakt van de Melkweg. Zoals in eerdere teksten is geschreven, is ons zonnestelsel in 2012 een octaaf
hoger in de galactische spiraal binnengegaan. Deze herpositionering levert een hogere helderheidsfactor op. En dit is waarom de
Aarde nu ook meer
Gamma Licht
ontvangt.


Het is dit Licht dat de planetaire overgang van de Aarde zal bevorderen. Wanneer de frequentie van het Licht toeneemt, moet alles
op aarde zich aanpassen. Minerale energieën zullen een hogere frequentie hebben. Planten en dieren zullen dezelfde verandering
ondergaan. En de mens, kan niet anders doen dan mee te doen. Frequentie - is een natuurlijke toestand die het harmonisch
functioneren organiseert van alles wat op de Planeet bestaat. Dus wanneer wij zeggen dat er een reset van de Oude
Systemen zal zijn, zeggen wij dat niets van wat
er voorheen was, in korte tijd nog zal zijn.

Alhoewel de overgang van de Aarde ongeveer 3 eeuwen in beslag heeft genomen, bevinden wij ons nu in de
laatste momenten ervan, en daarom moeten alle systemen van qua frequentie veranderen. Als we een huis wordt
gerenoveerd, komt het mooiste deel altijd aan het einde. Met het schilderen en inkleuren begint het al. De rangschikking
van de onderdelen en het meubilair geeft al vorm, en uiteindelijk verschijnt orde. Pas na al dit proces kunnen de bewoners
genieten van hun nieuwe huis. Onze planeet is ons thuis. Het is het thuis van deze grote familie van zielen die op Aarde
zijn geïncarneerd. Zij die zich hebben voorgenomen mee te werken aan de hervorming zullen het nieuwe planetaire
huis gaan bewonen. Wie het niet eens is met de veranderingen zal moeten uitkijken naar een ander huis dat
de vroegere kenmerken heeft behouden.
Ze zijn niet voorbereid op de
veranderingen.


De Schepper respecteert onvoorwaardelijk de wil van ieder mens, zonder
onderscheid. Maar laten we het nu hebben over de noodzakelijke Reset.

In 2010 werd de tijdlijn van de Aarde veranderd. Op grond van de wil en het doel van een belangrijk deel van de
mensheid van de Aarde heeft de Galactische Raad, op verzoek van Gaia’s bewustzijn, besloten tot een soepelere en
rustiger Overgang. Ik heb hier reeds eerder geschreven dat de Armageddon-tijdlijn terzijde is geschoven. Er is geen reden
om grote rampen te vrezen, ook niet de vernietiging van planeet aarde. Deze nieuwe tijdlijn zal de planetaire overgang in haar
laatste fase bepalen. We zitten in de laatste jaren van de voorspelde 3 eeuwen overgang. Het is tijd, om ons voor te bereiden op
veranderingen in de huidige systemen.

Alhoewel de meeste ervan geleidelijk kunnen worden veranderd, d.w.z. zonder de werking te onderbreken, is dit echter op sommige
gebieden niet mogelijk. Daarom kunnen zich kortstondige onderbrekingen voordoen. Na de omschakeling keren deze systemen terug,
en wel in hun nieuwe configuraties. Zelfs indien zij slechts een deel van de huidige systemen vormen, is het zeer waarschijnlijk dat die
de belangrijkste zijn, zoals o.a. communicatie. Wij weten dat zij behoren tot de arm van de controleurs van de mensheid. Deze
tentakel heeft altijd alles en iedereen gemanipuleerd. En het zal het laatste bastion van verzet zijn van de koud
bloedige octopus.

Er zal verzet zijn van Octopus kant, maar het zal tevergeefs zijn. Niets
en niemand kan de planetaire overgang stoppen of tegenhouden.

Men behoeft zich geen zorgen te maken als, alles stopt. Deze mogelijkheid is zeer reëel gezien de weerstand
van de controleurs om toe te geven aan verandering. Op dat moment zal een nieuw communicatiesysteem moeten
worden ingevoerd. Maar daarvoor moet het oude systeem eerst stoppen te functioneren. Dit is de aangekondigde reset.Als alles stopt, vertrouw erop dat niemand hulpeloos zal zijn. Het zal maar voor een paar dagen zijn, genoeg voor de omwisseling.
Er kan geen communicatie zijn. Zelfs geen financiële transacties, want niets werkt meer in het oude systeem. Geen TV, geen radio,
geen gsm, geen internet. Maar basis diensten, kunnen niet worden verlamd. Als er een onderbreking is, blijf dan kalm, het komt
vanzelf weer terug. En als alles ophoudt, weet dan dat er in werkelijkheid verandering plaatsvindt. En dan zal alles weer beter
gaan functioneren. We zullen gratis en schone energie hebben. Gratis internet. Nieuwe geneeswijzen voor alle kwalen.

Nieuwe financieel systeem. Nieuwe communicatie.
Nieuwe onderwijssystemen zullen onmiddellijk worden
ingevoerd. Nieuwe regeringsstelsels. De lijst is eindeloos.

Geliefden! We zijn in de voorkamer van het grote amfitheater van het leven. De grote show, waar lang naar is uitgekeken,
zal eindelijk beginnen. Het kan enige aardse tijd duren, maar alles is gereed om getoond te worden. Deze huidige incarnatie is
de belangrijkste van al onze doortochten op aarde. We zijn gekomen om deel uit te maken van deze grote show. We hebben ons
al lang voorbereid op deze gebeurtenis.
Nu willen we onze plaats op de tribune niet verliezen. Na de verandering van het systeem, zal niets meer hetzelfde zijn zoals voor
heen. Dan zullen we echt de grote gebeurtenis hebben. Het festival van licht en kleuren zal het begin van een nieuw tijdperk inluiden.
Na deze gebeurtenis, zullen we een verbluffende verschuiving in ons bewustzijn ondervinden. Het breidt zich uit zodat we onszelf niet
meer herkennen, omdat wat daarvoor bestond slechts een act zal lijken. Wij zullen lachen om onze angsten en de moeilijkheden die ons
tot nu toe hebben
gekweld.

We zullen eindelijk contact hebben met onze broeders en zusters, onze galactische families. Pas dan zullen wij beseffen dat ons bewust
zijn eindelijk binnen de Vijfde Dimensie is gekomen. We zullen onze ware geschiedenis leren kennen. Ook de geschiedenis van de Aarde
en de Sterren. Er zullen geen sluiers meer zijn om het bewustzijn te bedekken, het zal niet alleen beperkt zijn tot de Aarde, maar het zal
ook op natuurlijke wijze buiten het zonnestelsel navigeren. Deze tijden komen eraan! En als alles ophoudt, weet dan dat het niet het
einde zal zijn, maar het begin
van een Nieuwe
Tijd!<VIDEO>  

Hoe ga je naar een hogere dimensie.

Ik ben Vital Frosi en mijn
missie is verlichting!
Namaste!

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Khazarian gecontroleerd

Wereld Geldsysteem


Door: Peter B. Meyer
15 Juni 2022

Anunnaki historisch verborgen schokkende waarheid!

Het is tijd de corruptie in ons geldsysteem bloot te leggen. Het is het grootste kwaad dat de wereld
ooit heeft meegemaakt. Het is tijd voor de wereld, met alle middelen die nodig zijn, samen te werken
om deze misdaad voor eens en voor altijd uit te roeien,. De werkelijke doelen van de heersende Cabal
zijn veel “verontrustender” en “sinisterder” dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.
Psychopathische elites regeren de wereld! Een relatief kleine groep van satanisch narcistische psychopaten,
georganiseerd volgens de vrijmetselaar-sektarische- ideologie; die onbeperkte invloed en middelen tot hun beschikking
hebben. Deze lieden hebben geen enkel mede-leven, zij voeren hun agenda uit op basis van ongefundeerde logica, vol met
leugens. Hun agenda brengt ons rechtstreeks in het moeras van de Archon Bloedlijn; met Anunnaki en Draco Reptielen Control
Matrix!

Nergens in de opgetekende geschiedenis is de kunst geld te maken uit het niets, meer ontwikkeld dan in het oude Khazaren Rijk
dat zich ontwikkelde uit nomadische roverclans, die opereerden op de westelijke karavaanroutes in het Kaukasus gebergte, ten
noorden van Irak, tussen de - Zwarte Zee en de Kaspische Zee - regio. Tegen de tiende eeuw hadden de Khazaren een rijk
gecreëerd dat zich uitstrekte van het noorden van de Zwarte Zee tot het Oeralgebergte en ten westen van de
Kaspische Zee tot de Dnjepr-rivier. Alleen, christenen en moslims geloofden dat het berekenen van
rente op een lening, destijds woekerrente genoemd, een zonde was. Maar joden konden
openlijk rente vragen over leningen. Of ze het nu uit praktische overwegingen
deden, of uit echte religiositeit, de Khazaarse aristocraten beleden
hun bekering tot het
Judaïsme.

Daartoe behoren ook de Rothschilds, die Europa meer dan een eeuwlang financieel hebben geregeerd en
dat nog steeds doen door het mondiale financiële systeem te domineren. Zij zijn de financiële geldschieters van
de Rockefellers en andere rijke Archon families. Het is belangrijk op te merken dat geen van deze bekeerde Khazarians
enige band met Joden had, maar toch beweren zij Zionistische - Joden te zijn. Meer ter zake, Joden zijn geen Zionisten, en
Zionisten zijn geen Joden. De Rothschild bankiers hebben gepland onze beschaving over te nemen en tot 90% van de bevolking
uit te roeien, door een veelheid van heimelijke acties, waaronder oorlogen, het vergiftigen van ons water, voedsel, lucht en giftige
medicijnen, en diverse toxische vaccinatieprogramma’s. Intussen worden islamitische - huurlingen dik betaald, om de EU en de VS
over te nemen. Trump ‘s belangrijkste taak is om met
het leger deze cabal verraders te verwijderen.

Controle, plundering en uitbuiting omwille van rijkdom en macht
De “Diepe Staat” leidt deze geheime operatie via negatieve principes van Draco Reptielen, Zwarte Adel, het Vaticaan, Jezuïeten
Illuminati, en Monarchieën, zijn gegroepeerd onder de noemer Khazariaanse Maffia. Gerund door Nazi’s, CIA, en facties van
corrupte FBI. In feite maakt het hele systeem van agentschappen, gerechtelijke bestuurders, rechters, advocaten en
vervalste rechtbanken deel uit van deze grote façade, die de onbetwistbare rechten van de mens heeft
geschonden, welke ooit door onze Schepper zijn gegeven. Alle religies hebben duizenden jaren
lang geprobeerd de echte antwoorden te verbergen over wie en wat wij mensen werkelijk
zijn, om hun controle over ons aan te scherpen, ons te plunderen en uit te buiten
ter wille van eigen rijkdom en macht. Alsof dit nog niet genoeg is, plegen zij
gruwelijke daden op leden van onze samenleving, vooral de zwakken
en de jongeren, zoals uitvoerig wordt aangetoond door de
lopende onafhankelijke onderzoeken
naar PizzaGate en
PedoGate.


Omgekochte politici

De geldcontrole methodes van de Rothschilds bankiersdynastie zijn decennia lang nagevolgd door de
Globalistische financiers, of ze nu Joods zijn of niet. Een belangrijk onderdeel van deze controle is totale geheim
houding. Gebruik makend van het beleid van omgekochte politici die door middel van chantage als hun stromannen
dienen en subject zijn van woede en activiteiten van het publiek. Waardoor de globalisten buiten de ogen van het publiek
kunnen opereren, zonder betrokkenheid. Met hun nepgeld - beroven ze de werkende klass,e met geweld van echte rijkdom.
Valse - oorlogen worden begonnen, om triljoenen van de Main Street economie, in hun eigen zakken te laten eindigen. Nadat
ze de grootste diefstal uit de geschiedenis hebben gepleegd lezen ze de arme slachtoffers de les over opwarming van de aarde
racisme en gender
kwesties.

Rijkdom is gelijk aan macht

Deze Parasitecrats worden gedefinieerd door namen als; illuminatie, insiders, de Diepe Staat Rothschild Khazariaanse Maffia - RKM
Cabal, elite, establishment, of Powers That Be - PTB. Die het - Vrijmetselaars Joodse - centrale bankkartel, de CIA, MI-6, en Mossad
leiden; multinationals, bedrijven, wetshandhaving, onderwijs en de media met het doel om de mensheid tot slaaf te maken. De
uitvinding van de drukpers, maakte het drukken van geld mogelijk, maar ook hun versie van de Bijbel, dat leidde tot
het tijdperk van de Verlichting en de ondergang van de Roomse Kerk. Het was het moment, waarop
geld religie kon vervangen als het nieuwe
controle mechanisme
voor de rijke
elite.Rijkdom staat gelijk aan macht, door voortdurend nieuw geld uit te geven, dat feitelijk uit de handen van het
publiek wordt weggehaald, om dat in de handen van het internationale bankierskartel te leggen. Is het belangrijkste
onderdrukkingsmiddel, om rijke Goden en arme zielen te creëren. Door de toepassing van deze heimelijk onderdrukkende
middelen, heeft het publiek haar vrijheid verloren. Teneinde onze vrijheid te herwinnen, moet het volk massaal de macht van
de Rothschilds breken; die volgens het koloniale script, het eerlijke geld van het volk vogelvrij verklaarden. “Bankinstellingen
zijn gevaarlijker dan staande legers”, zei Jefferson; en dat “de hoofdsom die door het nageslacht moet worden betaald,
onder de naam van financiering, oplichting op grote - schaal van de toekomst is”. Jefferson voegde eraan toe. “Dit
is het steunen van de geld-aristocratie van de Rothschilds. De bevoegdheid om geld uit te geven moet van
de banken worden afgenomen en teruggegeven aan het publiek, aan wie het correct toebehoort.”

Leugens genereren corruptie

Het is allemaal een groot bedrog, van boven naar onder, en overal daar tussenin. De leugen is verschillend
op elk niveau! Als gevolg daarvan is er wereldwijde corruptie, zoals o.a.: Steekpenningen, chantage, moord, drugs
handel, witwassen van geld, wereldwijde wapenverkoop, mind control, mensenhandel, pedofilie en uiteindelijk zelfs de
Satanische rituele bloedoffers van jonge kinderen. De angstenergie van deze wrede, gruwelijke rituelen wordt gebruikt om
zeer echte gedisincarneerde wezens te voeden die op een ander frequentieniveau op onze planeet leven net buiten ons gezichts
veld. De wereld heeft tot 200 miljoen gechipte publieke “handlangers” die ofwel Draco hybriden, klonen of gedaanteverwisselaars
zijn totaal gecorrumpeerde volgelingen, die het midden kader zijn geworden van deze bizarre Buiten wereldse Control Matrix. Zij
ploeteren en zwoegen strompelend voorwaarts, doen wat hun gezegd wordt te doen, zonder echt idee te hebben, waar dit
allemaal toe leidt. Deze look-alikes zijn eenvoudig gezegd niet van deze wereld, ook al is het moeilijk dit te begrijpen
en te accepteren!

Infiltratie op de hoogste niveaus van FinanciënEen groep Satan-aanbidders - Luciferianism/Satanisme/Baal-aanbidding - zijn erin geslaagd te infiltreren
in de hoogste rangen van Financiën - Het Vaticaan - Regeringen - het leger - Religies, en zelfs eeuwenoude Geheime
Genootschappen zoals de Tempeliers, de Jezuïeten, Vrijmetselaars, en de Ridders van Malta, besturen de wereld zoals deze
tot op de dag van vandaag is. Hun leugens zijn zo groot geworden, dat ze bijna niet meer van waarheid te zijn onderscheiden!  

Deze mensen, zijn ook geïnfiltreerd, in de - Militaire Leiding - Bankwezen - Corporate CEO’s, Geestelijken, Media Executives, Top
Rechters, Top Wetshandhavers en Top Advocaten. Daarnaast; Hollywood producers en acteurs, als wel directeuren en management
van agentschappen, zoals NSA, CIA, FBI, DHS, KGB, FSB, Mossad, MI5 en MI6. Al deze agentschappen en instellingen zijn gecompar
timenteerd, en krijgen slechts een klein deel te horen van wat gepland wordt op een “need-to-know” basis zodat ze in staat zijn hun
deel van het plan uit te voeren zonder de uiteindelijke doelen te kennen. Over de rest worden zij voorgelogen! Onnodig te zeggen
dat als hen de hele agenda verteld zou worden, zij niet aan mee zouden willen werken! Via de wereldwijd gecontroleerde media
wordt zorgvuldig een “continue” negatieve nieuwsstroom verspreid; belangrijk voor hun Controle over onze Realiteit. “De
hele menselijke geschiedenis draait om Messiaans-Satanisch Jodendom (“Chassidisme”); alles is verzonnen;
Geschiedenis en politiek zijn Eén Grote Film, en zij zijn de regisseurs, die de oudtestamentische
profetie in werkelijkheid
omzetten.  

Zij veroverden de vrijmetselarij door de creatie van de illuminatie mime op te bouwen (via Rothschild/Jacob Frank/Weishaupt);
zij sloten een pact met de Britse monarchie toen zij William III financierden om koning te worden; zij plaatsten de Britse Royals aan
het hoofd van de vrijmetselaars; zij creëerden het moderne banksysteem en de Fed (via Rothschild); zij creëerden het zionisme, de
wereldoorlogen, de Europese Unie, enzovoort. Zij regeren via hun marionetten. Rothschilds (wiens voorvaderen deel uitmaakten
van de Chassidische cultus) en Rockefellers, zijn de leidende macht, achter CFR, Bilderberg Groep, de Trilaterale Commissie
enz. We bevinden ons nu in het Einde der Tijden; zij proberen een “voorspelde” Derde Wereldoorlog aan te wakkeren”.
Lees hier meer.

De Khazarische maffia (KM) voert een geheime oorlog tegen het volk en alle soevereine naties door het gebruik
van vals-vlag, Gladio-stijl terrorisme; via het illegale en ongrondwettelijke Federal Reserve System en het centraal
bankieren, om zo wereldwijd te infiltreren in alle bankinstellingen en deze te kapen, middels de toepassing van Baby
lonische Zwarte Magie ook bekend als Babylonische Geld-Magie of de geheime kunst van het maken van geld uit niets
het exploiteren van macht uit verderfelijke woeker rente te accumuleren. Deze Babylonische geld-magie omvatte de
vervanging van goud- en zilverdeposito’s door papieren kredietbewijzen, waardoor reizigers met hun geld konden
reizen in een vorm die gemakkelijke vervanging mogelijk maakte, mochten zij de certificaten verliezen of deze
gestolen worden.Interessant te zien; hoe het probleem dat door de Khazaren was begonnen, ook door hen werd opgelost
volgens het principe: Probleem - Reactie - Oplossing. Uiteindelijk infiltreerden de Khazaren koning en zijn kleine
hofhouding in Duitsland met een groep die de naam “Bauer” koos. Zij vertegenwoordigden het koninkrijk en zetten
hun door Baäl aangedreven systeem van het kwaad voort. De Bauers van het Rode Schild huis in Frankfurt/M, vertegen
woordigden hun geheime, op bloed gebaseerde kinderoffers, en veranderden hun - naam in Rothschild (“kind van de rots”
i.e.: Satan).  

Zij infiltreerden en kaapten het Britse bank wezen kaapten vervolgens de hele - Engelse natie. Bauer/Rothschild had vijf zonen
die zich in de maatschappij infiltreerden om het Europese bankwezen, de City of London, en het Centrale Bankwezen over te nemen
door middel van verschillende listige geheime operaties, waaronder een vals verslag over de overwinning van Napoleon op de Britten
terwijl hij in werkelijkheid, had verloren. Hierdoor konden de Rothschilds - fraude en bedrog - toepassen om de rijkdom te stelen van
de Engelse adel, de landadel en het volk, welke zakelijke
investeringen hadden gedaan bij bankinstellingen.

De Rothschilds zetten een privaat Fiat-banksysteem op dat gespecialiseerd was in het maken van vals geld uit het niets en brachten
het volk verderfelijke woekerrente in rekening, omdat zij verplicht waren geld te gebruiken dat van het volk zelf had moeten zijn.
Dit was zwarte kunst oftewel Babylonische geld-magie. Tegen ingewijden beweerden zij dat deze - technologie en geheime
geldmacht hen door Baäl was gegeven, vanwege hun veelvuldige kinderbloedingen en rituele - offers aan Baäl, (Pizza
Gate/PedoGate).

Toen zij eenmaal het Britse banksysteem hadden geïnfiltreerd en gekaapt, vermengden zij zich met de Koning
klijken en infiltreerden om alle rijkdommen te kapen, inclusief alle grote instellingen. Sommige deskundigen
geloven dat de Rothschilds de leden van de koninklijke families, hebben gegenocideerd door in het
geheim ongeoorloofd en overspelig te fokken met hun eigen Khazarische mannen teneinde
de Royals te vervangen door hun eigen pretendenten op de troon.

De ontkoppelde lichaamsvormDe “oude” genetisch gedegradeerde menselijke lichaamsvorm, die we overal zien en waarin we allemaal
incarneren, houdt ons bewustzijn niet langer op een zeer laag trillingsniveau. Ontwaakte mensen breken letterlijk
los uit de mal. Het was de oorspronkelijke bedoeling van de Schepper. Echter, de cabal geeft niet zo gemakkelijk op! Het
echte “plan” - alleen bekend bij de hoogste - leden van de cabal - is om zich te ontdoen van de oude losgekoppelde lichaams
vorm door 90% van de bevolking van de Aarde uit te roeien om het oude lichaamspak uit te roeien dat niet langer voor hen werkt!
Het “nieuwe” lichaamspak - het menselijk 3.0 pak is al gereed, wachtend in de ondergrondse laboratoria. Door een proces dat de
meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen, kunnen zielen letterlijk met “geweld” worden bevrijd van de zwaartekracht
van de Aarde om terug te keren in de reïncarnatie- cyclus. Nieuw gecreëerde, zeer machine-achtige lichamen lossen
dit cabal probleem
op.

3D-Wereld verandert in 5D

Gelukkig, is nu we ontwaken voor de waarheid van onze geschiedenis, onze Wereld aan het veranderen in een
miraculeuze plaats. Met deze waarheid leren wij over het bestaan van het Universeel Kosmisch Principe van de Vrije
Wil. Het besef hiervan, is onze kracht om de wereld te creëren die wij ons voorstellen. In tegenstelling tot het zwoegen
van nu in apathie. Volledige Openbaarmaking komt eraan evenals de GCR, NESARA/GESARA, met goud-ondersteunde
munt - eenheden; en enorme - technologische vooruitgang. Armoede en hongersnood worden voor goed geëlimineerd.

Alle politici worden gearresteerd en vervangen door nieuw tijdelijk geselecteerde specialisten. Mensen zullen toegang
krijgen tot ware informatie en onthullingen over kandidaten, terwijl hun stem voor de eerste keer ooit, meetelt voor
beslissingen. De Wereld zal alles krijgen wat door de Schepper is beloofd; de mensheid zal een nieuw Gouden
Tijdperk van Vrede en Welvaart binnengaan. Mensen zullen elkaar behandelen als ware Humanitairs.
Het zal in dit universum van vrije wil onmogelijk zijn, zelfs voor de Schepper zelf, de zielen
te helpen die niet voor zichzelf opkwamen, door op te staan tegen deze kwaadaardige
overname door de Diepe Staat Maffia, dat met de dag duidelijker wordt! De
Khazarische Maffia Cabal heeft eindelijk ontdekt dat miljoenen
lichtwerkers op Aarde de “liefdesvibratie” tegen hen
inzetten. Ze worden nu geconfronteerd
met een totale oorlog door elk
levend wakker wezen
op de planeet
Aarde!


> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Niets zal ooit nog hetzelfde zijn
Laat Het Verleden Achter je


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosie
12 Juni 2022

Ons ontwaakt bewustzijn initieert de Planetaire Overgang Planeet Aarde en haar mensheid maken nu een uniek
moment van verandering door. Dit moment wordt Planetaire Overgang genoemd. Alles zal zeer intens zijn! Er zullen
diepgaande veranderingen plaatsvinden in alle bekende en onbekende sectoren, omdat de Oude Aarde zich oplost om
plaats te maken voor haar nieuwe vervanger
oftewel, het Nieuwe 5D Planetaire Thuis.

Ons ontwaakt bewustzijn initieert de Planetaire Overgang

Planeet Aarde en haar mensheid maken nu een uniek moment van verandering door. Dit moment wordt Planetaire Overgang
genoemd. Alles zal zeer intens zijn! Er zullen diepgaande veranderingen plaatsvinden in alle bekende en onbekende sectoren, om
dat de Oude Aarde zich oplost om plaats te maken voor haar nieuwe vervanger, oftewel, het Nieuwe 5D Planetaire Thuis. Alles wat
is geleerd, geweten, geloofd en beoefend, zal in een paar jaar geleidelijk ophouden te bestaan. Er is al veel veranderd, maar omdat
deze veranderingen getimed zijn, merken de meeste mensen het niet. We leven in een prachtige tijd! En elke dag die voorbijgaat
nadert het einde van een lange Cyclus. Dit toont ons het Nieuwe Tijdperk. Wat een voorrecht op dit moment hiervan getuige
te mogen zijn, en deel te nemen aan de grote
gebeurtenis van planetaire overgang!

De wereld is aangekomen op het belangrijkste kruispunt in onze beschaving. De globalisten hebben met de hulp van
het politiek establishment grote schade aangericht in onze samenleving industrie, cultuur, etc. met het doel zichzelf te
verrijken. Ze zijn nu in paniek omdat over de hele wereld hun corruptie wordt herkend en bevestigd. Dit is de laatste kans
onze belangen en beschaving te redden. Het is nu of nooit, inmiddels weet de hele wereld dat de wereldmachten met hun
New World Order eropuit zijn de mensheid te vernietigen o.a. d.m.v. Covid gif-injecties met vele leugens verspreidt door de
corporate media, die niet in het minst is geïnteresseerd in journalistiek, maar uitsluitend in promotie, van de politieke agenda
t.w. de vernietiging van de beschaving en de mensheid. Het herstel van de schade die is toegebracht aan alle volkeren op onze
planeet kan langduren. Maar uiteindelijk, zal alles worden gecorrigeerd, tenminste als de mensheid massaal wakker wordt, en de
controle terugneemt door invoering van het nieuwe QFS-geldsysteem en vervanging van het geldend zeerecht door het landrecht.

De bloedlijn families willen dat mensen sterven aan kanker en andere geconcipieerde ziektes waarvan ze niet mogen genezen. Deze
lieden zijn in onpeilbare mate geestelijk en emotioneel gestoorde wezens. Ze zien mensen als schapen en overbodig vee. Vanuit hun
krankzinnig, psychopathisch perspectief, kan het hun niet schelen hoeveel - leed wordt geleden, en mensen - sterven door hun
manipulaties en onderdrukking. Hoe meer hoe beter. En dat is precies wat deze wezens zijn; krankzinnige psychopaten.

De Deep State agenda heeft recentelijk drie belangrijke aanvallen op het menselijk immuunsysteem uitgevoerd.
Vaccinatie PCR-testen en het dragen van maskers. Met alle drie introduceren ze nano-deeltjes in je gezond systeem
die na verloop van tijd het immuunsysteem vernietigen. Het wachten is op de grote - doorbraak in de ontwaking van de
massa, anders zouden we reeds bevrijd zijn uit onze eeuwenoude geldslavernij en onderdrukking. Dit is onze enig en unieke
kans op succesvol en definitieve verwijdering van de criminele Deep State cabal van planeet Aarde. Als alle ontwaakten één
slaper wakker maken, zal voldoende meerderheid zijn voor ons volledig succes. Minstens 70% deelname garandeert dat
zonder grote chaotische problemen deze criminelen voor goed kunnen worden verwijderd van Moeder Aarde.
De mensheid heeft op grote schaal haar verstand en verantwoordelijkheid weggegeven aan corrupte overheden.
Denk eens na over de bredere gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan. Als we ons verstand en onze
verantwoordelijkheid weggeven, geven we ook onze vrijheid weg en in wezen ons leven. Het moet inmiddels
duidelijk zijn; dat het ontwaakt menselijk ras, dit plan niet laat gebeuren. En, wat nog belangrijker is, we
bereid zijn ervoor te vechten in het belang van de toekomst van onszelf onze kinderen en komende
generaties.

De overheersers, de bedriegers, de uitbuiters, de slavendrijvers, kortom alle macht die enkelen
over anderen uitoefenen, zal ophouden te bestaan. Moeder Aarde, als vrouwelijke energiebron, zal alles
geven wat haar kinderen nodig hebben. Eindelijk, is de tijd van Overvloed en Voorspoed aangebroken!
Als alle dominerende machten worden verwijderd en concurrentie plaats maakt voor samenwerking.
Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi
rapporteert hieronder de laatste ontwikkelingen.

LAAT HET VERLEDEN ACHTER JE

Geliefde!

Het is gebruikelijk, iemand te horen zeggen het verleden te vergeten. Vele droefenissen en
veel lijden maken deel uit van de herinneringen aan voorbije tijden, ook al herinneren wij
ons alleen deze huidige
incarnatie.Maar als we bedenken dat het leven continu is, en alle vorige incarnaties bij elkaar optellen, dat honderden
zijn, zelfs meer dan duizend voor veel zielen die hier zijn gekomen dan zullen we begrijpen dat leren het resultaat
is van alle ervaringen die zijn opgedaan. In een School van Dualiteit, in Derde Dimensionale Werelden, is leer je van
gemaakte fouten en behaalde successen. Wij zijn allen - leerlingen, de lessen zijn afgestemd op de behoeften van elk
een. De heersers - over de mensheid, hebben van deze - omstandigheden geprofiteerd - door angst in te planten, zoals
schuld, woede, schaamte, wrok, trots en vele predicaten meer, welke de trillings-frequentie van geïncarneerden verlagen.

Hoe lager de individuele frequentie hoe meer het collectief de tijd vasthoudt in deze Overgang. Zelfs als het niet te stoppen
is; kan de mensheid de tijd versnellen en zorgen voor snellere en soepeler Overgang. Toch zal niemand de schulden van
anderen betalen. Vertragingen in de Overgang zullen weinig of geen invloed hebben op de vooruitgang van hen die
hun deel doen. Een paar jaar meer zal nauwelijks iets voorstellen, in het hoge aantal van incarnaties van elk van
hen. Er is echter iets waar we in deze tijd rekening mee moeten houden. De beweging, komt steeds
meer in een stroomversnelling. De scheiding van het kaf en het koren is reeds voltooid.
Het bewustzijn dat klaar is voor overgang,
gaat naar hogere frequentie
niveaus.

Dit is wel de laatste oproep voor een bijzondere reis om in
de trein te stappen: t.w. de reis naar de Nieuwe 5D-Aarde.

Het verleden vergeten is niet de beste oplossing. Het is echter alleen nodig het verleden te begrijpen. Begrijp elke les,
niet alleen van dit huidige bestaan, maar ook van alle voorgaanden, want we gaan de details van elke les herinneren. We
herinneren ons al de oorzaak van zoveel zogenaamde overgangsverschijnselen, ook al zijn we ons daarvan nog niet bewust.
Als we op een school zijn zijn we gekomen om te leren. Hoe kan iemand dan zeggen dat we moeten vergeten wat we geleerd
hebben? Het zou geen zin hebben om dan hier te zijn of wel? Laten we met vreugde, met trots en met plezier terugdenken aan
alle - ontberingen die we hebben - doorstaan, hoe pijnlijk, ze ook waren, want dit is het - bewijs dat we de - over-winnaars - zijn.

Dus nu wordt ons gevraagd het verleden achter ons te laten. Perfect! Achterlaten is niet vergeten. Integendeel het is om de leer
mee te nemen, want wij zijn juist hier gekomen om deze kennis te zoeken. Het zou zijn alsof je naar de markt gaat om eten te
kopen en de gekochte waar op de terugweg achterlaat. Het verleden achter ons laten is afstand doen van de oude op
gelegde overtuigingen; de ongegronde angsten; het verdriet en de wrok die wij onnodig met ons meedragen.
Het is te begrijpen dat Planetaire Overgang en Zielsopstijging niet iets is dat in een dag of in een
week kan worden
geregeld.


Het is iets grandioos dat qua tijd honderdduizenden jaren heeft geduurd, een periode die de menselijke
geest tot nu toe nog niet heeft begrepen. De tijd is nu gekomen de slapende geesten te laten oefenen, want
alles gaat nu sneller en alles manifesteert zich tegelijk. Niemand kan naar een verre plaats reizen als hij zich niet
beweegt. Je moet, de eerste - stappen zelf zetten; de bewegingen maken en geloven in wat ieder voor ogen staat.

De Nieuwe 5D-Aarde komt steeds dichterbij,
maar alleen voor hen die er naar toegaan.

Laat het verleden achter je! Geloof, in het feit dat nu alles anders zal zijn. Wie niet in de Nieuwe Tijd gelooft, zal die
tijd ook niet meemaken. Er is al eerder gezegd dat ‘zien is geloven’ ook dat wat achter ons ligt. En, nu moet men geloven
het te zien. Als je niet vertrouwt, zul je niet door de tijd reizen. Angst is niets meer dan een gebrek aan zelfvertrouwen. Laat
de oude concepten achter je. Alles zal dienen tot het moment dat het nodig is maar beetje bij beetje zal het verdwijnen als een
doorgeprikte ballon. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Natuurlijk kun je niet alles in één keer laten vallen. Maar wij moeten de
veranderingen aanvaarden en ze geleidelijk bevorderen, door ze in te passen in ons dagelijks leven naar gelang van onze
mogelijkheden en behoeften. De Nieuwe Tijdlijn van de Aarde werd in 2010 ingevoerd, waardoor een soepelere en
rustiger Overgang mogelijk werd gemaakt. Het is niet nodig te luisteren naar de voorbodes van onheil die
ongegronde tragedies
aanprijzen.
Het Goddelijke Plan is volmaakt, ver boven het bevattingsvermogen van het menselijk verstand.
Laat het verleden achter je! Pijnen en Moeilijkheden hebben je groot gemaakt, maar nu is het tijd om deze
grootheid in praktijk te brengen. Geniet van de vruchten van de zaadjes die langs de weg van de lange wandeling
in 3D zijn gezaaid. Je hebt alle vereiste lessen geleerd. Dat heeft je zover gebracht. Heb geen spijt van de pijn; gedenk
de veroveringen! Lopen! Lopen! Niets bindt je meer aan wat tot het verleden behoort! Ik ben Vital Frosi en mijn missie is
verandering!


Namaste!

<VIDEO> Ongelooflijk de dag komt eraan. En je voelt het omdat je,,,

<VIDEO>  Er gaat iets groots gebeuren volgende week. Dit moet je niet uit de weg gaan…

> BRON <

Lay-out door
Marcelius

Antizwaartekracht Technologie
Cabal Onderdrukt

Vliegmachine
Alles wat nodig is, is in het Universum
Krachtige elektromagnetische voortstuwingsgolven
Hitlers geheime antizwaartekracht UFO, werd gestolen door de V.S.

Door: Peter B. Meyer
8 Juni 2022

Anti-zwaartekracht is een technologie om zwaartekracht te overwinnen
Anti-zwaartekracht, ook wel ‘niet-zwaartekrachtveld’ genoemd, is een verschijnsel waarbij een plaats of voorwerp
wordt gecreëerd dat vrij is van de zwaartekracht. Het verwijst niet naar het ontbreken van gewicht onder de zwaartekracht
zoals in een vrije val of in een baan om de aarde, of naar het in evenwicht brengen van de zwaartekracht met een andere kracht,
zoals elektromagnetisme of aerodynamische lift. Antizwaartekracht is een steeds terugkerend begrip in de wetenschap, met name
in de context van de voortstuwing van ruimtevaartuigen. Wat vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd is dat antizwaartekracht weliswaar
de tenietdoening van zwaartekracht is, maar geen afstotende zwaartekracht of negatieve zwaartekracht. De term “antizwaartekracht”
wordt losjes toegepast op elke technologie die wordt gebruikt om de zwaartekracht te overwinnen; om te zweven, te vliegen, of op
een andere manier aan de zwaartekrachtbron van de aarde te ontsnappen. In de meest strikt letterlijke betekenis van het woord
verwijst het eigenlijk alleen naar omgekeerde zwaartekrachtvelden die de normale zwaartekracht zouden afstoten. Voor een
beter begrip wordt de losse interpretatie toegepast.

Thomas Townsend Brown (1905 – 1985) was een Amerikaanse - uitvinder wiens onderzoek naar vreemde elektrische
effecten hem leidde tot de ontdekking van een verband tussen krachtig elektrische velden en zwaartekracht,
Brown ontdekte de antizwaartekracht, een idee dat populair is bij de ongeïdentificeerde vliegende
objecten (UFO) gemeenschap en dat veel samenzweringstheorieën heeft voortgebracht.

Elektro-zwaartekracht kan worden teruggevoerd op Nikolai Tesla’s werk met hoogspannings-ontladingen
aan het eind van de 19e eeuw. Toen Thomas Townsend Brown ontdekte dat elektrostatische en gravitatievelden
nauw met elkaar verweven zijn veranderde de wereld. In astronomische termen overheerst de zwaartekracht de nucleaire
en elektromagnetische krachten, die, indien toegepast in relateerbare, op de aarde gebaseerde technologieën, zouden leiden
tot economische en wetenschappelijke paradigmaverschuivingen. Er zijn duizenden pogingen gedaan om meetbare en
schaalbare antizwaartekracht te produceren, een futuristische technologie die in theorie onbeperkte energie
oplevert voor gebruik in aandrijving
en andere categorieën van
technologie.


Vliegmachine

Andere verbazingwekkende uitvindingen werden gedaan door een van de meest ongelooflijke genieën die ooit op
aarde heeft geleefd Nikolai Tesla. Zijn uitvindingen kenden geen grenzen, zijn verbeelding evenmin, hij werd door velen
gecatalogiseerd als een ‘gekke wetenschapper’, maar hij was meer dan dat. Vandaag kunnen we zeggen dat Nikolai Tesla
zonder enige twijfel de vader van de moderne technologie is. Onder zijn niet-conventionele - uitvindingen, kunnen er
twee worden toegevoegd die super-duper geavanceerd zijn: Antizwaarte kracht technologie en Tesla’s UFO of
beter gezegd IFO.
Tesla had een grote belangstelling voor de luchtvaart de ruimtevaart en in het bijzonder de anti
zwaartekracht. In 1928 registreerde Tesla patentnummer 1.655.144 voor een vliegmachine die zowel
op een helikopter als op een vliegtuig leek. In zijn hoofd had hij alles al uitgedacht waarna hij zijn ontwerp
op papier zette.Tesla wilde de ultieme vliegmachine maken aangedreven door energie die overal om ons heen
te vinden is.

Voor zijn dood, had Tesla de blauwdrukken ontwikkeld voor het aandrijf-systeem van zijn vliegtuig. Hij noemde het
“Space Drive” of het anti-elektromagnetisch veld aandrijfsysteem. Tesla had - grote ideeën, en hij ging snel vooruit met
zijn theorieën. In 1938 sprak hij over drie ongelooflijke ontdekkingen. De dynamische theorie van de zwaartekracht die uit
gaat van een kracht-veld dat de bewegingen van lichamen in de ruimte verklaart; de aanname van dit krachtveld maakt een
einde aan het concept van ruimtekromming (ala Einstein);

De ether heeft een onmisbare functie in de verschijnselen van universele zwaartekracht, traagheid, momentum, en beweging
van hemellichamen, evenals alle atomaire en moleculaire materie: Omgevingsenergie de ontdekking van een nieuwe natuur
kundige Waarheid: er is geen energie in materie anders dan die ontvangen uit de omgeving. Dit is in tegenspraak met
Einsteins E = mc2.

Krachtige elektromagnetische voortstuwingsgolven
In een artikel, “Man’s Greatest Achievement”, schetste Tesla zijn Dynamische Theorie van de Zwaartekracht.
Tesla’s anti-zwaartekracht technologie zou hem helpen de ultieme Vliegende Schotel… Ruimteschip te creëren
door gebruik te maken van de elektromagnetische velden die zijn uitvinding in staat zouden stellen van de grond
naar de hemel te reizen met extreme snelheid en faciliteit. Hij was akelig dicht bij het bereiken van zijn doel: Tesla
voerde talrijke - proeven en experimenten - uit door hoogspanning, hoogfrequent veranderende stroom op voor
werpen toe te
passen.


Bij een van zijn proeven, toen hij hoogspannings-wisselstroom met hoge frequentie toepaste op een paar parallelle
metalen platen, merkte hij dat de ‘ruimte’ die zich tussen de platen bevond veranderde in wat hij noemde - solid-state
(vaste stof). Dit betekent dat het gebied tussen de platen eigenschappen van massa traagheid en momentum vertoonde
waardoor het gebied veranderde in een toestand waarin een mechanische duw kon worden uitgeoefend. Beter nog, Tesla
ontdekte dat krachtige elektromagnetische golven konden worden gebruikt om voor werpen te duwen of te trekken in wat
een “lege ruimte” lijkt te zijn. Het - aandrijfprincipe is gebaseerd - op het Hall-effect, dat wordt gebruikt in magnetische half
geleidersensoren, en wordt het magneto hydrodynamisch (“MHD”) effect genoemd.

Alles wat nodig is, bevindt zich in de ruimte

Tesla begreep reeds in een ver verleden dat we het universum voor ons konden laten werken. Alles wat we nodig hebben is daar
in de ruimte, en zelfs op onze planeet, en het beste deel ervan is dat, alles gratis is. Het werd Tesla duidelijk dat de complexie van
het universum grenzeloze mogelijkheden biedt, het is aan ons de grenzeloze mogelijkheden die het te bieden heeft te begrijpen
en te benutten. Zoals; Bruikbare, schone en grenzeloze energie, is daarbuiten, en wacht op ons, alles wat we behoeven te doen
is onze hand uitsteken en de grenzen uit te wissen die door
de vele reguliere wetenschappen zijn geïnstitueerd.

“Ik heb het uitgewerkt in alle details en hoop zeer binnenkort, dit aan de wereld te geven. Het verklaart de oorzaken van deze
kracht en de bewegingen van hemellichamen onder deze invloed dat het een einde zal maken aan ijdele speculaties en valse
opvattingen, zoals die van gekromde ruimte. Slechts het bestaan van een - Golf van kracht - kan de bewegingen van alle
organismen verklaren zoals wordt waargenomen; zijn veronderstelling annuleert, ruimtekromming. Alle literatuur
over dit onderwerp is nutteloos en voorbestemd tot vergetelheid. Hetzelfde geldt voor alle pogingen om
de werking van het universum te verklaren zonder het bestaan van de ether te erkennen
en de onmisbare functie die deze in de verschijnselen speelt.”
Nicola Tesla
Tesla ontdekte dat het elektrostatische emissie-oppervlak van een geleider zich altijd zal concentreren
waar het oppervlak gebogen is, of waar het een rand heeft. Hoe steiler de kromming, of hoek, hoe hoger de
concentratie van elektronenemissie is. Tesla merkte ook op dat een elektrostatische lading eerder over het
oppervlak van een geleider zal vloeien dan het te doordringen. Dit wordt het Faraday Effect of huideffect
genoemd, ontdekt door Michael Faraday.

Dit verklaart ook de principes van de kooi van Faraday, die vandaag in hoogspanningsonderzoekslaboratoria
wordt gebruikt om mensen en de elektrogevoelige apparatuur tegen schade te beschermen. Belangrijke regerings
functionarissen hebben gezegd dat het leger al jaren antizwaartekracht technologie gebruikt. Hoewel samenzwering
theoretici dol zijn op het onderwerp, zeggen sommigen dat antizwaartekracht praat goedkoop is en volledig bestaat uit
een ongeteste hype. Maar dat is het niet!

De innovatieve veronderstellingen en theorieën in Electrogravitics en Electrokinetic’s, de basis concepten voor antizwaarte
kracht, wijzen op het potentieel voor enorme technologische vooruitgang. Simpel gezegd, als je deze theorieën toetst aan
natuurlijke progressies, dan zal de waarschijnlijke vooruitgang in transport en militaire technologieën het menselijk leven
zoals wij dat kennen niet alleen kunnen veranderen, maar ook grandioos verbeteren. Wetenschappelijke laboratoria in
zowel Europa als de VS hebben een kracht (Brown Effect) op geladen condensatoren bevestigd en gemeten, zelfs
wanneer de condensatoren in een vacuüm werken.

Dit verwijdert de mogelijkheid van ionische luchtstromen.

Samenwerkend met Dr. P.A. Biefield, vond Bruin dat als de hoogst geladen condensatoren behoorlijk werden
opgeschort een tendens om zich tegengesteld aan de gravitatiekracht toonde te bewegen. Wanneer de polen van
een vrij opgehangen geladen, condensator (zelfs in een vacuüm) op een horizontale - as werden geplaatst, zou dit een
voorwaartse stuw veroorzaken die de condensator in de richting van de positieve pool zal bewegen. Wanneer de polariteit
wordt veranderd, is de voortstuwingsrichting omgekeerd. Dit is het verschijnsel dat bekend staat als het Biefield-Brown Effect.
De anti-zwaartekracht werd gedemonstreerd door de condensator op een balans te plaatsen en op te laden. Wanneer de positieve
pool naar boven wees, bewoog de condensator naar het evenwichts-punt, wanneer de positieve pool naar beneden wees vertoonde
de balans een neerwaartse uitslag.
Elektrozwaartekracht wordt meestal in verband gebracht met het werk van professor Nipher in 1918, dat voorafging aan de
experimenten en uiteindelijke patenten van Thomas Townsend Brown (1905-1985) in 1921, het speciale onderzoek van de
marine in 1952 naar het “Elektrozwaartekracht - toestel van Townsend Brown” en de rapporten - van 1956 van - Aviatiek
Studies Ltd. over Elektro-zwaartekracht systemen. Vermeld in, Electrogravitics Systems and “The Gravitics Situation.

De jonge wetenschapper in spe genaamd Thomas Townsend Brown, die ook de naam “Electrogravitics” bedacht,
begon in 1921 te experimenteren met röntgenstraling vacuümbuizen. Voor zijn experimenten gebruikte Brown
de Coolidge-buis, een van de eerste praktische - buizen die werden gebruikt voor therm ionische emissie, de
emissie van elektronen uit verhitte bronnen. Een opgerolde draad (wolfraam gloeidraad) werd gebruikt als
kathode van de buis (een elektrode die elektrische - stroom uitzendt), die gloeiing, of licht produceert.

Omdat de massa van Browns Coolidge-buis leek af te nemen wanneer de elektrode naar boven gericht was,
en leek toe te nemen wanneer de elektrode naar beneden gericht was, concludeerde Brown dat hij de zwaarte
kracht met de elektrode, en dus de - zwaartekracht zelf, had beïnvloed. Brown ging verder, met het bouwen, van
grote condensatoren die soortgelijke fluctuaties in de vorm van stuwkracht produceerden. Hij begon te geloven dat
hij een mysterieuze kracht had ontdekt die met de zwaartekracht kon interageren en zo zijn vermogen om zelf energie
en voortstuwing te genereren
kon vergroten.

Brown publiceerde, How I Control Gravitatie in Science and Inventie Magazine waarin hij meldde dat de mogelijkheid van
zijn technologie exponentiële voortstuwing zou creëren voor de oceaanschepen van de toekomst. Alhoewel (met opzet)
sommigen hebben gezegd dat de regering van de VS er weinig publiek bewijs ziet dat deze beweringen ondersteunt.
Brown maakte geen onderscheid tussen anti-zwaartekracht (het overwinnen van de zwaartekracht) en voort
stuwingstechnieken die ook kunnen worden gebruikt om de zwaartekracht te overwinnen. Brown vocht
zijn hele volwassen leven een strijd tegen een muur van onbegrip, ten koste van zichzelf en zijn
gezinsleven. Zijn doel was de wetenschap van geavanceerde voortstuwing in het
publieke domein te krijgen, en niet verborgen te houden achter de
Secrecy Act van 1951 en een muur van geheime
documenten. Hij stierf met
het gevoel dat hij de
strijd verloren
had.


Hitlers geheime antizwaartekracht UFO, werd gestolen door de V.S.

De naoorlogse reputatie van Nazi wetenschappers is hun vermogen bijna elke technologische prestatie te realiseren.
Hoewel de Nazi’s de Tweede Wereldoorlog verloren, kwamen ze uit de oorlog met een bijna mythische reputatie voor hightech
wapens. Nazi-tanks waren vaak technisch superieur aan geallieerde tanks; de Luftwaffe vloog met straaljagers in de strijd voordat
de geallieerden dat deden; en de V (voor wraak) serie van terreurwapens, met inbegrip van de V-1 kruisraket en de V-2 ballistische
raket, vormden angstaanjagende, alhoewel strategisch twijfelachtige, wapens. De tegenstanders beschouwden de prestaties van de
nazi-wetenschappers en ingenieurs zelfs als zo geavanceerd, dat het Amerikaanse leger in de latere stadia van de oorlog verkennings
teams naar Duitsland stuurde om wetenschappers en militaire technologie veilig te stellen voordat andere mogendheden met name de
Sovjet-Unie ze konden buit maken. Deze inspanning, bekend als Project Paperclip, leverde V-2 raketten op en belangrijke figuren zoals
Werner von Braun de beruchte ruimtevaartingenieur - Werner von Braun die de V-2 uitvond en later de Saturnus -V raket ontwierp voor
NASA ‘s Apollo programma.
Volgens de legende was Die Glocke “vliegende schijf” naar verluidt zo’n Duits wunderwaffe – wonderwapen.
Terwijl de Geallieerden tijdens het Project Paperclip een schat aan Duitse superwapens buit maakten, waaronder
straaljagers en raketten, zijn er geen gegevens over een versie van Die Glocke bekend. Lees hier meer erover.

<VIDEO> De Pléiadiens Wij nemen deel aan de reiniging van jullie

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Geen enkel Deep State crimineel zal ontsnappen De laatste
les van de oeroude derde - dimensie Buitenaardsen liggen
duizenden jaren op ons voor in kennis en technologieën.

Massale ontwaking zal de ommekeer
brengen Het fundament van de nieuwe
5D-wereld is gebaseerd op dankbaarheid,
vreugde en steun aan anderen.


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosie
5 Juni 2022Voor velen onder jullie voelt het alsof niets verandert, de corrupte zielen hebben nog steeds de leiding
en controleren wereldwijd de gebeurtenissen, omdat niet alles wordt gezien, wat gaande is. Gelukkig, staan
elke dag nieuwe groepen mensen op tegen de Wereldorde en de nep Covid pandemie dat dicteert hoe we ons
leven moeten leiden. Er is veel bereikt, maar bewust weinig over gepubliceerd. Hier volgt een korte samenvatting
van de grote vooruitgang, die op verschillende fronten is geboekt. Veel lezers zullen het niet willen geloven, dat de
mensheid opzettelijk dom is gehouden. Terwijl, andere buitenaardse - civilisaties minstens vele duizend jaren vooruit
lopen op onze kennis en technologie beschikbaar op planeet Aarde. Dus als iets ongeloofwaardig klinkt beschouw het
als feit.

Planeet Aarde is volledig afgegrendeld door onze buitenaardse - broeders en zusters, met hun grote armada van veelal
onzichtbare ruimteschepen. Geen enkel schepsel kan zonder toestemming aan de Aardse sfeer ontsnappen. Zij die naar
Mars wilden vluchten, zoals o.a. Jeff Bezos van Amazon, werden teruggestuurd. Alle bases op de Maan, en Mars zijn in
handen van de Galactische Federatie en ontoegankelijk gemaakt voor Deep State Cabal Elites. Onze planeet is bezig
met haar transformatie naar 5D. De cabal kopstukken proberen haastig te ontsnappen, omdat ze weten dat hun
tijd op is en niets meer kunnen redden. Alleen de marionetten op lagere niveaus proberen nog steeds het
voortouw te nemen, wat niet meer lukt. Het plan was 90% van de bevolking uit te roeien en de
rest in speciale werkkampen te interneren.

Hun agenda 2030 is mislukt; de Alliantie gaat
door met het opruimen van geheime cellen.

Het Quantum Financieel Systeem, vrije energie, nieuw internet, enz. zijn al maandenlang gereed voor gebruik.
Blijf vertrouwen op het PLAN en doe jouw bijdrage, door Licht en Liefde, naar elkaar te zenden om de overgang naar
de Nieuwe 5-D Wereld te versoepelen. Geen crimineel tegen de mensheid zal ontsnappen. Elke betrokken medeplichtige
van hoog tot laag bij de nep COVID pandemie, zal worden gearresteerd en ter dood worden veroordeeld. Inclusief degenen
die de gifspuiten hebben toegediend.

Massale ontwaking zal de ommekeer brengen. Al degenen die onvoldoende wakker zijn worden systematisch van planeet Aarde
verwijderd, zij zullen de 3e dimensie op een andere planeet helemaal opnieuw moeten herhalen, totdat zij hun lessen geleerd hebben.
De Aarde is een educatieve planeet geweest naar hogere sferen. Aan degenen die van plan zijn naar 5D te ascenderen wordt aangeraden
dit artikel een paar keer te herlezen, voordat de planeet Aarde definitief naar 5D en hoger verhuist.  

De aardfrequentie wordt langzaam verhoogd tot ca 40 Hz om de wakkeren onder ons voor te bereiden op de 5D-wereld. Buitenaardsen
die op onze planeet aanwezig zijn zoals de criminele Draco’s en Grays kunnen niet op hogere frequentie dan 8 Hz leven en worden zo
automatisch uitgeschakeld. De cabal is verslagen, wat nog plaatsvindt zijn achterhoede-gevechten door marionetten die nog niet
weten dat hun leiderschap - definitief is uitgeschakeld dus ook zij hebben verloren. Niets, staat meer in de weg onze planeet
te zuiveren en te transformeren.

De snelheid van voltooiing van deze laatste fase hangt af van het moment en de omvang van onze massale ontwaking
het keerpunt ligt feitelijk in onze handen. Als men niet vecht voor de eigen bevrijding, heeft vrijheid geen waarde
voor de mensheid. Grote omwentelingen zullen op planeet Aarde plaatsvinden. Vele nieuwe technologieën
worden geïntroduceerd en nieuwe
beroepen gecreëerd.Ons Bewustzijn en onze Eenheid zijn directe obstakels voor de Deep State plannen. Miljoenen marionetten
en criminelen zijn reeds zonder ophef geëxecuteerd. De meest bekende figuren die zgn. nog rondlopen zijn klonen,
om het schapenvolk rustig te houden. Als ze beseffen dat ze zich vrijwillig hebben laten vergiftigen door Covid injecties
treed de Staat van Beleg in werking om chaos zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Een spannende en unieke tijd
breekt aan.

Onze Exterrestriale correspondent Vital Frosi vertelt
hierover meer. De laatste les van de oeroude derde dimensie.
Geliefden!

Zij die door de School van Zielen in de Derde Dimensie zijn gegaan staan op het punt op te stijgen naar Hogere Dimensies. De
klok tikt, als de nieuwe aarde aan de horizon verschijnt. Een lange cyclus van beproevingen en boetedoeningen wordt voltooid.
De Grote - Meester Sananda, die tweeduizend - jaar geleden was geïncarneerd als Jezus van Nazareth, heeft ons een erfenis en
zekerheid nagelaten:

“Er zal een Nieuwe Aarde ontstaan”

Deze Nieuwe Aarde zal deel uitmaken van de Hogere Werelden, er zal geen pijn of lijden meer zijn. Aan het einde van de Oude
Cyclus zullen twee - bestemmingen voor de mensheid zijn: – de zachtmoedige en de reine van hart zullen de Nieuwe Aarde
beërven. Zij die de daarvoor vereiste frequentie nog niet hebben bereikt, zullen moeten vertrekken, omdat hun bewust
zijn nog niet alle beschikbaar gestelde leringen heeft begrepen. Dit is het begrip van metafoor inzake de scheiding
van het kaf van het koren. In de afgelopen weken hebben we veel activiteit waargenomen over dit einde der
tijden. Daarvan zal ik vandaag trachten aan u, die mij vergezellen, datgene over te brengen wat mij
het meest is opgevallen. Ik heb het een titel gegeven om de tekst te ontwikkelen, maar
ik had elk andere definitie kunnen gebruiken. Ik zal het "interpreteren als"
De Laatste Les van De Oude 3D-wereld.
Ik weet niet hoe de situatie vandaag is op de scholen waar u of uw kinderen studeren. Maar in de tijd dat
ik nog student was, moesten zelfs degenen die hun lessen al hadden geleerd, aan het einde van het schooljaar
een reeks toetsen afleggen om te bewijzen dat zij gekwalificeerd waren om een hogere trede, op de ladder van het
leren te beklimmen. Kortom om de capaciteiten van de leerling te testen en te zien of hij of zij naar het volgende niveau
kan overgaan.

Niets is anders in een School der Zielen, zoals de Aarde tot nu toe is geweest. De cyclus van beperkt bewustzijn in de Derde
Dimensie sluit en niets zal meer beperkt zijn zoals voorheen, want in 5D en hoger zal het bewustzijn enorm uitgebreid worden.
Zozeer zelfs dat een 3D-geest zich niet eens de capaciteit van het 5-bewustzijn zich kan voorstellen. Er zal een bepaald moment
of zelfs meerdere gebeurtenissen zijn die de sluiers definitief zullen oplichten, en dan zal een nieuw bewustzijnslandschap te voor
schijn komen. Dit zal het moment zijn waarop onze anemic (bloed) versie zal integreren met haar hogere versie. Deze integratie zal
het leren, van de 3D-fractal verenigen met een hoger - dimensionaal fractal. De vereniging, van deze weten-schappen zal zodanig
samensmelten dat zij één worden, maar op een frequentie
die verenigbaar is met de dimensies van 5D tot 9D.

Het deel van de - mensheid dat deze frequentie - van 5D binnengaat, moet de ultieme test doorstaan. Het moet de 3D-trillingen
achterlaten die nog in elk bewustzijn aanwezig zijn. Het is niet zomaar een detail, maar een optelsom van “pakketjes” die deel
uitmaken van de bagage van de ziel. Ik heb in eerdere teksten geschreven dat deze pakketjes emoties, overtuigingen en
gewoonten zijn van de Oude 3D Aarde. Angst, woede en schuldgevoelens zijn ongetwijfeld de zwaarste. Deze
toegang moet genezen worden. Deze energieën zijn belemmeringen die de doorgang door de 5D
poort in gevaar brengt. Maar er zijn andere die nog steeds kunnen resoneren in elk
inkarnaat. En het is juist daar dat wij beproefd zullen worden,
zoals de titel van
deze tekst al
zegt.


Laten we het onderricht uitdiepen en het dan in praktijk brengen. Ieder van ons die in deze Aardse School zit,
heeft de onvoorwaardelijke steun van de Opgestegen Meesters en ook van de Broeders van de Hogere Sferen in de
hogere dimensies. Geven deze Helpers om de verschillende stadia van elke geïncarneerde ziel? Maken zij onderscheid
tussen een hoger en een lager wezen? Zetten zij mensen tegen elkaar op, vanwege de verschillen en meningsverschillen
die er kunnen zijn, zoals wij die vandaag de dag, tussen mensen kunnen zien? Is het “wij tegen zij” dat vandaag de dag zo
sterk de kop opsteekt, beoefenen de altruïstische
helpers dat tegenover de geïncarneerden?

Daarom, als onze helpers zich niets aantrekken van onze verschillen en niet ophouden rond te hangen, zelfs zij niet van van
wie bekend is dat zij reeds gefaald hebben in deze ascensie, moeten wij rekening mee houden dat, allen die nu zullen opstijgen,
ook Opgestegen Meesters zullen worden? Naarmate zij deze - trede beklimmen, zullen ze ook in staat zijn de zielen te helpen die
in andere werelden van verval en beproeving leren met inbegrip van het deel van de mensheid dat naar die werelden zal worden
gebracht. Dit maakt het gemakkelijker te begrijpen en af te leiden dat als je nu de beperkingen van anderen, niet accepteert,
hoe kun je dan morgen een Opgestegen Meester zijn? Natuurlijk is het bewustzijn zich hier nog op aan het voorbereiden,
maar u moet het zo snel mogelijk in praktijk brengen, want deze trilling die in het bewustzijn blijft, kan zelfs uw eigen
ascensie verhinderen.

Het is niet nodig inbreuk te maken op wat anderen doen dat wij onjuist achten. Dit zou bijvoorbeeld co-auteurschap bij
een misdrijf zijn. Maar wij kunnen er met medelijden naar kijken, want de sport van de ladder is nog steeds onderaan, en wij
zijn die allang gepasseerd. Wanneer wij zien dat anderen zich vergissen, moeten wij beseffen dat zij die lessen nog niet hebben
gevolgd. Maar de dag zal komen dat ook zij voor de deur van het begrip zullen staan, ook al duurt dat duizenden of miljoenen jaren.

Begrip aanvaarding mededogen voor de vertraging van de ander en vooral niet oordelen niet beledigen, en niet je eigen beperkingen
blootleggen zijn altijd een weg. Er is al gezegd dat iedereen zijn eigen realiteit co-creëert, omdat hij die nog nodig heeft. Wij kunnen
niet verwachten dat iedereen in hetzelfde bewustzijn verkeert d.w.z. hetzelfde begrip heeft als wij. Kunt u zich herinneren dat de
Opgestegen Meesters dit aan ons vroegen? Respect, mededogen en onvoorwaardelijke liefde zijn de hefbomen, die zielen
katapulteren die klaar zijn voor 5D. Mededogen is wat ik hier heb beschreven. Respect daarentegen houdt het in dat
men zich niet bemoeit met de lessen die de ander nog moet leren. Leid hem alleen wanneer hij zelf om hulp
vraagt. Dit is waar solidariteit, en liefdadigheid, om de hoek komen kijken. Begrijpen dat zij de lessen
nog moeten leren die gemist zijn,
dat is oprecht respect tonen.

Ook om te begrijpen dat niemand doormaakt wat hij niet zou moeten doormaken. Wanneer een
familielid of zelfs een persoon in onze omgeving, een moeilijke beproeving doormaakt, moeten we
daarom niet boos worden. Begrijp dat integendeel dit een gelegenheid is om in de praktijk te brengen
wat wij tot dusver hebben geleerd. Onthoud dat we bij de laatste test zijn. Het drama zien zonder er deel
van uit te maken, is
ook een goed
alternatief.Respect is niet alleen beperkt tot de mens, maar tot alles wat op aarde bestaat. Dieren, planten en alle andere
hulpbronnen op Aarde zijn energieën van dezelfde Bron waar wij vandaan komen. Harmonie tussen alle koninkrijken
en tussen alles wat bestaat is ook het inzicht dat wij allen een zijn. Als ik iets mishandel, mishandel ik mezelf. Als ik de natuur
vervuil, vervuil ik mijn eigen ziel. Daarom zijn wij medescheppers van onze realiteit. Inzicht in verschillen situaties, moeilijkheden
uitdagingen, onze pijnen en die van anderen; weten dat om een voorrecht, te hebben, het nodig is iets van een ander af te nemen
wanneer iemand veel heeft, hebben anderen minder of niets; het verlangen naar voorrecht, macht boven noodzaak, het bevredigen
van het ego tegen elke prijs, het vernielen of beschadigen van eigendom van anderen publiek eigendom of elk ander nuttig goed van
wie dan ook, is een brevet van berisping voor 5D. Onnodige gehechtheid, is een teken dat er nog veel angst in ons is en tijd vereist dat
het wordt losgelaten, want we naderen de grote planetaire verandering. We zijn in de laatste fase van de oude 3D-wereld. Er is nog een
laatste inspanning vereist maar deze in spanning gaat iemands mogelijkheden en grenzen niet te boven. Als je zo ver bent gekomen kun
je het!


<VIDEO>  Newtonium versus Quantum Paradigma

> BRON <

Vertrouw me.
Ik ben Vital Frosi en mijn
missie is verlichting!
Namaste!

Lay-out door:
Marcelius

Vijfde Dimensie - Overgang Uitgelegd

Overgedragen door Michael Love
Vertaald en bewerkt door Peter B. Meyer
1 Juni 2022

Een speciale boodschap voor,
onmiddellijk planetaire verspreiding
aan alle sterrenzaden van de nieuwe aarde.

Introductie

De Pléiadiens zijn meesters in de manifestatie van realiteit en presenteren nu deze speciaal licht gecodeerde
lering, ontworpen om het DNA te activeren, en het bewustzijn te verruimen. Deze boodschap is in Pleiadiaans
onderwijsformaat en brengt op eenvoudige en directe wijze geavanceerde concepten over met betrekking tot
het goddelijke scheppingsproces!
Het is aanbevolen deze informatie meerdere malen langzaam door te lezen, aantekeningen te maken en te bewaren
voor later gebruik! Heilig en geavanceerde kennis wordt altijd streng bewaakt voor een goede reden en wordt alleen
onthuld aan die personen die klaar zijn om het te ontvangen. Hogere kennis is zeer dynamisch en wordt alleen
gegeven aan diegenen die meesters zijn in liefde, verantwoordelijkheid en nederigheid! Als je deze trans
missie nu ontvangt en begrijpt, ben je inderdaad klaar om naar het volgende niveau te gaan!

Wat, als je werkelijk echte magie zou kunnen manifesteren in je leven en in deze wereld? Als er werkelijk
geen grenzen zijn aan wat je zou kunnen bereiken, doen en hebben, wat voor leven begin je dan te creëren?
Als ontwaakt sterren-zaadje vertelt een duidelijke - stem, elke dag meer en meer over je ware, identiteit! Op je
grote evolutionaire reis heb je hoogstwaarschijnlijk al het besef ervaren dat je wonend in een menselijk lichaam,
niets minder dan - god bent! Natuurlijk, als je mediteert over deze ultieme - identiteit, zul je je realiseren - dat de
primaire aard van je wezen pure liefde is, dat je een schepper bent, dat je oneindig intelligentie hebt en dat je
onbeperkte vermogens hebt!

Als je blijft mediteren over wie en wat je bent, zul je een staat van ontzag bereiken waarin alle vermeende
beperkingen, angsten en twijfels verdwijnen! Vanuit dit goddelijke uitkijk punt beginnen veel hogere
niveaus van kennis en macht door je - wezen te stromen en je zult spoedig merken dat het hele
universum voor je begint te buigen!

Iedereen die dit laatste - niveau van bewustzijn - heeft bereikt weet dat het een gevoel van
ontzag is, maar ook van grote nederigheid! Vanuit deze staat van verhoogd, bewustzijn
van wie en wat je werkelijk bent, ga je voorwaarts, neem je de controle over alles wat
zich voor je bevindt en begin je alles te creëren wat je verlangt met volledig
bewustzijn! Dit is het punt in de evolutionaire reis waar je een
opgestegen meester wordt en letterlijk als een
schepper God, onder de
mensen, op aarde
rondloopt!

Hoe wordt iemand eigenlijk deze schepper God?
Allereerst is het woord ‘schepper‘ niet precies het juiste woord in onze leer en dit is het waarom;
alles in het universum reeds geschapen is, dus een beter woord voor je goddelijke kracht te beschrijven
dingen tot stand te brengen is het woord manifesteren! Iets manifesteren betekent gewoon het laten verschijnen,
wat een beetje als magie klinkt, nietwaar? Alles is in feite in één keer door God-jij geschapen, op een beginpunt, maar
sindsdien heb je gewoon gekozen uit één of meer van je universele creaties!

De aardse wetenschap van kwantumfysica is afkomstig uit geavanceerde Plejadische wetenschappen en deze wetenschap
verklaart hoe elk mogelijke configuratie van alles in het universum al in energetische - vorm in het kwantumveld bestaat als
golven van mogelijkheid, in energetische golven die worden omgezet in fysieke werkelijkheid! Deze energievorm die aan alle
dingen ten grondslag ligt en het basis-informatieveld van het universum is wordt akasha genoemd, kwantumveld bronenergie
of gewoon, alles ervoor!

Dit universele informatieveld wordt door de Pléiadiens eenvoudigweg ‘licht‘ genoemd!

Pléiadiens zijn bedreven in het manifesteren en materialiseren van materie en zij doen dit door licht om te zetten in materie!
Zij weten dat alle materie is opgebouwd uit licht en, als wezens van licht, hebben jullie ook het onbeperkte vermogen dit
licht om te vormen tot elk object of materiële werkelijkheid dat jullie wensen!

Laten we nu eens super kwantum bekijken; Hoe wordt licht getransformeerd in materie?
Er zijn mensen die zeggen dat het niet kan en er zijn mensen die hebben gezegd dat ze het onlangs
hebben gedaan door deeltjes met elkaar te laten botsen! Wij zeggen dat het altijd is gedaan en dat het
eindeloos wordt gedaan, elk moment! Wij zeggen ook dat het een heel natuurlijk proces is, ingebouwd in
jou, en dat het heel eenvoudig is het te doen! Materie wordt ogenblikkelijk gecreëerd uit licht wanneer een
waarschijnlijkheidsgolffunctie is gecomprimeerd. Een waarschijnlijkheidsgolffunctie is gewoon het potentiële
bestaan van materie, en deze - potentiële dingen - zijn eigenlijk de echte dingen in hun - energetische - vorm!

Hoe stort een waarschijnlijkheidsgolffunctie in?

Een waarschijnlijkheidsgolffunctie stort in fysieke materie wanneer het bewustzijn het waarneemt. Bewustzijn
en materie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en materie kan niet bestaan zonder bewustzijn! De werkelijkheid
is gebaseerd op informatie of licht, niet op materie. Bewustzijn is fundamenteel in dit - universum en materie - is alleen
afhankelijk van bewustzijn! Als er geen bewustzijn zou zijn, zou er geen fysieke wereld bestaan alleen waarschijnlijkheden
van het bestaan!

Een andere manier om te zeggen dat materie - fysieke werkelijkheid wordt - gecreëerd door licht ( is informatie ) is te zeggen:
“wat je waarneemt dat zich manifesteert, of kijk naar wat bestaat!”. Dit is de manier waarop het - universum werkt en is het grond
begrip voor alle gemanifesteerde werkelijkheid! ‘Zien of waarnemen’ is een breed woord dat ook betekent: focussen, energie geven
denken, voelen, afstemmen, of mee resoneren!

In dit universum trekt tijd 100% gelijk aan, en frequenties die op hetzelfde niveau resoneren worden door elkaar aangetrokken en dit
is de kracht die de golffunctie doet instorten en wat zich materialiseert in de fysieke wereld! Het is belangrijk te weten dat u te allen
tijde de waargenomen werkelijkheid manifesteert, of u zich nu wel of niet bewust bent van dit proces! Dit betekent dat je alles wat
in je leven tot op dit moment hebt gecreëerd met behulp van dit universele proces en of manifestatie, je waardig is of niet, iets
wat je kunt overwegen. Als dat niet zo is, kun je altijd
nu beginnen iets totaal nieuws te creëren!

Velen leerden jaren geleden over de werkelijkheid van het manifestatieproces van uitstekende leraren die spraken over
kwantumfysica, en het grote geheim en de wet van aantrekking. Dit opende vele de ogen op planeet aarde en zette
de sterrenzaden van de aarde op het juiste pad naar bewuste manifestatie! Ondanks het ongelooflijke niveau
van bewust ontwaken dat door deze informatie werd gecreëerd, hebben velen de praktijken van het
grote geheim geprobeerd, maar hebben niet altijd optimale resultaten bereikt. Soms werkte
het, maar vaak ook niet! Het leek erop dat er iets was weggelaten uit deze
leringen over aardse
manifestatie!

Hier is een dieper Pleiadiaans begrip van hoe manifestatie werkelijk werkt en in deze beschrijving is niets
weggelaten! Om te beginnen noemen we de manifestatie die niet goed werkt, de 3e Dimensie, en de manifestatie
die altijd werkt, zonder uitzondering de 5e Dimensie! De eerste stap naar de 5e Dimensie is het volledige besef dat je
altijd alles in je wereld onthult, dat normaal is om als standaard altijd te doen! Als dit inzicht eenmaal is verkregen, neem
je vanaf dat moment de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen creatie! Dat is in alle opzichten Soeverein dat betekent
dat je bewust moet
creëren en niet
onbewust!


Hoe de manifestatie echt functioneert
Je hebt twee breinen of twee geesten, de linker en de rechter. Deze twee breinen hebben allebei heel belangrijke doelen,
ze functioneren heel verschillend en werken meestal niet samen! De linker hersenhelft is de bewuste geest en de rechter hersen
helft is de onderbewuste geest, bij rechtshandigen, en is omgekeerd bij linkshandigen. De linker hersenhelft is het logisch brein en
de denkende geest, terwijl het onderbewuste brein, de creatieve geest is. Deze creatieve - eigenschap is de eerste aanwijzing over
wat het onderbewustzijn werkelijk is! De bewuste geest is een 3D geest en de onderbewuste geest is een vijfdimensionale geest!
De bewuste geest fungeert als een poortwachter
voor de onderbewuste geest.

Onder normale omstandigheden passeren programma’s niet gemakkelijk de bewuste geest om in de onderbewuste geest
binnen te komen. In termen van intelligentie en rekenkracht is de bewuste geest als een 486 computer en de onder
bewuste geest is een miljard keer krachtiger en functioneert precies als een kwantumcomputer! Dit is waar
het idee van een kwantum computer vandaan komt! Hoewel ongelooflijk krachtig en multi-
dimensionaal, leert en voert het onderbewustzijn programma’s uit
op een andere manier
dan het bewuste
verstand!

Het onderbewustzijn functioneert als een cassettespeler die automatisch de opgenomen programma’s afspeelt
die elk aspect van het dagelijks leven besturen! Als we het over programma’s hebben, bedoelen we geprogrammeerde
kennissets, programma’s voor het functioneren van het lichaam, geloofssystemen, manieren van denken, manieren van voelen
en manieren van zijn! Naast de dagelijkse functies heeft het onderbewustzijn toegang tot zeer geavanceerde universele gegevens
en berekent deze complexe gegevens sneller dan het licht! Het onderbewustzijn is ook direct verbonden met je hogere zelf! Je kunt
alleen toegang krijgen tot je hogere zelf als je
toegang hebt tot je onderbewuste geest.

Zevenennegentig procent van iemands dagelijks leven wordt geleid door het onderbewustzijn, dat de controle en de leiding heeft sinds
de dag dat je op aarde geboren bent! Er is weinig of geen bewustzijn van programma’s of daden van de onderbewuste geest omdat het
buiten het bereik van bewustzijnsperceptie ligt! Deze kwantumgeest controleert te allen tijde je ademhaling en hartslag! Welke geest is verantwoordelijk voor manifestatie? De linker hersenhelft, de bewuste geest, is de geest waarin je de dromen en verlangens bedenkt
en visualiseert van wat je wilt manifesteren!
Deze geest creëert ideeën, dromen, plannen, maakt verlanglijsten, creëert visie boards, maakt affirmaties,
denkt positief, dankt en richt zich met al haar kracht op het verlangen! Het probleem is dat de bewuste geest
niets te maken heeft met het eigenlijke manifestatieproces en dat is de reden waarom het bijna nooit lukt een
wens te manifesteren! Aan de andere kant, is het onderbewustzijn een kwantumgeest die buiten tijd en ruimte
opereert en het enige mechanisme is om ogenblikkelijk een waarschijnlijkheidsgolfvorm in te laten storten! Het
onderbewustzijn creëert direct materie uit energie of materie uit licht!

Begrijp je dit? Er is geen tijd spatie in manifestatie omdat deze kwantumgeest buiten tijd en ruimte opereert! Er
zijn hier geen mitsen en maren en als je onderbewustzijn een programma heeft dat zegt: ik heb een rode Tesla
van 100.000 dollar nodig, of ik ben een miljardair, of ik kan vliegen, of ik woon op het strand in een landhuis,
dan is dat een ogenblikkelijk fysieke realiteit! Dit gaat niet over dingen, we maken alleen een punt over
wat mogelijk is, met behulp van het
onderbewustzijn!

Tot zover alles goed, maar op dit punt ontstaat een serieus probleem: Bijna alle programma’s die vanaf onze
geboorte op aarde in ons onderbewustzijn zijn ingebed, zijn van het de-potentiële type, en omdat de geest soort
gelijke energie naar zich toe trekt, manifesteert het allerlei onmogelijke - dingen in ons leven! Dat is al zo vanaf, de
eerste dag! Voor bijna elk 3D-wezen op aarde is de onderbewuste geest gevuld met negatieve programma’s, gevoed
door de matrix en eerdere gewoonten en ervaringen die meestal bestaan uit trauma en drama!

Deze ontkrachtende programma’s manifesteerden zich onmiddellijk als de ene ontkrachtende gebeurtenis na de andere!
We herhalen: deze krachtige kwantumgeest, het onderbewustzijn, bestuurt 97% van alles in je leven, te allen tijde! Het heeft
geen zin te proberen een betere realiteit te visualiseren en te creëren met behulp van normale manifestatiemethoden van de
bewuste geest om te proberen een verkeerde agenda omver te werpen omdat de supercomputergeest van het onderbewust
zijn tegensputtert, en elk manifestatieplan van de bewuste geest omver werpt, elke keer opnieuw! Het onderbewustzijn zal
domineren en elke keer winnen!  

Dat is wat het hoort te doen en dat is gewoon de manier waarop het is geschapen!

Dan kan men zich afvragen; Creëer ik mijn dromen en verlangens in mijn bewuste geest, dus als de bewuste geest weinig
of geen effect heeft op het eigenlijke proces van manifestatie, en aangezien het onderbewustzijn de show steelt en vol
zit met de-potente matrixprogramma’s, beheerst het 97% van mijn leven; wat kan ik dan in godsnaam nog doen?
Eerst moet je je realiseren dat je rechtstreeks met het onderbewustzijn moet werken om iets in de fysieke
wereld te manifesteren. Dat is zo goed als onmogelijk, want het onderbewustzijn is voor jou verboden
terrein, met één uitzondering: programma’s kunnen alleen rechtstreeks in het onderbewust
zijn worden ingevoerd tijdens
een alfa hersengolf
staat!

Wat is een alfa hersengolf toestand?
Een alfa hersengolf toestand is een gemoedstoestand die resoneert tussen 8 en 12 Hz. en die optreedt
in een staat van ontspanning, nadat de linker hersenhelft is gestopt met denken! In deze staat begint het bewuste
brein zich te synchroniseren met het onderbewuste brein rechtsboven! Alfa is een super lerende staat waarin toegang tot
het hogere zelf wordt verleend via de rechter hersenhelft, die een geheel nieuw rijk van onbegrensde mogelijkheden opent!

Hoewel alleen bij een alfa hersengolf een directe deur open staat naar het onderbewustzijn zijn er verschillende manieren om
een alfa hersengolfstaat te creëren; o.a. door hypnose, diepe meditatie, Hemine synchroniserende tonen-programma’s.
Herhaling, training, oefening, nieuwe energie-psychologische modaliteiten, zoals psych-k. De beste tijd om een
alfa hersengolf toestand te bereiken is rond bedtijd, vlak voor het in slaap vallen, en de snelste manier
om een nieuw onderbewust verbeteringsprogramma voor manifestatie in te voegen is
door hemine-synchroniserende tonen - programma’s te gebruiken.

Als je vlak voor het slapen een hemine-sync programma in je koptelefoon stopt, omzeilt het programma de
bewuste geest en gaat het direct naar het onderbewustzijn! Het onderbewustzijn zal de informatie in het programma
snel manifesteren in je materiële werkelijkheid, elke keer op nieuw! Maar dit is slechts het begin van een super galactische
reis! De alfa hersengolf staat geeft je volledige toegang tot een buiten-lichamelijke staat waar je letterlijk en fysiek, Tele-porteren
fysieke tijdlijnen/realiteiten veranderen of elk ander goddelijk
en magisch object realiseren dat je kunt bedenken!  

Het volgende begrip impliceert een grote sprong in het duister met enig technisch inzicht, maar wij verzekeren u dat het zeer goed
mogelijk is en realiseerbaar is: Als er iets in je driedimensionale leven, is dat je niet kunt veranderen, oplossen of waar je niet veel aan
kunt doen en dat je aanzienlijk ontkracht, kun je dit proces gebruiken, om letterlijk en fysiek naar een gelijksoortige tijdlijn te springen
waar die ontkrachtende kwestie of dat probleem fysiek niet bestaat! Het is ook niet relevant wat het probleem is want er zijn
onbeperkte parallelle versies van jou en je leven inclusief elke mogelijke configuratie die bestaat! Hoe absurd het
ook mag klinken dit is geen air
show spul!

De effecten van een alfa hersengolf zijn welbekend en wetenschappelijk bewezen door verschillende toonaangevende groepen die de
kracht ervan hebben bestudeerd en getest! Dr. Bruce Goldberg, een bekend hypnotherapeut, is een deskundige in de alfa hersengolf
ervaring! Zie ook wat onze broeders, Dr. Bruce Lipton en Dr. Joe Dispenza hierover zeggen! Wij nodigen u uit uw eigen onderzoek
te doen naar deze methoden om te zien wat u kunt manifesteren en bereiken in de alfa-staat!  

Begin deze methoden te gebruiken en nieuwe programma’s rechtstreeks in uw onderbewustzijn te downloaden om het karakter
van uw leven in minuten radicaal te veranderen! Bovendien kunt u het hele herprogrammeringsproces veel krachtiger en effectiever
maken door slechts dit ene feit te doen: Synchroniseer je hart met je hersenen! Hoewel de hersenen het elektrische signaal van de
gedachte naar het einde van het universum sturen, is gedachte alleen niet voldoende voor een zinvolle manifestatie, omdat er
geen mechanisme is een gedachte terug te brengen in fysieke vorm! Het hartveld is de emotioneel magnetische kracht
die manifestatie terugbrengt in het fysieke domein! et hart is de reactiemotor van het universele manifestatie
proces en geeft het proces een
duizendvoudige
kracht!

De energie van het hart is de motor van de wet van aantrekking!

Deskundige Gregg Braden is de expert op het gebied van hart-hersencoherentie, dus kijk wat hij te zeggen heeft!  
Hier is wat nuttig Pleiadiaans advies voor onderweg; uitdagingen zullen zich in je leven voordoen terwijl je manifestaties
zich perfectioneren, dus als zich een probleem in je leven voordoet en geen onmiddellijk antwoord beschikbaar is, gebruik
dan een van de bovenstaande mechanismen, ga de alfa hersengolf staat binnen en eenmaal daar, weet dat je directe toegang
hebt tot je hoger zelf, evenals echte gidsen/engelen, dus roep hen aan en vraag hen om hulp!  Vertrouw ze, ze zijn er, en de enige
taak is je te helpen als het nodig is! Ze zullen je komen helpen en je altijd het beste antwoord geven, je probleem op te lossen, elke
keer weer!

Het laatste advies is eenvoudig; Geloof!Als je niet gelooft, wel, dan is het onmogelijk iets spiritueels te doen, laat staan iets te manifesteren! Laten we gewoon stellen: heb wat
geloof! Er is een punt op je reis waarop je niet alleen zult weten dat alles mogelijk is, maar je zult deze wonderbaarlijke dingen ook doen!
Een ook grote dingen, wij leven zelf op deze manier, en we zeggen dat het echt magisch is! Wij - leven het leven - waar we echt naar
verlangen en hebben de verwezenlijking van veel van onze grootste dromen ervaren! Het leven is elke dag leuk en creatief, er
is niets om je zorgen over te maken! We willen het beste voor jou, dus vragen we je om open te staan voor dit alles
om de kwaliteit van je leven te verbeteren!  

Dit is de echte 5D manifestatie en dit is de 5D wijze!

Het is verbazingwekkend hoe dit werkt en hoe meer begrip en bewustzijn je injecteert in wat je manifesteert,
hoe wonderbaarlijker en verbazingwekkender het leven zal zijn! Laten we nu beginnen met de creatie …

Michael en de Plejadier

<VIDEO>

How You Can Create An Amazing Reality For Yourself | Gregg Braden

<VIDEO>

De krachtigste doorbraak is onderweg!

> BRON <

Lay-out door:
Marcelius

Deep State Schip op Punt van Zinken


Door: Peter B. Meyer
25 Mei 2022

De Reset
Wanbetalingen op Schuld
Angstaanjagende Propaganda
De grootste misleiding over schuld
Schoonmaak en uitroeiing van het Globalisme

De Grootste Instorting in de Geschiedenis!

Het is niet nodig in de op angst gebaseerde propaganda te trappen die de grote media en zelfs verschillende
alternatieve mediasites verspreiden. Er gebeuren hele goede dingen en nog betere dingen komen eraan. Laten we
eens kijken naar enkele van de belangrijkste story’s die alleen al in de laatste paar weken hebben plaatsgevonden. Als
we de puzzel in elkaar passen, zien we dat de kous af is en dat de gebeurtenissen eromheen steeds groter in afmeting en
omvang worden.  

De verouderde matrixprogrammering door de Archons kan het niet bijhouden. De frequentieveranderingen gaan de capaciteiten
van de Archons ver te boven. De imitators van de nepschepping kunnen in het licht van deze enorme Universele verschuiving die
we ondergaan hun besturingssysteem niet langer werkend houden. Het maakt ze gek. Kijk maar naar de wanhoop die overal om
ons heen waarneembaar is. Brutale militaire en politieke manoeuvres zoals in Oekraïne en het Midden-Oosten het demoniseren
van Rusland, zijn slechts enkele van de aspecten, naast de schandelijke economische manipulaties en de buitenissige
oneerlijke propaganda van de MSM.

De grootste aanwijzing is te zien in het tot nu toe incrementele en nu overdreven gebruik van technologische programma’s,
van massasurveillance en dataverzameling tot de komst van cyberoorlogsvoering en kunstmatige intelligentie toe, terwijl
gestoorde maniakken bij CERN proberen in andere dimensies in te breken. De omvang en wanhoop van hun krank
-zinnige agenda is volledig transparant geworden tenminste voor zowat iedereen die wakker is! Dit immense
programma kan door geen enkele macht terzijde worden geschoven. Er is al veel te veel aan de gang
en er is al veel te lang heimelijk aan gewerkt om de voortgang ervan te kunnen stoppen;
zei het totale verwijdering
van het oude
regime.


Het is aan ons. We hebben alles in ons voordeel, slechts onze wil en daden moeten worden afgestemd
op deze overgang. We kunnen het negeren of erop reageren. Maar bedenk: De onaantastbaarheid van onze
vrije wil kan niet geschonden worden. Ofwel we ontwaken volledig en krijgen de energie en surfen mee op de golf
van veranderingen, ofwel het stort op ons neer en valt misschien na verloop van tijd uiteen door gebrek aan herkenning
en/of reactie. En in de op een na beste uitkomst; moet de hele cyclus indien mogelijk worden herhaald, wat geen prettig
vooruitzicht is.

Wij, mensen, zijn in feite een zeldzaam - humaan ras dat een ongelooflijk scala aan emoties en creatieve vermogens heeft,
onze geesten en emoties kunnen ofwel de chaos op deze planeet aanwakkeren ofwel haar herstellen tot op de rechtmatige
plaats van vrede en samen-werking, en eveneens door minstens evenveel, zorg te dragen voor anderen als voor onszelf.Wat men spoedig zal begrijpen is dat onze regeringen en politici al eeuwenlang worden omgekocht en gemanipuleerd door
de ‘Khazarische maffia’ om belangrijke feiten te verbergen. In hun poging de wereld te veranderen en er hun eigen planeet
van te maken, hebben de Khazarians alle regeringen omgekocht die het volk hebben voorgelogen over alles wat vanzelf
sprekend was totdat - velen van ons bewust - werden en de echte wereld zagen, zoals die werkelijk is, fascinerend en
inderdaad met de volle waarheid.

De grootste misleidingen over schuld

Het publiek vertellen dat er een “nationale schuld” is en “tekorten” zijn. Deze truc impliceert een illegitieme boekhouding.
Het volk mag echter niet weten dat een fiat-systeem vanaf het begin op schuld draait en uiteindelijk wanbetaling impliceert.
Kan er sprake zijn van schuld als iedereen weet dat fiat tot in het oneindige wordt gecreëerd en zonder kosten door schuld
wordt gedekt? Geloven we echt dat de regering triljoenen dollars heeft “verloren”? Dit is een valse veronderstelling,
gepromoot door de media. Het geld is niet verloren gegaan. Het is uitgegeven aan precies datgene waar de
elites en de Diepe Staat het wilden uitgeven, zonder dat het publiek het bemerkte.Een bank geeft je een “lening” om een huis of een ander groot object te kopen en noemt dat jouw schuld, maar is dat zo?
De bank heeft deze rekening gewoon uit het niets gecreëerd. Ze hoeft niet eens een gelijke - hoeveelheid geld in haar kluizen
te hebben om de lening te verstrekken. Het kost de bank niets maar de bank noemt het uw schuld of uw hypotheek en jij gelooft
dat jij een schuld
hebt.  

Niemand is immuun voor schulden, en de meesten van ons hebben in een of andere vorm een financiële schuld. Niet genoeg geld
hebben, en vooral in de schulden zitten, veroorzaakt ernstige lichamelijke en geestelijke onrust. Dit is de reden waarom banken
mensen in de schuld-steken, terwijl een wereld zonder schulden, mogelijk is. De centrale banken van de wereld, hebben de
soevereine macht over
bijna elke regering.

Centrale banken creëren het officiële geld van een land genaamd wettig betaalmiddel, of promesses, beter bekend als
fiat geld zonder intrinsieke waarde, alleen ondersteund door geloof maar niet door goud of zilver, dan lenen ze het
uit aan de regering van het land, waardoor het volk de schuld van de regering moeten terug betalen via
inkomstenbelasting op lonen, evenals de schuldrente die de regering maakt als ze het
geld leent van de
centrale
bank.


Het bedrog begint met het feit dat regeringen dit
geld zelf renteloos kunnen uitgeven, zoals het behoort.

De schuld van de overheid wordt vervolgens uitgebreid door middel van fractionele reserve-expansie
door commerciële banken via leningen aan het publiek tegen nog meer rente. Centrale banken moeten meer
geld blijven creëren, omdat er extra geld nodig is om al deze rente terug te betalen, waarvoor dat geld opzettelijk
niet wordt gecreëerd, opdat het geld om de
rente te betalen feitelijk niet bestaat.

Dit veroorzaakt inflatie, doordat de waarde van elk individueel bankbiljet daalt, terwijl de prijzen stijgen, waardoor mensen
gedwongen worden nog meer uren te werken – niet alleen om alle rente terug te betalen, maar ook om de dingen te kopen die
ze zich voorheen konden veroorloven. Aangezien inflatie leidt tot hogere - prijzen, zou in een vrije markt de waarde van edelmetalen
ook moeten stijgen opdat de koopkracht ervan behouden kan blijven. Hogere prijzen leiden tot hogere belastingen waardoor regeringen
nog een manier hebben om extra te profiteren van geld-ontwaarding. Dat is de reden waarom edelmetalen voortdurend omlaag worden gemanipuleerd door de criminele banksters. Wakker worden mensen we hebben deze strijd al gewonnen het wachten is op het wakker
worden van de schapen!!!

Recapitulerend; Banken lenen geld uit aan gewone mensen zonder enig risico. Als u uw hypotheek niet kunt (terug)betalen, legt
de bank beslag op uw huis. Daardoor maakt de bank zich meester van echt harde activa, onder het mom van wanbetaling op
de lening door de consument, zonder een dubbeltje van het geld van de - bank op het spel - te zetten. Op deze manier
bezitten de banken het merendeel van eigendommen en grond, wat economische - vrijheid wordt genoemd,
pardon? Het is slavernij!

Wanbetalingen op schulden

Geen echte verandering kan zich manifesteren in de economisch gevangen naties totdat de valse schuld die verschuldigd
is aan de Centrale Banken en alle andere banken is verwijderd middels ingebrekestelling. Alle banken moeten worden doorgelicht
en alle illegale activa moeten worden teruggenomen. Een volledige audit van alle goudvoorraden van alle centrale en andere banken
zal gelijktijdig moeten worden uitgevoerd.
Want dit goud is eigendom van de bevolking.

Het is belangrijk te begrijpen dat het beëindigen van Centrale Banken, niet de valuta, obligatie, of aandelenmarkten zal laten crashen.
Al deze drie worden momenteel gecontroleerd door het Exchange Stabilisatie Fund, via achterdeurhandel door het ESF en het
Amerikaanse Ministerie van Financiën. Het is bewezen, dat het ESF alle drie de “vrije” markten controleert.

Schoonmaak en uitroeiing van het GlobalismeUiteindelijk zal QFS de nieuwe munteenheid van het volk worden, ondersteund door edelmetalen, zoals
goud en zilver, of andere grondstoffen. De oude Federal Reserve en Centrale banken biljetten zullen nutteloos
worden na het terugroepen van de oude valuta’s wist al het illegale geld uit dat niet belast werd en bewaard wordt in
offshore rekeningen en belastingparadijzen.Deze actie zal onmiddellijk al het offshore belastingparadijs geld, illegaal drugs
geld, gestolen en wit-gewassen geld, en illegaal overgehevelde - valuta in handen van buitenlandse - naties, uitroeien. De nieuwe
QFS-valuta zal worden ingevoerd nadat het verborgen CIA-goud en de verborgen tegoeden zijn gecontroleerd en in beslag genomen.

Niemand weet hoeveel duizenden tonnen gestolen oorlogsgoud de CIA, om precies te zijn George H.W. Bush via het eigendom, van
Barrick Gold Corporation, heeft vergaard, maar het is genoeg om de balans van het goudbezit in de wereld te laten doorslaan naar
Amerika. Dit goud zal het globalisme uit het huidig monetaire systeem uitroeien dat gecontroleerd wordt door dezelfde aandeel
houders die de meerderheid van de aandelen bezitten in de top defensie bedrijven, alle grote multinationals die allemaal eigen
dom zijn van de Globalistische bankiers, die geld lenen aan en wapens verkopen aan de zelfde vijanden, die ze pretenderen
te bevechten.

De krankzinnige triljoenen tot meer dan anderhalf quadriljoen dollars op de derivatenmarkten worden gecontroleerd
door de Bank voor International Settlements BIS, die de meest corrupte bank ter wereld is. De BIS zal worden
afgeschaft, samen met alle derivaten en hedge fund weddenschap instituten. De volgende stap, is het
ontslag van de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen CFR. De patriotten moeten blijven eisen,
dat alle transnationale, internationale, Globalistische, instituten gecontroleerd door
Jezuïeten, en door Rockefeller gefinancierde oorlogsmachine, genaamd
de CFR, wordt ontbonden en haar oorlogszuchtige beleid wordt
verdelgd. Deze antiwesterse groep heeft decennia lang
de leiding gehad over het buitenlands beleid
van de V.S. en andere naties en hun
leiders verteld wat zij wel
en niet zullen
doen.


De Reset

In 1871 werd het valse Amerikaanse monetaire systeem gevormd onder US Inc. en in 1913 gekoppeld aan
hun Federal Reserve die verbonden was met Centrale Banken over de hele wereld, die allemaal eigendom waren
van de Rothschild Cabal. De Bank of England was de voornaamste bank van het oude Cabal-systeem, vanwaar al het
geld naar het Vaticaan werd gesluisd voordat het weer terugkwam, en regeringen werden gedwongen dat te lenen om
zodoende het belastinggeld van het volk in de cabal-kas te sluizen. Tegen 1932 had de Federal Reserve zoveel fiatgeld
gedrukt, dat de USA Inc. failliet ging en verlost werd van de goudstandaard. Het fiat systeem duurde van 1913 tot 2012
toen de VS in gebreke bleef, met de Chinezen
als hun voornaamste schuldeiser.De nieuwe republiek van de VS, die ondertussen is gevestigd, brengt Amerika terug naar de oorspronkelijke grondwet en
hun eigen asset-gesteunde valuta, gecontroleerd door het volk via de QFS.De totale wereldwijde herwaardering van alle
valuta’s is een kritiek onderdeel voor de toekomst van onze planeet. De vervulling is gebaseerd op een gelijk speelveld
voor elke deelnemer, dat zich ontvouwt als de RV plaatsvindt. Elk land moet onafhankelijk financieel stabiel worden
in en middels de eigen economie en handelselementen met andere landen. Dit kan worden bereikt, omdat de RV
de katalysator zal zijn voor
deze verandering.

Zelfs de cabal maffia van de wereld heeft zich inmiddels teruggetrokken toen ze erachter kwamen wat voor
controles er werkelijk zijn geplaatst op het RV-proces. De WDS heeft enorme controles op het geld geïnstalleerd
en er is geen enkele manier dat het kan worden misbruikt op grond van tot nu toe verkregen informatie. Wij, het volk
zullen uit het slijm van de malaise oprijzen, om alle zaken op de rails te zetten en ons huis op orde te brengen. Zodra
het nieuwe financiële systeem is ingevoerd, zullen alle valuta’s worden overgeschakeld van fiat naar goudactiva
ondersteunde via de-QFS-valuta.Voor de Illuminati zullen geen civiele processen zijn, maar militaire tribunalen;

“Er zullen geen burgerlijke processen zijn voor de Illuminati. Het wordt een militair tribunaal. Als je een
bedreiging voor de nationale veiligheid bent, krijg je geen burgerproces. De Alliantie staat schaakmat. Kijk
naar degenen die Trump, aan de macht hebben geholpen. Vijf Generaals en twee Admiraals. Het leger zal het
land terugnemen. Het zal de schatkist en de Federal - Reserve en alle centrale banken laten instorten. “En, dit is
wat gaat komen. Er komt een wet - op de waarheid gecontroleerd door de FCC Federale Communicatie Commissie
de licentie is verloren als wat gedrukt of uitzonden wordt geen bewijskrachtige feiten bezit, omdat zulks een bedreiging
is voor de nationale veiligheid.” De Grootste instorting in de geschiedenis! – Wereldwijde Economische Crisis verergert
als de schappen leeg raken!

> BRON <

Lay-out by
Marcelius  

Ongekende hoeveelheid
nieuw geld in omloop


Door: Peter B. Meyer

22 Mei 2022
Financiële crisis bailout
Faillissement van banken afwenden
Hyperliquiditeit wordt hyperinflatie
Onze massale ontwaking grootste
angst van Deep State

Stabiliteitsverlamming

Leugens, vals geld, corruptie, hebzucht en menselijke dwaasheid. De omvang van deze fouten is enorm.
Groot genoeg om het financiële welzijn van volkeren en de financiële stabiliteit van de wereld te verlammen.
Het wordt erg onprettig voor de grote banken.De koersen van veel bankaandelen vertonen een duidelijke neerwaartse trend, vooral die van de Europese banken.
Velen worden overspoeld door ongedekte leningen die nooit zullen worden terugbetaald en daarom als verliezen moeten
worden afgeschreven. De wanhoop neemt toe nu het tij zich onvermijdelijk tegen de gevestigde orde keert, met economieën
die over de hele wereld merkbaar verzwakt zijn, terwijl de financiële structuur met de dag kwetsbaarder wordt. Mensen gaan op
vrijdag naar bed en op maandag ochtend, wanneer de markten niet open-gaan, tot wanneer ze wel weer open gaan, is de reset, of
het begin ervan. Dat is het moment, waarop gewacht wordt. Lees door tot het einde van dit artikel, om te begrijpen wat gaat komen.  

Het experiment van de centrale banken is een enorme mislukking geweest. En toch ziet het er naar uit dat de lage rente niet snel zal
verdwijnen. Verdere voortzetting van dit mislukte beleid zal de economie niet herstellen. Dit zal het alleen in de richting van een
enorme crisis sturen. Inflatie is geldontwaarding, dat beschadigt het weefsel van de samenleving. Wanneer centrale banken
veel meer geld drukken dan gespaard wordt, is het resultaat onvermijdelijk inflatie. Hoe meer ze drukken, hoe meer
kapitaal beschikbaar is voor instellingen centrale banken om te investeren en hoe meer geld achter minder
goederen aanjagen.Dit creëert een enorme activa en consumenten inflatie. Dan kopen centrale bankiers papieren activa, zoals obligaties,
aandelen en onroerend goed, om economieën overal ter wereld omhoog te stuwen. Om een onmiddellijke valuta uitvlucht
te voorkomen, zoals in Argentinië of Zimbabwe gebeurde. Deze asset inflatie heeft door investeringen een kunstmatige hausse
veroorzaakt. Deze “financiële hausse” is een misvatting van historische proporties. Niemand weet precies wanneer, maar uiteindelijk
verliest de wereld het geloof in het vermogen van centrale banken de markten overeind kunnen te houden Inflatie voor levensmiddelen
is in veel gevallen zelfs tussen de 10 - 20%. Nauwkeurige cijfers worden niet gepubliceerd. In plaats daarvan wordt de werkelijkheid voor
de burgers verborgen
gehouden.  

Faillissement van banken afwenden

Nog belangrijker is te weten dat tientallen biljoenen gedrukte dollars, euro’s en yen niet in de reële economie
terecht zijn gekomen. Ze waren bedoeld om het faillissement van banken te voorkomen, dat geld bleef in de
banken om hun balans te herstellen. Feitelijk werden deze biljoenen gebruikt voor eigen winstgevende voor
delen van de bankiers.
Ondanks de massale injecties in het bankwezen zijn de Europese banken nu kwetsbaarder dan in 2008.
Terwijl de Amerikaanse banken in een uiterst zorgwekkende conditie verkeren als de derivatenposities, die
weinig of geen echte waarde hebben, worden mee-gerekend. Als deze activa worden opgenomen in de inflatie
cijfers dan is de inflatie vele malen hoger dan thans blijkt. Slechts een kleine minderheid heeft hiervan geprofiteerd
zonder dat de wereld-economie profiteerde, maar erger nog deze gecreëerde - bubbels in aandelen, en obligaties zijn
absoluut - onhoudbaar geworden. Terwijl bovendien, volgens eerlijke - metingen nu meer mensen zonder - werk zitten
dan participeren
in het arbeids
proces.


Vanuit het oogpunt tot behoud van je rijkdom, is nu de laatste kans voor spaarders fysiek - goud en zilver aan te kopen,
of hun voorraad aan te vullen. In de komende tijd zullen goud en zilver vele malen per ounce meer kosten dan vandaag.
Goud en zilver markten zullen gegarandeerd omhoog gaan, als de invloed van prijsmanipulatie verdwijnt. Edelmetaal
prijzen zullen dan hun reële marktwaarde terugvinden. Over de hele wereld is onvoldoende geld beschikbaar om
deze crisis te financieren. De prijzen van veel basisgoederen zijn inmiddels merkbaar gestegen.

Bijvoorbeeld: Brandstofprijzen w.o. benzine en dieselolie zijn inmiddels verdubbeld sinds vorig jaar
experts voorspellen nog meer stijging. Houtprijzen stegen in het afgelopen jaar met meer dan 180%. Koper
en andere industriële metalen zijn omhoog - geschoten en staan nu op het hoogste niveau sinds tien jaar. Het
begint zelfs de gezondheids-zorg te raken. De kosten van insuline, is onlangs gestegen tot meer dan 2.000 euro.

Dat is beangstigend - nieuws, gezien tientallen - miljoenen mensen diabetes, hebben. En nog eens bijna, 100 miljoen
pre-diabetisch zijn. Maar wat het meest beangstigt zijn de stijgende voedselprijzen. Volgens Bloomberg: De wereldwijde
voedselprijzen zijn gestegen tot een hoogtepunt in zes jaar tijds, en zullen dit jaar waarschijnlijk nog verder stijgen. Tot nu
toe zijn de voedselprijzen 50% gestegen sinds de COVID-hysterie begon. Nu voorspelt het hoofd van het Wereldvoedsel
programma, dat 2022 nog erger kan worden. Mogelijk resulterend in “hongersnood van Bijbelse proporties. Het klinkt
overdreven. Maar de stijgende dieselprijzen verhogen de kosten van transport en kunstmest deze veroorzaken
stijging van de prijs van levensmiddelen en veevoer.

Dit garandeert dat mensen in de komende tijd meer moeten betalen in de supermarkt.Waar dat op neerkomt: Als voedselprijzen blijven stijgen, wordt het ronduit beangstigend voor miljoenen mensen,
want grote stijging in voedselprijzen leiden tot sociale onrust. Studie na studie heeft door de geschiedenis heen aan
getoond, dat sociale onrust en gewelddadige rellen onvermijdelijk volgen op grote stijgingen van voedselprijzen. Dus,
als burger van deze wereld, let
op wat staat te gebeuren.

Financiële crisis bailout

Overheden over de hele wereld leven in een fantasiewereld. Het is wij het volk, dat uiteindelijk deze verhoogde rekening betaalt.
Experts die de ineenstorting van de huizenbubbel voorspellen, wijzen op het feit, dat dit de Duitse route van 1920 naar hyper
inflatie is, en dat is bijna identiek aan wat nu gebeurt: Het begon toen met het niet adequaat betalen voor oorlogsschade.
Als je je ooit hebt afgevraagd hoe de massale geld drukregeling van de centrale banken de ‘hyperinflatie vonk’, kan
veroorzaken, begrijp dan dat dit meestal in het buitenland begint.

“China’s economie in 2014 is opvallend vergelijkbaar met de Amerikaanse van 2008: Beiden werden aan
gewakkerd door onroerend goed speculatie, beide speculatieve - bubbels zijn het product van de goedkope ‘het
kan niet op schaduw bancaire financiering.” “Het punt waarop het onderhoud van de schuldenlast onhoudbaar wordt
terwijl er geen reserve opvang groot genoeg is, om de verliezen op te vangen. Het probleem met overheidsschuld groeit
zo groot dat wanneer de tijd aanbreekt voor de Centrale Bank de rente te verhogen zullen ze zeer terughoudend zijn dat te
doen en zo begint de inflatie zich te versnellen.”

Hyper liquiditeit kan hyperinflatie worden via de omloop - snelheid van geld in een vertrouwens-crisis over de munt. Daarom zal
hyperinflatie een valuta gemotiveerd evenement worden.” Niet tegenstaande, zeggen de meeste - economen dat dit deze keer niet
zal gebeuren. Ze maken deze claim omdat ze geloven dat de centrale banken de capaciteit en de vooruitziende blik hebben om dit te
voorkomen. Consumentenaankopen zijn ondertussen gedaald wat betekent dat dit geld nog niet in omloop is en wordt gebruikt om
schulden af te betalen of wordt gespaard, want het is duidelijk dat niemand investeert. Eerder vroeg dan laat, zal dit geld terug in
omloop komen, en in alle opzichten, begint hierdoor de periode van hyperinflatie, wat betekent dat veel geld, achter een paar
producten aanjaagt.

Inzake COVID en de grote Financiële crisis bailout offert het volk d.m.v. belastingen en ongedekte de tekorten door uit
gifte toen van nieuw papieren Reichsmarken vandaag zijn dollars/euro’s, etc. Het enige verschil is dat Duitsland toen
een echte oorlog had, en nu is het een - oorlog tegen een Wat niets anders is dan een collectieve - ineenstorting
gearrangeerd door de DS-meesters om de wereld opzettelijk op de knieën te krijgen, door middel van lock-
downs en COVID19 inentingen genaamd vaccines.

De situatie is niet beter voor kleine bedrijven. Vergeet niet dat kleine bedrijven de ruggengraat van de
economie zijn. Zij zorgen voor bijna de helft van de economische activiteit in het land en creëren
twee derde van de nieuwe banen volgens een studie uit 2019. Een recent rapport verklaart
dat 88% van de kleine bedrijven nog steeds niet is teruggekeerd naar het niveau
van voor de COVID.  

Veel bedrijven hebben geld geleend om in 2020 overeind te blijven. De schuldenlast van bedrijven
is nog nooit zo hoog geweest. De lockdowns hebben ook een zware tol geëist op de geestelijke gezondheid
van mensen. Velen geven toe te kampen met geestelijke gezondheidsproblemen, bijna 50 miljoen mensen slikken
antidepressiva. Het is zo erg geworden dat over de hele wereld een piek in zelfmoorden is te zien, vooral onder jongeren.
De wereld is op weg naar een alarmerend - socialistische toekomst. De recente - richtlijnen van de CDC over hoe gevaccineerde
mensen hun leven weer kunnen oppakken zijn niet beter dan voorheen alleen de MSM jubelde met de aankondiging: Gevaccineerde
mensen mogen van hun vrijheid genieten.” Maar vrijheid komt niet van de CDC, of van wie dan ook! En het komt zeker ook niet van
jouw regering. Het laat zien hoe verwrongen ons begrip vrijheid is geworden. Conclusie: de hysterie rond COVID is overdreven en
de reactie van regeringen is verontrustend. In feite hebben veel politici de gecreëerde paniek gebruikt voor politiek gewin.  

Hyperliquiditeit wordt hyperinflatie
Het is tijd aandacht te besteden aan wat jouw overheid doet om dienovereenkomstig actie te ondernemen door
zoveel mogelijk goud en zilver te kopen. Het probleem met de overheidsschuld die nu zo snel en zo groot groeit is dat
wanneer deze tijd komt, Centrale Banken de rentepercentages moeten verhogen, en daartoe zeer terughoudend zullen zijn
om dit te doen en dus zal de inflatie zich versnellen. Hyperliquiditeit wordt hyperinflatie via de toenemende geldomloopsnelheid
in een vertrouwenscrisis van de dollar, euro of yen, etc. Is dat de oorzaak, waardoor hyperinflatie ontstaat; een gebeurtenis die door
valuta manipulatie wordt veroorzaakt. De consumentenaankopen zijn gedaald, wat betekent dat al het nieuwe geld nog niet in omloop
is en dus wordt gebruikt om schulden af te lossen of wordt gespaard, want het is duidelijk dat niemand investeert. Vroeg of laat zal het
geld weer in omloop moeten komen, en in alle opzichten zal dit een periode, van hyperinflatie - inluiden, wat inhoudt; dat te veel geld
achter minder goederen aanjaagt.

Het Deep State Establishment is bang voor de beweging en acties van het volk, zoals; Stop de Fed, en in feite; alle centrale banken
te beëindigen. En dat is precies wat staat te gebeuren. En wel, door het banksysteem zelf. Om plaats te maken voor de invoering
van het door het volk gecontroleerde QFS- geldsysteem. Het patriotten beleid is; de vijand zichzelf te laten vernietigen en dat
gebeurt nu in real time, voor onze ogen. Zorg dat je voor een paar weken water, voedsel en levensnoodzakelijke middelen
in voorraad hebt.

Onze massale ontwaking grootste angst van Deep StateOntwaking breekt uit over de hele wereld. Het Ontwaken komt met een prijs. Het mag dan al moeilijk en pijnlijk zijn
geweest om door de stadia van ontwaking te komen, anderen te overtuigen. Uitdagende omstandig heden en condities
te laten zien, door de - ogen en geest van de sheeple, te openen is nog veel moeilijker. Het is een strijd tegen de tijd en on-
rechtvaardigheden. De schapen worden heen en weer geslingerd, zonder een idee te hebben van wat werkelijk aan de hand
is maar trappelen van ongeduld om in de rij te staan voor hun gratis giftige Covid injectie die reeds meer dan twee derde van
de bevolking heeft voorbestemd voor een
vroegtijdig afscheid van planeet Aarde.  

Als de waarheid bekend is, zijn het de wakkeren, die deze kennis vurig en met passie, met anderen moeten delen. Niet altijd
aangenaam, maar een “must do” plicht. Het uur is laat en de periode van nu is beschamend. Een optimaal - bewustzijn en
snelle actie is vereist. Er bestaat geen alternatief. Bedenk; Het bewustzijn van de mens is negatief geconditioneerd om
alleen datgene te zien wat ons onderscheidt in plaats van datgene wat ons bindt. Geloof het of niet we zijn allemaal
in alle opzichten zeer gelijkwaardig. Mogelijk met verschillende achtergronden en culturen, maar we hebben
allemaal dezelfde basiswaarden in het leven. We willen - allemaal vrij zijn, gezond, goed opgeleid
vreedzaam samenleven en toegang hebben tot basisbehoeften ter instandhouding
van het leven en welzijn. Het enige wat we echt willen is samen
gelukkig en
gezond
zijn.


- Het Kosmische Portaal is nu open -
- Het aftellen is begonnen -

> BRON <

<VIDEO>

Lay-out door:
Marcelius
GESARA globaal welvaartsprogramma
De Ineenstorting van de 3D-Wereld

Door: Peter B. Meyer & Vital Frosie
18 Mei 2022
Welvaartsprogramma

Nadat het nu bestaand op schuldgeld gebaseerde financiële systeem, binnenkort definitief te ziele is, zal het
kwantum gehoste uitwisselingssysteem QFS, online komen. Het grote publiek zal worden geïnformeerd als dit gebeurt,
met de wereldwijde implementatie van GESARA/NESARA. GESARA staat voor Global Economisch Security and Reformatie Act,
die door alle 209 soevereine naties van de wereld is ondertekend, en de meest baanbrekende hervormingswet is voor planeet Aarde.

Het GESARA welvaartsprogramma is gefundeerd op waarde fondsen zoals o.a. het Saint Germaine World Trustfonds. Sanctus Germanus
(St. Germaine), is de inspirator en promotor achter innovaties, w.o. computer en het Internet. Dit fonds, bevat leverbare edel-metalen en
valuta ter waarde van meer dan een quattuordecillion US-dollars. Het woord quattuordecillion wordt soms gespeld als quatrodecillion.
Dat betekent 1040, of $1 met veertig nullen. De Saint Germaine World Trust middelen zijn een aanvulling op, en gescheiden van,
de World Global Settlements Funds en de Global Collateraal Accounts.

Wanneer mensen slechts bezig zijn met hun overlevings behoeften, zal het geven van spirituele boodschappen hen niet de
hervormingen brengen die zij nodig hebben om uit hun ellende te komen. De bepalingen van GESARA zijn monumentaal
in reikwijdte, en belichamen ingrijpende hervormingen voor planeet Aarde die beginnen zodra de wetgeving officieel
is afgekondigd. Wanneer de mensen zich bewust worden van deze hervormingen, zullen zij gemotiveerd zijn
deel te nemen naar eigen mogelijkheden.

Geen enkel andere verandering kan zich manifesteren in de economisch gevangen naties van nu, totdat de
fraudulente schuld aan de Centrale Banken en alle andere bank instituten in gebreke is gesteld en geëlimineerd.
Alle banken die dit frauduleuze systeem beheren, worden door-gelicht en alle gestolen bezittingen worden terug
genomen om aan het volk terug te geven. Volkeren zijn gedurende de hele geschiedenis verstrikt geweest in valse
oorlogen en schulden.Het is belangrijk te weten, dat beëindiging van alle Centrale Banken de valuta-, obligatie-, of aandelenmarkten niet zal laten
crashen. Deze drie worden momenteel gecontroleerd door het Exchange Stabilisatie Fund via achterdeur handel door het ESF
en het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Het is inmiddels duidelijk geworden dat het ESF alle deze inmiddels “vrije” markten
controleert.

De cabal is tot nu toe succesvol geweest in het afdwingen van vertragingen van de voorgenomen verandering met vele middelen
zoals het vermoorden van invloedrijke mensen die voorstander waren van het onverwijld in werking stellen van de GESARA en
QFS-bepalingen, als wel vele anderen die zich actief inzetten voor dit doel; doods - bedreigingen aan het adres van families
van Lichtwerkers en werknemers zelf dubbel agenten binnen de gelederen van Lichtwerkers en terroristische aanslagen.

De moord op President JF Kennedy in 1963 was een insiderjob terreurdaad evenals de vernietiging op 11 september
2001 van drie World Trade Center torens in New York. Het goud voor de dekking van nieuwe QFS-munten, was
opgeslagen in de kelders van de WTC-torens en werd opdat moment gestolen door de cabal. Gebouw 7
was het centrum van de operaties voor 9/11 en werd vernietigd nadat de operatie was voltooid.

Niemand weet hoeveel duizenden tonnen gestolen oorlogsgoud de CIA, meer precies George H. W. Bush ‘s
Barrick Gold Corporation, heeft vergaard, maar het is genoeg om de balans van het wereld goudbezit te laten
doorslaan naar Amerika. Dit goud zal het globalisme in het huidig monetaire systeem uitroeien dat gecontroleerd
wordt door dezelfde aandeelhouders die de meerderheid van de aandelen bezitten in de top defensie bedrijven, en
alle grote multinationals - allen zijn Globalistische bankiers die geld lenen en wapens verkopen aan dezelfde vijanden
die ze pretenderen te bevechten. Deze regeling rekent af met het Centrale Bankwezen, de Federal Reserve Bank, de
IRS en de USA, Inc., belastingkantoren, eigendom van de Deep State t.w. de Khazariaanse schaduwregering, plus
zoveel meer.

Wanneer publiekelijk afgekondigd, zal GESARA de volgende veranderingen invoeren:

Kwijtschelding van alle creditcard, hypotheek, en andere bankschulden als gevolg van illegale bank en
overheidsactiviteiten. Velen noemen dit een “jubileum” of volledige kwijtschelding van schulden.
Afschaffing van de inkomstenbelasting, waartoe huidige werknemers worden overgeplaatst.

De oprichting en invoering van een 15% vast belastingtarief op niet-essentiële nieuwe
items, alleen deze omzetbelasting vormen de inkomsten voor de overheid. Met andere woorden,
voedsel en medicijnen zullen niet worden belast; evenmin zullen bezittingen als oude huizen, auto’s, etc.
worden belast.

Herstel van financiële privacy.
Verhoogde uitkeringen voor senioren.
Vestiging van vrede over de gehele wereld.
Terugkeer van het grondwettelijk landrecht in alle rechtbanken en juridische instellingen.
Voorbereiden van nieuwe presidents- en Kamerverkiezingen binnen 120 dagen na de aankondiging van GESARA.
Verbod op de verkoop van geboorteakte - registers als roerend - goed - obligaties door het Ministerie van Transport.
Een interim-regering zal nationale noodtoestanden opheffen en herinvoering van het grondwettelijke recht begeleiden.

Herinvoering van het oorspronkelijk amendement betreffende adellijke titels.
Toezicht op verkiezingen ter voorkoming van illegale activiteiten door belangengroepen.
De creatie van een nieuwe schatkist-regenboogvaluta gedekt door goud, zilver en platina
edelmetalen, die een einde maakt aan het bankroet van naties.

Herscholing van alle rechters, artsen en advocaten in het grondwettelijk recht.
Stopzetting van alle agressieve, militaire acties regeringen en de NAVO wereldwijd.
Invoering van een nieuw Schatkist Bank System in overeenstemming met de grondwet.
Afschaffing van het Federal Reserve System en alle andere centrale banken wereldwijd.
Tijdens de overgangsperiode zullen deze banken gedurende één jaar zij aan zij met het
ministerie van Financiën mogen opereren om alle bankbiljetten uit de geld
circulatie te verwijderen.

Vrijgave van ongekende welvaartspakketten met enorme sommen geld voor humanitaire doeleinden.
Vrijgave van meer dan 6.000 patenten van onderdrukte technologieën die onder het mom van nationale veiligheid
voor het publiek werden achtergehouden, inclusief vrije-energie-systemen, anti-zwaartekracht, frequentie genezings
machines, HaLow-fi hogesnelheidsinternet dat iedereen op de planeet met elkaar verbindt.
liminatie van alle huidige en toekomstige nucleaire wapens op planeet aarde.
Dit nieuwe tijdperk wordt ingeluid door een infusie van grote overvloed. Deze welvaart is grotendeels te danken
aan de volharding van onze buitenaardse bondgenoten en hun briljante strategieën door de Ascensie Meesters. Zij zijn
in staat geweest een nieuw financieel en monetair plan naar onze planeet te brengen, waarvan het doel is grote overvloed
voor iedereen op het juiste moment. Bekijk deze 10 minuten durende video en begrijp wat er staat te gebeuren. Het is een
nieuw tijdperk van licht en verwerping van het kwaad.
Het EBS-systeem wordt spoedig operationeel.

Emergency Broadcast – Great Awakening Prophecy Started!  

Onze Exterrestriale correspondent Vital Frosi geeft hieronder de laatste
ontwikkelingen weer betreffende de opkomende gebeurtenissen.

DE INEENSTORTING VAN 3D

Geliefden!
Planeet Aarde trilt niet langer in de Derde Dimensie. Het minimum frequentiebereik is in 4D, maar het zal ook niet lang in die
trilling blijven. Je kunt de activeringen van 5D, 6D en 7D al voelen. Herinnerend dat op het moment dat de minimum basis in de
Vijfde Dimensie ligt; wij 5 vibratiebanden op onze Planeet zullen hebben, met andere woorden, frequenties tussen 5D en 9D. Dit
wordt de energie van de Nieuwe Aarde. Dit jaar 2022 zal een mijlpaal jaar zijn als we de Derde Dimensie achter ons laten. Velen
voelen nu deze afwisseling in energieën. De vreemde symptomen die de meesten in hun lichaam ervaren, zowel fysiek als
emotioneel, is een kenmerk van deze verschuiving.

We weten niet wanneer 4D ook definitief zal worden achtergelaten, maar het zal niet lang meer duren. Volgens sommige
referenties zijn in totaal 6 stadia en wij zijn nu aan het afronding van het derde. Laten we daarom hopen dat na dit lopende
jaar de wereld die we kennen, energetisch niet meer dezelfde zal zijn. Maar jullie moeten begrijpen dat de vibratie van de
Planeet en haar koninkrijken deze overgang op natuurlijke wijze doormaakt, onafhankelijk van de mensheid. Gaia’s
bewustzijn heerst over de Planeet zelf, voornamelijk over het minerale, plantaardige en dierlijk koninkrijk.

De ziel, begiftigd met een vrije wil, heeft een vrijheid van individuele keuzes binnen deze aardse school.
Dit is de reden dat het verschillen maakt binnen de planetaire overgang. Vanwege de individualiteit van het
bewustzijn, terwijl de Planeet en haar Koninkrijken niet langer in 3D trillen, zit het grootste deel van de mensheid
nog steeds vast in de oude trilling. En dit veroorzaakt wat men noemt de ineen-storting van 3D. Het is onmogelijk dat
iets lang blijft vibreren op een frequentie die niet meer bestaat. Omdat alles energie is zal dat niet meer worden geleverd
en beetje bij beetje verdwijnen, zodat het vanzelf oplost. Waardoor de evolutie van werelden wordt begrepen.

In het oneindig heelal, is alles constant in beweging. Als iets lange tijd stilstaat, stort het in. Dus, als de Derde Dimensiefrequentie
niet langer meer bestaat op deze Planeet, is het een kwestie van tijd voordat alle aanpassingen voltooid zijn. Laten we hier niet het
bewustzijn, van elk menselijk wezen, dat overgaat naar de Vijfde Dimensie verwarren met Gaia’s bewustzijn. Gaia is het bewustzijn
van de Planeet. Zij zal hoe dan ook in de banden daarboven zijn, ongeacht of mensen opstijgen of niet.Zo, wordt het steeds gemakkelijker het kaf van het koren te scheiden, nietwaar? Bedenk dat het hier al vaak is geschreven: iedereen
zal zijn, waar hij hoort te zijn. Alles is frequentie en niemand kan daarbuiten staan. Door deze samenwerking ontstaat aantrekking en
afstoting. Zij die magnetisch vibreren in dezelfde golfband zullen op de 5D-Aarde blijven. Degenen die deze banden niet bereiken,
zullen van de planeet worden gezuiverd.

De ineenstorting van 3D zal de totale verandering van alle tot nu toe bekende Systemen veroorzaken. Deze verandering wordt
GESARA genoemd. Hou dit woord goed in gedachte, want het zal vanaf nu meer en meer in de openbaarheid treden. U moet
begrijpen dat GESARA de totale verandering van alle systemen is, niet alleen het Financiële Systeem zoals velen denken.
Binnen GESARA is de QFS, het nieuwe onafhankelijk financiële systeem.

Als het op verandering aankomt, voelen velen een kilte in de wervelkolom. De mens heeft van nature een afkeer aan
verandering. Maar nu bestaat geen andere keus. Of men verandert, of krijgt anders ernstige - moeilijkheden die steeds
ondraaglijker zullen worden. Maar de verandering is niet alleen van het dagelijkse leven het is veel meer een verandering
van het bewustzijn.

Doe vandaag wat je vandaag moet doen, maar wees je bewust dat alles verandert. En wanneer iemand weerstand biedt tegen
deze veranderingen, zal hij onvermijdelijk op ramkoers liggen met de frequenties van de Nieuwe - Aarde. Verzet je niet! Ga mee in
de stroom en rijd mee op de top van de golf die nu de Planeet laat schudden! Kom in het ritme van de hogere energieën en voel hoe
bevredigend het is om deel uit te maken van de Planetaire Overgang!

Blijf niet voeden wat ophoudt te bestaan. Vibreer niet in angst of andere lagere emotie. Bedenk dat alles volgens het Goddelijk Plan
verloopt, en dat God daarin de leiding heeft. Maar bovenal, weet dat de ineenstorting van 3D onvermijdelijk is, en zo zal het ook
zijn met 4D. Andere tijden komen, de Nieuwe Tijd is reeds voelbaar, ook al kunnen de ogen dit nog niet zien.

> BRON <

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting
Namaste!

De gebeurtenis die in mei 2022 zal plaatsvinden

<VIDEO1>

Luister naar je innerlijke zelf. Synchroniciteit is belangrijk

<VIDEO2>

Lay-out door:
Marcelius

Je wordt een nieuw mens!

Symptoom van de frequentieverschuiving
Geïnsinueerde Anunnaki waanideeën
Gemanipuleerd in ‘Geloofssystemen’
Kennis uit het verleden

Door: Peter B. Meyer
15 Mei 2022

De overgang van 3D naar de 5D wereld.
De Duistere Anunnaki Krachten, die honderdduizenden jaren onbeperkte vrijheid hebben gehad
op het oppervlak van planeet Aarde, staan nu tegenover de Lichtkrachten, Digitale Soldaten en Patriotten,
die dankzij grote inspanning, vooruitgang boeken om deze negatieve krachten zo snel mogelijk van planeet Aarde
te verwijderen.Negatieve krachten maakten het onmogelijk het isolement met positieve initiatieven te doorbreken. Maar dat is nu definitief voorbij.
Hoe eerder de mens wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bescheiden; laat het
een uitdaging zijn voor iedereen, elkaar te helpen om ons maximale potentieel te bereiken. Onze wereld is gevuld met een enorme
hoeveelheid vuiligheid, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, vervalste - beelden,
bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en hersenspoeling.

De ontwaakten die inmiddels genoeg hogere frequentie-energie hebben geaccumuleerd, kunnen zich verder voorbereiden
op de overgang van de 3D naar de 5D wereld, in de loop van dit jaar. Als gedacht wordt, dat dit een natuurlijk en automatisch
recht is, hebben ze dit mis. Niet alleen is een positieve instelling vereist, maar het lichaam moet eerst grondig worden gereinigd
van alle gifstoffen die in de loop der jaren zijn opgehoopt. Het is voor niemand gemakkelijk deel te nemen, aan dit proces, waaraan
voorlopig geen einde in zicht is. Als de bevrijding komt brengt dat de langverwachte opluchting: op zich kan dat niet te lang meer
duren. Het wachten is op het instorten van het schuldgeld - systeem dat de cabal - ridders te voet maakt. Het is belangrijk om
vertrouwen te hebben in dit Goddelijk Plan! Geef het nu niet op, het ergste is voorbij.

Symptoom van de frequentieverschuiving
De energetische aanpassing, voornamelijk van het fysieke lichaam, moet worden uitgevoerd,
om het op koolstof gebaseerde lichaam in een kristallijn lichaam te veranderen. Vele zielen hebben
reeds het plan gemaakt voor de noodzakelijke - incarnatie en ervoor gekozen dit proces - niet te door
lopen zodat zij dis-incarneren voordat
de verandering plaatsvindt.

Anderen hebben echter wel ervoor gekozen de transformatie van het materiële leven naar het spirituele te
voltooien; nu elk symptoom van de frequentie-verschuiving, niet alleen bij henzelf, maar ook bij al het andere
op onze Planeet plaatsvindt. Het maakt je niet ziek. Het zijn een reeks symptomen, die in feite nauw, verbonden
zijn met de aanpassing aan de hogere frequentie, die ieder ervaart. En dat is wat nu gebeurt. Iedereen, ondergaat
deze verandering, er is geen ontkomen aan. Zelfs degenen die niet - gekozen hebben om hun ziel te laten opstijgen
tijdens deze incarnatie. Ook voor hen zal de dag komen waarop zij de energetische trillingen zullen voelen die in strijd
zijn met die van
henzelf.

Buitenaardse Anunnaki wezens hebben geholpen bij het genetisch manipuleren van de mensheid, door 10 van onze 12 DNA
strengen, los te koppelen om onze potentie te begrenzen, dat de mensheid voor de elite tot slaaf maakte. Deze losgekoppelde
ketens gelukkig in tact nog aanwezig worden door wetenschappers junk-DNA gekwalificeerd. De energie die in de komende tijd
wordt opgewekt, voor de opening van het 5D Portaal zal het DNA van het fysieke lichaam aanpassen, en reinigen door grondige
ontgifting.

Diverse symptomen worden inmiddels al ervaren, zoals pijn, en ongemak in maag en darmen; gezwollen buik; branderig gevoel
in de maag na de maaltijd lever galblaas en galproblemen; wat nier ongemakken voorbijgaande diarree misselijkheid en braken
extreme vermoeidheid; slaap onregelmatigheden; en nog enkele andere, te veel om ze allemaal hier, te vermelden. De
meeste van deze symptomen houden verband met de spijsvertering. Veel mensen kunnen bepaalde spijzen, die
vroeger aangenaam waren voor het gehemelte, nu niet meer eten. Ze wekken een zekere afkeer op
om dat het lichaam ze niet accepteert. De hoeveelheid voedsel dat, vergeleken met
vroeger werd gegeten, begint nu veel zwaarder te wegen,
waarom minder wordt
gegeten.


Het moment van het keerpunt staat te gebeuren! Alles wordt intenser en levendiger. Dit proces
kan niet wachten! Zij die klaar zijn, kunnen ook niet wachten! Van boven en beneden dringen energieën
op aarde die nu samenkomen. Dit is, sinds vele eeuwenlang het langverwachte moment. En daarmee gaan
we op weg naar de nieuwe Aarde!

Geïnsinueerde Anunnaki waanideeën

De relatie met de onzichtbare wereld is zeer complex, gnostici beschouwen het idee van Zoon van God  als een
waanidee, geïnsinueerd in de menselijke geest door een uit-heems soort afwijkend, niet-menselijke entiteit of
mentale parasieten die Archons genoemd worden die het concept Goed versus Kwaad op gewone mensen
toepast.


Waar het hier om gaat; is dat de Anunnaki niet onze scheppers zijn, zoals de illuminatie ons willen doen geloven.
Ze hebben ons zodanig gemanipuleerd om ons als hun slaven te gebruiken. De ware Verborgen Meesters in tegenstelling
met wat in populaire cultuur wordt gezegd, zijn goedwillende buitenaardse wezens, niet degenen van de duistere kant. De goeden
hebben geen behoefte om ons leven te sturen en te stellen.
Dat druist in tegen de universele wetten.

De duistere elite proberen echter boven deze wetten uit te stijgen ze handelen als de bewakers van de materiële wereld dat wil zeggen
het zijn de Archons, die de gevaarlijkste intra-psychische-geest-parasiteren zijn, net als de meeste van hun islamitische tegenhangers
die gebruikt worden door de occulte Bovenlaag en de inlichtingendiensten om ons mensen te misleiden en te beïnvloeden. Deze
buitenaardse wezens zouden graag ons DNA-arsenaal zelf willen hebben, vanwege ons creatief vermogen en veelzijdigheid.
Ze benijden ons om onze creativiteit die ons onsterfelijk maakt. Zoals de Bijbel zegt, zijn we naar het beeld van onze
Schepper geschapen. Toen Jezus wonderen verrichtte zei Hij, “en jij kunt deze dingen ook doen”.  

Gemanipuleerd in ‘Geloofssystemen’

Kortom, we leven in een wereld van leugens en bedrog, gemanipuleerd in nep ‘Geloofssystemen’.
Maar, nu migreren we naar het ‘Kennissysteem’ dat onze onthulling zal worden.Het satanisch Vaticaan creëerde meer dan 6000 valse religiën om volkeren te kunnen controleren door o.a. angst
voor de dood en de hel, dat pertinente leugens zijn. Er is geen hel, behalve de hel waarin we nu leven. Buiten-aardsen
zijn hyper-dimensionale wezens. Ze zijn verscholen achter de sluier, van onze waarneming. Zij kunnen zich naar believen
in onze zichtbare werkelijkheid projecteren. Ze zijn geen recente bezoekers op aarde, ze zijn hier al honderdduizenden jaren
beschermd door hun interdimensionale realiteit die we niet kunnen waarnemen vanwege onze gemanipuleerde DNA.

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, wordt opgeheven via het reïncarnatieproces, om de mensheid te bevrijden,
en zich te ontwikkelen zoals de Schepper het altijd voor ons heeft bedoeld. Er komt ‘buitenaardse’ technologie op ons af, dat alles wat
verkeerd is op aarde zal herstellen en ons jong en gezond kan houden. Vervolgens leren we over technologieën als genezende machines
die al in gebruik zijn. Waarvan gezegd wordt: dat ze ons jong en levend kunnen houden zolang als we zelf willen. Dat tot ongeveer 1000
jaar zou kunnen zijn voordat een nieuw ras het volgende niveau bereikt”.  

In hun obsessie met vragen, zoals “Wanneer zal de onthulling komen”, stellen de meeste mensen zelden nuttiger vragen over wat daar
na zou kunnen gebeuren. Enkele van de meest fascinerende ontwikkelingen die zullen komen, hebben betrekking op wetenschap en
technologie. Welke wetenschappelijke kennis kunnen buitenaardse wezens bezitten, welke technologie zou zich uit deze kennis
kunnen ontwikkelen en wat zou er kunnen gebeuren wanneer we toegang krijgen tot dergelijke technologieën? Nick Pope
gebruikt zijn insider-kennis om enkele echt-wereld veranderende mogelijkheden te verkennen.

Kennis uit het verleden

Wanneer het bewustzijn het hoogste niveaus heeft bereikt, en dat gaat niet lang meer duren, zal elke geïncarneerde
ziel die klaar is voor de opstijging, zich geleidelijk elk vorig leven kunnen herinneren. En zich herinneren dat in elk van deze
levens, een ander karakter leefde. In het ene leven was het een moordenaar, en in het andere werd het slachtoffer. In het ene
leven was het een dief, in het andere werd het beroofd. De ene keer was je rijk, de andere keer was je een miserabel arm wezen.
Je was wijs in het ene bestaan, en in het andere een dwaas. Kortom, alles waarvan wij enige notie kunnen hebben, is in feite ooit
in het verleden ervaren. Als alles is begrepen zijn er geen lessen meer te volgen, en behoort deze leerschool tot het verleden.
Echter is het niet genoeg het alleen maar meegemaakt te hebben, het is nodig de lessen geleerd te hebben en de dualiteit
ervan te begrijpen, dat wil zeggen, zowel in de toestand van de Good Guy als van de Bad Guy. Dat is wat men dualiteit
noemt, of polariteit.

Het duidelijk begrijpen hoe de regels zijn in deze School van Dualiteit op een Derde Dimensie Planeet zal de impact
of schok verminderen die velen zullen voelen wanneer kardinale - gebeurtenissen de sluiers oplichten. De herinnering
aan onze daden in wat wij als kwaad beschouwen is misschien helemaal - niet prettig voor hen die niet begrepen hebben
dat het allemaal een her-bekrachtiging is, zodat de geïncarneerde ziel fractal de lessen kan leren die in deze Aardse School
worden onderwezen.
Een bewustzijn dat klaar is om 5D te bereiken zal het verleden herinneren. Het zal elk detail en elke les hebben onthouden.
Hebben begrepen dat het geen fouten waren, maar dat elke situatie een les was. Er zal geen spijt zijn en geen schuldgevoel.
In plaats daarvan zal in zekere zin een zekere trots op jezelf ontstaan, omdat je de prestatie en het optreden in elke incarnatie
waardeert, zelfs in het geval waarin je de rol van
het slechte element hebt gespeeld.

Het einde van het lesprogramma in deze Zielenschool komt in zicht. Het is het einde van een Cyclus die wordt afgesloten om een
Nieuw Tijdperk te beginnen. De wereld van verzoening en beproevingen wordt afgesloten; een wereld van wedergeboorte gaat
beginnen. De lang verwachte - Gouden Eeuw - kondigt haar dageraad reeds aan. De aangekondigde Nieuwe Tijd, verschijnt
eindelijk aan de horizon. Dat is een moment van vreugde en glorie het is de beloning voor hen die het verdiend hebben.

> BRON <

Nu, is het tijd om je laatste stap te doen

<VIDEO>

Er gaat iets groots gebeuren deze week! 2022

<VIDEO>

Lay-out door
Marcelius

Bewustzijn is Sleutel voor Verandering

Bewustzijn Vergroting
Weinigen exploiteren velen


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosie
11 Mei 2022
Het werkelijke doel van elke overheid is, altijd en overal, enkelen in staat te stellen de velen te exploiteren.
Het geldsysteem is een slimme manier dit te bereiken. De moderne wereld van industrie, handel en investeringen,
werkt op win-win-software. Alleen de overheid met haar veldslagen, oorlogen, belastingtarieven, en ‘niet doen’ bevelen,
en verboden, blijft opereren op prehistorische programmering. Ze plukken de bevolking kaal waar ze maar kunnen. De centrale
banken doen hierin mee, met in wezen zichzelf versterkende balansterugkoppeling: T.w.; Overheids- en FED/ECB-obligaties zijn het
onderpand voor de dollar en euro-schulden, deze obligaties zijn toekomstige dollar en euro geld stromen. Welke gegarandeerd worden
door beloftes van meer dollars en euro’s!

Naarmate meer geld wordt afgedrukt, daalt onvermijdelijk de waarde. Als reactie drukken ze nog meer ervan. Gebruikmakend van zwakke
excuses om de steeds hoger wordende consumptieprijzen te verklaren geven ze de schuld aan van alles, behalve aan zichzelf. De klassieke zondebokken zijn geopolitieke veranderingen t.w. de groei van opkomende markten die hogere prijzen veroorzaken. Weinigen nemen de
moeite te vragen hoe deze gebeurtenissen de consumptie-prijzen daad-werkelijk beïnvloeden, om te weten dat het veroorzaakt wordt
door de invloed van de alsmaar zwellende geldhoeveelheid.

Het permanent, bijna-zero rente tarief maakt het geld-systeem nog kwetsbaarder. Centrale banken gokken met het vertrouwen
van de spaarders. Ze drukken en kopen hun eigen obligaties, in steeds sneller tempo op, zoals nog niet eerder is vertoond in
de geldgeschiedenis. Nul procent rente ondermijnt het vertrouwen in het monetaire systeem. Het sterkste argument voor
Centrale banken om spaarders in het systeem te houden, is een positief reële rente te handhaven. Positieve rente
stimuleert mensen geld te sparen. Met nul procent rente, en geen kans op positieve rentetarieven in de
toekomst, bestaat geen
enkele prikkel tot
sparen.  


Als planeet Aarde een ander Matrix-systeem invoert gebaseerd op vier hoofdfactoren: Milieu, Gezondheid,
Voedsel en Geluk, zullen veel meer banen worden gecreëerd om onze wereld op natuurlijke wijze te herstellen
en te verbeteren. Als mensen wakker worden en beseffen dat het doel van het leven anders is dan de toegepaste
overheidsbeleidsmaatregelen, zoals bv. o.a. belasting verhogingen, wordt begrepen dat deze maatregelen nooit enig
positief effect hebben en kunnen opleveren! Wees blij met je gezond leven vergeet de corrupte regering want die wordt
verwijderd. Sommigen zeggen dat geld geluk kan kopen, maar geld kan alleen materiele zaken kopen.

Echte rijkdom komt van echt geld door echte dingen te maken en echte diensten te leveren welke het tegenovergestelde zijn
van schulden. Dat behoeft geen verdere uitleg. Iedereen, accepteert een gouden munt zoals die is. Zonder achtergrond verhaal
of balansoverzicht. Zo werkt echt geld: het sluit transacties af. Je accepteert betaling en de rekening is vereffend. De Deep State
die ons op slimme wijze manipuleert en slaaf heeft gemaakt, geeft steeds minder om het feit of we wel of niet hun zorgvuldig
gecultiveerde 5-zintuigen 3D nep-werkelijkheid accepteren, dat illusie biedt in dit wereldtheater. De slavendrijvers geven
steeds minder om het feit dat het publiek in dit theater van illusie, de gaten ontdekt in het uit elkaar vallend
landschap dat ooit als echt werd beschouwd.
Het kaartenhuis achter de schermen brokkelt af. Daardoor zien meer en meer van ons de touwtjes
welke de marionetten poppen dirigeren, t.w. de zogenaamd gekozen politici: ze nemen waar
hoe de poppenspelers aan de touwtjes trekken, deze zijn niet langer meer in de
schaduw verborgen zoals
voorheen.


Onze wederkerende Exterrestriale correspondent Vital Frosi
geeft hieronder zijn visie over deze ontwikkelingen.

WE MOETEN ONS BEWUSTZIJN VERGROTENGeliefden!

Alles wat tot ons komt in de juiste tijd en het juiste moment, is een Kosmisch Intelligentie die de leiding
heeft over alle bewegingen in het oneindig Universum. Van een wolk in onze atmosfeer tot de beweging van
een heel Melkweg-stelsel is een perfecte organisatie, die permanent - ordent en harmoniseert. Anders zouden
miljarden planeten en sterren hun banen niet kunnen
volgen zonder met elkaar in botsing te komen.

Wij kunnen nog niet beseffen, dat de mens zo’n klein wezen, is zodat hij niet van belang is binnen de oneindigheid
van de goddelijke schepping. In feite is in eerdere teksten al geschreven, dat het menselijk lichaam, een mini-heelal is.
Onze oorsprong is in de Bron, het is een goddelijk Zaad-atoom. Wij zijn dus ook atomair. Maar bovenal zijn wij het bewust
zijn. Zelfs in deze fractal (minuscuul deel) is het een zeer beperkt bewust-zijn dat planeet Aarde bewoont, al hebben wij nog
zo’n groot belang maar toch kunnen we ons dit niet voorstellen. Wij zijn hier om te helpen bij de ontwikkeling niet alleen voor
planeet Aarde en haar mensheid, maar
ook voor het hele Melkwegstelsel.

Het menselijk bewustzijn dat oprijst bevordert een geleidelijke en relatieve beweging in dit hele kwadrant van het Universum.
Vaak horen we iemand zeggen dat hij de wereld zou willen veranderen. Het is duidelijk dat die wereld planeet Aarde zou
moeten zijn. Weinigen weten niet dat dit ook mogelijk is, en dat het veel gemakkelijker is dan wij ons kunnen voor
stellen. Het verschil is dat sommigen begrijpen; om de wereld te veranderen, het voldoende is zichzelf te
veranderen. Anderen willen echter dat de wereld verandert, maar doen zelf geen moeite
ervoor. Het is hier dat wij enkele belangrijke aspecten
zullen verduidelijken in deze tijd
van Overgang.


Je bent niet toevallig geïncarneerd op dit moment. Jullie hebben je vele millennia voorbereid om nu hier te zijn
als deel van de Overgang van de Aarde en van de ascensie van een deel van de mensheid. Je bent hier om je eigen
opstijging te maken. Je zult spoedig een Opgestegen Meester worden, net zoals alle eerder Opgestegen Meesters
voor jou. Maar je moet het weten en vooral geloven! Je bent veel meer dan je denkt dat je bent. Was je vroeger in
feite een fractal (breukdeel) van je eigen bewustzijn nu neemt dat bewustzijn snel toe en nemen nieuwe versies
van jezelf dit materiële lichaam over.
Je wordt elke dag, een nieuwe jij.Als je bewustzijn stijgt levert het universum je nieuwe pakketten wijsheid en nieuwe taken. Zie hoe
bepaalde informatie, tot voor kort niet werd begrepen. Merk op hoe ze nu al een betekenis hebben en
gemakkelijk begrepen worden. En morgen zul je anders zijn dan je vandaag bent. Alles versnelt in hetzelfde
tempo evenals de over-gang van de aarde. Je moet onthouden dat je geen informatie krijgt, als je er niet klaar
bent om die te begrijpen. Het universum verspilt geen tijd. Het maakt nooit fouten. Het leidt nooit in de verkeerde
richting. Het weet precies wat je zielsplan
was voor deze huidige incarnatie.

Verder bestaat een Quantum Systeem, dat elke ademhaling van elk mens op Aarde registreert. Hoe zouden fouten kunnen
worden gemaakt in de aflevering van pakketten, met zulke geavanceerde technologieën, tot nu toe buiten onze kennisbegrip?
Er is zeker geen kans daarop. Maar de boodschap van vandaag wil zeggen dat je waakzaam moet zijn. De boodschappers van de
Nieuwe Tijd verspreiden informatie en taken onder allen die er klaar voor zijn. Dus moet je de oude concepten en de oude over
tuigingen die voorheen je bewustzijn vormden, verwijderen. Men moet de oude nutteloze bagage van nu af aan achterlaten.
Wie overladen is met dergelijke gadgets, zal geen plaats hebben voor nieuwe pakketten, die nu evenwichtig worden
verdeeld, door de Wetten die het
Universum regeren.  

Niemand krijgt nieuwe informatie als hij daarvoor niet gereed is om ze te ontvangen, te begrijpen en door te geven.
De valse verspreiders, zullen ernstige moeilijkheden hebben hun posities te behouden, omdat geëxpandeerde - gewetens
in staat zijn het echte van het illusoire te onderscheiden. Verruimde gewetens kunnen niet langer worden bedrogen. De nieuwe
informatie wordt alleen begrepen door degenen die in staat zijn ze te begrijpen. En dit zal beslissend zijn, want zij die er klaar voor
zijn kunnen niet wachten op hen die de veranderingen in zichzelf niet willen doorvoeren. De tijd dringt! Let op de feiten. Let op de
informatie. Let op je vermogen om het te begrijpen. En bovenal, let op zinnebeelden. Nu is het Tijdperk van de Materiële Mens
geëindigd. We gaan een nieuwe tijd beleven: het tijdperk van de Spirituele Mens. Allen die opstijgen zullen begrijpen dat wij
niet slechts een lichaam zijn. Zij zullen begrijpen dat ze een bewustzijn in expansie zijn. Een bewust zijn dat niets meer
is dan een fractie van een ander groter bewustzijn, en dat beetje bij beetje zal integreren met hogere versies.


We komen thuis. Niet een thuis op een bepaalde plaats in het heelal, maar ons thuis in ons eigen bewustzijn.
We zullen hier meer van begrijpen als we dit gefragmenteerde bewustzijn, in dit materie bezield lichaam verder
uitbreiden. We gaan ons heel intensief en heel snel bewust worden van wie we werkelijk zijn. De sluiers lichten zich
op. Een nieuw scenario zal zich aandienen en zal eindelijk de Nieuwe Aarde tonen waar zo lang naar is uitgekeken! We
mogen dit detail niet vergeten niets zal iemand bereiken als hij/zij niet over een minimum aan bewustzijn beschikt om
de boodschappen te begrijpen die worden toegezonden want de Universele Wetten zijn volmaakt en verspillen
geen enkel woord; geen enkel pakket. Ze
missen gewoon geen enkel adres.

<VIDEO>

Sta klaar! Wees oplettend! Houd je plek up-to-date.
Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!
Namaste!

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

De Grote Ommekeer

Door: Peter B. Meyer
8 Mei 2022
Massale ontwaking brengt de grote ommekeer
Galactische - Federatie van het Licht
Bereid je voor op wat komen gaat
Het Gouden QFS Tijdperk
Alles op een lijn

Hulp van buitenaardse civilisaties

Onze nieuwe 5D-wereld is gebaseerd op dankbaarheid vreugde en steun aan anderen. Voor velen voelt
het alsof er niets verandert de corrupte puppets hebben nog steeds de leiding en controleren wereldwijd
gebeurtenissen, dit is de indruk omdat niet alles wordt gezien dat gaande is. Elke dag verzette zich nieuwe
groepen tegen de Wereldorde die dicteert hoe we ons leven moeten leiden. Er is veel bereikt, maar bewust
weinig over gepubliceerd. Hier volgt een korte samenvatting van de vooruitgang op verschillende fronten.
Velen zullen het niet willen geloven omdat de mensheid opzettelijk dom is gehouden. Maar andere buiten
aardse civilisaties lopen minstens vele duizend jaren voorop in kennis en technologie nu bij ons bekend.
Als het ongeloofwaardig klinkt, beschouw het als feit.Planeet Aarde is volledig afgegrendeld door onze buitenaardse broeders en zusters, met hun grote armada van,
vooralsnog, onzichtbare ruimteschepen. Geen enkel schepsel kan zonder toestemming aan Aardse sferen ontsnappen.
Zij die naar Mars wilden vluchten, zijn teruggestuurd. Alle bases op Maan en Mars zijn in handen van de Galactische Federatie
en ontoegankelijk voor Deep State Cabal Elites.

In januari 2021, werd Octopus het Hoofd van de Global criminele cabal piramide op Aarde uitgeschakeld, dat was gevestigd in
Zwitserland onder het Meer van Genève. Inmiddels, zijn alle ondergrondse Dumps vernietigd. Er zijn geen schuilplaatsen meer
op of onder het aardoppervlak. Massa-arrestaties van marionetten zijn in volle gang. Velen, beginnen te beseffen dat de fake
COVID pandemie gebaseerd is op leugens en bedrog. Nadat zij de essentie van God hebben begrepen en erop vertrouwen
dat is de belangrijke vonk welke de bevolking zal ontvlammen.

De mensheid is inmiddels moe en uitgeput van de vele leugens en bangmakerijen uitgestrooid door overheden en main
stream media verslaggevingen. Planeet Aarde is in haar transformatieproces van 3D naar 5D. Veel cabal hoofdrol
spelers zijn inmiddels uitgeschakeld en geëxecuteerd, anderen beseffen dat hun tijd op is en zichzelf niet
meer kunnen redden. Veel marionetten op lager niveaus proberen nog de leiding te behouden
wat niet meer zal lukken. Het plan was 90% van de bevolking te doden en
de rest in speciale werkkampen
in te sluiten.

De Deep State Agenda 2030 is gefaald; de alliantie gaat overal op de wereld verder met de opruiming
van cellen en het redden van gevangen gehouden vrouwen en kinderen, in het bijzonder in de Ukraine. Het
Quantum Financieel Systeem, vrije energie, het nieuw internet, enz. zijn reeds operationeel en kunnen in gebruik
worden genomen, zodra het signaal hiertoe wordt gegeven. Vertrouw, op de goede afloop; het Licht en Liefde voor
elkaar om begeleidt de overgang naar de Nieuwe 5-D Wereld, om dit te versoepelen en te versnellen. Alleen de echt
wakkeren zullen in staat zijn deze overgang te volbrengen, de rest van de bevolking zal worden overgebracht naar
andere 3D-planeten in het Universum. Elke bij de COVID pandemie volkerenmoord betrokken medeplichtige
van hoog tot laag, wordt gearresteerd en ter dood veroordeeld. Inclusief degenen die de gifspuiten
hanteerden.

Massale ontwaking brengt de grote ommekeerDe aardfrequentie wordt stap voor stap verhoogd tot ca 40 Hz, om de wakkeren onder ons voor te bereiden
op de 5D-wereld. Buitenaardsen criminele Anunnaki, Draco’s en Grays kunnen niet op deze hogere frequentie
op Aarde voortleven en zijn automatisch uitgeschakeld. De cabal is verslagen, de aandacht is nu gericht op lagere
marionetten die nog niet beseffen dat ze hebben verloren en hun leiders reeds zijn uitgeschakeld. Niets staat meer
in de weg onze planeet te zuiveren en te transformeren in 5D.

Als niet wordt gestreden voor de eigen vrijheid krijgt vrijheid geen waarde. Het is voor dit moment genoeg te begrijpen
wat frequentie afstemming is. Nl. net zoals voor een radiostation alleen kan worden afgestemd op de juiste frequentie,
kunnen de zielen op Aarde alleen op deze Planeet worden geaccepteerd als zij op vereiste frequentie zijn aangepast.
Planeet - Aarde is nog niet geheel in de Nieuwe Tijd, de voltooiing van de overgang beloopt nog enkele jaren. Alle
systemen die de mensheid kent en ook die voor hen verborgen - waren, zijn uitgeschakeld. Niets zal zelfs nog
een schaduw zijn van wat het voorheen is geweest.

De Nieuwe Systemen beginnen nu te functioneren, en beetje bij beetje zal de verandering totaal zijn, er is
voor 3D-geesten geen vergelijking mogelijk om te begrijpen wat dit allemaal inhoudt. Het belangrijkste
is dat alle geïncarneerde zielen erop kunnen vertrouwen dat alles zich ten goede keert. De lang
verwachte ommekeer is begonnen. Degenen, zonder de vereiste frequentie aanpassing
voor de Nieuwe 5D-Aarde zullen vertrekken, ze kunnen hier niet langer reïncarneren.
De reset van Oude Systemen in die van de Nieuwe Systemen geschikt voor
de 5D-Aarde, begon reeds rond 2016 en wordt nu binnen een paar
jaar afgerond. Volgens de huidige aanwijzingen zal het niet
langer duren dan tot 2030, maar met name kan
gesteld worden dat de voltooiing
eerder zal zijn, mogelijk
al in 2025 of
2026.


Het Gouden QFS TijdperkOnder deze veranderingen is één die bij de meeste mensen grote belangstelling wekt: Het financiële systeem.
De ervaringen tot nu toe bestaan voor namelijk uit overvloed en schaarste. Het welk diepe trauma’s heeft achter
gelaten in elk menselijk bewustzijn. Het oude financiële systeem was geschikt om de polariteiten tussen overvloed
en schaarste te ervaren. Zij die geleerd hebben zullen nu een nieuw tijdperk beleven het Gouden Tijdperk. Het nieuwe
QFS - Quantum Financieel Systeem - functioneert reeds. Het vervangt langzaam het bekende oude cabal-systeem.
Daarom zien mensen die op een grote impact in deze sector rekenen, niets.  

Er zal een dag komen waarop wordt aangekondigd dat niets meer zal gelden van wat er voordien was. Maar
dat is geen reden tot bezorgdheid, want het Quantum Systeem, heeft alles van elk mens opgeslagen in
het geheugen. Alles is sinds 1950 geregistreerd. Elke financiële transactie, elk wettige en onwettige
zakendeal; de inkomsten van elk individu en de herkomst ervan; zelfs elke individuele gedachte
is geregistreerd. En dit zal bepalen wat eigenlijk wel of niet toebehoort aan een ieder.
In de uiteindelijke overgang naar het nieuwe financiële systeem zal niemand
behouden wat hem niet rechtmatig toebehoort. En allen die
gewerkt en uitgebuit zijn, zullen terug
ontvangen wat hen
toekomt.

Alles op een lijn

Prosperiteit is een frequentie afgestemd op overvloed, en zal alle initiatieven van hen die reeds in het hogere
bewustzijn vibreren tot bloei brengen. Daar door komt, in de nabije toekomst, de hele mensheid op Aarde op één
lijn met elkaar om in overvloed en voorspoed te leven. Het Nieuwe Systeem neemt het langzaam over en vervangt zo
het Oude cabal Systeem. Omdat deze gebeurtenis niet allemaal tegelijk op één moment zullen plaatsvinden maar veeleer
beetje bij beetje, wordt een ieder geadviseerd bij zichzelf diep te rade te gaan. Om te weten of je inderdaad in aanmerking
komt voor oneindige overvloed.

Bij voorbeeld: Wat zou je doen met de onbeperkte middelen die je uiteindelijk worden aangeboden. Je bewustzijn moet zuiver
zijn en vrij van elk egoïstisch belang. En, vrij van individuele ambities. Alles moet dus zeer zorgvuldig en precies worden uit
gevoerd. Maar, in ieder geval is nu geen gevaar meer dat ontploffingen gebeuren. Dit gevaar is voorbij. Het moment
van actie op het aardoppervlak is nu aangebroken. T.w. massaal worden arrestaties verricht om de waarheid
voor iedereen naar buiten brengen. Maar deze missie is niet van ons, deze missie behoort toe
aan hen die dit proces leiden.

Planeet Aarde staat in het hele Universum bekend om zijn schoonheid, om alles wat door Vader/Moeder God
werd geschapen. We hebben geleerd de schoonheden te bewonderen die deze planeet ons toont en we geven toe
dat ze immens zijn. Het heeft geen zin, hierover commentaar te leveren, behalve wat betreft de woestijnen, waar geen
schoonheid is; maar zelfs woestijnen zijn het waard om gewaardeerd te worden. Want zij vormen zeer interessante tafrelen
bergen en lagen, die ons veel doen denken aan planeten die wij kennen. Dus elke planeet, die in het heelal bestaat, heeft zijn
eigen schoonheden en met de tijd wordt geleerd ze te bewonderen.

Galactische Federatie van het Licht

Als lid van de Galactische Federatie van het Licht, zullen jullie andere planeten mogen bezoeken, en andere beschavingen leren
kennen. Maar alles binnen een zeer goed geplande tijdsindeling en voorbereiding. Niemand komt gewoon op een planeet omdat
ze op reis zijn. Dit alles moet volgens plan plaatsvinden, met toestemming van de ontvangers, om verrassingen te vermijden. Elke
planeet controleert zeer zorgvuldig haar luchtruim. Want degenen, zoals Anunnaki die al lang op Aarde zijn, proberen altijd ergens
in te breken. Dat is hun levensgewoonte. Daarop is de verdediging van elke planeet voorbereid.

Gezamenlijk, zullen wij een grote Alliantie vormen, een alliantie van grote liefde en vooruitgang vooral op technologisch gebied waar
in buitenaardse vele malen verder zijn dan wij hier op Aarde; o.a. technologieën voor het schoonmaken van onze planeet; goed beseft
kun jullie duizenden jaren leven, omdat jullie lichamen niet langer zullen aftakelen. Teneinde dit te laten gebeuren moeten jullie klaar
zijn voor nieuwe hogere energieën. Dus, houd de vibraties hoog. Droom van deze nieuwe wereld, want die is echt. Zeer binnenkort
zal het niet langer een droom zijn, het zal de realiteit worden voor allen die hiervan deel willen uitmaken.

Veel mensen zullen verbijsterend zijn als ze ontdekken dat ze niet de enige in het Universum zijn. De verscheidenheid die
tussen ons bestaat is voor buitenaardse verbazingwekkend. Van de Pleiadiani kant is de ontmoeting met ons ook
beangstigend omdat ze niet weten hoe wordt gereageerd op hun komst. Bedenk, dat wij zijn voort
gekomen uit universele rassenvermenging. Ze zullen zich inspannen om met ieder
van ons die hen respecteert,
persoonlijk kennis te
maken.


Ze zijn gekomen omdat wij hulp hebben gevraagd om onze vrijheid te verkrijgen. Spoedig zijn ze hier om ons
verder te helpen. Zij willen ons verwelkomen met een feest. De ontknoping kan op elk moment beginnen. En wel,
op het moment waarop dit het minst wordt verwacht, zullen ze hier zijn. Denk niet wat jullie geleerd hebben uit films
en verhalen, dat wij indringers zijn, om jullie planeet te vernietigen. We zijn niet naïef, we weten wat we van jullie kunnen
verwachten. Als iedereen weet dat we bestaan en dat we hier al lang zijn, ja dan, kunnen we overal verschijnen; jullie mee
nemen op onze ruimteschepen. Velen van jullie zullen in de rij staan om onze ruimteschepen te bezoeken. Maar dit zal een
tijdje duren. Totdat al deze nieuwe kennis door jullie is verwerkt.
Spoedig, zeer spoedig; zullen we bij jullie zijn. Onszelf aan jullie fysiek presenteren is een eer voor ons, het is een moment
van grote vreugde, omdat we ons bewust zijn van de vriendelijke harten, die we op deze planeet hebben gecreëerd. Daar
zal tijd voor nodig zijn, er is geen haast we hebben geen datum om te vertrekken we zullen hier nog een lange tijd blijven.
Wij zijn verantwoordelijk voor het licht dat planeet Aarde bereikt. Jullie bewustzijn opent zich, de meeste blokkades zijn
reeds gevallen. Dus vraag ons van uit het hart: “Pleiadeanen Broeders en Zusters maak contact met mij!” En wees
gerust, dat we het zullen doen. Ter toelichting: het aardse bevrijdingsproces is reeds zo ver gevorderd dat
terugkeer naar het oude niet meer mogelijk is. Alles is in het werk gesteld de ommekeer definitief
te bezegelen. Heb geduld en vertrouwen ondersteun dit proces met positieve gedachten.  

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel klik op deze LINK Blijf op de hoogte en
schrijf u gratis in zonder verborgen commercieel belang het is op onze kosten dat u op de hoogte
wordt gehouden. Bereid je voor op wat komen gaat - Alleen zij die opstijgen voelen deze symptomen.

Bekijk deze video met details van de ontmoeting.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

De taal van een ontwaakt geweten


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosie
3 Mei 2022
Verstand en Verantwoordelijkheid weggegeven aan Corrupte Overheden

De taal van een ontwaakt bewustzijn wordt niet begrepen door slapende geesten die onder de
collectieve MSM-hypnose leven. Er zijn geen onderwerpen of argumenten beschikbaar die kunnen
samenwerken om iemand te doen ontwaken. Deze taal is alleen begrijpelijk voor ontwaakte zielen onder
elkaar. De mensheid heeft op grote schaal haar -verstand en verantwoordelijkheid- weggegeven aan corrupte
overheden. Realiseer eens, de verstrekkende gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan. Als ons verstand
en onze verantwoordelijkheid is weggegeven, is ook onze vrijheid verdwenen en in wezen ons leven.

Sinds de afkondiging van de Covid pandemie nu twee jaar geleden leven we in een gevaarlijke wereld. De satanisch Luciferianen
en hun hoogbetaalde volgelingen zullen je niet snel laten gaan, ze hebben de hele wereld opgelicht met een nep pandemie, voor de
vervulling van hun Eugenetische agenda; t.w. 90% van de bevolking uitroeien. De Deep State agenda heeft drie belangrijke aanvallen
op het menselijk immuunsysteem ontworpen. Vaccinatie, PCR-testen en het dragen van maskers. Met alle drie introduceren ze nano-
deeltjes in het gezonde systeem, die na verloop van tijd het immuunsysteem vernietigen.

De cabal haat de mensheid, omdat ze hen vrezen, ze kennen het ware vermogen van de mens, en dat is waarom ze alles op alles
zetten ons te vernietigen. Door middel van giftige Covid injecties, giftige pillen, maffiose gezondheidszorg die genezing tegen
werkt, vergiftiging door gefluorideerd water voorgekookt voedsel met schadelijke conserveringsmiddelen frisdranken met
schadelijke suikers, chemtrails die het milieu vernietigen, opleidingen gebaseerd op leugens, om slechts enkele feiten
te vermelden. Ze willen volgers, geen onafhankelijk denkers. Ze willen niet dat mensen iets in twijfel trekken,
terwijl wij alles in twijfel zouden moeten trekken!Ontwaking betekent verlicht zijn! Laat het licht niet alleen je kamer binnenkomen, maar in elke cel van je lichaam doordringen.
Het proces is veel breder dan je je kunt voorstellen. Het is zo diepgaand dat het in feite het bewustzijn van ieder ontwaakt persoon
zal veranderen. In feite is al heel veel veranderd! En het is deze verandering die de niet ontwaakten dwarszit. Jullie geduld en stand
vastigheid in het - licht zullen goed beloond worden - met welkome veranderingen aan de horizon en vele, vele wonderbaarlijke
veranderingen aan de verre horizon! Alle lichtwezens in dit universum moedigen jullie aan om steeds voorwaarts te gaan
en steunen jullie met de ongeëvenaarde
kracht van onvoorwaardelijke
liefde.

Onze terugkerend Exterrestriale correspondent Vital Frosi
geeft hieronder zijn visie over deze ontwikkelingen.

OVERVLOED EN VOORSPOED

Geliefden!

Aan het einde van de grote Cyclus van Verzoening en Beproevingen in een Wereld van Dualiteit, zal de mensheid op Aarde
definitief een Nieuw Tijdperk binnengaan, waarin overvloed en voorspoed inderdaad voor iedereen, zonder onderscheid
beschikbaar zal zijn. De bagage van de Zielsfractal altijd bedoeld was polariteiten te ervaren, is het natuurlijk dat elke
incarnatie, een grote verscheidenheid aan nieuw leren van verschillende lessen vereiste. Dit was de hoofdlijn die
de levensweg van een ieder en in elke incarnatie leidde. Soms in de ene polariteit, soms in de andere.
Iedereen is rijk geweest in het ene bestaan en zeer ellendig in het andere.  

Het goddelijke project voor Planeet Aarde gaat door op de ingeslagen weg, ongeacht of haar menselijke
bewoners klaar zijn voor het nieuwe Tijdperk dat komt of niet. Zodra de frequentie van de Planeet stijgt tot
de Dimensies van 5D en hoger, zal alles wat onder 5D trilt hier niet langer kunnen voortbestaan. Het is genoeg,
te begrijpen wat frequentie afstemming is. Net zoals een radio station alleen kan worden afgestemd op de juiste
frequentie, kunnen de zielen op Aarde alleen, op deze Planeet geaccepteerd worden als zij op dezelfde afstemming
frequentie staan als vereist is. Er is geen andere mogelijkheid.  

Maar vandaag gaan we het niet hebben over de nieuwe aarde. We gaan het hebben over iets dat nu al gebeurt en vanaf
nu heel interessant zal worden. We praten over overvloed en voorspoed. Ook al is de Planeet nog niet geheel in de Nieuwe
Tijd, omdat dit proces ongeveer drie eeuwen duurt, weten wij dat wij ons in de laatste dagen ervan bevinden en ook in de
belangrijkste gebeurtenissen van deze Overgang. Alle systemen die de mensheid kent en ook die voor hen verborgen
waren, beginnen uiteen te vallen. Niets zal een schaduw zijn van wat het eerder was. Nieuwe Systemen beginnen
al te functioneren, en beetje bij beetje zal de verandering totaal zijn, want er is geen vergelijking die
kan worden begrepen met geesten
die nog in de 3D-wereld
zijn.

Het belangrijkste voor nu is dat tenminste de geïncarneerd
zielen erop vertrouwen en weten dat alles ten goede komt.
De langverwachte tijd is eindelijk aangebroken. We hebben hier al eerder gezegd dat dit de laatste incarnatie van dualiteit is.
Daarom zullen degenen zonder de minimumfrequentie voor de Nieuwe 5D-Aarde vertrekken, ze kunnen hier niet langer
reïncarneren. Zie je nu hoe belangrijk dit moment is! Je mag deze laatste kans niet verspillen! Met de verschuiving
van de Tijdlijn van de Aarde in 2010, laat de Overgang de zwaarste gebeurtenissen, die als Armageddon
worden geclassificeerd, achter zich, en zal de Overgang zo soepel mogelijk verlopen. Dat is
de reden waarom het grootste deel van de mensheid niet eens beseft wat nu
werkelijk gebeurt.

Het bredere bewustzijn neemt de huidige beweging en de ongelooflijke veranderingen reeds waar.
En zij zullen doorgaan tot aan hun conclusie, ongeacht hoeveel inkarnaten het geloven of niet. Ongeacht
het aantal dat de beweging maakt samen met de veranderingen die zich voltrekken. Verzet tegen de stroom
van veranderingen te volgen, zal alleen maar schade brengen aan degenen, die zich verzetten. Niets zal het deel
van de mensheid beïnvloeden dat besluit op te stijgen samen met Gaia. Dit is het besluit van de Schepper.

De reset van Oude Systemen en die van de Nieuwe - Systemen geschikt voor de 5D-Aarde is reeds rond 2016 begonnen
en wordt binnen een paar jaar afgerond. Volgens de huidige aanwijzingen zal het niet langer zijn dan 2030, maar ik durf met
name te zeggen dat het eerder gereed zal zijn, misschien al in 2025 of 2026. Maar tijd doet er niet toe, want wat telt is dat alles
nu op haar climax afstevent. Niets en niemand kan stoppen wat komt. En de schijnbare chaos die echt lijkt, is in feite de re-accom
modatie en aanpassing die nodig is voor de veranderingen die aan de gang zijn.

Onder deze veranderingen is er één die bij de meeste mensen grote belangstelling wekt: Het financiële systeem. De ervaringen die
tot nu toe zijn opgedaan, waren voornamelijk in verband met, overvloed en schaarste. En dit heeft diepe trauma’s achtergelaten in
elk menselijk bewustzijn. Angst en gebrek zijn herinneringen die nog niet geheeld zijn. Maar zoals we al eerder zeiden, nu zal alles
eindigen omdat nu de tijd Transitoir is.
Het oude financiële systeem was geschikt om de polariteiten tussen overvloed en schaarste te ervaren.
Zij die geleerd hebben, zullen nu een nieuw tijdperk beleven, dat wil zeggen, het Gouden Tijdperk. Het QFS
(Quantum Financieel Systeem) is al van kracht. Het vervangt langzaam het bekende oude systeem. Daarom zien
de meeste mensen die op een grote impact in deze sector wachten, niets.  

Er zal een dag komen waarop zal worden aangekondigd dat niets meer zal gelden van wat er voordien was. Maar dat
is geen reden tot bezorgdheid, want het Quantum Systeem, weet alles van ieder mens opgeslagen. Het heeft alles
geregistreerd sinds 1950. Elke financiële transactie, elk wettige en onwettige zakendeal, de inkomsten van elk
individu en hun herkomst, zelfs elke gedachte van elk individu, is geregistreerd.  

En dit zal bepalen wat eigenlijk wel of niet toebehoort aan elk menselijk wezen. In de uiteindelijke ruil
van het financiële systeem zal niemand houden wat hem niet rechtmatig toebehoort. En allen die
gewerkt en uitgebuit zijn, zullen terugontvangen wat hen toekomt. De Aarde heeft een
vrouwelijk bewustzijn, daarom heet het moeder Aarde. En door die aard,
zal geen kind van Gaia mogen lijden onder het gebrek
aan enig waardige manier van
overleven.  


En dat zal binnenkort de algemene norm zijn. Maar je moet begrijpen dat een moeder haar kind niet iets
aanbiedt dat hem zal schaden. Op het ogenblik dat zij een werktuig, een kans, een vrijheid of iets anders ontvangt,
weet de moeder het, en zal zij dus niet riskeren iets te geven dat een van haar kinderen zou kunnen schaden. Overvloed
is reeds beschikbaar voor hen die bereid zijn er goed gebruik van te maken. Het zal een geleidelijke verdeling worden volgens
en op het juiste moment voor elkeen.  

Er zullen prioriteiten zijn, maar niets dat geen voordelen oplevert. Wie nog niet weet hoe hij een werktuig moet gebruiken, mag er
geen - toegang toe hebben, omdat hij het risico loopt zichzelf te verwonden. Dit zijn de criteria, die vanaf nu worden gehanteerd. De
frequentie die gunstig is om overvloed te ontvangen zal in feite gebaseerd zijn, op de verantwoordelijkheid van elkeen betreffende de
intenties van hoe een ieder die middelen zal gebruiken en voor welke doeleinden die middelen zullen worden gebruikt.  

Onthoud ook dat competitie, verlangen naar macht overdreven ijdelheid, trots en verslavingen 3D-trillingen zijn, en niet de frequentie
is zich af te stemmen op overvloed. Samenwerking zal echter een belangrijke sleutel zijn die het nieuwe systeem op gang zal brengen.
Prosperiteit zal een frequentie zijn die afgestemd is op overvloed, en zal alle initiatieven tot bloei brengen van hen die reeds in het
hogere bewustzijn vibreren. Daarom zal in de nabije toekomst de hele mensheid op Aarde op één lijn zitten en in overvloed en
voor-spoed leven. Voorlopig weten we al dat er veel aan de gang is. Het Nieuwe - Systeem neemt het langzaam over en
vervangt het Oude cabal Systeem.

Aangezien deze gebeurtenis niet op één ogenblik zal plaatsvinden, maar veeleer beetje bij beetje, stel ik voor dat
ieder van u vanaf vandaag diep bij zichzelf te rade gaat. Kijk of je inderdaad oneindige overvloed waardig bent.
Wat zou je doen met de onbeperkte middelen, die je uiteindelijk zullen worden aangeboden. Je bewustzijn
moet zuiver zijn en vrij van elk egoïstisch belang.
Vrij van individuele
ambities.
Onvoorwaardelijke liefde; plannen die samenwerking, collectiviteit, zorg voor natuur, dieren, land en water
inhouden, tellen ook mee; echte solidariteit, zonder persoonlijke belangen; het helpen van humanitaire projecten;
het werk in leiding, genezing en verlichting; activiteiten gericht op het herstel van het milieu; kortom, al het denken dat
het collectief als geheel betreft, zonder voorkeuren of onderscheid, dit alles zal in uw voordeel tellen, zodat u tot de prioriteiten
behoort om de overvloed te ontvangen die u verdient. Maar zelfs als u niet in een van de bovenstaande citaten past, raak dan niet
gefrustreerd, want wat u ook doet of niet doet, te zijner tijd zullen alle rechtvaardigen ontvangen, wat hen toekomt. Vraag me niet:
“verdien ik het? Vraag het aan je geweten. Alleen je geweten kan antwoorden.  

Christus liet een hint achter toen hij zei:

“Help uzelf en Ik zal u helpen”.
Dus, alles hangt van jezelf af. Verdien het.
Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting! Namaste!

Kijk om je heen wat gebeurt, zodra de meute wakker wordt, het geldsysteem
instort is de weg vrij voor onze opbouw met de invoering van o.a. QFS en Gesara.
Geduld is een schone Zaak! U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik
op deze LINK . Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel
belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden. Volgend belangrijke
gebeurtenissen, belangrijk Plejadisch
nieuws voor de
mensheid.

<VIDEO1> <VIDEO2>

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

De wereld ondergaat een
ongekende verandering


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosie
26 April 2022
De Ware Verborgen Meesters
Gemanipuleerd in ‘Geloofssystemen’
10 van onze 12 DNA-strengen zijn ontkoppeld
Bereid je voor om je Eerdere Levens Te Herinneren
Oude Soemerische spijkerschrift tabletten vertellen,
wat we moeten
weten.

Complexe relatie met de onzichtbare werkelijkheid

De geboorte van de Nieuwe Wereld Orde zou reeds zijn vervuld door de Onzichtbare Meester genaamd Jahweh,
ook wel de slechte God genoemd, die tegenover de Goede God staat, die alleen kan worden bereikt door “gnosis”
zoals geconcludeerd door de op Aarde aanwezige leden van de Gnostische bloedlijn. Plato (370 v. Chr.) was degene
die voor het eerst de term Gnostikos gebruikte, die kennis of de kunst van het weten betekende of misschien de kunst
van het beheersen van bekende dingen.

De ideale leider wordt gedefinieerd als meester van de gnostische kunst. De oorspronkelijke Gnostici hebben echter afgezien
van het aannemen van enige rol in overheden omdat het niet hun bedoeling was onze maatschappij te veranderen of te controleren
door middel van sociale engineering en mentale controle. Maar in plaats daarvan een -gebalanceerd en bekwaam verlicht- persoon te
produceren die uiteindelijk in staat zal zijn een werkelijk verlichtende - samenleving te creëren, die perfect - genoeg zou moeten zijn om
niet te worden geleid door extern-buitenaards management.  

Deze goede God staat in contrast met de oude Griekse god Prometheus, de Titan die het vuur van Olympus heeft gestolen en het aan de
mensheid heeft gegeven, is o.a. geïdentificeerd als Lucifer, de geest van het kwaad en de tegenstander van de God in de christelijke en
islamitische religiën volgens auteur en leraar John Lash. Volgens auteur Uri Dowbenko begon de controversie toen bepaalde mysterie
scholen aanvingen hun kennis te misbruiken door de toepassing van gedragsmanipulatie, psychologische programmering en de
technologie voor mind control gebruikten. Die allen, volgens de geloofsovertuigingen van het jodendom, de islam en het
christendom toegepaste mind control technieken zijn die nodig zijn om hun volgers op één lijn te houden.  

De relatie met de onzichtbare wereld is zeer complex omdat de gnostici het idee van de Zoon van God
beschouwen als een waanidee geïnsinueerd in de menselijke geest door een uitheems soort van afwijkende
niet-menselijke entiteiten of mentale - parasieten die Archons genoemd worden die onder het concept Goed
versus Kwaad op gewone mensen toepassen. Waar het hier om gaat is dat de Anunnaki niet onze scheppers
zijn zoals de illuminatie ons willen doen geloven. Ze hebben ons alleen gemanipuleerd om ons als hun
slaven te kunnen
gebruiken.

De Verborgen Ware MeestersDe ware Verborgen Meesters in tegenstelling met wat in populaire cultuur wordt gezegd, zijn de goedwillende buitenaardse wezens
niet degenen van de duistere kant. De goeden hebben geen behoefte ons leven te regeren of te controleren. Dit druist in tegen de
universele occulte wetten. De duistere elite proberen echter boven deze wetten uit te stijgen, ze handelen als de bewakers van
de materiële wereld, dat wil zeggen, het zijn de Archons, die de gevaarlijkste intrapsychische-geest-parasiteren, net als de
meeste van hun islamitische tegenhangers, die gebruikt worden door de occulte Elite en de inlichtingen diensten om
ons mensen te misleiden en te manipuleren.

10 van onze 12 DNA-strengen zijn ontkoppeld

Het loskoppelen van 10 van onze 12 DNA-strengen heeft onze potentie begrensd. Enkele buitenaardse
wezens hebben geholpen bij het genetisch manipuleren van de mensheid, terwijl de Anunnaki later
de menselijke genetica lamlegden door 10 van onze 12 DNA-strengen los te koppelen, dat de
mensheid voor de elite tot slaaf heeft gemaakt. Deze losgekoppelde ketens worden door
onze wetenschappers gekwalificeerd als junk-DNA.  

Maar feitelijk verloren we bijna al, zo niet het grootste deel, van onze capaciteiten en zijn op twee
overgebleven DNA-strengen alleen afgestemd om meer slaven te reproduceren en zelfstandig in leven
te blijven. Wanneer, al onze 12-DNA-strengen hersteld zullen zijn, beschikken we over verbazingwekkende
capaciteiten. Dat maakt het mogelijk opnieuw 100% van onze hersenen te benutten, terwijl nu voor de meerder
heid van de mensen slechts twaalf procent ervan operationeel is.

De buitenaardse wezens zouden graag ons DNA-arsenaal willen hebben vanwege ons creatief vermogen en veelzijdigheid.
Ze benijden ons om onze creativiteit die ons onsterfelijk maakt. Zoals de Bijbel zegt, zijn we naar het beeld van onze Schepper
geschapen. Toen Jezus wonderen verrichtte zei Hij, “en jij kunt deze dingen ook doen”. En zo kon de mensheid functioneren voor
dat de Anunnaki ons tot slaaf maakten door 10 van onze 12 DNA-strengen los te koppelen.

Gemanipuleerd in ‘Geloofssystemen’

Kortom, we leven in een wereld van leugens, gemanipuleerd in ‘Geloofssystemen’.
Maar, nu migreren we naar het ‘Kennissysteem’ dat onze onthulling zal worden.Het satanisch Vaticaan creëerde meer dan 6000 valse religiën om volkeren te kunnen controleren door o.a. angst voor de dood en de
hel, dat pertinente leugens zijn. Er is geen hel, behalve de hel waarin we nu leven. Buitenaardsen zijn hyper-dimensionale wezens. Ze
verstoppen zich achter de sluier van onze waarneming en kunnen zich naar believen in onze zichtbare werkelijkheid projecteren. Het
zijn geen recente bezoekers op aarde, ze zijn hier al honderdduizenden jaren, beschermd door hun interdimensionale realiteit die
we niet kunnen zien vanwege onze gemanipuleerde DNA.  

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, via het reïncarnatieproces, zal worden opgeheven om de mensheid vrij
te maken, en zich te ontwikkelen zoals de Schepper het altijd voor ons heeft bedoeld. Er komt ‘off-the-world’ technologie op
ons af, die alles dat verkeerd is op aarde zal herstellen en dat ons jong en gezond kan houden. Vervolgens leren we over
technologieën, als genezende machines die al in bedrijf zijn. Waarvan gezegd wordt: “dat ze ons jong en levend
kunnen houden zolang als we willen, dat ongeveer 1000 jaar zou kunnen zijn voordat een nieuw ras
het volgende niveau bereikt”.  

In onze obsessie over vragen zoals “Wanneer zal de onthulling komen”, stellen de meeste mensen zelden
nuttige vragen over wat er daarna zou kunnen gebeuren. Enkele van de meest fascinerende ontwikkelingen
die zullen komen, hebben betrekking op wetenschap en technologie. Welke wetenschappelijke kennis kunnen
buiten aardse wezens bezitten, welke technologie zou zich uit deze kennis kunnen ontwikkelen en wat zou er
kunnen gebeuren wanneer we toegang krijgen tot dergelijke tech-nologieën? Nick Pope gebruikt zijn inside
kennis om enkele echt-wereld veranderende paradigma - verschuivende mogelijkheden te verkennen.

Oud Soemerische spijkerschrift tabletten vertellen wat we moeten weten
In deze fascinerende samenvatting wordt alles samengevat wat in voorgaande afleveringen is beschreven.
Volg de inmiddels overleden Jim Marrs die vanuit zijn kennis de hele geschiedenis van het verleden blootlegt
en ons ook nog de toekomst vertelt. In een woord fantastisch, voor meer informatie volg deze video over wat
binnen de komende 30 jaar gaat komen.

Onze terugkerend Exterrestriale correspondent Vital Frosi
geeft hieronder zijn visie over de komende gebeurtenissen.

BEREID JE VOOR JE EERDERE LEVENS TE HERINNEREN

Geliefden!

Als de overgang ten einde loopt, zal het bewustzijn van hen die klaar zijn voor ascensie zich uitbreiden tot zeer hoge niveaus,
tot het punt dat het de herinnering aan alle vorige levens zal bevorderen. Niet alleen het leven hier op planeet Aarde, maar ook
daarbuiten.Deze voorbereiding vergt nu enige inspanning, vooral om te begrijpen dat we ons hier in een school van zielen bevinden.
De ervaring in de dualiteit bepaalt dat je in elke incarnatie in feite kunt leven als een Good Guy of als een Bad Guy. Deze wisseling
van status is wat in feite alle lessen aan studenten van deze School wordt geleerd. Wanneer het bewustzijn het hoogste niveaus heeft
bereikt en dat zal niet lang duren, zal elke geïncarneerde - ziel die klaar is voor haar opstijging, zich geleidelijk elk vorig leven kunnen
herinneren. Het zal zich herinneren dat in elk van deze levens een ander karakter leefde. In het ene leven was het een moordenaar
en in het andere werd het vermoord. In het ene leven was het een dief, in het andere werd je beroofd.

De ene keer was je rijk de andere keer was je een miserabel. Je was wijs in het ene bestaan, en in het andere een dwaas. Kortom
alles waarvan wij enige notie kunnen hebben, werd in feite ooit in het verleden ervaren.Wanneer we begrijpen dat geen lessen
meer te volgen zijn, is de indruk dat deze school tot het verleden behoort. Maar het is niet genoeg het alleen maar mee
gemaakt te hebben het is nodig de lessen geleerd te hebben en de dualiteit ervan te begrijpen dat wil zeggen zowel
in de toestand van de Good Guy als van de Bad Guy. Dat is wat men dualiteit noemt, of polariteiten.

Tot voor kort leerden wij dat elk bedreven kwaad op een dag moet worden teruggedraaid dat wil zeggen dat
dezelfde handelingen moeten worden verricht als vroeger. Inderdaad, dat is waar. Maar het is geen straf zoals je
denkt. In feite, noch een Karma om verlost te worden, want als we de ervaringen - beleven die ons leren moest hoe
het is om in een of andere toestand te verkeren
dan gaat het om de les die we geleerd hebben.

We kunnen het leven in 3D vergelijken met een groot openluchttheater. Elke ziel die hier incarneert heeft in elke incarnatie
een ander karakter. Niets is echt in 3D. Daarom zeggen we dat alles slechts een illusie is. Als het bewustzijn zich uitbreidt zullen
we het snel genoeg zeker weten. Als het geen vergissing is, maar altijd geleerd wordt, beginnen we te begrijpen dat zelfs wanneer
we in een vorig leven de slechterik waren, dat in feite een - ervaring - was van hoe het zou zijn om een dus - danig leven te leiden.

Dus, als ik in een vorig leven iemand vermoord heb, heb ik geen Karma gekregen zoals dat vroeger werd begrepen. Het was een
les om te leren hoe het is om een moordenaar te zijn. Het is duidelijk dat mijn ziel na de ontlading de doorleefde ervaring erkent
en dan het zielsplan maakt om te reïncarneren en de andere polariteit te ervaren d.w.z. vermoord te worden. Als je beide kanten
van de medaille heb meegemaakt is de les geleerd. Tegenwoordig, kan ons-bewust-zijn dit al begrijpen. Er is geen vergissing
het is leren. Maar na de ervaring weet het bewust-zijn reeds dat het niet nodig is iemand te doden want als het dat doet
zal het een losgeld moeten betalen, wat negatieve Karma genoemd wordt.

Het duidelijk begrijpen hoe de regels zijn in deze School van Dualiteit op een Derde Dimensie Planeet zal de impact of schok
verminderen die velen zullen voelen wanneer kardinale gebeurtenissen spoedig de sluiers oplichten. De herinnering aan onze
daden in wat wij als het kwaad beschouwen, is misschien helemaal niet prettig voor hen die niet begrepen hebben dat het alle
maal een her-bekrachtiging is, zodat de geïncarneerde ziel fractal de lessen kan leren die in deze Aardse - School worden onder
wezen.

Dromen brengen ons bepaalde metaforen, die doen herinneren aan dergelijke daden en handelingen uit het verleden. Maar het
is nog steeds niet genoeg. We moeten ervan ons bewust worden dat de handelingen die we verrichtten toen we in de toestand
van bandiet waren, niet echt zijn, maar in feite een enscenering, want in 3D is niets echt. De eerste les is altijd een nieuwe leer
school. Het is duidelijk dat het bewustzijn na deze eerste keer al weet dat het dergelijke daden niet moet herhalen, omdat
het dan een Karma en een behoefte aan redding zal genereren. Dit is wat nu gebeurt met een groot deel van de mens
heid. Zelfs als zij weten dat zij bepaalde daden niet mogen doen, doen zij ze toch. Dan volgen de uitvloeisels
zoals wij die kennen.
Een bewustzijn dat klaar is om 5D te bereiken zal haar verleden herinneren. Het zal elk detail en elke les hebben
onthouden. Het zij zal begrijpen dat het geen fouten waren, maar dat het altijd in elke situatie een les was. Er zal geen
spijt zijn en geen schuldgevoel. In plaats daarvan zal in zekere zin het een zekere trots op jezelf zijn omdat je de prestatie
en het optreden in elke incarnatie waardeert, zelfs in het geval waarin je de rol van het slechte element hebt gespeeld.

Voordat het bewust-zijn zich al deze details begint te herinneren, is het noodzakelijk, dat ieder zich daarvan bewust
wordt. Anders zullen velen bij het zien van al deze informatie in één keer in een shock-toestand geraken, al is het
maar voor een beperkte tijd maar lang genoeg om het goed te begrijpen. Wanneer wij zeggen dat het bewust
zijn zich verruimt, bedoelen wij ook dat het werkelijk zal herkennen wie en wat het is en ook alles mee
gemaakt in vorige levens. Het zal ook een moment zijn, om de beroemde zin te bewijzen:
“Wij Zijn De Architecten Van Onszelf”.

Tenslotte naderen we nu snel het einde van het lesprogramma in deze Zielenschool. Het einde van
een Cyclus wordt afgesloten om een Nieuw Tijdperk te beginnen. Wij zullen een wereld van verzoening
en beproevingen achter ons laten om een wereld van weder-geboorte binnen te gaan. De langverwachte
Gouden Eeuw kondigt haar dageraad reeds aan. De aangekondigde - Nieuwe Tijd, verschijnt eindelijk aan
de horizon.


<VIDEO>

Dat moment is een van jubel en glorie, want het is ook de beloning voor
hen die het verdiend hebben. Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

> BRON <

Lay-out by
Marcelius


Belangrijke boodschap aan de Starseeds
van de Nieuwe Aarde Extra FWC-Editie
wegens urgentie van deze boodschap!

Door: Peter B. Meyer
25 april 2022
De ontwikkeling van de grote zonnevlam
Plejadische lichtkrachten; uitzending – 4222022
Mededeling van onze Pleiadian broeder Michael Love

Ontvangen door Final Wakeup Call vertaald en bewerkt door
Peter B. Meyer. Een zeer speciale boodschap aan alle Starseeds
van de Nieuwe Aarde, Voor onmiddellijke planetaire - verspreiding

Introductie Geweldig;

De Pléiadiens zijn de meesters van het licht, bewustzijn en ascensie en zijn inderdaad
de welwillende - wakers over de evolutie - van de mensheid op aarde! Zij spreken duidelijk
hogere waarheden tot de aardse mensen, op een nuchtere wijze en gemakkelijk te begrijpen taal!

De informatie die zij brengen is puur licht en is op zo’n manier gecodeerd dat slapende DNA-strengen geactiveerd
worden en bewustzijnsniveaus verhoogd! Er is niets meer waar dan ‘wat is’ en dit hogere licht waar we over spreken zijn
eeuwig universele akashische data en is de ultieme waarheid! Wanneer dit licht in het lichaam komt, beginnen dingen zich
te activeren en te veranderen! Deze nieuwe lichtgegevens activeren het cellulaire - DNA en zorgen dat veel grotere of com
plexere stromen informatie op kosmisch - niveau door de DNA -strengen en op andere wijze door het lichaam gaan stromen!

Deze nieuwe hogere gegevens komen dan beschikbaar voor het bewustzijn, waardoor het bewustzijn en de niveaus van weten
enorm toenemen! Bovendien, wanneer deze hoog-vibrerende - kosmische lichtgegevens door het lichaam beginnen te stromen
ontsluit het herinneringen die in de cellen van het lichaam zijn opgeslagen, zelfs oude herinneringen! Wanneer dit alles gebeurt
zal men een verbazingwekkend, gelukzalig aha-moment ervaren waar alles voor de eerste keer volledig zin begint te krijgen! Op
dit punt worden alle toestanden van - geheugenverlies en onwetendheid - over ‘wat is’ verwijderd en het licht van de waarheid
dwingt alle dingen zich te tonen zoals ze werkelijk zijn! Dit is het grote ontwaken en het grote - proces van ascensie - dat op
dit moment aan de gang is op planeet aarde!

De grote meesters hebben gezegd: “Nu is het tijd om
volledig op te stijgen, zodat jullie alle dingen kunnen weten!”

Vanavond zullen we jullie de rest van het verhaal vertellen over de mensheid de aarde en de kosmos! Wij zullen jullie
vertellen wat er werkelijk gebeurd is in het oeroude verleden van de aarde en wij zullen licht schijnen op de huidige
stand van zaken van de evolutie van de mensheid en de grote ascensie naar de vijfde-tijdelijk nieuwe aarde. De
gegevens in deze stroom zijn lang en moeten twee keer worden door genomen om ze te kunnen integreren.
Lees het de 2e keer langzamer en maak aantekeningen over de datapunten hieronder.

Sommige feiten zijn echte ogen openers, en het wordt aangeraden dat naar het hele plaatje met een
open geest gekeken wordt! Zorg ervoor dat je je eigen onderzoek doet en de - waarheid zoekt over
deze onderwerpen. Deze doorgegeven boodschap wordt gepresenteerd vanuit de intense liefde
voor de gehele mensheid! Hier is de verbazingwekkende inhoud van deze zeer belangrijke
nieuwe lichtkrachten boodschap…  

Begin van de transmissie…
Gewaardeerde volgers;

Als beschermers van planeet aarde en de bewoners ervan, waken wij, de Pléiadiens, al heel lang over de evolutie
van de mensheid en helpen wij hen met de zorg voor deze planeet! De Aarde is een prachtige en speciale plaats in de
kosmos en er is geen andere plaats zoals zij! Wij creëerden een goddelijk plan voor planeet aarde en zetten dat in gang,
reeds duizenden jaren geleden! Wij creëerden het plan niet alleen in feite waren jullie persoonlijk betrokken bij het creëren
van dit goddelijke plan!  

Het plan was om een prachtige wereld op aarde te creëren die zou functioneren als een ervaringscentrum, een ascensie-oefen
terrein om te zien hoe de wezens die hier kwamen bewust hun weg terug naar boven konden evolueren naar waar ze vandaan
kwamen! Alle informatie over het spel zelf, en de gegevens verzameld uit de ervaringen op aarde werden opgeslagen in de
aarde zelf en verborgen in elk spelerslichaam; zo evolueerde de aarde snel tot een letterlijk levende bibliotheek voor de
hele kosmos!

De aarde werd reeds vroeg bekend als de belangrijkste plaats in het universum voor de ontwikkeling van de
ziel en hoewel je wist dat het een hele - uitdaging zou zijn om hier te komen, was er toch die opwinding
van dit alles om van de hemel naar de aarde te gaan. Jullie kwamen naar beneden in volle glorie!
Jullie kwamen naar de aarde met de intentie van vrije wil en jullie kwamen met een plan! Jullie planden alles
wat jullie hier zouden ervaren en jullie projecteerden hoe jullie op een dag terug zouden keren naar jullie hogere
staat van perfectie! Omdat je al perfect was voordat je naar de aarde kwam, moesten jullie een manier bedenken om
dat je je niet zo bewust zou zijn van je perfectie en moesten jullie tenminste in het begin het zo maken dat je niet zoveel
wist!

Jij en de anderen bedachten een manier om de toegang tot je hogere eigengegevens en zelfs tot de meeste van je herinneringen
te beperken! Je hebt in wezen je bewustzijn tot op een zeer laag niveau teruggebracht. Je vergat wie en wat je werkelijk bent, en je
vergat hoe je toegang krijgt tot de goddelijke vermogens die je hebt! Op dat moment kwam je in een lange onbewuste staat van
amnesie en werd je in het duister gedompeld zonder informatie over wat er gebeurd was of over van alles en wat nog meer! Dit
was het basisbeginpunt en de allereerste dag van jullie grote spirituele reis naar planeet aarde, die in lineaire tijd gemeten
miljoenen jaren geleden plaatsvond!

Toen de beschaving in de oudheid op aarde begon, was zij zeer basaal maar uiteindelijk evolueerde deze tot een meer
complexe en geavanceerde beschaving! Deze eerste wezens van de aarde leerden in die tijd, dat het proces van natuurlijk
fysieke evolutie zeer lang duurt op aarde. Het proces van ziele evolutie is een andere zaak en duurt nog veel langer! Het evolutie
project van planeet aarde vorderde met succes en het leek erop dat, welke uitdaging de mensheid ook tegenkwam, zij die op de
een of andere manier altijd kon overwinnen om erbovenuit te evolueren!

Bijna elke uitdaging, dat wil zeggen!

Dat de regels van dit aardse spel bepaalden dat alles was toegestaan als een obstakel voor dit hogere - ascensie project, zelfs
een natuurlijke ramp op aarde, en erger nog, een ramp op kosmisch niveau! Vijf grote beschavingen welke bestonden voor
de grote overstroming stegen tot ongelooflijke niveaus van technologie en wijsheid in hun tijd, maar alle vijf van deze
geëvolueerde aardse rassen hadden één tragisch ding gemeen:Net toen al deze beschavingen de top van hun
evolutie hadden bereikt, kwam er een catastrofale gebeurtenis die hen volledig wegvaagde.  

Alle vooruitgang, 99% van de beschaving, al haar schatten en kennis,
werden onmiddellijk en compleet van de planeet weggevaagd!

Wat meer is, elke keer dat deze planetaire uitsterving gebeurde, werd de amnesiefactor erger! Natuurlijk,
omdat deze beschavingen uitstierven door cataclysmen werd hun evolutionaire werk dat zij verrichtten om naar
de volgende hoogste dimensie te gaan onderbroken en volgens de regels van hun missie naar de aarde moesten zij
meerdere keren terugkeren en opnieuw beginnen! Het is belangrijk te melden dat elk van deze grote beschavingen die
op verschillende tijdstippen bestonden, dezelfde wezens waren en in feite was het uiteindelijk maar één grote beschaving
met verschillende namen gedurende de prehistorie en de geschiedenis!

U was er zeker elke keer bij en elk gedetailleerde herinnering aan dit alles ligt nog steeds binnenin te wachten om herinnerd te
worden! In die oude dagen, ook al was de mensheid zeer geavanceerd in elk van deze beschavingen, leek het erop dat zij niet het
vermogen bezaten hun eigen vernietiging en uit-sterven te voorkomen! De regels van het aardse spel zeggen dat als je uit het spel
wordt verwijderd, dan sta je op en ga je verder! Natuurlijk heeft de veerkracht van de grote wezens die naar de aarde kwamen steeds
gezegevierd, zelfs nadat zij talloze malen waren verslagen!

Wij herinneren jullie eraan dat jullie vandaag nog steeds hier zijn om af te maken waar jullie lang geleden aan begonnen zijn! Deze keer
hebben jullie eindelijk de eindstreep gehaald dus wees aangemoedigd! Wanneer de archeologen van vandaag proberen vast te stellen
wat er met deze oude culturen is gebeurd, zullen zij naar het bewijs materiaal kijken en zeggen: 'Het lijkt erop dat deze oude rassen
hier van de ene dag op de andere waren verdwenen!

Het is alsof ze in één dag spoorloos verdwenen zijn!”

Het is op aarde bekend dat de meeste stenen - bouw werken, geschriften en creaties van deze oude - culturen door de intense
wereld-wijde over-stromingen van elk cataclysme werden bedolven onder 10 km aard- sediment! Voordat wij de belangrijke
gegevensmarkers in deze uitzending doorgeven willen wij enige basis-achtergrond informatie geven over de gebeurtenis
en de grote zonnevlam.

Wat is de grote zonnevlam?

De grote zonnev-lam is een zonne-vlam met een zeer grote kracht, gericht op de aarde, die bekend staat als een
supervlam en die kan worden geregistreerd als een klasse X-50 tot X-100 of hoger op de röntgenladder! Een
intense supervlam van de zon op aarde zou door iemand op aarde worden waargenomen als een ver
blindende flits van magnetisch, wit licht! De ouden noemden deze kosmische lichtflits vele
namen, waaronder Shames en Savernake vuur! Er wordt over geschreven in
de oude geschriften van alle culturen, waaronder de Veda’s, de
Soemerische tabletten, Bijbelse teksten,
Egyptische teksten
en de Maya
codex.


Het licht dat door deze grote kosmische flits wordt uitgezonden is exotisch gamma-licht dat super hoog resoneert
en licht van de sterren wordt genoemd! Gamma licht is bewezen door de aardse wetenschap om onmiddellijk DNA te
her-coderen, het om te vormen tot een meer complexe en geavanceerde staat van functionaliteit. De grote zonnevlam
(het goddelijk licht) is de kosmische trigger en oorzaak voor wat wij eenvoudig de gebeurtenis op planeet aarde noemen!
Het moment waarop dit licht het oppervlak van planeet aarde raakt wordt de compressie doorbraak genoemd en dit is het
begin van de aarde gebeurtenis!

Wat is deze gebeurtenis op aarde of gewoon, “de gebeurtenis”?

Het is een ascensie gebeurtenis. Een DNA upgrade waar de vijfde streng van DNA wordt geactiveerd! Het is een planetair
bevrijdings evenement. Aangezien vrijheid een vijfde-dimensionale energie is, zal de aarde duidelijk een onmiddellijk
planetaire bevrijding ervaren op het moment van deze gebeurtenis!

Het evenement is een ascensie evenement.

Het is een ascensie - bewuste evolutionaire - gebeurtenis waarbij de wezens van de aarde in staat zullen zijn,
waar te nemen en te existeren in de vijfde dimensionale realiteit op aarde! De Veda’s zeggen, “wanneer
het Savernake vuur komt, zullen regenboogkleurige wolken rond de aarde verschijnen en de mensen
zullen hun regenbooglichaam (bekend als het geest-licht-lichaam) bereiken. Dit is een ogen
blikkelijke transmutatie en opstijging naar de 5e dimensie die in een oogwenk plaats
vindt! Deze vijfde dimensionale nieuwe aarde, wordt ook wel de hemel
genoemd en is een rijk van alleen maar liefde, vrede,
perfecte gezondheid, vrijheid,
overvloed en alle
goedheid!


Het is belangrijk op te merken dat deze hemel geen plaats is, maar een trillingstoestand of een resonantie waar
een wezen een lichtere mooiere werkelijkheid zal waarnemen! Deze hemel is niet ver weg in de lucht maar overal om
je heen op dit moment op aarde, je zou gewoon je vijfde - streng van DNA - actief moeten hebben om in staat te zijn dit
waar te nemen als de uiterlijke werkelijkheid!

Dit is tot op heden, in het jaar 2022… Geweldig allemaal,

Slechts een paar aardse dagen geleden werd een belangrijke nieuwe datastroom van informatie ontvangen door de Aard
Alliantie en markers in deze data onthulden een aantal belangrijke informatie met betrekking tot dit grote gebeuren op
planeet aarde!


Deze datastroom toontaan dat;

Dat elke 13.000 jaar (precies de helft van de processie van de equinoxen dat 26000 jaar duurt) net als bij een uurwerk
een grote kosmische gebeurtenis plaatsvindt in het zonnestelsel van de aarde die diep ingrijpt op de aarde en al het leven
op aarde. In relatie tot de aarde en meer specifiek wordt deze kosmische gebeurtenis een zonnegebeurtenis genoemd ofwel
“de grote zonneflits”! Deze zonne-gebeurtenis heeft zich 5 keer eerder voorgedaan in de prehistorie van de aarde, en elke keer
heeft het een uitsterving veroorzaakt op planeet aarde! De andere grote factor in deze gegevens toont aan dat de planeet aarde
aan het einde is van één van deze 13.000 jaar cataclysme cycli!  

Deze cyclus werd exact voorspeld door de Maya cultuur en begon in 2012. Volgens de gegevens zijn we tien aardjaren in deze cyclus
en zou de aarde op dit moment al een grote cataclysme-zonnegebeurtenis moeten doorstaan! De lengte van de cataclysmische periode
na het begin van de cyclus blijkt ook ongeveer 1000-1200 jaar te zijn!

De belangrijkste vragen op dit moment zijn:

Wie kent het mysterie van wat de oorzaak is dat deze zonnevlam elke 13.000 jaar als een klokwerk gebeurt?  Als het cataclysme nu op
aarde zou moeten gebeuren, net als de 5 keer in het verleden, waarom gebeurt het dan nog niet?  En tenslotte, ik heb mijn eigen
onderzoek naar dit alles gedaan en het blijkt dat de gegevens juist blijken te zijn, dus zou ik niet bezorgd, ongerust of
zelfs bang moeten zijn?

Hier zijn de echte antwoorden op deze vragen:
We willen eerst de laatste en belangrijkste vraag behandelen.

Moet ik niet bezorgd, ongerust of zelfs angstig zijn? Het is absoluut noodzakelijk dat we hier zeggen dat dit geen angst- of
doemprofetie is en dat er niets te vrezen valt zoals u zult ontdekken wanneer u verder leest…. De gegevens laten zien dat in het
verleden dit 5 keer is gebeurd, en dat normaal gesproken in deze tijd weer gaat gebeuren. De gegevens zeggen op geen enkele
manier dat op dit tijdstip iets cataclysmisch gebeurt op aarde!  

De gegevens geven ook aan, precies zoals de Maya’s zeiden,

De zesde keer dat deze kosmische gebeurtenis plaatsvindt, zal voor het eerst in de geschiedenis anders zijn.”Zij zeiden: “De
cultuur die leeft gedurende de tijd van de zesde zon zal succesvol tevoorschijn komen als de regenboogkinderen van de
aarde en niet één van hen zal schade worden berokkend.”  Sterker nog deze regenboogkinderen gaan verder nadat
dit begint om de nieuwe aarde te betreden waar wij over spreken!

Meer Pleiadeaanse antwoorden…

Wat is de oorzaak van deze zonnevlam die elke 13.000 jaar plaatsvindt, als een klokwerk? Wij verzekeren
jullie dat het allemaal de natuurlijke werking van de kosmos is en dat een ander hemellichaam achter
de schermen aan het werk is. Jaren geleden vond de aardse pioniers zonde 10 een planeet
voor bij Pluto die rond een dode ster-zon draait. De ster of zon in dit systeem
zendt geen licht uit maar is 1000 keer krachtiger dan de zon van de aarde.  

Dit planeet - STER-systeem bevindt zich op ongeveer 80 miljard KM
afstand in de Oortwolk en is inderdaad de mysterieuze planeet X.

De baan van dit ‘planeet en zon’ systeem nadert de zon van de aarde elke 13.000 jaar, de helft van de equinox processie,
precies op schema en wanneer de baan van dit kosmisch systeem op parhelium met de zon van de aarde aankomt, zorgt het
ervoor dat de corona van de zon een enorme elektromagnetische lading opbouwt die zal exploderen of flitsen om de druk van
de deeltjes los te laten.  

Wanneer deze intense zonneflits explodeert en de aarde treft, veroorzaakt dat een onmiddellijke poolomkering, onmiddellijke
bevriezing of super-verhitting, en brengt enorme tektonische activiteit teweeg die kilometer hoge oceaanoverstromingen
creëert. Als het nu zou moeten gebeuren, net als 5 keer eerder in het verleden, waarom gebeurt het dan niet? En,
als dit soort zonnegebeurtenissen weer gebeuren, zal de mensheid dan worden weggevaagd zoals
in het verleden?

Wat is nu anders?

Wees niet ongerust, hiervoor is diepgaande kennis is vereist: De Pléiadiens zeggen dat. Het bekend is dat
in het aardse jaar 2022 de aarde zich thans in de tijd van de zesde zon bevindt die in 2012 begon en wanneer
de grote zonne vlam zal plaatsvinden, deze keer iets heel anders zal gebeuren op aarde! De mens-heid zal niet
vernietigd worden, maar zal onmiddellijk getransmuteerd worden naar de 5e dimensie.

Hoe is dit mogelijk?

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid heeft de mensheid met de hulp van lichtkrachten, genoeg kennis
en technologie vergaard om een planetair cataclysme te voorkomen door een poolverschuiving veroorzaakt door een
grote zonnegebeurtenis. Gedurende verscheidene aardse jaren hebben lichtkrachten de leiders van het licht van de
planeet aarde geholpen bij het ontwikkelen van een kunst-matig magnetisch veld dat een pool-verschuiving kan
tegengaan.  

De technologie om dit te doen is een speciaal geheim project dat in Antarctica bestaat buiten het publieke
oog en het betreft de Tesla Scalair Wave technologie. De technologie is al meer dan tien jaar in gebruik
en dit super kunstmatig magnetisch veld biedt nu tegenwicht aan de uit balans geraakte magnetische
noordpool van de aarde.  Het magnetisch - Noorden is de laatste tijd honderden mijlen per jaar uit
koers geraakt en ligt nu dicht bij Siberië!  

Wij zeggen u, dat de toekomstige tijdlijn van de aarde volledig bekend is en dat wel willende
Lichtkrachten de volledige controle hebben over al deze systemen! Het is nu een positieve
5D-gamma tijdlijn waar de mensheid ascendeert naar de nieuwe 5D-aarde en dat nooit
meer een planetaire cataclysme van welke aard dan ook kan plaatsvinden!  

Nog meer vragen ter verklaring van de grote zonneflits en de grote gebeurtenis

Nu ben ik onzeker geworden!
Gaat de grote zonnevlam nu binnenkort gebeuren of niet?
Het antwoord is absoluut, precies op tijd, net als bij een klokwerk!

De aarde is reeds vergevorderd in de exact 13.000 jaar kosmische cyclus wanneer de grote zonnevlam
gebeurt op planeet aarde net zoals het deed in de afgelopen vijf 13.000 jaar cycli! Wanneer gaat dit allemaal
gebeuren? - Het zou vandaag kunnen gebeuren! - Het kan morgen gebeuren! Wat we wel weten is dat alles in de
kosmos wijst naar het moment waarop ‘de gebeurtenis’ van ons leven zal plaatsvinden! Is het nu tijd dit weer te laten
gebeuren? De grote zonnevlam staat inderdaad voor de deur en op precies het juiste moment, wanneer hemellichamen
in de juiste positie staan, zal het in een oogwenk gebeuren!

Wanneer deze grote zonnevlam plaatsvindt, zullen de negatieve cataclysmische effecten ervan onmiddellijk worden afgezwakt
door de Plejadisch magnetischveldtechnologie! Verder, wat gaat gebeuren is precies wat de gegevens zeggen en wat alle oude
culturen zeggen over jullie, de 4,5 miljard Sterrenzaden van de aarde, en de inheemse mensen van de aarde: eerst! Wij geven
jullie de hoogste waarheden van licht en wij vragen jullie om een open geest te houden terwijl je dit alles voor jezelf onder
zoekt! De ware en juiste informatie is beschikbaar en het zal zichzelf aan u tonen als u ernaar zoekt!  

Een grote,

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid, wanneer het grote licht komt, hebben de wezens van de
aarde de technologie en het begrip van hoe het te maken naar het gewenste volgende niveau! U zult de eerste
op aarde zijn om dit grote ascensie wapenfeit te bereiken na duizenden jaren ascensie van vallen en opstaan!
Dit is hoe het grote verhaal van de mensheid en uw lange reis naar de aarde eindigt, maar het is in geen
geval een einde het is slechts het begin!

Dit is de bestemming van de mensheid en het is jullie bestemming!

Het Watermantijdperk is een tijd in de grote kosmische cyclus waarin de waarheid zegeviert
en naarmate het grote licht van bewustzijn helderder schijnt in deze wereld, worden
steeds meer dingen onthuld! Eeuwenlang heeft de mensheid in het duister
verkeerd, maar als het licht komt, zal de duisternis
verdwijnen!


Het licht is hier!Jullie zijn het grote licht dat in de duisternis schijnt. Zet jullie goede werk voort om een betere wereld te creëren!
Voel je vrij deze informatie met anderen te delen en ons te vertellen hoe het met je gaat op je evolutionaire reis.

<VIDEO> 528 Hz

Veel geluk,
Michael en de Plejadier

> BRON <

Lay-out by:
Marcelius

Als je dit bericht nuttig hebt gevonden, overweeg dan om een donatie te doen als je in staat bent.
Donaties helpen ons om de gratis inhoud op de site te bieden en worden altijd zeer op prijs gesteld.
Om een donatie te doen, klikt u hier.

Bedankt!

Planetaire Overgang als Meerderheid Ontwaakt


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosie
24 April 2022
DE KRACHT VAN HET GEBED

Wees voorbereid en behoedzaam

Het beslissendste moment voor de mensheid op planeet Aarde is aangebroken. Er zullen twee welomschreven
Tijdlijnen zijn: één zal een deel van de mensheid naar de Nieuwe 5D-Aarde leiden de ander zal de rest in ballingschap
voeren. Slechts een derde van de mensheid zal in staat zijn de overgang naar de nieuwe 5D-wereld te voltooien; de rest
dus niet. Uiteindelijk zullen we een Nieuwe - Cyclus en een Nieuwe Aarde betreden. Alwaar; Geen enkele autoriteit superieur
is aan onze vrije wil en keuzes. Iedereen is zijn eigen rechter. Niemand zal zich bemoeien met individuele voorkeuren van anderen.  

Wees voorbereid en wees op je hoede want de ontwikkelingen gaan nu snel vooruit. Banken gaan sluiten zorg ervoor een voorraadje
van eerste levensbehoeften aan te leggen. De omschakeling kan maximaal drie weken duren. De corrupten en hun helpers worden
verwijderd. Zij zijn deel van de Cabal vanwege het ontvangen geld en het werk dat zij hebben verricht. Dat gaf hen het gevoel
belangrijk te zijn, waarvoor ze nu een hoge prijs moeten betalen.

Onze geschiedenis is grotendeels bedrog. De Khazaarse zionisten hebben sinds 1706 bijna elk feit en elk aspect gemanipuleerd en
veranderd om de bevolking volledig te kunnen controleren en te onderdrukken. Maar dat is nu voorbij. De waarheid komt naar buiten
elke dag begrijpen meer mensen wat er aan de hand is en worden geleidelijk wakker. Papiergeld, en banken gaan verdwijnen. Muntgeld
niet; Papieren currency geld en banken zijn cabal instrumenten om de bevolking te controleren via de op schuld gebaseerde economie
die ervoor zorgt dat de mensen nooit welvarend kunnen worden. De energie die nu wordt opgewekt door de opening van het 5D
Portaal zal het DNA van het fysieke lichaam intern aanzienlijk veranderen, mede noodzakelijk voor intensieve ontgifting.De Duistere Krachten, die vijfhonderdduizend - jaarlang onbeperkte vrij spel hebben genoten - op planeet Aarde,
staan nu tegenover onze hulpvaardig buitenaardse broeders en zusters, de Lichtkrachten, Digitale Soldaten en Patriotten
die gezamenlijk grote, vooruitgang boeken, om de negatieve krachten van planeet Aarde voorgoed te verwijderen. Het zijn
deze negatieve krachten die in het verleden onze positieve initiatieven saboteerden teneinde het onmogelijk te maken dit
negatief isolement te doorbreken. Maar dat is nu definitief voorbij.

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet
bescheiden; laat dit een uitdaging zijn voor iedereen om mee te werken om ons maximaal potentieel te benutten.
Onze planeet is grondig vervuild door enorme hoeveelheden, chemisch afval en giftige stoffen, straling,
leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, etc. In stand gehouden door halve
waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen,
propaganda en vooral
hersenspoeling.

In het belang van het land en de bevolking, neemt nu de bevolking het eerder gegeven regeringsmandaat
terug en zet de regering af om zelf het heft in handen te nemen. We hebben het recht ons te verzetten en we
hebben de plicht en de verplichting dat te doen! Voor onszelf en onze kinderen. Bekijk deze korte video om te
begrijpen hoe we onszelf vreedzaam kunnen bevrijden. Neem een voorbeeld aan deze vrijheids - strijdster.Ons gezamenlijk Bewustzijn en Eenheid breken de macht van de Deep State en haar volgelingen.
In werkelijkheid tasten de mandaten en maatregelen tegen de fake Covid pandemie het sociale bewust
zijn van het volk aan. Enig begrip is nodig; de sociale engineering programma’s van de elite te identificeren
om hiervan niet het slachtoffer te worden. Deze elite wil 90% ontvolking. Ze willen totale controle en bewaking
van elk aspect van je leven. Ze willen socialisme, met de macht en rijkdom in hun eigen zakken, met andere woorden
communisme. Ons gezamenlijk Bewustzijn en Eenheid zijn directe belemmering voor deze plannen. Pas op ze willen alles
van waarde van ons afpakken en de overgebleven bevolking opsluiten in soort Auschwitzachtige concentratie kampen. In
naam van het gevaar voor besmetting, het behoud van planeet Aarde en verbetering van het klimaat, argumenten die
pertinente leugens zijn.

Onze terugkerend Exterrestriale correspondent Vital Frosi
geeft hieronder zijn visie over deze gebeurtenissen.

DE KRACHT VAN HET GEBED

Geliefden!

Wanneer wij de kracht en de steun begrijpen die ons is toevertrouwd door de ontwerper van hierboven, wordt het
leven op het fysieke vlak veel aangenamer. Alles wat wij verstaan onder problemen, moeilijkheden en ongemakkelijke
situaties zijn in werkelijkheid obstakels die ons leren overwinnaars te worden. Elke ziel in een fysiek lichaam komt met een
bepaald incarnatieplan om te evolueren, om te ervaren en het geleerde naar zijn hogere versies te brengen.

Wij zeggen vaak en begrijpen zelfs dat een ziel in haar hogere versies, alles weet. Dat is niet waar. Het heeft de potentie alles te
weten en alles te begrijpen, maar wat het werkelijk nodig heeft is om elke situatie in de lagere werelden te ervaren, omdat de hogere
werelden niet zulke mogelijkheden bieden. Het bewustzijn van de zielen in hogere werelden is zeer verruimd en de waarneming stemt
ook overeen met het daar heersend niveau van frequentiegraad. Maar het is geen vruchtbaar veld waar zielen de zwaarste ervaringen
kunnen doormaken zoals bijvoorbeeld hier op aarde.  Dat is de reden die hogere zielen in staat stelt fractals naar derde dimensionale
werelden te sturen. Degenen die op Aarde geïncarneerd zijn, zijn fractals van zielen die elk hun eigen Monade vormen, en daardoor
hebben allen hun Hoger Zelf. Monade is een - elementair losstaand element - dat de orde van de wereld weergeeft en waaruit
materiële eigenschappen worden afgeleidDualiteit ervaren is het ervaren van de polariteiten binnen een 3D wereld. Elke geïncarneerde ziel zal dezelfde
lessen ondergaan als de anderen, maar op verschillende tijdstippen. Dit is de meest praktische manier om hun op
stijging te vergemakkelijken. Terwijl iemand een bepaalde les doormaakt, hebben andere zielen die al geleerd, dat
een mogelijkheid schept hulp te bieden. Bijstand kan ook liefdadigheid of solidariteit worden genoemd. Wanneer
iemand een mens door grote moeilijkheden ziet gaan, kan de situatie beter begrepen worden dan degene die
daaraan voorbijgaat omdat die les reeds werd geleerd. Het bezit van eerder beleefde gelijksoortige ervaring
maakt liefdadige hulp mogelijk.

Maar alvorens te helpen, is het nodig mededogen te tonen. Begrijp dat de lessen die de ander doormaakt
deel uitmaken van zijn leerproces. Dat zij degenen zijn die jou de frequentie van uitbreiding van je bewust-zijn
toestaan. Dit zijn ervaringen die het pad naar opstijging vormen. Altijd onthouden dat we in een school van zielen
zitten. Het zou tragischer zijn als iedereen tegelijk de beproevingen moest door staan. Omdat ze op verschillende
sporten van de ladder staan, kunnen zij die hoger staan elke volger helpen.

Het gebrek aan kennis zorgt ervoor dat de meerderheid ten onrechte bevoordeeld wordt ten gunste van hen die de
beproevingen ondergaan. Bijna altijd vragen zij God om de ander te bevrijden van dergelijke beproevingen. Het is het
zelfde zijn als de schoolleraar - vrijstelling te vragen - van schoolexamens. Het zou meer kwaad dan goed doen nietwaar?
Dus wanneer je de bedoeling hebt iemand te helpen en vraagt om voorspraak ten gunste van zichzelf dan is dat natuurlijk
nuttig. Maar het resultaat wordt alleen bereikt als het op de juiste manier wordt gedaan. Wij hebben de garantie dat geen
enkel eigen verzoek ooit vervuld wordt! Deze wet is goddelijk. Het geheim is dus eerlijke verzoeken te doen.

Het zou niet eerlijk zijn God te vragen de ander te bevrijden van de beproevingen die ze voor het onderricht moeten door
maken om ze de weg van evolutie van de ziel te leren. Maar als we begrijpen dat ieder precies doormaakt wat hij moet
doormaken worden wij solidair en komt naastenliefde in het beeld. Wij begrijpen dat ieder zijn eigen zielsplan
vervult dat het beproevingen zijn die in dit huidig bestaan moesten worden beleefd dat deze kansen
zich nu aandienen om het geleerde dat ontbrak aan te vullen en te gebruiken.  

Doordrenkt van medeleven, kunnen we bemiddelen. Niet om te vragen dat de beproevingen worden
weggenomen maar veeleer dat goddelijke steun wordt verleend, die mag inspireren om betere wegen op
te gaan en dat tijdens deze leertijd de minder pijnlijke wegen gevonden mogen worden. Altijd in gedachten
houdend dat alles wat de ander meemaakt in feite een kans is om te leren. Een eerlijk verzoek werkt altijd. Hoe
meer mensen het voor dezelfde persoon doen, hoe meer het zal worden gehonoreerd. Maar het moet gebeuren
op de hierboven beschreven wijze.Als suggestie, zou ik een vorm willen voorstellen die ik meestal zelf gebruik voor dit doel. Met betrekking tot het
zielenplan van … vraag ik de goddelijke voorzienigheid dat hij/zij de nodige steun en mogelijke genezing krijgt. Zelfs
als wordt beseft dat dit de uitverkoren beproevingen zijn, moge de pijn verzacht worden binnen de grenzen van de
goddelijke voorzienigheid. Anderen betrekken in onvoorwaardelijke liefde; goede energieën zenden; het licht
zenden; en andere vormen van inspiratie, is ook een zeer belangrijke bijdrage. En tenslotte, onthoud
dat we onbeperkt medescheppers zijn. Al het goede dat we anderen aandoen, zullen we
terug ontvangen. De oogst hangt altijd af van het zaad dat wordt gezaaid.
Wij zijn veel meer dan ze ons doen geloven. Vertrouw op
het Plan, want God heeft de
leiding!


Ik ben Vital Frosi en mijn
missie is verlichting.
Namaste!

<VIDEO>

𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐬𝐭 𝐂𝐑𝐔𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞
𝐅𝐨𝐫 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐲!

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

De grote omwenteling is begonnen!


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosie
21 April 2022LEER CREËREN, LEER GENEZEN

Wedergeboorte van de Nieuwe Aarde

De Duistere Anunnaki Machten, die vijfhonderdduizend jaarlang onbeperkte vrijheid hebben gehad op planeet Aarde,
staan nu tegenover onze hulpvaardig buitenaardse broeders en zusters, onze Lichtkrachten, Digitale Soldaten en Patriotten
die door grote inspanning, vooruitgang boekten om deze negatieve krachten van planeet Aarde voor goed te verwijderen. Het
waren deze negatieve krachten die positieve initiatieven saboteerden om het onmogelijk te maken dit negatief isolement te door
breken. Maar dat is nu definitief gelukt.

De pandemie-critici wisten het al lang nu bevestigd door het hoofd van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit, Dr. Fauci: De PCR
test kan geen virussen noch hun overdracht opsporen. De hele pandemie, met inbegrip van ‘vrijwillig’ verplichte giftige injecties alle
vrijheid beperkende maatregelen zoals het dragen van gezichtsmaskers is uitsluitend gebaseerd op resultaten van de PCR-test. Deze
resultaten moeten nu worden aangemerkt als ongeschikt als basis voor Corona - maatregelingen en moeten terzijde worden gelegd.  

Zullen overheden en politici dien overeenkomstig reageren? – Duidelijk niet. Wat betekent dit? Dat de Corona Verkondigers een
crimineel misdaad syndicaat zijn, die de doodstraf verdienen. Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het
bedrog hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bescheiden; laat dit een uitdaging zijn voor iedereen
om mee te werken om ons
maximaal potentieel
te benutten.Onze planeet is - grondig vervuild - door enorme hoeveelheden, chemische stoffen, stralingen, leugens, bedrog, desinformatie,
vervorming, nepnieuws, etc. — In stand gehouden met halve waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen
propaganda en vooral hersenspoeling. Ons fysiek lichaam is “grondig vergiftigd en vervuild” veroorzaakt door straling en lucht
vervuiling, maar ook door zware metalen en gevaarlijke toxines via farmaceutische medicijnen en levensmiddelen. Dit alles
is opgeslagen in het menselijk organisme, waartegen lichamelijke ontgifting noodzakelijk is geworden.  

De grote omwenteling is begonnen! Dit proces is niet meer te stoppen! Zowel van boven als van onder komen op
aarde de energieën samen. Dit is nu, sinds vele eeuwen het langverwachte moment. En daarna gaan we door
naar de nieuwe 5D-Wereld! De Deep State cabal is verslagen, wat over is gebleven zijn cabal marionetten
en hun trawanten, die pas worden verwijderd als het grootste deel van de mensheid wakker is
geworden. De slapers moeten zichzelf kunnen overtuigen om te geloven en te zien wie
hun werkelijke vijand en tirannen zijn. – Dat de Covid pandemie een propaganda
leugen is om de mensheid op aarde uit te roeien. Totdat moment,
zullen de reeds ontwaakten onder ons geduld
moeten opbrengen.

Voor de velen die nog wakker moeten worden; Bedenk dat God je steunt. Ieder mens heeft het respect voor de
Heer in zich, daarom hoef je geen angst te hebben, zeker niet voor iets dat niet bestaat!! Besef; de nieuwe wereld
is reeds een feit; de omwenteling is reeds begonnen recht voor jullie ogen. Was dat oorspronkelijk ook niet jouw
keuze? Begin met alles te vergeten wat je in je leven hebt geleerd en vergeet het voor goed.

Heb een totaal nieuwe kijk op het leven, en ontdek de echte waarheden. Heb liefde voor onze nieuwe mooie
wereld met echte vrijheid, dat brengt je dichter bij de Heer. Het is belangrijk te weten dat het ergste kwaad
voorbij is en nooit meer terugkomt. Het is nu ieders taak dit - goede bericht - aan alle mensen die je kent
door te geven. Help hen met het vergroten van hun bewustzijn en herstel het vertrouwen dat ieder ooit
heeft bezeten!

Onze terugkerende Exterrestriale correspondent
Vital Frosi geeft hieronder zijn visie over dit gebeuren.

LEER CREËREN, LEER GENEZEN
Geliefden!

Als de - energieën van de Aarde hun frequentie - verhogen, verloopt alles op de Planeet, zoals we al eerder hebben gezegd.
Het proces is onafhankelijk van de wil van het menselijk ras. Alle wezens, zowel dierlijk, plantaardig of mineraal, gaan van nature
mee met deze verandering, omdat alles energie is. Deze energie is afkomstig van het Licht, dat op haar beurt afkomstig is van de
Bron dat wil zeggen, de Kosmische Centrale Zon. Het is in de Bron dat alles geschapen wordt, met inbegrip van het Goddelijke
Zaad-atoom dat ons Ware Zelf is of ons Hoger Zelf. Onze essentie is dezelfde als die van de Schepper daarom zijn wij ook
scheppers.

Wij leren dat God, de Schepper, een entiteit is. Het is niet waar. Hij is gewoon de BRON. Hij is het grotere bewustzijn
dat zijn zaden uitstraalt om de Planeten, de Sterren, het Melkwegstelsels en het oneindig Universum te scheppen
en te bevolken. Ik heb hier al eerder geschreven over de Monaden en hoe zij onderverdeeld zijn in Geest, Super
zielen, Zielen en Zielsfractalen. Deze fragmentering is nodig omdat de Derde Dimensie Planeten niet genoeg
energie hebben om de hogere versies van ons
zelf te kunnen herbergen.

Monade is een elementaire individuele substantie die de orde van de wereld weergeeft en waaruit materiële
eigenschappen worden afgeleid. Bedenk dat alles energie is, en daarom kan een entiteit met een zeer hoge
frequentie niet over de 3D Aarde gaan omdat het alles om zich heen zal vernietigen waar het langs komt.
Dat is de reden en de nood-zaak voor zielen zich op te delen in Fractalen om het leven en de schepping
in de lagere werelden te ervaren. Ook al is het een minuscule fractie, de mens op de 3D-Aarde is een
bewustzijn. Dit bewustzijn komt daar om te leren en geleidelijk te groeien op het verst afgelegen
punt van de Bron. Het pad is altijd terug naar huis, met andere woorden, opstijging. Als dit
bewustzijn zich uitbreidt, gaat het omhoog in frequentietermen.Naarmate het bewustzijn hogere frequenties bereikt wordt het geïntegreerd met een hogere versie van zichzelf
en dit noemen we ascensie. Nu is de volgende stap voor de mensheid het bereiken van de laagste stabiele frequentie
van de Vijfde Dimensie. De Aarde als Planeet, vibreert al in 5D. De mensheid stijgt ook geleidelijk omhoog. Velen bereiken
reeds 5D, en zelfs 6D. Slechts weinigen slagen erin de frequenties van 7D te bereiken. Zij blijven echter slechts enkele ogen
blikken in deze banden, en keren dan terug naar de 4D-frequenties en de reeds bekende 3D en, blijven daar langere tijd.  

Het geheim is om langer en langer in de minimum 5D -frequentie-banden te blijven. Wanneer dit is bereikt, kan de
Fractal van de ziel zichzelf als op-gestegen beschouwen. Met de grotere hoeveelheid Gamma - Licht dat nu de
Aarde bereikt, kunnen alle bewustzijns velden zich snel uitbreiden. Het is een unieke tijd, nog nooit eerder
meegemaakt op deze Planeet. Een dergelijke gelegenheid zal tenminste 1/3 van de huidige mensheid
van de Aarde voorgoed laten opstijgen naar de Vijfde Dimensie. Allen degenen die nu geïncarneerd
zijn, kunnen opstijgen als zij dat wensen. Maar het vergt een inspanning die in graad varieert
naar gelang van het huidig stadium van elk bewustzijn. Maar dat is wat gaat beslissen
over het aantal parate
zielen.

De overgrote meerderheid zal geen moeite doen en verkiest in de eigen comfort-zone te blijven.

Opstijgen doet pijn. De oude mens moet worden afgebroken, zodat de nieuwe mens uit de as kan herrijzen. Opstijgen
is herboren worden. Het is de geboorte van de ziel die door de 5-D Poort gaat en de Nieuwe Aarde binnen gaat. En in deze
wedergeboorte is de geboorte natuurlijk. Het kan niet via een keizersnede. De nodige inspanning moet zelf worden geleverd.
Deze wedergeboorte gebeurt niet in één dag of in één jaar. We hadden ons hele huidig bestaan om dat te doen. Dit is ook de
laatste incarnatie binnen de 3D dualiteit. Bij dis- incarnatie zal het bewustzijn dat ervoor klaar is, terugkeren naar de Nieuwe
Aarde en geen enkel risico meer lopen de kans te verliezen de Nieuwe Aarde te beërven.  

Velen zijn reeds met het Zielen - plan in deze huidige incarnatie gekomen, zonder de noodzaak te de-incarneren, en zullen
in fysieke lichamen opstijgen opdat de Aarde niet voor enige tijd onbewoond zal zijn. Aan de andere kant worden degenen
die zonder de frequentie van de Nieuwe Aarde dis-incarneren naar Werelden gebracht die zich nog in de Derde Dimensie
bevinden overeenkomstig de frequentie van elk bewustzijn. Dit is de scheiding van het kaf en het koren voorspeld door
Christus Jezus zelf.  

We bevinden ons dus op een uniek moment, nog nooit eerder meegemaakt op deze Planeet Aarde. Dit zijn tijden van
het opstijgen van zielen dus de planetaire Overgang. Er komt nu veel licht en het versterkt alles hier. Inclusief onze
psychische en mentale krachten van co-creatie. Deze collectieve kracht wordt meer en meer geaccentueerd
en kan het definitieve tijdstip voor de uiteindelijke veranderingen binnen deze Overgang zowel
versnellen als vertragen. Onderschat uw individuele kracht niet, want zij vormt het
collectief van hen die
dezelfde gedachte hebben.


Het was deze collectieve kracht die de verandering van de tijdlijn van de Aarde in 2010 bepaalde.
Een klein deel van het ontwaakte menselijk bewustzijn was genoeg om het nee tegen het wapen te bepalen.
Hoe meer je je bewustzijn verhoogt, hoe meer kracht het heeft. Zo word je een potentiële co-creator. Je kunt nu je
eigen wereld creëren. Als je intentie een betere wereld is, dan is dat de wereld die je zult hebben. Maar als je gelooft dat
de Planeet steeds slechter zal worden, is het naar een slechtere wereld dat je zult gaan. Dit is niets meer dan de Wet van
Aantrekking. Je moet ook begrijpen dat al je krachten worden versterkt in dezelfde verhouding als de uitbreiding van
je bewustzijn. Vooral in verband met basisbehoeften zoals genezing bijvoorbeeld. Je kunt een potentiële genezer
worden. Je kunt jezelf genezen. Je kunt andere mensen genezen. Je kunt dieren en zelfs planten genezen.
Je kunt een storm kalmeren. Je kunt voorbede doen namens iedereen. Je kunt je toekomst bepalen; je relatie; je beroep;
zelfs je lot. Willen jullie werkelijk een Vijf Dimensionale Wereld of wensen jullie te blijven in deze wereld die reeds een oude
bekende is? Het hangt alleen af van de energie en frequentie die je creëert. Jij Bent De Schepper! Jij Bent De Genezer!

Leer te creëren! Leer te genezen! De tijd is nu gekomen. De tijd is nu!

Christus Jezus zei in zijn tijd, toen Hij de 'zogenaamde' wonderen verrichtte:
'Dit alles en nog veel meer kun jij zelf doen!' Ik ben Vital Frosi en mijn
missie is verlichting!
Namaste!

Toevoeging

De oorsprong van het leven gaat veel verder
terug in de tijd. Ze zeggen dat niet iedereen 5D
zal halen. Bereid je voor op de nieuwe aarde.
Geestverruimende Openbaringen

De verschillende episoden van de menselijke geschiedenis op Aarde zijn ontstaan door de opeenvolging
van buitenaardse en buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenden op de planeet
Aarde. Historische archieven bevatten vele antwoorden op vragen die vaak worden gesteld “wie wij zijn”, waar wij
vandaan komen” en “hoe wij geëvolueerd zijn” om de wezens te worden die wij vandaag zijn.

Ongeveer een miljoen jaar geleden werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Sirius Raad om te dienen
als een Beschermras om te helpen het voortplantings- en evolutieproces op de planeet Aarde bij de laagste dichtheid te houden
wat vandaag de dag het eerste Harmonische Universum wordt genoemd op de driedimensionale tijdlijn. De oorsprong van het leven
gaat veel verder terug in de tijd dan algemeen bekend is – en nog minder bekend is – als de episoden van de menselijke geschiedenis.

Het begint - buiten de grenzen van deze planeet - en vindt zijn oorsprong in sterren - rijken, galactische federaties, en buitenaardse
beschavingen van Atlantis, Lemurië, Mu en andere die nu pas ontdekt worden. Er is veel meer bekend over het begin van onze
meer ‘recente’ beschaving die ongeveer 6000 jaar geleden begon met de Soemeriërs in het land van de Zomer nu bekend
als Syrië en Irak. Het is verbazing - wekkend dat er onlangs zoveel informatie beschikbaar is gekomen over deze
episode in de geschiedenis. Wijlen de grote historicus Zecharia Sitchin sprak zijn bewondering uit voor
de ontelbare mensen die nooit zijn geloofd over de oude kennis die zij hebben vastgelegd.

<VIDEO>

𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐍𝐞𝐰 𝐃𝐍𝐀 𝐔𝐩𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬! 𝐀 𝐇𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐇𝐚𝐬 𝐁𝐞𝐞𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐘𝐨𝐮!

<VIDEO>
De verschillende episoden van de menselijke geschiedenis op aarde zijn ontstaan door de opeenvolging van
buitenaardse en buitenaardse koloniën die hun territoriale en culturele invloed uitoefenden op de planeet aarde.
Historische archieven bevatten vele antwoorden op vragen die vaak worden gesteld “wie wij zijn”, “waar wij vandaan
komen” en “hoe wij geëvolueerd zijn” om de wezens te worden die wij vandaag zijn. Ongeveer een miljoen jaar geleden
werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Sirius Raad om als Beschermers te dienen om te helpen het
voortplantings en evolutieproces op de planeet Aarde bij de laagste dichtheid te houden, wat vandaag de dag het eerste
Harmonische Universum wordt genoemd
op de driedimensionale
tijdlijn.

> BRON <

Lay-out by
Marcelius

Wie we zijn en waar we vandaan komen


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosie
14 April 2022

DE MACHT ZIT IN JOU
De Oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd

De verschillende episoden over de menselijke geschiedenis op aarde zijn ontstaan door de opeenvolging van
buitenaardse en extra - buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenen op planeet Aarde.
In historische archieven liggen veel antwoorden op vragen die vaak worden gesteld ‘wie we zijn’ waar we vandaan komen
en ‘hoe we zijn geëvolueerd’ om de wezens te worden die we tegenwoordig zijn. Ongeveer een miljoen jaar geleden werkte de
Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Siriusraad om te dienen als een Gardiaan-ras dat moest helpen het voortplantings
en evolutieproces op planeet Aarde op de laagste densiteit te houden, dat tegenwoordig het eerste Harmonisch - Universum op
de driedimensionale tijdlijn wordt genoemd.

De oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd, dan algemeen bekend is – en nog steeds minder bekend is als de
episoden van de menselijke geschiedenis. De heldendaden beginnen buiten de grenzen van deze planeet en vinden hun oor
sprong in sterrenrijken, galactische federaties, en buitenaardse beschavingen  van Atlantis, Lemuria, Mu en anderen die
nu pas ontdekt
worden.  

Er is veel meer bekend over het begin van onze meer ‘recente’ beschaving die ongeveer 6000 jaar geleden begon
met de Soemeriërs in het land Summer, nu bekend als Syrië en Irak. Het is verbazingwekkend dat er over deze
episode in de geschiedenis recentelijk zoveel informatie beschikbaar is gekomen. De grote historicus
Zacharia Sitchin sprak zijn bewondering uit voor de talloze mensen, die nooit zijn geloofd
over de oude kennis die
ze hebben vast
gelegd;

“Als we bedenken dat deze oude teksten tot ons komen gedurende een periode
die millennia beslaat, moeten we bewondering hebben voor de schrijvers uit
de oudheid die de vroegste teksten hebben geregistreerd, gekopieerd
en vertaald, waarschijnlijk vaak zonder te weten wat bepaalde
termen en uitdrukkingen oorspronkelijk betekenden,
terwijl ze altijd koppig vasthielden aan analoge
tradities teneinde een nauwkeurige
weergave te waar-
borgen.Het bewijst ook de inhoudelijke compactheid van hun berichtgeving, welke uitlegt: “Dat de eerste
nederzettingen op aarde werden opgericht door astronauten van een andere planeet, zoals dramatisch
is weergegeven door de Soemeriërs.” Consequent wordt in talloze teksten verwezen naar het uitgangspunt,
dat altijd als volgt luidt: “432.000 jaar geleden, vóór de Grote Zondvloed,” d.w.z. de bekende zondvloed, “kwamen
achtenswaardige wezens met raket - schepen van hun eigen planeet naar de aarde.” Deze wezens waren de Anunnaki,
die naar later bleek de planeet Aarde en de mensheid terroriseerde, en de mensheid tot hun slaven maakten. Tegenwoordig,
de Deep State Cabal genoemd.

Veel mensen leven nog steeds in de derde Dimensionale Werkelijkheid van vandaag, welke niet echt is. Feitelijk betekent de realiteit
van vandaag een bewustzijnsval. Wie en wat we werkelijk zijn, is voor ons verborgen gehouden. Onze spirituele aard is onze enige ware
vorm. En dat is vooral de macht van geheime genootschappen om ons te laten vergeten, en ons gevangen te houden. Als de mens het
verleden niet kan zien, zitten ze vast en zien alleen de illusie van vandaag die niet echt is, en geen enkele invloed heeft op de realiteit
of waarheid, het is een gemanipuleerde leugeninspiratie, een onware bedrieglijke illusie. Alleen. eerst als je je bewust wordt van
dit feit, is je Grote Ontwaking begonnen.

Strategic Alliance onder de populaire naam Galactische Federatie, legde contact met geselecteerde leden van de cabal,
regering en Illuminati bloedlijnen, en begon de infiltratie in geheime genootschappen, bekend als; de Jezuïeten,
Vrijmetselaars, Tempeliers en andere spirituele gemeenschappen. De propaganda van de Galactische
Federatie luidt als een pro-menselijke ET-groep en heeft als opdracht de spirituele ontwaking
van de mens te laten ontsporen en hen te kanaliseren in de new Age-beweging
van Mind Control gebaseerde geloofssystemen die hen geschikt
maakt voor onder
drukking.

Hierover vertelt onze buitenaardse
correspondent Vital Frosi meer.

DE MACHT ZIT IN JOU

Geliefden!
De ervaring van de ziel geïncarneerd op een Derde Dimensionale Planeet, waar de sluier van vergeetachtigheid
haar bewustzijn reduceert tot een minieme 1-2%, betekent dat in feite weinig of niets kan worden herinnerd of kennis
wordt vergaard buiten de grenzen van de planetaire atmosfeer. In een materieel lichaam zijn de fysieke ogen en het begrip
beperkt tot dat wat als materie wordt beschouwd. Daarbij komt nog het belang dat gedurende vele millennia weinigen de kennis
voor het eigen belang gebruikten, laat staan kennis konden - vergaren en aanbieden - aan de collectiviteit, omdat het - voor de cabal
gemakkelijker is onwetende collectiviteit te controleren.

De menselijke geest, is door vergetelheid opgesloten in een beperkt bewustzijn. Het heeft altijd moeite gehad datgene te begrijpen dat
buiten de waarneming ligt. Omdat de Aarde een Planeet is in de periferie van het Melkwegstelsel, staat de magnetische as schuin ten
opzichte van de inval van het Licht dat van haar Galactische Centrale Zon uitgaat. Dat heeft de sluimering van het gezamenlijk
bewustzijn in de hand gewerkt.

Op deze manier werd de Aardse mensheid een gemakkelijke prooi voor de Anunnaki – Archon-overheersing die hier
450 duizend jaar geleden begon. Deze buitenaardse rassen, afkomstig uit het Orionstelsel, waren aanvankelijk
alleen geïnteresseerd in de natuurlijke rijkdommen van de aarde. Maar na verloop van tijd besloten zij
de inzet van de aardse mens te gebruiken om hen te dienen.

In soortgelijke hybriden verschijning plaatsten ze hun vertegenwoordigers in alle bevels
hiërarchieën tussen de tot vlees geworden mens. Het is belangrijk te onthouden
dat deze buitenaardse wezens nooit in menselijke gedaantes zijn
geïncarneerd en altijd aan de top van de heersende
piramide bleven, zelfs wanneer zij zich
buiten de aardkorst
bevonden.  


Sommige Science Fiction boeken en films tonen op een bepaalde manier deze realiteit, ook al worden ze als
fictie beschouwd. De beperkende overtuigingen binnen het 3D bewustzijn, zal een mens nooit toestaan te begrijpen
wat werkelijkheid is, dat wil zeggen, tenminste een deel van de verborgen - waarheid leren kennen. Zij lieten ons mensen
geloven dat de enige waarheid de waarheid was die zij ons in de loop van duizenden jaren lieten zien. Zij hebben de mensheid
doen geloven in machten van buiten-af, in de machten van Goden, in de macht van anderen, maar zij hebben echter nooit verteld
dat de macht in ieder van onszelf ligt.

Het duurde, totdat een Nieuwe Tijd aanbrak. De spiraalbewegingen van het Melkwegstelsel brengen de hemellichamen aan de periferie
van het Melkwegstelsel naar binnen. En hoe verder naar binnen, hoe dichter bij de centrale zon. En deze her- positionering bevordert
de toename van lichtinval.Het licht ontwaakt! Het wekt degene die slaapt. Als dit zo is in het werkelijk leven van de vlees geworden
mens, dan is het ook zo in het leven van de onsterfelijke ziel van ieder menselijk wezen. En zoals Christus Jezus tweeduizend
jaar geleden zei:

“Het einde der tijden zal komen en een nieuwe aarde zal verschijnen. Een betere wereld, waar geen pijn of lijden zal zijn.
De zachtmoedige en reine mens van hart zal de nieuwe aarde erven. Tweeduizend jaar zijn voorbijgegaan, en de tijd
is nu gekomen! Het kristallijne Licht is intenser geworden en dat is zichtbaar. Het enige wat nodig is, is dat de
goede waarnemer aandacht heeft voor de tekenen die elke dag duidelijker en meer zichtbaar worden,
om opgemerkt te worden. Zoals een kleurrijke schemering en dageraad. De veranderingen
in het gedrag van dieren. Enkele natuurlijke gebeurtenissen die vroeger niet zo
gewoon waren. Tenslotte, de verandering in het menselijk gedrag,
wat niet te ontkennen valt. Zoals gekscherend gezegd:
“je hoeft maar twee neuronen te
hebben om dit te
herkennen”.
Maar vandaag breng ik wat bemoedigends voor jullie. Zij die de verruiming van het bewustzijn al voelen;
weten en erkennen dat ze niet meer dezelfde zijn als een paar jaar geleden. Je hebt zowel de uiterlijke als innerlijke
veranderingen opgemerkt, omdat je je niet meer hetzelfde voelt als voorheen. Jullie absorberen meer van het Fotonisch
licht dat van de Centrale Zon uitgaat. En dat betekent het wegnemen van de sluiers die de perceptie en het begrip beperkten
over wat nooit is geleerd. Nu begint het bewust-zijn zich uit te breiden en - niets en niemand zal in staat zijn - dit te beperken tot
niveaus die het voordien had.

Juist dit, is wat de heersers over de mensheid bang maakt. Alle kunstgrepen die tot nu toe zijn gebruikt, blijken thans ondoeltreffend.
Het verlies van controle leidt tot wanhoop, en maakt hen gevaarlijk. Omdat het hybriden zijn, zijn ze koelbloedig, verstoken van emoties.
Deze eigenschap kan hen ertoe brengen beslissingen te nemen die een negatieve invloed hebben op de mensheid. De goede waarnemer
d.w.z. degenen met het breedste bewustzijn, nemen dit zonder enige beperking reeds waar.

Een ontwaakt bewustzijn daarentegen zal geleidelijk de grote aangeboren macht begrijpen die het in zich draagt. Aangezien alle zielen
fragmenten zijn van het Goddelijke Zaadatoom, geschapen door de Bron zoals al het andere in het oneindig Universum, geeft het de
macht tot samenwerking. En nu begint deze macht zich beetje voor beetje te manifesteren. Elk menselijk wezen dat op dit hogere
bewustzijn niveau is, ontwaakt, en zal een macht bezitten die nooit eerder voor mogelijk werd gehouden. Ieder zal kunnen
scheppen wat hij begrijpt, en deze macht is onbeperkt. De bekende wonderen die aan Christus Jezus worden
toegeschreven zijn slechts een voorbeeld van de kracht die elk hoger bewustzijn zal kunnen
voortbrengen. Hijzelf zei in Zijn tijd:

“Je kunt dit allemaal en nog veel meer”.

Naast individuele macht, kunnen hogere bewustzijnsvormen de collectieve macht immens vergroten.
Het enige wat nodig is, is dat een kleine groep zich verenigt rond hetzelfde doel, om dit te manifesteren.
Wij zullen dit spoedig kunnen waarnemen, wij staan nog maar aan de vooravond van dit ontwaken. Maar je
kunt de eerste resultaten reeds zien. Als iets in jezelf verandert, verander je hetzelfde in het universum. Dit is
een feit, want wij zijn gemaakt van dezelfde energie die de werelden heeft geschapen. Wat geweldig! Nu
beginnen we onszelf echt te leren kennen. Wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe
gaan. Zoveel was ons ontnomen! Maar het was allemaal onderdeel van het onderricht in deze
school van
zielen.  

Jouw vibratie gaat de wereld creëren die je zult bewonen. Het kan ofwel een betere wereld creëren,
ofwel een zeer moeilijke wereld om in te overleven. Het is jouw keuze en dat is alles wat nodig is. Een
wereld van vrede of een wereld van oorlog. Onthoud dat alles wat je buiten ziet, je eigen interne creatie
is. Wanneer je de buitenkant ziet, bedenk dan dat dit alles is wat in jou is gecreëerd. En het zal vanaf nu
jouw realiteit
zijn.Ontwaken is je bewustzijn verlichten! Je zult in staat zijn om verder te zien dan je fysieke ogen. Je zult wonderen
ontdekken waarvan je het bestaan niet kende. Je zult krachten herkennen waaraan je voorheen niet eens dacht dat
je die bezat. En tenslotte, zul je weten dat alle kracht in jou echt is. Verlicht - jezelf! Door je-zelf te verlichten, verlicht je
de hele Planeet. Twijfel daar niet aan want twijfel is nog steeds het voornaamste struikelblok dat jullie ascensie tegenhoudt.

Dit einde zal het nieuwe begin zijn God is de levende kracht in jou!
Het Grote Ontwaken is begonnen.

<VIDEO>

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.
Namaste!

> BRON <

Lay-out By
Marcelius

Wilt u ook een donatie schenken
Klik dan Hier

Planetaire Overgang de
Grootste -Gebeurtenis- Ooit


Door: Peter B. Meyer & Vital Frosi
28 Maart 2022
HET KWANTUM FINANCIEEL SYSTEEM (QFS)

De echte heersers

De Archon bloedlijn families wilden van aanvang af de wereld domineren, dat vereiste bundeling van
krachten van de 13 invloedrijkste Archon bloedlijn families. Professor Adam Weishaupt -stelde- in 1773 op
verzoek van Mayer Amschel Rothschild daarvoor het plan op. Het - uiteindelijke doel - was, en is nog steeds, één
wereld dictatuur met één leider aan de top, gevestigd in Jeruzalem, Israël. Hiertoe werden alle overheden en invloed
rijke politici omgekocht om mee te werken
aan dit doel, zonder te weten
waartoe het moest
leiden.

Iedereen die betrokken is bij dit koop- en omkoopsysteem weet dat het in hun eigen belang is deel te nemen, en de gegeven
instructies stipt uit te voeren. Het is daadwerkelijk een wereldwijd verspreide epidemie, en vele malen erger dan men zich kan
voorstellen. De huidige structuur is onder het rechtssysteem van het zeerecht goedgekeurd. Het corrigeren van dit grote
onrecht terug naar het landrecht, moet de hoogste prioriteit van het volk worden! De controlerende schaduwmachten
achter het centrale banken systeem, dienen voor altijd te worden vernietigd om een einde te maken aan deze
wereldwijde corruptie en tirannie. De werkelijke heersers in Washington DC zijn de onzichtbare
Luciferianen en de Khazaren, zij oefenen hun macht
uit van achter de
schermen.


Dankzij het zeerecht, kan met strikt legale middelen de weg naar totale dictatuur in de wereld worden
gerealiseerd, onzichtbaar en ongehoord door het Congres van het Parlement, zelfs de President, of het volk.
Officieel zijn constitutionele regeringen geïmplementeerd, maar binnen onze regeringen en het politiek systeem
vertegenwoordigt een ander lichaam een parallelle vorm van bestuur, het is de bureau-cratische- elite die vindt dat
Constituties nutteloos zijn, omdat ze zeker zijn dat zij aan de winnende kant van het spel staan. Alle on- acceptabele
ontwikkelingen in beleidsovereenkomsten, zoals de vluchtelingen-crisis, zijn terug te voeren naar deze groep die ons
onderdrukt om aan de wensen van de geheime machthebbers tegemoet te komen.

De misdaden van Central Bankiers zijn legendarisch en veelvuldiger dan hier kan worden vermeld. Door het verstrekken
van grote leningen aan vrijwel elk land en het volk, zijn deze afhankelijk geworden van de ‘geheime’ controlerende macht
van de Globale Maffiose. Regeringen die onafhankelijk willen blijven worden krachtig aangepakt en verwijderd; hun leiders
worden onttroond. Als dit niet mogelijk is door middel van een politieke propaganda coup of d.m.v. economische sancties,
dan wordt de CIA, Mossad, of militair geweld ingezet om hun doel te bereiken, het land en volk te onderwerpen aan het
Nieuwe Wereldorde regime.

Het blijkt zelfs dat de Chinese overheid eveneens bestuurd wordt door een centrale bank van de “Nazi- Rothschild”-
groep, die over de hele wereld de geld - stroom dicteert en controleert in elke natie waarin een centrale bank is
gevestigd. Ze hebben zodoende - volledige controle verkregen - over alle geldstromen. Ter ondersteuning
beschikken ze over het volledige 5-Eyes- support dat hun gezag onbetwist en onomstreden maakt.

De rijken en machtigen, meer precies de banksters, misbruiken hun macht om de zwakken te
onderdrukken en te vernietigen, samen met de complete economie. Het gordijn wordt nu
opengetrokken om de Khazarian - maffia volledig bloot - te leggen met hun gemene
plannen om alles te infiltreren, en de -hele wereld- te tiranniseren. Zodat alleen
hun Babylonische Talmudism, bekend als Luciferianism, de oude Satanische
Baalaanbidding, zegeviert! De wereld is aangekomen op een kruispunt
in de beschaving. De globalisten hebben door middel van het
politieke establishment, verwoestingen aangebracht
in onze samenleving, industrie, cultuur, enz.
met het doel zichzelf te verrijken. Ze
zijn nu in paniek geraakt doordat
over de hele -wereld- hun
corruptie wordt
herkend en
bevestigd.

<VIDEO>

Dit is onze laatste kans onze belangen en beschaving te redden. Het is nu of nooit, inmiddels
weet de hele wereld dat de wereldmachten met hun -New World Order- er op uit zijn de mensheid te
vernietigen o.a. d.m.v. Covid gif injecties en de - corporate - media, die niet in het minst is geïnteresseerd
in journalistiek, maar uitsluitend in de promotie van de politieke agenda; t.w. de vernietiging van de beschaving
en de mensheid.Ze zullen alles ondernemen wat nodig is om hun wijdverbreide criminaliteit op onze kosten verder
te verbreiden. Ze stoppen voor niets, in hun voornemen elk levend - wezen op aarde te vernietigen. Het herstel van de
schade die is toegebracht aan alle volkeren op onze planeet kan langduren. Maar uiteindelijk zal alles worden gecorrigeerd,
tenminste als de mensheid massaal wakker wordt en de controle terugneemt, door invoering van het nieuwe QFS-geldsysteem
en het landrecht.  

Waarover onze buitenaardse gastauteur
- Vital Frosi - hieronder meer vertelt.
De hele Aarde en haar mensheid maken nu een uniek moment van verandering door. Deze beweging wordt de Planetaire Overgang
genoemd. Alles zal zeer intens zijn! Er zullen diepgaande veranderingen plaatsvinden in alle bekende en onbekende sectoren omdat
de Oude Aarde oplost om plaats te maken voor haar vervanger, dat wil zeggen, het Nieuwe Planetaire Thuis. Alles wat is geleerd,
geweten, geloofd en beoefend, zal in een paar jaar geleidelijk ophouden te bestaan. Er is al veel veranderd, maar omdat deze
veranderingen getimed zijn, merken de meeste mensen het niet eens.

Vergelijk het met je haar of je vingernagels: ze groeien voortdurend, maar het valt pas op als ze al groter zijn. Dit is hoe
de veranderingen van de Oude Aarde naar de Nieuwe Aarde worden gemaakt. Als niets meer is, zoals vroeger, kan ik
hier over vele onderwerpen spreken, maar vandaag zal ik slechts enkele beschouwingen wijden aan het Financieel
Stelsel, aangezien dit nog steeds een basiselement is voor het voort-bestaan van iedereen. Op dit moment zijn
er miljarden mensen die zich zorgen maken over hun baan, hun bedrijf, hun salaris en hun basis behoeften
om in hun levensonderhoud te voorzien.

Deze bezorgdheid is te begrijpen, maar de verzekering die wij hebben van de Hogere Orde die de
Werelden bestuurt, is dat alles wonderbaarlijk goed gaat, en dat dit de Aarde en haar mensheid
naar een Nieuw Tijdperk leidt, ook wel de gouden era genoemd. Op de Nieuwe Aarde zal
geen situatie meer bestaan van pijn en lijden, daarom zal er geen enkele vorm van
schaarste zijn. Er zal - overvloed zijn - zonder grenzen, want zij die thans de
financiën uit het evenwicht brengen, zullen niet langer meer bestaan.

De overheersers, de bedriegers, de uitbuiters, de slavendrijvers,
kortom, alle macht die sommigen over anderen uitoefenen,
zal ophouden te bestaan. En de Aarde, als een vrouwelijke
energiebron, dat wil zeggen, als een moeder, zal alles
geven wat haar kinderen nodig hebben. Eindelijk,
is de tijd van -Overvloed- en Voorspoed aan
gebroken! Alle dominerende machten
worden ontbonden en concurrentie
zal ophouden - te bestaan - om
plaats - maken - voor
samenwerking.


HOE GAAT HET NIEUWE FINANCIËLE SYSTEEM ERUIT ZIEN?

De enige zekerheid die we vooralsnog hebben, is dat - niemand - het van tevoren kan weten, om
verschillende redenen. En de belangrijkste reden is dat het geen systeem is dat enig menselijk
wezen kent, aangezien het een Kwantum - programma is dat buiten de Aarde is gecreëerd.
De coördinator ervan is Saint Germain, Opgestegen Meester van de Zevende Straal, die,
toen hij hier op Aarde incarneerde, naast zovele personages, Jozef, de vader van Jezus, de graaf
van Saint Germain en Merlijn, de alchemist, was. Het QFS zal een transitorisch financieel systeem zijn
dat zal worden gebruikt gedurende een overgangsperiode tussen nu en de komende decennia, omdat er in
de toekomst geen behoefte meer zal zijn aan
welk soort valuta dan
ook.

Niemand kan de exacte datum weten wanneer het zal beginnen. Maar het zal spoedig zijn. Mogelijk zelfs dit jaar 2022,
anders in de loop van het volgend jaar. Het is mogelijk dat het misschien niet in alle landen tegelijk van start gaat. Het lijkt
erop dat er nog steeds regeringen zijn die niet verbonden zijn met de - Earth - Alliance. Zulke regeringen moeten verwijderd
worden om de QFS vrij te
geven aan hun
volk.

Eén informatie die al is vrij-gegeven, zegt dat alles klaar is, alles - getest - en alles goedgekeurd. Alles wat over blijft is de -trekker
overhalen. De -middelen- zijn beschikbaar. En zelfs voor de landen waar ze zullen worden vrij - gegeven, is wat we mogen weten, dat
het niet voor alle mensen tegelijk zal zijn. Er zijn -belangrijke criteria- die in acht moeten worden genomen, en de belangrijkste daarvan
is moraliteit. Oude munten zullen hun waarde verliezen. Het bekende geld zal geen doel meer dienen. Dan zullen zij die hun geld illegaal
verkregen hebben de nieuwe armen
van de planeet worden.

Er is nog een ander belangrijk aspect: allen die middelen en zelfs rijkdommen bezitten die binnen de ethiek en de moraal zijn verdiend,
zullen niets verliezen. Dergelijke middelen zullen worden toegevoegd aan de nieuwe waarden die voor iedereen beschikbaar zullen
worden gesteld. Het lijkt ook eerlijk en redelijk dat dit zo is. Niemand verliest ooit wat echt van hem is. Maar zoals het hier wordt
beschreven, is de precieze vorm van alles nog onbekend. In feite kunnen de meesten zich niet eens een voorstelling
maken van de werkelijke manier van bestaan, omdat de mens deze helemaal nog niet kent.
Niemand heeft zich ooit
een systeem van deze
omvang kunnen
voorstellen.


Een paar weken geleden, een stukje informatie
dat was ontvangen, dit ging ongeveer zo:

“Stel je voor dat alle mensen, ongeacht of ze een bankrekening hebben, een onbeperkte kredietkaart krijgen,
om in hun behoeften te voorzien. Alles wat je nodig hebt, voedsel, medicijnen, producten, een huis om in te wonen,
enz., je hoeft alleen maar met de kaart te vegen en de aankoop wordt vrijgegeven en betaald. Aan alle behoeften zal op
deze manier worden voldaan. Maar als een familie een huis nodig heeft, kunnen ze geen paleis verwachten, want in dat geval
zal de kaart de middelen niet vrijgeven. Het wachtwoord schijnt een geweten te hebben. Je kunt alles hebben wat je echt nodig
hebt, maar niets
meer dan
dat.

Misschien hebben we nog de mogelijk-heid om te werken, om dat beetje extra te verdienen. Bied een activiteit aan om wat verschil
te maken. Maar het belangrijkste is dat niemand ooit nog - schaarste en gebrek - behoeft mee te maken. Er wordt aan herinnerd dat
nog enige tijd behoefte zal zijn aan bepaalde diensten en activiteiten binnen de productieketen en de dienstverlening. De wereld
verandert snel, maar zal
niet helemaal
stoppen.

Er is een noodzakelijke tijd voor alle aanpassingen.

De tijd van slavernij door arbeid en schuld loopt ten einde. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn! Wees voorbereid op het nieuwe
dat snel komt. Wees niet bang voor je beroep of je bedrijf. Vrees niet voor de toekomst! Vertrouw, want de Gouden Eeuw
is niet goud door kleur, maar “goud” door overvloed dat jullie verdienen. Weet dat je enorm wordt bijgestaan door de
Goddelijke Gastheren. De wereld van verzoening en bewijs neemt afscheid! Welkom in het nieuwe tijdperk!

> BRON <

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!
U bent uitgenodigd om lid te worden van de FWC, klik op deze LINK
Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel
belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte blijft.

𝐈𝐓 𝐇𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐆𝐔𝐍! “𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐭𝐨𝐦𝐬 𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐨 𝐀𝐩𝐩𝐞𝐚𝐫 Soon”

<VIDEO>

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

QFS-systeem geavanceerd zonder equivalent
QFS beëindigt corrupt Cabal centrale banksystemen

Door: Peter B. Meyer
21 Maart 2022
Het Quantum Financieel System – QFS heeft geen vergelijking met iets dat ooit eerder op de wereld is gepresenteerd.
Het heeft geen opponent; het heeft geen equivalent in geavanceerde technologie dat een ander systeem al eerder bezat.
Het is gloednieuw. Het is oppermachtig in toegepaste technologie zodat het honderd procent financiële zekerheid en trans
parantie biedt aan alle valuta - rekeninghouders. Met de QFS kan de wereld een-voudig worden veranderd naar door goud
gesteunde valuta’s dat de transfer faciliteit van
het oude centrale bank systeem
van de Cabal volledig
uitschakelt.

Om de geavanceerde structuur van QFS uit te leggen en te begrijpen, is als voorbeeld geen gelijk-waardige technologie
voorhanden. Het QFS-systeem is het nieuwe wereldwijde netwerk voor de overdracht van goud of door activa gedekt
geld, reeds geïnitieerd in Rusland, China, en de VS om het centraal gecontroleerde Swift-systeem te vervangen. Dit
nieuwe Quantum Financial System QFS functioneert op een kwantumcomputer, geplaatst op een rondcirkelende
satelliet, en is beschermd tegen hackers d.m.v. een geheim ruimteprogramma. Deze kwantumtechnologie werd
geleverd door goedwillende buitenaardse Galactics.

Het doel van het -nieuwe financiële systeem- is een einde te maken aan corruptie, woeker en manipulatie door
cabal criminelen binnen de bankenwereld. De kracht is de geïmplementeerde beperkingen die verhoeden dat
corrupte bankiers significante winsten kunnen behalen. De QFS is volledig onafhankelijk van het bestaande
gecentraliseerde banksysteem en maakt alle andere overdracht systemen zoals o.a. SWIFT en blockchain
overbodig. In ieder geval is er geen blockchain-technologie voor nodig, om bestaande tekortkomingen
in tenminste twee andere overdrachtsnetwerken te vervangen, waardoor de behoefte aan cryptos
in twijfel moet worden getrokken. Bovendien zullen na de - Geld Herwaardering - (RV) alle
soevereine valuta’s goud of asset-gedekt zijn, dat duurzame waarde garandeert,
en de behoefte aan niet-gedekte cryptos overbodig maakt. Bedenk;
cryptos zijn niet meer dan cijfers in computer
geheugens.


De hype rond Cryptovaluta’s is een hedendaags voorbeeld van sheeple-kudde mentaliteit.
Voortgekomen uit gebrek aan logisch door denken; bij het kopen van een stuk waarde is het
rationeel dat te ruilen voor een gelijkwaardig stuk aan waarde vertegenwoordigt in het geruilde
object. Met de activering van de QFS heeft de Galactics - Alliance het Centrale Bankenstelsel, dat
door de cabal was - ontworpen om de wereld - economie te vernietigen en de wereld - bevolking in
schuldslavernij te houden, volledig uitgeschakeld.

De weinig bekende werkelijkheid is dat QFS al maanden, zo niet meer dan een jaar, parallel - mee loopt
met het -Centrale Banking System- en vele pogingen tot hacken door de Cabal heeft afgeslagen. Met als
resultaat dat veel bankiers op heterdaad werden betrapt met -illegale geld- overdrachten en consequent
zijn gearresteerd. Het is nog minder bekend dat dit nieuwe geld overdracht - systeem is uitgevonden ter
voorbereiding van de overname van het schuld-geld systeem van de centrale bank ter beëindiging van
de financiële schuld - slavernij en controle over de bevolking. De Alliantie overhandigde president
Trump de toverstok het oude centrale banksysteem zonder grote problemen over te nemen.  

Onze terugkerende buitenaardse auteur
Vital Frosi, bericht hierover nog meer.

OVERVLOED VOOR IEDEREEN DIE DE WAARDEN ERKENT
Geliefden!

Ook al is het niet voor iedereen zichtbaar, wij bevinden ons op het keerpunt van alle tot dusver bekende systemen.
Wij hebben de laatste 6-7 jaar indringend gesproken over de veranderingen in dit einde van deze Cyclus van de Aarde.
De planetaire overgang nadert zijn voltooiing na drie lange Eeuwen. De belangrijkste veranderingen vinden nu plaats, in
dit decennium, met name tussen 2020 en 2025. Wij begrijpen dat velen nog steeds niets waarnemen, omdat alles een
kwestie van bewustzijn en frequentie is. De veranderingen tussen 3D en 5D zijn alleen zichtbaar voor hen die hun
bewustzijn verruimen naar hogere frequenties. Een bewustzijn dat vastzit in 3D, zal nooit iets waarnemen
en begrijpen van wat
vibreert in
5D.

We kunnen dus stellen dat de verschuiving niet voor iedereen is, omdat het een perceptie is. Het zou zijn alsof
je aan de voet van een berg staat en wenst het -panorama- aan de andere kant te zien. Zij die naar de top klimmen
kunnen het zien, beschrijven en begrijpen wat daar is. Zij die - niet naar de top klimmen - begrijpen niets omdat zij niet
de perceptie hebben van de realiteit die aan de andere kant bestaat. Verandering is altijd een gelegenheid om iets nutteloos
weg te doen en iets nieuws en beters ervoor aan toe te voegen. Het zijn de veranderingen die de evolutie en de vooruitgang van
alles bevordert. Als er geen veranderingen zouden zijn, zou alles altijd hetzelfde blijven, dat wil zeggen, voor onbepaalde tijd statisch.

De evolutie van werelden en haar mensheid is alleen mogelijk door voortdurende beweging. Alles draait in een spiraal, van het Melk
wegstelsel, een Ster, een Planeet en zelfs de richting van winden, stormen, of oceaanstromingen, tot zelfs de energieën die het
leven in stand houden. Zonder beweging, zou het leven niet bestaan. Aan het einde van deze Planetaire Cyclus is ook een
toename van Ascensie van de zielen die hier op aarde geïncarneerd zijn. Er zullen grote mogelijkheden zijn voor hen
die klaar zijn met de ont-wikkeling van hun bewustzijn. Geschat wordt dat op het einde, net voor de Overgang,
1/3 van de mensheid klaar zal zijn. Zij zijn het die de nieuwe aarde zullen beërven.

Het wordt nu een tijd van Overvloed voor allen die het begrip waarde erkennen. Met de verwijdering
van de controleurs van de wereld, komt eindelijk de welvaart voor allen, die op hun niveau van
coöperatief bewustzijn ervoor klaar zijn. Zij zullen de begunstigden zijn van overvloed.
Velen begrijpen dat overvloed en welvaart alleen in relatie staan tot het
financiële aspect. Dit is een misvatting, want welvaart omvat
het geheel. Geld is slechts één aspect van
overvloed.Volledige tevredenheid in de opkomende tijd, hetzij professioneel, in relaties, in perfecte gezondheid,
en ja, ook in financiën, alles is in het overvloed pakket. Het zou nutteloos zijn om een goed banksaldo te hebben
en je ongelukkig te voelen in andere zaken. We hebben al vaker gezegd dat het heelal een uitstekend beheerder van
de dingen is. Het brengt kosten in rekening, maar weet ook hoe het moet worden terugbetaald. Het heelal is overvloedig
met degenen die meewerken. Van nu af aan maken we het - einde - mee van de concurrentie, omdat die plaats maakt voor
samenwerking. Zij die niet afgestemd zijn op de nieuwe frequenties zullen het heel moeilijk hebben op deze Planeet te blijven.

De Quantum Systemen zijn reeds in werking, en geen menselijke actie zal er door onopgemerkt en geëvalueerd blijven. Het QFS
(Quantum Financial System) bijvoorbeeld, werkt al, en het kan alle geldstromen in real tijd volgen. Omdat het een Quantum Systeem
is, kan het niets en niemand voor de gek houden. Ik heb in het - verleden reeds een artikel geschreven - over QUANTUM COMPUTER.
Het zou goed zijn het nog eens te lezen om het artikel van vandaag beter te begrijpen. Met alles wordt rekening gehouden, zelfs met de
gedachten en bedoelingen van ieder mens.

Deze Quantum Computer zal zeker de overvloed brengen die vanaf nu gaat komen. Het is geen vergissing; een ieder wordt beloond naar
zijn daden. Zo zal er overvloed zijn voor allen die waarden erkennen. Dit betekent voor allen die in goed gedrag en eerlijkheid vibreren,
met andere woorden, voor allen die in praktijk brengen wat wordt verstaan als ethisch en moreel, deze overvloed zullen ontvangen.
Niets kan rechtvaardiger zijn! Maar zij die behagen scheppen in het kwaad, die onrechtvaardigheid bedrijven of voordeel halen
voor hun eigen zaak, zullen helemaal niets meer hebben. Sommigen zeggen: maar ze zijn al rijk! Reken erop; alle nieuwe
systemen veranderen alles, ook het opnieuw valideren van munten. Illegaal geld zal niet worden omgezet,
daarom zal dat niets meer waard zijn. Het zal niet eens als toiletpapier kunnen worden gebruikt.
De nieuwe armen zullen degenen zijn die op bergen geld zitten, zonder
intrinsieke waarde.Voor hen slaat de wanhoop toe. Zij kunnen op een gegeven moment zelfs gevaarlijk worden en proberen
wraak te nemen, maar het is niet erg waarschijnlijk dat zij zullen slagen, zelfs niet voor even. De oplichters zullen
niet langer kunnen bedriegen. Het is het einde van de Deep State Illuminati/Jezuïeten. Het is het einde van de Nieuwe
Wereld Orde! Het Quantum Systeem is al geactiveerd, en in werking gesteld. Het is nu alleen een kwestie van -tijd- voordat
alles daadwerkelijk wordt getoond. Toch ziet niet iedereen de nieuwe realiteit. Het bewustzijn dat vastzit in de Derde Dimensie
kan de nieuwe 5D realiteit niet begrijpen. Het zal alleen zichtbaar zijn voor degenen die zich reeds in de frequentie bevinden die
naar de Nieuwe Aarde leidt. Het heeft dus geen zin om te redetwisten tussen 5D geesten en 3D geesten. Begrijp gewoon dat alles
in beweging is en dat het wiel niet
zal stoppen tot het zijn
bestemming heeft
bereikt.> BRON <

<VIDEO> <VIDEO>

Ik ben Vital Frosi en mijn
missie is verlichting!
Namasté

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Zittend in de medicijncirkel
met de vredespijp


Door: Dr. Schavi
Via: disclosurenews
3 Maart 2022
In de gemeenschappen van de inheemse bevolking (ook wel "indianen" genoemd)
is er een spiritueel proces waarbij mensen op een circulaire manier bij elkaar zitten, een
specifieke discussie voeren over een noodzakelijk onderwerp, tot een overeenkomst komen en
vervolgens elke persoon een rook neemt uit een "Vredespijp" bestaande uit bepaalde kruiden. Dit was
als het creëren van een "grondwet" – een overeenkomst over hoe een gemeenschap of natie zou worden
georganiseerd en bestuurd. Dit ritueel is niet alleen een -genezing- van elke situatie die zich heeft voorgedaan,
maar het is ook een prachtige manier om DE GROTE GEEST (BRON) aan te roepen voor voortdurende bescherming
en begeleiding tegen elke disharmonie. Soms worden bepaalde dansen ook uitgevoerd tijdens het -zingen- van heilige
klanken. Lang geleden, toen Europeanen de thuislanden van de - inheemse - bevolking binnenvielen, werd het uitvoeren
van deze rituelen "verboden" evenals het spreken van inheemse talen.

Zittend in de medicijncirkel met de vredespijp

In veel gevallen kregen de inheemse bevolking zieke dekens, bood alcohol aan als grap (die bekend werd als "vuurwater"),
en ze werden op vele andere manieren onderdrukt en onderdrukt, en uiteindelijk afgevoerd naar plaatsen die "reservaten"
werden genoemd. We hebben allemaal gezien dat deze geschiedenissen zijn omgezet in televisiedrama's zoals de serie
"The Lone Ranger" uit de jaren 1950, die de -laatste overlevende- was van zijn regime van rangers en werd genezen
en geholpen door een inheemse persoon die bekend kwam te staan als "Tonto" - een zeer - respectloze term
die zich eigenlijk vertaalt als "dom".

Tonto reed met "The Lone Ranger" en hielp hem om outlaws in het wilde westen te bestrijden. Er zijn
andere televisieprogramma's geweest met inheemse mensen genaamd "Redskins", maar ze waren
altijd de "sidekicks" van een Amerikaanse held. Dergelijke andere programma's waren "Wagon
Train", "Cheyenne", "The Rifleman", enz. Elk van hen toonde de inheemse bevolking als
ongetemd en wreed of "veramerikaniseerd" en hielp de Anglo-Amerikaanse
bevolking in zijn culturele patronen. Er werd ook de onwaarheid verteld
dat inheemse mensen hun vijanden scalpeerden. Het was eigenlijk
andersom. De waarheid is dat deze vreselijke gebeurtenis
afkomstig is van de Fransen die in de zogenaamde
"Nieuwe Wereld" kwamen. Degenen die
de barbaarse leden van deze groep
waren, scalpeerden
de inheemse
bevolking!

Er zijn natuurlijk andere verschrikkingen van de geschiedenis.

Afrikaanse mensen werden gevangengenomen uit hun Afrikaanse thuisland, door de
"Deur van Geen Terugkeer" gebracht, op schepen geplaatst en de zee opgegaan, en tot slaaf
gemaakt in de VS. Laten we kort stilstaan bij andere verschrikkelijke geschiedenissen. Nazi-Duitsland
haatte Joden en degenen die in die tijd "negers" werden genoemd. Toen Jessie Owens (die niet in hetzelfde
hotel mocht zijn als de "Witte" atleten) in de jaren 1930 een -gouden medaille- won in elk van zijn Olympische
evenementen, was Adolf Hitler verontwaardigd. Maar zelfs als we teruggaan naar de oudheid, zien we dat bepaalde
Kemetische koningen (in het Grieks "Pharoahs" genoemd) niet zonder disharmonie waren. In bepaalde dynastieën werden
mensen gedwongen om hard te werken en mochten ze geen tempels bezoeken om te bidden, zodat enorme structuren
konden worden gebouwd volgens koninklijke orders. Laten we echter een fout van zelfs deze oude geschiedenis
corrigeren.
De eerste zogenaamde "Joden" die in Kemet aankwamen, waren de "Habiru" (de term waarvan "Hebreeën" is afgeleid) die
afkomstig waren uit een land genaamd "Libu" in Noordoost-Afrika in de 19e eeuw voor Christus. C.T. ("Vóór de gewone
jaartelling" - sommige mensen gebruiken de letters B.C. wat voor hen "Vóór Christus" is") omdat ze een hongersnood
in hun thuisland ervoeren. Ze vroegen om land waarop ze hun families en hun vee konden grootbrengen. Dit werd
hun gegund. Ze werden geëscorteerd naar een deel van -Kemet genaamd- "Mem" dat tegenwoordig bekend
staat van de Arabische taal als "Cairo". Toen de "Habiru" in Kemet arriveerden, stonden de piramides al
4000 jaar! Je kunt niet iets bouwen dat al staat als je aankomt. Denk hier eens over na de volgende
keer dat je de Oscar-winnende film "The Ten Commandments" ziet! Denk hier eens over na
in relatie tot de geschiedenis die je op school is verteld (en dat je kinderen in veel
gevallen nog steeds les krijgen).

De koningen (bekend als "Nesu") die de belangrijkste piramidebouwers waren -
Khufu, Khafre en Menkara (in het Grieks bekend als Cheops, Chephren en Mycerinius)
waren vriendelijk en geliefd bij de burgers. Ook de architecten, ingenieurs en kunstenaars die
de piramides bouwden en versierden waren van de priesterlijke klasse – Ingewijden van de "Kem
Sesasta" ("Krachtige Mysteriën") die verschillende "graden" in dit systeem bezaten: de "Sia Tememu"
("Goddelijke Wijsheid van de Stervelingen"), de "Sia Sekhemu" ("Goddelijke Wijsheid van de Meesters")
en de "Sia SaRa" ("Goddelijke Wijsheid van de Zonen van LICHT").
Test jezelf. Hoe voel je je na het lezen van bovenstaande? Boos? Gedeprimeerd? Heb je zin om terug te slaan met debat?
Heb je de kennis om de gepresenteerde kwesties te bespreken of geef je alleen maar een egocentrische mening? Voelt
u in plaats daarvan een gevoel van vrede omdat er bevestiging is geschreven over wat u hebt geweten van uw studie
en reizen of van wat uw ouderlingen met u hebben gedeeld? Je elektrische gedachtefrequenties in combinatie met
je magnetische frequenties van geest kunnen resulteren in een ervaring – goed of ongemakkelijk.

Er is niet hetzelfde in gebrek aan kennis.

Het is beschamend om geen kennis te willen, want zoals een oud spreekwoord leert: "Kennis is als een tuin; als
het niet wordt gekweekt, kan het niet worden geoogst". Zoals we ook weten, is kennis macht. Er is nog een
oud spreekwoord dat zegt: "De waarheid doet pijn". Inderdaad, veel mensen proberen zich te verbergen
voor historische waarheden die hun eigen voorouders kunnen betrekken of hen rechtstreeks kunnen
betrekken. Er worden dus verhalen verzonnen dat 'anderen' gecontroleerd moesten worden
omdat ze bijvoorbeeld wilden waren of dat 'indringers' geen kwaad bedoelden. Ze
probeerden alleen maar "zendelingen" te zijn en "religie" te brengen
aan degenen die niet in "God" geloofden.

Er zijn nu (en er zijn in het verleden geweest) mensen die moedig zijn en die de waarheid spreken
na wetenschappelijke studie en reizen over de mishandeling van elkaar door de mensheid. Het verhaal
van de inheemse bevolking en de andere korte historische verslagen hierboven zijn slechts enkele voorbeelden
van de mishandeling van andere leden van de mensheid door de mensheid. Alle volkeren van de planeet Aarde/Gaia
hebben een voorouderlijke blauwdruk voor dis-harmonische gedachten, gevoelens, woorden en acties jegens anderen.

Iedereen die zegt dat hun specifieke etnische, culturele of raciale afkomst nooit een dader was van disharmonie jegens
anderen buiten (en binnen) van hun etniciteit, cultuur of ras, vertelt een onwaarheid. Totdat de waarheden van de
menselijke geschiedenis van de oudheid en van de huidige tijdlijnen onder ogen worden gezien, kan genezing
niet plaatsvinden. LICHT geeft iedereen de kans om het verleden te kennen, het heden op te ruimen en
zich voor te bereiden op een vredige, liefdevolle, gezonde, overvloedige toekomst.

Dit alles brengt echter VERGEVING met zich mee.

We moeten allemaal degenen vergeven die ons niet hebben gerespecteerd, mishandeld en onderworpen.
Dit houdt niet in dat je voortdurend gebrek aan respect, mishandeling of onderwerping accepteert. Integendeel!
Het houdt in dat je bereid bent om de waarheid te vertellen over de goede dingen van de geschiedenis, maar niet om
je voortdurend te wentelen in de modder en modder van het vuile verleden. Het houdt in dat we trots zijn op de prachtige,
rechtvaardige prestaties van onze voorouders, maar niet om op de lauweren van de oude te rusten – maar om hun prestaties
voort te zetten.  Het is tijd om "de Vredespijp te roken" en deze planeet de "Medicijncirkel" te laten zijn waarbinnen we allemaal in harmonie
met de hele Natuur leven – en dit omvat ons – de mensheid – want ook wij zijn de Natuur. Dit zal ook voorkomen dat er
een Derde Wereldoorlog plaatsvindt die probeert te beginnen met de situatie in Rusland en Oekraïne en de daarop
volgende Europese sancties. De Nieuwe Maan van maart 2022 in Tropische Vissen en Siderische Waterman
is een uitstekende tijd om vrede te sluiten met het verleden en een mooie toekomst uit te roepen.

Steek een kaars en wierook aan. Stel je de Aarde/Gaia voor in helder BRONLICHT en zie mensen
die representatief zijn voor elke etniciteit (ras, cultuur) waarvan je je kunt voorstellen dat
ze elkaars hand vasthouden in een cirkel die glimlacht en gevuld is met VREDE,
LIEFDE, VREUGDE, GEZONDHEID en OVERVLOED. Hoor ze "AUM
SHANTI AUM" zingen, wat zich vertaalt als: "OH
GODDELIJK, VREDE, OH
GODDELIJK".

Aum Shanti Aum Zittend in de medicijncirkel

Ruik de zoete geur van bloeiende bloemen en groene bomen. Hoor vogels fluiten, honden blaffen,
het gelach van kinderen. Jullie zullen je de NIEUWE GOUDEN EEUW hebben voorgesteld en er wordt
gezegd dat "alles wat de geest zich kan voorstellen en geloven, kan worden bereikt".Wees niet boos over
de metaforische spreekwoordelijke 'gemorste melk' uit het verleden. Zou je proberen letterlijke melk die op
een vloer was gemorst op te halen en op te drinken? Natuurlijk niet! Een van de vele redenen waarom onze
planeet nog steeds zoveel LICHT nodig heeft, is omdat zoveel van de mensheid weigert oude, kwetsende,
woede-producerende programma's vrij te geven. Hierdoor blijven er blokkades optreden in de cellen
die records zijn.

Hierdoor blijft het zenuwstelsel geroerd.

Natuurlijk willen we het verleden niet negeren, want als dat wordt gedaan, vooral voor degenen
die de waarheden van het verleden niet kennen, dan zullen onwaarheden blijven worden verteld door
degenen die weigeren in het LICHT te komen. Wat er moet gebeuren is dat we, zoals gezegd, het werk van
VERGEVING moeten doen door gebed, meditatie en verbeelding. Het kan moeilijk zijn om de pijnen uit het
verleden onmiddellijk los te laten, omdat sommige van de ervaringen zo fysiek, mentaal en emotioneel misbruikt
zijn geweest. Maar de GROTE GEEST - BRON - DE INFINITE AANWEZIGHEID - HET AL - is hier om ons te knuffelen
in warme, helende, LIEFDE.

Huil als het moet.

Er is een gezegde dat "Voorouders komen op de rivier van onze tranen".
Haal nu diep adem. Zeg zachtjes tegen degenen die jou of je voorouders
schade hebben berokkend: "IK VERGEEF JE".Bedenk dat een van de schriftgedeelten van de wereld zegt: 'Wraak is van mij, zegt God;
Ik zal terugbetalen" (HEILIGE BIJBEL). Vergeet ook niet dat Yeshua Ha Messias eens zei: "Vergeef
hen, want zij weten niet wat zij doen". De HEILIGE QU'RAN zegt: "Er is een barrière die je niet zult oversteken".
Met andere woorden, er is oorzaak en gevolg – goed of slecht – bekend als "Karma". Reciteer gebeden, mantra's,
affirmaties. We worden bijgestaan door Avatars, Wijzen, Profeten, Heiligen, Deva's, Devis, Engelen en Opgestegen
Meesters alle aspecten van één BRON.

> BRON <

Blijf in het LICHT!
NEEM EEN ROOK UIT
DE VREDESPIJP! A'HO!

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusIllusie, Werkelijkheid of Fantasie

Door: Peter B. Meyer
FinalWakeupCall


25 februari 2022
- De Dystopische Reset -
- Schuld voedt de Ommekeer -
- Verbazingwekkende Toekomst -
- Het Belang van Wakker Zijn -
- Klassieke Schuldenval -

Niets is wat het lijkt

We leven in een uniek tijdsperk, we zijn getuige van het einde van de wereldwijde onderdrukking en het
schuld-monetaire systeem. We leggen de waarheid bloot over onze wereld, ten goede of ten kwade. Onze
generatie gaat de toekomst op Aarde bepalen. Het moet -duidelijk- zijn; we willen allemaal een betere wereld
voor onszelf en toekomstige generaties. Het is belangrijk de kenniskloof tussen de -wakkeren- in de wetenschap
en de slapende schapen te verkleinen. Niets is wat het lijkt en dit moet algemeen bekend worden onder de bevolking.
Er is geen pandemie en het Covid-virus bestaat niet, aangezien - geen enkele wetenschapper - in staat is geweest dit
virus te lokaliseren, zij hebben geen enkel bewijs gevonden voor asymptomatische overdracht van het coronavirus.

De Dystopische Reset

Vergis je niet! Het begon met socialisme, dat veranderde in fascisme en nu bereikt het zijn laatste stadium van communisme.
Het stadium, waarin mensen niets bezitten en daar volkomen gelukkig mee zijn. Dat is Orwells; Dystopische “Grote Reset”: “Bezit
niets en wees gelukkig”. Zij die blijven slapen zullen zeer binnenkort wakker worden in een dictatuur, Orwell 3.0. Orwell 2.0 hebben
we al gekend, en ervaren we nu. De Deep State vecht voor haar leven en passen nu hun dictatoriale democratie toe, het is nu of
nooit voor hen!!! Wat de mensen nodig hebben is zelfbestuur in het - oude Griekenland - genaamd -Anarchie-. Waar mensen
zelfbestuur hebben van onderop en nooit andersom, top down zoals nu het geval is, want dat is niets anders dan dictatuur!

Onthoud:

- Centrale Bank Economie, is een monetaire illusie -
- School en universiteit, is de illusie van onderwijs -
- Communisme, is de illusie van gelijke verdeling -
- Rechtsstaat, is de illusie van rechtvaardigheid -
- Democratie, is de illusie van machtsverdeling -
- Internet, is de Illusie van Transparantie -
- Big Pharma, is de illusie van genezing -
- Hollywood, is de illusie der illusies -
- Socialisme, is een sociale illusie -
- MSM, is informatieve illusie -
- Big Oil, is de energie illusie -
- Geld, is de waarde illusie -

En dit wordt al jaren gepromoot,
en betekent in werkelijkheid:


- Vrijheid is Oorlog -
- Democratie is dictatuur -
- Farmaceutica zijn giftig en genezen niet -
- De gezondheidszorg maakt mensen zieker -
- Anarchie is zelfbestuur, maar gepromoot als opstand -

Democratie is onbetwistbaar oplichterij en zal vroeg of laat falen. Het is het hooggeachte westerse ideaal,
maar niets meer dan een dictatoriaal corrupt maffiabestuur, omdat het voortdurend de inherente rechten van
individuen, of van elke minderheid schendt, door de almachtige heerschappij van de meerderheid, die de natuurlijke
rechten van individuen niet respecteert boven de eisen van meerderheden Economieën storten in wanneer de kosten van
de schuldenlast sneller groeien dan de inkomens gedurende een lange periode van minstens 50 jaar of meer, in welke situatie
de wereld zich thans bevindt. De minste verstoring zoals een faillissement van Evergrande in China zal het hele financiële en
bancaire systeem laten instorten. Zorg voor voldoende cash en houd zilveren en gouden munten achter de hand.

Schuld voedt Ommekeer

Dit zijn geen normale wanbetalingscycli. Deze is anders, want schuld voedt ommekeer, omdat schuld zich opbouwt bovenop
bergen van eerdere schulden. Zodra de kosten van de schuldenlast sneller beginnen te groeien dan de economie, wordt de
totaal opgebouwde schuld nooit meer afgebouwd, en dat is de periode die de wereld sinds 2008 heeft bereikt. Vroeg of
laat begint de schuld exponentieel te groeien, veel sneller dan het inkomen, dat nu gebeurt. En dan is het gewoon niet
meer te beheren. Dat is het moment waarop de trend van de kredietcyclus omslaat, en de crisis toeslaat. Het Diep
Staat Empire stort in. Het licht komt onze kant op. De Centrale Bank economie begint haar instorting en dit is
al zichtbaar. Het is in een neerwaartse spiraal, met devaluerende fiat valuta’s. Een crash is ophanden,
aangezien Banken elke nacht triljoenen verliezen. Zelfs buitensporige Repos kunnen de
banken niet overeind houden. De ineenstorting zal kort en intens zijn
voordat het QFS systeem wordt ingevoerd en
operationeel wordt.

Verbazingwekkende Toekomst

De patriotten vechten voor een verbazingwekkende toekomst, die echt is, en gaat gebeuren.
Om een paar dingen te noemen die komen gaan; Vrije Energie, Interstellair Reizen, Tele Tijdreizen,
een asset-gedekt monetair systeem, natuurlijke geneeswijzen voor echte genezing, beëindiging van de
geld-raket van chronische ziektes zoals kanker, methodologieën om de atmosfeer te zuiveren van giftige en
rampzalige Chemtrails effecten door geo-engineering, einde van blootstelling aan gevaren van GMO-voedsel, een
terugkeer naar 100% biologisch voedsel, aanbod van -levensmiddelen zonder gifstoffen-, beëindiging 5G, en giftige
vaccinatieprogramma’s. Met andere woorden een echt Gouden Eeuw zal aanbreken. Vele ontwikkelingen die verborgen
zijn gehouden, zullen worden onthuld. Evenals, zal achtergehouden geschiedenis worden onthuld.

Ongeveer vierhonderdvijftigduizend jaar geleden, tijdens de tweede ijstijd op aarde, reisden hoogontwikkelde bewoners
van planeet Nibiru, die in Soemerische teksten Anunnaki worden genoemd, dat betekent “zij die vanuit de hemel naar
de aarde kwamen”, naar de aarde. Het was op het moment dat deze twee planeten dicht bij elkaar stonden. Toen,
de Anunnaki gedurende meer dan 100.000 jaar op Arde goud gedolven hadden kwam de Anunnaki arbeiders
klasse in opstand. Ze wilden dit uitputtende werk in de mijnen niet meer verrichtten.

In zijn boek, de 12e Planeet, schrijft Sitchin; Anu, de vader van Enki en Enlil, zag dat het mijnwerk van de
mijnwerkers erg zwaar was. Hij vroeg zich af of het goud niet op een andere manier gedolven kon
worden, waarop Enki voorstelde voor deze taak een primitieve arbeider te ontwikkelen, werkers
die later Adamu werden genoemd en die dit zware werk konden overnemen. Enki wist nl.
dat in Afrika, in het verleden Abzu genaamd, veel primitieve mensachtige wezens
bestonden, die hij Homo Erectus noemde. Enki’s plan was om uit deze
wezens, werkers te scheppen, een plan dat werd goed
gekeurd  door de vergadering van
Anunnaki leiders.

Het is duidelijk dat de herziening van de geschiedenis van de Oudheid verstrekkend qua
invloed zal zijn, en ingrijpende gevolgen zal hebben. Met dit nieuwe inzicht lijkt het erop dat
de conventionele verklaringen over de -oorsprong- van de mens en de Aarde onzin zijn. Het is
duidelijk dat buitenaardsen een complexe rol hebben gespeeld met betrekking tot de evolutie
van de mens.

Klassieke schuldenval

Geldcreatie via de uitgifte van schulden moet in evenwicht zijn met de economische groei. Naarmate
de schuldenlast toeneemt, is meer groei nodig, en wanneer deze groei stokt, stokt het hele geldsysteem,
tenzij overtollige schuld wordt weggenomen. Met andere woorden; De schuld is nu te ver doorgeschoten zodat
wereldwijd het huidige financiële fiat systeem onderuit gaat. De wereld is beland in de klassieke schuldenval. Wanneer
teveel geld schuldig is, is elke tegenslag een crisis. Het is dan; meer lenen, of toegeven dat rekeningen niet betaald kunnen
worden. Maar soevereine regeringen hebben een derde optie. Zij hebben “drukpersen”, waardoor zij het geld kunnen creëren
dat nodig is, met andere woorden de munteenheid tot meer opblazen. Dat lost het probleem niet op. Maar het verstoort en
vertraagt het uiteindelijke noodlot. En als dat zijn beloop heeft, verandert een eenvoudig, eerlijk -faillissement- in een
corrupte, catastrofale ramp.

Wat gebeurde er met al dat geld dat de Centrale Banken in het systeem stopten? Net als water, moet het ergens naar toe. Een deel ervan
is gebruikt om drugs te kopen. Sommigen kochten nieuwe auto’s. Een deel is aangewend om politieke schulden af te lossen en vriendjes
om te kopen. Voorts, een deel t.b.v. consumentenbestedingen. Maar het meeste verdween in de kapitaalmarkten, zoals onroerend goed
en papieren activa zoals beursaandelen. Als gevolg ging de economie van -Main Street- achteruit, terwijl aandelen en onroerend goed
marketen omhoog gingen. Toen de crisis begon waren Wereldwijd aandelen zo’n -80 biljoen dollar- waard. Vandaag, vele jaren later,
zijn ze meer dan honderden biljoenen waard. Dit zijn de plaatsen waar het -nieuwe gedrukte geld- heen is gegaan. Niet in de appel
taarten, maar wel in de hemel. Dit alles is beter bekend als inflatie. Dat zou ieder weldenkend mens wantrouwig moeten maken.

Het Belang van Wakker Zijn

Ten dienste van de Diepe Staats en de voltooiing van hun Agenda 2030, leeft de mensheid reeds millennia in een kunstmatig
gecreëerd Magnetisch Hologram, gevormd in de zogenaamde 3e Dimensie. Rond het kalenderjaar 2030, moet het plan
van 90% bevolkingsvermindering afgerond zijn. Dit wordt thans gerealiseerd onder het mom van Covid19, met
uiteindelijk volledige slavernij voor de 10% overlevenden die als hun dienaren in leven worden gehouden.
Het hologram is ontworpen en bestuurd door zwarte occulte magiërs van buiten aardse Reptielachtige
menselijke hybriden, die gespecialiseerd zijn in het misleiden en gedachten controleren van mensen. In het
tijdperk van de - Grote Zondvloed - en de ark van Noach Enki her-ontwierp, het organisch en goddelijk menselijk
lichaam, dat genetisch gedegradeerd werd, door tien van de 12 DNA-strengen te ontkoppelen, teneinde de mensheid
uit haar Groot Kosmisch Intelligentie te weg te halen. -Gedachtencontrole van de massa- wordt gerealiseerd door de Massa
media, die alleen negatieve nieuwsstromen uitzenden via televisie, radio, tijdschriften, kranten, om het menselijk brein te hacken,
ten einde volledige controle te behouden over de realiteitsperceptie van de massa.

Het collectief gedrag wordt bepaald door gangbare gedachten van de mensheid. Zij beïnvloeden en manipuleren zorgvuldig middels
geheim esoterisch oude kennis het gedachtenproces, dat te maken heeft met het magnetisch raster rondom het aardoppervlak van
de planeet, om energieën op mensen over te dragen via visueel holografische voorstellingen van de werkelijkheid. Door op deze
wijze het bewustzijn van de mens te annexeren, creëren zij met geweld een vooraf ontworpen werkelijkheid.

Oorspronkelijk is de mensheid geschapen door de grote Schepper met eeuwig onsterfelijke zielen. – De ontkoppeling was
noodzakelijk voor de uitvoering van het mind control programmeren. Daarvoor moet de mensheid in een lage trillings
frequentie verblijven om een gecontroleerd en illusionaire werkelijkheid te kunnen handhaven. Hetwelk anders
onmogelijk zou zijn geweest. Sterker nog, de - reptielachtige hybriden - kunnen niet op planeet Aarde
verblijven onder de oorspronkelijk hogere aardfrequentie.

Zodra de vrije wil bij de meerderheid is weggenomen, worden mensen bang en vragen om meer
bescherming van de overheid, gevolg door meer beperkingen om zich veiliger te kunnen
voelen. Dat nu gebeurt, onder de Covid regels. Het is het nieuw geschapen menselijk
lichaam dat in vele miljoenen om ons heen leeft, en niet meer in staat is uit
hun slavernij te ontwaken. Dat zijn de wezens waar de Diepe Staat het
meest van houdt. Mensen die geen vrijheid willen, maar
veiligheid, dat past in hun wereldgevangenis
matrix, ontworpen om te leven in
lage en giftige
vibraties.

Voor lezers die denken dat dit te ver gezocht is, kijk eens om je heen en observeer de vele
Gezichtsmaskers, de Chemtrails, en erken de gevaren van stralingsemissies door Micro Wave
Ovens, slimme meters, slimme telefoons, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G en binnenkort 6G. Het uiteindelijk plan
van het hoogste cabal-echelon is zich te ontdoen van het oude losgekoppeld menselijk lichaamsvorm.
Ze bereiken dit door het doden van 90% van de bestaande bevolking door hen te -vergiftigen- via voedsel
en medicijnen, om zodoende de oude lichaamsconfiguratie uit te roeien welke niet langer voor hen bruikbaar is.  

Als dit eenmaal is voltooid, wordt het onmogelijk een echt vrije wil uit te oefenen en zich te verzetten tegen deze
overname. Inmiddels, is deze beperking meer en meer zichtbaar geworden. Degenen die niet wakker zijn, leven
hun dagelijks leven binnen het matrixsysteem, en stemmen stilletjes ermee in, tenzij ze zich ertegen uit
spreken. Wordt iedereen automatisch opgenomen, of ze dat leuk vinden of niet. Tenzij de
mensheid onmiddellijk tot tegen actie overgaan door uit deze Matrix te stappen.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Kryon - De attributen
van reïncarnatie


Door: NEVA (GABRIEL RL)

17 februari 2022
Groetjes lieverd, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Misschien volg je deze maand de kanalen. Ze hebben te maken met familie. Familie in een ander woord: reïncarnatie.
We hebben heel veel feiten gemaakt. Sommige zijn je bekend van eerdere kanalen en sommige zijn nieuw. Maar ze hebben
te maken met een proces, als je het zo wilt noemen, een systeem, als je het zo wilt noemen, waarin een ziel in verschillende
uitdrukkingen naar deze planeet blijft komen.

Expressie is het woord dat velen zouden gebruiken voor de menselijke vorm die je aanneemt voor de ziel die je bent. We
beschrijven een klein beetje geschiedenis, beschrijven een beetje van wat er gebeurt bij geslachtsverandering en hoe
vaak het is, we praten over veel dingen. We vertelden hen dat er een systeem op deze planeet is dat specifiek en
anders is dan andere planeten. We vertelden hen dat er een andere tijdlijn is, afhankelijk van hun bewuste
perceptie van wat een oude ziel al dan niet kan zijn, en dit alles beïnvloedt de tijd die het nodig heeft,
de vorm die het ontvangt en vervolgens naar reïncarnatie stuurt.

Als ik vorm spreek, meen ik het. Wanneer je de andere kant op gaat en een of twee levens op
deze planeet hebt gehad, is het heel, heel anders, zoals we zeggen, van een oude ziel die
hier misschien honderden keren is geweest. We vergeleken een systeem van reïn-
carnatie met een school op aarde, waar een oude ziel het leven na het leven
bijwoonde, les, expressie, les, expressie, om naar een plaats te gaan
waar het bewuster is, met meer wijsheid over
hoe dingen werken.

Dit plaatst hen op een andere plaats als het gaat om zielsplanning die we in de laatste sessie,
in de laatste channeling, hebben besproken. Maar ik heb iets beters, ik heb iets nieuws dat we nog
nooit eerder hebben besproken. En ik wil voorzichtig zijn. -Reïncarnatie-, in het idee van elk spiritueel
systeem, is vaak in steen gebeiteld, in veel geloofssystemen, misschien zelfs in de jouwe.

Iemand die je echt vertrouwt, eert en liefhebt, zei tegen je: "Zo werkt het." Ik kom en vertel je dat het anders
is. Er is dus een weerstand, wanneer er een verandering is in de energie van de geest. Opnieuw zullen er mensen
zijn die zeggen: "God is dezelfde, gisteren, vandaag, voor altijd. Kryon, wil dat niet veranderen." Ik niet, lieverds, dat
zal ik nooit doen. Dit is jouw verhaal. Dit is jouw reis. Dit is het verhaal van het bewustzijn van de mensheid op deze
planeet. Dat is wat er verandert. En naarmate de meest -bewuste- waarneming voor jou in dimensionaliteit -toe-
neemt, begint het systeem dat God voor jou heeft ingesteld ook te veranderen. Stel je voor: je zit in de eerste
klas van school.

Ben je hetzelfde als je in een hogere klas zit? Ga je nog met reces? Speel je nog steeds met vrienden
die je hebt ontmoet toen je 10 of 11 was? Of is het een beetje anders? Nu ga je, in je cultuur, naar
de studeerkamer. Besef je wat ik zeg? De school kan hetzelfde zijn, maar de cijfers bepalen
wat je doet. Je begint een opstijgend opleidingsniveau te benaderen.

Deze planeet van jullie begint door machinaties van bewuste waarneming, problemen en gebieden
te gaan waarvan je nooit had gedacht dat ze zouden gebeuren, beslissingen die je zou moeten nemen
en dat zullen je doen. Jullie beginnen in te zien dat jullie dit voor jezelf moeten doen. Jullie beginnen nu
te zien waar het bewijs van bewustzijn is. Het gaat er niet om hoeveel God je zal helpen, het gaat erom hoe
veel je de informatie kunt bereiken en grijpen die je hebt gekregen en die je altijd is gegeven.

Het gaat om het waarnemen van je intuïtieve idee, om het waarnemen van je ziel. Realiseer je heel goed wat er om
je heen is, dat je de antwoorden kunt hebben en samen kunt gaan zien wat je moet doen om vooruit te komen in deze
tegenstrijdige tijden. Wanneer ze op een bepaald punt komen, reïncarneren ze meerdere keren, wanneer ze deze planeet
vol hebben met genoeg menselijke wezens die daar zijn geweest en het hebben gedaan, zoals ze zeggen, dat ze oude zielen
zijn, gebeurt er iets. En dat iets een complete en totale verandering is van het reïncarnatiesysteem.

Toen we met dit specifieke loodgieterswerk begonnen, toen we begonnen, zeiden we dat het over familie ging, toch? Laat me
je vertellen over de familie. Familie zijn zielen van dit universum. Geen zielen op Aarde. Nu begrijp je dit misschien niet echt
en echt, maar als ik je een moment of twee mee naar huis zou kunnen nemen, als ik het een moment of twee zou kunnen
nemen, zou het adembenemend zijn. Want in deze soep van zielen is er een familie die ver boven degene staat die
ze denken te hebben op deze planeet. Er zijn daar zielen die jullie heel, heel goed kennen, omdat jullie vóór
de Aarde met jullie op andere planeten waren. En dat wordt heel esoterisch, heel moeilijk te geloven
voor sommigen. En voor sommigen doet het hen met hun ogen rollen. Maar laat
me je vertellen wat het betekent.

Voordat je hier kwam, lieverds, heb je veel, veel meer meegemaakt dan je hier bent geweest.
En er zijn letterlijk triljoenen zielen die dat ook hebben gedaan en niet op deze planeet zijn, maar
klaar zijn om hier te komen. Tot nu toe is het systeem zo geweest, het is als een school. Het begint
langzaam, je leert en degenen die leren komen anders terug, en hebben een andere tijdlijn en worden
een oude ziel.

Oude zielen onderwijzen andere zielen, die oude zielen worden, het bewustzijn stijgt, en ze beseffen dat
het een school is, het is een familie, het is een school op aarde, maar hoe zit het met ik stel voor dat je nu
kunt afstuderen? En het zou niet je eerste keer zijn. Afgestudeerden kunnen beginnen te -belichamen-
als wat we superzielen noemen. Degenen die op planeten zijn geweest en dit vele malen hebben mee
gemaakt, die zo snel mogelijk op deze planeet landen en hun -bewustzijn- is hoog en functioneert.
Met andere woorden, zij zijn degenen die helpen. Zij zijn degenen die komen, deze superzielen.
Geïncarneerd, klaar om te lopen, bijna als geïncarneerde Meesters, om zich met jullie allemaal
te mengen. En jullie zullen ze kennen, en jullie zullen ze zien, omdat ze helder en intelligent
zullen zijn, en ze zullen ideeën hebben waarvan jullie je zullen afvragen waar ze vandaan
kwamen.Regeringsvormen die nooit bij hen zijn opgekomen en die zinvol zijn. Vormen van
oplossingen die je niet voor mogelijk hield, en je zult zeggen: Hoe heeft dit kunnen
gebeuren? Waar komt dat vandaan? (lacht). Er is hier al wat. Vind je dat leuk? Daarom
kan ik naar je kijken en zeggen dat er hoop is. Er gebeurt -zoveel onder de mantel- van
angst! Onder de mantel van angst.

Er gebeurt veel op niveaus die je je niet eens kunt voorstellen of bedenken - omdat je niet
weet wat je niet weet. Deze systemen beginnen te transformeren en te veranderen, om samen
te werken met de dingen die je zojuist hebt gehoord (of gelezen), net als de knooppunten en nul
zones, en de hulp van de sterren, en al die dingen, die met deze planeet zullen gaan werken, zodra
je begrijpt dat jij het bent die deze planeet verandert. Jij bent het die de handen uit de mouwen moet
steken voor de vele beslissingen die nu genomen moeten worden. En hier ben je dan.

Ik wil dat je over deze dingen nadenkt en ze begrijpt, zodat je veel meer weet over hoe het is om vrede te
voelen in de toekomst. En nogmaals, ik zeg je een van de dingen die we eerder channelen: beoordeel je toe
komst niet op basis van wat er in het verleden is gebeurd. -Kijk niet achterom en zeg: "Hier komt hij weer." Kijk
niet naar al je problemen en zeg: Nou, dit is de menselijke natuur. Het is hetzelfde als wat de vorige keer gebeurde.
Nee, dat doe je niet. Is het je niet opgevallen? Je bent in een -nieuwe- Aarde. En hier komen ze. Bereid je op hen voor,
dierbaren, die zullen herkennen wanneer ze ze zien en herkennen wanneer ze ze zien. En je kunt ze een knipoog geven
en zeggen: "Bedankt dat je hier bent wanneer we je nodig hebben."

Ik ben Kryon, gepassioneerd
door de mensheid.

En zo is het.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius- Vanuit angst naar - in liefde gaan -

Door: Victoria Cochrane
2 -2 - 2022


Angst is de grootste blokkade van allemaal. Het weerhoudt je ervan om je potentieel te bereiken en
het verandert de machtsverhoudingen tussen jou en wat je blokkeert. Wanneer je toestaat dat angst de
overhand neemt, geef jij je kracht weg. Om dit te doen is het grootste offer, en een die je pad zou kunnen
veranderen van het pad dat bedoeld en juist is naar een van compromis en verlies van kansen.

Overtuigingen gebaseerd op angst zullen alleen maar meer angst genereren die de emoties van haat en intolerantie
zal genereren. Op hun beurt zullen deze emoties wreedheden en onrechtvaardigheden veroorzaken. Angst is de grootste
blokker, maar het is ook de grootste manipulator. Het wordt veel gebruikt als een instrument door degenen die de wereld en
haar bevolking onder controle willen houden voor financieel gewin. Er wordt veel propaganda aan jullie allemaal gevoerd om jullie
in angst te houden. Angst veroorzaakt de illusie van scheiding en de overtuiging dat elke beslissing die je neemt alleen maar invloed
op jou heeft. Dit is een gevaarlijke denkfout.

Wanneer je in iets of iemand gelooft, vertrouw je op zijn of hun waarde. Je houdt ze te goeder trouw vast. Geloof en vertrouwen stellen
je in staat om je oordeel en onderscheidingsvermogen te ontspannen en misschien te stoppen met het stellen van vragen wanneer
het niet altijd veilig is om dat niet te doen. Er zijn veel gebeurtenissen over de hele wereld, nu en in het verleden, waarvan de
verklaringen voor het grootste deel door de massa's zijn geaccepteerd. Veel van de 'waarheden' zijn in feite leugens om
meer sinistere plannen te dekken. Propaganda is een wijdverbreide praktijk om ervoor te zorgen dat mensen in
hun comfortzone worden gehouden met de wol stevig over hun ogen. Het is tijd om te stoppen met
een schaap te zijn en te beginnen met het oefenen van onderscheidingsvermogen!

Beoefen geen blind geloof of vertrouwen in zaken van mondiaal belang, want degenen die het meest
bezorgd lijken, kunnen in werkelijkheid de daders zijn en hun eigen belangen beschermen. Op dit moment
in de wereld zijn complottheorieën in overvloed en is de angst om besmet te raken wijdverbreid, zowel door
ziekte als door vaccinatie. Wanneer je naar verhalen luistert, hetzij in de media, op sociale media of mond - tot
- mondreclame, word je ingebed in hun agenda en dit, mijn vrienden, is het grootste gevaar van allemaal.

Sta niet toe dat angst je ervan weerhoudt om te bereiken wat je van plan bent te doen of om je eigen waarheid te
volgen. Sta ook niet toe dat anderen je manipuleren door angst. Wanneer je in je kracht staat, heb je toegang tot je
hogere zelf, en dat zal je naar een plaats van geloof, vertrouwen en acceptatie van jezelf brengen. Het zal jullie ook in
staat stellen om toegang te krijgen tot de energie van alles wat jullie zal beschermen tegen de lagere energieën in de
fysieke en etherische rijken. Er zijn veel eenvoudige dingen die je kunt doen om je vibraties boven het drama om je
heen te verheffen om minder angstig en meer hartgericht te zijn.

Houd jezelf geaard. Houd je energieën volledig geaard in Moeder Aarde en in het heden door je energie bewust
te aarden in de ochtend wanneer je opstaat. Voel hoe je energie inhaakt in Moeder Aarde en verbind je dan
met het licht van de Schepper. Je voelt de hele dag veel meer in je lichaam. Of loop op blote voeten op
het natte gras, op het zand of zelfs op het tapijt, of dompel jezelf onder in water en wees je bewust
van jezelf in de ruimte. Wanneer je je angstig of overweldigd voelt, stop dan, haal adem en
duw je energie door al je chakra's naar beneden. Rits omhoog en bescherm je aura,
word je bewust van je omgeving en zeg een doelgerichte affirmatie
om je terug te brengen naar het nu.
Zorg voor je gezondheid. Behandel je lichaam als een tempel, omdat het je geest en je ziel herbergt.
Blijf gehydrateerd, eet gezond en beweeg je lichaam. Zorg er ook voor dat je voldoende slaap krijgt en,
zoveel als je kunt, de hoeveelheid stress in je leven onder controle houdt. Leer mediteren of neem deel aan
ontspanning, mindful en / of creatieve activiteiten zoals Chi Gong, Tai Chi, yoga, dans, zingen, tuinieren, bush
walking of artistieke hobby's.

Leer weer van jezelf te houden. Het is niet mogelijk om alles en iedereen met liefde te zien als je jezelf niet zo kunt
zien! Je moet werken aan het loslaten van pijn uit het verleden en jezelf vergeven voor fouten uit het verleden. Kijk niet
in de spiegel en zie je fysieke verschijning. Kijk liever in je hart en zie het kind van binnen. De meeste - liefde voor zichzelf
verdwijnt in de vroege tot late kindertijd. Herwin je liefde voor jezelf door - liefde en vergeving naar jezelf te sturen als kind.
Koester het kind van binnen en herwin de liefde en het respect voor jezelf die de Schepper nooit heeft verloren.

Het universum draait om liefde en liefde alleen. Vind de liefde voor jezelf en je zult in staat zijn om dingen vanuit een veel hoger
perspectief te zien, want liefde is de grootste onblokkeerder en de grootste beschermer. Als je uit een plaats van liefde komt, bevrijd
jij jezelf; deze vrijheid zal je op je pad zetten dat je in gemeenschap met de Schepper hebt gekozen. Vraag mij of je gidsen om hulp om
verder te gaan met genade en vervulling.

IK BEN Meester Kathumi

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusJe leven
is niet beperkt tot één pad


Door: Joe Martino
18 januari 2022
Het is geen geheim dat het leven soms kan voelen als een beperkte verharde weg die voor ons is aangelegd en waar we
ons aan moeten houden. Kijk naar hoe we worden opgevoed. Meestal komen we in de wereld en ontwikkelen we onze ideeën
en percepties van degenen die het dichtst bij ons staan - onze ouders. Naarmate de tijd verstrijkt, bevinden we ons op school, bij
vrienden, uitgebreide familie of zelfs op internet. Deze nieuwe bronnen van 'leven' beginnen te modelleren 'wat het leven is' en dus
volgen we vaak. Door deze vroege vormende jaren observeren en creëren we een idee van hoe het leven zou moeten zijn; de 'beste
manier' om het spel te spelen. We leren van mensen die hebben geleerd van degenen voor hen, enzovoort. Zeer kleine ideeën
evolueren door de geschiedenis heen, maar meestal blijft het grootste deel van de manier waarop het leven is hetzelfde.
We veranderen niet veel.

Maar wat gebeurt er als het voelt alsof er een nieuwe toekomst roept? Hoe
word je wakker met het feit dat het leven niet beperkt is tot dit smalle pad?

Dit van het concept van 'de beste beslissing'. Hoe vaak hebben we niet gehoord 'dat is niet de beste beslissing' of 'dat is
niet de beste beslissing voor het hele gezin'. Als je naar beide uitspraken kijkt, besef je dat 'het beste' subjectief is. Wat het
'beste' is voor de ene persoon, is misschien niet de 'beste voor de andere. Verder worden beide percepties van 'het beste'
gecreëerd uit alle geloofssystemen waaraan ieder van ons in ons eigen leven is blootgesteld. Dit is de belangrijkste
factor om te beseffen bij het voelen van het verlangen om onszelf te bevrijden van oude patronen.

We raken verstrikt in geloofssystemen

Wanneer onze ervaringen ertoe leiden dat onze neuroplastische geest een geloofssysteem als dit creëert, beperken
we hoe we dingen zien. We voelen niet langer wat 'het beste' is, maar in plaats daarvan analyseren en definiëren we 'beste'
op basis van een verhaal; vaak een verhaal uit het verleden, gebaseerd op heel andere tijden dan het huidige moment. Een
verhaal dat we niet controleren met onze gevoelens, maar dat we alleen met onze geest rechtvaardigen. Ik wil de geest
hier niet  belasteren. Het is een ongelooflijk hulpmiddel dat deel uitmaakt van onze ervaring, dat gezegd hebbende,
kunnen we het beter verbinden met ons lichaam? Onze natuur? Kunnen we onze systemen in betere harmonie
laten werken? Of moeten we blijven opereren op de automatische piloot waarbij onze geest virtueel de
show leidt? Dit is wat ik in dit stuk verder wil onderzoeken.

Laten we het voorbeeld nemen van een kind dat vandaag van de middelbare school komt. 9 van de 10 keer krijgt
dat kind te horen, en kan het zelfs geloven, dat de 'beste' beslissing die ze voor hun leven kunnen nemen, is om hun
opleiding aan de universiteit of hogeschool voort te zetten. Het maakt niet uit dat ze niet weten wat ze willen studeren,
of dat het onderwijssysteem hen mogelijk $ 100.000 + zal kosten, velen zullen zeggen dat dat het beste is - en er zelfs trots
op zijn.

Voor iemand die arts wil worden, is permanente educatie waarschijnlijk de 'beste' weg, maar waarom dwingen we, anders dan door
angst en conditionering, alle andere kinderen door het proces? welke invloed heeft dit op hen? Hun verlangens? Hoe ze hun kinderen
zullen behandelen? Ik wil duidelijk zijn, een kind stelt deze dingen vaak in vraag, maar in plaats van deze vragen diep te onderzoeken,
laat cultuur en conditionering hen het idee accepteren dat ze hun toekomst gewoon niet duidelijk genoeg zien. Als ze niet meegaan,
zullen ze hun toekomst verpesten. Elk idee van hun ware verlangens en passies wordt nog steeds naar beneden geschoven ten
gunste van het accepteren van 'het pad'.

Na postsecundair, en ik vereenvoudig hier, wordt een jongere vaak verteld om een baan te krijgen zodat ze een huis kunnen
kopen, omdat het bezitten en kopen van een huis een slimme beslissingis . Als iemand ervoor kiest om geen huis te kopen
of misschien niet naar de middelbare school te gaan, worden ze vaak gevoeld 'achter' anderen te staan. "Ik zou nu naar
de universiteit moeten gaan, ik wil niet achterlopen." Hoe vaak horen we dit?

Omdat we als jonge mensen ons leven beginnen met het volgen van deze overtuigingen en ze accepteren als 'hoe
het is', zullen ze vaker wel dan niet dit idee van wat 'BESTE' is voor de rest van hun leven met zich meenemen.
Ze zullen hun beslissingen hierop beoordelen, emoties op basis hiervan uiten, zelfrespect ontwikkelen
op basis hiervan, enzovoort. Hun geest heeft immers letterlijke paden gecreëerd op basis van
deze realiteit, en hun zenuwstelsel heeft zich daar ook op afgestemd. We hebben
een fysiologische toestand opgebouwd over 'wat het beste is'.
Dus, vooruitgaand, zullen deze jonge mensen elke beslissing nemen op basis van de geloofssystemen die aan hen
zijn doorgegeven en onderwezen. En het kan nog smaller worden. Wat te studeren op school, wat voor soort baan te
krijgen, welk type auto te kopen, hoe geld uit te geven en te sparen, welk type huis te kopen en ga zo maar door, al deze
dingen worden vaak onderwezen. Door cultuur, familie, media, maatschappij – niet per se in onszelf.

De diepe waarheid

Geen van de verhalen die we accepteren over het leven is waar. Het is allemaal een geloofssysteem. Perceptie, ideeën! Omdat
we vaak worden uitgenodigd om het leven HEEL serieus te nemen, en ik weet omdat ik er ben geweest, sluiten we ons gevoel van
spel, nieuwsgierigheid en flexibiliteit af dat essentieel is voor het vinden van een gevoel van gemak en vrede gedurende het
hele leven. Met stijfheid en ernst komt ook stress en trauma. Dan volgen depressie en angst – soms ook ernstige ziekte.
Dit komt omdat we diep van binnen het gevoel hebben vast te zitten. We drukken niet iets diep in ons uit en
dwingen onszelf om ons te conformeren aan iets dat op veel manieren niet natuurlijk voor
ons voelt. Misschien in onze gedachten, maar niet
in ons hele wezen.

Kijk naar onze wereld, hoe zijn we overtuigd om allemaal hetzelfde na te jagen? Hetzelfde spul?
Is het mogelijk dat ons een idee is verkocht dat 'het ideale leven' heet? Interessant is dat de meeste
delen van de wereld hun eigen versie van dit 'ideale leven' hebben, het is gebaseerd op cultuur. Maar
hoeveel van ons resoneren er ECHT mee versus dat het gewoon iets is dat we zijn gaan accepteren? Als
we het gewoon accepteren, wie is dan het leven dat we echt leven?

Wiens dromen jagen we na en wat voeren we eigenlijk uit?

We nemen dit volledig uitgebreide creatieve individu dat speelt in een uitgestrekte speeltuin genaamd Aarde
en we beperken ze tot dit kleine smalle pad van wat het "beste" is. In plaats van hun leven door te brengen
met het kunnen maken van elke keuze die ze kiezen, blijven ze beperkt tot wat ze als de "beste" zijn
verkocht, zelfs als ze er niet echt van houden.

Nog dieper

Dan heb je het nog diepere deel, we kijken dan naar en oordelen over anderen als ze 'de verkeerde beslissingen' nemen.
Kijk naar hoe we kijken naar degenen die van gedachten veranderen over welke baan ze willen, welk huis ze willen of waar ze
willen wonen. Wat zeggen we over die mensen? "Ze moeten een beslissing nemen en hun leven op de rails krijgen." Welk spoor?
Is er een pad? Zegt wie? "Ze hebben geen slimme beslissing genomen met hun geld of hun huis, dus ze gaan het later
betalen. " Wie zegt dat sommige beslissingen beter zijn dan andere? Is het hoe dan ook geen ervaring?

Nu om deze concepten in een meer dagelijkse realiteit te brengen. Ik erken dat als iemand een duidelijk doel heeft dat hij wil
uitvoeren, bijvoorbeeld X bedrag aan huis verdienen in 5 jaar, dan moet er een 'spoor' worden gevolgd. Maar waar ik op doel is dat
niet iedereen het leven op die manier bekijkt, en soms volgen we alleen dat spoor omdat ons is verteld dat het slim is, maar we worden
er niet echt door vervuld. Iets diepers roept, maar we antwoorden niet. In plaats daarvan gaan we verder met wat 'beste' of 'slim' is. Voor
degenen onder ons die diepe roep om een nieuwe toekomst voelen, hoor ik jullie. Ik voel het ook. Aan de ene kant is dit een reis om
onze geest te bevrijden van de conditionering van het verleden, en het is niet helemaal gemakkelijk, maar het kan worden
gedaan met de juiste focus en ondersteuning.

Vanuit een praktische oplossingskant is de weg vooruit of het antwoord niet duidelijk, omdat het in veel opzichten nog
niet door iemand anders is geschreven of gedaan. Maar met elke stap voorwaarts die we zetten, wordt het pad duidelijker.
Het bedenken van nieuwe manieren om gemeenschap, carrière, verbinding, economie en in harmonie met de natuur te creëren.
Terwijl we ons verdiepen in het verkennen en bespreken van deze ideeën, en stappen ondernemen om er op kleine schaal mee te
spelen, krijgen we het nodige inzicht in wat kan werken en wat niet.

Als je op zoek bent naar meer duidelijkheid in jezelf over welk pad je wilt nemen, vergeet dan niet om jezelf af te vragen: het leven
dat je najaagt, de doelen die je hebt gesteld, wiens doelen zijn het eigenlijk? Waar hoorde je voor het eerst van hen? Komen ze
uit je hart? Of zijn ze wat je hebt verkocht? Kijk in jezelf naar wat JIJ ECHT wilt en hoe je jezelf wilt uitdrukken en creëren.
Begin daar en creëer vanuit die ruimte. Je zult heel snel zien dat je alles kunt maken wat je maar wilt.

Om daar te komen, maak je tijd vrij voor jezelf om dit te doen. We kunnen niet verkennen door simpelweg een
paar momenten na te denken terwijl we wachten tot ons eten klaar is met koken of zoiets. Neem 7 dagen
lang elke dag 30 minuten, besteed geen telefoon- of computertijd en schrijf gewoon een dagboek
op over hoe je je voelt over enkele van de vragen die in dit stuk worden gesteld.

Vergeet niet dat er hier geen goed of fout pad is. Het gaat erom terug te kijken op wat we kiezen,
waar we zijn en te zeggen: "Is dit waar ik wil zijn? Voel ik vrede? Mijn diepste zelf uitdrukken? Ben ik
geïnspireerd over waar ik ben?" en als je dat niet bent, creëer je een nieuw pad en zie je hoe dat voelt.
Volg hoe jij JE VOELT, niet wat je zoekt als goed of fout. Ons leven weerspiegelt onze bewustzijnsstaat.

> BRON <

Auteur: Joe Martino
Journalist, filmmaker en oprichter van Collective Evolution & The Pulse. Ik schrijf over alles van bewustzijn
tot UAP tot hoe actuele gebeurtenissen licht werpen op de menselijke paradigma's die hen drijven.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusVoorbereiding op 5D-veranderingen

Door: Peter B. Meyer
final wake up call
15 december 2021Geëngineerde sociale cultuur

De mensheid moet zichzelf heropvoeden om te begrijpen wat er werkelijk gebeurt in de wereld van vandaag.
We leven in een tijdperk van geëngineerd sociale cultuur die ons naar een anti-menselijk doodscultuur voert. Totdat
de mensheid een accurate inschatting heeft van waar het vandaan komt, moet hieraan niet worden deelgenomen.  Maar
degenen die door deze informatie ontwaken hebben wel de verantwoordelijkheid in deze laatste 3D-cyclus van het menselijk
ras op aarde de intenties bekend te maken. De misdaden tegen de mensheid te tonen welke steeds duidelijker waarneembaar
worden. Gepleegd door het hoger rijk in de Inter Galactische Gemeenschap (cabal) zij die achter de schermen op Aarde opereren
en handelen tegen de natuurwetten. De hele mensheid zal moeten begrijpen dat de cabal herhaaldelijk de natuurwetten heeft
overtreden, en dat dat consequenties heeft.

Waar mensen werkelijk bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een niet bestaande Covid -19 infectie,
maar de terreur van hen die de wereld regeren, en die alle mensen bang maken opdat ze zich onderwerpen aan hun doel;
de toepassing van totaal tirannieke macht in de eens vrije Wereld. Helaas, kunnen de feiten niet winnen van de emoties
oftewel de angstpsychose. De enige manier het gevecht om de waarheid tegen deze tirannie te winnen is door de
controle over het verhaal terug te winnen.  

De “machthebbers” hebben de hele wereldbevolking in gevangenen veranderd door een oorlog van woorden; manipulatie
van gegevens; het veranderen van definities; dreiging met de dood door een onzichtbare vijand, gesteund op leugens door
de gezagsdragers. Er bestaat geen pandemie. De vereiste lockdown en sociale afstand is isolement. In ieder geval zijn deze
geen volksgezondheidsmaatregelen. M.a.w. huisarrest onder aanbeveling. Vaccins die geen vaccins zijn maar gifspuiten!
Onbewezen, riskante en uiterst giftige injecties om het menselijk ras binnen drie jaar volledig uit te moorden.Bewustzijn en Eenheid

Het is niets anders dan, psychologische oorlogsvoering met behulp van sociale engineering, toegepast om de geest
van de massa te infecteren en te controleren. Dat vele malen gevaarlijker is dan het niet bestaande virus. Het feit, dat
een grote meerderheid van de wereldbevolking nog steeds denkt dat het hier om een volksgezondheidscrisis gaat, is het
bewijs van de macht en de propaganda door de MSM. Het digitale paspoort is niet gemaakt voor Covid; het is omgekeerd;
Covid is gemaakt voor “het digitale paspoort”. Want zodra ze de controle over digitale identiteiten hebben, zijn we voor altijd
hun slaven. Veilig opgeborgen in hun dystopische bio-beveiligde gevangenis.  

Bewustzijn en Eenheid zijn directe belemmeringen voor de plannen van de Deep State cabal. Daarom willen ze alles van waarde van
ons afpakken. Ze doen dit in de naam van het behoud van planeet Aarde en het verbeteren van het klimaat, welke argumenten leugens
zijn. Als iedereen in quarantaine wordt geplaatst en rondrijdt in elektrische voertuigen met beperkte actieradius, kunnen ze de mens beter
onder controle houden. Wees ervan verzekerd dat alle klimaat- en andere nieuwe bepalingen zijn ontworpen om de rest van ons op te
sluiten in ruimtelijk beperkt aangewezen gebieden.

De benevolente Galactische Federatie observeert ons op planeet Aarde vanuit de ruimte en zij begrijpen dat Covid 19 een voorwendsel
is voor een radicale verandering in de aardse mensheid. Er bestaat niet zoiets als Covid, afgezien van gewone griepjes en er zijn geen
echte gevaren voor de gezondheid; alles is gelogen en bedrog door de corrupte MSM. Er wordt nu live een ongelooflijke show
vertoond, een gigantische productie van een militaire alliantie die de wereld regeert en de media, ziekenhuizen, en
dokters toestaat ons te vergiftigen.

Mensen wakker schudden

Deze demonstratie wordt door de patriotten benut om mensen wakker te schudden, om ze een afkeer van de oude wereld
te laten krijgen en een betere te wensen. Maar wees gerust;, alle regeringen zijn intussen onder de controle van het leger! De
militaire tribunalen in GITMO – Guantánamo Bay, Tierra del Fuego Patagonia, Groenland, IJsland, Noorwegen, de Azoren, Diego
Garcia, en Kreta draaien op volle toeren. Miljoenen marionetten en aanverwante criminelen zijn reeds zonder ophef geëxecuteerd.
De meest bekende figuren zijn klonen, om het schapenvolk rustig te houden. Deze algehele onderwerping begon zo’n 300 jaar
geleden, en groeide heel langzaam. Echter, vooral in de laatste 50 jaar, ging de groei sneller, na de invoering van het zionisme
t.w. de valse Khazariaanse Joden waaruit o.a. de Rothschilds en andere financiële zwaargewichten voortkomen.

Hieronder het rapport van Galactische Federatie commandant SanandaJullie leven in een tijdperk gebaseerd op een sociaal geëngineerd cultuur die naar de anti-menselijke doodscultuur
leidt. Totdat de mensheid een juiste inschatting heeft van waar het vandaan komt, kan geen plicht worden geaccepteerd
hieraan deel te nemen. Maar degenen die zijn ontwaakt door deze informatie hebben wel de verantwoordelijkheid de kennis
te verspreiden.  

Natuurwet deel 1

De misdaden tegen de mensheid die worden begaan, worden steeds duidelijker in het hoger rijk binnen de Inter Galactische
Gemeenschap, het zijn degenen die achter de schermen op Aarde opereren en handelen tegen de natuurwetten. De totale
mensheid moet begrijpen dat de natuurwetten herhaaldelijk worden overtreden door de cabal met alle gevolgen van
dien. De mensheid moet zichzelf heropvoeden. De benevolente intergalactische gemeenschap zal de huidige
structuur ordenen, in overeenstemming met de natuurwetten. De Deep State Elites zijn de grondleggers
van de anti-leven ideologie, oorspronkelijk voortgekomen uit de reptielachtige geest van exterrestrials.
Het is de geest van egoïsme, hebzucht en zelfvoldaanheid, die geen enkele natuurwet respecteert.
Met als enig doel de vernietiging en genetische engineering van de mensheid.

De Global Elites houden genetisch materiaal en technologie achter, opgesloten in ondergrondse holen op de Noordpool,
en sturen mensen naar Mars om het voortbestaan van het menselijk ras t.b.v. eigen gebruik te verzekeren. Heeft ooit iemand
zich afgevraagd waar al de vermiste miljoenen mensen naartoe verdwijnen, elk jaar? Is het een wonder dat deze Global Elites
zich verzetten tegen openbaarmaking? Openbaarmaking zal direct een einde maken aan dit alles en aan hun doodscultuur
die zij koesteren. We zouden ons moeten afvragen waarom de global elites voor triljoenen dollars menselijke kolonies
stichten op Mars? Terwijl ze het menselijk ras op Aarde aan het vernietigen zijn? En, nog meer deze hulpbronnen
zouden kunnen gebruiken om de planeet te zuiveren en te herstellen.

De mensheid moet van, in het verleden gemaakte fouten, leren en waakzaam zijn tegen deze slechte en schadelijke
cultuur. En, maatregelen nemen, opdat dit niet langer wordt gevoed. We moeten wakker worden en beseffen dat we
geprogrammeerde wezens zijn geworden die zich onderwerpen. Een maatschappij zijn van gecreëerde aanbidders van
agenda 2030, opgezet voor een weggooi wereld t.b.v. een ongelooflijk destructief boze God.

Als we het gebrek aan ethiek niet kunnen herkennen en niet in staat zijn deze zieke sociale structuur volledig te ontmantelen,
en uit te roeien wordt dit een alles vernietigend dodelijk virus dat in elk aspect van het menselijk ras zal blijven voortleven. We
moeten tot het besef komen dat elke maatregel die de natuurwet overtreedt, wordt toegepast ten behoeve van een buitenaardse
deformatie om de bedoelingen en de ware rede van de uitroeiing van het menselijk ras, te verbergen.Natuurwet deel 2

In de afgelopen honderd jaar is de mensheid her-geëngineerd door middel van routineus mind control. Door, o.a. gewelddadig
entertainment en voorgeprogrammeerde soap verhalen, en negatieve artikelen via de media, welke deze doodscultuur hebben
ingevoerd. Sociale engineering is een vorm van mind control die de mens het recht op privacy ontneemt. Bereikt, door de
manier waarop de informatie wordt gepresenteerd. Ze willen controleren wat men weet om het zelfbewustzijn uit te
schakelen. Dus deze verzonnen sociale structuur controleert de menselijke geest d.m.v. verkeerde
informatie opdat ze hun gedrag eraan aanpassen.

Dit bevordert louter begeerlijke sensaties voor materialistische bevrediging en financiële beloning. Wederom bereikt en
georganiseerd door de media die de programmering stimuleert, om deze leefstijl kweken. Zo, hebben ze de mens geprogrammeerd
geen verantwoordelijkheid, of aansprakelijkheid te aanvaarden. Geen ethische beschouwingen te overwegen, dat een vrediger bestaan
zou kunnen brengen. In plaats daarvan bevordert hun cultuur, gepusht door de MSM, menselijk lijden, pijn en drama. Daardoor leiden
ze een destructieve levensstijl die leidt tot moorden, ziekten en slavernij.

Als de mensheid zich niet realiseert wat deze ongelofelijke sinistere zelfvernietigende agenda heeft aangericht, die uiteindelijk de
planeet met ons erbij vernietigt, dan is dit wat openbaarmaking vereist! Openbaarmaking is de ontwaking van de mensheid uit
een diepe schadelijke droom, waardoor niets meer hetzelfde zal zijn. Het is hoog nodig, en het is hoog tijd. Deze satanisch
anti-leven of doodscultuur van de samenleving verdrijft en verwerpt alles wat spiritueel is in de huidige alles
vernietigende samenleving.

Het uiteindelijke doel is; jullie verder weg te trekken van de bron God.

Als de mensheid dit niet kan zien, dat hiermede alle levende wezens dodelijk geschaad zijn: dan rechtvaardigt de menselijke
geest deze roekeloze schade, ten behoeve van persoonlijke genoegens. Het anti-leven is gebaseerd op het ontbreken van een
levensvisie of doel voor het leven zonder zelfverwijt en respect voor levende wezens. Hoe meer getraumatiseerd en gemanipuleerd
jullie zijn, des te gemakkelijker zijn jullie te manipuleren om al moordend en vernietigend wezens deze sinistere buitenaardse agenda
te verwezenlijken.

De cabal heeft geen respect voor het menselijk leven, dieren, enz. Jullie zijn voor hen wegwerp artikelen. Deze trieste cultuur is
de bevordering van een destructieve levensstijl, in overeenstemming met hun reptielachtige agenda van organisch afscheidings
strategieën om het hart, de ziel en de hersenen tot overgave te dwingen. In hun poging het menselijk soort op aarde te
vernietigen; geven ze niets om sociaal gedrag, of menselijke empathie, zo elimineren ze alle verantwoordelijkheden.
Er is een belangrijke reden voor het promoten van deze aanbiddingsagenda nl. om de verantwoordelijkheid
over te laten aan een externe bron die hun eigen onderdrukker is, dat is het grote gevaar.

Wanneer mensen geestelijk gecontroleerd worden, is dit het enige leven dat overblijft. Er is geen doel voor hoger
intelligent bewustzijn en energie buiten het fysieke lichaam. Hopelijk, zullen velen zich verzetten om in deze zwarte
leegte voort te bestaan. Het is het doel van de Satanisten opzettelijk dit slechte einde gedachtenproces te genereren.
Om zo de mensheid in een nooit eindigend bewustzijnsslavernij te houden.

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusHet Belang Van Bewustzijn

Door: Vital Frosi
The Final Wakeup Call

30 november 2021

Je bewustzijn is de sleutel naar de 5D-wereld

Je bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie te kunnen betreden. Deze sleutel bezit je op het
moment je bewustzijn je vertelt; doen! of, falen! Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je beoordelen of je belonen.
Maar je  zult het voelen wanneer het echt gelukt is. Het is het einde van een periode! En het begin van een nieuw tijdperk.

Pas op! Er zijn over het hele internet Fake Truth Tellers bekend binnen de kanalen van de zogenaamde populaire media en
spreekbuizen die zelf geloven dat zij informatie van het Licht ontvangen en bevoorrecht zijn dat te mogen doorgeven. Terwijl
in werkelijkheid ze door een cabal operatief worden gemanipuleerd. Vaak vertellen zij dat ze over een exclusieve Informant
beschikken, en dat zij uitverkoren zijn, hun stem te zijn in onze samenleving. Ze geven informatie door die ten dele op
waarheid berust, maar in feite tot doel heeft twijfel, leugens en bedrog te zaaien. De Derde Dimensie is de wereld
van leugens, bedrog. competitie, destructieve kritiek, egoïsme, diefstal, oplichting, roem en hebzucht.
Controle en macht is het doel. Achterbaksheid, kwaadwilligheid en het onderhouden van
lage frequentie voor overtuiging en controle. Dit zijn acties die grote sloten
zet op het Portaal naar de Vijfde Dimensie.

Terwijl in de 5de altijd, samenwerking, hulp en toewijding gericht zijn op goede, zuivere intenties, met empathie en zorg
voor anderen. Dat is het spoor dat je naar de 5D wereld leidt. Niets en niemand heeft de macht om de individuele keuze te
beïnvloeden. Voor ieder individu bestaat nog steeds de vrijheid van de vrije wil. Er zal geen enkele ziel zijn die kan zeggen geen
kans te hebben gehad. Ascensie is hemelvaart en per definitie het pad van hen die ervoor kiezen bewust naar een hoger niveau
van het licht te willen gaan. Het kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk voldoende verruimd is, om elke
les te begrijpen die gedurende opeenvolgende incarnaties werden gepresenteerd. Onthoud dat niets en niemand voor jou
zal beslissen.

Op het moment de meerderheid van de gevaccineerden ontdekt dat zij zijn misleid door hun regering, wordt de wereld -
omvattende bevrijding een feit. Onze vrijheid moet van onderaf veroverd worden. Onze Exterrestriale gast auteur
Vital Frosi beschrijft in onderstaand essay in meer detail de overgang van de 3D naar de 5D-wereld.

De Overwinning van het Licht


Geliefden!

De boodschap van vandaag is een van de belangrijkste die ooit aan de geïncarneerde mensheid is gegeven.
Vanwege de verandering die de Planeet doormaakt gedurende de Overgang, maar ook vanwege het belang van
de laatste incarnatie van de zielen die dualiteit ervaren in deze aardse school; De Engel-Helpers waarschuwen ons te
“ontwaken en te bidden“. En, nu meer dan ooit, is dit medium noodzakelijk. Alvorens dieper op dit onderwerp in te gaan,
moet worden verduidelijkt dat de Wetenschap van de Deep Staters over evenveel kennis beschikt als de Licht-Werkers.
Althans wat evoluerende Werelden betreft, weten de Niet-Licht Wetenschappers genoeg over de toekomst van de
Aarde en haar mensheid. Zij weten zelfs wat henzelf in de komende dagen te wachten staat. En ze weten vooral
dat hun heerschappij hier op aarde over en uit is.

De aarde is het laatste bolwerk van de gevallen engelen. Na omzwervingen door vele sterrenstelsels, en de hele arm van Orion
in de Melkweg, wordt de aanval in dit Zonnestelsel nu afgesloten. Eerder werden hun toevluchtsoorden vanaf Planeet Aarde, t.w.
de Maan en Mars definitief gesloten. In dit jaar 2021 werd de maan teruggewonnen door de Lichtkrachten. En kort daarna, werden
al hun bases op Mars gesloten. Alle Sterrenpoorten in dit Zonnestelsel zijn geblokkeerd en niemand behalve de Positieve Krachten
van de Galactische Federatie kan erin of eruit. Tegenwoordig, zijn er drie beschermende lagen rond de Aarde gevormd, waarvoor
een ontelbare vloot van Ruimteschepen en een leger van miljarden Goedwillende Galactische Wezens is ingeschakeld.  

Het bevel van de Schepper, hier geciteerd in de tekst van iets meer dan een jaar geleden, is nu vervuld. De BASTA is in werking
getreden; er is geen ander alternatief over voor de Dark machten. Zij hebben miljarden jaren de tijd gehad zich van hun
afwijkingen te verlossen, echter degenen die zich hiertegen hebben verzet, vinden nu het einde van de weg van
hun zwerftochten door de Universums. De ORDE moet zich overgeven en hun recycling aanvaarden
in Werelden van Verzoening en Getuigenis. Als zij dit bevel niet gehoorzamen, zal hun
lot het Centrale Zonnevuur zijn, of de Tweede Dood zoals
sommigen het noemen.

De verzetsgroep, wetend wat te wachten staat, heeft besloten de plannen van de Dark Force te veranderen.
Zoals reeds in het begin van de tekst is gezegd, heeft het hoofd van de DS-Pyramide ervoor gekozen Planeet Aarde
en de mensheid te vernietigen. De Schepper is degene die werkelijk beslist, en kan dat natuurlijk niet toestaan. Het Goddelijke
Plan voor de Aarde zal nu worden vervuld, of de Deep State dat wil of niet. Noch de gewenste Nucleaire Oorlogen, noch de pogingen
tot Biologische Oorlog zullen in staat zijn de ontwerpen van het Hoger Commando te veranderen. De zwarte macht heeft slechts enkel
minder aantrekkelijke alternatieven over, die in zekere zin voor hen problemen veroorzaken.

En zo doende, is het uiteindelijke plan van de schaduw macht een individuele aanval geworden op strategische lieden onder de
vleesgeworden mensheid. Let goed op de volgende informatie, want die zal doorslaggevend zijn voor het succes van jouw ascensie
– hemelvaart – al of niet. Dit is het moment waar “getuig en bid” werkelijk van pas zijn. Zoals we al zeiden, de zwarte macht heeft
haar eigen wetenschap. Ook al zijn ze geïnfiltreerd door de wetenschap van de mens, het gaat veel verder dan wat je je kunt
voorstellen. Het is zo diep geworteld dat sommige kanalen nu pas bepaalde informatie mogen ontvangen en uitzenden.

Zij hebben ook hun regels, zodat zij kunnen reïncarneren en zichzelf kunnen bestendigen onder de mensheid op
Aarde. Zielen die tijdens hun incarnatie genoegen scheppen in het kwaad, worden afgezonderd aan gene
zijde van het graf, zodat zij ook aan de andere zijde van de lichamelijkheid kunnen dienen.
Het verschilt niet veel van het astrale op Aarde, waar Spirituele Kolonies
en toevluchtsoorden zijn om zielen in de leer te verzamelen
binnen de Plannen en keuzes die een ieder
maakt tijdens opeenvolgende
incarnaties.

De duistere machten prepareren veel dwalende zielen om te incarneren en prominente hiërarchische posities innemen in
alle segmenten van de samenleving die op aarde bestaan. Op deze wijze hebben zij althans tot nu toe een schijnbaar, totale
controle bereikt. De openbaringen die nu reeds zijn begonnen en die in de komende maanden zich verder zullen uitbreiden,
zullen aantonen wie deze sleutelfiguren onder de geïncarneerde mensen zijn. Alsof dit nog niet genoeg is, beheersen zij
ook de productie van klonen, die een inkarnaat kunnen vervangen, die feitelijk een zeer belangrijke commandopositie
bekleedt binnen de duistere hiërarchieën. Dit zal binnenkort ook onthuld worden en te zien zijn.

Maar er is iets dat nog ongelooflijker is en dat veel mensen kan beïnvloeden op dit zeer belangrijke moment van de
‘Opstanding der Zielen’. Ik zal hier in een paar regels proberen te beschrijven hoe sluw de krachten van het Duister zijn.
Alle geïncarneerde mensen die een onderscheidene positie innemen binnen de praktijken die het menselijk bewustzijn
positief kunnen beïnvloeden, staan onder hun controle. Belangrijke media, spreekbuizen, schrijvers, YouTube
artiesten, journalisten, wetenschappers, leiders van Spiritistische Centra, religieuzen, kunstenaars,
gouverneurs, in het algemeen alle autoriteiten, die geen Dark Kloon of een geïncarneerde
vertegenwoordiger van de Schaduw Macht zijn, worden op sluikse wijze
verleid, zodat zij zonder de nodige waakzaamheid,
fataal bezwijken.

Elk van hen kan omringd zijn door verscheidene niet-fysieke entiteiten, die er alles aan zullen doen om hen te doen afwijken
van hun meest oprechte voornemens. Zij hebben het vermogen het bewustzijn van ieder elk te beïnvloeden, en meestal merkt
de geïncarneerde dat niet eens. Natuurlijk, zijn er die dat weten en er bewust plezier in scheppen. Er zijn gevallen bekend van
mediums en spreekbuizen die geloven dat zij informatie van het Licht ontvangen, terwijl het in werkelijkheid iemand is die
hen manipuleert. Vaak zeggen zij dat ze over een exclusieve Informatie bron beschikken, en dat zij uitverkoren zijn, om
hun stem te zijn binnen onze samenleving. Ze geven informatie door welke ten dele op waarheid berust, maar in
feite tot doel heeft twijfel, leugens en bedrog te zaaien.

Zij laten de geïncarneerde mensen hun informatie geloven, en brengen hen in confrontatie met andere mediums
of infokanalen. Daarom komt het vaak voor dat een wezen dat beweert een Lichtwerker te zijn, een andere Lichtwerker
aanvalt. Het is ook zeer merkbaar in Spirituele Centra wanneer sommige leiders niet toestaan dat iemand hen vervangt. Alle
anderen welke hier niet worden genoemd, volgen de Dark Force controleurs bewust of onbewust om hen te dienen, en hun Koers
te behouden. Als eenmaal hieraan wordt toegegeven, is er geen weg terug meer. Zij zijn de fatale Tijdlijn binnengegaan die hen zal
leiden tot verbanning van planeet Aarde. Dit is dan hun laatste kans van alle eerdere opeenvolgende incarnaties.

“Getuig en bid!” zei Jezus Christus toen Hij speciaal kwam om ons enkele aanbevelingen te doen, en dit was misschien wel een van
zijn belangrijkste. De ernst van aansprakelijkheid is afhankelijk van de functie en de positie van eenieder. Niet alleen van hen die
in deze tijd van ascensie een bijdrage kunnen leveren aan de mensheid, maar vooral voor hen die door deze wezens worden
georiënteerd, geleid of geïnformeerd.Elk geïncarneerd mens moet een minimale inspanning leveren om zijn bewustzijn
te verruimen om zich niet te laten misleiden. De sleutel is om te voelen. voel of het resoneert met je hart! Als het
niet resoneert, geef het dan geen aandacht. Zelfs als het een waarheid is, zal deze later weer opduiken.
Maar als het een vergissing is, is het moeilijker het geloof te ontmantelen als het
eenmaal wortel heeft geschoten.

> BRON <

Voel! Voel en voel! Je hebt altijd de keuze. Niemand kan je ooit dwingen iets te doen.
Echte boodschappen zijn die, die je innerlijk vrede brengen. Ze geven je vertrouwen en
vernieuwen je energie. Alles wat hier niet in past, laat het terzijde, zonder angst en zonder
schuldgevoel.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namasté!”

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius
Houd moed en vertrouw op het Plan!

Door: Vital Frosi
The Final Wakeup Call

25 november 2021
Het Einde van een Periode en het Begin van een Nieuwe Cyclus

Je bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie binnen te gaan. Het zal op dat moment zijn als je bewustzijn zegt,
doen! of, faal! Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je veroordelen of je belonen. Maar je zult het voelen als het werkelijk is
gebeurd. Het is het einde van een periode! en het zal het begin zijn van een nieuw tijdperk.

De 3e Dimensie is de wereld van competitie, destructieve kritiek, egoïsme boven alles, hebzucht. Controle en macht zijn het enige
doel. Achterbaksheid, liegen, bedrog, kwaadwillige intentie en de geloofsverkondiging van lage frequentie, zijn acties die grote
sloten zet op de Poort van het ingangsportaal naar de vijfde Dimensie. Waarin, samenwerking, hulp, toewijding altijd gericht
zijn op goede, zuivere en pure intenties, empathie en zorg voor anderen, dat is het spoor dat je zal leiden naar de 5D-
wereld.

Niets en niemand heeft de macht om deze individuele keuze te beïnvloeden. Voor elk individu bestaat nog altijd de vrijheid
van de vrije wil. Er zal geen enkele ziel zijn die kan zeggen dat ze geen kans hebben gehad. Ascensie is per definitie het pad van
hen die ervoor kiezen om bewust naar een hoger niveau van licht te gaan. Het kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn
werkelijk genoeg is verruimd om elke les te begrijpen die tijdens opeenvolgende incarnaties zijn gepresenteerd.

Onthoud dat niets en niemand voor jou zal beslissen.
Onze buitenaardse gastauteur Vital Frosi, legt
dit proces in meer detail uit.

JE WORDT NIET ZIEK

“Geliefden!!!

Velen van jullie zijn dezer dagen bezorgd over de lawine van symptomen. Het is zo ongemakkelijk dat sommigen zelfs toegeven
dat de tijd van de oude energieën de voorkeur had. Toen, was alles tenminste veel voorspelbaarder. Het leven leek zich voort te
slepen, maar het was zonder enige twijfel stabieler. Tegenwoordig zitten we in de wervelwind van planetaire veranderingen.
En dat geeft de indruk dat we in een ijsbreker zijn beland. Het tumult van bewegingen is bijna ondraaglijk. Intens en snel
treffen allerlei verschijnselen ons dagelijks leven. Letterlijk: we zijn aan boord van de achtbaan geklommen die de
laatste transitiereis maakt van deze Planeet.

Deze keer zullen we hier niet de belangrijke galactische gebeurtenissen bespreken die de ascensie van de Aarde
naar de vijfde dimensionale frequentie stimuleren. Laten we ons beperken tot de mensen die deze Planeet
bewonen, op dit moment van afsluiting van de Oude Cyclus. Een unieke gebeurtenis die de Aarde nog
nooit eerder heeft meegemaakt. Jullie zijn één van de duizenden zielen die hier nu zijn geïncarneerd
om deze overgang te begeleiden. In deze groep die voorop loopt in het overgangsproces, zijn
verschillende missies en mogelijkheden te vervullen. De voorbereiding heeft
plaatsgevonden tijdens vele incarnaties hier op Aarde, maar
ook in fasen op andere planeten en sterren.

Niemand van jullie is zonder deze voorbereiding en zonder voorwaarden gekomen om deze belangrijkste transitie taak
uit te voeren voor Planeet Aarde. Alle zekerheden zijn gegeven aan elk van de stuurlui die nu de noodzakelijke veranderingen
aanbrengen. Bij het openen van de Pandora Doos, zult u werkelijk elk detail van uw missie leren kennen. Nooit gedacht aangeboren
kennis, zal bij toverslag opbloeien. Wijsheid en Intuïtie zullen oneindig worden versterkt. Charisma en leiderschapsinstincten zullen
ieder van jullie tot de leiders van de Nieuwe Tijd maken, vooral nu de oude macht begint af te brokkelen, een situatie die al
duidelijk waarneembare tekenen vertoont. Alles gaat nu sneller en niets zal het proces kunnen stoppen, want het maakt
deel uit van de evolutie van werelden.
En jullie zijn hier! Stop de mentale onrust die je een tijdlang heeft gekweld en voel de vrede van je hart. Kijk met de ogen van je ziel,
ter vervulling van de ongelooflijke missie waartoe je in deze huidige incarnatie bent uitverkoren. Voel de latente plicht die tot je
roept. Luister naar de innerlijke stem die je door elke moeilijkheid heen leidt die je tegenkomt. Vat moed en vertrouw op het
Plan! Je bent niet alleen! Er is een waar leger van belichaamde altruïsten om je heen die ook deel uitmaken van het Grote
Plan voor deze prachtige Planeet Aarde. Er zijn miljoenen Galactische Broeders en Zusters in de scheppende atmosfeer
van de Aarde, die volledige steun geven aan hen die belichaamd zijn zoals jullie. Te zijner tijd zullen zij tevoorschijn
komen en contact maken met iedere Lichtwerker op Aarde. Wees daarvan overtuigd!

Je lichaam is niet meer hetzelfde als een paar jaar geleden. Door de versnelde verschuiving van de energiefrequentie
voel je een hele reeks verschillende symptomen. Hoewel ze oncomfortabel zijn, zijn ze noodzakelijk voor de energetische
aanpassing van de materie waaruit je bestaat. Onthoud, zoals hier al ontelbare keren is gezegd: jullie lichaam ondergaat een
verandering van een koolstofbasis naar een kristallijne basis, omdat het zich moet aanpassen aan de energie van de Nieuwe
Aarde, dat nu al vorm begint te krijgen.

Aan het einde van 2021 zal alles intenser worden, omdat we het einde naderen van het venster waarin Flash Solar is binnengaan.
Dit venster komt overeen met een periode van 50 jaar, geopend in 1974 en wordt gesloten in 2025. Verdeeld in twee gelijke delen
van 25 jaar, waarbij het jaar 1999 de as is. Het had zowel in de eerste als in het tweede helft kunnen gebeuren. Het is nu duidelijk dat
niet in eerste helft is gebeurd, waardoor we thans de bevestiging hebben dat het in het tweede deel zal plaatsvinden. Dit versnelt nu de
laatste aanpassing, want de tijd dringt!

De frequentieaanpassing is nodig om je lichaam in staat te stellen de intensere impulsen van Licht te weerstaan die zullen komen en welke
vooraf wordt gegaan door de Grote Flits, ook wel de Grote Gebeurtenis genoemd. Dit is de reden waarom jullie zoveel onaangename
symptomen voelen. Maar jullie moeten daaraan niet meer aandacht besteden dan de noodzakelijke zorg die dit vereist. Wij
verstrekken hier met nadruk in geschreven tekst, verschillende aanbevelingen om sommige symptomen te
verlichten. Maar het brengt vooral meer vertrouwen, want velen geloven dat ze stervende zijn.
Bedenk dat niemand dis-incarneert voordat hij de vereiste periode heeft voltooid,
zelfs niet voordat hij incarneert. Dit is uit de
Goddelijke Wet.

In de Eindejaar Portalen, hebben de voornaamste veranderingen betrekking op het menselijk DNA. De meeste aanpassingen worden
‘s nachts tijdens de slaap gemaakt. Dus vele nachten ga je goed naar bed en wordt je slecht wakker. Of je gaat slecht naar bed en wordt
goed wakker. Je kunt ook last hebben van slapeloosheid of vreemde dromen. Sommige mensen denken zelfs dat ze obsessies hebben,
maar dat is niet waar. Wat er gebeurt is een diepe reiniging die fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel kan zijn.
Alle 3D energieën die de oude herinneringen vormen worden vervangen door 5D energieën. Het trauma en de pijn die in het verleden
zijn ervaren moeten uit deze herinneringen worden weggewist. Dit is geen gemakkelijke klus, dus het vereist veel energetische diepgang,
en dit veroorzaakt verschillende onaangename symptomen. Alles gebeurt zeer intensief en ook zeer snel. Wanhoop niet! Vertrouw! Rust
uit! Ontspan! Voldoe aan de behoeften van het lichaam. Het zal je immers leiden op dit laatste stuk van het pad voor de overgang. Dan
ben je klaar voor de Nieuwe Cyclus die is aangekondigd.  

Onder de vele symptomen van deze DNA-aanpassing, noemen we de eerste vijf. Onthoud dat al deze symptomen geen
duidelijke oorzaak hebben. In geval van twijfel moet een arts worden geraadpleegd om bezorgde geesten gerust te stellen.
Laten we ze dus opnoemen:

1- Griepsymptomen. De indruk bestaat dat er een griepje op komst is. Plotseling begint het symptoom, zoals een loopneus, branderige
of zere keel of zwaar gevoel in het hoofd. En het meest verbazingwekkende is dat zodra het zich voordoet, alsof het ineens opkomt, terwijl
het zich voor een tijdje om de dag kan herhalen.

2- Hartkloppingen. Velen die nooit eerder dergelijke ongemakken hebben ervaren, ondervinden dit ongemak steeds vaker. In feite is het de
Hart Chakra die zich aan het aanpassen is aan de nieuwe planetaire energieën. Terwijl het lichaam zich moet aanpassen op deze frequenties.

3- Hoofdpijnen. Velen hebben nog nooit hoofdpijn gehad en voelen het nu vaker. Het zijn verschillende pijnen; nu eens aan de ene kant,
dan weer aan de andere. Soms achter het voorhoofd, soms in het achterhoofd. Intens, meestal van verschillende duur, maar niet erg
lang, hoewel ze zich met tussenpozen gedurende verscheidene dagen kunnen herhalen.

4- Tandpijn. Hoewel het niet vaak voorkomt, voelen sommige mensen zich ongemakkelijk metj hun tanden. Pijn of gevoeligheid
zonder enige oorzaak. Dit is ook een symptoom van de verandering in het menselijk DNA.

5- Depressie. In feite is het geen gewone depressie zoals in de oude medische kennis. Het is een toestand van apathie en
zeer sterke demotivatie die plotseling optreedt, met intensiteit, en weer voorbijgaat alsof er niets gebeurd is. Het kan
een paar uur of vele dagen duren. Het komt ook in golven met variërende intervallen. Maar als de aanpassing in
werking is, komt het niet meer terug.

Dus je wordt niet ziek. Jullie transformeren in een nieuw mens: de Nieuwe Aardmens. de mens met een
nieuw DNA die GNA wordt t.w. G van Galactisch, hetgeen een vijfde dimensionaal mens betekent.
Wees nu niet ontmoedigd! Jullie zijn voorbereid, getraind en opgeleid voor deze missie aan
het einde van de Cyclus. Jullie hebben nog geen idee van het belang van jullie huidige
incarnatie. Vertrouwen! Moed! Weinig ondernemen! Heel weinig! Het Licht heeft
gewonnen! De Aarde is Licht geworden, omdat jullie dat Licht hier
verankerd hebben. De mensheid zal eindelijk zijn
bevrijding ervaren. Je hebt
gewonnen!

> BRON <

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namasté!”

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Planeet Aarde
in gruwelijke staat

en moet gezuiverd worden

Door: Peter B. Meyer
final wake up call
14 november 2021

Onze moeder Aarde is de mooiste planeet in het Universum
Geïnspireerd door: Anjos e Luz Terapias voor exterrestrial support

Oorspronkelijk, was Planeet Aarde geschapen als de mooiste planeet in het Universum, zeer divers en natuurlijk;
evenzo de wezens die er leefden die de gelegenheid keer op keer creëerden om de planeet te onderhouden zoals
moeder natuur het wilde. Echter, in het universum is de geschiedenis van onze planeet bekend, want iedereen in het
universum weet precies wat wij op aarde hebben doorgemaakt, gedurende de hele geschiedenis. Ondanks al het lijden,
onder vele problemen veroorzaakt door dualiteit, werd elke keer opnieuw geprobeerd vrede en harmonie te vinden vanuit
het hart. Helaas, zijn tegenwoordig het slechts weinigen van ons die nog genieten van de aardse schoonheid. Waardoor velen
al het moois op deze planeet niet naar waarde kunnen inschatten. Elk andere planeet in het universum waar mensen leven is
mooi, binnen hun eigen visie. Maar een schoonheid die evenredig met die van planeet Aarde is uiterst zeldzaam in het hele
universum.

Het is alsof Vader/Moeder God een open deur achterlieten, voor moment je je verwijderd voelde van de Bron, de ingang gemakkelijk
weer konden terugvinden, als medium door het milieu structuur van de planeet. Maar dat is ons ontnomen. Toen we geen respect,
geen liefde, en geen waarde toonden ons te hechten aan alles wat we op onze planeet hebben. We leerden de planeet te
verkennen zonder respect medelijden, of te denken over de toekomst, en de eventuele gevolgen, omdat we dachten
dat we de eigenaars van de planeet waren. Denkend dat we konden doen wat we wilden. Maar alles in het
universum moet in balans blijven.  

Want, alles in het universum is actie en reactie. Elke beweging van een klein deeltje, weerklinkt in het
geheel. Als de beweging positief is, ontvangt het geheel de positieve energie en gebruikt die ten
goede. Als de beweging negatief is, ontvangt het geheel dat ook. En zij die resoneren met
die energie kunnen die absorberen, zij die dat niet doen negeren het gewoon. Zo,
geeft alles een reactie.Vanuit de positie waarin wij rond planeet Aarde cirkelen, kunnen we duidelijk zien wat de mensen met de planeet
hebben gedaan. We begrijpen dat jullie dit geleerd is, waardoor jullie hiertoe geleid zijn om het grote doel van de cabal,
planeet Aarde te vernietigen.. Het moet de volledige uitroeiing worden, zonder een enkele bom, omdat jullie het zelf doen;
jullie zal de planeet worden vernietigd tot het laatste stukje redmiddel is verdwenen. Gelukkig, werd dit proces gestopt. En Gaia,
is zich aan het heroriënteren, ze is begonnen alle negatieve energie te transformeren, in liefde en licht. En met al deze energie is ze
bezig elk deel van haar aardslichaam te herstellen om te laten opstijgen. De geest van Gaia, zowel als de geest van de Aarde, is reeds
in de 5de Dimensie.

Maar nu, ontbreekt nog het fysieke deel van de planeet. Want de transformatie van de planeet is niet eenvoudig noch gemakkelijk.
Het is noodzakelijk dat al het kwaad dat is aangericht wordt gecorrigeerd, getransformeerd, getransmuteerd in positieve energie,
zodat elk deeltje van de planeet naar de 5de Dimensie opstijgt. Nog steeds wordt waargenomen dat de vernietiging van de
planeet gewoon doorgaat. De les is nog niet geleerd. De vernietiging gaat verder, alsof er geen morgen is, alsof er
geen gevolgen zijn op de actie van vandaag.

Waarom zeg ik dit allemaal? Wij in het universum hebben het vermogen zowel in het hier en nu te leven, maar ook door
tijdlijnen te navigeren, zowel voorwaarts als terug. We weten precies wat de gevolgen zullen zijn. Er is geen manier om het
proces te stoppen, dat reeds lang geleden is begonnen. Maar jullie kunnen, wel de schade verminderen, door jullie liefde en
Licht voor Gaia uit te stralen, en de planeet te respecteren. Ieder van jullie doet zijn deel. Als elk klein deeltje resoneert en weer
- klinkt in het Geheel.  

Wees ervan verzekerd dat een enkele actie, een kleine handeling die je doet weerklinkt in het Geheel; dat weer doorgaat naar anderen
die deze energie ontvangen. Deze positieve handeling, kan worden geabsorbeerd omdat ze ermee resoneren. Dus doe jouw deel. Het
maakt niet uit dat je buurman zijn deel niet doet. Je kunt proberen hem te begeleiden, maar de keuze is aan hem, elke keuze levert
een resultaat op. Dus, wees je bewust van elke daad die je tegen de planeet onderneemt. Begin met eigen initiatief, want als Licht
uitstraalt, en liefdevolle goede daden, ten gunste van Gaia verricht, weet ze dat er een bondgenoot is, dat er iemand is die
positief met haar meetrilt, en dat is goed voor zowel jou als voor haar.  

Dus ieder van jullie levert zijn bijdrage voor de planeet, alleen dan kan het leed en de schade worden gemitigeerd van
dat wat komen gaat. Begrijp goed, Gaia veroorzaakt niets. Wat er vandaag op jullie planeet gebeurt, zoals o.a.
klimaatverandering, ernstige weersveranderingen en natuurrampen, worden veroorzaakt door alles wat
jullie samen door de tijd heen al hebben gedaan. Niets anders. Niemand anders veroorzaakt dit.
Ter toelichting; Dr. Richard Day de Rockefeller insider en ‘weer’ manipulator tijdens WW2, zei in 1969 “het weer zal
worden gemodificeerd en worden gebruikt als strijdwapen om droogte en hongersnood te creëren door het ‘produceren’
van record brekende sneeuwval in de bergen en langdurige zware regenval elders voor het veroorzaken van overstromingen
via rivieren en kanalen, hetgeen gemakkelijk is te bereiken met de reeds beschikbare technologie” van de Archon bloedlijnen –
zoals HAARP, in Alaska, dat high-power radiogolven naar de bovenste lagen van de ionosfeer schiet en weer terug naar de aarde
komen, een technologie nader uitgelegd is in eerdere artikelen op FWC.

De bewering dat de Darks de cabal ons tot enige daad of handeling hebben gedwongen, is een kinderachtig excuus om de
verantwoordelijkheid te ontlopen. Om, het pad van het algemeen welzijn bewandelen heeft altijd uiterste inspanning en
toewijding gevergd. De Goedwillende Buitenaardsen stellen terecht: “Jullie zullen oogsten wat jullie zaaien.” Dus
verenig je in één gedachte, in de hulp voor Gaia. Maak nu de geconcentreerde gedachte en wens de planeet
te redden, het helpt Gaia niet als je probeert je hiervan te onttrekken. De Liefde voor de planeet, moet
onvoorwaardelijk zijn, dus toon op z’n minst een beetje vergiffenis op je reis naar omhoog voor
wat je in het verleden verkeerd hebt gedaan.  Er is geen wezen op deze planeet dat niet
iets tegen de planeet heeft gedaan. Dus, zij die doorgaan voor de planeet te
vechten, denk niet dat je superieur bent over anderen. Jullie zijn hier
op Aarde niet geboren, jullie bestaan al een heel lange Tijd.
Velen denken misschien, Dat dat niet het geval is.  

Velen zullen denken;

“Maar hoe weet je dit allemaal, als je hier niet woont?” Vergeet niet dat wij hier al een tijdje rond jullie planeet rondcirkelen,
zo kennen wij de hele geschiedenis. We hebben weten hoe jullie daar zijn gekomen en zo kunnen we jullie stap voor stap volgen
om te zien wat gebeurt. Verenig je in één hart voor de planeet. Ik verzeker jullie dat jullie, door dit te doen, zelfs je reis naar de 5de
Dimensie versnellen. Dus, ieder van jullie doe je deel, je hebt nog maar weinig tijd over. Denk niet dat een klein gebaar nutteloos is,
want dat is het niet. Een klein gebaar is veel voor planeet Aarde, want het resoneert en weerklinkt in het globale bewustzijn, dat
dan begint hetzelfde te doen.  

“Ieder draagt bij naar eigen vermogen.” Is een uitspraak van Jezus Christus.

Hij bedoelde; het is aan ieder gegeven naar eigen keuze, of verdienste bij te dragen.
Dit maakt korte metten met elke poging zichzelf vrij te spreken van de slechte individuele keuzes.Er zal geen rechter zijn om je te beoordelen. Er zal enkel een ontmoeting van jou met jezelf zijn. Je bewustzijn zal het wachtwoord
zijn dat het Portaal van de Vijfde Dimensie opent. Jullie zijn machtig, veel meer dan jullie denken. Jullie zijn zo machtig dat jullie
de planeet tot op dit punt hebben gebracht. Draai de gevolgen van de gebeurtenissen terug door je Licht uit te stralen naar de
planeet, door je Liefde uit te stralen naar de planeet. Door acties voor de planeet te verwezenlijken, zullen de gebeurtenissen
soepeler worden verwerkt en zal het voor jullie gemakkelijker zijn alle belemmeringen op te heffen.  

Wij cirkelen om de aarde en houden alles in de gaten. Wij willen en zullen jullie op elk mogelijke manier helpen. Hetgeen
bepaald wordt door jullie vrije wil. We kunnen nu niet gewoon weg de hele planeet genezen, de lessen zullen dan niet
worden geleerd, maar we kunnen jullie helpen. Omdat te laten gebeuren, moeten jullie zelf de eerste stap zetten,
anders krijgen jullie geen hulp, dan zullen jullie alles zelf moeten doen.

Dus verenig je in één hart, één geest op één manier, om de planeet te redden. Er is niet veel voor nodig, het zijn
kleine handelingen en het kost slechts enkele minuten van je tijd het Licht uit te stralen, je straalt het uit tot
onder de oppervlakte van de aarde, want dat is waar de wortels, de scheuten, en de bomen geboren
worden. Verlicht Gaia’s ondergrond, zodat alles wat geëlimineerd is, uitgeblust is onder de
oppervlakte, opnieuw gecreëerd wordt, help daarmee, breng de hele planeet in
harmonie en balans. Zet wortels, etherische zaden, in de ondergrond
van Gaia en zie hoe de wortels ontspruiten. Doe dit werk en
jullie zullen niet alleen de planeet helpen, maar
de hele mensheid veel mildere natuur
gebeurtenissen brengen,
om gezamenlijk alle
moeilijkheden
te dragen die
nog zullen
komen.
Open jullie harten. Gaia is niet alleen de grond waarop je loopt, het is niet alleen de planeet
waarop je leeft; je bent een deel van de planeet en alles wat je er tegen doet, doe je tegen jezelf.

> BRON <

Er komt iets groots aan.
Een van de twee; Of je bent slachtoffer of overwinnaar.
Je moet deze onderstaande video zien, die de verbinding is
tussen dit artikel en het volgende.

https://youtu.be/mCK0UBWoEhE

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius


Genezing van de chaos Tovenarij en verlamming:
drie stappen om uw kracht terug te nemen

Door: Sarah Elkhaldy
Via: Wake Up World
2 november 2021
De termen Chaos en Orde staan bekend als de twee scheppingskrachten. Vanuit orde ervaren we harmonie, waarheid en vrijheid.
Orde staat bekend als de deugd van schoonheid vanwege de afstemming op de aard van de kosmos. Van chaos ervaren we ontreddering,
het mysterie en vernietiging. Deze twee toestanden, niet anders dan onze eigen longen, zijn het samentrekkings- en uitdijingsmechanisme
dat het universum gebruikt om te ademen. Zoals alle goede medicijnen, kan chaos een krachtige genezer of gevaarlijk gif zijn, afhankelijk
van het doel ervan. Chaos neemt een giftige vorm aan wanneer het opzettelijk wordt gefabriceerd om een consensusrealiteit van
mentale slavernij te creëren.

Deze vorm van chaos staat bekend als Chaos Sorcery.

Door chaos kan alles ten goede of ten kwade worden gecreëerd. Chaos is dynamische, niet-lineaire, vluchtige energie die herstructureert.
Het kan worden gebruikt als een middel om te voortstuwen of af te stoten, en inderdaad zien we dat het beide doet op dit moment in
de tijd. Chaos kan worden gebruikt om alles te creëren, maar je kunt niets creëren zonder chaos. Het is de niet-stabiliserende
variabele die nodig is voor het veranderen van een structuur. Chaos op zich is niet negatief, wat het doel ervan
bepaalt, is hoe deze kracht wordt
gebruikt.

Hier is hoe Chaos Sorcery zich op grote schaal afspeelt:

Stap 1: Schok

Er moet een schok worden opgewekt om een opening in ons te creëren. Deze schok is bedoeld om ons te traumatiseren
waardoor we een splitsing in onze geest veroorzaken. Deze fase moet buitengewoon meeslepend zijn. De schok kan
een gewelddadige daad zijn die op het wereldtoneel wordt toegebracht, of enge beelden in combinatie met
repetitiede zinnen die bedoeld zijn om mensen een gevoel van dreigend onheil en machteloosheid
bij te brengen. Dit gebeurt via alle mediaplatforms.

Stap 2: Verwarring

De schok van stap één gaat gepaard met sensationele gedreven rapporten die speculeren over verschillende mogelijke
tijdlijnen door onze ambtenaren en media om ons vermogen om emoties te verwerken te overbelasten. Dit is bedoeld om
verwarring in de geest van mensen aan te wakkeren en een kloof of opening te creëren die het mogelijk maakt om toegang
te krijgen tot ons onderbewustzijn. Het onderbewuste is waar het moederbord naar onze werkelijkheid wordt vastgehouden.
Chaos Tovenarij gebruikt onze staat van verwarring om in ons onderbewustzijn te komen, waar het onze overtuigingen,
denkpatronen, verwachtingen, beperkingen, fysiologie en emotionele patronen kan programmeren. Als energie
healer werk ik voor de kost met het onderbewustzijn van de cliënt en hier worden alle positieve
verschuivingen gemaakt. De geest en het lichaam nemen beide hun bevelen over
van het onderbewustzijn en deze ruimte wordt gekaapt om
grootschalige negatieve realiteiten voor de
mensheid te creëren.

Stap 3: Verlamming

Chaos Tovenarij heeft mensen nodig om het aspect van hen dat bekend staat als de Volwassene op te geven.
De volwassene is het deel van ons dat verondersteld wordt de leiding te hebben, in de anatomie is het de
neocortex van onze hersenen. De neocortex is ons hogere centrum waar we de mogelijkheid hebben om:

- Plan -
- Reden -
- Nieuwe informatie -
- Problemen oplossen -
- Verbindingen maken -
- Gegevens verzamelen -
- Gegevens synthetiseren -
- Gebruik onderscheidingsvermogen -
- Neem uitvoerende beslissingen voor ons welzijn -

In optimale vorm is ons volwassen aspect zowel intuïtief als logisch. Om gecontroleerd te worden, moeten mensen in een
voortdurende staat van angst, verwarring en machteloosheid worden gehouden. Dit is hoe ons volwassen aspect ritueel wordt
misbruikt totdat het wordt belemmerd en uitgecheckt. Dit is de fase waarin we verlamd zijn geraakt van angst en persoonlijke
autoriteit over onze geest opgeven. Nu kan onze gedeelde realiteit als klei worden gevormd om de vorm aan te nemen van
degenen die baat hebben bij het beheersen van ons door middel van valse oplossingen die ze al van plan waren te
implementeren.

Het hele proces is een vertolking van good cop/bad cop tot het uiterste doorgevoerd. Het is niet anders dan iemand
die je benen breekt en je vervolgens te hulp schiet door een rolstoel voor je te kopen. Je zou de rolstoel in de eerste plaats
nooit nodig hebben gehad als ze je benen niet hadden gebroken en je afhankelijk hadden gemaakt. In de fase van verlamming
smeken, zo niet eisen we onze ambtenaren nu om de oplossingen waar ze ons al naartoe hadden geleid.

Hoe chaos te genezen en om te keren door Tovenarij

Stap 1: Kennis

Je kunt een persoon niet shockeren in verlamming die op de hoogte is. Bij gebrek aan verantwoordelijkheid nemen voor ons
eigen onderzoek, laten we manipulaties en halve waarheden doorgaan als informatie zonder de geldigheid ervan in twijfel
te trekken. We kunnen dit corrigeren door te leren een breed scala aan gegevens uit kwaliteitsbronnen te verzamelen en
te beginnen met het sorteren van wat onwaar is en wat waar is, met behoud van een groot beeldperspectief. Het proces
van onderzoek leidt uiteindelijk tot de accumulatie van kennis, en kennis is wat echt het verschil bepaalt tussen een
bewust individu en een slaaf. De sleutel tot deze tijden is om tegen de wind in te leunen en van waakzaamheid,
onderzoek en opnieuw leren een hobby te maken.

Stap 2: Integratie

In werkelijkheid zal verwarring altijd een rol spelen in onze reis, maar wanneer het verschijnt, zal het organisch zijn
- niet voor de exploitatie in een kwaadaardig ontwerp. Om de verwarring te helen die Chaos Tovenarij opzettelijk creëert,
kunnen we dit omzetten in een kans om te observeren wat deze externe chaos in onszelf veroorzaakt. In plaats van dat de
buitenwereld ons dicteert hoe we ons moeten voelen, kunnen we chaos gebruiken als katalysator om te ontdekken wat er
naar de oppervlakte komt wanneer het leven onbekend terrein bereikt. Wanneer we leren hoe we bij onszelf kunnen zijn
in alle omstandigheden - zelfs omstandigheden die onze wortelchakra op zijn kop zetten - zijn we dan een kracht op
zich geworden.

Stap 3: Vermogen

Wanneer we geïnformeerd en geïntegreerd zijn, kunnen we actie ondernemen vanuit een plaats van empowerment.
Proactief zijn is een weerspiegeling van de kennis die we hebben opgedaan en de zelfgenezing die we tot nu toe hebben
gedaan. Of het nu gaat om het creëren van een gezonde omgeving om in te leven door te leren hoe we de schadelijke effecten
van EMV-straling kunnen neutraliseren, te investeren in kookgerei van hoge kwaliteit of een noodzakelijke grens te stellen - we zijn
alleen theoretisch totdat we krachtige acties beginnen te ondernemen die overeenkomen met wat we weten. Wanneer we onze vrije
wil gebruiken om positieve keuzes te maken op basis van waarheid, helderheid en bewustzijn, belichamen we ons Hogere Zelf en
creëren we orde in ons leven.

Hier is een plotwending die ik je zal laten overwegen: we leven eigenlijk al ons hele leven in chaos. In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht, hebben we niet in orde geleefd, omdat orde in hogere zin zou betekenen dat we als soevereine wezens in harmonie met
onze aarde zouden leven. De enige reden waarom we onze chaotische toestand in de eerste plaats voor orde hebben aangezien,
is vanwege een eenvoudig misverstand dat kreupel, zo niet afgezaagd zal klinken: we konden de waanzin niet zien omdat
we erin geboren waren.

> BRON <

Sarah Elkhaldy is een energiegenezer die is opgeleid in sjamanistische en holistische genezingsmodaliteiten die
zielsverlies, trauma aanpakken en het lichaam ondersteunen bij het ontgiften van chronische stressoren en regeneratie.
Ze is de beheerder van het sociale media-account: The Alchemist, waar ze esoterische kennis deelt om de mensheid te helpen
ons evolutionaire potentieel gracieus aan te boren. Ze beschouwt het als haar werk om het hogere met het lagere te verbinden;
de buitenwereld met de binnenwereld.

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusAan politici, media en volgzame burgers:


Door: Antoine Richard,
13 augustus 2021"Gelooft u werkelijk dat de mensen die de "vaccinatie" van Corona nog steeds afwijzen en die men met steeds drastischer
maatregelen wil dwingen, gelooft u werkelijk dat zij deze kracht zouden opbrengen om zich alleen uit egoïsme, bazigheid of
domheid daartegen te verzetten? Gelooft u werkelijk dat het alleen maar samenzweringstheoretici en corona-ontkenners zijn
die in hun leven niets beters te doen hebben dan onzin te lezen? Velen van hen kent u al jaren persoonlijk, sommigen al
tientallen jaren. Velen van hen hebben u bijgestaan in slechte levenssituaties of u begeleid, velen van hen hebt u
begeleid.

Denk je echt dat ze allemaal te dom zijn om te begrijpen hoe belangrijk jouw verbeten strijd tegen een virus is?
Denkt u werkelijk dat zij de opleiding van hun kinderen, hun beste vrienden, hun baan zouden opgeven, een onzekere
toekomst zouden aanvaarden waarin zij de schuld zouden kunnen krijgen en wie weet binnenkort door agitatoren en
zondebokken zouden worden beschuldigd en vervolgd, zomaar, uit egoïsme en domheid? Geloof je dat? Denkt u
werkelijk dat zij om zulke onbeduidende redenen represailles zouden nemen tot en met de volledige uitsluiting
uit het sociale leven, zoals onze aardige politici van plan zijn te doen en zoals u kritiekloos en blindelings
aanvaardt? Alleen omdat ze koppig zijn of tegen het politieke systeem willen vechten?

Geloof je dat echt?

Zou het misschien zo kunnen zijn dat deze critici zich breder hebben geïnformeerd, andere levenservaringen
hebben opgedaan, andere vaardigheden hebben kunnen trainen en op die manier aan de algemene mind-control
hebben kunnen ontsnappen? Zou het kunnen dat zij deze energie besteden omdat zij om hun medemensen en vrijheid geven?
Zou het kunnen dat mensen die dicht bij je staan, familieleden en je beste vrienden, dit doen omdat ze om zichzelf en jou geven,
omdat ze van je houden en zou het kunnen dat jij het bent die iets groters over het hoofd ziet? Vrije wil en niemand wordt gedwongen,
dat hoor je de hele tijd. Maar hoeveel vrije wil geef je toe aan je buurman?

Dat is nu de grote test.

Onze sociale test! Hoe volwassen zijn we? Wat betekenen vrijheid, menselijkheid en democratie voor ons?
Wat hebben we van het leven geleerd? Een test van het bewustzijn. Mogen velen het herkennen en doorgeven!"

Lay-out:
Door Marcelius

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk is
belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan om ons
te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.

Meer informatie over het doneren kunt uHIERvinden.
Zitten we nog wel op koers?

4 juni 2021 / Door Ella Ster


Wanneer je middenin een transitie zit is het vaak lastig om een goed beeld te hebben van de veranderingen die gaande zijn. Dit komt ook doordat we ons — terwijl de transitie naar de nieuwe wereld gaande is — in een enorm krachtenspel bevinden. Daar waar de vrijheidsbeweging groeit en steeds meer tegengas geeft, duwt de Deep State hun fascistische agenda op alsmaar dwingender wijze door. Afhankelijk van je focus, kan het daarom lijken alsof de agenda van de Deep State de overhand gaat krijgen. Het wordt steeds duidelijker waar men alles naar toe wil leiden en
men doet steeds minder moeite om hun plan te verhullen.

De tijd van de geleidelijke stapjes is nu voorbij en terwijl de vrijheidsbeweging de duistere agenda steeds meer blootlegt, voert de Deep State de druk alsmaar verder op. Men heeft haast om de agenda van hun Nieuwe Wereld Orde zo snel mogelijk te implementeren. Helaas is men daarin behoorlijk succesvol. Het is schokkend hoeveel mensen meegaan in het propaganda-narratief van virusmutanten, verplicht vaccineren en de invoering van verplicht testen en vaccinatiepaspoorten.

Mensen accepteren gewillig dat er allerlei rechten worden weggenomen en alleen onder bepaalde voorwaarden worden teruggegeven. Angst zorgt voor een vernauwde blik en wanneer men in de greep van angst leeft, zullen mensen alles doen om een gevoel van (schijn)veiligheid voor zichzelf te creëren. Het is een meesterlijk plan met een vorm van mind-control op het hoogste niveau.

Vaccinatie-agenda loopt gevaar

Toch loopt niet alles volgens plan en zijn er steeds meer kleine signalen dat er wel degelijk een positieve verandering is ingezet. Zo blijkt uit een artikel van RTL dat meer dan de helft van de mensen geen gehoor geeft aan de oproep zich te laten vaccineren (lees het artikel op deDagelijkse Standaard).

Ook in Amerika wil de helft van de mensen de coronaprik niet. Dat zal ongetwijfeld te danken zijn aan de vele kritische berichten in de onafhankelijke media en blogs van artsen (zoals hier en hier) die steeds harder de noodklok luiden. Ondanks dat de onafhankelijke media ‘een roepende in de woestijn’ lijkt te zijn en ogenschijnlijk een veel kleiner bereik heeft dan de gecontroleerde mainstream en social media, is het tegengeluid niet meer te stoppen. Het aantal mediakanalen en woordvoerders van het ‘andere geluid’ neemt met de week toe.

De koersverandering verloopt langzaam maar gestaag

Dat de ontmaskering van de leugens en de transitie naar een betere wereld traag verloopt heeft vooral te maken met de omvang en complexiteit van het bedrog — en in hoeverre het verweven is met alle systemen in onze moderne wereld. Daarin is er een machtsstrijd gaande tussen een
kamp dat de oude wereld en oude systemen wil behouden en een ander kamp dat als mensheid op natuurlijke wijze verder wil evolueren.

De machtsstrijd tussen de twee kampen is te vergelijken met een enorme olietanker die aanvankelijk op ramkoers was, maar waarbij de koersverandering al dusdanig is ingezet, dat het gigantische schip het oorspronkelijke doel niet meer kan bereiken. De koersverandering moet echter geleidelijk aan gebeuren om te voorkomen dat het schip kapseist en daarom is het nog niet duidelijk waar de nieuw ingezette koers uiteindelijk naar toe zal leiden.

Het tegengeluid sijpelt echter steeds meer door, ook in de reguliere media. Zo vraagt de Duitse (online) krant BILD alle kinderen om vergiffenis voor het leed dat ze kinderen hebben aangedaan onder het mom van de corona ‘pandemie’. Ook ondernemers vechten terug en eisen dat de maatregelen worden stopgezet. Bijvoorbeeld door rechtszaken aan te spannen. Of door klanten onder druk te zetten hun mondkapjes af te
doen. Bijvoorbeeld door hardnekkige weigeraars 5 dollar extra in rekening te brengen, vanwege de schade die dergelijk onnozel en slaafs
gedrag teweeg heeft gebracht.

Steeds meer ondernemers weigeren klanten die gevaccineerd zijn, vanwege het risico op shedding. Ook luchtvaartmaatschappijen
beginnen bedenkingen te krijgen over de invoering van een vaccinatiepaspoort als voorwaarde om te vliegen, nu blijkt dat gevaccineerden een veel hoger risico lopen op bloedklonters, met name tijdens een vlucht. Om te voorkomen dat ze enorme schadeclaims aan hun broek krijgen,
zijn er alsmaar meer bedenkingen of de vaccinatie-eis wel in hun belang is.

Het andere geluid krijgt steeds meer gehoor

Bepaalde alternatieve versies van de waarheid worden niet langer ontkend. Nieuwe studies tonen aan dat mensen die corona hebben
gehad een levenslange immuniteit hebben opgebouwd. Zij kunnen beter niet worden gevaccineerd vanwege grotere kans op
bijwerkingen, hetgeen kritische artsen al maanden roepen. Facebook paste onlangs zijn beleid aan, waarbij men berichten die
beweren dat het virus wellicht door de mens is gemaakt en afkomstig is uit een laboratorium, niet langer zal censureren.

De afgelopen weken raakte Anthony Fauci opnieuw in opspraak, nu er in de reguliere media berichten naar buiten komen over zijn banden met
het Wuhan laboratorium en het financieren daarvan. Ondanks de enorme propagandamachine kan men de waarheid niet blijvend onder het
tapijt vegen. “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ’m wel …” En de waarheid heeft vaak een langzamer tempo om aan
het licht te komen.

Desondanks neemt de druk vanuit de media en de politiek toe om vaccineren verplicht te stellen. Bijvoorbeeld door indirecte dwang, het wegnemen van basisrechten en gehoorzaamheid te belonen door het teruggeven van deze grondrechten alsof het privileges zouden zijn.

Ook de druk om kinderen te gaan vaccineren neemt toe, maar daarmee groeit eveneens de groep sceptici en tegenstanders. Mensen vragen
zich terecht af: “Moeten we dit wel willen?” “Hoe groot is het risico dat kinderen vormen, want vertelde men ons niet eerder dat kinderen nauwelijks bijdragen aan het aantal besmettingen?” En “Wat zijn de (lange termijn) risico’s van vaccineren, zeker op het gebied van
voortplanting en potentiële auto-immuunziekten?”

Gerechtigheid en zuiveringen

Gerechtigheid - Marcelius

Terwijl de druk vanuit de politiek en media toeneemt, zijn er steeds meer groeperingen die rechtszaken aanspannen en voorbereidingen treffen
om de misdaden tegen de menselijkheid voor te leggen aan het Internationaal Strafhof of een eventueel Neurenberg 2.0 tribunaal. Dat laatste zal steeds meer bijval gaan krijgen op het moment dat blijkt dat vele, zo niet alle gerechtshoven geen objectieve rechtspraak meer kunnen bieden.

De rol van rechtbanken zal ook blijken in de aanhoudende strijd om de waarheid omtrent de Amerikaanse verkiezingsfraude aan het licht te brengen. De uitkomsten van de audits die nu in verschillende staten plaatsvinden vallen op een bepaald moment niet meer te ontkennen.
Het is slechts een kwestie van tijd.

Wanneer deze werkelijke uitslagen bekend gemaakt zullen worden, zal dit reden zijn om de overwinning van Trump formeel te erkennen,
met de steun van (een groot deel van) het leger en het Pentagon. Hoewel deze correctie begin dit jaar al werd verwacht, gaan er steeds meer
geluiden op dat het nu met enige vertraging binnenkort wel degelijk gaat gebeuren.

De kleine signalen

Bij de berichtgevingen in de reguliere media moet men vooral tussen de regels door lezen. Met alle veranderingen die achter de schermen
gaande zijn, zijn er wel degelijk signalen te bespeuren waaruit men een koersverandering kan afleiden.

Een van die berichten gaat over de onthullingen omtrent de Britse koninklijke familie, die na de dood van prins Philip naar buiten komen. Prins Harry zou meewerken met de White Hats om de misstanden binnen de koninklijke familie en de moord van zijn moeder aan het licht te brengen.
Zo gaf hij in een recent interview te kennen dat hij in zijn jeugd getraumatiseerd is en EMDR-therapie heeft gebruikt om zijn jeugdtrauma te verwerken.

Zowel prins William als prins Harry haalden onlangs fel uit naar de BBC ten aanzien van hun rol in het verleden en de hetze tegen Lady Diana.
Dat zou wel eens het begin kunnen zijn van de openbaring van de zeer dubieuze rol die de media destijds als geheel hebben gespeeld in de ondergang van Lady Di en het verhullen van haar moord.

Daarnaast verwacht ik in de toekomst ook dat de oneerlijke behandeling van Michael Jackson in de mainstream media verder aan het licht zal komen. Het is een schoolvoorbeeld van het samenspannen van de Deep State met de mainstream media en corrupte figuren binnen politie en justitie, om ‘lastpakken’ het leven zuur te maken.

De achtervolgingswaanzin van de paparazzi en de karaktermoord door de mainstream media in zijn zaak tonen grote parallellen met het leven van Lady Di. Beide celebrities werden geïnterviewd door BBC verslaggever Martin Bashir, die achteraf gezien een bijzonder kwalijke rol heeft gespeeld in hun publieke veroordeling en zwartmakerij. Hoe meer men zich in die zaak verdiept, hoe duidelijker de parallellen zijn met de huidige rol van de Deep State en de media als een van hun tentakels.

Zuiveringen en toename van licht

Licht zuiveringen - Marcelius

Veel hoogsensitieve mensen melden dat ze zich de laatste weken, sommigen zelfs al enige maanden, lichter en positiever voelen. Alsof er een last is weggenomen. Het is het resultaat van zuiveringen door lichtkrachten en een shift naar een positieve tijdlijn, althans dat is wat men rapporteert, ervaart of ‘ziet’. Dat ervoer ikzelf ook rond de periode van het debacle rond het Evergreen schip, waarvan insiders claimen dat daarmee een wereldwijde aanslag is voorkomen.

De aarde zelf lijkt ook volop in beweging te zijn en in de periode van 19 tot 25 mei 2021 zijn er wereldwijd tal van vulkaanuitbarstingen geweest. Op die twee data waren er ook uitbarstingen van de Etna en Stromboli, de twee meest actieve vulkanen in Europa, op en boven Sicilië. Vulkaanuitbarstingen zijn altijd aangeduid als indicatoren van een nieuwe tijd. Is de recente toename toeval, of bereidt de aarde zich voor op grotere aankomende veranderingen?

Zo zijn er op tal van fronten kleine signalen dat er grote koersveranderingen gaande zijn. Deze zullen zich (vooralsnog) niet met een grote aankondiging manifesteren, maar het zijn aantoonbare aanwijzingen van een beweging die is ingezet. Net zoals de aanvang van een lawine,
waarbij de sneeuwverschuiving nog geen momentum heeft, maar tegelijkertijd niet meer te stoppen is.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het
artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Alles is een illusie 3/3

Door: Peter B. Meyer – 28 mei 2021Rigide censuur heeft onze abonneemailingdienst uitgeschakeld. Duidelijk, zonder censuur, is het MSM-verhaal ontzield. Alleen,
alternatieve media brengt waarheid. Wees behulpzaam en deel deze grondig gerechercheerde artikelen met iedereen. Dit wordt
onze laatste bevrijdingsstrijdronde. Het is ieders belang velen te informeren. Bedenk; Bevrijding wordt alleen verkregen vanuit de
bevolking zelf. Spoedig zal onze nieuwe abonneeservice operationeel zijn.

Nepnieuws

Frauduleuze Staatsboekhouding

Welvaartseconomie uit balans

Hoe de menselijke geest wordt gemanipuleerd

Geen Gezondheidszorg maar Ziek worden is het doel

Mensen beseffen niet hoe hun leven wordt beïnvloed

Covid mRNA spike-eiwit injectie is besmettelijke menselijke biobom

COVID Vaccin creëert Varianten

Wees bewapend met de waarheid

Voorgelogen en bedrogenHet ontbreekt de meeste mensen aan kritisch denken, maar het wordt tijd gewapend te zijn met de waarheid, dus lees verder en verspreid
de boodschap. Deze onderwerpen zijn schandalig omdat het ons allemaal betreft.

‘Niets is wat het lijkt’ en dat moet algemeen bekend worden onder het grote publiek. Er is geen pandemie en het Covid-virus bestaat niet,
geen enkele wetenschapper heeft dit virus kunnen lokaliseren. We worden ontvolkt door onze eigen overheid, die is omgekocht en onder
controle staat van de Satanische Deep State. Deze satanische controle is het resultaat van goed georganiseerde samenzweringen met als
enig doel het vestigen van de Nieuwe Wereld Orde. Gebaseerd op Luciferiaanse revolutie tegen God en Natuur.

Alles is nep en vals! Hoe eerder hoe beter is het wakker te worden over dit sinister bedrog. Bedenk; je kunt echt en effectief zijn te midden
van al deze bedrieglijkheid. Laat het je niet omlaag halen; maar laat het een uitdaging zijn om jou en alle anderen om ons heen te helpen, ons potentieel te bereiken

De mensheid heeft haar macht weggegeven aan nep-gezag. De echte autoriteit zijn wijzelf, het volk, in onze ware en oorspronkelijke vorm van zelfbestuur en bewustzijn. Wij nemen beslissingen voor onszelf. Volkeren zijn misleid hun recht op zelfbestuur weg te geven aan een autoriteit
die niet bestaat, en dan nog deze kritiekloos te gehoorzamen. Zonder kritisch na te denken en zich af te vragen waarom, zonder zelfs maar de gevolgen voor de mensheid te begrijpen.

Onze beschaving, het product van duizenden jaren inspanning, hangt aan een zijden draadje. Corruptie is alomtegenwoordig en dompelt ons
in tirannie. Zal de mensheid haar vrijheid en ziel verdedigen, of zullen ze ten prooi vallen aan de dictatuur van het totalitarisme?


De Deep State, ooit gevormd door geheimzinnig Luciferiaanse Satanisten, wil de nieuwe wereldorde uiterlijk in 2030 invoeren. Dit vindt duidelijk overal om ons heen nu plaats. Hun invloed is geïnfiltreerd in elk aspect van onze samenleving, van nieuwsitems tot consumptiegoederen. Zij brengen ons de grootste financiële catastrofe teweeg, ooit in de geschiedenis waargenomen, om hun nieuwe wereldorde te kunnen invoeren.

Hun censuur heeft onze abonneedienst uitgeschakeld. Onthoud; zij willen niet, dat de ware boodschap overkomt. Wees behulpzaam en
verspreid de boodschap door onze artikelen te delen met iedereen die je kent. Iedereen moet geïnformeerd worden over de ware stand van
zaken waarin ze leven. En over wat binnenkort gaat gebeuren!

Nepnieuws

Nepnieuws, zo lijkt het, is wat de mensen willen. Nieuws wordt gezien als een vorm van entertainment. Mensen willen amusement waardoor ze
zich slim, heldhaftig en nuttig voelen. Dit is de reden waarom mensen leugens willen! Ze willen zich niet ongemakkelijk, onaanvaardbaar of dom voelen. Dus het laatste wat ze willen is serieuze informatie of echt inzicht.

De waarheid is moeilijk te accepteren en te bitter om te slikken. Mensen schijnen nieuws te willen dat vlot overkomt, en dat hen groter en
slimmer laat voelen. In plaats van ervaring en berichtgeving uit de eerste hand, wordt het nieuws steeds valser naarmate men verder afstaat
van de harde feiten.

Het nieuws dat in de kranten wordt gelezen is allemaal en overal hetzelfde, speelt zich meestal ver weg af, is gebaseerd op motieven die
mensen niet kunnen begrijpen, en berust vaak op samengestelde fantasieën, mythen en desillusies. Gepubliceerd, bijvoorbeeld, als financieel
of economisch nieuws.

Nieuws is zelden wat het pretendeert te zijn. Het is geen bloedeloos verslag van onweerlegbare feiten, zoals een lijst van temperaturen die
op de Noordpool zijn gemeten. In plaats daarvan wordt elk stukje ervan beïnvloed en gevormd door een web van ideeën, mythen en misvattingen. Anders zou het nieuws betekenisloos zijn als instrument van de elite in het nastreven van hun doelen. Om deze reden zijn journalisten van vandaag niet meer de echte onderzoeksjournalisten van vroeger.

Frauduleuze boekhouding


Het monetaire systeem is gebaseerd op frauduleuze boekhoudpraktijken en is van onder tot boven corrupt; met de macht van geldschepping kan een bank nooit failliet gaan. Ze creëren al het geld dat ze nodig hebben, maar boeken dat geld niet in hun grootboek. Om preciezer te zijn, geld
dat niet wordt verantwoord in hun kasstroomrekening. De macht geld uit het niets te scheppen en het tegen rente uit te lenen is woeker.

Maar wat algemeen niet bekend is, is dat verstrekte leningen vaak ook niet worden geboekt! Dus zonder schuld met de macht van
geldschepping, kunnen banken niet failliet gaan! Leningen die niet of gedeeltelijk worden terugbetaald zijn dus nooit een verlies
voor de bank. Elk klein beetje van de lening plus de rente die is terugbetaald, is honderd procent winst voor de bank!

Wanneer bijvoorbeeld € 100 wordt gecreëerd en uitgeleend, maar niet is geboekt in het grootboek, en slechts € 20 wordt teruggegeven,
heeft de bank nog steeds een winst van € 20, omdat de andere € 80 aan spookgeld werd witgewassen tijdens de lening uitgifte niet is geboekt
als schuldvordering, daarom kan dit geen verlies zijn! En de reden is waarom de teruggestorte € 20 winst is voor de bank. Dit is nu precies de
kern van het bankgeheim, bewust gericht op frauduleuze boekhouding, waardoor het bankwezen in combinatie met de creatie van spookgeld immense macht verkrijgt.

Welvaartseconomie uit balans


Het monetaire systeem, de huidige economie en het welvaartssysteem proberen de oorlogszuchtige elites te vernietigen, waardoor
gewone mensen verlamd achterblijven in de daaropvolgende puinhopen. De schuld wereldwijd nadert verbazingwekkend honderden biljoenen,
zonder einde in zicht. Het papieren fiat monetaire systeem heeft 50 jaar achtereen gedraaid, terwijl het laatste systeem het slechts 35 jaar
heeft volgehouden. Het monetaire systeem van nu had al lang vernietigd moeten zijn. Het vermogen van iedereen, t.w. hun spaargeld,
hun pensioen, kortom alles waarvoor ze gewerkt hebben, staat op het spel.

Cijfers, grafieken, berichtgeving, alles is nep, onecht en vals. De signalen zijn overal om ons heen merkbaar.
Ze zijn onmiskenbaar duidelijk. Helaas zijn de meeste mensen zich niet bewust van de feiten en de waarheid en
geloven ze in het grote bedrog. Alleen degenen die wakker zijn weten zeker dat bijna alles wat over de economie
van nu wordt gezegd frauduleus, onjuist en misleidend is. De economie doet het “geweldig”, zegt de Centrale Bank.
Het is de “beste economie die we ooit hebben gehad”, zegt de regering, en het zal nog veel beter worden. Niets van dit alles
is waar. Helemaal niet!

Hoe de menselijke geest wordt gemanipuleerd

Niets is wat het lijkt. De mensen wordt verteld dat anarchisme slecht is en democratie goed. Anarchisten zijn hooligans die door de straten
razen, stenen en molotovcocktails gooien en over het algemeen voor overlast zorgen, zo luidt de desinformatie. Maar in werkelijkheid is anarchie
in wezen “Vrijheid”, vrij van slavernij; vrij van gedwongen worden om tegen je wil te handelen. Aan de andere kant van de medaille is democratie niets anders dan een dictatuur, waar 51% van het volk de rechten van de andere 49% kan wegnemen. Democratie is in feite oplichterij, omdat
zij alleen maar de rijkdom van het volk verdeelt, dat op den duur sowieso vernietigd wordt. Denk altijd in spiegelbeeld; als ze zwart zeggen,
is de werkelijkheid wit. Als ze zeggen ga linksaf is rechtsaf beter.

De waarheid blijkt altijd het tegenovergestelde te zijn van wat aan de mensen wordt verkocht. Neem het geval van 5G, dat wordt gepromoot
als een innovatie voor het welzijn van de mensheid, terwijl het niets minder is dan een massavernietigingswapen, om de bevolking voor meer
dan 90% van de bevolking uit te moorden.

Geen Gezondheidszorg maar Ziek worden is het doel

Gezondheidszorg is een pathologische leugen, het is nooit de intentie geweest mensen te genezen van ziektes, sinds de gezondheidszorg werd geconfisqueerd door Rockefeller t.b.v. Big Pharma. Dit begon met John D. Rockefeller (1839-1937) die concurrentie een zonde vond en een uitgesproken voorstander was van monopolie, weg van de vrije markt.


Zoals hij uitlegde; concurrentie gaat ten koste van buitensporige winsten. Dus begonnen de Rockefellers alle rivalen in hun industrie op te kopen, die ofwel als partners ofwel als aandeelhouders werden ingelijfd. Degenen die niet wilden deelnemen werden verpletterd. Zo werden zij de monopolisten in de gezondheid industrie en herhaalden dat ook in industrieën als; bank- en financiële instellingen, energie, chemicaliën, farmaceutica, gezondheidszorg, voedselverwerking, media, wapenhandel en -productie, informatietechnologie, onderwijs, en nog
een paar andere takken meer.

Evenzo met Facebook, Google, en Alphabet, om alle entiteiten onder de Neurale-link te brengen. Die Deep-Mind controle maakt een optimaal digitaal brein mogelijk dat zich verbindt met het internet, in principe met alle digitale en bio-digitale netwerken, menselijke lichamen, machines, robotica, enz.

Voor geschiktmaking van bv. Realiteit vergroting; Virtual Realiteit, Gemengde Realiteit, Hologrammen en andere technologieën, die gebruikt kunnen worden voor surveillance, het volgen, manipuleren, controleren, sociale engineering, re-engineering, herprogrammering, hersenspoelen, kinderen opsporen, quarantaine, bedreiging, arrestaties, het plegen van culturele genocide, en het doden van de mens door machines. Bio-
Digitale KI, Digitale KI, het koppelen van robotica door 5G, 6G en andere netwerken naar Deep State commandocentra.

Er was verzet tegen dit platform, maar onlangs heeft de EU in het geheim het groene licht gegeven voor dit soort menselijke ingrepen,
omdat dezelfde families die al deze bedrijven en vele andere controleren, ook de EU controleren.

De Diepe Staat, via de Rothschilds en Rockefellers, streefde niet alleen naar controle over olie, en alle andere opkomende nieuwe
energiebronnen voor wereldwijde economische vooruitgang, maar zij breidden ook hun invloed uit over geneeskunde, onderwijs en
psychologie, alsmede het vergroten van hun controle over de authentieke wetenschap van het leven zelf, biologie, gezondheidszorg,
en haar toepassingen in de wereld van planten, kruiden en landbouw.

Mensen beseffen niet hoe hun leven wordt beïnvloed

Voor het grootste deel zijn hun sinistere inspanningen onopgemerkt voorbijgegaan aan de bevolking als geheel. Weinig mensen waren zich
ervan bewust hoe hun leven subtiel, en soms niet zo subtiel, werd beïnvloed door een of ander project, gefinancierd met de immense rijkdom
van de Rothschilds en de Rockefellers. Toen dit onderwerp door mij werd onderzocht, was het al snel duidelijk dat de geschiedenis van dit soort ontwikkelingen onlosmakelijk verbonden is met de politieke geschiedenis van deze zeer machtige families.

De gebroeders Rockefeller begonnen met de creatie van het concept multinationale bio-agribusiness. Het is het verhaal van genetische manipulatie en het patenteren van planten en andere levende organismen.

Zij financierden de Groene Revolutie in de landbouwsector van ontwikkelingslanden, onder meer om nieuwe markten te creëren voor petrochemische meststoffen en aardolieproducten, en om de afhankelijkheid van energieproducten te vergroten. Hun betrokkenheid is een onlosmakelijk onderdeel van het verhaal van genetisch gemodificeerde gewassen van nu.

Eigenlijk is het verhaal van de GMO’s dat van de evolutie van de macht in handen van de elite, in de loop waarvan werd bepaald dat zij de hele wereld onder hun controle zouden brengen, koste wat het kost. Reeds, tientallen jaren eerder was deze macht gebaseerd rond de Archon families Rothschild en Rockefeller.

Spoedig zullen we onze ware oorsprong ontdekken wie we daadwerkelijk zijn en wat werkelijk aan de hand is. Aan de ene kant zijn het de Duistere Machten die bijna onbeperkt vrij spel hebben op het oppervlak van onze planeet en al tienduizenden jaren aan bezig zijn, terwijl aan de andere kant de Lichtkrachten staan, t.w. de Patriotten die zich grote inspanningen getroosten om de negatieve krachten zo snel als mogelijk is te verwijderen.

De implicaties van het massaal slaapwandelen zijn duidelijk: met miljarden slapende mensen zijn de machthebbers die wakker zijn in het voordeel. Slapende mensen zijn gemakkelijk te controleren. Hun bewuste ziel bevindt zich in een mentale gevangenis, waar ze tijd, arbeid en energie
krijgen toebedeeld. Die mensen hebben weinig of geen vrije wil. Lees het eeuwenoude Illuminati-Protocol 3:1;

“Ik kan u verzekeren dat we nu nog maar een paar meter van ons doel verwijderd zijn. Zodra de cirkel sluit, zijn alle staten van Europa
geklemd als in een bankschroef.” Mensen gedragen zich als schapen, ze zullen zich nimmer losmaken van deze waanzin.

Covid mRNA spike-eiwit injectie is besmettelijke menselijke biobom

Ook het Covid vaccine is een illusie, het is geen vaccine maar een giftige injectie dat het volk laat geloven dat ze beschermd
zijn tegen iets dat niet is, maar wel hun levensverwachting reduceert tot maximaal 3 jaren. Erger nog; Reeds, duizenden
“niet gevaccineerden” melden bijwerkingen van Covid-vaccins, zonder gevaccineerd te zijn. Feit is dat mensen die niet
gevaccineerd zijn, maar wel in contact zijn geweest met “gevaccineerde” mensen, besmet zijn met een ongekend aantal
ziekten die hun oorsprong vinden in de Covid-vaccins. Mensen die in nauw contact zijn geweest met “gevaccineerden”,
melden o.a. pericarditis – een zwelling en irritatie van het weefsel rond het hart dat pijn op de borst veroorzaakt;
auto-immuunziekten; gordelroos – een virale infectie met pijnlijke uitslag van blaasjes rondom het lichaam; trombose;
Bells palsy – symptomen van plotselinge zwakte in de gezichtsspieren.

Reeds is bevestigd: dat het mRNA-“vaccin” met synthetisch spike-eiwit + nano-technologische hydrogel, vele gevallen van bijwerkingen veroorzaakt op het vrouwelijk voortplantingssysteem, plus duizenden andere cerebrale, cardiale, neurologische, neuromusculaire effecten, bloedstolsels, trombose, met duizenden sterfgevallen nu de “gevaccineerden” zich over de hele wereld hebben verspreid.

Volgens de officiële propaganda; Pandemie-curves en statistieken tonen aan dat het aantal mensen dat zogenaamd ziek is van deze
nieuwe “Covid-variant” explodeert in alle landen die massaal hebben “gevaccineerd” zoals Israël, Brazilië, India, de VS, enz.

COVID Vaccin creëert Varianten

Nobelprijswinnaar professor Luc Montagnier wijst erop dat massavaccinatie een enorme vergissing is. Een wetenschappelijke en een medische fout. Het is een onaanvaardbare fout. De geschiedenisboeken zullen dat aantonen, want het is de vaccinatie die de varianten creëert.

Voor het originele virus, zijn antilichamen gecreëerd door het vaccin. Wat doet het virus? Sterft het of vindt het een andere oplossing?
Ze produceren nieuwe varianten als gevolg van de vaccinatie. Je ziet het in elk land, het is hetzelfde: de curve van vaccinatie wordt gevolgd door de curve van sterfgevallen. Mensen werden ziek door Corona nadat ze gevaccineerd waren. Ik zal je laten zien dat ze varianten creëren die resistent zijn tegen het vaccin. Het is ondenkbaar. Ze zwijgen. Veel mensen weten dit, epidemiologen weten het ook. Het zijn de antilichamen die door het virus worden aangemaakt die de infectie sterker maken. Het is wat wij noemen Antilichaam Afhankelijke Versterking, wat betekent dat antilichamen een bepaalde infectie bevorderen.

Het antilichaam hecht zich aan het virus, vanaf dat moment heeft het de receptoren, de antilichamen, we hebben ze in de macrofaag (verhoogde uitstoot van pro-inflammatoire). Het activeert het virus en niet per ongeluk, maar vanwege het feit dat ze gekoppeld zijn aan de antilichamen.
Het is duidelijk dat de nieuwe varianten ontstaan door antilichaam-gemedieerde selectie als gevolg van de vaccinatie.

De mens denkt en handelt afhankelijk van slimheid, rijpheid of bewustzijn en richt zijn leven in naar innerlijke overtuiging en ideeën. Je kunt niemand bekeren of waarschuwen iets blijvends te doen dat nog geleefd of ervaren wil worden. Niemand wordt gedwongen tot deze inenting – en toch voelen veel mensen zich ertoe gedwongen. Waarschijnlijk, dat het gratis is en hun angstmechanisme de acceptatie motiveert van deze nepvaccins die bedoeld zijn het menselijk ras op Aarde uit te roeien. Zelfs, artsen weigeren gevaccineerde patiënten te behandelen.


Word wakker en blijf met beide benen op de grond staan om te vechten voor je vrijheid en een vrije wereld zonder dictatuur.
Er is geen enkele redder van deze planeet. Er zijn vele redders, als mensen massaal wakker worden en zich verenigen.

Begin naar de wereld van nu te kijken, het is verleidelijk om te denken dat de wereldmaffia uit elkaar valt. We zijn aangekomen, in een overgangsproces. De mensheid beweegt zich naar een hoger bewustzijn en er is nu meer positieve energie op de planeet dan negatief.

Honderdduizenden jaren lang hebben mensen gehandeld vanuit een oud, negatief bewustzijn van oorlog, geweld, wreedheid en behoefte aan macht en geld. Dit is nu aan het veranderen. De verandering lijkt langzaam te gaan, maar de mensheid is aan het verschuiven naar vrede, samenwerking, respect en goedaardigheid.

Er zijn nog veel meer illusies, waarover extra afleveringen volgen.

Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real time vernietigen.
Open je ogen en en vecht voor je leven!


Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alstublieft met iedereen die je kent om hen te helpen met het ontwaken en voorbereiding. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat je wakker bent, en de zwijgende wakkere meerderheid te motiveren dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen, hoe meer de cabal haar greep op ons heeft verloren.
Er volgt nog veel meer verhelderende informatie! Je bent uitgenodigd je gratis te abonneren.

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Ons verenigen met gelijkgestemden creëert en vormt onze beste werkelijkheid. Wereldwijde netwerken van ontwakende mensen worden gecreëerd, zoals in Spanje in het Marbella / Malaga area, dat een groeiend aantal deelnemers trekt.
In slechts een paar maanden van bestaan is de groep gegroeid tot meer dan 530 leden. Als u zich wilt aanmelden of wilt leren hoe u uw eigen regionale of lokale groep kunt beginnen, neem dan via email. contact op met FWC. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, meer bepaald
in kleine gemeenschappen die de basis worden van onze zelfgestuurde maatschappij.

Wees bewapend met de waarheidFWC-TELEGRAM-GROEP

Om onze artikelen met anderen te delen en eigen POSTS te plaatsen.
Je bent uitgenodigd lid te worden, klik op deze LINK

Peter B Meyer