MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Wayseers


Wayseers

21 mei 2021

De beweging om alle
wayseers te verenigen
Over de hele wereld zijn er Wayseers die worstelen, die hun gaven verbergen,
omdat ze zich niet realiseren in wie zij zijn. We zijn hier om Wayseers over de hele
wereld te vinden en hen te laten weten hoe belangrijk ze zijn voor de mensheid. We
zijn hier om Wayseers aan te zetten op hun zeldzame aanleg voor het leiden van trans
- formatie-

Wanneer de Wayseers van de wereld worden gewekt voor hun ware roeping op deze planeet,
zal er een enorme verschuiving in de menselijke conditie plaatsvinden. Wayseers zijn de veranderaars van
de mensheid - de vernieuwers, de genezers, de visionairs, de spirituele leiders, de ondernemers, diegenen zijn
hier om de mensheid in overeenstemming te brengen met de Weg. We berekenen dat er wereldwijd 700 miljoen
Wayseers zijn. Dat is ongeveer 10% van de wereldbevolking. We hebben al een paar honderdduizend bereikt.
U kunt ons helpen nog veel meer te bereiken. Je weet in je hart al wie de Wayseers in je leven zijn; deel
deze beweging met hen...

Wayseers zijn "Idea Factories" die gedijen op enthousiasme

Als je een visionair bent (een "ideeënfabriek"), gedij je op enthousiasme. Zonder dat je lusteloos wordt
of afgeleid en depressief. Enthousiasme is je superkracht en die wil je delen met anderen. Maar de meeste
mensen "snappen" jou en je ideeën niet. Ze waarderen je "gekke" enthousiasme niet. Hun negativiteit en
twijfel nemen constant de wind uit je zeilen, waardoor je het - gevoel - hebt dat er iets mis met je is,
waardoor je gedwongen wordt om toe te geven, je dromen op te geven en een alledaags
leven te leiden,
net als
zij.

Het is tragisch hoe veel Wayseers deze strijd ervaren. Verbazingwekkende, krachtige,
wereldveranderende visionairs hebben zo vaak geen ondersteuning om hun visies door te zien.
Als je een Wayseer bent, behoor je tot de slimste, meest getalenteerde en briljante mensen op de
planeet wanneer je op je volledige potentieel werkt; maar je bent ook in de minderheid en lijdt
waarschijnlijk als een ruwe diamant - op drift in een zee van naapers die niet kunnen
geloven dat je iets kunt veranderen, laat staan de wereld.

Versterk jouw inspiratie ...

Wat je nodig hebt is een gemeenschap van enthousiaste en creatieve risiconemers die je "pakken",
die je ideeën en enthousiasme voeden met nog meer enthousiasme en inspiratie, die zich zullen gedragen
als versterkers voor je dromen en passies, die je zullen helpen en inspireren om de hoogten te bereiken waarvoor
je bestemd
bent.

Daarom is Wayseers.org opgericht - om jou en andere Wayseers samen te brengen op één plek, een snelkookpan
van enthousiasme, passie en inspiratie waar we het geloof in jezelf koesteren, je passie, steun en hulp je en van
harte bij het nastreven van je dromen en diepste roeping, en je los laten om de wereld te verlichten
met jouw schittering.

Stel je voor hoe dat zou voelen om te weten dat je precies bent waar je hoort te zijn,
precies dat doen wat je hoort te doen... Stel je voor dat je een aanmoediging
krijgt die je helpt op je grootste pad te blijven, door aan te moedigen in
plaats van te twijfelen  - omdat ze je kennen - omdat ze net
als jij zijn - en ze begrijpen waartoe je in staat bent
als je gewoon in jezelf
gelooft.
Je ziet dingen die anderen niet zien. Je hebt een geweldig vermogen tot genie en creativiteit;
maar je hebt moeite om je volledige potentieel waar te maken. Het lijkt erop dat er iets ontbreekt
– en het houdt je tegen. Maar de waarheid is veel diepgaander. Je staat op het punt het geheim te
ontdekken om je genie te ontsluiten, je hoogste roeping te beantwoorden en het leven te leiden waar
je voor geboren
bent.

Je ziet dingen die anderen niet zien. De meeste mensen kunnen de - hogere waarheid - niet direct voelen.
Maar dan zijn er de Wayseers – de bewaarders van de vlam. Wayseers hebben een onverklaarbaar talent om
gewoon de Weg te kennen. Je voelt het tot in je wezen. Je kunt ze niet vertellen waarom of hoe je tot het juiste
antwoord bent gekomen. Je weet
het gewoon vanuit je kern.

De plotselinge sensatie en huivering van emotie die gepaard gaat met momenten van genialiteit en goddelijke
inspiratie. Het is een visceraal gevoel van zelf-transcendentie. Het kan komen met kippenvel, tintelingen
en je haar kan overeind gaan staan. Het is als de telefoon van de waarheid – deze belt jou! Flow,
ook wel de zone genoemd, is de naar buiten gerichte optimale staat van fysieke
participatie waarbij we volledige betrokkenheid ervaren
en ons uiterste best doen.

WayseersLay-out & vertaling
Door: Marcelius